Sunteți pe pagina 1din 286

- CONSPIRAIA -

2SIDNEY SHELDONCONSPIRAIAThe Doomsday Conspiracy by Sidney Sheldon
Traducere de Marinela Coocaru
- SIDN!" S#!$DON -
%

Aceas&' car&e i se dedic'
lui (erry Da)is*


Mulumiri

+reau s'-mi e,prim recuno-&in.a /a.'
de (ames (* #ur&a01 Ph*D*1 -i so.ia lui
D2sir2e1 pen&ru c' mi-au pus la
dispo3i.ie nepre.ui&ele lor
cuno-&in.e &ehnice*


Motto

S'-.i /ie da& s' &r'ie-&i
4n &impuri in&eresan&e*

- un )echi bles&em chine3esc
- CONSPIRAIA -
5

Prolog

Uetendorf, Elveia
Duminic, 14 octombrie, orele 15:00

Mar&orii s&6nd la mar7inea c6mpului pri)eau cu ochi m'ri.i de
7roa3'1 4n &'cere1 prea ului.i pen&ru a )orbi* Scena din /a.a lor era
7ro&esc'1 un co-mar primordial prin36nd )ia.' din ad6ncurile
4n&uneca&e ale subcon-&ien&ului omului primi&i)* 8iecare mar&or
reac.iona di/eri&* 9nul le-in'* 9n al doilea )omi&'* O /emeie
&remura /'r' s' se poa&' con&rola* 9n al&ul se 76ndi: Voi face un
infarct. ;'&r6nul preo& s&r6n7ea 4n m6n' m'&'niile -i 4-i /'cea
cruce* Ajutm, !at "ere#c. Ajutne $e toi. A$rne de
%ncarnarea rului. Am v&ut faa 'atanei. E 'f(r)itul *umii. A venit
&iua +udecii de A$oi.
Arma,eddon e aici- Arma,eddon- Arma,eddon.


CARTEA NTI
Vntorul

Duminic, 14 octombrie, orele .1:00

Mesa /ul7er
S&ric& con/iden.ial
NSA c'&re direc&orul COMS!C
Subiec&: Opera.iunea (udeca&a de Apoi
Mesa: Declan-a.i
Anun.a.i Norad1 Cir)is1 <epan1 Dis1 <hc1 +sa/1 Ins
S/6r-i&ul mesaului

! ! !

Duminic, 14 octombrie, orele .1:15

/e#aj ful,er
'trict confidenial
0'A ctre directorul
'erviciului de informaii al /arinei 11t2 di#trict
- SIDN!" S#!$DON -
=
'ubiect: "omandantul 3obert 4ellam5
Aranjai tran#ferul tem$orar la acea#t a,enie.
6n vi,oare imediat.
'e $re#u$une acordul dumneavoa#tr %n acea#t $roblem.
'f(r)itul me#ajului


C"#itolul $nu

7iua %nt(i
*uni, 15 octombrie

!ra din nou 4n salonul a7lomera& al spi&alului de la ba3a Cu Chi
din +ie&nam1 iar Susan se apleca pes&e el1 a&6& de dr'7u.' 4n
uni/orma ei alb'1 apre&a&'1 de asis&en&'1 -op&indu-i: >Tre3e-&e-&e1
marinar* Nu )rei s' mori?*
@i c6nd au3i sune&ul ma7ic al )ocii ei1 aproape 4-i ui&' durerea*
!a 4i murmura -i al&ce)a 4n ureche1 dar un clopo& b'&ea pu&ernic -i
nu o pu&ea au3i clar* An&inse m6inile s' o &ra7' l6n7' el -i nu reu-i
s' apuce dec6& aerul*
Tele/onul a /os& cel care 4l &re3i pe de-a-n&re7ul pe comandan&ul
Rober& ;ellamy* Deschise ochii /'r' nici un che/ pen&ru c' nu )oia
ca )isul s' dispar'* Tele/onul de l6n7' pa& era /oar&e insis&en&* Se
ui&' la ceas* 5:BB a*m* Anha.' apara&ul1 /urios c'-i 4n&rerupsese
)isul*
C Nu -&ii c6& naiba-i ceasulD
C Comandan& ;ellamyD
O )oce 7ra)'1 b'rb'&easc'*
C Da*
C Am un mesa pen&ru dumnea)oas&r'* A)e.i ordin s' )'
pre3en&a.i la 7eneralul #illiard1 la car&ierul 7eneral al A,eniei de
'ecuritate 0aional din 8or& Meade1 la ora E:BB 4n aceas&'
diminea.'* A.i 4n.eles mesaul1 comandan& ;ellamyD
C Da* 8i nu. /ai ale# nu.
Comandan&ul Rober& ;ellamy puse 4nce& recep&orul 4napoi -i
r'mase nedumeri&* Ce dracu )roiau de la el cei de la NSA
F
D !l
lucra pen&ru ONI
2
G Ser)iciul de In/orma.ii al Marinei*

F
NSA C Na&ional Securi&y A7ency
2
ONI C O//ice o/ Na)al In&elli7ence
- CONSPIRAIA -
E
@i ce pu&ea /i a&6& de ur7en& pen&ru a /i con)oca& la ora -ase
diminea.aD Se 4n&inse din nou -i 4nchise ochii1 4ncerc6nd s'--i
reamin&easc' )isul* P'ruse a&6& de real* @&ia1 bine4n.eles1 ce
anume 4l pro)ocase* Susan 4i &ele/onase cu o sear' 4nain&e*
C Rober&H
+ocea ei s&6rnea 4n el -i acum acelea-i sen3a.ii din&o&deauna*
Trase aer 4n piep&*
C ;un'1 Susan*
C Te sim.i bine1 Rober&D
C Si7ur* 8an&as&ic* Ce mai /ace Moneyba7s
%
D
C Te ro71 nu 4ncepe*
C An re7ul'* Ce mai /ace Mon&e ;an0sD
Nu-i )enea s' spun' >so.ul &'u?* El era so.ul ei*
C ! bine* +roiam doar s'-.i spun c' )om pleca pen&ru un &imp*
@i s' nu-.i /aci probleme*
As&a 4i sem'na a&6& de mul&1 era a&6& de Susan* Se lup&' ca ea
s' nu-i aud' emo.ia din )oce*
C 9nde mer7e.i de da&a as&aD
C $u'm a)ionul spre ;ra3ilia*
Avionul $articular 1.1 al lui /one5ba,#.
C Mon&e are ni-&e a/aceri de re3ol)a&*
C I'uD Credeam c' &oa&' .ara 4i apar.ine*
C Ance&ea3'1 Rober&* Te ro7*
C Ami pare r'u*
9rm' o pau3'*
C A- )rea ca )ocea &a s' sune mai /erici&'*
C Ar suna1 dac' ai /i aici*
C A- )rea s'-.i 7'se-&i pe cine)a -i s' /ii /erici&*
C Am 7'si& pe cine)a1 o persoan' minuna&'1 Susan* A/urisi&ul
de nod care i se pusese 4n 76& 4l /'cea s' )orbeasc' cu di/icul&a&e*
@i -&ii ce s-a 4n&6mpla&D Am pierdu&-o*
C Dac' &e por.i a-a nu &e )oi mai suna nicioda&'*
!l in&r' 4n panic'*
C Nu spune a-a ce)a* Te ro7* !a era )ia.a lui* Nu supor&a
76ndul c' nu-i )a mai )orbi nicioda&'* Ancerc' s' se s&'p6neasc' -i
s' )orbeasc' c6& mai )esel* +oi ie-i 4n ora- -i-mi )oi 7'si o blond'
delicioas' -i )oi /ace dra7os&e cu ea p6n' )om cr'pa am6ndoi*
C +reau s'-.i 7'se-&i pe cine)a*

%
Moneyba7s C saci de bani Japro,*K
- SIDN!" S#!$DON -
L
C Promi&*
C M' 4n7riore3i1 dra7ul meu*
C Nu e ne)oie* M' sim& /oar&e bine*
Mai c' se 4nec' spun6nd aceas&' minciun'* Dac' Susan ar -&i
ade)'rul* Dar era ce)a ce nu pu&ea discu&a cu absolu& nimeni* Mai
ales nu cu ea* N-ar supor&a 76ndul c' ei s'-i /ie mil' de el*
C Te )oi suna din ;ra3ilia1 spuse Susan*
9rm' o lun7' &'cere* Nu se pu&eau desp'r.i pen&ru c' erau 4nc'
prea mul&e de spus1 prea mul&e lucruri care era mai bine s' nu /ie
spuse1 care &rebuiau s' nu /ie spuse*
C Trebuie s' plec1 Rober&*
C SusanD
C DaD
C Te iubesc1 dra7a mea* Te )oi iubi 4n&o&deauna*
C @&iu* @i eu &e iubesc1 Rober&*
@i as&a era marea ironie a sor.ii* Se iubeau 4nc' /oar&e mul&*
Voi doi avei o c#torie $erfect, obi-nuiau s' spun' &o.i
prie&enii lor* 9nde 7re-iser'D

! ! !

Comandan&ul Rober& ;ellamy se scul' din pa& -i &recu 4n
picioarele 7oale prin su/ra7eria lini-&i&'* An camer' absen.a lui
Susan era dureros de e)iden&'* Ieci de /o&o7ra/ii ale lui Susan -i
ale lui erau 4mpr'-&ia&e prin ur1 clipe 4ncremeni&e 4n &imp* !i doi
pescuind 4n mun.ii Sco.iei1 s&6nd 4n /a.a unui ;udha l6n7' un
9lon, &ailande31 plimb6ndu-se 4n ploaie 4n&r-o calea-c' prin
7r'dinile ;or7hese din Roma* @i 4n /iecare /o&o7ra/ie 36mbeau -i se
4mbr'.i-au1 doi oameni 4ndr'7os&i.i nebune-&e unul de cel'lal&*
In&r' 4n buc'&'rie -i 4-i pre7'&i ca/eaua* Ceasul din buc'&'rie
ar'&a 5:F= a*m* !3i&' un momen&1 apoi /orma un num'r la &ele/on*
Aces&a sun' de -ase ori -i 4n s/6r-i& au3i )ocea amiralului
Mhi&&a0er la cel'lal& cap'& al /irului*
C AloD
C AmiraleH
C DaD
C Rober& la &ele/on* Ami cer scu3e c' )' &re3esc a&6& de de)reme*
Tocmai am primi& un &ele/on des&ul de ciuda& de la A,enia de
'ecuritate 0aional.
C De la NSAD Ce )roiauD
- CONSPIRAIA -
N
C Nu -&iu* Am primi& ordinul de a m' pre3en&a la 7eneralul
#illiard la ora E:BB*
9rm' o pau3'1 &imp 4n care amiralul anali3' si&ua.ia*
C Poa&e c' &e )or &rans/era acolo*
C Nu se poa&e* Nu are nici un sens* De ce arHD
C ! e)iden& c' e )orba de ce)a /oar&e ur7en&1 Rober&* Ce-ar /i s'
m' suni dup'D
C An re7ul'* Mul.umesc*
Con)orbirea se 4n&rerupse* 0ar fi trebuit #l deranje& $e btr(n,
4-i 3ise Rober&* Amiralul se re&r'sese acum doi ani de la
conducerea 'erviciului de :nformaii al /arinei. Mai bine 3is1 obli,at
s' se re&ra7'* Se 3)onea c' drep& compensa.ie1 Marina 4i o/erise un
mic birou pe unde)a1 s' numere 7'urile /'cu&e de molii1 sau ce)a
la /el de s&upid* Amiralul nu a)ea de unde s' cunoasc' ac.iunile
din ul&imul &imp ale ser)iciilor de in/orma.ii* Ans' el era men&orul
lui Rober&* Ai era cel mai apropia& om1 bine4n.eles cu e,cep.ia lui
Susan* Iar Rober& sim.ea ne)oia s' )orbeasc' cu cine)a* 8'r'
Susan sim.ea c' &r'ie-&e 4n&r-un )6r&e al &impului* A-i ima7ina c'
unde)a1 4n&r-o al&' dimensiune a &impului -i a spa.iului1 el -i
Susan mai erau c's'&ori.i1 &r'ind liber1 /erici.i1 iubindu-se -i
r636nd 4mpreun'* Sau $oate nu, se 76ndi Rober& de37us&a&* Poa&e
eu #unt cel care nu )tie # acce$te realitatea.
Ca/eaua era 7a&a* A)ea un 7us& amar* Se 4n&reb' dac' boabele
pro)eneau din ;ra3ilia*
A-i lu' ca/eaua cu el 4n baie -i 4-i s&udie chipul 4n o7lind'* Pri)ea
la un b'rba& &recu& de pa&ru3eci de ani1 4nal&1 suplu1 e,celen&
de3)ol&a& /i3ic1 &r's'&uri bine de/ini&e1 o b'rbie pu&ernic'1 p'r
ne7ru -i ochi c'prui1 in&eli7en.i -i p'&run3'&ori* Pe piep& a)ea o
cica&rice lun7' -i ad6nc'1 o amin&ire l'sa&' de pr'bu-irea
a)ionului* Dar as&a a /os& ieri* As&a 4nsemna Susan* As&'3i &o&ul
era di/eri&* 8'r' Susan* Se b'rbieri1 /'cu un du-1 apoi 4-i cerce&'
cos&umele din dulap* "um # m %mbrac, se 4n&reb' el1 %n uniforma
/arinei #au %n 2aine civile; 8i, la urma urmei, cui %i $a#; $u' un
cos&um 7ri 4nchis1 c'ma-' alb' -i o cra)a&' 7ri de m'&ase* @&ia
des&ul de pu.ine despre A,enia de 'ecuritate 0aional, doar c'
Pala&ul Miracolelor1 cum era porecli&'1 le dep'-ea pe &oa&e celelal&e
ser)icii de in/orma.ii americane -i era -i cea mai mis&erioas' din&re
ele* <are ce vor de la mine; Voi afla %n cur(nd.


- SIDN!" S#!$DON -
O
C"#itolul Doi

A,enia de 'ecuritate 0aional era ascuns' discre& pe o
supra/a.' 4n&or&ochea&' de op&3eci -i doi de acri1 4n 8or& Meade1
Maryland1 4n dou' cl'diri care 4mpreun' dep'-eau de dou' ori 4n
m'rime comple,ul CIA din $an7ley1 +ir7inia* A7en.ia1 crea&'
pen&ru a spriini din punc& de )edere &ehnic sis&emul de
comunica.ii al S&a&elor 9ni&e -i pen&ru a dob6ndi in/orma.ii din
lumea 4n&rea7'1 a)ea mii de an7aa.i1 iar ac&i)i&'.ile ei 7enerau a&6&
de mul&e da&e 4nc6& 3ilnic pa&ru3eci de &one de documen&e erau
/'cu&e buc'.i -i arunca&e*
!ra 4nc' 4n&uneric c6nd comandan&ul Rober& ;ellamy aunse la
prima poar&'* Se opri 4n /a.a unui 7ard de doi me&ri -i um'&a&e1
pre)'3u& deasupra cu s6rm' 7himpa&'* $6n7' in&rare1 o cabin' cu
dou' san&inele 4narma&e* 9na din&re ele r'mase 4n'un&ru
urm'rind cum cole7ul lui se apropie de ma-in'*
C Cu ce )' po& au&aD
C Comandan& ;ellamy* Am ordin s' m' pre3in& la 7eneralul
#illiard*
C +' ro7 s'-mi ar'&a.i le7i&ima.ia1 comandan&e ;ellamy*
Rober& ;ellamy 4-i scoase por&o/elul -i-i pre3en&' san&inelei
le7i&ima.ia sa de o/i.er al 'erviciului de :nformaii al /arinei.
Pa3nicul o s&udie /oar&e a&en& apoi i-o d'du 4napoi*
C Mul.umesc1 comandan&e*
Anclin' din cap spre pa3nicul din cabin'1 -i poar&a se deschise*
Cel din'un&ru ridic' &ele/onul*
C Comandan&ul ;ellamy se a/l' pe drum*
Pes&e un minu&1 Rober& ;ellamy se opri 4n /a.a unei por.i 4nchise
elec&ric*
9n pa3nic 4narma& se apropie de ma-in'*
C Comandan&ul ;ellamyD
C Da*
C +' ro7 s'-mi pre3en&a.i le7i&ima.ia*
Rober& 4ncepu s' pro&es&e3e1 apoi #e r'376ndi* "e dracu=> E a lor
,rdina a#ta &oolo,ic. A-i scoase din nou por&o/elul -i--i pre3en&'
le7i&ima.ia*
C Mul.umesc1 comandan&e*
Pa3nicul /'cu un semn ne)'3u& -i poar&a se deschise*
Con&inu6ndu--i drumul Rober& ;ellamy )'3u un al &reilea 7ard*
Dumne&eule, 4-i 3ise el1 am ajun# %n ?ara lui <&.
- CONSPIRAIA -
FB
9n al& pa3nic 4n uni/orm' se apropie de ma-in'* Pe c6nd Rober&
;ellamy b'7a m6na 4n bu3unar s'--i scoa&' por&o/elul1 pa3nicul
pri)i num'rul ma-inii -i spuse:
C +' ro7 s' mer7e.i drep& 4nain&e spre cl'direa adminis&ra&i)'*
Cine)a )' )a 4n&6mpina acolo*
C Mul.umesc*
Poar&a se deschise1 iar Rober& 4-i con&inu' drumul care ducea
spre o imens' cl'dire alb'* 9n b'rba& 4n ci)il a-&ep&a a/ar'1
&remur6nd 4n aerul r'coros de oc&ombrie*
C Pu&e.i s' )' l'sa.i aici ma-ina1 comandan&e1 s&ri7' el* Ne )om
ocupa noi de ea*
Rober& ;ellamy l's' cheile 4n ma-in' -i ie-i a/ar'* ;'rba&ul care
4l a-&ep&a p'rea s' aib' 4n ur de &rei3eci de ani1 era 4nal&1 slab -i
7alben la /a.'* Ar'&a de parc' n-ar /i )'3u& de mul.i ani lumina
soarelui*
C M' numesc #arrison Peller* +' )oi 4nso.i la biroul
7eneralului #illiard*
Au in&ra& 4n&r-un hol mare cu &a)anul /oar&e 4nal&* 9n b'rba& 4n
haine ci)ile era a-e3a& 4n spa&ele unei mese*
C Comandan&e ;ellamyH
Rober& ;ellamy se 4n&oarse brusc* Au3i .'c'ni&ul unui apara& de
/o&o7ra/ia&*
C Mul.umesc1 domnule*
Rober& ;ellamy 4l pri)i pe Peller*
C Ce se 4n&6mpl'D
C Nu )a dura dec6& un minu&1 4l asi7ur' #arrison Peller*
Pes&e -ai3eci de secunde lui Rober& ;ellamy i se 4n&inse o
le7i&ima.ie 4n albas&ru -i alb pe care era lipi&' /o&o7ra/ia lui*
C +' ro7 s' o pur&a.i ori de c6&e ori )' )e.i a/la 4n cl'dire*
C An re7ul'*
Au porni& pe un coridor lun71 cu pere.ii albi* Rober& ;ellamy
obser)' apara&ele de /ilma& mon&a&e din -ase 4n -ase me&ri de
ambele p'r.i ale coridorului*
C C6& de mare e aceas&' cl'direD
C Are pes&e -ase su&e de 0ilome&ri p'&ra.i*
C @oftim;
C Da* Aces&a es&e cel mai lun7 coridor din lume C are aproape
&rei su&e de me&ri lun7ime* Sun&em comple& independen.i aici*
A)em o 3on' comercial'1 un res&auran& cu au&oser)ire1 op& snac0-
baruri1 un spi&al1 do&a& -i cu o sal' de in&er)en.ii chirur7icale1 un
- SIDN!" S#!$DON -
FF
cabine& den&ar1 o sucursal' a b'ncii *aurel, o cur'.'&orie1 un
ma7a3in de 4nc'l.'min&e1 o /ri3erie -i mul&e al&e m'run.i-uri*
E un cmin de$arte de ca#, 4-i 3ise Rober&* @i ideea 4n sine i se
p'ru ciuda& de depriman&'*
Au &recu& prin&r-o sal' imens' plin' de o mare de compu&ere*
Rober& se opri ului&*
C Impresionan&1 nu-i a-aD @i aceas&a e doar una din s'lile de
compu&ere* Comple,ul es&e do&a& cu apara&ur' -i compu&ere de
decodi/ica& 4n )aloare de &rei miliarde de dolari*
C C6& de mul.i oameni lucrea3' aiciD
C Cam -aispre3ece mii*
8i atunci ce dracu= mai vor de la mine; se 4n&reb' Rober&
;ellamy*
8u condus 4n&r-un ascensor special pe care Peller 4l puse 4n
/unc.ie cu au&orul unei chei* Au urca& la e&aul 4n&6i -i au porni&
4n&r-o nou' c'l'&orie de-a lun7ul coridorului p6n' au auns la mai
mul&e birouri care erau chiar 4n cap'&ul lui*
C Pe aici1 comandan&e*
Au in&ra& 4n&r-un birou de primire 4n care se a/lau pa&ru
secre&are la pa&ru mese* Dou' sosiser' dea la lucru* #arrison
Peller 4nclin' din cap spre una din ele1 -i ea ap's' pe un bu&on1 -i
se deschise o u-' ce ducea la un al& birou*
C In&ra.i1 domnilor* <eneralul )' a-&eap&'*
C Pe aici1 spuse #arrison Peller*
Rober& ;ellamy 4l urm' 4n sanc&uarul din'un&ru* Se &re3i 4n&r-
un birou spa.ios1 cu &a)anul -i pere.ii i3ola.i /onic1 mobila&
con/or&abil1 plin de /o&o7ra/ii -i lucruri personale* !ra e)iden& c'
omul care lucra aici 4-i pe&recea mul& &imp 4n aces& birou*
<eneralul Mar0 #illiard1 direc&or al NSA1 era un b'rba& &recu&
de cinci3eci de ani1 /oar&e 4nal&1 cu o /a.' parc' sculp&a&' 4n
cremene1 o pri)ire rece ca o.elul -i o .inu&' ri7id'* <eneralul era
4mbr'ca& 4n&r-un cos&um 7ri1 c'ma-' alb' -i cra)a&' 7ri* Am
nimerito bine, 4-i 3ise Rober&*
#arrison Peller spuse:
C <enerale #illiard1 aces&a es&e comandan&ul ;ellamy*
C +' mul.umesc c' a.i &recu& pe aici1 comandan&e*
De $arc a) fi fo#t invitat la ceai.
Cei doi b'rba.i -i-au s&r6ns m6inile*
C $ua.i loc* Sun& si7ur c' nu )e.i re/u3a o cea-c' de ca/ea*
<mul #ta %mi cite)te ,(ndurile.
- CONSPIRAIA -
F2
C Mul.umesc1 sir*
C #arrisonD
C Nu1 mul.umesc*
Se a-e3' pe scaunul din&r-un col. al biroului*
Se ap's' pe un bu&on1 u-a se deschise -i 4n camer' in&r' un
orien&al 4n&r-o &unic' alb'1 pur&6nd pe bra.e o &a)' cu ca/ea -i
pr'i&uri Dani#2. Rober& obser)' c' nu pur&a le7i&ima.ie* 3u)ine. Se
&urn' ca/eaua* Mirosea e,&raordinar*
C Cum o be.iD 4n&reb' 7eneralul #illiard*
C Amar'*
Ca/eaua a)ea un 7us& e,celen&*
Cei doi b'rba.i erau a-e3a.i /a&' 4n /a&' 4n scaune moi de piele*
C Direc&orul mi-a ceru& s' m' 4n&6lnesc cu dumnea)oas&r'*
Directorul. !dQard Sanderson* O le7end' 4n lumea spionaului*
9n s&r'luci& -i nemilos maes&ru al ocului cu marione&e1 c'ruia i se
a&ribuia or7ani3area a 3eci de lo)i&uri de s&a& 4ndr'3ne.e 4n mai
&oa&e col.urile lumii* 9n om /oar&e rar )'3u& 4n public -i despre
care se -op&eau mul&e 4n spa&ele u-ilor 4nchise*
C De c6& &imp /ace.i par&e din Aru$ul 11 al 'erviciului de
:nformaii al /arinei; 4n&reb' 7eneralul #illiard*
Rober& uc' corec&*
C Cincispre3ece ani*
@i-ar /i pus la b'&aie salariul pe o lun' c' 7eneralul -&ia -i ora la
care se 4nrolase 4n ONI*
C Anain&e1 dac' nu m' 4n-el1 a.i comanda& o escadril' a A)ia.iei
Marine 4n r'3boiul din +ie&nam*
C Da1 sir*
C A.i /os& dobor6&* Nimeni nu se a-&ep&a s' sc'pa.i*
Doc&orul spunea: B0u v facei #$erane. 0are nici o )an#C. A-i
dorise s' moar'* Durerea era insupor&abil'* Apoi Susan se
aplecase deasupra lui* BDe#c2ide oc2ii, marinar, nu vrei # mori.C
Se silise s'--i deschid' ochii -i prin cea.a durerii se &re3i pri)ind
cea mai /rumoas' /emeie pe care o )'3use )reoda&'* A)ea un chip
cu un o)al pl'cu&1 p'r des ne7ru1 ochi 4n&uneca.i -i s&r'luci&ori1 -i
un 36mbe& ca o binecu)6n&are* Ancercase s' )orbeasc'1 dar e/or&ul
era mul& prea mare*
<eneralul #illiard 4i spunea ce)a*
Rober& ;ellamy 4-i 4n&oarse 76ndurile spre pre3en&*
C Po/&imD
C A)em o problem'1 comandan&e* @i credem c' ne pu&e.i au&a*
- SIDN!" S#!$DON -
F%
C Da1 sirD
<eneralul se ridic' -i 4ncepu s' se plimbe prin camer'*
C Ceea ce urmea3' s' )' spun es&e e,&rem de impor&an&* !s&e
mai mul& dec6& s&ric& secre&*
C Da1 sir*
C Ieri1 4n Alpii el)e.ieni s-a pr'bu-i& un balon me&eorolo7ic
apar.in6nd /or.elor NATO* $a bord se a/la apara&ur' mili&ar'
e,perimen&al' p's&ra&' 4n mare secre&*
Rober& se &re3i 4n&reb6ndu-se oare unde dorea s' aun7'
7eneralul*
C <u)ernul el)e.ian a 4ndep'r&a& acea apara&ur' din balon1 dar1
din ne/ericire1 se pare c' au e,is&a& ni-&e mar&ori oculari* !s&e de o
impor&an.' )i&al' ca nici unul din ei s' nu )orbeasc' despre ceea
ce a )'3u&* Ar pu&ea /urni3a in/orma.ii )aloroase unor anumi&e
.'ri* P6n' aici e clarD
C A-a cred1 sir* Dori.i ca eu s' )orbesc cu mar&orii -i s'-i
pre)in s' nu discu&e cu nimeni despre ceea ce au )'3u&*
C Nu chiar1 comandan&e*
C A&unci nu 4n.eH
C Nu )reau dec6& s' mi-i 7'si.i pe acei mar&ori* Al.ii )or )orbi
cu ei despre necesi&a&ea de a p's&ra &'cerea*
D An.ele7* Mar&orii sun& &o.i 4n !l)e.iaD
<eneralul #illiard se opri 4n /a.a lui Rober&*
C As&a e problema noas&r'1 comandan&e* +ede.i1 habar n-a)em
unde sun&* Sau cine sun&*
Rober& cre3u c' nu 4n.ele7e bine*
C Po/&imD
C Sin7ura in/orma.ie pe care o de.inem es&e c' mar&orii erau
4n&r-un &ur cu au&obu3ul* Tocmai &receau pe acolo c6nd balonul s-
a pr'bu-i& l6n7' un mic sa& numi&H
Se 4n&oarse spre #arrison Peller*
C 9e&endor/*
<eneralul se 4n&oarse din nou spre Rober&*
C Pasa7erii au ie-i& pen&ru c6&e)a minu&e din au&obu3 pen&ru a
pri)i pr'bu-irea balonului apoi -i-au con&inua& drumul* C6nd
&urul s-a s/6r-i&1 s-au 4mpr'-&ia&*
Rober& spuse 4nce&:
C <enerale #illiard1 )re.i s' spune.i c' nu e,is&' nimic re/eri&or
la cine sun& ace-&i oameni -i unde au pleca&D
C !,ac&*
- CONSPIRAIA -
F5
C @i )re.i ca eu s' plec acolo -i s'-i 7'sescD
C !,ac&* A.i /os& recomanda& ca /iind cel mai bun* Mi s-a spus
c' )orbi.i /luen& cam -ase limbi -i a)e.i o e,celen&' repu&a.ie de om
care se descurc' 4n orice si&ua.ie* Direc&orul a arana& s' /i.i
&rans/era& &emporar a7en.iei noas&re*
Aro&av.
C Presupun c' )oi colabora cu 7u)ernul el)e.ian 4n aceas&'
problem'*
C Nu1 )e.i lucra sin7ur*
C Sin7urD DarH
C Nu &rebuie s' implic'm pe nimeni 4n aceas&' misiune*
Accen&ue3 din nou impor&an.a apara&urii din acel balon* Timpul
es&e o problem' esen.ial'* +reau s'-mi da.i 3ilnic rapor&ul asupra
ac.iunilor dumnea)oas&r'* <eneralul scrise un num'r de &ele/on
pe o h6r&ie -i i-o 4n&inse lui Rober&* Po& /i 7'si& la aces& num'r 3iua
sau noap&ea* 9n a)ion es&e dea pre7'&i& pen&ru a )' duce 4n
IRrich* +e.i /i 4nso.i& p6n' la apar&amen&ul dumnea)oas&r' pen&ru
a )' /ace ba7aele1 apoi )e.i mer7e direc& la aeropor&*
"a # ve&i cen#eamn B/ulume#c c ai trecut $e aici.C Rober&
se sim.ea &en&a& s' 4n&rebe: >+a a)ea cine)a 7ri' de pe-&i-orul meu
de aur c6& &imp )oi /i pleca&D? 4ns' era si7ur c' r'spunsul ar /i /os&:
>Nu a)e.i un pe-&i-or de aur?*
C Comandan&e1 4n cadrul ac&i)i&'.ii dumnea)oas&r' de la ONI1
presupun c' a.i a)u& mai mul&e con&rac&e cu ser)iciile de
in/orma.ii din al&e .'riD
C Da1 sir* Am c6.i)a buni prie&eni care ar pu&ea s' ne /ie de
au&or*
C +i se cere s' nu lua.i le7'&ura cu ei* Nu a)e.i permisiunea s'
)' /olosi.i de nici una din /os&ele le7'&uri* Mar&orii pe care 4i
c'u&a.i sun& /'r' 4ndoial' de na.ionali&'.i di/eri&e* <eneralul se
4n&oarse spre Peller* #arrisonH
Peller se 4ndrep&' spre un /i-e& din col.ul biroului -i 4l descuie*
Scoase a/ar' un plic mare -i i-l 4n&inse lui Rober&*
C Aici sun& cinci3eci de mii de dolari 4n di/eri&e mone3i
na.ionale europene -i 4nc' dou'3eci de mii de dolari americani*
+e.i 7'si de asemenea mai mul&e se&uri de le7i&ima.ii /alse care s-
ar pu&ea s' )' /ie de /olos*
<eneralul #illiard 4i ar'&' un mic car&on 7ros de plas&ic ne7ru
s&r'luci&or cu o linie alb' deasupra*
C Po/&im o car&e de credi& careH
- SIDN!" S#!$DON -
F=
C M' 4ndoiesc c' )oi a)ea ne)oie de ea1 7enerale* Cred c' banii
sun& su/icien.i -i am -i car&ea de credi& elibera&' de ONI*
C Ia-o*
C ;ine*
Rober& e,amina car&ea de credi&* !ra elibera&' de o banc' de
care nu au3ise nicioda&'* An par&ea de os era un num'r de &ele/on*
Nu e,is&' nici un nume pe ea1 spuse Rober&*
C !s&e echi)alen&ul unui cec 4n alb* Nu e ne)oie de nici un /el
de le7i&ima.ie* C6nd )re.i s' cump'ra.i ce)a ru7a.i )6n3'&orul s'
sune la aces& num'r de &ele/on* !s&e /oar&e impor&an& s' o a)e.i &o&
&impul la dumnea)oas&r'*
C An re7ul'*
C @i 4nc' ce)a1 comandan&e*
C SirD
C Trebuie s'-i 7'si.i pe mar&ori* Pe &o.i* Al )oi in/orma pe
direc&or c' )-a.i 4ncepu& misiunea*
An&re)ederea luase s/6r-i&*

! ! !

#arrison Peller 4l conduse pe Rober& p6n' la biroul de a/ar'* 9n
o/i.er 4n uni/orm' era a-e3a& pe un scaun* Se ridic' a&unci c6nd
cei doi in&rar' 4n camer'*
C Aces&a e c'pi&anul Dou7her&y* !l )' )a conduce la aeropor&*
Mul& noroc*
C Mul.umesc*
Cei doi b'rba.i -i-au s&r6ns m6inile* Peller /'cu s&6n7a-mpreur
-i se 4n&oarse 4n biroul 7eneralului #illiard*
C Sun&e.i 7a&a1 comandan&eD 4n&reb' c'pi&anul Dou7her&y*
C Da*
Aata $entru ce; An &recu&1 re3ol)ase des&ule misiuni di/icile ale
'erviciului de :nformaii, dar nicioda&' ce)a a&6& de &r'sni&* Se
a-&ep&au de la el s' 7'seasc' un num'r necunoscu& de mar&ori
necunoscu.i din .'ri necunoscu&e* <are care #unt )an#ele de
reu)it; se 4n&reb' Rober&* / #imt ca 3e,ina Alb din B@rin
<,linda EermecatC. B@i c(teodat cred c #unt )a#e lucruri
im$ortante c2iar %nainte de micul dejun.C Ei bine, mi#iunea a#ta era
toate )a#e la un loc.
C Am primi& ordin s' )' duc direc& la apar&amen&ul
dumnea)oas&r' -i apoi la ba3a aerian' AndreF#, spuse c'pi&anul
- CONSPIRAIA -
FE
Dou7her&y* +' a-&eap&' un a)ion caH
Rober& cl'&in' din cap*
C +a &rebui s' &rec mai 4n&6i pe la biroul meu*
Dou7her&y e3i&'*
C An re7ul'* +oi mer7e cu dumnea)oas&r' -i )' )oi a-&ep&a*
De parc' nu 4ndr'3neau s'-l scape de sub ochi* Pen&ru c' a/lase
c' un balon me&eo se pr'bu-iseD Nu a)ea nici un sens* A-i pred'
le7i&ima.ia la ie-ire -i p'-i a/ar' din cl'dire 4n aerul rece1
p'&run3'&or al dimine.ii*
Ma-ina lui disp'ruse* An locul ei se a/la o limu3in'*
C Cine)a se )a ocupa de ma-ina dumnea)oas&r'1 4l in/orm'
Dou7her&y* +om pleca cu limu3ina*
Toa&' &reaba era re3ol)a&' cu un /el de au&ori&a&e aro7an&' care
4l cam derana pe Rober&*
C ;ine1 spuse el*
@i au porni& spre birourile 'erviciului de :nformaii al /arinei. 9n
soare palid disp'rea dup' ni-&e nori de ploaie* Va fi o &i mi&erabil.
8i nu numai din cau&a vremii, se 76ndi Rober&*


C"#itolul Tr%i

<ttaFa, "anada
<rele .4:00

An codul secre& numele lui era (anus* Se adresa unui num'r de
doispre3ece oameni din&r-o 4nc'pere bine p'3i&' a unei ba3e
mili&are*
C Dup' cum a.i /os& &o.i in/orma.i s-a declan-a& <$eraiunea
+udecata de A$oi. !,is&' un num'r de mar&ori care &rebuie 7'si.i
c6& mai repede -i c6& mai 4n lini-&e posibil* Nu ne pu&em permi&e
s'-i 7'sim prin me&odele obi-nui&e ale ser)iciilor de in/orma.ii din
cau3a pericolului unei scur7eri*
C Pe cine /olosimD
Rusul* 9ria-* Ar.'7os*
C Numele lui es&e comandan& Rober& ;ellamy*
C Cum a /os& alesD
<ermanul* Aris&ocra&ic* Nemilos*
C Comandan&ul a /os& propus pen&ru aceas&' misiune dup' o
cerce&are comple&' a dosarelor CIA1 8;I -i a -ase al&e a7en.ii de
- SIDN!" S#!$DON -
FL
in/orma.ii*
C +' ro71 a- pu&ea a/la care sun& ap&i&udinile luiD
(apone3ul* Poli&icos* @ire&*
C Comandan&ul ;ellamy es&e un o/i.er de &eren /oar&e
e,perimen&a& care )orbe-&e /luen& -ase limbi -i a a)u& o compor&are
e,emplar'* De nenum'ra&e ori s-a do)edi& /oar&e in)en&i)* Nu are
rude 4n )ia.'*
C !s&e con-&ien& de ur7en.a aces&ei misiuniD
!n7le3ul* Snob* Periculos*
C Da* Sun&em con)in-i c' )a /i capabil s'-i 7'seasc' pe &o.i
mar&orii 4n&r-un &imp /oar&e scur&*
C Cunoa-&e .elul aces&ei misiuniD
8rance3ul* Cer&'re.* Anc'p'.6na&*
C Nu*
C @i dup' ce 4i )a 7'si pe mar&oriD
Chine3ul* In&eli7en&* R'bd'&or*
C +a /i recompensa& 4n&r-un mod corespun3'&or*


C"#itolul P"tru

Car&ierul 7eneral al 'erviciului de :nformaii al /arinei ocup'
4n&re7 e&aul cinci al imensului Pen&a7on1 o encla)' 4n milocul
celei mai mari cl'diri de birouri din lume1 care are dou'3eci -i
-ap&e de 0ilome&ri de coridoare -i dou'3eci -i nou' de mii de
an7aa.i mili&ari -i ci)ili*
In&eriorul aces&ui birou de in/orma.ii re/lec&' &radi.iile sale
mari&ime* Mesele -i /i-ierele sun& /ie de un )erde m'sliniu din
epoca celui de-al doilea r'3boi mondial1 /ie 7ri ca )asele de lup&'1
din &impul r'3boiului din +ie&nam* Pere.ii -i &a)anele sun&
3u7r')i&e 4n&r-un 7alben 4nchis sau crem* $a 4ncepu& Rober& /usese
decep.iona& de aces& decor spar&an1 dar de a&unci aunsese s' se
obi-nuiasc' cu el*
Acum1 4n &imp ce in&ra 4n cl'dire -i se apropia de biroul de
recep.ie1 pa3nicul cunoscu& 4i spuse:
C ;un' diminea.a1 comandan&e* Po& s' )' )'d permisulD
Rober& lucra aici de -ap&e ani1 dar ri&ualul nu se schimbase
nicioda&'* A-i /'cu da&oria -i 4-i pre3en&' permisul*
C Mul.umesc1 comandan&e*
An drum spre propriul birou Rober& se 76ndi la c'pi&anul
- CONSPIRAIA -
FN
Dou7her&y care 4l a-&ep&a 4n parcarea de l6n7' r6u* Al a-&ep&a
pen&ru a-l 4nso.i la a)ionul care 4l )a duce 4n !l)e.ia pen&ru a--i
4ncepe imposibila misiune*
C6nd aunse la birou1 secre&ara lui1 ;arbara1 4l a-&ep&a dea*
C ;un' diminea.a1 comandan&e ;ellamy* Direc&orul )' a-&eap&'
4n biroul lui*
C S' a-&ep&e* Te ro71 /'-mi le7'&ura cu amiralul Mhi&&a0er*
C Da1 domnule*
Pes&e un minu& Rober& )orbea la &ele/on cu amiralul*
C Presupun c' 4n&re)ederea s-a 4ncheia&1 Rober&*
C Acum c6&e)a minu&e*
C Cum a /os&D
C A /os&H in&eresan&* Nu am pu&ea lua micul deun 4mpreun'D
Se s&r'dui ca )ocea lui s' sune c6& mai normal*
$a cel'lal& cap'& al /irului1 amiralul nu e3i&' nici o secund'*
C ;a da* Ne 4n&6lnim acoloD
C ! bine a-a* +oi l'sa un permis de )i3i&a&or la poar&'*
C An re7ul'* Ne )edem pes&e o or'*
Rober& puse os &ele/onul -i 4-i 3ise 4n 76nd: e o ironie a #orii ca
eu # la# un $ermi# de vi&itator $entru amiral. Acum c(iva ani el
era marele )ef aici, r#$un&(nd de %ntre,ul Ser)iciu de In/orma.ii*
<are cum #e va #imi;
Rober& ap's' pe bu&onul in&er/onului*
C Da1 comandan&eD spuse secre&ara lui*
C Al a-&ep& pe amiralul Mhi&&a0er* Aranea3' un permis pen&ru
el*
C Imedia&*
+enise )remea s' se pre3in&e direc&orului a7en.iei* Dus&in
Thor&on1 lua-l-ar dracuS*


C"#itolul Cin&i

Dus&in >Dus&y? Thor&on1 direc&or al 'erviciului de :nformaii al
/arinei, 4-i c6-&i7ase /aima de a /i cel mai 7ro3a) a&le& care ie-ise
de pe b'ncile -colii din Annapolis* Thor&on 4-i da&ora pre3en&a
si&ua.ie unui meci d e /o&bal* Mai e,ac& unui meci de /o&bal 4n&re
Arma&' -i Marin'* Thor&on1 un 3drahon de b'rba&1 ucase /unda-
4n echipa din Annapolis 4n cel mai impor&an& meci al Marinei* $a
4ncepu&ul celei de-a pa&ra repri3e c6nd Arma&a conducea cu F%-B1
- SIDN!" S#!$DON -
FO
a)ea dou' &u-e -i urma o &rans/ormare1 des&inul in&er)eni -i
schimb' )ia.a lui Dus&in Thor&on* Thor&on in&ercep&' o pas' a
Arma&ei1 pi)o&' -i porni la a&ac &rec6nd prin aripa arma&ei pen&ru a
reali3a o &u-'* Marina nu reu-i s' &rans/orme punc&ul1 dar 4n
cur6nd marc' un punc& de &eren* Dup' urm'&oarea 7r'mad'1
Arma&a sc'p' balonul -i /u obli7a&' s' oace pe &erenul Marinei*
Scorul era F%-O pen&ru Arma&' -i minu&ele se scur7eau rapid*
C6nd se relu' ocul1 min7ea 4i /u pasa&' lui Thor&on -i se &re3i
arunca& la p'm6n& sub o 7r'mad' de uc'&ori ai Arma&ei* Ai &rebui
des&ul de mul& &imp pen&ru a se ridica 4n picioare* 9n doc&or )eni
aler76nd p6n' la mar7inea &erenului* 8urios1 Thor&on 4i /'cu semn
s' plece*
R'maser' doar c6&e)a secunde din oc1 -i se /'cur' mi-c'rile
pen&ru o pas' la&eral'* Thor&on o prinse 4n propria sa linie -i 4-i
lu' 3borul* Nimeni nu-l pu&u opri* Trecu prin&re ad)ersari ca un
&anc1 arunc6ndu-i la p'm6n& pe &o.i cei care au a)u& 7hinionul s'-i
apar' 4n drum* Doar cu dou' secunde 4nain&e de &erminarea
meciului1 Thor&on &recu linia de 7ol1 marc6nd o &u-' c6-&i7'&oare1
iar Marina ob.inu prima )ic&orie asupra Arma&ei dup' pa&ru ani*
Ans' doar aceas&' )ic&orie nu ar /i pu&u& in/luen.a )ia.a lui
Thor&on* Ceea ce a /'cu& ca e)enimen&ul s' /ie semni/ica&i) au /os&
cele dou' persoane a-e3a&e 4n locurile re3er)a&e o/iciali&'.ilor1
Millard S&one -i /iica lui !leanor* C6nd mul.imea se ridic' 4n
picioare s'rb'&orindu-l /rene&ic pe eroul Marinei1 !leanor se
4n&oarse spre &a&'l ei -i 4i spuse 4nce&:
C +reau s'-l cunosc*
!leanor S&one era o /emeie cu ape&i&uri e,cesi)e* 9r6&'1 a)ea un
corp )olup&uos -i un libido nes'.ios* 9rm'rindu-l pe Dus&in
Thor&on cum 4-i ar' cu cru3ime primi&i)' drumul prin &erenul de
/o&bal1 4-i ima7in' cam de ce-ar /i capabil 4n pa&* Dac' -i b'rb'.ia
lui era la /el de mare ca res&ul corpuluiH Nu /u de3am'7i&'*
@ase luni mai &6r3iu !leanor -i Dus&in Thor&on erau dea
c's'&ori.i* Aces&a a /os& 4ncepu&ul* Dus&in Thor&on se an7a' s'
lucre3e pen&ru socrul s'u -i /u a&ras 4n&r-o lume /ascinan&' despre
care nici nu )isase c' e,is&'*
Millard S&one1 socrul lui Thor&on1 era un om al mis&erelor* 9n
miliardar cu pu&ernice le7'&uri poli&ice -i un &recu& 4n)'lui& 4n
cea.'1 era o /i7ur' care din umbr' &r'7ea s/orile 4n capi&alele din
4n&rea7a lume* ;'rba& &recu& de -ai3eci de ani1 era or7ani3a& -i
me&odic 4n &o& ce /'cea* A)ea &r's'&uri ascu.i&e -i ochi ascun-i 4n
- CONSPIRAIA -
2B
orbi&e care nu de3)'luiau absolu& nimic* Millard S&one nu--i
pierdea )remea cu )orbe sau emo.ii -i era nemilos a&unci c6nd
dorea s' ob.in' ce)a*
I)onurile re/eri&oare la el erau /ascinan&e* Se spunea c' ucisese
un concuren& 4n Malae3ia -i c' a)usese o a)en&ur' 4n/l'c'ra&' cu
so.ia pre/era&' a unui emir* Se spunea c' spriinise 4n Nicara7ua o
re)olu.ie 4ncununa&' de succes* <u)ernul 4i adusese mai mul&e
acu3a.ii dar &oa&e /useser' re&rase 4n&r-un mod mis&erios* Se
)orbea despre mi&'1 sena&ori corup.i1 secre&e indus&riale /ura&e -i
mar&ori care disp'reau* S&one era un s/'&ui&or al pre-edin.ilor -i
re7ilor* Ansemna /or.' -i pu&ere* Prin&re nenum'ra&ele sale
proprie&'.i se num'ra -i o re-edin.' imens'1 i3ola&' 4n mun.ii din
Colorado1 unde 4n /iecare an oameni de -&iin.'1 indus&ria-i -i
conduc'&ori din lumea 4n&rea7' se adunau pen&ru a de3ba&e
di/eri&e probleme* Pa3nici 4narma.i 4i pro&eau de )i3i&a&orii nedori.i*
Millard S&one nu numai c' aprobase c's'&oria /iicei lui1 dar o -i
4ncuraase* <inerele lui era in&eli7en&1 ambi.ios -i1 mai ales1
maleabil*
$a doispre3ece ani dup' c's'&orie1 S&one aranase ca Dus&in s'
/ie numi& ambasador 4n Coreea de Sud* C6.i)a ani mai &6r3iu1
Pre-edin&ele 4l numise ambasador la Na.iunile 9ni&e* C6nd
amiralul Mhi&&a0er a /os& pe nea-&ep&a&e elibera& din /unc.ia sa de
direc&or al ONI1 Thor&on 4i lu' locul*
An acea 3i Millard S&one &rimise dup' 7inerele s'u*
C Aces&a es&e doar 4ncepu&ul1 promise S&one* Am mari planuri
pen&ru &ine1 Dus&in* 8oar&e mari planuri* @i con&inu' prin a i le
schi.a*

! ! !

Cu doi ani 4n urm' Rober& se 4n&6lnise pen&ru prima oar' cu
noul direc&or al ONI*
C Ia loc comandan&e* +ocea lui Thor&on nu era deloc
prie&enoas'* Din dosarul &'u 4mi dau seama c' e-&i un
noncon/ormis&**
<are la ce dracu= #e refer; se 4n&reb' Rober&* Se ho&'r4 c' e mai
bine s'--i .in' 7ura* Thor&on 4-i ridic' pri)irile*
C Nu -&iu cum -i-a condus amiralul Mhi&&a0er aces& 'erviciu de
:nformaii c6& &imp a r'spuns de el1 dar de acum 4ncolo )om
respec&a &oa&e re7ulile* Am pre&en.ia ca ordinele mele s' /ie
- SIDN!" S#!$DON -
2F
respec&a&e 4n&ocmai* !s&e des&ul de clar ceea ce spunD
:#u#e, 4-i 3ise Rober&1 ce naiba o fi vr(nd de la noi;
D M-ai 4n.eles1 comandan&eD
C Da* A)e.i pre&en.ia ca ordinele dumnea)oas&r' s' /ie
respec&a&e 4n&ocmai*
Se 4n&reb' dac' &rebuia s' -i salu&e*
C As&a e &o&*
Dar nu a /os& a-a*
Pes&e o lun' Rober& a /os& &rimis 4n <ermania de !s& pen&ru a
aduce un om de -&iin.' care ceruse a3il poli&ic* O misiune
periculoas' pen&ru c' STASI1 poli.ia secre&' a <ermaniei de !s&1
a/lase despre in&en.ia cerce&'&orului -i 4l urm'rea 3i -i noap&e* Cu
&oa&e as&ea Rober& reu-i s'-l &reac' pes&e 7rani.' -i s'-l duc' 4n&r-o
cas' si7ur'* Se pre7'&ea s'-l ia cu el la Mashin7&on c6nd primi un
&ele/on de la Dus&in Thor&on care 4l anun.a c' si&ua.ia s-a
schimba& -i cerce&'&orul nu mai pre3en&a nici un in&eres*
C Dar nu pu&em s'-l l's'm aici1 pro&es&ase Rober&1 4l )or ucide*
C As&a e problema lui1 replicase Thor&on* Misiunea &a s-a
4ncheia&1 &e 4n&orci acas'*
' te ia dracu=, 4-i 3ise Rober&* 0am de ,(nd #l abandone&. A-i
sunase un prie&en de la MIE1 Ser)iciul de spiona en7le31 -i 4i
e,plicase si&ua.ia*
C Dac' se 4n&oarce 4napoi 4n <ermania de !s&1 4l )or /ace
buc'.ele* Nu )rei s'-l iei &uD
C S' )'d ce po& /ace1 b'&r6ne* Adu-l 4ncoace*
Iar cerce&'&orul primi a3il poli&ic 4n An7lia*
Dus&in Thor&on nu l-a ier&a& nicioda&' pe Rober& pen&ru c' nu i-
a respec&a& ordinul* De a&unci1 nu s-au mai /eri& s'--i ara&e
an&ipa&ia pe care o sim.eau unul pen&ru cel'lal&* Thor&on discu&ase
aces& inciden& cu socrul s'u*
C Rebeli ca ;ellamy sun& /oar&e periculo-i1 4l a)er&i3' Millard
S&one* Sun& un risc al securi&'.ii* As&/el de oameni po& /i doar
/olosi.i* S' nu ui.i as&a*
Iar Thor&on nu ui&ase*
Acum1 &rec6nd prin coridorul care ducea la biroul lui Dus&in
Thor&on1 Rober& nu pu&u s' nu se 76ndeasc' la di/eren.a din&re
Thor&on -i Mhi&&a0er* An&r-o as&/el de meserie 4ncrederea era o
condi.ie sine Tua non* Iar el nu a)ea 4ncredere 4n Dus&in Thor&on*

! ! !
- CONSPIRAIA -
22

Thor&on era a-e3a& 4n spa&ele biroului s'u c6nd Rober& in&r' 4n
4nc'pere*
C A.i dori& s' m' )ede.iD
C Da* Ia loc1 comandan&e*
Rela.ia din&re ei nu aunsese nicioda&' la /a3a de >Rober&?*
C Mi s-a spus c' )ei /i &rans/era& &emporar la A,enia de
'ecuritate 0aional. C6nd &e )ei 4n&oarce1 a- )reaH
C Nu m' 4n&orc* !s&e ul&ima mea misiune*
C Po/&imD
C Ami dau demisia*
<6ndindu-se mai &6r3iu Rober& nu--i d'du seama la ce /el de
reac.ie se a-&ep&ase* $a o scen'* Dus&in Thor&on ar /i pu&u& s'
ara&e surprins1 sau nemul.umi&1 sau /urios1 sau u-ura&* Ans'1 4n
loc de as&a1 se mul.umise doar s'-l pri)easc' pe Rober& -i s'
spun':
C Deci as&a eG
Dup' ce se re4n&oarse 4n biroul s'u1 Rober& 4-i in/orm'
secre&ara*
C +oi lipsi un &imp* Plec pes&e o or'*
C !,is&' un loc unde a.i pu&ea /i 7'si&D
Rober& 4-i amin&i de ordinele 7eneralului #illiard*
C Nu*
C A)e.i ni-&e 4n&6lniri pro7rama&eH
C Anulea3'-le*
A-i pri)i ceasul* !ra &impul s'-l 4n&6mpine pe amiralul
Mhi&&a0er*

! ! !

Au lua& micul deun 4n cur&ea in&erioar' a Pen&a7onului1 la
ca/eneaua 0ivelul 7ero, numi&' a-a pen&ru i c' se presupusese
c6nd)a c' aici )a c'dea prima bomb' nuclear' care )a declan-a
a&acul asupra S&a&elor 9ni&e* Rober& aranase s' primeasc' o mas'
4n&r-un col.1 unde pu&eau discu&a nes&in7heri.i* Amiralul
Mhi&&a0er sosi punc&ual -i1 urm'rindu-l apropiindu-se1 lui Rober& i
se p'ru c' ara&' mai b'&r6n -i mai scund1 de parc' aceas&'
semipensionare 4l /'cuse s' in&re la ap'* !ra 4nc' un b'rba&
ar'&os1 cu &r's'&uri pu&ernice1 un nas roman1 pome.i proeminen.i1
-i o coam' de p'r ar7in&iu* Rober& ser)ise sub comanda amiralului
- SIDN!" S#!$DON -
2%
4n +ie&nam -i mai &6r3iu 4n cadrul 'erviciului de :nformaii -i 4l
respec&a /oar&e mul&* !ra mai mul& dec6& respec&1 recunoscu
Rober& 4n sinea sa* Amiralul Mhi&&a0er 4i .inea loc de &a&'*
Amiralul se a-e3'*
C ;un' diminea.a1 Rober&* !i1 &e-au &rans/era& la NSAD
Rober& d'du din cap*
C Temporar*
Sosi chelneri.a -i cei doi s&udiar' meniul*
C Am ui&a& c6& de proas&' e m6ncarea aici1 spuse amiralul
36mbind* Pri)i 4n urul s'u1 cu o e,presie nos&al7ic' 4n&ip'ri&' pe
chip*
Ar vrea # fie din nou aici, se 76ndi Rober&* Amin.
Au comanda&* C6nd chelneri.a /u des&ul de depar&e pen&ru a
nu-i pu&ea au3i1 Rober& spuse:
C Amirale1 7eneralul #illiard m' &rimi&e 4n&r-o misiune ur7en&'
la o dis&an.' de pes&e &rei mii de 0ilome&ri pen&ru a 7'si ni-&e
mar&ori care au asis&a& la pr'bu-irea unui balon me&eo* Mi se pare
ciuda&* @i mai e,is&' ce)a -i mai ciuda&* >Timpul es&e o problem'
esen.ial'?1 ca s'-l ci&e3 pe 7eneral1 dar mi-a porunci& s' nu m'
/olosesc de rela.iile mele din cadrul ser)iciilor de in/orma.ii din
s&r'in'&a&e*
Amiralul Mhi&&a0er se ar'&' surprins*
C Presupun c' 4-i au mo&i)ele lor*
C Nu-mi po& ima7ina care po& /i aces&e mo&i)e1 spuse Rober&*
Amiralul 4l s&udie pe Rober&* Comandan&ul ;ellamy ser)ise sub
ordinele sale 4n +ie&nam -i /usese cel mai bun pilo& al escadrilei*
8iul amiralului1 !dQard1 /usese bombardierul lui Rober&1 -i 4n acea
3i cumpli&' c6nd a)ionul lor /usese lo)i&1 !dQard murise* Rober&
abia dac' reu-ise s' supra)ie.uiasc'* Amiralul 4l )i3i&ase la spi&al*
C Nu prea are -anse1 4i spusese doc&orul*
Rober&1 4n&ins pe pa&1 chinui& de dureri cumpli&e1 -op&ise:
C Ami pare r'u pen&ru !dQardH Ami pare a&6& de r'u*
Amiralul Mhi&&a0er i-a s&r6ns u-or m6na*
C @&iu c' ai /'cu& &o& ce ai pu&u&* Acum &rebuie s' &e /aci bine*
To&ul )a /i 4n re7ul'*
A-i dorea cu disperare ca Rober& s' &r'iasc'* An min&ea
amiralului1 Rober& era /iul lui1 /iul care 4i )a lua locul lui !dQard*
Iar Rober& reu-ise s' r'm6n' 4n )ia.'*
C Rober&H
C Da1 amiraleD
- CONSPIRAIA -
25
C Sper ca misiunea &a 4n !l)e.ia s' /ie 4ncununa&' de succes*
C @i eu* ! ul&ima mea misiune*
C Deci e-&i ho&'r6& s'-.i dai demisiaD
Amiralul era sin7urul 4n care Rober& a)ea 4ncredere*
C M-am s'&ura&*
C Thor&onD
C Nu doar el* ! )orba -i de mine* M-am plic&isi& s'-mi &o& ba7
nasul 4n )ie.ile al&ora*
/am #turat de minciuni )i %n)elciuni, de $romi#iuni
nere#$ectate. /am #turat # mani$ule& oamenii )i # fiu
mani$ulat. 'unt #tul de jocuri, $ericol )i trdri. /a co#tat tot ce
am avut mai im$ortant %n via.
D Te-ai 76ndi& ce )ei /aceD
C +oi 4ncerca s' /ac ce)a /olosi&or cu )ia.a mea1 ce)a )aloros*
C Ce se 4n&6mpl' dac' nu-.i dau )oie s' pleciD
C Nu au de ales1 nu-i a-aD


C"#itolul '"(%

$imu3ina 4l a-&ep&a 4n parcarea de l6n7' r6u*
C Sun&e.i pre7'&i&1 comandan&eD 4n&reb' c'pi&anul Dou7her&y*
*a fel de $re,tit cantotdeauna, 4-i 3ise Rober&*
C Da*
C'pi&anul Dou7her&y 4l 4nso.i pe Rober& la apar&amen&ul lui
pen&ru ca aces&a s'--i /ac' ba7aele* Rober& habar n-a)ea c6&e 3ile
)a lipsi* <are c(t tim$ %i ia o mi#iune im$o#ibil; A-i 4mpache&'
des&ule haine pen&ru o s'p&'m6n' -i 4n ul&imul minu& se ho&'r4 s'
ia cu el -i o /o&o7ra/ie 4nr'ma&' a lui Susan* Se ui&' mul& &imp la
ea -i se 4n&reb' dac' se dis&rea3' bine 4n ;ra3ilia* Se 76ndi: '$er
c nu. '$er c #e #imte mi&erabil. @i se ru-in' imedia&*
C6nd limu3ina aunse la ba3a aerian' AndreF#, a)ionul era 7a&a
de decolare* !ra un C2Ba1 un a)ion cu reac.ie al Eorelor Aeriene.
C'pi&anul Dou7her&y 4i 4n&inse m6na*
C Mul& noroc1 comandan&e*
C Mul.umesc*
Voi avea nevoie de noroc. Rober& urc' sc'rile p6n' 4n cabin'*
!chipaul era 4n'un&ru &ermin6nd pre7'&irile de dinain&ea plec'rii*
!ra /orma& din&r-un pilo&1 un copilo&1 un na)i7a&or -i un s&eQard1
&o.i 4n uni/orme ale 8or.elor Aeriene* $ui Rober& 4i era cunoscu&
- SIDN!" S#!$DON -
2=
a)ionul* !ra 4nc'rca& cu echipamen& elec&ronic* A/ar'1 l6n7' coada
a)ionului era o an&en' pen&ru 4nal&' /rec)en.' care ar'&a ca o
imens' undi.'* An cabin' erau dou'spre3ece &ele/oane ro-ii a7'.a&e
pe pere.i -i unul alb necodi/ica&* Transmisiunile radio se /'ceau
prin cod1 iar radarul a)ionului era pe o /rec)en.' mili&ar'*
Culoarea din in&erior era albas&rul Eorelor Aeriene, iar cabina era
mobila&' cu scaune con/or&abile*
Rober& descoperi c' era sin7urul pasa7er* $a urcare 4l 4n&6mpin'
pilo&ul*
C ;ine a.i )eni& la bord1 comandan&e* Dac' )' pune.i cen&ura
de si7uran.'1 a)em permisiunea s' decol'm imedia&*
Rober& 4-i /i,' cen&ura -i se l's' pe spa&e 4n &imp ce a)ionul rula
pe pis&'* Pes&e un minu& sim.i cunoscu&a smuci&ur' a 7ra)i&a.iei
c6nd a)ionul se desprinse de la sol -i .6-ni spre 4n'l.imi* Nu mai
pilo&ase nici un a)ion de c6nd se pr'bu-ise cu al s'u 4n +ie&nam1
-i c6nd i se spusese c' nu )a mai pu&ea pilo&a nicioda&'* ' &bor
din nou, la dracu=G 4-i 3ise Rober&1 au #$u# c nu voi tri. A fo#t un
miracol. 0u, a fo#t 'u#an-

! ! !

Vietnam. 8usese &rimis cu ran7ul de comandan& loco&enen&1 ca
o/i.er s&ra&e71 cu ba3a pe por&a)ionul 3an,er, responsabil cu
an&renarea pilo.ilor de lup&' -i plani/icarea s&ra&e7iei de a&ac*
Conducea o escadril' de bombardiere A-EA1 iar presiunea
r'3boiului 4i l'sa prea pu.in &imp liber* An&r-una din pu.inele
permisii pe care le primise plecase 4n ;an70o0 pen&ru o
s'p&'m6n' -i 4n &o& acel &imp nu--i b'&use capul cu dormi&ul*
Ora-ul era un Disneyland1 proiec&a& pen&ru pl'cerile unui animal
mascul* An primul &ur al ora-ului cunoscuse o splendid'
&ailande3'1 care r'm'sese cu el &o& &impul permisiei -i 4l 4n)'.ase
c6&e)a /ra3e 4n &ailande3'* $ui Rober& limba i se p'ru pl'cu&' -i
melodioas'*
;un' diminea.a* Arun #aFa#di.
De unde e-&iD H2un na c2a9 nai;
9nde pleci acumD H2un 9amrat c2ain $ai;

! ! !

T6n'ra 4l 4n)'.' -i al&e /ra3e1 dar nu )ru s'-i spun' ce
- CONSPIRAIA -
2E
4nseamn'1 -i c6nd el le pronun.a1 ea 4ncepea s' chico&easc'*
Dup' ce Rober& se 4n&oarse pe 3an,er, ;an70o0-ul i se p'ru un
)is 4ndep'r&a&* R'3boiul era reali&a&ea1 -i era oribil* Cine)a 4i ar'&'
una din h6r&iile pe care pu-ca-ii marini le aruncau deasupra
+ie&namului de Nord* Se pu&ea ci&i:
Dra,i ceteni,
Eorele armate ale 'tatelor Unite lu$t alturi de armata #ud
vietname& la Duc @2o $entru a oferi $o$orului vietname& )an#a de
a duce o via liber, fericit, fr teama de foamete )i #uferin.
6n# muli vietname&i au $ltit cu vieile lor, iar ca#ele leau fo#t
di#tru#e $entru c iau ajutat $e cei din Vietcon,.
'atele din Iai /on, Iai !an, 'a 4in2, !a 4in2 )i multe altele au
fo#t di#tru#e din ace#t motiv. 0u vom e&ita # di#tru,em orice #at
care %i ajut $e cei din Vietcon,, care #unt ne$utincio)i %n faa $uterii
A0V )i a aliailor #i. V rm(ne # ale,ei. Dac refu&ai # le
$ermitei celor din Vietcon, # v folo#ea#c #atele )i ctunele dre$t
c(m$ de btlie, vieile voa#tre vor fi cruate.

! ! !

*e crum vieile $e naiba, se 76ndi Rober& 4n)er-una&* 0u facem
dec(t # le di#tru,em ara.
Por&a)ionul 3an,er era echipa& cu &oa&' &ehnolo7ia de ul&im'
or' care pu&ea /i 4n7hesui&' pe el* Na)a era ba3' pen&ru FE
a)ioane1 5B o/i.eri -i %=B )olun&ari* Pro7ramele de 3bor se 4nm6nau
cu &rei sau pa&ru ore 4nain&e de primul a&ac al 3ilei*
An sec&orul din cadrul cen&rului de in/orma.ii al na)ei care se
ocupa cu plani/icarea misiunilor de 3bor1 ul&imele in/orma.ii -i
/o&o7ra/ii de recunoa-&ere erau 4nm6na&e bombardierilor care apoi
s&abileau cursul 3borului*
C Isuse1 ne-au pasa& o minun'.ie 4n diminea.a as&a1 spuse
!dQard Mhi&&a0er despre bombardierul lui Rober&*
!dQard Mhi&&a0er ar'&a ca o )ersiune mai &6n'r' a &a&'lui s'u1
dar a)ea o cu &o&ul al&' personali&a&e* An &imp ce amiralul era un
&ip /ormidabil1 demn -i aus&er1 /iul lui era plin de )ia.'1 prie&enos*
Ceilal.i 4i ier&aser' /ap&ul c' era /iul comandan&ului lor* !ra cel
mai bun bombardier al escadrilei1 -i el cu Rober& au de)eni&
imedia& prie&eni /oar&e buni*
C 9nde mer7em as&'3iD 4n&reb' Rober&*
C Pen&ru p'ca&ele noas&re am /os& r'spl'&i.i cu 7ona 8a#e.
- SIDN!" S#!$DON -
2L
!ra cea mai di/icil' misiune din&re &oa&e cele la care
par&icipaser'* Ansemna s' 3boare spre nord p6n' la #annoi1
#aiphon71 -i 4n sus spre del&a R6ului Ro-u1 unde ar&ileria
an&iaerian' era /oar&e pu&ernic'* !ra un ca&ch C 22: Nu li se
permi&ea s' bombarde3e punc&e s&ra&e7ice dac' erau -i ci)ili 4n
urul lor1 iar nord-)ie&name3ii1 ne/iind pro-&i1 plasau imedia& o
7r'mad' de ci)ili l6n7' ba3ele lor mili&are* Se au3eau mul&e
pro&es&e din par&ea /or.elor alia&e1 4ns' pre-edin&ele $yndon
(ohnson1 s&6nd 4n si7uran.' la Mashin7&on1 era cel care d'dea
ordinele*
Cei doispre3ece ani c6& &rupele din S&a&ele 9ni&e lup&aser' 4n
+ie&nam era cea mai lun7' perioad' de r'3boi din is&oria aces&ei
.'ri* Rober& ;ellamy )enise 4n +ie&nam la s/6r-i&ul anului FOL21
c6nd Marina a)ea probleme serioase* !scadrilele lor 8-5 erau
mereu dis&ruse* An ciuda /ap&ului c' a)ioanele lor erau superioare
MI<-urilor ruse-&i1 Marina pierdea dou' 8-5 pen&ru /iecare MI<
dobor6&* !ra o propor.ie de neaccep&a&*
Rober& a /os& chema& la car&ierul 7eneral al amiralului
Mhi&&a0er*
C M-a.i chema&1 amiraleD
C Ai repu&a.ia unui pilo& dibaci1 comandan&e* Am ne)oie de
au&orul &'u*
C Da1 sirD
C Ne ucide a/urisi&ul de inamic* Am /'cu& o anali3' comple&'
Nu e,is&' nici o problem' cu a)ioanele noas&re C e )orba de
an&renamen&ul oamenilor care le pilo&ea3'* An.ele7iD +reau s'-.i
ale7i un 7rup de pilo.i -i s'-i an&rene3i 4n mane)re de 3bor -i
/olosirea armelor de la bordH

! ! !

Noul 7rup a primi& numele de !o$ Aun -i1 chiar 4nain&e de a--i
&ermina comple& noua pre7'&ire1 propor.ia se schimbase de la doi
la unu1 la doispre3ece la unu* Pen&ru /iecare 8-5 pierdu&1 dou'3eci
-i pa&ru de MI< erau dobor6&e* Misiunea ceruse op& s'p&'m6ni de
an&renamen&e in&ensi)e1 apoi comandan&ul Rober& ;ellamy se
4n&oarse 4n s/6r-i& la na)a lui* Al 4n&6mpin' amiralul Mhi&&a0er*
C Ai /'cu& o &reab' a/urisi& de bun'1 comandan&e*
C Mul.umesc1 amirale*
C Acum1 s' ne 4n&oarcem la misiunea noas&r'*
- CONSPIRAIA -
2N
C Sun& 7a&a1 sir*
Rober& luase par&e la &rei3eci -i pa&ru de misiuni de 3bor1 /'r'
nici un inciden&*
Cea de-a &rei3eci -i cincea a /os& 7ona 8a#e.

! ! !

Trecuser' de #annoi -i se 4ndrep&au spre nord-)es&1 spre Phu
Tho -i "en ;ai* Ar&ileria aerian' era din ce 4n ce mai pu&ernic'*
!dQard Mhi&&a0er era a-e3a& 4n dreap&a lui Rober&1 pri)ind /i,
cadranul radarului1 ascul&6nd anun.urile r'u pre)es&i&oare ale
radarelor inamice care cerce&au cerul* An /a.a lor cerul ar'&a ca la o
s'rb'&oare de 4 :ulie, 4mp6n3i& cu dun7i albe de la &unurile u-oare
de la sol1 e,plo3ii de un 7ri 4nchis de la obu3ele de cinci3eci -i cinci
de milime&ri1 nori ne7ri de la obu3ele de o su&' de milime&ri -i
&rasoarele colora&e ale /ocurilor de ar&ilerie*
C Ne apropiem de .in&'1 spuse !dQard*
An c'-&i )ocea lui suna 4n/ior'&or de 4ndep'r&a&'*
C An re7ul'G
A)ionul AEA 3bura cu 5=B de noduri -i1 la acea )i&e3'1 cu &oa&'
/r6na -i 7reu&a&ea 4nc'rc'&urii de bombe1 pu&ea /i mane)ra& cu
/oar&e mare u-urin.'1 3bur6nd prea repede pen&ru a /i de&ec&a& de
inamic*
Rober& 4n&inse m6na -i 4n)6r&i bu&onul principal care deschidea
&rapa pen&ru aruncarea 4nc'rc'&urii* Cele pes&e 2BB 0ilo7rame de
bombe erau 7a&a pre7'&i&e* Se 4ndrep&au direc& spre .in&'*
Au3i o )oce la radio*
C Romeo1 ai o sperie&oare 4n spa&e*
Rober& se 4n&oarse s' pri)easc'* 9n MI< se repe3ea spre el
)enind din direc.ia soarelui* Rober& )ir' -i r'suci a)ionul 4n&r-o
c'dere abrup&'* MI< era pe urmele lui* Trimise o rache&'* Rober&
4-i )eri/ic' apara&ura de la bord* Rache&a se apropia cu
repe3iciune* Trei su&e de me&riH o su&' de me&riH cinci3eci de
me&riH
C S/in&e SisoeG url' !dQard* Ce mai a-&ep&'mD
Rober& a-&ep&' p6n' 4n ul&ima secund'1 apoi d'du drumul unor
res&uri me&alice1 urc' brusc1 l's6nd rache&a s' urme3e res&urile -i
s' se pr'bu-easc' la sol*
C Doamne1 4.i mul.umesc1 spuse !dQard* @i .ie1 prie&ene*
Rober& con&inu' s' urce -i se ro&i 4n spa&ele MI<* Pilo&ul 4ncerca
- SIDN!" S#!$DON -
2O
s' scape dar era prea &6r3iu* Rober& &rimise o rache&' SideQinder
-i pri)i cum se lo)e-&e de coada MI<-ului -i e,plodea3'* O clip'
mai &6r3iu cerul era s&ropi& cu buc'.i de me&al*
Se au3i o )ece la in&er/on*
C ;un' &reab'1 Romeo*
A)ionul era deasupra .in&ei*
C Am auns1 spuse !dQard*
Ap's' bu&onul ro-u care d'dea drumul bombelor urm'rind cum
se ros&o7oleau spre .in&'* Misiune 4ndeplini&'* Rober& 4ndrep&'
a)ionul spre na)a ba3'*
An acel momen& au sim.i& o &rosni&ur' pu&ernic'* ;ombardierul
rapid -i plin de 7ra.ie de)eni pe nea-&ep&a&e /oar&e 4nce&*
C Ne-au lo)i&G s&ri7' !dQard*
Am6ndou' luminile de /oc de la bord erau aprinse* A)ionul se
mi-ca de3ordona&1 sc'pa& de sub con&rol* $a radio se au3i o )oce*
C Romeo1 aici Ti7rul* +rei s' &e acoperimD
Rober& ho&'r4 4n&r-o /rac.iune de secund'*
C Nu1 con&inua.i spre .in&ele )oas&re* +oi 4ncerca s' aun7 la
ba3'*
A)ionul 4nce&inise -i era din ce 4n ce mai 7reu de m6nui&*
C Mai repede1 spuse !dQard ner)os1 4n&6r3iem la deun*
Rober& pri)i al&ime&rul* Acul cobora )er&i7inos* Ap's' pe
micro/onul din radio*
C Romeo c'&re ba3'* Am /os& lo)i.i*
C ;a3a c'&re Romeo* C6& de 7ra)D
C Nu sun& si7ur* +oi 4ncerca s' aun7 acas'*
C R'm6i la apara&* Dup' un momen& )ocea spuse: Semnalul
)os&ru es&e B"2arlie #o#e)teC.
As&a 4nsemna c' pu&eau s' a&eri3e3e imedia& pe por&a)ion*
C Am 4n.eles*
C Noroc*
A)ionul 4ncepu s' se ros&o7oleasc'* Rober& se lup&a s'-l .in' pe
direc.ie1 4ncerc6nd s' c6-&i7e al&i&udine*
C #aide1 /e&i.o1 nu &e l'sa* 8a.a lui Rober& era 4ncorda&'*
Pierdeau prea mul&' al&i&udine* C6& mai a)emD
!dQard 4-i pri)i radarul*
C @ap&e minu&e*
C Nu )ei 4n&6r3ia la deun*
Rober& pilo&a a)ionul cu &oa&' priceperea lui1 /olosind
re7ula&orul -i c6rma pen&ru a-l p's&ra pe direc.ie* Al&i&udinea
- CONSPIRAIA -
%B
cobora 4n&r-un mod alarman&* An s/6r-i&1 4n /a.a lui1 Rober& )'3u
apele de un albas&ru s&r'luci&or din <ol/ul Ton0in*
C Sun&em acas'1 b'&r6ne1 spuse Rober&* Doar 4nc' c6.i)a
0ilome&ri*
C !,celen&* Nu m-am 4ndoi&H
De nic'ieri dou' MI<-uri s-au repe3i& asupra a)ionului cu un
)uie& 4n/ior'&or* <loan.ele au 4ncepu& s' pocneasc' lo)indu-se de
/usela*
C !ddieG SariG
Se 4n&oarse s' pri)easc'* !dQard era 7hemui& pes&e cen&ura de
si7uran.'1 par&ea dreap&' o ran' deschis'1 s6n7ele lui 4mpro-c6nd
cabina*
C NuG
9n urle& s/6-ie&or*
Pes&e o secund'1 Rober& sim.i o lo)i&ur' nea-&ep&a&'1 dureroas'1
4n piep&* Cos&umul lui de 3bor se umplu imedia& de s6n7e* A)ionul
cobora 4n spiral'* A-i d'du seama c'--i pierde cuno-&in.a* Cu
ul&ima /'r6m' de pu&ere 4-i des/'cu cen&ura de si7uran.'* An&oarse
/a.a pen&ru a-i arunca o ul&im' pri)ire lui !dQard* >Ami pare r'u?1
-op&i el* A-i pierdu cuno-&in.a -i mai &6r3iu nu--i mai amin&i cum
reu-ise s' sar' a/ar' -i s' a&eri3e3e cu para-u&a 4n apa de sub el*
8usese &rimis un semnal de au&or -i un elicop&er Si0ors0y S#-%A
de pe por&a)ionul Jor9toFn 3bura 4n cerc pen&ru a-l pu&ea ridica
sus* $a dis&an.' echipaul pu&ea )edea oncile chine3e-&i
apropiindu-se rapid dar era prea &6r3iu*
C6nd l-au urca& pe Rober& 4n elicop&er1 un in/irmier arunc' o
pri)ire la rana care 4i br'3da piep&ul -i spuse:
C Maic' Precis&'1 n-o s' aun7' )iu la spi&al*
I-au /'cu& o inec.ie cu mor/in'1 l-au bandaa& -i l-au &rimis la
spi&alul F2 de la ba3a Cu Chi*
Spi&alul F2 care deser)ea ba3ele Cu Chi1 Tay Ninh -i Dau Tien71
a)ea pa&ru su&e de pa&uri 4n dou'spre3ece saloane1 ni-&e colibe
acoperi&e1 arana&e 4n /orm' de 9 4n urul unei 3one cen&rale -i
le7a&e 4n&re ele prin culoare* Spi&alul a)ea dou' uni&'.i de
&ra&amen& in&ensi)1 una pen&ru opera.ii chirur7icale -i cealal&'
pen&ru arsuri1 -i /iecare era e,&rem de a7lomera&'* C6nd Rober& /u
adus 4n'un&ru1 l's' 4n urma lui o d6r' de s6n7e pe podeaua
spi&alului*
9n doc&or chinui& de neca3uri 4i &'ie bandaele de pe piep&1
arunc' o pri)ire -i spuse obosi&:
- SIDN!" S#!$DON -
%F
C N-are nici o -ans'* Duce.i-l 4napoi 4n salon*
Apoi se 4ndrep&' spre un al& r'ni&*
Rober&1 care 4-i pierdea -i 4-i rec6-&i7a cuno-&in.a1 au3i de la
mare dep'r&are cu)in&ele doc&orului* Deci, a#ta e1 4-i 3ise el* "e
mod #tu$id de a muri.
D Nu )rei s' mori1 nu-i a-a1 marinarD Deschide ochii* #ai1 nu &e
l'sa*
Deschise ochii -i )'3u ca prin cea.' o uni/orm' alb' -i /a.a unei
/emei* Ai spunea -i al&ce)a1 dar nu reu-ea s' o 4n.elea7'* Salonul1
era prea 37omo&os1 plin de o caco/onie de urle&e -i 7eme&e ale
pacien.ilor1 doc&ori .ip6nd ins&ruc.iuni -i surori aler76nd a7i&a&e1
4n7riindu-se de &rupurile dis&ruse s'lba&ic care 3'ceau pe pa&uri*
Rober& 4-i amin&ea de urm'&oarele pa&ru3eci -i op& de ore prin&r-
o p6cl' de durere -i delir* Doar mai &6r3iu a/l' c' sora1 Susan
Mard1 con)insese un doc&or s'-l opere3e -i 4i d'ruise propriul
s6n7e pen&ru &rans/u3ie* $up&6ndu-se s'-l .in' 4n )ia.' au pus
pa&ru per/u3ii 4n corpul mu&ila& al lui Rober& prin care se pompa
s6n7e simul&an*
C6nd opera.ia se &ermin'1 chirur7ul de ser)iciu suspin':
C Ne-am pierdu& )remea* Nu are dec6& 3ece la su&' -anse s'
reu-easc'*
Ans' doc&orul nu-l cuno-&ea pe Rober& ;ellamy* @i nu o
cuno-&ea pe Susan Mard* $ui Rober& i se p'ru c' ori de c6&e ori
deschide ochii1 Susan e l6n7' el1 .in6ndu-l de m6n'1 m6n76indu-i
/run&ea1 4n7riindu-l1 /or.6ndu-l s' &r'iasc'* !ra incon-&ien& cea
mai mare par&e a &impului* Susan s&'&ea lini-&i&' l6n7' el1 4n
salonul 4n&uneca&1 de-a lun7ul nop.ilor sin7ura&ice1 ascul&6ndu-l
cum delirea3'*
C H DOD es&e 7re-i&1 nu po.i s' &e 4ndrep.i perpendicular spre
.in&' pen&ru c' )ei aun7e 4n r6uH Spune-le s' re7le3e un7hiul de
plonare cu c6&e)a 7rade pes&e .in&'H Spune-leH morm'i el*
Susan 4l lini-&i*
C $e )oi spune*
Corpul lui Rober& era acoperi& de &ranspira.ie* Susan 4l -&er7ea
cu bure&ele*
C H Trebuie s' sco.i &oa&e cele cinci si7uran.e ale cen&urii1
al&/el nu )ei /i arunca& a/ar'H Con&rolea3'-le*
C An re7ul'* Acum 4ncearc' s' dormi*
C H Piedicile de la &rap' nu /unc.ionea3'H Numai Dumne3eu
-&ie unde au c'3u& bombeleH
- CONSPIRAIA -
%2
Susan nu 4n.ele7ea mai nimic din ce bolborosea pacien&ul ei*

! ! !

Susan Mard era -e/a surorilor din salonul de opera.ii* +enea
din&r-un or'-el din Idaho -i crescuse 4mpreun' cu b'ia&ul din
)ecini1 /iul primarului* An&re7ul ora- presupunea c' 4n&r-o 3i se )or
c's'&ori*
Susan a)ea un /ra&e mai &6n'r1 Michael1 pe care 4l adora* C6nd
4mplini op&spre3ece ani1 se 4nrol' 4n arma&' -i /u &rimis 4n +ie&nam1
iar Susan 4i scria 4n /iecare 3i* Trei luni mai &6r3iu /amilia lui
Susan primi o &ele7ram'1 iar ea -&iu ce se a/l' 4n ea chiar 4nain&e
de a o deschide*
C6nd 8ran0 Presco&&1 b'ia&ul primarului1 au3i )es&ea1 )eni
imedia& la ea acas'*
C Ami pare /oar&e r'u1 Susan* Ami era /oar&e dra7 /ra&ele &'u* @i
apoi /'cu 7re-eala de a spune: #ai s' ne c's'&orim c6& mai repede*
Iar Susan 4l pri)i -i lu' o ho&'r6re*
C Nu* Trebuie s' /ac ce)a mai impor&an& cu )ia.a mea*
C Pen&ru Dumne3euG Ce poa&e /i mai impor&an& dec6& s' &e
c's'&ore-&i cu mineD
R'spunsul a /os&: +ie&nam*
Susan Mard in&r' la -coala de surori*
!ra dea de unspre3ece luni 4n +ie&nam1 muncind /'r'
4n&rerupere1 c6nd comandan&ul Rober& ;ellamy a /os& adus pe
&ar7' -i condamna& la moar&e* Triaul r'ni.ilor era o prac&ic'
obi-nui&' 4n acel spi&al* Doc&orii obi-nuiau s' e,amine3e doi sau
&rei pacien.i -i ho&'rau pe care din ei s' 4ncerce s'-l sal)e3e* Din
mo&i)e care nici ei nu-i erau prea clare1 Susan aruncase doar o
pri)ire &rupului s/6-ia& al lui Rober& ;ellamy -i -&iuse c' nu-l )a
pu&ea l'sa s' moar'1 4ncerca oare s'-l sal)e3e pe /ra&ele eiD Sau
era cu &o&ul al&ce)aD !ra e,&enua&'1 muncea prea mul&1 4ns' 4n loc
s'--i ia liber1 4-i pe&recea /iecare clip' disponibil' la c'p'&6iul lui1
4n7riindu-l*
Susan s&udiase -i &recu&ul pacien&ului* 9n as al 3borului1
ins&ruc&or al pilo.ilor de lup&'1 Rober& primise Crucea Marinei* Se
n'scuse la #ar)ey1 Illinois1 un mic ora- indus&rial la sud de
Chica7o* Se 4nrolase 4n marin' dup' &erminarea cole7iului -i se
an&renase la Pensacola* Nu era c's'&ori&*
Cu /iecare 3i care &recea Rober& ;ellamy se sim.ea &o& mai bine1
- SIDN!" S#!$DON -
%%
p'-ind dincolo de linia sub.ire care desp'r.ea moar&ea de )ia.'1 iar
Susan 4i -op&ea mereu:
C #aide1 marinar* Te a-&ep&*
An&r-o noap&e1 la -ase 3ile dup' ce /usese adus 4n spi&al1 Rober&
con&inua s' ba&' c6mpii1 c6nd din&r-oda&' se ridic' 4n capul
oaselor1 o pri)i pe Susan -i spuse /oar&e clar:
C Nu e un )is* Tu e,i-&i 4n reali&a&e*
Susan sim.i cum 4i 3)6cne-&e inima*
C Da1 spuse ea 4nce&* !,is& 4n reali&a&eD
C Credeam c' )ise3* M' 76ndeam c' am auns 4n rai -i
Dumne3eu &e-a &rimis s' &e ocupi de mine*
!a 4l pri)i drep& 4n ochi -i spuse /oar&e serioas':
C Te-a- /i ucis dac' ai /i muri&*
Ochii lui pri)ir' 4n ur*
C 9ndeH unde sun&D
C $a spi&alul F2 de la ba3a Cu Chi*
C De c6& &imp sun& aiciD
C De -ase 3ile*
C !ddieH elH
C Ami pare r'u*
C Trebuie s'-i spun amiralului*
Susan 4i lu' m6na -i 4i spuse cu bl6nde.e:
C @&ie* A /os& aici s' &e )ad'*
Ochii lui Rober& se umplur' de lacrimi*
C 9r'sc a/urisi&ul 's&a de r'3boi* Nu-.i po& spune c6& de mul& 4l
ur'sc*

! ! !

Ancep6nd cu acel momen& re)enirea lui Rober& 4i uimi pe &o.i
doc&orii* Toa&e /unc.iile )i&ale erau sal)a&e*
C An cur6nd 4l )om &rimi&e acas'1 i-au spus lui Susan*
Iar ea sim.i o durere ascu.i&'*

! ! !

Rober& nu--i d'du seama c6nd anume se 4ndr'7os&ise de Susan
Mard* Poa&e a&unci c6nd 4i schimba pansamen&ele -i 4n apropiere
se au3eau c'36nd bombele iar ea murmura:
C Se aude c6n&ecul nos&ru*
- CONSPIRAIA -
%5
Sau poa&e a&unci c6nd i-au spus lui Rober& c' poa&e /i &rans/era&
la spi&alul Kaller 3eed din Mashin7&on pen&ru a--i &ermina
con)alescen.a1 iar Susan spuse:
C Cre3i c' am de 76nd s' r'm6n aici -i s' las pe al&a s' se
ocupe de corpul 's&a 7ro3a)D Oh1 nu* +oi &ra7e &oa&e s/orile ca s'
po& pleca cu &ine*
S-au c's'&ori& dou' s'p&'m6ni mai &6r3iu* $ui Rober& i-a &rebui&
un an 4n&re7 pen&ru a se )indeca comple& -i Susan se ocupase de
ne)oile lui 3i -i noap&e* !l nu mai cunoscuse nicioda&' pe cine)a
ca Susan1 nici nu--i ima7inase c' poa&e iubi pe cine)a a&6& de
mul&* Ai iubea 4n.ele7erea -i sensibili&a&ea1 pasiunea -i po/&a de
)ia.'* Ai iubea /rumuse.ea -i sim.ul umorului*
$a ani)ersarea primului an de la c's'&orie1 Rober& 4i declar':
C !-&i cea mai /rumoas'1 cea mai minuna&'1 cea mai
4n.ele7'&oare /iin.' din 4n&rea7a lume* Nu mai e,is&' nimeni pe
aces& p'm6n& care s' aib' c'ldura1 spiri&ul -i in&eli7en.a &a*
Iar Susan 4l s&r6nse &are -i 4i -op&i cu o )oce r'7u-i&' de emo.ie:
C @i &u e-&i la /el1 sun& con)ins'*
Nu 4i le7a doar iubirea* !rau -i buni prie&eni -i se respec&au
reciproc* To.i prie&enii lor 4i in)idiau1 -i pe bun' drep&a&e* Ori de
c6&e ori discu&au despre o c's'&orie per/ec&'1 Susan -i Rober& erau
e,emplul la care se 76ndeau* Se po&ri)eau 4n &oa&e1 dou' su/le&e
7emene* Susan era cea mai sen3ual' /emeie pe care Rober& o
cunoscuse )reoda&'1 -i pasiunea era s&6rni&' de la o a&in7ere1 un
cu)6n&* An&r-o sear'1 pe c6nd se pre7'&eau s' ia par&e la un dineu
o/icial1 Rober& era 4n 4n&6r3iere* 8'cea du-1 iar Susan in&r' 4n baie1
machia&' -i 4mbr'ca&' ele7an& 4n&r-o rochie de sear' /'r' umeri*
C Doamne1 ce se,y ar'.iG spuse Rober&* Ce p'ca& c' nu prea
a)em &imp*
C Oh1 nu-.i /ace probleme1 murmur' Susan*
@i imedia& 4-i de3br'c' rochia -i in&r' -i ea sub du-*
N-au mai auns la dineu*

! ! !

Susan sim.ea dorin.ele lui Rober& 4nain&e chiar ca el s' /ie
con-&ien& de ele1 -i a)ea 7ri' s' i le 4ndeplineasc'* Iar Rober& era la
/el de a&en& cu ea* Susan descoperea bile.ele de amor pe m'su.a
din /a.a o7lin3ii sau 4n pan&o/i1 c6nd se pre7'&ea s' plece unde)a*
Primea /lori -i mici cadouri cu cele mai &r'sni&e oca3ii*
- SIDN!" S#!$DON -
%=
@i hoho&ele de r6s1 din mo&i)e -&iu&e doar de ei doi* Acele
minuna&e clipe de /ericireH

! ! !

+ocea pilo&ului s&r'b'&u prin in&er/on*
C Pes&e 3ece minu&e a&eri3'm la IRrich1 comandan&e*
<6ndurile lui Rober& ;ellamy se 4n&oarser' la pre3en& -i la
misiunea lui* An cei cincispre3ece ani de c6nd lucra la 'erviciul de
:nformaii al /arinei, /usese implica& 4n 3eci de misiuni complica&e1
dar cea de acum promi&ea s' /ie cea mai bi3ar' din&re &oa&e* !ra 4n
drum spre !l)e.ia pen&ru a-i 7'si pe pasa7erii anonimi din&r-un
au&obu31 care se /'cuser' ne)'3u.i* 8i #e mai vorbe)te de#$re a
,#i acul %n carul cu f(n. Eu nici mcar nu )tiu unde e carul cu f(n.
Unde e)ti tu, '2erloc9 Iolme#;

! ! !

C +re.i s' )' le7a.i cen&ura1 )' ro7D
Turboreac&orul C2BA 3bura deasupra unor p'duri 4n&uneca&e1 -i
pes&e o clip' plu&ea dea deasupra pis&ei lumina&e de la Aero$ortul
:nternaional din IRrich* A)ionul a&eri3' 4n par&ea de es& a
aeropor&ului -i porni spre o mic' cl'dire1 depar&e de cen&rul
aeropor&ului* Pe pis&' erau 4nc' b'l&oace cu ap' de la ploaie1 dar
cerul nop.ii era senin*
C Ce )reme aiuri&'1 comen&' pilo&ul* Duminic' a /os& soare1 a3i
a ploua& &oa&' 3iua -i acum se )'d s&elele* Aici n-ai ne)oie de ceas*
Aici 4.i &rebuie un barome&ru* S' )' aduc o ma-in'1 comandan&eD
C Nu1 mul.umesc*
Din aceas&' clip' depindea doar de el 4nsu-i* Rober& a-&ep&' ca
a)ionul s'--i opreasc' mo&oarele1 apoi se urc' 4n&r-un microbu3
care 4l duse p6n' la ho&elul aeropor&ului1 unde se pr'bu-i 4n&r-un
somn /'r' )ise*


C"#itolul '"#t%

7iua, a doua
<rele 0L:00

- CONSPIRAIA -
%E
An diminea.a urm'&oare Rober& se apropie de un /unc.ionar din
spa&ele unui birou !urocar*
C Auten !a,.
As&a 4i amin&i c' se a/la 4n acea par&ea a !l)e.iei 4n care se
)orbea 7ermana*
C Auten !a,. A)e.i o ma-in' liber'D
C Da1 domnule1 a)em* C6& &imp )e.i a)ea ne)oie de eaD
O %ntrebare bun. < or; < lun; @oate un an #au doi;
D Nu sun& si7ur*
C Pl'nui.i s' preda.i ma-ina aici la aeropor&D
C Posibil*
8unc.ionarul 4l pri)i ciuda&*
C An re7ul'* +' ro7 s' comple&a.i aces&e /ormulare*
Rober& pl'&i ma-ina cu car&ea de credi& nea7r' pe care o primise
de la 7eneralul #illiard* 8unc.ionarul o e,amina buim'ci&1 apoi
spuse:
C Scu3a.i-m' o clip'*
Disp'ru 4n biroul din spa&ele s'u -i1 c6nd se 4n&oarse1 Rober& 4l
4n&reb':
C To&ul e 4n re7ul'D
C Da1 domnule1 bine4n.eles*
Ma-ina era un Opel Ome7a 7ri* Rober& o porni pe au&os&rada de
l6n7' aeropor& 4ndrep&6ndu-se spre cen&rul ora-ului* Ai pl'cea
!l)e.ia* !ra una din&e cele mai /rumoase .'ri din lume* Cu c6.i)a
ani 4n urm' schiase aici* An ul&imii ani 4ndeplinise misiuni aici1
.in6nd le7'&ura cu E#$iona,e Abteilun,, A,enia de :nformaii a
!l)e.iei* An &impul celui de-al doilea r'3boi mondial1 a7en.ia /usese
or7ani3a&' 4n &rei depar&amen&e: D1 P -i I1 care se ocupau de
<ermania1 8ran.a -i respec&i) I&alia* Acum principalul ei .el era
descoperirea opera.iunilor de spiona ascunse sub di/eri&ele
or7ani3a.ii ale O*N*9* Care 4-i a)eau sediul la <ene)a* Rober& a)ea
prie&eni la E#$iona,e Abteilun,, dar 4-i amin&i cu)in&ele 7eneralului
#illiard: >Nu a)e.i permisiunea s' )' /olosi.i de /os&ele le7'&uri?*
Drumul p6n' 4n ora- 4i lu' dou'3eci de minu&e* Aunse la
pasaul Dubendor/ -i se 4ndrep&' spre Dolder Arand Iotel. !ra la
/el cum -i-l amin&ea: un cas&el el)e.ian imens1 cu &urnuri
7randioase -i impo3an&e1 4nconura& de )erdea.' -i d6nd spre lacul
IRrich* Parc' ma-ina -i in&r' 4n hol* Recep.ia era la s&6n7a*
C Auten !a,.
D Auten !a,. Iaben 'ie ein 7immer fMr eine 0ac2t;
- SIDN!" S#!$DON -
%L
D +a. Kie moc2te 'ie be&a2len;
D /it Hredit9arte.
Car&ea de credi& cu ne7ru -i alb pe care 7eneralul #illiard i-o
d'ruise* Rober& ceru o har&' a !l)e.iei -i /u condus 4n&r-o camer'
spa.ioas' din noua arip' a cas&elului* A)ea un mic balcon de unde
se )edea lacul* Rober& r'mase acolo1 respir6nd aerul proasp'&1
r'coros al &oamnei 76ndindu-se la sarcina pe care o a)ea de
4ndeplini&*
Nu a)ea nici un punc& de plecare* Nici un a/urisi& de /ir* To.i
/ac&orii ecua.iei aces&ei misiuni erau comple& necunoscu.i* Numele
a7en.iei de &urism* Num'rul pasa7erilor* Numele -i domiciliul lor*
!oi martorii #unt %n Elveia; >As&a e problema noas&r'* Nu -&im
unde sun&1 sau cine sun&?* @i nu era su/icien& s'-i 7'seasc' doar
pe c6.i)a din&re ei* !rebuiau ,#ii toi. Sin7ura in/orma.ie pe care o
a)ea era locul -i da&a: 9e&endor/1 duminic'1 F5 oc&ombrie*
A)ea ne)oie de un /ir1 ce)a de care s' se poa&' a7'.a*
Dac' 4-i amin&ea bine1 &oa&e au&obu3ele care /'ceau &ururi de o
3i plecau din dou' mari ora-e: IRrich -i <ene)a* Rober& deschise
un ser&ar -i scoase a/ar' )oluminoasa !elefonbuc2. Ar trebui # m
uit la / $entru miracol, se 76ndi el* !rau pes&e o um'&a&e de
du3in' de a7en.ii care /'ceau &ururi cu au&obu3ul: 'un#2ine !our#,
'Fi##tour, !our 'ervice, !oural$ino, !ouri#ma 3ei#en- +a trebui s'
le )eri/ice pe &oa&e* A-i no&' adresele lor -i porni spre cele mai
apropia&e de pe lis&a lui*
An spa&ele 7hi-eului doi /unc.ionari discu&au cu &uri-&ii* C6nd
unul din ei /u liber1 Rober& spuse:
C Scu3a.i-m'* So.ia mea a /os& 4n unul din &ururile
dumnea)oas&r'1 duminica &recu&'1 -i -i-a ui&a& po-e&a 4n au&obu3*
Cred c' a r'mas cam surprins' de pr'bu-irea balonului me&eo
l6n7' 9e&endor/*
8unc.ionarul se 4ncrun&'*
C E# tut mir fiel leid* Cred c' 7re-i.i* Tururile noas&re nu &rec pe
l6n7' 9e&endor/*
C Ah* P'ca&*
@rima tra,ere.
9rm'&oarea oprire p'ru mai promi.'&oare*
C Tururile dumnea)oas&r' &rec pe l6n7' 9e&endor/D
C <2, ja. 8unc.ionarul 36mbi* Tururile noas&re &rec prin &oa&'
!l)e.ia* Sun& cele mai pi&ore-&i* A)em un &ur la Ierma&& C Tell
!,clusi)* Apoi <lacier !,press -i Palm !,press* Marele Tur pleac'
- CONSPIRAIA -
%N
pes&e cincispre3eceH
C A)e.i un &ur care duminic' s-a opri& s' pri)easc' pr'bu-irea
unui balon me&eoD So.ia mea a auns des&ul de &6r3iu la ho&elH
8unc.ionarul din spa&ele 7hi-eului spuse indi7na&:
C Sun&em /oar&e m6ndri de /ap&ul c' &ururile noas&re nu
4n&6r3ie nicioda&'* Nu /acem opriri nepro7rama&e*
C Deci nici unul din au&obu3ele dumnea)oas&r' nu s-a opri& ca
pasa7erii s' pri)easc' pr'bu-irea balonuluiD
C Ca&e7oric nu*
C Mul.umesc*
A doua tra,ere.

! ! !

A &reia a7en.ie )i3i&a&' de Rober& era si&ua&' pe ;ahnho/pla&31
iar semnul de a/ar' ar'&a c' e )orba de 'un#2ine !our#. Rober& se
apropie de &e7hea*
C ;un' 3iua* A- )rea s' m' in&erese3 de unul din &ururile
dumnea)oas&r'* Am au3i& c' un balon me&eo s-a pr'bu-i& l6n7'
9e&endor/ -i c' -o/erul de pe au&obu3 s-a opri& pen&ru o um'&a&e
de or' pen&ru ca pasa7erii s' poa&' pri)iH
C Nu1 nu* S-a opri& doar cincispre3ece minu&e* A)em un
pro7ram /oar&e s&ric&*
Am nimerit>
D De ce anume )' in&eresea3'D
Rober& pre3en&' una din /alsele le7i&ima.ii*
C Sun& repor&er1 spuse Rober& /oar&e serios -i /ac un repor&a
pen&ru !ravel and *ei#ure, despre c6& de e/icien&e sun& au&obu3ele
din !l)e.ia1 compara&e cu cele din al&e .'ri* A- pu&ea s'-i iau un
in&er)iu -o/eruluiD
C Ar /i un ar&icol /oar&e in&eresan& 4n&r-ade)'r* Noi el)e.ienii
sun&em /oar&e m6ndri de opera&i)i&a&ea noas&r'*
C @i a)e.i de ce s' /i.i m6ndri1 4l asi7ur' Rober&*
C +a /i men.iona& -i numele a7en.ieiD
C +a /i scos 4n e)iden.'*
8unc.ionarul 36mbi*
C !i bine1 a&unci &o&ul e 4n re7ul'*
C A- pu&ea s' )orbesc acum cu elD
C !s&e 3iua lui liber'*
Scrise un nume pe o /oaie de h6r&ie*
- SIDN!" S#!$DON -
%O
Rober& ci&i de sus 4n os* Ian# 4ec9erman.
8unc.ionarul ad'u7' -i adresa*
C $ocuie-&e 4n Pappel* ! un mic sa& la pa&ru3eci de 0ilome&ri de
IRrich* Acum ar &rebui s'-l 7'si.i acas'*
Rober& ;ellamy lu' h6r&ia*
C +' mul.umesc /oar&e mul&* Apropo1 spuse Rober&1 pen&ru ca
s' am &oa&e da&ele necesare repor&aului1 nu -&i.i cum)a c6&e bile&e
a.i )6ndu& pen&ru acel &urD
C ;a da1 cum s' nu* P's&r'm &oa&e da&ele re/eri&oare la &ururile
noas&re* A-&ep&a.i un momen&* Scoase o condic' de sub &e7hea -i
4n&oarse o pa7in'* Aha1 am 7'si&* Duminic'* #ans ;ec0erman* A
a)u& -ap&e pasa7eri* A condus un au&obu3 I)eco 4n acea 3i1 unul
mai mic*
8a$te $a#a,eri necuno#cui )i )oferul. Rober& 4ncerc' marea cu
de7e&ul*
C Nu a)e.i cum)a -i numele acelor pasa7eriD
C Domnule1 oamenii in&r' 4n a7en.ie1 4-i cump'r' un bile& -i se
urc' 4n au&obu3* Nu le cerem nici o le7i&ima.ie*
/inunat.
C Mul.umesc 4nc' o da&'*
Rober& porni spre u-'* 8unc.ionarul s&ri7' 4n urma lui:
C Sper c' ne )e.i &rimi&e un e,emplar cu ar&icolul
dumnea)oas&r'*
C ;ine4n.eles1 spuse Rober&*

! ! !

Prima par&e a eni7mei era aces& &ur cu au&obu3ul -i Rober& plec'
cu ma-ina p6n' la Tals&rasse1 de unde plecau au&obu3ele1 sper6nd
s' descopere )reun indiciu* Au&obu3ul I)eco era maron -i ar7in&iu1
des&ul de mic pen&ru a &rece pe drumurile abrup&e din Alpi1 -i a)ea
locuri pen&ru paispre3ece pasa7eri* "ine #unt cei )a$te )i unde au
di#$rut; Rober& se urc' din nou 4n ma-in'* S&udie har&a -i 4-i
marc' drumul* O lu' spre $a)essneralle pen&ru a ie-i din ora-1
apoi spre Alpis1 care era chiar la poalele Alpilor1 -i apoi spre sa&ul
Pappel* O porni spre sud1 &rec6nd pe l6n7' dealurile care
4nconurau ora-ul IRrich -i porni urcu-ul spre ma7ni/icul lan.
mun&os al Alpilor* Trecu prin AdlisQil1 $an7nau -i #aisen -i mul&e
al&e c'&une /'r' nume cu mici )ile -i pri)eli-&i de ilus&ra&e* Cam
pes&e o or' aunse 4n Pappel* Micul sa& a)ea un res&auran&1 un
- CONSPIRAIA -
5B
o/iciu po-&al1 o biseric' -i cam )reo dou'spre3ece case 4mpr'-&ia&e
pe dealuri* Rober& parc' ma-ina -i in&r' 4n res&auran&* O
chelneri.' -&er7ea o mas' l6n7' u-'*
C Ent#c2uldi,en 'ie, bitte, ErNulein. Kelc2e 3ic2tun, i#t da#
Iau# von Ierr 4ec9erman;
C +a. T6n'ra ar'&' cu m6na spre -osea* An der Hirc2e rec2t#.
D Dan9e.
Rober& o lu' la dreap&a dup' biseric' -i opri ma-ina 4n /a.a unei
case modes&e din pia&r' cu un acoperi- din .i7le de ceramic'*
Cobor4 din ma-in' -i se 4ndrep&' spre u-'* Nu )'3u nici o sonerie
-i b'&u 4n u-'*
O /emeie corpolen&' cu o urm' de mus&a.' 4i deschise u-a*
D +a;
D Ami cer scu3e c' )' derane3* Domnul ;ec0erman es&e acas'D
!a 4l pri)i b'nui&oare*
C Ce )re.i cu elD
Rober& 4i arunc' un 36mbe& cuceri&or*
C Dumnea)oas&r' &rebuie s' /i.i doamna ;ec0erman* A-i scoase
din bu3unar le7i&ima.ia de repor&er* Scriu pen&ru o re)is&' un
ar&icol despre -o/erii de au&obu3 din !l)e.ia -i so.ul
dumnea)oas&r' mi-a /os& recomanda& ca /iind unul din&re cei mai
punc&uali din .ar'*
Chipul /emeii se lumin' -i spuse m6ndr':
C #ans al meu es&e un -o/er e,celen&*
C A-a mi s-a spus1 doamn' ;ec0erman* A- )rea s'-i iau un
in&er)iu*
C 9n in&er)iu lui #ans al meu pen&ru o re)is&'D Ar'&a
4nc6n&a&'* 8oar&e in&eresan&* Po/&im1 in&ra.i 4n'un&ru*
Al conduse pe Rober& 4n&r-o su/ra7erie mic'1 e,&rem de ordona&'*
C A-&ep&a.i aici1 bitte. Al chem pe #ans*
Casa a)ea un &a)an os1 acoperi& cu 7rin3i1 podele de lemn ne7re
-i o mobil' obi-nui&'* An camer' mai era un c'min din pia&r'1 iar
la /eres&re erau perdele de dan&el'*
Rober& pri)i 4n ur 76ndindu-se* Nu era doar cea mai bun' urm'
a lui1 era sin7ura lui urm'* >Oamenii in&r' 4n a7en.ie1 4-i cump'r'
bile&ul -i se urc' 4n au&obu3* Nu le cerem nici un /el de
le7i&ima.iiH De aici nu mai ai unde # mer,i 3obert, 4-i 3ise el
nemul.umi&* Dac' nu-mi reu-e-&e nimic po& oric6nd s' dau un
anun. la 3iar: Ai ro7 pe cei -ap&e pasa7eri care au asis&a& la
pr'bu-irea balonului me&eo de duminic' s' se adune 4n camera
- SIDN!" S#!$DON -
5F
mea de la ho&el m6ine la ora dou'spre3ece* Se )a ser)i micul
deun*
An camer' in&r' un b'rba& chel -i slab* A)ea &enul palid -i pur&a
o mus&a.' nea7r'1 deas'1 surprin3'&or de bine 4n&re.inu&' 4n
compara.ie cu res&ul 4n/'.i-'rii sale*
C ;un' 3iua1 Ierr-;
C Smi&h* ;un' 3iua* Tonul lui Rober& era plin de en&u3iasm* M'
bucur /oar&e mul& s' )' cunosc1 domnule ;ec0erman*
C So.ia mi-a spus c' scrie.i un ar&icol despre -o/erii de
au&obu3*
+orbea cu un pu&ernic accen& 7erman*
Rober& 36mbi a/abil*
C !,ac&* Re)is&a es&e in&eresa&' de e,&raordinara
dumnea)oas&r' punc&uali&a&eH
C 'c2ei##drec9> e,clam' 7rosolan ;ec0erman* +' in&eresea3'
ches&ia aia care s-a pr'bu-i& ieri dup'-amia3'1 nu-i a-aD
Rober& reu-i s' ara&e ena&*
C De /ap&1 da1 a- dori s' discu&'m -i despre as&a*
C De ce nu spune.i a-a a&unciD
$ua.i loc*
C Mul.umesc*
Rober& se a-e3' pe canapea* ;ec0erman spuse:
C Ami cer scu3e c' nu po& s' )' o/er nimic de b'u&1 dar nu mai
.inem 4n cas' a-a ce)a* Se lo)i u-or pes&e s&omac* 9lcer* Doc&orii
nu-mi po& da nici un /el de medicamen&e pen&ru durere* Sun&
aler7ic la &oa&e* Se a-e3' l6n7' Rober&* Dar nu a.i )eni& aici ca s'
discu&'m despre s'n'&a&ea mea1 a-a-iD Ce dori.i s' a/la.iD
C A- dori s' )orbim despre pasa7erii care se a/lau 4n au&obu3
duminic' c6nd )-a.i opri& s' pri)i.i pr'bu-irea balonului me&eo*
#ans ;ec0erman se holb' la el*
C ;alon me&eoD Despre ce )orbi.iD
C ;alonul careH
C +re.i s' spune.i na)a spa.ial'*
+eni r6ndul lui Rober& s' /ac' ochii mari*
C 0av #$aial;
D +a, /ar/uria 3bur'&oare*
Ai &rebui un momen& pen&ru a 4n.ele7e* Rober& sim.i cum 4l
apuc' /ri7urile*
C +re.i s' spune.i c' a.i )'3u& o /ar/urie 3bur'&oareD
C +a. Cu cada)re 4n'un&ru*
- CONSPIRAIA -
52
:eri %n Al$ii elveieni, un balon meteo a$arin(nd de 0A!< #a
$rbu)it. *a bord #e afla a$aratur militar eO$erimental $#trat
%n mare #ecret.
Rober& se s&r'dui s' )orbeasc' c6& mai calm*
C Domnule ;ec0erman1 sun&e.i si7ur c' a.i )'3u& o /ar/urie
3bur'&oareD
C ;ine4n.eles* Ceea ce se nume-&e un 98O*
C @i erau oameni mor.i 4n'un&ruD
C Nu oameni1 nu* "reaturi. ! 7reu s' le descriu* Se cu&remur'*
!rau /oar&e mici cu ochi mari1 ciuda.i* !rau 4mbr'ca.i 4n cos&ume
de un ar7in&iu me&alic* A /os& 7roa3nic*
Rober& 4l ascul&'1 &ulbura&1 nemai-&iind ce s' cread'*
C Pasa7erii au )'3u& -i eiD
C Oh1 ja. To.i am )'3u&* Am opri& cam cincispre3ece minu&e* Au
)ru& s' s&'m mai mul& dar a7en.ia e /oar&e s&ric&' 4n pri)in.a
respec&'rii pro7ramului*
Rober& -&iu c' 4n&rebarea e /'r' ros& chiar 4nain&e s' o pun'*
C Domnule ;ec0erman1 nu cunoa-&e.i cum)a numele
pasa7erilorD
C @&i.i ce)a1 eu conduc un au&obu3* Pasa7erii cump'r' bile&ul
4n IRrich -i noi /acem un &ur spre sud-es& prin In&erla0en -i unul
4n nord-)es& prin ;erna* Se po& da os 4n ;erna -i apoi s' se
4n&oarc' la IRrich* Nimeni nu e obli7a& s'--i spun' numele*
Rober& /'cu o 4ncercare dispera&'*
C Nu )' amin&i.i nimic despre eiD
@o/erul se 76ndi o clip'*
C P'i1 po& s' )' spun c' nu au /os& copii prin&re pasa7eri* Doar
b'rba.i*
C Doar b'rba.iD
;ec0erman r'mase pe 76nduri*
C Nu* Am 7re-i&* A /os& -i o /emeie*
Eormidabil. A)a %mi va fi %ntradevr mult mai u)or #i ,#e#c, 4-i
3ise Rober&* An&rebarea urm'&oare: De ce dracu= am acce$tat
acea#t mi#iune;
D Domnule ;ec0erman1 )re.i s' spune.i c' un 7rup de &uri-&i s-
a urca& 4n au&obu3 4n IRrich -i apoi c6nd &urul s-a &ermina&1 s-au
4mpr'-&ia& pur -i simpluD
C !,ac&1 domnule Smi&h*
Deci nu eOi#t nici mcar carul cu f(n.
C Nu )' amin&i.i absolu& nimic 4n le7'&ur' cu pasa7eriiD Ce)a
- SIDN!" S#!$DON -
5%
ce au /'cu& sau au spusD
;ec0erman cl'&in' din cap*
C Domnule1 ca -o/er aun7i s' nu le mai dai impor&an.'* Doar
dac' nu-.i creea3' probleme* Ca neam.ul*
Rober& 4nce&' s' mai respire* An&reb' 4nce&:
C Care neam.D
C Affenar#c2> To.i pasa7erii erau curio-i s' )ad' acel 98O1 -i
crea&urile moar&e din'un&ru1 dar aces& b'&r6nel se &o& pl6n7ea c'
&rebuie s' aun7' c6& mai repede 4n ;erna pen&ru c' a)ea de
pre7'&i& un curs pen&ru uni)ersi&a&e*
Un %nce$ut.
C Nu )' mai amin&i.i nimic al&ce)a despre elD
C Nu*
C Absolu& nimicD
C Pur&a un pardesiu ne7ru*
Aro&av.
C Domnule ;ec0erman1 a- )rea s' )' cer o /a)oare* A.i )rea s'
)eni.i cu mine p6n' la 9e&endor/D
C !s&e 3iua mea liber'* Sun& ocupa&H
C Sun& 7a&a s' )' pl'&esc*
D +a;
D Dou' su&e de m'rci*
C Nu cred c'H
C S' 3icem pa&ru su&e*
;ec0erman se 76ndi o clip'*
C De ce nuD ! o 3i /rumoas' ca s' mer7em cu ma-ina1 nic2t;
Au porni& spre sud1 &rec6nd de $ucerna -i de sa&ele pi&ore-&i din
Immensee -i Me77en* Peisaul era de o /rumuse.e de basm1 4ns'
Rober& era preocupa& de cu &o&ul al&ce)a*
Au &recu& prin !n7elber71 pe l6n7' )echea m'n's&ire
benedic&ina1 -i ;runin71 prin &rec'&oarea care ducea 4n In&erla0en*
Au &recu& 4n )i&e3' prin $eissin7en -i 8aulensee1 pe l6n7' /rumosul
lac albas&ru pres'ra& cu b'rci albe*
C Mai a)em mul& de mersD 4n&reb' Rober&*
C Aun7em imedia&1 promise #ans ;ec0erman*
C'l'&oreau dea de aproape o or' c6nd au auns la Spie3* #ans
;ec0erman spuse:
C Nu mai a)em mul&* ! chiar dup' Thun*
Rober& sim.i cum inima 4ncepe s'-i ba&' &o& mai repede* 9rma
s' /ie mar&or la ceea ce 4n&recea ima7ina.ia1 )i3i&a&ori s&r'ini )eni.i
- CONSPIRAIA -
55
din s&ele* Au &recu& prin micul sa& Thun -i1 pes&e c6&e)a minu&e1 se
apropiau de o p'durice si&ua&' de cealal&' par&e a au&os&r'3ii*
#ans ;ec0erman 4n&inse m6na -i spuse:
C AcoloG
Rober& /r6n' -i &rase ma-ina la mar7inea -oselei*
D Dincolo de au&os&rad'* An spa&ele acelor copaci*
Rober& se &re3i cuprins de curio3i&a&e -i en&u3iasm*
C An re7ul'* S' arunc'm o pri)ire*
9n camion &recu 4n )i&e3' pe l6n7' ei* Dup' ce 4i dep'-i1 Rober&
-i #ans ;ec0erman au &ra)ersa& au&os&rada* Rober& 4l urm' pe
-o/er p6n' la o mic' pan&' care cobora spre p'durice*
Au&os&rada nu se mai )edea* In&r6nd 4n p'durice1 ;ec0erman 4l
anun.':
C ! chiar aici*
Pe p'm6n& 4n /a.a lor se a/lau r'm'-i.ele 3dren.ui&e ale unui
balon me&eo*


C"#itolul O#t

Am ajun# $rea btr(n $entru a#tfel de c2e#tii, 4-i spuse Rober&
cam sup'ra& pe sine 4nsu-i* /ai c am cre&ut $ove#tea a#ta cu
farfuria &burtoare.
#ans ;ec0erman se holba la obiec&ul de os1 cu o e,presie
deru&a&'*
C Verfal#c2en> Nu e 's&a*
Rober& o/&'*
C Nici mie nu-mi )ine s' cred*
;ec0erman cl'&in' din cap*
C Ieri era aici*
C Omule.ii )er3i probabil c' -i-au lua& 3borul*
;ec0erman era un &ip 4nc'p'.6na&*
C Nu1 nu* Am6ndoi erau tot C mor.i*
!ot D mori. A#ta %mi va u)ura foarte mult mi#iunea. 'in,ura mea
urm e un btr(nei icnit care vede nave #$aiale.
Rober& se apropie de balon ca s'-l e,amine3e mai bine* !ra o
imens' prela&' de aluminiu cu mar7inile s&ria&e acolo unde se
rupseser' c6nd se pr'bu-ise la p'm6n&* Toa&e ins&rumen&ele
/useser' 4ndep'r&a&e1 a-a cum i-a spus 7eneralul #illiard*
>Accen&ue3 impor&an.a apara&urii care se a/la 4n acel balon*?
- SIDN!" S#!$DON -
5=
Rober& 4nconur' balonul de3um/la&1 pan&o/ii in&r6ndu-i ad6nc
4n iarba umed'1 c'u&6nd ce)a care s'-i o/ere o posibil' e,plica.ie*
Nimic* ;alonul era iden&ic cu mul&e al&ele pe care le )'3use de-a
lun7ul anilor*
;'&r6nelul nu )roia s' se dea b'&u&1 plin de o 4nc'p'.6nare &ipic
7erman'*
C Tipii aceia s&raniiH !i au /'cu& s' ara&e a-a* S' -&i.i1 sun&
capabili de orice*
0u mai am ce face aici, se ho&'r4 Rober&* Ciorapii i se udaser' de
la mersul prin iarba 4nal&'* Se pre7'&ea s' se 4n&oarc'1 dar e3i&'
pen&ru c' 4i )eni o idee* Se apropie din nou de balon*
C +re.i s' ridica.i un col.D
;ec0erman 4l pri)i surprins*
C +re.i s'-l ridicD
C 4itte.
;ec0erman 4n'l.' din umeri* Apuc' de un col. al ma&erialului
u-or -i 4l ridic' 4n &imp ce Rober& ridica un al& col.* Rober& .inu
buca&a de aluminiu deasupra capului s'u -i p'-i dedesub&1
mer76nd spre cen&ru* Picioarele i se ad6ncir' 4n iarb'*
C ! umed aici1 s&ri7' el*
C ;ine4n.eles* Cu)6n&ul Dumm9o$f r'mase neros&i&* Ieri a
ploua& &oa&' 3iua* P'm6n&ul e ud*
Rober& se &6r4 sub balon*
C Ar &rebui s' /ie usca&*
>Ce )reme aiuri&'1 comen&ase pilo&ul* Duminic' a /os& soare*?
Iiua 4n care balonul se pr'bu-ise* >A3i a ploua& &oa&' 3iua -i acum
e din nou senin* Aici n-ai ne)oie de ceas* Aici 4.i &rebuie un
barome&ru*?
C Po/&imD
C Cum a /os& )remea a&unci c6nd a.i )'3u& acel 98OD
;ec0erman se 76ndi o clip'*
C O dup'-amia3' /rumoas'*
C Ansori&'D
C +a. Ansori&'*
C @i ieri a ploua& &oa&' 3iuaD
;ec0erman 4l pri)i nedumeri&*
C !i -iD
C @i dac' balonul a /os& aici &oa&' noap&ea1 p'm6n&ul de sub el
ar &rebui s' /ie usca& C sau cel mul& pu.in umed* Dar e plin de
ap'1 ca 4n&rea7a 3on'*
- CONSPIRAIA -
5E
;ec0erman se holb' la el*
C Nu 4n.ele7* Ce 4nseamn' as&aD
C Ar pu&ea 4nsemna1 spuse Rober& cu mare 7ri'1 c' cine)a a
pus aici aces& balon ieri dup' ce a 4ncepu& s' plou' -i a lua& ceea
ce a.i )'3u&*
Sau e,is&a -i o al&' e,plica.ie1 mai lo7ic'1 la care el nu se
76ndiseD
C Cine ar /ace un lucru a&6& de s&upidD
0u c2iar at(t de #tu$id, se 76ndi Rober&* <u)ernul el)e.ian ar /i
pu&u& pune aceas&' prela&' pen&ru a-i p'c'li pe )i3i&a&orii curio-i*
@rimul truc al unei aciuni #ecrete e#te de&informarea. Rober& se
plimb' prin iarba umed'1 cerce&6nd cu a&en.ie p'm6n&ul1
bles&em6ndu-se 4n 76nd pen&ru c' era un idio& nai)* #ans
;ec0erman 4l urm'rea ne4ncre3'&or*
C Domnule1 pen&ru ce re)is&' scrie.iD
C !ravel and *ei#ure.
Chipul lui #ans ;ec0erman se lumin'*
C Oh* A&unci presupun c'-mi )e.i /ace o /o&o7ra/ie1 ca -i
cel'lal&*
C Po/&imD
C Ca /o&o7ra/ul care ne-a /'cu& /o&o7ra/ii*
Rober& 4n7he.'*
C Despre ce )orbi.iD
C Despre &ipul acela1 /o&o7ra/ul* Cel care ne-a /o&o7ra/ia& l6n7'
na)a a)aria&'* A spus c' ne )a &rimi&e /iec'ruia c6&e una* C6.i)a
din&re pasa7eri a)eau -i ei apara&e de /o&o7ra/ia&*
Rober& spuse rar:
C S&a.i pu.in* +re.i s' spune.i c' cine)a a /o&o7ra/ia& pasa7erii
din au&obu3 4n /a.a acelui 98OD
C !,ac& as&a )reau s' spun*
C @i a promis s' &rimi&' /iec'ruia c6&e o /o&o7ra/ieD
C !,ac&*
C A&unci probabil c' -i-a no&a& numele -i adresele lor*
C P'i1 bine4n.eles* Al&/el de unde s' -&ie unde s' le &rimi&'D
Rober& r'mase nemi-ca&1 sim.ind cum 4l cuprinde un sen&imen&
de eu/orie*
A2, &(n a #$ionilor> 3obert, e)ti un ticlo# noroco#. O misiune
imposibil' se &rans/ormase 4n&r-un ce p'rea /loare la ureche* Nu
mai a)ea de c'u&a& -ap&e pasa7eri necunoscu.i* Nu &rebuia dec6&
s'-l 7'seasc' pe /o&o7ra/*
- SIDN!" S#!$DON -
5L
C De ce nu mi-a.i pomeni& de el1 domnule ;ec0ermanD
C M-a.i 4n&reba& despre pasa7eri*
C !l nu era pasa7erD
#ans ;ec0erman cl'&in' din cap*
C 0ein. Ar'&' cu de7e&ul* Ma-ina lui era parca&' la mar7inea
au&os&r'3ii* 9n camion &ocmai o &rac&a c6nd s-a au3i& un 37omo&
asur3i&or1 -i el a &ra)ersa& -oseaua pen&ru a )edea ce se 4n&6mpl'*
C6nd a )'3u& despre ce e )orba1 s-a 4n&ors la ma-ina lui1 -i-a lua&
apara&ele de /o&o7ra/ia& -i a )eni& 4napoi* Apoi le-a ceru& &u&uror s'
po3e3e 4n /a.a acelei ches&ii ca o /ar/urie*
C Nu -i-a spus numeleD
C Nu*
C Nu )' amin&i.i nimic 4n le7'&ur' cu elD
#ans ;ec0erman se concen&r'*
C P'i1 cred c' era s&r'in* American sau en7le3*
C A.i spus c' un camion se pre7'&ea s'-i remorche3e ma-ina*
C !,ac&*
C Nu )' amin&i.i 4n ce direc.ie a lua&-o camionulD
C Spre nord* M' 76ndeam c' )a duce ma-ina p6n' 4n ;erna*
Thun e mai aproape1 dar duminica 7araele din Thun sun& &oa&e
4nchise*
Rober& 36mbi sa&is/'cu&*
C Mul.umesc* Mi-a.i /os& de mare au&or*
C Nu )e.i ui&a s'-mi &rimi&e.i ar&icolul1 nu-i a-aD
C Nu* @i po/&im banii -i 4nc' o su&' de m'rci 4n plus1 pen&ru
au&orul o/eri&* +' conduc acas'*
Au porni& spre ma-in'* ;ec0erman deschise u-a1 se opri -i se
4n&oarse spre Rober&*
C Sun&e.i /oar&e 7eneros*
Scoase1 din bu3unar o mic' buca&' de me&al drep&un7hiular'1
de m'rimea unei briche&e1 con.in6nd un minuscul cris&al alb*
C Ce e as&aD
C Am 7'si&-o os duminic' 4nain&e de a ne 4n&oarce la au&obu3*
Rober& e,amin' obiec&ul ciuda&* !ra u-or ca o /oaie de h6r&ie -i
de culoarea nisipului* 9n col. rup& ar'&a c' poa&e era par&e din&r-o
al&' buca&'* Un #e,ment din a$aratura din balon; 'au din UE<;
C Poa&e )' )a aduce noroc1 spuse ;ec0erman1 4n &imp ce--i
b'7a 4n bu3unar bancno&ele primi&e de la Rober&* Mie mi-a adus*
I6mbi cu 7ura p6n' la urechi -i urc' 4n ma-in'*

- CONSPIRAIA -
5N
! ! !

+enise )remea s'--i pun' o 4n&rebare di/icil': credea 4n&r-ade)'r
4n 98OD Ci&ise prin 3iare mul&e ar&icole ciuda&e despre oameni care
a/irmau c' au /os& pur&a.i de ra3e de lumin' spre na)e spa.iale1 -i
au &recu& prin &o& /elul de e,perien.e s&ranii1 dar 4n&o&deauna
a&ribuise acele po)e-&i unor oameni care c'u&au publici&a&e sau ar
/i &rebui& s' /ie 4n7rii.i de psihia&ri* Ans' 4n ul&imii ani au ap'ru&
da&e care erau mul& mai di/icil de i7nora&* Rapoar&e despre 98O
)'3u&e de as&ronau.i1 pilo.i ai Eorelor Aeriene, poli.i-&i1 oameni de
4ncredere care e)i&au publici&a&ea* An plus e,is&a rapor&ul
&ulbur'&or pri)ind pr'bu-irea unui 98O la RosQell1 NeQ Me,ico1 4n
care se a/irma c' au /os& descoperi&e corpuri ale unor e,&ra&ere-&ri*
Se presupunea c' 7u)ernul &recuse &o&ul sub &'cere -i /'cuse s'
dispar' orice urm'* An al doilea r'3boi mondial1 pilo.ii au &rimis
rapoar&e 4n care descriau ima7ini ciuda&e1 a ceea ce ei numeau
lup&'&orii 8oo1 obiec&e neiden&i/ica&e care se 4n)6r&eau 4n urul lor1
apoi disp'reau* Au e,is&a& po)e-&i despre ora-e )i3i&a&e de obiec&e
ine,plicabile care se mi-cau pe cer cu o )i&e3' ame.i&oare* 8i dac
eOi#t %ntradevr eOtratere)tri )i UE<uri dintro alt ,alaOie; se
4n&reb' Rober&* "um ar influena ei lumea noa#tr; Ar %n#emna
$ace; 3&boi; 'f(r)itul civili&aiei a)a cum o cunoa)tem noi; Se
&re3i sper6nd 4n&r-un /el c' #ans ;ec0erman nu era dec6& un
nebun care )orbea aiurea1 -i c' obiec&ul care se pr'bu-ise era doar
un balon me&eo* +a &rebui s' 7'seasc' un al& mar&or care s'
con/irme po)es&ea lui ;ec0erman sau s' o de3min&'* An aparen.'
&o&ul p'rea incredibil1 -i &o&u-i1 ce)a 4l derana pe Rober&* Dac era
vorba doar de $rbu)irea unui balon meteo, c2iar dac avea o
a$aratur #$ecial la bord, de ce am fo#t convocat la ora )a#e
dimineaa la A7en.ia de Securi&a&e Na.ional' )i de ce mi #a #$u#
c e#te o $roblem ur,ent ca martorii # fie ,#ii c(t mai re$ede;
E#te oare o aciune #ecret; 8i dac da- de ce;


C"#itolul Nou

An aceea-i 3i1 pu.in mai &6r3iu1 la <ene)a a)ea loc o con/erin.'
de pres' .inu&' 4n biroul aus&er al /ini#terului Afacerilor EOterne.
!rau pre3en.i pes&e cinci3eci de repor&eri1 -i mul.i al.ii se
4n7hesuiau pe coridor* !rau repre3en&an.i ai &ele)i3iunii1 radioului1
- SIDN!" S#!$DON -
5O
presei din pes&e 3ece .'ri1 mul.i din&re ei cu micro/oane -i apara&e
de /ilma&* To.i )orbeau 4n acela-i &imp*
C Am primi& in/orma.ia c' ar /i un balon me&eoH
C !s&e ade)'ra& c' e )orba de o /ar/urie 3bur'&oareD
C Se 3)one-&e c' ar /i e,is&a& e,&ra&ere-&ri la bordH
C 9nul din&re e,&ra&ere-&ri e 4nc' )iuD
C Ancearc' 7u)ernul s' ascund' ade)'rulD
Pur&'&orul de cu)6n& ridic' )ocea pen&ru a se /ace au3i&*
C Doamnelor -i domnilor1 es&e )orba despre o ne4n.ele7ere* To&
&impul primim as&/el de anun.uri* Oamenii )'d sa&eli.i1 s&ele care
se 4ndreap&' spre noiH Nu )i se pare ciuda& c' anun.urile pri)ind
obiec&ele neiden&i/ica&e se /ac 4n&o&deauna anonimD Poa&e c' acela
care a suna& de da&a as&a a cre3u& 4n&r-ade)'r c' )ede un 98O1 dar
4n reali&a&e nu a /os& dec6& un balon me&eo care s-a pr'bu-i& la
p'm6n&* Am pre7'&i& miloacele de &ranspor& pen&ru a )' duce la
/a.a locului* +' ro7 s' m' urma.iH
Cincispre3ece minu&e mai &6r3iu1 dou' au&obu3e pline de
repor&eri -i opera&ori de &ele)i3iune se 4ndrep&au spre 9e&endor/
pen&ru a )edea r'm'-i.ele balonului me&eo* C6nd au auns1 au
r'mas 4n iarba ud' cerce&6nd prela&a me&alic' rup&'* Pur&'&orul de
cu)6n& spuse:
C Aceas&a es&e mis&erioasa /ar/urie 3bur'&oare* A /os& 4n'l.a&'
de la ba3a me&eorolo7ic' din +e)ey* Doamnelor -i domnilor1 din
da&ele pe care le de.inem sun&em si7uri c' nu e,is&' obiec&e
neiden&i/ica&e pe care 7u)ernul nos&ru s' nu le poa&' e,plica 4n&r-
un mod sa&is/'c'&or1 -i nici nu ne )i3i&ea3' e,&ra&ere-&ri* Poli&ica
7u)ernului nos&ru es&e /oar&e /erm' 4n aceas&' pri)in.'1 -i dac'
)reoda&' )om a)ea do)e3ile necesare1 le )om /ace imedia&
cunoscu&e publicului* Dac' nu mai sun& -i al&e 4n&reb'riH


C"#itolul )%&%

#an7arul FL al ba3ei Eorelor Aeriene din $an7ley1 4n +ir7inia1
era comple& 4nchis -i bine p'3i&* A/ar'1 pa&ru pu-ca-i marini
p'3eau perime&rul cl'dirii1 iar 4n'un&ru1 &rei o/i.eri superiori ai
Arma&ei p'3eau 4n schimburi de op& ore o 4nc'pere si7ila&' din
cen&rul han7arului* Nici unul din&re o/i.eri nu -&ia ce anume se
a/la 4n acea camer'* Pe l6n7' oamenii de -&iin.' -i doc&orii care
lucrau 4n'un&ru1 au e,is&a& doar &rei )i3i&a&ori c'rora li s-a permis
- CONSPIRAIA -
=B
accesul 4n camera si7ila&'*
Al pa&rulea &ocmai sosea* A /os& 4n&6mpina& de 7eneralul de
bri7ad' Pa,&on1 o/i.erul r'spun3'&or de securi&a&ea cl'dirii*
C ;ine a.i )eni& 4n menaeria noas&r'*
C Am a-&ep&a& cu ner'bdare aceas&' clip'*
C Nu )e.i /i de3am'7i&* Pe aici1 )' ro7*
$6n7' u-a 4nc'perii si7ila&e e,is&a un supor& cu pa&ru cos&ume
albe1 s&erile1 care acopereau /iecare par&e a corpului*
C +-a- ru7a s' 4mbr'ca.i unul1 spuse 7eneralul*
C ;ine4n.eles*
(anus &rase pe el un cos&um* I se )edea doar /a.a prin masca de
s&icl'* Pes&e pan&o/i 4nc'l.' ni-&e ci3me mari1 albe1 iar 7eneralul 4l
conduse spre in&rarea 4n camera si7ila&'* Pu-ca-ul marin /'cu un
pas la&eral1 iar 7eneralul deschise u-a*
C Pe aici*
(anus in&r' -i pri)i 4n ur* An milocul 4nc'perii era na)a
spa.ial'* Pe mesele albe de au&opsie si&ua&e pe mar7ine erau
corpurile celor doi e,&ra&ere-&ri* 9n pa&olo7 &ocmai 4i /'cea
au&opsia unuia din&re ei*
<eneralul Pa,&on 4i ar'&' )i3i&a&orului na)a spa.ial'*
C !s&e ceea ce am pu&ea numi o na)' de cerce&are1 4i e,plic'
7eneralul Pa,&on* Sun&em si7uri c' are un mod de a comunica
direc& cu na)a-mam'*
Cei doi s-au apropia& pen&ru a e,amina na)a cosmic'* A)ea un
diame&ru de apro,ima&i) 3ece me&ri* In&eriorul a)ea /orma unei
perle1 cu un &a)an e,pansibil1 -i con.inea &rei cu-e&e care sem'nau
cu scaunele raba&abile* Pere.ii erau acoperi.i cu panouri con.in6nd
discuri )ibra&oare de me&al*
C Sun& mul&e lucruri aici pe care 4nc' n-am reu-i& s' le
4n.ele7em1 recunoscu 7eneralul Pa,&on* Dar ceea ce am descoperi&
p6n' acum es&e /ascinan&* Ar'&' spre mul.imea de apara&e din
micile panouri* !,is&' un sis&em op&ic in&e7ra&1 ce pare a /i o sond'
)i3ual'1 un sis&em de comunica.ii capabil s' sin&e&i3e3e )oci1 -i un
sis&em de na)i7are1 care sincer )orbind1 ne 3'p'ce-&e comple&*
Presupunem c' /unc.ionea3' pe ba3a unui puls elec&roma7ne&ic*
C Arme a.i 7'si&D 4n&reb' (anus*
<eneralul Pa,&on des/'cu lar7 bra.ele 4n&r-un 7es& de nepu&in.'*
C Nu sun&em si7uri* !,is&' /oar&e mul& echipamen& care nu
-&im 4nc' la ce /olose-&e*
C Care le e sursa de ener7ieD
- SIDN!" S#!$DON -
=F
C ;'nuim c' e )orba de hidro7en monoa&omic1 iar de-eul
re3ul&a&1 adic' apa1 es&e recicla&' 4n hidro7en* Cu aceas&' /orm' de
ener7ie perpe&u'1 poa&e s&r'ba&e la in/ini& spa.iul in&erplane&ar* S-
ar pu&ea s' &reac' ani p6n' s' descoperim &oa&e secre&ele de aici*
Dar mai e,is&' 4nc' ce)a eni7ma&ic* Corpurile celor doi
e,&ra&ere-&ri erau /i,a&e cu cen&uri 4n cele dou' cu-e&e* Iar urmele
7'si&e 4n cea de-a &reia cu-e&' ara&' c' -i ea a /os& ocupa&'*
C +re.i s' spune.i1 4n&reb' 4nce& (anus1 c' unul lipse-&eD
C A-a se pare*
(anus se 4ncrun&'*
C #ai s' le arunc'm o pri)ire aces&or ciud'.enii e,&ra&eres&re*
Cei doi b'rba.i s-au apropia& de mesele pe care 3'ceau 4n&inse
cele dou' corpuri* (anus r'mase nemi-ca&1 pri)ind cu ochi mari
silue&ele ciuda&e* !ra incredibil c' ni-&e corpuri a&6& de s&r'ine
umani&'.ii pu&eau e,is&a ca /iin.e con-&ien&e* 8run.ile lor erau
mul& mai mari dec6& se a-&ep&ase* Nu a)eau p'r pe cap1 nici 7ene
sau spr6ncene* Ochii sem'nau cu ni-&e min7i de pin7-pon7*
Doc&orul care se ocupa cu au&opsia ridic' pri)irea c6nd cei doi
se apropiar'*
C !s&e /ascinan&1 spuse el* M6na unuia din&re ei a /os& re&e3a&'*
Nu se )ede nici o urm' de s6n7e1 dar e,is&' ce)a ce seam'n' cu
)enele -i care con.in un lichid )erde* Scurs aproape 4n 4n&re7ime*
C 9n lichid )erdeD 4n&reb' (anus*
C Da* Doc&orul e3i&'* Credem c' aces&e crea&uri sun& o /orm' de
)ia.' )e7e&al'*
C O plan&' 76ndi&oareD Nu se poa&eG
C Pri)i.i*
Doc&orul ridic' o s&ropi&oare -i arunc' pu.in' ap' pe bra.ul
e,&ra&eres&rului care 4-i pierduse m6na* 9n momen& nu se
4n&6mpl' nimic* Apoi1 din&r-oda&'1 la cap'&ul bra.ului o ma&erie
)erde .6-ni a/ar' -i 4nce& 4ncepu s' ia /orma unei m6ni*
Cei doi b'rba.i se holbau -oca.i*
C IsuseG Crea&urile as&a sun& moar&e sau )iiD
C !s&e o 4n&rebare in&eresan&'* Cei doi nu sun& )ii 4n sensul
uman al cu)6n&ului1 dar nici nu se po&ri)esc cu de/ini.ia pe care
noi o d'm mor.ii* A- 3ice c' sun& 4n&r-o /orm' de s&a7nare*
(anus con&inu' s' pri)easc' .in&' m6na nou /orma&'*
C Mul&e plan&e ara&' /orme de in&eli7en.'*
C In&eli7en.'D
C Oh1 da* !,is&' plan&e care se de7hi3ea3'1 se pro&eea3'* An
- CONSPIRAIA -
=2
aces& momen& /acem ni-&e e,perimen&e ului&ore pri)ind )ia.a
plan&elor*
C A- )rea s' )'d aces&e e,perimen&e1 spuse (anus*
C ;ine4n.eles* +oi arana imedia&*

! ! !

Imensa ser'-labora&or era si&ua&' 4n&r-un comple, de cl'diri
apar.in6nd 7u)ernului1 la cinci3eci de 0ilome&ri de Mashin7&on
D*C* Pe pere&e se a/la urm'&oarea inscrip.ie:
Ararii )i feri,ile nu #unt %nc coru$te,
De)i, frndoial, c(nd %)i vor c()ti,a con)tiina,
*a fel vor %njura )i ble#tema.
3al$2 Kaldo Emer#on
Na&ura1 1LPQ

! ! !

Pro/esorul Rachman1 care conducea comple,ul1 era un om mic
de s&a&ur'1 7ra)1 plin de en&u3iasm pen&ru meseria lui*
C Charles DarQin a /os& primul care a obser)a& capaci&a&ea
plan&elor de a 76ndi* $-a urma& $u&her ;urban0 care a auns s'
comunice cu ele*
C Cre3i 4n&r-ade)'r c' a-a ce)a es&e posibilD
C @&im* <eor7e Mashin7&on Car)er a pur&a& con)ersa.ii cu
plan&ele -i ele i-au o/eri& su&e de noi soiuri* Car)er spunea: B"(nd
atin, o floare, atin, :nfinitul. Elorile au eOi#tat $e ace#t $m(nt cu
mult tim$ %naintea fiinelor omene)ti )i vor continua # eOi#te %nc
milioane de ani du$ aceea. @rin intermediul unei flori, %i vorbe#c
:nfinitului-C
(anus pri)i 4n urul s'u1 la imensa ser' 4n care se a/la* !ra
plin' de plan&e -i /lori e,o&ice care /ormau curcubee de culori*
Ames&ecul de par/umuri era ame.i&or*
C To& ce )ede.i 4n aceas&' 4nc'pere es&e 4n )ia.'1 spuse
pro/esorul Rachman* Aces&e plan&e po& sim.i iubire1 durere1
en&u3iasmH e,ac& ca -i animalele* Sir (a7adis Chandra ;ose a
do)edi& c' reac.ionea3' la o anumi&' &onali&a&e a )ocii*
C Cum se poa&e do)edi a-a ce)aD 4n&reb' (anus*
C +' demons&re3 cu pl'cere*
Rachman se 4ndrep&' spre o mas' acoperi&' cu plan&e* $6n7'
- SIDN!" S#!$DON -
=%
mas' era un apara& 7ra/ic* Rachman ridic' unul din&re elec&ro3i -i
4l a&a-' de o plan&'* Acul indica&orului nu ar'&a nimic*
C Pri)i.i1 spuse el*
Se aplec' spre plan&' -i -op&i:
C Cred c' e-&i /oar&e /rumoas'* !-&i mai /rumoas' dec6& &oa&e
plan&ele de aici*
(anus urm'ri cum acul se mi-c' pu.in* ;rusc1 pro/esorul
Rachman 4ncepu s' .ipe spre plan&':
C !-&i ur6&'G +ei muriG M' au3iD +ei muriG
Acum 4ncepu s' oscile3e1 apoi s'l&' 4n sus*
C Dumne3eule1 spuse (anus* Nu-mi )ine s' cred*
C Ceea ce )ede.i1 spuse Rachman1 es&e echi)alen&ul unui .ip'&
uman* Mai mul&e re)is&e de speciali&a&e au publica& ar&icole
re/eri&oare la aces&e e,perimen&e* 9nul din&re cele mai in&eresan&e
a /os& /'cu& de -ase s&uden.i* 9nul din&re ei1 ne-&iu& de ceilal.i1 a
/os& ales pen&ru a in&ra 4n&r-o camer' 4n care se a/lau dou' plan&e1
una le7a&' la un apara& de m'sur'* S&uden&ul a dis&rus comple&
cealal&' plan&'* Mai &6r3iu1 s&uden.ii au /os& &rimi-i 4n camer'
pen&ru a &rece prin /a.a plan&elor* C6nd au &recu& cei inocen.i1
apara&ul de m'sur' nu a 4nre7is&ra& nimic* Dar 4n clipa c6nd a
ap'ru& cel )ino)a& acul indica&orului a urca& brusc*
C Incredibil*
C Ans' ade)'ra&* Am descoperi& de asemenea c' /lorile
reac.ionea3' la di/eri&e 7enuri de mu3ic'*
C Diferite ,enuri;
C Da* S-a /'cu& un e,perimen& la "ole,iul !em$le 4uell din
Den)er1 unde /lori s'n'&oase au /os& puse 4n &rei case&e de s&icl'
separa&e* An&r-una s-a &ransmis mu3ic' roc01 4n a doua mu3ic'
indian'1 iar 4n a &reia nu s-a &ransmis nici un /el de mu3ic'* O
echip' de &ele)i3iune a 4nre7is&ra& e,perimen&ul /olosind &ehnica
/ilm'rii len&e* Dup' dou' s'p&'m6ni1 /lorile e,puse mu3icii roc0
erau moar&e1 cele /'r' mu3ic' se de3)ol&au normal1 iar cele care au
ascul&a& mu3ic' indian' au 4n/lori&1 cu pe&alele -i &ulpinile
4ndrep&a&e spre locul de unde se au3ea mu3ica* Mal&er Cron0i&e a
pre3en&a& aces& /ilm la &ele)i3iune* Dac' dori.i s' )eri/ica.i1 a /os& la
2E oc&ombrie FOLB*
C +re.i s' spune.i c' plan&ele au in&eli7en.'D
C Respir'1 m'n6nc' -i se reproduc* Po& s' sim&' durere1 -i se
po& ap'ra de du-mani* Spre e,emplu1 unele plan&e /olosesc o
anumi&' subs&an.' pen&ru a o&r')i solul din urul lor -i pen&ru a
- CONSPIRAIA -
=5
descuraa plan&ele ri)ale* Al&ele elimin' alcaloi3i pen&ru a nu le
m6nca insec&ele* S-a do)edi& c' plan&ele comunic' 4n&re ele prin
pheromoni*
C Da* Am au3i& despre a-a ce)a1 spuse (anus*
C 9nele plan&e sun& carni)ore* Spre e,emplu dionea* Anumi&e
specii de orhidee ara&' -i miros ca albinele pen&ru a ademeni
masculii* Al&ele se aseam'n' cu )iespile-/emele pen&ru a a&ra7e
masculii s' le )i3i&e3e -i s' le ia polenul* O al&' specie de orhidee
are mirosul c'rnii pu&rede pen&ru a p'c'li mu-&ele din ur s' se
a-e3e pe ele*
(anus ascul&a a&en& /iecare cu)6n&*
C O al&' specie are o pe&al' care a&6rn' -i care se 4nchide c6nd
pe ea se a-ea3' o albin' -i o prinde 4n capcan'* Sin7ura sc'pare
es&e prin&r-un pasa 4n7us& de la cap'&ul in/lorescen.ei1 -i 4n &imp
ce albina se lup&' s' se elibere3e1 adun' polen pe aripi* !,is&'
cinci mii de specii de /lori care cresc 4n nord-es&1 -i /iecare 4-i are
propriile carac&eris&ici* Nu pu&em re/u3a ade)'rul* S-a do)edi& de
nenum'ra&e ori c' plan&ele )ii sun& do&a&e cu in&eli7en.'*
(anus r'mase pe 76nduri* :ar un eOtratere#tru #e $limb cine
)tie $e unde.


C"#itolul $n(#r%*%&%

7iua a treia
4erna, Elveia
/iercuri, 11 octombrie

;erna era unul din ora-ele pre/era&e ale lui Rober&* !le7an&1 plin
de monumen&e /rumoase -i cl'diri )echi de pia&r' da&6nd din
secolul al op&spre3ecelea* !ra capi&ala !l)e.iei -i unul din&re cele
mai prospere ora-e1 -i Rober& se 4n&reb' dac' /ap&ul c' &ram)aiele
erau )er3i a)ea )reo le7'&ur' cu culoarea banilor* Descoperise c'
locui&orii ;ernei erau mai prie&eno-i dec6& ce&'.enii din celelal&e
p'r.i ale !l)e.iei* Se mi-cau mai si7uri de ei1 )orbeau mai 4nce& -i
erau 4n 7eneral mai calmi* An &recu& lucrase de mai mul&e ori 4n
;erna 4mpreun' cu cei de la 'erviciul de :nformaii al !l)e.iei1 4n
car&ierul lor 7eneral si&ua& pe Maisenhauspla&3* A)ea prie&eni care
i-ar /i pu&u& /i de mare au&or1 4ns' ordinele erau /oar&e clare* Cam
ciuda&e1 dar clare*
- SIDN!" S#!$DON -
==
$ui Rober& i-au &rebui& cincispre3ece &ele/oane pen&ru a 7'si
7araul care a remorca& ma-ina /o&o7ra/ului* !ra un 7ara mic1
si&ua& pe 8ribour7s&rasse1 iar mecanicul1 8ri&3 Mandel era -i
proprie&arul* Mandel se do)edi a /i un b'rba& &recu& de pa&ru3eci
de ani1 cu o /a.' sup&' -i ciupi&' de )'rsa& de )6n&1 slab1 -i cu o
bur&' enorm'1 de prea mul&' bere* C6nd Rober& in&r'1 lucra os 4n
spa.iul pen&ru 7resare*
C ;un' 3iua1 4i s&ri7' Rober&*
Mandel ridic' pri)irea*
D Auten !a,. Cu ce )' po& au&aD
C M' in&eresea3' o ma-in' pe care a.i remorca&-o duminic'*
C A-&ep&a.i o clip' p6n' &ermin aici*
Pes&e 3ece minu&e Mandel se c'.'r' a/ar' -i 4-i -&erse m6inile
pline de ulei pe o c6rp' murdar'*
C Sun&e.i cel care a &ele/ona& a3i diminea.'* S-a pl6ns cine)a de
munca meaD 4n&reb' Mandel* Nu sun& responsabil deH
C Nu1 4l lini-&i Rober&* Nici )orb' de a-a ce)a* Conduc o anche&'
-i m-ar in&eresa a cui era ma-ina*
C +eni.i cu mine 4n birou*
Cei doi au in&ra& 4n&r-un birou minuscul -i Mandel deschise un
/i-ier*
C Deci1 a.i spus duminica &recu&'D
C !,ac&*
Mandel scoase o /oaie de h6r&ie*
C +a.. ! acel Arsch/ic0er care a /'cu& /o&o7ra/ii 4n /a.a 98O-ului*
Palmele lui Rober& se ume3ir' brusc*
C A.i )'3u& un 98OD
C +a. Numai c' n-am brac2te au#.
C Al pu&e.i descrieD
Mandel se cu&remur'*
C P'reaH p'rea c' &r'ie-&e*
C Po/&imD
C Adic'H 4n ur era un /el de lumin'* Care 4-i &o& schimba
culoarea* !ra c6nd albas&r'H c6nd )erdeH nu -&iu ce s' 3ic* !
7reu s' descriu ce-am )'3u&* @i mai erau -i crea&urile alea mici
din'un&ru* Nu erau oameni1 darH
Nu mai reu-i s' con&inue*
C C6.i erauD
C Doi*
C Tr'iauD
- CONSPIRAIA -
=E
C Mie mi s-au p'ru& mor.i* A-i -&erse /run&ea de &ranspira.ie*
Sun& bucuros c' m' crede.i* Am 4ncerca& s' le po)es&esc
prie&enilor mei1 dar au r6s de mine* P6n' -i so.ia mea a cre3u& c'
am b'u& prea mul&* Dar eu -&iu ce am )'3u&*
C @i ma-ina pe care a.i remorca&-oD spuse Rober&*
C +a. 9n Renaul&* A)ea o scur7ere la ulei -i la7'rele s-au 7ripa&*
Am remorca& ma-ina pen&ru o su&' dou'3eci -i cinci de /ranci*
Duminica cer dublu*
C @o/erul a pl'&i& cu cec sau car&e de credi&D
C Nu accep& cecuri -i nici c'r.i de credi&* A pl'&i& cu bani
7hea.'*
C 8ranci el)e.ieniD
C $ire s&erline*
C Sun&e.i si7urD
C Da* Ami amin&esc c' a &rebui& s' )eri/ic cursul de schimb*
C Domnule Mandel1 nu a)e.i cum)a num'rul ma-iniiD
C ;a da1 spuse Mandel* Pri)i la h6r&ia din m6n'* O ma-in'
4nchiria&'* $a a7en.ia Avi#. An <ene)a*
C A.i pu&ea s'-mi da.i aces& num'rD
C ;ine4n.eles1 de ce nuD Scrise num'rul pe o buca&' de h6r&ie
-i i-o 4n&inse lui Rober&* To&u-i1 despre ce e )orbaD Ches&ia aia
98OD
C Nu1 spuse Rober&1 c6& mai sincer* A-i scoase por&o/elul -i 4i
pre3en&' o le7i&ima.ie* Sun& de la IAC1 In&erna&ional Au&o Club*
Compania la care lucre3 /ace o anche&' asupra /elului 4n care sun&
remorca&e ma-inile de/ec&e*
C Oh*
Rober& ie-i a/ar' din 7ara -i 4-i 3ise n'uci&: 'e $are c avem un
afuri#it de UE< cu doi eOtratere)tri mori %n el. A&unci de ce 4l
min.ise 7eneralul #illiard1 -&ia bine c' Rober& )a descoperi c' se
pr'bu-ise o /ar/urie 3bur'&oareD
Nu e,is&a dec6& o sin7ur' e,plica.ie -i Rober& sim.i un /ior rece
pe -ira spin'rii*


C"#itolul Doi(#r%*%&%

9ria-a na)'-mam' plu&ea /'r' 37omo& prin spa.iul 4n&uneca&1
p'r6nd c' s&' pe loc1 c'l'&orind cu pes&e &rei3eci -i op& de mii de
0ilome&ri pe or'1 sincroni3a&' e,ac& pe orbi&a P'm6n&ului* Cei -ase
- SIDN!" S#!$DON -
=L
e,&ra&ere-&ri de la bord s&udiau ecranul op&ic &ridimensional care
ocupa un 4n&re7 pere&e al na)ei* Pe moni&or1 4n &imp ce plane&a
P'm6n& se ro&ea1 pu&eai )edea ima7ini holo7ra/ice a ceea ce era
dedesub&1 iar un spec&o7ra/ anali3a elemen&ele chimice care
compuneau ima7inile* A&mos/era de deasupra 4n&inderilor de
p'm6n& era pu&ernic polua&'* 8abrici uria-e poluau aerul cu 7a3e
dense1 ne7re1 o&r')i&oare1 iar re3iduurile erau arunca&e 4n r6uri -i
m'ri*
!,&ra&ere-&rii au pri)i& 4n os spre oceane1 c6nd)a imacula&e -i
albas&re1 acum ne7re de pe&rol -i maronii din cau3a depunerilor de
re3iduuri* Marea ;arier' de Corali aunsese de un alb sp'l'ci&1 iar
miliarde de pe-&i pieriser' dea* T'ierea copacilor 4n p'durea
&ropical' din Ama3on pro)ocase un imens cra&er s&erp*
Ins&rumen&ele de la bordul na)ei ar'&au c' &empera&ura se ridicase
de la ul&ima lor )i3i&' de acum &rei ani* Pe plane&' se pur&au
r'3boaie care in/ec&au a&mos/era cu noi 7a3e o&r')i&oare*
!,&ra&ere-&rii comunicau 4n&re ei prin &elepa&ie*
0u #a #c2imbat nimic %n lumea $m(ntenilor.
@cat. 0u au %nvat nimic.
*e vom da o lecie.
Ai %ncercat # luai le,tura cu ceilali;
Da. 'a %nt(m$lat ceva. 0u $rimim nici un r#$un#.
6ncercai %n continuare. !rebuie # ,#im nava.

! ! !

Pe P'm6n&1 la mii de 0ilome&ri dis&an.' de orbi&a na)ei spa.iale1
Rober& 4l sun' pe 7eneralul #illiard* Aces&a r'spunse aproape
imedia&*
C ;un'1 comandan&e* A)e.i ce)a de rapor&a&D
Da. Dar %n $rimul r(nd a) vrea # ra$orte& c e)ti un ticlo#
mincino#.
D An le7'&ur' cu acel balon me&eo1 <eneraleH se pare c' s-a
&rans/orma& 4n&r-un 98O*
A-&ep&'*
C Da1 -&iu* Din mo&i)e de securi&a&e nu am pu&u& s' )' spun
&o&ul mai de)reme*
EO$licaie birocratic. 9rm' o scur&' pau3'* <eneralul spuse:
C +' )oi spune ce)a s&ric& con/iden.ial1 comandan&e* Acum &rei
ani 7u)ernul nos&ru a a)u& o 4n&6lnire cu e,&ra&ere-&rii* Au a&eri3a&
- CONSPIRAIA -
=N
la una din ba3ele noas&re NATO* Am pu&u& comunica cu ei*
Rober& sim.i cum inima 4i ba&e &o& mai &are*
C @i ceH ce au spusD
C In&en.ionea3' s' ne dis&ru7'*
Rober& /u s&r'b'&u& de o und' de -oc*
C ' ne di#tru,;>
C Da* Ne-au spus c' se )or 4n&oarce pen&ru a prelua plane&a -i
pen&ru a ne /ace scla)i1 iar noi nu pu&em /ace nimic pen&ru a-i
4mpiedica* Nu 4nc'* Dar se munce-&e in&ens la 7'sirea unor solu.ii
pen&ru a-i opri* De aceea es&e absolu& necesar s' e)i&'m panica
pen&ru a c6-&i7a &imp* Cred c' acum 4n.ele7e.i de ce es&e a&6& de
impor&an& ca mar&orii s' /ie pre)eni.i s' nu discu&e cu nimeni ceea
ce au )'3u&* Dac' se a/l' despre Iden.i1 a-a cum 4i numim noi1
as&a ar pu&ea pro)oca un de3as&ru plane&ar*
C Nu crede.i c' ar /i mai bine s' pre7'&i.i oamenii pen&ruH
C Comandan&e1 4n FO%N1 un &6n'r ac&or1 pe nume Orson Melles
a ci&i& la radio o pies' de &ea&ru in&i&ula&' B3&boiul *umilorC,
despre e,&ra&ere-&ri in)ad6ndu-ne plane&a* An c6&e)a minu&e s-a
s&6rni& panic' 4n &oa&e ora-ele Americii* Popula.ia is&eric' 4ncerca
s' scape de in)ada&orii ima7inari* $iniile &ele/onice s-au bloca&1
au&os&r'3ile s-au a7lomera&* Oameni au /os& uci-i* 9n haos
comple&* Nu1 )a &rebui s' /im bine pre7'&i.i pen&ru e,&ra&ere-&ri
4nain&e de a /ace cunoscu&' publicului pre3en.a lor* +rem s'-i
7'si.i pe acei mar&ori pen&ru binele lor1 ca s' pu&em con&rola
4n&rea7a si&ua.ie*
Rober& 4-i d'du seama c' &ranspir'*
C Da* An.ele7*
C ;ine* Presupun c' a.i 7'si& dea unul din&re mar&oriD
C Am 7'si& doi*
C Numele lorD
C #ans ;ec0erman C -o/erul au&obu3ului* $ocuie-&e 4n Pappel*
C @i al doileaD
C 8ri&3 Mandel* Are un 7ara 4n ;erna* ! mecanicul care a
remorca& ma-ina celui de-al &reilea mar&or*
C Numele acelui mar&orD
C Nu-l -&iu 4nc'* Ancerc s'-l a/lu* +re.i s' )orbesc cu ei s' nu
discu&e cu nimeni despre problema 98OD
C Nu* Misiunea dumnea)oas&r' es&e doar s'-i 7'si.i* Apoi )om
cere 7u)ernelor respec&i)e s' se ocupe de ei* A.i a/la& c6.i mar&ori
au /os& 4n &o&alD
- SIDN!" S#!$DON -
=O
C Da* @ap&e pasa7eri plus -o/erul1 mecanicul -i 4nc' un &uris&
care &recea pe acolo*
C Trebuie s'-i 7'si.i pe &o.i* 8iecare din&re cei 3ece mar&ori care
au asis&a& la pr'bu-ire* !s&e clarD
C Da1 7enerale*
Rober& puse os recep&orul1 ului& de )e-&ile a/la&e* Deci aces&e
98O e,is&au cu ade)'ra&* !,&ra&ere-&rii erau inamici* 9n 76nd
4n/ior'&or*
;rusc1 sen&imen&ul c' ce)a nu e 4n re7ul' 4l cuprinse din nou*
<eneralul #illiard 4l &rimisese 4n aceas&' misiune1 dar nu i se
spusese &o& ade)'rul* Ce al&ce)a i se mai ascundeaD

! ! !

A7en.ia de 4nchiria& ma-ini Avi# era si&ua&' la num'rul 55 pe
Rue de $ausanne1 4n inima <ene)ei* Rober& se n'pus&i 4n'un&ru
apropiindu-se de o /emeie din spa&ele 7hi-eului*
C Cu ce )' po& au&aD
Rober& &r6n&i pe masa din /a.a ei h6r&ia cu num'rul Renaul&-
ului*
C A.i 4nchiria& aceas&' ma-in' s'p&'m6na &recu&'* +reau s'-mi
spune.i numele persoanei care a 4nchiria&-o1 spuse el /urios*
8unc.ionara se l's' pe spa&e*
C Re7re&1 nu a)em permisiunea s' o/erim as&/el de in/orma.ii*
C 8oar&e r'u1 r'spunse Rober&1 pen&ru c' 4n aces& ca3 m' )'d
ne)oi& s' )' dau 4n udeca&' pen&ru a ob.ine desp'7ubiri*
C Nu 4n.ele7* Care es&e problemaD
C Doamn'1 )' spun eu care es&e problema* Duminica &recu&'
aceas&' ma-in' s-a ciocni& de a mea -i mi-a pro)oca& o mul.ime de
s&ric'ciuni* Am reu-i& s'-mi no&e3 num'rul1 ei1 dar cel de la )olan
a disp'ru& 4nain&e ca eu s'-l po& opri*
C A-a deci* 8emeia 4l s&udie un momen&* Scu3a.i-m' pu.in*
Disp'ru 4n&r-o 4nc'pere din spa&e* Pes&e c6&e)a minu&e reap'ru cu
un dosar 4n m6n': Dup' da&ele noas&re ma-ina a a)u& o mic'
problem' cu mo&orul1 dar nu ni s-a rapor&a& nici un acciden&*
C +' rapor&e3 eu acum* @i )' /ac r'spun3'&ori pen&ru ce mi s-a
4n&6mpla&* +a &rebui s'-mi pl'&i.i repara.iile ma-inii* ! un Porsche1
nou-nou.1 -i )' )a cos&a o a)ere*
C Ami pare r'u1 domnule1 dar din momen& ce nu -&im despre
acciden&1 nu pu&eam s' ne asum'm responsabili&a&ea pen&ru el*
- CONSPIRAIA -
EB
C 9i&e ce-i1 spuse Rober& 4mp'ciui&or* +reau s' /iu corec&* Nu
doresc s' )' /ac r'spun3'&ori de nimic1 4ncerc s'-l 7'sesc pe cel
care mi-a lo)i& ma-ina* +ino)a&ul a /u7i& de la locul in/rac.iunii* +a
&rebui s' implic -i poli.ia* Dac' 4mi da.i numele -i adresa &ipului1
)oi pu&ea discu&a personal cu el1 )om arana &reaba 4n&re noi doi -i
a7en.ia nu )a /i implica&'* Nu e mai cins&i& a-aD
8unc.ionara r'mase pe 76nduri1 ho&'r6ndu-se ce s' /ac'*
C Da* A-a ar /i mul& mai bine* Pri)i dosarul din /a.a ei* Numele
celui care a 4nchiria& ma-ina es&e $eslie Mo&hershed*
C @i adresa luiD
C $ondra1 Mhi&echapel1 <ro)e Road1 doi &reispre3ece A* Ridic'
pri)irea* Sun&e.i si7ur c' a7en.ia nu )a /i implica&'D
C +' dau cu)6n&ul meu1 o asi7ur' Rober&* !s&e o ches&iune
personal' 4n&re $eslie Mo&hershed -i mine*
Comandan&ul Rober& ;ellamy era 4n urm'&oarea curs' aerian'
care 3bura spre $ondra*

! ! !

S&'&ea 4n 4n&uneric1 concen&r6ndu-se1 )eri/ic6nd me&iculos
/iecare e&ap' a planului1 asi7ur6ndu-se c' nu e,is&a nici o /isur'1
c' nimic nepre)'3u& nu se pu&ea 4n&6mpla* <6ndurile i-au /os&
4n&rerup&e de sune&ul &ele/onului*
C Aici (anus*
C (anus* <eneralul #illiard*
C Ascul&*
C Comandan&ul ;ellamy a 7'si& primii doi mar&ori*
C 8oar&e bine* Ocupa.i-)' de ei imedia&*
C Da1 sir*
C 9nde es&e acum comandan&ulD
C An drum spre $ondra* +a 7'si 4n cur6nd mar&orul num'rul
&rei*
C +oi pre3en&a comi&e&ului pro7resul misiunii lui* ine-m' la
curen&* Condi.ia aces&ei opera.iuni &rebuie s' r'm6n' No)a Red*
C Am 4n.eles1 sir* A- su7eraH
$e7'&ura se 4n&rerupse*

! ! !

/e#aj ful,er
- SIDN!" S#!$DON -
EF
'trict confidenial
0'A ctre director 4unde#anFalt#c2aft
eOem$larul unu din RunuS eOem$lare
'ubiect: <$eraiunea +udecata de A$oi
1. Ian# 4ec9erman D Ha$$el
.. Erit& /andel D 4erna
'f(r)itul me#ajului


C"#itolul Tr%i(#r%*%&%

$a mie3ul nop.ii1 4n&r-o mic' /erm' si&ua&' la dou'3eci de
0ilome&ri de 9e&endor/1 /amilia $a7en/eld a /os& con/run&a&' cu o
serie de e)enimen&e ciuda&e* ;'ia&ul cel mare a /os& &re3i& de o
lumin' 7alben' s&r'luci&oare care p'&rundea prin 7eamul de la
dormi&orul lui* C6nd se scul' din pa& ca s' )ad' despre ce e )orba1
lumina disp'ru*
An cur&e1 To33i1 c6inele ciob'nesc 4ncepu s' la&re /urios1
&re3indu-l pe b'&r6nul $a7en/eld* 8'r' nici o &ra7ere de inim'
aces&a se scul' din pa& pen&ru a lini-&i animalul1 -i c6nd p'-i a/ar'
au3i 37omo&ul /'cu& de oile speria&e1 i3bindu-se de sc6ndurile
.arcului1 4ncerc6nd s' scape* Trec6nd pe l6n7' 7heabul umplu&
p6n' la mar7ine de ploaia recen&'1 obser)' c' secase comple&*
To33i aler7' scheun6nd spre el* $a7en/eld 4l m6n76ie absen& pe
cap*
C ! 4n re7ul'H To&ul e 4n re7ul'*
An acel momen& se s&inser' &oa&e luminile din cas'* C6nd
/ermierul in&r' 4n'un&ru ca s' &ele/one3e companiei elec&rice1
&ele/onul nu a)ea &on*
Dac' luminile ar /i r'mas aprinse 4nc' un momen&1 /ermierul ar
/i pu&u& )edea o /emeie de o /rumuse.e s&ranie1 ie-ind din cur&ea
lui -i pornind spre c6mpia din spa&ele casei*


C"#itolul P"i(#r%*%&%

4unde#anFalt#c2aft D Aeneva
<rele 1P:00

Minis&rul a-e3a& 4n biroul in&erior al car&ierului 7eneral al
- CONSPIRAIA -
E2
A,eniei de :nformaii el)e.iene1 urm'ri cum direc&orul aces&eia
&ermin' de ci&i& mesaul* Al puse 4n&r-un dosar pe care era scris
B'trict 'ecretC, -i a-e3' dosarul 4n ser&arul de sus1 apoi 4l 4ncuie*
C Ian# 4ec9erman und Erit& /andel.
D +a.
C Nici o problem'1 Ierr /ini#ter. Se )a re3ol)a*
C Aut.
C Kann;
D'ofort. Imedia&*

! ! !

An diminea.a urm'&oare #ans ;ec0erman porni spre locul s'u
de munc'1 chinui& de durerile de ulcer* Ar fi trebuit #l fac $e acel
re$orter #mi $ltea#c $entru c2e#tia aia $e care am ,#ito $e
$m(nt. 3evi#tele a#tea au o ,rmad de bani. @robabil c a) fi
reu)it # #cot de la el %nc c(teva #ute de mrci. Atunci mia) fi
$utut $ermite un doctor mai bun care #mi dea ceva $entru ulcerul
meu.
Trecea pe l6n7' Turler $a0e1 c6nd 4n /a.a lui1 la mar7inea
au&os&r'3ii1 )'3u o /emeie /'c6ndu-i cu m6na1 4ncerc6nd s'-i
opreasc' ma-ina* ;ec0erman 4nce&ini pen&ru a o pri)i mai bine*
!ra &6n'r' -i a&r'7'&oare* Opri ma-ina la c6.i)a me&ri de ea*
8emeia se apropie de el*
C Auten !a,, spuse ;ec0erman* Po& s' )' au& cu ce)aD
De aproape era chiar -i mai dr'7u.'*
C Dan9e. T6n'ra a)ea accen& el)e.ian* M-am cer&a& cu prie&enul
meu -i m-a l'sa& aici1 4n milocul drumului*
C +ai1 )ai* 9r6& din par&ea lui*
C A.i pu&ea s' m' duce.i p6n' 4n IRrichD
C Si7ur c' da* Po/&im1 urca.i*
T6n'ra deschise u-a -i se urc' l6n7' el*
C Sun&e.i /oar&e amabil* M' numesc Paren*
C #ans*
Porni ma-ina*
C Nu -&iu ce-a- /i /'cu& dac' nu ai /i ap'ru& &u1 #ans*
C Oh1 sun& si7ur c' cine)a s-ar /i opri& s' ia o /emeie a-a de
dr'7u.' ca &ine*
!a se mi-c' mai aproape de el*
C Dar sun& con)ins' c' nu ar /i ar'&a& la /el de bine ca &ine*
- SIDN!" S#!$DON -
E%
!l 4n&oarse capul spre ea*
C +a;
C Cred c' e-&i un b'rba& /oar&e a&r'7'&orH
!l 36mbi*
C Ar &rebui s' i-o spui so.iei mele*
C Oh1 e-&i 4nsura&* Ar'&a de3am'7i&'* De ce oare &o.i b'rba.ii
bine sun& c's'&ori.iD Ar'.i -i /oar&e in&eli7en&*
#ans 4-i 4ndrep&' spa&ele*
C Ca s' /iu sincer'1 4mi pare r'u c' m-am 4ncurca& cu acel
prie&en* Se mi-c' 4n scaun1 iar /us&a i se ridic' de3)elindu-i
coapsa* #ans se s&r'dui s' nu pri)easc'* Ami plac b'rba.ii mai 4n
)6rs&'1 mai ma&uri* Cred c' sun& mul& mai se,y dec6& cei &ineri* Se
lipi de el* A.i place se,ul1 #ansD
!l 4-i drese 7lasul*
C Dac'-mi placeD P'i1 -&iiH sun& b'rba&H
C As&a )'d -i sin7ur'1 spuse ea* Al m6n76ie pe picior* Po& s'-.i
spun ce)aD Cear&a aceea cu prie&enul meu m-a e,ci&a& /oar&e mul&*
Nu )rei s' /acem dra7os&eD
$ui #ans nu-i )enea s' cread' ce noroc d'duse pes&e el* Tipa
era o /rumuse.e -i din c6&e pu&ea s'--i dea seama a)ea -i un corp
7ro3a)* An7hi.i 4n sec*
C A- )rea1 dar &rebuie s' aun7 la lucru -iH
C +a dura doar c6&e)a minu&e* Ai 36mbi* !,is&' un drum1
unde)a 4n /a.'1 care duce 4n p'dure* Ce-ar /i s' ne oprim acoloD
#ans sim.i cum se e,ci&'* 'ic2er. ' ve&i c(nd o # le $ove#te#c
bieilor de la com$anie> 0o # le vin # cread>
C De ce nuD
#ans 4n&oarse ma-ina -i porni pe drumul neas/al&a& care ducea
4n&r-o dumbra)'1 de unde nu pu&eau /i )'3u.i de ma-inile care
&receau pe au&os&rad'*
!a 4-i plimb' 4nce& m6na pe piciorul lui*
C /ein Aott, ai picioare pu&ernice*
C Am /os& aler7'&or 4n &inere.e1 se l'ud' ;ec0erman*
C S'-.i d'm os pan&alonii*
Ai des/'cu cen&ura -i 4l au&' s'--i scoa&' pan&alonii* Se,ul 4i era
dea um/la&*
C Ac2> Ein ,ro##er>
Ancepu s'-l pip'ie* !l 7emu de pl'cere*
C *ee9 mic2 doc2 am 'c2Fart&.
D i-ar pl'cea s' &e s'ru& acoloD
- CONSPIRAIA -
E5
C (a*
So.ia nu-i /'cea nicioda&' a-a ce)a*
C Aut. Acum rela,ea3'-&e*
;ec0erman 4nchise ochii -i o/&'* M6inile ei ca&i/ela&e 4i m6n76iau
boa-ele* Sim.i 4n coaps' 4n.ep'&ura us&ur'&oare a unui ac1 -i ochii
i se deschiser' imedia&*
D Kie;
Corpul 4i 4n.epeni -i ochii 4i ie-ir' din orbi&e* Se su/oca1
incapabil s' respire* 8emeia 4l urm'ri cum se pr'bu-e-&e pes&e
)olan* Ie-i din ma-in' -i 4i 4mpinse corpul pe locul pasa7erului1
apoi se urc' la )olan -i porni pe drum p6n' la au&os&rad'* $a
mar7inea abrup&' a -oselei a-&ep&' p6n' nu se mai )'3u )enind
nici o ma-in'1 apoi deschise u-a1 ap's' pe accelera&or -i c6nd
ma-ina se urni din loc1 s'ri a/ar'* R'mase acolo pri)ind cum
ma-ina se ros&o7ole-&e 4n pr'pas&ie* Pes&e cinci minu&e o limu3in'
nea7r' opri 4n /a.a ei*
D :r,endFelc2e @roblem;
D Hein#.

! ! !

8ri&3 Mandel era 4n biroul s'u pre7'&indu-se s' 4nchid' 7araul
c6nd )enir' cei doi b'rba.i*
C Ami pare r'u* Am 4nchis* Nu po&H
9nul din&re ei 4l 4n&rerupse*
C Ma-ina noas&r' s-a opri& pe au&os&rad'* Ha$ut> Am dori s' o
remorc'm p6n' aici*
C M' a-&eap&' so.ia* A)em in)i&a.i 4n seara as&a* +' po&
recomanda un al&H
C A.i d'm dou' su&e de dolari* Ne 7r'bim*
C Dou' su&e de dolariD
C Da* @i ma-ina e 4n&r-o s&are des&ul de proas&'* Am )rea s' &e
ocupi de ea* S-ar pu&ea s' mai c6-&i7i 4nc' dou'1 &rei su&e de
dolari*
$ui Man&el i se &re3i in&eresul*
D +a;
C !s&e un Rolls1 spuse unul din&re cei doi* S' )edem ce /el de
ins&ala.ii ai aici* Au porni& spre 3ona de repara.ii -i s-au opri& la
mar7inea 7ropii din podea* Ai o apara&ur' des&ul de bun'*
C Da1 domnule1 spuse m6ndru Mandel* De cea mai bun'
- SIDN!" S#!$DON -
E=
cali&a&e*
S&r'inul 4-i scoase por&o/elul*
C Po/&im* A.i dau ni-&e bani 4n a)ans*
$u' c6&e)a bancno&e -i i le 4nm6n' lui Mandel* 8'c6nd aces&
7es& por&o/elul 4i sc'p' din m6n' -i c'3u os 4n 7roap'*
C Verfluc2t>
C Nu )' nec'i.i1 spuse Mandel* +i-l aduc eu*
Cobor4* 9nul din&re b'rba.i se 4ndrep&' spre bu&onul care
ac.iona &rapa hidraulic' -i ap's' pe el* Trapa 4ncepu s' coboare*
Mandel pri)i 4n sus*
C 8i.i a&en.iG Ce /ace.iD
Ancerc' s' se a7a.e de mar7ine* C6nd de7e&ele lui se prinser' de
bordur' unul din&re cei doi lo)i cu piciorul m6na lui Mandel1
3drobindu-i-o1 iar el c'3u 4napoi1 url6nd de durere* Trapa 7rea
cobora pes&e el*
C $'sa.i-m' s' iesG .ip' el* Iilfe>
Trapa 4i a&inse um'rul -i 4ncepu s'-l apese 4n os spre podeaua
de cimen&* C6&e)a minu&e mai &6r3iu1 c6nd urle&ele 4n7ro3i&oare s-
au opri&1 unul din&re b'rba.i ap's' pe bu&on -i ridic' &rapa*
Cole7ul lui cobor4 -i 4-i lu' por&o/elul a)6nd 7ri' s' nu se
murd'reasc' de s6n7e* Cei doi s-au 4n&ors la ma-ina lor -i au
pleca& 4n 4n&unericul nop.ii*

! ! !

/e#aj ful,er
'trict confidenial
E#$iona,e Abteilun, ctre director 0'A
EOem$larul unu din RunuS eOem$lare
'ubiect: <$eraiunea +udecata de A$oi
1. Ian# 4ec9erman D eliminat
.. Erit& /andel D eliminat
'f(r)itul me#ajului

! ! !

<ttaFa, "anada
<rele .4:00

(anus se adresa 7rupului de doispre3ece*
- CONSPIRAIA -
EE
C S-a 4nre7is&ra& un pro7res sa&is/'c'&or* Doi din&re mar&ori au
/os& redu-i la &'cere* Comandan&ul ;ellamy es&e pe urmele celui
de-al &reilea*
C A ap'ru& ce)a nou 4n problema SDID
I&alianul* Impe&uos* 9-ura&ic*
C Nu 4nc'1 dar sun&em con)in-i c' &ehnolo7ia 'tar Kar# )a
corespunde a-&ep&'rilor -i )a /unc.iona c6& de cur6nd*
C Trebuie s' /acem &o& posibilul pen&ru a o &ermina c6& mai
repede* Dac' e )orba de baniH
Saudi&ul* !ni7ma&ic* Re&ras*
C Nu* Mai sun& doar c6&e)a &es&e de /'cu&*
C C6nd )a a)ea loc &es&ul urm'&orD
Aus&ralianul* !n&u3ias&* In&eli7en&*
C Pes&e o s'p&'m6n'* Ne )om 4n&6lni din nou aici pes&e
pa&ru3eci -i op& de ore*


C"#itolul Cin&i(#r%*%&%

7iua a $atra D *ondra
/iercuri, L octombrie

!,emplul de )ia.' a lui $eslie Mo&hershed era Robin $each*
9rm'rea a)id pro7ramul B"um trie#c cei bo,ai )i celebriC, -i
s&udia cu a&en.ie /elul 4n care oaspe.ii lui Robin $each p'-eau1
)orbeau -i se 4mbr'cau1 pen&ru c' -&ia c' 4n&r-o 3i )a ap'rea -i el
4n acea emisiune* Anc' de mic copil sim.ise c' 4i es&e scris s'
aun7' cine)a1 s' /ie bo7a& -i celebru*
C !-&i /oar&e di/eri& de ceilal.i1 4i repe&a mereu mama lui* Puiul
meu )a aun7e s' /ie cunoscu& de 4n&rea7a lume*
;'ia&ul obi-nuia s' adoarm' au3ind aceas&' propo3i.ie1 a-a c'
p6n' la urm' o cre3u cu ade)'ra&* Pe m'sur' ce Mo&hershed se
ma&uri3a1 de)eni con-&ien& de /ap&ul c' a)ea o problem': habar n-
a)ea cum urma s' aun7' bo7a& -i celebru* 9n &imp1 coche&' cu
ideea de a de)eni un s&ar de cinema1 dar era e,a7era& de &imid* Se
76ndi1 de-i nu prea serios1 s' de)in' un s&ar al /o&balului1 dar nu
era un &ip a&le&ic* Ai &recu prin min&e c' ar pu&ea aun7e un /aimos
om de -&iin.' sau un a)oca& pre&in36nd onorarii colosale* Din
ne/ericire1 no&ele de la -coal' erau mediocre -i el renun.' s' se
apropie de /aim'* +ia.a era a&6& de nedreap&'* A)ea un /i3ic
- SIDN!" S#!$DON -
EL
nea&r'7'&or1 era slab1 cu un &en palid1 boln')icios -i era scund1
e,ac& un me&ru -ai3eci -i -ase* Mo&hershed accen&ua mereu cei
-ase cen&ime&ri* Se consola cu /ap&ul c' mul.i oameni celebri erau
scun3i: Dudley Moore1 Dus&in #o//man1 Pe&er 8al0H
Sin7ura pro/esie care 4l in&eresa cu ade)'ra& era cea de /o&o7ra/*
A /ace /o&o7ra/ii era ridicol de simplu* Oricine o pu&ea /ace* Nu
&rebuia dec6& s' ape-i pe un bu&on* C6nd 4mplinise -ase ani mama
lui 4i /'cuse cadou un apara& de /o&o7ra/ia& -i 4i l'udase e,a7era&
de mul& /o&o7ra/iile pe care le /'cuse* Pe c6nd aunse la
adolescen.' Mo&hershed era dea con)ins c' es&e un /o&o7ra/
7enial* A-i spunea c' es&e la /el de bun ca Ansei Adams1 Richard
A)edon sau Mar7are& ;our0e-Mhi&e* Amprumu&6nd bani de la
mama lui $eslie Mo&hershed 4-i aran' propriul a&elier 4n
apar&amen&ul lui din Mhi&echapel*
>Ancepe modes&?1 4l s/'&uise mama lui1 >dar 76nde-&e 7randios?1
iar $eslie /'cu 4n&ocmai* Ancepu modes& -i 76ndi 7randios1 dar din
ne/ericire nu a)ea &alen& pen&ru /o&o7ra/ii* 8o&o7ra/ia par'3i1
animale1 /lori -i le &rimi&ea plin de 4ncredere re)is&elor sau 3iarelor
-i 4n&o&deauna le primea 4napoi* Se consola cu 76ndul c' &oa&e
marile 7enii /useser' respinse 4nain&e de a li recunoa-&e )aloarea*
Se considera un mar&ir al socie&'.ii*
@i apoi1 pe nea-&ep&a&e1 i se o/eri marea -ans'* +'rul mamei lui1
care lucra la Editura Iar$er "ollin#, 4i m'r&urisise lui Mo&hershed
c' )or publica o car&e despre !l)e.ia*
C !di&ura 4nc' nu -i-a ales /o&o7ra/ul1 $eslie1 a-a c' dac' &e
duci 4n !l)e.ia chiar acum -i &e 4n&orci cu ni-&e /o&o7ra/ii 7ro3a)e1
car&ea e a &a*
$eslie Mo&hershed 4-i 4mpache&' 4n 7rab' apara&ele de
/o&o7ra/ia& -i o porni spre !l)e.ia* @&ia C era con)ins c' aceas&a )a
/i marea -ans' pe care o a-&ep&ase mereu* An s/6r-i&1 idio.ii 4i )or
recunoa-&e &alen&ul* Anchirie o ma-in' 4n <ene)a -i c'l'&ori prin
.ar' /o&o7ra/iind cas&ele1 cascade -i )6r/uri de mun.i acoperi&e de
3'pad'* 8o&o7ra/ie r's'ri&uri -i apusuri -i /ermieri lucr6ndu--i
p'm6n&ul* @i apoi1 pe nea-&ep&a&e1 des&inul in&er)eni -i 4i schimb'
4n&rea7a )ia.'* !ra 4n drum spre ;erna c6nd se opri mo&orul
ma-inii* O parc' la mar7inea au&os&r'3ii1 /urios la culme* De ce
eu; se )ai&' Mo&hershed* De ce mi #e %nt(m$l %ntotdeauna mie
a#tfel de lucruriD R'mase l6n7' ma-in'1 cloco&ind de ner)i1
76ndindu-se la &impul pre.ios pe care 4l irosea -i la c6& de mul& 4l
)a cos&a s'--i remorche3e -i s'--i repare ma-ina* Cu cincispre3ece
- CONSPIRAIA -
EN
0ilome&ri 4n urma lui era sa&ul Thun* Voi cere cuiva # m duc la
un ,araj de acolo, se 76ndi el* 0ar trebui # m co#te $rea mult.
8'cu semn unui camion care &ranspor&a .i.ei*
C Am ne)oie de un au&o-ser)ice1 e,plic' Mo&hershed* A.i pu&ea
opri la un 7ara 4n Thun -i s' le spune.i s' )in' s' m' iaD
@o/erul din camion cl'&in' din cap*
C ! duminic'1 domnule* Nu 7'si.i 7ara deschis dec6& 4n ;erna*
C ;ernaD ! la cinci3eci de 0ilome&ri de aici* O s' m' cos&e o
a)ere*
@o/erul r6ni*
C +a* Uia de acolo &e umulesc de bani duminica*
+ru s' porneasc'*
C A-&eap&'* Ai )enea 7reu s' pronun.e cu)in&ele* +oiH )oi pl'&i
pen&ru un au&o ser)ice din ;erna*
C Aut. +oi arana s' )in' cine)a s' )' ia*
$eslie Mo&hershed r'mase bles&em6nd l6n7' ma-ina s&rica&'*
0umai a#ta %mi mai li$#ea, 4-i 3ise el cu am'r'ciune* Chel&uise dea
prea mul.i bani pe /ilme -i acum )a &rebui s' 4n&6lneasc' un
a/urisi& de ho. care s'-l remorche3e p6n' la un 7ara* Ma-ina de
depanare ap'ru dup' dou' ore in&erminabile* Pe c6nd mecanicul
se pre7'&ea s' /i,e3e cablul de remorcare1 se )'3u o lumin'
pu&ernic' de cealal&' par&e a au&os&r'3ii1 urma&' de o e,plo3ie
asur3i&oare* Iar Mo&hershed 4-i ridic' pri)irile -i 3'ri ce)a ce
sem'na cu un obiec& s&r'luci&or care c'dea din cer* Pe au&os&rad'
se mai a/la doar un au&obu3 cu &uri-&i1 care &ocmai oprise 4n
spa&ele ma-inii lui* Pasa7erii au cobor6& -i s-au 4ndrep&a& 7r'bi.i
spre locul pr'bu-irii* Mo&hershed e3i&'1 4n su/le&ul lui d6ndu-se o
lup&' 4n&re curio3i&a&e -i dorin.a de a pleca c6& mai repede* Se
4n&oarse -i o lu' pe urmele pasa7erilor* C6nd aunse la locul
acciden&ului1 se opri &rans/i7ura&* Dumne&eule mare, 4-i 3ise el* E
ireal. Se holba la o /ar/urie 3bur'&oare* $eslie Mo&hershed au3ise
)orbindu-se de /ar/urii 3bur'&oare1 ci&ise despre ele1 dar nicioda&'
nu cre3use c' e,is&' cu ade)'ra&* Pri)ea cu 7ura c'sca&' la un
spec&acol sinis&ru* An)eli-ul e,&erior se sp'rsese -i 4n'un&ru se
pu&eau )edea dou' corpuri1 mici1 cu cranii mari1 cu ochii ad6nci.i
4n orbi&e1 /'r' urechi -i aproape /'r' b'rbii -i p'reau s' poar&e
ni-&e cos&ume de un ar7in&iu me&alic*
<rupul din au&obu3 era 4n urul s'u1 pri)ind 4n &'cereV &o.i erau
-oca.i* ;'rba&ul de l6n7' el le-in'* 9n al&ul se aplec' -i )omi&'* 9n
preo& b'&r6n .inea s&r6ns m'&'niile -i bolborosea incoeren&*
- SIDN!" S#!$DON -
EO
C Dumne3euleG spuse cine)a* ! o /ar/urie 3bur'&oareG
@i 4n acea clip' Mo&hershed a)u o inspira.ie di)in'* 9n miracol
4i c'3use 4n bra.e* !l C $eslie Mo&hershed C era pre3en&1 cu
apara&ele de /o&o7ra/ia& pen&ru a imor&ali3a e)enimen&ul secoluluiG
Nici o re)is&' sau 3iar din lume nu-i )a re/u3a /o&o7ra/iile pe care
urma s' le /ac'* O car&e despre !l)e.iaD Aproape c' i3bucni 4n r6s*
!ra pe cale s' uimeasc' 4n&rea7a plane&'* Toa&e &ele)i3iunile )or
cer-i pre3en.a lui pe ecrane1 dar )a apare mai 4n&6i 4n emisiunea
lui Robin $each* A-i )a )inde /o&o7ra/iile la *ondon !ime, 'un /ail,
/irror C &oa&e 3iarele en7le3e-&i1 -i cele din s&r'in'&a&e C *T
Ei,aro, @ari# /atc2, <,,i, Der !a,, !ime -i U'A !oda5. Presa din
4n&rea7a lume se )a lup&a s'-i ob.in' /o&o7ra/iile* (aponia -i
America de Sud1 Rusia -i China posibili&'.ile erau nelimi&a&e*
Inima lui Mo&hershed b'&ea nere7ula& din cau3a neas&6mp'rului
care pusese s&'p6nire pe el* 0u voi da nimnui un interviu eOclu#iv.
Eiecare &iar va trebui # m $ltea#c. Voi %nce$e cu o #ut de mii
de lire #terline $entru o foto,rafie, $oate c2iar dou #ute de mii. 8i le
voi vinde din nou )i din nou. !n&u3iasma& 4ncepu s' adune banii pe
care 4i )a c6-&i7a*
$eslie Mo&hershed era a&6& de ocupa& s'--i calcule3e a)erea
4nc6& mai c' ui&' s' /ac' /o&o7ra/iile*
C Oh1 Dumne3euleG Scu3a.i-m'G spuse el1 /'r' s' se adrese3e
cui)a 4n mod special1 -i &ra)ers' repede au&os&rada pen&ru a--i lua
echipamen&ul*
Mecanicul &erminase de ridica& par&ea din /a.' a ma-inii lui -i
era 7a&a de plecare*
C Ce se 4n&6mpl' acoloD 4n&reb' el*
Mo&hershed era ocupa& s'--i ia apara&ele de /o&o7ra/ia&*
C Du-&e s' )e3i cu ochii &'i*
Cei doi au &recu& din nou au&os&rada1 -i Mo&hershed 4-i /'cu loc
prin&re &uri-&i*
C Scu3a.i-m'1 spuse el* Scu3a.i-m'*
Re7la obiec&i)ul apara&ului -i 4ncepu s' /o&o7ra/ie3e acel 98O -i
pasa7erii lui s&ranii* 8'cu /o&o7ra/ii alb-ne7ru -i colora&e* De c6&e
ori ap'sa pe declan-a&or1 Mo&hershed 4-i spunea: un milion de
lire- %nc un milion- )i un alt milion.
Preo&ul 4-i /'cea cruce -i murmura:
C ! chipul Sa&anei*
'atana, $e dracu, se 76ndi Mo&hershed &rium/'&or* ! chipul
bo7'.iei* Aces&ea )or /i primele /o&o7ra/ii care s' do)edeasc'
- CONSPIRAIA -
LB
e,is&en.a /ar/uriilor 3bur'&oare* @i apoi1 brusc1 un 76nd 4n7ro3i&or
4i &recu prin min&e* Dac revi#tele vor crede c #unt fal#uri; Au fo#t
multe foto,rafii fal#ificate ale altor UE<uri. !u/oria 4i disp'ru* Dac'
nu m' )or credeD @i a&unci $eslie Mo&hershed a)u a doua
inspira.ie*
An urul lui se a/lau nou' mar&ori* 8'r' s' o -&ie1 )or ade)eri
descoperirea lui*
Mo&hershed se 4n&oarse spre 7rupul de &uri-&i*
C Doamnelor -i domnilor1 s&ri7' el1 dac' dori.i s' )' /ac
/o&o7ra/ii aici a-e3a.i-)' 4n /a.a /ar/uriei -i )' )oi &rimi&e bucuros
c6&e o copie /iec'ruia din&re dumnea)oas&r'1 pe 7ra&is*
S-au au3i& e,clama.ii 4nc6n&a&e* An c6&e)a clipe pasa7erii din
au&obu3 cu e,cep.ia preo&ului1 erau 4n /a.a r'm'-i.elor na)ei
spa.iale*
Preo&ul -o)'ia*
C Nu po&1 spuse el* !s&e 4ncarnarea r'uluiG
Mo&hershed a)ea ne)oie de preo&* 9rma s' /ie cel mai
con)in7'&or mar&or*
C Tocmai as&a e1 spuse Mo&hershed con)in7'&or* Nu )' da.i
seamaD +a /i m'r&uria dumnea)oas&r' despre e,is&en.a spiri&elor
r'ului*
Iar preo&ul /u con)ins 4n cele din urm'*
C Ampr'-&ia.i-)' pu.in1 porunci Mo&hershed1 ca s' se )ad' -i
/ar/uria 3bur'&oare*
Mar&orii se mi-car' pu.in*
C A-a* 8oar&e bine* !,celen&* R'm6ne.i pe loc* 8'cu cam -ase
/o&o7ra/ii -i lu' din bu3unar un creion -i o buca&' de h6r&ie*
C +' ro7 s' )' no&a.i numele -i adresa* +oi a)ea 7ri' ca /iecare
s' primeasc' o /o&o7ra/ie*
Nici nu-i &recea prin cap s' le &rimi&' a-a ce)a* Nu dorea dec6&
mar&ori care s'-i con/irme au&en&ici&a&ea /o&o7ra/iilor* 0au dec(t
afuri#itele de revi#te )i &iare #)i bat ca$ul cu cine #unt ace)ti
oameni>
Apoi1 pe nea-&ep&a&e1 obser)' c' mai mul.i din&re &uri-&i a)eau
-i ei apar&e de /o&o7ra/ia&* Nu pu&ea permi&e s' e,is&e al&e /o&o7ra/ii
dec6& ale luiG Doar cele sub care )a s&a scris BEoto,rafie de *e#lie
/ot2er#2ed.C
D Scu3a.i-m'1 se adres' ei 7rupului1 cei din&re dumnea)oas&r'
care a)e.i apara&e de /o&o7ra/ia&1 dac' )re.i s' mi le da.i mie1 )' )oi
/o&o7ra/ia ca s' le a)e.i -i cu apara&ele dumnea)oas&r'*
- SIDN!" S#!$DON -
LF
Apara&ele i-au /os& 4nm6na&e rapid* An7enunche s' prind' prima
po3i.ie1 -i nimeni nu obser)' c' ap'sase pe bu&onul care
deschidea locul unde se a/la rola de /ilm* A)a, c(teva ra&e de #oare
le vor face numai bine. 6mi $are ru, $rieteni, dar doar $rofe#ioni)tii
au voie # imortali&e&e momente i#torice.
An 3ece minu&e1 Mo&hershed le a)ea numele -i adresele* Arunc'
o ul&im' pri)ire /ar/uriei 3bur'&oare -i ubil' 4n sinea sa* /ama a
avut dre$tate. Voi ajun,e bo,at )i celebru.
Abia a-&ep&a s' se re4n&oarc' 4n An7lia ca s'--i de)elope3e
pre.ioasele /o&o7ra/ii*

! ! !

C Ce mama dracului se 4n&6mpl'D
Sec.iile de poli.ie din 3ona 9e&endor/ au /os& cople-i&e de
nenum'ra&ele apeluri &ele/onice*
C Cine)a se mi-c' prin casa meaH
C A/ar' sun& lumini ciuda&eH
C Animalele au 4nnebuni&* Probabil c' sun& lupi prin pream'H
C Cine)a mi-a seca& 7heabul cu ap'H
@i cel mai ine,plicabil &ele/on:
C @e/uS1 &rimi&e mai mul&e au&o-ser)isuri pe au&os&rada
principal'* ! un co-mar aici* An&re7 &ra/icul s-a bloca&*
C Po/&imD De ceD
C Nimeni nu -&ie* Mo&oarele ma-inilor au 4nce&a& brusc s' mai
/unc.ione3e*
A /os& o noap&e pe care nu o )or ui&a nicioda&'*


C"#itolul '"i(#r%*%&%

"(t oare va dura acea#t mi#iune; se 4n&reb' Rober& pun6ndu--i
cen&ura de si7uran.' 4n a)ionul care 4l ducea spre An7lia* An &imp
ce a)ionul se apropia de pis&a de a&eri3are1 uria-ele lui mo&oare
Rolls-Royce 4n7hi.ind cu po/&' aerul nop.ii1 Rober& se rela,' -i
4nchise ochii* <are %ntradevr doar cu c(iva ani %n urm am &burat
cu 'u#an #$re *ondra; 0u. De atunci a trecut o via %ntrea,.

! ! !

- CONSPIRAIA -
L2
A)ionul a&eri3' la Ieat2roF la ora E:2O p*m*1 con/orm orarului*
Rober& 4-i croi drum prin 4n7hesuiala din aeropor& -i lu' un &a,i
spre marele ora-* Trecu pe l6n7' su&e de locuri /amiliare1 -i au3i
)ocea lui Susan comen&6nd cu 4nc6n&are* An acele 3ile /erici&e1 nu
a)ea impor&an.' unde anume se a/lau* !ra su/icien& c' erau
4mpreun'* A-i aduceau cu ei propria lor /ericire1 emo.ia deosebi&'
pe care o sim.eau unul pen&ru cel'lal&* C's'&oria lor nu pu&ea
a)ea dec6& un s/6r-i& /erici&*
Sau aproape*
Neca3urile lor au 4ncepu& 4n&r-un mod des&ul de ne)ino)a&1 cu
un &ele/on primi& de la amiralul Mhi&&a0er1 4n &imp ce Rober& -i
Susan c'l'&oreau prin Tailanda* Trecuser' -ase luni de c6nd
Rober& /usese elibera& din ser)iciul ac&i) al Marinei1 -i 4n &o& aces&
&imp nu )orbise deloc cu amiralul* Tele/onul primi& pe c6nd se
7'seau la <riental Iotel 4n ;an70o01 a /os& o mare surpri3'*
C Rober&D Amiralul Mhi&&a0er la &ele/on*
C AmiraleG M' bucur s' )' aud )ocea*
C Nu mi-a /os& u-or s' dau de &ine* Ce-ai mai /'cu&D
C Nu prea mul&e* M-am dis&ra&* O lun' de miere lun7'*
C Ce mai /ace SusanD Susan o cheam'1 nuD
C Da* Se sim&e /oar&e bine1 mul.umesc*
C C6& de cur6nd &e po.i 4napoia la Mashin7&onD
C Po/&imD
C Anc' nu s-a anun.a& o/icial1 dar am primi& o nou' /unc.ie1
Rober&* Am /os& numi& direc&or al depar&amen&ului FL din cadrul
'erviciului de :nformaii al /arinei. A- )rea s' &e am l6n7' mine*
Rober& /u lua& prin surprindere*
C 'erviciul de :nformaii al /arinei; Amirale1 eu nu cunosc
nimicH
C Po.i 4n)'.a* +ei aduce un ser)iciu impor&an& .'rii &ale* +rei s'
)ii s' discu&'m 4mpreun'D
C P'iH
C An re7ul'* Te a-&ep& 4n biroul meu luni la 3ero op& su&e*
Transmi&e-i salu&'ri lui Susan*
Rober& 4i rela&' lui Susan con)ersa.ia &ele/onic'*
C 'erviciul de :nformaii; Sun' in&eresan&*
C Poa&e1 spuse Rober& cu 4ndoial'* #abar n-am despre ce poa&e
/i )orba*
C +a &rebui s' a/li*
!l o pri)i un momen&*
- SIDN!" S#!$DON -
L%
C +rei s' accep&1 nu-i a-aD
!a 4-i puse bra.ele pe umerii lui*
C +reau s' /aci &o& ceea ce )rei &u s' /aci* Cred c' e-&i pre7'&i&
s' &e 4n&orci la lucru* An ul&imele s'p&'m6ni am obser)a& c' e-&i
plin de neas&6mp'r*
C Cred c' 4ncerci s' scapi de mine1 o &achina Rober&* $una de
miere s-a &ermina&*
Susan 4-i apropie bu3ele de ale lui*
C Nicioda&'* i-am spus )reoda&' c6& de nebun' sun& dup'
&ine1 marinarD #ai s'-.i ar'&H
<6ndindu-se la &oa&e as&ea mai &6r3iu C prea &6r3iu C Rober&
aunse la conclu3ia c' aces&a a /os& 4ncepu&ul s/6r-i&ului c's'&oriei
lor* A&unci propunerea li se p'ruse minuna&' -i se 4n&oarse la
Mashin7&on pen&ru a discu&a cu amiralul Mhi&&a0er*
C Aceas&' slub' cere in&eli7en.'1 cura -i ini.ia&i)'1 Rober&* Tu
le ai pe &oa&e &rei* ara noas&r' a de)eni& o .in&' pen&ru oricare
dic&a&or m'run& -i /an/aron care 4-i poa&e permi&e s' cree3e o
7rup' de &erori-&i sau s' cons&ruiasc' o /abric' de arme chimice*
O par&e din aces&e .'ri lucrea3' 4n pre3en& la /abricarea bombei
a&omice ca s' ne poa&' -an&aa* Misiunea mea es&e s' cree3 o re.ea
de in/orma.ii pen&ru a a/la ce pun la cale -i pen&ru a-i opri* A- )rea
ca &u s' m' au.i*
P6n' la urm' Rober& accep&' s' in&re 4n 'erviciul de :nformaii al
/arinei -i1 spre surprinderea sa1 descoperi c' 4i place -i are -i
ap&i&udinile necesare* Susan 7'si un apar&amen& dr'7u. 4n
Rosslyn1 +ir7inia1 nu depar&e de locul unde lucra Rober& -i se
ocup' cu decorarea -i mobilarea lui* Rober& /u &rimis la Eerm,
cen&rul de an&renamen& CIA pen&ru a7en.ii 'erviciului 'ecret.

! ! !

Si&ua&' 4n +ir7inia1 4n&r-un comple, /oar&e bine p'3i&1 Eerma se
4n&indea pe o supra/a.' de pes&e &rei3eci de mii de me&ri p'&ra.i1 4n
cea mai mare par&e acoperi.i cu p'duri de coni/ere1 iar cl'dirile
cen&rale erau 4n&r-o 3on' deschis' de 3ece acri1 la &rei 0ilome&ri de
poar&a principal'* Po&eci lar7i se rami/icau 4n di/eri&e direc.ii1
&recerea /iind opri&' de por.i 4ncuia&e sau de semne pe care scria
:ntrarea inter&i#. De pe un mic aerodrom a)ioane /'r' 4nsemne
plecau -i soseau de mai mul&e ori pe 3i* Eerma se a/la 4n&r-un
decor 4n-el'&or de idilic1 cu copaci 4n/run3i.i1 c'prioare aler76nd
- CONSPIRAIA -
L5
prin p'dure -i mici cl'diri 4mpr'-&ia&e parc' /'r' nici o lo7ic' pe
4n&re7 cuprinsul imensului comple,* To&u-i1 4n'un&ru era o cu
&o&ul al&' lume*
Rober& se a-&ep&ase s'--i /ac' pre7'&irea 4mpreun' cu al.i
membri ai Marinei1 dar spre surprinderea lui1 cole7ii erau o
combina.ie de recru.i ai CIA1 pu-ca-i marini1 -i comba&an.i din
cadrul Armatei, /arinei -i Eorelor Aeriene. 8iecare s&uden& primi
un num'r -i /u 7'3dui& 4n&r-o camer'-dormi&or 4n una din mul&ele
cl'diri cu dou' e&ae cu aspec& spar&an* $a car&ierul o/i.erilor unde
Rober& /u ins&ala&1 /iecare b'rba& a)ea camera lui -i 4mp'r.ea baia
cu un al&ul* Sala de mese era pes&e drum de 7rupul de cl'diri
apar.in6nd car&ierului o/i.erilor*
An 3iua sosirii1 Rober& /u condus 4n&r-o aul'1 4mpreun' cu al.i
&rei3eci de nou )eni.i* 9n colonel de culoare1 4nal& -i cu un /i3ic
impun'&or1 4mbr'ca& 4n uni/orma Eorelor Aeriene p'-i 4n /a.' -i li
se adres'* A)ea pes&e cinci3eci de ani -i d'dea impresia unui om
de o in&eli7en.' rece1 calcula&'* +orbi r'spica& -i precis*
C Sun& colonel 8ran0 (ohnson* Doresc s' )' ure3 bun )eni&* An
&impul -ederii )oas&re aici )' )e.i /olosi doar de prenume* Din aces&
momen& )ie.ile )oas&re sun& o car&e 4nchis'* A.i depus ur'm6n&ul
c' )e.i p's&ra secre& &o& ce )e.i )edea -i )e.i 4n)'.a aici* +'
s/'&uiesc s' lua.i /oar&e 4n serios aces& ur'm6n&* Despre munca
)oas&r' nu )e.i discu&a nicioda&' cu nimeniH nici cu so.iile1 nici
cu /amilia1 nici cu prie&enii* A.i /os& ale-i pen&ru c' a)e.i cali&'.i
deosebi&e* A)e.i mul& de munci& pen&ru a )' pune 4n )aloare aces&e
cali&'.i -i nu &o.i din&re )oi )or reu-i* +e.i /i implica.i 4n lucruri
despre care nu a.i mai au3i& nicioda&'* Accen&ue3 impor&an.a
muncii pe care o )e.i depune dup' ce )e.i pleca de aici* A de)eni&
la mod' 4n anumi&e cercuri liberale s' /ie cri&ica& ser)iciul de
in/orma.ii1 /ie c' el apar.ine de CIA1 Armat, /arin #au Eor.e
Aeriene, dar )' asi7ur domnilor c' /'r' oameni dedica.i a-a ca
dumnea)oas&r'1 .ara as&a ar /i 4n&r-o si&ua.ie /oar&e di/icil'*
Misiunea )oas&r' )a /i s' 4mpiedica.i aces&e probleme* Cei care )or
&rece &oa&e &es&ele )or de)eni a7en.i secre.i* Mai e,ac&1 as&a
4nseamn' spioni* !i lucrea3' clandes&in*
C C6& &imp )e.i /i aici )e.i a)ea par&e de cel mai bun
an&renamen& din lume* +e.i 4n)'.a s' supra)e7hea.i -i s' urm'ri.i*
+e.i urma cursuri de comunica.ii radio1 codi/icare1 armamen& -i
ci&irea h'r.ilor*
C +e.i par&icipa la un curs special de rela.ii sociale* +e.i a/la
- SIDN!" S#!$DON -
L=
cum s' redac&a.i un rapor&1 cum s' pune.i 4n e)iden.' impulsurile
personale -i cum s' )' /ace.i .in&a s' se sim&' 4n lar7ul ei*
Clasa sorbea /iecare cu)6n&*
C +e.i 4n)'.a cum s' 4n&6lni.i -i s' recru&a.i un a7en&* +e.i /i
an&rena.i s' descoperi.i dac' un loc de 4n&6lnire es&e si7ur*
C +e.i 4n)'.a despre >c'deri mor&ale?1 cum s' comunica.i 4n
&ain' cu con&ac&ele )oas&re* Dac' )e.i /ace bine ceea ce )e.i 4n)'.a
aici1 )' )e.i 4ndeplini misiunile neobser)a.i -i nedescoperi.i*
A&mos/era din 4nc'pere era 4nc'rca&' de en&u3iasm -i
ner'bdare*
C 9nii din&re )oi )or lucra sub acoperire o/icial'* Ar pu&ea /i
diploma&ic' sau miliar'* Al.ii )or lucra sub o acoperire neo/icial'1
ca indi)i3i par&iculari C ca oameni de a/aceri1 arheolo7i1 sau
scrii&ori C orice pro/esie care )' )a permi&e accesul spre 3onele -i
&ipurile de oameni care sun& cei mai 4n m'sur' s' )' o/ere
in/orma.ia pe care o c'u&a.i* Iar acum )' predau ins&ruc&orilor
)o-&ri* Mul& noroc*

! ! !

An&rea7a pre7'&ire i se p'ru /ascinan&' lui Rober&* Ins&ruc&orii
erau oameni care lucraser' pe &eren -i erau ni-&e pro/esioni-&i
e,perimen&a.i* Rober& absorbi cu u-urin.' in/orma.iile &ehnice* Pe
l6n7' cursurile amin&i&e de colonelul (ohnson1 mai e,is&a unul de
limbi s&r'ine -i de coduri crip&ice*
Colonelul (ohnson era o eni7m' pen&ru Rober&* Circulau
3)onuri c' ar a)ea le7'&uri pu&ernice la Casa Alb' -i c' era
implica& 4n ac&i)i&'.i secre&e la un ni)el /oar&e 4nal&* Obi-nuia s'
dispar' de la Eerm 3ile la r6nd ca apoi s' reapar' pe nea-&ep&a&e*
9n a7en& pe nume Ron le .inu un curs:
C O opera.ie clandes&in' cuprinde -ase e&ape* Prima es&e
iden&i/icarea* C6nd -&ii de ce /el de in/orma.ie ai ne)oie1 prima
sarcin' es&e s' descoperi persoanele care au acces la acea
in/orma.ie* A doua e&ap' es&e e)aluarea* Dup' ce .i-ai iden&i/ica&
.in&a1 )a &rebui s' )e3i dac' are 4n&r-ade)'r in/orma.ia de care ai
ne)oie -i dac' es&e posibil ca persoana s' /ie recru&a&'* Care 4i
sun& reac.iileD !s&e sup'ra& pe -e/ul luiD Are probleme /inanciareD
Dac' persoana es&e in/luen.abil' -i e,is&' un mo&i) care s' poa&e /i
e,ploa&a& se &rece la e&apa &rei* !&apa a &reia es&e )alori/icarea* +ei
4ncepe o rela.ie cu persoana respec&i)'* Te 4n&6lne-&i cu ea c6& mai
- CONSPIRAIA -
LE
des posibil -i 4ncerci s' s&abile-&i un rapor&* 9rm'&oarea e&ap' es&e
recru&area* C6nd cre3i c' &o&ul es&e pre7'&i& urmea3' munca
psiholo7ic'* +e.i /olosi indi/eren& ce /el de arme psiholo7ice a)e.i la
dispo3i.ie C r'3bunare 4mpo&ri)a -e/ului1 bani1 pl'cerea de a
&r'da* Dac' un a7en& secre& -i-a /'cu& bine munca1 de obicei i se
spune da*
P6n' aici &o&ul es&e 4n re7ul'* Ai un spion care lucrea3' cu &ine*
9rm'&orul pas es&e m6nuirea lui* +a &rebui s' &e pro&ee3i nu doar
pe &ine ci -i pe el* +ei arana 4n&6lniri pe ascuns -i 4l )ei ins&rui 4n
m6nuirea micro/ilmelor -i a apara&urii radio* Al )ei 4n)'.a cum s'-
-i dea seama dac' es&e supra)e7hea&1 ce s' spun' dac' )a /i
4n&reba&1 -i a-a mai depar&e*
9l&ima e&ap' es&e deconec&area* Dup' o anumi&' perioad' de
&imp1 s-ar pu&ea ca persoana recru&a&' s' /ie &rans/era&' la un nou
loc de munc' -i s' nu mai aib' acces la in/orma.iile ceru&e1 sau
poa&e noi nu )om mai a)ea ne)oie de acele in/orma.ii1 4n indi/eren&
care ca3 rela.ia ia s/6r-i&1 dar es&e /oar&e impor&an& s' se &ermine
4n a-a /el ca recru&ul s' nu sim&' c' a /os& doar /olosi& -i s' cau&e
s' se r'3buneH
Colonelul (ohnson a)usese drep&a&e* Nu &o.i reu-eau s' &ermine
an&renamen&ul* Chipuri cunoscu&e disp'reau mereu* Nimeni nu
-&ia de ce* Nimeni nu 4n&reba*
An&r-o 3i1 pe c6nd un 7rup se pre7'&ea s' plece 4n Richmond
pen&ru un e,erci.iu de supra)e7here1 ins&ruc&orul lui Rober&
spuse:
C +om )edea c6& e-&i de bun1 Rober&* +oi pune pe cine)a s' &e
urm'reasc'* +reau s' scapi de el* Cre3i c' )ei reu-iD
C Da1 sir*
C Mul& noroc*

! ! !

Rober& lu' au&obu3ul spre Richmond -i 4ncepu s' se plimbe pe
s&r'3i* An cinci minu&e 4-i descoperi urm'ri&orii* !rau doi* 9nul 4l
urma pe os -i cel'lal& din&r-o ma-in'* Rober& 4ncerc' s' se
/uri-e3e 4n res&auran&e -i ma7a3ine -i apoi s' ias' 7r'bi& pe u-a
din spa&e1 dar nu reu-i s' scape de ei* !rau prea buni* An cele din
urm'1 )enise dea )remea s' se re4n&oarc' la Eerm -i Rober& 4nc'
nu reu-ise s' scape de sub supra)e7herea lor* Al urmau pas cu
pas* Rober& in&r' 4n&r-un ma7a3in uni)ersal1 -i cei doi -i-au lua&
- SIDN!" S#!$DON -
LL
po3i.iile prin care s' poa&' urm'ri in&r'rile -i ie-irile* Rober& lu'
ascensorul p6n' la raionul de con/ec.ii b'rb'&e-&i* C6nd cobor4
pes&e &rei3eci de minu&e1 era 4mbr'ca& 4n&r-un cos&um di/eri&1 a)ea
un pardesiu -i o p'l'rie1 discu&a cu o /emeie -i ducea un copil 4n
bra.e* Trecu pe l6n7' urm'ri&orii lui /'r' s' /ie recunoscu&*
A /os& sin7urul din acea 3i care a reu-i& s'--i p'c'leasc'
supra)e7he&orii*

! ! !

(ar7onul preda& la Eerm era parc' o al&' limb'*
C Probabil c' nu )e.i /olosi &o.i ace-&i &ermeni1 le spuse
ins&ruc&orul1 dar e bine s'-i cunoa-&e.i* Sun& dou' /eluri de a7en.i:
un >a7en& de in/luen.'? -i un >a7en& pro)oca&or?* A7en&ul de
in/luen.' 4ncearc' s' schimbe opinia celor din .ara 4n care
operea3'* 9n a7en& pro)oca&or es&e &rimis pen&ru a s&6rni &ulbur'ri
-i pen&ru a crea panic'* >P6r7hiile bio7ra/ice? es&e un cod CIA
pen&ru -an&a* Apoi e,is&' a-a numi&ele >Ac.iuni a 7en.ilor ne7re?
care )aria3' 4n&re mi&' -i spar7eri* Ma&er7a&e a /os& o as&/el de
ac.iune*
Pri)i 4n sal' ca s' se asi7ure c' &oa&' lumea era a&en&'* To.i 4l
ascul&au )r'i.i*
C Din c6nd 4n c6nd unii din&re )oi s-ar pu&ea s' aib' ne)oie de
un >c6rpaci? C 4nseamn' un om care /alsi/ic' pa-apoar&e*
Rober& se 4n&reb' dac' )a aun7e )reoda&' s' aib' ne)oie de un
c6rpaci*
C 8ra3a >a de7rada la ma,imum? es&e des&ul de nepl'cu&'*
Anseamn' a sc'pa de cine)a uci76ndu-l* Acela-i lucru 4nseamn' -i
cu)6n&ul a elimina. Dac' au3i.i )orbindu-se despre Eirm, s' -&i.i
c' es&e porecla da&' 'erviciului de :nformaii britanic. Dac' )i se
cere s' >a/uma.i? un birou1 nu 4nseamn' c' )i se cere s' dis&ru7e.i
&ermi&ele1 ci s' c'u&a.i micro/oane*
!,presiile neobi-nui&e 4l /ascinau pe Rober&*
C >Doamne? es&e un eu/emism pen&ru /emeile &rimise s'
compromi&' opo3i.ia* O >le7end'? es&e bio7ra/ia /als' a unui spion
care s'-i o/ere acoperirea necesar'* >A &rece la )ia.'? 4nseamn' a
p'r'si 'erviciul de :nformaii.
Ins&ruc&orul le cerce&' /e.ele celor din sal'*
C @&ie care)a din&re )oi ce es&e un >4mbl6n3i&or de lei?D
A-&ep&' un r'spuns* $ini-&e*
- CONSPIRAIA -
LN
C C6nd un a7en& es&e da& a/ar'1 se 4n&6mpl' c6&eoda&' s'
de)in' /oar&e ner)os -i s' amenin.e c' )a di)ul7a &o& ce -&ie* 9n
om cu mu-chi sau 4mbl6n3i&or de lei es&e &rimis pen&ru a-l lini-&i*
Sun& con)ins c' nici unul din&re )oi nu )a a)ea de-a /ace cu un
as&/el de om*
An sal' se au3ir' r6se&e ner)oase*
C Apoi1 e,is&' &ermenul $ojar. Dac' un in/orma&or a muri& de
poar as&a 4nseamn' c' a /os& ucis 4n&r-un mod a&6& de e/icien&
4nc6& moar&ea s' par' acciden&al' sau da&ora&' unor cau3e
na&urale* O me&od' de a produce poar es&e aceea de a /olosi
>Tabun?* Aces&a e un lichid incolor sau maroniu care pro)oac' o
parali3ie a ner)ilor a&unci c6nd es&e in&rodus 4n piele* Dac' cine)a
)' o/er' o >cu&ie mu3ical'?1 )' o/er' de /ap& un &ransmi.'&or radio*
An )ii&or unii din&re )oi )or ac.iona >7oi?* Nu )' 7r'bi.i s' )'
de3br'ca.i1 4nseamn' doar c' )e.i lucra sin7uri1 /'r' nici un /el de
au&or*
C !,is&' 4nc' un lucru pe care a- )rea s'-l discu& as&'3i*
Coinciden.a* An munca noas&r' nu e,is&' un as&/el de animal* @i de
obicei se &raduce prin pericol* Dac' con&inua.i s' )' 4n&6lni.i cu
acelea-i persoane sau iden&i/ica.i acela-i au&omobil pe urmele
)oas&re1 p'3i.i-)' /undurile* Cu si7uran.' c' a.i da& de neca3uri*
C Cred c' pen&ru as&'3i aun7e1 domnilor* +om con&inua m6ine*

! ! !

Din c6nd 4n c6nd colonelul (ohnson 4l chema pe Rober& 4n
biroul lui1 ca >s' s&ea pu.in de )orb'?1 cum spunea el* Discu.iile
lor erau 4n-el'&or de obi-nui&e1 4ns' Rober& era con-&ien& de /ap&ul
c' i se cerce&a su/le&ul*
C An.ele7 c' ai o c's'&orie /erici&'1 Rober&*
C A-a es&e*
@i pe&receau urm'&oarea um'&a&e de or' )orbind despre
c's'&orie1 /ideli&a&e -i 4ncredere* Al&' da&':
C Amiralul Mhi&&a0er &e consider' ca un /iul al lui* @&iai as&aD
C Da* Durerea pro)oca&' de moar&ea lui !dQard nu )a disp'rea
nicioda&'*
Discu&au despre loiali&a&e1 da&orie -i moar&e*
C Ai &recu& prin /a.a mor.ii de mai mul&e ori1 Rober&* Nu .i-e
/ric' s' moriD
C Nu*
- SIDN!" S#!$DON -
LO
Dar # mor $entru o cau& drea$t, se 76ndi Rober&* 0u fr nici
un #en#.
Aces&e 4n&6lniri 4l nelini-&eau pe Rober& pen&ru c' se pri)ea 4n&r-
o o7lind' de/orma&'* Colonelul (ohnson 4l )edea /oar&e clar1 4ns' el
r'm6nea ascuns1 o eni7m' 4n)'lui&' 4n &ain'*
Pre7'&irea dur' -aispre3ece s'p&'m6ni1 -i 4n &o& acel &imp
nim'nui nu i se permisese s' comunice cu lumea de a/ar'* $ui
Rober& Susan 4i lipsea enorm* !ra cea mai lun7' perioad' de
desp'r.ire de c6nd se cunoscuser'* C6nd cele pa&ru luni se
&erminar' colonelul (ohnson 4l chem' pe Rober& la el 4n birou*
C Te-am chema& s'-mi iau r'mas bun* Ai /'cu& o &reab'
e,celen&'1 comandan&e* Cred c' )ii&orul .i se )a p'rea /oar&e
in&eresan&*
C Mul.umesc1 sir* @i eu sper la /el*
C Mul& noroc*
Colonelul (ohnson 4l pri)i pe Rober& ie-ind din birou* R'mase pe
loc nemi-ca&1 cam )reo cinci minu&e1 apoi lu' o ho&'r6re* Se
4ndrep&' spre u-' -i o 4ncuie* Apoi ridic' &ele/onul -i /orm' un
num'r*

! ! !

Susan 4l a-&ep&a* Deschise u-a apar&amen&ului lor1 4mbr'ca&'
doar 4n&r-un ne7lieu care nu ascundea nimic* Se arunc' 4n bra.ele
lui -i 4l 4mbr'.i-a s&r6ns*
C ;un'1 marinar* +rei s' &e sim.i bineD
C M' sim& dea1 spuse Rober& /erici&1 pen&ru c' &e s&r6n7 4n
bra.e*
C Doamne1 ce dor mi-a /os& de &ineG Susan /'cu un pas 4n spa&e
-i spuse s'lba&ic: Am s' mor dac' se 4n&6mpl' ce)a cu &ine*
C Nu se )a 4n&6mpl' nimic cu mine*
C Promi.iD
C Promi&*
Al pri)i o clip' 4n7riora&'*
C Ar'.i a&6& de obosi&*
C A /os& o pre7'&ire des&ul de in&ensi)'1 recunoscu Rober&*
Spunea doar pe um'&a&e ade)'rul* Cu &oa&e acele &e,&e -i
manuale de 4n)'.a&1 pe l6n7' an&renamen&ul /i3ic1 nici unul din&re
ei nu apucase s' doarm' mai mul& de c6&e)a ore pe noap&e*
Nimeni nu s-a pl6ns din&r-un mo&i) /oar&e simplu* @&iau bine c'
- CONSPIRAIA -
NB
ceea ce 4n)'.au1 4n&r-o 3i1 le )a sal)a )ia.a*
C @&iu e,ac& de ce anume ai ne)oie1 ho&'r4 Susan*
Rober& 36mbi*
C Ce )orbe-&iG 4n&inse m6na s' o &ra7' spre el*
C A-&eap&'* D'-mi cinci minu&e* De3brac'-&e*
O urm'ri plec6nd -i 4-i 3ise: "(t de afuri#it de noroco# $oate
ajun,e un brbat; Ancepu s'--i scoa&' hainele*
Susan se 4n&oarse dup' cinci minu&e* Spuse 4nce&:
C Mmmm1 4mi placi 7ol*
Rober& au3i )ocea ins&ruc&orului s'u BUnii dintre voi vor aciona
,oi. 6n#eamn c vei fi #in,uri, fr nici un fel de ajutor.C 6n ce m
am b,at; 6n ceam b,ato $e 'u#an;
Al conduse spre baie* Cada era umplu&' cu ap' par/uma&' -i 4n
camer' era 4n&uneric cu e,cep.ia celor pa&ru lum6n'ri aprinse pe
mar7inea chiu)e&ei*
C ;ine ai )eni& acas'1 dra7ul meu*
A-i scoase ne7lieul -i in&r' 4n cad'* !l o urm'*
C SusanH
C Nu )orbi* $as'-&e pe spa&e*
Sim.i m6inile ei m6n76indu-i umerii -i sim.i deasupra lui
/ormele pl'cu&e ale corpului ei -i ui&' de oboseal'* Au /'cu&
dra7os&e 4n apa cald'1 apoi -i-au -&ers &rupurile ude*
Susan spuse:
C Ai ui&a& ce 4nseamn' preludiu* Treci la &reab'*
Au /'cu& din nou dra7os&e1 iar mai &6r3iu1 c6nd Rober& adormi1
4mbr'.i-6nd-o pe Susan1 4-i 3ise 4n 76nd: Va fi mereu a)a.
6ntotdeauna.


C"#itolul '"#t%(#r%*%&%

An urm'&oarea diminea.' de luni Rober& se pre3en&' pen&ru
prima 3i de lucru la De$artamentul 11 al 'erviciului de :nformaii al
/arinei si&ua& 4n cl'direa Pen&a7onului*
Amiralul Mhi&&a0er 4l 4n&6mpin' c'lduros*
C ;ine ai )eni& acas'1 Rober&* Se pare c' ai /'cu& o impresie
e,&raordinar' asupra colonelului (ohnson*
Rober& 36mbi*
C @i el es&e un om impresionan&*
C6nd li se ser)i ca/eaua1 amiralul 4l 4n&reb':
- SIDN!" S#!$DON -
NF
C !-&i 7a&a de ac.iuneD
CDornic*
C ;un* A)em o si&ua.ie 4n RhodesiaH

! ! !

S' lucre3e pen&ru 'erviciul de :nformaii al /arinei era chiar mai
e,ci&an& dec6& se a-&ep&ase Rober&* 8iecare misiune era di/icil'1 iar
lui i se d'deau cele considera&e e,&rem de delica&e* Aduse un
in/orma&or care de3)'luise opera.iunile de con&raband' cu dro7uri
ale lui Norie7a din Panama1 demasc' un spion care lucra pen&ru
Marcos la Consula&ul American din Manila -i au&' la ins&alarea
unei s&a.ii secre&e de ascul&are 4n Maroc* 8u &rimis 4n misiuni 4n
America de Sud -i 4n Indiile de !s&* Sin7urul lucru care 4l derana
erau lun7ile desp'r.iri de Susan* De&es&a s' /ie depar&e de ea -i 4i
era 4n7ro3i&or de dor de ea* !l a)ea o slub' in&eresan&' -i
palpi&an&' care 4l .inea ocupa&1 4ns' Susan nu a)ea nimic* Dosarul
cu anche&ele re3ol)a&e de Rober& era &o& mai 7ros* Pe&recea din ce
4n ce mai pu.in &imp acas' -i a&unci a )eni& momen&ul c6nd
problema cu Susan de)eni /oar&e serioas'*
Ori de c6&e ori Rober& )enea acas'1 el -i Susan se arunca unul
4n bra.ele celuilal& -i /'ceau dra7os&e 4n/ome&a.i -i cu pasiune* Dar
aces&e clipe erau &o& mai rare* $ui Susan i se p'rea c' Rober& nici
nu aun7e bine acas' c' es&e &rimis imedia& 4n&r-o noua misiune*
Iar si&ua.ia era 4nr'u&'.i&' -i de /ap&ul c' Rober& nu pu&ea s'
discu&e cu ea despre munca lui* Susan habar n-a)ea unde pleac'
sau ce anume /ace* @&ia doar c' era mereu 4n pericol -i era
4n7ro3i&' de /ap&ul c' 4n&r-o 3i s-ar pu&ea s' nu se mai 4n&oarc'* Nu
4ndr'3nea s'-i pun' 4n&reb'ri* Se sim.ea ca o s&r'in'1 4nl'&ura&'
din par&ea cea mai impor&an&' a )ie.ii lui* A )ie.ii lor* 0u mai $ot
continua a)a, se ho&'r4 Susan*
C6nd Rober& se 4n&oarse din&r-o misiune de pa&ru s'p&'m6ni 4n
America Cen&ral'1 Susan 4i spuse:
C Rober&1 cred c' ar /i bine s' s&'m de )orb'*
C Ce s-a 4n&6mpla&D 4n&reb' Rober&1 de-i -&ia prea bine despre
ce e )orba*
C Sun& 4n7ro3i&'* Ne 4ndep'r&'m unul de cel'lal& -i nu )reau s'
pierdem ce a)em* N-a- pu&ea supor&a*
C SusanH
C A-&eap&'* $as'-m' s' &ermin* @&ii c6& &imp am pe&recu&
- CONSPIRAIA -
N2
4mpreun' 4n ul&imele pa&ru luniD Mai pu.in de dou' s'p&'m6ni*
Ori de c6&e ori )ii acas'1 parc' ai /i un oaspe&e -i nu so.ul meu*
Rober& o lu' 4n bra.e -i o s&r6nse &are la piep&*
C @&ii c6& de mul& &e iubesc*
!a 4-i l's' capul pe um'rul lui*
C Te ro71 nu l'sa s' ni se 4n&6mple nimic*
C +oi a)ea 7ri' de as&a1 promise Rober&* +oi discu&a cu
amiralul Mhi&&a0er*
C C6ndD
C Imedia&*

! ! !

C Amiralul )' poa&e primi acum1 comandan&e*
C Mul.umesc*
Amiralul era a-e3a& la biroul s'u1 semn6nd ni-&e h6r&ii* Ridic'
pri)irea c6nd Rober& in&r' -i 36mbi*
D ;ine ai )eni&1 Rober&1 -i /elici&'ri* Ai /'cu o &reab' e,celen&' 4n
!l Sal)ador*
C Mul.umesc1 sir*
C Ia loc* Po& s'-.i o/er o ca/eaD
C Nu1 mul.umesc*
C Ai dori& s'-mi )orbe-&iD Secre&ara mi-a spus c' e ce)a ur7en&*
Cu ce &e po& au&aD
Ai era 7reu s' 4nceap'*
C !i bine1 sir1 es&e o problem' personal'* Sun& c's'&ori& de mai
pu.in de doi ani1 -iH
C Ai /'cu& o ale7ere e,celen&'1 Rober&* Susan es&e o /emeie
minuna&'*
C Da1 a-a es&e* Ans' sun& pleca& cea mai mare a &impului1 iar ea
es&e ne/erici&' din aceas&' cau3'* Ad'u7' repede: @i are &o& drep&ul
s' /ie* Nu es&e o si&ua.ie normal'*
Amiralul Mhi&&a0er se l's' pe spa&e -i spuse 76ndi&or*
C ;ine4n.eles c' ceea ce /aci nu corespunde unei c's'&orii
normale* C6&eoda&' sacri/iciile sun& necesare*
C @&iu1 spuse Rober& 4nc'p'.6na&1 dar eu nu )reau s'-mi
sacri/ic c's'&oria* !s&e prea impor&an&' pen&ru mine*
Amiralul 4l s&udie a&en&*
C An.ele7* @i ce )rei s'-mi ceriD
C M' 76ndeam c' a.i pu&ea s' m' &rimi&e.i 4n misiuni care nu
- SIDN!" S#!$DON -
N%
sun& a&6& de depar&e de cas'* Ser)iciul de In/orma.ii are o re.ea
uria-'1 &rebuie s' e,is&e su&e de lucruri pe care le-a- pu&ea /ace
lucr6nd mai aproape de cas'*
C Mai aproape de cas'D
C Da*
Amiralul spuse 4nce&*
C !s&e ade)'ra& c' .i-ai c6-&i7a& aces& drep&* Nu )'d de ce nu s-
ar pu&ea arana a-a ce)a*
Rober& 36mbi u-ura&*
C Sun&e.i /oar&e amabil1 amirale* +' sun& recunosc'&or*
C Da* Cred c' am pu&ea arana a-a ce)a1 cu si7uran.'* Spune-i
lui Susan din par&ea mea c' problema s-a re3ol)a&*
Rober& se ridic'1 radiind de /ericire*
C Nici nu -&iu cum s' )' mul.umesc*
Amiralul 4i /'cu un semn c' nu are ne)oie de mul.umiri*
C !-&i prea )aloros pen&ru noi ca s' permi& s' .i se 4n&6mple
ce)a* Acum du-&e acas' la so.ia &a*

! ! !

C6nd Rober& o anun.' despre re3ul&a&ul 4n&re)ederii cu amiralul
Mhi&&a0er1 Susan se ar'&' 4nc6n&a&'* Al 4mbr'.i-'1 spun6nd:
C Dra7ul meu1 e minuna&*
C Ai )oi cere c6&e)a s'p&'m6ni de concediu ca s' pu&em pleca
unde)a* +a /i o a doua lun' de miere*
C Am ui&a& cum e 4n&r-o lun' de miere1 murmur' Susan* Ara&'-
mi*
Iar Rober& 4i /'cu pe plac*

! ! !

A doua 3i diminea.' amiralul 4l chem' la el pe Rober&*
C Am )ru& doar s' -&ii c' /ac pre7'&irile necesare pen&ru a
re3ol)a ce am discu&a& ieri*
C Mul.umesc1 amirale* Acum )enise momen&ul s'--i cear' liber
c6&e)a s'p&'m6ni* SirH
Amiralul spuse:
C A in&er)eni& ce)a1 Rober&* Ancepu s' se plimbe prin birou*
C6nd )orbi1 4n )oce i se sim.ea 4n7riorarea* Tocmai am /os&
in/orma& c' CIA a /os& in/il&ra&'* Se pare c' e,is&' o scur7ere
- CONSPIRAIA -
N5
con&inu' de in/orma.ii s&ric& secre&e* Nu se -&ie despre spion dec6&
c' numele de cod es&e 8o,* Acum se a/l' 4n Ar7en&ina* Au ne)oie
de cine)a din a/ara a7en.iei pen&ru a se ocupa de el* Direc&orul CIA
&e-a ceru& pe &ine* Ar dori s'-l 7'se-&i -i s'-l aduci 4napoi* $e-am
spus c' ho&'r6rea 4.i apar.ine* +rei s' preiei ac.iuneaD
Rober& e3i&'*
C M' &em c' nu )oi pu&ea1 sir*
C A.i respec& deci3ia1 Rober&* P'rerea mea despre munca -i
d'ruirea &a )a r'm6ne 4n&o&deauna aceea-i* Nu )reau dec6& s'-.i
cer o /a)oare*
C Ce anume1 amiraleD
C Direc&orul CIA a ceru& s' se 4n&6lneasc' cu &ine1 indi/eren&
care )a /i ho&'r6rea &a* Din poli&e.e* Nu ai nimic 4mpo&ri)'1 nu-i
a-aD
C ;ine4n.eles c' nu1 sir*

! ! !

A doua 3i Rober& plec' la $an7ley pen&ru a se 4n&6lni cu
direc&orul CIA*
C Ia loc1 comandan&e1 spuse direc&orul dup' ce Rober& in&r' 4n
imensul birou* Am au3i& o mul.ime de lucruri despre dumnea&a* @i
numai lucruri bune*
C Mul.umesc1 sir*
Direc&orul CIA era un b'rba& cam 4n ur de -ai3eci de ani1 /oar&e
slab1 cu p'r alb -i o mic' mus&a.'1 parc' &ras' cu penelul care se
mi-ca 4n sus -i 4n os c6nd &r'7ea din pip'* Absol)en& al
9ni)ersi&'.ii Jale, se 4nrolase 4n OSS 4n &impul celui de-al doilea
r'3boi mondial -i &recuse la CIA c6nd se cons&i&uise aceas&'
or7ani3a.ie la &erminarea r'3boiului* Se ridic' &rep&a& la po3i.ia pe
care o de.inea 4n pre3en&1 ca direc&or al celei mai mari -i pu&ernice
a7en.ii de in/orma.ii din 4n&rea7a lume*
C Comandan&e1 )reau s' -&ii c' 4.i respec& ho&'r6rea*
;ellamy 4nclin' u-or din cap*
C !,is&' &o&u-i ce)a despre care cred c' ar &rebui s' a/li*
C Ce anume1 sirD
C Pre-edin&ele s-a implica& personal 4n ac.iunea de demascare a
lui 8o,*
C Nu am -&iu&1 sir*
C O consider' C ca -i mine de al&/el C drep& cea mai
- SIDN!" S#!$DON -
N=
impor&an&' misiune a aces&ei a7en.ii de la cons&i&uirea ei* Cunosc
si&ua.ia dumi&ale1 -i cred c' -i Pre-edin&ele )a da do)ad' de
4n.ele7ere* !s&e un om pen&ru care /amilia e /oar&e impor&an&'* Dar
dac' )ei re/u3a aceas&' misiune1 as&a )a arunca C cum s' spun C
o lumin' proas&' asupra 'erviciului de :nformaii al /arinei -i
asupra amiralului Mhi&&a0er*
C Amiralul nu are nici o le7'&ur' cu ho&'r6rea mea1 sir1 spuse
Rober&*
C Comandan&e1 eu 4n.ele71 dar )a 4n.ele7e oare -i Pre-edin&eleD
*una de miere va trebui am(nat, se 76ndi Rober&*

! ! !

C6nd o anun.' pe Susan1 4i )orbi cu mul&' &andre.e*
C !s&e ul&ima mea misiune 4n s&r'in'&a&e* Dup' as&a )oi
r'm6ne a&6& de mul& acas' c' o s' &e sa&uri de mine*
!a 4i 36mbi*
C Nicioda&' nu se )a 4n&6mpl' a-a ce)a* +om /i mereu
4mpreun'*
+6narea lui 8o, a /os& cea mai 3adarnic' misiune din 4n&rea7a
e,perien.' a lui Rober&* Ai lu' urma 4n Ar7en&ina1 4ns' prada 4i
sc'p' 4n ul&ima 3i* Apoi 4l pur&' din To0yo1 China1 Malae3ia*
Indi/eren& cine era aces& 8o,1 l'sa o mic' urm' ca s' se -&ie pe
unde a &recu& nu -i unde )a pleca*
Iilele s-au &rans/orma& 4n s'p&'m6ni1 iar s'p&'m6nile 4n luni1
iar Rober& era doar la doi pa-i 4n urma lui 8o,1 4ns' nu reu-ea s'-l
prind'* O suna pe Susan aproape 4n /iecare 3i* $a 4ncepu& 4i
spunea >Dra7a mea1 m' 4n&orc pes&e c6&e)a 3ile*? Apoi >S-ar pu&ea
s' )in acas' s'p&'m6na )ii&oare?* Iar la s/6r-i& >Nu -&iu c6nd )oi
aun7e acas'?* P6n' la urm' Rober& &rebui s' renun.e* !ra pe
urmele lui 8o, de dou' luni -i um'&a&e -i nu reu-ise s'-l
7'seasc'*
C6nd se 4n&oarse1 Susan p'ru schimba&'* Pu.in mai rece*
C Ami pare r'u1 dra7a mea1 4-i ceru scu3e Rober&* Nu credeam
c'-mi )a lua a&6& de mul& &imp* A /os& doarH
C Nicioda&' nu-.i )or da drumul1 nu-i a-a1 Rober&D
C Po/&imD ;a da1 cum s' nu*
!a cl'&in' din cap*
C Nu cred* M-am an7aa& la Ka#2in,ton /emorial Io#$ital.
Rober& /u lua& prin surprindere*
- CONSPIRAIA -
NE
C Ce-ai /'cu&D
C +oi /i din nou sor' medical'* Nu mai po& s&a acas' s' &e
a-&ep& s' &e 4n&orci1 4n&reb6ndu-m' unde e-&i -i ce /aci1
4n&reb6ndu-m' dac' e-&i mor& sau &r'ie-&i*
C Susan1 euH
C ! 4n re7ul'1 dra7ul meu* Cel pu.in )oi /ace ce)a /olosi&or c6&
&imp )ei /i pleca&* Ami )a /ace a-&ep&area mai u-oar'*
Iar Rober& nu 7'si ce s'-i r'spund'*
A-i rapor&' e-ecul amiralului Mhi&&a0er* Aces&a se ar'&'
4n.ele7'&or*
C !s&e )ina mea c' am /os& de acord s' accep.i* De acum 4ncolo
4i )om l'sa pe cei de la CIA s'--i re3ol)e sin7uri problemele* Ami
pare r'u1 Rober&*
Rober& 4i po)es&i despre Susan -i noua ei slub'*
C S-ar pu&ea s' /ie o idee bun'1 spuse amiralul dus pe 76nduri*
+a 4nl'&ura presiunile din c's'&oria )oas&r'* Dac' ai accep&a doar
c6&e)a ca3uri pes&e ho&are sun& con)ins c' &o&ul )a mer7e bine*
Acele c6&e)a ca3uri pes&e ho&are se do)edir' a /i /oar&e mul&e* @i
a&unci c's'&oria lui 4ncepu cu ade)'ra& s' se apropie de s/6r-i&*

! ! !

Susan lucra la spi&al ca sor' de salon -i ori de c6&e ori Rober&
)enea acas' 4ncerca s'--i ia liber1 dar era &o& mai prins' de munca
ei*
C Ami place ceea ce /ac1 dra7ul meu* M' sim& /olosi&oare*
Ai )orbea lui Rober& despre pacien.ii ei1 iar el 4-i amin&i c6& de
mare 7ri' a)usese de el1 cum se lup&ase ca s'-l )ad' din nou
s'n'&os1 s'-l /ac' s' &r'iasc'* Se bucura c' 4i pl'cea munca ei1 dar
ade)'rul era c' se 4n&6lneau &o& mai rar* Se m'rea dis&an&a
emo.ional' din&re ei* An rela.ia din&re ei ap'ruse o anumi&'
s&6n7'cie care nu e,is&ase p6n' a&unci* !rau ca doi s&r'ini care
4ncercau cu disperare s' /ac' con)ersa.ie*
C6nd Rober& se re4n&oarse la Mashin7&on din&r-o misiune de
-ase s'p&'m6ni 4n Turcia1 o lu' pe Susan la cin' la 'an# 'ouci.
Susan spuse:
C A)em un pacien& la spi&al* A a)u& un acciden& de a)ion1 iar
doc&orii nu credeau c' are -anse s' scape1 dar eu )oi /ace &o&
posibilul ca s' &r'iasc'*
Ochii 4i s&r'luceau*
- SIDN!" S#!$DON -
NL
"u mine s-a $urtat a)a, se 76ndi Rober&* @i se 4n&reb' dac' se
apleca pes&e pacien& s'-i spun' >8'-&e bine* Te a-&ep&*? Andep'r&'
aces& 76nd*
C ! a-a de dr'7u.1 Rober&* Toa&e surorile sun& nebune dup' el*
!oate #urorile; se 4n&reb' el 4n 76nd* 9n mic sen&imen& de
4ndoial' -i nelini-&e i se /uri-' 4n su/le&1 dar reu-i s' scape de el*
Au comanda& cina*

! ! !

S6mb'&a urm'&oare1 Rober& plec' 4n Por&u7alia -i c6nd se
4n&oarse pes&e &rei s'p&'m6ni1 Susan 4l 4n&6mpin' plin' de
en&u3iasm*
C Mon&e a umbla& as&'3i pen&ru prima oar'G
S'ru&ul ei /u super/icial*
C Mon&eD
C Mon&e ;an0s* A-a 4l cheam'* Se )a /ace bine* Doc&orilor nu
le-a )eni& s' cread'1 4ns' noi nu ne-am da& b'&u.i*
0oi.
D Mai po)es&e-&e-mi despre el*
C ! a-a de simpa&ic* Mereu ne /ace cadouri* ! /oar&e bo7a&* Are
propriul a)ion pe care l-a condus c6nd s-a pr'bu-i& -iH
C Ce /el de cadouriD
C Oh1 nimicuriH bomboane1 /lori1 c'r.i1 discuri* A )ru& s' ne
o/ere &u&uror ceasuri /oar&e scumpe1 dar bine4n.eles a &rebui& s'
re/u3'm*
C ;ine4n.eles*
C Are un iah&1 caiH
Din acel momen&* Rober& 4ncepu s'-l numeasc' Moneyba7s*
Susan )orbea despre el de /iecare da&' c6nd se 4n&orcea de la
spi&al*
C ! a-a de dr'7u.1 Rober&*
Dr,u %n#eamn $ericulo#.
C @i a-a de a&en& cu noi* @&ii ce a /'cu& as&'3iD A comanda&
pr6n3ul la +oc9e5 "lub pen&ru &oa&e surorile de la e&aul nos&ru*
<mu= #ta e nebun.
Ridicol1 dar Rober& se &re3i c' se 4n/urie*
C @i e 4nsura& aces& minuna& pacien& al &'uD
C Nu1 dra7ul meu* De ceD
C M' 4n&rebam doar*
- CONSPIRAIA -
NN
!a r6se*
C Pen&ru Dumne3eu1 doar nu e-&i 7elosD
C Pe un b'&r6n care abia poa&e umblaD ;ine4n.eles c' nu*
Dracu= #l ia, #i,ur c #unt. Dar nu-i d'du lui Susan sa&is/ac.ia
de a spune da*
C6nd Rober& era acas'1 Susan 4ncerca s' nu )orbeasc' despre
pacien&ul ei1 dar dac' ea nu aducea )orba despre el1 o /'cea
Rober&*
C Ce mai /ace b'&r6nul Moneyba7sD
C Nu-l cheam' Moneyba7s1 4l mus&r' Susan* Numele lui e
Mon&e ;an0s*
C S'-i /ie de bine* ! p'ca& c' &ic'losul n-a cr'pa& dracului 4n
acel acciden&*
An 3iua urm'&oare era 3iua de na-&ere a lui Susan*
C 9i&e cum /acem1 spuse Rober& cu en&u3iasm* +om ie-i 4n ora-
-i )om s'rb'&ori* +om lua cina unde)a -iH
C Trebuie s' lucre3 la spi&al p6n' la op& seara*
C An re7ul'* +in s' &e iau*
C ;ine* Mon&e e ner'bd'&or s' &e cunoasc'* I-am po)es&i& &o&ul
despre &ine*
C @i eu abia a-&ep& s'-l cunosc pe aces& b'&r6nel1 o asi7ur'
Rober&*
C6nd Rober& aunse la spi&al recep.ionera 4i spuse:
C ;un' seara1 comandan&e* Susan e la salonul or&opedic de la
e&aul &rei* +' a-&eap&'*
Ridic' &ele/onul s' o anun.e*
C6nd Rober& ie-i din ascensor1 Susan era acolo1 a-&ep&6ndu-l
4mbr'ca&' 4n uni/orma ei alb' -i lui Rober& i se &'ie r'su/larea* !ra
a&6& de1 oh1 a/urisi& de /rumoas'*
C ;un'1 re7in' a spi&alului*
!a 36mbi1 ciuda& de s&6neni&'*
C ;un'1 Rober&* +oi &ermina pes&e c6&e)a minu&e* +ino cu
mine* i-l )oi pre3en&a pe Mon&e*
Abia a)te$t.
Al conduse spre un salon par&icular1 mare1 plin de c'r.i -i /lori -i
co-uri cu /ruc&e*
C Mon&e1 aces&a es&e so.ul meu1 Rober&*
Rober& r'mase nemi-ca& pri)indu-l /i, pe b'rba&ul din pa&* !ra
cu &rei sau pa&ru ani mai 4n )6rs&' dec6& Rober& -i sem'na cu Paul
NeQman* Rober& 4l dispre.ui imedia&*
- SIDN!" S#!$DON -
NO
C Sun& 4nc6n&a& s' &e cunosc1 comandan&e* Susan mi-a po)es&i&
/oar&e mul&e despre &ine*
8i de#$re a#ta di#cut ei c(nd ea #t la c$t(iul lui %n mijlocul
no$ii.
D ! /oar&e m6ndr' de &ine*
A)a, di drumul, amice, aruncmi )i mie ni)te firimituri.
Susan 4l pri)i pe Rober& cer6ndu-i din pri)iri s' /ie poli&icos*
8'cu un e/or&*
C Am au3i& c' )e.i pleca 4n cur6nd de aici*
C Da1 mul.umi&' 4n mare par&e so.iei &ale* A /'cu& un miracol
cu mine*
Iaide, marinar. "re&i c voi l#a $e alta # #e ocu$e de cor$ul
#ta ,ro&av;
C Da1 miracolele sun& speciali&a&ea ei*
Rober& nu reu-i s'--i ascund' am'r'ciunea din )oce*

! ! !

Cina a /os& un /iasco* Susan nu dorea s' )orbeasc' dec6& despre
pacien&ul ei*
C Nu-.i amin&e-&e de nimeni1 dra7ul meuD
C De ;oris Parlo//*
C De ce ai /os& a-a de 7rosolan cu elD
Rober& 4i r'spunse rece:
C Cred c' m-am pur&a& ci)ili3a&* Nu-mi place &ipuS* Susan se
ui&' mira&' la el*
C Dar nici nu-l cuno-&i* Ce nu-.i place la elD
0umi $lace felul %n care te $rive)te. 0umi $lace felul %n care %l
$rive)ti tu. 0umi $lace c relaia dintre noi #e duce dracului,
Dumne&eule, nu vreau # te $ierd.
D Ami pare r'u* Probabil sun& prea obosi&*
@i-au &ermina& cina 4n &'cere*
A doua 3i diminea.' c6nd Rober& se pre7'&ea s' plece la birou1
Susan 4i spuse:
C Rober&1 am ce)a s'-.i spunH
Iar Rober& sim.i c' cine)a 4l lo)e-&e 4n s&omac* Nu )roia s' o
aud' e,prim6nd 4n cu)in&e ceea ce se 4n&6mplase*
C SusanH
C @&ii c' &e iubesc* Te )oi iubi 4n&o&deauna* !-&i cel mai dra71
cel mai minuna& om pe care l-am cunoscu& )reoda&'*
- CONSPIRAIA -
OB
C Te ro7H
C Nu1 las'-m' s' &ermin* Ami es&e /oar&e 7reu* An ul&imul an am
pe&recu& doar minu&e 4mpreun'* Nu mai a)em o c's'&orie* 8iecare
a porni& pe drumul lui -i ne-am 4ndep'r&a& unul de al&ul*
8iecare cu)6n& era o lo)i&ur' de cu.i&*
C Ai drep&a&e1 spuse el dispera&* M' )oi schimba* +oi pleca de
la a7en.ie* Acum* As&'3i* +om mer7e unde)a 4mpreun' -iH
!a cl'&in' din cap*
C Nu1 Rober&* Am6ndoi -&im c' as&a nu )a re3ol)a nimic* Tu
/aci ceea ce )rei s' /aci* Dac' ai renun.a din cau3a mea1 mi-ai
pur&a pic' mai &6r3iu* Nu e )ina nim'nui* Doar a-a a /os& s' /ie*
+reau s' di)or.e3*
I se p'ru c' 4n&rea7a lume se pr'bu-e-&e pes&e el* Sim.i un 7ol
4n s&omac*
C Susan1 nu se poa&e s' )orbe-&i serios* +om 7'si o cale s'H
C ! prea &6r3iu* M' 76ndesc la as&a de mul& &imp* C6nd &u erai
pleca& -i eu r'm6neam acas' s' &e a-&ep&1 m' 76ndeam doar la
as&a* Ne ducem )ie.ile separa&* @i eu am ne)oie de mai mul&* Am
ne)oie de ce)a ce &u nu 4mi mai po.i o/eri*
S&'&ea 4n /a.a ei1 lup&6ndu-se s'--i domine emo.ia*
C @iH -i are )reo le7'&ur' cu Moneyba7sD
Susan e3i&'*
C Mon&e m-a ceru& 4n c's'&orie*
Rober& sim.i cum in&es&inele i se &rans/orm' 4n ap'*
C @i )ei accep&aD
C Da*
!ra un co-mar* A)a ceva nu #e $oate %nt(m$l, 4-i 3ise el* 0u
$oate fi adevrat. Ochii i se umplur' de lacrimi*
Susan 4-i puse bra.ele 4n urul lui -i 4l &rase spre ea*
C Nicioda&' nu )oi mai sim.i acela-i lucru pen&ru un al& b'rba&*
Te-am iubi& cu &oa&' inima -i din &o& su/le&ul* Te )oi iubi
4n&o&deauna* !-&i cel mai dra7 prie&en al meu* Se re&rase -i 4l pri)i
4n ochi* Dar nu e des&ul* An.ele7iD
Nu 4n.ele7ea dec6& c' 4i s/6-ie inima*
C Am pu&ea 4ncerca din nou* O )om lua de la 4ncepu& -iH
C Ami pare r'u1 Rober&* +ocea 4i era r'7u-i&'* Ami pare /oar&e
r'u1 dar s-a &ermina&*
Susan plec' la Reno pen&ru di)or.1 iar comandan&ul Rober&
;ellamy nu se &re3i din be.ie dou' s'p&'m6ni la r6nd*

- SIDN!" S#!$DON -
OF
! ! !

! 7reu s'-.i schimbi )echile obiceiuri* Rober& 4i &ele/on' unui
prie&en de la 8;I* Al Traynor 4l au&ase de mai mul&e ori 4n &recu& -i
Rober& a)ea 4ncredere 4n el*
C Tray1 am ne)oie de o /a)oare*
C O /a)oareD Ai ne)oie de un psihia&ru* Cum dracu ai pu&u& s'
o la-i pe Susan s' pleceD
Probabil c' )es&ea se r'sp6ndise 4n &o& ora-ul*
C ! o po)es&e lun7' -i &ris&'*
C Ami pare /oar&e r'u1 Rober&* ! o /emeie minuna&'* !i1 nu-i
nimic* Ce po& s' /ac pen&ru &ineD
C A- )rea s' )eri/ici pe cine)a 4n compu&erele )oas&re*
C Pen&ru &ine1 orice* Spune-mi un nume*
C Mon&e ;an0s* O anche&' de ru&in'*
C An re7ul'* Ce )rei s' -&iiD
C Probabil nici nu e &recu& la )oi1 Tray1 dar dac' eH dac' a
primi& )reoda&' o amend'1 -i-a b'&u& c6inele1 a &recu& s&opul pe
ro-uD Ches&iile obi-nui&e*
C ;ine*
C @i sun& curios de unde are banii* A- )rea s' -&iu mai mul&e
despre &recu&ul lui*
C Deci1 ru&in'1 aiD
C @i Tray1 s' r'm6n' 4n&re noi doi* ! ce)a personal* O*P*D
C Nici o problem'* Te sun diminea.'*
C Mul.umesc* A.i da&ore3 un pr6n3*
C O cin'*
C An re7ul'*
Rober& puse os recep&orul -i se 76ndi: @ortretul unui brbat
di#$erat a,(ndu#e de un fir de $ai. "e #$er # de#co$r, c e
+ac9 '$intectorul iar 'u#an #e va %ntoarce %n braele mele;

! ! !

An diminea.a urm'&oare1 Dus&in Thor&on 4l chem' pe Rober& la
el 4n birou*
C $a ce lucre3i1 comandan&eD
8tie foarte bine la ce lucre&, 4-i 3ise Rober&*
C Ami 4nchei dosarul despre diploma&ul din Sin7apore1 -iH
C Se pare c' nu 4.i ia prea mul& &imp*
- CONSPIRAIA -
O2
C Po/&imD
C An ca3ul 4n care ai ui&a&1 comandan&e1 'erviciul de :nformaii
al /arinei nu are manda&ul1 de a in)es&i7a ce&'.eni americani*
Rober& 4l pri)i ului&*
C Despre ceHD
C Am /os& in/orma& de 8;I c' ai 4ncerca& s' ob.ii in/orma.ii care
sun& comple& 4n a/ara preocup'rilor aces&ei a7en.ii*
Rober& sim.i cum 4l cuprinde un )al de /urie* Tic'losul acela de
Traynor 4l &r'dase* Ce 4nseamn' prie&enia*
C ! )orba de o problem' personal'1 spuse Rober&1 euH
C Compu&erele 8;I nu e,is&' pen&ru a-.i /i puse la dispo3i.ie -i
nici pen&ru a h'r.ui ce&'.eni cins&i.i* Am /os& des&ul de clarD
C 8oar&e*
C As&a e &o&*
Rober& se 4n&oarse 7r'bi& 4n biroul lui* De7e&ele 4i &remurau c6nd
/orm' 2B2-%25-%BBB* O )oce r'spunse:
C 8;I*
C Al Traynor*
C 9n momen&1 )' ro7*
Pes&e o clip' se au3i )ocea unui b'rba&*
C Alo* +' po& au&a cu ce)aD
C Da* +reau s' )orbesc cu Al Traynor*
C Ami pare r'u1 a7en&ul Traynor nu mai lucrea3' la aces& birou*
Rober& r'mase -oca&*
C Po/&imD
C A7en&ul Traynor a /os& &rans/era&*
C Trans/era&D
C Da*
C $a ;oise* Dar nu )a aun7e acolo* M' &em c' nu )a aun7e
nicioda&'*
C Ce )re.i s' spune.iD
C A /os& lo)i& asear' de o ma-in' care a /u7i& de la locul
acciden&ului* Aler7a prin Roc0 Chee0 Par0* +' )ine s' crede.iD 9n
escroc care &rebuie s' /i /os& mor& de bea&* A &recu& 4n )i&e3' pe
aleea pie&onilor* Corpul lui Traynor a /os& arunca& la pes&e
cincispre3ece me&ri* S-ar pu&ea s' nu supra)ie.uiasc'*
Rober& puse os &ele/onul* <6ndurile i se 4n)'lm'-eau 4n cap* Ce
dracuS se 4n&6mpl'D Mon&e ;an0s1 b'ia&ul american cu ochi
alba-&ri era pro&ea&* De ceD De cineD :#u#e, 4-i 3ise Rober&1 %n ce #e
ba, 'u#an;
- SIDN!" S#!$DON -
O%
Ai /'cu o )i3i&' 4n acea dup'-amia3'*

! ! !

Susan locuia 4n noul ei apar&amen&1 un splendid duple, pe M
S&ree&* Se 4n&reb' dac' Moneyba7s era cel care 4l pl'&ise* Trecuser'
mai mul&e s'p&'m6ni de c6nd nu o )'3use -i 4n/'.i-area ei 4i &'ie
r'su/larea*
C Iar&'-m' c' dau bu3na1 Susan* @&iu c' am promis s' nu o
/ac*
C $a &ele/on mi-ai spus c' e )orba de ce)a serios*
C !s&e*
Acum c' era aici1 nu -&ia cum s' 4nceap'* 'u#an, am venit # te
#alve&; I-ar /i r6s 4n nas*
C Ce s-a 4n&6mpla&D
C ! )orba de Mon&e*
!a se 4ncrun&'*
C Ce e cu elD
+enea par&ea di/icil'* Cum s'-i spun' ceea ce nici el nu -&iaD Nu
a)ea dec6& o presim.ire c' ce)a nu era 4n re7ul'* Mon&e ;an0s era
4n compu&erele 8;I1 dar erau indica.ii speciale* 0ici o informaie
fr autori&aie #$ecial. @i se descoperise imedia& c' cerce&'rile le
/'cea cine)a de la ONI* De ce;
C Cred c' elH el nu es&e ceea ce pare a /i*
C Nu 4n.ele7*
C SusanH cum -i-a /'cu& a)ereaD
Susan 4l pri)i surprins'*
C Mon&e are o companie prosper' de impor&-e,por&*
"ea mai vec2e aco$erire din lume..
Ar /i &rebui& s' aib' des&ul' min&e -i s' nu )in' aici cu acu3a.ii
ba3a&e pe simple b'nuieli* Se sim.ea ca un pros&* Susan a-&ep&a
un r'spuns iar el nu a)ea nici unul*
C De ce m' 4n&rebiD
C Am /os&H am )ru& doar s' /iu si7ur c' es&e po&ri)i& pen&ru
&ine1 7'si Rober& o scu3' lamen&abil'*
C Oh1 Rober&*
+ocea ei era plin' de de3am'7ire*
C Cred c' nu ar /i &rebui& s' )in* Acum ai nimerito, btr(ne. Ami
pare r'u*
Susan se apropie de el -i 4l 4mbr'.i-a u-or*
- CONSPIRAIA -
O5
C An.ele71 spuse ea 4nce&*
Dar nu 4n.ele7ea* Nu 4n.ele7ea c' o anche&' inocen&' /usese
opri&' imedia&1 se depis&ase c' era /'cu&' de cine)a de la 'erviciul
de :nformaii al /arinei, iar cel care 4ncercase s'-i o/ere in/orma.iile
/usese m'rinimos &rans/era& 4n al&' par&e*

! ! !

!,is&au -i al&e c'i de a ob.ine in/orma.ii1 iar Rober& le /olosi cu
/oar&e mare 7ri'* Ai &ele/on' unui prie&en care lucra la re)is&a
Eorbe#.
C Rober&G Nu &e-am )'3u& de-un secol* Cu ce &e po& au&aD
Ai spuse*
C Mon&e ;an0sD In&eresan&* Ciuda& c' aduci )orba despre el*
Credem c' ar &rebui s' apar' pe lis&a Eorbe# a celor pa&ru su&e
din&re cei mai bo7a.i oameni din lume1 dar nu reu-im s' ob.inem
nici un /el de in/orma.ii despre el* Ne o/eri &u ce)aD
Un &ero.
Rober& in&r' 4n&r-o biblio&ec' -i c'u&' numele lui Mon&e ;an0s
4n K2o=# K2o
4
* Nu era &recu&*
Se 4ndrep&' spre un micro/i-ier -i c'u&' numere )echi ale
3iarului Ka#2in,ton @o#t 4n perioada 4n care Mon&e ;an0s se
pr'bu-ise cu a)ionul lui* !ra doar un mic anun. re/eri&or la
acciden&* ;an0s era amin&i& ca an&reprenor*
To&ul p'rea a-a de ne)ino)a&* @oate ,re)e#c, 4-i 3ise Rober&*
@oate /onte 4an9# e %ntradevr un ti$ de treab. Auvernul nu lar
$roteja dac ar fi #$ion, criminal #au traficant de dro,uri- Adevrul
e c %nc %ncerc # o rec()ti, $e 'u#an.

! ! !

!ra din nou celiba&ar -i 4l cople-ea sin7ur'&a&ea -i 7olul din
urul s'u1 -irul parc' /'r' s/6r-i& de 3ile 4n care muncea p6n' la
epui3are -i nop.i 4n care nu pu&ea s' doarm'* 8'r' nici un
a)er&ismen& 4l cuprindea un )al de disperare -i 4ncepea s' pl6n7'*
Pl6n7ea pen&ru el1 pen&ru Susan -i pen&ru &o& ceea ce pierduser'*
Pre3en.a lui Susan se /'cea sim.i&' pes&e &o&* Apar&amen&ul )ibra
de amin&irea ei* Rober& se bles&ema s'--i amin&easc' &o&ul -i

5
MhoSs Mho W anuar bio7ra/ic
- SIDN!" S#!$DON -
O=
/iecare 4nc'pere 4l &or&ura cu amin&iri ale )ocii1 r6sului -i pasiunii
ei* A-i amin&ea de dealurile -i )'ile ca&i/ela&e ale &rupului ei s&6nd
7oal' 4n pa&1 a-&ep&6ndu-l1 iar durerea de)enea de nesupor&a&*
Prie&enii erau 4n7riora.i*
C Nu ar &rebui s' /ii sin7ur1 Rober&*
@i lo3inca lor de)eni:
C S' )e3i ce &ip' .i-am 7'si&G
!rau 4nal&e -i /rumoase1 mici -i se,y* !rau modele1 secre&are1
di)or.a&e1 a)oca&e* Dar nici una nu era Susan* Nu a)ea nimic 4n
comun cu nici una din ele -i 4ncercarea de a discu&a despre
/leacuri cu ni-&e s&r'ine1 4l /'cea s' se sim&' -i mai sin7ur* Rober&
nu dorea s' se ba7e 4n pa& cu nici una din aces&e /emei* +oia s'
r'm6n' sin7ur* +roia s' re)ad' /ilmul de la 4ncepu&1 s' rescrie
scenariul* Cu aceas&' 4n.ele7ere ul&erioar' 4i era u-or s'--i dea
seama de 7re-elile lui1 cum ar /i &rebui& de /ap& s' /ie uca&' scena
cu amiralul Mhi&&a0er*
A,enia ":A a fo#t infiltrat de un om numit EoO. Directorul a
cerut ca tu #l ,#e)ti.
0u. 6mi $are ru. 6mi duc #oia %n a doua lun de miere.
+roia s'--i reedi&e3e 4n&rea7a )ia.'1 s'-i dea un s/6r-i& /erici&*
Prea &6r3iu* +ia.a nu 4.i o/er' de dou' ori aceea-i -ans'* !ra
sin7ur*
A-i /'cea sin7ur cump'r'&urile1 4-i pre7'&ea m6ncarea -i o da&'
pe s'p&'m6n' c6nd era acas' 4-i ducea hainele la sp'la& unde)a 4n
apropiere*
A /os& o perioad' de sin7ur'&a&e -i disperare 4n )ia.a lui Rober&*
Ans' urmau lucruri -i mai 4n7ro3i&oare* O /rumoas' desena&oare pe
care o cunoscuse 4n Mashin7&on 4i &ele/ona de mai mul&e ori ca s'-l
in)i&e la cin'* Rober& nu prea a)ea che/1 dar p6n' la urm' accep&'*
!a pre7'&i o cin' delicioas'1 la lumina lum6n'rilor doar pen&ru ei
doi*
C !-&i o buc'&'reas' e,celen&'1 spuse Rober&*
C Sun& e,celen&' 4n &oa&e* @i era /oar&e clar la ce se re/erea* Se
apropie de el* D'-mi )oie s'-.i ar'&*
A-i puse m6na pe coapsele lui -i 4-i &recu limba pes&e bu3ele lui*
A trecut mult tim$, 4-i spuse Rober&* @oate mult $rea mult.
S-au dus 4n pa& -i spre cons&ernarea lui Rober&1 a /os& un
de3as&ru* Pen&ru prima da&' 4n )ia.a lui Rober& era impo&en&* Se
sim.ea umili&*
C Nu-.i /ace probleme1 dra7ul meu1 4l consol' ea* To&ul )a /i
- CONSPIRAIA -
OE
bine*
Dar se 4n-ela*
Rober& se 4n&oarse acas' sim.indu-se ena&1 handicapa&* @&ia c'
din&r-un /el de mo&i) s&upid -i 7reu de e,plica& sim.ise c' a /ace
dra7os&e cu o al&' /emeie 4nsemna c' o &r'da pe Susan* "(t de
$ro#t $oate ajun,e un om;
Pes&e c6&e)a s'p&'m6ni 4ncercase din nou s' /ac' dra7os&e1 cu o
secre&ar' is&ea.' de la ONI* 8emeia /usese de o pasiune s'lba&ic'
4n pa&1 m6n76indu-i &rupul1 lu6ndu-l cu 7ura ei /ierbin&e* Dar /'r'
nici un re3ul&a&* !l o dorea pe Susan* Dup' as&a1 4nce&' s' mai
4ncerce* Se 76ndi s' consul&e un doc&or1 dar 4i era mul& prea
ru-ine* @&ia r'spunsul la problema sa -i nu a)ea ne)oie de s/a&ul
unui doc&or* A-i puse 4n&rea7a ener7ie 4n munca lui*
Susan 4l suna cel pu.in o da&' pe s'p&'m6n'*
C Nu ui&a s'-.i iei c'm'-ile de la sp'l'&orie1 spunea ea*
Sau:
C Trimi& o /emeie s'-.i /ac' cur'.enie* Pun r'm'-a7 c' e o
mi3erie cumpli&'*
8iecare &ele/on 4i /'cea sin7ur'&a&ea -i mai 7reu de supor&a&*
Al sun' -i cu o sear' 4nain&e de c's'&orie*
C Rober&1 )reau s' -&ii c' m6ine m' c's'&oresc*
$ui Rober& 4i )eni 7reu s' respire* Ancepu s' se su/oce*
C SusanH
C Al iubesc pe Mon&e1 spuse ea1 dar &e iubesc -i pe &ine* Te )oi
iubi p6n' 4n clipa mor.ii* Nu )reau s' ui.i as&a*
Ce se pu&ea r'spunde la a-a ce)aD
C Rober&1 e-&i 4n re7ul'D
'i,ur. Aro&av. Doar c am ajun# un afuri#it de eunuc.
C Rober&D
Nu pu&ea s' o pedepseasc' cu problemele lui*
C M' sim& bine* 8'-mi -i &u o /a)oare1 O*P*D
C Orice dac' po&*
C Nu-lH nu-l l'sa s' &e duc' 4n nici unul din locurile unde am
/os& noi*
Anchise -i ie-i a/ar'1 4mb'&6ndu-se din nou*
As&a se 4n&6mplase acum un an* Apar.inea &recu&ului* 8usese
obli7a& s' accep&e reali&a&ea c' acum Susan 4i apar.inea al&cui)a*
Trebuia s' &r'iasc' 4n pre3en&* A-i a)ea munca lui* 9rma s' discu&e
cu $eslie Mo&hershed1 /o&o7ra/ul care a)ea /o&o7ra/iile -i numele
mar&orilor pe care Rober& /usese &rimis s'-i 7'seasc' 4n aceas&'
- SIDN!" S#!$DON -
OL
ul&im' misiune a lui*


C"#itolul O#t(#r%*%&%

$eslie Mo&hershed se a/la 4n&r-o s&are care dep'-ea eu/oria* An
momen&ul 4n care se 4n&oarse 4n $ondra1 s&r6n76nd 4n m6n'
pre.iosul /ilm1 se 7r'bi 4n mica c'mar' pe care o &rans/ormase 4n
camer' obscur' -i con&rola ca &o&ul s' /ie 4n re7ul': ba3inul pen&ru
de)eloparea /ilmului1 &ermome&rul1 a7ra/ele cu arc1 pa&ru pahare
mari de labora&or1 un cronome&ru1 solu.ia de de)elopare1 solu.ia
s&op -i solu.ia de /i,are* S&inse lumina -i aprinse un mic bec ro-u*
M6inile 4i &remurau 4n &imp ce deschise case&ele -i scoase a/ar'
pelicula* Tr'7ea ad6nc aer 4n piep& pen&ru a--i con&rola emo.iile*
0u #e $oate # ,re)e#c nimic, 4-i 3ise el* Ab#olut nimic. A#ta e
$entru tine, mam.
Rul' /ilmele cu 7ri'* $e puse 4n ba3in -i 4l umplu cu solu.ia de
de)elopa&* Trebuia s' aib' o &empera&ur' cons&an&' de 2=X Celsius
-i s' /ie a7i&a&' periodic* Dup' unspre3ece minu&e1 7oli con.inu&ul
-i &urn' pes&e /ilme solu.ia de /i,are*
!ra din nou ner)os1 4n7ro3i& c' ar pu&ea /ace )reo 7re-eal'*
Turn' a/ar' solu.ia de /i,are pen&ru prima sp'lare1 apoi l's' /ilmul
3ece minu&e 4n ba3inul cu ap'* 9rmar' apoi dou' minu&e de cl'&ire
4n a7en&ul de cur'.are -i 4nc' dou'spre3ece minu&e 4n ap'* Trei3eci
de secunde 4n solu.ie s&op1 )or /ace ca ne7a&i)ele s' nu aib' urme
sau pe&e* An cele din urm'1 /oar&e1 /oar&e a&en&1 scoase /ilmul -i 4l
a7'.' cu a7ra/e /olosind o buca&' /in' de piele pen&ru a 4ndep'r&a
-i ul&imele pic'&uri de pe pelicul'* A-&ep&' cu ner'bdare ca
ne7a&i)ele s' se usuce*
+enise )remea s' le pri)easc'* in6ndu--i respira.ia1 cu inima
b'&6ndu-i nebune-&e1 Mo&hershed lu' prima /6-ie de ne7a&i)e -i o
.inu la lumin'* @erfect. Ab#olut $erfect>
8iecare era o biu&erie1 o /o&o7ra/ie pe care oricare /o&o7ra/ din
lume ar /i /os& m6ndru s' o /i /'cu&* !ra scos 4n e)iden.' /iecare
de&aliu al ciuda&ei na)e spa.iale1 inclusi) cele dou' /orme
e,&ra&eres&re care 3'ceau 4n'un&ru*
!,is&au dou' lucruri pe care nu le obser)ase p6n' a&unci -i
Mo&hershed pri)i mai a&en&* C6nd na)a se sp'rsese 4n'un&ru se
pu&eau )edea &rei cu-e&e1 de-i erau doar doi e,&ra&ere-&ri* 9n al&
lucru ciuda& era m6na &'ia&' a unuia din&re e,&ra&ere-&ri* Nu se
- CONSPIRAIA -
ON
)edea niciunde 4n /o&o7ra/ie* @oate c ace#te creaturi nu au dec(t o
m(n, se 76ndi Mo&hershed* Dumne&eule, foto,rafiile a#tea #unt
ni)te o$ere de art> /ama a avut dre$tate. 'unt un ,eniu. Pri)i 4n
ur 4n 4nc'perea minuscul'* Data viitoare c(nd voi mai develo$a un
film o voi face %ntro frumoa# camer ob#cur la re)edina mea din
Eaton 'Uuare.
A-i a&in7ea a)erile ca un a)ar pip'indu--i aurul* Nu e,is&a
re)is&' sau 3iar 4n lumea as&a care s' nu /i ucis pen&ru aces&e
/o&o7ra/ii* An &o.i ace-&i ani &ic'lo-ii 4i respinseser' /o&o7ra/iile cu
e,plica.ii insul&'&oare* BV mulumim $entru foto,rafiile trimi#e $e
care vi le returnm cu acea#t oca&ie. 0u core#$und cererilor
noa#tre.C Sau B/ulumim $entru ce neai trimi#. 'unt $rea
a#emntoare cu foto,rafii $e care leam $ublicat deja.C Sau pur -i
simplu BV returnm foto,rafiile trimi#e.C
Ani la r6nd implorase aces&e 7unoaie s'-i o/ere o -ans'1 iar
acum ei se )or &6r4 4n /a.a lui1 -i el 4i )a /ace s' pl'&easc' cu )6r/ -i
4ndesa&*
Abia a-&ep&a* Trebuia s' 4nceap' imedia&* De c6nd a/urisi.ii de
la Compania de &ele/oane 4i &'iaser' /irul doar pen&ru c' 4n&6r3iase
c6&e)a s'p&'m6ni cu pla&a1 Mo&hershed &rebuia s' ias' a/ar' -i s'
cau&e un &ele/on* Sub impulsul momen&ului se ho&'r4 s' mear7' la
*an,an=#, un local al celebri&'.ilor -i s'--i o/ere un pr6n3 bine
meri&a&* *an,an=# era un loc cu mul& pes&e posibili&'.ile sale
/inanciare1 dar )enise )remea s' s'rb'&oreasc' e)enimen&ul* Nu
era el pe cale s' de)in' bo7a& -i celebruD

! ! !
9n ma%tre d=2Vtel 4i o/eri lui Mo&hershed o mas' 4n&r-un col. al
res&auran&ului1 -i1 l6n7' el1 4n&r-un separeu nici la &rei me&ri
dis&an.'1 )'3u dou' /e.e cunoscu&e* A-i d'du brusc seama cine
erau -i 4l &recu un mic /ior de pl'cere* Michael Caine -i Ro7er
Moore1 4n carne -i oaseG Ar /i )ru& ca mama lui s' &r'iasc'1 s'-i
poa&' po)es&i* !i 4i pl'cuse s' ci&easc' despre s&arurile de cinema*
Cei doi b'rba.i r6deau -i se dis&rau1 /'r' s' le pese de nimic1 iar
Mo&hershed nu se pu&u ab.ine s' nu se holbe3e* Pri)irile lor
&recur' pe l6n7' el* !iclo)i %n,(mfai, 4-i spuse /urios Mo&hershed*
@re#u$un c #e a)tea$t # m duc la ei )i # le cer auto,rafe. Ei
bine, $e#te c(teva &ile ei vor fi cei care %l vor cere $e al meu. 'e vor
da $e#te ca$ ca # m $re&inte $rietenilor lor. B*e#lie, vreau #i
$re&int $e "2arle# )i Di, iar ace)tia #unt Eer,ie )i AndreF. 8tii
- SIDN!" S#!$DON -
OO
*e#lie e cel care a fcut acele faimoa#e foto,rafii ale unui UE<C.
C6nd Mo&hershed 4-i &ermin' pr6n3ul1 &recu pe l6n7' cele dou'
s&aruri -i urc' sus pen&ru a 7'si o cabin' &ele/onic'** Ceru la
in/orma.ii num'rul de &ele/on al re)is&ei 'un.
D A- dori s' )orbesc cu redac&orul de la /o&o7ra/ii*
O )oce masculin' spuse:
C Chapman*
C C6& ar )alora pen&ru dumnea)oas&r' /o&o7ra/ii cu un 98O -i
doi e,&ra&ere-&ri 4n'un&ruD
+ocea de la cel'lal& cap'& al /irului replic':
C Dac' /o&o7ra/iile sun& reu-i&e1 le pu&em pre3en&a ca o /ars'
in&eli7en&' -iH
Mo&hershed 4i r'spunse ar.'7os*
C Doar c' de da&a as&a nu e )orba de nici o /ars'* Am numele a
nou' mar&ori de 4ncredere care po& depune m'r&urie c' /o&o7ra/iile
sun& ade)'ra&e1 unul din ei /iind preo&*
Tonul b'rba&ului se schimb'*
C OhD @i unde au /os& /'cu&e aces&e /o&o7ra/iiD
C Nu are impor&an.'1 spuse Mo&hershed* Nu a)ea de 76nd s' se
lase p'c'li& -i s' le o/ere in/orma.ii pe 7ra&is* +' in&eresea3'D
Omul de la &ele/on replic' cu pruden.':
C Dac' pu&e.i do)edi c' /o&o7ra/iile sun& au&en&ice1 da1 ne
in&eresea3' /oar&e mul&*
"um naiba # nu v intere#e&e, se 76ndi )esel Mo&hershed*
C +oi re)eni*
Anchise &ele/onul*
Al&e dou' &ele/oane a)ur' acela-i re3ul&a& sa&is/'c'&or*
Mo&hershed recunoscu 4n sinea sa c' no&area numelor -i
adreselor mar&orilor /usese o lo)i&ur' 7enial'* Nu e,is&a nici o
posibili&a&e s'-l acu3e cine)a c' s')6r-e-&e o /raud'* Aces&e
/o&o7ra/ii )or ap'rea pe prima pa7in' a &u&uror re)is&elor -i 3iarelor
impor&an&e din lumea 4n&rea7'* "u numele meu: Eoto,rafii de *e#lie
/ot2er#2ed.
C6nd s' ias' din res&auran& nu re3is&' &en&a.iei de a se 4ndrep&a
spre separeul unde erau cele dou' s&aruri*
C Scu3a.i-m' c' )' derane31 a.i pu&ea s'-i da.i un au&o7ra/D
Ro7er Moore -i Michael Caine 4i 36mbir' amabili* @i-au scris
numele pe buc'.i de h6r&ie -i i le-au 4nm6na&*
C Mul.umesc*
Auns a/ar'* Mo&hershed le rupse cu /urie -i le arunc' os*
- CONSPIRAIA -
FBB
'i ia dracu> Eu #unt mai im$ortant dec(t ei.


C"#itolul nou(#r%*%&%

Rober& lu' un &a,i p6n' 4n Mhi&echapel* Trecu prin Ci&y1
car&ierul de a/aceri al $ondrei1 lu6nd-o spre es& p6n' aunse la
Mhi&echapel Road1 par&e a $ondrei de)eni&' celebr' acum un secol
da&ori&' lui (ac0 Spin&ec'&orul* De-a lun7ul -oselei erau 3eci de
7here&e unde se )indeau de &oa&e de la haine p6n' la le7ume
proaspe&e -i co)oare*
Pe m'sur' ce &a,iul se apropia de adresa lui Mo&hershed
car&ierul de)enea &o& mai d'r'p'na&* Cl'dirile cu &encuiala c'3u&'
erau m637'li&e de &o& /elul de 7ra//i&i* Au &recu& pe l6n7' localul
Keaver=# Arm. Aici mn(nc $robabil /ot2er#2ed, 4-i 3ise Rober&*
9n al& semn indica: Mal&er ;oo0ma0erH /ot2er#2ed $aria& aici.
An s/6r-i& au auns la <ro)e Road 2F%A* Rober& d'du drumul
&a,iului -i s&udie cl'direa din /a.a lui* !ra o cas' ur6&' cu dou'
e&ae 4mp'r.i&' 4n mici apar&amen&e* An'un&ru se a/la omul care
a)ea lis&a comple&' a mar&orilor pe care Rober& /usese &rimis s'-i
7'seasc'*

! ! !

$eslie Mo&hershed se a/la 4n su/ra7erie1 absorbi& de cadoul
c'3u& din cer c6nd au3i soneria de la in&rare* Ridic' pri)irile1
surprins1 cuprins de o /ric' nea-&ep&a&'* Soneria se au3i din nou*
Mo&hershed adun' pre.ioasele /o&o7ra/ii -i in&r' 7r'bi& 4n camera
obscur'* $e ascunse sub un &eanc de al&e /o&o7ra/ii1 apoi se
4n&oarse 4n su/ra7erie -i deschise u-a de la in&rare* Se holb' la
)i3i&a&orul care s&'&ea 4n /a&a lui*
C DaD
C $eslie Mo&hershed D
C !,ac&* Ce dori.iD
C Po& s' in&ruD
C Nu -&iu* Despre ce e )orbaD
Rober& scoase o le7i&ima.ie de la /ini#terul A$rrii -i i-o )6r4
sub nas*
C !s&e )orba de o problem' o/icial'1 domnule Mo&hershed*
Pu&em discu&a /ie aici /ie la minis&er*
- SIDN!" S#!$DON -
FBF
!ra o cacialma* Dar )'3u /rica de pe chipul /o&o7ra/ului*
$eslie Mo&hershed 4n7hi.i 4n sec*
C Nu-mi dau seama despre ce poa&e 4i )orba1 darH in&ra.i*
Rober& p'-i 4n camera mohor6&'* !ra ne4n7rii&' -i s'r'c'cioas'1
un loc 4n care nimeni nu ar /i &r'i& cu pl'cere*
C A.i )rea s'-mi e,plica.i ce anume dori.i de la mineD
Mo&hershed puse 4n )ocea lui o no&' po&ri)i&' de nelini-&e
inocen&'*
C Am )eni& ca s' )' pun c6&e)a 4n&reb'ri re/eri&oare la
/o&o7ra/iile pe care le-a.i /'cu&*
@&iuseG @&iuse din clipa 4n care au3ise soneria* !iclo)ii vor #mi
fure averea. Ei bine, nui voi l#a.
D Despre ce /o&o7ra/ii e )orbaD
Rober& spuse r'bd'&or:
C Cele pe care le-a.i /'cu& l6n7' na)a spa.ial' pr'bu-i&'*
Mo&hershed se holb' o clip' la el1 ca -i cum ar /i /os& lua& prin
surprindere1 apoi se /or.' s' r6d'*
C Oh1 acelea> A- )rea s' )i le po& ar'&a*
C A.i /'cu& /o&o7ra/ii1 nuD
C Am 4ncerca&*
C Ce )re.i s' spune.iH a.i 4ncerca&D
C A/urisi&ele n-au ie-i& deloc* Mo&hershed &u-i ner)os* Mi s-a
s&rica& apara&ul* ! a doua oar' c6nd mi se 4n&6mpl'* Ancepu s' se
b6lb6ie* Am arunca& p6n' -i ne7a&i)ele* Nu erau bune de nimic*
Mi-am irosi& &o& /ilmul* @i -&i.i c6& de scumpe sun& /ilmele 4n 3ilele
as&ea1
0u )tie # mint, 4-i spuse Rober&* 8i a intrat %n $anic.
Rober& 4i 36mbi 4n.ele7'&or*
C P'ca&* 8o&o7ra/iile acelea ne-ar /i /os& de mare au&or*
Nu mai 3ise nimic despre lis&a cu pasa7eri* Dac' Mo&hershed
min.ea 4n le7'&ur' cu /o&o7ra/iile o )a /ace -i 4n pri)in.a lis&ei*
Rober& arunc' o pri)ire 4n ur* 8o&o7ra/iile -i lis&a &rebuiau s' /ie
ascunse pe unde)a prin apar&amen&* 0u va fi ,reu # le ,#e#c.
Apar&amen&ul cons&a din&r-o mic' su/ra7erie1 un dormi&or1 o baie
-i o u-' care d'dea 4n&r-o c'mar'* Nu e,is&a nici o modali&a&e prin
care l-ar /i pu&u& obli7a s'-i dea in/orma.iile necesare* Nu a)ea
au&ori&a&e pen&ru a-a ce)a* Dar dorea acele /o&o7ra/ii -i lis&a
pasa7erilor 4nain&e ca cei de la SIS s' )in' s' le ia* A)ea ne)oie de
lis&' pen&ru el 4nsu-i*
C Da1 oi.' Mo&hershed* 8o&o7ra/iile alea ar /i 4nsemna& o a)ere*
- CONSPIRAIA -
FB2
C Po)es&i.i-mi despre na)a spa.ial'1 spuse Rober&*
Mo&hershed se cu&remur' in)olun&ar* S&rania scen' r'm'sese
/i,a&' 4n memoria lui*
C Nu )oi ui&a nicioda&'1 spuse el* Na)a p'rea s'H s' pulse3e1
de parc' ar /i /os& )ie* Ce)a macabru* @i apoi mai erau -i cei doi
e,&ra&ere-&ri mor.i din'un&ru*
C Pu&e.i s'-mi spune.i ce)a despre pasa7erii din au&obu3D
'i,ur c $ot, 4-i spuse 4n sinea sa Mo&hershed cu o bucurie
r'u&'cioas'* Am toate numele )i adre#ele lor.
C Nu1 m' &em c' nu1 con&inu' Mo&hershed1 )orbind pen&ru a--i
ascunde ner)o3i&a&ea* Nu )' po& au&a 4n pri)in.a pasa7erilor
pen&ru c' eu nu am c'l'&ori& cu acel au&obu3* To.i erau s&r'ini*
C An.ele7* +' mul.umesc pen&ru bun')oin.'1 domnule
Mo&hershed* Aprecie3 bunele dumnea)oas&r' in&en.ii* Ami pare r'u
pen&ru /o&o7ra/ii*
C @i mie1 spuse Mo&hershed*
9rm'ri cum se 4nchide u-a 4n urma )i3i&a&orului s'u -i se 76ndi
/erici&: Am reu)it> Am fo#t mai de)te$t dec(t ticlo)ii )tia.
Pe coridor1 Rober& e,amina 4ncuie&oarea u-ii* 9n Chubb* Model
)echi* Ai )or &rebui doar secunde ca s'-l deschid'* A-i )a 4ncepe
supra)e7herea la noap&e -i )a a-&ep&a p6n' ce /o&o7ra/ul )a pleca
din apar&amen&* 8i odat ce voi avea %n m(n li#ta $a#a,erilor,
re#tul mi#iunii va fi foarte #im$lu.

! ! !

Rober& se ins&ala 4n&r-un ho&el nu depar&e de apar&amen&ul lui
Mo&hershed -i 4i &ele/ona 7eneralului #illiard*
C Am numele mar&orului en7le31 7enerale*
C Doar o clip'* An re7ul'* Con&inu'1 comandan&e*
C $eslie Mo&hershed* $ocuie-&e 4n Mhi&echapel1 pe <ro)e Road
la num'rul 2F%A*
C !,celen&* +oi arana cu au&ori&'.ile en7le3e s' se ocupe de el*
Rober& nu spuse nimic despre lis&a de pasa7eri -i nici despre
/o&o7ra/ii* !rau a-ii s'i*

! ! !

3e,,ie=# Ei#2 )i "2i$ '2o$ era si&ua& 4n&r-un mic culde#ac
dincolo de ;romp&on Road* 9n mic local a c'rui clien&el' cons&a 4n
- SIDN!" S#!$DON -
FB%
principal din /unc.ionari -i secre&are care lucrau prin 4mpreurimi*
Pere.ii erau acoperi.i de pos&ere cu /o&bali-&i1 iar acele p'r.i care
r'maser' descoperi&e nu mai /useser' 3u7r')i&e de la con/lic&ul din
Canalul Sue3*
Tele/onul de pe &e7hea sun' de dou' ori 4nain&e de a /i ridica&
de un b'rba& 7ras1 4mbr'ca& 4n&r-un pulo)er de l6n' soios* Ar'&a
ca un om &ipic din !as& !nd
=
1 cu e,cep.ia unui monoclu auri& care
4i era bine /i,a& 4n orbi&a ochiului s&6n7* Mo&i)ul pen&ru aces&
monoclu era e)iden& pen&ru oricine pri)ea de aproape: cel'lal& ochi
era din s&icl' -i de un albas&ru care ap'rea de obicei pe ilus&ra&e*
C Re77ie la &ele/on*
C Aici !piscopul*
C Da1 sir1 spuse Re77ie1 reduc6ndu--i )ocea la o -oap&'*
C Clien&ul nos&ru es&e Mo&hershed* Nume de bo&e3 $eslie*
$ocuie-&e la 2F%A <ro)e Road* Comanda &rebuie ser)i&' c6& mai
repede* An.elesD
C Treaba e ca /'cu&'1 sir*


C"#itolul Dou*%&i

$eslie Mo&hershed )isa cu ochii deschi-i* !ra in&er)ie)a& de
repre3en&an.i ai presei din lumea 4n&rea7'* Al 4n&rebau despre
cas&elul uria- pe care -i-l cump'rase 4n Sco.ia1 cha&eau-ul din
Sudul 8ran.ei1 iah&ul enorm* B8i e#te adevrat c 3e,ina va cerut
# devenii foto,raful oficial al "oroanei;C BDa. :am #$u# c o voi
anuna de 2otr(rea mea. 8i acum, doamnelor )i domnilor, v ro,
# m #cu&ai, am %nt(r&iat deja la emi#iunea mea de la 44"-C
Re)eria lui /u 4n&rerup&' de soneria de la in&rare* A-i pri)i ceasul*
9nspre3ece* Oare acel b'rba& se 4n&orsese 4napoiD Se 4ndrep&' spre
u-' -i o deschise cu pruden.'* An pra7 se a/la un b'rba& mai scund
dec6& Mo&hershed Jaces&a a /os& primul lucru pe care 4l obser)'K1
cu ochelari 7ro-i -i o /a.' slab' -i palid'*
C Scu3a.i-m'1 spuse el modes&* Ami pare r'u c' )' derane3 a&6&
de &6r3iu* $ocuiesc 4n cl'direa de al'&uri* ! scris a/ar' c' sun&e.i
/o&o7ra/*
C @iD
C 8ace.i /o&o7ra/ii pen&ru pa-apor&D

=
!as& !nd C par&ea de es&1 s'r'c'cioas' a $ondrei
- CONSPIRAIA -
FB5
*e#lie /ot2er#2ed # fac foto,rafii $entru $a)a$ort; <mul care
era $e cale # #t$(nea#c %ntrea,a lume; E ca )i cum iai cere lui
/ic2elan,elo #i &u,rvea#c baia.
D Nu1 r'spunse el nepoli&icos*
@i )ru s' 4nchid' u-a*
C Nu-mi place deloc c' &rebuie s' )' derane31 dar m' a/lu 4n&r-
o mare 4ncurc'&ur'* A)ionul meu pleac' spre To0yo la ora op&
diminea.' -i nu cu mul& &imp 4n urm' c6nd mi-am scos
pa-apor&ul1 am obser)a& c' /o&o7ra/ia mea s-a de3lipi&* Nu o 7'sesc
nic'ieri* Am c'u&a& pes&e &o&* Nu m' )or l'sa s' urc 4n a)ion /'r'
/o&o7ra/ie pe pa-apor&*
M'run.elul mai c' nu pl6n7ea*
C Ami pare r'u1 spuse Mo&hershed* Nu )' po& au&a*
C +' pl'&esc o su&' de lire*
< #ut de lire; Unui om cu un ca#tel, un c2ateau )i un ia2t; E o
in#ult.
Cel din /a.a lui con&inua pa&e&ic*
C A- pu&ea s' )' dau chiar -i mai mul&* Dou' su&e sau &rei su&e
de lire* Trebuie neap'ra& s' /iu 4n acel a)ion al&/el 4mi pierd sluba*
!rei #ute de lire $entru o foto,rafie de $a)a$ort; 8'r' s' mai
punem la soco&eal' de)eloparea care nu-i )a lua mai mul& de 3ece
minu&e* Mo&hershed 4ncepu s' calcule3e* Ansemna cam o mie op&
su&e de lire pe minu&* @i as&a /'cea cam 3ece op& su&e pe or'* Dac'
lucra op& ore pe 3i1 )a aun7e la O55BB de lire pe 3i* An&r-o
s'p&'m6n' )a c6-&i7aH
C M' pu&e.i au&aD
Or7oliul lui Mo&hershed se lup&' cu l'comia lui1 -i l'comia
c6-&i7'* 0u miar #trica ni)te bani de bu&unar.
C In&ra.i1 spuse Mo&hershed* A-e3a.i-)' l6n7' pere&e*
C Mul.umesc* +' sun& ad6nc recunosc'&or*
Mo&hershed ar /i )ru& s' /i a)u& un apara& @olaroid. A&unci ar /i
/os& 4n&r-ade)'r /oar&e simplu* A-i lu' apara&ul Vivitar -i spuse:
C Nu mi-ca.i*
An 3ece secunde era 7a&a*
C +a cere pu.in &imp p6n' o )oi de)elopa1 spuse Mo&hershed*
Dac' )re.i s' re)eni.iH
C A- pre/era s' a-&ep& dac' nu a)e.i nimic 4mpo&ri)'*
C Cum dori.i*
Mo&hershed lu' apara&ul 4n camera obscur' 4l puse 4n 7ean&a
nea7r'1 s&inse lumina1 aprinse becul ro-u1 -i scoase /ilmul* O )a
- SIDN!" S#!$DON -
FB=
/ace c6& mai repede* 8o&o7ra/iile de pa-apor& ar'&au oricum
7roa3nic* Pes&e cincispre3ece minu&e1 c6nd Mo&hershed pre7'&ea
/ilmul 4n ba3inele de de)elopa&1 4ncepu s' sim&' miros de /um* Se
opri* A-i ima7ina oareD Nu* Mirosul era &o& mai pu&ernic* Se
4n&oarse s' deschid' u-a* Se p'rea c' se 4n.epenise* Mo&hershed
se 4mpinse 4n ea* Nu reu-i s' o deschid'*
C #ei1 s&ri7' el* Ce se 4n&6mpl' acoloD
Nu se au3i nici un r'spuns*
C #ei1 se 4mpinse cu um'rul 4n u-'1 dar se pare c' de cealal&'
par&e era ce)a 7reu care o .inea bloca&'*
C DomnuleD
Nu se au3i nici un r'spuns* Sin7urul sune& era un p6r6i&
37omo&os* Mirosul de /um de)eni e,&rem de pu&ernic*
Apar&amen&ul luase /oc* Probabil de aceea a pleca&* S-a dus s'
cheme au&or* Mo&hershed lo)i pu&ernic 4n u-'1 dar aceas&a nu se
mi-c'*
C Au&orG url' el* Scoa&e.i-m' de aiciG
8umul 4ncepu s' se s&recoare pe sub u-'1 iar Mo&hershed sim.i
c'ldura /l'c'rilor care cuprinser' u-a* Ai era &o& mai 7reu s'
respire* Ancepea s'--i piard' cuno-&in.a* C'3u 4n 7enunchi*
C Oh1 Dumne3eule1 &e ro71 nu m' l'sa s' mor acum* Nu acum
c6nd urmea3' s' aun7 bo7a& -i celebruH

! ! !

C Aici Re77ie*
C Ai ser)i& comandaD
C Da1 sir* Pu.in cam pr'i&'1 dar li)ra&' la &imp*
C !,celen&*

! ! !

C6nd Rober& sosi la ora dou' diminea.a pen&ru a--i 4ncepe
supra)e7herea1 se &re3i 4n&r-o enorm' a7lomera.ie ru&ier'* S&rada
era plin' de &o& /elul de )ehicule o/iciale1 o ma-in' a pompierilor1
ambulan.e -i &rei ma-ini ale poli.iei* Rober& 4-i croi drum prin&re
&rec'&ori -i aler7' spre cen&rul scenei* An&rea7a cl'dire era
cuprins' de /l'c'ri* De a/ar' se pu&ea )edea c' apar&amen&ul de la
primul e&a1 cel ocupa& de /o&o7ra/1 era comple& de)as&a& de /oc*
C Cum s-a 4n&6mpla&D 4l 4n&reb' Rober& pe un pompier*
- CONSPIRAIA -
FBE
C Nu -&im 4nc'* +' ro71 nu )' apropia.i*
C +'rul meu locuie-&e 4n acel apar&amen&* A /os& sal)a&D
C M' &em c' nu* An )ocea lui se sim.ea re7re&ul* Tocmai acum 4l
sco& din cl'dire*
Rober& urm'ri cum doi in/irmieri 4mpin7 un c'rucior cu un corp
pe el*
C $ocuiam cu el1 spuse Rober&* Toa&e hainele mele sun& acolo*
A- )rea s' in&ru -iH
Pompierul cl'&in' din cap*
C Nu )-ar /olosi la nimic* N-a mai r'mas nimic din acel
apar&amen& dec6& cenu-a*
Nimic dec6& cenu-'* Inclusi) /o&o7ra/iile -i pre.ioasa lis&' a
pasa7erilor cu numele -i adresele lor* 'o ia dracu= de &(n a
#$ionilor, 4-i 3ise cu am'r'ciune Rober&*

! ! !

$a Mashin7&on1 Dus&in Thor&on lua deunul cu socrul s'u 4n
somp&uoasa sal' de mese de la birourile /irmei conduse de Millard
S&one* Dus&in Thor&on era ner)os* An&o&deauna era ner)os 4n
pre3en.a pu&ernicului s'u socru*
Millard S&one era 4n&r-o dispo3i.ie e,celen&'*
C Ieri am lua& cina cu Pre-edin&ele* Mi-a spus c' e /oar&e
mul.umi& de munca &a1 Dus&in*
C Sun& onora&*
C Te descurci /oar&e bine* Ne au.i s' ne pro&e'm de hoarde*
C #oardeD
C De aceia care 4ncearc' s' 4n7enunche3e aceas&' .ar'* Dar nu
&rebuie s' /im preocupa.i doar de inamicul din a/ar'* !s&e )orba de
acei care pre&ind c' sluesc aceas&' .ar' -i care nu--i /ac da&oria*
Acei care nu--i 4ndeplinesc ordinele*
C Rebelii*
C !,ac&1 Dus&in* Rebelii* Trebuie pedepsi.i* Dac'H
An camer' in&r' un b'rba&*
C Scu3a.i-m'1 domnule S&one* Au sosi& domnii* +' a-&eap&'*
C Da* S&one se 4n&oarse spre 7inerele s'u* Termin'-.i pr6n3ul1
Dus&in* Trebuie s' m' ocup de ce)a /oar&e impor&an&* An&r-o 3i s-ar
pu&ea s' a/li -i &u despre ce e )orba*


- SIDN!" S#!$DON -
FBL
C"#itolul Dou*%&i +i unu

S&r'3ile din IRrich erau pline de crea&uri s&ranii cu /orme
ciuda&e* <i7an.i de/orma.i1 cu corpuri mari1 7ro&e-&i -i ochi
minusculi1 iar pielea le era de culoarea pe-&elui /ier&* !rau
m6nc'&ori de carne -i ei 4i produceau sc6rb' mirosurile /e&ide care
emanau din &rupurile lor* 9nele din&re /emele pur&au piei de
animale1 r'm'-i.e ale crea&urilor pe care le uciser'* !ra 4nc' ului&'
de 7roa3nicul acciden& care luase esen.a )ie.ii din 4nso.i&orii ei*
Se a/la pe P'm6n& de pa&ru cicluri din ceea ce aces&e crea&uri
ciuda&e numeau luna -i 4n &o& aces& &imp nu m6ncase nimic* !ra
le-ina&' de se&e* Sin7ura ap' pe care reu-ise s' o bea /usese ploaia
proasp'& c'3u&' -i care umpluse 7heabul /ermierului -i nu mai
plouase din noap&ea 4n care sosise* Res&ul apei de pe P'm6n& era
imposibil de b'u&* In&rase 4n&r-un local de hran' al aces&or s&r'ini
dar nu supor&ase duhoarea pu&ernic'* Ancercase s' le m'n6nce
le7umele -i /ruc&ele1 dar nu a)eau nici un 7us&1 nu ca hrana
suculen&' de acas'*
I se spunea <ra.ioasa -i era 4nal&' -i maies&uoas'1 /rumoas'1 cu
ochi )er3i lumino-i* $uase 4n/'.i-area unei p'm6n&ene dup' ce
p'r'sise locul pr'bu-irii na)ei1 -i &recea neobser)a&' prin mul.ime*
Se a-e3' la o mas' pe un scaun &are1 incon/or&abil1 /'cu& pen&ru
&rupul unei /iin.e umane -i 4ncepu s' ci&easc' min.ile celor din
urul ei*
Doua /iin.e umane erau a-e3a&e la o mas' l6n7' ea* 9na )orbea
&are*
C !s&e -ansa unei )ie.i1 8ran&3D Pen&ru cinci3eci de mii de
/ranci &e po.i pre3en&a la s&ar&* Ai cinci3eci de mii de /ranci1 nu-i
a-aD
@i ea ci&i 76ndurile din min&ea lui* Iai, $orcule. Am nevoie de
banii )tia.
C Si7ur c' da1 dar nu -&iuH
Va trebui # %m$rumut de la #oia mea.
C i-am )orbi& eu )reoda&' de o in)es&i.ie proas&'D #o&'r'-&e-&e
oda&'*
C Sun& o mul.ime de bani*
0iciodat no #mi %m$rumute at(t de muli bani.
C @i po&en.ialul a/aceriiD Ai -ansa s' c6-&i7i milioane*
'$une da.
D An re7ul'* In&ru -i eu 4n a/acere*
- CONSPIRAIA -
FBN
@oate reu)e#c #i v(nd o $arte din bijuterii.
*am $rin#>
C N-o s' re7re.i nicioda&'1 8ran&3*
<ra.ioasa nu 4n.elese despre ce )orbeau*
$a cap'&ul 4ndep'r&a& al res&auran&ului1 un b'rba& -i o /emeie
s&'&eau la o mas'* +orbeau 4n -oap&'* A-i 4n&inse min&ea s'-i aud'*
C Isuse Cris&oase C spuse b'rba&ul* Cum naiba ai pu&u&
r'm6ne 4ns'rcina&'*
4e#tie cretin>
C Cum cre3i c' am r'mas 4ns'rcina&'D
@eni#ul tu a fcuto.
Sarcina era modul prin care aces&e /iin.e 7es&au1 procre6ndu-se
s&6n7aci cu or7ane 7eni&ale1 ca animalele de pe c6mp*
C @i acum ce )ei /ace1 TinaD
!rebuie # avorte&i.
D Ce-a- pu&ea /aceD Mi-ai promis c'-i )ei spune so.iei &ale
despre mine*
!iclo# mincino#.
C Ascul&'1 dra7a mea1 4i )oi spune1 dar acum nu e momen&ul
po&ri)i&*
Am fo#t nebun # m %ncurc cu tine. Ar fi trebuit #mi dau #eama
c o #mi faci numai neca&uri.
D @i pen&ru mine es&e un momen& di/icil1 Paul* Nu cred c' m'
iube-&i*
'$une te ro, c m iube)ti.
D ;ine4n.eles c' &e iubesc* Doar c' so.ia mea &rece prin&r-un
momen& 7reu acum*
8i nam de ,(nd # o $ierd.
C @i eu &rec prin&r-un momen& 7reu* Nu 4n.ele7iD +oi a)ea un
copil de la &ine*
8i fii #i,ur c o # te %n#ori cu mine. Ai cur7ea ap' din ochi*
C $ini-&e-&e-&e1 iubi&a mea* To&ul se )a re3ol)a* @i eu )reau
aces& copil1 la /el de mul& ca -i &ine*
!e voi convin,e # avorte&i.
$a o al&' mas' un mascul s&'&ea sin7ur*
/iau $romi#. /iau #$u# c acea#t cur# e#te aranjat, c nu
$ot $ierde )i eu ca un $ro#t leam dat toi banii. Va trebui # ,#e#c
o cale #i $un %na$oi %nainte # a$ar revi&orii. 0u voi #u$orta
%nc2i#oarea. /ai bine m omor. +ur $e Dumne&eu, mai bine m
omor.
- SIDN!" S#!$DON -
FBO
$a o al&' mas'1 un mascul -i o /emel' erau 4n milocul unei
discu.ii*
C Hnu e )orba de a-a ce)a* Doar c' am aceas&' caban' 4n
mun.i -i m-am 76ndi& c' .i-ar /ace bine dac' ai pu&ea pleca pen&ru
un s/6r-i& de s'p&'m6n'1 s' &e rela,e3i pu.in*
8i ne vom relaOa foarte mult %n $at, c2Trie.
C Nu -&iu ce s' spun1 Claude* Nicioda&' n-am mai pleca&
unde)a cu un b'rba&*
<are m crede;
D <ui, dar nu e )orba de se,* M-am 76ndi& la caban' pen&ru c'
ai spus c' ai ne)oie de pu.in' odihn'* +oi /i ca un /ra&e pen&ru
&ine*
8i vom %ncerca un mic ince#t cla#ic.
<ra.ioasa nu era con-&ien&' c' cei din urul ei )orbeau 4n
di/eri&e limbi pen&ru c' era capabil' s' le /il&re3e 76ndurile -i
cu)in&ele prin con-&ien&ul ei -i s' 4n.elea7' ce--i spun*
!rebuie # ,#e#c o cale de a lua le,tura cu navamam, se
76ndi ea* Scoase a/ar' micul &ransmi.'&or ar7in&iu* !ra un sis&em
neuronic di)i3a&1 um'&a&e din el cons&6nd din ma&erial or7anic
)iu1 iar cealal&' par&e din&r-un compus me&alic din&r-o al&' 7ala,ie*
Ma&erialul or7anic era alc'&ui& din mii de celule1 as&/el 4nc6& dac'
unele se u3au1 al&ele se mul&iplicau1 p's&r6nd cons&an&e le7'&urile*
Din ne/ericire cris&alul de dili&ium1 care ac&i)a &ransmi.'&orul1 se
rupsese -i 4l pierduse* Ancercase s' comunice cu na)a1 dar nu
reu-ea /'r' &ransmi.'&or*
Se s&r'dui s' mai 4n7hi&' o /run3' de l'p&uc'1 dar nu mai pu&u
supor&a duhoarea* Se ridic' -i porni spre u-'* Casiera s&ri7' 4n
urma ei:
C O clip' domni-oar'* Nu .i-ai pl'&i& masa*
C Ami pare r'u* Nu posed a7en&ul )os&ru de schimb*
C Spune poli.iei ches&ia as&a*
<ra.ioasa se ui&' /i, 4n ochii casierei -i o urm'ri cum r'm6ne
/'r' )la7'* Se 4n&oarse -i ie-i din locul de hr'nire*
!rebuie # ,#e#c cri#talul. 6mi a)tea$t tran#mi#ia.
Se s&r'duia s' se concen&re3e pen&ru a--i con&rola sim.urile*
Dar &o&ul 4i p'rea es&ompa& -i dis&orsiona&* 8'r' ap'1 -&ia bine1
urma s' moar' 4n cur6nd*


C"#itolul Dou*%&i +i Doi
- CONSPIRAIA -
FFB

7iua a cincea
4erna, Elveia

Rober& aunse la un cap'& de /ir* Nici nu--i d'duse seama c6& de
mul& se ba3ase pe lis&a cu pasa7eri a lui Mo&hershed* S-a ale#
#crumul de ea, se 76ndi Rober&* Nu mai -&ia 4nco&ro s' o ia* Ar fi
trebuit # iau li#ta c(nd am intrat $rima oar %n a$artamentul lui
/ot2er#2ed. A#ta m va %nva- a %nva. Cum s' nuG O idee 4i
&recu brusc prin min&e* #ans ;ec0erman 4i spusese: BAffenar#c2>
!oi $a#a,erii erau eOcitai de acel UE< )i de creaturile moarte
dinuntru, dar un btr(nel #e tot $l(n,ea c #e ,rbe)te la 4erna
$entru c trebuia # $re,tea#c un cur# $entru univer#itate.C +a /i
7reu1 dar Rober& nu a)ea de ales*
Anchirie o ma-in' la aeropor&ul din ;erna -i porni spre
9ni)ersi&a&e* Trecu pe Ra&haus7asse1 ar&era principal' din ;erna
apoi o lu' pe $Yn77asses&rasee1 unde se a/la cl'direa uni)ersi&'.ii
din ;erna* 9ni)ersi&a&ea se compunea de /ap& din mai mul&e
cl'diri1 iar cea principal' era o cas' din pia&r' cu pa&ru e&ae -i
dou' aripi* De /iecare par&e a cur.ii din /a.a cl'dirii se a/lau s'li de
clas' acoperi&e de lumina&oare1 iar la mar7inea uni)ersi&'.ii e,is&'
o mare parcare care d'dea spre r6ul Aare*
Rober& urc' &rep&ele cl'dirii adminis&ra&i)e -i in&r' 4n hol*
Sin7ura in/orma.ie primi&' de la ;ec0erman era c' pasa7erul era
7erman -i c' 4-i pre7'&ea un curs de pa&ru luni*
9n s&uden& 4i ar'&' unde se a/l' birourile adminis&ra.iei* 8emeia
din spa&ele mesei era o /i7ur' /ormidabil'* Pur&a un cos&um se)er1
ochelari cu rame ne7re -i p'rul 4i era s&r6ns 4n&r-un coc* Ridic'
pri)irea c6nd Rober& in&r' 4n 4nc'pere*
C 4itte;
Rober& scoase o le7i&ima.ie*
C In&erpol* Conduc o anche&' -i a- dori s' m' au&a.i1
domni-oar'H
C Erau. Erau 'c2reiber. Ce /el de anche&'D
C Cau& un pro/esor*
!a se 4ncrun&'*
C Cum se nume-&eD
C Nu -&iu*
C Nu-i -&i.i numeleD
C Nu* @&iu doar c' a .inu& un curs acum c6&e)a 3ile*
- SIDN!" S#!$DON -
FFF
C Sun& mul.i pro/esori care )in doar s' .in' c6&e un curs* Ce
disciplin' pred'D
C Po/&imD
C Ce anume pred'D +ocea 4i de)enise ner'bd'&oare* Despre ce
subiec& -i-a .inu& cursulD
C Nu -&iu*
8emeia 4-i ar'&' e,asperarea*
C !ut mir leid. Nu )' po& au&a* @i sun& prea ocupa&' pen&ru a
r'spunde la as&/el de 4n&reb'ri neserioase*
Ancerc' s' plece*
C Oh1 nu es&e o problem' lipsi&' de impor&an.'1 o asi7ur'
Rober&* E# i#t #e2r drin,end. Se aplec' -i 4i -op&i* +a &rebui& s' )'
m'r&urisesc ade)'rul* Pro/esorul pe care 4l cau& es&e ames&eca& 4n
&ra/ic de pros&i&u.ie*
<ura lui 8rau Schreiber /'cu un mic >o? din cau3a surpri3ei*
C In&erpolul es&e pe urmele lui de mai mul&e luni* A)em
in/orma.ii c' es&e 7erman -i c' a .inu& un curs aici 4n cincispre3ece
oc&ombrie* Se 4ndrep&'* Dac' nu dori.i s' m' au&a.i pu&em
oric6nd s' deschidem o anche&' o/icial' 4n cadrul uni)ersi&'.ii*
;ine4n.eles1 publici&a&eaH
C 0ein, nein> spuse ea* 9ni)ersi&a&ea nu &rebuie implica&' 4n
a-a ce)a* Ar'&a 4n7riora&'* A.i spus c' a .inu& un curs aici C 4n ce
3iD
C An cincispre3ece* $uni*
8rau Schreiber se ridic' -i se 4ndrep&' spre dulap* Al deschise -i
c'u&' prin&re h6r&iile de acolo* !,&rase c6&e)a /ile din&r-un dosar*
C Po/&im* Au /os& &rei pro/esori care au .inu& cursuri 4n da&a de
cincispre3ece*
C Cel pe care 4l cau& es&e 7erman*
C To.i sun& 7ermani1 spuse 8rau Schreiber 4n.epa&'* R's/oi
h6r&iile din m6n'* 9n curs a /os& despre economie1 unul de chimie
-i unul de psiholo7ie*
D A- pu&ea s' m' ui& -i eu la acele h6r&iiD
An sil'1 /emeia i le 4n&inse*
Rober& le cerce&'* 8iecare /oaie a)ea un nume scris pe ea cu o
adres' -i un num'r de &ele/on*
C +' po& /ace copii dup' ele1 dac' dori.i*
C Nu1 mul.umesc* Memorase dea numele -i numerele de
&ele/on* Nici unul din&re ei nu es&e b'rba&ul pe care 4l cau&*
8rau Schreiber l's' s'-i scape un suspin de u-urare*
- CONSPIRAIA -
FF2
C Sla)' Domnului* Pros&i&u.ieG Noi nicioda&' nu am pu&ea /i
implica.i 4n a-a ce)a*
C Ami pare r'u c' )-am derana&1 Rober& plec' -i opri la primul
&ele/on public din drumul s'u*
Primul &ele/on 4l d'du 4n ;erlin*
C +a;
D AiciH A7en.ia de &urism 'un#2ine. +-a.i ui&a& ochelarii 4n
au&obu3ul cu care a.i c'l'&ori& duminica &recu&' 4n !l)e.ia -iH
C Nu -&iu despre ce )orbi.i*
P'rea sup'ra&*
C A.i /os& 4n !l)e.ia pe da&a de paispre3ece1 nu-i a-a pro/esoreD
C Nu* An cincispre3ece* Am .inu& un curs la 9ni)ersi&a&ea din
;erna*
C @i nu a.i /'cu& un &ur cu au&obu3ulD
C Nu am &imp pen&ru as&/el de dis&rac.ii* Sun& un om ocupa&*
@i 4nchise &ele/onul*
Apoi Rober& sun' la un num'r 4n #ambur7*
C Pro/esor #einrichD
C $a &ele/on*
C Sun& de la a7en.ia de &urism* A.i /os& 4n !l)e.ia pe da&a de
paispre3ece a aces&ei luniD
C De ce )' in&eresea3'D
C Pen&ru c' am 7'si& o ser)ie&' de-a dumnea)oas&r' 4n&r-unul
din au&obu3e -iH
C <re-i.i* M' con/unda.i cu cine)a* Nu am pleca& acolo cu
a7en.ia de &urism*
C Nu a.i /'cu& un &ur cu au&obu3ul p6n' la (un7/rauD
C +-am spus doar1 nu*
C Ami cer scu3e c' )-am derana&*
Al &reilea &ele/on 4l d'du la MRnchen*
C Pro/esor O&&o Schmid&D
C Da*
C Pro/esore1 sun& de la a7en.ia de &urism* Am 7'si& o pereche
de ochelari pe care i-a.i ui&a& 4n au&obu3 -iH
C Trebuie s' /ie o 7re-eal'*
Rober& sim.i cum inima i se scu/und' 4n piep&* Nu nimerise* Nu-
i mai r'm6nea nimic de /'cu&* +ocea con&inu':
C Ochelarii mei sun& aici* Nu i-am pierdu&*
$ui Rober& 4i re)eni buna dispo3i.ie*
C Sun&e.i si7ur1 pro/esoreD A.i /os& 4n&r-o c'l'&orie cu au&obu3ul
- SIDN!" S#!$DON -
FF%
4n da&a de paispre3eceD
C Da1 da* Dar nu am pierdu& nimic*
C +' mul.umesc /oar&e mul&*
Rober& 4nchise &ele/onul* Evri9a>

! ! !

Rober& /orm' un al& num'r -i pes&e dou' minu&e )orbea dea cu
7eneralul #illiard*
C Am dou' lucruri de rapor&a&1 spuse Rober&* Mar&orul din
$ondra despre care )-am spusH
C DaD
C A muri& a3i noap&e 4n&r-un incendiu*
C Nu mai spuneD P'ca&*
C Cred c' am 7'si& un al& mar&or* +' anun. de 4nda&' ce )oi
)eri/ica*
C A-&ep& cu ner'bdare1 comandan&e*

! ! !

<eneralul #illiard 4i rapor&' lui (anus*
C Comandan&ul ;ellamy a 7'si& un al& mar&or*
C ;ine* <rupul de)ine &o& mai nelini-&i&* To.i sun& 4n7riora.i c'
se )a a/la despre ce es&e )orba 4nain&e ca SDI s' de)in'
opera.ional*
C An cur6nd )oi a)ea mai mul&e in/orma.ii s' )' o/er*
C Nu )reau in/orma.ii1 )reau re3ul&a&e*
C Da1 (anus*

! ! !

Pla&&ens&rasse1 4n MRnchen1 es&e o s&rad' lini-&i&' cu cl'diri
cenu-ii 4n7hesui&e una 4n al&a1 parc' pen&ru a se pro&ea* Num'rul
= era iden&ic' cu cele din urul ei* An )es&ibul era un -ir de cu&ii
po-&ale* Pe o car&e de )i3i&' lipi&' de una din ele era scris: B@rofe#or
<tto 'c2midtC. Rober& sun'*
9-a apar&amen&ului /u deschis' de un b'rba& 4nal&1 sub.ire1 cu
o coam' de p'r alb1 3burli&* Pur&a un pulo)er u3a& -i /uma pip'*
Rober& se 4n&reb' dac' el crease ima7inea &ipic' a pro/esorului de
cole7iu sau ima7inea 4l crease pe el*
- CONSPIRAIA -
FF5
C Pro/esor Schmid&D
C Da*
C A- dori s' s&au pu.in de )orb' cu dumnea)oas&r'* Sun& de
laH
C Am )orbi& dea1 spuse pro/esorul* Sun&e.i cel care mi-a
&ele/ona& a3i diminea.'* Sun& e,per& 4n recunoa-&erea )ocilor*
Po/&i.i1 in&ra.i*
C Mul.umesc*
Rober& p'-i 4n&r-o su/ra7erie 4nc'rca&' de c'r.i* Pe pere.i1 din
podea p6n' 4n &a)an1 se 4n'l.au ra/&uri cu c'r.i1 su&e de )olume*
Al&e c'r.i erau 4mpr'-&ia&e pes&e &o&: pe mese1 pe podea1 pe scaune*
Pu.ina mobil' din camer' p'rea s' /ie o idee care 4i )enise mai
&6r3iu*
C Nu sun&e.i de la a7en.ia de &urism din !l)e.ia1 nu-i a-aD
C P'i1 euH
C Sun&e.i american*
C Da*
C @i )i3i&a dumnea)oas&r' nu are nici o le7'&ur' cu ochelarii
mei*
C !i bine1 nu*
C +' in&eresea3' acel 98O pe care l-am )'3u&* A /os& o
e,perien.' &ulbur'&oare* An&o&deauna am cre3u& c' es&e posibil s'
e,is&e a-a ce)a1 dar n-am b'nui& c' )oi aun7e s' -i )'d o /ar/urie
3bur'&oare*
C Trebuie s' /i /os& un -oc &eribil*
C A /os& 4n&r-ade)'r*
C Ami pu&e.i po)es&i c6&e ce)aD
C !raH na)a parc' era )ie* An urul ei p6lp6ia o lumin'
pu&ernic'* Albas&r'* Nu1 poa&e mai de7rab' 7ri* NuH nu sun&
si7ur*
Rober& 4-i amin&i descrierea lui Mandel: B6)i tot sc2imba culorile.
"(nd alba#tru- c(nd verde.C
D Na)a era cr'pa&' -i 4n'un&ru se )edeau dou' corpuri* MiciH
ochi mari* Ambr'ca.i 4n&r-un /el de cos&ume ar7in&ii*
C A.i pu&ea s'-mi spune.i ce)a despre ceilal.i pasa7eriD
C Ceilal.i pasa7eri din au&obu3D
C Da*
Pro/esorul ridic' din umeri*
C Nu -&iu nimic despre ei* To.i erau s&r'ini* M' 76ndeam la
cursul pe care urma s'-l .in 4n diminea.a urm'&ore -i le-am
- SIDN!" S#!$DON -
FF=
acorda& prea pu.in' a&en.ie*
Rober& 4i pri)i /a.a1 a-&ep&6nd*
C Dac' as&a )' au&'1 con&inu' pro/esorul1 )' po& spune din ce
.'ri )eneau* Predau chimia1 dar /one&ica es&e un hobby al meu*
C +-a- /i recunosc'&or pen&ru indi/eren& ce anume )' amin&i.i*
C !ra un preo& i&alian1 un un7ur1 un american cu un accen&
&e,an1 un en7le31 o rusoaic'H
C O rusoaic'D
C Da* Dar nu era din Mosco)a* Dup' accen& a- 3ice din Pie)
sau din 4mpreurimi*
Rober& a-&ep&'1 dar nu mai au3i nimic*
C Nu i-a.i au3i& spun6ndu--i numele sau discu&6nd despre
pro/esia lorD
C Ami pare r'u* +-am spus c' m' 76ndeam la cursul meu* Ami
)enea 7reu s' m' concen&re3* Te,anul -i preo&ul s&'&eau unul
l6n7' al&ul* @i &e,anul )orbea &o& &impul* Des&ul de ener)an&* Nu
-&iu c6& o /i pricepu& acel preo&*
C Preo&D
C A)ea accen&ul unui om din Roma*
C Nu pu&e.i s'-mi mai spune.i nimic al&ce)aD
Pro/esorul ridic' din umeri*
C M' &em c' nu* Trase din pip'* Ami pare r'u c' nu )' po&
au&a*
$ui Rober& 4i )eni brusc o idee*
C A.i spus c' preda.i chimiaD
C Da*
C A- dori s' )' ui&a.i pu.in la ce)a* Rober& b'7' m6na 4n
bu3unar -i scoase a/ar' buca&a de me&al pe care i-o d'duse
;ec0erman* Pu&e.i s'-mi spune.i ce es&e aces&aD
Pro/esorul Schmid& lu' obiec&ul 4n m6n' -i 4n &imp ce 4l e,amina
e,presia /e.ei lui se schimb'*
C 9ndeH unde a.i 7'si& a-a ce)aD
C M' &em c' nu po& s' )' spun* @&i.i ce es&eD
C Pare s' /ie o par&e a unui apara& de &ransmisie*
C Sun&e.i si7urD
Pro/esorul 4n&oarse obiec&ul 4n m6n'*
C Cris&alul e dili&ium* ! /oar&e rar* +ede.i aces&e cres&'&uriD
Ara&' c' es&e o par&e a unui obiec& mai mare* Iar me&alulH
Dumne3eule1 n-am mai )'3u& nicioda&' a-a ce)aG +ocea 4i era
4nc'rca&' de en&u3iasm* A.i pu&ea s' mi-l l'sa.i pen&ru c6&e)a 3ileD
- CONSPIRAIA -
FFE
A- )rea s' /ac ni-&e &es&e*
C M' &em c' es&e imposibil1 spuse Rober&*
C DarH
C Ami pare r'u*
Rober& lu' 4napoi obiec&ul de me&al* Pro/esorul 4ncerc' s'--i
ascund' de3am'7irea*
C Poa&e pu&e.i s' mi-l aduce.i mai &6r3iu* Ce-ar /i s'-mi da.i
car&ea dumnea)oas&r' de )i3i&'D Dac' 4mi mai amin&esc ce)a1 )'
sun*
Rober& se sco&oci o clip' prin bu3unare*
C Se pare c' nu am nici una la mine*
Pro/esorul Schmid& spuse 4nce&*
C Da1 a-a m' 76ndeam -i eu*

! ! !

C +' cau&' comandan&ul ;ellamy*
<eneralul #illiard ridic' recep&orul*
C Da1 comandan&eD
C Numele urm'&orului mar&or es&e O&&o Schmid&* $ocuie-&e pe
Pla&&ens&rassee la num'rul =1 4n MRnchen*
C Mul.umesc1 comandan&e* +oi anun.a imedia& au&ori&'.ile
7ermane*
Rober& era pe cale s' spun' >M' &em c' aces&a es&e ul&imul
mar&or pe care am reu-i& s'-l 7'sesc?1 dar ce)a 4l /'cu s' &ac'* Nu-i
pl'cea s' recunoasc' c' d'duse 7re-* @i &o&u-i1 urmele nu mai
duceau nic'ieri* 9n &e,an -i un preo&* Preo&ul era din Roma*
Punc&* Al'&uri de un milion de al.i preo.i* @i nu a)ea nici o
posibili&a&e s'-l iden&i/ice* Am de ale#, 4-i 3ise Rober&* / dau btut
)i m re%ntorc la Ka#2in,ton #au $lec la 3oma )i fac o ultim
%ncercare.

! ! !

;undes)er/assun7sschu3am&1 car&ierul 7eneral al ;iroului
pen&ru Pro&ec.ia Cons&i&u.iei1 es&e si&ua& 4n cen&rul ;erlinului pe
Neumar0&ers&rasse* ! o cl'dire mare1 7ri1 nesemni/ica&i)'1 care nu
se deosebe-&e cu nimic de cele din urul ei* An'un&ru1 la e&aul al
doilea1 4n&r-o sal' de con/erin.e1 -e/ul depar&amen&ului1 inspec&orul
O&&o (oachim1 s&udia un mesa* Al ci&i de dou' ori1 apoi 4n&inse
- SIDN!" S#!$DON -
FFL
m6na spre &ele/onul ro-u de pe biroul s'u*

! ! !

7iua a )a#ea
/Mnc2en, Aermania

An diminea.a urm'&oare1 4ndrep&6ndu-se spre labora&or1 O&&o
Schmid& se 76ndea la discu.ia pe care o pur&ase cu americanul
care 4l )i3i&ase 4n seara preceden&'* De unde ar /i pu&u& s' pro)in'
acea buca&' de me&alD !ra ce)a ului&or1 dep'-ind &o& ceea ce
cunoscuse el )reoda&'* Iar americanul 4l nedumerise* '$unea c %l
intere#ea& $a#a,erii din autobu&. De ce; @entru c toi v&u#er o
farfurie &burtoare; Vor fi $revenii # nu vorbea#c; 8i dac da, de
ce nu o fcu#e americanul; Era ceva ciudat la mijloc, &rase el
conclu3ia* In&r' 4n labora&or1 4-i scoase ache&a -i o a&6rn' 4n cuier*
A-i puse un -or. pen&ru a nu--i murd'ri hainele -i merse la masa
la care lucra de s'p&'m6ni 4n -ir1 la un e,perimen& chimic* Dac
%mi reu)e)te, se 76ndi el1 va %n#emna @remiul 0obel. Ridic' paharul
de labora&or 4n care se a/la ap' s&eril' -i 4ncepu s' o &oarne 4n&r-un
con&ainer 4n care se a/la un lichid 7alben* "iudat. 0umi aminte#c
# fi fo#t de un ,alben at(t de #trlucitor.
;ubui&ul e,plo3iei 37udui cl'direa* $abora&orul i3bucni 4n&r-o
/lac'r' 7i7an&ic'1 iar buc'.i de s&icl' -i carne uman' 4mpro-car'
pere.ii*

! ! !

/e#aj ful,er
'trict confidenial
4EV ctre director 0'A
EOem$larul unu din RunuS eOem$lare
'ubiect: <$eraiunea +udecata de A$oi
4. <tto 'c2midt D eliminat.
'fWr#itul me#ajului


C"#itolul Dou*%&i +i Tr%i

Dus&in Thor&on nu--i mai 7'sea locul: A)ea pu&ere -i era ca un
- CONSPIRAIA -
FFN
dro7* +roia -i mai mul&* Socrul s'u1 Millard S&one 4i &o& promi&ea
c' 4l )a pre3en&a unui mis&erios cerc res&r6ns de oameni1 dar p6n'
4n pre3en& nu--i respec&ase promisiunea*
A /os& doar o simpl' 4n&6mplare c' Thor&on a/l' c' socrul s'u
disp'rea 4n /iecare )ineri* Thor&on 4l sunase pen&ru a lua masa de
pr6n3 4mpreun'*
C Ami pare r'u1 4i spuse secre&ara personal' a socrului s'u1 dar
domnul S&one lipse-&e &oa&' 3iua*
C Oh1 ce p'ca&* A&unci )inerea )ii&oareD
C Ami pare r'u1 domnule Thor&on* Domnul S&one )a lipsi -i
)inerea )ii&oare*
"iudat. @i de)eni -i mai ciuda& pen&ru c' a&unci c6nd Thor&on
&ele/on' pes&e dou' s'p&'m6ni1 primi acela-i r'spuns* Unde
di#$are oare btr(nul %n fiecare vineri; Nu uca 7ol/ -i nu--i b'&ea
capul cu nici un /el de hobby*
R'spunsul cel mai e)iden& era o /emeie* So.ia lui Millard S&one
era o membr' impor&an&' a socie&'.ii -i e,&rem de bo7a&'* O /emeie
cu aere de s&'p6n1 aproape la /el de pu&ernic' 4n&r-un /el ca -i
so.ul ei* Nu era 7enul de /emeie care s' &olere3e /ap&ul c' so.ul ei
a)ea o le7'&ur' sen&imen&al'* Dac are o a#tfel de le,tur, 4-i 3ise
Thor&on1 atunci $ot # obin orice de la el. @&ia c' &rebuie s'
descopere*
Cu &oa&e canalele de in/orma.ii care 4i erau la dispo3i.ie1 Dus&in
Thor&on ar /i pu&u& a/la /oar&e repede cu ce se ocupa socrul lui1 dar
Thor&on nu era pros&* !ra /oar&e con-&ien& de /ap&ul c' dac' /'cea
un sin7ur pas 7re-i& )a a)ea mari neca3uri* Millard S&one nu
accep&a s'--i ba7e nasul cine)a 4n )ia.a lui* Thor&on se ho&'r4 s'
cerce&e3e sin7ur*

! ! !

$a =:BB a*m* 4n )inerea urm'&oare1 Dus&in Thor&on era ascuns
4n spa&ele )olanului unui 8ord modes&1 la un bloc dis&an.' de
impresionan&a re-edin.' a lui Millard S&one* !ra o diminea.' rece1
alnic'1 iar Thor&on se &o& 4n&reba ce c'u&a el acolo* !,is&a probabil
o e,plica.ie /oar&e lo7ic' pen&ru compor&area ciuda&' a b'&r6nului
S&one* 6mi $ierd vremea de $oman, se 76ndi Thor&on* Dar ce)a 4l
4mpiedica s' plece*
$a ora L:BB1 se deschiser' por.ile -i ap'ru o ma-in'* $a )olan se
a/la Millard S&one* An loc s' /ie 4n limu3ina lui obi-nui&'1 era 4n&r-o
- SIDN!" S#!$DON -
FFO
/ur7one&a mic'1 nea7r'1 /olosi&' de obicei de membrii personalului
din cas'* Thor&on ubil' &rium/'&or* Sim.ea c' d'duse de ce)a*
Oamenii &r'iau de obicei dup' un anumi& &ipar1 iar S&one 4l 4nc'lca
pe al lui* Trebuia s' /ie )orba de o /emeie*
Conduc6nd cu 7ri' -i r'm6n6nd cu mul& 4n urma /ur7one&ei1
Thor&on 4-i urm'ri socrul pe s&r'3ile din Mashin7&on p6n' la
-oseaua care ducea spre Arlin7&on*
Va trebui # fiu foarte atent, 4-i 3ise Thor&on* 0u vreau # %m$in,
lucrurile $rea de$arte. Voi ,#i toate informaiile de care am nevoie
de#$re amanta lui )i a$oi %l $un %n faa evidenei. Voi #$une c
#in,urul meu intere# e#te #l $roteje&. Va %nele,e. Ultimul lucru $e
care )i lar dori ar fi un #candal $ublic.
Dus&in Thor&on era a&6& de preocupa& de 76ndurile sale 4nc6&
aproape c' nu obser)' s&rada pe care o lu' S&one* !ra 4n&r-un
car&ier re3iden.ial* 8ur7one&a nea7r' disp'ru brusc pe o alee
lun7'1 umbri&' de copaci 4nal.i*
Dus&in Thor&on opri ma-ina1 76ndindu-se cum ar /i cel mai bine
s' procede3e* S'-l dea de 7ol acum pe S&oneD Sau s' a-&ep&e p6n'
ce S&one pleac' -i s' discu&e mai 4n&6i cu aman&a luiD Sau s'
s&r6n7' 4n lini-&e &oa&e in/orma.iile necesare -i apoi s' aib' o
discu.ie 4n&re pa&ru ochi cu socrul s'uD #o&'r4 s' plece 4n
recunoa-&ere*
Thor&on 4-i parc' ma-ina pe o s&rad' la&eral' -i porni pe os
spre aleea din spa&ele casei cu dou' e&ae* 9n 7ard de lemn oprea
in&rarea 4n cur&ea din spa&e1 dar as&a nu era o problem'* Thor&on
deschise poar&a -i p'-i 4n'un&ru* Se &re3i 4n&r-un parc imens1
/rumos1 bine 4n7rii&1 iar casa era 4n cap'&ul lui*
Se mi-c' 4nce& 4n umbra copacilor care se 4n'l.au 4n parc -i
aunse la u-a din spa&ele casei1 76ndindu-se care s'-i /ie mi-carea
urm'&oare* A)ea ne)oie de do)e3i* 8'r' ele b'&r6nul 4i )a r6de 4n
nas* Indi/eren& ce se 4n&6mpl' 4n'un&ru 4n aces& momen& pu&ea /i
cheia )ii&orului s'u* Trebuia s' a/le*
9-or1 Thor&on 4ncerc' u-a din spa&e* Nu era 4nchis'* Se s&recur'
4n'un&ru -i 4-i d'du seama c' in&rase 4n&r-o buc'&'rie mare -i
)eche* Nu se )edea nimeni* Thor&on se 4ndrep&' spre u-a de
ser)iciu -i o 4mpinse u-or* An /a.a lui se a/la un hol uria-* Drep&
4nain&e1 se )edea o u-' 4nchis' care probabil era u-a biblio&ecii*
Thor&on porni spre acea u-'1 mi-c6ndu-se 4n lini-&e* Se opri 4n /a.a
ei1 ascul&6nd* Nu se au3ea nimic* @robabil c btr(nul e #u# %n
dormitor.
- CONSPIRAIA -
F2B
Thor&on mai /'cu un pas spre u-' -i o deschise* R'mase 4n
pra71 holb6ndu-se* Doispre3ece oameni erau a-e3a.i 4n urul unei
mese mari*
C In&r'1 Dus&in1 spuse Millard S&one* Te a-&ep&am*


C"#itolul Dou*%&i +i P"tru

Roma se do)edi a /i /oar&e dureroas' pen&ru Rober&1 un chin
emo.ional1 care 4l sec'&ui de pu&eri* A-i pe&recuse aici luna de miere
cu Susan -i amin&irile 4l &or&urau* Roma 4nsemna Rober&o care
reu-ise s' ob.in' pen&ru mama lui un apar&amen& la Ia##ler
Iotel, -i care era doar par.ial surd dar pu&ea ci&i de pe bu3e 4n
cinci limbi* Roma 4nsemna 7r'dinile +illa dS!s&e 4n Ti)oli1
3i#torante 'ibilla, -i 4nc6n&area lui Susan la )ederea celor o su&' de
/6n&6ni crea&e de /iul $ucre.iei ;or7ia* Roma era O&elo1 la picioarele
Sc'rilor Spaniole -i +a&icanul1 -i Coloseumul1 -i 8orumul -i /oi#e
al lui Michelan7elo* Roma era un tartufo la !re 'calini, r6sul lui
Susan -i )ocea ei spun6nd: >Te ro71 Rober&1 promi&e-mi c' )om /i
4n&o&deauna la /el de /erici.i ca acum*?
"e dracu caut eu aici; se 4n&reb' Rober&* Iabar nam cine $oate
fi acel $reot #au dac mcar e#te %n 3oma. E tim$ul # m retra,, #
$lec aca# )i # uit de toate a#tea.
Ce)a anume 4ns'1 o 4nc'p'.6nare mo-&eni&' de la un s&r'mo-
disp'ru& de mul& &imp1 nu-l l'sa s' renun.e* Doar o &i, ho&'r4
Rober&* Doar %nc o &i.

! ! !

Aero$ortul *eonardo da Vinci era /oar&e a7lomera& -i lui Rober& i
se p'ru c' &o& al doilea om es&e preo&* C'u&a un preo& 4n&r-un ora-
cuH c6.iD Cinci3eci de mii de preo.iD O su&' de miiD An &a,iul care
4l ducea la Ia##ler Iotel, ob#er)' pe s&r'3i o mul.ime de preo.i
4mbr'ca.i 4n su&ane* E#te im$o#ibil, 4-i spuse Rober&* /iam $ierdut
minile.
An holul ho&elului 4l 4n&6mpin' mana7erul*
C Comandan&e ;ellamyG Ce pl'cere s' )' )'d din nou*
C Mul.umesc1 Pie&ro* Ai o camer' pen&ru o noap&eD
C Pen&ru dumnea)oas&r'1 bine4n.eles* Oric6nd*
Rober& /u condus 4n&r-o camer' pe care o mai ocupase -i cu al&e
- SIDN!" S#!$DON -
F2F
oca3ii*
C Dac' a)e.i ne)oie de ce)a1 comandan&e1 )' ro7H
Am nevoie de un afuri#it de miracol, 4-i spuse Rober&* Se a-e3'
pe pa& -i se 4n&inse pe spa&e1 4ncerc6nd s'--i limpe3easc'
76ndurile*
De ce ar c'l'&ori 4n !l)e.ia un preo& din RomaD !,is&au mai
mul&e posibili&'.i* Plecase 4n )acan.' sau la o 4n&runire a preo.ilor*
A /os& sin7urul preo& din au&obu3* Ce semni/ica.ie a)ea aces&
lucruD Nici una* Poa&e doar /ap&ul c' nu c'l'&orea cu un 7rup*
Deci pu&ea /i o c'l'&orie 4n care s'--i /i )i3i&a& prie&enii sau /amilia*
Sau poa&e c' /usese cu un 7rup -i ceilal.i au a)u& al&e planuri 4n
3iua respec&i)'* <6ndurile lui Rober& se 4n)6r&eau 4n cerc1 /'r'
ros&*
'o lum de la %nce$ut. "um a ajun# $reotul %n Elveia; 8an#ele
#unt de#tul de mari ca # nu aib $ro$ria lui ma)in. 'ar $utea #l
fi du# cineva cu ma)ina $(n acolo, dar e mult mai $robabil ca el #
fi cltorit cu avionul, trenul #au autobu&ul. Dac era %n vacan nu
avea $rea mult tim$ la di#$o&iie. A)a c # $re#u$unem c a luat
un avion. Ra.ionamen&ul nu ducea nic'ieri* $iniile aeriene nu
consemnau ocupa.iile pasa7erilor lor* Preo&ul era doar un al&
nume pe lis&a de c'l'&ori* Dar dac' a /os& cu un 7rupH

! ! !

+a&icanul1 re-edin.a o/icial' a Papei1 se 4nal.' maies&uos pe
dealul +a&icanului1 pe malul s&6n7 al Tibrului1 4n par&ea de nord-
)es& a Romei* Cupola ;a3ilicii S/6n&ul Pe&ru1 crea&' de
Michelan7elo1 domina imensa pia.'1 plin' 3i -i noap&e de )i3i&a&ori
curio-i de &oa&e reli7iile*
Pia.a era 4nconura&' de dou' -iruri semicirculare de coloane1
&ermina&e 4n FEEL de ;ernini1 mai e,ac& 2N5 coloane de marmur'
&ra)er&in'1 dispuse 4n 5 -iruri -i 4nconura&e de o balus&rad' pe
care se a/lau F5B de s&a&ui* Rober& &recuse pe aici de mai mul&e
ori1 dar de /iecare da&' pri)eli-&ea 4i &'ia r'su/larea*
In&eriorul +a&icanului era bine4n.eles -i mai e,&raordinar*
"a$ela 'iOtin -i mu3eul din Sala Ro&onda erau incredibil de
/rumoase*
Dar as&'3i Rober& nu )enise pen&ru a se delec&a cu splendorile
&recu&ului*
<'si biroul pen&ru rela.ii cu publicul al +a&icanului 4n acea
- CONSPIRAIA -
F22
arip' a cl'dirii des&ina&' problemelor laice* T6n'rul din spa&ele
mesei era /oar&e poli&icos*
C Cu ce )' po& au&aD
Rober& 4i /lu&ur' sub nas o le7i&ima.ie*
C Sun& de la re)is&a !ime. Scriu un ar&icol despre c6.i)a preo.i
care au par&icipa& la o 4n&runire 4n !l)e.ia1 4n ul&imele dou'
s'p&'m6ni* A- dori ni-&e in/orma.ii suplimen&are*
;'rba&ul 4l s&udie o clip'1 apoi se 4ncrun&'*
C Am a)u& o 4n&runire a preo.ilor la +ene.ia luna &recu&'* Nici
unul din preo.ii no-&ri nu a /os& de cur6nd 4n !l)e.ia* Ami pare r'u1
dar m' &em c' nu )' po& au&a*
C !s&e ce)a /oar&e impor&an&1 spuse Rober& sincer* Cum a-
pu&ea a/laD
C <rupul pe care 4l c'u&a.iH ce ramur' a bisericii repre3in&'D
C Po/&imD
C !,is&' mai mul&e ordine romano-ca&olice* Sun& /ranciscanii1
mari-&ii1 benedic&inii1 ie3ui.ii1 dominicanii -i mul&e al&ele* +'
su7ere3 s' )' in&eresa.i la ordinul de care apar.in*
8i care naiba o fi la; se 4n&reb' Rober&*
C Nu mai a)e.i -i al&e su7es&iiD
C M' &em c' nu*
0ici eu, 4-i 3ise Rober&* Am ,#it carul cu f(n. 0u $ot # ,#e#c
acul.
Plec' de la +a&ican -i porni pe s&r'3i la 4n&6mplare1 nep's'&or la
oamenii din urul s'u1 concen&r6ndu-se la problema sa* An Pia33a
del Popolo1 se a-e3' la mas' pe &erasa unei ca/enele -i comand'
un Cin3ano* R'mase 4n /a.a lui1 nea&ins*
Dup' c6& de pu.ine -&ia1 preo&ul pu&ea /i 4nc' 4n !l)e.ia* "rui
ordin %i a$arine; Iabar nam. 8i nu am dec(t cuv(ntul $rofe#orului
c era din 3oma.
$u' o 4n7hi.i&ur' din pahar*
T6r3iu dup'-amia3' era un a)ion spre Mashin7&on* 8i %l voi lua,
se ho&'r4 Rober&* / dau btut. Ideea 4l nec'ea* A/ar'1 nu cu o
ul&im' reu-i&'1 ci cu un e-ec* +enise )remea s' plece*
C :l conto, $er favor.
D 'i, #i,nore.
Ochii lui Rober& se plimbar' plic&isi.i prin pia.'* An /a.a
ca/enelei1 de cealal&' par&e a s&r'3ii1 un au&obu3 a-&ep&a urcarea
pasa7erilor* $a r6nd erau -i doi preo.i* Rober& urm'ri cum
pasa7erii 4-i pl'&esc bile&ul -i se 4ndreap&' spre cap'&ul
- SIDN!" S#!$DON -
F2%
au&obu3ului* C6nd cei doi preo.i aunser' 4n drep&ul
conduc&orului1 4i 36mbir' -i se a-e3ar' /'r' s' pl'&easc'*
C No&a dumnea)oas&r'1 #i,nore, spuse chelnerul*
Rober& nici nu-l au3i* Ai )enise o idee* Aici1 4n inima bisericii
ca&olice1 preo.ii a)eau anumi&e pri)ile7ii* !ra posibil1 doar posibilH
;irourile 'Fi##air erau si&ua&e pe +ia Po la num'rul FB1 la cinci
minu&e de +ia +ene&o* Rober& /u 4n&6mpina& de un b'rba& din
spa&ele unui 7hi-eu*
C +' ro71 a- pu&ea discu&a cu mana7erulD
C !u sun& mana7erul* Cu ce )' po& au&aD
Rober& 4i ar'&' le7i&ima.ia*
C Michael #udson* :nter$ol.
C Ce anume dori.i1 domnule #udsonD
C 9nele a)ioane de &ranspor& in&erna.ionale se pl6n7 de
reduceri de pre.uri ile7ale 4n !uropa C 4n special 4n Roma*
Con/orm con)en.iei in&erna.ionaleH
C Scu3a.i-m'1 domnule #udson1 dar 'Fi##air nu /ace reduceri
de pre.uri la bile&ele de a)ion* To.i pasa7erii sun& obli7a.i s'--i
pl'&easc' cos&ul in&e7ral al c'l'&oriei*
C To.iD
C Cu e,cep.ia an7aa.ilor liniei aeriene1 bine4n.eles*
C Nu a)e.i reduceri -i pen&ru preo.iD
C Nu* $a aceas&' companie -i ei pl'&esc ca &o.i ceilal.i*
*a acea#t com$anie.
C +' mul.umesc*
@i Rober& plec' imedia&*
9rm'&oarea oprire C -i ul&ima speran.' C era Alitalia.
C Reduceri ile7aleD Mana7erul se holba la Rober&* 8acem
reduceri doar an7aa.ilor no-&ri*
C Nu -i preo.ilorD
8a.a mana7erului se lumin'*
C Ah1 da* Dar nu ile7al* A)em o 4n.ele7ere cu biserica ca&olic'*
Inima lui Rober& 4ncepu s' ba&' mai repede*
C Deci dac' un preo& ar dori s' 3boare din Roma spre1 s'
3icem1 !l)e.ia1 ar /olosi aceas&' linie aerian'D
C P'i1 ar /i mai ie/&in pen&ru el* Da*
Rober& spuse:
C Pen&ru a aduce compu&erele noas&re la 3i1 ne-ar /i de mare
au&or dac' mi-a.i pu&ea spune c6.i preo.i au pleca& 4n !l)e.ia 4n
ul&imele dou' s'p&'m6ni* A)e.i as&/el de da&e1 nuD
- CONSPIRAIA -
F25
C Da1 bine4n.eles* Din cau3a impo3i&elor*
C A- /i bucuros dac' mi-a.i pu&ea o/eri aceas&' in/orma.ie*
C +re.i1 s' -&i.i c6.i preo.i au c'l'&ori& 4n !l)e.ia 4n ul&imele
dou' s'p&'m6niD
C Da* $a IRrich sau la <ene)a*
C Doar o clip'* S' con&role3 compu&erele*
Pes&e cinci minu&e mana7erul se 4n&oarse cu o /oaie de h6r&ie*
C An ul&imele dou' s'p&'m6ni a e,is&a& doar un preo& care a
3bura& cu Alitalia 4n !l)e.ia* S&udie documen&ul din m6n'* A pleca&
din Roma 4n da&a de -ap&e cu cursa spre IRrich* ;ile&ul de
4n&oarcere are da&a de acum dou' 3ile*
Rober& &rase ad6nc aer 4n piep&*
C Numele luiD
C P'rin&ele Romero Pa&rini*
C AdresaD
;'rba&ul pri)i din nou h6r&ia*
C $ocuie-&e 4n Or)ie&o* Dac' mai a)e.i ne)oie -i de al&eH
Ridic' ochii* Rober& disp'ruse*


C"#itolul Dou*%&i +i Cin&i

7iua a )a$tea
<rvieto, :talia

Rober& opri ma-ina la o co&i&ur' a au&os&r'3ii S-LF1 -i de acolo1
pes&e )ale1 de sus de pe rocile )ulcanice1 se 4n&indea 4n /a.a lui o
pri)eli-&e ma7ni/ic' a ora-ului* !ra un )echi cen&ru e&rusc1 cu o
ca&edral' /aimoas' 4n 4n&rea7a lume1 )reo -ase biserici -i un preo&
care asis&ase la pr'bu-irea unui 98O*
Ora-ul era nea&ins de &imp1 cu s&r'3i pa)a&e cu pia&r'1 -i cl'diri
)echi /rumoase1 o pia.' 4n aer liber unde /ermierii )eneau s'--i
)6nd' le7umele proaspe&e -i puii*
Rober& 7'si o parcare 4n Pia33a del Duomo* Tra)ers' spre
ca&edral' -i in&r' 4n'un&ru* In&eriorul enorm era pus&iu cu
e,cep.ia unui b'&r6n preo& care &ocmai pleca de la al&ar*
C Scu3a.i-m'1 p'rin&e1 spuse Rober&1 cau& un preo& din aces&
ora- care a /os& 4n !l)e.ia s'p&'m6na &recu&'* Poa&eH
Preo&ul /'cu un pas 4napoi1 pri)indu-l os&il*
C Nu po& discu&a despre as&a*
- SIDN!" S#!$DON -
F2=
Rober& 4l pri)i surprins*
C Nu 4n.ele7* Nu doresc dec6& s' 7'sescH
C Nu apar.ine aces&ei biserici* ! de la biserica San <io)enale*
@i &recu repede pe l6n7' Rober&*
De ce o fi at(t de ne$rieteno#;

! ! !

;iserica San <io)enale era 4n Zuar&iere +ecchio1 o 3on' )iu
colora&'1 cu &urnuri medie)ale -i biserici* 9n preo& &6n'r lucra 4n
7r'dina de l6n7' biseric'* A-i 4n'l.' capul au3indu-l pe Rober&
apropiindu-se*
C 4uon ,iorno, #i,nore.
C ;un' diminea.a* Al cau& pe unul din&re preo.ii care a /os& 4n
!l)e.ia s'p&'m6na &recu&'1 elH
C Da1 da* S'rmanul p'rin&e Pa&rini* A /os& 4n/ior'&or1 4n7ro3i&or
ce s-a 4n&6mpla& cu el*
C Nu 4n.ele7* Ce anume s-a 4n&6mpla& cu elD
C A )'3u& -are&a dia)olului* A /os& mai mul& dec6& a pu&u& s'
supor&e* S'rmanul om a /'cu& o cri3' de ner)i*
C Ami pare r'u pen&ru el1 spuse Rober&* 9nde es&e acumD A-
)rea s' )orbesc cu el*
C !s&e 4n spi&alul de l6n7' Pia33a di San Pa&ri3io1 dar m'
4ndoiesc ca doc&orii s' permi&' cui)a s'-l )ad'*
Rober& r'mase pe loc1 &ulbura&* 9n om care su/erea de o
depresiune ner)oas' nu-i )a pu&ea /i de mare /olos*
C An.ele7* Mul.umesc /oar&e mul&*
Spi&alul era o cl'dire simpl' cu un e&a aproape de peri/eria
ora-ului* Parc' ma-ina -i in&r' 4n micul hol* $a recep.ie era o sor'*
C ;un' diminea.a1 spuse Rober&* A- dori s'-l )'d pe p'rin&ele
Pa&rini*
C /i #cu&i, ma- es&e imposibil* Nu poa&e )orbi cu nimeni*
Rober& era ho&'r6& s' nu se lase opri& &ocmai acum* Trebuia s'
urme3e /irul da& de pro/esorul Schmid&*
C Nu 4n.ele7e.i1 spuse Rober& cu bl6nde.e* P'rin&ele Pa&rini a
ceru& s' m' )ad'* Am )eni& 4n Or)ie&o la ru7'min&ea lui*
C A ceru& s' )' )ad'D
C Da* Mi-a scris 4n America* Am /'cu& &o& aces& drum doar ca
s' )orbesc cu el*
Sora e3i&'*
- CONSPIRAIA -
F2E
C Nu -&iu ce s' spun* !s&e /oar&e bolna)* /olto.
C Sun& si7ur c' se )a bucura dac' m' )a )edea*
C Doc&orul nu es&e aiciH $u' o ho&'r6re* ;ine* Pu&e.i in&ra 4n
camera lui1 #i,nore, dar doar pen&ru c6&e)a minu&e*
C ! su/icien&1 spuse Rober&*
C Pe aici1 $er $iacere.
Au porni& pe un coridor scur& cu camere mici1 cura&e1 de o par&e
-i de al/a* Sora 4l conduse pe Rober& la una din&re u-i*
C Doar c6&e)a minu&e1 #i,nore.
D Ara&ie.
Rober& in&r' 4n camera mic'* Omul din pa& ar'&a ca o umbr'
palid' 4n&ins' pe cearcea/uri albe* Rober& se apropie 4nce& de pa& -i
spuse:
C P'rin&eH
Preo&ul se 4n&oarse s'-l pri)easc' -i Rober& nu mai )'3use
nicioda&' o as&/el de a7onie 4n ochii cui)a*
C P'rin&ele1 numele meu es&eH
!l 4nha.' bra.ul lui Rober&*
C Au&'-m'1 morm'i preo&ul* Trebuie s' m' au.i* Mi-am
pierdu& credin.a* Toa&' )ia.a am predica& despre Dumne3eu -i
Spiri&ul S/6n&1 -i acum -&iu c' nu e,is&' Dumne3eu* !,is&' doar
dia)olul -i el a )eni& s' ne iaH
C P'rin&e1 dac'H
C $-am )'3u& cu ochii mei* !rau doi 4n -are&a dia)olului1 dar1
oh1 )or )eni -i al.iiG Mai mul.iG Ai s' )e3i* Sun&em os6ndi.i iadului*
C P'rin&e1 ascul&'-m'* Ceea ce ai )'3u& nu a /os& dia)olul* A
/os& un )ehicul spa.ial careH
Preo&ul 4i d'du drumul bra.ului -i 4l pri)i cu mil'*
C Cine e-&iD Ce )reiD
C Sun& un prie&en* Am )eni& s' &e 4n&reb despre c'l'&oria pe
care ai /'cu&-o 4n !l)e.ia*
C Cu au&obu3ul* A- )rea s' nu m' /i apropia& nicioda&' de el*
Preo&ul se a7i&a din nou*
Rober& ura /ap&ul c' &rebuia s'-l /or.e3e s' )orbeasc'1 dar nu
a)ea de ales*
C An au&obu3 ai s&a& l6n7' un b'rba&* 9n &e,an* Ai discu&a&
mul& cu el1 4.i amin&e-&iD
C Am discu&a&* Te,anul* Da1 4mi amin&esc*
C A spus unde anume locuie-&e 4n Te,asD
C Da1 4mi amin&esc de el* !ra din America*
- SIDN!" S#!$DON -
F2L
C Da* Din Te,as* i-a spus unde e casa luiD
C Da1 da* Mi-a spus*
C 9nde1 p'rin&eD 9nde es&e casa luiD
C Te,as* +orbea despre Te,as* Rober& d'du din cap 4ncuraa&or*
C !,ac&*
C I-am )'3u& cu ochii mei* A- )rea ca Dumne3eu s' m' /i orbi&*
!uH
C P'rin&eH omul din Te,as* A spus de unde eD Nu -i-a spus
numeleD
C Da1 Te,as* Ponderosa*
Rober& 4ncerc' din nou*
C As&a e de la &ele)i3iune* Dar acum )orbim de un om ade)'ra&*
A s&a& l6n7'H
Preo&ul delira din nou*
C +inG Arma7eddon e aici* ;iblia min&eG Dia)olul e cel care )a
in)ada p'm6n&ul* Ancepu s' s&ri7e* 8ii a&en&G 8ere-&e-&eG Ai )'d
)enindG
Sora in&r' repede* Al pri)i cu repro- pe Rober&*
C +a &rebui s' pleca.i1 #i,nore.
D Doar 4nc' un minu&H
C 0o, #i,nore. Ade##o>
Rober& 4i arunc' preo&ului o ul&im' pri)ire* ;olborosea
incoeren&* Rober& se 4n&oarse s' plece* Nu mai a)ea ce /ace aici*
Mi3ase pe /ap&ul c' preo&ul 4i )a spune ce)a care 4l )a pune pe
urmele &e,anului -i pierduse*

! ! !

Rober& se 4n&oarse la ma-in' -i porni 4napoi spre Roma* Se
&erminase 4n s/6r-i&* Sin7urele punc&e de reper C dac' pu&eau /i
numi&e a-a C erau o rusoaic'1 un &e,an -i un un7ur* Dar nu
e,is&a nici o cale prin care s' poa&' da de ei* 8a2 )i )a2 mat. !ra
ener)an& s' aun7i a&6& de depar&e -i apoi s' /ii opri&* M'car dac'
preo&ul ar /i r'mas des&ul &imp coeren& pen&ru a-i da in/orma.ia de
care a)ea ne)oieG 8usese a&6& de aproape* @i ce-i spusese preo&ulD
@ondero#a. 4tr(nul $reot #e uita#e $rea mult la televi&or )i %n
delirul #u a#ocia !eOa#ul cu $o$ularul #erial de televi&iune
B4onan&aC. Ponderosa era locul mi&ic 4n care locuia /amilia
Car&Qri7h&* Ponderosa* Rober& opri ma-ina la mar7inea drumului1
min&ea lucr6ndu-i /ebril* 8'cu o 4n&oarcere -i se 7r'bi 4napoi spre
- CONSPIRAIA -
F2N
Or)ie&o*
Pes&e o um'&a&e de or'1 Rober& discu&a cu barmanul unei mici
trattoria din Pia33a della Republica*
C A)e.i un ora- /rumos1 spuse Rober&* @i /oar&e lini-&i&*
C <2, #i, #i,nore, sun&em mul.umi.i aici* A.i mai )i3i&a& I&aliaD
C Mi-am pe&recu& luna de miere la Roma*
6mi %nde$line)ti toate vi#urile, 3obert. Am vrut # vd 3oma %nc
de c(nd eram feti.
C Ah1 Roma* Prea mare* Prea 37omo&oas'*
C De acord*
C Aici &r'im mai simplu1 dar sun&em /erici.i*
Rober& spuse pe un &on obi-nui&:
C Am obser)a& an&ene de &ele)i3iune pe mul&e acoperi-uri*
C Oh1 da1 4n&r-ade)'r* Sun&em des&ul de moderni 4n aceas&'
pri)in.'*
C Se )ede* C6&e canale de &ele)i3iune se prind 4n ora-D
C Doar unul*
C Presupun c' urm'ri.i mul&e emisiuni americaneD
D0o, no. ! un canal de s&a&* Nu recep.ion'm dec6& pro7rame
/'cu&e 4n I&alia*
4in,o>
D Mul.umesc*

! ! !

Rober& 4l sun' pe amiralul Mhi&&a0er* Ai r'spunse o secre&ar'*
C ;iroul amiralului Mhi&&a0er*
Rober& parc' )edea aces& birou* <enul de un7here &ihni&e -i
anonime p's&ra&e pen&ru acele persoane de care 7u)ernul nu mai
are ne)oie*
C A- pu&ea s' )orbesc cu amiralul1 )' ro7D $a &ele/on
comandan&ul Rober& ;ellamy*
C 9n momen&1 comandan&e*
Rober& se 4n&reb' dac' cine)a mai p's&ra le7'&ura cu amiralul
acum c' aces& om c6nd)a a&6& de pu&ernic aunsese o persoan'
ne4nsemna&'* Probabil c' nu*
C Rober&1 m'1 bucur c' mi-ai &ele/ona&* +ocea 4i suna obosi&'*
9nde e-&iD
C Nu po& s' )' spun1 sir*
9rm' o pau3'*
- SIDN!" S#!$DON -
F2O
C An.ele7* Po& s' &e au& cu ce)aD
C Da1 sir* !s&e pu.in nepl'cu& pen&ru c' mi s-a ordona& s' nu
iau le7'&ura cu nimeni* Dar am ne)oie de au&or* M' 4n&reb dac'
nu a.i pu&ea )eri/ica ce)a pen&ru mineD
C ;ine4n.eles c' po&* Ce anume )rei s' -&iiD
C A- dori s' a/lu dac' e,is&' pe unde)a prin Te,as un ranch pe
nume @ondero#a.
D Ca 4n 4onan&a;
D Da1 sir*
C Nu )a /i 7reu* 9nde &e po& 7'siD
C Cred c' ar /i mai bine dac' )' sun eu mai &6r3iu1 amirale*
C An re7ul'* Pes&e o or' sau dou'* R'm6ne 4n&re noi*
C Mul.umesc*
$ui Rober& i se p'ru c' oboseala disp'ruse din )ocea
b'&r6nului* I se ceruse1 4n s/6r-i&1 s' /ac' -i el ce)a1 chiar dac' era
ce)a a&6& de lipsi& de impor&an.' ca locali3area unui ranch*
Pes&e dou' ore Rober& 4i &ele/ona din nou amiralului Mhi&&a0er*
C A-&ep&am s' m' suni1 spuse amiralul* An )oce i se sim.ea
sa&is/ac.ia* Am in/orma.ia pe care ai )ru&-o*
C @iD
Rober& 4-i .inu respira.ia*
C !,is&' un ranch numi& @ondero#a 4n Te,as* Chiar l6n7'
Maco* Proprie&arul se nume-&e Dan Mayne*
Rober& r'su/l' u-ura&*
C +' mul.umesc /oar&e mul&1 amirale1 spuse Rober&* +' r'm6n
da&or cu o cin' c6nd m' )oi 4n&oarce*
C A-&ep& cu ner'bdare1 Rober&*

! ! !

9rm'&orul &ele/on i-l d'du 7eneralului #illiard*
C Am 7'si& un al& mar&or 4n I&alia* P'rin&ele Pa&rini*
C 9n preo&D
C Da* An Or)ie&o* Se a/l' 4n spi&al1 /oar&e bolna)* M' &em c'
au&ori&'.ile i&aliene nu )or pu&ea discu&a cu el*
C $e )oi comunica* Mul.umesc1 comandan&e*

! ! !

Dou' minu&e mai &6r3iu1 7eneralul #illiard discu&a cu (anus*
- CONSPIRAIA -
F%B
C Am )e-&i de la comandan&ul ;ellamy* 9l&imul mar&or pe care
l-a 7'si& p6n' 4n pre3en& es&e un preo&* 9n anume p'rin&e Pa&rini
4n Or)ie&o*
C Ocup'-&e de el*

! ! !

/e#aj ful,er
'trict confidenial
0'A ctre director 'ifar
EOem$lar unu din RunuS eOem$lare
'ubiect: <$eraiunea +udecata de A$oi
5. @rintele @atrini D <rvieto
'f(r)itul me#ajului

! ! !

Car&ierul 7eneral al 'ifar es&e pe +ia della Pine&a1 4n par&ea de
sud a Romei1 4n&r-o 3on' 4nconura&' de /erme* Sin7urul lucru care
l-ar /i pu&u& /ace pe un &rec'&or s' arunce o pri)ire curioas'
cl'dirilor inocen&e1 cu aspec& indus&rial care ocupau o supra/a.'
des&ul de 4n&ins'1 era 3idul 4nal& care 4nconura comple,ul cu
s6rm' 7himpa&' deasupra -i pos&urile de san&inele de la /iecare
col.* Ascuns' 4n&r-un comple, mili&ar era una din&re cele mai
discre&e a7en.ii de in/orma.ii din lume -i una din&re cele mai pu.in
cunoscu&e* Pe di/eri&e pancar&e era scris: Viate $a#are oltre i limiti.
An&r-un birou spar&an de la e&aul 4n&6i al cl'dirii principale1
colonelul 8rancesco Cesar s&udia mesaul /ul7er pe care &ocmai 4l
primise* Colonelul era un b'rba& cam de cinci3eci de ani1 cu un
corp musculos1 -i o /a.' de buldo71 ciupi&' de )'rsa&* Ci&ea pen&ru
a &reia oar' mesaul*
Deci <$eraiunea +udecata de A$oi a porni& 4n s/6r-i&* E una
bella fre,atura. E bine c neam $re,tit $entru a)a ceva, se 76ndi
Cesar* Pri)i din nou mesaul* 9n preo&*

! ! !

!ra &recu& de mie3ul nop.ii c6nd c'lu7'ri.a &recu pe l6n7'
surorile din schimbul de noap&e de la micul spi&al din Or)ie&o*
C Cred c' mer7e la si7nora 8illipi1 spuse sora Tomasino*
- SIDN!" S#!$DON -
F%F
C Sau la ea sau la b'&r6nul Ri7ano* Am6ndoi sun& aproape de
s/6r-i&*
C'lu7'ri.a alunec' 4n lini-&e pe dup' col. -i merse direc& 4n
camera preo&ului* Aces&a dormea1 cu m6inile 4mpreuna&e parc'
4n&r-o ru7'ciune* O /6-ie din lumina lunii se s&recura prin&re
role&e1 arunc6nd o pa&' aurie pe chipul preo&ului*
C'lu7'ri.a scoase o cu&ie mic' de sub )e-min&ele ei* Cu 7ri'1
lu' din ea ni-&e m'&'nii /rumoase din s&icl' -i le puse pe m6inile
preo&ului* Aran6nd m'r7elele1 &rase repede una din&re ele pes&e
de7e&ul lui mare* Ap'ru o mic' d6r' de s6n7e* C'lu7'ri.a scoase
din cu&ie o s&icl' mic' -i cu au&orul unei pipe&e picur' delica& &rei
pic'&uri 4n &'ie&ur'*
O&r')ii mor&ale -i rapide 4i &rebuir' doar c6&e)a minu&e pen&ru
a--i /ace e/ec&ul* C'lu7'ri.a suspin' -i /'cu semnul crucii
deasupra omului mor&* Plec' la /el de lini-&i&' cum )enise*

! ! !

/e#aj ful,er
'trict confidenial
'ifar ctre director 0'A
EOem$lar unu din RunuS eOem$lare
'ubiect: <$eraiunea +udecata de A$oi
5. @rintele @atrini D <rvieto D eliminat.
'f(r)itul me#ajului


C"#itolul Dou*%&i +i '"(%

8ran0 (ohnson a /os& recru&a& pen&ru c' /'cuse par&e din
4eretele Ver&i 4n +ie&nam -i era cunoscu& prin&re camara3ii s'i sub
numele de Ma-ina de 9cis* Ai pl'cea s' ucid'* !ra inspira& -i
e,&rem de in&eli7en&*
C ! per/ec& pen&ru noi1 spuse (anus* Aborda.i-l cu mare
a&en.ie* Nu )reau s'-l pierd*
Prima 4n&6lnire a)u loc 4n bar'cile arma&ei* 9n c'pi&an discu&a
cu 8ran0 (ohnson*
C Nu-.i /aci probleme din cau3a 7u)ernului nos&ruD 4n&reb'
c'pi&anul* ! condus de o m6n' de /rico-i care ne /ac de r6s* ara
are ne)oie de pu&ere nuclear'1 dar a/urisi.ii de poli&icieni ne
- CONSPIRAIA -
F%2
4mpiedic' s' cons&ruim -i al&e u3ine* Depindem de &ic'lo-ii de
arabi 4n pri)in.a pe&rolului1 dar ne las' oare 7u)ernul s' ne /acem
propriile /or'ri 4n lar7D Oh1 nu* Sun& mai 4n7riora.i de pe-&i dec6&
de noi* i se pare c' au sens &oa&e as&eaD
C An.ele7 ce )rei s' spui1 spuse 8ran0 (ohnson*
C @&iam c' )ei 4n.ele7e pen&ru c' e-&i un om in&eli7en&*
9rm'rea /a.a lui (ohnson 4n &imp ce con&inua s' )orbeasc'* Dac'
Con7resul nu /ace nimic pen&ru a sal)a .ara as&a1 a&unci e de
da&oria noas&r' s' /acem ce)a*
8ran0 (ohnson 4l pri)i nedumeri&*
C De da&oria noa#tr;
C !,ac&*
De#tul $entru %nce$ut, 4-i 3ise c'pi&anul* Vom mai vorbi.
9rm'&oarea discu.ie /u mul& mal concre&'*
C 8ran01 e,is&' un 7rup de pa&rio.i pe care 4i preocup'
pro&earea aces&ei lumi* Sun& /oar&e pu&ernici* Au /orma& un
comi&e&* @i aces& comi&e& )a &rebui probabil s' 4ncalce c6&e)a le7i
pen&ru a--i pu&ea des/'-ura ac&i)i&a&ea1 dar p6n' la urm' )a
meri&a* Te in&eresea3'D
8ran0 (ohnson r6ni*
C M' in&eresea3' /oar&e mul&*

! ! !

Acela a /os& 4ncepu&ul* 9rm'&oarea 4n&6lnire a)u loc 4n O&&aQa1
Canada1 iar 8ran0 (ohnson 4i 4n&6lni pe c6.i)a din&re membrii
comi&e&ului* Repre3en&au in&erese pu&ernice 4n dou'spre3ece .'ri*
C Sun&em bine or7ani3a.i1 4i e,plic' un membru* O /orm'
s&ric&' de comand'* !,is&' un depar&amen& de propa7and'1 apoi
recru&are1 &ac&ic'1 le7'&uri -i a)em -i un de&a-amen& al mor.ii*
Aproape &oa&e ser)iciile de in/orma.ii din lumea 4n&rea7' /ac par&e
din aceas&' or7ani3a.ie*
C +re.i s' spune.i pre-edin.ii ser)iciilorD
C Nu1 nu ei* Direc&orii* Cei care cunosc cu ade)'ra& problemele1
care sun& con-&ien.i de pericolul 4n care se a/l' .'rile noas&re*
An&6lnirile a)eau loc pe 4n&re7 cuprinsul 7lobului C !l)e.ia1
Maroc1 China C iar (ohnson lu' par&e la /iecare din&re ele*

! ! !

- SIDN!" S#!$DON -
F%%
Doar pes&e -ase luni colonelul 8ran0 (ohnson 4l 4n&6lni pe
(anus* (anus &rimise dup' el*
C Am primi& e,celen&e rapoar&e despre dumnea&a1 colonele*
8ran0 (ohnson r6ni*
C Ami place munca mea*
C Am au3i&* !-&i 4n&r-o po3i.ie /oar&e a)an&aoas' pen&ru a ne
au&a*
8ran0 (ohnson 4-i 4ndrep&' spa&ele*
C +oi /ace &o& ce-mi s&' 4n pu&in.'*
C ;un* $a Eerm, &e ocupi cu supra)e7herea an&ren'rii
a7en.ilor secre.i ai di/eri&elor ser)icii*
C !,ac&*
C @i aun7i s'-i cuno-&i1 pe ei -i capaci&'.ile lor*
C An&r-un mod /oar&e in&im*
C A- )rea1 spuse (anus1 s'-i recru&e3i pe cei care cre3i c' ne
po& /i de cel mai mare /olos 4n munca noas&r'* Ne in&eresea3' doar
cei mai buni*
C ! /oar&e u-or1 spuse colonelul (ohnson* Nici o problem'*
!3i&' un momen&* M' 4n&rebH
C DaD
C Po& s' /ac as&a cu o sin7ur' m6n'* A- dori ce)a mul& mai
impor&an&* Se aplec' pu.in* Am au3i& despre <$eraiunea +udecata
de A$oi. !s&e e,ac& 7enul meu de ac.iune* A- )rea s' iau -i eu
par&e la ea1 sir*
(anus 4l s&udie o clip'* Apoi aprob'*
C 8oar&e bine* Accep&*
(ohnson 36mbi*
C +' mul.umesc* Nu )e.i re7re&a*
Colonelul (ohnson plec' /oar&e /erici& de la acea 4n&6lnire* Acum
a)ea prileul s' le ara&e &o& ceea ce pu&ea /ace*


C"#itolul Dou*%&i +i '"#t%

Dan Mayne nu a)ea o 3i prea bun'* De /ap&1 era o 3i 7roa3nic'*
Tocmai se 4n&orsese de la &ribunalul din Maco1 unde asis&ase la
procedurile care urmau s'-l declare /alimen&a&* So.ia lui1 care a)ea
o a)en&ur' cu &6n'rul ei doc&or di)or.a de el1 -i in&en.iona s' pun'
m6na pe um'&a&e din ce a)ea el Jcare pu&ea la /el de bine s' /ie
um'&a&e din nimic1 4l asi7urase el pe a)oca&ul eiK* Iar unul din
- CONSPIRAIA -
F%5
&aurii lui premia.i &rebuise s' /ie dis&rus* Dan Mayne sim.ea c'
soar&a 4-i ba&e oc de el* Nu /'cuse nimic ca s' meri&e &oa&e c6&e i
se 4n&6mplau* 8usese un so. bun -i un /ermier bun* !ra 4n biroul
s'u1 con&empl6ndu--i )ii&orul 4n&uneca&*
Dan Mayne 4-i a)ea m6ndria lui* !ra /oar&e con-&ien& de &oa&e
7lumele spuse pe seama &e,anilor1 c' ar /i 7'l'7io-i1 4ncre3u.i -i
l'ud'ro-i1 dar el considera /oar&e sincer c' are cu ce s' se laude*
Se n'scuse 4n Maco1 4n bo7a&a re7iune a7ricol' din )alea ;ra3os
Ri)er* Maco era un ora- modern1 dar p's&ra 4nc' un par/um al
&recu&ului1 de pe )remea c6nd cinci lucruri /useser' impor&an&e 4n
e,is&en.a sa: )i&ele1 bumbacul1 porumbul1 cole7iile -i cul&ura* Dar
iubea ora-ul Maco din &oa&' inima -i c6nd 4l 4n&6lnise pe acel preo&
i&alian 4n &urul cu au&obu3ul /'cu& prin !l)e.ia1 )orbise aproape
cinci ore 4n -ir despre ora-ul s'u na&al* Preo&ul 4i spusese c' dorea
s'--i e,erse3e cuno-&in.ele de en7le3'1 4ns' Dan /usese cel care
)orbise cel mai mul&*
C Maco are de &oa&e1 4i m'r&urisise el preo&ului* Clima es&e
e,celen&'* Nu-i permi&em s' /ie nici prea cald' nici prea rece* A)em
dou'3eci -i &rei de -coli -i Univer#itatea 4a5lor. A)em pa&ru 3iare
locale1 3ece s&a.ii radio -i cinci pos&uri de &ele)i3iune* A)em un
mu3eu al personali&'.ilor care &e )a da 7a&a* Adic'1 is&orie
ade)'ra&'* Dac' 4.i place s' pescuie-&i1 p'rin&e1 r6ul ;ra3os es&e o
e,perien.' pe care nu o )ei ui&a nicioda&'* Apoi1 a)em un sa/ari
ranch -i un cen&ru de ar&'* S' -&ii1 Maco es&e unul din&re ora-ele
cele mai deosebi&e din lumea 4n&rea7'* Trebuie s' )ii -i s' ne /aci o
)i3i&'*
;'&r6nul preo& 36mbise -i d'duse din cap1 iar Mayne se 4n&reb'
c6& de bine 4n.ele7ea el oare en7le3a*
Ta&'l lui Dan Mayne 4i l'sase o mie de acri de p'm6n&1 iar /iul
4-i 4mbo7'.ise cireada de )i&e de la dou' mii de cape&e la 3ece mii*
!,is&a -i un arm'sar premia& care cos&a o a)ere* Iar acum &ic'lo-ii
4ncercau s'-i ia &o&ul* Nu era )ina lui c' pia.a pen&ru )i&e se
dusese dracului1 sau c' r'm'sese 4n urm' cu pla&a ipo&ecilor*
;'ncile 4l presau -i sin7ura -ans' de a se sal)a era s' 7'seasc' pe
cine)a care s'-i cumpere ranch-ul1 s'--i pl'&easc' credi&orii -i s'
mai r'm6n' -i cu un mic pro/i&*
Mayne au3ise despre un el)e.ian bo7a& care c'u&a un ranch 4n
Te,as -i 3burase la IRrich pen&ru a-l 4n&6lni* P6n' la urm'1 se
do)edi c' aler7ase dup' po&coa)e de cai mor.i* Ideea /an&elui
despre un ranch era un acru sau doi de p'm6n& cu o mic' 7r'din'
- SIDN!" S#!$DON -
F%=
de le7ume*
A-a aunsese Dan Mayne 4n au&obu3 c6nd s-a 4n&6mpla& acea
&reab' e,&raordinar'* Ci&ise despre /ar/urii 3bur'&oare1 dar
nicioda&' nu cre3use 4n e,is&en.a lor* Ans' acum era /erm con)ins*
De 4nda&' ce se 4n&oarse acas'1 4i &ele/on' redac&orului unui 3iar
local*
C (ohnny1 am )'3u& o ade)'ra&' /ar/urie 3bur'&oare1 cu ni-&e
crea&uri ciuda&e moar&e1 4n'un&ru*
C I'uD @i nu ai /'cu& ni-&e /o&o7ra/iiD
C Nu1 adic' am /'cu& c6&e)a1 dar nu mi-au reu-i&*
C Nu-i nimic* +om &rimi&e un /o&o7ra/ la /a.a locului* ! pe /erma
&aD
C P'i1 nu* De /ap&1 s-a 4n&6mpla& 4n !l)e.ia*
Se /'cu lini-&e*
C Oh* !i bine1 dac' dai pes&e una pe ranch-ul &'u1 d'-mi un
&ele/on*
C A-&eap&'* Mi se )a &rimi&e o /o&o7ra/ie /'cu&' de un &ip care a
)'3u& -i el*
Ans' (ohnny 4nchisese dea*
@i as&a a /os& &o&*
Mayne mai c'--i dorea s' /i /os& o in)a3ie de e,&ra&ere-&ri* Poa&e
i-ar /i ucis pe a/urisi.ii de credi&ori* Au3i o ma-in' )enind pe alee -i
se ridic' 4ndrep&6ndu-se spre /ereas&r'* Nu p'rea s' /ie cine)a de
prin par&ea locului* @robabil un alt creditor. An ul&imul &imp
ap'reau de pes&e &o&*
Dan Mayne deschise u-a din /a.'*
C Daniel MayneD
C Prie&enii 4mi spun1 Dan* Cu ce )' po& au&aD
Dan Mayne nu era deloc cum se a-&ep&ase Rober&* A-i /'urise 4n
min&e ima7inea unui &e,an &ipic1 )oinic -i ars de soare* Dan Mayne
era 3)el&1 cu &r's'&uri aris&ocra&ice -i o compor&are aproape &imid'*
Sin7urul lucru care 4i ar'&a ori7inea era accen&ul lui*
C A- pu&ea s' )' r'pesc c6&e)a clipe din &impul
dumnea)oas&r'D
C ! cam &o& ce mi-a mai r'mas1 spuse Mayne* Apropo1 nu
sun&e.i credi&or1 nu-i a-aD
C Credi&orD Nu*
C ;ine* Po/&i.i 4n'un&ru*
Cei doi b'rba.i in&rar' 4n su/ra7erie* !ra mare -i mobila&'
con/or&abil1 cu piese de mobilier 4n s&il )es&ic*
- CONSPIRAIA -
F%E
C A)e.i un loc /rumos aici1 spuse Rober&*
C Da* M-am n'scu& 4n aceas&' cas'* Cu ce s' )' ser)escD O
b'u&ur' receD
C Nu1 mul.umesc*
C $ua.i loc*
Rober& se a-e3' pe o canapea moale din piele*
C A.i /'cu& o c'l'&orie cu au&obu3ul 4n !l)e.ia s'p&'m6na
&recu&'D
C !,ac&* So.ia mea m' urm're-&eD Nu lucra.i pen&ru ea1 nuD
C Nu1 domnule*
C Oh* Apoi 4n.elese brusc* +' in&eresea3' acel 98O* Cel mai
cumpli& lucru pe care l-am )'3u& )reoda&'* A-i &o& schimba culorile*
@i e,&ra&ere-&rii aceia mor.iG Se cu&remur'* @i acum 4i mai )ise3*
C Domnule Mayne1 4mi pu&e.i spune ce)a despre ceilal.i
pasa7eri din au&obu3D
C Ami pare r'u* Nu )' po& au&a* Am /os& sin7ur*
C @&iu1 dar a.i )orbi& cu ceilal.i pasa7eri1 nu-i a-aD
C Ca s' /iu sincer1 m' 76ndeam la cu &o&ul al&ce)a* Nu prea le-
am da& mare a&en.ie nici unuia din&re ei*
C Nu )' amin&i.i nimic despre nici unul din&re eiD
Dan Mayne r'mase &'cu& un momen&*
C P'i1 era un preo& i&alian* Am )orbi& pu.in cu el* P'rea un &ip
de &reab'* +reau s' )' spun c' ches&ia aia 3bur'&oare l-a 4n&ors pe
dos* To& )orbea despre dia)ol*
C A.i mai )orbi& -i cu al.iiD
Dan Mayne ridic' din umeri*
C Nu preaH S&a.i pu.in* Am discu&a& cu un &ip care are o banc'
4n Canada* A-i &recu limba pes&e bu3e* Sincer )orbind1 am ni-&e
neca3uri /inanciare cu ranch-ul aces&a* Se pare c' 4l )oi pierde* Ai
ur'sc pe &o.i a/urisi.ii de bancheri* Sun& ni-&e )ampiri* !i1 -i m-am
76ndi& c' poa&e 's&a e di/eri&* C6nd am a/la& c' e bancher1 am
)orbi& cu el 4ncerc6nd s'-l con)in7 s'-mi acorde un 4mprumu&* Dar
-i el era ca &o.i ceilal.i* Nu-i p'sa absolu& deloc*
C Deci e din CanadaD
C Da* Din 8or& Smi&h1 sus 4n Teri&oriile din Nord-+es&* M' &em
c' as&a e &o& ce )' po& spune*
Rober& se s&r'dui s'--i ascund' 4nc6n&area*
C Mul.umesc1 domnule Mayne1 mi-a.i /os& de mare au&or*
Rober& se ridic'*
C As&a e &o&*
- SIDN!" S#!$DON -
F%L
C Nu dori.i s' r'm6ne.i la cin'D
C Nu1 mul.umesc* Trebuie s' plec* Mul& noroc cu ranch-ul*
C Mul.umesc*

! ! !

Eort 'mit2, "anada
!eritoriile din 0ordVe#t

Rober& a-&ep&' p6n' c6nd 7eneralul #illiard )eni la apara&*
C Da* Comandan&eD
C Am mai 7'si& un mar&or* Dan Mayne* ! proprie&arul
ranchului Ponderosa chiar l6n7' Maco*
C 8oar&e bine* +oi arana s' )orbeasc' cu el cei din Dallas*

! ! !

/e#aj #ecret
'trict confidenial
0'A ctre director D":
EOem$larul unu din RunuS eOem$lare
'ubiect: <$eraiunea +udecata de A$oi
Q. Daniel Ka5ne D Kaco
'f(r)itul me#ajului

! ! !

An $an7ley1 +ir7inia1 direc&orul CIA s&udia 76ndi&or mesaul*
Num'rul -ase* $ucrurile mer7eau /oar&e bine* Comandan&ul
;ellamy /'cea o &reab' e,celen&'* Ale7erea lui /usese o ho&'r6re
4n.eleap&'* (anus a)usese drep&a&e* !l a)ea 4n&o&deauna drep&a&e*
@i a)ea -i pu&erea de a--i )edea dorin.ele 4ndeplini&e* A&6& de mul&'
pu&ereH Direc&orul pri)i din nou mesaul* ' arate ca un accident,
se 76ndi el* 0u va fi ,reu. Ap's' pe un bu&on*

! ! !

Cei doi b'rba.i au auns la ranch 4n&r-o /ur7one&a albas&r'* Au
parca&-o 4n cur&e1 -i au ie-i& a/ar' pri)ind cu a&en.ie 4n ur* Primul
76nd al lui Dan Mayne a /os& c' au )eni& s' ia ranch-ul 4n
- CONSPIRAIA -
F%N
s&'p6nire* $e deschise u-a*
C Dan MayneD
C Da* Ce po& s'H
Reu-i s' spun' doar a&6&*
Al doilea b'rba& &recu pe l6n7' el -i 4l lo)i pu&ernic 4n cap cu o
ran7'*
Cel mai pu&ernic din&re cei doi -i-l puse pe um'r pe /ermierul
incon-&ien& -i 4l duse a/ar' la 7raduri* An'un&ru erau op& cai* Cei
doi b'rba.i 4i i7norar' -i se 4ndrep&ar' spre ul&imul s&aul* Aici se
a/la un /rumos arm'sar ne7ru*
Cel )oinic spuse:
C Aces&a e* Puse os corpul lui Mayne*
Cel de-al doilea ridic' de os un marca&or de )i&e1 se apropie de
u-a bo,ei -i lo)i arm'sarul cu marca&orul elec&ric* Arm'sarul
neche3' -i se ridic' pe picioarele din spa&e* ;'rba&ul 4l lo)i
pu&ernic pes&e bo&* Arm'sarul se a7i&a 4nnebuni& 4n micul spa.iu1
i3bindu-se de pere.ii bo,ei1 de37olindu--i din.ii -i /ul7er6nd cu
albul ochilor*
C Acum1 spuse cel mai scund din&re cei doi*
Anso.i&orul s'u ridic' &rupul lui Dan Mayne -i 4l arunc'
4n'un&ru pes&e um'&a&ea de u-' a bo,ei* Au urm'ri& c6&e)a
momen&e scena s6n7eroas'1 apoi1 sa&is/'cu.i1 s-au 4n&ors -i au
pleca&*

! ! !

/e#aj ful,er
'trict confidenial
D": ctre director 0'A
EOem$larul unu din RunuS eOem$lare
'ubiect: <$eraiunea +udecata de A$oi
Q. Daniel Ka5ne D Kaco D eliminat.
'f(r)itul me#ajului.


C"#itolul Dou*%&i +i O#t

7iua a noua
Eort 'mit2, "anada

- SIDN!" S#!$DON -
F%O
8or& Smi&h1 4n Teri&oriile de Nord-+es& e un ora- prosper cu
dou' mii de oameni1 4n cea mai mare par&e /ermieri -i cresc'&ori de
)i&e1 -i c6.i)a comercian.i* Clima e aspr'1 cu ierni lun7i -i 7rele1 iar
ora-ul e o do)ad' )ie a &eoriei lui DarQin despre supra)ie.uirea
celor mai bine adap&a.i mediului*
Milliam Mann era unul din&re ei1 un supra)ie.ui&or* Se n'scuse
4n Michi7an1 dar c6nd 4mplinise &rei3eci de ani &recuse prin 8or&
Smi&h mer76nd la pescui& -i ho&'r4 c' ora-ul are ne)oie de o nou'
banc'* Nu pierdu oca3ia* An ora- e,is&a doar o banc' -i lui Milliam
Mann 4i &rebuir' mai pu.in de doi ani ca s'--i 4nl'&ure concuren.ii*
Mann 4-i conducea banca a-a cum o banc' &rebuia s' /ie condus'*
Ma&ema&ica era sin7ura di)ini&a&e 4n care credea -i a)ea 7ri' ca ea
s' /ie mereu 4n a)an&aul lui* Po)es&ea lui pre/era&' era o 7lum'
despre un om care se dusese la un bancher implor6ndu-l s'-i
4mprumu&e bani pen&ru ca /iul lui s' poa&e /ace o opera.ie ur7en&'
care s'-i sal)e3e )ia.a* C6nd spusese c' nu are nici o 7aran.ie de
o/eri&1 bancherul 4l scosese a/ar' din birou*
C +oi pleca1 spuse omul1 dar )reau s' -&ii c' 4n &o.i ace-&i ani
nu am mai 4n&6lni& pe nimeni cu o asemenea inim' de pia&r'*
C A-&eap&' pu.in1 replic' bancherul* A.i /ac o propunere
cins&i&'* 9nul din&re ochii mei es&e de s&icl'* Dac' 4mi spui care1 4.i
)oi 4mprumu&a banii*
Imedia& omul 4i d'du r'spunsul:
C Ochiul s&6n7* ;ancherul r'mase ului&*
C Nimeni nu -&ie as&a* Cum de .i-ai da& seamaD
C Simplu* Pen&ru o clip' mi s-a p'ru& c' )'d o sclipire de
simpa&ie 4n ochiul &'u s&6n71 a-a c' am -&iu& c' &rebuie s' /ie cel
de s&icl'*
Pen&ru Milliam Mann as&a era o po)es&e bun' pen&ru un om de
a/aceri* Nu pu&eai /ace a/aceri dac' &e ba3ai pe simpa&ii* To&ul
&rebuia udeca& la rece* An )reme de al.i bancheri din Canada -i
S&a&ele 9ni&e c'deau ca popicele1 banca lui Milliam Mann era mai
pu&ernic' dec6& oric6nd* 8ilo3o/ia lui era simpl': /'r' 4mprumu&uri
pen&ru a porni a/aceri* 8'r' in)es&i.ii 4n obli7a.iuni )echi* 8'r'
4mprumu&uri unor )ecini ai c'ror copii au ne)oie dispera&' de o
opera.ie*
Mann a)ea un respec& care se apropia de )enera.ie /a.' de
sis&emul bancar el)e.ian* Pi&icii din IRrich erau bancherii
bancherilor* A-a c'1 4n&r-o 3i1 Mann se ho&'r4 s' plece 4n !l)e.ia
pen&ru a discu&a cu c6.i)a bancheri de acolo ca s' a/le dac' nu
- CONSPIRAIA -
F5B
cum)a 4i sc'pa ce)a1 o modali&a&e de a mai s&oarce c6.i)a cen.i din
dolarul canadian* 8u primi& poli&icos1 dar p6n' la urm' nu a/l'
nimic nou* Propriile sale me&ode bancare erau admirabile1 iar
bancherii el)e.ieni nu e3i&ar' s' i-o spun'*
An 3iua 4n care urma s' se 4n&oarc' acas'1 Mann se ho&'r4 s'--i
o/ere un &ur al Alpilor* C'l'&oria i se p'ru plic&isi&oare* Peisaul era
in&eresan&1 dar cu nimic mai /rumos dec6& cel din urul ora-ului
8or& Smi&h* 9nul din&re pasa7eri1 un &e,an1 4ndr'3nise s' 4ncerce
s'-l con)in7' s' acorde un 4mprumu& unui ranch care era pe cale
s' dea /alimen&* Ai r6sese 4n nas* Sin7urul lucru 4n acel &ur care
/usese 4n&ruc6&)a in&eresan& a /os& pr'bu-irea a-a-numi&ei /ar/urii
3bur'&oare* Mann nu cre3use nici o clip' 4n ceea ce se pe&recea
sub ochii lui* !ra con)ins c' era )orba de un scenariu pus la cale
de 7u)ernul el)e.ian pen&ru a impresiona &uri-&ii* +i3i&ase Parcul
Kalt Di#ne5 -i )'3use lucruri asem'n'&oare care p'reau reale dar
erau de /ap& /alse* E#te oc2iul de #ticl al Elveiei, 4-i 3ise el
ba&ocori&or*
Milliam Mann se bucur' c' se 4n&orcea acas'*

! ! !

8iecare minu& din )ia.a bancherului era me&iculos pro7rama&1
a-a c' a&unci c6nd secre&ara lui in&r' 4n birou -i 4i spuse c' 4l
cau&' un s&r'in1 prima reac.ie a lui Mann a /os& s'-l &rimi&' la
plimbare*
C Ce )reaD
C Spune c' dore-&e s' )' ia un in&er)iu* Scrie un ar&icol despre
bancheri*
As&a era cu &o&ul al&ce)a* Publici&a&ea de cali&a&e era bun'
pen&ru a/aceri* Milliam Mann 4-i 4ndrep&' haina1 4-i aran' p'rul -i
spuse:
C Po/&e-&e-l 4n'un&ru*
+i3i&a&orul lui era american* !ra bine 4mbr'ca&1 ceea ce do)edea
c' lucra pen&ru un 3iar sau o re)is&' din&re cele mai bune*
C Domnul MannD
C Da*
C Rober& ;ellamy*
C Secre&ara m-a in/orma& c' dori.i s' scrie.i un ar&icol despre
mine*
C !i bine1 nu 4n 4n&re7ime despre dumnea)oas&r'1 spuse
- SIDN!" S#!$DON -
F5F
Rober&* Dar )e.i a)ea un rol proeminen&* Iiarul meuH
C Care anumeD
C Kall 'treet +ournal.
A2a, da. EOcelent.
D Iiarul meu es&e de p'rere c' maori&a&ea bancherilor sun&
prea i3ola.i de ceea ce se 4n&6mpl' 4n res&ul lumii* C'l'&oresc rar1
nu )i3i&ea3' al&e .'ri* Dumnea)oas&r'1 pe de al&' par&e1 a)e.i
repu&a.ia unui om care c'l'&ore-&e mul&*
C Da1 a-a cred1 spuse Mann cu modes&ie* De /ap&1 m-am 4n&ors
s'p&'m6na &recu&' din !l)e.ia*
C DaD +-a pl'cu&D
C Da* M-am 4n&6lni& cu c6.i)a din bancherii de acolo* Am
discu&a& despre problemele economice in&erna.ionale*
Rober& scoase un caie& de 4nsemn'ri -i 4ncepu s'--i no&e3e*
C A.i a)u& &imp -i pen&ru a )' dis&raD
C Nu prea* Oh1 am /'cu& un mic &ur al Alpilor cu unul din
au&obu3ele de acolo* Nu mai )'3usem Alpii*
Rober& mai scrise ce)a*
C 9n &ur* !s&e e,ac& ceea ce noi c'u&'m1 spuse Rober&
4ncuraa&or* Presupun c' a.i 4n&6lni& o mul.ime de oameni
in&eresan.i 4n acel au&obu3*
C In&eresan.iD se 76ndi la &e,anul care 4ncercase s' 4mprumu&e
bani de la el* Nu prea*
C NuD
Mann 4l pri)i* Repor&erul a-&ep&a ca el s' spun' mai mul&e* Vei
avea un rol $roeminent.
D !ra o &6n'r' rusoaic'*
Rober& scrise ce)a*
C DaD Po)es&i.i-mi despre ea*
C !i bine1 am 4ncepu& s' discu&'m -i i-am e,plica& c6& de
4napoia&' es&e Rusia -i ce probleme 7ra)e )or a)ea dac' nu se
schimb' ce)a*
C Probabil a /os& /oar&e impresiona&'1 spuse Rober&*
C Oh1 da* P'rea o &6n'r' is&ea.'* Pen&ru o rusoaic'1 adic'* @&i.i1
sun& a-a de i3ola.i*
C +-a spus numele eiD
C NuH ba da* Ol7a -i 4nc' ce)a*
C Nu )-a spus de unde anume )ineD
C ;a da* $ucrea3' ca biblio&ecar' la biblio&eca principal' din
Pie)* !ra prima ei c'l'&orie pes&e ho&are* Cred c' din cau3a
- CONSPIRAIA -
F52
,la#no#tului. Dac' )re.i s' -&i.i p'rerea meaH Se opri pen&ru a se
asi7ura c' Rober& 4-i no&ea3'* <orbacio) a dis&rus Rusia*
<ermania de !s& a /os& da&' pe &a)' ;onnului* Pe plan poli&ic
<orbacio) s-a mi-ca& prea repede1 iar pe plan economic mul& prea
4nce&*
C !s&e /ascinan&1 murmur' Rober&*
Mai pe&recu 4nc' o um'&a&e de or' 4n compania bancherului1
ascul&6nd comen&ariile sale do7ma&ice despre o mul.ime de
lucruri1 de la Pia.a Comun' la con&rolul armelor* Nu reu-i s'
ob.in' -i al&e in/orma.ii re/eri&oare la ceilal.i pasa7eri*

! ! !

Re4n&orc6ndu-se la ho&el1 Rober& 4i &ele/ona 7eneralului #illiard*
C O clip'1 comandan&e ;ellamy*
Au3i mai mul&e pocni&uri1 apoi )ocea 7eneralului*
C Da1 comandan&eD
C Am mai 7'si& un pasa7er1 7enerale*
C NumeleD
C Milliam Mann* De.ine o banc' 4n 8or& Smi&h1 Canada*
C Mul.umesc1 comandan&e* +oi arana ca au&ori&'.ile canadiene
s' )orbeasc' imedia& cu el*
C @i mi-a da& o nou' urm'* +oi pleca 4n Rusia 4n seara as&a*
+oi a)ea ne)oie de o )i3' de la :nturi#t.
C De unde suna.iD
C 8or& Smi&h*
C Opri.i-)' la Vi#i,ot2 Iotel din S&ocholm* $a recep.ie )' )a
a-&ep&a un plic*
C Mul.umesc*

! ! !

/e#aj ful,er
'trict confidenial
0'A "tre director "AIX
EOem$larul unu din RunuS eOem$lare
'ubiect: <$eraiunea +udecata de A$oi
1. Killiam /ann D Eort 'mit2
'f(r)itul me#ajului

- SIDN!" S#!$DON -
F5%
! ! !

$a ora unspre3ece 4n acea sear'1 se au3i soneria de la casa lui
Milliam Mann* Nu a-&ep&a pe nimeni -i nu-i pl'ceau )i3i&a&orii
nea-&ep&a.i* Menaera plecase dea1 iar so.ia dormea 4n dormi&orul
de la e&a* Sup'ra&1 Mann deschise u-a de la in&rare* Doi b'rba.i
4mbr'ca.i 4n cos&ume ne7re s&'&eau 4n pra7ul u-ii*
C Milliam MannD
C Da*
9nul din cei doi 4i pre3en&' o le7i&ima.ie*
C Sun&em de la 4anca "anadei. Pu&em in&raD
Mann se 4ncrun&'*
C Despre ce e )orbaD
C Am pre/era s' discu&'m 4n'un&ru1 dac' nu a)e.i nimic
4mpo&ri)'*
C An re7ul'*
Ai conduse pe cei doi 4n su/ra7erie*
C A.i /os& de cur6nd 4n !l)e.ia1 nu-i a-aD
An&rebarea 4l lu' prin surprindere*
C Po/&imD Da1 dar ce anumeH
C C6& &imp a.i /os& pleca& )-am con&rola& re7is&rele1 domnule
Mann* Sun&e.i la curen& cu /ap&ul c' lipse-&e un milion de dolari
din banca dumnea)oas&r'D
Mann 4i pri)i 4nsp'im6n&a&*
C Despre ce )orbi.iD !u 4nsumi con&role3 4n /iecare s'p&'m6na
acele re7is&re* Nicioda&' nu a lipsi& nici m'car un pennyG
C 9n milion de dolari1 domnule Mann* Noi credem c' i-a.i
delapida&*
8a.a lui Mann se /'cu ro-ie ca racul* +orbi repede -i incoeren&*
C CumH cum 4ndr'3ni.iG Pleca.i de aici p6n' nu chem poli.ia*
C Nu )-ar au&a cu nimic* +rem s' )' c'i.i*
Se holba la ei1 perple,*
C S' m' c'iescD Pen&ru ceD Sun&e.i nebuniG
C Nu1 sir*
9nul din&re ei scoase un pis&ol*
C $ua.i loc1 domnule Mann*
<2, Dumne&eule> Voi fi jefuit>
C 9i&e1 spuse Mann1 lua.i &o& ce )re.i* Nu e ne)oie de )iolen.'
-iH
C $ua.i loc1 )' ru7'm*
- CONSPIRAIA -
F55
Cel de-al doilea b'rba& se 4ndrep&' spre dulapul cu b'u&uri* !ra
4ncuia&* Sparse s&icla -i 4l deschise* $u' un pahar mare de ap'1 4l
umplu eu sco&ch -i 4l duse spre scaunul pe care s&'&ea Mann*
C ;e.i-l* +' )a rela,a*
C !uH eu nicioda&' nu beau dup' cin'* Doc&orul mi-aH
Cel'lal& b'rba& puse pis&olul la &6mpla lui Mann*
C ;ea-l sau paharul se )a umple cu creierii &'i*
Mann 4n.elese c' se a/la 4n m6inile a doi maniaci* $u' paharul
cu m6ini care &remurau -i b'u o 4n7hi.i&ur'*
C ;ea-l &o&*
Mann mai lu' o 4n7hi.i&ur'*
C CeH ce anume dori.iD
Ridic' )ocea sper6nd c' so.ia 4l )a au3i -i )a cobor41 dar era o
speran.' de-ar&'* @&ia c' doarme /oar&e ad6nc* Cei doi )eniser'
probabil s'-i e/uiasc' locuin.a* De ce nu #e a$uc de treab;
C A)e.i &o& &impul1 spuse el* !u nu )' )oi opri*
C Termin' ce e 4n pahar*
C Nu e necesar* !uH
;'rba&ul 4l lo)i pes&e ureche* Mann ame.i de durere*
C ;ea &o& ce e 4n pahar*
Mann 4n7hi.i res&ul b'u&urii din&r-o sin7ur' sorbi&ur' -i sim.i
cum 4l arde pe din'un&ru* Ancepea s' se 4mbe&e*
C Sei/ul meu es&e sus 4n dormi&or1 spuse el* Pronun.a &o& mai
7reu cu)in&ele* +i-l deschid dac' )re.i* Poa&e c' as&a o )a &re3i pe
so.ia lui -i )a chema poli.ia*
C Nu e nici o 7rab'1 spuse cel cu arma* Mai ai &imp su/icien&
pen&ru 4nc' un pahar*
Al doilea b'rba& se 4ndrep&' din nou spre dulap -i umplu
paharul p6n' sus*
C Po/&im*
C Nu1 nu maiH pro&es&' Mann* Nu mai )reau s' beau*
Paharul 4i /u pus 4n m6n'*
C ;ea-l &o&*
C Dar1 nu maiH
C ;ea*
@i dac a)a vor, de ce nu; "u c(t #e termina mai re$ede ace#t
co)mar cu at(t mai bine. ;'u o 4n7hi.i&ur' 3dra)'n' -i se 4nec'*
C Dac' beau mai mul& mi se )a /ace r'u*
;'rba&ul spuse calm:
C Dac' .i se /ace r'u1 &e omor*
- SIDN!" S#!$DON -
F5=
Mann ridic' ochii -i 4l pri)i1 apoi 4l pri)i -i pe par&enerul lui*
Parc' erau doi din /iecare*
C Ce )re.i &o.i de la mineD morm'i el*
C i-am spus dea* +rem s' &e c'ie-&i*
Milliam Mann d'du din cap1 ame.i& de b'u&ur'*
C O*P*1 m' c'iesc*
Omul 36mbi*
C +e3i1 as&a e &o& ce-.i cerem* AcumH
Puse o /oaie de h6r&ie 4n m6na lui Mann* Nu &rebuie dec6& s'
scrii B6mi $are ru. :artm.C
Mann 4l )edea ca prin cea.'*
C As&a-i &o&D
C Da1 &o&* @i apoi plec'm*
Mann se lini-&i brusc* Deci de#$re a#ta era vorba. 'unt ni)te
fanatici reli,io)i. @i de 4nda&' ce )or pleca )a chema poli.ia -i )a
cere s' /ie ares&a.i* Voi avea ,rij ca ticlo)ii # fie #$(n&urai.
C Scrie1 domnule Mann*
Ai era 7reu s' se concen&re3e*
C Ce a.i spus c' &rebuie s' scriuD
C Scrie doar B6mi $are ru. :artm.C
C An re7ul'*
Nu pu&ea s' .in' s&iloul 4n m6n'* Se concen&r' /oar&e &are -i
4ncepu s' scrie* >Ami pare r'u* Iar&'-m'*?
;'rba&ul lu' h6r&ia din m6na lui1 apuc6nd-o de un col.*
C 8oar&e bine1 domnule Mann* A /os& u-or1 nu-i a-aD
Camera 4ncepea s' se 4n)6r&easc'*
C Da* Mul.umesc* M-am c'i&* Acum )re.i s' pleca.iD
C +'d c' e-&i s&6n7aci*
C Po/&imD
C !-&i s&6n7aci*
C Da*
C Au a)u& loc mul&e a/uri prin pream'1 domnule Mann* A.i
)om da o arm'*
Sim.i cum i se pune un pis&ol 4n m6na s&6n7'*
C @&ii cum s' /olose-&i un pis&olD
C Nu*
C ! /oar&e simplu* Se procedea3' a-aH
;'rba&ul ridic' pis&olul la &6mpla lui Mann -i ap's' de7e&ul
bancherului pe &r'7aci* Se au3i un 37omo& 4n/unda&* #6r&ia p'&a&'
de s6n7e c'3u pe podea*
- CONSPIRAIA -
F5E
C A-a &rebuie proceda&1 spuse unul din&re b'rba.i* Noap&e
bun'1 domnule Mann*

! ! !

/e#aj ful,er
'trict confidenial
"AX< ctre director 0'A
EOem$larul unu din RunuS eOem$lare
'ubiect: <$eraiunea +udecata de A$oi
1. Killiam /ann D Eort 'mit2 D eliminat
'f(r)itul me#ajului

! ! !

7iua a &ecea
Eort 'mit2, "anada

An diminea.a urm'&oare udec'&orul de ins&ruc.ie rapor&' c'
lipse-&e un milion de dolari din banca lui Mann* Poli.ia 4nre7is&r'
moar&ea lui Mann ca sinucidere*
;anii nu au /os& 7'si.i nicioda&'*


C"#itolul Dou*%&i +i nou

7iua a un#$re&ecea
4ruOelle#, orele 0P:00

<eneralul Shipley1 comandan&ul /or.elor NATO1 a /os& &re3i& de
a7hio&an&ul s'u*
C Ami pare r'u c' )' derane31 7enerale1 dar se pare c' a)em o
problem'*
<eneralul se ridic' 4n pa&1 /rec6ndu--i ochii pen&ru a--i alun7a
somnul* Se culcase &6r3iu pen&ru c' se ocupase de un 7rup de
sena&ori americani )eni.i 4n )i3i&'*
C Ce /el de problem'1 ;illyD
C Tocmai am primi& un &ele/on de la &urnul radar1 sir* Ori &o&
echipamen&ul nos&ru s-a de/ec&a&1 ori a)em ni-&e )i3i&a&ori s&r'ini*
<eneralul se d'du os repede din pa&*
- SIDN!" S#!$DON -
F5L
C Spune-le c' )in 4n cinci minu&e*

! ! !

An&uneca&a sal' a radarului era plin' de mili&ari -i o/i.eri
aduna.i 4n urul ecranelor lumina&e ale radarului din cen&rul
4nc'perii* S-au 4n&ors -i au lua& po3i.ia de drep.i c6nd 7eneralul
in&r' 4n camer'*
C Pe loc repaus* Se 4ndrep&' spre o/i.erul de ser)iciu1 c'pi&anul
Muller* Ce se 4n&6mpl'1 $eQisD
C'pi&anul Muller se scarpin' 4n cap*
C M' dep'-e-&e* Cunoa-&e.i )reun a)ion care poa&e 3bura cu
pes&e &rei3eci -i cinci de mii de 0ilome&ri la or'1 se opre-&e brusc -i
porne-&e 4napoiD
<eneralul Shipley se holba la el*
C Despre ce )orbe-&iD
C Dup' radarele noas&re1 e,ac& a-a ce)a se 4n&6mpl' de o
um'&a&e de or'* $a 4ncepu& am cre3u& c' e )orba de ce)a
apara&ur' elec&ronic' nou' care es&e &es&a&'1 dar am )eri/ica& la
ru-i1 en7le3i -i /rance3i1 -i radarele lor 4nre7is&rea3' e,ac& acelea-i
lucruri*
C Deci nu poa&e /i ce)a de/ec& 4n apara&ura noas&r'1 spuse
aspru 7eneralul Shipley*
C Nu1 sir* Nu1 dac' nu )re.i s' presupune.i c' a 4nnebuni&
apara&ura radar din 4n&rea7a lume*
C C6&e ches&ii din as&ea au ap'ru& pe ecranD
C Mai mul&e de 3ece* Se mi-c' a&6& de repede 4nc6& e 7reu s' le
urm'rim* $e prindem -i apoi dispar* Am elimina& condi.iile
a&mos/erice1 me&eori.ii1 /ul7erele 7lobulare1 baloanele me&eo1 -i
orice /el de ma-in' 3bur'&oare cunoscu&' omului* M' 76ndeam s'
&rimi& ni-&e a)ioane1 dar obiec&ele as&ea C sau indi/eren& ce or /i C
3boar' a&6& de a/urisi& de sus c' nicioda&' nu )om reu-i s' ne
apropiem de ele*
<eneralul Shipley se 4ndrep&' spre unul din ecranele radarului*
C Acum mai apare ce)a pe ecraneD
C Nu1 sir* Au pleca&* !3i&' un momen&* Dar 7enerale1 am o
presim.ire 4n7ro3i&oare c' se )or 4n&oarce*


C"#itolul Tr%i*%&i
- CONSPIRAIA -
F5N

<taFa, orele 05:00

C6nd (anus &ermin' de ci&i& cu )oce &are rapor&ul 7eneralului
Shipley1 i&alianul se ridic' -i spuse a7i&a&:
C Se pre7'&esc s' ne in)ade3eG
C Dea ne-au in)ada&* 8rance3ul*
C Am 4n&6r3ia&* ! o ca&as&ro/'* Rusul* Nu e,is&' nici o caleH
(anus 4i 4n&rerupse*
C Domnilor1 es&e o ca&as&ro/' pe care o pu&em pre)eni*
C CumD $e cunoa-&e.i cererile* !n7le3ul*
C Despre cererile lor nici nu poa&e /i )orba* ;ra3ilianul* Nu e
&reaba lor ce /acem cu copacii no-&ri* A-a-numi&ul e/ec& de ser'
es&e un raha& -&iin.i/ic1 comple& nedo)edi&*
C @i noiD <ermanul* Dac' ne obli7' s' cur'.'m aerul deasupra
ora-elor noas&re1 )a &rebui s' ne 4nchidem &oa&e /abricile* Nu )om
mai a)ea nici un /el de indus&rie*
C Iar noi )a &rebui s' oprim /abricarea ma-inilor1 spuse
apone3ul* @i a&unci ce-ar mai r'm6ne din lumea ci)ili3a&'D
C Sun&em &o.i 4n aceea-i si&ua.ie* Rusul* Dac' )a &rebui s'
oprim 4n&rea7a poluare a plane&ei1 a-a cum o cer ei1 as&a )a
dis&ru7e economia 4n&re7ii lumi* !s&e absolu& necesar s' mai
c6-&i7'm pu.in &imp p6n' c6nd pro7ramul 3&boiul 'telelor )a /i
pus la punc&*
(anus replic' )ioi*
C Sun&em 4n.ele-i 4n aceas&' pri)in.'* Problema imedia&' es&e
ca oamenii s' r'm6n' calmi -i s' e)i&'m s' se r'sp6ndeasc'
panica*
C Cum pro7resea3' comandan&ul ;ellamyD Canadianul*
C !,celen&* +a &ermina pes&e o 3i sau dou'*


C"#itolul Tr%i*%&i +i $nu

Hiev, Uniunea 'ovietic

Ca maori&a&ea ce&'.enilor din .ara ei1 Ol7a Romanchan0o era
de3am'7i&' de $ere#troi9a. $a 4ncepu& &oa&e promisiunile despre
schimb'rile care )or ap'rea 4n Mama Rusia sunaser' a&6& de
e,ci&an&G +6n&ul liber&'.ii b'&ea pe s&r'3i1 iar aerul era 4nc'rca& de
- SIDN!" S#!$DON -
F5O
speran.'* S-a promis carne proasp'&' -i le7ume 4n ma7a3ine1
rochii dr'7u.e1 pan&o/i de piele ade)'ra&' -i o su&' de al&e lucruri
minuna&e* Ans' acum1 la -ase ani dup' ce &o&ul 4ncepuse1 se
ins&alase o de3ilu3ie amar'* ;unurile de consum erau -i mai 7reu
de 7'si&* !ra imposibil de supra)ie.ui& /'r' bursa nea7r'* $ipseau
aproape &oa&e produsele1 iar pre.urile urcaser' )er&i7inos* S&r'3ile
principale erau 4nc' pline de r5tvina D 7ropi uria-e* !rau mar-uri
de pro&es&1 iar ac&i)i&'.ile criminale se 4nmul.iser'* Res&ric.iile erau
mai se)ere ca oric6nd* @ere#troi9a -i ,la#no#t au 4ncepu& s' sune
la /el de /'r' sens ca -i promisiunile poli&icienilor care le
promo)au*
Ol7a lucra de -ap&e ani la biblio&eca din pia.a $en0omsomol1 4n
cen&rul Pie)ului* A)ea &rei3eci -i doi de ani -i 4nc' nicioda&' nu
&recuse 7rani.ele .'rii ei* Ol7a era des&ul de a&r'7'&oare1 pu.in cam
7ras'1 dar as&a nu era considera& un de3a)an&a 4n Rusia* 8usese
lo7odi&' de dou' ori1 cu doi b'rba.i care se mu&aser' 4n al& ora- -i
o p'r'siser': Dmi&ri1 care plecase la $enin7rad -i I)an care se
mu&ase la Mosco)a* Ol7a 4ncercase s' se mu&e -i ea la Mosco)a
4mpreun' cu I)an1 dar /'r' un $ro$i#9a, un permis de a locui 4n
Mosco)a1 era imposibil*
Pe m'sur' ce se apropia cea de-a &rei3eci -i &reia ani)ersare1
Ol7a se ho&'r4 s' )ad' ce)a din lumea lar7' 4nain&e ca "ortina de
Eier s' se 4nchid' din nou 4n urul ei* Se duse la biblio&ecara -e/'1
care era -i m'&u-a ei*
C A- )rea s'-mi iau acum concediul1 spuse Ol7a*
C C6nd )rei s' pleciD
C S'p&'m6na )ii&oare*
C Sim&e-&e bine*
A /os& /oar&e simplu* An 3ilele dinain&ea $ere#troi9i, concediu
4nsemna s' mer7i la Marea Nea7r'1 Samar0and sau Tbilisi1 sau
4n&r-o mul.ime de al&e locali&'.i din 9niunea So)ie&ic'* Ans' acum1
dac' se mi-ca des&ul de repede1 pu&ea s' c'l'&oreasc' 4n 4n&rea7a
lume* Ol7a lu' un a&las de pe un ra/& al biblio&ecii -i 4ncepu s'-l
r's/oiasc'* !ra a&6& de mare lumea de a/ar'G !ra A/rica -i Asia -i
America de Nord -i cea de SudH 4i era &eam' s' se a)en&ure3e a&6&
de depar&e* Ol7a se 4n&oarse la har&a !uropei* Elveia, 4-i 3ise ea*
Acolo voi mer,e.
Nu ar /i recunoscu& pen&ru nimic 4n lume dar principalul mo&i)
pen&ru care 4l pl'cea !l)e.ia era /ap&ul c' oda&' 7us&ase ni-&e
ciocola&' el)e.ian' -i nicioda&' nu mai reu-i s' o ui&e* Adora
- CONSPIRAIA -
F=B
dulciurile* ;omboanele din Rusia C a&unci c6nd reu-eai s' /aci
ros& de ele C erau /'r' 3ah'r -i a)eau un 7us& 7roa3nic*
Po/&a de ciocola&' o )a cos&a )ia.a pe Ol7a*

! ! !

Iborul cu Aeroflot p6n' la IRrich /u un 4ncepu& e,&raordinar*
Nu mai 3burase nicioda&' cu a)ionul* A&eri3' la aeropor&ul
in&erna.ional din IRrich1 plin' de en&u3iasm* !ra ce)a 4n aerul de
aici care i se p'rea deosebi&* Poa&e e mirosul ade)'ra&ei liber&'.i1 se
76ndi Ol7a* ;anii 4i erau /oar&e limi&a.i1 -i 4-i re3er)ase o camer' la
un ho&el mic -i ie/&in1 *eon2are, din $imma&Tuai F%E*
Ol7a se pre3en&' la recep.ie*
C +in pen&ru prima da&' 4n !l)e.ia1 4i m'r&urisi ea
/unc.ionarului de acolo1 4n&r-o en7le3' cam -o)'ielnic'* A.i pu&ea
s'-mi su7era.i ce s' )i3i&e3D
C ;ine4n.eles* Sun& a&6&ea lucruri de )'3u& aici1 4i spuse el*
Poa&e ar /i bine s' 4ncepe.i cu un &ur al ora-ului* Arane3 eu*
C Mul.umesc*
IRrich-ul i se p'ru /ascinan&* 8u )r'i&' de pri)eli-&ile -i
sune&ele ora-ului* Oamenii de pe s&r'3i erau 4mbr'ca.i 4n haine
a&6& de /rumoase -i conduceau au&omobile a&6& de scumpe* I se
p'ru c' &o.i cei din IRrich &rebuie s' /i /os& milionari* Iar
ma7a3ineleG Pri)i )i&rinele ma7a3inelor de pe ;ahnho/s&rasse1
principala ar&er' comercial' din IRrich -i se minun' la )ederea
incredibilei bo7'.ii -i )arie&'.i a produselor e,puse 4n )i&rine*
!,is&au rochii1 pal&oane1 pan&o/i1 lenerie1 biu&erii1 &ele)i3oare1
radiouri1 uc'rii1 piane* P'rea s' nu e,is&e o limi&' a lucrurilor care
pu&eau /i cump'ra&e* Apoi Ol7a d'du pes&e ma7a3inul '$run,li,
/aimos pen&ru dulciurile -i ciocola&ele sale* @i ce mai ciocola&eG
Pa&ru )i&rine erau pline cu o )arie&a&e ame.i&oare* Cu&ii mari de
ciocola&e combina&e1 iepura-i din ciocola&'1 &able&e de ciocola&'1
nuci acoperi&e cu ciocola&'1 banane acoperi&e cu ciocola&' -i
bomboane de ciocola&' cu lichioruri* !ra o des/'&are s' pri)e-&i la
&oa&e c6&e erau e,puse 4n )i&rine* Ol7a )roia s' le cumpere pe
&oa&e1 dar c6nd )'3u -i pre.urile1 se mul.umi cu o cu&ie mic' de
ciocola&' asor&a&' -i o &able&' mare*
An s'p&'m6na urm'&oare1 Ol7a )i3i&' 7Mric22orn Aarden#,
3ietber, /u#eum -i Aro##mMn#ter, biserica ridica&' 4n secolul al
unspre3ecelea1 -i o mul.ime de al&e a&rac.ii &uris&ice* Ans' din
- SIDN!" S#!$DON -
F=F
p'ca&e1 )acan.a ei se apropia de s/6r-i&*
8unc.ionarul de la *eon2are 4i spuse:
C A7en.ia de &urism 'un#2ine are un /oar&e /rumos &ur al
Alpilor* Cred c' )-ar pl'cea /oar&e mul& o as&/el de e,cursie 4nain&e
de plecare*
C Mul.umesc1 spuse Ol7a*
C6nd Ol7a ie-i din ho&el1 prima ei oprire a /os& din nou la
'$run,li, iar urm'&oarea la biroul a7en.iei de &urism1 unde 4-i
cump'r' un bile&* Se do)edi a /i e,&raordinar* Pri)eli-&ile 4.i &'iau
r'su/larea -i chiar 4n milocul &urului au )'3u& o e,plo3ie a ceea ce
ea credea c' es&e o /ar/urie 3bur'&oare1 dar bancherul canadian de
l6n7' ea 4i e,plic' c' e )orba doar de un spec&acol arana& de
7u)ernul el)e.ian pen&ru a a&ra7e &uri-&i -i nu e,is&' as&/el de
lucruri cum ar /i /ar/uriile 3bur'&oare* Ol7a nu /u pe de-a-n&re7ul
con)ins'1 4n&oars' acas' la Pie) discu&' despre as&a cu m'&u-a ei*
C ;ine4n.eles c' e,is&' /ar/urii 3bur'&oare1 4i spuse m'&u-a ei*
To& &impul 3boar' deasupra Rusiei* Ar &rebui s'-.i )in3i po)es&ea
unui 3iar*
Ol7a se 76ndi s' o /ac'1 dar se &emu c' )or r6de de ea*
Par&idului Comunis& nu-i pl'cea ca membrii ei s' discu&e 4n
public1 mai ales despre as&/el de subiec&e care s'-i pun' 4n&r-o
si&ua.ie ridicol'* $u6nd &o&ul 4n considerare1 Ol7a aunse la
conclu3ia c'1 l's6ndu-i deopar&e pe Dmi&ri -i pe I)an1 )acan.a
aceas&a a /os& un punc& culminan& al )ie.ii ei* +a /i di/icil s' se
re4n&oarc' din nou la munca ei de /iecare 3i*

! ! !

C'l'&oria cu au&obu3ul :nturi#t pe nou cons&rui&a au&os&rad'
care le7a aeropor&ul de cen&rul ora-ului Pie) dur' cam o or'* !ra
pen&ru prima oar' c' Rober& se a/la 4n Pie)1 -i r'mase impresiona&
de -an&ierele de cons&ruc.ii pre3en&e pes&e &o& de-a lun7ul
au&os&r'3ii -i de marile blocuri cu apar&amen&e care r's'reau de
pes&e &o&* Au&obu3ul se opri 4n /a.a ho&elului Ddnie$er -i 4-i 7oli cei
pes&e dou'3eci de pasa7eri* Rober& 4-i pri)i ceasul* Ora N:BB p*m*
;iblio&eca era cu si7uran.' 4nchis'* +a &rebui s' a-&ep&e p6n'
diminea.'* Se ins&al' 4n ho&elul uria-1 unde i se re3er)ase o
camer'1 b'u ce)a la bar -i in&r' 4n aus&era sal' de mese1 3u7r')i&'
4n alb1 pen&ru a lua cina compus' din ca)iar1 cas&ra)e.i1 ro-ii1
urma&e de o sup' de car&o/i cu mici buc'.i de carne -i buc'.i mari
- CONSPIRAIA -
F=2
de alua&1 &oa&e 4nso.i&e de )od0' -i ap' mineral'*
+i3a 4l a-&ep&ase la ho&elul din S&oc0holm a-a cum 4i promisese
7eneralul #illiard* O ra$id coo$erare internaional, 4-i 3ise
Rober&* Dar nici un $ic de coo$erare $entru mi#iunea mea. BAolC
e#te cuv(ntul de ordine.
Dup' cin' Rober& ceru c6&e)a in/orma.ii la recep.ie -i hoin'ri
spre Pia.a $en0omsomol* Pie)ul /u o surpri3' pen&ru el* 9nul
din&re cele mai )echi ora-e ale Rusiei1 Pie)ul era un ora- a&r'7'&or1
european1 a-e3a& pe r6ul Nipru1 cu parcuri )er3i -i s&r'3i m'r7ini&e
de copaci* Se )edeau biserici pes&e &o&1 -i erau e,emple
spec&aculoase ale arhi&ec&urii reli7ioase* ;isericile 'f(ntul Vladimir
-i 'f(ntul Andrei, 'f(nta 'ofia, &ermina&' 4n FB%L1 de un alb pur cu
o uria-' clopo&ni.' albas&r'1 /n#tirea @ec2er#9, cea mai 4nal&'
cl'dire din ora-* *ui 'u#an iar fi $lcut enorm toate a#tea, se 76ndi
Rober&* Nu mai /usese nicioda&' 4n Rusia* Se 4n&reba dac' se
re4n&orsese dea din ;ra3ilia* Sub impulsul momen&ului se 4n&oarse
la ho&el -i 4i &ele/on' -i1 spre surprinderea lui1 cine)a 4i r'spunse
imedia&:
C AloD +ocea aceea r'7u-i&'1 se,y*
C ;un'G Cum a /os& 4n ;ra3iliaD
C Rober&G Am 4ncerca& s'-.i &ele/one3 de mai mul&e ori* Nu mi-a
r'spuns nimeni*
C Nu sun& acas'*
C Oh* !ra prea bine an&rena&' pen&ru ca s'-l 4n&rebe unde se
a/l'* Cum &e sim.iD
@entru un eunuc #unt %ntro form eOcelent.
D Minuna&* <ro3a)* Ce mai /ace Money-Mon&eD
C ! bine* Rober&1 m6ine plec'm spre <ibral&ar*
"u afuri#itul de ia2t al lui /one5ba,#, bine%nele#. "um #e
numea; A2, da The #alcyon*
C Cu iah&ulD
C Da* M' po.i suna acolo* A.i amin&e-&i li&erele de apelD
@i le amin&ea* K' PP1. Ce 4nsemna oare MSD Monder/ul
Susan
E
D Mhy separa&e
L
D Mi/e s&ealer
N
D
C Rober&D
C Da1 mi le amin&esc* K2i#95 'u,ar PP1.

E
Minuna&' Susan
L
De ce ne-am desp'r.i&D
N
#o. de so.ie
- SIDN!" S#!$DON -
F=%
C +ei sunaD Doar ca s'-mi spui c' &o&ul e 4n re7ul'*
C Si7ur* Ami e dor de &ine1 puiule*
O &'cere lun7'1 dureroas'* A-&ep&'* Ce spera s'-i spun' eaD
Vino )i #alvea&m din braele ace#tui brbat fermector care
arat ca @aul 0eFman, )i care m obli, # cltore#c cu ia2tul lui
de $atru&eci )i cinci de metri )i # locuie#c %n #ordidele mici $alate
din /onte "arlo, /aroc, @ari#, *ondra )i Dumne&eu mai )tie $e
unde. Ca un idio&1 se &re3i a-&ep&6nd ca ea s'-i spun' e,ac& aces&e
lucruri*
C @i mie mi-e dor de &ine1 Rober&* Ai 7ri' de &ine*
$e7'&ura se 4n&rerupse* !ra 4n Rusia1 sin7ur*

! ! !

7iua a dou#$re&ecea
Hiev, Uniunea 'ovietic

An diminea.a urm'&oare1 la 3ece minu&e dup' deschiderea
biblio&ecii1 Rober& in&r' 4n cl'direa imens'1 4n&uneca&' -i se
apropie de recep.ie*
C ;un' diminea.a1 spuse Rober&*
8emeia din spa&ele 7hi-eului ridic' pri)irea*
C ;un' diminea.a* +' po& au&a cu ce)aD
C Cau& o /emeie care cred c' lucrea3' aici1 Ol7aH
C Ol7aD Da1 da* Ar'&' cu de7e&ul spre o al&' camer'* O 7'si.i
acolo*
C Mul.umesc*
!,&rem de simplu* Rober& in&r' 4n camer' &rec6nd pe l6n7'
s&uden.ii care s&udiau solemni a-e3a.i la ni-&e mese lun7i*
@re,tindu#e $entru ce fel de viitor; se 4n&reb' Rober&* Aunse la o
sal' mic' de lec&ur' -i in&r' 4n'un&ru* O /emeie era ocupa&' cu
aranarea c'r.ilor*
C Scu3a.i-m'1 spuse Rober&*
!a se 4n&oarse:
C DaD
C Ol7aH
C !u sun& Ol7a* Ce dori.i de la mineD
Rober& 4i arunc' un 36mbe& /ermec'&or*
C Scriu un ar&icol despre $ere#troi9a -i ce in/luen.' are asupra
omului obi-nui& din Rusia* A adus )reo schimbare 4n )ia.a
- CONSPIRAIA -
F=5
dumnea)oas&r'D
8emeia ridic' din umeri*
C Anain&e de <orbacio) ne era /ric' s' deschidem 7ura* Acum o
pu&em deschide dar nu a)em ce s' b'7'm 4n ea*
Rober& 4ncerc' o al&' &ac&ic'*
C Sun& con)ins c' e,is&' &o&u-i -i schimb'ri 4n bine* Spre
e,emplu1 pu&e.i c'l'&ori 4n a/ara .'rii*
C Cred c' 7lumi.i* Cu un so. -i -ase copii cine 4-i poa&e permi&e
s' c'l'&oreasc'D
Rober& nu se d'du b'&u&*
C To&u-i1 a.i /os& 4n !l)e.ia -iH
C !l)e.iaD N-am /os& 4n )ia.a mea 4n !l)e.ia*
Rober& spuse 4nce&:
C N-a.i /os& nicioda&' 4n !l)e.iaD
C +-am spus doar* Ar'&' cu capul spre o brune&' care aduna
c'r.i de pe mese* !a e norocoasa care a /os& 4n !l)e.ia*
Rober& arunc' o pri)ire rapid'*
C Cum se nume-&eD
C Ol7a* Ca -i mine*
Rober& o/&' u-ura&*
C Mul.umesc*
Pes&e un minu& Rober& discu&a cu cea de-a doua Ol7a*
C Scu3a.i-m'1 spuse Rober&* Scriu un ar&icol despre $ere#troi9a
-i e/ec&ul pe care 4l are asupra celor din Rusia*
!a 4l pri)i pruden&'*
C DaD
C C
D Care es&e numele dumnea)oas&r'D
C Ol7a* Ol7a Romanchan0o*
C Spune.i-mi1 a adus $ere#troi9a )reo schimbare 4n )ia.a
dumnea)oas&r'D
Acum -ase ani i-ar /i /os& /ric' s' discu&e cu un s&r'in1 dar
acum era permis*
C Nu prea1 spuse ea cu 7ri'* Toa&e sun& cam la /el* S&r'inul era
insis&en&*
C Chiar nimic nu s-a schimba&D
!a cl'&in' din cap*
C Nu* Apoi ad'u7' din&r-un elan pa&rio&ic* ;ine4n.eles1 acum
pu&em c'l'&ori pes&e ho&are*
!l p'ru in&eresa&*
- SIDN!" S#!$DON -
F==
C @i a.i /os& dea pes&e ho&areD
C Oh1 da1 r'spunse ea /oar&e m6ndr'* Tocmai m-am 4n&ors
din&r-o e,cursie 4n !l)e.ia* ! o .ar' /oar&e /rumoas'*
C Sun& de acord cu dumnea)oas&r'1 spuse el* A.i cunoscu&
mul.i oameni 4n aceas&' c'l'&orieD
C Da1 des&ul de mul.i* Am lua& au&obu3ul -i am /'cu& un &ur
prin mun.i Alpii*
;rusc1 Ol7a 4-i d'du seama c' nu ar /i &rebui& s' spun' as&a
pen&ru c' s&r'inul ar /i pu&u&-o 4n&reba despre na)a spa.ial' -i ea
nu )roia s' discu&e despre ea* Ar /i pu&u& a)ea &o& /elul de
neca3uri*
C I'uD 4n&reb' Rober&* Po)es&i.i-mi despre oamenii din
au&obu3*
9-ura&'1 Ol7a replic'*
C 8oar&e prie&eno-i* !rau 4mbr'ca.i a-a deH 8'cu un 7es&*
8oar&e bo7a.i* Am 4n&6lni& chiar un om din capi&ala )oas&r'1
Mashin7o&n1 D*C*
C DaD
C Da* 8oar&e dr'7u.* Mi-a da& o car&e de )i3i&'*
Inima lui Rober& &res'ri*
C @i o mai a)e.i 4nc'D
C Nu* Am arunca&-o* Pri)i 4n ur* ! mai bine s' nu p's&re3i
as&/el de lucruri*
*a dracu>
Apoi ea ad'u7'*
C Ami amin&esc numele lui* Par0er1 ca -i s&iloul american* Pe)in
Par0er* 9n om /oar&e impor&an& 4n poli&ic'* $e spune sena&orilor
cum s' )o&e3e*
Rober& /u lua& prin surprindere*
C A-a )-a spus elD
C Da* Ai duce 4n e,cursii1 le d' cadouri1 -i apoi ei )o&ea3' pen&ru
lucrurile de care au ne)oie clien.ii lui* A-a /unc.ionea3'
democra.ia 4n America*
Un lobb5i#t. Rober& o l's' pe Ol7a s' mai )orbeasc' 4nc' )reo
cincispre3ece minu&e1 dar nu mai reu-i s' ob.in' -i al&e in/orma.ii
/olosi&oare despre ceilal.i pasa7eri*

! ! !

Rober& 4i &ele/ona 7eneralului #illiard din camera sa de la ho&el*
- CONSPIRAIA -
F=E
C Am 7'si& mar&orul din Rusia* Se nume-&e Ol7a
Romanchan0o* $ucrea3' la biblio&eca principal' din Pie)*
C +oi cere o/iciali&'.ilor ruse s' )orbeasc' cu ea*

! ! !

/e#aj ful,er
'trict confidenial
0'A ctre director A3U
EOem$larul unu din RunuS eOem$lare
'ubiect: <$eraiunea +udecata de A$oi
L. <l,a 3omanc2an9o D Hiev
'f(r)itul me#ajului

! ! !

An acea dup'-amia3' Rober& 3bura spre Paris cu &urboreac&orul
Aeroflot !u$olev !u154. C6nd aunse1 pes&e &rei ore -i dou'3eci -i
cinci de minu&e1 se &rans/er' pe o curs' Air Erance care pleca spre
Mashin7&on D*C*

! ! !

$a ora 2:BB a*m* Ol7a Romanchan0o au3i scr6-ne&ul /r6nelor
unei ma-ini care opri 4n /a.a blocului 4n care locuia1 de pe s&rada
+er&ry0* Pere.ii apar&amen&elor erau a&6& de sub.iri 4nc6& pu&eai
au3i )ocile de pe s&rad'* Se scul' din pa& -i pri)i pe /ereas&r'* Doi
b'rba.i 4n haine ci)ile coborau din&r-o Chai0a1 modelul /olosi& de
o/iciali&'.ile 7u)ernamen&ale* Se apropiau de in&rarea blocului ei*
+ederea lor o /'cu s' se cu&remure* De-a lun7ul anilor unii din&re
)ecinii ei disp'ruser' -i nimeni nu-i mai )'3use )reoda&'*
8useser' &rimi-i 4n 7ula7urile din Siberia* Ol7a se 4n&reba pe cine
urm'rea poli.ia secre&' de da&a as&a1 -i chiar 4n &imp ce se 76ndea
la as&a1 se au3i o b'&aie la u-a ei1 /'c6nd-o s' &resar'* "e vor de la
mine; se 4n&reb' ea* !rebuie # fie o ,re)eal.
C6nd deschise u-a1 cei doi b'rba.i s&'&eau 4n /a.a ei*
C To)ar'-a Ol7a Romanchan0oD
C Da*
C Alavnoe 3a&ved5vatelnoe U$ravlenie.
Sinis&rul <R9*
- SIDN!" S#!$DON -
F=L
Au p'&runs 4n apar&amen& &rec6nd pe l6n7' ea*
C CeH ce dori.iD
C Noi )om pune 4n&reb'rile* !u sun& ser7en&ul Iuri <rom0o)1
iar el es&e ser7en&ul +ladimir Iems0y*
Ol7a sim.i un /ior de 7roa3'*
C CeH ce s-a 4n&6mpla&D Ce r'u am /'cu&D
Iems0y se de3l'n.ui 4mpo&ri)a ei*
C A-a1 deci -&ii c' ai /'cu& ce)a r'uG
C Nu1 bine4n.eles c' nu1 spuse Ol7a &ulbura&'* Nu -&iu de ce
sun&e.i aici*
C S&ai os1 s&ri7' <rom0o)*
Ol7a se a-e3'*
C Tocmai &e-ai 4n&ors din&r-o e,cursie 4n !l)e.ia1 niet;
D DH da1 se b6lb6i ea1 dar aH a /os&H Am primi& permisiunea
de laH
C Spionaul nu es&e o 4ndele&nicire le7al'1 Ol7a Romanchan0o*
C SpionaD se 4n7ro3i ea* Nu -&iu despre ce )orbi.i*
;'rba&ul mai )oinic se holba la corpul ei -i Ol7a 4-i d'du brusc
seama c' nu a)ea pe ea dec6& o c'ma-' de noap&e sub.ire*
C S' mer7em* +ii cu noi*
C Dar es&e o 7re-eal' cumpli&'* Sun& biblio&ecar'1 4n&reba.i pe
oricine*
O &rase 4n picioare*
C #ai*
C 9nde m' duce.iD
C $a sediu* +or s'-.i pun' ni-&e 4n&reb'ri*
Ai permiser' s'--i pun' un pal&on pes&e c'ma-a de noap&e* 8u
condus' pe sc'ri -i urca&' 4n ma-in'* Ol7a se 76ndi la &o.i cei care
c'l'&oriser' cu ma-ini ca aceas&a -i nu se mai 4n&orseser'
nicioda&' -i se cu&remur' de /ric'*
Conducea cel mai )oinic din&re ei1 cel numi& <rom0o)* Ol7a era
4n spa&e cu Iems0y* !l parc' nu p'rea a-a de 4n/rico-'&or1 dar ea
era &erori3a&' de cine erau -i ce urma s' se 4n&6mple cu ea*
C +' ro7 s' m' crede.i1 spuse ea cu &oa&' sinceri&a&ea* !u
nicioda&' nu mi-a- &r'daH
C Taci1 l'&r' <rom0o)*
+ladimir Iems0y spuse:
C Ascul&'1 n-are nici un sens s' /ii dur cu ea* De /ap& eu o cred*
Ol7a sim.i c' inima 4i &resare de speran.'*
C +remurile s-au schimba&1 con&inu' cel numi& Iems0y*
- CONSPIRAIA -
F=N
To)ar'-ului <orbacio) nu-i place s' deran'm oamenii inocen.i*
Iilele acelea au &recu& de mul&*
C Cine spune c' e inocen&'1 morm'i <rom0o)* Poa&e c' e1
poa&e c' nu e* +or a/la ei 4n cur6nd la sediu*
Ol7a s&'&ea acolo ascul&6ndu-i discu&6nd despre ea ca -i cum n-
ar /i /os& de /a.'* Iems0y spuse:
C #aide1 Iuri1 -&ii c' la sediu )a m'r&urisi /ie c' e )ino)a&' /ie c'
nu e* Nu-mi place*
C 8oar&e r'u* Nu pu&em /ace nimic*
C ;a da1 pu&em*
C CeD
Omul de l6n7' Ol7a r'mase &'cu& un momen&*
C Ascul&'1 spuse el1 de ce s' nu-i d'm drumulD Pu&em s' le
spunem c' n-am 7'si&-o acas'* Ai am6n'm o 3i sau dou' -i )or
ui&a de ea* Pen&ru c' au prea mul&e probleme*
Ol7a 4ncerc' s' spun' ce)a1 dar 76&ul 4i era prea usca&* Dorea
cu disperare ca acela de l6n7' ea s'-l con)in7' pe cel'lal&*
<rom0o) bomb'ni*
C De ce s' ne risc'm 76&urile pen&ru eaD Ce c6-&i7'm din as&aD
Ce )a /ace ea pen&ru noiD
Iems0y se 4n&oarse -i o pri)i 4n&reb'&or* Ol7a 4-i 7'si )ocea*
C Nu am bani1 spuse ea*
C Cine are ne)oie de baniD A)em bani des&ui*
<rom0o) spuse:
C Are al&ce)a*
Anain&e ca Ol7a s' poa&e replica1 Iems0y spuse:
C S&ai pu.in1 Iuri I)ano)ici1 nu po.i pre&inde a-a ce)a*
C Depinde de ea* Ori e dr'7u.' cu noi1 ori )a aun7e la sediu -i
)a /i b'&u&' cam o s'p&'m6n' sau dou'* Poa&e o s-o pun' 4n&r-un
#2i&o dr'7u.*
Ol7a au3ise despre #2i&o. Celule ne4nc'l3i&e de un me&ru pe doi
cu un pa& de sc6nduri -i /'r' p'&uri* ' fie dr,u cu noi. <are
a#ta ce %n#emna;
C Depinde de ea*
Iems0y se 4n&oarse spre Ol7a*
C Ce )rei s' /aciD
C NuH nu 4n.ele7*
C Cole7ul meu )rea s' spun' c' dac' e-&i dr'7u.' cu noi1
pu&em ui&a &oa&' &reaba* Pes&e c6&)a &imp probabil nu--i )or mai
amin&i de &ine*
- SIDN!" S#!$DON -
F=O
C CeH ce &rebuie s' /acD
<rom0o) 4i r6ni 4n o7linda re&ro)i3oare*
C Doar s' ne dai c6&e)a minu&e din &impul &'u* A-i amin&i ce)a
ce ci&ise oda&'* S' 3aci -i s' &e 76nde-&i la .ar*
Se hli3i*
Ol7a 4n.elese brusc la ce anume se re/ereau* Cl'&in' din cap*
C Nu1 n-a- pu&ea /ace a-a ce)a*
C An re7ul'* <rom0o) acceler'* Se )or dis&ra bine cu &ine cei de
la sediu*
C A-&eap&'*
In&rase 4n panic'1 ne-&iind ce s' /ac'* Au3ise po)e-&ile de 7roa3'
despre ce se 4n&6mpla cu cei ares&a.i care de)eneau &e9#. Cre3use
c' &oa&e aces&ea se &erminaser'1 dar acum 4-i d'dea seama c' nu
era ade)'ra&* @ere#troi9a era 4nc' doar un )is* Nu-i )or permi&e s'-
-i ia un a)oca& sau s' )orbeasc' cu cine)a* An &recu&1 prie&ene de-
ale ei /useser' )iola&e -i ucise de cei din <R9* !ra prins' 4n
capcan'* Dac' mer7ea la 4nchisoare1 o pu&eau .ine s'p&'m6ni
acolo1 b'&6nd-o1 )iol6nd-o1 poa&e chiar -i mai r'u* Cu '-&ia doi1
m'car &o&ul se )a &ermina 4n c6&e)a minu&e -i apoi o )or l'sa s'
plece* Ol7a se ho&'r4*
C An re7ul'1 spuse ea alnic* +re.i s' ne 4n&oarcem 4n
apar&amen&ul meuD
<rom0o) spuse:
C @&iu un loc mai bun*
An&oarse ma-ina*
Iems0y -op&i:
C Ami pare r'u1 dar el e -e/uS* Nu-l po& opri*
Ol7a nu scoase nici un cu)6n&*
Au &recu& pe l6n7' cl'direa ro-ie a <$erei 'evcen9o -i s-au
4ndrep&a& spre parcul mare m'r7ini& de copaci* !ra comple& pus&iu
la acea or'* <rom0o) parc' ma-ina sub copaci1 s&inse luminile -i
opri mo&orul*
C S' ie-im1 spuse el*
To.i &rei au cobor6& din ma-in'* <rom0o) pri)i spre Ol7a*
C Ai noroc* Te l's'm s' scapi u-or* Sper c' aprecie3i 7es&ul
nos&ru*
Ol7a d'du din cap1 prea speria&' pen&ru a )orbi* <rom0o) 4i
conduse spre o par&e mai ascuns' a parcului*
C De3brac'-&e*
C ! rece1 spuse Ol7a* N-am pu&eaHD
- CONSPIRAIA -
FEB
<rom0o) o plesni pu&ernic pes&e /a.'*
C 8' cum 4.i spun1 4nain&e s' m' r'376ndesc*
Ol7a e3i&' o clip' -i c6nd bra.ul lui se d'du 4n spa&e pen&ru a o
lo)i din nou 4ncepu s'--i des/ac' nas&urii de la pal&on*
C D'-l os*
!a 4l l's' s' cad' la p'm6n&*
C Acum c'ma-a*
Ance&1 Ol7a ridic' pes&e cap c'ma-a de noap&e1 &remur6nd 4n
aerul rece al nop.ii1 r'm6n6nd 7oal' 4n lumina lunii*
C 8rumos corp1 spuse <rom0o)*
O &rase de s/6rcuri*
C +' ro7H
C Sco.i un sin7ur sune& -i &e ducem la sediuV o 4mpinse la
p'm6n&*
0u m voi ,(ndi la a#ta. Voi $retinde c #unt %n Elveia %n turul cu
autobu&ul $rivind minunatul $ei#aj din jurul meu.
<rom0o) 4-i &rase os pan&alonii -i 4i des/'cu picioarele*
Vd Al$ii aco$erii de &$ad. Vd o #anie tra# de cai cu un
biat )i o fat.
Sim.i cum 4-i pune m6inile pe coapsele ei -i 4-i 4mpin7e
m'dularul 4n ea1 r'nind-o*
@e auto#trad #unt ma)ini frumoa#e. /ai multe ma)ini dec(t am
v&ut vreodat %n viaa mea. 6n Elveia toat lumea are ma)in.
Se 4mpin7ea 4n ea1 &o& mai &are1 ciupind-o1 sco.6nd sune&e
animalice*
Voi avea o ca# mic la munte. "um le #$un elveienii; "abane.
8i voi m(nca ciocolat %n fiecare &i. "utii %ntre,i.
<rom0o) se ridic'1 respir6nd 7reu* Se 4ndrep&' -i se 4n&oarse
spre Iems0y*
C R6ndul &'u*
/ voi c#tori )i voi avea co$ii )i toi vom mer,e # #c2iem %n
Al$i.
Iems0y 4-i des/'cu /ermoarul de la pan&aloni -i se urc' pes&e
ea*
Va fi o via minunat. 0u m voi mai %ntoarce %n 3u#ia.
0iciodat. 0iciodat. 0iciodat.
!ra 4n ea1 r'nind-o mai mul& dec6& cel'lal&1 &r'76nd-o de /ese1
4mpin76ndu-i corpul pe p'm6n&ul rece p6n' c6nd durerea de)eni
de nesupor&a&*
Vom tri la o ferm unde va fi lini)te )i $ace tot tim$ul, )i vom
- SIDN!" S#!$DON -
FEF
avea o ,rdin $lin cu flori.
Iems0y &ermin' cu ea -i 4-i pri)i cole7ul*
C Parie3 c' i-a pl'cu&* R6ni*
Apoi 4n&inse m6inile -i 4i /r6nse 76&ul*

! ! !

An diminea.a urm'&oare 4n 3iarul local ap'ru un mic anun.
despre o biblio&ecar' care /usese )iola&' -i ucis' 4n parc* !,is&a un
a)er&ismen& se)er din par&ea au&ori&'.ilor care a&r'7eau a&en.ia c'
es&e periculos ca /emeile &inere s' se plimbe sin7ure prin parc 4n
&oiul nop.ii*

! ! !

/e#aj ful,er
'trict confidenial
Director A3U ctre director 0'A
EOem$larul unu din RunuS eOem$lare
'ubiect: <$eraiunea +udecata de A$oi
L. <l,a 3omanc2an9o D Hiev D eliminat
'f(r)itul me#ajului


C"#itolul Tr%i*%&i +i Doi

Millard S&one -i Mon&e ;an0s erau du-mani 4nn'scu.i* Am6ndoi
erau animale de prad' nemiloase1 iar un7la 4n care )6nau erau
canioanele de pia&r' din Mall S&ree&1 cu companiile lor pu&ernice
7a&a de a &i prelua&e1 s&ocuri de m'r/uri -i ac.iunile bursei*
Prima ciocnire din&re cei doi b'rba.i a a)u& loc 4n &impul unei
4ncerc'ri de preluare a unei companii de ser)icii publice* Millard
S&one /'cu prima o/er&' -i nu an&icip' nici o problem'* !ra a&6& de
pu&ernic -i a)ea o repu&a.ie a&6& de /ioroas' 4nc6& pu.ini oameni
4ndr'3neau s'-l pro)oace* 8u o mare surpri3' pen&ru el c6nd a/l'
c' un &6n'r par)eni&1 pe nume Mon&e ;an0s1 4i con&es&' o/er&a*
S&one se )'3u obli7a& s'--i ridice o/er&a1 iar cel'lal& /'cu la /el*
P6n' la urm' Millard S&one reu-i s' dob6ndeasc' con&rolul asupra
companiei dar la un pre. mul& mai ridica& dec6& se a-&ep&ase*
@ase luni mai &6r3iu1 4n&r-o lici&a.ie pen&ru o mare /irm' de
- CONSPIRAIA -
FE2
produse elec&ronice1 S&one se con/run&' din nou cu Mon&e ;an0s*
O/er&ele con&inuau s' creasc' -i de da&a as&a c6-&i7' ;an0s*
C6nd Millard S&one a/l' c' Mon&e ;an0s in&en.ionea3' s'
concure3e cu el pen&ru con&rolul unei companii de compu&ere1
ho&'r4 c' )enise )remea s'--i cunoasc' ri)alul* S-au 4n&6lni& pe
&eren neu&ru1 pe Insula Paradisului din ;ahamas* Millard S&one
/'cuse o )eri/icare comple&' a &recu&ului ri)alului s'u1 a/l6nd c'
Mon&e ;an0s pro)enea din&r-o /amilie de pe&roli-&i bo7a.i -i reu-ise
4n&r-un mod s&r'luci& s'--i &rans/orme mo-&enirea 4n&r-un
con7lomera& in&erna.ional*
Cei doi b'rba.i s-au a-e3a& la mas'* Millard S&one1 b'&r6n -i
4n.elep&* Mon&e ;an0s1 &6n'r -i dornic de )ic&orii*
Millard S&one deschise discu.ia*
C Ai auns o pacos&e*
Mon&e ;an0s r6ni*
C +enind de la &ine e un mare complimen&*
C Ce )reiD 4n&reb' S&one*
C Acela-i lucru ca -i &ine* +reau s' s&'p6nesc lumea*
Millard S&one spuse 76ndi&or:
C !i bine1 e o lume des&ul de mare*
C Adic'D
C !,is&' loc pen&ru am6ndoi*
@i 4n acea 3i au auns par&eneri* 8iecare 4-i ducea propriile
a/aceri1 dar c6nd ap'reau proiec&e noi C cheres&ea1 pe&rol1
proprie&'.i imobiliare C in&rau 4n a/aceri 4mpreun'1 4n loc s'
concure3e unul cu cel'lal&* De mai mul&e ori Depar&amen&ul
(us&i.iei 4ncercase s' le opreasc' a/acerile1 dar le7'&urile lui S&one
au &rium/a&* Mon&e ;an0s de.inea companii chimice r'spun3'&oare
de o masi)' poluare a lacurilor -i r6urilor1 dar c6nd era inculpa&1
acu3a.ia era mis&erios re&ras'* Cei doi b'rba.i &r'iau 4n&r-o
simbio3' per/ec&'*
Opera.iunea (udeca&a de Apoi era ce)a normal pen&ru ei -i
am6ndoi erau ad6nc implica.i* !rau pe cale s' 4ncheie o a/acere de
cump'rare a 3ece milioane de acri de p'm6n& bo7a& 4n )e7e&a.ie 4n
p'durea &ropical' din Ama3on* 9rma s' /ie una din&re cele mai
pro/i&abile a/aceri pe care le 4ncheiaser' )reoda&'*
Nu--i pu&eau permi&e s' le s&ea 4n cale ce)a*


C"#itolul Tr%i*%&i +i Tr%i
- SIDN!" S#!$DON -
FE%

7iua a trei#$re&ecea
Ka#2in,ton, D.".

Sena&ul S&a&elor 9ni&e era 4n sesiune plenar'* A)ea cu)6n&ul
&6n'rul sena&or de 9&ah*
C H -i ce se 4n&6mpl' cu ecolo7ia noas&r' es&e o ru-ine
na.ional'* !s&e &impul ca aces& 4nal& /or s'--i dea seama c' es&e de
da&oria lui s' p's&re3e pre.ioasa mo-&enire pe care s&r'mo-ii no-&ri
ne-au 4ncredin.a&-o* Nu es&e doar o da&orie1 ci un pri)ile7iu s'
pro&e'm p'm6n&ul1 aerul1 -i m'rile de acele in&erese le7i&ime care
de /ap& le dis&ru7 4n&r-un mod e7ois&* Dar /acem noi a-a ce)aD
8acem noi &o& ce ne s&' 4n pu&in.'D Sau permi&em )ocilor bo7'.iei
s' ne in/luen.e3eHD
Pe)in Par0er1 a-e3a& 4n 7aleria )i3i&a&orilor1 4-i pri)ea ceasul
pen&ru a &reia oar' 4n decurs de cinci minu&e* Se 4n&reba c6& de
mul& )a mai dura aceas&' cu)6n&are* Asis&a la a-a ce)a pen&ru c'
urma s' ia pr6n3ul cu sena&orul -i a)ea ne)oie de o /a)oare de la
el* $ui Pe)in Par0er 4i pl'cea s' se plimbe pe coridoarele pu&erii1
/iind prie&en la ca&aram' cu con7resmeni -i sena&ori1 pur&6ndu-se
cu 7enero3i&a&e 4n schimbul unor /a)oruri poli&ice*
Crescuse s'rac 4n !u7ene1 Ore7on* Ta&'l lui /usese un alcoolic
care de.inuse un mic depo3i& de cheres&ea* 9n alnic om de a/aceri1
&rans/ormase ceea ce ar /i &rebui& s' /ie o a/acere 4n/lori&oare 4n&r-
un de3as&ru* ;'ia&ul /usese obli7a& s' lucre3e 4nc' de la )6rs&a de
paispre3ece ani1 -i pen&ru c' mama lui /u7ise cu un al&ul1 cu mul.i
ani 4n urm'1 nu a)ea nici un /el de )ia.' de /amilie* Ar /i pu&u&
aun7e cu u-urin.' un pierde )ar'1 ca -i &a&'l s'u1 4ns' sal)area
lui a /os& /ap&ul c' era e,&raordinar de a&r'7'&or -i chipe-* A)ea
p'r blond ondula&1 &r's'&uri /ine1 aris&ocra&ice pe care probabil le
mo-&enise de la un s&r'mo- de mul& ui&a&* C6&or)a din oamenii
in/luen.i din ora- li se /'cu mil' de el -i 4i o/erir' slube -i
4ncura'ri1 /'c6nd &o& posibilul ca s'-l au&e* Cel mai bo7a& b'rba&
din ora-1 (eb <oodspell1 era 4n mod deosebi& dornic s'-l au&e pe
Pe)in -i 4i d'du o slub' cu um'&a&e de norm' la una din
companiile lui* Celiba&ar1 <oodspell 4l in)i&a deseori pe &6n'rul
Par0er acas' la el1 pen&ru a lua cina*
C Po.i s' aun7i cine)a 4n aceas&' )ia.'1 4i spuse <oodspell1 dar
nu )ei reu-i /'r' prie&eni*
C @&iu as&a1 sir* @i aprecie3 /oar&e mul& prie&enia
- CONSPIRAIA -
FE5
dumnea)oas&r'* 8ap&ul c' lucre3 pen&ru dumnea)oas&r' mi-a
sal)a& )ia.a*
C A- pu&ea /ace mul& mai mul&e pen&ru &ine1 spuse <oodspell*
!rau a-e3a.i pe canapeaua din su/ra7erie1 dup' cin'* A-i puse
bra.ul 4n urul b'ia&ului* Mul& mai mul&e* Al s&r6nse de um'r* Ai un
corp /rumos1 -&ii nuD
C Mul.umesc1 sir*
C Nu .i se 4n&6mpl' s' &e sim.i sin7urD
Se sim.ea sin7ur &o& &impul*
C ;a da1 sir*
C A&unci nu &rebuie s' mai /ii sin7ur* Ai m6n76ie bra.ul* S' -&ii1
-i eu m' sim& sin7ur* Ai ne)oie de cine)a care s' &e s&r6n7' 4n
bra.e -i s' &e console3e*
C Da1 sir*
C Ai a)u& )reoda&' prie&eneD
C P'i1 am ie-i& un &imp cu Sue !llen*
C Te-ai culca& cu eaD
;'ia&ul ro-i*
C Nu1 sir*
C C6.i ani ai1 Pe)inD
C @aispre3ece1 sir*
C ! o )6rs&' 7ro3a)'* ! )6rs&a la care ar &rebui s' 4ncepi o
carier'* Al s&udie pen&ru un momen& pe b'ia&* Parie3 c' ai /i al
naibii de bun 4n poli&ic'*
C Poli&ic'D Nu -&iu nimic despre a-a ce)a1 sir*
C Tocmai de aceea )ei mer7e la -coal'1 ca s' 4n)e.i* Iar eu &e )oi
au&a*
C Mul.umesc*
C !,is&' mul&e /eluri prin care le po.i mul.umi oamenilor1
spuse <oodspell* A-i /rec' m6na de coapsa b'ia&ului* Mul&e /eluri*
Pri)i 4n ochii lui Par0er* An.ele7i la ce m' re/erD
C Da1 (eb*
@i aces&a a /os& 4ncepu&ul*
C6nd Pe)in Par0er absol)i liceul "2urc2ill, <oodspell 4l &rimise
la Univer#itatea din Ore7on* ;'ia&ul s&udie -&iin.ele poli&ice1 iar
<oodspell a)u 7ri' ca pro&ea&ul s'u s' cunoasc' pe &oa&' lumea*
To.i au /os& impresiona.i de &6n'rul a&r'7'&or* Cu le7'&urile sale1
Par0er descoperi c' are posibili&a&ea s' le /ac' /a)oruri unor
oameni impor&an.i -i poa&e s' arane3e ca oamenii s' se
4n&6lneasc' 4n&re ei* S' aun7' lobbys& 4n Mashin7&on a /os& un pas
- SIDN!" S#!$DON -
FE=
lo7ic1 iar Par0er era /oar&e bun 4n ceea ce /'cea*
<oodspell murise cu doi ani 4n urm'1 4ns' Par0er deprinsese
dea &alen&ul -i po/&a pen&ru ceea ce men&orul lui 4l 4n)'.ase* Ai
pl'cea s' acos&e3e &ineri -i s'-i duc' la ho&eluri ascunse unde nu
pu&ea /i recunoscu&*
Sena&orul de 9&ah &ermina 4n s/6r-i&*
C H iar eu spun acum c' &rebuie s' )o&'m aceas&' le7e pen&ru
a sal)a ce a mai r'mas din ecolo7ia noas&r'*
Sla)' Domnului1 in&erminabila sesiune se apropia de s/6r-i&*
Pe)in Par0er se 76ndi la seara care urma -i sim.i un impuls
se,ual* An noap&ea &recu&' 4n&6lnise un &6n'r la Dann5=# @ 'treet
'tation, un cunoscu& bar al homose,ualilor* Din ne/ericire1 &6n'rul
)enise cu un 4nso.i&or* Dar se pri)iser' 4n&rea7a sear' -i 4nain&e de
a pleca Par0er scrise un bile& -i 4l s&recur' 4n m6na &6n'rului*
!rau doar dou' cu)in&e B/(ine #earC. T6n'rul 36mbise -i
4nclinase din cap*

! ! !

Pe)in Par0er se 4mbr'ca 7r'bi& s' plece 4n ora-* +roia s' /ie dea
la bar c6nd &6n'rul )a sosi* T6n'rul era mul& prea a&r'7'&or -i
Par0er nu )oia ca al&cine)a s'-l a7a&e* Se au3i soneria de la
in&rare* *a dracu. Par0er deschise u-a*
+'3u un necunoscu&*
C Pe)in Par0erD
C DaH
C M' numesc ;ellamy* A- dori s' )orbesc cu dumnea)oas&r'*
Par0er spuse ner'bd'&or:
C +a &rebui s' /i,a.i o 4n&6lnire cu secre&ara mea* Nu discu&
a/aceri dup' ce plec de la birou*
C Nu es&e )orba de o a/acere1 domnule Par0er* ! 4n le7'&ur' cu
e,cursia pe care a.i /'cu&-o 4n !l)e.ia acum dou' s'p&'m6ni*
C !,cursia mea 4n !l)e.iaD @i ce-i cu eaD
C A7en.ia mea es&e in&eresa&' de unele persoane pe care s-ar
pu&ea s' le /i 4n&6lni& acolo*
Rober& 4i pre3en&' /alsa le7i&ima.ie CIA*
Par0er 4l s&udie mai a&en&* Ce pu&ea s' )rea CIA de la elD A-i
b'7au nasul pes&e &o&* <are mam dat de ,ol;
Nu a)ea nici un sens s' i se opun'* I6mbi*
C In&ra.i1 )' ro7* Am 4n&6r3ia& dea la o 4n&6lnire dar sper c' nu
- CONSPIRAIA -
FEE
)a dura prea mul& discu.ia cu dumnea)oas&r'*
C Nu* A.i /'cu& un &ur cu au&obu3ulD
Deci de#$re a#ta e vorba. "2e#tia cu farfuria &burtoare. 8usese
cel mai 4n/rico-'&or lucru pe care 4l )'3use )reoda&'*
C +re.i s' -&i.i mai mul&e despre acel 98O1 nu-i a-aD !i bine1 a
/os& o e,perien.' cumpli&'*
C Probabil1 dar1 sincer s' /iu1 noi cei de la a7en.ie nu credem 4n
/ar/urii 3bur'&oare* Am )eni& s' a/lu dac' nu-mi pu&e.i spune c6&e
ce)a despre ceilal.i pasa7eri din au&obu3*
Par0er /u lua& prin surprindere*
C Oh1 p'i1 m' &em c' nu )' po& au&a* To.i au /os& s&r'ini*
C @&iu as&a1 domnule Par0er1 spuse Rober& r'bd'&or1 dar
&rebuie s' )' amin&i.i ce)a despre ei*
Par0er ridic' din umeri*
C Doar c6&e)a lucruriH 4mi amin&esc s' am schimba& c6&e)a
cu)in&e cu un en7le3 care* Ne-a /o&o7ra/ia&*
*e#lie /ot2er#2ed.
D Al&cine)aD
C Ah1 da* Am )orbi& pu.in cu o &6n'r' rusoaic'* P'rea /oar&e
prie&enoas'* Cred c' era biblio&ecar' pe unde)a*
<l,a 3omanc2an9o.
C !,celen&* +' mai amin&i.i -i de al.ii1 domnule Par0erD
C Nu1 cred c'H oh1 mai erau 4nc' al.i doi b'rba.i* 9nul era
american1 din Te,as*
Dan Ka5ne.
D @i cel'lal&D
C 9n un7ur* Proprie&arul unui b6lci1 sau al unui circ sau cam
a-a ce)a 4n 9n7aria* A-i amin&i* 9n b6lci*
C Sun&e.i si7ur1 domnule Par0erD
C Oh1 da* Mi-a po)es&i& c6&e ce)a despre a/acerile lui* !ra /oar&e
4nc6n&a& de acel 98O* Cred c' dac' ar /i pu&u& l-ar /i pus 4n
pro7ramul lui* Trebuie s' recunosc c' a /os& o pri)eli-&e sinis&r'*
A- /i rapor&a&1 dar nu-mi po& permi&e s' /iu con/unda& cu &o.i
&r'sni.ii care pre&ind c' au )'3u& /ar/urii 3bur'&oare*
C Nu )-a spus numele luiD
C ;a da1 dar era unul din acele nume s&r'ine di/icil de
pronun.a&* M' &em c' nu mi-l amin&esc*
C +' mai amin&i.i -i al&ce)a despre elD
C Doar c' era 7r'bi& s' se 4n&oarc' la b6lciul lui* A-i pri)i
ceasul* +' mai po& au&a cu ce)aD Sun& 4n 4n&6r3iere*
- SIDN!" S#!$DON -
FEL
C Nu1 mul.umesc1 domnule Par0er* Ne-a.i /os& de mare au&or*
C Cu pl'cere* Ai arunc' lui Rober& un 36mbe& /ermec'&or*
Trece.i pe la biroul meu -i mai pu&em discu&a*
C O )oi /ace*
Deci, e a$roa$e ,ata, 4-i 3ise Rober&* @ot #mi ia #lujba )i # )io
ba,e undeva. A venit tim$ul # adun rm)iele vieii mele )i # o
iau de la %nce$ut.

! ! !

Rober& 4l sun' pe 7eneralul #illiard*
C Aproape c' am &ermina&1 7enerale* $-am 7'si& pe Pe)in
Par0er* ! lobbys& 4n Mashin7&on D*C* Pornesc acum s' cau&
ul&imul pasa7er*
C Sun& /oar&e mul.umi&1 spuse 7eneralul #illiard* A.i /'cu& o
&reab' e,celen&'1 comandan&e* Suna.i-m' c6& mai repede*

! ! !

/e#aj ful,er
'trict confidenial
0'A ctre director ":A
EOem$larul unu din RunuS eOem$lare
'ubiect: <$eraiunea +udecata de A$oi
Y. Hevin @ar9er D Ka#2in,ton, D.".
'f(r)itul me#ajului

! ! !

C6nd Pe)in Par0er aunse la Dann5=# @ 'treet 'tation, descoperi
c' barul era mul& mai a7lomera& dec6& 4n seara preceden&'* Cei
mai 4n )6rs&' erau 4mbr'ca.i 4n cos&ume ele7an&e1 4n &imp ce
maori&a&ea celor &ineri erau 4n *evi=#, bla3ere -i ci3me* !rau c6.i)a
care nu p'reau po&ri)i.i cu locul1 4n haine de piele nea7r' -i Par0er
considera de37us&'&or aces& elemen&* Pur&'rile 7rosolane erau
periculoase1 iar lui nu-i pl'cuser' nicioda&' &ipii bi3ari* Discre.ie1
/usese 4n&o&deauna mo&&o-ul lui* Discre.ie* T6n'rul /rumos nu
ap'ruse 4nc'1 dar Par0er nici nu se a-&ep&ase s' /ie aici* A-i )a /ace
in&rarea mul& mai &6r3iu1 /rumos -i proasp'&1 c6nd &o.i ceilal.i din
bar erau obosi.i -i &ranspira.i* Pe)in Par0er se 4ndrep&' spre bar1
- CONSPIRAIA -
FEN
comand' o b'u&ur' -i pri)i 4n ur* Tele)i3oarele de pe pere.i
&ransmi&eau pro7ramul MT+* Dann5=# era un S--i-A C s&ai -i ara&'
C bar* Cei &ineri luau po3e care s'-i /ac' c6& mai a&r'7'&ori posibil1
4n &imp ce cei mai 4n )6rs&' C cump'r'&orii C 4i pri)eau -i
ale7eau* ;arurile S--i-A erau cele mai ra/ina&e* Nu e,is&au b'&'i1
pen&ru c' maori&a&ea clien.ilor a)eau din.i /al-i -i nu--i pu&eau
permi&e ca cine)a s'-i lase /'r' ei*
Pe)in Par0er obser)' c' maori&a&ea 4-i aleseser' dea
par&enerii* Ascul&' la con)ersa.iile /amiliare din urul s'u* Al
/ascina /ap&ul c' aces&e discu.ii erau 4n&o&deauna acelea-i1 /ie c'
a)eau loc 4n baruri ca aces&a1 sau 4n baruri 4n care se dansa1 )ideo
baruri1 sau 4n cluburi ile7ale care 4-i schimbau locul 4n /iecare
s'p&'m6na* !ra un ar7ou indi7en*
C Re7ina e un nimeni* Se crede Miss Ches&ieH
C M-a p'r'si& /'r' nici un mo&i)* Se sup'r' imedia&*
C !-&i un deasupra sau un dedesub&D
C Deasupra* Trebuie s' /iu eu cel care dau ordinele1 /e&i.o*
C ;ine* Mie 4mi place s' le e,ecu&H
C M-a lua& drep& un 7unoiH M' cri&ica &o& &impulH 7reu&a&ea1
pielea1 compor&area* Am spus: >Mary1 s-a &ermina& 4n&re noi*? Dar
m-a duru&* De aceea sun& aici 4n seara as&aH 4ncerc s'-l ui&* Po&
s' mai beau un paharD
$a ora F:BB a*m* &6n'rul in&r'* Pri)i 4n ur1 4l )'3u pe Par0er -i
)eni spre el* ;'ia&ul era chiar mai /rumos dec6& 4-i amin&ea Par0er*
C ;un' seara*
C ;un' seara* Ami pare r'u c' am 4n&6r3ia&*
C Nu-i nimic* Mi-a pl'cu& s' a-&ep&*
T6n'rul lu' o .i7ar' -i 4l l's' pe b'rba&ul mai 4n )6rs&' s' i-o
aprind'*
C M-am 76ndi& la &ine1 spuse Par0er*
C DaD
<enele b'ia&ului erau incredibile*
C Da* Po& s'-.i o/er ce)a de b'u&D
C Dac' as&a &e /ace /erici&*
Par0er 36mbi*
C +rei s' m' /aci /erici&D
;'ia&ul 4l pri)i drep& 4n ochi -i spuse 4nce&:
C A-a cred*
C Am )'3u& b'rba&ul cu care al /os& asear'* Nu e pen&ru &ine*
C @i &u e-&iD
- SIDN!" S#!$DON -
FEO
C A- pu&ea /i* Ce-ar /i s' a/l'mD Nu )rei s' /acem o mic'
plimbareD
C Ar /i bine*
Par0er sim.i o und' de e,ci&are*
C @&iu un loc pl'cu& unde am pu&ea /i sin7uri*
C An re7ul'* Renun. la b'u&ur'*
Pe c6nd se pre7'&eau s' se 4ndrep&e spre u-'1 aceas&a se
deschise brusc1 -i doi &ineri 3dra)eni in&rar' 4n bar* Se oprir' 4n
/a.a b'ia&ului1 bloc6ndu-le &recerea*
C Aici erai1 &ic'losule* 9nde-s banii pe care mi-i da&ore3iD
;'ia&ul 4l pri)i nedumeri&*
C Nu -&iu despre ce )orbe-&i* Nu &e-am )'3u&H
C Ia nu-mi mai )inde 7o7o-i* ;'rba&ul 4l apuc' de um'r -i porni
cu el spre s&rad'*
Par0er r'mase pe loc1 /urios* !ra &en&a& s' in&er)in'1 dar nu--i
pu&ea permi&e s' /ie ames&eca& 4n&r-un scandal* R'mase unde era1
urm'rind b'ia&ul disp'r6nd 4n noap&e*
Cel de-al doilea b'rba& 4i 36mbi prie&enos lui Pe)in*
C Ar &rebui s'-.i ale7i cu mai mare 7ri' 4nso.i&orii* !l aduce
doar neca3uri*
Par0er 4l pri)i mai a&en& pe cel care )orbise* !ra blond -i
a&r'7'&or1 cu &r's'&uri aproape per/ec&e* Par0er a)ea o presim.ire
c' seara nu )a /i 4n 4n&re7ime pierdu&'*
C S-ar pu&ea s' ai drep&a&e1 spuse el*
C Nicioda&' nu -&im ce ne re3er)' soar&a1 nu-i a-aD 4l pri)ea 4n
ochi pe Par0er*
C Nu1 nu -&im* M' numesc Tom* Pe &ine cum &e cheam'D
C Paul*
C Ce-ar /i s'-.i o/er ce)a de b'u&1 PaulD
C Mul.umesc*
C Ai ce)a pro7rama& pen&ru seara as&aD
C Depinde de &ine*
C Ce-ar /i s'-.i pe&reci noap&ea cu mineD
C Cred c' ar /i in&eresan&*
C @i c6& m-ar cos&aD
C Ami placi* Pen&ru &ine dou' su&e*
C Des&ul de re3onabil*
C !s&e* N-o s'-.i par' r'u*
Pes&e &rei3eci de minu&e Paul 4l conducea pe Pe)in Par0er 4n&r-
un )echi apar&amen& de pe (e//erson S&ree&* Au urca& la al &reilea
- CONSPIRAIA -
FLB
e&a -i au in&ra& 4n&r-o camer' mic'* Par0er pri)i 4n ur*
C Nu prea e mare lucru pe aici* $a un ho&el ar /i /os& mul& mai
bine*
Paul r6ni*
C Sun&em mai 4n si7uran.' aici* @i apoi1 nu ne &rebuie dec6& un
pa&*
C Ai drep&a&e* Ce-ar /i s' &e de3braciD +reau s' )'d ce cump'r*
C An re7ul'*
Paul 4ncepu s'--i scoa&' hainele* A)ea un corp 7ro3a)*
Par0er 4l pri)ea -i sim.i cresc6nd 4n el cunoscu&a dorin.'*
C Acum1 de3brac'-&e -i &u1 -op&i Paul* <r'be-&e-&e1 &e )reau*
C @i eu &e )reau1 Mary*
Par0er 4ncepu s'--i dea os hainele*
C Ce-.i placeD 4n&reb' Paul* ;u3e sau coapseD
C #ai s' /acem un coc0&ail* A)em &imp &oa&' noap&ea*
C ;ine* M' duc pu.in 4n baie1 spuse Paul* +in imedia&*
Par0er se 4n&inse pe pa&1 7ol1 an&icip6nd sen3a.iile deosebi&e pe
care urma s' le &r'iasc'* Al au3i pe cel'lal& ie-ind din baie -i
apropiindu-se de pa&*
An&inse bra.ele*
C +ino aici1 Paul*
C +in*
Iar Par0er sim.i un /ul7er de durere c6nd cu.i&ul i se 4n/ipse 4n
piep&* Ochii i se deschiser' brusc* Pri)i 4n sus1 su/oc6ndu-se*
C Dumne3eule1 ceHD
Paul se 4mbr'ca*
C Nu-.i /ace probleme pen&ru bani1 spuse el* ! pe chel&uiala
a7en.iei*

! ! !

/e#aj ful,er
'trict confidenial
":A ctre director 0'A
EOem$larul unu din RunuS eOem$lare
'ubiect: <$eraiunea +udecata de A$oi
Y. Hevin @ar9er D Ka#2in,ton, D.". D eliminat
'f(r)itul me#ajului

! ! !
- SIDN!" S#!$DON -
FLF

Rober& ;ellamy nu urm'ri -&irile din acea sear' pen&ru c' era 4n
drum spre 9n7aria pen&ru a 7'si un om care a)ea un b6lci*


C"#itolul Tr%i*%&i +i P"tru

7iua a $ai#$re&ecea
4uda$e#ta

Iborul de la Paris la ;udapes&a cu *iniile Aeriene /alev dur'
dou' ore -i cinci minu&e* Rober& -&ia /oar&e pu.ine despre 9n7aria1
doar c' 4n al doilea r'3boi mondial /'cuse par&e din A,'1 iar apoi
de)enise un sa&eli& al Rusiei* Rober& lu' au&obu3ul aeropor&ului
care 4l duse p6n' 4n cen&rul ora-ului -i r'mase impresiona& de
ceea ce )'3u* Cl'dirile erau )echi iar arhi&ec&ura clasic'*
Parlamen&ul de pe Rudolph Zuay era o cl'dire imens'1 o s&ruc&ur'
neo-7o&ic' ce domina ora-ul1 iar sus1 deasupra ora-ului pe Cas&le
#ill se a/la Pala&ul re7al* S&r'3ile erau pline de ma-ini -i
cump'r'&ori*
Au&obu3ul opri 4n /a.a ho&elului Duna :ntercontinental. Rober&
in&r' 4n hol -i se apropie de /unc.ionarul de la recep.ie*
C Scu3a.i-m'1 spuse Rober&1 )orbi.i en7le3aD
C :,en. Da* Ce po& /ace pen&ru dumnea)oas&r'D
C 9n prie&en de-al meu a /os& 4n ;udapes&a acum c6&e)a 3ile -i
mi-a po)es&i& c' a )'3u&1 un minuna& b6lci* M-am 76ndi& c' dac'
&o& sun& 4n ora-1 l-a- pu&ea )i3i&a -i eu* Ami pu&e.i spune unde se
a/l'D
;'rba&ul se 4ncrun&'*
C ;6lciD Trase din bu3unar o /oaie de h6r&ie -i o e,amin' a&en&*
Ia s' )edem* An momen&ul aces&a 4n ;udapes&a1 a)em o oper'1 mai
mul&e piese de &ea&ru1 bale&1 &ururi de noap&e -i 3i ale ora-ului1
e,cursii la .ar'* Ridic' pri)irea* Ami pare r'u* Nu e,is&' nici un
b6lci*
C Sun&e.i si7urD
Por&arul 4i 4nm6n' lis&a*
C Con)in7e.i-)'*
$is&a era scris' 4n ma7hiar'*
Rober& i-o d'du 4napoi*
C Da* 9nde a- pu&ea s' m' in&erese3 de a-a ce)aD
- CONSPIRAIA -
FL2
C Poa&e Minis&erul Cul&urii )' poa&e au&a1 spuse el*
Pes&e &rei3eci de minu&e1 Rober& discu&a cu un /unc.ionar al
minis&erului*
C Nu e,is&' un b6lci 4n ;udapes&a* Sun&e.i si7ur c' prie&enul
dumnea)oas&r' l-a )'3u& 4n 9n7ariaD
C Da*
C Dar nu )-a spus undeD
C Nu*
C Ami pare r'u* Nu )' po& au&a* 8unc.ionarul era ner'bd'&or*
Dac' nu mai a)e.i al&e problemeH
C Nu* Rober& se ridic'* Mul.umesc* !3i&'* Mai am &o&u-i o
4n&rebare de pus* Dac' a- dori s' aduc un b6lci sau un circ 4n
;udapes&a ar &rebuie s' am un permisD
C ;ine4n.eles*
C @i unde l-a- pu&ea ob.ineD
C $a Adminis&ra.ia pen&ru eliberarea au&ori3a.iilor din
;udapes&a*

! ! !

Cl'direa Adminis&ra.iei era si&ua&' 4n ;uda1 l6n7' )echiul 3id
medie)al* Rober& a-&ep&' o um'&a&e de or' 4nain&e de a /i in&rodus
4n biroul unui /unc.ionar ri7id -i pompos*
C +' po& au&a cu ce)aD
Rober& 36mbi*
C Sper c' da* Ami cer scu3e c' )' r'pesc din &imp cu o
problem' a&6& de minor'1 dar am )eni& aici cu b'ie.elul meu1 -i el
a au3i& despre un b6lci de pe unde)a din 9n7aria1 iar eu i-am
promis c'-l )oi duce s'-l )ad'* @&i.i cum sun& copiii a&unci c6nd le
in&r' ce)a 4n cap*
8unc.ionarul se holb' buim'ci& la Rober&*
C De ce anume a.i dori& s' discu&a.i cu mineD
C P'i1 ade)'rul es&e c' nimeni nu pare s' -&ie pe unde poa&e /i
aces& b6lci1 iar 9n7aria es&e o .ar' 7ro3a)' -i /rumoas'1 -i mi s-a
spus c' dac' cine)a -&ie ce se 4n&6mpl' 4n 9n7aria1
dumnea)oas&r' sun&e.i acela*
8unc.ionarul d'du din cap*
C Da* A-a ce)a nu se poa&e pre3en&a unde)a /'r' a a)ea o
au&ori3a.ie*
Ap's' pe un bu&on -i secre&ara in&r'* Au discu&a& rapid 4n
- SIDN!" S#!$DON -
FL%
ma7hiar'* Secre&ara plec' -i se 4n&oarse pes&e dou' minu&e cu
c6&e)a h6r&ii 4n m6n'* $e 4n&inse /unc.ionarului* Aces&a le pri)i -i 4i
spuse lui Rober&:
C An ul&imele &rei luni am da& dou' au&ori3a.ii pen&ru b6lciuriH
9nul s-a 4nchis luna &recu&'*
C @i cel'lal&D
C Cel'lal& 4nc' e deschis la Sopron* 9n mic ora- l6n7' 7rani.a
cu <ermania*
C Pu&e.i s'-mi spune.i numele proprie&aruluiD
8unc.ionarul 4-i consul&' lis&a*
C ;ush/e0e&e* $aslo ;ush/e0e&e*

! ! !

$aslo ;ush/e0e&e &r'ia una din&re cele mai 7ro3a)e 3ile din )ia.a
lui* Pu.ini oameni sun& a-a de noroco-i 4nc6& s'--i pe&reac' )ia.a
/'c6nd e,ac& ceea ce )or s' /ac'1 iar $aslo ;ush/e0e&e era unul
din&re cei /erici.i de soar&'* De un me&ru nou'3eci -i pes&e o su&'
de 0ilo7rame1 ;ush/e0e&e era un uria-* Se pu&ea l'uda cu un ceas
-i inele cu diaman&e -i o mare br'.ar' de aur* Ta&'l lui a)usese un
mic b6lci -i c6nd murise1 /iul lui 4l mo-&enise* !ra sin7urul mod de
)ia.' pe care 4l cuno-&ea*
$aslo ;ush/e0e&e a)ea )ise 7randioase* In&en.iona s'--i e,&ind'
b6lciul -i s'-l /ac' cel mai mare -i mai bun din !uropa* An pre3en&
nu--i pu&ea permi&e dec6& a&rac.iile obi-nui&e: Doamna Cea <ras'1
;'rba&ul Ta&ua&1 <emenii Siame3i -i Mumia de O Mie de Ani
>scoas' din ad6ncul mormin&elor din )echiul !7ip&?* Apoi1 mai
erau 4n7hi.i&orul de S'bii1 M6nc'&orul de 8l'c'ri -i micu.a -i
dr'7u.a 4mbl6n3i&oare de @erpi1 Mari0a* Dar de /ap&1 &oa&e as&ea
nu 4nsemnau dec6& un al& b6lci care c'l'&orea din ora- 4n ora-*
Acum 4ns'1 pes&e noap&e1 &o&ul se )a schimba* +isul lui $aslo
;ush/e0e&e era pe cale s' se reali3e3e*
Plecase 4n !l)e.ia pen&ru a asis&a la spec&acolul da& de un ar&is&
care e)adea3'* Piesa de re3is&en.' a shoQului era un num'r 4n
care ar&is&ul1 le7a& la ochi1 era 4ncuia& 4n&r-un mic cu/'r1 4ncuia&
apoi 4n&r-un cu/'r mai mare -i 4n /inal cobor6& 4n&r-un ba3in cu
ap'* $a &ele/on &o&ul sunase /an&as&ic1 dar c6nd ;ush/e0e&e plecase
4n !l)e.ia ca s' )ad' cu ochii lui1 4-i d'du seama c' e,is&' un
obs&acol de ne&recu&: ar&is&ului 4i &rebuiau &rei3eci de minu&e ca s'
se elibere3e* Nici un public din lume nu )a s&a &rei3eci de minu&e
- CONSPIRAIA -
FL5
holb6ndu-se la un cu/'r cu/unda& 4n ap'*
Se p'ruse c' aceas&' c'l'&orie /usese o mare pierdere de )reme*
$aslo ;ush/e0e&e se ho&'r6se s' /ac' un &ur cu au&obu3ul pen&ru
a--i omor4 &impul p6n' la plecarea a)ionului* @i se do)edi c'
aceas&' c'l'&orie 4i )a schimba )ia.a*
Ca -i ceilal.i pasa7eri1 ;ush/e0e&e )'3use e,plo3ia -i aler7ase
pes&e c6mp pen&ru a da o m6n' de au&or supra)ie.ui&orilor din
ceea ce ei 4-i ima7inau c' es&e un acciden& de a)ion* Dar scena
care i se pre3en&' 4n /a.a ochilor era incredibil'* Nu e,is&a nici o
4ndoial' c' era o /ar/urie 3bur'&oare1 iar 4n'un&ru erau dou'
corpuri mici1 ciuda&e* Ceilal.i pasa7eri se ui&au 4nm'rmuri.i la
obiec&ul din /a.a lor* $aslo ;ush/e0e&e 4l 4nconur' pen&ru a )edea
cum ara&' -i din spa&e acel 98O1 -i se opri ului&* Cam la &rei me&ri
4n spa&ele epa)ei1 3'c6nd la p'm6n&1 ascuns' de pri)irile celorlal.i
pasa7eri1 era o m6n' mic'1 &'ia&'1 cu -ase de7e&e -i dou' de7e&e
mari opuse* 8'r' s' s&ea pe 76nduri ;ush/e0e&e 4-i scoase ba&is&a1
ridic' cu ea m6na -i o )6r4 4n 7ean&a de )oia* Inima 4i b'&ea
s'lba&ic* A)ea 4n posesia lui M6na ade)'ra&' a unui e,&ra&eres&ruG
De acum %ncolo $oi # renuni la femei ,ra#e, brbai tatuai,
%n,2iitori de #bii )i m(nctori de flcri, 4-i 3ise el* @oftii,
doamnelor )i domnilor, # vedei ce nai mai v&ut. Un lucru $e care
nici un muritor de r(nd nu la mai v&ut $(n %n $re&ent. V uitai la
unul dintre cele mai incredibile lucruri din univer#. 0u e#te un
animal. 0u e#te o $lant. 0u e#te un minereu. "e e#te; E#te o $arte
din rm)iele unui eOtratere#tru- o creatur din #$aiu- 0u e#te
ceva )tiinificofanta#tic, doamnelor )i domnilor, e#te ceva real-
@entru cinci #ute de forini, $utei # v foto,rafiai cu el.
;ine c'--i adusese amin&e* Spera c' /o&o7ra/ul care /usese la
locul pr'bu-irii 4-i )a amin&i s'-i &rimi&' /o&o7ra/ia pe care i-o
promisese* O )a m'ri -i o )a pune l6n7' m6na e,pus'* +a /i o
pre3en&are e,celen&'* Arta de a or,ani&a #$ectacole. A#ta %n#emna
via.
Abia a-&ep&a s' se 4n&oarc' 4n 9n7aria -i s'--i reali3e3e )isurile*
C6nd aunsese acas' -i des/'cuse ba&is&a1 )'3u c' m6na se
3b6rcise* Dar dup' ce ;ush/e0e&e o cur'.'1 ului&or1 m6na 4-i re)eni
la /orma ini.ial'*
;ush/e0e&e o ascunse bine -i comand' o cu&ie impresionan&'1
de s&icl'1 cu un apara& special cons&rui& care s' p's&re3e o
anumi&' umidi&a&e 4n'un&ru* Dup' ce )a e,pune m6na 4n b6lciul
s'u1 pl'nuia s' c'l'&oreasc' prin !uropa* Prin 4n&rea7a lume* +a
- SIDN!" S#!$DON -
FL=
pre3en&a e,po3i.ii la mu3ee* $e-o )a ar'&a oamenilor de -&iin.'1
poa&e chiar conduc'&orilor de s&a&e* @i 4i )a pune pe &o.i la pla&'*
Nu se )a &ermina nicioda&' a)erea /abuloas' pe care urma s' o
c6-&i7e*
Nu po)es&ise nim'nui despre norocul care d'duse pes&e el1 nici
m'car iubi&ei lui1 Mari0a1 micu.a dansa&oare se,y care lucra cu
cobre -i )ipere1 cei mai periculo-i -erpi* ;ine4n.eles c' nu mai
a)eau pun7ile cu )enin1 dar publicul nu -&ia as&a1 pen&ru c'
;ush/e0e&e .inea de asemenea o cobr' cu sacul de )enin in&ac&*
Ar'&a -arpele pe 7ra&is publicului1 care urm'rea cum ucide
-obolani* Nu era de mirare c' oamenii se 4n7ro3eau pri)ind-o pe
/rumoasa Mari0a l's6nd -erpii s' se &6rasc' pe corpul ei sen3ual1
pe um'&a&e de37oli&* De dou' sau &rei ori pe s'p&'m6na1 Mari0a
)enea 4n cor&ul lui $aslo ;ush/e0e&e -i se &6ra pe corpul lui1 limba
mi-c6ndu-i-se 4n'un&ru -i a/ar' din 7ur' ca -i la -erpii ei*
8'cuser' dra7os&e cu o sear' 4nain&e1 iar ;ush/e0e&e era 4nc'
epui3a& de incredibilele acroba.ii ale iubi&ei lui* Amin&irile 4i /ur'
4n&rerup&e de un )i3i&a&or*
C Domnul ;ush/e0e&eD
C An persoan'* Ce dori.iD
C Am a/la& c' a.i /os& 4n !l)e.ia s'p&'m6na &recu&'*
;ush/e0e&e se nelini-&i brusc* /a v&ut oare cineva lu(nd
m(na;
C @iH -i ce-i cu as&aD
C A.i /'cu& un &ur cu au&obu3ul duminica &recu&'D
;ush/e0e&e r'spunse precau&:
C Da*
Rober& ;ellamy respir' u-ura&* Se &erminase 4n s/6r-i&* !l era
ul&imul mar&or* Accep&ase o misiune imposibil' -i o dusese la
4mplinire* 8i %nc al dracului de bine, dac %mi $ot $ermite # #$un.
B0u )tim unde #unt. 'au cine #unt.C Iar el 4i 7'sise pe &o.i* Se
sim.ea de parc' o 7reu&a&e imens' i se ridicase de pe umeri* Acum
era liber* $iber s' se 4n&oarc' acas' -i s' 4nceap' o nou' )ia.'*
C Ce e cu c'l'&oria mea1 domnuleD
C Nimic impor&an&1 4l asi7ur' Rober& ;ellamy* @i nu era1 nu mai
era* M' in&eresau ceilal.i pasa7eri1 domnule ;ush/e0e&e1 dar acum
cred c' am &oa&e in/orma.iile necesare1 a-a c'H
C Oh1 p'ca&1 a- pu&ea s' )' spun &o&ul despre ei1 spuse $aslo
;ush/e0e&e* !ra un preo& i&alian din Or)ie&o1 un 7erman C cred c'
pro/esor de chimie la MRnchen1 o rusoaic' biblio&ecar' 4n Pie)1 un
- CONSPIRAIA -
FLE
/ermier din Maco1 Te,as1 un bancher canadian din Teri&orii1 -i un
/el de lobbys& numi& Par0er din Mashin7&on D*C*
Dumne&eule mare, 4-i spuse Rober&* Dac ajun,eam la el mai
%nt(i nu mia) mai fi btut at(t de mult ca$ul. <mul e#te uimitor. 6)i
aminte)te de toi.
D A)e.i o memorie e,&raordinar'1 spuse Rober&*
C Ah4* ;ush/e0e&e 36mbi* Ah1 -i mai era o /emeie*
C Rusoaica*
C Nu1 nu* Cealal&' /emeie* Cea 4nal&'1 3)el&'1 4mbr'ca&' 4n alb*
Rober& se 76ndi o clip'* Nici unul din&re ceilal.i nu pomenise
nimic despre o al&' /emeie*
C Cred c' 7re-i.i*
C Nu1 nu 7re-esc1 insis&' ;ush/e0e&e* !rau dou' /emei*
Rober& num'r' 4n 76nd* Pur -i simplu nu se po&ri)ea*
C Nu se poa&e s' /i /os&*
;ush/e0e&e se sim.ea insul&a&*
C C6nd /o&o7ra/ul acela ne-a /'cu& /o&o7ra/iile 4n /a.a 98O-ului1
ea s&'&ea chiar l6n7' mine* !ra o /rumuse.e* 8'cu o pau3'* Ciuda&
e c' nu-mi amin&esc s' o /i )'3u& 4n au&obu3* Probabil c' a s&a& 4n
spa&e1 4mi amin&esc c' p'rea cam palid'* Ami -i /'ceam probleme
pen&ru ea*
Rober& se 4ncrun&'*
C C6nd )-a.i 4n&ors la au&obu31 era -i ea cu )oiD
C Dac' s&au bine s' m' 76ndesc1 nu cred c' am mai )'3u&-o
apoi* Dar eram a&6& de ului& de acea /ar/urie 3bur'&oare1 c' n-am
mai /os& a&en&*
Ce)a nu mer7ea* 'e $oate # fi fo#t un#$re&ece martori %n loc de
&ece; Va trebui # verific, 4-i 3ise Rober&**
C Mul.umesc1 domnule ;ush/e0e&e*
C Cu pl'cere*
C Mul& noroc*
;ush/e0e&e r6ni*
C Mul.umesc*
Nu a)ea ne)oie de noroc* Nu acum1 c6nd a)ea 4n posesia lui
m6na ori7inal' a unui e,&ra&eres&ru*

! ! !

4n seara aceea Rober& ;ellamy /'cu rapor&ul /inal pen&ru
7eneralul #illiard*
- SIDN!" S#!$DON -
FLL
C I-am a/la& numele* $aslo ;ush/e0e&e* Conduce un b6lci l6n7'
Sopron1 9n7aria*
C @i el es&e ul&imul din&re mar&oriD
Rober& e3i&' o clip'*
C Da1 sir*
Se pre7'&ea s' anun.e -i cel de-a op&ulea pasa7er1 dar se ho&'r4
s' a-&ep&e p6n' )a )eri/ica mai 4n&6i* Nu p'rea )erosimil*
C Mul.umesc1 comandan&e* Ai /'cu& o &reab' e,celen&'*

! ! !

/e#aj ful,er
'trict confidenial
0'A ctre director I3X
EOem$larul unu din RunuS eOem$lare
'ubiect: <$eraiunea +udecata de A$oi
10. *a#lo 4u#2fe9ete D 'o$ron
'f(r)itul me#ajului

! ! !

Au sosi& 4n milocul nop.ii c6nd b6lciul se 4nchisese* Au pleca&
pes&e cincispre3ece minu&e le /el de &'cu.i precum au )eni&*
$aslo ;ush/e0e&e )isa c' s&' 4n picioare la in&rarea unui imens
cor& alb pri)ind mul.imea a-e3a&' la r6nd pen&ru a cump'ra un
bile& de cinci su&e de /orin.i*
B- $oftii $e aici. @rivii o $arte adevrat din cor$ul unui
eOtratere#tru din #$aiul co#mic. 0u un de#en, nu o foto,rafie, ci o
$arte autentic a unui autentic E!. Doar $entru cinci #ute de forini
vei tri cea mai eOcitant eO$erien din viaa dumneavoa#tr, o
$riveli)te $e care nu o vei uita niciodat.C
Apoi )is' c' era 4n pa& cu Mari0a -i am6ndoi erau 7oi1 sim.ea
s/6rcurile ei ap's6ndu-l pe piep&1 iar limba &6r6ndu-se de-a lun7ul
&rupului1 -i ea se unduia pes&e el1 a)u o erec.ie1 4n&inse m6inile s'
o cuprind'1 iar de7e&ele i se 4nchiser' pes&e ce)a rece -i alunecos1
se &re3i1 deschise ochii1 .ip'1 -i e,ac& a&unci cobra 4l a&ac'*
I-au 7'si& corpul 4n diminea.a urm'&oare* Cu-ca cu -arpele
)eninos era 7oal'*

! ! !
- CONSPIRAIA -
FLN

/e#aj ful,er
'trict confidenial
I3X ctre director 0'A
EOem$larul unu din RunuS eOem$lare
'ubiect: <$eraiunea +udecata de A$oi
10. *a#lo 4u#2fe9ete D 'o$ron D eliminat

! ! !

<eneralul #illiard /orm' un num'r la &ele/onul ro-u*
C (anus1 am primi& rapor&ul /inal al Comandan&ului ;ellamy*
Am 7'si& -i ul&imul mar&or* Am a)u& 7ri' de &o.i*
C Minuna&* Ai )oi in/orma pe ceilal.i* +reau s' pune.i 4n aplicare
imedia& -i res&ul planului*
C Am 4n.eles*

! ! !

/e#aj ful,er
'trict confidenial 0'A ctre directorii:
':EA3, /:Q, A3U, "om#ec, ":A, DE:, "AIX, 4EV
EOem$larul unu din RunuS eOem$lare
'ubiect: <$eraiunea +udecata de A$oi
11. "omandant 3obert 4ellam5 D de eliminat
'f(r)itul me#ajului


CARTEA A DO$A

,ug"rul

C"#itolul Tr%i*%&i +i Cin&i

7iua a cinci#$re&ecea

Rober& ;ellamy a)ea o dilem'* Ar $utea # eOi#te )i un al
un#$re&ecelea martor; 8i dac da, de ce ceilali nu )iau adu#
aminte de el; 8unc.ionarul care )6nduse bile&ele 4i spuse c'
/useser' doar -ap&e pasa7eri* Rober& era con)ins c' proprie&arul
- SIDN!" S#!$DON -
FLO
b6lciului /'cuse o 7re-eal'* Ar /i a&6& de u-or s' i7nore spusele lui1
s' presupun' c' nu era ade)'ra&1 4ns' pre7'&irea nu-i permi&ea s'
/ac' a-a ce)a* 8usese prea bine an&rena&* Po)es&ea lui ;ush/e0e&e
&rebuia )eri/ica&'* "um; Rober& se 76ndi un &imp* Ian#
4ec9erman. 8oferul de autobu& trebuia # )tie.
Tele/ona la Sunshine Tours* ;iroul era 4nchis* An Pappel1 #ans
;ec0erman nu a)ea &ele/on* Va trebui # m %ntorc %n Elveia $entru
a afla, 4-i 3ise Rober&* 0u $ot # la# $roblema nere&olvat.

! ! !

!ra noap&ea &6r3iu c6nd Rober& aunse 4n IRrich* Aerul era rece
-i proasp'& -i pe cer se )edea o lun' plin'* Rober& 4nchirie o
ma-in' -i porni pe drumul cunoscu& dea spre micul sa& Pappel*
Trecu pe l6n7' biseric' -i opri 4n /a.a casei lui #ans ;ec0erman1
con)ins c' umbl' dup' po&coa)e de cai mor.i* Casa era
4n&uneca&'* Rober& b'&u la u-' -i a-&ep&'* ;'&u din nou1
&remur6nd 4n aerul rece al nop.ii**
Doamna ;ec0erman deschise 4n s/6r-i& u-a* Pur&a o rochie de
l6n'1 ponosi&'*
C 4itte;
C Doamn' ;ec0erman1 )' mai amin&i.i de mineD Sun&
repor&erul care scrie un ar&icol despre #ans* Ami cer scu3e c' )'
derane3 a&6& de &6r3iu1 dar es&e /oar&e impor&an& s' s&au de )orb'
cu so.ul dumnea)oas&r'*
Cu)in&ele lui /ur' 4n&6mpina&e de &'cere*
C Doamn' ;ec0ermanD
C #ans e mor&*
Rober& sim.i s&r'b'&6ndu-l un /ior*
C Po/&imD
C So.ul meu es&e mor&*
C Ami pare r'u* Cum a muri&D
C Ma-ina lui s-a r's&urna& pes&e mar7inea drumului* +ocea 4i
era 4nc'rca&' de am'r'ciune* Dumm9o$f @oli&ei a spus c' s-a
4n&6mpla& pen&ru c' era dro7a&*
C Dro7a&D
Ulcer. Doctorii nu $ot #mi dea nici un fel de medicamente. 'unt
aler,ic la toate.
D Poli.ia a spus c' a /os& un acciden&D
D +a.
- CONSPIRAIA -
FNB
C I-au /'cu& au&opsieD
C I-au /'cu& -i au 7'si& dro7uri* Nu are nici un sens*
Nu -&ia ce s'-i spun'*
C Ami pare r'u1 doamn' ;ec0erman*
9-a se 4nchise -i el r'mase sin7ur 4n noap&ea r'coroas'*
Un martor nu mai eOi#t. 0u D doi. *e#lie /ot2er#2ed a murit
%ntrun incendiu. Rober& r'mase pe 76nduri mul& &imp* Doi mar&ori
mor.i* Au3ea )ocea ins&ruc&orului s'u de la Eerm: B/ai eOi#t un
lucru $e care a) vrea #l di#cut a#t&i. "oincidena. 6n munca
noa#tr nu eOi#t un a#tfel de animal. 8i de obicei #e traduce $rin
$ericol. Dac continuai # v %nt(lnii cu aceea)i $er#oan, #au
identificai acela)i automobil $e urmele voa#tre $&iiv fundurile.
"u #i,uran c ai dat de neca&uriC.
Ai dat de neca&uri. Rober& era cuprins de emo.ii con&radic&orii*
Ceea ce se 4n&6mplase trebuia # fie doar o coinciden, )i totu)i-
!rebuie # verific acel mi#terio# $a#a,er.

! ! !

D'du primul &ele/on 4n 8or& Smi&h1 Canada* O )oce de /emeie
4nnebuni&' de durere 4i r'spunse la &ele/on:
C DaD
C Cu Milliam Mann1 )' ro7*
+ocea spuse cu di/icul&a&e:
C Ami pare r'u1 so.ul meu nuH nu mai es&e prin&re noi*
C Nu 4n.ele7*
C S-a sinucis*
' #e #inucid; @ra,maticul banc2er; "e dracu #e %nt(m$l; se
4n&reb' Rober&* !ra de neconcepu& ceea ce-i &recea prin min&e1 -i
&o&u-iH 4ncepu s' dea &ele/on dup' &ele/on*

! ! !

C Cu pro/esorul Schmid&1 )' ro7*
C Ac2> Pro/esorul a muri& 4n&r-o e,plo3ie 4n labora&orul s'uH

! ! !

C A- dori s' )orbesc cu Dan Mayne*
C ;ie&ul de el* Arm'sarul lui l-a c'lca& 4n picioare p6n' l-a
- SIDN!" S#!$DON -
FNF
omor6&H

! ! !

C Cu $aslo ;ush/e0e&e1 )' ro7*
C ;6lciul s-a 4nchisV $aslo e mor&H

! ! !

C Cu 8ri&3 Mandel1 )' ro7*
C 8ri&3 a /os& ucis 4n&r-un acciden& cumpli&H
Alarma suna din plin*

! ! !

C Ol7a Romanchan0o*
C S'rmana /a&'* A&6& de &6n'r'H

! ! !

C A- dori s' -&iu cum se mai sim&e p'rin&ele Pa&rini*
C @i-a da& su/le&ul dormind*

! ! !

C A- dori s' )orbesc cu Pe)in Par0er*
C Pe)in a /os& ucisH

! ! !

Mor.i* !oi martorii erau mori. @i el era cel care 4i 7'sise -i 4i
iden&i/icase* De ce nu--i d'duse seama ce se 4n&6mpl'D Pen&ru c'
&ic'lo-ii a-&ep&aser' s' plece din /iecare .ar' 4nain&e de a e,ecu&a
)ic&imele* Sin7urul c'ruia 4i rapor&ase /usese 7eneralul #illiard* 0u
trebuie # im$licm $e nimeni altcineva %n acea#t mi#iune- Vreau
#mi ra$ortai &ilnic $ro,re#ele $e care le facei.
Se /olosiser' de el pen&ru-a descoperi mar&orii* "e #e afl %n
#$atele ace#tei $ove)ti; O&&o Schmid& a /os& ucis 4n <ermania1
#ans ;ec0erman -i 8ri&3 Mandel 4n !l)e.ia1 Ol7a Romanchan0o 4n
Rusia1 Dan Mayne -i Pe)in Par0er 4n America1 Milliam Mann 4n
- CONSPIRAIA -
FN2
Canada1 $eslie Mo&hershed 4n An7lia1 p'rin&ele Pa&rini 4n I&alia -i
$aslo ;ush/e0e&e 4n 9n7aria* As&a 4nsemna c' a7en.iile secre&e din
mai mul&e .'ri erau implica&e 4n cea mai secre&' ac.iune din
is&orie* Cine)a la un ni)el /oar&e 4nal& ho&'r6se c' &o.i mar&orii care
asis&aser' la pr'bu-irea acelui 98O &rebuiau s' moar'* Dar cine;
8i de ce;
E#te o con#$iraie internaional )i eu m aflu %n mijlocul ei.

! ! !

@rima $rioritate: a#cundete. $ui Rober& 4i )enea 7reu s' cread'
c' au de 76nd s'-l ucid'* !ra unul din&re ei* Dar p6n' nu )eri/ica
nu )oia s'--i asume nici un risc*
Primul lucru pe care &rebuia s'-l /ac' era s'--i /ac' ros& de un
pa-apor& /als* As&a 4nsemna Ricco la Roma*
Rober& lu' a)ionul urm'&or spre Roma -i se lup&' s' r'm6n'
&rea3* Nu--i d'duse seama c' es&e a&6& de e,&enua&* Presiunea din
ul&imele cincispre3ece 3ile ad'u7a&' la /usurile orare 4l l'sase /'r'
)la7'*
A&eri3a la aeropor&ul *eonardo da Vinci -i c6nd p'-i 4n hol prima
persoan' pe care o )'3u /u Susan* Se opri1 -oca&* !ra cu spa&ele la
el -i pen&ru o clip' se 76ndi c' 7re-e-&e* Apoi 4i au3i )ocea*
C Mul.umesc* O ma-in' )a )eni s' m' ia*
Rober& se apropie de ea*
C SusanH
!a se 4n&oarse1 surprins'*
C Rober&G CeH ce coinciden.'G Dar ce surpri3' pl'cu&'*
C Credeam c' e-&i 4n <ibral&ar1 spuse Rober&* !a 36mbi
s&6neni&'*
C Da* Ne pre7'&im s' mer7em acolo* Mon&e a a)u& ni-&e a/aceri
de arana& aici mai 4n&6i* Plec'm 4n seara as&a* Ce /aci 4n RomaD
Aler, #mi #alve& viaa.
D Anchei o misiune* ! ul&ima*
6mi dau demi#ia, dra,a mea. De acum %ncolo vom fi %m$reun )i
nimic nu ne va mai de#$ri. @r#e)tel $e /onte )i %ntoarcete la
mine. Dar nu se sim.i capabil s' spun' aces&e1 cu)in&e* O /'cuse
des&ul s' su/ere* !ra /erici&' cu noua ei )ia.'* *a#o %n $ace, 4-i
spuse Rober&*
!a 4l pri)ea*
C Ar'.i obosi&*
- SIDN!" S#!$DON -
FN%
!l 36mbi*
C Am cam a)u& de lucru*
S-au pri)i& 4n ochi -i )raa din&re ei era &o& acolo* Dorin.a
ar3'&oare1 amin&irile1 r6sul1 dorul mis&ui&or* Susan 4i lu' m6na
4n&r-a el -i spuse 4nce&:
C Rober&* Oh1 Rober&* A- )rea s' /iH
C SusanH
@i 4n acea clip' un b'rba& solid1 4n&r-o uni/orm' de -o/er )eni
l6n7' Susan*
C Ma-ina )' a-&eap&'1 doamn' ;an0s*
@i )raa se des&r'm'H
C Mul.umesc* Susan se 4n&oarse spre Rober&* Ami pare r'u*
Trebuie s' plec* Te ro71 ai 7ri' de &ine*
C Si7ur*
O urm'ri plec6nd* !rau a&6& de mul&e lucruri pe care dorea s' i
le spun'* Viaa le $otrive)te $e toate %ntrun mod at(t de afuri#it.
!ra minuna& c' o )'3use pe Susan din nou1 dar ce anume 4l
deranaD
;ine4n.elesDG "oincidena> < alt coinciden. $u' un &a,i p6n'
la ho&elul Ia##ler.

! ! !

C ;ine a.i )eni&1 comandan&e*
C Mul.umesc*
C +oi chema un b'ia& s' )' duc' sus ba7aele*
A-&ep&'* Rober& 4-i pri)i ceasul* FB:BB p*m* !ra &en&a& s' urce -i
s' 4ncerce s' doarm'1 dar &rebuia s'--i arane3e mai 4n&6i
pa-apor&ul*
C Nu urc chiar acum 4n camera mea1 spuse Rober&* A- )rea
doar s'-mi &rimi&e.i sus ba7aele*
C ;ine4n.eles1 comandan&e*
Pe c6nd Rober& se 4n&orcea s' plece1 se deschise u-a
ascensorului -i un 7rup de &uri-&i se re)'rsar' a/ar'1 r636nd -i
discu&6nd* !ra e)iden& c' b'user' des&ul de mul&* 9nul din&re ei1
un b'rba& corpolen&1 ro-u la /a.' 4i /'cu cu m6na lui Rober&*
C Salu&1 amiceH &e dis&re3i bineD
C !,celen&1 spuse Rober&*
Rober& &recu prin hol spre &a,iul care a-&ep&a a/ar'* Pe c6nd se
pre7'&ea s' urce 4n el1 obser)' un obscur Opel 7ri parca& de
- CONSPIRAIA -
FN5
cealal&' par&e a s&r'3ii* !ra prea obscur* Ie-ea 4n e)iden.' prin&re
ma-inile mari1 lu,oase din urul s'u**
C +ia Mon&e <rappa1 4i spuse Rober& -o/erului*
An &impul drumului1 Rober& pri)ea a/ar' prin o7linda
re&ro)i3oare* Nu se )edea niciun Opel 7ri* Devin nervo#, 4-i 3ise
Rober&* C6nd au auns la +ia Mon&e <rappa1 Rober& se d'du os la
col.* Pre7'&indu-se s' pl'&easc' -o/erului1 )'3u1 cu col.ul ochiului1
Opelul 7ri pu.in mai os pe s&rad'1 de-i ar /i pu&u& ura c' nu-l
urm'rise* Pl'&i cursa -i porni pe s&rad' 4ndep'r&6ndu-se de
ma-in'1 plimb6ndu-se 4nce&1 oprindu-se s' se ui&e la )i&rinele
ma7a3inelor* An&r-una din ele1 )'3u Opelul1 mi-c6ndu-se 4nce& 4n
urma lui* C6nd Rober& aunse la col.ul urm'&or1 obser)' c' e o
s&rad' cu sens unic* O porni pe ea1 &rec6nd prin &ra/icul in&ens*
Opelul e3i&' la col.1 apoi acceler' pen&ru a-l prinde pe Rober& la
cap'&ul s&r'3ii* Rober& se 4n&oarse -i porni din nou pe +ia Mon&e
<rappa* Opelul nu se )edea*
Rober& /'cu semn unui &a,i*
C +ia Mon&icelli*

! ! !

Cl'direa era )eche -i nea&r'7'&oare1 o relic)' a unor 3ile mai
bune* Rober& o )i3i&ase de mai mul&e ori1 cu oca3ia di/eri&elor
misiuni* Cobor4 &rei &rep&e p6n' la demisol -i b'&u la u-'* An )i3or
ap'ru un ochi1 apoi u-a se deschise lar7*
C Rober&oG e,clam' un b'rba&* Al lu' 4n bra.e pe Rober&* Ce mai
/aci1 mio amico;
Cel care )orbea era un b'rba& 7ras1 4n ur de -ai3eci de ani1 cu
p'r alb1 neb'rbieri&1 spr6ncene 7roase1 din.i 7albeni -i mai mul&e
b'rbii* Anchise u-a 4n urma lui -i o 4ncuie*
C Sun& bine1 Ricco*
Ricco nu a)ea al& nume* @entru un om ca mine, 4i pl'cea lui s' se
laude1 un nume era de#tul. "a )i $entru Aarbo.
C Cu ce &e po& au&a de da&a as&a1 prie&eneD
C $ucre3 la un ca31 spuse Rober&1 -i m' 7r'besc* Po.i s'-mi
arane3i un pa-apor&D
Ricco 36mbi*
C ! papa ca&olicD
Se le7'n' spre un dulap din&r-un col. -i 4l descuie*
C Din ce .ar' pre/eri s' /ieD Scoase mai mul&e pa-apoar&e cu
- SIDN!" S#!$DON -
FN=
coper.i de di/eri&e culori -i le sor&'* A)em unul 7rec1 apoi &urcesc1
iu7osla)1 en7le3H
C American1 spuse Rober&*
Ricco alese un pa-apor& cu coper&' albas&r'*
C Po/&im* A.i place numele de Ar&hur ;u&&er/ieldD
C ! per/ec&*
C Dac' &e a-e3i l6n7' pere&e 4.i )oi /ace imedia& o /o&o7ra/ie*
Rober& se mi-c' spre pere&e* Ricco &rase un ser&ar -i lu' un
apara& de /o&o7ra/ia& @olaroid. 9n minu& mai &6r3iu1 Rober& 4-i
pri)ea /o&o7ra/ia*
C N-am 36mbi&1 spuse Rober&*
Ricco 4l pri)i nedumeri&*
C CeD
C N-am 36mbi&* 8'-mi 4nc' una*
Ricco ridic' din umeri*
C Si7ur* Dac' a-a )rei*
Rober& 36mbi c6nd i se /'cu cea de-a doua /o&o7ra/ie* O pri)i -i
spuse:
C A-a e mai bine*
@i pe neobser)a&e )6r4 4n bu3unar prima /o&o7ra/ie*
C @i acum urmea3' par&ea &ehnic' a)ansa&'1 anun.' Ricco*
Rober& pri)i cum aces&a se 4ndreap&' spre o mas' de lucru1 pe care
se a/la un apara& de lamina&* Puse /o&o7ra/ia 4n in&eriorul
pa-apor&ului*
Rober& se apropie de masa plin' cu s&ilouri1 cerneal' -i al&e
us&ensile -i ascunse 4n bu3unarul de la ache&' o lam' -i o s&icl'
mic' de lipici*
Ricco 4-i s&udia munca*
C Nu-i r'u1 spuse el* Ai 4n&inse pa-apor&ul lui Rober&* Te cos&'
cinci mii de dolari*
C Meri&a.i pe drep&1 4l asi7ur' Rober&1 4n &imp ce des/'cea FB
bancno&e de o su&' de dolari*
C An&o&deauna mi-a pl'cu& s' /ac a/aceri cu )oi* @&ii bine ce
sim& pen&ru &ine*
Rober& -&ia e,ac& ce anume sim.ea* Ricco era un c6rpaci e,per&1
care lucra pen&ru mai mul&e 7u)erne -i nu era loial nici unuia* A-i
puse pa-apor&ul 4n bu3unarul de la ache&'*
C Mul& noroc1 domnule ;u&&er/ield1 36mbi Ricco*
C Mul.umesc*
An clipa 4n care u-a se 4nchise 4n spa&ele lui Rober&1 Ricco
- CONSPIRAIA -
FNE
4n&inse m6na spre &ele/on* In/orma.iile erau 4n&o&deauna )aloroase
pen&ru cine)a*
A/ar'1 la dou'3eci de me&ri 4n osul s&r'3ii1 Rober& 4-i scoase
noul pa-apor& -i 4l arunc' 4n&r-o lad' de 7unoi* Urm fal#. O
&ehnic' pe care o /olosise ca pilo& pen&ru a p'c'li rache&ele
inamice* 0au dec(t #l caute $e Art2ur 4utterfield.
Opelul 7ri era parca& cam la um'&a&ea s&r'3ii* A-&ep&6nd*
:m$o#ibil. Rober& era si7ur c' doar ma-ina 4l urm'rea* @i era
con)ins c' Opelul nu )enise dup' el1 -i &o&u-i 4l 7'sise* Probabil c'
au o modali&a&e de a -&i unde se a/l'* @i nu e,is&a dec6& un
r'spuns: /oloseau un dispo3i&i) de urm'rire* @i aces&a era asupra
lui* Prins de haineD Nu* Nu a)useser' nici o posibili&a&e* C'pi&anul
Dou7her&y r'm'sese l6n7' el c6& &imp 4-i 4mpache&ase hainele1 dar
nu a)use de unde s' -&ie ce /el de haine )a lua Rober& cu el*
Rober& /'cu un in)en&ar men&al a ceea ce pur&a asupra lui C bani1
chei1 por&moneu1 ba&is&'1 car&e de credi&* "artea de credit. B/
%ndoie#c c voi avea nevoie de ea, ,enerale.C B:ao. 8i $#trea&o
mereu cu tine.C
NemerniculG Nu era de mirare c'-l 7'seau a&6& de u-or*
Opelul 7ri nu se mai )edea* Rober& scoase car&ea din bu3unar -i
o e,amin'* !ra pu.in mai 7roas' dec6& o car&e de credi& obi-nui&'*
Ap's6nd pe ea1 sim.i 4n'un&ru un s&ra& mai &are* @i probabil a)eau
o comand' de la dis&an.' care ac&i)a car&ea* 4un, 4-i 3ise Rober&*
' le dm de lucru ticlo)ilor.
De-a lun7ul s&r'3ii erau parca&e mai mul&e camioane
desc'rc6nd -i 4nc'rc6nd m'r/uri* Rober& s&udie numerele de
4nma&riculare* C6nd aunse la un camion cu num'r /rance31 pri)i
4n ur ca s' se asi7ure c' nu-l )ede nimeni -i arunc' repede car&ea
4n par&ea din spa&e a camionului*
8'cu semn unui &a,i*
C $a Ia##ler, $er favore.
An hol1 Rober& se apropie de recep.ie*
C +' ro7 s' )ede.i dac' e,is&' o curs' spre Paris 4n seara as&a*
C Imedia&1 comandan&e* Pre/era.i o anume companieD
C Nu are impor&an.'* Primul a)ion spre Paris*
C +oi )eri/ica 4nda&'*
C Mul.umesc* Cheia mea1 )' ro7* Camera %F5* Plec pes&e
c6&e)a minu&e*
Recep.ionerul 4n&inse m6na spre case&a cu num'rul %F5 -i lu'
cheia -i un plic*
- SIDN!" S#!$DON -
FNL
C A)e.i p scrisoare*
Rober& 4nlemni* Plicul era si7ila& -i adresa& simplu: "omandant
3obert 4ellam5. Al pip'i1 c'u&6nd un ma&erial plas&ic sau me&alic* Al
deschise cu 7ri'1 4n'un&ru se a/la o reclam' a unui res&auran&
i&alian* Des&ul de inocen&* Doar c'1 bine4n.eles1 numele lui era pe
plic*
C Nu )' amin&i.i cum)a cine )i l-a da&D
C Ami pare r'u1 spuse recep.ionerul cu re7re&1 dar am /os&
/oar&e ocupa.i 4n seara as&aH
Nu a)ea impor&an.'* Omul care l'sase plicul ar /i &recu& oricum
neobser)a&* $uase reclama de unde)a1 o pusese 4n plic -i r'm'sese
l6n7' recep.ioner pen&ru a )edea 4n care case&' )a /i pus* Acum
era sus 4n camera lui Rober&1 a-&ep&6ndu-l* +enise )remea s' )ad'
/a.a inamicului*
Rober& au3i )oci pu&ernice 4n spa&ele s'u -i c6nd se 4n&oarse
)'3u 7rupul de &uri-&i cu care se 4n&6lnise pu.in mai de)reme1
in&r6nd 4n hol1 r636nd -i c6n&6nd* Mai b'user' c6&e)a pahare* Cel
corpolen& spuse:
C Salu&1 prie&ene* Ai pierdu& o pe&recere s&ra-nic'*
Rober& anali3' rapid si&ua.ia*
C A.i plac pe&recerileD 4n&reb' el*
C OhoG @i 4nc' cumG
C ! una 7ro3a)' sus1 con&inu' Rober&* ;'u&ur'1 /e&i.e C &o& ce
)rei* 9rma.i-m'*
C As&a-i spiri&ul american1 prie&ene* ;'rba&ul 4l lo)i pe Rober&
pe spa&e* A.i au3i&1 b'ie.iD Prie&enul nos&ru d' o pe&recereG
S-au 4n7hesui& 4n ascensor -i au urca& la e&aul al &reilea*
9nul din&re ei comen&':
C I&alienii '-&ia 3'u c' -&iu cum s' &r'iasc'* Cred c' ei au
in)en&a& or7iile1 ehD
C !u )' )oi ar'&a o ade)'ra&' or7ie1 le promise Rober&*
$-au urma& de-a lun7ul coridorului p6n' 4n /a.a camerei lui*
Rober& )6r4 cheia 4n u-' -i se 4n&oarse spre 7rup*
C Sun&e.i pre7'&i.i pen&ru dis&rac.ieD
Se au3i un cor de da-uri*
Rober& r'suci cheia1 4mpinse u-a -i se d'du 4n l'&uri* Camera
era 4n 4n&uneric* Aprinse lumina* 9n necunoscu& 4nal& -i slab
s&'&ea 4n milocul camerei cu un Mauser echipa& cu amor&i3or*
;'rba&ul pri)i 7rupul cu o e,presie 3'p'ci&' -i repede 4-i ascunse
arma 4n spa&ele ache&ei*
- CONSPIRAIA -
FNN
C #eiG 9nde-i b'u&uraD 4n&reb' unul din&re &uri-&i* Rober& 4l
ar'&' pe necunoscu&*
C $a el* Du-&e -i ia-o*
<rupul se arunc' asupra lui*
C 9nde-i pileala1 &ipuleDH 9nde-s /e&i.eleDH #ai s' ne /acem de
capH
;'rba&ul cel slab 4ncerca s' aun7' la Rober&1 dar 7rupul de
&uri-&i 4i bloca drumul* 9rm'ri /'r' s' poa&' /ace nimic cum
Rober& 4nchise u-a* Aces&a cobor4 pe sc'ri s'rind c6&e dou' oda&'*
(os 4n hol1 Rober& se 7r'bea spre ie-ire c6nd recep.ionerul s&ri7'
4n urma lui:
C Comandan&e ;ellamy1 )-am re3er)a& un loc la a)ion* $a cursa
P1. Air Erance spre Paris* Pleac' la F:BB a*m*
C Mul.umesc1 spuse Rober&*
Ie-i pe u-' 4n mica pia.' care d'dea spre Sc'rile Spaniole* 9n
&a,i se opri pen&ru ca un pasa7er s' coboare* Rober& urc' 4n el*
C +ia Mon&e <rappa*
<'sise r'spunsul* +oiau s'-l ucid'* 0u le va fi u)or. Acum el era
)6na&ul 4n loc s' /ie )6n'&orul1 dar a)ea un mare a)an&a* Al
an&renaser' bine* $e cuno-&ea &oa&e &er&ipurile1 pu&erea -i
sl'biciunile1 -i a)ea de 76nd s' se /oloseasc' de &oa&e cuno-&in.ele
sale pen&ru a-i opri* Mai 4n&6i1 &rebuia s' 7'seasc' o cale de a--i
pierde urma* Celor care 4l c'u&au li se spusese o po)es&e oarecare*
$i se spusese c' era urm'ri& pen&ru &ra/ic de dro7uri1 sau crim'1
sau spiona* @i /useser' pre)eni.i: E $ericulo#. 0u ri#cai. !ra,ei
imediat.
Rober& 4i spuse -o/erului de &a,i:
C Roma Termini*
Al )6nau* Dar 4nc' nu a)user' des&ul &imp pen&ru a-i di/u3a
/o&o7ra/ia* Deocamda&'1 nu a)ea /a.'*
Ta,iul opri pe +ia <io)anni <ioli&&i %E -i -o/erul 4l anun.':
C 'ta&ione !ermini, #i,nore.
D S' a-&ep&'m pu.in aici1 spuse Rober& neie-ind din &a,i1
s&udiind cl'direa 7'rii*
P'rea s' /ie doar ac&i)i&a&ea obi-nui&'* To&ul se des/'-ura
normal* Ta,iuri -i limu3ine soseau -i plecau1 pasa7eri coborau -i
urcau* #amalii 4nc'rcau -i desc'rcau ba7aele* 9n poli.is& era
ocupa& cu diriarea ma-inilor a/ar' din 3ona de parcare* Dar ce)a 4l
derana pe Rober&* @i brusc 4-i d'du seama ce anume nu e 4n
re7ul' 4n aces& &ablou calm* Parca&e chiar 4n /a.a in&r'rii1 4n&r-o
- SIDN!" S#!$DON -
FNO
3on' in&er3is' ma-inilor1 se a/lau &rei mici /ur7one&e1 4n care nu se
a/la nimeni* Poli.is&ul nu le d'dea nici o a&en.ie*
C M-am r'376ndi&1 4i spuse Rober& -o/erului* +ia +ene&o FFB[A*
!ra ul&imul loc 4n care cui)a i-ar /i &recu& prin min&e s'-l cau&e*

! ! !

Ambasada -i Consula&ul American erau si&ua&e 4n&r-o cl'dire
ro31 pe +ia +ene&o1 a)6nd 4n /a.' un 7ard ne7ru de /ier /ora&*
Ambasada era 4nchis' la aceas&' or'1 dar sec&orul de pa-apoar&e al
consula&ului era deschis dou'3eci -i pa&ru de ore pen&ru a pu&ea
/ace /a.' problemelor ur7en&e* An /oaierul de la primul e&a1 un
pu-ca- marin era a-e3a& 4n spa&ele unei mese* Ridic' pri)irea c6nd
Rober& se apropie de el*
C Dori.i ce)a1 domnuleD
C Da1 spuse Rober&* A- )rea s' -&iu unde a- pu&ea ob.ine un
nou pa-apor&* $-am pierdu& pe al meu*
C Sun&e.i ce&'.ean americanD
C Da*
Pu-ca-ul marin 4i indic' un birou de la cap'&ul coridorului*
C Se )or ocupa de dumnea)oas&r' acolo* 9l&ima u-'*
C Mul.umesc*
An camer' erau -ase persoane care cereau pa-apoar&e1 rela&6nd
cum le pierduser'1 -i primind al&ele 4mpreun' cu )i3ele necesare*
C Am ne)oie de )i3' pen&ru a )i3i&a Albania* Am rude acoloH
C Am ne)oie de un nou pa-apor& 4n seara as&a* Trebuie s' plec
cu a)ionulH
C Nu -&iu ce s-a 4n&6mpla& cu el* Probabil l-au l'sa& la MilanoH
C Mi-au 4nh'.a& pa-apor&ul din po-e&'1 chiar sub ochii meiH
Rober& ascul&a* 8ur&ul pa-apoar&elor era o a/acere prosper' 4n
I&alia* Cine)a de aici urma s' primeasc' un nou pa-apor&* An capul
-irului de oameni* !ra un b'rba& 4n&re dou' )6rs&e1 bine 4mbr'ca&
c'ruia i se 4nm6na un pa-apor& american*
C Po/&im noul pa-apor&1 domnule CoQan* Ami pare r'u c' a.i
a)u& probleme* Din p'ca&e1 4n Roma sun& /oar&e mul.i ho.i de
bu3unare*
C +oi a)ea mare 7ri' s' nu mi-l 4nha.e -i pe 's&a1 spuse
CoQan*
C 8i.i a&en&1 domnule*
Rober& 4l urm'ri pe CoQan cum 4-i pune pa-apor&ul 4n
- CONSPIRAIA -
FOB
bu3unarul de la hain' -i se 4n&oarce s' plece* Rober& porni 4n /a.a
lui* C6nd o /emeie &recu pe l6n7' ei1 Rober& se spriini de CoQan de
parc' ar /i /os& 4mpins1 r's&urn6ndu-l aproape*
C Ami pare /oar&e r'u1 se scu3' Rober&*
An&inse m6na -i aran' haina b'rba&ului*
C Nu-i nimic1 spuse CoQan*
Rober& se 4n&oarse -i in&r' la &oale&a pen&ru b'rba.i1 cu
pa-apor&ul s&r'inului 4n bu3unarul s'u* Pri)i 4n ur ca s' se
asi7ure c' e sin7ur1 -i in&r' 4n&r-unul din separeuri* Scoase lama
-i s&iclu.a de lipici pe care le /urase de la Ricco* Cu mare a&en.ie
des/'cu )6r/ul plas&icului -i 4ndep'r&' /o&o7ra/ia lui CoQan* Apoi1
puse 4n'un&ru prima /o&o7ra/ie pe care i-o /'cuse Ricco* $ipi )6r/ul
plas&icului -i 4-i e,amina lucrarea* Per/ec&* Acum era #enry
CoQan* Pes&e cinci minu&e1 se a/la din nou pe +ia +ene&o1
urc6ndu-se 4n&r-un &a,i*
C *eonardo da Vinci.
!ra dou'spre3ece &rei3eci c6nd Rober& aunse la aeropor&*
R'mase a/ar'1 4ncerc6nd s' descopere ce)a neobi-nui&* $a
supra/a.' &o&ul p'rea normal* Nici o ma-in' a poli.iei1 nici oameni
care s' ara&e suspec&* Rober& in&r' 4n sal' -i se opri chiar l6n7'
u-'* ;irourile mai mul&or linii aeriene erau 4mpr'-&ia&e prin
imensa sal'* Nimeni nu p'rea s' se spriine sau s' se ascund' 4n
spa&ele s&6lpilor* Din pruden.'1 r'mase la locul s'u* Nu pu&ea s'-
-i e,plice nici m'car sie-i1 dar1 4n&r-un /el1 &o&ul p'rea $rea
normal*
De cealal&' par&e a 4nc'perii se a/la 7hi-eul Air Erance. Avei
biletul re&ervat la cur#a P1. Air Erance #$re @ari#- @leac la 1:00
a.m. Rober& &recu prin /a.a 7hi-eului -i se apropie de o /emeie 4n
uni/orm' de la 7hi-eul Ali&alia.
C ;un' seara*
C ;un' seara* Cu ce )' po& au&a1 #i,nore;
C $-a.i pu&ea chema aici pe comandan&ul Rober& ;ellamyD
C ;ine4n.eles1 spuse ea*
$u' 4n m6n' micro/onul* $a c6.i)a me&ri1 o /emeie 7ras' de
)6rs&' milocie1 4-i )eri/ica )ali3ele cer&6ndu-se /urioas' cu un
an7aa& al unei linii aeriene din cau3a &ari/ului pen&ru 7reu&a&e
suplimen&ar'*
C An America nu m-au pus nicioda&' s' pl'&esc pen&ru
dep'-irea 7reu&'.ii*
C Ami pare r'u1 doamn'* Dar dac' dori.i ca &oa&e )ali3ele s' /ie
- SIDN!" S#!$DON -
FOF
urca&e 4n a)ion )a &rebui s' pl'&i.i pen&ru ba7ae 4n plus*
Rober& )eni mai aproape de ei* Au3i )ocea /emeii la micro/onul
s'lii*
C Comandan&ul Rober& ;ellamy es&e ru7a& s' )in' la &ele/on*
Anun.ul r'suna 4n 4n&rea7a sal'* 9n b'rba& cu o 7ean&' de )oia
&ocmai &recea pe l6n7' Rober&*
C Scu3a.i-m'1 spuse Rober&*
Omul se 4n&oarse*
C DaD
C Aud c' m' cheam' so.ia1 dar C ar'&' ba7aele /emeii C nu
po& s'-mi las )ali3ele* Scoase o bancno&' de 3ece dolari -i i-o
4n&inse b'rba&ului* +re.i s' /i.i amabil s' mer7e.i la &ele/on -i s'-i
spune.i c' o )oi 4n&6lni la ho&elul nos&ru cam pes&e o or'D +-a- /i
/oar&e recunosc'&or*
;'rba&ul pri)i bancno&a de 3ece dolari*
C Si7ur*
Rober& 4l pri)i cum se 4ndreap&' spre 7hi-eu -i ridic' &ele/onul* Al
duse la ureche -i spuse:
C AloDH AloD
An clipa urm'&oare1 pa&ru b'rba.i )oinici 4n cos&ume ne7re
ap'rur' de nic'ieri -i 4l 4nconurar'1 4mpin76ndu-l pe ne/erici& la
pere&e*
C #eiG Ce 4nseamn' as&aD
C S-o /acem 4n lini-&e1 spuse unul din&re b'rba.i*
C Ce )re.i de la mineD $'sa.i-m' 4n paceG
C Nu &e a7i&a1 comandan&e* Nu are nici un sensH
C Comandan&D +-a.i 7re-i& omul* M' numesc Mel)yn De)is*
Sun& din OmahaG
C S' &ermin'm cu 7lumele*
C A-&ep&a.i pu.in* Am /os& p'c'li&* ;'rba&ul pe care 4l c'u&a.i e
acolo*
Ar'&' spre locul 4n care s&'&use Rober&*
Dar acolo nu se mai a/la nimeni*
An /a.a aeropor&ului1 un au&obu3 se pre7'&ea de plecare* Rober&
urc'1 ames&ec6ndu-se cu ceilal.i pasa7eri* Se a-e3' 4n spa&e1
concen&r6ndu-se pen&ru urm'&oarea mi-care*
Dorea cu disperare s' poa&' )orbi cu amiralul Mhi&&a0er pen&ru
a 4ncerca s' descopere ce anume se 4n&6mpl'1 s' a/le cine era
responsabil pen&ru uciderea unor oameni inocen.i doar pen&ru c'
)'3user' ce)a ce nu ar /i &rebui& s' )ad'* S' /ie 7eneralul #illiardD
- CONSPIRAIA -
FO2
Dus&in Thor&onD Sau socrul lui Dus&in Thor&on1 Millard S&one1
omul mis&erelorD !ra oare implica& 4n &oa&' a/acerea as&aD Sau era
!dQard Sanderson1 direc&orul NSAD $ucrau 4mpreun'D !ra
implica& -i Pre-edin&eleD Rober& a)ea ne)oie de r'spunsuri*
C'l'&oria cu au&obu3ul p6n' la Roma dur' o or'* C6nd opri 4n
/a.a ho&elului Eden, Rober& cobor4*
!rebuie # ie# din ar, 4-i spuse Rober&* Nu e,is&a dec6& un
sin7ur om la Roma 4n care ar /i pu&u& a)ea 4ncredere* Colonelul
8rancesco Cesar1 -e/ul SI8AR-ului1 ser)iciul de spiona i&alian* Al
)a au&a s' plece din I&alia*

! ! !

Colonelul Cesar era 4nc' la birou de-i se /'cuse /oar&e &6r3iu*
Mai mul&e mesae circulau 4ncoace -i-ncolo 4n&re di/eri&ele ser)icii
de in/orma.ii s&r'ine -i &oa&e se ocupau de comandan&ul Rober&
;ellamy* Colonelul lucrase 4n &recu& cu Rober& -i 4l simpa&i3a*
Cesar o/&' pri)ind ul&imul mesa sosi&* De eliminat. @i 4n &imp ce 4l
ci&ea1 secre&ara in&r' 4n birou*
C Comandan&ul ;ellamy )' cau&' la &ele/on*
Colonelul Cesar se holb' la ea*
C ;ellamyD Chiar elD N-are impor&an.'*
A-&ep&' p6n' secre&ara ie-i1 apoi 4nha.' &ele/onul*
C Rober&D
C "iao1 8rancesco* Ce dracuS se 4n&6mpl'D
C Tu s'-mi spui1 amico. Primesc &o& /elul de comunica&e ur7en&e
despre &ine* Ce-ai /'cu&D
C ! o po)es&e lun7'1 spuse Rober&* Iar eu nu am &imp* Ce-ai
au3i&D
C C' &e-ai da& la /und* C' ai &recu& de par&ea inamicului -i
ciripe-&i ca o pri)i7he&oare*
C "e>;
C Am au3i& c' ai /'cu& un &6r7 cu chine3ul -iH
C S/in&e Sisoe* ! ridicolG
C !s&eD De ceD
C Pen&ru c' pes&e o or' ar dori -i mai mul&e in/orma.ii*
C Pen&ru Dumne3eu1 Rober&1 nu e momen&ul s' 7lume-&i*
C Nu-mi spune as&a1 8rancesco* Tocmai am &rimis la moar&e
3ece oameni ne)ino)a.i* !u urmea3' s' /iu al unspre3ecelea*
C 9nde e-&iD
- SIDN!" S#!$DON -
FO%
C An Roma* Se pare c' nu po& pleca din a/urisi&ul 's&a de ora-*
C "acatura> 9rm' o mic' pau3'* Cu ce &e po& au&aD
C Du-m' la o cas' conspira&i)' unde s' pu&em )orbi -i s'
7'sesc o cale de ie-ire* Po.i /ace as&aD
C Da1 dar /ii /oar&e a&en&* 8oar&e a&en&* +in eu 4nsumi s' &e iau*
Rober& r'su/l' u-ura&*
C Mul.umesc1 8rancesco* A.i sun& recunosc'&or*
C A-a cum 3ice.i )oi1 americanii1 4mi r'm6i da&or* 9nde e-&iD
C ;arul *ido din Tras&a)ere*
C A-&eap&'-m' acolo* Ne 4n&6lnim pes&e e,ac& o or'*
C Mul.umesc1 amico.
Rober& puse os &ele/onul* +a /i o or' lun7'*
Trei3eci de minu&e mai &6r3iu1 dou' ma-ini se opreau la 3ece
me&ri de barul *ido. An /iecare ma-in' se a/lau pa&ru b'rba.i -i &o.i
pur&au arme au&oma&e*
Colonelul Cesar cobor4 din prima ma-in'*
C S' &ermin'm c6& mai repede* Nu )rem s' cre'm panic'*
Andante al dietro, #ubito.
(um'&a&e din b'rba.i au 4nconura& 4n lini-&e cl'direa pen&ru a
p'3i ie-irea din spa&e*
Rober& ;ellamy urm'rea de pe acoperi-ul cl'dirii de )i3a)i cum
Cesar -i oamenii lui ridicar' armele -i se n'pus&ir' 4n bar*
6n re,ul, ticlo)ilor, 4-i 3ise el cu 4n)er-unare1 vom juca du$
re,ulile voa#tre.


C"#itolul Tr%i*%&i +i '"(%

7iua a )ai#$re&ecea
3oma, :talia

Rober& 4i &ele/ona colonelului Cesar din&r-o cabin' &ele/onic' din
Pia33a del Duomo*
C Ce s-a 4n&6mpla& cu prie&eniaD 4n&reb' Rober&*
C Nu /i nai)1 prie&ene* Am ordinele mele1 a-a cum le ai -i &u pe
ale &ale* Te asi7ur c' nu are nici un sens s' /u7i* !-&i 4n capul
lis&ei &u&uror a7en.iilor* (um'&a&e din 7u)ernele lumii &e cau&'*
C Cre3i c' sun& un &r'd'&orD
Cesar o/&'*
C Nu are impor&an.' ce cred1 Rober&* Nu e nimic personal* Am
- CONSPIRAIA -
FO5
primi& ordin*
C Scoa&e-m' a/ar'*
C i-ar /i mai u-or dac' &e-ai preda sin7ur*
C Mul.umesc1 $ae#ano. Dac' mai am ne)oie de s/a&uri 4l )oi
suna pe Papa*
Tr6n&i &ele/onul*
Rober& 4-i d'dea seama c' cu c6& se mi-ca mai mul& &imp la
4n&6mplare1 cu a&6& cre-&ea pericolul 4n care se 7'sea* A7en.i din
pes&e o um'&a&e de du3in' de .'ri 4l )or 4mpresura din &oa&e
p'r.ile*
!rebuie # eOi#te un co$ac, se 76ndi Rober&* !,presia )enea
din&r-o le7end' despre un )6n'&or care 4-i po)es&ea 4n&6mpl'rile
din&r-un sa/ari* >$eul uria- aler7a spre mine -i &o.i cei cu arm'
care m' 4nso.eau au lua&-o la /u7'* Nu a)eam pu-c' -i nu a)eam
unde s' m' ascund* Nu se )edea nici un &u/i-1 nici un copac* Iar
bes&ia se 4ndrep&a spre mine1 apropiindu-se &o& mai mul&?* >@i cum
ai sc'pa&D? 4n&reb' un ascul&'&or* >Am /u7i& p6n' la cel mai
apropia& copac -i m-am urca& 4n el*? >Dar ai spus c' nu erau
copaci prin pream'*? >Nu 4n.ele7i* Trebuia s' e,is&e un copacG? :ar
eu va trebui #l ,#e#c, 4-i 3ise Rober&*
Trecu prin $ia&&a. !ra pus&ie la aceas&' or'* #o&'r4 c' )enise
)remea s' discu&e cu omul care 4l &rimisese 4n aces& co-mar1
7eneralul #illiard* Ans' )a &rebui s' /ie /oar&e a&en&* Cu apara&ele
elec&ronice moderne era e,&rem de u-or s' /ie depis&a& locul de
unde &ele/ona* Rober& obser)' c' celelal&e dou' cabine &ele/onice
de l6n7' cea din care &ele/onase erau 7oale* @erfect. I7nor6nd
num'rul da& de 7eneralul #illiard1 /orm' num'rul de la cen&rala
NSA* C6nd 4i r'spunse &ele/onis&a1 Rober& spuse:
C ;iroul 7eneralului #illiard1 )' ro7*
Pes&e o clip' au3i )ocea unei secre&are*
C ;iroul 7eneralului #illiard*
C R'm6ne.i la apara& pen&ru o con)orbire din s&r'in'&a&e*
$'s' os recep&orul -i in&r' repede 4n cealal&' cabin'* O al&'
secre&ar' 4i r'spunse*
C ;iroul 7eneralului #illiard*
C +' ro7 r'm6ne.i la apara& pen&ru o con)orbire de pes&e
ho&are* $'s' s' a&6rne recep&orul -i in&r' 4n a &reia cabin'1
/orm6nd acela-i num'r* C6nd secre&ara 4i r'spunse1 Rober& spuse:
C Aici comandan&ul ;ellamy* A- )rea s' )orbesc cu 7eneralul
#illiard*
- SIDN!" S#!$DON -
FO=
9rm' o e,clama.ie de surpri3'*
C O secund'1 comandan&e* Secre&ara ap's' pe in&er/on*
<enerale1 comandan&ul ;ellamy la &ele/on pe linia &rei*
<eneralul #illiard se 4n&oarse spre #arrison Peller*
C ;ellamy pe linia &rei* A/l' de unde d' &ele/on1 repede*
#arrison Peller se 4ndrep&' 7r'bi& spre un &ele/on de la o al&'
mas' -i /orm' num'rul de la Cen&rul de Re.ele Tele/onice care
/unc.iona sub supra)e7here dou'3eci -i pa&ru de ore pe 3i* Ai
r'spunse o/i.erul superior de ser)iciu*
C CRT* Adams*
C De c6& &imp a)e.i ne)oie pen&ru a depis&a un &ele/onD -op&i
Peller*
C An&re unul sau dou' minu&e*
C Porni.i* ;iroul 7eneralului #illiard1 linia &rei* Anchid acum*
Pri)i spre 7eneral -i d'du din cap*
<eneralul ridic' &ele/onul*
C Comandan&e1 dumnea)oas&r' sun&e.iD
$a cen&rul de in&ercep&are Adams in&roduse un num'r 4n
compu&er*
C Ia s' )edem1 spuse el*
C M-am 76ndi& c' a )eni& )remea s' s&'m pu.in de )orb'1
7enerale*
C M' bucur c' m-a.i suna&1 comandan&e* De ce nu )eni.i aici
ca s' pu&em discu&a si&ua.iaD +oi arana ca un a)ion s' )' ia -i s'
pu&e.i aun7e aiciH
C Nu1 mul.umesc* Prea mul&e acciden&e au loc 4n a)ioane*
An sala de comunica.ii1 S!C1 sis&emul elec&ronic de comand'
/usese ac&i)a&* !cranul compu&erului 4ncepu s' se lumine3e*
A\F2F- ;H A\F22-CH A\F2%-C*
C Ce se 4n&6mpl'D -op&i Peller la &ele/on*
C Cen&rul de Re.ele Tele/onice din NeQ (ersey cau&' prin
circui&ele in&erurbane din Mashin7&on D*C*1 sir* R'm6ne.i la
apara&*
!cranul compu&erului se 4n&unec'* Apoi ap'rur' pe el
urm'&oarele cu)in&e: *inia !elefonic Unu De @e#te Iotare.
C Tele/onul es&e da& de unde)a din !uropa1 4ncerc'm s' 7'sim
.ara*
<eneralul #illiard spuse:
C Comandan&e ;ellamy1 cred c' e )orba de o ne4n.ele7ere* Am o
propunere s' )'H
- CONSPIRAIA -
FOE
Rober& 4nchise &ele/onul* <eneralul #illiard pri)i spre Peller*
C A.i reu-i&D
Peller )orbi cu Adams*
C Ce s-a 4n&6mpla&D
C $-am pierdu&*
Rober& in&r' 4n a doua cabin' -i ridic' &ele/onul* Secre&ara
7eneralului #illiard spuse:
C Comandan&ul ;ellamy pe linia doi*
Cei doi b'rba.i s-au ui&a& unul la cel'lal&* <eneralul #illiard
ap's' bu&onul pen&ru linia doi*
C Comandan&eD
C Da.i-mi )oie s' )' /ac eu o propunere1 spuse Rober&*
<eneralul #illiard acoperi micro/onul cu m6na*
C Porni.i din nou*
#arrison Peller ridic' &ele/onul -i 4i spuse lui Adams*
C Tele/onea3' din nou* $inia doi* <r'bi.i-)'*
C An re7ul'*
C Propunerea mea1 7enerale1 es&e s' )' re&ra7e.i &o.i oamenii*
Acum.
C Cred c' a.i 4n.eles 7re-i& si&ua.ia1 comandan&e* Pu&em re3ol)a
aceas&' problem' dac'H
C +' spun eu cum o pu&em re3ol)a* A.i &ransmis ordinul s' /iu
lichida&* +reau s'-l anula.i*
An Cen&rul de Re.ele Tele/onice ecranul compu&erului se lumin'
cu un nou mesa: A\F==-C* +eri/ica& linia secundar' A2F* Circui&
%BF din Roma*
C $-am 7'si&1 spuse Adams la &ele/on* Sun' din Roma*
C <'se-&e num'rul -i locul1 4i spuse Peller*
An Roma Rober& 4-i pri)i ceasul*
C Mi-a.i da& o misiune* Am 4ndeplini&-o*
C A.i /'cu& o &reab' e,celen&'1 comandan&e* 9i&e ce )reau s'H
Con)orbirea se 4n&rerupse* <eneralul se 4n&oarse spre Peller*
C A 4nchis din nou*
Peller 4n&reb' la &ele/on:
C A.i 7'si& loculD
C Prea pu.in &imp1 sir*
Rober& in&r' 4n cabina urm'&oare -i ridic' recep&orul*
$a in&er/on se au3i )ocea secre&arei*
C Comandan&ul ;ellamy pe linia unu1 7enerale*
<eneralul se r's&i*
- SIDN!" S#!$DON -
FOL
C <'si.i-l pe a/urisi&G
Ridic' din nou &ele/onul*
C Comandan&eD
C +reau s' m' ascul&a.i1 7enerale1 s' m' ascul&a.i cu mare
a&en.ie* A.i ucis o mul.ime de oameni inocen.i* Dac' nu )'
re&ra7e.i oamenii de pe urmele mele1 )oi in/orma presa despre ce
se 4n&6mpl'*
C Nu )-a- s/'&ui s' /ace.i a-a ce)a dac' nu )re.i s' s&6rni.i
panic' 4n lumea 4n&rea7'* !,&ra&ere-&rii sun& /oar&e reali -i sun&em
neau&ora.i 4mpo&ri)a lor* Nu pu&e.i -&i ce se )a 4n&6mpl' dac' se
a/l' despre ei*
C Nici dumnea)oas&r'1 i-o 4n&oarse Rober&* Nu )' dau
posibili&a&ea s' ale7e.i* Anula.i ordinul de lichidare* Dac' )a mai /i
un sin7ur a&en&a& la )ia.a mea1 )oi /ace public &o& ce -&iu*
C An re7ul'1 spuse 7eneralul #illiard* A.i c6-&i7a&* Anule3
ordinul* Am pu&eaH
C Cred c' sis&emul de in&ercep&are /unc.ionea3' din plin1 spuse
Rober&* +' doresc o 3i pl'cu&'*
$e7'&ura se 4n&rerupse*
C A.i reu-i&D l'&r' Peller la &ele/on*
Adams spuse:
C Aproape1 sir* Suna din&r-o 3on' din cen&rul Romei* Ans'
schimba mereu numerele de la care &ele/ona*
<eneralul pri)i spre Peller*
C !i bineD
C Ami pare r'u1 7enerale* Nu -&im dec6& c' e unde)a prin Roma*
Crede.i 4n amenin.area luiD +om anula ordinul de lichidareD
C Nu* +om /ace &o& posibilul s'-l elimin'm*

! ! !

Rober& 4-i anali3' al&erna&i)ele* !rau alnic de pu.ine* +or
supra)e7hea aeropor&urile1 7'rile1 au&o7'rile -i a7en.iile de
4nchiria& ma-ini* Nu se pu&ea duce la un ho&el pen&ru c' SI8AR
&rimisese dea a)er&ismen&e* @i &o&u-i &rebuia s' plece din Roma*
A)ea ne)oie de o acoperire* O 4nso.i&oare* Nu )or c'u&a un b'rba&
-i o /emeie care c'l'&oresc 4mpreun'* !ra un 4ncepu&*
$a col. a-&ep&a un &a,i* Rober& 4-i ciu/uli p'rul1 4-i &rase cra)a&a
-i porni cl'&in6ndu-se ca un be.i) spre &a,i*
C #ei1 &ipuleG s&ri7' el* TuG
- CONSPIRAIA -
FON
@o/erul 4l pri)i de37us&a&*
Rober& scoase o h6r&ie de dou'3eci de dolari -i i-o &r6n&i 4n
m6n'*
C Ascul&'1 &ipule* +reau o /emeie* An.ele7i ce 4nseamn' as&aD
+orbe-&i en7le3aD
@o/erul se ui&' la bancno&'*
C Dori.i o /emeieD
C !,ac&1 amice* Doresc o /emeie*
C Andiamo, spuse -o/erul*
Rober& urc' 4mpiedic6ndu-se 4n &a,i -i aces&a demar' imedia&*
Rober& pri)i 4n spa&e* Nu era urm'ri&* Adrenalina 4i 3)6cnea 4n
)ene* +umtate din ,uvernele lumii te caut. @i nu )a e,is&a nici o
soma.ie* A)eau ordinul s'-l asasine3e*
Dou'3eci de minu&e mai &6r3iu1 au auns 4n Tor di Oun&o1
car&ierul cu lumini ro-ii al Romei1 popula& cu pros&i&ua&e -i pe-&i*
Au &recu& pe Passe77ia&a Archeolo7ica1 iar -o/erul opri ma-ina la
un col.*
C Aici )e.i 7'si o /emeie1 spuse el*
C Mul.umesc1 amice*
Rober& pl'&i cursa -i ie-i 4mple&icindu-se* Ma-ina se 4ndep'r&'
4n )i&e3'*
Rober& pri)i 4n ur1 s&udiind 4mpreurimile* Nici urm' de poli.ie*
C6&e)a ma-ini -i o m6n' de &rec'&ori* Mai mul& de 3ece pros&i&ua&e
se plimbau pe s&rad'* Sub lo3inca >#ai s' adun'm suspec.ii
obi-nui.i? poli.ia /'cuse cur'.irea bilunar' pen&ru a sa&is/ace )ocile
morali&'.ii -i mu&ase pros&i&ua&ele ora-ului de pe +ia +ene&o1 care
era prea la )edere1 4n aceas&' 3on'1 unde nu e,is&a pericolul s'
i7neasc' ma&roanele care luau ceaiul la Donne5=#. Din aces&
mo&i)1 maori&a&ea /emeilor erau bine 4mbr'ca&e -i a&r'7'&oare*
9na din&re ele 4i a&rase a&en.ia lui Rober& 4n mod deosebi&*
P'rea s' aib' doar dou'3eci de ani -i ce)a* A)ea un p'r lun71
ne7ru -i era 4mbr'ca&' ele7an& 4n&r-o /us&' nea7r' -i o blu3' alb'1
pes&e care pur&a o ache&' din p'r de c'mil'* Rober& b'nui c'
&rebuie s' /ie -i ac&ri.' sau model* T6n'ra 4l urm'rea pe Rober&*
!l p'-i cl'&in6ndu-se spre ea*
C ;un'1 p'pu-ico1 morm'i el* +orbe-&i en7le3aD
C Da*
C ;un* #ai s' ne dis&r'm 4mpreun'*
!a 36mbi nesi7ur'* ;e.i)anii pu&eau crea probleme*
C Poa&e ar &rebui s' &e &re3e-&i mai 4n&6i*
- SIDN!" S#!$DON -
FOO
A)ea un accen& dulce1 i&alian*
C Ascul&'1 sun& des&ul de &rea3*
C Te )a cos&a o su&' de dolari*
C ! 4n re7ul'1 scumpo*
T6n'ra se ho&'r4*
C Va bene. +ino* ! un ho&el chiar dup' col.*
C <ro3a)* Cum &e nume-&i1 scumpoD
C Pier*
C !u sun& #enry* An dep'r&are se )edea o ma-in' a poli.iei1
care )enea spre ei* #ai s' ne c'r'm de aici*
Celelal&e /emei 4i aruncar' lui Pier pri)iri in)idioase1 urm'rind
cum ea -i clien&ul ei american se 4ndep'r&ea3'*
#o&elul nu era Ia##ler, dar pu-&iul cu co-uri pe /a.' de la
recep.ie nu-i ceru pa-apor&ul* De /ap& abia dac' se ui&' la ei c6nd
4i 4n&inse lui Pier o cheie*
C Cinci3eci de mii de lire*
Pier pri)i spre Rober&* !l scoase banii din bu3unar -i i-i d'du
b'ia&ului*
Camera 4n care in&rar' con.inea un pa& mare 4n&r-un col.1 o
mas' mic'1 dou' scaune de lemn -i o o7lind' deasupra chiu)e&ei*
Pe u-' a&6rna un cuier pen&ru haine*
C Trebuie s' m' pl'&e-&i 4n a)ans*
C Si7ur* Rober& 4i num'r' o su&' de dolari*
C Ara&ie.
Pier 4ncepu s' se de3brace* Rober& se 4ndrep&' spre /ereas&r'*
D'du la o par&e un col. al perdelei -i pri)i 4ncorda& a/ar'* To&ul
p'rea normal* Spera c' la ora as&a poli.ia urm'rea camionul ro-u
4n drum spre 8ran.a* Rober& l's' os perdeaua -i se 4n&oarse* Pier
era 7oal'* A)ea un corp surprin3'&or de /rumos* I)el&1 s6ni /ermi -i
&ineri1 -olduri ro&unde1 o &alie 4n7us&' -i picioare lun7i1 bine
/orma&e* Al urm'rea pe Rober&*
C Nu ai de 76nd s' &e de3braci1 #enryD
9rma par&ea mai complica&'*
C H ca s' /iu sincer1 spuse Rober&1 cred c' am b'u& pu.in cam
mul&* Nu-.i po& o/eri nici un /el de ac.iune*
Ochii ei 4l pri)eau cu a&en.ie*
C A&unci de ceHD
C Dac' r'm6nem aici -i dorm pu.in1 pu&em /ace dra7os&e
diminea.a*
!a ridic' din umeri*
- CONSPIRAIA -
2BB
C !u &rebuie s' lucre3* M-ar cos&a bani dac'H
C Nu-.i /ace probleme* Am eu 7ri'* Mai scoase c6&e)a su&e de
dolari -i i le 4n&inse* +a /i des&ulD
Pier pri)i banii1 4ncerc6nd s' se ho&'rasc'* O &en&a* A/ar' era
/ri7 -i clien.ii erau pu.ini* Pe de al&' par&e1 era ce)a ciuda& cu
b'rba&ul de l6n7' ea* Mai 4n&6i1 nu p'rea deloc b'u&* !ra bine
4mbr'ca&1 -i pen&ru a&6.ia bani s-ar /i pu&u& ins&ala 4n&r-un ho&el
mai bun* Ei )i, 4-i spuse Pier 4n 76nd1 fie ceo fi> Xue#to ca&&o #e ne
fre,a;
D An re7ul'* Dar nu e,is&' dec6& pa&ul aces&a*
C ! bine -i a-a*
Pier urm'ri cum Rober& mer7e din nou la /ereas&r' -i &ra7e
pu.in perdeaua*
C Cau.i ce)aD
C #o&elul are -i o ie-ire prin spa&eD
6n ce mam b,at; se 4n&reb' Pier* Cea mai bun' prie&en' a ei
/usese ucis' pen&ru c' umblase cu 7an7s&eri* Pier se considera
4n.eleap&' 4n pri)in.a b'rba.ilor1 dar 's&a o nedumerea* Nu p'rea
s' /ie un criminal1 dar &o&u-iH
C Da1 are1 spuse ea*
C ;rusc1 se au3i un .ip'&1 iar Rober& se r'suci*
C Dio> Dio> 'ono venuta tre volte>
!ra )ocea unei /emei care se au3ea din camera al'&ura&' prin
pere.ii sub.iri ca h6r&ia*
C Ce-a /os& as&aD
Inima lui Rober& b'&ea s'-i spar7' piep&ul*
Pier 36mbi*
C Tipa se dis&rea3' bine* A spus c' a &ermina& a &reia oar'*
Rober& au3i sc6r.ii&ul arcurilor din pa&ul de al'&uri*
C N-ai de 76nd s' &e culciD
Pier s&'&ea 4n /a.a lui1 7oal'1 /'r' s'-i /ie ru-ine1 urm'rindu-l cu
ochii ei curio-i*
C ;a da*
Rober& se a-e3' pe pa&*
C Nu &e de3braciD
C Nu*
C N-ai dec6&* Pier se apropie de pa& -i se 4n&inse l6n7' Rober&*
Sper c' nu s/or'i1 spuse ea*
C O s'-mi spui diminea.'*
Rober& nu a)ea de 76nd s' doarm'* +oia s' con&role3e s&rada 4n
- SIDN!" S#!$DON -
2BF
&impul nop.ii pen&ru a se asi7ura c' nu-l )or c'u&a la ho&el* +or
aun7e p6n' la urm' -i la aces&e ho&eluri mici1 de clasa a &reia1 dar
le )a lua &imp* A)eau de )eri/ica& al&e locuri mai 4n&6i* Se 4n&inse1
sim.ind oboseala 4n oase -i 4nchise ochii pen&ru o clip' ca s' se
odihneasc'* Adormi* !ra din nou acas'1 4n pa&ul lui1 -i sim.ea
l6n7' el &rupul cald al lui Susan* 'a %ntor#, 4-i spuse el )esel* 'a
%ntor# la mine. :ubita mea, miai li$#it at(t de mult.

! ! !

7iua a )a$te#$re&ecea
3oma, :talia

Rober& se &re3i c6nd soarele 4i lumina /a.a* Se ridic' brusc1
pri)ind 4n ur alarma&1 de3orien&a&* C6nd o )'3u pe Pier1 memoria 4i
re)eni* Se rela,'* Pier era la o7lind'1 piep&'n6ndu--i p'rul*
C 4uon ,iorno, spuse ea* Nu s/or'i*
Rober& 4-i pri)i ceasul* Nou'* Pierduse ore pre.ioase*
C +rei s' /acem dra7os&e acumD Ai pl'&i& dea*
C Nu e ne)oie1 spuse Rober&*
Pier1 7oal' -i pro)oca&oare1 )eni spre pa&*
C !-&i si7urD
Eato, nici # vreau na) $utea.
C Sun& si7ur*
C Va bene. Ancepu s' se 4mbrace* An&reb' pe un &on obi-nui&*
Cine e SusanD
An&rebarea 4l lu' pe nepre7'&i&e*
C SusanD De ce m' 4n&rebiD
C Ai )orbi& 4n somn*
Rober& 4-i amin&i )isul* Susan se 4n&orcea la el* Poa&e era un
semn*
C ! o prie&en'*
E #oia mea. 'e va #tura de /one5ba,# )i %ntro &i #e va %ntoarce
la mine. Dac voi mai fi %n via, $(n atunci.
Rober& se apropie de /ereas&r'* Ridic' perdeaua -i pri)i a/ar'*
S&rada era acum plin' de &rec'&ori -i comercian.i care 4-i
deschideau ma7a3inele* Nu se )edea nici un pericol*
+enise )remea s'--i pun' planul 4n aplicare* Se 4n&oarse spre
/a&'*
C Pier1 ce-ai 3ice s' /aci o mic' e,cursie cu mineD
- CONSPIRAIA -
2B2
!a 4l pri)i b'nui&oare*
C O e,cursieH undeD
C Trebuie s' plec la +ene.ia pen&ru ni-&e a/aceri1 -i nu-mi place
s' c'l'&oresc sin7ur* A.i place +ene.iaD
C Da**
C ;un* A.i )oi pl'&i -i )om pe&rece 4mpreun' o mic' )acan.'*
Pri)ea din nou cu a&en.ie pe /ereas&r'* Cunosc un ho&el /oar&e
dr'7u. acolo* "i$riani. Cu ani 4n urm' el -i Susan locuiser' la
3o5al Danieli, dar de a&unci mai /usese acolo de c6&e)a ori1 -i
aunsese o d'r'p'n'&ur'1 iar pa&urile erau imposibile* Sin7urul
lucru care amin&ea de ele7an.a de odinioar' a ho&elului era
$uciano1 b'ia&ul de la recep.ie*
C Te cos&' o mie de dolari pe 3i*
Pier era pre7'&i&' s' se mul.umeasc' -i cu cinci su&e*
C An re7ul'1 spuse Rober&* Ai num'r' dou' mii de dolari* S'
4ncepem cu pla&a*
Pier e3i&'* A)ea o presim.ire c' nu era 4n re7ul' ce)a* Dar
&urn'rile la /ilmul 4n care i se promisese un mic rol1 /useser'
am6na&e -i a)ea ne)oie de bani*
C ;ine1 spuse ea*
C S' mer7em*
Aun-i os1 Pier 4l urm'ri cum cerce&ea3' a&en& s&rada 4nain&e de
a ie-i pen&ru a chema un &a,i* E urmrit de cineva, 4-i 3ise Pier* 6l
la# balt.
C 9i&e ce-i1 4ncepu Pier1 nu sun& si7ur' c' ar /i bine dac' a-
pleca cu &ine la +ene.ia* !uH
C Ne )om dis&ra e,celen&1 4i promise Rober&*
!,ac& 4n /a.a in&r'rii de cealal&' par&e a s&r'3ii Rober& )'3u un
ma7a3in cu biu&erii* $u' m6na lui Pier*
C #aide* A.i cump'r ce)a /rumos*
C DarH
O conduse pes&e s&rad'1 la ma7a3inul de biu&erii* +6n3'&orul de
la &e7hea spuse:
C 4uon ,iorno, #i,nore. Ce )' pu&em o/eriD
C Cau& ce)a dr'7u. pen&ru aceas&' doamn'* Se 4n&oarse spre
Pier* A.i plac smaraldeleD
C !uH da*
Rober& se adres' )6n3'&orului*
C A)e.i cum)a o br'.ar' de smaraldeD
C 8i, #i,nore. A)em una /oar&e /rumoas'* Se 4ndrep&' spre o
- SIDN!" S#!$DON -
2B%
mas' -i lu' br'.ara* !s&e cea mai )aloroas' lucrare* Cos&'
cincispre3ece mii de dolari*
Rober& pri)i spre Pier*
C A.i placeD
Pier 4-i pierduse )ocea* D'du din cap*
C O lu'm1 spuse Rober&* Ai 4nm6n' )6n3'&orului car&ea de
credi& de la ONI*
C O clip'1 )' ro7*
+6n3'&orul disp'ru 4n&r-o 4nc'pere din spa&e* C6nd se 4n&oarse
spuse:
C S' )-o 4mpache&e3D
C Nu* Prie&ena mea -i-o )a pune la m6n'*
Rober& i-o prinse la 4ncheie&ur'* !a se holba la el1 4nm'rmuri&'*
Rober& spuse:
C +a ar'&a /oar&e /rumos la +ene.ia1 nu-i a-aD
Pier 4i 36mbi*
C 8oar&e*
C6nd au auns pe s&rad'1 Pier 4ncepu:
C !uH eu1 nu -&iu cum s'-.i mul.umesc*
C Nu )reau dec6& s' &e sim.i bine1 4i r'spunse Rober&* Ai
ma-in'D
C Nu1 am a)u& una )eche dar mi-a /os& /ura&'*
C Dar ai la &ine carne&ul de conducereD
!a 4l pri)i1 nedumeri&'*
C Da1 dar /'r' ma-in'1 ce ros& are un carne& de conducereD
C +ei )edea* #ai s' plec'm de aici*
8'cu semn unui &a,i*
C +ia Po1 )' ro7*
Pier urc' 4n &a,i1 s&udiindu-l a&en&'* De ce era a&6& de dornic s'
o ia cu elD Nici m'car nu o a&insese* Era oare unul din-;
C Xui> s&ri7' Rober& -o/erului* !rau cam la o su&' de me&ri de
A,enia de 6nc2iriat /a)ini /a,,iore.
C Cobor6m aici1 4i spuse Rober& lui Pier*
Ai pl'&i -o/erului -i a-&ep&' p6n' &a,iul disp'ru din )edere* Ai
d'du /e&ei un &eanc mare de bancno&e*
C +reau s' 4nchirie3i o ma-in' pen&ru noi* Cere un 8ia& sau un
Al/a Romeo* Spune-le c' a)em ne)oie de ea pen&ru pa&ru sau cinci
3ile* ;anii )or /i su/icien.i* Anchiria3'-o pe numele &'u* Te a-&ep& 4n
barul de pes&e drum*

- CONSPIRAIA -
2B5
! ! !

$a mai pu.in de dou' s&r'3i mai depar&e1 doi de&ec&i)i 4l
in&ero7au pe ne/erici&ul -o/er al camionului ro-u cu num'r
/rance3*
D Vou# me faite# c2ier. #abar n-am cine dracu mi-a pus car&ea
aia de credi& 4n camion1 url' -o/erul* Probabil un i&alian nebun*
Cei doi de&ec&i)i se pri)ir'* 9nul din&re ei spuse:
C Tele/one3 s'-i anun.*

! ! !

8rancesco Cesar s&'&ea la biroul s'u 76ndindu-se la ul&imele
e)enimen&e* Mai de)reme misiunea p'ruse a&6& de simpl': 0u vei
avea nici o $roblem #l ,#e)ti. "(nd va veni tim$ul, vom activa
#i#temul de detectare )i te va conduce eOact la el. !ra e)iden& c'
cine)a 4l subes&imase pe comandan&ul Rober& ;ellamy*

! ! !

Colonelul 8ran0 (ohnson era a-e3a& 4n biroul 7eneralului
#illiard1 s&a&ura lui uria-' umpl6nd scaunul*
C Al cau&' um'&a&e din a7en.ii din !uropa1 spuse 7eneralul
#illiard* P6n' 4n pre3en&1 nu au a)u& noroc*
C $e )a &rebui mai mul& dec6& noroc1 spuse colonelul (ohnson*
;ellamy e bun*
C @&im c' e 4n Roma* Tic'losul &ocmai a cump'ra& o br'.ar' cu
cincispre3ece mii de dolari* $-am prins 4n cerc* Nu are cum s' ias'
din I&alia* @&im numele pe care 4l are pe noul pa-apor& C Ar&hur
;u&&er/ield*
Colonelul (ohnson cl'&in' din cap*
C Cunosc6ndu-l pe ;ellamy )' asi7ur c' habar n-a)e.i sub ce
nume se ascunde* Sin7urul lucru pe care pu&e.i con&a e c'
;ellamy nu )a /ace lucrurile pe care )' a-&ep&a.i s' le /ac'*
9rm'rim un om care es&e la /el de bun ca a-ii 4n meseria noas&r'*
Poa&e chiar mai bun* Dac' e,is&' un loc unde s' poa&e /u7i 4l )a
7'si* Dac' e,is&' un loc 4n care s' se poa&e ascunde1 se )a
ascunde acolo* Cred c' mai bine ar /i s'-l /acem cunoscu&1 4n
special prin pres'* An momen&ul de /a.' el e cel care 4-i con&rolea3'
mi-c'rile* +a &rebui s' prelu'm ini.ia&i)a*
- SIDN!" S#!$DON -
2B=
C +rei s' spui s'-l e,punem* S' in/orm'm presa -i &ele)i3iunea*
C !,ac&*
<eneralul #illiard 4-i s&r6nse bu3ele*
C +a /i e,&rem de delica&* Nu ne pu&em permi&e s' ne e,punem
-i noi*
C Nu )a /i ne)oie* +om &rimi&e in/orma.ia c' e c'u&a& pen&ru
&ra/ic de dro7uri* An /elul aces&a )om /ace ca In&erpolul -i celelal&e
poli.ii din !uropa s' se implice /'r' s' ne d'm de 7ol*
<eneralul #illiard se 76ndi un momen&*
C Ami place ideea*
C ;ine* !u plec la Roma1 spuse colonelul (ohnson* M' )oi
ocupa personal de )6narea lui*
C6nd colonelul 8ran0 (ohnson se 4n&oarse 4n biroul lui1 r'mase
un &imp dus pe 76nduri* (uca un oc periculos* Nu se 4ndoia de
a-a ce)a* Trebuia s'-l 7'seasc' pe comandan&ul ;ellamy*


C"#itolul Tr%i*%&i +i '"#t%

Rober& au3i &ele/onul sun6nd -i sun6nd* !ra ora -ase 4n
Mashin7&on* /ereu %l tre&e#c, 4-i spuse Rober&*
Amiralul r'spunse la al -aselea apel*
C AloD
C Amirale euH
C Rober&G CeD
C Nu spune.i nimic* Probabil c' )i se ascul&' &ele/onul* +oi
)orbi c6& mai repede* Nu )reau dec6& s' )' spun s' nu crede.i &o&
ce )e.i au3i despre mine* A- dori s' a/la.i ce se 4n&6mpl'* S-ar
pu&ea ca mai &6r3iu s' am ne)oie de au&orul dumnea)oas&r'*
C ;ine4n.eles* Indi/eren& cu ce po&1 Rober&*
C @&iu*
C +' sun mai &6r3iu*
Rober& 4nchise &ele/onul* Nu a)ur' &imp s' a/le de unde
&ele/onase* +'3u un 8ia& albas&ru oprind 4n /a.a barului* Pier era la
)olan*
C Treci dincolo1 spuse Rober&* Conduc eu*
Pier 4i /'cu loc -i se a-e3' la )olan*
C Plec'm deci la +ene.iaD 4n&reb' Pier*
C #mmm* Mai a)em c6&e)a opriri de /'cu&*
+enise )remea s' mai lase ni-&e urme /alse* O lu' pe +iale
- CONSPIRAIA -
2BE
Rossini* An /a.' se a/la A,enia de voiaj 3o##ini. Rober& parc'
ma-ina la mar7inea &ro&uarului*
C M' 4n&orc pes&e c6&e)a minu&e*
Pier 4l urm'ri in&r6nd 4n a7en.ie* A) $utea $leca $ur )i #im$lu, se
76ndi ea1 # $#tre& banii, )i nu m va mai ,#i niciodat. 6n#
afuri#ita de ma)in e %nc2iriat $e numele meu. "acc2io>
An'un&ru Rober& se 4ndrep&' spre o /emeie din spa&ele 7hi-eului*
C ;un' 3iua* Cu ce )' po& au&aD
C Sun& comandan&ul Rober& ;ellamy* +oi c'l'&ori pu.in1 4i
spuse el* A- dori s' /ac c6&e)a re3er)'ri de bile&e*
!a 4i 36mbi*
C De aceea sun&em aici1 #i,nore. 9nde in&en.iona.i s' pleca.iD
C A- dori un bile& de a)ion la clasa 4n&6i p6n' la ;eiin71 /'r'
re&ur*
!a 4-i no&a*
C C6nd a.i dori s' pleca.iD
C +inerea aceas&a*
C An re7ul'* Ap's' pe un bu&on al compu&erului* A)em un 3bor
cu Air "2ina care pleac' la L:5B p*m* +ineri seara*
C Ami con)ine*
8emeia mai ap's' c6&e)a clape&e*
C Po/&im* ;ile&ul dumnea)oas&r' es&e con/irma&* Pl'&i.i 4n bani
sauH
C Oh1 4nc' nu am &ermina&* +reau s' re3er) un bile& de &ren
pen&ru ;udapes&a*
C Pen&ru c6nd1 comandan&eD
C $unea )ii&oare*
C Pe ce numeD
C Acela-i*
!a 4l pri)i ciuda&*
C Ibura.i cu a)ionul la ;eiin7 )inerea -iH
C Nu am &ermina&1 spuse Rober& )esel* +reau un bile& de a)ion
pen&ru Miami1 8lorida1 pen&ru s6mb'&'*
Acum /emeia se holba la el*
C 'i,nore, dar as&a e un /el deH
Rober& 4-i scoase car&ea de credi& ONI -i i-o 4n&inse*
C +' ro7 s' no&a.i cos&ul c'l'&oriilor*
!a o s&udie o clip'*
C Scu3a.i-m'* In&r' 4n biroul din spa&e -i ie-i pes&e c6&e)a
minu&e* To&ul es&e 4n re7ul'* Sun&em 4nc6n&a.i s' /acem
- SIDN!" S#!$DON -
2BL
aranamen&ele necesare* Dori.i ca re3er)'rile s' /ie /'cu&e pe
acelea-i numeD
C Da* Comandan& Rober& ;ellamy*
C 8oar&e bine*
Rober& o urm'ri ap's6nd pe mai mul&e bu&oane ale
compu&erului* Pes&e un minu&1 ap'rur' &rei bile&e* 8emeia le rupse
din impriman&'*
C +' ro7 s' pune.i bile&ele 4n &rei plicuri separa&e1 spuse
Rober&*
C ;ine4n.eles* Dori.i s' le &rimi&emH
C $e iau cu mine*
C 'i, #i,nore.
Rober& semn' -i ea 4i 4n&inse plicurile*
C Po/&im* +' doresc o c'l'&orieH ''H c'l'&orii pl'cu&e*
Rober& r6ni*
C Mul.umesc*
Pes&e c6&e)a clipe era la )olanul ma-inii*
C 9nde mer7em acumD 4n&reb' Pier*
C Mai a)em 4nc' c6&e)a opriri de /'cu&1 spuse Rober&*
Pier 4l urm'ri cum cerce&ea3' a&en& din nou s&rada 4nain&e de a
demara*
C +reau s' /aci ce)a pen&ru mine*
4nuiam, se 76ndi Pier* < #mi cear # fac ceva %n,ro&itor.
C Ce anumeD 4n&reb' ea*
Se opriser' 4n /a.a ho&elului Victoria. Rober& 4i d'du unul din
plicuri*
C +reau s' &e duci la recep.ie -i s' re3er)i un apar&amen& pe
numele comandan&ului Rober& ;ellamy* Spune-le c' e-&i secre&ara
lui -i c' el )a sosi pes&e o or'1 dar c' )rei s' urci s' )e3i dac'
apar&amen&ul es&e po&ri)i&* C6nd aun7i 4n'un&ru1 las' plicul 's&a
pe o mas' din camer'*
!a 4l pri)i 4ncurca&'*
C As&a-i &o&D
C As&a-i &o&*
Omul era plin de surpri3e*
C 4ene*
Ar /i )ru& s' -&ie ce punea la cale americanul 's&a &r'sni&* @i
cine naiba o /i comandan&ul Rober& ;ellamyD Pier ie-i din ma-in'
-i in&r' 4n holul ho&elului* !ra cam ner)oas'* De-a lun7ul anilor
c6& 4-i prac&icase pro/esiunea /usese scoas' a/ar' din c6&e)a
- CONSPIRAIA -
2BN
ho&eluri ele7an&e* Ans' /unc.ionarul de la recep.ie o salu&'
poli&icos*
C Cu ce )' po& ser)i1 #i,nora;
C Sun& secre&ara comandan&ului Rober& ;ellamy* A- dori s'
re3er) un apar&amen& pen&ru el* +a sosi pes&e o or'*
8unc.ionarul 4-i consul&' lis&a cu camere disponibile*
C Se 4n&6mpl' s' a)em liber un apar&amen& /oar&e dr'7u.*
C A- pu&ea s'-l )'d1 )' ro7D
C ;ine4n.eles* +oi &rimi&e pe cine)a s' )i-l ara&e*
9n &6n'r o 4nso.i pe Pier p6n' sus* Au in&ra& 4n su/ra7eria
apar&amen&ului -i Pier pri)i 4n ur*
C +' con)ine1 #i,nora;
Pier habar n-a)ea*
C Da* ! 4n re7ul'* Scoase plicul din po-e&' -i 4l puse pe o
m'su.' de ca/ea* +oi l'sa as&a aici pen&ru comandan&1 spuse ea*
C 4ene.
Curio3i&a&ea nu-i d'du pace* Deschise plicul1 4n'un&ru era un
bile& de a)ion pen&ru ;eiin7 pe numele de Rober& ;ellamy* Pier
puse bile&ul 4napoi 4n plic1 4l l's' pe mas' -i cobor4*
8ia&ul albas&ru era parca& 4n /a.a ho&elului*
C +reo problem'D 4n&reb' Rober&*
C Nici una*
C Mai a)em doar dou' opriri de /'cu& -i apoi pornim la drum1
spuse Rober& cu )oio-ie*
9rm' ho&elul Valadier. Rober& 4i 4n&inse lui Pier un al& plic*
C +reau s' re3er)i un apar&amen& pe numele comandan&ului
Rober& ;ellamy* Spune-le c' )a sosi pes&e o or'* ApoiH
C $as sus plicul*
C !,ac&*
De da&a as&a Pier in&r' 4n ho&el mul& mai si7ur' de sine* @oart
te ca o doamn, 4-i 3ise ea* !rebuie # fii $lin de im$ortan. Z#ta e
marele #ecret.
#o&elul a)ea un apar&amen& disponibil*
C A- )rea s'-l )'d1 spuse Pier*
C ;ine4n.eles1 #i,nora.
9n &6n'r o conduse p6n' sus*
C !s&e unul din&re cele mai bune apar&amen&e ale noas&re*
!ra 4n&r-ade)'r /rumos* Pier replic' pe un &on superior:
C Cred c' meri&'* Comandan&ul e /oar&e pre&en.ios1 s' -&i.i*
Scoase din po-e&' al doilea plic1 4l deschise -i pri)i 4n'un&ru*
- SIDN!" S#!$DON -
2BO
Con.inea un bile& de &ren pen&ru ;udapes&a pe numele aceluia-i
comandan& ;ellamy* Pier se holb' aiuri&' la el* Ce /el de oc o mai
/i -i 's&aD $'s' plicul pe m'su.a de l6n7' pa&*
C6nd se 4n&oarse la ma-in'1 Rober& o 4n&reb':
C Cum a mersD
C ;ine*
C 9l&ima oprire*
De da&a as&a oprir' la ho&elul *eonardo da Vinci. Rober& 4i
4n&inse al &reilea plic*
C A- )rea s'H
C @&iu*
An'un&rul ho&elului1 un /unc.ionar spuse:
C Da1 #i,nora, a)em un apar&amen& minuna&* C6nd )a sosi
comandan&ulD
C Pes&e o or'* A- dori s' )'d dac' apar&amen&ul es&e
sa&is/'c'&or*
C ;ine4n.eles1 #i,nora.
Apar&amen&ul era mai lu,os dec6& celelal&e dou'* Asis&en&ul 4i
ar'&' dormi&orul uria- cu un pa& cu baldachin 4n miloc* "e ri#i$,
se 76ndi Pier* 6ntro #in,ur noa$te a) $utea c()ti,a o avere aici.
Scoase al &reilea plic1 -i pri)i 4n'un&ru* 9n bile& de a)ion pen&ru
Miami1 8lorida* Pier l's' plicul pe pa&*
Asis&en&ul o 4nso.i 4n su/ra7erie*
C A)em &ele)i3or color1 spuse el* Se 4ndrep&' spre el -i 4l
deschise*
8o&o7ra/ia lui Rober& ap'ru pe ecran* +ocea pre3en&a&orului
spunea: >H Iar In&erpolul crede c' 4n pre3en& se a/l' 4n Roma* !s&e
c'u&a& pen&ru a /i in&ero7a& 4n&r-o a/acere in&erna.ional' cu &ra/ic
de dro7uri* Aici ;ernard ShaQ de la CNN NeQs*? Pier se holba la
ecran1 4nm'rmuri&'*
Asis&en&ul 4nchise apara&ul*
C +' con)ine apar&amen&ulD
C Da1 spuse Pier 4nce&*
Un traficant de dro,uri>
C Al a-&ep&'m cu ner'bdare pe comandan&*
C6nd Pier se urc' 4n ma-in' l6n7' Rober& 4l pri)i cu al.i ochi*
C Acum pu&em pleca1 spuse Rober&*

! ! !

- CONSPIRAIA -
2FB
$a ho&elul Victoria un b'rba& 4n&r-un cos&um ne7ru consul&a
lis&a oaspe.ilor* Ridic' pri)irile spre /unc.ionarul de la recep.ie*
C $a ce or' a sosi& comandan&ul ;ellamyD
C Anc' nu a sosi&* Secre&ara lui a re3er)a& apar&amen&ul* !a ne-
a spus c' )a sosi pes&e o or'*
;'rba&ul se 4n&oarse spre 4nso.i&orul s'u*
C Pune ho&elul sub supra)e7here* Cere 4n&'riri* !u a-&ep& sus*
Se 4n&oarse spre /unc.ionar* Deschise apar&amen&ul*
Trei minu&e mai &6r3iu1 /unc.ionarul 4i deschidea u-a
apar&amen&ului* ;'rba&ul 4n cos&um ne7ru se mi-ca pruden&1 cu
arma 4n m6n'* Apar&amen&ul era 7ol* +'3u plicul de pe mas' -i 4l
ridic'* Pe el scria B"omandant 3obert 4ellam5C. Deschise plicul -i
arunc' o pri)ire 4n'un&ru* Pes&e o clip' /orm' num'rul car&ierului
7eneral al SI8AR*

! ! !

8rancesco Cesar &ocmai discu&a cu colonelul (ohnson1 care
a&eri3ase la aeropor&ul *eonardo da Vinci 4n urm' cu dou' ore1 dar
nu p'rea absolu& deloc obosi&*
C Din c6&e -&im1 spuse Cesar1 ;ellamy e 4nc' 4n Roma* Am
primi& mai mul& de &rei3eci de rapoar&e pri)ind pre3en.a lui 4n
di/eri&e locuri*
C @i c6&e au /os& ade)'ra&eD
C Nici unul*
Sun' &ele/onul*
C $ui7i1 colonele1 spuse )ocea de la &ele/on* $-am prins* Sun&
4n&r-o camer' de la ho&elul Victoria. Am bile&ul lui de a)ion pen&ru
;eiin7* Se pre7'&e-&e s' plece )ineri*
Cesar 4i r'spunse 4nc6n&a&*
C !,celen&G R'm6i acolo* +enim imedia&* Anchise -i se 4n&oarse
spre colonelul (ohnson* M' &em c' ai /'cu& de7eaba drumul p6n'
aici* $-am 7'si&* S-a 4nre7is&ra& la ho&elul Victoria. Au 7'si& un bile&
de a)ion pen&ru ;eiin7*
Colonelul (ohnson spuse calm:
C ;ellamy s-a 4nre7is&ra& la ho&el cu propriul lui numeD
C Da*
C @i bile&ul de a)ion e pe numele luiD
C Da* Colonelul Cesar se ridic'* S' mer7em*
Colonelul (ohnson cl'&in' din cap*
- SIDN!" S#!$DON -
2FF
C Nu )' pierde.i )remea de poman'*
C Po/&imD
C ;ellamy nicioda&' nu arH
Tele/onul sun' iar* Cesar se repe3i la el* O )oce spuse:
C ColoneleD Aici Mario* $-am 7'si& pe ;ellamy* ! la ho&elul
Valadier. Ia luni &renul spre ;udapes&a* Ce )re.i s' /acemD
C Te rechem eu1 spuse colonelul Cesar* Se 4n&oarse spre
colonelul (ohnson* Au 7'si& un bile& de &ren pen&ru ;udapes&a pe
numele lui ;ellamy* Nu 4n.ele7 ceHD
Tele/onul sun' din nou*
C DaD
+ocea 4i era mai ascu.i&'*
C ;runo* $-am 7'si& pe ;ellamy* S-a 4nre7is&ra& la ho&elul
*eonardo da Vinci. Pleac' s6mb'&' spre Miami* Ce s'HD
C An&oarce.i-)' aici1 se r's&i colonelul* Tr6n&i &ele/onul* Ce
dracu e ocul 's&aD
Colonelul (ohnson spuse ba&ocori&or:
C Are 7ri' s' &e .in' ocupa&1 nu-i a-aD
C @i acum ce /acemD
C Ai pre7'&im o capcan'*

! ! !

Treceau pe +ia Cassia1 de l6n7' Ol7ia&e1 4ndrep&6ndu-se spre
nord1 spre +ene.ia* Poli.ia supra)e7hea &oa&e ie-irile din I&alia1 dar
se a-&ep&au s' o ia spre )es&1 spre 8ran.a sau !l)e.ia* De la
Veneia, se 76ndi Rober&1 voi lua un mic va$or #$re !rie#t )i de acolo
#$re Au#tria. Du$ aceea-
+ocea lui Pier 4i 4n&rerupse 76ndurile*
C Mi-e /oame*
C Po/&imD
C N-am lua& nici micul deun1 nici pr6n3ul*
C Ami cer scu3e1 spuse Rober&* !ra prea ocupa& cu al&e
probleme pen&ru a se mai 76ndi -i la m6ncare* Oprim la urm'&orul
res&auran&*
Pier 4l urm'rea din pri)iri 4n &imp ce conducea* !ra &o& mai
nedumeri&'* !a &r'ia 4n&r-o lume a pros&i&ua&elor1 ho.ilor -i
&ra/ican.ilor de dro7uri* ;'rba&ul de l6n7' ea nu /'cea par&e din
aceas&' lume*
An urm'&orul ora- s-au opri& la o mic' trattoria. Rober& l's'
- CONSPIRAIA -
2F2
ma-ina 4n parcare -i am6ndoi ie-ir' a/ar'*
Res&auran&ul era plin de lume1 37omo&os din cau3a discu.iilor -i
a /ar/uriilor &r6n&i&e pe mese* Rober& 7'si o mas' l6n7' pere&e -i se
a-e3' pe un scaun cu /a.a spre u-'* 9n chelner se apropie de ei -i
le 4n&inse lis&a cu meniul*
Rober& se 76ndi: 'u#an trebuie # fi ajun# deja $e ia2t. @oate e
ultima mea )an# de a vorbi cu ea.
C Ale7e &u1 spuse Rober& ridic6ndu-se 4n picioare* M' 4n&orc
imedia&*
Pier 4l urm'ri 4ndrep&6ndu-se spre &ele/onul public de l6n7'
masa lor* In&roduse o moned'*
C A- dori s' )orbesc cu &ele/onis&a din <ibral&ar* Mul.umesc*
Pe cine o fi #un(nd %n Aibraltar; se 4n&reb' Pier* Pe acolo vrea #
fu,;
C A- dori o con)orbire cu &a,' in)ers' cu iah&ul american
Ialc5on, de pe coas&a <ibral&arului* K2i#95 'u,ar PP1.
Mul.umesc*
Trecur' c6&e)a minu&e p6n' &ele/onis&ele )orbir' una cu cealal&'
-i con)orbirea lui /u accep&a&'* Rober& au3i )ocea lui Susan la
&ele/on*
C SusanH
C Rober&G !-&i 4n re7ul'D
C Sun& bine* Am )ru& doar s'-.i spunH
C @&iu ce )rei s'-mi spui* Se &ransmi&e la radio -i la &ele)i3iune*
De ce e In&erpolul pe urmele &aleD
C ! o po)es&e lun7'*
C Am &imp* +reau s' -&iu*
Rober& e3i&'*
C ! ce)a poli&ic1 Susan* Am do)ada unor lucruri pe care unele
7u)erne 4ncearc' s' le ascund'* De aceea m' urm're-&e
In&erpolul*
Pier ascul&a /oar&e a&en& ceea ce spunea Rober&*
C Po& s' /ac ce)a ca s' &e au&D 4n&reb' Susan*
C Nimic1 dra7a mea* Am suna& doar ca s'-.i aud )ocea 4n ca3
c'H 4n ca3 c' nu )oi reu-i s' scap*
C Nu spune a-a ce)a* Se au3ea panic' 4n )ocea ei* Po.i s'-mi
spui 4n ce .ar' de a/liD
C I&alia*
9rm' o scur&' pau3'*
C A&unci e 4n re7ul'* Nu sun&em depar&e de &ine1 aproape de
- SIDN!" S#!$DON -
2F%
coas&a <ibral&arului* Te pu&em lua de unde )rei &u*
C Nu1 euH
C Ascul&'-m'* !s&e probabil sin7ura &a -ans' de sc'pare*
C Nu-.i po& permi&e s' /aci a-a ce)a1 Susan* Ri-&i /oar&e mul&*
Mon&e in&rase 4n salon la &imp pen&ru a au3i o par&e a
con)ersa.iei*
C $as'-m' s' )orbesc cu el*
C O clip'1 Rober&* Mon&e )rea s' )orbeasc' cu &ine*
C Susan1 eu nuH
$a &ele/on se au3i )ocea lui Mon&e*
C Rober&1 4mi dau seama c' ai mari neca3uri*
@uin #$u#.
C Cam a-a ce)a*
C Am )rea s' &e au&'m* Nu &e )or c'u&a pe un iah&* De ce nu
)rei s' &e lu'm la bordD
C Mul.umesc1 Mon&e1 aprecie3 propunerea &a* R'spunsul e nu*
C Cred c' /aci o 7re-eal'* Aici )ei /i 4n si7uran.'*
De ce e a)a de dornic # m ajute;
C A.i mul.umesc* +oi 7'si eu o modali&a&e de a sc'pa* A- )rea s'
)orbesc din nou cu Susan*
C An re7ul'* Mon&e 4i 4n&inse &ele/onul lui Susan* Con)in7e-l s'
)in'1 o 4ndemn' el*
C Te ro71 las'-ne s' &e au&'m1 spuse Susan*
C M-ai au&a& dea1 Susan* Trebui s' se opreasc' o clip'* !-&i
cea mai bun' par&e a )ie.ii mele* +reau s' -&ii c' &e )oi iubi
4n&o&deauna* R6se scur&* De-i %ntotdeauna s-ar pu&ea s' nu mai
4nsemne mare lucru* M' )ei mai sunaD
C Dac' po&*
C Promi&e-mi*
C 8ie1 promi&*
Ance& puse recep&orul 4n /urc'* De ce iam fcut a)a ceva; De ce
miam fcut mie a)a ceva; E)ti un idiot #entimental, 4ellam5. Se
4n&oarse la mas'*
C #ai s' m6nc'm1 spuse Rober&* Ai /'cu& comandaD
C Am au3i& ce-ai spus* Te cau&' poli.ia1 nu-i a-aD
Rober& 4nlemni* 0e,lijen. Voi avea $robleme cu ea.
C ! doar o mic' ne4n.ele7ere* !uH
C Nu &e pur&a cu mine de parc' a- /i o proas&'* +reau s' &e
au&*
!l o s&udie cu 7ri'*
- CONSPIRAIA -
2F5
C De ce m-ai au&aD
Pier se aplec' 4nain&e*
C Pen&ru c' ai /os& 7eneros cu mine* @i pen&ru c' ur'sc poli.ia*
Nu -&ii ce 4nseamn' s' /ii pe s&r'3i1 persecu&a&'1 &ra&a&' de parc' ai
/i un 7unoi* M' ares&ea3' pen&ru pros&i&u.ie1 dar m' duc 4n
camerele din spa&e -i m' arunc' de la unul la al&ul* Sun& animale*
A- )rea s' /ac ce)a ca s' /iu chi&* Orice* Te po& au&a*
C Pier1 nu e,is&' nimicH
C An +ene.ia poli.ia &e )a prinde cu u-urin.'* Dac' s&ai la un
ho&el1 &e )or 7'si* Dac' &e urci pe un )as1 &e )or prinde 4n capcan'*
Dar -&iu un loc unde )ei /i 4n si7uran.'* Mama -i /ra&ele meu
locuiesc 4n Neapole* Pu&em s&a 4n casa lor* Poli.ia nu &e )a c'u&a
nicioda&' acolo*
Rober& r'mase &'cu& un momen&1 76ndindu-se la ce-i spusese
ea* A)ea drep&a&e* O cas' ar /i mul& mai si7ur' dec6& oricare al&
loc1 iar Neapole era un mare por&* +a /i u-or s' plece cu un )apor*
!3i&' 4nain&e de a-i r'spunde* Nu dorea s' o pun' 4n pericol*
C Pier1 dac' poli.ia m' 7'se-&e1 au ordin s' m' ucid'* Tu )ei /i
considera&' complicea mea* @i s-ar pu&ea s' ai mari neca3uri*
C ! /oar&e simplu* Pier 36mbi* Nu le )om permi&e s' &e
7'seasc'*
Rober& 4i 36mbi -i el* Se ho&'r6se*
C An re7ul'* Termin' de m6nca&* Plec'm spre Neapole*

! ! !

Colonelul 8ran0 (ohnson spunea:
C Oamenii &'i nu au nici cea mai )a7' idee 4nco&ro s-ar pu&ea
4ndrep&aD
8rancesco Cesar o/&'*
C Deocamda&' nu* Dar e doar o problem' de &impH
C Nu a)em &imp* Ai c'u&a& unde se a/l' acum /os&a lui so.ieD
C 8os&a lui so.ieD Nu* Nu )'d ceH
C A&unci 4nseamn' c' nu .i-ai /'cu& &reaba1 se r's&i colonelul
8ran0 (ohnson* ! c's'&ori&' cu un anume Mon&e ;an0s* A.i
su7ere3 s'-i 7'se-&i* 9r7en&*


C"#itolul Tr%i*%&i +i O#t

- SIDN!" S#!$DON -
2F=
#oin'rea pe bule)ardul lar71 abia con-&ien&' de locurile pe l6n7'
care mer7ea* C6&e 3ile &recuser' de la 4n/ior'&oarea pr'bu-ireD Nu
le mai -&ia num'rul* !ra a&6& de obosi&' 4nc6& 4i era 7reu s' se
concen&re3e* A)ea o ne)oie dispera&' de ap'V nu de apa polua&' pe
care o beau p'm6n&enii1 ci de ap' de ploaie proasp'&'1 cura&'*
A)ea ne)oie de lichidul pur pen&ru a--i re)i&ali3a esen.a )ie.ii1 ca
s' aib' pu&erea de a 7'si cris&alul* !ra pe moar&e*
Se 4mpiedic' -i se ciocni de un b'rba&*
C #eiG 8ii a&en&' pe undeH Omul de a/aceri american o pri)i
mai bine -i 36mbi* Salu&G Anchipuie-&e-.i1 s' ne lo)im a-a unul de
al&ulG Ce mai $$u)>
C Da1 4mi po& 4nchipui*
C De unde e-&i scumpoD
C Al -ap&ele soare din Pleiades*
!l r6se*
C Ami plac /e&ele cu sim.ul umorului* Anco&ro mer7iD
!a cl'&in' din cap*
C Nu -&iu* Sun& s&r'ina de locurile as&ea*
:#u#e. "red c o #mi $ice ceva.
C Ai lua& dea cinaD
C Nu* Nu po& m6nca m6ncarea )oas&r'*
Am dat $e#te una tr#nit bine. Dar o frumu#ee.
D 9nde locuie-&iD
C Nu locuiesc nic'ieri*
C Nu s&ai la un ho&elD
C 9n ho&elD 4-i amin&i* "utii $entru #trinii care cltore#c. Nu*
Trebuie s' 7'sesc un loc unde s' dorm* Sun& /oar&e obosi&'*
!l 4i 36mbi lar7*
C !i bine1 &a&a o s' aib' 7ri' de as&a* Ce-ar /i s' mer7em 4n
camera mea de la ho&elD Am un pa& mare1 con/or&abil* i-ar pl'cea
a-a ce)aD
C Oh1 da1 /oar&e mul&*
Nu-i )enea s' cread' ce noroc d'duse pes&e el*
C Minuna&GG 8i ceo # ne mai tvlim $rin f(n.
!a 4l pri)i nedumeri&'*
C Pa&ul &'u e din /6nD
!l se holb' la ea*
C #aD Nu1 nu* A.i place s' 7lume-&i1 aiD
!a abia mai pu&ea s'--i .in' ochii deschi-i*
C Am pu&ea s' mer7em acum 4n pa&D
- CONSPIRAIA -
2FE
!l 4-i /rec' palmele*
C ;a bine c' nuG #o&elul meu e chiar dup' col.*
A-i lu' cheia de la recep.ie -i urcar' cu ascensorul p6n' la e&aul
s'u* C6nd au auns 4n camer'1 b'rba&ul 4n&reb':
C Nu )rei s' bei ce)aD S' ne rela,'m pu.inD
!a dorea cu disperare s' bea1 dar nu lichidele pe care i le
o/ereau p'm6n&enii*
C Nu1 spuse ea* 9nde e pa&ulD
Dumne&eule, ce nerbdtoare e mititica.
D Acolo1 scumpo* O conduse 4n dormi&or* Si7ur c' nu )rei s'
bei ce)aD
C Da*
!l 4-i linse bu3ele*
C A&unci1 ce-ar /i s'H ''H s' &e de3braciD
!a d'du din cap* !ra un obicei p'm6n&ean* A-i scoase hainele*
Pe dedesub& nu pur&a nimic* Corpul ei era o splendoare*
;'rba&ul r'mase cu ochii /i,a.i la ea -i spuse /erici&*
C As&a e noap&ea mea norocoas'1 scumpo* @i a &a* 8i am de
,(nd # te re,ule& cum nai mai fo#t re,ulat niciodat. A-i arunc'
hainele de pe el c6& de repede pu&u -i s'ri 4n pa& l6n7' ea* DeciG
spuse el* Acum 4.i )oi ar'&a ce 4nseamn' un b'rba& ade)'ra&* Pri)i
4n sus* $a dracuG Am l'sa& lumina aprins'* D'du s' se ridice*
C Nu /ace nimic1 spuse ea somnoroas'* O s&in7 eu*
@i 4n &imp ce el pri)ea1 m6na ei se 4n&inse1 mul&1 mul&1 de-a
lun7ul 4n&re7ii camere1 -i de7e&ele ei de)enir' ni-&e luere )er3i
4n/run3i&e1 a&in76nd u-or 4n&rerup'&orul*
R'mase sin7ur cu ea 4n 4n&uneric* 9rl'*


C"#itolul Tr%i*%&i +i Nou

C'l'&oreau cu )i&e3' ma,im' pe Au&os&rada del Sol1 4n drum
spre Neapole* An ul&ima um'&a&e de or' nu -i-au )orbi& deloc
/iecare /iind ocupa& cu propriile 76nduri*
Pier sparse &'cerea*
C C6& &imp ai dori s' r'm6i 4n casa mameiD 4n&reb' ea*
C Trei sau pa&ru 3ile1 dac' se poa&e*
C Cum s' nu*
Rober& nu a)ea de 76nd s' r'm6n' acolo dec6& o noap&e1 dou'
cel mul&* Dar 4-i p's&ra planurile pen&ru el* De 4nda&' ce )a 7'si un
- SIDN!" S#!$DON -
2FL
)apor si7ur1 )a p'r'si imedia& I&alia*
C Abia a-&ep& s'-mi )'d /amilia1 spuse Pier*
C Nu ai dec6& un sin7ur /ra&eD
C Da1 Carlo* ! mai &6n'r dec6& mine*
C Po)es&e-&e-mi despre /amilia &a1 Pier*
!a 4n'l.' din umeri*
C Nu prea am ce s' po)es&esc* Ta&a a lucra& 4n por& &oa&' )ia.a
lui* C6nd a)eam cincispre3ece ani a c'3u& pe el o macara -i l-a
ucis* Mama era bolna)' -i a &rebui& s' m' 4n7riesc de ea -i de
Carlo* A)eam un prie&en la s&udiourile "inecitta -i mi-a /'cu& ros&
de c6&e)a roluri mici* Mi se pl'&ea /oar&e pu.in -i &rebuia s' m'
culc cu asis&en&ul de re7ie* Am auns la conclu3ia c' a- c6-&i7a
mai mul& pe s&r'3i* Acum /ac pu.in din am6ndou'* Nu se sim.ea
au&ocomp'&imirea 4n )ocea ei*
C Pier1 e-&i si7ur' c' mama &a nu )a a)ea nimic 4mpo&ri)a
/ap&ului c' aduci un s&r'in 4n cas'D
C Sun& si7ur'* Sun&em /oar&e apropia&e* @i mama )a /i
4nc6n&a&' s' m' )ad'* O iube-&i /oar&e mul&D
Rober& 4i arunc' o pri)ire mira&'*
C Pe mama &aD
C Pe /emeia cu care ai )orbi& la &ele/on din res&auran&H Susan*
C Ce &e /ace s' cre3i c' o iubescD
C Tonul )ocii* Cine eD
C O prie&en'*
C ! /oar&e norocoas'* A- )rea s' m' iubeasc' cine)a a-a*
Rober& ;ellamy e numele &'u ade)'ra&D
C Da*
C @i e-&i comandan&D
O 4n&rebare la care era 7reu de da& un r'spuns*
C Nu sun& si7ur1 Pier1 spuse el* !ram c6nd)a*
C Po.i s'-mi spui de ce &e urm're-&e In&erpolulD
!l 4i r'spunse cu mare 7ri'*
C ! mai bine dac' nu-.i spun nimic* Ai pu&ea /i 4n mare pericol
doar pen&ru c' e-&i cu mine* Cu c6& -&ii mai pu.ine cu a&6& mai
bine*
C An re7ul'1 Rober&*
Rober& se 76ndi la 4mpreur'rile ciuda&e care 4i /'cuser' s' se
4n&6lneasc'*
C D'-mi )oie s' &e 4n&reb ce)a* Dac' ai a/la c' pe P'm6n& )or
)eni e,&ra&ere-&ri 4n na)e spa.iale1 ai in&ra 4n panic'D
- CONSPIRAIA -
2FN
Pier 4l s&udie o clip'*
C +orbe-&i seriosD
C 8oar&e*
!a cl'&in' din cap*
C Nu* Cred c' ar /i in&eresan&* Cre3i c' e,is&' a-a ce)aD
C S-ar pu&ea1 r'spunse el pruden&*
8a.a lui Pier se lumin'*
C I'uD Au ade)'ra&eH adic'H seam'n' cu oameniiD
Rober& r6se*
C Nu -&iu*
C Are )reo le7'&ur' cu mo&i)ul pen&ru care &e urm're-&e
poli.iaD
C Nu1 spuse repede Rober&* Nu are nici o le7'&ur'*
C Dac' 4.i spun ce)a promi.i s' nu &e superi pe mineD
C Promi&*
C6nd )orbi )ocea ei era a-a de 4ncea&' c' abia o au3i*
C Cred c' m' 4ndr'7os&esc de &ine*
C PierH
C @&iu* M' por& pros&e-&e* Dar n-am mai spus as&a la nimeni
p6n' acum* Am )ru& s' -&ii*
C Sun& /la&a&1 Pier*
C Nu r63i de mineD
C Nu* Nu r6d* Pri)i la indica&orul de ben3in'* Ar /i bine s'
7'sim o s&a.ie de ben3in'*
Au auns la una pes&e cincispre3ece minu&e*
C +om /ace plinul aici1 spuse Rober&*
C An re7ul'* Pier 36mbi* O po& suna pe mama s'-i spun c' aduc
acas' un &ip 7ro3a)*
Rober& se opri 4n /a.a unei pompe de ben3in' -i 4i spuse
)6n3'&orului:
C :l $leno, $er favore.
D 'i, #i,nore.
Pier se aplec' -i 4l s'ru&' pe Rober& pe obra3*
C +in imedia&*
Rober& o urm'ri in&r6nd 4n birou -i cer6nd monede pen&ru
&ele/on* E %ntradevr foarte dr,u, 4-i 3ise Rober&* 8i inteli,ent.
Va trebui # am ,rij # nui fac vreun ru.
An birou1 Pier /orm' un num'r* Se 4n&oarse s'-i 36mbeasc' lui
Rober& -i s'-i /ac' cu m6na* C6nd au3i )ocea &ele/onis&ei1 Pier
spuse:
- SIDN!" S#!$DON -
2FO
C D'-mi In&erpolul* 'ubito>


C"#itolul P"tru*%&i

Din clipa 4n care Pier )'3use la &ele)i3or chipul lui Rober&
;ellamy -&iuse c' urma s' se 4mbo7'.easc'* Dac' In&erpolul1
poli.ia in&erna.ional'1 4l c'u&a pe Rober&1 &rebuia s' e,is&e -i o
recompens' uria-'* Iar ea era sin7ura care -&ia unde e elG
Recompensa 4i )a apar.ine 4n 4n&re7ime* 8ap&ul c' reu-ise s'-l
con)in7' s' )in' la Neapole1 unde pu&ea s'-l supra)e7he3e1 /usese
o lo)i&ur' 7enial'*
O )oce de la cel'lal& cap'& al /irului spuse:
C In&erpol* Cu ce )' po& au&aD
Inima lui Pier b'&ea s'-i spar7' piep&ul* Pri)i pe /ereas&r' ca s'
se asi7ure c' Rober& e 4nc' l6n7' pompa de ben3in'*
C Da* C'u&a.i un om care se nume-&e comandan&ul Rober&
;ellamy1 nu-i a-aD
9rm' un momen& de &'cere*
C Cine e la apara&D
C Nu are impor&an.'* Al c'u&a.i sau nuD
C Trebuie s' )' /ac le7'&ura cu al&cine)a* R'm6ne.i la apara&1
)' ro7* Se 4n&oarse spre asis&en&ul lui* +e3i de unde &ele/onea3'*
@ronto>
Trei3eci de secunde mai &6r3iu Pier discu&a cu un o/i.er
superior*
C Da1 #i,nora. Cu ce )' po& au&aD
0u, $ro#tule. Eu %ncerc # te ajut.
C @&iu unde es&e comandan&ul Rober& ;ellamy* Al )re.i sau nuD
C Cum s' nu1 #i,nora, 4l )rem /oar&e mul&* A.i spus c' -&i.i
unde se a/l'D
C !,ac&* ! cu mine acum* C6& de )aloros e pen&ru
dumnea)oas&r'D
C +' 76ndi.i la o recompens'D
C ;ine4n.eles c' m' 76ndesc la o recompens'*
Pri)i din nou pe /ereas&r'*
"e fel de idioi #unt )tia;
O/i.erul 4i /'cu semn asis&en&ului s'u s' se mi-&e mai repede*
C Anc' n-am pus un pre. pe capul lui1 #i,nora, a-a c'H
C A&unci pune.i* M' 7r'besc*
- CONSPIRAIA -
22B
C $a ce recompens' )' a-&ep&a.iD
C Nu -&iu* Pier se 76ndi o clip'* Cinci3eci de mii de dolari e
bineD
C Cinci3eci de mii de dolari sun& o 7r'mad' de bani* Dac' ne
spune.i unde )' a/la.i1 )om )eni acolo -i ne7ociemH
A#ta crede c# $a&&a.
C Nu* Ori accep&a.i s'-mi pl'&i.i oriH Pier ridic' pri)irea -i-l
)'3u pe Rober& apropiindu-se de birou* <r'bi.i-)'G Da sau nuD
C An re7ul'1 #i,nora. Da* Sun&em de acord s' )' pl'&imH
Rober& in&r' pe u-' 4ndrep&6ndu-se spre ea* Pier spuse la
&ele/on*
C +om aun7e 4nain&e de cin'1 mama* O s'-.i plac'* ! /oar&e
dr'7u.* ;ine* Ne )edem mai &6r3iu* "iao.
Pier puse la loc &ele/onul -i se 4n&oarse spre Rober&*
C Mama moare de ner'bdare s' &e cunoasc'*

! ! !

$a In&erpol1 o/i.erul superior 4n&reb':
C A.i reu-i& s' a/la.i de unde a &ele/ona&D
C Da* De la o s&a.ie de ben3in' de pe Au&os&rada del Sol* Se
pare c' sun& 4n drum spre Neapole*

! ! !

Colonelul 8rancesco Cesar -i colonelul 8ran0 (ohnson s&udiau
o har&' a7'.a&' pe un pere&e din biroul lui Cesar*
C Neapole e un ora- mare1 spunea colonelul Cesar* Sun& mii de
locuri 4n care s-ar pu&ea ascunde*
C @i /emeia care a &ele/ona&D
D #abar n-a)em cine poa&e /i*
C De ce nu a/liD 4n&reb' (ohnson*
Cesar 4l pri)i mira&*
C CumD
C Dac' ;ellamy a a)u& ne)oie de o /emeie care s'-l 4nso.easc'1
ca acoperire1 unde ar /i c'u&a&-oD
C Ar /i a7'.a& probabil o &6r/'*
C !,ac&* 9nde 4ncepemD
C Tor di Oun&o*

- SIDN!" S#!$DON -
22F
! ! !

Treceau pe Passe77ia&a Archeolo7ica -i urm'reau /e&ele de
s&rad' ar'&6ndu--i mar/a* An ma-in' pe l6n7' colonelul Cesar -i
colonelul (ohnson se mai a/la -i c'pi&anul ;ellini1 poli.is&ul care
r'spundea de car&ier*
C Nu )a /i u-or1 spuse ;ellini* Sun& &oa&e 4n compe&i.ie una cu
cealal&'1 dar c6nd e )orba de poli.ie1 se compor&' ca ni-&e surori*
Nu )or )orbi*
C +om )edea1 spuse colonelul (ohnson*
;ellini 4i spuse -o/erului s' opreasc' la col. -i cei &rei b'rba.i au
cobor6& din ma-in'* Pros&i&ua&ele 4i urm'reau cu a&en.ie* ;ellini se
4ndrep&' spre una din&re /emei*
C ;un'1 Maria* Cum mer7 a/acerileD
C +or mer7e mai bine dac' )' c'ra.i*
C Nu a)em de 76nd s' s&'m* Nu )reau dec6& s'-.i pun o
4n&rebare* C'u&'m un american care a a7'.a& una din&re /e&e
noap&ea &recu&'* Presupunem c' acum c'l'&oresc 4mpreun'* +rem
s' -&im cine e /a&a* Ne po.i au&aD 4i ar'&' o /o&o7ra/ie de-a lui
Rober&*
Mai mul&e pros&i&ua&e s-au aduna& 4n urul lor pen&ru a ascul&a
ce )orbesc*
C !u nu )' po& au&a1 spuse Maria1 dar cunosc pe cine)a care
ar pu&ea*
;ellini d'du din cap*
C ;ine* CineD
Maria ar'&' cu de7e&ul /irma de pes&e drum* Pe ea scria:
BA2icitoare. /adam *ucia v $oate ajuta.C 8e&ele r6ser' aproba&or*
C'pi&anul ;ellini le pri)i -i spuse:
C Deci )' place s' 7lumi.iD ! bine1 )om /ace -i noi o mic'
7lum' care o s' )' plac'* Ace-&i doi domni sun& ner'bd'&ori s' a/le
numele /e&ei care a pleca& cu americanul* Dac' nu -&i.i cine e1 )'
s/'&uiesc s' )orbi.i cu prie&enii )o-&ri1 7'si.i pe cine)a care s' -&ie
cine e1 -i c6nd a)e.i r'spunsul1 suna.i-m'*
C De ce am /ace-oD 4n&reb' una din&re ele1 pe un &on s/id'&or*
C +e.i a/la*
O or' mai &6r3iu1 pros&i&ua&ele Romei se &re3ir' sub asediu*
8ur7one&e ale poli.iei s&r'b'&eau ora-ul1 ridic6nd &oa&e /emeile care
lucrau pe s&r'3i -i pe pe-&ii lor* Se au3eau .ipe&e de pro&es&*
C Nu pu&e.i /ace a-a ce)aH Pl'&esc pen&ru pro&ec.ia poli.iei*
- CONSPIRAIA -
222
C Aici e locul meu de cinci aniH
C Am /'cu&-o cu &ine -i prie&enii &'i pe 7ra&is* As&a .i-e
mul.umireaD
C A&unci de ce mai pl'&esc pro&ec.ieHD
P6n' diminea.' s&r'3ile se 7oliser' prac&ic de pros&i&ua&e1 iar
4nchisorile s-au umplu&*
Cesar -i colonelul (ohnson erau 4n biroul c'pi&anului ;ellini*
C +a /i 7reu s' le .inem 4nchise1 4i pre)eni c'pi&anul ;ellini* A-
pu&ea ad'u7a c' e /oar&e r'u pen&ru &urism*
C Nu-.i /ace probleme1 spuse colonelul (ohnson* Cine)a )a
)orbi* Mai /ierbe-le pu.in*
Au a-&ep&a& p6n' &6r3iu dup'-amia3'* Secre&ara c'pi&anului
;ellini spuse:
C 9n domn $oren3o )rea s' )' )ad'**
C Trimi&e-l 4n'un&ru*
Domnul $oren3o era 4mbr'ca& 4n&r-un cos&um /oar&e scump -i
pur&a inele cu diaman&e pe &rei de7e&e* Domnul $oren3o era un
pe-&e*
C Ce anume dore-&iD 4n&reb' ;ellini* $oren3o 36mbi*
C ! )orba despre ce dori.i dumnea)oas&r'1 domnilor* Asocia.ii
mei m-au in/orma& c' sun&e.i 4n c'u&area unei anumi&e /e&e care e
pleca&' din ora- 4nso.ind un american -i pen&ru c' noi
4n&o&deauna sun&em 7a&a s' au&'m au&ori&'.ile1 m-am 76ndi& s'
)' spun numele ei*
C Cine eD 4n&reb' colonelul (ohnson*
$oren3o i7nor' 4n&rebarea*
C ;ine4n.eles1 sun& con)ins c' )' )e.i ar'&a recuno-&in.a
eliber6ndu-mi asocia.ii -i pe prie&enele lor*
C Nu ne in&eresea3' niciuna din &6r/ele &ale* Nu )rem dec6&
numele aces&ei /e&e1 spuse colonelul Cesar*
C !s&e o )es&e /oar&e pl'cu&'1 domnule* ! 4n&o&deauna o pl'cere
s' &ra&e3i cu oameni 4n.ele7'&ori* @&iu c'H
C Numele ei1 $oren3o*
C Da1 desi7ur* Se nume-&e Pier* Pier +alli* Americanul -i-a
pe&recu& noap&ea cu ea la ho&elul *=:ncrocio, -i 4n diminea.a
urm'&oare au pleca&* Nu e una din /e&ele mele* Dac' 4mi permi&e.i
s' m' e,prim a-aH
;ellini era dea la &ele/on*
C Aduce.i dosarul lui Pier +alli* 'ubito>
C Sper domnilor c' )' )e.i ar'&a recuno-&in.a prin aH
- SIDN!" S#!$DON -
22%
;ellini ridic' pri)irea1 apoi spuse la &ele/on:
C @i anula.i <$eraiunea @utana.
$oren3o radia*
C Ara&ie.

! ! !

Dosarul lui Pier +alli sosi pe biroul lui ;ellini pes&e cinci
minu&e*
C @i-a 4ncepu& meseria la cincispre3ece ani* A /os& ares&a&' de
)reo 3ece ori de a&unci* !aH
C De unde )ineD 4l 4n&rerupse colonelul (ohnson*
C Din Neapole* Cei doi b'rba.i se pri)ir'* Are o mam' -i un
/ra&e care &r'iesc acolo*
C Pu&em a/la undeD
C Po& )eri/ica*
C 8'-o* Acum.


C"#itolul P"tru*%&i +i $nu

Se apropiau de suburbiile ora-ului Neapole* Case )echi se
4n-irau 4n linie pe s&r'3i 4n7us&e1 ru/e a&6rnau la usca& la aproape
/iecare 7eam1 /'c6nd cl'dirile s' ara&e ca ni-&e mun.i de cimen&
arbor6nd s&ea7uri colora&e*
C Ai mai /os& )reoda&' la NeapoleD 4n&reb' Pier*
C O sin7ur' da&'*
An )ocea lui Rober& se sim.ea 4ncordarea* 'u#an era a)e&at %n
#$atele lui, c2icotind. Am au&it c 0ea$ole e un ora) imoral. A)ai c
vom face multe lucruri imorale aici, dra,ul meu;
Vom inventa altele noi, promise Rober&*
Pier 4l urm'rea cu pri)irea*
C Nu &e sim.i bineD
Rober& 4-i mu&' 76ndurile 4n pre3en&*
C Sun& 4n re7ul'*
Treceau cu ma-ina pe l6n7' por&ul din 7ol/1 domina& de Cas&el
dellSO)o1 )echiul cas&el abandona& de l6n7' ap'*
C6nd au auns pe +ia Toledo1 Pier spuse a7i&a&':
C Ia-o pe aici*
Se apropiau de Spaccnapoli1 )echiul cen&ru al ora-ului*
- CONSPIRAIA -
225
C ! chiar 4n /a.'* Ia-o spre s&6n7a1 spre +ia ;enede&&o Croce*
Rober& 4i urm' indica.iile* Tra/icul era mai in&ens1 iar sune&ul
cla,oanelor &e asur3ea* Rober& ui&ase c6& de 37omo&os pu&ea /i
Neapole* Ance&ini pen&ru a nu lo)i pie&onii -i c6inii care aler7au
prin /a.a ma-inii de parc' ar /i /os& bla7oslo)i.i cu o anumi&'
imor&ali&a&e*
C Aici 4n&oarce la dreap&a1 4i ceru Pier1 ia-o spre Pia33a del
Plebisci&o*
Tra/icul era -i mai in&ens1 iar car&ierul mai d'r'p'na&*
C S&aiG s&ri7' Pier*
Rober& &rase ma-ina la mar7inea &ro&uarului* Se opriser' 4n /a.a
unui -ir de ma7a3ine ca )ai de lume*
Rober& pri)i 4n ur*
C Aici locuie-&e mama &aD
C Nu1 spuse Pier* ;ine4n.eles c' nu*
Se aplec' -i ap's' pe cla,on* An&r-o clip'1 o /emeie &6n'r' ie-i
din&r-unul din ma7a3ine* Pier cobor4 din ma-in' -i aler7' 4n
4n&6mpinarea ei* Cele dou' se 4mbr'.i-ar'*
C Ar'.i e,&raordinarG e,clam' /emeia* Probabil c'-.i mer7e
/oar&e bine*
D A-a e* Pier 4-i 4n&inse 4ncheie&ura m6inii* 9i&e de br'.ar' amG
C Sun& smaralde ade)'ra&eD
C ;ine4n.eles c' sun& ade)'ra&e* 8emeia .ip' la cine)a din
ma7a3in*
C AnnaG #ai a/ar'* #ai s' )e3i cine e aiciG
Rober& urm'rea scena1 ne)enindu-i s' cread'*
C PierH
C Imedia&1 dra7ul meu1 spuse ea* Trebuie s'-mi salu&
prie&enele*
An c6&e)a clipe )reo 3ece /emei se s&r6nser' 7r'mad' 4n urul lui
Pier1 admir6ndu-i br'.ara1 4n &imp ce Rober& s&'&ea acolo1 /'r' s'
poa&' /ace nimic1 s&r6n76nd din din.i*
C ! nebun dup' mine1 anun.' Pier* Se 4n&oarse spre Rober&* Nu
a-a1 carro;
$ui Rober& 4i )enea s' o s&r6n7' de 76&1 dar nu a)ea 4nco&ro*
C Da1 spuse el* Pu&em pleca1 PierD
C An&r-o clip'*
C Acum> spuse Rober&*
C Oh1 4n re7ul'* Pier se 4n&oarse spre celelal&e /emei* Trebuie s'
plec'm acum* A)em o 4n&6lnire /oar&e impor&an&'* "iao>
- SIDN!" S#!$DON -
22=
D "iao>
Pier urc' 4n ma-in' l6n7' Rober&1 iar /emeile r'maser' pe loc
pri)indu-i 4ndep'r&6ndu-se* Pier spuse /erici&':
C Toa&e sun& )echi prie&ene*
C Minuna&* 9nde e casa mamei &aleD
C Oh1 nu locuie-&e 4n ora-*
C Po/&imD
C $ocuie-&e 4n a/ara ora-ului la o mic' /erm'1 la o um'&a&e de
or' de aici*

! ! !

8erma era 4n par&ea de sud a peri/eriei ora-ului1 o cl'dire )eche
de pia&r'1 si&ua&' pu.in mai depar&e de -osea*
C 9i&e-oG e,clam' Pier* Nu-i a-a c'-i /rumoas'D
C Da*
$ui Rober& 4i con)enea /ap&ul c' era depar&e de cen&rul ora-ului*
Nu e,is&a nici un mo&i) s'-l cau&e cine)a aici* @ier a avut dre$tate.
Aici voi fi %n #i,uran.
Au porni& spre u-a din /a.' -i1 4nain&e de a aun7e la ea1 se
deschise -i mama lui Pier ap'ru 4n pra71 36mbindu-le* !ra o
)ersiune mai 4n )6rs&' a /iicei ei1 sub.ire -i cu p'r c'run&1 cu o /a.'
rida&'1 pe care anii -i 7riile 4-i l'saser' ampren&a*
C @ier, carra> /i #ei mancata>
C @i &u mi-ai lipsi&1 mam'* !l e prie&enul despre care .i-am
)orbi& la &ele/on*
Mama ei nici nu clipi*
C AhaG 'i, sun&e.i bine)eni&1 domnuleH
C (ones1 spuse Rober&*
C Po/&i.i1 in&ra.i*
Au in&ra& 4n&r-o su/ra7erie* !ra o 4nc'pere mare1 con/or&abil' -i
4mbie&oare1 4nc'rca&' de mobil'*
9n &6n'r cam de dou'3eci de ani in&r' 4n'un&ru* !ra scund -i
brune&1 &ras la /a.'1 ursu3 -i cu ochi care nu pre)es&eau nimic
bun* !ra 4mbr'ca& 4n ean-i -i o ache&' pe care era cusu& Diavoli
3o##i. Chipul i se lumin' c6nd 4-i )'3u sora*
C PierG
C ;un'1 Carlo* Se 4mbr'.i-ar'*
C Ce /aci aiciD
C Am )eni& 4n )i3i&' pen&ru c6&e)a 3ile* Se 4n&oarse spre Rober&*
- CONSPIRAIA -
22E
!l e /ra&ele meu1 Carlo* Carlo1 aces&a es&e domnul (ones*
C ;un'1 Carlo*
Carlo 4l e)alua pe Rober& din cap p6n'-n picioare*
C ;un'*
Mama spuse:
C +' pre7'&esc un dormi&or /rumos 4n spa&e*
Rober& 3ise:
C Dac' se poa&eH adic'1 dac' a)e.i un dormi&or 4n plus1 a-
pre/era s' am camera mea*
9rm' o pau3' s&6neni&oare* Cei &rei se holbau la Rober&*
Mama se 4n&oarse spre Pier*
C <mo#e##uale;
Pier 4n'l.' din umeri* 0u )tiu. Dar era si7ur' c' nu era
homose,ual*
Mama 4l pri)i pe Rober&*
C Cum dori.i* O 4mbr'.i-a din nou pe Pier* Sun& a-a de
bucuroas' s' &e )'d* #ai 4n buc'&'rie* 8ac ni-&e ca/ea*
An buc'&'rie1 mama e,clam':
C 4eni##imo> 9nde l-ai cunoscu&D Ara&' /oar&e bo7a&* @i br'.ara
pe care o por.iG Trebuie s' /i cos&a& o a)ere* Dumne3eule mareG An
seara as&a )oi pre7'&i o cin' 7ro3a)'* +oi in)i&a &o.i )ecinii ca s'-.i
cunoasc'H
C Nu1 mam'* Nu po.i /ace a-a ce)a*
C Dar carra, de ce s' nu a/le &o.i despre norocul &'uD Prie&enele
&ale se )or bucura pen&ru &ine*
C Mam'1 domnul (ones )rea doar s' se odihneasc' c6&e)a 3ile*
8'r' pe&receri* 8'r' )ecini*
Mama o/&'*
C An re7ul'* Cum )rei &u*
Voi aranja # fie are#tat undeva de$arte de ca#, $entru ca
mama # nu aib $robleme.

! ! !

@i Carlo obser)ase br'.ara*
C ;r'.ara aia* Smaraldele acelea sun& ade)'ra&e1 nu-i a-aD Ai
cump'ra&-o pen&ru sora meaD
!ra ce)a 4n b'ia&ul aces&a ce nu-i pl'cea lui Rober&*
C An&reab-o*
Pier -i mama ei ie-ir' din buc'&'rie* Mama se ui&' la Rober&*
- SIDN!" S#!$DON -
22L
C Sun&e.i si7ur c' nu )re.i s' dormi.i 4mpreun' cu PierD
Rober& se sim.i ena&*
C Mul.umesc* Nu*
C #ai s'-.i ar'& dormi&orul1 spuse Pier*
Al conduse 4n spa&ele casei1 4n&r-un dormi&or mare1 con/or&abil1
cu un pa& dublu 4n miloc*
C Rober&1 .i-e &eam' de ce ar pu&ea crede mama dac' dormim
4n aceea-i camer'D @&ie cu ce m' ocup*
C Nu e )orba despre a-a ce)a1 spuse Rober&* !s&eH Nu pu&ea
s'-i e,plice* Ami pare r'u*
+ocea ei era rece*
C Nu-i nimic*
An&r-un mod ine,plicabil se sim.ea i7ni&'* !ra a doua oar' c6nd
re/u3a s' se culce cu ea* A)ai trebuie dacl voi turna $oliiei, 4-i
3ise ea* @i &o&u-i sim.ea un mic -i sup'r'&or sen&imen& de
)ino)'.ie* !ra 4n&r-ade)'r /oar&e dr'7u.* Dar cinci3eci de mii de
dolari erau cinci3eci de mii de dolari*

! ! !

$a cin'1 mama )orbi mul&1 4ns' Pier1 Rober& -i Carlo erau &'cu.i
-i preocupa.i*
Rober& se 76ndea la planul lui de sc'pare* /(ine, 4-i 3ise el* Voi
mer,e %n $ort )i voi cuta un va$or care # m duc de aici.
Pier se 76ndea la &ele/onul pe care 4l )a da* Voi vorbi din ora)
$entru ca $oliia # nu )tie de unde telefone&.
Carlo 4l s&udia pe s&r'inul pe care sora lui 4l adusese acas'* Va fi
u)or de $clit.
C6nd cina se &ermin' cele dou' /emei se 4n&oarser' 4n buc'&'rie*
Rober& r'mase sin7ur cu Carlo*
C !-&i primul b'rba& pe care sora mea 4l aduce acas'1 spuse
Carlo* Probabil c'-i placi /oar&e mul&*
C @i ea 4mi place mie*
C DaD @i ai de 76nd s' &e 4n7rie-&i de eaD
C Cred c' sora &a -&ie cum s'--i poar&e sin7ur' de 7ri'*
Carlo 36mbi a/ec&a&*
C Ah4* @&iu*
S&r'inul a-e3a& 4n /a.a lui era bine 4mbr'ca& -i e)iden& /oar&e
bo7a&* De ce s&'&ea aici c6nd ar /i pu&u& locui 4n&r-un ho&el de lu,D
Sin7urul mo&i) care-i &recu prin min&e lui Carlo era c' omul se
- CONSPIRAIA -
22N
ascundea* @i as&a 4nsemna ce)a* C6nd un b'rba& bo7a& se ascunde
e,is&a o posibili&a&e de a c6-&i7a bani din&r-o as&/el de si&ua.ie*
C De unde e-&iD 4n&reb' Carlo*
C Din nici un loc 4n mod special1 spuse Rober& prie&enos*
C'l'&oresc /oar&e mul&*
Carlo d'du din cap*
C An.ele7*
Voi afla de la @ier cine e. "ineva e#te $robabil foarte dornic #
$ltea#c o mulime de bani $entru el, )i eu )i @ier %i $utem %m$ri.
C Te ocupi de a/aceriD 4n&reb' Carlo*
C M-am re&ras*
0u va fi ,reu #l fac # vorbea#c, &rase conclu3ia Carlo* $ucca1
conduc'&orul bandei numi&' Diavoli 3o##i, 4l )a pune 4n dou'
secunde cu bo&ul pe labe*
C C6& &imp r'm6i la noiD
C N-a- pu&ea spune*
Curio3i&a&ea b'ia&ului 4ncepuse s'-l calce pe ner)i*

! ! !

Pier -i mama ei ie-ir' din buc'&'rie*
C Mai dori.i ni-&e ca/eaD 4n&reb' mama*
C Nu1 mul.umesc* A /os& o cin' delicioas'*
Mama 36mbi*
C As&a-i nimic* M6ine )oi pre7'&i un ade)'ra& osp'.*
C ;un* P6n' a&unci el )a /i pleca& dea* Se ridic'* Dac' nu a)e.i
nimic 4mpo&ri)'1 sun& cam obosi&* A- dori s' m' culc*
C ;ine4n.eles1 spuse mama* Noap&e bun'*
C Noap&e bun'*
Al urm'rir' pe Rober& 4ndrep&6ndu-se spre dormi&or* Carlo r6ni*
C Nu crede c' e-&i des&ul de bun' pen&ru a dormi cu el1 haD
Remarca o a&inse pe Pier1 a-a cum -i in&en.ionase* Nu i-ar /i
p'sa& dac' Rober& era homose,ual1 dar 4l au3ise discu&6nd cu
Susan -i -&ia c' nu e a-a ce)a* Ai ar'& eu aces&ui #tron&o.
Rober& 3'cea 4n pa& 76ndindu-se la urm'&oarea lui mi-care*
$'s6nd o urm' /als' cu dispo3i&i)ul ascuns 4n car&ea de credi& 4-i
o/erise pu.in &imp1 dar nu se ba3a prea mul& pe as&a* Probabil c' la
ora as&a 7'siser' dea camionul ro-u* Cei care erau pe urmele lui
erau nemilo-i -i is&e.i* Erau oare conductorii ,uvernelor din lume
im$licai %n acea#t ma#iv aciune #ecret; se 4n&reb' Rober&* Sau
- SIDN!" S#!$DON -
22O
era o or7ani3a.ie 4n cadrul unei al&e or7ani3a.ii1 un complo& 4n
s/era ser)iciilor de in/orma.ii care ac.iona ile7al1 pe con& propriuD
Cu c6& se 76ndea mai mul& la aceas&' )arian&'1 cu a&6& 4i p'rea
mai )erosimil c' -e/ii de s&a&e s-ar pu&ea s' nu /ie la curen& cu ce
se 4n&6mpl'* @i un 76nd 4i &recu prin min&e* I se p'ruse ciuda&
/ap&ul c' amiralul Mhi&&a0er se re&r'sese din ONI -i /usese e,ila&
4n&r-un /el de Siberia* Dar dac' cine)a 4l obli,a#e s' se re&ra7'
pen&ru c' se -&ia c' nicioda&' nu )a pu&ea /ace par&e din
conspira.ie1 a&unci &o&ul 4ncepea s' aib' sens* Va trebui # iau
le,tura cu amiralul, 4-i spuse Rober&* !ra sin7urul 4n care a)ea
4ncredere ca s' descopere ce anume se 4n&6mpl' cu ade)'ra&*
/(ine, se 76ndi el* /(ine. Anchise ochii -i adormi*
Al &re3i sc6r.6i&ul podelei* Se ridic' imedia&1 cu &oa&e sim.urile
aler&a&e* Cine)a se apropie de pa&* Rober& se 4ncorda1 7a&a de a&ac*
Ai mirosi par/umul -i apoi o sim.i alunec6nd 4n pa& l6n7' el*
C PierH CeD
C @-&* Trupul ei se lipi de al lui* !ra 7oal'* M' sim.eam
sin7ur'1 -op&i ea*
Se 7hemui mai aproape de el*
C Ami pare r'u1 Pier1 euH eu nu po& s' /ac nimic pen&ru &ine*
C NuD A&unci las'-m' s' /ac eu pen&ru &ine1 spuse ea 4nce&*
C Nu are ros&* Nu po.i /ace nimic*
Rober& sim.i un sen&imen& ad6nc de 3'd'rnicie* +oia s'-i
scu&easc' pe am6ndoi de clipele penibile care urmau*
C Nu-.i plac1 Rober&D Nu cre3i c' am un corp /rumosD
C ;a da*
@i 4n&r-ade)'r a)ea* Sim.ea c'ldura corpului ei lipi& de al lui*
Al m6n76ie cu bl6nde.e1 unduindu--i de7e&ele pe piep&ul lui1 4n
sus -i 4n os1 mi-c6ndu-le 4nce& spre abdomen*
Trebuia s' o opreasc' 4nain&e ca spec&acolul umili&or s' se
repe&e*
C Pier1 nu po& s' /ac dra7os&e* N-am mai pu&u& /ace dra7os&e cu
o /emeie de c6ndH de /oar&e mul& &imp*
C Nu &rebuie s' /aci nimic1 Rober&1 spuse ea* Nu )reau dec6& s'
m' oc* Nu-.i place s' se oace cine)a cu &ineD
Nu sim.ea nimic* 'o ia dracu $e 'u#an> Nu se luase doar pe
sine 4ns'-i de l6n7' el1 4i luase -i o par&e din b'rb'.ie*
Pier aluneca 4n os pe &rupul lui*
C An&oarce-&e1 spuse ea*
C Nu are ros&1 Pier* !uH
- CONSPIRAIA -
2%B
Al ros&o7oli1 iar el r'mase 4n&ins1 bles&em6nd-o pe Susan pen&ru
impo&en.a lui* Sim.ea limba lui Pier plimb6ndu-se pe spa&ele lui1
/'c6nd mici cercuri delica&e1 mi-c6ndu-se &o& mai os* De7e&ele ei 4i
plesneau u-or pielea*
C Pier*
C @---&*
Sim.ea limba ei /'c6nd spirale &o& mai ad6nci -i 4ncepu s' se
e,ci&e* Ancerc' s' se 4n&oarc'*
C @--&* S&ai lini-&i&*
$imba ei era ca&i/ela&' -i cald'1 iar s6nii i se &6rau pe piele*
Pulsul i se acceler'* Da, 4-i 3ise el* Da> <2, da> Se,ul i se um/l'
p6n' se /'cu &are ca pia&ra1 -i c6nd nu mai pu&u re3is&a1 o apuc'
pe Pier -i o 4n&inse pe spa&e*
!a 4l pip'i -i e,clam':
C Dumne3eule1 e-&i enorm* Te )reau 4n mine*
Iar pes&e o clip' Rober& se a/und' 4n ea1 -i apoi din nou -i din
nou1 -i era de parc' ren'scuse* Pier era pricepu&' -i 4n/l'c'ra&'1
iar Rober& se des/a&' cu ad6ncimea 4n&uneca&' a moliciunii ei
ca&i/ela&e* Au /'cu& de &rei ori dra7os&e 4n acea noap&e* An cele din
urm' au adormi&*

! ! !

7iua a o$t#$re&ecea
0ea$ole, :talia

Diminea.a1 c6nd lumina slab' p'&runse pe /ereas&r'1 Rober& se
&re3i* O s&r6nse 4n bra.e pe Pier -i 4i -op&i:
C Mul.umesc*
Pier 4i 36mbi -mechere-&e*
C Cum &e sim.iD
C Minuna&1 spuse Rober&*
@i a-a se -i sim.ea* Pier se 7hemui l6n7' el*
C !-&i un animalG
Rober& r6ni*
C Ami prie-&i1 spuse el*
Pier se ridic' -i spuse serioas':
C Nu e-&i &ra/ican& de dro7uri1 nu-i a-aD
!ra o 4n&rebare nai)'*
C Nu*
- SIDN!" S#!$DON -
2%F
C Dar In&erpolul &e cau&'*
As&a era mai aproape de ade)'r*
C Da*
Chipul ei se lumin'*
C @&iuG !-&i spionG !ra en&u3iasma&' ca un copil*
Rober& nu se pu&u ab.ine s' nu r6d'*
C I'uD
@i se 76ndi: Din ,ura co$iilor-
C Recunoa-&e1 insis&' Pier* !-&i spion1 nu-i a-aD
C Da1 spuse Rober& 7ra)* Sun& spion*
C @&iam euG Ochii lui Pier s&r'luceau* Po.i s'-mi spui ni-&e
secre&eD
C Ce /el de secre&eD
C P'i1 secre&e de spion C coduri -i lucruri din as&ea* Ami place
s' ci&esc romane de spiona* $e ci&esc &o& &impul*
C DaD
C Oh1 daG Dar nu sun& dec6& po)e-&i in)en&a&e* Tu -&ii lucrurile
ade)'ra&e1 a-a-iD Cum ar /i semnalele pe care le /olosesc spionii* Ai
)oie s'-mi spui -i mie unulD
Rober& spuse /oar&e serios:
C N-ar &rebui1 dar cred c' unul se poa&e* "e #i #$un ca # m
cread; P'i1 s' 3icem &rucul cu role&ele de la /ereas&r'*
!a 4l ascul&a cu ochii lar7 deschi-i*
C Trucul cu role&ele de la /ereas&r'D
C Da* Rober& 4i ar'&' /ereas&ra de la dormi&or* Dac' &o&ul es&e 4n
re7ul' la-i role&ele ridica&e* Dar dac' sun& probleme1 &ra7i una
din&re role&e os* As&a e semnalul pen&ru a-l a)er&i3a pe cel cu care
urmea3' s' &e 4n&6lne-&i*
Pier comen&' 4nc6n&a&'*
C ! 7ro3a)G N-am ci&i& nicioda&' a-a ce)a prin c'r.i*
C Nici nu )ei ci&i1 spuse Rober&* ! un mare secre&*
C Nu )oi spune la nimeni1 promise Pier* Al&ce)aD Altceva;
Rober& se 76ndi c6&e)a clipe* P'i1 &rucul cu &ele/onul*
Pier se 7hemui -i mai aproape de el*
C Po)es&e-&e-mi*
C AH s' 3icem c' un spion 4.i &ele/onea3' pen&ru a a/la dac'
&o&ul es&e 4n re7ul'* +a cere s' )orbeasc' cu Pier* Dac' nu sun&
probleme1 spui: >Aici Pier?* Dar dac' ce)a nu es&e 4n re7ul' spui:
>A.i 7re-i& num'rul?*
C !,&raordinarG e,clam' Pier*
- CONSPIRAIA -
2%2
:n#tructorii mei de la Eerm ar face atac de cord dac mar au&i
ce $ro#tii vorbe#c.
C Mai po.i s'-mi spui ce)aD
Rober& r6se*
C Cred c' as&ea dou' secre&e sun& des&ul pen&ru o diminea.'*
C ;ine*
A-i /rec' corpul de al lui*
C N-ai )rea s' /aci un du-D 4n&reb' Pier*
C ;a da1 /oar&e mul&*
S-au s'puni& unul pe cel'lal& sub apa cald' -i c6nd Pier 4i
dep'r&a picioarele pen&ru a-l sp'la1 i se um/l' din nou*
Au /'cu& dra7os&e sub du-*
An &imp ce Rober& se 4mbr'c'1 Pier 4-i lu' un hala& -i spuse:
C M' duc s' pre7'&esc micul deun*

! ! !

Carlo o a-&ep&a 4n su/ra7erie*
C Ia po)es&e-&e-mi de prie&enul &'u1 spuse el*
C Ce-i cu elD
C 9nde l-ai cunoscu&D
C An Roma*
C Trebuie s' /ie /oar&e bo7a& dac' .i-a cump'ra& br'.ara aceea*
!a ridic' din umeri nep's'&oare*
C M' place*
C @&ii ce cred euD !u cred c' prie&enul &'u /u7e de ce)a* Dac'
am spune cui &rebuie1 am primi o recompens' 7ras'*
Pier se duse spre /ra&ele ei1 cu ochii 4n /l'c'ri*
C Nu &e b'7a1 Carlo*
C Deci1 e ade)'ra& c' /u7e de ce)a*
C Ascul&'1 &u mi&i&el $i#cialetto, &e pre)in C )e3i-.i de &reburile
&ale*
Nu a)ea de 76nd s' 4mpar&' cu nimeni recompensa*
Carlo spuse cu repro-:
C Surioar'1 o )rei doar pen&ru &ine*
C Nu1 nu 4n.ele7i1 Carlo*
C NuD
Pier spuse sincer:
C A.i m'r&urisesc ade)'rul* Domnul (ones /u7e de so.ia lui* !a
a an7aa& un de&ec&i) ca s'-l 7'seasc'* As&a-i &o&*
- SIDN!" S#!$DON -
2%%
Carlo 36mbi*
C De ce n-ai spus a-a de la 4ncepu&D A&unci nu-i mare lucru* O
s' ui& &oa&' po)es&ea*
C ;ine1 spuse Pier*
Iar Carlo se 76ndi: !rebuie nea$rat # aflu cine e ti$u= #ta.

! ! !

(anus )orbea la &ele/on:
C Ce )e-&i a)e.iD
C @&im c' comandan&ul ;ellamy es&e 4n Neapole*
C A)em con&ac&e acoloD
C Da* Sun& pe urmele lui* A)em o urm'* C'l'&ore-&e cu o
pros&i&ua&' a c'rei /amilie locuie-&e 4n Neapole* Credem c' au
pleca& la casa ei* Ai c'u&'m*
C ine-m' la curen&*

! ! !

An Neapole1 biroul municipali&'.ii era ocupa& cu 7'sirea casei 4n
care locuia /amilia lui Pier +alli*
O du3in' de a7en.i -i poli.ia din Neapole cu&reierau ora-ul 4n
c'u&area lui Rober&*
Carlo era ocupa& cu propriile lui planuri 4n pri)in.a lui Rober&*
Pier se pre7'&ea s' &ele/one3e din nou In&erpolului*


C"#itolul P"tru*%&i +i Doi

Pericolul din aer era aproape palpabil1 iar Rober& sim.ea c' dac'
ar /i 4n&ins m6na l-ar /i pu&u& a&in7e* Por&ul era un s&up de
ac&i)i&a&e1 )apoarele 4-i 4nc'rcau -i 4-i desc'rcau mar/a* Dar se mai
ad'u7ase un elemen&* Ma-ini ale poli.iei pa&rulau 4n sus -i 4n os
pe chei1 iar poli.i-&i 4n uni/orm' -i de&ec&i)i u-or de recunoscu&
discu&au cu docheri -i marinari* Marea concen&rare de /or.e pen&ru
)6narea unui om 4l lu' comple& prin surprindere pe Rober&* !ra de
parc' ar /i -&iu& c' se a/l' 4n Neapole1 pen&ru c' era imposibil s' se
des/'-oare aceas&' c'u&are in&ens' 4n &oa&e ora-ele mari ale I&aliei*
Nici m'car nu se mai deran' s' coboare din ma-in'* An&oarse -i se
4ndep'r&' de por&* Ceea ce el cre3use c' )a /i un plan simplu C s'
- CONSPIRAIA -
2%5
urce pe un )as care pleca spre 8ran.a C de)enise acum unul
e,&rem de periculos* Cum)a reu-iser' s'-i dea de urm'* A-i anali3'
din nou al&erna&i)ele* S' c'l'&oreasc' cu ma-ina pe dis&an.e lun7i
era riscan&1 4n urul ora-ului )or /i bloca&e drumurile* Por&ul era
p'3i&* As&a 4nsemna c' -i 7ara -i aeropor&ul erau de asemenea
supra)e7hea&e* !ra prins 4n&r-o men7hin' care 4l s&r6n7ea &o& mai
&are*
Rober& se 76ndi la propunerea lui Susan* 'untem a$roa$e de
coa#ta Aibraltarului. @utem # %ntoarcem )i # te lum de unde vrei
tu. E $robabil #in,ura ta )an# de #c$are. Nu a)ea nici un che/ s'
o implice pe Susan 4n pericolul 4n care se 7'sea el1 de-i nu se
pu&ea 76ndi la o al&' al&erna&i)'* !ra sin7ura cale de a ie-i din
cursa 4n care in&rase* Nu-l )or c'u&a pe un iah& par&icular* Dac
$ot # ajun, la Ialc5on, 4-i 3ise el1 m vor $utea duce a$roa$e de
/ar#ilia, )i ajun, eu cumva la rm. A)a, nici ei nu vor ri#ca $rea
mult.
Parc' ma-ina 4n /a.a unei mici trattoria de pe o s&rad' la&eral' -i
in&r' pen&ru a &ele/ona* An cinci minu&e primi le7'&ura cu Ialc5on.
C Cu doamna ;an0s1 )' ro7*
C Cine s'-i spun c' o cau&'D
/onte are un afuri#it de majordom carei r#$unde la telefon.
C Spune-i c' un )echi prie&en*
Pes&e un minu& au3i )ocea lui Susan*
C Rober&H &u e-&iD
C ;anul cel r'u*
C NuH nu &e-au ares&a&1 nu-i a-aD
C Nu1 Susan* Ai era 7reu s' pun' 4n&rebarea* O/er&a e 4nc'
)alabil'D
C ;ine4n.eles* 9ndeHD
C Pu&e.i aun7e la Neapole 4n seara as&aD
Susan e3i&'*
C Nu -&iu* A-&eap&' pu.in*
Rober& o au3i )orbind cu cine)a* Susan )orbi din nou la apara&*
C Mon&e spune c' a)em ce)a probleme cu mo&orul1 dar pu&em
aun7e 4n Neapole pes&e dou' 3ile*
*a dracu. "u fiecare &i care trecea #e mrea $ericolul de a fi
$rin#.
C An re7ul'* ! bine a-a*
C Cum &e )om 7'siD
C +oi lua le7'&ura cu &ine1 -i-.i comunic eu*
- SIDN!" S#!$DON -
2%=
C Rober&1 &e ro71 ai 7ri' de &ine*
C Ancerc* I'u c' 4ncerc*
C Nu )ei permi&e s' .i se 4n&6mple nimicD
C Nu1 nu )oi permi&e s' mi se 4n&6mple nimic*
8i nici ie.
Dup' ce Susan puse os &ele/onul se 4n&oarse spre so.ul ei -i
36mbi:
C +ine*

! ! !

O or' mai &6r3iu1 la Roma1 8rancesco Cesar 4i 4n&inse o
&ele7ram' colonelului 8ran0 (ohnson* !ra &rimis' de pe Ialc5on.
Se pu&ea ci&i: 4ellam5 vine la bordul ia2tului Ialc5on. V vom ine
la curent. Nu era semna&'*
C Am arana& s' pu&em supra)e7hea &oa&e con)orbirile de pe
iah&1 spuse Cesar* De 4nda&' ce ;ellamy )a p'-i pe iah&1 e al
nos&ru*


C"#itolul P"tru*%&i +i Tr%i

Cu c6& Carlo +alli se 76ndea mai mul& la &oa&'-a/acerea cu a&6&
era mai con)ins c' urma s' dea marea lo)i&ur'* Po)es&ea lui Pier
cum c' americanul ar /u7i de so.ia lui era o 7lum'* Domnul (ones
/u7ea 4n&r-ade)'r1 dar /u7ea de poli.ie* Probabil c' e,is&a o
recompens' pus' pe capul lui* Poa&e chiar una mare* Dar &reaba
as&a a)ea ne)oie de priceperea cui)a* Carlo se ho&'r4 s' discu&e cu
Mario $ucca1 conduc'&orul Diavolilor 3o)ii.
Dis de diminea.'1 Carlo se urc' pe mo&ore&a lui -i porni spre +ia
Sorcella 4n spa&ele Pie.ei <aribaldi* Opri 4n /a.a unei cl'diri
d'r'p'na&e -i ap's' soneria de la o cu&ie po-&al' spar&' pe care
scria >$ucca?*
Pes&e un minu& se au3i o )oce .ip6nd:
C Care pas&ele m'-&ii e-&iD
C Carlo* Trebuie s' )orbesc cu &ine1 Mario*
C Sper c' meri&' la ora as&a* +ino sus*
9-a se deschise -i Carlo urc' sc'rile*
Mario $ucca era 4n /a.a unei u-i deschise1 7ol* $a cap'&ul
camerei Carlo )'3u o /a&' 4n pa&ul lui*
- CONSPIRAIA -
2%E
C "2e co#a; Ce dracu )rei de la mine a-a de diminea.'D
C N-am pu&u& dormi1 Mario* Sun& prea emo.iona&* Cred c' am
da& pes&e ce)a 7ro3a)*
C I'uD In&r'*
Carlo p'-i 4n apar&amen&ul mic1 de3ordona&*
C Seara &recu&' sora mea a adus acas' un /raier*
C !i -iD Pier e o &6r/'* !aH
C Da1 dar 's&a e plin de bani* @i se ascunde*
C De cine se ascundeD
C Nu -&iu* Dar )oi a/la* Cred c' ar pu&ea /i o recompens' pe
capul lui*
C De ce nu o 4n&rebi pe sora &aD
Carlo se 4ncrun&'*
C Pier )rea s' o p's&re3e doar pen&ru ea* S' )e3i ce br'.ar' i-a
cump'ra& C smaralde*
C O br'.ar'D Ce )orbe-&iD Cam c6& )alorea3'D
C A.i spun eu* Am de 76nd s' o )6nd 4n diminea.a as&a*
$ucca r'mase pe 76nduri*
C 9i&e ce s' /aci1 Carlo* Ce-ar /i s' s&'m noi pu.in de )orb' cu
prie&enul surorii &aleD #ai s'-l um/lam -i s'-l ducem la club*
Clubul era un depo3i& din Zuar&iere Sani&a care a)ea o 4nc'pere
i3ola&' /onic*
Carlo 36mbi*
C 4ene. Al po& duce acolo des&ul de u-or*
C Al a-&ep&'m1 spuse $ucca* +om s&a pu.in de )orb' cu el* Sper
s' aib' o )oce pl'cu&'1 pen&ru c' 4n mod si7ur ne )a c6n&a*
C6nd Carlo se re4n&oarse acas'1 domnul (ones plecase dea*
Carlo in&r' 4n panic'*
C 9nde s-a dus prie&enul &'uD o 4n&reb' el pe Pier*
C Mi-a spus c' are ni-&e &reburi de re3ol)a& 4n ora-* Se )a
4n&oarce* De ceD
Carlo se sili s' 36mbeasc'*
C !ram curios*
Carlo a-&ep&' p6n' Pier -i mama lui plecar' 4n buc'&'rie pen&ru
a pre7'&i pr6n3ul1 apoi se 7r'bi spre camera lui Pier* <'si br'.ara
ascuns' sub ni-&e lenerie de corp 4n&r-unul din ser&arele
dulapului* O )6r4 repede 4n bu3unar -i se pre7'&ea de plecare c6nd
mama lui ie-i din buc'&'rie*
C Carlo1 nu r'm6i aici la pr6n3D
C Nu* Am o 4n&6lnire1 mama* M' 4n&orc mai &6r3iu*
- SIDN!" S#!$DON -
2%L
Se urc' pe mo&ore&' -i porni spre Zuar&iere Spa7nolo* Poa&e
brara nu e dec(t un fal#, 4-i 3ise el* E $o#ibil # fie doar o imitaie.
'$er # nu m fac de r(# %n faa lui *ucca. Parc' mo&ore&a l6n7' un
mic ma7a3in de biu&erii1 pe a c'rui /irm' era scris: B<rolo,iaC.
Proprie&arul1 <ambino1 era un b'&r6n usca&1 cu o peruc' nea7r'
care nu-i )enea nicicum1 -i cu o 7ur' plin' de din.i /al-i* Ridic'
pri)irile c6nd Carlo in&r'*
C ;un' diminea.a1 Carlo* Te-ai scula& de)reme*
C Ah4*
C Ce ai pen&ru mineD
Carlo scoase br'.ara din bu3unar -i o puse pe &e7hea*
C As&a*
<ambino o ridic'* An &imp ce o s&udia ochii lui se m'rir'*
C De unde ai /'cu& ros& de a-a ce)aD
C A muri& o m'&u-' bo7a&' -i mi-a l'sa&-o mie* +alorea3' ce)aD
C S-ar pu&ea1 spuse <ambino precau&*
C Nu &e mai uca cu mine* <ambino ar'&' i7ni&*
C Te-am p'c'li& eu )reoda&'D
C To& &impul*
C +ou' b'ie.ilor )' place s' 7lumi.i mereu* 9i&e ce )oi /ace1
Carlo* Nu cred c' m' )oi pu&ea ocupa sin7ur de as&a* !s&e /oar&e
)aloroas'*
Inima lui Carlo 4ncepu s' ba&' nere7ula&*
C I'uD
C +a &rebui s' m' in&erese3 unde a- pu&ea-o plasa* Te sun
disear'*
C O*P*1 spuse Carlo* Anh'.' br'.ara* R'm6ne la mine p6n' m'
anun.i*
Carlo p'r'si ma7a3inul plu&ind prin aer* Deci1 a)usese drep&a&eG
8raierul era bo7a& -i mai era -i pros&* Din ce alt motiv ar cum$ra
cineva o a#tfel de brar unei t(rfe;
An ma7a3in <ambino 4l urm'ri pe Carlo plec6nd* Se 76ndi: 6n ce
dracu #au b,at idioii )tia; Scoase de sub &e7hea o circular'
care /usese &rimis' &u&uror ma7a3inelor de amane&a&* An ea era
descris' br'.ara pe care &ocmai o )'3use1 4ns' os1 4n locul
num'rului obi-nui& de la poli.ie1 e,is&a o indica.ie special':
Anunai imediat ':EA3. <ambino ar /i i7nora& o circular' a poli.iei1
a-a cum 4n &recu& i7norase su&e de al&e circulare1 dar -&ia des&ule
despre SI8AR pen&ru a--i da seama c' nu--i pu&ea permi&e s'-i
supere* I se /'cea r'u c6nd se 76ndea c' )a pierde pro/i&ul de la
- CONSPIRAIA -
2%N
aceas&' br'.ar'1 dar nu a)ea de 76nd s'--i )6re sin7ur 76&ul 4n
-&rean7* An sil'1 ridic' &ele/onul -i /orm' num'rul de pe circular'*


C"#itolul P"tru*%&i +i P"tru

!ra ano&impul /ricii1 al umbrelor care plu&eau deasupra
aduc6nd cu ele moar&ea* Cu c6.i)a ani 4n urm' Rober& /usese
&rimis 4n&r-o misiune 4n ;orneo -i p'&runsese ad6nc 4n un7l' 4n
c'u&area unui &r'd'&or* Se 4n&6mplase 4n oc&ombrie1 4n &impul
mu#im ta9oot, &radi.ionalul se3on de )6n'&oare1 c6nd b'-&ina-ii din
un7l' sun& &erori3a.i de ;alli Salan71 spiri&ul care cau&' oameni
pen&ru s6n7ele lor* !ra un ano&imp al crimelor1 iar acum1 pen&ru
Rober&1 Neapole de)enise un7la din ;orneo* Moar&ea plu&ea 4n aer*
0u le va fi u)or, 4-i 3ise Rober&* /ai %nt(i vor trebui # m $rind.
Cum de l-au 7'si&D @ier. Probabil au a/la& de ea -i au urm'ri&-o
p6n' aici* Va trebui # m' %ntorc aca# la ea )i # o $revin, se
76ndi Rober&* 6n# va trebui # ,#e#c o cale de a #c$a de aici.
Porni spre peri/eria ora-ului1 spre locul de unde 4ncepea
au&os&rada1 sper6nd c' prin&r-un miracol s-ar pu&ea s' /ie liber'*
Cu cinci su&e de me&ri 4nain&e de a aun7e la in&rarea pe
au&os&rad'1 )'3u blocaul poli.iei1 4n&oarse -i porni din nou spre
cen&rul ora-ului*
Conducea 4nce&1 concen&r6ndu-se1 pun6ndu-se 4n si&ua.ia
urm'ri&orilor s'i* ;locaser' &oa&e c'ile de ie-ire din I&alia* 8iecare
)as care pleca )a /i sco&oci& cu mare 7ri'* @i pe nea-&ep&a&e un
plan i se 4n/irip' 4n min&e* Nu au nici un mo&i) s' sco&oceasc'
)apoare care nu pleac' din I&alia* E o )an#, 4-i spuse Rober&* O
lu' din nou spre por&*

! ! !

Micul clopo.el de deasupra ma7a3inului de biu&erii 4ncepu s'
sune1 iar <ambino 4-i ridic' ochii* Doi b'rba.i 4n cos&ume ne7re
in&rar' 4n'un&ru* Nu erau clien.i*
C Ce dori.iD
C Domnul <ambinoD
!l 4-i ar'&' din.ii /al-i*
C Da*
C A.i suna& 4n le7'&ur' cu o br'.ar'*
- SIDN!" S#!$DON -
2%O
SI8AR* Ai a-&ep&a* Doar c' de da&a as&a era de par&ea le7ii*
C !,ac&* Din pa&rio&ism* Am sim.i& c' e de da&oria meaH
C $as' /leacurile* Cine a adus-oD
C 9n &6n'r pe nume Carlo*
C A l'sa& aici br'.araD
C Nu1 a lua&-o cu el*
C Cum se mai nume-&e CarloD
<ambino ridic' un um'r*
C Nu-i cunosc cel'lal& nume* ! unul din b'ie.ii din Diavoli
3o##i. 9na din bandele locale* ! condus' de un pu-&i pe nume
$ucca*
C @&ii unde 4l pu&em 7'siD
<ambino e3i&'* Dac' $ucca a/la c' )orbise1 i se )a &'ia limba*
Dac' nu le )a spune aces&or oameni ceea ce doreau s' a/le1 4i )or
3bura creierii*
C $ocuie-&e pe +ia Sorcella1 4n spa&ele Pie.ei <aribaldi*
C Mul.umim1 domnule <ambino* Ne-a.i /os& de mare au&or*
C Sun& 4n&o&deauna 7a&a s' coopere3 cuH
;'rba.ii plecaser' dea*

! ! !

$ucca era 4n pa& cu prie&ena lui c6nd cei doi b'rba.i &r6n&ir' u-a
apar&amen&ului s'u* $ucca s'ri din pa&*
C Ce dracu 4nseamn' as&aD Cine sun&e.i )oiD
9nul din&re ei 4i ar'&' le7i&ima.ia*
SI8ARG $ucea 4n7hi.i 4n sec*
C P'i1 n-am /'cu& nimic r'u* Sun& un ce&'.ean care respec&'
le7eaH
C @&im as&a1 $ucca* Nu &u ne in&erese3i* Ne in&eresea3' un b'ia&
pe nume Carlo*
"arlo. Deci a#ta e. Afuri#ita aia de brar> An ce dracu se b'7ase
CarloD SI8AR nu &rimi&ea oameni ca s' cau&e br'.'ri /ura&e*
C @iH 4l cuno-&i sau nuD
C S-ar pu&ea s'-l cunosc*
C Dac' nu e-&i si7ur1 4.i 4mprosp'&'m memoria la sediu*
C S&a.i pu.inG Ami amin&esc acum1 spuse $ucca* +' re/eri la
Carlo +alli* Ce-i cu elD
C +rem s' s&'m pu.in de )orb' cu el* 9nde locuie-&eD
8iecare membru al bandei Diavoli 3o##i &rebuia s' depun' un
- CONSPIRAIA -
25B
ur'm6n& de loiali&a&e1 pece&lui& cu s6n7e1 un ur'm6n& prin care
se le7au s' moar' mai bine dec6& s' &r'de3e un membru* As&a era
ceea ce-i /'cea 7ro3a)i pe Diavoli 3o##i. !rau de)o&a.i unul al&uia*
9nul pen&ru &o.i -i &o.i pen&ru unul*
C +rei &o&u-i s' )ii cu noiD
C $a ce bunD spuse $ucca cu nep'sare*
$e d'du adresa lui Carlo*
Trei3eci de min&e mai &6r3iu Pier deschise u-a -i se &re3i cu doi
necunoscu.i 4n /a.a ei*
C 'i,norina +aliiD
0eca&uri.
C Da*
C Pu&em in&raD
Ar /i )ru& s' spun' nu1 dar nu 4ndr'3ni*
C Cine sun&e.iD
9nul din&re ei pre3en&' le7i&ima.ia* SI8AR* Nu cu ei 4-i /'cuse ea
&6r7ul* Pier in&r' 4n panic' 76ndindu-se c' )or s' o p'c'leasc' -i
s' o lase /'r' recompens'*
C Ce )re.i de la mineD
C Am dori s'-.i punem c6&e)a 4n&reb'ri*
C Po/&im* N-am nimic de ascuns*
'lav Domnului, c 3obert e $lecat. 6nc mai $ot ne,ocia.
C Ai sosi& ieri din Roma1 nu-i a-aD
!ra o a/irma.ie*
C Da* ! 4mpo&ri)a le7iiD Am dep'-i& limi&a de )i&e3'D
;'rba&ul 36mbi* Nu-i schimba cu nimic e,presia /e.ei*
C Ai a)u& un 4nso.i&orD
Pier r'spunse precau&'*
C Da*
C Cine1 #i,norina;
Pier ridic' din umeri*
C 9nul pe care l-am lua& pe drum* Dorea s' aun7' 4n Neapole*
Cel de-al doilea b'rba& 4n&reb':
C ! aici acumD
C Nu -&iu unde e* $-am l'sa& 4n ora- -i a disp'ru&*
C Pasa7erul se numea Rober& ;ellamyD
A-i apropie spr6ncenele1 concen&r6ndu-se*
C ;ellamyD Nu -&iu* Nu-mi amin&esc s'-mi /i spus numele*
C Oh1 noi credem c' da* Te-a a7'.a& la Tor di Oun&o1 ai pe&recu&
noap&ea cu el la ho&elul *=:ncrocio, iar 4n diminea.a urm'&oare .i-a
- SIDN!" S#!$DON -
25F
cump'ra& o br'.ar' de smaralde* Te-a &rimis la ni-&e ho&eluri cu
bile&e de a)ion -i de &ren -i ai 4nchiria& o ma-in' cu care a.i )eni&
4n Neapole1 a-a-iD
8tiu totul. Pier d'du din cap1 4n/rico-a&'*
C Prie&enul &'u se )a 4n&oarce sau a p'r'si& dea ora-ulD
!a e3i&'1 76ndindu-se cum ar /i mai bine s' le r'spund'* Dac'
le spunea c' Rober& plecase dea1 nu o )or crede* +or a-&ep&a 4n
cas'1 -i c6nd el )a ap'rea1 o )or acu3a de minciun' -i o )or
considera complicea lui* #o&'r4 c' ade)'rul 4i )a /i de mai mare
/olos*
C Se )a 4n&oarce1 spuse Pier*
C Cur6ndD
C Nu -&iu e,ac&*
C !i bine1 4l )om a-&ep&a* N-ai nimic 4mpo&ri)' dac' ne ui&'m
pu.in prin cas'1 nu-i a-aD
@i-au descheia& hainele1 ar'&6ndu--i pis&oalele*
C NH nu*
S-au desp'r.i& pornind prin cas'* Mama ie-i din buc'&'rie*
C Cine sun& '-&ia doiD
C Sun& prie&eni ai domnului (ones1 spuse Pier* Au )eni& s'-l
)ad'*
Mama radia*
C 9n b'rba& a-a de dr'7u.* Nu dori.i s' ser)i.i pr6n3ulD
C ;a da1 cum s' nu1 spuse unul din&re b'rba.i* Ce e la mas'D

! ! !

Pier era 4n7riora&'* !rebuie # telefone& din nou :nter$olului, se
76ndi ea* /iau $romi# cinci&eci de mii de dolari. An&re &imp &rebuia
s'-l 4ndep'r&e3e pe Rober& de cas' p6n' )a pu&ea arana s' /ie
ares&a&* Dar cumD ;rusc1 4-i amin&i de con)ersa.ia lor din acea
diminea.'* BDac #unt neca&uri tra,i jo# o $arte a roletelor- $entru
a $reveni $e cineva # #e %nde$rte&e[. "ei doi b'rba.i erau a-e3a.i
la mas'1 m6nc6nd ca$ellini.
C ! prea mul&' lumin' aici1 spuse Pier* Se ridic' -i se 4ndrep&'
spre /ereas&r' &r'76nd os o par&e a role&elor* Apoi se 4n&oarse la
mas'*
'$er c 3obert %)i va aminti de averti#ment.

! ! !
- CONSPIRAIA -
252

Rober& era 4n drum spre cas'1 re)'36ndu--i 4n min&e planul de
sc'pare* 0u e $erfect, dar cel $uin %i voi $une $e o $i#t fal# )i voi
mai c()ti,a ni)te tim$. Se apropia de cas'* Ance&ini -i pri)i 4n ur*
To&ul p'rea normal* O )a pre)eni pe Pier s' plece1 apoi )a
disp'rea* Pe c6nd se pre7'&ea s' parche3e 4n /a.a casei1 ce)a i se
p'ru neobi-nui&* 9na din&re role&e era &ras' 4n os* Celelal&e erau
sus* Probabil o coinciden.'1 dar &o&u-iH 9n semnalD Oare Pier 4i
luase 4n serios 7lumaD S' /ie un a)er&ismen&D Rober& ap's' pe
accelera&or -i 4-i con&inu' drumul* Nu--i pu&ea permi&e s' ri-&e*
Opri la un bar cam la un 0ilome&ru dep'r&are -i in&r' 4n'un&ru
pen&ru a &ele/ona*
!rau a-e3a.i la mas' c6nd sun' &ele/onul* ;'rba.ii se 4ncordar'*
9nul din&re ei d'du s' se ridice*
C ;ellamy ar &ele/onaD
Pier 4i arunc' o pri)ire dispre.ui&oare*
C ;ine4n.eles c' nu* De ce ar /ace-oD
Se ridic' -i se duse la &ele/on* Ridic' recep&orul*
C AloD
C PierD Am )'3u& role&ele -iH
Nu &rebuia dec6& s' spun' c' &o&ul e 4n re7ul' -i el ar /i )eni&
4napoi* Cei doi l-ar ares&a1 iar ea -i-ar pu&ea cere recompensa* Dar
s-ar mul.umi doar s'-l ares&e3eD Au3ea )ocea lui Rober&
spun6ndu-i: BDac m ,#e)te $oliia, are ordin # m ucid.C
Cei de la mas' o urm'reau* !rau a-a de mul&e lucruri pe care le
pu&ea /ace cu cinci3eci de mii de dolari* Rochii /rumoase de
cump'ra&1 croa3iere1 un mic apar&amen& 4n RomaH Iar Rober& ar /i
probabil mor&* @i apoi1 ura a/urisi&a de poli.ie* Pier spuse la
&ele/on:
C A.i 7re-i& num'rul*
Rober& au3i &ele/onul 4nchi36ndu-se -i r'mase pe loc1
4nm'rmuri&* Cre3use po)e-&ile pe care i le spusese1 -i probabil c' 4i
sal)ase )ia.a* 4inecuv(ntea&o, Doamne.
Rober& 4n&oarse ma-ina 4ndep'r&6ndu-se de cas' -i lu6nd-o spre
por&1 dar 4n loc s' se apropie de acea par&e de unde )asele
p'r'seau I&alia1 o lu' spre par&ea cealal&'1 pe l6n7' San&a $ucia1
spre un mic debarcader unde era scris deasupra unui chio-c:
B"a$ri )i :#c2iaC. Rober& parc' ma-ina 4n&r-un loc unde )a pu&ea /i
u-or 7'si&'1 -i se 4ndrep&' spre )6n3'&orul de bile&e*
C C6nd pleac' urm'&orul )as spre IschiaD
- SIDN!" S#!$DON -
25%
C Pes&e &rei3eci de minu&e*
C @i spre CapriD
C Pes&e cinci minu&e*
C Da.i-mi un bile& la Capri*
C 'i, #i,nore.
C Ce-i raha&ul 's&a de B'i, #i,nore;C spuse Rober& c6& mai &are*
De ce nu )orbe-&i en7le3a ca &o.i ceilal.iD
Ochii omului se dila&ar' -oca.i*
C +oi macaronarilor sun&e.i &o.i la /el* S&upi3iG Sau a-a cum
3ice.i )oi #tu$ido.
Rober& 4i 4n&inse ni-&e bani1 4nha.' bile&ul -i porni spre )as*
Pes&e &rei minu&e era 4n drum spre insula Capri* +asul porni
4nce&1 croindu--i cu 7ri' drumul prin canal* Dup' ce 4l dep'-i1 se
a)6n&' 4nain&e1 plu&ind pe ap' ca un del/in plin de 7ra.ie* 8eribo&ul
era plin de &uri-&i din mai mul&e .'ri1 sporo)'ind /erici.i 4n mai
mul&e limbi* Nimeni nu-i acorda a&en.ie lui Rober&* A-i croi drum
spre un mic bar unde se ser)eau b'u&uri* Ai spuse barmanului:
C D'-mi o )odc' cu &onic*
C Da1 domnule*
Al urm'ri pe barman ames&ec6nd b'u&ura*
C Po/&im1 #i,nore.
Rober& lu' paharul -i b'u o 4n7hi.i&ur'* Tr6n&i paharul*
C As&a nume-&i &u b'u&ur'D spuse el* Parc'-i urin' de cal* Ce
se 4n&6mpl' cu )oi1 a/urisi.i de i&alieniD
Oamenii din ur se 4n&orceau ca s' ca-&e ochii* ;armanul 4i
r'spunse 4n.epa&:
C Ami pare r'u1 #i,nore, /olosim cea mai bun'H
C Nu-mi &r6n&i minciuni din as&eaG
9n en7le3 din apropiere 4i spuse sup'ra&:
C Sun& -i /emei aici* De ce nu )' pur&a.i ci)ili3a&D
C N-am che/1 .ip' ;ellamy* @&ii cine1 sun&D Sun& comandan&ul
Rober& ;ellamy* @i 's&a se nume-&e )asD ! o lad' de 7unoiG
A-i croi drum spre prora -i se a-e3'* Sim.ea ochii celorlal.i
pasa7eri pri)indu-l* Inima 4i b'&ea s'-i spar7' piep&ul1 dar -arada
4nc' nu se &erminase*
C6nd /eribo&ul ancor' 4n Capri1 Rober& se 4ndrep&' spre casa de
bile&e de la /uniculare* An'un&ru un b'&r6nel )indea bile&e*
C 9nul1 .ip' Rober&* @i 7r'be-&e-&eG N-am &oa&' 3iua la
dispo3i.ie* @i oricum e-&i prea b'&r6n s' mai )in3i bile&e* Mai bine
ai s&a acas'* Probabil c' ne)as&a 4.i re7ulea3' &o.i )ecinii*
- CONSPIRAIA -
255
;'&r6nul d'du s' se ridice /urios* Trec'&orii 4i aruncau pri)iri
dispre.ui&oare* Rober& 4nh'.' bile&ul -i p'-i 4n /unicularul plin de
lume* 6)i vor aminti de mine, se 76ndi Rober&* $as' o urm' pe care
nimeni nu o )a pu&ea i7nora*
C6nd /unicularul /'cu o oprire1 Rober& &recu prin mul.ime* Se
4ndrep&' spre +ia +i&&orio !manuele1 la ho&elul Xui#i#ana.
C Am ne)oie de o camer'1 4i spuse Rober& /unc.ionarului de la
recep.ie*
C Ami pare r'u1 4-i ceru scu3e aces&a1 dar nu mai a)em camere
libere*
Rober& 4i 4n&inse -ai3eci de mii de lire*
C Orice camer' e bun'*
C !i bine1 4n aces& ca31 cred c' )' pu&em ser)i1 #i,nore. +re.i s'
)' no&a.i numele 4n re7is&ruD
Rober& semn' cu numele s'u: comandan& Rober& ;ellamy*
C C6& &imp )e.i r'm6ne la noi1 comandan&eD
C O s'p&'m6na*
C ;ine* Ami pu&e.i da pa-apor&ulD
C ! 4n ba7aele mele* +or sosi imedia&*
C +oi chema un b'ia& s' )' ara&e camera*
C Nu acum* Trebuie s' ies c6&e)a minu&e* M' 4n&orc imedia&*
Rober& ie-i* Din holul ho&elului* Amin&irile 4l n'p'dir' ca o pal'
de aer rece* Se plimbase pe aici cu Susan1 e,plor6nd s&r'3ile
4n7us&e1 hoin'rind pe +ia I7na3io Cerio -i +ia $i Campo* 8useser'
clipe )r'i&e* Au )i3i&a& <ro&&a A33urra1 -i au lua& ca/eaua de
diminea.' 4n Pia33a 9mber&o* Au lua& funicolare p6n' la Anacapri1
-i au c'l'&ori& pe m'7ar p6n' la +illa (o)is1 au 4no&a& 4n apele
albas&re din Marina Piccola* Au /'cu& cump'r'&uri pe +ia +i&&orio
!manuele -i au lua& &elescaunul p6n' la Mon&e Solaro1 picioarele
lor plu&ind deasupra )i.ei de )ie -i a copacilor 4n/run3i.i* $a
dreap&a se )edeau casele pres'ra&e pe dealul care cobora 4n mare1
/lorile 7albene care acopereau p'm6n&ul1 o c'l'&orie de unspre3ece
minu&e prin&r-un pi&oresc .inu& de basm1 /orma& din copaci )er3i1
case albe1 -i1 4n dep'r&are1 marea albas&r'*
Aun-i 4n )6r/ul mun&elui au b'u& o ca/ea la 4arbaro##a
3i#torante, apoi s-au dus 4n mica biseric' din Anacapri pen&ru a-i
mul.umi lui Dumne3eu pen&ru bucuriile lor -i pen&ru c' se a)eau
unul pe al&ul* Rober& 4-i ima7inase a&unci c' ma7ia o repre3en&a
insula Capri* <re-ise* Ma7ia era da&' de Susan1 iar ma7icianul
p'r'sise scena*
- SIDN!" S#!$DON -
25=
Rober& se 4n&oarse la s&a.ia /unicularului din Pia33a 9mber&o -i
cobor4 pier36ndu-se prin&re ceilal.i pasa7eri* C6nd /unicularul
aunse os1 ie-i a/ar' ocolindu-l cu 7ri' pe )6n3'&orul de bile&e* O
lu' spre un chio-c unde se 4nchiriau b'rci* Cu un pu&ernic accen&
spaniol1 Rober& 4n&reb':
C A UuT 2ora #ale el barco a :#c2ia;
C 'ale en treinta minuto#.
C Aracia#.
Rober& 4-i cump'r' un bile&*
In&r' 4n&r-un bar de l6n7' .'rm1 ocup' un loc la o mas' din
spa&e -i ceru un sco&ch* $a )remea as&a 7'siser' /'r' 4ndoial'
ma-ina1 iar )6n'&oarea con&inua* A-i des/'-ur' 4n min&e har&a
!uropei* $o7ic ar /i /os& ca el s' se 4ndrep&e spre An7lia -i s'
7'seasc' o cale de a aun7e 4n S&a&e* Nu a)ea nici un sens s' se
4n&oarc' 4n 8ran.a* Deci, %n Erana voi $leca, 4-i 3ise Rober&* Un $ort
din care # $r#ea#c :talia. "ivitavecc2ia. !rebuie # ajun, la
"ivitavecc2ia. Ialc5on.
Ai ceru /ise proprie&arului barului -i &ele/on'* Tele/onis&ei 4i
&rebuir' cinci minu&e pen&ru a /ace le7'&ura cu iah&ul* Susan
r'spunse aproape imedia&*
C A-&ep&am s' ne suni* A-&ep&am* Ea )i /onte. $ui Rober& i se
p'ru in&eresan&* Mo&orul es&e 7a&a* Pu&em aun7e 4n Neapole m6ine
diminea.'* De unde s' &e lu'mD
!ra prea riscan& pen&ru Ialc5on s' )in' p6n' 4n Neapole*
Rober& spuse:
C A.i amin&e-&i palindromulD Am /os& acolo 4n luna de miere*
C Ce s'-mi amin&escD
C Am /'cu& o 7lum' pen&ru c' eram obosi&*
9rm' o scur&' &'cere la cel'lal& cap'& al /irului* Apoi Susan
spuse 4nce&*
C Ami amin&esc*
C Poa&e iah&ul s' aun7' m6ine acoloD
C A-&eap&' pu.in*
Rober& a-&ep&'* Susan re)eni*
C Da1 pu&em aun7e acolo*
C ;ine* Rober& e3i&'* Se 76ndi la &o.i acei ne)ino)a.i care
/useser' uci-i* A.i cer /oar&e mul&* Dac' )or a/la )reoda&' c' m-ai
au&a&1 )ei /i 4n mare pericol*
C Nu-.i /ace probleme* Ne 4n&6lnim acolo* Ai 7ri' de &ine*
C Mul.umesc* $e7'&ura se 4n&rerupse*
- CONSPIRAIA -
25E
Susan se 4n&oarse spre Mon&e ;an0s*
C +ine*

! ! !

$a car&ierul 7eneral al SI8AR din Roma1 se ascul&a con)orbirea
din sala comunica.iilor* An 4nc'pere erau pa&ru b'rba.i* Opera&orul
radio spuse:
C Am 4nre7is&ra&-o 4n ca3 c' a.i dori s' o ascul&a.i din nou*
Colonelul Cesar 4l pri)i 4n&reb'&or pe 8ran0 (ohnson*
C Da* A- )rea s' aud 4nc' o da&' par&ea 4n care discu&' despre
unde se )or 4n&6lni* Mi s-a p'ru& c' am au3i& Palindrom* !,is&' o
as&/el de locali&a&e 4n I&aliaD
Colonelul Cesar cl'&in' din cap*
C Nicioda&' nu am au3i& despre locul 's&a* Se 4n&oarse spre
au&orul lui* C'u&a.i-o pe har&'* @i con&inua.i s' supra)e7hea.i
&oa&e con)orbirile de pe Ialc5on.
C Da1 domnule*

! ! !

$a /erma din Neapole1 sun' &ele/onul* Pier )ru s' se ridice*
C A-&eap&'1 spuse unul din&re b'rba.i*
Se duse la &ele/on -i 4l ridic'*
C AloD
Ascul&' un momen&1 apoi &r6n&i os &ele/onul -i se 4n&oarse spre
cole7ul lui*
C ;ellamy a lua& /eribo&ul spre Capri* #ai s' mer7em*
Pier 4i urm'ri ie-ind 4n 7oan' -i se 76ndi: 'e $are c Dumne&eu
nu a vrut ca eu # am a)a de muli bani. '$er ca 3obert # #ca$e.

! ! !

C6nd sosi /eribo&ul pen&ru Ischia Rober& se ames&ec' prin&re
ceilal.i care urcar'* Se .inu deopar&e e)i&6nd s' pri)easc' pe
cine)a 4n ochi* Pes&e &rei3eci de minu&e1 c6nd )asul se opri 4n
Ischia1 Rober& cobor4 -i se 4ndrep&' spre casa de bile&e de la
debarcader* Pe o pancar&' era scris c' /eribo&ul spre Soren&o pleca
pes&e 3ece minu&e*
C 9n bile& dus-4n&ors pen&ru Soren&o1 spuse Rober&*
- SIDN!" S#!$DON -
25L
Pes&e 3ece minu&e era 4n drum spre Soren&o1 4napoi spre .'rm*
"u $uin noroc, m caut acum $rin "a$ri, se 76ndi Rober&* "u
$uin noroc.

! ! !

Pia.a de alimen&e din Soren&o era a7lomera&'* 8ermierii )eniser'
de la .ar' aduc6nd /ruc&e -i le7ume proaspe&e -i halci de carne
care a&6rnau pe &arabe* Pe s&r'3i se 4n7r'm'deau )6n3'&ori -i
cump'r'&ori*
Rober& se apropie de un b'rba& m'&'h'los cu un -or. p'&a& care
4nc'rca un camion*
D @ardon, mon#ieur, spuse Rober& )orbind cu un per/ec& accen&
/rance3* Cau& un miloc de &ranspor& p6n' 4n Ci)i&a)ecchia* Nu
mer7e.i cum)a 4n acea direc.ieD
C Nu1 spre Salerno* Ar'&' cu de7e&ul spre un al& b'rba& care
4nc'rca un camion de l6n7' ei* <iuseppe s-ar pu&ea s' &e au&e*
C /erci.
Rober& /'cu c6.i)a pa-i spre camionul urm'&or*
C /on#ieur, nu mer7e.i cum)a spre Ci)i&a)ecchiaD
;'rba&ul 4i d'du un r'spuns neu&ru*
C S-ar pu&ea*
C +-a- pl'&i bucuros dac' m-a.i duce p6n' acolo*
C C6&D
Rober& 4i 4n&inse o su&' de mii de lire*
C Cu banii '-&ia .i-ai pu&ea cump'ra un bile& p6n' la Roma*
Rober& 4-i d'du imedia& seama de 7re-eala /'cu&'* Pri)i ner)os
4n ur*
C Ade)'rul e c' ni-&e credi&ori p6ndesc prin aeropor&* A-
pre/era s' c'l'&oresc cu camionul*
;'rba&ul d'du din cap*
C Aha* An.ele7* An re7ul'1 urc'* Sun&em 7a&a de plecare*
Rober& c'sc'*
C Sun& tr\# fati,uT. Cum se spuneD Obosi&D Se poa&e s' dorm
4n spa&eD
C ! un drum plin de h6r&oape1 dar /' cum )rei*
C /erci.
Par&ea din spa&e a camionului era plin' cu l'3i -i cu&ii 7oale*
<iuseppe 4l pri)i pe Rober& urc6ndu-se -i 4nchise oblonul*
An'un&ru1 Rober& se /'cu ne)'3u& dup' ni-&e l'3i* A-i d'du brusc
- CONSPIRAIA -
25N
seama c6& e de obosi&* +6n'&oarea 4ncepuse s'-i s&oarc' pu&erile*
C6& &imp &recuse de c6nd nu mai dormiseD Se 76ndi la Pier -i la
cum )enise la el 4n &impul nop.ii -i-l /'cuse s' se sim&' din nou
b'rba&* Spera s' nu /i p'.i& nimic* Rober& adormi*
An cabina camionului1 <iuseppe se 76ndea la pasa7erul lui* Se
r'sp6ndise )es&ea despre un american c'u&a& de au&ori&'.i*
Pasa7erul lui a)ea accen& /rance31 dar ar'&a ca un american1 era
4mbr'ca& ca un american* Poa&e nu s&rica s' )eri/ice* S-ar pu&ea s'
e,is&e o recompens' /rumu-ic'*
O or' mai &6r3iu1 la o parcare pen&ru camioane de-a lun7ul
au&os&r'3ii <iuseppe opri la o pomp' de ben3in'*
C 8'-i plinul1 spuse el*
Anconur' camionul -i arunc' o pri)ire 4n'un&ru* Pasa7erul lui
dormea*
<iuseppe in&r' 4n res&auran& -i &ele/on' poli.iei locale*


C"#itolul P"tru*%&i +i Cin&i

$e7'&ura /usese /'cu&' cu biroul colonelului Cesar*
C Da1 4i spuse el lui <iuseppe1 se pare c' e )orba de el* Ascul&'-
m' cu a&en.ie* !s&e periculos1 a-a c' /' e,ac& ce-.i spun* Ai
4n.elesD
C Da1 domnule*
C 9nde e-&i acumD
C $a parcarea A<IP 4n drum spre Ci)i&a)ecchia*
C Iar el e 4n spa&ele camionuluiD
C Da* Con)ersa.ia as&a 4l /'cea s' /ie ner)os*
@oate c ar fi trebuit #mi vd de treburile mele.
D Nu /ace nimic care s'-l pun' pe 76nduri* Du-&e 4napoi -i
con&inu'-.i drumul* D'-mi num'rul camionului -i spune-mi cum
ara&'*
<iuseppe se con/orm'*
C An re7ul'* +om a)ea 7ri' de &oa&e* Acum du-&e*
Colonelul Cesar se 4n&oarse spre colonelul (ohnson -i d'du din
cap*
C $-am prins* +oi cere s' /ie bloca&' au&os&rada* Pu&em aun7e
cu elicop&erul 4n &rei3eci de minu&e*
C S' mer7em*
Dup' ce <iuseppe puse recep&orul 4n /urc'1 4-i -&erse m6inile
- SIDN!" S#!$DON -
25O
&ranspira&e de c'ma-' -i se 4ndrep&' spre camion* '$er c nu vor fi
%m$u)cturi. /aria mar ucide. @e de alt $arte dac recom$en#a va
fi de#tul de mare- 9rc' 4n cabin' -i porni spre Ci)i&a)ecchia*
Pes&e &rei3eci -i cinci de minu&e <iuseppe au3i 37omo&ul unui
elicop&er deasupra sa* Ridic' pri)irea* A)ea 4nsemnele poli.iei de
s&a&* An /a.a lui pe au&os&rad' )'3u dou' ma-ini ale poli.iei1 a-e3a&e
/a.' 4n /a.' pen&ru a bloca drumul* An spa&ele ma-inilor erau
poli.i-&i cu arme au&oma&e* !licop&erul a&eri3' la mar7inea -oselei1
iar Cesar -i colonelul 8ran0 (ohnson ie-ir' din el*
Apropiindu-se de bloca1 <iuseppe 4nce&ini* Opri mo&orul1 s'ri
a/ar'1 lu6nd-o la /u7' spre cei doi o/i.eri*
C ! 4n spa&eG s&ri7' el*
Poli.i-&ii 4nconurar' camionul cu armele pre7'&i&e*
C Nu &ra7e.i1 .ip' colonelul (ohnson* Al sco& eu* Se apropie de
spa&ele camionului* Ie-i a/ar'1 Rober&1 s&ri7' colonelul (ohnson* S-
a &ermina&*
C Nu se au3i nici un r'spuns*
C Rober&1 ai cinci secunde*
$ini-&e* A-&ep&ar'**
Cesar se 4n&oarse spre oamenii lui -i le /'cu semn cu capul*
C NuG url' colonelul (ohnson*
Ans' era prea &6r3iu*
Poli.i-&ii 4ncepur' s' &ra7' 4n spa&ele camionului*
I7omo&ul /'cu& de armele au&oma&e era asur3i&or* A-chii din l'3i
3burar' prin aer* Dup' 3ece secunde /ocul 4nce&'* Colonelul 8ran0
(ohnson s'ri 4n spa&e -i d'du la o par&e l'3ile -i cu&iile* Se 4n&oarse
spre Cesar*
C Nu e aici*

7iua a nou#$re&ecea
"ivitavecc2ia, :talia

Ci)i&a)ecchia es&e )echiul por& al Romei1 domina& de un /or&
masi)1 &ermina& de Michelan7elo 4n F=%L* !s&e unul din&re cele
mai ac&i)e din !uropa1 ser)ind &o& &ra/icul mari&im care )ine -i
pleac' din Roma -i Sardinia* !ra diminea.' de)reme1 dar por&ul
era 4n plin' ac&i)i&a&e* Rober& &recu pes&e liniile de cale /era&' -i
in&r' 4n&r-o mic' trattoria 4n care se sim.ea mirosul 4n.ep'&or al
m6nc'rii 7'&i&e*
Ialc5on 4l a-&ep&a la locul con)eni&1 !lba* Ai era recunosc'&or lui
- CONSPIRAIA -
2=B
Susan c' 4-i amin&ise* An luna de miere r'maser' 4n camera de la
ho&el &rei 3ile -i &rei nop.i /'c6nd dra7os&e p6n' la epui3are* Susan
spusese: >N-ai )rea s' 4no&'m pu.inD?
Rober& cl'&inase din cap* >Nu* Nu m' po& mi-ca? Able Fa# :, ere
: #aF Elba
Y
. Iar Susan r6sese1 -i au /'cu& din nou dra7os&e* 8i
Dumne&eu #o binecuv(nte&e, )ia adu# aminte de $alindrom.
Acum nu &rebuia dec6& s' 7'seasc' o barc' care s'-l duc' la
!lba* Se plimb' pe s&r'3ile care duceau spre por&* 8rem'&a de
ac&i)i&a&e mari&im'1 car7obo&urile1 b'rcile cu mo&or1 iah&urile
par&iculare se 4n7hesuiau unele l6n7' al&ele* !,is&a un debarcader
pen&ru un /eribo&* Ochii lui Rober& se aprinser' c6nd 4l )'3u* Era
cel mai #i,ur mod de a ajun,e %n Elba. Ai )a /i u-or s' se piard'
prin&re ceilal.i pasa7eri*
Pornind spre debarcader1 obser)' o /ur7one&a nea7r'1 /'r' nici
un semn pe ea1 parca&' pu.in mai depar&e -i se opri* An'un&ru
erau doi b'rba.i care supra)e7heau por&ul* Rober& se 4n&oarse -i
porni 4n cealal&' direc.ie*
Ampr'-&ia.i prin&re docheri -i &uri-&i1 erau de&ec&i)i 4n haine
ci)ile care se s&r'duiau s' &reac' c6& mai neobser)a.i* Rober& 4i
3'ri* Ie-eau 4n e)iden.' ca ni-&e /elinare* Inima lui Rober& 4ncepu
s' ba&' &o& mai &are* Cum de reu-iser' s' dea de elD Apoi 4-i d'du
seama ce anume se 4n&6mplase* Dumne&eule, iam #$u# )oferului
unde vreau # ajun,> :diot> !rebuie c #unt foarte obo#it.
Adormise 4n camion1 iar absen.a mi-c'rii 4l &re3ise* Se ridicase
ca s' pri)easc' a/ar' -i 4l )'3use pe <iuseppe in&r6nd -i d6nd un
&ele/on* Rober& s'rise a/ar' din camion -i se urcase 4n al&ul care se
4ndrep&a spre nord1 spre Ci)i&a)ecchia*
In&rase sin7ur 4n capcan'* Al c'u&au aici* $a c6&e)a su&e de me&ri
erau 3eci de ambarca.iuni care i-ar /i pu&u& o/eri -ansa de a sc'pa*
Nu -i acum*
Rober& 4n&oarse spa&ele por&ului -i o porni spre ora-* Trecu pe
l6n7' o cl'dire cu un pos&er mare1 colora&1 lipi& de pere&e* Pe el
scria: Venii la @arcul de Di#tracii. /(ncare> +ocuri> @limbri clare>
Venii # vedei /area 6ntrecere. Rober& se opri -i se holb'*
@&ia cum )a sc'pa*


C"#itolul P"tru*%&i +i '"(%

O
Capabil am /os& 4nain&e s' )'d !lba Japro,*K
- SIDN!" S#!$DON -
2=F

An parcul de dis&rac.ii si&ua& la op& 0ilome&ri de ora-1 se a/lau
mai mul&e baloane uria-e1 colora&e1 4mpr'-&ia&e pe c6mp1 ar'&6nd
ca ni-&e curcubee ro&unde* !rau ancora&e de camioane 4n &imp ce
mai mul&e echipe se ocupau cu umplerea lor cu aer rece* @ase
ma-ini de urm'rire erau 7a&a pre7'&i&e pen&ru a supra)e7hea
3borul baloanelor1 doi oameni 4n /iecare ma-in'1 -o/erul -i
obser)a&orul*
Rober& se apropie de un om care p'rea s' r'spund' de 4n&rea7a
pre7'&ire*
C +' pre7'&i.i de o curs' mare1 spuse Rober&*
C !,ac&* A.i c'l'&ori& )reoda&' cu balonulD
C Nu*
@luteau dea#u$ra lacului "omo )i el cobor% balonul $(n ajun#e
# atin, a$a. B0e vom $rbu)iC, i$a#e 'u#an. El &(mbi#e. B0u, fii
lini)titC. Eundul balonului dan#a $e valuri. Arunca#e un #ac de
ni#i$ )i balonul %nce$u # urce. 'u#an r(#e, %l %mbri)a )i #$u#e-
;'rba&ul 4i )orbea:
C Ar &rebui s' 4ncerca.i* ! un spor& 7ro3a)*
C Da* Anco&ro se 4ndreap&' cursaD
C Spre Iu7osla)ia* ;a&e un )6n& prielnic din es&* Decol'm pes&e
c6&e)a minu&e* ! mai bine s' 3bori dis de diminea.' c6nd aerul e
mai r'coros*
C DaD spuse Rober& poli&icos*
A-i amin&i brusc de o 3i de )ar' din Iu7osla)ia* BAvem de #co#
din ar $atru oameni, comandante. !rebuie # a)te$tm ca aerul
# #e rcorea#c. Un balon care $oate ridica $atru oameni iarna nu
$oate ridica dec(t doi %n tim$ul verii.C
Rober& obser)' c' echipele aproape &erminaser' de umplu&
baloanele cu aer -i 4ncepuser' s' aprind' ar3'&oarele de propan1
4ndrep&6nd /lac'ra spre deschi3'&ura balonului pen&ru a 4nc'l3i
aerul din'un&ru* ;aloanele care erau a-e3a&e pe o par&e 4ncepur'
s' se ridice p6n' c6nd nacelele au auns s' s&ea drep&*
C Ami permi&e.i s' arunc o pri)ireD 4n&reb' Rober&*
C Po/&i.i* Doar s' nu 4ncurca.i pe nimeni*
C An re7ul'*
Rober& se duse l6n7' balonul ro-u -i 7alben care era umplu& cu
propan* Sin7urul lucru care 4l .inea la p'm6n& era o /r6n7hie
le7a&' de unul din&re camioane*
Cel care se ocupase de el plecase pu.in mai depar&e pen&ru a
- CONSPIRAIA -
2=2
discu&a cu cine)a* An ur nu mai era nimeni*
Rober& urc' 4n nacel' -i balonul uria- umplu &o& cerul de
deasupra lui* Con&rola ins&ala.iile -i echipamen&ul1 al&ime&rul1
h'r.ile1 un pirome&ru pen&ru a con&rola &empera&ura din balon1 un
indica&or de cobor6re -i &rusa de scule* To&ul era 4n ordine* Rober&
sco&oci prin &rusa de scule1 scoase a/ar' un cu.i&* T'ie /r6n7hia de
ancorare -i pes&e o clip' balonul 4ncepu s' se ridice*
C #ei1 .ip' Rober&* Ce se 4n&6mpl'D Da.i-m' os*
;'rba&ul cu care )orbise mai de)reme se ui&a cu 7ura c'sca&' la
balonul care o luase la /u7'*
C Ei,lio d=una mi,nota> Nu &e speria1 s&ri7' el* Ai un al&ime&ru la
bord* 8olose-&e balas&ul -i r'm6i la &rei su&e de me&ri* Ne 4n&6lnim
4n Iu7osla)ia* M' au3iD
C Te aud*
;alonul se ridica &o& mai sus1 duc6ndu-l spre es&1 depar&e de
!lba care era 4n )es&* Dar Rober& nu--i /'cea probleme* +6n&ul 4-i
schimba direc.ia la di/eri&e al&i&udini* Nici unul din&re celelal&e
baloane nu pornise 4nc'* Rober& 3'ri una din ma-inile de urm'rire1
pornind pe urmele lui* Arunc' balas& -i pri)i cum urc' al&ime&rul*
O su&' op&3eci de me&riH dou' su&e 3ece me&riH dou' su&e
-ap&e3eci1 de me&riH &rei su&e &rei3eci de me&riH
$a pa&ru su&e cinci3eci de me&ri )6n&ul abia dac' mai b'&ea*
;alonul aproape c' s&'&ea pe loc* Rober& arunc' -i mai mul&
balas&* 8olosi &ehnica de urcare 4n &rep&e1 oprindu-se la di/eri&e
al&i&udini pen&ru a )eri/ica direc.ia )6n&ului*
$a -ase su&e de me&ri1 Rober& sim.i cum )6n&ul 4-i schimb'
direc.ia* Se mi-c' 4n cerc o clip'1 apoi 4nce&1 4ncepu s' ba&' spre
)es&*
$a dis&an.'1 cu mul& mai os1 Rober& pu&ea )edea celelal&e
baloane ridic6ndu-se -i pornind spre es& 4n direc.ia Iu7osla)iei* Nu
se au3ea nici un sune&1 doar -oap&a bl6nd' a )6n&ului* E at(ta
lini)te aici, 3obert. @arc am $luti $e un nor. A) vrea # $utem
rm(ne aici $entru totdeauna. Al 4mbr'.i-'* Ai mai fcut vreodat
dra,o#te %ntrun balon; murmur ea. Iai # %ncercm.
Iar mai &6r3iu: B@arie& c #untem #in,urii din lume care au fcut
dra,o#te %ntrun balon.C
Rober& era acum deasupra M'rii Tireniene1 4ndrep&6ndu-se spre
nord-)es& spre coas&a Toscanei* Dedesub&1 un -ir de insule se
4n&indeau 4n cerc1 aproape de coas&'* !lba /iind cea mai mare
din&re ele*
- SIDN!" S#!$DON -
2=%
$a dis&an.' se deslu-i brusc Mon&e Capanne ridic6ndu-se la o
mie de me&ri spre cer* Rober& &rase de si7uran.a care deschidea
)al)a din )6r/ul balonului pen&ru a permi&e ie-irea aerului cald1 iar
balonul 4ncepu s' coboare* Sub el se )edeau ro3ul -i )erdele
lu,urian& al insulei !lba1 ro3ul care pro)enea de la a/lorismen&ul
de 7rani& -i casele &oscane1 iar )erdele de la p'durile dese*
Dedesub&1 plae albe1 imacula&e 4nconurau mar7inile insulei*
A&eri3' cu balonul la ba3a unui mun&e1 depar&e de ora-1 pen&ru
a a&ra7e c6& mai pu.in a&en.ia asupra lui* Nu depar&e era o -osea -i
merse pe os p6n' acolo a-&ep&6nd s' &reac' o ma-in'*
C A.i pu&ea s' m' duce.i p6n' 4n ora-D 4n&reb' Rober&*
C Si7ur* Sari 4n'un&ru*
@o/erul era 4n ur de op&3eci de ani1 cu o /a.' plin' de riduri*
C A- pu&ea ura c' am )'3u& un balon 4n aer cu pu.in &imp 4n
urm'* Dumnea&a nu l-ai )'3u&1 domnuleD
C Nu1 spuse Rober&*
C An )i3i&'D
C Doar 4n &recere* Sun& 4n drum spre Roma*
@o/erul 4nclin' din cap*
C Am /os& pe acolo o da&'*
Res&ul c'l'&oriei decurse 4n &'cere*
C6nd au auns 4n Por&o/erraio1 capi&ala -i sin7urul ora- al
insulei1 Rober& cobor4 din ma-in'*
C O 3i pl'cu&'1 spuse -o/erul 4n en7le3'*
Dumne&eule, se 76ndi Rober&1 californienii au trecut pe aici.
Rober& &recu pe +ia <aribaldi1 s&rada principal'1 plin' de &uri-&i1
4n mare maori&a&e /amilii1 -i lui Rober& i se p'ru c' &impul se
oprise 4n loc* 0u #e #c2imba#e nimicG doar c am $ierduto $e
'u#an, )i jumtate din ,uvernele lumii %ncearc # m a#a#ine&e. 6n
re#t, 4-i 3ise Rober& cu pre/'cu&' )eselie1 totul e#te eOact la fel.
A-i cump'r' un binoclu 4n&r-un ma7a3in de cadouri1 aunse la
.'rm -i se a-e3' la o mas' a/ar' la 'tella /ariner 3e#taurant, de
unde pu&ea s' )ad' bine ce se 4n&6mpl' 4n por&* Nu erau ma-ini
dubioase1 nici b'rci ale poli.iei1 -i nu se )edeau nici poli.i-&i* !rau
4nc' con)in-i c'-l prinseser' 4n curs'* +a /i 4n si7uran.' dac' )a
aun7e la bordul iah&ului* Nu-i r'm6nea dec6& s'-i a-&ep&e sosirea*

! ! !

S&'&ea la mas' sorbind din $rocanico, delica&ul )in de re7iune1
- CONSPIRAIA -
2=5
urm'rind sosirea iah&ului* A-i )eri/ic' din nou planul* Ialc5on 4l )a
pu&ea l'sa 4n apropiere de Marsilia1 iar de acolo )a aun7e cum)a
la Paris unde a)ea un prie&en1 $i Po1 care 4l )a au&a* Ce ironie a
sor.ii* Au3ea )ocea lui 8rancesco Cesar spun6ndu-i la &ele/on: BAm
au&it c ai fcut un t(r, cu c2ine&ul.C
@&ia c' $i Po 4l )a au&a1 pen&ru c' $i 4i sal)ase c6nd)a )ia.a -i
con/orm unui )echi pro)erb chine3esc1 &rebuia s' se sim&'
r'spun3'&or pen&ru Rober&* !ra o problem' de Fin 5u C >onoare?*
$i Po /'cea par&e din Auoijia AnUuanbu, Minis&erul Chine3 al
Securi&'.ii S&a&ului1 care se ocupa cu spionaul* Cu ani 4n urm'
Rober& /usese prins pe c6nd 4ncerca s' &reac' un disiden& pes&e
7rani.'* 8usese &rimis la Zinche71 o 4nchisoare secre&' din ;eiin7*
$i Po era a7en& dublu care mai lucrase cu Rober& -i 4nain&e*
Reu-ise s'-i arane3e e)adarea*
$a /ron&ier'1 Rober& 4i spusese:
C Ar &rebui s' scapi de &oa&e as&ea c6& &imp se mai poa&e1 $i*
Norocul &'u nu )a dura la nes/6r-i&*
$i Po 36mbise*
C Am ren C capaci&a&ea de a 4ndura1 de a supra)ie.ui*
Pes&e un an1 $i Po /usese &rans/era& la Ambasada de la Paris*
Rober& ho&'r4 c' )enise )remea s' /ac' prima mi-care* P'r'si
res&auran&ul -i o porni la plimbare pe malul apei* !ra o mare
4n7r'm'deal' de )ase mici -i mari care plecau din Por&o/erraio*
Rober& se apropie de un b'rba& care lus&ruia par&ea e,&erioar' a
unei b'rci cu mo&or lucioase* !ra un Don3i1 cu un mo&or +-N de
%=F cai pu&ere*
C Dr'7u.' barc'1 spuse Rober&*
Omul d'du din cap*
C /erci.
C M' 4n&reb dac' nu mi-a.i pu&ea-o 4nchiria pu.in s' m' plimb
prin por&D
;'rba&ul se opri -i-l s&udie pe Rober&*
C ! posibil* +' pricepe.i la b'rciD
C Da* @i eu am un Don3i acas'*
;'rba&ul d'du din cap a/irma&i)*
C De unde sun&e.iD
C Din Ore7on1 spuse Rober&*
C +' cos&' pa&ru su&e de dolari pe or'*
Rober& 36mbi*
C Ami con)ine*
- SIDN!" S#!$DON -
2==
C @i o 7aran.ie*
C ;ine4n.eles*
C ! 7a&a de plecare* +re.i s' o lua.i acumD
C Nu* Mai am c6&e)a &reburi de arana&* M-am 76ndi& c' poa&e
m6ine diminea.'*
C $a ce or'D
C +' spun eu*
Ai d'du omului ni-&e bani*
C Po/&im o par&e din 7aran.ie* Ne )edem m6ine*
Aunse la conclu3ia c' ar /i periculos ca iah&ul s' in&re 4n por&*
!rau prea mul&e /ormali&'.i* "a$itaniera di $orto C c'pi&'nia
por&ului 4i dis&ribuia /iec'rui iah& o autori&&a&ione -i 4i 4nre7is&ra
-ederea* Rober& dorea ca Ialc5on s' /ie c6& mai pu.in implica& 4n
problema sa* Se )or 4n&6lni pe mare*
An biroul Minis&erului Marinei 8rance3e1 colonelul Cesar -i
colonelul (ohnson discu&au cu opera&orul comunica.iilor marine*
C !-&i si7ur c' nu au mai e,is&a& -i al&e con)orbiri &ele/onice cu
iah&ul Ialc5on;
C Nu1 domnule1 nu de la ul&ima pe care )-am rapor&a&-o*
C Con&inu' s' /ii pe recep.ie*
Colonelul Cesar se 4n&oarse spre colonelul (ohnson -i 36mbi*
C Nu-.i /ace probleme* +om -&i c6nd comandan&ul ;ellamy )a
urca la bordul iah&ului*
C Dar am )ru& s'-l prind 4nain&e s' aun7' pe iah&*
Opera&orul spuse:
C Colonele Cesar1 nu e,is&' locali&a&ea Palindrom pe har&a
I&aliei* Dar cred c' am descoperi& despre ce e )orba*
C @i anumeD
C Nu e o locali&a&e1 domnule* ! un cu)6n&*
C 9n ceD
C Da* 9n palindrom es&e un cu)6n& sau o propo3i.ie care se
ci&e-&e la /el de la s&6n7a la dreap&a ca -i de la dreap&a la s&6n7a*
Am descoperi& c6&e)a c'u&6nd 4n compu&erele noas&re* Ai 4n&inse o
lis&' cu cu)in&e*
Colonelul Cesar -i colonelul (ohnson e,aminar' lis&a*
C CucH dudH mimH sosH rarH capacH po&opH reperH
Cesar ridic' pri)irea*
C Nu ne e de mare au&or1 nu-i a-aD
C S-ar pu&ea s' /ie1 colonele* !s&e e)iden& c' au /olosi& un /el de
cod* 9nul din&re cele mai /aimoase palindromuri se presupune c'
- CONSPIRAIA -
2=E
a /os& ros&i& de Napoleon* BAble Fa# :, ere : #aF ElbaC.
Colonelul Cesar -i colonelul (ohnson se pri)ir' unul pe cel'lal&*
C !lbaG IsuseG Acolo eG

! ! !

7iua a dou&ecea
:n#ula Elba

Mai 4n&6i ap'ru ca o pa&' ne4nsemna&' la ori3on&1 m'rindu-se
rapid 4n lumina dimine.ii* Prin binoclu Rober& o urm'ri cum se
ma&eriali3ea3' 4n iah&ul Ialc5on. Nu-l pu&ea con/unda* Nu e,is&au
prea mul&e la /el*
Rober& o lu' 7r'bi& spre pla' unde aranase s' 4nchirie3e barca*
C ;un' diminea.a*
Proprie&arul ridic' ochii*
C 4onjour, mon#ieur. +re.i s' pleca.iD
C Da*
C Pen&ru c6& &imp dori.i s' o 4nchiria.iD
C Nu mai mul& de o or' sau dou'*
Rober& 4l d'du omului res&ul 7aran.iei -i urc' 4n barc'*
C S' a)e.i 7ri' de ea1 spuse b'rba&ul*
C Nu )' /ace.i probleme1 4l asi7ur' Rober&*
Proprie&arul de3le7' barca -i pes&e c6&e)a clipe Rober& se
4ndrep&a spre lar7ul m'rii1 7r'bindu-se s' aun7' la iah&* Ai
&rebuir' 3ece minu&e* C6nd aunse aproape1 4i )'3u pe Susan -i
Mon&e ;an0s s&6nd pe pun&e* Susan 4i /'cu cu m6na -i Rober&
pu&u s'-i )ad' 4n7riorarea de pe /a.'* Rober& aduse barca l6n7'
iah& -i 4i arunc' /r6n7hia unui om de pe pun&e*
C +re.i s' o urca.i la bordD 4i s&ri7' cel de sus*
C Nu1 las'-o s' plu&easc' 4n )oia )alurilor* Proprie&arul o )a
7'si des&ul de repede*
Rober& urc' pe scar' p6n' aunse pe pun&ea lus&rui&'* Susan 4i
descrisese o da&' iah&ul1 iar el r'm'sese impresiona&1 4ns' acum
c6nd 4l )edea cu ochii lui era chiar mai impresiona&* Ialc5on a)ea
pes&e op&3eci de me&ri lun7ime1 o cabin' mare lu,oas'1 op& cabine
pen&ru oaspe.i1 -i un echipa de -aispre3ece oameni* A)ea o
su/ra7erie1 o sal' de mese1 un birou1 un salon -i o piscin'*
+asul a)ea mo&oare Diesel %OO Ca&erpillar de o mie dou' su&e
cinci3eci de cai pu&ere -i ducea -ase mici ambarca.iuni pen&ru a
- SIDN!" S#!$DON -
2=L
aun7e la mal* In&eriorul /usese decora& de $ui7i S&urchio* !ra un
pala& plu&i&or*
C M' bucur c' ai reu-i&1 spuse Susan*
Iar Rober& a)u impresia c' se sim.ea s&6neni&'1 c' nu era 4n
re7ul' ce)a* Sau erau doar ner)ii luiD
Ar'&a splendid1 de-i1 4n&r-un /el1 se sim.ea de3am'7i&* *a ce
dracu mam a)te$tat; " va fi $alid )i nefericit;
Se 4n&oarse spre Mon&e*
C +reau s'-.i spun c'-.i sun& /oar&e recunosc'&or*
Mon&e 4n'l.' din umeri nep's'&or*
C M' bucur c' &e-am pu&u& au&a*
Omul 's&a era un s/6n&*
C Ce planuri aiD
C A- dori s' &e 4n&orci -i s' o porne-&i spre )es&1 spre Marsilia*
M' po.i l'sa pe unde)a 4n apropierea coas&eiH
9n b'rba& 4n&r-o uni/orm' imacula&' se apropia de ei* A)ea cam
4n ur de cinci3eci de ani1 era bine cl'di&1 cu o barb' 4n7rii&'*
C C'pi&anul SimpsonH -iH Mon&e ;an0s 4l pri)i pe Rober&
cer6ndu-i au&orul*
C Smi&h* Tom Smi&h*
Mon&e 4l in/orm' pe c'pi&an:
C Pornim spre Marsilia*
C Nu mer7em la !lbaD
C Nu*
C 8oar&e bine* C'pi&anul Simpson p'ru surprins*
Rober& cerce&' ori3on&ul* Nimic neobi-nui&*
C +' propun s' cobor6m os1 spuse Mon&e ;an0s*
Dup' ce &o.i &rei s-au a-e3a& 4n salon1 Mon&e 4n&reb':
C Nu cre3i c' ne e-&i da&or cu o e,plica.ieD
C ;a da1 r'spunse Rober&1 dar n-am s' )' dau nici una* Cu c6&
)e.i -&i mai pu.ine despre 4n&rea7a a/acere cu a&6& mai bine* Nu )'
po& spune dec6& c' sun& ne)ino)a&* Sun& implica& 4n&r-o si&ua.ie
poli&ic'* @&iu prea mul&e -i de aceea sun& )6na&* Dac' m' 7'sesc
m' )or ucide*
Susan -i Mon&e schimbar' o pri)ire*
C Nu au nici un mo&i) s' /ac' le7'&ura din&re mine -i Ialc5on,
con&inu' Rober&* Crede-m' Mon&e1 dac' ar /i e,is&a& o al&' cale de
sc'pare nu a- /i aici acum*
Rober& se 76ndi la &o.i oamenii ne)ino)a.i care /useser' uci-i
dup' ce el 4i 7'sise* Nu supor&a 76ndul c' i s-ar /i pu&u& 4n&6mpl'
- CONSPIRAIA -
2=N
ce)a lui Susan* Ancerc' s' )orbeasc' pe un &on c6& mai normal*
C +-a- /i recunosc'&or1 pen&ru binele )os&ru dac' nu a.i amin&i
c' am /os& )reoda&' pe aces& iah&*
C ;ine4n.eles*
Iah&ul se mi-case u-or 4n cerc -i acum pornise spre )es&*
C Scu3a.i-m'1 &rebuie s' discu& ce)a cu c'pi&anul*

! ! !

Cina a /os& des&ul de penibil'* !,is&au ni-&e )ibra.ii ciuda&e pe
care Rober& nu le 4n.ele7ea1 o &ensiune aproape &an7ibil'* Din
cau3a pre3en.ei saleD Sau era cu &o&ul al&ce)aD Ce)a 4n&re cei doiD
"u c(t voi $leca mai re$ede de aici cu at(t mai bine, 4-i 3ise Rober&*
!rau 4n salon b6nd un pahar dup' cin'1 c6nd c'pi&anul
Simpson in&r' 4n camer'*
C C6nd )om aun7e 4n MarsiliaD 4n&reb' Rober&*
C Dac' )remea r'm6ne /rumoas'1 ar &rebui s' aun7em m6ine
dup'-amia3'1 domnule Smi&h*
!ra ce)a 4n compor&area c'pi&anului Simpson care-l iri&a pe
Rober&* C'pi&anul era .6/nos1 aproape 7rosolan* !rebuie # fie bun,
4-i 3ise Rober&1 altfel /onte nu lar fi an,ajat. 'u#an merit un ia2t
ca ace#ta. 'u#an merit tot ce e mai bun.
$a ora unspre3ece Mon&e 4-i pri)i ceasul -i 4i spuse lui Susan:
C Cred c' ar &rebui s' ne re&ra7em1 dra7a mea*
Susan 4i arunc' o pri)ire lui Rober&*
C Da*
Se ridicar' &o.i &rei* Mon&e spuse:
C +ei 7'si haine de schimb 4n dulapul din cabin'* A)em cam
aceea-i m'rime*
C Mul.umesc*
C Noap&e bun'1 Rober&*
C Noap&e bun'1 Susan*
Rober& r'mase pe loc pri)ind-o pe /emeia pe care o iubea
plec6nd la culcare cu ri)alul lui* 3ival; @e cine cred eu c
$cle#c; El e %nvin,torul. Eu #unt %nvin#ul.

! ! !

Somnul /u doar o umbr' es&ompa&' dans6nd prin /a.a ochilor
lui1 dar de nea&ins* An pa&1 Rober& se 76ndea c' de cealal&' par&e a
- SIDN!" S#!$DON -
2=O
pere&elui1 doar la c6.i)a me&ri dis&an.'1 era /emeia pe care o iubea
mai mul& dec6& orice pe lumea as&a* @i-o ima7in' pe Susan 4n pa&1
7oal' C nicioda&' nu pur&ase c'ma-' de noap&e C -i sim.i un
impuls se,ual* <are /onte fcea dra,o#te cu ea c2iar %n acea#t
cli$, #au era #in,ur- 8i #e ,(ndea ea oare la el, %)i amintea ea
oare de toate momentele fericite $e care le tri#er %m$reun;
@robabil c nu. Ei bine, el va di#$rea cur(nd din viaa ei $entru
totdeauna. @robabil nu o va mai vedea niciodat.
R's'rise soarele c6nd 4n s/6r-i& reu-i s' 4nchid' ochii*

! ! !

An sala comunica.iilor de la SI8AR1 radarul urm'rea drumul
iah&ului Ialc5on. Colonelul Cesar se 4n&oarse spre colonelul
(ohnson -i spuse:
C Des&ul de r'u c' nu am pu&u& s'-l prindem la !lba1 dar acum
nu ne mai poa&e sc'pa* 9n cruci-'&or es&e 7a&a pre7'&i&* Nu
a-&ep&'m dec6& semnalul de pe Ialc5on pen&ru a urca la bord*

! ! !

7iua a dou&eci )i una

Dis de diminea.'1 Rober& era dea pe pun&e1 pri)ind marea
senin'* C'pi&anul Simpson se apropie de el*
C ;un' diminea.a* Se pare c' )remea )a r'm6ne /rumoas'1
domnule Smi&h*
C Da*
C +om aun7e 4n Marsilia cam pe la ora &rei* C6& &imp )om
r'm6ne acoloD
C Nu -&iu1 r'spunse Rober& poli&icos* +om )edea*
C ;ine1 domnule*
Rober& 4l urm'ri 4ndep'r&6ndu-se* "e nu e %n re,ul cu el;
Rober& se 4n&oarse la pupa -i cerce&' ori3on&ul* Nu se )edea
nimic C -i &o&u-i* An &recu&1 ins&inc&ele 4i sal)aser' )ia.a de mai
mul&e ori* An)'.ase s' se ba3e3e pe ele* Ce)a nu era 4n re7ul'*

! ! !

Dincolo de linia ori3on&ului1 ne)'3u&1 cruci-'&orul i&alian
- CONSPIRAIA -
2EB
'tromboli s&'&ea la p6nd'*
C6nd Susan ap'ru la micul deun era palid' -i &ras' la /a.'*
C Ai dormi& bine1 dra7a meaD 4n&reb' Mon&e*
C Da1 spuse Susan*
Deci nu dorm %n aceea)i cabin> A/l6nd a-a ce)a1 Rober& sim.i o
pl'cere neus&i/ica&'* !l -i Susan dormiser' mereu 4n acela-i pa&1
&rupul ei 7ol1 )olup&uos1 7hemui& l6n7' al lui* :#u#e, va trebui # nu
m mai ,(nde#c la a)a ceva.

! ! !

An /a.a iah&ului1 la arcul de la &ribord era o barc' de pescui& din
Marsilia care aducea pe-&e proasp'&*
C Nu dori.i ni-&e pe-&e la pr6n3D 4n&reb' Susan*
Am6ndoi b'rba.ii d'dur' din cap*
C Da1 cum s' nu*
!rau aproape al'&uri de barc'*
C6nd c'pi&anul Simpson &recu pe l6n7' ei1 Rober& 4l 4n&reb':
C C6& mai a)em p6n' 4n MarsiliaD
C +om aun7e pes&e dou' ore1 domnule Smi&h* Marsilia es&e un
por& in&eresan&* A.i mai /os& acoloD
C !s&e 4n&r-ade)'r un por& in&eresan&1 spuse Rober&*

! ! !

An sala comunica.iilor de la SI8AR cei doi colonei ci&eau mesaul
care &ocmai le /usese &rimis de pe Ialc5on. !ra scur&: BAcumC.
C Care e po3i.ia iah&uluiD r'cni colonelul Cesar*
C Dou' ore dis&an.' p6n' 4n Marsilia*
C Transmi&e-i cruci-'&orului 'tromboli ordinul*

! ! !

Pes&e &rei3eci de minu&e1 'tromboli se apropiase dea de Ialc5on.
Susan -i Mon&e erau 4n cap'&ul iah&ului urm'rind )asul de r'3boi
4nain&6nd 4n )i&e3' spre ei*
Se au3i o )oce de pe cruci-'&or )orbind la me7a/on*
C Ahoy1 Ialc5on. Coboar' ancora* 9rc'm la bord*
Susan -i Mon&e schimbar' o pri)ire* C'pi&anul Simpson )enea
7r'bi& spre ei*
- SIDN!" S#!$DON -
2EF
C Domnule ;an0sH
C Am au3i&* 8' cum 4.i spun* Opre-&e mo&oarele*
C Da1 domnule*
9n minu& mai &6r3iu1 pulsul mo&oarelor se opri1 iar iah&ul
r'mase nemi-ca& 4n ap'* Susan -i so.ul ei urm'rir' cum marinari
4narma.i de pe cruci-'&or coborau o -alup'*
Pes&e 3ece minu&e1 3ece marinari urcau pe scara iah&ului*
O/i.erul c'ruia i se 4ncredin.ase ac.iunea1 spuse:
C Ami cer scu3e c' )' derane31 domnule ;an0s* <u)ernul
i&alian are mo&i)e 4n&emeia&e s' cread' c' ascunde.i un /u7ar la
bordul iah&ului* A)em ordine s' )' perche3i.ion'm )asul*
Susan r'mase nemi-ca&' pri)ind cum solda.i ai marinei se
4mpr'-&iau pe iah&1 de-a lun7ul pun.ii -i cobor6nd pen&ru a cerce&a
cabinele*
C Nu spune nimic*
C DarH
C Nici un cu)6n&*
Au r'mas 4n &'cere pe pun&e1 urm'rind perche3i.ia*
Trei3eci de minu&e mai &6r3iu &o.i se adunaser' din nou pe
pun&e*
C Nu e aici1 comandan&e1 rapor&' un marinar*
C !-&i si7urD
C Ca&e7oric1 sir* Nu e,is&' nici un pasa7er la bord -i am
iden&i/ica& /iecare membru al echipaului*
Comandan&ul era nemul.umi&* Superiorii lui /'cuser' o mare
7re-eal'*
Se 4n&oarse spre Susan1 Mon&e -i c'pi&anul Simpson*
C +' da&ore3 scu3e1 spuse el* Ami pare /oar&e r'u c' )-am crea&
nepl'ceri* Plec'm*
Se 4n&oarse*
C Comandan&eH
C Da*
C Omul pe care-l c'u&a.i a pleca& cu o barc' de pescui& acum o
um'&a&e de or'* +a /i /oar&e u-or s'-l ares&a.i*

! ! !

Pes&e cinci minu&e1 'tromboli se 4ndrep&a 4n mare )i&e3' spre
Marsilia* Comandan&ul a)ea &oa&e mo&i)ele s' /ie mul.umi& de sine
4nsu-i* <u)ernele lumii 4l urm'reau pe Rober& ;ellamy -i el era cel
- CONSPIRAIA -
2E2
care 4l 7'sise* Va urma o avan#are ra$id, 4-i 3ise el*
De pe pun&ea de comand'1 o/i.erul de na)i7a.ie 4i s&ri7':
C Comandan&e1 pu&e.i s' )eni.i pu.in aici1 )' ro7D
<'siser' dea barca de pescui&D Comandan&ul urc' 7r'bi& pe
pun&ea de comand'*
C Pri)i.i1 sirG
Comandan&ul arunc' o pri)ire -i inima i se cu/und' 4n piep&* An
/a.a lor1 la dis&an.'1 acoperind &o& ori3on&ul era 4n&rea7a /lo&' de
b'rci de pescui& din Marsilia1 o su&' de b'rci iden&ice care se
4n&orceau 4n por&* Nu e,is&a absolu& nici o -ans' s' /ie depis&a&'
cea 4n care se a/la comandan&ul Rober& ;ellamy*


C"#itolul P"tru*%&i +i '"#t%

An Marsilia /ur' o ma-in'* 9n 8ia& FNBB Spider1 decapo&abil1
parca& pe o s&rad' la&eral'1 slab lumina&'* !ra 4ncuia&1 iar cheia
nu era 4n con&ac&* Nici o problem'* Pri)ind 4n ur pen&ru a se
asi7ura c' nu-l urm're-&e nimeni1 Rober& /'cu o &'ie&ur' 4n
acoperi-ul de p6n3' -i 4-i )6r4 m6na 4n'un&ru pen&ru a deschide
u-a* Se s&recur' 4n ma-in'1 4n&inse m6na sub bord -i &rase a/ar'
&oa&e /irele de la con&ac&* inu /irul 7ros1 ro-u 4n&r-o m6n' 4n &imp
ce cu cealal&' a&inse de el1 unul c6&e unul celelal&e /ire p6n' 7'si
unul care aprinse luminile de bord* Apoi le7' cele dou' /ire
4mpreun'1 -i a&inse de ele cele r'mase p6n' mo&orul porni* Rober&
era 4n drum spre Paris*
Cel mai impor&an& lucru era s'-l 7'seasc' pe $i Po* C6nd aunse
4n 4mpreurimile Parisului se opri la o cabin' &ele/onic'* Al sun' la
apar&amen&ul lui -i au3i )ocea cunoscu&' )orbind la robo&* B7ao,
me# ami#- +e re,rette Uue je ne #oi# $a# c2e& moi, mai# il n=5 a $a#
du dan,er Uue je ne rT$onde $a# ] votre cou$ de tTlT$2one. @rene&
,arde Uue vou# attendie& le #i,nal de l=a$$areil.C
10

Rober& num'r' cu)in&ele din codul lor pri)a&* Cu)in&ele cheie
erau: Re7re&H pericolH a&en.ieH
Tele/onul era urm'ri&1 bine4n.eles* $i 4i a-&ep&a &ele/onul1 -i
aces&a era un a)er&ismen& pen&ru Rober&* Trebuia s'-l 7'seasc' c6&
mai repede* Se )a /olosi de un al& cod pe care 4l cuno-&eau

FB
> ;un' diminea.a* Re7re& c' nu sun& acas'1 dar nu e,is&' pericolul s'
nu )' r'spund la &ele/on* 8i.i a&en.i s' a-&ep&a.i semnalul apara&ului*?
- SIDN!" S#!$DON -
2E%
am6ndoi*
Rober& &recu pe Rue du 8aubour7 S&* #onor2* Se plimbase cu
Susan pe aceas&' s&rad'* !a se oprise 4n /a.a )i&rinei unui ma7a3in
-i luase po3a unui manechin* B0ai vrea # m ve&i %n roc2ia aceea,
3obert; 0u, te $refer fr roc2ii $e tine.C +i3i&aser' $u)rul1 iar
Susan r'm'sese &rans/i7ura&' 4n /a.a Mona $isei1 cu ochii sc'lda.i
4n lacrimiH
Rober& o lu' spre birourile 3iarului *e /atin. Aproape de in&rare1
opri un adolescen& care &recea pe s&rad'*
C Ai )rea s' c6-&i7i cinci3eci de /ranciD
;'ia&ul 4l pri)i b'nui&or*
C 8'c6nd ceD
Rober& m637'li ce)a pe o buca&' de h6r&ie -i 4i 4n&inse b'ia&ului
o bancno&' de cinci3eci de /ranci*
C Du as&a la 7hi-eul cu mica publici&a&e*
C 4on d=accord.
Rober& 4l urm'ri in&r6nd 4n cl'dire* Anun.ul )a ap'rea 4n edi.ia
de diminea.'* +a /i: B!ill5. !ata foarte bolnav. Are nevoie de tine.
Vi&itea&l c(t mai re$ede. /ama.C
Nu-i r'm6nea al&ce)a de /'cu& dec6& s' a-&ep&e* Nu 4ndr'3nea s'
se duc' la un ho&el1 pen&ru c' &oa&e /useser' aler&a&e 4n pri)in.a
lui* Parisul era o bomb' cu ceas*
Rober& se urc' 4n&r-un au&obu3 a7lomera& care /'cea &urul
ora-ului -i se a-e3' 4n spa&e1 r'm6n6nd c6& mai neobser)a&
posibil* <rupul )i3i&' <r'dinile $u,embur71 $u)rul1 morm6n&ul lui
Napoleon1 -i 3eci de al&e monumen&e* @i ca 4n&o&deauna Rober&
reu-i s' se piard' 4n mul.ime*

! ! !

7iua a dou&eci )i doua
@ari#, Erana

A-i cump'r' un bile& pen&ru un spec&acol de noap&e la /oulin
3ou,e, 4mpreun' cu un al& 7rup de &uri-&i* Spec&acolul 4ncepu la
2:BB a*m* C6nd se &ermin' 4-i pe&recu res&ul nop.ii plimb6ndu-se
prin Mon&mar&re1 &rec6nd din&r-un bar 4n al&ul*
Iiarele de diminea.' nu apar pe s&r'3i 4nain&e de ora cinci* Cu
c6&e)a minu&e 4nain&e de cinci Rober& s&'&ea l6n7' un chio-c de
3iare1 a-&ep&6nd* Trecu un camion ro-u -i un b'ia& arunc' pe
- CONSPIRAIA -
2E5
as/al& un pache& de 3iare* Rober& 4l lu' pe primul* An&oarse pa7inile
p6n' aunse la mica publici&a&e* Anun.ul lui era acolo* Nu-i
r'm6nea dec6& s' a-&ep&e*
$a pr6n3 Rober& in&r' 4n&r-o mic' &u&un7erie1 unde 3eci de
mesae personale erau prinse pe o &abl'* Se c'u&au /emei de
ser)iciu1 se 4nchiriau apar&amen&e1 s&uden.i c'u&au cole7i cu care
s' locuiasc' 4n aceea-i camer'1 se )indeau bicicle&e* An milocul
&ablei Rober& 7'si mesaul care 4i era adresa&* B!ill5 e dornic # te
vad. 'uno la 50 41 .Q 45.C
$i Po 4i r'spunse dup' primul apel*
C Rober&D
C Iao1 $i*
C Dumne3eule1 omule1 ce s-a 4n&6mpla&D
C Speram ca &u s'-mi spui*
C Prie&ene1 .i se d' mai mare a&en.ie dec6& Pre-edin&elui
8ran.ei* Tele7ramele sun& pline de numele &'u* Ce-ai /'cu&D Nu1
nu-mi spune* Indi/eren& despre ce e )orba ai in&ra& 4n mari
neca3uri* Au pus sub urm'rire &ele/onul de la Ambasada Chine3'1
cel de acas'1 iar apar&amen&ul 4mi es&e supra)e7hea&* Mi-au pus o
mul.ime de 4n&reb'ri despre &ine*
C $i1 nu -&ii cum)a despre ceHD
C Nu la &ele/on* A.i amin&e-&i unde e apar&amen&ul lui Sun7D
@rietena lui *i.
C Da*
C Ne 4n&6lnim acolo pes&e o um'&a&e de or'*
C Mul.umesc*
Rober& era /oar&e con-&ien& 4n ce pericol se )6ra $i* A-i amin&i ce
se 4n&6mplase cu Al Traynor1 prie&enul lui de la 8;I* 'unt
ble#temat. !oi cei de care m a$ro$ii, mor.

! ! !

Apar&amen&ul era si&ua& pe Rue ;2nou)ille1 4n&r-un car&ier
lini-&i& al Parisului* C6nd Rober& aunse 4n /a.a cl'dirii1 cerul era
acoperi& de nori -i se au3ea 4n dep'r&are bubui&ul &une&ului* In&r'
4n hol -i sun' la u-a apar&amen&ului* $i Po 4i deschise imedia&*
C In&r'1 spuse el* Repede*
Anchise u-a 4n urma lui Rober& -i o 4ncuie* $i Po nu se
schimbase de c6nd Rober& 4l )'3use ul&ima oar'* !ra 4nal&1 slab1
/'r' )6rs&'*
- SIDN!" S#!$DON -
2E=
Cei doi b'rba.i -i-au s&r6ns m6inile*
C $i1 nu -&ii cum)a ce dracu se 4n&6mpl'D
C S&ai os1 Rober&*
Rober& se a-e3'* $i 4l s&udie o clip'*
C Ai au3i& )reoda&' de <$eraiunea +udecata de A$oi;
Rober& se 4ncrun&'*
C Nu* Are )reo le7'&ur' cu 98OD
C An mod special* $umea se apropie de de3as&ru1 Rober&*
$i Po 4ncepu s' se plimbe prin camer'*
C !,&ra&ere-&rii )in pe P'm6n& ca s' ne dis&ru7'* Acum &rei ani1
au a&eri3a& -i s-au 4n&6lni& cu repre3en&an.i ai 7u)ernelor cer6nd ca
&oa&e pu&erile indus&riale s'--i 4nchid' u3inele nucleare -i s'
opreasc' arderea combus&ibilului /osil*
Rober& 4l ascul&a1 ului&*
C Au ceru& s' oprim prelucrarea pe&rolului1 a chimicalelor1
cauciucului1 plas&icului* As&a ar 4nsemna 4nchiderea a mii de
/abrici pe &o& cuprinsul 7lobului* 93inele de au&omobile -i de o.el
ar /i obli7a&e s'--i 4nchid' por.ile* !conomia 4n&re7ii lumi ar aun7e
la p'm6n&*
C De ce ar cereHD
C Pre&ind c' polu'm uni)ersul1 dis&ru7em plan&ele1 m'rileH
+or s' ne opreasc' s' mai /abric'm arme1 s' punem cap'&
r'3boaielor*
C $iH
C 9n 7rup de oameni pu&ernici din dou'spre3ece .'ri C cele
mai indus&riali3a&e1 S&a&ele 9ni&e1 (aponia1 Rusia1 China1 au
/orma& un comi&e&H 9n om al c'rui nume de cod es&e (anus a
or7ani3a& a7en.iile de in/orma.ii din 4n&rea7a lume pen&ru a
colabora la Operaiunea +udecata de A$oi care are ca scop s'-i
4mpiedice pe e,&ra&ere-&ri s'--i pun' planurile 4n aplicare* Se
4n&oarse spre Rober&* Ai au3i& de SDID
C 3&boiul 'telelor. Sis&emul prin sa&eli& pen&ru dobor6rea
rache&elor balis&ice in&ercon&inen&ale ale 9niunii So)ie&ice*
$i cl'&in' din cap*
C Nu* As&a era doar o acoperire* SDI nu a /os& crea& pen&ru a
lup&a 4mpo&ri)a ru-ilor* A /os& concepu& cu scopul de a dis&ru7e
98O- uri* ! sin7ura cale de a-i opri*
Rober& r'mase nemi-ca&1 4nm'rmuri&1 s&r'duindu-se s'
absoarb' ceea ce $i Po 4i spunea1 4n &imp ce 37omo&ul /ur&unii se
au3ea &o& mai pu&ernic*
- CONSPIRAIA -
2EE
C +rei s' spui c' 7u)ernele sun& 4n spa&ele aces&eiHD
C S' 3icem c' sun& cabale 4n /iecare 7u)ern* <$eraiunea
+udecata de A$oi es&e condus' de un 7rup apar&e* An.ele7i acumD
C Dumne3euleG <u)ernele nu sun& la curen& cuH Ridic'
pri)irea spre $i* $iH de unde ai a/la& &u &oa&e as&eaD
C 8oar&e simplu1 Rober&1 spuse $i 4nce&* !u sun& /iliera chine3'*
An m6n' a)ea un pis&ol ;ere&&a*
Rober& se holb' la arm'*
C $iHG
$i ap's' pe &r'7aci1 iar sune&ul 4mpu-c'&urii /u 4n'bu-i& de
bubui&ul &une&ului -i /ereas&ra se lumin' de un /ul7er orbi&or*


C"#itolul P"tru*%&i +i O#t

Primii c6.i)a s&ropi de ap' cura&' de ploaie o &re3ir'* I'cea
4n&insa pe o banc' din parc1 prea e,&enua&' pen&ru a se mi-ca* An
ul&imele dou' 3ile1 sim.ise cum se scur7e din ea ener7ia )ie.ii* Voi
muri aici, $e acea#t $lanet. Se l's' 4n )oia a ceea ce ea cre3use
c' )a /i ul&imul ei somn* @i apoi pornise ploaia* Ploaia
binecu)6n&a&'* Nici nu-i )enea s' cread'* A-i 4n'l.' capul spre cer
-i sim.i s&ropii r'coro-i cur76ndu-i pe /a.'* Ancepu s' plou' din ce
4n ce mai &are* $ichid proasp'&1 pur* Se ridic' -i 4-i 4n'l.' m6inile
4n sus1 l's6nd apa s' se re)erse pes&e ea1 s'-i dea pu&ere1 s' o
readuc' la )ia.'* $'s' apa s'-i umple corpul1 absorbind-o 4n
4n&rea7a ei esen.' p6n' sim.i c'-i dispare oboseala* Sim.ea cum
de)ine din ce 4n ce mai pu&ernic' p6n' c6nd 4n s/6r-i&1 se 76ndi*
'unt $re,tit. @ot ,(ndi clar. 8tiu cine m $oate ajuta # ajun,
%na$oi la nav. Scoase micul &ransmi.'&or1 4nchise ochii -i 4ncepu
s' se concen&re3e*


C"#itolul P"tru*%&i +i Nou

$umina /ul7erului 4i sal)ase )ia.a lui Rober&* An clipa 4n care $i
Po se pre7'&ise s' apese pe &r'7aci1 lumina nea-&ep&a&' de la
/ereas&r' 4i dis&r'sese a&en.ia pen&ru o secund'* Rober& se mi-c'1
iar 7lon.ul 4l a&inse 4n um'rul drep& -i nu 4n piep&*
C6nd $i ridic' din nou arma1 Rober& 4l lo)i la&eral /'c6ndu-l s'
scape pis&olul din m6n'* $i se ro&i 4nain&e lo)indu-l pu&ernic pe
- SIDN!" S#!$DON -
2EL
Rober& 4n um'rul r'ni&* Durerea /u 4n7ro3i&oare* (ache&a lui Rober&
era plin' de s6n7e* A&ac' cu o lo)i&ur' din co&* $i 7emu de durere*
Ripos&' cu un mor&al #2uto la 76&1 4ns' Rober& 4l e)i&'* Cei doi
b'rba.i se 4n)6r&eau 4n cerc1 am6ndoi respir6nd 7reu1 c'u&6nd o
deschidere pen&ru a a&aca* Se lup&au 4n &'cere1 4n&r-un ri&ual
s&r')echi1 -i /iecare -&ia c' doar unul din&re ei )a r'm6ne 4n )ia.'*
$ui Rober& 4i sl'beau pu&erile* Durerea din um'r era &o& mai
pu&ernic' -i 4-i )edea s6n7ele picur6nd pe podea*
Timpul era de par&ea lui $i Po* !rebuie # termin c(t mai re$ede,
4-i 3ise Rober&* A&ac' /ron&al cu o lo)i&ur' de picior* An loc s' o
e)i&e1 $i o primi 4n plin1 aun76nd des&ul de aproape de Rober&
pen&ru a--i 4mpin7e co&ul 4n um'rul lui Rober&* Aces&a se cl'&in'*
$i a&ac'1 ro&indu-se1 lo)indu-l din spa&e cu laba piciorului1 iar
Rober& /'cu un pas 4napoi* $i se arunc' asupra lui1 c'r6ndu-i
pumni1 i3bindu-i um'rul de mai mul&e ori1 /'c6ndu-l s' se re&ra7'*
Rober& era prea sl'bi& pen&ru a opri aceas&' ploaie de lo)i&uri*
Ochii 4i erau &o& mai 4nce.o-a.i* C'3u pes&e $i1 4mpin76ndu-l os1 -i
cei doi b'rba.i se &r6n&ir' pe podea sp'r76nd o mas' de s&icl'*
Rober& r'mase la podea1 incapabil s' se mi-&e* 'a terminat, 4-i 3ise
el* Au c()ti,at.
I'cea la podea1 aproape incon-&ien&1 a-&ep&6nd ca $i s'-l
&ermine* Nu se 4n&6mpl' nimic* Ance&1 chinui& de dureri1 Rober& 4-i
ridic' capul* $i era 4n&ins l6n7' el pe podea1 cu ochii lar7 deschi-i1
pri)ind .in&' &a)anul* 9n ciob mare de s&icl' ie-ea din piep&ul lui
ca un pumnal &ransparen&*
Rober& se s&r'dui s' se ridice 4n picioare* Se sim.ea sl'bi& din
cau3a pierderii de s6n7e* 9m'rul 4i era un ocean de su/erin.'*
!rebuie # ajun, la un doctor. EOi#ta cineva D un doctor $e care
a,enia %l folo#ea la @ari# D un doctor de la #$italul american.
Iil#in,er. A)al c2ema. *eon Iil#in,er.

! ! !

Doc&orul #ilsin7er se pre7'&ea s'--i p'r'seasc' biroul c6nd
sun' &ele/onul* Asis&en&a plecase dea acas'1 a-a c' ridic' el
recep&orul* +ocea de la cel'lal& cap'& al /irului pronun.a cu
di/icul&a&e*
C Doc&or #ilsin7erD
C Da*
C Aici Rober& ;ellamyH Am ne)oie de au&or* Am /os& 7ra)
- CONSPIRAIA -
2EN
r'ni&* M' au&a.iD
C ;ine4n.eles* 9nde sun&e.iD
C Nu are impor&an.'* Ne 4n&6lnim la spi&alul american pes&e o
um'&a&e de or'*
C +oi /i acolo* In&ra.i direc& 4n salonul de ur7en.e*
C Doc&oreH nu spune.i nim'nui c' am suna&*
C +' dau cu)6n&ul meu*
$e7'&ura se 4n&rerupse* Doc&orul /orm' un num'r*
C Mi-a &ele/ona& comandan&ul ;ellamy* M' a-&eap&' la spi&alul
american pes&e o um'&a&e de or'H
C Mul.umim1 doc&ore*
Doc&orul #ilsin7er puse os recep&orul* Au3i u-a deschi36ndu-se
-i ridic' pri)irea* An pra7 se a/la Rober& ;ellamy cu un pis&ol 4n
m6n'*
C M-am r'376ndi&1 spuse ;ellamy1 ar /i mai bine dac' m-ai
&ra&a aici*
Doc&orul 4ncerc' s'--i ascund' surpri3a*
C Dumnea&aH dumnea&a ar &rebui s' /ii la spi&al*
C ! prea aproape de mor7'* Pune-mi un banda -i /'-o c6& mai
repede* Ai )enea 7reu s' )orbeasc'*
Doc&orul 4ncerc' s' pro&es&e3e1 apoi se 76ndi c' nu are sens*
C ;ine* Cum dore-&i* A.i )oi da un anes&e3ic* +aH
C Nici m'car s' nu &e 76nde-&i la a-a ce)a1 spuse Rober&* 8'r'
-mecherii* inea pis&olul 4n m6na s&6n7a* Dac' eu nu plec )iu de
aici1 /ii si7ur c' nici &u* Al&e 4n&reb'riD
Ai era &o& mai r'u*
Doc&orul #ilsin7er 4n7hi.i 4n sec*
C Nu*
C A&unci &reci la &reab'H
Doc&orul 4l conduse pe Rober& 4n camera al'&ura&'1 plin' de
us&ensile medicale* Ance& -i cu mare 7ri' Rober& 4-i scoase ache&a*
Cu arma 4n m6n' se a-e3' pe o mas'* Doc&orul luase un scalpel 4n
m6n'* De7e&ele lui Rober& se s&r6nser' 4n urul &r'7aciului*
C $ini-&e-&e-&e1 spuse doc&orul cam a7i&a&* Nu )reau dec6& s'-.i
&ai c'ma-a*
Rana era ad6nc'1 ro-ie -i s6n7ele cur7ea din ea*
C <lon.ul e 4nc' 4n'un&ru1 spuse doc&orul* Nu )ei supor&a
durerea dac'H
C NuG Nu a)ea de 76nd s' se lase dro7a&* Scoa&e-l a/ar'*
C Cum )rei*
- SIDN!" S#!$DON -
2EO
Rober& 4l urm'ri cum se 4ndreap&' spre un apara& de s&erili3a& -i
pune 4n'un&ru un /orceps* Rober& s&'&ea pe mar7inea mesei
lup&6ndu-se cu ame.eala care amenin.a s'-l cuprind'* Anchise
pen&ru o clip' ochii1 iar doc&orul ap'ru 4n /a.a lui cu /orcepsul 4n
m6n'*
C Ia s' )edem*
Ampinse /orcepsul 4n carnea )ie1 iar Rober& url' de durere*
$umini albe s&r'luci&oare 4i /ul7erar' prin /a.a ochilor* !ra c6& pe
ce s' le-ine*
C $-am scos1 spuse doc&orul*
Rober& r'mase acolo &remur6nd1 respir6nd ad6nc1 lup&6ndu-se
s'--i recape&e con&rolul* Doc&orul #ilsin7er 4l urm'rea a&en&*
C ! 4n re7ul'D
$ui Rober& 4i &rebui o clip' s'--i re7'seasc' )ocea*
C DaH bandaea3'-m'*
Doc&orul &urn' 4n ran' ap' o,i7ena&' -i Rober& aproape c'
le-in'* S&r6nse din din.i* 3e&i#t. 0u mai e mult. @i 4n s/6r-i&1 din
/ericire1 ce /usese mai r'u &recuse* Doc&orul 4i 4n/'-ur' um'rul 4n
banda*
C D'-mi ache&a1 spuse Rober&*
Doc&orul se holb' la el*
C Nu po.i pleca* Abia &e .ii pe picioare*
C Adu-mi ache&a*
+ocea 4i era pierdu&' -i abia pu&ea )orbi* Pri)i cum doc&orul
&ra)ersea3' camera s'-i ia ache&a1 -i parc' de)eniser' doi*
C Ai pierdu& mul& s6n7e1 4l pre)eni doc&orul* Ar /i riscan& s'
pleci*
8i mult mai ri#cant dac a) rm(ne, se 76ndi Rober&* Cu 7ri' 4-i
4mbr'c' ache&a -i 4ncerc' s' se ridice* Picioarele 4ncepur' s' i se
4ndoaie* Se apuc' de mar7inea mesei*
C Nu )ei reu-i1 4l a)er&i3' doc&orul #ilsin7er*
Rober& pri)i ca prin cea.' la chipul din /a.a lui*
C +oi reu-i*
Ans' -&ia c' 4n clipa 4n care )a pleca doc&orul )a &ele/ona din
nou* Pri)irea lui Rober& c'3u pe sulul de banda /olosi& de doc&or*
C S&ai os pe un scaun*
+orbea crispa&*
C De ceD Ce ai de 76ndD
Rober& ridic' arma*
C S&ai os*
- CONSPIRAIA -
2LB
Doc&orul #ilsin7er se a-e3'* Rober& lu' sulul de banda* !ra
ne4ndem6na&ic pen&ru c' nu se pu&ea /olosi dec6& de o m6n'*
Trase de un cap'& -i 4ncepu s' des/'-oare sulul* Se 4ndrep&' spre
doc&or*
C S&ai lini-&i& -i nu .i se )a 4n&6mpl' nimic*
$e7' cap'&ul de bra.ul scaunului apoi 4ncepu s' 4n/'-oare
bandaul 4n urul m6inilor doc&orului*
C Nu era necesar1 spuse #ilsin7er* Nu a- /iH
C Taci*
Rober& con&inu' s'-l le7e de scaun* !/or&ul pornise din nou
durerea* Pri)i spre doc&or -i spuse:
C N-am de 76nd s' le-in*
$e-in'*

! ! !

Plu&ea 4n spa.iu1 pur&a& prin nori albi1 lini-&i&* !re&e)tete. Nu
)oia s' se &re3easc'* +oia ca aceas&' sen3a.ie minuna&' s'
con&inue la in/ini&* !re&e)tete. Ce)a &are 4l ap'sa 4n&r-o par&e* Ce)a
din bu3unarul ache&ei* Cu ochii 4nc' 4nchi-i1 4l a&inse -i 4l lu' 4n
m6n'* !ra cris&alul* Se l's' din nou 4n )oia somnului*
3obert. !ra )ocea unei /emei1 bl6nd' -i lini-&i&oare* Se a/la pe o
splendid' pai-&e )erde1 4n aer se au3ea mu3ic'1 iar cerul de
deasupra era acoperi& de lumini s&r'luci&oare* O /emeie )enea spre
el* !ra 4nal&' -i /rumoas' cu o /a.' pl'cu&'1 o)al' -i un &en
aproape &ransparen&* !ra 4mbr'ca&' 4n&r-o rochie alb'1 imacula&'*
+ocea 4i era calm' -i u-or r'7u-i&'*
0imeni nui va mai face nici un ru, 3obert. Vino la mine. !e
a)te$t.
Ance&1 Rober& deschise ochii* R'mase 4n&ins un lun7 momen&
apoi se ridic' plin de un nea-&ep&a& neas&6mp'r* @&ia cine e cel de-
al unspre3ecelea mar&or1 -i -&ia unde anume &rebuie s' o
4n&6lneasc'*


C"#itolul Cin&i*%&i

7iua a dou&eci )i treia
@ari#, Erana

- SIDN!" S#!$DON -
2LF
Ai &ele/on' amiralului Mhi&&a0er din biroul doc&orului*
C AmiraleD Rober&*
C Rober&G Ce se 4n&6mpl'D Mi s-a spus c'H
C Acum nu mai are impor&an.'* Am ne)oie de au&orul
dumnea)oas&r'* A.i au3i& )reoda&' de numele (anusD
Amiralul spuse 4nce&:
C (anusD Nu* N-am au3i& nicioda&'*
C Am a/la& c' e -e/ul unei or7ani3a.ii secre&e care ucide oameni
ne)ino)a.i -i acum 4ncearc' s' m' ucid' -i pe mine* +a &rebui s'-l
oprim*
C Cum &e po& au&aD
C A- )rea s' )orbesc cu Pre-edin&ele* Ami pu&e.i arana o
4n&6lnire cu elD
9rm' un momen& de &'cere*
C Sun& con)ins c' da*
C Mai e ce)a* <eneralul #illiard es&e -i el implica&*
C Po/&imD CumD
C @i mai sun& mul.i al.ii* Cea mai mare par&e a ser)iciilor de
in/orma.ii din !uropa* Nu )' po& e,plica &o&ul acum* A- )rea s'-l
suna.i pe 7eneralul #illiard* Spune.i-i c' am 7'si& un al
unspre3ecelea mar&or*
C Nu 4n.ele7* 9n al unspre3ecelea mar&or la ceD
C Ami pare r'u1 amirale1 dar nu )' po& spune* #illiard )a
4n.ele7e* +reau s'-l 4n&6lnesc 4n !l)e.ia*
C !l)e.iaD
C Spune.i-i c' sun& sin7urul care -&ie unde e al unspre3ecelea
mar&or* Dac' /ace o sin7ur' mi-care 7re-i&'1 nu-i )oi spune nimic*
Anun.a.i-l s' plece la Dolder Arand 4n IRrich* $a ho&el 4l a-&eap&'
un bile&* Spune.i-i c' 4l )reau de asemenea pe (anus 4n !l)e.ia*
C Rober&1 e-&i si7ur c' -&ii ce /aciD
C Nu1 sir1 nu sun& si7ur1 dar es&e sin7ura -ans' pe care o am*
+-a- ru7a s'-l in/orma.i c' condi.iile mele nu sun& ne7ociabile* An
primul r6nd )reau s' po& aun7e nes&in7heri& 4n !l)e.ia 4n al doilea
r6nd )reau s' m' 4n&6lnesc acolo cu 7eneralul #illiard -i (anus* An
al &reilea r6nd1 dup' aceea1 )reau s' m' 4n&6lnesc cu Pre-edin&ele
S&a&elor 9ni&e*
C +oi /ace &o& ce po&1 Rober&* Cum )oi pu&ea lua le7'&ura cu
&ineD
C +' sun din nou* De c6& &imp )e.i a)ea ne)oieD
C Cam de o or'*
- CONSPIRAIA -
2L2
C An re7ul'*
C @i Rober&H
Pu&ea au3i durerea din )ocea b'&r6nului*
C Da1 sirD
C Ai 7ri' de &ine*
C Nu )' /ace.i probleme1 sir* Sun& un supra)ie.ui&or*

! ! !

Pes&e o or' Rober& )orbi din nou cu amiralul Mhi&&a0er*
C S-a /'cu&* <eneralul #illiard a p'ru& dis&rus de )es&ea c'
e,is&' 4nc' un mar&or* Mi-a da& cu)6n&ul lui c' nu .i se )a
4n&6mpl' nimic* i se )or 4ndeplini &oa&e condi.iile* Pleac' acum
spre IRrich -i m6ine )a aun7e acolo*
C @i (anusD
C (anus )a /i 4n a)ion cu el*
Rober& sim.i o mare u-urare*
C Mul.umesc1 amirale* @i Pre-edin&eleD
C !u 4nsumi am )orbi& cu el* Se )a arana o 4n&re)edere pen&ru
&ine a&unci c6nd )ei 7'si de cu)iin.'*
'lav Domnului>
C <eneralul #illiard a &rimis pen&ru &ine un a)ion s'H
C Nici )orb'* Nu a)ea de 76nd s' le permi&' s'-l urce 4n&r-un
a)ion* Sun& la Paris* +reau o ma-in' -i )oi conduce sin7ur* +reau
s' /ie l'sa&' 4n /a.a ho&elului *ittrT din Mon&parnasse1 4n cel mul& o
um'&a&e de or'*
C +oi a)ea 7ri'*
C AmiraleD
C Da1 Rober&*
Ai )enea 7reu s' )orbeasc'*
C Mul.umesc*

! ! !

Aunse pe Rue $i&&r2 mi-c6ndu-se 4nce& din cau3a durerii* Se
apropie precau& de ho&el* Parca& chiar 4n /a.a in&r'rii era un
Mercedes ne7ru* An'un&ru nu era nimeni* De cealal&' par&e a
s&r'3ii era o ma-in' alb -i albas&r' a poli.iei iar un poli.is& 4n
uni/orm' s&'&ea la )olan* Pe &ro&uar doi b'rba.i 4n ci)il 4l urm'rir'
pe Rober& apropiindu-se* 'erviciul de :nformaii Erance&.
- SIDN!" S#!$DON -
2L%
Rober& 4-i d'du seama c' respir' &o& mai 7reu* Inima 4i 3)6cnea
4n piep&* In&ra oare 4n&r-o capcan'D Sin7ura pro&ec.ie o repre3en&a
cel de-al unspre3ecelea mar&or* Al cre3use 7eneralul #illiardD
Se 4ndrep&' spre ma-in'1 a-&ep&6ndu-se ca oamenii s' /ac' o
mi-care* !i 4ns' r'maser' pe loc1 urm'rindu-l 4n &'cere*
Rober& se duse la locul -o/erului -i pri)i 4n'un&ru* Cheile erau 4n
con&ac&* Sim.ea ochii celor din ur lipi.i de el c6nd deschise u-a
ma-inii -i se a-e3' pe scaunul -o/erului* R'mase o clip' nemi-ca&1
pri)ind /i, bordul ma-inii* Dac ,eneralul Iilliard %l tr#e#e $e
#foar $e amiralul K2itta9er, ace#ta era momentul $otrivit ca totul
# #e termine cu o eO$lo&ie $uternic.
A-aG Rober& &rase ad6nc aer 4n piep&1 4n&inse 4n os m6na s&6n7'
-i 4n&oarse cheia de con&ac&* Mo&orul porni* Oamenii ser)iciului
secre& 4l urm'rir' plec6nd* Apropiindu-se de in&ersec.ie1 o ma-in'
a poli.iei ap'ru 4n /a.a lui -i pen&ru un momen& Rober& cre3u c' )a
/i opri&* Ans' ma-ina poli.iei porni sirena iar &ra/icul in&ens p'ru s'
dispar'* 6mi dau )i o afuri#it de e#cort>
Deasupra lui Rober& au3i un elicop&er* Ridic' pri)irea* Par&ea
la&eral' a elicop&erului pur&a 4nsemnele poli.iei /rance3e* <eneralul
#illiard /'cea &o& posibilul ca el s' aun7' 4n si7uran.' 4n !l)e.ia*
:ar du$ cei voi arta ultimul martor, se 76ndi Rober& 4n)er-una&1
crede c va reu)i # m ucid. Dar va avea o mare #ur$ri&.

! ! !

Rober& aunse la 7rani.a cu !l)e.ia la ora pa&ru dup'-amia3'*
Acolo1 ma-ina poli.iei /rance3e se 4n&oarse1 -i o ma-in' a poli.iei
el)e.iene prelua escor&a* Pen&ru prima da&' de c6nd 4ncepuse &oa&'
aceas&' misiune1 Rober& 4ncepu s' se rela,e3e* Sla)' Domnului c'
amiralul Mhi&&a0er are prie&eni 4n cercurile 4nal&e* Din momen& ce
Pre-edin&ele urma s' se 4n&6lneasc' cu Rober&1 <eneralul #illiard
nu )a 4ndr'3ni s'-i /ac' nimic* Min&ea i se 4n&oarse la /emeia 4n
alb1 -i 4n clipa aceea 4i au3i )ocea1 r'sun6nd 4n ma-in' ca un ecou*
C <r'be-&e-&e1 Rober&* To.i &e a-&ep&'m*
!oi; Deci #unt mai muli; Voi afla %n cur(nd, 4-i 3ise Rober&*

! ! !

$a IRrich1 Rober& se opri la ho&elul Dolder Arand -i l's' la
recep.ie un bile& pen&ru 7eneral*
- CONSPIRAIA -
2L5
C <eneralul #illiard )a 4n&reba de mine1 4i spuse Rober&
/unc.ionarului* +' ro7 s'-i da.i as&a*
C Da1 domnule*
A/ar'1 Rober& se 4ndrep&' spre ma-ina poli.iei care 4l escor&ase*
Se aplec' s' discu&e cu -o/erul*
C Mai depar&e mer7 sin7ur*
@o/erul e3i&'*
C An re7ul'1 comandan&e*
Rober& urc' 4n ma-ina sa -i porni spre 9e&endor/ -i locul unde
se pr'bu-ise na)a spa.ial'* Pe drum se 76ndi la &oa&e &ra7ediile
care a)useser' loc din aceas&' cau3'1 -i la )ie.ile care /useser'
curma&e* Ian# 4ec9erman )i $rintele @atriniG *e#lie /ot2er#2ed )i
Killiam /annG Daniel Ka5ne )i <tto 'c2midtG *a#lo 4u#2fe9ete )i
Erit& /andelG <l,a 3omanc2an9o )i Hevin @ar9er. /ori. !oi erau
mori.
Vreau # vd c2i$ul lui +anu#, 4-i spuse Rober&1 )i #l $rive#c %n
oc2i.

! ! !

Sa&ele p'reau s' &reac' 4n 7oan'1 iar /rumuse.ea imacula&' a
Alpilor de3min.ea )'rsarea de s6n7e -i &eroarea care porniser' de
aici* Ma-ina se apropia de Thun1 iar Rober& era &o& mai curios -i
a7i&a&* An /a.a lui se a/la c6mpul unde el -i #ans ;ec0erman
7'siser' balonul me&eo1 locul 4n care 4ncepuse co-marul* Rober&
&rase ma-ina la mar7inea -oselei -i opri mo&orul* Spuse o mic'
ru7'ciune* Apoi cobor4 din ma-in' -i &ra)ers' -oseaua1 in&r6nd pe
c6mp*
O mie de amin&iri 4i /ul7erar' prin min&e* Tele/onul primi& la ora
pa&ru diminea.a: >A)e.i ordin s' )' pre3en&a.i la 7eneralul #illiard1
la car&ierul1 7eneral al A,eniei de 'ecuritate 0aional din 8or&
Meade1 la E:BB 4n aceas&' diminea.'* A.i 4n.eles mesaul1
comandan& ;ellamyD?
C6& de pu.in 4l 4n.elesese a&unci* A-i reamin&i cu)in&ele
7eneralului #illiard: >Trebuie s'-i 7'si.i pe acei mar&ori* Pe /iecare
din&re ei?* Iar c'u&area lor 4l pur&ase de la IRrich la ;erna1 $ondra1
MRnchen1 Roma -i Or)ie&oV de la Maco la 8or& Smi&hV de la Pie) la
Mashin7&on -i ;udapes&a* !i bine1 c'u&area se &erminase 4n
s/6r-i&1 aici1 unde 4ncepuse &o&ul*

- SIDN!" S#!$DON -
2L=
! ! !

!a 4l a-&ep&a1 a-a cum Rober& -&iuse c' o )a /ace1 -i ar'&a e,ac&
a-a cum 4i ap'ruse 4n )is* S-au 4ndrep&a& unul spre cel'lal&1 iar ea
p'rea s' plu&easc' spre el1 cu un 36mbe& radios 4n&ip'ri& pe /a.'*
B6i mulume#c c ai venit, 3obert.C
O au3ise 4n&r-ade)'r )orbindD Cum &rebuia s' )orbe-&i cu un
e,&ra&eres&ruD
C A &rebui& s' )in1 spuse el simplu*
An&rea7a scen' i se p'rea ireal'*
'tau aici )i vorbe#c cu cineva dintro alt lume> Ar trebui # fiu
%n,ro&it, dar niciodat %n viaa mea nu mam #imit mai lini)tit.
C Trebuie s' &e pre)in1 spuse Rober&* +or )eni aici ni-&e oameni
care 4.i )or r'ul* Ar /i mai bine dac' ai pleca 4nain&e de sosirea lor*
B0u $ot $leca.C
Iar Rober& 4n.elese* ;'7' m6na 4n bu3unar -i scoase mica
buca&' de me&al 4n care se a/la cris&alul*
8a.a ei se lumin'*
B/ulume#c, 3obert.C
I-l 4n&inse -i o urm'ri po&ri)indu-l 4n buca&a pe care o .inea 4n
m6n'*
C @i acum ce se )a 4n&6mpl'D
BAcum $ot comunica cu $rietenii mei. Vor veni # m ia.C
!,is&a ce)a amenin.'&or 4n aceas&' propo3i.ieD Rober& 4-i amin&i
cu)in&ele 7eneralului #illiard: >In&en.ionea3' s' ocupe aceas&'
plane&' -i s' ne /ac' scla)ii lor?* Dar dac' 7eneralul #illiard
a)usese drep&a&eD Dac' e,&ra&ere-&rii in&en.ionau 4n&r-ade)'r s' le
in)ade3e plane&aD Cine 4i )a opriD Rober& 4-i pri)i ceasul* Se
apropia momen&ul c6nd 7eneralul #illiard -i (anus &rebuiau s'
soseasc' -i1 chiar 4n &imp ce se 76ndea la a-a ce)a1 au3i 37omo&ul
unui 7i7an&ic elicop&er Iue5, care )enea dinspre nord*
BAu #o#it $rietenii ti.C
Prie&eni* !rau du-manii lui de moar&e1 -i era ho&'r6& s' le
e,pun' ac&i)i&'.ile criminale1 s'-i dis&ru7'*
Iarba -i /lorile de pe c6mp 4ncepur' s' se mi-&e s'lba&ic c6nd
elicop&erul a&eri3a*
9rma s' )ad' chipul lui (anus* <6ndul aces&a 4l umplu de
/urie* 9-a elicop&erului se deschise*
Susan p'-i a/ar'*

- CONSPIRAIA -
2LE

C"#itolul Cin&i*%&i +i $nu

An na)a-mam'1 care plu&ea deasupra P'm6n&ului1 bucuria era
imens'* Toa&e luminile panourilor sc6n&eiau 4n )erde*
BAm ,#ito>C
B!rebuie # ne ,rbim.C
9ria-a na)' se a3)6rli spre 4ndep'r&a&a plane&' de dedesub&*


C"#itolul Cin&i*%&i +i Doi

Pen&ru o sin7ur' secund' &impul 4ncremeni1 apoi se s/'r6m' 4n
mii de /'r6me* Rober& pri)i1 ului&1 cum Susan coboar' din
elicop&er* R'mase o clip' nemi-ca&'1 apoi porni spre Rober&1 4ns'
Mon&e ;an0s care era chiar 4n spa&ele ei1 o apuc' -i o &rase 4napoi*
C 8u7i1 Rober&G 8u7iG +or s' &e ucid'G
Rober& /'cu un pas spre ea1 -i 4n acea clip' 7eneralul #illiard -i
colonelul (ohnson ie-ir' din elicop&er* <eneralul spuse:
C Sun& aici1 comandan&e* Am respec&a& 4n.ele7erea* +eni spre
Rober& -i /emeia 4n alb* Presupun c' aces&a es&e cel de-al
unspre3ecelea mar&or* !,&ra&eres&rul lips'* Sun& con)ins c' )a /i
e,&rem de in&eresan& s' o s&udiem* Deci1 s-a &ermina& 4n s/6r-i&*
C Nu 4nc'* Mi-a.i promis c' mi-l )e.i aduce pe (anus*
C Ah1 da* (anus a insis&a& s' )in' s' &e )ad'* Rober& se 4n&oarse
spre elicop&er* Amiralul Mhi&&a0er s&'&ea 4n pra7ul u-ii*
C Ai )ru& s' m' )e3i1 Rober&D
Rober& se holb' la el1 ne)enindu-i s' cread' -i o pelicul' ro-ie 4i
c'3u pes&e ochi* !ra de parc' 4n&rea7a lui lume se pr'bu-ise*
C NuG De ceHD De ce1 pen&ru numele lui Dumne3euD
Amiralul )enea spre el*
C Nu 4n.ele7i1 nu-i a-aD Nicioda&' n-ai 4n.eles* Te 4n7riorea3'
c6&e)a )ie.i /'r' sens* Pe noi ne preocup' sal)area aces&ei lumi*
P'm6n&ul ne apar.ine nou'1 s' /acem ce )rem cu el*
Se 4n&oarse -i o pri)i s&'rui&or pe /emeia 4n alb*
C Dac' )oi1 crea&uri1 )re.i r'3boi1 4l )e.i a)ea* @i )' )om 4n)in7eG
i se adres' din nou lui Rober&* M-ai &r'da&* Ai /os& /iul meu* Te-am
l'sa& s'-i iei locul lui !dQard* i-am o/eri& -ansa de a-.i ser)i .ara*
@i cum m-ai r'spl'&i&D Ai )eni& la mine s' &e pl6n7i ca s' &e las
acas'1 ca s' po.i s&a cu so.ia &a* +ocea 4i era plin' de dispre.* 8iul
- SIDN!" S#!$DON -
2LL
meu nu ar /i /'cu& nicioda&' a-a ce)a* Ar /i &rebui& s'-mi dau
seama c6& de de/orma&e 4.i sun& )alorile*
Rober& r'mase pe loc1 parali3a&1 prea -oca& pen&ru a )orbi*
C i-am dis&rus c's'&oria pen&ru c' 4nc' mai a)eam 4ncredere
4n &ine1 darH
C Mi-ai dis&rusHD
C A.i amin&e-&i c6nd CIA &e-a &rimis dup' acel 8o,D !u am
arana&* Speram c'-.i )ei re)eni* Ai da& 7re- pen&ru c' nu e,is&a un
8o,* Am cre3u& c' &e-am pus pe /'7a-ul cel bun1 c' e-&i unul
din&re noi* Apoi mi-ai spus c' )rei s' p'r'se-&i a7en.ia* A&unci am
-&iu& c' nu e-&i un pa&rio&1 c' &rebuie s' /ii elimina&1 lichida&* Dar
mai 4n&6i &rebuia s' ne au.i 4n misiunea noas&r'*
C /i#iunea voa#tr; S'-i ucide.i pe &o.i acei oameni ne)ino)a.iD
!-&i nebun*
C Trebuiau uci-i pen&ru a-i 4mpiedica s' pro)oace panic'*
Acum sun&em pre7'&i.i pen&ru e,&ra&ere-&ri* Nu a)eam ne)oie
dec6& de pu.in &imp1 iar &u ni l-ai o/eri&*
8emeia 4n alb ascul&a /'r' s' spun' nimic1 4ns' acum 76ndurile
ei p'&runser' 4n min.ile celor care erau pe c6mp* BAm venit ca #
v %m$iedicm # di#tru,ei $laneta. Eacem toi $arte din acela)i
univer#. @rivii #u#.C
A-i ridicar' ochii spre cer* Deasupra lor se a/la un enorm nor
alb1 -i 4n &imp ce 4l pri)eau1 aces&a se &rans/orm'* Pri)eau la
ima7inea unei calo&e polare1 care 4ncepu s' se &opeasc' sub ochii
lor1 iar apa se re)'rs' pes&e r6urile -i oceanele plane&ei inund6nd
$ondra1 $os An7eles1 NeQ "or01 To0yo -i ora-ele de coas&' din
4n&rea7a lume1 4n&r-un /o&omon&a ame.i&or* Ima7inea se schimb'
4n&r-o panoram' a unor /erme de3olan&e1 cu recol&e arse de un
soare nemilos1 4n/ierb6n&a&1 iar cada)rele unor animale moar&e
erau risipi&e pes&e &o&* Scena din /a.a lor se schimb' din nou -i
)'3ur' re)ol&e 4n China1 /oame&e 4n India -i un r'3boi nuclear
de)as&a&or -i la s/6r-i& oameni &r'ind 4n pe-&eri* Ima7inea disp'ru
&rep&a&*
Se l's' o &'cere ames&eca&' cu &eam' -i uimire* BAce#ta e#te
viitorul vo#tru dac o # continuai ca )i $(n acum.C
Amiralul Mhi&&a0er 4-i re)eni primul*
C #ipno3' 4n mas'1 se r's&i el* Sun& si7ur c' pu&e.i s' ne
ar'&a.i -i al&e -mecherii* Se apropie de /emeie* Te iau cu mine la
Mashin7&on* A)em mul&e de a/la& de la &ine* Amiralul 4l pri)i pe
Rober&* !-&i &ermina&* Se 4n&oarse spre 8ran0 (ohnson* Ocup'-&e
- CONSPIRAIA -
2LN
de el*
Colonelul (ohnson 4-i scoase pis&olul* Susan sc'p' de l6n7'
Mon&e -i aler7' spre Rober&*
C NuG url' ea*
C 9cide-lG spuse amiralul Mhi&&a0er*
Colonelul (ohnson .in&i cu arma spre amiral*
C Amirale1 e-&i ares&a&*
Amiralul Mhi&&a0er se holb' la el*
C CeH ce-ai spusD i-am ordona& s'-l uci3i* !-&i unul din&re
noi*
C <re-i&* N-am /os& nicioda&'* M-am in/il&ra& 4n or7ani3a.ia
)oas&r' cu mul& &imp 4n urm'* Al c'u&am pe comandan&ul ;ellamy
nu pen&ru a-l ucide ci pen&ru a-l sal)a* Se 4n&oarse spre Rober&*
Ami pare r'u c' nu am da& de &ine mai de)reme*
Chipul amiralului Mhi&&a0er se /'cu palid ca al unui mor&*
C A&unci )ei /i -i &u dis&rus* Nimeni nu ne poa&e s&a 4n calo*
Or7ani3a.ia noas&r'H
C Nu mai e,is&'* An clipa as&a &o.i membrii sun& ares&a.i* S-a
&ermina&1 amirale*
Deasupra lor1 cerul p'rea s' )ibre3e de lumin' -i sune&* 9ria-a
na)'-mam' plu&ea e,ac& pes&e cape&ele lor1 lumini )er3i
s&r'luci&oare r'3b'&6nd din'un&rul ei* O pri)eau cu respec& -i
uimire1 urm'rind-o a&eri36nd* Ap'ru o na)' mic'1 apoi al&a1 -i
al&a1 apoi 4nc' dou' -i al&e dou'1 p6n' c6nd cerul se umplu de ele1
iar aerul )ibra de o mu3ic' 7lorioas' a c'rei ecou se &ransmi&ea
prin mun.ii din ur*
8emeia 4n alb se 4n&oarse spre Rober&*
C BAcum voi $lecaC. P'-i spre amiralul Mhi&&a0er1 7eneralul
#illiard -i Mon&e ;an0s* BVoi vei veni cu mine.C
Amiralul Mhi&&a0er /'cu un pas 4n spa&e*
C NuG Nu )oi plecaG
B4a da. 0u v vom face nici un ruC. An&inse m6na -i pen&ru o
clip' nu se 4n&6mpl' nimic* Apoi1 4n &imp ce ceilal.i pri)eau1 cei &rei
pornir' 4nce&1 parc' ame.i.i spre na)a spa.ial'*
Amiralul Mhi&&a0er url'*
C NuG
Anc' urla c6nd cei &rei b'rba.i disp'rur' 4n in&eriorul na)ei*
8emeia 4n alb le )orbi celorlal.i:
B0u li #e va %nt(m$l nimic. Au multe de %nvat. "(nd vor fi
%nvat, vor fi adu)i %na$oi.C
- SIDN!" S#!$DON -
2LO
Susan 4l 4mbr'.i-' s&r6ns pe Rober&*
B'$unele oamenilor c trebuie # %ncete&e # ucid $laneta,
3obert. Ei # %nelea,.C
D Nu sun& dec6& un sin7ur om*
B'unt mii ca tine. 6n fiecare &i numrul vo#tru cre)te. 6ntro &i vei
fi milioane, )i va trebui # vorbii %ntrun #in,ur ,la#. < vei face;C
C +oi 4ncerca* +oi 4ncerca*
BAcum $lecm. 6n# v urmrim. 8i ne vom %ntoarce.C
8emeia 4n alb se 4ndrep&' spre na)' -i in&r' 4n ea* $uminile
din'un&ru 4ncepur' s' s&r'luceasc' &o& mai pu&ernic p6n' c6nd
luminar' 4n&re7 cerul* Pe nea-&ep&a&e na)a decol'1 urma&' de
na)ele mai mici -i 4n cele din urm' disp'ru din )edere*
B'$unele oamenilor # trebuie # %ncete&e # ucid $lanetaC. 6n
re,ul, 4-i 3ise Rober&* 8tiu acum ce voi face cu re#tul vieii mele.
O pri)i pe Susan -i 36mbi*

NCEP$T

Nota autorului

An cursul in)es&i7a.iilor /'cu&e pen&ru scrierea aces&ui roman1
am ci&i& numeroase c'r.i -i ar&icole ap'ru&e 4n re)is&e -i 3iare 4n
care sun& ci&a.i as&ronau.i care au rapor&a& 4n&6mpl'ri cu
e,&ra&ere-&rii: colonelul 8ran0 ;orman de pe Aemini 1 se
presupune c' ar /i /o&o7ra/ia& un 98O care 4i urm'rea capsula
spa.ial'1 Neil Arms&ron7 de pe A$ollo 11 a )'3u& dou' na)e
neiden&i/ica&e a&unci c6nd a a&eri3a& pe $un'* ;u33 Aldrin a
/o&o7ra/ia& o na)' spa.ial' neiden&i/ica&' pe $un'* Colonelul
$*<ordon Cooper a 4n&6lni& un enorm 98O 4n &impul unei misiuni
de 3bor deasupra ora-ului Per&h din Aus&ralia -i a 4nre7is&ra& )oci
)orbind 4n limbi care1 s-a descoperi& mai &6r3iu1 nu erau cunoscu&e
pe P'm6n&*
Am )orbi& cu ace-&i oameni1 ca -i cu al.i as&ronau.i -i /iecare m-
a asi7ura& c' ar&icolele erau in)en&a&e1 c' nu au a)u& nici un /el de
e,perien.e cu nici un /el de 98O* $a c6&e)a 3ile dup' con)orbirea
mea &ele/onic' cu colonelul <ordon Cooper1 aces&a m-a suna& din
nou* C6nd am 4ncerca& s' )orbesc cu el a de)eni& pe nea-&ep&a&e
de ne7'si&* 9n an mai &6r3iu1 am reu-i& s' ob.in o scrisoare scris'
de el1 da&a&' O noiembrie FOLN1 4n care discu&a de 98O*
I-am &ele/ona& din nou colonelului Cooper s'-l 4n&reb dac'
- CONSPIRAIA -
2NB
scrisoarea 4i apar.inea 4n&r-ade)'r* De da&a as&a a /os& mul& mai
bine)oi&or* M-a in/orma& c' scrisoarea es&e au&en&ic' -i c' 4n
&impul c'l'&oriilor prin spa.iu urm'rise personal mai mul&e
3boruri ale unor 98O* A men.iona& de asemenea c' -i al.i
as&ronau.i au a)u& e,perien.e similare dar c' au /os& pre)eni.i s'
nu discu&e despre ele*
Am ci&i& mul&e c'r.i care do)edesc 4n mod concluden& c' e,is&'
/ar/urii 3bur'&oare* Am ci&i& mul&e c'r.i care do)edesc 4n mod
concluden& c' nu e,is&' /ar/urii 3bur'&oare* Am urm'ri& case&e
)ideo despre care se sus.ine c' pre3in&' ima7ini ale unor /ar/urii
3bur'&oare -i m-am 4n&6lni& cu &erapi-&i din S&a&ele 9ni&e -i din
s&r'in'&a&e care s-au speciali3a& 4n hipno3a celor care pre&ind c'
au /os& lua.i de 98O* Au a/irma& c' au &ra&a& su&e de ca3uri 4n care
de&aliile pri)ind e,perien.ele )ic&imelor erau ului&or de similare1
inclu36nd urme iden&ice1 ine,plicabile pe &rupurile lor*
9n 7eneral al Eorelor Aeriene r'spun3'&or de @roiectul "arte
Alba#tr D un 7rup 7u)ernamen&al din S&a&ele 9ni&e /orma&
pen&ru a in)es&i7a /ar/uriile 3bur'&oare C m-a asi7ura& c' nu au
e,is&a& nicioda&' do)e3i concre&e despre e,is&en.a /ar/uriilor
3bur'&oare sau a e,&ra&ere-&rilor*
To&u-i1 4n pre/a.a e,&raordinarei c'r.i a lui Timo&hy <ood1 Above
!o$ 'ecret: !2e KorldFide UE&l