Sunteți pe pagina 1din 1500

BIBLIA

BIBLIA
SAU
SFNTA SCRIPTUR
SFNTA SCRIPTUR
A
VECHIULUI I NOULUI TESTAMENT
Traducerea: Dumitru Cornile!u, 1924
Corectura ortografic i morfologic: Mio"r#$ Re!%e&#n
Iulie 2014
www.Biblia.Petru!iata.ro
CUPRINS
'ene(#......................................................................."
E)o"ul......................................................................#2
Le*iti!ul.................................................................12$
Numeri...................................................................1%$
Deuteronomul.........................................................224
Iou#......................................................................2#&
+u"e!,torii.............................................................."0%
Rut.........................................................................""%
-nt.i# !#rte # lui S#muel.........................................."40
A "ou# !#rte # lui S#muel........................................"#9
-nt.i# !#rte # -m/,r#0ilor........................................41"
A "ou# !#rte # -m/,r#0ilor......................................4&1
-nt.i# !#rte # Croni!ilor..........................................4$#
A "ou# !#rte # Croni!ilor.........................................&22
E(r#.......................................................................&%2
Neemi#...................................................................&#4
Eter#.....................................................................&91
Io*..........................................................................%00
P#lmii...................................................................%&2
Pro*er1ele lui Solomon............................................#90
E!lei#tul...............................................................$"#
C.nt#re# !.nt,rilor.................................................$4#
I#i#.......................................................................$&&
Ieremi#...................................................................91%
Pl.n$erile lui Ieremi#..............................................9$"
E(e!%iel..................................................................991
D#niel...................................................................10&1
Oe#.....................................................................10#0
Ioel.......................................................................10$0
Amo....................................................................10$4
O1#"i#.................................................................1092
Ion#......................................................................1094
Mi!#.....................................................................109#
N#um....................................................................110"
H#1#!u!...............................................................110%
2e3#ni#.................................................................1109
H#$#i....................................................................1112
4#%#ri#.................................................................1114
M#le#%i................................................................112&
E*#n$%eli# "u/, M#tei..........................................1129
E*#n$%eli# "u/, M#r!u.........................................11#4
E*#n$%eli# "u/, Lu!#...........................................1201
E*#n$%eli# "u/, Io#n............................................124$
F#/tele #/otolilor.................................................12$4
E/itol# lui P#*el !,tre Rom#ni.............................1"2$
-nt.i# e/itol, # lui P#*el !,tre Corinteni...............1"49
A "ou# e/itol, # lui P#*el !,tre Corinteni..............1"%9
2
E/itol# lui P#*el !,tre '#l#teni............................1"$2
E/itol# lui P#*el !,tre E3eeni..............................1"$9
E/itol# lui P#*el !,tre Fili/eni..............................1"9%
E/itol# lui P#*el !,tre Coloeni............................1401
-nt.i# e/itol, # lui P#*el !,tre Te#loni!eni...........140%
A "ou# e/itol, # lui P#*el !,tre Te#loni!eni..........1411
-nt.i# e/itol, # lui P#*el !,tre Timotei..................1414
A "ou# e/itol, # lui P#*el !,tre Timotei................1420
E/itol# lui P#*el !,tre Tit.....................................1424
E/itol# lui P#*el !,tre Filimon..............................142#
E/itol# !,tre E*rei...............................................142$
E/itol# o1orni!e#!, # lui I#!o*..........................1442
-nt.i# e/itol, o1orni!e#!, # lui Petru.................144#
A "ou# e/itol, o1orni!e#!, # lui Petru...............14&"
-nt.i# e/itol, o1orni!e#!, # lui Io#n...................14&#
A "ou# e/itol, # lui Io#n.......................................14%2
A trei# e/itol, # lui Io#n.......................................14%"
E/itol# o1orni!e#!, # lui Iu"#...........................14%4
A/o!#li/# lui Io#n................................................14%%
3
INTRODUCERE
'cea(t )er(iue a Bibliei a fo(t ob*iut + urma corecturii ortografice i morfologice a biecuo(cutei
traduceri reali,at de -umitru Corile(cu i .ublicat + aul 1924.
/co.ul meu e(te de a .ue la di(.o,i*ia cititorilor o )er(iue a Bibliei care ( aib la ba, traducerea
Corile(cu, ( re(.ecte ormele curete de (criere (tabilite de 'cademia 0om1, iter)eid la i)el
ortografic, ortoe.ic, gramatical i al .uctua*iei, re(.ect1d + +tregime deota*ia, (tilul i o.era traductorului.
Te2tul Bibliei !-CC u e(te deocamdat di(.oibil + form ti.rit dar cuoate o r(.1dire im.re(ioat
+ format electroic, fiid di(.oibil .etru o gam larg de utili,atori .ri itermediul urmtoarelor .rograme:
RoBi1le 3 .etru (tudiu idi)idual4
Bi1leS%o5 3 .etru )ideo.roiec*ie + bi(erici4
Bi1leBee/ 3 .etru de*itorii de telefoae mobile4
Bi1leS#*er 3 ca .rogram de (cree(a)er4
Mo"ule 1i1li!e .etru cele mai r(.1dite .rograme de (tudiu al /cri.turii4
555Bi1le 3 .etru orice utili,ator de Iteret.
Petru corectarea ortografic i actuali,area te2tului biblic am folo(it ca te2t (ur( )er(iuea Bibliei Corile(cu
di(.oibil .e Iteret, creia i5am a.licat urmtoarele 6filtre7:
Dicionarul explicativ al limbii romne4
Dicionarul ortografic, ortoepic i morfologic al limbii romne4
Corector ortografic 8(.ellig c9ec:er; + limba rom14
Traducerea Corile(cu a te2tului biblic .ublicat + urmtoarele edi*ii: Biblia Internaional de Studiu
Inductiv (BISI), Biblia reviuit de SB!, Biblia de "tudiu pentru o via deplin4
'lte traduceri ale Bibliei + limba rom1: Biblia #oua traducere $n limba romn, Biblia
traducerea %B&, Biblia traducerea 'BS, #oul 'e"tament traducerea ()&.
<i(ta com.let a cu)itelor +locuite 8.e(te 1&00; (e g(ete .e Iteret la .agia Bi1li# VDCC.
=a* de )er(iuea ii*ial a traducerii Corile(cu, te2tul biblic actual co*ie cu)itele lui I(u( (cri(e cu rou
.etru o idetificare mai uoar i o lectur mai ca.ti)at.
-eoarece corectura ortografic am fcut5o fr citirea itegral a te2tului biblic, e(te .o(ibil ( (e fi (trecurat
greeli regretabile + .roce(ul de .relucrare al te2tului (au + locali,area tuturor cu)itelor eadec)ate (au
eroate. 'ce(t .roiect, +ce.ut + 2001, )a cotiua cu a>utorul -omului .1 la de()1rire. ! +cura>e, (5
mi (emala*i orice greeal .e care o de(co.eri*i + te2tul biblic. -e a(emeea, co(ulta*i .agia de Iteret de
mai >o( .etru a fi la curet cu ultima )er(iue a te2tului biblic i a .rogramelor care (e ba,ea, .e ace(t te2t.
?ul*umiri deo(ebite 'utorului /cri.turii i tuturor celor care au cotribuit cu ob(er)a*ii, critici (au (uge(tii la
corectarea te2tului Bibliei !-CC.
*iodrag !ec+ean
,,,-Biblia-.entru&iata-ro
4
GENEZA
Capitolul 1
Vremurile strvechi de la facerea lumii pn la Avraam
*
6
@e. 1 5 @e. 11:9
Facerea lumii
78 <a +ce.ut
6
, -ume,eu a fcut
66
cerurile i .m1tul.
6
Ioa 1:1, 24 A)r. 1:10.
66
P(. $:"4 P(. "":%4 P(. $9:11, 124 P(. 102:2&4 P(. 1"%:&4 P(. 14%:%4 I(a. 44:244 Ier. 10:124 Ier. &1:1&4 Ba9. 12:14 =a.. 14:1&4
=a.. 1#:244 Col. 1:1%, 1#4 A)r. 11:"4 '.oc. 4:114 '.oc. 10:%
Lumina
98 Pm1tul era .u(tiu i gol4 .e(te fa*a ad1cului de a.e era +tueric, i
6
-u9ul lui -ume,eu /e mica .e
dea(u.ra a.elor.
6
P(. "":%4 I(a. 40:1", 14
:8 -ume,eu
6
a ,i(: 6/ fie
66
lumiC7 Di a fo(t lumi.
6
P(. "":9.
66
2Cor. 4:%
;8 -ume,eu a ),ut c lumia era bu4 i -ume,eu a de(.r*it lumia de +tueric.
<8 -ume,eu a umit lumia ,i
6
, iar +tuericul l5a umit oa.te. '(tfel, a fo(t o (ear, i a.oi a fo(t o
dimiea*: acea(ta a fo(t ,iua +t1i.
6
P(. #4:1%4 P(. 104:20
Cerul
=8 -ume,eu a ,i(: 6/ fie
6
o +tidere +tre a.e, i ea ( de(.art a.ele de a.e.7
6
Io) "#:1$4 P(. 1"%:&4 Ier. 10:124 Ier. &1:1&
>8 Di -ume,eu a fcut +tiderea, i ea a de(.r*it
6
a.ele care (ut dede(ubtul +tiderii de a.ele care (ut
dea(u.ra
66
+tiderii. Di aa a fo(t.
6
Pro). $:2$.
66
P(. 14$:4
?8 -ume,eu a umit +tiderea cer. '(tfel, a fo(t o (ear, i a.oi a fo(t o dimiea*: acea(ta a fo(t ,iua a doua.
Pmntul
@8 -ume,eu a ,i(: 6/
6
(e (tr1g la u loc a.ele care (ut dede(ubtul cerului i ( (e arate u(catulC7 Di aa a
fo(t.
6
Io) 2%:104 Io) "$:$4 P(. "":#4 P(. 9&:&4 P(. 104:94 P(. 1"%:%4 Pro). $:294 Ier. &:224 2Pet. ":&
7A8 -ume,eu a umit u(catul .m1t, iar grmada de a.e a umit5o mri. -ume,eu a ),ut c lucrul ace(ta
era bu.
778 '.oi -ume,eu a ,i(: 6/ dea
6
.m1tul )erdea*, iarb cu (m1*, .omi roditori
66
, care ( fac rod du.
(oiul lor i care ( aib + ei (m1*a lor .e .m1t.7 Di aa a fo(t.
6
A)r. %:#.
66
<uc. %:44
798 Pm1tul a dat )erdea*, iarb cu (m1* du. (oiul ei i .omi care fac rod i care +i au (m1*a + ei, du.
(oiul lor. -ume,eu a ),ut c lucrul ace(ta era bu.
7:8 '(tfel, a fo(t o (ear, i a.oi a fo(t o dimiea*: acea(ta a fo(t ,iua a treia.
Soarele, luna i stelele
7;8 -ume,eu a ,i(: 6/ fie ite lumitori
6
+ +tiderea cerului, ca ( de(.art ,iua de oa.te4 ei ( fie ite
(eme
66
care ( arate )remurile, ,ilele i aii4
6
-eut. 4:194 P(. #4:1%4 P(. 1"%:#.
66
P(. #4:1#4 P(. 104:19
7<8 i ( (lu>ea(c de lumitori + +tiderea cerului, ca ( lumie,e .m1tul.7 Di aa a fo(t.
7=8 -ume,eu
6
a fcut cei doi mari lumitori, i aume: lumitorul cel mai mare ca ( (t.1ea(c ,iua, i
66

lumitorul cel mai mic ca ( (t.1ea(c oa.tea4 a fcut i
B
(telele.
6
P(. 1"%:#, $, 94 P(. 14$:", &.
66
P(. $:".
B
Io) "$:#
7>8 -ume,eu i5a ae,at + +tiderea cerului ca ( lumie,e .m1tul,
7?8 ( (t.1ea(c
6
,iua i oa.tea i ( de(.art lumia de +tueric. -ume,eu a ),ut c lucrul ace(ta era bu.
6
Ier. "1:"&
5
7@8 '(tfel, a fo(t o (ear, i a.oi a fo(t o dimiea*: acea(ta a fo(t ,iua a .atra.
Vieuitoarele mrii
9A8 -ume,eu a ,i(: 6/ miue a.ele de )ie*uitoare i ( ,boare .(ri dea(u.ra .m1tului .e +tiderea
cerului.7
978 -ume,eu
6
a fcut .etii cei mari i toate )ie*uitoarele care (e mic i de care miu a.ele, du. (oiurile
lor4 a fcut i orice .a(re +ari.at du. (oiul ei. -ume,eu a ),ut c erau bue.
6
@e. %:204 @e. #:144 @e. $:194 P(. 104:2%
998 -ume,eu le5a biecu)1tat i a ,i(: 6Crete*i
6
, +mul*i*i5) i um.le*i a.ele mrilor4 ( (e +mul*ea(c i
.(rile .e .m1t.7
6
@e. $:1#
9:8 '(tfel a fo(t o (ear, i a.oi a fo(t o dimiea*: acea(ta a fo(t ,iua a cicea.
Vieuitoarele pmntului
9;8 -ume,eu a ,i(: 6/ dea .m1tul )ie*uitoare du. (oiul lor, )ite, t1r1toare i fiare .m1teti, du. (oiul
lor.7 Di aa a fo(t.
9<8 -ume,eu a fcut fiarele .m1tului du. (oiul lor, )itele du. (oiul lor i toate t1r1toarele .m1tului du.
(oiul lor. -ume,eu a ),ut c erau bue.
9=8 '.oi -ume,eu a ,i(: 6/ facem
6
om du. c9i.ul Eo(tru, du. a(emarea Eoa(tr4 el ( (t.1ea(c
66

.e(te .etii mrii, .e(te .(rile cerului, .e(te )ite, .e(te tot .m1tul i .e(te toate t1r1toarele care (e mic .e
.m1t.7
6
@e. &:14 @e. 9:%4 P(. 100:"4 Acl. #:294 =a.. 1#:2%, 2$, 294 1Cor. 11:#4 Afe(. 4:244 Col. ":104 Iac. ":9.
66
@e. 9:24 P(. $:%
9>8 -ume,eu a fcut .e om du.
6
c9i.ul /u, l5a fcut du. c9i.ul lui -ume,eu4 .arte brbtea(c
66
i .arte
femeia(c i5a fcut.
6
1Cor. 11:#.
66
@e. &:24 ?al. 2:1&4 ?at. 19:44 ?ar. 10:%
9?8 -ume,eu i5a biecu)1tat i -ume,eu le5a ,i(: 6Crete*i
6
, +mul*i*i5), um.le*i .m1tul i (u.ue*i5l4 i
(t.1i*i .e(te .etii mrii, .e(te .(rile cerului i .e(te orice )ie*uitoare care (e mic .e .m1t.7
6
@e. 9:1, #4 <e). 2%:94 P(. 12#:"4 P(. 12$:", 4
9@8 Di -ume,eu a ,i(: 6Iat c )5am dat orice iarb care face (m1* i care e(te .e fa*a +tregului .m1t i
orice .om care are + el rod cu (m1*: acea(ta ( fie 9raa
6
)oa(tr.
6
@e. 9:"4 Io) "%:"14 P(. 104:14, 1&4 P(. 1"%:2&4 P(. 14%:#4 =a.. 14:1#
:A8 Iar tuturor
6
fiarelor .m1tului, tuturor .(rilor
66
cerului i tuturor )iet*ilor care (e mic .e .m1t, care
au + ele o (uflare de )ia*, le5am dat ca 9ra toat iarba )erde.7 Di aa a fo(t.
6
P(. 14&:1&, 1%4 P(. 14#:9.
66
Io) "$:41
:78 -ume,eu /5a uitat
6
la tot ce fcu(e4 i iat c erau foarte bue. '(tfel, a fo(t o (ear, i a.oi a fo(t o
dimiea*: acea(ta a fo(t ,iua a a(ea.
6
P(. 104:244 1Tim. 4:4
Capitolul 2
Ziua de odihn
78 '(tfel au fo(t (f1rite cerurile i .m1tul i toat
6
otirea lor.
6
P(. "":%
98 F ,iua
6
a a.tea, -ume,eu Di5a (f1rit lucrarea .e care o fcu(e4 i + ,iua a a.tea /5a odi9it de toat
lucrarea <ui .e care o fcu(e.
6
A2od. 20:114 A2od. "1:1#4 -eut. &:144 A)r. 4:4
:8 -ume,eu a biecu)1tat
6
,iua a a.tea i a (fi*it5o, .etru c + ,iua acea(ta /5a odi9it de toat lucrarea
<ui .e care o ,idi(e i o fcu(e.
6
Eeem. 9:144 I(a. &$:1"
Facerea omului
;8 Iat
6
i(toria cerurilor i a .m1tului, c1d au fo(t fcute.
6
@e. 1:14 P(. 90:1, 2
<8 F ,iua c1d a fcut -omul -ume,eu u .m1t i ceruri, u era +c .e .m1t iciu co.cel
6
de c1m. i
icio iarb de .e c1m. u +col*ea +c: fiidc -omul -ume,eu u ddu(e +c .loaie
66
.e .m1t i u era
iciu om ca ( lucre,e
B
.m1tul.
6
@e. 1:124 P(. 104:14.
66
Io) "$:2%, 2#, 2$.
B
@e. ":2"
6
=8 Ci u abur (e ridica de .e .m1t i uda toat fa*a .m1tului.
>8 -omul -ume,eu a fcut .e om di *r1a
6
.m1tului, i5a
66
(uflat + ri
B
(uflare de )ia*, i omul (5a
fcut
BB
a(tfel u (uflet )iu.
6
@e. ":19, 2"4 P(. 10":144 Acl. 12:#4 I(a. %4:$4 1Cor. 1&:4#.
66
Io) "":44 =a.. 1#:2&.
B
@e. #:224 I(a. 2:22.
BB
1Cor. 1&:4&
aiul
?8 '.oi -omul -ume,eu a (dit o grdi
6
+ Ade
66
, (.re r(rit
B
4 i a .u(
BB
acolo .e omul .e care5l
+tocmi(e.
6
@e. 1":104 I(a. &1:"4 A,ec. 2$:1"4 Ioel 2:".
66
@e. ":24.
B
@e. 4:1%4 2Fm.. 19:124 A,ec. 2#:2".
BB
@e. 2:1&
@8 -omul -ume,eu a fcut ( r(ar di .m1t tot felul
6
de .omi, .lcu*i la )edere i bui la m1care, i
.omul
66
)ie*ii + mi>locul grdiii, i .omul
B
cuoti*ei bielui i rului.
6
A,ec. "1:$.
66
@e. ":224 Pro). ":1$4 Pro). 11:"04 '.oc. 2:#4 '.oc. 22:2, 14.
B
@e. 2:1#
7A8 G r1u ieea di Ade i uda grdia4 i de acolo (e +m.r*ea i (e fcea .atru bra*e.
778 Eumele celui dit1i e(te Pi(o4 el +co>oar toat
6
*ara Ha)ila, ude (e g(ete aur.
6
@e. 2&:1$
798 'urul di *ara acea(ta e(te bu4 acolo (e g(ete i bedelio
6
i .iatr de oi2.
6
Eum. 11:#
7:8 Eumele r1ului al doilea e(te @9i9o4 el +co>oar toat *ara Cu.
7;8 Eumele celui de al treilea e(te
6
Hidec9el
#
: el curge la r(ritul '(iriei. 'l .atrulea r1u e(te Aufratul.
#
'dic: Tigru
6
-a. 10:4
7<8 -omul -ume,eu a luat .e om i l5a ae,at
6
+ grdia Adeului, ca (5o lucre,e i (5o .,ea(c.
6
@e. 2:$
7=8 -omul -ume,eu a dat omului .oruca acea(ta: 6Po*i ( m1ci du. .lcere di orice .om di grdi4
7>8 dar
6
di .omul cuoti*ei bielui i rului (
66
u m1ci, cci + ,iua + care )ei m1ca di el )ei muri
B

egreit.7
6
@e. 2:9.
66
@e. ":1, ", 11, 1#.
B
@e. ":", 194 0om. %:2"4 1Cor. 1&:&%4 Iac. 1:1&4 1Ioa &:1%
Facerea femeii
7?8 -omul -ume,eu a ,i(: 6Eu e(te bie ca omul ( fie (igur4 am
6
(5i fac u a>utor .otri)it .etru el.7
6
@e. ":124 1Cor. 11:94 1Tim. 2:1"
7@8 -omul -ume,eu
6
a fcut di .m1t toate fiarele c1m.ului i toate .(rile cerului4 i le5a adu(
66
la om, ca
( )ad cum are ( le umea(c4 i orice ume .e care5l ddea omul fiecrei )ie*uitoare, acela5i era umele.
6
@e. 1:20, 24.
66
P(. $:%4 @e. %:20
9A8 Di omul a .u( ume tuturor )itelor, .(rilor cerului i tuturor fiarelor c1m.ului4 dar .etru om u (5a g(it
iciu a>utor care ( i (e .otri)ea(c.
978 'tuci -omul -ume,eu a trimi( u (om
6
ad1c .e(te om, i omul a adormit4 -omul -ume,eu a luat
ua di coa(tele lui i a +c9i( carea la locul ei.
6
@e. 1&:124 1/am. 2%:12
998 -i coa(ta .e care o lua(e di om, -omul -ume,eu a fcut o femeie i a adu(5o la
6
om.
6
Pro). 1$:224 A)r. 1":4
9:8 Di omul a ,i(: 6Iat + (f1rit aceea care e(te o(
6
di oa(ele mele i care di carea meaC Aa (e )a umi
6femeie7
#
, .etru c a fo(t luat di
66
om.7
#
F ebraic ia )ie de la u cu)1t care +(eam brbat i
6
@e. 29:144 Iud. 9:24 2/am. &:14 2/am. 19:1"4 Afe(. &:"0.
66
1Cor. 11:$
9;8 -e aceea
6
)a l(a omul .e tatl (u i .e mama (a, i (e )a li.i de e)a(ta (a i (e )or face u (igur tru..
6
@e. "1:1&4 P(. 4&:104 ?at. 19:&4 ?ar. 10:#4 1Cor. %:1%4 Afe(. &:"1
!spitirea femeii
9<8 Jmul i e)a(ta lui erau am1doi
6
goi i u le era
66
ruie.
6
@e. ":#, 10, 11.
66
A2od. "2:2&4 I(a. 4#:"
Capitolul 3
78 Dar.ele
6
era mai
66
iret dec1t toate fiarele c1m.ului .e care le fcu(e -omul -ume,eu. Al a ,i( femeii:
6Jare a ,i( -ume,eu cu ade)rat: 6/ u m1ca*i di to*i .omii di grdi7K7
6
'.oc. 12:94 '.oc. 20:2.
66
?at. 10:1%4 2Cor. 11:"
7
98 =emeia a r(.u( ar.elui: 6Putem ( m1cm di rodul tuturor .omilor di grdi.
:8 -ar
6
de(.re rodul .omului di mi>locul grdiii, -ume,eu a ,i(: 6/ u m1ca*i di el i ici ( u )
atige*i de el, ca ( u muri*i.7
6
@e. 2:1#
;8 'tuci ar.ele
6
a ,i( femeii: 6Hotr1t, c u )e*i muri,
6
@e. ":1"4 2Cor. 11:"4 1Tim. 2:14
<8 dar -ume,eu tie c, + ,iua c1d )e*i m1ca di el, )i
6
(e )or de(c9ide oc9ii i )e*i fi ca -ume,eu,
cuo(c1d biele i rul.7
6
@e. ":#4 =a.. 2%:1$
=8 =emeia a ),ut c .omul era bu de m1cat i .lcut de .ri)it i c .omul era de dorit ca ( de(c9id cui)a
mitea. ' luat deci di rodul lui i a m1cat
6
4 a dat i brbatului ei, care era l1g ea, i brbatul
66
a m1cat i el.
6
1Tim. 2:14.
66
@e. ":12, 1#
Pcatul lui Adam
>8 'tuci li (5au de(c9i(
6
oc9ii la am1doi4 au cuo(cut
66
c erau goi, au cu(ut laolalt fru,e de (moc9i i i5au
fcut or*uri
#
di ele.
#
/au: cigtori
6
@e. ":&.
66
@e. 2:2&
?8 'tuci au au,it gla(ul
6
-omului -ume,eu care umbla .ri grdi + rcoarea ,ilei
#
: i omul i e)a(ta lui
(5au a(cu(
66
de fa*a -omului -ume,eu .ritre .omii di grdi.
#
Abraic: )1tul
6
Io) "$:1.
66
Io) "1:""4 Ier. 2":244 'mo( 9:"
@8 -ar -omul -ume,eu a c9emat .e om i i5a ,i(: 6Gde etiK7
7A8 Al a r(.u(: 6Li5am au,it gla(ul + grdi4 i mi5a fo(t fric
6
, .etru c eram gol, i m5am a(cu(.7
6
@e. 2:2&4 A2od. ":%4 1Ioa ":20
778 Di -omul -ume,eu a ,i(: 6Cie *i5a (.u( c eti golK Eu cum)a ai m1cat di .omul di care +*i
.oruci(em ( u m1ciK7
798 Jmul a r(.u(: 6=emeia
6
.e care mi5ai dat5o ca ( fie l1g mie, ea mi5a dat di .om i am m1cat.7
6
@e. 2:1$4 Io) "1:""4 Pro). 2$:1"
7:8 Di -omul -ume,eu a ,i( femeii: 6Ce ai fcutK7 =emeia a r(.u(: 6Dar.ele
6
m5a amgit i am m1cat di
.om.7
6
@e. ":44 2Cor. 11:"4 1Tim. 2:14
7;8 -omul -ume,eu a ,i( ar.elui: 6=iidc ai fcut lucrul ace(ta, ble(temat eti +tre toate )itele i +tre toate
fiarele de .e c1m.4 + toate ,ilele )ie*ii tale ( te t1rti .e .1tece i ( m1ci *r1
6
.
6
I(a. %&:2&4 ?ica #:1#
7<8 !r>mie
6
)oi .ue +tre tie i femeie, +tre (m1*a ta i (m1*a
66
ei
B
. 'cea(ta
BB
+*i )a ,drobi ca.ul, i tu +i
)ei ,drobi clc1iul.7
6
?at. ":#4 ?at. 1":"$4 ?at. 2":""4 Ioa $:444 =a.. 1":104 1Ioa ":$.
66
P(. 1"2:114 I(a. #:144 ?ica &:"4 ?at. 1:2", 2&4 <uc. 1:"1, "4, "&4 @al. 4:4.
B
0om. 1%:204 Col. 2:1&4 A)r. 1:144 1Ioa &:&4 '.oc. 12:#, 1#.
BB
P(. 4$:%4 I(a. 1":$4 I(a. 21:"4 Ioa 1%:214 1Tim. 2:1&
7=8 =emeii i5a ,i(: 6!oi mri foarte mult (uferi*a i +(rciarea ta4 cu
6
durere )ei ate co.ii, i dori*ele
66
tale
(e )or *ie du. brbatul tu, iar el )a (t.1i
B
.e(te tie.7
6
@e. 4:#.
66
1Cor. 11:"4 1Cor. 14:"44 Afe(. &:22, 2", 244 1Tim. 2:21, 224 Tit 2:&4 1Pet. ":1, &, %.
B
1/am. 1&:1"
7>8 Jmului i5a ,i(: 6=iidc
6
ai a(cultat de gla(ul e)e(tei tale i ai m1cat
66
di .omul de(.re care
B
+*i
.oruci(em: 6/ u m1ci deloc di el7, ble(temat
BB
e(te acum .m1tul di .ricia ta. Cu mult trud
6B
(5*i
(co*i 9raa di el + toate ,ilele )ie*ii tale4
6
@e. ":%.
66
@e. 2:1#.
B
Acl. 1:2, "4 I(a. 24:&, %4 0om. $:20.
BB
Io) &:#4 Acl. 2:2".
6B
Io) "1:40
7?8 (.ii
6
i .lmid (5*i dea i ( m1ci
66
iarba de .e c1m..
6
P(. 104:14.
66
Acl. 1:1"4 2Te(. ":10
7@8 F (udoarea
6
fe*ei tale (5*i m1ci .1iea, .1 te )ei +toarce + .m1t, cci di el ai fo(t luat4 cci
*r1
66
eti i +
B
*r1 te )ei +toarce.7
6
@e. 2:#.
66
Io) 21:2%4 Io) "4:1&4 P(. 104:294 Acl. ":204 Acl. 12:#4 0om. &:124 A)r. 9:2#.
B
@e. ":&4 I(a. 19:124 I(a. 4#:12, 1"4 Ier. 22:2"
9A8 'dam a .u( e)e(tei (ale umele A)a
#
: cci ea a fo(t mama tuturor celor )ii.
#
'dic: !ia*
978 -omul -ume,eu a fcut lui 'dam i e)e(tei lui 9aie de .iele i i5a +mbrcat cu ele.
998 -omul -ume,eu a ,i(: 6Iat
6
c omul a a>u( ca uul di Eoi, cuo(c1d biele i rul. /5l +m.iedicm,
dar, acum ca u cum)a (5i +tid m1a, (
66
ia i di .omul )ie*ii, ( m1ce di el i ( tria(c + )eci.7
6
@e. 2:9.
66
@e. 4:24 @e. 9:20
8
9:8 -e aceea -omul -ume,eu l5a i,goit di grdia Adeului, ca
6
( lucre,e .m1tul di care fu(e(e luat.
6
@e. 2:$
9;8 '(tfel a i,goit Al .e 'dam4 i la r(ritul
6
grdiii Adeului a .u( ite 9eru)imi
66
, care ( +)1rtea(c o
(abie +).iat, ca ( .,ea(c drumul care duce la .omul )ie*ii.
6
P(. 104:44 A)r. 1:#.
66
A2od. 2&:1$5224 A,ec. 2$:1151%
Capitolul 4
Cain i A"el
78 'dam (5a +m.reuat cu e)a(ta (a A)a4 ea a rma( +(rciat i a (cut .e Cai. Di a ,i(: 6'm c.tat u
om cu a>utorul -omuluiC7
98 ' mai (cut i .e fratele (u 'bel. 'bel era cioba, iar Cai era .lugar
6
.
6
@e. ":2"4 @e. 9:20
:8 -u. o bucat de )reme, Cai a adu( -omului o >ertf de m1care
#
di roadele
6
.m1tului.
#
/au: o >ertf .etru .cat
6
Eum. 1$:12
;8 'bel a adu( i el o >ertf de m1care di oile +t1i
6
(cute ale turmei lui i di gr(imea lor. -omul a .ri)it
cu .lcere
66
(.re 'bel i (.re >ertfa lui4
6
Eum. 1$:1#4 Pro). ":9.
66
A)r. 11:4
<8 dar (.re Cai i (.re >ertfa lui 5a .ri)it cu .lcere. Cai (5a m1iat foarte tare i
6
i (5a .o(omor1t fa*a.
6
@e. "1:2
=8 Di -omul a ,i( lui Cai: 6Petru ce te5ai m1iat i .etru ce *i (5a .o(omor1t fa*aK
>8 Eu5i aaK -ac faci bie, )ei fi bie .rimit4 dar dac faci ru, .catul .1dete
6
la u4 dori*a lui (e *ie du.
tie, dar tu (5l (t.1eti.7
6
Iac. 1:1&
?8 F( Cai a ,i( fratelui (u 'bel: 6Haidem ( ieim la c1m..7 -ar .e c1d erau la c1m., Cai (5a ridicat
+m.otri)a fratelui (u 'bel i l5a omor1t
6
.
6
?at. 2":"&4 1Ioa ":124 Iuda 1:11
Pedeapsa lui Cain
@8 -omul a ,i( lui Cai: 6Gde
6
e(te fratele tu 'belK7 Al a r(.u(: 6Eu tiu
66
. /ut eu .,itorul fratelui
meuK7
6
P(. 9:12.
66
Ioa $:44
7A8 Di -ume,eu a ,i(: 6Ce ai fcutK @la(ul
6
(1gelui fratelui tu (trig di .m1t la ?ie.
6
A)r. 12:244 '.oc. %:10
778 'cum ble(temat eti tu, i,goit di ogorul ace(ta, care i5a de(c9i( gura ca ( .rimea(c di m1a ta (1gele
fratelui tuC
798 C1d )ei lucra .m1tul, ( u5*i mai dea bog*ia lui. Pribeag i fugar ( fii .e .m1t.7
7:8 Cai a ,i( -omului: 6Pedea.(a mea e .rea mare ca (5o .ot (uferi.
7;8 Iat c Tu
6
m i,goeti a,i de .e fa*a .m1tului4 eu )a trebui ( m a(cud de fa*a
66
Ta i ( fiu .ribeag i
fugar .e .m1t4 i oricie
B
m )a g(i, m )a omor+.7
6
Io) 1&:20524.
66
P(. &1:11.
B
@e. 9:%4 Eum. "&:19, 21, 2#
7<8 -omul i5a ,i(: 6Eicidecum4 ci dac )a omor+ cie)a .e Cai, Cai ( fie r,buat de a.te
6
ori.7 Di -omul
a 9otr1t
66
u (em .etru Cai, ca oricie +l )a g(i ( u5l omoare.
6
P(. #9:12.
66
A,ec. 9:4, %
7=8 '.oi, Cai a ieit
6
di fa*a -omului i a locuit + *ara Eod
#
, la r(rit de Ade.
#
'dic: =ug
6
2Fm.. 1":2"4 2Fm.. 24:204 Ier. 2":"94 Ier. &2:"
Cain i urmaii lui
7>8 Cai (5a +m.reuat cu e)a(ta (a4 ea a rma( +(rciat i a (cut .e Ao9. Al a +ce.ut a.oi ( ,idea(c o
cetate i a .u(
6
ace(tei cet*i umele fiului (u Ao9.
6
P(. 49:11
7?8 Ao9 a fo(t tatl lui Irad4 Irad a fo(t tatl lui ?e9uiael4 ?e9uiael a fo(t tatl lui ?etuael4 i ?etuael a fo(t
tatl lui <ame9.
7@8 <ame9 i5a luat dou e)e(te: umele ueia era 'da, i umele celeilalte era Lila.
9
9A8 'da a (cut .e Iabal: el a fo(t tatl celor ce locuie(c + corturi i .,e(c )itele.
978 Eumele fratelui (u era Iubal: el a fo(t tatl
6
tuturor celor ce c1t cu luta i cu ca)alul.
6
0om. 4:11, 12
998 Lila, de .artea ei, a (cut i ea .e Tubal5Cai, furitorul tuturor ueltelor de aram i de fier. /ora lui Tubal5
Cai era Eaama.
9:8 <ame9 a ,i( e)e(telor (ale:
6'da i Lila, a(culta*i gla(ul meuC
Ee)e(tele lui <ame9, a(culta*i cu)1tul meuC
'm omor1t u om .etru raa mea
i u t1r .etru )1tile mele.
9;8 Cai
6
)a fi r,buat de a.te ori,
iar <ame9 de a.te,eci de ori c1te a.te.7
6
@e. 4:1&
#aterea lui Set
9<8 'dam (5a +m.reuat iari cu e)a(ta (a4 ea a (cut u fiu i i5a
6
.u( umele /et
#
4 6cci7, a ,i( ea,
6-ume,eu mi5a dat o alt (m1* + locul lui 'bel, .e care l5a uci( Cai.7
#
'dic: Flocuit
6
@e. &:"
9=8 <ui /et i (5a (cut
6
i lui u fiu i i5a .u( umele Ao(. 'tuci au +ce.ut oameii ( c9eme
66
Eumele
-omului.
6
@e. &:%.
66
1Fm.. 1$:244 P(. 11%:1#4 Ioel 2:"24 Lef. ":94 1Cor. 1:2
Capitolul 5
$rmaii lui Adam prin Set pn la #oe
78 Iat cartea
6
eamurilor lui 'dam. F ,iua c1d a fcut -ume,eu .e om, l5a fcut du. a(emarea
66
lui
-ume,eu.
6
1Cro. 1:14 <uc. ":"$.
66
@e. 1:2%4 Afe(. 4:244 Col. ":10
98 I5a fcut .arte brbtea(c
6
i .arte femeia(c, i5a biecu)1tat i le5a dat umele de 6om7, + ,iua c1d au
fo(t fcu*i.
6
@e. 1:2#
:8 <a )1r(ta de o (ut trei,eci de ai, 'dam a (cut u fiu du. c9i.ul i a(emarea lui i i5a .u(
6
umele /et.
6
@e. 4:2&
;8 -u. aterea lui /et, 'dam
6
a trit o.t (ute de ai4 i a (cut
66
fii i fiice.
6
1Cro. 1:1, etc..
66
@e. 1:2$
<8 Toate ,ilele .e care le5a trit 'dam au fo(t de ou (ute trei,eci de ai4 a.oi
6
a murit.
6
@e. ":194 A)r. 9:2#
=8 <a )1r(ta de o (ut cici ai, /et a (cut
6
.e Ao(.
6
@e. 4:2%
>8 -u. aterea lui Ao(, /et a mai trit o.t (ute a.te ai i a (cut fii i fiice.
?8 Toate ,ilele lui /et au fo(t de ou (ute doi(.re,ece ai4 a.oi a murit.
@8 <a )1r(ta de ou,eci de ai, Ao( a (cut .e Caia.
7A8 -u. aterea lui Caia, Ao( a mai trit o.t (ute cici(.re,ece ai i a (cut fii i fiice.
778 Toate ,ilele lui Ao( au fo(t de ou (ute cici ai4 a.oi a murit.
798 <a )1r(ta de a.te,eci de ai, Caia a (cut .e ?a9alaleel.
7:8 -u. aterea lui ?a9alaleel, Caia a mai trit o.t (ute .atru,eci de ai4 i a (cut fii i fiice.
7;8 Toate ,ilele lui Caia au fo(t de ou (ute ,ece ai4 a.oi a murit.
7<8 <a )1r(ta de ai,eci i cici de ai, ?a9alaleel a (cut .e Iared.
7=8 -u. aterea lui Iared, ?a9alaleel a mai trit o.t (ute trei,eci de ai4 i a (cut fii i fiice.
7>8 Toate ,ilele lui ?a9alaleel au fo(t de o.t (ute ou,eci i cici de ai4 a.oi a murit.
7?8 <a )1r(ta de o (ut ai,eci i doi de ai, Iared a (cut .e
6
Ao9.
6
Iuda 1:14, 1&
7@8 -u. aterea lui Ao9, Iared a mai trit o.t (ute de ai4 i a (cut fii i fiice.
9A8 Toate ,ilele lui Iared au fo(t de ou (ute ai,eci i doi de ai4 a.oi a murit.
10
978 <a )1r(ta de ai,eci i cici de ai, Ao9 a (cut .e ?etu(ala.
998 -u. aterea lui ?etu(ala, Ao9 a umblat
6
cu -ume,eu trei (ute de ai4 i a (cut fii i fiice.
6
@e. %:94 @e. 1#:14 @e. 24:404 2Fm.. 20:"4 P(. 1%:$4 P(. 11%:94 P(. 12$:14 ?ica %:$4 ?al. 2:%
9:8 Toate ,ilele lui Ao9 au fo(t trei (ute ai,eci i cici de ai.
9;8 Ao9
6
a umblat cu -ume,eu4 a.oi u (5a mai ),ut, .etru c l5a luat -ume,eu.
6
2Fm.. 2:114 A)r. 11:&
9<8 <a )1r(ta de o (ut o.t,eci i a.te de ai, ?etu(ala a (cut .e <ame9.
9=8 -u. aterea lui <ame9, ?etu(ala a mai trit a.te (ute o.t,eci i doi de ai4 i a (cut fii i fiice.
9>8 Toate ,ilele lui ?etu(ala au fo(t de ou (ute ai,eci i ou de ai4 a.oi a murit.
9?8 <a )1r(ta de o (ut o.t,eci i doi de ai, <ame9 a (cut u fiu.
9@8 Al i5a .u( umele Eoe
#
, ,ic1d: 6'ce(ta e )a m1g1ia .etru o(teeala i truda m1iilor oa(tre, care )i
di ace(t .m1t .e care
6
l5a ble(temat -omul.7
#
'dic: m1g1iere
6
@e. ":1#4 @e. 4:11
:A8 -u. aterea lui Eoe, <ame9 a mai trit cici (ute ou,eci i cici de ai4 i a (cut fii i fiice.
:78 Toate ,ilele lui <ame9 au fo(t de a.te (ute a.te,eci i a.te de ai4 a.oi a murit.
:98 Eoe, la )1r(ta de cici (ute de ai, a (cut .e /em
6
, Ham i Iafet
66
.
6
@e. %:10.
66
@e. 10:21
Capitolul 6
Stricciunea oamenilor
78 C1d
6
au +ce.ut oameii ( (e +mul*ea(c .e fa*a .m1tului i li (5au (cut fete,
6
@e. 1:2$
98 fiii lui -ume,eu au ),ut c fetele oameilor erau frumoa(e4 i di toate i5au luat
6
de e)e(te .e acelea .e
care i le5au ale(.
6
-eut. #:", 4
:8 'tuci -omul a ,i(: 6-u9ul
6
?eu u )a rm1e
#
.ururi + om, cci
66
i omul u e(te dec1t care .ctoa(:
totui
1
,ilele lui )or fi de o (ut dou,eci de ai.7
#
/au: Eu (e )a lu.ta, (au u )a (t.1i
1
/au: de aceea
6
@al. &:10, 1#4 1Pet. ":19, 20.
66
P(. #$:"9
;8 Griaii erau .e .m1t + )remurile acelea i c9iar i du. ce (5au +m.reuat fiii lui -ume,eu cu fetele
oameilor i le5au (cut ele co.ii: acetia erau )ite>ii care au fo(t + )ec9ime, oamei cu ume.
<8 -omul a ),ut c rutatea omului era mare .e .m1t i c toate +tocmirile g1durilor
6
di iima lui erau
+dre.tate + fiecare ,i umai (.re ru.
6
@e. $:214 -eut. 29:194 Pro). %:1$4 ?at. 1&:19
=8 I5a .rut ru
6
-omului c a fcut .e om .e .m1t i /5a m19it
66
+ iima <ui.
6
Eum. 2":194 1/am. 1&:11, 294 2/am. 24:1%4 ?al. ":%4 Iac. 1:1#.
66
I(a. %":104 Afe(. 4:"0
>8 Di -omul a ,i(: 6'm ( terg de .e fa*a .m1tului .e omul .e care l5am fcut, de la om .1 la )ite, .1 la
t1r1toare i .1 la .(rile cerului4 cci Fmi .are ru c i5am fcut.7
#oe
?8 -ar Eoe a c.tat
6
mil +aitea -omului.
6
@e. 19:194 A2od. "":12, 1", 1%, 1#4 <uc. 1:"04 =a.. #:4%
@8 Iat care (ut urmaii lui Eoe. Eoe
6
era u om e.ri9it i fr .at +tre cei di )remea lui: Eoe
66
umbla cu
-ume,eu.
6
@e. #:14 A,ec. 14:14, 204 0om. 1:1#4 A)r. 11:#4 2Pet. 2:&.
66
@e. &:22
7A8 Eoe a (cut trei fii: /em
6
, Ham i Iafet.
6
@e. &:"2
778 Pm1tul era (tricat
6
+aitea lui -ume,eu, .m1tul era .li
66
de (ilicie.
6
@e. #:14 @e. 10:94 @e. 1":1"4 2Cro. "4:2#4 <uc. 1:%4 0om. 2:1"4 0om. ":19.
66
A,ec. $:1#4 A,ec. 2$:1%4 Hab. 2:$, 1#
798 -ume,eu /5a uitat
6
(.re .m1t i iat c .m1tul era (tricat4 cci orice f.tur +i (trica(e calea .e
.m1t.
6
@e. 1$:214 P(. 14:24 P(. "":1", 144 P(. &":2, "
7:8 'tuci -ume,eu a ,i( lui Eoe: 6/f1ritul
6
oricrei f.turi e(te 9otr1t +aitea ?ea, fiidc au um.lut
.m1tul de (ilicie4 iat, am
66
(5i imice(c +m.reu cu .m1tul.
11
6
Ier. &1:1"4 A,ec. #:2, ", %4 'mo( $:24 1Pet. 4:#.
66
@e. %:1#
7;8 =5*i o corabie di lem de gofer
#
4 corabia acea(ta (5o +m.ar*i + cmru*e i (5o tecuieti cu (moal .e
diutru i .e di afar.
#
/au: c9i.aro(
7<8 Iat cum (5o faci: corabia ( aib trei (ute de co*i + lugime, cici,eci de co*i + l*ime i trei,eci de co*i +
+l*ime.
7=8 / faci corbiei o ferea(tr
#
, (u(, lat de u cot4 ua (5o .ui + latura corbiei4 i ( faci u r1d de cmri >o(,
altul la mi>loc i altul (u(.
#
/au: aco.eri
7>8 Di iat c Au
6
am ( fac ( )i u .oto. de a.e .e .m1t, ca ( imicea(c orice f.tur de (ub cer, care are
(uflare de )ia*4 tot ce e(te .e .m1t )a .ieri.
6
@e. %:1"4 @e. #:4, 21, 22, 2"4 2Pet. 2:&
7?8 -ar cu tie fac u legm1t4 (
6
itri + corabie, tu i fiii ti, e)a(ta ta i e)e(tele fiilor ti +m.reu cu tie.
6
@e. #:1, #, 1"4 1Pet. ":204 2Pet. 2:&
7@8 -i tot ce triete, di orice f.tur, ( iei + corabie c1te dou
6
di fiecare (oi, ca ( le *ii )ii cu tie: ( fie o
.arte brbtea(c i o .arte femeia(c.
6
@e. #:$, 9, 1&, 1%
9A8 -i .(ri du. (oiul lor, di )ite du. (oiul lor i di toate t1r1toarele de .e .m1t du. (oiul lor, ( )i
6

la tie +utru c1te dou di fiecare (oi, ca ( le *ii cu )ia*.
6
@e. #:9, 1&4 @e. 2:9
978 Di tu ia5*i di toate bucatele care (e m1c i f5*i meride di ele, ca (5*i (lu>ea(c de 9ra *ie i lor.7
998 'a a i fcut Eoe
6
: a fcut tot
66
ce5i .oruci(e -ume,eu.
6
A)r. 11:#4 A2od. 40:1%.
66
@e. #:&, 9, 1%
Capitolul 7
#oe intr %n cora"ie
78 -omul a ,i( lui Eoe: 6Itr
6
+ corabie, tu i toat ca(a ta4 cci te5am
66
),ut fr .ri9a +aitea ?ea +
eamul ace(ta de oamei.
6
@e. #:#, 1"4 ?at. 24:"$4 <uc. 1#:2%4 A)r. 11:#4 1Pet. ":204 2Pet. 2:&.
66
@e. %:94 P(. "":1$, 194 Pro). 10:9, 94 2Pet. 2:9
98 Ia cu tie c1te a.te .erec9i di toate dobitoacele curate
6
, c1te o .arte brbtea(c i c1te o .arte femeia(c4 o
.erec9e di dobitoacele care u (ut curate
66
, c1te o .arte brbtea(c i c1te o .arte femeia(c4
6
@e. #:$4 <e). 11:1.
66
<e). 10:104 A,ec. 44:2"
:8 i c1te a.te .erec9i, de a(emeea, di .(rile cerului, c1te o .arte brbtea(c i c1te o .arte femeia(c,
.etru ca ( le *ii )ie (m1*a .e toat fa*a .m1tului.
;8 Cci du. a.te ,ile, )oi face ( .lou .e .m1t .atru,eci
6
de ,ile i .atru,eci de o.*i4 i )oi terge a(tfel de
.e fa*a .m1tului toate f.turile .e care le5am fcut.7
6
@e. #:12, 1#
<8 Eoe
6
a fcut tot ce5i .oruci(e -omul.
6
@e. %:22
=8 Eoe era de a(e (ute de ai c1d a )eit .oto.ul .e .m1t.
>8 Di Eoe
6
a itrat + corabie cu fiii (i, cu e)a(ta (a i cu e)e(tele fiilor (i, di .ricia a.elor .oto.ului.
6
@e. #:1
?8 -i dobitoacele curate i di dobitoacele ecurate, di .(ri i di tot ce (e t1rte .e .m1t,
@8 au itrat + corabie la Eoe, dou c1te dou, c1te o .arte brbtea(c i c1te o .arte femeia(c, aa cum
.oruci(e -ume,eu lui Eoe.
Potopul
7A8 -u. cele a.te ,ile, au )eit a.ele .oto.ului .e .m1t.
778 F aul al a(e (utelea al )ie*ii lui Eoe, + lua a doua, + ,iua a a.te(.re,ecea a luii, + ,iua aceea, (5au ru.t
toate i,)oarele
6
'd1cului celui mare i (5au de(c9i( (t)ilarele
66
cerurilor.
6
@e. $:"4 Pro). $:2$4 A,ec. 2%:19.
66
@e. 1:#4 @e. $:24 P(. #$:2"
798 Ploaia a
6
c,ut .e .m1t .atru,eci de ,ile i .atru,eci de o.*i.
6
@e. #:4, 1#
7:8 F aceeai ,i au itrat
6
+ corabie: Eoe, /em, Ham i Iafet, fiii lui Eoe, e)a(ta lui Eoe i cele trei e)e(te ale
fiilor lui cu ei:
6
@e. #:1, #4 @e. %:1$4 A)r. 11:#4 1Pet. ":204 2Pet. 2:&
12
7;8 ei
6
i toate fiarele c1m.ului du. (oiul lor, toate )itele du. (oiul lor, toate t1r1toarele care (e t1r(c .e
.m1t du. (oiul lor, toate .(rile du. (oiul lor, toate .(relele, tot ce are ari.i.
6
@e. #:2, ", $, 9
7<8 'u itrat
6
+ corabie la Eoe, dou c1te dou, di orice f.tur care are (uflare de )ia*.
6
@e. %:10
7=8 Cele care au itrat, erau c1te o .arte brbtea(c i c1te o .arte femeia(c, di orice f.tur, du. cum
6

.oruci(e -ume,eu lui Eoe. '.oi -omul a +c9i( ua du. el.
6
@e. #:2, "
7>8 Poto.ul
6
a fo(t .atru,eci de ,ile .e .m1t. '.ele au cre(cut i au ridicat corabia, i ea (5a +l*at dea(u.ra
.m1tului.
6
@e. #:4, 12
7?8 '.ele au a>u( mari i au cre(cut foarte mult .e .m1t, i corabia .lutea
6
.e dea(u.ra a.elor.
6
P(. 104:2%
7@8 '.ele au a>u( di ce + ce mai mari i to*i mu*ii +al*i, care (ut (ub cerul +treg, au fo(t
6
aco.eri*i.
6
P(. 104:%4 Ier. ":2"
9A8 Cu cici(.re,ece co*i (5au +l*at a.ele dea(u.ra mu*ilor, care au fo(t aco.eri*i.
978 Di a .ierit
6
orice f.tur care (e mica .e .m1t, at1t .(rile, c1t i )itele i fiarele, tot ce (e t1ra .e .m1t
i to*i oameii.
6
@e. #:44 @e. %:1", 1#4 Io) 22:1%4 ?at. 24:"94 <uc. 1#:2#4 2Pet. ":%
998 Tot ce r(ufla
6
, tot ce a)ea (uflare de du9 de )ia* + ri, tot ce era .e .m1tul u(cat, a murit.
6
@e. 2:#
9:8 Toate f.turile care erau .e fa*a .m1tului au fo(t imicite, de la om .1 la )ite, .1 la t1r1toare i .1 la
.(rile cerului: au fo(t imicite de .e .m1t. E5a rma( dec1t Eoe
6
i ce era cu el + corabie.
6
1Pet. ":204 2Pet. 1:&4 2Pet. ":%
9;8 '.ele
6
au fo(t mari .e .m1t o (ut cici,eci de ,ile.
6
@e. $:", 44 @e. #:11
Capitolul 8
Sfritul potopului
78 -ume,eu Di5a adu( amite
6
de Eoe, de toate )ie*uitoarele i de toate )itele care erau cu el + corabie4 i
-ume,eu
66
a fcut ( (ufle u )1t .e .m1t, i a.ele (5au .otolit.
6
@e. 19:294 A2od. 2:244 1/am. 2:19.
66
A2od. 14:21
98 I,)oarele 'd1cului i (t)ilarele cerurilor au fo(t +c9i(e
6
, i .loaia
66
di cer a fo(t o.rit.
6
@e. #:11.
66
Io) "$:"#
:8 '.ele au (c,ut de .e fa*a .m1tului, (curg1du5(e i +m.u*i1du5(e, i, du. o (ut cici,eci
6
de ,ile, a.ele
(5au micorat.
6
@e. #:24
;8 F lua a a.tea, + ,iua a a.te(.re,ecea a luii, corabia (5a o.rit .e mu*ii 'rarat.
<8 '.ele au mer( (c,1d .1 + lua a ,ecea. F lua a ,ecea, + ,iua +t1i a luii, (5au ),ut )1rfurile mu*ilor.
=8 -u. .atru,eci de ,ile, Eoe a de(c9i( ferea(tra
6
corbiei .e care o fcu(e.
6
@e. %:1%
>8 ' dat drumul uui corb care a ieit, duc1du5(e i +torc1du5(e, .1 c1d au (ecat a.ele de .e .m1t.
?8 ' dat drumul i uui .orumbel, ca ( )ad dac (c,u(er a.ele de .e fa*a .m1tului.
@8 -ar .orumbelul 5a g(it iciu loc ca (5i .u .iciorul i (5a +tor( la el + corabie, cci erau a.e .e toat
fa*a .m1tului. Eoe a +ti( m1a, l5a luat i l5a bgat la el + corabie.
7A8 ' mai ate.tat alte a.te ,ile i iari a dat drumul .orumbelului di corabie.
778 Porumbelul (5a +tor( la el (.re (ear4 i iat c + ciocul lui era o fru, de m(li ru.t de cur1d. Eoe a
cuo(cut a(tfel c a.ele (c,u(er .e .m1t.
798 ' mai ate.tat alte a.te ,ile4 i a dat drumul .orumbelului. -ar .orumbelul u (5a mai +tor( la el.
7:8 F aul a(e (ute uu, + lua +t1i, + ,iua +t1i a luii, a.ele (eca(er .e .m1t. Eoe a ridicat +)elitoarea
corbiei: (5a uitat i iat c fa*a .m1tului (e u(ca(e.
7;8 F lua a doua, + a dou,eci i a.tea ,i a luii, .m1tul era u(cat de tot.
13
!eirea lui #oe din cora"ie
7<8 'tuci -ume,eu a )orbit lui Eoe i i5a ,i(:
7=8 6Iei di corabie, tu
6
i e)a(ta ta, fiii ti i e)e(tele fiilor ti cu tieC
6
@e. #:1"
7>8 /coate afar +m.reu cu tie toate
6
)ie*uitoarele de tot felul care (ut cu tie, at1t .(rile, c1t i )itele i
toate t1r1toarele care (e t1r(c .e .m1t: ( miue .e .m1t, ( crea(c
66
i ( (e +mul*ea(c .e .m1t.7
6
@e. #:1&.
66
@e. 1:2"
7?8 Di Eoe a ieit afar cu fiii (i, cu e)a(ta (a i cu e)e(tele fiilor (i.
7@8 Toate dobitoacele, toate t1r1toarele, toate .(rile, tot ce (e mic .e .m1t, du. (oiurile lor, au ieit di
corabie.
9A8 Eoe a ,idit u altar -omului4 a luat di toate dobitoacele
6
curate i di toate .(rile curate i a adu( arderi
de tot .e altar.
6
<e). 11:1
978 -omul a miro(it u miro(
6
.lcut4 i -omul a ,i( + iima <ui: 6Eu )oi mai ble(tema
66
.m1tul, di
.ricia omului, .etru c +tocmirile
B
g1durilor di iima omului (ut rele di tiere*ea lui4 i u )oi mai lo)i
BB
tot ce e(te )iu, cum am fcut.
6
<e). 1:94 A,ec. 10:414 2Cor. 2:1&4 Afe(. &:2.
66
@e. ":1#4 @e. %:1#.
B
@e. %:&4 Io) 14:44 Io) 1&:144 P(. &1:&4 Ier. 1#:94 ?at. 1&:194 0om. 1:"14
0om. ":2".
BB
@e. 9:11, 1&
998 C1t )a fi .m1tul
6
, u )a +ceta (ematul i (eceratul, frigul i cldura, )ara i iara, ,iua
66
i oa.teaC7
6
I(a. &4:9.
66
Ier. "":20, 2&
Capitolul 9
&umne'eu "inecuvntea' pe #oe
78 -ume,eu a biecu)1tat .e Eoe i .e fiii (i i le5a ,i(: 6Crete*i
6
, +mul*i*i5) i um.le*i .m1tul.
6
@e. 9:#, 194 @e. 1:2$4 @e. 10:"2
98 /5a.uce groa,a
6
i frica de )oi .e orice dobitoc de .e .m1t, .e orice .a(re a cerului, .e tot ce (e mic .e
.m1t i .e to*i .etii mrii: )i le5am dat + m1iile )oa(treC
6
@e. 1:&$4 J(ea 2:1$
:8 Tot ce (e mic
6
i are )ia* ( ) (lu>ea(c de 9ra: toate
66
ace(tea )i le dau, ca i iarba
B
)erde.
6
-eut. 12:1&4 -eut. 14:", 9, 114 =a.. 10:12, 1".
66
@e. 1:29.
B
0om. 14:14, 204 1Cor. 10:2", 2%4 Col. 2:1%4 1Tim. 4:", 4
;8 Eumai care cu )ia*a ei
6
, adic (1gele ei, ( u m1ca*i.
6
<e). 1#:10, 11, 144 <e). 11:2%4 -eut. 12:2"4 1/am. 14:""4 =a.. 1&:20, 19
<8 Cci )oi cere +a.oi (1gele )ie*ilor )oa(tre4 +l )oi cere +a.oi de la orice dobitoc
6
4 i )oi cere +a.oi )ia*a
omului di m1a omului
66
, di m1a oricrui om
B
, care e(te fratele lui.
6
A2od. 21:2$.
66
@e. 4:9, 104 P(. 9:12.
B
=a.. 1#:2%
=8 -ac )ar(
6
cie)a (1gele omului, i (1gele lui ( fie )r(at de om4 cci -ume,eu a fcut .e om du.
c9i.ul
66
<ui.
6
A2od. 21:12, 144 <e). 24:1#4 ?at. 2%:&24 '.oc. 1":10.
66
@e. 1:2#
>8 Iar )oi, crete*i
6
i +mul*i*i5)4 r(.1di*i5) .e .m1t i +mul*i*i5) .e elC7
6
@e. 9:1, 194 @e. 1:2$
Le(mntul lui &umne'eu cu #oe
?8 -ume,eu a mai )orbit lui Eoe i fiilor lui care erau cu el i a ,i(:
@8 6Iat, Au fac
6
u legm1t
66
cu )oi i cu (m1*a )oa(tr care )a )ei du. )oi4
6
@e. %:1$.
66
I(a. &4:9
7A8 cu toate
6
)ie*uitoarele care (ut cu )oi, at1t .(rile, c1t i )itele i toate fiarele de .e .m1t care (ut cu
)oi4 cu toate cele care au ieit di corabie i cu orice alte dobitoace de .e .m1t.
6
P(. 11&:9
778 =ac
6
u legm1t cu )oi c icio f.tur u )a mai fi imicit de a.ele .oto.ului i u )a mai )ei .oto. ca
( .u(tia(c .m1tul.7
6
I(a. &4:9
798 Di -ume,eu a ,i(: 6Iat (emul
6
legm1tului .e care5l fac +tre ?ie i )oi i +tre toate )ie*uitoarele care
(ut cu )oi, .etru toate eamurile de oamei + )eci:
6
@e. 1#:11
7:8 curcubeul ?eu, .e care l5am ae,at
6
+ or, el )a (lu>i ca (em al legm1tului ditre ?ie i .m1t.
6
A2od. 2$:12
14
7;8 C1d )oi (tr1ge ori dea(u.ra .m1tului, curcubeul (e )a arta + or4
7<8 i Au Fmi )oi aduce amite
6
de legm1tul ditre ?ie i )oi i ditre toate )ie*uitoarele de orice tru.4 i
a.ele u (e )or mai face u .oto., ca ( imicea(c orice f.tur.
6
<e). 2%:42, 4&4 A,ec. 1%:%0
7=8 Curcubeul )a fi + or4 i Au ? )oi uita la el ca (5?i aduc amite de legm1tul cel )eic
6
ditre
-ume,eu i toate )ie*uitoarele de orice tru. de .e .m1t.7
6
@e. 1#:1", 19
7>8 Di -ume,eu a ,i( lui Eoe: 6'ce(ta e(te (emul legm1tului .e care l5am fcut +tre ?ie i orice f.tur
de .e .m1t.7
Fiii lui #oe
7?8 =iii lui Eoe, care au ieit di corabie, erau: /em, Ham i Iafet4 Ham
6
e(te tatl lui Caaa.
6
@e. 10:%
7@8 'cetia
6
au fo(t cei trei fii ai lui Eoe, i di ei
66
(5au r(.1dit oamei .e(te tot .m1tul.
6
@e. &:"2.
66
@e. 10:"24 1Cro. 14
9A8 Eoe a +ce.ut ( fie lucrtor
6
de .m1t i a (dit o )ie.
6
@e. ":12, 2"4 @e. 4:24 Pro). 12:11
978 ' but )i, (5a +mbtat
6
i (5a de,golit + mi>locul cortului (u.
6
Pro). 20:14 1Cor. 10:12
998 Ham, tatl lui Caaa, a ),ut goliciuea tatlui (u i a (.u( celor doi fra*i ai lui afar.
9:8 'tuci /em
6
i Iafet au luat mataua, au .u(5o .e umeri, au mer( de5a5drtelea i au aco.erit goliciuea
tatlui lor4 fiidc fe*ele le erau +toar(e +a.oi, 5au ),ut goliciuea tatlui lor.
6
A2od. 20:124 @al. %:1
9;8 Eoe (5a tre,it di ame*eala )iului i a aflat ce5i fcu(e fiul (u cel mai t1r.
9<8 Di a ,i(:
6Ble(temat
6
( fie CaaaC
/ fie robul
66
robilor fra*ilor luiC7
6
-eut. 2#:1%.
66
Io(. 9:2"4 1Fm.. 9:20, 21
9=8 Al a mai ,i(:
6Biecu)1tat
6
( fie -omul, -ume,eul lui /em,
i Caaa ( fie robul lui
#
C
#
/au: lor
6
P(. 144:1&4 A)r. 11:1%
9>8 -ume,eu ( lrgea(c locurile (t.1ite de Iafet,
Iafet ( locuia(c
6
+ corturile lui /em,
i Caaa ( fie robul lorC7
6
Afe(. 2:1", 144 Afe(. ":%
9?8 Eoe a trit, du. .oto., trei (ute cici,eci de ai.
9@8 Toate ,ilele lui Eoe au fo(t de ou (ute cici,eci de ai4 a.oi a murit.
Capitolul 10
$rmaii lui !afet
78 Iat (.i*a eamului fiilor lui Eoe: /em, Ham i Iafet.
-u. .oto. li (5au
6
(cut fii.
6
@e. 9:1, #, 19
98 =iii
6
lui Iafet au fo(t: @omer, ?agog, ?adai, Ia)a, Tubal, ?eec i Tira(.
6
1Cro. 1:&, etc.
:8 =iii lui @omer: 'c9ea,, 0ifat i Togarma.
;8 =iii lui Ia)a: Alia, Tari, C9itim i -odaim.
<8 -e la ei (e trag .o.oarele di *rile
6
eamurilor de .e malul mrii, du. *iuturile lor, du. limba fiecruia,
du. familiile lor, du. (emi*iile lor.
6
P(. #2:104 Ier. 2:104 Ier. 2&:224 Lef. 2:11
$rmaii lui )am
=8 =iii
6
lui Ham au fo(t: Cu, ?i*raim, Put i Caaa. 3
6
1Cro. 1:$, etc.
15
>8 =iii lui Cu: /eba, Ha)ila, /abta, 0aema i /abteca. =iii lui 0aema: Deba i -eda.
?8 Cu a (cut i .e Eimrod: el e(te acela care a +ce.ut ( fie .uteric .e .m1t.
@8 Al a fo(t u )itea,
6
)1tor +aitea
66
-omului4 iat de ce (e ,ice: 6Ca Eimrod, )itea, )1tor +aitea
-omului.7
6
Ier. 1%:1%4 ?ica #:2.
66
@e. %:11
7A8 Al a domit la +ce.ut
6
.e(te Babel, Arec, 'cad i Cale, + *ara Diear.
6
?ica &:%
778 -i *ara acea(ta a itrat + '(iria4 a ,idit Eii)e, 0e9obot5Ir, Cala9
798 i 0e(e +tre Eii)e i Cala94 acea(ta e(te cetatea cea mare. 3
7:8 ?i*raim a (cut .e ludi*i, aami*i, le9abi*i, aftu9i*i,
7;8 .atru(i*i, ca(lu9i*i 8di care
6
au ieit fili(teii; i .e caftori*i.
6
1Cro. 1:12
7<8 Caaa a (cut .e /ido, +t1iul lui (cut, i .e Het4
7=8 i .e iebu(i*i, .e amori*i, .e g9irga(i*i,
7>8 .e 9e)i*i, .e arc9i*i, .e (ii*i,
7?8 .e ar)adi*i, .e *emari*i, .e 9amati*i. F urm, familiile caaai*ilor (5au +m.rtiat.
7@8 Hotarele
6
caaai*ilor (e +tideau de la /ido, cum mergi (.re @9erar, .1 la @a,a, i, cum mergi (.re
/odoma, @omora, 'dma i Leboim, .1 la <ea.
6
@e. 1":12, 14, 1&, 1#4 @e. 1&:1$5214 Eum. "4:25124 Io(. 12:#, $
9A8 'cetia (ut fiii lui Ham, du. familiile lor, du. limbile lor, du. *rile lor, du. eamurile lor.
$rmaii lui Sem
978 Di lui /em, tatl tuturor fiilor lui Aber i fratele cel mai mare al lui Iafet, i (5au (cut fii.
998 =iii lui /em
6
au fo(t: Alam, '(ur, 'r.acad, <ud i 'ram.
6
1Cro. 1:1#, etc.
9:8 =iii lui 'ram: G*, Hul, @9eter i ?a.
9;8 'r.acad a (cut .e Dela9
6
4 i Dela9 a (cut .e Aber.
6
@e. 11:12
9<8 <ui Aber
6
i (5au (cut doi fii: umele uuia era Peleg
#
, umit aa .etru c .e )remea lui (5a +m.r*it
.m1tul4 iar umele fratelui (u era Iocta.
#
'dic: Fm.r*ire
6
1Cro. 1:19
9=8 Iocta a (cut .e 'lmodad, .e Delef, .e '*arma)et, .e Iera9,
9>8 .e 'doram, .e G,al, .e -icla,
9?8 .e Jbal, .e 'bimael, .e /eba,
9@8 .e Jfir, .e Ha)ila i .e Iobab. To*i acetia au fo(t fiii lui Iocta.
:A8 Ai au locuit de la ?ea, cum mergi (.re /efar, .1 la mutele r(ritului.
:78 'cetia (ut fiii lui /em, du. familiile lor, du. limbile lor, du. *rile lor, du. eamurile lor.
:98 'ce(tea
6
(ut familiile fiilor lui Eoe, du. (.i*a eamului lor, du. eamurile lor. Di di ei
66
au ieit
eamurile care (5au r(.1dit .e .m1t du. .oto..
6
@e. 10:1.
66
@e. 9:19
Capitolul 11
*urnul +a"el
78 Tot .m1tul a)ea o (igur limb i aceleai cu)ite.
98 Porid ei +(.re r(rit, au dat .e(te o c1m.ie + *ara Diear4 i au de(clecat acolo.
:8 Di au ,i( uul ctre altul: 6HaidemC ( facem crmi,i i ( le ardem bie + foc.7 Di crmida le5a *iut loc de
.iatr, iar (moala le5a *iut loc de )ar.
;8 Di au mai ,i(: 6HaidemC ( e ,idim o cetate i u tur al crui )1rf
6
( atig cerul i ( e facem u ume, ca
( u fim +m.rtia*i .e toat fa*a .m1tuluiC7
6
-eut. 1:2$
<8 -omul
6
/5a cobor1t ( )ad cetatea i turul .e care5l ,ideau fiii oameilor.
6
@e. 1$:21
=8 Di -omul a ,i(: 6Iat, ei (ut u (igur
6
.o.or i to*i au aceeai
66
limb4 i iat de ce (5au a.ucat4 acum imic
u i5ar +m.iedica ( fac tot ce i5au .u(
B
+ g1d.
16
6
@e. 9:194 =a.. 1#:2%.
66
@e. 11:1.
B
P(. 2:1
>8 HaidemC (
6
Ee cobor1m i ( le +curcm acolo limba, ca (
66
u5i mai +*eleag )orba uii altoraC7
6
@e. 1:2%4 P(. 2:44 =a.. 2:4, &, %.
66
@e. 42:2"4 -eut. 2$:494 Ier. &:1&4 1Cor. 14:2, 11
?8 Di -omul
6
i5a +m.rtiat de acolo .e
66
toat fa*a .m1tului4 aa c au +cetat ( ,idea(c cetatea.
6
<uc. 1:&1.
66
@e. 10:2&, "2
@8 -e aceea cetatea a fo(t umit Babel
#
, cci
6
acolo a +curcat -omul limba +tregului .m1t, i de acolo i5a
+m.rtiat -omul .e toat fa*a .m1tului.
#
'dic: Fcurctur
6
1Cor. 14:2"
S*,-./!! P.P.$L$! !SA0L de la Avraam pn la !osif
*
6
@e. 11:105&04 I(a. &1:1, 24 A)r. 11:1"51%, "9, 40
$rmaii lui Sem
7A8 Iat
6
(.i*a eamului lui /em: <a )1r(ta de o (ut de ai, /em a (cut .e 'r.acad, la doi ai du. .oto..
6
@e. 10:224 1Cro. 1:1#
778 -u. aterea lui 'r.acad, /em a trit cici (ute de ai4 i a (cut fii i fiice.
798 <a )1r(ta de trei,eci i cici de ai, 'r.acad a (cut .e Dela9
6
.
6
<uc. ":"%
7:8 -u. aterea lui Dela9, 'r.acad a mai trit .atru (ute trei ai4 i a (cut fii i fiice.
7;8 <a )1r(ta de trei,eci de ai, Dela9 a (cut .e Aber.
7<8 -u. aterea lui Aber, Dela9 a mai trit .atru (ute trei ai4 i a (cut fii i fiice.
7=8 <a )1r(ta de trei,eci i .atru de ai, Aber
6
a (cut .e Peleg
66
.
6
1Cro. 1:19.
66
<uc. ":"&
7>8 -u. aterea lui Peleg, Aber a mai trit .atru (ute trei,eci de ai4 i a (cut fii i fiice.
7?8 <a )1r(ta de trei,eci de ai, Peleg a (cut .e 0eu.
7@8 -u. aterea lui 0eu, Peleg a mai trit dou (ute ou ai4 i a (cut fii i fiice.
9A8 <a )1r(ta de trei,eci i doi de ai, 0eu a (cut .e /erug
6
.
6
<uc. ":"&
978 -u. aterea lui /erug, 0eu a mai trit dou (ute a.te ai4 i a (cut fii i fiice.
998 <a )1r(ta de trei,eci de ai, /erug a (cut .e Ea9or.
9:8 -u. aterea lui Ea9or, /erug a mai trit dou (ute de ai4 i a (cut fii i fiice.
9;8 <a )1r(ta de dou,eci i ou de ai, Ea9or a (cut .e Tera9
6
.
6
<uc. ":"4
9<8 -u. aterea lui Tera9, Ea9or a mai trit o (ut ou(.re,ece ai4 i a (cut fii i fiice.
9=8 <a )1r(ta de a.te,eci de ai, Tera9 a (cut .e ')ram
6
, .e Ea9or i .e Hara.
6
Io(. 24:24 1Cro. 1:2%
Familia lui *erah
9>8 Iat (.i*a eamului lui Tera9: Tera9 a (cut .e ')ram, .e Ea9or i .e Hara. 3 Hara a (cut .e <ot.
9?8 Di Hara a murit + fa*a tatlui (u, Tera9, + *ara + care (e (cu(e, + Gr, + Haldeea. 3
9@8 ')ram i Ea9or i5au luat e)e(te. Eumele e)e(tei lui ')ram era /arai
6
, i umele e)e(tei lui Ea9or era
?ilca
66
, fiica lui Hara, tatl ?ilci i I(ci.
6
@e. 1#:1&4 @e. 20:12.
66
@e. 22:20
:A8 /arai era
6
(tear.: 5a)ea co.ii deloc.
6
@e. 1%:1, 24 @e. 1$:11, 12
:78 Tera9 a luat
6
.e fiul (u, ')ram, i .e <ot, fiul lui Hara, fiul fiului (u, i .e /arai, ora (a, e)a(ta fiului
(u, ')ram. 'u ieit +m.reu di Gr
66
, di Haldeea, ca ( mearg + *ara
B
Caaa. 'u )eit .1 la Hara i (5
au ae,at acolo.
6
@e. 12:1.
66
Eeem. 9:#4 =a.. #:4.
B
@e. 10:19
:98 Bilele lui Tera9 au fo(t de dou (ute cici ai4 i Tera9 a murit + Hara.
Capitolul 12
Plecarea i sosirea lui Avram %n ara Canaan
78 -omul
6
,i(e(e lui ')ram: 6Iei di *ara ta, di rudeia ta i di ca(a tatlui tu i )io + *ara .e care *i5o )oi
arta.
17
6
@e. 1&:#4 I(a. 41:24 =a.. #:"4 A)r. 11:$
98 !oi face
6
di tie u eam mare i te )oi
66
biecu)1ta4 +*i )oi face u ume mare i
B
)ei fi o biecu)1tare.
6
@e. 1#:%4 @e. 1$:1$4 -eut. 2%:&4 1Fm.. ":$.
66
@e. 24:"&.
B
@e. 2$:44 @al. ":14
:8 !oi biecu)1ta
6
.e cei ce te )or biecu)1ta i )oi ble(tema .e cei ce te )or ble(tema4 i toate familiile
.m1tului )or fi biecu)1tate
66
+ tie.
6
@e. 2#:294 A2od. 2":224 Eum. 24:9.
66
@e. 1$:1$4 @e. 22:1$4 @e. 2%:44 P(. #2:1#4 =a.. ":2&4 @al. ":$
;8 ')ram a .lecat, cum +i (.u(e(e -omul, i a .lecat i <ot +m.reu cu el. ')ram a)ea a.te,eci i cici de ai
c1d a ieit di Hara.
<8 ')ram a luat .e /arai, e)a(ta (a, i .e <ot, fiul fratelui (u, +m.reu cu toate a)erile .e care le (tr1(e(er i
cu toate (lugile
6
.e care le c1tiga(er + Hara
66
. 'u .lecat + *ara Caaa i au a>u( + *ara Caaa.
6
@e. 14:14.
66
@e. 11:"1
=8 ')ram a (trbtut
6
*ara .1 la locul umit /i9em, .1 la (te>arul
66
lui ?ore. Caaai*ii
B
erau atuci + *ar.
6
A)r. 11:9.
66
-eut. 11:"04 Iud. #:1.
B
@e. 10:1$, 194 @e. 1":#
>8 -omul
6
/5a artat lui ')ram i i5a ,i(: 6Toat *ara acea(ta o )oi da (emi*ei
66
tale.7 Di ')ram a ,idit acolo u
altar
B
-omului care i /e arta(e.
6
@e. 1#:1.
66
@e. 1":1&4 @e. 1#:$4 P(. 10&:9, 11.
B
@e. 1":4
?8 -e acolo a .orit (.re mute, la r(rit de Betel, i i5a +ti( cortul, a)1d Betelul la a.u( i 'i la r(rit. '
,idit i acolo u altar -omului i a c9emat
6
Eumele -omului.
6
@e. 1":4
@8 ')ram i5a urmat
6
drumul, +ait1d mereu (.re mia,,i.
6
@e. 1":"
Avram %n 0(ipt
7A8 ' )eit +( o foamete
6
+ *ar4 i ')ram (5a cobor1t
66
+ Agi.t ca ( locuia(c .etru c1t)a )reme acolo4
cci era mare
B
foamete + *ar.
6
@e. 2%:1.
66
P(. 10&:1".
B
@e. 4":1
778 C1d era a.roa.e ( itre + Agi.t, a ,i( e)e(tei (ale /arai: 6Iat, tiu c eti o femeie frumoa(
6
la fa*.
6
@e. 12:144 @e. 2%:#
798 C1d te )or )edea egi.teii, )or ,ice: 6'cea(ta e(te e)a(ta luiC7 Di .e mie m )or omor+
6
, iar .e tie te )or
l(a cu )ia*.
6
@e. 20:114 @e. 2%:#
7:8 /.ue
6
, rogu5te, c eti (ora mea, ca (5mi mearg bie di .ricia ta, i (ufletul meu ( tria(c datorit *ie.7
6
@e. 20:&, 1"4 @e. 2%:#
7;8 C1d a a>u( ')ram + Agi.t, egi.teii au ),ut
6
c e)a(ta lui era foarte frumoa(.
6
@e. "9:#4 ?at. &:2$
7<8 /lu>baii cei mai de frute ai lui farao au ),ut5o i ei, i au ludat5o la farao4 i femeia a fo(t adu(
6
+
ca(a lui farao.
6
@e. 20:2
7=8 Pe ')ram l5a .rimit bie
6
di .ricia ei4 i ')ram a c.tat oi, boi, mgari, robi i roabe, mgri*e i cmile.
6
@e. 20:14
7>8 -ar -omul a lo)it
6
cu mari urgii .e farao i ca(a lui, di .ricia e)e(tei lui ')ram, /arai.
6
@e. 20:1$4 1Cro. 1%:24 P(. 10&:144 A)r. 1":4
7?8 'tuci farao a c9emat .e ')ram i i5a ,i(: 6Ce mi5ai fcutK Petru ce
6
u mi5ai (.u( c e(te e)a(ta taK
6
@e. 20:94 @e. 2%:10
7@8 -e ce ai ,i(: 6A(te (ora mea7 i am luat5o a(tfel de e)a(tK 'cum, iat5*i e)a(ta4 ia5o i .leacC7
9A8 Di farao
6
a dat .oruc oameilor lui (5l .etreac .e el, .e e)a(ta (a i tot ce a)ea.
6
Pro). 21:1
Capitolul 13
1ntoarcerea lui Avram %n Canaan2 &esprirea de Lot
78 ')ram (5a (uit di Agi.t + *ara de la mia,,i
6
, el, e)a(ta (a i tot ce a)ea, +m.reu cu <ot.
6
@e. 12:9
98 ')ram
6
era foarte bogat + )ite, + argit i + aur.
6
@e. 24:"&4 P(. 112:"4 Pro). 10:22
:8 -i *ara de la mia,,i
6
(5a +dre.tat i a mer( .1 la Betel, .1 la locul ude fu(e(e cortul lui la +ce.ut,
+tre Betel i 'i,
6
@e. 12:$, 9
18
;8 + locul
6
ude era altarul .e care5l fcu(e mai +aite. Di acolo, ')ram a c9emat
66
Eumele -omului.
6
@e. 12:#, $.
66
P(. 11%:1#
<8 <ot, care cltorea +m.reu cu ')ram, a)ea i el oi, boi i corturi.
=8 Di *iutul
6
acela u5i +c.ea ( locuia(c +m.reu4 cci a)erile lor erau aa de mari, +c1t u .uteau (
locuia(c +m.reu.
6
@e. "%:#
>8 /5a i(cat
6
o ceart +tre .,itorii )itelor lui ')ram i .,itorii )itelor lui <ot. Caaai*ii
66
i fere(i*ii locuiau
atuci + *ar.
6
@e. 2%:20.
66
@e. 12:%
?8 ')ram a ,i( lui <ot: 6Te rog, (
6
u fie ceart +tre mie i tie i +tre .,itorii mei i .,itorii ti, cci
(utem fra*i.
6
1Cor. %:#
@8 Eu5i
6
oare toat *ara +aitea taK ?ai bie de(.arte5te de mie: dac
66
a.uci tu la (t1ga, eu )oi a.uca la
drea.ta4 dac a.uci tu la drea.ta, eu )oi a.uca la (t1ga.7
6
@e. 20:1&4 @e. "4:10.
66
0om. 12:1#4 A)r. 12:144 Iac. ":1#
7A8 <ot i5a ridicat oc9ii i a ),ut c toat c1m.ia
6
Iordaului era bie udat + +tregime. Faite de a imici
66

-omul /odoma i @omora, .1 la Loar
B
, era ca o grdi a -omului, ca *ara Agi.tului.
6
@e. 19:1#4 -eut. "4:"4 P(. 10#:"4.
66
@e. 19:24, 2&.
B
@e. 2:104 @e. 14:2, $4 @e. 19:224 I(a. &1:"
778 <ot i5a ale( toat c1m.ia Iordaului i a mer( (.re r(rit. '(tfel (5au de(.r*it ei uul de altul.
798 ')ram a locuit + *ara Caaa, iar <ot
6
a locuit + cet*ile di c1m.ie i i5a +ti(
66
corturile .1 la /odoma.
6
@e. 19:29.
66
@e. 14:124 @e. 19:14 2Pet. 2:#, $
7:8 Jameii di /odoma erau
6
ri i afar di cale de .ctoi
66
+m.otri)a -omului.
6
@e. 1$:244 A,ec. 1%:494 2Pet. 2:#, $.
66
@e. %:11
F(duina dat lui Avram
7;8 -omul a ,i( lui ')ram, du. ce (5a de(.r*it
6
<ot de el: 60idic5*i oc9ii i, di locul + care eti, .ri)ete
(.re mia,oa.te
66
i (.re mia,,i, (.re r(rit i (.re a.u(4
6
@e. 1":11.
66
@e. 2$:14
7<8 cci toat *ara .e care o )e,i, *i5o )oi da *ie
6
i (emi*ei
66
tale + )eac.
6
@e. 12:#4 @e. 1&:1$4 @e. 1#:$4 @e. 24:#4 @e. 2&:44 Eum. "4:124 -eut. "4:44 =a.. #:&.
66
2Cro. 20:#4 P(. "#:22, 294 P(. 112:2
7=8 F*i )oi face (m1*a
6
ca .ulberea .m1tului de mare4 aa c, dac .oate umra cie)a .ulberea .m1tului,
i (m1*a ta )a .utea ( fie umrat.
6
@e. 1&:&4 @e. 22:1#4 @e. 2%:44 @e. 2$:144 @e. "2:124 A2od. "2:124 Eum. 2":104 -eut. 1:104 1Fm.. 4:204 1Cro. #:2"4 I(a. 4$:194 Ier. "":224
0om. 4:1%, 1#, 1$4 A)r. 11:12
7>8 /coal5te, (trbate *ara + lug i + lat4 cci *ie *i5o )oi da.7
7?8 ')ram i5a ridicat corturile i a )eit de a locuit
6
l1g (te>arii lui ?amre, care (ut
66
l1g Hebro. Di acolo
a ,idit u altar -omului.
6
@e. 14:1".
66
@e. "&:2#4 @e. "#:14
Capitolul 14
Avram "iruie pe %mprai
78 Pe )remea lui 'mrafel, +m.ratul Diearului
6
, lui 'rioc, +m.ratul Ala(arului, lui C9edorlaomer, +m.ratul
Alamului
66
, i lui Tideal, +m.ratul @oiimului,
6
@e. 10:104 @e. 11:2.
66
I(a. 11:11
98 (5a +t1m.lat c ei au fcut r,boi cu Bera, +m.ratul /odomei, cu Bira, +m.ratul @omorei, cu Dieab,
+m.ratul 'dmei
6
, cu Demeeber, +m.ratul Leboimului i cu +m.ratul Belei (au Loarului
66
.
6
-eut. 29:2".
66
@e. 19:22
:8 'cetia di urm (5au aduat cu to*ii + )alea /idim, adic
6
?area /rat.
6
Eum. "4:124 -eut. ":1#4 Io(. ":1%4 P(. 10#:"4
;8 Tim. de doi(.re,ece ai fu(e(er (u.ui
6
lui C9edorlaomer4 i + aul al trei(.re,ecelea (5au r(culat.
6
@e. 9:2%
<8 -ar, + aul al .ai(.re,ecelea C9edorlaomer i +m.ra*ii care erau cu el au .orit, i au btut .e 0efaimi
6
la
'terot5Caraim
66
, .e ,u,i*i
B
la Ham, .e emi*i
BB
la Da)e5C9iriataim,
6
@e. 1&:204 -eut. ":11.
66
Io(. 12:44 Io(. 1":1".
B
-eut. 2:20.
BB
-eut. 2:10, 11
=8 i .e 9ori*i
6
.e mutele lor, /eir, .1 la (te>arul Para, care e(te l1g .u(tiu.
6
-eut. 2:12, 22
19
>8 '.oi (5au +tor(, au )eit la A5?i.at, (au Cade(, i au btut .e amaleci*i .e tot *iutul lor, ca i .e amori*i,
care locuiau la Ha*a*o5Tamar
6
.
6
2Cro. 20:2
?8 'tuci au ieit +m.ratul /odomei, +m.ratul @omorei, +m.ratul 'dmei, +m.ratul Leboimului i +m.ratul
Belei, (au Loarului, i (5au ae,at + liie de btaie +m.otri)a lor, + )alea /idim,
@8 i aume: +m.otri)a lui C9edorlaomer, +m.ratul Alamului, +m.otri)a lui Tideal, +m.ratul @oiimului,
+m.otri)a lui 'mrafel, +m.ratul Diearului, i +m.otri)a lui 'rioc, +m.ratul Ala(arului: .atru +m.ra*i
+m.otri)a a cici.
7A8 !alea /idim era aco.erit cu f1t1i de (moal
6
. Fm.ratul /odomei i +m.ratul @omorei au luat5o la fug i
au c,ut + ele4 ceilal*i au fugit (.re mute
66
.
6
@e. 11:".
66
@e. 19:1#, "0
778 Biruitorii au luat toate
6
bog*iile /odomei i @omorei i toat meridea lor i au .lecat.
6
@e. 14:1%, 21
798 'u luat i .e <ot, fiul fratelui
6
lui ')ram, care
66
locuia + /odoma4 au luat i a)erile lui i au .lecat.
6
@e. 12:&.
66
@e. 1":12
7:8 ' )eit uul, care (c.a(e, i a dat de tire lui ')ram, e)reul4 ace(ta locuia
6
l1g (te>arii lui ?amre,
amoritul, fratele lui Acol i fratele lui 'er, care fcu(er legtur
66
de .ace cu ')ram.
6
@e. 1":1$.
66
@e. 14:24
7;8 Cum a au,it ')ram c fratele
6
(u fu(e(e luat .ri( de r,boi, a +armat trei (ute o.t(.re,ece di cei mai
)ite>i (lu>itori ai lui, (cu*i
66
+ ca(a lui, i a urmrit .e +m.ra*ii aceia .1 la -a
B
.
6
@e. 1":$.
66
@e. 1&:"4 @e. 1#:12, 2#4 Acl. 2:#.
B
-eut. "4:14 Iud. 1$:29
7<8 Di5a +m.r*it oameii + mai multe cete, (5a arucat a(u.ra lor oa.tea, i5a btut
6
i i5a urmrit .1 la Hoba,
care e(te la (t1ga -ama(cului.
6
I(a. 41:2, "
7=8 ' adu( +a.oi toate
6
bog*iile4 a luat +a.oi i .e fratele (u, <ot, cu a)erile lui, .recum i .e femei i
orodul.
6
@e. 14:11, 12
-elhisedec "inecuvntea' pe Avram
7>8 -u. ce
6
(5a +tor( ')ram de la +fr1gerea lui C9edorlaomer i a +m.ra*ilor care erau +m.reu cu el,
+m.ratul /odomei i5a ieit
66
+ +t1m.iare + )alea Da)e, (au )alea +m.ratului
B
.
6
A)r. #:1.
66
Iud. 11:"44 1/am. 1$:%.
B
2/am. 1$:1$
7?8 ?el9i(edec
6
, +m.ratul /alemului, a adu( .1ie i )i: el era .reot
66
al -ume,eului
B
celui Prea+alt.
6
A)r. #:1.
66
P(. 110:44 A)r. &:%.
B
?ica %:%4 =a.. 1%:1#
7@8 ?el9i(edec a biecu)1tat .e ')ram i a ,i(: 6Biecu)1tat
6
( fie ')ram de -ume,eul cel Prea+alt,
Biditorul
66
cerului i al .m1tului.
6
0ut ":104 2/am. 2:&.
66
@e. 14:224 ?at. 11:2&
9A8 Biecu)1tat
6
( fie -ume,eul cel Prea+alt, care a dat .e )r>maii ti + m1iile taleC7 Di ')ram i5a dat
,eciuial
66
di toate.
6
@e. 24:2#.
66
A)r. #:4
978 Fm.ratul /odomei a ,i( lui ')ram: 6-5mi oameii i *ie bog*iile .etru tie.7
998 ')ram a r(.u( +m.ratului /odomei: 60idic
6
m1a (.re -omul -ume,eul cel Prea+alt, Biditorul cerului
i al .m1tului,
6
A2od. %:$4 -a. 12:#4 '.oc. 10:&, %4 @e. 14:194 @e. 21:""
9:8 i >ur c
6
u )oi lua imic di tot ce e(te al tu, ici mcar u fir de a*, ici mcar o curea de +cl*mite, ca
( u ,ici: 6'm +mbog*it .e ')ram.7 Eimic .etru mieC
6
A(t. 9:1&, 1%
9;8 'far de ce au m1cat flcii i .artea oameilor care
6
au mer( cu mie, 'er, Acol i ?amre: ei .ot (5i ia
.artea lorC7
6
@e. 14:1"
Capitolul 15
Smna lui Avram
78 -u. ace(te +t1m.lri, cu)1tul -omului a )orbit lui ')ram +tr5o )edeie
6
i a ,i(: 6')rame, u te teme
66
4
Au (ut (cutul
B
tu i r(.lata
BB
ta cea foarte mare.7
20
6
-a. 10:14 =a.. 10:10, 11.
66
@e. 2%:244 -a. 10:124 <uc. 1:1", "0.
B
P(. ":"4 P(. &:124 P(. $4:114 P(. 91:44 P(. 119:114.
BB
P(. 1%:&4 P(. &$:114 Pro).
11:1$
98 ')ram a r(.u(: 6-oame -ume,eule, ce5mi )ei daK Cci
6
mor fr co.ii4 i moteitorul ca(ei mele e(te
Alie,er di -ama(c.7
6
=a.. #:&
:8 Di ')ram a ,i(: 6Iat c u mi5ai dat (m1*, i (lu>itorul (cut
6
+ ca(a mea )a fi moteitorul meu.7
6
@e. 14:14
;8 'tuci cu)1tul -omului i5a )orbit a(tfel: 6Eu el )a fi moteitorul tu, ci cel
6
ce )a iei di tie, acela )a fi
moteitorul tu.7
6
2/am. #:124 2/am. 1%:114 2Cro. "2:21
<8 Di, du. ce l5a du( afar, i5a ,i(: 6Git5te (.re cer i umr
6
(telele
66
, dac .o*i ( le umeri.7 Di i5a ,i(: 6'a
B
)a fi (m1*a ta.7
6
P(. 14#:4.
66
Ier. "":22.
B
@e. 22:1#4 A2od. "2:1"4 -eut. 1:104 -eut. 10:224 1Cro. 2#:2"4 0om. 4:1$4 A)r. 11:124 @e. 1":1%
=8 ')ram a cre,ut
6
.e -omul, i -omul i5a (ocotit
66
lucrul ace(ta ca e.ri9ire.
6
0om. 4:", 9, 224 @al. ":%4 Iac. 2:2".
66
P(. 10%:"1
3ara f(duit seminei lui Avram
>8 -omul i5a mai ,i(: 6Au (ut -omul care te5am (co(
6
di Gr
66
, di Haldeea ca
B
(5*i dau + (t.1ire *ara
acea(ta.7
6
@e. 12:1.
66
@e. 11:2$, "1.
B
P(. 10&:44, 424 0om. 4:14
?8 ')ram a r(.u(: 6-oame -ume,eule, .ri ce
6
)oi cuoate c o )oi (t.1iK7
6
@e. 24:1", 144 Iud. %:1#, "#4 1/am. 14:9, 104 2Fm.. 20:%4 <uc. 1:1$
@8 Di -omul i5a ,i(: 6Ia o >uca de trei ai, o ca.r de trei ai, u berbec de trei ai, o turturea i u .ui de
.orumbel.7
7A8 ')ram a luat toate dobitoacele ace(tea, le5a de(.icat
6
+ dou i a .u( fiecare bucat ua + fa*a alteia4 dar
.(rile
66
u le5a de(.icat.
6
Ier. "4:1$, 19.
66
<e). 1:1#
778 P(rile r.itoare (5au .u(tit .e(te (t1r)uri4 dar ')ram le5a i,goit.
798 <a a.u(ul (oarelui, u (om ad1c
6
a c,ut .e(te ')ram4 i iat c l5a a.ucat o groa, i u mare +tueric.
6
@e. 2:214 Io) 4:1"
7:8 Di -omul a ,i( lui ')ram: 6/ tii 9otr1t c
6
(m1*a ta )a fi (tri +tr5o *ar care u )a fi a ei4 acolo )a fi
robit i o )or
66
a.(a greu, tim. de .atru (ute de ai.
6
A2od. 12:404 P(. 10&:2"4 =a.. #:%.
66
A2od. 1:114 P(. 10&:2&
7;8 -ar .e eamul cruia +i )a fi roab, +l )oi >udeca
6
Au: i .e urm )a
66
iei de5acolo cu mari bog*ii.
6
A2od. %:%4 -eut. %:22.
66
A2od. 12:"%4 P(. 10&:"#
7<8 Tu )ei
6
merge + .ace la .ri*ii
66
ti4 )ei
B
fi +gro.at du. o btr1e*e fericit.
6
Io) &:2%.
66
=a.. 1":"%.
B
@e. 2&:$
7=8 F al .atrulea eam
6
, ea (e )a +toarce aici4 cci elegiuirea amori*ilor
66
u i5a ati(
B
+c )1rful.7
6
A2od. 12:40.
66
1Fm.. 21:2%.
B
-a. $:2"4 ?at. 2":"24 1Te(. 2:1%
7>8 -u. ce a a(fi*it (oarele, (5a fcut u +tueric ad1c4 i iat c a ieit u fum ca ditr5u cu.tor, i ite
flcri au trecut
6
.ritre dobitoacele de(.icate.
6
Ier. "4:1$, 19
7?8 F ,iua aceea, -omul a fcut
6
u legm1t cu ')ram i i5a ,i(: 6/emi*ei
66
tale dau *ara acea(ta, de la r1ul
Agi.tului .1 la r1ul cel mare, r1ul Aufrat,
6
@e. 24:#.
66
@e. 12:#4 @e. 1":1&4 @e. 2%:44 A2od. 2":"14 Eum. "4:"4 -eut. 1:#4 -eut. 11:244 -eut. "4:44 Io(. 1:44 1Fm.. 4:214 2Cro. 9:2%4
Eeem. 9:$4 P(. 10&:114 I(a. 2#:12
7@8 i aume: *ara c9ei*ilor, a c9ei,i*ilor, a cadmoi*ilor,
9A8 a 9eti*ilor, a fere,i*ilor, a refaimi*ilor,
978 a amori*ilor, a caaai*ilor, a g9irga(i*ilor i a iebu(i*ilor.7
Capitolul 16
Sarai i A(ar
78 /arai, e)a(ta lui ')ram, u5i (cu(e
6
deloc co.ii. Aa a)ea o roab
66
egi.teac umit 'gar
B
.
6
@e. 1&:2, ".
66
@e. 21:9.
B
@al. 4:24
98 Di /arai a ,i(
6
lui ')ram: 6Iat, -omul m5a fcut
66
(tear.4 itr
B
, te rog, la roaba mea4 .oate c )oi a)ea
co.ii de la ea.7 ')ram a a(cultat
BB
cele (.u(e de /arai.
6
@e. "0:".
66
@e. 20:1$4 @e. "0:24 1/am. 1:&, %.
B
@e. "0:", 9.
BB
@e. ":1#
21
:8 'tuci /arai, e)a(ta lui ')ram, a luat .e egi.teaca 'gar, roaba ei, i a dat5o de e)a(t brbatului (u,
')ram, du. ce ')ram locui(e
6
ca (tri ,ece ai + *ara Caaa.
6
@e. 12:&
;8 Al a itrat la 'gar, i ea a rma( +(rciat. C1d (5a ),ut ea +(rciat, a .ri)it cu di(.re*
6
.e (t.1a (a.
6
2/am. %:1%4 Pro). "0:21, 2"
<8 Di /arai a ,i( lui ')ram: 6'(u.ra ta ( cad bat>ocura acea(ta care mi (e faceC Au +(umi *i5am dat + bra*e .e
roaba mea4 i ea, c1d a ),ut c a rma( +(rciat, m5a .ri)it cu di(.re*. / >udece
6
-omul +tre mie i
tieC7
6
@e. "1:&"4 1/am. 24:12
=8 ')ram
6
a r(.u( /araiei: 6Iat
66
, roaba ta e(te + m1a ta4 f5i ce5*i .laceC7 'tuci /arai (5a .urtat ru cu ea4
i 'gar a fugit
B
de ea.
6
Pro). 1&:14 1Pet. ":#.
66
Io) 2:%4 P(. 10%:41, 424 Ier. "$:&.
B
A2od. 2:1&
Fu(a A(arei 4 #aterea lui !smael
>8 Fgerul -omului a g(it5o l1g u i,)or de a. + .u(tiu, i aume l1g i,)orul
6
care e(te .e drumul ce
duce la Dur
66
.
6
@e. 2&:1$.
66
A2od. 1&:22
?8 Al a ,i(: 6'gar, roaba /araiei, de ude )ii i ude te duciK7 Aa a r(.u(: 6=ug de (t.1a mea, /arai.7
@8 Fgerul -omului i5a ,i(: 6Ftoarce5te la (t.1a ta i (u.ue5te
6
(ub m1a ei.7
6
Tit 2:94 1Pet. 2:1$
7A8 Fgerul -omului i5a ,i(: 6F*i )oi +mul*i
6
foarte mult (m1*a, i ea )a fi at1t de mult la umr c u )a
.utea fi umrat.7
6
@e. 1#:204 @e. 21:1$4 @e. 2&:12
778 Fgerul -omului i5a ,i(: 6Iat, acum eti +(rciat i )ei ate u fiu cruia +i )ei .ue umele
6
I(mael
#
4
cci -omul a au,it m19irea ta.
#
I(mael: di dou cu)ite care +(eam: -ume,eu aude
6
@e. 1#:194 ?at. 1:214 <uc. 1:1", "1
798 Al )a fi ca
6
u mgar (lbatic .ritre oamei4 m1a lui )a fi +m.otri)a tuturor oameilor, i m1a tuturor
oameilor )a fi +m.otri)a lui4 i )a locui +
66
fa*a tuturor fra*ilor lui.7
6
@e. 21:20.
66
@e. 2&:1$
7:8 Aa a umit Eumele -omului care5i )orbi(e: 6Tu eti -ume,eu care m )ede
#
C7 cci a ,i( ea: 6Cu ade)rat,
am ),ut
6
aici (.atele Celui ce m5a ),utC7
#
Abraic: Al50oi
6
@e. "1:42
7;8 -e aceea f1t1a aceea (5a umit 6=1t1a
6
Celui !iu care m )ede
#
74 ea e(te +tre
66
Cade( i Bared.
#
Abraic: <a9ai50oi
6
@e. 24:%24 @e. 2&:11.
66
Eum. 1":2%
7<8 'gar
6
a (cut lui ')ram u fiu4 i ')ram a .u( fiului, .e care i l5a (cut 'gar, umele I(mael
66
.
6
@al. 4:22.
66
@e. 1%:11
7=8 ')ram era de o.t,eci i a(e de ai, c1d i5a (cut 'gar .e I(mael.
Capitolul 17
#umele lui Avram schim"at %n Avraam
78 C1d a fo(t ')ram + )1r(t de ou,eci i ou de ai, -omul i /5a artat
6
i i5a ,i(: 6Au
66
(ut -ume,eul
cel 'tot.uteric. Gmbl
B
+aitea ?ea i fii fr .ri9a
BB
.
6
@e. 12:1.
66
@e. 2$:"4 @e. "&:114 A2od. %:"4 -eut. 10:1#.
B
@e. &:224 @e. 4$:1&4 1Fm.. 2:44 1Fm.. $:2&4 2Fm.. 20:".
BB
@e. %:94 -eut. 1$:1"4
Io) 1:14 ?at. &:4$
98 !oi face u legm1t +tre ?ie i tie i te )oi +mul*i
6
e(.u( de mult.7
6
@e. 12:24 @e. 1":1%4 @e. 22:1#
:8 ')ram (5a arucat
6
cu fa*a la .m1t4 i -ume,eu i5a )orbit a(tfel:
6
@e. 1#:1#
;8 6Iat legm1tul ?eu, .e care5l fac cu tie: )ei fi tatl
6
multor eamuri.
6
0om. 4:11, 12, 1%4 @al. ":29
<8 Eu te )ei mai umi ')ram4 ci umele
6
tu )a fi ')raam
#
4 cci
66
te fac tatl multor eamuri.
#
')raam )ie di dou cu)ite care +(eam: tat al uei mul*imi
6
Eeem. 9:#.
66
0om. 4:1#
=8 Te )oi +mul*i e(.u( de mult4 )oi face di tie eamuri
6
+tregi4 i di tie )or iei +m.ra*i
66
.
6
@e. "&:11.
66
@e. 1#:1%4 @e. "&:114 ?at. 1:%, etc.
22
>8 !oi .ue
6
legm1tul ?eu +tre ?ie i tie i (m1*a ta du. tie, di eam + eam4 ace(ta )a fi u
legm1t )eic, + .uterea cruia Au )oi fi
66
-ume,eul tu i al (emi*ei
B
tale du. tie.
6
@al. ":1#.
66
@e. 2%:244 @e. 2$:1"4 A)r. 11:1%.
B
0om. 9:$
?8 Lie, i (emi*ei tale du. tie, +*i )oi
6
da *ara + care locuieti
66
acum ca (tri, i aume +*i )oi da toat *ara
Caaaului + (t.1ire )eic4 i Au )oi fi
B
-ume,eul lor.7
6
@e. 12:#4 @e. 1":1&4 P(. 10&:9, 11.
66
@e. 2":44 @e. 2$:4.
B
A2od. %:#4 <e). 2%:124 -eut. 4:"#4 -eut. 14:24 -eut. 2%:1$4 -eut. 29:1"
*ierea %mpre5ur
@8 -ume,eu a ,i( lui ')raam: 6/ .,eti legm1tul ?eu, tu i (m1*a ta du. tie, di eam + eam.
7A8 'ce(ta e(te legm1tul ?eu .e care (5l .,i*i +tre ?ie i )oi, i (m1*a ta du. tie: tot ce e(te de .arte
brbtea(c
6
+tre )oi ( fie tiat +m.re>ur.
6
=a.. #:$
778 / ) tia*i +m.re>ur + carea .re.u*ului )o(tru: i ace(ta ( fie (emul
6
legm1tului ditre ?ie i )oi.
6
=a.. #:$4 0om. 4:11
798 <a )1r(ta de o.t ,ile, orice co.il de .arte brbtea(c ditre )oi ( fie tiat +m.re>ur
6
, eam du. eam: fie c
e(te rob (cut + ca(, fie c e(te cum.rat cu bai de la )reu (tri, care u face .arte di eamul tu.
6
<e). 12:1"4 <uc. 2:214 Ioa #:224 =ili.. ":&
7:8 !a trebui tiat +m.re>ur at1t robul (cut + ca(, c1t i cel cum.rat cu bai4 i a(tfel legm1tul ?eu ( fie
+trit + carea )oa(tr ca u legm1t )eic.
7;8 G co.il de .arte brbtea(c etiat +m.re>ur + carea .re.u*ului lui ( fie imicit
6
di mi>locul eamului
(u: a clcat legm1tul ?eu.7
6
A2od. 4:24
Sarai se numete Sara
7<8 -ume,eu a ,i( lui ')raam: 6/ u mai c9emi /arai .e e)a(ta ta, /arai4 ci umele ei ( fie /ara.
7=8 Au o )oi biecu)1ta, i +*i )oi da
6
u fiu di ea4 da, o )oi biecu)1ta, i ea )a fi mama uor eamuri
66

+tregi4 c9iar +m.ra*i de oroade )or iei di ea.7
6
@e. 1$:10.
66
@e. "&:114 @al. 4:"14 1Pet. ":%
7>8 ')raam (5a arucat cu fa*a la .m1t i
6
a r1(, cci a ,i( + iima lui: 6/ i (e mai a(c oare u fiu uui
brbat de o (ut de aiK Di ( mai a(c oare /ara la ou,eci de aiK7
6
@e. 1$:124 @e. 21:%
7?8 Di ')raam a ,i( lui -ume,eu: 6/ tria(c I(mael +aitea TaC7
7@8 -ume,eu a ,i(: 6Cu ade)rat, e)a(ta ta, /ara
6
, +*i )a ate u fiu4 i5i )ei .ue umele I(aac. Au )oi
+c9eia legm1tul ?eu cu el, ca u legm1t )eic .etru (m1*a lui du. el.
6
@e. 1$:104 @e. 21:24 @al. 4:2$
9A8 -ar i cu .ri)ire la I(mael te5am a(cultat. Iat, +l )oi biecu)1ta, +l )oi face ( crea(c i +l )oi
6
+mul*i
e(.u( de mult4 doi(.re,ece
66
)oie)o,i )a ate, i )oi
B
face di el u eam mare.
6
@e. 1%:10.
66
@e. 2&:12, 1%.
B
@e. 21:1$
978 -ar legm1tul ?eu +l )oi +c9eia cu I(aac, .e care
6
*i5l )a ate /ara la aul .e )remea acea(ta.7
6
@e. 21:2
998 C1d a i(.r)it de )orbit cu el, -ume,eu /5a +l*at de la ')raam.
Avraam i casa lui este tiat %mpre5ur
9:8 ')raam a luat .e fiul (u, I(mael, .e to*i cei ce (e (cu(er + ca(a lui i .e to*i robii cum.ra*i cu bai,
adic .e to*i cei de .arte brbtea(c ditre oameii di ca(a lui ')raam, i le5a tiat +m.re>ur carea
.re.u*ului, c9iar + ,iua aceea, du. .oruca .e care i5o ddu(e -ume,eu.
9;8 ')raam era + )1r(t de ou,eci i ou de ai c1d a fo(t tiat +m.re>ur + carea .re.u*ului (u.
9<8 =iul (u, I(mael, era + )1r(t de trei(.re,ece ai c1d a fo(t tiat +m.re>ur + carea .re.u*ului (u.
9=8 ')raam i fiul (u, I(mael, au fo(t tia*i +m.re>ur c9iar + ,iua aceea.
9>8 Di to*i oameii
6
di ca(a lui: robi (cu*i + ca(a lui, (au cum.ra*i cu bai de la (trii, au fo(t tia*i +m.re>ur
+m.reu cu el.
6
@e. 1$:19
Capitolul 18
23
!saac este f(duit %nc o dat
78 -omul i /5a artat la (te>arii
6
lui ?amre, .e c1d ')raam edea la ua cortului, + tim.ul ,dufului ,ilei.
6
@e. 1":1$4 @e. 14:1"
98 ')raam a ridicat oc9ii
6
i (5a uitat: i iat c trei brba*i (tteau + .icioare l1g el. C1d
66
i5a ),ut, a alergat
+aitea lor, de la ua cortului, i (5a .lecat .1 la .m1t.
6
A)r. 1":2.
66
@e. 19:14 1Pet. 4:9
:8 '.oi a ,i(: 6-oame, dac am c.tat trecere + oc9ii Ti, u trece, rogu5Te, .e l1g robul Tu.
;8 Fgduie ( (e aduc .u*i
6
a., ca ( )i (e (.ele .icioarele4 i odi9i*i5) (ub co.acul ace(ta.
6
@e. 19:24 @e. 4":24
<8 'm ( m duc ( iau o bucat de .1ie
6
, ca ( .ride*i la iim
66
, i du. aceea ) )e*i )edea de drum4 cci
.etru acea(ta
B
trece*i .e l1g robul )o(tru.7 6= cum ai ,i(7, i5au r(.u( ei.
6
Iud. %:1$4 Iud. 1":1&.
66
Iud. 19:&4 P(. 104:1&.
B
@e. 19:$4 @e. "":10
=8 ')raam (5a du( re.ede + cort la /ara, i a ,i(: 6Ia re.ede trei m(uri de fi alb, frm1t i f turte.7
>8 Di ')raam a alergat la )ite, a luat u )i*el t1r i bu i l5a dat uei (lugi (5l gtea(c + grab.
?8 '.oi a luat
6
ut i la.te, +m.reu cu )i*elul .e care5l gti(e, i l5a .u( +aitea lor. Al +(ui a (tat l1g ei,
(ub co.ac, i le5a (lu>it .1 ce au m1cat.
6
@e. 19:"
@8 'tuci ei i5au ,i(: 6Gde e(te e)a(ta ta, /araK7 6Gite5o + cort
6
7, a r(.u( el.
6
@e. 24:%#
7A8 Gul ditre ei a ,i(: 6<a aul .e )remea
6
acea(ta, m )oi +toarce
66
egreit la tie4 i iat c /ara
B
, e)a(ta
ta, )a a)ea u fiu.7 /ara a(culta la ua cortului, care era +a.oia lui.
6
@e. 1$:14.
66
2Fm.. 4:1%.
B
@e. 1#:19, 214 @e. 21:24 0om. 9:9
778 ')raam
6
i /ara erau btr1i, +aita*i + )1r(t4 i /arei u5i mai )eea r1duiala
66
femeilor.
6
@e. 1#:1#4 0om. 4:194 A)r. 11:11, 12, 19.
66
@e. "1:"&
798 /ara
6
a r1( + (ie, ,ic1d: 6'cum
66
, c1d am +mbtr1it, ( mai am .ofteK -omul meu, brbatul
B
, de
a(emeea, e(te btr1.7
6
@e. 1#:1#.
66
<uc. 1:1$.
B
1Pet. ":%
7:8 -omul a ,i( lui ')raam: 6Petru ce a r1( /ara, ,ic1d: 6Cu ade)rat, ( mai .ot a)ea co.il, eu, care (ut
btr1K7
7;8 A(te
6
oare ce)a .rea greu .etru -omulK <a aul
66
.e )remea acea(ta, ? )oi +toarce la tie, i /ara )a
a)ea u fiu.7
6
Ier. "2:1#4 Ba9. $:%4 ?at. ":94 ?at. 19:2%4 <uc. 1:"#.
66
@e. 1#:214 @e. 1$:104 2Fm.. 4:1%
7<8 /ara a tgduit i a ,i(: 6E5am r1(C7 Cci i5a fo(t fric. -ar Al a ,i(: 6Ba da, ai r1(C7
Avraam mi5locete pentru Sodoma
7=8 Brba*ii aceia (5au (culat ( .lece i (5au uitat +(.re /odoma. ')raam a .lecat cu ei, (5i .etreac
6
.
6
0om. 1&:244 "Ioa 1:%
7>8 'tuci -omul a ,i(: 6/ a(cud
6
Au oare de ')raam ce am ( facKM
6
P(. 2&:144 'mo( ":#4 Ioa 1&:1&
7?8 Cci ')raam )a a>uge egreit u eam mare i .uteric, i + el )or fi biecu)1tate
6
toate eamurile
.m1tului.
6
@e. 12:"4 @e. 22:1$4 =a.. ":2&4 @al. ":$
7@8 Cci Au +l cuo(c i tiu c are ( .orucea(c
6
fiilor lui i ca(ei lui du. el ( *i Calea -omului, fc1d
ce e(te dre.t i bie, .etru ca a(tfel -omul ( +m.liea(c fa* de ')raam ce i5a fgduit7M
6
-eut. 4:9, 104 -eut. %:#4 Io(. 24:1&4 Afe(. %:4
9A8 Di -omul a ,i(: 6/trigtul
6
+m.otri)a /odomei i @omorei (5a mrit, i .catul lor +tr5ade)r e(te e(.u( de
greu.
6
@e. 4:144 @e. 19:1"4 Iac. &:4
978 -e aceea ? )oi cobor+
6
acum ( )d dac + ade)r au lucrat + totul du. ,)oul )eit .1 la ?ie4 i
dac u )a fi aa, )oi ti
66
.7
6
@e. 11:&4 A2od. ":$.
66
-eut. $:24 -eut. 1":"4 Io(. 22:224 <uc. 1%:1&4 2Cor. 11:11
998 Brba*ii
6
aceia (5au de.rtat i au .lecat (.re /odoma. -ar ')raam (ttea
66
tot +aitea -omului.
6
@e. 19:1.
66
@e. 1$:1
9:8 ')raam (5a
6
a.ro.iat i a ,i(: 6!ei
66
imici Tu oare i .e cel bu +m.reu cu cel ruK
6
A)r. 10:22.
66
Eum. 1%:224 2/am. 24:1#
9;8 Poate
6
c + mi>locul cet*ii (ut cici,eci de oamei bui: +i )ei imici oare i .e ei i u )ei ierta locul acela
di .ricia celor cici,eci de oamei bui, care (ut + mi>locul eiK
24
6
Ier. &:1
9<8 / omori .e cel bu +m.reu cu cel ru, aa ca
6
cel bu ( aib aceeai (oart ca cel ru, de.arte de Tie aa
ce)aC -e.arte de TieC Cel ce >udec
66
tot .m1tul u )a face oare dre.tateK7
6
Io) $:204 I(a. ":10, 11.
66
Io) $:"4 Io) "4:1#4 P(. &$:114 P(. 94:24 0om. ":%
9=8 Di -omul a ,i(: 6-ac )oi
6
g(i + /odoma cici,eci de oamei bui + mi>locul cet*ii, )oi ierta tot locul
acela di .ricia lor.7
6
Ier. &:14 A,ec. 22:"0
9>8 ')raam a luat di ou cu)1tul i a ,i(: 6Iat
6
, am +dr,it ( )orbe(c -omului, eu care u (ut dec1t
66

.raf i ceu.
6
<uc. 1$:1.
66
@e. ":194 Io) 4:194 Acl. 12:#4 1Cor. 1&:4#, 4$4 2Cor. &:1
9?8 Poate c di cici,eci de oamei bui )or li.(i cici: .etru cici, )ei imici Tu oare toat cetateaK7 Di
-omul a ,i(: 6E5o )oi imici, dac )oi g(i + ea .atru,eci i cici de oamei bui.7
9@8 ')raam I5a )orbit mai de.arte i a ,i(: 6Poate c (e )or g(i + ea umai .atru,eci de oamei bui.7 Di
-omul a ,i(: 6E5o )oi imici .etru cei .atru,eci.7
:A8 ')raam a ,i(: 6/ u Te m1ii, -oame, dac )oi mai )orbi. Poate c (e )or g(i + ea umai trei,eci de
oamei bui.7 Di -omul a ,i(: 6E5o )oi imici, dac )oi g(i + ea trei,eci de oamei bui.7
:78 ')raam a ,i(: 6Iat, am +dr,it ( )orbe(c -omului. Poate c (e )or g(i + ea umai dou,eci de oamei
bui.7 Di -omul a ,i(: 6E5o )oi imici, .etru cei dou,eci.7
:98 ')raam a ,i(: 6/
6
u Te m1ii, -oame, dac )oi mai )orbi umai de data acea(ta. Poate c (e )or g(i + ea
umai ,ece oamei bui.7 Di -omul
66
a ,i(: 6E5o )oi imici, .etru cei ,ece oamei bui.7
6
Iud. %:"9.
66
Iac. &:1%
::8 -u. ce a i(.r)it de )orbit lui ')raam, -omul a .lecat. Di ')raam (5a +tor( la locui*a lui.
Capitolul 19
Cei doi %n(eri la Sodoma
78 Cei doi +geri
6
au a>u( la /odoma (eara4 i <ot
66
edea la .oarta /odomei. C1d i5a ),ut <ot, (5a (culat, le5a
ieit +aite i (5a .lecat .1 la .m1t.
6
@e. 1$:22.
66
@e. 1$:1
98 '.oi a ,i(: 6-omii mei
6
, itra*i, ) rog, + ca(a robului )o(tru, ca ( rm1e*i .e(te oa.te + ea i (.la*i5
)
66
.icioarele4 m1ie ) )e*i (cula de dimiea* i ) )e*i )edea de drum.7 6Eu
B
7, au r(.u( ei, 6ci )om
.etrece oa.tea + uli*.7
6
A)r. 1":".
66
@e. 1$:4.
B
<uc. 24:2$
:8 -ar <ot a (truit de ei .1 au )eit i au itrat + ca(a lui. <e5a .regtit
6
o ci, a .u( ( coac a,ime i au
m1cat.
6
@e. 1$:$
;8 -ar u (e culca(er +c, i oameii di cetate, brba*ii di /odoma, tieri i btr1i, au +co>urat ca(a4 tot
orodul a alergat di toate col*urile.
<8 'u
6
c9emat .e <ot i i5au ,i(: 6Gde (ut oameii care au itrat la tie + oa.tea acea(taK /coate5i
66
afar la
oi, ca (
B
e +m.reum cu ei.7
6
I(a. ":9.
66
Iud. 19:22.
B
@e. 4:14 0om. 1:24, 2#4 Iuda 1:#
=8 <ot
6
a ieit afar la ei, la u, a +cuiat ua du. el
6
Iud. 19:2"
>8 i a ,i(: 6=ra*ilor, ) rog, u face*i o a(emeea rutateC
?8 Iat
6
c am dou fete care u tiu de brbat4 am ( )i le aduc afar i le )e*i face ce ) )a .lcea. Eumai u
face*i imic ace(tor oamei, fiidc
66
au )eit (ub umbra aco.eriului ca(ei mele.7
6
Iud. 19:24.
66
@e. 1$:&
@8 Ai au (trigat: 6PleacC7 Di au ,i(: 6Jmul ace(ta
6
a )eit ( locuia(c aici ca u (tri, i acum )rea ( fac
66
.e
>udectorul. Ai bie, o (5*i facem mai ru dec1t lor.7 Di, +m.ig1d .e <ot cu (ila, (5au a.ro.iat ( (.arg ua.
6
2Pet. 2:#, $.
66
A2od. 2:14
7A8 -ar brba*ii aceia au +ti( m1a, au tra( .e <ot +utru la ei + ca( i au +cuiat ua.
778 Iar .e oameii care erau la ua ca(ei i5au lo)it cu orbire
6
, de la cel mai mic .1 la cel mai mare, aa c
degeaba (e trudeau ( g(ea(c ua.
6
2Fm.. %:1$4 =a.. 1":11
25
#imicirea Sodomei i 6omorei
798 Brba*ii aceia au ,i( lui <ot: 6Pe cie mai ai aiciK @ieri, fii i fiice i tot ce ai + cetate: (coate5i
6
di locul
ace(ta.
6
@e. #:14 2Pet. 2:#, 9
7:8 Cci a)em ( imicim locul ace(ta, .etru c
6
a a>u( mare .l1gere +aitea -omului +m.otri)a
locuitorilor lui. -e aceea e5a trimi(
66
-omul, ca (5l imicim.7
6
@e. 1$:20.
66
1Cro. 21:1&
7;8 <ot a ieit i a )orbit cu gierii (i, care lua(er
6
.e fetele lui: 6/cula*i5)
66
7, a ,i( el, 6iei*i di locul ace(ta4
cci -omul are ( imicea(c cetatea.7 -ar gierii
B
lui credeau c glumete.
6
?at. 1:1$.
66
Eum. 1%:21, 4&.
B
A2od. 9:214 <uc. 1#:2$4 <uc. 24:11
7<8 C1d (5a cr.at de ,iu, +gerii au (truit de <ot, ,ic1d: 6/coal5te
6
, ia5*i e)a(ta i cele dou fete, care (e
afl aici, ca ( u .ieri i tu + elegiuirea cet*ii.7
6
Eum. 1%:24, 2%4 '.oc. 1$:4
7=8 Di, fiidc <ot ,bo)ea, brba*ii aceia l5au a.ucat de m1, .e el, .e e)a(ta (a i .e cele dou fete ale lui,
cci -omul
6
)oia (5l cru*e4 l5au (co(
66
i l5au l(at afar di cetate.
6
<uc. 1$:1"4 0om. 9:1&, 1%.
66
P(. "4:22
7>8 -u. ce i5au (co( afar, uul di ei a ,i(: 6/ca.5*i
6
)ia*a4 (
66
u te ui*i +a.oi i ( u te o.reti + )reu loc
di c1m.ie: (ca. la mute, ca ( u .ieri.7
6
1Fm.. 19:".
66
@e. 19:2%4 ?at. 24:1%, 1#, 1$4 <uc. 9:%24 =ili.. ":1", 14
7?8 <ot le5a ,i(: 6JC u
6
, -oameC
6
=a.. 10:14
7@8 Iat c am c.tat trecere +aitea Ta i ai artat mare +durare fa* de mie, .(tr1du5mi )ia*a4 dar u .ot (
fug la mute +aite ca ( m atig .r.dul, i )oi .ieri.
9A8 Iat, cetatea acea(ta e(te de(tul de a.roa.e ca ( fug + ea i e(te mic. JC de a .utea ( fug acoloM e(te aa
de micM Di ( (ca. cu )ia*C7
978 Di Al i5a ,i(: 6Iat
6
c5*i fac i 9at1rul ace(ta i u )oi imici cetatea de care )orbeti.
6
Io) 42:$, 94 P(. 14&:19
998 @rbete5te de fugi + ea, cci u
6
.ot face imic .1 u )ei a>uge acolo.7 Petru aceea (5a .u( cet*ii
aceleia umele
66
Loar
#
.
#
'dic: ?ic
6
@e. "2:2&, 2%4 A2od. "2:104 -eut. 9:144 ?ar. %:&.
66
@e. 1":104 @e. 14:2
9:8 0(rea (oarele .e .m1t c1d a itrat <ot + Loar.
9;8 'tuci -omul
6
a fcut ( .lou .e(te /odoma i .e(te @omora .ucioa( i foc de la -omul di cer.
6
-eut. 29:2"4 I(a. 1":194 Ier. 20:1%4 Ier. &0:404 A,ec. 1%:49, &04 J(ea 11:$4 'mo( 4:114 Lef. 2:94 <uc. 1#:294 2Pet. 2:%4 Iuda 1:#
9<8 ' imicit cu de()1rire cet*ile acelea, toat c1m.ia i .e to*i locuitorii cet*ilor i tot ce cretea
6
.e .m1t.
6
@e. 14:"4 P(. 10#:"4
9=8 Ee)a(ta lui <ot (5a uitat +a.oi i (5a .refcut +tr5u (t1l.
6
de (are.
6
<uc. 1#:"2
9>8 ')raam (5a (culat a doua ,i di(5de5dimiea* i (5a du( la locul ude (ttu(e
6
+aitea -omului.
6
@e. 1$:22
9?8 Di5a +dre.tat .ri)irile (.re /odoma i @omora i (.re toat c1m.ia4 i iat c a ),ut ridic1du5(e de .e
.m1t u fum
6
, ca fumul uui cu.tor.
6
'.oc. 1$:9
9@8 C1d a imicit -ume,eu cet*ile c1m.iei, Di5a adu( amite
6
de ')raam4 i a (c.at .e <ot di mi>locul
.r.dului .ri care a (ur.at di temelie cet*ile ude +i ae,a(e <ot locui*a.
6
@e. $:14 @e. 1$:2"
Pcatul fetelor lui Lot
:A8 <ot a ieit di Loar i a rma( .e mute
6
, cu cele dou fete ale lui, cci (5a temut ( rm1 + Loar. ' locuit
+tr5o .eter, cu cele dou fete ale lui.
6
@e. 19:1#, 19
:78 Cea mai mare a ,i( celei mai tiere: 6Tatl o(tru e(te btr14 i u mai e(te iciu brbat + *iutul ace(ta, ca
( itre
6
la oi, du. obiceiul tuturor *rilor.
6
@e. 1%:2, 44 @e. "$:$, 94 -eut. 2&:&
:98 !io ( .uem .e tatl o(tru ( bea )i i ( e culcm cu el, ca ( e .(trm (m1*a
6
.ri tatl o(tru.7
6
?ar. 12:19
26
::8 'u fcut, dar, .e tatl lor de a but )i + oa.tea aceea4 i cea mai mare (5a du( i (5a culcat cu tatl ei. Al 5
a bgat de (eam ici c1d (5a culcat ea, ici c1d (5a (culat.
:;8 ' doua ,i, cea mai mare a ,i( celei mai tiere: 6Iat, eu m5am culcat + oa.tea trecut cu tatl meu4 9aidem
(5i dm ( bea )i i + oa.tea acea(ta, i du5te de te culc i tu cu el, ca ( e .(trm (m1*a .ri tatl
o(tru.7
:<8 'u dat tatlui lor de a but )i i + oa.tea aceea4 a.oi cea mai t1r (5a du( i (5a culcat cu el. Al 5a bgat
de (eam ici c1d (5a culcat ea, ici c1d (5a (culat.
:=8 Cele dou fete ale lui <ot au rma( a(tfel +(rciate de tatl lor.
:>8 Cea mai mare a (cut u fiu, cruia i5a .u( umele ?oab4 el
6
e(te tatl moabi*ilor di ,iua de a,i.
6
-eut. 2:9
:?8 Cea mai t1r a (cut i ea u fiu, cruia i5a .u( umele Be5'mmi: el
6
e(te tatl amoi*ilor di ,iua de
a,i.
6
-eut. 2:19
Capitolul 20
Avraam %n 6herar
78 ')raam a .lecat
6
de acolo + *ara de mia,,i, (5a ae,at +tre Cade(
66
i Dur i a locuit
B
ca (tri + @9erar.
6
@e. 1$:1.
66
@e. 1%:#, 14.
B
@e. 2%:%
98 ')raam ,icea de(.re /ara, e)a(ta (a: 6A(te
6
(ora meaC7 /5a temut ( (.u c e(te e)a(ta (a, ca ( u5l
omoare oameii di cetate, di .ricia ei. 'bimelec, +m.ratul @9erarului, a trimi( i a luat
66
.e /ara.
6
@e. 12:1"4 @e. 2%:#.
66
@e. 12:1&
:8 'tuci -ume,eu
6
/5a artat oa.tea + )i(
66
lui 'bimelec i i5a ,i(: 6Iat
B
, ai ( mori di .ricia femeii .e
care ai luat5o, cci e(te e)a(ta uui brbat.7
6
P(. 10&:14.
66
Io) "":1&.
B
@e. 20:#
;8 'bimelec, care u (e a.ro.ia(e de ea, a r(.u(: 6-oame
6
, )ei omor+ Tu oare c9iar i u eam e)io)atK
6
@e. 1$:2"4 @e. 20:1$
<8 Eu mi5a (.u( el c e(te (ora (aK Di 5a ,i( ea +(i c el e(te fratele (uK Au am lucrat cu iim curat
6
i cu
m1ii e)io)ate.7
6
2Fm.. 20:"4 2Cor. 1:12
=8 -ume,eu i5a ,i( + )i(: 6Dtiu i Au c ai lucrat cu iim curat: de aceea te5am
6
i ferit ( .ctuieti
+m.otri)a
66
?ea. Iat de ce 5am +gduit ( te atigi de ea.
6
@e. "1:#4 @e. "&:&4 A2od. "4:244 1/am. 2&:2%, "4.
66
@e. "9:94 <e). %:24 P(. &1:4
>8 'cum, d omului e)a(ta +a.oi4 cci
6
el e(te .roroc, (e )a ruga .etru tie i )ei tri. -ar, dac 5o dai
+a.oi, ( tii
66
c )ei muri egreit, tu i tot
B
ce5i al tu.7
6
1/am. #:&4 2Fm.. &:114 Io) 42:$4 Iac. &:14, 1&4 1Ioa &:1%.
66
@e. 2:1#.
B
Eum. 1%:"2, ""
?8 'bimelec (5a (culat di(5de5dimiea*, a c9emat .e to*i (lu>itorii (i i le5a (.u( tot ce (e +t1m.la(e. Di
oameii aceia au fo(t cu.rii de o mare (.aim.
@8 'bimelec a c9emat i .e ')raam i i5a ,i(: 6Ce e5ai fcutK Di cu ce am .ctuit eu +m.otri)a ta, de ai fcut (
)i
6
.e(te mie i .e(te +m.r*ia mea u .cat at1t de mareK 'i fcut fa* de mie lucruri care u trebuiau
66

icidecum fcute.7
6
@e. 2%:104 A2od. "2:214 Io(. #:2&.
66
@e. "4:#
7A8 Di 'bimelec a ,i( lui ')raam: 6Ce ai ),ut de ai fcut lucrul ace(taK7
778 ')raam a r(.u(: 6Fmi ,iceam c, fr +doial, u5i icio fric de -ume,eu
6
+ *ara acea(ta i c au ( m
omoare
66
di .ricia e)e(tei mele.
6
@e. 42:1$4 P(. "%:14 Pro). 1%:%.
66
@e. 12:124 @e. 2%:#
798 -e altfel, e(te ade)rat c e(te
6
(ora mea, fiica tatlui meu4 umai c u5i fiica mamei mele4 i a a>u( (5mi
fie e)a(t.
6
@e. 11:29
7:8 C1d m5a (co( -ume,eu
6
di ca(a tatlui meu, am ,i( /arei: 6Iat 9at1rul .e care ai ( mi5l faci: + toate
locurile ude )om merge, (.ue
66
de(.re mie c (ut fratele tu.7
6
@e. 12:1, 9, 11, etc.4 A)r. 11:$.
66
@e. 12:1"
7;8 'bimelec a luat
6
oi i boi, robi i roabe i le5a dat lui ')raam4 i i5a dat +a.oi i .e /ara, e)a(ta (a.
6
@e. 12:1%
7<8 'bimelec a ,i(: 6Iat, *ara
6
mea e(te +aitea ta4 locuiete ude5*i )a .lcea.7
6
@e. 1":9
27
7=8 Di /arei i5a ,i(: 6Iat, dau fratelui
6
tu o mie de argi*i4 acea(ta
66
(5*i fie o do)ad
B
de ci(te fa* de to*i cei
ce (ut cu tie, aa c +aitea tuturor )ei fi fr )i.7
6
@e. 20:&.
66
@e. 2%:11.
B
@e. 24:%&
7>8 ')raam
6
(5a rugat lui -ume,eu, i -ume,eu a +(toit .e 'bimelec, .e e)a(ta i roabele lui, aa c au
.utut ( a(c.
6
Io) 42:9, 10
7?8 =iidc -omul +cuia(e
6
.1tecele tuturor femeilor di ca(a lui 'bimelec, di .ricia /arei, e)a(ta lui
')raam.
6
@e. 12:1#
Capitolul 21
#aterea lui !saac
78 -omul Di5a adu( amite
6
de cele ce (.u(e(e /arei, i -omul a +m.liit fa* de /ara ce
66
fgdui(e.
6
1/am. 2:21.
66
@e. 1#:194 @e. 1$:10, 144 @al. 4:2", 2$
98 /ara
6
a rma( +(rciat i a (cut lui ')raam u fiu la btr1e*e, la )remea
66
9otr1t, de(.re care5i )orbi(e
-ume,eu.
6
=a.. #:$4 @al. 4:224 A)r. 11:11.
66
@e. 1#:21
:8 ')raam a .u( fiului (u ou5(cut, .e care i5l (cu(e /ara, umele I(aac
6
.
6
@e. 1#:19
;8 ')raam a tiat +m.re>ur
6
.e fiul (u I(aac, la )1r(ta de o.t ,ile, cum
66
+i .oruci(e -ume,eu.
6
=a.. #:$.
66
@e. 1#:10, 12
<8 ')raam
6
era + )1r(t de o (ut de ai la aterea fiului (u, I(aac.
6
@e. 1#:1, 1#
=8 Di /ara a ,i(: 6-ume,eu
6
m5a fcut de r1(: oricie )a au,i )a r1de de mie.7
6
P(. 12%:24 I(a. &4:14 @al. 4:2#4 <uc. 1:&$
>8 Di a adugat: 6Cie (5ar fi g1dit ( (.u lui ')raam c /ara )a da *1* la co.iiK Di totui
6
i5am (cut u fiu
la btr1e*eC7
6
@e. 1$:11, 12
!'(onirea A(arei %n pustie
?8 Co.ilul (5a fcut mare i a fo(t +*rcat. ')raam a fcut u o(.* mare + ,iua c1d a fo(t +*rcat I(aac.
@8 /ara a ),ut r1,1d
6
.e fiul .e care5l
66
(cu(e lui ')raam, egi.teaca
B
'gar.
6
@e. 1%:1.
66
@e. 1%:1&.
B
@al. 4:29
7A8 Di a ,i( lui ')raam: 6I,goete
6
.e roaba acea(ta i .e fiul ei4 cci fiul roabei ace(teia u )a motei
+m.reu cu fiul meu, cu I(aac.7
6
@al. 4:"04 @e. 2&:%4 @e. "%:%, #
778 Cu)itele ace(tea 5au .lcut deloc lui ')raam, di .ricia
6
fiului (u.
6
@e. 1#:1$
798 -ar -ume,eu a ,i( lui ')raam: 6/ u te m19eti de cu)itele ace(tea, di .ricia co.ilului i di .ricia
roabei tale: f /arei tot ce5*i cere4 cci umai di I(aac
6
)a iei o (m1*, care )a .urta cu ade)rat umele tu.
6
0om. 9:#, $4 A)r. 11:1$
7:8 -ar i .e fiul roabei tale +l )oi face u eam
6
, cci e(te (m1*a ta.7
6
@e. 21:1$4 @e. 1%:104 @e. 1#:20
7;8 ' doua ,i, ')raam (5a (culat de dimiea*4 a luat .1ie i u burduf cu a., .e care l5a dat 'garei i i l5a .u(
.e umr4 i5a dat i co.ilul i i5a dat drumul
6
. Aa a .lecat i a rtcit .ri .u(tiul Beer5Deba.
6
Ioa $:"&
7<8 C1d (5a i(.r)it a.a di burduf, a arucat co.ilul (ub u tufi
7=8 i (5a du( de a e,ut + fa*a lui la o mic de.rtare de el, ca la o aructur de arc4 cci ,icea ea: 6/ u )d
moartea co.iluluiC7 ' e,ut, dar, + fa*a lui, la o .arte, a ridicat gla(ul i a +ce.ut ( .l1g.
7>8 -ume,eu
6
a au,it gla(ul co.ilului4 i Fgerul lui -ume,eu a (trigat di cer .e 'gar i i5a ,i(: 6Ce ai tu,
'garK Eu te teme, cci -ume,eu a au,it gla(ul co.ilului + locul ude e(te.
6
A2od. ":#
7?8 /coal5te, ia co.ilul i *ie5l de m14 cci )oi face
6
di el u eam mare.7
6
@e. 21:1"
7@8 Di -ume,eu
6
i5a de(c9i( oc9ii i ea a ),ut u i,)or de a.4 (5a du( de a um.lut burduful cu a. i a dat
co.ilului ( bea.
6
Eum. 22:"14 2Fm.. %:1#, 1$, 204 <uc. 24:1%, "1
28
9A8 -ume,eu
6
a fo(t cu co.ilul, care a cre(cut, a locuit + .u(tiu i
66
a a>u( )1tor cu arcul.
6
@e. 2$:1&4 @e. "9:2, ", 21.
66
@e. 1%:12
978 ' locuit + .u(tiul Para i mama (a i5a luat o e)a(t
6
di *ara Agi.tului.
6
@e. 24:4
Le(mntul lui Avraam cu A"imelec
998 F )remea aceea, 'bimelec
6
, +(o*it de Picol, c.eteia otirii lui, a )orbit a(tfel lui ')raam: 6-ume,eu
66

e(te cu tie + tot ce faci.
6
@e. 20:24 @e. 2%:2%.
66
@e. 2%:2$
9:8 Iur5mi
6
acum, aici, .e Eumele lui -ume,eu, c u m )ei +ela iciodat, ici .e mie, ici .e co.iii mei,
ici .e e.o*ii mei i c )ei a)ea fa* de mie i fa* de *ara + care locuieti ca (tri, aceeai bu)oi* .e
care o am eu fa* de tie.7
6
Io(. 2:124 1/am. 24:21
9;8 ')raam a ,i(: 6IurC7
9<8 -ar ')raam a bgat )i lui 'bimelec .etru o f1t1 de a., .e care .u(e(er m1a cu (ila
6
robii lui
'bimelec.
6
@e. 2%:1&, 1$, 20, 21, 22
9=8 'bimelec a r(.u(: 6Eu tiu cie a fcut lucrul ace(ta4 ici tu u mi5ai dat de tire i ici eu u aflu dec1t
a,i.7
9>8 Di ')raam a luat oi i boi, .e care i5a dat lui 'bimelec4 i au fcut legm1t
6
am1doi.
6
@e. 2%:"1
9?8 ')raam a .u( deo.arte a.te mieluele di turm.
9@8 Di 'bimelec a ,i( lui ')raam: 6Ce (ut
6
ace(te a.te mieluele .e care le5ai .u( deo.arteK7
6
@e. "":$
:A8 Al a r(.u(: 6Trebuie ( .rimeti di m1a mea ace(te a.te mieluele, .etru ca (5mi (lu>ea(c de
mrturie
6
c am (.at f1t1a acea(ta.7
6
@e. "1:4$, &2
:78 Iat de ce locul acela (e umete
6
Beer5Deba
#
4 cci acolo i5au >urat ei credi* uul altuia.
#
'dic: =1t1a >urm1tului
6
@e. 2%:""
:98 '(tfel au fcut ei legm1t la Beer5Deba. -u. aceea, 'bimelec (5a (culat +m.reu cu Picol, c.eteia
otirii (ale, i (5au +tor( + *ara fili(teilor.
::8 ')raam a (dit u tamari(c la Beer5Deba4 i a c9emat
6
acolo Eumele -omului -ume,eului celui !eic
66
.
6
@e. 4:2%.
66
-eut. "":2#4 I(a. 40:2$4 0om. 1%:2%4 1Tim. 1:1#
:;8 ')raam a locuit mult )reme ca (tri + *ara fili(teilor.
Capitolul 22
7ertfirea lui !saac
78 -u. ace(te lucruri, -ume,eu
6
a .u( la +cercare .e ')raam i i5a ,i(: 6')raameC7 6Iat5mC7, a r(.u( el.
6
1Cor. 10:1"4 A)r. 11:1#4 Iac. 1:124 1Pet. 1:#
98 -ume,eu i5a ,i(: 6Ia .e fiul tu, .e (igurul
6
tu fiu, .e care5l iubeti, .e I(aac4 du5te + *ara
66
?oria i adu5l
ardere de tot acolo, .e u mute .e care *i5l )oi (.ue.7
6
A)r. 11:1#.
66
2Cro. ":1
:8 ')raam (5a (culat di(5de5dimiea*, a .u( aua .e mgar i a luat cu el dou (lugi i .e fiul (u, I(aac. ' tiat
leme .etru arderea de tot i a .orit (.re locul .e care i5l (.u(e(e -ume,eu.
;8 ' treia ,i, ')raam a ridicat oc9ii i a ),ut locul de de.arte.
<8 Di ')raam a ,i( (lugilor (ale: 60m1e*i aici cu mgarul4 eu i biatul e )om duce .1 acolo ( e
+c9im, i a.oi e )om +toarce la )oi.7
=8 ')raam a luat lemele .etru arderea de tot, le5a .u(
6
+ (.iarea fiului (u, I(aac, i a luat + m1 focul i
cu*itul. Di au mer( a(tfel am1doi +m.reu.
6
Ioa 19:1#
>8 'tuci I(aac, )orbid cu tatl (u, ')raam, a ,i(: 6TatC7 6Ce e(te, fiuleK7, i5a r(.u( el. I(aac a ,i( di ou:
6Iat focul i lemele4 dar ude e(te mielul .etru arderea de totK7
?8 6=iule7, a r(.u( ')raam, 6-ume,eu +(ui )a .urta gri> de mielul .etru arderea de tot.7 Di au mer(
am1doi +m.reu +aite.
29
@8 C1d au a>u( la locul .e care i5l (.u(e(e -ume,eu, ')raam a ,idit acolo u altar i a ae,at lemele .e el. '
legat .e fiul (u, I(aac i l5a .u( .e altar
6
, dea(u.ra lemelor.
6
A)r. 11:1#4 Iac. 2:21
7A8 '.oi ')raam a +ti( m1a i a luat cu*itul ca ( +>ug9ie .e fiul (u.
778 'tuci Fgerul -omului l5a (trigat di ceruri i a ,i(: 6')raameC ')raameC7 6Iat5mC7, a r(.u( el.
798 Fgerul a ,i(: 6/
6
u .ui m1a .e biat i ( u5i faci imic4 cci tiu acum
66
c te temi de -ume,eu,
+truc1t 5ai cru*at .e fiul tu, .e (igurul tu fiu, .etru ?ie.7
6
1/am. 1&:224 ?ica %:#, $.
66
@e. 2%:&4 Iac. 2:22
7:8 ')raam a ridicat oc9ii i a ),ut +a.oia lui u berbec +curcat cu coarele +tr5u tufi4 i ')raam (5a du( de
a luat berbecul i l5a adu( ca ardere de tot + locul fiului (u.
7;8 ')raam a .u( locului aceluia umele: 6-omul )a .urta de gri>
#
7. -e aceea (e ,ice i a,i: 6<a mutele ude
-omul )a .urta de gri>7.
#
Abraic: Ie9o)a iire
7<8 Fgerul -omului a c9emat a doua oar di ceruri .e ')raam
7=8 i a ,i(: 6Pe
6
?ie +(umi >ur, ,ice -omul: .etru c ai fcut lucrul ace(ta i 5ai cru*at .e fiul tu, .e
(igurul tu fiu,
6
P(. 10&:94 <uc. 1:#"
7>8 te )oi biecu)1ta foarte mult i5*i )oi +mul*i foarte mult (m1*a, i aume: ca (telele
6
cerului i ca i(i.ul
66
de .e *rmul mrii4 i (m1*a
B
ta )a (t.1i
BB
cet*ile )r>mailor ei.
6
@e. 1&:&4 Ier. "":22.
66
@e. 1":1%.
B
@e. 24:%0.
BB
?ica 1:9
7?8 Toate eamurile .m1tului )or fi biecu)1tate +
6
(m1*a ta, .etru c
66
ai a(cultat de .oruca ?eaC7
6
@e. 12:"4 @e. 1$:1$4 @e. 2%:44 =a.. ":2&4 @al. ":$, 9, 1%, 1$.
66
@e. 22:", 104 @e. 2%:&
7@8 ')raam (5a +tor( la (lugile (ale i (5au (culat i au .lecat +m.reu la Beer5Deba
6
, cci ')raam locuia la
Beer5Deba.
6
@e. 21:"1
Spia neamului lui #ahor
9A8 -u. ace(te lucruri, i (5a (.u( lui ')raam: 6Iat, ?ilca
6
a (cut i ea co.ii fratelui tu, Ea9or,
6
@e. 11:29
978 i aume .e G*
6
, +t1iul (u (cut, .e Bu,, fratele (u, .e C9emuel, tatl lui 'ram,
6
Io) 1:14 Io) "2:2
998 .e C9e(ed, .e Ha,o, .e Pilda, .e Iidlaf i .e Betuel.
9:8 Betuel
6
a (cut .e 0ebeca
66
. 'cetia (ut cei o.t fii .e care i5a (cut ?ilca lui Ea9or, fratele lui ')raam.
6
@e. 24:1&.
66
0om. 9:10
9;8 Liitoarea lui, umit 0euma, a (cut i ea, .e Teba9, @a9am, Ta9a i ?aaca.
Capitolul 23
-oartea i %n(roparea Sarei
78 !ia*a /arei a fo(t de o (ut dou,eci i a.te de ai: acetia (ut aii )ie*ii /arei.
98 /ara a murit la C9iriat5'rba
6
, adic Hebro
66
, + *ara Caaa4 i ')raam a )eit ( >elea(c .e /ara i (5o
.l1g.
6
Io(. 14:1&4 Iud. 1:10.
66
@e. 1":1$4 @e. 2":19
:8 ')raam (5a (culat a.oi diaitea moartei (ale i a )orbit a(tfel fiilor lui Het:
;8 6Au
6
(ut (tri i )eetic .ritre )oi, da*i5mi
66
u ogor, ca loc de +gro.are la )oi, ca (5mi +gro. moarta i
(5o ridic diaitea mea.7
6
@e. 1#:$4 1Cro. 29:1&4 P(. 10&:124 A)r. 11:9, 1".
66
=a.. #:&
<8 =iii lui Het au r(.u( a(tfel lui ')raam:
=8 6'(cult5e, domuleC Tu eti ca u domitor
6
al lui -ume,eu + mi>locul o(tru4 +groa.5*i moarta + cel
mai bu di mormitele oa(treC Eiciuul di oi u te )a o.ri (5*i +gro.i moarta + morm1tul lui.7
6
@e. 1":24 @e. 14:144 @e. 24:"&
>8 ')raam (5a (culat i (5a arucat cu fa*a la .m1t +aitea orodului *rii, adic +aitea fiilor lui Het.
?8 Di le5a )orbit a(tfel: 6-ac g(i*i cu cale (5mi +gro. moarta i (5o iau diaitea oc9ilor mei, a(culta*i5m i
ruga*i .etru mie .e Afro, fiul lui Lo9ar,
@8 (5mi dea .etera ?ac.ela, care5i a lui i care e(te c9iar la margiea ogorului lui4 ( mi5o dea + (c9imbul
.re*ului ei, ca (5mi (lu>ea(c dre.t loc .etru +gro.are + mi>locul )o(tru.7
30
7A8 Afro era i el acolo + mi>locul fiilor lui Het. Di Afro, 9etitul, a r(.u( lui ')raam, + au,ul fiilor lui Het i
+ au,ul tuturor celor ce treceau
6
.e .oarta cet*ii:
6
@e. "4:20, 244 0ut 4:4
778 6Eu
6
, domul meu, a(cult5mC F*i druie(c ogorul i5*i druie(c i .etera care e(te + el. Li le druie(c +
fa*a fiilor orodului meu: i +groa.5*i moarta.7
6
2/am. 24:21524
798 ')raam (5a arucat cu fa*a la .m1t +aitea orodului *rii.
7:8 Di a )orbit a(tfel lui Afro, + au,ul orodului *rii: 6'(cult5m, te rogC F*i dau .re*ul ogorului: .rimete5l de
la mie4 i5mi )oi +gro.a moarta + el.7
7;8 Di Afro a r(.u( a(tfel lui ')raam:
7<8 6-omul meu, a(cult5mC J bucat de .m1t de .atru (ute de (icli
6
de argit, ce e(te acea(ta +tre mie i
tieK Fgroa.5*i, dar, moartaC7
6
A2od. "0:1"4 A,ec. 4&:12
7=8 ')raam a +*ele( .e Afro. Di ')raam a c1trit
6
lui Afro .re*ul cum.rrii de(.re care )orbi(e, + fa*a fiilor
lui Het: .atru (ute de (icli de argit, care mergeau la orice egu(tor.
6
Ier. "2:9
7>8 Jgorul
6
lui Afro di ?ac.ela, care e(te fa* + fa* cu ?amre, ogorul i .etera di el i to*i co.acii care (e
aflau + ogor i + toate 9otarele lui de >ur +m.re>ur
6
@e. 2&:94 @e. 49:"0, "1, "24 @e. &0:1"4 =a.. #:1%
7?8 au fo(t +trite a(tfel ca moie a lui ')raam, + fa*a fiilor lui Het i a tuturor celor ce treceau .e .oarta cet*ii.
7@8 -u. aceea, ')raam a +gro.at .e /ara, e)a(ta (a, + .etera di ogorul ?ac.ela, care e(te fa* + fa* cu
?amre, adic Hebro, + *ara Caaa.
9A8 Jgorul i .etera di el au fo(t +trite
6
a(tfel lui ')raam ca ogor .etru +morm1tare de ctre fiii lui Het.
6
0ut 4:#, $, 9, 104 Ier. "2:10, 11
Capitolul 24
e"eca cerut %n cstorie pentru !saac
78 ')raam
6
era btr1, +aitat + )1r(t4 i -omul biecu)1ta(e
66
.e ')raam + orice lucru.
6
@e. 1$:114 @e. 21:&.
66
@e. 1":24 @e. 24:"&4 P(. 112:"4 Pro). 10:22
98 ')raam a ,i( celui mai btr1
6
rob di ca(a lui, care era +gri>itorul
66
tuturor a)erilor lui: 6Pue5*i
B
, te rog,
m1a (ub coa.(a mea4
6
@e. 1&:2.
66
@e. 24:104 @e. "9:4, &, %.
B
@e. 4#:294 1Cro. 29:244 Pl1g. &:%
:8 i te )oi .ue ( >uri
6
.e -omul, -ume,eul cerului i -ume,eul .m1tului c
66
u )ei lua fiului meu o
e)a(t ditre fetele caaai*ilor, + mi>locul crora locuie(c,
6
@e. 14:224 -eut. %:1"4 Io(. 2:12.
66
@e. 2%:"&4 @e. 2#:4%4 @e. 2$:24 A2od. "4:1%4 -eut. #:"
;8 ci
6
te )ei duce + *ara
66
i la rudele mele ( iei e)a(t fiului meu, I(aac.7
6
@e. 2$:2.
66
@e. 12:1
<8 0obul i5a r(.u(: 6Poate c femeia 5are ( )rea ( m urme,e + *ara acea(ta4 )a trebui ( duc oare .e fiul
tu + *ara de ude ai ieit tuK7
=8 ')raam i5a ,i(: 6/ u care cum)a ( duci .e fiul meu acoloC
>8 -omul -ume,eul cerului, care
6
m5a (co( di ca(a tatlui meu i di .atria mea, care mi5a )orbit i mi5a
>urat, ,ic1d: 6/emi*ei
66
tale )oi da *ara acea(ta7, )a
B
trimite .e Fgerul /u +aitea ta4 i de acolo )ei lua o
e)a(t fiului meu.
6
@e. 12:1.
66
@e. 12:#4 @e. 1":1&4 @e. 1&:1$4 @e. 1#:$4 A2od. "2:1"4 -eut. 1:$4 -eut. "4:44 =a.. #:&.
B
A2od. 2":20, 2"4 A2od. "":24 A)r. 1:14
?8 -ac femeia u )a )rea ( te urme,e, )ei
6
fi de,legat de >urm1tul ace(ta .e care te .u (5l faci. Cu iciu
c9i. ( u duci +( acolo .e fiul meu.7
6
Io(. 2:1#, 20
@8 0obul i5a .u( m1a (ub coa.(a (t.1ului (u, ')raam, i i5a >urat c are ( .,ea(c ace(te lucruri.
7A8 0obul a luat ,ece cmile ditre cmilele (t.1ului (u i a .lecat, a)1d
6
cu el toate lucrurile de .re* ale
(t.1ului (u. /5a (culat i a .lecat + ?e(o.otamia, + cetatea
66
lui Ea9or.
6
@e. 24:2.
66
@e. 2#:4"
778 ' l(at cmilele ( (e odi9ea(c, + geuc9i, afar di cetate, l1g o f1t1. Ara (eara, .e )remea c1d
ie( femeile
6
( (coat a..
6
A2od. 2:1%4 1/am. 9:11
31
798 Di a ,i(: 6-oame -ume,eul
6
(t.1ului meu, ')raamC Te rog, d5mi i,b1d
66
a(t,i i +dur5Te de
(t.1ul meu, ')raam.
6
@e. 24:2#4 @e. 2%:244 @e. 2$:1"4 @e. "2:94 A2od. ":%, 1&.
66
Eeem. 1:114 P(. "#:&
7:8 Iat, (tau
6
l1g i,)orul ace(ta de a., i fetele
66
oameilor di cetate )i ( (coat a..
6
@e. 24:4".
66
@e. 29:94 A2od. 2:1%
7;8 = ca fata creia +i )oi ,ice: 6Pleac5*i )adra, te rog, ca ( beau7 i care )a r(.ude: 6Bea i am ( dau de
but i cmilelor tale7 ( fie aceea .e care ai r1duit5o Tu .etru robul Tu, I(aacC Di .ri acea(ta
6
)oi cuoate
c Te5ai +durat de (t.1ul meu.7
6
Iud. %:1#, "#4 1/am. %:#4 1/am. 14:104 1/am. 20:#
7<8 Eu (f1ri(e el +c de )orbit i a ieit, cu )adra .e umr, 0ebeca, fata lui Betuel, fiul ?ilci
6
, e)a(ta lui
Ea9or, fratele lui ')raam.
6
@e. 11:294 @e. 22:2"
7=8 =ata era
6
foarte frumoa(4 era fecioar i iciu brbat 5a)u(e(e legturi cu ea. Aa (5a cobor1t la i,)or, i5a
um.lut )adra i (5a (uit iari.
6
@e. 2%:#
7>8 0obul a alergat +aitea ei i a ,i(: 6-5mi, te rog, ( beau .u*i a. di )adra ta.7
7?8 6Bea, domul meu7, a r(.u(
6
ea. Di (5a grbit de a .lecat )adra .e m1 i i5a dat ( bea.
6
1Pet. ":$4 1Pet. 4:9
7@8 -u. ce i5a dat i a but de (5a (turat, a ,i(: 6'm ( (cot a. i .etru cmilele tale, .1 )or bea i (e )or
(tura.7
9A8 ' )r(at + grab )adra + ad.toare i a alergat iari la f1t1 ca ( (coat a.4 i a (co( .etru toate
cmilele lui.
978 Jmul o .ri)ea cu mirare i fr ( ,ic imic, ca ( )ad dac -omul
6
a fcut (5i i,butea(c (au u
cltoria.
6
@e. 24:12, &%
998 C1d (5au (turat cmilele de but, omul a luat o )erig
6
de aur, de greutatea uei >umt*i de (iclu, i dou
br*ri, grele de ,ece (icli de aur.
6
A2od. "2:2, "4 I(a. ":19, 20, 214 A,ec. 1%:11, 124 1Pet. ":"
9:8 Di a ,i(: 6' cui fat etiK /.ue5mi, te rog. A(te loc .etru oi + ca(a tatlui tu ca ( rm1em .e(te
oa.teK7
9;8 Aa a r(.u(: 6Au (ut
6
fata lui Betuel, fiul ?ilci i al lui Ea9or.7
6
@e. 22:2"
9<8 Di i5a ,i( mai de.arte: 6')em .aie i utre* di belug i e(te i loc de g,duit .e(te oa.te.7
9=8 'tuci omul
6
a .lecat ca.ul i (5a arucat cu fa*a la .m1t +aitea -omului,
6
@e. 24:&24 A2od. 4:"1
9>8 ,ic1d: 6Biecu)1tat ( fie -omul -ume,eul
6
(t.1ului meu, ')raam, care 5a .r(it +durarea
66
i
credicioia <ui fa* de (t.1ul meuC -omul m5a +dre.tat
B
+ ca(a fra*ilor (t.1ului meu.7
6
A2od. 1$:104 0ut 4:144 1/am. 2&:"2, "94 2/am. 1$:2$4 <uc. 1:%$.
66
@e. "2:104 P(. 9$:".
B
@e. 24:4$
9?8 =ata a alergat i a i(tori(it mamei (ale, aca(, cele +t1m.late.
9@8 0ebeca a)ea u frate, umit <aba
6
. Di <aba a alergat afar la omul acela, la i,)or.
6
@e. 29:&
:A8 !,u(e )eriga i br*rile + m1iile (urorii (ale i au,i(e .e (ora (a, 0ebeca, (.u1d: 6'a mi5a )orbit omul
acela.7 ' )eit, dar, la omul acela, care (ttea l1g cmile la i,)or,
:78 i a ,i(: 6!io, biecu)1tatul
6
-omuluiC Petru ce (tai afarK 'm .regtit ca(a i am .regtit u loc .etru
cmile.7
6
@e. 2%:294 Iud. 1#:24 0ut ":104 P(. 11&:1&
:98 Jmul a itrat + ca(. <aba a .u( ( de(carce cmilele, a dat
6
.aie i utre* cmilelor i a adu( a. .etru
(.lat .icioarele omului aceluia i ale oameilor care erau cu el.
6
@e. 4":244 Iud. 19:21
::8 '.oi, i5a dat ( m1ce. -ar el a ,i(: 6Eu m1c
6
.1 u )oi (.ue ce am de (.u(.7 6!orbeteC7, a ,i(
<aba.
6
Io) 2":124 Ioa 4:"44 Afe(. %:&, %, #
:;8 'tuci el a ,i(: 6Au (ut robul lui ')raam.
:<8 -omul a um.lut
6
de biecu)1tri .e (t.1ul meu, care a a>u( la mare .ro.ire. I5a dat oi i boi, argit i
aur, robi i roabe, cmile i mgari.
6
@e. 24:14 @e. 1":2
32
:=8 /ara, e)a(ta (t.1ului meu, a (cut
6
, la btr1e*e, u fiu (t.1ului meu4 i lui
66
i5a dat el tot ce are.
6
@e. 21:2.
66
@e. 21:104 @e. 2&:&
:>8 /t.1ul
6
meu m5a .u( ( >ur i a ,i(: 6/ u iei fiului meu o e)a(t ditre fetele caaai*ilor, + *ara crora
locuie(c4
6
@e. 24:"
:?8 ci
6
( te duci + ca(a tatlui meu i la rudele mele, ca de5acolo ( iei e)a(t fiului meu.7
6
@e. 24:4
:@8 Au
6
am ,i( (t.1ului meu: 6Poate c femeia 5are ( )rea ( m urme,e.7
6
@e. 24:&
;A8 Di el mi5a r(.u(
6
: 6-omul, +aitea
66
cruia umblu, )a trimite .e Fgerul /u cu tie i5*i )a da i,b1d +
cltorie, i )ei lua fiului meu o e)a(t di rudele i di ca(a tatlui meu.
6
@e. 24:#.
66
@e. 1#:1
;78 !ei
6
fi de,legat de >urm1tul .e care mi5l faci, dac te )ei duce la rudele mele4 i dac u *i5o )or da, )ei fi
de,legat de >urm1tul .e care mi5l faci.7
6
@e. 24:$
;98 Au am a>u(, a,i, la i,)or i am ,i(: 6-oame
6
-ume,eul (t.1ului meu, ')raam, dac bie)oieti (5mi
dai i,b1d + cltoria .e care o fac,
6
@e. 24:12
;:8 iat, eu
6
(tau la i,)orul de a., i fata care )a iei ( (coat a. i creia +i )oi ,ice: 6-5mi, te rog, ( beau
.u*i a. di )adra ta7
6
@e. 24:1"
;;8 i care +mi )a r(.ude: 6Bea tu +(u*i i )oi da de but i cmilelor tale7, fata aceea ( fie e)a(ta .e care a
r1duit5o -omul .etru fiul (t.1ului meuC7
;<8 Faite
6
de a (f1ri de )orbit
66
+ iima mea, iat c a ieit 0ebeca, cu )adra .e umr, (5a cobor1t la i,)or i a
(co( a.. Au i5am ,i(: 6-5mi ( beau, te rogC7
6
@e. 24:1&, etc..
66
1/am. 1:1"
;=8 Aa (5a grbit, i5a .lecat )adra dea(u.ra umrului i a ,i(: 6Bea i )oi da de but i cmilelor tale.7 'm but
i a dat de but i cmilelor mele.
;>8 Au am +trebat5o i am ,i(: 6' cui fat etiK7 Aa a r(.u(: 6/ut fata lui Betuel, fiul lui Ea9or i al ?ilci.7
I5am .u(
6
)eriga + a( i br*rile la m1ii.
6
A,ec. 1%:11, 12
;?8 '.oi am .lecat
6
ca.ul, m5am arucat cu fa*a la .m1t +aitea -omului i am biecu)1tat .e -omul
-ume,eul (t.1ului meu, ')raam, c m5a clu,it .e calea cea drea.t, ca ( iau .e fata fratelui
66
(t.1ului
meu .etru fiul lui.
6
@e. 24:2%.
66
@e. 22:2"
;@8 'cum, dac )oi*i ( arta*i bu)oi*
6
i credicioie fa* de (t.1ul meu, (.ue*i5mi4 dac u, (.ue*i5mi
iari, ca ( m +dre.t la drea.ta (au la (t1ga.7
6
@e. 4#:294 Io(. 2:14
<A8 <aba i Betuel, dre.t r(.u(, au ,i(: 6-e la -omul
6
)ie lucrul ace(ta4 oi u5*i mai .utem (.ue
66
ici
ru, ici bie.
6
P(. 11$:2"4 ?at. 21:424 ?ar. 12:11.
66
@e. "1:24
<78 Iat, 0ebeca e(te
6
+aitea ta4 ia5o i du5te, ca ( fie e)a(ta fiului (t.1ului tu, cum a (.u( -omul.7
6
@e. 20:1&
<98 C1d a au,it robul lui ')raam cu)itele lor, (5a arucat
6
cu fa*a la .m1t +aitea -omului.
6
@e. 24:2%
<:8 Di robul a (co( (cule
6
de argit, (cule de aur i +mbrcmite, .e care le5a dat 0ebeci4 a dat, de a(emeea,
daruri bogate
66
fratelui (u i mamei (ale.
6
A2od. ":224 A2od. 11:24 A2od. 12:"&.
66
2Cro. 21:"4 A,ra 1:%
<;8 -u. aceea, au m1cat i au but, el i oameii care erau +m.reu cu el i (5au culcat. -imiea*a c1d (5au
(culat, robul a ,i(: 6<(a*i5m
6
( m +torc la (t.1ul meu.7
6
@e. 24:&%, &9
<<8 =ratele i mama fetei au ,i(: 6=ata ( mai rm1 c1t)a tim. cu oi, mcar )reo ,ece ,ile: .e urm, .oate (
.lece.7
<=8 Al le5a r(.u(: 6Eu m o.ri*i, fiidc -omul mi5a dat i,b1d + cltoria mea4 l(a*i5m ( .lec i ( m
duc la (t.1ul meu.7
<>8 'tuci ei au r(.u(: 6/ c9emm .e fat i (5o +trebm.7
33
<?8 'u c9emat, dar, .e 0ebeca i i5au ,i(: 6!rei ( te duci cu omul ace(taK7 6-a, )reau7, a r(.u( ea.
<@8 Di au l(at .e (ora lor, 0ebeca, ( .lece cu doica
6
ei, cu robul lui ')raam i cu oameii lui.
6
@e. "&:$
=A8 'u biecu)1tat .e 0ebeca i i5au ,i(: 6J, (ora oa(tr, ( a>ugi mama
6
a mii de ,eci de mii, i (m1*a
66
ta
( (t.1ea(c cet*ile )r>mailor (iC7
6
@e. 1#:1%.
66
@e. 22:1#
=78 0ebeca (5a (culat, +m.reu cu (lu>icele ei, au +clecat .e cmile i au urmat .e omul acela. 0obul a luat
.e 0ebeca i a .lecat.
=98 I(aac (e +tor(e(e de la f1t1a
6
6<a9ai50oi7, cci locuia + *ara de mia,,i.
6
@e. 1%:144 @e. 2&:11
=:8 Ftr5o (ear, c1d I(aac iei(e ( cugete + tai
6
.e c1m., a ridicat oc9ii i (5a uitat4 i iat c )eeau ite
cmile.
6
Io(. 1:$4 P(. 1:24 P(. ##:124 P(. 119:1&4 P(. 14":&
=;8 0ebeca a ridicat i ea oc9ii, a ),ut .e I(aac i (5a dat
6
>o( de .e cmil.
6
Io(. 1&:1$
=<8 Di a ,i( robului: 6Cie e(te omul ace(ta care )ie +aitea oa(tr .e c1m.K7 0obul a r(.u(: 6A(te (t.1ul
meuC7 'tuci ea i5a luat marama i (5a aco.erit.
==8 0obul a i(tori(it lui I(aac toate lucrurile .e care le fcu(e.
=>8 I(aac a du( .e 0ebeca + cortul mamei (ale, /ara4 a luat .e 0ebeca, ea a fo(t e)a(ta lui, i el a iubit5o. '(tfel
a fo(t m1g1iat
6
I(aac .etru .ierderea mamei (ale.
6
@e. "$:12
Capitolul 25
-oartea lui Avraam
78 ')raam a mai luat o e)a(t, umit C9etura.
98 Aa
6
i5a (cut .e Bimra, .e Ioca, .e ?eda, .e ?adia, .e Ibac i Dua9.
6
1Cro. 1:"2
:8 Ioca a (cut .e /eba i .e -eda. =iii lui -eda au fo(t auri*i, letui*i i leumi*i. 3
;8 =iii lui ?adia au fo(t: Afa, Afer, Ao9, 'bida i Aldaa. To*i acetia (ut fiii C9eturei.
<8 ')raam
6
a dat lui I(aac toate a)erile (ale.
6
@e. 24:"%
=8 -ar a dat daruri fiilor *iitoarelor (ale4 i, .e c1d era +c + )ia*, i5a +de.rtat
6
de l1g fiul (u, I(aac,
+(.re
66
r(rit, + *ara r(ritului.
6
@e. 21:14.
66
Iud. %:"
>8 Iat ,ilele ailor )ie*ii lui ')raam: el a trit o (ut a.te,eci i cici de ai.
?8 ')raam i5a dat du9ul i a murit
6
, du. o btr1e*e fericit, +aitat + )1r(t i (tul de ,ile4 i a fo(t adugat
66
la .o.orul (u.
6
@e. 1&:1&4 @e. 49:29.
66
@e. "&:294 @e. 49:""
@8 I(aac i I(mael, fiii
6
(i, l5au +gro.at + .etera ?ac.ela, + ogorul lui Afro, fiul lui Lo9ar, 9etitul, care e(te
fa* + fa* cu ?amre.
6
@e. "&:294 @e. &0:1"
7A8 'ce(ta e(te ogorul
6
, .e care5l cum.ra(e ')raam de la fiii lui Het. 'colo
66
au fo(t +gro.a*i ')raam i e)a(ta
(a, /ara.
6
@e. 2":1%.
66
@e. 49:"1
778 -u. moartea lui ')raam, -ume,eu a biecu)1tat .e fiul (u, I(aac. Al locuia l1g f1t1a
6
6<a9ai50oi.7
6
@e. 1%:144 @e. 24:%2
$rmaii lui !smael
798 Iat (.i*a eamului lui I(mael, fiul lui ')raam, .e care5l
6
(cu(e lui ')raam, egi.teaca 'gar, roaba /arei.
6
@e. 1%:1&
7:8 Iat
6
umele fiilor lui I(mael, du. umele lor, du. eamurile lor: Eebaiot, +t1iul (cut al lui I(mael4
C9edar, 'dbeel, ?ib(am,
6
1Cro. 1:29
7;8 ?ima, -uma, ?a(a4
7<8 Hadad, Tema, Ietur, Eafi i C9edma.
34
7=8 'cetia (ut fiii lui I(mael4 ace(tea (ut umele lor, du. (atele i taberele lor. Ai au fo(t cei doi(.re,ece
)oie)o,i
6
, du. eamurile lor.
6
@e. 1#:20
7>8 Di iat aii )ie*ii lui I(mael: o (ut trei,eci i a.te de ai. Al i5a dat
6
du9ul i a murit, i a fo(t adugat la
.o.orul (u.
6
@e. 2&:$
7?8 =iii lui au locuit
6
de la Ha)ila .1 la Dur, care e(te + fa*a Agi.tului, cum mergi (.re '(iria. Al (5a ae,at +
fa*a
66
tuturor fra*ilor lui.
6
1/am. 1&:#.
66
@e. 1%:12
0sau i !acov
7@8 Iat (.i*a eamului lui I(aac, fiul lui ')raam.
')raam
6
a (cut .e I(aac.
6
?at. 1:2
9A8 I(aac era + )1r(t de .atru,eci de ai c1d a luat de e)a(t .e 0ebeca, fata
6
lui Betuel, arameul di Pada5
'ram
#
, i (ora
66
lui <aba, arameul.
#
'dic: ?e(o.otamia
6
@e. 22:2".
66
@e. 24:29
978 I(aac (5a rugat -omului .etru e)a(ta (a, cci era (tear.4 i -omul
6
l5a a(cultat: e)a(ta (a, 0ebeca
66
, a
rma( +(rciat.
6
1Cro. &:204 2Cro. "":1"4 A,ra $:2".
66
0om. 9:10
998 Co.iii (e bteau + .1tecele ei4 i ea a ,i(: 6-ac5i aa, .etru ce mai (ut +(rciatK7 /5a du( ( +trebe
6

.e -omul.
6
1/am. 9:94 1/am. 10:22
9:8 Di -omul i5a ,i(:
6-ou eamuri
6
(ut + .1tecele tu,
i dou oroade (e )or de(.r*i la ieirea di .1tecele tu.
Gul
66
di oroadele ace(tea )a fi mai tare dec1t cellalt.
Di cel mai mare
B
)a (lu>i celui mai mic.7
6
@e. 1#:1%4 @e. 24:%0.
66
2/am. $, 14.
B
@e. 2#:294 ?al. 1:"4 0om. 9:12
9;8 /5au +m.liit ,ilele c1d a)ea ( a(c4 i iat c + .1tecele ei erau doi gemei.
9<8 Cel dit1i a ieit rou de
6
tot, ca o mata de .r, i de aceea i5au .u( umele A(au
#
.
#
'dic: Pro(
6
@e. 2#:11, 1%, 2"
9=8 '.oi a ieit fratele (u, care
6
*iea cu m1a de clc1i .e A(au4 i de aceea i5au .u( umele
66
Iaco)
#
. I(aac era
+ )1r(t de ai,eci de ai c1d (5au (cut ei.
#
'dic: Cel ce *ie de clc1i
6
J(ea 12:".
66
@e. 2#:"%
0sau %i vinde dreptul de %nti nscut
9>8 Bie*ii acetia (5au fcut mari. A(au a a>u( u )1tor
6
+dem1atic, u om care +i .etrecea )remea mai
mult .e c1m.4 dar Iaco) era u om liitit
66
, care (ttea aca(
B
+ corturi.
6
@e. 2#:", &.
66
Io) 1:1, $4 Io) 2:"4 P(. "#:"#.
B
A)r. 11, 9
9?8 I(aac iubea .e A(au, .etru c m1ca
6
di )1atul lui4 0ebeca
66
+( iubea mai mult .e Iaco).
6
@e. 2#:19, 2&, "1.
66
@e. 2#:%
9@8 Jdat, .e c1d fierbea Iaco) o ciorb, A(au (5a +tor( de la c1m., ru.t de obo(eal.
:A8 Di A(au a ,i( lui Iaco): 6-5mi, te rog, ( m1c di ciorba acea(ta roiatic, fiidc (ut ru.t de obo(eal.7
Petru aceea (5a dat lui A(au umele Adom
#
.
#
'dic: 0ou
:78 Iaco) a ,i(: 6!ide5mi a,i dre.tul tu de +t1i (cutC7
:98 A(au a r(.u(: 6Iat5m, (ut .e moarte4 la ce5mi (lu>ete dre.tul ace(ta de +t1i (cutK7
::8 Di Iaco) a ,i(: 6Iur5mi +t1i.7 A(au i5a >urat i a(tfel i5a )1dut
6
dre.tul de +t1i (cut lui Iaco).
6
A)r. 12:1%
:;8 'tuci Iaco) a dat lui A(au .1ie i ciorb de lite. Al a m1cat i a but
6
4 a.oi (5a (culat i a .lecat. '(tfel i5
a e(ocotit A(au dre.tul de +t1i (cut.
6
Acl. $:1&4 I(a. 22:1"4 1Cor. 1&:"2
35
Capitolul 26
!saac %n ara Filistenilor 4 Le(mntul cu A"imelec
78 F *ar a )eit o foamete, afar de foametea dit1i
6
, care fu(e(e .e )remea lui ')raam. I(aac (5a du( la
'bimelec
66
, +m.ratul fili(teilor, la @9erar.
6
@e. 12:10.
66
@e. 20:2
98 -omul i /5a artat i i5a ,i(: 6Eu te cobor+ + Agi.tC 0m1i
6
+ *ara + care +*i )oi (.ue.
6
@e. 12:1
:8 <ocuiete ca (tri
6
+ *ara acea(ta4 Au )oi
66
fi cu tie i te
B
)oi biecu)1ta4 cci
BB
toate *iuturile ace(tea *i le
)oi da *ie i (emi*ei tale i )oi *ie
6B
>urm1tul .e care l5am fcut tatlui tu, ')raam.7
6
@e. 20:14 P(. "9:124 A)r. 11:9.
66
@e. 2$:1&.
B
@e. 12:2.
BB
@e. 1":1&4 @e. 1&:1$.
6B
@e. 22:1%4 P(. 10&:9
;8 F*i )oi
6
+mul*i (m1*a, ca (telele cerului4 )oi da (emi*ei tale toate *iuturile ace(tea4 i toate eamurile
.m1tului )or fi biecu)1tate + (m1*a
66
ta, ca r(.lat,
6
@e. 1&:&4 @e. 22:1#.
66
@e. 12:"4 @e. 22:1$
<8 .etru c ')raam
6
a a(cultat de .oruca ?ea i a .,it ce i5am cerut, a .,it .orucile ?ele, or1duirile ?ele
i legile ?ele.7
6
@e. 22:1%, 1$
=8 '(tfel I(aac a rma( la @9erar.
>8 C1d +i .ueau oameii locului aceluia +trebri cu .ri)ire la e)a(ta lui, el
6
,icea: 6A(te (ora mea.7 Cci +i
era fric
66
( (.u c e(te e)a(ta (a, ca ( u5l omoare oameii locului aceluia, fiidc 0ebeca
B
era frumoa(
la c9i..
6
@e. 12:1"4 @e. 20:2, 1".
66
Pro). 29:2&.
B
@e. 24:1%
?8 =iidc ederea lui acolo (e lugi(e, (5a +t1m.lat c 'bimelec, +m.ratul fili(teilor, uit1du5(e .e ferea(tr,
a ),ut .e I(aac >uc1du5(e cu e)a(ta (a, 0ebeca.
@8 'bimelec a trimi( ( c9eme .e I(aac i i5a ,i(: 6Eu mai +ca.e +doial c e e)a(ta ta. Cum ai .utut ,ice: 6A
(ora mea7K I(aac i5a r(.u(: 6'm ,i( aa, ca ( u mor di .ricia ei.7
7A8 Di 'bimelec a ,i(: 6Ce e5ai fcutK Ce uor (5ar fi .utut ca )reuul di orod ( (e culce cu e)a(ta ta i e5
ai fi
6
fcut )io)a*i.7
6
@e. 20:9
778 'tuci 'bimelec a dat urmtoarea .oruc +tregului orod: 6Cie (e )a atige
6
de omul ace(ta (au de
e)a(ta lui )a fi omor1t.7
6
P(. 10&:1&
Averea lui !saac i certurile
798 I(aac a fcut (emturi + *ara aceea i a (tr1( rod +(utit
6
+ aul acela4 cci -omul l5a biecu)1tat
66
.
6
?at. 1":$4 ?ar. 4:$.
66
@e. 2%:"4 @e. 24:1, "&4 Io) 42:12
7:8 '(tfel omul ace(ta (5a +mbog*it
6
i a mer( +mbog*idu5(e di ce + ce mai mult, .1 ce a a>u( foarte
bogat.
6
@e. 24:"&4 P(. 112:"4 Pro). 10:22
7;8 ')ea cire,i de )ite i turme de oi, i u mare umr de robi4 de aceea fili(teii +l .i,muiau
6
.
6
@e. "#:114 Acl. 4:4
7<8 Toate f1t1ile .e care
6
le (.a(er robii tatlui (u, .e )remea tatlui (u, ')raam, fili(teii le5au a(tu.at i
le5au um.lut cu *r1.
6
@e. 21:"0
7=8 Di 'bimelec a ,i( lui I(aac: 6Pleac de la oi, cci ai a>u(
6
mult mai .uteric dec1t oi.7
6
A2od. 1:9
7>8 I(aac a .lecat de acolo i a tbr1t + )alea @9erar, ude (5a ae,at cu locui*a.
7?8 I(aac a (.at di ou f1t1ile de a. .e care le (.a(er robii tatlui (u, ')raam, i .e care le a(tu.a(er
fili(teii du. moartea lui ')raam4 i le5a .u( iari aceleai ume
6
.e care le .u(e(e tatl (u.
6
@e. 21:"1
7@8 0obii lui I(aac au mai (.at + )ale i au dat acolo .e(te o f1t1 cu a. de i,)or.
9A8 P(torii di @9erar (5au certat
6
+( cu .(torii lui I(aac, ,ic1d: 6'.a e(te a oa(tr.7 Di a .u( f1t1ii
umele A(ec
#
, .etru c (e certa(er cu el.
#
'dic: Ceart
6
@e. 21:2&
978 '.oi au (.at o alt f1t1, .etru care iar au fcut g1lcea), de aceea a umit5o /ita
#
.
#
'dic: @1lcea)
36
998 Pe urm (5a mutat de acolo i a (.at o alt f1t1, .etru care u (5au mai certat4 i a umit5o 0e9obot
#
4
6cci7, a ,i( el, 6-omul e5a fcut loc larg, ca ( e .utem +tide
6
+ *ar.7
#
'dic: <rgime
6
@e. 1#:%4 @e. 2$:"4 @e. 41:&24 A2od. 1:#
9:8 -e acolo (5a (uit la Beer5Deba.
9;8 -omul i /5a artat c9iar + oa.tea aceea i i5a ,i(: 6Au
6
(ut -ume,eul tatlui tu, ')raam4 u te teme
66
,
cci Au (ut
B
cu tie4 te )oi biecu)1ta i +*i )oi +mul*i (m1*a, di .ricia robului ?eu, ')raam.7
6
@e. 1#:#4 @e. 24:124 @e. 2$:1"4 A2od. ":%4 =a.. #:"2.
66
@e. 1&:1.
B
@e. 2%:", 4
9<8 I(aac a ,idit
6
acolo u altar, a c9emat
66
Eumele -omului i i5a +ti( cortul acolo. 0obii lui I(aac au (.at
acolo o f1t1.
6
@e. 12:#4 @e. 1":1$.
66
P(. 11%:1#
9=8 'bimelec a )eit di @9erar la el, cu .rieteul (u, '9u,at, i cu Picol
6
, c.eteia otirii lui.
6
@e. 21:22
9>8 I(aac le5a ,i(: 6Petru ce )ei*i la mie, )oi
6
care m ur1*i i m5a*i i,goit
66
de la )oiK7
6
Iud. 11:#.
66
@e. 2%:1%
9?8 Ai au r(.u(: 6!edem lmurit c -omul e(te
6
cu tie. -e aceea ,icem: 6/ fie u >urm1t +tre oi, +tre
oi i tie, i ( facem u legm1t cu tieC
6
@e. 21:22, 2"
9@8 'ume, >ur c u e )ei face iciu ru, du. cum ici oi u e5am ati( de tie, ci *i5am fcut umai bie
i te5am l(at ( .leci + .ace. Tu acum
6
eti biecu)1tat de -omul.7
6
@e. 24:"14 P(. 11&:1&
:A8 I(aac
6
le5a dat u o(.* i au m1cat i au but.
6
@e. 19:"
:78 /5au (culat di(5de5dimiea* i (5au legat uul cu altul .ritr5u >urm1t
6
. I(aac i5a l(at a.oi ( .lece, i ei
l5au .r(it + .ace.
6
@e. 21:"1
:98 F aceeai ,i, ite robi ai lui I(aac au )eit (5i )orbea(c de f1t1a .e care o (.au i i5au ,i(: 6'm dat de
a.C7
::8 Di el a umit5o Diba
#
. -e aceea (5a .u( cet*ii umele Beer5Deba
6
.1 + ,iua de a,i.
#
'dic: Iurm1t
6
@e. 21:"1
1ntia cstorie a lui 0sau
:;8 <a )1r(ta de .atru,eci
6
de ai, A(au a luat de e)e(te .e Iudita, fata 9etitului Beeri, i .e Ba(mat, fata
9etitului Alo.
6
@e. "%:2
:<8 Ale
6
au fo(t o .rici de mare amrciue .etru I(aac i 0ebeca.
6
@e. 2#:4%4 @e. 2$:1, $
Capitolul 27
+inecuvntarea lui 0sau
78 I(aac +mbtr1i(e, i oc9ii
6
+i (lbi(er, aa c u mai )edea. 'tuci a c9emat .e A(au, fiul lui cel mai mare, i
i5a ,i(: 6=iuleC7 6Iat5m7, i5a r(.u( el.
6
@e. 4$:104 1/am. ":2
98 I(aac a ,i(: 6Iat, am +mbtr1it i u
6
tiu ,iua mor*ii mele.
6
Pro). 2#:14 Iac. 4:14
:8 'cum
6
, dar, te rog, ia5*i armele, tolba i arcul, du5te la c1m. i adu5mi )1at.
6
@e. 2&:2#, 2$
;8 =5mi o m1care, cum +mi .lace mie, i adu5mi (5o m1c, ca ( te biecu)1te,e (ufletul
6
meu +aite de a
muri.7
6
@e. 2#:2#4 @e. 4$:9, 1&4 @e. 49:2$4 -eut. "":1
<8 0ebeca a a(cultat ce (.uea I(aac fiului (u, A(au. Di A(au (5a du( la c1m., ca ( .rid )1atul i (5l aduc.
=8 '.oi 0ebeca a ,i( fiului (u Iaco): 6Iat, am au,it .e tatl tu )orbid a(tfel fratelui tu, A(au:
>8 6'du5mi )1at i f5mi o m1care ca ( m1c4 i te )oi biecu)1ta +aitea -omului, +aite de moartea
mea.7
?8 'cum, fiule, a(cult
6
(fatul meu i f ce +*i .oruce(c.
6
@e. 2#:1"
37
@8 -u5te de ia5mi di turm doi ie,i bui, ca ( fac di ei tatlui tu o m1care
6
gu(toa( cum +i .lace4
6
@e. 2#:4
7A8 tu ai (5o duci tatlui tu (5o m1ce, ca ( te biecu)1te,e
6
+aite de moartea lui.7
6
@e. 2#:4
778 Iaco) a r(.u( mamei (ale: 6Iat, fratele meu, A(au
6
, e(te .ro(, iar eu 5am .r deloc.
6
@e. 2&:2&
798 Poate c tatl meu m )a .i.i
6
i )oi trece dre.t micio( +aitea lui i, + loc de biecu)1tare, )oi face (
)i .e(te mie ble(temul
66
.7
6
@e. 2#:22.
66
@e. 9:2&4 -eut. 2#:1$
7:8 ?ama (a i5a ,i(: 6Ble(temul ace(ta, fiule, ( cad .e(te mie
6
C '(cult umai (fatul meu i du5te de adu5mi5
i.7
6
@e. 4":94 1/am. 2&:244 2/am. 14:94 ?at. 2#:2&
7;8 Iaco) (5a du( de i5a luat i i5a adu( mamei (ale, care a fcut o m1care
6
cum +i .lcea tatlui (u.
6
@e. 2#:4, 9
7<8 F urm, 0ebeca a luat 9aiele cele bue
6
ale lui A(au, fiul ei cel mai mare, care (e g(eau aca(, i le5a .u(
.e Iaco), fiul ei cel mai t1r.
6
@e. 2#:2#
7=8 I5a aco.erit cu .ielea ie,ilor m1iile i g1tul care erau fr .r.
7>8 Di a dat + m1a fiului (u Iaco) m1carea gu(toa( i .1iea .e care le .regti(e.
7?8 Al a )eit la tatl (u i a ,i(: 6TatC7 6Iat5m7, a ,i( I(aac. 6Cie eti tu, fiuleK7
7@8 Iaco) a r(.u( tatlui (u: 6Au (ut A(au, fiul tu cel mai mare4 am fcut ce mi5ai (.u(. /coal5te, rogu5te,
e,i de m1c di )1atul meu, .etru ca ( m biecu)1te,e
6
(ufletul tuC7
6
@e. 2#:4
9A8 I(aac a ,i( fiului (u: 6Cum l5ai i g(it, fiuleK7 Di Iaco) a r(.u(: 6-omul -ume,eul tu, mi l5a (co(
+aite.7
978 I(aac a ,i( lui Iaco): 6'.ro.ie5te, dar, ( te .i.i
6
, fiule, ca ( tiu dac eti cu ade)rat fiul meu A(au (au
u.7
6
@e. 2#:12
998 Iaco) (5a a.ro.iat de tatl (u, I(aac, care l5a .i.it i a ,i(: 6@la(ul e(te gla(ul lui Iaco), dar m1iile (ut
m1iile lui A(au.7
9:8 Eu l5a cuo(cut, .etru c m1iile +i erau .roa(e
6
, ca m1iile fratelui (u, A(au4 i l5a biecu)1tat.
6
@e. 2#:1%
9;8 I(aac a ,i(: 6Tu eti deci fiul meu A(auK7 Di Iaco) a r(.u(: 6Au (ut.7
9<8 I(aac a ,i(: 6'du5mi ( m1c di )1atul fiului meu, ca (ufletul meu ( te
6
biecu)1te,e.7 Iaco) i5a adu(,
i el a m1cat4 i5a adu( i )i i a but.
6
@e. 2#:4
9=8 'tuci tatl (u, I(aac, i5a ,i(: 6'.ro.ie5te, dar, i (rut5m, fiule.7
9>8 Iaco) (5a a.ro.iat i l5a (rutat. I(aac a (im*it miro(ul 9aielor lui4 a.oi l5a biecu)1tat i a ,i(: 6Iat,
miro(ul
6
fiului meu e(te ca miro(ul uui c1m. .e care l5a biecu)1tat -omul.
6
J(ea 14:%
9?8 /5*i dea
6
-ume,eu rou
66
di cer
i gr(imea
B
.m1tului,
gr1u i )i
BB
di belugC
6
A)r. 11:20.
66
-eut. "":1", 2$4 2/am. 1:21.
B
@e. 4&:1$.
BB
-eut. "":2$
9@8 /5*i fie (u.u(e oroade
6
,
i eamuri ( (e +c9ie +aitea taC
/ fii (t.1ul fra*ilor ti,
i fiii
66
mamei tale ( (e +c9ie +aitea taC
Ble(temat
B
( fie oricie te )a ble(tema
i biecu)1tat ( fie oricie te )a biecu)1ta.7
6
@e. 9:2&4 @e. 2&:2".
66
@e. 49:$.
B
@e. 12:"4 Eum. 24:9
:A8 I(aac (f1ri(e de biecu)1tat .e Iaco) i abia .leca(e Iaco) de la tatl (u I(aac, c1d fratele (u, A(au, (5a
+tor( de la )1toare.
:78 ' fcut i el o m1care gu(toa(, .e care a adu(5o tatlui (u. Di a ,i( tatlui (u: 6Tat, (coal5te i m1c
6
di )1atul fiului tu, .etru ca ( m biecu)1te,e (ufletul tuC7
6
@e. 2#:4
38
:98 Tatl (u, I(aac, i5a ,i(: 6Cie eti tuK7 Di el a r(.u(: 6Au (ut fiul tu cel mai mare, A(au.7
::8 I(aac (5a +(.im1tat foarte tare i a ,i(: 6Cie e(te atuci cel ce a .ri( )1at i mi l5a adu(K Au am m1cat
di toate, +aite de a )ei tu, i l5am biecu)1tat. -e aceea )a rm1e
6
biecu)1tat.7
6
@e. 2$:", 44 0om. 11:29
:;8 C1d a au,it A(au cu)itele tatlui (u, a (co( mari *i.ete
6
, .lie de amrciue, i a ,i( tatlui (u:
6Biecu)1tea,5m i .e mie, tatC7
6
A)r. 12:1#
:<8 I(aac a ,i(: 6=ratele tu a )eit cu )icleug i *i5a luat biecu)1tarea.7
:=8 A(au a ,i(: 6-a, u degeaba
6
i5au .u( umele Iaco)4 cci m5a +elat de dou ori. ?i5a luat
66
dre.tul de +t1i
(cut, i iat5l acum c a )eit de mi5a luat i biecu)1tareaC7 Di a ,i(: 6E5ai .(trat icio biecu)1tare
.etru mieK7
6
@e. 2&:2%.
66
@e. 2&:""
:>8 I(aac a r(.u( i a ,i( lui A(au: 6Iat, l5am fcut (t.1
6
.e(te tie i i5am dat ca (lu>itori .e to*i fra*ii lui, l5
am +,e(trat cu gr1u
66
i )i di belug: ce mai .ot face oare .etru tie, fiuleK7
6
2/am. $:144 @e. 2#:29.
66
@e. 2#:2$
:?8 A(au a ,i( tatlui (u: 6E5ai dec1t acea(t (igur biecu)1tare, tatK Biecu)1tea,5m i .e mie, tatC7
Di A(au a ridicat gla(ul i a .l1(
6
.
6
A)r. 12:1#
:@8 Tatl (u, I(aac, a r(.u( i i5a ,i(:
6IatC <ocui*a
6
ta )a fi li.(it
#
de gr(imea .m1tului
i de roua cerului de (u(.
#
/au: de.arte
6
@e. 2#:2$4 A)r. 11:20
;A8 !ei tri di (abia ta
i )ei (lu>i
6
fratelui tu4
dar, c1d
66
te )ei r(cula,
)ei (cutura >ugul lui de .e g1tul tuC7
6
@e. "&:2"4 2/am. $:144 Jbad. 1:1$520.
66
2Fm.. $:20
0sau urte pe !acov
;78 A(au a .ri( ur
6
.e Iaco), di .ricia biecu)1trii cu care5l biecu)1ta(e tatl (u. Di A(au ,icea + iima
(a: 6Bilele
66
de bocet .etru tatl meu (ut a.roa.e, i a.oi am
B
( ucid .e fratele meu, Iaco).7
6
@e. "#:4, $.
66
@e. &0:", 4, 10.
B
Jbad. 1:10
;98 Di au (.u( 0ebeci cu)itele lui A(au, fiul ei cel mai mare. Aa a trimi( atuci de a c9emat .e Iaco), fiul ei cel
mai t1r, i i5a ,i(: 6Iat, fratele tu, A(au, )rea ( (e r,bue
6
.e tie omor1du5te.
6
P(. %4:&
;:8 'cum, fiule, a(cult (fatul meu: (coal5te, fugi la fratele meu <aba +
6
Hara4
6
@e. 11:"1
;;8 i rm1i la el c1t)a )reme, .1 (e )a .otoli m1ia fratelui tu,
;<8 .1 )a trece de la tie urgia fratelui tu i )a uita ce i5ai fcut. 'tuci )oi trimite ( te c9eme. Petru ce (
fiu li.(it de )oi am1doi +tr5o ,iK7
;=8 0ebeca a ,i( lui I(aac: 6?5am
6
(c1rbit de )ia*, di .ricia fetelor lui Het. -ac Iaco)
66
)a lua o a(emeea
e)a(t, ditre fetele lui Het, ditre fetele *rii ace(teia, la ce5mi mai e(te bu )ia*aK7
6
@e. 2%:"&4 @e. 2$:$.
66
@e. 24:"
Capitolul 28
Fu(a lui !acov %n -esopotamia
78 I(aac a c9emat .e Iaco), l5a biecu)1tat
6
i i5a dat .oruca acea(ta: 6/
66
u5*i iei e)a(t ditre fetele lui
Caaa.
6
@e. 2#:"".
66
@e. 24:"
98 /coal5te
6
, du5te la Pada5'ram
66
, + ca(a lui Betuel
B
, tatl mamei tale, i ia5*i de acolo o e)a(t, ditre fetele
lui <aba
BB
, fratele mamei tale.
6
J(ea 12:12.
66
@e. 2&:20.
B
@e. 22:2".
BB
@e. 24:29
:8 -ume,eul
6
cel 'tot.uteric
#
( te biecu)1te,e, ( te fac ( creti i ( te +mul*eti, ca ( a>ugi o ceat
de oroadeC
#
Abraic: Al5Dadai
39
6
@e. 1#:1, %
;8 /5*i dea biecu)1tarea
6
lui ')raam, *ie i (emi*ei tale cu tie, ca ( (t.1eti *ara + care locuieti
66
ca
(tri i .e care a dat5o lui ')raam.7
6
@e. 12:2.
66
@e. 1#:$
<8 Di I(aac a trimi( .e Iaco), care (5a du( la Pada5'ram, la <aba, fiul lui Betuel, arameul, fratele 0ebeci,
mama lui Iaco) i a lui A(au.
0sau mai ia o nevast
=8 A(au a ),ut c I(aac biecu)1ta(e .e Iaco) i5l trimi(e(e la Pada5'ram, ca (5i ia e)a(t de acolo, i c,
biecu)1t1du5l, +i ddu(e .oruca acea(ta: 6/ u5*i iei e)a(t ditre fetele lui Caaa.7
>8 ' ),ut c Iaco) a(culta(e de tatl (u i de mama (a i .leca(e la Pada5'ram.
?8 A(au a +*ele(
6
a(tfel c fetele lui Caaa u5i .lceau tatlui (u I(aac.
6
@e. 24:"4 @e. 2%:"&
@8 Di A(au (5a du( la I(mael. Al a mai luat de e)a(t, .e l1g e)e(tele .e care le a)ea, .e ?a9alat
6
, fata lui
I(mael, fiul lui ')raam, i (ora lui Eebaiot
66
.
6
@e. "%:".
66
@e. 2&:1"
Scara cerului
7A8 Iaco) a .lecat di Beer5Deba
6
i i5a luat drumul (.re Hara
66
.
6
J(ea 12:12.
66
=a.. #:2
778 ' a>u( +tr5u loc ude a rma( .e(te oa.te, cci a(fi*i(e (oarele. ' luat o .iatr de acolo, a .u(5o c.t1i
i (5a culcat + locul acela.
798 Di a )i(at
6
o (car re,emat de .m1t, al crei )1rf a>ugea .1 la cer. Fgerii
66
lui -ume,eu (e (uiau i (e
coborau .e (cara aceea.
6
@e. 41:14 Io) "":1&.
66
Ioa 1:&14 A)r. 1:14
7:8 Di -omul
6
(ttea dea(u.ra
#
ei i ,icea: 6Au
66
(ut -omul -ume,eul tatlui tu, ')raam, i -ume,eul lui
I(aac.7 Pm1tul
B
.e care eti culcat *i5l )oi da *ie i (emi*ei tale.
#
/au: l1g el
6
@e. "&:14 @e. 4$:".
66
@e. 2%:24.
B
@e. 1":1&4 @e. "&:12
7;8 /m1*a ta )a fi ca .ulberea
6
.m1tului4 te )ei +tide
66
la a.u( i la r(rit, la mia,oa.te i la mia,,i4 i
toate familiile .m1tului )or fi biecu)1tate + tie i + (m1*a ta.
6
@e. 1":1%.
66
@e. 1":144 -eut. 12:20
7<8 Iat, Au
6
(ut cu tie4 te )oi .,i
66
.retutidei .e ude )ei merge i te )oi aduce
B
+a.oi + *ara acea(ta4 cci
u te )oi .r(i
BB
, .1
6B
u )oi +m.lii ce5*i (.u.7
6
@e. 12:"4 @e. 1$:1$4 @e. 22:1$4 @e. 2%:4.
66
@e. 2$:20, 214 @e. 2%:244 @e. "1:".
B
@e. 4$:1%4 P(. 121:&, #, $.
BB
@e. "&:%.
6B
-eut. "1:%, $4
Io(. 1:&4 1Fm.. $:&#4 A)r. 1":&
7=8 Iaco) (5a tre,it di (om i a ,i(: 6Cu ade)rat, -omul e(te + locul
6
ace(ta, i eu 5am tiut.7
6
Eum. 2":19
7>8 I5a fo(t fric i a ,i(: 6C1t de +fricoat e(te locul ace(taC 'ici e(te ca(a lui -ume,eu, aici e(te .oarta
cerurilorC7
7?8 Di Iaco) (5a (culat di(5de5dimiea*, a luat .iatra .e care o .u(e(e c.t1i, a .u(5o ca (t1l.
6
de aducere amite
i a turat
66
utdelem .e )1rful ei.
6
A2od. ":&4 Io(. &:1&.
66
@e. "1:1", 4&4 @e. "&:14
7@8 ' dat locului
6
ace(tuia umele Betel
#
4 dar mai +aite cetatea (e c9ema <u,.
#
'dic, tlmcit: Ca(a lui -ume,eu
6
<e). $:10, 11, 124 Eum. #:1
9A8 Iaco)
6
a fcut o >urui* i a ,i(: 6-ac
66
)a fi -ume,eu cu mie i m )a .,i + tim.ul cltoriei .e care o
fac, dac5mi )a da .1ie
B
( m1c i 9aie ( m +mbrac
6
Iud. 1:2", 2%4 J(ea 4:1&.
66
@e. "1:1"4 Iud. 11:"04 2/am. 1&:$.
B
@e. 2$:1&
978 i dac m )oi +toarce
6
+ .ace + ca(a tatlui meu, atuci
66
-omul )a fi -ume,eul meu4
6
1Tim. %:$.
66
Iud. 11:"14 2/am. 19:24, "0
998 .iatra acea(ta, .e care am .u(5o ca (t1l. de aducere amite, )a fi ca(a lui -ume,eu
6
i F*i )oi da a ,ecea
.arte di tot
66
ce5mi )ei da.7
6
-eut. 2%:1#4 2/am. 1&:$4 2Fm.. &:1#.
66
@e. "&:#, 144 <e). 2#:"0
Capitolul 29
40
!acov la La"an
78 Iaco) a .orit la drum i (5a du( + *ara
6
celor ce locuie(c la r(rit.
6
Eum. 2":#4 J(ea 12:12
98 /5a uitat +aite i iat c .e c1m. era o f1t14 i l1g ea erau trei turme de oi, care (e odi9eau4 cci la
f1t1a acea(ta obiuiau ciobaii (5i ada.e turmele. Di .iatra de .e gura f1t1ii era mare.
:8 Toate turmele (e (tr1geau acolo4 ciobaii .r)leau .iatra de .e gura f1t1ii, ad.au turmele i a.oi .ueau
.iatra iari la loc .e gura f1t1ii.
;8 Iaco) a ,i( .(torilor: 6=ra*ilor, de ude (ute*iK7 6-i Hara7, au r(.u( ei.
<8 Al le5a ,i(: 6Cuoate*i .e <aba, fiul lui Ea9orK7 6Fl cuoatem7, i5au r(.u( ei.
=8 Al le5a ,i(: 6A(te
6
(to(K7 6/to(7, au r(.u( ei. Di tocmai atuci )eea 0a9ela, fata lui, cu oile.
6
@e. 4":2#
>8 Al a ,i(: 6Iat, (oarele e(te +c (u( i5i .rea de)reme ca ( (tr1ge*i )itele: ad.a*i oile, a.oi duce*i5) i
.ate*i5le iari.7
?8 Ai au r(.u(: 6Eu .utem, .1 u (e )or (tr1ge toate turmele4 atuci (e .r)lete .iatra de .e gura f1t1ii
i )om ad.a oile.7
@8 Pe c1d le )orbea el +c, )ei 0a9ela
6
cu oile tatlui (u4 cci ea le .,ea.
6
A2od. 2:1%
7A8 C1d a ),ut Iaco) .e 0a9ela, fata lui <aba, fratele mamei (ale, i turma lui <aba, fratele mamei (ale, (5a
a.ro.iat, a .r)lit
6
.iatra de .e gura f1t1ii i a ad.at turma lui <aba, fratele mamei (ale.
6
A2od. 2:1#
778 '.oi Iaco) a (rutat
6
.e 0a9ela i a +ce.ut ( .l1g tare.
6
@e. "":44 @e. 4&:14, 1&
798 Iaco) a (.u( 0a9elei c e(te rud cu tatl
6
ei, c e(te fiul 0ebeci. Di ea a dat fuga
66
de a (.u( tatlui (u.
6
@e. 1":$4 @e. 14:14, 1%.
66
@e. 24:2$
7:8 Cum a au,it <aba de Iaco), fiul (urorii (ale, i5a
6
alergat +aite, l5a +mbr*iat, l5a (rutat i l5a adu( + ca(.
Iaco) a i(tori(it lui <aba toate cele +t1m.late.
6
@e. 24:29
7;8 Di <aba i5a ,i(: 6Cu ade)rat
6
, tu eti o( di oa(ele mele i care di carea meaC7 Iaco) a (tat la <aba o
lu.
6
@e. 2:2"4 Iud. 9:24 2/am. &:14 2/am. 19:12, 1"
Lea i ahela
7<8 '.oi <aba a ,i( lui Iaco): 6=iidc eti rud cu mie, (5mi (lu>eti oare degeabaK /.ue5mi ce (imbrie
)reiK7
7=8 <aba +( a)ea dou fete: cea mai mare (e umea <ea, i cea mai mic 0a9ela.
7>8 <ea a)ea oc9ii (labi4 dar 0a9ela era frumoa( la (tatur i m1dr la fa*.
7?8 Iaco) iubea .e 0a9ela i a ,i(: 6F*i )oi
6
(lu>i a.te ai .etru 0a9ela, fata ta cea mai mic.7
6
@e. "1:414 2/am. ":14
7@8 Di <aba a r(.u(: 6?ai bie ( *i5o dau *ie dec1t (5o dau altuia. 0m1i la mieC7
9A8 '(tfel Iaco) a (lu>it
6
a.te ai .etru 0a9ela4 i aii acetia i (5au .rut ca )reo c1te)a ,ile, .etru c o iubea.
6
@e. "0:2%4 J(ea 12:12
978 F urm Iaco) a ,i( lui <aba: 6-5mi e)a(ta, cci mi (5a +m.liit (orocul, ca ( itru
6
la ea.7
6
Iud. 1&:1
998 <aba a aduat .e to*i oameii locului i a fcut u o(.*
6
.
6
Iud. 14:104 Ioa 2:1, 2
9:8 /eara, a luat .e fiica (a <ea i a adu(5o la Iaco), care (5a culcat cu ea.
9;8 Di <aba a dat ca roab fetei (ale <ea .e roaba (a Bil.a.
9<8 ' doua ,i dimiea*a, iat c era <ea. 'tuci Iaco) a ,i( lui <aba: 6Ce mi5ai fcutK Eu *i5am (lu>it oare
.etru 0a9elaK Petru ce m5ai +elatK7
9=8 <aba a r(.u(: 6F locul ace(ta u5i obicei ( (e dea cea mai t1r +aitea celei mai mari.
9>8 I(.r)ete
6
(.tm1a cu acea(ta i5*i )om da i .e cealalt .etru (lu>ba .e care o )ei mai face la mie al*i
a.te ai.7
6
Iud. 14:12
41
9?8 Iaco) a fcut aa i a i(.r)it (.tm1a cu <ea4 a.oi <aba i5a dat de e)a(t .e fiica (a 0a9ela.
9@8 Di <aba a dat ca roab fetei (ale 0a9ela .e roaba (a Bil9a.
:A8 Iaco) a itrat i la 0a9ela, .e care o iubea
6
mai mult dec1t .e <ea4 i a mai (lu>it la <aba
66
al*i a.te ai.
6
@e. 29:204 -eut. 21:1&.
66
@e. "0:2%4 @e. "1:414 J(ea 12:12
Copiii fcui lui !acov de Lea
:78 -omul a ),ut
6
c <ea u era iubit4 i a fcut5o
66
( aib co.ii, .e c1d 0a9ela era (tear..
6
P(. 12#:".
66
@e. "0:1
:98 <ea a rma( +(rciat i a (cut u fiu, cruia i5a .u( umele 0ube
#
4 6cci7, a ,i( ea, 6-omul a ),ut
6

m19irea mea, i acum brbatul meu are ( m iubea(c egreit.7
#
/au: !ede*i fiu
6
A2od. ":#4 A2od. 4:"14 -eut. 2%:#4 P(. 2&:1$4 P(. 10%:44
::8 ' rma( iari +(rciat i a (cut u fiu4 i a ,i(: 6-omul a au,it c u eram iubit i mi5a dat i .e
ace(ta.7 -e aceea i5a .u( umele /imeo
#
.
#
/au: '(cultare
:;8 Iar a rma( +(rciat i a (cut u fiu4 i a ,i(: 6-e data acea(ta brbatul meu (e )a ali.i de mie, cci i5
am (cut trei fii.7 -e aceea i5a .u( umele <e)i
#
.
#
/au: 'li.ire
:<8 ' rma( iari +(rciat i a (cut u fiu4 i a ,i(: 6-e data acea(ta )oi luda .e -omul.7 -e aceea i5a
.u( umele
6
Iuda
#
. Di a +cetat ( mai a(c.
#
/au: <udat fie -omul
6
?at. 1:2
Capitolul 30
Copiii lui !acov
78 C1d a ),ut 0a9ela c u face
6
co.ii lui Iaco), a .i,muit
66
.e (ora (a i a ,i( lui Iaco): 6-5mi co.ii, ori
B

morC7
6
@e. 29:"1.
66
@e. "#:11.
B
Io) &:2
98 Iaco) (5a m1iat .e 0a9ela i a ,i(: 6/ut eu oare
6
+ locul lui -ume,eu, care te5a o.rit ( ai co.iiK7
6
@e. 1%:24 1/am. 1:&4 P(. 12$:"
:8 Aa a ,i(: 6Iat roaba mea, Bil9a
6
4 culc5te cu ea, ca ( a(c .e geuc9ii mei
66
i ( am
B
i eu co.ii .ri ea.7
6
@e. 1%:2.
66
@e. &0:2"4 Io) ":12.
B
@e. 1%:2
;8 Di i5a dat de
6
e)a(t .e roaba ei, Bil9a4 i Iaco) (5a culcat cu ea.
6
@e. 1%:"4 @e. "&:22
<8 Bil9a a rma( +(rciat i a (cut lui Iaco) u fiu.
=8 0a9ela a ,i(: 6?i5a fcut -ume,eu dre.tate
6
, mi5a au,it gla(ul i mi5a druit u fiu.7 -e aceea i5a .u(
umele -a
#
.
#
/au: ' >udecat
6
P(. "&:244 P(. 4":14 Pl1g. ":&9
>8 Bil9a, roaba 0a9elei, a rma( iar +(rciat i a (cut lui Iaco) u al doilea fiu.
?8 0a9ela a ,i(: 6'm lu.tat cu -ume,eu +m.otri)a (urorii mele i am biruit.7 -e aceea i5a .u( umele Eeftali
6#
.
#
/au: <u.tele lui -ume,eu
6
?at. 4:1"
@8 C1d a ),ut <ea c u mai ate, a luat .e roaba (a, Bil.a, i a dat5o
6
lui Iaco) de e)a(t.
6
@e. "0:4
7A8 Bil.a, roaba <eii, a (cut lui Iaco) u fiu.
778 6Cu orocC7 a ,i( <ea. -e aceea i5a .u( umele @ad
#
.
#
/au: Eoroc
798 Bil.a, roaba <eii, a (cut u al doilea fiul lui Iaco).
7:8 6Ce fericit (utC7 a ,i( <ea4 6cci femeile m )or umi
6
fericit.7 -e aceea i5a .u( umele 'er
#
.
#
/au: =ericit
6
Pro). "1:2$4 <uc. 1:4$
7;8 0ube a ieit odat afar, .e )remea (eceratului gr1ului, i a g(it madragore .e c1m.. <e5a adu( mamei
(ale, <ea. 'tuci 0a9ela a ,i( <eii: 6-5mi
6
, te rog, di madragorele fiului tu.7
6
@e. 2&:"0
7<8 Aa i5a r(.u(: 6Eu5*i a>uge
6
c mi5ai luat brbatul, de )rei ( iei i madragorele fiului meuK7 Di 0a9ela a
,i(: 6Ai bieC Poate ( (e culce cu tie + oa.tea acea(ta, .etru madragorele fiului tu.7
42
6
Eum. 1%:9, 1"
7=8 /eara, .e c1d (e +torcea Iaco) de la c1m., <ea i5a ieit +aite i a ,i(: 6<a mie ai ( )ii, cci te5am
cum.rat cu madragorele fiului meu.7 Di + oa.tea aceea (5a culcat cu ea.
7>8 -ume,eu a a(cultat .e <ea, care a rma( +(rciat i a (cut lui Iaco) al cicilea fiu.
7?8 <ea a ,i(: 6?5a r(.ltit -ume,eu, .etru c am dat brbatului meu .e roaba mea.7 -e aceea i5a .u(
umele I(a9ar
#
.
#
/au: 0(.ltire
7@8 <ea a rma( iari +(rciat i a (cut u al a(elea fiul lui Iaco).
9A8 <ea a ,i(: 6=rumo( dar mi5a dat -ume,euC -e data acea(ta brbatul meu )a locui cu mie, cci i5am (cut
a(e fii.7 -e aceea i5a .u( umele Babulo
6#
#
/au: <ocui*
6
?at. 4:1"
978 F urm, a (cut o fat, creia i5a .u( umele -ia
#
.
#
/au: Iudecat
998 -ume,eu Di5a adu( amite
6
de 0a9ela, a a(cultat5o i a fcut5o
66
( aib co.ii.
6
@e. $:14 1/am. 1:19.
66
@e. 29:"1
9:8 Aa a rma( +(rciat i a (cut u fiu4 i a ,i(: 6?i5a luat -ume,eu ocara
6
C7
6
1/am. 1:%4 I(a. 4:14 <uc. 1:2&
9;8 Di i5a .u( umele Io(if
#
,ic1d: 6-omul
6
(5mi mai adauge u fiuC7
#
/au: 'dao(
6
@e. "&:1#
1m"o(irea lui !acov
9<8 -u. ce a (cut 0a9ela .e Io(if, Iaco) a ,i( lui <aba: 6<a(5m
6
( .lec, ca ( m duc
66
aca(, + *ara mea.
6
@e. 24:&4, &%.
66
@e. 1$:""4 @e. "1:&&4 -eut. 2$:11
9=8 -5mi e)e(tele i co.iii, .etru care *i5am (lu>it
6
, i )oi .leca4 fiidc tii ce (lu>b *i5am fcut.7
6
@e. 29:20, "0
9>8 <aba i5a ,i(: 6-ac am c.tat trecere +aitea ta, mai ,bo)ete4 )d bie
6
c -omul m5a biecu)1tat
di
66
.ricia ta4
6
@e. "9:", &.
66
@e. 1%:24
9?8 9otrte5mi (imbria
6
ta i *i5o )oi da.7
6
@e. 29:1&
9@8 Iaco) i5a r(.u(: 6Dtii
6
cum *i5am (lu>it i cum *i5au .ro.it )itele cu mie4
6
@e. "1:%, "$, "9, 404 ?at. 24:4&4 Tit 2:10
:A8 cci .u*iul .e care5l a)eai +aite de )eirea mea, a cre(cut mult, i -omul te5a biecu)1tat ori +cotro am
mer( eu. 'cum, c1d am ( muce(c
6
i .etru ca(a meaK7
6
1Tim. &:$
:78 <aba a ,i(: 6Ce (5*i dauK7 Di Iaco) a r(.u(: 6/ u5mi dai imic. -ac te +)oieti cu ce5*i )oi (.ue, +*i
)oi .ate turma i mai de.arte i o )oi .,i.
:98 ',i am ( trec .ri toat turma ta4 am ( .u deo.arte di oi orice miel (ei i .e(tri* i orice miel egru, i
di ca.re tot ce e(te .e(tri* i (ei. 'cea(ta
6
( fie (imbria mea.
6
@e. "1:$
::8 Iat cum (e )a do)edi
6
ci(tea mea: de acum +colo, c1d ai ( )ii (5mi )e,i (imbria, tot ce u )a fi (ei i
.e(tri* +tre ca.re i egru +tre miei, i (e )a g(i la mie, ( fie (ocotit ca furat.7
6
P(. "#:%
:;8 <aba a ,i(: 6BieC =ie aa cum ai ,i(.7
:<8 F aceeai ,i, a .u( deo.arte *a.ii bl*a*i i .e(tri*i, toate ca.rele (eie i .e(tri*e, toate cele ce a)eau alb .e
ele i to*i mieii care erau egri. <e5a dat + m1iile fiilor (i.
:=8 '.oi a .u( o de.rtare de trei ,ile de drum +tre el i Iaco)4 i Iaco) .tea celelalte oi ale lui <aba.
:>8 Iaco)
6
a luat uiele )er,i de .lo., de migdal i de .lata4 a de(.uiat de .e ele f1ii de coa> i a fcut ( (e
)ad albea*a care era .e uiele.
6
@e. "1:9512
:?8 '.oi a .u( uielele .e care le de(.uia(e de coa> + >g9eaburi, + ad.tori, (ub oc9ii oilor care )eeau (
bea, ca atuci c1d )or )ei ( bea, ( ,mi(lea(c.
:@8 Jile ,mi(leau uit1du5(e la uiele i fceau miei bl*a*i, (eii i .e(tri*i.
;A8 Iaco) de(.r*ea mieii acetia i abtea fe*ele oilor di turma lui <aba ctre cele (eie i bl*ate. Di5a fcut
a(tfel turme deo(ebite, .e care u le5a +m.reuat cu turma lui <aba.
43
;78 Jri de c1te ori (e +fierb1tau oile cele mai tari, Iaco) .uea uielele + >g9eaburi, (ub oc9ii oilor, ca ele (
,mi(lea(c uit1du5(e la uiele.
;98 C1d oile erau (labe, u .uea uielele4 aa c cele (labe erau .etru <aba, iar cele tari .etru Iaco).
;:8 Jmul ace(ta (5a +mbog*it
6
a(tfel di ce + ce mai mult4 a a)ut multe
66
turme, robi i roabe, cmile i mgari.
6
@e. "0:"0.
66
@e. 1":24 @e. 24:"&4 @e. 2%:1", 14
Capitolul 31
Plecarea lui !acov %n Canaan
78 Iaco) a au,it )orbele fiilor lui <aba, care ,iceau: 6Iaco) a luat tot ce era al tatlui o(tru i cu a)erea tatlui
o(tru i5a agoi(it el toat bog*ia
6
acea(ta.7
6
P(. 49:1%
98 Iaco) (5a uitat i la fa*a
6
lui <aba4 i iat c ea u mai
66
era ca +aite.
6
@e. 4:&.
66
-eut. 2$:&4
:8 'tuci -omul a ,i( lui Iaco): 6Ftoarce5te
6
+ *ara .ri*ilor ti i + locul tu de atere4 i Au )oi fi cu tie.7
6
@e. 2$:1&, 20, 214 @e. "2:9
;8 Iaco) a trimi( de a c9emat .e 0a9ela i .e <ea la c1m., la turma lui.
<8 Al le5a ,i(: 6-u. fa*a tatlui )o(tru, )d
6
bie c el u mai e(te ca +aite4 dar -ume,eul tatlui meu a fo(t
66
cu mie.
6
@e. "1:2.
66
@e. "1:"
=8 !oi +(e) ti*i
6
c am (lu>it tatlui )o(tru cu toat .uterea mea.
6
@e. "1:"$5414 @e. "0:29
>8 Di tatl )o(tru m5a +elat: de ,ece
6
ori mi5a (c9imbat
66
(imbria4 dar -ume,eu u i5a +gduit
B
( m
.gubea(c.
6
@e. "1:41.
66
Eum. 14:224 Eeem. 4:124 Io) 19:"4 Ba9. $:2".
B
@e. 20:%4 P(. 10&:14
?8 Ci c1d ,icea el: 6?ieii .e(tri*i
6
( fie (imbria ta7, toate oile fceau miei .e(tri*i. Di c1d ,icea: 6?ieii bl*a*i
( fie (imbria ta7, toate oile fceau miei bl*a*i.
6
@e. "0:"2
@8 -ume,eu a luat a(tfel
6
toat turma tatlui )o(tru i mi5a dat5o mie.
6
@e. "1:1, 1%
7A8 Pe )remea c1d (e +fierb1tau oile, eu am ridicat oc9ii i am ),ut + )i( c *a.ii i berbecii care (reau .e
ca.re i .e oi erau bl*a*i, .e(tri*i i (eii.
778 Di Fgerul
6
lui -ume,eu mi5a ,i( + )i(: 6Iaco)eC7 6Iat5m7, am r(.u( eu.
6
@e. 4$:1%
798 Al a ,i(: 60idic oc9ii i .ri)ete: to*i *a.ii i berbecii care (ar .e ca.re i .e oi (ut bl*a*i, .e(tri*i i (eii4
cci am ),ut
6
tot ce *i5a fcut <aba.
6
A2od. ":#
7:8 Au (ut -ume,eul di Betel, ude
6
ai u( u (t1l. de aducere amite, ude ?i5ai fcut o >urui*. 'cum,
(coal5te
66
, iei di *ara acea(ta i +toarce5te + *ara ta de atere.7
6
@e. 2$:1$, 19, 20.
66
@e. "1:"4 @e. "2:9
7;8 0a9ela i <ea au r(.u( i i5au ,i(: 6?ai a)em oi oare .arte
6
i moteire + ca(a tatlui o(truK
6
@e. 2:24
7<8 Eu (utem oi oare .ri)ite de el ca ite (trie, fiidc e5a
6
)1dut i e5a m1cat i baiiK
6
@e. 29:1&, 2#
7=8 Toat bog*ia .e care a luat5o -ume,eu de la tatl o(tru e(te a oa(tr i a co.iilor otri. = acum tot ce *i5
a (.u( -ume,eu.7
7>8 Iaco) (5a (culat i a .u( .e co.iii i e)e(tele (ale clare .e cmile.
7?8 Di5a luat toat turma i toate a)erile .e care le a)ea: turma .e care o agoi(i(e + Pada5'ram4 i a .lecat la
tatl (u, I(aac, + *ara Caaa.
7@8 Pe c1d <aba (e du(e(e (5i tud oile, 0a9ela a furat idolii
6
tatlui (u4
6
@e. "&:2
9A8 i Iaco) a +elat .e <aba, arameul, cci u l5a +tii*at de fuga (a.
978 ' fugit a(tfel cu tot ce a)ea4 (5a (culat, a trecut 01ul
#6
i (5a +dre.tat (.re mutele @alaad.
#
Aufrat
6
@e. 4%:2$4 2Fm.. 12:1#4 <uc. 9:&1, &"
44
$rmrirea lui !acov de ctre La"an
998 ' treia ,i, au dat de )e(te lui <aba c Iaco) a fugit.
9:8 <aba a luat cu el .e fra*ii (i
6
, l5a urmrit cale de a.te ,ile i l5a a>u( la mutele @alaad.
6
@e. 1":$
9;8 -ar -ume,eu /5a artat oa.tea + )i(
6
lui <aba, arameul, i i5a ,i(: 6=erete5te ( (.ui o )orb
66
rea lui
Iaco)C7
6
@e. 20:"4 Io) "":1&4 ?at. 1:20.
66
@e. 24:&0
9<8 <aba a a>u(, dar, .e Iaco). Iaco) +i +ti(e(e cortul .e mute4 <aba i5a +ti( i el cortul, cu fra*ii lui, .e
mutele @alaad.
9=8 'tuci <aba a ,i( lui Iaco): 6Ce5ai fcutK Petru ce m5ai +elat i mi5ai luat fetele
6
ca .e ite roabe luate
cu (abiaK
6
1/am. "0:2
9>8 Petru ce ai fugit .e a(cu(, m5ai +elat i u mi5ai dat de tireK Te5a fi l(at ( .leci + mi>locul )e(eliei i
al c1tecelor, + (uet de tim.ae i lut.
9?8 Eu mi5ai +gduit ici mcar (5mi (rut
6
e.o*ii i feteleC Ca u ebu
66
ai lucrat.
6
@e. "1:&&4 0ut 1:9, 144 1Fm.. 19:204 =a.. 20:"#.
66
1/am. 1":1"4 2Cro. 1%:9
9@8 ?1a mea e(te de(tul de tare ca ( ) fac ru4 dar -ume,eul
6
tatlui )o(tru mi5a ,i( + oa.tea trecut
66
:
6=erete5te ( (.ui o )orb rea lui Iaco)C7
6
@e. "1:&"4 @e. 2$:1".
66
@e. "1:24
:A8 -ar acum, odat ce ai .lecat, .etru c te to.eti de dor du. ca(a tatlui tu, de ce mi5ai furat
6
dume,eii
meiK7
6
@e. "1:194 Iud. 1$:24
:78 -re.t r(.u(, Iaco) a ,i( lui <aba: 6'm fugit fiidc5mi era fric, g1didu5m c .oate +mi )ei lua +a.oi
fetele tale.
:98 -ar ( .iar
6
acela la care +*i )ei g(i dume,eii tiC F fa*a fra*ilor otri, cercetea, i )e,i ce5i la mie di
ale tale i ia5*i5l.7 Iaco) u tia c 0a9ela +i fura(e.
6
@e. 44:9
::8 <aba a itrat + cortul lui Iaco), + cortul <eii, + cortul celor dou roabe i 5a g(it imic. ' ieit di cortul
<eii i a itrat + cortul 0a9elei.
:;8 0a9ela lua(e idolii, +i .u(e(e (ub (amarul cmilei i e,u(e dea(u.ra. <aba a (cotocit tot cortul, dar 5a g(it
imic.
:<8 Aa a ,i( tatlui (u: 6-omul meu, ( u te (u.eri dac u m .ot (cula
6
+aitea ta4 cci mi5a )eit r1duiala
femeilor.7 ' cutat .e(te tot, dar 5a g(it idolii.
6
A2od. 20:124 <e). 19:"2
:=8 Iaco) (5a m1iat i a certat .e <aba. ' luat di ou cu)1tul i i5a ,i(: 6Care e(te elegiuirea mea i care
e(te .catul meu de m urmreti cu at1ta +)eruareK
:>8 ?i5ai (cormoit toate lucrurile, i ce ai g(it di lucrurile di ca(a taK /coate5le aici +aitea fra*ilor mei i
fra*ilor ti, ca ( >udece ei +tre oi am1doiC
:?8 Iat, am (tat la tie dou,eci de ai4 oile i ca.rele u *i (5au (t1r.it i 5am m1cat berbeci di turma ta.
:@8 Eu *i5am adu( aca( )ite (f1iate
6
de fiare: eu +(umi te5am de(.gubit .etru ele4 +mi cereai +a.oi
66
ce mi (e
fura ,iua (au ce mi (e fura oa.tea.
6
A2od. 22:10, etc..
66
A2od. 22:12
;A8 Biua m to.eam de cldur, iar oa.tea m .r.deam de frig i5mi fugea (omul de .e oc9i.
;78 Iat, dou,eci de ai am (tat + ca(a ta, *i5am (lu>it
6
.ai(.re,ece ai .etru cele dou fete ale tale i a(e ai
.etru turma ta i de ,ece ori mi5ai (c9imbat
66
(imbria.
6
@e. 29:2#, 2$.
66
@e. "1:#
;98 -ac 5a fi a)ut
6
cu mie .e -ume,eul tatlui meu, .e -ume,eul lui ')raam, .e 'cela de care (e teme
66

I(aac, mi5ai fi dat drumul acum cu m1iile goale. -ar -ume,eu
B
a ),ut (uferi*a mea i o(teeala m1iilor
mele i ieri oa.te a ro(tit
BB
>udecata.7
6
P(. 124:1, 2.
66
@e. "1:&"4 I(a. $:1".
B
@e. 29:"24 A2od. ":#.
BB
1Cro. 12:1#4 Iuda 1:9
;:8 -re.t r(.u(, <aba a ,i( lui Iaco): 6=iicele ace(tea (ut fiicele mele, co.iii acetia (ut co.iii mei, turma
acea(ta e(te turma mea i tot ce )e,i e(te al meu. Di ce .ot face eu a,i .etru fiicele mele, (au .etru co.iii lor,
.e care i5au (cutK
;;8 !io ( facem am1doi u legm1t
6
, i legm1tul ace(ta ( (lu>ea(c de mrturie
66
+tre mie i tieC7
6
@e. 2%:2$.
66
Io(. 24:2#
45
;<8 Iaco) a luat
6
o .iatr i a .u(5o ca (t1l. de aducere amite.
6
@e. 2$:1$
;=8 Iaco) a ,i( fra*ilor (i: 6/tr1ge*i .ietre.7 Ai au (tr1( .ietre i au fcut o mo)il4 i au m1cat acolo .e
mo)il.
;>8 <aba a umit5o Iegar5/a9aduta
#
i Iaco) a umit5o @aled
1
#
/au: ?o)ila mrturiei
1
/au: ?o)ila mrturiei
;?8 <aba a ,i(: 6?o)ila
6
acea(ta ( (lu>ea(c a,i de mrturie +tre mie i tieC7 -e aceea i5au .u( umele
@aled.
6
Io(. 24:2#
;@8 /e mai umete i ?i*.a
#6
.etru c <aba a ,i(: 6-omul ( )eg9e,e a(u.ra mea i a(u.ra ta c1d e )om
.ierde di )edere uul .e altul.
#
/au: !eg9ere
6
Iud. 11:294 1/am. #:&
<A8 -ac )ei a(u.ri .e fetele mele i dac )ei mai lua i alte e)e(te afar de fetele mele, ia bie (eama c u u
om )a fi cu oi, ci -ume,eu )a fi martor +tre mie i tie.7
<78 <aba a ,i( lui Iaco): 6Iat mo)ila acea(ta i iat (t1l.ul ace(ta, .e care l5am ridicat +tre mie i tie.
<98 ?o)ila acea(ta ( fie martor i (t1l.ul ace(ta ( fie martor c ici eu u )oi trece la tie .e(te mo)ila acea(ta
i ici tu u )ei trece la mie .e(te mo)ila acea(ta i .e(te (t1l.ul ace(ta, ca ( e facem ru.
<:8 -ume,eul lui ')raam i al lui Ea9or, -ume,eul tatlui lor ( >udece
6
+tre oi.7 Iaco) a >urat
66
.e 'cela de
care (e temea
B
I(aac.
6
@e. 1%:&.
66
@e. 21:2".
B
@e. "1:42
<;8 Iaco) a adu( o >ertf .e mute i a .oftit .e fra*ii lui ( m1ce4 ei au m1cat i au rma( toat oa.tea .e
mute.
<<8 <aba (5a (culat di(5de5dimiea*, i5a (rutat e.o*ii i fetele i i5a biecu)1tat
6
. '.oi a .lecat i (5a +tor(
66
la locui*a lui.
6
@e. 2$:1.
66
@e. 1$:""4 @e. "0:2&
Capitolul 32
Frica lui !acov
78 Iaco) i5a ),ut de drum4 i l5au +t1lit +gerii
6
lui -ume,eu.
6
P(. 91:114 A)r. 1:14
98 C1d i5a ),ut, Iaco) a ,i(: 6'cea(ta e(te tabra
6
lui -ume,euC7 -e aceea a .u( locului aceluia umele
?a9aaim
#
.
#
/au: Tabr +doit
6
Io(. &:144 P(. 10":214 P(. 14$:24 <uc. 2:1"
:8 Iaco) a trimi( +aite ite (oli la fratele (u, A(au, + *ara /eir
6
, + *iutul lui
66
Adom.
6
@e. "":14, 1%.
66
@e. "%:%, #, $4 -eut. 2:&4 Io(. 24:4
;8 Al le5a dat .oruca urmtoare: 6Iat
6
ce ( (.ue*i domului meu A(au: 6'a )orbete robul tu Iaco): 6'm
locuit la <aba i am rma( la el .1 acum4
6
Pro). 1&:1
<8 am
6
boi, mgari, oi, robi i roabe, i trimit ( dea de tire lucrul ace(ta domului meu, ca
66
( ca.t trecere
+aitea ta.7
6
@e. "0:4".
66
@e. "", $, 1&
=8 /olii (5au +tor( +a.oi la Iaco) i au ,i(: 6Ee5am du( la fratele tu, A(au4 i el )ie
6
+aitea ta cu .atru (ute
de oamei.7
6
@e. "":1
>8 Iaco) (5a +(.im1tat
6
foarte mult i l5a a.ucat groa,a. ' +m.r*it + dou tabere oameii .e care5i a)ea cu el,
oile, boii i cmilele
6
@e. "&:"
?8 i a ,i(: 6-ac )ie A(au +m.otri)a ueia di tabere i o bate, tabra care )a rm1e )a .utea ( (ca.e.7
u(ciunea lui !acov
@8 Iaco)
6
a ,i(: 6-ume,eul
66
tatlui meu ')raam, -ume,eul tatlui meu I(aacC Tu, -oame, care
B
mi5ai ,i(:
6Ftoarce5te + *ara ta i + locul tu de atere i )oi +gri>i ca (5*i mearg bieC7
6
P(. &0:1&.
66
@e. 2$:1".
B
@e. "1:", 1"
46
7A8 Au (ut .rea mic .etru toate +durrile
6
i .etru toat credicioia, .e care ai artat5o fa* de robul Tu4
cci am trecut Iordaul ace(ta umai cu toiagul
66
meu, i iat c acum fac dou tabere.
6
@e. 24:2#.
66
Io) $:#
778 I,b)ete5m
6
, Te rog, di m1a fratelui meu, di m1a lui A(auC Cci m tem de el, ca ( u )i i ( m
lo)ea(c, .e mie, .e mame
66
i .e co.ii.
6
P(. &9:1, 2.
66
J(ea 10:14
798 Di Tu
6
ai ,i(: 6Au )oi +gri>i ca (5*i mearg bie i5*i )oi face (m1*a ca i(i.ul mrii, care, de mult ce e(te,
u (e .oate umra.7
6
@e. 2$:1", 14, 1&
!acov caut s %m"ln'easc pe 0sau
7:8 Iaco) a .etrecut oa.tea + locul acela. ' luat di ce mai a)ea cu el i a .u( deo.arte, ca dar
6
.etru fratele
(u, A(au:
6
@e. 4":114 Pro). 1$:1%
7;8 dou (ute de ca.re i dou,eci de *a.i, dou (ute de oi i dou,eci de berbeci,
7<8 trei,eci de cmile al.ttoare cu m1>ii lor, .atru,eci de )aci i ,ece tauri, dou,eci de mgri*e i ,ece
mgrui.
7=8 <e5a dat robilor (i, turm cu turm, deo(ebit, i a .orucit robilor (i: 6Trece*i +aitea mea i l(a*i o
de.rtare +tre fiecare turm.7
7>8 ' dat celui dit1i .oruca urmtoare: 6C1d te )a +t1li fratele meu, A(au, i te )a +treba: 6'l cui etiK
Gde te duciK Di a cui e(te turma acea(ta diaitea taK7
7?8 / r(.u,i: 6' robului tu Iaco)4 ea e(te u dar trimi( domului meu A(au4 i el +(ui )ie + urma
oa(tr.7
7@8 ' dat aceeai .oruc celui de al doilea, celui de al treilea i tuturor celor ce m1au turmele: 6'a ( )orbi*i
domului meu A(au c1d +l )e*i +t1li.
9A8 / (.ue*i: 6Iat, robul tu Iaco) )ie i el du. oi.7 Cci +i ,icea el: 6Fl )oi .otoli
6
cu darul ace(ta, care
merge +aitea mea4 + urm +l )oi )edea fa* + fa* i .oate c m )a .rimi cu bu)oi*.7
6
Pro). 21:14
978 '(tfel darul a trecut +aite, iar el a rma( + tabr + oa.tea aceea.
998 Tot + oa.tea aceea (5a (culat, a luat .e cele dou e)e(te ale lui, .e cele dou roabe i .e cei u(.re,ece
co.ii ai lui i a trecut
6
)adul Iabocului.
6
-eut. ":1%
9:8 I5a luat, i5a trecut .1r1ul i a trecut tot ce a)ea.
Lupta lui !acov8 !srael
9;8 Iaco) +( a rma( (igur. 'tuci u om (5a lu.tat
6
cu el .1 + re)r(atul ,orilor.
6
J(ea 12:", 44 Afe(. %:12
9<8 !,1d c u5l .oate birui, omul ace(ta l5a lo)it la +c9eietura
6
coa.(ei, aa c i (5a (cr1tit +c9eietura
coa.(ei lui Iaco) .e c1d (e lu.ta cu el.
6
?at. 2%:414 2Cor. 12:#
9=8 Jmul acela
6
a ,i(: 6<a(5? ( .lec, cci (e re)ar( ,orile.7 -ar Iaco) a r(.u(: 6Eu Te
66
)oi la( ( .leci
.1 u m )ei biecu)1ta.7
6
<uc. 24:2$.
66
J(ea 12:4
9>8 Jmul acela i5a ,i(: 6Cum +*i e(te umeleK7 6Iaco)7, a r(.u( el.
9?8 '.oi a ,i(: 6Eumele
6
tu u )a mai fi Iaco), ci te )ei c9ema I(rael
#
4 cci ai lu.tat
66
cu -ume,eu i cu
oamei
B
i ai fo(t biruitor.7
#
/au: Cel ce lu.t cu -ume,eu
6
@e. "&:104 2Fm.. 1#:"4.
66
J(ea 12:", 4.
B
@e. 2&:"14 @e. 2#:""
9@8 Iaco) <5a +trebat: 6/.ue5mi, Te rog, umele Tu.7 Al a r(.u(: 6Petru ce
6
Fmi ceri umeleK7 Di l5a
biecu)1tat acolo.
6
Iud. 1":1$
:A8 Iaco) a .u( locului aceluia umele Peiel
#
4 6cci7, a ,i( el, 6am
6
),ut .e -ume,eu fa* + fa* i totui am
(c.at cu )ia*.7
#
/au: =a*a lui -ume,eu
6
@e. 1%:1"4 A2od. 24:114 A2od. "":204 -eut. &:244 Iud. %:224 Iud. 1":224 I(a. %:&
47
:78 0(rea (oarele c1d a trecut .e l1g Peiel. F( Iaco) c9io.ta di coa.(.
:98 Iat de ce, .1 + ,iua de a,i, i(raeli*ii u m1c )1a de la +c9eietura coa.(ei4 cci -ume,eu a lo)it .e
Iaco) la +c9eietura coa.(ei + )1.
Capitolul 33
1mpcarea lui !acov cu 0sau
78 Iaco) a ridicat oc9ii i (5a uitat4 i iat ca A(au
6
)eea cu .atru (ute de oamei. 'tuci a +m.r*it co.iii +tre
<ea, 0a9ela i cele dou roabe.
6
@e. "2:%
98 ' .u( + frute roabele cu co.iii lor, a.oi .e <ea cu co.iii ei, i la urm .e 0a9ela cu Io(if.
:8 Al +(ui a trecut +aitea lor4 i (5a arucat
6
cu fa*a la .m1t de a.te ori, .1 ce (5a a.ro.iat de tot de
fratele (u.
6
@e. 1$:24 @e. 42:%4 @e. 4":2%
;8 A(au
6
a alergat +aitea lui4 l5a +mbr*iat, i (5a arucat
66
.e gruma, i l5a (rutat. Di au .l1(.
6
@e. "2:2$.
66
@e. 4&:14, 1&
<8 A(au, ridic1d oc9ii, a ),ut femeile i co.iii i a ,i(: 6Cie (ut aceiaK7 Di Iaco) a r(.u(: 6/ut co.iii
6
, .e
care i5a dat -ume,eu robului tu.7
6
@e. 4$:94 P(. 12#:"4 I(a. $:1$
=8 0oabele (5au a.ro.iat, cu co.iii lor, i (5au arucat cu fa*a la .m1t4
>8 <ea i co.iii ei, de a(emeea, (5au a.ro.iat i (5au arucat cu fa*a la .m1t4 + urm (5au a.ro.iat Io(if i
0a9ela i (5au arucat cu fa*a la .m1t.
?8 A(au a ,i(: 6Ce ai de g1d ( faci cu toat
6
tabra aceea .e care am +t1lit5oK7 Di Iaco) a r(.u(: 6!oie(c (
ca.t
66
trecere cu ea +aitea domului meu.7
6
@e. "2:1%.
66
@e. "2:&
@8 A(au a ,i(: 6Au am di belug, .(trea,, frate, ce e(te al tu.7
7A8 Di Iaco) a r(.u(: 6Eu4 te rog, dac am c.tat trecere +aitea ta, .rimete darul ace(ta di m1a mea4 cci
6
m5am uitat la fa*a ta cum (e uit cie)a la fa*a lui -ume,eu, i tu m5ai .rimit cu bu)oi*.
6
@e. 4":"4 2/am. ":1"4 2/am. 14:24, 2$, "24 ?at. 1$:10
778 Primete deci darul
6
meu, care *i5a fo(t adu(, fiidc -ume,eu m5a um.lut de but*i i am de toate.7
'(tfel a (truit
66
de el, i A(au a .rimit.
6
Iud. 1:1&4 1/am. 2&:2#4 1/am. "0:2%4 2Fm.. &:1&.
66
2Fm.. &:2"
798 A(au a ,i(: 6Haidem ( .lecm i ( .orim la drum4 eu )oi merge +aitea ta.7
7:8 Iaco) i5a r(.u(: 6-omul meu )ede c co.iii (ut mici i am oi i )aci ftate4 dac le5am (ili la drum o
(igur ,i, toat turma )a .ieri.
7;8 -omul meu (5o ia +aitea robului (u4 i eu )oi )ei +cet .e urm, la .a( cu turma, care )a merge +aitea
mea, i la .a( cu co.iii, .1 )oi a>uge la domul meu, + /eir
6
.7
6
@e. "2:"
7<8 A(au a ,i(: 6!reau ( la( cu tie mcar o .arte di oameii mei.7 Di Iaco) a r(.u(: 6Petru ce acea(taK ?i5
a>uge ( ca.t trecere
6
+aitea ta, domul meuC7
6
@e. "4:114 @e. 4#:2&4 0ut 2:1"
7=8 F aceeai ,i, A(au a luat drumul +a.oi la /eir.
!acov se aa' la Sihem
7>8 Iaco) a .lecat mai de.arte la /ucot
6
. Di5a ,idit o ca( i a fcut colibe .etru turme. -e aceea (5a dat locului
aceluia umele /ucot
66#
.
#
/au: Colibe
6
Io(. 1":2#4 Iud. $:&4 P(. %0:%.
66
Ioa ":2"
7?8 <a +toarcerea lui di Pada5'ram, Iaco) a a>u( cu bie + cetatea /i9em
6
, + *ara Caaa, i a tbr1t
+aitea cet*ii.
6
Io(. 24:14 Iud. 9:1
7@8 Partea de ogor, .e care +i +ti(e(e cortul, a cum.rat5o
6
de la fiii lui Hamor, tatl lui /i9em, cu o (ut de
c9e(ita
#
.
#
C9e(ita, o m(ur de bai
6
Io(. 24:"24 Ioa 4:&
9A8 Di acolo a ridicat u altar .e care l5a umit
6
Al5Alo9e5I(rael
#
.
#
-omul e(te -ume,eul lui I(rael
48
6
@e. "&:#
Capitolul 34
&ina i Sihem
78 -ia
6
, fata .e care o (cu(e lui Iaco), <ea, a ieit
66
( )ad .e fetele *rii.
6
@e. "0:21.
66
Tit 2:&
98 Aa a fo(t ,rit
6
de /i9em, fiul 9e)itului Hamor, domitorul *rii. Al a .u(
66
m1a .e ea, (5a culcat cu ea i a
eci(tit5o.
6
@e. %:24 Iud. 14:1.
66
@e. 20:2
:8 /5a li.it cu toat iima de -ia, fata lui Iaco), a iubit fata i a cutat (5o liitea(c.
;8 -u. aceea /i9em a ,i(
6
tatlui (u, Hamor: 6Ia5mi de e)a(t .e fata acea(taC7
6
Iud. 14:2
<8 Iaco) a aflat c5i eci(ti(e .e fiica (a, -ia4 i fiidc fiii (i erau cu )itele la .ue, Iaco) a tcut
6
.1 la
+toarcerea lor.
6
1/am. 10:2#4 2/am. 1":22
=8 Hamor, tatl lui /i9em, (5a du( la Iaco) ca (5i )orbea(c.
>8 -ar c1d (5au +tor( fiii lui Iaco) de la .ue i au au,it lucrul ace(ta, (5au (u.rat i (5au m1iat foarte tare
6
4
.etru c /i9em ()1ri(e
66
o mielie + I(rael culc1du5(e cu fata lui Iaco): aa ce)a
B
5ar fi trebuit ( (e fac
iciodat.
6
@e. 49:#4 2/am. 1":21.
66
Io(. #:1&4 Iud. 20:%.
B
-eut. 2":1#4 2/am. 1":12
?8 Hamor le5a )orbit a(tfel: 6=iul meu, /i9em, (5a li.it cu toat iima de fata )oa(tr4 ) rog, da*i5i5o de e)a(t
@8 i +cu(cri*i5) cu oi4 )oi da*i5e fetele )oa(tre i lua*i .etru )oi .e ale oa(tre.
7A8 <ocui*i cu oi4 *ara
6
) (t +aite, rm1e*i + ea, face*i ego*
66
i cum.ra*i
B
.m1turi + ea.7
6
@e. 1":94 @e. 20:1&.
66
@e. 42:"4.
B
@e. 4#:2#
778 /i9em a ,i( tatlui i fra*ilor -iei: 6/ ca.t trecere +aitea )oa(tr i ) )oi da ce5mi )e*i cere.
798 Cere*i5mi o ,e(tre
6
c1t de mare i c1t de multe daruri, i )oi da tot ce5mi )e*i ,ice4 umai da*i5mi fata de
e)a(t.7
6
A2od. 22:1%, 1#4 -eut. 22:294 1/am. 1$:2&
7:8 =iii lui Iaco) au r(.u( i au )orbit cu )icleug
6
lui /i9em i tatlui (u, Hamor, .etru c /i9em eci(ti(e
.e (ora lor, -ia.
6
2/am. 1":24, etc.
7;8 Ai i5au ,i(: 6A(te u lucru .e care u5l .utem face, ( dm .e (ora oa(tr uui om etiat +m.re>ur4 cci
6
ar
fi o ocar .etru oi.
6
Io(. &:9
7<8 Eu e )om +)oi la aa ce)a dec1t dac ) face*i i )oi ca oi i dac orice .arte brbtea(c ditre )oi (e )a
tia +m.re>ur.
7=8 'tuci ) )om da .e fetele oa(tre i )om lua .etru oi .e ale )oa(tre4 )om locui cu )oi i )om face
+m.reu u (igur orod.
7>8 -ar dac u )oi*i ( e a(culta*i i ( ) tia*i +m.re>ur, e )om lua fata i )om .leca.7
7?8 Cu)itele lor au .lcut lui Hamor i lui /i9em, fiul lui Hamor.
7@8 T1rul 5a .regetat ( fac lucrul ace(ta, cci iubea .e fata lui Iaco) i era
6
cel mai bie ),ut + ca(a tatlui
(u.
6
1Cro. 4:9
9A8 Hamor i fiul (u, /i9em, (5au du( la .oarta cet*ii i au )orbit a(tfel oameilor di cetatea lor:
978 6Jameii acetia au g1duri de .ace fa* de oi4 ( rm1, dar, + *ar i ( fac ego*4 *ara e(te de(tul de
larg .etru ei. Eoi )om lua de e)e(te .e fetele lor i le )om da de e)e(te .e fetele oa(tre.
998 -ar oameii acetia u )or )oi ( locuia(c +m.reu cu oi, ca ( alctuim u (igur .o.or, dec1t dac orice
.arte brbtea(c ditre oi (e )a tia +m.re>ur, du. cum i ei +ii (ut tia*i +m.re>ur.
9:8 Turmele lor, a)erile lor i toate )itele lor )or fi atuci ale oa(tre. / .rimim umai ce cer ei, ca ( rm1 la
oi.7
9;8 To*i cei ce treceau .e .oarta cet*ii
6
au a(cultat .e Hamor i .e fiul (u, /i9em4 i to*i brba*ii au fo(t tia*i
+m.re>ur, to*i cei ce treceau .e .oarta cet*ii.
6
@e. 2":10
9<8 ' treia ,i, .e c1d (ufereau ei +c, cei doi fii ai lui Iaco), /imeo
6
i <e)i, fra*ii -iei, i5au luat fiecare
(abia, (5au .u(tit a(u.ra cet*ii, care (e credea + liite, i au uci( .e to*i brba*ii.
49
6
@e. 49:&, %, #
9=8 'u trecut, de a(emeea, .ri a(cu*iul (abiei .e Hamor i .e fiul (u /i9em4 au ridicat .e -ia di ca(a lui
/i9em i au ieit afar.
9>8 =iii lui Iaco) (5au arucat a(u.ra celor mor*i i au >efuit cetatea .etru c eci(ti(er .e (ora lor.
9?8 <e5au luat oile, boii i mgarii, tot ce era + cetate i ce era .e c1m.4
9@8 le5au luat ca .rad de r,boi toate bog*iile, co.iii i e)e(tele, i tot ce (e g(ea + ca(e.
:A8 'tuci Iaco) a ,i( lui /imeo i lui <e)i: 6!oi m5a*i eorocit, fc1du5m
6
ur1t locuitorilor *rii,
caaai*ilor i fere(i*ilor. E5am (ub .oruca mea dec1t u mic umr
66
de oamei4 ei (e )or (tr1ge +m.otri)a
mea, m )or bate i )oi fi imicit, eu i ca(a mea.7
6
A2od. &:214 1/am. 1":4.
66
-eut. 4:2#4 P(. 10&:12
:78 Ai au r(.u(: 6/e cu)eea oare ( (e .oarte cu (ora oa(tr cum (e .oart cu o cur)K7
Capitolul 35
!acov la +etel
78 -ume,eu a ,i( lui Iaco): 6/coal5te, (uie5te la Betel
6
, locuiete acolo i ridic acolo u altar -ume,eului
care
66
*i /5a artat c1d
B
fugeai de fratele tu, A(au.7
6
@e. 2$:19.
66
@e. 2$:1".
B
@e. 2#:4"
98 Iaco) a ,i( ca(ei
6
lui i tuturor celor ce erau cu el: 6/coate*i dume,eii (trii
66
care (ut + mi>locul )o(tru,
cur*a*i5)
B
i (c9imba*i5) 9aiele,
6
@e. 1$:194 Io(. 24:1&.
66
@e. "1:19, "44 Io(. 24:2, 2"4 1/am. #:".
B
A2od. 19:10
:8 ca ( e (culm i ( e (uim la Betel4 cci acolo )oi ridica u altar -ume,eului care
6
m5a a(cultat + ,iua
eca,ului meu i
66
care a fo(t cu mie + cltoria .e care am fcut5o.7
6
@e. "2:#, 24.
66
@e. 2$:204 @e. "1:", 42
;8 Ai au dat lui Iaco) to*i dume,eii (trii care erau + m1iile lor i cerceii
6
.e care5i .urtau + urec9i. Iaco) i5a
+gro.at + .m1t (ub (te>arul
66
de l1g /i9em.
6
J(ea 2:1".
66
Io(. 24:2%4 Iud. 9:%
<8 '.oi au .lecat. @roa,a
6
lui -ume,eu (5a r(.1dit .e(te cet*ile care5i +co>urau, aa c locuitorii lor 5au
urmrit .e fiii lui Iaco).
6
A2od. 1&:1%4 A2od. 2":2#4 A2od. "4:244 -eut. 11:2&4 Io(. 2:94 Io(. &:14 1/am. 14:1&4 2Cro. 14:14
=8 Iaco) i to*i cei ce erau cu el au a>u( la <u,
6
, adic Betel, + *ara Caaa.
6
@e. 2$:19, 22
>8 ' ,idit
6
acolo u altar i a umit locul acela: 6Al5Betel7
#
cci acolo
66
i /e de(co.eri(e -ume,eu, c1d fugea
de fratele (u.
#
-ume,eul Betelului
6
Acl. &:4.
66
@e. 2$:1"
?8 -ebora
6
, doica 0ebeci, a murit4 i a fo(t +gro.at mai >o( de Betel, (ub (te>arul cruia i (5a .u( umele:
6/te>arul >alei.7
6
@e. 24:&9
@8 -ume,eu
6
/5a artat iari lui Iaco), du. +toarcerea lui di Pada5'ram, i l5a biecu)1tat.
6
J(ea 12:4
7A8 -ume,eu i5a ,i(: 6Eumele tu
6
e(te Iaco)4 dar u te )ei mai c9ema Iaco), ci umele tu
66
)a fi I(rael.7 Di i5a
.u( umele I(rael.
6
@e. 1#:&.
66
@e. "2:2$
778 -ume,eu i5a ,i(: 6Au (ut
6
-ume,eul cel 'tot.uteric. Crete i +mul*ete5te4 u eam
66
i o mul*ime de
eamuri (e )or ate di tie i c9iar +m.ra*i )or iei di coa.(ele tale.
6
@e. 1#:14 @e. 4$:", 44 A2od. %:".
66
@e. 1#:&, %, 1%4 @e. 2$:"4 @e. 4$:4
798 Lie +*i )oi da *ara .e
6
care am dat5o lui ')raam i lui I(aac i )oi da *ara acea(ta (emi*ei tale du. tie.7
6
@e. 12:#4 @e. 1":1&4 @e. 2%:", 44 @e. 2$:1"
7:8 -ume,eu /5a +l*at
6
de la el, + locul ude +i )orbi(e.
6
@e. 1#:22
7;8 Di Iaco) a ridicat
6
u (t1l. de aducere amite + locul ude +i )orbi(e -ume,eu, u (t1l. de .iatr, .e care a
adu( o >ertf de butur i a turat utdelem.
6
@e. 2$:1$
7<8 Iaco) a umit locul ude +i )orbi(e -ume,eu, Betel
6
.
6
@e. 2$:19
50
-oartea ahelei
7=8 '.oi au .lecat di Betel4 i mai era o de.rtare buicic .1 la Afrata, c1d 0a9elei i5au )eit durerile
aterii. ' a)ut o atere grea4
7>8 i, + tim.ul durerilor aterii, moaa i5a ,i(: 6Eu te teme, cci
6
mai ai u fiuC7
6
@e. "0:244 1/am. 4:20
7?8 Di, .e c1d +i ddea ea (ufletul, cci trgea ( moar, i5a .u( umele Be5Ji
#
4 dar tatl (u l5a umit
Beiami
1
.
#
/au: =iul durerii mele
1
/au: =iul dre.tei
7@8 0a9ela
6
a murit i a fo(t +gro.at .e drumul care duce la Afrata
66
, (au Betleem.
6
@e. 4$:#.
66
0ut 1:24 0ut 4:114 ?ica &:24 ?at. 2:%
9A8 Iaco) a ridicat u (t1l. .e morm1tul ei: ace(ta e(te (t1l.ul de .e morm1tul 0a9elei, care e(te
6
i a,i.
6
1/am. 10:24 2/am. 1$:1$
Fiii lui !acov
978 I(rael a .lecat mai de.arte4 i i5a +ti( cortul dicolo de ?igdal5Ader
6
.
6
?ica 4:$
998 Pe c1d locuia I(rael + *iutul ace(ta, 0ube (5a du( i (5a culcat
6
cu Bil9a, *iitoarea tatlui (u. Di I(rael a
aflat.
=iii lui Iaco) erau + umr de doi(.re,ece.
6
@e. 49:44 1Cro. &:14 2/am. 1%:224 2/am. 20:"4 1Cor. &:1
9:8 =iii <eii: 0ube
6
, +t1iul (cut al lui Iaco), /imeo, <e)i, Iuda, I(a9ar i Babulo.
6
@e. 4%:$4 A2od. 1:2
9;8 =iii 0a9elei: Io(if i Beiami.
9<8 =iii Bil9ei, roaba 0a9elei: -a i Eeftali.
9=8 =iii Bil.ei, roaba <eii: @ad i 'er. 'cetia (ut fiii lui Iaco), care i (5au (cut + Pada5'ram.
-oartea lui !saac
9>8 Iaco) a a>u( la tatl (u, I(aac, la ?amre
6
, la C9iriat5'rba
66
, care e(te totua cu Hebroul, ude locui(er ca
(trii ')raam i I(aac.
6
@e. 1":1$4 @e. 2":2, 19.
66
Io(. 14:1&4 Io(. 1&:1"
9?8 Bilele )ie*ii lui I(aac au fo(t de o (ut o.t,eci de ai.
9@8 I(aac i5a dat du9ul i a murit i a fo(t
6
adugat la .o.orul (u, btr1 i (tul de ,ile. =iii
66
(i, A(au i Iaco),
l5au +gro.at.
6
@e. 1&:1&4 @e. 2&:$.
66
@e. 2&:94 @e. 49:"1
Capitolul 36
0sau se aea' %n Seir
78 Iat (.i*a eamului lui A(au, adic Adom
6
.
6
@e. 2&:"0
98 A(au i5a luat
6
e)e(te ditre fetele Caaaului .e: 'da, fata 9etitului Alo, .e J9olibama
66
, fata 'ei, fata
9e)itului Libeo,
6
@e. 2%:"4.
66
@e. "%:2&
:8 i .e Ba(mat
6
, fata lui I(mael, (ora lui Eebaiot. 3
6
@e. 2$:9
;8 'da
6
a (cut lui A(au .e Alifa,4 Ba(mat a (cut .e 0euel4
6
1Cro. 1:"&
<8 i J9olibama a (cut .e Ieu, Iaelam i Core. 'cetia (ut fiii lui A(au, care i (5au (cut + *ara Caaa. 3
=8 A(au i5a luat e)e(tele, fiii i fiicele, toat lumea di ca(, turmele, toate )itele i toat a)erea .e care i5o
agoi(i(e + *ara Caaa i (5a du( +tr5o alt *ar, de.arte de fratele (u Iaco).
>8 Cci
6
bog*iile lor erau .rea mari ca ( .oat locui +m.reu, i *iutul
66
+ care locuiau ca (trii u le mai
.utea a>uge di .ricia turmelor lor.
6
@e. 1":%, 11.
66
@e. 1#:$4 @e. 2$:4
?8 A(au (5a ae,at .e mutele
6
/eir. A(au
66
+(eam Adom.
6
@e. "2:"4 -eut. 2:&4 Io(. 24:4.
66
@e. "%:1
51
$rmaii lui 0sau
@8 Iat (.i*a eamului lui A(au, tatl edomi*ilor, .e mutele /eir.
7A8 Iat umele fiilor lui A(au: Alifa,
6
, fiul 'dei, e)a(ta lui A(au4 0euel, fiul Ba(matei, e)a(ta lui A(au. 3
6
1Cro. 1:2&, etc.
778 =iii lui Alifa, au fo(t: Tema, Jmar, Lefo, @aetam i C9ea,.
798 Di Tima era *iitoarea lui Alifa,, fiul lui A(au4 ea a (cut lui Alifa, .e 'malec
6
. 'cetia (ut fiii 'dei,
e)a(ta lui A(au.
6
A2od. 1#:$, 144 Eum. 24:204 1/am. 1&:2, ", etc.
7:8 Iat fiii lui 0euel: Ea9at, Bera9, Dama i ?i,a. 'cetia (ut fiii Ba(matei, e)a(ta lui A(au. 3
7;8 Iat fiii J9olibamei, fata 'ei, fata lui Libeo, e)a(ta lui A(au: ea a (cut lui A(au .e Ieu, Iaelam i Core.
7<8 Iat c.eteiile (emi*iilor ieite di fiii lui A(au. 3 Iat fiii lui Alifa,, +t1iul (cut al lui A(au: c.eteia
Tema, c.eteia Jmar, c.eteia Lefo, c.eteia C9ea,,
7=8 c.eteia Core, c.eteia @aetam, c.eteia 'malec. 'cetia (ut c.eteiile ieite di Alifa,, + *ara Adom.
'cetia (ut fiii 'dei. 3
7>8 Iat fiii lui 0euel, fiul lui A(au: c.eteia Ea9at, c.eteia Bera9, c.eteia Dama, c.eteia ?i,a. 'cetia
(ut c.eteiile ieite di 0euel, + *ara Adom. 'cetia (ut fiii Ba(matei, e)a(ta lui A(au.
7?8 Iat fiii J9olibamei, e)a(ta lui A(au: c.eteia Ieu, c.eteia Iaelam, c.eteia Core. 'cetia (ut
c.eteiile ieite di J9olibama, fata 'ei, e)a(ta lui A(au.
7@8 'cetia (ut fiii lui A(au i acetia (ut c.eteiile (emi*iilor lor. A(au +(eam Adom.
$rmaii lui Seir
9A8 Iat fiii lui /eir
6
, 9oritul
66
, )ec9ii locuitori ai *rii: <ota, Dobal, Libeo, 'a,
6
1Cro. 1:"$.
66
@e. 14:%4 -eut. 2:12, 22
978 -io, A*er i -ia. 'cetia (ut c.eteiile 9ori*ilor, fiii lui /eir, + *ara Adom. 3
998 =iii lui <ota au fo(t: Hori i Hemam. /ora lui <ota a fo(t Tima.
9:8 Iat fiii lui Dobal: 'l)a, ?aa9at, Abal, Defo i Jam. 3
9;8 Iat fiii lui Libeo: 'ia i 'a. 'a ace(ta a g(it i,)oarele calde + .u(tiu, c1d .tea mgarii tatlui (u
Libeo.
9<8 Iat fiii lui 'a: -io i J9olibama, fata lui 'a. 3
9=8 Iat fiii lui -io: Hemda, Aba, Itra i C9era. 3
9>8 Iat fiii lui A*er: Bil9a, Baa)a i 'ca. 3
9?8 Iat fiii lui -ia: G* i 'ra.
9@8 Iat c.eteiile 9ori*ilor: c.eteia <ota, c.eteia Dobal, c.eteia Libeo, c.eteia 'a,
:A8 c.eteia -io, c.eteia A*er, c.eteia -ia. 'cetia (ut c.eteiile 9ori*ilor, c.eteiile .e care le5au
a)ut + *ara lui /eir.
1mpraii 0domului
:78 Iat +m.ra*ii
6
care au +m.r*it + *ara Adom, +aite de a +m.r*i u +m.rat .e(te co.iii lui I(rael. 3
6
1Cro. 1:4"
:98 Bela, fiul lui Beor, a +m.r*it .e(te Adom4 i umele cet*ii lui era -i9aba. 3
::8 Bela a murit4 i + locul lui a +m.r*it Iobab, fiul lui Bera9 di Bo*ra. 3
:;8 Iobab a murit4 i + locul lui a +m.r*it Huam, di *ara temai*ilor. 3
:<8 Huam a murit4 i + locul lui a +m.r*it Hadad, fiul lui Bedad. Al a btut .e ?adia + c1m.ia ?oabului.
Eumele cet*ii lui era ')it.
:=8 Hadad a murit4 i + locul lui a +m.r*it /amla di ?a(reca.
:>8 /amla a murit4 i + locul lui a +m.r*it /aul di 0e9obot .e 01u.
:?8 /aul a murit4 i + locul lui a +m.r*it Baal5Haa, fiul lui 'cbor.
:@8 Baal5Haa, fiul lui 'cbor, a murit4 i + locul lui a +m.r*it Hadar
6
. Eumele cet*ii lui era Pau4 i umele
e)e(tei lui era ?e9etabeel, fata lui ?atred, fata lui ?e,a9ab.
6
1Cro. 1:&0
;A8 Iat umele c.eteiilor
6
ieite di A(au, du. (emi*iile lor, du. *iuturile lor i du. umele lor: c.eteia
Tima, c.eteia 'l)a, c.eteia Ietet,
6
1Cro. 1:&1
52
;78 c.eteia J9olibama, c.eteia Ala, c.eteia Pio,
;98 c.eteia C9ea,, c.eteia Tema, c.eteia ?ib*ar,
;:8 c.eteia ?agdiel, c.eteia Iram. 'cetia (ut c.eteiile lui Adom, du. locui*ele lor, + *ara .e care o
a)eau. 'ce(ta e(te A(au, tatl edomi*ilor.
Capitolul 37
!osif vndut de fraii si
78 Iaco) a locuit + *ara Caaa, ude
6
locui(e ca (tri tatl (u.
6
@e. 1#:$4 @e. 2":44 @e. 2$:44 @e. "%:#4 A)r. 11:9
98 Iat i(toria lui Iaco):
Io(if, la )1r(ta de a.te(.re,ece ai, .tea oile cu fra*ii lui4 biatul ace(ta era cu fiii Bil9ei i cu fiii Bil.ei,
e)e(tele tatlui (u. Di Io(if (.uea tatlui lor )orbele lor cele rele
6
.
6
1/am. 2:22, 2", 24
:8 I(rael iubea .e Io(if mai mult dec1t .e to*i ceilal*i fii ai (i, .etru c +l (cu(e
6
la btr1e*e4 i i5a fcut o
9ai .e(tri*
#
.
#
/au: J 9ai lug cu m1eci
6
@e. 44:20
;8 =ra*ii lui au ),ut c tatl lor +l iubea mai mult dec1t .e ei to*i i au +ce.ut (5l
6
ura(c. Eu .uteau (5i (.u
icio )orb .rieteea(c.
6
@e. 2#:414 @e. 49:2"
<8 Io(if a )i(at u )i( i l5a i(tori(it fra*ilor (i, care l5au ur1t i mai mult.
=8 Al le5a ,i(: 6Ia a(culta*i ce )i( am )i(atC
>8 Eoi
6
eram la legatul (o.ilor + mi>locul c1m.ului4 i iat c (o.ul meu (5a ridicat i a (tat + .icioare4 iar
(o.ii )otri l5au +co>urat i (5au arucat cu fa*a la .m1t +aitea lui.7
6
@e. 42:%, 94 @e. 4":2%4 @e. 44:14
?8 =ra*ii lui i5au ,i(: 6-oar 5ai ( +m.r*eti tu .e(te oiK -oar 5ai ( e c1rmuieti tu .e oiK7 Di l5au ur1t i
mai mult, di .ricia )i(elor lui i di .ricia cu)itelor lui.
@8 Io(if a mai )i(at u alt )i( i l5a i(tori(it fra*ilor (i. Al a ,i(: 6'm mai )i(at u )i(C /oarele
6
, lua i
u(.re,ece (tele (e arucau cu fa*a la .m1t +aitea mea.7
6
@e. 4%:29
7A8 <5a i(tori(it tatlui (u i fra*ilor (i. Tatl (u l5a mu(trat i i5a ,i(: 6Ce +(eam )i(ul ace(ta .e care l5ai
)i(atK Eu cum)a )om )ei eu, mama ta i fra*ii
6
ti ( e arucm cu fa*a la .m1t +aitea taK7
6
@e. 2#:29
778 =ra*ii
6
(i au +ce.ut (5l .i,muia(c4 dar tatl
66
(u a *iut mite lucrurile ace(tea.
6
=a.. #:9.
66
-a. #:2$4 <uc. 2:19, &1
798 =ra*ii lui Io(if (e du(e(er la /i9em, ca ( .a(c oile tatlui lor.
7:8 I(rael a ,i( lui Io(if: 6=ra*ii ti .a(c oile la /i9emC !io, cci )reau ( te trimit la ei.7 6Iat5m, (ut gata7, a
r(.u( el.
7;8 I(rael i5a ,i(: 6-u5te, rogu5te, i )e,i dac fra*ii ti (ut (toi i dac oile (ut bie4 i adu5mi )eti.7 <5a
trimi( a(tfel di )alea Hebroului
6
i Io(if a a>u( la /i9em.
6
@e. "&:2#
7<8 Pe c1d rtcea .e c1m., l5a +t1lit u om. Jmul acela l5a +trebat: 6Ce cau*iK7
7=8 6Caut .e fra*ii mei7, a r(.u( Io(if4 6(.ue5mi
6
, te rog, ude .a(c ei oileK7
6
C1t. 1:#
7>8 Di omul acela a ,i(: 6'u .lecat de aici4 cci i5am au,it (.u1d: 6Haidem la -ota
6
.7 Io(if (5a du( du. fra*ii
(i i i5a g(it la -ota.
6
2Fm.. %:1"
7?8 Ai l5au ,rit de de.arte i, .1 ( (e a.ro.ie de ei, (5au (ftuit
6
(5l omoare.
6
1/am. 19:14 P(. "1:1"4 P(. "#:12, "24 P(. 94:214 ?at. 2#:14 ?at. 2#:14 ?ar. 14:14 Ioa 11:&"4 =a.. 2":12
7@8 Ai au ,i( uul ctre altul: 6Iat c )ie furitorul de )i(eC
9A8 !ei*i acum (5l
6
omor1m i (5l arucm +tr5ua di ace(te gro.i4 )om (.ue c l5a m1cat o fiar (lbatic
i )om )edea ce (e )a alege de )i(ele lui.7
6
Pro). 1:11, 1%4 Pro). %:1#4 Pro). 2#:4
978 0ube
6
a au,it lucrul ace(ta i l5a (co( di m1iile lor. Al a ,i(: 6/ u5i lum )ia*aC7
6
@e. 42:22
53
998 0ube le5a ,i(: 6/ u )r(a*i (1ge4 ci mai bie aruca*i5l + groa.a acea(ta care e(te + .u(tiu i u .ue*i
m1a .e el.7 Cci a)ea de g1d (5l (ca.e di m1iile lor i (5l aduc +a.oi la tatl (u.
9:8 C1d a a>u( Io(if la fra*ii (i, acetia l5au de,brcat de 9aia lui, de 9aia cea .e(tri*, .e care o a)ea .e el.
9;8 <5au luat i l5au arucat + groa.. @roa.a acea(ta era goal: u era a. + ea.
9<8 '.oi
6
au e,ut ( m1ce. 0idic1du5i oc9ii, au ),ut o ceat
66
de i(maeli*i )eid di @alaad4 cmilele lor
erau +crcate cu tm1ie, cu leac alitor
B
i (mir, .e care le duceau + Agi.t.
6
Pro). "0:204 'mo( %:%.
66
@e. "#:2$, "%.
B
Ier. $:22
9=8 'tuci Iuda a ,i( fra*ilor (i: 6Ce )om c1tiga ( ucidem .e fratele o(tru i (5i a(cudem
6
(1geleK
6
@e. 4:104 @e. "#:204 Io) 1%:1$
9>8 !ei*i mai bie (5l )idem i(maeli*ilor i ( u .uem m1a
6
.e el, cci e(te fratele
66
o(tru, care
B
di
carea oa(tr.7 Di fra*ii lui l5au a(cultat.
6
1/am. 1$:1#.
66
@e. 42:21.
B
@e. 29:14
9?8 <a trecerea egu(torilor madiai*i
6
, au tra( i au (co( .e Io(if afar di groa. i l5au )1dut
66
, cu dou,eci
B

de (icli de argit, i(maeli*ilor, care l5au du( + Agi.t.
6
Iud. %:".
66
@e. 4&:4, &4 P(. 10&:1#4 =a.. #:9.
B
?at. 2#:9
7alea lui !acov
9@8 0ube (5a +tor( la groa.4 i iat c Io(if u mai era + groa.. Al i5a ru.t
6
9aiele,
6
Io) 1:20
:A8 (5a +tor( la fra*ii (i i a ,i(: 6Biatul u mai e(te
6
C Ce m )oi face euK7
6
@e. 42:1", "%4 Ier. "1:1&
:78 Ai au luat atuci 9aia
6
lui Io(if4 i +>ug9iid u *a., i5au +muiat 9aia + (1ge.
6
@e. "#:2"
:98 'u trimi( tatlui lor 9aia cea .e(tri*, .u1d (5i (.u: 6Iat ce am g(itC !e,i dac e(te 9aia fiului tu
(au u.7
::8 Iaco) a cuo(cut5o i a ,i(: 6A(te 9aia fiului meuC J fiar
6
(lbatic l5a m1catC -a, Io(if a fo(t fcut
buc*iC7
6
@e. "#:204 @e. 44:2$
:;8 Di i5a ru.t
6
9aiele, i5a .u( u (ac .e coa.(e i a >elit mult )reme .e fiul (u.
6
@e. "#:294 2/am. ":"1
:<8 To*i fiii i toate fiicele lui au )eit
6
ca (5l m1g1ie4 dar el u )oia ( .rimea(c icio m1g1iere, ci ,icea:
6Pl1g1d
66
m )oi cobor+ la fiul meu + <ocui*a mor*ilor.7 Di .l1gea a(tfel .e fiul (u.
6
2/am. 12:1#.
66
@e. 42:"$4 @e. 44:29, "1
:=8 ?adiai*ii
6
l5au )1dut + Agi.t lui Potifar, u dregtor al lui farao, i aume c.eteia (tr>erilor.
6
@e. "9:1
Capitolul 38
!uda i *amar
78 F )remea aceea, Iuda a .r(it .e fra*ii (i i a tra(
6
la u om di 'dulam, umit Hira.
6
@e. 19:"4 2Fm.. 4:$
98 'colo, Iuda a ),ut
6
.e fata uui Caaait, umit Dua
66
4 a luat5o de e)a(t i (5a culcat cu ea.
6
@e. "4:2.
66
1Cro. 2:"
:8 Aa a rma( +(rciat i a (cut u fiu, .e care l5a umit Ar
6
.
6
@e. 4%:124 Eum. 2%:19
;8 ' rma( iari +(rciat i a mai (cut u fiu, cruia i5a .u( umele Ja
6
.
6
@e. 4%:124 Eum. 2%:19
<8 ' mai (cut iari u fiu, cruia i5a .u( umele Dela
6
4 Iuda era la C,ib c1d a (cut ea.
6
@e. 4%:124 Eum. 2%:20
=8 Iuda a luat
6
+t1iului (u (cut Ar, o e)a(t umit Tamar.
6
@e. 21:21
>8 Ar
6
, +t1iul (cut al lui Iuda, era ru +aitea -omului4 i
66
-omul l5a omor1t.
6
@e. 4%:124 Eum. 2%:19.
66
1Cro. 2:"
?8 'tuci Iuda a ,i( lui Ja: 6-u5te la e)a(ta fratelui
6
tu, ia5o de e)a(t, ca cumat, i ridic (m1*
fratelui tu.7
6
-eut. 2&:&4 ?at. 22:24
@8 Ja, tiid c (m1*a acea(ta 5are ( fie a
6
lui, )r(a (m1*a .e .m1t ori de c1te ori (e culca cu e)a(ta
fratelui (u, ca ( u dea (m1* fratelui (u.
54
6
-eut. 2&:%
7A8 Ce fcea el 5a .lcut -omului, care l5a omor1t i
6
.e el.
6
@e. 4%:124 Eum. 2%:19
778 'tuci Iuda a ,i( urorii (ale Tamar: 60m1i
6
)du) +
66
ca(a tatlui tu .1 )a crete fiul meu Dela.7 Bicea
aa ca ( u moar i Dela ca fra*ii lui. Tamar (5a du( i a locuit + ca(a tatlui ei.
6
0ut 11".
66
<e). 22:1"
Pctuirea lui !uda cu *amar
798 'u trecut multe ,ile, i fata lui Dua, e)a(ta lui Iuda, a murit. -u. ce au trecut
6
,ilele de >ale, Iuda (5a (uit
66

la Tima, la cei ce5i tudeau oile, el i .rieteul (u Hira, adulamitul.
6
2/am. 1":"9.
66
Io(. 1&:10, &#4 Iud. 14:1
7:8 'u dat de )e(te Tamarei de(.re lucrul ace(ta i i5au ,i(: 6Iat c (ocrul tu (e (uie la Tima, ca (5i tud
oile.7
7;8 'tuci ea i5a le.dat 9aiele de )du), (5a aco.erit cu o maram, (5a +mbrcat + alte 9aie i a e,ut
6
>o( la
itrarea + Aaim, .e drumul care duce la Tima4 cci )edea c Dela (e fcu(e mare
66
, i ea u5i fu(e(e dat de
e)a(t.
6
Pro). #:12.
66
@e. "$:11, 2%
7<8 Iuda a ),ut5o i a luat5o dre.t cur), .etru c +i aco.eri(e fa*a.
7=8 /5a abtut la ea di drum i a ,i(: 6<a(5m ( m culc cu tieC7 Cci 5a cuo(cut5o c era ora (a. Aa a ,i(:
6Ce5mi dai ca ( te culci cu mieK7
7>8 Al a r(.u(: 6'm
6
(5*i trimit u ied di turma mea.7 Aa a ,i(: 6Fmi dai u
66
,log .1 +l )ei trimiteK7
6
A,ec. 1%:"".
66
@e. "$:20
7?8 Al a r(.u(: 6Ce ,log (5*i dauK7 Aa a ,i(: 6Ielul
6
tu, la*ul tu i toiagul .e care5l ai + m1.7 Al i le5a
dat. '.oi (5a culcat cu ea4 i ea a rma( +(rciat de la el.
6
@e. "$:2&
7@8 Aa (5a (culat i a .lecat4 i5a (co( marama
6
i (5a +mbrcat iari + 9aiele de )du).
6
@e. "$:14
9A8 Iuda a trimi( iedul, .ri .rieteul (u adulamitul, ca ( (coat ,logul di m1iile femeii. -ar ace(ta 5a
g(it5o.
978 ' +trebat .e oameii locului i a ,i(: 6Gde e(te cur)a aceea care (ttea aici la Aaim, .e drumK7 Ai au
r(.u(: 6E5a fo(t icio cur) aici.7
998 'dulamitul (5a +tor( la Iuda i i5a (.u(: 6E5am g(it5o4 i c9iar oameii de acolo au ,i(: 6E5a fo(t icio
cur) aici.7
9:8 Iuda a ,i(: 6Li ce a luat, umai ( u e facem de r1(. Iat, am trimi( iedul ace(ta i 5ai g(it5o.7
9;8 Cam du. trei lui, au )eit i au (.u( lui Iuda: 6Tamar, ora ta, a cur)it
6
i a rma( c9iar +(rciat + urma
cur)irii ei.7 Di Iuda a ,i(: 6/coate*i5o afar, ca ( fie
66
ar(.7
6
Iud. 19:2.
66
<e). 21:94 -eut. 22:21
9<8 -u. ce au (co(5o afar, ea a trimi( ( (.u (ocrului (u: 6-e la omul acela, ale cui (ut lucrurile ace(tea,
am rma( eu +(rciat4 )e,i
6
, te rog, al cui e(te ielul
66
ace(ta, la*urile ace(tea i toiagul ace(ta.7
6
@e. "#:"2.
66
@e. "$:1$
9=8 Iuda le5a cuo(cut
6
i a ,i(: 6Aa e(te mai .u*i )io)at
66
dec1t mie, fiidc 5am dat5o
B
de e)a(t fiului
meu Dela.7 Di u (5a mai +m.reuat
BB
cu ea de atuci.
6
@e. "#:"".
66
1/am. 24:1#.
B
@e. "$:14.
BB
Io) "4:"1, "2
9>8 C1d i5a )eit )remea ( a(c, iat c + .1tecele ei erau doi gemei.
9?8 Di + tim.ul aterii, uul a (co( m1a +aite4 moaa i5a a.ucat m1a i a legat5o cu u fir rou, ,ic1d:
6'ce(ta a ieit cel dit1i.7
9@8 -ar el a tra( m1a +a.oi i a ieit fratele (u. 'tuci moaa a ,i(: 6Ce (.rtur ai fcutC7 -e aceea i5a .u(
umele Pere*
6#
.
#
/au: /.rtur
6
@e. 4%:124 Eum. 2%:204 1Cro. 2:44 ?at. 1:"
:A8 F urm a ieit fratele lui, care a)ea firul rou la m14 de aceea i5au .u( umele Bera9
#
.
#
/au: Crmi,iu
Capitolul 39
55
!osif %n 0(ipt
78 Io(if a fo(t du( + Agi.t4 i Potifar
6
, dregtorul lui farao, c.eteia (tr>erilor, u egi.tea, l5a cum.rat
66
de
la i(maeli*ii care5l adu(e(er acolo.
6
@e. "#:"%4 P(. 10&:1#.
66
@e. "#:2$
98 -omul
6
a fo(t cu Io(if, aa c toate +i mergeau bie4 el locuia + ca(a (t.1ului (u, egi.teaul.
6
@e. "9:214 @e. 21:224 @e. 2%:24, 2$4 @e. 2$:1&4 1/am. 1%:1$4 1/am. 1$:14, 2$4 =a.. #:9
:8 /t.1ul lui a ),ut c -omul era cu el i c -omul fcea
6
(5i mearg bie ori de ce (e a.uca.
6
P(. 1:"
;8 Io(if
6
a c.tat mare trecere +aitea (t.1ului (u, care l5a luat + (lu>ba lui, l5a .u( mai mare .e(te
66
ca(a lui
i i5a +credi*at tot ce a)ea.
6
@e. 1$:"4 @e. 19:194 @e. "9:21.
66
@e. 24:2
<8 -e +dat ce Potifar l5a .u( mai mare .e(te ca(a lui i .e(te tot ce a)ea, -omul a biecu)1tat
6
ca(a
egi.teaului, di .ricia lui Io(if4 i biecu)1tarea -omului a fo(t .e(te tot ce a)ea el, fie aca(, fie la c1m..
6
@e. "0:2#
=8 Agi.teaul a l(at .e m1iile lui Io(if tot ce a)ea i 5a)ea alt gri> dec1t ( m1ce i ( bea. -ar Io(if era
frumo( la (tatur
6
i .lcut la c9i..
6
1/am. 1%:12
Fecioria lui !osif
>8 -u. c1t)a )reme, (5a +t1m.lat c e)a(ta (t.1ului (u a .u( oc9ii .e Io(if i a ,i(: 6Culc5te
6
cu mieC7
6
2/am. 1":11
?8 Al 5a )oit i a ,i( e)e(tei (t.1ului (u: 6!e,i c (t.1ul meu u5mi cere (ocoteal de imic di ca( i
mi5a dat .e m1 tot ce are.
@8 Al u e(te mai mare dec1t mie + ca(a acea(ta i u mi5a o.rit imic, afar de tie, .etru c eti e)a(ta lui.
Cum
6
a .utea ( fac eu u ru at1t de mare i ( .ctuie(c
66
+m.otri)a lui -ume,euK7
6
Pro). %:29, "2.
66
@e. 20:%4 <e). %:24 2/am. 12:1"4 P(. &1:4
7A8 ?car c ea )orbea + toate ,ilele lui Io(if, el 5a )oit ( (e culce i ( (e +m.reue,e cu ea.
778 Ftr5o ,i, c1d itra(e + ca( ca (5i fac lucrul i c1d u era acolo iciuul di oameii ca(ei,
798 ea
6
l5a a.ucat de 9ai, ,ic1d: 6Culc5te cu mieC7 Al i5a l(at 9aia + m1 i a fugit afar di ca(.
6
Pro). #:1", etc.
7:8 C1d a ),ut ea c5i l(a(e 9aia + m1 i fugi(e afar,
7;8 a c9emat oameii di ca( i le5a ,i(: 6!ede*i, e5a adu( u e)reu ca (5i bat >oc de oiC Jmul ace(ta a
)eit la mie ca ( (e culce cu mie, dar eu am *i.at + gura mare.
7<8 Di, c1d a ),ut c ridic gla(ul i (trig, i5a l(at 9aia l1g mie i a fugit afar.7
7=8 Di a .u( 9aia lui Io(if l1g ea .1 (5a +tor( aca( (t.1ul lui.
7>8 'tuci i5a )orbit
6
a(tfel: 60obul acela e)reu, .e care i l5ai adu(, a )eit la mie ca (5i bat >oc de mie.
6
A2od. 2":14 P(. 120:"
7?8 Di, cum am ridicat gla(ul i am *i.at, i5a l(at 9aia l1g mie i a fugit afar.7
7@8 -u. ce a au,it cu)itele e)e(tei (ale, care5i ,icea: 6Iat ce mi5a fcut robul tu7, (t.1ul lui Io(if (5a
m1iat
6
foarte tare.
6
Pro). %:"4, "&
9A8 ' luat .e Io(if i l5a arucat
6
+ temi*
66
+ locul ude erau +c9ii +temi*a*ii +m.ratului4 i a(tfel, Io(if a
(tat acolo, + temi*.
6
P(. 10&:1$4 1Pet. 2:19.
66
@e. 40:", 1&4 @e. 41:14
!osif %n temni
978 -omul a fo(t cu Io(if i Di5a +ti( butatea .e(te el. <5a fcut
6
( ca.ete trecere +aitea mai marelui
temi*ei.
6
A2od. ":214 A2od. 11:"4 A2od. 12:"%4 P(. 10%:4%4 Pro). 1%:#4 -a. 1:94 =a.. #:9, 10
998 Di mai marele temi*ei a .u(
6
(ub .ri)eg9erea lui .e to*i +temi*a*ii care erau + temi*. Di imic u (e
fcea acolo dec1t .ri el.
6
@e. 40:", 4
9:8 ?ai marele temi*ei u (e mai +gri>ea de imic di ce a)ea Io(if + m1, .etru c -omul
6
era cu el. Di
-omul +i ddea i,b1d + tot ce fcea.
6
@e. "9:2, "
56
Capitolul 40
!osif tlcuiete visurile %n temni
78 -u. c1t)a )reme, (5a +t1m.lat c .a9aricul
6
i .itarul +m.ratului Agi.tului au (u.rat .e (t.1ul lor,
+m.ratul Agi.tului.
6
Eeem. 1:11
98 =arao (5a m1iat
6
.e cei doi dregtori ai (i: .e mai marele .a9aricilor i .e mai marele .itarilor.
6
Pro). 1%:14
:8 Di
6
i5a .u( (ub .a, + ca(a c.eteiei (tr>erilor, + temi*, + locul ude fu(e(e +c9i( Io(if.
6
@e. "9:20, 2"
;8 C.eteia (tr>erilor i5a .u( (ub .ri)eg9erea lui Io(if, care fcea de (lu>b l1g ei4 i au (tat mai mult )reme
+ temi*.
<8 Pa9aricul i .itarul +m.ratului Agi.tului, care erau +c9ii + temi*, au )i(at +tr5o oa.te am1doi c1te u
)i(, i aume fiecare c1te u )i( care .utea ( ca.ete o tlmcire deo(ebit.
=8 Io(if, c1d a )eit dimiea*a la ei, (5a uitat la ei4 i i5a ),ut triti.
>8 'tuci a +trebat .e dregtorii lui farao, care erau cu el + temi*a (t.1ului (u, i le5a ,i(: 6Petru ce a)e*i
o fa* aa de .o(omor1t a,iK7
?8 Ai i5au r(.u(: 6'm
6
)i(at u )i( i u e(te imei care (5l tlmcea(c.7 Io(if le5a ,i(: 6Tlmcirile
66
(ut
ale lui -ume,eu. I(tori(i*i5mi, dar, )i(ul )o(tru.7
6
@e. 41:1&.
66
@e. 41:1%4 -a. 2:11, 2$, 4#
@8 ?ai marele .a9aricilor i5a i(tori(it lui Io(if )i(ul i i5a ,i(: 6F )i(ul meu (e fcea c +aitea mea era o )i*.
7A8 !i*a acea(ta a)ea trei mldi*e. C1d a +ce.ut ( dea l(tari, i (5a de(c9i( floarea, i ciorc9iii au fcut
(truguri co.*i.
778 Pa9arul lui farao era + m1a mea. Au am luat (trugurii, i5am (tor( + .a9arul lui farao i am .u( .a9arul +
m1a lui farao.7
798 Io(if i5a ,i(: 6Iat
6
tlmcirea )i(ului: Cele trei mldi*e
66
(ut trei ,ile.
6
@e. 40:1$4 @e. 41:12, &24 Iud. #:144 -a. 2:"%4 -a. 4:19.
66
@e. 41:2%
7:8 Pe(te trei ,ile farao te
6
)a (coate di temi*, te )a .ue iari + (lu>ba ta i )ei .ue iari .a9arul + m1a
lui farao, cum obiuiai mai +aite, c1d erai .a9aricul lui.
6
2Fm.. 2&:2#4 P(. ":"4 Ier. &2:"1
7;8 -ar adu5*i amite
6
i de mie c1d )ei fi fericit i arat, rogu5te, butate
66
fa* de mie4 .ue o )orb bu
.etru mie la farao i (coate5m di ca(a acea(ta.
6
<uc. 2":42.
66
Io(. 2:124 1/am. 20:14, 1&4 2/am. 9:14 1Fm.. 2:#
7<8 Cci am fo(t luat cu (ila di *ara e)reilor i c9iar aici
6
5am fcut imic ca ( fiu arucat + temi*.7
6
@e. "9:20
7=8 ?ai marele .itarilor, ),1d c Io(if ddu(e o tlmcire +mbucurtoare, a ,i(: 6Iat, i + )i(ul meu (e fcea
c .ort trei couri cu .1ie alb .e ca.ul meu.
7>8 F coul de dea(u.ra de tot erau tot felul de bucate .etru farao: .r>ituri coa.te + cu.tor4 i .(rile
m1cau di coul care era dea(u.ra de tot .e ca.ul meu.7
7?8 Io(if a r(.u( i a ,i(: 6Iat5i
6
tlmcirea: Cele trei couri (ut trei ,ile.
6
@e. 40:12
7@8 Pe(te trei ,ile
6
, farao +*i )a lua ca.ul, te )a (.1,ura de u lem, i carea *i5o )or m1ca .(rile.7
6
@e. 40:1"
9A8 ' treia ,i era ,iua aterii
6
lui farao. Al a dat u o(.*
66
tuturor (lu>itorilor (i4 i a (co(
B
afar di temi* .e
mai marele .a9aricilor i .e mai marele .itarilor, + fa*a (lu>itorilor (i:
6
?at. 14:%.
66
?ar. %:21.
B
@e. 40:1", 194 ?at. 2&:19
978 .e mai marele .a9aricilor l5a .u(
6
iari + (lu>ba lui de .a9aric, ca ( .u .a9arul
66
+ m1a lui farao4
6
@e. 40:1".
66
Eeem. 2:1
998 iar .e mai marele .itarilor l5a (.1,urat
6
, du. tlmcirea .e care le5o ddu(e Io(if.
6
@e. 40:19
9:8 ?ai marele .a9aricilor u
6
(5a mai g1dit +( la Io(if. <5a uitat.
6
Io) 19:144 P(. "1:124 Acl. 9:1&, 1%4 'mo( %:%
Capitolul 41
57
!osif tlcuiete visurile lui Faraon
78 -u. doi ai, farao a )i(at u )i(. I (e .rea c (ttea l1g r1u
#
.
#
Eil
98 Di iat c a.te )aci frumoa(e la )edere i gra(e la tru. (5au (uit di r1u i au +ce.ut ( .a(c .ri mlatii.
:8 -u. ele (5au mai (uit di r1u alte a.te )aci, ur1te la )edere i (labe la tru., i (5au ae,at l1g ele .e
margiea r1ului.
;8 !acile ur1te la )edere i (labe la tru. au m1cat .e cele a.te )aci frumoa(e la )edere i gra(e la tru.. Di
farao (5a tre,it.
<8 ' adormit di ou i a )i(at u al doilea )i(. /e fcea c a.te (.ice de gr1u gra(e i frumoa(e au cre(cut .e
acelai .ai.
=8 Di du. ele au r(rit alte a.te (.ice (labe i ar(e de )1tul de r(rit.
>8 /.icele (labe au +g9i*it .e cele a.te (.ice gra(e i .lie. Di farao (5a tre,it. Iat )i(ul.
?8 -imiea*a, farao (5a tulburat
6
i a trimi( ( c9eme .e to*i magii
66
i .e to*i +*ele.*ii
B
Agi.tului. <e5a i(tori(it
)i(ele lui. -ar imei 5a .utut ( le tlmcea(c lui farao.
6
-a. 2:14 -a. 4:&, 19.
66
A2od. #:11, 224 I(a. 29:144 -a. 1:204 -a. 2:24 -a. 4:#.
B
?at. 2:1
@8 'tuci mai marele .a9aricilor a luat cu)1tul i a ,i( lui farao: 6?i5aduc amite a(t,i de greeala mea.
7A8 =arao (e m1ia(e
6
.e (lu>itorii lui4 i m aruca(e
66
+ temi*, + ca(a c.eteiei (tr>erilor, .e mie i .e
mai marele .itarilor.
6
@e. 40:2, ".
66
@e. "9:20
778 'm1doi am
6
)i(at c1te u )i( + aceeai oa.te4 i aume, fiecare di oi a )i(at u )i( care a .rimit o
tlmcire deo(ebit.
6
@e. 40:&
798 Ara acolo cu oi u t1r e)reu, rob
6
al c.eteiei (tr>erilor. I5am i(tori(it )i(ele oa(tre, i el i le5a
tlmcit
66
i e5a (.u( +tocmai ce +(eam )i(ul fiecruia.
6
@e. "#:"%.
66
@e. 40:12, etc.
7:8 <ucrurile (5au +t1m.lat +tocmai du.
6
tlmcirea .e care e5o ddu(e el. Pe mie farao m5a .u( iari +
(lu>ba mea, iar .e mai marele .itarilor l5a (.1,urat.7
6
@e. 40:22
7;8 =arao
6
a trimi( ( c9eme .e Io(if. <5au (co(
66
+ grab di temi*
B
. Io(if (5a ra(, i5a (c9imbat 9aiele i (5a
du( la farao.
6
P(. 10&:20.
66
-a. 2:2&.
B
1/am. 2:$4 P(. 11":#, $
7<8 =arao a ,i( lui Io(if: 6'm )i(at u )i(. Eimei u l5a .utut tlmci4 i am
6
aflat c tu tlmceti u )i( +dat
du. ce l5ai au,it.7
6
@e. 41:124 P(. 2&:144 -a. &:1%
7=8 Io(if a r(.u( lui farao: 6Eu eu
6
C -ume,eu
66
e(te 'cela care )a da u r(.u( .rielic lui faraoC7
6
-a. 2:"04 =a.. ":124 2Cor. ":&.
66
@e. 40:$4 -a. 2:22, 2$, 4#4 -a. 4:2
7>8 =arao a +ce.ut ( i(tori(ea(c atuci lui Io(if: 6F )i(ul meu
6
(e fcea c (tteam .e malul r1ului.
6
@e. 41:1
7?8 Di deodat a.te )aci gra(e la tru. i frumoa(e la c9i. (5au (uit di r1u i au +ce.ut ( .a(c .ri mlatii.
7@8 -u. ele (5au (uit alte a.te )aci, (labe, foarte ur1te la c9i. i (fri>ite: 5am mai ),ut altele aa de ur1te +
toat *ara Agi.tului.
9A8 !acile cele (fri>ite i (labe au m1cat .e cele a.te )aci dit1i, care erau gra(e.
978 <e5au +g9i*it, fr ( (e .oat cuoate c itra(er + .1tecele lor4 ba +c +f*iarea lor era tot aa de
ur1t ca mai +aite. Di m5am dete.tat.
998 'm mai ),ut + )i( a.te (.ice .lie i frumoa(e, care creteau .e acelai .ai.
9:8 Di du. ele au r(rit a.te (.ice goale, (labe, ar(e de )1tul de r(rit.
9;8 /.icele (labe au +g9i*it .e cele a.te (.ice frumoa(e. 'm (.u( ace(te lucruri magilor
6
, dar imei u mi le5a
.utut tlmci.7
6
@e. 41:$4 -a. 4:#
9<8 Io(if a ,i( lui farao: 6Ce a )i(at farao +(em u (igur lucru: -ume,eu
6
a artat mai diaite lui farao
ce are ( fac.
6
-a. 2:2$, 29, 4&4 '.oc. 4:1
9=8 Cele a.te )aci frumoa(e +(eam a.te ai4 i cele a.te (.ice frumoa(e +(eam a.te ai: e(te u (igur
)i(.
58
9>8 Cele a.te )aci (fri>ite i ur1te, care (e (uiau du. cele dit1i, +(eam a.te ai4 i cele a.te (.ice goale,
ar(e de )1tul de r(rit, )or fi a.te ai
6
de foamete.
6
2Fm.. $:1
9?8 '(tfel, du. cum am (.u( lui farao, -ume,eu a artat lui farao ce are
6
( fac.
6
@e. 41:2&
9@8 Iat, )or fi a.te
6
ai de mare belug + toat *ara Agi.tului.
6
@e. 41:4#
:A8 -u. ei )or )ei
6
a.te ai de foamete, aa c (e )a uita tot belugul ace(ta + *ara Agi.tului, i foametea
66
)a
to.i *ara.
6
@e. 41:&4.
66
@e. 4#:1"
:78 =oametea acea(ta care )a urma )a fi aa de mare c u (e )a mai cuoate belugul + *ar.
:98 C1t .ri)ete fa.tul c farao a )i(at )i(ul de dou ori +(eam c lucrul e(te 9otr1t
6
di .artea lui
-ume,eu i c -ume,eu (e )a grbi (5l aduc la +de.liire.
6
Eum. 2":194 I(a. 4%:10, 11
::8 'cum, farao ( aleag u om .rice.ut i +*ele.t i (5l .u + frutea *rii Agi.tului.
:;8 =arao ( .u .refec*i + *ar, ca ( ridice
6
o cicime di roadele Agi.tului + tim.ul celor a.te ai de
belug.
6
Pro). %:%, #, $
:<8 / (e (tr1g
6
toate bucatele di aceti ai bui care au ( )i4 ( (e fac, la +dem1a lui farao, grme,i de
gr1u, .ro)i,ii + cet*i i ( le .,ea(c.
6
@e. 41:4$
:=8 Bucatele ace(tea )or fi .ro)i,ia *rii .etru cei a.te ai de foamete care )or )ei + *ara Agi.tului, .etru ca
*ara ( u fie .r.dit
6
de foamete.7
6
@e. 4#:1&, 19
1nlarea lui !osif
:>8 Cu)itele
6
ace(tea au .lcut lui farao i tuturor (lu>itorilor lui.
6
P(. 10&:194 =a.. #:10
:?8 Di farao a ,i( (lu>itorilor (i: 6'm .utea oi oare ( g(im u om ca ace(ta, care
6
( aib + el -u9ul lui
-ume,euK7
6
Eum. 2#:1$4 Io) "2:$4 Pro). 2:%4 -a. 4:$, 1$4 -a. &:11, 144 -a. %:"
:@8 Di farao a ,i( lui Io(if: 6=iidc -ume,eu *i5a fcut cuo(cut toate ace(te lucruri, u e(te imei care ( fie
at1t de .rice.ut i at1t de +*ele.t ca tie.
;A8 Te .u
6
mai mare .e(te ca(a mea, i tot .o.orul meu )a a(culta de .orucile tale. Eumai (cauul meu de
domie m )a ridica mai .re(u( de tie.7
6
P(. 10&:21, 224 =a.. #:10
;78 =arao a ,i( lui Io(if: 6Gite, +*i dau
6
(t.1ire .e(te toat *ara Agi.tului.7
6
-a. %:"
;98 =arao i5a (co(
6
ielul di deget i l5a .u( + degetul lui Io(if4 l5a +mbrcat
66
cu 9aie de i (ub*ire i i5a .u(
B

u la* de aur la g1t.
6
A(t. ":104 A(t. $:2, $.
66
A(t. $:1&.
B
-a. &:#, 29
;:8 <5a (uit + carul care )eea du. al lui i (trigau
6
+aitea lui: 6F geuc9iC7 '(tfel i5a dat farao (t.1ire
.e(te toat *ara Agi.tului.
6
A(t. %:94 @e. 42:%4 @e. 4&:$, 2%4 =a.. #:10
;;8 Di a mai ,i( lui Io(if: 6Au (ut faraoC -ar fr tie imei u )a ridica m1a, ici .iciorul + toat *ara
Agi.tului.7
;<8 =arao a .u( lui Io(if umele: Lafat5Paeea9
#
i i5a dat de e)a(t .e '(at, fata lui Poti5=era, .reotul lui
J. Di Io(if a .orit ( cercete,e *ara Agi.tului.
#
/au: -e(co.eritor de taie
;=8 Io(if era + )1r(t de trei,eci de ai c1d (5a +f*iat
6
+aitea lui farao, +m.ratul Agi.tului, i a .lecat de la
farao i a (trbtut toat *ara Agi.tului.
6
1/am. 1%:214 1Fm.. 12:%, $4 -a. 1:19
;>8 F tim.ul celor a.te ai de rod, .m1tul a dat bucate di belug.
;?8 Io(if a (tr1( toate bucatele di aceti a.te ai de belug + *ara Agi.tului. ' fcut .ro)i,ii + cet*i, .u1d
+ fiecare cetate bucatele de .e c1m.ul dim.re>ur.
;@8 Io(if a (tr1( gr1u, ca i(i.ul
6
mrii, at1t de mult c au +cetat (5l mai m(oare, .etru c era fr m(ur.
6
@e. 22:1#4 Iud. #:124 1/am. 1":&4 P(. #$:2#
59
!osif strn(e "ucate %n 0(ipt
<A8 Faitea ailor de foamete i (5au (cut lui Io(if
6
doi fii, .e care i5a (cut '(at, fata lui Poti5=era, .reotul
lui J.
6
@e. 4%:204 @e. 4$:&
<78 Io(if a .u( +t1iului (cut umele ?aa(e
#
4 6cci7, a ,i( el, 6-ume,eu m5a fcut ( uit toate eca,urile
mele i toat ca(a tatlui meu.7
#
/au: Gitare
<98 Di celui de al doilea i5a .u( umele Afraim
#
4 6cci7, a ,i( el, 6-ume,eu m5a fcut
6
roditor + *ara +tri(trii
mele.7
#
/au: 0odire
6
@e. 49:22
<:8 Cei a.te ai de belug care au fo(t + *ara Agi.tului au trecut.
<;8 Di au +ce.ut
6
( )i cei a.te ai de foamete, aa cum
66
)e(ti(e Io(if. F toate *rile era foamete4 dar + toat
*ara Agi.tului era .1ie.
6
P(. 10&:1%4 =a.. #:11.
66
@e. 41:"0
<<8 C1d a flm1,it, + (f1rit, toat *ara Agi.tului, .o.orul a (trigat la farao (5i dea .1ie. =arao a (.u(
tuturor egi.teilor: 6-uce*i5) la Io(if i face*i ce ) )a (.ue el.7
<=8 =oametea b1tuia + toat *ara. Io(if a de(c9i( toate locurile cu .ro)i,ii i a )1dut
6
gr1u egi.teilor.
=oametea cretea di ce + ce mai mult + *ara Agi.tului.
6
@e. 42:%4 @e. 4#:14, 24
<>8 Di di toate *rile
6
)eea lumea + Agi.t ca ( cum.ere gr1u de la Io(if4 cci + toate *rile era foamete mare.
6
-eut. 9:2$
Capitolul 42
Fraii lui !osif
78 C1d a au,it Iaco)
6
c e(te gr1u + Agi.t, a ,i( fiilor (i: 6Petru ce (ta*i i ) uita*i uii la al*iiK7
6
=a.. #:12
98 Di a ,i(: 6Iat, aud c e(te gr1u + Agi.t4 cobor1*i5) i cum.ra*i5e gr1u de acolo, ca ( trim
6
i ( u
murim.7
6
@e. 4":$4 P(. 11$:1#4 I(a. "$:1
:8 Bece fra*i ai lui Io(if (5au cobor1t + Agi.t ca ( cum.ere gr1u.
;8 Iaco) 5a trimi( cu ei .e Beiami, fratele lui Io(if, de team (
6
u i (e +t1m.le )reo eorocire.
6
@e. 42:"$
<8 =iii lui I(rael au )eit ( cum.ere i ei gr1u, +m.reu cu cei ce )eeau .etru acelai lucru4 cci + Caaa
6

era foamete.
6
=a.. #:11
1ntia cltorie a fiilor lui !acov %n 0(ipt
=8 Io(if era mai mare + *ar4 el )idea gr1u la tot .o.orul di *ar
6
. =ra*ii lui Io(if au )eit i (5au arucat
66
cu
fa*a la .m1t +aitea lui.
6
@e. 41:41.
66
@e. "#:#
>8 Io(if, cum a ),ut .e fra*ii (i, i5a cuo(cut4 dar (5a fcut c le e(te (tri, le5a )orbit a(.ru i le5a ,i(: 6-e
ude )ei*iK7 Ai au r(.u(: 6!eim di *ara Caaa ca ( cum.rm meride.7
?8 Io(if a cuo(cut .e fra*ii (i, dar ei u l5au cuo(cut.
@8 Io(if i5a adu( amite
6
de )i(ele .e care le )i(a(e cu .ri)ire la ei i le5a ,i(: 6!oi (ute*i i(coade4 a*i )eit
umai ca ( cerceta*i locurile (labe ale *rii.7
6
@e. "#:&, 9
7A8 Ai i5au r(.u(: 6Eu, domul meu4 robii ti au )eit ( cum.ere 9ra.
778 Eoi to*i (utem fiii aceluiai om4 (utem oamei de treab, robii ti u (ut i(coade.7
798 Al le5a ,i(: 6Ba u4 a*i )eit ( cerceta*i locurile (labe ale *rii.7
7:8 Ai au r(.u(: 6Eoi, robii ti, (utem doi(.re,ece fra*i, fii ai aceluiai om, di *ara Caaa4 i iat, cel mai
t1r e(te a,i cu tatl o(tru, iar uul u mai e(te
6
+ )ia*.7
6
@e. "#:"04 Pl1g. &:#4 @e. 44:20
7;8 Io(if le5a ,i(: 6!5am (.u( c (ute*i i(coade.
7<8 Iat cum )e*i fi +cerca*i: Pe )ia*a
6
lui farao c u )e*i iei de aici .1 u )a )ei fratele )o(tru cel t1rC
60
6
1/am. 1:2%4 1/am. 1#:&&
7=8 Trimite*i .e uul di )oi ( aduc .e fratele )o(tru4 iar )oi, rm1e*i la o.real. Cu)itele )oa(tre )or fi .u(e
a(tfel la +cercare i )oi ti dac ade)rul e(te cu )oi (au u4 altfel, .e )ia*a lui farao c (ute*i ite i(coade.7
7>8 Di i5a arucat .e to*i, trei ,ile, + temi*.
7?8 ' treia ,i, Io(if le5a ,i(: 6=ace*i lucrul ace(ta i )e*i tri. Au
6
m tem de -ume,euC
6
<e). 2&:4"4 Eeem. &:1&
7@8 -ac (ute*i oamei de treab, ( rm1 uul di fra*ii )otri +c9i( + temi*a )oa(tr4 iar ceilal*i .leca*i
lua*i gr1u ca ( ) 9ri*i familiile
9A8 i aduce*i5mi
6
.e fratele )o(tru cel t1r, .etru ca )orbele )oa(tre ( fie .u(e a(tfel la +cercare i ( (c.a*i
de moarte.7 Di aa au fcut.
6
@e. 42:"44 @e. 4$:&4 @e. 44:2"
978 Ai au ,i( atuci uul ctre altul: 6-a4 am fo(t )io)a*i
6
fa* de fratele o(tru4 cci am ),ut eliitea
(ufletului lui c1d e ruga i u l5am a(cultatC Petru aceea
66
)ie .e(te oi eca,ul ace(ta.7
6
Io) "%:$, 94 J(ea ":1&.
66
Pro). 21:1"4 ?at. #:2
998 0ube a luat cu)1tul i le5a ,i(: 6Eu ) (.ueam
6
eu ( u face*i o a(tfel de elegiuire fa* de biatul
ace(taK -ar 5a*i a(cultat. 'cum iat c i (e cere
66
(ocoteal .etru (1gele lui.7
6
@e. "#:21.
66
@e. 9:&4 1Fm.. 2:"24 2Cro. 24:224 P(. 9:124 <uc. 11:&0, &1
9:8 Ai u tiau c Io(if +i +*elegea, cci )orbea cu ei .ritr5u tlmaci.
9;8 Io(if a .lecat la o .arte de la ei ca ( .l1g. F urm (5a +tor( i le5a )orbit4 a.oi a luat ditre ei .e /imeo
i a .u( (5l lege cu la*uri + fa*a lor.
1ntoarcerea frailor lui !osif
9<8 Io(if a .orucit ( li (e um.le (acii cu gr1u, ( .u argitul fiecruia + (acul lui i ( li (e dea meride
.etru drum. Di aa
6
(5a fcut.
6
?at. &:444 0om. 12:1#, 20, 21
9=8 Ai i5au +crcat gr1ul .e mgari i au .lecat.
9>8 Gul
6
di ei i5a de(c9i( (acul ca ( dea utre* mgarului + locul ude au ma( .e(te oa.te. ' ),ut argitul
la gura (acului
6
@e. 4":21
9?8 i a ,i( fra*ilor (i: 6'rgitul meu mi (5a dat +a.oi i iat5l + (acul meu.7 'tuci li (5a tiat iima4 i au ,i(
uul altuia tremur1d: 6Ce e5a fcut -ume,euK7
9@8 /5au +tor( la tatl lor, Iaco), + *ara Caaa, i i5au i(tori(it tot ce li (e +t1m.la(e. Ai au ,i(:
:A8 6Jmul acela, care e(te domul *rii, e5a )orbit
6
a(.ru i e5a luat dre.t i(coade.
6
@e. 42:#
:78 Eoi i5am (.u(: 6/utem oamei de treab, u (utem i(coade.
:98 /utem doi(.re,ece fra*i, fii ai tatlui o(tru4 uul u mai e(te, i cel mai t1r e(te a,i cu tatl o(tru + *ara
Caaa.7
::8 Di omul acela, care e(te domul *rii, e5a ,i(: 6Iat cum
6
)oi cuoate dac (ute*i oamei de treab. <(a*i
la mie .e uul di fra*ii )otri, lua*i meride .etru familiile )oa(tre, .leca*i
6
@e. 42:1&, 19, 20
:;8 i aduce*i5mi .e fratele )o(tru cel t1r. !oi ti a(tfel c u (ute*i i(coade, ci (ute*i oamei de treab4 a.oi
) )oi da +a.oi .e fratele )o(tru i )e*i .utea ( (trbate*i
6
*ara + )oie.7
6
@e. "4:10
:<8 C1d i5au golit (acii, iat c legtura
6
cu argitul fiecruia era + (acul lui. Ai i tatl lor au ),ut legturile
cu argitul i (5au temut.
6
@e. "4:21
:=8 Tatl lor, Iaco), le5a ,i(: 6!oi m li.(i*i
6
de co.ii: Io(if u mai e(te, /imeo u mai e(te i )oi*i ( lua*i i .e
Beiami. Toate ace(tea .e mie m lo)e(cC7
6
@e. 4":14
:>8 0ube a ,i( tatlui (u: 6/5mi omori .e am1doi fiii mei, dac u5*i )oi aduce +a.oi .e Beiami4 d5l +
m1a mea i *i5l )oi aduce +a.oi.7
:?8 Iaco) a ,i(: 6=iul meu u (e .oate cobor+ +m.reu cu )oi4 cci fratele
6
lui a murit, i el a rma( (igur4 dac
i (5ar +t1m.la )reo eorocire
66
+ cltoria .e care o face*i, cu durere +mi )e*i cobor+ .erii mei cei albi
B
+
<ocui*a mor*ilor.7
6
@e. 42:1"4 @e. "#:""4 @e. 44:2$.
66
@e. 42:404 @e. 44:29.
B
@e. "#:"&4 @e. 44:"1
61
Capitolul 43
A doua cltorie a fiilor lui !acov %n 0(ipt
78 =oametea b1tuia
6
greu + *ar.
6
@e. 41:&4, &#
98 C1d au i(.r)it de m1cat gr1ul .e care5l adu(e(er di Agi.t, Iaco) a ,i( fiilor (i: 6-uce*i5) iari i
cum.ra*i5e ce)a meride.7
:8 Iuda i5a r(.u(: 6Jmul acela e5a (.u( curat: 6/ u5mi mai )ede*i fa*a, dac fratele )o(tru
6
u )a fi cu )oi.7
6
@e. 42:204 @e. 44:2"
;8 -ac )rei deci ( trimi*i .e fratele o(tru cu oi, e )om cobor+ i5*i )om cum.ra meride.
<8 -ar dac u )rei (5l trimi*i, u e )om cobor+, cci omul acela e5a (.u(: 6/ u5mi mai )ede*i fa*a, dac
fratele )o(tru u )a fi cu )oiC7
=8 I(rael a ,i( atuci: 6Petru ce mi5a*i fcut u a(tfel de ru i a*i (.u( omului aceluia c mai a)e*i u frateK7
>8 Ai au r(.u(: 6Jmul acela e5a +trebat de(.re oi i familia oa(tr i a ,i(: 6?ai triete tatl )o(truK ?ai
a)e*i )reu frateK7 Di oi am r(.u( la +trebrile ace(tea. Puteam oi ( tim c are ( ,ic: 6'duce*i .e
fratele )o(tru7K7
?8 Iuda a ,i( tatlui (u, I(rael: 6Trimite co.ilul cu mie, ca ( e (culm i ( .lecm, i )om tri i u )om
muri, oi, tu i co.iii otri.
@8 0(.ud eu .etru el4 ai (5l ceri +a.oi di m1a mea. -ac
6
u5l )oi aduce +a.oi la tie i dac u5l )oi
.ue +aitea ta, )io)at ( fiu fa* de tie .etru totdeaua.
6
@e. 44:"24 =ili.. 1$:19
7A8 Cci dac 5am mai fi ,bo)it, de dou ori e5am fi +tor( .1 acum.7
778 I(rael, tatl lor
6
, le5a ,i(: 6=iidc trebuie, face*i aa. <ua*i5) + (aci ce)a di cele mai bue roade ale *rii,
ca ( duce*i
66
u dar omului aceluia, i aume: .u*i leac alitor i .u*i miere, mirodeii, (mir, fi(tic i
migdale.
6
@e. "2:204 Pro). 1$:1%.
66
@e. "#:2&4 Ier. $:22
798 <ua*i cu )oi argit +doit i duce*i +a.oi argitul .e
6
care )i5l .u(e(er la gura (acilor: .oate c a fo(t o
greeal.
6
@e. 42:2&, "&
7:8 <ua*i i .e fratele )o(tru, (cula*i5) i +toarce*i5) la omul acela.
7;8 -ume,eul cel 'tot.uteric ( ) fac ( c.ta*i trecere +aitea omului aceluia i ( la(e ( (e +toarc
+m.reu cu )oi .e cellalt frate al )o(tru i .e BeiamiC Iar eu, dac
6
trebuie ( fiu li.(it de co.iii mei, li.(it
( fiuC7
6
A(t. 4:1%
Venirea frailor lui !osif %n 0(ipt
7<8 'u luat darul4 au luat cu ei argit +doit, .recum i .e Beiami4 (5au (culat, (5au cobor1t + Agi.t i (5au
+f*iat +aitea lui Io(if.
7=8 Cum a ),ut Io(if .e Beiami cu ei, a ,i( ecoomului
6
(u: 6Bag .e oameii acetia + ca(, taie )ite i
gtete4 cci oameii acetia au ( m1ce cu mie la amia,.7
6
@e. 24:24 @e. "9:44 @e. 44:1
7>8 Jmul acela a fcut ce5i .oruci(e Io(if i a du( .e oameii aceia + ca(a lui Io(if.
7?8 Ai (5au temut c1d au ),ut c5i bag + ca(a lui Io(if i au ,i(: 6Ee bag +utru di .ricia argitului .u(
+ (acii otri data trecut4 )or ( (e .u(tea(c .e(te oi, ca ( e ia robi i ( .u m1a .e mgarii otri.7
7@8 /5au a.ro.iat de ecoomul ca(ei lui Io(if i au itrat + )orb cu el la ua ca(ei4
9A8 i au ,i(: 6-omule
6
, oi e5am mai cobor1t o dat aici, ca ( cum.rm meride.
6
@e. 42:", 10
978 '.oi, c1d am a>u(
6
la locul ude trebuia ( rm1em .e(te oa.te, e5am de(c9i( (acii4 i iat c argitul
fiecruia era la gura (acului (u, argitul o(tru, du. greutatea lui: i l5am adu( +a.oi cu oi.
6
@e. 42:2#, "&
998 'm adu( i alt argit, ca ( cum.rm meride. Eu tim cie a .u( argitul + (acii otri.7
9:8 Acoomul a r(.u(: 6=i*i .e .aceC Eu ) teme*i de imic. -ume,eul )o(tru, -ume,eul tatlui )o(tru, )5a
.u( .e a(cu( o comoar + (aci. 'rgitul )o(tru a trecut .ri m1iile mele.7 Di le5a adu( i .e /imeo.
9;8 Jmul ace(ta i5a bgat + ca(a lui Io(if4 le5a dat a.
6
de i5au (.lat .icioarele4 a dat i utre* mgarilor lor.
6
@e. 1$:44 @e. 24:"2
62
9<8 Ai i5au .regtit darul .1 la )eirea lui Io(if, la amia,4 cci afla(er c au ( m1ce la el.
9=8 C1d a a>u( Io(if aca(, i5au dat darul .e care i5l adu(e(er i (5au arucat cu fa*a la .m1t
6
+aitea lui.
6
@e. "#:#, 10
9>8 Al i5a +trebat de (tate4 i a ,i(: 6Btr1ul )o(tru tat, de care a*i )orbit
6
, e(te (to(K ?ai trieteK7
6
@e. 42:11, 1"
9?8 Ai au r(.u(: 60obul tu, tatl o(tru, e(te (to(4 triete +c.7 Di (5au .lecat
6
i (5au arucat cu fa*a la
.m1t.
6
@e. "#:#, 10
9@8 Io(if a ridicat oc9ii4 i, aruc1d o .ri)ire (.re fratele (u Beiami, fiul mamei
6
(ale, a ,i(: 6'ce(ta e(te
fratele )o(tru cel t1r de(.re care mi5a*i )orbit
66
K7 Di a adugat: 6-ume,eu ( aib mil de tie, fiuleC7
6
@e. "&:1#, 1$.
66
@e. 42:1"
:A8 Io(if a i(.r)it re.ede, cci i (e ru.ea iima
6
.etru fratele (u i (im*ea e)oia ( .l1g4 a itrat degrab
+tr5o odaie i a .l1(
66
acolo.
6
1Fm.. ":2%.
66
@e. 42:24
:78 -u. ce (5a (.lat .e fa*, a ieit di odaie4 i, (ilidu5(e ( (e (t.1ea(c, a ,i(: 6'duce*i
6
de m1careC7
6
@e. 4":2&
:98 'u adu( de m1care lui Io(if deo.arte, i fra*ilor lui deo.arte4 egi.teilor, care m1cau cu el, le5au adu(, de
a(emeea, m1care deo.arte4 cci egi.teii u .uteau ( m1ce cu e)reii, fiidc lucrul ace(ta .etru ei e(te
o ur1ciue
6
.
6
@e. 4%:"44 A2od. $:2%
::8 =ra*ii lui Io(if (5au ae,at la ma( + fa*a lui: de la +t1iul (cut, du. dre.tul lui de +t1i (cut, i .1 la
cel mai t1r, ae,a*i du. )1r(t4 i (e uitau uii la al*ii cu mirare.
:;8 Io(if a .u( ( le dea di bucatele care erau +aitea lui4 iar Beiami a c.tat de cici ori
6
mai mult dec1t
ceilal*i. Di au but i (5au +)e(elit +m.reu cu el.
6
@e. 4&:22
Capitolul 44
Spaima frailor lui !osif
78 Io(if a dat urmtoarea .oruc ecoomului ca(ei lui: 6Gm.le cu meride (acii oameilor ace(tora, c1t )or
.utea ( duc, i .ue argitul fiecruia la gura (acului (u.
98 / .ui i .a9arul meu, .a9arul de argit, la gura (acului celui mai t1r, +m.reu cu argitul cu)eit .etru
.re*ul gr1ului lui.7 Acoomul a fcut cum +i .oruci(e Io(if.
:8 -imiea*a, cum (5a cr.at de ,iu, au dat drumul oameilor ace(tora +m.reu cu mgarii lor.
;8 -ar abia iei(er di cetate i u (e de.rta(er deloc de ea, c1d Io(if a ,i( ecoomului (u: 6/coal5te,
alearg du. oameii aceia4 i, c1d +i )ei a>uge, ( le (.ui: 6Petru ce a*i r(.ltit biele cu ruK
<8 -e ce a*i furat .a9arul di care bea domul meu i de care (e (lu>ete .etru g9icitK 0u a*i fcut c )5a*i
.urtat a(tfel.7
=8 Acoomul i5a a>u( i le5a (.u( ace(te cu)ite.
>8 Ai i5au r(.u(: 6-omule, .etru ce )orbeti a(tfelK / ferea(c -ume,eu .e robii ti ( fi ()1rit o
a(emeea fa.tC
?8 Iat, oi *i5am adu( di *ara Caaaului argitul
6
.e care l5am g(it la gura (acilor otri4 cum am fi .utut (
furm argit (au aur di ca(a domului tuK
6
@e. 4":21
@8 / moar acela
6
ditre robii ti la care (e )a g(i .a9arul, i oi +ie ( fim robi ai domului o(truC7
6
@e. "1:"2
7A8 Al a ,i(: 6=ie du. cu)itele )oa(treC 'cela la care (e )a g(i .a9arul ( fie robul meu4 iar )oi )e*i fi
e)io)a*i.7
778 Fdat i5a cobor1t fiecare (acul la .m1t. =iecare i5a de(c9i( (acul.
798 Acoomul i5a (cotocit, +ce.1d cu cel mai + )1r(t i (f1rid cu cel mai t1r4 i .a9arul a fo(t g(it +
(acul lui Beiami.
7:8 Ai i5au ru.t
6
9aiele, i5a +crcat fiecare mgarul i (5au +tor( + cetate.
6
@e. "#:29, "44 Eum. 14:%4 2/am. 1:11
7;8 Iuda i fra*ii lui au a>u( la ca(a lui Io(if, .e c1d era el +c acolo, i (5au arucat
6
cu fa*a la .m1t +aitea
lui.
6
@e. "#:#
63
7<8 Io(if le5a ,i(: 6Ce fa.t a*i fcutK Eu ti*i c u om ca mie are .utere ( g9icea(cK7
7=8 Iuda a r(.u(: 6Ce ( mai (.uem domului o(truK Cum ( mai )orbimK Cum ( e mai +dre.t*imK
-ume,eu a dat .e fa* elegiuirea robilor ti. Iat5e robi
6
ai domului o(tru: oi i acela la care (5a g(it
.a9arul.7
6
@e. 44:9
7>8 -ar Io(if a ,i(: 6/ m
6
ferea(c -ume,eu ( fac aa ce)aC Jmul la care (5a g(it .a9arul )a fi robul meu4
dar )oi (ui*i5) +a.oi + .ace la tatl )o(tru.7
6
Pro). 1#:1&
!uda mi5locete pentru +eniamin
7?8 'tuci Iuda (5a a.ro.iat de Io(if i a ,i(: 6Te rog, domul meu, d )oie robului tu ( (.u o )orb
domului meu i ( u te m1ii
6
.e robul tuC Cci tu eti ca farao.
6
@e. 1$:"0, "24 A2od. "2:22
7@8 -omul meu a +trebat .e robii (i, ,ic1d: 6?ai triete tatl )o(tru i mai a)e*i )reu frateK7
9A8 Eoi am r(.u( domului meu: 6')em u tat btr1 i u frate t1r, co.il
6
fcut la btr1e*ea lui4 biatul
ace(ta a)ea u frate care a murit i care era de la aceeai mam4 el a rma( (igur, i tatl lui +l iubete.7
6
@e. "#:"
978 Tu ai (.u( robilor ti: 6'duce*i5l la mie
6
ca (5l )d cu oc9ii mei.7
6
@e. 42:1&, 20
998 Eoi am r(.u( domului meu: 6Biatul u .oate .r(i .e tatl (u4 dac5l )a .r(i, tatl (u are ( moar.7
9:8 Tu ai (.u( robilor ti: 6-ac
6
u (e )a cobor+ i fratele )o(tru +m.reu cu )oi, ( u5mi mai )ede*i fa*a.7
6
@e. 4":", &
9;8 C1d e5am (uit la tatl meu, robul tu, i5am (.u( cu)itele domului meu.
9<8 Tatl o(tru
6
a ,i(: 6-uce*i5) iari ( e cum.ra*i ce)a meride.7
6
@e. 4":2
9=8 Eoi am r(.u(: 6Eu .utem ( e ducem4 dar dac fratele o(tru cel t1r )a fi cu oi, e )om duce4 cci u
.utem )edea fa*a omului aceluia dec1t dac fratele o(tru cel t1r )a fi cu oi.7
9>8 0obul tu, tatl o(tru, e5a ,i(: 6!oi ti*i c e)a(ta mea
6
mi5a (cut doi fii.
6
@e. 4%:19
9?8 Gul a ieit de la mie i cred c a fo(t (f1iat egreit
6
de fiare, cci u l5am mai ),ut .1 a(t,i.
6
@e. "#:""
9@8 -ac5mi mai lua*i i .e ace(ta
6
i i (e )a +t1m.la )reo eorocire, cu durere +mi )e*i cobor+ btr1e*ile +
<ocui*a mor*ilor.7
6
@e. 42:"%, "$
:A8 'cum, dac m )oi +toarce la robul tu, tatl meu, fr ( a)em cu oi biatul de (ufletul cruia e(te
ede,li.it
6
(ufletul lui,
6
1/am. 1$:1
:78 el are ( moar c1d )a )edea c biatul u e(te4 i robii ti )or cobor+ cu durere + <ocui*a mor*ilor
btr1e*ile robului tu, tatl o(tru.
:98 Cci robul tu (5a .u( c9e,a .etru co.il i a ,i( tatlui meu: 6-ac
6
u5l )oi aduce +a.oi la tie, )io)at (
fiu .etru totdeaua fa* de tatl meu.7
6
@e. 4":9
::8 Fgduie
6
, dar, te rog, robului tu ( rm1 + locul biatului, ca rob al domului meu4 iar biatul ( (e (uie
+a.oi cu fra*ii (i.
6
A2od. "2:"2
:;8 Cum m )oi .utea (ui eu la tatl meu, dac biatul u e(te cu mieK '9C ( u )d m19irea tatlui meuC7
Capitolul 45
!osif se face cunoscut frailor si
78 Io(if u (5a mai .utut (t.1i +aitea tuturor celor ce5l +co>urau. Di a (trigat: 6/coate*i afar .e toat
lumea.7 Di 5a mai rma( imei cu Io(if, c1d (5a fcut cuo(cut fra*ilor (i.
98 ' i,bucit +tr5u .l1( aa de tare c l5au au,it egi.teii i ca(a lui farao.
:8 Io(if a ,i( fra*ilor (i: 6Au
6
(ut Io(ifC ?ai triete tatl meuK7 -ar fra*ii lui u i5au .utut r(.ude, aa de
+cremei*i rm(e(er +aitea lui.
6
=a.. #:1"
64
;8 Io(if a ,i( fra*ilor (i: 6'.ro.ia*i5) de mie.7 Di ei (5au a.ro.iat. Al a ,i(: 6Au (ut fratele )o(tru Io(if, .e
care
6
l5a*i )1dut ca ( fie du( + Agi.t.
6
@e. "#:2$
<8 'cum, u ) +tri(ta*i
6
i u fi*i m19i*i c m5a*i )1dut ca ( fiu adu( aici, cci ca ( ) (ca. )ia*a m5a trimi(
-ume,eu
66
+aitea )oa(tr.
6
I(a. 40:24 2Cor. 2:#.
66
@e. &0:204 P(. 10&:1%, 1#4 2/am. 1%:10, 114 =a.. 4:2#, 2$
=8 Iat (ut doi ai de c1d b1tuie foametea + *ar4 i +c cici ai u )a fi ici artur, ici (eceri.
>8 -ume,eu m5a trimi( +aitea )oa(tr ca ( ) rm1 (m1*a )ie + *ar i ca ( ) .(tre,e )ia*a .ritr5o
mare i,b)ire.
?8 'a c u )oi m5a*i trimi( aici, ci -ume,eu4 Al m5a fcut ca u tat
6
al lui farao, (t.1 .e(te toat ca(a lui
i c1rmuitorul +tregii *ri a Agi.tului.
6
@e. 41:4"4 Iud. 1#:104 Io) 29:1%
@8 @rbi*i5) de ) (ui*i la tatl meu i (.ue*i5i: 6'a a )orbit fiul tu Io(if: 6-ume,eu m5a .u( dom .e(te tot
Agi.tul4 coboar5te la mie i u ,bo)iC
7A8 !ei locui
6
+ *iutul @o(e i )ei fi l1g mie tu, fiii ti i fiii fiilor ti, oile tale i boii ti i tot ce e(te al tu.
6
@e. 4#:1
778 'colo te )oi 9ri, cci )or mai fi +c cici ai de foamete4 i a(tfel u )ei .ieri tu, ca(a ta i tot ce e(te al
tu.
798 !oi )ede*i cu oc9ii )otri, i fratele meu Beiami )ede cu oc9ii lui c eu +(umi ) )orbe(c
6
.
6
@e. 42:2"
7:8 I(tori(i*i tatlui meu toat (la)a .e care o am + Agi.t i tot ce a*i ),ut4 i aduce*i
6
aici c1t mai cur1d .e
tatl meu.7
6
=a.. #:14
7;8 Al (5a arucat .e g1tul fratelui (u Beiami i a .l1(4 i Beiami a .l1( i el .e g1tul lui.
7<8 ' +mbr*iat, de a(emeea, .e to*i fra*ii lui, .l1g1d. -u. aceea, fra*ii lui au (tat de )orb cu el.
1ntoarcerea fiilor lui !acov la tatl lor
7=8 /5a r(.1dit )e(tea + ca(a lui farao c au )eit fra*ii lui Io(if4 lucrul ace(ta a .lcut lui farao i (lu>itorilor
lui.
7>8 =arao a ,i( lui Io(if: 6/.ue fra*ilor ti: 6Iat ce ( face*i: Fcrca*i5) dobitoacele i .leca*i + *ara
Caaaului4
7?8 lua*i .e tatl )o(tru i familiile )oa(tre i )ei*i la mie. Au ) )oi da ce e(te mai bu + *ara Agi.tului i )e*i
m1ca gr(imea
6
*rii.
6
@e. 2#:2$4 Eum. 1$:12, 29
7@8 'i .oruc ( le (.ui: 6'a ( face*iC <ua*i5) di *ara Agi.tului care .etru .rucii )otri i .etru e)e(tele
)oa(tre4 aduce*i .e tatl )o(tru i )ei*i.
9A8 / u ) .ar ru de ceea ce )e*i l(a4 cci tot ce e(te mai bu + *ara Agi.tului )a fi .etru )oi.7
978 =iii lui I(rael au fcut aa. Io(if le5a dat care, du. .oruca lui farao4 le5a dat i meride .etru drum.
998 <e5a dat la to*i 9aie de (c9imb, iar lui Beiami i5a dat trei (ute de (icli de argit i cici 9aie de (c9imb
6
.
6
@e. 4":"4
9:8 Tatlui (u i5a trimi( ,ece mgari +crca*i cu ce era mai bu + Agi.t i ,ece mgri*e +crcate cu gr1u,
.1ie i meride, .etru ca ( aib .e drum.
9;8 '.oi a dat drumul fra*ilor (i, care au .lecat4 i le5a ,i(: 6/ u ) certa*i .e drum.7
9<8 Ai au ieit di Agi.t i au a>u( + *ara Caaaului, la tatl lor, Iaco).
9=8 Di i5au (.u(: 6Io(if tot mai triete i c9iar el c1rmuiete toat *ara Agi.tului.7 -ar iima
6
lui Iaco) a rma(
rece, .etru c u5i credea.
6
Io) 29:244 P(. 12%:14 <uc. 24:11, 41
9>8 C1d i5au i(tori(it +( tot ce le (.u(e(e Io(if i a ),ut carele .e care le trimi(e(e Io(if ca (5l duc, du9ul
tatlui lor, Iaco), (5a +)iorat.
9?8 Di I(rael a ,i(: 6-e(tulC =iul meu Io(if tot mai trieteC !reau ( m duc (5l )d +aite de moarte.7
Capitolul 46
Sosirea i ae'area familiei lui !acov %n 0(ipt
78 I(rael a .lecat cu tot ce a)ea. ' a>u( la Beer5Deba
6
i a adu( >ertfe -ume,eului
66
tatlui (u, I(aac.
65
6
@e. 21:"1, ""4 @e. 2$:10.
66
@e. 2%:24, 2&4 @e. 2$:1"4 @e. "1:42
98 -ume,eu a )orbit lui I(rael +tr5o )edeie
6
, oa.tea, i a ,i(: 6Iaco)eC Iaco)eC7 I(rael a r(.u(: 6Iat5mC7
6
@e. 1&:14 Io) "":14, 1&
:8 Di -ume,eu a ,i(: 6Au (ut -ume,eu, -ume,eul
6
tatlui tu. Eu te teme ( te cobori + Agi.t, cci acolo
te )oi face
66
( a>ugi u eam mare.
6
@e. 2$:1".
66
@e. 12:24 -eut. 2%:&
;8 Au +(umi
6
? )oi cobor+ cu tie + Agi.t i Au +(umi te )oi (coate
66
iari de acolo4 iar Io(if
B
+*i )a +c9ide
oc9ii.7
6
@e. 2$:1&4 @e. 4$:21.
66
@e. 1&:1%4 @e. &0:1", 24, 2&4 A2od. ":$.
B
@e. &0:1
<8 Iaco)
6
a .r(it Beer5Deba4 i fiii lui I(rael au .u( .e tatl lor, Iaco), cu co.ilaii i e)e(tele lor, + carele
66
.e
care le trimi(e(e farao ca (5l duc.
6
=a.. #:1&.
66
@e. 4&:19, 21
=8 Di5au luat i turmele i a)erile .e care le agoi(i(er + *ara Caaaului. Di Iaco) (5a du( + Agi.t
6
cu toat
familia lui.
6
-eut. 2%:&4 Io(. 24:44 P(. 10&:2"4 I(a. &2:4
>8 ' luat cu el + Agi.t .e fiii lui i .e fiii fiilor lui, .e fiicele lui i .e fiicele fiilor lui i .e toat familia lui.
Copiii lui !srael
?8 Iat
6
umele fiilor lui I(rael, care au )eit + Agi.t.
Iaco) i fiii lui.
Ft1iul (cut al lui Iaco): 0ube
66
.
6
A2od. 1:14 A2od. %:14.
66
Eum. 2%:&4 1Cro. &:1
@8 =iii lui 0ube: Ao9, Palu, He*ro i Carmi.
7A8 =iii
6
lui /imeo: Iemuel, Iami, J9ad, Iac9i i Lo9ar4 i /aul, fiu ditr5o femeie caaait.
6
A2od. %:1&4 1Cro. 4:24
778 =iii lui <e)i
6
: @9ero, C9e9at i ?erari.
6
1Cro. %:1, 1%
798 =iii lui Iuda
6
: Ar, Ja, Dela, Pere* i Bara94 dar Ar
66
i Ja au murit + *ara Caaaului. =iii lui Pere*
B
au
fo(t: He*ro i Hamul.
6
1Cro. 2:"4 1Cro. 4:21.
66
@e. "$:", #, 10.
B
@e. "$:294 1Cro. 2:&
7:8 =iii lui
6
I(a9ar: Tola, Pu)a, Io) i Dimro.
6
1Cro. #:1
7;8 =iii lui Babulo: /ered, Alo i Ia9leel.
7<8 'cetia (ut fiii .e care i5a (cut lui Iaco), <ea, + Pada5'ram, +m.reu cu fiica, (a -ia. =iii i fiicele lui
alctuiau + totul trei,eci i trei de ii.
7=8 =iii lui @ad: Lifio
6
, Haggi, Dui, A*bo, Ari, 'rodi i 'reeli.
6
Eum. 2%:1&, etc.
7>8 =iii lui 'er
6
: Ima, I)a, I)i i Beria4 i /era9, (ora lor. Di fiii lui Beria: Heber i ?alc9iel.
6
1Cro. #:"0
7?8 'cetia (ut fiii Bil.ei
6
, .e care o ddu(e
66
<aba fetei (ale <ea4 .e acetia i5a (cut ea lui Iaco). F totul
ai(.re,ece ii.
6
@e. "0:10.
66
@e. 29:24
7@8 =iii 0a9elei, e)a(ta
6
lui Iaco): Io(if i Beiami.
6
@e. 44:2#
9A8 <ui Io(if
6
i (5au (cut, + *ara Agi.tului: ?aa(e i Afraim, .e care i i5a (cut '(at, fata lui Poti5=era,
.reotul lui J. 3
6
@e. 41:&0
978 =iii
6
lui Beiami: Bela, Bec9er, 'bel, @9era, Eaama, A9i
66
, 0o, ?u.im
B
, Hu.im i 'rd.
6
1Cro. #:%4 1Cro. $:1.
66
Eum. 2%:"$.
B
Eum. 2%:"9
998 'cetia (ut fiii 0a9elei, .e care i5a (cut lui Iaco). F totul .ai(.re,ece ii.
9:8 =iul
6
lui -a: Huim.
6
1Cro. #:12
9;8 =iii
6
lui Eeftali: Ia9*eel, @ui, Ie*er i Dilem.
6
1Cro. #:1"
9<8 'cetia
6
(ut fiii Bil9ei, .e care
66
o ddu(e <aba fetei (ale 0a9ela4 i .e acetia i5a (cut ea lui Iaco). F
totul a.te ii.
6
@e. "0:&, #.
66
@e. 29:29
66
9=8 /ufletele
6
care au )eit cu Iaco) + Agi.t i care iei(er di el, erau + totul ai,eci i a(e, fr ( umrm
e)e(tele fiilor lui Iaco).
6
A2od. 1:&
9>8 Di Io(if a)ea doi fii, care i (e (cu(er + Agi.t. 3 Toate (ufletele
6
di familia lui Iaco), care au )eit +
Agi.t, erau + umr de a.te,eci.
6
-eut. 10:224 =a.. #:14
Primirea lui !acov de ctre !osif
9?8 Iaco) a trimi( .e Iuda +aite la Io(if ca (5i dea de tire (5i ia( +aite + @o(e
6
.
6
@e. "1:21
9@8 Di au )eit + *iutul
6
@o(e. Io(if i5a .regtit carul i (5a (uit ca ( (e duc + @o(e, + +t1m.iarea tatlui
(u, I(rael. Cum l5a ),ut, (5a arucat
66
.e g1tul lui i a .l1( mult )reme .e g1tul lui.
6
@e. 4#:1.
66
@e. 4&:14
:A8 I(rael a ,i( lui Io(if: 6'cum
6
.ot ( mor, fiidc *i5am ),ut fa*a, i tu tot mai trieti.7
6
<uc. 2:29, "0
:78 Io(if a ,i( fra*ilor (i i familiei tatlui (u: 6? duc
6
( +tii*e, .e farao i (5i (.u: 6=ra*ii mei i familia
tatlui meu, care erau + *ara Caaa, au )eit la mie.
6
@e. 4#:1
:98 Jameii acetia (ut .(tori, cci cre(c )ite4 ei i5au adu( oile i boii i tot ce e(te al lor.7
::8 Di, c1d ) )a c9ema farao i ) )a +treba: 6Cu ce ) +deletici*i
6
K7,
6
@e. 4#:2, "
:;8 )oi ( r(.ude*i: 60obii
6
ti au cre(cut )ite, di tiere*ea
66
oa(tr .1 acum, at1t oi, c1t i .ri*ii otri.7
F felul ace(ta )e*i locui + *iutul @o(e, cci to*i .(torii (ut o ur1ciue
B
.etru egi.tei.7
6
@e. 4%:"2.
66
@e. "0:"&4 @e. "4:&4 @e. "#:12.
B
@e. 4":"24 A2od. $:2%
Capitolul 47
6osen 4 !acov %naintea lui Faraon
78 Io(if (5a du(
6
( +tii*e,e .e farao i i5a (.u(: 6=ra*ii mei i tatl meu au (o(it di *ara Caaa, cu oile i
boii i cu tot a)utul lor4 i (ut + *iutul @o(e
66
.7
6
@e. 4%:"1.
66
@e. 4&:104 @e. 4%:2$
98 ' luat .e cici di fra*ii lui i i5a adu( +aitea
6
lui farao.
6
=a.. #:1"
:8 =arao a +trebat .e fra*ii lui Io(if: 6Cu ce
6
) +deletici*iK7 Ai au r(.u( lui farao: 60obii
66
ti (ut .(tori,
cum erau i .ri*ii otri.7
6
@e. 4%:"".
66
@e. 4%:"4
;8 Di au mai ,i( lui farao: 6Eoi am )eit ca ( locuim
6
o )reme aici + *ar, .etru c u mai e(te .ue .etru
oile robilor ti i e(te o mare foamete
66
+ *ara Caaaului4 +gduie, dar, robilor ti ( locuia(c + *iutul
B

@o(e.7
6
@e. 1&:1"4 -eut. 2%:&.
66
@e. 4":14 =a.. #:11.
B
@e. 4%:"4
<8 =arao a ,i( lui Io(if: 6Tatl tu i fra*ii ti au )eit la tie.
=8 Lara Agi.tului
6
e(te de(c9i( +aitea ta4 aa, .e tatl tu i .e fra*ii ti + cea mai bu .arte a *rii. /
locuia(c + *iutul
66
@o(e4 i dac g(eti .ritre ei oamei de(toiici, .ue5i + frutea turmelor mele.7
6
@e. 20:1&.
66
@e. 4#:4
>8 Io(if a adu( .e tatl (u, Iaco), i l5a +f*iat +aitea lui farao. Di Iaco) a biecu)1tat .e farao.
?8 =arao a +trebat .e Iaco): 6Care e(te umrul ,ilelor ailor )ie*ii taleK7
@8 Iaco) a r(.u( lui farao: 6Bilele
6
ailor cltoriei mele (ut o (ut trei,eci de ai. Bilele ailor )ie*ii mele au
fo(t .u*ie
66
la umr i rele i 5au
B
ati( ,ilele ailor )ie*ii .ri*ilor mei, + tim.ul cltoriei lor.7
6
P(. "9:124 A)r. 11:9, 1".
66
Io) 14:1.
B
@e. 2&:#4 @e. "&:2$
7A8 Iaco) a biecu)1tat
6
iari .e farao i a .lecat diaitea lui farao.
6
@e. 4#:#
778 Io(if a ae,at .e tatl (u i .e fra*ii (i i le5a dat o moie + *ara Agi.tului, + cea mai bu .arte a *rii, +
*iutul lui 0am(e(
6
, cum
66
.oruci(e farao.
6
A2od. 1:114 A2od. 12:"#.
66
@e. 4#:%
798 Io(if a 9rit cu .1ie .e tatl (u, .e fra*ii (i i .e toat familia tatlui (u, du. umrul co.iilor.
67
Scumpetea %n 0(ipt
7:8 Eu mai era .1ie + toat *ara, cci foametea era foarte mare4 *ara Agi.tului
6
i *ara Caaaului t1>eau di
.ricia foametei.
6
@e. 41:"04 =a.. #:11
7;8 Io(if
6
a (tr1( tot argitul care (e g(ea + *ara Agi.tului i + *ara Caaaului, + (c9imbul gr1ului .e care5l
cum.rau oameii, i a(tfel a fcut ca tot argitul ace(ta ( itre + ca(a lui farao.
6
@e. 41:&%
7<8 C1d (5a (f1rit argitul di *ara Agi.tului i di *ara Caaaului, to*i egi.teii au )eit la Io(if i au ,i(: 6-5
e .1ieC Petru ce
6
( murim + fa*a taK Cci argit u mai a)em.7
6
@e. 4#:19
7=8 Io(if a ,i(: 6-a*i )itele )oa(tre i ) )oi da .1ie + (c9imbul )itelor )oa(tre, dac u mai a)e*i argit.7
7>8 Di5au adu( )itele la Io(if, i Io(if le5a dat .1ie + (c9imbul cailor, + (c9imbul turmelor de oi i de boi i +
(c9imbul mgarilor. <e5a dat a(tfel .1ie + aul acela + (c9imbul tuturor turmelor lor.
7?8 -u. ce a trecut aul acela, au )eit la Io(if + aul urmtor i i5au ,i(: 6Eu .utem ( a(cudem domului
o(tru fa.tul c argitul (5a (f1rit, i turmele de )ite au trecut + (t.1irea domului o(tru4 u mai rm1
+aitea domului o(tru dec1t tru.urile i .m1turile oa(tre.
7@8 Petru ce ( murim (ub oc9ii ti, oi i .m1turile oa(treK Cum.r5e, +m.reu cu .m1turile oa(tre,
+ (c9imbul .1iii i )om fi ai domului o(tru, oi i .m1turile oa(tre. -5e (m1* ( (emm, ca (
trim i ( u murim i ( u e rm1 .m1turile .u(tii.7
9A8 Io(if a cum.rat .etru farao toate .m1turile Agi.tului4 cci egi.teii i5au )1dut fiecare ogorul, .etru
c +i (ilea foametea. Di *ara a a>u( + (t.1irea lui farao.
978 C1t de(.re .o.or, l5a mutat + cet*i, de la o margie a 9otarelor Agi.tului .1 la cealalt.
998 Eumai
6
.m1turile .reo*ilor u le5a cum.rat, .etru c era o lege a lui farao, dat + folo(ul .reo*ilor, care
triau di )eitul .e care li5l ddea farao: de aceea ei u i5au )1dut .m1turile.
6
A,ra #:24
9:8 Io(if a ,i( .o.orului: 6!5am cum.rat a,i cu .m1turile )oa(tre, .etru farao4 iat, ) dau (m1* ca (
.ute*i (ema .m1tul.
9;8 <a )remea roadelor, )e*i da a cicea .arte lui farao4 iar celelalte .atru .r*i ) )or rm1e )ou, ca (
(ema*i ogoarele i ( ) 9ri*i +m.reu cu co.iii )otri i cu cei ce (ut + ca(ele )oa(tre.7
9<8 Ai au ,i(: 6Tu e5ai (c.at )ia*aC / c.tm
6
trecere +aitea domului o(tru i )om fi robi ai lui farao.7
6
@e. "":1&
9=8 Io(if a fcut di acea(ta o lege, care a rma( + .icioare .1 + ,iua de a,i, i du. care, a cicea .arte di
)eitul .m1turilor Agi.tului e(te a lui farao4 umai
6
.m1turile .reo*ilor u (ut ale lui farao.
6
@e. 4#:22
Sfritul lui !acov se apropie
9>8 I(rael a locuit
6
+ *ara Agi.tului, + *iutul @o(e. Ai (5au +(trit, au cre(cut
66
i (5au +mul*it foarte mult.
6
@e. 4#:11.
66
@e. 4%:"
9?8 Iaco) a trit a.te(.re,ece ai + *ara Agi.tului4 i ,ilele ailor )ie*ii lui Iaco) au fo(t de o (ut .atru,eci i
a.te de ai.
9@8 C1d (5a a.ro.iat
6
I(rael de cli.a mor*ii, a c9emat .e fiul (u Io(if i i5a ,i(: 6-ac am c.tat trecere
+aitea ta, .ue
66
, rogu5te, m1a (ub coa.(a mea i .oart5te
B
cu butate i credicioie fa* de mie: ( u m
+gro.i
BB
+ Agi.t.
6
-eut. "1:144 1Fm.. 2:1.
66
@e. 24:2.
B
@e. 24:49.
BB
@e. &0:2&
:A8 Ci c1d m )oi
6
culca l1g .ri*ii mei, ( m (co*i afar di Agi.t i ( m +gro.i
66
+ morm1tul lor.7
Io(if a r(.u(: 6!oi face du. cu)1tul tu.7
6
2/am. 19:"#.
66
@e. 49:294 @e. &0:&, 1"
:78 Iaco) a ,i(: 6Iur5mi.7 i Io(if i5a >urat. '.oi I(rael
6
(5a .lecat cu fa*a .e c.t1iul .atului.
6
@e. 4$:24 1Fm.. 1:4#4 A)r. 11:21
Capitolul 48
!acov %nfia' pe fiii lui !osif
78 -u. aceea, au )eit i au (.u( lui Io(if: 6Tatl tu e(te bola).7 Di Io(if a luat cu el .e cei doi fii ai (i,
?aa(e i Afraim.
68
98 'u dat de tire lui Iaco) i i5au (.u(: 6Iat c fiul tu Io(if )ie la tie.7 Di I(rael i5a aduat .uterile i (5a
ae,at .e .at.
:8 Iaco) a ,i( lui Io(if: 6-ume,eul cel 'tot.uteric mi /5a artat la <u,
6
, + *ara Caaa, i m5a biecu)1tat.
6
@e. 2$:1", 194 @e. "&:%, 9, etc.
;8 Al mi5a ,i(: 6Te )oi face ( creti, te )oi +mul*i i )oi face di tie o ceat de .o.oare4 )oi da *ara acea(ta
(emi*ei tale du. tie, ca (5o (t.1ea(c .etru totdeaua
6
.7
6
@e. 1#:$
<8 'cum, cei doi fii, care *i (5au (cut + *ara Agi.tului, +aite de )eirea mea la tie + Agi.t, )or fi ai mei
6
4
Afraim i ?aa(e )or fi ai mei, ca i 0ube i /imeo.
6
@e. 41:&04 @e. 4%:204 Io(. 1":#4 Io(. 14:4
=8 -ar co.iii .e care i5ai (cut du. ei )or fi ai ti4 ei )or .urta umele fra*ilor lor + .artea lor de moteire.
>8 <a +toarcerea mea di Pada, 0a9ela
6
a murit .e drum l1g mie, + *ara Caaa, la o de.rtare buicic de
Afrata4 i am +gro.at5o acolo, .e drumul care duce la Afrata, (au Betleem.7
6
@e. "&:9, 1%, 19
+inecuvntarea celor doi fii ai lui !osif
?8 I(rael (5a uitat la fiii lui Io(if i a ,i(: 6Cie (ut acetiaK7
@8 Io(if a r(.u( tatlui (u: 6/ut
6
fiii mei, .e care mi i5a dat -ume,eu aici.7 I(rael a ,i(: 6'.ro.ie5i, te rog,
de mie ca (5i biecu)1te,
66
.7
6
@e. "":&.
66
@e. 2#:4
7A8 Jc9ii
6
lui I(rael erau +greuia*i de btr1e*e, aa c u mai .utea ( )ad. Io(if i5a a.ro.iat de el4 i I(rael i5a
(rutat
66
i i5a +mbr*iat.
6
@e. 2#:1.
66
@e. 2#:2#
778 I(rael a ,i( lui Io(if: 6Eu credeam
6
c am (5*i mai )d fa*a, i iat c -ume,eu m5a fcut (5*i )d i
(m1*a.7
6
@e. 4&:2%
798 Io(if i5a dat la o .arte de l1g geuc9ii tatlui (u i (5a arucat cu fa*a la .m1t +aitea lui.
7:8 '.oi Io(if i5a luat .e am1doi, .e Afraim cu m1a drea.t, la (t1ga lui I(rael, i .e ?aa(e cu m1a (t1g,
la drea.ta lui I(rael, i i5a adu( a.roa.e de el.
7;8 I(rael i5a +ti( m1a drea.t i a .u(5o .e ca.ul lui Afraim, care era cel mai t1r, iar m1a (t1g a .u(5o
.e ca.ul lui ?aa(e4 +adi( i5a +cruciat
6
m1iile a(tfel, cci ?aa(e era cel dit1i (cut.
6
@e. 4$:19
7<8 ' biecu)1tat
6
.e Io(if i a ,i(: 6-ume,eul +aitea
66
cruia au umblat .ri*ii mei, ')raam i I(aac,
-ume,eul care m5a clu,it de c1d m5am (cut .1 + ,iua acea(ta,
6
A)r. 11:21.
66
@e. 1#:14 @e. 24:40
7=8 Fgerul
6
care m5a i,b)it de orice ru, ( biecu)1te,e .e co.iii acetiaC Ai ( .oarte umele
66
meu i
umele .ri*ilor mei, ')raam i I(aac, i ( (e +mul*ea(c foarte mult + mi>locul *riiC7
6
@e. 2$:1&4 @e. "1:11, 1", 244 P(. "4:224 P(. 121:#.
66
'mo( 9:124 =a.. 1&:1#
7>8 <ui Io(if u i5a )eit bie c1d a ),ut c tatl (u +i .ue
6
m1a drea.t .e ca.ul lui Afraim4 de aceea a
a.ucat m1a tatlui (u, ca (5o ia de .e ca.ul lui Afraim i (5o +dre.te .e al lui ?aa(e.
6
@e. 4$:14
7?8 Di Io(if a ,i( tatlui (u: 6Eu aa, tat, cci acela e(te cel +t1i (cut4 .ue5*i m1a drea.t .e ca.ul lui.7
7@8 Tatl (u 5a )rut, ci a ,i(: 6Dtiu
6
, fiule, tiu4 i el )a a>uge u .o.or, i el )a fi mare4 dar fratele lui cel mai
mic
66
)a fi mai mare dec1t el4 i (m1*a lui )a a>uge o ceat de eamuri.7
6
@e. 4$:14.
66
Eum. 1:"", "&4 Eum. 2:19, 214 -eut. "":1#4 '.oc. #:%, $
9A8 Al i5a biecu)1tat + ,iua aceea i a ,i(: 6Eumele tu +l )or +trebui*a i(raeli*ii c1d )or biecu)1ta
6
,
,ic1d: 6-ume,eu ( /e .oarte cu tie cum /5a .urtat cu Afraim i cu ?aa(eC7 Di a .u( a(tfel .e Afraim
+aitea lui ?aa(e.
6
0ut 4:11, 12
978 I(rael a ,i( lui Io(if: 6Iat c + cur1d am ( morC -ar -ume,eu
6
)a fi cu )oi i ) )a aduce +a.oi + *ara
.ri*ilor )otri.
6
@e. 4%:44 @e. &0:24
998 F*i
6
dau mai mult dec1t fra*ilor ti, o .arte .e care am luat5o di m1a amori*ilor
66
cu (abia mea i cu arcul
meu.7
6
Io(. 24:"24 1Cro. &:24 Ioa 4:&.
66
@e. 1&:1%4 @e. "4:2$4 Io(. 1#:14, etc.
69
Capitolul 49
+inecuvntarea dat de !acov fiilor si
78 Iaco) a c9emat .e fiii (i i a ,i(: 6/tr1ge*i5) i ) )oi )e(ti
6
ce )i (e )a +t1m.la + )remurile
66
care )or
)ei.
6
-eut. "":14 'mo( ":#.
66
-eut. 4:"04 Eum. 24:144 I(a. 2:24 I(a. "9:%4 Ier. 2":204 -a. 2:2$, 294 =a.. 2:1#4 A)r. 1:2
98 /tr1ge*i5) i a(culta*i, fii ai lui Iaco)C
'(culta*i
6
.e tatl )o(tru, I(raelC
6
P(. "4:11
:8 0ube, tu, +t1iul
6
meu (cut,
.uterea mea i .1rga
66
triei mele,
+t1iul + )redicie i +t1iul + .utere,
6
@e. 29:"2.
66
-eut. 21:1#4 P(. #$:&1
;8 )alic ca a.ele 3 tu u )ei mai a)ea +t1ietatea
6
C
Cci te5ai (uit
66
+ .atul tatlui tu,
mi5ai (.urcat .atul, (uidu5te + el.
6
1Cro. &:1.
66
@e. "&:224 -eut. 2#:204 1Cro. &:1
<8 /imeo
6
i <e)i (ut fra*i
66
4
(biile lor (ut ite uelte
B
de (ilicie.
6
@e. 29:"", "4.
66
Pro). 1$:9.
B
@e. "4:2&
=8 Eu )reau
6
( itre (ufletul meu la (faturile lor,
u )reau ( (e uea(c du9ul
66
meu cu aduarea
B
lorC Cci, + m1ia
BB
lor, au uci( oamei,
i, + rutatea lor, au tiat )iele taurilor.
6
Pro). 1:1&, 1%.
66
P(. 2%:94 Afe(. &:11.
B
P(. 1%:94 P(. "0:124 P(. &#:$.
BB
@e. "4:2%
>8 Ble(temat ( fie m1ia lor, .etru c a fo(t .rea turbat,
i furia lor, cci a fo(t .rea (lbaticC
Fi )oi +m.r*i
6
+ Iaco)
i5i )oi ri(i.i + I(rael.
6
Io(. 19:14 Io(. 21:&, %, #4 1Cro. 4:24, "9
?8 Iudo
6
, tu )ei .rimi laudele fra*ilor ti4
m1a
66
ta )a a.uca de ceaf .e )r>maii ti.
=iii tatlui tu (e )or +c9ia
B
.1 la .m1t +aitea ta.
6
@e. 29:"&4 -eut. "":#.
66
P(. 1$:40.
B
@e. 2#:294 1Cro. &:2
@8 Iuda e(te u .ui
6
de leu.
Tu te5ai +tor( de la mcel, fiuleC
Iuda +i .leac
66
geuc9ii, (e culc +tocmai ca u leu,
ca o leoaic: cie5l )a (culaK
6
J(ea &:144 '.oc. &:&.
66
Eum. 2":244 Eum. 24:9
7A8 Toiagul
6
de domie u (e )a de.rta di Iuda,
ici toiagul
66
de c1rmuire ditre
B
.icioarele lui,
.1
BB
)a )ei Dilo
#
,
i de Al
6B
)or a(culta .o.oarele.
#
'dic: ?e(ia
6
Eum. 24:1#4 Ier. "0:214 Ba9. 10:11.
66
P(. %0:#4 P(. 10$:$4 Eum. 21:1$.
B
-eut. 2$:&#.
BB
I(a. 11:14 I(a. %2:114 A,ec. 21:2#4 -a. 9:2&4 ?at. 21:94
<uc. 1:"2, "".
6B
I(a. 2:24 I(a. 11:104 I(a. 42:1, 44 I(a. 49:%, #, 22, 2"4 I(a. &&:4, &4 I(a. %0:1, ", 4, &4 Hag. 2:#4 <uc. 2:"0, "1, "2
778 Al
6
+i leag mgarul de )i*
i, de cel mai bu butuc de )i*, m1,ul mgri*ei lui4
+i (.al 9aia + )i,
i mataua + (1gele (trugurilor.
6
2Fm.. 1$:"2
798 're oc9ii
6
roii de )i
i di*ii albi de la.te.
6
Pro). 2":29
7:8 Babulo
6
)a locui .e *rmul mrilor,
l1g limaul corbiilor,
i 9otarul lui (e )a +tide +(.re /ido.
70
6
-eut. "":1$, 194 Io(. 19:10, 11
7;8 I(a9ar e(te u mgar o(o(
care (e culc + gra>duri.
7<8 !ede c locul ude (e odi9ete e(te .lcut
i c *iutul lui e(te mre*4
+i .leac umrul
6
(ub .o)ar
i (e (u.ue birului.
6
1/am. 10:9
7=8 -a
6
)a >udeca .e .o.orul (u,
ca ua di (emi*iile lui I(rael.
6
-eut. "":224 Iud. 1$:1, 2
7>8 -a )a fi
6
u ar.e .e drum,
o .1rc .e crare,
muc1d clc1iele calului,
fc1d ( cad clre*ul .e (.ate.
6
Iud. 1$:2#
7?8 F a>utorul
6
Tu d>duie(c, -oameC
6
P(. 2&:&4 P(. 119:1%%, 1#44 I(a. 2&:9
7@8 Pe(te @ad
6
)or da iure cete +armate,
dar i el )a da iure .e(te ele i le )a urmri.
6
-eut. "":204 1Cro. &:1$
9A8 'er
6
d o 9ra miuat4
el )a da bucate ale(e +m.ra*ilor.
6
-eut. "":244 Io(. 19:24
978 Eeftali
6
e(te o cerboaic (lobod:
ro(tete cu)ite frumoa(e.
6
-eut. "":2"
998 Io(if e(te )l(tarul uui .om roditor,
)l(tarul uui .om roditor (dit l1g u i,)or4
ramurile lui (e +al* dea(u.ra ,idului.
9:8 'rcaii l5au a*1*at
6
, au arucat (ge*i
i l5au urmrit cu ura lor.
6
@e. "#:4, 24, 2$4 @e. "9:204 @e. 42:214 P(. 11$:1"
9;8 -ar arcul
6
lui a rma( tare,
i m1iile lui au fo(t +trite
de m1iile Putericului
66
lui Iaco):
i a a>u( a(tfel
B
.(torul
BB
, (t1ca
6B
lui I(rael.
6
Io) 29:204 P(. "#:1&.
66
P(. 1"2:2, &.
B
@e. 4&:114 @e. 4#:124 @e. &0:21.
BB
P(. $0:1.
6B
I(a. 2$, 1%
9<8 'cea(ta e(te lucrarea
6
-ume,eului tatlui tu, care te )a a>uta4
acea(ta e(te lucrarea
66
Celui 'tot.uteric, care
B
te )a biecu)1ta
cu biecu)1trile cerurilor de (u(,
cu biecu)1trile a.elor de >o(,
cu biecu)1trile *1*elor i ale .1tecelui mamei.
6
@e. 2$:1", 214 @e. "&:"4 @e. 4":2".
66
@e. 1#:14 @e. "&:11.
B
-eut. "":1"
9=8 Biecu)1trile tatlui tu
+trec biecu)1trile .ri*ilor mei i (e +al*
.1 + cretetul dealurilor )eice
6
:
ele
66
( )i .e(te ca.ul lui Io(if,
.e(te cretetul ca.ului domului fra*ilor (iC
6
-eut. "":1&4 Hab. ":%.
66
-eut. "":1%
9>8 Beiami
6
e(te u lu. care (f1ie4
dimiea*a m1c .rada,
iar (eara
66
+m.arte .rada r.it.7
6
Iud. 20:21, 2&4 A,ec. 22:2&, 2#.
66
Eum. 2":244 A(t. $:114 A,ec. "9:104 Ba9. 14:1, #
71
9?8 'cetia (ut to*i cei ce alctuie(c cele dou(.re,ece (emi*ii ale lui I(rael. Di ace(tea (ut lucrurile .e care li
le5a (.u( tatl lor c1d i5a biecu)1tat. I5a biecu)1tat .e fiecare cu o biecu)1tare deo(ebit.
-oartea lui !acov
9@8 '.oi le5a dat .oruca urmtoare: 6Au am ( fiu adugat
6
la .o.orul meu4 deci ( m +gro.a*i
66
+m.reu cu
.ri*ii mei, + .etera
B
care e(te + ogorul 9etitului Afro,
6
@e. 1&:1&4 @e. 2&:$.
66
@e. 4#:"04 2/am. 19:"#.
B
@e. &0:1"
:A8 + .etera di ogorul ?ac.ela, care e(te fa* + fa* cu ?amre, + *ara Caaa. 'ce(ta e(te ogorul .e care
6
l5a
cum.rat ')raam de la 9etitul Afro, ca moie de +morm1tare.
6
@e. 2":1%
:78 'colo
6
au +gro.at .e ')raam i .e /ara, e)a(ta lui4 acolo au +gro.at
66
.e I(aac i .e 0ebeca, e)a(ta lui4 i
acolo am +gro.at eu .e <ea.
6
@e. 2":194 @e. 2&:9.
66
@e. "&:29
:98 Jgorul i .etera care (e afl acolo au fo(t cum.rate de la fiii lui Het.7
::8 C1d a i(.r)it Iaco) de dat .oruci fiilor (i, i5a tra( .icioarele + .at, i5a dat du9ul i a fo(t adugat
6
la
.o.orul (u.
6
@e. 49:29
Capitolul 50
1n(roparea lui !acov
78 Io(if (5a arucat
6
.e fa*a tatlui (u, l5a .l1(
66
i l5a (rutat.
6
@e. 4%:4.
66
2Fm.. 1":14
98 ' .orucit doctorilor, care erau + (lu>ba lui, ( +mbl(me,e
6
.e tatl (u4 i doctorii au +mbl(mat .e I(rael.
6
@e. &0:2%4 2Cro. 1%:144 ?at. 2%:124 ?ar. 14:$4 ?ar. 1%:14 <uc. 24:14 Ioa 12:#4 Ioa 19:"9, 40
:8 Patru,eci de ,ile au trecut a(tfel i au fo(t +trebui*ate cu +mbl(marea lui. Di egi.teii l5au .l1(
6
a.te,eci
de ,ile.
6
Eum. 20:294 -eut. "4:$
;8 -u. ce au trecut ,ilele de >ale, Io(if a )orbit oameilor di ca(a
6
lui farao i le5a ,i(: 6-ac am c.tat
trecere +aitea )oa(tr, (.ue*i, ) rog, lui farao ce ) (.u eu.
6
A(t. 4:2
<8 Tatl meu
6
m5a .u( ( >ur, ,ic1d: 6Iat, + cur1d eu am ( morC / m +gro.i + morm1tul .e care
66
mi l5
am (.at + *ara Caaa.7 ' )rea, dar, ( m (ui acolo ca ( +gro. .e tatl meu4 i du. aceea m )oi
+toarce.7
6
@e. 4#:29.
66
2Cro. 11:144 I(a. 22:1%4 ?at. 2#:%0
=8 =arao a r(.u(: 6/uie5te i +groa. .e tatl tu, du. >urm1tul .e care te5a .u( (5l faci.7
>8 Io(if (5a (uit ca ( +groa.e .e tatl (u. Fm.reu cu el (5au (uit to*i (lu>itorii lui farao, btr1ii ca(ei lui, to*i
btr1ii *rii Agi.tului,
?8 toat ca(a lui Io(if, fra*ii (i i ca(a tatlui (u4 5au l(at + *iutul @o(e dec1t .rucii, oile i boii.
@8 Fm.reu cu Io(if mai erau care i clre*i, aa c alaiul era foarte mare.
7A8 C1d au a>u( la aria lui 'tad, care e(te dicolo de Iorda, au fcut .l1gere
6
mare i >alic4 i Io(if a *iut
+ ci(tea tatlui (u u bocet
66
de a.te ,ile.
6
2/am. 1:1#4 =a.. $:2.
66
1/am. "1:1"4 Io) 2:1"
778 <ocuitorii *rii, caaai*ii, au fo(t martori la bocetul ace(ta di aria lui 'tad i au ,i(: 6Iat u mare bocet
.ritre egi.teiC7 -e aceea (5a dat ace(tei arii umele 'bel5?i*raim
#
4 ea e(te dicolo de Iorda.
#
/au: Ialea Agi.teilor
798 '(tfel au +m.liit fiii
6
lui Iaco) .orucile tatlui lor.
6
@e. 49:29, "04 =a.. #:1%
7:8 <5au du( + *ara Caaa i l5au +gro.at + .etera di ogorul ?ac.ela, .e care5l
6
cum.ra(e ')raam de la
9etitul Afro ca moie de +morm1tare i care e(te fa* + fa* cu ?amre.
6
@e. 2":1%
7;8 Io(if, du. ce a +gro.at .e tatl (u, (5a +tor( + Agi.t, +m.reu cu fra*ii (i i cu to*i cei ce (e (ui(er cu el,
ca ( +groa.e .e tatl (u.
72
+untatea lui !osif
7<8 C1d au ),ut fra*ii lui Io(if c tatl lor a murit, au
6
,i(: 6-ac )a .ride Io(if ur .e oi i e )a +toarce tot
rul .e care i l5am fcutK7
6
Io) 1&:21, 22
7=8 Di au trimi( ( (.u lui Io(if: 6Tatl tu a dat .oruca acea(ta +aite de moarte:
7>8 6'a ( )orbi*i lui Io(if: 6J9C iart elegiuirea fra*ilor ti i .catul lor, cci *i5au fcut
6
ruC7 Iart acum
.catul robilor -ume,eului
66
tatlui tuC7 Io(if a .l1( c1d a au,it cu)itele ace(tea.
6
Pro). 2$:1".
66
@e. 49:2&
7?8 =ra*ii lui au )eit i (5au arucat
6
ei +ii cu fa*a la .m1t +aitea lui i i5au ,i(: 6/utem robii ti.7
6
@e. "#:#, 10
7@8 Io(if le5a ,i(: 6=i*i fr
6
team4 cci (ut
66
eu oare + locul lui -ume,euK
6
@e. 4&:&.
66
-eut. "2:"&4 2Fm.. &:#4 Io) "4:294 0om. 12:194 A)r. 10:"0
9A8 !oi
6
, egreit, )5a*i g1dit (5mi face*i ru: dar -ume,eu
66
a (c9imbat rul + bie, ca ( +m.liea(c ceea ce
(e )ede a,i, i aume, ( (ca.e )ia*a uui .o.or + mare umr.
6
P(. &%:&4 I(a. 10:#.
66
@e. 4&:&, #4 =a.. ":1", 14, 1&
978 =i*i, dar, fr team, cci eu ) )oi 9ri
6
, .e )oi i .e co.iii )otri.7 Di i5a m1g1iat i le5a +mbrbtat
iimile.
6
@e. 4#:124 ?at. &:44
-oartea lui !osif
998 Io(if a locuit + Agi.t, el i ca(a tatlui (u4 i a trit o (ut ,ece ai.
9:8 Io(if a ),ut .e fiii lui Afraim .1 la al treilea
6
eam4 i fiii
66
lui ?ac9ir, fiul lui ?aa(e, (5au (cut
B
.e
geuc9ii lui.
6
Io) 42:1%.
66
Eum. "2:"9.
B
@e. "0:"
9;8 Io(if a ,i( fra*ilor (i: 6Au am ( morC -ar -ume,eu
6
) )a cerceta i ) )a face ( ) (ui*i di *ara acea(ta
+ *ara .e care a >urat
66
c o )a da lui ')raam, lui I(aac i lui Iaco).7
6
@e. 1&:144 @e. 4%:44 @e. 4$:214 A2od. ":1%, 1#4 A)r. 11:22.
66
@e. 1&:1$4 @e. 2%:"4 @e. "&:124 @e. 4%:4
9<8 Io(if
6
a .u( .e fiii lui I(rael ( >ure, ,ic1d: 6C1d ) )a cerceta -ume,eu, ( lua*i i oa(ele mele de aici.7
6
A2od. 1":194 Io(. 24:"24 =a.. #:1%
9=8 Io(if a murit + )1r(t de o (ut ,ece ai. <5au +mbl(mat
6
i l5au .u( +tr5u (icriu + Agi.t.
6
@e. &0:2
73
EXODUL
*
6
P(. 10":#4 Eeem. 9:9520
Capitolul 1
P.P.$L !SA0L 1# 06!P*
*
6
A2od. 1 5 A2od. 1&:21
1nmulirea israeliilor %n 0(ipt
78 Iat
6
umele fiilor lui I(rael, itra*i + Agi.t4 au itrat cu Iaco) fiecare cu familia lui:
6
@e. 4%:24 A2od. %:14
98 0ube, /imeo, <e)i, Iuda,
:8 I(a9ar, Babulo, Beiami,
;8 -a, Eeftali, @ad i 'er.
<8 /ufletele ieite di coa.(ele lui Iaco) erau a.te,eci
6
de toate. Io(if era atuci + Agi.t.
6
@e. 4%:2%, 2#4 -eut. 10:22
=8 Io(if
6
a murit, i to*i fra*ii lui, i toat )1r(ta aceea de oamei.
6
@e. &0:2%4 =a.. #:1&
>8 =iii
6
lui I(rael (5au +mul*it, (5au mrit, au cre(cut i au a>u( foarte .uterici. Di (5a um.lut *ara de ei.
6
@e. 4%:"4 -eut. 2%:&4 P(. 10&:244 =a.. #:1#
Suferinele israeliilor
?8 Pe(te Agi.t (5a ridicat
6
u ou +m.rat care u cuo(cu(e .e Io(if.
6
=a.. #:1$
@8 Al a ,i( .o.orului (u: 6Iat
6
c .o.orul co.iilor lui I(rael e(te mai mare i mai .uteric dec1t oi.
6
P(. 10&:24
7A8 !ei*i
6
( e artm
66
dibaci fa* de el, ca ( u crea(c, .etru ca u cum)a, dac (e )a +t1m.la u r,boi,
( (e uea(c i el cu )r>maii otri, ( e bat i ( ia( a.oi di *ar.7
6
P(. 10:24 P(. $":", 4.
66
Io) &:1"4 P(. 10&:2&4 Pro). 1%:2&4 Pro). 21:"04 =a.. #:19
778 Di au .u( .e(te ei i(.r)icei, ca
6
(5i a(u.rea(c .ri
66
muci grele. '(tfel a ,idit el cet*ile Pitom i
0am(e(
B
, ca ( (lu>ea(c de 9ambare lui farao.
6
@e. 1&:1"4 A2od. ":#4 -eut. 2%:%.
66
A2od. 2:114 A2od. &:4, &4 P(. $1:%.
B
@e. 4#:11
798 -ar cu c1t +l a(u.reau mai mult, cu at1t (e +mul*ea i cretea4 i (5au (c1rbit de co.iii lui I(rael.
7:8 'tuci egi.teii au adu( .e co.iii lui I(rael la o a(.r robie.
7;8 <e5au fcut )ia*a amar
6
.ri lucrri grele de lut
66
i crmi,i i .ri tot felul de lucrri de .e c1m., i + toate
mucile ace(tea, .e care5i (ileau ( le fac, erau fr iciu .ic de mil.
6
A2od. 2:2"4 A2od. %:94 Eum. 20:1&4 =a.. #:19, "4.
66
P(. $1:%
7<8 Fm.ratul Agi.tului a .orucit moaelor e)reilor, umite ua Difra, i cealalt Pua,
7=8 i le5a ,i(: 6C1d )e*i +m.lii (lu>ba de moae .e l1g femeile e)reilor i le )e*i )edea .e (cauul de atere,
dac e(te biat, (5l omor1*i4 iar dac e(te fat, (5o l(a*i ( tria(c.7
7>8 -ar moaele (5au temut
6
de -ume,eu i 5au fcut
66
ce le .oruci(e +m.ratul Agi.tului: ci au l(at .e co.iii
de .arte brbtea(c ( tria(c.
6
Pro). 1%:%.
66
-a. ":1%, 1$4 -a. %:1"4 =a.. &:29
7?8 Fm.ratul Agi.tului a c9emat .e moae i le5a ,i(: 6Petru ce a*i fcut lucrul ace(ta i a*i l(at .e co.iii de
.arte brbtea(c ( tria(cK7
7@8 ?oaele
6
au r(.u( lui farao: 6Petru c femeile e)reilor u (ut ca egi.tecele4 ele (ut )1>oa(e i a(c
+aite de )eirea moaei.7
6
Io(. 2:4, etc.4 2/am. 1#:19, 20
9A8 -ume,eu
6
a fcut bie moaelor4 i .o.orul (5a +mul*it i a a>u( foarte mare la umr.
6
Pro). 11:1$4 Acl. $:124 I(a. ":104 A)r. %:10
978 Petru c moaele (e temu(er de -ume,eu, -ume,eu le5a fcut ca(e
6
.
6
1/am. 2:"&4 2/am. #:11, 1", 2#, 294 1Fm.. 2:244 1Fm.. 11:"$4 P(. 12#:1
998 'tuci farao a dat urmtoarea .oruc la tot .o.orul lui: 6/ aruca*i + r1u .e orice biat
6
care (e )a ate
i ( l(a*i .e toate fetele ( tria(c.7
6
=a.. #:19
74
Capitolul 2
#aterea lui -oise
78 G om
6
di ca(a lui <e)i lua(e de e)a(t .e o fat a lui <e)i.
6
A2od. %:204 Eum. 2%:&94 1Cro. 2":14
98 =emeia acea(ta a rma( +(rciat i a (cut u fiu. ' ),ut
6
c e(te frumo( i l5a a(cu( trei lui.
6
=a.. #:204 A)r. 11:2"
:8 Eemai.ut1d (5l a(cud, a luat u (icria de .a.ur, .e care l5a u( cu lut i cu (moal4 a .u( co.ilul + el i
l5a ae,at +tre tre(tii, .e malul r1ului.
;8 /ora
6
co.ilului .1dea la o de.rtare oarecare, ca ( )ad ce are ( i (e +t1m.le.
6
A2od. 1&:204 Eum. 2%:&9
<8 =ata
6
lui farao (5a cobor1t la r1u ( (e (calde4 i fetele care o +(o*eau (e .limbau .e margiea r1ului. Aa a
,rit (icriaul + mi>locul tre(tiilor i a trimi( .e roaba ei (5l ia.
6
=a.. #:21
=8 <5a de(c9i( i a ),ut co.ilul: era u bie*a care .l1gea. I5a fo(t mil de el i a ,i(: 6A(te u co.il de al
e)reilorC7
>8 'tuci (ora co.ilului a ,i( fetei lui farao: 6/ m duc (5*i c9em o doic ditre femeile e)reilor, ca (5*i
al.te,e co.ilulK7
?8 6-u5te7, i5a r(.u( fata lui farao. Di fata (5a du( i a c9emat .e mama co.ilului.
@8 =ata lui farao i5a ,i(: 6Ia co.ilul ace(ta, al.tea,5mi5l, i +*i )oi .lti.7 =emeia a luat co.ilul i l5a al.tat.
7A8 Co.ilul a cre(cut, i ea l5a adu( fetei lui farao4 i el i5a fo(t fiu
6
. I5a .u( umele ?oi(e
#
4 6cci7, a ,i( ea, 6l5
am (co( di a.e.7
#
/au: /co(
6
=a.. #:21
Fu(a lui -oise %n -adian
778 F )remea aceea, ?oi(e, cre(c1d mare
6
, a ieit .e la fra*ii (i i a fo(t martor la mucile
66
lor grele. ' ),ut
.e u egi.tea care btea .e u e)reu, uul ditre fra*ii lui.
6
=a.. #:2", 244 A)r. 11:24, 2&, 2%.
66
A2od. 1:11
798 /5a uitat + toate .r*ile i, ),1d c u e(te imei, a omor1t
6
.e egi.tea i l5a a(cu( + i(i..
6
=a.. #:24
7:8 ' ieit
6
i + ,iua urmtoare4 i iat c doi e)rei (e certau. ' ,i( celui ce 5a)ea dre.tate: 6Petru ce lo)eti .e
(emeul tuK7
6
=a.. #:2%
7;8 Di omul acela a r(.u(: 6Cie
6
te5a .u( .e tie mai mare i >udector .e(te oiK Eu cum)a ai de g1d ( m
omori i .e mie, cum ai omor1t .e egi.teaul acelaK7 ?oi(e (5a temut i a ,i(: 6Eu mai +ca.e +doial c
fa.tul e(te cuo(cut.7
6
=a.. #:2#, 2$
7<8 =arao a aflat ce (e .etrecu(e i cuta ( omoare .e ?oi(e. -ar ?oi(e
6
a fugit diaitea lui farao i a locuit
+ *ara ?adia. ' e,ut l1g o f1t1
66
.
6
=a.. #:294 A)r. 11:2#.
66
@e. 24:114 @e. 29:2
7=8 Preotul
6
di ?adia a)ea a.te fete
66
. Ale au )eit ( (coat a. i au um.lut >g9eaburile ca ( ada.e turma
tatlui lor.
6
A2od. ":1.
66
@e. 24:114 @e. 29:10
7>8 -ar au )eit .(torii i le5au luat la goa. 'tuci ?oi(e (5a (culat, le5a a>utat i le5a
6
ad.at turma.
6
@e. 29:10
7?8 C1d (5au +tor( ele la tatl lor 0euel
6
, el a ,i(: 6Petru ce ) +toarce*i aa de cur1d a,iK7
6
Eum. 10:29
7@8 Ale au r(.u(: 6G egi.tea e5a (c.at di m1a .(torilor i c9iar e5a (co( a. i a ad.at turma.7
9A8 Di el a ,i( fetelor: 6Gde e(teK Petru ce a*i l(at acolo .e omul acelaC C9ema*i5l
6
( m1ce .1ieC7
6
@e. "1:&44 @e. 4":2&
978 ?oi(e (5a 9otr1t ( locuia(c la omul acela, care i5a dat de e)a(t .e fiica (a
6
/efora.
6
A2od. 4:2&4 A2od. 1$:2
998 Aa a (cut u fiu, cruia el i5a .u( umele
6
@9erom
#
6cci7, a ,i( el, 6locuie(c ca
66
(tri +tr5o *ar
(tri.7
#
/au: /ut (tri aici
6
A2od. 1$:".
66
=a.. #:294 A)r. 11:1", 14
75
&umne'eu aude stri(tul israeliilor
9:8 -u.
6
mult )reme, +m.ratul Agi.tului a murit4 i co.iii lui I(rael
66
gemeau +c di .ricia robiei i
(coteau
B
(trigte de,d>duite. /trigtele ace(tea, .e care li le (mulgea robia, (5au (uit .1 la -ume,eu.
6
A2od. #:#4 =a.. #:"0.
66
Eum. 20:1%4 -eut. 2%:#4 P(. 12:&.
B
@e. 1$:204 A2od. ":94 A2od. 22:2", 2#4 -eut. 24:1&4 Iac. &:4
9;8 -ume,eu a
6
au,it gemetele lor i Di5a adu(
66
amite de
B
legm1tul /u fcut cu ')raam, I(aac i Iaco).
6
A2od. %:&.
66
A2od. %:&4 P(. 10&:$, 424 P(. 10%:4&.
B
@e. 1&:144 @e. 4%:4
9<8 -ume,eu a .ri)it
6
(.re co.iii lui I(rael i a luat cuoti* de ei.
6
A2od. 4:"14 1/am. 1:114 2/am. 1%:124 <uc. 1:2&
Capitolul 3
u(ul aprins
78 ?oi(e .tea turma (ocrului (u, Ietro, .reotul
6
?adiaului. Jdat a m1at turma .1 dicolo de .u(tiu i a
a>u( la mutele
66
lui -ume,eu, la Horeb.
6
A2od. 2:1%.
66
A2od. 1$:&4 1Fm.. 19:$
98 Fgerul
6
-omului i /5a artat +tr5o flacr de foc, care ieea di mi>locul uui rug. ?oi(e (5a uitat4 i iat c
rugul era tot u foc, i rugul u (e mi(tuia deloc.
6
-eut. "":1%4 I(a. %":94 =a.. #:"0
:8 ?oi(e a ,i(: 6'm ( m +torc ( )d ce e(te acea(t )edeie
6
miuat i .etru ce u (e mi(tuie rugul.7
6
P(. 111:24 =a.. #:"1
;8 -omul a ),ut c el (e +toarce ( )ad4 i -ume,eu l5a c9emat
6
di mi>locul rugului i a ,i(: 6?oi(eC
?oi(eC7 Al a r(.u(: 6Iat5mC7
6
-eut. "":1%
<8 -ume,eu a ,i(: 6Eu te a.ro.ia de locul ace(ta4 (coate5*i
6
+cl*mitea di .icioare, cci locul .e care calci
e(te u .m1t (f1t.7
6
A2od. 19:124 Io(. &:1&4 =a.. #:""
=8 Di a adugat: 6Au (ut
6
-ume,eul tatlui tu, -ume,eul lui ')raam, -ume,eul lui I(aac i -ume,eul lui
Iaco).7 ?oi(e i5a a(cu( fa*a, cci (e temea
66
( .ri)ea(c .e -ume,eu.
6
@e. 2$:1"4 A2od. ":1&4 A2od. 4:&4 ?at. 22:"24 ?ar. 12:2%4 <uc. 20:"#4 =a.. #:"2.
66
1Fm.. 19:1"4 I(a. %:1, &
>8 -omul a ,i(: 6'm
6
),ut a(u.rirea .o.orului ?eu, care e(te + Agi.t, i am au,it (trigtele .e care le (coate
di .ricia a(u.ritorilor
66
lui4 cci +i
B
cuo(c durerile.
6
A2od. 2:2", 24, 2&4 Eeem. 9:94 P(. 10%:444 =a.. #:"4.
66
A2od. 1:11.
B
@e. 1$:214 A2od. 2:2&
?8 ?5am cobor1t
6
ca (5l i,b)e(c
66
di m1a egi.teilor i (5l (cot di *ara acea(ta i (5l duc +tr5o *ar
B
bu
i +ti(, +tr5o *ar ude curge
BB
la.te i miere, i aume, + locurile .e care le locuie(c caaai*ii
6B
, 9eti*ii,
amori*ii, fere,i*ii, 9e)i*ii i iebu(i*ii.
6
@e. 11:&, #4 @e. 1$:214 @e. &0:24.
66
A2od. %:%, $4 A2od. 12:&1.
B
-eut. 1:2&4 -eut. $:#, $, 9.
BB
A2od. ":1#4 A2od. 1":&4 A2od. "":"4 Eum.
1":2#4 -eut. 2%:9, 1&4 Ier. 11:&4 Ier. "2:224 A,ec. 20:%.
6B
@e. 1&:1$
@8 Iat
6
c (trigtele i(raeli*ilor au a>u( .1 la ?ie i am ),ut c9iul cu care +i c9iuie(c
66
Agi.teii.
6
A2od. 2:2".
66
A2od. 1:11, 1", 14, 22
7A8 'cum
6
, )io, Au te )oi trimite la farao, i )ei (coate di Agi.t .e .o.orul ?eu, .e co.iii lui I(rael.7
6
P(. 10&:2%4 ?ica %:4
*rimiterea lui -oise
778 ?oi(e a ,i( lui -ume,eu: 6Cie
6
(ut eu, ca ( m duc la farao i ( (cot di Agi.t .e co.iii lui I(raelK7
6
A2od. %:124 1/am. 1$:1$4 I(a. %:&, $4 Ier. 1:%
798 -ume,eu a ,i(: 6Au )oi
6
fi egreit cu tie4 i iat care )a fi .etru tie (emul c Au te5am trimi(: du. ce
)ei (coate .e .o.or di Agi.t, )e*i (lu>i lui -ume,eu .e mutele ace(ta.7
6
@e. "1:"4 -eut. "1:2"4 Io(. 1:&4 0om. $:"1
7:8 ?oi(e a ,i( lui -ume,eu: 6Iat, c1d m )oi duce la co.iii lui I(rael i le )oi (.ue: 6-ume,eul .ri*ilor
)otri m5a trimi( la )oi74 i m )or +treba: 6Care e(te Eumele <uiK7 Ce le )oi r(.udeK7
7;8 -ume,eu a ,i( lui ?oi(e: 6Au (ut Cel ce (ut.7 Di a adugat: 6!ei r(.ude co.iilor lui I(rael a(tfel: 6Cel
ce /e umete 6Au
6
(ut7, m5a trimi( la )oi.7
6
A2od. %:"4 Ioa $:&$4 2Cor. 1:204 A)r. 1":$4 '.oc. 1:4
7<8 -ume,eu a mai ,i( lui ?oi(e: 6'a ( )orbeti co.iilor lui I(rael: 6-omul -ume,eul .ri*ilor )otri,
-ume,eul lui ')raam, -ume,eul lui I(aac i -ume,eul lui Iaco), m5a trimi( la )oi. 'ce(ta e(te Eumele
6

?eu .etru )eicie, ace(ta e(te Eumele ?eu di eam + eam.7
6
P(. 1"&:1"4 J(ea 12:&
76
7=8 -u5te, (tr1ge
6
.e btr1ii lui I(rael i (.ue5le: 6?i /5a artat -omul -ume,eul .ri*ilor )otri,
-ume,eul lui ')raam, lui I(aac i lui Iaco). Al a ,i(
66
: 6!5am ),ut i am ),ut ce )i (e face + Agi.t,
6
A2od. 4:29.
66
@e. &0:244 A2od. 2:2&4 A2od. 4:"14 <uc. 1:%$
7>8 i am ,i(: 6!
6
)oi (coate di (uferi*a Agi.tului i ) )oi duce + *ara caaai*ilor, 9eti*ilor, amori*ilor,
fere,i*ilor, 9e)i*ilor i iebu(i*ilor, +tr5o *ar ude curge la.te i miere.7
6
@e. 1&:14, 1%4 A2od. ":$
7?8 Ai )or a(culta
6
de gla(ul tu4 i te )ei duce, tu i btr1ii lui I(rael, la +m.ratul Agi.tului i +i )e*i (.ue:
6-omul -ume,eul e)reilor /5a +t1lit
66
cu oi. -5e )oie ( mergem cale de trei ,ile + .u(tiu, ca (
aducem >ertfe -omului -ume,eului o(tru.7
6
A2od. 4:"1.
66
A2od. &:1, "
7@8 Dtiu c +m.ratul Agi.tului 5are
6
( ) la(e ( .leca*i dec1t (ilit de o m1 .uteric.
6
Eum. 2":", 4, 1&, 1%
9A8 Au Fmi )oi +tide
6
m1a i )oi lo)i Agi.tul cu tot
66
felul de miui .e care le )oi face + mi>locul lui. -u.
aceea
B
, are ( ) la(e ( .leca*i.7
6
A2od. &:24 A2od. #:4.
66
A2od. %:%4 A2od. #:&4 A2od. 9:1&.
B
A2od. #:"4 A2od. 11:94 -eut. %:224 Eeem. 9:104 P(. 10&:2#4 P(. 1"&:94 Ier. "2:204 =a..
#:"%4 A2od. #51"
978 !oi face
6
c9iar ca .o.orul ace(ta ( ca.ete trecere +aitea egi.teilor4 i, c1d )e*i .leca, u )e*i .leca cu
m1iile goale.
6
A2od. 12:"1
998 =iecare femeie
6
)a cere, de la )ecia ei i de la cea care locuiete + ca(a ei, )a(e de argit, )a(e de aur i
9aie, .e care le )e*i .ue .e fiii i fiicele )oa(tre. Di )e*i >efui
66
a(tfel .e egi.tei.7
6
A2od. 11:"4 A2od. 12:"%4 P(. 10%:4%4 Pro). 1%:#.
66
@e. 1&:144 A2od. 11:24 A2od. 12:"&, "%4 Io) 2#:1#4 Pro). 1":224 A,ec. "9:10
Capitolul 4
/ovirea lui -oise
78 ?oi(e a r(.u( i a ,i(: 6Iat c 5au ( m cread, ici 5au ( a(culte de gla(ul meu. Ci )or ,ice: 6Eu *i /5a
artat -omulC7
98 -omul i5a ,i(: 6Ce ai + m1K7 Al a r(.u(: 6G
6
toiag.7
6
A2od. 4:1#, 20
:8 -omul a ,i(: 6'ruc5l la .m1t.7 Al l5a arucat la .m1t, i toiagul (5a .refcut +tr5u ar.e. ?oi(e
fugea de el.
;8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Ftide5*i m1a i a.uc5l de coad.7 Al a +ti( m1a i l5a a.ucat4 i ar.ele (5a
.refcut iari +tr5u toiag + m1a lui.
<8 6Iat7, a ,i( -omul
6
, 6ce )ei face ca ( cread
66
c *i /5a artat -omul -ume,eul .ri*ilor lor, -ume,eul
lui ')raam, -ume,eul lui I(aac i -ume,eul lui Iaco).7
6
A2od. 19:9.
66
A2od. ":1&
=8 -omul i5a mai ,i(: 6Bag5*i m1a + (1.7 Al i5a bgat m1a + (14 a.oi a (co(5o, i iat c m1a i (e
aco.eri(e de le.r i (e fcu(e alb ca
6
,.ada.
6
Eum. 12:104 2Fm.. &:2#
>8 -omul a ,i(: 6Bag5*i di ou m1a + (1.7 Al i5a bgat di ou m1a + (14 a.oi a (co(5o di (14 i iat
c m1a (e fcu(e
6
iari cum era carea lui.
6
Eum. 12:1", 144 -eut. "2:"94 2Fm.. &:144 ?at. $:"
?8 6-ac u te )or crede7, a ,i( -omul, 6i u )or a(culta de gla(ul celui dit1i (em, )or crede gla(ul celui de
al doilea (em.
@8 -ac u )or crede ici ace(te dou (eme i u )or a(culta de gla(ul tu, ( iei a. di r1u i (5o tori .e
.m1t4 i a.a
6
, .e care o )ei lua di r1u, (e )a .reface + (1ge .e .m1t.7
6
A2od. #:19
7A8 ?oi(e a ,i( -omului: 6'9C -oame, eu u (ut u om cu )orbirea uoar4 i cu(urul ace(ta u5i ici de ieri,
ici de alaltieri, ici mcar de c1d )orbeti Tu robului Tu4 cci )orba i limba
6
5mi e(te +curcat.7
6
A2od. %:124 Ier. 1:%
778 -omul i5a ,i(: 6Cie
6
a fcut gura omuluiK Di cie face .e om mut (au (urd, cu )edere (au orbK Jare u Au,
-omulK
6
P(. 94:9
798 -u5te, dar4 Au )oi fi cu gura
6
ta i te )oi +)*a ce )ei a)ea de (.u(.7
6
I(a. &0:44 Ier. 1:94 ?at. 10:194 ?ar. 1":114 <uc. 12:11, 124 <uc. 21:14, 1&
7:8 ?oi(e a ,i(: 6'9C -oame
6
, trimite .e cie )ei )rea ( trimi*i.7
77
6
Ioa 1:"
7;8 'tuci -omul /5a m1iat .e ?oi(e i a ,i(: 6Eu5i oare acolo fratele tu, 'aro, le)itulK Dtiu c el )orbete
uor. Iat c el +(ui )ie
6
+aitea ta4 i, c1d te )a )edea, (e )a bucura + iima lui.
6
A2od. 4:2#4 1/am. 10:2, ", &
7<8 Tu +i )ei )orbi
6
i )ei .ue
66
cu)itele + gura lui4 i Au )oi fi cu gura ta i cu gura lui4 i ) )oi
B
+)*a ce )e*i
a)ea de fcut.
6
A2od. #:1, 2.
66
Eum. 22:"$4 Eum. 2":&, 12, 1%4 -eut. 1$:1$4 I(a. &1:1%4 Ier. 1:9.
B
-eut. &:"1
7=8 Al )a )orbi .o.orului .etru tie, +*i )a (lu>i dre.t gur, i tu )ei *ie .etru el locul lui
6
-ume,eu.
6
A2od. #:44 A2od. 1$:19
7>8 Ia + m1
6
toiagul ace(ta, cu care )ei face (emele.7
6
A2od. 4:2
-oise %n 0(ipt
7?8 ?oi(e a .lecat4 i, c1d (5a +tor( la (ocrul (u, Ietro, i5a ,i(: 6<a(5m, te rog, ( .lec i ( m +torc la fra*ii
mei, care (ut + Agi.t, ca ( )d dac mai trie(c.7 Ietro a ,i( lui ?oi(e: 6-u5te + .aceC7
7@8 -omul a ,i( lui ?oi(e, + ?adia: 6-u5te, +toarce5te + Agi.t: cci to*i
6
cei ce umblau (5*i ia )ia*a au
murit.7
6
A2od. 2:1&, 2"4 ?at. 2:20
9A8 ?oi(e i5a luat e)a(ta i co.iii, i5a .u( clare .e mgari i (5a +tor( + *ara Agi.tului. Di5a luat + m1
toiagul
6
lui -ume,eu.
6
A2od. 1#:94 Eum. 20:$, 9
978 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Plec1d ca ( te +torci + Agi.t, )e,i toate miuile
6
.e care *i le .u + m1, ( le
faci +aitea lui farao. Au
66
+i )oi +m.ietri iima, i u )a l(a .e .o.or ( .lece.
6
A2od. ":20.
66
A2od. #:", 1"4 A2od. 9:12, "&4 A2od. 10:14 A2od. 14:$4 -eut. 2:"04 Io(. 11:204 I(a. %":1#4 Ioa 12:404 0om. 9:1$
998 Tu )ei ,ice lui farao: 6'a )orbete -omul: 6I(rael
6
e(te fiul ?eu, +t1iul
66
?eu (cut.
6
J(ea 11:14 0om. 9:44 2Cor. %:1$.
66
Ier. "1:94 Iac. 1:1$
9:8 F*i (.u: <a( .e fiul ?eu ( .lece, ca (5?i (lu>ea(c4 dac u )rei (5l lai ( .lece, )oi ucide
6
.e fiul tu,
.e +t1iul tu (cut.7
6
A2od. 11:&4 A2od. 12:29
9;8 F tim.ul cltoriei, +tr5u loc ude a rma( ?oi(e .e(te oa.te, l5a +t1lit
6
-omul i a )rut (5l
66
omoare.
6
Eum. 22:22.
66
@e. 1#:14
9<8 /efora a luat o .iatr a(cu*it
6
, a tiat .re.u*ul fiului (u i l5a arucat la .icioarele lui ?oi(e, ,ic1d: 6Tu eti
u (o* de (1ge .etru mie.7
6
Io(. &:2, "
9=8 Di -omul l5a l(at. 'tuci a ,i( ea: 6/o* de (1geC7, di .ricia tierii +m.re>ur.
1ntlnirea lui -oise cu Aaron
9>8 -omul a ,i( lui 'aro: 6-u5te +aitea
6
lui ?oi(e + .u(tiu.7 'aro a .lecat: a +t1lit .e ?oi(e la mutele
66
lui -ume,eu i l5a (rutat.
6
A2od. 4:14.
66
A2od. ":1
9?8 ?oi(e a fcut
6
cuo(cut lui 'aro toate cu)itele -omului, care5l trimi(e(e, i toate (emele
66
.e care5i
.oruci(e ( le fac.
6
A2od. 4:1&, 1%.
66
A2od. 4:$, 9
9@8 ?oi(e i 'aro i5au ),ut de drum
6
i au aduat .e to*i btr1ii co.iilor lui I(rael.
6
A2od. ":1%
:A8 'aro
6
a i(tori(it toate cu)itele .e care le (.u(e(e -omul lui ?oi(e4 i ?oi(e a fcut (emele +aitea
.o.orului.
6
A2od. 4:1%
:78 Po.orul a cre,ut
6
. '(tfel au aflat c -omul cerceta(e
66
.e co.iii lui I(rael, c le ),u(e
B
(uferi*a4 i (5au
.lecat
BB
i (5au arucat cu fa*a la .m1t
6B
.
6
A2od. ":1$4 A2od. 4:$, 9.
66
A2od. ":1%.
B
A2od. 2:2&4 A2od. 4":#.
BB
@e. 24:2%4 A2od. 12:2#.
6B
1Cro. 29:20
Capitolul 5
-oise i Aaron %naintea lui Faraon
78 ?oi(e i 'aro (5au du( a.oi la farao i i5au ,i(: 6'a )orbete -omul -ume,eul lui I(rael: 6<a( .e
.o.orul ?eu ( .lece ca ( .r,uia(c
6
+ .u(tiu u .ra,ic + ci(tea ?ea.7
6
A2od. 10:9
78
98 =arao a r(.u(: 6Cie
6
e(te -omul ca ( a(cult de gla(ul <ui i ( la( .e I(rael ( .leceK Au u cuo(c .e
-omul i u )oi
66
l(a .e I(rael ( .lece.7
6
2Fm.. 1$:"&4 Io) 21:1&.
66
A2od. ":19
:8 Ai au ,i(: 6Ei /5a artat
6
-ume,eul e)reilor. -5e )oie ( facem u drum de trei ,ile + .u(tiu ca ( aducem
>ertfe -omului, .etru ca ( u e bat cu cium (au cu (abie.7
6
A2od. ":1$
;8 Di +m.ratul Agi.tului le5a ,i(: 6?oi(e i 'aro, .etru ce abate*i .o.orul de la lucrul luiK Pleca*i la lucrrile
6

)oa(tre.7
6
A2od. 1:11
-rirea muncilor
<8 =arao a ,i(: 6Iat c .o.orul ace(ta (5a
6
+mul*it acum + *ar, i )oi mai )oi*i (5l face*i (5i +cete,e
lucrrileK7
6
A2od. 1:#, 9
=8 Di c9iar + ,iua aceea, farao a dat urmtoarea .oruc i(.r)iceilor
6
orodului i logofe*ilor:
6
A2od. 1:11
>8 6/ u mai da*i .o.orului .aie, ca mai +aite, .etru facerea crmi,ilor4 ci ( (e duc (iguri ( (tr1g
.aie.
?8 Totui ( le cere*i acelai umr de crmi,i, .e care le fceau mai +aite4 ( u le (cde*i imic di ele, cci
(ut ite leei4 de aceea (trig mereu: 6Haidem ( aducem >ertfe -ume,eului o(tru.7
@8 / (e dea mult de lucru oameilor ace(tora, ca ( aib de lucru i ( u mai umble du. luci.7
7A8 I(.r)iceii .o.orului i logofe*ii au )eit i au (.u( .o.orului: 6'a )orbete farao: 6Eu ) mai dau .aie4
778 duce*i5) (iguri de ) lua*i .aie de ude )e*i g(i4 dar u )i (e (cade imic di lucrul )o(tru.7
798 Po.orul (5a r(.1dit + toat *ara Agi.tului ca ( (tr1g mirite + loc de .aie.
7:8 I(.r)iceii +i (ileau, ,ic1d: 6I(.r)i*i5) lucrul, ,i de ,i, ca i atuci c1d erau .aieC7
7;8 'u btut c9iar .e logofe*ii co.iilor lui I(rael, .ui .e(te ei de i(.r)iceii lui farao. 6Petru ce7, li (e ,icea,
65a*i i(.r)it ieri i a,i, ca mai +aite, umrul de crmi,i care ) fu(e(e 9otr1tK7
7<8 <ogofe*ii co.iilor lui I(rael (5au du( ( (e .l1g la farao i i5au ,i(: 6Petru ce te .or*i aa cu robii tiK
7=8 0obilor ti u li (e mai dau .aie ca mai +aite, i totui i (e (.ue: 6=ace*i crmi,iC7 Ba +c, robii ti (ut
i btu*i, ca i c1d .o.orul tu ar fi )io)at.7
7>8 =arao a r(.u(: 6/ute*i ite leei i ite tr1toriC -e aceea ,ice*i: 6Haidem ( aducem >ertfe
-omuluiC7
7?8 'cum, duce*i5) +dat de lucra*i4 u )i (e )or da .aie, i )e*i face acelai umr de crmi,i.7
Crtirea israeliilor
7@8 <ogofe*ii co.iilor lui I(rael au ),ut + ce (tare eorocit erau, c1d li (e ,icea: 6Eu )i (e (cade imic di
umrul de crmi,i4 ci + fiecare ,i ( face*i lucrul cu)eit uei ,ile.7
9A8 C1d au ieit de la farao, au +t1lit .e ?oi(e i .e 'aro, care +i ate.tau.
978 Di
6
le5au ,i(: 6/ ) )ad -omul i ( >udeceC !oi e5a*i fcut ur1*i lui farao i (lu>itorilor lui4 ba +c le5a*i
dat (abia + m1 ca ( e omoare.7
6
A2od. %:9
998 ?oi(e (5a +tor( la -omul i a ,i(: 6-oame, .etru ce ai fcut u a(tfel de ru .o.orului ace(tuiaK Petru
ce m5ai trimi(K
9:8 -e c1d m5am du( la farao ca (5i )orbe(c + Eumele Tu, el face i mai ru .o.orului ace(tuia4 i 5ai
i,b)it .e .o.orul Tu.7
Capitolul 6
!'"virea f(duit
78 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6!ei )edea acum ce )oi face lui farao: o m1 .uteric
6
+l )a (ili (5i la(e ( .lece4
da, o m1 .uteric +l )a (ili (5i i,goea(c
66
di *ara lui.7
6
A2od. ":19.
66
A2od. 11:14 A2od. 12:"1, "", "9
98 -ume,eu a mai )orbit lui ?oi(e i i5a ,i(: 6Au (ut -omul.
:8 Au ?5am artat lui ')raam, lui I(aac i lui Iaco), ca -ume,eul
6
cel 'tot.uteric4 dar 5am fo(t cuo(cut de
el (ub Eumele ?eu ca 6-omul
66
.7
79
6
@e. 1#:14 @e. "&:114 @e. 4$:".
66
A2od. ":144 P(. %$:44 P(. $":1$4 Ioa $:&$4 '.oc. 1:4
;8 -e a(emeea, ?i5am
6
+c9eiat legm1tul ?eu cu ei ca (
66
le dau *ara Caaa, *ara cltoriilor lor (fite, +
care au locuit ca (trii.
6
@e. 1&:1$4 @e. 1#:4, #.
66
@e. 1#:$4 @e. 2$:4
<8 'cum +( am
6
au,it gemetele co.iilor lui I(rael, .e care5i *i egi.teii + robie, i ?i5am adu( amite de
legm1tul ?eu.
6
A2od. 2:24
=8 -e aceea, (.ue co.iilor lui I(rael: 6Au
6
(ut -omul: Au ) )oi
66
i,b)i di mucile cu care ) a.a(
egi.teii, ) )oi i,b)i di robia lor i ) )oi (c.a
B
cu bra* +ti( i cu mari >udec*i.
6
A2od. %:2, $, 29.
66
A2od. ":1#4 A2od. #:44 -eut. 2%:$4 P(. $1:%4 P(. 1"%:11, 12.
B
A2od. 1&:1"4 -eut. #:$4 1Cro. 1#:214 Eeem. 1:10
>8 ! )oi
6
lua ca .o.or al ?eu4 Au )oi
66
fi -ume,eul )o(tru, i )e*i cuoate c Au, -omul -ume,eul
)o(tru, ) i,b)e(c de mucile
B
cu care ) a.a( egi.teii.
6
-eut. 4:204 -eut. #:%4 -eut. 14:24 -eut. 2%:1$4 2/am. #:24.
66
@e. 1#:#, $4 A2od. 29, 4&, 4%4 -eut. 29:1"4 '.oc. 21:#.
B
A2od. &:4, &4 P(. $1:%
?8 Au ) )oi aduce + *ara .e care am >urat
6
c o )oi da lui ')raam, lui I(aac i lui Iaco)4 Au ) )oi da5o +
(t.1ire4 Au, -omul.7
6
@e. 1&:1$4 @e. 2%:"4 @e. 2$:1"4 @e. "&:12
@8 '(tfel a )orbit ?oi(e co.iilor lui I(rael. -ar de,de>dea i robia a(.r + care (e aflau i5au +m.iedicat
6
(
a(culte .e ?oi(e.
6
A2od. &:21
7A8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
778 6-u5te de )orbete lui farao, +m.ratul Agi.tului, ( la(e .e co.iii lui I(rael ( ia( afar di *ara lui.7
798 ?oi(e a r(.u( + fa*a -omului: 6Iat c ici co.iii lui I(rael u m5au
6
a(cultat: cum are ( m5a(culte
farao .e mie
66
care 5am o )orbire uoarK7
6
A2od. %:9.
66
A2od. %:"04 A2od. 4:104 Ier. 1:%
7:8 -omul a )orbit lui ?oi(e i lui 'aro i le5a dat .oruci cu .ri)ire la co.iii lui I(rael i cu .ri)ire la farao,
+m.ratul Agi.tului, ca ( (coat di *ara Agi.tului .e co.iii lui I(rael.
Spia neamului lui -oise i Aaron
7;8 Iat c.eteiile familiilor lor.
=iii
6
lui 0ube, +t1iul (cut al lui I(rael: Ao9, Palu, He*ro i Carmi. 'ce(tea (ut familiile lui 0ube.
6
@e. 4%:94 1Cro. &:"
7<8 =iii lui /imeo
6
: Iemuel, Iami, J9ad, Iac9i i Lo9ar4 i /aul, fiu (cut ditr5o femeie caaait. 'ce(tea
(ut familiile lui /imeo.
6
@e. 4%:104 1Cro. 4:24
7=8 Iat umele fiilor
6
lui <e)i, du. (.i*a eamului lor: @9ero, C9e9at i ?erari. 'ii )ie*ii lui <e)i au fo(t o
(ut trei,eci i a.te de ai.
6
@e. 4%:114 Eum. ":1#4 1Cro. %:1, 1%
7>8 =iii
6
lui @9ero: <ibi i Dimei, i familiile lor.
6
1Cro. %:1#4 1Cro. 2":#
7?8 =iii lui C9e9at
6
: 'mram, I*e9ar, Hebro i G,iel. 'ii )ie*ii lui C9e9at au fo(t o (ut trei,eci i trei de ai.
6
Eum. 2%:&#4 1Cro. %:2, 1$
7@8 =iii lui ?erari
6
: ?a9li i ?ui. 'ce(tea (ut familiile lui <e)i, du. (.i*a eamului lor.
6
1Cro. %:194 1Cro. 2":21
9A8 'mram
6
a luat de e)a(t .e mtua (a Ioc9ebed4 i ea i5a (cut .e 'aro i .e ?oi(e. 'ii )ie*ii lui 'mram
au fo(t o (ut trei,eci i a.te de ai.
6
A2od. 2:1, 24 Eum. 2%:&9
978 =iii lui
6
I*e9ar: Core, Eefeg i Bicri.
6
Eum. 1%:14 1Cro. %:"#, "$
998 =iii lui
6
G,iel: ?iael, Al*afa i /itri.
6
<e). 10:44 Eum. ":"0
9:8 'aro a luat de e)a(t .e Alieba, fata lui 'miadab
6
, (ora lui Ea9o4 i ea i5a (cut .e Eadab
66
, 'bi9u,
Alea,ar i Itamar.
6
0ut 4:19, 204 1Cro. 2:104 ?at. 1:4.
66
<e). 10:14 Eum. ":24 Eum. 2%:%04 1Cro. %:"4 1Cro. 24:1
9;8 =iii lui
6
Core: '(ir, Alcaa i 'bia(af. 'ce(tea (ut familiile cori*ilor.
6
Eum. 2%:11
9<8 Alea,ar, fiul lui 'aro, a luat de e)a(t .e ua di fetele lui Putiel4 i ea
6
i5a (cut .e =iea(. 'cetia (ut
c.eteiile familiilor le)i*ilor cu familiile lor.
80
6
Eum. 2&:#, 114 Io(. 24:""
9=8 'cetia (ut 'aro acela i ?oi(e acela, crora
6
le5a ,i( -omul: 6/coate*i di *ara Agi.tului .e co.iii lui
I(rael, du. otirile
66
lor.7
6
A2od. %:1".
66
A2od. #:44 A2od. 12:1#, &14 Eum. "":1
9>8 Ai (ut aceia care au )orbit
6
lui farao, +m.ratul Agi.tului, ca
66
( (coat di Agi.t .e co.iii lui I(rael.
'cetia (ut ?oi(e acela i 'aro acela.
6
A2od. &:1, "4 A2od. #:10.
66
A2od. %:1"4 A2od. "2:#4 A2od. "":14 P(. ##:20
9?8 C1d a )orbit -omul lui ?oi(e + *ara Agi.tului,
9@8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Au
6
(ut -omul. /.ue
66
lui farao, +m.ratul Agi.tului, tot ce5*i (.u.7
6
A2od. %:2.
66
A2od. %:114 A2od. #:2
:A8 Di ?oi(e a r(.u( +aitea -omului: 6Iat c eu
6
u )orbe(c uor: cum are ( m5a(culte faraoK7
6
A2od. %:124 A2od. 4:10
Capitolul 7
Cele 'ece ur(ii
78 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Iat c te fac -ume,eu
6
.etru farao4 i fratele tu, 'aro, )a fi .rorocul
66
tu.
6
A2od. 4:1%4 Ier. 1:10.
66
A2od. 4:1%
98 Tu )ei (.ue tot
6
ce5*i )oi .oruci Au, iar fratele tu, 'aro, )a )orbi lui farao, ca ( la(e .e co.iii lui I(rael
( .lece di *ara lui.
6
A2od. 4:1&
:8 Au )oi +m.ietri
6
iima lui farao, i Fmi )oi +mul*i
66
(emele
B
i miuile + *ara Agi.tului.
6
A2od. 4:21.
66
A2od. 11:9.
B
A2od. 4:#
;8 Totui, farao 5are ( )5a(culte. '.oi Fmi )oi +tide
6
m1a a(u.ra Agi.tului i )oi (coate di *ara Agi.tului
otile ?ele, .e .o.orul ?eu, .e co.iii lui I(rael, .ri
66
mari >udec*i.
6
A2od. 10:14 A2od. 11:9.
66
A2od. %:%
<8 Agi.teii )or cuoate
6
c Au (ut -omul, c1d Fmi )oi +tide
66
m1a a(u.ra Agi.tului i c1d )oi (coate
di mi>locul lor .e co.iii lui I(rael.7
6
A2od. #:1#4 A2od. $:224 A2od. 14:4, 1$4 P(. 9:1%.
66
A2od. ":20
=8 ?oi(e i 'aro au fcut
6
ce le .oruci(e -omul: aa au fcut.
6
A2od. #:2
>8 ?oi(e era + )1r(t de o.t,eci
6
de ai, iar 'aro de o.t,eci i trei de ai, c1d au )orbit lui farao.
6
-eut. 29:&4 -eut. "1:24 -eut. "4:#4 =a.. #:2", "0
-oise i Aaron fac minuni
?8 -omul a ,i( lui ?oi(e i lui 'aro:
@8 6-ac ) )a )orbi farao i ) )a ,ice
6
: 6=ace*i o miueC7, ( ,ici lui 'aro: 6Ia5*i
66
toiagul i aruc5l
+aitea lui farao. Di toiagul (e )a .reface +tr5u ar.e.7
6
I(a. #:114 Ioa 2:1$4 Ioa %:"0.
66
A2od. 4:2, 1#
7A8 ?oi(e i 'aro (5au du( la farao i au fcut cum
6
.oruci(e -omul. 'aro i5a arucat toiagul +aitea lui
farao i +aitea (lu>itorilor lui4 i toiagul (5a .refcut
66
+tr5u ar.e.
6
A2od. #:9.
66
A2od. 4"
778 -ar farao a c9emat .e ite +*ele.*i
6
i .e ite )r>itori
66
, i )r>itorii Agi.tului au fcut
B
i ei la fel .ri
)r>itoriile lor.
6
@e. 41:$.
66
2Tim. ":$.
B
A2od. #:224 A2od. $:#, 1$
798 To*i i5au arucat toiegele, i (5au .refcut + er.i. -ar toiagul lui 'aro a +g9i*it toiegele lor.
7:8 Iima lui farao (5a +m.ietrit i 5a a(cultat de ?oi(e i de 'aro, du.
6
cum (.u(e(e -omul.
6
A2od. 4:214 A2od. #:4
Cea dinti ur(ie8 prefacerea apei %n sn(e
7;8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6=arao are iima
6
+m.ietrit: u )rea ( la(e .o.orul ( .lece.
6
A2od. $:1&4 A2od. 10:1, 20, 2#
7<8 -u5te la farao di(5de5dimiea*, c1d are ( ia( ( (e duc la a., i ( te +f*ie,i +aitea lui .e malul
r1ului. /5*i iei + m1 toiagul
6
care a fo(t .refcut + ar.e,
6
A2od. 4:2, "4 A2od. #:10
7=8 i ( ,ici lui farao: 6-omul -ume,eul
6
e)reilor m5a trimi( la tie (5*i (.u: 6<a( .e .o.orul ?eu (
.lece ca
66
(5?i (lu>ea(c + .u(tiu. -ar iat c .1 acum 5ai a(cultat.
6
A2od. ":1$.
66
A2od. ":12, 1$4 A2od. &:1, "
81
7>8 'cum, aa )orbete -omul: 6Iat cum )ei cuoate
6
c Au (ut -omul. 'm ( lo)e(c a.ele r1ului cu
toiagul di m1a mea4 i ele (e )or .reface
66
+ (1ge
B
.
6
A2od. &:24 A2od. #:&.
66
A2od. 4:9.
B
'.oc. 1%:4, %
7?8 Petii di r1u )or .ieri, r1ul (e )a +m.u*i, aa c le )a fi grea*
6
egi.teilor ( bea di a.a r1ului.7
6
A2od. #:24
7@8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6/.ue lui 'aro: 6Ia5*i toiagul i +tide5*i
6
m1a .e(te a.ele egi.teilor, .e(te
r1urile lor, .e(te .1raiele lor, .e(te ia,urile lor i .e(te toate bl*ile lor. Ale (e )or .reface + (1ge4 i )a fi (1ge
+ toat *ara Agi.tului, at1t + )a(ele de lem, c1t i + )a(ele de .iatr.7
6
A2od. $:&, %, 1%4 A2od. 9:224 A2od. 10:12, 214 A2od. 14:21, 2%
9A8 ?oi(e i 'aro au fcut cum le .oruci(e -omul. 'aro a ridicat
6
toiagul i a lo)it a.ele r1ului, (ub oc9ii
lui farao i (ub oc9ii (lu>itorilor lui4 i toate a.ele
66
r1ului (5au .refcut + (1ge.
6
A2od. 1#:&.
66
P(. #$:444 P(. 10&:29
978 Petii di r1u au .ierit, r1ul (5a +m.u*it, aa c egi.teii u mai .uteau
6
( bea a.a r1ului, i a fo(t (1ge +
toat *ara Agi.tului.
6
A2od. #:1$
998 -ar )r>itorii
6
Agi.tului au fcut i ei la fel .ri )r>itoriile lor. Iima lui farao (5a +m.ietrit i 5a a(cultat de
?oi(e i de 'aro, du. cum
66
(.u(e(e -omul.
6
A2od. #:11.
66
A2od. #:"
9:8 =arao (5a +tor( de la r1u i (5a du( aca(4 dar u i5a .u( la iim ace(te lucruri.
9;8 To*i egi.teii au (.at + +m.re>urimile r1ului ca ( g(ea(c a. de but4 cci u .uteau ( bea di a.a
r1ului.
9<8 'u trecut a.te ,ile, du. ce a lo)it -omul, r1ul.
Capitolul 8
+roatele
78 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6-u5te la farao i (.ue5i: 6'a )orbete -omul: 6<a( .e .o.orul ?eu ( .lece
ca (5?i
6
(lu>ea(c.
6
A2od. ":12, 1$
98 -ac u
6
)rei (5l lai ( .lece, am ( aduc broate
66
.e toat +tiderea *rii tale.
6
A2od. #:144 A2od. 9:2.
66
'.oc. 1%:1"
:8 01ul )a miua de broate4 ele (e )or (ui i )or itra + ca(a ta, + odaia
6
ta de dormit i + .atul tu, + ca(a
(lu>itorilor ti i + ca(ele .o.orului tu, + cu.toarele i + .o(t)ile de frm1tat .1iea.
6
P(. 10&:"0
;8 Ba +c broatele (e )or (ui i .e tie, .e .o.orul tu i .e to*i (lu>itorii ti.7
<8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6/.ue lui 'aro:
6
6Ftide5*i m1a cu toiagul .e(te r1uri, .e(te .1raie i .e(te ia,uri,
i (coate broate di ele .e(te *ara Agi.tuluiC7
6
A2od. #:19
=8 'aro i5a +ti( m1a .e(te a.ele Agi.tului4 i au ieit
6
broatele i au aco.erit *ara Agi.tului.
6
P(. #$:4&4 P(. 10&:"0
>8 -ar
6
i )r>itorii au fcut la fel .ri )r>itoriile lor: au (co( i ei broate .e(te toat *ara Agi.tului.
6
A2od. #:11
?8 =arao a c9emat .e ?oi(e i .e 'aro i a ,i(
6
: 60uga*i5) -omului, ( de.rte,e broatele de la mie i de
la .o.orul meu4 i am ( la( .e .o.or ( .lece ( aduc >ertfe -omului.7
6
A2od. 9:2$4 A2od. 10:1#4 Eum. 21:#4 1Fm.. 1":%4 =a.. $:24
@8 ?oi(e a ,i( lui farao: 6Hotrte5mi c1d ( m rog -omului .etru tie, .etru (lu>itorii ti i .etru
.o.orul tu, ca ( +de.rte,e broatele de la tie i di ca(ele taleK Eu )or mai rm1e dec1t + r1u.7
7A8 Al a r(.u(: 6?1ie.7 Di ?oi(e a ,i(: 6'a )a fi, ca ( tii c imei
6
u e(te ca -omul -ume,eul o(tru.
6
A2od. 9:144 -eut. "":2%4 2/am. #:224 1Cro. 1#:204 P(. $%:$4 I(a. 4%:94 Ier. 10:%, #
778 Broatele (e )or de.rta de la tie i di ca(ele tale, de la (lu>itorii ti i de la .o.orul tu4 u )or mai rm1e
dec1t + r1u.7
798 ?oi(e i 'aro au ieit de la farao. Di ?oi(e a
6
(trigat ctre -omul cu .ri)ire la broatele cu care lo)i(e .e
farao.
6
A2od. 9:"04 A2od. 9:""4 A2od. 10:1$4 A2od. "2, 114 Iac. &:1%, 1#, 1$
7:8 -omul a fcut cum cerea ?oi(e4 i broatele au .ierit + ca(e, + cur*i i + ogoare.
7;8 <e5au (tr1( grme,i, i *ara (5a +m.u*it.
82
7<8 =arao, ),1d c are
6
rga, ( r(ufle + )oie, i5a
66
+m.ietrit iima i 5a a(cultat de ?oi(e i de 'aro,
du. cum (.u(e(e -omul.
6
Acl. $:11.
66
A2od. #:14
Pduchii
7=8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6/.ue lui 'aro: 6Ftide5*i toiagul i lo)ete *r1a .m1tului, i (e )a .reface +
.duc9i
#
, + toat *ara Agi.tului.7
#
/au: *1*ari
7>8 'a au fcut. 'aro i5a +ti( m1a cu toiagul i a lo)it *r1a .m1tului4 i (5a .refcut +
6
.duc9i .e to*i
oameii i .e toate dobitoacele. Toat *r1a .m1tului (5a .refcut + .duc9i, + toat *ara Agi.tului.
6
P(. 10&:"1
7?8 !r>itorii
6
au cutat ( fac i ei .duc9i .ri )r>itoriile lor4 dar 5au
66
.utut. Pduc9ii erau .e oamei i .e
dobitoace.
6
A2od. #:11.
66
<uc. 10:1$4 2Tim. ":$, 9
7@8 Di )r>itorii au ,i( lui farao: 6'ici e(te
6
degetul lui -ume,euC7 -ar iima
66
lui farao (5a +m.ietrit i 5a
a(cultat de ?oi(e i de 'aro, du. cum (.u(e(e -omul.
6
1/am. %:", 94 P(. $:"4 ?at. 12:2$4 <uc. 11:20.
66
A2od. $:1&
-usca cineasc
9A8 -omul a ,i( lui ?oi(e
6
: 6/coal5te di(5de5dimiea* i du5te +aitea lui farao, c1d are ( ia( ( (e duc
la a.. /5i (.ui: 6'a )orbete -omul
66
: 6<a( .e .o.orul ?eu ( .lece ca (5?i (lu>ea(c.
6
A2od. #:1&.
66
A2od. $:1
978 -ac u )ei l(a .e .o.orul ?eu ( .lece, am ( trimit mute c1ieti +m.otri)a ta, +m.otri)a (lu>itorilor ti,
+m.otri)a .o.orului tu i +m.otri)a ca(elor tale4 ca(ele egi.teilor )or fi .lie de mute, i .m1tul )a fi
aco.erit de ele.
998 -ar
6
, + ,iua aceea, )oi deo(ebi *iutul @o(e, ude locuiete .o.orul ?eu, i acolo u )or fi mute, .etru
ca ( cuoti c Au, -omul, (ut + mi>locul *iutului ace(tuia.
6
A2od. 9:4, %, 2%4 A2od. 10:2"4 A2od. 11:%, #4 A2od. 12:1"
9:8 !oi face o deo(ebire +tre .o.orul ?eu i .o.orul tu. /emul ace(ta )a fi m1ie.7
9;8 -omul a fcut aa. ' )eit
6
u roi de mute c1ieti + ca(a lui farao i a (lu>itorilor lui, i toat *ara
Agi.tului a fo(t .u(tiit de mute c1ieti.
6
P(. #$:4&4 P(. 10&:"1
9<8 =arao a c9emat .e ?oi(e i .e 'aro i le5a ,i(: 6-uce*i5) de aduce*i >ertfe -ume,eului )o(tru aici +
*ar.7
9=8 ?oi(e a r(.u(: 6Eu e(te deloc .otri)it ( facem aa4 cci am aduce -omului -ume,eului o(tru >ertfe
care (ut o ur1ciue .etru egi.tei. Di dac am aduce, (ub oc9ii lor, >ertfe care (ut o
6
ur1ciue .etru
egi.tei, u e )or ucide ei oare cu .ietreK
6
@e. 4":"24 @e. 4%:"44 -eut. #:2&, 2%4 -eut. 12:"1
9>8 !om face mai bie u drum de
6
trei ,ile + .u(tiu, i acolo )om aduce >ertfe -omului -ume,eului o(tru,
du. cum
66
e )a (.ue.7
6
A2od. ":1$.
66
A2od. ":12
9?8 =arao a ,i(: 6! )oi l(a ( .leca*i, ca ( aduce*i >ertfe -omului -ume,eului )o(tru + .u(tiu4 umai (
u ) de.rta*i .rea mult, dac .leca*i
6
. 0uga*i5) .etru mie.7
6
A2od. $:$4 A2od. 9:2$4 1Fm.. 1":%
9@8 ?oi(e a r(.u(: 6'm ( ie( de la tie i am ( m rog -omului. ?1ie, mutele (e )or de.rta de la
farao, de la (lu>itorii lui i de la .o.orul lui. -ar ( u e
6
mai +ele farao, e)r1d ( la(e .e .o.or ( .lece
ca ( aduc >ertfe -omului.7
6
A2od. $:1&
:A8 ?oi(e a ieit de la farao i (5a
6
rugat -omului.
6
A2od. $:12
:78 -omul a fcut cum cerea ?oi(e4 i mutele (5au de.rtat de la farao, de la (lu>itorii lui i de la .o.orul lui.
E5a mai rma( ua.
:98 -ar farao, i de data acea(ta, i5a +m.ietrit
6
iima i 5a l(at .e .o.or ( .lece.
6
A2od. $:1&4 A2od. 4:21
Capitolul 9
83
Ciuma vitelor
78 -omul a ,i( lui ?oi(e
6
: 6-u5te la farao i (.ue5i: 6'a )orbete -omul -ume,eul e)reilor: 6<a( .e
.o.orul ?eu ( .lece, ca (5?i (lu>ea(c.
6
A2od. $:1
98 -ac
6
u )rei (5l lai ( .lece i dac5l mai o.reti,
6
A2od. $:2
:8 iat
6
, m1a -omului )a fi .e(te turmele tale de .e c1m.4 .e(te cai, .e(te mgari, .e(te cmile, .e(te boi i
.e(te oi4 i aume )a fi o cium foarte mare.
6
A2od. #:4
;8 -ar -omul )a
6
face deo(ebire +tre turmele lui I(rael i turmele egi.teilor, aa c u )a .ieri imic di tot
ce e(te al co.iilor lui I(rael.7
6
A2od. $:22
<8 -omul a 9otr1t )remea i a ,i(: 6?1ie, )a face -omul lucrul ace(ta + *ar.7
=8 Di -omul a fcut aa, c9iar de a doua ,i
6
. Toate turmele egi.teilor au .ierit, dar 5a .ierit icio )it di
turmele co.iilor lui I(rael.
6
P(. #$:&0
>8 =arao a trimi( ( )ad ce (e +t1m.la(e: i iat c icio )it di turmele lui I(rael u .ieri(e. -ar iima
6
lui
farao (5a +m.ietrit i 5a l(at .e .o.or ( .lece.
6
A2od. #:144 A2od. $:"2
Vrsatul ne(ru
?8 -omul a ,i( lui ?oi(e i lui 'aro: 6Gm.le*i5) m1iile cu ceu di cu.tor, i ?oi(e (5o aruce (.re cer,
(ub oc9ii lui farao.
@8 Aa (e )a .reface +tr5o *r1 care )a aco.eri toat *ara Agi.tului4 i )a da atere, + toat *ara Agi.tului, .e
oamei i .e dobitoace, la ite bube
6
.riciuite de ite bici fierbi*i.7
6
'.oc. 1%:2
7A8 Ai au luat ceu di cu.tor i (5au +f*iat +aitea lui farao4 ?oi(e a arucat5o (.re cer, i ea a dat atere,
.e oamei i .e dobitoace, la ite
6
bube .riciuite de ite bici fierbi*i.
6
-eut. 2$:2#
778 !r>itorii
6
u (5au .utut arta +aitea lui ?oi(e, di .ricia bubelor4 cci bubele erau .e )r>itori, ca i .e
to*i egi.teii.
6
A2od. $:1$, 194 2Tim. ":9
798 -omul a +m.ietrit iima lui farao, i farao 5a a(cultat de ?oi(e i de 'aro
6
, du. cum (.u(e(e -omul
lui ?oi(e.
6
A2od. 4:21
Piatra i focul
7:8 -omul a ,i( lui ?oi(e
6
: 6/coal5te di(5de5dimiea*, du5te +aitea lui farao i (.ue5i: 6'a )orbete
-omul -ume,eul e)reilor: 6<a( .e .o.orul ?eu ( .lece ca (5?i (lu>ea(c.
6
A2od. $:20
7;8 =iidc, de data acea(ta, am ( trimit toate urgiile ?ele +m.otri)a iimii tale, +m.otri)a (lu>itorilor ti i
+m.otri)a .o.orului tu ca (
6
tii c imei u e(te ca ?ie .e tot .m1tul.
6
A2od. $:10
7<8 -ac ?i5a fi
6
+ti( m1a i te5a fi lo)it cu cium, .e tie i .e .o.orul tu, ai fi .ierit de .e .m1t.
6
A2od. ":20
7=8 -ar te5am l(at ( rm1i + .icioare
6
ca ( )e,i .uterea ?ea, i Eumele ?eu ( fie )e(tit + tot .m1tul.
6
0om. 9:1#4 A2od. 14:1#4 Pro). 1%:44 1Pet. 2:9
7>8 -ac te mai ridici +m.otri)a .o.orului ?eu i dac u5l lai ( .lece,
7?8 iat, m1ie, la cea(ul ace(ta, )oi face ( bat o .iatr aa de mare, cum 5a mai fo(t + Agi.t, di ,iua
+temeierii lui i .1 a,i.
7@8 Pue5*i, dar, la ad.o(t turmele i tot ce ai .e c1m.. Piatra are ( bat .e to*i oameii i toate )itele de .e
c1m., care u )or fi itrat + ca(e4 i )or .ieri.7
9A8 'ceia ditre (lu>itorii lui farao, care (5au temut de cu)1tul -omului, i5au aduat + ca(e robii i turmele.
978 -ar cei ce u i5au .u( la iim cu)1tul -omului i5au l(at robii i turmele .e c1m..
998 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Ftide5*i m1a (.re cer4 i are ( bat
6
.iatra + toat *ara Agi.tului .e oamei, .e
)ite i .e toat iarba de .e c1m. + *ara Agi.tuluiC7
84
6
'.oc. 1%:21
9:8 ?oi(e i5a +ti( toiagul (.re cer4 i
6
-omul a trimi( tuete i .iatr, de cdea foc .e .m1t. -omul a
fcut ( bat .iatra .e(te *ara Agi.tului.
6
Io(. 10:114 P(. 1$:1"4 P(. #$:4#4 P(. 10&:"24 P(. 14$:$4 I(a. "0:"04 A,ec. "$:224 '.oc. $:#
9;8 ' btut .iatra, i focul (e ame(teca cu .iatra4 .iatra era aa de mare +c1t u mai btu(e .iatr ca aceea +
toat *ara Agi.tului de c1d e(te el locuit de oamei.
9<8 Piatra a imicit, + toat *ara Agi.tului, tot ce era .e c1m., de la oamei .1 la dobitoace4 .iatra a
6
imicit i
toat iarba de .e c1m., i a fr1t to*i co.acii de .e c1m..
6
P(. 10&:""
9=8 Eumai
6
+ *iutul @o(e, ude erau co.iii lui I(rael, 5a btut .iatra.
6
A2od. $:224 A2od. 9:4, %, 10, 2"4 A2od. 11:#4 A2od. 12:1"4 I(a. "2:1$, 19
9>8 =arao a trimi( ( c9eme .e ?oi(e i .e 'aro i le5a ,i(: 6-e data acea(ta
6
, am .ctuit
66
4 -omul are
dre.tate, iar eu i .o.orul meu (utem )io)a*i.
6
A2od. 10:1%.
66
2Cro. 12:%4 P(. 129:44 P(. 14&:1#4 Pl1g. 1:1$4 -a. 9:14
9?8 0uga*i5)
6
-omului ca ( u mai fie tuete i .iatr4 i ) )oi l(a ( .leca*i i u )e*i mai fi o.ri*i.7
6
A2od. $:$, 2$4 A2od. 10:1#4 =a.. $:24
9@8 ?oi(e i5a ,i(: 6C1d )oi iei di cetate, )oi ridica m1iile
6
(.re -omul, tuetele )or +ceta i u )a mai bate
.iatra, ca (
66
tii c al -omului e(te .m1tulC
6
1Fm.. $:22, "$4 P(. 14":%4 I(a. 1:1&.
66
P(. 24:14 1Cor. 10:2%, 2$
:A8 -ar tiu
6
c tu i (lu>itorii ti tot u ) )e*i teme de -omul -ume,eu.7
6
I(a. 2%:10
:78 Iul i or,ul
6
(e .r.di(er, .etru c or,ul tocmai ddu(e + (.ic, iar iul era + floare4
6
0ut 1:224 0ut 2:2"
:98 gr1ul i o),ul u (e (trica(er, .etru c erau t1r,ii.
::8 ?oi(e a .lecat de la farao i a ieit afar di cetate4 i5a ridicat
6
m1iile (.re -omul, tuetele i .iatra au
+cetat i 5a mai c,ut .loaia .e .m1t.
6
A2od. 9:294 A2od. $:12
:;8 =arao, ),1d c .loaia, .iatra i tuetele +ceta(er, 5a coteit ( .ctuia(c i i5a +m.ietrit iima, el i
(lu>itorii lui.
:<8 <ui farao i (5a +m.ietrit
6
iima i 5a l(at .e co.iii lui I(rael ( .lece, du. cum (.u(e(e -omul .ri
?oi(e.
6
A2od. 4:21
Capitolul 10
Lcustele
78 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6-u5te la farao
6
, cci i5am +m.ietrit iima lui i a (lu>itorilor lui
66
ca ( fac (emele
?ele + mi>locul lor
6
A2od. 4:214 A2od. #:14.
66
A2od. #:4
98 i ca
6
( i(tori(eti fiului tu i fiului fiului tu cum ?5am .urtat cu egi.teii i ce (eme am fcut + mi>locul
lor. Di )e*i cuoate c Au (ut -omul.7
6
-eut. 4:94 P(. 44:14 P(. #1:1$4 P(. #$:&, etc.4 Ioel 1:"
:8 ?oi(e i 'aro (5au du( la farao i i5au ,i(: 6'a )orbete -omul -ume,eul e)reilor: 6P1 c1d ai de
g1d ( u )rei (
6
te (mereti +aitea ?eaK <a( .e .o.orul ?eu ( .lece ca (5?i (lu>ea(c.
6
1Fm.. 21:294 2Cro. #:144 2Cro. "4:2#4 Io) 42:%4 Ier. 1":1$4 Iac. 4:104 1Pet. &:%
;8 -ac u )rei ( lai .e .o.orul ?eu ( .lece, iat, )oi trimite m1ie ite
6
lcu(te .e toat +tiderea *rii tale.
6
Pro). "0:2#4 '.oc. 9:"
<8 Ale )or aco.eri fa*a .m1tului, de u (e )a mai .utea )edea .m1tul
6
4 )or m1ca ce a mai rma( e)tmat,
)or m1ca ce )5a l(at .iatra, )or m1ca to*i co.acii care cre(c .e c1m.iile )oa(tre,
6
A2od. 9:"24 Ioel 1:44 Ioel 2:2&
=8 +*i )or
6
um.le ca(ele tale, ca(ele tuturor (lu>itorilor ti i ca(ele tuturor egi.teilor. Pri*ii ti i .ri*ii
.ri*ilor ti 5au ),ut aa ce)a de c1d (ut ei .e .m1t .1 + ,iua de a,i.7 ?oi(e a .lecat i a ieit de la
farao.
6
A2od. $:", 21
>8 /lu>itorii lui farao i5au ,i(: 6P1 c1d are ( fie omul ace(ta o .aco(te
6
.etru oiK <a( .e oameii acetia
( .lece i ( (lu>ea(c -omului -ume,eului lor. Tot u )e,i c .iere Agi.tulK7
6
A2od. 2":""4 Io(. 2":1"4 1/am. 1$:214 Acl. #:2%4 1Cor. #:1&
85
?8 'u +tor( la farao .e ?oi(e i 'aro. 6-uce*i5)7, le5a ,i( el, 6i (lu>i*i -omului -ume,eului )o(tru. Care
i cie (ut cei ce )or mergeK7
@8 ?oi(e a r(.u(: 6!om merge cu co.iii i cu btr1ii otri, cu fiii i fiicele oa(tre, cu oile i boii otri4 cci
a)em ( *iem o (rbtoare
6
+ ci(tea -omului.7
6
A2od. &:1
7A8 =arao le5a ,i(: 6'a ( fie -omul cu )oi, cum ) )oi l(a eu ( .leca*i, .e )oi i .e co.iii )otriC <ua*i
(eama, cci e(te ru ce a)e*i de g1d ( face*iC
778 Eu, u4 ci duce*i5) )oi, brba*ii, i (lu>i*i -omului, cci aa a*i cerut.7 Di i5au i,goit diaitea lui farao.
798 -omul a ,i( lui ?oi(e
6
: 6Ftide5*i m1a .e(te *ara Agi.tului ca ( )i lcu(tele .e(te *ara Agi.tului i (
66

m1ce toat iarba .m1tului, tot ce a l(at .iatra.7
6
A2od. #:19.
66
A2od. 10:4, &
7:8 ?oi(e i5a +ti( toiagul .e(te *ara Agi.tului4 i -omul a fcut ( (ufle u )1t di(.re r(rit .e(te *ar,
toat ,iua i toat oa.tea aceea. -imiea*a, )1tul di(.re r(rit adu(e(e lcu(tele.
7;8 <cu(tele
6
au )eit .e(te *ara Agi.tului i (5au ae,at .e toat +tiderea Agi.tului4 erau + umr at1t de
mare cum u mai
66
fu(e(e i u )a mai fi u a(tfel de roi de lcu(te.
6
P(. #$:4%4 P(. 10&:"4.
66
Ioel 2:2
7<8 'u aco.erit
6
toat fa*a .m1tului, de u (e mai )edea .m1tul4 au
66
m1cat toat iarba de .e .m1t i tot
rodul .omilor, tot ce l(a(e .iatra4 i 5a rma( imic )erde + co.aci, ici + iarba de .e c1m., + toat *ara
Agi.tului.
6
A2od. 10:&.
66
P(. 10&:"&
7=8 =arao a c9emat +dat .e ?oi(e i .e 'aro i a ,i(: 6'm
6
.ctuit +m.otri)a -omului -ume,eului
)o(tru i +m.otri)a )oa(tr.
6
A2od. 9:2#
7>8 -ar iart5mi .catul umai de data acea(ta4 i ruga*i
6
.e -omul -ume,eul )o(tru ( de.rte,e de la mie
i urgia acea(ta de moarteC7
6
A2od. 9:2$4 1Fm.. 1":%
7?8 ?oi(e a
6
ieit de la farao i (5a rugat -omului.
6
A2od. $:"0
7@8 -omul a fcut ( (ufle u )1t foarte .uteric di(.re a.u(, care a luat lcu(tele i le5a arucat
6
+ ?area
0oie4 5a rma( o lcu(t .e toat +tiderea Agi.tului.
6
Ioel 2:20
9A8 -omul a
6
+m.ietrit iima lui farao, i farao 5a l(at .e co.iii lui I(rael ( .lece.
6
A2od. 4:214 A2od. 11:10
1ntuneric de trei 'ile
978 -omul a ,i( lui ?oi(e
6
: 6Ftide5*i m1a (.re cer i )a fi +tueric .e(te *ara Agi.tului, aa de +tueric de
( (e .oat .i.i.7
6
A2od. 9:22
998 ?oi(e i5a +ti( m1a (.re cer4 i a fo(t
6
+tueric be, + toat *ara Agi.tului, tim. de trei ,ile.
6
P(. 10&:2$
9:8 Eici u (e )edeau uii .e al*ii, i imei u (5a (culat di locul lui tim. de trei ,ile. -ar
6
, + locurile ude
locuiau to*i co.iii lui I(rael, era lumi.
6
A2od. $:22
9;8 =arao a c9emat .e ?oi(e i a
6
,i(: 6-uce*i5) i (lu>i*i -omuluiC / u rm1 + *ar dec1t oile i boii
)otri
66
4 co.iii )otri )or .utea merge i ei +m.reu cu )oi.7
6
A2od. 10:$.
66
A2od. 10:10
9<8 ?oi(e a r(.u(: 6C9iar ( e dai tu +(u*i >ertfele i arderile de tot, .e care le )om aduce -omului
-ume,eului o(tru,
9=8 i turmele oa(tre tot trebuie ( mearg cu oi i ( u rm1 o ug9ie di ele4 cci di ele )om lua ca (
(lu>im -omului -ume,eului o(tru4 iar .1 )om a>uge acolo, u tim ce )om alege ca ( aducem
-omului.7
9>8 -omul a +m.ietrit
6
iima lui farao, i farao 5a )rut (5i la(e ( .lece.
6
A2od. 10:204 A2od. 4:214 A2od. 14:4, $
9?8 =arao a ,i( lui ?oi(e: 6Iei de la mieC / u cum)a ( te mai ar*i +aitea mea, cci + ,iua + care te )ei
arta +aitea mea, )ei muri.7
9@8 6-aC7, a r(.u( ?oi(e, 6u
6
m )oi mai arta +aitea ta.7
86
6
A)r. 11:2#
Capitolul 11
Ameninarea cu ur(ia a 'ecea
78 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6!oi mai aduce o urgie a(u.ra lui farao i a(u.ra Agi.tului. -u. aceea ) )a l(a
( .leca*i de aici
6
. C1d ) )a l(a ( .leca*i de tot, c9iar ) )a i,goi de aici.
6
A2od. 12:"1, "", "9
98 !orbete cu .o.orul, ca atuci fiecare ( cear de la )eciul (u i fiecare de la )ecia ei
6
, )a(e de argit i
)a(e de aur.7
6
A2od. ":224 A2od. 12:"&
:8 -omul
6
a fcut ca .o.orul ( ca.ete trecere +aitea egi.teilor. C9iar ?oi(e
66
era foarte bie ),ut + *ara
Agi.tului, +aitea (lu>itorilor lui farao i +aitea .o.orului.
6
A2od. ":214 A2od. 12:"%4 P(. 10%:4%.
66
2/am. #:94 A(t. 9:4
;8 ?oi(e a ,i(: 6'a )orbete -omul
6
: 6Pe la mie,ul o.*ii, )oi trece .ri Agi.t4
6
A2od. 12:12, 2", 294 'mo( &:1#
<8 i to*i +t1ii
6
(cu*i di *ara Agi.tului )or muri, de la +t1iul (cut al lui farao, care ade .e (cauul lui de
domie, .1 la +t1iul (cut al roabei care (t la r1i*, i .1 la to*i +t1ii (cu*i ai dobitoacelor.
6
A2od. 12:12, 294 'mo( 4:10
=8 F toat *ara Agi.tului )or fi *i.ete
6
mari, aa cum 5au fo(t i u )or mai fi.
6
A2od. 12:"04 'mo( &:1#
>8 -ar ditre to*i
6
co.iii lui I(rael, de la oamei .1 la dobitoace, ici mcar u
66
c1ie u )a c9elli cu limba
lui, ca ( ti*i ce deo(ebire face -omul +tre egi.tei i I(rael.7
6
A2od. $:22.
66
Io(. 10:21
?8 'tuci to*i
6
aceti (lu>itori ai ti (e )or cobor+ la mie i (e )or +c9ia .1 la .m1t +aitea mea, ,ic1d:
6Iei, tu i tot .o.orul care te urmea,C7 -u. aceea, )oi iei.7 ?oi(e a ieit de la farao, a.ri( de m1ie.
6
A2od. 12:""
@8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6=arao
6
5are (5a(culte de )oi, .etru ca ( (e +mul*ea(c
66
miuile ?ele + *ara
Agi.tului.7
6
A2od. ":194 A2od. #:44 A2od. 10:1.
66
A2od. #:"
7A8 ?oi(e i 'aro au fcut toate ace(te miui +aitea lui farao
6
4 -omul a +m.ietrit iima lui farao, i
farao 5a l(at .e co.iii lui I(rael ( .lece di *ara lui.
6
A2od. 10:20, 2#4 0om. 2:&4 0om. 9:22
Capitolul 12
Ae'area Patelor
78 -omul a ,i( lui ?oi(e i lui 'aro + *ara Agi.tului:
98 6<ua
6
acea(ta )a fi .etru )oi cea dit1i lu4 ea )a fi .etru )oi cea dit1i lu a aului.
6
A2od. 1":44 -eut. 1%:1
:8 !orbi*i +tregii aduri a lui I(rael i (.ue*i5i: 6F ,iua a ,ecea a ace(tei lui, fiecare om ( ia u miel de
fiecare familie, u miel de fiecare ca(.
;8 -ac (ut .rea .u*ii + ca( .etru u miel, (5l ia cu )eciul lui cel mai de a.roa.e, du. umrul
(ufletelor4 ( face*i (ocoteala c1t .oate m1ca fiecare di mielul ace(ta.
<8 / fie u miel fr
6
cu(ur, de .arte brbtea(c, de u a4 )e*i .utea ( lua*i u miel (au u ied.
6
<e). 22:19, 20, 214 ?al. 1:$, 144 A)r. 9:144 1Pet. 1:19
=8 /5l .(tra*i .1 + ,iua a
6
.ai(.re,ecea a luii ace(teia4 i toat aduarea lui I(rael (5l +>ug9ie (eara
#
.
#
Abraic: +tre cele dou (eri
6
<e). 2":&4 Eum. 9:"4 Eum. 2$:1%4 -eut. 1%:1, %
>8 / ia di (1gele lui i ( ug am1doi (t1l.ii uii i .ragul de (u( al ca(elor ude +l )or m1ca.
?8 Carea (5o m1ce c9iar + oa.tea aceea, fri.t la foc4 i aume (5o m1ce cu a,ime
6
i cu )erde*uri
amare.
6
A2od. "4:2&4 Eum. 9:114 -eut. 1%:"4 1Cor. &:$
@8 / u5l m1ca*i crud (au fiert + a.4 ci ( fie
6
fri.t la foc: at1t ca.ul, c1t i .icioarele i mrutaiele.
6
-eut. 1%:#
7A8 /
6
u l(a*i imic di el .1 a doua ,i dimiea*a4 i, dac )a rm1e ce)a di el .e a doua ,i dimiea*a, (5l
arde*i + foc.
6
A2od. 2":1$4 A2od. "4:2&
87
778 C1d +l )e*i m1ca, ( a)e*i mi>locul +ci(, +cl*mitea + .icioare i toiagul + m14 i (5l m1ca*i +
grab4 cci e(te .atile
6
-omului.
6
-eut. 1%:&
798 F oa.tea aceea, Au )oi trece
6
.ri *ara Agi.tului i )oi lo)i .e to*i +t1ii (cu*i di *ara Agi.tului, de la
oamei .1 la dobitoace4 i )oi face >udecat +m.otri)a tuturor ,eilor
66
Agi.tului, Au
B
, -omul.
6
A2od. 11:4, &4 'mo( &:1#.
66
Eum. "":4.
B
A2od. %:2
7:8 /1gele ) )a (lu>i ca (em .e ca(ele ude )e*i fi. Au )oi )edea (1gele i )oi trece .e l1g )oi, aa c u )
)a imici icio urgie, atuci c1d )oi lo)i *ara Agi.tului.
7;8 Di .omeirea
6
ace(tei ,ile (5o .(tra*i i (5o .r,ui*i .ritr5o (rbtoare
66
+ ci(tea -omului4 (5o .r,ui*i
ca o
B
lege )eic .etru urmaii )otri.
6
A2od. 1":9.
66
<e). 2":4, &4 2Fm.. 2":21.
B
A2od. 12:24, 4"4 A2od. 1":10
7<8 Tim. de a.te
6
,ile )e*i m1ca a,ime. -i cea dit1i ,i )e*i (coate aluatul di ca(ele )oa(tre: cci oricie )a
m1ca .1ie do(.it, di ,iua +t1i .1 + ,iua a a.tea, )a fi imicit
66
di I(rael.
6
A2od. 1":%, #4 A2od. 2":1&4 A2od. "4:1$, 2&4 <e). 2":&, %4 Eum. 2$:1#4 -eut. 1%:", $4 1Cor. &:#.
66
@e. 1#:144 Eum. 9:1"
7=8 F ,iua dit1i )e*i a)ea o aduare de (rbtoare
6
(f1t4 i + ,iua a a.tea )e*i a)ea o aduare de (rbtoare
(f1t. / u face*i icio muc + ,ilele acelea4 )e*i .utea umai ( .regti*i m1carea fiecrui i(.
6
<e). 2":#, $4 Eum. 2$:1$, 2&
7>8 / *ie*i (rbtoarea ',imelor, cci c9iar
6
+ ,iua aceea )oi (coate otile )oa(tre di *ara Agi.tului4 ( *ie*i
,iua aceea ca o lege )eic .etru urmaii )otri.
6
A2od. 1":"
7?8 F lua +t1i, di a .ai(.re,ecea ,i a luii, (eara, ( m1ca*i a,ime, .1 + (eara ,ilei a dou,eci i ua a
luii
6
.
6
<e). 2":&4 Eum. 2$:1%
7@8 Tim. de
6
a.te ,ile, ( u (e g(ea(c aluat + ca(ele )oa(tre4 cci oricie )a m1ca .1ie do(.it )a fi
imicit
66
di aduarea lui I(rael, fie (tri, fie btia.
6
A2od. 2":1&4 A2od. "4:1$4 -eut. 1%:"4 1Cor. &:#, $.
66
Eum. 9:1"
9A8 / u m1ca*i .1ie do(.it4 ci, + toate locui*ele )oa(tre, ( m1ca*i a,ime.7
978 ?oi(e a c9emat .e to*i btr1ii lui I(rael i le5a ,i(: 6-uce*i5) de lua*i
6
u miel .etru familiile )oa(tre i
+>ug9ia*i Patile.
6
A2od. 12:"4 Eum. 9:44 Io(. &:104 2Fm.. 2":214 A,ra %:204 ?at. 2%:1$, 194 ?ar. 14:1251%4 <uc. 22:#, etc.
998 / lua*i
6
a.oi u muc9i de i(o., (5l +muia*i + (1gele di (trac9i i ( uge*i
66
.ragul de (u( i cei doi
(t1l.i ai uii cu (1gele di (trac9i. Eimei di )oi ( u ia( di ca( .1 dimiea*a.
6
A)r. 11:2$.
66
A2od. 12:#
9:8 C1d
6
)a trece -omul ca ( lo)ea(c Agi.tul, i )a )edea (1gele .e .ragul de (u( i .e cei doi (t1l.i ai uii,
-omul )a trece .e l1g u i u
66
)a +gdui Eimicitorului
B
( itre + ca(ele )oa(tre ca ( ) lo)ea(c.
6
A2od. 12:12, 1".
66
A,ec. 9:%4 '.oc. #:"4 '.oc. 9:4.
B
2/am. 24:1%4 1Cor. 10:104 A)r. 11:2$
9;8 / .,i*i lucrul ace(ta ca o lege .etru )oi i .etru co.iii )otri + )eac.
9<8 C1d )e*i itra + *ara .e care )5o )a da -omul
6
, du. fgdui*a <ui, ( *ie*i ace(t obicei (f1t.
6
A2od. ":$, 1#
9=8 Di c1d
6
) )or +treba co.iii )otri: 6Ce +(eam obiceiul ace(taK7,
6
A2od. 1":$, 144 -eut. "2:#4 Io(. 4:%4 P(. #$:%
9>8 ( r(.ude*i
6
: 6A(te >ertfa de Pati + ci(tea -omului, care a trecut .e l1g ca(ele co.iilor lui I(rael +
Agi.t, c1d a lo)it Agi.tul, i e5a (c.at ca(ele oa(tre.7 Po.orul (5a
66
.lecat i (5a +c9iat .1 la .m1t.
6
A2od. 12:11.
66
A2od. 4:"1
9?8 Di co.iii lui I(rael au .lecat i au fcut
6
cum .oruci(e -omul lui ?oi(e i lui 'aro4 aa au fcut.
6
A)r. 11:2$
-oartea %ntilor9nscui
9@8 <a
6
mie,ul o.*ii, -omul a
66
lo)it .e to*i +t1ii (cu*i di *ara Agi.tului, de la
B
+t1iul (cut al lui farao,
care edea .e (cauul lui de domie, .1 la +t1iul (cut al celui +c9i( + temi*, i .1 la to*i +t1ii (cu*i
ai dobitoacelor.
6
A2od. 11:4.
66
Eum. $:1#4 Eum. "":44 P(. #$:&14 P(. 10&:"%4 P(. 1"&:$4 P(. 1"%:10.
B
A2od. 4:2"4 A2od. 11:&
:A8 =arao (5a (culat oa.tea, el i to*i (lu>itorii lui, i to*i egi.teii4 i au fo(t mari *i.ete
6
+ Agi.t, cci u era
ca( ude ( u fie u mort.
6
A2od. 11:%4 Pro). 21:1"4 'mo( &:1#4 Iac. 2:1"
:78 F aceeai oa.te farao a c9emat
6
.e ?oi(e i .e 'aro i le5a ,i(: 6/cula*i5), iei*i di mi>locul .o.orului
meu, )oi i
66
co.iii lui I(rael. -uce*i5) de (lu>i*i -omului, cum a*i ,i(.
88
6
A2od. 11:14 P(. 10&:"$.
66
A2od. 10:9
:98 <ua*i5)
6
i oile i boii, cum a*i ,i(, duce*i5) i
66
biecu)1ta*i5m.7
6
A2od. 10:2%.
66
@e. 2#:"4
::8 Agi.teii
6
,oreau .o.orul i (e grbeau (5i (coat di *ar, cci ,iceau: 6'ltfel, to*i
66
)om .ieri.7
6
A2od. 11:$4 P(. 10&:"$.
66
@e. 20:"
:;8 Po.orul i5a luat .lmdeala 8coca;, +aite de a (e do(.i. Di5au +)elit .o(t)ile cu .lmdeala + 9aie i le5
au .u( .e umeri.
:<8 Co.iii lui I(rael au fcut ce (.u(e(e ?oi(e i au cerut egi.teilor
6
)a(e de argit, )a(e de aur i 9aie.
6
A2od. ":224 A2od. 11:2
:=8 -omul a
6
fcut ca .o.orul ( ca.ete trecere +aitea egi.teilor, care le5au +m.liit cererea. Di a(tfel au
66

>efuit .e egi.tei.
6
A2od. ":214 A2od. 11:".
66
@e. 1&:144 A2od. ":224 P(. 10&:"#
Plecarea din 0(ipt
:>8 Co.iii
6
lui I(rael au .lecat di
66
0am(e( (.re /ucot, + umr de a.roa.e
B
a(e (ute de mii de oamei care
mergeau .e >o(, afar de co.ii.
6
Eum. "":", &.
66
@e. 4#:11.
B
@e. 12:24 @e. 4%:"4 A2od. "$:2%4 Eum. 1:4%4 Eum. 11:21
:?8 J mul*ime de oamei de tot (oiul (5au (uit +m.reu cu ei4 a)eau i turme +(emate de oi i boi.
:@8 Cu .lmdeala, .e care o lua(er di Agi.t i care u (e do(.i(e +c, au fcut turte fr aluat4 cci fu(e(er
i,goi*i
6
de egi.tei, fr ( mai .oat ,bo)i i fr (5i ia meride cu ei.
6
A2od. %:14 A2od. 1:114 A2od. 12:""
;A8 Dederea co.iilor lui I(rael + Agi.t a fo(t de .atru (ute trei,eci
6
de ai.
6
@e. 1&:1"4 =a.. #:%4 @al. ":1#
;78 Di, du. .atru (ute trei,eci de ai, tocmai + ,iua aceea, toate otile
6
-omului au ieit di *ara Agi.tului.
6
A2od. #:44 A2od. 12:&1
;98 Eoa.tea
6
aceea trebuie .r,uit + ci(tea -omului, .etru c atuci i5a (co( di *ara Agi.tului4 oa.tea
aceea trebuie .r,uit + ci(tea -omului de to*i co.iii lui I(rael i de urmaii lor.
6
-eut. 1%:%
Chipul cum s se pr'nuiasc Patele
;:8 -omul a ,i( lui ?oi(e i lui 'aro: 6Iat .oruca
6
.ri)itoare la Pati: iciu (tri ( u m1ce di ele.
6
Eum. 9:14
;;8 / tai +m.re>ur
6
.e orice rob cum.rat cu bai, i a.oi ( m1ce di ele.
6
@e. 1#:12, 1"
;<8 !eeticul
6
i (imbriaul ( u m1ce.
6
<e). 22:10
;=8 / u le m1ce dec1t +tr5o (igur ca(4 ( u lua*i deloc care afar di ca( i ( u ,drobi*i
6
iciu o(.
6
Eum. 9:124 Ioa 19:"", "%
;>8 Toat
6
aduarea lui I(rael ( fac Patile.
6
A2od. 12:%4 Eum. 9:1"
;?8 -ac u (tri
6
, care )a locui la tie, )a )rea ( fac Patile -omului, orice .arte brbtea(c di ca(a lui )a
trebui tiat +m.re>ur4 a.oi (e )a a.ro.ia ( le fac, i )a fi ca i btiaul4 dar iciu etiat +m.re>ur ( u
m1ce di ele.
6
Eum. 9:14
;@8 'ceeai lege
6
)a fi .etru btia ca i .etru (triul care )a locui + mi>locul )o(tru.7
6
Eum. 9:144 Eum. 1&:1&, 1%4 @al. ":2$
<A8 To*i co.iii lui I(rael au fcut cum .oruci(e -omul lui ?oi(e i lui 'aro4 aa au fcut.
<78 Di c9iar + ,iua aceea
6
, -omul a (co( di *ara Agi.tului .e co.iii lui I(rael, du.
66
otile lor.
6
A2od. 12:41.
66
A2od. %:2%
Capitolul 13
Patele i %ntii nscui
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6Pue5?i deo.arte ca (f1t
6
.e orice +t1i (cut, .e orice +t1i (cut ditre co.iii lui I(rael, at1t ditre
oamei, c1t i ditre dobitoace: e(te al ?eu.7
6
A2od. 1":12, 1", 1&4 A2od. 22:29, "04 A2od. "4:194 <e). 2#:2%4 Eum. ":1"4 Eum. $:1%, 1#4 Eum. 1$:1&4 -eut. 1&:194 <uc. 2:2"
89
:8 ?oi(e a ,i( .o.orului: 6'duce*i5)
6
amite de ,iua acea(ta, c1d a*i ieit di Agi.t, di ca(a robiei4 cci cu
m1
66
.uteric )5a (co( -omul de acolo. / u m1ca*i
B
.1ie do(.it.
6
A2od. 12:424 -eut. 1%:".
66
A2od. %:1.
B
A2od. 12:$
;8 '(t,i
6
iei*i, + lua (.icelor
#
.
#
/au: 'bib
6
A2od. 2":1&4 A2od. "4:1$4 -eut. 1%:1
<8 C1d te )a duce
6
-omul + *ara caaai*ilor, 9eti*ilor, amori*ilor, 9e)i*ilor i iebu(i*ilor, .e care a
66
>urat
.ri*ilor ti c *i5o )a da, *ar ude curge la.te i miere, ( *ii
B
urmtoarea (lu>b + lua acea(ta:
6
A2od. ":$.
66
A2od. %:$.
B
A2od. 12:2&, 2%
=8 Tim. de a.te ,ile
6
, ( m1ci a,ime4 i + ,iua a a.tea, ( fie o (rbtoare + ci(tea -omului.
6
A2od. 12:1&, 1%
>8 F tim.ul celor a.te ,ile, ( m1ca*i a,ime4 ( u (e
6
)ad la tie imic do(.it, ici aluat, .e toat +tiderea
*rii tale.
6
A2od. 12:19
?8 / (.ui
6
atuci fiului tu: 6'cea(ta e(te (.re .omeirea celor ce a fcut -omul .etru mie, c1d am ieit
di Agi.t.7
6
A2od. 1":144 A2od. 12:2%
@8 /5*i fie ca u
6
(em .e m1 i ca u (em de aducere amite .e frute +tre oc9ii ti, .etru ca legea
-omului ( fie +totdeaua + gura ta4 cci cu m1 .uteric te5a (co( -omul di Agi.t.
6
A2od. 1":1%4 A2od. 12:144 Eum. 1&:"94 -eut. %:$4 -eut. 11:1$4 Pro). 1:94 I(a. 49:1%4 Ier. 22:244 ?at. 2":&
7A8 / *ii
6
.oruca acea(ta la )remea 9otr1t, di a + a.
6
A2od. 12:14, 24
778 C1d te )a aduce -omul + *ara caaai*ilor, cum a >urat *ie i .ri*ilor ti, i c1d *i5o )a da,
798 (
6
+c9ii -omului .e orice +t1i (cut, c9iar .e orice +t1i (cut di )itele .e care le )ei a)ea: orice
.arte brbtea(c e(te a -omului.
6
A2od. 1":24 A2od. 22:294 A2od. "4:194 <e). 2#:2%4 Eum. $:1#4 Eum. 1$:1&4 -eut. 1&:194 A,ec. 44:"0
7:8 / r(cum.eri cu u miel .e orice +t1i (cut
6
al mgri*ei4 iar dac u5l )ei r(cum.ra, (5i fr1gi g1tul.
/ r(cum.eri
66
de a(emeea .e orice +t1i (cut de .arte brbtea(c ditre fiii ti.
6
A2od. "4:204 Eum. 1$:1&, 1%.
66
Eum. ":4%, 4#4 Eum. 1$:1&, 1%
7;8 Di c1d te )a
6
+treba fiul tu +tr5o ,i: 6Ce +(eam lucrul ace(taK7, (5i r(.u,i: 6Pri m1a
66
<ui cea
atot.uteric, -omul e5a (co( di Agi.t, di ca(a robiei4
6
A2od. 12:2%4 -eut. %:204 Io(. 4:%, 21.
66
A2od. 1":"
7<8 i, fiidc farao (e +c.*1a i u )oia ( e la(e ( .lecm, -omul
6
a omor1t .e to*i +t1ii (cu*i di
*ara Agi.tului, de la +t1ii (cu*i ai oameilor .1 la +t1ii (cu*i ai dobitoacelor. Iat de ce aduc >ertf
-omului .e orice +t1i (cut de .arte brbtea(c i r(cum.r .e orice +t1i (cut ditre fiii mei.
6
A2od. 12:29
7=8 /5*i fie ca u (em
6
.e m1 i ca u (em de aducere amite .e frute +tre oc9i4 cci .ri m1a <ui
atot.uteric e5a (co( -omul di Agi.t.7
6
A2od. 1":9
Cltoria spre pustie
7>8 -u. ce a l(at farao .e .o.or ( .lece, -ume,eu u l5a du( .e drumul care d + *ara fili(teilor, mcar c
era mai a.roa.e4 cci a ,i( -ume,eu: 6/5ar .utea (5i .ar
6
ru .o.orului, ),1d r,boiul, i ( (e +toarc
66

+ Agi.t.7
6
A2od. 14:11, 124 Eum. 14:154.
66
-eut. 1#:1%
7?8 Ci -ume,eu a .u(
6
.e .o.or ( fac u ocol .e drumul care duce (.re .u(tiu, (.re ?area 0oie. Co.iii lui
I(rael au ieit +arma*i di *ara Agi.tului.
6
A2od. 14:24 Eum. "":%, etc.
7@8 ?oi(e a luat cu el oa(ele lui Io(if4 cci Io(if .u(e(e .e fiii lui I(rael ( >ure, ,ic1d: 6C1d ) )a cerceta
-ume,eu
6
, ( lua*i cu )oi oa(ele mele de aici.7
6
@e. &0:2&4 Io(. 24:"24 =a.. #:1%
9A8 'u .lecat
6
di /ucot i au tbr1t la Atam, la margiea .u(tiului.
6
Eum. "":%
978 -omul
6
mergea +aitea lor, ,iua +tr5u (t1l. de or, ca (5i clu,ea(c .e drum, iar oa.tea +tr5u (t1l.
de foc, ca (5i lumie,e, .etru ca ( mearg i ,iua i oa.tea.
6
A2od. 14:19, 244 A2od. 40:"$4 Eum. 9:1&4 Eum. 10:"44 Eum. 14:144 -eut. 1:""4 Eeem. 9:12, 194 P(. #$:144 P(. 99:#4 P(. 10&:"94 I(a. 4:&4 1Cor.
10:1
90
998 /t1l.ul de or u (e de.rta diaitea .o.orului + tim.ul ,ilei, ici (t1l.ul de foc + tim.ul o.*ii.
Capitolul 14
*recerea -rii oii
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6/.ue co.iilor lui I(rael ( (e +toarc
6
i ( tbra(c +aitea Pi5Ha9irotului
66
, +tre ?igdol
B
i mare, fa* +
fa* cu Baal5Lefo: + dre.tul locului ace(tuia ( tbr1*i, l1g mare.
6
A2od. 1":1$.
66
Eum. "":#.
B
Ier. 44:1
:8 =arao )a ,ice de(.re co.iii lui I(rael: 6/5au
6
rtcit .ri *ar4 +i +c9ide .u(tiul.7
6
P(. #1:11
;8 Au
6
)oi +m.ietri iima lui farao, i5i )a urmri4 dar farao i toat oa(tea lui )or face ( (e arate (la)a
66
?ea,
i
B
egi.teii )or ti c Au (ut -omul.7 Co.iii lui I(rael au fcut aa.
6
A2od. 4:214 A2od. #:".
66
A2od. 9:1%4 A2od. 14:1#, 1$4 0om. 9:1#, 22, 2".
B
A2od. #:&
<8 /5a dat de tire +m.ratului Agi.tului c .o.orul a luat fuga. 'tuci iima
6
lui farao i iima (lu>itorilor lui (5
a (c9imbat fa* de .o.or. Ai au ,i(: 6Ce am fcut de am l(at .e I(rael ( .lece i ( u e mai (lu>ea(cK7
6
P(. 10&:2&
=8 =arao i5a .regtit carul de r,boi i i5a luat oameii de r,boi cu el.
>8 ' luat
6
a(e (ute de care de lu.t cu oamei alei i toate carele Agi.tului4 + toate erau lu.ttori.
6
A2od. 1&:4
?8 -omul a +m.ietrit
6
iima lui farao, +m.ratul Agi.tului, i farao a urmrit .e co.iii lui I(rael. Co.iii lui
66

I(rael iei(er gata de lu.t.
6
A2od. 14:4.
66
A2od. %:14 A2od. 1":94 Eum. "":"
@8 Agi.teii
6
i5au urmrit4 i to*i caii, carele lui farao, clre*ii lui i otirea lui, i5au a>u( tocmai c1d erau
tbr1*i l1g mare l1g Pi5Ha9irot, fa* + fa* cu Baal5Lefo.
6
A2od. 1&:94 Io(. 24:%
7A8 =arao (e a.ro.ia. Co.iii lui I(rael i5au ridicat oc9ii, i iat c egi.teii )eeau du. ei. Di co.iii lui I(rael (5
au +(.im1tat foarte tare i au (trigat
6
ctre -omul du. a>utor.
6
Io(. 24:#4 Eeem. 9:94 P(. "4:1#4 P(. 10#:%
778 Ai au ,i(
6
lui ?oi(e: 6Eu erau oare mormite + Agi.t, ca ( u mai fi fo(t e)oie ( e aduci ( murim +
.u(tiuK Ce e5ai fcut de e5ai (co( di Agi.tK
6
P(. 10%:#, $
798 Eu5*i
6
(.ueam oi + Agi.t: 6<a(5e ( (lu>im ca robi egi.teilor, cci )rem mai bie ( (lu>im ca robi
egi.teilor dec1t ( murim + .u(tiu7K7
6
A2od. &:214 A2od. %:9
7:8 ?oi(e a r(.u( .o.orului: 6Eu ) teme*i
6
de imic, (ta*i .e loc i )e*i )edea i,b)irea .e care )5o )a da
-omul + ,iua acea(ta4 cci .e egi.teii acetia, .e care5i )ede*i a,i, u5i )e*i mai )edea iciodat.
6
2Cro. 20:1&, 1#4 I(a. 41:10, 1", 14
7;8 -omul
6
/e )a lu.ta .etru )oi4 dar )oi (ta*i
66
liiti*i.7
6
A2od. 14:2&4 -eut. 1:"04 -eut. ":224 -eut. 20:44 Io(. 10:14, 424 Io(. 2":"4 2Cro. 20:294 Eeem. 4:204 I(a. "1:4.
66
I(a. "0:1&
7<8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Ce ro(t au (trigtele ace(teaK /.ue co.iilor lui I(rael ( .orea(c +aite.
7=8 Tu
6
ridic5*i toiagul, +tide5*i m1a (.re mare i de(.ic5o4 i co.iii lui I(rael )or trece .ri mi>locul mrii ca
.e u(cat.
6
A2od. 14:21, 2%4 A2od. #:19
7>8 Au )oi +m.ietri
6
iima egi.teilor, ca ( itre + mare du. ei. Di farao i toat oa(tea lui, carele i clre*ii
lui, )or face ( (e arate (la)a
66
?ea.
6
A2od. 14:$4 A2od. #:".
66
A2od. 14:4
7?8 Di )or ti
6
egi.teii c Au (ut -omul c1d farao, carele i clre*ii lui, )or face ( (e arate (la)a ?ea.7
6
A2od. 14:4
7@8 Fgerul lui -ume,eu, care
6
mergea +aitea taberei lui I(rael, Di5a (c9imbat locul i a mer( +a.oia lor, i
(t1l.ul de or care mergea +aitea lor, i5a (c9imbat locul i a (tat +a.oia lor.
6
A2od. 1":214 A2od. 2":204 A2od. "2:"44 Eum. 20:1%4 I(a. %":9
9A8 Al (5a ae,at +tre tbra egi.teilor i tbra lui I(rael. Eorul ace(ta
6
.e o .arte era +tueco(, iar .e cealalt
lumia oa.tea. Di toat oa.tea cele dou tabere u (5au a.ro.iat ua de alta.
6
I(a. $:144 2Cor. 4:"
978 ?oi(e i5a +ti(
6
m1a (.re mare. Di -omul a .u( marea + micare .ritr5u )1t di(.re r(rit, care a
(uflat cu .utere toat oa.tea4 el a u(cat
66
marea, i a.ele (5au de(.r*it
B
+ dou.
91
6
A2od. 14:1%.
66
P(. %%:%.
B
A2od. 1&:$4 Io(. ":1%4 Io(. 4:2"4 Eeem. 9:114 P(. #4:1"4 P(. 10%:94 P(. 114:"4 I(a. %":12
998 Co.iii
6
lui I(rael au trecut .ri mi>locul mrii ca .e u(cat, i a.ele (tteau ca u ,id
66
la drea.ta i la (t1ga
lor.
6
A2od. 14:294 A2od. 1&:194 Eum. "":$4 P(. %%:%4 P(. #$:1"4 I(a. %":1%4 1Cor. 10:14 A)r. 11:29.
66
Hab. ":10
9:8 Agi.teii i5au urmrit4 i to*i caii lui farao, carele i clre*ii lui au itrat du. ei + mi>locul mrii.
9;8 F (tra>a dimie*ii, -omul
6
, di (t1l.ul de foc i de or, /5a uitat (.re tabra egi.teilor i a arucat
+)lmeala + tbra egi.teilor.
6
P(. ##:1#, etc.
9<8 ' (co( ro*ile carelor i le5a +greuiat mer(ul. Agi.teii au ,i( atuci: 6Haidem ( fugim diaitea lui I(rael,
cci -omul /e
6
lu.t .etru el +m.otri)a egi.teilor.7
6
A2od. 14:14
9=8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Ftide5*i
6
m1a (.re mare4 i a.ele au ( (e +toarc .e(te egi.tei, .e(te carele lor
i .e(te clre*ii lor.7
6
A2od. 14:1%
9>8 ?oi(e i5a +ti( m1a (.re mare. Di +(.re dimiea*, marea i5a luat
6
iari re.e,iciuea cur(ului, i, la
a.ro.ierea ei, egi.teii au luat5o la fug4 dar -omul a .u(tit
66
.e egi.tei + mi>locul mrii.
6
Io(. 4:1$.
66
A2od. 1&:1, #
9?8 '.ele (5au
6
+tor( i au
66
aco.erit carele, clre*ii i toat oa(tea lui farao, care itra(er + mare du. co.iii
lui I(rael4 iciuul mcar 5a (c.at.
6
Hab. ":$, 1".
66
P(. 10%:11
9@8 -ar co.iii
6
lui I(rael au trecut .ri mi>locul mrii ca .e u(cat, + tim. ce a.ele (tteau ca u ,id la drea.ta i
la (t1ga lor.
6
A2od. 14:224 P(. ##:204 P(. #$:&2, &"
:A8 F ,iua aceea, -omul a i,b)it
6
.e I(rael di m1a egi.teilor4 i I(rael a ),ut
66
.e egi.tei mor*i .e *rmul
mrii.
6
P(. 10%:$, 10.
66
P(. &$:104 P(. &9:10
:78 I(rael a ),ut m1a .uteric .e care o +dre.ta(e -omul +m.otri)a egi.teilor. Di .o.orul (5a temut de
-omul i a cre,ut
6
+ -omul i + robul /u ?oi(e.
6
A2od. 4:"14 A2od. 19:94 P(. 10%:124 Ioa 2:114 Ioa 11:4&
Capitolul 15
Cntarea de laud
78 'tuci
6
?oi(e i co.iii lui I(rael au c1tat -omului c1tarea acea(ta. Ai au ,i(:
6!oi c1ta
66
-omului, cci Di5a artat (la)a:
a .u(tit + mare .e cal i .e clre*.
6
Iud. &:14 2/am. 22:14 P(. 10%:12.
66
A2od. 1&:21
98 -omul e(te tria mea i temeiul c1trilor mele de
6
laud:
Al m5a (c.at.
Al e(te -ume,eul meu: .e Al Fl )oi luda4
Al e(te -ume,eul tatlui
66
meu:
.e Al Fl )oi
B
.reamri.
6
-eut. 10:214 P(. 1$:24 P(. 22:"4 P(. &9:1#4 P(. %2:%4 P(. 109:14 P(. 11$:144 P(. 140:#4 I(a. 12:24 Hab. ":1$, 19.
66
A2od. ":1&, 1%.
B
2/am. 22:4#4 P(.
99:&4 P(. 11$:2$4 I(a. 2&:1
:8 -omul e(te u r,boiic
6
)itea,: umele
66
<ui e(te -omul.
6
P(. 24:$4 '.oc. 19:11.
66
A2od. %:"4 P(. $":1$
;8 Al a arucat + mare carele
6
lui farao i oa(tea lui4
lu.ttorii lui alei
66
au fo(t +g9i*i*i + ?area 0oie.
6
A2od. 14:2$.
66
A2od. 14:#
<8 I5au aco.erit
6
)alurile
i (5au cobor1t
66
+ fudul a.elor, ca o .iatr.
6
A2od. 14:2$.
66
Eeem. 9:11
=8 -rea.ta
6
Ta, -oame, i5a fcut )e(tit tria4
m1a Ta cea drea.t, -oame, a ,drobit .e )r>mai.
6
P(. 11$:1&, 1%
>8 Pri mrimea mre*iei
6
Tale,
Tu tr1teti la .m1t .e )r>maii Ti4
92
F*i de,l*ui m1ia,
i ea5i mi(tuie
66
ca .e
B
o tre(tie.
6
-eut. "":2%.
66
P(. &9:1".
B
I(a. &:244 I(a. 4#:14
?8 <a (uflarea
6
rilor Tale, (5au +grmdit a.ele,
(5au ridicat tala,urile
66
ca u ,id
i (5au +c9egat )alurile + mi>locul mrii.
6
A2od. 14:214 2/am. 22:1%4 Io) 4:94 2Te(. 2:$.
66
P(. #$:1"4 Hab. ":10
@8 !r>maul
6
,icea: 6Fi )oi urmri, +i )oi a>uge,
)oi +m.r*i
66
.rada de r,boi4
m )oi r,bua .e ei,
)oi (coate (abia i5i )oi imici cu m1a meaC7
6
Iud. &:"0.
66
@e. 49:2#4 I(a. &":124 <uc. 11:22
7A8 -ar Tu ai
6
(uflat cu (uflarea Ta:
i marea
66
i5a aco.erit4
ca .lumbul (5au afudat
+ ad1cimea a.elor.
6
A2od. 14:214 P(. 11#:1$.
66
A2od. 1&:&4 A2od. 14:2$
778 Cie
6
e(te ca Tie +tre dume,ei, -oameK
Cie e(te ca Tie miuat
66
+ (fi*eie,
bogat + fa.te de laud,
i fctor
B
de miuiK
6
2/am. #:224 1Fm.. $:2"4 P(. #1:194 P(. $%:$4 P(. $9:%, $4 Ier. 10:%4 Ier. 49:19.
66
I(a. %:".
B
P(. ##:14
798 Tu Li5ai +ti( m1a
6
drea.t:
i i5a +g9i*it .m1tul.
6
A2od. 1&:%
7:8 Pri +durarea Ta, Tu ai
6
clu,it
i ai i,b)it .e .o.orul ace(ta4
iar .ri .uterea Ta +l +dre.*i
(.re
66
locaul (fi*eiei Tale.
6
P(. ##:1&, 204 P(. #$:&24 P(. $0:14 P(. 10%:94 I(a. %":12, 1"4 Ier. 2:%.
66
P(. #$:&4
7;8 Po.oarele
6
)or afla lucrul ace(ta i (e )or cutremura:
a.uc groa,a
66
.e fili(tei,
6
Eum. 14:144 -eut. 2:2&4 Io(. 2:9, 10.
66
P(. 4$:%
7<8 (e +(.im1t
6
c.eteiile
66
Adomului,
i u tremur a.uc .e
B
r,boiicii lui ?oab4
to*i
BB
locuitorii Caaaului lei de la iim.
6
@e. "%:40.
66
-eut. 2:4.
B
Eum. 22:"4 Hab. ":#.
BB
Io(. &:1
7=8 Fi )a a.uca
6
teama i (.aima4
iar ),1d mre*ia bra*ului Tu,
)or (ta mu*i ca
66
o .iatr,
.1 )a trece .o.orul Tu, -oameC
P1 )a trece
.o.orul .e care Li l5ai
B
r(cum.rat.
6
-eut. 2:2&4 -eut. 11:2&4 Io(. 2:9.
66
1/am. 2&:"#.
B
A2od. 19:&4 -eut. "2:94 2/am. #:2"4 P(. #4:24 I(a. 4":1, "4 I(a. &1:104 Ier. "1:114 Tit 2:144 1Pet.
2:94 2Pet. 2:1
7>8 Tu +i )ei aduce i5i )ei ae,a
6
.e mutele moteirii Tale,
+ locul .e care Li l5ai .regtit ca loca, -oame,
la Tem.lul
66
.e care m1iile Tale l5au +temeiat, -oameC
6
P(. 44:24 P(. $0:$.
66
P(. #$:&4
7?8 Di -omul
6
)a +m.r*i + )eac i + )eci de )eci.
6
P(. 10:1%4 P(. 29:104 P(. 14%:104 I(a. &#:1&
7@8 Cci caii
6
lui farao, carele i clre*ii lui au itrat + mare,
i -omul
66
a adu( .e(te ei a.ele mrii4
dar co.iii lui I(rael au mer( ca .e u(cat .ri mi>locul mrii.7
6
A2od. 14:2"4 Pro). 21:"1.
66
A2od. 14:2$, 29
93
9A8 ?aria
6
, .roroci*a
66
, (ora lui 'aro, a
B
luat + m1 u tim.a, i toate femeile au )eit du. ea, cu
BB
tim.ae
i >uc1d.
6
Iud. 4:44 1/am. 10:&.
66
Eum. 2%:&9.
B
1/am. 1$:%.
BB
Iud. 11:"44 Iud. 21:214 2/am. %:1%4 P(. %$:11, 2&4 P(. 149:"4 P(. 1&0:4
978 ?aria r(.udea
6
co.iilor lui I(rael:
6C1ta*i
66
-omului, cci Di5a artat (la)a:
a .u(tit + mare .e cal i .e clre*.7
6
1/am. 1$:#.
66
A2od. 1&:1
Apele de la -ara
998 ?oi(e a .orit .e I(rael de la ?area 0oie. 'u a.ucat +(.re .u(tiul
6
Dur4 i, du. trei ,ile de mer( + .u(tiu,
5au g(it a..
6
@e. 1%:#4 @e. 2&:1$
9:8 'u a>u( la
6
?ara4 dar 5au .utut ( bea a. di ?ara, .etru c era amar. -e aceea locul acela a fo(t umit
?ara
#
.
#
/au: 'mrciue
6
Eum. "":$
9;8 Po.orul a c1rtit
6
+m.otri)a lui ?oi(e, ,ic1d: 6Ce a)em ( bemK7
6
A2od. 1%:24 A2od. 1#:"
9<8 ?oi(e a (trigat
6
ctre -omul4 i -omul i5a artat u lem, .e care l5a arucat
66
+ a.. Di a.a (5a fcut
dulce. 'colo a dat -omul
B
.o.orului legi i .oruci, i acolo l5a .u( la
BB
+cercare.
6
A2od. 14:104 A2od. 1#:44 P(. &0:1&.
66
2Fm.. 2:214 2Fm.. 4:41.
B
Io(. 24:2&.
BB
A2od. 1%:44 -eut. $:2, 1%4 Iud. 2:224 Iud. ":1, 44 P(. %%:104 P(. $1:#
9=8 Al a ,i(: 6-ac
6
)ei a(culta cu luare amite gla(ul -omului -ume,eului tu, dac )ei face ce e(te bie
+aitea <ui, dac )ei a(culta de .orucile <ui i dac )ei .,i toate legile <ui, u te )oi lo)i cu iciua di
bolile
66
cu care am lo)it .e egi.tei4 cci Au (ut -omul
B
care te )idec.7
6
-eut. #:12, 1&.
66
-eut. 2$:2#, %0.
B
A2od. 2":2&4 P(. 41:", 44 P(. 10":"4 P(. 14#:"
9>8 'u a>u( la
6
Alim, ude erau dou(.re,ece i,)oare de a. i a.te,eci de fiici. Di au tbr1t acolo, l1g
a..
6
Eum. "":9
Capitolul 16
Crtirile %n Sin 4 Prepeliele i mana2 Sa"atul
78 Toat aduarea co.iilor lui I(rael a
6
.lecat di Alim4 i au a>u( + .u(tiul /i
66
, care e(te +tre Alim i /iai, +
a cici(.re,ecea ,i a luii a doua du. ieirea lor di *ara Agi.tului.
6
Eum. "":10, 11.
66
A,ec. "0:1&
98 Di toat aduarea co.iilor lui I(rael a c1rtit
6
+ .u(tiul acela +m.otri)a lui ?oi(e i 'aro.
6
A2od. 1&:244 P(. 10%:2&4 1Cor. 10:10
:8 Co.iii lui I(rael le5au ,i(: 6Cum de
6
5am murit lo)i*i de m1a -omului + *ara Agi.tului, c1d
66
edeam
l1g oalele oa(tre cu care, c1d m1cam .1ie de e (turamK Cci e5a*i adu( + .u(tiul ace(ta ca ( face*i
( moar de foame toat mul*imea acea(ta.7
6
Pl1g. 4:9.
66
Eum. 11:4, &
;8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Iat c )oi face ( ) .lou .1ie
6
di ceruri. Po.orul )a iei afar i )a (tr1ge, c1t
+i trebuie .etru fiecare ,i, ca (5l .u la
66
+cercare i ( )d dac )a umbla (au u du. legea ?ea.
6
P(. #$:24, 2&4 P(. 10&:404 Ioa %:"1, "24 1Cor. 10:".
66
A2od. 1&:2&4 -eut. $:2, 1%
<8 F ,iua a a(ea, c1d )or .regti ce au adu( aca(, )or a)ea
6
de dou ori mai mult dec1t )or (tr1ge + fiecare
,i.7
6
A2od. 1%:224 <e). 2&:21
=8 ?oi(e i 'aro au ,i( tuturor co.iilor lui I(rael: 6'(t5(ear
6
, )e*i +*elege c -omul e(te 'cela care )5a (co(
di *ara Agi.tului.
6
A2od. 1%:12, 1"4 A2od. %:#4 Eum. 1%:2$, 29, "0
>8 Di m1ie dimiea*, )e*i )edea (la)a
6
-omului4 .etru c )5a au,it c1rtirile +m.otri)a -omului4 cci ce
66

(utem oi, ca ( c1rti*i +m.otri)a oa(trK7
6
A2od. 1%:104 I(a. "&:24 I(a. 40:&4 Ioa 11:4, 40.
66
Eum. 1%:11
?8 ?oi(e a ,i(: 6-omul ) )a da a(t5(ear care de m1cat, i m1ie dimiea* ) )a da .1ie ( ) (tura*i,
.etru c a au,it -omul c1rtirile .e care le5a*i ro(tit +m.otri)a <ui4 cci ce (utem oiK C1rtirile )oa(tre u (e
+drea.t +m.otri)a oa(tr, ci +m.otri)a
6
-omului.7
6
1/am. $:#4 <uc. 10:1%4 0om. 1":2
94
@8 ?oi(e a ,i( lui 'aro: 6/.ue +tregii aduri a co.iilor lui I(rael: 6'.ro.ia*i5)
6
+aitea -omului4 cci )5a
au,it c1rtirile.7
6
Eum. 1%:1%
7A8 Di, .e c1d )orbea 'aro +tregii aduri a lui I(rael, (5au uitat +(.re .u(tiu, i iat c (la)a -omului (5a
6

artat + or.
6
A2od. 1%:#4 A2od. 1":214 Eum. 1%:194 1Fm.. $:10, 11
778 -omul, )orbid lui ?oi(e, a ,i(:
798 6'm
6
au,it c1rtirile co.iilor lui I(rael. /.ue5le: 6Ftre cele
66
dou (eri a)e*i ( m1ca*i care, i dimiea*a
B

) )e*i (tura de .1ie4 i )e*i ti c Au (ut -omul -ume,eul )o(tru.7
6
A2od. 1%:$.
66
A2od. 1%:%.
B
A2od. 1%:#
7:8 /eara, au )eit ite
6
.re.eli*e i au aco.erit tbra4 i, dimiea*a, (5a ae,at u (trat gro( de rou
66
+ >urul
taberei.
6
Eum. 11:"14 P(. #$:2#, 2$4 P(. 10&:40.
66
Eum. 11:9
7;8 C1d (5a luat roua acea(ta, .e fa*a .u(tiului era ce)a
6
mrut ca ite gru*e, mrut ca bobi*ele de g9ea*
alb .e .m1t.
6
Eum. 11:#4 -eut. $:"4 Eeem. 9:1&4 P(. #$:244 P(. 10&:40
7<8 Co.iii lui I(rael (5au uitat la ea i au ,i( uul ctre altul: 6Ce e(te acea(taK7 Cci u tiau ce e(te. ?oi(e le5a
,i(: 6A(te
6
.1iea .e care )5o d -omul ca 9ra.
6
Ioa %:"1, 49, &$4 1Cor. 10:"
7=8 Iat ce a .orucit -omul: 6=iecare di )oi ( (tr1g c1t +i trebuie .etru 9ra, i aume u
6
omer de ca.,
du. umrul (ufletelor )oa(tre4 fiecare ( ia di ea .etru cei di cortul lui.7
6
A2od. 1%:"%
7>8 I(raeli*ii au fcut aa4 i au (tr1( uii mai mult, al*ii mai .u*i.
7?8 F urm o m(urau cu omerul, i cie
6
(tr1(e(e mai mult, 5a)ea imic de .ri(o(, iar cie (tr1(e(e mai
.u*i, u ducea li.( deloc. =iecare (tr1gea tocmai c1t +i trebuia .etru 9ra.
6
2Cor. $:1&
7@8 ?oi(e le5a ,i(: 6Eimei ( u la(e ce)a di ea .1 a doua ,i dimiea*.7
9A8 E5au a(cultat de ?oi(e, i (5au g(it uii care au l(at ce)a di ea .1 dimiea*a4 dar a fcut )iermi i (5a
+m.u*it. ?oi(e (5a m1iat .e oameii aceia.
978 '(tfel, + toate dimie*ile, fiecare (tr1gea c1t +i trebuia .etru 9ra4 i, c1d )eea cldura (oarelui, (e
to.ea.
998 F ,iua a a(ea, au (tr1( 9ra +doit, i aume doi omeri de fiecare. To*i frutaii adurii au )eit i au
(.u( lui ?oi(e lucrul ace(ta.
9:8 Di ?oi(e le5a ,i(: 6-omul a .orucit aa. ?1ie e(te ,iua de
6
odi9, /abatul +c9iat -omului4 coace*i ce
a)e*i de co.t, fierbe*i ce a)e*i de fiert i .(tra*i .1 a doua ,i dimiea*a tot ce )a rm1eC7
6
@e. 2:"4 A2od. 20:$4 A2od. "1:1&4 A2od. "&:"4 <e). 2":"
9;8 'u l(at5o .1 a doua ,i dimiea*a, cum .oruci(e ?oi(e4 i u (5a
6
+m.u*it i 5a fcut )iermi.
6
A2od. 1%:20
9<8 ?oi(e a ,i(: 6?1ca*i5o a,i, cci e(te ,iua /abatului4 a,i u )e*i g(i ma .e c1m..
9=8 !e*i (tr1ge tim.
6
de a(e ,ile4 dar + ,iua a a.tea, care e(te /abatul, u )a fi.7
6
A2od. 20:9, 10
9>8 F ,iua a a.tea, uii di .o.or au ieit ( (tr1g ma, i 5au g(it.
9?8 'tuci -omul a ,i( lui ?oi(e: 6P1 c1d a)e*i de g1d ( u .,i*i
6
.orucile i legile ?eleK
6
2Fm.. 1#:144 P(. #$:10, 224 P(. 10%:1"
9@8 !ede*i c -omul )5a dat /abatul4 de aceea ) d + ,iua a a(ea 9ra .etru dou ,ile. =iecare ( rm1 la
locul lui, i, + ,iua a a.tea, imei ( u ia( di locul + care (e g(ete.7
:A8 Di .o.orul (5a odi9it + ,iua a a.tea.
:78 Ca(a lui I(rael a umit 9raa acea(ta 6ma7. Aa (ema
6
cu bobul de coriadru4 era alb i a)ea u gu(t de
turt cu miere.
6
Eum. 11:#, $
:98 ?oi(e a ,i(: 6Iat ce a .orucit -omul: 6/ (e .(tre,e u omer .li cu ma .etru urmaii )otri, ca (
)ad i ei .1iea .e care )5am dat5o (5o m1ca*i + .u(tiu, du. ce )5am (co( di *ara Agi.tului.7
::8 Di ?oi(e a ,i( lui 'aro
6
: 6Ia u )a(, .ue + el u omer .li cu ma
#
i aa,5l +aitea -omului, ca ( fie
.(trat .etru urmaii )otri.7
#
?aa 3 umit aa .etru c i(raeli*ii, c1d au ),ut5o +t1ia dat, au (trigat: 6?a 9u N ce e(te acea(ta7K
6
A)r. 9:4
95
:;8 -u. .oruca dat de -omul lui ?oi(e, 'aro l5a .u(
6
+aitea c9i)otului mrturiei, ca ( fie .(trat.
6
A2od. 2&:1%, 214 A2od. 40:204 Eum. 1#:104 -eut. 10:&4 1Fm.. $:9
:<8 Co.iii lui I(rael au m1cat ma .atru,eci
6
de ai, .1
66
la (o(irea lor +tr5o *ar locuit4 au m1cat ma
.1 la (o(irea lor la 9otarele *rii Caaaului.
6
Eum. "":"$4 -eut. $:2, "4 Eeem. 9:20, 214 Ioa %:"1, 49.
66
Io(. &:124 Eeem. 9:1&
:=8 Jmerul e(te a ,ecea .arte ditr5o ef.
Capitolul 17
efidim 4 Stnca din )ore"
78 Toat
6
aduarea co.iilor lui I(rael a .lecat di .u(tiul /i, du. cltoriile ,ilice, .e care .oruci(e -omul
( le fac4 i au tbr1t la 0efidim. 'colo .o.orul 5a g(it a. de but.
6
A2od. 1%:14 Eum. "":12, 14
98 'tuci .o.orul
6
a cutat ceart cu ?oi(e. Ai au ,i(: 6-5e a. ( bemC7 ?oi(e le5a r(.u(: 6Petru ce
cuta*i ceart cu mieK Petru ce i(.iti*i
66
.e -omulK7
6
Eum. 20:", 4.
66
-eut. %:1%4 P(. #$:1$, 414 I(a. #:124 ?at. 4:#4 1Cor. 10:9
:8 Po.orul (ttea acolo, c9iuit de (ete, i c1rtea
6
+m.otri)a lui ?oi(e. Al ,icea: 6Petru ce e5ai (co( di Agi.t,
ca ( e faci ( murim de (ete aici cu co.iii i turmele oa(treK7
6
A2od. 1%:2
;8 ?oi(e a (trigat
6
ctre -omul i a ,i(: 6Ce ( fac cu .o.orul ace(taK Fc .u*i, i au ( m
66
ucid cu .ietre.7
6
A2od. 14:1&.
66
1/am. "0:%4 Ioa $:&94 Ioa 10:"1
<8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Treci
6
+aitea .o.orului i ia cu tie )reo c1*i)a di btr1ii lui I(rael4 ia5*i + m1
i toiagul cu care ai
66
lo)it r1ul, i .oreteC
6
A,ec. 2:%.
66
A2od. #:204 Eum. 20:$
=8 Iat
6
, Au )oi (ta +aitea ta .e (t1ca Horebului4 )ei lo)i (t1ca i )a *1i a. di ea, i .o.orul )a bea.7
?oi(e a fcut aa, + fa*a btr1ilor lui I(rael.
6
Eum. 20:10, 114 P(. #$:1&, 204 P(. 10&:414 P(. 114:$4 1Cor. 10:4
>8 Al a umit locul acela 6?a(a
6
i ?eriba7
#
, cci co.iii lui I(rael (e certa(er i i(.iti(er .e -omul, ,ic1d:
6A(te oare -omul + mi>locul o(tru, (au u e(teK7
#
/au: I(.it i ceart
6
Eum. 20:1"4 P(. $1:#4 P(. 9&:$4 A)r. ":$
1nfrn(erea lui Amalec
?8 'malec
6
a )eit ( bat .e I(rael la 0efidim.
6
@e. "%:124 Eum. 24:204 -eut. 2&:1#4 1/am. 1&:2
@8 'tuci ?oi(e a ,i( lui
6
Io(ua: 6'lege ite brba*i i iei de lu.t +m.otri)a lui 'malec. Iar eu )oi (ta m1ie
.e )1rful dealului cu toiagul
66
lui -ume,eu + m1.7
6
=a.. #:4&4 A)r. 4:$.
66
A2od. 4:20
7A8 Io(ua a fcut ce5i (.u(e(e ?oi(e i a ieit ( lu.te +m.otri)a lui 'malec. Iar ?oi(e, 'aro i Hur (5au (uit .e
)1rful dealului.
778 C1d +i ridica
6
?oi(e m1a, era mai tare I(rael4 i c1d +i l(a m1a + >o(, era mai tare 'malec.
6
Iac. &:1%
798 ?1iile lui ?oi(e fiid trudite, ei au luat o .iatr, au .u(5o (ub el, i el a e,ut .e ea. 'aro i Hur +i
(.ri>ieau m1iile, uul deo.arte, iar altul de alta4 i m1iile lui au rma( +ti(e .1 la a(fi*itul (oarelui.
7:8 Di Io(ua a biruit .e 'malec i .o.orul lui, cu tiul (abiei.
7;8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6/crie
6
lucrul ace(ta + carte, ca ( (e .(tre,e aducerea amite, i (.ue lui Io(ua c
)oi
66
terge .omeirea lui 'malec de (ub ceruri.7
6
A2od. "4:2#.
66
Eum. 24:204 -eut. 2&:194 1/am. 1&:", #4 1/am. "0:1, 1#4 2/am. $:124 A,ra 9:14
7<8 ?oi(e a ,idit u altar i i5a .u( umele 6-omul, (teagul meu
#
7.
#
Abraic: Ie9o)a5i(i
7=8 Al a ,i(: 6Petru c i5a ridicat m1a +m.otri)a (cauului de domie al -omului, -omul )a .urta r,boi
+m.otri)a lui 'malec, di eam + eamC7
Capitolul 18
96
!etro la -oise
78 Ietro
6
, .reotul ?adiaului, (ocrul lui ?oi(e, a aflat tot ce fcu(e -ume,eu
66
.etru ?oi(e i .o.orul /u,
I(rael4 a aflat c -omul (co(e(e .e I(rael di Agi.t.
6
A2od. 2:1%4 A2od. ":1.
66
P(. 44:14 P(. ##:14, 1&4 P(. #$:44 P(. 10&:&, 4"4 P(. 10%:2, $
98 Ietro, (ocrul lui ?oi(e, a luat .e /efora, e)a(ta lui ?oi(e, care fu(e(e trimi( aca(.
:8 ' luat i .e cei doi
6
fii ai /eforei4 uul (e umea @9erom
#66
cci ?oi(e ,i(e(e: 6<ocuie(c ca (tri +tr5o *ar
(tri,7
#
/au: /tri
6
=a.. #:29.
66
A2od. 2:22
;8 iar cellalt (e umea Alie,er
#
cci ,i(e(e: 6-ume,eul tatlui meu mi5a a>utat i m5a (c.at de (abia lui
farao.7
#
/au: '>utorul lui -ume,eu
<8 Ietro, (ocrul lui ?oi(e, a )eit cu fiii i e)a(ta lui ?oi(e + .u(tiu ude tbra el, la mutele
6
lui -ume,eu.
6
A2od. ":1, 12
=8 ' trimi( )orb lui ?oi(e (5i (.u: 6Au, (ocrul tu, Ietro, )i la tie cu e)a(ta ta i cu cei doi fii ai ti.7
>8 ?oi(e a ieit
6
+aitea (ocrului (u, (5a arucat cu fa*a la .m1t, i l5a (rutat
66
. /5au +trebat uul .e altul de
(tate i au itrat + cortul lui ?oi(e.
6
@e. 14:1#4 @e. 1$:24 @e. 19:14 1Fm.. 2:19.
66
@e. 29:1"4 @e. "":4
?8 ?oi(e a i(tori(it (ocrului (u tot ce fcu(e -omul +m.otri)a lui farao i +m.otri)a Agi.tului, di .ricia lui
I(rael, toate (uferi*ele care )ei(er .e(te ei .e drum i cum +i i,b)i(e
6
-omul di ele.
6
P(. #$:424 P(. $1:#4 P(. 10%:104 P(. 10#:2
@8 Ietro (5a bucurat .etru tot biele .e care5l fcu(e -omul lui I(rael i .etru c5l i,b)i(e di m1a
egi.teilor.
7A8 Di Ietro a ,i(: 6Biecu)1tat
6
( fie -omul, care )5a i,b)it di m1a egi.teilor i di m1a lui farao, Al,
care a i,b)it .o.orul di m1a egi.teilorC
6
@e. 14:204 2/am. 1$:2$4 <uc. 1:%$
778 Cuo(c acum c -omul e(te
6
mai mare dec1t to*i dume,eii4 cci
66
+ lucrul + care (5au .urtat
B
cu trufie, Al
a fo(t mai .re(u( de ei.7
6
2Cro. 2:&4 P(. 9&:"4 P(. 9#:94 P(. 1"&:&.
66
A2od. 1:10, 1%, 224 A2od. &:2, #4 A2od. 14:$, 1$.
B
1/am. 2:"4 Eeem. 9:10, 1%, 294 Io) 40:11, 124 P(.
"1, 2"4 P(. 119:214 <uc. 1:&1
798 Ietro, (ocrul lui ?oi(e, a adu( lui -ume,eu o ardere de tot i o >ertf de m1care. 'aro i to*i btr1ii lui
I(rael au )eit i au luat .arte la ma( cu (ocrul lui ?oi(e, +aitea
6
lui -ume,eu.
6
-eut. 12:#4 1Cro. 29:224 1Cor. 10:1$, 21, "1
7udectorii
7:8 ' doua ,i, ?oi(e (5a ae,at ( >udece .o.orul4 i .o.orul a (tat +aitea lui de dimiea*a .1 (eara.
7;8 /ocrul lui ?oi(e a ),ut tot ce fcea el .etru .o.or, i a ,i(: 6Ce faci tu acolo cu .o.orul acelaK -e ce (tai
(igur, i tot .o.orul (t +aitea ta, de dimiea*a .1 (earaK7
7<8 ?oi(e a r(.u( (ocrului (u: 6Po.orul )ie
6
la mie ca ( cear (fat lui -ume,eu.
6
<e). 24:124 Eum. 1&:"4
7=8 C1d au )reo treab
6
, )i la mie4 eu >udec +tre ei i fac cuo(cut
66
.orucile lui -ume,eu i legile <ui.7
6
A2od. 2":#4 A2od. 24:144 -eut. 1#:$4 2/am. 1&:"4 Io) "1:1"4 =a.. 1$:1&4 1Cor. %:1.
66
<e). 24:1&4 Eum. 1&:"&4 Eum. 2#:%, etc.4 Eum. "%:%59
7>8 /ocrul lui ?oi(e i5a ,i(: 6Ce faci tu u e(te bie.
7?8 Te i(to)eti (igur i )ei i(to)i i .o.orul ace(ta, care e(te cu tie4 cci lucrul e(te mai .re(u( de .uterile tale
i u5l )ei .utea face
6
(igur.
6
Eum. 11:14, 1#4 -eut. 1:9, 12
7@8 'cum a(cult gla(ul meu4 am (5*i dau u (fat, i -ume,eu
6
)a fi cu tieC =ii tlmaciul .o.orului
66
+aitea
lui -ume,eu i du
B
.riciile +aitea lui -ume,eu.
6
A2od. ":12.
66
A2od. 4:1%4 A2od. 20:194 -eut. &:&.
B
Eum. 2#:&
9A8 F)a*5i
6
.orucile i legile4 i arat5le calea
66
.e care trebuie (5o urme,e i ce
B
trebuie ( fac.
6
-eut. 4:1, &4 -eut. &:14 -eut. %:1, 24 -eut. #:11.
66
P(. 14":$.
B
-eut. 1:1$
978 'lege di tot .o.orul oamei
6
de(toiici
66
, temtori de -ume,eu, oamei de +credere
B
, )r>mai
BB
ai
lcomiei4 .ue5i .e(te .o.or dre.t c.eteii .e(te o mie, c.eteii .e(te o (ut, c.eteii .e(te cici,eci i
c.eteii .e(te ,ece.
6
A2od. 1$:2&4 -eut. 1:1&, 1%4 -eut. 1%:1$4 2Cro. 19:&5104 =a.. %:".
66
@e. 42:1$4 2/am. 2":"4 2Cro. 19:9.
B
A,ec. 1$:$.
BB
-eut. 1%:19
97
998 Ai ( >udece .o.orul + tot tim.ul
6
4 ( aduc
66
+aitea ta toate .riciile +(emate, iar .riciile cele mai mici
( le >udece ei +ii. F felul ace(ta +*i )ei uura (arcia, cci
B
o )or .urta i ei +m.reu cu tie.
6
A2od. 1$:2%.
66
A2od. 1$:2%4 <e). 24:114 Eum. 1&:""4 Eum. 2#:24 Eum. "%:14 -eut. 1:1#4 -eut. 1#:$.
B
Eum. 11:1#
9:8 -ac )ei face lucrul ace(ta i dac -ume,eu +*i )a .oruci aa, )ei .utea
6
face fa* lucrurilor, i tot .o.orul
ace(ta )a a>uge fericit la
66
locul lui.7
6
A2od. 1$:1$.
66
@e. 1$:""4 @e. "0:2&4 A2od. 1%:294 2/am. 19:"9
9;8 ?oi(e a a(cultat (fatul (ocrului (u i a fcut tot ce (.u(e(e el.
9<8 ?oi(e
6
a ale( oamei de(toiici di tot I(raelul i i5a .u( c.eteii ale .o.orului, c.eteii .e(te o mie,
c.eteii .e(te o (ut, c.eteii .e(te cici,eci i c.eteii .e(te ,ece.
6
-eut. 1:1&4 =a.. %:&
9=8 Ai >udecau
6
.o.orul + tot tim.ul4 aduceau +aitea lui ?oi(e .riciile
66
grele, iar toate .riciile mici le
>udecau ei +ii.
6
A2od. 1$:22.
66
Io) 29:1%
9>8 '.oi ?oi(e a trimi(
6
.e (ocrul (u + *ara lui.
6
Eum. 10:29, "0
Capitolul 19
Pustia i muntele Sinai
78 F lua a treia du. ieirea lor di *ara Agi.tului, co.iii lui I(rael au a>u(
6
+ ,iua aceea + .u(tiul /iai.
6
Eum. "":1&
98 -u. ce au .lecat de la 0efidim
6
, au a>u( + .u(tiul /iai i au tbr1t + .u(tiu. I(rael a tbr1t acolo, + fa*a
mutelui
66
.
6
A2od. 1#:1, $.
66
A2od. ":1, 12
:8 ?oi(e
6
(5a (uit la -ume,eu. Di -omul l5a c9emat
66
de .e mute, ,ic1d: 6'a ( )orbeti ca(ei lui Iaco) i
( (.ui co.iilor lui I(rael:
6
A2od. 20:214 =a.. #:"$.
66
A2od. ":4
;8 6'*i
6
),ut ce am fcut Agi.tului i cum )5am .urtat
66
.e ari.i de )ultur i )5am adu( aici la ?ie.
6
-eut. 29:2.
66
-eut. "2:114 I(a. %":94 '.oc. 12:14
<8 'cum
6
, dac )e*i a(culta gla(ul ?eu i dac )e*i .,i legm1tul ?eu, )e*i fi ai ?ei
66
ditre toate .o.oarele,
cci tot .m1tul
B
e(te al ?eu4
6
-eut. &:2.
66
-eut. 4:204 -eut. #:%4 -eut. 14:2, 214 -eut. 2%:1$4 -eut. "2:$, 94 1Fm.. $:&"4 P(. 1"&:44 C1t. $:124 I(a. 41:$4 I(a. 4":14 Ier. 10:1%4
?al. ":1#4 Tit 2:14.
B
A2od. 9:294 -eut. 10:144 Io) 41:114 P(. 24:14 P(. &0:124 1Cor. 10:2%, 2$
=8 Fmi )e*i fi o +m.r*ie
6
de .reo*i i u eam (f1t
66
. 'ce(tea (ut cu)itele .e care le )ei (.ue co.iilor lui
I(rael.7
6
-eut. "":2544 1Pet. 2:&, 94 '.oc. 1:%4 '.oc. &:104 '.oc. 20:%.
66
<e). 20, 24, 2%4 -eut. #:%4 -eut. 2%:194 -eut. 2$:94 I(a. %2:124 1Cor. ":1#4 1Te(.
&:2#
>8 ?oi(e a )eit de a c9emat .e btr1ii .o.orului i le5a .u( +aite toate cu)itele ace(tea, cum +i .oruci(e
-omul.
?8 Tot
6
.o.orul a r(.u(: 6!om face tot ce a ,i( -omulC7 ?oi(e a (.u( -omului cu)itele .o.orului.
6
A2od. 24:", #4 -eut. &:2#4 -eut. 2%:1#
@8 Di -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Iat, )oi )ei la tie +tr5u or
6
gro(, .etru ca
66
( aud .o.orul c1d +*i )oi
)orbi i ( aib +totdeaua +credere
B
+ tie.7 ?oi(e a (.u( -omului cu)itele .o.orului.
6
A2od. 19:1%4 A2od. 20:214 A2od. 24:1&, 1%4 -eut. 4:114 P(. 1$:11, 124 P(. 9#:24 ?at. 1#:&.
66
-eut. 4:12, "%4 Ioa 12:29, "0.
B
A2od. 14:"1
Pre(tirea pentru primirea Le(ii
7A8 Di -omul a ,i( lui ?oi(e: 6-u5te la .o.or, (fi*ete5I
6
, a,i i m1ie, i .ue5i (5i (.ele
66
9aiele.
6
<e). 11:44, 4&4 A)r. 10:22.
66
A2od. 19:144 @e. "&:24 <e). 1&:&
778 / fie gata .etru a treia ,i4 cci a treia ,i -omul /e
6
)a cobor+, + fa*a +tregului .o.or, .e mutele /iai.
6
A2od. 19:1%, 1$4 A2od. "4:"&4 -eut. "":2
798 / 9otrti .o.orului aumite margii de >ur +m.re>ur i ( (.ui: 6/ u cum)a ( ) (ui*i .e mute (au (
) atige*i de .oalele lui. Jricie (e
6
)a atige de mute )a fi .ede.(it cu moartea.
6
A)r. 12:20
7:8 Eicio m1 ( u (e atig de el4 ci .e oricie (e )a atige (5l omoare cu .ietre (au (5l (tr.ug cu (ge*i:
dobitoc (au om, u )a tri.7 C1d )a (ua tr1mbi*a
6
, ei )or +aita (.re mute.7
6
A2od. 19:1%, 19
7;8 ?oi(e (5a cobor1t de .e mute la .o.or: a (fi*it
6
.o.orul, i ei i5au (.lat 9aiele.
6
A2od. 19:10
98
7<8 Di a ,i( .o.orului: 6=i*i gata
6
+ trei ,ile4 ( u ) a.ro.ia*i de )reo
66
femeie.7
6
A2od. 19:11.
66
1/am. 21:4, &4 Ba9. #:"4 1Cor. #:&
7=8 ' treia ,i dimiea*a, au fo(t
6
tuete, fulgere i u or
66
gro( .e mute4 tr1mbi*a r(ua
B
cu .utere, i tot
.o.orul di tabr a fo(t
BB
a.ucat de (.aim.
6
P(. ##:1$4 A)r. 12:1$, 194 '.oc. 4:&4 '.oc. $:&4 '.oc. 11:19.
66
A2od. 19:94 A2od. 40:"44 2Cro. &:14.
B
'.oc. 1:104 '.oc. 4:1.
BB
A)r. 12:21
7>8 ?oi(e
6
a (co( .o.orul di tabr, (.re +t1m.iarea lui -ume,eu, i (5au ae,at la .oalele mutelui.
6
-eut. 4:10
7?8 ?utele
6
/iai era tot umai fum, .etru c -omul /e cobor1(e .e el + mi>locul focului
66
. =umul
B
ace(ta (e
+l*a ca fumul uui cu.tor, i tot
BB
mutele (e cutremura cu .utere.
6
-eut. 4:114 -eut. "":24 Iud. &:&4 P(. %$:#, $4 I(a. %:44 Hab. ":".
66
A2od. ":24 A2od. 24:1#4 2Cro. #:1, 2, ".
B
@e. 1&:1#4 P(. 144:&4 '.oc. 1&:$.
BB
P(. %$:$4 P(. ##:1$4 P(. 114:#4 Ier. 4:244 A)r. 12:2%
7@8 Tr1mbi*a r(ua
6
tot mai .uteric. ?oi(e
66
)orbea, i -ume,eu
B
+i r(.udea cu gla( tare.
6
A2od. 19:1".
66
A)r. 12:21.
B
Eeem. 9:1"4 P(. $1:#
9A8 -omul /5a cobor1t .e mutele /iai, i aume .e )1rful mutelui. -omul a c9emat .e ?oi(e .e )1rful
mutelui. Di ?oi(e (5a (uit (u(.
978 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Coboar5te i .orucete .o.orului cu tot diadi(ul ( u dea bu,a (.re -omul,
ca
6
( (e uite, .etru ca u cum)a ( .iar u mare umr ditre ei.
6
A2od. ":&4 1/am. %:19
998 Preo*ii, care (e a.ro.ie de -omul, ( (e (fi*ea(c
6
i ei, ca u cum)a (5i lo)ea(c
66
-omul cu moartea.7
6
<e). 10:".
66
2/am. %:#, $
9:8 ?oi(e a ,i( -omului: 6Po.orul u )a .utea ( (e (uie .e mutele /iai, cci e5ai o.rit cu tot diadi(ul,
,ic1d: 6Hotrte
6
aumite margii + >urul mutelui i (fi*ete5l.7
6
A2od. 19:124 Io(. ":4
9;8 -omul i5a ,i(: 6-u5te, coboar5te i (uie5te a.oi iari cu 'aro4 dar .reo*ii i .o.orul ( u dea bu,a ( (e
(uie la -omul, ca u cum)a (5i lo)ea(c cu moartea.7
9<8 ?oi(e (5a cobor1t la .o.or i i5a (.u( ace(te lucruri.
Capitolul 20
Cele :; porunci
78 'tuci -ume,eu a ro(tit toate
6
ace(te cu)ite i a ,i(:
6
-eut. &:22
98 6Au
6
(ut -omul -ume,eul tu care te5a (co(
66
di *ara Agi.tului, di ca(a robiei.
6
<e). 2%:1, 1"4 -eut. &:%4 P(. $1:104 J(ea 1":4.
66
A2od. 1":"
:8 /
6
u ai al*i dume,ei afar de ?ie.
6
-eut. &:#4 -eut. %:144 2Fm.. 1#:"&4 Ier. 2&:%4 Ier. "&:1&
;8 /
6
u5*i faci c9i. cio.lit, ici )reo +f*iare a lucrurilor care (ut (u( + ceruri, (au >o( .e .m1t, (au +
a.ele mai de >o( dec1t .m1tul.
6
<e). 2%:14 -eut. 4:1%4 -eut. &:$4 -eut. 2#:1&4 P(. 9#:#
<8 / u
6
te +c9ii +aitea lor i ( u le (lu>eti4 cci Au, -omul -ume,eul tu, (ut u -ume,eu gelo(
66
,
care
B
.ede.(e(c elegiuirea .ri*ilor + co.ii, .1 la al treilea i la al .atrulea eam al celor ce ? ur(c,
6
A2od. 2":244 Io(. 2":#4 2Fm.. 1#:"&4 I(a. 44:1&, 19.
66
A2od. "4:144 -eut. 4:244 -eut. %:1&4 Io(. 24:19.
B
A2od. "4:#4 <e). 20:&4 <e). 2%:"9, 404
Eum. 14:1$, ""4 1Fm.. 21:294 Io) &:44 Io) 21:194 P(. #9:$4 P(. 109:144 I(a. 14:20, 214 I(a. %&:%, #4 Ier. 2:94 Ier. "2:1$
=8 i ? +dur
6
.1 la al miilea eam de cei ce ? iube(c i .,e(c .orucile ?ele.
6
A2od. "4:#4 -eut. #:94 P(. $9:"44 0om. 11:2$
>8 /
6
u iei + deert Eumele -omului -ume,eului tu4 cci -omul
66
u )a l(a e.ede.(it .e cel ce )a lua
+ deert Eumele <ui.
6
A2od. 2":14 <e). 19:124 -eut. &:114 P(. 1&:44 ?at. &:"".
66
?ica %:11
?8 'du5*i
6
amite de ,iua de odi9, ca (5o (fi*eti.
6
A2od. "1:1", 144 <e). 19:", "04 <e). 2%:24 -eut. &:12
@8 / lucre,i
6
a(e ,ile i (5*i faci lucrul tu.
6
A2od. 2":124 A2od. "1:1&4 A2od. "4:214 <e). 2":"4 A,ec. 20:124 <uc. 1":14
7A8 -ar ,iua a
6
a.tea e(te ,iua de odi9 +c9iat -omului -ume,eului tu: ( u faci icio lucrare + ea,
ici tu, ici fiul tu, ici fiica ta, ici robul tu, ici roaba ta, ici )ita ta, ici (triul
66
care e(te + ca(a ta.
6
@e. 2:2, "4 A2od. 1%:2%4 A2od. "1, 1&.
66
Eeem. 1":1%519
778 Cci + a(e ,ile
6
a fcut -omul cerurile, .m1tul i marea, i tot ce e(te + ele, iar + ,iua a a.tea /5a
odi9it: de aceea a biecu)1tat -omul ,iua de odi9 i a (fi*it5o.
6
@e. 2:2
99
798 Ci(tete
6
.e tatl tu i .e mama ta, .etru ca ( *i (e lugea(c ,ilele + *ara .e care *i5o d -omul
-ume,eul tu.
6
A2od. 2":2%4 <e). 19:"4 -eut. &:1%4 Ier. "&:#, 1$, 194 ?at. 1&:44 ?at. 19:194 ?ar. #:104 ?ar. 10:194 <uc. 1$:204 Afe(. %:2
7:8 /
6
u uci,i.
6
-eut. &:1#4 ?at. &:214 0om. 1":9
7;8 /
6
u .reacur)eti.
6
-eut. &:1$4 ?at. &:2#
7<8 /
6
u furi.
6
<e). 19:114 -eut. &:194 ?at. 19:1$4 0om. 1":94 1Te(. 4:%
7=8 /
6
u mrturi(eti (tr1mb +m.otri)a a.roa.elui tu.
6
A2od. 2":14 -eut. &:204 -eut. 19:1%4 ?at. 19:1$
7>8 /
6
u .ofteti ca(a a.roa.elui tu4 (
66
u .ofteti e)a(ta a.roa.elui tu, ici robul lui, ici roaba lui, ici
boul lui, ici mgarul lui, ici )reu alt lucru care e(te al a.roa.elui tu.
6
-eut. &:214 ?ica 2:24 Hab. 2:94 <uc. 12:1&4 =a.. 20:""4 0om. #:#4 0om. 1":94 Afe(. &:", &4 A)r. 1":&.
66
Io) "1:94 Pro). %:294 Ier. &:$4 ?at. &:2$
Spaima poporului 4 Le(ea altarului
7?8 Tot
6
.o.orul au,ea
66
tuetele i (uetul tr1mbi*ei i )edea flcrile mutelui care fumega
B
. <a .ri)elitea
acea(ta, .o.orul tremura i (ttea + de.rtare.
6
A)r. 12:1$.
66
'.oc. 1:10, 12.
B
A2od. 19:1$
7@8 Ai au ,i( lui ?oi(e: 6!orbete5e
6
tu +(u*i i te )om a(culta: dar (
66
u e mai )orbea(c -ume,eu, ca (
u murim.7
6
-eut. &:2#4 -eut. 1$:1%4 @al. ":19, 204 A)r. 12:19.
66
-eut. &:2&
9A8 ?oi(e a ,i( .o.orului: 6Eu )
6
+(.im1ta*i4 cci
66
-ume,eu a )eit tocmai ca ( ) .u la +cercare i ca
( a)e*i frica
B
<ui +aitea oc9ilor )otri, .etru ca ( u .ctui*i.7
6
1/am. 12:204 I(a. 41:10, 1".
66
@e. 22:14 -eut. 1":".
B
-eut. 4:104 -eut. %:24 -eut. 10:124 -eut. 1#:1", 194 -eut. 19:204 -eut. 2$:&$4 Pro). ":#4
Pro). 1%:%4 I(a. $:1"
978 Po.orul (ttea + de.rtare4 iar ?oi(e (5a a.ro.iat de orul
6
+ care era -ume,eu.
6
A2od. 19:1%4 -eut. &:&4 1Fm.. $:12
998 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6'a ( )orbeti co.iilor lui I(rael: 6'*i ),ut c )5am )orbit di
6
ceruri.
6
-eut. 4:"%4 Eeem. 9:1"
9:8 / u face*i dume,ei de argit i dume,ei de aur, ca (5i .ue*i alturi
6
de ?ie4 ( u ) face*i al*i
dume,ei.
6
A2od. "2:1, 2, 44 1/am. &:4, &4 2Fm.. 1#:""4 A,ec. 20:"94 A,ec. 4":$4 -a. &:4, 2"4 Lef. 1:&4 2Cor. %:1451%
9;8 /5?i ridici u altar de .m1t, .e care (5*i aduci arderile de tot i >ertfele de mul*umire, oile
6
i boii. F
orice
66
loc + care Fmi )oi aduce amite de Eumele ?eu, )oi )ei la tie i te )oi
B
biecu)1ta.
6
<e). 1:2.
66
-eut. 12:&, 11, 214 -eut. 14:2"4 -eut. 1%:%, 114 -eut. 2%:24 1Fm.. $:4"4 1Fm.. 9:"4 2Cro. %:%4 2Cro. #:1%4 2Cro. 12:1"4 A,ra %:124
Eeem. 1:94 P(. #4:#4 Ier. #:10, 12.
B
@e. 12:24 -eut. #:1"
9<8 -ac5?i
6
)ei ridica u altar de .iatr, ( u5l ,ideti di .ietre cio.lite4 cci cum +*i )ei .ue dalta + .iatr, o
)ei .1gri.
6
-eut. 2#:&4 Io(. $:"1
9=8 / u te (ui la altarul ?eu .e tre.te, ca ( u *i (e de(co.ere goliciuea +aitea lui.7
Capitolul 21
&espre slo"o'enie i via
78 6Iat legile .e care le )ei
6
.ue +aitea lor.
6
A2od. 24:", 44 -eut. 4:144 -eut. %:1
98 -ac
6
)ei cum.ra u rob e)reu, ( (lu>ea(c a(e ai ca rob4 dar + al a.telea ( ia( (lobod, fr (
.ltea(c imic ca de(.gubire.
6
<e). 2&:"9, 40, 414 -eut. 1&:124 Ier. "4:14
:8 -ac a itrat (igur, ( ia( (igur4 dac era +(urat, ( ia( i e)a(ta (a +m.reu cu el.
;8 -ac (t.1ul lui i5a dat o e)a(t, i a a)ut fii i fiice cu ea, e)a(ta i co.iii ( fie ai (t.1ului lui, iar el (
ia( (igur.
<8 -ac robul
6
)a ,ice: 6Au iube(c .e (t.1ul meu, .e e)a(ta mea i co.iii mei, i u )reau ( ie( (lobod7,
6
-eut. 1&:1%, 1#
=8 atuci (t.1ul lui (5l duc +aitea
6
lui -ume,eu, (5l a.ro.ie de u (au de (t1l.ul uii, i (t.1ul lui (5
i
66
gurea(c urec9ea cu o (ul, i robul ( rm1 .etru totdeaua + (lu>ba lui.
6
A2od. 12:124 A2od. 22:$, 2$.
66
P(. 40:%
100
>8 -ac u om +i )a
6
)ide fata ca roab, ea ( u ia( cum
66
ie( robii.
6
Eeem. &:&.
66
A2od. 21:2, "
?8 -ac u )a .lcea (t.1ului ei, care o lua(e de e)a(t, el (5i +le(ea(c r(cum.rarea4 dar u )a a)ea
dre.tul (5o )1d uor (trii, dac u5i )a *ie cu)1tul.
@8 -ac o d de e)a(t fiului (u, ( (e .oarte cu ea du. dre.tul fiicelor.
7A8 -ac5i )a lua o alt e)a(t, u )a (cdea imic .etru cea dit1i di 9ra, di +mbrcmite i di dre.tul
6

ei de (o*ie.
6
1Cor. #:&
778 -ac u5i face ace(te trei lucruri, ea )a .utea iei, fr icio de(.gubire, fr ( dea bai.
Le(i %n privina uciderii
798 Cie )a lo)i
6
.e altul cu o lo)itur de moarte ( fie .ede.(it cu moartea.
6
@e. 9:%4 <e). 24:1#4 Eum. "&:"0, "14 ?at. 2%:&2
7:8 -ac u
6
i5a +ti( la*uri i dac -ume,eu l5a fcut
66
(5i cad + m1, +*i )oi
B
9otr+ u loc ude )a .utea
( fug.
6
Eum. "&:224 -eut. 19:4, &.
66
1/am. 24:4, 10, 1$.
B
Eum. "&:114 -eut. 19:"4 Io(. 20:2
7;8 -ar dac lucrea,
6
cie)a cu rutate +m.otri)a a.roa.elui (u, folo(idu5(e de )icleie ca (5l omoare, c9iar
i de la
66
altarul ?eu (5l (mulgi, ca ( fie omor1t.
6
Eum. 1&:"04 Eum. "&:204 -eut. 19:11, 124 A)r. 10:2%.
66
1Fm.. 2:2$5"44 2Fm.. 11:1&
#ecinstirea prinilor
7<8 Cie )a lo)i .e tatl (u (au .e mama (a ( fie .ede.(it cu moartea.
7=8 Cie
6
)a fura u om i5l )a
66
)ide (au +l )a *ie + m1iile
B
lui ( fie .ede.(it cu moartea.
6
-eut. 24:#.
66
@e. "#:2$.
B
A2od. 22:4
7>8 Cie
6
)a ble(tema .e tatl (u (au .e mama (a, ( fie .ede.(it cu moartea.
6
<e). 20:94 Pro). 20:204 ?at. 1&:44 ?ar. #:10
Le(i privitoare la vtmarea trupului
7?8 -ac (e )or certa doi oamei, i uul di ei )a lo)i .e cellalt cu o .iatr (au cu .umul, fr (5i
.riciuia(c moartea, dar (ilidu5l ( (tea + .at,
7@8 cel ce l5a lo)it ( u fie .ede.(it, dac cellalt (e )a (cula i (e )a .limba afar, (.ri>iit .e u toiag
6
. Eumai
(5l de(.gubea(c .etru +cetarea lucrului lui i (5l +gri>ea(c .1 la )idecare.
6
2/am. ":29
9A8 -ac u om )a lo)i cu b*ul .e robul (u, fie brbat, fie femeie, i robul moare (ub m1a lui, (t.1ul ( fie
.ede.(it.
978 -ar dac mai triete o ,i (au dou, (t.1ul ( u fie .ede.(it4 cci e(te argitul
6
lui.
6
<e). 2&:4&, 4%
998 -ac (e ceart doi oamei i lo)e(c .e o femeie +(rciat i o fac doar ( a(c +aite de )reme, fr alt
eorocire, ( fie .ede.(i*i cu o gloab
6
, .u( de brbatul femeii, i .e care o )or .lti du. 9otr1rea
>udectorilor.
6
A2od. 21:"04 -eut. 22:1$, 19
9:8 -ar dac (e +t1m.l o eorocire, )ei da )ia* .etru )ia*,
9;8 oc9i
6
.etru oc9i, dite .etru dite, m1 .etru m1, .icior .etru .icior,
6
<e). 24:204 -eut. 19:214 ?at. &:"$
9<8 ar(ur .etru ar(ur, ra .etru ra, )1taie .etru )1taie.
9=8 -ac u om lo)ete oc9iul robului (u, fie brbat, fie femeie, i5l face (5i .iard oc9iul, (5i dea drumul, ca
de(.gubire .etru oc9iul lui.
9>8 Di dac face ( cad u dite robului (u, fie brbat, fie femeie, ca de(.gubire .etru ditele lui, (5i dea
drumul.
9?8 -ac u bou )a +m.uge i )a omor+ .e u brbat (au .e o femeie
6
, boul ( fie uci( cu .ietre, carea ( u i
(e m1ce, iar (t.1ul boului ( u fie .ede.(it.
6
@e. 9:&
9@8 -ar dac boul a)ea obicei mai +aite ( +m.ug, i (t.1ul fu(e(e +tii*at de lucrul ace(ta, i u l5a
+c9i(, boul ( fie uci( cu .ietre, dac )a ucide u brbat (au o femeie, i (t.1ul lui ( fie .ede.(it cu moartea.
:A8 -ac i (e .ue (t.1ului u .re* .etru r(cum.rarea
6
)ie*ii lui, )a .lti tot ce i (e )a cere.
6
A2od. 21:224 Eum. "&:"1
101
:78 C1d boul )a +m.uge .e u biat (au .e o fat, i (e )a face du. legea acea(ta4
:98 dar dac boul +m.uge .e u rob, fie brbat, fie femeie, ( (e dea trei
6
(icli de argit (t.1ului robului, i
boul
66
( fie uci( cu .ietre.
6
Ba9. 11:12, 1"4 ?at. 2%:1&4 =ili.. 2:#.
66
A2od. 21:2$
::8 -ac u om de(co.er o groa., (au dac u om (a. o groa. i 5o aco.er, i cade + ea u bou (au u
mgar,
:;8 (t.1ul gro.ii ( .ltea(c (t.1ului lor .re*ul )itei + argit, iar )ita moart ( fie a lui.
:<8 -ac boul uui om +m.uge boul uui alt om, i boul ace(ta moare, )or )ide boul cel )iu i .re*ul lui +l )or
+m.r*i4 )or +m.r*i i boul mort.
:=8 -ar dac (e tia c boul a)ea obicei mai +aite ( +m.ug, i (t.1ul lui u l5a +c9i(, (t.1ul ace(ta (
dea bou .etru bou, iar boul cel mort (5l ia el.
Capitolul 22
Le(i privitoare la avere
78 -ac u om fur u bou (au o oaie, i5l taie (au +l )ide, ( dea cici boi .etru boul furat i .atru
6
oi .etru
oaia furat.
6
2/am. 12:%4 Pro). %:"14 <uc. 19:$
98 -ac 9o*ul e(te .ri( (.rg1d
6
i e lo)it, i moare, cel ce l5a lo)it u
66
)a fi )io)at de omor fa* de el4
6
?at. 24:4".
66
Eum. "&:2#
:8 dar dac a r(rit (oarele, )a fi )io)at de omor fa* de el. Ho*ul trebuie ( dea +a.oi ce e(te dator ( dea4
dac 5are imic, ( fie )1dut
6
rob, ca de(.gubire .etru furtul lui4
6
A2od. 21:2
;8 dac ceea ce a furat, fie bou, fie mgar, (au oaie, (e g(ete +c )iu
6
+ m1iile lui, ( dea +doit
66
+a.oi.
6
A2od. 21:1%.
66
A2od. 22:1, #4 Pro). %:"1
<8 -ac cie)a face (tricciue +tr5u ogor (au +tr5o )ie i +i la( )ita ( .a(c .e ogorul altuia, ( dea ca
de(.gubire cel mai bu rod di ogorul i )ia lui.
=8 -ac i,bucete u foc i +t1lete mrcii + cale i arde gr1ul + (o.i (au + .icioare, (au c1m.ul, cel ce a
.u( foc ( fie (ilit ( dea o de(.gubire de.li.
>8 -ac u om d altuia bai (au uelte (.re .(trare i le fur cie)a di ca(a ace(tuia di urm, 9o*ul
6
trebuie
( +toarc +doit, dac )a fi g(it.
6
A2od. 22:4
?8 -ac 9o*ul u (e g(ete, (t.1ul ca(ei ( (e +f*ie,e
6
+aitea lui -ume,eu, ca ( (.u c 5a .u( m1a
.e a)utul a.roa.elui (u.
6
A2od. 21:%4 A2od. 22:2$
@8 F orice .rici de +elciue cu .ri)ire la u bou, u mgar, o oaie, o 9ai, (au u lucru .ierdut, de(.re care
(e )a ,ice: 6Gite5lC7 3 .ricia
6
am1duror .r*ilor ( mearg .1 la -ume,eu4 acela, .e care5l )a o(1di
-ume,eu, trebuie ( +toarc +doit a.roa.elui (u.
6
-eut. 2&:14 2Cro. 19:10
7A8 -ac u om d altuia u mgar, u bou, o oaie, (au u dobitoc oarecare, ( i5l .(tre,e, i dobitocul moare,
+i (tric u mdular, (au e luat cu (ila de la el, fr ( fi ),ut cie)a,
778 ( (e fac u >urm1t
6
+ Eumele -omului +tre cele dou .r*i4 i cel ce a .(trat dobitocul )a mrturi(i c
5a .u( m1a .e a)utul a.roa.elui (u4 (t.1ul dobitocului )a .rimi >urm1tul ace(ta, i cellalt u )a fi dator
( i5l +locuia(c.
6
A)r. %:1%
798 -ar dac dobitocul a fo(t furat
6
de la el, )a fi dator fa* de (t.1ul lui ( i5l +locuia(c.
6
@e. "1:"9
7:8 -ac dobitocul a fo(t (f1iat de fiare (lbatice, +l )a aduce ca do)ad i u )a fi dator (5i +locuia(c
dobitocul (f1iat.
7;8 -ac u om +m.rumut altuia o )it, i )ita +i (tric u mdular (au moare + li.(a (t.1ului ei, )a trebui (5
o .ltea(c.
7<8 -ac (t.1ul e de fa*, u i5o )a .lti. -ac )ita a fo(t dat cu c9irie, .re*ul c9iriei )a fi de a>u(.
#ecinstirea unei fete
7=8 -ac
6
u om +al .e o fat elogodit i (e culc cu ea, +i )a .lti ,e(trea i o )a lua de e)a(t.
6
-eut. 22:2$, 29
102
7>8 -ac tatl u )rea ( i5o dea, el )a .lti + argit .re*ul ,e(trei
6
cu)eite fetelor.
6
@e. "4:124 -eut. 22:294 1/am. 1$:2&
7?8 Pe )r>itoare
6
( 5o lai ( tria(c.
6
<e). 19:2%, "14 <e). 20:2#4 -eut. 1$:10, 114 1/am. 2$:", 9
7@8 Jricie
6
(e culc cu u dobitoc ( fie .ede.(it cu moartea.
6
<e). 1$:2"4 <e). 20:1&
9A8 Cie
6
aduce >ertfe altor dume,ei dec1t -omului (igur ( fie imicit cu de()1rire.
6
Eum. 2&:2, #, $4 -eut. 1":1, 2, &, %, 9, 1", 14, 1&4 -eut. 1#:2, ", &
Le(i privitoare la asuprirea celor sraci
978 / u c9iuieti .e (tri
6
i ( u5l a(u.reti, cci i )oi a*i fo(t (trii + *ara Agi.tului.
6
A2od. 2":94 <e). 19:""4 <e). 2&:"&4 -eut. 10:194 Ier. #:%4 Ba9. #:104 ?al. ":&
998 / u a(u.reti .e )du)
6
, ici .e orfa.
6
-eut. 10:1$4 -eut. 24:1#4 -eut. 2#:194 P(. 94:%4 I(a. 1:1#, 2"4 I(a. 10:24 A,ec. 22:#4 Ba9. #:104 Iac. 1:2#
9:8 -ac5i a(u.reti, i ei (trig
6
la ?ie du. a>utor, Au le )oi
66
au,i (trigtele4
6
-eut. 1&:94 -eut. 24:1&4 Io) "&:94 <uc. 1$:#.
66
A2od. 22:2#4 Io) "4:2$4 P(. 1$, %4 P(. 14&:194 Iac. &:4
9;8 m1ia
6
?ea (e )a a.ride i ) )oi imici cu (abia4 e)e(tele )oa(tre
66
)or rm1e )du)e, i co.iii )otri
)or rm1e orfai.
6
Io) "1:2"4 P(. %9:24.
66
P(. 109:94 Pl1g. &:"
9<8 -ac
6
+m.rumu*i bai )reuuia di .o.orul ?eu, (racului care e(te cu tie, ( u fii fa* de el ca u cmtar
i ( u ceri camt de la el.
6
<e). 2&:"&5"#4 -eut. 2":19, 204 Eeem. &:#4 P(. 1&:&4 A,ec. 1$:$, 1#
9=8 -ac iei
6
,log 9aia a.roa.elui tu, ( i5o dai +a.oi +aite de a.u(ul (oarelui4
6
-eut. 24:%, 10, 1", 1#4 Io) 22:%4 Io) 24:", 94 Pro). 20:1%4 Pro). 22:2#4 A,ec. 1$:#, 1%4 'mo( 2:$
9>8 cci e(te (igura lui +)elitoare, e(te 9aia cu care +i +)elete tru.ul: cu ce are ( (e culceK -ac (trig
6
(.re
?ie du. a>utor, Au +l )oi au,i, cci Au
66
(ut milo(ti).
6
A2od. 22:2".
66
A2od. "4:%4 2Cro. "0:94 P(. $%:1&
1ntii nscui
9?8 / u 9uleti .e -ume,eu
6
i ( u ble(temi .e mai marele .o.orului tu.
6
Acl. 10:204 =a.. 2":&4 Iuda 1:$
9@8 / u .rege*i (5?i aduci .1rga
6
(eceriului tu i a cule(ului )iei tale. /5?i dai .e +t1iul (cut
66
di fiii
ti.
6
A2od. 2":1%, 194 Pro). ":9.
66
A2od. 1":2, 124 A2od. "4:19
:A8 /5?i dai
6
i +t1iul (cut al )acii tale i al oii tale4 ( rm1 a.te
66
,ile cu mama (a, iar + ,iua a o.ta (
?i5l aduci.
6
-eut. 1&:19.
66
<e). 22:2#
:78 /5?i fi*i ite oamei (fi*i
6
. / u
66
m1ca*i care (f1iat de fiare .e c1m., ci (5o aruca*i la c1ii.
6
A2od. 19:%4 <e). 19:24 -eut. 14:21.
66
<e). 22:$4 A,ec. 4:144 A,ec. 44:"1
Capitolul 23
Le(i privitoare la dreptate
78 / u r(.1deti ,)ouri
6
eade)rate
66
. / u te ueti cu cel ru, ca ( faci o mrturi(ire micioa( .etru
el.
6
A2od. 2":#4 <e). 19:1%4 P(. 1&:"4 P(. 101:&4 Pro). 10:1$4 2/am. 19:2#.
66
A2od. 20:1%4 -eut. 19:1%51$4 P(. "&:114 Pro). 19:&, 9, 2$4 Pro). 24:2$4
1Fm.. 21:10, 1"4 ?at. 2%:&95%14 =a.. %:11, 1"
98 /
6
u te iei du. mul*ime ca ( faci ru4 i la >udecat
66
( u mrturi(eti trec1d de .artea celor mul*i, ca (
aba*i dre.tatea.
6
@e. #:14 @e. 19:4, #4 A2od. "2:1, 24 Io(. 24:1&4 1/am. 1&:94 1Fm.. 19:104 Io) "1:"44 Pro). 1:10, 11, 1&4 Pro). 4:144 ?at. 2#:24, 2%4 ?ar. 1&:1&4
<uc. 2":2"4 =a.. 24:2#4 =a.. 2&:9.
66
A2od. 2":%, #4 <e). 19:1&4 -eut. 1:1#4 P(. #2:2
:8 / u .rtieti .e (rac la >udecat.
;8 -ac
6
+t1leti boul )r>maului tu (au mgarul lui rtcit, ( i5l aduci aca(.
6
-eut. 22:14 Io) "1:294 Pro). 24:1#4 Pro). 2&:214 ?at. &:444 0om. 12:204 1Te(. &:1&
<8 -ac )e,i
6
mgarul )r>maului tu c,ut (ub .o)ara lui, ( u treci .e l1g el, ci (5i a>u*i ( ia .o)ara de .e
mgar.
6
-eut. 22:4
=8 <a >udecat, ( u te atigi de dre.tul
6
(racului.
6
A2od. 2":24 -eut. 2#:194 Io) "1:1", 214 Acl. &:$4 I(a. 10:1, 24 Ier. &:2$4 Ier. #:%4 'mo( &:124 ?al. ":&
103
>8 =erete5te de o +)iuire
6
edrea.t i ( u omori .e cel e)io)at
66
i .e cel dre.t4 cci u )oi ierta
B
.e cel
)io)at.
6
A2od. 2":14 <e). 19:114 <uc. ":144 Afe(. 4:2&.
66
-eut. 2#:2&4 P(. 94:214 Pro). 1#:1&, 2%4 Ier. #:%4 ?at. 2#:4.
B
A2od. "4:#4 0om. 1:1$
?8 / u .rimeti
6
daruri4 cci darurile orbe(c .e cei ce au oc9ii de(c9ii i (uce(c 9otr1rile celor dre.*i.
6
-eut. 1%:194 1/am. $:"4 1/am. 12:"4 2Cro. 19:#4 P(. 2%:104 Pro). 1&:2#4 Pro). 1#:$, 2"4 Pro). 29:44 I(a. 1:2"4 I(a. &:2"4 I(a. "":1&4 A,ec. 22:124
'mo( &:124 =a.. 24:2%
@8 / u a(u.reti .e (tri
6
4 ti*i ce (imte (triul, cci i )oi a*i fo(t (trii + *ara Agi.tului.
6
A2od. 22:214 -eut. 10:194 -eut. 24:14, 1#4 -eut. 2#:194 P(. 94:%4 A,ec. 22:#4 ?al. ":&
&ra(ostea de aproapele
7A8 Tim. de a(e
6
ai ( (emei .m1tul i (5i (tr1gi rodul.
6
<e). 2&:", 4
778 -ar + al a.telea, (5i dai rga, i (5l lai ( (e odi9ea(c4 di rodul lui ( m1ce (racii .o.orului tu,
iar ce )a mai rm1e, ( m1ce fiarele de .e c1m..
Tot aa ( faci cu )ia i m(liii ti.
798 Tim. de a(e
6
,ile, (5*i faci lucrul. -ar + ,iua a a.tea ( te odi9eti, .etru ca boul i mgarul tu ( aib
odi9, .etru ca fiul roabei tale i (triul ( aib rga, i ( r(ufle.
6
A2od. 20:$, 94 -eut. &:1"4 <uc. 1":14
7:8 / .,i*i
6
tot ce )5am (.u( i ( u ro(ti*i umele
66
altor dume,ei: umele lor ( u (e aud ieid di gura
)oa(tr.
6
-eut. 4:94 Io(. 22:&4 P(. "9:14 Afe(. &:1&4 1Tim. 4:1%.
66
Eum. "2:"$4 -eut. 12:"4 Io(. 2":#4 P(. 1%:44 J(ea 2:1#4 Ba9. 1":2
P'irea sr"torilor
7;8 -e trei
6
ori .e a, ( .r,uieti (rbtori + ci(tea ?ea.
6
A2od. "4:2"4 <e). 2":44 -eut. 1%:1%
7<8 / *ii (rbtoarea
6
',imelor4 tim. de a.te ,ile, la )remea 9otr1t, + lua (.icelor, ( m1ci a,ime, cum
*i5am .orucit4 cci + lua acea(ta ai ieit di Agi.t4 i ( u
66
)ii cu m1iile goale +aitea ?ea.
6
A2od. 12:1&4 A2od. 1":%4 A2od. "4:1$4 <e). 2":%4 -eut. 1%:$.
66
A2od. "4:204 -eut. 1%:1%
7=8 / *ii (rbtoarea
6
(eceriului, a celor dit1i roade di muca ta, di ceea ce )ei (ema .e c1m.4 i ( *ii
(rbtoarea (tr1gerii
66
roadelor, la (f1ritul aului, c1d )ei (tr1ge de .e c1m. rodul mucii tale.
6
A2od. "4:224 <e). 2":10.
66
-eut. 1%:1"
7>8 -e trei ori
6
.e a toat .artea brbtea(c ( (e +f*ie,e +aitea -omului -ume,eu.
6
A2od. "4:2"4 -eut. 1%:1%
7?8 / 5aduci cu .1ie
6
do(.it (1gele >ertfei ?ele4 i gr(imea .ra,icului ?eu ( u rm1 toat oa.tea
.1 dimiea*a.
6
A2od. 12:$4 A2od. "4:2&4 <e). 2:114 -eut. 1%:4
7@8 / aduci + Ca(a -omului -ume,eului tu .1rga
6
celor dit1i roade ale .m1tului.
/
66
u fierbi u ied + la.tele mamei lui.
6
A2od. 22:294 A2od. "4:2%4 <e). 2":10, 1#4 Eum. 1$:12, 1"4 -eut. 2%:104 Eeem. 10:"&.
66
A2od. "4:2%4 -eut. 14:21
&umne'eu i'(onete pe canaanii
9A8 Iat
6
, Au trimit u Fger +aitea ta, ca ( te ocrotea(c .e drum i ( te duc + locul .e care l5am .regtit.
6
A2od. 14:194 A2od. "2:"44 A2od. "":2, 144 Eum. 20:1%4 Io(. &:1"4 Io(. %:24 P(. 91:114 I(a. %":9
978 =ii cu oc9ii + .atru +aitea <ui i a(cult gla(ul <ui4 ( u te +m.otri)eti
6
<ui, .etru c u ) )a
66
ierta
.catele, cci Eumele
B
?eu e(te + Al.
6
Eum. 14:114 P(. #$:40, &%4 Afe(. 4:"04 A)r. ":10, 1%.
66
A2od. "2:"44 Eum. 14:"&4 -eut. 1$:194 Io(. 24:194 Ier. &:#4 A)r. ":114 1Ioa &:1%.
B
I(a. 9:%4
Ier. 2":%4 Ioa 10:"0, "$
998 -ar dac )ei a(culta gla(ul <ui i dac )ei face tot ce5*i )oi (.ue, Au )oi fi )r>maul
6
)r>mailor ti i
.otri)icul .otri)icilor ti.
6
@e. 12:"4 -eut. "0:#4 Ier. "0:20
9:8 Fgerul
6
?eu )a merge +aitea ta i te )a
66
duce la amori*i, 9eti*i, fere,i*i, caaai*i, 9e)i*i i iebu(i*i, i5i )oi
imici.
6
A2od. 2":204 A2od. "":2.
66
Io(. 24:$, 11
9;8 / u
6
te +c9ii +aitea dume,eilor lor i ( u le (lu>eti4 ( u te iei
66
du. .o.oarele ace(tea, + .urtarea
lor, ci ( le
B
imiceti cu de()1rire i ( le dr1mi ca.itile.
6
A2od. 20:&.
66
<e). 1$:"4 -eut. 12:"0, "1.
B
A2od. "4:1"4 Eum. "":&24 -eut. #:&, 2&4 -eut. 12:"
9<8 !oi ( (lu>i*i
6
-omului -ume,eului )o(tru, i Al ) )a biecu)1ta
66
.1iea i a.ele, i )oi
B
+de.rta boala
di mi>locul tu.
104
6
-eut. %:1"4 -eut. 10:12, 204 -eut. 11:1", 144 -eut. 1":44 Io(. 22:&4 Io(. 24:14, 1&, 21, 244 1/am. #:"4 1/am. 12:20, 244 ?at. 4:10.
66
-eut. #:1"4
-eut. 2$:&, $.
B
A2od. 1&:2%4 -eut. #:1&
9=8 Eu
6
)a fi + *ara ta ici femeie care (5i le.ede co.ilul, ici femeie (tear.. Eumrul ,ilelor tale +l )oi face (
fie
66
de.li.
6
-eut. #:144 -eut. 2$:44 Io) 21:104 ?al. ":10, 11.
66
@e. 2&:$4 @e. "&:294 1Cro. 2":14 Io) &:2%4 Io) 42:1#4 P(. &&:2"4 P(. 90:10
9>8 !oi trimite groa,a
6
?ea +aitea ta, )oi .ue .e
66
fug .e toate .o.oarele la care )ei a>uge i )oi face ca to*i
)r>maii ti ( dea do(ul +aitea ta.
6
@e. "&:&4 A2od. 1&:14, 1%4 -eut. 2:2&4 -eut. 11:2&4 Io(. 2:9, 114 1/am. 14:1&4 2Cro. 14:14.
66
-eut. #:2"
9?8 !oi trimite
6
)ie(.ii bodreti +aitea ta i )or i,goi diaitea ta .e 9e)i*i, caaai*i i 9eti*i.
6
-eut. #:204 Io(. 24:12
9@8 Eu5i
6
)oi i,goi +tr5u (igur a diaitea ta, .etru ca *ara ( 5a>ug u .u(tiu i ( u (e +mul*ea(c
+m.otri)a ta fiarele de .e c1m..
6
-eut. #:22
:A8 Ci le )oi i,goi +cetul cu +cetul diaitea ta, .1 )ei crete la umr i )ei .utea ( itri + (t.1irea *rii.
:78 F*i )oi +tide
6
9otarele de la ?area 0oie .1 la marea fili(teilor, i de la .u(tiu .1 la 01u
#
. Cci )oi
66
da
+ m1iile )oa(tre .e locuitorii *rii i5i )ei i,goi diaitea ta.
#
Aufrat
6
@e. 1&:1$4 Eum. "4:"4 -eut. 11:244 Io(. 1:44 1Fm.. 4:21, 244 P(. #2:$.
66
Io(. 21:444 Iud. 1:44 Iud. 11:21
:98 /
6
u faci legm1t cu ei, ici cu dume,eii lor.
6
A2od. "4:12, 1&4 -eut. #:2
::8 Ai ( u locuia(c + *ara ta, ca ( u te fac ( .ctuieti +m.otri)a ?ea4 cci atuci ai (lu>i dume,eilor
lor, i acea(ta ar fi o
6
cur( .etru tie.7
6
A2od. "4:124 -eut. #:1%4 -eut. 12:"04 Io(. 2":1"4 Iud. 2:"4 1/am. 1$:214 P(. 10%:"%
Capitolul 24
-oise pe muntele Sinai
78 -ume,eu a ,i( lui ?oi(e: 6/uie5te la -omul, tu i 'aro, Eadab
6
i 'bi9u, i
66
a.te,eci de btr1i ai lui
I(rael, i ( ) +c9ia*i de de.arte, aruc1du5) cu fa*a la .m1t.
6
A2od. 2$:14 <e). 10:1, 2.
66
A2od. 1:&4 Eum. 11:1%
98 Eumai ?oi(e ( (e a.ro.ie
6
de -omul4 ceilal*i ( u (e a.ro.ie i .o.orul ( u (e (uie cu el.7
6
A2od. 24:1", 1&, 1$
:8 ?oi(e a )eit i a (.u( .o.orului toate cu)itele -omului i toate legile. Tot .o.orul a r(.u( +tr5u gla(:
6!om face tot
6
ce a ,i( -omul.7
6
A2od. 24:#4 A2od. 19:$4 -eut. &:2#4 @al. ":19, 20
;8 ?oi(e a
6
(cri( toate cu)itele -omului. '.oi (5a (culat di(5de5dimiea*, a ,idit u altar la .oalele mutelui
i a ridicat dou(.re,ece .ietre
66
.etru cele dou(.re,ece (emi*ii ale lui I(rael.
6
-eut. "1:9.
66
@e. 2$:1$4 @e. "1:4&
<8 ' trimi( .e ite tieri ditre co.iii lui I(rael ( aduc -omului arderi de tot i ( +>ug9ie tauri ca >ertfe de
mul*umire.
=8 ?oi(e a luat >umtate
6
di (1ge i l5a .u( + (trc9ii, iar cealalt >umtate a (tro.it5o .e altar.
6
A)r. 9:1$
>8 ' luat
6
cartea legm1tului i a citit5o + fa*a .o.orului. Ai au ,i(: 6!om face i )om a(culta tot
66
ce a ,i(
-omul.7
6
A)r. 9:19.
66
A2od. 24:"
?8 ?oi(e a luat (1gele i a (tro.it .o.orul, ,ic1d: 6Iat
6
(1gele legm1tului .e care l5a fcut -omul cu )oi
.e temeiul tuturor ace(tor cu)ite.7
6
A)r. 9:204 A)r. 1":204 1Pet. 1:2
Vederea lui &umne'eu
@8 ?oi(e
6
(5a (uit +m.reu cu 'aro, Eadab i 'bi9u, i cu a.te,eci de btr1i ai lui I(rael.
6
A2od. 24:1
7A8 Ai au
6
),ut .e -ume,eul lui I(rael4 (ub .icioarele <ui era u fel de lucrare de (afir
66
(tr)e,iu, +tocmai
B
ca
cerul + cur*ia lui.
6
@e. "2:"04 A2od. ":%4 Iud. 1":224 I(a. %:1, &4 A2od. "":20, 2"4 Ioa 1:1$4 1Tim. %:1%4 1Ioa 4:12.
66
A,ec. 1:2%4 A,ec. 10:14 '.oc. 4:".
B
?at. 1#:2
778 Al u Di5a +ti(
6
m1a +m.otri)a aleilor co.iilor lui I(rael. Ai au
66
),ut .e -ume,eu, i totui au
B
m1cat
i au but.
6
A2od. 19:21.
66
@e. 1%:1"4 @e. "2:"04 A2od. 24:104 A2od. "":204 -eut. 4:""4 Iud. 1":22.
B
@e. "1:&44 A2od. 1$:124 1Cor. 10:1$
105
-oise se suie iari pe munte
798 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6/uie5te
6
la ?ie .e mute i rm1i acolo. Au +*i )oi da ite table
66
de .iatr cu
<egea i .orucile .e care le5am (cri( .etru +)*tura lor.7
6
A2od. 24:2, 1&, 1$.
66
A2od. "1:1$4 A2od. "2:1&, 1%4 -eut. &:22
7:8 ?oi(e (5a (culat, +m.reu cu Io(ua, care5i
6
(lu>ea: i ?oi(e (5a
66
(uit .e mutele lui -ume,eu.
6
A2od. "2:1#4 A2od. "":11.
66
A2od. 24:2
7;8 Al a ,i( btr1ilor: 6'te.ta*i5e aici, .1 e )om +toarce la )oi. Iat, 'aro i Hur )or rm1e cu )oi4 dac
)a a)ea cie)a )reo e+*elegere, ( mearg la ei.7
7<8 ?oi(e (5a (uit .e mute, i orul
6
a aco.erit mutele.
6
A2od. 19:9, 1%4 ?at. 1#:&
7=8 /la)a
6
-omului (5a ae,at .e mutele /iai, i orul l5a aco.erit tim. de a(e ,ile. F ,iua a a.tea, -omul
a c9emat .e ?oi(e di mi>locul orului.
6
A2od. 1%:104 Eum. 14:10
7>8 Ff*iarea (la)ei -omului era ca u foc
6
mi(tuitor .e )1rful mutelui, +aitea co.iilor lui I(rael.
6
A2od. ":24 A2od. 19:1$4 -eut. 4:"%4 A)r. 12:1$, 29
7?8 ?oi(e a itrat + mi>locul orului i (5a (uit .e mute. ?oi(e
6
a rma( .e mute .atru,eci de ,ile i .atru,eci
de o.*i.
6
A2od. "4:2$4 -eut. 9:9
Capitolul 25
Porunci pentru facerea cortului
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6!orbete co.iilor lui I(rael (5?i aduc u dar4 (5l .rimi*i .etru ?ie de la orice
6
om care5l )a da cu
tragere de iim.
6
A2od. "&:&, 214 1Cro. 29:", &, 9, 144 A,ra 2:%$4 A,ra ":&4 A,ra #:1%4 Eeem. 11:24 2Cor. $:124 2Cor. 9:#
:8 Iat ce )e*i .rimi de la ei ca dar: aur, argit i aram4
;8 materii )o.(ite + alba(tru, .ur.uriu, c1rm1,iu, .1, de i (ub*ire i .r de ca.r4
<8 .iei de berbeci )o.(ite + rou i .iei de )i*el de mare4 lem de (alc1m4
=8 utdelem
6
.etru (feic, mirodeii
66
.etru utdelemul ugerii i .etru tm1ia
B
miro(itoare4
6
A2od. 2#:20.
66
A2od. "0:2".
B
A2od. "0:"4
>8 .ietre de oi2 i alte .ietre .etru efod
#6
i .ie.tar
66
.
#
/au: umerar
6
A2od. 2$:4, %.
66
A2od. 2$:1&
?8 /5?i fac u
6
<oca /f1t, i Au )oi
66
locui + mi>locul lor.
6
A2od. "%:1, ", 44 <e). 4:%4 <e). 10:44 <e). 21:124 A)r. 9:1, 2.
66
A2od. 29:4&4 1Fm.. %:1"4 2Cor. %:1%4 A)r. ":%4 '.oc. 21:"
@8 / face*i Cortul i toate )a(ele lui du.
6
c9i.ul .e care *i5l )oi arta.7
6
A2od. 2&:40
Chivotul i capacul ispirii
7A8 / fac
6
u c9i)ot de lem de (alc1m4 lugimea lui ( fie de doi co*i i >umtate, l*imea de u cot i
>umtate, i +l*imea de u cot i >umtate.
6
A2od. "#:14 -eut. 10:"4 A)r. 9:4
778 /5l .oleieti cu aur curat, (5l .oleieti .e diutru i .e di afar, i (5i faci u c9ear de aur de >ur
+m.re>ur.
798 / tori .etru el .atru )erigi de aur i ( le .ui la cele .atru col*uri ale lui: dou )erigi de o .arte i dou
)erigi de cealalt .arte.
7:8 / faci ite drugi de lem de (alc1m i (5i .oleieti cu aur.
7;8 / )1ri drugii + )erigile de .e laturile c9i)otului, ca ( (lu>ea(c la ducerea c9i)otului4
7<8 drugii
6
)or rm1e + )erigile c9i)otului i u )or fi (coi di ele.
6
1Fm.. $:$
7=8 / .ui + c9i)ot mrturia
6
.e care *i5o )oi da.
6
A2od. 1%:"44 A2od. "1:1$4 -eut. 10:2, &4 -eut. "1:2%4 1Fm.. $:94 2Fm.. 11:124 A)r. 9:4
7>8 / faci u
6
ca.ac al i(.irii de aur curat4 lugimea lui ( fie de doi co*i i >umtate, i l*imea lui de u cot i
>umtate.
6
A2od. "#:%4 0om. ":2&4 A)r. 9:&
106
7?8 / faci doi 9eru)imi de aur, (5i faci de aur btut, la cele dou ca.ete ale ca.acului i(.irii4
7@8 ( faci u 9eru)im la u ca.t i u 9eru)im la cellalt ca.t4 ( face*i 9eru)imii acetia ieid di ca.acul
i(.irii la cele dou ca.ete ale lui.
9A8 Heru)imii
6
( fie cu ari.ile +ti(e .e dea(u.ra, aco.erid cu ari.ile lor ca.acul i(.irii, i cu fe*ele +toar(e
ua (.re alta4 9eru)imii ( aib fa*a +toar( (.re ca.acul i(.irii.
6
1Fm.. $:#4 1Cro. 2$:1$4 A)r. 9:&
978 / .ui ca.acul
6
i(.irii .e c9i)ot
66
, i + c9i)ot ( .ui mrturia .e care *i5o )oi da.
6
A2od. 2%:"4.
66
A2od. 2&:1%
998 'colo
6
? )oi +t1li cu tie4 i de la +l*imea ca.acului i(.irii, ditre
66
cei doi 9eru)imi ae,a*i .e
c9i)otul mrturiei, +*i )oi da toate .orucile ?ele .etru co.iii lui I(rael.
6
A2od. 29:42, 4"4 A2od. "0:%, "%4 <e). 1%:24 Eum. 1#:4.
66
Eum. #:$94 1/am. 4:44 2/am. %:24 2Fm.. 19:1&4 P(. $0:14 P(. 90:14 I(a. "#:1%
-asa cu pinile pentru punerea %nainte
9:8 / faci
6
o ma( de lem de (alc1m4 lugimea ei ( fie de doi co*i, l*imea de u cot, i +l*imea de u cot i
>umtate.
6
A2od. "#:104 1Fm.. #:4$4 2Cro. 4:$4 A)r. 9:2
9;8 /5o .oleieti cu aur curat i (5i faci u c9ear de aur de >ur +m.re>ur.
9<8 /5i faci +m.re>ur u .er)a, de u lat de m14 .e(te el ( .ui u c9ear de aur de >ur +m.re>ur.
9=8 / faci .etru ma( .atru )erigi de aur i ( .ui )erigile + cele .atru col*uri, care )or fi la cele .atru .icioare
ale ei.
9>8 !erigile ( fie l1g .er)a,, i + ele (e )or )1r+ drugii, ca ( duc ma(a.
9?8 -rugii (5i faci di lem de (alc1m i (5i aco.eri cu aur4 i ei )or (lu>i la ducerea me(ei.
9@8 /5i faci
6
farfurii, c*ui, .otire i ceti, ca ( (lu>ea(c la >ertfele de butur: ( le faci de aur curat.
6
A2od. "#:1%4 Eum. 4:#
:A8 / .ui
6
.e ma( .1iile .etru .uerea +aite, ca ( fie ecurmat +aitea ?ea.
6
<e). 24:&, %
Sfenicul
:78 / faci
6
u (feic de aur curat: (feicul ace(ta ( fie fcut de aur btut: .iciorul, fu(ul, .otiraele,
gmlioarele i florile lui ( fie ditr5o bucat.
6
A2od. "#:1#4 1Fm.. #:494 Ba9. 4:24 A)r. 9:24 '.oc. 1:124 '.oc. 4:&
:98 -i laturile lui ( ia( a(e bra*e4 trei bra*e ale (feicului ditr5o .arte, i trei bra*e ale (feicului di
cealalt .arte.
::8 Pe u bra* ( fie trei .otirae + c9i. de floare de migdal, cu gmlioarele i florile lor, i .e cellalt bra* trei
.otirae + c9i. de floare de migdal, cu gmlioarele i florile lor4 tot aa ( fie i cele a(e bra*e care ie( di
(feic.
:;8 Pe fu(ul (feicului ( fie .atru .otirae + c9i. de floare de migdal, cu gmlioarele i florile lor.
:<8 / fie o gmlioar (ub cele dou bra*e care ie( di fu(ul (feicului, o gmlioar (ub alte dou bra*e, i o
gmlioar (ub alte dou bra*e4 tot aa ( fie i (ub cele a(e bra*e care ie( di (feic.
:=8 @mlioarele i bra*ele (feicului ( fie ditr5o (igur bucat4 totul ( fie de aur btut, de aur curat.
:>8 / faci cele a.te cadele, care )or fi
6
.u(e
#
dea(u.ra, aa ca ( lumie,e
66
+ fa*.
#
/au: a.ri(e
6
A2od. 2#:214 A2od. "0:$4 <e). 24:", 44 2Cro. 1":11.
66
Eum. $:2
:?8 ?ucrile i ceuarele lui ( fie de aur curat.
:@8 /e )a +trebui*a u talat de aur curat .etru facerea (feicului cu toate ueltele lui.
;A8 !e,i
6
( faci du. c9i.ul care *i (5a artat .e mute.
6
A2od. 2%:"04 Eum. $:44 1Cro. 2$:11, 194 =a.. #:444 A)r. $:&
Capitolul 26
Cortul
78 Cortul
6
(5l faci di ,ece co)oare de i (ub*ire r(ucit i di materii )o.(ite + alba(tru, .ur.uriu i crmi,iu4
.e el ( faci 9eru)imi lucra*i cu mie(trie.
6
A2od. "%:$
98 <ugimea uui co)or ( fie de dou,eci i o.t de co*i, iar l*imea uui co)or ( fie de .atru co*i4 toate
co)oarele ( aib aceeai m(ur.
107
:8 Cici di ace(te co)oare ( fie .ri(e +m.reu, iar celelalte cici co)oare ( fie de a(emeea .ri(e
+m.reu.
;8 <a margiea co)orului cu care (e (f1rete cea dit1i +m.reuare de co)oare, ( faci ite c9eotori alba(tre4 tot
aa ( faci i la margiea co)orului cu care (e (f1rete a doua +m.reuare de co)oare.
<8 <a cel dit1i co)or ( faci cici,eci de c9eotori, iar la margiea co)orului cu care (e (f1rete a doua
+m.reuare de co)oare ( faci tot cici,eci de c9eotori. C9eotorile ace(tea ( (e .otri)ea(c uele cu altele i (
)i fa* + fa*.
=8 '.oi ( faci cici,eci de co.ci de aur, i cu co.cile ace(tea ( .ri,i co)oarele uul de altul, aa +c1t Cortul
( alctuia(c u +treg.
>8 /
6
mai faci ite co)oare de .r de ca.r, ca ( (lu>ea(c de aco.eri .e(te Cort4 ( faci u(.re,ece co)oare
de ace(tea.
6
A2od. "%:14
?8 <ugimea fiecrui co)or ( fie de trei,eci de co*i, i l*imea fiecrui co)or ( fie de .atru co*i4 toate cele
u(.re,ece co)oare ( aib aceeai m(ur.
@8 Pe cici di ace(te co)oare ( le legi +m.reu deo(ebit, i .e celelalte a(e deo(ebit, iar .e al a(elea co)or
(5l +doie + fa*a Cortului.
7A8 / .ui a.oi cici,eci de c9eotori la margiea co)orului cu care (e (f1rete cea dit1i +m.reuare de co)oare
i cici,eci de c9eotori la margiea co)orului cu care (e (f1rete a doua +m.reuare de co)oare.
778 / faci cici,eci de co.ci de aram i ( .ui co.cile + c9eotori. / +m.reue,i a(tfel aco.eriul Cortului, aa
+c1t ( alctuia(c u +treg.
798 =iidc )a mai trece ce)a di co)oarele aco.eriului Cortului, >umtate di ce trece ditr5u co)or ( aco.ere
.artea dia.oi a Cortului4
7:8 iar ce mai trece di lugimea celorlalte co)oare ale aco.eriului Cortului ( cad c1te u cot de o .arte i u
cot de cealalt .arte, .e(te cele dou laturi ale Cortului, aa +c1t ( le aco.ere.
7;8 /
6
mai faci a.oi .etru aco.eriul Cortului o +)elitoare de .iei de berbeci )o.(ite + rou, i .e(te ea o
+)elitoare de .iei de )i*el de mare.
6
A2od. "%:19
7<8 '.oi ( faci ite (c1duri .etru Cort4 (c1durile ace(tea ( fie de lem de (alc1m, .u(e + .icioare.
7=8 <ugimea fiecrei (c1duri ( fie de ,ece co*i, i l*imea fiecrei (c1duri ( fie de u cot i >umtate.
7>8 =iecare (c1dur ( aib dou urec9i uite ua cu alta4 aa ( faci la toate (c1durile Cortului.
7?8 / faci dou,eci de (c1duri .etru Cort, +(.re latura de mia,,i.
7@8 /ub cele dou,eci de (c1duri, ( .ui .atru,eci de .icioare de argit, c1te dou .icioare (ub fiecare (c1dur
.etru cele dou urec9i ale ei.
9A8 Petru a doua latur a Cortului, latura de mia,oa.te, de a(emeea ( faci dou,eci de (c1duri,
978 +m.reu cu cele .atru,eci de .icioare de argit ale lor: c1te dou .icioare (ub fiecare (c1dur.
998 Petru fudul Cortului, +(.re latura de a.u(, ( faci a(e (c1duri.
9:8 / mai faci dou (c1duri .etru ug9iurile di fudul Cortului4
9;8 ( fie c1te dou la u loc, +ce.1d de >o(, i bie legate la )1rf cu u cerc4 am1dou ace(te (c1duri, care
(ut .u(e + cele dou ug9iuri, ( fie la fel.
9<8 !or fi a(tfel o.t (c1duri, cu .icioarele lor de argit, adic ai(.re,ece .icioare, c1te dou .icioare (ub
fiecare (c1dur.
9=8 / faci a.oi cici drugi de lem de (alc1m .etru (c1durile ueia di .r*ile Cortului,
9>8 cici drugi .etru (c1durile di a doua .arte a Cortului i cici drugi .etru (c1durile di .artea di fudul
Cortului di(.re a.u(.
9?8 -rugul de la mi>loc ( a>ug de la u ca.t .1 la cellalt al (c1durilor.
9@8 / .oleieti (c1durile cu aur, i )erigile + care )or itra drugii ( le faci de aur, iar drugii (5i .oleieti tot
cu aur.
:A8 Cortul (5l faci
6
du. c9i.ul care *i (5a artat .e mute.
6
A2od. 2&:9, 404 A2od. 2#:$4 =a.. #:444 A)r. $:&
Cele dou perdele
:78 / faci
6
a.oi o .erdea alba(tr, .ur.urie i crmi,ie i de i (ub*ire r(ucit4 ( fie lucrat cu mie(trie i (
aib .e ea 9eru)imi.
108
6
A2od. "%:"&4 <e). 1%:24 2Cro. ":144 ?at. 2#:&14 A)r. 9:"
:98 /5o .ri,i de .atru (t1l.i de (alc1m .olei*i cu aur4 (t1l.ii acetia ( aib ite c1rlige de aur i ( (tea .e .atru
.icioare de argit.
::8 / at1ri .erdeaua de co.ci, i + do(ul .erdelei ( )1ri c9i)otul
6
mrturiei: .erdeaua ( fac de(.r*irea +tre
<ocul
66
/f1t i <ocul Prea(f1t.
6
A2od. 2&:1%4 A2od. 40:21.
66
<e). 1%:24 A)r. 9:2, "
:;8 / .ui
6
ca.acul i(.irii .e c9i)otul mrturiei, + <ocul Prea(f1t.
6
A2od. 2&:214 A2od. 40:204 A)r. 9:&
:<8 ?a(a
6
(5o .ui dicoace de .erdea, i (feicul
66
+ fa*a me(ei, + .artea di(.re mia,,i a Cortului4 iar ma(a
(5o .ui +(.re .artea de mia,oa.te.
6
A2od. 40:224 A)r. 9:2.
66
A2od. 40:24
:=8 <a itrarea Cortului (
6
mai faci o .erdea alba(tr, .ur.urie i crmi,ie i de i (ub*ire r(ucit4 acea(ta ( fie
o lucrare de cu(tur la g9erg9ef.
6
A2od. "%:"#
:>8 Petru .erdeaua acea(ta ( faci cici (t1l.i
6
de (alc1m i (5i +mbraci cu aur4 (t1l.ii acetia ( aib c1rlige de
aur i ( tori .etru ei cici .icioare de aram.
6
A2od. "%:"$
Capitolul 27
Altarul pentru arderile de tot
78 'ltarul
6
(5l faci di lem de (alc1m4 lugimea lui ( fie de cici co*i, i l*imea lui de cici co*i. 'ltarul ( fie
+ .atru col*uri, i +l*imea lui ( fie de cici co*i.
6
A2od. "$:14 A,ec. 4":1"
98 F cele .atru col*uri ( faci ite coare care ( fie ditr5o bucat cu altarul4 i (5l aco.eri cu aram
6
.
6
Eum. 1%:"$
:8 / faci .etru altar oale de (co( ceua, lo.e*i, lig9ee, furculi*e i tigi .etru crbui4 toate ueltele lui ( le
faci de aram.
;8 / faci altarului u grtar de aram, + c9i. de re*ea, i ( .ui .atru )erigi de aram la cele .atru col*uri ale
re*elei.
<8 @rtarul (5l .ui (ub (treaia altarului, +ce.1d de >o(, aa ca grtarul ( )i .1 la >umtatea altarului.
=8 / faci a.oi ite drugi .etru altar, drugi de lem de (alc1m, i (5i aco.eri cu aram.
>8 / )1ri drugii + )erigi4 i drugii ( fie de am1dou .r*ile altarului, c1d +l )or .urta.
?8 /5l faci di (c1duri i gol .e diutru. / fie fcut aa
6
cum *i (5a artat .e mute.
6
A2od. 2&:404 A2od. 2%:"0
Curtea cortului
@8 Curtea Cortului
6
(5o faci a(tfel: F(.re .artea de mia,,i, .etru alctuirea cur*ii, ( fie ite .1,e de i
(ub*ire r(ucit, .e o lugime de o (ut de co*i .etru acea(t +t1i latur,
6
A2od. "$:9
7A8 cu dou,eci de (t1l.i care ( (tea .e dou,eci de .icioare de aram4 c1rligele (t1l.ilor i be*ele lor de legtur
( fie de argit.
778 F(.re .artea de mia,oa.te ( fie de a(emeea ite .1,e, .e o lugime de o (ut de co*i, cu dou,eci de
(t1l.i i cu cele dou,eci de .icioare ale lor de aram4 c1rligele (t1l.ilor i be*ele lor de legtur ( fie de argit.
798 F(.re .artea de a.u(, ( fie .etru l*imea cur*ii ite .1,e de cici,eci de co*i, cu ,ece (t1l.i i cele ,ece
.icioare ale lor.
7:8 F(.re .artea de r(rit, .e l1g cei cici,eci de co*i .etru l*imea cur*ii,
7;8 ( mai fie cici(.re,ece co*i de .1, .etru o ari., cu trei (t1l.i i cele trei .icioare ale lor
7<8 i cici(.re,ece co*i de .1, .etru a doua ari., cu trei (t1l.i i cele trei .icioare ale lor.
7=8 Petru .oarta cur*ii Cortului, ( fie o .erdea lat de dou,eci de co*i, alba(tr, .ur.urie i crmi,ie i de i
(ub*ire r(ucit, lucrat la g9erg9ef, cu .atru (t1l.i i cele .atru .icioare ale lor.
7>8 To*i (t1l.ii cur*ii de >ur +m.re>ur ( aib be*e de legtur de argit, c1rlige de argit, i .icioare de aram.
7?8 <ugimea cur*ii ( fie de o (ut de co*i, l*imea de cici,eci de co*i de fiecare .arte, i +l*imea de cici
co*i4 .1,ele ( fie de i (ub*ire r(ucit, iar .icioarele ( fie de aram.
7@8 Toate ueltele r1duite .etru (lu>ba Cortului, to*i *ruii lui i to*i *ruii cur*ii ( fie de aram.
109
$ntdelemnul sfnt
9A8 /
6
.oruceti co.iilor lui I(rael (5*i aduc .etru (feic utdelem curat de m(lie fr dro>dii, ca ( ard
+ cadele ecurmat.
6
<e). 24:2
978 'aro
6
i fiii (i (5l .regtea(c + Cortul +t1lirii
66
, dicoace de .erdeaua care e(te +aitea c9i)otului
mrturiei, .etru ca ( ard de (eara .1 dimiea*a +aitea -omului. 'cea(ta
B
e(te o lege )eic .etru
urmaii lor i .e care co.iii lui I(rael )or trebui (5o *i.
6
A2od. 2%:"1, "".
66
A2od. "0:$4 1/am. ":"4 2Cro. 1":11.
B
A2od. 2$:4"4 A2od. 29:9, 2$4 <e). ":1#4 <e). 1%:"44 <e). 24:94 Eum. 1$:2"4 Eum.
19:214 1/am. "0:2&
Capitolul 28
1m"rcmintea preoeasc
78 '.ro.ie de tie .e fratele tu, 'aro, i .e fiii (i, i ia5i ditre co.iii lui I(rael i .ue5i deo.arte + (lu>ba
?ea ca .reo*i: .e 'aro
6
i .e fiii lui 'aro: Eadab, 'bi9u, Alea,ar i Itamar.
6
Eum. 1$:#4 A)r. &:1, 4
98 =ratelui
6
tu, 'aro, (5i faci 9aie (fite, ca (5i (lu>ea(c de ci(te i .odoab.
6
A2od. 29:&, 294 A2od. "1:104 A2od. "9:1, 24 <e). $:#, "04 Eum. 20:2%, 2$
:8 !orbete
6
cu to*i cei de(toiici, crora
66
le5am dat u du9 de .rice.ere, ( fac )emitele lui 'aro, ca ( fie
(fi*it i (5?i +m.liea(c (lu>ba de .reot.
6
A2od. "1:%4 A2od. "%:1.
66
A2od. "1:"4 A2od. "&:"0, "1
;8 Iat )emitele .e care le )or face: u
6
.ie.tar
66
, u efod, o
B
matie, o tuic
BB
lucrat la g9erg9ef, o mitr i
u br1u. / fac fratelui tu, 'aro, i fiilor (i )emite (fite, ca (5?i +m.liea(c (lu>ba de .reot.
6
A2od. 2$:1&.
66
A2od. 2$:%.
B
A2od. 2$:"1.
BB
A2od. 2$:"9
<8 / +trebui*e,e aur, materii )o.(ite + alba(tru, + .ur.uriu, + crmi,iu i i (ub*ire.
0fodul i "rul
=8 Afodul
6
(5l fac de aur, de fir alba(tru, .ur.uriu i crmi,iu i de i (ub*ire r(ucit4 ( fie lucrat cu mie(trie.
6
A2od. "9:2
>8 / aib doi umerari ui*i cu el4 la cele dou ca.ete ale lui, ( fie legat de ei.
?8 Br1ul ( fie de aceeai lucrtur ca efodul i .ri( .e el4 ( fie de aur, de fir alba(tru, .ur.uriu i crmi,iu i
de i (ub*ire r(ucit.
@8 / iei a.oi dou .ietre de oi2 i ( (a.i .e ele umele fiilor lui I(rael:
7A8 a(e di umele lor .e o .iatr, i alte a(e .e a doua .iatr, du. irul aterilor.
778 Pe cele dou .ietre ( (a.i umele fiilor lui I(rael, cum (e face (.tura .e .ietre i .e .ece*i4 ( le legi +tr5o
ferectur de aur.
798 'm1dou ace(te .ietre ( le .ui .e umerarii efodului, ca aducere amite de fiii lui I(rael4 i 'aro
6
le )a
.urta umele +aitea -omului, .e cei doi umeri ai lui, ca
66
aducere amite de ei.
6
A2od. 2$:294 A2od. "9:#.
66
Io(. 4:#4 Ba9. %:14
7:8 / faci a.oi ite ferecturi de aur
7;8 i dou l*ioare de aur curat, .e care ( le +m.leteti + c9i. de (fori4 i la*urile ace(tea, +m.letite a(tfel, (
le .ui + ferecturi.
Pieptarul
7<8 / faci
6
a.oi .ie.tarul >udec*ii, lucrat cu mie(trie4 (5l faci di aceeai lucrtur ca efodul4 (5l faci de aur,
de fir alba(tru, .ur.uriu i crmi,iu i de i (ub*ire r(ucit.
6
A2od. "9:$
7=8 / fie + .atru col*uri i +doit4 lugimea lui ( fie de o .alm, i l*imea tot de o .alm.
7>8 F el (
6
*ei o *e(tur de .ietre, i aume .atru r1duri de .ietre: + r1dul +t1i: u (ardoi2, u to.a, i u
(marald4
6
A2od. "9:10, etc.
7?8 + al doilea r1d: u rubi, u (afir i u diamat4
7@8 + al treilea r1d: u o.al, u agat i u ameti(t4
9A8 + al .atrulea r1d: u cri(olit, u oi2 i u >a(.. 'ce(te .ietre ( fie legate + ferectura lor de aur.
978 / fie dou(.re,ece, du. umele fiilor lui I(rael, (.ate ca ite .ece*i, fiecare cu umele ueia di cele
dou(.re,ece (emi*ii.
110
998 Petru .ie.tar ( faci ite l*ioare de aur curat, +m.letite ca ite (fori.
9:8 / faci .etru .ie.tar dou )erigi de aur, i ace(te dou )erigi de aur ( le .ui la cele dou ca.ete ale
.ie.tarului.
9;8 Cele dou la*uri de aur +m.letite ( le .ri,i de cele dou )erigi de la cele dou ca.ete ale .ie.tarului.
9<8 Iar celelalte dou ca.ete ale celor dou la*uri +m.letite ( le .ri,i de cele dou ferecturi i ( le .ui .e(te
umerarii efodului, + .artea diaite.
9=8 / mai faci dou )erigi de aur i ( le .ui la celelalte dou ca.ete de >o( ale .ie.tarului, .e margiea
diutru care e(te +dre.tat (.re efod.
9>8 Di ( mai faci alte dou )erigi de aur, .e care ( le .ui >o( la cei doi umerari ai efodului .e .artea diaite a
lui, tocmai acolo ude (e +mbuc efodul cu umerarii, dea(u.ra br1ului efodului.
9?8 Pie.tarul cu )erigile lui (5l lege de )erigile efodului cu o (foar alba(tr, .etru ca .ie.tarul ( (tea *ea.
dea(u.ra br1ului efodului i ( u .oat ( (e mite de .e efod.
9@8 C1d )a itra 'aro + /f1tul <oca, )a .urta .e iima lui umele fiilor lui I(rael, (.ate .e .ie.tarul
>udec*ii, ca ( .(tre,e +totdeaua
6
aducerea amite de ei +aitea -omului.
6
A2od. 2$:12
:A8 / .ui
6
+ .ie.tarul >udec*ii Grim i Tumim
#
, care ( fie .e iima lui 'aro, c1d (e )a +f*ia el +aitea
-omului. '(tfel, 'aro )a .urta ecurmat .e iima lui >udecata co.iilor lui I(rael, c1d (e )a +f*ia +aitea
-omului.
#
'dic: lumi i de()1rire
6
<e). $:$4 Eum. 2#:214 -eut. "":$4 1/am. 2$:%4 A,ra 2:%"4 Eeem. #:%&
-antia al"astr
:78 ?atia de (ub efod (5o
6
faci +treag de materie alba(tr.
6
A2od. "9:22
:98 <a mi>loc, ( aib o gur .etru itrarea ca.ului4 i gura acea(ta ( aib de >ur +m.re>ur o ti)itur *e(ut, ca
gura uei .latoe, ca ( u (e ru..
::8 Pe margie, de >ur +m.re>urul ti)iturii, ( .ui ite rodii de culoare alba(tr, .ur.urie i crmi,ie, .re(rate
cu clo.o*ei de aur:
:;8 u clo.o*el de aur i o rodie, u clo.o*el de aur i o rodie, .e toat margiea matiei, de >ur +m.re>ur.
:<8 'aro (e )a +mbrca cu ea ca ( fac (lu>ba4 c1d )a itra + <ocaul /f1t +aitea -omului i c1d )a iei
di el, (e )a au,i (uetul clo.o*eilor, aa c el u )a muri.
*a"la de aur, tunica, mitra i "rul
:=8 / faci
6
i o tabl de aur curat i ( (a.i .e ea, cum (e (a. .e o .ecete: 6/fi*eie -omului7.
6
A2od. "9:"04 Ba9. 14:20
:>8 /5o legi cu o (foar alba(tr de mitr, + .artea diaite a mitrei.
:?8 Aa ( fie .e frutea lui 'aro4 i 'aro )a
6
.urta frdelegile ()1rite de co.iii lui I(rael c1d +i aduc toate
darurile lor (fite4 ea )a fi ecurmat .e frutea lui +aitea -omului, .etru ca ei ( fie .lcu*i
66
+aitea <ui.
6
A2od. 2$:4"4 <e). 10:1#4 <e). 22:94 Eum. 1$:14 I(a. &":114 A,ec. 4:4, &, %4 Ioa 1:294 A)r. 9:2$4 1Pet. 2:24.
66
<e). 1:44 <e). 22:2#4 <e). 2":114
I(a. &%:#
:@8 Tuica (5o faci de i (ub*ire4 ( faci o mitr de i (ub*ire i ( faci u br1u lucrat la g9erg9ef.
;A8 =iilor lui 'aro ( le
6
faci tuici, ( le faci br1ie i ( le faci (cufii, (.re ci(te i .odoab.
6
A2od. 2$:44 A2od. "9:2#, 2$, 29, 414 A,ec. 44:1#, 1$
;78 / +mbraci cu ele .e fratele tu, 'aro, i .e fiii lui +m.reu cu el. /i ugi
6
, (5i +c9ii
66
+ (lu>b, (5i
(fi*eti i5?i )or (lu>i ca .reo*i.
6
A2od. 29:#4 A2od. "0:"04 A2od. 40:1&4 <e). 10:#.
66
A2od. 29:9, etc.4 <e). $4 A)r. #:2$
;98 =5le i,mee
6
de i ca (5i aco.ere goliciuea, de la br1u .1 la gle,e.
6
A2od. "9:2$4 <e). %:104 <e). 1%:44 A,ec. 44:1$
;:8 'aro i fiii lui le )or .urta c1d )or itra + Cortul +t1lirii (au c1d (e )or a.ro.ia de altar
6
ca ( fac
(lu>ba + <ocaul /f1t4 a(tfel ei u (e )or face )io)a*i
66
i u )or muri. 'cea(ta
B
e(te o lege )eic .etru
'aro i .etru urmaii lui du. el.
6
A2od. 20:2%.
66
<e). &:1, 1#4 <e). 20:19, 204 <e). 22:94 Eum. 9:1"4 Eum. 1$:22.
B
A2od. 1#:214 <e). 1#:#
Capitolul 29
111
Sfinirea preoilor
78 Iat ce )ei face .etru ca (5i (fi*eti i (5?i +m.liea(c (lu>ba de .reo*i:
Ia
6
u )i*el i doi berbeci fr cu(ur.
6
<e). $:2
98 =, cu fi alea( de gr1u, ite a,ime
6
, turte edo(.ite, frm1tate cu utdelem, i .lcite edo(.ite,
(tro.ite cu utdelem.
6
<e). 2:44 <e). %:20522
:8 / le .ui +tr5u co i ( le aduci +m.reu cu )i*elul i cei doi berbeci.
;8 / aduci a.oi .e 'aro i .e fiii lui la ua Cortului +t1lirii i (5i
6
(.eli cu a..
6
A2od. 40:124 <e). $:%4 A)r. 10:22
<8 / iei
6
)emitele4 ( +mbraci .e 'aro cu tuica, cu matia efodului, cu efodul
66
i cu .ie.tarul, i (5l +cigi
cu br1ul efodului.
6
A2od. 2$:24 <e). $:#.
66
A2od. 2$:$
=8 /5i .ui
6
mitra .e ca., i .e mitr ( .ui tabla (fi*eiei.
6
<e). $:9
>8 / iei utdelemul
6
.etru ugere, ( i5l tori .e ca., i (5l ugi.
6
A2od. 2$:414 A2od. "0:2&4 <e). $:124 <e). 10:#4 <e). 21:104 Eum. "&:2&
?8 / aduci
6
a.oi .e fiii lui i (5i +mbraci cu tuicile.
6
<e). $:1"
@8 / +cigi .e 'aro i .e fiii lui cu u br1u i ( .ui (cufiile .e ca.etele fiilor lui 'aro. Preo*ia
6
)a fi a lor
.ritr5o lege )eic. '(tfel ( +c9ii .e
66
'aro i .e fiii lui + (lu>ba ?ea.
6
Eum. 1$:#.
66
A2od. 2$:414 <e). $:22, etc.4 A)r. #:2$
7A8 / aduci )i*elul +aitea Cortului +t1lirii, i 'aro
6
i fiii lui (5i .u m1iile .e ca.ul )i*elului.
6
<e). 1:44 <e). $:14
778 / +>ug9ii )i*elul +aitea -omului, la ua Cortului +t1lirii.
798 / iei
6
cu degetul tu di (1gele )i*elului, ( .ui .e
66
coarele altarului, iar cellalt (1ge (5l )eri la
.icioarele altarului.
6
<e). $:1&.
66
A2od. 2#:24 A2od. "0:2
7:8 / iei
6
toat gr(imea care aco.er mrutaiele i .ra.urul ficatului, cei doi rruc9i cu gr(imea care5i
aco.er, i ( le ar,i .e altar.
6
<e). ":"
7;8 -ar carea
6
)i*elului, .ielea i balega lui ( le ar,i + foc, afar di tabr: acea(ta e(te o >ertf .etru .cat.
6
<e). 4:11, 12, 214 A)r. 1":11
7<8 / iei
6
.e uul di cei doi berbeci4 i 'aro i fiii lui (5i .u
66
m1iile .e ca.ul berbecului.
6
<e). $:1$.
66
<e). 1:459
7=8 / +>ug9ii berbecul4 (5i iei (1gele i (5l (tro.eti .e altar, de >ur +m.re>ur.
7>8 '.oi ( tai berbecul + buc*i i (5i (.eli mrutaiele i .icioarele, i ( le .ui l1g celelalte buc*i i l1g
ca.ul lui.
7?8 Berbecul (5l ar,i de tot .e altar4 acea(ta e(te o ardere de tot .etru -omul, e(te o >ertf mi(tuit de foc, de
u miro(
6
.lcut -omului.
6
@e. $:21
7@8 /
6
iei a.oi .e cellalt berbec4 i 'aro i fiii lui (5i .u m1iile .e ca.ul berbecului.
6
A2od. 29:"4 <e). $:22
9A8 / +>ug9ii berbecul4 ( iei di (1gele lui, ( .ui .e )1rful urec9ii dre.te a lui 'aro i .e )1rful urec9ii
dre.te a fiilor lui, .e degetul cel mare al m1iii lor dre.te i .e degetul cel mare al .iciorului lor dre.t, iar
cellalt (1ge (5l (tro.eti .e altar, de >ur +m.re>ur.
978 / iei
6
di (1gele de .e altar i di utdelemul .etru ugere i ( (tro.eti .e 'aro i )emitele lui, .e
fiii lui i )emitele lor. '(tfel )or fi +c9ia*i
66
, 'aro i )emitele lui, fiii lui i )emitele lor, + (lu>ba
-omului.
6
A2od. "0:2&, "14 <e). $:"0.
66
A2od. 29:14 A)r. 9:22
998 / iei a.oi gr(imea berbecului, coada, gr(imea care aco.er mrutaiele, .ra.urul ficatului, cei doi
rruc9i, cu gr(imea care5i aco.er, i (.ata drea.t, cci ace(ta e(te u berbec de +c9iare + (lu>ba
-omului4
9:8 di
6
co ( iei di a,imele, .u(e +aitea -omului, o turt de .1ie, o turt cu utdelem i o .lcit.
6
<e). $:2%
112
9;8 Toate ace(tea ( le .ui + m1iile lui 'aro i + m1iile fiilor lui, i ( le legei
6
+tr5o .arte i +tr5alta, ca u
dar legat +aitea -omului.
6
<e). #:"0
9<8 / le
6
iei a.oi di m1iile lor i ( le ar,i .e altar, dea(u.ra arderii de tot4 acea(ta e(te o >ertf mi(tuit de foc
+aitea -omului, de u miro( .lcut -omului.
6
<e). $:2$
9=8 / iei i
6
.ie.tul berbecului care )a (lu>i la +c9iarea lui 'aro + (lu>ba -omului i (5l legei +tr5o .arte
i + alta, ca u dar legat +aitea -omului: acea(ta )a fi
66
.artea ta.
6
<e). $:29.
66
P(. 99:%
9>8 / (fi*eti .ie.tul
6
legat i (.ata ridicat di berbecul care )a (lu>i la +c9iarea lui 'aro i a fiilor lui +
(lu>ba -omului, .ie.tul leg1du5l +tr5o .arte i +tr5alta, (.ata +f*i1d5o +aitea -omului .ri ridicare.
6
<e). #:"1, "44 Eum. 1$:11, 1$4 -eut. 1$:"
9?8 Ale )or fi ale lui 'aro i ale fiilor lui, .ritr5o
6
lege )eic, .e care o )or *ie co.iii lui I(rael4 cci e(te o
>ertf adu( .ri ridicare
66
4 i, + >ertfele de mul*umire ale co.iilor lui I(rael, >ertfa adu( .ri ridicare )a fi a
-omului.
6
<e). 10:1&.
66
<e). #:"4
9@8 !emitele (fite ale lui 'aro )or fi du.
6
el ale fiilor lui, care le )or .ue c1d )or fi ui i c1d )or fi
+c9ia*i +
66
(lu>b.
6
Eum. 20:2%, 2$.
66
Eum. 1$:$4 Eum. "&:2&
:A8 !or fi .urtate tim. de
6
a.te ,ile de acela
66
di fiii lui care +i )a urma + (lu>ba .reo*iei i care )a itra +
Cortul +t1lirii ca ( fac (lu>ba + /f1tul <oca.
6
<e). $:"&4 <e). 9:1, $.
66
Eum. 20:2$
:78 / iei a.oi berbecul .etru +c9iarea + (lu>ba -omului i ( .ui (5i fiarb
6
carea +tr5u loc (f1t.
6
<e). $:"1
:98 'aro i fiii lui ( m1ce, la ua Cortului +t1lirii, carea berbecului i .1iea
6
di co.
6
?at. 12:4
::8 / m1ce
6
a(tfel tot ce a (lu>it la facerea i(.irii, ca ( fie +c9ia*i + (lu>b i (fi*i*i4 imei
66
altul ( u
m1ce di ele, cci (ut lucruri (fite.
6
<e). 10:14, 1&, 1#.
66
<e). 22:10
:;8 -ac )a rm1e ce)a di carea +trebui*at .etru +c9iarea + (lu>b i di .1ie .1 dimiea*a, ( ar,i
+ foc ce )a
6
rm1e4 ( u (e m1ce, cci e(te u lucru (f1t.
6
<e). $:"2
:<8 / urme,i, cu .ri)ire la 'aro i la fiii lui, toate .orucile .e care *i le5am dat. F a.te ,ile
6
(5i +c9ii +
(lu>b.
6
A2od. 40:124 <e). $:""5"&
:=8 F fiecare ,i
6
( mai aduci u )i*el ca >ertf .etru .cat, .etru i(.ire4 ( cure*i altarul, fc1d i(.irea
acea(ta, i (5l ugi
66
ca (5l (fi*eti.
6
A)r. 10:11.
66
A2od. "0:2%, 2$, 294 A2od. 40:10
:>8 Tim. de a.te ,ile ( faci i(.ire .etru altar i (5l (fi*eti4 i a(tfel
6
altarul )a fi .rea(f1t, i oricie
66
(e
)a atige de altar )a fi (fi*it.
6
A2od. 40:10.
66
A2od. "0:294 ?at. 2":19
7ertfa necurmat
:?8 Iat ce ( >ertfeti .e altar: doi
6
miei de u a, + fiecare
66
,i, ecurmat.
6
Eum. 2$:"4 1Cro. 1%:404 2Cro. 2:44 2Cro. 1":114 2Cro. "1:"4 A,ra ":".
66
-a. 9:2#4 -a. 12:11
:@8 G miel (5l >ertfeti dimiea*a
6
, iar cellalt miel (eara.
6
2Fm.. 1%:1&4 A,ec. 4%:1"51&
;A8 Fm.reu cu cel dit1i miel, ( aduci a ,ecea .arte ditr5o ef de floare de fi frm1tat +tr5u (fert de
9i
#
de utdelem de m(lie fr dro>dii i o >ertf de butur de u (fert de 9i de )i.
#
J m(ur N cam " litri
;78 Pe al doilea miel (5l >ertfeti (eara
6
i ( aduci +m.reu cu el o >ertf de m1care i o >ertf de butur, ca
cele de dimiea*4 acea(ta e(te o >ertf mi(tuit de foc, de u miro( .lcut -omului.
6
1Fm.. 1$:29, "%4 2Fm.. 1%:1&4 A,ra 9:4, &4 P(. 141:24 -a. 9:21
;98 'cea(ta e(te
6
arderea de tot ecurmat care )a fi adu( de urmaii )otri la ua Cortului +t1lirii, +aitea
-omului4 acolo
66
? )oi +t1li cu )oi i +*i )oi )orbi.
6
A2od. 29:"$4 A2od. "0:$4 Eum. 2$:%4 -a. $:11, 12, 1".
66
A2od. 2&:224 A2od. "0:%, "%4 Eum. 1#:4
;:8 'colo ? )oi +t1li cu co.iii lui I(rael, i locul acela )a fi (fi*it
6
de (la)a ?ea.
113
6
A2od. 40:"44 1Fm.. $:114 2Cro. &:144 2Cro. #:1, 2, "4 A,ec. 4":&4 Hag. 2:#, 94 ?al. ":1
;;8 !oi (fi*i Cortul +t1lirii i altarul4 )oi
6
(fi*i .e 'aro i .e fiii lui ca ( fie + (lu>ba ?ea ca .reo*i.
6
<e). 21:1&4 <e). 22:9, 1%
;<8 Au )oi locui
6
+ mi>locul co.iilor lui I(rael i )oi fi -ume,eul lor.
6
A2od. 2&:$4 <e). 2%:124 Ba9. 2:104 Ioa 14:1#, 2"4 2Cor. %:1%4 '.oc. 21:"
;=8 Ai )or cuoate c Au
6
(ut -omul -ume,eul lor care i5am (co( di *ara Agi.tului ca ( locuie(c +
mi>locul lor. Au (ut -omul -ume,eul lor.
6
A2od. 20:2
Capitolul 30
Altarul tmierii
78 / faci a.oi u
6
altar
66
.etru arderea tm1iei, i aume (5l faci di lem de (alc1m.
6
A2od. "#:2&4 A2od. 40:&.
66
A2od. "0:#, $, 104 <e). 4:#, 1$4 '.oc. $:"
98 <ugimea lui ( fie de u cot, iar l*imea tot de u cot4 ( fie + .atru col*uri, i +l*imea lui ( fie de doi co*i.
Coarele altarului ( fie ditr5o bucat cu el.
:8 /5i .oleieti cu aur curat at1t .artea de (u(, c1t i .ere*ii lui de >ur +m.re>ur i coarele4 i (5i faci o cuu
de aur de >ur +m.re>ur.
;8 -ede(ubtul cuuii (5i faci dou )erigi de aur de am1dou laturile, + cele dou ug9iuri, .etru .uerea
drugilor care )or (lu>i la ducerea lui.
<8 -rugii (5i faci di lem de (alc1m i (5i .oleieti cu aur.
=8 / ae,i altarul + fa*a .erdelei diutru, care e(te +aitea c9i)otului mrturiei, + fa*a ca.acului
6
i(.irii,
care e(te dea(u.ra mrturiei, i ude ? )oi +t1li cu tie.
6
A2od. 2&:21, 22
>8 'aro )a arde .e el tm1ie
6
miro(itoare4 )a arde tm1ie + fiecare dimiea*, c1d )a
66
.regti cadelele4
6
A2od. "0:"44 1/am. 2:2$4 1Cro. 2":1"4 <uc. 1:9.
66
A2od. 2#:21
?8 )a arde i (eara c1d )a ae,a cadelele. '(tfel (e )a arde ecurmat di .artea )oa(tr tm1ie +aitea
-omului di eam + eam.
@8 / u aduce*i .e altar altfel
6
de tm1ie, ici ardere de tot, ici >ertf de m1care i ( u tura*i .e el icio
>ertf de butur.
6
<e). 10:1
7A8 Eumai o dat .e fiecare a, 'aro
6
)a face i(.ire .e coarele altarului. I(.irea acea(ta o )a face o dat .e
a cu (1gele dobitocului adu( ca >ertf .etru i(.irea .catului, .ritre urmaii )otri. 'ce(ta )a fi u lucru
.rea(f1t +aitea -omului.7
6
<e). 1%:1$4 <e). 2":2#
&arurile pentru Loca
778 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
798 6C1d
6
)ei (ocoti .e co.iii lui I(rael i le )ei face umrtoarea, fiecare di ei ( dea -omului u dar +
bai, .etru r(cum.rarea
66
(ufletului lui, ca ( u fie lo)i*i de icio urgie
B
, cu .rile>ul ace(tei umrtori.
6
A2od. "$:2&4 Eum. 1:2, &4 Eum. 2%:24 2/am. 24:2.
66
Eum. "1:&04 Io) "":244 Io) "%:1$4 P(. 49:#4 ?at. 20:2$4 ?ar. 10:4&4 1Tim. 2:%4 1Pet. 1:1$,
19.
B
2/am. 24:1&
7:8 Iat ce
6
)or da to*i cei ce )or fi cu.rii + umrtoarea acea(ta: o >umtate de (iclu, du. (iclul /f1tului
<oca, care e(te
66
de dou,eci de g9ere4 o >umtate
B
de (iclu )a fi darul ridicat .etru -omul.
6
?at. 1#:24.
66
<e). 2#:2&4 Eum. ":4#4 A,ec. 4&:12.
B
A2od. "$:2%
7;8 Jrice om cu.ri( + umrtoare, de la )1r(ta de dou,eci de ai + (u(, )a .lti darul ridicat .etru -omul.
7<8 Bogatul
6
( u .ltea(c mai mult, i (racul ( u .ltea(c mai .u*i de o >umtate de (iclu, ca dar ridicat
.etru -omul, .etru r(cum.rarea
66
(ufletelor.
6
Io) "4:194 Pro). 22:24 Afe(. %:94 Col. ":2&.
66
A2od. "0:12
7=8 / ridici de la co.iii lui I(rael argitul .etru r(cum.rare i (5l +trebui*e,i
6
.etru (lu>ba Cortului
+t1lirii4 acea(ta )a fi .etru co.iii lui I(rael o aducere amite
66
+aitea -omului .etru r(cum.rarea
(ufletelor lor.7
6
A2od. 1$:2&.
66
Eum. 1%:40
114
Li(heanul de aram
7>8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
7?8 6/ faci
6
u lig9ea de aram, cu .iciorul lui de aram, .etru (.lat4 (5l ae,i +tre Cortul
66
+t1lirii i altar
i ( tori a. + el,
6
A2od. "$:$4 1Fm.. #:"$.
66
A2od. 40:#, "0
7@8 ca (5i (.ele + el 'aro
6
i fiii lui m1iile i .icioarele.
6
A2od. 40:"1, "24 P(. 2%:%4 I(a. &2:114 Ioa 1":104 A)r. 10:22
9A8 C1d )or itra + Cortul +t1lirii, (e )or (.la cu a.a acea(ta ca ( u moar4 i (e )or (.la i c1d (e )or
a.ro.ia de altar ca ( fac (lu>ba i ca ( aduc -omului >ertfe ar(e de foc.
978 Fi )or (.la m1iile i .icioarele ca ( u moar
6
. 'cea(ta )a fi o lege ecurmat .etru 'aro, .etru fiii lui
i .etru urmaii lor.7
6
A2od. 2$:4"
$ntdelemnul sfnt i tmia
998 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
9:8 6Ia
6
di cele mai bue mirodeii: cici (ute de (icli de (mir
66
foarte curat, >umtate, adic dou (ute
cici,eci de (icli, de (cor*ioar miro(itoare, dou (ute cici,eci de (icli de tre(tie
B
miro(itoare,
6
C1t. 4:144 A,ec. 2#:22.
66
P(. 4&:$4 Pro). #:1#.
B
C1t. 4:144 Ier. %:20
9;8 cici (ute de (icli de
6
ca(ia, du. (iclul /f1tului <oca, i u 9i
66
de utdelem de m(li.
6
P(. 4&:$.
66
A2od. 29:40
9<8 Cu ele ( faci u utdelem .etru ugerea (f1t: o ame(tectur miro(itoare, fcut du. meteugul
fctorului de mir4 ace(ta )a fi utdelemul
6
.etru ugerea (f1t.
6
A2od. "#:294 Eum. "&:2&4 P(. $9:204 P(. 1"":2
9=8 Cu el ( ugi
6
Cortul +t1lirii i c9i)otul mrturiei,
6
A2od. 40:94 <e). $:104 Eum. #:1
9>8 ma(a i toate ueltele ei, (feicul i ueltele lui, altarul tm1ierii,
9?8 altarul arderilor de tot cu toate ueltele lui i lig9eaul cu .iciorul lui.
9@8 / (fi*eti ace(te lucruri, i ele )or fi .rea(fite4 oricie
6
(e )a atige de ele )a fi (fi*it.
6
A2od. 29:"#
:A8 / ugi
6
de a(emeea .e 'aro i .e fiii lui i (5i (fi*eti, ca ( fie + (lu>ba ?ea ca .reo*i.
6
A2od. 29:#, etc.4 <e). $:12, "0
:78 / )orbeti co.iilor lui I(rael i ( le (.ui: 6'ce(ta Fmi )a fi utdelemul .etru ugerea (f1t, .ritre
urmaii )otri.
:98 / u (e ug cu el tru.ul iciuui om i ( u face*i u alt utdelem ca el du. aceeai +tocmire4 el e(te
6

(f1t, i )oi (5l .ri)i*i ca (f1t.
6
A2od. "0:2&, "#
::8 Jricie
6
)a face u utdelem ca el (au )a uge cu el .e altul )a fi imicit
66
di .o.orul lui.7
6
A2od. "0:"$.
66
@e. 1#:144 A2od. 12:1&4 <e). #:20, 21
:;8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Ia
6
mirodeii, (tactie, oice miro(itoare, galba i tm1ie curat, + aceeai m(ur.
6
A2od. 2&:%4 A2od. "#:29
:<8 Cu ele ( faci tm1ie: o ame(tectur miro(itoare, alctuit
6
du. meteugul fctorului de mir4 ( fie (rat,
curat i (f1t.
6
A2od. "0:2&
:=8 /5o .i(e,i mrut i (5o .ui +aitea mrturiei, + Cortul +t1lirii, ude
6
? )oi +t1li cu tie. 'ce(ta )a fi
.etru )oi u lucru
66
.rea(f1t.
6
A2od. 29:424 <e). 1%:2.
66
A2od. "0:"24 A2od. 29:"#4 <e). 2:"
:>8 Tm1ie ca acea(ta, + aceeai +tocmire, ( u
6
) face*i, ci (5o .ri)i*i ca (f1t i .(trat .etru -omul.
6
A2od. "0:"2
:?8 Jricie
6
)a face tm1ie ca ea, ca (5o miroa(, )a fi imicit di .o.orul lui.7
6
A2od. "0:""
Capitolul 31
nduirea meterilor
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6/
6
tii c am ale( .e Be*aleel, fiul
66
lui Gri, fiul lui Hur, di (emi*ia lui Iuda.
6
A2od. "&:"04 A2od. "%:1.
66
1Cro. 2:20
115
:8 <5am um.lut
6
cu -u9ul lui -ume,eu, i5am dat u du9 de +*ele.ciue, .rice.ere i tii* .etru tot felul de
lucrri,
6
A2od. "&:"14 1Fm.. #:14
;8 i5am dat .utere ( (cocea(c tot felul de lucrri meteugite, ( lucre,e + aur, + argit i + aram,
<8 ( (a.e + .ietre i ( le lege, ( lucre,e + lem i ( fac tot felul de lucrri.
=8 Di iat c i5am dat ca a>utor .e
6
J9oliab, fiul lui '9i(amac, di (emi*ia lui -a. 'm dat .rice.ere
66
+ mitea
tuturor celor ce (ut i(cu(i*i, ca ( fac tot ce *i5am .orucit:
6
A2od. "&:"4.
66
A2od. 2$:"4 A2od. "&:10, "&4 A2od. "%:1
>8 Cortul
6
+t1lirii
66
, c9i)otul mrturiei
B
, ca.acul i(.irii care )a fi dea(u.ra lui i toate ueltele Cortului4
6
A2od. "%:$.
66
A2od. "#:1.
B
A2od. "#:%
?8 ma(a
6
cu ueltele ei
66
, (feicul de aur curat cu toate ueltele lui, altarul tm1ierii4
6
A2od. "#:10.
66
A2od. "#:1#
@8 altarul
6
arderilor de tot cu toate ueltele lui, lig9eaul
66
cu .iciorul lui4
6
A2od. "$:1.
66
A2od. "$:$
7A8 )emitele
6
.etru (lu>b, )emitele (fite ale .reotului 'aro, )emitele fiilor lui .etru (lu>bele .reo*eti4
6
A2od. "9:1, 414 Eum. 4:&, %, etc.
778 utdelemul
6
.etru ugere i tm1ia
66
miro(itoare .etru /f1tul <oca. <e )or face du. toate .orucile .e
care *i le5am dat.7
6
A2od. "0:2&, "14 A2od. "#, 29.
66
A2od. "0:"44 A2od. "#:29
3inerea Sa"atului
798 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
7:8 6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue5le: 6/
6
u care cum)a ( u *ie*i /abatele ?ele, cci ace(ta )a fi +tre
?ie i )oi i urmaii )otri u (em du. care (e )a cuoate c Au (ut -omul, care ) (fi*e(c.
6
<e). 19:", "04 <e). 2%:24 A,ec. 20:12, 204 A,ec. 44:24
7;8 / *ie*i
6
/abatul, cci el )a fi .etru )oi ce)a (f1t. Cie
66
+l )a clca )a fi .ede.(it cu moartea4 cie )a face
)reo lucrare + ,iua acea(ta )a fi imicit di mi>locul .o.orului (u.
6
A2od. 20:$4 -eut. &:124 A,ec. 20:12.
66
A2od. "&:24 Eum. 1&:"&
7<8 / lucre,i a(e
6
,ile4 dar a
66
a.tea e(te /abatul, ,iua de odi9 +c9iat -omului. Cie )a face )reo lucrare
+ ,iua /abatului )a fi .ede.(it cu moartea.
6
A2od. 20:9.
66
@e. 2:24 A2od. 1%:2"4 A2od. 20:10
7=8 Co.iii lui I(rael ( .,ea(c /abatul, .r,uidu5l, ei i urmaii lor, ca u legm1t ecurmat.
7>8 'ce(ta )a fi +tre ?ie i co.iii lui I(rael u (em
6
)eic4 cci + a(e
66
,ile a fcut -omul cerurile i
.m1tul, iar + ,iua a a.tea /5a odi9it i a r(uflat.7
6
A2od. "1:1"4 A,ec. 20:12, 20.
66
@e. 1:"14 @e. 2:2
*a"lele le(ii
7?8 C1d a i(.r)it -omul de )orbit cu ?oi(e .e mutele /iai, i5a dat cele
6
dou table ale mrturiei, table de
.iatr, (cri(e cu degetul lui -ume,eu.
6
A2od. 24:124 A2od. "2:1&, 1%4 A2od. "4:2$, 294 -eut. 4:1"4 -eut. &:224 -eut. 9:10, 114 2Cor. ":"
Capitolul 32
Vielul de aur
78 Po.orul, ),1d c ?oi(e
6
,bo)ete ( (e coboare de .e mute, (5a (tr1( + >urul lui 'aro i i5a ,i(
66
:
6HaideC f5e u dume,eu care (
B
mearg +aitea oa(tr4 cci ?oi(e, omul acela care e5a (co( di *ara
Agi.tului, u tim ce (5a fcut.7
6
A2od. 24:1$4 -eut. 9:9.
66
=a.. #:40.
B
A2od. 1":21
98 'aro le5a r(.u(: 6/coate*i
6
cerceii de aur di urec9ile e)e(telor, fiilor i fiicelor )oa(tre, i aduce*i5i la
mie.7
6
Iud. $:2452#
:8 Di to*i i5au (co( cerceii de aur di urec9i i i5au adu( lui 'aro.
;8 Al
6
i5a luat di m1iile lor, a btut aurul cu dalta i a fcut u )i*el turat. Di ei au ,i(: 6I(raeleC iat dume,eul
tu care te5a (co( di *ara Agi.tului.7
6
A2od. 20:2"4 -eut. 9:1%4 Iud. 1#:", 44 1Fm.. 12:2$4 Eeem. 9:1$4 P(. 10%:194 I(a. 4%:%4 =a.. #:414 0om. 1:2"
<8 C1d a ),ut 'aro lucrul ace(ta, a ,idit u altar +aitea lui i a
6
(trigat: 6?1ie )a fi o (rbtoare + ci(tea
-omuluiC7
116
6
<e). 2":2, 4, 21, "#4 2Fm.. 10:294 2Cro. "0:&
=8 ' doua ,i, (5au (culat di(5de5dimiea* i au adu( arderi de tot i >ertfe de mul*umire
6
. Po.orul a e,ut de a
m1cat i a but4 a.oi (5au (culat ( >oace.
6
1Cor. 10:#
-nia lui &umne'eu
>8 -omul a ,i( lui ?oi(e
6
: 6/coal i coboar5te4 cci .o.orul tu, .e care l5ai (co( di *ara Agi.tului, (5a
66

(tricat.
6
A2od. "2:14 A2od. "":14 -eut. 9:124 -a. 9:24.
66
@e. %:11, 124 -eut. 4:1%4 -eut. "2:&4 Iud. 2:194 J(ea 9:9
?8 =oarte cur1d (5au abtut de la calea .e care le5o
6
.oruci(em Au4 i5au fcut u )i*el turat, (5au +c9iat
.1 la .m1t +aitea lui, i5au adu( >ertfe i au ,i(: 6I(raele
66
, iat dume,eul tu care te5a (co( di *ara
Agi.tuluiC7
6
A2od. 20:", 4, 2"4 -eut. 9:1%.
66
1Fm.. 12:2$
@8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6!d
6
c .o.orul ace(ta e(te u .o.or +c.*1at.
6
A2od. "$:", &4 A2od. "4:94 -eut. 9:%, 1"4 -eut. "1:2#4 2Cro. "0:$4 I(a. 4$:44 =a.. #:&1
7A8 'cum
6
, la(5?4 m1ia
66
?ea are ( (e a.rid +m.otri)a lor: i5i )oi mi(tui4 dar .e
B
tie te )oi face
(trmoul uui eam mare.7
6
-eut. 9:14, 19.
66
A2od. 22:24.
B
Eum. 14:12
778 ?oi(e
6
(5a rugat -omului -ume,eului (u i a ,i(: 6Petru ce ( (e a.rid, -oame, m1ia Ta +m.otri)a
.o.orului Tu, .e care l5ai (co( di *ara Agi.tului cu mare .utere i cu m1 tareK
6
-eut. 9:1$, 2%5294 P(. #4:1, 24 P(. 10%:2"
798 Petru ce
6
( ,ic egi.teii: 6/.re eorocirea lor i5a (co(, ca (5i omoare .ri mu*i i ca (5i tearg de .e
fa*a .m1tului7K Ftoarce5Te di iu*eala m1iei Tale i
66
la(5Te de rul ace(ta .e care )rei (5l faci .o.orului
Tu.
6
Eum. 14:1"4 -eut. 9:2$4 -eut. "2:2#.
66
A2od. "2:14
7:8 'du5Li amite de ')raam, de I(aac i de I(rael, robii Ti, crora le5ai (.u(, >ur1du5Te
6
.e Tie +(u*i: 6!oi
66

+mul*i (m1*a )oa(tr ca (telele cerului, )oi da urmailor )otri toat *ara acea(ta, de care am )orbit, i ei o
)or (t.1i + )eac.7
6
@e. 22:1%4 A)r. %:1".
66
@e. 12:#4 @e. 1":1&4 @e. 1&:#, 1$4 @e. 2%:44 @e. 2$:1"4 @e. "&:11, 12
7;8 Di -omul /5a
6
l(at de rul .e care (.u(e(e c )rea (5l fac .o.orului /u.
6
-eut. "2:2%4 2/am. 24:1%4 1Cro. 21:1&4 P(. 10%:4&4 Ier. 1$:$4 Ier. 2%:1", 194 Ioel 2:1"4 Ioa ":104 Ioa 4:2
-nia lui -oise
7<8 ?oi(e
6
(5a +tor( i (5a cobor1t de .e mute, cu cele dou table ale mrturiei + m1. Tablele erau (cri(e .e
am1dou .r*ile, .e o .arte i .e alta.
6
-eut. 9:1&
7=8 Tablele
6
erau lucrarea lui -ume,eu, i (cri(ul era (cri(ul lui -ume,eu, (.at .e table.
6
A2od. "1:1$
7>8 Io(ua a au,it gla(ul .o.orului, care (cotea (trigte, i a ,i( lui ?oi(e: 6F tabr e(te u (trigt de r,boiC7
7?8 ?oi(e a r(.u(: 6/trigtul acea(ta u5i ici (trigt de biruitori, ici (trigt de birui*i4 ce aud eu e(te gla(ul
uor oamei care c1tC7
7@8 Di, .e c1d (e a.ro.ia de tabr, a ),ut
6
)i*elul i >ocurile. ?oi(e (5a a.ri( de m1ie, a arucat tablele di
m1 i le5a (fr1mat de .iciorul mutelui.
6
-eut. 91%, 1#
9A8 ' luat
6
)i*elul, .e care5l fcu(er ei, i l5a ar( + foc4 l5a .refcut + ceu, a .re(rat ceua .e fa*a a.ei i a
dat5o co.iilor lui I(rael (5o bea.
6
-eut. 9:21
978 ?oi(e a ,i( lui 'aro
6
: 6Ce *i5a fcut .o.orul ace(ta, de ai adu( a(u.ra lui u .cat at1t de mareK7
6
@e. 20:94 @e. 2%:10
998 'aro a r(.u(: 6/ u (e a.rid de m1ie domul meuC Tu (igur
6
tii c .o.orul ace(ta e(te .orit la ru.
6
A2od. 14:114 A2od. 1&:244 A2od. 1%:2, 20, 2$4 A2od. 1#:2, 4
9:8 Ai mi5au ,i(
6
: 6=5e u dume,eu care ( mearg +aitea oa(tr4 cci ?oi(e, omul acela care e5a (co( di
*ara Agi.tului, u tim ce (5a fcutC7
6
A2od. "2:1
9;8 Au le5am ,i(: 6Cie are aur, (5l (coatC7 Di mi l5au dat4 l5am arucat + foc, i di el a
6
ieit )i*elul ace(ta.7
6
A2od. "2:4
117
-celul
9<8 ?oi(e a ),ut c .o.orul era fr fr1u, cci 'aro +l fcu(e ( fie fr fr1u
6
, (.re bat>ocura )r>mailor (i4
6
2Cro. 2$:19
9=8 (5a ae,at la ua taberei i a ,i(: 6Cie e(te .etru -omul ( )i la mieC7 Di to*i co.iii lui <e)i (5au (tr1(
la el.
9>8 Al le5a ,i(: 6'a )orbete -omul -ume,eul lui I(rael: 6=iecare di )oi ( (e +cig cu (abia4 merge*i i
(trbate*i tabra de la o .oart la alta, i fiecare (
6
omoare .e fratele, .e .rieteul i .e ruda (a.7
6
Eum. 2&:&4 -eut. "":9
9?8 Co.iii lui <e)i au fcut du. .oruca lui ?oi(e4 i a.roa.e trei mii de oamei au .ierit + ,iua aceea di
.o.or.
9@8 ?oi(e
6
a ,i(: 6Preda*i5) a,i + (lu>ba -omului, c9iar cu >ertfa fiului i fratelui )o(tru, .etru ca
biecu)1tarea <ui ( )i a(t,i .e(te )oiC7
6
Eum. 2&:1151"4 -eut. 1":%5114 -eut. "":9, 104 1/am. 1&:1$, 224 Pro). 21:"4 Ba9. 1":"4 ?at. 10:"#
-oise se roa( pentru popor
:A8 ' doua ,i, ?oi(e a ,i( .o.orului
6
: 6'*i fcut u .cat foarte mare. 'm ( m (ui acum la -omul: .oate
66
c
)oi
B
c.ta iertare .etru .catul )o(tru.7
6
1/am. 12:20, 2"4 <uc. 1&:1$.
66
2/am. 1%:124 'mo( &:1&.
B
Eum. 2&:1"
:78 ?oi(e (5a
6
+tor( la -omul i a ,i(: 6'9C .o.orul ace(ta a fcut u .cat foarte mareC Di5au fcut u
dume,eu
66
de aur.
6
-eut. 9:1$.
66
A2od. 20:2
:98 Iart5le acum .catulC -ac u, atuci, terge5m
6
di
66
cartea Ta, .e care ai (cri(5oC7
6
P(. %9:2$4 0om. 9:".
66
P(. &%:$4 P(. 1"9:1%4 -a. 12:14 =ili.. 4:"4 '.oc. ":&4 '.oc. 1":$4 '.oc. 1#:$4 '.oc. 20:12, 1&4 '.oc. 21:2#4 '.oc. 22:19
::8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Pe
6
cel ce a .ctuit +m.otri)a ?ea, .e acela +l )oi terge di cartea ?ea.
6
<e). 2":"04 A2od. 1$:4
:;8 -u5te, dar, i du .o.orul ude *i5am (.u(. Iat
6
, Fgerul ?eu )a merge +aitea ta, dar + ,iua
66
r,burii
?ele, +i )oi .ede.(i .etru .catul lorC7
6
A2od. "":2, 14, etc.4 Eum. 20:1%.
66
-eut. "2:"&4 'mo( ":144 0om. 2:&, %
:<8 -omul a lo)it cu urgie .o.orul, .etru c
6
fcu(e )i*elul furit de 'aro.
6
2/am. 12:94 =a.. #:41
Capitolul 33
-oise se roa( pentru poporul amrt
78 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6-u5te i .orete de aici cu
6
.o.orul .e care l5ai (co( di *ara Agi.tului4 (uie5te +
*ara .e care am >urat c o )oi da lui ')raam, lui I(aac i lui Iaco), ,ic1d: 6/emi*ei
66
tale o )oi daC7
6
A2od. "2:#.
66
@e. 12:#4 A2od. "2:1"
98 !oi
6
trimite +aitea ta u +ger i )oi
66
i,goi .e caaai*i, amori*i, 9eti*i, fere,i*i, 9e)i*i i iebu(i*i.
6
A2od. "2:"44 A2od. "4:11.
66
-eut. #:224 Io(. 24:11
:8 /uie5te +
6
*ara acea(ta ude curge la.te i miere. -ar
66
Au u ? )oi (ui + mi>locul tu, ca ( u te
.r.de(c
B
.e drum, cci eti u .o.or
BB
+c.*1at.7
6
A2od. ":$.
66
A2od. "":1&, 1#.
B
A2od. "2:94 A2od. "4:94 -eut. 9:%, 1".
BB
A2od. 2":214 A2od. "2:104 Eum. 1%:21, 4&
;8 C1d a au,it .o.orul ace(te tri(te cu)ite, to*i (5au
6
+tri(tat4 i
66
imei u i5a .u( .odoabele .e el.
6
Eum. 14:1, "9.
66
<e). 10:%4 2/am. 19:244 1Fm.. 21:2#4 2Fm.. 19:14 A,ra 9:"4 A(t. 4:1, 44 Io) 1:204 Io) 2:124 I(a. "2:114 A,ec. 24:1#, 2"4 A,ec.
2%:1%
<8 Di -omul a ,i( lui ?oi(e: 6/.ue co.iilor lui I(rael: 6!oi
6
(ute*i u .o.or +c.*1at4 umai o cli. dac
?5a (ui +
66
mi>locul tu, te5a .r.di. 'ruc5*i acum .odoabele de .e tie, i )oi
B
)edea ce5*i )oi face.7
6
A2od. "":".
66
Eum. 1%:4&, 4%.
B
-eut. $:24 P(. 1"9:2"
=8 Co.iii lui I(rael i5au (co( de .e ei .odoabele i au .lecat de la mutele Horeb.
-oise mer(nd la cort
>8 ?oi(e a luat cortul lui i l5a
6
+ti( afar di tabr, la o de.rtare oarecare4 l5a umit Cortul +t1lirii. Di to*i
cei ce
66
+trebau .e -omul (e duceau la Cortul +t1lirii, care era afar di tabr.
6
A2od. 29:42, 4".
66
-eut. 4:294 2/am. 21:1
?8 C1d (e ducea ?oi(e la Cort, tot .o.orul (e (cula + .icioare4 fiecare (ttea la
6
ua cortului (u i urmrea cu
oc9ii .e ?oi(e, .1 itra el + Cort.
6
Eum. 1%:2#
118
@8 Di c1d itra ?oi(e + Cort, (t1l.ul de or (e cobora i (e o.rea la ua Cortului, i -omul
6
)orbea cu ?oi(e.
6
A2od. 2&:224 A2od. "1:1$4 P(. 99:#
7A8 Tot .o.orul )edea (t1l.ul de or o.ridu5(e la ua Cortului4 tot .o.orul (e (cula i (e aruca
6
cu fa*a la
.m1t la ua cortului lui.
6
A2od. 4:"1
778 -omul
6
)orbea cu ?oi(e fa* + fa*, cum )orbete u om cu .rieteul lui. '.oi ?oi(e (e +torcea + tabr,
dar t1rul lui (lu>itor, Io(ua, fiul lui Eu, u ieea deloc di mi>locul Cortului.
6
@e. "2:"04 Eum. 12:$4 -eut. "4:10
-oise cere s vad slava lui &umne'eu
798 ?oi(e a ,i( -omului: 6Iat
6
, Tu +mi ,ici: 6-u .e .o.orul ace(taC7 Di u5mi ar*i .e cie )ei trimite cu mie.
F(, Tu ai ,i(: 6Au
66
te cuo(c .e ume i ai c.tat trecere +aitea ?eaC7
6
A2od. "2:"4.
66
A2od. "":1#4 @e. 1$:194 P(. 1:%4 Ier. 1:&4 Ioa 10:14, 1&4 2Tim. 2:19
7:8 'cum, dac
6
am c.tat trecere +aitea Ta, arat5mi
66
cile Tale4 atuci Te )oi cuoate i )oi a)ea trecere
+aitea Ta. Di g1dete5Te c eamul acea(ta e(te .o.orul
B
TuC7
6
A2od. "4:9.
66
P(. 2&:44 P(. 2#:114 P(. $%:114 P(. 119:"".
B
-eut. 9:2%, 294 Ioel 2:1#
7;8 -omul a r(.u(: 6!oi merge Au +(umi
6
cu tie i +*i )oi da
66
odi9.7
6
A2od. 1":214 A2od. 40:"45"$4 I(a. %":9.
66
-eut. ":204 Io(. 21:444 Io(. 22:44 Io(. 2":14 P(. 9&:11
7<8 ?oi(e i5a ,i(: 6-ac
6
u mergi Tu +(u*i cu oi, u e l(a ( .lecm de aici.
6
A2od. "":"4 A2od. "4:9
7=8 Cum (e )a ti c am c.tat trecere +aitea Ta, eu i .o.orul TuK Jare u
6
c1d )ei merge Tu cu oi i c1d
.ri acea(ta )om fi
66
deo(ebi*i, eu i .o.orul Tu, de toate .o.oarele de .e fa*a .m1tuluiK7
6
Eum. 14:14.
66
A2od. "4, 104 -eut. 4:#, "44 2/am. #:2"4 1Fm.. $:&"4 P(. 14#:20
7>8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6!oi
6
face i ceea ce5?i ceri acum, cci ai
66
c.tat trecere +aitea ?ea i te cuo(c
.e umeC7
6
@e. 19:214 Iac. &:1%.
66
A2od. "":1%
7?8 ?oi(e a ,i(: 6'rat5mi
6
(la)a TaC7
6
A2od. "":204 1Tim. %:1%
7@8 -omul a r(.u(: 6!oi
6
face ( treac .e diaitea ta toat frumu(e*ea ?ea i )oi c9ema Eumele -omului
+aitea ta4 Au ?
66
+dur de cie )reau ( ? +dur i am mil de cie )reau ( am milC7
6
A2od. "4:&5#4 Ier. "1:14.
66
0om. 9:1&, 1%, 1$
9A8 -omul a ,i(: 6=a*a u )ei .utea ( ?i5o )e,i, cci u .oate
6
omul ( ? )ad i ( tria(cC7
6
@e. "2:"04 -eut. &:244 Iud. %:224 Iud. 1":224 I(a. %:&4 '.oc. 1:1%, 1#4 A2od. 24:10
978 -omul a ,i(: 6Iat u loc l1g ?ie4 )ei (ta .e (t1c.
998 Di c1d )a trece (la)a ?ea, te )oi .ue +
6
cr.tura (t1cii i te )oi aco.eri
66
cu m1a ?ea, .1 )oi trece.
6
I(a. 2:21.
66
P(. 91:1, 4
9:8 Iar c1d Fmi )oi trage m1a la o .arte de la tie, ? )ei )edea .e dia.oi4 dar fa*a ?ea u
6
(e .oate )edea.7
6
A2od. "":204 Ioa 1:1$
Capitolul 34
#oile ta"le
78 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Taie
6
dou table de .iatr ca cele dit1i, i Au
66
)oi (crie .e ele cu)itele care erau
.e tablele dit1i .e care le5ai (fr1mat.
6
A2od. "2:1%, 194 -eut. 10:1.
66
A2od. "":2$4 -eut. 10:2, 4
98 =ii gata di(5de5dimiea* i (uie5te de dimiea* .e mutele /iai
6
4 ( (tai acolo +aitea ?ea, .e )1rful
mutelui.
6
A2od. 19:204 A2od. 24:12
:8 Eimei
6
( u (e (uie cu tie i imei ( u (e arate .e tot mutele4 i ici boi, ici oi ( u .a(c .e l1g
mutele ace(ta.7
6
A2od. 19:12, 1", 21
;8 ?oi(e a tiat dou table de .iatr ca i cele dit1i4 (5a (culat di(5de5dimiea* i (5a (uit .e mutele /iai,
du. cum +i .oruci(e -omul4 i a luat + m1 cele dou table de .iatr.
<8 -omul /5a cobor1t +tr5u or, a (tat acolo l1g el i a ro(tit
6
Eumele -omului.
6
A2od. "":194 Eum. 14:1#
=8 Di -omul a trecut .e diaitea lui i a (trigat: 6-omul -ume,eu e(te u -ume,eu
6
.li de +durare i
milo(ti), +cet la m1ie, .li de butate
66
i credicioie
B
,
119
6
Eum. 14:1$4 2Cro. "0:94 Eeem. 9:1#4 P(. $%:1&4 P(. 10":$4 P(. 111:44 P(. 112:44 P(. 11%:&4 P(. 14&:$4 Ioel 2:1".
66
P(. "1:194 0om. 2:4.
B
P(.
&#:104 P(. 10$:4
>8 care
6
Fi *ie drago(tea .1 + mii de eamuri de oamei, iart
66
frdelegea, r,)rtirea i .catul, dar u
(ocotete
B
.e cel )io)at dre.t e)io)at, i .ede.(ete frdelegea .ri*ilor + co.ii i + co.iii co.iilor lor
.1 la al treilea i al .atrulea eamC7
6
A2od. 20:%4 -eut. &:104 P(. $%:1&4 Ier. "2:1$4 -a. 9:4.
66
P(. 10":"4 P(. "0:44 -a. 9:94 Afe(. 4:"24 1Ioa 1:9.
B
A2od. 2":#, 214 Io(. 24:194 Io)
10:144 ?ica %:114 Eaum 1:"
1nnoirea le(mntului
?8 Fdat, ?oi(e (5a .lecat
6
.1 la .m1t i (5a +c9iat.
6
A2od. 4:"1
@8 Al a ,i(: 6-oame, dac am c.tat trecere +aitea Ta, Te rog ( mergi + mi>locul
6
o(tru, -oame4 .o.orul
ace(ta e(te + ade)r u .o.or +c.*1at
66
, dar iart5e frdelegile i .catele oa(tre i ia5e + (t.1irea
B

TaC7
6
A2od. "":1&, 1%.
66
A2od. "":".
B
-eut. "2:94 P(. 2$:94 P(. "":124 P(. #$:%24 P(. 94:144 Ier. 10:1%4 Ba9. 2:12
7A8 -omul a r(.u(: 6Iat, Au fac
6
u legm1t. !oi face, + fa*a +tregului .o.or, miui
66
care 5au a)ut loc
+ icio *ar i la iciu eam4 tot .o.orul care e(te + >urul tu )a )edea lucrarea -omului, i .ri tie )oi
face lucruri +fricoate
B
.
6
-eut. &:24 -eut. 29:12, 14.
66
-eut. 4:"24 2/am. #:2"4 P(. ##:144 P(. #$:124 P(. 14#:20.
B
-eut. 10:214 P(. 14&:%4 I(a. %4:"
778 Ia (eama la ceea ce5*i .oruce(c
6
a,i. Iat, )oi
66
i,goi diaitea ta .e amori*i, caaai*i, 9eti*i, fere,i*i, 9e)i*i
i iebu(i*i.
6
-eut. &:"24 -eut. %:", 2&4 -eut. 12:2$, "24 -eut. 2$:1.
66
A2od. "":2
798 / u cum)a (
6
faci legm1t cu locuitorii *rii ude ai ( itri, ca ( u fie o cur(
66
.etru tie, dac )or
locui + mi>locul tu.
6
A2od. 2":"24 -eut. #:24 Iud. 2:2.
66
A2od. 2":""
7:8 -im.otri) ( le dr1ma*i
6
altarele, ( le (fr1ma*i (t1l.ii idoleti i ( le tr1ti*i la .m1t
66
idolii.
6
A2od. 2":244 -eut. 12:"4 Iud. 2:2.
66
-eut. #:&4 -eut. 12:24 Iud. %:2&4 2Fm.. 1$:44 2Fm.. 2":144 2Cro. "1:14 2Cro. "4:", 4
7;8 / u te +c9ii
6
+aitea uui alt dume,eu4 cci -omul (e umete gelo(
66
, e(te u -ume,eu
B
gelo(.
6
A2od. 20:", &.
66
I(a. 9:%4 I(a. &#:1&.
B
A2od. 20:&
7<8 =erete5te
6
( faci legm1t cu locuitorii *rii, ca u cum)a, cur)id
66
+aitea dume,eilor lor i aduc1du5le
>ertfe, ( te .oftea(c
B
i .e tie i ( m1ci
BB
di >ertfele lor,
6
A2od. "4:12.
66
-eut. "1:1%4 Iud. 2:1#4 Ier. ":94 A,ec. %:9.
B
Eum. 2&:24 1Cor. 10:2#.
BB
P(. 10%:2$4 1Cor. $:4, #, 10
7=8 ca u cum)a ( iei di fetele
6
lor e)e(te fiilor ti, i a(tfel, fetele lor, cur)id
66
+aitea dume,eilor lor, (
t1ra(c i .e fiii ti ( cur)ea(c +aitea dume,eilor lor.
6
-eut. #:"4 1Fm.. 11:24 A,ra 9:24 Eeem. 1":2&.
66
Eum. 2&:1, 24 1Fm.. 11:4
7>8 / u5*i faci
6
u dume,eu turat.
6
A2od. "2:$4 <e). 19:4
Sr"torile
7?8 / *ii (rbtoarea ',imelor
6
: tim. de a.te ,ile, la )remea 9otr1t, + lua (.icelor, ( m1ci a,ime, cum
*i5am .orucit, cci + lua (.icelor
66
ai ieit di Agi.t.
6
A2od. 12:1&4 A2od. 2":1&.
66
A2od. 1":4
7@8 Jrice +t1i
6
(cut e(te al ?eu, c9iar orice +t1i (cut de .arte brbtea(c di turmele de )aci (au de oi.
6
A2od. 1":2, 124 A2od. 22:294 A,ec. 44:"04 <uc. 2:2"
9A8 / r(cum.eri cu u miel .e +t1iul (cut
6
al mgri*ei4 iar dac u5l r(cum.eri, (5i fr1gi g1tul. /
r(cum.eri .e orice +t1i (cut al fiilor ti4 i ( u te +f*ie,i cu m1iile
66
goale +aitea ?ea.
6
A2od. 1":1"4 Eum. 1$:1&.
66
A2od. 2":1&4 -eut. 1%:1%4 1/am. 9:#, $4 2/am. 24:24
978 Da(e ,ile
6
( lucre,i, iar + ,iua a a.tea ( te odi9eti4 ( te odi9eti, c9iar + )remea aratului i (eceratului.
6
A2od. 20:94 A2od. 2":124 A2od. "&:24 -eut. &:12, 1"4 <uc. 1":14
998 / *ii
6
(rbtoarea /.tm1ilor, a celor dit1i roade di (eceriul gr1ului, i (rbtoarea (tr1gerii roadelor la
(f1ritul aului.
6
A2od. 2":1%4 -eut. 1%:10, 1"
9:8 -e trei
6
ori .e a, to*i cei de .arte brbtea(c ( (e +f*ie,e +aitea -omului -ume,eu, -ume,eul lui
I(rael.
6
A2od. 2":14, 1#4 -eut. 1%:1%
9;8 Cci )oi
6
i,goi eamurile diaitea ta i5*i )oi
66
+tide 9otarele4 i imei u5*i )a
B
.ofti *ara, + tim.ul
c1d te )ei (ui, de trei ori .e a, ca ( te +f*ie,i +aitea -omului, -ume,eului tu.
6
A2od. "":24 <e). 1$:244 -eut. #:14 P(. #$:&&4 P(. $0:$.
66
-eut. 12:204 -eut. 19:$.
B
@e. "&:&4 2Cro. 1#:104 Pro). 1%:#4 =a.. 1$:10
120
9<8 / 5aduci
6
cu .1ie do(.it (1gele dobitocului >ertfit + ci(tea ?ea4 i carea di
66
>ertfa .ra,icului
Patilor ( u fie *iut + tim.ul o.*ii .1 dimiea*a.
6
A2od. 2":1$.
66
A2od. 12:10
9=8 / aduci + Ca(a -omului -ume,eului tu .1rga
6
celor dit1i roade ale .m1tului. Iedul
66
( u5l fierbi +
la.tele mamei lui.7
6
A2od. 2":194 -eut. 2%:2, 10.
66
A2od. 2":194 -eut. 14:21
9>8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6/crie5*i cu)itele
6
ace(tea, cci .e temeiul ace(tor cu)ite +c9ei legm1t cu tie
i cu I(raelC7
6
A2od. "4:104 -eut. 4:1"4 -eut. "1:9
9?8 ?oi(e
6
a (tat acolo cu -omul .atru,eci de ,ile i .atru,eci de o.*i. E5a m1cat deloc .1ie i 5a but
deloc a.. Di -omul a
66
(cri( .e table cu)itele legm1tului, cele Bece Poruci.
6
A2od. 24:1$4 -eut. 9:9, 1$.
66
A2od. "4:14 A2od. "1:1$4 A2od. "2:1%4 -eut. 4:1"4 -eut. 10:2, 4
Slava lui -oise
9@8 ?oi(e (5a cobor1t de .e mutele /iai, cu cele dou
6
table ale mrturiei + m1. C1d (e cobora de .e
mute, u tia c .ielea
66
fe*ei lui (trlucea, .etru c )orbi(e cu -omul.
6
A2od. "2:1&.
66
?at. 1#:24 2Cor. ":#, 1"
:A8 'aro i to*i co.iii lui I(rael (5au uitat la ?oi(e, i iat c .ielea fe*ei lui (trlucea4 i (e temeau ( (e a.ro.ie
de el.
:78 ?oi(e i5a c9emat4 'aro i to*i frutaii adurii (5au +tor( la el, i el le5a )orbit.
:98 -u. aceea, to*i co.iii lui I(rael (5au a.ro.iat, i el
6
le5a dat toate .orucile .e care le .rimi(e de la -omul
.e mutele /iai.
6
A2od. 24:"
::8 C1d a +cetat ( le )orbea(c, i5a .u( o maram
6
.e fa*.
6
2Cor. ":1"
:;8 C1d itra
6
?oi(e +aitea -omului, ca (5I )orbea(c, +i (cotea marama .1 ce ieea4 iar c1d ieea,
(.uea co.iilor lui I(rael ce i (e .oruci(e.
6
2Cor. ":1%
:<8 Co.iii lui I(rael (e uitau la fa*a lui ?oi(e i )edeau c .ielea fe*ei lui (trlucea4 i ?oi(e +i .uea iari
marama .e fa* .1 ce itra ca ( )orbea(c cu -omul.
Capitolul 35
Sa"atul
78 ?oi(e a (tr1( toat aduarea co.iilor lui I(rael i le5a ,i(: 6Iat
6
lucrurile .e care a .orucit -omul ( le
face*i:
6
A2od. "4:"2
98 Da(e
6
,ile ( lucra*i, dar ,iua a a.tea ( ) fie (f1t4 ace(ta e(te /abatul, ,iua de odi9, +c9iat -omului.
Cie )a face )reo lucrare + ,iua aceea ( fie .ede.(it cu moartea.
6
A2od. 20:94 A2od. "1:14, 1&4 <e). 2":"4 Eum. 1&:"2, etc.4 -eut. &:124 <uc. 1":14
:8 / 5a.ri,i
6
foc, + iciua di locui*ele )oa(tre, + ,iua /abatului.7
6
A2od. 1%:2"
&aruri pentru facerea cortului
;8 ?oi(e a )orbit +tregii aduri a co.iilor lui I(rael i a ,i(: 6Iat
6
ce a .orucit -omul.
6
A2od. 2&:1, 2
<8 <ua*i di ce a)e*i i aduce*i u .rio( -omului. 3 =iecare
6
( aduc .rio( -omului ce5l la( iima: aur,
argit i aram4
6
A2od. 2&:2
=8 materii )o.(ite + alba(tru, + .ur.uriu, + crmi,iu, i (ub*ire i .r de ca.r4
>8 .iei de berbeci )o.(ite + rou i .iei de )i*el de mare4 lem de (alc1m,
?8 utdelem .etru (feic, mirodeii
6
.etru utdelemul ugerii i .etru tm1ia miro(itoare4
6
A2od. 2&:%
@8 .ietre de oi2 i alte .ietre .etru +m.odobirea efodului i a .ie.tarului. 3
7A8 To*i
6
cei i(cu(i*i ditre )oi ( )i i ( fac tot ce a .orucit -omul:
6
A2od. "1:%
778 <ocaul
6
, Cortul i aco.eriul lui, co.cile, (c1durile, drugii, (t1l.ii i .icioarele lui4
121
6
A2od. 2%:1, 2, etc.
798 c9i)otul
6
i drugii lui, ca.acul i(.irii i .erdeaua diutru .etru aco.erirea c9i)otului4
6
A2od. 2&:10, etc.
7:8 ma(a
6
i drugii ei, cu toate ueltele ei, i .1iile
66
.etru .uerea +aitea -omului4
6
A2od. 2&:2".
66
A2od. 2&:"04 <e). 24:&, %
7;8 (feicul
6
cu ueltele lui, cadelele lui i
66
utdelemul .etru (feic4
6
A2od. 2&:"1, etc..
66
A2od. "0:1
7<8 altarul
6
.etru tm1ie i drugii lui, utdelemul .etru ugere i tm1ia
66
miro(itoare, i .erdeaua uii de
afar de la itrarea Cortului4
6
A2od. "0:2".
66
A2od. "0:"4
7=8 altarul
6
.etru arderile de tot, grtarul lui de aram, drugii lui i toate ueltele lui, lig9eaul cu .iciorul lui,
6
A2od. 2#:1
7>8 .1,ele
6
cur*ii, (t1l.ii ei, .icioarele ei i .erdeaua de la .oarta cur*ii4
6
A2od. 2#:9
7?8 *ruii Cortului, *ruii cur*ii i fuiile lor4
7@8 )emitele
6
.reo*eti .etru (lu>ba /f1tului <oca, )emitele (fite ale .reotului 'aro i )emitele fiilor
lui .etru (lu>bele .reo*eti.7
6
A2od. "1:104 A2od. "9:1, 414 Eum. 4:&, %, etc.
9A8 Toat aduarea co.iilor lui I(rael a ieit diaitea lui ?oi(e.
978 To*i cei cu tragere
6
de iim i bu)oi* au )eit i au adu( u .rio( -omului .etru lucrarea Cortului
+t1lirii, .etru toat (lu>ba lui i .etru )emitele (fite.
6
A2od. "&:&, 22, 2%, 294 A2od. 2&:24 A2od. "%:24 1Cro. 2$:2, 94 1Cro. 29:94 A,ra #:2#4 2Cro. $:124 2Cro. 9:#
998 'u )eit +dat brba*ii i femeile, to*i cei cu tragere de iim, i au adu( belciuge de a(, iele, cercei,
br*ri, (albe i tot felul de lucruri de aur4 fiecare a adu( .rio(ul de aur .e care5l +c9ia(e -omului.
9:8 To*i
6
cei ce a)eau (tofe 8materii; )o.(ite + alba(tru, + .ur.uriu, + crmi,iu, i (ub*ire i .r de ca.r, .iei
de berbeci )o.(ite + rou i .iei de )i*el de mare, le5au adu(.
6
1Cro. 29:$
9;8 To*i cei ce .uteau aduce .ri ridicare u .rio( de argit i de aram, au adu( .rio(ul -omului. To*i cei ce
a)eau lem de (alc1m bu .etru lucrrile r1duite .etru (lu>b, l5au adu(.
9<8 Toate femeile
6
i(cu(ite au tor( cu m1iile lor i au adu( lucrul lor, i aume: tort )o.(it + alba(tru, +
.ur.uriu, + crmi,iu i i (ub*ire.
6
A2od. 2$:"4 A2od. "1:%4 A2od. "%:14 2Fm.. 2":#4 Pro). "1:19, 22, 24
9=8 Toate femeile cu tragere de iim i i(cu(ite au tor( .r de ca.r.
9>8 =rutaii
6
.o.orului au adu( .ietre de oi2 i alte .ietre .etru efod i .ie.tar4
6
1Cro. 29:%4 A,ra 2:%$
9?8 mirodeii
6
i utdelem .etru (feic, .etru utdelemul ugerii i .etru tm1ia miro(itoare.
6
A2od. "0:2"
9@8 To*i co.iii lui I(rael, brba*i i femei, .e care5i trgea
6
iima ( a>ute la lucrul .orucit de -omul .ri
?oi(e, au adu( -omului daruri de bu)oie.
6
A2od. "&:214 1Cro. 29:9
Chemarea meterilor
:A8 ?oi(e a ,i( co.iilor lui I(rael: 6/ ti*i c -omul
6
a ale( .e Be*aleel, fiul lui Gri, fiul lui Hur, di (emi*ia
lui Iuda.
6
A2od. "1:2, etc.
:78 <5a um.lut cu -u9ul lui -ume,eu, du9 de +*ele.ciue, .rice.ere i tii*, .etru tot felul de lucrri.
:98 I5a dat .utere ( (cocea(c .lauri, ( lucre,e + aur, + argit i + aram,
::8 ( (a.e + .ietre i ( le lege, ( lucre,e lemul cu meteug i ( fac tot felul de lucrri meteugite.
:;8 I5a dat i darul ( +)e*e .e al*ii, at1t lui, c1t i lui J9oliab
6
, fiul lui '9i(amac, di (emi*ia lui -a.
6
A2od. "1:%
:<8 I5a um.lut
6
cu .rice.ere ca ( fac toate lucrrile de (.tur + .iatr, de cio.litur meteugit, de lucrat la
g9erg9ef i de *e(ut materii )o.(ite + alba(tru, + .ur.uriu, + crmi,iu i i (ub*ire, ( fac tot felul de lucrri
i (cociri de .lauri.
6
A2od. "&:"14 A2od. "1:", %4 1Fm.. #:144 2Cro. 2:144 I(a. 2$:2%
Capitolul 36
122
&rnicia poporului
78 Be*aleel, J9oliab i to*i brb*ii i(cu(i*i
6
+ care .u(e(e -omul +*ele.ciue i .rice.ere, ca ( tie ( fac
lucrrile r1duite .etru (lu>ba /f1tului <oca
66
, au fcut totul du. cum .oruci(e -omul.
6
A2od. 2$:"4 A2od. "1:%4 A2od. "&:10, "&.
66
A2od. 2&:$
98 ?oi(e a c9emat .e Be*aleel, J9oliab i .e to*i brba*ii i(cu(i*i + mitea
6
crora .u(e(e -omul .rice.ere, i
aume .e to*i cei cu tragere de iim la lucrul ace(ta ca (5l fac.
6
A2od. "&:21, 2%4 1Cro. 29:&
:8 Ai au luat diaitea lui ?oi(e toate .rioa(ele .e care le adu(e(er
6
co.iii lui I(rael ca ( fac lucrrile
r1duite .etru (lu>ba /f1tului <oca. C9iar i du. ce (e +ce.u(e lucrarea, tot (e mai aduceau lui ?oi(e, +
fiecare dimiea*, daruri de bu)oie.
6
A2od. "&:2#
;8 'tuci to*i brba*ii i(cu(i*i, .rii la toate lucrrile /f1tului <oca, i5au l(at fiecare lucrul .e care5l fceau
<8 i au )eit de au (.u( lui ?oi(e: 6Po.orul
6
aduce mult mai mult dec1t trebuie .etru facerea lucrrilor .e care
a .orucit -omul ( le facem.7
6
2Cor. $:2, "
=8 ?oi(e a .u( ( (trige + tabr ca imei, fie brbat, fie femeie, ( u mai aduc daruri .etru /f1tul <oca.
'u o.rit a(tfel .e .o.or ( mai aduc daruri.
>8 ?aterialul adu( era de a>u( .etru toate lucrrile care trebuiau fcute, ba +c mai i trecea.
Cldirea cortului
?8 To*i
6
brba*ii i(cu(i*i i lucrtorii au fcut Cortul di ,ece co)oare de i (ub*ire i r(ucit di fir alba(tru,
.ur.uriu i crmi,iu4 .e ele au *e(ut 9eru)imi lucra*i cu mie(trie.
6
A2od. 2%:1
@8 <ugimea uui co)or era de dou,eci i o.t de co*i4 iar l*imea uui co)or era de .atru co*i. Toate co)oarele
a)eau aceeai m(ur.
7A8 Cici di ace(te co)oare au fo(t .ri(e la u loc4 celelalte cici de a(emeea au fo(t .ri(e la u loc.
778 'u fcut c9eotori alba(tre la margiea co)orului cu care (e (f1rea cea dit1i +m.reuare4 tot aa au fcut i
la margiea co)orului cu care (e (f1rea a doua +m.reuare de co)oare.
798 'u fcut cici,eci
6
de c9eotori la cel dit1i co)or i cici,eci de c9eotori la margiea co)orului cu care (e
(f1rea a doua +m.reuare de co)oare4 c9eotorile ace(tea erau ua + fa*a alteia.
6
A2od. 2%:&
7:8 'u fcut cici,eci de co.ci de aur i au .ri( co)oarele uul de altul cu co.cile, aa +c1t Cortul alctuia u
+treg.
7;8 'u fcut
6
ite co)oare di .r de ca.r, ca ( (lu>ea(c de aco.eri .etru Cort: u(.re,ece co)oare de
ace(tea au fcut.
6
A2od. 2%:#
7<8 <ugimea uui co)or era de trei,eci de co*i, i l*imea uui co)or era de .atru co*i: cele u(.re,ece co)oare
a)eau aceeai m(ur.
7=8 'u .ri( +m.reu de o .arte cici di ace(te co)oare, iar .e celelalte a(e de alt .arte.
7>8 'u fcut cici,eci de c9eotori la margiea co)orului cu care (e (f1rea o +m.reuare de co)oare i cici,eci
de c9eotori la margiea co)orului cu care (e (f1rea a doua +m.reuare de co)oare.
7?8 'u mai fcut i cici,eci de co.ci de aram, cu care ( (e +m.reue,e aco.eriul Cortului ca ( alctuia(c
u +treg.
7@8 'u fcut
6
.etru aco.eriul Cortului o +)elitoare de .iei de berbeci )o.(ite + rou i o +)elitoare de .iei de
)i*el de mare, care trebuia .u( .e dea(u.ra.
6
A2od. 2%:14
9A8 /c1durile
6
.etru Cort le5au fcut di lem de (alc1m, ae,ate + .icioare.
6
A2od. 2%:1&
978 <ugimea uei (c1duri era de ,ece co*i, i l*imea uei (c1duri era de u cot i >umtate.
998 =iecare (c1dur a)ea dou urec9i, uite ua cu alta4 tot aa au fcut la toate (c1durile Cortului.
9:8 'u fcut dou,eci de (c1duri .etru Cort, +(.re .artea de mia,,i.
9;8 'u .u( .atru,eci de .icioare de argit (ub cele dou,eci de (c1duri, c1te dou .icioare (ub fiecare (c1dur,
.etru cele dou urec9i ale ei.
9<8 'u fcut a.oi dou,eci de (c1duri .etru a doua latur a Cortului, latura di(.re mia,oa.te,
123
9=8 cu cele .atru,eci de .icioare de argit ale lor, c1te dou .icioare (ub fiecare (c1dur.
9>8 'u fcut a.oi a(e (c1duri .etru fudul Cortului, +(.re a.u(.
9?8 'u fcut dou (c1duri .etru cele dou ug9iuri ale Cortului + .artea di fud4
9@8 ace(tea erau fcute di dou buc*i, +ce.1d de la .artea de >o(, i bie legate la )1rf .ritr5u cerc4 la fel au
fcut .etru am1dou (c1durile di cele dou ug9iuri.
:A8 Arau a(tfel o.t (c1duri, cu .icioarele lor de argit, adic ai(.re,ece .icioare, c1te dou .icioare (ub fiecare
(c1dur.
:78 'u fcut cici drugi
6
di lem de (alc1m .etru (c1durile ueia di laturile Cortului,
6
A2od. 2%:2%
:98 cici drugi .etru (c1durile celei de a doua laturi a Cortului i cici drugi .etru (c1durile laturii Cortului
di fudul di(.re a.u(4
::8 drugul de la mi>loc l5au fcut aa ca ( treac .ri mi>locul (c1durilor, de la u ca.t la cellalt.
:;8 'u .oleit (c1durile cu aur, i )erigile lor de aur le5au fcut aa ca ( (e .oat .etrece drugii .ri ele4 i
drugii i5au .oleit cu aur.
Cele dou perdele
:<8 Perdeaua
6
diutru au fcut5o de fir alba(tru, .ur.uriu i crmi,iu i de i (ub*ire r(ucit4 au lucrat5o cu
mie(trie4 i au fcut 9eru)imi .e ea.
6
A2od. 2%:"1
:=8 'u fcut .atru (t1l.i de (alc1m .etru ea i i5au .oleit cu aur4 c1rligele lor erau de aur i au turat .etru
(t1l.ii acetia .atru .icioare de argit.
:>8 Petru ua Cortului au fcut o .erdea
6
de fir alba(tru, .ur.uriu i crmi,iu i de i (ub*ire r(ucit4 acea(ta
era o lucrare fcut la g9erg9ef.
6
A2od. 2%:"%
:?8 'u fcut cei cici (t1l.i ai ei cu c1rligele lor, iar c.t1iele i be*ele lor de legtur le5au .oleit cu aur4 cele
cici .icioare ale lor erau de aram.
Capitolul 37
Facerea chivotului
78 '.oi Be*aleel
6
a fcut c9i)otul di lem de (alc1m4 lugimea lui era de doi co*i i >umtate, l*imea de u cot
i >umtate, i +l*imea tot de u cot i >umtate.
6
A2od. 2&:10
98 <5a .oleit cu aur curat .e diutru i .e di afar, i i5a fcut u c9ear de >ur +m.re>ur.
:8 ' turat .etru el .atru )erigi de aur, .e care le5a .u( la cele .atru col*uri ale lui: dou )erigi de o .arte i
dou )erigi de cealalt .arte.
;8 ' fcut ite drugi de lem de (alc1m i i5a .oleit cu aur.
<8 ' )1r1t drugii + )erigile de la cele dou laturi ale c9i)otului, ca ( duc c9i)otul.
=8 ' fcut i ca.acul i(.irii
6
de aur curat4 lugimea lui era de doi co*i i >umtate, i l*imea de u cot i
>umtate.
6
A2od. 2&:1#
>8 ' fcut doi 9eru)imi de aur btut, la cele dou ca.ete ale ca.acului i(.irii4
?8 u 9eru)im la u ca.t, i u 9eru)im la cellalt ca.t4 9eru)imii i5a fcut .e ca.acul i(.irii la cele dou
ca.ete ale lui.
@8 Heru)imii erau cu ari.ile +ti(e dea(u.ra, aco.erid ca.acul i(.irii cu ari.ile lor i uit1du5(e uul la altul.
Heru)imii (tteau cu fa*a +toar( (.re ca.acul i(.irii.
Facerea mesei
7A8 ' fcut ma(a
6
di lem de (alc1m4 lugimea ei era de doi co*i, l*imea de u cot, i +l*imea de u cot i
>umtate.
6
A2od. 2&:2"
778 ' .oleit5o cu aur curat i i5a fcut u c9ear de >ur +m.re>ur.
798 I5a fcut +m.re>ur u .er)a, de u lat de m1, .e care a fcut u c9ear de >ur +m.re>ur.
7:8 ' turat .etru ma( .atru )erigi de aur i a .u( )erigile + cele .atru col*uri, care erau la cele .atru .icioare
ale ei.
124
7;8 !erigile erau l1g .er)a,, i + ele erau )1r1*i drugii .etru ducerea me(ei.
7<8 ' fcut drugii de lem de (alc1m i i5a .oleit cu aur4 ei (lu>eau la ducerea me(ei.
7=8 ' fcut a.oi ueltele care trebuiau .u(e .e ma(: farfuriile
6
, c*uile, .otirele i cetile ei, care (lu>eau la
>ertfele de butur4 le5a fcut de aur curat.
6
A2od. 2&:29
Facerea sfenicului
7>8 ' fcut (feicul
6
de aur curat4 a fcut (feicul de aur curat, btut4 .iciorul, fu(ul, .otiraele, gmlioarele i
florile lui erau ditr5o bucat cu el.
6
A2od. 2&:"14 Ba9. 44 '.oc. 1:125204 '.oc. 4:&
7?8 -i am1dou .r*ile lui ieeau a(e bra*e: trei bra*e ditr5o latur, i trei bra*e di cealalt latur.
7@8 Pe u bra* erau trei .otirae + c9i. de floare de migdal, cu gmlioarele i florile lor, i .e u alt bra* alte trei
.otirae + c9i. de floare de migdal, cu gmlioarele i florile lor4 aa era la toate cele a(e bra*e care ieeau di
(feic.
9A8 Pe fu(ul (feicului erau .atru .otirae + c9i. de floare de migdal, cu gmlioarele i florile lor.
978 Ara o gmlioar (ub dou bra*e care ieeau di (feic, o gmlioar (ub alte dou bra*e, i o gmlioar (ub
alte dou bra*e4 aa era la toate cele a(e bra*e care ieeau di (feic.
998 @mlioarele i bra*ele (feicului erau ditr5o bucat cu el, btut + +tregime ditr5o bucat de aur curat.
9:8 ' fcut a.oi cele a.te cadele ale lui, mucrile i ceuarele lui, toate de aur curat.
9;8 ' +trebui*at u talat de aur curat .etru facerea (feicului cu toate ueltele lui.
Altarul pentru tmie
9<8 '.oi a fcut
6
altarul .etru tm1ie di lem de (alc1m4 lugimea lui era de u cot, i l*imea de u cot4 era +
.atru muc9ii, i +l*imea lui era de doi co*i. Coarele erau ditr5o bucat cu el.
6
A2od. "0:14 '.oc. $:", 4
9=8 <5a .oleit cu aur curat, at1t .artea de (u(, c1t i laturile de >ur +m.re>ur i coarele. Di i5a fcut o cuu de
>ur +m.re>ur.
9>8 /ub cuu a fcut dou )erigi de aur, .e care le5a .u( + cele dou ug9iuri di cele dou laturi, ca ( (e
)1re + ele drugii care (lu>eau la ducerea lui.
9?8 ' fcut ite drugi di lem de (alc1m i i5a .oleit cu aur.
9@8 ' fcut utdelemul
6
.etru ugerea (f1t i tm1ia miro(itoare, curat, alctuit du. meteugul
fctorului de mir.
6
A2od. "0:2", "4
Capitolul 38
Altarul pentru arderile de tot i li(heanul de aram
78 ' fcut
6
altarul .etru arderile de tot di lem de (alc1m4 lugimea lui era de cici co*i, i l*imea de cici
co*i4 era + .atru muc9ii, i +l*imea lui era de trei co*i.
6
A2od. 2#:1
98 <a cele .atru col*uri i5a fcut ite coare ditr5o bucat cu el i l5a .oleit cu aram.
:8 ' fcut toate ueltele altarului: oalele .etru ceu, lo.e*ile, lig9eele, furculi*ele i tigile .etru crbui4
toate ueltele ace(tea le5a fcut de aram.
;8 ' fcut .etru altar u grtar de aram ca o re*ea, .e care a .u(5o (ub .er)a,ul altarului, +ce.1d de >o(, aa
c )eea .1 la >umtatea altarului.
<8 ' turat a.oi .atru )erigi, .e care le5a .u( + cele .atru col*uri ale grtarului de aram, ca ( )1re drugii + ele.
=8 ' fcut drugii di lem de (alc1m i i5a .oleit cu aram.
>8 ' )1r1t drugii + )erigile de .e laturile altarului ca (5l duc. <5a fcut di (c1duri, gol .e diutru.
?8 ' fcut lig9eaul
6
de aram, cu .iciorul lui de aram, di ogli,ile femeilor care (lu>eau la ua Cortului
+t1lirii.
6
A2od. "0:1$
Facerea curii
@8 '.oi a fcut curtea
6
. F(.re .artea de mia,,i, .etru curte, erau ite .1,e de i (ub*ire r(ucit, .e o
lugime de o (ut de co*i,
125
6
A2od. 2#:9
7A8 cu dou,eci de (t1l.i ae,a*i .e dou,eci de .icioare de aram4 c1rligele (t1l.ilor i be*ele lor de legtur
erau de argit.
778 F(.re .artea de mia,oa.te erau o (ut de co*i de .1,, cu dou,eci de (t1l.i i cu cele dou,eci de
.icioare de aram ale lor4 c1rligele (t1l.ilor i be*ele lor de legtur erau de argit.
798 F(.re .artea de a.u( erau cici,eci de co*i de .1,, cu ,ece (t1l.i i cele ,ece .icioare ale lor4 c1rligele
(t1l.ilor i be*ele lor de legtur erau de argit.
7:8 F(.re .artea de r(rit, .e cei cici,eci de co*i l*ime, erau:
7;8 .etru o ari., cici(.re,ece co*i de .1,, cu trei (t1l.i i cele trei .icioare ale lor,
7<8 i .etru a doua ari., care era + fa*a ei, de cealalt .arte a .or*ii cur*ii, cici(.re,ece co*i de .1,, cu trei
(t1l.i i cele trei .icioare ale lor.
7=8 Toate .1,ele de >ur +m.re>urul cur*ii erau de i (ub*ire r(ucit.
7>8 Picioarele (t1l.ilor erau de aram, c1rligele (t1l.ilor i be*ele lor de legtur erau de argit, i c.t1iele lor
erau .oleite cu argit. To*i (t1l.ii cur*ii erau lega*i +tre ei cu be*e de argit.
7?8 Perdeaua de la .oarta cur*ii Cortului era o lucrtur fcut la g9erg9ef di fir alba(tru, .ur.uriu, crmi,iu, i
di i (ub*ire r(ucit4 a)ea o lugime de dou,eci de co*i, i +l*imea era de cici co*i, ca l*imea .1,elor
cur*ii4
7@8 cei .atru (t1l.i ai ei i cele .atru .icioare ale lor erau de aram4 c1rligele i be*ele lor de legtur erau de
argit4 iar c.t1iele erau .oleite cu argit.
9A8 To*i *ruii di >urul Cortului i cur*ii erau de aram
6
.
6
A2od. 2#:19
Socoteala Cortului
978 Iat (ocoteala locaului
6
Cortului +t1lirii, fcut du. .oruca lui ?oi(e, .ri +gri>irea le)i*ilor, (ub
66

c1rmuirea lui Itamar, fiul .reotului 'aro.
6
Eum. 1:&0, &"4 Eum. 9:1&4 Eum. 10:114 Eum. 11:#, $4 Eum. 1$:24 2Cro. 24:%.
66
A2od. %:2"4 Eum. 4:2$, ""
998 Be*aleel
6
, fiul lui Gri, fiul lui Hur, di (emi*ia lui Iuda, a fcut tot ce .oruci(e lui ?oi(e, -omul.
6
A2od. "1:2, %
9:8 Al a a)ut ca a>utor .e J9oliab, fiul lui '9i(amac, di (emi*ia lui -a, meter la (.at + .ietre, la cio.lit cu
meteug i la lucrat .e g9erg9ef + materiile )o.(ite + alba(tru, + .ur.uriu, + crmi,iu, i + i (ub*ire.
9;8 Tot aurul +trebui*at la lucru .etru toate lucrrile /f1tului <oca, aur ieit di daruri, (e (uia la dou,eci i
ou de tala*i i a.te (ute trei,eci de (icli, du. (iclul
6
Cortului.
6
A2od. "0:1", 244 <e). &:1&4 <e). 2#:", 2&4 Eum. ":4#4 Eum. 1$:1%
9<8 'rgitul celor iei*i la umrtoare, di aduare, (e (uia la o (ut de tala*i i o mie a.te (ute a.te,eci i
cici de (icli, du. (iclul /f1tului <oca:
9=8 c1te
6
o >umtate de (iclu de ca., o >umtate de (iclu, du. (iclul /f1tului <oca, .etru fiecare om cu.ri( +
umrtoare, de la )1r(ta de dou,eci de ai + (u(, adic .etru a(e (ute trei mii cici (ute cici,eci
66
de
oamei.
6
A2od. "0:19, 1&.
66
Eum. 1:4%
9>8 -i cei o (ut de tala*i de argit (5au turat .icioarele
6
/f1tului <oca i .icioarele .erdelei diutru,
adic o (ut de .icioare la cei o (ut de tala*i, c1te u talat de .icior.
6
A2od. 2%:19, 21, 2&, "2
9?8 Di cu cei o mie a.te (ute a.te,eci i cici de (icli (5au fcut c1rligele i be*ele de legtur ditre (t1l.i i le5
au .oleit c.t1iele.
9@8 'rama druit (e (uia la a.te,eci de tala*i i dou mii .atru (ute de (icli.
:A8 -i ea au fcut .icioarele de la ua Cortului +t1lirii4 altarul de aram cu grtarul lui i toate ueltele
altarului4
:78 .icioarele (t1l.ilor cur*ii, de >ur +m.re>ur, i .icioarele (t1l.ilor de la .oarta cur*ii4 i to*i *ruii di >urul
Cortului i ai cur*ii.
Capitolul 39
Facerea vemintelor preoeti
78 Cu materiile )o.(ite + alba(tru
6
, + .ur.uriu i + crmi,iu, au fcut )emitele
66
.reo*ilor .etru (lu>ba
/f1tului <oca i au fcut )emite (fite lui 'aro, cum
B
.oruci(e lui ?oi(e, -omul.
126
6
A2od. "&:2".
66
A2od. "1:104 A2od. "&:19.
B
A2od. 2$:4
98 'u fcut efodul
6
de aur, de fir alba(tru, .ur.uriu i crmi,iu i de i (ub*ire r(ucit.
6
A2od. 2$:%
:8 'u +ti( ite .lci de aur i le5au tiat + fire (ub*iri, .e care le5au *e(ut + materiile )o.(ite + alba(tru, +
.ur.uriu i + crmi,iu i + i (ub*ire4 era lucrat cu mie(trie.
;8 I5au fcut ite umerari care (e +m.reuau cu el, aa c la cele dou ca.ete ale lui, efodul era legat cu ei.
<8 Br1ul era de aceeai lucrtur ca efodul i .ri( de el4 era de aur, de fir alba(tru, .ur.uriu i crmi,iu i de i
(ub*ire r(ucit, cum .oruci(e lui ?oi(e, -omul.
=8 'u .regtit .ietrele
6
de oi2, le5au .ri( + legturi de aur i au (.at .e ele umele fiilor lui I(rael, cum (e
(a. .ece*ile.
6
A2od. 2$:9
>8 <e5au .u( .e umerarii efodului, ca .ietre de aducere amite
6
.etru fiii lui I(rael, cum .oruci(e lui ?oi(e,
-omul.
6
A2od. 2$:12
Facerea pieptarului
?8 'u fcut
6
a.oi .ie.tarul, lucrat cu mie(trie, di aceeai lucrtur ca efodul: de aur, de fir alba(tru, .ur.uriu i
crmi,iu i de i (ub*ire r(ucit.
6
A2od. 2$:1&
@8 Ara + .atru col*uri. Pie.tarul l5au fcut +doit4 lugimea lui era de o .alm, i l*imea de o .alm4 era +doit.
7A8 'u .u( + el .atru iruri
6
de .ietre4 + irul +t1i era: u (ardoi2, u to.a, i u (marald4
6
A2od. 2$:1#, etc.
778 + al doilea ir: u rubi, u (afir i u diamat4
798 + al treilea ir: u o.al, u agat i u ameti(t4
7:8 iar + al .atrulea ir: u cri(olit, u oi2 i u >a(.. Pietrele ace(tea erau legate + ferecturile lor de aur.
7;8 Arau dou(.re,ece, du. umele fiilor lui I(rael4 erau (.ate ca ite .ece*i, fiecare cu umele ueia di cele
dou(.re,ece (emi*ii.
7<8 Pe .ie.tar au fcut a.oi ite l*ioare de aur curat, +m.letite ca ite (fori.
7=8 'u fcut dou ferecturi de aur i dou )erigi de aur, i au .u( cele dou )erigi la cele dou ca.ete ale
.ie.tarului.
7>8 '.oi cele dou l*ioare +m.letite, de aur, le5au )1r1t + cele dou )erigi de la cele dou ca.ete ale
.ie.tarului4
7?8 iar celelalte dou ca.ete ale celor dou l*ioare le5au ag*at de cele dou ferecturi i le5au .u( .e umerarii
efodului + .artea diaite.
7@8 'u mai fcut dou )erigi de aur, .e care le5au .u( la cele dou ca.ete de >o( ale .ie.tarului, .e margiea
diutru di(.re efod.
9A8 '.oi au fcut alte dou )erigi de aur, .e care le5au .u( la cei doi umerari ai efodului, >o(, .e .artea diaite a
lui, tocmai acolo ude (e +m.reuea, efodul cu umerarii, dea(u.ra br1ului efodului.
978 'u legat .ie.tarul cu )erigile lui de )erigile efodului cu o (foar alba(tr, aa ca .ie.tarul ( (tea *ea.
dea(u.ra br1ului efodului i ( u (e .oat mica de .e efod, cum .oruci(e lui ?oi(e, -omul.
Facerea mantiei efodului
998 'u fcut
6
matia de (ub efod, *e(ut toat cu meteug di materie alba(tr.
6
A2od. 2$:"1
9:8 <a mi>locul matiei, (u(, era o gur ca gura uei .latoe4 gura acea(ta era ti)it de >ur +m.re>ur, ca ( u (e
ru..
9;8 Pe margiea matiei au fcut ite rodii de culoare alba(tr, .ur.urie i crmi,ie, di fir r(ucit4
9<8 au fcut i ite clo.o*ei
6
de aur curat, i clo.o*eii i5au .u( +tre rodii, de >ur +m.re>urul matiei:
6
A2od. 2$:""
9=8 )eea u clo.o*el i o rodie, u clo.o*el i o rodie .e toat margiea dim.re>urul matiei, .etru (lu>b, cum
.oruci(e lui ?oi(e, -omul.
*unicile i placa de aur
9>8 'u fcut
6
i tuicile de i (ub*ire *e(ute cu mie(tre, .etru 'aro i fiii lui4
6
A2od. 2$:"9, 40
127
9?8 mitra
6
de i (ub*ire i (cufiile de i (ub*ire care (lu>eau ca .odoab4 i,meele
66
de i (ub*ire r(ucit4
6
A2od. 2$:4, "94 A,ec. 44:1$.
66
A2od. 2$:42
9@8 br1ul
6
de i (ub*ire r(ucit, lucrat la g9erg9ef i de culoare alba(tr, .ur.urie i crmi,ie, cum .oruci(e lui
?oi(e, -omul.
6
A2od. 2$:"9
:A8 'u fcut a.oi i .laca
6
de aur curat, cuua +m.rtea(c (f1t, i au (.at .e ea, cum (e (a. .e o .ecete:
6/f1t -omului7.
6
A2od. 2$:"%, "#
:78 'u legat5o de mitr, (u(, cu o (foar alba(tr, cum .oruci(e lui ?oi(e -omul.
Lucrarea este sfrit
:98 '(tfel au fo(t i(.r)ite toate lucrrile locaului Cortului +t1lirii. Co.iii lui I(rael au fcut tot
6
ce .oruci(e
lui ?oi(e, -omul: aa au fcut.
6
A2od. "9:42, 4"4 A2od. 2&:40
::8 'u adu( locaul la ?oi(e: Cortul i toate ueltele lui, co.cile, (c1durile, drugii, (t1l.ii i .icioarele lui4
:;8 +)elitoarea de .iei de berbec )o.(ite + rou, +)elitoarea de .iei de )i*el de mare i .erdeaua de de(.r*ire4
:<8 c9i)otul mrturiei i drugii lui, i ca.acul i(.irii4
:=8 ma(a cu toate ueltele ei i .1iile .etru .uerea +aitea -omului4
:>8 (feicul de aur curat, cadelele lui ae,ate + r1d i toate ueltele lui, i utdelemul .etru (feic4
:?8 altarul de aur, utdelemul .etru ugere i tm1ia miro(itoare, i .erdeaua de la ua Cortului4
:@8 altarul de aram, grtarul lui de aram, drugii lui i toate ueltele lui4 lig9eaul cu .iciorul lui4
;A8 .1,ele cur*ii, (t1l.ii ei i .icioarele lor, .erdeaua de la .oarta cur*ii, fuiile ei, *ruii ei i toate ueltele
.etru (lu>ba locaului Cortului +t1lirii4
;78 )emitele .etru (lu>b, .etru fcut (lu>ba + <ocul /f1t, )emitele (fite .etru .reotul 'aro i
)emitele fiilor lui .etru (lu>bele .reo*eti.
;98 Co.iii lui I(rael au fcut
6
toate ace(te lucrri du. toate .orucile .e care le ddu(e lui ?oi(e, -omul.
6
A2od. "&:10
;:8 ?oi(e a cercetat toate lucrrile4 i iat, le fcu(er cum .oruci(e -omul, aa le fcu(er. Di ?oi(e i5a
biecu)1tat
6
.
6
<e). 9:22, 2"4 Eum. %:2"4 Io(. 22:%4 2/am. %:1$4 1Fm.. $:144 2Cro. "0:2#
Capitolul 40
Ae'area i sfinirea cortului
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6F ,iua +t1i a luii
6
+t1i, ( +ti,i locaul
66
Cortului +t1lirii.
6
A2od. 12:24 A2od. 1":4.
66
A2od. 40:1#4 A2od. 2%:1, "0
:8 / .ui + el
6
c9i)otul mrturiei, i +aitea c9i)otului ( at1ri .erdeaua diutru.
6
A2od. 40:214 A2od. 2%:""4 Eum. 4:&
;8 '.oi ( aduci ma(a
6
i ( .ui
66
.e ea cele r1duite. -u. aceea, ( aduci
B
(feicul i (5i ae,i cadelele.
6
A2od. 40:224 A2od. 2%:"&.
66
A2od. 40:2"4 A2od. 2&:"04 <e). 24:&, %.
B
A2od. 40:24, 2&
<8 'ltarul
6
de aur .etru tm1ie (5l ae,i +aitea c9i)otului mrturiei i ( at1ri .erdeaua la ua Cortului.
6
A2od. 40:2%
=8 / ae,i altarul .etru arderile de tot +aitea uii locaului Cortului +t1lirii.
>8 <ig9eaul
6
(5l ae,i +tre Cortul +t1lirii i altar i ( .ui a. + el.
6
A2od. 40:"04 A2od. "0:1$
?8 / ae,i curtea de >ur +m.re>ur i ( .ui .erdeaua la .oarta cur*ii.
@8 / iei utdelemul .etru ugere, ( ugi
6
cu el Cortul i tot ce cu.ride el i (5l (fi*eti, cu toate ueltele
lui4 i )a fi (f1t.
6
A2od. "0:2%
7A8 / ugi altarul .etru arderile de tot i toate ueltele lui i ( (fi*eti altarul4 i altarul )a fi
6
.rea(f1t.
6
A2od. 29:"%, "#
778 / ugi lig9eaul cu .iciorul lui i (5l (fi*eti.
798 '.oi ( aduci
6
.e 'aro i .e fiii lui la ua Cortului +t1lirii i (5i (.eli cu a..
6
<e). $:151"
7:8 / +mbraci .e 'aro cu )emitele (fite, (5l ugi
6
i (5l (fi*eti, ca (5?i fac (lu>ba de .reot.
6
A2od. 2$:41
128
7;8 / c9emi i .e fiii lui, (5i +mbraci cu tuicile
7<8 i (5i ugi cum ai u( .e tatl lor, ca (5?i fac (lu>ba de .reo*i. F .uterea ace(tei ugeri, ei )or a)ea .ururi
dre.tul .reo*iei .ritre urmaii
6
lor.7
6
Eum. 2&:1"
7=8 ?oi(e a fcut +tocmai cum +i .oruci(e -omul4 aa a fcut.
7>8 F ,iua +t1i a luii +t1i a aului al doilea, Cortul
6
era ae,at.
6
A2od. 40:14 Eum. #:1
7?8 ?oi(e a ae,at Cortul4 i5a .u( .icioarele, a ae,at (c1durile i )erigile i a ridicat (t1l.ii.
7@8 ' +ti( +)elitoarea care (lu>ea de aco.eri dea(u.ra Cortului, i .e dea(u.ra a .u( +)elitoarea aco.eriului
Cortului, cum .oruci(e lui ?oi(e, -omul.
9A8 '.oi a luat mrturia
6
i a .u(5o + c9i)ot4 a .u( drugii la c9i)ot i a ae,at ca.acul i(.irii dea(u.ra
c9i)otului.
6
A2od. 2&:1%
978 ' adu( c9i)otul + Cort4 a at1rat
6
.erdeaua de(.r*itoare +aitea lui i a aco.erit a(tfel c9i)otul mrturiei,
cum .oruci(e lui ?oi(e, -omul.
6
A2od. 2%:""4 A2od. "&:12
998 ' ae,at ma(a
6
+ Cortul +t1lirii, + .artea de mia,oa.te a Cortului, dicoace de .erdeaua diutru4
6
A2od. 2%:"&
9:8 i a .u(
6
.e ea .1iile, +aitea -omului, cum .oruci(e lui ?oi(e, -omul.
6
A2od. 40:4
9;8 '.oi a ae,at
6
(feicul + Cortul +t1lirii, + fa*a me(ei, + .artea de mia,,i a Cortului4
6
A2od. 2%:"&
9<8 i i5a ae,at
6
cadelele, +aitea -omului, cum .oruci(e lui ?oi(e, -omul.
6
A2od. 40:44 A2od. 2&:"#
9=8 '.oi a ae,at altarul
6
de aur + Cortul +t1lirii + fa*a .erdelei diutru4
6
A2od. 40:&4 A2od. "0:%
9>8 a ar( .e el
6
tm1ie miro(itoare, cum .oruci(e lui ?oi(e, -omul.
6
A2od. "0:#
9?8 ' ae,at
6
.erdeaua la ua Cortului.
6
A2od. 40:&4 A2od. 2%:"%
9@8 ' ae,at altarul
6
.etru arderile de tot la ua locaului Cortului +t1lirii4 i a adu( .e
66
el arderea de tot i
>ertfa de m1care, cum .oruci(e lui ?oi(e, -omul.
6
A2od. 40:%.
66
A2od. 29:"$, etc.
:A8 ' ae,at lig9eaul
6
+tre Cortul +t1lirii i altar i a .u( + el a. .etru (.lat.
6
A2od. 40:#4 A2od. "0:1$
:78 ?oi(e, 'aro i fiii lui i5au (.lat m1iile i .icioarele + el4
:98 c1d itrau + Cortul +t1lirii i (e a.ro.iau de altar, (e (.lau, cum
6
.oruci(e lui ?oi(e, -omul.
6
A2od. "0:19, 20
::8 '.oi
6
a ridicat curtea +m.re>urul Cortului i altarului i a .u( .erdeaua la .oarta cur*ii. '(tfel a i(.r)it ?oi(e
lucrarea.
6
A2od. 40:$4 A2od. 2#:9, 1%
Slava &omnului
:;8 'tuci orul
6
a aco.erit Cortul +t1lirii, i (la)a -omului a um.lut Cortul.
6
A2od. 29:4"4 <e). 1%:24 Eum. 9:1&4 1Fm.. $:10, 114 2Cro. &:1"4 2Cro. #:24 I(a. %:44 Hag. 2:#, 94 '.oc. 1&:$
:<8 ?oi(e u .utea
6
( itre + Cortul +t1lirii, .etru c orul (ttea dea(u.ra lui, i (la)a -omului um.lea
Cortul.
6
<e). 1%:24 1Fm.. $:114 2Cro. &:14
:=8 C1t au *iut cltoriile lor, co.iii lui I(rael .oreau umai c1d
6
(e ridica orul dea(u.ra Cortului.
6
Eum. 9:1#4 Eum. 10:114 Eeem. 9:19
:>8 Di c1d
6
u (e ridica orul, u .oreau, .1 ce u (e ridica.
6
Eum. 9:19522
:?8 Eorul -omului
6
era dea(u.ra Cortului ,iua4 iar oa.tea, era u foc +aitea +tregii ca(e a lui I(rael, +
tim.ul tuturor cltoriilor lor.
6
A2od. 1":214 Eum. 9:1&
129
LEVITICUL
*
6
A,ec. 20:114 -eut. "":10
Capitolul 1
Arderile de tot
78 -omul a
6
c9emat .e ?oi(e4 i5a )orbit di Cortul
66
+t1lirii i a ,i(:
6
A2od. 19:"4 A2od. 40:"4, "&.
66
Eum. 12:4, &
98 6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue5le:
6C1d
6
cie)a ditre )oi )a aduce u dar -omului, (5l aduc di )ite, fie di ciread, fie di turm.
6
<e). 22:1$, 19
:8 -ac darul lui )a fi o ardere de tot di ciread, (5l aduc di .artea brbtea(c fr
6
cu(ur4 i aume (5l
aduc la ua Cortului +t1lirii, +aitea -omului, ca ( fie .lcut -omului.
6
A2od. 12:&4 <e). ":14 <e). 22:20, 214 -eut. 1&:214 ?al. 1:144 Afe(. &:2#4 A)r. 9:144 1Pet. 1:19
;8 /5i .u
6
m1a .e ca.ul dobitocului adu( ca ardere de tot, i )a fi .rimit
66
de -omul, ca ( fac
B
i(.ire
.etru el.
6
A2od. 29:10, 1&, 194 <e). ":2, $, 1"4 <e). 4:1&4 <e). $:14, 224 <e). 1%:21.
66
<e). 22:21, 2#4 I(a. &%:#4 0om. 12:14 =ili.. 4:1$.
B
<e). 4:20, 2%, "1,
"&4 <e). 9:#4 <e). 1%:244 Eum. 1&:2&4 2Cro. 29:2", 244 0om. &:11
<8 / +>ug9ie
6
)i*elul +aitea -omului4 i .reo*ii
66
, fiii lui 'aro, ( aduc (1gele i (5l (tro.ea(c
B
de >ur
+m.re>ur .e altarul de la ua Cortului +t1lirii.
6
?ica %:%.
66
2Cro. "&:114 A)r. 10:11.
B
<e). ":$4 A)r. 12:244 1Pet. 1:2
=8 / >u.oaie )i*elul adu( ca ardere de tot i (5l taie + buc*i.
>8 =iii .reotului 'aro ( fac foc .e altar i ( .u
6
leme .e foc.
6
@e. 22:9
?8 Preo*ii, fiii lui 'aro, ( ae,e buc*ile, ca.ul i gr(imea, .e lemele .u(e .e focul de .e altar.
@8 / (.ele cu a. mrutaiele i .icioarele4 i .reotul ( le ard toate .e altar. 'cea(ta e(te o ardere de tot, o
>ertf mi(tuit de foc, de u miro(
6
.lcut -omului.
6
@e. $:214 A,ec. 20:2$, 414 2Cor. 2:1&4 Afe(. &:24 =ili.. 4:1$
7A8 -ac darul lui )a fi o ardere de tot di turm, de miei (au ca.re, ( aduc o .arte brbtea(c fr
6
cu(ur.
6
<e). 1:"
778 /5l
6
+>ug9ie + .artea de mia,oa.te a altarului, +aitea -omului4 i .reo*ii, fiii lui 'aro, (5i
(tro.ea(c (1gele .e altar de >ur +m.re>ur.
6
<e). 1:&
798 Al (5l taie + buc*i4 i .reotul ( le .u, +m.reu cu ca.ul i gr(imea, .e lemele di focul de .e altar.
7:8 / (.ele cu a. mrutaiele i .icioarele, i .reotul ( le aduc .e toate i ( le ard .e altar. 'cea(ta e(te o
ardere de tot, o >ertf mi(tuit de foc, de u miro( .lcut -omului.
Arderea de tot din psri
7;8 -ac darul adu( de el -omului )a fi o ardere de tot di .(ri, (5l aduc di turturele
6
(au di .ui de
.orumbel.
6
<e). &:#4 <e). 12:$4 <uc. 2:24
7<8 Preotul ( aduc .a(rea .e altar4 (5i de(.ice ca.ul cu ug9ia i (5o ard .e altar, iar (1gele ( i (e (curg
.e u .erete al altarului.
7=8 / (coat gua cu .eele ei i (5o aruce l1g
6
altar, (.re r(rit, + locul ude (e (tr1ge ceua.
6
<e). %:10
7>8 /5i fr1g ari.ile, fr ( le
6
de,li.ea(c4 i .reotul ( ard .a(rea .e altar, .e lemele de .e foc. 'cea(ta
66

e(te o ardere de tot, o >ertf mi(tuit de foc, de u miro( .lcut -omului.
6
@e. 1&:10.
66
<e). 1:9, 1"
Capitolul 2
7ertfele de mncare
78 C1d )a aduce cie)a -omului u dar
6
ca >ertf de m1care, darul lui ( fie di floarea fiii: ( toare
utdelem .e(te ea i ( adauge i tm1ie.
6
<e). %:144 <e). 9:1#4 Eum. 1&:4
130
98 /5o aduc .reo*ilor, fiilor lui 'aro4 .reotul ( ia u .um di acea(t floare a fiii, (tro.it cu utdelem,
+m.reu cu toat tm1ia, i (5o ard .e altar ca >ertf de aducere
6
amite. 'ce(ta e(te u dar de m1care de u
miro( .lcut -omului.
6
<e). 2:94 <e). &:124 <e). %:1&4 <e). 24:#4 I(a. %%:"4 =a.. 10:4
:8 Ce )a rm1e
6
di darul ace(ta de m1care ( fie al lui 'aro i al fiilor lui4 ace(ta e(te u lucru
66
.rea(f1t
+tre >ertfele de m1care mi(tuite de foc +aitea -omului.
6
<e). #:94 <e). 10:12, 1".
66
A2od. 29:"#4 Eum. 1$:9
;8 -ac )ei aduce ca >ertf de m1care u dar di ceea ce (e coace + cu.tor, ( aduci ite turte edo(.ite,
fcute di floare de fi, frm1tate cu utdelem, i ite .lcite edo(.ite, (tro.ite cu utdelem
6
.
6
A2od. 29:2
<8 -ac darul tu, adu( ca >ertf de m1care, )a fi o turt coa.t + tigaie, ( fie fcut di floarea fiii,
edo(.it i frm1tat cu utdelem.
=8 /5o fr1gi + buc*i i ( tori utdelem .e ea4 ace(ta e(te u dar adu( ca >ertf de m1care.
>8 -ac darul tu adu( ca >ertf de m1care )a fi o turt coa.t .e grtar, ( fie fcut di floarea fiii,
frm1tat cu utdelem.
?8 -arul de m1care fcut di ace(te lucruri (5l aduci -omului4 i aume, ( fie dat .reotului, care5l )a aduce
.e altar.
@8 Preotul )a lua di darul de m1care .artea care trebuie adu( ca aducere
6
amite i o )a arde .e altar. 'ce(ta
e(te u dar adu( ca
66
>ertf de m1care, de u miro( .lcut -omului.
6
<e). 2:2.
66
A2od. 29:1$
7A8 Ce )a rm1e
6
di darul ace(ta de m1care ( fie al lui 'aro i al fiilor lui4 ace(ta e(te u lucru .rea(f1t
+tre darurile mi(tuite de foc +aitea -omului.
6
<e). 2:"
*otul fr aluat i cu sare
778 Eiciuul di darurile .e care le )e*i aduce ca >ertf de m1care +aitea -omului, ( u fie fcut
6
cu aluat4
cci u trebuie ( arde*i imic cu aluat (au cu miere, ca >ertf de m1care mi(tuit de foc +aitea -omului.
6
<e). %:1#4 ?at. 1%:124 ?ar. $:1&4 <uc. 12:14 1Cor. &:$4 @al. &:9
798 Ca >ertf
6
de m1care di cele dit1i roade, )e*i .utea ( le aduce*i -omului4 dar ca dar de m1care de u
miro( .lcut, ( u fie adu(e .e altar.
6
A2od. 22:294 <e). 2":10, 11
7:8 Toate darurile tale de m1care ( le (re,i
6
cu (are4 ( u lai ( li.(ea(c iciodat de .e darurile tale de
m1care (area
66
, care e(te (emul legm1tului -ume,eului tu4 la toate
B
darurile tale de m1care ( aduci
(are.
6
?ar. 9:494 Col. 4:%.
66
Eum. 1$:19.
B
A,ec. 4":24
Pr(a
7;8 -ac )ei aduce -omului u dar ca >ertf de m1care di cele dit1i roade, ( aduci
6
ca dar de m1care di
cele dit1i roade ale tale, (.ice
66
coa.te de cur1d, .r>ite la foc i boabe oi, .i(ate.
6
<e). 2":10, 14.
66
2Fm.. 4:42
7<8 / tori utdelem
6
.e ele i ( adaugi i tm1ie4 ace(ta e(te u dar de m1care.
6
<e). 2:1
7=8 Preotul ( ard ca aducere amite
6
o .arte di boabele .i(ate i di utdelem, cu toat tm1ia. 'ce(ta e(te u
dar adu( ca >ertf de m1care mi(tuit de foc +aitea -omului.
6
<e). 2:2
Capitolul 3
7ertfele de mulumire
78 C1d cie)a )a aduce -omului u dar ca >ertf
6
de mul*umire,
dac +l )a aduce di ciread, fie .arte brbtea(c, fie .arte femeia(c, (5o aduc fr
66
cu(ur, +aitea
-omului.
6
<e). #:11, 294 <e). 22:21.
66
<e). 1:"
98 / .u
6
m1a .e ca.ul dobitocului, (5l +>ug9ie la ua Cortului +t1lirii4 i .reo*ii, fiii lui 'aro, (
(tro.ea(c (1gele .e altar de >ur +m.re>ur.
6
A2od. 29, 104 <e). 1:4, &
131
:8 -i acea(t >ertf de mul*umire ( aduc dre.t >ertf mi(tuit de foc +aitea -omului: gr(imea
6
care
aco.er mrutaiele i toat gr(imea care *ie de mrutaie4
6
A2od. 29:1", 224 <e). 4:$, 9
;8 cei doi rruc9i i gr(imea de .e ei i de .e coa.(e, i .ra.urul de .e ficat, .e care5l )a de,li.i de l1g
rruc9i.
<8 =iii lui 'aro ( le ard
6
.e altar, dea(u.ra arderii de tot care )a fi .e lemele de .e foc. 'cea(ta e(te o >ertf
mi(tuit de foc, de u miro( .lcut -omului.
6
A2od. 29:1"4 <e). %:12
=8 -ac darul .e care5l aduce ca >ertf de mul*umire -omului )a fi di turm, fie .arte brbtea(c, fie .arte
femeia(c, (5o aduc fr
6
cu(ur.
6
<e). ":1, etc.
>8 -ac )a aduce >ertf u miel, (5l aduc +aitea -omului.
?8 /5i .u m1a .e ca.ul dobitocului i (5l +>ug9ie +aitea Cortului +t1lirii4 fiii lui 'aro (5i (tro.ea(c
(1gele .e altar de >ur +m.re>ur.
@8 -i acea(t >ertf de mul*umire, ( aduc o >ertf mi(tuit de foc +aitea -omului, i aume: gr(imea,
coada +treag, .e care o )a de(face de la o(ul (.irii, gr(imea care aco.er mrutaiele i toat gr(imea
care *ie de mrutaie,
7A8 cei doi rruc9i i gr(imea de .e ei, de .e coa.(e, i .ra.urul ficatului, .e care5l )a de,li.i de l1g
rruc9i.
778 Preotul ( le ard .e altar. 'cea(ta e(te m1carea
6
uei >ertfe mi(tuite de foc +aitea -omului.
6
<e). 21:%, $, 1#, 21, 224 <e). 22:2&4 A,ec. 44:#4 ?al. 1:#, 12
798 -ac darul lui )a fi o ca.r, (5o aduc
6
+aitea -omului.
6
<e). ":1, #, etc.
7:8 /5i .u m1a .e ca.ul )itei i (5o +>ug9ie +aitea Cortului +t1lirii4 i fiii lui 'aro (5i (tro.ea(c
(1gele .e altar de >ur +m.re>ur.
7;8 '.oi di ea ( aduc dre.t >ertf mi(tuit de foc +aitea -omului: gr(imea care aco.er mrutaiele i
toat gr(imea care *ie de ele,
7<8 cei doi rruc9i i gr(imea de .e ei, de .e coa.(e, i .ra.urul ficatului, .e care5l )a de,li.i de l1g
rruc9i.
7=8 Preotul ( le ard .e altar. 'cea(ta e(te m1carea uei >ertfe mi(tuite de foc, de u miro( .lcut -omului.
Toat
6
gr(imea e(te a -omului.
6
<e). #:2", 2&4 1/am. 2:1&4 2Cro. #:#
7>8 'cea(ta e(te o lege
6
)eic .etru urmaii )otri, + toate locurile ude )e*i locui: cu iciu c9i. ( u
m1ca*i ici gr(ime
66
, ici (1ge
B
.7
6
<e). %:1$4 <e). #:"%4 <e). 1#:#4 <e). 2":14.
66
<e). ":1%4 <e). #:2"4 -eut. "2:144 Eeem. $:10.
B
@e. 9:44 <e). #:2%4 <e). 1#:10, 144 -eut. 12:1%4
1/am. 14:""4 A,ec. 44:#, 1&
Capitolul 4
7ertfele pentru ispire
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue:
6C1d
6
)a .ctui cie)a fr )oie +m.otri)a )reueia di .orucile -omului, fc1d lucruri care u trebuie
fcute, i aume:
6
<e). &:1&, 1#4 Eum. 1&:22, etc.4 1/am. 14:2#4 P(. 19:12
:8 -ac a .ctuit .reotul
6
care a .rimit ugerea, i .ri acea(ta a adu( )ia a(u.ra .o.orului, ( aduc
-omului u )i*el
66
fr cu(ur, ca >ertf de i(.ire .etru .catul .e care l5a fcut.
6
<e). $:12.
66
<e). 9:2
;8 / aduc )i*elul
6
la ua Cortului +t1lirii +aitea -omului, (5i .u m1a .e ca.ul )i*elului i (5l
+>ug9ie +aitea -omului.
6
<e). 1:", 4
<8 Preotul care a .rimit ugerea (
6
ia di (1gele )i*elului i (5l aduc + Cortul +t1lirii:
6
<e). 1%:144 Eum. 19:4
=8 (5i +moaie degetul + (1ge i ( (tro.ea(c de a.te ori +aitea -omului, + fa*a .erdelei diutru a
/f1tului <oca.
>8 '.oi .reotul ( ug
6
cu (1ge coarele altarului .etru tm1ia miro(itoare care e(te +aitea -omului +
132
Cortul +t1lirii4 iar tot
66
cellalt (1ge al )i*elului (5l )er(e la .icioarele altarului .etru arderile de tot care
e(te la ua Cortului +t1lirii.
6
<e). $:1&4 <e). 9:94 <e). 1%:1$.
66
<e). &:9
?8 / ia toat gr(imea )i*elului adu( ca >ertf de i(.ire, i aume: gr(imea care aco.er mrutaiele i toat
gr(imea care *ie de ele,
@8 cei doi rruc9i i gr(imea de .e ei, de .e coa.(e, i .ra.urul ficatului, .e care5l )a de,li.i de l1g rruc9i.
Preotul ( ia ace(te .r*i,
7A8 cum
6
(e iau de la )i*elul adu( ca >ertf de mul*umire, i ( le ard .e altarul .etru arderile de tot.
6
<e). ":"5&
778 -ar .ielea
6
)i*elului, toat carea lui, cu ca.ul, .icioarele, mrutaiele i balega lui,
6
A2od. 29:144 Eum. 19:&
798 adic tot )i*elul care a mai rma(, (5l (coat afar di tabr, +tr5u loc curat, ude
6
(e aruc ceua, i (5l
ard cu leme .e foc4 ( fie
66
ar( .e grmada de ceu.
6
<e). %:11.
66
A)r. 1":11
Cnd toat adunarea a pctuit
7:8 -ac
6
toat aduarea lui I(rael a .ctuit fr )oie i fr ( tie, fc1d +m.otri)a ueia di .orucile
-omului lucruri care u trebuie fcute, i fc1du5(e a(tfel )io)at,
6
Eum. 1&:244 Io(. #:11
7;8 i dac .catul ()1rit (5a
6
de(co.erit, aduarea ( aduc u )i*el ca >ertf de i(.ire, i aume (5l aduc
+aitea Cortului +t1lirii.
6
<e). &:2, ", 4, 1#
7<8 Btr1ii adurii (5i
6
.u m1iile .e ca.ul )i*elului +aitea -omului i ( +>ug9ie )i*elul +aitea
-omului.
6
<e). 1:4
7=8 Preotul
6
care a .rimit ugerea ( aduc di (1gele )i*elului + Cortul +t1lirii4
6
<e). 4:&4 A)r. 9:12514
7>8 (5i +moaie degetul + (1ge i ( (tro.ea(c cu el de a.te ori +aitea -omului, + fa*a .erdelei
diutru.
7?8 / ug cu (1gele ace(ta coarele altarului care e(te +aitea -omului + Cortul +t1lirii4 i ( )er(e tot
(1gele care a mai rma( la .icioarele altarului .etru arderile de tot, care e(te la ua Cortului +t1lirii.
7@8 Toat gr(imea )i*elului (5o ia i (5o ard .e altar.
9A8 Cu )i*elul
6
ace(ta ( fac +tocmai cum a fcut cu )i*elul adu( ca >ertf de i(.ire4 ( fac la fel. '(tfel (
fac .reotul
66
i(.ire .etru ei, i li (e )a ierta.
6
<e). 4:".
66
Eum. 1&:2&4 -a. 9:244 0om. &:114 A)r. 2:1#4 A)r. 10:105124 1Ioa 1:#4 1Ioa 2:2
978 !i*elul rma( (5l (coat a.oi afar di tabr i (5l ard ca i .e )i*elul dit1i. 'cea(ta e(te o >ertf de
i(.ire .etru aduare.
Cnd pctuiete o cpetenie
998 -ac o c.eteie a .ctuit, fc1d
6
fr )oie +m.otri)a ueia di .orucile -omului -ume,eului (u
lucruri care u trebuie fcute, i (5a fcut a(tfel )io)at,
6
<e). 4:2, 1"
9:8 i a>uge ( de(co.ere
6
.catul .e care l5a fcut, ( aduc >ertf u *a. fr cu(urC
6
<e). 4:14
9;8 /5i
6
.u m1a .e ca.ul *a.ului i (5l +>ug9ie + locul ude (e +>ug9ie arderile de tot +aitea
-omului. 'cea(ta e(te o >ertf de i(.ire.
6
<e). 4:4, etc.
9<8 Preotul
6
( ia cu degetul di (1gele >ertfei de i(.ire, ( ug cu el coarele altarului .etru arderile de tot,
iar cellalt (1ge (5l )er(e la .icioarele altarului .etru arderile de tot.
6
<e). 4:"0
9=8 Toat gr(imea
6
(5o ard .e altar, cum a ar( gr(imea de la >ertfa de mul*umire. '(tfel )a face .reotul
66
,
.etru c.eteia aceea, i(.irea .catului lui, i i (e )a ierta.
6
<e). ":&.
66
<e). 4:204 Eum. 1&:2$
9>8 -ac cie)a
6
di .o.orul de r1d a .ctuit fr )oie, fc1d +m.otri)a ueia di .orucile -omului lucruri
care u trebuie fcute, i (5a fcut a(tfel )io)at,
6
<e). 4:24 Eum. 1&:2#
133
9?8 i a>uge ( de(co.ere .catul
6
.e care l5a fcut, ( aduc >ertf o iad fr cu(ur, .etru .catul .e care l5a
fcut.
6
<e). 4:2"
9@8 /5i
6
.u m1a .e ca.ul >ertfei de i(.ire i (5o +>ug9ie + locul ude (e +>ug9ie arderile de tot.
6
<e). 4:14, 24
:A8 Preotul ( ia cu degetul di (1gele >ertfei, ( ug coarele altarului .etru arderile de tot, iar tot cellalt
(1ge (5l )er(e la .icioarele altarului.
:78 Preotul
6
( ia toat gr(imea, cum
66
(e ia gr(imea >ertfei de mul*umire, i (5o ard .e altar, i ea )a fi de u
miro( .lcut
B
-omului. '(tfel )a face .reotul i(.irea
BB
.etru omul ace(ta, i i (e )a ierta.
6
<e). ":14.
66
<e). ":".
B
A2od. 29:1$4 <e). 1:9.
BB
<e). 4:2%
:98 -ac )a aduce ca >ertf de i(.ire u miel, ( aduc o .arte femeia(c
6
fr cu(ur.
6
<e). 4:2$
::8 /5i .u m1a .e ca.ul >ertfei i (5o +>ug9ie ca >ertf de i(.ire + locul ude (e +>ug9ie arderile de
tot.
:;8 Preotul ( ia cu degetul di (1gele >ertfei, ( ug cu el coarele altarului .etru arderile de tot, iar tot
cellalt (1ge (5l )er(e la .icioarele altarului.
:<8 Preotul ( ia toat gr(imea, cum (e ia gr(imea mielului adu( ca >ertf de mul*umire, i (5o ard .e altar
6
,
.e(te >ertfele mi(tuite de foc +aitea -omului. '(tfel
66
)a face .reotul .etru omul ace(ta i(.irea .catului
.e care l5a ()1rit, i i (e )a ierta.
6
<e). ":&.
66
<e). 4:2%, "1
Capitolul 5
*ot 5ertfele pentru ispirea pcatelor
78 C1d cie)a, fiid .u( (ub >urm1t ca martor, )a .ctui e(.u1d
6
ce a ),ut (au ce tie, i )a cdea a(tfel
(ub )i
66
,
6
1Fm.. $:"14 ?at. 2%:%".
66
<e). &:1#4 <e). #:1$4 <e). 1#:1%4 <e). 19:$4 <e). 20:1#4 Eum. 9:1"
98 (au c1d cie)a, fr ( tie, (e )a
6
atige de ce)a ecurat, fie de 9oitul uei fiare (lbatice ecurate, fie de
9oitul uei )ite de ca( ecurate, fie de 9oitul uei t1r1toare ecurate, i )a bga a.oi de (eam i (e )a face
a(tfel
66
)io)at4
6
<e). 11:24, 2$, "1, "94 Eum. 19:11, 1", 1%.
66
<e). &:1#
:8 (au c1d cie)a, fr ( ia (eama, (e )a atige de )reo
6
(.urcciue omeea(c, de orice (.urcciue care face
.e cie)a ecurat, i )a bga de (eam mai t1r,iu i (e )a face a(tfel )io)at4
6
<e). 12:1", 1&
;8 (au c1d cie)a, )orbid cu uuri*, >ur c are (
6
fac ce)a ru (au bie
66
, i ebg1d de (eam la +ce.ut,
bag de (eam mai t1r,iu, i (e )a face a(tfel )io)at:
6
1/am. 2&:224 =a.. 2":12.
66
?ar. %:2"
<8 C1d cie)a deci (e )a face )io)at de uul di ace(te lucruri, trebuie (5i mrturi(ea(c
6
.catul.
6
<e). 1%:214 <e). 2%:404 Eum. &:#4 A,ra 10:11, 12
=8 '.oi ( aduc lui -ume,eu ca >ertf de )i, .etru .catul .e care l5a fcut, o .arte femeia(c di turm, i
aume, o oaie (au o ca.r, ca >ertf i(.itoare. Di .reotul ( fac .etru el i(.irea .catului lui.
>8 -ac u )a
6
.utea ( aduc o oaie (au o ca.r, ( aduc -omului ca >ertf de )i .etru .catul lui dou
turturele
66
(au doi .ui de .orumbel, uul ca >ertf de i(.ire, iar cellalt ca ardere de tot.
6
<e). 12:$4 <e). 14:21.
66
<e). 1:14
?8 / le aduc .reotului, care )a >ertfi +t1i .e cea care are ( (lu>ea(c dre.t >ertf de i(.ire. Preotul (5i
fr1g
6
cu ug9ia ca.ul de la gruma,, fr (5l de(.art4
6
<e). 1:1&
@8 ( (tro.ea(c u .erete al altarului cu (1gele >ertfei de i(.ire, iar cellalt
6
(1ge (5l (toarc la .icioarele
altarului4 acea(ta e(te o >ertf de i(.ire.
6
<e). 4:#, 1$, "0, "4
7A8 Cealalt .a(re (5o .regtea(c dre.t ardere de tot, du.
6
r1duielile ae,ate. '(tfel )a face .reotul
66
.etru
omul ace(ta i(.irea .catului .e care l5a fcut, i i (e )a ierta.
6
<e). 1:14.
66
<e). 4:2%
778 -ac u .oate ( aduc ici dou turturele (au doi .ui de .orumbel, ( aduc .etru .catul lui, ca dar, a
,ecea .arte ditr5o ef de floarea fiii, i aume ca dar de i(.ire4 ( u .u utdelem
6
.e ea i ( 5adauge
ici tm1ie, cci e(te u dar de i(.ire.
134
6
Eum. &:1&
798 /5o aduc la .reot, i .reotul ( ia di ea u .um .li, ca aducere amite
6
, i (5o ard .e altar, ca i .e
66

darurile de m1care mi(tuite de foc +aitea -omului: ace(ta e(te u dar de i(.ire.
6
<e). 2:2.
66
<e). 4:"&
7:8 '(tfel )a face .reotul
6
.etru omul acela i(.irea .catului .e care l5a fcut fa* de uul di ace(te lucruri,
i i (e )a ierta. Cealalt .arte care )a mai rm1e
66
di darul ace(ta ( fie a .reotului, ca i la darul de m1care.7
6
<e). 4:2%.
66
<e). 2:"
7ertfele pentru vin
7;8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
7<8 6C1d
6
cie)a )a face o elegiuire i )a .ctui fr )oie fa* de lucrurile +c9iate -omului, ( aduc
66

-omului ca >ertf de )i .etru .catul lui u berbec fr cu(ur di turm, du. .re*uirea ta + (icli de argit,
du. (iclul
B
/f1tului <oca.
6
<e). 22:14.
66
A,ra 10:19.
B
A2od. "0:1"4 <e). 2#:2&
7=8 / mai adauge
6
a cicea .arte la .re*ul lucrului cu care a +elat /f1tul <oca i (5l +credi*e,e .reotului.
Di .reotul
66
( fac i(.ire .etru el cu berbecul adu( ca >ertf .etru )i, i i (e )a ierta.
6
<e). %:&4 <e). 22:144 <e). 2#:1", 1&, 2#, "14 Eum. &:#.
66
<e). 4:2%
7>8 C1d )a .ctui cie)a
6
fc1d, fr (
66
tie, +m.otri)a ueia di .orucile -omului, lucruri care u trebuie
fcute, i (e )a face )io)at
B
.urt1du5i a(tfel )ia,
6
<e). 4:2.
66
<e). &:1&4 <e). 4:2, 1", 22, 2#4 P(. 19:124 <uc. 12:4$.
B
<e). &:1, 2
7?8 (
6
aduc .reotului ca >ertf .etru )i u berbec fr cu(ur, luat di turm, du. .re*uirea ta. Di .reotul
66
(
fac .etru el i(.irea greelii .e care a fcut5o fr ( tie4 i i (e )a ierta.
6
<e). &:1&.
66
<e). &:1%
7@8 'cea(ta e(te o >ertf .etru )i. Jmul ace(ta (e fcu(e )io)at fa* de -omul
6
.7
6
A,ra 10:"
Capitolul 6
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6C1d )a .ctui cie)a i )a
6
()1ri o elegiuire fa* de -omul, tgduid
66
a.roa.elui (u u lucru
+credi*at lui, (au dat
B
+ .(trarea lui, (au luat cu (ila, (au )a +ela
BB
.e a.roa.ele lui,
6
Eum. &:%.
66
<e). 19:114 =a.. &:44 Col. ":9.
B
A2od. 22:#, 10.
BB
Pro). 24:2$4 Pro). 2%:19
:8 tgduid c a g(it
6
u lucru .ierdut, (au fc1d
66
u >urm1t (tr1mb cu .ri)ire la u lucru oarecare .e care5l
face omul i .ctuiete4
6
-eut. 22:1, 2, ".
66
A2od. 22:114 <e). 19:124 Ier. #:94 Ba9. &:4
;8 c1d )a .ctui a(tfel i (e )a face )io)at, ( dea +a.oi lucrul luat cu (ila, (au luat .ri +elciue, (au
+credi*at lui, (au lucrul .ierdut .e care l5a g(it,
<8 (au lucrul .etru care a fcut u >urm1t (tr1mb 3 oricare ar fi 3 (5l dea +a.oi
6
+treg, ( mai adauge a
cicea .arte di .re*ul lui i (5l dea + m1a (t.1ului lui, c9iar + ,iua c1d +i )a aduce >ertfa lui .etru )i.
6
<e). &:1%4 Eum. &:#4 2/am. 12:%4 <uc. 19:$
=8 Iar ca >ertf .etru )i ( aduc -omului .etru .catul lui u berbec
6
fr cu(ur, luat di turm, du.
.re*uirea ta, i (5l dea .reotului.
6
<e). &:1&
>8 Di .reotul
6
)a face .etru el i(.irea +aitea -omului, i i (e )a ierta, oricare ar fi greeala de care (e )a fi
fcut )io)at.7
6
<e). 4:2%
Le(ea arderii de tot
?8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
@8 6- urmtoarea .oruc lui 'aro i fiilor (i i ,i:
6Iat legea arderii de tot: 'rderea de tot ( rm1 .e )atra altarului toat oa.tea .1 dimiea*a, i + felul
ace(ta focul ( ard .e altar.
7A8 Preotul
6
( (e +mbrace cu tuica de i, (5i aco.ere goliciuea cu i,meele, ( ia ceua fcut de focul care
)a mi(tui arderea de tot de .e altar i (5o )er(e l1g
66
altar.
6
A2od. 2$:"9, 40, 41, 4"4 <e). 1%:44 A,ec. 44:1#, 1$.
66
<e). 1:1%
778 '.oi ( (e de,brace
6
de )emitele lui i ( (e +mbrace cu altele, ca ( (coat ceua afar di tabr, +tr5u
loc
66
curat.
135
6
A,ec. 44:19.
66
<e). 4:12
798 =ocul ( ard .e altar i ( u (e (tig deloc: + fiecare dimiea*, .reotul ( a.rid leme .e altar, ( ae,e
arderea de tot .e ele i ( ard dea(u.ra gr(imea
6
>ertfelor de mul*umire.
6
<e). ":", 9, 14
7:8 =ocul ( ard ecurmat .e altar i ( u (e (tig deloc.
Le(ea darului de mncare
7;8 Iat legea
6
darului adu( ca >ertf de m1care. =iii lui 'aro (5o aduc +aitea -omului, +aitea altarului.
6
<e). 2:14 Eum. 1&:4
7<8 Preotul ( ia u .um di floarea fiii i di utdelem, cu toat tm1ia adugat la darul de m1care, i (5o
ard .e altar ca aducere amite
6
, de u miro( .lcut -omului.
6
<e). 2:2, 9
7=8 'aro i fiii lui ( m1ce ce )a mai rm1e
6
di darul de m1care, (5o m1ce fr aluat
66
, +tr5u loc
(f1t, + curtea Cortului +t1lirii.
6
<e). 2:"4 A,ec. 44:29.
66
<e). %:2%4 <e). 10:12, 1"4 Eum. 1$:10
7>8 /
6
5o coac cu aluat. 'cea(ta e(te .artea .e care le5am
66
dat5o Au di darurile ?ele de m1care mi(tuite de
foc. Aa e(te u lucru .rea(f1t
B
, ca i >ertfa de i(.ire i ca i >ertfa .etru )i.
6
<e). 2:11.
66
Eum. 1$:9, 10.
B
A2od. 29:"#4 <e). %:2&4 <e). 2:"4 <e). #:1
7?8 Toat
6
.artea brbtea(c ditre co.iii lui 'aro ( m1ce di ea. 'cea(ta e(te o lege
66
)eic .etru
urmaii )otri cu .ri)ire la darurile de m1care mi(tuite de foc +aitea -omului: oricie
B
(e )a atige de ele
)a fi (fi*it.7
6
<e). %:294 Eum. 1$:10.
66
<e). ":1#.
B
A2od. 29:"#4 <e). 22:"5#
&arul de mncare al preotului
7@8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
9A8 6Iat
6
darul .e care +l )or face -omului 'aro i fiii lui, + ,iua c1d )or .rimi ugerea: a ,ecea .arte ditr5
o ef
66
de floarea fiii, ca dar de m1care )eic, >umtate dimiea*a i >umtate (eara.
6
A2od. 29:2.
66
A2od. 1%:"%
978 / fie .regtit + tigaie cu utdelem i (5o aduci .r>it4 (5o aduci coa.t i tiat + buc*i, ca u dar de
m1care de u miro( .lcut -omului.
998 Preotul ditre fiii lui 'aro
6
, care )a fi u( + locul lui, ( aduc darul ace(ta ca >ertf de m1care. 'cea(ta
e(te o lege )eic +aitea -omului: ( fie ar(
66
+treag.
6
<e). 4:".
66
A2od. 29:2&
9:8 Jrice dar de m1care al uui .reot ( fie ar( + +tregime: ( u (e m1ce.7
Le(ea 5ertfei de ispire
9;8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
9<8 6!orbete lui 'aro i fiilor lui i ,i:
6Iat
6
legea >ertfei de i(.ire: !ita .etru >ertfa de i(.ire ( fie +>ug9iat +aitea -omului + locul
66
ude
(e +>ug9ie arderea de tot: ea e(te u lucru .rea(f1t
B
.
6
<e). 4:2.
66
<e). 1:", &, 114 <e). 4:24, 29, "".
B
<e). %:1#4 <e). 21:22
9=8 Preotul
6
care )a aduce >ertfa de i(.ire, acela (5o m1ce4 i aume, ( fie m1cat +tr5u
66
loc (f1t, +
curtea Cortului +t1lirii.
6
<e). 10:1#, 1$4 Eum. 1$:9, 104 A,ec. 44:2$, 29.
66
<e). %:1%
9>8 Jricie
6
(e )a atige de carea ei )a fi (fi*it. -ac )a (ri (1ge di ea .e )reu )em1t, locul (tro.it cu
(1ge ( fie (.lat +tr5u loc (f1t.
6
A2od. 29:"24 A2od. "0:29
9?8 !a(ul de .m1t + care (e )a fierbe, ( (e
6
(.arg4 dac (5a fiert +tr5u )a( de aram, )a(ul ( fie frecat i
(.lat cu a..
6
<e). 11:""4 <e). 1&:12
9@8 Toat .artea
6
brbtea(c ditre .reo*i ( m1ce di ea: ea e(te u lucru
66
.rea(f1t.
6
<e). %:1$4 Eum. 1$:10.
66
<e). %:2&
:A8 -ar ( u (e m1ce icio >ertf
6
de i(.ire di al crei (1ge (e )a aduce + Cortul +t1lirii .etru facerea
i(.irii + /f1tul <oca: ci aceea ( fie ar( + foc.
6
<e). 4:#, 11, 12, 1$, 214 <e). 10:1$4 <e). 1%:2#4 A)r. 1":11
Capitolul 7
136
Le(ea 5ertfei pentru vin
78 Iat
6
legea >ertfei .etru )i: ea e(te u lucru .rea(f1t
66
.
6
<e). &4 <e). %:15#.
66
<e). %:1#, 2&4 <e). 21:22
98 F
6
locul ude (e +>ug9ie arderea de tot, ( (e +>ug9ie i )ita care (lu>ete ca >ertf .etru )i. /1gele ei
( (e (tro.ea(c .e altar de >ur +m.re>ur.
6
<e). 1:", &, 114 <e). 4:24, 29, ""
:8 / i (e aduc toat gr(imea
6
, coada, gr(imea care aco.er mrutaiele,
6
A2od. 29:1"4 <e). ":4, 9, 10, 14, 1&, 1%4 <e). 4:$, 9
;8 cei doi rruc9i i gr(imea de .e ei, de .e coa.(e, i .ra.urul ficatului, care )a fi de,li.it de l1g rruc9i.
<8 Preotul ( le ard .e altar ca >ertf mi(tuit de foc +aitea -omului. 'cea(ta e(te o >ertf .etru )i.
=8 Toat
6
.artea brbtea(c ditre .reo*i ( m1ce di ea4 i aume (5o m1ce +tr5u loc (f1t, cci e(te u
lucru
66
.rea(f1t.
6
<e). %:1%, 1#, 1$4 Eum. 1$:9, 10.
66
<e). 2:"
>8 Cu >ertfa .etru )i e(te ca i cu >ertfa
6
de i(.ire4 aceeai lege e(te .etru am1dou ace(te >ertfe: )ita
>ertfit )a fi a .reotului care )a face i(.irea.
6
<e). %:2&, 2%4 <e). 14:1"
?8 Preotul care )a aduce arderea de tot a cui)a ( aib .etru el .ielea arderii de tot .e care a adu(5o.
@8 Jrice >ertf de m1care
6
, coa.t + cu.tor, gtit .e grtar (au + tigaie, ( fie a .reotului care a adu(5o.
6
<e). 2, ", 104 Eum. 1$:94 A,ec. 44:29
7A8 Iar orice >ertf de m1care, frm1tat cu utdelem i u(cat, ( fie a tuturor fiilor lui 'aro, a uuia ca i a
celuilalt.
Le(ea 5ertfei de mulumire
778 Iat
6
legea >ertfei de mul*umire care (e )a aduce -omului.
6
<e). ":14 <e). 22:1$, 21
798 -ac cie)a o aduce ca >ertf de laud, ( aduc +m.reu cu >ertfa de mul*umire, ite turte edo(.ite,
frm1tate cu utdelem, ite .lcite edo(.ite, (tro.ite
6
cu utdelem, i ite turte di floarea de fi,
.r>ite i frm1tate cu utdelem.
6
<e). 2:44 Eum. %:1&
7:8 Pe l1g ace(te turte, ( aduc i .1ie
6
do(.it .etru darul lui de m1care, +m.reu cu >ertfa lui de laud i
de mul*umire.
6
'mo( 4:&
7;8 -i toate acele daruri ( aduc -omului c1te o bucat, ca dar ridicat4 ea
6
( fie a .reotului care (tro.ete
(1gele >ertfei de mul*umire.
6
Eum. 1$:$, 11, 19
7<8 Carea
6
>ertfei de laud i de mul*umire ( fie m1cat c9iar + ,iua + care e(te adu(4 ( u (e la(e imic di
ea .1 dimiea*a.
6
<e). 22:"0
7=8 -ac aduce
6
cie)a o >ertf .etru +m.liirea uei >urui*e (au ca dar de bu)oie, >ertfa ( fie m1cat c9iar
+ ,iua c1d o )a aduce4 iar ce )a rm1e di ea ( (e m1ce a doua ,i.
6
<e). 19:%, #, $
7>8 Ce )a mai rm1e di carea )itei .1 a treia ,i ( fie ar( + foc.
7?8 -ac (5ar +t1m.la ( m1ce cie)a a treia ,i di carea >ertfei lui de mul*umire, >ertfa lui u )a fi .rimit,
i u (e )a *ie + (eam celui ce a adu(5o: ci )a fi u lucru ur1cio(
6
, i oricie )a m1ca di ea
66
+i )a .urta
)ia.
6
Eum. 1$:2#.
66
<e). 11:10, 11, 414 <e). 19:#
7@8 Eici carea care (5a ati( de ce)a ecurat u trebuie m1cat: ci trebuie ar( + foc. Jrice om curat .oate (
m1ce care4
9A8 dar acela care, g(idu5(e + (tare de ecur*ie
6
, )a m1ca di carea >ertfei de mul*umire, care e(te a
-omului, ( fie
66
imicit di .o.orul (u.
6
<e). 1&:".
66
@e. 1#:14
978 Di cie (e )a atige de ce)a ecurat, fie de )reo (.urcciue
6
omeea(c, fie de
66
u dobitoc ecurat, fie de o
alt (.urcciue
B
, i )a m1ca di carea >ertfei de mul*umire, care e(te a -omului, ( fie
BB
imicit di .o.orul
(u.7
6
<e). 124 <e). 1"4 <e). 1&.
66
<e). 11:24, 2$.
B
A,ec. 4:14.
BB
<e). #:20
137
S nu mnnce (rsimea i sn(ele
998 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
9:8 6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue:
6/ u m1ca*i gr(ime
6
de bou, de miel (au de ca.r.
6
<e). ":1#4 <e). 1#:1&4 -eut. 14:214 A,ec. 4:144 A,ec. 44:"1
9;8 @r(imea uui dobitoc mort (au (f1iat de fiar )a .utea ( fie +trebui*at la orice altce)a, umai ( 5o
m1ca*i.
9<8 Cci cie )a m1ca di gr(imea dobitoacelor di care (e aduc -omului >ertfe mi(tuite de foc, )a fi imicit
di .o.orul (u.
9=8 / u m1ca*i
6
(1ge, ici de .a(re, ici de )it, + toate locurile + care )e*i locui.
6
@e. 9:44 <e). ":1#4 <e). 1#:10514
9>8 Cie )a m1ca )reu fel de (1ge )a fi imicit di .o.orul (uC7
&arul de mulumire
9?8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
9@8 6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue5le:
6Cie
6
)a aduce -omului >ertfa lui de mul*umire, ( aduc -omului darul lui, luat di >ertfa lui de mul*umire.
6
<e). ":1
:A8 / aduc cu m1iile
6
lui ceea ce trebuie mi(tuit de foc +aitea -omului4 i aume ( aduc gr(imea cu
.ie.tul, .ie.tul
66
ca (5l legee +tr5o .arte i +tr5alta, ca dar legat +aitea -omului.
6
<e). ":", 4, 9, 14.
66
A2od. 29:24, 2#4 <e). $:2#4 <e). 9:214 Eum. %:20
:78 Preotul
6
( ard gr(imea .e altar, iar .ie.tul
66
( fie al lui 'aro i al fiilor lui.
6
<e). ":&, 11, 1%.
66
<e). #:"4
:98 -i >ertfele )oa(tre de mul*umire, ( da*i .reotului i (.ata drea.t
6
aduc1d5o ca dar luat .ri ridicare.
6
<e). #:"44 <e). 9:214 Eum. %:20
::8 /.ata aceea drea.t ( fie .artea aceluia ditre fiii lui 'aro, care )a aduce (1gele i gr(imea >ertfei de
mul*umire.
:;8 Cci Au iau di >ertfele de mul*umire, adu(e de co.iii lui I(rael, .ie.tul
6
care )a fi legat +tr5o .arte i +tr5
alta, ca dar legat, i (.ata, care )a fi adu( ca dar luat .ri ridicare, i le dau .reotului 'aro i fiilor lui,
.ritr5o lege )eic, .e care o )or .,i +totdeaua co.iii lui I(rael.
6
A2od. 29:2$4 <e). 10:14, 1&4 Eum. 1$:1$, 194 -eut. 1$:"
:<8 'ce(ta e(te dre.tul .e care li5l )a da ugerea lui 'aro i a fiilor lui a(u.ra >ertfelor mi(tuite de foc +aitea
-omului, di ,iua c1d )or fi +f*ia*i ca ( fie + (lu>ba ?ea ca .reo*i.
:=8 Iat ce .orucete -omul ( le dea co.iii lui I(rael di
6
,iua ugerii lor4 acea(ta )a fi o lege )eic .ritre
urmaii lor.7
6
A2od. 40:1", 1&4 <e). $:12, "0
:>8 'cea(ta e(te legea arderii
6
de tot, a darului
66
de m1care, a >ertfei
B
de i(.ire, a >ertfei
BB
.etru )i, a
+c9irii
6B
+ (lu>ba -omului i a >ertfei de mul*umire
B6
.
6
<e). %:9.
66
<e). %:14.
B
<e). 2&.
BB
<e). #:1.
6B
A2od. 29:14 <e). %:20.
B6
<e). #:11
:?8 -omul a dat5o lui ?oi(e .e mutele /iai, + ,iua c1d a .orucit co.iilor lui I(rael (5i aduc
6
darurile
+aitea -omului + .u(tiul /iai.
6
<e). 1:2
Capitolul 8
Sfinirea lui Aaron i a fiilor lui
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6Ia
6
.e 'aro i .e fiii lui +m.reu cu el, )emitele
66
, utdelemul
B
.etru ugere, )i*elul .etru >ertfa de
i(.ire, cei doi berbeci i coul cu a,imele,
6
A2od. 29:1, 2, ".
66
A2od. 2$:2, 4.
B
A2od. "0:24, 2&
:8 i c9eam toat aduarea la ua Cortului +t1lirii.7
;8 ?oi(e a fcut cum +i .oruci(e -omul4 i aduarea (5a (tr1( la ua Cortului +t1lirii.
<8 ?oi(e a ,i( adurii: 6Iat
6
ce a .orucit -omul ( (e fac.7
6
A2od. 29:4
=8 ?oi(e a adu( .e 'aro i .e fiii lui i i5a (.lat
6
cu a..
6
A2od. 29:4
138
>8 ' .u(
6
tuica
66
.e 'aro, l5a +ci( cu br1ul, l5a +mbrcat cu matia i a .u( .e el efodul, .e care l5a (tr1( cu
br1ul efodului cu care l5a +mbrcat.
6
A2od. 29:&.
66
A2od. 2$:4
?8 I5a .u( .ie.tarul
6
i a .u( + .ie.tar Grim i Tumim.
6
A2od. 2$:"0
@8 I5a .u(
6
mitra .e ca., iar .e .artea diaite a mitrei a ae,at .laca de aur, cuua +m.rtea(c (f1t, cum
66

.oruci(e lui ?oi(e, -omul.
6
A2od. 29:%.
66
A2od. 2$:"#, etc.
7A8 ?oi(e
6
a luat utdelemul .etru ugere, a u( /f1tul <oca i toate lucrurile, care erau + el, i le5a (fi*it.
6
A2od. "%:2%529
778 ' (tro.it cu el altarul de a.te ori i a u( altarul i toate ueltele lui, i lig9eaul cu .iciorul lui, ca ( le
(fi*ea(c.
798 -i utdelemul
6
.etru ugere a turat .e ca.ul lui 'aro i l5a u(, ca (5l (fi*ea(c.
6
A2od. 29:#4 A2od. "0:"04 <e). 21:10, 124 P(. 12":2
7:8 ?oi(e
6
a adu( i .e fiii lui 'aro4 i5a +mbrcat cu tuicile, i5a +ci( cu br1iele i le5a legat (cufiile, cum
.oruci(e lui ?oi(e, -omul.
6
A2od. 29:$, 9
Vielul ispitor i arderea de tot
7;8 ' a.ro.iat
6
a.oi )i*elul adu( ca >ertf de i(.ire4 i 'aro i fiii lui i5au .u(
66
m1iile .e ca.ul )i*elului adu(
ca >ertf de i(.ire.
6
A2od. 29:104 A,ec. 4":19.
66
<e). 4:4
7<8 ?oi(e l5a +>ug9iat, a luat (1ge
6
i a u( cu degetul coarele altarului de >ur +m.re>ur, i a cur*at altarul4
cellalt (1ge l5a turat la .icioarele altarului i l5a (fi*it a(tfel, fc1d i(.ire .etru el.
6
A2od. 29:12, "%4 <e). 4:#4 A,ec. 4":20, 2%4 A)r. 9:22
7=8 '
6
luat a.oi toat gr(imea care aco.er mrutaiele, .ra.urul ficatului, cei doi rruc9i cu gr(imea lor, i
le5a ar( .e altar.
6
A2od. 29:1"4 <e). 4:$
7>8 Iar cealalt .arte care a mai rma( di )i*el, i aume: .ielea, carea i balega le5a ar( + foc, afar di tabr,
cum
6
.oruci(e lui ?oi(e, -omul.
6
A2od. 29:144 <e). 4:11, 12
7?8 ' a.ro.iat
6
a.oi berbecul .etru arderea de tot4 i 'aro i fiii lui i5au .u( m1iile .e ca.ul berbecului.
6
A2od. 29:1&
7@8 ?oi(e l5a +>ug9iat i a (tro.it (1gele .e altar de >ur +m.re>ur.
9A8 ' tiat berbecul + buc*i i a ar( ca.ul, buc*ile i gr(imea.
978 ' (.lat cu a. mrutaiele i .icioarele i a ar( tot berbecul .e altar: acea(ta a fo(t arderea de tot, o >ertf
mi(tuit de foc, de u miro( .lcut -omului, cum
6
.oruci(e lui ?oi(e, -omul.
6
A2od. 29:1$
Sfinirea %n slu5"a preoiei
998 ' adu(
6
a.oi cellalt berbec, adic berbecul .etru +c9iarea + (lu>ba -omului4 i 'aro i fiii lui i5au
.u( m1iile .e ca.ul berbecului.
6
A2od. 29:19, "1
9:8 ?oi(e a +>ug9iat berbecul, a luat di (1gele lui i a .u( .e margiea urec9ii dre.te a lui 'aro, .e degetul
cel mare al m1iii dre.te i .e degetul cel mare de la .iciorul lui cel dre.t.
9;8 ' adu( .e fiii lui 'aro, a .u( (1ge .e margiea urec9ii lor dre.te, .e degetul cel mare al m1iii dre.te i .e
degetul cel mare de la .iciorul lor cel dre.t, iar (1gele rma( l5a (tro.it .e altar de >ur +m.re>ur.
9<8 ' luat
6
gr(imea, coada, toat gr(imea care aco.er mrutaiele, .ra.urul ficatului, cei doi rruc9i cu
gr(imea lor i (.ata drea.t4
6
A2od. 29:22
9=8 a luat de a(emeea di coul
6
cu a,ime, .u( +aitea -omului, o turt fr aluat, o turt de .1ie fcut cu
utdelem i o .lcit, i le5a .u( .e gr(ime i .e (.ata drea.t.
6
A2od. 29:2"
9>8 Toate ace(te lucruri le5a .u( +
6
m1iile lui 'aro i + m1iile fiilor (i, i le5a legat +tr5o .arte i +tr5
alta, ca dar legat +aitea -omului.
6
A2od. 29:24, etc.
139
9?8 '.oi ?oi(e
6
le5a luat di m1iile lor i le5a ar( .e altar, dea(u.ra arderii de tot4 acea(ta a fo(t >ertfa de
+c9iare + (lu>ba -omului, o >ertf mi(tuit de foc, de u miro( .lcut -omului.
6
A2od. 29:2&
9@8 ?oi(e a luat .ie.tul berbecului de +c9iare + (lu>ba -omului i l5a legat +tr5o .arte i +tr5alta, ca dar
legat +aitea -omului4 acea(ta a fo(t .artea
6
lui ?oi(e, cum .oruci(e lui ?oi(e, -omul.
6
A2od. 29:2%
:A8 ?oi(e
6
a luat di utdelemul .etru ugere i di (1gele de .e altar4 a (tro.it cu el .e 'aro i )emitele
lui, .e fiii lui 'aro i )emitele lor4 i a (fi*it a(tfel .e 'aro i )emitele lui, .e fiii lui 'aro i )emitele
lor +m.reu cu el.
6
A2od. 29:214 A2od. "0:"04 Eum. ":"
:78 ?oi(e a ,i( lui 'aro i fiilor lui: 6=ierbe*i
6
carea la ua Cortului +t1lirii4 acolo (5o m1ca*i, +m.reu cu
.1iea care e(te + co .etru >ertfa de +c9iare + (lu>ba -omului, cum am .orucit, ,ic1d: 6'aro i fiii lui
(5o m1ce.7
6
A2od. 29:"1, "2
:98 Iar
6
.artea care )a mai rm1e di care i di .1ie (5o arde*i + foc.
6
A2od. 29:"4
::8 Tim. de a.te ,ile
6
, ( u iei*i deloc di ua Cortului +t1lirii, .1 (e )or +m.lii ,ilele .etru +c9iarea
)oa(tr + (lu>ba -omului4 cci a.te ,ile (e )or +trebui*a .etru +c9iarea )oa(tr + (lu>ba -omului.
6
A2od. 29:"0, "&4 A,ec. 4":2&, 2%
:;8 Ce
6
(5a fcut a,i, -omul a .orucit ( (e fac i de acum +colo ca i(.ire .etru )oi.
6
A)r. #:1%
:<8 / rm1e*i dar a.te ,ile la ua Cortului +t1lirii, ,i i oa.te, i ( .,i*i
6
.orucile -omului, ca ( u
muri*i4 cci aa mi (5a .orucitC
6
Eum. ":#4 Eum. 9:194 -eut. 11:14 1Fm.. 2:"
:=8 'aro i fiii lui au fcut toate cele .orucite de -omul .ri ?oi(e.
Capitolul 9
7ertfele lui Aaron i fiilor lui
78 F ,iua
6
a o.ta, ?oi(e a c9emat .e 'aro i .e fiii lui i .e btr1ii lui I(rael.
6
A,ec. 4":2#
98 Di a ,i( lui 'aro: 6Ia
6
u )i*el .etru >ertfa de i(.ire i
66
u berbec .etru arderea de tot, am1doi fr
cu(ur, i adu5i +aitea -omului.
6
A2od. 29:14 <e). 4:"4 <e). $:14.
66
<e). $:1$
:8 / )orbeti co.iilor lui I(rael i ( le (.ui: 6<ua*i
6
u *a. .etru >ertfa de i(.ire, u )i*el i u miel de u a
i fr cu(ur .etru arderea de tot4
6
<e). 4:2"4 A,ra %:1#4 A,ra 10:19
;8 u taur i u berbec .etru >ertfa de mul*umire, ca (5i >ertfi*i +aitea -omului, i u
6
dar de m1care
frm1tat cu utdelem. Cci a,i )i /e
66
)a arta -omul.7
6
<e). 2:4.
66
<e). 9:%, 2"4 A2od. 29:4"
<8 Ai au adu( +aitea Cortului +t1lirii tot ce .oruci(e ?oi(e4 i toat aduarea (5a a.ro.iat i a (tat +aitea
-omului.
=8 ?oi(e a ,i(: 6/ face*i ce a .orucit -omul4 i )i (e )a arta
6
(la)a -omului.7
6
<e). 9:2"4 A2od. 24:1%
>8 ?oi(e a ,i( lui 'aro: 6'.ro.ie5te de altar4 adu5*i
6
>ertfa ta de i(.ire i arderea ta de tot i f i(.ire .etru
tie i .etru .o.or4 adu
66
i >ertfa .o.orului i f i(.ire .etru el, cum a .orucit -omul.7
6
<e). 4:"4 1/am. ":144 A)r. &:"4 A)r. #:2#4 A)r. 9:#.
66
<e). 4:1%, 204 A)r. &:1
?8 'aro (5a a.ro.iat de altar i a +>ug9iat )i*elul .etru >ertfa lui de i(.ire.
@8 =iii
6
lui 'aro i5au adu( (1gele la el4 el i5a +muiat degetul + (1ge, a u(
66
coarele altarului, iar cellalt
(1ge l5a turat la .icioarele altarului.
6
<e). $:1&.
66
<e). 4:#
7A8 ' ar( .e altar gr(imea
6
, rruc9ii i .ra.urul ficatului de la )i*elul .etru >ertfa de i(.ire, cum
66
.oruci(e
lui ?oi(e, -omul.
6
<e). $:1%.
66
<e). 4:$
778 Iar carea
6
i .ielea le5a ar( + foc, afar di tabr.
6
<e). 4:114 <e). $:1#
798 ' +>ug9iat a.oi arderea de tot. =iii lui 'aro i5au adu( (1gele la el, i el l5a (tro.it
6
.e altar de >ur +m.re>ur.
140
6
<e). 1:&4 <e). $:19
7:8 I5au adu(
6
i arderea de tot tiat + buc*i, cu ca. cu tot, i le5a ar( .e altar.
6
<e). $:20
7;8 ' (.lat
6
mrutaiele i .icioarele i le5a ar( .e altar, dea(u.ra arderii de tot.
6
<e). $:21
7<8 F urm, a adu(
6
>ertfa .etru .o.or. ' luat *a.ul .etru >ertfa de i(.ire a .o.orului, l5a +>ug9iat i l5a
adu( >ertf de i(.ire, ca i .e cea dit1i >ertf.
6
<e). 9:"4 I(a. &":104 A)r. 2:1#4 A)r. &:"
7=8 ' adu( a.oi arderea de tot i a >ertfit5o, du.
6
r1duielile ae,ate.
6
<e). 1:", 10
7>8 ' adu( i >ertfa de m1care
6
, a um.lut u .um di ea i a ar(5o .e altar, afar de
66
arderea de tot de
dimiea*.
6
<e). 9:44 <e). 2:1, 2.
66
A2od. 29:"$
7?8 ' +>ug9iat a.oi taurul i berbecul, ca >ertf
6
de mul*umire .etru .o.or. =iii lui 'aro au adu( (1gele la el,
i el l5a (tro.it .e altar de >ur +m.re>ur.
6
<e). ":1, etc.
7@8 I5au adu( a.oi gr(imea taurului i a berbecului, coada, gr(imea care aco.er mrutaiele, rruc9ii i
.ra.urul ficatului4
9A8 au .u( gr(imile ace(tea dea(u.ra .ie.turilor, i el a ar(
6
gr(imile .e altar.
6
<e). ":&, 1%
978 'aro a legat +tr5o .arte i +tr5alta, ca dar
6
legat +aitea -omului, .ie.turile i (.ata drea.t, cum
.oruci(e lui ?oi(e, -omul.
6
A2od. 29:24, 2%4 <e). #:"05"4
Foc din cer
998 'aro i5a ridicat m1iile (.re .o.or i l5a biecu)1tat
6
. '.oi, du. ce a adu( >ertfa de i(.ire, arderea de
tot i >ertfa de mul*umire, (5a cobor1t.
6
Eum. %:2"4 -eut. 21:&4 <uc. 24:&0
9:8 ?oi(e i 'aro au itrat + Cortul +t1lirii. C1d au ieit di el, au biecu)1tat .o.orul. Di (la)a
6
-omului
(5a artat +tregului .o.or.
6
<e). 9:%4 Eum. 14:104 Eum. 1%:19, 42
9;8 G foc
6
a ieit diaitea -omului i a mi(tuit .e altar arderea de tot i gr(imile. Tot .o.orul a ),ut lucrul
ace(ta4 au (co( (trigte
66
de bucurie i (5au arucat cu fa*a la .m1t.
6
@e. 4:44 Iud. %:214 1Fm.. 1$:"$4 2Cro. #:14 P(. 20:".
66
1Fm.. 1$:"94 2Cro. #:"4 A,ra ":11
Capitolul 10
&oi fii ai lui Aaron ari
78 =iii lui 'aro, Eadab
6
i 'bi9u, i5au luat
66
fiecare cdeli*a, au .u( foc + ea i au .u( tm1ie .e foc4 i au
adu( a(tfel +aitea -omului foc (tri
B
, lucru .e care Al u li5l .oruci(e.
6
<e). 1%:14 <e). 22:94 Eum. ":", 44 Eum. 2%:%14 1Cro. 24:2.
66
<e). 1%:124 Eum. 1%:1$.
B
A2od. "0:9
98 'tuci a ieit u foc
6
diaitea -omului, i5a mi(tuit i au murit +aitea -omului.
6
<e). 9:244 Eum. 1%:"&4 2/am. %:#
:8 ?oi(e a ,i( lui 'aro: 6'cea(ta e(te ce a (.u( -omul, c1d a ,i(: 6!oi fi (fi*it de cei ce (e a.ro.ie
6
de ?ie
i )oi fi .ro(l)it
66
+ fa*a +tregului .o.or.7 'aro
B
a tcut.
6
A2od. 19:224 A2od. 29:4"4 <e). 21:%, 1#, 214 I(a. &2:114 A,ec. 20:414 A,ec. 42:1".
66
I(a. 49:"4 A,ec. 2$:224 Ioa 1":"1, "24 Ioa 14:1"4 2Te(.
1:10.
B
P(. "9:9
;8 Di ?oi(e a c9emat .e ?iael i Al*afa, fiii lui G,iel
6
, uc9iul lui 'aro, i le5a ,i(: 6'.ro.ia*i5), (coate5*i
66

.e fra*ii )otri di /f1tul <oca i duce*i5i afar di tabr.7
6
A2od. %:1$, 224 Eum. ":19, "0.
66
<uc. #:124 =a.. &:%, 9, 104 =a.. $:2
<8 Ai (5au a.ro.iat i i5au (co( afar di tabr, +mbrca*i + tuicile lor, cum ,i(e(e ?oi(e.
=8 ?oi(e a ,i( lui 'aro, lui Alea,ar i lui Itamar, fiii lui 'aro: 6/ u ) de(co.eri*i ca.etele i ( u ) ru.e*i
9aiele
6
, ca u cum)a ( muri*i i ( /e m1ie
66
-omul +m.otri)a +tregii aduri. <(a*i .e fra*ii )otri, .e
toat ca(a lui I(rael, ( .l1g arderea care a )eit de la -omul.
6
A2od. "":&4 <e). 1":4&4 <e). 21:1, 104 Eum. %:%, #4 -eut. "":94 A,ec. 24:1%, 1#.
66
Eum. 1%:22, 4%4 Io(. #:14 Io(. 22:1$, 204 2/am. 24:1
>8 !oi ( u iei*i di
6
ua Cortului +t1lirii, ca ( u muri*i4 cci utdelemul
66
ugerii -omului e(te .e(te
)oi.7 Ai au fcut cum ,i(e(e ?oi(e.
6
<e). 21:12.
66
A2od. 2$:414 <e). $:"0
141
Prile cuvenite lui Aaron i fiilor lui
?8 -omul a )orbit lui 'aro i a ,i(:
@8 6Tu i fiii ti +m.reu cu tie ( u be*i
6
)i, ici butur ame*itoare, c1d )e*i itra + Cortul +t1lirii, ca (
u muri*i: acea(ta )a fi o lege )eic .ritre urmaii )otri,
6
A,ec. 44:214 <uc. 1:1&4 1Tim. ":"4 Tit 1:#
7A8 ca ( .ute*i deo(ebi
6
ce e(te (f1t de ce u e(te (f1t, ce e(te ecurat de ce e(te curat,
6
<e). 11:4#4 <e). 20:2&4 Ier. 1&:194 A,ec. 22:2%4 A,ec. 44:2"
778 i (
6
.ute*i +)*a .e co.iii lui I(rael toate legile .e care li le5a dat -omul .ri ?oi(e.7
6
-eut. 24:$4 Eeem. $:2, $, 9, 1"4 Ier. 1$:1$4 ?al. 2:#
798 ?oi(e a ,i( lui 'aro, lui Alea,ar i lui Itamar, cei doi fii care mai rm(e(er lui 'aro: 6<ua*i .artea di
darul de m1care
6
rma( di >ertfele mi(tuite de foc +aitea -omului i m1ca*i5o fr aluat l1g altar: cci
e(te u lucru
66
.rea(f1t.
6
A2od. 29:24 <e). %:1%4 Eum. 1$:9, 10.
66
<e). 21:22
7:8 /5o m1ca*i +tr5u loc (f1t4 ace(ta e(te dre.tul tu i dre.tul fiilor ti, ca .arte di darurile de m1care
mi(tuite de foc +aitea -omului4 cci aa mi5a
6
fo(t .orucit.
6
<e). 2:"4 <e). %:1%
7;8 / m1ca*i de a(emeea +tr5u loc curat, tu, fiii ti i fiicele tale +m.reu cu tie, .ie.tul
6
care a fo(t
legat +tr5o .arte i alta i (.ata care a fo(t adu( ca >ertf .ri ridicare4 cci ele ) (ut date, ca u dre.t
cu)eit *ie i ca u dre.t cu)eit fiilor ti, di >ertfele de mul*umire ale co.iilor lui I(rael.
6
A2od. 29:24, 2%, 2#4 <e). #:"1, "44 Eum. 1$:11
7<8 Fm.reu cu gr(imile r1duite ( fie mi(tuite de foc, ei )or aduce (.ata, adu(
6
ca >ertf .ri ridicare, i
.ie.tul care (e leag +tr5o .arte i alta +aitea -omului4 ele )or fi ale tale i ale fiilor ti +m.reu cu tie,
.ritr5o lege )eic, aa cum a .orucit -omul.7
6
<e). #:29, "0, "4
7=8 ?oi(e a cutat *a.ul
6
adu( ca >ertf de i(.ire4 i iat c fu(e(e ar(. 'tuci (5a m1iat .e Alea,ar i Itamar,
fiii care mai rm(e(er lui 'aro, i a ,i(:
6
<e). 9:", 1&
7>8 6Petru
6
ce 5a*i m1cat >ertfa de i(.ire +tr5u loc (f1tK Aa e(te u lucru .rea(f1t4 i -omul )5a dat5o
ca ( .urta*i elegiuirea adurii i ( face*i i(.ire .etru ea +aitea -omului.
6
<e). %:2%, 29
7?8 Iat c (1gele
6
>ertfei 5a fo(t du( +utrul /f1tului <oca4 trebuia (5o m1ca*i + /f1tul <oca, cum
66
am
.orucit.7
6
<e). %:"0.
66
<e). %:2%
7@8 'aro a r(.u( lui ?oi(e: 6Iat
6
, ei i5au adu( a,i >ertfa de i(.ire i arderea lor de tot +aitea -omului4
i, du. cele ce mi (5au +t1m.lat, dac a fi m1cat a,i >ertfa de i(.ire, ar fi fo(t bie
66
oare +aitea
-omuluiK7
6
<e). 9:$, 12.
66
Ier. %:204 Ier. 14:124 J(ea 9:44 ?al. 1:10, 1"
9A8 ?oi(e a au,it i a fo(t mul*umit cu ace(te cu)ite.
Capitolul 11
&o"itoacele curate i necurate
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i lui 'aro i le5a ,i(:
98 6!orbi*i co.iilor lui I(rael i (.ue*i5le:
6Iat
6
dobitoacele .e care le )e*i m1ca ditre toate dobitoacele de .e .m1t:
6
-eut. 14:44 =a.. 10:12, 14
:8 / m1ca*i orice dobitoc care are ug9ia de(.icat, co.ita de(.r*it i rumeg.
;8 -ar ( u m1ca*i di cele ce rumeg umai (au care au umai ug9ia de(.icat. '(tfel, ( u m1ca*i cmila,
care rumeg, dar 5are ug9ia de(.icat: (5o .ri)i*i ca ecurat.
<8 / u m1ca*i ie.urele de ca(, care rumeg, dar 5are ug9ia de(.icat: (5l .ri)i*i ca ecurat.
=8 / u m1ca*i ie.urele, care rumeg, dar 5are ug9ia de(.icat: (5l .ri)i*i ca ecurat.
>8 / u m1ca*i .orcul, care are ug9ia de(.icat i co.ita de(.r*it, dar u rumeg: (5l .ri)i*i ca ecurat
6
.
6
I(a. %&:44 I(a. %%:", 1#
?8 / u m1ca*i di carea lor i ( u ) atige*i de tru.urile lor moarte: ( le .ri)i*i ca ecurate
6
.
6
I(a. &2:114 ?at. 1&:11, 204 ?ar. #:2, 1&, 1$4 =a.. 10:14, 1&4 =a.. 1&:294 0om. 14:14, 1#4 1Cor. $:$4 Col. 2:1%, 214 A)r. 9:10
142
@8 Iat
6
)ie*uitoarele .e care ( le m1ca*i ditre toate cele ce (ut + a.e. / m1ca*i di toate cele ce au ari.i
8+ottoare; i (ol,i i care (ut + a.e, fie + mri, fie + r1uri.
6
-eut. 14:9
7A8 -ar ( .ri)i*i ca o ur1ciue
6
.e toate cele ce 5au ari.i i (ol,i, di tot ce miu + a.e i tot ce triete +
a.e, fie + mri, fie + r1uri.
6
<e). 1$4 -eut. 14:"
778 / le .ri)i*i ca o ur1ciue, ( u m1ca*i di carea lor, i tru.urile lor moarte ( le .ri)i*i ca o ur1ciue.
798 / .ri)i*i ca o ur1ciue .e toate cele care 5au ari.i i (ol,i + a.e.
7:8 Iat
6
ditre .(ri, cele .e care le )e*i .ri)i ca o ur1ciue i di care ( u m1ca*i: )ulturul, gri.(orul i
)ulturul de mare4
6
-eut. 14:12
7;8 orecarul, oimul i tot ce e(te di eamul lui4
7<8 corbul i toate (oiurile lui4
7=8 (tru*ul, bufi*a, .e(crelul, coroiul i tot ce *ie de eamul lui4
7>8 9u9ure,ul, eretele i coco(t1rcul4
7?8 lebda, .elicaul i corbul de mare4
7@8 bar,a, b1tlaul i ce e(te di eamul lui, .u.,a i liliacul.
9A8 / .ri)i*i ca o ur1ciue orice t1r1toare care ,boar i umbl .e .atru .icioare.
978 -ar ditre toate t1r1toarele care ,boar i umbl .e .atru .icioare, ( m1ca*i .e cele ce au fluierul
.icioarelor dia.oi mai lug ca ( .oat (ri .e .m1t.
998 Iat .e care ( le m1ca*i: lcu(ta
6
, lcu(ta /olam, lcu(ta Hargol i lcu(ta Hagab, du. (oiurile lor.
6
?at. ":44 ?ar. 1:%
9:8 Pe toate celelalte t1r1toare care ,boar i care au .atru .icioare ( le .ri)i*i ca o ur1ciue.
9;8 Ale ) )or face ecura*i: oricie (e )a atige de tru.urile lor moarte )a fi ecurat .1 (eara,
9<8 i oricie )a .urta tru.urile lor moarte (5i (.ele
6
9aiele i )a fi ecurat .1 (eara.
6
<e). 14:$4 <e). 1&:&4 Eum. 19:10, 224 Eum. "1:24
9=8 / .ri)i*i ca ecurat orice dobitoc cu ug9ia de(.icat, dar care 5are co.ita de(.r*it i u rumeg: oricie
(e )a atige de el )a fi ecurat.
9>8 / .ri)i*i ca ecurate toate acele dobitoace cu .atru .icioare care umbl .e labele lor: oricie (e )a atige de
tru.urile lor moarte )a fi ecurat .1 (eara4
9?8 i oricie le )a .urta tru.urile moarte +i )a (.la 9aiele i )a fi ecurat .1 (eara. / le .ri)i*i ca ecurate.
9@8 Iat, di )iet*ile care (e t1r(c .e .m1t, cele .e care le )e*i .ri)i ca ecurate: c1rti*a, oarecele
6
i o.1rla,
du. (oiurile lor4
6
I(a. %%:1#
:A8 ariciul, broa(ca, broa(ca *e(toa(, melcul i cameleoul.
:78 / le .ri)i*i ca ecurate ditre toate t1r1toarele: oricie (e )a atige de ele moarte )a fi ecurat .1 (eara.
:98 Jrice lucru .e care )a cdea ce)a di tru.urile lor moarte )a fi ecurat, fie )a( de lem, fie 9ai, fie .iele,
fie (ac, fie orice alt lucru care (e +trebui*ea, la ce)a4 ( fie .u(
6
+ a. i )a rm1e ecurat .1 (eara4 du.
aceea )a fi curat.
6
<e). 1&:12
::8 Tot ce (e )a g(i +tr5u )a( de .m1t + care )a cdea ce)a di ace(te tru.uri moarte )a fi ecurat, i )e*i
(.arge
6
)a(ul.
6
<e). %:2$4 <e). 1&:12
:;8 Jrice lucru de m1care .e care )a cdea ce)a di a.a acea(ta )a fi ecurat4 i orice butur care (e
+trebui*ea, la but, oricare ar fi )a(ul + care (e )a g(i, )a fi ecurat.
:<8 Jrice lucru .e care )a cdea ce)a di tru.urile lor moarte )a fi ecurat4 cu.torul i )atra ( (e dr1me: )or fi
ecurate, i le )e*i .ri)i ca ecurate.
:=8 Eumai i,)oarele i f1t1ile, care alctuie(c grme,i de a.e, )or rm1e curate4 dar cie (e )a atige de
tru.urile lor moarte )a fi ecurat.
:>8 -ac (e +t1m.l ( cad ce)a di tru.urile lor moarte .e o (m1* care trebuie (emat, ea )a rm1e
curat.
:?8 -ar dac (e .u(e(e a. .e (m1* i cade .e ea ce)a di tru.urile lor moarte, )a fi ecurat.
:@8 -ac moare ua di )itele care ) (lu>e(c ca 9ra, cie (e )a atige de tru.ul ei mort )a fi ecurat .1
(eara4
143
;A8 cie
6
)a m1ca di tru.ul ei mort +i )a (.la 9aiele i )a fi ecurat .1 (eara4 i cie )a .urta tru.ul ei
mort +i )a (.la 9aiele i )a fi ecurat .1 (eara.
6
<e). 1#:1&4 <e). 22:$4 -eut. 14:214 A,ec. 4:144 A,ec. 44:"1
;78 Pe orice t1r1toare care (e t1rte .e .m1t (5o .ri)i*i ca ecurat4 ( u (e m1ce.
;98 -i toate t1r1toarele care (e t1r(c .e .m1t, di toate cele ce (e t1r(c .e .1tece ( u m1ca*i4 ici di
toate cele ce umbl .e .atru .icioare (au .e u mare umr de .icioare4 ci ( le .ri)i*i ca o ur1ciue.
;:8 / u ) face*i ur1cioi
6
.ri toate ace(te t1r1toare care (e t1r(c4 ( u ) face*i ecura*i .ri ele, ( u )
(.urca*i .ri ele.
6
<e). 20:2&
;;8 Cci Au (ut -omul -ume,eul )o(tru4 )oi ( ) (fi*i*i i fi*i (fi*i
6
, cci Au (ut (f1t4 ( u ) face*i
ecura*i .ri toate ace(te t1r1toare care (e t1r(c .e .m1t.
6
A2od. 19:%4 <e). 19:24 <e). 20:#, 2%4 1Te(. 4:#4 1Pet. 1:1&, 1%
;<8 Cci
6
Au (ut -omul, care )5am (co( di *ara Agi.tului ca ( fiu -ume,eul )o(tru, i ( fi*i (fi*i
66
4 cci Au
(ut (f1t.
6
A2od. %:#.
66
<e). 11:44
;=8 'cea(ta e(te legea .ri)itoare la dobitoacele, .(rile, toate )ie*uitoarele care (e mic + a.e i toate )iet*ile
care (e t1r(c .e .m1t,
;>8 ca (
6
face*i deo(ebire +tre ce e(te ecurat i ce e(te curat, +tre dobitocul care (e m1c i dobitocul care
u (e m1c.7
6
<e). 10:10
Capitolul 12
Curirea femeilor dup natere
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue5le:
6C1d o femeie
6
)a rm1e +(rciat i )a ate u co.il de .arte brbtea(c, ( fie ecurat
66
a.te ,ile4 (
fie ecurat ca
B
+ )remea (orocului ei.
6
<e). 1&:19.
66
<uc. 2:22.
B
<e). 1&:19
:8 F ,iua a o.ta
6
, co.ilul ( fie tiat +m.re>ur.
6
@e. 1#:124 <uc. 1:&94 <uc. 2:214 Ioa #:22, 2"
;8 =emeia ( mai rm1 +c trei,eci i trei de ,ile ca ( (e cure*e de (1gele ei4 ( u (e atig de iciu lucru
(f1t i ( u (e duc la /f1tul <oca, .1 u (e )or +m.lii ,ilele cur*rii ei.
<8 -ac ate o fat, ( fie ecurat dou (.tm1i, ca .e )remea c1d i5a )eit (orocul4 i ( rm1 ai,eci i
a(e de ,ile ca ( (e cure*e de (1gele ei.
=8 C1d (e )or +m.lii
6
,ilele cur*rii ei, .etru u fiu (au .etru o fiic, ( aduc .reotului, la ua Cortului
+t1lirii, u miel de u a .etru arderea de tot i u .ui de .orumbel (au o turturea .etru >ertfa de i(.ire.
6
<uc. 2:22
>8 Preotul ( le >ertfea(c +aitea -omului i ( fac i(.ire .etru ea4 i a(tfel ea )a fi cur*at de (curgerea
(1gelui ei. 'cea(ta e(te legea .etru femeia care ate u biat (au o fat.
?8 -ac
6
u .oate ( aduc u miel, ( ia dou turturele (au doi .ui de .orumbel, uul .etru arderea de tot, altul
.etru >ertfa de i(.ire. Preotul
66
( fac i(.ire .etru ea, i )a fi curat.7
6
<e). &:#4 <uc. 2:24.
66
<e). 4:2%
Capitolul 13
Lepra de oameni
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i lui 'aro i a ,i(:
98 6C1d u om )a a)ea .e .ielea tru.ului o umfltur, o .ecigie
6
, (au o .at alb care )a (ema cu o ra de
le.r .e .ielea tru.ului lui, trebuie adu(
66
la .reotul 'aro (au la uul di fiii lui, care (ut .reo*i.
6
-eut. 2$:2#.
66
-eut. 1#:$, 94 -eut. 24:$4 <uc. 1#:14
:8 Preotul ( cercete,e raa de .e .ielea tru.ului. -ac .rul di ra (5a fcut alb i dac raa (e arat mai
ad1c dec1t .ielea tru.ului, e(te o ra de le.r: .reotul care )a face cercetarea ( declare .e omul acela
ecurat.
;8 -ac .e .ielea tru.ului )a fi o .at alb, care u (e arat mai ad1c dec1t .ielea, i dac .rul u (5a fcut
alb, .reotul ( +c9id a.te ,ile .e cel cu raa.
144
<8 ' a.tea ,i .reotul (5l cercete,e iari. -ac i (e .are c raa a (tat .e loc i u (5a +ti( .e .iele, .reotul (5
l +c9id a doua oar +c a.te ,ile.
=8 Preotul (5l cercete,e a doua oar + ,iua a a.tea. -ac raa a mai (c,ut i u (5a +ti( .e .iele, .reotul )a
(.ue c omul ace(ta e(te curat: e(te o .ecigie4 el (5i (.ele
6
9aiele, i )a fi curat.
6
<e). 11:2&4 <e). 14:$
>8 -ar dac .ecigiea (5a +ti( .e .iele, du. ce (5a artat el .reotului i du. ce ace(ta l5a declarat curat, ( (e
mai (u.u +c o dat cercetrii .reotului.
?8 Preotul +l )a cerceta. -ac .ecigiea (5a +ti( .e .iele, .reotul +l )a declara ecurat: e(te le.r.
@8 C1d (e )a arta o ra de le.r .e u om, (5l aduc la .reot.
7A8 Preotul (5l
6
cercete,e. Di dac are .e .iele o umfltur alb, dac umfltura acea(ta a fcut ca .rul (
albea(c, i + umfltur e(te i o urm de care )ie,
6
Eum. 12:10, 124 2Fm.. &:2#4 2Cro. 2%:20
778 atuci .e .ielea tru.ului omului ace(tuia e(te o le.r +)ec9it: .reotul (5l declare ecurat4 ( u5l +c9id,
cci e(te ecurat.
798 -ac le.ra )a face o (.u,eal .e .iele i )a aco.eri toat .ielea celui cu raa, di ca. .1 + .icioare,
.retutidei .e ude5i )a aruca .reotul .ri)irile,
7:8 .reotul (5l cercete,e4 i dac )a )edea c le.ra a aco.erit tot tru.ul, ( declare curat .e cel cu raa: fiidc (5
a fcut toat alb, el e(te curat.
7;8 -ar + ,iua c1d (e )a )edea + el care )ie, )a fi ecurat4
7<8 c1d .reotul )a )edea carea )ie, (5l declare ecurat: carea )ie e(te ecurat, e(te le.r.
7=8 -ac (e (c9imb carea )ie i (e face alb, ( (e duc la .reot4
7>8 .reotul (5l cercete,e, i dac raa (5a fcut alb, .reotul ( declare curat .e cel cu raa: el e(te curat.
7?8 C1d u om )a a)ea .e .ielea tru.ului (u o bub
6
care a fo(t tmduit,
6
A2od. 9:9
7@8 i .e locul ude era buba (e )a arta o umfltur alb (au o .at de u alb roiatic, omul acela ( (e arate
.reotului.
9A8 Preotul (5l cercete,e. -ac .ata .are mai ad1c dec1t .ielea i dac .rul (5a fcut alb, .reotul (5l declare
ecurat: e(te o ra de le.r, care a dat + bub.
978 -ac .reotul )ede c u e(te .r alb + .at, c ea u e(te mai ad1c dec1t .ielea i c a mai (c,ut, (
+c9id .e omul acela a.te ,ile.
998 -ac (5a +ti( .ata .e .iele, .reotul (5l declare ecurat: e(te o ra de le.r.
9:8 -ar dac .ata a rma( .e loc i u (5a +ti(, e(te (emul rii u(cate ude a fo(t buba4 .reotul (5l declare
curat.
9;8 C1d u om )a a)ea .e .ielea tru.ului o ar(ur .riciuit de foc, i (e )a arta .e urma ar(urii o .at alb (au
de u alb roiatic,
9<8 .reotul (5l cercete,e. -ac .rul di .at (5a fcut alb, i ea .are mai ad1c dec1t .ielea, e(te le.r, care a
dat + ar(ur4 .reotul ( declare .e omul acela ecurat: e(te o ra de le.r.
9=8 -ac .reotul )ede c u e(te .r alb + .at, c ea u e(te mai ad1c dec1t .ielea i c a mai (c,ut, (
+c9id .e omul acela a.te ,ile.
9>8 Preotul (5l cercete,e a a.tea ,i. Di dac .ata (5a +ti( .e .iele, .reotul (5l declare ecurat: e(te o ra de
le.r.
9?8 -ar dac .ata a rma( .e loc, u (5a +ti( .e .iele i a mai (c,ut, e(te o ra .riciuit de umfltura ar(urii4
.reotul (5l declare curat, cci e(te (emul rii )idecate a ar(urii.
9@8 C1d u brbat (au o femeie )a a)ea o ra .e ca. (au la barb,
:A8 .reotul ( cercete,e raa. -ac .are mai ad1c dec1t .ielea i are .r glbui i (ub*ire, .reotul ( declare .e
omul acela ecurat: e(te r1ie de ca., e(te le.r de ca. (au de barb.
:78 -ac .reotul )ede c raa r1iei u .are mai ad1c dec1t .ielea i 5are .r egru, ( +c9id a.te ,ile .e cel
cu raa de r1ie la ca..
:98 Preotul ( cercete,e raa a a.tea ,i. -ac r1ia u (5a +ti(, dac 5are .r glbui i dac u .are mai ad1c
dec1t .ielea,
::8 cel cu r1ia la ca. ( (e rad, dar ( u rad locul ude e(te r1ia4 i .reotul (5l +c9id a doua oar a.te ,ile.
:;8 Preotul ( cercete,e r1ia a a.tea ,i. -ac r1ia u (5a +ti( .e .iele i u .are mai ad1c dec1t .ielea,
.reotul (5l declare curat4 el (5i (.ele 9aiele i )a fi curat.
145
:<8 -ar dac r1ia (5a +ti( .e .iele, du. ce a fo(t declarat curat,
:=8 .reotul (5l cercete,e. Di dac r1ia (5a +ti( .e .iele, .reotul 5are ( mai caute ( )ad dac are .r glbui:
e(te ecurat.
:>8 -ac i (e .are c r1ia a (tat .e loc i c di ea a cre(cut .r egru, r1ia e(te )idecat: e(te curat, i .reotul
(5l declare curat.
:?8 C1d u brbat (au o femeie )a a)ea .ete .e .ielea tru.ului, i aume .ete albe,
:@8 .reotul (5l cercete,e. -ac .e .ielea tru.ului lui (ut .ete de u alb glbui, ace(tea u (ut dec1t ite .ete
care au fcut (.u,eal .e .iele: e(te curat.
;A8 C1d uui om +i )a cdea .rul de .e ca., e(te .leu): e(te curat.
;78 -ac i5a c,ut .rul de .e ca. umai + .artea diaite, e(te .leu) + .artea diaite: e(te curat.
;98 -ar dac + .artea .leu) diaite (au dia.oi e(te o ra de u alb roiatic, e(te le.r, care a fcut (.u,eal
+ .artea .leu) diaite (au dia.oi.
;:8 Preotul (5l cercete,e. -ac + .artea .leu) dia.oi (au diaite e(te o umfltur de ra de u alb roiatic,
a(emtoare cu le.ra de .e .ielea tru.ului,
;;8 e(te le.ro(, e(te ecurat: .reotul (5l declare ecurat4 raa lui e(te .e ca..
;<8 <e.ro(ul ati( de acea(t ra (5i .oarte 9aiele (f1iate i ( umble cu ca.ul gol4 (5i aco.ere
6
barba i (
(trige: 6Eecurat
66
C EecuratC7
6
A,ec. 24:1#, 224 ?ica ":#.
66
Pl1g. 4:1&
;=8 C1t )reme )a a)ea raa, )a fi ecurat: e(te ecuratC / locuia(c (igur4 locui*a lui ( fie afar
6
di tabr.
6
Eum. &:24 Eum. 12:144 2Fm.. #:"4 2Fm.. 1&:&4 2Cro. 2%:214 <uc. 1#:12
Semnele leprei de pe haine
;>8 C1d (e )a arta o ra de le.r .e o 9ai, fie 9ai de l1, fie 9ai de i,
;?8 + ur,eal (au + bttur de i (au de l1, .e o .iele (au .e )reu lucru de .iele,
;@8 i raa )a fi )er,uie (au roiatic .e 9ai (au .e .iele, + ur,eal (au + bttur, (au .e )reu lucru de .iele,
e(te o ra de le.r i trebuie artat .reotului.
<A8 Preotul ( cercete,e raa i ( +c9id a.te ,ile lucrul cu raa.
<78 / cercete,e a a.tea ,i raa. -ac raa (5a +ti( .e 9ai, + ur,eal (au + bttur, .e .iele (au .e lucrul
acela de .iele, e(te o ra de le.r
6
+)ec9it: lucrul acela e(te ecurat.
6
<e). 14:44
<98 / ard 9aia, ur,eala (au bttura de l1 (au de i, (au lucrul de .iele .e care (e g(ete raa, cci e(te o
le.r +)ec9it: ( fie ar( + foc.
<:8 -ar dac .reotul )ede c raa u (5a +ti( .e 9ai, .e ur,eal (au .e bttur, (au .e lucrul acela de .iele,
<;8 ( .orucea(c ( (e (.ele .artea ati( de ra i (5l +c9id a doua oar a.te ,ile.
<<8 Preotul ( cercete,e raa, du. ce (e )a (.la. Di dac raa u i5a (c9imbat +f*iarea i u (5a +ti(, lucrul
acela e(te ecurat: ( fie ar( + foc, cci o .arte di fa* (au di do( a fo(t roa(.
<=8 -ac .reotul )ede c raa a mai (c,ut, du. ce a fo(t (.lat, (5o ru. di 9ai (au di .iele, di ur,eal
(au di bttur.
<>8 Di dac (e mai i)ete .e 9ai, + ur,eal (au + bttur, (au .e lucrul de .iele, +(eam c e(te o (.u,eal
de le.r: lucrul ati( de ra ( fie ar( + foc.
<?8 Haia, ur,eala (au bttura, (au )reu lucru de .iele, care a fo(t (.lat, i de ude a .ierit raa, ( (e mai
(.ele a doua oar i )a fi curat.
<@8 'cea(ta e(te legea .ri)itoare la raa le.rei, c1d lo)ete 9aiele de l1 (au de i, ur,eala (au bttura, (au
u lucru oarecare de .iele, i du. care )or fi declarate curate (au ecurate.7
Capitolul 14
Curirea leprei de pe om
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6Iat care )a fi legea cu .ri)ire la cel le.ro(, + ,iua cur*rii lui. /5l
6
aduc +aitea .reotului.
6
?at. $:2, 44 ?ar. 1:40, 444 <uc. &:12, 144 <uc. 1#:14
:8 Preotul ( ia( afar di tabr i ( cercete,e .e cel le.ro(. -ac le.ro(ul e(te tmduit de raa le.rei,
;8 .reotul ( .orucea(c ( (e ia, .etru cel ce trebuie cur*at, dou .(ri )ii i curate, lem de cedru
6
,
c1rm1,
66
i i(o.
B
.
146
6
Eum. 19:%.
66
A)r. 9:19.
B
P(. &1:#
<8 Preotul ( .orucea(c ( (e +>ug9ie ua di ace(te .(ri +tr5u )a( de .m1t, + a. curgtoare.
=8 / ia .a(rea cea )ie, lemul de cedru, c1rm1,ul i i(o.ul, i ( le +moaie +m.reu cu .a(rea cea )ie +
(1gele .(rii +>ug9iate + a.a curgtoare.
>8 / (tro.ea(c
6
de a.te ori
66
.e cel ce trebuie cur*at de le.r. '.oi (5l declare curat i ( dea drumul .(rii
celei )ii .e c1m..
6
A)r. 9:1".
66
2Fm.. &:10, 14
?8 Cel ce (e cur* trebuie (5i
6
(.ele 9aiele, (5i rad tot .rul i ( (e (calde
66
+ a.4 i )a fi curat. F urm
)a .utea ( itre + tabr, dar ( rm1
B
a.te ,ile afar di Cort.
6
<e). 1":%.
66
<e). 11:2&.
B
Eum. 12:1&
@8 F ,iua a a.tea, (5i rad tot .rul, ca.ul, barba i (.r1ceele: tot .rul ( i5l rad4 (5i (.ele 9aiele i (5
i (calde tru.ul + a., i )a fi curat.
7A8 ' o.ta ,i
6
, ( ia doi miei fr cu(ur i o oaie de u a fr cu(ur, trei ,ecimi ditr5o ef de floarea fiii, ca
dar
66
de m1care frm1tat cu utdelem, i u log
#
de utdelem.
#
/au: .a9ar
6
?at. $:44 ?ar. 1:444 <uc. &:14.
66
<e). 2:14 Eum. 1&:4, 1&
778 Preotul care face cur*area ( aduc +aitea -omului .e omul care (e cur* i toate lucrurile ace(tea, la ua
Cortului +t1lirii.
798 Preotul ( ia uul di miei i (5l
6
aduc >ertf .etru )i, +m.reu cu logul de utdelem4 ( le legee
66

+tr5o .arte i +tr5alta +aitea -omului, ca dar legat.
6
<e). &:2, 1$4 <e). %:%, #.
66
A2od. 29:24
7:8 / +>ug9ie mielul + locul
6
ude (e +>ug9ie >ertfele de i(.ire i arderile de tot, adic + <ocul /f1t4
cci, la >ertfa .etru )i, ca i la >ertfa de i(.ire
66
, dobitocul .etru >ertf )a fi al .reotului: el e(te u lucru
B

.rea(f1t.
6
A2od. 29:114 <e). 1:&, 114 <e). 4:4, 24.
66
<e). #:#.
B
<e). 2:"4 <e). #:%4 <e). 21:22
7;8 Preotul ( ia di (1gele >ertfei de i(.ire4 ( .u .e margiea
6
urec9ii dre.te a celui ce (e cur*, .e
degetul cel mare de la m1a drea.t a lui i .e degetul cel mare de la .iciorul dre.t.
6
A2od. 29:204 <e). $:2"
7<8 Preotul ( ia utdelem di log i ( toare + .alma m1iii (t1gi.
7=8 Preotul (5i +moaie degetul m1iii dre.te + utdelemul di .alma m1iii (t1gi i ( (tro.ea(c di
utdelem de a.te ori cu degetul +aitea -omului.
7>8 -i utdelemul care5i mai rm1e + m1, .reotul ( .u .e 8moalele; margiea urec9ii dre.te a celui ce
(e cur*, .e degetul cel mare al m1iii dre.te i .e degetul cel mare al .iciorului dre.t, dea(u.ra (1gelui de la
>ertfa .etru )i.
7?8 Iar utdelemul care5i mai rm1e + m1, .reotul (5l .u .e ca.ul celui ce (e cur*4 i .reotul ( fac
6

i(.ire .etru el +aitea -omului.
6
<e). 4:2%
7@8 '.oi .reotul ( aduc >ertfa de i(.ire
6
4 i ( fac i(.ire .etru cel ce (e cur* de +ticiuea lui. F urm
( +>ug9ie arderea de tot.
6
<e). &:14 <e). 12:#
9A8 Preotul ( aduc .e altar arderea de tot i darul de m1care4 i ( fac i(.ire .etru omul ace(ta, i )a fi
curat.
978 -ac
6
e(te (rac i u .oate ( aduc toate ace(te lucruri, atuci ( ia u (igur miel, care ( fie adu( ca >ertf
.etru )i, du. ce a fo(t legat +tr5o .arte i +tr5alta, ca dar legat, i ( fac i(.ire .etru el. / ia o
,ecime di floarea fiii frm1tat cu utdelem, .etru darul de m1care, i u log de utdelem.
6
<e). &:#4 <e). 12:$
998 / ia i dou turturele
6
(au doi .ui de .orumbel, du. mi>loacele lui, uul ca >ertf de i(.ire, cellalt ca
ardere de tot.
6
<e). 12:$4 <e). 1&:14, 1&
9:8 F ,iua a o.ta, ( aduc
6
.etru cur*area lui toate ace(te lucruri la .reot, la ua Cortului +t1lirii, +aitea
-omului.
6
<e). 14:10, 11
9;8 Preotul
6
( ia mielul .etru >ertfa de )i i logul cu utdelem4 i ( le legee +tr5o .arte i +tr5alta, ca dar
legat, +aitea -omului.
6
<e). 14:12
147
9<8 / +>ug9ie mielul >ertfei .etru )i. Preotul ( ia
6
di (1gele >ertfei .etru )i4 ( .u .e margiea
urec9ii dre.te a celui ce (e cur*, .e degetul cel mare al m1iii dre.te i .e degetul cel mare al .iciorului dre.t.
6
<e). 14:14
9=8 Preotul ( toare utdelem + .alma m1iii (t1gi.
9>8 Preotul ( (tro.ea(c de a.te ori cu degetul de la m1a drea.t, +aitea -omului, di utdelemul care
e(te + m1a (t1g a lui.
9?8 Iar di utdelemul di m1a lui, .reotul ( .u .e margiea urec9ii dre.te a celui ce (e cur*, .e degetul
cel mare al m1iii dre.te i .e degetul cel mare al .iciorului dre.t, + locul ude a .u( di (1gele >ertfei .etru
)i.
9@8 Ce mai rm1e di utdelem + m1, .reotul (5l .u .e ca.ul celui ce (e cur*, ca ( fac i(.ire
.etru el +aitea -omului.
:A8 '.oi ( aduc ua
6
di turturele (au u .ui de .orumbel, cum )a .utea,
6
<e). 14:224 <e). 1&:1&
:78 uul ca >ertf de i(.ire, i altul ca ardere de tot, +m.reu cu darul de m1care4 i .reotul ( fac i(.ire
+aitea -omului .etru cel ce (e cur*.
:98 'cea(ta e(te legea .etru cur*area celui ce are o ra de le.r i u .oate ( aduc tot ce e(te r1duit .etru
6
cur*area lui.7
6
<e). 14:10
Curirea leprei de pe case
::8 -omul a )orbit lui ?oi(e i lui 'aro i a ,i(:
:;8 6-u. ce )e*i itra + *ara Caaaului, .e care )5o dau +
6
(t.1ire, dac )oi trimite o ra de le.r .e )reo
ca( di *ara .e care o )e*i (t.1i,
6
@e. 1#:$4 Eum. "2:224 -eut. #:14 -eut. "2:49
:<8 cel cu ca(a ( (e duc ( (.u .reotului i ( ,ic: 6?i (e .are c e(te ce)a ca o ra
6
+ ca(a mea.7
6
Pro). ":""4 Ba9. &:4
:=8 Preotul, +aite de a itra ca ( cercete,e raa, ( .orucea(c ( (e deerte ca(a, ca u cum)a tot ce e(te +
ea ( (e fac ecurat. -u. aceea ( itre .reotul i ( cercete,e ca(a.
:>8 Preotul ( cercete,e raa. -ac )ede c .e ,idurile ca(ei (ut ite gro.ioare )er,ui (au roiatice, .r1d
mai ad1ci dec1t ,idul,
:?8 ( ia( di ca( i, c1d )a a>uge la u, ( .u ( +cuie ca(a a.te ,ile.
:@8 F ,iua a a.tea, .reotul ( (e +toarc + ea. Di dac )a )edea c raa (5a +ti( .e ,idurile ca(ei,
;A8 ( .orucea(c ( (e (coat .ietrele ati(e de ra i ( le aruce afar di cetate, +tr5u loc ecurat.
;78 / .u ( r,uia(c toat .artea diutru a ca(ei, i tecuiala r,uit ( (e aruce afar di cetate, +tr5u
loc ecurat.
;98 / ia alte .ietre i ( le .u + locul celor dit1i4 i ( (e ia alt tecuial ca ( (e tecuia(c di ou ca(a.
;:8 -ac raa (e )a +toarce i )a i,buci di ou + ca(, du. ce au (co( .ietrele, du. ce au r,uit i tecuit
di ou ca(a,
;;8 .reotul ( (e +toarc + ea. Di dac )ede c raa (5a +ti( + ca(, e(te o le.r +)ec9it
6
+ ca(: ca(a e(te
ecurat.
6
<e). 1":&14 Ba9. &:4
;<8 / dr1me ca(a, lemele i toat tecuiala ca(ei4 i ( (coat ace(te lucruri afar di cetate, +tr5u loc
ecurat.
;=8 Cie )a itra + ca( + tot tim.ul c1d era +c9i( )a fi ecurat .1 (eara.
;>8 Cie (e )a culca + ca( (5i (.ele 9aiele. Cie )a m1ca + ca( de a(emeea (5i (.ele 9aiele.
;?8 -ac .reotul, care (5a +tor( + ca(, )ede c raa u (5a +ti(, du. ce a fo(t tecuit di ou ca(a, (
declare ca(a curat, cci raa e(te )idecat.
;@8 Petru cur*area ca(ei ( ia
6
dou .(ri, lem de cedru, c1rm1, i i(o..
6
<e). 14:4
<A8 / +>ug9ie ua di .(ri +tr5u )a( de .m1t, +tr5o a. curgtoare.
<78 / ia lemul de cedru, i(o.ul, c1rm1,ul i .a(rea cea )ie4 ( le +moaie + (1gele .(rii +>ug9iate i +
a.a curgtoare i ( (tro.ea(c de a.te ori ca(a.
<98 / cure*e ca(a cu (1gele .(rii, cu a.a curgtoare, cu .a(rea cea )ie, cu lemul de cedru, cu i(o.ul i
148
c1rm1,ul.
<:8 / dea drumul .(rii celei )ii afar di cetate, .e c1m.. / fac
6
a(tfel i(.ire .etru ca(, i ea )a fi curat.
6
<e). 14:20
<;8 'cea(ta e(te legea .etru orice ra de le.r i .etru r1ia
6
de ca.,
6
<e). 1":"0
<<8 .etru le.ra
6
de .e 9aie i de
66
.e ca(e,
6
<e). 1":4#.
66
<e). 14:"4
<=8 .etru
6
umflturi, .etru .ecigii i .etru .ete:
6
<e). 1":2
<>8 ea arat
6
c1d u lucru e(te ecurat i c1d e(te curat. 'cea(ta e(te legea .etru le.r.7
6
-eut. 24:$4 A,ec. 44:2"
Capitolul 15
#ecuriile "r"atului
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i lui 'aro i a ,i(:
98 6!orbi*i co.iilor lui I(rael i (.ue*i5le:
6Jrice
6
om care are o (curgere di tru.ul lui, .ri c9iar fa.tul ace(ta e(te ecurat.
6
<e). 22:44 Eum. &:24 2/am. ":294 ?at. 9:204 ?ar. &:2&4 <uc. $:4"
:8 -i .ricia (curgerii lui e(te ecurat: fie c tru.ul lui la( ( (e fac (curgerea, fie c o o.rete, e(te ecurat.
;8 Jrice .at + care (e )a culca )a fi ecurat4 i orice lucru .e care )a edea )a fi ecurat.
<8 Cie (e )a atige de .atul lui (5i (.ele 9aiele, ( (e (calde
6
+ a., i )a fi ecurat .1 (eara.
6
<e). 11:2&4 <e). 1#:1&
=8 Cie )a edea .e lucrul .e care a e,ut el (5i (.ele 9aiele, ( (e (calde + a., i ( fie ecurat .1 (eara.
>8 Cie (e )a atige de tru.ul lui (5i (.ele 9aiele, ( (e (calde + a., i )a fi ecurat .1 (eara.
?8 -ac omul acela (cui. .e u om curat, ace(ta (5i (.ele 9aiele, ( (e (calde + a., i )a fi ecurat .1
(eara.
@8 Jrice a .e care )a clri el )a fi ecurat.
7A8 Cie (e )a atige de )reu lucru care a fo(t (ub el )a fi ecurat .1 (eara4 i cie )a ridica lucrul acela (5i
(.ele 9aiele, ( (e (calde + a., i )a fi ecurat .1 (eara.
778 Cie )a fi ati( de cel cu (curgerea i u5i )a (.la m1iile + a. (5i (.ele 9aiele, ( (e (calde + a., i
)a fi ecurat .1 (eara.
798 Jrice )a(
6
de .m1t care )a fi ati( de el ( fie (.art, i orice )a( de lem ( fie (.lat + a..
6
<e). %:2$4 <e). 11:"2, ""
7:8 -u. ce )a fi cur*at de (curgerea lui, omul acela ( umere
6
a.te ,ile .etru cur*area lui4 (5i (.ele
9aiele, (5i (calde tru.ul + a. curgtoare, i )a fi curat.
6
<e). 1&:2$4 <e). 14:$
7;8 F ,iua a o.ta, ( ia dou
6
turturele (au doi .ui de .orumbel, ( (e duc +aitea -omului, la ua Cortului
+t1lirii, i (5i dea .reotului.
6
<e). 14:22, 2"
7<8 Preotul (5i aduc uul ca >ertf
6
de i(.ire, i cellalt ca ardere de tot4 i .reotul ( fac i(.ire
66
.etru el
+aitea -omului, .etru (curgerea lui.
6
<e). 14:"0, "1.
66
<e). 14:19, "1
7=8 Jmul care )a a)ea o (curgere
6
a (emi*ei + (om (5i (calde tot tru.ul + a., i )a fi ecurat .1 (eara.
6
<e). 22:44 -eut. 2":10
7>8 Jrice 9ai i orice .iele care )or fi ati(e de (curgerea lui )or fi (.late cu a., i )or fi ecurate .1 (eara.
7?8 -ac o femeie (5a culcat cu u a(tfel de om, ( (e (calde am1doi + a., i )or fi ecura*i
6
.1 (eara.
6
1/am. 21:4
#ecuria femeii
7@8 =emeia
6
care )a a)ea o (curgere, i aume o (curgere de (1ge di tru.ul ei, ( rm1 a.te ,ile + ecur*ia
ei. Jricie (e )a atige de ea )a fi ecurat .1 (eara.
6
<e). 12:2
9A8 Jrice .at + care (e )a culca ea + tim.ul ecur*iei ei )a fi ecurat4 i orice lucru .e care )a edea ea )a fi
ecurat.
978 Jricie (e )a atige de .atul ei (5i (.ele 9aiele, ( (e (calde + a., i )a fi ecurat .1 (eara.
149
998 Jricie (e )a atige de u lucru .e care a e,ut ea (5i (.ele 9aiele, ( (e (calde + a., i )a fi ecurat .1
(eara.
9:8 -ac e(te ce)a .e .atul (au .e lucrul .e care a e,ut ea, cie (e )a atige de lucrul acela )a fi ecurat .1
(eara.
9;8 -ac
6
(e culc cie)a cu ea i )ie .e(te el ecur*ia femeii aceleia, el )a fi ecurat tim. de a.te ,ile, i
orice .at + care (e )a culca )a fi ecurat.
6
<e). 20:1$
9<8 =emeia care
6
)a a)ea o (curgere de (1ge tim. de mai multe ,ile, afar de (oroacele ei obiuite, (au a crei
(curgere )a *ie mai mult ca de obicei, )a fi ecurat tot tim.ul (curgerii ei, ca .e )remea c1d +i )ie (orocul.
6
?at. 9:204 ?ar. &:2&4 <uc. $:4"
9=8 Jrice .at + care (e )a culca + tim.ul c1t )a *ie (curgerea acea(ta )a fi ca i .atul di tim.ul c1d ea e(te la
(curgerea de la (oroc4 i orice lucru .e care )a edea )a fi ecurat ca atuci c1d e(te ea la (curgerea de la
(oroc.
9>8 Jricie (e )a atige de ele )a fi ecurat4 (5i (.ele 9aiele, ( (e (calde + a., i )a fi ecurat .1 (eara.
9?8 -u.
6
ce )a fi cur*at de (curgerea ei, ( umere a.te ,ile, i a.oi )a fi curat.
6
<e). 1&:1"
9@8 ' o.ta ,i, ( ia dou turturele (au doi .ui de .orumbel i (5i duc .reotului, la ua Cortului +t1lirii.
:A8 Preotul ( aduc uul ca >ertf de i(.ire, i altul ca ardere de tot4 i .reotul ( fac i(.ire .etru ea
+aitea -omului, .etru (curgerea care o fcea ecurat.
:78 'a ( +de.rta*i
6
.e co.iii lui I(rael de ecur*iile lor, ca ( u moar di .ricia ecur*iilor lor, dac
.1gre(c
66
Cortul ?eu, care e(te + mi>locul lor.
6
<e). 11:4#4 -eut. 24:$4 A,ec. 44:2".
66
Eum. &:"4 Eum. 19:1", 204 A,ec. &:114 A,ec. 2":"$
:98 'cea(ta
6
e(te legea .etru cel ce are o (curgere (au e(te +tiat
66
.ritr5o le.dare de (m1* + (om,
6
<e). 1&:2.
66
<e). 1&:1%
::8 .etru cea
6
care e(te la (curgerea de la (oroc, .etru brbatul (au
66
femeia care are o (curgere i .etru
brbatul
B
care (e culc cu o femeie ecurat.7
6
<e). 1&:19.
66
<e). 1&:2&.
B
<e). 1&:24
Capitolul 16
Le(ea pentru sr"toarea de peste an a ispirii
78 -omul a )orbit lui ?oi(e, du. moartea
6
celor doi fii ai lui 'aro, mor*i c1d (5au +f*iat +aitea
-omului.
6
<e). 10:1, 2
98 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6!orbete fratelui tu, 'aro, i (.ue5i ( u itre
6
+ tot tim.ul + /f1tul <oca,
dicolo de .erdeaua diutru, +aitea ca.acului i(.irii, care e(te .e c9i)ot, ca ( u moar4 cci dea(u.ra
ca.acului i(.irii ? )oi arta
66
+ or.
6
A2od. "0:104 <e). 2":2#4 A)r. 9:#4 A)r. 10:19.
66
A2od. 2&:224 A2od. 40:"44 1Fm.. $:10512
:8 Iat cum ( itre
6
'aro + /f1tul <oca: / ia u )i*el
66
.etru >ertfa de i(.ire i u berbec .etru arderea
de tot.
6
A)r. 9:#, 12, 24, 2&.
66
<e). 4:"
;8 / (e +mbrace cu tuica
6
(fi*it de i i (5i .u .e tru. i,meele de i4 ( (e +cig cu br1ul de i i (5i
aco.ere ca.ul cu mitra de i4 ace(tea (ut )emitele (fi*ite, cu care (e )a +mbrca el du. ce +i )a (.la
tru.ul
66
+ a..
6
A2od. 2$:"9, 42, 4"4 <e). %:104 A,ec. 44:1#, 1$.
66
A2od. "0:204 <e). $:%, #
<8 / ia de la
6
aduarea co.iilor lui I(rael doi *a.i .etru >ertfa de i(.ire i u berbec .etru arderea de tot.
6
<e). 4:144 Eum. 29:114 2Cro. 92:214 A,ra %:1#4 A,ec. 4&:22, 2"
=8 'aro (5i aduc )i*elul lui .etru >ertfa de i(.ire i ( fac i(.ire
6
.etru el i .etru ca(a lui.
6
<e). 9:#4 A)r. &:24 A)r. #:2#, 2$4 A)r. 9:#
>8 / ia cei doi *a.i i (5i .u +aitea -omului, la ua Cortului +t1lirii.
?8 'aro ( aruce (or*i .etru cei doi *a.i: u (or* .etru -omul i u (or* .etru ',a,el.
@8 'aro ( ia *a.ul care a ieit la (or*i .etru -omul i (5l aduc >ertf de i(.ire.
7A8 Iar *a.ul care a ieit la (or*i .etru ',a,el ( fie .u( )iu +aitea -omului, ca ( (lu>ea(c .etru facerea
i(.irii
6
, i ( i (e dea drumul + .u(tiu .etru ',a,el.
6
1Ioa 2:2
150
778 'aro (5i aduc )i*elul lui .etru >ertfa de i(.ire i ( fac i(.ire .etru el i .etru ca(a lui. /5i
+>ug9ie )i*elul .etru >ertfa lui de i(.ire.
798 / ia o cdeli*
6
.li cu crbui a.rii de .e altarul diaitea -omului i doi .umi de tm1ie
66

miro(itoare .i(at mrut4 ( duc ace(te lucruri dicolo de .erdeaua diutru4
6
<e). 10:14 Eum. 1%:1$, 4%4 '.oc. $:&.
66
A2od. "0:"4
7:8 ( .u tm1ia
6
.e foc +aitea -omului, .etru ca orul de fum de tm1ie ( aco.ere ca.acul i(.irii
66
de
.e c9i)otul mrturiei, i a(tfel u )a muri.
6
A2od. "0:1, #, $4 Eum. 1%:#, 1$, 4%4 '.oc. $:", 4.
66
A2od. 2&:21
7;8 / ia
6
di (1gele )i*elului i ( (tro.ea(c
66
cu degetul .e .artea diaite a ca.acului i(.irii (.re r(rit4 (
(tro.ea(c di (1ge de a.te ori cu degetul lui +aitea ca.acului i(.irii.
6
<e). 4:&4 A)r. 9:1", 2&4 A)r. 10:4.
66
<e). 4:%
7<8 / +>ug9ie
6
*a.ul adu( ca >ertf de i(.ire .etru .o.or i (5i duc (1gele dicolo
66
de .erdeaua
diutru. Cu (1gele ace(ta ( fac +tocmai cum a fcut cu (1gele )i*elului, ( (tro.ea(c cu el (.re ca.acul
i(.irii i +aitea ca.acului i(.irii.
6
A)r. 2:1#4 A)r. &:24 A)r. 9:#, 2$.
66
<e). 1%:24 A)r. %:194 A)r. 9:", #, 12
7=8 '(tfel ( fac
6
i(.ire .etru /f1tul <oca, .etru ecur*iile co.iilor lui I(rael i .etru toate clcrile de
lege, .ri care au .ctuit ei. / fac la fel .etru Cortul +t1lirii, care e(te cu ei + mi>locul ecur*iilor lor.
6
A2od. 29:"%4 A,ec. 4&:1$4 A)r. 9:22, 2"
7>8 /
6
u fie imei + Cortul +t1lirii c1d )a itra 'aro ( fac i(.irea + /f1tul <oca, .1 )a iei di
el. / fac i(.ire .etru el i .etru ca(a lui i .etru toat aduarea lui I(rael.
6
A2od. "4:"4 <uc. 1:10
7?8 -u. ce )a iei, ( (e duc la altarul care e(te +aitea -omului i ( fac
6
i(.ire .etru altar4 ( ia di
(1gele )i*elului i *a.ului i ( .u .e coarele altarului de >ur +m.re>ur.
6
A2od. "0:104 <e). 4:#, 1$4 A)r. 9:22, 2"
7@8 / (tro.ea(c .e altar cu degetul lui de a.te ori di (1ge, i a(tfel (5l cure*e
6
i (5l (fi*ea(c de
ecur*iile co.iilor lui I(rael.
6
A,ec. 4":20
3apul pentru A'a'el
9A8 C1d )a i(.r)i de fcut i(.irea
6
.etru /f1tul <oca, .etru Cortul +t1lirii i .etru altar, ( aduc *a.ul
cel )iu.
6
<e). 1%:1%4 A,ec. 4&:20
978 'aro (5i .u am1dou m1iile .e ca.ul *a.ului celui )iu i ( mrturi(ea(c .e(te el toate frdelegile
co.iilor lui I(rael i toate clcrile lor de lege cu care au .ctuit ei4 ( le .u
6
.e ca.ul *a.ului, a.oi (5l
i,goea(c + .u(tiu, .ritr5u om care )a a)ea +(rciarea acea(ta.
6
I(a. &":%
998 La.ul acela )a duce
6
a(u.ra lui toate frdelegile lor +tr5u .m1t .u(tiit4 + .u(tiu (5i dea drumul.
6
I(a. &":11, 124 Ioa 1:294 A)r. 9:2$4 1Pet. 2:24
9:8 'aro ( itre + Cortul +t1lirii4 (5i le.ede
6
)emitele de i, .e care le +mbrca(e la itrarea + /f1tul
<oca, i ( le .u acolo.
6
A,ec. 22:144 A,ec. 44:19
9;8 /5i (.ele tru.ul cu a. +tr5u loc (f1t i (5i ia di ou )emitele. '.oi ( ia( afar, (5i aduc
arderea
6
lui de tot i arderea de tot a .o.orului i ( fac i(.ire .etru el i .etru .o.or.
6
<e). 1%:", &
9<8 Iar gr(imea
6
>ertfei de i(.ire (5o ard .e altar.
6
<e). 4:10
9=8 Cel ce )a i,goi *a.ul .etru ',a,el (5i (.ele 9aiele i (5i (calde
6
tru.ul + a.4 du. aceea ( itre iari
+ tabr.
6
<e). 1&:&
9>8 / (coat afar di tabr )i*elul
6
i(.itor i *a.ul i(.itor, al cror (1ge a fo(t du( + /f1tul <oca .etru
facerea i(.irii, i ( le ard + foc .ieile, carea i balega.
6
<e). 4:12, 214 <e). %:"04 A)r. 1":11
9?8 Cel ce le )a arde (5i (.ele 9aiele i (5i (calde tru.ul + a.4 du. aceea ( itre iari + tabr.
Sr"toarea ispirii
9@8 'cea(ta ( ) fie o lege )eic: +
6
lua a a.tea, + a ,ecea ,i a luii, ( ) (meri*i (ufletele, ( u face*i
icio lucrare, ici btiaul, ici (triul care locuiete + mi>locul )o(tru.
151
6
A2od. "0:104 <e). 2":2#4 Eum. 29:#4 I(a. &$:", &4 -a. 10:", 12
:A8 Cci + ,iua acea(ta (e )a face i(.ire .etru )oi ca ( ) cur*a*i: )e*i fi cur*a*i
6
de toate .catele )oa(tre
+aitea -omului.
6
P(. &1:24 Ier. "":$4 Afe(. &:2%4 A)r. 9:1", 144 A)r. 10:1, 24 1Ioa 1:#, 9
:78 'cea(ta ( fie .etru )oi o ,i de /abat
6
, o ,i de odi9, + care ( ) (meri*i (ufletele. 'cea(ta ( fie o lege
)eic.
6
<e). 2":"2
:98 I(.irea
6
( fie fcut de .reotul care a .rimit ugerea i care a fo(t +c9iat
66
+ (lu>ba -omului, ca (
urme,e tatlui (u + (lu>ba .reo*iei4 ( (e
B
+mbrace cu )emitele de i, cu )emitele (fi*ite.
6
<e). 4:", &, 1%.
66
A2od. 29:29, "04 Eum. 20:2%, 2$.
B
<e). 1%:4
::8 / fac
6
i(.ire .etru <ocul Prea(f1t, ( fac i(.ire .etru Cortul +t1lirii i .etru altar i ( fac
i(.ire .etru .reo*i i .etru tot .o.orul adurii.
6
<e). 1%:%, 1%, 1#, 1$, 24
:;8 'cea(ta
6
( fie .etru )oi o lege )eic: o dat
66
.e a ( (e fac i(.ire .etru co.iii lui I(rael, .etru
.catele lor.7 'aro a fcut +tocmai cum .oruci(e lui ?oi(e, -omul.
6
<e). 2":"14 Eum. 29:#.
66
A2od. "0:104 A)r. 9:#, 2&
Capitolul 17
Locul pentru 5ertfe
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6!orbete lui 'aro i fiilor lui i tuturor co.iilor lui I(rael i (.ue5le:
6Iat ce a .orucit -omul:
:8 -ac cie)a di ca(a lui I(rael +>ug9ie
6
+ tabr (au afar di tabr u bou, u miel (au o ca.r,
6
-eut. 12:&, 1&, 21
;8 i
6
u5l aduce la ua Cortului +t1lirii, ca (5l aduc dar -omului +aitea Cortului -omului, (1gele
ace(ta )a fi .u( + (ocoteala omului aceluia: a )r(at (1ge4 omul acela )a fi
66
imicit di mi>locul .o.orului
(u.
6
-eut. 12:&, %, 1", 14.
66
@e. 1#:14
<8 -e aceea co.iii lui I(rael, + loc (5i +>ug9ie
6
>ertfele .e c1m., trebuie ( le aduc la .reot, +aitea
-omului, la ua Cortului +t1lirii, i ( le aduc -omului ca >ertfe de mul*umire.
6
@e. 21:""4 @e. 22:24 @e. "1:&44 -eut. 12:24 1Fm.. 14:2"4 2Fm.. 1%:44 2Fm.. 1#:104 2Cro. 2$:44 A,ec. 20:2$4 A,ec. 22:9
=8 Preotul ( le (tro.ea(c
6
(1gele .e altarul -omului, la ua Cortului +t1lirii4 i ( ard
66
gr(imea, care )a fi
de u miro( .lcut -omului.
6
<e). ":2.
66
A2od. 29:1$4 <e). ":&, 11, 1%4 <e). 4:"14 Eum. 1$:1#
>8 / u5i mai aduc >ertfele lor la idolii
6
cu care cur)e(c
66
. 'cea(ta )a fi o lege )eic .etru ei i .etru
urmaii lor.7
6
-eut. "2:1#4 2Cro. 11:1&4 P(. 10%:"#4 1Cor. 10:204 '.oc. 9:20.
66
A2od. "4:1&4 <e). 20:&4 -eut. "1:1%4 A,ec. 2":$
?8 / le (.ui, dar: 6-ac u om di ca(a lui I(rael (au ditre (triii care locuie(c + mi>locul lor aduce
6
o ardere
de tot (au )reo alt >ertf,
6
<e). 1:2, "
@8 i 5o aduce
6
la ua Cortului +t1lirii, ca (5o aduc >ertf -omului, omul acela ( fie imicit di .o.orul lui.
6
<e). 1#:4
S nu mnnce sn(e
7A8 -ac u om
6
di ca(a lui I(rael (au di (triii care locuie(c + mi>locul lor m1c (1ge de orice fel, Fmi
)oi
66
+toarce fa*a +m.otri)a celui ce m1c (1gele i5l )oi imici di mi>locul .o.orului (u.
6
@e. 9:44 <e). ":1#4 <e). #:2%, 2#4 <e). 19:2%4 -eut. 12:1%, 2"4 -eut. 1&:2"4 1/am. 14:""4 A,ec. 44:#.
66
<e). 20:", &, %4 <e). 2%:1#4 Ier. 44:114
A,ec. 14:$4 A,ec. 1&:#
778 Cci
6
)ia*a
#
tru.ului e(te + (1ge. !i l5am dat ca (5l .ue*i .e altar, ca ( (lu>ea(c de i(.ire
66
.etru
(ufletele )oa(tre, cci
B
.ri )ia*a di el face (1gele i(.ire.
#
/au: (ufletul
6
<e). 1#:14.
66
?at. 2%:2$4 ?ar. 14:244 0om. ":2&4 0om. &:94 Afe(. 1:#4 Col. 1:14, 204 A)r. 1":124 1Pet. 1:24 1Ioa 1:#4 '.oc. 1:&.
B
A)r. 9:22
798 -e aceea am ,i( co.iilor lui I(rael: 6Eimei ditre )oi ( u m1ce (1ge i ici (triul care locuiete +
mi>locul )o(tru ( u m1ce (1ge.
7:8 -ac )reuul di co.iii lui I(rael (au di (triii care locuie(c + mi>locul lor )1ea,
6
o fiar (au o .a(re
care (e m1c, (5i )er(e
66
(1gele i (5l aco.ere
B
cu *r1.
152
6
<e). #:2%.
66
-eut. 12:1%, 244 -eut. 1&:2".
B
A,ec. 24:#
7;8 Cci )ia*a
6
oricrui tru. (t + (1gele lui care e(te + el. -e aceea am ,i( co.iilor lui I(rael: 6/ u m1ca*i
(1gele iciuui tru.4 cci )ia*a oricrui tru. e(te (1gele lui: oricie )a m1ca di el )a fi imicit.7
6
<e). 1#:11, 124 @e. 9:44 -eut. 12:2"
7<8 Jricie
6
, fie btia, fie (tri, care )a m1ca ditr5o fiar moart (au (f1iat, (5i
66
(.ele 9aiele, ( (e
B

(calde + a., i )a fi ecurat .1 (eara4 a.oi )a fi curat.
6
A2od. 22:"14 <e). 22:$4 -eut. 14:214 A,ec. 4:144 A,ec. 44:"1.
66
<e). 11:2&.
B
<e). 1&:&
7=8 -ac u5i (.al 9aiele i u5i (cald tru.ul, +i )a .urta
6
frdelegea lui.7
6
<e). &:14 <e). #:1$4 <e). 19:$4 Eum. 19:20
Capitolul 18
.prirea %nsoirilor nele(iuite
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue5le: 6Au
6
(ut -omul -ume,eul )o(tru.
6
<e). 1$:44 A2od. %:#4 <e). 11:444 <e). 19:4, 10, "44 <e). 20:#4 A,ec. 20:&, #, 19, 20
:8 / u face*i ce
6
(e face + *ara Agi.tului ude a*i locuit i ( u face*i ce (e
66
face + *ara Caaaului ude )
duc Au: ( u ) lua*i du. obiceiurile lor.
6
A,ec. 20:#, $4 A,ec. 2":$.
66
A2od. 2":244 <e). 20:2"4 -eut. 12:4, "0, "1
;8 / +m.lii*i .orucile
6
?ele i ( *ie*i legile ?ele: ( le urma*i. Au (ut -omul -ume,eul )o(tru.
6
-eut. 4:1, 24 -eut. %:14 A,ec. 20:19
<8 / .,i*i legile i .orucile ?ele: omul care
6
le )a +m.lii )a tri .ri ele. Au (ut -omulC
6
A,ec. 20:11, 1", 214 <uc. 10:2$4 0om. 10:&4 @al. ":12
=8 Eiciuul di )oi ( u (e a.ro.ie de ruda lui de (1ge, ca (5i de(co.ere goliciuea. Au
6
(ut -omul.
6
A2od. %:2, %, 294 ?al. ":%
>8 / u de(co.eri goliciuea
6
tatlui tu, ici goliciuea mamei tale. F*i e(te mam: ( u5i de(co.eri goliciuea.
6
<e). 20:11
?8 / u de(co.eri goliciuea
6
e)e(tei tatlui tu. A(te goliciuea tatlui tu.
6
@e. 49:44 <e). 20:114 -eut. 22:"04 -eut. 2#:204 A,ec. 22:104 'mo( 2:#4 1Cor. &:1
@8 / u de(co.eri goliciuea
6
(urorii tale, fata tatlui tu (au fata mamei tale, (cut + ca( (au afar di ca(.
6
<e). 20:1#4 2/am. 1":124 A,ec. 22:11
7A8 / u de(co.eri goliciuea fetei fiului tu (au a fetei fetei tale. Cci e(te goliciuea ta.
778 / u de(co.eri goliciuea fetei e)e(tei tatlui tu, (cut di tatl tu. F*i e(te (or.
798 / u de(co.eri goliciuea
6
(urorii tatlui tu. A(te rud de a.roa.e cu tatl tu.
6
<e). 20:19
7:8 / u de(co.eri goliciuea (urorii mamei tale. A(te rud de a.roa.e cu mama ta.
7;8 / u de(co.eri goliciuea
6
fratelui tatlui tu. / u te a.ro.ii de e)a(ta lui. F*i e(te
66
mtu.
6
<e). 20:20.
66
@e. "$:1$, 2%4 <e). 20:124 A,ec. 22:11
7<8 / u de(co.eri goliciuea urorii tale. A(te e)a(ta fiului tu: ( u5i de(co.eri goliciuea.
7=8 / u de(co.eri goliciuea
6
e)e(tei fratelui tu. A(te goliciuea fratelui tu.
6
<e). 20:214 ?at. 14:44 -eut. 2&:&4 ?at. 22:244 ?ar. 12:19
7>8 / u de(co.eri goliciuea
6
uei femei i a fetei ei. / u iei .e fata fiului ei, ici .e fata fetei ei, ca ( le
de(co.eri goliciuea. F*i (ut rude de a.roa.e: e(te o elegiuire.
6
<e). 20:14
7?8 / u iei .e (ora e)e(tei tale, ca (5i faci + eca,
6
, de(co.eridu5i goliciuea alturi de e)a(ta ta, c1t tim.
ea e(te +c + )ia*.
6
1/am. 1:%, $
7@8 / u te a.ro.ii de o femeie
6
+ tim.ul ecur*iei ei, c1d e(te la (oroc, ca (5i de(co.eri goliciuea.
6
<e). 20:1$4 A,ec. 1$:%4 A,ec. 22:10
9A8 / u te +m.reue,i cu e)a(ta
6
(emeului tu, ca ( te .1greti cu ea.
6
<e). 20:104 A2od. 20:144 -eut. &:1$4 -eut. 22:224 Pro). %:29, "24 ?al. ":&4 ?at. &:2#4 0om. 2:224 1Cor. %:94 A)r. 1":4
978 / u
6
dai .e iciuul di co.iii ti ca ( fie adu( >ertf lui
66
?olo9 i ( u .1greti
B
Eumele -ume,eului
tu. Au (ut -omul.
6
<e). 20:24 2Fm.. 1%:"4 2Fm.. 21:%4 2Fm.. 2":104 Ier. 19:&4 A,ec. 20:"14 A,ec. 2":"#, "9.
66
1Fm.. 11:#, ""4 =a.. #:4"4 <e). 19:124 <e). 20:"4 <e).
21:%4 <e). 22:2, "2.
B
A,ec. "%:20, etc.4 ?al. 1:12
998 / u te culci cu u brbat
6
cum (e culc cie)a cu o femeie. A(te o ur1ciue.
6
<e). 20:1"4 0om. 1:2#4 1Cor. %:94 1Tim. 1:10
153
9:8 / u te culci
6
cu o )it, ca ( te .1greti cu ea. =emeia ( u (e a.ro.ie de o )it, ca ( cur)ea(c cu ea.
A(te o mare mielie
66
.
6
<e). 20:1&, 1%4 A2od. 22:19.
66
<e). 20:12
9;8 / u ) (.urca*i cu iciuul
6
di ace(te lucruri, cci .ri
66
toate ace(te lucruri (5au (.urcat eamurile .e care
le )oi i,goi diaitea )oa(tr.
6
<e). 1$:"04 ?at. 1&:1$5204 ?ar. #:2152"4 1Cor. ":1#.
66
<e). 20:2"4 -eut. 1$:12
9<8 Lara
6
a fo(t (.urcat .ri ele4 Au +i )oi .ede.(i
66
frdelegea, i .m1tul )a
B
)r(a di gura lui .e locuitorii
lui.
6
Eum. "&:"44 Ier. 2:#4 Ier. 1%:1$4 A,ec. "%, 1#.
66
P(. $9:"24 I(a. 2%:214 Ier. &:9, 294 Ier. 9:94 Ier. 14:104 Ier. 2":24 J(ea 2:1"4 J(ea $:1"4 J(ea 99.
B
<e). 1$:2$
9=8 P,i*i
6
, dar, legile i .orucile ?ele i u face*i iciua di ace(te (.urcciui, ici btiaul, ici (triul
care locuiete + mi>locul )o(tru.
6
<e). 1$:&, "04 <e). 20:22, 2"
9>8 Cci toate ace(te (.urcciui le5au fcut oameii di *ara acea(ta care au fo(t +aitea )oa(tr + ea4 i a(tfel
*ara a fo(t .1grit.
9?8 <ua*i (eama ca u cum)a ( ) )er(e i .e )oi *ara
6
di gura ei, dac o (.urca*i, cum a )r(at .e eamurile
care erau + ea +aitea )oa(tr.
6
<e). 20:224 Ier. 9:194 A,ec. "%:1", 1#
9@8 Cci to*i cei ce )or face )reua di ace(te (.urcciui )or fi imici*i di mi>locul .o.orului lor.
:A8 P,i*i .orucile ?ele i
6
u face*i iciuul di obiceiurile ur1te care (e fceau +aitea )oa(tr, ca ( u
66
)
(.urca*i cu ele. Au
B
(ut -omul -ume,eul )o(tru.7
6
<e). 1$:", 2%4 <e). 20:2"4 -eut. 1$:9.
66
<e). 1$:24.
B
<e). 1$:2, 4
Capitolul 19
Felurite le(i ca tlcuire a poruncilor
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6!orbete +tregii aduri a co.iilor lui I(rael i (.ue5le:
6=i*i
6
(fi*i, cci Au (ut (f1t, Au, -omul -ume,eul )o(tru.
6
<e). 11:444 <e). 20:#, 2%4 1Pet. 1:1%
:8 =iecare
6
di )oi ( ci(tea(c .e mama (a i .e tatl (u i ( .,ea(c /abatele
66
?ele. Au (ut -omul
-ume,eul )o(tru.
6
A2od. 20:12.
66
A2od. 20:$4 A2od. "1:1"
;8 /
6
u ) +toarce*i (.re idoli
66
i ( u ) face*i dume,ei tura*i. Au (ut -omul -ume,eul )o(tru.
6
A2od. 20:44 <e). 2%:14 1Cor. 10:144 1Ioa &:21.
66
A2od. "4:1#4 -eut. 2#:1&
Porunci privitoare la 5ertfa de mulumire
<8 C1d
6
)e*i aduce -omului o >ertf de mul*umire, (5o aduce*i aa ca ( fie .rimit.
6
<e). #:1%
=8 Iertfa ( fie m1cat + ,iua c1d o )e*i >ertfi (au a doua ,i4 ce )a mai rm1e .1 a treia ,i ( (e ard + foc.
>8 -ac )a m1ca cie)a di ea a treia ,i, fa.tul ace(ta )a fi u lucru ur1t: >ertfa u )a fi .rimit.
?8 Cie )a m1ca di ea +i )a .urta )ia .catului (u, cci eci(tete ce a fo(t +c9iat -omului: omul acela
)a fi imicit di .o.orul lui.
@8 C1d
6
)e*i (ecera 9oldele *rii, ( lai e(ecerat u col* di c1m.ul tu i ( u (tr1gi (.icele rma(e .e urma
(ecertorilor.
6
<e). 2":224 -eut. 24:19, 20, 214 0ut 2:1&, 1%
7A8 Eici ( u culegi (trugurii rmai du. cule( + )ia ta i ( u (tr1gi boabele care )or cdea di ei. / le lai
(racului i (triului. Au (ut -omul -ume,eul )o(tru.
778 / u
6
fura*i i ( u mi*i*i, ici ( u )
66
+ela*i uii .e al*ii.
6
A2od. 20:1&4 A2od. 22:1, #, 105124 -eut. &:19.
66
<e). %:24 Afe(. 4:2&4 Col. ":9
798 /
6
u >ura*i (tr1mb .e Eumele ?eu, cci ai
66
eci(ti a(tfel Eumele -ume,eului tu. Au (ut -omul.
6
A2od. 20:#4 <e). %:"4 -eut. &:114 ?at. &:""4 Iac. &:12.
66
<e). 1$:21
7:8 / u a(u.reti .e a.roa.ele
6
tu i ( u (torci imic de la el .ri (il.
/ u o.reti .1 a doua ,i .lata
66
celui tocmit cu ,iua.
6
?ar. 10:194 1Te(. 4:%.
66
-eut. 24:14, 1&4 ?al. ":&
7;8 / u )orbeti de ru .e u (urd i ( u .ui +aitea uui orb
6
imic care (5l .oat face ( cad4 ci ( te
temi
66
de -ume,eul tu. Au (ut -omul.
154
6
-eut. 2#:1$4 0om. 14:1".
66
<e). 19:"24 @e. 42:1$4 <e). 2&:1#4 Acl. &:#4 1Pet. 2:1#
7<8 /
6
u face*i edre.tate la >udecat: ( u cau*i la fa*a (racului i ( u .rtieti .e imei di cei mari, ci
( >udeci .e a.roa.ele tu du. dre.tate.
6
A2od. 2":2, "4 -eut. 1:1#4 -eut. 1%:194 -eut. 2#:194 P(. $2:24 Pro). 24:2"4 Iac. 2:9
7=8 /
6
u umbli cu b1rfe + .o.orul tu. / u te ridici
66
+m.otri)a )ie*ii a.roa.elui tu. Au (ut -omul.
6
A2od. 2":14 P(. 1&:"4 P(. &0:204 Pro). 11:1"4 Pro). 20:194 A,ec. 22:9.
66
A2od. 2":1, #4 1Fm.. 21:1"4 ?at. 2%:%0, %14 ?at. 2#:4
7>8 / u
6
urti .e fratele tu + iima ta4 ( mu(tri
66
.e a.roa.ele tu, dar ( u te +carci cu u .cat di
.ricia lui.
6
1Ioa 2:9, 114 1Ioa ":1&.
66
?at. 1$:1&4 <uc. 1#:"4 @al. %:14 Afe(. &:114 1Tim. &:204 2Tim. 4:24 Tit 1:1"4 Tit 2:1&
7?8 / u
6
te r,bui i ( u *ii eca, .e co.iii .o.orului tu. /
66
iubeti .e a.roa.ele tu ca .e tie +(u*i. Au
(ut -omul.
6
2/am. 1":224 Pro). 20, 224 0om. 12:1#, 194 @al. &:204 Afe(. 4:"14 Iac. &:94 1Pet. 2:1.
66
?at. &:4"4 ?at. 22:"94 0om. 1":94 @al. &:144 Iac. 2:$
7@8 / .,i*i legile mele.
/ u +m.reue,i )ite de dou (oiuri deo(ebite4 ( u
6
(emei + ogorul tu dou feluri de (emi*e4 i ( u .or*i
o 9ai
66
*e(ut di dou feluri de fire.
6
-eut. 22:9, 10.
66
-eut. 22:11
9A8 C1d u om (e )a culca cu o femeie, roab logodit cu u alt brbat, i ea 5a fo(t r(cum.rat de tot (au
(lobo,it, ( fie .ede.(i*i am1doi, dar u .ede.(i*i cu moartea, .etru c ea u era (lobod.
978 Al
6
( aduc -omului .etru )ia lui, la ua Cortului +t1lirii, u berbec ca >ertf .etru )i.
6
<e). &:1&4 <e). %:%
998 Preotul ( fac i(.ire .etru el +aitea -omului, .etru .catul .e care l5a fcut, cu berbecul adu( ca
>ertf .etru )i4 i .catul .e care l5a fcut +i )a fi iertat.
9:8 C1d )e*i itra + *ar i )e*i (di tot felul de .omi roditori, roadele lor ( le .ri)i*i ca etiate +m.re>ur4 tim.
de trei ai ( fie etiate +m.re>ur .etru )oi4 ( u m1ca*i di ele.
9;8 F al .atrulea a, toate roadele ( fie +c9iate -omului, (.re lauda
6
<ui.
6
-eut. 12:1#, 1$4 Pro). ":9
9<8 F al cicilea a, ( m1ca*i roadele, ca ele ( )i (e +mul*ea(c di ce + ce mai mult: Au (ut -omul
-ume,eul )o(tru.
9=8 /
6
u m1ca*i imic cu (1ge. / u g9ici*i
66
du. )1rcolaci, ici du. ori.
6
<e). 1#:10, etc.4 -eut. 12:2".
66
-eut. 1$:10, 11, 144 1/am. 1&:2"4 2Fm.. 1#:1#4 2Fm.. 21:%4 2Cro. "":%4 ?al. ":&
9>8 / u ) tia*i rotud col*urile
6
.rului i ( u5*i ra,i col*urile brbii.
6
<e). 21:&4 I(a. 1&:24 Ier. 9:2%4 Ier. 4$:"#
9?8 / u ) face*i tieturi
6
+ care .etru u mort i ( u ) face*i (lo)e (.ate .e )oi. Au (ut -omul.
6
<e). 21:&4 -eut. 14:14 Ier. 1%:%4 Ier. 4$:"#
9@8 /
6
u5*i eci(teti fata d1d5o ( fie cur), .etru ca u cum)a *ara ( a>ug u loc de cur)ie i ( (e
um.le de frdelegi.
6
-eut. 2":1#
:A8 / .,i*i /abatele
6
?ele i (
66
ci(ti*i <ocaul ?eu cel /f1t. Au (ut -omul.
6
<e). 19:"4 <e). 2%:2.
66
Acl. &:11
:78 / u ) duce*i la cei ce c9eam
6
du9urile mor*ilor, ici la )r>itori: ( u5i +treba*i, ca ( u ) (.urca*i cu
ei. Au (ut -omul -ume,eul )o(tru.
6
A2od. 22:1$4 <e). 20:%, 2#4 -eut. 1$:104 1/am. 2$:#4 1Cro. 10:1"4 I(a. $:194 =a.. 1%:1%
:98 / te (coli +aitea
6
.erilor albi i ( ci(teti .e btr1. / te
66
temi de -ume,eul tu. Au (ut -omul.
6
Pro). 20:294 1Tim. &:1.
66
<e). 19:14
::8 -ac u
6
(tri )ie ( locuia(c +m.reu cu )oi + *ara )oa(tr, ( u5l a(u.ri*i.
6
A2od. 22:214 A2od. 2":9
:;8 / ) .urta*i cu (triul care locuiete +tre )oi ca i cu u btia
6
di mi>locul )o(tru4 (5l
66
iubi*i ca .e )oi
+i), cci i )oi a*i fo(t (trii + *ara Agi.tului. Au (ut -omul -ume,eul )o(tru.
6
A2od. 12:4$, 49.
66
-eut. 10:19
:<8 / u face*i
6
edre.tate la >udecat, ici + m(urile de lugime, ici + greut*i, ici + m(urile de +c.ere.
6
<e). 19:1&
:=8 / a)e*i cum.ee
6
dre.te, greut*i dre.te, efe
#
dre.te i 9ie dre.te. Au (ut -omul -ume,eul )o(tru care
)5am (co( di *ara Agi.tului.
#
?(ur .etru cereale N cam 20 litri
6
-eut. 2&:1", 1&4 Pro). 11:14 Pro). 1%:114 Pro). 20:10
:>8 / .,i*i
6
toate legile ?ele i toate .orucile ?ele i ( le +m.lii*i. Au (ut -omul.
6
<e). 1$:4, &4 -eut. 4:&, %4 -eut. &:14 -eut. %:2&
155
Capitolul 20
Pedepse
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6/.ue
6
co.iilor lui I(rael:
6-ac u
66
om ditre co.iii lui I(rael (au ditre (triii care locuie(c + I(rael d lui ?olo9 .e uul di co.iii
lui, omul acela ( fie .ede.(it cu moartea: .o.orul di *ar (5l ucid cu .ietre.
6
<e). 1$.
66
<e). 1$, 214 -eut. 12:"14 -eut. 1$:104 2Fm.. 1#:1#4 2Fm.. 2":104 2Cro. "":%4 Ier. #:"14 Ier. "2:"&4 A,ec. 20:2%, "1
:8 Di Au
6
Fmi )oi +toarce fa*a +m.otri)a omului aceluia i5l )oi imici di mi>locul .o.orului (u, .etru c a
dat
66
lui ?olo9 .e uul di co.iii (i, a (.urcat <ocaul ?eu cel /f1t i a eci(tit
B
Eumele ?eu cel (f1t.
6
<e). 1#:10.
66
A,ec. &:114 A,ec. 2":"$, "9.
B
<e). 1$:21
;8 -ac .o.orul *rii +c9ide oc9ii fa* de omul acela, care d lui ?olo9 co.ii de ai (i, i u5l
6
omoar,
6
-eut. 1#:2, ", &
<8 Fmi
6
)oi +toarce Au fa*a +m.otri)a
66
omului aceluia i +m.otri)a familiei lui i5l )oi imici di mi>locul
.o.orului lui, +m.reu cu to*i cei ce cur)e(c
B
ca el cu ?olo9.
6
<e). 1#:10.
66
A2od. 20:&.
B
<e). 1#:#
=8 -ac
6
cie)a (e duce la cei ce c9eam .e mor*i i la g9icitori, ca ( cur)ea(c du. ei, Fmi )oi +toarce fa*a
+m.otri)a omului aceluia i5l )oi imici di mi>locul .o.orului lui.
6
<e). 19:"1
>8 !oi
6
( ) (fi*i*i i ( fi*i (fi*i, cci Au (ut -omul -ume,eul )o(tru.
6
<e). 11:444 <e). 19:24 1Pet. 1:1%
?8 / .,i*i
6
legile ?ele i ( le +m.lii*i. Au
66
(ut -omul care ) (fi*e(c.
6
<e). 19:"#.
66
A2od. "1:1"4 <e). 21:$4 A,ec. "#:2$
@8 -ac
6
u om oarecare ble(tem .e tatl (u (au .e mama (a ( fie .ede.(it cu moartea4 a ble(temat .e tatl
(u (au .e mama (a: (1gele
66
lui ( cad a(u.ra lui.
6
A2od. 21:1#4 -eut. 2#:1%4 Pro). 20:204 ?at. 1&:4.
66
<e). 20:11, 12, 1", 1%, 2#4 2/am. 1:1%
7A8 -ac
6
u om .reacur)ete cu o femeie mritat, dac .reacur)ete cu e)a(ta a.roa.elui (u, omul acela i
femeia aceea .reacur)ari ( fie .ede.(i*i cu moartea.
6
<e). 1$:204 -eut. 22:224 Ioa $:4, &
778 -ac u
6
om (e culc cu e)a(ta tatlui (u i de(co.er a(tfel goliciuea tatlui (u, omul acela i femeia
aceea ( fie .ede.(i*i cu moartea: (1gele lor ( cad a(u.ra lor.
6
<e). 1$:$
798 -ac u
6
om (e culc cu ora (a, am1doi ( fie .ede.(i*i cu moartea4 au fcut o
66
ame(tectur de (1ge:
(1gele lor ( cad a(u.ra lor.
6
<e). 1$:1&.
66
<e). 1$:2"
7:8 -ac u
6
om (e culc cu u om, cum (e culc cie)a cu o femeie, am1doi au fcut u lucru (c1rbo(4 ( fie
.ede.(i*i cu moartea: (1gele lor ( cad a(u.ra lor.
6
<e). 1$:224 -eut. 2":1#4 @e. 19:&4 Iud. 19:22
7;8 -ac
6
u om ia de e)a(t .e fat i .e mama ei, e(te o elegiuire: (5i ard + foc, .e el i .e ele, ca
elegiuirea acea(ta ( u fie + mi>locul )o(tru.
6
<e). 1$:1#4 -eut. 2#:2"
7<8 -ac
6
u om (e culc cu o )it, ( fie .ede.(it cu moartea4 i )ita (5o omor1*i.
6
<e). 1$:2"4 -eut. 2#:21
7=8 -ac o femeie (e a.ro.ie de o )it, ca ( cur)ea(c cu ea, ( uci,i i .e femeie i .e )it4 ( fie omor1te:
(1gele lor ( cad a(u.ra lor.
7>8 -ac
6
u om ia .e (ora (a, fata tatlui (u (au fata mamei lui, dac +i )ede goliciuea ei, i ea o )ede .e a lui,
e(te o mielie4 ( fie imici*i (ub oc9ii co.iilor .o.orului lor4 el a de(co.erit goliciuea (urorii lui, +i )a lua
.edea.(a .etru .catul lui.
6
<e). 1$:94 -eut. 2#:224 @e. 20:12
7?8 -ac u
6
om (e culc cu o femeie care e(te la (orocul femeilor i5i de(co.er goliciuea, dac5i de(co.er
(curgerea, i ea +i de(co.er (curgerea (1gelui ei, am1doi ( fie imici*i di mi>locul .o.orului lor.
6
<e). 1$:194 <e). 1&:24
7@8 / u
6
de(co.eri goliciuea (urorii mamei tale, ici a (urorii tatlui tu, cci +(eam ( de(co.eri
66
.e ruda
ta de a.roa.e: am1doi acetia +i )or lua .edea.(a .catului.
6
<e). 1$:12, 1".
66
<e). 1$:%
9A8 -ac
6
u om (e culc cu mtua (a, a de(co.erit goliciuea uc9iului (u4 +i )or lua .edea.(a .catului lor:
)or muri fr co.ii.
156
6
<e). 1$:14
978 -ac
6
u om ia .e e)a(ta fratelui (u, e(te o ecur*ie4 a de(co.erit goliciuea fratelui (u: u )or a)ea
co.ii.
6
<e). 1$:1%
998 / .,i*i toate
6
legile ?ele i toate .orucile ?ele i ( le +m.lii*i, .etru ca *ara + care ) duc ( ) ae,,
( u ) )er(e
66
di gura ei.
6
<e). 1$:2%4 <e). 19:"#.
66
<e). 1$:2&, 2$
9:8 / u tri*i
6
du. obiceiurile eamurilor .e care le )oi i,goi diaitea )oa(tr4 cci ele au fcut toate ace(te
lucruri i5?i e(te (c1rb
66
de ele.
6
<e). 1$:", 24, "0.
66
<e). 1$:2#4 -eut. 9:&
9;8 !5am
6
(.u(: 6!oi le )e*i (t.1i *ara4 Au ) )oi da5o + (t.1ire: e(te o *ar + care curge la.te i miere.7 Au
(ut -omul -ume,eul )o(tru care
66
)5am .u( deo.arte ditre .o.oare.
6
A2od. ":1#4 A2od. %:$.
66
<e). 20:2%4 A2od. 19:&4 A2od. "":1%4 -eut. #:%4 -eut. 14:24 1Fm.. $:&"
9<8 /
6
face*i deo(ebire +tre dobitoacele curate i ecurate, +tre .(rile curate i ecurate, ca ( u ) (.urca*i
66
.ri dobitoacele, .ri .(rile, .ri toate t1r1toarele de .e .m1t, .e care )5am +)*at ( le deo(ebi*i ca
ecurate.
6
<e). 11:4#4 -eut. 14:4.
66
<e). 11:4"
9=8 !oi (5?i fi*i (fi*i, cci Au
6
(ut (f1t, Au, -omul4 Au )5am
66
.u( deo.arte ditre .o.oare ca ( fi*i ai ?ei.
6
<e). 20:#4 <e). 19:24 1Pet. 1:1%.
66
<e). 20:244 Tit 2:14
9>8 -ar dac u om
6
(au o femeie c9eam du9ul uui mort (au (e +deleticete cu g9icirea ( fie .ede.(i*i cu
moartea4 (5i ucide*i cu .ietre: (1gele
66
lor ( cad a(u.ra lor.7
6
A2od. 22:1$4 <e). 19:"14 -eut. 1$:10, 114 1/am. 2$:#, $.
66
<e). 20:9
Capitolul 21
Porunci privitoare la preoi
78 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6!orbete .reo*ilor, fiilor lui 'aro, i (.ue5le:
6G .reot
6
( u (e atig de u mort di .o.orul (u, ca ( u (e fac ecurat4
6
A,ec. 44:2&
98 afar de rudele lui cele mai de a.roa.e, de mama lui, de tatl lui, de fiul lui, de fratele lui
:8 i de (ora (a care5i +c fecioar, (t l1g el i u e(te mritat, afar de acetia, ( u (e atig de iciu alt
mort.
;8 Ca uul care e(te fruta + .o.orul lui, ( u (e fac ecurat atig1du5(e de u mort.
<8 Preo*ii
6
( u5i fac u loc .leu) + ca. .etru u mort, ( u5i rad col*urile brbii i ( u5i fac tieturi
+ care.
6
<e). 19:2#, 2$4 -eut. 14:14 A,ec. 44:20
=8 / fie (fi*i .etru -ume,eul lor i ( u eci(tea(c
6
Eumele -ume,eului lor4 cci ei aduc -omului
>ertfele mi(tuite de foc, m1carea -ume,eului lor: de aceea ( fie (fi*i.
6
<e). 1$:214 <e). 19:12
>8 / u5i ia de e)a(t o cur)
6
(au o (.urcat, icio femeie l(at
66
de brbatul ei, cci ei (ut (fi*i .etru
-ume,eul lor.
6
A,ec. 44:22.
66
-eut. 24:1, 2
?8 /5l (ocoteti ca (f1t, cci el aduce m1carea -ume,eului tu4 el ( fie (f1t .etru tie, cci Au
6
(ut (f1t,
Au, -omul, care ) (fi*e(c.
6
<e). 20:#, $
@8 -ac fata
6
uui .reot (e eci(tete cur)id, eci(tete .e tatl ei: ( fie ar( + foc.
6
@e. "$:24
-arele preot
7A8 Preotul
6
care e(te mare .reot +tre fra*ii lui, .e ca.ul cruia a fo(t turat utdelemul .etru ugere, i care
66

a fo(t +c9iat + (lu>ba -omului i +mbrcat + )emite (fi*ite, ( u5i de(co.ere
B
ca.ul i ( u5i (f1ie
)emitele.
6
A2od. 29:29, "04 <e). $:124 <e). 1%:"24 Eum. "&:2&.
66
A2od. 2$:24 <e). 1%:"2.
B
<e). 10:%
778 / u (e duc la iciu
6
mort4 ( u (e fac ecurat i ( u (e atig ici c9iar de tatl (u (au de mama (a.
6
Eum. 19:144 <e). 21:1, 2
798 / u ia(
6
di /f1tul <oca i ( u eci(tea(c /f1tul <oca al -ume,eului (u4 cci utdelemul
ugerii -ume,eului (u e(te o
66
cuu .e el. Au (ut -omul.
157
6
<e). 10:#.
66
A2od. 2$:"%4 <e). $:9, 12, "0
7:8 =emeia
6
.e care o )a lua el de e)a(t ( fie fecioar.
6
<e). 21:#4 A,ec. 44:22
7;8 / u ia ici o )du), ici o femeie de(.r*it de brbat, ici o femeie (.urcat (au cur)4 ci femeia .e care
o )a lua de e)a(t di .o.orul (u ( fie fecioar.
7<8 / u5i eci(tea(c (m1*a + .o.orul lui4 cci Au
6
(ut -omul, care5l (fi*e(c.7
6
<e). 21:$
1nsuirile preotului
7=8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
7>8 6!orbete lui 'aro i (.ue5i:
6Eiciu om di eamul tu i di urmaii ti, care )a a)ea o metea9 tru.ea(c, ( u (e a.ro.ie
6
ca ( aduc
m1carea -ume,eului lui.
6
<e). 10:"4 Eum. 1%:&4 P(. %&:4
7?8 Eiciu om care )a a)ea o metea9 tru.ea(c u )a .utea ( (e a.ro.ie: i aume iciu om orb, c9io., cu
a(ul c1r (au cu u mdular
6
mai lug4
6
<e). 22:2"
7@8 iciu om cu .iciorul fr1t (au cu m1a fr1t4
9A8 iciu om g9ebo( (au .i.ericit, cu albea* + oc9i, care are r1ie, .ecigie (au
6
boit.
6
-eut. 2":1
978 Eiciu om di eamul .reotului 'aro, care )a a)ea )reo metea9 tru.ea(c, ( u (e a.ro.ie ca ( aduc
6

-omului >ertfele mi(tuite de foc4 are o metea9 tru.ea(c: ( u (e a.ro.ie ca ( aduc m1carea
-ume,eului lui.
6
<e). 21:%
998 -i m1carea -ume,eului lui, fie lucruri .rea(fite
6
, fie lucruri (fite
66
, )a .utea ( m1ce.
6
<e). 2:", 104 <e). %:1#, 294 <e). #:14 <e). 24:94 Eum. 1$:9.
66
<e). 22:105124 Eum. 1$:19
9:8 -ar ( u (e duc la .erdeaua diutru i ( u (e a.ro.ie de altar, cci are o metea9 tru.ea(c4 ( u5?i
eci(tea(c
6
locaurile ?ele cele (fite, cci Au (ut -omul care +i (fi*e(c.7
6
<e). 21:12
9;8 '(tfel a )orbit ?oi(e lui 'aro i fiilor (i i tuturor co.iilor lui I(rael.
Capitolul 22
Cnd s mnnce din 5ertfe
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6!orbete lui 'aro i fiilor lui, ca (
6
(e ferea(c de lucrurile (fite, care Fmi (ut +c9iate
66
de co.iii lui
I(rael, i ( u
B
eci(tea(c Eumele ?eu cel (f1t. Au (ut -omul.
6
Eum. %:".
66
<e). 1$:21.
B
A2od. 2$:"$4 Eum. 1$:"24 -eut. 1&:19
:8 /.ue5le: 6Jrice om ditre urmaii )otri i di eamul )o(tru, care (e )a a.ro.ia de lucrurile (fite .e care le
+c9i -omului co.iii lui I(rael i care )a a)ea .e el o ecur*ie
6
, omul acela ( fie imicit diaitea ?ea. Au
(ut -omul.
6
<e). #:20
;8 Jrice om di eamul lui 'aro, care )a a)ea le.r (au (curgere
6
de (m1*, ( u m1ce di lucrurile
(fite .1 u
66
)a fi curat. Tot aa i cel
B
ce (e )a atige de cie)a (.urcat .ri atigerea de )reu mort, de cel
BB
ce )a a)ea o le.dare de (m1* + (om,
6
<e). 1&:2.
66
<e). 14:24 <e). 1&:1".
B
Eum. 19:11, 22.
BB
<e). 1&:1%
<8 cel
6
ce (e )a atige de o t1r1toare i (e )a (.urca (au u
66
om ati( de )reo ecur*ie oarecare i care (e )a fi
fcut ecurat .ri ea.
6
<e). 11:24, 4", 44.
66
<e). 1&:#, 19
=8 Cie (e )a atige de ace(te lucruri )a fi ecurat .1 (eara4 ( u m1ce di lucrurile (fite, dec1t du. ce
6

+i )a (clda tru.ul + a.4
6
<e). 1&:&4 A)r. 10:22
>8 du. a(fi*itul (oarelui, )a fi curat4 i + urm )a m1ca di lucrurile (fite, cci acea(ta e(te 9raa
6
lui.
6
<e). 21:224 Eum. 1$:11, 1"
?8 / u m1ce ditr5o )it
6
moart (au (f1iat, ca ( u (e (.urce cu ea. Au (ut -omul.
6
A2od. 22:"14 <e). 1#:1&4 A,ec. 44:"1
158
@8 / .,ea(c .orucile ?ele, ca ( u5i ia
6
.edea.(a .etru .catul lor i ( u moar, .etru c au eci(tit
lucrurile (fite. Au (ut -omul care +i (fi*e(c.
6
A2od. 2$:4"4 Eum. 1$:22, "2
Cine s nu mnnce din lucrurile sfinte
7A8 Eiciu
6
(tri ( u m1ce di lucrurile (fite4 cel ce locuiete la u .reot ca oa(.ete i cel tocmit cu ,iua
( u m1ce di lucrurile (fite.
6
1/am. 21:%
778 -ar robul cum.rat de .reot cu .re* de argit )a .utea ( m1ce, tot aa i cel (cut + ca(a lui4 ei
6
(
m1ce di 9raa lui.
6
Eum. 1$:11, 1"
798 =ata uui .reot, mritat du. u (tri, ( u m1ce di lucrurile (fite adu(e >ertf .ri ridicare.
7:8 -ar fata uui .reot, care )a fi rma( )du) (au de(.r*it de brbat, fr ( aib co.ii, i care (e )a +toarce
6
+ ca(a tatlui (u, ca atuci c1d
66
era fat, )a .utea ( m1ce di 9raa tatlui ei. -ar iciu (tri ( u
m1ce di ea.
6
@e. "$:11.
66
<e). 10:144 Eum. 1$:11, 19
7;8 -ac u
6
om m1c ditr5u lucru (f1t, fr ( bage de (eam, ( dea .reotului .re*ul lucrului (f1t,
adug1d +c o cicime la el.
6
<e). &:1&, 1%
7<8 Preo*ii ( u
6
eci(tea(c lucrurile (fite adu(e de co.iii lui I(rael, .e care le5au adu( ei -omului ca >ertf
.ri ridicare4
6
Eum. 1$:"2
7=8 ei )or face ( a.e(e
6
a(tfel a(u.ra lor .catul de care (5ar face )io)a*i m1c1d di lucrurile (fite: cci Au
(ut -omul care +i (fi*e(c.7
6
<e). 21:9
7ertfele s fie fr cusur
7>8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
7?8 6!orbete lui 'aro i fiilor lui i tuturor co.iilor lui I(rael i (.ue5le:
6Jrice
6
om di ca(a lui I(rael (au ditre (triii di I(rael, care )a aduce o ardere de tot -omului, fie .etru
+m.liirea uei >urui*e, fie ca dar de bu)oie,
6
<e). 1:2, ", 104 Eum. 1&:14
7@8 ( ia
6
o .arte brbtea(c fr cu(ur di boi, miei (au ca.re, .etru ca >ertfa ( fie .rimit.
6
<e). 1:"
9A8 / u aduce*i iciua
6
care ( aib )reu cu(ur, cci 5ar fi .rimit.
6
-eut. 1&:214 -eut. 1#:14 ?al. 1:$, 144 Afe(. &:2#4 A)r. 9:144 1Pet. 1:19
978 -ac u
6
om aduce -omului di boi (au di oi o >ertf de mul*umire, fie .etru +m.liirea
66
uei >urui*e,
fie ca dar de bu)oie, )ita .etru >ertf ( fie fr cu(ur, ca ( fie .rimit4 ( 5aib iciu cu(ur + ea.
6
<e). ":1, %.
66
<e). #:1%4 Eum. 1&:", $4 -eut. 2":21, 2"4 P(. %1:$4 P(. %&:14 Acl. &:4, &
998 / 5aduce*i iciua
6
care ( fie oarb, (lut (au ciutit, care ( aib bube, r1ie (au .ecigie4 di ace(tea (
5aduce*i .e altar ca >ertf mi(tuit
66
de foc +aitea -omului.
6
<e). 22:204 ?al. 1:$.
66
<e). 1:9, 1"4 <e). ":", &
9:8 Ca dar de bu)oie )ei .utea ( >ertfeti u bou (au u miel cu u mdular
6
.rea lug (au .rea (curt4 dar, ca
dar .etru +m.liirea uei >urui*e, u )a fi .rimit.
6
<e). 21:1$
9;8 / 5aduce*i -omului u dobitoc cu boaele fr1te, (tricate, (mul(e (au tiate4 ( u5l aduce*i ca >ertf +
*ara )oa(tr.
9<8 Eici ( u lua*i de la (tri
6
)reuul di ace(te dobitoace, ca (5l aduce*i ca m1care
66
-ume,eului )o(tru4
cci (ut (lu*ite
B
, au mete9e: i 5ar fi .rimite.7
6
Eum. 1&:1&, 1%.
66
<e). 21:%, 1#.
B
?al. 1:14
9=8 -omul a ,i( lui ?oi(e:
9>8 6!i*elul
6
, mielul (au iedul, du. atere, ( mai rm1 a.te ,ile cu mama (a, i a.oi, de la a o.ta ,i +aite,
)a fi .rimit ( fie adu( -omului ca >ertf mi(tuit de foc.
6
A2od. 22:"0
9?8 !aca, oaia (au ca.ra, ( 5o +>ug9ia*i ca >ertf + aceeai ,i
6
cu ftul lor.
6
-eut. 22:%
9@8 C1d )e*i aduce -omului o >ertf
6
de mul*umire, (5o aduce*i aa ca ( fie .rimit.
159
6
<e). #:124 P(. 10#:224 P(. 11%:1#4 'mo( 4:&
:A8 !ita ( (e m1ce + aceeai ,i4 ( u l(a*i imic
6
di ea .1 a doua ,i dimiea*a. Au (ut -omul.
6
<e). #:1&
:78 / .,i*i
6
.orucile ?ele i ( le +m.lii*i. Au (ut -omul.
6
<e). 19:"#4 Eum. 1&:404 -eut. 4:40
:98 / u eci(ti*i
6
Eumele ?eu cel (f1t, ca (
66
fiu (fi*it + mi>locul co.iilor lui I(rael. Au (ut -omul care
)
B
(fi*e(c
6
<e). 1$:21.
66
<e). 10:"4 ?at. %:94 <uc. 11:2.
B
<e). 20:$
::8 i care
6
)5am (co( di *ara Agi.tului, ca ( fiu -ume,eul )o(tru. Au (ut -omul.7
6
A2od. %:#4 <e). 11:4&4 <e). 19:"%4 <e). 2&:"$4 Eum. 1&:41
Capitolul 23
Sr"torile 4 Sa"atul
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue5le:
6Iat (rbtorile
6
-omului, .e care le )e*i )e(ti ca aduri
66
(fite, iat (rbtorile ?ele:
6
<e). 2":4, "#.
66
A2od. "2:&4 2Fm.. 10:204 P(. $1:"
:8 Da(e
6
,ile ( lucra*i4 dar ,iua a a.tea e(te /abatul, ,iua de odi9, cu o aduare (f1t. / u face*i icio
lucrare + tim.ul ei: e(te /abatul -omului, + toate locui*ele )oa(tre.
6
A2od. 20:94 A2od. 2":124 A2od. "1:1&4 A2od. "4:214 <e). 19:"4 -eut. &:1"4 <uc. 1":14
Patele
;8 Iat (rbtorile
6
-omului, cu aduri (fite, .e care le )e*i )e(ti la )remurile lor 9otr1te.
6
<e). 2":2, "#4 A2od. 2":14
<8 F lua
6
+t1i, + a .ai(.re,ecea ,i a luii, +tre cele dou (eri, )a fi Patile -omului.
6
A2od. 12:%, 14, 1$4 A2od. 1":", 104 A2od. 2":1&4 A2od. "4:1$4 Eum. 9:2, "4 Eum. 2$:1%, 1#4 -eut. 1%:15$4 Io(. &:10
=8 Di +
6
a cici(.re,ecea ,i a luii ace(teia, )a fi (rbtoarea ',imelor + ci(tea -omului4 a.te ,ile (
m1ca*i a,ime.
6
A2od. 12:1%4 Eum. 2$:1$, 2&
>8 F ,iua +t1i, ( a)e*i o aduare (f1t: atuci ( u face*i icio lucrare de (lug.
?8 Da.te ,ile ( aduce*i -omului >ertfe mi(tuite de foc. F ,iua a a.tea ( fie o aduare (f1t: atuci ( u
face*i icio lucrare de (lug.7
@8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
7A8 6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue5le:
6C1d
6
)e*i itra + *ara .e care )5o dau i c1d )e*i (ecera (emturile, ( aduce*i .reotului u (o., ca
.1rg
66
a (eceriului )o(tru.
6
A2od. 2":1%, 194 A2od. "4:22, 2%4 Eum. 1&:2, 1$4 Eum. 2$:2%4 -eut. 1%:94 Io(. ":1&.
66
0om. 11:1%4 1Cor. 1&:204 Iac. 1:1$4 '.oc. 1&:4
778 Al ( legee
6
(o.ul +tr5o .arte i +tr5alta +aitea -omului, ca ( fie .rimit: .reotul (5l legee +tr5o .arte
i +tr5alta, a doua ,i du. /abat.
6
A2od. 29:24
798 F ,iua c1d )e*i lega (o.ul, ( aduce*i, ca ardere de tot -omului, u miel de u a fr cu(ur4
7:8 ( aduga*i la el dou ,ecimi de ef di floarea fiii frm1tat cu utdelem, ca dar
6
de m1care mi(tuit de
foc, de u miro( .lcut -omului4 i ( aduce*i o >ertf de butur de u (fert de 9i de )i.
6
<e). 2:1451%
7;8 / u m1ca*i ici .1ie, ici (.ice .r>ite (au .i(ate, .1 + ,iua acea(ta, c1d )e*i aduce u dar de
m1care -ume,eului )o(tru. 'cea(ta e(te o lege )eic .etru urmaii )otri, + toate locurile + care )e*i
locui.
usaliile
7<8 -e a doua ,i
6
du. /abat, di ,iua c1d )e*i aduce (o.ul ca ( fie legat +tr5o .arte i +tr5alta, ( umra*i
a.te (.tm1i +tregi.
6
A2od. "4:224 <e). 2&:$4 -eut. 1%:9
7=8 / umra*i cici,eci de ,ile .1
6
+ ,iua care )ie du. al a.telea /abat4 i atuci ( aduce*i -omului u
ou
66
dar de m1care.
6
=a.. 2:1.
66
Eum. 2$:2%
160
7>8 / aduce*i di locui*ele )oa(tre dou .1ii, ca ( fie legate +tr5o .arte i +tr5alta4 ( fie fcute cu dou
,ecimi de ef di floarea fiii i coa.te cu aluat: ace(tea (ut cele dit1i roade
6
.etru -omul.
6
A2od. 2":1%, 194 A2od. 22:294 A2od. "4:22, 2%4 Eum. 1&:1#5214 Eum. 2$:2%4 -eut. 2%:1
7?8 'far de ace(te .1ii, ( aduce*i ca ardere de tot -omului a.te miei de u a fr cu(ur, u )i*el i doi
berbeci4 ( aduga*i la ei darul de m1care i >ertfa de butur obiuite, ca dar de m1care mi(tuit de foc, de u
miro( .lcut -omului.
7@8 / aduce*i i u *a.
6
ca >ertf de i(.ire, i doi miei de u a ca >ertf de
66
mul*umire.
6
<e). 4:2", 2$4 Eum. 2$:"0.
66
<e). ":1
9A8 Preotul ( legee ace(te dobitoace +tr5o .arte i +tr5alta ca dar legat +aitea -omului, +m.reu cu
.1iea adu( ca .1rg i cu cei doi miei: ele ( fie +c9iate
6
-omului i ( fie ale .reotului.
6
Eum. 1$:124 -eut. 1$:4
978 F aceeai ,i, ( )e(ti*i (rbtoarea i ( a)e*i o aduare (f1t: atuci ( u face*i icio lucrare de (lug.
'cea(ta e(te o lege )eic .etru urmaii )otri, + toate locurile + care )e*i locui.
998 C1d
6
)e*i (ecera (emturile di *ara )oa(tr, ( lai e(ecerat u col* di c1m.ul tu i ( u (tr1gi ce
rm1e
66
de .e urma (ecertorilor. / lai (racului i (triului ace(te (.ice. Au (ut -omul -ume,eul
)o(tru.7
6
<e). 19:9.
66
-eut. 24:19
Anul nou
9:8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
9;8 6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue5le:
6F lua a a.tea
6
, + cea dit1i ,i a luii, ( a)e*i o ,i de odi9
66
, )e(tit cu (uet de tr1mbi*e, i o aduare
(f1t.
6
Eum. 29:1.
66
<e). 2&:9
9<8 'tuci ( u face*i icio lucrare de (lug i ( aduce*i -omului >ertfe mi(tuite de foc.7
Ziua ispirii
9=8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
9>8 6F ,iua
6
a ,ecea a ace(tei a a.tea lui, )a fi ,iua I(.irii: atuci ( a)e*i o aduare (f1t, ( ) (meri*i
(ufletele i ( aduce*i -omului >ertfe mi(tuite de foc.
6
<e). 1%:"04 Eum. 29:#
9?8 / u face*i icio lucrare + ,iua aceea, cci e(te ,iua I(.irii, c1d trebuie fcut i(.ire .etru )oi +aitea
-omului -ume,eului )o(tru.
9@8 Jricie u (e )a (meri + ,iua aceea )a fi imicit
6
di .o.orul lui.
6
@e. 1#:14
:A8 Pe oricie )a face + ,iua aceea )reo lucrare oarecare +l )oi
6
imici di mi>locul .o.orului lui.
6
<e). 20:", &, %
:78 / u face*i icio lucrare atuci. 'cea(ta e(te o lege )eic .etru urmaii )otri, + toate locurile + care
)e*i locui.
:98 'cea(ta ( fie .etru )oi o ,i de /abat, o ,i de odi9, i ( ) (meri*i (ufletele + ,iua acea(ta4 di (eara ,ilei
a oua .1 + (eara urmtoare, ( .r,ui*i /abatul )o(tru.7
Corturile
::8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
:;8 6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue5le:
6F
6
a cici(.re,ecea ,i a ace(tei a a.tea lui, )a fi (rbtoarea Corturilor + ci(tea -omului, tim. de a.te
,ile.
6
A2od. 2":1%4 Eum. 29:124 -eut. 1%:1"4 A,ra ":44 Eeem. $:144 Ba9. 14:1%4 Ioa #:2
:<8 F ,iua +t1i ( fie o aduare (f1t: ( u face*i icio lucrare de (lug + tim.ul ei.
:=8 Tim. de a.te ,ile, ( aduce*i -omului >ertfe mi(tuite de foc. ' o.ta
6
,i, ( a)e*i o aduare (f1t i (
aduce*i -omului >ertfe mi(tuite de foc4 acea(ta ( fie o aduare
66
de (rbtoare: ( u face*i icio lucrare de
(lug + tim.ul ei.
6
Eum. 29:"&4 Eeem. $:1$4 Ioa #:"#.
66
-eut. 1%:$4 2Cro. #:94 Eeem. $:1$4 Ioel 1:144 Ioel 2:1&
:>8 'ce(tea
6
(ut (rbtorile -omului, + care )e*i )e(ti aduri (fite, ca ( (e aduc -omului >ertfe mi(tuite
de foc, arderi de tot, daruri de m1care, >ertfe de )ite i >ertfe de butur, fiecare lucru la ,iua 9otr1t.
6
<e). 2":2, 4
161
:?8 'far de ace(tea
6
( .,i*i /abatele -omului i ( ) aduce*i darurile )oa(tre -omului, ( aduce*i toate
>ertfele fcute .etru +m.liirea uei >urui*e i toate darurile )oa(tre fcute de bu)oie.
6
Eum. 29:"9
:@8 F a cici(.re,ecea ,i a luii ace(teia a a.tea, c1d )e*i (tr1ge roadele
6
*rii, ( .r,ui*i o (rbtoare +
ci(tea -omului, tim. de a.te ,ile: cea dit1i ,i ( fie o ,i de odi9, i a o.ta ( fie tot o ,i de odi9.
6
A2od. 2":1%4 -eut. 1%:1"
;A8 F ,iua +t1i
6
, ( lua*i .oame di .omii cei frumoi, ramuri de fiici, ramuri de co.aci (tufoi i de (lcii de
r1u, i ( ) bucura*i
66
+aitea -omului -ume,eului )o(tru a.te ,ile.
6
Eeem. $:1&.
66
-eut. 1%:14, 1&
;78 F fiecare a ( .r,ui*i
6
(rbtoarea acea(ta + ci(tea -omului, tim. de a.te ,ile. 'cea(ta e(te o lege
)eic .etru urmaii )otri. F lua a a.tea (5o .r,ui*i.
6
Eum. 29:124 Eeem. $:1$
;98 Da.te ,ile ( locui*i +
6
corturi4 to*i btiaii di I(rael ( locuia(c + corturi,
6
Eeem. $:14, 1&, 1%
;:8 .etru ca
6
urmaii )otri ( tie c am fcut .e co.iii lui I(rael ( locuia(c + corturi, du. ce i5am (co( di
*ara Agi.tului. Au (ut -omul -ume,eul )o(tru.7
6
-eut. "1:1"4 P(. #$:&, %
;;8 'a a (.u(
6
?oi(e co.iilor lui I(rael care (ut (rbtorile -omului.
6
<e). 2":2
Capitolul 24
nduieli privitoare la sfenic
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6Porucete
6
co.iilor lui I(rael (5*i aduc .etru (feic utdelem curat de m(lie te(cuite, ca ( *i
cadelele a.ri(e e+cetat.
6
A2od. 2#:20, 21
:8 'aro (5l .regtea(c dicoace de .erdeaua diutru care e(te +aitea mrturiei, + Cortul +t1lirii, .etru
ca ( ard e+cetat de (eara .1 dimiea*a + fa*a -omului. 'cea(ta e(te o lege )eic .etru urmaii )otri.
;8 / ae,e cadelele + (feicul de aur curat
6
, ca ( ard e+cetat +aitea -omului.
6
A2od. "1:$4 A2od. "9:"#
Pinile pentru punerea %nainte
<8 / iei floare de fi i ( faci di ea dou(.re,ece turte
6
4 fiecare turt ( fie fcut di dou ,ecimi de ef.
6
A2od. 2&:"0
=8 / le .ui + dou iruri, c1te a(e + fiecare ir, .e ma(a
6
de aur curat, +aitea -omului.
6
1Fm.. #:4$4 2Cro. 4:194 2Cro. 1":114 A)r. 9:2
>8 Pe(te fiecare ir ( .ui tm1ie curat, care ( fie .e .1ie ca aducere amite, ca u dar de m1care mi(tuit de
foc +aitea -omului.
?8 F
6
fiecare ,i de /abat ( (e .u ace(te .1ii +aitea -omului, e+cetat: ace(ta e(te u legm1t )eic .e
care5l )or *ie co.iii lui I(rael.
6
Eum. 4:#4 1Cro. 9:"24 2Cro. 2:4
@8 P1iile ace(tea
6
( fie ale lui 'aro i ale fiilor lui, i
66
( le m1ce +tr5u loc (f1t4 cci ele (ut .etru ei
u lucru .rea(f1t, o .arte di darurile de m1care mi(tuite de foc +aitea -omului. 'cea(ta e(te o lege
)eic.
6
1/am. 21:%4 ?at. 12:44 ?ar. 2:2%4 <uc. %:4.
66
A2od. 29:""4 <e). $:"14 <e). 21:22
Pedeapsa %mpotriva hulitorilor i uci(ailor
7A8 =iul uei femei i(raelite i al uui brbat egi.tea, )eid + mi>locul co.iilor lui I(rael, (5a certat + tabr cu
u brbat i(raelit.
778 =iul femeii i(raelite a 9ulit
6
i a ble(temat
66
Eumele lui -ume,eu. <5au
B
adu( la ?oi(e. ?ama (a (e umea
Delomit, fata lui -ibri di (emi*ia lui -a.
6
<e). 24:1%.
66
Io) 1:&, 11, 224 Io) 2:&, 9, 104 I(a. $:21.
B
A2od. 1$:22, 2%
798 <5au arucat
6
+ temi*, .1
66
)a (.ue ?oi(e ce )a .oruci -omul.
6
Eum. 1&:"4.
66
A2od. 1$:1&, 1%4 Eum. 2#:&4 Eum. "%:&, %
162
7:8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
7;8 6/coate di tabr .e cel ce a 9ulit4 to*i cei ce l5au au,it (5i .u m1iile
6
.e ca.ul lui i toat aduarea (5l
ucid cu .ietre.
6
-eut. 1":94 -eut. 1#:#
7<8 / )orbeti co.iilor lui I(rael i ( le (.ui: 6Jricie )a ble(tema .e -ume,eul lui +i )a lua
6
.edea.(a .etru
.catul lui.
6
<e). &:14 <e). 20:1#4 Eum. 9:1"
7=8 Cie )a ble(tema
6
Eumele -omului )a fi .ede.(it cu moartea: toat aduarea (5l ucid cu .ietre. =ie (tri,
fie btia, ( moar, .etru c a 9ulit Eumele lui -ume,eu.
6
1Fm.. 21:10, 1"4 P(. #4:10, 1$4 ?at. 12:"14 ?ar. ":2$4 Iac. 2:#
7>8 Cie
6
)a da uui om o lo)itur de moarte ( fie .ede.(it cu moartea.
6
A2od. 21:124 Eum. "&:"14 -eut. 19:11, 12
7?8 Cie
6
)a da uui dobitoc o lo)itur de moarte (5l +locuia(c: )ia* .etru )ia*.
6
<e). 24:21
7@8 -ac cie)a rete .e a.roa.ele lui ( i (e fac aa cum a fcut
6
i el:
6
A2od. 21:244 -eut. 19:214 ?at. &:"$4 ?at. #:2
9A8 fr1tur .etru fr1tur, oc9i .etru oc9i, ditre .etru dite4 ( i (e fac aceeai ra .e care a fcut5o el
a.roa.elui (u.
978 Cie )a
6
ucide u dobitoc (5l +locuia(c4 dar cie
66
)a ucide u om ( fie .ede.(it cu moartea.
6
<e). 24:1$4 A2od. 21:"".
66
<e). 24:1#
998 / a)e*i aceeai
6
lege .etru (tri ca i .etru btia4 cci Au (ut -omul -ume,eul )o(tru.7
6
A2od. 12:494 <e). 19:"44 Eum. 1&:1%
9:8 ?oi(e a )orbit co.iilor lui I(rael4 au (co(
6
afar di tabr .e cel ce 9uli(e i l5au uci( cu .ietre. Co.iii lui
I(rael au fcut du. .oruca .e care o ddu(e lui ?oi(e, -omul.
6
<e). 24:14
Capitolul 25
Anul sa"atic
78 -omul a )orbit lui ?oi(e .e mutele /iai i a ,i(:
98 6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue5le:
6C1d )e*i itra + *ara .e care )5o dau, .m1tul ( (e odi9ea(c, ( *i u /abat
6
+ ci(tea -omului.
6
A2od. 2":104 <e). 2%:"4, "&4 2Cro. "%:21
:8 Da(e ai (5*i (emei ogorul, a(e ai (5*i tai )ia i ( (tr1gi roadele.
;8 -ar aul al a.telea ( fie u /abat, o )reme de odi9 .etru .m1t, u /abat *iut + ci(tea -omului: +
aul acela ( u5*i (emei ogorul i ( u5*i tai )ia.
<8 / u (eceri ce
6
)a iei di gru*ele c,ute de la (eceri i ( u culegi (trugurii di )ia ta etiat: ace(ta (
fie u a de odi9 .etru .m1t.
6
2Fm.. 19:29
=8 Ceea ce )a iei de la (ie di .m1t + tim.ul /abatului lui ( ) (lu>ea(c de 9ra, *ie, robului i roabei
tale, celui tocmit de tie cu ,iua i (triului care locuiete cu tie,
>8 )itelor tale i fiarelor di *ara ta4 tot )eitul .m1tului ( (lu>ea(c de 9ra.
Anul de veselie 4 scumprarea averilor i ro"ilor
?8 / umeri a.te (.tm1i de ai, de a.te ori a.te ai, i ,ilele ace(tor a.te (.tm1i de ai )or face
.atru,eci i ou de ai.
@8 F a ,ecea ,i a luii a a.tea, ( .ui ( (ue cu tr1mbi*a r(utoare4 + ,iua
6
I(.irii, ( (ua*i cu tr1mbi*a +
toat *ara )oa(tr.
6
<e). 2":24, 2#
7A8 Di ( (fi*i*i a(tfel aul al cici,ecilea, ( )e(ti*i
6
(lobo,eia + *ar .etru to*i locuitorii ei: ace(ta ( fie
.etru )oi aul de )e(elie4 fiecare
66
di )oi ( (e +toarc la moia lui i fiecare di )oi ( (e +toarc + familia
lui.
6
I(a. %1:24 I(a. %":44 Ier. "4:$, 1&, 1#4 <uc. 4:1$.
66
<e). 2&:1"4 Eum. "%:4
778 'ul al cici,ecilea ( fie .etru )oi aul de )e(elie4 atuci ( u (ema*i
6
, ( u (ecera*i ce )or aduce
ogoarele de la ele i ( u culege*i )ia etiat.
6
<e). 2&:&
163
798 Cci e(te aul de )e(elie: (5l .ri)i*i ca ce)a (f1t. / m1ca*i ce ) )or da ogoarele
6
)oa(tre.
6
<e). 2&:%, #
7:8 F aul
6
ace(ta de )e(elie, fiecare di )oi ( (e +toarc la moia lui.
6
<e). 2&:104 <e). 2#:244 Eum. "%:4
7;8 -ac )ide*i ce)a a.roa.elui )o(tru (au dac cum.ra*i ce)a de la a.roa.ele )o(tru, iciuul di )oi ( u
6

+ele .e fratele lui.
6
<e). 2&:1#4 <e). 19:1"4 1/am. 12:", 44 ?ica 2:24 1Cor. %:$
7<8 / cum.eri de la a.roa.ele tu, (ocotid
6
aii de la aul de )e(elie, i el (5*i )1d (ocotid aii de rod.
6
<e). 2#:1$, 2"
7=8 Cu c1t )or fi mai mul*i ai, cu at1t ( ridici .re*ul4 i cu c1t )or fi mai .u*ii ai, cu at1t (5l (ca,i4 cci el +*i
)ide umai umrul (eceriurilor.
7>8 Eiciuul di )oi ( u +ele
6
deci .e a.roa.ele lui, i ( te
66
temi de -ume,eul tu4 cci Au (ut -omul
-ume,eul )o(tru.
6
<e). 2&:14.
66
<e). 2&:4"4 <e). 19:14, "2
7?8 Fm.lii*i
6
legile ?ele, .,i*i .orucile ?ele i +m.lii*i5le4 i )e*i locui fr fric
66
+ *ar.
6
<e). 19:"#.
66
<e). 2%:&4 -eut. 12:104 P(. 4:$4 Pro). 1:""4 Ier. 2":%
7@8 Lara +i )a da roadele, )e*i m1ca di ele i ) )e*i (tura
6
, i )e*i locui fr fric + ea.
6
<e). 2%:&4 A,ec. "4:2&, 2#, 2$
9A8 -ac )e*i ,ice: 6Ce )om
6
m1ca + aul al a.telea, fiidc u
66
)om (ema i u )om (tr1ge roadeleK7
6
?at. %:2&, "1.
66
<e). 2&:4, &
978 Au ) )oi
6
da biecu)1tarea ?ea + aul al a(elea, i .m1tul )a da roade .etru trei ai.
6
A2od. 1%:294 -eut. 2$:$
998 C1d
6
)e*i (ema + aul al o.tulea, )e*i m1ca tot di )ec9ile
66
roade4 .1 la al oulea a, .1 la oile
roade, )e*i m1ca tot di cele )ec9i.
6
2Fm.. 19:29.
66
Io(. &:11, 12
9:8 Pm1turile ( u (e )1d de )eci4 cci *ara
6
e(te a ?ea, iar )oi (ute*i la ?ie ca ite
66
(trii i )eetici.
6
-eut. "2:4"4 2Cro. #:204 P(. $&:14 Ioel 2:1$4 Ioel ":2.
66
1Cro. 29:1&4 P(. "9:124 P(. 119:194 1Pet. 2:11
9;8 -e aceea + toat *ara .e care o )e*i (t.1i, ( da*i dre.tul de r(cum.rare .etru .m1turi.
9<8 -ac fratele
6
tu (rcete i )ide o bucat di moia lui, cel ce are dre.tul de r(cum.rare, ruda
66
lui cea
mai de a.roa.e, ( )i i ( r(cum.ere ce a )1dut fratele (u.
6
0ut 2:204 0ut 4:4, %.
66
0ut ":2, 9, 124 Ier. "2:#, $
9=8 -ac u om 5are .e imei care ( aib dre.tul de r(cum.rare i5i (t + .uti* lui (igur ( fac
r(cum.rarea,
9>8 (
6
(ocotea(c aii de la )1,are, ( dea +a.oi cum.rtorului ce .ri(o(ete i ( (e +toarc la moia lui.
6
<e). 2&:&05&2
9?8 -ac 5are cu ce (5i dea +a.oi, lucrul )1dut ( rm1 + m1iile cum.rtorului .1 la aul de )e(elie4
la aul de )e(elie
6
, el ( (e +toarc la moia lui, i cum.rtorul ( ia( di ea.
6
<e). 2&:1"
9@8 -ac u om )ide o ca( de locuit +tr5o cetate +co>urat cu ,iduri, ( aib dre.t de r(cum.rare .1 la
+m.liirea uui a de la )1,are4 dre.tul lui de r(cum.rare ( *i u a.
:A8 -ar dac acea(t ca(, ae,at +tr5o cetate +co>urat cu ,iduri, u e(te r(cum.rat +aite de +m.liirea
uui a +treg, ea )a rm1e de )eci cum.rtorului i urmailor lui4 iar + aul de )e(elie ( u ia( di ea.
:78 Ca(ele di (ate, care u (ut +co>urate cu ,iduri, ( fie .ri)ite ca *arii de .m1t: ele )or .utea fi
r(cum.rate, i cum.rtorul )a iei di ele + aul de )e(elie.
:98 C1t .ri)ete cet*ile le)i*ilor
6
i ca(ele .e care le )or a)ea ei + ace(te cet*i, le)i*ii ( aib u dre.t ecurmat
de r(cum.rare.
6
Eum. "&:24 Io(. 21:2, etc.
::8 Cie )a cum.ra de la le)i*i o ca( ( ia( + aul
6
de )e(elie di ca(a )1dut lui i di cetatea + care o
a)ea4 cci ca(ele di cet*ile le)i*ilor (ut a)erea lor + mi>locul co.iilor lui I(rael.
6
<e). 2&:2$
:;8 Jgoarele ae,ate +
6
>urul cet*ilor le)i*ilor u (e )or .utea )ide4 cci ei le )or (t.1i de )eci.
6
=a.. 4:"%, "#
:<8 -ac fratele tu (rcete i u mai .oate muci l1g tie, (5l (.ri>ii
6
, fie ca (tri, fie ca )eetic, ca (
tria(c +m.reu cu tie.
6
-eut. 1&:#, $4 P(. "#:2%4 P(. 41:14 P(. 112:&, 94 Pro). 14:"14 <uc. %:"&4 =a.. 11:294 0om. 12:104 1Ioa ":1#
:=8 / u
6
iei de la el ici dob1d, ici camt: ( te temi
66
de -ume,eul tu, i fratele tu ( tria(c +m.reu
cu tie.
164
6
A2od. 22:2&4 -eut. 2":194 Eeem. &:#4 P(. 1&:&4 Pro). 2$:$4 A,ec. 1$:$, 1", 1#4 A,ec. 22:12.
66
<e). 2&:1#4 Eeem. &:9
:>8 / u5i +m.rumu*i baii ti cu dob1d i ( u5i +m.rumu*i meridea ta .e camt.
:?8 Au
6
(ut -omul -ume,eul tu care )5am (co( di *ara Agi.tului, ca ( ) dau *ara Caaaului, ca ( fiu
-ume,eul )o(tru.
6
<e). 22:"2, ""
:@8 -ac
6
fratele tu (rcete l1g tie i (e )ide *ie, ( u5l .ui (5*i fac muc de rob.
6
A2od. 21:24 -eut. 1&:124 1Fm.. 9:224 2Fm.. 4:14 Eeem. &:&4 Ier. "4:14
;A8 Ci ( fie la tie ca u om tocmit cu ,iua, ca u )eetic4 ( (tea + (lu>ba ta .1 la aul de )e(elie.
;78 'tuci ( ia( de la tie, el i co.iii lui care )or fi
6
cu el, i ( (e +toarc + familia lui, la moia
66
.ri*ilor
lui.
6
A2od. 21:".
66
<e). 2&:2$
;98 Cci ei (ut
6
(lu>itorii ?ei, .e care i5am (co( di *ara Agi.tului4 ( u fie )1du*i cum (e )1d robii.
6
<e). 2&:&&4 0om. %:224 1Cor. #:2"
;:8 / u5l (t.1eti
6
cu a(.rime
66
i ( te temi
B
de -ume,eul tu.
6
Afe(. %:94 Col. 4:1.
66
<e). 2&:4%4 A2od. 1:1".
B
<e). 2&:1#4 A2od. 1:1#, 214 -eut. 2&:1$4 ?al. ":&
;;8 -ac )rei ( ai robi i roabe, (5i iei de la eamurile
6
care ) +co>oar4 de la ele ( cum.ra*i robi i roabe.
6
I(a. &%:", %
;<8 !e*i .utea (5i cum.ra*i i ditre co.iii (triilor care )or locui la tie i di familiile lor, .e care le )or
ate + *ara )oa(tr4 ei )or fi a)erea )oa(tr.
;=8 Fi .ute*i l(a moteire
6
co.iilor )otri du. )oi, ca .e o moie4 i .ute*i (5i *ie*i a(tfel robi .e )eci. -ar c1t
de(.re fra*ii )otri, co.iii lui I(rael, iciuul
66
di )oi ( u (t.1ea(c .e fratele (u cu a(.rime.
6
I(a. 14:2.
66
<e). 2&:4"
;>8 -ac u (tri (au u )eetic (e +mbog*ete, i fratele
6
tu (rcete l1g el i (e )ide (triului care
locuiete la tie (au )reuuia di familia (triului,
6
<e). 2&:2&, "&
;?8 el ( aib dre.tul de r(cum.rare, du. ce (e )a fi )1dut: uul di fra*ii lui ( .oat (5l
6
r(cum.ere.
6
Eeem. &:&
;@8 Gc9iul lui, (au fiul uc9iului lui, (au ua di rudele lui de a.roa.e, )a .utea (5l r(cum.ere4 (au, dac are
mi>loace, ( (e r(cum.ere (igur
6
.
6
<e). 2&:2%
<A8 / fac (ocoteala cu cel ce l5a cum.rat, di aul c1d (5a )1dut .1 + aul de )e(elie4 i .re*ul de .ltit
)a at1ra de umrul ailor, care )or fi .re*ui*i ca ai uui
6
om tocmit cu .lat.
6
Io) #:14 I(a. 1%:144 I(a. 21:1%
<78 -ac mai (ut +c mul*i ai .1 la aul de )e(elie, +i )a .lti r(cum.rarea du. .re*ul ailor acelora i
(5l (cad di .re*ul cu care a fo(t cum.rat4
<98 dac mai rm1 .u*ii ai .1 la aul de )e(elie, ( le fac (ocoteala i (5i .ltea(c r(cum.rarea du.
aceti ai.
<:8 / fie la el ca uul tocmit cu aul4 i acela la care )a fi ( u (e .oarte cu a(.rime cu el (ub oc9ii ti.
<;8 Iar dac u e(te r(cum.rat + iciuul di ace(te feluri, (
6
ia( de la el + aul de )e(elie, el i co.iii lui
care )or fi +m.reu cu el.
6
<e). 2&:414 A2od. 21:2, "
<<8 Cci co.iii lui I(rael (ut
6
robii ?ei4 ei (ut robii ?ei, .e care i5am (co( di *ara Agi.tului. Au (ut -omul
-ume,eul )o(tru.
6
<e). 2&:42
Capitolul 26
+inecuvntarea
78 / u ) face*i idoli
6
, ( u ) ridica*i ici c9i. cio.lit, ici (t1l. de aducere amite4 ( u .ue*i + *ara
)oa(tr icio .iatr +m.odobit cu c9i.uri, ca ( ) +c9ia*i +aitea ei4 cci Au (ut -omul -ume,eul
)o(tru.
6
A2od. 20:4, &4 -eut. &:$4 -eut. 1%:224 -eut. 2#:1&4 P(. 9#:#
98 / .,i*i /abatele
6
?ele i ( ci(ti*i <ocaul ?eu cel /f1t. Au (ut -omul.
6
<e). 19:"0
:8 -ac
6
)e*i urma legile ?ele, dac )e*i .,i .orucile ?ele i le )e*i +m.lii,
6
-eut. 11:1"51&4 -eut. 2$:1514
;8 ) )oi trimite
6
.loi la )reme, .m1tul
66
+i )a da roadele, i .omii de .e c1m. +i )or da roadele.
165
6
I(a. "0:2"4 A,ec. "4:2%4 Ioel 2:2", 24.
66
P(. %#:%4 P(. $&:124 A,ec. "4:2#4 A,ec. "%:"04 Ba9. $:12
<8 'bia )e*i treiera
6
gr1ul i )e*i +ce.e cule(ul )iei, i cule(ul )iei )a *ie .1 la (emtur4 )e*i a)ea .1ie
66

di
B
belug, )e*i m1ca i ) )e*i (tura i )e*i locui fr fric + *ara )oa(tr.
6
'mo( 9:1".
66
<e). 2&:194 -eut. 11:1&4 Ioel 2:19, 2%.
B
<e). 2&:1$4 Io) 11:1$4 A,ec. "4:2&, 2#, 2$
=8 !oi
6
da .ace + *ar, i imei u ) )a tulbura
66
(omul4 )oi face ( .iar di *ar fiarele
B
(lbatice, i (abia
BB

u )a trece .ri *ara )oa(tr.
6
1Cro. 22:94 P(. 29:114 P(. 14#:144 I(a. 4&:#4 Hag. 2:9.
66
Io) 11:194 P(. ":&4 P(. 4:$4 I(a. "&:94 Ier. "0:104 A,ec. "4:2&4 J(ea 2:1$4 Lef. ":1".
B
2Fm.. 1#:2&4 A,ec. &:1#4 A,ec. 14:1&.
BB
A,ec. 14:1#
>8 !e*i urmri .e )r>maii )otri, i ei )or cdea ucii de (abie +aitea )oa(tr.
?8 Cici
6
di )oi )or urmri o (ut, i o (ut di )oi )or urmri ,ece mii, i )r>maii )otri )or cdea ucii de
(abie +aitea )oa(tr.
6
-eut. "2:"04 Io(. 2":10
@8 Au ? )oi +toarce
6
(.re )oi, ) )oi
66
face ( crete*i, ) )oi +mul*i i Fmi )oi *ie legm1tul ?eu cu )oi.
6
A2od. 2:2&4 2Fm.. 1":2".
66
@e. 1#:%, #4 Eeem. 9:2"4 P(. 10#:"$
7A8 !e*i m1ca
6
di roadele cele )ec9i i )e*i (coate afar .e cele )ec9i, ca ( face*i loc celor oi.
6
<e). 2&:22
778 Fmi )oi
6
ae,a <ocaul ?eu + mi>locul )o(tru, i (ufletul ?eu u
66
) )a ur+.
6
A2od. 2&:$4 A2od. 29:4&4 Io(. 22:194 P(. #%:24 A,ec. "#:2%, 2#, 2$4 '.oc. 21:".
66
<e). 20:2"4 -eut. "2:19
798 !oi
6
umbla + mi>locul )o(tru4 Au
66
)oi fi -ume,eul )o(tru, i )oi )e*i fi .o.orul ?eu.
6
2Cor. %:1%.
66
A2od. %:#4 Ier. #:2"4 Ier. 11:44 Ier. "0:224 A,ec. 11:204 A,ec. "%:2$
7:8 Au
6
(ut -omul -ume,eul )o(tru care )5am (co( di *ara Agi.tului, care )5am (co( di
66
robie4 Au am ru.t
legturile >ugului )o(tru i )5am fcut ( merge*i cu ca.ul ridicat.
6
<e). 2&:"$, 42, &&.
66
Ier. 2:204 A,ec. "4:2#
+lestemul
7;8 -ar
6
dac u ? a(culta*i i u +m.lii*i toate ace(te .oruci,
6
-eut. 2$:1&4 Pl1g. 2:1#4 ?al. 2:2
7<8 dac e(ocoti*i
6
legile ?ele i dac (ufletul )o(tru urte r1duielile ?ele, aa +c1t ( u +m.lii*i toate
.orucile ?ele i ( ru.e*i legm1tul ?eu,
6
<e). 2%:4"4 2Fm.. 1#:1&
7=8 iat ce ) )oi face atuci: )oi trimite .e(te )oi groa,a
6
, ligoarea
66
i frigurile, care )or face ( )i (e (tig
B

oc9ii i ( .iar )ia*a di )oi. /m1*a
BB
o )e*i (ema + ,adar, cci o )or m1ca )r>maii )otri.
6
-eut. 2$:%&, %%, %#4 -eut. "2:2&4 Ier. 1&:$.
66
-eut. 2$:22.
B
1/am. 2:"".
BB
-eut. 2$:"", &14 Io) "1:$4 Ier. &:1#4 Ier. 12:1"4 ?ica %:1&
7>8 Fmi
6
)oi +toarce fa*a +m.otri)a )oa(tr i )e*i fi
66
btu*i i )e*i fugi diaitea )r>mailor )otri4 cei ce )
ur(c
B
) )or (ub>uga i )e*i fugi
BB
fr ( fi*i urmri*i c9iar.
6
<e). 1#:10.
66
-eut. 2$:2&4 Iud. 2:144 Ier. 19:#.
B
P(. 10%:41.
BB
<e). 2%:"%4 P(. &":&4 Pro). 2$:1
7?8 -ac, cu toate ace(tea, u ? )e*i a(culta, ) )oi .ede.(i de a.te ori
6
mai mult .etru .catele )oa(tre.
6
1/am. 2:&4 P(. 119:1%44 Pro). 24:1%
7@8 !oi fr1ge m1dria
6
.uterii )oa(tre, )oi face
66
ca dea(u.ra )oa(tr cerul ( fie de fier, i .m1tul de aram.
6
I(a. 2&:114 I(a. 2%:&4 A,ec. #:244 A,ec. "0:%.
66
-eut. 2$:2"
9A8 !i (e )a i(to)i .uterea
6
fr folo(: .m1tul
66
)o(tru u5i )a da roadele, i .omii de .e .m1t u5i )or da
roadele.
6
P(. 12#:14 I(a. 49:4.
66
-eut. 11:1#4 -eut. 2$:1$4 Hag. 1:10
978 -ac i du. acea(ta ) )e*i +m.otri)i i u )e*i )oi ( ? a(culta*i, ) )oi lo)i de a.te ori mai mult .etru
.catele )oa(tre.
998 !oi trimite
6
+m.otri)a )oa(tr fiarele de .e c1m. care ) )or l(a fr co.ii, ) )or imici )itele i ) )or
+m.u*ia4 aa c ) )or rm1e drumurile
66
.u(tii.
6
-eut. "2:244 2Fm.. 1#:2&4 A,ec. &:1#4 A,ec. 14:1&.
66
Iud. &:%4 2Cro. 1&:&4 I(a. "":$4 Pl1g. 1:44 Ba9. #:14
9:8 -ac .ede.(ele ace(tea u ) )or
6
+dre.ta i dac ) )e*i +m.otri)i ?ie,
6
Ier. 2:"04 Ier. &:"4 'mo( 4:%512
9;8 ? )oi
6
+m.otri)i i Au )ou i ) )oi lo)i de a.te ori mai mult .etru .catele )oa(tre.
6
2/am. 22:2#4 P(. 1$:2%
9<8 !oi face
6
( )i +m.otri)a )oa(tr (abie, care )a r,bua clcarea legm1tului ?eu4 i c1d ) )e*i (tr1ge
+ cet*ile )oa(tre, )oi trimite
66
ciuma + mi>locul )o(tru i )e*i fi da*i + m1iile )r>maului.
6
A,ec. &:1#4 A,ec. %:"4 A,ec. 14:1#4 A,ec. 29:$4 A,ec. "":2.
66
Eum. 14:124 -eut. 2$:214 Ier. 14:124 Ier. 24:104 Ier. 29:1#, 1$4 'mo( 4:10
9=8 C1d ) )oi
6
trimite li.( de .1ie, ,ece femei ) )or coace .1ie +tr5u (igur cu.tor i )i (e )a da .1iea
cu c1tarul4 )e*i m1ca
66
, dar u ) )e*i (tura.
6
P(. 10&:1%4 I(a. ":14 A,ec. 4:1%4 A,ec. &:1%4 A,ec. 14:1".
66
I(a. 9:204 ?ica %:144 Hag. 1:%
166
9>8 -ac, cu
6
toate ace(tea, u ? )e*i a(culta i dac ) )e*i +m.otri)i ?ie,
6
<e). 2%:21, 24
9?8 ? )oi +m.otri)i i Au )ou
6
cu m1ie i ) )oi .ede.(i de a.te ori mai mult .etru .catele )oa(tre.
6
I(a. &9:1$4 I(a. %":"4 I(a. %%:1&4 Ier. 21:&4 A,ec. &:1", 1&4 A,ec. $:1$
9@8 !e*i m1ca
6
.1 i carea fiilor )otri, )e*i m1ca .1 i carea fiicelor )oa(tre.
6
-eut. 2$:&"4 2Fm.. %:294 Pl1g. 4:104 A,ec. &:10
:A8 ! )oi imici
6
+l*imile .etru >ertf, ) )oi dr1ma (t1l.ii +c9ia*i (oarelui, )oi aruca
66
tru.urile )oa(tre
moarte .e(te tru.urile moarte ale idolilor )otri, i (ufletul ?eu
B
) )a ur+.
6
2Cro. "4:", 4, #4 I(a. 2#:94 A,ec. %:"5%, 1".
66
2Fm.. 2":204 2Cro. "4:&.
B
<e). 20:2"4 P(. #$:&94 P(. $9:"$4 Ier. 14:19
:78 ! )oi l(a cet*ile
6
.u(tii, ) )oi .u(tii locaurile
66
(fite i u )oi mai miro(i miro(ul .lcut al tm1iei
)oa(tre.
6
Eeem. 2:"4 Ier. 4:#4 A,ec. %:%.
66
P(. #4:#4 Pl1g. 1:104 A,ec. 9:%4 A,ec. 21:2
:98 !oi .u(tii
6
*ara, aa c )r>maii )otri care o )or locui )or rm1e +cremei*i
66
),1d5o.
6
Ier. 9:114 Ier. 2&:11, 1$.
66
-eut. 2$:"#4 1Fm.. 9:$4 Ier. 1$:1%4 Ier. 19:$4 A,ec. &:1&
::8 ! )oi
6
+m.rtia .ritre eamuri i )oi (coate (abia du. )oi. Lara )oa(tr )a fi .u(tiit, i cet*ile )oa(tre
)or rm1e .u(tii.
6
-eut. 4:2#4 -eut. 2$:%44 P(. 44:114 Ier. 9:1%4 A,ec. 12:1&4 A,ec. 20:2"4 A,ec. 22:1&4 Ba9. #:14
:;8 'tuci *ara
6
(e )a bucura de /abatele ei, tot tim.ul c1t )a fi .u(tiit i c1t )e*i fi + *ara )r>mailor )otri4
atuci *ara (e )a odi9i i (e )a bucura de /abatele ei.
6
2Cro. "%:21
:<8 Tot tim.ul c1t )a fi .u(tiit, )a a)ea odi9a .e care 5o a)u(e(e + aii
6
)otri de /abat, c1d o locuia*i.
6
<e). 2&:2
:=8 F iima acelora ditre )oi care )or mai rm1e + )ia*, + *ara )r>mailor lor, )oi bga
6
frica4 i +i )a urmri
.1 i foetul
66
uei fru,e (uflate de )1t4 )or fugi ca de (abie i )or cdea fr ( fie urmri*i.
6
A,ec. 21:#, 12, 1&.
66
<e). 2%:1#4 Io) 1&:214 Pro). 2$:1
:>8 /e )or .r)li uii
6
.e(te al*ii ca +aitea (abiei, fr ( fie urmri*i. Eu )e*i
66
.utea ( (ta*i + .icioare + fa*a
)r>mailor )otri4
6
I(a. 10:44 Iud. #:224 1/am. 14:1&, 1%.
66
Io(. #:12, 1"4 Iud. 2:14
:?8 )e*i .ieri .ritre eamuri i ) )a m1ca *ara )r>mailor )otri.
:@8 Iar .e aceia ditre )oi care )or mai rm1e + )ia* +i )a a.uca durerea
6
.etru frdelegile lor, + *ara
)r>mailor lor4 +i )a a.uca durerea i .etru frdelegile .ri*ilor lor.
6
-eut. 4:2#4 -eut. 2$:%&4 Eeem. 1:$4 Ier. ":2&4 Ier. 29:12, 1"4 A,ec. 4:1#4 A,ec. %:94 A,ec. 20:4"4 A,ec. 21:2"4 A,ec. "":104 A,ec. "%:"14 J(ea
&:1&4 Ba9. 10:9
Primirea din nou
;A8 Fi
6
)or mrturi(i frdelegile lor i frdelegile .ri*ilor lor, clcrile de lege .e care le5au ()1rit fa* de
?ie i +m.otri)irea cu care ?i (5au +m.otri)it, .cate di .ricia crora
6
Eum. &:#4 1Fm.. $:"", "&, 4#4 Eeem. 9:24 Pro). 2$:1"4 -a. 9:", 44 <uc. 1&:1$4 1Ioa 1:9
;78 i Au ?5am +m.otri)it lor i i5am adu( + *ara )r>mailor lor. Di atuci iima lor etiat +m.re>ur
6
(e )a
(meri
66
i )or .lti datoria frdelegilor lor.
6
Ier. %:104 Ier. 9:2&, 2%4 A,ec. 44:#4 =a.. #:&14 0om. 2:294 Col. 2:11.
66
1Fm.. 21:294 2Cro. 12:%, #, 124 2Cro. "2:2%4 2Cro. "":12, 1"
;98 'tuci Fmi )oi
6
aduce amite de legm1tul ?eu cu Iaco), Fmi )oi aduce amite de legm1tul ?eu cu I(aac
i de legm1tul ?eu cu ')raam i Fmi )oi aduce amite de
66
*ar.
6
A2od. 2:244 A2od. %:&4 P(. 10%:4&4 A,ec. 1%:%0.
66
P(. 1"%:2"
;:8 Lara +( )a
6
trebui ( fie .r(it de ei i (e )a bucura de /abatele ei + tim.ul c1d )a rm1e .u(tiit
de.arte de ei4 i ei )or .lti datoria frdelegilor lor, .etru c au e(ocotit
66
.orucile ?ele i .etru c (ufletul
lor a ur1t legile ?ele.
6
<e). 2%:"4, "&.
66
<e). 2%:1&
;;8 -ar, i c1d )or fi + *ara )r>mailor lor, u5i )oi le.da
6
de tot i u5i )oi ur+ .1 acolo +c1t (5i imice(c
de tot i ( ru. legm1tul ?eu cu ei4 cci Au (ut -omul -ume,eul lor.
6
-eut. 4:"14 2Fm.. 1":2"4 0om. 11:2
;<8 Ci Fmi )oi aduce amite
6
, (.re biele lor, de )ec9iul legm1t .ri
66
care i5am (co( di *ara Agi.tului, +
B
fa*a
eamurilor, ca ( fiu -ume,eul lor. Au (ut -omul.7
6
0om. 11:2$.
66
<e). 22:""4 <e). 2&:"$.
B
P(. 9$:24 A,ec. 20:9, 14, 22
;=8 'ce(tea
6
(ut r1duielile, .orucile i legile .e care le5a (tatoricit -omul +tre Al i co.iii lui I(rael, .e
mutele /iai
66
, .ri ?oi(e.
6
<e). 2#:"44 -eut. %:14 -eut. 12:14 -eut. "":44 Ioa 1:1#.
66
<e). 2&:1
167
Capitolul 27
7uruinele
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue5le:
98 6C1d (e
6
)or face >urui*e -omului, dac e )orba de oamei, ei ( fie ai -omului, du. .re*uirea ta.
6
Eum. %:24 Iud. 11:"0, "1, "94 1/am. 1:11, 2$
:8 Iar .re*uirea .e care o )ei face uui brbat de la dou,eci .1 la ai,eci de ai, ( fie de cici,eci de (icli de
argit, du.
6
(iclul /f1tului <oca4
6
A2od. "0:1"
;8 dac e(te femeie, .re*uirea ( fie de trei,eci de (icli.
<8 -e la cici .1 la dou,eci de ai, .re*uirea ( fie de dou,eci de (icli .etru u biat, i de ,ece (icli .etru
o fat.
=8 -e la o lu .1 la cici ai, .re*uirea ( fie de cici (icli de argit .etru u biat, i de trei (icli de argit
.etru o fat.
>8 -e la ai,eci de ai + (u(, .re*uirea ( fie de cici(.re,ece (icli .etru u brbat, i de ,ece (icli .etru o
femeie.
?8 -ac cel ce a fcut >urui*a e(te .rea (rac ca ( .ltea(c .re*uirea acea(ta fcut de tie, (5l aduc la .reot
(5l .re*uia(c4 i .reotul ( fac o .re*uire .otri)it cu mi>loacele omului aceluia.
@8 -ac e(te )orba de dobitoacele care .ot fi adu(e ca >ertf -omului, orice dobitoc care (e )a da -omului )a
fi ce)a (f1t.
7A8 / u5l (c9imbe i ( u .u uul ru + locul uuia bu, ici uul bu + locul uuia ru4 dac (5ar +t1m.la
( (e +locuia(c u dobitoc cu altul, i uul i cellalt )a fi (f1t.
778 -ac e(te )orba de dobitoacele ecurate care u .ot fi adu(e ca >ertf -omului, ( aduc dobitocul la .reot,
798 care5i )a face .re*uirea, du. cum )a fi bu (au ru, i )a rm1e la .re*uirea .reotului.
7:8 -ac
6
)rea (5l r(cum.ere, ( mai adauge o cicime la .re*uirea lui.
6
<e). 2#:1&, 19
Predarea lucrurilor
7;8 -ac cie)a +i +c9i -omului ca(a, 9r,id5o -omului ca u dar (f1t, .reotul (5i fac .re*uirea,
du. cum )a fi bu (au rea, i ( rm1 la .re*uirea fcut de .reot.
7<8 -ac
6
cel ce i5a +c9iat -omului ca(a )rea (5o r(cum.ere, ( adauge o cicime la .re*ul .re*uirii ei, i )a
fi a lui.
6
<e). 2#:1"
7=8 -ac cie)a +c9i -omului u ogor di moia lui, .re*uirea ta ( fie du. c1timea de (m1* .e care o
d, i aume cici,eci de (icli de argit .etru u omer de (m1* de or,.
7>8 -ac +i +c9i -omului ogorul, cu +ce.ere c9iar di aul de )e(elie, ( rm1 la .re*uirea ta4
7?8 dar dac +i +c9i -omului ogorul du. aul de )e(elie, atuci .reotul (5i (ocotea(c
6
.re*ul du.
umrul ailor care mai rm1 .1 la aul de )e(elie i (5l (cad di .re*uirea ta.
6
<e). 2&:1&, 1%
7@8 -ac
6
cel ce i5a +c9iat -omului ogorul )rea (5l r(cum.ere, atuci ( mai adauge o cicime la argitul
.re*uit de tie, i ogorul ( rm1 al lui.
6
<e). 2#:1"
9A8 -ac u5i r(cum.r ogorul i5l )ide altui om, u )a mai .utea fi r(cum.rat.
978 Di c1d )a iei cum.rtorul di el la aul de )e(elie
6
, ogorul acela ( fie +c9iat
66
-omului, ca ogor
9r,it <ui4 ( fie moia
B
.reotului.
6
<e). 2&:10, 2$, "1.
66
<e). 2#:2$.
B
Eum. 1$:144 A,ec. 44:29
998 -ac cie)a +c9i -omului u ogor cum.rat de el, care u face .arte di moia
6
lui,
6
<e). 2&:10, 2&
9:8 .reotul
6
(5i (ocotea(c .re*ul du. c1t face .re*uirea .1 la aul de )e(elie, i omul acela ( .ltea(c +
aceeai ,i .re*ul 9otr1t de tie, ca lucru +c9iat -omului.
6
<e). 2#:1$
9;8 F aul de
6
)e(elie, ogorul ( (e +toarc la acela de la care fu(e(e cum.rat i di moia cruia fcea .arte.
6
<e). 2&:2$
9<8 Toate .re*uirile ( (e fac + (iclii /f1tului <oca: (iclul are dou,eci de g9ere
6
.
168
6
A2od. "0:1"4 Eum. ":4#4 Eum. 1$:1%4 A,ec. 4&:12
Ce nu se poate %nchina
9=8 Eimei u )a .utea ( +c9ie -omului .e +t1iul
6
(cut di )ita lui, care c9iar e(te al -omului ca +t1i
(cut: fie bou, fie miel, e(te al -omului.
6
A2od. 1":2, 124 A2od. 22:"04 Eum. 1$:1#4 -eut. 1&:19
9>8 -ac e(te )orba +( de u dobitoc ecurat, (5l r(cum.ere cu .re*ul .re*uit de tie, mai adug1d
6
+c o
cicime4 dac u e(te r(cum.rat, ( fie )1dut du. .re*uirea ta.
6
<e). 2#:1151"
9?8 Tot
6
ce )a drui u om -omului .ri fgdui*, di ce are, u )a .utea ici ( (e )1d, ici ( (e
r(cum.ere: fie om, fie dobitoc, fie u ogor di moia lui4 tot ce )a fi druit -omului .ri fgdui* )a fi u
lucru .rea(f1t .etru -omul.
6
<e). 2#:214 Io(. %:1#519
9@8 Eiciu
6
om +c9iat -omului .ri fgdui* u )a .utea fi r(cum.rat, ci )a fi omor1t.
6
Eum. 21:2, "
Zeciuielile
:A8 Jrice
6
,eciuial di .m1t, fie di roadele .m1tului, fie di rodul .omilor, e(te a -omului4 e(te u lucru
+c9iat -omului.
6
@e. 2$:224 Eum. 1$:21, 244 2Cro. "1:&, %, 124 Eeem. 1":124 ?al. ":$, 10
:78 -ac )rea cie)a ( r(cum.ere ce)a di ,eciuiala lui, ( mai adauge o
6
cicime.
6
<e). 2#:1"
:98 Jrice ,eciuial di cire,i i di turme, di tot ce trece
6
(ub toiag, ( fie o ,eciuial +c9iat -omului.
6
Ier. "":1"4 A,ec. 20:"#4 ?ica #:14
::8 / u (e cercete,e dac dobitocul e(te bu (au ru i ( u
6
(e (c9imbe4 dac (e +locuiete u dobitoc cu u
altul, i uul i cellalt )a fi (f1t, i u )or .utea fi r(cum.ra*i.7
6
<e). 2#:10
:;8 'ce(tea
6
(ut .orucile .e care le5a dat lui ?oi(e, -omul, .etru co.iii lui I(rael, .e mutele /iai.
6
<e). 2%:4%
169
NUMERI
*
6
-eut. $:1&4 -eut. "2:95144 Eeem. 9:19521
Capitolul 1
#umrtoarea israeliilor
78 -omul a )orbit lui ?oi(e + .u(tiul
6
/iai, + Cortul +t1lirii
66
, + cea dit1i ,i a luii a doua, + al doilea a
du. ieirea lor di *ara Agi.tului. Al a ,i(:
6
A2od. 19:14 Eum. 10:11, 12.
66
A2od. 2&:22
98 6=ace*i umrtoarea
6
+tregii aduri a co.iilor lui I(rael, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor,
umr1d .e ca. umele tuturor brba*ilor,
6
A2od. "0:124 A2od. "$:2%4 Eum. 2%:2, %", %44 2/am. 24:24 1Cro. 21:2
:8 de la )1r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei di I(rael care (ut + (tare ( .oarte armele4 ( le face*i
umrtoarea du. cetele lor, tu i 'aro.
;8 / fie cu )oi c1te u brbat de fiecare (emi*ie, c.eteie a ca(ei .ri*ilor (i.
<8 Iat umele brba*ilor care )or fi +m.reu cu )oi:
.etru 0ube: Ali*ur, fiul lui Dedeur4
=8 .etru /imeo: Delumiel, fiul lui Luriadai4
>8 .etru Iuda: Ea9o, fiul lui 'miadab4
?8 .etru I(a9ar: Eetaeel, fiul lui Luar4
@8 .etru Babulo: Aliab, fiul lui Helo4
7A8 .etru fiii lui Io(if 3 .etru Afraim: Aliama, fiul lui 'mi9ud4 .etru ?aa(e: @amliel, fiul lui Peda9*ur4
778 .etru Beiami: 'bida, fiul lui @9ideoi4
798 .etru -a: '9ie,er, fiul lui 'miadai4
7:8 .etru 'er: Paguiel, fiul lui Jcra4
7;8 .etru @ad: Alia(af, fiul lui -euel
6
4
6
Eum. 2:14
7<8 .etru Eeftali: '9ira, fiul lui Aa.7
7=8 'cetia (ut
6
cei ce au fo(t alei de aduare, mai marii (emi*iilor .ri*ilor lor, c.eteiile
66
miilor lui I(rael.
6
Eum. #:24 1Cro. 2#:1%.
66
A2od. 1$:21, 2&
7>8 ?oi(e i 'aro au luat .e brba*ii acetia care fu(e(er c9ema*i .e ume,
7?8 i au (tr1( toat aduarea, + cea dit1i ,i a luii a doua. I5au trecut + cr*ile care cu.rideau (.i*a
eamului, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor, umr1d .e ca. umele brba*ilor de la )1r(ta de
dou,eci de ai + (u(.
7@8 ?oi(e a fcut umrtoarea + .u(tiul /iai, cum +i .oruci(e -omul.
9A8 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui 0ube, +t1iul (cut al lui I(rael, du. familiile lor, du. ca(ele
.ri*ilor lor, umr1d .e ca. umele tuturor brba*ilor, de la )1r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei +
(tare ( .oarte armele:
978 brba*ii di (emi*ia lui 0ube, iei*i la umrtoare, au fo(t .atru,eci i a(e de mii cici (ute.
998 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui /imeo, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor4 le5au fcut
umrtoarea, umr1d .e ca. umele tuturor brba*ilor de la )1r(ta de dou,eci de ai + (u(, to*i cei + (tare
( .oarte armele:
9:8 brba*ii di (emi*ia lui /imeo, iei*i la umrtoare, au fo(t cici,eci i ou de mii trei (ute.
9;8 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui @ad, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor4 umr1d umele
brba*ilor de la )1r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
9<8 brba*ii di (emi*ia lui @ad, iei*i la umrtoare, au fo(t .atru,eci i cici de mii a(e (ute cici,eci.
9=8 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui Iuda, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor, umr1d umele
brba*ilor de la )1r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
9>8 brba*ii di (emi*ia lui Iuda, iei*i la umrtoare, au fo(t a.te,eci i .atru de mii a(e (ute.
9?8 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui I(a9ar, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor4 umr1d umele
brba*ilor de la )1r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
9@8 brba*ii di (emi*ia lui I(a9ar, iei*i la umrtoare, au fo(t cici,eci i .atru de mii .atru (ute.
170
:A8 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui Babulo, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor, umr1d
umele brba*ilor de la )1r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
:78 brba*ii di (emi*ia lui Babulo, iei*i la umrtoare, au fo(t cici,eci i a.te de mii .atru (ute.
:98 'u trecut + cr*ile eamului ditre fiii lui Io(if, .e fiii lui Afraim, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor
lor, umr1d umele brba*ilor de la )1r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
::8 brba*ii di (emi*ia lui Afraim, iei*i la umrtoare, au fo(t .atru,eci de mii cici (ute.
:;8 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui ?aa(e, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor, umr1d
umele brba*ilor de la )1r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
:<8 brba*ii di (emi*ia lui ?aa(e, iei*i la umrtoare, au fo(t trei,eci i dou de mii dou (ute.
:=8 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui Beiami, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor, umr1d
umele brba*ilor de la )1r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
:>8 brba*ii di (emi*ia lui Beiami, iei*i la umrtoare, au fo(t trei,eci i cici de mii .atru (ute.
:?8 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui -a, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor, umr1d umele
brba*ilor de la )1r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
:@8 brba*ii di (emi*ia lui -a, iei*i la umrtoare, au fo(t ai,eci i dou de mii a.te (ute.
;A8 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui 'er, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor, umr1d umele
brba*ilor de la )1r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
;78 brba*ii di (emi*ia lui 'er, iei*i la umrtoare, au fo(t .atru,eci i ua de mii cici (ute.
;98 'u trecut + cr*ile eamului .e fiii lui Eeftali, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor4 umr1d
umele brba*ilor de la )1r(ta de dou,eci de ai + (u(, .e to*i cei + (tare ( .oarte armele:
;:8 brba*ii di (emi*ia lui Eeftali, iei*i la umrtoare, au fo(t cici,eci i trei de mii .atru (ute.
;;8 'cetia
6
(ut aceia a cror umrtoare a fo(t fcut de ?oi(e i 'aro, i de cei doi(.re,ece brba*i, mai
mari ai lui I(rael4 era c1te u brbat .etru fiecare di ca(ele .ri*ilor lor.
6
Eum. 2%:%4
;<8 To*i aceia ditre co.iii lui I(rael, iei*i la umrtoare, du. ca(ele .ri*ilor lor, de la )1r(ta de dou,eci de
ai + (u(, to*i aceia di I(rael care erau + (tare ( .oarte armele,
;=8 to*i cei iei*i la umrtoare, au fo(t a(e
6
(ute trei mii cici (ute cici,eci.
6
A2od. "$:2%4 A2od. 12:"#4 Eum. 2:"24 Eum. 2%:&1
&eose"irea leviilor
;>8 <e)i*ii
6
, du. (emi*ia .ri*ilor lor, 5au itrat + umrtoarea acea(ta.
6
Eum. 2:""4 Eum. "4 Eum. 44 Eum. 2%:&#4 1Cro. %4 1Cro. 21:%
;?8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
;@8 6/ u
6
faci umrtoarea (emi*iei lui <e)i i ( u5i umeri ca.etele + mi>locul celorlal*i co.ii ai lui I(rael.
6
Eum. 2:""4 Eum. 2%:%2
<A8 -
6
+ gri>a le)i*ilor Cortul +t1lirii, toate ueltele lui i tot ce *ie de el. Ai )or duce Cortul i toate ueltele
lui, )or face (lu>ba + el i )or tbr+
66
+ >urul Cortului.
6
A2od. "$:214 Eum. ":#, $4 Eum. 4:1&, 2&, 2%, 2#, "".
66
Eum. ":2", 29, "&, "$
<78 C1d )a
6
.ori Cortul, le)i*ii (5l de(fac4 i c1d (e )a o.ri Cortul, le)i*ii (5l +tid4 iar (triul
66
care (e
)a a.ro.ia de el, ( fie .ede.(it cu moartea.
6
Eum. 10:1#, 21.
66
Eum. ":10, "$4 Eum. 1$:22
<98 Co.iii lui I(rael
6
( tbra(c fiecare + tabra lui, fiecare l1g (teagul lui, du. cetele lor.
6
Eum. 2:2, "4
<:8 -ar le)i*ii
6
( tbra(c + >urul Cortului +t1lirii, .etru ca ( u i,bucea(c
66
m1ia ?ea +m.otri)a
adurii co.iilor lui I(rael4 i
B
le)i*ii ( aib .a,a Cortului +t1lirii.7
6
Eum. 1:&0.
66
<e). 10:%4 Eum. $:194 Eum. 1%:4%4 Eum. 1$:&4 1/am. %:19.
B
Eum. ":#, $4 Eum. $:2452%4 Eum. 1$:"5&4 Eum. "1:"0, 4#4 1Cro.
2":"24 2Cro. 1":11
<;8 Co.iii lui I(rael au fcut +tocmai du. toate .orucile .e care le ddu(e lui ?oi(e, -omul4 aa au fcut.
Capitolul 2
Ae'area ta"erelor
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i lui 'aro i a ,i(:
98 6Co.iii lui I(rael au ( tbra(c fiecare
6
l1g (teagul lui, (ub (emele ca(ei .ri*ilor lui4 ( tbra(c +
fa*a
66
i +m.re>urul Cortului +t1lirii.
171
6
Eum. 1:&2.
66
Io(. ":4
:8 <a r(rit, tabra lui Iuda, cu (teagul ei i cu otirile (ale. 'colo ( tbra(c mai marele fiilor lui Iuda,
Ea9o
6
, fiul lui 'miadab,
6
Eum. 10:144 0ut 4:204 1Cro. 2:104 ?at. 1:44 <uc. ":"2, ""
;8 cu otirea lui, alctuit di a.te,eci i .atru de mii a(e (ute de oamei iei*i la umrtoare.
<8 <1g el ( tbra(c (emi*ia lui I(a9ar i mai marele fiilor lui I(a9ar, Eetaeel, fiul lui Luar,
=8 cu otirea lui, alctuit di cici,eci i .atru de mii .atru (ute de oamei iei*i la umrtoare4
>8 a.oi (emi*ia lui Babulo i mai marele fiilor lui Babulo, Aliab, fiul lui Helo,
?8 cu otirea lui, alctuit di cici,eci i a.te de mii .atru (ute de oamei iei*i la umrtoare.
@8 To*i cei di tabra lui Iuda, iei*i la umrtoare, (ut o (ut o.t,eci i a(e de mii .atru (ute de brba*i, du.
otirea lor. Ai (
6
.orea(c cei dit1i.
6
Eum. 10:14
7A8 <a mia,,i, tabra lui 0ube, cu (teagul ei i cu otirile ei. 'colo ( tbra(c mai marele fiilor lui 0ube,
Ali*ur, fiul lui Dedeur,
778 cu otirea lui, alctuit di .atru,eci i a(e de mii cici (ute de brba*i iei*i la umrtoare.
798 <1g el ( tbra(c (emi*ia lui /imeo i mai marele fiilor lui /imeo, Delumiel, fiul lui Luriadai,
7:8 cu otirea lui, alctuit di cici,eci i ou de mii trei (ute de oamei iei*i la umrtoare4
7;8 a.oi (emi*ia lui @ad i mai marele fiilor lui @ad, Ali(a, fiul lui -euel,
7<8 cu otirea lui, alctuit di .atru,eci i cici de mii a(e (ute cici,eci de oamei iei*i la umrtoare.
7=8 To*i cei di tabra lui 0ube, iei*i la umrtoare, (ut o (ut cici,eci i uu de mii .atru (ute cici,eci de
oamei, du. otirile lor. Ai
6
( .orea(c + al doilea r1d.
6
Eum. 10:1$
7>8 '.oi
6
)a .ori Cortul +t1lirii, +m.reu cu tabra le)i*ilor, ae,at + mi>locul celorlalte tabere. Pe drum
)or *ie irul + care au tbr1t, fiecare la r1dul lui, du. (teagul lui.
6
Eum. 10:1#, 21
7?8 <a a.u(, tabra lui Afraim, cu (teagul (u i cu otirile (ale. 'colo ( tbra(c mai marele fiilor lui Afraim,
Aliama, fiul lui 'mi9ud,
7@8 cu otirea lui, alctuit di .atru,eci de mii cici (ute de oamei iei*i la umrtoare.
9A8 <1g el ( tbra(c (emi*ia lui ?aa(e i mai marele fiilor lui ?aa(e, @amliel, fiul lui Peda9*ur,
978 cu otirea lui, alctuit di trei,eci i dou de mii dou (ute de oamei iei*i la umrtoare4
998 a.oi (emi*ia lui Beiami i mai marele fiilor lui Beiami, 'bida, fiul lui @9ideoi,
9:8 cu otirea lui, alctuit di trei,eci i cici de mii .atru (ute de oamei iei*i la umrtoare.
9;8 To*i cei di tabra lui Afraim, iei*i la umrtoare, (ut o (ut o.t mii o (ut de oamei, du. otirile lor. Ai
6

( .orea(c + al treilea r1d.
6
Eum. 10:22
9<8 <a mia,oa.te, tabra lui -a, cu (teagul ei i cu otirile ei. 'colo ( tbra(c mai marele fiilor lui -a,
'9ie,er, fiul lui 'miadai,
9=8 cu otirea lui, alctuit di ai,eci i dou de mii a.te (ute de oamei iei*i la umrtoare.
9>8 <1g el ( tbra(c (emi*ia lui 'er i mai marele fiilor lui 'er, Paguiel, fiul lui Jcra,
9?8 cu otirea lui, alctuit di .atru,eci i ua de mii cici (ute de oamei iei*i la umrtoare4
9@8 a.oi (emi*ia lui Eeftali i mai marele fiilor lui Eeftali, '9ira, fiul lui Aa,
:A8 cu otirea lui, alctuit di cici,eci i trei de mii .atru (ute de oamei iei*i la umrtoare.
:78 To*i cei di tabra lui -a, iei*i la umrtoare, (ut o (ut cici,eci i a.te de mii a(e (ute de oamei. Ai
( .orea(c
6
cei di urm, du. (teagul lor.7
6
Eum. 10:2&
:98 'cetia (ut co.iii lui I(rael, iei*i la umrtoare, du. ca(ele .ri*ilor lor. To*i
6
cei iei*i la umrtoare i
care au alctuit taberele, du. otirile lor, au fo(t a(e (ute trei mii cici (ute cici,eci.
6
A2od. "$:2%4 Eum. 1:4%4 Eum. 11:21
::8 <e)i*ii
6
, du. .oruca .e care o ddu(e lui ?oi(e, -omul, 5au itrat la umrtoare + mi>locul co.iilor lui
I(rael.
6
Eum. 1:4#
:;8 Di co.iii lui I(rael au fcut +tocmai du. toate .orucile .e care le ddu(e lui ?oi(e -omul. 'a
6
tbrau
ei, du. (teagurile lor4 i a(tfel .oreau la drum, fiecare du. familia lui, du. ca(a .ri*ilor lui.
6
Eum. 24:2, &, %
172
Capitolul 3
Familia lui Aaron
78 Iat (m1*a lui 'aro i a lui ?oi(e, .e )remea c1d a )orbit -omul cu ?oi(e, .e mutele /iai.
98 Iat umele fiilor lui 'aro: Eadab
6
, +t1iul (cut, 'bi9u, Alea,ar i Itamar.
6
A2od. %:2"
:8 'ce(tea (ut umele fiilor lui 'aro, care au .rimit ugerea
6
.reo*ea(c i care au fo(t +c9ia*i + (lu>ba
.reo*iei.
6
A2od. 2$:414 <e). $
;8 Eadab
6
i 'bi9u au murit +aitea -omului, c1d au adu( +aitea -omului foc (tri, + .u(tiul /iai4 ei 5
a)eau fii. Alea,ar i Itamar au +m.liit (lu>ba .reo*iei, + fa*a tatlui lor 'aro.
6
<e). 10:14 Eum. 2%:%14 1Cro. 24:2
Slu5"a leviilor
<8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
=8 6'.ro.ie
6
(emi*ia lui <e)i i .ue5o +aitea .reotului 'aro, ca ( fie + (lu>ba lui.
6
Eum. $:%4 Eum. 1$:2
>8 Ai ( aib gri> de tot ce e(te dat + .a,a lui i de tot ce e(te .orucit +tregii aduri, +aitea Cortului
+t1lirii: ( fac (lu>ba
6
Cortului.
6
Eum. 1:&04 Eum. $:11, 1&, 24, 2%
?8 /
6
aib gri> de toate ueltele Cortului +t1lirii i de tot ce e(te .orucit co.iilor lui I(rael: ei ( fac (lu>ba
Cortului.
6
Eum. $:194 Eum. 1$:%
@8 / dai .e le)i*i lui 'aro i fiilor lui4 ei (5i fie da*i lui + totul, di .artea co.iilor lui I(rael.
7A8 Pe 'aro i .e fiii lui (5i .ui (
6
.,ea(c (lu>ba .reo*iei lor4 iar (triul
66
, care (e )a a.ro.ia, ( fie .ede.(it
cu moartea.7
6
Eum. 1$:#.
66
Eum. ":"$4 Eum. 1:&14 Eum. 1%:40
778 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
798 6Iat
6
c am luat .e le)i*i di mi>locul co.iilor lui I(rael, + locul tuturor +t1ilor (cu*i, care (e a(c +t1i
ditre co.iii lui I(rael4 i le)i*ii )or fi ai ?ei.
6
Eum. ":414 Eum. $:1%4 Eum. 1$:%
7:8 Cci
6
orice +t1i (cut e(te al ?eu4 + ,iua
66
c1d am lo)it .e to*i +t1ii (cu*i di *ara Agi.tului, ?i5am
+c9iat ?ie .e to*i +t1ii (cu*i di I(rael, at1t di oamei, c1t i di dobitoace: ei )or fi ai ?ei. Au (ut
-omul.7
6
A2od. 1":24 <e). 2#:2%4 Eum. $:1%4 <uc. 2:2".
66
A2od. 1":12, 1&4 Eum. $:1#
Familiile leviilor
7;8 -omul a )orbit lui ?oi(e + .u(tiul /iai i a ,i(:
7<8 6= umrtoarea co.iilor lui <e)i, du. ca(ele .ri*ilor lor, du. familiile lor4 i aume, f umrtoarea
tuturor celor de .arte brbtea(c
6
, de la )1r(ta de o lu + (u(.7
6
Eum. ":"94 Eum. 2%:%2
7=8 ?oi(e le5a fcut umrtoarea, du. .oruca -omului, +tocmai cum .oruci(e.
7>8 Iat
6
care (ut fiii lui <e)i, du. umele lor: @9ero, C9e9at i ?erari. 3
6
@e. 4%:114 A2od. %:1%4 Eum. 2%:&#4 1Cro. %:1, 1%4 1Cro. 2":%
7?8 Iat umele fiilor lui @9ero, du. familiile lor: <ibi i
6
Dimei.
6
A2od. %:1#
7@8 Iat fiii lui C9e9at, du. familiile lor: 'mram
6
, I*e9ar, Hebro i G,iel4
6
A2od. %:1$
9A8 i fiii lui
6
?erari, du. familiile lor: ?a9li i ?ui. 'ce(tea (ut familiile lui <e)i, du. ca(ele .ri*ilor lor.
6
A2od. %:19
978 -i @9ero (e coboar familia lui <ibi i familia lui Dimei, alctuid familiile g9eroi*ilor.
998 Cei iei*i la umrtoare, c1d au umrat .e to*i brba*ii de la )1r(ta de o lu + (u(, au fo(t a.te mii cici
(ute.
9:8 =amiliile
6
g9eroi*ilor tbrau +a.oia Cortului, la a.u(.
6
Eum. 1:&"
173
9;8 C.eteia ca(ei .riteti a g9eroi*ilor era Ali(af, fiul lui <ael.
9<8 F ce .ri)ete Cortul +t1lirii, + gri>a fiilor lui
6
@9ero era dat: Cortul
66
i aco.eriul
B
Cortului,
+)elitoarea
BB
aco.eriului Cortului i .erdeaua
6B
de la ua Cortului +t1lirii4
6
Eum. 4:24, 2&, 2%.
66
A2od. 2&:9.
B
A2od. 2%:1.
BB
A2od. 2%:#, 14.
6B
A2od. 2%:"%
9=8 a.oi .1,ele cur*ii
6
i .erdeaua
66
de la .oarta cur*ii Cortului de >ur +m.re>urul Cortului i altarului, i toate
fuiile
B
.etru (lu>ba Cortului.
6
A2od. 2#:9.
66
A2od. 2#:1%.
B
A2od. "&:1$
9>8 -i C9e9at
6
(e coboar familia amrami*ilor, familia i*e9ari*ilor, familia 9ebroi*ilor i familia u,ieli*ilor,
alctuid familiile c9e9ati*ilor.
6
1Cro. 2%:2"
9?8 Eumr1d .e to*i brba*ii de la )1r(ta de o lu + (u(, (5au g(it o.t mii a(e (ute de brba*i, +(rcia*i cu
+gri>irea /f1tului <oca.
9@8 =amiliile
6
fiilor lui C9e9at tbrau + .artea de mia,,i a Cortului.
6
Eum. 1:&"
:A8 C.eteia ca(ei .riteti a familiilor c9e9ati*ilor era Ali*afa, fiul lui G,iel.
:78 F gri>a
6
lor au dat c9i)otul
66
, ma(a
B
, (feicul
BB
, altarele
6B
, ueltele /f1tului <oca, cu care +i fceau (lu>ba,
.erdeaua
B6
diutru i tot ce *ie de ea.
6
Eum. 4:1&.
66
A2od. 2&:10.
B
A2od. 2&:2".
BB
A2od. 2&:"1.
6B
A2od. 2#:14 A2od. "0:1.
B6
A2od. 2%:"2
:98 C.eteia c.eteiilor le)i*ilor era Alea,ar, fiul .reotului 'aro4 el a)ea .ri)eg9erea a(u.ra celor +(rcia*i
( +gri>ea(c de /f1tul <oca.
::8 -i ?erari (e coboar familia lui ?a9li i familia lui ?ui, alctuid familiile merari*ilor.
:;8 Cei iei*i la umrtoare, c1d au umrat .e to*i brba*ii de la )1r(ta de o lu + (u(, au fo(t a(e mii dou
(ute.
:<8 C.eteia ca(ei .riteti a familiilor lui ?erari era Luriel, fiul lui 'bi9ail. Ai tbrau
6
+ .artea de
mia,oa.te a Cortului.
6
Eum. 1:&"
:=8 F .a,a
6
i gri>a fiilor lui ?erari au dat: (c1durile Cortului, drugii, (t1l.ii i .icioarele lor, toate ueltele i
tot ce *ie de ele4
6
Eum. 4:"1, "2
:>8 a.oi (t1l.ii cur*ii de >ur +m.re>ur, .icioarele lor, *ruii lor i fuiile lor.
:?8 ?oi(e, 'aro i fiii lui tbrau
6
+aitea Cortului, la r(rit, +aitea Cortului +t1lirii, (.re r(ritul (oarelui4
ei a)eau ( +de.liea(c la /f1tul <oca
66
, tot ce fu(e(e
B
.orucit co.iilor lui I(rael4 iar (triul
BB
care (e )a
a.ro.ia, ( fie .ede.(it cu moartea.
6
Eum. 1:&".
66
Eum. 1$:&.
B
Eum. ":#, $.
BB
Eum. ":10
:@8 To*i le)i*ii
6
a cror umrtoare au fcut5o ?oi(e i 'aro, du. .oruca -omului, du. familiile lor, to*i
brba*ii de la )1r(ta de o lu + (u(, au fo(t dou,eci i dou de mii.
6
Eum. 2%:%2
scumprarea %ntilor nscui
;A8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6= umrtoarea
6
tuturor +t1ilor (cu*i de .arte brbtea(c ditre co.iii lui
I(rael, de la )1r(ta de o lu + (u(, i umr5i du. umele lor.
6
Eum. ":1&
;78 /
6
iei .e le)i*i .etru ?ie, -omul, + locul tuturor +t1ilor (cu*i di co.iii lui I(rael, i )itele le)i*ilor +
locul tuturor +t1ilor (cu*i di )itele co.iilor lui I(raelC7
6
Eum. ":12, 4&
;98 ?oi(e a fcut umrtoarea tuturor +t1ilor (cu*i ditre co.iii lui I(rael, du. .oruca .e care i5o ddu(e
-omul.
;:8 To*i +t1ii (cu*i de .arte brbtea(c, a cror umrtoare au fcut5o, umr1du5le umele, de la )1r(ta de
o lu + (u(, au fo(t dou,eci i dou de mii dou (ute a.te,eci i trei.
;;8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
;<8 6Ia
6
.e le)i*i + locul tuturor +t1ilor (cu*i di co.iii lui I(rael i )itele le)i*ilor + locul )itelor lor4 i le)i*ii
)or fi ai ?ei. Au (ut -omul.
6
Eum. ":12, 41
;=8 Petru r(cum.rarea
6
celor dou (ute a.te,eci i trei, care
66
trec .e(te umrul le)i*ilor, ditre +t1ii (cu*i
ai co.iilor lui I(rael,
6
A2od. 1":1"4 Eum. 1$:1&.
66
Eum. ":"9, 4"
174
;>8 ( iei c1te
6
cici (icli de ca., du. (iclul /f1tului <oca, care e(te de dou,eci de g9ere
66
.
6
<e). 2#:%4 Eum. 1$:1%.
66
A2od. "0:1"4 <e). 2#:2&4 Eum. 1$:1%4 A,ec. 4&:12
;?8 / dai argitul ace(ta lui 'aro i fiilor lui, .etru r(cum.rarea celor ce trec .e(te umrul le)i*ilor.7
;@8 ?oi(e a luat argitul .etru r(cum.rarea celor ce treceau .e(te umrul celor r(cum.ra*i de le)i*i4
<A8 a luat argitul +t1ilor (cu*i di co.iii lui I(rael: o mie trei
6
(ute ai,eci i cici de (icli, du. (iclul
/f1tului <oca.
6
Eum. ":4%, 4#
<78 Di ?oi(e a dat
6
argitul de r(cum.rare lui 'aro i fiilor lui, du. .oruca -omului, cum .oruci(e lui
?oi(e -omul.
6
Eum. ":4$
Capitolul 4
Slu5"ele chehatiilor
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i lui 'aro i a ,i(:
98 6Eumr .e fiii lui C9e9at ditre co.iii lui <e)i, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor,
:8 de la )1r(ta
6
de trei,eci de ai + (u( .1 la )1r(ta de cici,eci de ai, .e to*i cei de(toiici ( fac )reo (lu>b
la Cortul +t1lirii.
6
Eum. $:244 1Cro. 2":", 24, 2#
;8 Iat (lu>bele
6
fiilor lui C9e9at, + Cortul +t1lirii: ele .ri)e(c <ocul Prea(f1t
66
.
6
Eum. 4:1&.
66
Eum. 4:19
<8 <a .orirea taberei, 'aro i fiii lui ( )i ( dea >o(
6
.erdeaua diutru i ( aco.ere cu ea c9i)otul
66

mrturiei4
6
A2od. 2%:"1.
66
A2od. 2&:10, 1%
=8 ( .u dea(u.ra ei o +)elitoare de .iele de )i*el de mare i ( +tid .e dea(u.ra u co)or fcut +
+tregime di materie alba(tr4 a.oi ( .u drugii
6
c9i)otului.
6
A2od. 2&:1"
>8 / +tid u co)or alba(tru .e(te ma(a
6
.1iilor .etru .uerea +aite, i dea(u.ra ( .u (trc9iile,
c*uile, cetile i .otirele .etru >ertfele de butur4 dea(u.ra ( fie i .1iea care (e .ue ecurmat +aitea
-omului4
6
A2od. 2&:2", 29, "04 <e). 24:%, $
?8 .e(te toate ace(te lucruri ( +tid u co)or crmi,iu i (5l aco.ere cu o +)elitoare de .iele de )i*el de
mare4 a.oi ( .u drugii me(ei.
@8 / ia u co)or alba(tru i ( aco.ere (feicul
6
, cadelele
66
lui, mucrile lui, ceuarele lui i toate )a(ele lui
.etru utdelem, care (e +trebui*ea, .etru (lu>ba lui4
6
A2od. 2&:"1.
66
A2od. 2&:"#, "$
7A8 (5l .u cu toate ueltele lui +tr5o +)elitoare de .iele de )i*el de mare4 a.oi (5l .u .e targ.
778 Pe(te altarul
6
de aur ( +tid u co)or alba(tru i (5l aco.ere cu o +)elitoare de .iele de )i*el de mare4
a.oi (5i .u drugii.
6
A2od. "0:1, "
798 / ia a.oi toate ueltele +trebui*ate .etru (lu>b + /f1tul <oca i ( le .u +tr5u co)or alba(tru i (
le aco.ere cu o +)elitoare de .iele de )i*el de mare4 a.oi ( le .u .e targ.
7:8 / ia ceua di altar i ( +tid .e(te altar u co)or de .ur.ur4
7;8 ( .u dea(u.ra toate ueltele .etru (lu>ba lui, tigile .etru crbui, furculi*ele, lo.e*ile, lig9eele, toate
ueltele altarului, i dea(u.ra ( +tid o +)elitoare de .iele de )i*el de mare4 a.oi (5i .u drugii.
7<8 -u. ce 'aro i fiii lui )or i(.r)i de aco.erit /f1tul <oca i toate ueltele /f1tului <oca, fiii lui
C9e9at
6
( )i, la .orirea taberei, ca ( le duc4 dar ( u (e atig
66
de lucrurile (fite, ca ( u moar.
'ce(tea
B
(ut lucrurile .e care au ( le duc fiii lui C9e9at di Cortul +t1lirii.
6
Eum. #:94 Eum. 10:214 -eut. "1:94 2/am. %:1"4 1Cro. 1&:2, 1&.
66
2/am. %:%, #4 1Cro. 1":9, 10.
B
Eum. ":"1
7=8 Alea,ar, fiul .reotului 'aro, ( aib (ub .ri)eg9erea lui utdelemul
6
.etru (feic, tm1ia
66
miro(itoare,
darul
B
de .1ie de toate ,ilele i utdelemul
BB
.etru ugere4 ( aib + gri>a lui tot Cortul i tot ce cu.ride el,
/f1tul <oca i ueltele lui.7
6
A2od. 2&:%4 <e). 24:2.
66
A2od. "0:"4.
B
A2od. 29:40.
BB
A2od. "0:2"
7>8 -omul a )orbit lui ?oi(e i lui 'aro i a ,i(:
7?8 6/ u cum)a ( .ue*i eamul familiilor c9e9ati*ilor + .rime>die ( fie imicit di mi>locul le)i*ilor.
175
7@8 Iat ce ( face*i .etru ei, ca ( tria(c i ( u moar c1d (e )or a.ro.ia de <ocul Prea(f1t
6
: 'aro i fiii
lui ( )i i ( .u .e fiecare di ei la (lu>ba i (arcia lui.
6
Eum. 4:4
9A8 / u
6
itre ei ( +)elea(c lucrurile (fite, ca ( u moar.7
6
A2od. 19:214 1/am. %:19
Slu5"ele (heroniilor
978 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
998 6Eumr i .e fiii lui @9ero, du. ca(ele .ri*ilor lor, du. familiile lor4
9:8 i aume, ( faci umrtoarea +ce.1d de la )1r(ta de trei,eci
6
de ai + (u( .1 la )1r(ta de cici,eci de
ai, a tuturor celor ce (ut + (tare ( +m.liea(c )reo (lu>b + Cortul +t1lirii.
6
Eum. 4:"
9;8 Iat (lu>bele familiilor g9eroi*ilor, (lu>ba .e care )or trebui (5o fac i ce )or trebui ( duc.
9<8 / duc
6
co)oarele Cortului i Cortul +t1lirii, +)elitoarea lui i +)elitoarea de .iele de )i*el de mare, care
(e .ue dea(u.ra, .erdeaua de la ua Cortului +t1lirii4
6
Eum. ":2&, 2%
9=8 .1,ele cur*ii i .erdeaua de la ua .or*ii cur*ii, de >ur +m.re>urul Cortului i altarului, fuiile lor i toate
ueltele care *i de ele. Di ei ( fac toat (lu>ba .ri)itoare la ace(te lucruri.
9>8 F (lu>bele lor, fiii g9eroi*ilor ( fie (ub .orucile lui 'aro i fiilor lui, .etru tot ce )or duce i .etru
toat (lu>ba .e care )or trebui (5o fac4 + gri>a lor ( da*i tot ce au de du(.
9?8 'ce(tea (ut (lu>bele familiilor fiilor g9eroi*ilor + Cortul +t1lirii i ce au ei de .,it (ub c1rmuirea lui
Itamar, fiul .reotului 'aro.
Slu5"ele fiilor lui -erari
9@8 / faci umrtoarea fiilor lui ?erari, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor4
:A8 i aume, ( faci umrtoarea, +ce.1d de la )1r(ta de trei,eci
6
de ai + (u( .1 la )1r(ta de cici,eci de
ai, a tuturor celor ce (ut + (tare ( fac )reo (lu>b + Cortul +t1lirii.
6
Eum. 4:"
:78 Iat
6
ce e(te dat + gri>a lor i ce au ei de du(, .etru toate (lu>bele di Cortul +t1lirii: (c1durile
66
Cortului,
drugii lui, (t1l.ii lui, .icioarele lui4
6
Eum. ":"%, "#.
66
A2od. 2%:1&
:98 (t1l.ii cur*ii de >ur +m.re>ur, .icioarele lor, *ruii lor, fuiile lor, toate ueltele care *i de ei i tot ce e(te
r1duit .etru (lu>ba lor. / (.ue*i .e
6
ume lucrurile care (ut date + gri>a lor i .e care le au ei de .urtat.
6
A2od. "$:21
::8 'ce(tea (ut (lu>bele familiilor fiilor lui ?erari, toate (lu>bele .e care au ( le fac ei + Cortul +t1lirii, (ub
c1rmuirea lui Itamar, fiul .reotului 'aro.7
:;8 ?oi(e
6
, 'aro i mai marii adurii au fcut umrtoarea fiilor c9e9ati*ilor, du. familiile lor i du. ca(ele
.ri*ilor lor,
6
Eum. 4:2
:<8 i aume a tuturor acelora care, de la )1r(ta de trei,eci de ai + (u( .1 la )1r(ta de cici,eci de ai, erau +
(tare ( fac )reo (lu>b + Cortul +t1lirii.
:=8 Cei iei*i la umrtoare, du. familiile lor, au fo(t dou mii a.te (ute cici,eci.
:>8 'cetia (ut cei iei*i la umrtoare di familiile c9e9ati*ilor, to*i cei ce fceau )reo (lu>b + Cortul
+t1lirii4 ?oi(e i 'aro le5au fcut umrtoarea, du. .oruca -omului dat .ri ?oi(e.
:?8 =iii lui @9ero iei*i la umrtoare, du. familiile lor i du. ca(ele .ri*ilor lor,
:@8 de la )1r(ta de trei,eci de ai + (u( .1 la )1r(ta de cici,eci de ai, i aume, to*i cei ce erau + (tare (
fac )reo (lu>b + Cortul +t1lirii,
;A8 cei iei*i la umrtoare, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor, au fo(t dou mii a(e (ute trei,eci.
;78 'cetia
6
(ut cei iei*i la umrtoare di familiile fiilor lui @9ero, to*i cei ce fceau )reo (lu>b + Cortul
+t1lirii4 ?oi(e i 'aro le5au fcut umrtoarea du. .oruca -omului.
6
Eum. 4:22
;98 Cei iei*i la umrtoare ditre familiile fiilor lui ?erari, du. familiile lor, du. ca(ele .ri*ilor lor,
;:8 de la )1r(ta de trei,eci de ai + (u( .1 la )1r(ta de cici,eci de ai, to*i cei ce erau + (tare ( fac )reo
(lu>b + Cortul +t1lirii,
;;8 cei iei*i la umrtoare, du. familiile lor, au fo(t trei mii dou (ute.
176
;<8 'cetia (ut cei iei*i la umrtoare di familiile fiilor lui ?erari4 ?oi(e i 'aro le5au fcut umrtoarea
du.
6
.oruca -omului dat .ri ?oi(e.
6
Eum. 4:29
;=8 To*i aceia ditre <e)i*i a cror umrtoare au fcut5o ?oi(e, 'aro i mai marii lui I(rael, du. familiile lor
i du. ca(ele .ri*ilor lor,
;>8 de la )1r(ta
6
de trei,eci de ai + (u( .1 la )1r(ta de cici,eci de ai, to*i cei ce erau + (tare ( fac )reo
(lu>b i ( duc Cortul +t1lirii,
6
Eum. 4:", 2", "0
;?8 to*i cei iei*i la umrtoare, au fo(t o.t mii cici (ute o.t,eci.
;@8 <e5au fcut umrtoarea du. .oruca -omului dat .ri ?oi(e, art1d fiecruia
6
(lu>ba .e care trebuia
(5o fac i ce trebuia ( duc4 le5au fcut umrtoarea du. .oruca
66
.e care o ddu(e lui ?oi(e, -omul.
6
Eum. 4:1&, 24, "1.
66
Eum. 4:1, 21
Capitolul 5
!'(onirea celor necurai
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6Porucete co.iilor lui I(rael ( i,goea(c di tabr .e orice le.ro(
6
i .e oricie are o le.dare
66
de
(m1* (au e(te +tiat .ri atigerea de
B
u mort.
6
<e). 1":", 4%4 Eum. 12:14.
66
<e). 1&:2.
B
<e). 21:14 Eum. 9:%, 104 Eum. 19:11, 1"4 Eum. "1:19
:8 =ie brba*i, fie femei, (5i (coate*i afar di tabr4 (5i (coate*i afar, ca ( u (.urce tabra + mi>locul
6

creia Fmi am Au locui*a.7
6
<e). 2%:11, 124 2Cor. %:1%
;8 Co.iii lui I(rael au fcut aa i i5au (co( afar di tabr4 cum .oruci(e lui ?oi(e, -omul, aa au fcut
co.iii lui I(rael.
&esp(u"irea pentru furt
<8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
=8 6/.ue co.iilor lui I(rael: 6C1d
6
u brbat (au o femeie )a .ctui +m.otri)a a.roa.elui (u, fc1d o
clcare de lege fa* de -omul, i (e )a face a(tfel )io)at,
6
<e). %:2, "
>8 (5i
6
mrturi(ea(c .catul i ( dea +a.oi + +tregime
66
.re*ul lucrului c1tigat .ri mi>loace eci(tite,
adug1d a cicea .arte4 (5l dea aceluia fa* de care (5a fcut )io)at.
6
<e). &:&4 <e). 2%:404 Io(. #:19.
66
<e). %:&
?8 -ac u e(te imei care ( aib dre.t ( ia +a.oi lucrul c1tigat .ri mi>loace eci(tite, lucrul acela ( (e
+toarc la -omul, la .reot, afar de berbecul
6
adu( ca >ertf de i(.ire cu care (e )a face i(.ire .etru cel
)io)at.
6
<e). %:%, #4 <e). #:#
@8 Jrice dar
6
ridicat di lucrurile +c9iate -omului de co.iii lui I(rael, ( fie al .reotului cruia +i (ut adu(e.
6
A2od. 29:2$4 <e). %:1#, 1$, 2%4 <e). #:%, #, 9, 10, 144 Eum. 1$:$, 9, 194 -eut. 1$:", 44 A,ec. 44:29, "0
7A8 <ucrurile +c9iate -omului )or fi ale .reotului: tot ce i (e )a da .reotului al
6
lui ( fie.7
6
<e). 10:1"
Apa de (elo'ie
778 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
798 6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue5le: 6-ac .ctuiete e)a(ta cui)a fa* de brbatul ei i5i e(te
ecredicioa(4
7:8 dac altul (e
6
culc cu ea, i lucrul e(te a(cu( de brbatul ei4 dac ea (5a .1grit + a(cu(, fr ( fie )reu
martor +m.otri)a ei i fr ( fie .ri( a(u.ra fa.tului4 3
6
<e). 1$:20
7;8 i dac brbatul e(te a.ucat de u du9 de gelo,ie i are buieli a(u.ra e)e(tei lui care (5a .1grit, (au dac
e(te cu.ri( de u du9 de gelo,ie i are buieli a(u.ra e)e(tei lui care u (5a .1grit4 3
7<8 omul acela (5i aduc e)a(ta la .reot, i, ca dar de m1care .etru ea, ( aduc a ,ecea .arte ditr5o ef de
floare de fi de or,4 ( u toare utdelem .e ea i ( u .u tm1ie .e ea, cci ace(ta e(te u dar de
m1care adu( .etru gelo,ie, u dar de de(co.erire, care de(co.er
6
o frdelege.
6
1Fm.. 1#:1$4 A,ec. 29:1%
177
7=8 Preotul (5o a.ro.ie i (5o .u ( (tea + .icioare +aitea -omului.
7>8 Preotul ( ia a. (f1t +tr5u )a( de .m1t4 ( ia *r1 de .e .odeaua Cortului i (5o .u + a..
7?8 Preotul ( .u .e femeie ( (tea + .icioare +aitea -omului4 ( de(co.ere ca.ul femeii i (5i .u +
m1ii darul de m1care adu( .etru de(co.erire, darul de m1care adu( .etru gelo,ie4 .reotul ( aib + m1
a.a amar aductoare de ble(tem.
7@8 Preotul ( .u .e femeie ( >ure i (5i ,ic: 6-ac iciu om u (5a culcat cu tie i dac, fiid (ub .uterea
brbatului tu, u te5ai abtut de la el ca ( te .1greti cu altul, ( u5*i fac iciu ru acea(t a. amar
aductoare de ble(temC
9A8 -ar dac, fiid (ub .uterea brbatului tu, te5ai abtut de la el i te5ai .1grit, i dac u alt om dec1t
brbatul tu (5a culcat cu tie 3
978 i .reotul
6
( .u .e femeie ( >ure cu u >urm1t de ble(tem i (5i ,ic: 3 6-omul (
66
te fac ( a>ugi
de ble(tem i de urgie + mi>locul .o.orului tu, fc1d ( *i (e u(uce coa.(a i ( *i (e umfle .1tecele,
6
Io(. %:2%4 1/am. 14:244 Eeem. 10:29.
66
Ier. 29:22
998 i a.a acea(ta aductoare de ble(tem ( itre
6
+ mrutaiele tale, ca ( fac ( *i (e umfle .1tecele i ( *i (e
u(uce coa.(aC7 Di
66
femeia ( ,ic: 6'miC 'miC7
6
P(. 109:1$.
66
-eut. 2#:1&
9:8 Preotul ( (crie ble(temele ace(tea +tr5o carte, a.oi ( le tearg cu a.a cea amar.
9;8 Di ( dea femeii ( bea a.a amar aductoare de ble(tem4 i a.a aductoare de ble(tem )a itra + ea i5i )a
.riciui amrciuea.
9<8 Preotul ( ia di m1iile femeii darul de m1care adu( .etru gelo,ie, ( legee
6
darul +tr5o .arte i +tr5alta
+aitea -omului i (5l aduc .e altar.
6
<e). $:2#
9=8 '.oi
6
.reotul ( ia u .um di darul ace(ta, ca aducere amite, i (5l ard .e altar. -u. aceea, ( dea
femeii ( bea a.a.
6
<e). 2:2, 9
9>8 -u. ce +i )a da ( bea a.a, dac ea (5a .1grit i a fo(t ecredicioa( brbatului ei, a.a aductoare de
ble(tem )a itra + ea i5i )a .riciui amrciuea4 .1tecele i (e )a umfla, coa.(a i (e )a u(ca, i femeia
acea(ta )a fi de ble(tem
6
+ mi>locul .o.orului ei.
6
-eut. 2$:"#4 P(. $":9, 114 Ier. 24:94 Ier. 29:1$, 224 Ier. 42:1$4 Ba9. $:1"
9?8 -ar, dac femeia u (5a .1grit i e(te curat, )a rm1e eati( i )a a)ea co.ii.
9@8 'cea(ta e(te legea a(u.ra gelo,iei, .etru +m.re>urarea c1d o femeie, care e(te (ub .uterea brbatului ei, (e
abate
6
i (e .1grete
6
Eum. &:19
:A8 i .etru +m.re>urarea c1d u brbat, a.ucat de u du9 de gelo,ie, are buieli a(u.ra e)e(tei lui: .reotul (5
o .u ( (tea + .icioare +aitea -omului i (5i fac +tocmai du. legea acea(ta.
:78 Brbatul )a fi (cutit de )i, dar femeia aceea +i )a lua
6
.edea.(a elegiuirii ei.7
6
<e). 20:1#, 19, 20
Capitolul 6
Le(ea #a'ireatului
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue5le: 6C1d u brbat (au o femeie (e )a de(.r*i
6
de ceilal*i, fc1d o
>urui* de a,ireat
#
, ca ( (e +c9ie -omului,
#
Ea,ireat 3 +(eam a (e de(.r*i de ceilal*i, a (e (u.ue la +fr1ri
6
<e). 2#:24 Iud. 1":&4 =a.. 21:2"4 0om. 1:1
:8 ( (e
6
ferea(c de )i i de butur +mbttoare4 ( u bea ici o*et fcut di )i, ici o*et fcut di )reo
butur +mbttoare4 ( u bea icio butur (toar( di (truguri i ( u m1ce (truguri .roa(.e*i, ici u(ca*i.
6
'mo( 2:124 <uc. 1:1&
;8 F tot tim.ul a,ireatului lui, ( u m1ce imic care )ie di )i*, de la (1mburi .1 la .ieli*a (trugurelui.
<8 F tot tim.ul a,ireatului, briciul
6
( u treac .e ca.ul lui4 .1 la +m.liirea ,ilelor .etru care (5a +c9iat
-omului, )a fi (f1t4 (5i la(e .rul ( crea(c + )oie.
6
Iud. 1":&4 Iud. 1%:1#4 1/am. 1:11
=8 F tot tim.ul c1t (5a fgduit -omului .ri >urm1t, ( u (e a.ro.ie de
6
u mort4
6
<e). 21:114 Eum. 19:11, 1%
178
>8 ( u (e .1grea(c ici la moartea tatlui
6
(u, ici a mamei (ale, ici a fratelui (u, ici a (urorii (ale, cci
.oart .e ca. +c9iarea -ume,eului lui.
6
<e). 21:1, 2, 114 Eum. 9:%
?8 F tot tim.ul a,ireatului ( fie +c9iat -omului.
@8 -ac moare cie)a de moarte .ra(ic l1g el, i ca.ul lui +c9iat (e face a(tfel ecurat, (5i rad
6
ca.ul
+ ,iua cur*rii, i aume, ( i5l rad a a.tea ,i.
6
=a.. 1$:1$4 =a.. 21:24
7A8 F ,iua a o.ta
6
, ( aduc .reotului dou turturele (au doi .ui de .orumbel, la ua Cortului +t1lirii.
6
<e). &:#4 <e). 14:224 <e). 1&:14, 29
778 Preotul ( >ertfea(c .e uul ca >ertf de i(.ire, iar .e cellalt ca ardere de tot i ( fac .etru el i(.irea
.catului lui, fcut cu .rile>ul mortului. Ea,ireul (5i (fi*ea(c a.oi ca.ul c9iar + ,iua aceea.
798 / +c9ie di ou -omului ,ilele a,ireatului lui diaite i ( aduc u miel de u a ca
6
>ertf .etru
)i4 ,ilele diaite u )or fi (ocotite, .etru c a,ireatul lui a fo(t .1grit.
6
<e). &:%
&up isprvirea na'ireatului
7:8 Iat legea a,ireului: F ,iua
6
c1d (e )a +m.lii )remea a,ireatului lui, ( fie adu( la ua Cortului +t1lirii.
6
=a.. 21:2%
7;8 Ca dar, ( aduc -omului: u miel de u a fr cu(ur, .etru arderea de tot, o oaie de u a i fr cu(ur,
.etru >ertfa
6
de i(.ire, i u berbec fr cu(ur, .etru >ertfa
66
de mul*umire4
6
<e). 4:2, 2#, "2.
66
<e). ":%
7<8 u co cu a,ime, turte fcute di floarea
6
fiii, frm1tat
66
cu utdelem i .lcite fr aluat, (tro.ite cu
utdelem, +m.reu cu darul de m1care i >ertfa de
B
butur obiuite.
6
<e). 2:4.
66
A2od. 29:2.
B
Eum. 1&:&, #, 10
7=8 Preotul ( aduc ace(te lucruri +aitea -omului i ( aduc >ertfa lui de i(.ire i arderea de tot4
7>8 ( .regtea(c berbecul ca >ertf de mul*umire -omului, +m.reu cu coul cu a,ime, i ( .regtea(c i
darul lui de m1care i >ertfa lui de butur.
7?8 Ea,ireul
6
(5i rad, la ua Cortului +t1lirii, ca.ul +c9iat -omului4 ( ia .rul ca.ului (u +c9iat
-omului i (5l .u .e focul care e(te (ub >ertfa de mul*umire.
6
=a.. 21:24
7@8 Preotul ( ia
6
(.ata drea.t fiart a berbecului, o turt edo(.it di co i o .lcit edo(.it4 i ( le .u
66
+ m1iile a,ireului, du. ce ace(ta i5a ra( ca.ul +c9iat -omului.
6
1/am. 2:1&.
66
A2od. 29:2", 24
9A8 Preotul ( le legee +tr5o .arte i +tr5alta +aitea -omului: ace(ta
6
e(te u lucru (f1t, care e(te al
.reotului, +m.reu cu .ie.tul legat i (.ata adu( >ertf .ri ridicare. '.oi, a,ireul )a .utea ( bea )i.
6
A2od. 29:2#, 2$
978 'cea(ta e(te legea .etru cel ce a fcut >urui*a de a,ireat: ace(ta e(te darul lui, care trebuie adu( -omului
.etru a,ireatul lui, afar de ce5i )or +gdui mi>loacele lui. / +m.liea(c tot ce e(te .orucit .etru >urui*a
.e care a fcut5o, du. legea a,ireatului.7
+inecuvntarea
998 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
9:8 6!orbete lui 'aro i fiilor lui i (.ue5le: 6'a ( biecu)1ta*i
6
.e co.iii lui I(rael i ( le ,ice*i:
6
<e). 9:224 1Cro. 2":1"
9;8 6-omul ( te biecu)1te,e i ( te .,ea(c
6
C
6
P(. 121:#4 Ioa 1#:11
9<8 -omul ( fac ( lumie,e
6
fa*a <ui .e(te tie i ( /e +dure
66
de tieC
6
P(. "1:1%4 P(. %#:14 P(. $0:", #, 194 P(. 119:1"&4 -a. 9:1#.
66
@e. 4":29
9=8 -omul (5Di +al*e
6
fa*a .e(te tie i (5*i dea
66
.aceaC
6
P(. 4:%.
66
Ioa 14:2#4 2Te(. ":1%
9>8 '(tfel ( .u
6
Eumele ?eu .e(te co.iii lui I(rael, i Au
66
+i )oi biecu)1ta.7
6
-eut. 2$:104 2Cro. #:144 I(a. 4":#4 -a. 9:1$, 19.
66
P(. 11&:12
Capitolul 7
179
&arurile cpeteniilor seminiilor
78 C1d a i(.r)it ?oi(e de ae,at
6
Cortul, l5a u( i l5a (fi*it +m.reu cu toate ueltele lui, .recum i altarul
cu toate ueltele lui4 le5a u( i le5a (fi*it.
6
A2od. 40:1$4 <e). $:10, 11
98 'tuci mai
6
marii lui I(rael, c.eteiile ca(elor .ri*ilor lor, i5au adu( darurile lor: acetia erau mai marii
(emi*iilor, care lua(er .arte la umrtoare.
6
Eum. 1:4, etc.
:8 Ai i5au adu( ca dar +aitea -omului: a(e care aco.erite i doi(.re,ece boi, adic u car la dou c.eteii
i u bou de fiecare c.eteie4 i le5au adu( +aitea Cortului.
;8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
<8 6Ia de la ei ace(te lucruri i ( le +trebui*e,i .etru (lu>ba Cortului +t1lirii4 ( le dai le)i*ilor, fiecruia
du. cum cere (lu>ba lui.7
=8 ?oi(e a luat carele i boii i le5a dat <e)i*ilor.
>8 ' dat
6
dou care i .atru boi fiilor lui @9ero, du. cum cereau (lu>bele lor4
6
Eum. 4:2&
?8 a dat
6
.atru care i o.t boi fiilor lui ?erari, du. cum cereau (lu>bele lor, (ub c1rmuirea
66
lui Itamar, fiul
.reotului 'aro.
6
Eum. 4:"1.
66
Eum. 4:2$, ""
@8 -ar 5a dat iciuul fiilor lui C9e9at, .etru c, du. cum cereau (lu>bele
6
lor, ei trebuiau ( duc lucrurile
(fite .e umeri.
6
Eum. 4:1&4 Eum. 4:%, $, 10, 12, 144 2/am. %:1"
&arurile pentru trnosirea altarului
7A8 C.eteiile i5au adu( darurile .etru t1ro(irea
6
altarului, + ,iua c1d l5au u(4 c.eteiile i5au adu(
darurile +aitea altarului.
6
-eut. 20:&4 1Fm.. $:%"4 2Cro. #:&, 94 A,ra %:1%4 Eeem. 12:2#4 P(. "0:1
778 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6C.eteiile ( )i uul c1te uul, i aume fiecare + c1te o ,i deo(ebit, ca (5i
aduc darul .etru t1ro(irea altarului.7
798 Cel ce i5a adu( darul + ,iua +t1i, a fo(t Ea9o
6
, fiul lui 'miadab, di (emi*ia lui Iuda.
6
Eum. 2:"
7:8 Al a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig9ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul
6
/f1tului <oca, am1dou .lie cu floare de fi frm1tat cu utdelem, .etru darul
66
de
m1care4
6
A2od. "0:1".
66
<e). 2:1
7;8 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li
6
cu tm1ie,
6
A2od. "0:"4
7<8 u )i*el
6
, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot4
6
<e). 1:2
7=8 u *a.
6
, .etru >ertfa de i(.ire4
6
<e). 4:2"
7>8 i, .etru >ertfa
6
de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
Ea9o, fiul lui 'miadab.
6
<e). ":1
7?8 ' doua ,i, i5a adu( darul Eetaeel, fiul lui Luar, c.eteia lui I(a9ar.
7@8 Al a adu(: o farfurie de argit + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig9ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f1tului <oca, am1dou .lie cu floare de fi frm1tat cu utdelem, .etru darul de
m1care4
9A8 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li cu tm1ie4
978 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot4
998 u *a., .etru >ertfa de i(.ire4
9:8 i, .etru >ertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
Eetaeel, fiul lui Luar.
9;8 ' treia ,i, c.eteia fiilor lui Babulo, Aliab, fiul lui Helo,
9<8 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig9ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f1tului <oca, am1dou .lie cu floare de fi frm1tat cu utdelem, .etru darul de
180
m1care4
9=8 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li cu tm1ie4
9>8 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot4
9?8 u *a., .etru >ertfa de i(.ire4
9@8 i, .etru >ertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
Aliab, fiul lui Helo.
:A8 ' .atra ,i, c.eteia fiilor lui 0ube, Ali*ur, fiul lui Dedeur,
:78 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig9ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f1tului <oca, am1dou .lie cu floare de fi frm1tat cu utdelem, .etru darul de
m1care4
:98 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li cu tm1ie4
::8 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot4
:;8 u *a., .etru >ertfa de i(.ire4
:<8 i, .etru >ertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
Ali*ur, fiul lui Dedeur.
:=8 ' cicea ,i, c.eteia fiilor lui /imeo, Delumiel, fiul lui Luriadai,
:>8 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig9ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f1tului <oca, am1dou .lie cu floare de fi frm1tat cu utdelem, .etru darul de
m1care4
:?8 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li cu tm1ie4
:@8 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot4
;A8 u *a., .etru >ertfa de i(.ire4
;78 i, .etru >ertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul de
m1care al lui Delumiel, fiul lui Luriadai.
;98 ' a(ea ,i, c.eteia fiilor lui @ad, Alia(af, fiul lui -euel,
;:8 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig9ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul (f1tului <oca, am1dou .lie cu floare de fi frm1tat cu utdelem, .etru darul de
m1care4
;;8 o c*uie de aur de ,ece (icli, .li cu tm1ie4
;<8 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot4
;=8 u *a., .etru >ertfa de i(.ire4
;>8 i, .etru >ertfa de mul*umire, doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
Alia(af, fiul lui -euel.
;?8 ' a.tea ,i, c.eteia fiilor lui Afraim, Aliama, fiul lui 'mi9ud,
;@8 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig9ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f1tului <oca, am1dou .lie cu floare de fi frm1tat cu utdelem, .etru darul de
m1care4
<A8 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li cu tm1ie4
<78 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot4
<98 u *a., .etru >ertfa de i(.ire4
<:8 i, .etru >ertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
Aliama, fiul lui 'mi9ud.
<;8 ' o.ta ,i, c.eteia fiilor lui ?aa(e, @amliel, fiul lui Peda9*ur,
<<8 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig9ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f1tului <oca, am1dou .lie cu floare de fi frm1tat cu utdelem, .etru darul de
m1care4
<=8 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li cu tm1ie4
<>8 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot4
<?8 u *a., .etru >ertfa de i(.ire4
<@8 i, .etru >ertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
@amliel, fiul lui Peda9*ur.
=A8 ' oua ,i, c.eteia fiilor lui Beiami, 'bida, fiul lui @9ideoi,
181
=78 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig9ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f1tului <oca, am1dou .lie cu floare de fi frm1tat cu utdelem, .etru darul de
m1care4
=98 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li cu tm1ie4
=:8 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot4
=;8 u *a., .etru >ertfa de i(.ire4
=<8 i, .etru >ertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
'bida, fiul lui @9ideoi.
==8 ' ,ecea ,i, c.eteia fiilor lui -a, '9ie,er, fiul lui 'miadai,
=>8 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig9ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f1tului <oca, am1dou .lie cu floare de fi frm1tat cu utdelem, .etru darul de
m1care4
=?8 o c*uie de aur, .li cu tm1ie4
=@8 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot4
>A8 u *a., .etru >ertfa de i(.ire4
>78 i, .etru >ertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
'9ie,er, fiul lui 'miadai.
>98 ' u(.re,ecea ,i, c.eteia fiilor lui 'er, Paguiel, fiul lui Jcra,
>:8 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig9ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f1tului <oca, am1dou .lie cu floare de fi frm1tat cu utdelem, .etru darul de
m1care4
>;8 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li cu tm1ie4
><8 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot4
>=8 u *a., .etru >ertfa de i(.ire4
>>8 i, .etru >ertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
Paguiel, fiul lui Jcra.
>?8 ' dou(.re,ecea ,i, c.eteia fiilor lui Eeftali, '9ira, fiul lui Aa,
>@8 a adu(: o farfurie de argit, + greutate de o (ut trei,eci de (icli, u lig9ea de argit, de a.te,eci de (icli,
du. (iclul /f1tului <oca, am1dou .lie cu floare de fi frm1tat cu utdelem, .etru darul de
m1care4
?A8 o c*uie de aur, de ,ece (icli, .li cu tm1ie4
?78 u )i*el, u berbec, u miel de u a, .etru arderea de tot4
?98 u *a., .etru >ertfa de i(.ire4
?:8 i, .etru >ertfa de mul*umire: doi boi, cici berbeci, cici *a.i, cici miei de u a. 'ce(ta a fo(t darul lui
'9ira, fiul lui Aa.
?;8 'ce(tea au fo(t darurile adu(e de c.eteiile lui I(rael .etru t1ro(irea altarului, + ,iua c1d l5au u(. 'u
fo(t dou(.re,ece farfurii de argit, dou(.re,ece lig9ee de argit, dou(.re,ece c*ui de aur4
?<8 fiecare farfurie de argit c1trea o (ut trei,eci de (icli, i fiecare lig9ea c1trea a.te,eci de (icli, aa c
argitul ace(tor uelte (e ridica + totul la dou mii .atru (ute de (icli, du. (iclul /f1tului <oca.
?=8 'u fo(t dou(.re,ece c*ui de aur .lie cu tm1ie, c1te ,ece (icli c*uia, du. (iclul /f1tului <oca4 aurul
c*uilor (e ridica + totul la o (ut dou,eci de (icli.
?>8 Toate dobitoacele .etru arderea de tot au fo(t doi(.re,ece )i*ei, doi(.re,ece berbeci, doi(.re,ece miei de u
a, cu darurile de m1care obiuite, doi(.re,ece *a.i, .etru >ertfa de i(.ire.
??8 Toate dobitoacele .etru >ertfa de mul*umire: dou,eci i .atru de boi, ai,eci de berbeci, ai,eci de *a.i,
ai,eci de miei de u a. 'ce(tea au fo(t darurile adu(e .etru t1ro(irea altarului, du. ce l5au u(
6
.
6
Eum. #:1
?@8 C1d itra ?oi(e + Cortul +t1lirii ca ( )orbea(c
6
cu -omul, au,ea gla(ul
66
care5i )orbea de .e ca.acul
i(.irii care era ae,at .e c9i)otul mrturiei, +tre cei doi 9eru)imi. Di )orbea cu -omul.
6
Eum. 12:$4 A2od. "":9, 11.
66
A2od. 2&:22
Capitolul 8
182
Ae'area candelelor
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6!orbete lui 'aro i (.ue5i: 6C1d )ei ae,a
6
cadelele + (feic, cele a.te cadele )or trebui (
lumie,e + .artea diaite a (feicului.7
6
A2od. 2&:"#4 A2od. 40:2&
:8 'aro a fcut aa4 a ae,at cadelele + .artea diaite a (feicului, cum .oruci(e lui ?oi(e, -omul.
;8 /feicul
6
era de aur btut4 at1t .iciorul c1t i florile lui erau de aur
66
btut. ?oi(e fcu(e (feicul du.
B

c9i.ul .e care i5l arta(e -omul.
6
A2od. 2&:"1.
66
A2od. 2&:1$.
B
A2od. 2&:40
1nchinarea leviilor
<8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
=8 6Ia .e le)i*i di mi>locul co.iilor lui I(rael i cur*5i.
>8 Iat cum (5i cure*i: /tro.ete5i
6
cu a. i(.itoare4 ( la(e
66
( treac briciul .e(te tot tru.ul lor, (5i (.ele
9aiele i ( (e cure*e.
6
Eum. 19:9, 1#, 1$.
66
<e). 14:$, 9
?8 / ia a.oi u )i*el, cu darul
6
de m1care obiuit, fcut di floare de fi frm1tat cu utdelem4 i ( mai
iei u alt )i*el .etru >ertfa de i(.ire.
6
<e). 2:1
@8 / a.ro.ii
6
.e le)i*i +aitea Cortului +t1lirii i ( (tr1gi
66
toat aduarea co.iilor lui I(rael.
6
A2od. 29:44 A2od. 40:12.
66
<e). $:"
7A8 / a.ro.ii .e le)i*i +aitea -omului4 i co.iii lui I(rael (5i .u
6
m1iile .e le)i*i.
6
<e). 1:4
778 'aro ( legee .e le)i*i +tr5o .arte i +tr5alta +aitea -omului, ca u dar legat di .artea co.iilor lui
I(rael4 i ( fie +c9ia*i a(tfel + (lu>ba -omului.
798 <e)i*ii
6
(5i .u m1iile .e ca.ul )i*eilor i ( aduci uul ca >ertf de i(.ire, i altul ca ardere de tot, ca (
faci i(.ire .etru le)i*i.
6
A2od. 29:10
7:8 / .ui .e le)i*i + .icioare, +aitea lui 'aro i +aitea fiilor lui, i (5i legei +tr5o .arte i +tr5alta, ca u
dar legat -omului.
7;8 'a ( de(.ar*i .e le)i*i di mi>locul co.iilor lui I(rael4 i le)i*ii )or fi ai
6
?ei.
6
Eum. ":4&4 Eum. 1%:9
7<8 -u. aceea, le)i*ii ( )i ( fac (lu>b + Cortul +t1lirii. '(tfel (5i cure*i i (5i legei
6
+tr5o .arte i
+tr5alta, ca u dar legat.
6
Eum. $:11, 1"
7=8 Cci ei Fmi (ut da*i cu totul di mi>locul co.iilor lui I(rael: Au i5am luat .etru ?ie + locul
6
+t1ilor
(cu*i, di to*i +t1ii (cu*i ai co.iilor lui I(rael.
6
Eum. ":12, 4&
7>8 Cci orice +t1i (cut al co.iilor lui I(rael e(te al ?eu
6
, at1t di oamei, c1t i di dobitoace4 ?ie ?i i5am
+c9iat + ,iua c1d am lo)it .e to*i +t1ii (cu*i + *ara Agi.tului.
6
A2od. 1":2, 12, 1", 1&4 Eum. ":1"4 <uc. 2:2"
7?8 Di Au am luat .e le)i*i + locul tuturor +t1ilor (cu*i ai co.iilor lui I(rael.
7@8 'm dat
6
.e le)i*i + totul lui 'aro i fiilor lui, di mi>locul co.iilor lui I(rael, ca ( fac (lu>b .etru co.iii
lui I(rael + Cortul +t1lirii, ( fac i(.ire .etru co.iii lui I(rael, i a(tfel co.iii lui I(rael ( u fie lo)i*i cu
icio
66
urgie, c1d (e )or a.ro.ia de /f1tul <oca.7
6
Eum. ":9.
66
Eum. 1:&"4 Eum. 1%:4%4 Eum. 1$:&4 2Cro. 2%:1%
9A8 ?oi(e, 'aro i toat aduarea co.iilor lui I(rael au fcut cu le)i*ii tot ce .oruci(e lui ?oi(e, -omul,
de(.re le)i*i4 aa au fcut co.iii lui I(rael cu ei.
978 <e)i*ii
6
(5au cur*at i i5au (.lat 9aiele. 'aro
66
i5a legat +tr5o .arte i +tr5alta, ca u dar legat
+aitea -omului, i a fcut i(.ire .etru ei, ca (5i cure*e.
6
Eum. $:#.
66
Eum. $:11, 12
998 -u. aceea
6
, le)i*ii au )eit (5i fac (lu>ba + Cortul +t1lirii, + fa*a lui 'aro i a fiilor lui. Ftocmai cum
.oruci(e
66
lui ?oi(e, -omul, cu .ri)ire la le)i*i, aa (5a fcut cu ei.
6
Eum. $:1&.
66
Eum. $:&, etc.
183
*impul ct tre"uie s slu5easc leviii
9:8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
9;8 6Iat legea .ri)itoare la le)i*i. -e la )1r(ta de dou,eci
6
i cici de ai + (u(, orice le)it )a itra + (lu>ba
Cortului +t1lirii ca ( +de.liea(c o (lu>b acolo.
6
Eum. 4:"4 1Cro. 2":", 24, 2#
9<8 -e la )1r(ta de cici,eci de ai +colo, ( ia( di (lu>b i ( u mai (lu>ea(c.
9=8 !a .utea ( a>ute .e fra*ii lui + Cortul +t1lirii, ( .,ea(c
6
ce le e(te dat + gri>4 dar ( u mai fac (lu>b.
'a ( faci cu le)i*ii + ce .ri)ete (lu>bele lor.7
6
Eum. 1:&"
Capitolul 9
Patele %n pustia Sinai
78 -omul a )orbit lui ?oi(e, + .u(tiul /iai, + lua +t1i a aului al doilea, du. ieirea lor di *ara Agi.tului.
Di a ,i(:
98 6Co.iii lui I(rael ( .r,uia(c Patile
6
la )remea 9otr1t.
6
A2od. 12:1, etc.4 <e). 2":&4 Eum. 2$:1%4 -eut. 1%:1, 2
:8 / +l .r,ui*i la )remea 9otr1t, + a .ai(.re,ecea ,i a luii ace(teia, (eara
#
4 ( +l .r,ui*i du. toate legile
i du. toate .orucile .ri)itoare la el.7
#
Abraic: +tre cele dou (eri
;8 ?oi(e a )orbit co.iilor lui I(rael ( .r,uia(c Patile.
<8 Di au
6
.r,uit Patile + a .ai(.re,ecea ,i a luii +t1i, (eara, + .u(tiul /iai4 co.iii lui I(rael au fcut
+tocmai du. toate .orucile .e care le ddu(e lui ?oi(e, -omul.
6
Io(. &:10
=8 /5a +t1m.lat c ite oamei, fiid ecura*i
6
di .rici c (e ati(e(er de u mort, u .uteau .r,ui Patile
+ ,iua aceea. Ai (5au
66
+f*iat + aceeai ,i +aitea lui ?oi(e i +aitea lui 'aro.
6
Eum. &:24 Eum. 19:11, 1%4 Ioa 1$:2$.
66
A2od. 1$:1&, 19, 2%4 Eum. 2#:2
>8 Di oameii aceia au ,i( lui ?oi(e: 6Eoi (utem ecura*i di .ricia uui mort4 de ce ( fim e)oi*i ( u e
aducem la )remea 9otr1t darul cu)eit -omului + mi>locul co.iilor lui I(raelK7
?8 ?oi(e le5a r(.u(: 6'te.ta*i
6
( )d ce ) .orucete -omul.7
6
Eum. 2#:&
@8 Di -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
7A8 6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue5le: 6-ac cie)a ditre )oi (au ditre urmaii )otri e(te ecurat di
.ricia uui mort, (au e(te +tr5o cltorie lug, totui ( .r,uia(c Patile + ci(tea -omului.
778 Di ( +l .r,uia(c + lua a doua
6
, + ,iua a .ai(.re,ecea, (eara4 ( +l m1ce
66
cu a,ime i cu ierburi
amare.
6
2Cro. "0:2, 1&.
66
A2od. 12:$
798 / u la(e di
6
el imic .1 a doua ,i dimiea*a i ( u fr1g
66
iciu o( di el. / +l .r,uia(c du.
toate
B
.orucile .ri)itoare la Pati.
6
A2od. 12:10.
66
A2od. 12:4%4 Ioa 19:"%.
B
A2od. 12:4"
7:8 -ac cie)a u e(te ecurat, ici u e(te + cltorie i totui u .r,uiete Patile, (ufletul acela ( fie
imicit
6
di .o.orul lui4 .etru c 5a adu(
66
darul cu)eit -omului la )remea 9otr1t, omul acela (5i ia
B

.edea.(a .etru .catul lui.
6
@e. 1#:144 A2od. 12:1&.
66
Eum. 9:#.
B
Eum. &:"1
7;8 -ac u (tri, care locuiete +tre )oi, .r,uiete Patile -omului, ( (e *i de legile i .orucile
.ri)itoare la Pati. 'ceeai
6
lege ( fie +tre )oi, .etru (tri ca i .etru btia.7
6
A2od. 12:49
#orul
7<8 F ,iua
6
c1d a fo(t ae,at Cortul, orul a aco.erit locaul Cortului +t1lirii4 i, de (eara
66
.1 dimiea*a,
dea(u.ra Cortului era ca +f*iarea uui foc.
6
A2od. 40:"44 Eeem. 9:12, 194 P(. #$:14.
66
A2od. 1":214 A2od. 40:"$
7=8 Ftotdeaua era aa: ,iua, orul aco.erea Cortul, iar oa.tea, a)ea +f*iarea uui foc.
7>8 C1d (e
6
ridica orul de .e Cort, .oreau i co.iii lui I(rael4 i acolo ude (e o.rea orul, tbrau i co.iii lui
I(rael.
6
A2od. 40:"%4 Eum. 10:11, "", "44 P(. $0:1
184
7?8 Co.iii lui I(rael .oreau du. .oruca -omului i tbrau du. .oruca -omului4 tbrau at1ta )reme
6
c1t
rm1ea orul dea(u.ra Cortului.
6
1Cor. 10:1
7@8 C1d orul rm1ea mai mult )reme dea(u.ra Cortului, co.iii lui I(rael a(cultau
6
de .oruca -omului i
u .oreau.
6
Eum. 1:&"4 Eum. ":$
9A8 C1d orul rm1ea mai .u*ie ,ile dea(u.ra Cortului, ei tbrau du. .oruca -omului i .oreau du.
.oruca -omului.
978 -ac orul (e o.rea de (eara .1 dimiea*a i (e ridica dimiea*a, atuci .oreau i ei. -ac orul (e ridica
du. o ,i i o oa.te, atuci .oreau i ei.
998 -ac orul (e o.rea dea(u.ra Cortului dou ,ile, (au o lu, (au u a, co.iii lui
6
I(rael rm1eau tbr1*i i
u .oreau4 i c1d (e ridica, .oreau i ei.
6
A2od. 40:"%, "#
9:8 Tbrau du. .oruca -omului i .oreau du. .oruca -omului4 a(cultau
6
de .oruca -omului, de
.oruca -omului dat .ri ?oi(e.
6
Eum. 9:19
Capitolul 10
*rm"iele de ar(int
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6=5*i dou tr1mbi*e de argit4 ( le faci de argit btut. Ale (5*i (lu>ea(c .etru c9emarea
6
adurii i .etru
.orirea taberelor.
6
I(a. 1:1"
:8 C1d (e )a (ua
6
cu ele, toat aduarea ( (e (tr1g la tie, la ua Cortului +t1lirii.
6
Ier. 4:&4 Ioel 2:1&
;8 C1d (e )a (ua umai cu o tr1mbi*, ( (e (tr1g la tie c.eteiile, mai marii
6
.e(te miile lui I(rael.
6
A2od. 1$:214 Eum. 1:1%4 Eum. #:2
<8 C1d )e*i (ua cu )1l), ( .orea(c cei ce tbr(c
6
la r(rit4
6
Eum. 2:"
=8 c1d )e*i (ua a doua oar cu )1l), ( .orea(c cei ce tbr(c
6
la mia,,i: .etru .lecarea lor, ( (e (ue cu
)1l).
6
Eum. 2:10
>8 C1d )a fi )orba de (tr1gerea adurii, ( (ua*i
6
, dar ( u
66
(ua*i cu )1l).
6
Eum. 10:".
66
Ioel 2:1
?8 -i tr1mbi*e
6
( (ue fiii lui 'aro, .reo*ii. 'cea(ta ( fie o lege )eic .etru )oi i .etru urmaii )otri.
6
Eum. "1:%4 Io(. %:44 1Cro. 1&:244 2Cro. 1":12
@8 C1d )e*i merge
6
la r,boi, + *ara )oa(tr, +m.otri)a )r>maului
66
care )a lu.ta +m.otri)a )oa(tr, ( (ua*i
cu )1l) di tr1mbi*e, i -omul, -ume,eul )o(tru, Fi )a aduce amite
B
de )oi i )e*i fi i,b)i*i de )r>maii
)otri.
6
Eum. "1:%4 Io(. %:&4 2Cro. 1":14.
66
Iud. 2:1$4 Iud. 4:"4 Iud. %:94 Iud. 10:$, 124 1/am. 10:1$4 P(. 10%:42.
B
@e. $:14 P(. 10%:4
7A8 F ,ilele
6
)oa(tre de bucurie, la (rbtorile )oa(tre i la luile oi ale )oa(tre, ( (ua*i di tr1mbi*e, c1d )
)e*i aduce arderile de tot i >ertfele de mul*umire4 i ele )or face ca -ume,eul )o(tru (5Di aduc
66
amite de
)oi. Au (ut -omul -ume,eul )o(tru.7
6
Eum. 29:14 <e). 2":244 1Cro. 1&:244 2Cro. &:124 2Cro. #:%4 2Cro. 29:2%4 A,ra ":104 Eeem. 12:"&4 P(. $1:".
66
Eum. 10:9
Plecarea din Sinai
778 F ,iua a dou,ecea a luii a doua a aului al doilea, (5a ridicat
6
orul de .e Cortul +t1lirii.
6
Eum. 9:1#
798 Di co.iii lui I(rael au .orit
6
di .u(tiul /iai
66
du. taberele lor. Eorul (5a o.rit + .u(tiul
B
Para.
6
A2od. 40:"%4 Eum. 2:9, 1%, 24, "1.
66
A2od. 19:14 Eum. 1:14 Eum. 9:&.
B
@e. 21:214 Eum. 12:1%4 Eum. 1":", 2%4 -eut. 1:1
7:8 'cea(t +t1i .lecare au fcut5o du. .oruca
6
-omului dat .ri ?oi(e.
6
Eum. 10:&, %4 Eum. 2:"4
7;8 Ft1i
6
a .orit (teagul taberei fiilor lui Iuda, +m.reu cu otirile lui. Pe(te otirea lui Iuda era mai mare
Ea9o
66
, fiul lui 'miadab4
6
Eum. 2:", 9.
66
Eum. 1:#
185
7<8 .e(te otirea (emi*iei fiilor lui I(a9ar era Eetaeel, fiul lui Luar4
7=8 .e(te otirea (emi*iei fiilor lui Babulo era Aliab, fiul lui Helo.
7>8 C1d a fo(t de(fcut Cortul
6
, au .orit +t1i fiii lui @9ero i fiii lui ?erari, duc1d
66
Cortul.
6
Eum. 1:&1.
66
Eum. 4:24, "14 Eum. #:%5$
7?8 '.oi a .orit (teagul
6
taberei lui 0ube, +m.reu cu otirile lui. Pe(te otirea lui 0ube era mai mare Ali*ur,
fiul lui Dedeur4
6
Eum. 2:10, 1%
7@8 .e(te otirea (emi*iei fiilor lui /imeo, era Delumiel, fiul lui Luriadai,
9A8 .e(te otirea (emi*iei fiilor lui @ad, era Alia(af, fiul lui -euel.
978 '.oi au .orit c9e9ati*ii, duc1d /f1tul
6
<oca4 .1 la )eirea lor ceilal*i +ti(e(er Cortul.
6
Eum. 4:4, 1&4 Eum. #:9
998 '.oi a .orit (teagul
6
taberei fiilor lui Afraim, +m.reu cu otirile lui. Pe(te otirea lui Afraim era mai mare
Aliama, fiul lui 'mi9ud4
6
Eum. 2:1$, 24
9:8 .e(te otirea (emi*iei fiilor lui ?aa(e era @amliel, fiul lui Peda9*ur4
9;8 .e(te otirea (emi*iei fiilor lui Beiami era 'bida, fiul lui @9ideoi.
9<8 '.oi a .orit (teagul
6
taberei fiilor lui -a, +m.reu cu otirile lui: ei erau coada tuturor taberelor. Pe(te
otirea lui -a era mai mare '9ie,er, fiul lui 'miadai4
6
Eum. 2:2&, "14 Io(. %:9
9=8 .e(te otirea (emi*iei fiilor lui 'er era Paguiel, fiul lui Jcra4
9>8 .e(te otirea (emi*iei fiilor lui Eeftali era '9ira, fiul lui Aa.
9?8 'ce(ta
6
a fo(t irul + care au .orit co.iii lui I(rael, du. otirile lor4 aa au .lecat.
6
Eum. 2:"4
-oise i socrul su
9@8 ?oi(e a ,i( lui Hobab, fiul lui 0euel
6
, madiaitul, (ocrul lui ?oi(e: 6Eoi .lecm (.re locul de(.re care
-omul a ,i(: 6Au )i5l
66
)oi da.7 !io cu oi, i +*i )om face
B
bie, cci -omul
BB
a fgduit c )a face bie lui
I(rael.7
6
A2od. 2:1$.
66
@e. 12:#.
B
Iud. 1:1%4 Iud. 4:11.
BB
@e. "2:124 A2od. ":$4 A2od. %:#, $
:A8 Hobab i5a r(.u(: 6Eu .ot ( merg4 ci m )oi duce + *ara mea i + locul meu de atere.7
:78 Di ?oi(e a ,i(: 6Eu e .r(i, te rog4 fiidc tu cuoti locurile ude .utem ( tbr1m + .u(tiu4 deci tu (
e fii
6
clu,.
6
Io) 29:1&
:98 Di dac )ii cu oi, te )om face ( te bucuri de biele
6
.e care i5l )a face -omul.7
6
Iud. 1:1%
::8 Ai au .lecat de la mutele
6
-omului i au mer( trei ,ile4 c9i)otul legm1tului -omului a .orit +aitea
lor
66
i a fcut u drum de trei ,ile, ca ( le caute u loc de odi9.
6
A2od. ":1.
66
-eut. 1:""4 Io(. ":", 4, %4 P(. 1"2:$4 Ier. "1:24 A,ec. 20:%
:;8 Eorul
6
-omului era dea(u.ra lor + tim.ul ,ilei, c1d .oreau di tabr.
6
A2od. 1":214 Eeem. 9:12, 19
:<8 C1d .orea c9i)otul, ?oi(e ,icea: 6/coal5te
6
, -oame, ca ( (e +m.rtie )r>maii ti i ( fug diaitea
fe*ei Tale cei ce Te ur(cC7
6
P(. %$:1, 24 P(. 1"2:$
:=8 Iar c1d +l ae,au, ,icea: 6Ftoarce5te, -oame, la ,ecile de mii ale miilor lui I(raelC7
Capitolul 11
Focul &omnului
78 Po.orul
6
a c1rtit + gura mare +m.otri)a -omului, ,ic1d c5i merge ru. C1d a au,it -omul, /5a m1iat
66
,
(5a a.ri(
B
+tre ei focul -omului i a mi(tuit o .arte di margiea taberei.
6
-eut. 9:22.
66
P(. #$:21.
B
<e). 10:24 Eum. 1%:"&4 2Fm.. 1:124 P(. 10%:1$
98 Po.orul a (trigat ctre ?oi(e. ?oi(e (5a rugat
6
-omului, i focul (5a (ti(.
6
Iac. &:1%
:8 <ocului aceluia i5au .u( umele Tabeera
#
.etru c (e a.ri(e(e focul -omului .ritre ei.
#
/au: 'rdere
186
Prepeliele
;8 'duturii
6
de oamei, care (e aflau + mi>locul lui I(rael, i5a )eit .oft, ba c9iar i co.iii lui I(rael au
+ce.ut ( .l1g i ( ,ic: 6Cie
66
e )a da care ( m1cmK
6
A2od. 12:"$.
66
P(. #$:1$4 P(. 10%:144 1Cor. 10:%
<8 Ee aducem
6
amite de .etii .e care5i m1cam + Agi.t i care u e co(tau imic, de ca(tra)e*i, de .e.ei, de
.ra,, de cea. i de u(turoi.
6
A2od. 10:"
=8 'cum i (5a u(cat
6
(ufletul: u mai e(te imicC Jc9ii otri u )d dec1t maa acea(ta.7
6
Eum. 21:&
>8 ?aa
6
(ema cu grutele de coriadru, i la )edere era ca bedeliumul
66
.
6
A2od. 1%:14, "1.
66
@e. 2:12
?8 Po.orul (e ri(i.ea i o (tr1gea, o mcia la r1i*, (au o .i(a +tr5o .iu4 o fierbea + oal i fcea turte di
ea. ?aa a)ea gu(tul
6
uei turte fcute cu utdelem.
6
A2od. 1%:"1
@8 C1d cdea roua
6
, oa.tea, + tabr, cdea i maa.
6
A2od. 1%:1", 14
7A8 ?oi(e a au,it .e .o.or .l1g1d, fiecare + familia lui i la ua cortului lui. ?1ia
6
-omului (5a a.ri( cu
trie. ?oi(e (5a +tri(tat
6
P(. #$:21
778 i a ,i(
6
-omului: 6Petru ce m19eti Tu .e robul Tu i .etru ce 5am c.tat eu trecere +aitea Ta, de
ai .u( .e(te mie (arcia ace(tui .o.or +tregK
6
-eut. 1:12
798 Jare eu am ,mi(lit .e .o.orul ace(taK Jare eu l5am (cut ca (5mi ,ici: 6Poart5l
6
la (1ul tu, cum .oart
doica
66
.e co.il,7 .1 + *ara .e care ai >urat
B
.ri*ilor lui c i5o )ei daK
6
I(a. 40:11.
66
I(a. 49:2"4 1Te(. 2:#.
B
@e. 2%:"4 @e. &0:244 A2od. 1":&
7:8 -e ude
6
( iau care, ca ( dau la tot .o.orul ace(taK Cci ei .l1g la mie, ,ic1d: 6-5e care ca (
m1cmC7
6
?at. 1&:""4 ?ar. $:4
7;8 Au
6
(igur u .ot ( .ort .e tot .o.orul ace(ta, cci e(te .rea greu .etru mie.
6
A2od. 1$:1$
7<8 -ec1t ( Te .or*i aa cu mie, mai bie omoar5m
6
, Te rog, dac mai am )reo trecere +aitea Ta, ca ( u5
mi mai )d
66
eorocirea.7
6
1Fm.. 19:44 Ioa 4:".
66
Lef. ":1&
7=8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6'du la ?ie a.te,eci
6
de brba*i, ditre btr1ii lui I(rael, di cei .e care5i
cuoti ca btr1i ai .o.orului i cu .utere
66
a(u.ra lor4 adu5i la Cortul +t1lirii i ( (e +f*ie,e acolo
+m.reu cu tie.
6
A2od. 24:1, 9.
66
-eut. 1%:1$
7>8 Au
6
? )oi cobor+ i +*i )oi )orbi acolo4 )oi lua di -u9ul
66
care e(te .e(te tie i5< )oi .ue .e(te ei ca (
.oarte +m.reu cu tie (arcia .o.orului i ( 5o .or*i tu (igur.
6
Eum. 11:2&4 @e. 11:&4 @e. 1$:214 A2od. 19:20.
66
1/am. 10:%4 2Fm.. 2:1&4 Eeem. 9:204 I(a. 44:"4 Ioel 2:2$
7?8 / (.ui .o.orului: 6/fi*i*i5)
6
.etru m1ie i a)e*i ( m1ca*i care, fiidc a*i .l1( +
66
au,ul -omului
i a*i ,i(: 6Cie e )a da care ( m1cmK Cci oi
B
o duceam bie + Agi.tC7 -omul ) )a da care i )e*i
m1ca.
6
A2od. 19:10.
66
A2od. 1%:#.
B
Eum. 11:&4 =a.. #:"9
7@8 ')e*i ( m1ca*i care, u o ,i, ici dou ,ile, ici cici ,ile, ici ,ece ,ile, ici dou,eci de ,ile,
9A8 ci o lu
6
+treag, .1 ) )a iei .e ri i ) )e*i (c1rbi de ea, .etru c 5a*i a(cultat de -omul care e(te
+ mi>locul )o(tru i .etru c a*i .l1( +aitea <ui, ,ic1d: 6Petru ce
66
am ieit oi oare di Agi.tK7
6
P(. #$:294 P(. 10%:1&.
66
Eum. 21:&
978 ?oi(e a ,i(: 6Da(e (ute de mii de oamei care merg .e >o( alctuie(c .o.orul + mi>locul
6
cruia (ut eu, i
Tu ,ici: 6<e )oi da care i )or m1ca o lu +treagC7
6
@e. 12:24 A2od. 12:"#4 @e. "$:2%4 Eum. 1:4%
998 Putem tia
6
oare at1tea oi i at1*ia boi, ca ( le a>ugK /au u cum)a a)em ( .ridem to*i .etii mrii, ca (
le a>ugK7
6
2Fm.. #:24 ?at. 1&:""4 ?ar. $:44 Ioa %, #, 9
9:8 -omul a r(.u( lui ?oi(e: 6Eu cum)a
6
(5a (curtat oare m1a -omuluiK !ei )edea acum dac ceea ce *i5
am (.u( (e )a
66
+t1m.la (au u.7
6
I(a. &0:24 I(a. &9:1.
66
Eum. 2":194 A,ec. 12:2&4 A,ec. 24:14
187
9;8 ?oi(e a ieit i a (.u( .o.orului cu)itele -omului. ' aduat
6
a.te,eci de brba*i di btr1ii .o.orului i
i5a .u( + >urul Cortului.
6
Eum. 11:1%
9<8 -omul /5a cobor1t
6
+ or i a )orbit lui ?oi(e4 a luat di -u9ul care era .e(te el i <5a .u( .e(te cei
a.te,eci de btr1i. Di, de +dat ce -u9ul /5a ae,at
66
.e(te ei, au +ce.ut ( .rorocea(c
B
4 dar du. aceea 5
au mai .rorocit.
6
Eum. 11:1#4 Eum. 12:&.
66
2Fm.. 2:1&.
B
1/am. 10:&, %, 104 2/am. 19:20, 21, 2"4 Ioel 2:2$4 =a.. 2:1#, 1$4 1Cor. 14:1, etc.
9=8 -oi oamei, uul umit Aldad, i altul ?edad, rm(e(er + tabr, i -u9ul /5a ae,at i .e(te ei4 cci erau
ditre cei (crii, mcar c u
6
(e du(e(er la Cort. Di au +ce.ut ( .rorocea(c i ei + tabr.
6
1/am. 20:2%4 Ier. "%:&
9>8 G t1r a alergat i a dat de tire lui ?oi(e, ,ic1d: 6Aldad i ?edad .roroce(c + tabr.7
9?8 Di Io(ua, fiul lui Eu, care (lu>ea lui ?oi(e di tiere*ea lui, a luat cu)1tul i a ,i(: 6-omule ?oi(e
6
,
o.rete5i.7
6
?ar. 9:"$4 <uc. 9:494 Ioa ":2%
9@8 ?oi(e i5a r(.u(: 6Ati gelo( .etru mieK / dea -ume,eu
6
ca tot .o.orul -omului ( fie alctuit di
.roroci, i -omul (5Di .u -u9ul <ui .e(te eiC7
6
1Cor. 14:&
:A8 '.oi ?oi(e (5a +tor( + tabr, el i btr1ii lui I(rael.
:78 -omul a fcut ( (ufle de .e(te mare u )1t
6
care a adu( .re.eli*e i le5a r(.1dit .e(te tabr cale cam de
o ,i +tr5o .arte i cale cam de o ,i de cealalt .arte + >urul taberei. ')eau o +l*ime de a.roa.e doi co*i de la
fa*a .m1tului.
6
A2od. 1%:1"4 P(. #$:2%52$4 P(. 10&:40
:98 F tot tim.ul ,ilei aceleia i toat oa.tea i toat ,iua urmtoare, .o.orul (5a (culat i a (tr1( .re.eli*e4 cel
ce (tr1(e(e cel mai .u*i a)ea ,ece omeri. Ai i le5au +ti( + >urul taberei.
::8 Pe c1d carea
6
era +c + di*ii lor, fr ( fie me(tecat, -omul /5a a.ri( de m1ie +m.otri)a .o.orului4
i -omul a lo)it .o.orul cu o urgie foarte mare.
6
P(. #$:"0, "1
:;8 'u .u( locului aceluia umele C9ibrot5Hataa)a
#
.etru c acolo au +gro.at .e .o.orul a.ucat de .oft.
#
/au: ?ormitele lcomiei
:<8 -e la C9ibrot5Hataa)a, .o.orul a .lecat
6
la Ha*erot i (5a o.rit la Ha*erot.
6
Eum. "":1#
Capitolul 12
Lepra -ariei
78 ?aria i 'aro au )orbit +m.otri)a lui ?oi(e di .ricia femeii etio.iee
6
.e care o lua(e el de e)a(t4 cci
lua(e o femeie etio.ia.
6
A2od. 2:21
98 Di au ,i(: 6Jare umai .ri ?oi(e )orbete -omulK Eu )orbete oare
6
i .ri oiK7 Di -omul
66
a au,it5o.
6
A2od. 1&:204 ?ica %:4.
66
@e. 29:""4 Eum. 11:14 2Fm.. 19:44 I(a. "#:44 A,ec. "&:12, 1"
:8 ?oi(e +( era u om foarte bl1d, mai bl1d dec1t orice om de .e fa*a .m1tului.
;8 -eodat -omul
6
a ,i( lui ?oi(e, lui 'aro i ?ariei: 6-uce*i5) to*i trei la Cortul +t1lirii.7 Di (5au du( to*i
trei.
6
P(. #%:9
<8 -omul /5a cobor1t
6
+ (t1l.ul de or i a (tat la ua Cortului. ' c9emat .e 'aro i .e ?aria, i ei (5au
a.ro.iat am1doi.
6
Eum. 11:2&4 Eum. 1%:19
=8 Di a ,i(: 6'(culta*i bie ce ) (.uC C1d )a fi .ritre )oi u .roroc, Au, -omul, ? )oi de(co.eri lui +tr5o
)edeie
6
(au +i )oi )orbi +tr5u
66
)i(.
6
@e. 1&:14 @e. 4%:24 Io) "":1&4 A,ec. 1:14 -a. $:24 -a. 10:$, 1%, 1#4 <uc. 1:11, 224 =a.. 10:11, 1#4 =a.. 22:1#, 1$.
66
@e. "1:10, 114 1Fm..
":&4 ?at. 1:20
>8 Eu
6
tot aa e(te +( cu robul ?eu ?oi(e. Al e(te
66
credicio( + toat ca(a
B
?ea.
6
P(. 10&:2%.
66
A)r. ":2, &.
B
1Tim. ":1&
?8 Au +i )orbe(c gur ctre
6
gur, ? de(co.r lui u
66
.ri lucruri grele de +*ele(, ci el )ede c9i.ul
B
-omului.
Cum de
BB
u )5a*i temut deci ( )orbi*i +m.otri)a robului ?eu, +m.otri)a lui ?oi(eK7
6
A2od. "":114 -eut. "4:10.
66
1Cor. 1":12.
B
A2od. "":19.
BB
2Pet. 2:104 Iuda 1:$
188
@8 -omul /5a a.ri( de m1ie +m.otri)a lor. Di a .lecat.
7A8 Eorul (5a de.rtat de .e Cort. Di iat c ?aria
6
era .li de
66
le.r, alb ca ,.ada. 'aro (5a +tor( (.re
?aria4 i iat c ea a)ea le.r.
6
-eut. 24:9.
66
2Fm.. &:2#4 2Fm.. 1&:&4 2Cro. 2%:19, 20
778 'tuci 'aro a ,i( lui ?oi(e: 6'9, domul meu, u e face ( .urtm .edea.(a
6
.catului .e care l5am fcut
ca ite ec9ib,ui*i i de care e5am fcut )io)a*iC
6
2/am. 19:194 2/am. 24:104 Pro). "0:"2
798 / u fie ?aria ca u co.il (cut
6
mort, a crui care e(te .e >umtate .utred c1d ie(e di .1tecele
mamei luiC7
6
P(. $$:4
7:8 ?oi(e a (trigat ctre -omul, ,ic1d: 6-ume,eule, Te rog, )idec5oC7
7;8 Di -omul a ,i( lui ?oi(e: 6-ac
6
ar fi (cui.at5o tatl ei + obra,, 5ar fi fo(t ea oare de ocar tim. de a.te
,ileK / fie +c9i(
66
deci a.te ,ile afar di tabr4 du. aceea, ( fie .rimit + tabr.7
6
A)r. 12:9.
66
<e). 1":4%4 Eum. &:2, "
7<8 ?aria
6
a fo(t +c9i( a.te ,ile afar di tabr. Di .o.orul 5a .orit .1 ce a itrat di ou ?aria + tabr.
6
-eut. 24:94 2Cro. 2%:20, 21
7=8 -u. aceea, .o.orul a .lecat di Ha*erot
6
i a tbr1t + .u(tiul Para.
6
Eum. 11:"&4 Eum. "":1$
Capitolul 13
Cele douspre'ece iscoade trimise %n Canaan
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6Trimite
6
ite oamei ( i(codea(c *ara Caaaului, .e care o dau co.iilor lui I(rael. / trimi*i c1te u om
.etru fiecare di (emi*iile .ri*ilor lor, to*i ( fie ditre frutaii lor.7
6
Eum. "2:$4 -eut. 1:22
:8 ?oi(e i5a trimi( di .u(tiul
6
Para, du. .oruca -omului4 to*i oameii acetia erau c.eteii ale co.iilor lui
I(rael.
6
Eum. 12:1%4 Eum. "2:$4 -eut. 1:194 -eut. 9:2"
;8 Iat umele lor: .etru (emi*ia lui 0ube: Damua, fiul lui Bacur4
<8 .etru (emi*ia lui /imeo: Dafat, fiul lui Hori4
=8 .etru (emi*ia lui Iuda
6
: Caleb
66
, fiul lui Iefue4
6
Eum. "4:194 1Cro. 4:1&.
66
Eum. 1":"04 Eum. 14:%, "04 Io(. 14:%, #, 1", 144 Iud. 1:12
>8 .etru (emi*ia lui I(a9ar: Igual, fiul lui Io(if4
?8 .etru (emi*ia lui Afraim: Ho(ea
6
, fiul lui Eu4
6
Eum. 1":1%
@8 .etru (emi*ia lui Beiami: Palti, fiul lui 0afu4
7A8 .etru (emi*ia lui Babulo: @adiel, fiul lui /odi4
778 .etru (emi*ia lui Io(if, (emi*ia lui ?aa(e: @adi, fiul lui /u(i4
798 .etru (emi*ia lui -a: 'miel, fiul lui @9emali4
7:8 .etru (emi*ia lui 'er: /etur, fiul lui ?icael4
7;8 .etru (emi*ia lui Eeftali: Ea9bi, fiul lui !of(i4
7<8 .etru (emi*ia lui @ad: @9euel, fiul lui ?ac9i.
7=8 'ce(tea (ut umele brba*ilor .e care i5a trimi( ?oi(e ( i(codea(c *ara. <ui Ho(ea, fiul lui Eu, ?oi(e i5a
.u( umele Io(ua.
7>8 ?oi(e i5a trimi( ( i(codea(c *ara Caaaului. Al le5a ,i(: 6?erge*i de aici (.re mia,,i
6
, i a.oi ( ) (ui*i
66

.e mute.
6
Eum. 1":21.
66
@e. 14:104 Iud. 1:9, 19
7?8 !ede*i *ara, )ede*i cum e(te ea, cum e(te .o.orul care o locuiete, dac e(te tare (au (lab, dac e(te mic (au
mare la umr4
7@8 )ede*i cum e(te *ara + care locuiete: dac e(te bu (au rea4 cum (ut cet*ile + care locuiete: dac (ut
de(c9i(e (au +trite4
9A8 cum e(te .m1tul: dac e(te gra(
6
(au (ter., dac (ut (au u co.aci .e el. =i*i
66
cu iim i lua*i cu )oi
roade di *ar.7 Ara .e )remea c1d +ce. ( (e coac (trugurii.
6
Eeem. 9:2&, "&4 A,ec. "4:14.
66
-eut. "1:%, #, 2"
978 Ai (5au (uit i au i(codit *ara, de la .u(tiul
6
Li .1 la 0e9ob
66
, .e drumul care duce la Hamat.
189
6
Eum. "4:"4 Io(. 1&:1.
66
Io(. 19:2$
998 /5au (uit .e la mia,,i i au mer( .1 la Hebro, ude (e aflau '9ima
6
, Deai i Talmai, co.iii lui 'ac
66
.
Hebroul
B
fu(e(e ,idit cu a.te ai +aite de cetatea Loa
BB
di Agi.t.
6
Io(. 11:21, 224 Io(. 1&:1", 144 Iud. 1:10.
66
Eum. 1":"".
B
Io(. 21:11.
BB
P(. #$:124 I(a. 19:114 I(a. "0:4
9:8 'u a>u(
6
.1 la )alea Acol4 acolo au tiat o ramur de )i* cu u (trugure i l5au du( c1te doi cu a>utorul
uei .r>ii, au luat i rodii i (moc9ie.
6
-eut. 1:24, 2&
9;8 <ocul acela l5au umit )alea Acol
#
di .ricia (trugurelui .e care l5au tiat de acolo co.iii lui I(rael.
#
/au: /trugure
9<8 /5au +tor( de la i(codirea *rii du. .atru,eci de ,ile +m.liite.
9=8 'u .lecat i au a>u( la ?oi(e i la 'aro i la toat aduarea co.iilor lui I(rael, la Cade(
6
, + .u(tiul
66
Para.
<e5au adu( tiri, lor i +tregii aduri, i le5au artat roadele *rii.
6
Eum. 1":".
66
Eum. 20:1, 1%4 Eum. "2:$4 Eum. "":"%4 -eut. 1:194 Io(. 14:%
9>8 Iat ce au i(tori(it lui ?oi(e: 6Ee5am du( + *ara + care e5ai trimi(. Cu ade)rat, e(te o *ar + care curge
la.te
6
i miere i iat5i
66
roadele.
6
A2od. ":$4 A2od. "":".
66
-eut. 1:2&
9?8 -ar .o.orul
6
care locuiete + *ara acea(ta e(te .uteric, cet*ile (ut +trite i foarte mari. Ba +c am ),ut
acolo i .e fiii
66
lui 'ac.
6
-eut. 1:2$4 -eut. 9:1, 2.
66
Eum. 1":""
9@8 'maleci*ii
6
locuie(c *iutul de la mia,,i4 iebu(i*ii i amori*ii locuie(c mutele4 i caaai*ii i 9eti*ii locuie(c
l1g mare i de5a lugul Iordaului.7
6
A2od. 1#:$4 Eum. 14:4"4 Iud. %:"4 1/am. 14:4$4 1/am. 1&:", etc.
:A8 Caleb
6
a .otolit .o.orul care c1rtea +m.otri)a lui ?oi(e. Al a ,i(: 6Haidem ( e (uim i ( .uem m1a .e
*ar, cci )om fi biruitoriC7
6
Eum. 14:%, 244 Io(. 14:#
:78 -ar
6
brba*ii care fu(e(er +m.reu cu el au ,i(: 6Eu .utem ( e (uim +m.otri)a .o.orului ace(tuia, cci
e(te mai tare dec1t oi.7
6
Eum. "2:94 -eut. 1:2$4 Io(. 14:$
:98 Di au +egrit
6
+aitea co.iilor lui I(rael *ara .e care o i(codi(er. Ai au ,i(: 6Lara .e care am (trbtut5o, ca
(5o i(codim, e(te o *ar care m1c .e locuitorii ei4 to*i aceia
66
.e care i5am ),ut acolo (ut oamei de
(tatur +alt.
6
Eum. 14:"%, "#.
66
'mo( 2:9
::8 '.oi am mai ),ut + ea .e uriai, .e co.iii lui 'ac
6
, care (e trag di eamul uriailor: +aitea oa(tr, i
fa*
66
de ei .arc eram ite lcu(te
B
.7
6
-eut. 1:2$4 -eut. 2:104 -eut. 9:2.
66
I(a. 40:22.
B
1/am. 1#:42
Capitolul 14
Patru'eci de ani %n pustie
78 Toat aduarea a ridicat gla(ul i a +ce.ut ( *i.e. Di .o.orul
6
a .l1( + oa.tea aceea.
6
Eum. 11:4
98 To*i co.iii
6
lui I(rael au c1rtit +m.otri)a lui ?oi(e i 'aro, i toat aduarea le5a ,i(: 6-e
66
ce 5om fi murit
oi + *ara Agi.tului (au de ce 5om fi murit + .u(tiul ace(taK
6
A2od. 1%:24 A2od. 1#:"4 Eum. 1%:414 P(. 10%:2&.
66
Eum. 14:2$, 29
:8 Petru ce e duce -omul + *ara acea(ta, + care )om cdea ucii de (abie, iar e)e(tele oa(tre i co.ilaii
otri )or fi de >afK Eu e(te oare mai bie ( e +toarcem + Agi.tK7
;8 Di au ,i( uul altuia: 6/
6
e alegem o c.eteie i ( e
66
+toarcem + Agi.t.7
6
Eeem. 9:1#.
66
-eut. 1#:1%4 =a.. #:"9
<8 ?oi(e
6
i 'aro au c,ut cu fa*a la .m1t, + fa*a +tregii aduri a co.iilor lui I(rael care era (tr1( laolalt.
6
Eum. 1%:4, 22
=8 Di, ditre cei ce i(codi(er *ara, Io(ua
6
, fiul lui Eu, i Caleb, fiul lui Iefue, i5au ru.t 9aiele,
6
Eum. 14:24, "0, "$4 Eum. 1":%, $
>8 i au )orbit a(tfel +tregii aduri a co.iilor lui I(rael: 6Lara .e
6
care am (trbtut5o oi ca (5o i(codim e(te o
*ar foarte bu, miuat.
6
Eum. 1":2#4 -eut. 1:2&
?8 -ac -omul
6
)a fi bie)oitor cu oi, e )a duce + *ara acea(ta i e5o )a da: e(te o *ar
66
+ care curge la.te
i miere.
190
6
-eut. 10:1&4 2/am. 1&:2&, 2%4 2/am. 22:204 1Fm.. 10:94 P(. 22:$4 P(. 14#:10, 114 I(a. %2:4.
66
Eum. 1":2#
@8 Eumai u )
6
r,)rti*i +m.otri)a -omului i u
66
) teme*i de oameii di *ara aceea, cci +i )om m1ca
B
.
Ai u mai au iciu (.ri>i: -omul
BB
e(te cu oi, u ) teme*i de eiC7
6
-eut. 9:#, 2", 24.
66
-eut. #:1$4 -eut. 20:".
B
Eum. 24:$.
BB
@e. 4$:214 A2od. "":1%4 -eut. 20:1, ", 44 -eut. "1:%, $4 Io(. 1:&4 Iud. 1:224 2Cro.
1":124 2Cro. 1&:24 2Cro. 20:1#4 2Cro. "2:$4 P(. 4%:#, 114 I(a. 41:104 'mo( &:144 Ba9. $:2"
7A8 Toat
6
aduarea )orbea (5i ucid cu .ietre, c1d (la)a
66
-omului (5a artat .e(te Cortul +t1lirii, +aitea
tuturor co.iilor lui I(rael.
6
A2od. 1#:4.
66
A2od. 1%:104 A2od. 24:1%, 1#4 A2od. 40:"44 <e). 9:2"4 Eum. 1%:19, 424 Eum. 20:%
778 Di -omul a ,i( lui ?oi(e: 6P1
6
c1d ? )a e(ocoti .o.orul ace(taK P1 c1d u
66
)a crede el + ?ie,
cu toate miuile .e care le fac + mi>locul luiK
6
Eum. 14:2"4 -eut. 9:#, $, 224 P(. 9&:$4 A)r. ":$, 1%.
66
-eut. 1:"24 -eut. 9:2"4 P(. #$:22, "2, 424 P(. 10%:244 Ioa 12:"#4 A)r. ":1$
798 -e aceea, +l )oi lo)i cu cium, i5l )oi imici, dar .e tie
6
te )oi face u eam mai mare i mai .uteric dec1t
el.7
6
A2od. "2:10
7:8 ?oi(e
6
a ,i( -omului: 6Agi.teii )or au,i lucrul ace(ta, ei, di mi>locul crora ai (co( .e .o.orul ace(ta
.ri .uterea Ta.
6
A2od. "2:124 P(. 10%:2"4 -eut. 9:2%, 2#, 2$4 -eut. "2:2#4 A,ec. 20:9, 14
7;8 Di )or (.ue locuitorilor *rii aceleia. Ai tiau
6
c Tu, -omul, eti + mi>locul .o.orului ace(tuia4 c Te
artai + c9i. ),ut, Tu, -omul4 c orul
66
Tu (t .e(te el4 c Tu mergi +aitea lui, ,iua, +tr5u (t1l. de or,
i, oa.tea, +tr5u (t1l. de foc.
6
A2od. 1&:144 Io(. 2:9, 104 Io(. &:1.
66
A2od. 1":214 A2od. 40:"$4 Eum. 10:"44 Eeem. 9:124 P(. #$:144 P(. 10&:"9
7<8 -ac omori .e .o.orul ace(ta ca .e u (igur om, eamurile, care au au,it )orbidu5(e de Tie, )or ,ice:
7=8 6-omul 5a)ea
6
.utere ( duc .e .o.orul ace(ta + *ara .e care >ura(e c i5o )a da: de aceea l5a omor1t +
.u(tiuC7
6
-eut. 9:2$4 Io(. #:9
7>8 'cum, ( (e arate .uterea -omului + mrimea ei, cum ai (.u( c1d ai ,i(:
7?8 6-omul e(te +cet
6
la m1ie i bogat + butate, iart frdelegea i r,)rtirea4 dar u *ie .e cel )io)at
dre.t e)io)at i .ede.(ete
66
frdelegea .ri*ilor + co.ii .1 la al treilea i al .atrulea eam.
6
A2od. "4:%, #4 P(. 10":$4 P(. 14&:$4 Ioa 4:2.
66
A2od. 20:&4 A2od. "4:#
7@8 Iart
6
, dar, frdelegea .o.orului ace(tuia
66
, du.
B
mrimea +durrii Tale, cum ai iertat .o.orului ace(tuia
di Agi.t .1 aici.7
6
A2od. "4:9.
66
P(. 10%:4&.
B
P(. #$:"$
9A8 Di -omul a ,i(: 6Iert cum ai
6
cerut.
6
P(. 10%:2"4 Iac. &:1%4 1Ioa &:1451%
978 -ar c1t e(te de ade)rat c Au (ut )iu i c (la)a -omului )a um.le tot
6
.m1tul,
6
P(. #2:19
998 at1t e(te de ade)rat c to*i
6
cei ce au ),ut cu oc9ii lor (la)a ?ea i miuile .e care le5am fcut + Agi.t i
+ .u(tiu, i totui ?5au i(.itit de ,ece
66
ori acum i 5au a(cultat gla(ul ?eu,
6
-eut. 1:"&4 P(. 9&:114 P(. 10%:2%4 A)r. ":1#, 1$.
66
@e. "1:#
9:8 to*i aceia
6
u )or )edea *ara .e care am >urat .ri*ilor lor c le5o )oi da, i aume, to*i cei ce ?5au e(ocotit,
5o )or )edea.
6
Eum. "2:114 A,ec. 20:1&
9;8 Iar .etru c robul ?eu Caleb
6
a fo(t +(ufle*it de u alt du9 i a urmat +
66
totul calea ?ea, +l )oi face (
itre + *ara + care (5a du(, i urmaii lui o )or (t.1i.
6
-eut. 1:"%4 Io(. 14:%, $, 9, 14.
66
Eum. "2:12
9<8 'maleci*ii i caaai*ii locuie(c )alea acea(ta: deci m1ie, +toarce*i5) i .leca*i
6
+ .u(tiu, .e calea care
duce (.re ?area 0oie.7
6
-eut. 1:40
9=8 -omul a )orbit lui ?oi(e i lui 'aro i a ,i(:
9>8 6P1 c1d
6
)oi l(a acea(t rea aduare ( c1rtea(c +m.otri)a ?eaK 'm au,it c1rtirile
66
co.iilor lui I(rael,
care c1rteau +m.otri)a ?ea.
6
Eum. 14:114 A2od. 1%:2$4 ?at. 1#:1#.
66
A2od. 1%:12
9?8 /.ue5le: 6Pe
6
)ia*a ?eaC 3 ,ice -omul 3 c ) )oi face +tocmai
66
cum a*i )orbit + au,ul urec9ilor ?ele.
6
Eum. 14:2"4 Eum. 2%:%&4 Eum. "2:114 -eut. 1:"&4 A)r. ":1#.
66
Eum. 14:2
9@8 Tru.urile )oa(tre moarte )or cdea + .u(tiul ace(ta. !oi to*i
6
, a cror umrtoare (5a fcut, umr1du5)
de la )1r(ta de dou,eci de ai + (u(, i care a*i c1rtit +m.otri)a ?ea,
6
Eum. 1:4&4 Eum. 2%:%4
191
:A8 u )e*i itra + *ara .e care >ura(em c ) )oi da5o (5o locui*i, afar
6
de Caleb, fiul lui Iefue, i Io(ua, fiul lui
Eu.
6
Eum. 14:"$4 Eum. 2%:%&4 Eum. "2:124 -eut. 1:"%, "$
:78 Pe
6
co.ilaii )otri +(, de(.re care a*i ,i( c )or fi de >af, +i )oi face ( itre + ea, ca ( cuoa(c *ara .e
care a*i
66
e(ocotit5o )oi.
6
-eut. 1:"9.
66
P(. 10%:24
:98 Iar c1t de(.re )oi, tru.urile
6
)oa(tre moarte )or cdea + .u(tiu.
6
1Cor. 10:&4 A)r. ":1#
::8 Di co.iii )otri )or rtci
6
.atru,eci
66
de ai + .u(tiu i )or i(.i
B
a(tfel .catele )oa(tre, .1 ce toate
tru.urile )oa(tre moarte )or cdea + .u(tiu.
6
Eum. "2:1"4 P(. 10#:40.
66
-eut. 2:14.
B
A,ec. 2":"&
:;8 -u. cum
6
+ .atru,eci de ,ile
66
a*i i(codit *ara, tot aa, .atru,eci de ai )e*i .urta .edea.(a frdelegilor
)oa(tre4 adic u a de fiecare ,i: i )e*i ti atuci ce +(eam (5?i trag Au m1a de la )oi.
6
Eum. 1":2&.
66
P(. 9&:104 A,ec. 4:%
:<8 Au
6
, -omul, am )orbitC F ade)r, aa )oi face ace(tei rele
66
aduri care (5a uit +m.otri)a ?ea4 )or fi
imici*i + .u(tiul ace(ta i + el )or muri.7
6
Eum. 2":19.
66
Eum. 14:2#, 294 Eum. 2%:%&4 1Cor. 10:&
:=8 Brba*ii
6
.e care +i trimi(e(e ?oi(e ( i(codea(c *ara, i care, la +toarcerea lor, fcu(er ca toat aduarea (
c1rtea(c +m.otri)a lui, +egrid *ara4
6
Eum. 1":"1, "2
:>8 oameii acetia, care +egri(er *ara, au murit
6
acolo +aitea -omului, lo)i*i de o moarte .ra(ic.
6
1Cor. 10:104 A)r. ":1#4 Iuda 1:&
:?8 Eumai Io(ua, fiul
6
lui Eu, i Caleb, fiul lui Iefue, au rma( cu )ia* ditre oameii aceia care (e du(e(er
( i(codea(c *ara.
6
Eum. 2%:%&4 Io(. 14:%, 10
#eascultarea poporului pedepsit
:@8 ?oi(e a (.u( ace(te lucruri tuturor co.iilor lui I(rael4 i .o.orul a fo(t +tr5o mare
6
>ale.
6
A2od. "":4
;A8 /5au (culat di(5de5dimiea* a doua ,i i (5au (uit .e )1rful mutelui ,ic1d: 6Iat5e
6
C /utem gata ( e
(uim + locul de care a )orbit -omul, cci am .ctuit.7
6
-eut. 1:41
;78 ?oi(e a ,i(: 6Petru ce clca*i .oruca
6
-omuluiK Eu )e*i i,butiC
6
Eum. 14:2&4 2Cro. 24:20
;98 Eu ) (ui*i
6
, cci -omul u e(te + mi>locul )o(truC Eu cuta*i ( fi*i btu*i de )r>maii )otriC
6
-eut. 1:42
;:8 Cci amaleci*ii i caaai*ii (ut +aitea )oa(tr i )e*i cdea ucii de (abie4 odat ce )5a*i abtut
6
de la
-omul, -omul u )a fi cu )oi.7
6
2Cro. 1&:2
;;8 Ai (5au +drticit
6
i (5au (uit .e )1rful mutelui4 dar c9i)otul legm1tului i ?oi(e 5au ieit di mi>locul
taberei.
6
-eut. 1:4"
;<8 'tuci
6
(5au cobor1t amaleci*ii i caaai*ii, care locuiau .e mutele acela, i5au btut i i5au tiat + buc*i
.1 la
66
Horma.
6
Eum. 14:4"4 -eut. 1:44.
66
Eum. 21:"4 Iud. 1:1#
Capitolul 15
Le(i asupra 5ertfelor
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6!orbete
6
co.iilor lui I(rael i (.ue5le:
6C1d )e*i itra + *ara .e care )5o dau ca ( ) ae,a*i locui*ele + ea,
6
Eum. 1&:1$4 <e). 2":104 -eut. #:1
:8 i
6
)e*i aduce -omului o >ertf mi(tuit de foc, fie o ardere de tot, fie o >ertf adu( .etru +m.liirea
66
uei
>urui*e, (au ca dar de bu)oie, (au la (rbtorile )oa(tre
B
, ca ( face*i di cire,ile (au turmele )oa(tre u
miro(
BB
.lcut -omului,
6
<e). 12:".
66
<e). #:1%4 <e). 22:1$, 21.
B
<e). 2":$, 12, "%4 Eum. 2$:19, 2#4 Eum. 29:2, $, 1"4 -eut. 1%:10.
BB
@e. $:214 A2od. 29:1$
192
;8 cel
6
ce +i )a aduce darul (u -omului, ( aduc -omului ca
66
dar de m1care a ,ecea .arte
B
ditr5o ef de
floare de fi frm1tat +tr5u (fert de 9i de utdelem4
6
<e). 2:14 <e). %:14.
66
A2od. 29:404 <e). 2":1".
B
<e). 14:104 Eum. 2$:&
<8 iar
6
)i .etru >ertfa de butur la arderea de tot (au la >ertf, ( aduc u (fert de 9i de fiecare miel.
6
Eum. 2$:#, 14
=8 Petru u berbec
6
( aduci ca dar de m1care dou ,ecimi de ef di floarea fiii frm1tat +tr5o treime de
9i de utdelem
6
Eum. 2$:12, 14
>8 i ( faci o >ertf de butur de o treime de 9i de )i, ca dar de m1care de u miro( .lcut -omului.
?8 -ac aduci u )i*el, fie ca ardere de tot, fie ca >ertf .etru +m.liirea uei >urui*e, (au ca >ertf de
mul*umire
6
-omului,
6
<e). #:11
@8 (
6
aduci ca dar de m1care, +m.reu cu )i*elul, trei ,ecimi de ef di floarea fiii frm1tat +tr5o
>umtate de 9i de utdelem
6
Eum. 2$:12, 14
7A8 i ( faci o >ertf de butur de o >umtate de 9i de )i: acea(ta e(te o >ertf mi(tuit de foc, de u miro(
.lcut -omului.
778 'a ( (e fac .etru fiecare bou, .etru fiecare berbec, .etru fiecare miel (au ied.
798 -u. umrul )itelor, aa ( face*i .etru fiecare, du. umrul lor.
7:8 'a
6
( fac lucrurile ace(tea orice btia, c1d )a aduce o >ertf mi(tuit de foc, de u miro( .lcut
-omului.
6
A2od. 12:494 Eum. 9:144 Eum. 1&:29
7;8 -ac u (tri, care locuiete la )oi (au care (e )a g(i + )iitor + mi>locul )o(tru, aduce o >ertf mi(tuit de
foc, de u miro( .lcut -omului, (5o aduc + acelai fel ca )oi.
7<8 / fie o (igur lege .etru toat aduarea, at1t .etru )oi, c1t i .etru (triul care locuiete + mi>locul
)o(tru4 acea(ta ( fie o lege ecurmat .ritre urmaii )otri: cu (triul ( fie ca i cu )oi, +aitea -omului.
7=8 J (igur lege i o (igur .oruc ( fie at1t .etru )oi, c1t i .etru (triul care locuiete .ritre )oi.7
Pr(a plmdelii
7>8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
7?8 6!orbete
6
co.iilor lui I(rael i (.ue5le:
6C1d )e*i itra + *ara + care ) )oi duce
6
Eum. 1&:24 -eut. 2%:1
7@8 i c1d )e*i m1ca .1ie
6
di *ara aceea, ( lua*i +t1i u dar ridicat .etru -omul.
6
Io(. &:11, 12
9A8 Ca dar ridicat ( aduce*i o turt di .1rga
6
.lmdelii )oa(tre4 (5o aduce*i cum aduce*i darul
66
care (e ia +t1i
di arie.
6
-eut. 2%:2, 104 Pro). ":9, 10.
66
<e). 2:144 <e). 2":10, 1%
978 -i .1rga .lmdelii )oa(tre ( lua*i +t1i u dar ridicat .etru -omul, di eam + eam.
Pcatele fr voie
998 -ac
6
.ctui*i fr )oie i u .,i*i toate .orucile .e care le5a fcut cuo(cut lui ?oi(e, -omul,
6
<e). 4:2
9:8 tot ce )5a .orucit -omul .ri ?oi(e, di ,iua c1d a dat -omul .oruci i mai t1r,iu di eam + eam4
9;8 dac
6
.catul a fo(t fcut fr )oie i fr ( tie aduarea, toat aduarea ( aduc u )i*el ca ardere de tot de
u miro( .lcut -omului, +m.reu cu darul
66
(u de m1care i cu >ertfa (a de butur, du. r1duielile
ae,ate4 ( mai aduc i u *a.
B
ca >ertf de i(.ire.
6
<e). 4:1".
66
Eum. 1&:$, 9, 10.
B
<e). 4:2"4 Eum. 2$:1&4 A,ra %:1#4 A,ra $:"&
9<8 Preotul
6
( fac i(.ire .etru toat aduarea co.iilor lui I(rael i li (e )a ierta4 cci au .ctuit fr )oie i
i5au adu( darul lor, o >ertf mi(tuit de foc + ci(tea -omului i o >ertf de i(.ire +aitea -omului, .etru
.catul .e care l5au ()1rit fr )oie.
6
<e). 4:20
9=8 /e )a ierta +tregii aduri a co.iilor lui I(rael i (triului care locuiete + mi>locul lor, cci tot .o.orul a
.ctuit fr )oie.
9>8 -ac
6
uul (igur a .ctuit fr )oie, ( aduc o ca.r de u a ca >ertf .etru .cat.
6
<e). 4:2#, 2$
193
9?8 Preotul
6
( fac i(.ire .etru cel ce a .ctuit fr )oie +aitea -omului4 c1d )a face i(.ire .etru el, i
(e )a ierta.
6
<e). 4:"&
9@8 't1t .etru btiaul ditre co.iii lui I(rael, c1t i .etru (triul care locuiete + mi>locul lor, ( fie aceeai
lege
6
4 c1d )a .ctui fr )oie.
6
Eum. 1&:1&
:A8 -ar
6
dac cie)a, fie btia, fie (tri, .ctuiete cu )oie, 9ulete .e -omul: acela )a fi imicit di
mi>locul .o.orului (u,
6
-eut. 1#:124 P(. 19:1"4 A)r. 10:2%4 2Pet. 2:10
:78 cci a e(ocotit
6
cu)1tul -omului i a clcat .oruca <ui4 )a fi imicit i +i )a lua a(tfel .edea.(a
66
.etru
elegiuirea lui.
6
2/am. 12:94 Pro). 1":1".
66
<e). &:14 A,ec. 1$:20
Pedepsirea omului pentru clcarea Sa"atului
:98 C1d erau co.iii lui I(rael + .u(tiu, au g(it
6
.e u om (tr1g1d leme + ,iua /abatului.
6
A2od. "1:14, 1&4 A2od. "&:2, "
::8 Cei ce5l g(i(er (tr1g1d leme, l5au adu( la ?oi(e, la 'aro i la toat aduarea.
:;8 <5au arucat + temi*
6
, cci u (e (.u(e(e ce trebuiau (5i fac.
6
<e). 24:12
:<8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Jmul ace(ta
6
( fie .ede.(it cu moartea, toat aduarea
66
(5l ucid cu .ietre afar
di tabr.7
6
A2od. "1:14, 1&.
66
<e). 24:144 1Fm.. 21:1"4 =a.. #:&$
:=8 Toat aduarea l5a (co( afar di tabr i l5a uci( cu .ietre4 i a murit, cum .oruci(e lui ?oi(e, -omul.
Ciucurii de la veminte
:>8 -omul a ,i( lui ?oi(e:
:?8 6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue5le (5i fac
6
, di eam + eam, u ciucure la col*urile )emitelor lor
i ( .u u fir alba(tru .e(te ciucurele ace(ta di col*urile )emitelor.
6
-eut. 22:124 ?at. 2":&
:@8 C1d )e*i a)ea ciucurele ace(ta, ( ) uita*i la el i ( ) aduce*i amite de toate .orucile -omului, ca ( le
+m.lii*i i ( u urma*i
6
du. .oftele iimilor )oa(tre i du. .oftele oc9ilor )otri, ca ( ) l(a*i t1r1*i
66
la
cur)ie.
6
-eut. 29:194 Io) "1:#4 Ier. 9:144 A,ec. %:9.
66
P(. #":2#4 P(. 10%:"94 Iac. 4:4
;A8 / ) aduce*i a(tfel amite de .orucile ?ele, ( le +m.lii*i i ( fi*i (fi*i
6
.etru -ume,eul )o(tru.
6
<e). 11:44, 4&4 0om. 12:14 Col. 1:224 1Pet. 1:1&, 1%
;78 Au (ut -omul -ume,eul )o(tru care )5am (co( di *ara Agi.tului, ca ( fiu -ume,eul )o(tru.7
Capitolul 16
Core, &atan i A"iram
78 Core
6
, fiul lui I*e9ar, fiul lui C9e9at, fiul lui <e)i, (5a r(culat +m.reu cu -ata i 'biram, fiii lui Aliab, i
J, fiul lui Pelet, to*i trei fiii lui 0ube.
6
A2od. %:214 Eum. 2%:94 Eum. 2#:"4 Iuda 1:11
98 /5au r(culat +m.otri)a lui ?oi(e, +m.reu cu dou (ute
cici,eci de oamei di co.iii lui I(rael, di frutaii adurii, di cei ce erau c9ema*i
6
la (fat, i care erau
oamei cu ume.
6
Eum. 2%:9
:8 Ai (5au aduat
6
+m.otri)a lui ?oi(e i 'aro i le5au ,i(: 6-e(tulC Cci toat
66
aduarea, to*i (ut (fi*i, i
-omul
B
e(te + mi>locul lor. Petru ce ) ridica*i )oi mai .re(u( de aduarea -omuluiK7
6
P(. 10%:1%.
66
A2od. 19:%.
B
A2od. 29:4&4 Eum. 14:144 Eum. "&:"4
;8 C1d a au,it ?oi(e lucrul ace(ta, a c,ut
6
cu fa*a la .m1t.
6
Eum. 14:&4 Eum. 20:%
<8 ' )orbit lui Core i la toat ceata lui i a ,i(: 6?1ie, -omul )a arta cie e(te al <ui i cie e(te (f1t
6
i5l
)a l(a ( (e a.ro.ie
66
de Al4 )a l(a ( (e a.ro.ie de Al .e acela .e care5l )a
B
alege.
6
Eum. 1%:"4 <e). 21:%, #, $, 12, 1&.
66
A2od. 2$:14 Eum. 1#:&4 1/am. 2:2$4 P(. 10&:2%.
B
Eum. ":104 <e). 10:"4 <e). 21:1#, 1$4 A,ec. 40:4%4 A,ec.
44:1&, 1%
194
=8 Iat ce ( face*i: <ua*i cdeli*e, Core i toat ceata lui.
>8 ?1ie, .ue*i foc + ele i .ue*i tm1ie .e el +aitea -omului. 'cela .e care5l )a alege -omul, )a fi
(f1t. -e(tul, co.iii lui <e)iC7
?8 ?oi(e a ,i( lui Core: 6'(culta*i, dar, co.iii lui <e)iC
@8 Prea .u*i
6
lucru e(te oare .etru )oi c -ume,eul lui I(rael )5a ale(
66
di aduarea lui I(rael, l(1du5) (
) a.ro.ia*i de Al, ca ( fi*i +trebui*a*i la (lu>ba Cortului -omului i ( ) +f*ia*i +aitea adurii ca (5I
(lu>i*iK
6
1/am. 1$:2"4 I(a. #:1".
66
Eum. ":41, 4&4 Eum. $:144 -eut. 10:$
7A8 !5a l(at ( ) a.ro.ia*i de Al, .e tie i .e to*i fra*ii ti, .e co.iii lui <e)i, i acum mai )oi*i i .reo*iaC
778 -e aceea te adui tu i ceata ta +m.otri)a -omuluiC Cci cie e(te 'aro
6
, ca ( c1rti*i +m.otri)a luiK7
6
A2od. 1%:$4 1Cor. ":&
798 ?oi(e a trimi( ( c9eme .e -ata i .e 'biram, fiii lui Aliab. -ar ei au ,i(: 6Eu e (uim.
7:8 E5a>uge
6
c e5ai (co( ditr5o *ar, ude curge la.te i miere, ca ( e faci ( murim + .u(tiu, de )rei ( mai
i
66
(t.1eti .e(te oiK
6
Eum. 1%:9.
66
A2od. 2:144 =a.. #:2#, "&
7;8 Ce bie e5ai mai du( +tr5o *ar
6
ude curge la.te i miere, i ce bie e5ai mai dat + (t.1ire ogoare i )iiC
Cre,i c .o*i ( iei oc9ii
66
oameilorK Eu e (uimC7
6
A2od. ":$.
66
<e). 20:24
7<8 ?oi(e (5a m1iat foarte tare i a ,i( -omului: 6Eu cuta
6
la darul lor. Eu le5am luat ici
66
mcar u mgar i
5am fcut ru iciuuia di ei.7
6
@e. 4:4, &.
66
1/am. 12:"4 =a.. 20:""4 2Cor. #:2
7=8 ?oi(e a ,i( lui Core: 6Tu
6
i toat ceata ta, m1ie ( fi*i
66
+aitea -omului, tu i ei, +m.reu cu 'aro.
6
Eum. 1%:%, #.
66
1/am. 12:", #
7>8 <ua*i5) fiecare cdeli*a lui, .ue*i tm1ie + ea i aduce*i fiecare +aitea -omului cdeli*a lui: dou (ute
cici,eci de cdeli*e4 tu i 'aro, ( ) lua*i i )oi fiecare cdeli*a lui.7
7?8 Di5au luat fiecare cdeli*a, au .u( foc + ea, au .u( tm1ie + foc i au (tat la ua Cortului +t1lirii, +m.reu
cu ?oi(e i 'aro.
7@8 Di Core a c9emat toat aduarea +m.otri)a lui ?oi(e i 'aro, la ua Cortului +t1lirii. 'tuci (la)a
6

-omului (5a artat +tregii aduri.
6
Eum. 1%:424 A2od. 1%:#, 104 <e). 9:%, 2"4 Eum. 14:10
9A8 Di -omul a )orbit lui ?oi(e i lui 'aro i a ,i(:
978 6-e(.r*i*i5)
6
di mi>locul ace(tei aduri i5i )oi to.i +tr5o
66
cli..7
6
Eum. 1%:4&4 @e. 19:1#, 224 Ier. &1:%4 =a.. 2:404 '.oc. 1$:4.
66
Eum. 1%:4&4 A2od. "2:104 A2od. "":&
998 Ai au
6
c,ut cu fe*ele la .m1t i au ,i(: 6-ume,eule, -ume,eul du9urilor
66
oricrui tru.C G (igur om a
.ctuit, i ( Te m1ii +m.otri)a +tregii aduriK7
6
Eum. 1%:4&4 Eum. 14:&.
66
Eum. 2#:1%4 Io) 12:104 Acl. 12:#4 I(a. &#:1%4 Ba9. 12:14 A)r. 12:9
9:8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
9;8 6!orbete adurii i (.ue5i: 6-a*i5) la o .arte di .rea>ma locui*ei lui Core, -ata i 'biramC7
9<8 ?oi(e (5a (culat i (5a du( la -ata i 'biram4 i btr1ii lui I(rael au mer( du. el.
9=8 ' )orbit adurii i a ,i(: 6-e.rta*i5)
6
de corturile ace(tor oamei ri i u ) atige*i de imic di ce e(te
al lor, ca ( u .ieri*i odat cu .ede.(irea lor .etru toate .catele lor.7
6
@e. 19:12, 144 I(a. &2:114 2Cor. %:1#4 '.oc. 1$:4
9>8 Ai (5au de.rtat di .rea>ma locui*ei lui Core, -ata i 'biram. -ata i 'biram au ieit afar i au (tat la
ua corturilor lor, cu e)e(tele, co.iii i .rucii lor.
9?8 ?oi(e a ,i(: 6Iat cum
6
)e*i cuoate c -omul m5a trimi( ( fac toate ace(te lucruri i c u lucre, di
66

ca.ul meu.
6
A2od. ":124 -eut. 1$:224 Ba9. 2:9, 114 Ba9. 4:94 Ioa &:"%.
66
Eum. 24:1"4 Ier. 2":1%4 A,ec. 1":1#4 Ioa &:"04 Ioa %:"$
9@8 -ac oameii acetia )or muri cum mor to*i oameii i dac )or a)ea aceeai (oart ca to*i oameii, u m5a
trimi( -omul4
:A8 dar dac -omul )a face u lucru emaiau,it
6
, dac .m1tul +i )a de(c9ide gura ca (5i +g9it cu tot ce au,
aa +c1t (e )or cobor+ de
66
)ii + <ocui*a mor*ilor 3 atuci )e*i ti c oameii acetia au 9ulit .e -omul.7
6
Io) "1:"4 I(a. 2$:21.
66
Eum. 1%:""4 P(. &&:1&
:78 Pe c1d
6
i(.r)ea el de (.u( toate ace(te )orbe, .m1tul de (ub ei (5a de(.icat + dou.
6
Eum. 2%:104 Eum. 2#:"4 -eut. 11:%4 P(. 10%:1#
195
:98 Pm1tul i5a de(c9i( gura i i5a +g9i*it, .e ei i ca(ele lor, +m.reu cu to*i
6
oameii lui Core i toate a)erile
lor.
6
Eum. 1%:1#4 Eum. 2%:114 1Cro. %:22, "#
::8 Di (5au cobor1t a(tfel de )ii + <ocui*a mor*ilor, ei i tot ce a)eau4 .m1tul i5a aco.erit de tot i au .ierit
di mi>locul adurii.
:;8 Tot I(raelul, care era + >urul lor, c1d au *i.at ei, a fugit4 cci ,iceau: 6/ fugim ca ( u e +g9it
.m1tulC7
:<8 G foc
6
a ieit de la -omul i a mi(tuit .e cei dou
66
(ute cici,eci de oamei care aduceau tm1ia.
6
<e). 10:24 Eum. 11:14 P(. 10%:1$.
66
Eum. 1%:1#
:=8 -omul a )orbit lui ?oi(e i ,i(:
:>8 6/.ue lui Alea,ar, fiul .reotului 'aro, ( (coat cdeli*ele di foc i ( le.ede focul di ele, cci (ut
6

(fi*ite.
6
<e). 2#:2$
:?8 Cu cdeli*ele ace(tor oamei
6
, care au .ctuit i au i(.it .catul cu )ia*a lor, ( (e fac ite .lci +ti(e
cu care ( (e aco.ere altarul. =iidc au fo(t adu(e +aitea -omului i (ut (fi*ite, ( (lu>ea(c de aducere
66

amite co.iilor lui I(rael.
6
Pro). 20:24 Hab. 2:10.
66
Eum. 1#:104 Eum. 2%:104 A,ec. 14:$
:@8 Preotul Alea,ar a luat cdeli*ele de aram, .e care le adu(e(er cei ari, i a fcut di ele ite .lci .etru
aco.erirea altarului.
;A8 'ce(ta e(te u (em de aducere amite .etru co.iii lui I(rael, .etru
6
ca iciu (tri, care u e(te di
eamul lui 'aro, ( u (e a.ro.ie ( aduc tm1ie +aitea -omului i ( u i (e +t1m.le ca lui Core i cetei
lui, du. cum (.u(e(e -omul .ri ?oi(e.
6
Eum. ":104 2Cro. 2%:1$
. nou r'vrtire a poporului
;78 ' doua ,i, toat aduarea
6
co.iilor lui I(rael a c1rtit +m.otri)a lui ?oi(e i +m.otri)a lui 'aro, ,ic1d: 6!oi
a*i omor1t .e .o.orul -omuluiC7
6
Eum. 14:24 P(. 10%:2&
;98 Pe c1d (e (tr1gea aduarea +m.otri)a lui ?oi(e i +m.otri)a lui 'aro, i .e c1d +i +dre.tau .ri)irile
(.re Cortul +t1lirii, iat c l5a aco.erit
6
orul i (5a artat (la)a -omului.
6
A2od. 40:"4
;:8 'tuci ?oi(e i 'aro
6
au )eit +aitea Cortului +t1lirii.
6
Eum. 1%:194 Eum. 20:%
;;8 Di -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
;<8 6-a*i5)
6
la o .arte di mi>locul ace(tei aduri, i5i )oi to.i +tr5o cli.C7 Ai
66
au c,ut cu fe*ele la .m1t4
6
Eum. 1%:21, 24.
66
Eum. 1%:224 Eum. 20:%
;=8 i ?oi(e a ,i( lui 'aro: 6Ia cdeli*a, .ue foc + ea de .e altar, .ue tm1ie + ea, du5te re.ede la aduare i
f i(.ire .etru ei4 cci a
6
i,bucit m1ia -omului i a +ce.ut urgia.7
6
<e). 10:%4 Eum. 1:&"4 Eum. $:194 Eum. 11:""4 Eum. 1$:&4 1Cro. 2#:244 P(. 10%:29
;>8 'aro a luat cdeli*a, cum ,i(e(e ?oi(e, i a alergat + mi>locul adurii, i iat c +ce.u(e urgia .ritre
.o.or. Al a tm1iat i a fcut i(.ire .etru orod.
;?8 /5a ae,at +tre cei mor*i i +tre cei )ii, i urgia a +cetat.
;@8 Pai(.re,ece mii a.te (ute de ii au murit de urgia acea(ta, afar de cei ce muri(er di .ricia lui Core.
<A8 'aro (5a +tor( la ?oi(e, la ua Cortului +t1lirii. Grgia +ceta(e.
Capitolul 17
*oia(ul lui Aaron
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6!orbete co.iilor lui I(rael i ia de la ei u toiag, du. ca(ele .ri*ilor lor, adic dou(.re,ece toiege di
.artea c.eteiilor lor, du. ca(ele .ri*ilor lor. / (crii umele fiecruia .e toiagul lui4
:8 i ( (crii umele lui 'aro .e toiagul lui <e)i4 cci )a fi c1te u toiag de fiecare c.eteie a ca(elor .ri*ilor
lor.
;8 / le .ui + Cortul +t1lirii, +aitea mrturiei, ude ?
6
+t1le(c cu )oi.
6
A2od. 2&:224 A2od. 29:42, 4"4 A2od. "0:"%
196
<8 Brbatul .e care5l
6
)oi alege, )a fi acela al crui toiag )a +flori, i )oi .ue ca.t diaitea ?ea c1rtirilor .e
care le ridic
66
+m.otri)a )oa(tr co.iii lui I(rael.7
6
Eum. 1%:&.
66
Eum. 1%:11
=8 ?oi(e a )orbit co.iilor lui I(rael4 i toate c.eteiile lor i5au dat c1te u toiag, fiecare c.eteie c1te u toiag,
du. ca(ele .ri*ilor lor, adic dou(.re,ece toiege. Toiagul lui 'aro era + mi>locul toiegelor lor.
>8 ?oi(e a .u( toiegele +aitea -omului, + Cortul
6
mrturiei.
6
A2od. "$:214 Eum. 1$:24 =a.. #:44
?8 ' doua ,i, c1d a itrat ?oi(e + Cortul mrturiei, iat c toiagul lui 'aro, care era .etru ca(a lui <e)i,
+)er,i(e, fcu(e muguri, +flori(e i co.(e(e migdale.
@8 ?oi(e a luat diaitea -omului toate toiegele i le5a du( tuturor co.iilor lui I(rael, ca ( le )ad i (5i ia
fiecare toiagul lui.
7A8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Pue toiagul
6
lui 'aro +a.oi +aitea mrturiei i ( fie .(trat ca u
66
(em
.etru cei r,)rti*i, ca ( .ui a(tfel ca.t +aitea ?ea c1rtirilor
B
lor i ( u moar.7
6
A)r. 9:4.
66
Eum. 1%:"$.
B
Eum. 1#:&
778 ?oi(e a fcut aa4 a fcut +tocmai du. .oruca .e care i5o ddu(e -omul.
798 Co.iii lui I(rael au ,i( lui ?oi(e: 6Iat c murim, .ierim, .ierim cu to*iiC
7:8 Jricie
6
(e a.ro.ie de Cortul -omului moare. !a trebui oare ( murim cu to*iiK7
6
Eum. 1:&1, &"4 Eum. 1$:4, #
Capitolul 18
Preoii i leviii
78 -omul a ,i( lui 'aro: 6Tu
6
i fiii ti, i ca(a tatlui tu cu tie, ( .urta*i
66
.edea.(a frdelegilor fcute +
/f1tul <oca4 tu i fiii ti +m.reu cu tie ( .urta*i .edea.(a frdelegilor fcute + +m.liirea (lu>bei )oa(tre
.reo*eti.
6
Eum. 1#:1".
66
A2od. 2$:"$
98 '.ro.ie de a(emeea de tie, .e fra*ii ti, (emi*ia lui <e)i, (emi*ia tatlui tu, ca ( fie lega*i
6
de tie i
66
(5
*i (lu>ea(c, atuci c1d tu i
B
fiii ti +m.reu cu tie )e*i fi +aitea Cortului +t1lirii.
6
@e. 29:"4.
66
Eum. ":%, #.
B
Eum. ":10
:8 Ai ( .,ea(c
6
ce le )ei .oruci tu i cele .ri)itoare la tot Cortul4 dar (
66
u (e a.ro.ie ici de ueltele
/f1tului <oca, ici de altar, ca (
B
u muri*i, i ei i )oi.
6
Eum. ":2&, "1, "%.
66
Eum. 1%:40.
B
Eum. 4:1&
;8 Ai ( (e ali.ea(c de tie i ( .,ea(c tot ce .ri)ete Cortul +t1lirii .etru toat (lu>ba Cortului. Eiciu
6

(tri ( u (e a.ro.ie de )oi.
6
Eum. ":10
<8 / .,i*i cele .ri)itoare
6
la /f1tul <oca i altar, ca
66
( u mai fie m1ie +m.otri)a co.iilor lui I(rael.
6
A2od. 2#:214 A2od. "0:#4 <e). 24:"4 Eum. $:2.
66
Eum. 1%:4%
=8 Iat c am luat .e fra*ii )otri le)i*ii di mi>locul co.iilor lui I(rael, ca uii care (ut da*i
6
-omului: ei )
66

(ut +credi*a*i )ou + dar, ca ( fac (lu>ba Cortului +t1lirii.
6
Eum. ":12, 4&.
66
Eum. ":94 Eum. $:19
>8 Tu i fiii
6
ti +m.reu cu tie ( .,i*i (lu>bele .reo*iei )oa(tre + tot ce .ri)ete altarul i tot ce e(te dicolo
66

de .erdeaua diutru: acea(ta e(te (lu>ba .e care o )e*i face. ! dau + dar (lu>ba .reo*iei. /triul care (e )a
a.ro.ia, )a fi omor1t.7
6
Eum. 1$:&4 Eum. ":10.
66
A)r. 9:", %
1ntreinerea preoilor
?8 -omul a ,i( lui 'aro: 6Iat, di toate lucrurile .e
6
care ?i le +c9i co.iii lui I(rael, +*i dau .e cele care
Fmi (ut adu(e .ri ridicare4 *i le dau *ie i fiilor ti ca dre.t
66
al ugerii, .ritr5o lege )eic.
6
<e). %:1%, 1$, 2%4 <e). #:%, "24 Eum. &:9.
66
A2od. 29:294 A2od. 40:1", 1&
@8 Iat ce )a fi al tu ditre lucrurile .rea(fite care u (ut mi(tuite de foc: toate darurile di >ertfele lor
6
de
m1care, toate >ertfele
66
lor de i(.ire, i toate >ertfele
B
.etru )i, .e care ?i le )or aduce4 lucrurile ace(tea
.rea(fite ( fie ale tale i ale fiilor ti.
6
<e). 2:2, "4 <e). 10:12, 1".
66
<e). 4, 22, 2#4 <e). %:2&, 2%.
B
<e). &:14 <e). #:#4 <e). 10:124 <e). 14:1"
7A8 / le m1ca*i +tr5u
6
loc .rea(f1t4 orice brbat ( m1ce di ele4 ( le .ri)i*i ca (fite.
6
<e). %:1%, 1$, 2%, 294 <e). #:%
197
778 Iat ce )a mai fi al tu: toate darurile .e care le )or aduce co.iii lui I(rael
6
.ri ridicare i leg1du5le +tr5o
.arte i + alta, *i
66
le dau *ie, fiilor ti i fiicelor tale +m.reu cu tie, .ritr5o lege )eic. Jricie
B
)a fi curat
+ ca(a ta ( m1ce di ele.
6
A2od. 29:2#, 2$4 <e). #:"0, "4.
66
<e). 10:144 -eut. 1$:".
B
<e). 22:2, ", 11, 12, 1"
798 F*i dau cele dit1i roade .e care le )or aduce -omului: tot
6
ce )a fi mai bu di utdelem, tot ce )a fi mai
bu di mu(t i gr1u.
6
A2od. 2":194 -eut. 1$:44 Eeem. 10:"&, "%
7:8 Cele dit1i
6
roade ale .m1tului lor, .e
66
care le )or aduce -omului, ( fie ale tale. Jricie
B
)a fi curat +
ca(a ta ( m1ce di ele.
6
A2od. 22:29.
66
A2od. 22:294 A2od. 2":194 A2od. "4:2%4 <e). 2:144 Eum. 1&:194 -eut. 2%:2.
B
Eum. 1$:11
7;8 Tot ce
6
)a fi +c9iat -omului .ri fgdui* + I(rael, ( fie al tu.
6
<e). 2#:2$
7<8 Jrice +t1i (cut
6
di orice tru., .e care5l )or aduce -omului, at1t di oamei, c1t i di dobitoace, ( fie
al tu. Eumai ( lai ( (e r(cum.ere +t1iul (cut
66
al omului i ( lai ( (e r(cum.ere i +t1iul (cut al
uui dobitoc ecurat.
6
A2od. 1":24 A2od. 22:294 <e). 2#:2%4 Eum. ":1".
66
A2od. 1":1"4 A2od. "4:20
7=8 / lai ( (e r(cum.ere +t1ii (cu*i ai oameilor, de la )1r(ta de o lu, du.
6
.re*uirea ta, cu .re*ul de
cici (icli de argit, du. (iclul /f1tului <oca, care e(te
66
de dou,eci de g9ere.
6
<e). 2#:%4 Eum. ":4#.
66
A2od. "0:1"4 <e). 2#:2&4 Eum. ":4#4 A,ec. 4&:12
7>8 -ar
6
( u lai ( (e r(cum.ere +t1iul (cut al )acii, ici +t1iul (cut al oii, ici +t1iul (cut al ca.rei:
ace(tea (ut lucruri (fite. /1gele lor
66
(5l (tro.eti .e altar i ( le ar,i gr(imea: acea(ta )a fi o >ertf
mi(tuit de foc, de u miro( .lcut -omului.
6
-eut. 1&:19.
66
<e). ":2, &
7?8 Carea lor ( fie a ta, ca i .ie.tul
6
care (e leag +tr5o .arte i + alta i ca i (.ata drea.t.
6
A2od. 29:2%, 2$4 <e). #:"1, "2, "4
7@8 F*i dau *ie, fiilor ti i fiicelor tale +m.reu cu tie, .ritr5o lege )eic, toate darurile (fite
6
.e care le )or
aduce -omului, co.iii lui I(rael .ri ridicare. 'ce(ta e(te u
66
legm1t de e+clcat i .e )ecie +aitea
-omului, .etru tie i .etru (m1*a ta +m.reu cu tie.7
6
Eum. 1$:11.
66
<e). 2:1"4 2Cro. 1":&
1ntreinerea leviilor
9A8 -omul a ,i( lui 'aro: 6Tu ( 5ai icio moteire + *ara lor i ( 5ai icio .arte de moie + mi>locul lor.
Au
6
(ut moteirea i .artea ta de moie + mi>locul co.iilor lui I(rael.
6
-eut. 10:94 -eut. 12:124 -eut. 14:2#, 294 -eut. 1$:1, 24 Io(. 1":14, ""4 Io(. 14:"4 Io(. 1$:#4 P(. 1%:&4 A,ec. 44:2$
978 =iilor lui
6
<e)i le dau ca moteire orice ,eciuial + I(rael, .etru (lu>ba .e care o fac ei, .etru
66
(lu>ba
Cortului +t1lirii.
6
<e). 2#:"0, "24 Eum. 1$:24, 2%4 Eeem. 10:"#4 Eum. 12:444 A)r. #:&, $, 9.
66
Eum. ":#, $
998 Co.iii
6
lui I(rael ( u (e mai a.ro.ie de Cortul +t1lirii, ca ( u
66
(e fac )io)a*i de )reu .cat i (
moar.
6
Eum. 1:&1.
66
<e). 22:9
9:8 Ci
6
le)i*ii ( fac (lu>ba Cortului +t1lirii i ( rm1 +crca*i cu frdelegile lor. Ai ( 5aib icio
moteire + mi>locul co.iilor lui I(rael: acea(ta ( fie o lege )eic .ritre urmaii )otri.
6
Eum. ":#
9;8 <e)i*ilor
6
le dau de moteire ,eciuielile .e care le )or aduce co.iii lui I(rael, -omului, .ri ridicare4 de
aceea ,ic cu .ri)ire la ei: 6/ 5aib
66
icio moteire + mi>locul co.iilor lui I(rael.7
6
Eum. 1$:21.
66
Eum. 1$:204 -eut. 10:94 -eut. 14:2#, 294 -eut. 1$:1
&arul leviilor din ce primesc
9<8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
9=8 6/ )orbeti le)i*ilor i ( le (.ui: 6C1d )e*i .rimi de la co.iii lui I(rael ,eciuiala
6
.e care )5o dau di .artea
lor, ca moteire a )oa(tr, ( lua*i +t1i di ea u dar .etru -omul, i aume: a ,ecea .arte di ,eciuial4
6
Eeem. 10:"$
9>8 i darul
6
)o(tru )i (e )a (ocoti ca gr1ul care (e ia +t1i di arie i ca mu(tul care (e ia +t1i di tea(c.
6
Eum. 1$:"0
9?8 '(tfel ( lua*i i )oi +t1i u dar .etru -omul, di toate ,eciuielile .e care le )e*i .rimi de la co.iii lui
I(rael, i ( da*i .reotului 'aro darul .e care5l )e*i lua +t1i di ele .etru -omul.
9@8 -i toate darurile care )i (e )or da, ( lua*i +t1i toate darurile .etru -omul4 di tot ce )a fi mai bu, (
198
lua*i +t1i .artea +c9iat -omului.
:A8 / le (.ui: 6-u. ce )e*i lua di ele .artea cea mai bu
6
, ,eciuiala )a fi (ocotit le)i*ilor ca )eitul de la arie
i ca )eitul de la tea(c.
6
Eum. 1$:2#
:78 /5l m1ca*i +tr5u loc oarecare, )oi i ca(a )oa(tr4 cci acea(ta e(te .lata
6
)oa(tr .etru (lu>ba .e care o
face*i + Cortul +t1lirii.
6
?at. 10:104 <uc. 10:#4 1Cor. 9:1"4 1Tim. &:1$
:98 Eu ) )e*i
6
face )io)a*i .etru acea(ta de iciu .cat, dac )e*i lua di ele .etru -omul ce e(te mai bu,
ici u )e*i
66
.1gri darurile (fite ale co.iilor lui I(rael i u )e*i muri.7
6
<e). 19:$4 <e). 22:1%.
66
<e). 22:2, 1&
Capitolul 19
Vaca roie, apa de curire
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i lui 'aro i a ,i(:
98 6Iat ce .orucete legea .e care a dat5o -omul ,ic1d: 6!orbete co.iilor lui I(rael (5*i aduc o )ac roie,
fr .at, fr )reu cu(ur tru.e(c, i care ( u
6
fi fo(t .u( la >ug.
6
-eut. 21:"4 1/am. %:#
:8 /5o da*i .reotului Alea,ar4 el (5o (coat
6
di tabr i ( fie +>ug9iat +aitea lui.
6
<e). 4:12, 214 <e). 1%:2#4 A)r. 1":11
;8 Preotul Alea,ar ( ia cu degetul di (1gele )acii i (
6
(tro.ea(c de a.te ori +aitea Cortului +t1lirii.
6
<e). 4:%4 <e). 1%:14, 194 A)r. 9:1"
<8 !aca ( fie ar( (ub oc9ii lui4 (5i ard .ielea
6
, carea i (1gele, +m.reu cu balega.
6
A2od. 29:144 <e). 4:11, 12
=8 Preotul ( ia
6
lem de cedru, i(o. i c1rm1, i ( le aruce + mi>locul flcrilor care )or mi(tui )aca.
6
<e). 14:4, %, 49
>8 Preotul
6
(5i (.ele 9aiele i (5i (calde tru.ul + a.4 a.oi ( itre iari + tabr i ( fie ecurat .1
(eara.
6
<e). 11:2&4 <e). 1&:&
?8 Cel ce )a arde )aca (5i (.ele 9aiele + a. i (5i (calde tru.ul + a.4 i ( fie ecurat .1 (eara.
@8 G om curat ( (tr1g ceua
6
)acii i (5o .u +tr5u loc curat afar di tabr4 (5o .(tre,e .etru
aduarea co.iilor lui I(rael, ca ( fac a.a de cur*are
66
. 'cea(ta e(te o a. de i(.ire.
6
A)r. 9:1".
66
Eum. 19:1", 20, 214 Eum. "1:2"
7A8 Cel ce )a (tr1ge ceua )acii (5i (.ele 9aiele i ( fie ecurat .1 (eara. 'cea(ta ( fie o lege )eic
at1t .etru co.iii lui I(rael, c1t i .etru (triul care locuiete + mi>locul lor.
778 Cie
6
(e )a atige de )reu mort, de )reu tru. omee(c mort, ( fie ecurat tim. de a.te ,ile.
6
<e). 21:14 Eum. &:24 Eum. 9:%, 104 Eum. "1:194 Eum. 19:1%4 Pl1g. 4:144 Hag. 2:1"
798 /
6
(e cure*e cu a.a acea(ta a treia ,i i a a.tea ,i i )a fi curat4 dar dac u (e cur* a treia ,i i a a.tea ,i,
u )a fi curat.
6
Eum. "1:19
7:8 Cie (e )a atige de u mort, de tru.ul uui om mort, i u (e )a cur*a, .1grete
6
Cortul -omului4 acela
( fie imicit di I(rael. =iidc u (5a (tro.it .e(te el a.a
66
de cur*are, e(te ecurat, i ecur*ia
B
lui e(te +c
.e(te el.
6
<e). 1&:"1.
66
Eum. $:#4 Eum. 19:9.
B
<e). #:204 <e). 22:"
7;8 Iat legea c1d )a muri u om +tr5u cort: oricie )a itra + cort i oricie (e )a afla + cort )a fi ecurat
a.te ,ile.
7<8 -e a(emeea, orice
6
)a( de(co.erit, care u )a a)ea u ca.ac bie (tr1( .e el, )a fi ecurat.
6
<e). 11:"24 Eum. "1:20
7=8 Jricie
6
(e )a atige, .e c1m., de u om uci( de (abie, (au de u mort, (au de oa(e omeeti, (au de )reu
morm1t, )a fi ecurat tim. de a.te ,ile.
6
Eum. 19:11
7>8 Petru cel ecurat ( (e ia
6
ceu de la >ertfa de i(.ire care a fo(t ar( i ( toare .e(te ea a. de i,)or
+tr5u )a(.
6
Eum. 19:9
7?8 G om curat ( ia
6
i(o. i (5l +moaie + a.4 ( (tro.ea(c a.oi cu el cortul, toate ueltele, oameii care
(ut acolo, .e cel ce (5a ati( de oa(e omeeti, (au de )reu om uci(, (au de )reu mort, (au de )reu
morm1t.
199
6
P(. &1:#
7@8 Cel curat ( (tro.ea(c .e cel ecurat, a treia ,i i a a.tea ,i, i (5l cure*e + ,iua
6
a a.tea. /5i (.ele
9aiele i ( (e (calde + a.4 i (eara, )a fi curat.
6
<e). 14:9
9A8 G om care )a fi ecurat i u (e )a cur*a, )a fi imicit di mi>locul adurii, cci a (.urcat
6
/f1tul <oca
al -omului4 fiidc 5a fo(t (tro.it .e(te el a.a de cur*are, e(te ecurat.
6
Eum. 19:1"
978 'cea(ta ( fie o lege )eic .etru ei. Cel ce )a (tro.i .e altul cu a.a de cur*are (5i (.ele 9aiele, i cel
ce (e )a atige de a.a de cur*are ( fie ecurat .1 (eara.
998 Jrice
6
lucru de care (e )a atige cel ecurat )a fi ecurat4 i cie (e
66
)a atige de el ( fie ecurat .1
(eara.7
6
Hag. 2:1".
66
<e). 1&:&
Capitolul 20
-oartea -ariei2 Apele de la -eri"a2 Pedepsirea lui -oise
78 Toat aduarea co.iilor
6
lui I(rael a a>u( + .u(tiul Li + lua +t1i. Di .o.orul (5a o.rit la Cade(. 'colo a
murit
66
i a fo(t +gro.at ?aria.
6
Eum. "":"%.
66
A2od. 1&:204 Eum. 2%:&9
98 'duarea
6
5a)ea a.. Di (5au
66
r(culat +m.otri)a lui ?oi(e i +m.otri)a lui 'aro.
6
A2od. 11:1.
66
Eum. 1%:19, 42
:8 Po.orul a cutat
6
ceart cu ?oi(e. Ai au ,i(: 6Ce bie ar fi fo(t ( fi murit oi, c1d
66
au murit fra*ii otri
+aitea -omuluiC
6
A2od. 1#:24 Eum. 14:2.
66
Eum. 11:1, ""4 Eum. 14:"#4 Eum. 1%:"2, "&, 49
;8 Petru ce
6
a*i adu( aduarea -omului + .u(tiul ace(ta, ca ( murim + el oi i )itele oa(treK
6
A2od. 1#:"
<8 Petru ce e5a*i (co( di Agi.t i e5a*i adu( + ace(t loc ru, ude u e(te ici loc de (emat, ici (moc9i,
ici )i*, ici rodiu, ici a. de butK7
=8 ?oi(e i 'aro au .lecat de la aduare i (5au du( la ua Cortului +t1lirii. 'u c,ut
6
cu fa*a la .m1t i li (5
a artat (la)a
66
-omului.
6
Eum. 14:&4 Eum. 1%:4, 22, 4&.
66
Eum. 14:10
>8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
?8 6Ia
6
toiagul i c9eam aduarea, tu i fratele tu 'aro. / )orbi*i (t1cii ace(teia + fa*a lor, i ea )a da a..
/ le (co*i
66
a(tfel a. di (t1c i ( ad.i aduarea i )itele lor.7
6
A2od. 1#:&.
66
Eeem. 9:1&4 P(. #$:1&, 1%4 P(. 10&:414 P(. 114:$4 I(a. 4":204 I(a. 4$:21
@8 ?oi(e a luat toiagul diaitea
6
-omului, cum +i .oruci(e -omul.
6
Eum. 1#:10
7A8 ?oi(e i 'aro au c9emat aduarea +aitea (t1cii. Di ?oi(e le5a ,i(: 6'(culta*i
6
, r,)rti*ilorC !om .utea
oi oare ( ) (coatem a. di (t1ca acea(taK7
6
P(. 10%:""
778 '.oi ?oi(e a ridicat m1a i a lo)it (t1ca de dou ori cu toiagul. Di a ieit a.
6
di belug, aa +c1t a but i
aduarea, i au but i )itele.
6
A2od. 1#:%4 -eut. $:1&4 1Cor. 10:4
798 'tuci -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Petru c 5a*i
6
cre,ut + ?ie, ca ( ? (fi*i*i
66
+aitea co.iilor lui I(rael,
u )oi )e*i duce aduarea acea(ta + *ara .e care i5o dau.7
6
Eum. 2#:144 -eut. 1:"#4 -eut. ":2%4 -eut. "2:&1.
66
<e). 10:"4 A,ec. 20:414 A,ec. "%:2"4 A,ec. "$:1%4 1Pet. ":1&
7:8 'ce(tea (ut
6
a.ele ?eriba
#
ude (5au certat co.iii lui I(rael cu -omul care a fo(t (fi*it +tre ei.
#
/au: Ceart
6
-eut. "":$4 P(. 9&:$4 P(. 10%:"2, etc.
0domiii i israeliii
7;8 -e la Cade(, ?oi(e
6
a trimi( ite (oli la +m.ratul Adomului, ca (5i (.u: 6'a
66
)orbete fratele tu,
I(rael: Tu tii toate (uferi*ele .ri care am trecut.
6
Iud. 11:1%, 1#.
66
-eut. 2:4, etc.4 -eut. 2":#4 Jbad. 1:10, 12
7<8 Pri*ii
6
otri (5au cobor1t + Agi.t i am
66
locuit acolo mult )reme. -ar
B
egi.teii e5au c9iuit, .e oi i
.e .ri*ii otri.
6
@e. 4%:%4 =a.. #:1&.
66
A2od. 12:40.
B
A2od. 1:11, etc.4 -eut. 2%:%4 =a.. #:19
200
7=8 'm
6
(trigat ctre -omul, i Al e5a au,it gla(ul. ' trimi(
66
u Fger i e5a (co( di Agi.t. Di iat c (utem
la Cade(, cetate care (e afl la margiea *iutului tu.
6
A2od. 2:2"4 A2od. ":#.
66
A2od. ":24 A2od. 14:194 A2od. 2":204 A2od. "":2
7>8 <a(5e
6
( trecem .ri *ara ta4 u )om trece ici .ri ogoare, ici .ri )ii i ici u )om bea a. di f1t1i4
)om merge .e drumul +m.rte(c, fr ( e abatem la drea.ta (au la (t1ga, .1 )om trece de *iutul tu.7
6
Eum. 21:224 -eut. 2:2#
7?8 Adom i5a r(.u(: 6/ u cum)a ( treci .e la mie, cci altfel +*i )oi iei +aite cu (abia.7
7@8 Co.iii lui I(rael i5au ,i(: 6!om merge .e drumul cel mare4 i dac )om bea di a.a ta, eu i turmele mele, +*i
)oi
6
.lti .re*ul4 u5*i cer altce)a dec1t ( trec cu .icioareleC7
6
-eut. 2:%, 2$
9A8 Al a r(.u(: 6/ u cum)a
6
( treciC7 Di Adom i5a ieit +aite cu mult gloat i cu m1 tare.
6
Iud. 11:1#
978 '(tfel
6
Adom 5a )rut ( la(e .e I(rael ( treac .ri *iutul lui. Di I(rael (5a abtut
66
de la el.
6
-eut. 2:2#, 29.
66
-eut. 2:4, &, $4 Iud. 11:1$
-oartea lui Aaron2 0lea'ar
998 Toat aduarea co.iilor lui I(rael a .lecat de la Cade(
6
i a a>u(
66
la mutele Hor.
6
Eum. "":"#.
66
Eum. 21:4
9:8 -omul a ,i( lui ?oi(e i lui 'aro, l1g mutele Hor, la 9otarele *rii lui Adom:
9;8 6'aro are ( fie adugat
6
la .o.orul lui4 cci u )a itra + *ara .e care o dau co.iilor lui I(rael, .etru c )5
a*i
66
+m.otri)it .orucii ?ele, la a.ele ?eriba.
6
@e. 2&:$4 Eum. 2#:1"4 Eum. "1:24 -eut. "2:&0.
66
Eum. 20:12
9<8 Ia .e 'aro
6
i .e fiul (u Alea,ar i (uie5i .e mutele Hor.
6
Eum. "":"$4 -eut. "2:&0
9=8 -e,brac .e 'aro de )emitele lui i +mbrac .e fiul (u Alea,ar cu ele. 'colo )a fi adugat 'aro la
.o.orul lui i )a muri.7
9>8 ?oi(e a fcut ce5i .oruci(e -omul. /5au (uit .e mutele Hor, + fa*a +tregii aduri.
9?8 ?oi(e
6
a de,brcat .e 'aro de )emitele lui i a +mbrcat cu ele .e fiul (u Alea,ar. 'aro
66
a murit acolo,
.e )1rful mutelui. ?oi(e i Alea,ar (5au cobor1t de .e mute.
6
A2od. 29:29, "0.
66
Eum. "":"$4 -eut. 10:%4 -eut. "2:&0
9@8 Toat aduarea a ),ut c 'aro muri(e, i toat ca(a lui I(rael a .l1( .e 'aro trei,eci
6
de ,ile.
6
-eut. "4:$
Capitolul 21
!sraeliii %n lupt cu canaaniii
78 Fm.ratul 'radului, u caaait, care locuia la mia,,i, a au,it
6
c I(rael )ie .e drumul 'tarim. Al (5a lu.tat
+m.otri)a lui I(rael i a luat mai mul*i .rii de r,boi.
6
Eum. "":404 Iud. 1:1%
98 'tuci
6
I(rael a fcut -omului o >urui* i a ,i(: 6-ac )ei da .e .o.orul ace(ta + m1iile mele, +i )oi
imici cu de()1rire cet*ile.7
6
@e. 2$:204 Iud. 11:"0
:8 -omul a au,it gla(ul lui I(rael i a dat .e caaai*i + m1iile lui. I(raeli*ii i5au imicit cu de()1rire, .e ei
i cet*ile lor4 i locul acela l5au umit Horma
#
.
#
/au: Eimicire de.li
/erpii %nfocai
;8 'u
6
.lecat de la mutele Hor .e drumul care duce (.re ?area 0oie, ca (
66
ocolea(c *ara Adomului. Po.orul
i5a .ierdut rbdarea .e drum
6
Eum. 20:224 Eum. "":41.
66
Iud. 11:1$
<8 i a )orbit
6
+m.otri)a lui -ume,eu i +m.otri)a lui ?oi(e: 6Petru
66
ce e5a*i (co( di Agi.t ca ( murim +
.u(tiuK Cci u e(te ici .1ie, ici a. i i (5a (c1rbit
B
(ufletul de acea(t 9ra .roa(t.7
6
P(. #$:19.
66
A2od. 1%:"4 A2od. 1#:".
B
Eum. 11:%
=8 'tuci -omul
6
a trimi( +m.otri)a .o.orului ite
66
er.i +foca*i, care au mucat .o.orul, aa +c1t au murit
mul*i oamei + I(rael.
6
1Cor. 10:9.
66
-eut. $:1&
201
>8 Po.orul
6
a )eit la ?oi(e i a ,i(: 6'm
66
.ctuit, cci am )orbit +m.otri)a -omului i +m.otri)a ta. 0oag5
te
B
-omului, ca ( de.rte,e de la oi aceti er.i.7 ?oi(e (5a rugat .etru .o.or.
6
P(. #$:"4.
66
Eum. 21:&.
B
A2od. $:$, 2$4 1/am. 12:194 1Fm.. 1":%4 =a.. $:24
?8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6=5*i u ar.e +focat i (.1,ur5l de o .r>i4 oricie e(te mucat i )a .ri)i (.re
el )a tri.7
@8 ?oi(e
6
a fcut u ar.e de aram i l5a .u( +tr5o .r>i4 i oricie era mucat de u ar.e i .ri)ea (.re
ar.ele de aram, tria.
6
2Fm.. 1$:44 Ioa ":14, 1&
Alte cltorii ale israeliilor
7A8 Co.iii lui I(rael au .lecat i au
6
tbr1t la Jbot.
6
Eum. "":4"
778 'u .lecat
6
di Jbot i au tbr1t
66
la Iie5'barim, + .u(tiul di fa*a ?oabului, (.re r(ritul (oarelui.
6
Eum. "":44.
66
-eut. 2:1"
798 -e acolo au .lecat i au tbr1t + )alea Bered.
7:8 -e acolo au .lecat i au tbr1t dicolo de 'ro, care curge .ri .u(tiu, ieid di *iutul amori*ilor4 cci
'roul
6
face 9otarul ?oabului, +tre ?oab i amori*i.
6
Eum. 22:"%4 Iud. 11:1$
7;8 -e aceea (e ,ice + cartea r,boaielor -omului:
6!a9eb + /ufa,
u)oaiele 'roului,
7<8 i (curgerile u)oaielor,
care (e +tid +(.re 'r i (e atig
6
cu 9otarul lui ?oab.7
6
-eut. 2:1$, 29
7=8 -e acolo (5au du(
6
la Beer
#
. <a acea(t f1t1, -omul a ,i( lui ?oi(e: 6/tr1ge .o.orul i le )oi da a..7
#
/au: =1t1
6
Iud. 9:21
7>8 'tuci a c1tat
6
I(rael c1tarea acea(ta:
6L1ete, f1t1C C1ta*i + ci(tea eiC
6
A2od. 1&:14 P(. 10&:24 P(. 10%:12
7?8 =1t1a .e care au (.at5o c.eteiile,
.e care au (.at5o mai marii .o.orului,
cu toiagul de c1rmuire
6
, cu toiegele lorC7
-i .u(tiul ace(ta (5au du( la ?ataa4
6
I(a. "":22
7@8 di ?ataa, la Ea9aliel4 di Ea9aliel, la Bamot4
9A8 di Bamot, la )alea di c1m.ia ?oabului, + )1rful mutelui Pi(ga, care caut (.re
6
.u(tiu.
6
Eum. 2":2$
Sihon i .(
978 I(rael
6
a trimi( (oli la /i9o, +m.ratul amori*ilor, ca (5i (.u:
6
-eut. 2:2%, 2#4 Iud. 11:19
998 6<a(5m
6
( trec .ri *ara ta4 u )om itra ici + ogoare, ici + )ii i u )om bea a. di f1t1i4 )om *ie
drumul +m.rte(c, .1 )om trece de *iutul tu.7
6
Eum. 20:1#
9:8 /i9o
6
5a +gduit lui I(rael ( treac .ri *iutul lui. /i9o a (tr1( tot .o.orul i a ieit +aitea lui I(rael,
+ .u(tiu. ' )eit la Ia9a*
66
i (5a lu.tat +m.otri)a lui I(rael.
6
-eut. 29:#.
66
-eut. 2:"24 Iud. 11:20
9;8 I(rael
6
l5a btut cu a(cu*iul (abiei i i5a cucerit *ara de la 'ro .1 la Iaboc, .1 la 9otarul co.iilor lui
'mo4 cci 9otarul co.iilor lui 'mo era +trit.
6
-eut. 2:""4 -eut. 29:#4 Io(. 12:1, 24 Io(. 24:$4 Eeem. 9:224 P(. 1"&:10, 114 P(. 1"%:194 'mo( 2:9
9<8 I(rael a luat toate cet*ile acelea i (5a ae,at + toate cet*ile amori*ilor, + He(bo i + toate (atele de .ri
+m.re>urimi.
9=8 Cci He(boul era cetatea lui /i9o, +m.ratul amori*ilor. Al .ori(e cu r,boi +m.otri)a +m.ratului diaite
al ?oabului i5i lua(e toat *ara .1 la 'ro.
9>8 -e aceea ,ic .oe*ii: 6!ei*i la He(boC
202
/ (e ,idea(c di ou i ( (e +trea(c cetatea lui /i9o.
9?8 Cci a ieit
6
u foc di He(bo,
o flacr di cetatea lui /i9o,
i a mi(tuit .e
66
'r5?oab,
.e locuitorii +l*imilor 'roului.
6
Ier. 4$:4&, 4%.
66
-eut. 2:9, 1$4 I(a. 1&:1
9@8 !ai de tie, ?oabC
Ati .ierdut, .o.orul lui C9emo
6
C
Al a fcut .e fiii lui fugari,
i .e fetele lui le5a dat roabe
<ui /i9o, +m.ratul amori*ilor.
6
Iud. 11:244 1Fm.. 11:#, ""4 2Fm.. 2":1"4 Ier. 4$:#, 1"
:A8 Eoi am arucat cu (ge*ile a(u.ra lor:
di He(bo .1 la
6
-ibo totul e(te imicit4
am .u(tiit .1 la Eofa9,
care (e +tidea .1 la
66
?edeba.7
6
Ier. 4$:1$, 22.
66
I(a. 1&:2
:78 I(rael (5a ae,at a(tfel + *ara amori*ilor.
:98 ?oi(e a trimi( ( i(codea(c Iae,erul
6
. 'u luat (atele care *ieau de el i au i,goit .e amori*ii care erau +
ele.
6
Eum. "2:14 Ier. 4$:"2
::8 'u
6
(c9imbat a.oi drumul i (5au (uit .e drumul care duce la Ba(a. Jg, +m.ratul Ba(aului, le5a ieit
+aite, cu tot .o.orul lui, ca ( lu.te +m.otri)a lor la
66
Adrei.
6
-eut. ":14 -eut. 29:#.
66
Io(. 1":12
:;8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Eu
6
te teme de el4 cci +l dau + m1iile tale, .e el i tot .o.orul lui, i toat *ara lui4
(5i
66
faci cum ai fcut lui /i9o, +m.ratul amori*ilor, care locuia la He(bo.7
6
-eut. ":2.
66
Eum. 21:244 P(. 1"&:10, 114 P(. 1"%:20
:<8 Di ei l5au
6
btut, .e el i .e fiii lui, i tot .o.orul lui, de 5au l(at ( (ca.e iciuul mcar, i au .u( m1a .e
*ara lui.
6
-eut. ":", etc.
Capitolul 22
+alac trimite dup +alaam
78 Co.iii
6
lui I(rael au .orit i au tbr1t + e(urile ?oabului, dicolo de Iorda, + fa*a Ieri9oului.
6
Eum. "":4$
98 Balac, fiul lui Li.or
6
, a ),ut tot ce fcu(e I(rael, amori*ilor.
6
Iud. 11:2&
:8 Di ?oab
6
a rma( foarte +gro,it + fa*a uui .o.or at1t de mare la umr4 l5a a.ucat groa,a + fa*a co.iilor lui
I(rael.
6
A2od. 1&:1&
;8 ?oab a ,i( btr1ilor
6
lui ?adia: 6?ul*imea acea(ta are ( +g9it tot ce e(te + >urul o(tru, cum .ate boul
)erdea*a de .e c1m..7 Balac, fiul lui Li.or, era .e atuci +m.rat al ?oabului.
6
Eum. "1:$4 Io(. 1":21
<8 Al a trimi(
6
(oli la Balaam, fiul lui Beor, la
66
Petor .e 01u
#
, + *ara fiilor .o.orului (u, ca (5l c9eme i (5i
(.u: 6Iat, u .o.or a ieit di Agi.t, aco.er fa*a .m1tului i (5a ae,at + fa*a mea.
#
Aufrat
6
-eut. 2":44 Io(. 1":224 Io(. 24:94 Eeem. 1":1, 24 ?ica %:&4 2Pet. 2:1&4 Iuda 1:114 '.oc. 2:14.
66
Eum. 2":#4 -eut. 2":4
=8 !io, te rog, (5mi ble(temi
6
.e .o.orul ace(ta, cci e(te mai .uteric dec1t mie4 .oate c aa +l )oi .utea
bate i5l )oi i,goi di *ar, cci tiu c .e cie biecu)1te,i tu e(te biecu)1tat i .e cie ble(temi tu e(te
ble(temat.7
6
Eum. 2":#
>8 Btr1ii lui ?oab i btr1ii lui ?adia au .lecat, a)1d cu ei daruri
6
.etru g9icitor. 'u a>u( la Balaam i i5
au (.u( cu)itele lui Balac.
6
1/am. 9:#, $
203
?8 Balaam le5a ,i(: 60m1e*i
6
aici .e(te oa.te i ) )oi da r(.u(, du. cum +mi )a (.ue -omul.7 Di
c.eteiile ?oabului au rma( la Balaam.
6
Eum. 22:19
@8 -ume,eu
6
a )eit la Balaam i a ,i(: 6Cie (ut oameii acetia .e care5i ai la tieK7
6
@e. 20:"4 Eum. 22:20
7A8 Balaam a r(.u( lui -ume,eu: 6Balac, fiul lui Li.or, +m.ratul ?oabului, i5a trimi( (5mi (.u:
778 6Iat, u .o.or a ieit di Agi.t i aco.er fa*a .m1tului4 )io, dar, i ble(tem5l4 .oate c aa +l )oi .utea
bate i5l )oi i,goi.7
798 -ume,eu a ,i( lui Balaam: 6/ u te duci cu ei4 i ici ( u ble(temi .o.orul acela, cci
6
e(te
biecu)1tat.7
6
Eum. 2":204 0om. 11:29
7:8 Balaam (5a (culat dimiea*a i a ,i( c.eteiilor lui Balac: 6-uce*i5) +a.oi + *ara )oa(tr, cci -omul u
)rea ( m la(e ( merg cu )oi.7
7;8 Di mai marii ?oabului (5au (culat, (5au +tor( la Balac i i5au (.u(: 6Balaam 5a )rut ( )i cu oi.7
-(ria lui +alaam vor"ete
7<8 Balac a trimi( di ou mai multe c.eteii mai cu )a, dec1t cele diaite.
7=8 'u a>u( la Balaam i i5au ,i(: 6'a )orbete Balac, fiul lui Li.or: 6Eu mai .ue .iedici, i )io la mie4
7>8 cci +*i )oi da mult ci(te i )oi face tot ce5mi )ei (.ue4 umai )io
6
, te rog, i ble(tem5mi .o.orul
ace(taC7
6
Eum. 22:%
7?8 Balaam a r(.u( i a ,i( (lu>itorilor lui Balac: 6/5mi
6
dea Balac c9iar i ca(a lui .li de argit i de aur, i
tot
66
5a .utea ( fac iciu lucru, fie mic, fie mare, +m.otri)a .orucii -omului -ume,eului meu.
6
Eum. 24:1".
66
1Fm.. 22:144 2Cro. 1$:1"
7@8 Totui, ) rog, rm1e*i
6
aici la oa.te, i )oi )edea ce5mi )a mai (.ue -omul.7
6
Eum. 22:$
9A8 -ume,eu
6
a )eit la Balaam + tim.ul o.*ii i i5a ,i(: 6=iidc oameii acetia au )eit ( te c9eme,
(coal5te i du5te cu ei4 dar
66
( faci umai ce5*i )oi (.ue.7
6
Eum. 22:9.
66
Eum. 22:"&4 Eum. 2":12, 2%4 Eum. 24:1"
978 Balaam (5a (culat dimiea*a, a .u( aua .e mgri* i a .lecat cu c.eteiile lui ?oab.
998 -ume,eu /5a a.ri( de m1ie .etru c .leca(e. Di Fgerul
6
-omului /5a ae,at + drum, ca ( i /e
+m.otri)ea(c. Balaam era clare .e mgri*a lui, i cei doi (lu>itori ai lui erau cu el.
6
A2od. 4:24
9:8 ?gri*a
6
a ),ut .e Fgerul -omului (t1d + drum cu (abia (coa( di teac + m1, (5a abtut di drum
i a luat5o .e c1m.. Balaam i5a btut mgri*a ca (5o aduc la drum.
6
2Fm.. %:1#4 -a. 10:#4 =a.. 22:94 2Pet. 2:1%4 Iuda 1:11
9;8 Fgerul -omului /5a ae,at +tr5o crare ditre )ii, i de fiecare .arte a crrii era c1te u ,id.
9<8 ?gri*a a ),ut .e Fgerul -omului4 (5a (tr1( (.re ,id i a (tr1( .iciorul lui Balaam de ,id. Balaam a
btut5o di ou.
9=8 Fgerul -omului a trecut mai de.arte i /5a ae,at +tr5u loc ude u era c9i. ( te +torci ici la drea.ta,
ici la (t1ga.
9>8 ?gri*a a ),ut .e Fgerul -omului i (5a culcat (ub Balaam. Balaam (5a a.ri( de m1ie i a btut
mgri*a cu u b*.
9?8 -omul a
6
de(c9i( gura mgri*ei, i ea a ,i( lui Balaam: 6Ce *i5am fcut, de mai btut de trei oriK7
6
2Pet. 2:1%
9@8 Balaam a r(.u( mgri*ei: 6Petru c *i5ai btut >oc de mie4 dac a a)ea o (abie + m1, te5a ucide
6
.e
loc.7
6
Pro). 12:10
:A8 ?gri*a
6
a ,i( lui Balaam: 6Eu (ut eu oare mgri*a ta .e care ai clrit + tot tim.ul .1 + ,iua de a,iK
'm eu oare obicei (5*i fac aaK7 Di el a r(.u(: 6Eu.7
6
2Pet. 2:1%
:78 -omul a de(c9i(
6
oc9ii lui Balaam, i Balaam a ),ut .e Fgerul -omului (t1d + drum, cu (abia (coa(
+ m1. Di (5a .lecat
66
i (5a arucat cu fa*a la .m1t.
6
@e. 21:194 2Fm.. %:1#4 <uc. 24:1%, "1.
66
A2od. "4:$
:98 Fgerul -omului i5a ,i(: 6Petru ce *i5ai btut mgri*a de trei oriK Iat, Au am ieit ca (5*i (tau +m.otri),
cci drumul .e care mergi e(te u drum care duce la .ier,are
6
, +aitea ?ea.
204
6
2Pet. 2:14, 1&
::8 ?gri*a ?5a ),ut i (5a abtut de trei ori diaitea ?ea4 dac u (5ar fi abtut diaitea ?ea, .e tie te5a
fi omor1t, iar .e ea a fi l(at5o )ie.7
:;8 Balaam a ,i( Fgerului -omului: 6'm
6
.ctuit, cci u tiam c Te5ai ae,at +aitea mea + drum4 i
acum, dac u g(eti c e bie ce fac eu, m )oi +toarce.7
6
1/am. 1&:24, "04 1/am. 2%:214 2/am. 12:1"4 Io) "4:"1, "2
:<8 Fgerul -omului a ,i( lui Balaam: 6-u5te cu oameii acetia4 dar
6
( (.ui umai cu)itele .e care *i le )oi
(.ue Au.7 Di Balaam a .lecat +aite cu c.eteiile lui Balac.
6
Eum. 22:20
1ntmpinarea lui +alaam
:=8 Balac a au,it c )ie Balaam i i5a ieit
6
+aite .1 la cetatea ?oabului, care
66
e(te la 9otarul 'roului, la
9otarul cel mai de.rtat.
6
@e. 14:1#.
66
Eum. 21:1"
:>8 Balac a ,i( lui Balaam: 6E5am trimi( eu oare la tie ( te c9emeK Petru ce 5ai )eit la mieK Cum, u .ot
eu oare (5*i
6
dau ci(teK7
6
Eum. 22:1#4 Eum. 24:11
:?8 Balaam a r(.u( lui Balac: 6Iat c am )eit la tie4 acum, +mi )a fi oare +gduit ( (.u ce)aK !oi (.ue
cu)itele
6
.e care mi le )a .ue -ume,eu + gur.7
6
Eum. 2":2%4 Eum. 24:1"4 1Fm.. 22:144 2Cro. 1$:1"
:@8 Balaam a mer( cu Balac i au a>u( la C9iriat5Hu*ot.
;A8 Balac a >ertfit boi i oi i a trimi( di ei lui Balaam i c.eteiilor care erau cu el.
;78 -imiea*a, Balac a luat .e Balaam i l5a (uit
6
.e Bamot5Baal, de ude Balaam .utea ( )ad o .arte di
.o.or.
6
-eut. 12:2
Capitolul 23
+alaam "inecuvntea'
78 Balaam a ,i( lui Balac: 6Bidete5mi
6
aici a.te altare i .regtete5mi aici a.te )i*ei i a.te berbeci.7
6
Eum. 2":29
98 Balac a fcut cum (.u(e(e Balaam4 i Balac i Balaam au adu( c1te
6
u )i*el i c1te u berbec .e fiecare altar.
6
Eum. 2":14, "0
:8 Balaam a ,i( lui Balac: 6/tai l1g
6
arderea ta de tot, i eu m )oi de.rta de ea4 .oate c -omul +mi
66
)a iei
+aite4 i ce5mi )a de(co.eri, +*i )oi (.ue.7 Di (5a du( .e u loc +alt.
6
Eum. 2":1&.
66
Eum. 24:1
;8 -ume,eu
6
a )eit +aitea lui Balaam4 i Balaam I5a ,i(: 6'm ridicat a.te altare, i .e fiecare altar am adu(
c1te u )i*el i c1te u berbec.7
6
Eum. 2":1%
<8 -omul a .u(
6
cu)ite + gura lui Balaam i a ,i(: 6Ftoarce5te la Balac i aa (5i )orbeti.7
6
Eum. 22:"&4 Eum. 2":1%4 -eut. 1$:1$4 Ier. 1:9
=8 Balaam (5a +tor( la Balac4 i iat c Balac (ttea l1g arderea lui de tot, el i toate c.eteiile ?oabului.
>8 Balaam i5a
6
ro(tit .rorocia i a ,i(:
6Balac m5a adu( di 'ram
#
.
Fm.ratul ?oabului m5a c9emat di mu*ii r(ritului, ,ic1d:
6!io
66
i ble(tem5mi .e Iaco)C
!io i defaim5mi .e I(raelC7
#
?e(o.otamia
6
Eum. 2":1$4 Eum. 24:", 1&, 2"4 Io) 2#:14 Io) 29:14 P(. #$:24 A,ec. 1#:24 ?ica 2:44 Hab. 2:%.
66
Eum. 22:%, 11, 1#
?8 Cum
6
( ble(tem eu .e cel ce u5l ble(tem -ume,euK
Cum ( defaim eu .e cel ce u5l defaim -omulK
6
I(a. 4#:12, 1"
@8 Fl )d di )1rful (t1cilor,
Fl .ri)e(c de .e +l*imea dealurilor:
A(te
6
u .o.or care locuiete deo.arte
i u
66
face .arte ditre eamuri.
6
-eut. "":2$.
66
A2od. "":1%4 A,ra 9:24 Afe(. 2:14
205
7A8 Cie
6
.oate ( umere .ulberea lui Iaco) i ( (.u umrul uui (fert di I(raelK
J, de a muri de moartea
66
celor e.ri9i*i,
i (f1ritul meu ( fie ca al lorC7
6
@e. 1":1%4 @e. 22:1#.
66
P(. 11%:1&
+alaam "inecuvntea' a doua oar
778 Balac a ,i( lui Balaam: 6Ce mi5ai fcutK Te5am
6
luat ( ble(temi .e )r>maul meu, i iat c tu5l
biecu)1te,iC7
6
Eum. 22:11, 1#4 Eum. 24:10
798 Al a r(.u( i a ,i(: 6Eu
6
trebuie oare ( (.u ce5mi .ue -omul + gurK7
6
Eum. 22:"$
7:8 Balac i5a ,i(: 6!io, te rog, cu mie + alt loc, de ude +l .o*i )edea4 cci aici u )e,i dec1t o .arte di el, u5
l )e,i +treg. Di de acolo ( mi5l ble(temi.7
7;8 <5a du( + c1m.ul Lofim, (.re )1rful mutelui Pi(ga4 a ,idit
6
a.te altare i a adu( c1te u )i*el i u berbec
.e fiecare altar.
6
Eum. 2":1, 2
7<8 Balaam a ,i( lui Balac: 6/tai aici, l1g arderea ta de tot, i eu m )oi duce +aitea lui -ume,eu.7
7=8 -omul a )eit +aitea lui Balaam4 i5a .u(
6
cu)ite + gur i a ,i(: 6Ftoarce5te la Balac i aa (5i
)orbeti.7
6
Eum. 22:"&4 Eum. 2":&
7>8 Balaam (5a +tor( la el4 i iat c Balac (ttea l1g arderea lui de tot, cu c.eteiile ?oabului. Balac i5a ,i(:
6Ce *i5a (.u( -omulK7
7?8 Balaam i5a ro(tit .rorocia i a ,i(:
6/coal5te
6
, Balac, i a(cultC
Ia amite la mie, fiul lui Li.orC
6
Iud. ":20
7@8 -ume,eu
6
u e(te u om ca ( mit,
ici u fiu al omului, ca (5I .ar ru.
Ce a (.u(, oare u )a faceK
Ce a fgduit, oare u )a +m.liiK
6
1/am. 1&:294 ?al. ":%4 0om. 11:294 Tit 1:24 Iac. 1:1#
9A8 Iat c am .rimit .oruc ( biecu)1te,.
-a, Al
6
a biecu)1tat, i eu u .ot +toarce.
6
@e. 12:24 @e. 22:1#4 Eum. 22:12
978 Al u )ede
6
icio frdelege + Iaco),
u )ede icio rutate + I(rael.
-omul
66
-ume,eul lui e(te cu el,
Al e(te Fm.ratul lui, )e(elia lui.
6
0om. 4:#, $.
66
A2od. 1":214 A2od. 29:4&, 4%4 A2od. "":14
998 -ume,eu
6
i5a (co( di Agi.t,
Tria <ui e(te .etru el
66
ca a bi)olului.
6
Eum. 24:$.
66
-eut. "":1#4 Io) "9:10, 11
9:8 -e(c1tecul u .oate face imic +m.otri)a lui Iaco),
ici )r>itoria +m.otri)a lui I(rael4
acum (e .oate (.ue de(.re Iaco) i I(rael:
Ce lucruri
6
mari a fcut -ume,euC
6
P(. "1:194 P(. 44:1
9;8 -a, .o.orul ace(ta (e (coal ca o
6
leoaic i (e ridic +tocmai ca u leu4
u (e culc
66
.1 ce 5a m1cat .rada
i 5a but (1gele celor ucii.7
6
@e. 49:9.
66
@e. 49:2#
+alaam prorocete iari "ine
9<8 Balac a ,i( lui Balaam: 6Eu5l ble(tema, dar mcar ici u5l biecu)1taC7
9=8 Balaam a r(.u( i a ,i( lui Balac: 6Eu *i5am (.u( c )oi face tot ce )a
6
(.ue -omulK7
6
Eum. 22:"$4 Eum. 2":124 1Fm.. 22:14
206
9>8 Balac a ,i( lui Balaam: 6!io
6
, te rog, te )oi duce +tr5u alt loc4 .oate c -ume,eu )a g(i cu cale (5mi
ble(temi de acolo .e .o.orul ace(taC7
6
Eum. 2":1"
9?8 Balac a du( .e Balaam .e )1rful mutelui Peor, care e(te cu fa*a (.re .u(tiu
6
.
6
Eum. 21:20
9@8 Balaam a ,i( lui Balac: 6Bidete5mi
6
aici a.te altare i .regtete5mi aici a.te )i*ei i a.te berbeciC7
6
Eum. 2":1
:A8 Balac a fcut cum ,i(e(e Balaam i a adu( c1te u )i*el i c1te u berbec .e fiecare altar.
Capitolul 24
78 Balaam a ),ut c -omul g(ete cu cale ( biecu)1te,e .e I(rael i 5a mai alergat ca + celelalte r1duri
6
la de(c1tece4 ci i5a +tor( fa*a (.re .u(tiu.
6
Eum. 2":", 1&
98 Balaam a ridicat oc9ii i a ),ut .e I(rael tbr1t + corturi
6
, du. (emi*iile lui. 'tuci -u9ul lui -ume,eu a
)eit
66
.e(te el.
6
Eum. 2:2, etc..
66
Eum. 11:2&4 1/am. 10:104 1/am. 19:20, 2"4 2Cro. 1&:1
:8 Balaam i5a
6
ro(tit .rorocia i a ,i(:
6Iat ce ,ice Balaam, fiul lui Beor,
omul cu oc9ii de(c9ii,
6
Eum. 2":#, 1$
;8 cel ce aude cu)itele lui -ume,eu,
cel ce )ede )edeia Celui 'tot.uteric,
cel ce cade
6
cu fa*a la .m1t i ai crui oc9i (ut de(c9ii:
6
1/am. 19:244 A,ec. 1:2$4 -a. $:1$4 -a. 10:1&, 1%4 2Cor. 12:2, ", 44 '.oc. 1:10, 1#
<8 6Ce frumoa(e (ut corturile tale, Iaco)eC
<ocui*ele tale, I(raeleC
=8 Ale (e +tid ca ite )i,
ca ite grdii l1g u r1u,
ca ite co.aci
6
de aloe, .e care i5a
66
(dit -omul,
ca ite cedri .e l1g a.e.
6
P(. 1:"4 Ier. 1#:$.
66
P(. 104:1%
>8 '.a curge di gle*ile lui,
i (m1*a lui e(te udat de a.e mari
6
.
Fm.ratul lui (e +al* mai .re(u( de 'gag
66
, i +m.r*ia
B
lui a>uge .uteric.
6
Ier. &1:1"4 '.oc. 1#:1, 1&.
66
1/am. 1&:9.
B
2/am. &:124 1Cro. 14:2
?8 -ume,eu
6
l5a (co( di Agi.t,
tria <ui e(te ca a bi)olului .etru el.
Al imicete
66
eamurile care (e ridic +m.otri)a lui,
le (fr1m oa(ele
B
i le .r.dete
BB
cu (ge*ile <ui.
6
Eum. 2":22.
66
Eum. 14:94 Eum. 2":24.
B
P(. 2:94 I(a. "$:1"4 Ier. &0:1#.
BB
P(. 4&:&4 Ier. &0:9
@8 Fdoaie geuc9ii
6
, (e culc +tocmai ca u leu,
ca o leoaic:
Cie +l )a (culaK
Biecu)1tat
66
( fie oricie te )a biecu)1ta
i ble(temat ( fie oricie te )a ble(temaC7
6
@e. 49:9.
66
@e. 12:"4 @e. 2#:29
7A8 Balac (5a a.ri( de m1ie +m.otri)a lui Balaam4 a btut di
6
m1ii i a ,i( lui Balaam: 6Au te5am
66
c9emat
(5mi ble(temi )r>maii, i iat c de trei ori tu i5ai biecu)1tatC
6
A,ec. 21:14, 1#4 A,ec. 22:1".
66
Eum. 2":114 -eut. 2":4, &4 Io(. 24:9, 104 Eeem. 1":2
778 =ugi acum i du5te aca(C /.u(e(em
6
c5*i )oi da ci(te, dar -omul te5a +m.iedicat (5o .rimeti.7
6
Eum. 22:1#, "#
798 Balaam a r(.u( lui Balac: 6A9C 5am (.u( eu oare (olilor .e care mi i5ai trimi(,
7:8 c dac
6
mi5ar da Balac c9iar i ca(a lui .li cu argit i cu aur, tot 5a .utea ( fac de la mie +(umi ici
bie, ici ru +m.otri)a .orucii -omului, ci )oi (.ue +tocmai ce )a ,ice -omulK
6
Eum. 22:1$
207
7;8 Di acum iat c m duc la .o.orul meu. !io, i5*i )oi )e(ti
6
ce )a face .o.orul ace(ta .o.orului tu +
)remurile
66
care )or urma.7
6
?ica %:&4 '.oc. 2:14.
66
@e. 49:14 -a. 2:2$4 -a. 10:14
Steaua din !acov
7<8 Balaam i5a ro(tit
6
.rorocia i a ,i(:
6'a ,ice Balaam, fiul lui Beor,
aa ,ice omul care are oc9ii de(c9ii,
6
Eum. 24:", 4
7=8 aa ,ice cel ce aude cu)itele lui -ume,eu,
cel ce cuoate .laurile Celui Prea+alt,
cel ce )ede )edeia Celui 'tot.uteric,
cel ce cade cu fa*a la .m1t i ai crui oc9i (ut de(c9ii:
7>8 6Fl )d
6
, dar u acum,
Fl .ri)e(c, dar u de a.roa.e.
J (tea r(are di Iaco),
u toiag
66
de c1rmuire (e ridic di I(rael.
Al (tr.uge laturile ?oabului
i .r.dete .e to*i co.iii lui /et.
6
'.oc. 1:#.
66
@e. 49:104 ?at. 2:24 '.oc. 22:1%
7?8 /e face (t.1 .e Adom
6
,
(e face (t.1 .e /eir, )r>maii lui.
I(rael face fa.te mari.
6
2/am. $:144 P(. %0:$, 9, 12
7@8 Cel ce (e ate di Iaco) domete
6
ca (t.1itor
i .ierde .e cei ce (ca. di cet*i.7
6
@e. 49:10
9A8 Balaam a ),ut .e 'malec i a ro(tit urmtoarea .rorocie:
6'malec e(te cel dit1i ditre eamuri,
dar +tr5o ,i )a fi imicit.7
978 Balaam a ),ut .e c9ei*i i a ro(tit urmtoarea .rorocie:
6<ocui*a ta e(te tare de tot,
i cuibul tu e(te .u( .e (t1c.
998 -ar Cai )a fi .u(tiit,
.1 ce te )a lua .ri( '(ur.7
9:8 Balaam a ro(tit urmtoarea .rorocie:
6!aiC Cie )a mai .utea tri c1d )a face -ume,eu ace(t lucruK
9;8 -ar ite corbii )or )ei di C9itim
6
,
)or (meri .e '(ur, )or (meri .e Aber
66
4
i la urm )or fi imicite i ele.7
6
@e. 10:44 -a. 11:"0.
66
@e. 10:2#, 2&
9<8 Balaam (5a (culat, a .lecat i (5a
6
+tor( aca(. Balac a .lecat i el aca(.
6
Eum. "1:$
Capitolul 25
1nchinarea la idoli
78 I(rael locuia + /itim
6
4 i .o.orul
66
a +ce.ut ( (e dea la cur)ie cu fetele lui ?oab.
6
Eum. "":494 Io(. 2:14 ?ica %:&.
66
Eum. "1:1%4 1Cor. 10:$
98 Ale au .oftit
6
.o.orul la >ertfele
66
dume,eilor lor4 i .o.orul a m1cat i (5a +c9iat
B
.1 la .m1t +aitea
dume,eilor lor.
6
Io(. 22:1#4 P(. 10%:2$4 J(ea 9:10.
66
A2od. "4:1&, 1%4 1Cor. 10:20.
B
A2od. 20:&
:8 I(rael (5a ali.it de Baal5Peor, i -omul /5a
6
a.ri( de m1ie +m.otri)a lui I(rael.
6
P(. 10%:29
208
;8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6/tr1ge
6
.e toate c.eteiile .o.orului i (.1,ur .e cei )io)a*i +aitea
-omului + fa*a (oarelui, .etru ca ( (e +toarc de la I(rael m1ia a.ri(
66
a -omului.7
6
-eut. 4:"4 Io(. 22:1#.
66
Eum. 2&:114 -eut. 1":1#
<8 ?oi(e a ,i( >udectorilor
6
lui I(rael: 6=iecare
66
di )oi ( ucid .e aceia ditre ai lui care (5au ali.it de Baal5
Peor.7
6
A2od. 1$:21, 2&.
66
A2od. "2:2#4 -eut. 1":%, 9, 1", 1&
=8 Di iat c u brbat ditre co.iii lui I(rael a )eit i a adu( la fra*ii lui .e o madiait, (ub oc9ii lui ?oi(e i
(ub oc9ii +tregii aduri a co.iilor lui I(rael, .e c1d .l1geau
6
la ua Cortului +t1lirii.
6
Ioel 2:1#
>8 <a )ederea ace(tui
6
lucru, =iea(, fiul
66
lui Alea,ar, fiul .reotului 'aro, (5a (culat di mi>locul adurii i a
luat o (uli* + m1.
6
P(. 10%:"0.
66
A2od. %:2&
?8 /5a luat du. omul acela di I(rael .1 + cortul lui, i5a (tr.u( .ri .1tece .e am1doi: at1t .e brbatul
acela di I(rael c1t i .e femeia aceea. Di a +cetat a(tfel urgia
6
care i,buci(e .ritre co.iii lui I(rael.
6
P(. 10%:"0
@8 -ou,eci i .atru de mii au murit
6
lo)i*i de urgia aceea.
6
-eut. 4:"4 1Cor. 10:$
7A8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
778 6=iea(
6
, fiul lui Alea,ar, fiul .reotului 'aro, a abtut m1ia ?ea de la co.iii lui I(rael .ri r1)a .e care a
a)ut5o .etru ?ie + mi>locul lor4 i 5am imicit, + m1ia
66
?ea, .e co.iii lui I(rael.
6
P(. 10%:"0.
66
A2od. 20:&4 -eut. "2:1%, 214 1Fm.. 14:224 P(. #$:&$4 A,ec. 1%:"$4 Lef. 1:1$4 Lef. ":$
798 -e aceea ( (.ui c +c9ei
6
cu el u legm1t de .ace.
6
?al. 2:4, &4 ?al. ":1
7:8 'ce(ta )a fi .etru el i .etru (m1*a
6
lui du. el legm1tul uei .reo*ii
66
)eice, .etru c a fo(t .li de
r1)
B
.etru -ume,eul lui i a fcut i(.ire
BB
.etru co.iii lui I(rael.7
6
1Cro. %:4, etc..
66
A2od. 40:1&.
B
=a.. 22:"4 0om. 10:2.
BB
A)r. 2:1#
7;8 Brbatul acela di I(rael care a fo(t uci( +m.reu cu madiaita, (e umea Bimri, fiul lui /alu4 el era
c.eteia uei ca(e .riteti a (imeoi*ilor.
7<8 =emeia care a fo(t uci( (e umea Co,bi, fata lui Lur
6
, c.eteia (emi*iilor ieite ditr5o ca( .ritea(c
di ?adia.
6
Eum. "1:$4 Io(. 1":21
.morrea madianiilor
7=8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
7>8 6Pri)i*i .e
6
madiai*i ca )r>mai i ucide*i5i4
6
Eum. "1:2
7?8 cci i ei )i (5au artat )r>mai, amgidu5) .ri )icleugurile
6
lor, + fa.ta lui Peor i + fa.ta Co,biei, fata
uei c.eteii a lui ?adia, (ora lor, uci( + ,iua urgiei care a a)ut loc cu .rile>ul fa.tei lui Peor.7
6
Eum. "1:1%4 '.oc. 2:14
Capitolul 26
A doua numrtoare
78 F urma ace(tei urgii, -omul a ,i( lui ?oi(e i lui Alea,ar, fiul .reotului 'aro:
98 6=ace*i
6
umrtoarea +tregii aduri a co.iilor lui I(rael, de la )1r(ta de
66
dou,eci de ai + (u(, du. ca(ele
.ri*ilor lor, a tuturor celor di I(rael care (ut + (tare ( .oarte armele.7
6
A2od. "0:124 A2od. "$:2&, 2%4 Eum. 1:2.
66
Eum. 1:"
:8 ?oi(e i .reotul Alea,ar le5au )orbit + c1m.ia
6
?oabului, l1g Iorda, + fa*a Ieri9oului. Di au ,i(:
6
Eum. 2%:%"4 Eum. 22:14 Eum. "1:124 Eum. "":4$4 Eum. "&:1
;8 6/ (e fac umrtoarea, de la )1r(ta de dou,eci de ai + (u(, cum .oruci(e
6
lui ?oi(e i co.iilor lui
I(rael, -omul, c1d au ieit di *ara Agi.tului.7
6
Eum. 1:1
<8 0ube
6
, +t1iul (cut al lui I(rael.
=iii lui 0ube au fo(t: Ao9, di care (e coboar familia eo9i*ilor4 Palu, di care (e coboar familia .alui*ilor4
6
@e. 4%:$4 A2od. %:144 1Cro. &:1
=8 He*ro, di care (e coboar familia 9e*roi*ilor4 Carmi, di care (e coboar familia carmi*ilor.
>8 'ce(tea (ut familiile rubei*ilor: cei iei*i la umrtoare au fo(t .atru,eci i trei de mii a.te (ute trei,eci.
209
?8 =iul lui Palu a fo(t: Aliab.
@8 =iii lui Aliab au fo(t: Eemuel, -ata i 'biram. -ata ace(ta i 'biram ace(ta au fo(t di cei ce erau c9ema*i
la aduare i care (5au r(culat +m.otri)a lui ?oi(e i 'aro, + aduarea lui Core
6
, c1d cu r(coala lor
+m.otri)a -omului.
6
Eum. 1%:1, 2
7A8 Pm1tul
6
i5a de(c9i( gura i i5a +g9i*it +m.reu cu Core, c1d au murit cei ce (e adua(er i c1d a
mi(tuit focul .e cei dou (ute cici,eci de oamei: ei au (lu>it .o.orului ca
66
.ild.
6
Eum. 1%:"2, "&.
66
Eum. 1%:"$4 1Cor. 10:%4 2Pet. 2:%
778 =iii
6
lui Core 5au murit.
6
A2od. %:244 1Cro. %:22
798 =iii lui /imeo, du. familiile lor: di Eemuel
6
(e coboar familia emueli*ilor4 di Iami, familia
iamii*ilor4 di Iac9i
66
, familia iac9ii*ilor4
6
@e. 4%:104 A2od. %:1&.
66
1Cro. 4:24
7:8 di Bera9
6
, familia ,era9i*ilor4 di /aul, familia (auli*ilor.
6
@e. 4%:10
7;8 'ce(tea (ut familiile (imeoi*ilor: dou,eci i dou de mii dou (ute.
7<8 =iii lui @ad, du. familiile lor: di Lefo
6
(e coboar familia *efoi*ilor4 di Hag9i, familia 9ag9i*ilor4 di
Dui, familia ui*ilor4
6
@e. 4%:1%
7=8 di J,i, familia o,i*ilor4 di Ari, familia eri*ilor4
7>8 di 'rod
6
, familia arodi*ilor4 di 'reli, familia areli*ilor.
6
@e. 4%:1%
7?8 'ce(tea (ut familiile fiilor lui @ad, du. cei iei*i la umrtoare: .atru,eci de mii cici (ute
6
.
6
@e. "$:2, etc.4 @e. 4%:12
7@8 =iii lui Iuda: Ar i Ja4 dar Ar i Ja au murit + *ara Caaaului.
9A8 Iat fiii
6
lui Iuda, du. familiile lor: di Dela (e coboar familia elai*ilor4 di Pere*, familia .ere*i*ilor4 di
Bera9, familia ,era9i*ilor.
6
1Cro. 2:"
978 =iii lui Pere* au fo(t: He*ro, di care (e coboar familia 9e*roi*ilor4 Hamul, di care (e coboar familia
9amuli*ilor.
998 'ce(tea (ut familiile lui Iuda, du. umrtoarea lor: a.te,eci i a(e de mii cici (ute.
9:8 =iii
6
lui I(a9ar, du. familiile lor: di Tola (e coboar familia tolai*ilor4 di Pu)a, familia .u)i*ilor4
6
@e. 4%:1"4 1Cro. #:1
9;8 di Iaub, familia iaubi*ilor4 di Dimro, familia imroi*ilor.
9<8 'ce(tea (ut familiile lui I(a9ar, du. umrtoarea lor: ai,eci i .atru de mii trei (ute.
9=8 =iii
6
lui Babulo, du. familiile lor: di /ered (e coboar familia (eredi*ilor4 di Alo, familia eloi*ilor4 di
Ia9leel, familia ia9leeli*ilor.
6
@e. 4%:14
9>8 'ce(tea (ut familiile ,abuloi*ilor, du. umrtoarea lor: ai,eci de mii cici (ute.
9?8 =iii
6
lui Io(if, du. familiile lor: ?aa(e i Afraim.
6
@e. 4%:20
9@8 =iii lui ?aa(e: di ?ac9ir
6
(e coboar familia mac9iri*ilor. 3 ?ac9ir a (cut .e @alaad. -i @alaad (e
coboar familia galaadi*ilor.
6
Io(. 1#:14 1Cro. #:14, 1&
:A8 Iat fiii lui @alaad: Ie,er
6
, di care (e coboar familia ie,eri*ilor4 Helec, familia 9elec9i*ilor4
6
Io(. 1#:24 Iud. %:11, 24, "4
:78 '(riel, familia a(rieli*ilor4 /i9em, familia (i9emi*ilor4
:98 Demida, familia emidai*ilor4 Hefer, familia 9eferi*ilor.
::8 Lelof9ad
6
, fiul lui Hefer, 5a a)ut fii, dar a a)ut fete. Iat umele fetelor lui Lelof9ad: ?a9la, Eoa, Hogla,
?ilca i Tir*a.
6
Eum. 2#:14 Eum. "%:11
:;8 'ce(tea (ut familiile lui ?aa(e, du. umrtoarea lor: cici,eci i dou de mii a.te (ute.
:<8 Iat fiii lui Afraim, du. familiile lor: di Dutela9 (e coboar familia utela9i*ilor4 di Bec9er, familia
bec9eri*ilor4 di Ta9a, familia ta9ai*ilor.
:=8 Iat fiii lui Dutela9: di Ara (e coboar familia erai*ilor.
:>8 'ce(tea (ut familiile fiilor lui Afraim, du. umrtoarea lor: trei,eci i dou de mii cici (ute.
210
'cetia (ut fiii lui Io(if, du. familiile lor.
:?8 =iii
6
lui Beiami, du. familiile lor: di Bela (e coboar familia belai*ilor4 di 'bel, familia abeli*ilor4 di
'9iram, familia a9irami*ilor4
6
@e. 4%:214 1Cor. #:%
:@8 di Dufam, familia ufami*ilor4 di Hufam, familia 9ufami*ilor.
;A8 =iii lui Bela au fo(t: 'rd i Eaama. -i 'rd (e coboar familia ardi*ilor4 di Eaama, familia aamai*ilor.
;78 'cetia (ut fiii lui Beiami, du. familiile lor i du. umrtoarea lor: .atru,eci i cici de mii a(e (ute.
;98 Iat fiii
6
lui -a, du. familiile lor: di Du9am (e coboar familia u9ami*ilor. 'ce(tea (ut familiile lui -a,
du. familiile lor.
6
@e. 4%:2"
;:8 Toate familiile u9ami*ilor, du. umrtoarea lor: ai,eci i .atru de mii .atru (ute.
;;8 =iii
6
lui 'er, du. familiile lor: di Ima (e coboar familia imi*ilor4 di I)i, familia i)i*ilor4 di Beria,
familia berii*ilor.
6
@e. 4%:1#4 1Cro. #:"0
;<8 -i fiii lui Beria (e coboar: di Heber, familia 9eberi*ilor4 di ?alc9iel, familia malc9ieli*ilor.
;=8 Eumele fetei lui 'er era /era9.
;>8 'ce(tea (ut familiile fiilor lui 'er, du. umrtoarea lor: cici,eci i trei de mii .atru (ute.
;?8 =iii
6
lui Eeftali, du. familiile lor: di Ia9*eel (e coboar familia ia9*eeli*ilor4 di @ui, familia gui*ilor4
6
@e. 4%:244 1Cro. #:1"
;@8 di Ie*er, familia ie*eri*ilor4 di Dilem, familia ilemi*ilor.
<A8 'ce(tea (ut familiile lui Eeftali, du. familiile lor i du. umrtoarea lor: .atru,eci i cici de mii .atru
(ute.
<78 'cetia
6
(ut cei iei*i la umrtoare ditre co.iii lui I(rael: a(e (ute ua de mii a.te (ute trei,eci.
6
Eum. 1:4%
<98 -omul a )orbit lui ?oi(e i i5a ,i(:
<:8 Lara ( (e +m.art +tre
6
ei, ca ( fie moteirea lor, du. umrul umelor.
6
Io(. 11:2"4 Io(. 14:1
<;8 Celor
6
ce (ut + umr mai mare ( le dai o .arte mai mare, i celor ce (ut + umr mai mic ( le dai o
.arte mai mic4 ( (e dea fiecruia .artea lui du. cei iei*i la umrtoare.
6
Eum. "":&4
<<8 -ar +m.r*irea *rii ( (e fac .ri
6
(or*i4 (5o ia + (t.1ire du. umele (emi*iilor .ri*ilor lor.
6
Eum. "":&44 Eum. "4:1"4 Io(. 11:2"4 Io(. 14:2
<=8 Lara ( fie +m.r*it .ri (or*i +tre cei ce (ut + mare umr i +tre cei ce (ut + mic umr.
#umrtoarea leviilor
<>8 Iat
6
le)i*ii a cror umrtoare (5a fcut du. familiile lor: di @9ero (e coboar familia g9eroi*ilor4 di
C9e9at, familia c9e9ati*ilor4 di ?erari, familia merari*ilor.
6
@e. 4%:114 A2od. %:1%5194 1Cro. %:1, 1%
<?8 Iat familiile lui <e)i: familia libi*ilor, familia 9ebroi*ilor, familia ma9li*ilor, familia mui*ilor, familia
cori*ilor. C9e9at a (cut .e 'mram.
<@8 Eumele e)e(tei lui 'mram era Ioc9ebed
6
, fata lui <e)i, care i (5a (cut lui <e)i, + Agi.t4 ea a (cut lui
'mram: .e 'aro, .e ?oi(e i .e ?aria, (ora lor.
6
A2od. 2:1, 24 A2od. %:20
=A8 <ui 'aro
6
i (5au (cut: Eadab i 'bi9u, Alea,ar i Itamar.
6
Eum. ":2
=78 Eadab
6
i 'bi9u au murit, c1d au adu( +aitea -omului foc (tri.
6
<e). 10:1, 24 Eum. ":44 1Cro. 24:2
=98 Cei iei*i
6
la umrtoare, to*i brba*ii de la )1r(ta de o lu + (u(, au fo(t de dou,eci i trei de mii. Ai 5
au
66
fo(t cu.rii + umrtoarea co.iilor lui I(rael, .etru c u li (5a dat
B
moteire + mi>locul co.iilor lui
I(rael.
6
Eum. ":"9.
66
Eum. 1:49.
B
Eum. 1$:20, 2", 244 -eut. 10:94 Io(. 1":14, ""4 Io(. 14:"
=:8 'cetia (ut aceia ditre co.iii lui I(rael a cror umrtoare au fcut5o ?oi(e i .reotul Alea,ar + c1m.ia
6

?oabului, l1g Iorda, + fa*a Ieri9oului.
6
Eum. 2%:"
=;8 Ftre ei
6
, u era iciuul di co.iii lui I(rael a cror umrtoare o fcu(e ?oi(e i .reotul 'aro + .u(tiul
/iai.
211
6
Eum. 14 -eut. 2:14, 1&
=<8 Cci -omul ,i(e(e: 6!or muri + .u(tiu
6
i u )a rm1e iciuul di ei, afar
66
de Caleb, fiul lui Iefue, i
Io(ua, fiul lui Eu.7
6
Eum. 14:2$, 294 1Cor. 10:&, %.
66
Eum. 14:"0
Capitolul 27
Le(ea asupra motenirilor
78 =etele lui Lelof9ad
6
, fiul lui Hefer, fiul lui @alaad, fiul lui ?ac9ir, fiul lui ?aa(e, di familiile lui ?aa(e,
fiul lui Io(if, i ale cror ume erau: ?a9la, Eoa, Hogla, ?ilca i Tir*a,
6
Eum. 2%:""4 Eum. "%:1, 114 Io(. 1#:"
98 (5au a.ro.iat i (5au +f*iat +aitea lui ?oi(e, +aitea .reotului Alea,ar, +aitea mai marilor i +aitea
+tregii aduri, la ua Cortului +t1lirii. Ale au ,i(:
:8 6Tatl o(tru a murit
6
+ .u(tiu4 el u era + mi>locul cetei celor ce (5au r,)rtit +m.otri)a -omului, +
mi>locul cetei
66
lui Core, ci a murit .etru .catul lui i 5a a)ut fii.
6
Eum. 14:"&4 Eum. 2%:%4, %&.
66
Eum. 1%:1, 2
;8 Petru ce ( (e (tig umele tatlui o(tru di mi>locul familiei lui, .etru c 5a a)ut fiiK -5e
6
i ou
deci o moteire +tre fra*ii tatlui o(tru.7
6
Io(. 1#:4
<8 ?oi(e a adu(
6
.ricia lor +aitea -omului.
6
A2od. 1$:1&, 19
=8 Di -omul a ,i( lui ?oi(e:
>8 6=etele lui Lelof9ad au dre.tate. / le
6
dai de moteire o moie +tre fra*ii tatlui lor i ( treci a(u.ra lor
moteirea tatlui lor.
6
Eum. "%:2
?8 Iar co.iilor lui I(rael ( le )orbeti i ( le (.ui: 6C1d u om )a muri fr ( la(e fii, ( trece*i moteirea lui
a(u.ra fetei lui.
@8 -ac 5are icio fat, moteirea lui (5o da*i fra*ilor lui.
7A8 -ac 5are ici fra*i, moteirea lui (5o da*i fra*ilor tatlui (u.
778 Di dac ici tatl lui 5are fra*i, moteirea lui (5o da*i rudei cele mai a.ro.iate di familia lui, i ea (5o
(t.1ea(c. 'cea(ta ( fie o lege
6
i u dre.t .etru co.iii lui I(rael, cum a .orucit lui ?oi(e, -omul.
6
Eum. "&:29
!osua urma lui -oise
798 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6/uie5te
6
.e mutele ace(ta 'barim i .ri)ete *ara .e care am dat5o co.iilor lui
I(rael.
6
Eum. "":4#4 -eut. ":2#4 -eut. "2:494 -eut. "4:1
7:8 /5o .ri)eti, dar i tu )ei fi adugat
6
la .o.orul tu, cum a fo(t adugat fratele tu 'aro4
6
Eum. 20:24, 2$4 Eum. "1:24 -eut. 10:%
7;8 .etru c )5a*i
6
+m.otri)it .orucii ?ele, + .u(tiul Li, c1d cu cearta adurii, i u ?5a*i (fi*it +aitea
lor cu .rile>ul a.elor.7 8'ce(tea (ut
66
a.ele de ceart, la Cade(, + .u(tiul Li.;
6
Eum. 20:12, 244 -eut. 1:"#4 -eut. "2:&14 P(. 10%:"2.
66
A2od. 1#:#
7<8 ?oi(e a )orbit -omului i a ,i(:
7=8 6-omul -ume,eul
6
du9urilor oricrui tru. ( r1duia(c .e(te aduare u om
6
Eum. 1%:224 A)r. 12:9
7>8 care ( ia(
6
+aitea lor i ( itre +aitea lor, care (5i (coat afar i (5i )1re +utru, .etru ca aduarea
-omului ( u fie ca ite oi
66
care 5au .(tor.7
6
-eut. "1:24 1/am. $:204 1/am. 1$:1"4 2Cro. 1:10.
66
1Fm.. 22:1#4 Ba9. 10:24 ?at. 9:"%4 ?ar. %:"4
7?8 -omul a ,i( lui ?oi(e: 6Ia5*i .e Io(ua, fiul lui Eu, brbat +
6
care e(te -u9ul ?eu, i (5*i .ui
66
m1a .e(te
el.
6
@e. 41:"$4 Iud. ":104 Iud. 11:294 1/am. 1%:1", 1$.
66
-eut. "4:9
7@8 /5l ae,i +aitea .reotului Alea,ar i +aitea +tregii aduri i (5i dai .oruci
6
(ub oc9ii lor.
6
-eut. "1:#
9A8 /5l faci .rta
6
la dregtoria ta, .etru ca toat aduarea co.iilor lui I(rael (5l
66
a(culte.
6
Eum. 11:1#, 2$4 1/am. 10:%, 94 2Fm.. 2:1&.
66
Io(. 1:1%, 1#
212
978 /
6
(e +f*ie,e +aitea .reotului Alea,ar, care ( +trebe .etru el >udecata lui Grim
66
+aitea -omului4 i
Io(ua, to*i co.iii lui I(rael +m.reu cu el, i toat aduarea, ( ia( du. .oruca lui Alea,ar i ( itre du.
.oruca
B
lui.7
6
Io(. 9:144 Iud. 1:14 Iud. 20:1$, 2", 2%4 1/am. 2":94 1/am. "0:#.
66
A2od. 2$:"0.
B
Io(. 9:144 1/am. 22:10, 1", 1&
998 ?oi(e a fcut cum +i .oruci(e -omul. ' luat .e Io(ua i l5a .u( +aitea .reotului Alea,ar i +aitea
+tregii aduri.
9:8 Di5a .u( m1iile .e(te el i i5a dat .oruci
6
, cum (.u(e(e -omul .ri ?oi(e.
6
-eut. ":2$4 -eut. "1:#
Capitolul 28
7ertfa 'ilnic
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6Porucete co.iilor lui I(rael i (.ue5le: 6/ a)e*i gri> (5?i aduce*i la )remea 9otr1t darul ?eu
6
de
m1care, 9raa >ertfelor ?ele mi(tuite de foc, care Fmi (ut de u .lcut miro(.7
6
<e). ":114 <e). 21:%, $4 ?al. 1:#, 12
:8 / le (.ui: 6Iat
6
>ertfa mi(tuit de foc .e care o )e*i aduce -omului: + fiecare ,i, c1te doi miei de u a fr
cu(ur, ca ardere de tot ecurmat.
6
A2od. 29:"$
;8 / aduci u miel dimiea*a, i cellalt miel (eara
#
4
#
Abraic: +tre cele dou (eri
<8 iar, ca dar de m1care
6
, ( aduci a ,ecea .arte
66
ditr5o ef de floarea fiii frm1tat +tr5u (fert de 9i
B
de
utdelem de m(lie (fr1mate.
6
A2od. 29:40.
66
A2od. 1%:"%4 Eum. 1&:4.
B
<e). 2:1
=8 'cea(ta e(te arderea
6
de tot ecurmat, care a fo(t adu( la mutele /iai4 o >ertf mi(tuit de foc, de u miro(
.lcut -omului.
6
A2od. 29:424 'mo( &:2&
>8 Iertfa de butur ( fie de u (fert de 9i .etru fiecare miel4 >ertfa de butur de )i (5o faci -omului +
<ocul /f1t.
?8 'l doilea miel (5l aduci (eara, cu u dar de m1care i o >ertf de butur ca cele de dimiea*: acea(ta e(te o
>ertf mi(tuit .ri foc, de u miro( .lcut -omului.
7ertfele de Sa"at i de lun nou
@8 F ,iua /abatului, ( aduce*i doi miei de u a fr cu(ur, i ca dar de m1care, dou ,ecimi de ef di floarea
fiii frm1tat cu utdelem, +m.reu cu >ertfa de butur.
7A8 'cea(ta e(te arderea
6
de tot .etru fiecare ,i de /abat, afar de arderea de tot ecurmat i >ertfa ei de
butur.
6
A,ec. 4%:4
778 <a +ce.utul
6
luilor )oa(tre, ( aduce*i ca ardere de tot -omului: doi )i*ei, u berbec i a.te miei de u a
fr cu(ur4
6
Eum. 10:104 1/am. 20:&4 1Cro. 2":"14 2Cro. 2:44 A,ra ":&4 Eeem. 10:""4 I(a. 1:1", 144 A,ec. 4&:1#4 A,ec. 4%:%4 J(ea 2:114 Col. 2:1%
798 i, ca dar de m1care .etru fiecare )i*el, trei ,ecimi
6
de ef di floarea fiii frm1tat cu utdelem4 ca
dar de m1care .etru berbec, ( aduce*i dou ,ecimi de ef di floarea fiii frm1tat cu utdelem4
6
Eum. 1&:4512
7:8 ca dar de m1care .etru fiecare miel, ( aduce*i o ,ecime
6
de ef di floarea fiii frm1tat cu utdelem.
'cea(ta e(te o ardere de tot, o >ertf mi(tuit de foc, de u miro( .lcut -omului.
6
Eum. 2$:224 Eum. 1&:24
7;8 Iertfele de butur ( fie de o >umtate de 9i de )i .etru u )i*el, a treia .arte ditr5u 9i .etru u
berbec, i u (fert de 9i .etru u miel. 'cea(ta e(te arderea de tot .etru +ce.utul luii, + fiecare lu, +
toate luile aului.
7<8 / (e aduc -omului u *a.
6
, ca >ertf de i(.ire, afar de arderea de tot ecurmat i >ertfa ei de butur.
6
A2od. 12:%, 1$4 <e). 2":&4 Eum. 9:"4 -eut. 1%:14 A,ec. 4&:21
7ertfele de Pate
7=8 F lua
6
+t1i, + ,iua a .ai(.re,ecea a luii, )a fi Patile -omului.
6
<e). 2":%
213
7>8 Biua
6
a cici(.re,ecea a ace(tei lui ( fie o ,i de (rbtoare. Tim. de a.te ,ile ( (e m1ce a,ime.
6
A2od. 12:1%4 <e). 2":#
7?8 F ,iua
6
dit1i ( fie o aduare (f1t: ( u face*i icio lucrare de (lug + ea.
6
Eum. 2$:"14 <e). 22:204 Eum. 29:$4 -eut. 1&:21
7@8 / aduce*i ca ardere de tot -omului o >ertf mi(tuit de foc: doi )i*ei, u berbec i a.te miei de u a fr
6

cu(ur.
6
Eum. 2$:1&
9A8 / mai aduga*i i darul lor de m1care di floarea fiii frm1tat cu utdelem, trei ,ecimi de ef .etru
u )i*el, dou ,ecimi .etru u berbec,
978 i o ,ecime .etru fiecare di cei a.te miei.
998 / aduce*i
6
u *a. ca >ertf de i(.ire, ca ( fac i(.ire .etru )oi.
6
A2od. 12:1%4 A2od. 1":%4 <e). 2":$
9:8 / aduce*i ace(te >ertfe, afar de arderea de tot de dimiea*, care e(te o ardere de tot ecurmat.
9;8 / le aduce*i + fiecare ,i, tim. de a.te ,ile, ca 9raa uei >ertfe mi(tuite de foc, de u miro( .lcut
-omului. / fie adu(e, afar de arderea de tot ecurmat i >ertfa ei de butur.
9<8 F ,iua
6
a a.tea ( a)e*i o aduare (f1t: ( u face*i icio lucrare de (lug + ea.
6
A2od. 2":1%4 A2od. "4:224 <e). 2":10, 1&4 -eut. 1%:104 =a.. 2:1
7ertfele de usalii
9=8 F ,iua
6
celor dit1i roade, c1d )e*i aduce -omului u dar de m1care, la (rbtoarea +c9eierii
/.tm1ilor
#
, ( a)e*i o aduare (f1t4 ( u face*i icio lucrare de (lug + ea.
#
/au: cici,ecimea
6
<e). 2":1$, 19
9>8 / aduce*i ca ardere de tot, de u miro( .lcut -omului: doi )i*ei
6
, u berbec i a.te miei de u a.
6
Eum. 2$:19
9?8 / mai aduga*i darul lor de m1care di floarea fiii frm1tat cu utdelem, c1te trei ,ecimi de fiecare
)i*el, dou ,ecimi .etru berbec,
9@8 i o ,ecime .etru fiecare di cei a.te miei.
:A8 / aduce*i i u *a., ca ( fac i(.ire .etru )oi.
:78 / aduce*i ace(te >ertfe, afar de arderea de tot ecurmat i darul ei de m1care. ?ieii ( fie fr cu(ur i (
aduga*i i >ertfele lor de butur.
Capitolul 29
7ertfe %n 'iua trm"iei
78 F lua a a.tea, + cea dit1i ,i a luii, ( a)e*i o aduare (f1t: atuci ( u face*i icio lucrare de (lug.
Biua acea(ta ( fie )e(tit +tre )oi
6
cu (uet de tr1mbi*.
6
<e). 2":24
98 / aduce*i ca ardere de tot, de u miro( .lcut -omului, u )i*el, u berbec i a.te miei de u a fr cu(ur.
:8 / mai aduga*i i darul lor de m1care di floarea fiii frm1tat cu utdelem, trei ,ecimi .etru )i*el,
dou ,ecimi .etru berbec,
;8 i o ,ecime .etru fiecare di cei a.te miei.
<8 / aduce*i i u *a. ca >ertf de i(.ire, ca ( fac i(.ire .etru )oi.
=8 / aduce*i ace(te >ertfe, afar de arderea
6
de tot i darul ei de m1care di fiecare lu, afar de arderea
66
de
tot ecurmat, darul ei de m1care i >ertfele de butur, care (e adaug la ele, du.
B
r1duielile ae,ate.
'ce(tea (ut ite >ertfe mi(tuite de foc, de u miro( .lcut -omului.
6
Eum. 2$:11.
66
Eum. 2$:".
B
Eum. 1&:11, 12
7ertfe pentru 'iua %mpcrii
>8 F ,iua
6
a ,ecea a ace(tei lui a a.tea, ( a)e*i o aduare (f1t i ( ) (meri*i
66
(ufletele4 atuci ( u face*i
icio lucrare.
6
<e). 1%:294 <e). 2":2#.
66
P(. "&:1"4 I(a. &$:&
?8 / aduce*i ca ardere de tot, de u miro( .lcut -omului: u )i*el, u berbec i a.te miei de u a fr
6

cu(ur.
6
Eum. 2$:19
214
@8 / mai aduga*i i darul lor de m1care di floarea fiii frm1tat cu utdelem, trei ,ecimi .etru )i*el,
dou ,ecimi .etru berbec,
7A8 i o ,ecime .etru fiecare di cei a.te miei.
778 / aduce*i i u *a. ca >ertf
6
de i(.ire, afar de >ertfa de i(.ire, afar de arderea de tot ecurmat cu darul
ei de m1care i >ertfele de butur obiuite.
6
<e). 1%:", &
7ertfele pentru sr"toarea Coli"elor
798 F ,iua
6
a cici(.re,ecea a luii a a.tea, ( a)e*i o aduare (f1t4 atuci ( u face*i icio lucrare de (lug.
/ .r,ui*i o (rbtoare + ci(tea -omului, tim. de a.te ,ile.
6
<e). 2":"44 -eut. 1%:1"4 A,ec. 4&:2&
7:8 / aduce*i ca
6
ardere de tot o >ertf mi(tuit de foc, de u miro( .lcut -omului: trei(.re,ece )i*ei, doi
berbeci i .ai(.re,ece miei de u a fr cu(ur.
6
A,ra ":4
7;8 / mai aduga*i i darul lor de m1care di floarea fiii frm1tat cu utdelem, trei ,ecimi .etru fiecare
di cei trei(.re,ece )i*ei, dou ,ecimi .etru fiecare di cei doi berbeci,
7<8 i o ,ecime .etru fiecare di cei .ai(.re,ece miei.
7=8 / aduce*i i u *a. ca >ertf de i(.ire, afar de arderea de tot ecurmat, darul ei de m1care i >ertfa (a de
butur.
7>8 ' doua ,i, ( aduce*i doi(.re,ece )i*ei, doi berbeci i .ai(.re,ece miei de u a fr cu(ur,
7?8 +m.reu cu darul lor de m1care i >ertfele lor de butur .etru )i*ei, berbeci i miei, du. umrul lor,
du. r1duielile
6
ae,ate.
6
Eum. 29:", 4, 9, 104 Eum. 1&:124 Eum. 2$:#, 14
7@8 / aduce*i i u *a. ca >ertf de i(.ire, afar de arderea de tot ecurmat, darul ei de m1care i >ertfele de
butur.
9A8 ' treia ,i, ( aduce*i u(.re,ece )i*ei, doi berbeci i .ai(.re,ece miei de u a fr cu(ur,
978 +m.reu cu darul lor de m1care i >ertfele lor de butur .etru )i*ei, berbeci i miei, du. umrul lor,
du. r1duielile
6
ae,ate.
6
Eum. 29:1$
998 / aduce*i i u *a. ca >ertf de i(.ire, afar de arderea de tot ecurmat, darul ei de m1care i >ertfa de
butur.
9:8 ' .atra ,i, ( aduce*i ,ece )i*ei, doi berbeci i .ai(.re,ece miei de u a fr cu(ur,
9;8 +m.reu cu darul lor de m1care i >ertfele lor de butur .etru )i*ei, berbeci i miei, du. umrul lor,
du. r1duielile ae,ate.
9<8 / aduce*i i u *a. ca >ertf de i(.ire, afar de arderea de tot ecurmat, darul ei de m1care i >ertfa de
butur.
9=8 F ,iua a cicea, ( aduce*i ou )i*ei, doi berbeci i .ai(.re,ece miei de u a fr cu(ur,
9>8 +m.reu cu darul lor de m1care i >ertfele lor de butur .etru )i*ei, berbeci i miei, du. umrul lor,
du. r1duielile ae,ate.
9?8 / aduce*i i u *a. ca >ertf de i(.ire afar de arderea de tot ecurmat, darul ei de m1care i >ertfa de
butur.
9@8 F ,iua a a(ea, ( aduce*i o.t )i*ei, doi berbeci i .ai(.re,ece miei de u a fr cu(ur.,
:A8 +m.reu cu darul lor de m1care i >ertfele lor de butur .etru )i*ei, berbeci i miei, du. umrul lor,
du. r1duielile ae,ate.
:78 / aduce*i i u *a. ca >ertf de i(.ire, afar de arderea de tot ecurmat, darul ei de m1care i >ertfa de
butur.
:98 F ,iua a a.tea, ( aduce*i a.te )i*ei, doi berbeci i .ai(.re,ece miei de u a fr cu(ur,
::8 +m.reu cu darul lor de m1care i >ertfele lor de butur .etru )i*ei, berbeci i miei, du. umrul lor,
du. r1duielile ae,ate.
:;8 / aduce*i i u *a. ca >ertf de i(.ire, afar de arderea de tot ecurmat, darul ei de m1care i >ertfa de
butur.
:<8 F ,iua a o.ta, ( a)e*i o aduare
6
de (rbtoare: atuci ( u face*i icio lucrare de (lug.
6
<e). 2":"%
215
:=8 / aduce*i ca ardere de tot o >ertf mi(tuit de foc, de u miro( .lcut -omului: u )i*el, u berbec i a.te
miei de u a fr cu(ur,
:>8 +m.reu cu darul lor de m1care i >ertfele lor de butur .etru )i*el, berbec i miei, du. umrul lor,
du. r1duielile ae,ate.
:?8 / aduce*i i u *a. ca >ertf de i(.ire, afar de arderea de tot ecurmat, darul ei de m1care i >ertfa de
butur.
:@8 'ce(tea (ut >ertfele .e care ( le aduce*i -omului la
6
(rbtorile )oa(tre, afar de arderile )oa(tre de tot, de
darurile )oa(tre de m1care i de >ertfele )oa(tre de butur i de >ertfele )oa(tre de mul*umire, ca +m.liire a
uei >urui*e
66
, (au ca daruri de bu)oie.7
6
<e). 2":24 1Cro. 2":"14 2Cro. "1:"4 A,ra ":&4 Eeem. 10:""4 I(a. 1:14.
66
<e). #:11, 1%4 <e). 22:21, 2"
;A8 ?oi(e a (.u( co.iilor lui I(rael tot ce5i .oruci(e -omul.
Capitolul 30
Le(e asupra 5uruinelor
78 ?oi(e a )orbit c.eteiilor
6
(emi*iilor co.iilor lui I(rael i a ,i(: 6Iat ce .orucete -omul:
6
Eum. 1:4, 1%4 Eum. #:2
98 C1d u
6
om )a face o >urui*
66
-omului (au u >urm1t .ri care (e )a lega .ritr5o fgdui*, ( u5i
calce cu)1tul, ci ( fac
B
.otri)it cu tot ce i5a ieit di gur.
6
<e). 2#:24 -eut. 2":214 Iud. 11:"0, "&4 Acl. &:4.
66
<e). &:44 ?at. 14:94 =a.. 2":14.
B
Io) 22:2#4 P(. 22:2&4 P(. &0:144 P(. %%:1", 144 P(. 11%:14, 1$4
Eaum 1:1&
7uruina femeilor
:8 C1d o femeie )a face o >urui* -omului i (e )a lega .ritr5o fgdui*, + tiere*ea ei i + ca(a tatlui ei,
;8 i tatl ei )a afla de >urui*a .e care a fcut5o ea i de fgdui*a cu care (5a legat, dac u5i ,ice imic + ,iua
c1d afl de >urui*a ei, toate >urui*ele ei )or fi .rimite, i orice fgdui* cu care (5a legat ea )a fi .rimit4
<8 dar dac tatl ei u5i d )oie + ,iua c1d ia cuoti* de >urui*a ei, toate >urui*ele ei i toate fgdui*ele
cu care (e )a fi legat ea, u )or a)ea icio trie4 i -omul o )a ierta, .etru c u i5a dat )oie tatl ei.
=8 C1d (e )a mrita, du. ce a fcut >urui*e (au du. ce (5a legat .ritr5u cu)1t ieit de .e bu,ele ei,
>8 i brbatul ei )a lua cuoti* de lucrul ace(ta, i u5i )a ,ice imic + ,iua c1d )a lua cuoti* de ele,
>urui*ele ei )or rm1e + .icioare4 i fgdui*ele cu care (e )a fi legat ea )or rm1e + .icioare4
?8 dar dac brbatul ei u5i
6
d )oie + ,iua c1d ia cuoti* de >urui*a ei, el )a de(fii*a >urui*a, .e care a
fcut5o, i cu)1tul (c.at de .e bu,ele ei, cu care (5a legat ea4 i -omul o )a ierta.
6
@e. ":1%
@8 Iurui*a uei femei )du)e (au de(.r*ite de brbat, fgdui*a cu care (e )a fi legat ea, )a rm1e + .icioare
.etru ea.
7A8 C1d o femeie, fiid +c + ca(a brbatului ei, )a face >urui*e (au (e )a lega cu )reu >urm1t,
778 i brbatul ei )a afla de lucrul ace(ta, dac u5i ,ice imic i 5o o.rete, toate >urui*ele ei )or rm1e +
.icioare, i toate fgdui*ele .ri care (e )a fi legat ea )or rm1e + .icioare:
798 dar dac brbatul ei u le .rimete + ,iua c1d afl de ele, orice >urui* i orice fgdui* ieite de .e
bu,ele ei u )or mai a)ea iciu .re*, brbatul ei u le5a .rimit4 i -omul o )a ierta.
7:8 Brbatul ei .oate +tri i brbatul ei .oate de(fii*a orice >urui*, orice >urm1t cu care (e leag ea ca (5i
m19ea(c (ufletul.
7;8 Di aume, dac u5i ,ice imic ,i de ,i, du. ce afl de lucrul ace(ta, el +trete a(tfel toate >urui*ele i
toate fgdui*ele cu care (5a legat ea4 le +trete .etru c u i5a ,i( imic + ,iua c1d a aflat de ele.
7<8 -ar dac u le .rimete, du. ce a trecut ,iua + care le5a aflat, )a fi )io)at de .catul e)e(tei lui.7
7=8 'ce(tea (ut legile .e care le5a dat lui ?oi(e, -omul, ca ( aib .utere +tre brbat i e)a(ta lui, +tre u
tat i fata lui, c1d ea e(te + tiere*e i aca( la tatl ei.
Capitolul 31
+iruina asupra madianiilor
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 60,bu
6
.e co.iii lui I(rael +m.otri)a madiai*ilor, a.oi )ei
66
fi adugat la .o.orul tu.7
6
Eum. 2&:1#.
66
Eum. 2#:1"
216
:8 ?oi(e a )orbit .o.orului i a ,i(: 6Farma*i ditre )oi ite brba*i .etru otire i ( mearg +m.otri)a
?adiaului, ca ( aduc la +de.liire r,buarea -omului +m.otri)a ?adiaului.
;8 / trimite*i la oa(te c1te o mie de oamei de (emi*ie, di toate (emi*iile lui I(rael.7
<8 'u luat ditre miile lui I(rael c1te o mie de oamei de (emi*ie, adic dou(.re,ece mii de oamei +arma*i
.etru oa(te.
=8 ?oi(e a trimi( la oa(te .e aceti o mie de oamei de (emi*ie i a trimi( cu ei .e fiul .reotului Alea,ar, =iea(,
care ducea ueltele (fite i tr1mbi*ele
6
r(utoare.
6
Eum. 10:9
>8 'u +aitat +m.otri)a ?adiaului, du. .oruca .e care o ddu(e lui ?oi(e, -omul4 i au
6
omor1t .e to*i
66

brba*ii.
6
-eut. 20:1"4 Iud. 21:114 1/am. 2#:94 1Fm.. 11:1&, 1%.
66
Iud. %:1, 2, ""
?8 Fm.reu cu to*i ceilal*i, au omor1t i .e +m.ra*ii ?adiaului: A)i
6
, 0ec9em, Lur, Hur i 0eba, cei cici
+m.ra*i ai ?adiaului4 au uci( cu (abia i .e Balaam
66
, fiul lui Beor.
6
Io(. 1":21.
66
Io(. 1":22
@8 Co.iii lui I(rael au luat .ri(e .e femeile madiai*ilor cu .rucii lor i le5au >efuit toate )itele, toate turmele i
toate bog*iile.
7A8 <e5au ar( toate cet*ile .e care le locuiau i toate ocoalele lor.
778 'u
6
luat toat .rada i toate >afurile de oamei i dobitoace4
6
-eut. 20:14
798 i .e cei .rii, .rada i >afurile, le5au adu( lui ?oi(e, .reotului Alea,ar i adurii co.iilor lui I(rael, care
erau tbr1*i + c1m.ia ?oabului, l1g Iorda, + fa*a Ieri9oului.
7:8 ?oi(e, .reotul Alea,ar i to*i mai marii adurii le5au ieit +aite, afar di tabr.
7;8 Di ?oi(e (5a m1iat .e c.eteiile otirii, .e c.eteiile .e(te o mie i .e c.eteiile .e(te o (ut, care (e
+torceau de la r,boi.
7<8 Al le5a ,i(: 6CumK '*i l(at cu )ia* .e toate
6
femeileK
6
-eut. 20:144 1/am. 1&:"
7=8 Iat
6
, ele (ut acelea care, du. cu)1tul
66
lui Balaam, au t1r1t .e co.iii lui I(rael ( .ctuia(c +m.otri)a
-omului, + fa.ta lui Peor4 i atuci a i,bucit urgia
B
+ aduarea -omului.
6
Eum. 2&:2.
66
Eum. 24:144 2Pet. 2:1&4 '.oc. 2:14.
B
Eum. 2&:9
7>8 'cum, dar, omor1*i
6
.e orice .ruc de .arte brbtea(c i omor1*i .e orice femeie care a cuo(cut .e u
brbat culc1du5(e cu el4
6
Iud. 21:11
7?8 dar l(a*i cu )ia* .etru )oi .e to*i .rucii de .arte femeia(c i .e toate fetele care 5au cuo(cut
+m.reuarea cu u brbat.
Curirea cpeteniilor i ostailor
7@8 Iar )oi tbr1*i
6
a.te ,ile afar di tabr4 to*i aceia ditre )oi care au uci( .e cie)a i to*i cei ce (5au ati(
66

de )reu mort ( (e cure*e a treia ,i i a a.tea ,i, ei i cei .rii de )oi.
6
Eum. &:2.
66
Eum. 19:11, etc.
9A8 / cur*a*i de a(emeea orice 9ai, orice lucru de .iele, orice lucru de .r de ca.r i orice uealt de
lem.7
978 Preotul Alea,ar a ,i( o(tailor care (e du(e(er la r,boi: 6Iat ce e(te .orucit .ri legea .e care a dat5o lui
?oi(e, -omul:
998 'urul, argitul, arama, fierul, co(itorul i .lumbul,
9:8 orice lucru care .oate (uferi focul, (5l trece*i .ri foc ca ( (e cure*e. -ar tot ce u .oate (uferi focul ( fie
cur*at cu a.a
6
de cur*are4 (5l trece*i .ri a..
6
Eum. 19:9, 1#
9;8 /
6
) (.la*i 9aiele + ,iua a a.tea i )e*i fi cura*i4 a.oi, )e*i .utea itra + tabr.7
6
<e). 11:2&
1mprirea pr'ii
9<8 -omul a ,i( lui ?oi(e:
9=8 6=, +m.reu cu .reotul Alea,ar i cu c.eteiile ca(elor adurii, (ocoteala .r,ii luate, fie oamei, fie
dobitoace.
9>8 Fm.arte .rada
6
+tre lu.ttorii care (5au du( la oa(te i +tre toat aduarea.
217
6
Io(. 22:$4 1/am. "0:24
9?8 / iei +t1i di .artea o(tailor care (5au du( la oa(te o dare .etru -omul, i aume: uul
6
di cici (ute,
at1t di oamei, c1t i di boi, mgari i oi.
6
Eum. "1:"0, 4#4 Eum. 1$:2%
9@8 / le lua*i di >umtatea cu)eit lor i ( le dai .reotului Alea,ar ca u dar ridicat .etru -omul.
:A8 Di di >umtatea care (e cu)ie co.iilor lui I(rael (
6
iei uul di cici,eci, at1t di oamei, c1t i di boi,
mgari i oi, di orice dobitoc4 i ( le dai le)i*ilor care
66
.,e(c Cortul -omului
B
.7
6
Eum. "1:4254#.
66
Eum. ":#, $, 2&, "1, "%4 Eum. 1$:", 4.
B
Eum. 1$:$, 19
:78 ?oi(e i .reotul Alea,ar au fcut ce .oruci(e lui ?oi(e, -omul.
:98 Prada de r,boi, rma( di >aful celor ce fcu(er .arte di oa(te, era de a(e (ute a.te,eci i cici de mii
de oi,
::8 a.te,eci i dou de mii de boi,
:;8 ai,eci i ua de mii de mgari
:<8 i trei,eci i dou de mii de (uflete, adic femei care u cuo(cu(er +m.reuarea cu u brbat.
:=8 Iumtatea care alctuia .artea celor ce (e du(e(er la oa(te a fo(t de trei (ute trei,eci i a.te de mii cici (ute
de oi,
:>8 di care a(e (ute a.te,eci i cici au fo(t luate ca dare -omului4
:?8 trei,eci i a(e de mii de boi, di care a.te,eci i doi lua*i ca dare -omului4
:@8 trei,eci de mii cici (ute de mgari, di care ai,eci i uu lua*i ca dare -omului4
;A8 i ai(.re,ece mii de ii, di care trei,eci i doi lua*i ca dare -omului.
;78 ?oi(e a dat .reotului Alea,ar darea luat ca dar ridicat .etru -omul, du. cum
6
+i .oruci(e -omul.
6
Eum. "1:"0
;98 Iumtatea cu)eit co.iilor lui I(rael, .e care a de(.r*it5o ?oi(e de a brba*ilor care mer(e(er la oa(te,
;:8 i care era .arte a adurii, a fo(t de trei (ute trei,eci i a.te de mii cici (ute de oi,
;;8 trei,eci i a(e de mii de boi,
;<8 trei,eci de mii cici (ute de mgari
;=8 i ai(.re,ece mii de (uflete.
;>8 -i acea(t >umtate care (e cu)eea co.iilor lui I(rael, ?oi(e a luat uul di cici,eci, at1t di oamei, c1t
i di dobitoace4 i le5a dat le)i*ilor care .,e(c Cortul -omului, du. cum +i .oruci(e -omul.
;?8 C.eteiile otirii, c.eteiile .e(te o mie i c.eteiile .e(te o (ut, (5au a.ro.iat de ?oi(e
;@8 i i5au ,i(: 60obii ti au fcut (ocoteala o(tailor care erau (ub .orucile oa(tre i u li.(ete iciu om
ditre oi.
<A8 Eoi aducem deci ca dar -omului, fiecare ce a g(it ca (cule de aur, i aume: l*ioare, br*ri, iele,
cercei i (albe, ca ( (e fac i(.ire
6
.etru (ufletele oa(tre +aitea -omului.7
6
A2od. "0:12, 1%
<78 ?oi(e i .reotul Alea,ar au .rimit de la ei toate ace(te (cule lucrate + aur.
<98 Tot aurul, .e care l5au adu( -omului c.eteiile .e(te o mie i c.eteiile .e(te o (ut, ca dar ridicat,
c1trea ai(.re,ece mii a.te (ute cici,eci de (icli.
<:8 Jameii di oa(te au .(trat fiecare .etru (ie .rada
6
.e care o fcu(e.
6
-eut. 20:14
<;8 ?oi(e i .reotul Alea,ar au luat aurul de la c.eteiile .e(te o mie i de la c.eteiile .e(te o (ut i l5au
adu( + Cortul +t1lirii, ca aducere
6
amite .etru co.iii lui I(rael +aitea -omului.
6
A2od. "0:1%
Capitolul 32
6alaadul dat lui 6ad i u"en
78 =iii lui 0ube i fiii lui @ad a)eau o mare mul*ime de )ite i au ),ut c *ara lui Iae,er
6
i *ara @alaadului erau
u loc bu .etru )ite.
6
Eum. 21:"24 Io(. 1":2&4 2/am. 24:&
98 'tuci fiii lui @ad i fiii lui 0ube au )eit la ?oi(e, la .reotul Alea,ar i la mai marii adurii, i le5au ,i(:
:8 6'tarot, -ibo, Iae,er, Eimra
6
, He(bo, Aleale, /ebam
66
, Eebo i Beo
B
,
6
Eum. "2:"%.
66
Eum. "2:"$.
B
Eum. "2:"$
;8 *ara acea(ta, .e care
6
a lo)it5o -omul +aitea adurii lui I(rael, e(te u loc bu .etru )ite, i robii ti au
)ite.7
218
6
Eum. 21:24, "4
<8 '.oi au adugat: 6-ac am c.tat trecere +aitea ta, ( (e dea *ara acea(ta + (t.1irea robilor ti i ( u
e treci .e(te Iorda.7
=8 ?oi(e a r(.u( fiilor lui @ad i fiilor lui 0ube: 6=ra*ii )otri ( mearg oare la r,boi, i )oi ( rm1e*i
aiciK
>8 Petru ce )oi*i ( muia*i iima co.iilor lui I(rael i (5i face*i ( u treac + *ara .e care le5o d -omulK
?8 'a au fcut i .ri*ii )otri c1d i5am
6
trimi( di Cade(5Barea (
66
i(codea(c *ara.
6
Eum. 1":", 2%.
66
-eut. 1:22
@8 /5au (uit
6
.1 la )alea Acol i, du. ce au i(codit *ara, au +muiat iimile co.iilor lui I(rael i i5au fcut (
u itre + *ara .e care le5o ddea -omul.
6
Eum. 1":24, "14 -eut. 1:24, 2$
7A8 Di -omul
6
/5a a.ri( de m1ie + ,iua ceea i a >urat ,ic1d:
6
Eum. 14:11, 214 -eut. 1:"4
778 6Jameii acetia care (5au (uit di Agi.t, de la )1r(ta
6
de dou,eci de ai + (u(, u )or )edea *ara .e care am
>urat c o )oi da lui ')raam, lui I(aac i lui Iaco), cci 5au
66
urmat + totul calea ?ea,
6
Eum. 14:2$, 294 -eut. 1:"&.
66
Eum. 14:24, "0
798 afar de Caleb, fiul lui Iefue, c9ei,itul, i Io(ua, fiul lui Eu, care
6
au urmat + totul calea -omului.7
6
Eum. 14:244 -eut. 1:"%4 Io(. 14:$, 9
7:8 -omul /5a a.ri( de m1ie +m.otri)a lui I(rael i i5a fcut ( rtcea(c
6
+ .u(tiu tim. de .atru,eci de ai,
.1 la (tigerea +tregului
66
leat de oamei care fcu(e ru +aitea -omului.
6
Eum. 14:"", "4, "&.
66
Eum. 2%:%4, %&
7;8 Di iat c )oi lua*i locul .ri*ilor )otri, ca ite odra(le de oamei .ctoi, ca ( face*i .e -omul ( (e
a.rid
6
i mai tare de m1ie +m.otri)a lui I(rael.
6
-eut. 1:"4
7<8 Cci, dac ) +toarce*i
6
de la Al, Al )a l(a mai de.arte .e I(rael ( rtcea(c + .u(tiu i )e*i aduce
.ierderea .o.orului ace(tuia +treg.7
6
-eut. "0:1#4 Io(. 22:1%, 1$4 2Cro. #:194 2Cro. 1&:2
7=8 Ai (5au a.ro.iat de ?oi(e i au ,i(: 6!om face aici ocoale .etru )itele oa(tre i cet*i .etru .rucii otri:
7>8 a.oi e )om
6
+arma + grab i )om merge +aitea co.iilor lui I(rael, .1 +i )om duce + locul care le e(te
r1duit4 i .rucii otri )or locui + ace(te cet*i +trite, di .ricia locuitorilor *rii ace(teia.
6
Io(. 4:12, 1"
7?8 Eu e
6
)om +toarce + ca(ele oa(tre mai +aite ca fiecare di co.iii lui I(rael ( fi .u( (t.1ire .e
moteirea lui,
6
Io(. 22:4
7@8 i u )om (t.1i imic cu ei dicolo de Iorda, ici mai de.arte, .etru c oi e )om a)ea moteirea
6

oa(tr dicoace de Iorda, la r(rit.7
6
Eum. "2:""4 Io(. 12:14 Io(. 1":$
9A8 ?oi(e
6
le5a ,i(: 6-ac face*i aa, dac ) +arma*i ca ( lu.ta*i +aitea -omului,
6
-eut. ":1$4 Io(. 1:144 Io(. 4:12, 1"
978 dac to*i aceia ditre )oi care (e )or +arma trec Iordaul +aitea -omului, .1 ce )a i,goi .e )r>maii
<ui diaitea <ui
998 i dac ) )e*i +toarce
6
+a.oi umai du. ce *ara
66
)a fi (u.u( +aitea -omului, atuci, )e*i fi fr )i
+aitea -omului i +aitea lui I(rael, i *iutul ace(ta )a fi moia
B
)oa(tr +aitea -omului.
6
-eut. ":204 Io(. 11:2"4 Io(. 1$:1.
66
Io(. 22:4.
B
-eut. ":12, 1&, 1%, 1$4 Io(. 1:1&4 Io(. 1":$, "24 Io(. 22:4, 9
9:8 -ar dac u face*i aa, .ctui*i +m.otri)a -omului i ( ti*i c .catul
6
)o(tru ) )a a>uge.
6
@e. 4:#4 @e. 44:1%4 I(a. &9:12
9;8 Bidi*i
6
cet*i .etru .rucii )otri i ocoale .etru )itele )oa(tre i face*i ce a*i (.u( cu gura )oa(tr.7
6
Eum. "2:1%, "4, etc.
9<8 =iii lui @ad i fiii lui 0ube au ,i( lui ?oi(e: 60obii ti )or face tot ce .orucete domul o(tru.
9=8 Prucii
6
otri, e)e(tele, turmele oa(tre i toate )itele oa(tre, )or rm1e + cet*ile @alaadului4
6
Io(. 1:14
9>8 iar robii
6
ti, to*i +arma*i .etru r,boi, )or merge ( (e lu.te +aitea -omului, cum ,ice domul o(tru.7
6
Io(. 4:12
9?8 ?oi(e a dat
6
.oruci, cu .ri)ire la ei .reotului Alea,ar, lui Io(ua, fiul lui Eu, i ca.ilor de familie di
(emi*iile co.iilor lui I(rael.
6
Io(. 1:1"
219
9@8 Al le5a ,i(: 6-ac fiii lui @ad i fiii lui 0ube trec cu )oi Iordaul, +arma*i cu to*ii ca ( lu.te +aitea
-omului, du. ce *ara )a fi (u.u( +aitea )oa(tr, ( le da*i + (t.1ire *iutul @alaadului.
:A8 -ar dac u )or merge +arma*i +m.reu cu )oi, ( (e ae,e + mi>locul )o(tru + *ara Caaaului.7
:78 =iii lui @ad i fiii lui 0ube au r(.u(: 6!om face tot ce a (.u( robilor ti, -omul.
:98 !om trece +arma*i +aitea -omului + *ara Caaaului4 dar oi ( e a)em moteirea oa(tr dicoace de
Iorda.7
Luarea %n stpnire a 6alaadului
::8 ?oi(e
6
a dat fiilor lui @ad i fiilor lui 0ube i la >umtate di (emi*ia lui ?aa(e, fiul lui Io(if, +m.r*ia
66

lui /i9o, +m.ratul amori*ilor i +m.r*ia lui Jg, +m.ratul Ba(aului, *ara cu cet*ile ei, cu *iuturile cet*ilor
*rii de >ur +m.re>ur.
6
-eut. ":1251#4 -eut. 29:$4 Io(. 12:%4 Io(. 1":$4 Io(. 22:4.
66
Eum. 21:24, "", "&
:;8 =iii lui @ad au ,idit -iboul
6
, 'tarotul, 'roerul
66
,
6
Eum. "":4&, 4%.
66
-eut. 2:"%
:<8 'trot5Dofa, Iae,er
6
, Iogbe9a,
6
Eum. "2:1, "
:=8 Bet5Eimra
6
i Bet5Hara, cet*i +trite
66
, i au fcut (taule .etru turme.
6
Eum. "2:".
66
Eum. "2:24
:>8 =iii lui 0ube au ,idit
6
He(boul, Aleale, C9iriataim,
6
Eum. 21:2#
:?8 Eebo
6
i Baal5?eo
66
, ale cror ume au fo(t (c9imbate
B
, i /ibma, i au .u( alte ume cet*ilor .e care le5au
,idit.
6
I(a. 4%:1.
66
Eum. 22:41.
B
Eum. "2:"4 A2od. 2":1"4 Io(. 2":#
:@8 =iii lui ?ac9ir
6
, fiul lui ?aa(e, au mer( +m.otri)a @alaadului i au .u( m1a .e el4 au i,goit .e amori*ii
care erau acolo.
6
@e. &0:2"
;A8 ?oi(e a dat
6
@alaadul lui ?ac9ir, fiul lui ?aa(e, care (5a ae,at acolo.
6
-eut. ":12, 1", 1&4 Io(. 1":"14 Io(. 1#:1
;78 Iair
6
, fiul lui ?aa(e, a .orit i el, i a luat t1rgurile i le5a umit t1rgurile lui Iair
66
.
6
-eut. ":144 Io(. 1":"04 1Cro. 2:21, 22, 2".
66
Iud. 10:44 1Fm.. 4:1"
;98 Eoba9 a .orit i el i a luat C9eatul +m.reu cu cet*ile care *ieau de el, i l5a umit Eoba9, du. umele
lui.
Capitolul 33
Popasurile israeliilor
78 Iat .o.a(urile co.iilor lui I(rael care au ieit di *ara Agi.tului, du. otirile lor, (ub .o)*uirea lui ?oi(e i
lui 'aro.
98 ?oi(e a (cri( cltoriile lor di .o.a( + .o.a(, du. .oruca -omului. Di iat .o.a(urile lor, du.
cltoriile lor.
:8 'u .orit
6
di 0am(e( + lua +t1i
66
, + ,iua a cici(.re,ecea a luii +t1i. ' doua ,i du. Pati, co.iii lui
I(rael au ieit gata de
B
lu.t + fa*a tuturor egi.teilor,
6
A2od. 12:"#.
66
A2od. 12:24 A2od. 1":4.
B
A2od. 14:$
;8 + tim. ce egi.teii +i +gro.au .e to*i +t1ii lor (cu*i, .e care5i lo)i(e
6
-omul ditre ei. Cci -omul
fcu(e c9iar i .e dume,eii
66
lor ( (imt .uterea <ui.
6
A2od. 12:29.
66
A2od. 12:124 A2od. 1$:114 I(a. 19:14 '.oc. 12:$
<8 Co.iii
6
lui I(rael au .orit di 0am(e( i au tbr1t la /ucot.
6
A2od. 12:"#
=8 'u .orit di /ucot
6
i au tbr1t la Atam, care e(te la margiea .u(tiului.
6
A2od. 1":20
>8 'u .orit di Atam
6
, (5au +tor( +a.oi la Pi5Ha9irot, fa* + fa* cu Baal5Lefo, i au tbr1t +aitea
?igdolului.
6
A2od. 14:2, 9
?8 'u .orit diaitea Pi5Ha9irotului i au trecut
6
.ri mi>locul mrii +(.re .u(tiu4 au fcut u drum de trei ,ile
+ .u(tiul Atamului i au tbr1t la ?ara.
6
A2od. 14:224 A2od. 1&:22, 2"
220
@8 'u .orit de la ?ara i au a>u( la
6
Alim4 la Alim erau dou(.re,ece i,)oare de a. i a.te,eci de fiici:
acolo au tbr1t.
6
A2od. 1&:2#
7A8 'u .orit de la Alim i au tbr1t l1g ?area 0oie.
778 'u .orit de la ?area 0oie i au tbr1t + .u(tiul
6
/i.
6
A2od. 1%:1
798 'u .orit di .u(tiul /i i au tbr1t la -ofca.
7:8 'u .orit di -ofca i au tbr1t la 'lu.
7;8 'u .orit di 'lu i au tbr1t la 0efidim
6
, ude .o.orul 5a g(it a. de but.
6
A2od. 1#:14 A2od. 19:2
7<8 'u .orit di 0efidim i au tbr1t + .u(tiul
6
/iai.
6
A2od. 1%:14 A2od. 19:1, 2
&e la Sinai la Cades
7=8 'u .orit di .u(tiul /iai i au tbr1t la
6
C9ibrot5Hataa)a.
6
Eum. 11:"4
7>8 'u .orit de la C9ibrot5Hataa)a i au tbr1t la
6
Ha*erot.
6
Eum. 11:"&
7?8 'u .orit di Ha*erot i au tbr1t la 0itma.
7@8 'u .orit de la
6
0itma i au tbr1t la 0imo5Pere*.
6
Eum. 12:1%
9A8 'u .orit di 0imo5Pere* i au tbr1t la <iba.
978 'u .orit di <iba i au tbr1t la 0i(a.
998 'u .orit di 0i(a i au tbr1t la C9e9elata.
9:8 'u .orit di C9e9elata i au tbr1t la mutele Dafer.
9;8 'u .orit de la mutele Dafer i au tbr1t la Harada.
9<8 'u .orit di Harada i au tbr1t la ?ac9elot.
9=8 'u .orit di ?ac9elot i au tbr1t la Ta9at.
9>8 'u .orit di Ta9at i au tbr1t la Tara9.
9?8 'u .orit di Tara9 i au tbr1t la ?itca.
9@8 'u .orit di ?itca i au tbr1t la Hamoa.
:A8 'u .orit di Hamoa i au tbr1t la ?o(erot.
:78 'u .orit di ?o(erot i au tbr1t la Bee5Iaaca.
:98 'u .orit di Bee5Iaaca
6
i au tbr1t la
66
Hor5@9idgad.
6
@e. "%:2#4 -eut. 10:%4 1Cro. 1:42.
66
-eut. 10:#
::8 'u .orit di Hor5@9idgad i au tbr1t la Iotbata.
:;8 'u .orit di Iotbata i au tbr1t la 'broa.
:<8 'u .orit di 'broa i au tbr1t la A*io5@9eber
6
.
6
-eut. 2:$4 1Fm.. 9:2%4 1Fm.. 22:4$
:=8 'u .orit di A*io5@9eber i au tbr1t + .u(tiul Li
6
, adic la Cade(.
6
Eum. 20:14 Eum. 2#:14
&e la Cades la Cmpia -oa"ului
:>8 'u .orit di Cade(
6
i au tbr1t la mutele Hor, la margiea *rii Adomului.
6
Eum. 20:22, 2"4 Eum. 21:4
:?8 Preotul 'aro
6
(5a (uit .e mutele Hor, du. .oruca -omului4 i a murit acolo, + al .atru,ecilea a du.
ieirea co.iilor lui I(rael di *ara Agi.tului, + lua a cicea, + cea dit1i ,i a luii.
6
Eum. 20:2&, 2$4 -eut. 10:%4 -eut. "2:&0
:@8 'aro era + )1r(t de o (ut dou,eci i trei de ai c1d a murit .e mutele Hor.
;A8 Fm.ratul 'radului
6
, caaaitul, care locuia + .artea de mia,,i a *rii Caaaului, a aflat de (o(irea co.iilor
lui I(rael.
6
Eum. 21:1, etc.
;78 'u .orit de la mutele Hor
6
i au tbr1t la Lalmoa.
6
Eum. 21:4
;98 'u .orit di Lalmoa i au tbr1t la Puo.
;:8 'u .orit di Puo i au tbr1t la
6
Jbot.
221
6
Eum. 21:10
;;8 'u .orit
6
di Jbot i au tbr1t la Iie
66
5'barim, la 9otarul ?oabului.
6
Eum. 21:11.
66
Eum. 21:11
;<8 'u .orit di Iie5'barim i au tbr1t la -ibo5@ad
6
.
6
Eum. "2:"4
;=8 'u .orit di -ibo5@ad i au tbr1t la 'lmo5-iblataim
6
.
6
Ier. 4$:22
;>8 'u .orit di 'lmo5-iblataim i au tbr1t la mu*ii
6
'barim, +aitea mutelui Eebo.
6
Eum. 21:204 -eut. "2:49
;?8 'u .orit de la mu*ii 'barim i au tbr1t + c1m.ia
6
?oabului, l1g Iorda, + fa*a Ieri9oului.
6
Eum. 22:1
;@8 'u tbr1t l1g Iorda, de la Bet5Ieimot .1 la 'bel5/itim
6
, + c1m.ia ?oabului.
6
Eum. 2&:14 Io(. 2:1
Canaaniii tre"uie nimicii
<A8 -omul a )orbit lui ?oi(e + c1m.ia ?oabului, l1g Iorda + fa*a Ieri9oului. Di a ,i(:
<78 6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue5le: 6-u. ce
6
)e*i trece Iordaul i )e*i itra + *ara Caaaului,
6
-eut. #:1, 24 -eut. 9:14 Io(. ":1#
<98 ( i,goi*i diaitea )oa(tr .e to*i locuitorii
6
*rii, ( le dr1ma*i to*i idolii de .iatr, ( le imici*i toate
icoaele turate i ( le imici*i toate +l*imile .etru >ertfe.
6
A2od. 2":24, ""4 A2od. "4:1"4 -eut. #:2, &4 -eut. 12:"4 Io(. 11:124 Iud. 2:2
<:8 / lua*i *ara + (t.1ire i ( ) ae,a*i + ea4 cci Au )5am dat *ara acea(ta, ca ( fie moia )oa(tr.
<;8 / +m.r*i*i
6
*ara .ri (or*i, du. familiile )oa(tre. Celor ce (ut + umr mai mare ( le da*i o .arte mai
mare, i celor ce (ut + umr mai mic ( le da*i o .arte mai mic. =iecare ( (t.1ea(c ce5i )a cdea la (or*i4
(5o lua*i + (t.1ire, du. (emi*iile .ri*ilor )otri.
6
Eum. 2%:&", &4, &&
<<8 -ar dac u )e*i i,goi diaitea )oa(tr .e locuitorii *rii, aceia ditre ei .e care +i )e*i l(a, ) )or fi ca
ite (.ii + oc9i
6
i ca ite g9im.i + coa(te: ) )or fi )r>mai + *ara + care )e*i merge ( ) ae,a*i.
6
Io(. 2":1"4 Iud. 2:"4 P(. 10%:"4, "%4 A2od. 2":""4 A,ec. 2$:24
<=8 Di ) )oi face i )ou cum 9otr1(em ( le fac lor.7
Capitolul 34
)otarele Canaanului
78 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
98 6- .oruca acea(ta co.iilor lui I(rael i (.ue5le: 6C1d )e*i itra + *ara
6
Caaaului, *ara acea(ta )a fi
moteirea )oa(tr, *ara Caaaului, ale crei 9otare iat5le:
6
@e. 1#:$4 -eut. 1:#4 P(. #$:&&4 P(. 10&:114 A,ec. 4#:14
:8 9otarul
6
di .artea de mia,,i )a +ce.e di .u(tiul Li, l1g Adom. '(tfel, 9otarul )o(tru de mia,,i )a
+ce.e de la margiea ?rii
66
/rate, (.re r(rit4
6
Io(. 1&:14 A,ec. 4#:1", etc..
66
@e. 14:"4 Io(. 1&:2
;8 (e )a +toarce la mia,,i de +l*imea
6
'crabim, )a trece .ri Li i (e )a +tide .1 la mia,,i de Cade(5
Barea
66
4 )a urma mai de.arte .ri Ha*ar5'dar
B
i )a trece (.re '*mo:
6
Io(. 1&:".
66
Eum. 1":2%4 Eum. "2:$.
B
Io(. 1&:", 4
<8 de la '*mo, (e )a +toarce .1 la .1r1ul
6
Agi.tului i )a iei la mare.
6
@e. 1&:1$4 Io(. 1&:4, 4#4 1Fm.. $:%&4 I(a. 2#:12
=8 Hotarul )o(tru di(.re a.u( )a fi ?area cea ?are
#
: acea(ta )a fi 9otarul )o(tru la a.u(.
#
?editeraa
>8 Iat care )a fi 9otarul )o(tru (.re mia,oa.te: +ce.1d de la ?area cea ?are ( trage*i 9otarul .1 la
mutele
6
Hor4
6
Eum. "":"#
?8 de la mutele Hor, (5l trage*i .ri
6
Hamat i ( a>ug .1 la
66
Ledad4
6
Eum. 1":214 2Fm.. 14:2&.
66
A,ec. 4#:1&
@8 ( urme,e mai de.arte .ri Bifro, ca ( a>ug la Ha*ar5Aa
6
: ace(ta ( ) fie 9otarul +(.re mia,oa.te.
6
A,ec. 4#:1#
7A8 / ) trage*i 9otarul (.re r(rit de la Ha*ar5Aa .1 la Defam4
778 ( (e coboare di Defam (.re 0ibla
6
, la r(rit de 'i4 (e )a cobor+ i (e )a +tide de5a lugul ?rii
C9ieret
#66
la r(rit4
222
#
/au: @9ee,aret
6
2Fm.. 2":""4 Ier. "9:&, %.
66
-eut. ":1#4 Io(. 11:24 Io(. 19:"&4 ?at. 14:"44 <uc. &:1
798 (e )a cobor+ iari (.re Iorda, ca ( a>ug la ?area /rat
6
. 'cea(ta )a fi *ara )oa(tr, cu 9otarele ei de >ur
+m.re>ur.7
6
Eum. "4:"
7:8 ?oi(e a dat .oruca acea(ta co.iilor lui I(rael i a ,i(: 6'cea(ta e(te *ara
6
.e care o )e*i +m.r*i .ri (or*i i
.e care a .orucit -omul (5o dea celor ou (emi*ii i >umtate.
6
Eum. "4:14 Io(. 14:1, 2
7;8 Cci
6
(emi*ia fiilor lui 0ube, du. ca(ele lor .riteti, i (emi*ia fiilor lui @ad, du. ca(ele .ri*ilor lor,
.recum i >umtate di (emi*ia lui ?aa(e i5au luat moteirea.
6
Eum. "2:""4 Io(. 14:2, "
7<8 'ce(te dou (emi*ii i >umtate i5au luat moteirea dicoace de Iorda, + fa*a Ieri9oului, +(.re r(rit.7
Cum i prin cine s se %mpart ara
7=8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
7>8 6Iat umele brba*ilor care )or +m.r*i *ara +tre )oi: .reotul Alea,ar
6
i Io(ua, fiul lui Eu.
6
Io(. 14:14 Io(. 19:&1
7?8 / mai lua*i c1te o c.eteie
6
di fiecare (emi*ie, ca ( fac +m.r*irea *rii.
6
Eum. 1:4, 1%
7@8 Iat umele brba*ilor ace(tora: Petru (emi*ia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefue4
9A8 .etru (emi*ia fiilor lui /imeo: /amuel, fiul lui 'mi9ud4
978 .etru (emi*ia lui Beiami: Alidad, fiul lui C9i(lo4
998 .etru (emi*ia fiilor lui -a: c.eteia Buc9i, fiul lui Iogli4
9:8 .etru fiii lui Io(if 3 .etru (emi*ia fiilor lui ?aa(e: c.eteia Haiel, fiul lui Afod4
9;8 i .etru (emi*ia fiilor lui Afraim: c.eteia C9emuel, fiul lui Difta4 3
9<8 .etru (emi*ia fiilor lui Babulo: c.eteia Ali*afa, fiul lui Parac4
9=8 .etru (emi*ia fiilor lui I(a9ar: c.eteia Paltiel, fiul lui ',a4
9>8 .etru (emi*ia fiilor lui 'er: c.eteia '9i9ud, fiul lui Delomi4
9?8 .etru (emi*ia fiilor lui Eeftali: c.eteia Peda9el, fiul lui 'mi9ud.7
9@8 'cetia (ut aceia crora le5a .orucit -omul ( +m.art *ara Caaaului +tre co.iii lui I(rael.
Capitolul 35
Cetile leviilor
78 -omul a )orbit lui ?oi(e, + c1m.ia ?oabului, l1g Iorda, + fa*a Ieri9oului. Di a ,i(:
98 6Porucete
6
co.iilor lui I(rael ( dea le)i*ilor, di moteirea .e care o )or a)ea, ite cet*i + care ( .oat
locui. / mai da*i le)i*ilor i u loc gol +m.re>urul ace(tor cet*i.
6
Io(. 14:", 44 Io(. 21:24 A,ec. 4&:1, etc.4 A,ec. 4$:$, etc.
:8 Cet*ile ( fie ale lor, ca ( locuia(c + ele4 iar locurile goale ( fie .etru )itele lor, .etru a)erile lor i
.etru toate dobitoacele lor.
;8 <ocurile goale di >urul cet*ilor .e care le )e*i da le)i*ilor ( aib, +ce.1d de la ,idul cet*ii + afar, o mie
de co*i de >ur +m.re>ur.
<8 / m(ura*i afar di cetate, dou mii de co*i + .artea de r(rit, dou mii de co*i + .arte de mia,,i, dou
mii de co*i + .artea de a.u( i dou mii de co*i + .artea de mia,oa.te, aa +c1t cetatea ( fie la mi>loc.
'ce(tea ( fie locurile goale di >urul cet*ilor lor.
=8 -itre cet*ile .e care le )e*i da le)i*ilor, a(e
6
( fie cet*i de (c.are ude )a .utea ( fug ucigaul, i afar
de ace(tea, ( le mai da*i alte .atru,eci i dou de cet*i.
6
Eum. "4:1"4 -eut. 4:414 Io(. 20:2, #, $4 Io(. 21:", 1", 21, 2#, "2, "%, "$
>8 Toate cet*ile .e care le )e*i da le)i*ilor ( fie .atru,eci i o.t
6
de cet*i, +m.reu cu locurile lor goale.
6
Io(. 21:41
?8 Cet*ile .e care le )e*i da di
6
moiile co.iilor lui I(rael ( fie date mai multe de
66
cei ce au mai multe, i mai
.u*ie de cei ce au mai .u*ie4 fiecare ( dea le)i*ilor di cet*ile lui du. moteirea .e care o )a a)ea.7
6
Io(. 21:".
66
Eum. 2%:&4
223
Cetile de scpare
@8 -omul a )orbit lui ?oi(e i a ,i(:
7A8 6!orbete co.iilor lui I(rael i (.ue5le: 6C1d
6
)e*i trece Iordaul i )e*i itra + *ara Caaaului,
6
-eut. 19:24 Io(. 20:2
778 ( )
6
alege*i ite cet*i care ( ) fie cet*i de (c.are, ude ( .oat (c.a ucigaul care )a omor+ .e
cie)a fr )oie.
6
A2od. 24:1"
798 'ce(te
6
cet*i ( ) (lu>ea(c dre.t cet*i de (c.are +m.otri)a r,butorului (1gelui, .etru ca ucigaul (
u fie omor1t +aite de a (e +f*ia + fa*a adurii ca ( fie >udecat.
6
-eut. 19:%4 Io(. 20:", &, %
7:8 -i cet*ile .e care le )e*i da, a(e
6
( ) fie cet*i de (c.are.
6
Eum. "&:%
7;8 / da*i trei cet*i dicoace
6
de Iorda, i trei cet*i + *ara Caaaului: ace(tea ( ) fie cet*i de (c.are.
6
-eut. 4:414 Io(. 20:$
7<8 'ce(te a(e cet*i ( fie cet*i de (c.are .etru co.iii lui I(rael, .etru (tri
6
i .etru cel ce locuiete +
mi>locul )o(tru: acolo )a .utea ( (ca.e orice om care )a ucide .e cie)a fr )oie.
6
Eum. 1&:1%
7=8 -ac
6
u om lo)ete .e a.roa.ele (u cu o uealt de fier, i ace(ta moare, e(te u uciga: ucigaul ( fie
.ede.(it cu moartea.
6
A2od. 21:12, 144 <e). 24:1#4 -eut. 19:11, 12
7>8 -ac5l lo)ete cu o .iatr .e care o *ie + m1, de care .oate muri, i moare, e(te u uciga: ucigaul ( fie
.ede.(it cu moartea.
7?8 -ac5l lo)ete cu )reo uealt de lem .e care o *ie + m1, de care .oate muri, i moare, e(te u uciga:
ucigaul ( fie .ede.(it cu moartea.
7@8 0,butorul
6
(1gelui ( omoare .e uciga4 c1d +l )a +t1li, (5l omoare.
6
Eum. "&:21, 24, 2#4 -eut. 19:%, 124 Io(. 20:", &
9A8 -ac
6
u om +m.ige .e a.roa.ele (u di ur (au dac5l .1dete
66
i aruc ce)a a(u.ra lui, i moare,
6
@e. 4:$4 2/am. ":2#4 2/am. 20:104 1Fm.. 2:"1, "2.
66
A2od. 21:144 -eut. 19:11
978 (au dac5l lo)ete cu m1a
6
di )r>mie, i moare, cel ce l5a lo)it ( fie .ede.(it cu moartea4 e(te u uciga:
r,butorul (1gelui ( omoare .e uciga, c1d +l )a +t1li.
6
A2od. 21:1"
998 -ar dac u om +m.ige .e a.roa.ele lui fr )e(te i u di )r>mie (au dac aruc ce)a a(u.ra lui fr
(5l fi .1dit,
9:8 (au dac aruc a(u.ra lui di ebgare de (eam o .iatr care5i .oate .riciui moartea, i moare, fr (5l
ura(c i fr ( caute (5i fac ru4
9;8 iat legile du. care )a >udeca aduarea
6
+tre cel ce l5a lo)it i r,butorul (1gelui:
6
Eum. "&:124 Io(. 20:%
9<8 'duarea )a i,b)i .e uciga di m1a r,butorului (1gelui i5l )a face ( (e +toarc + cetatea de
(c.are ude fugi(e. / locuia(c acolo
6
.1 la moartea marelui .reot care e(te u(
66
cu utdelem (f1t.
6
Io(. 20:%.
66
A2od. 29:#4 <e). 4:"4 <e). 21:10
9=8 -ac ucigaul ie(e di 9otarul cet*ii de (c.are ude fugi(e
9>8 i dac r,butorul (1gelui +t1lete afar di 9otarul cet*ii de (c.are i ucide .e uciga, u )a fi )io)at
de omor.
9?8 Cci ucigaul trebuia ( locuia(c + cetatea lui de (c.are .1 la moartea marelui .reot4 i du. moartea
marelui .reot, .utea ( (e +toarc la moia lui.
9@8 Iat .orucile
6
de dre.t .etru )oi i .etru urmaii )otri, + toate locurile + care )e*i locui.
6
Eum. 2#:11
Pedeapsa pentru omor
:A8 -ac u om omoar .e cie)a, ucigaul ( fie omor1t .e
6
mrturia martorilor. G (igur martor u )a fi de
a>u( ca ( fie o(1dit cie)a la moarte.
6
-eut. 1#:%4 -eut. 19:1&4 ?at. 1$:1%4 2Cor. 1":14 A)r. 10:2$
:78 / u .rimi*i r(cum.rare .etru )ia*a uui uciga )io)at de moarte, ci ( fie .ede.(it cu moartea.
:98 / u .rimi*i r(cum.rare .etru cel ce trebuie ( fug + cetatea lui de (c.are, ca ( (e +toarc (
locuia(c + *ar .1 la moartea .reotului.
224
::8 / u
6
.1gri*i *ara ude )e*i fi, cci (1gele celui e)io)at .1grete *ara4 i i(.irea (1gelui )r(at +
*ar u (e )a .utea face dec1t .ri (1gele
66
celui ce5l )a )r(a.
6
P(. 10%:"$4 ?ica 4:11.
66
@e. 9:%
:;8 /
6
u .1gri*i deci *ara + care )e*i merge ( locui*i i + mi>locul creia )oi locui i Au, cci Au
66
(ut
-omul care locuiete + mi>locul co.iilor lui I(rael.7
6
<e). 1$:2&4 -eut. 24:2".
66
A2od. 29:4&, 4%
Capitolul 36
-ritarea fiicelor motenitoare
78 C.eteiile familiei lui
6
@alaad, fiul lui ?ac9ir, fiul lui ?aa(e, ditre familiile fiilor lui Io(if, (5au a.ro.iat i
au )orbit +aitea lui ?oi(e i +aitea mai marilor .e(te ca(ele .riteti ale co.iilor lui I(rael.
6
Eum. 2%:29
98 Ai au ,i(: 6-omule, *ie *i5a .orucit -omul
6
( dai co.iilor lui I(rael *ara ca moteire .ri (or*i. Tu,
domule
66
, ai .rimit de a(emeea .oruc de la -omul ca moteirea fratelui o(tru Lelof9ad (5o dai fetelor
lui.
6
Eum. 2%:&&4 Eum. "":&44 Io(. 1#:".
66
Eum. 2#:1, #4 Io(. 1#:", 4
:8 -ar dac ele (e mrit du. uul di fiii altei (emi*ii a co.iilor lui I(rael, moteirea lor )a fi tear( di
moteirea .ri*ilor otri i adugat la a (emi*iei di care )or face .arte4 i a(tfel moteirea care e5a
6

c,ut ou la (or*i (e )a micora.
6
<e). 2&:10
;8 Di c1d )a )ei aul de )e(elie .etru co.iii lui I(rael, moteirea lor )a rm1e adugat la a (emi*iei di
care )or face .arte i )a fi tear( a(tfel di moteirea (emi*iei .ri*ilor otri.7
<8 ?oi(e a .orucit co.iilor lui I(rael, di .artea -omului, i