Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare


Prob scris la matematic M_mate-info Model
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
Pagina 1 din 1
Examenul de bacalaureat naional 2015
Proba E. c)
Matematic M_mate-info
Model
Filiera teoretic, profilul real, specializarea matematic-informatic
Filiera vocaional, profilul militar, specializarea matematic-informatic
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Se consider numrul complex 1 z i = + . Calculai ( )
2
1 z .
5p 2. Artai c ( )
1 2 1 2
3 4 3 x x x x + = , tiind c
1
x i
2
x sunt soluiile ecuaiei
2
5 3 0 x x + = .
5p
3. Rezolvai n mulimea numerelor reale ecuaia 4 3 2 2 0
x x
+ = .
5p 4. Calculai probabilitatea ca alegnd un numr din mulimea numerelor naturale de dou cifre, acesta
s fie divizibil cu 13.
5p
5. n reperul cartezian xOy se consider dreapta d de ecuaie 3 4 y x = + i punctul ( ) 1, 0 A .
Determinai ecuaia paralelei duse prin punctul A la dreapta d .
5p 6. Calculai raza cercului circumscris triunghiului ABC , tiind c 12 AB = i
6
C

= .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Se consider matricea ( )
1 1 1
0 1
2 2 3
A a a a
a a


= +

+ +

, unde a este numr real.
5p a) Calculai ( ) ( )
det A a .
5p b) Determinai numrul natural n , tiind c
( )
( ) ( )
2
2 6 A n A n A = .
5p c) Artai c exist o infinitate de matrice ( )
3,1
X M care verific relaia ( )
0
2015 0
0
A X

=


.
2. Se consider polinomul
3
3 f X mX = + , unde m este numr real.
5p a) Pentru 2 m = , artai c ( ) 1 0 f = .
5p
b) Determinai numrul real m, tiind c polinomul f este divizibil cu 1 X + .
5p c) Artai c, pentru orice numr real strict pozitiv m, polinomul f are dou rdcini de module egale.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consider funcia : f , ( )
1
x
x
f x
e x
+
=

.
5p a) Calculai ( ) f x , x.
5p b) Determinai ecuaia tangentei la graficul funciei f n punctul de abscis
0
0 x = , situat pe graficul
funciei f .
5p c) Calculai ( ) lim
x
f x
+
.

2. Se consider funcia : f , ( )
2
1
4
f x
x
=
+
.
5p a) Calculai ( )
2
2
0
f x dx

.
5p
b) Artai c orice primitiv a funciei f este funcie cresctoare pe .
5p c) Pentru fiecare numr natural nenul n se consider numrul ( )
1
0
n
n
I x f x dx =

. Artai c
( )
2
5 4 1
n n
nI n I

= pentru orice numr natural n , 3 n .