Sunteți pe pagina 1din 9

Problema 3.1.

Evaluarea i contabilizarea mrfurilor la cost de


intrare
O entitate economic care are ca obiect de activitate
comercializarea mrfurilor cu ridicata achiziioneaz un lot de
mrfuri, factura achitnd-o ulterior prin banc. Factura fiscal
cuprinde
a) valoarea mrfurilor, pre - 150 000 lei
b) TV, !0" - #
c) servicii de transport, inclusiv TV - $ %00 lei
Total de plat - #
!a recepie s-au constatat lipsuri "n limita normelor de perisabiliti
"n sum # $%$ lei.
&e cere' (alculai costul de intrare i preul de v)nzare* in)nd
cont de corectrile efectuate i +ntocmii formulele contabile** pentru
toate operaiile economico-financiare,
&'ota adaosului comercial aplicat pentru mrfurile procurate
este de 3$ ( )i entitatea este pltitoare de ta*a pe valoarea
adu+at.
&&Potrivit politicii de contabilitate entitatea ine evidena
mrfurilor la cost de intrare.
1,val avansului transferat furni*orului -##. '#.#-
1%/3$$0#,val.marfurilor efectiv primite de la furni*or -#11'%#1-
1.12%$31%$$$$-#$%$,0-%3.'%#1-3$$$$31%$$$$&#$(,3,'45
-#11'%#1-6216.610-%3.'%#1-13/3.330.,achitarea -%#1'##.-
1/6#%$31.12%$73$$$$76216.61713/3.33,
%,!ipsuri datorate furni*ori-##2'##.-#$%$0-##2'%3.-
.1$0-#.#'##2-#.6$
Problema 3.#. Evaluarea i contabilizarea mrfurilor la cost de
intrare +n cazul ac-itrii +n avans inte.ral sau parial
/olosind datele i condiiile din problema %,1, cu e0cepia
faptului c unitatea de comer a transferat un avans +n vederea
procurrilor ulterioare,
&e cere'
1) (onsiderai c +n baza ordinului de plat s-a transferat
furnizorului un avans +n sum de 1$$ %00 lei, 1ipsurile
constatate la recepia mrfurilor sunt din vina furnizorului, fiind
recunoscute de acesta i vor fi recuperate prin mi2loace bneti,
prin banc, 3eterminai costul de intrare pentru mrfurile
ac-iziionate, 3e asemenea +nre.istrai operaiunile economico
financiare i re.ularizai decontrile cu furnizorul,
!) (onsiderai c +n baza ordinului de plat s-a transferat
furnizorului un avans +n sum de 150 000 lei, 1a recepia
mrfurilor s-au constatat plusuri cantitativ-valorice +n sum de
1% 450 lei, fr TV, admise +n .estiune de ctre cumprtor,
/urnizorul a prezentat factura suplimentar pentru aceste
mrfuri, iar valoarea lor va fi recuperat cu mi2loace bneti,
prin banc, 3eterminai costul intrare de pentru mrfurile
ac-iziionate, 3e asemenea +nre.istrai operaiunile economico
financiare i re.ularizai decontrile cu furnizorul,
1,8al.avansului transferat furni.-##.'#.#-
1%$$$$0#,8al.marfur.efectiv primite de la furni.-#11'%#1-
163.%$31%$$$$713.%$,-%3.'%#1-3$$$31%$$$$&#$(,03,'45
-#11'%#1-6216.610-%3.'%#1-13/3.330
.,485 colect.aferenta plusurilor pina la primirea fact -##6'%#1-
#62$313.%$&#$(,06,485 dupa primirea facturii suplimentare
-%3.'##6-#62$0'9:163.%$73$$$$7/3$$7#62$:#$...$
#,-##.'#.#-1%$$$$0-#11'%#1-1%$$$$0-%3.'%#1-
3$$$$0-#11'%#1-6216.610-%3.'%#1-13/3.330-%#1'##.-
1%$$$$0-%#1'#.#-3/3$$0-#11'%#1-13.%$0-##6'%#1-
#62$0-%#1'#.#-161.$
Problema 3.3. Evaluarea i contabilizarea mrfurilor la cost de
intrare +n cazul abaterilor la recepie
;ntitatea <e+a-plus, care ine evidena mrfurilor la cost de
achiziie, achiziioneaz mrfuri de la furnizor, conform facturii
fiscale "n valoare de 3 #$$ $$$ lei, inclusiv 485 #$(. !a recepie s-
au constatat abateri de natura plusurilor neacceptate "n valoare de
1# 3$$ lei, returnate ulterior furnizorului, cheltuielile cu returnarea,
suportate de cumprtor se prezint astfel 1/$ lei = salariu calculat
pentru "ncrcare, fr contribuii la asi+urri sociale )i medicale
care se determin conform normele "n vi+oare )i %1% lei = costul
transportului, efectuat de o persoan ter, care a prezentat factura
fiscal pentru serviciile prestate. Pentru transportarea mrfurilor
achiziionate a fost folosit transportul propriu al unitii de comer,
costul efectiv a crui constituie #% 3/% lei.
&e cere' 5ntocmii toate formulele contabile .enerate de
procesele de ac-iziie, transportare i ac-itare a contravalorii
mrfurilor, precum i de returnare a mrfurilor constatate plus la
recepie,
1)V,marfuril,efectiv primite'3!16(5!1-!777777,6835%4(5!1-
5%%%%%,%%
!)(T'3!16($1!-!5%$7
%)V marf,constatate plusuri reflectate de plata'39!1-1!%000
4):nre.,c-el,cu returnare'3611(5%1-1$083611(5%%,1-
41,483611(5%%,%-7,%
&coaterea de la evidenta a marfur,'39!1-1!%00
7);lata'35!1(!4!-%!000000
Problema 3... Evaluarea i contabilizarea mrfurilor la cost de
intrarie
1. >n scopul aprovizionrilor cu mrfuri ?.5. @AloriaB a
transferat unui furnizor avans "n sum de .1# $#$ lei, "n baza
ordinului de plat. -up "ncasarea avansului furnizorul a
e*pediat marfa "nsoit de urmtoarea factur
valoarea mrfurilor - !65 500 lei
valoarea ambala2elor - 7 500 lei
servicii de transport - 1! %00 lei
TV, !0" - #
Total de plat - #
#. !a recepie s-au constatat diferene cantitativ-valorice, care au
fost consemnate "n ;rocesul verbal privind abaterile constatate
la recepie, )i anume
a, minusuri din vina furnizorului "n valoare de 1%$
lei, pre fr 4850
b, lipsuri ce se "ncadreaz "n limita normelor de
perisabiliti naturale "n valoare de 1/$ lei, pre fr
4850
<inusurile au fost recunoscute de furnizor )i restituite unitii
comerciale prin transfer de miCloace bne)ti.
3. Dnitatea de comer ?.5. @AloriaB practic o cot de adaos
comercial "n mrime de #% la sut )i este pltitoare de ta*a pe
valoarea adu+at.
1,4ransfer.avans-##.'#.#-.1#$#$
#,8al.marfue efectiv primite de la furni.-#11'%#1-
#1.%1$3#1%%$$-1%$-1/$,0
-%3.'%#1-%%1$$3#1%%$$&#$(,
3,8al.ambalaCelor primite de la furni.-11.'%#1-6%$$0-%3.'%#1-
13$$
.,'45-#11'%#1-1#3$$0-%3.'%#1-#.6$
%,9nre+.lipsuril in limita normelor de persoan.-11.'%#1-1/$0
6,-econt.avansului-%#1'##.-
3%#.1$3#1.%1$7%%1$$71#3$$7#.6$71/$76%$$713$$,
1,!ipsuri datorate de furni.-##2'##.-1%$0-##2'%3.-
1%$31%$&#$(,0-#.#'##2-2$$31%$71%$,
Problema 3.%. Evaluarea i contabilizarea mrfurilor la pre de
v)nzare cu amnuntul
O entitate economic avnd ca obiect principal de activitate
comercializarea mrfurilor cu amnuntul, achiziioneaz mrfuri
conform facturii care cuprinde
marfa < 1 !50 buci 0 14,5 lei=bucat
marfa ( % 400 buci 0 1! lei=bucat
TV aferent mrfurilor, $" -#
servicii de transport, inclusiv TV -1! %00 lei
Total de plat - #
5daosul comercial practicat de unitatea de comer este de 3$(
)i unitatea este pltitoare de ta*a pe valoarea adu+at. -econtrile
se vor face cu ordine de plat ulterior sau din acreditiv.
&e cere'
1, ;resupun)nd c potrivit politicii de contabilitate entitatea
repartizeaz c-eltuielile de transport-aprovizionare proporional
valorii mrfurilor procurate determinai costul de intrare i
preul de v)nzare, aferente mrfurilor ac-iziionate,
!, 5ntocmii +nre.istrrile contabile a operaiilor economico-
financiare .enerate de procesele de aprovizionare i re.ularizare
a decontrilor +n ambele variante,
18al.marfur.primite0E:1$#%$F%/2#%:$.1132.220-#11'%#1-
%/2#%0-%3.'%#1-111/%
5:1/1#%&$.1132.22:31%#./.0G:.$/$$&$.1132.22:1$21.16
#'45'a5:1/1#%731%#./.:#1#11./.0'aG:.$/$$71$21.16:.1/21.1
60
-#11'%#1-1$#%$0-%3.'%#1-#$%$
35'05:#1#11./.&3$(:63/3.3%0G.1/21.16&3$(:1.362.10
-%#1'#.#-/3$1$0
.,Pretul de vin*.fara 485
5:#1#11./.763/3.1%:#1661.120G:.1/21.1671.362.1%:6##66.310
-#11'/#1-63/3.3%0-#11'/#1-1.362.1%
%48505:#1661.12&#$(:%%3#.#.0G:6##66.31&#$(:1#.%3.#6
6,Pretul de vin.inclusiv 485
05#1661.127%%3#.#.:33123..30G6##66.3171#.%3.#6:1.112.%1
1,Pret de vin*.cu amanuntul
unitar5:33123..3F1#%$:#6.%%0G:1.112.%1F3.$$:#1.2/
Problema 3.6. (ontabilizarea aprovizionrilor prin titulari de avans
Dnitatea de comer, care practic vnzri cu amnuntul se
aprovizioneaz cu mrfuri prin intermediul titularului de avans, "n
acest scop fiind eliberat un avans de 1 %$$ lei. /actura emis de
furnizor cuprinde valoarea mrfurilor, pre de vnzare 1 /$$ lei,
inclusiv ta*a pe valoarea adu+at #$(. 5daosul comercial
practicat de unitatea comercial pentru aceste mrfuri este de 3$(,
485 la vnzare #$(. 5chitarea complet cu titularul s-a efectuat
posterior, dup prezentarea decontului de avans, cu numerar.
&e cere'
1, (alculai preul de v)nzare cu amnuntul fr ta0a pe
valoarea adu.at, precum i inclusiv TV,
!, 5ntocmii toate formulele contabile pentru operaiile .enerate
de procesul de aprovizionare, precum i de cel de ac-itare cu
reprezentatul unitii de comer,
1)cordarea avansului83!!6(!41-
15008!)Val,marf,primite'3!16(!!6-15008%)TV35%4(5%!-%008
4)(83!16($!1-450>1500*%0")8(alculul pret de vin0,fara
TV81500?450@1950
5)TV83!16($!5-%90>1950*!0")8(alc,pret de vin,inclusiv
TV819!0?%90@!940
7)c-itarea restului platii Ti de avans835%! (!41-%00
Problema 3.1. (ontabilizarea aprovizionrilor de la persoane fizice
O unitatea de comer, care ine evidena mrfurilor la pre de
vnzare cu amnuntul inclusiv ta*a pe valoarea adu+at, a
achiziionat mrfuri de la furnizor = persoan fizic, conform
actului de ac-iziie a mrfurilor, "n valoare de 1% 3$$ lei. Potrivit
ordinului conductorului mrimea adaosul comercial aplicat la
aprovizionri constituie #%(, iar ta*a pe valoarea adu+at
aferent preului de vnzare este de #$ la sut.
&e cere'
1, 3eterminai costul de intraie, preul de v)nzare fr ta0a pe
valoarea adu.at, precum i preul de v)nzare cu amnuntul inclusiv
TV,
!, 5ntocmii toate formulele contabile, aferente procesului de
ac-iziie i formare a preurilor,
%, Aeflectai ac-itarea cu furnizorul B persoan fizic, in)nd
cont de faptul c mi2loacele bneti s-au +nre.istrat la cardul bancar
al furnizorului,
1,Proc.marfurilor0-#11'%32-1%3$$0#,5'0-#11'/#1-
3/#%31%3$$&#%(,0Pretul de vin*.fara
48501%3$$73/#%:121/03,4850-#11'/#%-3121#%&#$(,0Pretul de
vin* cu 4853121#%73/#%:##2%$,0.,5chitarea0-%32'#.#-
1.##231%3$$-1$11,0
%,Hetinerea impo*itului 31(, la sursa de plata-%32'%3.-
1$1131%3$$&1(,
Problema #... ;rivind +nre.istrrile +n cazul aplicrii diferitor
metode de evaluare curent a stocurilor de mrfuri
1a +nceputul lunii februarie anul curent, costul stocului de
marfa < constituie 500 000 lei >500 uniti 0 1000 lei=unitate), 5n
cursul lunii au avut loc aprovizionri astfel'
10,0! B 100 un, 0 1%00 lei=un,
14,0! B 90 un, 0 900 lei=un,
!4,0! B %00 un, 0 1015 lei=un,
;e data de !$,0! s-au eliberat clienilor 4!5 uniti, conform
facturilor,
&e cere'
1, 3eterminai costurile care ar fi atribuite stocului final i costul
mrfurilor v)ndute, dac potrivit politicii de contabilitate a entitii
costurile sunt atribuite +n baza'
a) metodei costului mediu ponderat
b) metodei /:/C,
!, (omentai rezultatele obinute i prezentai implicaiile fiecrei
metode asupra <ilanului contabil i a Aaportului de profit i pierdere
al entitii,
1,a
'<O:%$$$$$713$$$$7/1$$$73$.%$$F%$$71$$72$73$$:1$1%%$$F22
$:1$#%.1%
.#%&1$#%.1%:.3%2./022$-.#%:%6%&1$#%.16:%12%%...
F9FO
1G.1$$&13$$:13$$$$02$&2$$:/1$$$0.#%-
12$:#3%&1$1%:#3/%#%34O45!-..2%#%,
.#%&1$$$:.#%$$$0
%$$-
.#%:1%&1$$$:1%$$$01$$&13$$:13$$$$02$&2$$:/1$$$03$$&1$1%:3$
.%$$34O45!-%2$%$$,
Problema #.6. <etoda de evaluare a stocului la preul cu amnuntul
Dnitatea de comer cu amnuntul EAFCG:EH utilizeaz pentru
evaluarea costului stocului final metoda preului cu amnuntul, 1a
+nceputul lunii entitatea dispune de un stoc de marf +n valoarea de 76
150 lei, pre cu amnuntul fr TV, costul fiind de 5$ 400 lei, 5n
cursul perioadei de .estiune au fost ac-iziionate mrfuri la pre de
cumprare - %% 700 lei, pentru care s-a stabilit un pre total de v)nzare
cu amnuntul de 41 %!$ lei, Valoarea mrfurilor v)ndute cu plata
inte.ral +n numerar alctuiete 77 500 lei, pre de v)nzare cu
amnuntul fr TV,
&e cere'
1, 5ntocmii un tabel pentru a determina valoarea stocului de
mrfuri la finele lunii, folosind metoda preului cu amnuntul,
!, /olosii rata >ponderea) costului pentru a reduce valoarea
stocului de la preul cu amnuntul la cost,
%, (alculai mrimea estimat d diferenelor dintre stocurile
evaluate la cost i la preul cu amnuntul,
IH ;!;<;I4; 'O?4 P8
1 85!.?4O' %/.$$ 611%$
# 9I4H549 336$$ .13#/
3 8.<5HJ.-;?49I.89IK5H99 2#$$$
F
1$/.1/:$./%
. POI-;H;5 'O?FP8 2#$$$ 1$/.1/
% 85! 89IK 9I 'DH?D!
P;H9O5-
%6%#% 66%$$
6 85! ?4O'D!D9 F9I5! 3%.1% .121/
36%#%:66%$$&/%(
1$/.1/F66%$$:.121/&/%(:3%6/1