Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea din Oradea

Facultatea de Stiinte Economice


Specializarea : Contabilitate si I nformatica de gestiune
An universitar 2006-2007La inceputul anului N, S.C. OLIMPSA prezinta urmatoarea situatie
patrimoniala:

BILANT INITIAL

ACTIV
Denumirea elementelor Suma Denumirea elementelor Suma
Echipamente tehnologice 4000 Capital social 4500
Materii prime 1050 Rezerve 500
Materiale auxiliare 420 Rezultatul reportat 150
Produse finite 600 Credite bancare 5500
Marfuri 1450 Dobanzi af creditelor 250
Clienti 1300 Furnizori 1770
Conturi la banci in lei 5000 Impozit pe profit 530
Casa in lei 480 Dividende de platit 300
Total 14300 Total 14300


In cursul lunii ianuarie a anului N au loc urmatoarele operatii economice
si financiare:
1.In vederea majorarii capitalului social sunt emise 1.000 actiuni noi,
avand o valoare nominala de 20 lei /actiune, si o valoare de emisiune de 21
lei/actiune.
2. Se incaseaza in contul curent al societatii de la banca contravaloare
actiunilor noi emise 21000 lei.
3. Se inregistreaza majorarea efectiva a capitalului, in urma
varsamintelor efectuate, conform notei contabile intocmite.
4. Se ridica numerar de la banca si se achita o parte din dividendele
nete datorate asociatilor, in suma de 200 lei.
5. Se achizitioneaza conform facturii , marfuri in valoare de 400 lei,
TVA 24%.
6. Pentru marfurile achizitionate se emite un bilet la ordin in valoare
nominala de 496 lei.
7. In baza ordinelor de plata si a extrasului de cont al bancii se
incaseaza creante de la clienti in suma de 500 lei.
8. Se achita cu ordin de plata o parte din datoria comerciala scadenta
fata de furnizori, in suma de 600 lei.
9. Se elibereaza in consum pentru procesul de productie materii prime
in valoare de 700 lei si material auxiliare in valoare de 100 lei.

10. Conform facturii emise se inregistreaza servicii de certificare a
bilantului contabil prestate unui tert in suma de 1500 lei, TVA 24%.
11. Se incaseaza contravaloare serviciului prestat , in numerar.
12. Se depune numerar in contul curent in suma de 200 lei conform
foii de varsamant intocmite.
13. Factura primita de la Romtelecom pentru luna curenta este in
valoare de 80 lei, TVA 24 %.
14. Se vand pe credit catre terti o parte din marfurile detinute de
societate la un pret de vanzare de 600 lei, TVA 24%. Costul de
achizitie pentru marfurile vandute este de 400 lei.
15. Se incaseaza contravaloarea marfurilor vandute conform extrasului
de cont al bancii si a ordinului de plata.
16. Se inregistreaza obtinerea de produse finite la un cost total de
productie de 500 lei.
17. Dobanda aferenta lunii ianuarie pentru creditul primit anterior este
de 280 lei.
18. Se achita aceasta dobanda si se ramburseaza o parte din creditul
primit anterior (10%) din contul curent al societatii de la banca.
19. Se inregistreaza chiria aferenta unui spatiu comercial inchiriat unui
tert, conform facturii emise de societate, in suma de 600 lei, TVA
24%.
20. Se incaseaza in numerar chiria perceputa pentru spatiul inchiriat.

Se cere:
a. analiza contabila a operatiilor economice si financiare
b. intocmirea formulelor contabile
c. regularizarea TVA aferanta lunii ianuarie
d. determinarea rezultatului aferent lunii ianuarie
e. inregistrarea impozitului pe profit de 16%.
Rezolvare:

1. In vederea majorarii capitalului social sunt emise 1000 actiuni noi avand
o valoare nominala de 20 lei/actiune si o valoare de emisie 21 lei/actiune.


N.O. emisiune de noi actiuni in vederea majorarii CS
M.P. + creanta fata de actionari A+
+ valoarea capitalului subscris nevarsat P+
+ prime de emisiune P+
A+x=P+x+x

CC./RF. 456Decontari cu asociatii/actionarii privind capitalul A+D
1011 Capital subscris nevarsat P+C
1041 Prime de emisiune P+C

FC 21000 456 = % 21000
1011 20000
1041 1000


2. Se incaseaza in contul curent al societatii de la banca contravaloarea
actiunilor emise, 21000 lei.

N.O. incasarea contravalorii actiunilor emise

M.P. creanta fata de actionari A-
+ valoarea disponibilului din contul curent al societatii A+
A+x-x=P


C.C./R.F. 456 Decontari cu asociatii/actionarii privind capitalul A-C
5121 Conturi la banci in lei A+D


F.C. 21000 5121=456 21000

3. Se inregistreaza majorarea efectiva a capitalului, in urma varsamintelor
efectuate, conform notei contabile intocmite.


N.O. regularizarea capitalului

M.P. valoarea capitalului subscris nevarsat P-
+ caloarea capitalului subscris varsat P+

CC/RF 1011 Capital social subscris nevarsat
1012 Capital social subscris varsat


FC 20000 1011=1012 20000

4. Se ridica numerar de la banca si se achita o parte din dividendele nete
datorate asociatilor, in suma de 200 lei.

N.O. ridicare numerar de la banca

M.P. + viramente interne A+
- disponibil la banca A-
A+x-x=P

CC./RF. 581 Viramente interne A+D
5121 Conturi la banci in lei A-C

F.C. 200 581=5121 200

N.O. depunere numerar in casierie

M.P. viramente interne A-
+ numerar in casierie A+
A+x-x=P

CC./RF. 581 Viramente interne A-C
5311 Casa in lei A+D

F.C. 200 5311=581 200

N.O. achitare dividende nete datorate asociatilor


M.P. valoarea numerarului din casierie A-
-datorii fata de asociati privind dividendele nete P-
A-x=P-x


CC./RF. 5311Casa in lei A-C
457Dividende de plata P-D

FC. 200 457=5311 200


5. Se achizitioneaza conform facturii marfuri in valoare de 400 lei, TVA
24%.

N.O. achizitie marfuri
M.P. + valoare marfurilor A+
+ valoarea TVA deductibil A+
+ datorii data de furnizori P+
A+x+x=P+x

CC./RF. 371 Marfuri A+D
4426 TVA deductibila A+D
401 Furnizori P+C

F.C. 496 % = 401 496
400 371
96 4426

6. Pentru marfurile achizionate se emite un bilet la ordin in valoare
nominala de 496 lei.

N.O. emitere bilet la ordin

M.P. datorii fata de furnizori P-
+ valoarea efectelor comerciale de platit P+
A=P+x-x
CC./RF. 401 Furnizori P-D
403 Efecte de platit P+C


F.C. 496 401=403 496


7. In baza ordinelor de plata si a extrasului de cont al bancii se incaseaza
creanta de la clienti in suma de 500 lei.


N.O. incasare creanta de la clienti
M.P. + valoarea disponibilului de la banca A+
- creante fata de clienti A-
A+x-x=P

CC./RF. 5121 Conturi la banci in lei A+D
4111 Clienti A-C

FC. 500 5121=4111 500


8. Se achita cu ordin de plata o parte din datoria comerciala scadenta fata de
furnizori in suma de 600 lei.

N.O. achitare datorie fata de furnizori

M.P. valoarea disponibilului de la banca A-
- datoria fata de furnizori P-
A-x=P-x

CC./RF. 5121 Conturi la banci in lei A-C
401 Furnizori P-D

FC. 600 401=5121 600
9. Se elibereaza in consum pentru procesul de productie materii prime in
valoare de 700 lei si material auxiliare in valoare de 100 lei.


N.O. dare in consum materii prime

M.P. valoare materiilor prime A-
+ cheltuieli cu materii prime A+
A+x-x=P

CC./RF. 301 Materii prime A-C
601 Cheltuieli cu materiile prime A+D

F.C. 700 601=301 700

N.O. dare in consum materiale auxiliare

M.P. valoare materiilor auxiliare A-
+ cheltuieli cu materii auxiliare A+
A+x-x=P

CC./RF. 3021 Materii auxiliare A-C
6021 Cheltuieli cu materiile auxiliare A+D

F.C. 100 6021=3021 10010. Conform facturii emise se inregistreaza serviviile de certificare a
bilantului contabil prestate unui tert in suma de 1800, TVA 19%.

NO. prestare servicii catre terti

M.P. + creanta fata de terti A+
+ venituri din servicii prestate P+
+ valoarea TVA colectata P+
A+x=P+x+x

CC./RF. 461 Debitori diversiA+D
704 Venituri din lucrari executate si servicii prestateP+C
4427 TVA colectata P+C


F.C. 1860 461 = % 1860
704 1500
4427 360


11. Se incaseaza contravaloarea serviviului prestat , in numerar.

N.O. incasarea contravalorii serviciului prestat

M.P. + valoarea numerarului din casierie A+
- creanta fata de terti A-
A-x+x=P

CC./RF. 5311 Casa in lei A+D
461 Debitori diversi A-C

F.C. 1860 5311=461 1860


12. Se depune numerar in contul curent in suma de 200 lei conform foii de
varsamant intocmite.

N.O. depunere numerar in contul curent

M.P. a) valoarea numerarului din casierie A-
+ viramente interne A+
A-x+x=P

concomitent

b) + val.disponibilului din cont A+
- viramente interne A-
A+x-x=P

CC./RF a) 5311 Casa in lei A-C
581 Viramente interne A+D

b) 5121 Conturi la banci in leiA+D

581 Viramente interne A-C

F.C. a) 200 581=5311 200

b) 200 5121=581 200


13. Factura primita de la Romtelecom pentru luna curenta este in valoare de
80 lei, TVA 24 %.

N.O. primire factura telefonica
M.P. + datorii fata de furnizori P+
+ cheltuieli cu telecomunicatii A+
+ TVA deductibila A+

A+x+x=P

CC./RF. 401 Furnizori P+C
626 Cheltuieli cu taxe de telecomunicatii A+ D
4426 TVA deductibila A+D

F.C. 99.2 % = 401 99.2
80 626
19.2 4426


14. Se vand pe credit catre terti o parte din marfurile detinute de societate la
un pret de vanzare de 600 lei, TVA 24%. Costul de achizitie pentru
marfurile vandute este de 400 lei.

N.O. vanzare marfuri pe credit
M.P. + creante fata de terti A+
+ venituri din vanzarea marfurilor P+
+ TVA colectata P+
A+x=P+x+x

CC./RF. 461 Debitori diversi A+D
707 Venituri din vanzarea marfurilor P+C

4424 TVA colectata P+C


F.C. 744 461 = % 744
707 600
4427 144


N.O. . descarcarea gestiunii pt. marfurilor vandute

M.P. valoarea marfurilor A-
+ cheltuieli privind marfurile A+
A+x-x=P

CC./RF. 371 Marfuri A-C
607 Cheltuieli privind marfurile A+D

F.C. 400 607=371 400


15. Se incaseaza contravaloarea marfurilor vandute conform extrasului de
cont al bancii si al ordinului de plata.

N.O. incasarea contravalorii marfurilor vandute

M.P. creanta fata de terti A-
+ disponibilul din contul curent A+
A+x-x=P

CC./RF 461 Debitori diversi A-C
5121 Conturi la banci in lei A+C

F.C. 744 5121=461 744


16. Se inregistreaza obtinerea de produse finite la un cost total de productie
de 500 lei.

N.O. obtinere de produse finite


M.P. + valoarea produselor finite obtinute A+
+ venituirle din productia stocata P+
A+x=P+x

CC./RF. 345 Produse finiteA+D
711 Variatia stocurilor P+C

F.C. 500 345=711 500

17. Dobanda aferenta lunii ianuarie pentru creditul primit anterior este de
280 lei.

N.O. inregistrarea dobanzii lunare

M.P. + cheltuielile privind dobanzile A+
+ val.dobanzii aferente creditului pe TL P+
A+x=P+x

CC./RF. 666 Cheltuieli privind ddobanzile
1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe TL

F.C. 280 666=1682 280


18. Se achita aceasta dobanda si se ramburseaza o parte din creditul primit
anterior(10%) din contul curent al societatii de la banca.

N.O. achitare dobanda

M.P. valoarea dobanzii aferente creditului P-
- valoarea disponibilului din contul curent A-
A-x=P-x

CC./RF. 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe TL P-D
5121 Conturi la banci in lei A-C

FC. 280 1682=5121 280


N.O. restituirea creditului bancar (10%)
M.P. valoarea creditului pe TL P-
- valoarea disponibilului dint cont A-
A-x=P-x

CC./RF. 1621 Credite bancare pe TL P-D
5121 Conturi la banci in lei A-C

F.C. 550 1621=5121 550


19. Se inregistreaza chiria aferenta unui spatiu comercial inchiriat unui tert
conform facturii emise de societate in suma de 600 lei, TVA 24%.

N.O. inregistrare chirie

M.P. +creanta fata de terti A+
+venituri din chirii P+
+ valoarea TVA colectata P+
A+x= P+x+x

CC./RF. 461 Debitori diversi A+D
706 Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii P+C
4427 TVA colectata P+C


F.C. 744 461 = % 744
706 600
4427 144

20. Se incaseaza in numerar chiria perceputa pentru spatiul inchiriat.

N.O. incasare in numerar contravaloarea chiriei


M.P. creanta fata de terti A-
+ valoarea numerarului din casierie A+
A+x-x=P


CC./RF. 461 Debitori diversi A-C
5311 Casa in lei A+D

F.C. 744 5311=461 744Regularizare TVA:

TVA deductibila = 115.2 TVA c. > TVA d. TVA de plata
TVA colectata = 648

N.O. regularizare TVA

M.P. - valoarea TVA colectata P-
- valoarea TVA deductibila A-
+valoarea TVA plata P+

CC./RF. 4427 TVA colectata P-D
4426 TVA deductibila A-C
4423TVA plata P+ C


F.C. 648 4427 = % 648
4426 115.2
4423 532.8


Determinarea rezultatului aferent lunii ianuarie:

Rezultat din exploatare = Venituri din exploatare Cheltuieli din exploatare

Rezultatul din exploatare = 3200 1280 = 1920


Inregistrarea impozitului pe profit : 1920 x 16% = 307,20.N.O. Inregistrarea impozitului pe profit

M.P. + val.cheltuielilor cu impozitul pe profit A+ D
+ impozitul pe profit P+C

C.C/R.F 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit A+D
441 Impozit pe profit P+D

F.C 301,20 691 = 441 301,20

S-ar putea să vă placă și