Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare


Prob scris la matematic M_t-nat Model
Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiine ale naturii
Pagina 1 din 1
Examenul de bacalaureat naional 2015
Proba E. c)
Matematic M_t-nat
Model
Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiine ale naturii
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Calculai suma primilor trei termeni ai progresiei aritmetice ( )
1
n
n
a

, tiind c
1
3 a = i raia 2 r = .
5p 2. Determinai coordonatele vrfului parabolei asociate funciei : f , ( )
2
2 2 f x x x = + .
5p
3. Rezolvai n mulimea numerelor reale ecuaia
2
4 5 1 x x + = .
5p 4. Determinai numrul submulimilor cu trei elemente ale mulimii { } 1, 2, 3, 4, 5 .
5p 5. n reperul cartezian xOy se consider punctele ( ) 2, 3 A , ( ) 2,1 B i ( ) 2, 5 C . Determinai
lungimea vectorului AM

, tiind c M este mijlocul segmentului BC .


5p 6. Calculai ctga , tiind c
1
sin
3
a = i 0,
2
a.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Se consider matricea ( )
2
1 3
x
A x

=


, unde x

este numr real.
5p a) Calculai ( ) ( )
det 3 A .
5p b) Artai c ( ) ( ) ( ) 2015 2015 2 0 A A A + = .
5p c) Determinai numerele reale x pentru care ( ) ( )
2
det A x x = .

2. n [ ]
5
X se consider polinomul
3
f X aX = + , unde

{ } 5
0, 1, 2, 3, 4 =

i
5
a .
5p a) Calculai
( )
0 f

.
5p b) Determinai
5
a , tiind c
( )
3 3 f =

.
5p c) Artai c, dac
( )

( )
1 2 f f =

, atunci
( )

( )
3 4 f f =

.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consider funcia ( ) : 0, f + , ( )
ln x x
f x
x
+
= .
5p
a) Artai c ( )
2
1 ln
'
x
f x
x

= , ( ) 0, x + .
5p b) Determinai ecuaia tangentei la graficul funciei f n punctul de abscis
0
1 x = , situat pe graficul
funciei f .
5p c) Determinai intervalele de monotonie ale funciei f .
2. Se consider funcia ( ) : 1, f + , ( )
1
1
f x x
x
= +
+
.
5p a) Calculai ( )
1
0
1
1
f x dx
x

.
5p b) Artai c ( )
1
0
4
ln 2
3
x f x dx =

.
5p c) Determinai numrul natural nenul n , tiind c suprafaa plan delimitat de graficul funciei f ,
axa Ox i dreptele de ecuaii 0 x = , 1 x = , are aria egal cu
( )
2
1
ln
2
n n + + .