Sunteți pe pagina 1din 106

MINISTERUL EDUCATIEI,CERCETARII I TINERETULUI

PROIECTUL PHARE TVET RO 0108.01


STANDARD DE PREGATIRE PROFESIONALA
SCOALA DE ARTE SI MESERII
Calificarea Lucra!r fi"i#!r i" c!"#rucii
Nu$ar calificare %i" N!$e"cla!r & '(
Ni)el 1
*UCURESTI
'00+
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
AUTORI ,
Pr!f. i"3. 3r.1 AURORA GLIGAN4 C!le3iul Te5"ic %e C!"#ruc-ii 44A"35el Sali3"6774

Clu89Na0!ca

Pr!f. %r. i"3. 3r1. CORINA MOLDOVAN4 C!le3iul Te5"ic %e C!"#ruc-ii 44A"35el
Sali3"6: 4 Clu89Na0!ca
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
UNITI DE COMPETEN
1. COMUNICARE ;I NUMERA<IE
'. UTILI=AREA CALCULATORULUI ;I PRELUCRAREA INFORMA<IEI
+. COMUNICAREA >N LIM*A MODERN?
(. DE=VOLTAREA PERSONAL? >N SCOPUL O*<INERII PERFORMAN<EI
@. IGIENA ;I SECURITATEA MUNCII
A. LUCRUL >N ECHIP?
B. ORGANI=AREA LOCULUI DE MUNC?
8. PREG?TIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC?
C. TRAN=I<IA DE LA ;COAL? LA LOCUL DE MUNC?
10. RE=OLVAREA DE PRO*LEME
11. SATISFACEREA CERIN<ELOR CLIEN<ILOR
1'. NO<IUNI GENERALE DESPRE CONSTRUC<II
1+. MATERIALE DE CONSTRUC<II ;I INSTALA<II
1(. PLANURI DE CONSTRUC<II
1@. PRELUCRAREA MATERIALELOR
1A. TENCUIELI O*I;NUITE DRI;CUITE
1B. =UGR?VELI SIMPLE
18. VOPSITORII SIMPLE
1C. PLACADE DE FAIAN<?
'0. PARDOSELI DIN GRESIE
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii

Titlul Unitii: 1. COMUNICARE SI NUMERAIE (Nivel 1)
Nivel: 1
Vl!"e C"e#it: '.0
C!$%etene:
1.1 Cie.e #i uiliEeaE/ %!cu$e"e #i$0le
1.& Parici0/ la %i#cu-ii 0e u" #u1iec #i$0lu
1.' Ela1!reaE/ ! 0reEe"are #cura 0e u" #u1iec %a
1.( UiliEeaE/ li$1a8ul #0ecific %e #0ecialiae
1.). RealiEeaE/ calcule #i$0le
1.*. PrelucreaE/ 3rafic reEulaele !1-i"ue 2"r9! !0era-ie #i$0l/
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1. COMUNICARE SI NUMERAIE (Nivel 1)
C!$%eten 1.1.: Cie.e #i uiliEeaE/ %!cu$e"e #i$0le
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG Selecarea #i ciirea %!cu$e"el!r #i$0le 0e e$e fa$iliare
F1G EHra3erea i"f!r$a-iil!r "ece#are 0e u" #u1iec %a
FcG Si"eiEarea i"f!r$a-iil!r !1-i"ue %i"r9u" %!cu$e" #i$0lu

C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
D!cu$e"e #i$0le4
fa$iliare, "!e %e i"f!r$are4 aric!le %i"r9u" re3ula$e" %e
!r%i"e i"eri!ara4 #cri#!ri4 eHra#e %i" "!r$ele %e
0r!ec-ia $u"cii4 0r!#0ece4 caal!a3e4 0lia"e4
1!"uri4 f!i i0iEae
I"f!r$a-ii "ece#are, %ae4 er$e"e4 re3uli4 c!"%i-ii4 f!r$e %e
0reEe"are4 0ara$eri4 e)e"i$e"e
Si"eiEare, eHra3erea c!rec/ a i%eil!r 0ri"ci0ale4 realiEarea
u"ui reEu$a clar
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e #cri#e #i !rale %i" care #a reEule ca u" ele) a cii4 a #eleca #i a #i"eiEa i"f!r$a-ii
%i" %!cu$e"e #i$0le4 c!"f!r$ crieriil!r %e 0erf!r$a"a FaG4 F1G #i FcG4 cu a0licarea
c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1. COMUNICARE SI NUMERAIE (Nivel 1)
C!$%eten 1.&.: Parici0/ la %i#cu-ii 0e u" #u1iec #i$0lu
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG I%e"ificarea #u1iecului %i#cu-iei
F1G Pre3/irea 0e"ru 0arici0area la ! %i#cu-ie 0e u" #u1iec %a
FcG C!"#ruirea u"ei i"er)e"-ii #i$0le 2"r9! %i#cu-ie
F%G E)aluarea 0r!0riei i"er)e"-ii 0ri" ra0!rare la #u1iecul %a
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Su1iecul i" %i#cu-ie, e$e fa$iliare4 %i" )iaa c!i%ia"a #au referi!are la !0era-iu"i
%e lucru
Pre3/ire, ciirea c!")!ca!rului4 a !r%i"ii %e Ei4 a "!el!r i"f!r$ai)e
I"er)e"-ie #i$0l/, f!r$ularea u"ui #u1iec 0!ri)i re3ulil!r %e c!")er#a-ie
ci)iliEaa4 a#culare aci)/4 li$1a8ul ru0ului4 aiu%i"e %e#c5i#a
faa %e i"erl!cu!r
E)aluarea i"er)e"-iei, ur$/rirea reac-iil!r 0arici0a"-il!r4 "!area r/#0u"#uril!r
0ri$ie4 2"-ele3erea 0!Ei-iei au%ie"-ei fa-/ %e i"er)e"-ie
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ca0aciaea %e a i%e"ifica u" #u1iec %e i"ere#4 i"
#iua-ii fa$iliare 0!ri)i crieriil!r %e 0erf!r$a"a FaG #i c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1a #cri#a Fi0 li#a %e )erificareG 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ca0aciaea %e a fi 0arcur#
u" #u1iec 0e ! e$a %aa4 c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"a F1G #i c!"%i-iil!r %e
a0lica1iliae.
Pr!1a 0racica Fi0 8!c %e r!lG 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ca0aciaea %e a c!"#rui !
i"er)e"-ie #i %e a ! ra0!ra la #u1iecul %a4 c!"f!r$ crieriil!r %e 0erf!r$a"a FcG #i F%G #i
c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1. COMUNICARE SI NUMERAIE (Nivel 1)
C!$%eten 1.'.: Ela1!reaE/ ! 0reEe"are #cura 0e u" #u1iec %a
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG UiliEarea #ur#el!r a%ec)ae
F1G C!"#ruirea u"ui eH %e 0reEe"are 0e u" #u1iec %a
FcG EH0u"erea clar/ a #u1iecului %a i" faa u"ei au%ie"-e fa$iliare

C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Sur#e , c/r-i4 $a"uale4 re)i#e4 caal!a3e4 I"er"e
TeH %e 0reEe"are 0reEe"area 0r!0riei 0er#!a"e4 0reEe"area u"ui e)e"i$e" %i"
)ia-a 0er#!"al/4 8u#ificarea ale3erii calific/rii4 0reEe"area
.c!lii4 0reEe"area fa$iliei4 0reEe"area 3ru0ului %e 0riee"i4
0reEe"area u"ei l!cali/-i
Au%ie"-a fa$iliar/, c!le3i4 0r!fe#!rii cla#ei4 0/ri"-i4 0riee"i4 )eci"i
EH0u"ere clar/ i"%ic/ #ur#ele cerceae4 f!l!#e.e %ae4 ar3u$e"eaE/4 c!"ac
)iEual cu au%ie"-a4 acce"ueaE/ i%eile 0ri"ci0ale
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale .i #cri#e 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ca0aciaea %e a uiliEa %iferie #ur#e %e
i"f!r$a-ii4 %e a reEu$a #i eH0u"e u" #u1iec %a c!"f!r$ crieriil!r %e 0erf!r$a"a FaG4 F1G4 i"
c!"c!r%a"a cu c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ca0aciaea %e a realiEa ! eH0u"ere 0e u"
#u1iec #i$0lu 2" fa-a u"ei au%ie"-e fa$iliare4 c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"a Fc G4 i"
c!"c!r%a"a cu c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1. COMUNICARE SI NUMERAIE (Nivel 1)
C!$%eten 1.(.: UiliEeaE/ li$1a8ul #0ecific %e #0ecialiae
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG >"#u.irea er$i"!l!3iei #0ecifice %e #0ecialiae
F1G A%a0area li$1a8ului %e #0ecialiae 2" %i)er#e c!"eHe .i #iua-ii
FcG C!$0learea %!cu$e"el!r #i$0le %e #0ecialiae
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Ter$i"!l!3ie %e #0ecialiae, er$e"i %i" %!$e"iile 0r!fe#i!"ale cu"!#cue4 er$e"i
e5"ici uiliEa-i frec)e"4 er$e"i .ii"-ifici cu
a0lica1iliae 2" %!$e"iile 0r!fe#i!"ale cu"!#cue
C!"eHe .i #iua-ii, 0reEe"area u"ui 0r!%u# I#er)iciu uEual4 %e#crierea u"ei
!0era-ii e5"ice4 %e#crierea u"ui fe"!$e" fiEic4 eH0lica-ii
0ri)i"% aci)iaea 0r!fe#i!"al/ %e#f/.ura/
D!cu$e"e #i$0le %e #0ecialiae, fi.e %e lucru4 1!"uri4 f!r$ulare i0iEae4 re3i#re
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale .i #cri#e 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ca e#e ca0a1il #a9#i 2"#u.ea#c/ #i #a9#i
a%a0eEe li$1a8ul #0ecific la #u1iecul %i#cu-iei4 c!"f!r$ crieriil!r %e 0erf!r$a"a FaG .i F1G4
i" c!"c!r%a"a cu c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
Pr!1e 0racice .i #cri#e 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ca e#e ca0a1il #a c!$0leeEe
%!cu$e"e #i$0le %e #0ecialiae4 c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"a FcG #i c!"%i-iil!r %e
a0lica1iliae.

D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1. COMUNICARE SI NUMERAIE (Nivel 1)
C!$%eten 1.).: RealiEeaE/ calcule #i$0le
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG A0licarea $e!%el!r %e calcul i"%icae 2"r9! #arci"/ %a/
F1G O0erarea cu ra"#f!r$/ri 2" calcule
FcG E#i$area .i )erificarea reEulael!r !1-i"ue 0ri" calcule
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Me!%e %e calcul, !0era-ii ari$eice #i$0le Fa%u"are4 #c/%ere4 2"$ul-ire4
2$0/r-ireG4 ri%ic/ri la 0uere4 $e%ie ari$eic/4 $e%ie
3e!$eric/4 eH0ri$are 0r!ce"ual/
Tra"#f!r$/ri, u"i/-i %e $/#ur/ F$uli0li4 #u1$uli0liG4 c!")er#ii 2"re )al!ri
Eeci$ale4 frac-i!"are .i 0r!ce"uale
E#i$are .i )erificare, reEulaul #a #e 2"ca%reEe i"re li$ie 0re#a1ilie4 e#i$/ri 2"
li$ie
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ca e#e ca0a1il #a a0lice $e!%ele %e calcul
i"%icae4 c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"a FaG .i c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ca e#e ca0a1il #a realiEeEe ra"#f!r$/ri
c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"a F1G .i c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ca e#e ca0a1il #a e#i$eEe .i #/ )erifice
reEulaele !1-i"ue c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"a FcG .i c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1. COMUNICARE .I NUMERAIE (Nivel 1)
C!$%eten 1.*: PrelucreaE/ 3rafic reEulaele !1-i"ue 2"r9! !0era-ie #i$0l/
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG I%e"ificarea $/ri$il!r "ece#are 2"!c$irii 3raficel!r .i %ia3ra$el!r 0e"ru !
!0era-ie #i$0l/
F1G Tra#area 3raficel!r .i %ia3ra$el!r #i$0le4 c!re#0u"E/!are #arci"ii
FcG Ciirea c!rec/ a 3raficel!r .i %ia3ra$el!r #i$0le
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
O0era-ie #i$0l/, $/#ur/!ri efecuae 0eri!%ic4 calcule4 ciirea .i 2"re3i#rarea
i"%ica-iil!r i"#ru$e"el!r %e $/#ur/
M/ri$i "ece#are, $/ri$i #0ecifice4 u"i/-i %e $/#ur/
Dia3ra$e #i$0le, #c5e$e l!3ice ale 0r!ce#el!r4 %ia3ra$e %e circula-ie Fflow-
charts)
Tra#are, 0ara$eri c!rec-i4 u"i/-i %e $/#ur/4 #cara4 le3e"%a4 f!r$a
2"3ri8i4 acurae-e
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e 0racice .i #cri#e 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ca e#e ca0a1il #a i%e"ifice $/ri$ile
"ece#are 2"!c$irii 3raficel!r .i %ia3ra$el!r4 c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"a FaG #i
c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e 0racice .i #cri#e 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ca e#e ca0a1il #a ciea#c/ .i #/ ra#eEe
cu 0reciEie 3rafice .i %ia3ra$e4 c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"a F1G .i FcG .i c!"%i-iil!r %e
a0lica1iliae.
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: &. UTI/I0AREA CA/CU/ATORU/UI SI PRE/UCRAREA
IN1ORMATIEI (Nivel 1)
Nivel: 1
Vl!"e C"e#it: '.0
C!$%etene:
&.1. UiliEeaEa c!$0!"e"ele #i#e$ului %e calcul
&.&. O0ereaEa cu fi#iere
&.'. Pr!ce#eaEa eH #i 3rafica la "i)el ele$e"ar
&.(. C!$u"ica 0ri" I"er"e
&.). UiliEeaEa e%i!r %e calcul a1elar
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: &. UTI/I0AREA CA/CU/ATORU/UI SI PRE/UCRAREA
IN1ORMATIEI (Nivel 1)
C!$%eten &.1.: UiliEeaEa c!$0!"e"e ale #i#e$ului %e calcul
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG I%e"ificarea u"!r c!$0!"e"e fiEice ale calcula!rului #i a r!lului l!r
F1G Cla#ificarea #i r!lul c!$0!"e"el!r #!fJare
FcG O0erarea cu %i#0!Eii)e 0eriferice
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
C!$0!"e"e, u"iae ce"rala4 $!"i!r4 a#aura4 $!u#e4 CD9ROM4 fl!0069
%i#K4 i$0ri$a"a4 #ca""er
C!$0!"e"e #!fJare, #i#e$e %e !0erare FLi"%!J#G4 0r!3ra$e uiliare
Di#0!Eii)e 0eriferice, $!u#e4 CD9ROM4 fl!0069%i#K4 i$0ri$a"a4 #ca""er
O0eraii cu 0eriferice, M!u#eF clicK #a"3a9%rea0a4 3li#are4 %u1lu clicK4 1ara %e
%erulareG
CR9ROMF %e#c5i%ere4 i"c5i%ere4 ciireG
Fl!006 %i#KFi"r!%ucere4 ciire4 #criere4 eHra3ereG
I$0ri$a"aF i"r!%ucere f!i4 i$0ri$are #i$0la #au $uli0la4
i"iialiEare i"ai"e %e i$0ri$are4 a"ulare !0eraiiG
Sca""erF 0re)iEualiEare4 #eari4 #ca"are4 #al)areG
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #a i%e"ifice #i #a %efi"ea#ca r!lul
c!$0!"e"el!r fiEice ale #i#e$ului %e calcul c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"a FaG
cu0ri"Ea"% c!"%iiile %e a0lica1iliae.
Pr!1e !rale 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #a cla#ifice #i #a %e#crie r!lul
c!$0!"e"el!r #!fJare4 a#a cu$ #e 0reciEeaEa i" crieriul %e 0erf!r$a"a F1G c!"f!r$
c!"%iiil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #a !0ereEe cu %i#0!Eii)ele
0eriferice4 a#a cu$ #e 0reciEeaEa i" crieriul %e 0erf!r$a"a FcG c!"f!r$ c!"%iiil!r %e
a0lica1iliae.
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: &. UTI/I0AREA CA/CU/ATORU/UI SI PRE/UCRAREA
IN1ORMATIEI (Nivel 1)
C!$%eten &.&.: O0ereaEa cu fi#iere
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG Or3a"iEarea i"f!r$aiil!r 0e %i#c
F1G Defi"irea4 cla#ificarea #i #0ecificarea fi#ierel!r
FcG O0erarea cu fi#iere
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Or3a"iEarea
i"f!r$aiil!r, %irec!are4 fi#iere
Fi#iere, caraceri#ici F"u$e4 eHe"#ie4 %i$e"#iu"eG4 cale
C!$e"Ei, "eJ4 c!06I0a#e4 cuI0a#e4 #a)e4 $!)e4 re"a$e4 %elee4
ar5i)areI%eEar5i)are
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #a )iEualiEeEe !r3a"iEarea
i"f!r$aiil!r 0e %i#c4 a#a cu$ #e 0reciEeaEa i" crieriul %e 0erf!r$a"a FaG4 c!"f!r$
c!"%iiil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e !rale #i 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #a %efi"ea#ca #i #a
cla#ifice fi#ierele4 a#a cu$ #e 0reciEeaEa i" crieriului %e 0erf!r$a"a F1G4 c!"f!r$ c!"%iiil!r
%e a0lica1iliae.
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #a creeEe4 #a c!0ieEe4 #a #al)eEe4
#a $ue4 #a re%e"u$ea#ca4 #a #ear3a #i #a caue fi#iere4 a#a cu$ #e 0reciEeaEa i" crieriul %e
0erf!r$a"a FcG4 c!"f!r$ c!"%iiil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: &. UTI/I0AREA CA/CU/ATORU/UI SI PRE/UCRAREA
IN1ORMATIEI (Nivel 1)
C!$%eten &.'.: Pr!ce#eaEa eH #i 3rafica la "i)el ele$e"ar
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG E%iarea u"ui eH
F1G E%iarea u"ei i$a3i"i 3rafice
FcG I"#erarea #i f!r$aarea u"ei i$a3i"i i"r9u" eH
F%G I"#erarea #i f!r$aarea a1elel!r
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
O0eraii %e e%iare eH, eHerciii %e e5"!re%acare4 cule3ere %e caracere4
f!r$aare la "i)el %e caracer4 0ara3raf4 %!cu$e"
O0eraii %e e%iare %e
i$a3i"i 3rafice, ra#are fi3uri 3e!$erice ele$e"are4 #elecare cul!ri4
3r!#i$ea li"iei4 i"r!%ucere eH
O0eraii cu i$a3i"i, i"#erare4 %i$e"#i!"are4 i"ca%rare i" 0a3i"a
O0eraii cu a1ele, i"#erare4 re%i$e"#i!"are4 ra#are 1!r%ura4 ale3erea u"ui
f!r$a 0re%efi"i
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #a e%ieEe u" eH cu
caraceri#ici 0re%efi"ie4 a#a cu$ #e 0reciEeaEa i" crieriul %e 0erf!r$a"a FaG4 c!"f!r$
c!"%iiil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #a creeEe4 #a 0relucreEe #i #a
#al)eEe ! re0reEe"are 3rafica4 a#a cu$ #e 0reciEeaEa i" crieriul %e 0erf!r$a"a F1G4 c!"f!r$
c!"%iiil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #a i"#ereEe4 #a $!%ifice4 #a
i$0!re #i #a eH0!re ! i$a3i"e4 a#a cu$ #e 0reciEeaEa i" crieriul %e 0erf!r$a"a FcG4
c!"f!r$ c!"%iiil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #a i"#ereEe #i #a f!r$aeEe
a1ele4 a#a cu$ #e 0reciEeaEa i" crieriul %e 0erf!r$a"a F%G4 c!"f!r$ c!"%iiil!r %e
a0lica1iliae.
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: &. UTI/I0AREA CA/CU/ATORU/UI SI PRE/UCRAREA
IN1ORMATIEI (Nivel 1)
C!$%eten &.(.: C!$u"ica 0ri" I"er"e
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG De#c5i%erea u"ei 0a3i"i Je14 uiliEarea li"K9uril!r
F1G Cauarea i"f!r$aiei i" I"er"e4 f!l!#i"% $!!are %e cauare
FcG Tra"#$ierea i"f!r$aiei #u1 f!r$a %e e9$ail4 crearea u"ui c!" #i f!l!#irea %e
0r!3ra$e #0ecialiEae 0e"ru e9$ail
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
O0eraii cu 0a3i"i Le1, %e#c5i%ere4 c!"#ulare4 0reluare4 #al)are4 uiliEare li"K9uri
O0eraii %e cauare, cu)i"e9c5eie4 3ru0uri %e cu)i"e
O0eraii 0e"ru ra"#$iere
i"f!r$aii, crearea u"ui c!"4 acce#are c!"4 eH0e%iere $e#a8e
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #a %e#c5i%a 0a3i"i Le14 #a
uiliEeEe li"K9uri4 #a 0reia #i #a #al)eEe i"f!r$aii %i" reea4 a#a cu$ #e 0reciEeaEa i" crieriul
%e 0erf!r$a"a FaG4 c!"f!r$ c!"%iiil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #a uiliEeEe u" $!!r %e cauare4
a#a cu$ #e 0reciEeaEa i" crieriul %e 0erf!r$a"a F1G4 c!"f!r$ c!"%iiil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #a creeEe #i #a acce#eEe u" c!"
%e e9$ail #i #a eH0e%ieEe $e#a8e4 a#a cu$ #e 0reciEeaEa i" crieriul %e 0erf!r$a"a FcG4
c!"f!r$ c!"%iiil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: &. UTI/I0AREA CA/CU/ATORU/UI SI PRE/UCRAREA
IN1ORMATIEI (Nivel 1)
C!$%eten &.).: UiliEeaEa e%i!r %e calcul a1elar
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG I%e"ificarea #rucurii u"ui a1el
F1G O0erarea a#u0ra #rucurii u"ui a1el
FcG Prelucrarea i"f!r$aiil!r %i"r9u" a1el
F%G Searea %!cu$e"ului i"ai"e %e li#are
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Srucura a1el, %e"u$ire4 c!l!a"e4 li"ii4 i0uri %e %ae
O0eraii, i"#erareI#er3ere4 c!0iereIli0ire4 3ru0are li"ii #i c!l!a"e4
c!"#ularea %!cu$e"aiei auHiliare
Prelucrari, #!rare4 filrare4 #u1!aluri4 fu"cii #i$0le Fa%u"are4 #ca%ere4
$e%ie ari$eicaG
Searea %!cu$e"ului, a"e4 #u1#!l4 $ar3i"i4 !rie"are4 E!"a %e i$0ri$are
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !raleI0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #a i%e"ifice #rucura u"ui
a1el #i #a9l f!r$aeEe4 a#a cu$ #e 0reciEeaEa i" crieriile %e 0erf!r$a"a FaG #i F1G4 c!"f!r$
c!"%iiil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #a 0relucreEe i"f!r$aiile %i"r9
u" a1el4 a#a cu$ #e 0reciEeaEa i" crieriul %e 0erf!r$a"a FcG4 c!"f!r$ c!"%iiil!r %e
a0lica1iliae.
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #a )iEualiEeEe %!cu$e"ul
i"ai"e %e li#are4 a#a cu$ #e 0reciEeaEa i" crieriul %e 0erf!r$a"a F%G4 c!"f!r$ c!"%iiil!r %e
a0lica1iliae.
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: '. COMUNICARE 2N /IM3A MODERN (Nivel 1)
Nivel: 1
Vl!"e C"e#it: '.0
C!$%etene:
'.1 Rece0eaE/ $e#a8e !rale
'.&. Rece0eaE/ $e#a8e #cri#e
'.'. EH0ri$/ $e#a8e !rale
'.(. EH0ri$/ $e#a8e #cri#e
'.). Parici0/ la c!")er#a-ii
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: '. COMUNICARE 2N /IM3A MODERN (Nivelul 1)
C!$%eten '.1.: Rece0eaE/ $e#a8e !rale
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG >"-ele3erea u"!r cu)i"e .i eH0re#ii uEuale frec)e" 2"Ml"ie
F1G De#0ri"%erea %e i"f!r$a-ii e#e"-iale ale $e#a8ului cu rele)a"-/
i$e%ia/
FcG E$ierea %e r/#0u"#uri )er1ale #au "!"9)er1ale la u" $e#a8
e$i# 2" ri$ rar .i clar
F%G Sa1ilirea u"ei le3/uri 2"re $e#a8ul au%ia .i 0r!0ria
eH0erie"-/
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
EH0re#ii .i cu)i"e uEuale, "u$e cu"!#cue4 cu)i"eI0r!0!Ei-ii #i$0le4 $aeriale
0r!$!-i!"ale
Me#a8e cu rele)a"-/
i$e%ia/, $aeriale c!i%ie"e4 $e"iuri4 0r!#0ece4 #cri#!ri 0er#!"ale
#cure
Le3/uri 2"re $e#a8e, i"f!r$a-ii #i$0le %e#0re lu$ea i$e%ia/ .i aci)iaea
0r!fe#i!"al/
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1/ %e e)aluare #cri#/ Fi0 e#G 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ 2"-elea3/
$e#a8ul .i #/ %e#0ri"%/ i"f!r$a-ii4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriile %e 0erf!r$a"-/ FaG4 F1G
.i 2" c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
Pr!1/ %e e)aluare !ral/ 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ reac-i!"eEe .i #/
#a1ilea#c/ le3/uri 2"re $e#a8e a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriile %e 0erf!r$a"-/ FcG4 F%G .i
2" c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: '. COMUNICARE 2N /IM3A MODERN (Nivelul 1)
C!$%eten '.&.: Rece0eaE/ $e#a8e #cri#e
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG EHra3erea u"!r i"f!r$a-ii #i$0le .i 0re)iEi1ile %i" %i)er#e
$aeriale c!i%ie"e
F1G I%e"ificarea u"!r c!$0!"e"e l!3ice %i"r9u" eH
cu"!#cuI#i$0lu
FcG De%ucerea #e$"ifica-iei u"!r ele$e"e "ecu"!#cue %e
%ificulae $e%ie %i"r9u" eH
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Maeriale c!i%ie"e, recla$e4 0r!#0ece4 $e"iuri4 !rar4 afi.e4 re)i#e %e #0ecialiae4
$i8l!ace au%i!9)iEuale
C!$0!"e"e l!3ice, cu)i"e .i eH0re#ii4 rela-i!"area %e i%ei4 ac-iu"i .i aiu%i"i
Ele$e"e "ecu"!#cue, cu)i"e4 eH0re#ii "!i %e %ificulae $e%ie referi!are la
aci)iaea 0r!fe#i!"al/
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1/ %e e)aluare #cri#/ Fi0 e#G 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ eHra3/
i"f!r$a-ii .i #/ %e%uc/ #e$"ifica-ii4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriile %e 0erf!r$a"-/FaG4 FcG
.i 2" c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
Pr!1/ %e e)aluare !ral/ 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ i%e"ifice
c!$0!"e"ele l!3ice4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ F1G .i 2" c!"%i-iile %e
a0lica1iliae.
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: '. COMUNICARE 2N /IM3A MODERN (Nivelul 1)
C!$%eten '.'.: EH0ri$/ $e#a8e !rale
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG UiliEarea u"!r eH0re#ii .i fraEe 0e"ru ! %e#criere #i$0l/ 0e
e$e c!i%ie"e
F1G PreEe"area #i$0l/ a u"!r aci)i/-i c!i%ie"e4 0reEe"e #au
rece"e
FcG Ar3u$e"are clar/ a !0i"iil!r 0er#!"ale
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Te$e c!i%ie"e, fa$ilie4 0r!fe#ie4 2$0re8ur/ri c!"cree
O0i"ii 0er#!"ale, ac!r%4 %eEac!r%4 a0reciere4 $ul-u$ire4 "e$ul-u$ire
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1/ %e e)aluare #cri#/ Fi0 e#G .i !rale 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
uiliEeEe eH0re#ii4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FaG .i 2" c!"%i-iile %e
a0lica1iliae.
Pr!1e !rale 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ e"u"-e .i #/ ar3u$e"eEe
!0i"iile 0er#!"ale4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriile %e 0erf!r$a"-/ F1G4 FcG .i 2" c!"%i-iile
%e a0lica1iliae.
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: '. COMUNICARE 2N /IM3A MODERN (Nivelul 1)
C!$%eten '.(.: S/ eH0ri$e $e#a8e #cri#e
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG Re%acarea %e $e#a8e #cure .i #i$0le 0e e$e %e i"ere#
0er#!"al .i c!i%ia"4 i"clu#i) eHe fu"c-i!"ale
F1G S!liciarea .i !ferirea %e i"f!r$a-ii %e#0re e)e"i$e"e4
eH0erie"-e4 aci)i/-i %e %ificulae $e%ie
FcG Tra"#0u"erea 2" #cri# a i"f!r$a-iil!r rece0ae
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Te$e %e i"ere#
0er#!"al .i c!i%ia", #cri#!ri 0er#!"ale4 #cri#!ri4 felici/ri4 ele3ra$e4 a"u"-uri
I"f!r$a-ii, CV4 #cri#!are %e i"e"-ie4 c!$0leare %e f!r$ulare F5!el4
i"er)iu4 facuri4 c5ia"-eG
I"f!r$a-ii, a"u"-uri %e a"3a8are4 0u1liciae
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1/ %e e)aluare #cri#/ Fi0 e#G 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ re%aceEe
$e#a8e4 #/ #!licie .i !fere i"f!r$a-ii .i #/ ra"#0u"/ 2" #cri# i"f!r$a-iile4 a.a cu$ #e
0reciEeaE/ 2" crieriile %e 0erf!r$a"-/ FaG4 F1G4 FcG .i 2" c!"%i-iile %e a0lica1iliae
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: '. COMUNICARE 2N /IM3A MODERN (Nivelul 1)
C!$%eten '.).: Parici0/ la c!")er#a-ii
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG Ca0aciaea %e a c!$u"ica 2" #iua-ii #i$0le .i uEuale care
0re#u0u" u" #c5i$1 %e i"f!r$a-ii c!i%ie"e
F1G Parici0area la %i#cu-ii #cure4 0ri" 2"-ele3erea 3l!1al/4 f!l!#i"%
a%ec)a f!r$ule %e c!")er#a-ie
FcG UiliEarea )!ca1ularului %e #0ecialiae $i"i$al
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
I"f!r$a-iiI#iua-iiI%i#cu-ii, 0r!%u#e4 #er)icii4 l!ca-ii ca reEulae ale aci)i/-il!r #0ecifice
fiec/rui %!$e"iu
F!r$ule %e c!")er#a-ie, %e #alu4 %e 0reEe"are4 %e i"r!%ucere
V!ca1ular, er$e"i referi!ri la #cule4 %i#0!Eii)e4 ec5i0a$e"e %e lucru .i
!0era-ii #0ecifice ace#!ra
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1/ %e e)aluare !ral/ 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ c!$u"ice4 #/
0arici0e la %i#cu-ii .i #/ uiliEeEe )!ca1ularul %e #0ecialiae4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2"
crieriile %e 0erf!r$a"-/ FaG4 F1G4 FcG .i 2" c!"%i-iile %e a0lica1iliae
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: (. DE0VO/TARE PERSONA/ 2N SCOPU/ O3INERII
PER1ORMANEI (Nivel 1)
Nivel: 1
Vl!"e ,"e#it: 1
C!$%etene:
(.1. PreEi"/ caraceri#icile 0er#!"ale i$0licae 2" !1-i"erea 0erf!r$a"-ei 0r!fe#i!"ale
(.&. De#crie lu$ea 0r!fe#iil!r
(.'. De$!"#reaE/ %e0ri"%eri eficie"e %e 2")/-are
(.(. EH0ri$/ !0-iu"i 0ri)i"% ra#eul 0er#!"al %e e%uca-ie .i f!r$are 0r!fe#i!"al/
D!$e"iu, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificare, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: (.DE0VO/TARE PERSONA/ 2N SCOPU/ O3INERII
PER1ORMANEI (Nivel 1)
C!$%eten (.1.: PreEi"/ caraceri#icile 0er#!"ale i$0licae 2" !1-i"erea
0erf!r$a"-ei 0r!fe#i!"ale
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG I%e"ificarea caraceri#icil!r 0er#!"ale .i a c!$0ee"-el!r 0r!0rii
F1G Sa1ilirea 0u"cel!r ari .i a 0u"cel!r #la1e 2" ra0!r cu %eE)!larea carierei
FcG Selecarea fac!ril!r eHer"i fa)!ra1ili %eE)!l/rii 0er#!"ale
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Caraceri#ici 0er#!"ale, a1ili/-i4 %e0ri"%eri4 i"ere#e4 a0iu%i"i4 e$0era$e"4 caracer
C!$0ee"-e, %e cu"!a.ere F0r!ce#e i"elecualeG4 %e eHecu-ie F0r!fe#i!"aleG4
%e rela-i!"are F#!cialeG
Pu"ce ari, caraceri#icile 0er#!"ale care #0ri8i"/ %eE)!larea 0r!fe#i!"al/
Pu"ce #la1e, caraceri#ici 0er#!"ale care "ece#i/ a$eli!rare I %eE)!lare
DeE)!larea carierei, 0la" %e ac-iu"e 0e"ru reu.ia i"#er-iei #!ci!90r!fe#i!"ale
Fac!ri eHer"i, fa$ilia4 #!cieaea4 %i"a$ica 0ie-ei $u"cii4 ra#ee %e f!r$are
0r!fe#i!"al/
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale %e e)aluare 0ri" #u#-i"erea %e i"er)iu .i 0reEe"area %e Curriculu$ Viae4 0ri"
care ca"%i%aul %!)e%e.e cu"!a.ere %e #i"e4 2" c!"%i-iile crieriil!r %e 0erf!r$a"-/ FaG .i F1G
.i cu0ri"EM"% !ae c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
Pr!1e !rale %e e)aluare 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ i%e"ifice .i #/
#eleceEe fac!rii eHer"i fa)!ra1ili %eE)!l/rii 0er#!"ale4 2" c!"%i-iile crieriului %e
0erf!r$a"-/ FcG .i cu0ri"EM"% !ae c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii : (.DE0VO/TARE PERSONA/ 2N SCOPU/ O3INERII
PER1ORMANEI (Nivel 1)
C!$%eten (.&.: De#crie lu$ea 0r!fe#iil!r
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG I%e"ificarea #ur#el!r f!r$ale .i i"f!r$ale %e !1-i"ere a i"f!r$a-iil!r %e#0re 0r!fe#iile %e
i"ere#
F1G De#crierea caraceri#icil!r 0r!fe#iil!r %e i"ere# 0e 1aEa i"f!r$a-iil!r !1-i"ue
FcG Rela-i!"area 0!#i1ili/-il!r 0r!0rii cu !0!ru"i/-ile %e carier/
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Sur#e f!r$ale, A3e"-ii %e Ocu0are a F!r-ei %e Mu"c/4 Eiare4 re)i#e4
c!"#ilierul .c!lar
Sur#e i"f!r$ale, re-eaua 0er#!"al/ Fc!le3i4 0riee"iG4 $a##9$e%ia
Caraceri#icile 0r!fe#iil!r, ceri"-ele $i"i$e 0e"ru 0r!fe#ie %e#cri#e 2" COR
O0!ru"iae %e carier/, !fera l!curil!r %e $u"c/ 2" c!"c!r%a"-/ cu 0!#i1ili/-ile .i
a#0ira-iile 0r!0rii
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale .i #cri#e %e e)aluare 0ri" care ca"%i%aul %!)e%e.e c/ e#e ca0a1il #/ uiliEeEe
#ur#e f!r$ale .i i"f!r$ale 0e"ru i%e"ificarea 0r!fe#iil!r %e i"ere# .i #/9.i alea3/ u" l!c %e
$u"c/4 a.a cu$ reie#e %i" crieriile %e 0erf!r$a"-/ FaG4 F1G4 FcG .i cu0ri"EM"% !ae c!"%i-iile
%e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii : (.DE0VO/TARE PERSONA/ 2N SCOPU/ O3INERII
PER1ORMANEI (Nivel 1)
C!$%eten (.'. : De$!"#reaE/ %e0ri"%eri eficie"e %e 2")/-are
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG De#crierea eH0erie"-ei 0r!0rii .i a #ilului %e 2")/-are
F1G I%e"ificarea 0r!0riil!r c!$0ee"-e9c5eie ra"#fera1ile
FcG C!relarea #ilului 0er#!"al %e 2")/-are cu !1-i"erea 0erf!r$a"-ei .i #ucce#ul 2" carier/
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Sil %e 2")/-are, 3l!1al #au a"aliic4 #e"E!rial4 eH0erie"-ial
C!$0ee"-e c5eie
ra"#fera1ile, c!$u"icare4 "u$era-ie4 uiliEarea calcula!rului4
%eE)!lare 0er#!"al/4 lucru 2" ec5i0/4 reE!l)area
0r!1le$el!r
Succe#, c!"c!r%a"-/ 2"re a#0ira-ii 4 c!$0ee"-e .i 0erf!r$a"-e
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale %e e)aluare 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/9.i i%e"ifice
c!$0ee"-ele ra"#fera1ile .i #ilul %e 2")/-are 2" c!"%i-iile crieriil!r %e 0erf!r$a"-/ FaG .i F1G
.i cu0ri"EM"% !ae c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
Pr!1e 0racice %e e)aluare a #ilului %e 2")/-are i"%i)i%ual/4 la care #e a%au3/ !1#er)a-iile
#i#e$aice ale e)alua!ril!r %i" care #/ reEule ca0aciaea ca"%i%aului %e c!relare a #ilului
0er#!"al %e 2")/-are cu !1-i"erea 0erf!r$a"-ei .i #ucce#ului 2" carier/4 2" c!"%i-iile crieriului
%e 0erf!r$a"-/ FcG .i cu0ri"EM"% !ae c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii : (.DE0VO/TARE PERSONA/ 2N SCOPU/ O3INERII
PER1ORMANEI (Nivel 1)
C!$%eten (.(.: EH0ri$/ !0-iu"i 0ri)i"% ra#eul 0er#!"al %e e%uca-ie .i f!r$are
0r!fe#i!"al/
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG I%e"ificarea !ferel!r e%uca-i!"ale .i %e f!r$are 0r!fe#i!"al/
F1G Recu"!a.erea fac!ril!r i$0lica-i 2"r9! carier/ %e #ucce#
FcG EHer#area u"!r ele$e"e %e $arKei"3 0er#!"al
F%G F!r$ularea u"!r !1ieci)e reali#e 0e"ru ra#eul 0r!0riu %e f!r$are .i e%uca-ie
FeG Sa1ilirea ac-iu"il!r 0e"ru ai"3erea !1ieci)el!r
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Ofera e%uca-i!"al/, 0r!3ra$e .c!lare4 0r!3ra$e %e calificare4 0r!3ra$e %e
c!")er#ie 0r!fe#i!"al/
Fac!ri, i"flue"-a fa$iliei4 a .c!lii4 a c!$u"i/-ii4 a ec!"!$iei .i culurii
O1ieci)e reali#e, !1ieci)e c!relae cu 0!#i1ili/-ile 0r!0rii4 cu "ece#i/-ile #!ci!9
ec!"!$ice
MarKei"3 0er#!"al, $!%ali/-i %e 0reEe"are4 %e re%acare a u"ui Curriculu$ Viae4
a u"ei #cri#!ri %e i"e"-ie4 c!$u"icare a#eri)/4 i"er)iu
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e #cri#e .i !rale %e e)aluare 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
i%e"ifice !fere e%uca-i!"ale .i %e f!r$are 0r!fe#i!"al/ 2" c!"%i-iile crieriului %e
0erf!r$a"-/ FaG .i cu0ri"EM"% !ae c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
Pr!1/ 0racic/ i0 #u%iu %e caE 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ 0reEi"e
fac!rii i$0lica-i 2" cariere %e #ucce#4 2" c!"%i-iile crieriului %e 0erf!r$a"-/ F1G .i cu0ri"EM"%
!ae c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Pr!1e #cri#e .i !rale %e e)aluare 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ a1ili/-i %e $arKei"3
0er#!"al 2" c!"%i-iile crieriului %e 0erf!r$a"-/ FcG .i cu0ri"EM"% !ae c!"%i-iile %e
a0lica1iliae.
Pr!1e #cri#e .i !rale %e e)aluare 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
f!r$uleEe !1ieci)e reali#e .i #/ #a1ilea#c/ ac-iu"i c!re#0u"E/!are ra#eului 0r!0riu %e
e%uca-ie .i f!r$are 2" c!"%i-iile crieriil!r %e 0erf!r$a"-/ F%G .i FeG .i cu0ri"EM"% !ae
c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: ). I4IENA .I SECURITATEA MUNCII (Nivel 1)
Nivel: 1
Vl!"e C"e#it: 1.0
C!$%etene:
)1. Nu$e.e fac!rii %e ri#c .i 1!lile 0r!fe#i!"ale la l!cul %e
$u"c/
).&. A0lic/ re3ulile %e i3ie"/ i"%i)i%ual/ a $u"cii
).'. A0lic/ "!r$ele %e #ecuriae .i #/"/ae la l!cul %e $u"c/4
0recu$ .i "!r$ele %e 0re)e"ire .i #i"3ere a i"ce"%iil!r
).(. Ac!r%/ 0ri$ul a8u!r 2" caE %e acci%e"
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: ). I4IENA .I SECURITATEA MUNCII (Nivel 1)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten ).1.: Nu$e.e fac!rii %e ri#c .i 1!lile 0r!fe#i!"ale la l!cul
%e $u"c/
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG E"u$erarea fac!ril!r %e ri#c 2" fu"c-ie %e #0ecificul
l!cului %e $u"c/
F1G A#!cierea fac!ril!r %e ri#c cu 1!lile 0r!fe#i!"ale 2"
fu"c-ie %e #0ecificul l!cului %e $u"c/
FcG Recu"!a.erea ri#cului 0racic/rii u"ei calific/ri
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Fac!ri %e ri#c, a3e"-i 0a!3e"i4 fac!ri %e cli$a4 #u1#a"-e !Hice4
#u1#a"-e eH0l!#i)e4 ri#c %e i"u"%are4 0reEe"-a u"!r
%/u"/!ri
*!li 0r!fe#i!"ale, 1!li ale c/il!r re#0ira!rii4 1!li ale 0ielii4 afec-iu"i ale
%iferiel!r !r3a"e %e #i$-4 1!li i"er"e
Ri#c %e 0racic/, ri#c %e 2$1!l"/)ire4 ri#c %e acci%e"are4 ri#c %e
i")ali%iae
P"!-e #e evlu"e :
Pr!1e !rale .i #cri#e 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ e"u$ere4 #/ a#!cieEe .i
#/ recu"!a#c/ fac!rii %e ri#c .i 1!lile 0r!fe#i!"ale4 c!"f!r$ crieriil!r %e 0erf!r$a"-/ FaG4
F1G4 FcG ac!0eri"% aria %e a0lica1iliae #0ecifica/.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: ). I4IENA .I SECURITATEA MUNCII (Nivel 1)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten ).&.: A0lic/ re3ulile %e #/"/ae .i i3ie"a i"%i)i%ual/ la l!cul
%e $u"c/
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG A%!0area re3ulil!r %e i3ie"/ i"%i)i%ual/ la l!cul %e $u"c/
F1G F!l!#irea $aerialel!r %e i3ie"/ i"%i)i%ual/ la l!cul %e $u"c/
FcG E)aluarea c!"#eci"-el!r "ere#0ec/rii re3ulil!r %e i3ie"/ i"%i)i%ual/ la l!cul %e $u"c/
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Re3uli %e i3ie"/, i3ie"a c!r0!ral/4 i3ie"a )e#i$e"a-iei4 i3ie"a
ali$e"a-iei
Maeriale %e 2"re-i"ere a i3ie"ei, $aeriale i3ie"ic!9#a"iare4 0r!%u#e c!#$eice4 ali$e"e
%e 0r!ec-ie
C!"#eci"-e, i"!Hica-ii4 1!li 0araEiare4 !Hii"fec-ii ali$e"are4
%er$a!Ee4 1!li i"fec!9c!"a3i!a#e
P"!-e #e evlu"e :
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ a%!0e re3ulile %e i3ie"/ .i #/
f!l!#ea#c/ $aerialele i3ie"ic!9#a"iare4 c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"-/ FaG .i F1G4
ac!0eri"% aria %e a0lica1iliae #0ecifica/.
Pr!1/ !ral/ I #cri#/ 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ e)alueEe c!"#eci"-ele
"ere#0ec/rii re3ulil!r %e i3ie"/4 c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"-/ FcG4 ac!0eri"% aria %e
a0lica1iliae #0ecifica/.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: ). I4IENA .I SECURITATEA MUNCII (Nivel 1)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten ).'.: A0lic/ "!r$ele %e #ecuriae la l!cul %e $u"c/4 0recu$
.i "!r$ele %e 0re)e"ire .i #i"3ere a i"ce"%iil!r
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG Re#0ecarea "!r$el!r %e 0r!ec-ie .i PSI %i" fi.ele %e
i"#ruca8 2" #iua-ii %e lucru
F1G I%e"ificarea #i$1!luril!r %e a)eriEare a 0eric!lel!r la
l!cul %e $u"c/
FcG UiliEarea ec5i0a$e"ului %e lucru .i %e 0r!ec-ie
#0ecific l!cului %e $u"c/
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Si$1!lurile %e a)eriEare, #e$"ale #!"!re4 )iEuale4 a)eri#$e"e #cri#e4
i"%ica!are4 cul!ri %e #ecuriae
Ec5i0a$e" %e lucru .i %e 0r!ec-ie, )e#i$e"a-ie .i ec5i0a$e"e %e 0r!ec-ie c!r0!ral/4
%i#0!Eii)e %e 0r!ec-ie #0ecifice
P"!-e #e evlu"e :
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ re#0ece "!r$ele4 #/ i%e"ifice
#i$1!luril!r %e a)eriEare4 #/ uiliEeEe ec5i0a$e"ul %e lucru .i %e 0r!ec-ie c!"f!r$
crieriil!r %e 0erf!r$a"-/ FaG4 F1G4 FcG ac!0eri"% aria %e a0lica1iliae #0ecifica/.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: ). I4IENA .I SECURITATEA MUNCII (Nivel 1)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten ).(.: Ac!r%a 0ri$ul a8u!r 2" caE %e acci%e"
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG Recu"!a.erea $a"ife#/ril!r 2" caE %e acci%e"
F1G UiliEarea $aerialel!r %i" ru#a %e 0ri$ a8u!r
FcG A0licarea $a#uril!r %e 0ri$ a8u!r
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Ma"ife#/ri, #/ri %e a$e-eal/4 le.i"4 #!0 car%i!9re#0ira!r4 #/ri %e
3rea-/4 ec5i$!Ee4 5e$!ra3ii
Maeriale, ar3/4 aele4 fe.e4 %eEi"feca"4 1a"%a8e #erile4 3ar!u
M/#uri, 5e$!#aE/4 re#u#ciare car%i!9re#0ira!rie4 i$!1iliEare4
0!Ei-i!"area acci%e"aului4 %eEi"fecarea .i 1a"%a8area
0l/3il!r4 ra"#0!rul acci%e"aului la cea $ai a0r!0ia/
u"iae $e%ical/
P"!-e #e evlu"e :
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ recu"!a#c/ $a"ife#/rile 2"
caE %e acci%e"4 #/ uiliEeEe $aerialele %i" ru#a %e 0ri$ a8u!r4 #/ a0lice $/#urile %e 0ri$
a8u!r4 c!"f!r$ crieriil!r %e 0erf!r$a"-/ FaG4 F1G4 FcG4 ac!0eri"% aria %e a0lica1iliae
#0ecifica/.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: *. /UCRU/ 2N EC5IP (Nivel 1)
Nivel: 1
Vl!"e C"e#it: 1.0
C!$%etene:
*.1. >.i 0reciEeaE/ 0!Ei-ia 2"r9! ec5i0/ %e lucru 0e 1aEa aci)i/-il!r %e#f/.urae
*.&. >.i a#u$/ r!lurile care 2i re)i" 2" ec5i0/
*.'. C!la1!reaE/ cu $e$1rii ec5i0ei 0e"ru 2"%e0li"irea #arci"il!r
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: *. /UCRU/ 2N EC5IP (Nivel 1)
C!$%eten *.1.: >.i 0reciEeaE/ 0!Ei-ia 2"r9! ec5i0/ %e lucru 0e 1aEa aci)i/-il!r
%e#f/.urae
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG I%e"ificarea 0r!0riil!r #arci"i 2" ca%rul aci)i/-il!r ec5i0ei
F1G F!r$ularea %e 2"re1/ri 0e"ru clarificarea #arci"il!r %e lucru
FcG EH0licarea rela-iei %i"re #arci"ile 0r!0rii .i #arci"ile cel!rlal-i
$e$1ri
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
I%e"ificare, "u$e.e #arci"ile 0r!0rii6 "u$e.e !1iecul %e aci)iae al
ec5i0ei
Clarific/ri 0ri)i"%, ari1u-ii4 rela-ii %e c!la1!rare 2"re $e$1rii ec5i0ei4 rela-ii
ierar5ice
Rela-ia cu ceilal-i $e$1ri, #arci"i realiEae i"%e0e"%e"4 #arci"i realiEae 0ri" c!la1!rare4
#arci"i realiEae 2" c!$u" 0ri" i"er)e"-ii c!$0le$e"are
P"!-e #e evlu"e:
P"!-e !"le (ti% #i7,uie li-e"6 ,!nve"7ie) 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il
#/ i%e"ifice 0r!0riile #arci"i4 #/ f!r$uleEe 2"re1/ri .i #/ eH0lice rela-ia %i"re #arci"ile
0r!0rii .i #arci"ile cel!rlal-i $e$1ri c!"f!r$ crieriil!r %e 0erf!r$a"-/ FaG4 F1G4 FcG .i a
0reciE/ril!r %i" c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: *. /UCRU/ 2N EC5IP (Nivel 1)
C!$%eten *.&.: >.i a#u$/ r!lurile care 2i re)i" 2" ec5i0/
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG Perce0erea 0!Ei-iei i"%i)i%uale fa-/ %e ceilal-i
F1G A#u$area aiu%i"il!r c!"#ruci)e 2" 3ru0
FcG Efecuarea u"!r ac-iu"i i"i-iae 2" 3ru0
F%G A#u$area reEulael!r %e ec5i0/
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
P!Ei-ia i"%i)i%ual/ , i"clu#4 eHclu#4 #u1!r%!"a
Aiu%i"i, #0ri8i"4 i$0licare4 i"ere#
Ac-iu"i, fi"aliEare %e #arci"i4 ra0!rare %e #arci"i 0r!0rii4 !r3a"iEarea
u"!r e)e"i$e"e 2" 3ru0
ReEulae, #ucce#4 e.ec
P"!-e #e evlu"e:
P"!-e %",ti,e (ti% 8!, #e "!l) 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ 0ercea0/
0!Ei-ia i"%i)i%ual/ fa-/ %e ceilal-i4 #/9.i a#u$e aiu%i"i c!"#ruci)e 2" 3ru04 #/ efecueEe
ac-iu"i i"i-iae 2" 3ru04 #/9.i a#u$e reEulaele %e ec5i0/ c!"f!r$ crieriil!r %e 0erf!r$a"-/
FaG4 F1G4 FcG4 F%G .i a 0reciE/ril!r %i" c!"%i-iile %e a0lica1iliae
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: *. /UCRU/ 2N EC5IP (Nivel 1)
C!$%eten *.'.: C!la1!reaE/ cu $e$1rii ec5i0ei 0e"ru 2"%e0li"irea #arci"il!r
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG Recu"!a.erea c!$0ee"-ei $e$1ril!r ec5i0ei
F1G C!relarea 0r!0riil!r #arci"i cu cele ale ec5i0ei
FcG Ma"ife#area #0iriului %e 2"ra8u!rare
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
C!$0ee"-a, 0re3/ire 0r!fe#i!"al/4 0!Ei-ia fa-/ %e 3ru04 aiu%i"i %e ac!r% &
%eEac!r%
C!relare, eH0lica-ii ale #arci"ii4 2"ca%rare 2" i$04 re#0ecarea u"ui 0la"
c!$u"
>"ra8u!rare, 0reluarea u"!r #arci"i 2" caE %e ur3e"-/4 $a"ife#area
c!$0a#iu"ii4 #i$0aiei
P"!-e #e evlu"e:
P"!-e !"le 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ recu"!a#c/ c!$0ee"-ele
$e$1ril!r ec5i0ei .i #/ c!releEe 0r!0riile #arci"i cu cele ale ec5i0ei c!"f!r$ crieriil!r %e
0erf!r$a"-/ FaG4 F1G .i a 0reciE/ril!r %i" c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
P"!-e %",ti,e 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ $a"ife#e #0iri %e
2"ra8u!rare c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"-/ FcG .i a 0reciE/ril!r %i" c!"%i-iile %e
a0lica1iliae
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 9. OR4ANI0AREA /OCU/UI DE MUNC (Nivel 1)
Nivel: 1
Vl!"e C"e#it: 1.0
C!$%etene:
9.1. A#i3ur/ !r%i"ea .i cur/-e"ia la l!cul %e $u"c/
9.&. A0lic/ 0ri"ci0iile er3!"!$ice 2" !r3a"iEarea l!cului %e $u"c/
9.'. F!l!#e.e i"#ruc-iu"i %e lucru 0e"ru 2"%e0li"irea #arci"il!r
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 9. OR4ANI0AREA /OCU/UI DE MUNC (Nivel 1)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten 9.1.: A#i3ur/ !r%i"ea .i cur/-e"ia la l!cul %e $u"c/
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG Selecarea $i8l!acel!r %e $u"c/
F1G Or%!"area $i8l!acel!r #0ecifice aci)i/-ii cure"e
FcG >"re-i"erea cur/-e"iei la l!cul %e $u"c/
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n :
Mi8l!ace %e $u"c/, $aerii 0ri$e .i auHiliare4 ec5i0a$e"e .i uila8e4
i"#ala-ii4 S.D.V.9 uri
Or%!"area, re#0eca #ucce#iu"ea !0era-iil!r %e lucru
Cur/-e"ie, $aeriale %e cur/-e"ie #0ecifice l!cului %e $u"c/
Fla)ee4 %eer3e"-i4 %eEi"feca"-i4 #!l)e"-iG 0ri" $e!%e
$a"uale4 $eca"ice #au #e$iau!$ae
P"!-e #e evlu"e :
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ #eleceEe .i #/ !r%!"eEe
$i8l!acele %e $u"c/4 c!"f!r$ crieriil!r %e 0erf!r$a"-/ FaG4 F1G ac!0eri"% aria %e
a0lica1iliae #0ecifica/.
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ 2"re-i"/ cur/-e"ia la l!cul %e
$u"c/4 c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"-/ FcG4 ac!0eri"% aria %e a0lica1iliae #0ecifica/.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 9. OR4ANI0AREA /OCU/UI DE MUNC (Nivel 1)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten 9.&. : A0lic/ 0ri"ci0iile er3!"!$ice 2" !r3a"iEarea l!cului %e
$u"c/
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG EH0licarea 0ri"ci0iil!r er3!"!$ice %e 1aE/
F1G M/#uri i"%i)i%uale %e re%ucere a ef!rului fiEic
FcG Me"-i"erea $icr!cli$aului !0i$ %e la l!cul %e $u"c/
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Pri"ci0ii er3!"!$ice, $icr!cli$a4 ec!"!$ia $i.c/ril!r4 0!Ei-ia %e lucru
Ma#uri %e re%ucere a ef!rului, 0!Ei-ia %e lucru4 #ucce#iu"ea $i.c/ril!r4 %!Earea
ef!rului
Me"-i"erea $icr!cli$aului, )e"ila-ie4 e$0eraur/4 ilu$i"are4 E3!$!
P"!-e #e evlu"e :
Pr!1e #cri#e 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ eH0lice 0ri"ci0iile er3!"!$ice
%e 1aE/4 c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"-/ FaG4 ac!0eri"% aria %e a0lica1iliae #0ecifica/.
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/9.i re%uc/ ef!rul fiEic %e0u# .i
#/ $e"-i"/ c!"%i-iile !0i$e %e $icr!cli$a la l!cul %e $u"c/4 c!"f!r$ crieriului %e
0erf!r$a"-/ F1G4 FcG ac!0eri"% aria %e a0lica1iliae #0ecifica/.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 9. OR4ANI0AREA /OCU/UI DE MUNC (Nivel 1)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten 9.'.: F!l!#e.e i"#ruc-iu"ile %e lucru 0e"ru 2"%e0li"irea
#arci"il!r
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG UiliEarea i"#ruc-iu"il!r %e lucru 2" fu"c-ie %e #arci"ile %ae
F1G Verificarea i"%i)i%ual/ a realiE/rii #arci"ii %ae 0e 1aEa i"#ruc-iu"il!r %e lucru
FcG C!recarea er!ril!r %e realiEare a #arci"il!r %e lucru4 0e 1aEa i"#ruc-iu"il!r
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
I"#ruc-iu"i %e lucru, fi.e %e lucru4 re3ula$e"e4 #c5i-e #i$0le4 eH0lica-ii
Verificare, c!$0arare4 $/#urare
C!rec-ii %e er!ri, re0earea !0era-iei4 a8u#/ri
P"!-e #e evlu"e :
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ uiliEeEe i"#ruc-iu"ile %e
lucru4 #/ )erifice realiEarea #arci"ii .i #/9.i c!receEe er!rile4 c!"f!r$ crieriil!r %e
0erf!r$a"-/ FaG4 F1G4 FcG ac!0eri"% aria %e a0lica1iliae #0ecifica/.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: :. PRE4TIRE PENTRU INTE4RAREA /A /OCU/ DE
MUNC (Nivel 1)
Nivel: 1
Vl!"e C"e#it: 1.@
C!$%etene:
:.1. O1-i"e i"f!r$a-ii %e#0re ceri"-ele l!cului %e $u"c/
:.&. Se 2"ca%reaE/ 2" ceri"-ele l!cului %e $u"c/
:.'. De#crie #rucura u"ei !r3a"iEa-ii %i" %!$e"iul 0r!fe#i!"al
:.(. Ma"ife#/ %i#0!"i1iliae fa-/ %e #arci"ile %e lucru
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: :.PRE4TIRE PENTRU INTE4RAREA /A /OCU/ DE
MUNC (Nivel 1)
C!$%eten :.1.: O1-i"e i"f!r$a-ii %e#0re ceri"-ele l!cului %e $u"c/
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG I%e"ificarea #ur#el!r %e i"f!r$are.
F1G Selecarea i"f!r$a-iil!r 2" fu"c-ie %e ceri"-ele l!cului %e $u"c/.
FcG C!$0ararea a1ili/-il!r %!1M"%ie cu ceri"-ele l!cului %e $u"c/.
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Sur#e %e i"f!r$are, 0lia"e4 1r!.uri4 $a##9$e%ia4 0u1lica-ii %e #0ecialiae4
I"er"e
Ceri"-ele l!cului %e $u"c/, 0r!3ra$ %e lucru4 re3ula$e" %e !r%i"e i"eri!ar/4 aci)i/-ile
%e#f/.urae la l!cul %e $u"c/4 i"#ruc-iu"i %e uiliEare a
uila8el!r %i" %!are
A1ili/-i, eHecuarea %e !0era-ii #i$0le4 rui"iere #u1 #u0ra)e35ere .i
2"%ru$are4 c!$u"icare4 lucru 2" ec5i0/4 i3ie"a .i #ecuriaea
$u"cii
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale .i 0racice 0ri" care ele)ul re1uie #/ %e$!"#reEe c/ e#e ca0a1il #/ i%e"ifice
%iferie #ur#e %e i"f!r$are4 a.a cu$ #e #0ecific/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FaG 2" c!"%i-iile %e
a0lica1iliae %ae.
Pr!1e #cri#e .i !rale 2" care ele)ul re1uie #/ %e$!"#reEe c/ e#e ca0a1il #/ #eleceEe
i"f!r$a-iile a#u0ra ceri"-el!r l!cului %e $u"c/4 a.a cu$ #e #0ecific/ 2" crieriul %e
0erf!r$a"-/ F1G .i 2" c!"%i-iile %e a0lica1iliae %ae.
Pr!1e #cri#e .i !rale 0ri" care ele)ul re1uie #/ %e$!"#reEe c/ e#e ca0a1il #/9.i c!$0are
a1ili/-ile %!1M"%ie cu ceri"-ele l!cului %e $u"c/4 a.a cu$ #e #0ecific/ 2" crieriul %e
0erf!r$a"-/ FcG .i 2" c!"%i-iile %e a0lica1iliae %ae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: :. PRE4TIREA PENTRU INTE4RAREA /A /OCU/ DE
MUNC (Nivel 1)
C!$%eten :.&.: Se 2"ca%reaE/ 2" ceri"-ele l!cului %e $u"c/
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG Re#0ecarea i$0lui al!ca 0r!3ra$ului %e lucru
F1G >"%e0li"irea #arci"ii %e lucru.
FcG Re#0ecarea re3ula$e"ului %e !r%i"e i"eri!ar/.
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Pr!3ra$ %e lucru, !r/ %e 2"ce0ere4 0auEe4 !r/ %e er$i"are a 0r!3ra$ului %e lucru4
!re %e lucru efeci)
Sarci"i %e lucru, !0era-ii .i 0r!ce#e %e rui"/ #u1 #u0ra)e35ere .i 2"%ru$are
Re3ula$e" %e !r%i"e
i"eri!ar/, %re0uri4 !1li3a-ii4 #a"c-iu"i4 rec!$0e"#e

P"!-e #e evlu"e :
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ re#0ece ! #arci"/ %e lucru
2"ca%rM"%u9#e 2" 0r!3ra$ul %e lucru #a1ili %e .eful %e ec5i0/4 c!"f!r$ crieriil!r %e
0erf!r$a"-/ FaG .i F1G .i 2" c!"%i-iile %e a0lica1iliae %ae.
Pr!1e #cri#e 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ a #i"eiEa i"f!r$a-iile %i" re3ula$e"ul %e
!r%i"e i"eri!ar/4 a.a cu$ #e $e"-i!"eaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FcG4 2" c!"%i-iile %e
a0lica1iliae %ae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: :. PRE4TIREA PENTRU INTE4RAREA /A /OCU/ DE ;
MUNC (Nivel 1)
C!$%eten :.'.: De#crie #rucura u"ei !r3a"iEa-ii %i" %!$e"iul 0r!fe#i!"al
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG I%e"ificarea fu"c-iil!r u"!r #er)icii .i %e0ara$e"e %i" ca%rul !r3a"iEa-iei.
F1G Recu"!a.erea "i)elului ierar5ic.
FcG PreciEarea 0r!0riei 0!Ei-ii 2" ca%rul ierar5iei.
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
De0ara$e"e, re#ur#e u$a"e4 c!"a1iliae4 0r!%uc-ie4 $a"a3er4 #ecrearia4
$arKei"34 #alariEare.
Ni)el ierar5ic, "i)eluri %e calificare %i" #ec!rul %e aci)iae u"%e #e 2"ca%reaE/
P!Ei-ia, %e c!la1!rare cu $e$1rii ec5i0ei4 %e c!$u"icare aci)/ cu #u0eri!rii
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e #cri#e .i !rale 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ i%e"ific/ c!$0ari$e"ele %i" ca%rul
!r3a"iEa-iei .i fu"c-iile l!r4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FaG .i 2"
c!"%i-iile %e a0lica1iliae %ae.
Pr!1e #cri#e .i !rale 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ recu"!a.e "i)elurile ierar5ice .i
rela-iile 2"re 0er#!a"ele 0e %iferiele "i)eluri4 c!"f!r$ 0reciE/ril!r %i" crieriile %e
0erf!r$a"-/ F1G .i FcG .i 2" c!"%i-iile %e a0lica1iliae %ae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: :. PRE4TIREA PENTRU INTE4RAREA /A /OCU/ DE
MUNC (Nivel 1)
C!$%eten :.(.: Ma"ife#/ %i#0!"i1iliae fa-/ %e #arci"ile %e lucru
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG DeE)!l/ ! aiu%i"e 0!Eii)/ %e i0ul O0! face la l!cul %e $u"c/:.
F1G R/#0u"%e #!lici/ril!r 0e"ru aci)i/-i #u0li$e"are.
FcG Se$"aleaE/ a0ari-ia u"!r #iua-ii "e0re)/Eue.
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!n#iii #e A%li,-ilitte C!n#iiil!" #e Pe"+!"$n:
Aiu%i"e 0!Eii)/, rece0i)iae la #arci"/4 rece0i)iae la lucru 2" c!leci)4
FleHi1iliae
Aci)i/-i #u0li$e"are, 0r!3ra$ 0relu"3i4 #0ri8i" 2" ca%rul ec5i0ei4 ale !0era-ii
S!liciae
Siua-ii "e0re)/Eue, %efec-iu"i %e uila8e #au ec5i0a$e"e4 %i#fu"c-i!"ali/-i la l!cul
%e $u"c/
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale .i 0racice %e e)aluare 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ! aiu%i"e 0!Eii)/ fa-/ %e
$u"c/4 c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"-/ FaG .i 2" c!"%i-iile %e a0lica1iliae %ae.
Pr!1e !rale .i 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ are %i#0!"i1iliaea %e a %e#f/.ura
aci)i/-i #u0li$e"are4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ F1G .i 2"
c!"f!r$iae cu c!"%i-iile %e a0lica1iliae %ae.
Pr!1e !rale .i 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ #e#iEeaE/ .i #e$"aleaE/ #iua-ii
"e0re)/Eue4 c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"-/ FcG .i 2" c!"f!r$iae cu c!"%i-iile %e
a0lica1iliae %ae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul unitii: <. SATIS1ACEREA CERINE/ORC/IENI/OR (Nivel 1)
Nivel: 1
Vl!"e ,"e#it: 1
C!$%etene:
<.1. Recu"!a.e %re0urile clie"-il!r
<.&. R/#0u"%e f/r/ %i#cri$i"are ceri"-el!r I "e)!il!r
clie"-il!r 2" %!$e"iul #/u %e aci)iae
<.'. Ofer/ clie"-il!r #er)icii c!re#0u"E/!are
#a"%ar%el!r
<.(. PreEi"/ i$0lica-iile #!ci!9ec!"!$ice ale
#er)iciil!r %e caliae "ec!re#0u"E/!are
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul unitii: <. SATIS1ACEREA CERINE/OR C/IENI/OR (Nivel 1)
C!$%eten <.1.: Recu"!a.e %re0urile clie"-il!r
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG I%e"ificarea #ur#el!r %e i"f!r$are cu 0ri)ire la %re0urile clie"-il!r
F1G Selecarea .i li#area %re0uril!r clie"-il!r
FcG Difere"-ierea %i"re ceri"-ele .i %re0urile le3ale ale clie"-il!r
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Sur#e %e i"f!r$are, #a"%ar%e4 le3i#la-ia %i" %!$e"iul 0r!ec-iei c!"#u$a!ril!r
Clie"-i, 1e"eficiari i"er"i .i eHer"i ai #er)iciil!r u"ei !r3a"iEa-ii
Difere"-iere, #a1ilirea 8u#e-ei ceri"-el!r f!r$ulae %e clie"-i
Dre0urile clie"ului, %re0uri re3le$e"ae le3al4 %re0uri c!"-i"ue 2" c!%urile
%e!"!l!3ice4 %re0uri a%$i#e %e 0racicile eice %e 0ia-/
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1/ #cri#/ %e e)aluare care #/ reflece a1ili/-ile ca"%i%a-il!r %e a recu"!a.e %re0urile
le3ale ale clie"-il!r a.a cu$ e#e #0ecifica 2" crieriile %e 0erf!r$a"-/ FaG4 F1G4 FcG.
Pr!1/ 0racic/ %e e)aluare 0ri" care ca"%i%aul #/ %e$!"#reEe c/ 0!ae 2"%e0li"i ceri"-ele
clie"-il!r 2" c!"f!r$iae cu le3i#la-ia 2" )i3!are a.a cu$ e#e #0ecifica 2" crieriul %e
0erf!r$a"-/ FcG.
Pr!1ele %e e)aluare re1uie #/ c!"-i"/ !ae ele$e"ele %i" c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul unitii : <. SATIS1ACEREA CERINE/OR C/IENI/OR (Nivel 1)
C!$%eten <.&. : R/#0u"%e f/r/ %i#cri$i"are ceri"-el!r .i "e)!il!r clie"-il!r 2"
%!$e"iul %e aci)iae
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG I%e"ificarea clie"-il!r 2" %!$e"iul %e aci)iae .i a "e)!il!r I
ceri"-el!r ace#!ra
F1G E)aluarea "e)!il!r .i ceri"-el!r clie"-il!r 2" ra0!r cu u" a"u$i
crieriu
FcG Sa1ilirea $!%ali/-ii %e ac-iu"e 0e"ru 2"%e0li"irea ceri"-el!r
clie"-il!r
F%G De#er)irea "e%i#cri$i"a!rie a clie"-il!r4 c!"f!r$ $!%ului %e
ac-iu"e #a1ili
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Clie"-i, fur"iE!ri4 %i#ri1ui!ri4 c!"#u$a!ri %e 1u"uri .i #er)icii4
$e$1rii al!r %e0ara$e"e %i" ca%rul !r3a"iEa-iei
Crierii %e e)aluare, i$04 0!liica fir$ei4 c!#uri4 ur3e"-a4 i$0!ra"-a #!cial/
M!%ali/-i %e ac-iu"e, #cri#!ri 0er#!"ale a%re#ae clie"-il!r4 $/#uri %e re$e%iere a
u"ui 0re8u%iciu #e$"ala F0r!%u# %efec4 #er)iciu "ea%ec)aG4
c!$u"icae4 "!ific/ri
N!"9%i#cri$i"are, 2" fu"c-ie %e 3e"4 ra#/4 )Mr#/4 reli3ie4 e"ie4 #au# #!cial
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1/ 0racic/ %e e)aluare i0 8!c %e r!l 0ri" care ca"%i%aul #/ %e$!"#reEe c/ 0!ae a0lica
u" raa$e" "e%i#cri$i"a!riu 2" 2"%e0li"irea ceri"-el!r clie"-il!r a.a cu$ e#e #0ecifica 2"
crieriile %e 0erf!r$a"-/ FaG 9 F%G .i cu0ri"EM"% !ae c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
Titlul unitii : <. SATIS1ACEREA CERINE/OR C/IENI/OR (Nivel 1)
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
C!$%eten <.'.: Ofer/ clie"-il!r #er)icii c!re#0u"E/!are #a"%ar%el!r
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG I%e"ificarea 0ara$eril!r caliai)i ai #er)iciil!r
F1G A%!0area u"ui li$1a8 )er1al .i "!")er1al a%ec)a
FcG Fur"iEarea u"!r i"f!r$a-ii %e#0re !r3a"iEa-ie
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Para$eri caliai)i, 0r!$0iu%i"e4 eficie"-/4 0!lie-e4 #i3ura"-/
Li$1a8 )er1al, 0reciEarea i%eii 0ri"ci0ale4 a$a1iliae .i ae"-ie4 !" $!%era
Li$1a8 "!")er1al, -i"u/ c!re#0u"E/!are4 EM$1e4 li$1a8 0!Eii) al ru0ului
I"f!r$a-ii, a%re#/4 elef!"4 faH4 Je1#ie4 e$ail4 0r!fil4 3a$/ %e 0r!%u#e4
i"%icarea u"!r #ur#e #0ecialiEae 0e"ru i"f!r$a-ii #u0li$e"are
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1/ 0racic/ %e e)aluare i0 8!c %e r!l 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
!fere clie"-il!r #er)icii c!re#0u"E/!are #a"%ar%el!r4 a.a cu$ e#e #0ecifica 2" crieriile %e
0erf!r$a"-/ FaG4 F1G4 FcG .i cu0ri"EM"% !ae c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
Pr!1/ 0racic/ i0 #u%iu %e caE 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
i%e"ifice 0ara$erii caliai)i ai #er)iciil!r a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/
FaG .i cu0ri"EM"% !ae c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul unitii : <. SATIS1ACEREA CERINE/OR C/IENI/OR (Nivel 1)
C!$%eten <.(.: PreEi"/ i$0lica-iile #!ci!9ec!"!$ice ale #er)iciil!r %e caliae
"ec!re#0u"E/!are
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG I%e"ificarea #er)iciil!r %e caliae "ec!re#0u"E/!are .i a e"i/-il!r a#u0ra c/r!ra #e
r/#frM"3
F1G De#crierea i$0lica-iil!r #!ci!9ec!"!$ice ale "!"9cali/-ii
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
E"iae, 0r!ce# %e fa1rica-ie4 0r!%u#4 !r3a"iEa-ie4 #i#e$4 0er#!a"/4
#!cieae
I$0lica-ii #!ciale, .!$a84 #c/%erea cre%i1ili/-ii
I$0lica-ii ec!"!$ice, #c/%erea )e"iuril!r4 2"%e0/rarea i")e#i!ril!r4 #c/%erea
c!$0eii)i/-ii
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale .i #cri#e %e e)aluare care #/ reflece a1ili/-ile ca"%i%aului %e a 0reEe"a
i$0lica-iile #!ci!9ec!"!$ice ale #er)iciil!r %e caliae "ec!re#0u"E/!are .i a1ili/-ile %e
i%e"ificare a #er)iciil!r %e caliae "ec!re#0u"E/!are a.a cu$ reie#e %i" crieriile %e
0erf!r$a"-/ FaG .i F1G .i cu0ri"EM"% !ae c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
Titlul Unitii: 1=. RE0O/VAREA DE PRO3/EME (Nivel 1)
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Nivel: 1
Vl!"e C"e#it: 1.0
C!$%etene:
1=.1. I%e"ific/ 0r!1le$e #i$0le
1=.&. Alc/uie.e .i a0lic/ u" 0la" %e reE!l)are a u"ei 0r!1le$e #i$0le
1=.'. Verific/ reEulaele !1-i"ue 2" ur$a a0lic/rii 0la"ului %e reE!l)are a u"ei 0r!1le$e
#i$0le
Titlul Unitii: 1=. RE0O/VAREA DE PRO3/EME (Nivel 1)
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
C!$%eten 1=.1.: I%e"ific/ 0r!1le$e #i$0le
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG Deecarea u"!r #iua-ii 0r!1le$aice
F1G De#crierea caraceri#icil!r 0r!1le$ei
FcG F!r$ularea 0r!1le$ei 2" fu"c-ie %e caraceri#icile %eer$i"ae
C!n#iii #e A%li,-ilitte C!n#iiil!" #e Pe"+!"$n:
Siua-ii 0r!1le$aice, %i" %!cu$e"e4 %i" eH0erie"-a 0r!0rie4 %i" eH0erie"-a 3ru0ului
%e cu"!#cu-i Ffa$ilie4 0riee"i4 3ru0 %e lucruG
Caraceri#ici, 3ra% %e %ificulae4 c!"%i-ii %e i$0 .i %e l!c4 c!"%i-ii %e
$e!%/ #au $!% %e a1!r%are
P"!-e #e evlu"e:
P"!-e !"le F#e ti% inte"viu 7u #i7,uie li-e"G 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e
ca0a1il #/ !1-i"/ i"f!r$a-ii "ece#are 0e"ru %efi"irea 0r!1le$ei4 #/ %e#crie caraceri#icile
0r!1le$ei .i #/ f!r$uleEe 0r!1le$a 2" fu"c-ie %e caraceri#icile %eer$i"ae4 c!"f!r$
crieriil!r %e 0erf!r$a"-/ FaG4 F1G .i FcG .i a 0reciE/ril!r %i" c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
Titlul Unitii: 1=. RE0O/VAREA DE PRO3/EME (Nivel 1)
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
C!$%eten 1=.&.: Al,tuie>te >i %li, un %ln #e "e?!lv"e unei %"!-le$e 7i$%le
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG I%e"ificarea u"ei aler"ai)e %e reE!l)are a 0r!1le$ei
F1G Ale3erea #!lu-iei !0i$e %e reE!l)are a 0r!1le$ei
FcG >"!c$irea 0la"ului %e reE!l)are a 0r!1le$ei
F%G A0licarea 0la"ului %e reE!l)are a 0r!1le$ei 2" c!"eHul %eer$i"a
C!n#iii #e A%li,-ilitte C!n#iiil!" #e Pe"+!"$n:
Aler"ai)e, c!"#ulare4 eHer#are4 !1#er)are4 e#are
S!lu-ie !0i$/, 0r!iecarea u"ui reEula %eEira1il 2"r9! #iua-ie %a/ F2" fu"c-ie
%e aler"ai)ele %e reE!l)areG
Pla" %e reE!l)are, !1ieci)e4 $e!%e4 re#ur#e4 aci)i/-i4 $i8l!ace .i cai %e
realiEare4 $!% %e e)aluare
C!"eH %eer$i"a, !r%i"ea %e realiEare %i" 0la"4 i$0ul %e reE!l)are4 c!la1!rarea
cu al-i 0are"eri
P"!-e #e evlu"e:
P"!-e !"le F#e ti% inte"viu 7u #i7,uie li-e"G 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e
ca0a1il #/ i%e"ifice ! aler"ai)/ %e reE!l)are a 0r!1le$ei .i #/ alea3/ #!lu-ia !0i$/ %e
reE!l)are4 c!"f!r$ crieriil!r %e 0erf!r$a"-/ FaG .i F1G .i a 0reciE/ril!r %i" c!"%i-iile %e
a0lica1iliae.
P"!-e 7,"i7e (#e ti% el-!""e 7,@e$ti,) 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
2"!c$ea#c/ u" 0la" %e reE!l)are a 0r!1le$ei4 c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"-/ FcG .i a
0reciE/ril!r %i" c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
P"!-e %",ti,e (#e ti% #e$!n7t"ie) 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ a0lice
0la"ul %e reE!l)are a 0r!1le$ei 2" c!"eHul %eer$i"a4 c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"-/
F%G .i a 0reciE/ril!r %i" c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
Titlul Unitii: 1=. RE0O/VAREA DE PRO3/EME (Nivel 1)
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
C!$%eten 1=.'.: Verific/ reEulaele !1-i"ue 2" ur$a a0lic/rii 0la"ului %e reE!l)are a
u"ei 0r!1le$e #i$0le
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG C!$0ararea reEulaului !1-i"u cu reEulaul 0la"ifica
F1G A0recierea reEulaului !1-i"u 2" ur$a c!$0ar/rii
FcG A0licarea reEulaului !1-i"u 2" #iua-ii #i$ilare
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
C!$0arare, reEulae i%e"ice4 a#e$/"/!are #au %iferie
A0reciere, acce0are #au re#0i"3ere4 #ai#fac-ie #au i"#ai#fac-ie
A0licarea 2" #iua-ii #i$ilare, 0reluarea reEulaului a0recia %re0 i%e"ic #au
a#e$/"/!r 2" #iua-ii #i$0le4 care 0re#u0u" acela.i i0
%e reE!l)are
P"!-e #e evlu"e:
P"!-e !"le F#e ti% inte"viu 7u #i7,uie li-e"G 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e
ca0a1il #/ c!$0are reEulaul !1-i"u cu reEulaul 0la"ifica .i #/9l a0recieEe4 c!"f!r$
crieriil!r %e 0erf!r$a"-/ FaG .i F1G .i a 0reciE/ril!r %i" c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
P"!-e %",ti,e (#e ti% eAe",iiu ) 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ a0lice
reEulaul !1-i"u 2" #iua-ii #i$ilare4 c!"f!r$ crieriului %e 0erf!r$a"-/ FcG .i a 0reciE/ril!r
%i" c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
Titlul Unitii: 11. SATIS1ACEREA CERINE/OR C/IENI/OR (Nivel 1)
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Nivel: 1
Vl!"e ,"e#it: 1
C!$%etene:
11.1.Recu"!a.e %re0urile clie"-il!r
11.&. R/#0u"%e f/r/ %i#cri$i"are ceri"-el!r I "e)!il!r clie"-il!r 2" %!$e"iul #/u %e aci)iae
11.'. Ofer/ clie"-il!r #er)icii c!re#0u"E/!are #a"%ar%el!r
11.(. PreEi"/ i$0lica-iile #!ci!9ec!"!$ice ale #er)iciil!r %e caliae "ec!re#0u"E/!are
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 11. SATIS1ACEREA CERINE/OR C/IENI/OR (Nivel 1)
C!$%eten 11.1.: Recu"!a.e %re0urile clie"-il!r
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG I%e"ificarea #ur#el!r %e i"f!r$are cu 0ri)ire la %re0urile clie"-il!r
F1G Selecarea .i li#area %re0uril!r clie"-il!r
FcG Difere"-ierea %i"re ceri"-ele .i %re0urile le3ale ale clie"-il!r
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Sur#e %e i"f!r$are, #a"%ar%e4 le3i#la-ia %i" %!$e"iul 0r!ec-iei c!"#u$a!ril!r
Clie"-i, 1e"eficiari i"er"i .i eHer"i ai #er)iciil!r u"ei !r3a"iEa-ii
Difere"-iere, #a1ilirea 8u#e-ei ceri"-el!r f!r$ulae %e clie"-i
Dre0urile clie"ului, %re0uri re3le$e"ae le3al4 %re0uri c!"-i"ue 2" c!%urile
%e!"!l!3ice4 %re0uri a%$i#e %e 0racicile eice %e 0ia-/
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1/ #cri#/ %e e)aluare care #/ reflece a1ili/-ile ca"%i%a-il!r %e a recu"!a.e %re0urile
le3ale ale clie"-il!r a.a cu$ e#e #0ecifica 2" crieriile %e 0erf!r$a"-/ FaG4 F1G4 FcG.
Pr!1/ 0racic/ %e e)aluare 0ri" care ca"%i%aul #/ %e$!"#reEe c/ 0!ae 2"%e0li"i ceri"-ele
clie"-il!r 2" c!"f!r$iae cu le3i#la-ia 2" )i3!are a.a cu$ e#e #0ecifica 2" crieriul %e
0erf!r$a"-/ FcG.
Pr!1ele %e e)aluare re1uie #/ c!"-i"/ !ae ele$e"ele %i" c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii : 11. SATIS1ACEREA CERINE/OR C/IENI/OR (Nivel 1)
C!$%eten 11.&.: R/#0u"%e f/r/ %i#cri$i"are ceri"-el!r .i "e)!il!r clie"-il!r 2"
%!$e"iul %e aci)iae
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG I%e"ificarea clie"-il!r 2" %!$e"iul %e aci)iae .i a "e)!il!r I ceri"-el!r ace#!ra
F1G E)aluarea "e)!il!r .i ceri"-el!r clie"-il!r 2" ra0!r cu u" a"u$i crieriu
FcG Sa1ilirea $!%ali/-ii %e ac-iu"e 0e"ru 2"%e0li"irea ceri"-el!r clie"-il!r
F%G De#er)irea "e%i#cri$i"a!rie a clie"-il!r4 c!"f!r$ $!%ului %e ac-iu"e #a1ili
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Clie"-i, fur"iE!ri4 %i#ri1ui!ri4 c!"#u$a!ri %e 1u"uri .i #er)icii4
$e$1rii al!r %e0ara$e"e %i" ca%rul !r3a"iEa-iei
Crierii %e e)aluare, i$04 0!liica fir$ei4 c!#uri4 ur3e"-a4 i$0!ra"-a #!cial/
M!%ali/-i %e ac-iu"e, #cri#!ri 0er#!"ale a%re#ae clie"-il!r4 $/#uri %e re$e%iere a
u"ui 0re8u%iciu #e$"ala F0r!%u# %efec4 #er)iciu "ea%ec)aG4
c!$u"icae4 "!ific/ri
N!"9%i#cri$i"are, 2" fu"c-ie %e 3e"4 ra#/4 )Mr#/4 reli3ie4 e"ie4 #au# #!cial
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1/ 0racic/ %e e)aluare i0 8!c %e r!l 0ri" care ca"%i%aul #/ %e$!"#reEe c/ 0!ae a0lica
u" raa$e" "e%i#cri$i"a!riu 2" 2"%e0li"irea ceri"-el!r clie"-il!r a.a cu$ e#e #0ecifica 2"
crieriile %e 0erf!r$a"-/ FaG 9 F%G .i cu0ri"EM"% !ae c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii : 11. SATIS1ACEREA CERINE/OR C/IENI/OR (Nivel 1)
C!$%eten 11.'.: Ofer/ clie"-il!r #er)icii c!re#0u"E/!are #a"%ar%el!r
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG I%e"ificarea 0ara$eril!r caliai)i ai #er)iciil!r
F1G A%!0area u"ui li$1a8 )er1al .i "!")er1al a%ec)a
FcG Fur"iEarea u"!r i"f!r$a-ii %e#0re !r3a"iEa-ie
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Para$eri caliai)i, 0r!$0iu%i"e4 eficie"-/4 0!lie-e4 #i3ura"-/
Li$1a8 )er1al, 0reciEarea i%eii 0ri"ci0ale4 a$a1iliae .i ae"-ie4 !" $!%era
Li$1a8 "!")er1al, -i"u/ c!re#0u"E/!are4 EM$1e4 li$1a8 0!Eii) al ru0ului
I"f!r$a-ii, a%re#/4 elef!"4 faH4 Je1#ie4 e$ail4 0r!fil4 3a$/ %e 0r!%u#e4
i"%icarea u"!r #ur#e #0ecialiEae 0e"ru i"f!r$a-ii #u0li$e"are
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1/ 0racic/ %e e)aluare i0 8!c %e r!l 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
!fere clie"-il!r #er)icii c!re#0u"E/!are #a"%ar%el!r4 a.a cu$ e#e #0ecifica 2" crieriile %e
0erf!r$a"-/ FaG4 F1G4 FcG .i cu0ri"EM"% !ae c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
Pr!1/ 0racic/ i0 #u%iu %e caE 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
i%e"ifice 0ara$erii caliai)i ai #er)iciil!r a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/
FaG .i cu0ri"EM"% !ae c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii : 11. SATIS1ACEREA CERINE/OR C/IENI/OR (Nivel 1)
C!$%eten 11.(.: PreEi"/ i$0lica-iile #!ci!9ec!"!$ice ale #er)iciil!r %e caliae
"ec!re#0u"E/!are
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG I%e"ificarea #er)iciil!r %e caliae "ec!re#0u"E/!are .i a e"i/-il!r a#u0ra c/r!ra #e
r/#frM"3
F1G De#crierea i$0lica-iil!r #!ci!9ec!"!$ice ale "!"9cali/-ii
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
E"iae, 0r!ce# %e fa1rica-ie4 0r!%u#4 !r3a"iEa-ie4 #i#e$4 0er#!a"/4
#!cieae
I$0lica-ii #!ciale, .!$a84 #c/%erea cre%i1ili/-ii
I$0lica-ii ec!"!$ice, #c/%erea )e"iuril!r4 2"%e0/rarea i")e#i!ril!r4 #c/%erea
c!$0eii)i/-ii
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale .i #cri#e %e e)aluare care #/ reflece a1ili/-ile ca"%i%aului %e a 0reEe"a
i$0lica-iile #!ci!9ec!"!$ice ale #er)iciil!r %e caliae "ec!re#0u"E/!are .i a1ili/-ile %e
i%e"ificare a #er)iciil!r %e caliae "ec!re#0u"E/!are a.a cu$ reie#e %i" crieriile %e
0erf!r$a"-/ FaG .i F1G .i cu0ri"EM"% !ae c!"%i-iile %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1&. NOIUNI 4ENERA/E DESPRE CONSTRUCII (Nivel 1)
Nivel: 1
Vl!"e C"e#it: 1
C!$%etene:
1&.1. Recu"!a.e i0urile %e c!"#ruc-ii
1&.&. I%e"ific/ i0urile %e ele$e"e %e c!"#ruc-ii
1&.'. >"!c$e.e li#a ele$e"el!r "ece#are realiE/rii c!"#ruc-iil!r
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1&. NOIUNI 4ENERA/E DESPRE CONSTRUCII (Nivel 1)
C!$%eten 1&.1.: Recu"!a.e i0urile %e c!"#ruc-ii
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG Defi"irea c!"#ruc-iil!r
F1G I%e"ificarea i0uril!r %e c!"#ruc-ii
FcG Cla#ificarea c!"#ruc-iil!r %u0/ r!l
F%G E"u$erarea c!"%i-iil!r 0e care re1uie #/ le 2"%e0li"ea#c/ c!"#ruc-iile
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Ti0uri, cl/%iri4 c!"#ruc-ii i"3i"ere.i
Cla#ificare, cl/%iri, ci)ile4 i"%u#riale4 a3r!E!!e5"iceP c!"#ruc-ii
i"3i"ere.i, c/i %e c!$u"ica-ie4 lucr/ri %e ar/ 0e"ru c/i %e
c!$u"ica-ii4 c!"#ruc-ii 5i%r!e5"ice4 lucr/ri %e 2$1u"//-iri
fu"ciare4 c!"#ruc-ii #0eciale
C!"%i-ii, fu"c-i!"aliae4 %ura1iliae4 reEi#e"-/4 #a1iliae
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale #au #cri#e 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ i%e"ifice .i #/
cla#ifice c!"#ruc-iile4 a.a cu$ #e #0ecific/ 2" crieriile %e 0erf!r$a"-/ F1G .i FcG4 cu0ri"EM"%
!ae ele$e"ele la ace# ca0i!l.
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei4 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
e"u$ere c!"%i-iile ce re1uie #/ le 2"%e0li"ea#c/ c!"#ruc-iile4 %u0/ cu$ #e #0ecific/ 2"
crieriul %e 0erf!r$a"-/ F%G.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1&. NOIUNI 4ENERA/E DESPRE CONSTRUCII (Nivel 1)
C!$%eten 1&.&.: I%e"ific/ i0urile %e ele$e"e %e c!"#ruc-ii
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG E"u$erarea cae3!riil!r %e ele$e"e %e c!"#ruc-ii
F1G Defi"irea cae3!riil!r %e ele$e"e %e c!"#ruc-ii
FcG PreciEarea i0uril!r %e ele$e"e %e c!"#ruc-ii 0e cae3!rii
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Cae3!rii, %e reEi#e"-/4 %e c!$0ari$e"are .i 2"c5i%ere4 %e fi"i#a84 %e
iE!la-ii4 %e i"#ala-ii4 i"fra#rucura .i #u0ra#rucura c/il!r %e
c!$u"ica-ie
Ti0uri, %e reEi#e"-/, fu"%a-ii4 0ere-i4 #Ml0i4 3ri"Ei4 0la".ee4 .ar0a"e4
#c/riP %e fi"i#a8, e"cuieli4 0laca8e4 0ar%!#eli4 Eu3r/)eli4
)!0#i!rii4 a0ee4 i0#!#eriiP %e 2"c5i%ere .i c!$0ari$e"are,
0ere-i %e c!$0ari$e"are4 M$0l/rie4 2")eli!riP iE!la-ii, 5i%r!4
er$!4 f!"!4 a"ic!r!#i)e4 a"ire0i%a-iiP i"#ala-ii, re-ele
eHeri!are %e a0/9ca"al4 i"#ala-ii i"eri!are %e a0/9ca"al4 %e
2"c/lEire4 %e 3aEe "aurale c!$1u#i1ile4 %e )e"ilare .i
c!"%i-i!"are4 %e uE i"%u#rial
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale #au #cri#e 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ %efi"ea#c/
cae3!riile %e ele$e"e %e c!"#ruc-ii4 a.a cu$ #e #0ecific/ 2" crieriile %e 0erf!r$a"-/ FaG4
cu0ri"EM"% !ae cae3!riile %e ele$e"ele la ace# ca0i!l.
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei4 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
e"u$ere cae3!riile %e ele$e"e %e c!"#ruc-ii4 %u0/ cu$ #e #0ecific/ 2" crieriul %e
0erf!r$a"-/ F1G.
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei4 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
0reciEeEe i0urile %e ele$e"e %e c!"#ruc-ii 0e cae3!rii4 %u0/ cu$ #e #0ecific/ 2" crieriul %e
0erf!r$a"-/ FcG cu0ri"EM"% !ae cae3!riile %e ele$e"ele la ace# ca0i!l. Ace# lucru ar
re1ui %e$!"#ra #elecarea ele$e"el!r 0e cae3!rii 2" B c!l!a"e.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1&. NOIUNI 4ENERA/E DESPRE CONSTRUCII (Nivel 1)
C!$%eten 1&.'.: >"!c$e.e li#a ele$e"el!r "ece#are realiE/rii c!"#ruc-iil!r
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG I%e"ificarea i0uril!r %e ele$e"e "ece#are realiE/rii c!"#ruc-iil!r
F1G Selecarea ele$e"el!r %e c!"#ruc-ie #0ecifice
FcG Gru0area ele$e"el!r %e c!"#ruc-ie 2" fu"c-ie %e i0ul c!"#ruc-iei
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Ti0uri %e c!"#ruc-ii, l!cui"-/ PQ14 5al/ i"%u#rial/4 %ru$ $!%er"iEa4 cale fera/4
0!% $ealic
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei4 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
2"!c$ea#c/ li#a ele$e"el!r "ece#are realiE/rii c!"#ruc-iil!r4 %u0/ cu$ #e #0ecific/ 2"
crieriile %e 0erf!r$a"-/ FaG4 F1G4 FcG. Ace# lucru ar re1ui %e$!"#ra 0ri" li#/ri ale
ele$e"el!r %e c!"#ruc-ie 0e i0uri %e c!"#ruc-ie.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1'. MATERIA/E DE CONSTRUCII .I INSTA/AII (Nivel 1)
Nivel: 1
Vl!"e C"e#it: 1.@
C!$%etene:
1'.1. Recu"!a.e $aerialele %e c!"#ruc-ii
1'.&. S!reaE/ $aerialele %u0/ uiliEare
1'.'. Verific/ $aerialele

D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1'. MATERIA/E DE CONSTRUCII .I INSTA/AII (Nivel 1)
C!$%eten 1'.1.: Recu"!a.e $aerialele %e c!"#ruc-ii
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG E"u$erarea $aerialel!r #0ecifice cae3!riil!r %e lucr/ri
F1G PreciEarea 0r!0rie/-il!r fiEice .i $eca"ice
FcG PreciEarea u"i/-il!r %e $/#ur/ 0e"ru 0r!0rie/-ile $aerialel!r
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Cae3!rii %e lucr/ri, #rucuri4 fi"i#a8e4 iE!la-ii4 i"#ala-ii4 c/i %e c!$u"ica-ie
Pr!0rie/-i fiEice, $a#a4 %e"#iaea4 3reuaea #0ecific/4 c!$0aciaea4
0!r!Eiaea4 %ilaarea4 c!"racarea4 0r!0rie/-i 2" ra0!r cu a0a
Pr!0rie/-i $eca"ice, reEi#e"-a la c!$0re#iu"e4 la 2"i"%ere4 la uEur/
U"i/-i %e $/#ur/, 2" SI .i %eri)ae
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale #au #cri#e 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ e"u$ere
$aerialele #0ecifice cae3!riil!r %e lucr/ri4 a.a cu$ #e #0ecific/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/
FaG4 cu0ri"EM"% !ae $aerialele la ace# ca0i!l.
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei4 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
0reciEeEe 0r!0rie/-ile fiEice .i $eca"ice4 %u0/ cu$ #e #0ecific/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/
F1G. Ace# lucru ar re1ui %e$!"#ra 0ri" fi.e %e lucru 2" care #/ #e #a1ilea#c/ 0r!0rie/-ile
$aerialel!r.
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei4 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
#a1ilea#c/ u"i/-ile %e $/#ur/4 %u0/ cu$ #e #0ecific/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FcG4
cu0ri"EM"% !ae u"i/-ile %i" #fera %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1'. MATERIA/E DE CONSTRUCII .I INSTA/AII (Nivel 1)
C!$%eten 1'.&: S!reaE/ $aerialele %u0/ uiliEare
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG C!relarea $aerialel!r cu %!$e"iul %e uiliEare
F1G CaraceriEarea e5"!l!3ic/ a $aerialel!r
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
D!$e"ii %e uiliEare, c!"#ruc-ii4 i"#ala-ii4 c/i %e c!$u"ica-ie
Maeriale, a3re3ae4 lia"-i4 $!rare4 1e!a"e4 le$"4 0r!%u#e cera$ice4
$eale4 $aeriale 1iu$i"!a#e4 $aeriale 0la#ice
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale #au #cri#e 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ c!releEe
$aerialele cu %!$e"iul %e uiliEare4 a.a cu$ #e #0ecific/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FaG4
cu0ri"EM"% !ae $aerialele la ace# ca0i!l.
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei4 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
caraceriEeEe $aerialele4 %u0/ cu$ #e #0ecific/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ F1G. Ace# lucru
ar re1ui %e$!"#ra 0ri" li#/ri %e fi.e %e $aeriale4 cu0ri"EM"% !ae ele$e"ele %i" #fera %e
a0lica1iliae.

D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1'. MATERIA/E DE CONSTRUCII .I INSTA/AII (Nivel 1)
C!$%eten 1'.'.: Verific/ $aerialele
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG Deecarea %efecel!r )iEi1ile
F1G Re#0ecarea re-eel!r c!"f!r$ %!cu$e"a-iei
FcG Verificarea %i$e"#iu"il!r
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Defece, %e a#0ec .i f!r$/
I"#ru$e"e %e )erificare, $eru4 rule/4 c!l-ar4 .u1ler4 c!$0a# %e i"eri!r .i eHeri!r
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei4 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
%eeceEe %efecele )iEi1ile4 %u0/ cu$ #e #0ecific/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FaG. Ace# lucru
ar re1ui %e$!"#ra 0ri" )iEualiEare.
Pr!1e !rale #au #cri#e 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ re#0ece re-eele
c!"f!r$ %!cu$e"a-iei4 a.a cu$ #e #0ecific/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ F1G4 cu0ri"EM"% !ae
re-eele %i" #fera %e a0lica1iliae.
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei4 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
)erifice %i$e"#iu"ile $aerialel!r4 %u0/ cu$ #e #0ecific/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FcG.
Ace# lucru ar re1ui %e$!"#ra 0ri" $/#ur/ri #0ecifice.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1(. P/ANURI PENTRU CONSTRUCII (Nivel 1)
Nivel: 1
Vl!"e C"e#it: 1
C!$%etene:
1(.1. UiliEeaE/ #a"%ar%ele 2" 2"!c$irea 0la"uril!r
1(.&. I"er0reeaE/ re0reEe"/rile c!")e"-i!"ale
1(.'. >"!c$e.e 0la"urile
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1(. P/ANURI PENTRU CONSTRUCII (Nivel 1)
C!$%eten 1(.1.: UiliEeaE/ #a"%ar%ele 2" 2"!c$irea 0la"uril!r
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG Defi"irea #a"%ar%ului
F1G PreciEarea ele$e"el!r %e #a"%ar%iEare
FcG Re#0ecarea ele$e"el!r %e #a"%ar%iEare
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Ele$e"e %e #a"%ar%iEare, c5e"arul4 i"%ica!rul4 i0uri %e li"ii4 #c/ri
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale #au #cri#e 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ %efi"ea#c/
#a"%ar%ul4 a.a cu$ #e #0ecific/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FaG.
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei4 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
0reciEeEe .i #/ re#0ece ele$e"ele %e #a"%ar%iEare4 %u0/ cu$ #e #0ecific/ 2" crieriile %e
0erf!r$a"-/ F1G4 FcG. Ace# lucru ar re1ui %e$!"#ra 0ri" cel 0u-i" ! 0la"./ care #/ cu0ri"%/
c5e"arul .i i"%ica!rul i0urile %e li"ii .i #cara.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1(. P/ANURI PENTRU CONSTRUCII (Nivel 1)
C!$%eten 1(.&.: I"er0reeaE/ re0reEe"/rile c!")e"-i!"ale
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG Recu"!a.erea re0reEe"/ril!r c!")e"-i!"ale
F1G I"er0rearea re0reEe"/ril!r c!")e"-i!"ale
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Ti0uri %e re0reEe"/ri c!")e"-i!"ale, 0e"ru $aeriale .i ele$e"e %e c!"#ruc-ii
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale #au #cri#e 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ recu"!a#c/ .i #/
i"er0reeEe re0reEe"/rile c!")e"-i!"ale4 a.a cu$ #e #0ecific/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FaG.
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei4 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ a0lice
.i #/ i"er0reeEe re0reEe"/rile c!")e"-i!"ale4 %u0/ cu$ #e #0ecific/ 2" crieriul %e
0erf!r$a"-/ F1G. Ace# lucru ar re1ui %e$!"#ra 0ri" cel 0u-i" ! 0la"./ care #/ cu0ri"%/
re0reEe"/rile c!")e"-i!"ale.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1(. P/ANURI PENTRU CONSTRUCII (Nivel 1)
C!$%eten 1(.'.: >"!c$e.e 0la"urile
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG Re#0ecarea re3ulil!r %e c!are
F1G Ciirea 0la"uril!r
FcG EHecuarea la #car/ a 0la"uril!r
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Ele$e"ele c!/rii, li"ia %e c!/4 li"ia a8u/!are %e c!/4 li"ia %e i"%ica-ie4 c!a
M/ri$i c!ae, lu"3i$i4 l/-i$i4 2"/l-i$i4 #u0rafe-e4 0a"e4 c!e %e "i)el
Ti0uri %e 0la"uri ciie, 0la" %e #iua-ie4 0la" a$0la#a$e"4 0la" %e fu"%a-ii4 0la"uri %e
ar5iecur/ 0e"ru cl/%iri %e l!cui 0M"/ la PQ1E
Ti0uri %e 0la"uri
eHecuae la #car/, 0la" 0e"ru l!cui"-/I1ir!u 0arer4 0la" a$0la#a$e"4 0la"
i"#ala-ii ca$er/ %e 1aie
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei4 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
ciea#c/ 0la"urile4 %u0/ cu$ #e #0ecific/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ F1G.
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei4 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
eHecue la #car/ 0la"urile4 %u0/ cu$ #e #0ecific/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FcG.
Ace# lucru ar re1ui %e$!"#ra 0ri" cel 0u-i" ! 0la"./ care #/ cu0ri"%/ 0la"ul 0arer 0e"ru
1ir!uri #au 0e"ru ! l!cui"-/.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1). PRE/UCRAREA MATERIA/E/OR (Nivel 1)
Nivel: 1
Vl!"e C"e#it: '4@
C!$%etene:
1).1. Or3a"iEeaE/ l!cul %e $u"c/
1).&. Pre3/e.e $aerialele
1).'. Pu"e 2" !0er/ $aerialele
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1). PRE/UCRAREA MATERIA/E/OR (Nivel 1)
C!$%eten 1).1.: Or3a"iEeaE/ l!cul %e $u"c/
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG A0r!)iEi!"area l!cului %e $u"c/ cu $aeriale
F1G Pre3/irea SDV9uril!r
FcG A$e"a8area l!cului %e $u"c/
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Maeriale, 0ieri.4 "i#i04 ci$e"4 a0/4 0la1a"%/ %i" !-el 3R14@$$4
.uru1uri4 0iuli-e4 i0#!#4 )ar
SDV9uri, la%/4 l!0a/4 3/lea/4 #a0/4 %re0ar4 1i%i"ea4 $i#rie4 $eru4
1!l!1!c4 ca"ci!c4 .0aclu4 $e"35i"/ %e 1a"c4 ci!ca"4 %al/4
%!r"4 c5eie fiH/4 c!fra8 %e i")e"ar4 $ai4 %ri.c/ %e le$"4 %ri.c/
$ealic/4 #ie .i ciururi
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e 0racice 9 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ a0r!)iEi!"eEe l!cul %e
$u"c/ cu $aeriale .i #/ 0re3/ea#c/ SDV9urile4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e
0erf!r$a"-/ FaG .i F1G4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1). PRE/UCRAREA MATERIA/E/OR (Nivel 1)
C!$%eten 1).&.: Pre3/e.e $aerialele
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG S!rarea $aerialel!r
F1G D!EareaI$/#urarea c!$0!"e"el!r
FcG Pre0ararea $aerialel!r
F%G C!"fec-i!"area 1r/-/ril!r
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Crierii %e #!rare, %i$e"#iu"i4 caliae
D!Eare, re-e/ 0e"ru 1e!" cla#a C(I@ F*c@G4 re-e/ 0e"ru 0a#a %e
i0#!#9)ar
Sc5i-/ FDealiuG, %e eHecu-ie 0e"ru 1r/-ar/ S 1 :4 T :4 U :
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e 0racice 9 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ #!reEe .i #/ %!EeEe
c!$0!"e"ele 4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FaG .i F1G4 c!"f!r$
c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e 0racice 9 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ c!"fec-i!"eEe 1r/-/ri4 a.a
cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FcG4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1). PRE/UCRAREA MATERIA/E/OR (Nivel 1)
C!$%eten 1).'.: Pu"e 2" !0er/ $aerialele
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG Pu"erea 1e!"ului 2" !0er/
F1G FiHarea 1r/-/ril!r
FcG Re0ararea fi#uril!r .i a %e"i)el/ril!r
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
O0era-ii e5"!l!3ice la, $!"are c!fra84 ur"are 1e!"4 c!$0acare4 "i)elare
FiHarea 1r/-/ril!r, ra#are4 3/urire4 $!"are4 re0ararea %e"i)el/ril!r
P"!-e #e evlu"e
Pr!1e 0racice4 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ 0u"/ 1e!"ul 2" !0er/4 a.a
cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FaG4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e 0racice4 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ fiHeEe 1r/-/ri4 a.a cu$ #e
0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FcG4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1*. TENCUIE/I O3I.NUITE DRI.CUITE (Nivel 1)
Nivelul, 1

Vl!"e ,"e#it, '
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%etene,
1*.1. PreEi"/ $!%ul %e !r3a"iEare a l!cului %e $u"c/
1*.&. Or3a"iEeaE/ l!cul %e $u"c/
1*.'. EH0lic/ $!%ul %e realiEare a e"cuielil!r !1i."uie %ri.cuie
1*.(. RealiEeaE/ e"cuieli !1i."uie %ri.cuie
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1*. TENCUIE/I O3I.NUITE DRI.CUITE (Nivel 1)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten 1*.1., PreEi"/ $!%ul %e !r3a"iEare a l!cului %e $u"c/
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n,

FaG Li#area $aerialel!r 0e"ru e"cuieli !1i."uie %ri.cuie

F1G E"u$erarea SDV9uril!r 0e"ru e"cuieli !1i."uie %ri.cuie
FcG PreciEarea 0ri"ci0iil!r care #au la 1aEa !r3a"iE/rii l!cului %e
$u"c/

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Li#a %e $aeriale, "i#i04a0/4ci$e"4)ar4i0#!#40la#/ ra1i-4cuie

SDV9uri, la%/4l!0a/43/lea/4#a0/.$i#rie4ca"ci!c41i%i"ea4.0aclu4%re0ar
%ri.c/4 fir cu P14ci!ca"4cle.e4$eru4#ie .i ciururi4$/uri40erii

Pri"ci0ii 0e"ru !r3a"iEarea
l!cului %e $u"c/, 0r!%uci)iae $aHi$/ P re#0ecarea "!r$el!r %e e5"ica
#ecuri/-ii $u"cii4PSI .i 0r!ec-ia $e%iului
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale .i #cri#e90ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ e"u$ere $aerialele .i
SDV9urile "ece#are la l!cul %e $u"c/4a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/
FaG .i F1G4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei 40ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ 0reciEeEe
0ri"ci0iile care #au la 1aEa !r3a"iE/rii l!cului %e $u"c/4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e
0erf!r$a"-/ FcG4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.


D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1*. TENCUIE/I O3I.NUITE DRI.CUITE (Nivel 1)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten 1*.&., Or3a"iEeaE/ l!cul %e $u"c/
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n,

FaG A0r!)iEi!"area l!cului %e $u"c/ cu $aeriale
F1G A0r!)iEi!"area l!cului %e $u"c/ cu SDV9uri
FcG A$e"a8area l!cului %e $u"c/
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Li#a %e $aeriale, "i#i04 a0/4 ci$e"4 )ar4 i0#!#4 0la#/ ra1i-4 cuie
SDV9uri , la%/4 l!0a/4 3/lea/4 #a0/4 $i#rie4 ca"ci!c4 1i%i"ea4 .0aclu4
%re0ar4 %ri.c/4 fir cu P14 ci!ca"4 cle.e4 $eru4 #ie .i ciururi4
$/uri4 0erii
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e 0racice 9 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ca e#e ca0a1il #/ a0r!)iEi!"eEe l!cul %e
$u"c/ cu $aeriale .i #/ 0re3/ea#c/ SDV9urile4a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e
0erf!r$a"-/ FaG .i F1G4 c!"f!r$ crieriil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e 0racice 9 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ca e#e ca0a1il #/ a$e"a8eEe l!cul %e $u"c/4
a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FcG4 c!"f!r$ crieriil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii : 1*. TENCUIE/I O3I.NUITE DRI.CUITE
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten 1*.'., EH0lic/ $!%ul %e realiEare a e"cuielil!r !1i."uie %ri.cuie
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n,
FaG PreEe"area $!%ului %e alc/uire a e"cuielil!r !1i."uie
%ri.cuie
F1G >"!c$irea li#ei !0era-iil!r e5"!l!3ice 0e"ru realiEarea
e"cuielil!r !1i."uie %ri.cuie
FcG C!relarea !0era-iil!r e5"!l!3ice cu $aerialele .i SDV9urile
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Sraurile e"cuielii !1i."uie
%ri.cuie , .0ri-I.$ir43ru"%4i"ci
O0era-ii, 0re3/irea #u0rafe-ei4 ra#area4 a0licarea #rauril!r e"cuielii
M!%ul %e 0re0arare a
$!rarel!r, %!Eare4 !$!3e"iEare
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale .i #cri#e90ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ 0reEi"e $!%ul %e
alc/uire a e"cuielil!r !1i."uie %ri.cuie4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/
FaG4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei4 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
2"!c$ea#c/ li#a !0era-iil!r e5"!l!3ice 0e"ru realiEarea e"cuielil!r !1i."uie %ri.cuie4 a.a
cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ F1G4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae. Ace#
lucru ar re1ui %e$!"#ra 0ri" fi.e %e lucru 2" care #/ #e e)i%e"-ieEe !0era-iile e5"!l!3ice.

Pr!1e !rale .i #cri#e90ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ c!releEe !0era-iile
e5"!l!3ice cu $aerialele .i SDV9urile 0e"ru realiEarea e"cuielil!r !1i."uie %ri.cuie4 a.a
cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FcG4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1*. TENCUIE/I O3I.NUITE DRI.CUITE (Nivel 1)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten 1*.(., RealiEeaE/ e"cuieli !1i."uie %ri.cuie
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n,
FaG Pre3airea #u0rafeei9#u0!r 0e"ru e"cuielil !1i."uie %ri.cuie

F1G Tra#area
FcG A0licarea #rauril!r
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Ele$e"ele 0re3/irii , cur/-irea #u0rafe-el!r4 ci!0lirea %e"i)el/ril!r4 u$eEirea 4
c!$0learea a%M"ciuril!r4 fiHarea 0la#ei ra1i-
FaEele ra#/rii, 0u"carea4 realiEarea $ar!ril!r4 eHecuarea #Ml0i.!ril!rI
FM.iil!r
Maeriale, "i#i04 a0/4 ci$e"4 )ar4 i0#!#4 0la#/ ra1i-4 cuie

SDV9uri, la%/4 l!0a/4 3/lea/4 #a0/4 $i#rie4 ca"ci!c4 1i%i"ea4 .0aclu4
%re0ar4 %ri.c/4 fir cu P14 ci!ca"4 cle.e4 $eru4 #ie .i ciururi4
$/uri4 0erii
M!%ul %e 0re0arare a
$!rarel!r, %!Eare4 !$!3e"iEare
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e 0racice 9 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #/ 0re3/ea#c/ .i #/ ra#eEe
#u0rafe-ele4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FaG .i F1G4 c!"f!r$
c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.

Pr!1e 0racice 90ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #/ realiEeEe e"cuieli !1i."uie
%ri.cuie4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FcG4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e
a0lica1iliae.

D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii : 19. 0U4RVE/I SIMP/E (Nivel 1)
Nivelul, 1

Vl!"e ,"e#it, 14@
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%etene,
19.1. PreEi"/ $!%ul %e !r3a"iEare a l!cului %e $u"c/

19.&. Or3a"iEeaE/ l!cul %e $u"c/
19.'. EH0lic/ $!%ul %e realiEare a Eu3r/)elil!r #i$0le

19.(. RealiEeaE/ Eu3r/)eli #i$0le
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 19. 0U4RVE/I SIMP/E (Nivel 1)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten 19.1., PreEi"/ $!%ul %e !r3a"iEare a l!cului %e $u"c/

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n,

FaG Li#area $aerialel!r 0e"ru Eu3r/)eli #i$0le

F1G E"u$erarea SDV9uril!r 0e"ru Eu3r/)eli #i$0le
FcG PreciEarea 0ri"ci0iil!r care #au la 1aEa !r3a"iE/rii l!cului %e

$u"c/

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Li#a %e $aeriale, 5Mrie a1raEi)/4i0#!# 4a0/4)ar4#/0u"4#are %e 1uc//rie40i3$e"-i4
5u$/4clei4arace40a#e

SDV9uri, 0erii4 ca"ci!c4 1i%i"ea4 .0aclu

Pri"ci0ii 0e"ru !r3a"iEarea
l!cului %e $u"c/, 0r!%uci)iae $aHi$/P re#0ecarea "!r$el!r %e e5"ica
#ecuri/-ii $u"cii4 PSI .i 0r!ec-ia $e%iului
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale .i #cri#e 9 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ e"u$ere $aerialele .i
SDV9urile "ece#are la l!cul %e $u"c/4a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/
FaG .i F1G4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei4 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ 0reciEeEe
0ri"ci0iile care #au la 1aEa !r3a"iE/rii l!cului %e $u"c/4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e
0erf!r$a"-/ FcG4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.


D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 19. 0U4RVE/I SIMP/E (Nivel 1)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten 19.&., Or3a"iEeaE/ l!cul %e $u"c/

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n,

FaG A0r!)iEi!"area l!cului %e $u"c/ cu $aeriale
F1G A0r!)iEi!"area l!cului %e $u"c/ cu SDV9uri
FcG A$e"a8area l!cului %e $u"c/
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Li#a %e $aeriale, 5Mrie a1raEi)/4i0#!# 4a0/4)ar4#/0u"4#are %e 1uc//rie40i3$e"-i4
5u$/4clei4arace40a#e

SDV9uri, 0erii4 ca"ci!c4 1i%i"ea4 .0aclu
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e 0racice90ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ca e#e ca0a1il #/ a0r!)iEi!"eEe l!cul %e $u"c/
cu $aeriale .i #/ 0re3/ea#c/ SDV9urile4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e
0erf!r$a"-/ FaG .i F1G4 c!"f!r$ crieriil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e 0racice90ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ca e#e ca0a1il #/ a$e"a8eEe l!cul %e $u"c/4
a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FcG4 c!"f!r$ crieriil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 19. 0U4RVE/I SIMP/E (Nivel 1)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten 19.'., EH0lic/ $!%ul %e realiEare a Eu3r/)elil!r #i$0le

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n,
FaG PreEe"area $!%ului %e alc/uire a Eu3r/)elil!r #i$0le
F1G >"!c$irea li#ei !0era-iil!r e5"!l!3ice 0e"ru realiEarea
Eu3r/)elil!r #i$0le
FcG C!relarea !0era-iil!r e5"!l!3ice cu $aerialele .i SDV9urile
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Ti0uri %e Eu3r/)eli #i$0le, cu )ar cu 5u$/
Sraurile Eu3r/)elil!r #i$0le, 3ru"%4 #ra )iEi1il
O0era-ii, 0re3/irea #u0rafe-ei4 a0licarea #rauril!r Eu3r/)elii
M!%ul %e 0re0arare a
$aerialel!r, %!Eare4 !$!3e"iEare
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale .i #cri#e 9 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ 0reEi"e $!%ul %e
alc/uire a Eu3r/)elil!r #i$0le4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FaG4
c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei4 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
2"!c$ea#c/ li#a !0era-iil!r e5"!l!3ice 0e"ru realiEarea Eu3r/)elil!r #i$0le4 a.a cu$ #e
0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ F1G4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae. Ace# lucru ar
re1ui %e$!"#ra 0ri" fi.e %e lucru 2" care #/ #e e)i%e"-ieEe !0era-iile e5"!l!3ice.

Pr!1e !rale .i #cri#e 9 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ c!releEe !0era-iile
e5"!l!3ice cu $aerialele .i SDV9urile 0e"ru realiEarea Eu3r/)elil!r #i$0le4 a.a cu$ #e
0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FcG4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 19. 0U4RVE/I SIMP/E (Nivel 1)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten 19.(., RealiEeaE/ Eu3r/)eli #i$0le
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n,
FaG Pre3airea #u0rafeei9#u0!r 0e"ru Eu3r/)eli #i$0le

F1G A0licarea #rauril!r
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Ti0uri %e Eu3r/)eli #i$0le, cu )ar cu 5u$/
Ele$e"ele 0re3/irii , cur/-irea #u0rafe-el!r4 "eeEirea #u0rafe-el!r4 re0ararea
%efecel!r l!cale4 #0/larea4 r/Euirea4 a0licarea #!lu-iei %e
#/0u"

Maeriale, 5Mrie a1raEi)/4i0#!# 4a0/4)ar4#/0u"4#are %e 1uc//rie40i3$e"-i4
5u$/4clei4arace40a#e

SDV9uri, 0erii4 ca"ci!c4 1i%i"ea4 .0aclu
M!%ul %e 0re0arare a
$aerialel!r, %!Eare4 !$!3e"iEare
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e 0racice 9 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #/ 0re3/ea#c/ #u0rafe-ele4 a.a
cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FaG4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.

Pr!1e 0racice 9 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #/ realiEeEe Eu3r/)eli #i$0le4
a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ F1G4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e
a0lica1iliae.

D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii : 1:. VOPSITORII SIMP/E (Nivel 1)
Nivelul, 1

Vl!"e ,"e#it, 1.@
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%etene,
1:.1. PreEi"/ $!%ul %e !r3a"iEare a l!cului %e $u"c/

1:.&. Or3a"iEeaE/ l!cul %e $u"c/
1:.'. EH0lic/ $!%ul %e realiEare a )!0#i!riil!r #i$0le

1:.(. RealiEeaE/ )!0#i!rii #i$0le
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1:. VOPSITORII SIMP/E (Nivel 1)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten 1:.1., PreEi"/ $!%ul %e !r3a"iEare a l!cului %e $u"c/

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n,

FaG Li#area $aerialel!r 0e"ru )!0#i!rii #i$0le

F1G E"u$erarea SDV9uril!r 0e"ru )!0#i!rii #i$0le
FcG PreciEarea 0ri"ci0iil!r care #au la 1aEa !r3a"iE/rii l!cului %e

$u"c/

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Li#a %e $aeriale, 5Mrie a1raEi)/4 i0#!#4 a0/4 )ar4 0a#e4 0a#e %eca0a"e4 3ru"%
0e"ru #u0rafe-e 3leuie4 3ru"% 0e"ru #u0reafe-e %i" le$"4
3ru"% 0e"ru #u0rafe-e $ealice4 )!0#ea %e ulei4#!l)e"-i4
%ilua"-i

SDV9uri, 0erii4 ca"ci!c4 1i%i"ea4 .0aclu4 0e"#ule4 uf/r4 %ala4 0erii %e
#Mr$/

Pri"ci0ii 0e"ru !r3a"iEarea
l!cului %e $u"c/, 0r!%uci)iae $aHi$/P re#0ecarea "!r$el!r %e e5"ica
#ecuri/-ii $u"cii4 PSI .i 0r!ec-ia $e%iului
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale .i #cri#e 9 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ e"u$ere $aerialele .i
SDV9urile "ece#are la l!cul %e $u"c/4a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/
FaG .i F1G4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei4 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ 0reciEeEe
0ri"ci0iile care #au la 1aEa !r3a"iE/rii l!cului %e $u"c/4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e
0erf!r$a"-/ FcG4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.


D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii : 1:. VOPSITORII SIMP/E (Nivel 1)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten 1:.&., Or3a"iEeaE/ l!cul %e $u"c/

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n,

FaG A0r!)iEi!"area l!cului %e $u"c/ cu $aeriale
F1G A0r!)iEi!"area l!cului %e $u"c/ cu SDV9uri
FcG A$e"a8area l!cului %e $u"c/
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Li#a %e $aeriale, 5Mrie a1raEi)/4 i0#!#4 a0/4 )ar4 0a#e4 0a#e %eca0a"e4 3ru"%
0e"ru #u0rafe-e 3leuie4 3ru"% 0e"ru #u0reafe-e %i" le$"4
3ru"% 0e"ru #u0rafe-e $ealice4 )!0#ea %e ulei4 #!l)e"-i4
%ilua"-i

SDV9uri, 0erii4 ca"ci!c4 1i%i"ea4 .0aclu4 %al/4 0erii %e #Mr$/4 0e"#ule4
uf/r


NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e 0racice 9 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ca e#e ca0a1il #/ a0r!)iEi!"eEe l!cul %e
$u"c/ cu $aeriale .i #/ 0re3/ea#c/ SDV9urile4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e
0erf!r$a"-/ FaG .i F1G4 c!"f!r$ crieriil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e 0racice 9 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ ca e#e ca0a1il #/ a$e"a8eEe l!cul %e $u"c/4
a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FcG4 c!"f!r$ crieriil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1:. VOPSITORII SIMP/E (Nivel 1)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten 1:.'., EH0lic/ $!%ul %e realiEare a )!0#i!riil!r #i$0le

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n:
FaG PreEe"area $!%ului %e alc/uire a )!0#i!riil!r #i$0le
F1G >"!c$irea li#ei !0era-iil!r e5"!l!3ice 0e"ru realiEarea
)!0#i!riil!r #i$0le
FcG C!relarea !0era-iil!r e5"!l!3ice cu $aerialele .i SDV9urile
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Sraurile )!0#i!riil!r
#i$0le, 3ru"%4 #ra )iEi1il
O0era-ii, 0re3/irea #u0rafe-ei4 a0licarea 3ru"%uril!r %e 2$1i1are .i %e
ac!0erire4 a0licarea #rauril!r )!0#i!riei
M!%ul %e 0re0arare a
$aerialel!r, %!Eare4 !$!3e"iEare
M!%ul %e fi"i#are a
#rauril!r, "ee%I$a FufuiG
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale .i #cri#e 9 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ 0reEi"e $!%ul %e
alc/uire a )!#i!riil!r #i$0le4 a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FaG4
c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e %e e)aluare a 0erf!r$a"-ei4 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/
2"!c$ea#c/ li#a !0era-iil!r e5"!l!3ice 0e"ru realiEarea )!0#i!riil!r #i$0le4 a.a cu$ #e
0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ F1G4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae. Ace# lucru ar
re1ui %e$!"#ra 0ri" fi.e %e lucru 2" care #/ #e e)i%e"-ieEe !0era-iile e5"!l!3ice.

Pr!1e !rale .i #cri#e90ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ c!releEe !0era-iile
e5"!l!3ice cu $aerialele .i SDV9urile 0e"ru realiEarea )!0#i!riil!r #i$0le a.a cu$ #e
0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FcG4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1:. VOPSITORII SIMP/E (Nivel 1)
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!$%eten 1:.(., RealiEeaE/ )!0#i!rii #i$0le

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C"ite"ii #e %e"+!"$n,
FaG Pre3airea #u0rafeei9#u0!r 0e"ru )!0#i!rii #i$0le

F1G A0licarea #rauril!r
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Ele$e"ele 0re3/irii , cur/-irea #u0rafe-el!r4"eeEirea #u0rafe-el!r4re0ararea %efecel!r
l!cale4 a0licarea 3ru"%ului %e 2$1i1are .i %e ac!0erire

Maeriale, 5Mrie a1raEi)/4i0#!# 4a0/4)ar4 0a#e40a#e %eca0a"e43ru"%
0e"ru #u0rafe-e 3leuie 4 3ru"% 0e"ru #u0rafe-e %i" le$"4
3ru"% 0e"ru #u0rafe-e $ealice4 )!0#ea %e ulei4 #!l)e"-i4
%ilua"-i
SDV9uri, 0erii4 ca"ci!c4 1i%i"ea4 .0aclu4 %al/4 0erii %e #Mr$/4 0e"#ule4
uf/r
M!%ul %e 0re0arare a
$aerialel!r, %!Eare4 !$!3e"iEare

M!%ul %e fi"i#are a
#rauril!r, "ee%I$aFufuiG
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e 0racice 9 0ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #/ 0re3/ea#c/ #u0rafe-ele4 a.a
cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ FaG4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.

Pr!1e 0racice 90ri" care ele)ul %e$!"#reaEa ca e#e ca0a1il #/ realiEeEe )!0#i!rii #i$0le4
a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriul %e 0erf!r$a"-/ F1G4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e
a0lica1iliae.

D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1<.P/ACABE DE 1AIAN (Nivel 1)
Nivel: 1
Vl!"e C"e#it: '
C!$%etene:
1<.1. PreEi"/ $!%ul %e !r3a"iEare a l!cului %e $u"c/
1<.&. Or3a"iEeaE/ l!cul %e $u"c/
1<.'. EH0lic/ $!%ul %e realiEare a 0laca8el!r %e faia"-/
1<.(. EHecu/ 0laca8e %e faia"-/
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii : 1<. P/ACABE DE 1AIAN (Nivel 1)
C!$%eten 1<.1.: PreEi"/ $!%ul %e !r3a"iEare a l!cului %e $u"c/
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
() >"!c$irea li#ei %e $aeriale 0e"ru eHecuarea 0laca8el!r %e faia"-/

(-) E"u$erarea SDV9uril!r 0e"ru 0e"ru eHecuarea0laca8el!r %e faia"-/


(,) Nu$irea 0ri"ci0iil!r 0e"ru !r3a"iEarea l!cului %e $u"ca
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Li#/ %e $aeriale, ci$e"4 a0/4 arace4 0a#/ a%eEi)/4 0l/ci %e faia"-/4 0r!file %e
c!l-I$ar3i"e4 %i#a"-ieri
Li#/ %e SDV9uri, la%/4 l!0a/4 3/lea/4 #a0/4 a$e#ec/!r4 5u1l/4 $i#rie4 ca"ci!c4
1i%i"ea4 %re0ar4 "i)el/ cu 1ul/ %e aer4 fir cu 0lu$14 ci!ca"4
cle.e4 %al/4 $eru4 /ie!r 0e"ru faia"-/4 $a.i"/ %e 3/uri4
1ur35ie4 $a.i"/ %e .lefui
Pri"ci0ii %e !r3a"iEare a
l!cului %e $u"c/, 0r!%uci)iaea $u"cii $aHi$/ .i re#0ecarea "!r$el!r %e
e5"ica #ecuri/ii $u"cii4 0aEa .i #i"3erea i"ce"%iil!r .i
0r!ec-ia $e%iului
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale #au #cri#e 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #a li#eEe $aerialele
#0ecifice eHecu/rii 0laca8el!r %e faia"-/ a.a cu$ 0reciEeaE/ crieriul %e 0erf!$a"-/ FaG4
re#0eci) F1G c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae
Pr!1e !rale #au #cri#e 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ "u$ea#c/
0ri"ci0iile care #au la 1aEa !r3a"iE/rii l!cului %e $u"c/4 a.a cu$ 0reciEeaE/ crieriul %e
0erf!r$a"-/ FcG4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1<. P/ACABE DE 1AIAN (Nivel 1)
C!$%eten 1<.&.: Or3a"iEeaE/ l!cul %e $u"c/
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG A0r!)iEi!"area l!cului %e $u"c/ cu $aeriale
F1G A0r!)iEi!"area l!cului %e $u"c/ cu SDV9uri
FcG Or3a"iEarea l!cului %e $u"c/
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Maeriale, ci$e"4 a0/4 arace4 0a#/ a%eEi)/4 0l/ci %e faia"-/4 0r!file %e
c!l-I$ar3i"e4 %i#a"-ieri
SDV9uri, la%/4 l!0a/4 3/lea/4 #a0/4 a$e#ec/!r4 5u1l/4 $i#rie4 ca"ci!c4
1i%i"ea4 %re0ar4 "i)el/ cu 1ul/ %e aer4 fir cu 0lu$14 ci!ca"4
cle.e4 %al/4 $eru4 /ie!r 0e"ru faia"-/4 $a.i"/ %e 3/uri4
1ur35ie4 $a.i"/ %e .lefui
Pri"ci0ii %e !r3a"iEare, 0r!%uci)iaea $u"cii $aHi$/ .i re#0ecarea "!r$el!r %e
e5"ica #ecuri/ii $u"cii4 0aEa .i #i"3erea i"ce"%iil!r .i
0r!ec-ia $e%iului
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e 0racice 9 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ a0r!)iEi!"eEe l!cul %e
$u"c/ cu $aeriale .i SDV9uri .i #/ !r3a"iEeEe l!cul %e $u"c/ a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2"
crieriile %e 0erf!r$a"-/ FaG4 F1G .i FcG4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1<. P/ACABE DE 1AIAN (Nivel 1)
C!$%eten 1<.'.: EH0lic/ $!%ul %e realiEare a 0laca8el!r %e faia"-/
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG E"u$erarea 2" #ucce#iu"e l!3ic/ a !0era-iil!r e5"!l!3ice 0e"ru realiEarea 0laca8el!r %e
faia"-/
F1G Nu$irea faEel!r fiec/rei !0era-ii e5"!l!3ice
FcG PreEe"area $!%ului %e realiEare a 0laca8el!r %e faia"-/
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Li#a !0era-iil!r e5"!l!3ice
la eHecuarea 0laca8el!r
%e faia"-/, 0re3/irea #u0!rului4 ra#area4 0re3/irea $aerialel!r4 a0licarea
0l/cil!r4 r!#uirea 0laca8ului.
Li#a faEel!r la 0re3/irea
#u0!rului, cur/-area4 ci!0lirea %e"i)el/ril!r4 u$eEirea4 c!$0learea
a%M"ciuril!r4 a$!r#area #u0!rului.
Li#a faEel!r la ra#area
0laca8ului %e faia"-/, realiEarea re0erel!r %e 0ar%!#eal/4 realiEarea re0erel!r %e 0eree
i"feri!are4 realiEarea re0erel!r %e 0eree #u0eri!are.
Li#a faEel!r la 0re3/irea
faia"-ei, #!rarea4 cr!irea fraciu"il!r4 a$!r#area
Li#a faEel!r la 0re0ararea
0a#ei a%eEi)e, %!Earea c!"#iuie"-il!r4 !$!3e"iEarea
Li#a faEel!r la a0licarea
0l/cil!r, 2"i"%erea 0a#ei a%eEi)e 0e #u0!r4 a0licarea 0l/cil!r4
)erificarea !riE!"ali/-ii rM"%uril!r4 a )ericali/-ii .i 0la"ei/-ii
0laca8ului4 $!"area 0r!filel!r %e c!l-I$ar3i"e
Li#a faEel!r la r!#uirea
0laca8ului, u$0lerea r!#uril!r4 "i)elarea r!#uril!r4 cur/-area 0laca8ului
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
P"!-e #e evlu"e
Pr!1e !rale #au #cri#e 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ li#eEe !0eraiile
e5"!l!3ice .i #/ "u$ea#c/ faEele fiec/rei !0era-ii e5"!l!3ice a.a cu$ 0reciEeaE/ crieriul %e
0erf!r$a"-/ FaG4 re#0eci) F1G4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e !rale #au #cri#e 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ 0reEi"e $!%ul %e
realiEare a 0lca8el!r %e faia"-/ a.a cu$ 0reciEeaE/ crieriul %e 0erf!r$a"-/ FcG c!"f!r$
c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: 1<. P/ACABE DE 1AIAN (Nivel 1)
C!$%eten 1<.(.: EHecu/ 0laca8e %e faia"-/
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG Pre3/irea #u0!rului
F1G Tra#area 0laca8ului
FcG Pre3/irea $aerialel!r
F%G A0licarea 0l/cil!r
FeG R!#uirea 0laca8ului
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
FaEele la 0re3/irea #u0!rului, cur/-area4 ci!0lirea %e"i)el/ril!r4 u$eEirea4 c!$0learea
a%M"ciuril!r4 a$!r#area #u0!rului.
FaEele la ra#area 0laca8ului
%e faia"-/, realiEarea re0erel!r %e 0ar%!#eal/4 realiEarea re0erel!r
%e 0eree i"feri!are4 realiEarea re0erel!r %e 0eree
#u0eri!are.
FaEele la 0re3/irea faia"-ei, #!rarea4 cr!irea frac-iu"il!r4 a$!r#area
FaEele la 0re3/irea 0a#ei
a%eEi)e, %!Earea c!"#iue"-il!r4 !$!3e"iEarea
FaEele la a0licarea 0l/cil!r, 2"i"%erea 0a#ei a%eEi)e 0e #u0!r4 a0licarea 0l/cil!r4
)erificarea !riE!"ali/-ii rM"%uril!r4 a )ericali/-ii .i
0la"ei/-ii 0laca8ului4 $!"area 0r!filel!r %e
c!l-I$ar3i"e
FaEele la r!#uirea 0laca8ului, u$0lerea r!#uril!r4 "i)elarea r!#uril!r4 cur/-area
0laca8ului
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ eHecue 0laca8e %e faia"-/ a.a
cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriile %e 0erf!r$a"-/ FaG4 F1G4 FcG4 F%G .i FeG4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e
a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: &=. PARDOSE/I DE 4RESIE CERAMIC (Nivel 1)
Nivel: 1
Vl!"e C"e#it: '
C!$%etene:
&=.1. PreEi"/ $!%ul %e !r3a"iEare a l!cului %e $u"c/
&=.&. Or3a"iEeaE/ l!cul %e $u"c/
&=.'. EH0lic/ $!%ul %e realiEare a 0ar%!#elil!r %i" 3re#ie cera$ic/
&=.(. EHecu/ 0ar%!#eli %i" 3re#ie cera$ic/
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: &=. PARDOSE/I DE 4RESIE CERAMIC (Nivel 1)
C!$%eten &=.1.: PreEi"/ $!%ul %e !r3a"iEare a l!cului %e $u"c/
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG >"!c$irea li#ei %e $aeriale 0e"ru eHecuarea 0ar%!#elil!r %e 3re#ie cera$ic/
-
F1G E"u$erarea SDV9uril!r 0e"ru eHecuarea 0ar%!#elil!r %e 3re#ie cera$ic/
FcG Nu$irea 0ri"ci0iil!r 0e"ru !r3a"iEarea l!cului %e $u"ca
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Li#/ %e $aeriale, ci$e"4 a0/4 "i#i04 0a#/ a%eEi)/4 0l/ci %e 3re#ie4 %i#a"-ieri
Li#/ %e SDV9uri, la%/4 l!0a/4 3/lea/4 #a0/4 a$e#ec/!r4 5u1l/4 $i#rie4 ca"ci!c4
1i%i"ea4 %re0ar4 "i)el/ cu 1ul/ %e aer4 fir cu 0lu$14 furu" %e
"i)el4 ci!ca"4 cle.e4 %al/4 $eru4 /ie!r cu )Mrf Jie%ia4 $a.i"/
%e 3/uri4 1ur35ie4 $a.i"/ %e .lefui4 ciururi4 #ie4 $/ur/
Pri"ci0ii %e !r3a"iEare
a l!cului %e $u"c/, 0r!%uci)iaea $u"cii $aHi$/ .i re#0ecarea "!r$el!r %e e5"ica
#ecuri/-ii $u"cii4 0aEa .i #i"3erea i"ce"%iil!r .i 0r!ec-ia
$e%iului
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale #au #cri#e 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #a li#eEe $aerialele
#0ecifice eHecu/rii 0ar%!#elil!r %e 3re#ie cera$ic/ a.a cu$ 0reciEeaE/ crieriul %e 0erf!$a"-/
FaG4 re#0eci) F1G c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e !rale #au #cri#e 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ "u$ea#c/ 0ri"ci0iile
care #au la 1aEa !r3a"iE/rii l!cului %e $u"c/4 a.a cu$ 0reciEeaE/ crieriul %e 0erf!r$a"-/ FcG4
c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: &=. PARDOSE/I DE 4RESIE CERAMIC (Nivel 1)
C!$%eten &=.&.: Or3a"iEeaE/ l!cul %e $u"c/
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG A0r!)iEi!"area l!cului %e $u"c/ cu $aeriale
F1G A0r!)iEi!"area l!cului %e $u"c/ cu SDV9uri
FcG Or3a"iEarea l!cului %e $u"c/
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Maeriale, ci$e"4 a0/4 "i#i04 0a#/ a%eEi)/4 0l/ci %e 3re#ie4 %i#a"-ieri
SDV9uri, la%/4 l!0a/4 3/lea/4 #a0/4 a$e#ec/!r4 5u1l/4 $i#rie4 ca"ci!c4
1i%i"ea4 %re0ar4 "i)el/ cu 1ul/ %e aer4 fir cu 0lu$14 furu" %e
"i)el4 ci!ca"4 cle.e4 %al/4 $eru4 /ie!r cu )Mrf Jie%ia4 $a.i"/
%e 3/uri4 1ur35ie4 $a.i"/ %e .lefui4 ciururi4 #ie4 $/ur/
Pri"ci0ii %e !r3a"iEare, 0r!%uci)iaea $u"cii $aHi$/ .i re#0ecarea "!r$el!r %e e5"ica
#ecuri/ii $u"cii4 0aEa .i #i"3erea i"ce"%iil!r .i 0r!ec-ia
$e%iului
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e 0racice 9 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ a0r!)iEi!"eEe l!cul %e $u"c/
cu $aeriale .i SDV9uri .i #/ !r3a"iEeEe l!cul %e $u"c/ a.a cu$ #e 0reciEeaE/ i" crieriile %e
0erf!r$a"-/ FaG4 F1G .i FcG4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii: &=. PARDOSE/I DE 4RESIE CERAMIC (Nivel 1)
C!$%eten &=.'.: EH0lic/ $!%ul %e realiEare a 0ar%!#elil!r %e 3re#ie cera$ic/
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG PreEe"area alc/uirii 0ar%!#elil!r %i" 3re#ie cera$ic/
F1G >"!c$irea li#ei !0era-iil!r e5"!l!3ice 0e"ru realiEarea 0ar%!#elil!r %e 3re#ie cera$ic/
FcG PreEe"area $!%ului %e realiEarea a 0ar%!#elil!r %e 3re#ie cera$ic/
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
Sraurile 0ar%!#elii %i"
3re#ie cera$ic/, #ra #u0!r %i" $!rar M100T .i 2$1r/c/$i"ea 0ar%!#elii %i"
3re#ie cera$ic/
O0era-ii e5"!l!3ice, ra#area )a3ri#ului4 0re3/irea #u0rafe-ei #u0!r4 0re3/irea
$aerialel!r 0e"ru eHecuarea #raului #u0!r4 eHecuarea
#raului #u0!r4 0re3/irea $aerialel!r 0e"ru eHecuarea
2$1r/c/$i"-ii4 r!#uirea 0ar%!#elii %i" 3re#ie cera$ic/
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e !rale #au #cri#e 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ 0reEi"e alc/uirea
0ar%!#elil!r %e 3re#ie cera$ic/ .i #/ li#eEe !0era-iile e5"!l!3ice a.a cu$ 0reciEeaE/ crieriul
%e 0erf!r$a"-/ FaG4 re#0eci) F1G4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
Pr!1e !rale #au #cri#e 0ri" care ca"%i%aul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ 0reEi"e $!%ul %e
realiEare a 0ar%!#elil!r %e 3re#ie cera$ic/ a.a cu$ 0reciEeaE/ crieriul %e 0erf!r$a"-/ FcG
c!"f!r$ c!"%i-iil!r %e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
Titlul Unitii : &=. PARDOSE/I DE 4RESIE CERAMIC (Nivel 1)
C!$%eten &=.(.: EHecu/ 0ar%!#eli %e 3re#ie cera$ic/
C"ite"ii #e Pe"+!"$n:
FaG Tra#area )a3ri#ului
F1G Pre3/irea #u0rafe-ei #u0!r
FcG RealiEarea 0ar%!#elii %e 3re#ie cera$ic/
C!n#iii #e A%li,-ilitte C"ite"iil!" #e Pe"+!"$n:
FaEele ra#/rii, fiHarea re0erului%e 0!r"ire4 ra"#$iere a "i)elelui4 fiHarea
re0erel!r 0e"ru )a3ri#4 c!recarea "i)elului re0erel!r4 ra#area
)a3ri#ului4 fiHarea c!ei #u0eri!are a 0ar%!#elii.
Ele$e"ele 0re3/irii, cur/-area4 ci!0lirea %e"i)el/ril!r4 u$eEirea.
M!%ul %e 0re0arare a
$!rarului 0e"ru #arul
#u0!r, %!Earea c!"#iue"-il!r4 !$!3e"iEarea a$e#ecului
M!%ul %e 0re3/ire a
0l/cil!r %e 3re#ie cera$ic/, #!rarea4 cr!irea4 fraciu"il!r4 #0/larea 0l/cil!r.
Re-e/ 0e"ru $!rarul cu
care #e fiHeaE/ 0l/cile
%e 3re#ie, 1$
+
9"i#i04 (00K3 9ci$e"4 a0/
P"!-e #e evlu"e:
Pr!1e 0racice 0ri" care ele)ul %e$!"#reaE/ c/ e#e ca0a1il #/ eHecue 0ar%!#eli %e 3re#ie
cera$ic/ a.a cu$ #e 0reciEeaE/ 2" crieriile %e 0erf!r$a"-/ FaG4 F1G .i FcG4 c!"f!r$ c!"%i-iil!r
%e a0lica1iliae.
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii
D!$e"iul, C!"#ruc-ii .i lucr/ri 0u1lice
Ni)el, 1
Calificarea, Lucr/!r fi"i#!r 2" c!"#ruc-ii