Sunteți pe pagina 1din 24

I.

Prezentarea de ansamblu a unitatii economice in care


se efectueaza practica.
1. Date generale despre societate
Societatea comerciala SC. Transilvania General Import-Export SRL. este persoana
juridica romana, cu capital integral privat, avand forma juridica de societate cu
raspundere limitata. Ea isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, cu
propriul statut,cu prevederile statului,ale Legii Codului Comercioal Roman si ale altor
reglementari legale aplicaile.
Conform statutului s!u, societatea poate desc"ide, pentru reali#area oiectului s!u de
activitate, filiale sau sucursale, depo#ite, maga#ine, $n %ar! sau str!in!tate, s! $nc"eie
contracte cu parteneri str!ini &i rom'ni, s! participe la $nfiin%area de societ!%i comerciale
&i cu participare de capital str!in.
(orma juridica) Societate cu raspundere limitata
*iectul de activitate al societatii cuprinde urmatoarele)
- Comert cu ridicata nespeciali#at,de produse alimentare auturi si tutun+
- *peratiuni de import-export de marfuri+
- ,istriuitor de auturi si produse alimentare.
Infiintata in anul -..- SC. Transilvania General Import-Export SRL. are sediul central in
*radea Str. Teatrului nr. --/ Complex Transilvania ,judetul 0i"or, fiind inregistrata la
Registrul Comertului din judetul 0i"or cu codul unic de inregistrare .1233 si nr. de
inmatriculare 43567816-..-, inregistrare facuta in a#a actului constitutiv si a sentintei
judecatoresti.
Societatea a parcurs de la data infiintarii si pana in pre#ent, din punct de vedere
organi#atoric, mai multe etape. (iecare din acestea s-a concreti#at printr-un anumit grad
de autonomie operative si deci#ionala.
La formarea societatii, capitalul total suscris al acesteia a fost de 133.333 R*9 divi#at
in parti sociale care apartin celor 8 actionari. In pre#ent capitalul social al intreprinderii se
estimea#a a fi /. 32- 833 R*9.
La coonducerea firmei se afla) :icula Calin, :icula Ioan, :icula ;iorel si <ndrei
;asilica.
<ctionari) :icula ;iorel 81,5= + :icula Ioan 81,82= + Rieni ,rin>s S<. 5=+ :icula
Eva 3,3/=.
Transilvania General Import Export este o firma privata romano-suede#a a carei
activitate de a#a este distriuirea produselor faricate pe platformele industriale
European ,rin>s, Scandic ,istilleries si European (ood.
Transilvania General Import Export detine un parc auto propriu cu peste
/.333 de autove"icule de diverse tonaje ?;olvo, Renault, :itsuis"i, ,acia, Roman@
-
care asigura transportul si distriutia produselor pe intreg teritoriul tarii. 0irourile
in care isi desfasoara activitatea angajatii sunt dotate ultramodern si asigura un
cadru adecvat muncii in colectiv. Te"nica de calcul avansata se regaseste in
dotarea tuturor departamentelor. Sunt peste 5333 de angajati la nivel national,
media de virsta a personalului nedepasind 73 de ani.
Transilvania General Import Export este cu adevarat un profitail partener de
afaceri, al carui nume se asocia#a calitatii si competentei in activitatea de comert si
servicii.
<re peste /33.333 de clienti in tara, datorita serio#itatii dar si a facilitatilor pe care le
ofera) transportul si distriutia gratuite a produselor, dotarea maga#inelor clientilor cu
vitrine frigorifice, rafturi de pre#entare si diverse materiale pulicitare.
Arodusele faricare pe platformele European ,rin>s, Scandic ,istilleries si European
(ood se gasesc, prin intermediul distriuitorilor externi, in tari ca Ce"ia,
Slovacia, Bngaria, Repulica :oldova.
,esi este o firma tanara, in scurt timp a reusit sa se impuna pe piata datorita
profesionalismului cu care tratea#a clientii si a calitatii produselor.
Ceea ce isi propune firma este sa ofere produse de calitate ca auturi alcoolice si
racoritoare, produse alimentare-paste fainoase, napolitane, dulciuri, faina condimente,
conserve- nealimentare-alcool te"nic si sanitar.
Aentru reali#area oiectului de activitate, societatea are personal angajat. <ngajarea si
salari#area personalului se face in conformitate cu prevederile Codului :uncii si al Legii
Salari#arii. Compania are un personal de peste 13 de angajati in *radea si peste 5333 de
angajati in filialele din toata tara.
<ctivitatea se desfasoara intr-un spatiu comercial situat in *radea Str. Teatrului nr. --/
Complex Transilvania, precum si in punctele de lucru pe care firma le are in fiecare judet
din tara.
Aractica s-a reali#at in punctul de lucru din Constanta, Str. Industriala nr./. <ceasta filiala
a luat fiinta in anul -..-, odata cu infiintarea sediului central din *radea su conducerea
,irectorului Cona Tomulescu Lucian.
Compania din Constanta repre#inta unul din punctele de lucru importante din cadrul
societatii. Este persoana juridica romana, care se organi#ea#a si functionea#a pe a#a de
gestiune economica, potrivit legislatiei romane in vigoare.
2. Obiectivele de dezvoltare a unitatii economice
Compania Constanta repre#inta unul din punctele de lucru importante din cadrul
societatii SC. Transilvania General Import-Export SRL.
Evolutia capacitatii de desfacere a Companiei Constanta este influentata de caracterul
se#onier al activitatii turistice desfasurate pe litoralul romanesc.
/
In perioada se#onului estival, capacitatea de desfacere este in crestere, iar in periada de
extrase#on se inregistrea#a scaderi de aproximativ /3-73= fata de perioada se#onului
estival.
Obiective specifice:
- cresterea veniturilor anuale reali#ate din van#ari+
- cresterea cotei de piata a SC. Transilvania General Import-Export SRL.+
- reali#area cresterii van#arilor pe intreaga perioada a anului, nu numai in
perioada de se#on.
Aentru reali#area acestor oiective se va actiona in urmatoarele directii)
- stimularea cererii prin promovarea unor oferte de pret care sa fie adaptate
la cerintele pietei locale si sa atraga un nr. cat mai mare de cumparatori. Se
va aplica o strategie a preturilor moderate, adecvata la conditiile
economiei actuale+
- consolidarea po#itiei actuale pe piata si largirea clentelei staile+
- adaptarea la cerintele mediului de afaceri si influentarea acestuia+
- desfasurarea unei campanii de promovare si pulicitate, prin care se
urmareste imunatatirea imaginii produselor distriuite, cresterea
clientelei pe seama atragerii neutili#atorilor, precum si pe seama atragerii
clientilor concurentei+
- de#voltarea si amplificarea activitatilor de mercanti#are a produselor
distriuite in marile retele de maga#ine, precum si in maga#inele
traditionale. :ercanti#area este specifica punctului de van#are si
repre#inta un complex de actiuni menite sa puna un produs in pericol de a
fi vandut. Ca si mar>etingul, merc"andisingul este totodata o stiinta si o
arta. Este stiinta pentru ca se a#ea#a pe cunoastere organi#ata, pe
cercetare si re#ultate previ#iile. Este o arta pentru ca nu se poate de#volta
fara creativitate.
3. Studiul sistemului actual de management
Exercitarea functiilor si relatiilor de management la nivelul intreprinderii se reali#ea#a
prin sistemul de management.
Sistemul de management al intreprinderii este definit ca ansamlul elementelor cu
caracter deci#ional, organi#atoric, informational, motivational, din cadrul societatii
comerciale,prin intermediul caruia se exercita ansamlul procesului de management, in
vederea otinerii unei eficiente cat mai mari.
La a#a sistemului de management din SC. Transilvania General Import-Export SRL. se
afla un un complex de principii, reguli, cerinte care asigura modelarea sa corespun#ator
perceptelor stiintei conducerii. In conceperea si reali#area sistemului de management in
cadrul SC. TGIE SRL. au fost luate in considerare elementele sale specifice, in special
7
profilul, dimensiunea si structura resurselor umane, materiale, financiare, potentialul si
mentalitatea personalului, po#itia firmei in contextual economic national si international.
Sistemul de management al SC. TGIE SRL. cuprinde mai multe componente si anume)
susistemul organi#atoric+
susistemul informational+
susistemul deci#ional+
susistemul metode si te"nici de management+
alte elemente de management.
In cadrul sistemului organi#atoric al intreprinderii sunt reunite doua categorii de
organi#areD) organi#area formala si organi#area informala.
Susistemul organi#atoric al intreprinderii SC. TGIE SRL. indeplineste mai multe functii)
- staileste principalele componente organi#atorice ale firmei in functie de
amploarea si natura oiectivelor planificate si de resursele disponiile+
- interconectea#a sudivi#iunile organi#atorice potrivit anumitor criterii in
vederea asigurarii unei functionalitati normale unitatii economice+
- comina resursele intreprinderii cu respectarea anumitor cerinte punand pe
primul plan cresterea eficientei economice+
- asigura cadrul organi#atoric pentru desfasurarea ansamlului activitatilor
intreprinderii, luand in considerare pe langa criterii de ordin structural-
organi#atoric si pe cele informational-deci#ionale.
Intre compoentele sistemului de management al firmei, susistemul informational
frapea#a prin dinamism si flexiilitate pronuntata, re#ultat in principal al aplicarii
spectaculoaselor progrese din informatica. Arin acest sistem se desemnea#a totalitatea
datelor, informatiilor, circuitelor informationale, fluxurilor informationale, procedurilor si
mijloacelor de tratare a informatiilor existente in intreprindere, care au drept scop sa
asigure suportul informational necesar pentru stailirea si indeplinirea oiectivelor
planificate.
Susistemul deci#ional este repre#entat prin ansamlul deci#iilor adoptate si aplicate in
cadrul intreprinderii si constituie un adevarat sistem de comanda, ce reglea#a ansamlul
activitatilor implicate. Arin intermediul acestui sEstem se exercita toate functiile
managementului, o pondere superioara inregistrand-o previ#iunea. Auternic conditionata
de calitatea celorlalte componente ale managementului, susistemul deci#ional repre#inta
partea cea mai activa a sistemului de conducere, fiind, in ultima instanta, determinant
pentru otinerea unei inalte eficiente si a unui profit ridicat.
Concret, sistemul deci#ional indeplineste in cadrul SC. Transilvania General Import-
Export SRL. urmatoarele functii principale)
- directionea#a de#voltarea de ansamlu a firmei si a componentelor sale+
- declansea#a actiunile personalului din cadrul firmei.
Susistemul metode si te"nici de management este alcatuit din ansamlul metodelor,
te"nicilor si procedeelor utili#ate in managementul intreprinderii. Susistemul
8
metodologic contriuie sensiil la sporirea rationalitatii si eficientei fiecarui process de
management.
Susistemul metodelor de management indeplineste in cadrul intreprinderii SC. TGIE
SRL. mai multe functii, dintre care cele mai importante sunt)
- asigurarea suportului logistic, metodologic pentru ansamlul proceselor de
management si pentru principalele susisteme prin care acesta se exercita+
- scienti#area muncii de conducere+
- de#volta potentialul personalului de conducere si de executie din unitatea
economica.
Arincipalele metode si te"nici de management folosite in cadrul intreprinderii SC.
Transilvania General Import-Export SRL. sunt)
diagnosticarea+
sedinta+
delegarea.
In cadrul firmei SC. Transilvania General Import-Export SRL. se aplica sistemul de
managemenet numit) managementul prin oiective.
Conceptul este simplu) Conducerea firmei isi isi fixea#a anumite oiective, iar activitatile
si resursele din firma sunt astfel organi#ate incat sa conduca la indeplinirea acestor
oiective. Conceput in SB<, in perioada postelica, managementul prin oiective
?:.A.*.@ se foloseste in pre#ent in numeroase tari. Este cel mai frecvent folosit sistem de
management.
:anagementul prin oiective, aplicat in cadrul acestei firme, intruneste urmatoarele
caracteristici esentiale)
- instituie un sistem de oiective pentru intreprindere, care sa FcooareG
pana la nivelul executantilor+
- participarea intregului personal, a fiecarui component al intreprinderii la
stailirea oiectivelor in a caror reali#are este nemijlocit implicat+
- individuali#area ugetelor de c"eltuieli pe principalele sudivi#iuni
organi#atorice si, in special, pe centrele de productie, ceea ce implica
descentrali#area laturii operationale a sistemului financiar+
- instituirea unui sistem de control continuu a#at pe metoda aaterilor
semnificative+
- corelarea stransa a recompenselor si sanctiunilor materiale si morale cu
re#ultatele efectiv otinute+
- mutatii in mentalitatea personalului firmei, in atitudinea sa fata de
oiectivele unitatii, in special in directia cresterii participarii, a initiativei,
a colaorarii in procesul stailirii si indeplinirii lor.
Sintetic, managementul prin oiective poate fi definit ca un sistem de
conducere, a#at pe determinarea riguroasa a oiectivelor pana la nivelul
executantilor, care participa nemijlocit la stailirea lor si pe corelarea stransa a
recompenselor si respectiv a sanctiunilor cu nivelul oiectivelor stailite.
5
Btili#area managementului prin oiective in cadrul intreprinderii pre#inta
urmatoarele avantaje)

cresterea realismului oiectivelor intreprinderii si a componentelor
sale+
amplificarea nivelului de motivare al personalului+
de#voltarea unui climat de creativitate+
imunatatirea utili#arii timpului cadrelor de conducere, ca urmare a
diminuarii sarcinilor de supraveg"ere si control, reflectare a sporirii
motivarii personalului, a promovarii pe scara larga a autocontrolului+
intarirea responsailitatilor fata de reali#area oiectivelor ata pentru
personalul de conducere, cat si pentru cel de executie+
corelarea mai stransa a nivelului salari#arii cu re#ultatele efectiv
otinute de fiecare component al societatii comerciale+
sporirea sensiila a eficientei intreprinderii.
Btili#area :.A.*. in firma este confruntata cu anumite limite majore.
Arima o repre#inta dificultatea modificarii mentalitatii si comportamnetului
personalului, de care depinde intrHo masura determinanta re#ultatele
economice ale societatii comerciale.
Rolul cel mai important in utili#area cu success a :.A.*. il are conducerea
superioara a intreprinderii de a carei pricepere si consecventa depinde, in
ultima instanta, instituirea si mentinerea unui climat favorail
operationali#arii rationale a :.A.*.
II. Cunoasterea si studiul principalelor activitati si unitati
componente.
1. Structura organizatorica. Organigrama.
Structura organi#atorica a societatii repre#inta ansamlul persoanelor si compartimentelor
de munca, te"nice, economice si administrative, modul cum acestea sunt constituite si
grupate si principalele legaturi ce se stailesc intre ele in vederea rali#arii in cat mai une
conditii a oiectivelor propuse.
SC. Transilvania General Import-Export SRL. are o structura organi#atorica mixta
?ierar"ic-functionala@.
<ceasta structura are urmatoarele caracteristici)
- pastrea#a utili#area compartimentelor functionale, dar mentine si
autoritatea liniei ierar"ice ?executantii primesc dispo#itii numai de la seful
ierar"ic@+
- personalul firmei este impartit in / categorii) cei care gandesc si cei care
actionea#a+
I
- atriutia principala a compartimentelor functionale consta in efectuarea de
studii, anali#e, cercetari, pe a#a carora se inaintea#a propuneri si solutii
managementului de varf, care adopta deci#iile si isi asuma
responsailitatea+
- utili#ea#a mai multe categorii de compartimente) operative, functionale, de
stat major, auxiliare.
Structura mixta cumulea#a cateva avantaje si de#avantaje)
vanta!e:
- asigura o incarcare ec"ilirata cu sarcini a managerilor+
- permite speciali#area managerilor pe functiuni+
- promovea#a delegarea de autoritate+
- favori#ea#a descentrali#area deci#iilor+
- degrevea#a top managerii de un numar important de proleme.
Dezavanta!e:
- numar mare de niveluri ierar"ice+
- sistem mai complicat de legaturi+
- impune o delimitare clara a autoritatii si responsailitatii+
- pot aparea tensiuni intre compartimentele de stat major si compartimentele
operative.
Organigrama nu reuie considerata doar o simpla repre#entare a structurii
organi#atorice, intrucat ea constituie un important instrument de studiere a
managementului organi#atiei+ cu ajutorul organigramei pot fi relevate si corectate erori
sau neajunsuri ale organi#arii structurale) arii de control supra sau sudimensionate,
numar prea mare de niveluri ierar"ice, numar prea mare de compartimente, suordonari
neadecvate etc.
*rganigrama societatii SC Transilvania General Import Export SRL.?punct de lucru
Constanta@ se pre#inta astfel)
1
2. Organele si posturile de conducere
Arincipalele organe si posturi de conducere din cadrul societatii SC. Transilvania General
Import-Export SRL. sunt)
,irector Cona, repre#entand primul nivel ierar"ic al structurii organi#atorice+
,irector ;an#ari,avand in suordine agentii comerciali+
:anager :ar>eting, avand in suordine agentii comerciali pentru mercanti#are+
Sef coloana auto, cu soferi in suordine+
Contail Sef,avand in suordine economisti,facturisti si contaili+
Sef ,epo#it, cu gestionari in suordine.
In cadrul societatii functionea#a urmatoarele categorii de compartimente)
Compartimentul de van#ari+
Compartimentul de mar>eting+
Compartimetul financiar contail+
Compartimentul de gestiune.
,irector
Cona
Contail
SE(
,irector
;an#ari
,irector
;an#ari
,irector
;an#ari
:anager
:ar>eting
Cona
Econo
misti
(acturis
ti
Sef
Coloana
<uto
<genti
Comerc
iali
<genti
Comerc
iali
<genti
Comerc
iali
<genti
:ercanti#ar
e
Soferi
Sef
,epo#it
Gestion
ari
2
3. "olul functional al fiecarui post de conducere# obiectivele si limitele
sale.
Directorul $ona se ocupa in principal cu)
- conducerea intalnirilor 6 sedintelor in cadrul intreprinderii+
- munca in ec"ipa manageriala+
- asigurarea climatului de munca eficient in cadrul intreprinderii+
- repre#entarea intereselor intreprinderii+
- anali#a, diagnosticarea si pre#entarea activitatii organi#atiei catre <dunarea Generala a
<sociatilor 6 <ctionarilor, Consiliul ,irector, departamente, institutii diverse etc+
- planificarea activitatii de conducere si a celei organi#ationale, elaorarea politicii in
domeniul calitatii ?singur sau cu ec"ipa manageriala @+
- organi#area activitatilor din cadrul intreprinderii+
- implementarea masurilor de imunatatire a activitatii intreprinderii+
- controlul reali#arii indicatorilor te"nico-economici+
- coordonarea asigurarii a#ei te"nico-materiale si de servicii+
- coordonarea activitatii de productie+
- coordonarea valorificarii productiei +
- monitori#area activitatii resurselor umane+
- monitori#area circulatiei informatiilor.
*iective principale)
- Staileste oiectivele generale de de#voltare ale firmei, in concordanta cu
strategia elaorate+
- <proa ugetul si rectificarile acestuia+
- Identifica oportunitati de afaceri+
- Repre#inta firma in relatiile protocolare cu furni#orii, clientii si alte
organsime6organi#atii cu impact real6potential asupra firmei+
- <sigura managementul firmei+
- <sigura reteaua de relatii necesara de#voltarii activitatii firmei.
Directorul de vanzari conduce miscarea si distriutia efectiva a produselor sau
serviciilor catre clienti, coordonea#a distriuirea van#arilor prin stailirea de teritorii de
van#ari, cote sau oiective, precum si staileste programe de instruire pentru
repre#entantii de van#ari+ de asemenea anali#ea#a statistica van#arilor colectata de
personal pentru a determina potentialul si necesitatile, precum si monitori#ea#a
preferintele clientilor.
*iective principale)
- Elaorea#a si urmareste reali#area planului de van#ari si profit+
- Identifica directii de de#voltare si propune promovarea de produse6solutii
noi+
- <sigura calitatea serviciilor pre-van#are+
- *ptimi#ea#a stocurile de marfa+
- Conduce si organi#ea#a activitatea departamentului.
.
%anagerul de %ar&eting se ocupa in principal cu anali#a mediului de afaceri,
planificarea activitatii de mar>eting si de conducere departamentala, organi#area
campaniilor integrate de mar>eting, coordonarea implementarii strategiilor si campaniilor
de mar>eting, controlul reali#arii indicatorilor te"nico-economici de mar>eting,
negocierea si inc"eierea contractelor de mar>eting, urmarirea re#olvarii reclamatiilor,
promovarea imaginii organi#atiei, precum si cu organi#area activitatii compartimentelor
din suordine..
Contabilul ' Sef ?,irectorul Economic sau (inanciar@ planifica, conduce si coordonea#a
activitatile financiare ale organi#atiei de la cel mai inalt nivel ierar"ic.
,escrierea sarcinilor)
- supraveg"erea contailitatii+
- cooperarea cu juristul privind legislatia economica $n vigoare+
- anali#a activitatii economico- financiare a societatii+
- $ntocmirea ilantului la sf'rsitul fiecarui an financiar+
- $ntocmirea contului de re#ultate si al alantei+
- $ntocmirea taloului de disponiilitati.
Seful de Depozit este suordonat ,irectorului #onal al societatii.
<re urmatoarele sarcini)
-. J <sigura primirea de la furni#ori6 sucontractanti a produselor livrate de acestia, in
a#a comen#ilor transmise si a contractelor inc"eiate de societate .
/. J <nunta operativ la sosirea produselor, comisia de receptie constituita in cadrul
organi#atiei, in vederea efectuarii receptiei calitative si cantitative a livrarilor+ participa la
actiunile comisiei, procedind la separarea depo#itarii produselor, daca este ca#ul, in
functie de conclu#iile acesteia si la intocrnirea notelor de intrareG in gestiune pentru
produsele acceptate in urma receptiei .
7. J *rgani#ea#a si asigura pa#a si securitatea unurilor intrate in spatiile de depo#itare .
8. J Raspunde de reali#area manipularii, depo#itarii si conservarii produselor primite, in
confrmitate cu prevederile instructiunilor producatorilor si ale procedurilor te"nice
specifice ..
5. J Tine evidenta la #i a intrarilor si iesirilor din gestiune, in fisele de maga#ie intocmite
pentru fiecare produs, pe sortimente si tipo-dimensiuni, asigurind corectitudinea datelor
inscrise .
I. J Solicita asigurarea depo#itului cu mijioacele de mecani#are si transport adecvate si
cu personalul necesar, calificat, instruit si daca este nevoie, autori#at corespun#ator
sarcinilor acestuia .
1.- Brmareste efectuarea lucrarilor de intretinere si reparare a mijioacelor de mecani#are
si transport puse la dispo#itia depo#itului precum si a conteinerelor si paletelor ..
2. J Re#olva complet si la termenele stailite, actiunile corective6 preventive initiate in
-3
urma inspectiilor si auditurile efectuate in activitatile depo#itului de catre ec"ipa de audit
din cadrul societatii sau de catre clienti ori alte organe externe autori#ate .
.. J <sigura conditiile si mijioacele necesare, precum si participarea gestionarilor la
efectuarea inventarierilor produselor aflate in spatiile de depo#itare .
-3. J Gestionea#a toate documentele si inregistrarile aferente activitatilor din depo#it, in
conformitate cu procedurile de sistem respective .
--. J Tine evidenta reglementarilor aplicaile in activitatile specifice si asigura insusirea
si respectarea prevederilor acestora. Raspunde de aplicarea prevederilor actelor nonnative
si masurilor speciale "otarite de conducerea societatii cu privire la protectia muncii,
prevenirea si stingerea incendiilor ?ASI@ si protejarea mediului inconjurator, precum si
regulilor interne referitoare la mentinerea ordinii si disciplinei in unitate .
-/. J Intocmeste la termenele stailite, informarile, rapoartele si situatiile cerute de
conducerea societatii in legatura cu activitatile specifice desfasurate .
-7. J Indeplineste orice alte sarcini care ii sunt reparti#ate de catre ,irectorul #onal .
(. )egaturile dintre diversele activitati# compartimente si posturi de
conducere
D*+,%I"* POS-,),I) ,irector Cona
"*).II I*""/IC*:
Este suordonat) ,irectorului Regional
<re $n suordine) - ,irector ;an#ari
- :anager :ar>eting
- Contail Sef
- Sef coloana auto
- Sef ,epo#it
"*).II 0,+C.IO+)*: <pro! procedurile de importan%! general! pentru
organi#area &i derularea proceselor principale la nivel de firm!.
Kn acest sens, are rela%ii cu) ,irectorii
"*).II D* "*P"*$*+-"*: repre#int! firma fa%! de organele de control de
specialitate, $n rela%ia cu furni#orii, clien%ii, persoanele6organi#a%iile din orasul Constanta
cu care intr! $n contact $n interes de serviciu.
D*+,%I"* POS-,),I: ,irector ;an#ari
"*).II I*""/IC*:
Este suordonat) ,irectorului Cona
<re $n suordine) - <genti comerciali
"*).II 0,+C.IO+)*: staile&te prin proceduri &i indica%ii metodologice)
- cum treuie executate v'n#!rile &i opera%iunile speciale pentru produsele firmei. Kn acest
sens, are rela%ii cu)
:anager <dministrativ
:anager IT
:anager ,istriu%ie
--
- documentele &i $nsemnele care repre#int! imaginea firmei. Kn acest sens, are rela%ii cu)
toate compartimentele firmei
"*).II D* CO)1O""*: cu ,irectorii ,epartamentelor firmei
"*).II D* "*P"*$*+-"*: repre#int! firma fa%! de organele de control de
specialitate ?*ficiul pentru Arotec%ia Consumatorului, *ficiul Concuren%ei@, fa%! de
furni#ori, clien%i, media, precum &i $n rela%ia cu persoanele &i organi#a%iile cu care intr! $n
contact $n interes de serviciu.
D*+,%I"* POS-,),I: Contabil Sef
"*)-II I*""/IC*:
Este subordonat: Directorului Zonal
<re in suordine)
- facturisti+
- economisti+
- contaili.
"*)-II 0,+C-IO+)*:
-are relatii de serviciu cu toate serviciile, irourile si alte entitati functionale+
-are relatii cu persoane juridice si persoane fi#ice care au tangenta cu sfera sa de
activitate.
D*+,%I"* POS-,),I: :anager :ar>eting
"*)-II I*""/IC*:
Este suordonat) ,irectorului Conal
<re in suordine) <genti comerciali de mercanti#are
"*)-II 0,+C-IO+)*: toate compartimentele firmei
"*)-II D* CO)1O""*:
- cu ceilalti angajati ai firmei+
- cu serviciul financiar-contail pentru confirmarea evidentei comen#ilor+
- cu coordonatorul departamentelor de mar>eting si secretariat+
2. Principalii indicatori de performanta ai intreprinderii
Arincipalii indicatori de performanta ai firmei SC. Transilvania General Import Export
SRL. in ultimii 7 ani sunt)
,enumire indicator /33I /331 /332
Cifra de afaceri
9,449,937,371 11,699,552,429 1,197,391,372
Total venituri
9,543,547,407 11,765,840,305 1,209,337,057
Total c"eltuieli
9,541,900,045 11,753,075,255 1,211,159,216
Arofit rut
1,647,362 12,765,050 -1,822,159
Arofit net
1,647,362 4,152,790 -2,602,754
9r. angajatior
6,117 6,163 5,043
Total capital
1,096,233,562 1,145,663,245 137,586,296
;alorile sunt exprimate in R*9
-/
III. Studierea principalelor domenii si problemele de
specialitate economica.
1. %anagementul Organizatiei
*rgani#a%iile sunt o componenta a societ!%ii contemporane care creea#! sau
mijlocesc crearea unurilor &i serviciilor necesare existen%ei noastre &i ni le pun la
dispo#i%ie. *rgani#a%iile sunt spa%iul $n care popula%ia ocupat! $&i petrece cea mai mare
parte a vie%ii active, primind o r!splat! material! &i moral! propor%ional!, $n general, cu
calit!%ile pe care le posed! &i cu munca depus!.
Reali#area oiectivelor organi#a%iei impune efectuarea unui ansamlu de procese de
munc!. <ceste procese de munc! se clasific! $n)
- procese de execu%ie+
- procese de management.
Arocesele de execu%ie sunt ansamlul ac%iunilor prin care for%a de munc! ac%ionea#!
asupra capitalului $n vederea o%inerii de produse, servicii sau desf!&urarea de ac%iuni cu
caracter func%ional ?aprovi#ionare, v'n#are, contailitate, personal, etc.@
Arocesul de management repre#int! ansamlul integrat al ac%iunilor de prevedere,
organi#are, coordonare, antrenare a personalului &i controlJevaluare, exercitate de sistemul
conduc!tor $n vederea stailirii &i reali#!rii oiectivelor organi#a%iei.
:anagementul firmei repre#int! o component! a &tiin%ei managementului, de fapt
cea mai de#voltat!, cunoscut! &i important! ?peste 53= din literatura mondial! de
management este consacrat! firmei@.
-7
(unc%iunile
organi#a%iei
Procesul de
management
*0IECTI;ELE
*RG<9IC<LIEI
C J ,
A
C
( J C
Aers
Arevi#iunea *rgani#area Coordonarea Control <ntrenarea
(B9CLII
:ediul
extern
(ig.-. Sc"ema procesului de management.
Exercit'ndu-&i func%iile sale, managementul pune $n mi&care o serie de activit!%i
specifice, grupate dup! omogenitatea lor $n func%iunile organi#a%iei ?cercetare-de#voltare,
produc%ie, comercial!, financiar-contail!, personal@. ,e re%inut c! toate func%iile
managementului se reg!sesc $n fiecare din func%iunile organi#a%iei ?de pild!, func%iunea
de cercetare-de#voltare implic! previ#iune, organi#are a departamentului de cercetare-
de#voltare, antrenare-coordonare a personalului care lucrea#! aici &i control al activit!%ii
lor@.
Cel care a identificat &i anali#at pentru prima dat! procesele de management a fost Menri
(aEol. El a definit 5 func%ii principale) previ#iunea, organi#area, comanda, coordonarea &i
controlul.
Sfera de activit!%i specifice proceselor de munc! se circumscrie sistemului de produc%ie &i
cuprinde un ansamlu unitar format din for%a de munc!, oiecte ale muncii &i mijloace de
munc!, completat cu o serie de cuno&tin%e, informa%ii &i metode de lucru, a c!ror
interac%iune este dirijat! spre atingerea unui oiectiv predeterminat.
Kn virtutea celor pre#entate, managerul este persoana care exercit! func%iile
managementului potrivit oiectivelor, sarcinilor, competen%elor &i responsailit!%ilor
specifice func%iei pe care o ocup!.
Previziunea este func%ia care vi#ea#! adoptarea deci#iilor referitoare la definirea
oiectivelor viitoare ale organi#a%iei &i la mijloacele pentru atingerea acestora. Se
staile&te cu ce resurse &i cu ce activit!%i se pot $ndeplini oiectivele organi#a%iei, c't de
aproape sau de departe se situea#! ea, la un moment dat, de oiectivele propuse, ce
ac%iuni corective se impun $n ca#ul aaterilor de la %elurile propuse.
Organizarea vi#ea#! ac%iunile de creare a structurii care va permite reali#area
oiectivelor &i ac%iunilor de coordonare efectiv! a resurselor c!tre manager.
Reparti#area sarcinilor, gruparea acestora $n departamente func%ionale &i alocarea
resurselor pe departamente, stailirea modului de colaorare dintre grupuri sau persoane,
sunt activit!%i care apar%in func%iei manageriale de organi#are.
Conducerea ?antrenarea &i coordonarea@ repre#int! func%ia care implic! utili#area
influen%ei conduc!torului pentru atragerea, motivarea &i stimularea ac%iunilor angaja%ilor
pentru reali#area oiectivelor propuse.

Coordonarea repre#int! ansamlul proceselor de munc! prin care se armoni#ea#!
deci#iile &i ac%iunile personalului firmei &i a susistemelor sale, $n cadrul previ#iunilor &i
sistemului organi#atoric stailite anterior.
Coordonarea este o Norgani#are $n dinamic!G, a c!rei reali#are depinde de existen%a unei
comunic!ri adecvate la toate nivelele organi#a%ionale.
Coordonarea, ca functie a managementului, este necesara datorita influentelor pe
care le resimte organi#atia, at't $n interiorul sau c't si-n exterior, datorita mutatiilor
-8
generate de progresul te"nic. Kn aceasta situati managerul unitatilor economice treuie sa
$ndeplineasca masuri si actiuni de organi#are $n dinamica a $ntreprinderii, sa coordone#e
noile conditii cu prevederile din planurile si programele sale. ,e asemenea conducerea
$ntreprinderii este nevoita sa reactione#e si la comportamentul personalului salariat ale
caror reactii pot fi imprevi#iile si ca atare presupunem permanent actiuni de coordonare,
de armoni#are si adaptate.
<supra $ntreprinderii pot surveni actiuni care duc la dereglari si de#organi#are, de
moment. Kn aceste conditii $ntreprinderea treuie sa ia masuri urgente de adaptare, sa
pastre#e stailitatea sistemati#ata si sa sigure coordonarea elementelor $n noile conditii.
<ctiunea de coordonare poate fi ilaterala, atunci c'nd ea se derulea#a $ntre
manageri si suordonati sau poate fi multilaterala c'nd se derulea#a $ntre manageri si mai
multi suordonati.
ntrenarea cuprinde ansamlul proceselor prin care personalul firmei este
determinat ?influen%at@ s! participe eficace la reali#area scopurilor organi#a%iei, lu'nd $n
considerare factorii care $i motivea#!.
(undamentul antren!rii $l repre#int! motivarea, ce re#id! $n corelarea satisfacerii nevoilor
&i intereselor personalului cu reali#area oiectivelor &i sarcinilor atriuite.
Se impune adecvarea motiva%iilor la caracteristicile fiec!rui salariat, elimin'nd aordarea
nivelatorie, standardi#at! a motiv!rii, ce conduce la NneimplicareG, efort minim,
ineficien%!.
:otivatia J este o forta energica ce impulsionea#a oameni sa se comporte $ntr-un anumit
fel ce orientea#a comportamentul spre un anumit scop. :otivatia porneste de la necesitati
si determina o relatie $n lant. (actorii motivatori sunt acele elemente care determina o
persoana sa $ndeplineasca anumite actiuni. <cesti factori sunt) factori motivationali
economici ?salarii, prime, participare la profit@, factori motivationali intrinseci
? satisfactiile oferite de natura muncii, interesul fata de postul ocupat, cariera, de#voltarea
profesionala@ si factori motivationali relationali ? satisfactiile legate de prietenie, munca
in grup, dorinta de afiliere si statut social@.
Controlul implic! ac%iuni prin care se stailesc standardele de performan%! ale
memrilor organi#a%iei, se compar! performan%a curent! cu standardele &i se adopt!
ac%iuni corective $n ca#ul aaterilor fa%! de standarde.
*rgani#area controlului vi#ea#a toate compartimentele $ntreprinderii. Controlul
constituie unul din elementele de legatura a compartimentelor. <ctiunile de control
treuie sa nu se limite#e numai la evaluarea re#ultatelor $n raport cu oiective si norme
stailite, ci sa contriui la prevenirea tendintelor si fenomenelor care necesita luare unor
deci#ii de corectie. Controlul nu actionea#a numai pentru sesi#area aaterilor si
corectarea lor, ci $n primul r'nd la prevenirea acestora.
-5
Toate aceste func%ii implic! elaorarea deci#iei &i comunicarea sau sc"imul de
informa%ii.
Elaorarea deci#iei este un proces complex, care constituie principala ra%iune a pre#en%ei
managerilor $n cadrul organi#a%iei. Ea necesit! ra%ionamentul logic de identificare &i de
alegere a ac%iunilor compatiile cu oiectivul ?ele@ organi#a%iei.
Comunicarea este procesul prin care se receptea#! &i transmit informa%ii care
condi%ionea#! elaorarea deci#iei.
2. naliza activitatii de mar&eting
Conform definitiei din dictionar, mar>etingul inseamna Fa oferi unuri sau servicii care
satisfac nevoile clientilorG. Cu alte cuvinte, activitatea de mar>eting presupune a
descoperi care sunt cerintele clientilor si a adapta produsle proprii pentru a face fata
acestor cerinte, in tot acest proces otinandu-se un profit pentru firma. Bn mar>eting de
succes inseamna a avea produsul cerut la locul si momentul potrivit, asigurandu-se
totodata ca potentialul client are cunostinta de existenta produsului sau.
:ar>etingul este procesul care reuneste potentialul companiei si cerintele clientilor.
Aentru a ajunge la acest ec"iliru pe piata,firma treuie sa dovedeasca flexiilitate,
respective sa fie pregatita sa aduca modificari produselor, daca acestea se impun, sa ofere
produse noi sau sa se lanse#e si pe alte piete. ,e asemenea firma treuie sa fie capaila
sa-si cunoasca si sa-si inteleaga clientii, sa fie constienta de cerintele pietelor pe care isi
desfac produsele. <cest proces de ec"ilirare are loc in cadrul Fmediului de mar>etingG,
care nu este controlat de indivi#i sau firma, ci este supus unui process constant de
sc"imare si treuie monitori#at in mod continuu.
Arin urmare anali#a activitatii de mar>eting se refera la)
Aotentialul firmei
Cerintele clientilor
:ediul de mar>eting
Aotentialul firmei este gestionat prin departamentul de mar>eting, care este controlea#a
patru elemente importante ale companiei, adesea cunoscute su numele de Fmix de
mar>etingG. <ceste elemente se refera la)
Arodusul vandut ?produs@
Aolitica de preturi ?pret@
:odul de promovare a produsului ?promovare@
-I
Arevi#iune
Control
<ntrenare
*rgani#are
Coordonare
:etode de distriutie ?loc@
FAromovareaG si FloculG au in vedere in primul rand aordarea clientilor potentiali, iar
FprodusulG si FpretulG iti vor permite sa satisfaci cerintele clientilor.
Pre3ul repre#int! singura component! a mixului de mar>eting care generea#! venituri,
toate celelalte fiind c"eltuieli.
:odul de promovare adoptat de societate urm!re&te con&tienti#area poten%ialilor clienti
de existen%a produselor pe pia%!, va c!uta s! le tre#easc! interesul prin materialele lansate,
s! le dea posiilitatea de a evalua oferta prin intermediul informa%iilor oferite $n
materialele promo%ionale, urm!rind ca poten%ialul client, prin ac"i#i%ionarea produsului
ofertat, s! se transforme $ntr-un consumator.
,ac! acesta va fi satisf!cut, exist! &anse consideraile ca el s! revin! pentru
solicitarea unui nou produs al firmei &i, de asemenea, va crea o imagine favorail!
produsului6frimei prin intermediul relat!rilor sale.
Leg!tura $ntre firmele prestatoare &i clien%ii finali ai produselor se reali#ea#! prin
intermediul distribu3iei. Arin activitatea de distriu%ie se urm!re&te $ndeplinirea
oiectivelor de acoperire a spa%iului de provenien%! a clientelei, de control a re%elei de
distriu%ie, de asigurare a unui num!r de distriuitori $n concordan%! cu dimensiunea
cererii.
In cele ce urmea#a vom considera mixul de mar>eting pentru linia de produse
FRienergEG, F(ruttia ,eliciuG, F(rutti (res"G marci European ,rin>s si European (ood,
distriuite prin intermediul SC. Transilvania General Import-Export SRL.
"ienerg4
Produsul vandut. <cest produs este o autura energi#anta, caroga#oasa,
reconfortanta, care-ti reda energia de care ai nevoie. RienergE are un amalaj de
-3,/5L do#a si de -L AET.
Politica de preturi. Aentru acest produs s-a adoptat o politica de Fpret redusG,
oferind)
- reduceri de pret in functie de cantitatea cumparata ?four pac>@, pentru a
incuraja ac"i#itionarea produselor in cantitati mari+
- reduceri de pret in functie de cantitatea cumparata pe parcursul
intregului an.
Promovarea produsului. Aentru promovarea acestui produs s-au adoptat
urmatoarele te"nici)
- se face pulicitate produsului in presa de specialitate+
- s-a reali#at un set de pliante de promovare a produsului+
- se efectuea#a periodic actiuni de reclama tip sampling in supermar>eturi si
"ipermar>eturi.

-1
Distributia produsului. Arodusul este vandut in Romania prin reteaua proprie
? SC. Transilvania General Import-Export SRL.@, cat si prin distriuitori
independenti. In strainatate desfacerea este asigurata prin reteaua proprie.
0ruttia Deliciu
Produsul vandut. Este o autura racoritoare cu suc de fructe si face parte din
categoria Fstill drin>sG. (ruttia este un deliciu care poate fi gasit in urmatoarele
cominatii) (ruttia ,eliciu cu suc de ananas, portocale, portocale rosii, capsuniO
anane, capsuni, grapefruit al, visine si tutti frutti. (ruttia ,eliciu are un amalaj
de 3,77 si 3,1 de sticla si de -,5 L AET si este o autura racoritoare unica, cu gust
deoseit ogata in vitamina C.
Politica de preturi. Aentru acest produs s-a adoptat o politica de Fpreturi
moderateG
Promovarea produsului. Aentru promovarea acestui produs s-au adoptat
urmatoarele te"nici)
- se face pulicitate produsului in presa de specialitate+
- s-a reali#at un set de pliante de promovare a produsului+
- se efectuea#a periodic actiuni de promovare prin acordarea de premii
instant sau participare la tomola pt consumatorii acestui produs in
supermar>eturi si "ipermar>eturi.
Distributia produsului. Arodusul este vandut in Romania prin reteaua proprie
? SC. Transilvania General Import-Export SRL.@, cat si prin distriuitori
independenti. In strainatate desfacerea este asigurata prin reteaua proprie.
0rutti 0res5
Produsul vandut. Aroaspete si savuroase, auturile racoritoare (rutti (res"
aduc diversitatea naturii in fiecare casa, spre ucuria intregii familii.
Sortimente ) tutti frutti, portocale, grapefruit, lemon lime,
piersici, mere ,pere
<malaj ) flacoane AET de /53ml, 533ml, -333ml, -533ml,
/333ml si /533ml .
Politica de preturi. Aentru acest produs s-a adoptat o strategie de pret a#ata pe
cantitati mai mari la acelasi pret.
Promovarea produsului. Aentru promvarea acestui produs s-au adoptat
urmatoarele te"nici)
-2
- se face pulicitate produsului in presa de specialitate+
- s-a reali#at un set de pliante de promovare a produsului+
Distributia produsului. Arodusul este vandut in Romania prin reteaua proprie
? SC. Transilvania General Import-Export SRL.@, cat si prin distriuitori
independenti. In strainatate desfacerea este asigurata prin reteaua proprie.
Toate produsele sunt marci inregistrate, create pe parcursul anilor de activitate. Arestigiul
de care se ucura cele -53 de sortimente se datorea#a calitatii excelente a acestor produse
oferite la preturi accesiile.
Alanificarea de mar>eting descrie metodele de folosire a resurselor de mar>eting in
scopul atingerii oiectivelor de mar>eting. Alanificarea de mar>eting este utili#ata si in
procesul de de segmentare a pietelor, de identificare a po#itiei pe piata, progno#area
dimensiunii pietei si planificarea unei cote realiste in cadrul fiecarui segment de piata.
<cest process implica)
Reali#area de cercetari de mar>eting in interirorul si in afara companiei+
Examinarea punctelor forte si a punctelor slae ale companiei+
Identificarea premiselor+
Arogno#area+
Stailirea oiectivelor de mar>eting+
Elaorarea strategiilor de mar>eting+
,efinirea programelor+
Stailirea ugetelor+
<nali#a re#ultatelor si revi#uirea oiectivelor, strategiilor si programelor.
Arocesul de planificare contriuie la)
* mai una utili#are a resurselor firmei in identificarea oportunitatilor de
mar>eting+
Incurajarea spiritului de ec"ipa si a atasamentului fata de imaginea firmei+
Evolutia companiei spre atingerea oiectivelor sale generale.
In plus, cercetarea de mar>eting reali#ata ca parte a activitatii de planificare ofera o a#a
solida de informatii pentru proiectele pre#ente si de perspective.
Alanificarea de mar>eting este u process care se repeat, iar planul este revi#uit si
actuali#at pe masura implementarii sale.
-.
3. Intelegerea problemelor financiar contabile din cadrul firmei
1. Compartimentul 0inanciar Contabil

1.Serviciul financiar
<cesta urmareste incasarea la timp a produselor si serviciilor facturate si totodata
elaorea#a planurile de afaceri pentru investitii
2.Serviciul contabil
Arincipalele activitatii ale acestui serviciu sunt)
-inregistrarea cronologica a operatiilor economice si financiare,prelucrarea si
prastrarea informatiilor,atat pentru nevoi proprii cat si pentru diversi utili#atori externi+
-centrali#area situatiilor+

-furni#area datelor si informatiilor necesare elaorarii programelor financiare+
-controlul operatiilor patrimoniale efectuate si a exactitatii datelor contaile+
-furni#area datelor si informatiilor necesare intocmirii regulate a a situatiilor
financiare anuale+
2. Organizarea compartimentului financiar contabil
Compartimentul contailitate al unitatii este organi#at conform prevederilor
articolului -- din legea contailitatii 9R. 2/6-..- pe compartimente distincte conduse de
contailul sef. Compartimentele care functionea#a in cadrul unitatii sint)
-Compartimentul <provi#ionare + Compartimentul Contailitate si Compartimentul
(inanciar.
<provi#ionarea se face cu mijloace de transport proprii insotite de delegatii unitatii,
sau sunt aduse de catre furni#or, ca# in care sint percepute c"eltuieli de transport.
La sosirea marfii, aceasta este receptionata de catre gestionar si comisia de receptie care
confrunta cantitatile din factura cu cele inregistrate faptic.
,aca nu s-au constatat diferente, se intocmeste nota de intrare receptie al carei numar este
trecut pe spatele facturii+ gestionarul semnea#a de primirea marfii.
/3
,aca se constata diferente, tot pe spatele facturii se mentionea#a marfa refu#ata la plata
si numarul notei de intrare receptie, dupa care se semnea#a de cei care au receptionat
marfa.
,e aici factura merge la contailitate unde este trecuta in registrul de scadenta.
*gani#area, ca functie manageriala, repre#inta ansamlul actiunilor intreprinse in
vederea utili#arii la maxim a resurselor materiale, umane si financiare pe care le are la
dispo#itie societatea.
La nivelul S.C. Transilvania General Import Export S.R.L. organi#area repre#inta)
determinarea, enumerarea si gruparea activitatilor necesare reali#arii oiectivului stailit
printr-o utili#are cat mai rationala si eficienta a tuturor resurselor+
crearea relatiilor organi#atorice capaile sa asigure integritatea sistemului condus+
Re#ultatul organi#arii il repre#inta functiunile, activitatile, atriutiile si sarcinile.
Re#ultatul organi#arii structurale il repre#inta serviciile, irourile, compartimentele,
atelierele si sectiile denumite compartimente operationale si functionale.
*rgani#area contailitatii necesita folosirea de documente contaile care sa reflecte
operatiunile economice si financiare efectuate de acestea. *rice operatiune economica
efectuata se consemnea#a intr-un document care sta la a#a inregistrarilor in contailitate,
doandind astfel calitatea de document justificativ.
,ocumentele justificative sunt documente primare care proea#a o operatiune, iar
pentru a fii document justificativ, un document treuie sa cuprinda ) denumirea
documentului, denumirea si sediul persoanei juridice care intocmeste documentul,
numarul si data intocmirii acestuia, mentionarea partilor care participa la efectuarea
operatiunii economice, continutul operatiei economice, datele cantitative si valorice ale
operatiunii efectuate, numele persoanelor care le-au intocmit si aproat.
*peratiunile cuprinse in documentele justificative si inregistrate in contailitate treuie sa
se regaseasca in registrele contaile oligatorii) registrul jurnal, registru inventar si
registru Cartea :are.
3. *viden3a activit63ii economico7financiare a societ63ii
*pera%iunile economico-financiare ale societ!%ii se contaili#ea#! $n lei pe a#a
metodologiei legale $n vigoare. *pera%iunile de $ncas!ri &i pl!%i efectuate $n valut! treuie
$nregistrate $n lei $n eviden%a contail!, la cursul de sc"im valail la data opera%iunii.
,in eneficiile societ!%ii se prelevea#! anual 5= pentru formarea fondului de re#erv!,
p'n! ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
0ilan%ul &i contul de profit &i pierderi se $ntocmesc $n condi%iile prev!#ute de lege. Kn
termen de -5 #ile de la data apro!rii, administratorul urmea#! s! depun! o copie a
ilan%ilui &i contului de profit &i pierderi la Registrul Comer%ului &i la <dministra%ia
(inanciar!, anex'nd raportul s!u de raportul cen#orului ?dac! este ca#ul@ &i de procesul
veral al asociatilor
Exerci%iul financiar-economic al societ!%ii cuprinde perioada - ianuarie J 7-
decemrie.
Conturile societ!%ii sunt desc"ise la 0anca Comerciala Romana. <limentarea
conturilor se face din aportul la capitalul social, din opera%iuni comerciale, dona%ii,
$mprumuturi, etc.
/-
(. Descrierea programelor de contabilitate si gestiune utilizate
S.C. Transilvania General Import Export S.R.L. utili#ea#a forma de inregistrare
contaila adaptata la ec"ipamentele moderne de prelucrare a datelor, avand in dotare
calculatoare si un program informatic de contailitate PinCont, proiectat pentru
calculatoare personale dotate cu diferite tipuri de sisteme de operare QindoPs ?.5, .2,
9T, /333, :e, RA @+ este un instrument contail cu care se poate re#olva contailitatea
financiar! &i de gestiune $ntr-o unitate economic!. <plica%ia are la a#! teoria
contailit!%ii $n partida dul! &i urm!re&te mi&c!rile din unitate, de la documentele
primare p'n! la alan%a de verificare. :i&c!rile &i stocurile pot fi urm!rite at't cantitativ,
c't &i valoric, at't $n lei, c't &i $n valut!.
,atorit! flexiilit!%ii &i modului de construc%ie, aplica%ia are un domeniu larg de utili#are.
Kn unit!%i cu gestiune simpl! aplica%ia poate s! %in! $ntreaga eviden%! contail! utili#'nd
conturi analitice pe clien%i, furni#ori, materiale, c"eltuieli, drepturi !ne&ti ale angaja%ilor
etc.
2. Politica entitatii privind stocurile : evaluarea la intrarea in patrimoniu# metode de
inventariere# evaluarea la iesirea din patrimoniu.
Evaluarea repre#inta expresia aneasca a existentei si miscarii elementelor
patrimoniale intr-o intreprindere. La data intrarii in S.C. Transilvania General Import
Export S.R.L. evaluarea stocurilor se face la cost de ac"i#itie.
La iesirea din patrimoniu stocurile se evaluea#a prin metoda LI(* ? ultimul intrat,
primul iesit@ potrivit careia unurile iesite din gestiune sunt evaluate in ordine inversa
interna) pretul primului iesit este pretul ultimului intrat.
Inventarierea repre#inta operatia de constatare faptica a existentei si starilor
elementelor patrimoniale su aspect cantitativ si calitativ. :etoda de inventariere
utili#ata in permanenta la S.C. Transilvania General Import Export S.R.L. este metoda
inventarului permanent, utili#ata de majoritatea societatilor comerciale.
<ceasta metoda presupune ca valoarea stocului la inceputul lunii se gaseste in
soldul initial deitor al conturilor din clasa a 7-a. Intrarile se inregistrea#a in deitul
conturilor din clasa a 7-a, iar iesirile in creditul conturilor din clasa a 7-a.
;aloarea stocului la sfarsitul unii se determina insumand valoarea stocului initial
cu valoarea intrarilor si sca#and din aceasta valoarea iesirilor.
//
8. Contabilitatea marfurilor si a stocurilor


:arfa intrata in societate este insotita de o factura fiscala,dupa care se intocmeste
9.I.R.-ul,stailinduse adaosul commercial si T.;.<-ul neexigiil.
Contailitatea stocurilor se tine cantitativ-valoric,intocminduse #ilnicGRaportul de
GestiuneG.
9. Politica contabila a entitatii privind imobilizarile# necorporale# corporale#
financiare# durate de viata# metodele de amortizare# reevaluarile
,aca se estimea#a ca vor genera eneficii viitoare, imoili#arile necorporale sunt
recunoscute in ilant. La firma S.C. Transilvania General Import Export S.R.L. nu se
constata aateri de la principii si politici privind imoili#arile, iar toate valorile pre#entate
in ilant sunt comparaile. 9u sunt doan#i incluse in costul activelor imoili#ate si
circulante cu ciclu lung de faricatie.
<ctivele nu fac oiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiva in scop fiscal.
:etoda liniara este metoda de amorti#are utili#ata de .S.C. Transilvania General Import
Export S.R.L. .<ceasta presupune in includerea uniforma a c"eltuielilor de exploatare a
unor sume fixe, calculate proportional cu durata normala de functionare a imoili#arilor.
<morti#area liniara se calculea#a conform urmatoarei relatii)
C S ?- 6 ,@ T -33, unde ) C - cota de amorti#are
, J durata de amorti#are
In ca#ul in care mijlocul fix functionea#a doar o parte a unui exercitiu financiar ,
amorti#area liniara anuala se calculea#a in raport cu numarul de luni de functionare)
C S ?C<T;iTnr. luni de functionare@ 6 -/
Aentru exemplificare dau urmatorul exemplu)
* cladire are o valoare de intrare de -3 333 R*9 si se amorti#ea#a in 5 ani prin metoda
liniara.
C S ?-65@T-33 S /3=
/7
<morti#area liniara anuala ) /3= T -3 333 S /333
9r.
ani
;aloare de intrare Cota
=
<morti#are liniara
anuala
<morti#are
cumulata
;aloare
ramasa
- -3 333 /3 / 333 / 333 2 333
/ -3 333 /3 / 333 8 333 I 333
7 -3 333 /3 / 333 I 333 8 333
8 -3 333 /3 / 333 2 333 / 333
5 -3 333 /3 / 333 -3 333 -
:. 1ilantul contabil
0ilant contail /33I /331 /332
Total active fixe -,.-I,8I8,8/1 /,375,.32,738 /5/,837,8I8
Total active
circulante
-,28-,228,18I -,..5,7I.,1/2 /7/,/51,-5/
Re#erve 12.,721,77. 277,II1,888 11,31/,8I8
9umerar si depo#ite 18,/-/,7I- I.,5-5,31. 1/,33-,752
Total capital -,3.I,/77,5I/ -,-85,II7,/85 -71,52I,/.I
Total datorii /,II3,73-,532 /,21.,-I.,835 781,/73,228
;alorile sunt exprimate in R*9
/8