Sunteți pe pagina 1din 129

1 of 131

Nicolae urcanu, Aliona Grossu


MANAGEMENTUL
PROIECTELOR
Universitatea Tehnic a Moldovei
Facultatea Inginerie Econoic !i
"usiness
Nicolae urcanu
Aliona Grosu
MANAGEMENTUL
PROIECTELOR
Note de curs general cu exemple din construcii
Chiinu, 2!
Universitatea Tehnic a Moldovei
Facultatea Inginerie Econoic !i "usiness
Cu#rins
"reliminarii ###################################################################################################################################$
1# Ce este managementul proiectelor#############################################################################################%
1#1# &curt istoric#############################################################################################################################%
1#2# 'anagementul proiectelor ( discipline de studiu i programe de master )n uni*ersiti#######+
1#3# "roiect, program, plan de afaceri, studiu de fe,a-ilitate ( tangene i distincii####################.
1#$# Clasificarea proiectelor#########################################################################################################12
1#%# 'anagement i managementul proiectelor###########################################################################13
1#/# A*anta0ele i de,a*anta0ele managementului proiectelor#####################################################1%
2# 1undamente teoretice ale managementului proiectelor############################################################1/
2#1# Concept, principii i o-iecti*e###############################################################################################1/
2#2# Ciclul de *iat########################################################################################################################1.
2#3# 'atricea logic a proiectului#################################################################################################2$
3# &tructura, continutul i organi,area 'anagementului "roiectelor############################################32
3#1#2itlu, re,umat, 0ustificare i scop############################################################################################32
3#2# Acti*iti, indicatori de progres, re,ultate, -uget###################################################################3$
3#3# 'onitori,are, e*aluare, pre*enirea riscurilor, dura-ilitate#####################################################3$
3#$# 3rgani,area 'anagementului "roiectelor##############################################################################3/
$# 'etode de planificare i programare a acti*itilor i resurselor##############################################$
$#1# Coninutul planificrii i programrii#####################################################################################$
$#2# Graficul Gantt si matricea######################################################################################################$3
$#3# Graficul retea4 ela-orare, anali,, drum critic########################################################################$.
$#$# "lanificarea -ugetului ###########################################################################################################%
%# Atragerea fondurilor pentru finanarea proiectelor###################################################################%3
%#1# 1inanatorii i cerinele lor######################################################################################################%3
%#2# 1inanarea prin "rogramele de preaderare la 5niunea 6uropean#########################################%/
/#5tili,area tehnologiilor informaionale )n 'anagementul "roiectelor#######################################+$
/#1# 'icrosoft "ro0ect####################################################################################################################+$
/#2# "672 Chart 6xpert#################################################################################################################+%
8i-liografie####################################################################################################################################
Anexe4
Anexa nr# 1# 'atricea 9ogic##########################################################################################################
Anexa nr# 2# &tructura "roiectului###################################################################################################
Anexa nr# 3# "lanificarea calendaristic a proceselor de producie )n construcii##########################
Anexa nr# $# 6xemplul Cererii de proiect#########################################################################################
Anexa nr# %# 2este gril####################################################################################################################
Anexa nr# /# Aplicaii practice###########################################################################################################


Preliinarii
Trim ntr-o lume a proiectelor, este vremea proiectelor - ceea ce ne rmne
de fcut este sesizarea la timp a oportunitilor i integrarea schimbrilor
organizaionale sau personale dorite n sistemul de lucru. !"tanle# $. %ortn# &
'
'anagementul proiectelor este o modalitate modern de
organi,are a lucrului i atragere a surselor de finanare )n multiple sfere
ale acti*itii umane# :ncipient 'anagementul proiectelor ;'"< a fost
practicat de organi,aiile non=gu*ernamentale trec)nd treptat la instituile
de administraie pu-lic i la cele orientate spre o-inere de profit#
"roiectul, a*)nd termene limitate, scopuri, coordonatori i constr)ngere
financiar, contri-uie la introducerea unei modaliti performante
orientate spre atingerea o-iecti*elor )ntr=o perioad dat#
'" facilitea, su-stanial lucrul )n cadrul oricrui tip de
organi,aie>instituie contri-uind la exercitarea tuturor funciilor
managementului planificare,organi,are,moti*are,coordonare,control# ?n
)ntreprinderi i instituii apar o multitudine de situaii unde exist
necesitatea re,ol*arii unei sarcini manageriale printr=o form de
organi,are distinct, de proiect4 lansarea de noi produse, introducerea de
noi procedee sau sisteme, reorgani,are, restructurare etc#
'" a de*enit )n toat lumea o parte component a modulelor de
studii adresate specialitilor din domeniul ingineriei, economiei,
produciei, 7epu-lica 'oldo*a nefiind o excepie )n acest sens#
Actualitatea '" se deduce din considera-ilele e*oluii ale
mediului socio=economic drept rspuns la numeroasele cri,e economico=
financiare, glo-ali,are, rapidele schim-ri tehnologice, care generea,
ne*oia de a ela-ora modele i metode moderne de structurare a lucrului#
:no*aia repre,int un motor al lumii )n care trim, iar '"
creea, condiii ca re,ultatele unei g@ndiri ino*atoare s fie materiali,ate )n
termenii acceptai de ctre factorii interesai ale macro i micromediului#
1
&tanleA 6# "ortnA, %ro(ect )anagement for *ummies, BileA "u-lishing, :nc#
21, p# 2=1.#
$% Ce este anageentul #roiectelor
1.1 Scurt istoric
Managementul Proiectelor s&a de'voltat ca disci#lin !tiin(i)ic
relativ recent% 5ltimele decenii au fost marcate de creterea rapid a
utili,rii '" ca mi0loc prin care organi,aiile )i ating o-iecti*ele#
3 parte important a de,*oltrii tehnicilor i practicilor din '"
aparine domeniului militar, care a fost pus )n faa unor sarcini care nu
puteau fi duse la -un sf@rit prin practicile organi,aionale tradiionale#
5rm@nd aceste exemple, sectoarele gu*ernamentale nemilitare, sectorul
pri*at industrial, ageniile de ser*icii pu-lice i fundaiile au utili,at '"
pentru a=i crete eficiena# Aadar, '" a preluat o parte din
instrumentele specifice domeniului militar i le=a adaptat *ieii
economice i unor domenii ca sntatea, educaia, ecologia etc#
Cupa unele lucrari, '", )n formele sale primare, a )nceput sa se
manifeste cu mult )nainte ca regele Deops sa plnuiasc construcia
piramidei sale, exist@nd mrturii c EFde=a lungul a mii de ani, c)nd
recolta anului nu era gata de cules )n luna Gpotri*itH, e*reii )i
resincroni,au calendarul ;-a,at pe fa,ele lunii< cu anotimpurile anului,
adaug@nd )nc o luna, asigur@ndu=se c populaia )ncepe s plante,e
anotimpul urmator la timpul potri*it ;)nceputulproiectului<I
3dat cu )nceputul secolului al JJ=lea, 1redericK 2aAlor ;1.%/=
1!1%<, Gprintele managementului stiinificL, a iniiat studii detaliate
asupra muncii, aplic@nd g@ndirea stiinific i art@nd c acti*itatea
producti* poate fi anali,at i )m-untit prin concentrarea pe prile
ei eseniale# ?nainte de aceasta, singura cale de )m-untaire a
producti*itii era solicitarea de ore suplimentare i de intensificare a
eforturilor muncitorilor#
Asociatul lui 2aAlor, inginerul MenrA 9# Gantt ;1./1=1!1!< a
studiat detaliat ordinea operaiunilor )n munc i a creat )n 0urul anului
1!1+ diagrama Gantt, instrument foarte important de *i,uali,are, care
su-linia, sec*ena i durata tuturor sarcinilor )ntr=un proiect i care a dus
la o important expansiune a tiintei '"# Ciagrama Gantt s=a do*edit a fi
un instrument analitic at@t de puternic pentru manageri, )nc@t a rmas
neschim-at pe timpul a aproape 1 de ani# 2aAlor, Gantt i alii au
contri-uit la de,*oltarea managementului )ntr=o funcie distinct a
afacerilor, care necesit studiu i disciplin#
Cupa cel de=al :: 7a,-oi 'ondial, complexitile proiectelor i
reducerea timpului de furni,are a acti*itii producti*e au dus la apariia
de noi structuri organi,aionale# Au aparut diagramele de reea complexe
numite "672 ;2ehnica de 6*aluare si 7e*i,ie a "rogramului< si C"'
;'etoda Crumului Critic<, care au oferit managerilor un control mai mare
asupra proiectelor extrem de complexe# "672 a aparut la sf@rsitul anilor
1!%, c@nd amiralul 7a-orn din cadrul forelor na*ale ale &tatele 5nite
ale Americii s=a confruntat cu necesitatea ca rachetele din cadrul
programului "olaris s fie gata de lansare )ntr=un timp foarte scurt,
datorit unei ameninri iminente existente )ntre &tatele 5nite ale
Americii i 7usia# '" tradiional nu a fost suficient pentru a GgarantaH
sigurana naiunii si pro-lema a fost re,ol*at cu a0utorul acestei tehnici a
lui Billard 1a,ar# 2ocmai )n 1!!+, dr# 6li Goldratt, a a0utat organi,aiile
s=i )m-unateasc profita-ilitatea i producti*itatea, scriind o carte
despre o nou metod de a pri*i '", prin 2eoria Constr@ngerilor4 9anul
critic# 8ine)neles ca managementul de proiect s=a de,*oltat i din punct
de *edere al instrumentelor de tip softNare, primele fiind introduse )n anii
O/# Ast,i conducerea proiectelor nu se mai poate concepe fr a0utorul
calculatorului# Cu toate acestea, sistemele softNare rm@n doar
instrumente auxiliare ce nu pot )nlocui acti*itatea factorului uman#
&uccesul unui proiect depinde )n primul r@nd de aportul managerului si al
echipei de proiect#
2
1.2.Managementul proiectelor discipline de studiu i programe de
master n universiti
2
:ng# dipl# Poicu Cragos, Asociatia Generala a :nginerilor din 7omania , E "ledoare
pentru '" I,8ucuresti 2+
Complexitatea cresc@nd a pro-lemelor puse )n faa proiectelor i
creterea rapid a numrului organi,aiilor orientate pe proiecte a contri-uit
la profesionali,area '"#
?n 1!/! se )nfiinea, :nstitutul de '" i a atins )n anii Q!
aproximati* 1# de mem-ri# "rofesia de manager de proiect a )nflorit,
ceea ce a fcut ca multe colegii i uni*ersiti s ofere pregtire )n acest
domeniu# 5ni*ersitile ;mai ales cele americane< au rspuns prompt
noilor realiti i tendine i au de,*oltat programe academice de
managementul proiectelor, iniial su- form de ateliere, module, secii,
a0ung@nd cu timpul p@n la studii uni*ersitare complete, programe de
masterat sau chiar doctorate#
3
6xist din ce )n ce mai multe solicitri pentru studii focali,ate pe
managementul proiectelor i uni*ersiti de prestigiu )ncep s ofere
programe complete ( 8oston 5ni*ersitA, George Bashington 5ni*ersitA,
8erKeleA 5ni*ersitA ;&tatele 5nite<, 'anchester 5ni*ersitA ;'area
8ritanie<, "ro0eKt 'anagement Group ( Birtschaftsuni*ersitRt Bien
;Austria<, Atha-asca 5ni*ersitA ;Canada<, 6cole &upSrieure de
Commerce de 9ille ;1rana<#
2endina trecerii la lucru prin proiecte este cu at@t mai pregnant
la ni*elul 56 unde, su- impactul necesitilor de integrare,
managementul proiectelor tinde s de*in principala form de existen
)n mediul economic# Acest fapt tre-uie s fie luat )n consideraie i de
ctre 7# 'oldo*a )n contextul orientrii pro=europeane i -eneficiere de
mai multe proiecte cu finanri neram-ursa-ile de pre=aderare i
*ecintate 6uropean care se derulea, de0a )n economia naional#
1.3. Proiect, program, plan de afaceri, studiu de fea!ilitate tangene
i distincii
Cin punct de *edere teoretic, exist o distincie )ntre noiunile de
proiect si program, dei de cele mai multe ori acestea se folosesc cu
)nelesuri echi*alente#
?n '" un program include mai multe proiecteT un proiect se poate
descompune mai departe )n su-proiecte, grupuri de acti*iti i aciuni#
3
:rina 'anolescu G'"L Note Ce Curs, 2%, :ai, p#3
'" este procesul prin care managerul proiectului planific i controlea,
etapele i acti*itile proiectului i resursele pe care organi,aia le pune la
dispo,iia proiectului#
Progra repre,int un cadru instituional care spri0in proiecte ce
con*erg spre un o-iecti* general# Prin conclu'ie #ute s#une c ai
ulte #roiecte )orea' un #rogra%
Caracteristica Progra Proiect
$ Anvergura
Componente de
politic naional sau
regional
:niiati*e locale sau
su-=programe
* +urata
Curat nedefinit sau
de ordinul anilor
9uni ;cel mai
adesea< sau ani
, "ugetul
8uget alocat glo-al i
modifica-il
8uget fix, alocat cu
destinaie precis
- Rolul echi#ei
'anagement
;planificare,
coordonare, control<
:mplimentare
.
Orientarea
evalurii
Asupra impactul i
performanei
Asupra
performanei
$
Cu*@ntul Proiect a fost utili,at prima data )n 0urul secolului al
JP:=lea si deri* din latinescul pro0icere ; U a arunca )nainte<# 7adcina
latin sugerea, micarea, o traiectorie, o anume relaie cu spaiul si
timpul# "rocesul implicat presupune un punct de plecare folosit ca o -a,a,
de unde cine*a se arunca )nainte, catre un scop# :storic *or-ind, cu*@ntul
si conceptul au fost folosite prima data de arhiteci# ?n secolul al JP=lea,
1ilippo 8runelleschi a primit sarcina des*@ririi catedralei din 1lorena
prin adugarea unui dom# ?nainte sa )nceap, el a ela-orat o schi
;progetto sau plan< a domului, folosind di*erse perspecti*e pentru a oferi
o repre,entare geometrica a *iitoarei structuri#
%
?n acti*itatea curent a organi,aiilor au loc acti*iti i aciuni
foarte di*erse at@t din punct de *edere al complexitii, c@t si din cel al
repeta-ilitii lor# Conform "': ;:nstitutul de 'anagement al
"roiectului<, un proiect este Eun efort temporar, )ntreprins pentru a crea
$
Ce,ar &carlat, &eminar 8N& V 2eam 6urope 7omania, 2/
%
9eNis, W#"# ( The %ro(ect )anager+s *es, -eference, NeN XorK, 2, p# .=1+
un ser*iciu sau un produs unic, prin aplicarea cunotinelor, tehnicilor si
relaionrilor pentru proiectarea acti*itilor, cu scopul de a satisface
ne*oile acionarilor i de a respecta cerinele de scop, timp, cost i
calitateI
/
Conform Cicionarului 6xplicati* al 9im-ii 7om@ne ;C6J<
+
are
mai multe )nelesuri, pentru noi fiind interesante urmtoarele4
= plan sau intenie de a )ntreprinde ce*a, de a organi,a, de a face un
lucruT
= prima form a unui plan ;economic, social, financiar, etc#< care
urmea, s fie discutat i apro-at pentru a primi un caracter
oficial i a fi pus )n aplicare#
?n materialul editat de 1undaia pentru Ce,*oltarea &ocietii
.
= pentru
conceptul de proiect sunt date urmtoarele )nelesuri4
1# G@ndire anticipati* orientat ctre un scop, a*@nd )n *edere
producerea unei schim-ri, percepute ca fa*ora-il pentru cel ce
intenionea, s o produc#
2# "roiectul este o )ntreprindere cu durat de aciune limitat, *i,@nd
reali,area unui produs, ser*iciu, lucrare de natur *aria-il i
nestandardi,at )ntr=un anumit termen,cu un anumit -uget i cu
respectarea specificaiilor de calitate con*enite#
3# Cocumentaie tehnic i financiar, riguros alctuit, pe -a,a
creia se poate reali,a un sistem oarecare cu caracteristici i
ni*eluri de performan predeterminate i cu riscuri limitate#
"roiectul este un grup de acti*iti care tre-uie s fie reali,ate )ntr=
o sec*en logic, pentru a atinge un set de o-iecti*e presta-ilite,
formulate de client#
"entru a e*ita confundrile s definim i alte noiuni utili,ate deseori cu
sensuri similare ca proiect, dar a*)nd distincii eseniale ale coninutului#
/
"ro0ect 'anagement :nstitute = . /uide to the %ro(ect )anagement
0od# of 1no2ledge, 5&A, 1!!/, p# $=23
+
Academia 7om@n :nstittul de 9ing*istic G:orgu :ordanL GC6J ed#::L ed#5ni*ers
6nciclopedic, 8ucureti, 1!!.
.
Anil, lAer si 2homasson, Ca*id, .n $mpirical 3nvestigation of the 4se of 5ontent
.nal#sis to *efine the 6ariables )ost %revalent in %ro(ect "uccesses and 7ailures,
9ucrarile seminariilor si simpo,ioanelor anuale ale :nstitutului de 'anagement al
"roiectului, 2+ sept=2 oct#1!!1
/tudiul de )e'a0ilitate Asa cum spune si numele, studiul de
fe,a-ilitate este o anali,a a *ia-ilitatii unei idei#2oate acti*itatile studiului
sunt directionate catre o-tinerea raspunsului la intre-area putem in*estii
in aceasta idee de afaceriY
&tudiile de fe,a-ilitate pot fi folosite pentru multe tipuri de
afaceri, dar in special pentru afaceri ce implica un anumit risc#
Ceterminarea punctelor sla-e sau a imposi-ilitatii de derulare a afacerii,
pentru o anumita locaie sau timp, * economisete timp, -ani i *
scutete de pro-leme mai t)r,iu#
&copul unui studiu de fe,a-ilitate este de a da o prim imagine de
ansam-lu aspectelor principale ale afacerii pe care urmea,a s o pornii#
5tilitatea lui este aceea de a identifica pro-lemele, care ar putea
impiedica succesul afacerii pe pia#
6xist similitudini )ntre un proiect i un plan de afaceri, care cu toate
acestea nu tre-uie confundate, a*)nd scopuri distincte#
Planul de a)aceri are o legtur indisolu-il cu mediul
antrepreno=rial# 5n plan de afaceri ;-usiness plan< poate a*ea ca utilitate
pre,entarea firmei sau a ideii>afacerii# Acesta poate fi reali,at at)t pentru
afaceri existente ;pentru pre,entarea catre posi-ili parteneri sau
finanatori< c)t i pentru afaceri ce urmea, a fi lansate#
5n plan de afaceri tre-uie s in cont de profilul afacerii, de
mediul )n care ea se gsete, de o-iecti*ele i de scopul urmrit la
reali,area acestuia#
6xist o structur tip a oricrui plan de afaceri, )ns ea poate s
difere )n dependena de scopul )ntocmirii, -eneficiarii acestuia etc
5n plan de afaceri )n accepiunea sa clasic tre-uie s cuprind
urmtoarele4
1# 2itlul
2# Cuprinsul
3# &umar
$# Cescrierea afacerii
%# 6chipa i managementul companiei
/# "re,entare produs;e< > ser*iciu ;ii<
+# Anali,a pieei
.# 3-iecti*e
!# &trategia firmei>afacerii i implementare
1# :nformaii financiare
11# Anexe i alte documente
:mportana fiecrui capitol *aria, )n funcie de scopul urmrit i de
contextul )n care reali,ai planul de afaceri#
7eali,area planului de afaceri are c)te*a a*anta0e4
= Anali,a detaliat a acti*itii *iitoare pe care o presupune
reali,area planului de afaceri permite e*itarea multor greeli cau,ate de
lipsa de informare ;cunoaterea insuficient a concurenilor sau clienilor,
cunoaterea insuficient a unor concepte economice sau tehnice implicate
)n acti*itate<T
= "lanul de afaceri indic cu destul de mare preci,ie in*estiia
iniial necesar, )n ce se *a in*esti i cum *a fi recuperat in*estiia# ?n
acest fel, se reduce semnificati* riscul apariiei unor pro-leme cu
fluxurile de numerar, una din cau,ele principale de eec )n primele etape
de funcionare ale noilor afaceri# ?ntreprin,atorul poate alege cele mai
a*anta0oase surse de finanare# 5n plan de afaceri -ine reali,at crete
credi-ilitatea )ntreprin,torului )n faa in*estitorilor i partenerilor de
afacere#
= 7eali,area planului de afaceri )ntreste a-ilitatile de planificare
ale )ntreprin,torului# Chiar dac planul de afaceri nu *a putea fi pus )n
practic )n toate detaliile sale, pentru ca mediul economic este )n continua
schim-are, )ntreprin,torul *a fi mai -ine pregtit i capa-il sa se
adapte,e mai rapid#
!

1.".#lasificarea proiectelor
&e cunosc mai multe tipuri de proiecte# Acestea sunt de o-icei clasi)icate
)n felul urmtor 4
1
Cupa amploarea lor4
organi,ationalT
local ;localitate, raion<T
nationalT
regional T
!
NNN#plandeafacere#ro>2utorial>Ce=ce=este=necesar=un=plan=de=afacere>
1
:rina 'anolescu )anagementul proiectelor note de curs ( ed# 5ni*ersitii
HAlexandru :oan Cu,aL :ai, 2%, p# 13
internaional#
Cupa domeniul obiectivului si activiilor proiectului4
proiecte industrialeT
proiecte comercialeT
proiecte culturaleT
proiecte ecologiceT
proiecte stiinifice ;de cercetare<T
proiecte educationaleT
proiecte de management etc
Cup amploare8 micro=proiecteT mediiT macro=proiecte#
Cup izvoare i surse de finanare8
contri-uie proprie ;a organi,aiei<T
localT
naionalT
finanare externT
mixt#
Cup durata de realizare8duat scurtT medieT lungT cu oportunitate de
extindere#
Cup criteriul de cooperare- specializare8
implementate de o singur organi,aie speciali,atT
cooperare cu structuri adiacenteT
cooperare cu structuri complimentare#
1.$.Management si managementul proiectelor
"entru cu*@ntul anageent1 care pro*enit din lim-a engle,,
C6J reine urmtoarele sensuri
11
4
= acti*itatea i arta de a conduce,
= ansam-lul acti*itilor de organi,are, de conducere i de
gestiune a )ntreprinderilor,
11
Academia 7om@n :nstittul de 9ing*istic G:orgu :ordanL GC6J ed#::L ed#5ni*ers
6nciclopedic, 8ucureti, 1!!.
= tiina i tehnica organi,rii i conducerii unei
)ntreprinderi#
?n literatura de specialitate managementul este definit ca Lmeseria
care const )n a conduce, )ntr=un context dat, un grup de oameni cu
scopul de a atinge )n comun o-iecti*e conforme finalitilor organi,aiei
de apartenenL
12
# Ce aici se pot trage conclu,iile4
1# )anagementul este o meserie4 deci o acti*itate practic ce regrupea,
un ansam-lu de experiene, cunotine tehnice i relaionale# Nu este
*or-a aici nici de un proces a-stract, nici de teorie#
2# .ceast meserie const n a conduce# HA conduceL tre-uie perceput ca
un termen generic pentru a desemna diferite stiluri de management care
sunt posi-ile#
3# )eseria n cauz se e9ercit ntr-un conte9t datT este *or-a aici de
mediul economic, politic, social, tipul de cultur dominant, mentalitile,
tradiiile ce determin apariia unor constr@ngeri>oportuniti specifice#
$# )anagementul presupune totodat a conduce un grup de oameniT nu
tre-uie deci confundat managementul cu simplul fapt de a a*ea un grup
de oameni )n su-ordine#
%# )anagementul vizeaz atingerea n comun a unor obiective conforme
cu finalitile organizaiei#
7eunind dou noiuni o-inem )m-inarea de cu*inte 'anagement
de "roiect , care fiind anali,at ca o tiin integr capt o nou
accepiune diferit de cea a termenilor anali,ai# ?n literatura de
specialitate se cunosc mai multe defeniii ale '"
13
4
"lanificarea, organi,area si gestionarea ;controlul<
sarcinilor si resurselor, ce urmareste atingerea unui anumit
o-iecti*, )n condiiile existentei unor constr@ngeri referitoare la
timp, resurse si costuri#
Cemersul prin care resursele umane, materiale si
financiare sunt organi,ate )ntr=un mod specific pentru reali,area
12
Clin 6milian Minea, Clin Ghiolan : )anagement public 3, 6ditura GeNalt, Clu0=
Napoca 2, p#11+
13
"ro0ect 'anagement :nstitute = . /uide to the %ro(ect )anagement 0od# of
1no2ledge, 5&A, 1!!/, p# $=/
unor lucrri dintr=un domeniu de acti*itate, cu specificaii date, cu
restricii de cost i timp, urm@nd un ciclu de *iaa standard pentru
a reali,a schim-ri -enefice definite prin o-iecti*e cantitati*e si
calitati*e #
6ste procesul prin care managerul proiectului planific i
controlea, etapele i acti*itile proiectului i resursele pe care
organi,aia le pune la dispo,iia proiectului#
Cin aceaste definiii pot fi trase urmtoarele conclu,ii4
1# '" este o acti*itate cu un scop specific#
2# '" se refer la conducerea acti*itii de reali,are a unui plan#
3# '" se desfoar )n timp din momentul )n care este )nceput
acti*itatea de ela-orare a planului care urmea, a fi reali,at i ine
p@n )n momentul reali,rii e*alurii finale *is=a=*is de
acti*itile derulate i de succesul>impactul proiectului#
'anagementul proiectelor, ca parte a unui concept modern de
management organi,aional, poate fi un prim pas spre afirmarea
anga0ailor )n spiritul cooperarii i deschiderii spre nou#
Aadar, 'anagementul proiectului este procesul de organi,are i
supra*eghere a proiectului pentru a asigura reali,area acestuia conform
planificrii, )n limitele -ugetului i conform specificaiilor sta-ilite#
1$
1.%.&vanta'ele i deavanta'ele managementului proiectelor
Ca oricare alt tehnic, metod, stil de organi,are sau modalitate
de a-ordare '" )i are plusurile i minusurile sale#
'" permite4
1%
un control foarte -un asupra utili,arii resurselor, fiind extrem de
util )n situaiile c)nd resursele disponi-ile )n acti*itatea unei
organi,aii sunt restranseT
relaii mai -une cu clieniiT
timpi redusi de de,*oltare a organi,aiei, costuri mai mici, calitate
mai )nalta i mar0e de profit mai mariT
1$
&imona :o*nu 5urs de specializare pentru lucrtorii sociali din mediul rural,
$ditura ;aldpress, Timioara, <=='.
1%
http4>>NNN#managementul=proiectelor#ro>
creterea eficienei acti*itii )n ansam-lul, prin orientarea spre
re,ultate, )m-untirea coordonrii interdepartamentale i
im-untirea moralului anga0ailor#
Crept de,a*anta0e ale utili,rii '" pot fi considerate urmtoarele 4
creterea complexittii organi,aieiT
apariia unei tendine mai accentuate de )nclcare a unor
componente ale politicii interne a firmei, dat fiind gradul ridicat
de autonomie a personalului implicat )n acti*itile organi,ate pe
-a,a de proiecteT
creterea costurilor anumitor acti*iti, aparitia unor dificulti )n
organi,are, utili,area incomplet a personalului )n inter*alul de
timp dintre finali,area unui proiect i iniierea urmtorului
proiect#
Cert este c )n ca,ul unei utili,ri raionale, cumptate,
profesionale, '" *a de*eni un instument de atingere a scopurilor oricrei
instituii prin cheltuieli de resurse minime o-in)nd re,ultate maxime#
*% Fundaente teoretice ale anageentului #roiectelor
2.1. #oncept, principii i o!iective
"utem e*idenia care sunt elementele caracteristice ale ale unui
proiect indiferent de natura acestuia4
- durat limitat = are un )nceput i un sf@rit -ine definitT
- programare = implic o *arietate de acti*iti, e*enimente i
sarciniT
- *arietate de resurse = este -a,at pe un -uget, presupune efortul
unor oameniT
- autonomie = repre,int o )ntreprindere unicT un proiect difer de
altul printr=un aspect sau altulT are un grad mai mic sau mai mare
de autonomie fa de acti*itile ,ilnice ale organi,aieiT
- re,ultate = are ca scop o schim-are perceput ca dura-il de
iniiatorii si ;proiectele creea, acti*e, sisteme, scheme de
organi,are sau instituii care continu s funcione,e i s aduc
-eneficii dup terminarea sa<T
- are anumite o-iecti*e specifice care tre-uie atinseT
- )ntr=un proiect se aplic metode de msurare a calitii#
Atri-ute care caracteri,ea, un proiect
1/
4
Unicitatea sco#ului( un proiect are un singur scop principal
;general< "roiectul este o acti*itate cu un set -ine preci,at de
o-iecti*eT este destul de complex pentru a putea fi di*i,at )n
sarcini care necesit coordonare i control ai termenelor,
succesiune, cost i performan#
Managerul de #roiect ;coordonatorul< = proiectul este condus de
un singur manager ;Hteam leaderL<#
+esco#unerea structurala a #roiectului4 )n funcie de
complexitatea proiectului, acesta se )mparte )n su-uniti
structurale ;su-proiecte, sarcini, grupuri de acti*iti, acti*iti<
Ciclul de via( ( la fel ca entitile organice, proiectele trec
printr=o etap lent de iniiere, cresc apoi rapid, ating apogeul,
)ncep declinul i )n final se )ncheie ;i, la fel ca aceste entiti,
deseori opun re,isten la final<T
Interde#enden(e ( interacionea, cu alte proiecte adeseaT
)ntotdeauna )ns o fac cu operaiunile curente ale organi,aieiT
departamentele funcionale ale organi,aiei interacionea, )ntre
ele )ntr=un mod )n general determinat, )ns cu proiectele )n moduri
diferiteT de exemplu, departamentul de marKeting este implicat la
)nceputul i sf@ritul unui proiect, producia la mi0loc, finanele la
)nceput, conta-ilitatea la sf@rit sau la inter*ale sta-iliteT
Unicitate ( fiecare proiect conine elemente care )l fac unicT
pentru proiectele de construcii sunt mai multe elemente de rutin
dec@t )n proiectele de cercetare ( de,*oltare, )ns un grad de
1/
6uropean Commission=)anual for the %hare *ecentralized 3mplementation "#stem,
8russels, 1!!$, p#$/= !2
particulari,are este caracteristic oricrui proiectT ele nu pot fi
reduse la rutin prin )nsi natura lorT
Con)lict ( mai mult dec@t ali manageri, managerul de proiect
triete )ntr=o lume caracteri,at prin conflictT proiectele
concurea, cu departamentele funcionale pentru resurse i
personal, i -ine)neles cu alte proiecteT cele $ pri implicate
;client, organi,aia ( mam, echipa proiectului i pu-licul< pot
defini chiar succesul sau eecul proiectului )n moduri diferiteT
clientul *rea schim-are, organi,aia *rea profit, mem-rul echipei
rspunde adesea )n faa a doi efi, cu o-iecti*e i prioriti
diferite#
A0ordarea #ornind de la o0iectiv catre resurse4 alocarea
resurselor necesare reali,arii o-iecti*elor proiectului se face
numai dupa ce sunt identificate toate acti*itile necesareT
Evaluarea2Reevaluarea4 este recomanda-il ca, )nca din fa,a de
conceptie, dupa fiecare etapa sau stadiu al proiectului sa fie
pre*,uta o etapa de ree*aluare care sa permita luarea deci,iilor
impuse de practica#
Monitori'area si evaluarea4 proiectele sunt o-ligatoriu
permanent monitori,ate intern ;de '"< si pot fi monitori,ate
extern ;de e*aluatori din afara proiectului, de finanator etc<#
1iecare proiect )i are o etap de concepie a sa# 6xist un ir de
acti*iti care in de conceptul oricrui proiect indiferent de natura
acestuia#
Acti*iti din cadrul etapei de concepie
1+
Z Ce *rem s facemY ( definiia pro-lemei ;prin pro-lem se
)nelege o situaie nedorit, negati*, duntoare, care generea,
iniiati*a de a lansa proiectul#<= scop
Z Cu cine *rem s lucrmY ( sta-ilirea managerului de proiect
Z Cum *rem s facemY = o-iecti*e ;&'A72<= indicatori de succes =
riscuri
Z Ce ce resurse a*em ne*oieY = determinarea resurselor#
1+
http4>>NNN#apu--#ro>Cocuments>"ostuni*ersitar>"olitia[comunitara>'ANAG6'6N2
59["73:6C26937[:#ppt
Noiunea de &'A72 pre,entat anterior ine de definirea
o-iecti*elor oricrui proiect i se descifrea, )n felul urmtor4
/pecifice ( pentru a defini foarte clar ceea ce *a fi reali,at#
Masura-ile ( re,ultatul o-inut tre-uie s poat fi msurat#
Acceptate ( de toi mem-rii echipei#
Realiste ( pentru a putea fi )ndeplinite#
Timp preci,at ( sta-ilirea unui inter*al de timp realist pentru a le
reali,a#
2.2.#iclul de viata
"ornind de la cunoscutul i aplicatul pe larg )n economie
conceptul Ciclul Ceming ;plan, do, checK, act< se a0unge i la un prototip
al acestuia4 ciclul proiectului ;"roiectele trec prin etape consecuti*e de
planificare, pregtire, implementare, acti*itate post=proiect<#
Ciclul de *ia al proiectului include anumite etape, care sunt
urmate concomitent indiferent de natura proiectul ssu sursa acestuia de
finanare#
1.
'", cu alte cu*inte, este constituit din mai multe eta#e#
"rima etap )n cadrul acti*itii de management de proiect const din
clarificarea ideii care *a sta la -a,a propunerii de proiect# Aici la acest
punct tre-uie definit Ce scop *rem s atingemY Cu cine *rem s lucrmY
Cum *rem s facemY Ce ce resurse a*em ne*oieY 6ste necesar ca )n
aceast etap s acionm )n concordan cu strategia organi,aiei sau a
comunitii pe care o repre,entm# ?n ca, contrar se poate *or-i despre un
proiect punctual care nu se )ncadrea, )n strategia organi,aional, ci *ine
)n )nt@mpinarea unei ne*oi de moment identificate la ni*elul organi,aiei
sau a comunitii sau ca rspuns a unei posi-iliti de finanare# Aadar
proiectul parcurge un Hciclu de *iaL fiecare etap a cruia se
caracteri,ea, prin specificul acti*itilor, funciilor i particularitilor
sale#
Cei orice proiect repre,int un pas )nainte totui ar fi mai -ine dac i
aceast acti*itate s=ar desfura cu o component strategic foarte
pronunat# 2re-uie remarcat c ma0oritatea proiectelor ela-orate sunt pe
-a, punctual i fr a a*ea o component strategic# Acest lucru se
datorea, i finanrilor care se acord prin proiecte acestea nu se
-a,ea, de fiecare dat pe e*aluri ale situaiilor concrete sau pe
necesitile locale#
Corelarea acti*itii de ela-orare i management de proiecte cu
acti*itile de planificare strategic la ni*elul organi,aiei este un
de,iderat foarte important# ?n ca,ul )n care nu a*em un plan strategic de
de,*oltare al organi,aiei>comunitii pe care o repre,entm, pentru
determinarea prioritilor strategice din care decurge planul operaional i
1.
C#G#P@rtopeanu )anagementul 5iclului de %roiect 5nitatea de 6*aluare a
6uropeAid Cooperation 3ffice :nstitutul 6uropean din 7om@nia, 23, p#$2
mai apoi proiectele de de,*oltare, tre-uie s identificm pro-lemele pe
care le *om soluiona#
1!
?n asemenea ca,uri putem utili,a tehnici de anali, managerial,
cum ar fi ar-orele pro-lemei ;3 repre,entare )n form de diagram a unei
situaii negati*e relief@nd relaia cau,=efect#<# Concepia repre,int deci
etapa )n care se identific necesitile i se estimea, resursele
disponi-ile# ?n funcie de acestea se sta-ilesc proiectele care tre-uie
ela-orate i o-iecti*ele ce tre-uie urmrite#
A doua fa, a acti*itilor )n cadrul managementului de proiect
este planificarea# ?n cadrul acestei etape se ia deci,ia pri*ind a-ordarea
organi,aional ce *a fi adoptat i se trece la ela-orarea proiectului i
transpunerea acestuia pe structura cererii de finanare dac exist un
asemenea document#
"lanificarea )n cadrul unui proiect )nseamn4
identificarea i planificarea succesiunii sarcinilorT
identificarea acti*itilor critice pentru succesul proiectuluiT
estimarea i )ntocmirea -ugetuluiT
sta-ilirea necesarului i structurii personalului#
Cup ce )n etapa precedent am identificat necesitile )ncepem
acti*itatea de fundraising sau campania de atragere de fonduri ;*e,i
capitolul .< #
A treia etap )n e*oluia oricrui proiect const din implementarea
acestuia# Acti*itile manageriale corespun,toare celei de=a treia etape )n
existena unui proiect constau din utili,area resurselor materiale i umane
)n conformitate cu planul de acti*iti sta-ilit pentru )ndeplinirea
de,ideratelor propuse )n etapele anterioare# "rin urmare putem spune c
)n aceast etap putem identifica cinci mari tipuri de acti*iti
manageriale4
= managementul acti*itilor,
= managementul financiar,
= managementul resurselor umane,
= relaia cu finanatorul>finanatorii,
1!
"roiectul G?nchiderea 'inelor, 7efacerea 'ediului si 7egenerare &ocio =
6conomicL, &uport de Curs modulul %, 8ucuresti, 2., p#!
= relaia cu -eneficiarii.
)anagementul activitilor. 5na dintre primele reguli pentru
managerul de proiect const din cunoaterea cu exactitate a proiectului pe
care )l conduce# :mplicit din acest lucru reiese c acesta cunoate cu
exactitate acti*itile pe care urmea, s le implemente,e )n cadrul
proiectului# Chiar mai mult se poate presupune c acesta a a*ut un rol
important )n ela-orarea planului de acti*iti# 7olul principal pe care )l
are managerul de proiect este coordonarea echipei de proiect pentru
reali,area acti*itilor pre*,ute# 6ste necesar implicarea direct )n
derularea proiectului dar i e*aluarea continu a acti*itilor reali,ate#
)anagementul financiar. 3 alt component a acti*itii
managerului de proiect const din managementul financiar folosit )n
perioada implementrii# \i aici acti*itatea )ncepe din momentul ela-orrii
proiectului c@nd se sta-ilete necesarul de resurse i disponi-ilul de
resurse# "rin resurse necesare se )nelege at@t cele care *or fi atrase prin
proiect c@t i contri-uia proprie a solicitantului# "rin disponi-il de
resurse )nelegem contri-uia local a solicitantului, acele resurse pe care
acesta le poate pune la dispo,iia proiectului# 6ste o-ligatoriu ca
managerul de proiect s cunoasc modul de alocare al acestor resurse#
"rimul pas )n asigurarea managementului financiar de succes este
participarea coordonatorului de proiect la ela-orarea -ugetului sau
cunoaterea foarte -ine a acestuia# 5rmtorul pas este repre,entat de
cunoaterea cu exactitate a procedurilor financiare aplicate de ctre
finanator# 5n alt aspect pe care coordonatorii de proiect tre-uie s )l
trate,e cu serio,itate este cointeresarea financiar a echipei de proiect#
8eneficiile materiale ale echipei de proiect tre-uie adaptate )n funcie de
resursele a*ute )n cadrul proiectului# Ce multe ori un management
financiar defectuos al proiectului poate compromite reali,area acestuia#
"lanificarea i un control financiar riguros poate permite o-inerea
re,ultatelor scontate de pe urma proiectului#
)anagementul resurselor umane. Acti*itatea de management de
proiect presupune coordonarea unei echipe de lucru# Ce aici deri* o
serie de pro*ocri la adresa coordonatorului# 6lementele pe care orice
manager de proiect tre-uie s le trate,e cu maxim serio,itate sunt
repre,entate de4
= detalierea sarcinilor a*ute pentru fiecare mem-ru al echipei de
proiect,
= e*aluarea periodic a re,ultatelor o-inute de fiecare mem-ru al
echipei,
= moti*area personalului,
= cointeresarea profesional i financiar a mem-rilor echipei de
proiect#
2re-uie a*ut gri0 la selecia persoanelor care *or acti*a )n cadrul
proiectului# 7esursa uman este una dintre cele mai importante resurse ce
*or fi alocate proiectului# Ce capacitile acestor persoane *or depinde
)ntr=o foarte mare msur re,ultatele o-inute )n urma implementrii
proiectului#
-elaia cu finanatorii% 6ste una dintre prioritile a*ute de ctre
managerul de proiect# 6xistena unei -une relaii de cola-orare cu
finanatorul poate a0uta la re,ol*area multora dintre pro-lemele care se
i*esc pe parcursul implementrii#
-elaia cu beneficiarii% 8eneficiarii, sau )n lim-a0 de
managementul proiectelor= grupul int, tre-uie consultai despre
utilitatea proiectului pe tot parcursul derulrii# 'oti*ul pentru care este
ela-orat un proiect se refer la apariia unei necesiti la ni*elul grupului
int iar proiectul *ine )n )nt@mpinarea acestor ne*oi# 6ste posi-il ca pe
parcursul implementrii din cau,a unor schim-ri produse )n cadrul
comunitii unde acti*m sau )n societate )n general ne*oile grupului int
s se schim-e# Cac continum implementarea proiectului dup planul
iniial riscm s nu mai rspundem noilor necesiti aprute#
0 6*aluarea>sf@ritul proiectului = )n aceast etap din *iaa unui
proiect se )ncheie anga0amentele a*ute cu finanatorii i se face e*aluarea
financiar legat de utilitatea proiectului# ?n aceast etap cea mai
important acti*itate ce re*ine managerului de proiect este legat de
reali,area raportului final financiar i a celui narati*# Acestea sunt dou
documente care sunt solicitate de fiecare finanator )n parte# ?n funcie de
procedurile finanatorului putem identifica formulare de raportare foarte
complexe sau unele extrem de simple care se completea, pe parcursul a
dou=trei pagini# ?n aceste documente tre-uie decontate cu exactitate toate
sumele primite su- form de finanare i tre-uie raportate toate
23 of 131
acti*itile care au fost pre*,ute# 6*entualele neconcordane ;dintre
proiectul propus i acti*itile reali,ate< tre-uie explicate#
<=

3 alt acti*itate ce *a fi reali,at )n aceast etap se refer la
sta-ilirea modalitilor prin care proiectul *a fi continuat ulterior# ?n
general aceste lucruri sunt pre*,ute )nc din fa,a ela-orrii proiectului
dar un plan de aciune concret *a fi reali,at a-ia )n aceast etap#
2ot aici se reali,ea, e*aluarea proiectului# 6*aluare repre,int
emiterea de 0udeci asupra urmtoarelor aspecte4
= dac s=au atins o-iecti*ele urmrite prin proiect,
= dac resursele ;umane, financiare< au fost -ine folosite,
= dac calitatea acti*itilor a fost corespun,toare#
"entru a a*ea o e*aluare eficient este ne*oie de )ndeplinirea a 3 cerine
eseniale4
= o-iecti*ele proiectului s fie clare echipei de proiect de la -un
)nceput,
= monitori,area tre-uie s se efectue,e pe parcursul )ntregului
proiect, iar informaiile tre-uie culese i prelucrate cu gri0,
= re,ultatele e*alurii tre-uie s produc schim-ri la ni*elul
a-ordrii organi,aionale#
6*aluarea poate fi fcut at@t de persoane care aparin organi,aiei
ce implementea, proiectul sau pot fi i externi ai acestei organi,aii#
6ste -ine detaliile pri*ind efectuarea acestei acti*iti s fie sta-ilite )nc
de la )nceputul proiectului#
Acti*itatea propriu=,is de e*aluare este reali,at )n trei etape
distincte4pre=e*aluare,implementarea e*alurii,post=e*aluare#
?n prima etap este reali,at planificare acti*itii de e*aluare# &e
sta-ilete Ce ce se faceY "entru cine se faceY Ce este e*aluatY Ce ctre
cine este reali,atY "lanul de aciune al e*alurii# ?n a doua etap se
colectea, informaiile pe -a,a crora se face e*aluarea, se anali,ea,
acestea i se pre,int re,ultatele# ?n cea de=a treia etap din acti*itatea de
e*aluare se o-ine acordul asupra recomandrilor care reies din e*aluare#
"roiectul , ca i )ntreaga acti*itate de '", nu poate fi pri*ind doar
su- aspect teoretic, nerecurg)nd i la o total aplica-ilitate practic fr
2
Alina 8)rgoanu, )anagementul %roiectelor, ed#6conomica, 8ucureti 2%, p#+3=+%
2$ of 131
a-ordri tiinifice# 5n '" de*ine eficient i efecti* doar in)nd cont de
respectarea principiilor sus=menionate )n mod riguros i profesionist#
2.3.Matricea logica a proiectului
A-ordarea 91A ;9ogical 1rameNorK Approach< este o tehnic
pentru identificarea i anali,a a unei situaii date i de definire a
o-iecti*elor i acti*itilor, fiind i un instrument de management cheie
pentru supra*eghere pe parcursul implementrii i e*alurii#
'atricea logic a proiectului este un instrument analitic creat )n
anii 1!+ i utili,at pe o scar tot mai larg de ctre organisme care
asigur finanarea proiectelor sau sunt implicate )n reali,area propriu,is
a acestora, at@t )n cadrul 5niunii 6uropene, c@t i )n &#5#A#, la ni*el
gu*ernamental i negu*ernamental# 'etoda presupune pre,entarea
re,ultatelor di*erselor anali,e necesare pentru
construcia proiectelor astfel )nc@t s pun )n e*iden )ntr=o manier
sistematic i logic -iecti*ele proiectului, relaiile cau,ale dintre
diferitele ni*eluri de o-iecti*e, modul )n care poate fi *erificat atingerea
o-iecti*elor propuse i principalele ipote,e ;factori externi< care pot
influena succesul proiectului#
21
?n prima fa, de ela-orare a 'atricei 9ogice tre-uie pregtit un
re,umat al proiectului#
22

1# 3-iecti*ul general la care contri-uie proiectulT
2# 3-iecti*ul care tre-uie indeplinit de ctre proiect T
3# 7e,ultatele pentru atingerea acestui o-iecti*T
$# Acti*itile pentru o-inerea fiecrui re,ultat#
?ntrucat aceste afirmaii sunt logic legate )ntre ele, este necesar a
se confirma c logica este ade*rat# "entru a asigura acest lucru tre-uie
s4
%# *erificai logica pe *ertical cu testul Cac>Atunci#
/# definii &upo,iiile pentru fiecare ni*el#
21
7adu, P#Curteanu, C#)anagementul proiectelor de construcii ( 6diia a 2=a,
8ucureti, 6ditura 6conomic, 22
22
C7]' Gor0 >"pri(in %entru 3ntreprinzatori )atricea 5adru-?ogic @, p#$
2% of 131
6ste necesar s definii o -a, pentru msurarea eficacitii proiectului#
"entru a face acest lucru tre-uie s4
+# definii :ndicatorii de Perificare a 3-iecti*elor pentru 3-iecti*ul
general, apoi pentru 3-iecti*ul proiectului, apoi pentru 7e,ultate, apoi
pentru ni*elul Acti*itilorT
.# definii 'i0loacele de Perificare#
Astfel ai reali,at o descriere a proiectului i putei s trecii acum
la4
!# alocare de costuri pentru Acti*iti4 pregtii 8udgetul "roiectului#
?n final mai facei )nc doi pai pentru a *erifica dac 'atricea 9ogic a
fost -ine conceput4
1# *erificai 'atricea 9ogicT ;*e,i pag#2$<
11# re*i,uii concepia 'atricei 9ogice )n lumina experienei precedente #
Matricea Logic a Proiectului are, de obicei, patru
coloane i patru randuri. Principala ei menire este de a
lega obiectivul general i scopul proiectului cu rezultatele
care trebuie obinute, indicatorii de msurare a acestora i
resursele necesare.
&tructura general a 'atricii 9ogice a "roiectului4
23
9egtura 9egtura dintre dintre c@m c@mp purile urile 'atricii 'atricii 9ogice 9ogice a a "roiectul "roiectulu ui4 i4
23
http4>>lgi#is#edu#ro>"roiecte>$^22"re,entari>'atricea^29ogica^2a
^2"roiectului#pdf
Interven(ia
logic
Indicatori /urse de
veri)icare
I#ote'e !i
riscuri
O0iectivul general
/co#ul #roiectului
Re'ultate
Activit(i Resurse !i costuri
2/ of 131
9ogica 9ogica *ertica *ertical l
Interven(ia
logic
Legtura I#ote'e
O0iectivul general
pentru susinerea reali,rii
o-iecti*ului general pe
termen lung
/co#ul #roiectului atins
pentru reali,area
o-iecti*ului general
Re'ultate o0(inute
pentru atingerea
scopului proiectului
Activit(i reali'ate
pentru o-inerea
re,ultatelor
9egtura 9egtura dintre dintre c@m c@mp purile urile 'atricii 'atricii 9ogice 9ogice a a "roiectul "roiectulu ui4 i4
9ogica 9ogica ori,onta ori,ontal l
Interven(ia
logic
Indicatori /urse de
veri)icare
O0iectivul general 3 #rivind o0iectivul general
3 #entru res#ectivii indicatori
/co#ul #roiectului 3 #rivind sco#ul #roiectului
3 #entru res#ectivii indicatori
Re'ultate 3 #rivind re'ultatele 3 #entru res#ectivii indicatori
Activit(i 3 nu indicatori1 ci resurse2costuri
'atricea 'atricea 9 9ogic ogic a a "roiect "roiectu ului4 lui4
Indicatori /urse de
veri)icare
I#ote'e
Scopul proiectului
Rezultate
Activiti
Mijloace
O0iectiv s#eci)ic
Mi4loace tangi0ile si
intangi0ile necesare
#entru a des)ura
activitile
2+ of 131
O0iectivul general la
care #roiectul
contri0uie
#entru reali'area
o0iectivului general
#entru res#ectivii
indicatori
pentru susinerea
reali,rii o-iecti*ului
general pe termen lung
/co#ul #roiectului
#entru atingerea
sco#ului #roiectului
#entru res#ectivii
indicatori
pentru reali,area
o-iecti*ului general
Re'ultate
#entru o0(inerea
re'ultatelor
#entru res#ectivii
indicatori
pentru atingerea
scopului proiectului
Activit(i
/#eci)icarea resurselor2costurilor )iecrei
activit(i 5#ersonal1 echi#aente1 )onduri
etc%6
pentru o-inerea
re,ultatelor
"rima "rima coloan coloan (inter*enia (inter*enia logic4 logic4
9ogica )n ca,ul dat este in*ers, se purcede de la sfirit spre
)nceput , o component contri-uind la reali,area celeilalte#
2. of 131
A A doua doua coloa coloan n = = indicatorii indicatorii
:ndicatorii msura-ili repre,int descrierea operaional a4
Z o-iecti*ului general
Z scopului proiectului
Z re,ultatelor
:ndicatorii4
Z permit msurarea gradului )n care o-iecti*ele au fost atinseT
Z reflect o )nelegere comun a partenerilor din proiect, a modului cum
acetia doresc s msoare dac i )n ce msur o-iecti*ul a fost atinsT
Z nu ar tre-ui s fie o sinte, a acti*itilor listate, ci mai degra- s
descrie consecinele
:ndicatorii descriu o-iecti*ele proiectului )n termeni de cantitate,
calitate i timp#
A A treia treia coloa coloan n ( ( sursele sursele de de *erificare *erificare
&ursele de *erificare indic unde i )n ce form pot fi gsite
informaiile pri*ind reali,area o-iecti*ului general, scopului proiectului
i re,ultatelor ;excepie fac acti*itile<#
&ursele de *erificare tre-uie s specifice4
Z formatul )n care informaia tre-uie s fie disponi-il ;6x4 rapoarte de
progres, documente conta-ile, statistici oficiale etc#<T
Z cine ar tre-ui s furni,e,e informaiileT
Z cu ce periodicitate ar tre-ui s fie acestea furni,ate ;6x4 lunar,
trimestrial, anual etc#<
2re-uie de asemenea e*aluate munca i costurile pentru
colectarea informaiilor i asigurare suficiente resurse )n acest sens# Cu
c@t sunt mai complexe, cu at@t cost mai mult# Cac sunt prea complexe
ori prea costisitoare, sursele de *erificare ar tre-ui schim-ate#
A A patra patra coloan coloan ( ( ipote,ele ipote,ele
5n proiect nu *a depinde niciodat numai de ar-orele
pro-lemelor identificate, ci i de o-iecti*e lsate afar i de ali factori
externi#
Acetia afectea, implementarea i sustena-ilitatea proiectului,
dar se afl )n afara controlului acestuia# "entru ca proiectul s ai- succes
aceste condiii tre-uie )ndeplinite#
2! of 131
:pote,ele repre,int rspunsul la urmtoarea )ntre-are4 Care
factori externi nu sunt influenai de proiect, )ns )i pot afecta
implementarea i sustena-ilitatea pe termen lungY
2re-uie e*aluat c@t de important este factorul extern pentru
succesul proiectului i )n ce msur s=ar putea reali,a, dup care se
decide dac4
= *a fi inclus ca i ipote,T
= proiectul *a fi refcut, astfel )nc@t s poat influena factorul externT
= se renun la planificare deoarece proiectul nu este fe,a-il#
'i0loace 'i0loace i i costuri costuri
'i0loacele sunt resursele umane i materiale necesare pentru
derularea acti*itilor i pentru managementul proiectului#
Costurile repre,int transpunerea )n termeni financiari a tuturor
resurselor ;mi0loacelor< identificate# 3 atenie particular tre-uie
acordat costurilor surselor de *erificare#
6xist i o list de *erificare pentru a putea determina dac
matricea logic ;'9< a fost efectuat corect4
2$
logica *ertical este complet i corectT
indicatorii i sursele de *erificare sunt accesi-ile si credi-ileT
precondiiile sunt realisteT
ipote,ele sunt realiste i completeT
riscurile sunt accepta-ileT
pro-a-ilitatea succesului este suficient de mareT
-eneficiile 0ustific costurile#
'9 are un ir de a*anta0e i de,a*ata0e )n utili,are#
2%
"rincipalele a*anta0e ale '9 sunt4
Aduce impreun intr=un singur loc o formulare a tuturor
componentelor cheie ale proiectului sau programului #
2$
Asist#uni*# 3ana 8erceanu, H'atricea cadru logicL 'aster 'anagementul "roiectelor
Al-a :ulia 2%
2%
C7]' Gor0 >"pri(in %entru 3ntreprinzatori )atricea 5adru-?ogic @, p#1=2
3 of 131
:ndeplinete cerinele unei -une concepii de proiect i asigur
rspuns la punctele sla-e din trecut in multe alte proiecte#
6ste uor de in*at i folosit#
Nu presupune mai mult timp sau efort pentru managementul
proiectului, ci din contr il reduce#
&e poate folosi pentru procesele de concepie i e*aluare interne
dar i in exterior in lucrul cu consultanii care lucrea, la
de,*oltarea organi,aiei#
Anticip implementarea#
6a fixea, un cadru pentru acti*itile de monitori,are i e*aluare
planificate, iar re,ultatele actuale pot fi comparate#
A0ut la comunicarea dintre donatorii i executanii proiectului#
Ce,a*ata0ele se refer la 4
6a nu constituie un inlocuitor pentru alte anali,e tehnice,
economice, sociale i de mediu# Nu poate inlocui folosirea
personalului calificat cu experien#
"oate apare o anume rigiditate )n '" atunci c)nd o-iecti*ele i
factorii externi specificai )n fa,a de concepie sunt prea
accentuai#
Cere lucru )n echip cu capa-iliti de conducere i facilitare
pentru a fi cea mai eficient#
'9 a proiectului poate fi utili,at i pentru inter*enii complexe
;programe< care includ un numr mare de proiecte i componente, cum
sunt programele sectoriale, naionale sau regionale# ?n principiu este
*or-a despre di*i,area matricei )n su-matrici care arat legtura logic
dintre componente, proiecte i programe#
,%/tructura1 continutul !i organi'area Manageentului
Proiectelor
3.1.(itlu, reumat, 'ustificare si scop
31 of 131
9a ele-orararea unui proiect o importan deose-it o are structura
acestuia# 6a difer )n dependen de sursa de finanare la care aspir
managerul de proiect# Cererile de finanare sunt distince, fiicare instituie
donatoare de fonduri a*)nd specifice proprii#;*e,i cap#!<#Aadar, )n linii
generale structura unui proiect sau )n mod o-ligatoriu *a include
urmtoarele pri componente4
Titlul 5+enuirea6 #roiectului 4
tre-uie inut cont c acesta tre-uie s fie4 descripti*, clar, concisT
Ceseori o-iecti*ul general a0ut la formularea titluluiT
2re-uie s se refere la sfera proiectului T
6ste de dorit s creai o a-re*iere interesant pentru acesta_
;2oNards Mandicap :ntegration Negotiating DnoNledge= 2M:NDT
NeN sustaina-le concepts and processes for optimi,ation and
upgrading municipal NasteNater and sludge treatment
N6"25N6<#
Re'uatul *a fi citit primul de ctre finanatori, deacea tre-uie s
fie scris foarte clar, astfel )nc)t s redee esena proiectului#?n ca,ul unui
coninut neatrgtor i neclar proiectul risc s nu fie citit )n continuare i
s nu primeasc finanarea dorit#
/uarul va cu#rinde7 scurt pre,entare a solicitantului cu
accentuarea elementelor care=i dau credi-ilitateT pre,entarea pro-lemei
a-ordate i a msurilor necesare pentru re,ol*area acesteiaT scurt
pre,entare a o-iecti*elor i a modului de atingere a acestora ;planul de
acti*iti<T preci,area re,ultatelor care *or fi o-inute la )ncheierea
proiectuluiT scurt pre,entare a planului de monitori,are i e*aluareT
menionarea costului total al proiectuluiT menionarea modului )n care
proiectul *a e*olua dup )ncheierea finanrii#
8usti)icarea 5+escrierea #ro0leei6 7
&e descrie situaia actual a unui anume grup, precum i strategia
prin care se a0unge de la situaia actual nesatisfctoare la situaia de
dorit#
` cine o are ;grup=int<T
` unde i de c@nd exist ;permanent sau periodic<T
` cau,e ale pro-lemeiT
` consecinele ne=re,ol*riiT
32 of 131
` de ce solicitantul este capa-il s o re,ol*e ;succese anterioare, resurse,
atu=uri< i cum o *a re,ol*aT
&e pre,int date concrete, uor *erifica-ile4 studii, anali,e
statistice, cercetri )n domeniu, chestionare, articole de pres, aprecieri
ale unor experi# ;)n toate ca,urile se pre,int referine la sursa din care a
fost preluat materialul<#
/co#ul 5O0iectivul general6
Cescrie o stare dorit care tre-uie maximi,at sau un efect nedorit
care tre-uie minimi,at# &e recomand enunarea scurt i clar a scopului,
)ntr=o singur propo,iie, fr explicaii cu pri*ire la modul )n care *a fi
atins# &copul proiectului reflect o stare la care nu se poate a0unge prin
intermediul unui singur proiect, fiind mult mai glo-al# 5n proiect )n
cau, poate contri-ui la atingerea scopului# Crept o modalitate de
*erificare la formularea scopului )n cercai s punei )ntre-area Ce ce Y
dac reulii s gsii rspunsuri, )nseamn c lucrai asupra o-iecti*elor
specifice i tre-uie s formulai unul nou general, la care dispare
necesitatea de a rspunde la )ntre-area sus=menionat, rspunsul fiind
firesc# &e sugerea, formularea scopului )ntr=o manier po,iti*
su-stituind cu*intele reducere, diminuare, micorare, prin ameliorare,
)m-untire, cretere etc# ;6x#Creterea ni*elului de trai al populaiei din
7epu-lica 'oldo*a <#
O0iectivele 5o0iectivele s#eci)ice6 4
Acestea preci,ea, re,ultatele care tre-uie o-inute )n efortul de atingere
a scopului i, implicit, a re,ol*rii pro-lemei, )n timpul desfurrii
proiectului i la final#6le arat -eneficiile o-inute de grupul=int# 6le
tre-uie s le )ntruneasc caracteristicile4 specifice, msura-ile, a-orda-ile,
realiste, )ncadra-ile )n timp# ;*e,i &'A72 p#1.<# 6le se estimea, prin
indicatori care msoar performanele#
3.2.&ctivitati, indicatori de progres, reultate, !uget
Indicatorii7
= sunt unitile de msur ale performanelor efecti*e )n raport cu
anumite standarde#
= tre-uie s existe cel puin un indicator de re,ultat pentru fiecare
o-iecti* specific#
33 of 131
5n indicator tre-uie s fie4
1#credi-il ;s dea informaii corecte i exacte indiferent de cine )l
msoar<#
Activit(ile4 =sunt mi0loacele de atingere a o-iecti*elor#
&olicitantul tre-uie s4
= enune fiecare acti*itate )n parteT
= specifice responsa-ilul pentru acti*itatea respecti*T
= preci,e,e de ce resurse este ne*oieT
= descrie sec*enele )n timp i modul )n care acti*itile se )ntreptrund#
Gru#&(int 2 "ene)iciari7
sunt persoanele fi,ice sau 0uridice )n folosul crora se produce
schim-area urmrit#
&e clasific )n4
=8eneficiarii direci
=8eneficiarii indireci#
I#actul 5Re'ultatul urrit64
repre,int modul )n care *a fi influenat situaia actual a grupului=
int, a -eneficiarilor i a societii )n ansam-lul ei# Ceseori poate fi
inclus )n sumarul proiectului sau )n 0ustificarea acestuia#
3.3.Monitoriare, evaluare, prevenirea riscurilor, dura!ilitate
Monitori'area 4
este procesul de colectare sistematic i de anali, a informaiilor cu
pri*ire la desfurarea acti*itilor#; o-ser*aiaT inter*iulT discuia de
grupTchestionarulT statisticileT 0urnalele alte )nregistrri etc<
Evaluarea 4
repre,int emiterea de 0udeci cu pri*ire la progresul )nregistrat pe calea
atingerii o-iecti*elor propuse#
&e e*aluea,4 resursele utili,ate, acti*itile desfurate, re,ultatele
o-inute, -eneficiile reali,ate#
+ura0ilitatea 4
ofer o imagine de ansam-lu asupra perspecti*elor de de,*oltare i
asupra condiiilor de auto=susinere financiar dup terminarea finanrii#
Mediati'area 7
&e mai numete i desiminarea re,ultatelor sau multiplicarea acestora#
"oate include acti*iti de tip4conferin de pres, reporta0e, filme,
3$ of 131
articole, mape de pre,entare, afie, fluturai, pliante, -annere, alte
materiale promoionale
Partenerii de #roiect4
gu*ernamentali> ne=gu*ernamentali, interni> externi, contri-uie la
reali,area proiectului prin4
= resurse umane ;personal administrati*
= =managerial, specialisti si>sau *oluntari<
= =resurse financiareT
= =spri0in material ;echipamente, sedii,etc
= =transfer de KnoN=hoN i informatii#
5neori se pre,int i declaratia de parteneriat, care demonstrea, *oina
prilor de a lucra )mpreun, preci,@nd rolul i contri-uia fiecruia#
"ugetul 4
repre,int totalitatea surselor financiare necesare reali,rii aciunii, )n
di*ersele momente ale derulrii sale, clasificate pe fiecare partener )n
parte, precum i a cheltuielilor aferente aciunii, detaliate pe categorii de
cheltuieli#
Riscuri4
dificultile posi-ile )n reali,area o-iecti*elor> atingerea scopului#
Prevenirea riscului4
msuri acti*e de pre*enire a unui posi-il eec#
Acestea ar fi prile componente standarde pre,ente )n ma0oritatea
cererilor de finanare )naintate de organi,aiile donatoare de granturi, cu
toate c deseori pot aprea i alte elemente specifice#
"entru a *erifica dac toate componentele proiectului au fost pre,entate
se utili,ea, o list de *erificare4
1# "ropunerea de finanare este completY
2# "roiectul corespunde temei din programul finanatoruluiY
3# "roiectul )ntrunete criteriile de eligi-ilitateY
$# 1inanarea cerut se )ncadrea, )n plafoanele indicateY
%# Contri-uia solicitantului, a partenerilor i>sau a altor finanatori este
)n cuantumul cerutY
/# Ai redactat, datat, semnat i tampilat )mpreun cu toi partenerii,
+# Ceclaraia de parteneriatY
.# Ai multiplicat )n dou exemplare Cererea de finanare i anexeleY
3% of 131
!# Ai semnat i tampilat Cererea de finanareY
1# Ai *erificat documentele de identificare cerute, precum i cele ale
managerului de proiect Y
3.".)rganiarea Managementului Proiectelor
$chipa de implementare sau gestionarea resurselor umane n cadrul
proiectuluiA 6ariante de "tructur organizatoric !organigrama& n
managementului proiectelor.
6xist mai multe pri implicate )n ela-orarea, implimentarea i e*aluarea
unui proiect, specificul fiind dup cum s=a i menionat c *or-im de un
lucru )n echip ;team=NorKpe parcursul tuturor etapelor ale unui proiect#
"ersoanele implicate )n reali,area aciunii sunt 4
= echipa de conducere ;6chipa de 'anagement <T
= cola-oratoriiT
= monitoriiT
= e*aluatoriiT;interni sau externi<
= responsa-ilul financiar# ;intern sau extern<#
"entru soluionarea tuturor pro-lemelor ce pot aprea,
organi,aiile focusate pe proiecte au ela-oat structuri speciale menite s
se a0uste,e la rigoriile lucrului )n cadrul proiectului# Amploarea
managementului proiectelor ca modalitate de a susine competiia
economic, de a rspunde mediului economic din ce )n ce mai solicitant a
condus la apariia unui nou tip de organi,aie ( organizaia centrat pe
proiecte# ?n ca,ul unei astfel de organi,aii, performana nu se mai
msoar, spre exemplu, )n funcie de soliditatea organigramei, ci )n
funcie de capacitatea de a se adapta la proiecte i )n funcie de
consistena portofoliului de proiecte# Paloarea organi,aiei nu se mai
msoar dup numrul de anga0ai# Competena profesional nu mai este
nici ea o *aloare )n sine, ceea ce contea, mai mult este *ite,a cu care
anga0aii )i unesc a-ilitile i cunotinele pentru a gsi o soluie la o
pro-lem comun, precum i *ite,a cu care, o dat re,ol*at pro-lema ;o
dat )ncheiat proiectul<, anga0aii formea, com-inaii diferite pentru a
re,ol*a o nou pro-lem#
Pan,are
>marKeti
ng

Pan,are
>marKeti
ng

1inantar
e
1inantar
e
Cesign
Cesign
"lanifi=
care
"lanifi=
care
Achi,i
=
tionar
e
Achi,i
=
tionar
e
'anager Pan,are> 'arKeting 1inantare Cesign "lanificare Achi,itionare
"roiect 1 pentru proiectul 1 pentru proiectul 1 pentru proiectul 1 pentru proiectul 1 pentru proiectul 1
'anager Pan,are> 'arKeting 1inantare Cesign "lanificare Achi,itionare
"roiect 1 pentru proiectul 1 pentru proiectul 1 pentru proiectul 1 pentru proiectul 1 pentru proiectul 1
'anager Pan,are> 'arKeting 1inantare Cesign "lanificare Achi,itionare
"roiect 2 pentru proiectul 2 pentru proiectul 2 pentru proiectul 2 pentru proiectul 2 pentru proiectul 2
'anager Pan,are> 'arKeting 1inantare Cesign "lanificare Achi,itionare
"roiect 2 pentru proiectul 2 pentru proiectul 2 pentru proiectul 2 pentru proiectul 2 pentru proiectul 2
'anager Pan,are> 'arKeting 1inantare Cesign "lanificare Achi,itionare
"roiect 3 pentru proiectul 3 pentru proiectul 3 pentru proiectul 3 pentru proiectul 3 pentru proiectul 3
'anager Pan,are> 'arKeting 1inantare Cesign "lanificare Achi,itionare
"roiect 3 pentru proiectul 3 pentru proiectul 3 pentru proiectul 3 pentru proiectul 3 pentru proiectul 3
3/ of 131
5n exemplu eloc*ent al unei astfel de structuri matriciale al
organi,aiei focusate pe proiect ar fi4
2/

2/
N# "osta*aru )anagementul %roiectelor, ed# 'atrix 7om, 8ucureti 22, p# 32
3+ of 131
Mangerul de proiect
'anagementul de proiect este cel mai adesea in responsa-ilitatea
unui anager de #roiect# Acesta tre-uie s asigure derularea proiectului
)n parametrii sta-ilii, pentru a respecta condiiile contractuale sta-ilite de
clieni sau de ne*oie proiectului# Managerul de #roiect tre-uie s ai-a
caliti excepionale de lider, pentru a )nelege proiectul )n )ntregimea sa,
de la )nceput pn la sf@rit, de a conduce, organi,a, coordona si controla
resursele si echipele de lucru# 'anager de proiect tre-uie s posede
urmtoarele caliti4
s fie un -un organi,ator, planific@nd i coordon@nd eforturile i
resursele )n *ederea )ndeplinirii o-iecti*elorT
s fie un -un strateg, capa-il s disting o-iecti*ele pe termen
scurt i lung, in@nd cont de aceste elemente pe toat durata
proiectuluiT
s fie persuasi*, s ai- deprinderile i atitudinile necesare pentru
a moti*a i a con*inge echipa de proiect de importana
o-iecti*elor urmriteT
fund=raiser, s ai- cunotinele i pregtirea pentru a putea atrage
i administra resurseleT
s fie un acti*ist, )n sensul )n care cine*a este capa-il de a=i
organi,a i susine ideile )n aciuni utileT
s fie *i,ionar, capa-il de ino*aie i de schim-areT
cunosctor al *alorilor comunitii,
asistent social, capa-il de a=i )nelege pe oameni, de a pstra
moti*aia i )ncrederea acestoraT
profesor i ele*, capa-il de a )n*a din experiena altora i de a=i
asista pe alii#
1unciile 'anagerului de proiect ar fi 4
2+
=fixe, o-iecti*ele prioritare ale proiectului )n concordan cu o-iecti*ele
de de,*oltare ale organi,aiei T
=fixea, prioritile )n utili,area i alocarea resurselor
=ela-orea, standarde, proceduri, direcii care tre-uie urmate )n execuia
proiectuluiT
2+
A#8)rgoanu, )anagementul %roiectelor, ed#6conomica , 8ucureti 2%, p# 2+
3. of 131
=se implic )n monitori,area i e*aluarea proiectuluiT
=particip la de,*oltarea i *alorificarea competenelor echipei de proiect#
?n aceast perioad tot mai des se *or-ete de existena unor
departamente speciali,ate pentru ela-orarea de proiecte# Comeniile )n
care pot fi ela-orate proiectele sunt destul de *ariate i se refer at@t la
proiecte generale care *i,ea, de,*oltarea ;a unei persoane, a unei
organi,aii sau a unei comuniti<, c@t i la proiecte care *i,ea, schim-ul
de experien, organi,area de seminare, etc# Am putut o-ser*a c o dat
efectu)ndu=se trecerea la lucrul prin proiecte se schim- i politica de
resurse umane )n organi,aie sau instituie# Ceaceea este foarte important
ca s se ia )n consideraie specificul lucrului )n cadrul proiectelor la
selectarea structurii organi,atorice, a managerului de proiect, a
asistenelor, a sistemului de moti*are a cadrelor )n organi,aie etc#
-% Metode de #lani)icare !i #rograare a activit(ilor !i
resurselor
".1.#oninutul planificarii i programrii
&uccesul proiectului se construiete )n fa,a de planificare#
Plani)icarea #roiectului se re)er la 7
*9
#revi'iuni4 pentru estimarea a ceea ce se poate )nt)mpla )n *iitor T
o0iective4 formularea a ceea ce dorim s o-inem )n *iitorT
#rograe4 etapele de parcurs pentru atingerea o-iecti*elorT
#lanuri4 termene pentru parcurgerea fiecarei etape T
0ugete4 alocarea resurselor necesareT
#roceduri4 modurile de lucru agreate pentru desfurarea
acti*itilorT
#olitici4 ghiduri ela-orate pentru a-ordarea constant a
elementelor repetiti*e#
6la-orarea planului proiectului se face prin constituirea unei echipe de
planificare, cu urmatoarele roluri4
2.
Consiliul National al :ntreprinderilor "ri*ate 'ici si 'i0locii din 7omania,
"lanificarea proiectului, 8ucuresti, 22
3! of 131
conceperea modului de aplicare a acti*itilor incluse )n proiect =
reali,area planului de acti*itati, cu termene, responsa-iliti,
resurse, criterii de acceptare, etc#
alegerea parametrilor care tre-uie msurai pentru a putea e*alua
re,ultatele o-inute ;gradul de indeplinire a o-iecti*elor sta-ilite<T
reducerea re,istent la schim-are pe parcursul implementarii
proiectului#
C)nd se ela-orea,a planul de acti*iti, tre-uie parcurse urmatoarele
etape4
1# 6*aluarea unui -uget pre*i,ional pentru fiecare acti*itate>fa,a a
proiectuluiT
2# :dentificarea costurilor, pe categorii ;mi0loace financiare, umane,
tehnice<T
3# Consolidarea costurilor la ni*el glo-alT
$# 7ealocarea resurselor disponi-ile in limitele -ugetului proiectului#
6ficacitatea i eficiena proiectului se construiesc )n fa,a de planificare4
&e definesc resursele necesare i suficiente pentru implementarea
proiectului4
o e*aluarea resurselor necesare4
umane4 numar de personal, timp de lucru
financiare
tehnice4 instruire, utila0e noi, etc#
o compararea resurselor necesare cu cele disponi-ile4
ca,ul ideal4 resursele necesare U resursele
disponi-ile = toate resursele necesare s)nt
disponi-ile, at)t calitatti*, c)t i cantitati*T
ca,ul cel mai pro-a-il4 resursele necesare a
resursele disponi-ile = necesitile s)nt parial
acoperite, dar tre-uie sta-ilite prioritiT
ca,ul cel mai defa*ora-il4 resursele necesare
#7esursele disponi-ile = tre-uie ierarhi,ate
necesitile i alese doar acele acti*itati care au
efecte ma0oreT
o e*aluarea efectelor consumrii resurselor#
"entru identificarea resurselor necesare i disponi-ile se *or anali,a4
$ of 131
sursele atrase din alt direcie ;fonduri, oameni<T
elementele de importan moderataT
elementele de importan critic ;echipamente<T
termenele criticeT
posi-ilitile de modificare a -ugetului pe uniti de proiectT
cerinele sponsorului#
2!
?n cadrul procesului managerial specific )ntreprinderilor de
construcii ce ii propun de,*oltarea acti*itii de pia, o importan
deose-it re*ine ela-orrii i derulrii unor #rograe )undaentate )n
funcie de condiiile specifice fiecrui tip de pia *i,at i de
posi-ilitile i resursele proprii ale unitilor economice in cau,#
5tili,area acestor programe tre-uie s asigure, prin utili,area eficient a
prospectrii, anali,ei i pre*i,iunii, un circuit fluid# "rogramele
repre,int un sistem specific i complex de, reunind i utili,and )ntr=o
manier unic i original numeroase i *ariate metode i instrumente
manageriale, presupunand totodat un sistem de management proiectat
corespun,tor, )n toate componentele sale# 7especti*ele programe fac
parte din managementul proiectelor, repre,entand concreti,area
planificrii tactice#
6la-orarea programelor este o acti*itate deose-it de complex,
care impune )n primul r)nd determinarea riguroas a o-iecti*elor
)ntreprinderii p)n la ni*elul operaional, proces care tre-uie parcurs )nc
din fa,a de proiectare a acestora# 6ste necesar con0ugarea eforturilor a
mai multor structuri funcionale din cadrul organigramei )ntreprinderii =
de o-icei colecti*e cu acti*itate complementar, iar )n numeroase situaii
se apelea, la cola-orarea cu alte organi,aii, )n scopul e*alurii
*ariantelor *ia-ile de aciuni pe pia a unitii economice )n cau,, de a
fundamenta opiunea fcut, de a coordona mi0loacele de aciune
necesare, precum i resursele disponi-ile#
?n reali,area programelor se apelea, la o serie de modele
cantitati*e de identificare i de e*aluare a proceselor care compun mediul
de aciune al fiecrei organi,aii, pentru sincroni,area efectului
respecti*elor procese )n cadrul unei structuri pragmatice funcionale, care
s poat sta la -a,a procesului managerial al organi,aiei respecti*e#
2!
http4>>NNN#smepro0ects#ro>
'odelele menionate sunt fie instrumente de reali,are a unor pre*i,iuni
incluse )n programe sau de formare a unor deci,ii, fie metode de
coordonare a diferitelor aciuni ce formea, structura programelor de
marKeting# Cin cadrul primei categorii amintim4 anali,a de regresie,
corelaia multipl, anali,a matricial, diferitele metode de calcul a
costurilor i -eneficiilor etc#
Cea de=a doua categorie de metode are un coninut mai larg,
cuprin,)nd4 metoda de a-ordare -aAesian, ar-orele de deci,ie,
programarea dinamic, ni*elarea exponenial, diferitele tehnici de
simulare dup metoda 'onte Carlo, lanurile 'arKo*, programarea
neliniar, anali,a input=output, metoda irurilor de ateptare, anali,a
riscurilor, unele metode de pre*i,iune tehnologic, metode -a,ate pe
anali,a *alorii etc#
)etoda potenialelor : )etra %otential )ethod !)%)&# )%)
este un procedeu deri*at al metodei drumului critic ;5%)&# 6tapele
ela-orrii unui program prin procedeul )%) sunt urmtoarele4
structurarea programului in acti*iti i intocmirea Blistei activitilor,
cu preci,area celor precedente i a condiionrilor dintre acesteaT
sta-ilirea duratelor acti*itilorT definiti*area geometriei reelei i
ela-orarea graficului reeaT calculul termenelor caracteristice ale
acti*itilorT e*aluarea re,er*elor de timp ale acti*itilor i trasarea
drumului criticT compararea duratei de reali,are a programului cu durata
contractual i e*entuala )m-untire a programuluiT ela-orarea planului
calendaristic# ?n ca,ul )n care programarea iniial, o-inut pe -a,a
datelor de intrare ;acti*iti, durate, condiionri, graf etc#<, este
nesatisfctoare, planificarea este supus unui proces de )m-untire
succesi*, p)n se a0unge la un program optim sau cel puin unul
accepta-il#
3
3 pro-lem deose-it pri*ind planificarea acti*itii in construcii
o constituie transpunerea ansam-lului de procese i intercorelaii ce
contri-uie la materiali,area produsului )n modelul matematico=grafic
adoptat pentru studiu# ?n acest sens, au fost fundamentate anumite criterii
raionale, definite ca principii de -a, )n planificarea execuiei lucrrilor
3
'# 2oma, N# 'rgrit = 'anagement in construcii# "lanificarea i organi,area
execuiei lucrrilor de construcii, 6ditura 6conomic, 8ucureti, 22, p# 23/
de construcii# Aplicarea acestor principii confer o desfurare normal a
execuiei, asigurand o eficien sporit )n utili,area resurselor, durate i
costuri reduse, precum i o calitate corespun,toare a lucrrilor#
"rincipiile de -a, )n planificarea execuiei lucrrilor de construcii sunt4
principiul continuitii, principiul uniformitii, principiul ritmicitii i
principiul sincronizrii.
)etode matematico-grafice de planificare a activitii n
construcii# 'etodele de planificare i repre,entare a proceselor de
construcii pe scara timpului sunt cu preponderen metode grafice liniare
;de tip /antt< sau metode matematico=grafice# 7emarcm faptul c
repre,entrile grafice redau imaginea derulrii execuiei lucrrilor, dar nu
pot pune )n e*iden dinamica desfurrii lor su- aciunea factorilor
pertur-atori con0uncturali sau de mediu, impunand optimi,ri i
reactuali,ri# ?n domeniul construciilor, metodele de planificare
matematico=grafice pot fi de tip ciclograme sau de tip grafice reea#
5iclogramele repre,int transpunerea grafic a proceselor de
construcii )ntr=un sistem rectangular de axe, )n care a-scisa repre,int
scara timpului, iar pe ordonat sunt e*ideniate lucrrile de construcii (
pe componente ( )n succesiunea lor# "rin metoda ciclogramei pot fi
planificate acti*itile ;lucrrile< at)t din cadrul proceselor simple ;un
singur executant, o singur categorie constructi* de lucrri, un singur loc
de execuie etc#<, c)t i al proceselor comple9e ;alctuite din mai multe
procese simple, legate intre ele prin criterii tehnico=organi,atorice de
reali,are<#

31
?n figur este redat un model de ciclogram a execuiei unui
proces simplu ritmic HiL, prin metoda lanului elementar di*i,at modulat
ritmic# Aceast metod poate fi adaptat i la planificarea aciunilor ce
compun programe mai puin complexe, reali,a-ile )n perioade scurte de
timp#
Astfel, dac se consider necesar reducerea duratelor aciunilor
coninute de un program HiL , se pot suplimenta colecti*ele participante la
reali,area respecti*ului program, respect)nd condiiile de ritmicitate ale
31
'# 2oma, N# 'rgrit = 'anagement in construcii# "lanificarea i organi,area
execuiei lucrrilor de construcii, 6ditura 6conomic, 8ucureti, 22, p# $!
componentelor acestuia# Aceasta presupune ca fiecare colecti* de lucru s
inceap execuia aciunii reparti,ate cu un decala0 constant Doi ;modulul
de ritmicitate< fa de colecti*ul precedent, astfel )ncat finali,area aciunii
s se fac )n aceeai ritmicitate Doi# "rin aceast form de organi,are a
acti*itilor, lanul elementar ritmic se transform )n lan elementar
di*i,at modulat ritmic# Curata total de reali,are a programului HiL pe
cele n categorii de aciuni se determin astfel4
tei : ti ; 5n&$6<oi 1
unde4 n U numrul de colecti*e de muncT ti U ritmul de execuie a
aciunilor coninute de programul HiLT Doi U modulul de ritmicitate in
care se execut programul HiL#
"resupunand c )n cadrul programului acionea, / colecti*e de
munc i c ritmul de reali,are a aciunilor este de de / ,ile# Considerand
-iU3 numrul de colecti*e destinate iniial s participe la reali,area
programului HiLb Doi U ti > -i U / > 3 U 2# Curata total de reali,are a
aciunilor coninute de programul HiL se sta-ilete astfel4 tei U / c ;/=1<2
U 1/ ,ile# ?n urma acestor determinri, se poate repre,enta programul cu
a0utorul ciclogramei urmtoare4
32
".2.*raficul *antt si matricea
/raficul /antt# Cesfurarea oricrui proces )n construcii se
reali,ea, )n timp i spaiu, ceea ce a impus gsirea unor forme de
repre,entare grafic accesi-ile, care s pun )n e*iden planificarea
execuiei acestora# M#9# Gantt a creat primul instrument de planificare a
acti*itilor pe scara timpului, graficul ce=i poart numele, care const )n
ealonarea calendaristic a derulrii proceselor su- forma unor Hgrafice
liniareL cuprind un ansam-lu de -are ori,ontale cali-rate pe duratele
proceselor i inlnuite in mod logic pe criterii tehnice i organi,atorice#
1iecrui proces ii este asociat o -ar, ale crei capete corespund pa scara
timpului termenelor calendaristice de incepere i respecti* de finali,are a
procesului#
Graficul Gantt
33
( sau planul calendaristic, dup cum mai este
cunoscut ( e*idenia, urmtoarele elemente4 durata total a procesului
complexT duratele proceselor componenteT momentele de )ncepere i de
finali,are a proceselor, cu respectarea succesiunii tehnico=organi,atoriceT
pregtirea, lansarea, urmrirea, coordonarea i conducerea proceselor i
anali,a periodic a stadiului acestoraT asigurarea ritmic i raional cu
resurse a proceselorT necesarul de dotare a proceselorT apro*i,ionarea
resurselor materialeT echi*alena )ntre scara relati* a timpului de
reali,are a proceselor i scara a-solut calendaristic a timpuluiT
replanificarea i actuali,area programului la aciunea factorilor
pertur-atori de mediuT respectarea riguroas a termenelor i reducerea
costurilor de reali,are a proceselor#
6la-orarea graficului Gantt se poate reali,a prin metoda direct
sau prin metoda indirect# 'etoda direct presupune urmtoarele etape4
anali,a amnunit a proiectului procesuluiT sta-ilirea proceselor
32
:dem, p#$.
33
:dem , p#11.
componente ( acti*itiT calculul *olumului de munc pentru fiecare
acti*itateT sta-ilirea metodelor de reali,are i tehnologia necesarT
determinarea *olumelor de munc pentru acti*itile complementareT
determinarea duratei fiecrei acti*iti i a resurselor umane necesare
acestoraT asigurarea coordonrii in timp a acti*itilor, repre,entarea su-
forma graficelor liniare a tuturor acti*itilor, prin desfurarea
intercorelat a acestora pe scara timpului# 6la-orarea graficului Gantt
prin metoda indirect se utili,ea, atunci cand ealonarea pe scara
timpului a acti*itilor sau proceselor s=a reali,at printr=o alt metod de
planificare, situaie in care graficul Gantt constituie o reflectare indirect
a procedurii de planificare aprioric utili,at# Cup intocmire, se *erific
*ala-ilitatea graficului Gantt, iar )n situaia )n care nu satisface cerinele
iniiale, se recurge la optimi,area acestuia ;reducerea duratelor
acti*itilor, modificarea succesiunii tehnico=organi,atorice, redistri-uirea
acti*itilor i resurselor, alocarea de resurse suplimentare etc#<#
3$
'atricea este o tehnica de calcul a parametrilor de timp, inclusi* a
duratei totale de reali,are a proiectului#"rocesele se indica pe
ori,ontala#&ectoarele = pe *erticala#A*anta0ul matricei in fata altor forme
de planificare calendaristica este posi-ilittea anali,ei consecuti*itatii
includerii sectoarelor in lanturile de executie#:n -a,a unui algoritm
formali,at se poate o-tine reducerea duratei de reali,are a proiectului#'ai
detaliat despre aceste tehnici de planificare calendaristica *e,i in lucrarile
consacrate organi,arii si planificarii constructiilor#
".3.*raficul retea+ ela!orare, analia, drum critic
)etode de planificare matematico-grafice de tip grafice reea#
'etodele pre,entate anterior, de tip ciclograme sau de tip liniare
;diagrama Gantt< au un domeniu limitat de aplica-ilitate, fiind utili,ate
pentru planificarea unor procese simple sau a unora complexe ce cuprind
un numr restrans de acti*iti i condiionri# Car )n sectorul
construciilor, ca de altfel )n toate domeniile economice, au aprut
o-iecti*e cu un grad deose-it de complexitate, )n condiiile necesitii
asigurrii unor parametri economici performani, ceea ce a impus gsirea
3$
:dem, p#12=122
unor metode fundamentate tiinific care s rspund exigenelor de timp
i cost in reali,area lucrrilor# Aplica-ilitatea practic a unor noi ramuri
ale matematicii i mai ales apariia unor tehnici informatice au permis
ela-orarea de procedee eficiente in domeniu, generand totodat
constituirea de noi discipline tiinifice#
Cintre metodele respecti*e .naliza *rumului 5ritic se definete
ca o disciplin care are ca o-iect studierea conducerii tiinifice a
reali,rii proiectelor, un instrument care sistemati,ea, i algoritmea,
munca de conducere prin aplicarea unor procedee tiinifice ce permit
a-ordarea inclusi* a unor pro-leme nere,ol*a-ile anterior din cau,a
masi*itii sau>i complexitii lor# Anali,a Crumului Critic ;.*5<
repre,int un grup de metode i tehnici de planificare optim, urmrire i
control eficient al proceselor, ce se -a,ea, pe teoria matematic a
grafelor#
3%
6tapele planificrii prin .*5 sunt4 etapa calitativ, )n cadrul
creia se determin acti*itile, durata, condiionrile i se ela-orea,
graful reeaT etapa cantitativ, )n care se calculea, termenele
caracteristice, termenul final i se sta-ilete drumul criticT etapa de
control, care const )n urmrirea desfurrii lucrrilor i se
reactuali,ea, graficul#
Clasificarea procedeelor coninute de .*5 se poate reali,a pe
-a,a unor caracteristici principale de difereniere, dintre care cele mai
importante sunt4
d tipul de reea folosit pentru anali, i repre,entare, care pot fi4 reele
cu activitile pe arce i e*idenierea acti*itilor ( reele 5ritical %ath
)ethod ;5%)<T reele cu activitile pe arce i e*idenierea
e*enimentelor ( reele %rogram $valuation and -evie2 TechniCue
;%$-T<T reele cu activitile n noduri, nodul repre,entand o acti*itate
iar arcul dintre noduri o condiionare de )ncepere a acti*itii :reele
)etra %otential )ethod ;)%)<T
d natura modelului matematic, dup care pot fi4 procedee cu model
deterministT procedee cu model stocastic#
d numrul parametrilor analizai, dup care sunt4 procedee n care se
analizeaz un singur parametru !timpul& : procedee .*5DT3)$T
procedee in care se analizeaz timpul i resursele ( procedee
3%
:dem, p# 1$+=1%2
.*5D-$"E4-5$T procedee n care se analizeaz timpul resursele i
costul ( procedee .*5D5E"TT
d numrul proiectelor analizate, dup care sunt4 procedee pentru analiza
unui singur proiectT procedee pentru analiza multiproiectelor#
d mrimea proiectelor, dup care pot fi4 reele foarte mari ( peste 1#
de acti*itiT reele mi(locii ( )ntre 1#% i 1# de acti*itiT reele
reduse ( su- 1#% de acti*iti#
Ca principale procedee de aplicare a Anali,ei Crumului Critic
;.*5< se pot enumera4 5ritical%ath )ethod ;5%)< ( metoda drumului
criticT %rogram $valuation and -evie2 TechniCue ;%$-T< ( e*aluarea i
re*i,uirea tehnic a programuluiT )etra %otential )ethod ;)%)< (
metoda potenialelorT 5%)D5E"TT %$-TD5E"TT )anpo2er ?eveling (
ni*elarea manopereiT )anpo2er "cheduling (
programarea manopereiT -esource .llocation ( alocarea resurselorT
)ulti-%ro(ect "cheduling (programarea multiproiectelorT -esource
.llocation and )ulti-%ro(ect "cheduling ( alocarea resurselor i
programarea multiproiectelor
3/
#
5ritical %ath )ethod ;5%)< ( metoda drumului critic, se aplic
proceselor cu acti*iti -ine cunoscute, a cror durat se poate aprecia cu
suficient exactitate, fiind un procedeu pentru ela-orarea programelor
temporale i se materiali,ea, )ntr=o reea cu acti*itile pe arce#
%rogram $valuation and -evie2 TechniCue ;%$-T< ( e*aluarea i
re*i,uirea tehnic a programului, se aplic proceselor alctuite din
acti*iti cu durate imprecis cunoscute sau incerte i se repre,int prin
reele cu acti*itile pe arce# Curata unei acti*iti este estimat prin trei
posi-iliti4 pesimist, cea mai pro-a-il i optimist, iar in afara
programului temporal se mai pot calcula pro-a-ilitile de reali,are a
unor termene impuse#
)etra %otential )ethod ;)%)< ( metoda potenialelor, are
aceleai caracteristici ca C"', dar utili,ea, reele cu acti*itile pe
noduri i deci se poate ine cont de suprapunerea unor acti*iti# "rin
numrul mereu cresc)nd al aplicaiilor i al *ariantelor de manifestare,
.*5 )i mrete )n permanen c)mpul de aciune, ptrun,)nd adanc i )n
3/
&# 9a,r4 .naliza drumului critic, 6ditura \tiinific, 8ucureti, 1!/.
domeniul '", fiind una dintre cele mai utili,ate metode de programare i
control a aciunilor organi,aiilor#
".".Planificarea !ugetului
8ugetul proiectului este una dintre cele mai importante pri ale
oricrui tip de proiect, care necesit calcule riguroase, planificri
anticipate ale resurselor ce urmea, s fie cheltuite# 9a ela-orarea
-ugetului tre-uie de a*ut gri0 pe de o parte, at@t de cerinele formulate de
ctre finanator, c@t i de necesitile concrete ale proiectului# Astfel,
tre-uie reali,at o corelare )ntre proiect, planul de acti*iti i -uget#
3+
&e poate afirma c -ugetul reflect )n plan financiar acti*itile
proiectului# 5n -uget poate s conin trei seciuni4 *eniturile, cheltuielile
i -ugetul narati*# ?n cadrul unui -uget a*em dou categorii principale de
cheltuieli4 directe i administrati*e# 5nii dintre finanatori mai accept i
o a treia categorie de cheltuieli repre,entat de fondurile de de,*oltare
pentru solicitant aa=numitul o*erhead, adic o tax de succes# "rin
cheltuieli directe )nelegem acele costuri -ugetare care sunt necesare i
deri* )n mod direct din proiect# Cheltuielile administrati*e se refer la
acele costuri care sunt necesare pentru administrarea proiectului ;chirie,
infrastructur de lucru, personal auxiliar, etc#<#
8ugetul de cheltuieli al unui proiect *a fi ela-orat pe mai multe
coloane din care s reias unitatea de msur folosit, numrul acestor
uniti, costul cu aceste uniti, costul total i )n final, defalcat contri-uia
solicitantului i contri-uia solicitat prin aceast cerere# Contri-uia
solicitantului poate consta din contri-uia )n natur i contri-uia
financiar#
"rincipalele capitole din orice -uget sunt urmtoarele4
a< resurse umane ( aici intr costurile pri*ind salariile, diurnele ( at@t cele
ale personalului implicat )n proiect ;coordonator de proiect,
asistent>asisteni de proiect<, c@t i ale personalului auxiliar ;secretar,
conta-il< sau ale specialitilor ;lectori, consultani<#
3+
H"lanificarea i -ugetarea multianual a in*estiiilorL, 'anual 6la-orat :n Cadrul
"roiectului :df Grant No#2f %12$/ ,8ucuret: 2%, p#%
-< transport ( la aceast categorie sunt incluse cheltuielile de transport
necesare pentru -una desfurare a proiectului#
c< cheltuieli cu echipamentele ( aici se introduc costurile necesare cu
cumprarea sau )nchirierea echipamentelor# 6ste *or-a de echipamentele
care sunt necesare )n derularea proiectului, prin urmare aceste echipamente
deri* din caracterul acestuia# d< costuri de -irou ( se refer )n principal la
cheltuielile necesare cu )ntreinerea -iroului# &e pot include aici cheltuieli
ce *i,ea, at@t chiria -irourilor, )ntreinerea acestora, costuri cu asigurarea
ser*iciilor ;internet, telefon, fax<, consuma-ile#
e< alte cheltuieli (pot fi introduse la aceast categorie ( i se refer la
cheltuielile pri*ind pu-licaiile, e*aluarea proiectului, organi,area unor
e*enimente ;conferine, seminarii<#
?n cadrul literaturii de specialitate funciei de planificare a
-ugetului i se atri-uie urmtoarele caracteristici4
1# 8ugetul cuantific acti*iti ( adic le confer *aloare )n -ani#
2# 8ugetele diri0ea, cheltuielile astfel )nc@t resursele s fie cheltuite
numai pentru acti*iti care spri0in o-iecti*ele proiectului#
3# 8ugetele identific ce resurse sunt necesare i c@nd sunt solicitate#
$# 8ugetele permit examinarea o-iecti*elor i acti*itilor unui proiect
din punct de *edere al costului lor actual#
%# 8ugetele clarific relaia dintre cheltuielile directe necesare
derulrii proiectului i cheltuielile de susinere sau administrati*e
;chirie, personal de specialitate, etc#<
/# 5n -uget realist i actuali,at permite e*aluarea financiar a
proiectului#
"aii care tre-uie parcuri )n ela-orarea unui -uget pentru o cerere
de finanare sunt urmtorii4
= sta-ilirea perioadei de lucru pentru fiecare etap i pentru
proiectul )n ansam-luT
= reali,area estimrilor pentru toate costurileT
= estimarea *alorii cheltuielilorT
= estimarea *eniturilorT
= 0ustificarea cheltuielilor ( prin intermediu -ugetului narati*#
.%Atragerea )ondurilor #entru )inantarea #roiectelor
$.1.,inantatorii si cerintele lor
&e cunosc mai multe tipuri de finanatori pe care le putem clasifica )n
felul urmtor4
Ageniile i programe gu*ernamentale
"rogramele internaionale
1undaiile indi*iduale sau familiale
1undaiile corporaiilor
1undaiile comunitare
1undaiile mixte
Asociaiile religioase
Alte instituii
3rgani,aiile negu*ernamentale
Agenii economici
Metode de atragere a fondurilor.
&e cunosc urmtoarele procedee de atragere a fondurilor4 prin
intermediul cererilor de finanareT prin metoda direct mail ;solicitare
direct<, prin organi,area de e*enimente speciale#
5na dintre cele mai rsp@ndite metode de acordare a unui spri0in
pentru proiectele este tehnica acordrii de finanare pe -a,a cererii de
finanare# 1oarte important este ca )n acest punct s se parcurg cu atenie
pachetului informati*, ela-orat de ctre finanator, care *a conine
formularele care sunt necesare spre a fi completate i anexele care *or fi
ataate proiectului# Complexitatea formularelor i numrul anexelor sunt
*aria-ile i depind de fiecare finanator )n parte# Cup consultarea (
citirea cu atenie = a pachetului informati* pasul urmtor const din
completarea formularului de finanare# Cin nou nu exist o regul ferm,
sunt finanatori care au un formular de finanare i sunt finanatori care
recomand o anumit structur a acestor cereri# Considerm c fiecare
formular tre-uie s conin nite informaii cum ar fi4 titlul, scopul,
o-iecti*ul>=le, grupul int, acti*itile, planul calendaristic, metodologia
de implementare, continuitatea, -ugetul proiectului i o scurt pre,entare
a solicitantului#
?n cele ce urmea, *oi )ncerca s pre,int pe scurt modul de
ela-orare al fiecrui element al unei cereri de finanare# "rimul element
ce tre-uie s se regseasc )n orice cerere de finanare este titlul
proiectului i denumirea -eneficiarului proiectului# Alegerea titlului
potri*it este un lucru care influenea, decisi* succesul unei cereri de
finanare# ?n alegerea titlului tre-uie s a*em gri0 ca el s fie sugesti*
pentru proiectul nostru# 2re-uie e*itate titlurile foarte lungi i e*a,i*e (
unul scurt, c@t mai uor de reinut i care sugerea, de0a o-iecti*ul
urmrit de noi# &copul proiectului tre-uie s fie unul general )n care s se
regseasc elemente din o-iecti*ele urmrite de finanator prin programul
de finanare ( de aici tre-uie s reias c exist o corelaie )ntre
o-iecti*ele urmrite de finanator, programul de finanare i propunerea
de proiect )naintat#
5n alt element care se regsete )n cererile de finanare )n mod
o-ligatoriu este>sunt o-iecti*ul>o-iecti*ele proiectului# 5n o-iecti* poate fi
definit ca un de,iderat care )n urma implementrii proiectului poate fi
reali,at i totodat repre,int un pas )n atingerea scopului proiectului#
3-iecti*ul proiectului tre-uie s fie at@t de concret )nc@t msura
)ndeplinirii sale s fie cuantifica-il ;estima-il<# Ceasemenea o-iecti*ele
tre-uie s corespund cerinelor integrate )n a-re*ierea de &'A72
;specifice, msura-ile a-orda-ile, realiste, )ncadra-ile )n timp <#
3.
5rmtorul pas ar fi descrierea grupului int# "entru a *or-i de
grupul int, tre-uie s facem o delimitare )n sensul de grup int direct i
grup int indirect# Cin grupul int direct al unui proiect fac parte cei care
-eneficia, )n mod direct de pe urma proiectului# "rin grup int indirect
)nelegem -eneficiarii proiectului care *or profita de re,ultatele acestuia
dar nu )n mod direct# 6ste -ine ca )n ca,ul ela-orrii proiectului s reuim
3.
%ro(ect )anagement T-13T F, NNN#training=
Aouth#net>:N26G7A2:3N>2X>"u-lications>tKits>tKit3>tKit3#pdf
s aproximm prin cifre numrul concret at@t al grupului int direct, c@t i
al celui indirect# 5rmtorul element ce tre-uie s se regseasc )n orice
proiect este un plan de acti*iti )n care se specific durata derulrii
proiectului i se descrie fiecare acti*itate )n parte#
"lanificarea acti*itilor este o etap important din orice proiect#
?n aceast parte se descriu acti*itile derulate, ordinea i durata acestora#
6ste -ine ca acti*itile s fie pre,entate c@t mai )n detaliu pentru a putea
aproxima necesitatea cheltuielilor pre*,ute )n -uget, dar i sarcinile a*ute
de ctre echipa de proiect# 'etodologia se refer la ela-orarea 'atricei
logice ;3 metodologie pentru planificarea, managementul i e*aluarea
programelor i proiectelor, implic@nd anali,a factorilor interesai, anali,a
pro-lemei, anali,a o-iecti*elor, anali,a strategiilor, prepararea matricei
cadru logic i planurile de acti*iti i resurse#< i a planului calendaristic
utili,)ndu=se di*erse instrumente ale tehnologiilor informaionale pentru
aceasta ;metoda cadrului logic, diagramele de tip Gantt, Chart , "672 etc<#
?n ultima parte a cererii de finanare tre-uie demonstrat
modalitatea de continuare a proiectului dup terminarea finanrii
solicitate# 2re-uie accentuat )n ce msur ne*oile pentru care a fost
ela-orat proiectul dispar dup implementarea proiectului sau )n ce msur
solicitantul *a reui continuarea acestui proiect ;dura-ilitatea proiectului<#
6ste o parte important a proiectului fiindc de aici se poate determina,
firete )n funcie de specificul proiectului, dac )n urma implementrii se
re,ol* pro-lema pentru care a fost creat sau nu#
Ce regul, )n anexele care se regsesc la fiecare propunere de
proiect una este "ugetul ;*e,i cap#.<, iar cealalt o scurt pre,entare a
solicitantului#?n ea se include pre,entarea datelor de contact ;adres
potal, e=mail, pagin Ne-<, a structurii de conducere i a echipei de
proiect# 6ste -ine ca cel puin coordonatorul proiectului s anexe la
cererea de finanare un Curriculum *itae# Alte date ce tre-uie s apar )n
acest document se refer la experiena solicitantului din domeniu# 2re-uie
trecute toate finanrile ce au fost o-inute )n ultimii 3=% ani prin
intermediul cererilor de finanare# ?n acest document mai pot fi adugate
datele de contact ale finanatorilor#
#ampania de atragere a fondurilor
"entru asigurarea succesului unei campanii de atragere de fonduri
tre-uie )ndeplinite anumite condiii4
existena unui proiect scrisT
-a, de date cu posi-ili finanatori T
alocarea de timp pentru atragerea fondurilorT
alocarea de -ani pentru atragerea fondurilor T
existena unei echipe speciali,ate )n atragerea fondurilor#
?n 7epu-lica 'oldo*a acti*ea, un ir de organi,aii donatoare
de fonduri, fiecare a*)nd un specific al su# Cunosc)ndu=l, precum i
urm)nd regulile enunate )n Ghidul sau regulileprogramului de finanare
putei iniia o Campanie de atragere de fonduri#
$.2.,inantarea prin Programele de preaderare la -niunea .uropeana
?n pre,ent, la )nceput de secol, c@nd ordinea mondial se
concentrea, )n 0urul unor centre de putere, este e*ident c 7epu-lica
'oldo*a nu poate rm@nea )n afara acestor comuniti# :ndiscuta-il c pe
continentul european o astfel de putere este 5niunea 6uropean, a crei
importan politic i economic este )n continu cretere# 6ste ineficient
i ineficace de a anali,a mecanismele, oportunitile, tehnicile '"
nelu)nd )n consideraie orientrile pro=europene ale politicii economice
din 7epu-lica 'oldo*a# Necunosc)nd oportunitile de extindere a '"
prin intermediul suportului fondurilor 56 ele se transform automat )n
riscuri pe care statul nostru i le asum )n mod contient# Apar
considera-ile dificulti la planificarea, implementarea, gestionarea,
a-sor-ia, monitori,area proiectelor europene )n 'oldo*a# &tudierea
acestei laturi a finanrii i derulrii de programe sau proiecte precum i a
e*oluiei ei paralele cu extinderea 56 de*ine un imperati* al actualei
situaii )n care ne regsim#
7ondurile europene sau asistena structural !pentru rile membre ale
4$&
FG
3!
6uropean Commission=)anual for the %hare *ecentralized 3mplementation "#stem,
8russels, 1!!$, p#%.=%!
6xist patru tipuri de fonduri europene4
1# 7ondul european de dezvoltare regional !7$*$-&, cu
programele sale :N26776G, destinat susineri regiunilor mai
puin de,*oltate, regiunilor aflate )n recon*ersiune economic sau
a celor cu dificulti structurale
2# 7ondul social european !7"$& ( un instrument menit sa spri0ine
financiar &trategia 6uropean de amplasare )n c)mpul muncii
3# 7ondul $uropean de orientare i de garanii .gricole !7$E/.&,
menit s spri0ine de,*oltarea i reformele structurale )n ,onele
rurale
$# 3nstrumentul financiar pentru susinerea industriei piscicole,
menit s spri0ine reformele )n sectorul piscicol#
?n afar de acestea mai exist i 1ondul de Coe,iune , creat )n
1!!3 i menit s spri0ine rile mai puin prospere ale 5niunii ;Grecia,
"ortugalia, :rlanda, &pania, ":8=ul crora este mai 0os de !^ din media
pe 56< )n finanarea proiectelor de protecie a mediului i a celor )n
domeniul transportului# 8ugetul pentru perioada 2=2/ pre*edea
alocarea resurselor )n sum 1.2,$% miliarde 6uro pentru finanarea celor
patru tipuri de fonduri i 1. miliarde 6uro pentru 1ondul de Coe,iune#
.sistena de transformare !pentru rile cu perspectiv de integrare
european, 'GHG -'GGI&
?n anul 1!.! 56 a lansat un program am-iios de asisten pentru
rile 6uropei Centrale i de 6st ;programul "MA76<, comparat de muli,
datorit amplorii sale, cu planul 'arshall de dup al doilea 7,-oi
'ondial# 3-iecti*ele, principiile i procedurile 56 difer )ns radical de
cele ale programului american#
"rogramul "MA76 a fost lansat in 1!.!, fiind iniial destinat
"oloniei i 5ngariei# 5n an mai t)r,iu programul a fost extins asupra
celorlalte ri candidate la aderare# rile 8altice au fost integrate a-ia )n
1!!%# 3-iecti*ul ma0or al acestui program de asisten multilateral a fost
spri0inirea rilor 6uropei Centrale i de 6st )n tran,iia acestora spre
economia de pia# "rogramul "MA76 a fost mult mai modest dec)t
planul 'arshall# 2imp de . ani ;1!!=1!!+< Comisia a alocat resurse )n
sum de +,%! miliarde 6uro, partea cea mai important fiind )ndreptat
spre sectorul pu-lic i spre de,*oltarea sectorului pri*at ;$3,+^ din suma
total<# 1inanarea fiecrui sector )n parte se produce prin intermediul
su-=programelor specifice, printre care4 Jopp pentru de,*oltarea
sectorului pri*at, /reen at $ast pentru protecia mediului, .ce, Tempus 3
i Tempus 33 pentru educaie i tiin, ?ien pentru domeniul social,
"igma pentru instruirea funcionarilor, *emocrac# pentru formarea
elitelor i consolidarea societii ci*ile# "e parcursul perioadei 1!! (
1!!+, rile 6uropei Centrale i de 6st au primit, )n cadrul programului
"MA76 asisten )n sum de +,$+ 6uro pe cap de locuitor#
?imitele asistenei de transformare
?n pofida calitilor ei e*idente, asistena de transformare a
cunoscut i anumite limite, ce pot fi grupate dupa cum urmea,4 limitele
inerente ale gestionrii i cele legate de specificul rilor 6uropei Centrale
i de 6st aflate )n tran,iie# ?n primul ca,, cele mai mari pro-leme deri*a
din caracterul excesi* de centrali,at al procedurii de luare a deci,iilor
pri*ind atri-uirea de fonduri# Curata medie de implementare a proiectelor
s=a prelungit )n perioada 1!!=1!!!# 'i0loacele anunate erau dis-ursate
cu doi ani int@r,iere )n 1!!1, cu trei ani )nt@r,iere )n 1!!% pentru a a0unge
la % ani ctre 1!!!# "entru anumite programe aceste tergi*ersri au a0uns
i p@n la .,% ani#
$
3 alt consecin a caracterului centrali,at al procedurii de luare a
deci,iilor este lipsa de transparena )n gestionarea fondurilor# &pre
exemplu, )n anul 1!!%, Curtea de conturi a 56 a reproat programului
"MA76 pierderea controlului asupra anumitor proiecte# "e l@ng aceasta,
co=raportul de 14% al onorarului pltit experilor 56 fa de omologii lor
locali i=a conferit programului renumele de a fi destinat consultanei
occidentale#
3 serie )ntreag de pro-leme sunt legate i de *olumul de
mi0loace alocate i de condiionalitatea acestora# Nu toate rile 6uropei
Centrale i de 6st au -eneficiat de aceleai *olume de asisten pentru
transformare# ?n aparen rile grupului P)egrad ;"olonia, 5ngari i
fosta Cehoslo*acie< au fot fa*oritele programelor de transformare 56,
recepion@nd 3!^ din *olumul de asisten "MA76# Cu toate acestea,
dac aplicm criteriul aid per capita, constatm c rile cel mai masi*
$
$uro-$st, N .. -Kforme de la gestion de lLaide e9tKrieure , 2, p#:P.
spri0inite au fost cele din 8alcani i rile 8altice, cu, respecti* !,1. i 1,
3$ euro per capita, fa de /,$ euro per capita pentru rile Piegrad#
$1
?n
consecin, exist discontinuiti inter=regionale destul de puternice,
adesea incompati-ile cu principiile generale de alocare i gestionare a
fondurilor 56# Cum se poate explica, deseori, ca *olumul de asisten 56
pe cap de locuitor pentru 8ulgaria este cam de dou ori mai mare dec)t
cel alocat 7om@niei#
P,ut )n termeni a-solui, asistena 56 pentru transformarea
rilor 6uropei Centrale i de 6st este destul de redus ;+,%!3 miliarde
6uro )ntre 1!! i 1!!+<, cel puin )n comparaie cu a0utorul de
transformare acordat Germaniei de 6st )ntre 1!!1 i 1!!% ;++%,+ miliarde
C' sau $13,! miliarde 6uro<
$2
#Polumul de asisten comunitar pentru
aceste ri, raportat la ":8, repre,int )n medie ,.^#
?n ce pri*ete condiionalitatea, 56 i=a a0ustat politicile la
criteriile 1':, ghidate, dup cum s=a menionat mai sus, de consensul de
la Bashington# Cup Consiliul 6uropean de la 9uxem-ourg din 1!!+
a0utorul de transformare a fost )nlocuit de asistena de pre=aderare.
.sistena de pre-aderare !pentru rile candiate la aderare, <===-<==M&
?ncep@nd cu anul 1!!+ "MA76 a fost transformat )ntr=un
instrument financiar de pre=aderare, destinat susinerii reformelor
instituionale# &pre deose-ire de perioada 1!.!=1!!+, pe parcursul creia
"MA76 a operat )n -a,a cererii procesului de tran,iie economic,
programele de ast,i se concentrea, )n exclusi*itate asupra prioritilor
de aderare definite de Consiliu )n cadrul "arteneriatului de Aderare pentru
fiecare ar candidat# Aceasta schim-are a permis Comisiei s identifice
anumite soluii pentru disfunciile menionate mai sus# ?ncep@nd cu anul
2 programul "MA76 a fost completat cu doua instrumente noi de pre=
aderare4 :&"A i &A"A7C#
$3
"rogramul :&"A ;:nstrumentul politicilor structurale de pre=
aderare< a fost lansat )n 1!!!, a*)nd, iniial, menirea de a spri0ini
financiar implementarea proiectelor )n domenii prioritare legate de
protecia mediului i infrastructur ;transport )n mod special< din cele 1
$1
idem
$2
W#B#CusNorth, 2#7#1ranKs )anagement de proiect al rilor n curs de dezvoltare
1:'AN, ed# All, 8ucureti, 2$, p# $3
$3
7aportul Comisiei 6uropene4 -aport anual asupra programului %N.-$ , ;23< 22.
ri candidate la aderare, pentru perioada 2=2/# "rogramul are un
-uget de 1#1 mld# 6uro, dintre care $%2 mln# 6uro sunt re,er*ate pentru
7omania i 8ulgaria# "rogramul este complementar programului
"MA76, fiind inclus )n aceeai strategie de coe,iune economic i
social#
:&"A este gestionat de Cirectoratul General pentru "olitic
7egional# Acest fapt permite ;i< conectarea automat a rilor ;la
momentul aderrii la 56< la asistena structural pentru regiunile mai sla-
de,*oltate ale 56, inclusi* preluarea finanrii pentru proiectelor
)ncepute )n cadrul :&"A )n cadrul politicii regionale a 56#
&A"A7C ;"rogramul special de aderare pentru agricultur i
de,*oltare rural< a fost lansat )n 1!!!, a*)nd menirea de a a0uta rile
candidate la aderare s depeasc pro-lemele legate de a0ustarea
structural )n domeniul agriculturii i )n sectoarele rurale, precum i )n
implementarea Aceuis=ului comunitar pri*ind politica comun )n
agricultur i legislaia corespun,toare# "rogramul era pre*,ut pentru
perioada 2=2/ i a a*ut un -uget anual de /% mln# 6uro pentru
cele 1 ri candidate la aderare# 8ugetul pentru 7omania i 8ulgaria
pentru anul 2$ constituie 22%#2 mln# 6uro#Gestionarea programului a
fost preluat de Cirectoratul General pentru Agricultur a 56, ceea ce
permite asigurarea continuitii proiectelor i dup aderarea rilor la 56#
Ebiectivele asistenei de pre-aderare i relevana acestora pentru -.
)oldova
1iecare fond de pre=aderare are unul sau mai multe o-iecti*e
proprii# Aceste o-iecti*e sunt legate de asistena de transformare, fiind, )n
acelai timp, puternic ancorate )n *iitor# ?ntr=o anumit msur 56
pornete de la ideea c acest a0utor repre,int o aa numita fa, de
con*ergen# ?n acest fel "MA76 a )nceput a fi utili,at pentru Ga a0uta
rilor candidate s se pregteasc s -eneficie,e de 1ondurile &tructurale
dup aderare#L
$$
"ornind de aici, programul se concentrea, asupra a dou
o-iecti*e principale4 consolidarea instituiilor i in*estiiile necesare
pentru implementarea acCuis comunautaire ;cooperarea transfrontalier,
coe,iunea economic i social<# :&"A are drept o-iecti* susinerea
$$
Ctlin Ga-riel P@rtopeanu )anagementul 5iclului de %roiect 5nitatea de
6*aluare a 6uropeAid Cooperation 3ffice :nstitutul 6uropean din 7om@nia, 23,
p# 3/
sectoarelor de protecie a mediului i a celui de transport )n conformitate
cu legislaia comunitar# &A"A7C urmrete scopul de a susine
eforturile rilor candidate )n domeniul de,*oltriii rurale i
implementarea acCuis-ului comunautar )n domeniul agriculturii#
?n cadrul "MA76 alocrile naionale plurianuale sunt determinate de
ctre Comisie )n funcie de numrul populaiei, ":8 pe cap de locuitor,
Gre,ultatele precedenteL, GnecesitiL, Gcapacitatea de a-sorptieL i
progresele )n implementarea "arteneriatului de aderare# "entru :&"A
Comisia utili,ea, aceleai criterii ca i pentru fondurile de coe,iune#
%rincipiile asistenei de pre-aderare
Asistena de pre=aderare este construit pe urmtoarele principii4
programare, decentrali,are, co=finanare i e*aluarea automat a
gestionrii programelor, ceea ce poart o rele*an sporit pentru
moderni,area, democrati,area i a0ustarea capacitilor instituionale ale
'oldo*ei la standardele europene )n ca,ul trecerii la pregtirea spre
aderare la 56#
%rogramarea
&pre deose-ire de asistena pentru transformare, cea de pre=
aderare este plasat )ntr=un cadru unic de programare# "rincipiul de
programare are drept -a, "arteneriatul de aderare ;"A< definit de ctre
Consiliul 6uropean de la 9uxem-ourg din decem-rie 1!!+# 1iecare "A
sta-ilete o list de prioriti pe termeni scuri i mi0locii pentru fiecare
din rile candidate# "rioritile sunt sta-ilite )n funcie de Gdomeniile
*ulnera-ile ale fiecrei ri, unde se cer eforturi suplimentare pentru
alinierea le normele europeneL# "MA76, :&"A i &A"A7C sunt supuse
principiului de programare# ?n cadrul "MA76 fiecare ar candidat )i
ela-orea, propriul "rogram naional pentru adoptarea aceuis=ului
;"NAA<# "NAA nu influenea, "A, dar )l completea, cu un calendar
exact de reali,are a prioritilor i cu un index al resurselor umane i
financiare necesare pentru aceasta#
*escentralizarea
"rincipiul de descentrali,are a fost lansat )n 1!!. i ranforsat )n
21# Acest principiu implic delegarea unor responsa-iliti importante
unei autoriti contractante a rii -eneficiare# Comisia practic dou
tipuri de descentrali,are )n programarea instrumentelor de pre=aderare4
descentrali,area a priori i descentrali,area a posteriori# ?n primul ca, se
produce un transfer parial de responsa-iliti unui Gcoordonator
naionalL
$%
at)t la ni*elul de programare, c)t i la cel de e*aluare a
programelor# "MA76 i :&"A sunt supuse principiului de decentrali,are a
priori, iar &A"A7C funcionea,a )n -a,a decentrali,rii a posteriori.
5o-finanarea
Co=finanarea este un principiu -ine cunoscut statelor mem-re ale
56 care -eneficia, de fonduri structurale# :&"A i &A"A7C
funcionea, dup acest principiu, )n timp ce "MA76 repre,int o
excepie# :&"A poate finana p)n la +%^ dintr=un proiect# ?n cadrul
&A"A7C contri-uia comunitar poate acoperi p)n la +%^ din
cheltuielile unui proiect, iar )n ca,ul )n care in*estiiile nu sunt
generatoare de *enituri su-staniale ( chiar i 1^# &tatistic, )n cele mai
multe ca,uri, a0utoarele europene nu depesc %^ din -ugetul total al
proiectelor#
%rograme de asisten !pentru rile %rocesului de "tabilizare i
.sociere, <===-<==M&
Aa numitele programe de asisten ;CA7C&< se afl la
intersecia celor trei tipuri menionate anterior4 de de,*oltare, de
transformare i de pre=aderare, )nsum@nd caracteristici ale tuturor, su-
aspect de principii, prioriti, resurse si metode de gestionare a acestora,
etc#
CA7C& ( este asistena comunitar pentru reconstrucie,
de,*oltare i sta-ili,are# &pre deose-ire de 2AC:& sau "MA76
denumirea programului nu face referin la un areal geografic, ci la un
stadiu al procesului de transformare# "rogramul a fost adoptat )n
decem-rie 2, cu o-iecti*ul de a spri0ini participarea rilor din 8alcani
la "rocesul de &ta-ili,are i Asociere# 6l este menit s promo*e,e
sta-ilitate )n cadrul regiunii, facilit@nd )n acelai timp apropierea de 56#
6lementul cheie al "rocesului de &ta-ili,are i Asociere este Acordul de
&ta-ili,are i Asociere care se )ncheie cu rile care )nregistrea, un
progres suficient la capitolul reforme politice i economice i pro-ea,
capaciti administrati*e suficiente pentru aceasta#
$%
Coordonatorul naional este, de regul, un )nalt funionar desemnat de ctre gu*ernul
rii recipiente
Acest acord repre,int pentru rile regiunii, o prim forma de
relaii contractuale cu 56# Ce notat, c relaiile 7epu-licii 'oldo*a cu
56 au fost formali,ate )nc )n 1!!$ i ar putea fi a*ansate, )n ca,ul
)ntrunirii intereselor politice, )n forma unui Acord de &ta-ili,are i
Asociere, cu at@t mai mult cu c@t specificul procesului de transformare al
7epu-licii 'oldo*a la aceast etap pro-ea, o serie )ntreag de
similitudini cu cel al rilor -alcanice ;fragilitatea statului,
fragmentari,are cu efectele implicite asupra economiei, efectele
extinderii 56 spre 6st, etc#<, necesit@nd tocmai a0utor de reconstrucie,
de,*oltare i sta-ili,are# "rocesul de &ta-ili,are i Asociere este menit s
spri0ine fiecare ar )n parte s ating indi*idual o-iecti*ul de integrare
european#
"entru perioada 2= 2/, prin intermediul acestui program
regiunea a -eneficiat de $,/ miliarde 6uro# 3-iecti*ele programului in
de4
1# reconstrucie, sta-ili,are democratic, reconciliere i )ntoarcerea
refugiailorT
2# de,*oltarea instituional i legsilati*, inclusi* armoni,area cu
normele i modelele de a-ordare 56, )n *ederea promo*rii
democraiei i a principiilor unui stat de drept, a spri0inirii
societii ci*ile i a mediilor i a unei economii li-ere de piaT
3# de,*oltarea economic i social dura-il, inclusi* reforme
structuraleT
$# promo*area unor relaii mai str@nse cu i )ntre rile regiunii, cu
rile 56 i cu rile 6uropei Centrale candidate la aderare#
CA7C& 2B:NN:NG 5nul din instrumente adresate rilor )n proces de
aderare este programul T2inning exportat, )ntr=o form adaptat
realitilor rilor acoperite de CA7C&# CA7C& 2Ninning spri0in i
finanea, )nrolarea funcionarilor pu-lici din rile 56 )n calitate de
consultani ai instituiilor -eneficiare din rile respecti*e, pentru o
perioad de cel puin 12 luni# 3-iecti*ul de -a, este implementarea
programelor de institution building# 5n proiect t2inning implic, de
regul, o serie de acti*iti precum seminare, training, transfer de
experti,, consultan 0uridic, etc# &pecificul programelor t2inning ine
de o cola-orare foarte str@ns )ntre parteneri# At@t statul mem-ru al 56,
c)t i administraia rii recipiente tre-uie sa fie implicai pe tot parcursul
proiectului t2inning# ?n cadrul acestui program partenerii se anga0ea, )n
egal msur pentru atingerea unor re,ultate -ine conturate )nc de la
momentul programrii proiectului# 2ocmai acest aspect distinge calitati*
programele t2inning de alte programe comunitare, unde experti,a 56 nu=
i asum responsa-iliti clare pentru re,ultatele concrete ale proiectelor
i nu stimulea,, )n acest fel, crearea unor parteneriate dura-ile# "e
parcursul anului 2$ instrumentul T2inning a fost extins asupra tuturor
rilor din 8alcani# Acesta nu este un program regional )n sine, ci doar un
instrument pus la dispo,iia tuturor rilor din regiune, dar care urmea, a
fi finanat prin intermediul alocrilor naionale CA7C&#
"roiecte T2inning sunt la moment )n plin desfurare )n Al-ania
i Croaia# Comeniile acoperite de acestea sunt cele mai di*erse4
statistic, ,one de pri*are a li-ertii, audit intern, a,il, *ame, poliia de
frontier, inspecia sanitar la frontier, etc#
5n alt program european, extins recent i asupra rilor acoperite
de CA7C& este 26'"5&# ?n prima sa fa, 26'"5& a fost lansat )n
anul 1!! )n *ederea spri0inirii reformelor educaionale )n rile 6uropei
Centrale i de 6st# Aa numitul 26'"5& : ;1!!=1!!3< a a*ut drept
o-iecti* primar reformarea )n*m@ntului superior dup cderea ,idului
de la 8erlin# Ce atunci programul a fost reno*at de trei ori ;2empus ::,
2empus :: -is, i 2empus ::: ( 2=2/<#
"rogramul )ncura0ea, instituii din statele mem-re ale 56 i
rile partenere s se anga0e,e )ntr=un gen de cooperare structurat numit
consortia# ?n acest fel se crea, parteneriate dura-ile )ntre instituii, cu un
set clar de o-iecti*e. "roiectele ce spri0in crearea acestor parteneriate se
numesc %roiecte $uropene 5omune ;Joint $uropean %ro(ects >W6"s>< i
sunt, de regul, spri0inite financiar pentru doi sau trei ani# 2empus ofer,
de asemenea, aa numitele Granturi :ndi*iduale de 'o-ilitate ;:ndi*idual
'o-ilitA Grants >:'Gs>< persoanelor fi,ice anga0ate )n instituii
superioare de )n*m@nt care lucrea, )n anumite domenii specifice )n
alte ri# 2empus spri0in nu doar instituiile superioare de )n*m@nt si
anga0aii acestora, ci i instituii i organi,aii non=academice, 3NG=uri,
companii de -usiness, autoriti pu-lice, etc#
"rogramul 26'"5&, este gestionat de Cirectoratul General pentru
6ducaie i Cultur, 5nitate G2empus "rogramme ( 5&A>Canada
agreementsL i finanat de 1undaia 6uropean de 2raining#
&:G'A ;&upport for :mpro*ement in Go*ernance and
'anagement< este o iniiati* comun a Comisiei 6uropene i a 36CC#
9a moment, programul este finanat de ctre Comisia 6uropean i
gestionat de ctre 36CC# "rogramul a fost lansat )n 1!!2 cu scopul de a
spri0ini reformele administrati*e )n rile aflate )n tran,iie, )n special )n
cele 1 ri candidate la aderare plus Al-ania, 8osnia=Merego*ina i
'acedonia#
:nteresant este c &:G'A gestionea, un program de pre=aderare
;finanat prin "MA76< i unul aa numit -alcanic ;finanat prin
CA7C&< , folosind din ce )n ce mai multe sisteme de mamagement i
resurse tehnice comune#
"rogramul 67A&'5& '5NC5&
$/
este un program european de
cooperare de schim- academic, deschis pentru ri tere# Acest program
ofer, )ncep@nd cu anul academic 2$, studenilor i tinerilor cercettori
din 5craina, 7epu-lica 'oldo*a i 8elarus, posi-ilitate de a o-ine -urse
de studiu i de cercetare )n rile 56# "rogramul are trei direcii# "rima
direcie *a finana ! cursuri de masterat 6rasmus 'undus# ?n acest fel
*or fi oferite granturi pentru % a-sol*eni ai instituiilor superioare de
)n*m)nt din rile tere )n rile 56 i pentru $ a-sol*eni din rile
56 )n rile tere# Cea de=a doua direcie *a oferi c)te 1 de -urse de
cercetare pentru tineri din rile tere i din 56# Cirecia a treia *a spri0ini
1 parteneriate )ntre programele de masterat 6rasmus 'undus i
instituii superioare de )n*m)nt din rile tere# Curata programului este
de % ani ;2$ =2.<, -ugetul total constituind 23 mld# euro# !^ din
-uget *or fi alocate pentru -urse#
.sistena pentru dezvoltare !pentru alte ri, inclusiv statele succesoare
ale 4-"", 'GG' -<==M&
Asistena pentru de,*oltare sau asistena tehnic este gestionat la
ni*el institiional de Cirectoratul pentru Ce,*oltare al Comisiei
6uropene# Acest tip de asisten este alocat pentru 1/ ri i regiuni din
6uropa de 6st i Asia central, 3rientul apropiat i 'i0lociu, rile Africii
i ale spaiului Cari-ic, ale 3ceanului "acific, America 9atin i Asia#
&tatele succesoare ale 57&& au fost plasate, spre deose-ire de toate
celelalte ri post=socialiste din 6uropa, anume )n acest tip de asisten#
$/
'ateriale preluate din 222.ipp.mdDpublicDbibliotecaDIIDroDasistenta4$
Ceose-irile de esen constau )n aspectul non=politic al programelor, lipsa
de condiionalitate, a-ordarea nedifereniat, accentul asupra asistenei
tehnice ;cu un pachet de in*estiii foarte redus<, rigiditatea, ni*elul redus
de coordonare a programului de -a, ;2AC:&< cu alte instrumente de
asisten ale 56 ;asisten macro=financiar, "rogramul de &ecuritate
Alimentar, etc#<#
2AC:&# Noul Concept
"rogramul a fost lansat )n 1!!1 pentru spri0inirea statelor
sucesoare ale 57&& ;cu excepia statelor -altice< )n tran,iia spre
economia de piat, ranforsarea democraiei i a statului de drept# Acest
program urma s funcione,e p@n la finele anului 2/, urm@nd s fie
su-stitutit de :nstrumentul de Pecintate al 56#
Noul concept 2AC:& a fost lansat )n martie 2$ i consta din trei
compartimente4
1# &trategia si a-ordarea general
2# &trategii regionale i -ilaterale ;pe ri< i "rograme :ndicati*e
3# :mplementarea i a0ustarea instituional
"trategia i abordarea general
Asistena 2AC:& p@n la finele lui 2/ a urmrit doua o-iecti*e4
1# reducerea srciei
2# cooperarea cu 56, )n domenii de interes strategic comun
Aceste dou o-iecti*e *or fi urmrite )n implementarea Acordurilor de
"arteneriat i Cooperare sau a noilor "lanuri de Aciuni )n cadrul "oliticii
de Pecintate a 56#
Noul concept 2AC:& are o a-ordare mai difereniat, sta-ilind )n ca,ul
fiecrei ri propria -ilana )ntre o-iecti*ul de reducere a srciei i cel de
cooperare cu 56# ?n ca,ul 7epu-licii 'oldo*a a-ordarea este -ifocal#
&pectrul de instrumente ale noului concept 2AC:& este extins
semnificati*, inclu,)nd, pe l)ng tradiionala asisten tehnic ;inclusi*
consultan<, i tNinning, in*estiii, spri0in pentru -uget, etc## "entru
fiecare ar )n parte sunt selectate instrumentele de finanare apropriate#
?n ca,ul 7epu-licii 'oldo*a acestea urmea, s fie a0ustate o-iecti*elor
"lanului de Aciuni#
"trategii regionale i bilaterale !pe ri& i %rograme 3ndicative
"rogramele indicati*e cuprind un set de o-iecti*e, ce in de4
sta-ilitate regional ( inclusi* pre*enirea conflictelor, rea-ilitare
i reconstrucie, securitate alimentar, etc##
democrati,are, drepturile omului ;inclusi* consolidarea societii
ci*ile<
securitate, 0ustiie i afaceri interne
protecia mediului
egalitatea sexelor
educaie, sntate i protecie social
cretere economic i de,*oltarea sectorului pri*at
reele de infrastructur
securitate nuclear i non=proliferarea
1iecare strategie pe ar cuprinde un numr redus de aspecte din
aceast list# Acestea sunt selectate )n -a,a ;i< intereselor strategice de
cooperare )ntre ara in cau, i 56 i ;ii< a tipului de srcie#
"rogramul regional 2AC:& cuprinde aspectele menionate mai sus din
perspecti*a cooperrii transfrontaliere# Noul concept 2AC:& presupune,
de asemenea, o legtur mai strns )ntre asisten i dialogul politic cu
56 )n cadrul A"C=urilor sau a "lanurilor de Aciuni#
3mplementarea i a(ustarea instituional
Noul concept 2AC:& se axea, pe dou tipuri de proiecte4
"roiecte mari, pe termen lung, flexi-ile la ni*el conceptual, -a,ate
pe mai multe instrumente i orientate spre un anumit sector# Acest
tip de proiecte *a lua, )n mod special, )n calcul capacitatea de
a-sorpie a rilor )n cau,#
"roiecte mici i consultan pentru spri0inirea acti*itii 3NG=
urilor, )n special )n domeniul democraiei i a drepturilor omului#
?n *ederea accelerrii implementrii proiectelor sunt simplificate
procedura i mecanismele de li*rare# 5n accent puternic se pune pe
cooperarea cu ali donatori internaionali i cu rile partenere )n proiecte#
8ugetul 56 pentru 7epu-lica 'oldo*a pentru perioada 2$=
2/ pre*edea fonduri )n sum de aproximati* 1 mln# f anual# "e l)ng
aceasta a fost deschis o linie de finanare in sum de % mln# f la 8anca
6uropean de :n*estiii pentru 5craina, 7usia, 'oldo*a i 8elarus pentru
finanarea proiectelor )n urmtoarele domenii4 protecia mediului,
transport, telecomunicaii, infrastructur )n sectorul energetic, )n special
coridoare trans=europene, cu aspect trans=frontalier#
$+
Polumul de
asisten ce *a re*eni 7epu-licii 'oldo*a pe aceast cale nu este clar
sta-ilit i *a ine de numrul i calitatea proiectelor propuse#
%rograme n curs de implementare8
2AC:& spri0inea mai multe programe )n 7epu-lica 'oldi*a,
printre care4
= "rogramul de infrastructur la posturile de frontier 9eueni=
5ngheni=Giurgiuleti ;)ncep@nd cu 1!!+<T
= "rogramul de cooperare transfrontalier ;de,*oltarea sectorului
pri*at in agricultur, stimularea acti*itii )ntreprinderilor mici i
mi0locii, stimularea i )ncura0area antreprenoriatului i a
sectorului informal< la 5ngheni ;octom-rie 22 ( octom-rie
2$< T
= "rogramul de informare i educaie )n domeniul proteciei
mediului ;ela-orarea unui pachet informaional pentru oficialiti,
repre,entani ai 3NG=urilor, etc#, instruirea echipelor naionale i
formarea formatorilor, proiecte pilot la ni*el naional i regional<
;octom-rie 22=decem-rie 2$<T
= Consolidarea managementului la frontier ;acti*iti menite s
facilite,e traficul de persoane i de -unuri la frontier, precum i
s com-at acti*iti criminale, precum traficul ilicit de persoane,
etc#< ;decem-rie 23 ( decem-rie 2$<
= "rogramul de armoni,are a sistemului de standardi,are din
7epu-lica 'oldo*a ;armoni,area legislaiei, de,*oltarea
resurselor umane, capaciti instituionale, promo*area cooperrrii
internaionale )n acest domeniu< ;aprilie 23 ( aprilie 2%<
= "rogramul de consultan politic pentru oficiile "rim=ministrului
i al 'inistrului 6conomiei ;ela-orarea i implementarea
"rogramului de reforme al Gu*ernului 7epu-licii 'oldo*a i, )n
particular, a &trategiei de Cretere 6conomic i 7educere a
&rciei ;11 martie 2$ ( 11 martie 2%<
$+
5nitatea Consolidat pentru :mplementarea i 'onitori,area "roiectelor )n Comeniul
Agriculturii, finanate de 8anca 'ondial ;5C:'"A 8'< -aport la 31#12#+, Chiinu
2.
:nstrumentul 6uropean de *ecintate
:nstrumentul 6uropean de Pecintate ;:6P< *ine s complete,e, )ncep@nd
cu anul 2+, sursele existente de asisten pentru rile *i,ate )n politica
de *ecintate 56#
?n Comunicarea sa din iulie 23 Comisia propusese trei alternati*e
pentru ela-orarea acestui instrument4
1# 6xtinderea unui instrument existent de cooperare asupra
coninuturilor i a arealului geografic al politicii de *ecinatateT
2# Crearea unui 7egulament nou care ar gestiona :nstrumentul de
*ecintate pentru finanarea acti*itilor )n cadrul i )n afara 56T
3# Concentrartea eforturilor asupra unei mai -une coordinri )ntre
instrumentele existente#
Cup examinarea acestor opiuni po,iia Comisiei este c
opiunea a doua rspunde cel mai exact naturii instrumentului propus i ar
permite, )n consecin, depirea pro-lemelor actuale de coordonare#
Comisia s=a pronunat, de asemenea, pentru folosirea unui singur capitol
de -uget at@t pentru aciunile interne, c)t i pentru cele externe#
:nstrumentul operea, prin intermediul unui mecanism de gestionare unic
i cu un set unic de proceduri# ?n propunerea sa pri*ind perspecti*ele i
anga0amentele financiare pentru anii 2+=213 Comisia include noul
:6P )n setul celor ase instrumente financiare care *or spri0ini relaiile
externe ale 56 dup anul 2/#
?n ce pri*ete -a,a 0uridic, tocmai datorit naturii duale a
instrumentului ;care acoper politica extern i coe,iunea social i
economic )n cadrul 56 i care are am-iia de a opera pe am-ele pri ale
frontierei 56< nu exist precedente rele*ante )n scurta istorie a politicii
de asisten 56# ?n acest domeniu se lucrea,, la moment tiindu=se doar
c instrumentul *a fi construit )n -a,a principiilor programelor
transfrontaliere existente, cum ar fi parteneriatul, programarea
multianual i co=finanarea#
?n conformitate cu Comunicarea Comisiei din iulie 23, :6P *a acoperi
geografic )ntreaga frontier dintre statele mem-re ale 56, pe de o parte,
i statele cuprinse )n politica de *ecintate a 56, pe de alt parte# :6P *a
spri0ini cooperarea transfrontalier implic@nd -eneficiari din cel puin un
stat mem-ru al 56 i un stat partener# :nstrumentul *a )nlocui toate
programele transfrontaliere interne i externe existente din statele
mem-re i statele din regiunile adiacente *iitoarei frontiere 56#
:6P *a fi conceput )n -a,a experienei acumulate pe parcursul
sta-ilirii programelor de *ecintate pentru perioada 2$=2/# "unctele
cheie ale instrumentului ram@n identice cu o-iecti*ele identificate )n
Comunicarea Comisiei din iulie 234
= "romo*area de,*oltrii dura-ile )n regiuni pe am-ele pri ale
frontiereiT
= ?ntreprinderea aciunilor comune )ntru depirea sfidrilor
comune )n domenii precum4 protecia mediului, ocrotirea
sntii, pre*enirea i com-aterea crimei organi,ateT
= Asigurarea, prin aciuni comune, a unor frontiere eficiente i
sigureT
= "romo*area aciunilor transfrontaliere locale de tip Gom=la=omL
:6P *a finana proiectele comune ale statelor mem-re ale 56 i
ale partenerilor acestora din *ecintatea 56# &copul urmrit ine de
complementari,area instrumentelor de finanare interne i externe care, la
moment, pot opera doar pe una din prile frontierei 56# Comisia este de
prere c noul :nstrument de *ecintate ar tre-ui s ofere spri0in rilor
*i,ate, )n domeniul cooperrii transfrontaliere, )n c@te*a sectoare
specifice, adional celor acoperite de programele existente )n pre,ent# ?n
acest fel programele de *ecintate urmea, s aduc o *aloare adugat
la cooperarea regional, transnaional i transfrontalier, inclusi* pentru
perioada 2$=2/#
Cin punct de *edere al structurii :6P urmea, s opere,e pe dou
ci de finanare4
%rima cale *a spri0ini cooperarea transfrontalier# "rogramele *or
fi, )n cea mai mare parte, -ilaterale, dei programele multilaterale, )n
special )n ca,ul frontierelor maritime, nu sunt excluse# At@t )n fa,a de
selectare a programelor, c@r i )n cea de implementare *or fi implicai
repre,entani ai autoritilor naionale, regionale i locale ale statelor
mem-re ale 56 i ale rilor partenere#
5alea a doua *a oferi un spri0in mai flexi-il pentru cooperarea
larga transnaional, implic@nd, iari, actori i -eneficiari at)t din statele
mem-re ale 56, c@t i din rile partenere# Comeniile prioritare de
cooperare *or fi4 protecia mediului, securitatea energetic,
telecomunicaii i reele de transport, ocrotirea sntii, pre*enirea i
com-aterea crimei organi,ate#
?n ce pri*ete bugetul, Comisia a anunat deci,ia de a ma0ora
*olumul de fonduri alocate anual pentru :6P, )n comparaie cu
programele de *ecintate din anii 2$=2/# Cu toate acestea nu este
clar, care *a fi proporia resurselor alocate pentru programele i proiectele
finanate pe prima cale i pentru cele finanate pe calea a doua, dup cum
nu exist claritate nici asupra proporiei resurselor care *or re*eni rilor
56 i aa numitelor ri partenere#
9a momentul actual rile *i,ate, 'oldo*a inclusi*, dispun de
anumite posi-iliti de a=i promo*a interesele la capitolul asisten prin
intermediul planurilor de aciuni, acestea ser*ind, )n conformitate cu
Comunicarea Comisiei din 12 mai 2$ G6uropean Neigh-ourhood
"olicA# &trategA paperL, drept punct de referin pentru programarea
a0utoarelor 56#
Polumul de fonduri care *a fi re,er*at pentru :nstrumentul de
Pecintate nu se cunoate la moment# 1iindc politica de *ecintate
urmea, s de*in o prioritate a 56, fondurile programelor existente sau
ale succesoarelor acestora urmea, s fie ma0orate su-stanial# Comisia
examinea,, de asemenea, posi-ilitatea deschiderii anumitor programe
comunitare cu profil cultural, educaional, de protecie a mediului, tehnic,
tiinific i pentru rile cuprinse )n politica de *ecintate#
"rogramul $rasmus mundus a fost de0a extins asupra 7epu-licii
'oldo*a, 5crainei i 7epu-licii 8elarus# 6xtinderea programului Tempus
;*ersiunea Tempus plus< asupra rilor cuprinse )n politica de *ecintate
este, de asemenea, posi-il# "lanurile de aciuni urmea, doar s fac
referin la anumite domenii concrete care ar putea fi spri0inite prin
intermediul acestor programe#
7eformarea i moderni,area sistemelor de )n*m)nt fiind o
condiie )n sine pentru competiti*itatea economic i pentru sta-ilitatea
politic i social, accesarea acestor programe este considerat a fi de o
importan ma0or# ?n consecin se spoate spune c con0unctura actual
se pre,int, )n pofida gradului redus de flexi-ilitate al Comisiei la acest
capitol, drept una mai mult sau mai puin fa*ora-il pentru expunerea
propriilor puncte de *edere )n legtur cu conectarea la anumite programe
sau proiecte existente#
Conclu,ion)nd asupra celor expuse principiile i schemele
ela-orate p)n )n pre,ent pentru :nstrumentul de Pecintate, acesta pare a
spri0ini )n egal msur rile mem-re ale 56 i aa numitele ri
partenere#
"roporia anga0amentelor financiare nu este specificat, rile
cuprinse de politica de *ecintate risc@nd s -eneficie,e, )n pofida
ma0orrii anunate a fondurilor fa de programele existente la moment
;)n ca,ul 'oldo*ei 2AC:&< de mai puine resurse )n termeni a-solui# &=
ar putea )ncerca solicitarea unui model de descentrali,are a noului
instrument de *ecintate similar cu cel aplicat )n asistena de pre=aderare#
'oldo*a ar tre-ui s insiste )n "lanul ei de Aciuni cu 56 ca instrumentul
de *ecintate s conin c)t mai multe elemente ale unui program de
asisten pentru transformare ;de exemplu, dupa modelul "MA76 cu su-=
programele acestuia4 Jopp pentru de,*oltarea sectorului pri*at, /reen at
$ast pentru protecia mediului, .5$, T$)%4" plus pentru educaie i
tiin, ?ien pentru domeniul social, "3/). pentru instruirea
funcionarilor, *emocrac# pentru formarea elitelor i consolidarea
societii ci*ile, etc#
")n )n pre,ent )ncep)nd cu anul 2+, s=a pus un accent sporit pe
proiectele cu caracter transfrontalier cu 7om@nia# :nstrumentele de
t2inning )n curs de ela-orare i capacitatea de a-sor-ie a fondurilor
tocmai )n acest domeniu *a ser*i drept criteriu de -a, pentru sta-ilirea
mar0ei de fonduri )n cadrul :nstrumentului de *ecintate# ?n consecin,
cola-orarea cu 7om@nia la acest capitol ar tre-ui s constituie o prioritate#
=% Utili'area tehnologiilor in)orationale >n Manageentul
Proiectelor
%.1.Microsoft Pro'ect
Cat fiind faptul c '" a de*enit at)t de rsp)ndit )n )ntreaga lume,
iar gradul su de complexitate este )n continu cretere se ela-orea,
softuri ;programe pentru calculator< tot mai a*nsate care facilitea,
operarea cu di*erse componente ale proiectului, simplific raionali,area
utili,rii resurselor de timp i a celor materiale etc
5n astefel de program este )icrosoft %ro(ect !parte component a
programelor din pachetul )" Effice&. '" stochea, informaiile despre
proiect )n -a,a de date proprie# '" utili,ea, apoi aceste informaii
pentru a calcula i menine programul proiectului i costurile acestuia, )n
consecin reali,area planului# Cu c@t numrul informaiilor furni,ate *a
fi mai mare cu at@t mai precis *a fi planul# '" pstrea, aceste informaii
)n celule ce conin date specifice, gen numele acti*itii, durate, costuri#
9a fel ca i o foaie de calcul ta-elar, '" afiea, re,ultatele imediat#
3dat ce sunt introduse toate informaiile '" furni,ea, informaii
referitoare la momentele de de-ut i de sf@rit a acti*itilor, resursele
necesare, data final a proiectului, etc
"rincipalele informaii de care are ne*oie '" 4Acti*itileT
Curatele acestoraT Cependenele dintre acti*itiT 7esurseleT Costurile#
:nstrumentele utili,ate )n administrarea proiectului sunt4
C@mpurile speciale pentru a identifica o informaie specificT
2a-ele i moduri de *i,uali,are care afiea, informaiile ce
doresc a fi *erificateT
1iltre i grupuri ce se concentrea, pe informaiile care necesit
atenie#
:nstrumentele puse la dispo,iie de '" sunt42iprirea diferitelor rapoarte
ale proiectuluiT "u-licarea ca pagina Ne- a proiectuluiT 5n sistem de e=
mail pentru a transmite altora detalii despre proiect T
$.
%.2.P./( #0art .1pert
4n alt instrument de programare este %$-T 5hart $9pert. !%5$&.
"C6 este un program de management al proiectelor, utili,at pentru
creearea i pre,entarea proiectelor cu a0utorul diagramelor "672#
Ca instrument de planificare, "C6 permite schiarea rapid a
planului proiectului prin simple clicK=uri i Hdrag and dropL a acti*itilor
i a dependenelor dintre acestea#
Cu du-lu clicK=uri se introduc facil informaii adiionale precum
$.
NNN#info#umfclu0#ro>masterat>Resurse>'anagement>pro0ect#ppt
duratele, momentele de )ncepere i finali,are a acti*itilor#
5n exemplu simplu de diagrama "672 4
$!
"lanurile create )n "C6 pot fi utili,ate at@t independent c@t i prin
intermediul '" sau al oricrui program capa-il s foloseasc formatul
#mpx ;'icrosoft "ro0ect file format<#Ce asemenea "C6 poate genera
diagrame "672 direct din fiierele '" existente# 3rice modificare adus
)n proiectul '" are efect asupra diagramei "672 si in*ers#
"entru a ne da seama principiul de funcionare s definim deci ce
este o Ciagramp "ert# 3 diagram "672 ;sau NetNorK Chart, Ciagram
de dependene, diagram de predecesori< este un mod de a crea i a
pre,enta un proiect afi@nd acti*itile ca nite cutii, iar dependenele
dintre acestea cu sgei#
2ermenul "672 ;"rogram 6*aluation and 7e*ieN 2echnieue<
*ine de la o tehnic folosit pentru a calcula re,ultatul cel mai pro-a-il al
unui proiect# "C6 nu face acest lucru# 1olosirea termenului de "672 se
datorea, primelor *ersiuni de '" care foloseau aceast terminologie
pentru a denumi diagramele de dependene ;denumite acum netNorK
chart<#
2erminologie si concepte de -a, ale diagramelor "672 4
Acti*itile ;tasKs< sunt repre,entate grafic su- forma unor cutii ce conin
c@mpuri cu informaiile fiecrei acti*iti )n parte#
Cependenele sunt relaiile dintre acti*iti# Acestea se reali,ea,
preci,@nd ordinea i momentele )n care au loc acti*itile#
$!
idem
Acti*itatea re,umat este termenul folosit pentru a denumi o acti*itate ce
conine mai multe su-acti*iti# &e folosete pentru o mai -un
structurare )n ca,ul planurilor complexe#
6xemplu de plan cu acti*iti i acti*iti re,umat 4
%
Ciagramele "672 nu afiea, acti*itile ca o list# Ce aceea dac
se reali,ea, o diagram "672 dintr=un proiect '" nu *or fi afiate dec@t
acti*itile ce au dependene#
"C6 permite *i,uali,area diagramelor )n di*erse moduri
presta-ilite ;de asemenea este posi-il configurarea unor a-loane
personali,ate<#
%
idem
*iagrama 5%) !5%) 5hart - )etoda *rumului 5ritic&
+iagraa CPM ;C"' Chart< este, ca si diagrama "672, un
grafic de retea ;NetNoK Ciagram< deoarece arata legaturile dintre
e*enimente si acti*itati ;la fel ca si diagrama "672, spre deose-ire de
diagrama Gantt<# Ciagramele "672 si C"' au inceput sa fie folosite in
0urul anilor 1!% si 1!/, si s=au extins ca si utili,are o data cu
de,*oltarea computerelor#C"' este acronimul pentru ggCritical "ath
'ethodg
Ciferentele ma0ore intre "672 si C"' sunt4
Ciagrama "672 necesita trei estimari de timp iar diagrama C"'
necesita o singura estimare de timpT
Ciagrama "672 este folosita mai ales in proiectele de constructii,
in timp ce diagrama C"' este folosita in proiectele de cercetare si
de,*oltare ;7VC<T
Ciagrama "672 tratea,a doar timpul, in timp ce diagrama C"'
include referinte legate de costuri si resurse disponi-ileT
Ciagrama "672 necesita utili,area computerului in timp ce
diagrama C"' este o tehnica manualaT
Ciagrama "672 se calculea,a de regula in ,ile, in timp ce
diagrama C"' foloseste saptamani si luniT
+iagraa Gantt ;Gantt Chart< , creata la inceputul anilor 1! si
denumit dupa cel care a folosit pentru prima data aceasta procedura =
MenrA Gantt, este foarte usor accesi-ila si pre,inta perioadele de inceput
si incheiere, si durata acti*itatilor#
Ciagrama Gantt nu este un grafic de retea pentru ca nu arata
interdependenta, legaturile dintre acti*itati, ceea ce este esential pentru
intelegerea si urmarirea proiectului ;deoarece multe acti*itati se
desfasoara concomitent si deseori tre-uie sa preceada acti*itati
ulterioare<# Aceasta interdependenta poate fi o-ser*ata in diagramele
"672 sau C"'#
%1
Alte programe de calculator utili,ate la operarea cu '" 4
"roiectele mai complexe pot fi organi,ate cu a0utorul unor programe
speciale de calculator, cum ar fi 'icrosoft "ro0ect sau "rima*era "ro0ect
"lanner, AC6"ro0ect, Acti*e"ro0ect "ro0ect 'anagement,
9eading"ro0ect, "lanBise "ro0ect 'anagement, 2arget"rocess, Perta-ase
etc#
Cert este faptul c un 'anagement de "roiect, practic de*ine
imposi-il fr recurgerea la programe speciali,ate din acest domeniu#
%1
idem
12$ of 131
Ane?a I
Matricea Logic
+escriere Indicatori
Constrangeri si
o#ortunitati
O0iective
generale
Care este o-iecti*ul general al
proiectului Y
Care sunt indicatorii pentru
o-iecti*ele generaleY
'entionati care sunt o-stacolele
precum si conditiile fa*ora-ile _
/co#ul
#roiectului
Care sunt o-iecti*ele specifice ale
proiectuluiY
Care este elementul ino*ator pe
care proiectul d*s il aduceY
Care sunt indicatorii cantitati*i
i calitati*i care *or indica
dac i )n ce msur
o-iecti*ele specifice ale
proiectului au fost reali,ateY
'entionati care sunt o-stacolele
precum si conditiile fa*ora-ile _
Re'ultate
#reconi'ate
Care sunt re,ultatele preconi,ate
ale proiectuluiY
Care sunt indicatorii care
msoar re,ultatele i )n ce
msur proiectul atinge
re,ultatele preconi,ateY
'entionati care sunt o-stacolele
precum si conditiile fa*ora-ile _
Activit(i
Care sunt acti*itile ce *or fi
desfasurate pentru a atinge
re,ultatele estimateY
Resurse
'entionati care sunt o-stacolele
precum si conditiile fa*ora-ile _
Care sunt resursele necesare
pentru reali,area acti*itatilor
;umane, materiale, etc< Y
. of 131
Ane?a II
/tructura Proiectului
Ca#ania @Edi)icarea deocra(iei !i integrit(ii #rin ac(iunea
tinerilorA
Cu#rins7
$% &copuri i o-iecti*e
*% Coninutul campaniei
,% 8eneficiarii, grupul int
-% Cescrierea acti*itilor
.% Cura-ilitatea campaniei
=% "lan calendarisitc
B% 8uget
1# /co#ul4 "articiparea acti* a tineretului aparin)nd
minoritilor etno=culturale la procesul de luare a deci,iilor
pentru democrati,are i integritatea 7epu-licii 'oldo*a
O0iective generale4
:# Inclu'iunea social !i civic a tinerilor din regiunile
'oldo*ei compact populate de minoriti etnice#
::# +e'voltarea regional a 'oldo*ei prin creterea
moti*rii tinerilor de participa acti* la reformarea, progresul i
integrarea localitilor rurale ale rii#
O0iective o#era(ionale4
instruirea !i in)orati'area ;)n domeniul cadrului
legislati*, instituirea i funionarea 3NG, acti*ism social i
*oluntariat, formarea a-ilitilor de leadership i lucrul )n echip,
cola-orarea cu organele de putere de stat, relaiilor cu pu-licul i
media #a# < tinerilor aparin)nd minoritilor etno=culturale
promo*area i implimentarea *alorilor internaionale
in domeniul dre#turilor oului, toleranei, antidiscriminrii )n
r@ndurile tineretului din 'oldo*a
crearea unui mediu fa*ora-il pentru cola0orarea !i
coo#erare a tineretului )n *ederea atingerii scopurilor i
soluionarea pro-lemelor locale, regionale i naionale de ordin
politic, economic, social, cultural, educaional
cre!terea #artici#ativit(ii ci*ile i sociale a
tineretului i promo*area aciunilor comunitare
)orarea unei re(ele na(ionale ce ar include
asociaiile, organi,aiile, grupurilor de iniiati* locale ale tinerilor
)ondarea a , Cetre In)o&culturale regionale pentru
susinerea i promo*area iniiati*elor tinerilor ce locuiesc )n regiunile
rii compact populate de minoriti etnice
consolidarea ca#acit(ilor ONG regionale prin
unificarea forelor mai multor categorii sociale i etnice, care au sco#
)inal educa(ia 5 de,*olta capacitile cogniti*e, de acumulare de
cunotine intelectuale, de asimilare a tehnicilor i metodelor
educaiei non=formale<
sensi0ili'area o#iniei #u0lice la pro-lemele
tineretului din regiuni ;i,olare geografic, social, lipsa unei
infrastructuri prielnice pentru instruire, dificulti de acces la
informaie etc#<
*% Con(inutul Ca#aniei
Campania H6dificarea democraiei i integritii prin aciunea
tinerilorL este un proiect pilot ce se *a desfura pe parcursul anului
2., din iniati*a tinerilor mem-ri ai Consiliului Coordonator al
3rgani,aiilor 6tno=culturale de 2ineret din 'oldo*a;CC36C2'<#
Campania este alctuit din mai multe acti*iti consecuti*e4
&e *a alege un grup de / de tineri leaderi ai asociaiilor regionale
sau 3NGurilor locale de pe tot teritoriul 7epu-licii 'oldo*a, ce
repre,int minoritile etno=culturale, promo*ea, de,*oltarea
comunitar, drepturile omului sau atest o moti*are sporit de a se
implica acti* )n procesul naional de democrati,are i consolidare a
integritii de stat# "reselecia candidailor *a a*ea loc )n -a,a
formularelor de aplicare desiminate de ctre organi,aiile mem-re ale
CC36C2'# Grupul *a fi constituit )n -a,a echili-rului etnic, de sex,
*)rst, apartenen social i confesional cu scopul promo*rii
*alorilor Campaniei )n -a,a dialogului inter=cultural#
&e *a reali,a o separare a participanilor )n 3 grupuri de lucru
pentru a participa la prima etap a Campaniei 2nstruirea continua
prin intermediul unui set de traininguri3)rganiaii de tineret+
constituire, structur, funcionare4% 1iecare grup a c)te 2 de
participani *a participa la un curs de instruire cu durata de o
sptm)n# ?n urma trainingurilor *or fi alei cei mai acti*i i
moti*ai participani, capa-ili de a multiplica informaia pre,entat
la urmtoarea etap Seminar instructiv cu tematica 35aa
legislativ n domeniul proteciei drepturilor omului+ aspecte
naionale i internaionale4. &eminarul *a fi urmat de organi,area
(a!erei de var 3(inerii n aciune comun pentru integrare i
democratiare 4. ?n cadrul 2a-erei de *ar se *or reuni participanii
grupelor de lucru i in*itai speciali ;leaderii 3NGuri din 'oldo*a,
in*itai speciali din instituiile Gu*ernamentale='62,8iroul de relaii
interetnice etc, experi, repre,entanii am-asadelor sau a diasporelor
5crainei, 8ulgariei, :sraelului, "oloniei, Germaniei )n 'oldo*a etc<#
1inali,area Campaniei *a fi constituirea a 3 #etre 2nfo6culturale
regionale 5"riceni1 Taracliea1 Culcanesti 6 care *or g,dui grupurile
de iniiati* create i *or contri-ui la facilitarea acesului la
informaii, cooperare i integrarea regional# 9a finele anului se *a
reali,a o #onferin de pres la ni*el naional cu scopul pre,entrii
re,ultatelor o-inute, acti*itilor reali,ate, proiectelor propuse )n
cadrul Campaniei#
,% "ene)iciarii7
*ireci= / de participani din mai multe regiuni ale 'oldo*ei
aparin)nd minoritilor etnice ;*)rsta 1.=2% ani<T 1 leaderi ai
3NGurilor din mun#Chiinu ;*or fi in*itai la 2a-ra de *ar<
3ndireci= repre,entanii minoritilor etno=culturale ce locuiesc
pe teritoriul 7epu-licii 'oldo*a, organi,aiile mem-re ale
CC36C2', Comunitatea rural i )n special tinerii ce locuiesc )n
regiunile date ;*or -eneficia de acti*itile post=proiect, traininguri
similare organi,ate de participani )n cadrul Centrelor :nfo=culturale
regionale, proiecte proprii etc<, Autoritile pu-lice locale, :nstituiile
de )n*m)nt din regiuni, societatea ci*ic#
-%Activit(i
I% Instruirea continua #rin interediul unui set de
traininguri DOrgani'a(ii de tineret7 constituire1 structur1
)unc(ionareA ; / ,ile de lucru, 2 de participani, 3 traineri>experi, +
organi,atori>facilitatori <
:n cadrul campaniei se planifica organi,area si petrecerea a 3
traininguri ;durata / ,ile de lucru< cu tematica4 managementul
organizaiei ;planificarea strategic, procesul de luare a deci,iilor i
politici de de,*oltare, tehnici i structuri de management, leadership
i lucrul )n echip, moti*are i coordonare a echipei de lucru,
managementul timpului<, managementul proiectelor ;definirea
scopurilor i o-iecti*elor, strategia i metodologia, planificarea,
implimentarea, e*aluarea proiectelor, modele de proiecte,
monitori,area resurselor disponi-ile i deseminarea re,ultatelor<,
fundrising local i internaional ;managementul financiar, formularea
de -ugete pentru proiect, surse de finanare regionale, naionale i
internaionale, conta-ilitatea )n cadrul 3NG<, training pe traineri
;planificarea, organi,area i petrecerea trainingurilor, procesul
instruirii prin intermediul metodelor i tehnicilor educaiei non=
formale, conducerea unui grup de lucru, facilitarea procesului
instructi*, feed=-acK i dura-ilitatea re,ultatelor, ela-oarea
tematicilor i agendelor trainingurilor de participare i interaciune#<
:dea reali,rii unor asemenea trainiguri const )n insturirea
participanilor )n sfera formrii, funcionrii, importanei 3NGurilor#&e *or
utili,a materiale didactice de specialitate, traduse )n mai multe lim-i, fiind
accesi-ile minoritilor naionale din 'oldo*a# Cursul const din pri
practice i teoretice, accentul pun)ndu=se pe *iitoarea implimentare practic
a cunotinelor do-)ndite pe parcursul trainingurilor# &e *or asigura condiii
necesare pentru crearea unui proiect indi*idual, a*)nd li-era aciuneT
posi-ilitatea de autoformare independentT o mai -un )ntelegere a unei
necesiti personale i de grup# 2rainingurile *or permite indi*i,ilor o
acumulare a cunotinelor de -a, din sfera 'anagementului
3rgani,aional, care a0ut la instituirea organi,aiilor regionale, de,*oltarea
capacitilor de cunoatere, formarea unor interese de cunoatere,
do-)ndirea unor deprinderi, formarea unor imagini glo-ale despre
organi,aia regiunal )n care acti*ea,>*or acti*a,asupra mediului, locului
i rolul acesteia )n cadrul sistemului naional al 3rgani,aiilor de tineret#
&copul primei etape a campaniei const )n pregtirea i instruirea
*iitorilor leaderi i mem-ri ai 3rgani,aiilor regionale de tineret,oferire de
asisten fiecrei organi,aii )n crearea i implementarea ideilor proprii de
de,*oltare# 6xperii in*itai )n calitate de traineri *or coordona procesele de
conducere i de,*oltare a modificrilor comunitii )n interesul
-eneficiarilor# 2inerii instruii *or reali,a o acti*itate mai fructuoas )n
cadrul Centrelor :nfo=culturale regionale ax)ndu=se pe cunotinele teoretice
do-)ndite i a-ilitile practice )nsuite#
II% Seminar info6instructiv cu tematica 35aa legislativ n
domeniul proteciei drepturilor omului+ aspecte naionale i
internaionale4 ;$ ,ile de lucru, 1% participani, 3
traineri>experi,+ organi,atori> facilitatori<
Necesitatea petrecerii unui asemenea seminar re,ult din ni*elul
redus al cunoaterii -a,ei legislati*e autohtone i internaionale )n
domeniul proteciei i promo*rii drepturilor omului# Conform
cercetrilor efectuate de :'A&inc )n august=septem-rie 2/ )n
studiu Celphi pentru fundaia &oros 'oldo*a, se o-ser* c )n ceea
ce pri*ete politica fa de minoriti s=a constat c )n acest domeniu
lucrrile au rmas la ni*el formal al legislaiei GgoaleL de coninut i
c mai departe nu au fost implimentate nici un fel de politici care s
stimule,e comunicarea sau cola-orarea interetnic, reducerea
decala0elor de de,*oltare dintre nord i sud ;,one cu configuraie
etnic diferit< sau care s pun )n faa ma0oritii i minoritilor
etnice eluri comune# 5n rol de frunte )n lichidarea acestor nea0unsuri
)n domeniul implimentrii de 0ure a legislaiei )i re*ine tineretului# ?n
acelai timp acest seminar *a contri-ui la sporirea necesitilor de
studiu i cunoatere a lim-ii de stat de ctre persoanele aparin)nd
minoritilor naionale ca element al integrrii# At)ta timp c)t politica
de integrare este efectuat cu respectarea drepturilor omului,
H-inefacerileL i a*anta0ele cunoaterii lim-ii oficiale de ctre
persoanele aparin)nd minoritilor naionale sunt incontesta-ile#
&tudierea lim-ii oficiale repre,int premi,a unitii sociale i un
Hfactor al coe,iunii i integrrii socialeL# "articipanii *or face
cunotin cu pre*ederile Cartei europene a lim-ilor regionale sau
minoritare i *or tre-ui s propun msuri posi-ile ce ar contri-ui la
a0ustarea legislaiei naionale la standardele Cartei europene a
lim-ilor regionale sau minoritare#
Por fi pre,entate i discutate urmtoarele acte
legislati*e>organisme autohtone i internaionale )n domeniul
promo*rii drepturilor omului i protecie a minoritilor naionale4
Conven(ia euro#ean a dre#turilor oului#
Curtea euro#ean a +re#turilor Oului#
Coisia euro#ean >#otriva Rasisului !i Intoleran(ei
;6C7:<
Conven(ia&cadru #entru #rotec(ia inorit(ilor na(ionale
;CC'N<
Carta /ocial Euro#ean
Carta #entru Li0ile Regionale sau Minoritare
Legile organice autohtone !i #revederile res#ectrii !i
#roovrii dre#turilor oului 5Constitu(ia RM1 Codul Civil
RM etc6
Legea Re#u0licii Moldova Nr%,9*&EC din $F iulie *GG$ @Cu
#rivire la dre#turile #ersoanelor a#ar(in>nd inorit(ilor
na(ionale !i la statutul 4uridic al organi'a(iilor lorA#
Legea Nr%,-=.&EI cu #rivire la )unc(ionarea li0ilor vor0ite
#e teritoriul Re#u0licii Moldova
Planul de Actiuni Uniunea Euro#eana &Re#u0lica Moldova
;aspectele drepturilor si li-ertile fundamentale ale omului<
"rogramul seminarului include *i,ite de studiu la urmtoarele instituii i
mese rotude>descuii cu cola-oratorii4
= Cepartamentului 7elaii :nteretniceT
= :nstitututului de Cercetri :nteretnice al Academiei de \tiine din
'oldo*aT
= Comisiei parlamentare pentru drepturile omului i minoriti naionaleT
= Centrului pentru Crepturile 3mului din 'oldo*a#
III% (a!ara de var 37ialogul intercultural al tinerilor 4
; 8 ,ile de lucru, . participani, 1 traineri>experi, 1
organi,atori>facilitatori <
2a-ar de *ar *a fi o continuitate a celei petrecute )n *ara
anului 2+, )ns a*)nd de0a un rol mai amplu# "rin intermediul ei
*om reuni / de participani ai acti*itilor precedente din cadrul
Campaniei ;leaderii 3NGurilor>grupurilor de iniiati* ale
minoritilor etno=culturale din regiunile 'oldo*ei<, 1 leaderi ai
3NGurilor din mun#Chisinu i in*itaii speciali ;din instituiile
Gu*ernamentale='62,8iroul de relaii interetnice etc, experi,
repre,entanii am-asadelor sau a diasporelor 5crainei, 8ulgariei,
:sraelului, "oloniei, Germaniei )n 'oldo*a etc<# ?n cadrul ta-erei de
*ara se *a reali,a schim- de experien a celor mai -une practici
reali,ate de participani monitori,ate de ctre experi i traineri#
&copul principal al ta-erei fiind pregtirea participanilor pentru
preluarea gestiunii Centrelor regionale :nfo=culturale, formularea
conceptelor i scrierea *iitoarelor proiecte asupra crora *or lucra
participanii a*)nd ca -a, infrastructura i dotarea tehnic a
centrelor# "rin intermediul cunotinelor de0a do-)ndite participanii
*or putea ela-ora planurile de acti*itate ce asigur de,*oltarea
dura-il i continuitatea proiectelor ce se *or reali,a )n cadrul
centrelor#
2rainingurile din cadrul ta-erei de *ar *or include
implementarea tehnicilor de predare ino*ati*e, cum ar fi4 0oc de rol,
)nscenare, comunicare, exemplificare, argumentare, -rain=storming,
0ocuri intelectuale HC6Y 5NC6Y C?NCYL de,-ateri, metode
manageriale de anali, i planificare ;&B32, fish=-one etc< etc &e
planific petrecerea acti*itilor culturale ;pre,entarea specificului
culturii diferitelor etnii participante la 2a-r la concursurile de
c)ntec, dans folcloric, poe,ie alte act*iti artistice< a-ord)nd
su-iectul di*ersitii etno=culturale i implicind de,*olt)nd formarea
atitudinelor de respect i toleran a repre,entanilor diferitor etnii
unul fa de altul# 6ste *or-a i de petrecerea competiiilor sporti*e
;*olei, fot-al, tenis de mas, map=euest< din echipe mixte contri-uind
la formarea de echipe de lucru#
IC% #onstituirea a 3 #etre 2nfo6culturale regionale
5"riceni1 Taracliea1 Culcane!ti 6
Constituirea acestor Centre *a fi o etap de finali,are a
Campaniei# ?n -a,a )nelegerilor existente cu Administraia pu-lic
local *or fi asigurate )ncperi amena0ate pentru a g,dui *iitoarele
acti*iti ale tinerilor# Asigurarea condiiilor optime de integrare a
minoritilor naionale )n *iaa pu-lic i scoaterea acestora din
Gi,olaieL, se *a reali,a prin crearea acestor Centre de
instruire,informare i suport# Cola-oratorii CC36C2' *or oferi
consultan din toate punctele de *edere a organi,rii unor acti*iti
de tineret )n regiuni utili,)nd mi0loacele de comunicare cu care *or fi
dotate Centrele ;internet, telefon<# ?n cadrul centrului )i *a desfura
acti*itatea -i-lioteca, la care sursele de informare *or fi i su- form
electronic# Cu ce se *or ocupa Centrele date4 crearea de condiii
necesare a echipamnetului tehnic i informaional pentru instruire
continu a tinerilor, ela-orare de proiecte proprii, menite de a
multiplica informaia rele*ant )nsuit de ctre participani i
transmiterea ei tinerilor ce locuiesc )n regiuni, trecerea la
autofinanare prin fund=rising local i internaional, comunicare cu
colegii lor din alte regiuni i capital, acces la consultan din partea
mem-rilor CC36C2', informarea despre cursurile, proiectele,
trainingurile, schim-urile de experien, simpo,ionuri, scoli de *ar
organi,ate )n 'oldo*a i peste hotarele ei, )ncadrarea tinerilor
repre,ent)nd minoritile etno=culturale )n *iaa i acti*itatea
tineretului de pe )ntreg teritoriu al 7'#
Constituirea Centrelor este -a,at pe noile ne*oi sociale,
culturale i educati*e ale sociatii contemporane# 3ferind instruire
extra=curricular i non=formal ele *or permite creterea moti*rii
tinerilor de a se implica acti* )n de,*oltarea ascendent a comunitii
sale, sporirea a-ilitilor practice i teoretice de organi,are,
planificare, coordonare, cercetare )n cadrul organi,aiilor de tineret#
Centrele *or faciliat o )ncadrare mai uoar la acti*itile naionale de
tineret# 6ste *or-a de tre,irea )n fiecare indi*id necesitaii de a studia
i de a se forma continuu, gustul pentru experiene noi, dorina de a
se autodepi i de a ameliora calitatea *ieii comunitare#
9. #onferin de pres
Conferina de pres *a fi ultima etap a Campaniei# 7eali,)ndu=se la
finele anului 2. ea *a permite desiminarea re,ultatelor i
acti*itilor Campaniei# 9eaderii Centrelor :nfo=culturale regionale
;alei din r)ndurile participanilor< precum i mem-rii CC36C2'
*or pre,enta scopurile i o-iecti*ele Campaniei, proiectele propuse
sau pe calea de a fi implimentate, re,ultatele concrete ale msurilor
ce au contri-uit la inclu,iunea social i cultural a tineretului din
regiunilor rii compact populate de minoritile etno=culturale#
A*)nd o )nsemntate deose-it conferina *a contri-ui la
sensi-ili,area opiniei pu-lice la pro-lemele i dificultile tineretului
din localitile rurale i a tineretului polietnic din 7#'oldo*a precum
i *a promo*a *alorile general umane ale drepturilor omului,
toleranei acti*e, anti=discriminrii, coe,iunii sociale, a dialogului
inter=cultural ca mi0loc de fortificare a integritii rii #
.! of 131
=% Plan Calendaristic
&ctiviti G$ G* G, G- G. G= GB G9 GF $G $$ $*
"lanificarea i pregtirea petrecerii trainingurilor,
ela-orarea agendelor, selecia trainerilor,
el-orarea materialelor instructi*e

"reselecia participanilor, amena0area localurilor
2raining nr#1G3rgani,aii de tineret4 constituire,
structur, funcionareL

1=
1%

2raining nr#2G3rgani,aii de tineret4 constituire,
structur, funcionareL

+=
12

2raining nr#3G3rgani,aii de tineret4 constituire,
structur, funcionareL

12=
1+

&eminar instructi* 1=%
2a-ara de *ar
13=
2

Cetre :nfo=culturale regionale ;8riceni### < 8 2 P
Conferin de pres 1+
6*aluare final
'onitori,are>consultare
Cesiminarea re,ultatelor ;% emisiuni la radio, 3 la
tele*e,iune, 1 articole )n presa local, 3 de
-rouri informati*e<

"ugetul Ca#aniei
@Edi)icarea deocra(iei !i integrit(ii #rin ac(iunea tinerilorA
Cheltuieli unit de sur
H de
unit(i
#re(
unitate
5>n lei6
cost
total
5>n lei6

Plani)icarea !i #regtirea #etrecerii trainingurilor1 ela0orarea
agendelor1 selec(ia trainerilor1 el0orarea aterialelor
instructive

8irotica
Mirtie format A$;8allet 5ni*ersal .g>m2< cutie ;%foi< 1 $. $.
Mirtie format A1 foi 2 2 $
&tilouri -uc 2 1 2
Creione -uc 2 1 2
Cartu pentru printer;re)ncrcare< -uc 1 3 3
'arKer -uc 3 3 !
Clei -uc 1 1 1
7igla -uc 3 % 1%
1oarfic -uc 3 1 3
&tapler -uc 2 1% 3
&cotch set 2 $ .
$G-,
Training DOrgani'a(ii de tineret7 constituire1 structur1
)unc(ionareA

Ca,are lei>pat> / ,ile 3 +2 21/
')ncare
1per> / ,ile
;3 mesec 2 pau,e
de cafea<
3 1% $%
Chiria slilor de studii lei>ora $. 1% +2
8irotica;carnet,stilou,map,-aidge< set 3 $ 12
Mandouts set 3 % 1%
&alariul pentru traineri pers>,i / / 3/
Crumul participanilor dus>)ntors 2 1% 3
Mirtie format A$;8allet 5ni*ersal .g>m2<al- cutie ;%foi< 1 $. $.
Mirtie format A1 foi % 2 1
&tiKere set 1-uc 1 + +
Mirtie format A$ color set 2+-uc 1 + +
2otal -uget 1 training 9,,99
2otal -uget 3 traininguri *.G$=-
/einar in)o&instructiv cu teatica D"a'a legislativ >n
doeniul #rotec(iei dre#turilor oului7 as#ecte na(ionale !i
interna(ionaleA

Ca,are lei>pat> 3 ,ile 2 3/ +2
')ncare
1per> 3 ,ile
;3 mesec 2 pau,e
de cafea<
3 +% 22%
Chiria slilor de studii lei>ora 2$ 1% 3/
8irotica;carnet,stilou,map,-aidge< set 2 $ .
Mandouts set 2 % 1
&alariul pentru traineri pers>,i 3 / 1.
Crumul participanilor dus>)ntors 1% 1% 22%
Mirtie format A$;8allet 5ni*ersal .g>m2<al- cutie ;%foi< 1 $. $.
Mirtie format A1 foi 1 2 2
Mirtie format A$ color set 2+-uc 2 + 1$
,F.,9
Ta0ara de var DTinerii >n ac(iune coun #entru integrare !i
deocrati'are A

Ca,are lei>pat> . ,ile 1 %/ %/
')ncare
1per> . ,ile
;3 mesec 2 pau,e
de cafea<
1 1$ 1$
Crumul participanilor dus>)ntors 1 %12 %12
8irotica;carnet,stilou,map,-aidge< set 1 $ $
Mandouts set 1 2 2
&alariul pentru traineri pers>,i . / $.
Mirtie format A$;8allet 5ni*ersal .g>m2<al- cutie ;%foi< 1 $. $.
Mirtie format A1 foi 1 2 2
&tiKere set 1-uc 2 + 1$
Mirtie format A$ color set 2+-uc 2 + 1$
Arenda tehnicii de lucru ;flip chart,ecran,proiector,lap
top,amplificator, -oxe<
pe or 1 3 3
$BF--9
Constituirea a , Cetre In)o&culturale regionale 5"riceni1
Taracliea1 Culcane!ti 6

.mena(area i dotarea tehnic a localurilor
halculator -uc 3 /2.% 1..%%
imprimanta -uc 3 %3% 1/%
telefon -uc 3 1. %$
reparaia localurilor total 3 22 //
'o-ilier ;scaune,mese,dulapuri< total 3 2. .$
8irotica;Mirtie pentru imprimanta ;A $<, hirtie pentru
flipchart, marKere, stilouri, creioane, carnete, mape,
perforatoare, capsatoare etc <
set pentru oficiu 3 / 1.
'ateriale instructi*e i didactice set pentru oficiu 3 2% +%
.G$=G
+esiinarea
foaia pleant informati* -uc 3 $ 12
-anere -uc % $% 22%
sticKere -uc 3 2 /
postere -uc % % 2%
eminiuni radio unit 1 % %
eminiuni 2P unit $ 3 12
articole )n presa local i naional unit / 3% 21
-$9.G
Total 0uget Ca#anie .=**G,
!% of 131
Ane?a III
Plani)icarea calendaristic a #roceselor de #roduc(ie >n
construc(ie
"lanificarea i organi,area execuiei lucrrilor de construcii
constitue o pro-lem specific produciei de construcii, fiind factori de
eficienti,are a acesteia# "roducia de construcie se poate defini ca
ansam-lul lucrrilor, a proceselor sau acti*itilor ce au loc )n legatur cu
punerea )n oper, organi,at, condus i )nfptuit de oameni, a proiectelor
de construcii, cu a0utorul mi0loacelor de munc )n *ederea o-inerii
produsului construcie#
7eali,area produsului construcie, deci a produciei de
construcii, nu este re,ultatul unei transformri spontane a proiectelor
de construcii, ci al unui ir complex de aciuni )n care inter*in
resurse umane i mecanice, care sunt organi,ate i planificate )n
spaiu i timp#
"entru organi,area execuiei produsului construcie este
necesar s se sta-ileasc procesele de producie componente,
deoarece acestea sunt diferite ca natura i complexitate, datorit
soluiei constructi*e, a tehnologiei de execuie, a condiiilor
con0uncturale ale amplasamentului, precum i a strategiei de
apro*i,ionare a antrepri,ei de construcii=monta0#
Cup gradul de cuprindere i dificultate a execuiei, un proces
de producie )n construcii poate fi format din procese simple,
procese comple9e sau cicluri de lucrri# ?n aceast direcie,
planificarea i organizarea e9ecuiei lucrrilor n construcii se
axea, pe planificarea i organi,area proceselor producti*e aferente#
'etodele de planificare i repre,entare a proceselor de
construcii pe axa timpului sunt cu preponderen metode grafice sau
metode matematico=grafice# 5tili,area metodelor grafice )n
repre,entarea proceselor i a relaiilor dintre ele nu repre,int o
noutate# i11j
"rogramarea execuiei lucrrilor tre-uie s ia )n considerare
resursele disponi-ile pe parcursul reali,rii proiectului, programul de
lucru ;. ore de o-icei<, constr)ngerile legate de inter*alele de
apro*i,ionare cu anumite materiale i echipamente, de termenele de
execuie ale unor prti din proiect sau de finali,are a acestuia#
Cele mai utili,ate etode de #lani)icare a executrii
proiectelor sunt4
1# Gra)icul Gantt = pre,int acti*itile su- form de -are
pre,ent)nd ealonarea calendaristic a acestora, fr a e*idenia
legturile de succesiune dintre ele ;*e,i Fig% *%$<#
Acest instrument de programare poate fi utili,at cu succes
pentru un numr redus de acti*iti ;3=$<4 de exemplu pentru
reali,area graficelor de ealonare a in*estiiilor ( acti*itile
Fig% *%$ Graficul Gantt i/j
fiind exprimate )n termeni financiari, sau pentru o programare
la ni*el de macroacti*iti cum este programarea execuiei unor
o-iecte )n cadrul o-iecti*ului de in*estiii#
Cac este )ntocmit )n urma unei anali,e temeinice, graficul
Gantt ofer informaii -ogate i extrem de sugesti* pre,entate,
pri*ind desfurarea lucrrilor, precum i o serie de informaii
deri*ate, pri*ind ealonarea resurselor ;for de munc, materii
prime, materiale, fonduri -neti<#
2# Metoda druului critic 5CPM6 ( calculea, c)te o
singur dat de )ncepere i terminare, minim ;cel mai de*reme< i
maxim ;cel mai t)r,iu< pentru fiecare acti*itate pe -a,a unei logici
sec*eniale a acti*itilor )n cadrul reelei, crora li se ataea, durate
sta-ilite )n mod determinist#
3# Metoda gra)ic de evaluare !i actuali'are a
#rograului GERT ;Graphical 6*aluation and re*ieN 2echnieue< =
permite tratarea pro-a-ilist at)t a logicii reelei c)t i a duratelor
acti*itilor#
$# Tehnica de evaluare si actuali'are a #rograului PERT
;"rogram 6*aluation and 7e*ieN 2echnieue< = &trategia de
contractare este mecanismul esenial )n reparti,area riscului )n
construcii# 7iscurile pe care i le asum constructorul sunt )n mod
o-inuit formali,ate printr=un contract cu in*estitorul
;)ntreprin,torul< care include4 preul=ofert, prin care antreprenorul
include o compensaie pentru riscurile identificate i e*aluateT clau,e
contractuale, prin care se stipulea,a acordarea unor prime ce pot fi
c)tigate prin reducerea duratei de execuie sau a unor penali,ri ce
pot fi impuse pentru )nt)r,ieri# i/j
Astfel conform celor menionate anterior *om determina
planul calendaristic )n -a,a unei construcii reale, lu)nd astfel ca -a,
un proiect de construcie a unui comple1 liceal din Mcreti
construit de ,,Arhiconi=GrupL &#7#9# "lanul calendaristic *a fi
ela-orat folosind graficul Gantt programat )n ,ile, pri*ind e9ecuia
scheletului 5locului & din cadrul acestui complex liceal#
Fig% *%* Cimensiunile cldirii 8locului A# ;*e,i Ane?a -<
Cin proiectul -locului A *edem care sunt dimensiunile
acestuia ;*e,i Fig% *%*<4
+ate generale necesare7
1< Cldirea dat este o construcie cu 2 ni*ele, i su-sol ;categ# :: a solului<T
2< &tructura de re,isten ( schelet din -eton armat monolit#
3< 1undaii = continue din -eton armat monolit #a#
&chema fundaiei -locului A este redat )n Fig% *%,4
Fig% *%, &chema fundaiei -locului A#
/ursa7 i"roiectul -locului Aj
"rin urmare *om determina un algoritm de calcul a *olumelor
corespun,toare de executat pentru scheletul cldirii, pentru a putea efectua
planul calendaristic4
$% +e)ri!area stratului )ertil% ;grosimea stratului fertil este de G1, <
/fert U ;%$,$` 2%,.<c;32,$`1%,.<U1$3,%2c!/$,!2U23/.,$$ ;mk<
PtotU1.+,/ ;m<
C)ertU /fert`hfertU23/.,$$`,3U+1,%3 ;ml<
6fectuarea tierii stratului fertil se efetuia, cu -uldo,erul#
8uldo,erul este alctuit dintr=un tractor pe enile sau pe pneuri, pe care este
montat echipamentul de lucru# &parea cu -uldo,erul presupune )nfigerea
lamei )n pm@nt i apoi prin )mpingere, tierea unui strat de pm@nt a
crui grosime este de 2 cm#
Conform ,,3ndicatoarelor de norme de deviz ;:NC< (
2sC1.81, aceast lucrare *a fi efectuat cu -uldo,erul pe enile de
/%=. C", inclusi* )mpingerea pm)ntului p)n la 1 m )n teren categ#
::# :orma de timp la 1;; m
3
este de ( 2,+$ ;h=ut<#

*% E?cavarea gro#ii de )unda(ie7
9ucrrile de exca*are se efectuea, cu a0utorul exca*atoarelor =
maini speciali,ate pentru sparea pm)ntului, care execut i un
transport la mic distan necesar descrcrii materialului )n mi0loacele
de transport sau )n depo,ite#
"entru a executa aceast lucrare, alegem un exca*ator pe
enile cu motor termic de echipat cu cup in*ers de ,$=,+ mc cu
o cup# Nora la $GG
,
este de 2,2% ;h=ut< dup 2sC311#
/:U;$$,$c,$c1<`;1%,.c,$c1<U+.+,. ;mk< hgropii
exca*U3,! ;m<
/::U;32,$c,2c,%<`;1%,.c,$c1<U%+. ;mk< /totcldirii
construiteU12%$ ;mk<
Cpm# exca*at#:U+.+,.`3,!U3+2,$2 ;ml< Cpm#
exca*at#::U%+.`3,!U22%$,2 ;ml<
,% Co#actarea solului su0 )unda(ie7
Cup modul de execuie mecani,at a compactrii se
deose-esc dou grupe principale de tehnologii de lucru4
compactare prin rulare i compactare prin batere.
5ompactarea prin batere se face utili,)nd plac -ttoare
de 1,% t prins cu ca-luri de sgeata macaralei de su- 1t, lo*ind
de 2=3 ori minimum pe fiecare loc#
Norma la 1 ml este de 2,%2 ;h=ut<, conform 2sC1281#
Ccompact#:U +.+,.`,1`%U3!$ ;ml<
Ccompact#::U %2.,12`,1`%U2/$,/ ;ml<
Oorma de consumU2,2! ;h=ut< la 1 ml conform :NC codul=2sC12A1#
-% E?ecu(ia )unda(iei7
& .rmarea fundaiei4 Armarea tlpii fundaiei se face din
plas de armatur, care pot f) at)t unice, c)t i din dou 0umti#
"lasele se aea, pe garnituri de -eton cu dimensiunile 1%x1%
mm = ce *a asigura grosimea necesar a stratului de protecie#
Aadar pentru o fundaie a*em4 o plas ori,ontal 0os 1,/ x
1,/ m ;pas 1%x1%mm<T 3 plase ori,ontale sus ,$ x ,$ m ;pas
1%x1%mm< i $ armturi pe *ertical#
Aflm metrii liniari de armtur necesar4
Armtura ori,ontal 4
;I< ;1,%%`1/1,/<>,1%U1/+ ;m<
total U1/+`,/+U111! ;Kg< ;,3%`1%$,$<>,1%U3/,3`3U 1.
;m< total U1.`,22U23+,/ ;Kg<
;II< ;1,%%`13/<>,1%U 1$%,3 ;m<
total U1$%,3`,/+U!$1,/ ;Kg<
;,3%`11$,2<>,1%U2//,%`3U +!!,% ;m<
total U+!!,%`,22U1+%,.! ;Kg<
Armatura *ertical4 lU1,$ ;m< ( pentru o -ar#
\tiind c a*em $ -are, a*em4 ;I<1+!,2 ;m< total4
1+!,2`,.!U1%!,% ;Kg<
;II< 13$,$ ;m< total4 13$,$`,.!U11!,/ ;Kg<
Norma pentru armturile p)n la . mm din oel 38 3+ = ,$3 ;om=
h< ;conform CC$A<T Norma pentru armturile mai mari . mm
fasonate din oel "C %2 = ,3$ ;om=h< ;conform CC$A%<
-5ofrarea fundaiei8 Cofra0ele tre-uie s fie -ine consolidate
i s nu admit micorarea seciunii construciei i s nu admit
)nclcarea dimensiunilor de prote0are#
Calculm suprafaa cofra0ului necesar4
/cofra04 ;: < ,$`/$.,.U2%!,% ;mk< ;::< ,$`3$!,.U
1$ ;mk<
Norma conform C82A4 Cofra0 din panouri refolosi-ile cu
asteriol din sc)nduri scurte i su-scurte pentru turnarea )n fundaii
( este de 1,% ;om=h<#
- 0etonarea fundaie8 C

;:<U212,. ;m
3
< C

;::<U
1$!,% ;m
3
<
Norma conform CA391, este de ,+ ;om=h<
.% Pardosea 5su0sol67
/cofra0;:<U1/,2`,1U1,/2 ;m
2
<
/cofra0;::<U.1,$`,1U.,1$ ;m
2
<
Norma pentru 1 m
2
conform C82C este de 1, ;om=h<#
C;:<:+2%,.`,1U+2,/ ;m
3
<
C;::<:%2.,12`,1U%2,. ;m
3
<
Norma la 1 m
3
de -eton conform CA$D este de ,! ;om=h<
=% Coloane 5su0sol67
- .rmarea8 hU2,1% ;m< Aflm metrii liniari de armtur
*ertical4 a*em 32 col# pentru : sector i 2$ p>u al ::#
sect# ;I< ;2,1%c,3<`$U!,. `32U313,/ ;m< total4
313,/`,.!U2+!,1 ;Kg<
sect# ;II< ;2,1%c,3<`$U!,. `2$U23% ;m< total4
23%`,.!U2!,1% ;Kg<
Aflm metrii liniari de armtur pe ori,ontal4
9ungimea unui etrier este de4 ;,3%`$<c,1$U1,%$ ;m<
Nr# de etriere ;I<U;2,1%>,1%<`32U$%.,/ ;m< total4
+/,2$`,22U1%%,$ ;Kg<
;II<U;2,1%>,1%<`2$U3$$ ;m< total4 %2!,.`,22U
11/,/ ;Kg<
Pere(i 5su0sol67
-.rmarea8 ;I< A*em ne*oie de /2$,+ Kg de armtur#
;II< A*em ne*oie de 33/ Kg de armtur
-5ofrarea i betonarea colonelor i pereilor4 ;I< 1$$$,1% ;m
2
<
;II< +!3,%. ;m
2
<
Norma pentru 1 m
2
de cofra0 conform C828, este de ,+% ;om=h<
-0etonarea8 !I< 323,%`2,1%`,$U2++,.2 ;m
3
< total4
2++,.2c11U2..,.2 ;m
3
<
;II< 1+$,!%`2,1%`,$U1%,$/ ;m
3
< total4
1%,$/c.,2/U113,+2 ;m
3
<
Norma conform CA%12 este de 1,% ;om=h<
B% Grin'i 5su0sol67
&.rmarea8 A*em ne*oie de 11!/,. Kg pentru sect# : i
corespun,tor /$$,$3 Kg pentru sectorul :: ( ori,ontal# L pentru
un etrier este de 1,3 m# Corespun,tor a*em ne*oie de4
;I< /$1 ;Kg< ;II< 3$%,1$ ;Kg<
&5ofrarea8 ;I< ,!`33/,2U32,/ ;m
2
< ;II< ,!`1.1,2U1/3
;m
2
<
& 0etonarea8 ;I< 33/,2`,1U33,/2 ;m
3
< ;II<
1.1,2`,1U1.,1 ;m
3
<
9% Plan!eu 5su0sol64
= .rmarea8 ;I< +32/ ;Kg< ;II< %/3+,.+ ;Kg<
&5ofrarea8 ;I< +3,2. ;m
2
< ;II< %3/,% ;m
2
<
& 0etonarea8 ;I< +1+,1`,1%U1+,/ ;m
3
< ;II<
%2.,12`,1%U+!,22 ;m
3
< =
F% Coloane 5eta4ul I67
- .rmarea8 hcol#U3,1% ;m<
Aflm metrii liniari de armtur *ertical4 a*em 32 col#
pentru : sector i 2$ p>u al ::#
sect# ;I< ;3,1%c,3<`$U13,. `32U$$1,/ ;m< total4
$$1,/`,.!U3!3 ;Kg<
sect# ;II< ;3,1%c,3<`$U13,. `2$U331,2 ;m< total4
331,2`,.!U2!$,. ;Kg<
Armtura pe ori,ontal4 9ungimea unui etrier este de4
;,3%`$<c,1$U1,%$ ;m<
Nr# de etriere ;I<U;3,1%>,1%<`32U/+2 ;m< total4 /+2`,22U1$+,.
;Kg<
;II<U;3,1%>,1%<`2$U%$ ;m< total4 %$`,22U11,.
;Kg<
= 5ofrarea8 ;I< 3,1%`,$`$`32U1/1,3 ;m
2
<
;II< 3,1%`,$`$`2$U121 ;m
2
<
-0etonarea4 ;I< 3,1%`,$`,$`32U1/,13 ;m
3
<
;II< 3,1%`,$`,$`2$U12 ;m
3
<
Calculele urmtoarelor lucrri s)nt efectuate )n acelai
algoritm ca i cele precedente, i corespun,tor cantitile acestora
*or fi indicate )n Ta0elul *%*% Normele *or fi luate conform :NC#
13 of 131
Ta0elul *%*
Lista voluelor de lucrri !i ano#era
N
r
%

c
r
t
%
+enuirea
lucrrilor !i
nurul
sectoarelor
1 Polumul de
lucru
Nora 2 'anoper
a
3 &i
m-ol
norme
4 Compon
ena echipei
con)or IN+ 0
-<M
C
antitatea
o&h a!&
h
o&h a!&h
$ * , - . = B 9 F $G
$% +e)ri!area
stratului
)ertil
1 ml +,1 2,+$ 2,+$ 1!,$% 1!,$% 2sC1.81 0 Mainis
t %61
*% E?cavarea
gro#ii de
)unda(ie
1
: 1 ml 3,+2 2,2% 2,2% /!,12 /!,12 2sC311 2 Mainis
t $61
:: 1 ml 22,%$ 2,2% 2,2% %,/+ %,/+ 2sC311 3 Mainis
t $61
,% Co#actarea
solului su0
)unda(ii
4
: 1 ml 3,!$ 2,2! 2,2! !,2 !,2 2sC1281 5 Mainis
t 361
:: 1 ml 2,/$ 2,2! 2,2! /,$ /,$ 2sC1281 6 Mainis
t 361
-% E?ecu(ia
)unda(iei
Armarea
:
::
Kg
a12+.,2
m23+,/
,3$
,$3
= $3,$%
1,21
= CC1A
CC1A3
1ierar -eton
a1/1,2
m1+%,.!
,3$
,$3
= 3/,.
+,%/
= 1ierar -eton
& Cofrarea :
::
mk 2%/,%
1$
1,% = 2/!,3%
1$+
= C82A = Culgher
= 'unc# Ceser*
& 8etonarea :
:
ml 212,.
1$!,%
,+ ,11 1$!
1$,/%
23,$
1/,$
CA391 = 8etonist $
= 'unc# necal#
1 Su!s
ol
0
.% 1 Pard
osea
& Cofrarea :
::
mk 1,/2
.,1$
1, = 1,/2
.,1$
=
,1/
C82C = Culgher
= 'unc# Ceser*
8etonarea :
::
ml +2,/
%2,.
,! ,11 /%,3$
$+,%2
.
/
CA$D1 = 8etonist
= 'unc# necal#
=% Coloane
& Armarea :
:: Kg
a2+!,1
m1%%,$
,3$
,$3 =
!,%
/,+ & CC2C2
CC2C1 1ierar -eton a2!,1%
m11/,/
,3$
,$3
!
%
Pere(i
& Armarea
:
::
Kg a/2$,+
a33/
,2+ = 1/+%,3
!+,2
& CC282 1ierar -eton
& Cofrarea
:
::
mk 1$$$,1%
+!3,%.
,+% ,2 1.3
%!%,2
2!
1%,.+
C828 = Culgher
= 'unc# Ceser*
& 8etonarea :
::
ml 2..,.2
113,+2
1,% ,11 33,3
11!,$
31,.
12,%
CA%12 = 8etonist
= 'unc# necal#
B% Grin'i
& Armarea
:
::
Kg
a11!/,.
m/$1
,3$
,$3 ,1
$,+
2+,/ 1 CC2C2
CC2C1 1ierar -eton a/$$,$
m3$%,1$
,3$
,$3
22
1$,.$
& Cofrarea
:
::
mk 32,/
1/3
1,1 ,2 332,./
1+!,3
/
3,2/
C82C = Culgher
= 'unc# deser*
& 8etonarea :
::
ml 33,/2
1.,1
,! ,11 3,3
1/,3
$
2
CA$D1 = 8etonist
= 'unc# necal#
9% Plan!eu
& Cofrarea
:
::
mk +3,2.
%3/,%
1, ,2 +3,2.
%3/,%
1%
11
C82C = Culgher
= 'unc# Ceser*
& Armarea
:
::
Kg a+32/
a%/3+,.+
,22 ,1 1/1,2
12$,3
+
/
CC212 1ierar -eton
& 8etonarea :
::
ml 1+,/
+!,22
,! ,11 !/,.$
+1,3
12
!
CA$D = 8etonist
= 'unc# necal#
Astftel )n ta-elul de mai sus s)nt redate lista *olumelor de lucrri calculate i corespun,tor pentru
acestea este redat manopera pentru fiecare lucrare c)t i componena echipei pentru execuiei lucrrilor#
?n -a,a *olumelor determinate din ta-elului 2#2 *om calcula necesarul de muncitori, schim-a0ul i
durata lucrrilor#
1+ of 131
Ane?a IC
E?e#lul Cererii de #roiect 5e?e#lul )orulat >n 0a'a
cererilor Fondurilor Euro#ene #entru asisten(
nera0ursa0il6I
TITLUL PROIECTULUI
5$6 INFORMAJII PRICIN+ /OLICITANTUL KI
PARTENERUL
$%$ /OLICITANT
Nuele organi'a(iei
Cod de >nregistrare
)iscal
Adresa institu(iei
Adresa o)icial de
e&ail a institu(iei
Le0 #age
$%* PER/OANA +E CONTACT
%ersoana nominalizat de instituia dumneavoastr ca manager de
proiect.
Nue !i #renue
Func(ie
Nur de tel%2)a?
Adres de e&ail
$%, +E/CRIEREA /OLICITANTULUI
a# "reci,ai c@nd a fost )nfiinat organi,aia dumnea*oastr i care sunt
principalele sale acti*iti# !ma9im (umtate de pagin&
-# 1urni,ai informaii pri*ind 3 proiecte derulate de organi,aie )n ultimii %
ani#
$%- PARTENERI
Pn cazul n care avei ncheiate acorduri de parteneriat pentru acest proiect
completai urmtoarele date. -epetai informaiile pentru fiecare partener n
parte. Nuele organi'a(iei #artenere1 Cod de >nregistrare )iscal1 Adresa
#o!tal a institu(iei1 Adresa de e&ail a institu(iei1 Le0 #age 1Ti#ul
organi'a(iei 1Nuele !i #renuele re#re'entantului legal1 Func(ia
re#re'entantului legal 1+ate de contact ale re#re'entantului legal !telDfa9De-
mail&
$%. +E/CRIEREA PARTENERULUI
a< P rugm preci,ai c@nd a fost )nfiinat organi,aia partenera i care sunt
principalele sale acti*iti# 2otodat, pre,entai moti*ele implicrii )n
acest proiect# !ma9im =,Q pagin&.
5*6 +ATE +E/PRE PROIECT
*%$ O"IECTICELE PROIECTULUI
%rezentai obiectivulDobiectivele generalDe i scopul proiectului
Q<
.
O0iectiv general
*%* 8U/TIFICAREA NECE/ITMJII IMPLEMENTMRII PROIECTULUI
%rezentai problema pe care proiectul dorete s o rezolve !ma9im < pagini& i
precizai de ce este nevoie de acest proiect.
*%, GRUP JINTM
*escriei grupulDentitile care sunt vizate direct sau indirect de
implementarea i rezultatele proiectului, implicarea lor n
elaborareaDimplementarea proiectului, dac este cazul !ma9im ' pagin&.
*%- ACTICITMJI KI GRAFICUL +E IMPLEMENTARE
*escriei activitile, n ordine cronologic, care au avut loc pn la momentul
depunerii cererii de finanare precum i cele previzionate a se realiza n
vederea implementrii proiectului. 5ompletai tabelele de mai (os privind
calendarul acestora.
N
r%
Activi&tate
+escrierea
activit(ii
Loc de
des)!urare
+urata Cost Res#on&sa0il
1
2
3
$
An $ An *
Activitate
Luna
$ * , - . = B $ * , - . = B
1#
%recizai durata implementrii proiectului, e9primat n luni#
*%. RENULTATE
%2
"entru definirea o-iecti*elor, scopului, re,ultatelor, acti*itilor i indicatorilor
* recomandm utili,area metodologiei G'anagementul ciclului de proiectL ;"C'
( "ro0ect CAcle 'anagement<4
http4>>ec#europa#eu>europeaid>multimedia>pu-lications>pu-lications>manuals=
tools>t11[en#htm #
%rezentai rezultatele proiectului la finalul implementrii sale !ma9im '
pagin&.
*%= IN+ICATORI
%recizai indicatorii care msoar atingerea rezultatelor, respectiv ndeplinirea
scopului proiectului.
*%B RI/CURI
3dentificai riscurile care ar putea afecta ndeplinirea rezultatelor proiectului
i prezentai msurile de prevenire iDsau gestionare.
+escrierea
riscului
Posi0ile
consecin(e
Msuri de
#revenire1
gestionare a
riscului
Coentarii
1#
2#
3#
*%F /U/TENA"ILITATE
%recizai modul n care rezultatele proiectului vor fi utilizateDmeninute dup
finalizarea implementrii proiectului !ma9im (umtate de pagin&.
*%$G INFORMARE KI PU"LICITATE
%rezentai detalii privind msurile propuse de informare i publicitate n
legtur cu asistena financiar nerambursabil#
*%$$% MANAGEMENT
a< "reci,ai locul de desfurare a acti*itilor de management a
proiectului4 ara, regiunea, 0udeul, localitatea.
-< "reci,ai care sunt persoanele implicate )n implementarea proiectului
prin prisma rolurilor ;atri-uiilor< pe care le *or a*ea# "entru
persoanele de0a anga0ate anexai CP=uri#
c< "re,entai metodologia de implementare a proiectului, inclusi*
sistemele de monitori,are i e*aluare
*%$*% PARTENERI
%rezentai modalitatea de implicare a partenerilor n activitile proiectului
!elaborare proiect, implementare, financiar etc.&!ma9im ' pagin&.
PACOETUL +E FINANJARE AL PROIECTULUI
,%$% +ETALIEREA CO/TURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE +E COELTUIALM
Cod +enuire cheltuial
Caloare
total Lei
$ * ,
A% Cheltuieli eligi0ile
I% Cheltuieli #entru consultan( !i e?#erti'
II% Cheltuieli cu #ersonalul
<.' Enorarii !lectori, e9peri, formatori, etc.&
<.<
5heltuieli de salarizare pentru personal contractual suplimentar anga(at cu norm parial sau ntreag
de lucru
III% Cheltuieli cu de#lasarea
F.' 5heltuieli pentru cazareA
F.< 5heltuieli cu diurnaA
F.F 5heltuieli pentru transport
F.R 5heltuieli cu transportul de materiale, mobilier i echipamente
IC% Cheltuieli cu traduceri !i inter#retariat
R.' 5heltuieli cu servicii de traducere i interpretariat aferente activitilor realizate n cadrul proiectelor
C% Cheltuieli a)erente ti#ririi !i ulti#licrii de ateriale
Q.' 5heltuieli cu tiprirea, multiplicarea i distribuia de materiale efectuate n cadrul proiectelor
CI% Cheltuieli #entru >nchirieri1 leasing !i asigurri
M.' 5heltuieli cu nchirierea de cldiri, sedii pentru managementul proiectuluiA
M.< 5heltuieli cu nchirierea de spaii pentru desfurarea diverselor activiti specifice proiectuluiA
M.F 5heltuieli cu nchirierea de echipamenteA
M.R 5heltuieli pentru nchiriere servicii de transportA
M.Q 5heltuieli pentru nchiriere mi(loace de transport
!!
Cod +enuire cheltuial
Caloare
total Lei
$ * ,
M.M 5heltuieli pentru nchiriere mobilier !diverse bunuri&A
M.I 5heltuieli pentru nchirierea de instalaiiA
M.H 5heltuieli cu ratele de leasing pentru mi(loace de transportA
CII% Cheltuieli cu achi'i(ia de ateriale consua0ile
I.' 5heltuieli cu achiziia de consumabile aferente activitilor desfurate n cadrul proiectuluiA
CIII% Cheltuieli generale de adinistra(ie
H.'
5heltuieli cu servicii de comunicaii !telefoane, fa9, internet, servicii potale i de curierat, acces la baze
de date&A
H.<
5heltuieli cu plata utilitilor !energia electric, ap, canalizare, salubritate, energie termic, gaze
naturale&A
H.F 5heltuieli de arhivare i securizare documenteDinformaiiA
H.R 5heltuieli cu servicii de pazA
H.Q 5heltuieli cu achiziionarea materialelor i serviciilor de ntreinerea curent a sediului.
H.M 5heltuieli pentru servicii de ntreinere i reparaii echipamente i mi(loace de transport
H.I 5heltuieli cu achiziionarea carburanilor i lubrifianilor pentru mi(loacele de transportA
IE%
Cheltuieli #entru dotri care #ot intra >n categoria i4loacelor )i?e sau a o0iectelor de inventar
necesare i#leentrii #roiectului
E% Cheltuieli #entru achi'i(ia de active )i?e necor#orale
'=.' 5heltuieli cu achiziia de aplicaii informatice
'=.< 5heltuieli cu achiziia de licene
'=.F 5heltuieli cu achiziia de brevete
'=.R 5heltuieli cu achiziia de mrci
'=.Q 5heltuieli cu achiziia de ,no2 ho2
EI% Cheltuieli #entru servicii in)oratice !i de counica(ii
1
Cod +enuire cheltuial
Caloare
total Lei
$ * ,
''.'
3nstalare, ntreinere i reparare echipamente informatice, de comunicaii, periferice de calcul i
instalaiiA
''.< Pntreinere, actualizare i dezvoltare aplicaii informatice.
EII% Ta?e
EIII% Cheltuieli #entru in)orare1 counicare !i #u0licitate
EIC% Cheltuieli cu achi'i(ionarea de #u0lica(ii >n )orat ti#rit !i2sau electronic !i a0onaente
'R.' 5heltuieli cu abonamente la publicaii de specialitateA
'R.<
5heltuieli cu achiziionarea de publicaii, cri, reviste de specialitate relevante pentru operaiune, n
format tiprit iDsau electronic
EC% Cheltuieli #rivind achi'i(ionarea serviciilor de audit
'Q.' 5heltuieli cu auditul e9tern al proiectului
ECI% Cheltuieli a)erente serviciilor 0ancare
Total A 5I;II;%%%%;ECII6
"% Cheltuieli neeligi0ile
......
Total " 5total cheltuieli neeligi0ile6
11
,%*% +ETALIEREA CO/TURILOR PROIECTULUI PE FIECARE ACTICITATE
Nr%
crt%
Activitatea Ti# de cheltuial
;cod i denumire din ta-elul de la pct $#16
Unitatea de
sur
Nur de
unit(i
Pre(
unitar
Caloare
total
$ * , - . = B : .P=
,%,% PACOETUL +E FINANJARE A PROIECTULUI
%rezentai detalierea surselor de finanare ale proiectului, conform tabelului de mai (os.
Nr%
Crt%
/UR/E +E FINANJARE CALOARE PROCENT
:# Paloarea total a proiectului
;tre-uie s fie egal cu *aloarea total a
proiectului din ta-elul de la pct $#14 232A9<
0 2
2.
1 9aloarea neeligi!il a proiectului
;tre-uie s fie egal cu cheltuielile neeligi-ile de
la pct $#1 232A9 8<
2 2
22.
3 9aloarea eligi!il a proiectului
;tre-uie s fie egal cu cheltuielile eligi-ile de la
pct $#14 232A9 A<
4 2
22.1.
5 &sisten financiar neram!ursa!il
solicitat
6 2
22. 2.
7 #ontri!uia solicitantului
12
?n ca,ul )n care contri-uia solicitantului *ine i de la partenerii implicai )n proiect, atunci se *a detalia
corespun,tor pct :::#2#
ANEEE 5CC&URI1 ACOR+URI1 AGEN+E1 ALTE INFORMAJII RELECANTE6
13
Ane?a C
Teste gril7
Alegeti raspunsul corect si argumentati alegerea facuta#
1# "roiectele cu finanare neram-ursa-il repre,int4
A# oportunitate de de,*oltare a afacerii sau a organi,aiei >
instruire a personalului anga0at > etc# )n scopul )m-unatirii unei
situaii existente T
8# 3 oportunitate de )m-ogire rapidT
C# 3portunitate de de,*oltare a afacerii )n sensul dorit de
ctre manager de proiectT
C# 3portunitate de a face rost de -ani pentru cheltuieli
personale T
2# 5n proiect repre,int pentru d*s#4
A# 5n plan de afaceri care e*idenia, situaia unei organi,aii i a
mediului su concurenial la un moment datT
8# Acti*itate sau un numr de acti*iti conexe care se desfoar
conform unui plan presta-ilit )n *ederea reali,rii o-iecti*elor fixate
)ntr=un termen determinatT
C# 5n plan, o schem oarecareT
C# 5n studiu de fe,a-ilitate care e*idenia, necesitatea i a*anta0ele
implementrii ideii unui proiectT
3# '" repre,int pentru d*s4
A# Acti*itatea cu o-iecti*e clare, precise, compati-ile, u,ual
multidiciplinar, cu caracter ino*ati*, orientat spre schim-are i
performanT
8# 3portunitatea de )m-ogire rapid, cu o-iecti*e clare, concise i
compati-ile, cu orientare spre performanT
C# "lanificarea, coordonarea, conducerea i controlul unui proiect pe
durata ciclului de *ia al acestuia astfel )nc@t s se reali,e,e
o-iecti*ele proiectului )n termenele, cu costurile i de calitatea
sta-iliteT
131
C# Ansam-lul de procese dinamice care se defoar )ntr=un cadru -ine
definit )n care se organi,ea, resursele )ntr=o manier controlat i
structuratT
$# "entru a a*ea succes )n scrierea i implementarea unui proiect, o
organi,aie tre-uie s4
A# 9ucre,e )n parteneriat dac nu are capacitate suficient i experti,
)n domeniul proiectuluiT
8# 9ucre,e )n parteneriat )n dac are capacitate suficient i experti, )n
domeniul proiectuluiT
C# 6*ite parteneriatele deoarece acestea )ncurc derularea fireasc a
acti*itiiT
C# 1acilite,e instruirea continu a anga0ailor )n domenii diferite,
inclusi* )n domeniul 'anagementului "roiectelorT
%# ?n '", identificarea domeniului repre,int 4
A# Alegerea categoriei de acti*iti economice )n cadrul cruia *a fi
planificat *iitorul proiect T
8# &ta-ilirea ,onei teritoriale unde *or fi implementate acti*itile din
proiectT
C# &etul de aciuni prin care se delimitea, cadrul legal i contextul
planificrii i implementrii unui proiect#
/# ?n '" distincia dintre GproiectL i GprogramL este 4
A# Nu este nici o distincie T
8# "rogramul este derulat la ni*el naional iar proiectul este derulat la
ni*el local T
C# "rogramul este repre,entat de o serie de proiecte intercorelate, ale
cror o-iecti*e contri-uie la )ndeplinirea unui o-iecti* comun relel*ant#
+# Ciferena )ntre proiecte i programe const )n4
A# "rogramele sunt generate de iniiati*e la ni*el localT
8# "roiectele au o durat nedefinit sau de ordinu anilorT
C# ?n ca,ul proiectelor orientarea e*alurii cade asupra performaneiT
C# "roiectele au un -uget modifica-ilT
6# ?n ca,ul programelor echipele au rol de implementareT
132
.# ?n '" prin resurse se )nelege 4
A# 1ondurile proprii ale celui care implementea, proiectul T
8# 1ondurile puse la dispo,iie de finanator T
C# 7esursele umane, financiare, materiale, informaionale #
!# "rincipiile '" sunt 4
A# 5nicitatea o-iecti*ului T
8# 'anagerul i echipa de proiect T
C# Cescompunerea structural a proiectului T
C# A-ordarea de la o-iecti* ctre resurse T
6# 6xistena punctelor de control pe stadii ale proiectului T
1# 'onitori,area i e*aluarea#
1# Atri-utele unui proiect sunt 4
A# 7esurse, acti*iti, re,ultate T
8# 3-iecti*e clare, cerina de tip nou, lipsa muncii de rutin, -ugetul
propriu, termen de start i de )ncheiere precis definite, cola-oratori
moti*ai cu cunotine i a-iliti diferite T
C# 1inanatorul, autoritatea de management, aplicantul#
11# Conform principiului Gmanagerul i echipa de proiectL 4
A# 'anagerul de proiect este numit de finanator i el poate s aleag
mem-rii echipei de proiect T
8# "roiectul este condus de un singur manager de proiect T fiecare
mem-ru al echipei de proiect rspunde pentru propriile deci,ii )n faa
managerului de proiect T
C# 'anagerul conduce i mem-rii echipei de proiect execut dispo,iiile
primite#
12# Conform principiului Gmonitori,area i e*aluareaG proiectele tre-uie
4
A# 'onitori,ate oca,ional i e*aluate la final T
8# 'onitori,ate i e*aluate at@t de manager c@t i de finaator atunci
c@nd consider ei c este necesar T
133
C# "ermanent monitori,ate intern de managerul de proiect i e*aluate
extern de e*aluatori din afara proiectului#
13# ?n '" prin pre,umii ; ipote,e ( cele po,iti*e, sau riscuri ( cele
negati*e < se )nelege 4
A# Piitoarele e*enimente politice care ar a*ea influen asupra
desfurrii proiectului )n etapa de implementare a acestuia T
8# Poina finanatorului de a acorda sau nu finanarea pentru proiectul
propusT
C# 1actori care se afl )n afara ariei de influen a proiectului, dar care )l
influenea, ; po,iti* sau negati* <#
1$# ?n '" a monitori,a )nseamn 4
A# A cerceta ceea ce se )nt@mpl )n timp ce se )nt@mpl T
8# A pre*ede ceea ce se *a )nt@mpla )nainte de a se )nt@mpla T
C# A *erifica ceea ce sa )nt@mplat dup ce sa )nt@mplat#
1% "rin intermediul rapoartelor interne periodice, managerul proiectului
poate s4
A# Cescopere discrepanele )ntre ceea ce a fost pre*,ut )n planul de
proiect i ceea ce se )nt@mpl de fapt T
8# &olicite finanare suplimentar, )n cuantum de cel mult 1^ din suma
iniial pentru ca,uri -ine 0ustificate T
C# 7enune la e*aluarea final a proiectului#
1/# &copul e*alurii este de4
a< a )n*a din experien ce a a*ut succes i ce nu T
-< a *erifica dac o-iecti*ele generale i imediate au fost atinse T
c< a furni,a material documentar T
d< a estima ce pro-leme rm@n i ce aciuni tre-uie intreprinse )n
continuare#
1+# '" )i propune s rspund exigenelor4
a< identificate de ctre managerul de proiect T
-< pre*i,iunilor i cerinelor -eneficiarului T
c< identificate de ctre colecti*ul proiectelor#
13$
1.# 5na din trsturile cooperarii internaionale prin proiecte ce o
particulari,ea,a )n cadrul circuitului economic mondial, este aceea
potri*it creia cooperarea i comerul internaional4
a< coincid T
-< nu se suprapun T
c< se suprapun #
1!#'" presupune echili-rarea a trei factori4
a< -uget, timp, o-iecti*eT
-< -ugetul, timpul, cercetarea stiintificaT
c<calitatea>specificaiile tehnice, timpul, cercetarea stiinific#
2#'" se definete ca un sistem de management cu o durata de
actiuneF, conceput )n *ederea soluionarii unor pro-leme complexe
precis definite#
a< nelimitata T
-< limitata T
c< predicti-ila dar imposi-il de determinat#
21# ?n cadrul unui proiect, auditul intern este reali,at de
ctre4
a< managerul de proiect T
-< echipa de management T
c< factorii de control a-ilitai din interiorul organi,aiei
22# 'onitori,area riscului i pregtirea planului pentru situaii
impre*i,i-ile are la -a,a alegerea unui set de indicatori i urmrirea
e*oluiei acestora #######
a< pe parcursul desfurrii fiecarei etape -ine preci,ate T
-< pe o durata fixa sta-ilit de managerul de proiect T
c< pe )ntreaga durat de derulare a unui proiect#
23# 'anagerii competenti sunt capa-ili s4
a< e*ite riscurile prin cunoasterea temeinica a acti*itilor proiectului T
-< aleaga doar anumite categorii de riscuri T
13%
c< aleaga riscurile a cror adoptare conduce ctre succesul proiectului si
s e*ite riscurile ce conduc ctre eec al in*estitiei )n condiii de
incertitudine#
2$# 6tapele ciclului de *iata al unui proiect sunt4
a< :niiere, Ce,*oltare, 1inali,are, ControlT
-<"rogramare, :dentificare, "regtire, 1inanare, :mplementare,
6*aluareT
c< "lanificare, 8ugetare, :mplementare, Acceptare, Control#
2%# "rincipiile fundamentale ale Ciclului '" sunt4
a< Anali,a pro-lemei, "lanificarea pailor, :mplementarea, 7eali,area
3-iecti*elor, 6*aluarea, Asigurarea calitatiiT
-< Anali,a pro-lemei, :dentificarea pro-lemei, 1ormularea 3-iecti*elor,
:nformarea factorilor de deci,ie, :mplementareaT
c< Anali,a "ro-lemei, 6la-orarea documentelor eseniale pentru fiecare
fa,a, Consultarea staKeholderilor, 1ormularea o-iecti*elor, Asigurarea
calitatii#
2/# Care sunt elementele prin care se corelea,a Cadrul 9ogic cu tipul de
indicatori sta-ilii4
a< 3-iecti*ul glo-al si &copul "roiectuluiT
-< 3-iecti*e, 7e,ultate, Acti*itiT
c< 7e,ultate i Acti*iti#
2+# &tudiul de 1e,a-ilitate repre,int 4
a< Anali,a realitii i fe,a-ilitii proiectului, a posi-ilitii de a reali,a
respecti*ul proiectT
-< Anali,a scenariilor de reali,are a proiectuluiT
c< Anali,a situaiei economico=financiare a organ,iatiei, regiunii, rii )n
care se implementea,a proiectul#
2.#&ursele de 1inantare pentru reali,area proiectelor pot fi4
a< 1ondurile europene, garaniile, capitalul propriu al firmelorT
-< :n*estitori pu-lici i pri*ai, -nci, fondurile structuraleT
c< 6conomiile organi,atiilor i persoanelor fi,ice, creditele -ancare,
fondurile de in*estitii, statul, fondurile structurale i de coe,iune#
13/
2!# 6*aluarea propunerii de proiect este4
a< "rocesul de comparare a re,ultatelor o-inute cu o-iecti*ele definiteT
-< "rocesul prin care se decide apro-area sau respingerea unui proiect de
ctre o Comisie de 6*aluare, pe -a,a unor criterii sta-ilite iniialT
c< "rocesul de estimare a resurselor necesare )ndeplinirii o-iecti*elor
proiectului#
3# &electarea proiectelor se face )n funcie de urmtoarele criterii4
a< Aportul tehnic i ino*ati* al proiectului, existena resurselor,
asigurarea calitii proiectului, contri-uia la implementarea politicilor
structurilor finanatoare, sustena-ilitatea aciunilor proiectului,
contri-uia la reali,area unor msuri i o-iecti*e economico=sociale i
de de,*oltare naionale sau regionaleT
-< 6stimarea iniiala financiar, tehnica i economica a resurselor,
e*aluarea gestiunii proiectului, contri-uia la implementarea politicilor
structurale europene, '"T
c< Ni*elul de calificare a celor implicati, existena resurselor, implicarea
consultanilor, contri-uia la strategiile i politicile economice locale,
naionale i regionale, asigurarea reali,rii la timp a o-iecti*elor
proiectului#
Adevarat sau Fals7
:ndicai care dintre afirmaiile de mai 0os este fals i argumentai
rspunsul4
1# Care dintre afirmaiile de mai 0os este fals4
A# "re,ena unor procese repetiti*e afectea, unicitatea finalitii
proiectelor#
8# 3rice proiect are o durat finit )n care se derulea,#
C# 3rice proiect are un moment iniial i un moment final#
C# "roiectele presupun o de,*oltare gradual#
6# "roiectele generea, produse, ser*icii sau documente > proceduri
care sunt unice#
2# Care dintre afirmaiile de mai 0os este fals4
13+
A# "roiectele nu au un *olum de acti*iti similar )n cadrul
diferitelor fa,eT
8# 3-iecti*ele sunt specifice pentru c au pre*,ute un inter*al
de timp realist pentru a le reali,a T
C# "rincipiul succesului predefinit aplica-il )n ca,ul proiectelor
se refer la sta-ilirea unor criterii pentru e*aluarea succesului#
3# G"roiectul repre,int o succesiune de acti*iti desfurate )ntr=o
perioad limitat de timp cu scopul de a o-ine un re,ultat punctual )n
condiiile )ncadrrii )n consumul de resurse pre*,ut#L
A# Ade*rat
8# 1als
$# G"roiectul este definit ca fiind orice acti*itate care se desfoar )n
conformitate cu un plan apro-at de cei )n drept#L
A# Ade*rat
8# 1als
%# G7esursele alctuiesc -ugetul unui proiect i sunt msura-ile )n lei T
acestea pot fi umane, materiale, financiare, informaionale#L
A# Ade*rat
8# 1als
/# ?n '" G programul este repre,entat de o serie de proiecte
intercorelate, ale cror o-iecti*e contri-uie la )ndeplinirea unui o-iecti*
comun relel*antL#
A# Ade*rat
8# 1als
+# G5n proiect este o sarcin ino*ati*, riscant i mai ales limitat )n
timp#L
A# Ade*rat
8# 1als
.# Conform principiului G unicitatea o-iecti*ului G ( un proiect are un
singur o-iecti* principal>general, acesta fiind moti*ul pentru care
proiectul este finanat i exist, iar atingerea o-iecti*ului se
13.
materiali,ea, )n satisfacerea ne*oilor identificate la )nceputul ciclului
de *ia al proiectului#
A# Ade*rat
8# 1als

!# ?n '", principiul Ga-ordarea de la o-iecti* ctre resurseL ne spune c
estimarea resurselor necesare se face numai dup ce , pornind de la
o-iecti*ul proiectului, se proiectea, i acti*itile necesare#
A# Ade*rat
8# 1als
1# G?n '", un o-iecti* tre-uie s Gfie &'A72L , adic s )ntruneasc
caracteristicile 4
n &"6C:1:C ( care este legat de scopul proiectului, atingerea
o-iecti*ului respecti* concur@nd la atingerea scopuluiT
n 'o&57A8:9 ( cantitati* sau calitati* T
n A'8::3& ( s fie incitant, sau asigna-il ; s fie clar cine s )l
reali,e,e < tangi-il T
n 76A9:&2 ( )n ceea ce pri*ete posi-ilitatea finali,rii sale )ntr=un
cadru presta-ilit T
n 276'6N6 clare ( adic s se )ncadre,e )n timpul alocat sau s
pre*ad )n mod clar perioada de timp alocat pentru )ndeplinirea lui#L
A# Ade*rat
8# 1als
11# G?n '", un o-iecti* tre-uie s Gfie &'A72L , adic s )ntruneasc
caracteristicile 4
n &696C2:P s menione,e clar ce *om o-ine
n 'A76 )n comparaie cu fondul solicitat
n ACA"2A8:9 la e*entualele schim-ri
n 76167:237 la proiect
n 27AN&167A8:9 )n *iitor i la alte proiecte#L
A# Ade*rat
8# 1als
13!
12# Graficul GAN22 este o modaliate eficient de punere )n e*iden a
inter*alelor de timp )n care se derulea, sarcinile i a modului )n care
acestea se suprapun )n timp#
A# Ade*rat
8# 1als
13# 'etoda A-ordrii 9ogice a proiectului este o procedur sistemic, ce
sta-ilete inter*eniile necesare pentru atingerea unui scop, pun@nd )n
e*iden conexiunile logice existente )ntre elementele sale cheie i
definete ariile )n care sunt posi-ile inter*enii asupra procesului de
anali, a riscurilor implicate i a ipote,elor#
A# Ade*rat
8# 1als
1$# 'etoda A-ordrii 9ogice a proiectului este un ta-el care conine, )n
patru linii i patru coloane, informaii despre proiect #
A# Ade*rat
8# 1als
1%# 9ogica *ertical este st@ns legat de o-iecti*ele proiectului i este
cea care definete 4 o-iecti*ele acestuia, re,ultatele, acti*itile i
intrrile ; resursele < #
A# Ade*rat
8# 1als
1/#3-iecti*ul general ; definit uneori ca scop < ( repre,int un scop mai
)ndeprtat i mai cuprin,tor de cel mai )nalt ni*el T pentru atingerea lui
tre-uie derulate mai multe proiecte#
A# Ade*rat
8# 1als
1+#3-iecti*ul imediat ; definit uneori ca o-iecti* specific sau, alteori,
o-iecti* < repre,int siuaia ce dorete a fi reali,at )n momentul )n care
proiectul este finali,at#
A# Ade*rat
8# 1als
1$
1.# ?n '" re,ultatele sunt indicatori de *aloare ; reali,ri garantate< T ele
tre-uie s )ndeplineasc anumite condiii 4 s fie fe,a-ile, rele*ante s
poat fi reali,a-ile#
A# Ade*rat
8# 1als
1!#Acti*itile sunt sarcinile i aciunile pentru producerea re,ultatelor
proiectului, iar aceste acti*iti depind de resursele alocate#
A# Ade*rat
8# 1als
2# "re,umiile ; ipote,e ( cele po,iti*e sau riscuri ( cele negati*e < sunt
factori care se afl )n afara ariei de influen a proiectului, dar care )l
influenea, ; po,iti* sau negati* < #
A# Ade*rat
8# 1als
21# 7olul managerului de proiect este s se asigure c echipa reuete s
duc proiectul la -un sf@rit, responsa-ilitatea desfurrii proiectelor
re*ine fiecrui mem-ru al echipei )n parte#
A# Ade*rat
8# 1als
22# ?n managementul proiectelor monitori,area este definit ca fiind
procesul de colectare sistematic de date cu pri*ire la acti*itile din
cadrul proiectului i anali,area acestora#
A# Ade*rat
8# 1als
23# G'onitori,area acoper aspecte rele*ante cum ar fi 4
n derularea acti*itilor prin comparaie cu planul T
n *olumul de munc T
n calitatea muncii T
n cheltuielile fcute prin comparaie cu costurile pre*,ute )n -ugetT
n cooperarea )ntre mem-rii echipei de proiect TL
A# Ade*rat
1$1
8# 1als
2$# G'onitori,area tre-uie s ser*easc la satisfacerea urmtoarelor
necesiti 4
n comunicarea ctre mem-rii echipei de proiect a stadiului )n care se afl
acesta i modificrile care se impun T
n informarea conducerii organi,aiei i a clientului despre stadiul )n care
se afl proiectul T
n asigurarea unei 0ustificri despre a0ustrile care se fac T
n asigurarea unei documentaii const@nd )n comparaia dintre planul
curent al proiectului i planul original TL
A# Ade*rat
8# 1als
2%# 6*aluarea i controlul proiectelor au drept scop de a determina
ni*elul de )ndeplinire al o-iecti*elor asumate i de a sta-ili rele*ana,
eficiena, impactul i sustena-ilitatea acestuia#
A# Ade*rat
8# 1als
2/# 3dat proiectul )nceput, principala responsa-ilitate a
coordonatorului este respectarea planului de acti*iti, a termenelor i a
-ugetului#
A# Ade*rat
8# 1als
2+# 3dat proiectul )nceput, principala responsa-ilitate a
coordonatorului este moti*area personalului i respectarea cerinelor
exprimate de finanator ulterior apro-rii cererii de finanare#
A# Ade*rat
8# 1als
2.# G"entru un control eficient al proiectului, este recomanda-il s fie
respectate urmtoarele cerine 4
n folosii planul de proiect ca principal ghid )n coordonareT
n monitori,ai )n permanen proiectul i actuali,ai planul G
A# Ade*rat
1$2
8# 1als
2!# ?nt@lnirile periodice cu mem-rii echipei de proiect repre,int o
component indispensa-il pentru controlul proiectului#
A# Ade*rat
8# 1als
3# "rerea -eneficiarilor poate fi deose-it de preioas )n a ne da seama
de modul )n care e*oluea, proiectul#
A# Ade*rat
8# 1als
31#Articolele aprute )n presa scris sau relatrile )n cadrul unor
emisiuni de radio sau tele*i,iune sunt elemente de luat )n seam la
monitori,area proiectului
A# Ade*rat
8# 1als
32# Articolele aprute )n presa scris sau relatrile )n cadrul unor
emisiuni de radio sau tele*i,iune sunt elemente care pot pertur-a -una
desfurare a proiectului pentru c fac parte din categoria riscurilor (
situaii negati*e aflate )n afara sferei de influen a conducerii
proiectului#
A# Ade*rat
8# 1als
33# 7aportul final cuprinde acti*itile proiectului, re,ultatele i efectele
acestuia, recomandri ctre -eneficiari c@t i utili,area tuturor resurselor#
A# Ade*rat
8# 1als
3$# ?n '" a e*alua )nseamn 4
A# A anali,a ceea ce se )nt@mpl )n timp ce se )nt@mpl
8# A pre*ede ceea ce se *a )nt@mpla )nainte de a se )nt@mpla
C# A anali,a ceea ce sa )nt@mplat dup ce sa )nt@mplat
1$3
3%# 6*aluarea final repre,int emiterea de 0udeci pri*ind progresul
)nregistrat pe calea atingerii o-iecti*elor propuse#
A# Ade*rat
8# 1als
3/# 6*aluarea se face neaprat la sf@ritul proiectului, dar este deose-it
de util ca pe parcursul lui s ai- loc e*aluri pariale#
A# Ade*rat
8# 1als

Ane?a CI
A#lica(ii #ractice7
7eflectai asupra )ntre-rilor propuse i trecei la etapa de formulare
a propriilor idei de proiecte )n -a,a formularului propus#
A# Cu ce pro-leme>dificulti se confrunt comunitatea C*s# la
soluionarea crora proiectul ar putea contri-ui po,iti*YT
8# Care msuri pot fi )ntreprinse pentru aceasta Y T
C# Cine *or fi -eneficiarii proiectului YT
C# Ce ce resurse *ei a*ea ne*oie pentru aceasta YT
6# Care pot fi partenerii proiectului Y T
1# Care pot fi sursele de finanare ale proiectului YT
G# Care poate fi contri-uia C*s# ;a organi,aiei C*s#< )n cadrul
proiectului YT
M# Care *a fi impactul proiectului YT
:# Cine )si *a asuma responsa-ilitatea de a coordona i care *or fi
mem-rii echipei de management Y T
W# Cum *ei estima re,ultatele o-inute cantitati* i calitati* YT
D# Cum *or fi multiplicate i desiminate re,ultatele Y T
9# Cum *a continua e*oluia proiectului odat cu finali,area
finanrilor YT
'# Ce importan are proiectul pentru C*s# personal i profesionalYT
1$$
Bibliografie
Monogra)ii !i culegeri7
1# :rina 'anolescu G'"L Note Ce Curs, 2%, :ai, p#2=%
2# 9eNis, W#"# ( The %ro(ect )anager+s *es, -eference, NeN XorK,
2, p# .=1+
3# Poicu Cragos, Asociatia Generala a :nginerilor din 7omania ,
E "ledoare pentru '" I,8ucuresti 2+
$# Ce,ar &carlat, &eminar 8N& V 2eam 6urope 7omania, 2/
%# "ro0ect 'anagement :nstitute = . /uide to the %ro(ect
)anagement 0od# of 1no2ledge, 5&A, 1!!/, p# $=23
/# Academia 7om@n :nstittul de 9ing*istic G:orgu :ordanL GC6J
ed#::L ed#5ni*ers 6nciclopedic, 8ucureti, 1!!.
+# Anil, lAer si 2homasson, Ca*id, .n $mpirical 3nvestigation of
the 4se of 5ontent .nal#sis to *efine the 6ariables )ost
%revalent in %ro(ect "uccesses and 7ailures, 9ucrarile
seminariilor si simpo,ioanelor anuale ale :nstitutului de
'anagement al "roiectului, 2+ sept=2 oct#1!!1
.# Clin 6milian Minea, Clin Ghiolan : )anagement public 3,
6ditura GeNalt, Clu0=Napoca 2, p#11+
!# &imona :o*nu 5urs de specializare pentru lucrtorii sociali
din mediul rural, $ditura ;aldpress, Timioara, <=='
1# 6uropean Commission=)anual for the %hare *ecentralized
3mplementation "#stem, 8russels, 1!!$, p#$/= !2
11# C#G#P@rtopeanu )anagementul 5iclului de %roiect 5nitatea de
6*aluare a 6uropeAid Cooperation 3ffice :nstitutul 6uropean
din 7om@nia, 23, p#$2
12# "roiectul G?nchiderea 'inelor, 7efacerea 'ediului si 7egenerare
&ocio = 6conomicL, &uport de Curs modulul %, 8ucuresti, 2.,
p#!
13# Alina 8)rgoanu, )anagementul %roiectelor, ed#6conomica,
8ucureti 2%, p#+3=+%
1$# 7adu, P#Curteanu, C#)anagementul proiectelor de construcii (
6diia a 2=a, 8ucureti, 6ditura 6conomic, 22
131
1%# C7]' Gor0 >"pri(in %entru 3ntreprinzatori )atricea 5adru-
?ogic @, p#$
1/# 3ana 8erceanu, H'atricea cadru logicL 'aster 'anagementul
"roiectelor Al-a :ulia 2%
1+# N# "osta*aru )anagementul %roiectelor, ed# 'atrix 7om,
8ucureti 22, p# 32
1.# Consiliul National al :ntreprinderilor "ri*ate 'ici si 'i0locii din
7omania, "lanificarea proiectului, 8ucuresti, 22
1!# '# 2oma, N# 'rgrit = 'anagement in construcii# "lanificarea
i organi,area execuiei lucrrilor de construcii, 6ditura
6conomic, 8ucureti, 22, p# 23/
2# &# 9a,r4 .naliza drumului critic, 6ditura \tiinific, 8ucureti,
1!/.
21# H"lanificarea i -ugetarea multianual a in*estiiilorL, 'anual
6la-orat :n Cadrul "roiectului :df Grant No#2f %12$/
,8ucuret: 2%, p#%
22# 6uropean Commission=)anual for the %hare *ecentralized
3mplementation "#stem, 8russels, 1!!$, p#%.=%!
23# $uro-$st, N .. -Kforme de la gestion de lLaide e9tKrieure ,
2, p#:P.
2$# W#B#CusNorth, 2#7#1ranKs )anagement de proiect al rilor n
curs de dezvoltare 1:'AN, ed# All, 8ucureti, 2$, p# $3
2%# 7aportul Comisiei 6uropene4 -aport anual asupra programului
%N.-$ , ;23< 22.
2/# Ctlin Ga-riel P@rtopeanu )anagementul 5iclului de %roiect
5nitatea de 6*aluare a 6uropeAid Cooperation 3ffice
:nstitutul 6uropean din 7om@nia, 23, p# 3/
2+# 5nitatea Consolidat pentru :mplementarea i 'onitori,area
"roiectelor )n Comeniul Agriculturii, finanate de 8anca
'ondial ;5C:'"A 8'< -aport la 31#12#+, Chiinu 2.
Resurse Internet7
2.# NNN#info#umfclu0#ro>masterat> Resurse >'anagement>pro0ect#ppt
132
2!# http4>>ec#europa#eu>europeaid>multimedia>pu-lications>pu-licatio
ns>manuals=tools>t11[en#htm #
NNN#ipp#md>pu-lic>-i-lioteca>++>ro>asistenta56
3# %ro(ect )anagement T-13T F, NNN#training=
Aouth#net>:N26G7A2:3N>2X>"u-lications>tKits>tKit3>tKit3#pdf
31# NNN#smepro0ects#ro
32# NNN#lgi#is#edu#ro>"roiecte>$^22"re,entari>'atricea
^29ogica^2a^2"roiectului#pdf
33# NNN#apu--#ro>Cocuments>"ostuni*ersitar>"olitia[comunitara>'
ANAG6'6N259["73:6C26937[:#ppt
3$# NNN#managementul=proiectelor#ro>
3%# NNN#plandeafacere#ro>2utorial>Ce=ce=este=necesar=un=plan=de=
afacere>
3/# &isK, 2oneA, NNN#sims#-erKeleA#edu>courses>is2.>s2>MistorA=
of="'#htm
133