Sunteți pe pagina 1din 4

INFLUEN A GLOBALIZRII N SFERA RELA IILOR PUBLICE

Anghelache Raluca
Grupa1 X
Maare!"ng# Ser"a A
Re$u%a!
Lucrarea de fa i propune s descrie impactul generat de apari ia fenomenului de
globalizare ce a determinat o accentuare a necesit ii de perfec ionare a unor instrumente de
promovare i comunicare a a cum sunt rela iile publice. Pe de alt parte, lucrarea vizeaz:
definirea rela iilor publice ca fiind parte a cercurilor superioare de conducere a unei
companii, importan a globalizrii n sfera rela iilor publice i dezvoltarea actual i viitoare
a acestora n contextul unei perfec ionrii continue a comunicrii i mijloacelor de adaptare
ale companiilor la contextul i cerin ele actuale ale pie ei.
Cu&"n!e'che"e( globalizare, rela ii publice, dezvoltare.
Cla)"*"care +EL( F63, M31.
In!r,-ucere
Pe msur ce se apropia secolul 21, n Europa sa mani!estat o inova ie progresiv din
punct de vedere al te"nologiei i comunica iilor. #$rice in!orma ie a cptat un caracter global
ast!el c orice eveniment care se petrece n orice col al lumii este preluat n cel mai scurt
timp, !iind distribuit ctre toat massmedia.% &ceast tendin de interna ionalizare este
numit de speciali ti #globalizare% i, con!orm lui &nton' (iddens, citat n Miculescu
)2**6,p.13+ !enomenul reprezint #intensi!icarea rela iilor sociale din lumea ntreag care
leag ntr o asemenea msur localit ile ndeprtate, nc,t evenimentele care se des! oar
undeva sunt private prin prisma altora , similare , petrecute la mai multe mile deprtare i
invers%.
-evoia corpora iilor de a cuceri noi pie e , dorin a dezvoltrii unor concepte i a
promovrii produselor at,t la nivel na ional c,t i interna ional au !cut ca acestea s acorde o
aten ie deosebit rela iilor publice )Miculescu,2**6,p...+.
/storicul rela iilor publice este vec"i de c,teva sute de ani , dar practica pe care o
cunoa tem n prezent a evoluat n mare parte n anii 01*. # 2eoria i cercetarea tiin i!ic sunt
necesare pentru a a3uta la realizarea ordinii n "aosul rela iilor publice%)Miculescu,2**1,p.2*+.
&st!el , o de!ini ie a rela iilor publice ar putea !i !ormulate ast!el4 #rela iile publice sunt
constituite relativ recent ca o activitate distinct , des! urat de ntreprinderi , institu ii ,
organisme publice din rile cu economie dezvoltat 5 implic din partea ntreprinderii
cultivarea unor contacte directe , realizate consecvent i sistematic , cu di!erite categorii de
public , cu persoane in!luente din conducerea altor ntreprinderi din ara sau strintate , cu
massmedia , cu reprezentan ii puterii publice , liderii de opinie , n scopul ob inerii spri3inului
acestora n e!ortul de pstrare i dezvoltare a intereselor sale6 ca domeniu distinct de activitate
al agen ilor economici, rela iile publice se nscriu ntre instrumentele cele mai moderne ale
politicii de comunica ie n societatea contemporan , ntrunind totodat i veritabile atribute
promo ionale%.)7alaure, 2**3,p.8**+
9e!ini ia rela iilor publice prezentat prin prisma celor trei aspecte esen iale4 #
pozi ioneaz rela iile publice interna ionale n cercurile superioare de conducere pentru a
in!luen a modul n care sunt practicate, creeaz rela ii pentru succesul pe termen lung i
armonizeaz interesele organiza iei cu cele ale publicului su% )Miculescu, 2**1, p.26+.
(lobalizarea a !ost stimulat de c,teva !or e ma3ore i anume4 #dezvoltarea
comunica iilor i transporturilor, convergen a nevoilor consumatorilor, comple:itatea
te"nologic i sc"imbarea restric iilor comerciale% )Miculescu, 2**6, p.16+. ;a baza acestei
a!irma ii se a!l #un studiu realizat n 1<<3 printre directorii de rela ii publice care au rspuns
n propor ie de <*= c n anul respectiv au condus cel pu in un program de rela ii
publice%)Miculescu, 2**1, p.16+. 2otodat datorit accelerrii cursului modi!icrilor
intervenite n ntreaga lume, #globalizarea este n mod sigur una dintre cele mai puternice i
universale in!luen e asupra na iunilor , a!acerilor, locurilor de munc, comunit ilor i a
vie ilor la s!,r itul secolului 2*%) >anter citat n Miculescu, 2**1, p.12+.
&spectul privind dezvoltarea rela iilor publice n conte:tul globalizrii este sus inut de
constantele re!erin e din pres care numesc aceast pro!esie #o pro!esie a decadei ce a adus
cuvinte noi in vocabular, a inspirat numeroase emisiuni de radio i televiziune i a trans!ormat
politica%)?asu,2**1, p.23+. Mai mult !enomenul de #liberalizare a mar@etingului a coincis cu
e:pansiunea masiv a mediilor de comunicare ,ambele aliment,nd cresterea PAului ca
ocupa ie i component a managementului , a companiilor i a
divertismentului%)?asu,2**1,p.2.+.Aela iile publice sau dezvoltat cu precdere n domeniul
economic i politic .
Bon!orm lui Pricopie )2**8, p.1<.+4
Cre terea gradului de rela ionare a organiza iilor cu mediul , precum i cre terea
responsabilit ii sociale a organiza iilor au condus spre sfr itul secolului !" la o integrare
fr precedent a rela iilor publice n alte zone de activitate , acestea ajungnd astzi s
acopere practic orice domeniu : de la finan e la administra ie public, de la sntate la
educa ie, de la art la organiza ii non# profit.$
Me!,-,l,g"e
Bon inutul acestei lucrri !ace re!erire n special la rile Cniunii Europene i n special la
companiile multina ionale ce se regsesc n !iecare ar membr4 BocaBola, Pepsi , ?on',
-i@e. Bercetrile e!ectuate n acest domeniu au avut la baz . tipuri de metodologii4%
cercetarea primar ce presupune un studiu inedit, analiza unor in!orma ii noi, cea secundar ce
const n analiza datelor de3a e:istente , cercetarea calitativ ce este utilizat n special n
situa iile n care sa dorit o apreciere rapid a opiniei publice i a cror rezultate au !ost
provizorii i cercetarea cantitativ utilizat ndeosebi n sonda3ele i c"estionarele
online%);indenmann, 2**D+.
/nstrumentele rela iilor publice tin cont de aceste realit i i le e:ploateaz%)Miculescu,
2**6, p..6+. Bomunicarea intern va 3uca un rol din ce in ce mai important n rela iile
publice . En !inal, comunicarea interna ional trebuie s !ie dezvoltat de !iecare organiza ie n
parte #)&c"elis citat de 2udor, 2**<+.
-u n ultimul r,nd , Mee"an )2**8+ subliniaz c #pe msur ce globalizarea devine o
realitate greu de ignorat, acest lucru aduce cu sine o serie de provocri pentru pro!esia
Aelatiilor Publice. En elegerea !enomenului globalizrii, construirea unor strategii de PA i
implementarea acestora va !ace ca rolul practicienilor de rela ii publice s !ie mai important i
vital.%
C,nclu$""
-u putem ignora , n primul r,nd, necesitatea per!ec ionrii instrumentelor de comunicare
ce reprezint, n !ond , motorul rela iilor publice i , n al doilea r,nd, importan a globalizrii
ce #ndeamn%companiile s !ac !a noilor cerin e ale pie ei, ac ion,nd local i g,ndind
global.
B".l",gra*"e
1. 7alaure, F., Btoiu, /., 7lan, B. )2**3+. %ar&eting. 7ucure ti4 Cranus, p.8**.
2. ;indenmann, G.>. )2**D+. Cercetare pentru planificarea i evaluarea campaniilor
de relaii publice, HonlineI, accesat la 8 9ecembrie 2*13,
J"ttp4KKLLL.prromania.roKarticoleKcercetaresievaluareK6<cercetarepentru
plani!icareasievaluareacampaniilorderelatiipubliceparteai."tmlMs"oLallN1O.
3. Mee"an, 2. )2**8+. 'e la ncredere la etica, n jurul globului, HonlineI, accesat la 8
9ecembrie 2*13, J"ttp4KKmar@media.roKarticlePs"oL.p"pMgPidN81.O.
.. Miculescu, ?.M. )2**1+. (ela ii publice interna ionale n contextul globalizrii .
7ucure ti4 Editura ?-?P&Facultatea de Bomunicare i Aela ii Publice, pp. 1226.
8. Miculescu, ?.M. )2**6+. (ela iile publice din perspectiva interna ionala . /a i4
Polirom, pp.13.6
6. Pricopie,A. )2**8+. (ela iile publice: evolu ie i perspective . 7ucure ti4 2ritonic,
p.1<..
D. ?asu, B. )2**1+. )ot ce ar trebui s tii despre P(. (spunsuri directe la peste *"" de
ntrebri. 7ucure ti4 Publica, pp. 232..
1. 2udor, &. )2**<+. Retrospectiva Romanian PR Week 2009 Rela iile publice:
probleme din prezent provoc!ri din viitor, HonlineI, accesat la 1* 9ecembrie 2*13,
J"ttp4KKLLL.prromania.roKarticoleKconceptedebazaK31DromanianprLee@
2**<."tmlO.