Sunteți pe pagina 1din 8

pentru examenul de curs la disciplina Drept civil.

Teoria general a obligaiilor"TESTUL nr. I
Subiectul l Rezoluiunea, rezilierea i revocarea contractului
1.1 Definii noiunile: reziliere, rezoluiune i revocare.
Reziliere- consta in desfiintarea contractului cu executare sucesiva avind efect numai pentru viitor,eg in c.de
locatiune. Rezolutiune consta in desfiintarea retraoactiva a contractului cu execuatare instantanee si repunerea
partilor in situatia existent anterior incheierii lui, eg.in c.de vinzare si cumparare a bunului. Ele pot fi de doua tipuri:
legala-efectuata in temeiurile legii si conventional-efectuata prin acordul partilor. Revocare consta in desfiintarea
de catre consummator a contractului incheiat cu un intreprinzator in cazul in care ii revine un asemenea drept
conform legii.
1.2 identificai condiiile exercitrii rezoluiunei
1.una din parti sa nu fi executat obligatiile sale esentiale: 1a.neexecutarea priveaza substantial creditorului de ceea
ce acesta se astepta de la executarea contractului, eg.un auditor sa angajat sa efectueze auditul raportului finaciar la o
firma si din cauza unei greseli, firma a fost amendata pentru incalcarea legii fiscal firma este indreptatita sa
rezolutioneze contractu cu auditorul; 1b.executarea intocmai a obligatiilor tine de esenta contractului, eg.in c.de
vinzare cumparare momentul executarii obligatiei de predarea bunului este considerat essential si nerespectarea
termenului de predare a bunului poate servi ca temei de rezolutiune a c. 1c. neexecutarea sete intentionata sau din
culpa grava; 1d.neexecutarea da temei creditorului sa presupuna ca nu poate cont ape executarea in viitor a c.
2.neexecutarea sa fie imputabila partii care nu sia indeplinit obligatia.
1.3 Indicai efectele rezilierii i rezoluiunei datorita faptului ca ambele sunt metode de desfiiintare a c. comporta si
urmatoarele efecte: 1.c.este desfiintat si partile sunt eliberate de obligatia de a presta servicii pe viitor; 2.partile sunt
repuse in situatia anterioara incheierii c., restituind una alteia prestatiile execuatatte si veniturile realizate in temeiul
contractului desfiintat. Exista cazuri cind prestatia in natura nu este posibila si atsfel are loc compensate in bani.
Codul Civil enumera urmatoarele cazuri de inlocuire: 1.cind restituirea bunuilui in natura este imposibila; 2.obiectul
primit este consumat, instrainat, grevat, prelurat sau transformat;3.obiectul primit este deteriorate sau a pierit uzura
bunului din folosinta lui conforma destinatiei nu se ia in considerarre.

Subiectul 2. Obligaiile de alternativ i obligaiile facultative.
2.1 Definii obligaiile de alternativ i obligaiile facultative.
2.2 Analizai coninutul obligaiilor de alternativ i obligaiilor facultative.
2.3 Evideniai deosebirile dintre obligaiile de alternativ i obligaiile facultative.
Subiectul 3. Amanetul
3.1. Definii i prezentai caracterele juridice ale amanetului.
3.2. Analizai procedura amanetrii bunurilor la lombard
3.3. Primus a mprumutat de ia iembard 5.000 iei. cu condiia plii unei dobnzi de 20% anual i a penalitilor de
ntrziere de 0.1% din suma datorat pentru fiecare zi de ntrziere. Drept garanie Primus i-a lsat ceasul de aur.
evaluat la suma de 5.500 lei.
La scaden Primus nu s-a prezentat la lombard pentru a efectua achitrile necesare. Dup o lun de ateptare,
lombardul, vznd c Primus nu i stinge datoriile care se ridicau la 6.000 lei. a vndut ceasul lui Primus pentru
5.000 lei. Pentru partea rmas de 1.000 lei. lombardul 1-a acionat pe Primus n judecat. Primus a respins aciunea
pe motiv c el nu rspunde pentru datoria de 1.000 lei.
Care va /i soluia instanei de judecat?
Examinator S.Bieu
i'NI\T.RSTATKA DK S I A l DIN MOLDOVA KACIILTATF.A DL
DREPT CATEDRA DREPT CIVIL
APROB:
eful Catedrei Drept ( ivii Profesor (,"li.
Chihac _________________ ___
TESTUL nr. 2
pentru examenui de curs la disciplina Drept civil. Teoria general a obligaiilor"
Subiectul 1. Rspunderea contractual
i. i Definii rspunderea eonlractual i identificai izvorul apariiei acesteia.
1.2 Stabilii i caracterizai succint condiiile angajrii rspunderii contractuale.
1.3 Soluionai spea. Ciheorghe Bobu este un fermier care vinde puiei de copaci. n primvara 2005 Petru Clipa a
ncheiat un contract de vnzare-cumprare a 50 de astfel de puiei. n momentul achiziiei Ciheorghe l-a
informat pe Petru ca rdcinile copacilor sunt umede totui acetia urmeaz dc a fi plasai n ap. De cum a venit
acas Petru a depozitat puieii lng cas ntr-o gleat, /.icnd c i va sdi a doua zi. in acea noapte a fost ger i
n rezultat copacii au ngheat. Dup 3 zile dup incident Petru se adreseaz ctre Ciheorghe solicitnd
restituirea banilor achitai pentru copaci indicnd c acesta a respectat n tocmai indicaiile lui Ciheorghe. Dl.
Bobu refuz s restituie banii.
a. Care este deosebirea dintre fora major i cazul fortuit?
b. Indicai organul competent n constatarea cazului de for major? Se va angaja
oare rspunderea lui Gheorghe Bobu. Argumentai.
2. Noiunea i principiile executrii obligaiilor
2.1. Expunei noiunea de executare a obligaiilor i evideniai corelaia dintre expresiile executare a
obligaiilor, plat i dare n plat.
2.2. Enumerai i caracterizai principiile ce stau la baza executrii obligaiilor.
2.3. La data de 05.03.2005 Primus a ncheiat cu Secundus un contract de vnzare - cumprare, n baza cruia
s-a obligat s-i transmit acestuia n proprietate tabloul unui pictor renumit. La data cnd obligaia a devenit
exigibil. Primus i-a propus lui Secundus ca n locul tabloului respectiv s-i remit un alt tablou, de o valoare mai
mare. Secundus a refuzat s primeasc prestaia propus i s-a adresat n instana de judecat, solicitnd transmiterea
primului tablou.
Soluionai cazul. Argumentai rspunsul.
Subiectul 3. Retenia
3.1. Definii retenia.
3.2. Analizai dreptul de retenie ca mijloc de garantare a executrii obligaiilor.
3.3. Enumerai situaiile n care Codul civil prevede aplicaii ale dreptului de retenie.
Examinator S.Bieu
I N!\ LRSLi A H A 1)5. STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DL DRKI'T CATEDRA DREPT
CIVIL
AI'ROI: eful Catedrei
i)rept Civil Profesor Ch. Chibac
TESTUL nr. 3
pentru examenul de curs la disciplina Drept civil. Teoria general a obligaiilor"
Subiectul 1. Modificarea contractului
1.1 Indicai modalitile de modificare a unui contract
1.2 Descriei procedura de modificare a unui contract
1.3 Exemplificai clauza de impreviziune (hardship) nsernd-o ntr-un contract.
Subiectul 2. Obligaiile divizibile i obligaiile indivizibile.
2.1. Definii obligaiile divizibile i obligaiile indivizibile.
2.2. Analizai obligaiile divizibile cu pluralitate de debitori i obligaiile divizibile cu pluralitate de creditori.
2.3. Care sunt efectele indivizibilitii reglementate n Codul civil.

Subiectul 3. Garania debitorului
3.1. Definii garania debitorului ca i mijloc de garantare a executrii obligaiilor.
3.2. Analizai asemnrile i deoseobirile dintre garania debitorului i alte mijloace de garantare a executrii
obligaiilor.
3.3. Elaborai proiectul unei garanii a debitorului.
Examinator
S.Bieu

Examinator S.Bieu
M\ [ RSI 1ATI A f>r STAT DIN MOLDOVA
!-A( l'LTA f I A i)i DULPT
CATEDRA DREPT (IVII,
APROH:
>cful Catedrei Drept
Civil Profesor (,'h. Chibac ___
TESTUL nr. 4
pentru examenul de curs la disciplina Drept civil. Teoria general a obligaiilor"
Subiectul l. Clauzele contractuale standard
i .1 Definii clauzele contractuale standard i identificai caracterele unei asemenea clauze
1.2 Identificai momentul includerii clauzelor contractuale standard. L3 Explicai
controlul clauzelor surprinztoare.
Subiectul 2. Solidaritatea creditorilor
2.1. Definii creanele solidare i enumerai temeiurile de apariie a creanelor solidare.
2.2. Analizai coninutul creanilor solidare.
2.3. Evideniai particularitile reprezentrii creditorilor solidari.
Subiectul 3. Stingerea obligaiei prin compensare
3.1. Definii compensarea ca mod de stingere a obligaiei.
3.2. Analizai regimul juridic al compensrii.
3.3. A. directorul unei societi pe aciuni, a ncheiat din nume propriu cu o banc un contract
de credit pentru construcia locuinei personale. n baza cruia A trebuia s restituie 100.000 lei
n termen de trei ani. La expirarea termenului creditului, vznd c A nu restituie creditul,
banca a declarat societii pe aciuni, la care A era director, c banca stinge prin compensare
datoria directorului de 100.000 lei cu mijloacele bneti aie societii pe aciuni inute n acea
banc (care constituiau 900.000 lei).
Analizai declaraia de compensare venit din partea bncii i efectele ei.

Examinator S.Bieu
UNIVERSITATEA DI STAT DIN MOLDOVA
EACULTATLA DL DREPT
CATEDRA DREPT CIVIL
APROB:
eful Catedrei Drept
Civil Profesor Cili. Chibac ___
TESTUL nr. 6
pentru examenul de curs la disciplina Drept civil. Teoria general a
obligaiilor"
Subiectul 1. Oferta de a contracta
1. i. Dai noiunea de ofert.
1.2. Analizai condiiile de valabilitate a ofertei.
1.3. Care sunt condiiile revocrii ofertei prevzute n Codul civil ? Care ofert este irevocahil
? Dar care ofert est caduc?
Subiectul 2. Solidaritatea debitorilor
2.1. Definii obligaile solidare i enumerai temeiurile de apariie a obligaiilor .solidare.
2.2. Analizai coninutul obligaiilor solidare.
2.3. Descriei efectele incapacitii de plat a unuia dintre debitorii solidari. n ce situaii se
admite reprezentarea codebitorilor solidari.
Subiectul 3. Stingerea obligaiei prin executare
3.1. Enumerai condiiile pe care trebuie s le ntruneasc executarea pentru a atrage stingerea
obligaiei.
3.2. Caracterizai darea n plat ca mod de stingere a obligaiei prin executare. Stabilii
asemnrile i deosebirile dintre darea n plat i novaie.
3.3. n baza Contractului de mprumut din 01.04.2005, Primus a luat de la Secundus un
mprumut n mrime de 5000 iei, pe termen de 30 zile. La scaden Primus a restituit suma
datorat. Peste o lun de zile dup restituirea banilor. Secundus 1-a acionat n judecat pe
Primus cernd nc o dat suma de 5000 lei. La cererea reclamantului. Primus a obiectat
invocnd faptul c suma pretins a fost achitat n termenul stabilit n prezena vecinilor
acestora.
n faa acestor obieciuni ce va decide justiia?

UNIVERSITATEA Dl SI Al 1>5N MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPT ( I VI I .
APROB
:
eful Catedrei Drept C
ivil Profesor (,'h. Chibac _____
TESTUL nr. 7
pentru examenul de curs la disciplina Drept civil. Teoria general a
obligaiilor""
Subiectul 1. Noiunea i clasificarea contractelor
1.1 Dai noiunea de contract civil i evideniai elementele acesteia.
1.2 Analizai criteriile de clasificare a contractelor enumerate n Codul civil.
1.3 Care este coninutul reglementrilor din Codul civil referitoare la ..fora obligatorie a
contractului " i la obligaia de a contracta"
Subiectul 2 Clasificarea obligaiilor.
2.1 Enumerai criteriile ce stau la baza clasificrii obligaiilor. Care din criteriile de clasificare a
obligaiilor au fost reglementate n Codul civil.
2.2. Analizai urmtoarele categorii de obligaii:
a) de a da; de a face; de a nu face:
b) obligaii naturale i obligaii civile;
c) obligaiile de rezultat (determinate) i obligaii de mijloace (de pruden i de
deligen).
2.3. Descrii semnificaia naterii obligaiei la negocierea contractului i evideniai
particularitile apariiei obligaiei la negocierea contractului i apariia obligaiei din
anticontract.
Subiectul 3. Novaia
3.3 Definii novaia i determinai natura ei juridic.
3.2. Descriei condiiile i efectele novaiei.
3.3. n urma ameninrilor cu vtmare fizic din partea lui A. B a ncheiat cu A un
contract de schimb. In baza contactului, B s-a obligat s-i transmit apartamentul su cu 3
camere lui A, iar A - un apartament cu 2 camere lui B. Ulterior, A i B s-au nvoit n mod liber
de a nlocui contractul de schimb cu unul de vnzare-cumprare. iar B are s primeasc tiu
apartamentul cu 2 camere a lui B, ci 20,000 dolari SUA. Deoarece la data convenit n noul
contract pentru plata preului A a refuzat s-1 plteasc, B s-a adresat cu o aciune n judecat n
vederea anulrii att a contractului de schimb (pe motivul violenei), ct i a contractului de
vnzare-cumprare (pe motivul nulitii contractului de schimb). n aprarea sa, B a afirmat c
contractul de vnzare-cumprare nu poate fi anulat, deoarece A 1-a acceptat n mod liber i
neviciat.
Care va fi hotrrea pronunat de ctre instana de judecat? Argumentai
rspunsul.Examinator


Examinator S.Bieu
CNIVLUSITA H A 1)1. STAT DIN MOLDOVA
FACULT VILA Dl.
DUKI'T CATLDRA
DRIPT CIVIL
APROB
: eful Catedrei Drept Civil
Profesor (;ii. Chihiie ________
TESTUL nr. 8
pentru examenul de eurs la disciplina Drept civil. Teoria general a
obligaiilor"
Subiectul 1. Teoria general a contractului
1.1 Deosebii noiunea de contract unilateral i act juridic unilateral
1.2 Analizai clasificarea contractelor n dependen de scopul urmrit dc pri.
1.3 Descriei importana practic a clasificrii contractelor dup scopul urmrit de pri.
Subiectul 2. Obligaiile divizibile i obligaiile indivizibile.
2.1. Definii obligaiile divizibile i obligaiile indivizibile.
2.2. Analizai obligaiile divizibile cu pluralitate de debitori i obligaiile divizibile cu
pluralitate de creditori.
2.3. Care sunt efectele indivizibilitii reglementate n Codul civil.
jSj^>iecul.3. Arvuna
3.1. Definii arvuna i enumerai funciile ei.
3.2. Descriei efectele neexecutrii obligaiilor garantate prin arvun i evideniai asemnrile
i deosebirile dintre arvun i avans.
3.3. La data de 01.03.2005 Primus a ncheiat o nelegere verbal cu Secundus privitor la
vnzarea unui calculator i i-a transmis acestuia suma de 2000 lei cu titlu de arvun. La data de
15.03.2005 cnd obligaia a devenit exigibil, Secundus a refuzat s-i onoreze obligaiile
asumate. Primus s-a adresat n judecat i a solicitat restituirea dublului arvunei. Instana de
judecat a respins aciunea pe motiv c nelegerea cu privire la arvun este nul.
Este ntemeiat hotrrea instanei? <'
Argumentai rspunsul.

UNIVERSITATEA DL STAT DIN MOLDOVA
FACTILT A'TEA DE DREPT
CATEDRA DREPT CIVIL
APRO
B: eful Catedrei Drept Civil
Profesor (.'h. Chibae ________
TESTUL nr. 9
pentru examenul dc curs la disciplina Drept civil. Teoria general a
obligaiilor"
Subicctul I. Structura raportului juridic civil obligaional.
1.1 Dai definiia obligaiei n sens larg, n sens ngust i n sens tehnic.
1.2 Analizai structura raportului juridic de obligaie.
1.3 Expunei propria opinie referitor la sanciunea obligaiei. Argumentai
poziia.

Subiectul 2 Teoria general a contractului
2.1 Definii noiunea de contract
2.2 Analizai tipurile contractelor dup criteriul coninutului lor.
2.3 Corelai noiunile: obligaie-contract, act juridic unilateral-contract unilateral
complex-contract complex, ncheierea contractul ui-chemare Ia ofert,
antecontract.
Subiectul 3. Clauza penal
3.1. Definii clauza penal.
3.2. Analizai coninutul clauzei penale.
3.3. Evideniai particularitile clauzei penale inclusive, clauzei penale de alternativ; clauzei
penale punitive i clauzei penale exclusive.
Examinator
,
obligaie
contract-
S.Bieu