Sunteți pe pagina 1din 37

STUDIU DE CAZ NR.

1
I.C. inginer petrolist, angajat al unei rafinrii romneti, a ndeplinit n perioada
01.10.2005-31.12.2005 sarini de ser!iiu ntr-o "ar ara# pe linia speialit"ii.
$entru perioada respeti! a erut angajatorului plata orespun%toare pentru
derularea CI& n strintate.
'ngajatorul a refu%at o asemenea erere i pentru faptul diferen"ele de salariu erau
importante.
(ste legal refu%ul )
- onf. art. 2 alin.#* C.&unii refu%ul este ilegal+ in aest a% se !a aplia legislatia mai
fa!ora#ila, respeti! ea din statul in are I.C. e,euta ontr. muna.
STUDIU DE CAZ NR. 2
C.&. a n-eiat u un angajator romn un CI&, urmnd s-i desfoare ati!itatea n
.pania.
/n urma doumentrii, C.&. a onstatat legea spaniol este mai fa!ora#il i a erut
a aeasta s-i fie aplia#il in!ond i faptul toate statele mem#re 0( respet
Con!en"ia de la 1oma din 1230 referitoare la 4egea aplia#il o#liga"iilor ontratuale.
$otri!it aestei Con!en"ii, pr"ile CI& pot s aleag legea aplia#il fr ns a
aeast lege s l pri!e%e pe salariat de prote"ia asigurat de legea "rii n are i are
sediul angajatorul.
Cererea a fost solu"ionat fa!ora#il )
- este aplia#il art. 2 alin.#* C.&unii oro#orat u art. 13 C.&unii si dispo%. 4egii
15562000 pri!ind protetia etatenilor romani are lurea%a in strainatate+
onf. Con!entiei de la 1oma - ap. ref. la Libertatea de alegere
7$r"ile ontratante tre#uie s aleag o lege de reglementare. 'easta poate fi apliat
numai unei pr"i a ontratului sau ntregului ontrat. Cu ondi"ia aordului tuturor pr"ilor,
legea aplia#il se poate s-im#a n orie moment. 8a legea aleas este a altei "ri det
"ara are are legtura ea mai strns u ontratul, tre#uie respetate pre!ederile legii din
urm. /n a%ul n are ontratul este legat de unul sau mai multe state mem#re, legea
aplia#il aleas, alta det ea a unui stat mem#ru, tre#uie s nu ontra%i pre!ederile de
drept omunitar7
- Conf. Con!entiei de la 1oma, pt. ontratele indi!iduale de mun 9 legea aplia#il
se poate determina pe #a%a prinipiului li#ert"ii alegerii, u ondi"ia a ni!elul de
prote"ie aordat angajatului s rmn aelai a n a%ul legii aplia#ile n lipsa
alegerii. /n aest din urm a%, legea are reglementea% ontratul !a fi legea "rii n
are sau din are angajatul i ndeplinete sarinile. 8a aeasta nu poate fi
determinat, legea aplia#il !a fi ea a "rii n are este situat unitatea angajatoare.
:otui, n a%ul n are ontratul are o legtur mai strns u o alt "ar, se !a aplia
legea "rii respeti!e.
STUDIU DE CAZ NR. 3
Costel ;lmndu, ondutor de auto!e-iul, posesor al permisului de onduere
pentru auto#u%e i auto!e-iule destinate transportului interna"ional, a fost ondamnat
la patru ani n-isoare pentru asoiere n !ederea omiterii de infra"iuni, deoaree
transporta n auto!e-iulul de ser!iiu infratori n sopul prsirii loului faptei. 8up
e,eutarea pedepsei, s-a pre%entat la onursul organi%at de ntreprinderea de
transport <I=:(1:1'=.>, u o#iet de ati!itate transporturi interne i interna"ionale,
pentru ouparea unui post de ondutor de auto!e-iul pentru transporturi
interna"ionale. 8osarul de onurs I-a fost respins deoaree ntreprinderea de transport
a onstatat n -otrrea judetoreas definiti! i ire!oa#il e,ista i pedeapsa
omplimentar, a inter%ierii e,eutrii profesiei de ondutor de auto!e-iule pentru
transporturi interna"ionale.
Costel ;lmndu a anun"at n sris ntreprinderea -otrrea este a#u%i!, deoaree,
onform Codului &unii, dreptul de mun nu poate fi ngrdit, orie persoan fiind
li#er n alegerea loului de mun i a profesiei, meseriei sau ati!it"ii pe are
urmea% s o preste%e.
:otodat s-a adresat instan"ei ernd daune morale n !aloare de 100.000.000lei.
- 1. /ntr-o asemenea situa"ie, respinge"i dosarul de onurs)
- 2. Ce anse are n instan" relamantul)
- 3. .pe"a are greeli)
R: intrebarea nr. 1. Conf. Art. 67 din noul Cod $enal referitor la Apliarea pedep!ei
"#ple#entare a inter$ierii e%erit&rii 'n"r drept'ri
?1* $edeapsa omplementar ?nu omplimentara um e treut in te,t* a inter%ierii e,eritrii
unor drepturi poate fi apliat da pedeapsa prinipal sta#ilit este n-isoarea sau
amenda i instan"a onstat , fa" de natura i gra!itatea infra"iunii, mprejurrile au%ei i
persoana infratorului, aeast pedeaps este neesar.
?2* 'pliarea pedepsei inter%ierii e,eritrii unor drepturi este o#ligatorie nd legea pre!ede
aeast pedeaps pentru infra"iunea s!rit.
In onseinta, .e !a respinge dosarul de onurs pentru perioada sta#ilita prin -ot.jud. de
inter%iere a e,eutarii profesiei de ond. auto.
R: intrebarea nr. 3 ( speta are greseli deoaree se fae mentiune asupra faptului a -ot.jud.
este definiti!a si ire!oa#ila dei, daa ar fi fost asa instanta ar fi tre#uit sa se pronunte si
asupra pretentiilor de aordare a daunelor morale.
8e asemenea, e,eutarea unei pedepse pri!ati!e de li#ertate se fae numai in #a%a unei
sentinte definiti!e si ire!oa#ile.
R: intrebarea nr. 2 ( relamantului nu i s-a inter%is dreptul la muna i numai dreptul de a
presta ati!itatea de ond. auto pt transporturi internationale dei, instanta i-ar respinge
atiunea a fiind neintemeiata, nefiind inalate dreptul la muna si nii alegerea profesiei 6 a
meseriei...
STUDIU DE CAZ NR. )
:nra :.@. n !rst de 15 ani, storit, !rea s-i nfiin"e%e o soietate omerial
a!nd a o#iet de ati!itate onfe"iii te,tile.
'!nd n !edere !rsta, poate a!ea alitatea de angajator )
R: - prin asatorie, tanara :@ a de!enit majora inepand u data asatoriei dei, poate a!ea
alitatea de angajator, in alitate de pers. fi%ia dar, a!and in !edere a !a a!ea alitatea de
persoana juridia, prin so. omeriala pe are doreste s-o infiinte%e, !a a!ea posi#ilitatea de
a in-eia CI& din momentul do#andirii personalitatii juridie ?onf. art. 1A alin. 2 C.&unii*
STUDIU DE CAZ NR. *
&nstirea <B>, mnstire de maii, a dat un anun" n presa loal angajea% un
roitor i doi i%mari.
Candida"ilor li se ere s fie femei i de religie ortodo,.
&iti Curiosu, loalni de religie ortodo,, a onsiderat anun"ul mnstirii
disriminatoriu pe riteriu de se, i religie i a -otrt s se adrese%e instan"ei de
judeat. (ste de profesie i%mar i louiete n aeeai loalitate.
1. Ce anse i aorda"i)
2. Ce rede"i -otrte instan"a)
3. Considera"i anun"ul mnstirii disriminatoriu)
R: Conf. art. 5 alin.2 din C.&unii - introduerea riteriilor de se,, religie, !arsta, apartenenta
nationala, rasa et drept onditii de angajare se onsidera disriminare direta 6 indireta fata
de un salariat.
Instanta !a da astig de au%a dlui &.C., anuntul de angajare al manastirii fiind
disriminatoriu.
STUDIU DE CAZ NR. 6
:nrul ..C. angajat al ntreprinderii <4atul .14> din data de 02.03.2005, a intrat dup
angajare n ontat u &.=. i a treut de la religia ortodo, la ultul C.(., e are a
speifi respet a %i sfnt sm#ta.
<4atul .14> este o soietate u fo ontinuu, lurnd n s-im#uri. $otri!it noii
redin"e, ..C. a lipsit la toate s-im#urile pe are tre#uia s le fa sm#ta.
'ngajatorul i-a desfut ontratul de mun pentru a#sen"e nemoti!ate.
..C. a onsiderat msura a#u%i! i nelegal i s-a adresat instan"ei onsiderndu-se
disriminat pe moti!e religioase.
1. Care rede"i !a fi solu"ia instan"ei)
2. 8a !-a"i afla n situa"ia angajatului ..C., um a"i proeda)
R: 'tata timp at angajatorul a respetat dispo%. C.&unii la aordarea %ilelor li#ere de
repaus ?-iar daa aeastea nu au fost in %ilele de sam#ata si duminia* datorita speifiului
ati!itatii ontinue, desfaerea CI& nu poate fi onsiderata a#u%i!a si nelegala si
diriminatorie dp! religios daa au fost respetate urmatoareleD
- angajatorul a respetat dispo%. art. 251 C.&unii ref la ereetarea preala#ila a
salariatului+
Ceretarea preala#il onst n desoperirea a#aterii, strngerea pro#elor s!r irii a#aterii,
sta#ilirea !ino! iei i, el mai important aspet, on!oarea salariatului eretat disiplinar n
!ederea formulrii aprrilor sale.
/n aest sens, pentru a desf ura o eretare preala#il n mod oret angajatorul !a on!oa
n sris prin intermediul repre%entantului desemnat pentru efetuarea eretrii disiplinare
?poate fi i o omisie*. $entru a o on!oare s fie !ala#il ea tre#uie s on in o#ietul
on!orii, data, ora i loul unde !a a!ea lo audierea. 4ipsa orirui dintre elementele
enumerate poate due la nendeplinirea oret a proedurii disiplinare.
/n a%ul n are salariatul nu se pre%int la audiere, -iar da toate proedurile de on!oare
au fost ntomite oret i nu pre%int un moti! o#ieti! pentru nepre%entare, angajatorul are
dreptul de a san iona salariatul fr s mai efetue%e o eretare preala#il. 'stfel, a#sen a
nejustifiat a salariatului eretat disiplinar la audiere repre%int o reunoa tere a
au%a iilor are i sunt aduse i o eretare preala#il nu ar mai fi neesar.
&asura luata de angajator de desfaere a CI& nu poate fi onsiderata ilegala si
disriminatorie daa salariatul nu a notifiat neesitatea de a a!ea %il li#era sam#ata,
dataorita orientarii sale religioase+
8aa as fi in situatia lui .C as proeda astfelD
- in #a%a art. A1 alin. 3 lit. f* C.&unii - timpul de muna si el de odi-na se pot modifia,
prin aordul partilor, aeastea urmand a in-eia un at aditional la CI&. 'stfel, as
soliita angajatorului modifiarea programului, printr-o erere, in!oand si art. 5
C.&unii are pre!ede a este inter%isa disriminarea pe riterii de orientare religioasa
et.
STUDIU DE CAZ NR. 7
Casa de opii <.peran"a> din @uureti, a anun"at ntr-un otidian de mare tiraj,
soaterea la onurs a unui post de logoped.
4a onurs s-a pre%entat un singur onurent, E.0., logoped i dotorand n psi-ologie.
8osarul onurentului n !rst de A5 de ani a fost respins deoaree asa de opii a
onstatat aesta la !rsta de 30 de ani a fost ondamnat pentru pedofilie.
E.0. a onsiderat msura a#u%i! i s-a adresat instan"ei de judeat ernd daune
morale onsistente.
1. Considera"i msura a#u%i!)
2. Ce solu"ie !a da instan"a)
3. Ce n"elege"i prin disriminare)
1D ;apta pt. are a fost ondamnat E0 a a!ut un periol desose#it deoaree a fost o
infratiune ontra persoanei, fapta de pedofilie a!nd a su#iet un minor.
'!and in !edere a natura ati!itatii de logoped presupune desfasurarea de ati!itati u
minori, anteedentele penale ale persoanei pot influenta dei%ia angajatorului de a in-eia
CI&-ul. 8esigur, in fundamentarea dei%iei de respingere a dosarului se poate in!oa si
pro#itatea morala ?indoielnia* a potentialului salariat at si posi#ilitatea reidi!ei. 8esigur,
poate fi in!oata e,istenta unei disriminari dar, ea de natura a orientarii se,uale nu poate fi
eruta de atre salariat tomai din onsiderentul periolului ati!itatii munii !is-a-!is de opii
u are se !a lura.
'!and in !edere a e!entuala masura omplementara are ar fi fost dispusa de instanta dupa
sa!arsirea ondamnarii la pedeapsa pt fapta de pedofilie a e,pirat, fapta petreundu-se in
urma u 15 ani oro#orat u faptul a aeasta nu poate fi nelimitata in timp, angajatorul poate
doar in!oa doar pro#itatea morala a salariatului in sustinerea dei%iei de respingere a
andidaturii sale.
(u as da a solutie admiterea atiunii lui E0 dar u supra!eg-ere ?e!entuala* a ati!itatii
aestuia, pe onsiderentul a altfel s-ar ingradi dreptul sau la muna si faptul a prin ispasirea
pedepsei la are a fost ondamnat se onsidera a s-a indreptat si a nu ar mai omite astfel
de fapte. 8esigur, desfasurarea ati!itatii lui E0 ar a!ea lo onform regulamentului intern al
angajatorului, in onditiile pe are aesta l-ar impune salariatului, aesta nea!and deat sa se
onforme%e aestor onditii.
STUDIU DE CAZ NR. +
&inorul &ugurel =ejitu, nsut la data de 10.02.1232, a n-eiat la data de
11.02.200A un ontrat de ueniie la loul de mun. &inorul a fost nfiat la data de
01.0A.2001 de familia &iti @lndu.
.o"ii @lndu au di!or"at n anul 2003, minorul fiind nredin"at prin -otrre
judetoreas, spre retere i ngrijire so"iei, respeti! &aria @lndu.
Contratul de ueniie a fost semnat n alitate de printe, a!nd n !edere -otrrea
judetoreas de &aria @lndu.
$rin"ii naturali ai minorului tries.
1. (ste ontratul !ala#il) (ste anulat de drept.
2. :re#uia semnat ontratul de prin"ii naturali) =u, pt a prin infiere aestia nu mai sunt
parintii minorului, nemaia!and drepturi si o#ligatii legale asupra aestuia.
3. Contratul tre#uia semnat i de &iti @lndu) 8a, onf. atelor de infiere el are alitatea
de parinte al minorului.
A. 8a prin"ii nfietori sunt pui su# interdi"ie judetoreas, ine tre#uie s
semne%e ontratul)
Intr-o asemenea situatie, instanta de judeata are a instituit interditia tre#uie sa deida si
ine de!ine tutorele minorului. 8upa desemnarea aestuia, el poate si tre#uie sa semne%e
ontratul.
5. 8a minorul se angajea% la o soietate speiali%at de pa%, ine tre#uie s
semne%e ontratul)
- onf. art. 13 alin. 5 C.&unii pt a putea in-eia un astfel de ontrat, minorul tre#uie sa
ai#a minim 13 ani, dei, la !arsta de 15 ani nu se poate, interditia fiind una legala.
1D Inepand u !arsta de 15 ani si pana la 15 ani, legea reunoaste persoanei o apaitate
#iologia de muna partiala, eea e determina reunoasterea apaitatii restranse de a se
inadra in muna.
$ersoana fi%ia poate in-eia un ontrat de muna in alitate de salariat si la implinirea
!arstei de 15 ani, u aordul parintilor sau al repre%entantilor legali, pentru ati!itati potri!ite
u de%!oltarea fi%ia, aptitudinile si unostintele sale, daa astfel nu ii sunt perilitate
sanatatea, de%!oltarea si pregatirea profesionala. 4ipsa aordului antrenea%a nulitatea
a#soluta a ontratului indi!idual de muna. 'ordul tre#uie dat de am#ii parinti. 8aa intre
parinti nu se reali%ea%a un aord, -otararea u pri!ire la inu!iintarea in-eierii ontratului de
muna se ia de atre autoritatea tutelara. ?onf. art. 13 C.&unii*
5. 8a minorul se angajea% la <.e"ia amonia> a Com#inatului C-imi Fo!ora, ine
tre#uie s semne%e ontratul)
Inadrarea intr-un asemenea lo onsiderat periulos si !atamator nu se poate fae pt minori
deat dupa implinirea !arstei de 13 ani.
G. /n situa"iile enumerate, sunt i domenii n are minorul nu poate n-eia un ontrat
de mun) $n la e !rst) /n aeast situa"ie, ine semnea% ontratul)
Conf. legii, minorul do#andeste apaitate de muna la implinirea !arstei de 15 ani.
Intre 15 si 15 ani, minorul poate semna ontratul de muna numai u aordul am#ilor parinti
sau al repre%entantilor sai legali, daa astfel nu-i sunt perilitate !aita, sanatate si de%!oltarea
si pregatirea profesionala.
$ersoanele puse su# interditie judeatoreasa nu pot in-eia ontrate de muna.
STUDIU DE CAZ NR. ,
B.8. !rea s se angaje%e a menajer u CI& la o familie !i%itat de pu"ine persoane.
/i fae pro#leme u n-eierea i forma CI&.
Ce pre!edere a CI& o apr )
- in f. de tipul de CI& pe are-l in-eie, pe durata nedeterminata sau pe durata
determinata de timp, e,ista o perioada de pro#a in are, partile ?salariatul sau
angajatorul* pot ineta CI& printr-o notifiare srisa, fara prea!i%, fara a fi neesara
moti!area aesteia ?onf. art. 31 alin.3 C.&unii*.
STUDIU DE CAZ NR. 1-
4a data de 10.02.2005, tnra 'le,andra $op a soliitat soiet"ii omeriale la are
lura a operator alulator de 10 luni, onediu de odi-n pentru sus"inerea
e,amenului de lien".
$atronul firmei i-a rspuns firma are multe lurri de operat pe alulator i a pus-o
s opte%e ntre desfaerea ontratului de mun i onediu.
:nra a renun"at la loul de mun pentru sus"inerea e,amenului de lien". ;r s
ai# ertitudine, tia este angajat u arte de mun. 4a angajare nu semnase un
ontrat indi!idual de mun n form sris.
$rofesorul ndrumtor al lurrii de lien", jurist de profesie a sftuit-o s dea
soietatea n judeat i s ear daune morale.
1. Ce rede"i l-a determinat pe profesor s dea un asemenea sfat)
2. (ste oret atitudinea soiet"ii omeriale)
3. Ce anse are 'le,andra $op)
- onf. art. 15 alin. 1 C.&unii, ontratul de muna se in-eie in #a%a onsimtamantului
partilor, in forma srisa, aeasta o#ligatie re!enindu-i angajatorului. este o onditie ad
validitatem pt a fi onsiderat !ala#il un CI&.
- nu este oreta atitudinea ..C. - este una a#u%i!a. Conf. legii, salariata #enefiia%a de
onediu de odi-na de minim 20 %ile luratoare 6 an sau onf. grilei sta#ilita in respeti!a
so.omeriala.
- de asemenea, fieare salariat are dreptul la aordarea unui onediu de formare
profesionala u sau fara plata.
'rt.15A C.mun.dispuneD
?1* .alaria"ii au dreptul s #enefiie%e, la erere, de onedii pentru formare profesional.
.2/ C"nediile pentr' 0"r#are pr"0e!i"nal& !e p"t a"rda ' !a' 0&r& plat&.
Conediul de studii se aorda in #a%a pre!ederilor din Codul munii si in onditiile sta#ilite
prin m aplia#il sau in reg.intern ala nagjatorului.
Hrie angajat are dreptul la pregatire profesionala, insotita de onediu platit6neplatit, in
onditiile legii.
1eferitor la onediile pentru formare profesional !a redau mai jos artiolele din Codul
munii are se refera la aesteaD
'rt. 155
?1* Conediile fara plata pentru formare profesionala se aorda la soliitarea salariatului, pe
perioada formarii profesionale pe are salariatul o urmea%a din initiati!a sa.
?2* 'ngajatorul poate respinge soliitarea salariatului numai daa a#senta salariatului ar
prejudiia gra! desfasurarea ati!itatii.
'rt. 155
?1* Cererea de onediu fara plata pentru formare profesionala tre#uie sa fie inaintata
angajatorului u el putin o luna inainte de efetuarea aestuia si tre#uie sa prei%e%e data de
inepere a stagiului de formare profesionala, domeniul si durata aestuia, preum si
denumirea institutiei de formare profesionala.
?2* (fetuarea onediului fara plata pentru formare profesionala se poate reali%a si frationat
in ursul unui an alendaristi, pentru sustinerea e,amenelor de a#sol!ire a unor forme de
in!atamant sau pentru sustinerea e,amenelor de promo!are in anul urmator in adrul
institutiilor de in!atamant superior, u respetarea onditiilor sta#ilite la alin. ?1*.
Art. 1*7
.1/ In a$'l in are anga1at"r'l n' !i(a re!petat "bligatia de a a!ig'ra pe 2elt'iala !a
partiiparea 'n'i !alariat la 0"r#are pr"0e!i"nala in "nditiile pre3a$'te de lege4
!alariat'l are drept'l la 'n "nedi' pentr' 0"r#are pr"0e!i"nala4 platit de anga1at"r4 de
pana la 1- $ile l'rat"are !a' de pana la +- de "re.
?2* In situatia pre!a%uta la alin. ?1* indemni%atia de onediu !a fi sta#ilita onform art. 150.
?3* $erioada in are salariatul #enefiia%a de onediul platit pre!a%ut la alin. ?1* se sta#ileste
de omun aord u angajatorul. Cererea de onediu platit pentru formare profesionala !a fi
inaintata angajatorului in onditiile pre!a%ute la art. 155 alin. ?1*.
'rt. 153
8urata onediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata onediului de
odi-na anual si este asimilata unei perioade de muna efeti!a in eea e pri!este drepturile
u!enite salariatului, altele deat salariul.
8aa angajatorul nu aorda onediu u plata pt sustinerea e,amenului de lienta, salariatul
are dreptul la ma,. 30 %ile onediu fara plata pt. sustinerea e,amenului de lienta.
In instanta, salariata '.$ !a putea do!edi derularea CI& prin orie mijlo de pro#a, in lipsa
formatului sris al CI&.
STUDIU DE CAZ NR. 11
:nrul student I.;. !rea s se angaje%e la o soietate de I:. 4a negoierea i
n-eierea CI& dorete s fie asistat de tatl su.
(ste legal ererea lui )
Conf. art. 1G alin.5 oro#orat u pre!ederile alin.G ?respetarea o#ligatiei de onfidentialitate*
da, partile pot fi sfatuite de atre alte persoane are pot a!ea alitatea de terti fata de
soietate+ astfel, orie salariat poate fi asistat de atre un repre%entant al sindiatului 6 o terta
persoana in negoierea lau%elor ontratuale.
STUDIU DE CAZ NR. 12
8.C. de profesie ltu ntr-o !opsitorie auto, unde #enefiia% de spor de to,iitate, i
s-im# loul de mun ntr-o ser de flori unde nu mai #enefiia%.
.-im#du-i i ondi"iile de mun, i se !a ere ertifiat medial )
=u i se !a ere ertifiat medial i se !a efetua in #a%a noului CI& de !erifiarea mediala a
aptitudinilor sale, prin ontrolul medial o#ligatoriu are se efetuea%a la inadrarea in muna
si6sau la s-im#area postului de inadrare.
&ediul de mediina munii, onform art. 132, alin. ?1*, lit. * din Codul munii, oro#orat u
art. 3, lit. a* din 4egea nr. A136200A pri!ind statutul profesional speifi al mediului de
mediina a munii, asigura ontrolul medial al salariatilor atat la angajarea in muna, at si
pe durata e,eutarii ontratului indi!idual de muna.
&ediul de mediina a munii e!aluea%a aptitudinea pentru muna in relatie u starea de
sanatate si promo!ea%a adaptarea munii la posi#ilitatile angajatilor.
STUDIU DE CAZ NR. 13
4.$. a#sol!ent al unei institu"ii de n!"mnt a fost nadrat la de#utul n profesie pe
#a%a unei perioade de pro# de 5 luni. 'ngajatorul !erifind pregtirea i aptitudinile
angajatului onstat aesta nu este on!ena#il.
1. Cum netea% CI& )
2. Care este durata prea!i%ului )
3. /nadra"i juridi netarea CI&.
A. CI& putea neta mai de!reme de 5 luni )
5. 'ngajatul se poate adresa instan"ei )
1D CI& poate ineta onf. art. 31 alin.5 C.&unii, la finali%area perioadei de 5 luni ?pro#a* -
perioada numita si de de#ut in profesie sau de stagiu, angajatorul eli#erand o ade!erinta are
!a fi !i%ata de inspetoratul de muna in arei ra%a teritoriala isi are sediu angajatorul.
In aeasta perioada de stagiu ?de pro#a de 5 luni* nu se aorda prea!i%ul. Contratul de
muna putand ineta pe #a%a de notifiare din partea oriareia dintre parti, onf. art. 31 alin.3
C.&unii.
STUDIU DE CAZ NR. 1)
Ialentin =oroel, din $loieti, inginer petrolist, a n-eiat un ontrat indi!idual de
mun u ntreprinderea <$etro#ra%i .'>, u lau% prin are se pre!edea i
desfoar ati!itatea la sediul firmei din $loieti. Insistase asupra lau%ei deoaree
era tatl a doi opii minori. :otodat, n ontrat pre!%use o alt lau% prin are
primea despgu#iri de 10000 (01H da ontratul de mun s-ar fi desfut din !ina
angajatorului.
$e data de 20.11.200A a fost ntiin"at de tre angajator urmea% s lure%e n IraJ
o perioad de 10 luni, deoaree n urma netrii r%#oiului firma tigase o serie de
ontrate interna"ionale a!antajoase.
Ialentin =oroel a refu%at deplasarea in!ond moti!e familiale drept pentru are I s-a
desfut ontratul de mun. .-a adresat instan"ei.
1. 1efu%ul este justifiat)
2. Ce solu"ie !a da instan"a)
3. Ce pre!ede Codul &unii)
1D Conf. art. 1G - 12 C.&unii, angajatorul tre#uia sa informe%e salariatul despre intentia de
modifiare a aestei lau%e esentiale din CI& ?loul munii*. &odifiarea urmand a se reali%a
printr-un at aditional, eea e implia un aord al partilor.
Instanta sesi%ata tre#uie sa anali%e%e daa angajatorul si-a indeplinit o#ligatia de informare
pre!a%uta a art. 1G si 13. In a%ul in are se onstanta a nu a fost respetata, salariatul are
dreptul a primi o despagu#ire orespun%atoare prejudiiului pe are l-a a!ut de suferit a
urmare a nee,eutarii de atre angajator a aestei o#ligatii 2onf. art. 12 C.&unii*.
STUDIU DE CAZ NR. 1*
Iasile Curiosu, fost angajat al ntreprinderii <'loolul .14> a fost a"ionat n justi"ie de
onduerea soiet"ii omeriale la are lurase pn aum 20 de %ile, erndu-i-se
daune interese pentru nerespetarea lau%ei de onfiden"ialitate.
/n a"iunea formulat, relamanta arta intr-o emisiune :I, prtul artase um se
poate fa#ria aloolul nerespetnd standardele sta#ilite de legisla"ia n !igoare i um
se pot folosi faturi du#le e,emplifind n am#ele a%uri ntreprinderea la are lurase.
8e men"ionat n ontratul indi!idual de mun Iasile Curiosu a!ea o lau% de
onfiden"ialitate n-eiat n onformitate u pre!ederile Codului &unii.
1. Ce anse are n instan" relamanta 'loolul .14)
2. Iasile Curiosu tre#uia s respete lau%a de onfiden"ialitate da nu mai lura la
aeast ntreprindere)
3. Ce pre!ede lau%a de onfiden"ialitate)
A. '!ea lau%a de onfiden"ialitate !ala#ilitate n aest a%)
5. /n e situa"ie juridi se afl relamanta)
1D onf. Art. 26
.1/$rin lau%a de onfiden"ialitate pr"ile on!in a, pe toat durata ontratului indi!idual de
mun i dup netarea aestuia, s nu transmit date sau informa"ii de are au luat
unotin" n timpul e,eutrii ontratului, n ondi"iile sta#ilite n regulamentele interne, n
ontratele oleti!e de mun sau n ontratele indi!iduale de mun.
.2/=erespetarea aestei lau%e de tre oriare dintre pr"i atrage o#ligarea elui n ulp la
plata de daune-interese.
1eglementarea lau%ei de onfiden"ialitate se justifi prin aeea pr"ile, u oa%ia
n-eierii i apoi a executrii ontratului de mun, iau unotin" despre date i informa"ii
pro!enind de la fieare dintre ele. 0nele dintre aestea au, e!ident, un arater onfiden"ial.
$entru a-i proteja reipro interesele, pr"ile pot negoia i introdue n ontratul lor o atare
lau%.
8in ndatorirea ?legal* de fidelitate decurge, a n a%ul o#liga"iei de neonuren", i
obligaia de confidenialitate a salariatului fa" de angajatorul su
53
.
/n sens restrns i e,pres, este !or#a de o#liga"ia salariatului de a respeta seretul de
ser!iiu
.ituatia juridia a angajatorului depinde daa informatiile aparute la emisiunea :I sunt intr-
ade!ar reale, eea e ar insemna a angajatorul este pasi#il de o eretare penala, a!and in
!edere a fapta de ontrafaere a #auturilor onstituie infratiune si este pedepsita de legea
penala iar utili%area de faturi du#le onstituie de asemenea, infratiune, fiind inadrata la
e!a%iune fisala.
'stfel, !a ationa soietatea fata de salariat pt a-si reupera prejudiiul, in #a%a lau%ei de
onfidentialitate si, !a fi ationata in instanta pt sa!arsirea infratiunilor de e!a%iune fisala si
de ontrafaere #auturi.
STUDIU DE CAZ NR. 16
Boldingul <@eta .'> a dat un anun" pu#liitar prin are anun"a angajea% -elneri"e
pentru restaurantul are-i apar"ine.
4a !i%ita medial, angajatorul a erut i testul de gra!iditate a!nd n !edere
angajatele urmau s-i desfoare ati!itatea ntr-un setor alimentar.
C-elneri"ele gra!ide au fost respinse de la angajare pe moti! dup natere !a
#enefiia de onediu medial pentru o perioad lung de timp i tre#uie s le
plteas salariile.
a* ' proedat oret angajatorul)
#* 'ngajatorul pltete onediul de maternitate)
* 8a -elneri"a i s-im#a loul de mun sau domeniul de ati!itate, tre#uie s
fa !i%ita medial)
d* Cnd este o#ligatoriu ertifiatul medial)
1D =u a proedat oret angajatorul. Conf. art. 2G alin.A C.&unii soliitarea testelor de
gra!iditate la angajare e inter%isa.
Conf. art. 2G. alin. 5 4a angajarea n domeniile sntate, alimenta"ie pu#li, edua"ie i n
alte domenii sta#ilite prin ate normati!e se pot soliita i teste mediale speifie ?dar nu de
gra!iditate*.
'ngajatorul isi !a dedue din ontri#utia datorata la #ugetul asigurarilor soiale de sanatate
suma are !a re!eni salariatei aflata in onediu de maternitate iar dupa finali%area elor 125
de %ile de onediu de sarina si lau%ie, salariata are dreptul a soliita onediu pt. restere si
ingrijire opil in !arsta de pana la 2 ani sau 3 ani ?in a%ul opilului u -andiap*. 'easta
indemni%atie nu se !a a-ita de atre angajator i de atre # ugetul statului prin diretiile de
asistenta soiala teritoriale.
onf. art. 23 C.&unii Art. 2+
Certifiatul medial este o#ligatoriu i n urmtoarele situa"iiD
a/la reneperea ati!it"ii dup o ntrerupere mai mare de 5 luni, pentru lourile de mun
a!nd e,punere la fatori noi!i profesionali, i de un an, n elelalte situa"ii+
b/n a%ul detarii sau treerii n alt lo de mun ori n alt ati!itate, da se s-im#
ondi"iile de mun+
/la neperea misiunii, n a%ul salaria"ilor nadra"i u ontrat de mun temporar+
d/n a%ul ueniilor, pratian"ilor, ele!ilor i studen"ilor, n situa"ia n are urmea% s fie
instrui"i pe meserii i profesii, preum i n situa"ia s-im#rii meseriei pe parursul instruirii+
e/periodi, n a%ul elor are lurea% n ondi"ii de e,punere la fatori noi!i profesionali,
potri!it reglementrilor &inisterului .nt"ii+
0/periodi, n a%ul elor are desfoar ati!it"i u ris de transmitere a unor #oli i are
lurea% n setorul alimentar, %oote-ni, la instala"iile de apro!i%ionare u ap pota#il, n
oleti!it"i de opii, n unit"i sanitare, potri!it reglementrilor &inisterului .nt"ii+
g/periodi, n a%ul elor are lurea% n unit"i fr fatori de ris, prin e,amene mediale
diferen"iate n fun"ie de !rst, se, i stare de sntate, potri!it reglementrilor din
ontratele oleti!e de mun.
STUDIU DE CAZ NR. 17
8omnul I.I. s-a angajat la o soietate omerial pe fun"ia de diretor omerial.
8iretorul general I-a sta#ilit la angajare o perioad de pro# de 20 de %ile.
8iretorul u resursele umane a onsiderat perioada sta#ilit nelegal, aesta
ontra!enind pre!ederilor Codului &unii+ punt de !edere e,primat i de onsiliul
juridi.
1. (ste oret sta#ilit perioada de pro# pentru o fun"ie de onduere)
2. 8a era o fun"ie de e,eu"ie, perioada de pro# era oret sta#ilit)
3. Care este perioada de pro# pentru un munitor nealifiat)
1D "n0. art. 31 C.5'nii pt. "ntratele ' d'rata nedeter#inata de ti#p:
.1/$entru !erifiarea aptitudinilor salariatului, la n-eierea ontratului indi!idual de mun
se poate sta#ili o perioad de pro# de el mult 20 de %ile alendaristie pentru fun"iile de
e,eu"ie i de el mult 120 de %ile alendaristie pentru fun"iile de onduere.
.2/Ierifiarea aptitudinilor profesionale la nadrarea persoanelor u -andiap se reali%ea%
e,lusi! prin modalitatea perioadei de pro# de ma,imum 30 de %ile alendaristie.
.3/$e durata sau la sfritul perioadei de pro#, ontratul indi!idual de mun poate neta
e,lusi! printr-o notifiare sris, fr prea!i%, la ini"iati!a orireia dintre pr"i, fr a fi
neesar moti!area aesteia.
.)/$e durata perioadei de pro# salariatul #enefiia% de toate drepturile i are toate
o#liga"iile pre!%ute n legisla"ia munii, n ontratul oleti! de mun aplia#il, n
regulamentul intern, preum i n ontratul indi!idual de mun.
.*/$entru a#sol!en"ii institu"iilor de n!"mnt superior, primele 5 luni dup de#utul n
profesie se onsider perioad de stagiu. ;a e,ep"ie aele profesii n are stagiatura este
reglementat prin legi speiale. 4a sfritul perioadei de stagiu, angajatorul eli#erea%
o#ligatoriu o ade!erin", are este !i%at de inspetoratul teritorial de mun n a rui ra%
teritorial de ompeten" aesta i are sediul.
.6/&odalitatea de efetuare a stagiului pre!%ut la alin. ?5* se reglementea% prin lege
speial.
$t. munitorii nealifiati perioada de pro#a este 5 %ile luratoare.
"n0. art. +* .5'nii ( pt. "ntratele ' d'rata deter#inata de ti#p, perioada de pro#a
esteD
.alariatul nadrat u ontrat indi!idual de mun pe durat determinat poate fi supus unei
perioade de pro#, are nu !a depiD
a/5 %ile lurtoare pentru o durat a ontratului indi!idual de mun mai mi de 3 luni+
b/15 %ile lurtoare pentru o durat a ontratului indi!idual de mun uprins ntre 3 i 5
luni+
/30 de %ile lurtoare pentru o durat a ontratului indi!idual de mun mai mare de 5 luni+
d/A5 de %ile lurtoare n a%ul salaria"ilor nadra"i n fun"ii de onduere, pentru o durat a
ontratului indi!idual de mun mai mare de 5 luni.
STUDIU DE CAZ NR. 1+
.alariatul &.&. a refu%at detaarea dispus de angajator moti!nd are A opii, el
mai mi n !rst de 2 luni, iar el mai mare n !rst de 5 ani. :otodat, moti!a el, so"ia
era #olna!.
/n urma !erifirilor efetuate, angajatorul a onstatat angajatul a!ea A opii, dar
tria n onu#inaj u mama opiilor.
'ngajatorul i-a desfut ontratul de mun.
1. ' proedat oret angajatul)
2. ' proedat oret angajatorul)
3. Ce pre!ede Codul &unii)
1D Art. )2
.1/4oul munii poate fi modifiat unilateral de tre angajator prin delegarea sau detaarea
salariatului ntr-un alt lo de mun det el pre!%ut n ontratul indi!idual de mun.
.2/$e durata delegrii, respeti! a detarii, salariatul i pstrea% fun"ia i toate elelalte
drepturi pre!%ute n ontratul indi!idual de mun.
Curtea Constitu"ional
1.
$rin art. A2 alin. ?1*, art. A3, art. A5 i art. A3 din Codul munii, ritiate de autorul e,ep"iei,
este pre!%ut posi#ilitatea delegrii sau detarii angajatului din ini"iati!a unilateral a
angajatorului, preum i posi#ilitatea modifirii unilaterale de tre angajator a loului i
felului munii n a% de for" major, u titlu de san"iune disiplinar sau a msur de
prote"ie a salariatului. 'este te,te de lege tre#uie ns interpretate n oro#orare u
pre!ederile art. 1G alin. ?2* din Codul munii, are sta#iles elementele o#ligatorii u are
angajatorul are datoria s l informe%e pe soliitantul unui lo de mun, anterior n-eierii
ontratului indi!idual de mun, preum i u dispo%i"iile art. 1G alin. ?3* din aelai od are
pre!d respeti!ele elemente tre#uie s se regseas o#ligatoriu n nsui on"inutul
ontratului respeti!. 'a fiind, posi#ilitatea modifirii unilaterale a unor elemente ale
ontratului indi!idual de mun de tre angajator este posi#il doar n urma aordului ini"ial
pe are salariatul l-a dat n momentul n-eierii aestui ontrat, astfel nu se poate !or#i
despre o restrngere neonstitu"ional a drepturilor in!oate de autorul e,ep"iei. (Dec. nr.
352/2008, M. f. nr. 335/2008!
$otri!it te,tului, delegarea i detaarea, a%uri de modifiare a unui element esen"ial al
ontratului indi!idual de mun 9 loul munii -, sunt dispuse unilateral de angajator.
1a"iunea unei atare posi#ilit"i re%id din prerogati!ele angajatorului de organi%are a
produ"iei i a munii, preum i din o#liga"ia de su#ordonare pe are o au salaria"ii.
8ar, modifiarea loului munii a urmare a delegrii sau detarii nu poate a!ea drept
onsein" afetarea fun"iei salariatului n au% i nii a elorlalte drepturi ale sale ?pri!ind,
de e,emplu, salari%area, onediul de odi-n, seuritatea i sntatea lui et.*.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STUDIU DE CAZ NR. 1,
.alariata F.B., gestionar al restaurantului unor soiet"ii omeriale a fost gsit n
urma unor ontroale u lipsuri n gestiune. Conduerea soiet"ii omeriale a dispus
delanarea proedurii netrii eretrii preala#ile i suspendarea ontratului
indi!idual de mun.
'ngajatul a onsiderat msura a#u%i! ntrut e,ist un prinipiu onstitu"ional al
pre%um"iei de ne!ino!"ie i s-a adresat instan"ei.
1. Ce anse i aorda"i angajatei F.B. n fa"a instan"ei)
2. ' proedat oret angajatorul) 8'
3. .e nal prinipiul onstitu"ional al pre%um"iei de ne!ino!"ie) =0.
1D .uspendarea ontratului indi!idual de mun onstituie o msur temporar, putnd fi
dispus de angajator fa" de salariatul mpotri!a ruia s-a formulat plngerea penal ori s-a
neput urmrirea penal pentru s!rirea de infra"iuni inompati#ile u fun"ia de"inut. $e
perioada suspendrii salariatul nu poate de"ine doar fun"ia u are este inompati#il fapta
pentru are s-a formulat plngerea penal, nefiind mpiediat s se nadre%e la alt unitate
ori n alt fun"ie -iar la aeeai unitate. 'stfel, dreptul su la mun nu este atins. &sura
suspendrii nu este ontrar nii prinipiului pre%um"iei de ne!ino!"ie, are se apli numai
n adrul rspunderii penale. $lngerea penal se ntemeia% pe date i pe indiii u pri!ire la
s!rirea de salariat a unei infra"iuni inompati#ile u fun"ia de"inut, iar e,isten"a ori
ine,isten"a !ino!"iei se sta#ilete prin -otrre judetoreas definiti!. ;apta salariatului,
-iar da nu !a atrage rspunderea penal a aestuia, poate onstitui a#atere disiplinar,
e poate fi san"ionat inlusi! u netarea ontratului de mun. /n situa"ii n are se !a
onstata ne!ino!"ia salariatului i dispunerea nejustifiat a suspendrii ontratului
indi!idual de mun, salariatul are dreptul la msuri reparatorii orespun%toare n temeiul
dispo%i"iilor art. 52 alin. ?2* din Codul munii, potri!it roraD K ?2* /n a%urile pre!%ute la alin.
?1* lit.*, da se onstat ne!ino!"ia elui n au%, salariatul i reia ati!itatea a!ut
anterior i i se !a plti o despgu#ire egal u salariul i elelalte drepturi de are a fost lipsit
pe perioada suspendrii ontratului.>
/n eea e pri!ete "u"#endarea contractului #e durata cercetrii di"ci#linare #realabile, art.
25G alin. ?1* din Codul munii pre!ede niio san"iune disiplinar nu poate fi dispus mai
nainte de efetuarea unei eretri disiplinare.
'ngajatorul are posi#ilitatea a pe perioada t durea% eretarea men"ionat s suspende
ontratul elui n au%. 8ei%ia i apar"ine e,lusi!, dar aeasta nu tre#uie s onstituie un
a#u% de drept. .uspendarea ontratului tre#uie s se #a%e%e pe riterii o#ieti!e, s fie
dispus u #un-redin" i s fie neesar pentru a asigura o eretare preala#il oret a
a#aterii disiplinare.
C"n0. Art. 2*) alin. 1 .alaria"ii rspund patrimonial, n temeiul normelor i prinipiilor
rspunderii i!ile ontratuale, pentru pagu#ele materiale produse angajatorului din !ina i n
legtur u muna lor.
STUDIU DE CAZ NR. 2-
8.C., diretor n &inisterul :ransporturilor a fost s-im#at din fun"ie i numit n loul lui
I.8., persoan e ndeplinea toate ondi"iile pentru a oupa aeast fun"ie.
8.C. a onsiderat s-im#area sa pe moti!e nentemeiate i a#u%i! i s-a adresat
instan"ei o#"innd, -otrrea judetoreas definiti! de reintegrare.
1. um solu"iona"i aeast situa"ie)
1D onf. Art. 7+ Conedierea dispus u nerespetarea proedurii pre!%ute de lege este
lo!it de nulitate a#solut.
'stfel, unitatea angajatoare tre#uie sa respete -ot.judeatoreasa definiti!a de reintegrare in
muna pe aeasi funtie detinuta a lui 8.C. In onseinta, lui I.8, angajatorul tre#uie sa-i
ofere in adrul unitatii un alt post orespun%ator pregatirii sale si postului oupat anterior sau,
daa nu e,ista un asemenea post sa omunie diretiei teritoriale de muna disponi#ili%area
lui I.8 pt a i se gasi un post orespun%ator pregatirii sale profesionale. Iar 8.C. !a fi reintegrat
in onditiile -ot.judeatoresti.
STUDIU DE CAZ NR. 21
.unte"i eful ompartimentului resurse umane n institu"ia n are ! desfura"i
ati!itatea. '!e"i un angajat are a ndeplinit ondi"iile de pensionare pentru limit de
!rst, iar angajatorul dorete s-l pastre%e a angajat, fiind un foarte #un speialist.
Cum proeda"i ) Ce formalit"i ndeplini"i ) 8a angajatul este un fun"ionar pu#li
um se proedea% )
1D in adrul unei soietati omeriale u apital pri!at e,ista urmatoarele posi#ilitatiD
a*. .e ontinua ati!itatea in #a%a ontratului de muna+
#*. .e intomes formalitatile pt desfaerea CI& in !ederea pensionarii onf. art. 55 alin.1 lit.
*. C.&unii, data inetarii CI& urmand a fi data dei%iei de pensionare, dupa are, salariatul
pensionar poate in-eia u soietatea un nou ontrat de muna, umuland pensia u
salariul.
In adrul unei institutii a statului, se !a aplia proedura de in-eiere a CI& onf. art. 55 ali.1
lit. * dupa are, salariatul pensionar are posi#ilitatea alegerii intre pensie si salariu, urmand
a in a%ul alegerii salariului, plata pensiei se suspenda pe perioada ata ati!ea%a pe CI&.
In f de tipul de unitate de stat ?soala, spitale et* e,ista posi#ilitatea legala a pentru
anumite ategorii de salariati sa fie e,tinsa !arsta de pensionare ?e,D profesorii uni!ersitari pot
ramane in funtie pana la o !arsta mai mare deat !arsta standard de pensionare pre!a%uta
de lege - 55 ani pt & si 53 ani pt ;, idem la medii*
STUDIU DE CAZ NR. 22
'ngajatul :.@. nu orespunde profesional pe fun"ia pe are este nadrat. /n urma
anali%ei ati!it"ii desfurate, s-a ajuns la onlu%ia onedierii lui n temeiul 'rt 51 lit
d.
1. Conedierea pentru neorespundere profesional presupune ulpa salariatului )
2. /n !ederea onedierii fae"i e!aluare sau eretare preala#il )
3. Ce pre!ede odul munii )
1D Conf. art. 51 lit.d* 'ngajatorul poate dispune onedierea pentru moti!e are "in de
persoana salariatului n urmtoarele situa"iiD
d/n a%ul n are salariatul nu orespunde profesional loului de mun n are este nadrat.
'est tip de onediere are la #a%a moti!e are tin de salariat, identifiarea aestuia
re%ultand din e!aluarea ati!itatii salariatului. =u se fae eretare preala#ila.
'sadar, e!aluarea onstituie temei al onedierii indi!iduale pentru neorespundere
profesionala in #a%a art. 51 lit. d* din Codul munii, repu#liat. :otodata, riteriile a!ute in
!edere, potri!it legii si6sau ontratelor oleti!e de muna, pentru sta#ilirea ordinii de
prioritate la "nediere se aplia pentru departajarea salariatilor dupa e!aluarea reali%arii
o#ieti!elor de performanta, in onformitate u dispo%itiile art. 52 alin. ?3* din Codul munii,
repu#liat.
$asii pentru onedierea salariatului are nu orespunde profesional loului de muna in are
este inadrat suntD
I. (!aluarea
Conedierea salariatului pe moti! de neorespundere profesionala, nu poate fi dispusa fara o
e!aluare preala#ila a salariatului, onform proedurii de e!aluare sta#ilita prin Contratul
oleti! de muna aplia#il sau, in lipsa aestuia, prin regulamentul intern. $rin 4egea A06
2011 , s-a sta#ilit e,pres dreptul angajatorului de a sta#ili o#ieti!ele de performanta
indi!iduala, preum si riteriile de e!aluare a reali%arii aestora. In sta#ilirea o#ieti!elor de
performanta, angajatorul nu este o#ligat sa o#tina aordul salariatului.
:otodata, aeeasi lege a sta#ilit o#ligatia angajatorului de a introdue in regulamentul intern,
riteriile si proedurile de e!aluare profesionala a salariatilor si de a informa salariatul asupra
riteriilor de e!aluare a ati!itatii profesionale a salariatului aplia#ile la ni!elul angajatorului,
onform art. 1G alin. 3 din Codul munii repu#liat. 'este riterii tre#uie sa fie introduse in
ontratul indi!iual de muna, dar numai u aordul salariatului, prin at aditional la ontratul
indi!idual de muna.
(!aluarea reali%ata pentru neorespunere profesionala are la #a%a e!aluarea periodia a
salariatului.
Intr-o speta, instanta a sta#ilit a daa in pri!inta modului de apreiere a ompetentelor
profesionale ale salariatului instanta nu poate inter!eni, angajatorul fiind el in masura sa
apreie%e, in funtie de intreaga ati!itate si performantele salariatului sau, respetarea
proedurii urmate in aeasta e!aluare este supusa ontrolului judeatores. ?C. 'p.
@uureLMti, setia a III-a i!ila si pentru au%e pri!ind onflite de muna si asigurari soiale,
dei%ia nr. GA16 1 din 12 martie 2003*.
II. $ropunerea unui lo !aant
8aa dispuneti onedierea pentru neorespundere profesionala a!eti o#ligatia sa-i propuneti
salariatului !i%at un alt lo de muna !aant in unitate, are sa fie ompati#il u pregatirea sa
profesionala, onform pre!ederilor art. 5A alin.1 din Codul munii repu#liat.
8aa nu dispuneti de louri !anate a!eti o#ligatia sa !a adresati agentiei teritoriale de
oupare a fortei de muna in !ederea redistri#uirii salariatului, orespun%ator pregatirii sale
profesionale, onform pre!ederilor art. 5A alin. 2, salariatul a!and un termen de 3 %ile
luratoare de la omuniarea angajatorului, pentru a-si manifesta onsimtamantul u pri!ire la
noul lo de muna oferit.
III. 8ei%ia de onediere
8ei%ia de "nediere se emite in termen de 30 de %ile alendaristie de la data onstatarii
au%ei de "nediere onform art. 52 alin.1 din Codul munii repu#liat. 8e asemenea,
dei%ia de "nediere se emite in sris, tre#uie moti!ata in fapt si in drept si tre#uie sa
uprinda prei%ari u pri!ire la termenul in are poate fi ontestata si la instanta
judeatoreasa la are se ontesta, altfel !a fi lo!ita de nulitate a#soluta.
Conform pre!ederilor 4egii 526 2010 , art. 211, lit. a dei%ia de "nediere in aest a%, poate
fi ontestata in termen de A5 de %ile alendaristie de la data la are el interesat a luat
unostinta de masura dispusa. Conform pre!ederilor art. 210 din 4egea 526 2011 , instanta
judeatoreasa ompetenta este ea in a arei irumsriptie isi are domiiliul sau loul de
muna relamantul.
Conedierea se poate dispune daa salariatul nu isi manifesta onsimtamantul in termenul de
3 %ile luratoare, mentionat mai sus, preum si dupa notifiarea a%ului la agentia teritoriala
de oupare a fortei de muna.
.alariatul onediat in temeiul art. 51 lit. d din Codul munii repu#liat, poate #enefiia de
indemni%atie de somaj onform pre!ederilor art. 1G alin.1, lit. a din 4egea G562002 pri!ind
sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ouparii fortei de muna, oro#orat u art. 5,
lit. a din normele de apliare a Legii 7662--2 , apro#ate prin BF 1GA62002.
Insa angajatorul poate santiona disiplinar salariatul are a a#sentat nemoti!at de la loul de
muna daa in regulamentul intern intomit potri!it art. 2A1 - art. 2A5 din Codul munii a
pre!a%ut a a#senta nemoti!ata onstituie a#atere disiplinara. 'stfel, angajatorul !a urma
proedura de eretare disiplinara respetand pre!ederile 1egulamentului intern al unitatii si
art. 2AG - art. 252 din Codul munii si !a putea aplia oriare dintre santiunile pre!a%ute de
art. 2A3 alin. ?1* din Codul munii.
&entionam a potri!it art. 51 lit. a* din Codul munii angajatorul poate dispune onedierea
salariatului daa a sa!arsit o a#atere gra!a sau a#ateri repetate de la regulile de disiplina a
munii ori de la ele sta#ilite prin ontratul indi!idual de muna, ontratul oleti! de muna
aplia#il sau regulamentul intern, a santiune disiplinara. :otodata in onformitate u art.
152 alin. ?1* din Codul munii salariul repre%inta ontraprestatia munii depuse de salariat in
#a%a ontratului indi!idual de muna. 'sadar salariatul nu !a fi indreptatit la salariu si alte
drepturi salariale aferente perioadei at a a#sentat nemoti!at de la loul de muna intruat nu
a prestat muna pentru angajatorul sau.
In situatia in are salariatul nu se pre%inta la muna si a#sentea%a nemoti!at, fara a fae
do!ada e,istentei unei au%e intemeiate are ii poate moti!a a#senta, ontratul de muna se
suspenda.
$otri!it art. 251 din Codul munii , su# santiunea nulitatii a#solute, niiomasura, u e,eptia
a!ertismentului sris, nu poate fi dispusa mai inainte de efetuarea unei eretari disiplinare
preala#ile.
In !ederea desfasurarii eretarii disiplinare preala#ile, salariatul !a fi on!oat in sris de
persoana imputerniita de atre angajator sa reali%e%e eretarea, prei%andu-se o#ietul,
data, ora si loul intre!ederii. =epre%entarea salariatului la on!oarea fauta in onditiile
mentionate fara un moti! o#ieti! da dreptul angajatorului sa dispuna santionarea, fara
efetuarea eretarii disiplinare preala#ile.
$rin urmare, angajatorul poate santiona salariatul fara efetuarea eretarii disiplinare
preala#ile daa aesta nu se pre%inta la on!oare. 'sadar, salariatul poate fi santionat fara
a mai fi neesara eretarea disiplinara, aeasta nemaiputandu-se reali%a in lipsa
salariatului. In ursul eretarii disiplinare preala#ile salariatul are dreptul sa formule%e si sa
sustina toate apararile in fa!oarea sa si sa ofere persoanei imputerniite sa reali%e%e
eretarea toate pro#ele si moti!atiile pe are le onsidera neesare, preum si dreptul sa fie
asistat, la ererea sa, de atre un repre%entant al sindiatului al arui mem#ru este.
'ngajatorul dispune apliarea santiunii disiplinare printr-o dei%ie emisa in forma srisa, in
termen de 30 de %ile alendaristie de la data luarii la unostinta despre sa!arsirea a#aterii
disiplinare, dar nu mai tar%iu de 5 luni de la data sa!arsirii faptei.
.u# santiunea nulitatii a#solute, in dei%ie se uprind in mod o#ligatoriuD
a* desrierea faptei are onstituie a#atere disiplinara+
#* prei%area pre!ederilor din statutul de personal, regulamentul intern, ontratul indi!idual
de muna sau ontratul oleti! de muna aplia#il are au fost inalate de salariat+
* moti!ele pentru are au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul eretarii
disiplinare preala#ile sau moti!ele pentru are nu a fost efetuata eretarea+
d* temeiul de drept in #a%a aruia santiunea disiplinara se aplia+
e* termenul in are santiunea poate fi ontestata+
f* instanta ompetenta la are santiunea poate fi ontestata.
8ei%ia de santionare se omunia salariatului in el mult 5 %ile alendaristie de la data
emiterii si produe efete de la data omuniarii.
Comuniarea se preda personal salariatului, u semnatura de primire, ori, in a% de refu% al
primirii, prin srisoare reomandata, la domiiliul sau resedinta omuniata de aesta. 8ei%ia
de santionare poate fi ontestata de salariat la instantele judeatoresti ompetente in termen
de 30 de %ile alendaristie de la data omuniarii.
In onlu%ie, angajatorul poate santiona salariatul fara efetuarea eretarii disiplinare
preala#ile daa aesta nu se pre%inta la on!oare si daa nu fae do!ada e,istentei unei
au%e intemeiate are ii poate moti!a a#senta. 'stfel, salariatul poate fi santionat fara a mai
fi neesara eretarea disiplinara, aeasta nemaiputandu-se reali%a in lipsa nemoti!ata a
salariatului. 8ei%ia de "nediere se omunia personal salariatului, aesta onfirmand
primirea prin semnatura.
8aa salariatul refu%a sa i se omunie dei%ia de "nediere !or fi folosite alte mijloae de
omuniare are sa asigure transmiterea si onfirmarea primirii aesteia. 'lte mijloae de
transmitere suntD prin posta u onfirmare de primire sau transmiterea prin e,eutor
judeatores. In a% ontrar, neputandu-se do!edi omuniarea dei%iei aeasta nu isi
produe efetele.
STUDIU DE CAZ NR. 23
4a soietatea omerial <Igiena .'> s-au efetuat mai multe onedieri respetndu-se
metodologia sta#ilit de Codul &unii.
$rintre onedia"i s-a aflat i salariat &.$. e se afla n onediu pentru ngrijirea
opilului n !rst de 1G ani, #olna! de -epatit. Copilul are un -andiap loomotor.
.alariata &.$. a fost sftuit s a"ione%e soietatea n instan" pentru nerespetarea
pre!ederilor Codului &unii n onedierea sa.
1. Ce anse i aorda"i n fa"a instan"ei)
2. ' fost onediat legal)
1D Conf. 'RT. 21 lit. e/ din 7U8 ,662--3 pri3ind pr"tetia #aternitatii la l"'l de #'na:
Este interzis angajatorului sa dispuna incetarea raporturilor de munca sau de serviciu
in cazul:
e! "alariatei care "e afla in concediul #entru ingri$irea co#ilului bolnav in var"ta de #ana la %
ani "au, in ca&ul co#ilului cu 'andica#, in var"ta de #ana la (8 ani.
'stfel, salariata &$ !a o#tine in instanta anularea dei%iei de onediere pentru
nerespetarea dispo%.legale in !igoare si reintegrarea aesteia in f. detinuta.
STUDIU DE CAZ NR. 2)
H soietate omerial a angajat de A ori pe un post pe parursul a 2A de luni, 2
angaja"i u ontrat de mun pe perioad determinat, fieare perioad fiind de 5 luni.
' proedat legal soietatea omerial a!nd n !edere 'rt 32 alineatul A CI& )
1D onf. Art. +2
.1/$rin derogare de la regula pre!%ut la art. 12 alin. ?1*, angajatorii au posi#ilitatea de a
angaja, n a%urile i n ondi"iile pre%entului od, personal salariat u ontrat indi!idual de
mun pe durat determinat.
.2/Contratul indi!idual de mun pe durat determinat se poate n-eia numai n form
sris, u prei%area e,pres a duratei pentru are se n-eie.
.3/Contratul indi!idual de mun pe durat determinat poate fi prelungit, n ondi"iile
pre!%ute la art. 33, i dup e,pirarea termenului ini"ial, u aordul sris al pr"ilor, pentru
perioada reali%rii unui proiet, program sau unei lurri.
.)//ntre aeleai pr"i se pot n-eia suesi! el mult 3 ontrate indi!iduale de mun pe
durat determinat.
.*/Contratele indi!iduale de mun pe durat determinat n-eiate n termen de 3 luni de la
netarea unui ontrat de mun pe durat determinat sunt onsiderate ontrate suesi!e
i nu pot a!ea o durat mai mare de 12 luni fieare.
Art. +3
Contratul indi!idual de mun poate fi n-eiat pentru o durat determinat numai n
urmtoarele a%uriD
a/nlouirea unui salariat n a%ul suspendrii ontratului su de mun, u e,ep"ia situa"iei
n are ael salariat partiip la gre!+
b/reterea i6sau modifiarea temporar a struturii ati!it"ii angajatorului+
/desfurarea unor ati!it"i u arater se%onier+
d/n situa"ia n are este n-eiat n temeiul unor dispo%i"ii legale emise u sopul de a
fa!ori%a temporar anumite ategorii de persoane fr lo de mun+
e/angajarea unei persoane are, n termen de 5 ani de la data angajrii, ndeplinete
ondi"iile de pensionare pentru limit de !rst+
0/ouparea unei fun"ii eligi#ile n adrul organi%a"iilor sindiale, patronale sau al organi%a"iilor
negu!ernamentale, pe perioada mandatului+
g/angajarea pensionarilor are, n ondi"iile legii, pot umula pensia u salariul+
2/n alte a%uri pre!%ute e,pres de legi speiale ori pentru desfurarea unor lurri,
proiete sau programe.
STUDIU DE CAZ NR. 2*
4a sfritul anului 200A, o mare soietate omerial u o#iet de ati!itate n domeniul
stilriei a onediat un numr de 350 de angaja"i, aordndu-le salarii ompensatorii.
'!nd n !edere pro#lemele ntreprinderii i !aloarea salariilor ompensatorii, urmnd
numrul soliitan"ilor pentru onediere a fost mai mare det numrul lourilor de
mun e urmau a fi desfiin"ate. /ntrut era sfritul anului, ntreprinderea nu mai
putea respeta termenele pre!%ute de Codul &unii.
.-a gsit solu"ia n-eierii unui protool ntre onduerea ntreprinderii i sindiat prin
are proedura onedierii se finali%a n 10 %ile.
1. Cum omenta"i aeast solu"ie)
2. .olu"ia aleas este legal)
3. Cu aordul sindiatului termenele pre!%ute de Codul &unii pot fi reduse)
1D :ermenul de finali%are a onedierii sta#ilit la 10 %ile este ilegal. Conf. art. G2 alin. .*/ 4a
soliitarea moti!at a orireia dintre pr"i, inspetoratul teritorial de mun, u a!i%ul agen"iei
teritoriale de oupare a for"ei de mun, poate dispune reduerea perioadei pre!%ute la alin.
?1*, fr a adue atingere drepturilor indi!iduale u pri!ire la perioada de prea!i%.
In onseinta, numai daa agentia teritoriala de muna apro#a reduerea termenului legal
?are este de 30 %ile* se poate finali%a aeasta onediere, solutia nu este legala.
STUDIU DE CAZ NR. 26
H soietate omerial n domeniul onstru"iilor a!ea mai mul"i angaja"i u ontrat de
mun pe perioad determinat n !ederea onstruirii unui pod e fae legtura ntre
sudul i restul "rii. Contratele de mun erau n perioada de finali%are deoaree se
mplinea termenul de 2A de luni. $erioada ploioas are a urmat a dus n urma !iiturilor
i inunda"iilor la deteriorarea onstru"iei, lurrile de finali%are prelungindu-se u un an.
Construtorul a prelungit ontratele de mun peste termenul de 2A de luni.
' proedat legal onstrutorul ) Care este #a%a legal )
1D 8a, a proedat legal, #a%a legala fiind onf. art. 32 alin. 3 oro#orat u art. 33 lit. 2/ n alte
a%uri pre!%ute e,pres de legi speiale ori pentru desfurarea unor lurri, proiete sau
programe se poate in-eia CI& u durata determinata.
art. 32 alin. 3 spune D Contratul indi!idual de mun pe durat determinat poate fi prelungit,
n ondi"iile pre!%ute la art. 33, i dup e,pirarea termenului ini"ial, u aordul sris al
pr"ilor, pentru perioada reali%rii unui proiet, program sau unei lurri.
Iar onf. Art. +)
.1/Contratul indi!idual de mun pe durat determinat nu poate fi n-eiat pe o perioad
mai mare de 36 de l'ni .n' 2) l'ni/
.2//n a%ul n are ontratul indi!idual de mun pe durat determinat este n-eiat pentru
a nloui un salariat al rui ontrat indi!idual de mun este suspendat, durata ontratului
!a e,pira la momentul netrii moti!elor e au determinat suspendarea ontratului indi!idual
de mun al salariatului titular ?aeasta dispo%. repre%inta e,eptia de la regula instituita la
alin.1*.
STUDIU DE CAZ NR. 27
4a netarea elui de-al treilea ontrat de mun pe perioad determinat, pre!%ut la
'rt 30 alin. ?A* sau la e,pirarea termenului pre!%ut la 'rt 32 alin. ?1*, angajatorul este
o#ligat s angaje%e un salariat u CI& pe perioad nedeterminat )
1D 1egula este a pt. ma,. 35 de luni se poate in-eia CI& u durata determinata.
/ns, n a%ul n are ontratul este n-eiat pentru a nloui un salariat al rui ontrat de
mun este suspendat, durata su#%ist pn la momentul netrii moti!ului e a determinat
suspendarea. 8ei, legal, este posi#il i o durat are s depeas 35 de luni.
8upa aeste 35 de luni tre#uie in-eiat, de regula, un CI& u durata nedeterminata.
STUDIU DE CAZ NR. 2+
8urata ma,im a timpului de mun a unui angajat al unei soiet"i omeriale a
depit A3 de ore pe sptmn. &edia orelor alulate pe o perioad de referin" de o
lun a depit A3 de ore pe sptmn.
(ste legal o asemenea depire )
1D onf. Art. 11)
.1/8urata ma,im legal a timpului de mun nu poate depi A3 de ore pe sptmn,
inlusi! orele suplimentare.
.2/$rin e,ep"ie, durata timpului de mun, e inlude i orele suplimentare, poate fi
prelungit peste A3 de ore pe sptmn, u ondi"ia a media orelor de mun, alulat pe
o perioad de referin" de A luni alendaristie, s nu depeas A3 de ore pe sptmn.
.3/$entru anumite ati!it"i sau profesii sta#ilite prin ontratul oleti! de mun aplia#il, se
pot negoia, prin ontratul oleti! de mun respeti!, perioade de referin" mai mari de A
luni, dar are s nu depeas 5 luni.
.)/.u# re%er!a respetrii reglementrilor pri!ind prote"ia snt"ii i seurit"ii n mun a
salaria"ilor, din moti!e o#ieti!e, te-nie sau pri!ind organi%area munii, ontratele oleti!e
de mun pot pre!edea derogri de la durata perioadei de referin" sta#ilite la alin. ?3*, dar
pentru perioade de referin" are n niiun a% s nu depeas 12 luni.
.*/4a sta#ilirea perioadelor de referin" pre!%ute la alin. ?2*-?A* nu se iau n alul durata
onediului de odi-n anual i situa"iile de suspendare a ontratului indi!idual de mun.
.6/$re!ederile alin. ?1*-?A* nu se apli tinerilor are nu au mplinit !rsta de 13 ani.
:inerii su# 13 ani nu pot lura mai mult de 5 ore6%i, respeti! 30 ore6saptamana, ei nea!and
!oie sa preste%e ore suplimentare.
STUDIU DE CAZ NR. 2,
8.;, ondutor de auto!e-iule la o soietate omerial u rspundere limitat nu i-a
primit salariul pe ultimele dou luni.
8atorit situa"iei reate 8.;. i-a naintat demisia fr a respeta prea!i%ul de 15 %ile.
'ngajatorul i-a refu%at-o, soliitndu-i angajatului s respete termenul de prea!i% de 15
%ile.
1. Cum omenta"i)
2. .alariatul poate demisiona dintr-o fun"ie de e,eu"ie fr prea!i%)
1D onf. art. 31 alin. .+/.alariatul poate demisiona fr prea!i% da angajatorul nu i
ndeplinete o#liga"iile asumate prin ontratul indi!idual de mun. =eplata salariului
repre%inta o neindeplinire de atre angajator a o#ligatiei sale, dei, nu mai #enefiia%a de
#enefiiul prea!i%ului. salariatul a proedat oret.
:ermenele de prea!i% fiind urmatoarele ?onf. art. 31 alin.A*D
20 %ile luratoare pt funtiile de e,eutie si A5 %ile luratoare pt funtiile de onduere.
STUDIU DE CAZ NR. 3-
I.'.;. dorete s n-eie u soietatea la are lura"i un ontrat indi!idual de mun
u timp par"ial.
I.'.;. nu poate fi pre%ent la soietatea dumnea!oastr det joia 3 ore i !inerea 2 ore.
1. $ute"i n-eia ntr-o asemenea situa"ie un ontrat de mun n timp par"ial, a!nd n
!edere a!e"i ne!oie de ser!iiile lui I.'.;.)
1D da, se poate in-eia un asemenea CI& u speifiarea programului respeti! de 10
ore6saptamana dispuse Eoia, 3 ore in inter!alul G,30 - 15,00 ?30 minute pau%a de masa* si
Iinerea, 2 ore, dispuse in inter!alul G,30 - 2,30.
@a%a legala fiind Art. 1-*
.1/Contratul indi!idual de mun u timp par"ial uprinde, n afara elementelor pre!%ute la
art. 1G alin. ?3*, urmtoareleD
a/durata munii i reparti%area programului de luru+
b/ondi"iile n are se poate modifia programul de luru+
/interdi"ia de a efetua ore suplimentare, u e,ep"ia a%urilor de for" major sau pentru
alte lurri urgente destinate pre!enirii produerii unor aidente ori nlturrii onsein"elor
aestora.
.2//n situa"ia n are ntr-un ontrat indi!idual de mun u timp par"ial nu sunt prei%ate
elementele pre!%ute la alin. ?1*, ontratul se onsider a fi n-eiat pentru norm ntreag.
STUDIU DE CAZ NR. 31
0nui salariat al unei unit"i eonomie #ugetare, din moti!e ntemeiate, nu i s-a putut
aorda onediul de odi-n pe anul n urs. 0nitatea a -otrt s i-l ompense%e n
#ani.
(ste legal -otrrea unit"ii ) Ce pre!ede CI& )
1D =u este legala dei%ia angajatorului.
C"n0. Art. 1)6
.1/Conediul de odi-n se efetuea% n fieare an.
.2/$rin e,ep"ie de la pre!ederile alin. ?1*, efetuarea onediului n anul urmtor este
permis numai n a%urile e,pres pre!%ute de lege sau n a%urile pre!%ute n ontratul
oleti! de mun aplia#il.
.3/Anga1at"r'l e!te "bligat !& a"rde "nedi'4 p9n& la !09r:it'l an'l'i 'r#&t"r4 t't'r"r
!alaria;il"r are <ntr('n an alendari!ti n' a' e0et'at integral "nedi'l de "di2n& la
are a3ea' drept'l.
.)/Compensarea n #ani a onediului de odi-n neefetuat este permis numai n a%ul
netrii ontratului indi!idual de mun.
STUDIU DE CAZ NR. 32
.oietatea u rspundere limitat <'@C .14> a aumulat pe perioada ultimilor luni de
ati!itate datorii.
.oietatea are produse n sto. 'ngajatorul i-a informat angaja"ii asupra situa"iei
eonomio-finaniare a soiet"ii i au -otrt a timp de dou luni s nu se plteas
salariile, urmnd a sumele u!enite, angaja"ii s le primeas n urmtoarele patru
luni.
1. (ste oret dei%ia angajatorului, a!nd aordul salaria"ilor)
2. 'ngaja"ii puteau primi doar 50N din salariu pe ele dou luni)
1D Conf. Art. 161
.alariile se pltes naintea oriror alte o#liga"ii #neti ale angajatorilor. In onseinta, nu
este oreta si legala dei%ia angajatorului.
:e,tul instituie, aadar, prioritatea pl"ii salariilor naintea oriror alte o#liga"ii ale
angajatorului, u e,eptia instrarii in faliment a angajatorului, a% in are, intai se a-ita ta,ele
de tim#ru aferente proedurii de faliment si apoi salariile personalului din unitate.
STUDIU DE CAZ NR. 33
Conform 'rt 1A0 alin ?1* CI&, durata minim a onediului anual de odi-n este de 20
de %ile pentru un angajat u norm ntreag de 3 ore %ilnie.
Care este durata onediului de odi-n a unui angajat u ontrat de mun u timp
par"ial de 2 ore %ilni )
1D art. 1A5 ?nu 1A0* sta#ileste nr. minim de %ile de CH.
Art. 1)*
.1/8urata minim a onediului de odi-n anual este de 20 de %ile lurtoare.
.2/8urata efeti! a onediului de odi-n anual se sta#ilete n ontratul indi!idual de
mun, u respetarea legii i a ontratelor oleti!e aplia#ile, i se aord propor"ional u
ati!itatea prestat ntr-un an alendaristi.
.3/.r#torile legale n are nu se lurea%, preum i %ilele li#ere pltite sta#ilite prin
ontratul oleti! de mun aplia#il nu sunt inluse n durata onediului de odi-n anual.
Salariatii ' "ntrat de #'na ' ti#p partial
8ispo%itiile initiale ale Codului munii introdueau o regula lara de departajare a personalului
are isi desfasura ati!itatea in #a%a ontratului indi!idual de muna u timp partial.
'stfel, pentru un salariat are isi desfasura ati!itatea in #a%a unui ontrat de muna u timp
partial de 2 ore, durata anuala a onediului de odi-na era, spre e,emplu, de 2A de %ile
luratoare, raportata la timpul de luru efeti!. 'est salariat #enefiia, prin apliarea strita a
regulii proportionalitatii, de 5 %ile efeti!e de onediu de odi-na.
$rin a#rogarea pre!ederilor art. 1A5 alin. ?A* din Codul munii, regula proportionalitatii duratei
onediului de odi-na u timpul efeti! dispare, dei, salariatii u timp partial #enefiia%a de
aelasi nr. de %ile de CH a si ei u timp intreg de muna.
STUDIU DE CAZ NR. 3)
0n angajat al unei soiet"i omeriale a soliitat ntr-un an de %ile pe lng onediul
de odi-n de drept, 5 %ile li#ere pentru a se stori, 5 %ile li#ere pentru de!enise
tatl unui opil, 10 %ile pentru a urma un urs de pueriultur, 1 %i pentru deesul
#uniului.
' #enefiiat de %ile li#ere )
1D Conf. art. Art. 1*2
.1//n a%ul unor e!enimente familiale deose#ite, salaria"ii au dreptul la %ile li#ere pltite, are
nu se inlud n durata onediului de odi-n.
.2/(!enimentele familiale deose#ite i numrul %ilelor li#ere pltite sunt sta#ilite prin lege, prin
ontratul oleti! de mun aplia#il sau prin regulamentul intern.
8a, aest salariat a #enefiiat de %ile li#ere platite inafara elor de CH.
STUDIU DE CAZ NR. 3*
8. ;. a #enefiiat de onediul legal pltit pentru ngrijirea opilului n !rst de pn la
2 ani i a soliitat n un an onediu fr plat.
(ste legal o asemenea erere )
1D Conf. art. Art. 1*3
.1/$entru re%ol!area unor situa"ii personale salaria"ii au dreptul la onedii fr plat.
.2/8urata onediului fr plat se sta#ilete prin ontratul oleti! de mun aplia#il sau
prin regulamentul intern.
da, este legala, tree#uie doar sa fie apro#ata de atre angajator.
STUDIU DE CAZ NR. 36
1.:. a fost n onediu pentru reterea i ngrijirea opilului n !rst de pn la 2 ani.
8up 3 luni de la reluarea ati!it"ii angajatorul i-a desfut ontratul de mun pentru
neorespundere profesional.
' proedat legal )
1D Conf. H0F 11162010 pri!ind onediul si indemni%atia lunara pentru resterea opiilor, u
modifiarile si ompletarile ulterioare, pre!ede in art. 25 alin. ?2* a este inter%is angajatorului
sa dispuna inetarea raporturilor de muna sau de ser!iiu in a%ulD
a* salariatei6salariatului are se afla, dupa a%, in onediu pentru resterea opilului in !arsta
de pana la un an sau de pana la 2 ani, respeti! 3 ani, in a%ul opilului u -andiap+
#* salariatei6salariatului are se afla in plata stimulentului de insertie pre!a%ut la art. G.
Interditia pre3a$'ta la alin. .2/ !e e%tinde4 " !ing'ra data4 ' pana la 6 l'ni d'pa
re3enirea de0initi3a a salariatei6salariatului in unitate, in onformitate u dispo%itiile art. 25
alin. ?3* din H0F 11162010, u modifiarile si ompletarile ulterioare.
$otri!it alin. ?A* din aelasi artiol, pre!ederile alin. ?2* si ?3* nu se aplia in a%ul onedierii
pentru moti!e e inter!in a urmare a reorgani%arii judiiare sau a falimentului angajatorului,
in onditiile legii.
H#ser!am a in a%ul reorgani%arii judiiare sau a falimentului angajatorului nu se aplia
inteditiile de desfaere ale ontratului indi!idual de muna. Cu alte u!inte, angajatorul !a
putea dispune onedierea u inalarea aestor interditii in situatia reorgani%arii judiiare
sau a falimentului angajatorului.
$rin urmare, dupa re!enirea din onediu pentru resterea opilului persoana nu poate fi
onediata pentru moti!e e nu tin de persoana salariatului pe perioadele si in situatiile
pre!a%ute de legiuitor in dispo%itiile art. 25 din H0F 11162010, u modifiarile si ompletarile
ulterioare.
8e asemenea, salariata se !a #uura de toate drepturile fa!ora#ile sta#ilite in ontratul
oleti! de muna aplia#il, dupa a%.
8ei, nu a proedat legal.
STUDIU DE CAZ NR. 37
0n angajat al unei soiet"i omeriale a #enefiiat de un urs de formare profesional
de 20 de %ile. 'ngajatorul a pltit pentru aest urs 3000 de euro. 8up 2 ani de la
terminarea ursului dorete s nete%e CI&.
$oate a!ea o asemenea ini"iati! ) Cum )
R: C"n0. Art. 1,7
.1//n a%ul n are partiiparea la ursurile sau stagiile de formare profesional este ini"iat de
angajator, toate -eltuielile oa%ionate de aeast partiipare sunt suportate de tre aesta.
.2/$e perioada partiiprii la ursurile sau stagiile de formare profesional onform alin. ?1*,
salariatul !a #enefiia, pe toat durata formrii profesionale, de toate drepturile salariale
de"inute.
.3/$e perioada partiiprii la ursurile sau stagiile de formare profesional onform alin. ?1*,
salariatul #enefiia% de !e-ime la ael lo de mun, aeast perioad fiind onsiderat
stagiu de oti%are n sistemul asigurrilor soiale de stat.
Art. 1,+
.1/.alaria"ii are au #enefiiat de un urs sau un stagiu de formare profesional, n ondi"iile
art. 12G alin. ?1*, nu pot a!ea ini"iati!a netrii ontratului indi!idual de mun pentru o
perioad sta#ilit prin at adi"ional.
.2/8urata o#liga"iei salariatului de a presta mun n fa!oarea angajatorului are a suportat
-eltuielile oa%ionate de formarea profesional, preum i orie alte aspete n legtur u
o#liga"iile salariatului, ulterioare formrii profesionale, se sta#iles prin at adi"ional la
ontratul indi!idual de mun.
.3/=erespetarea de tre salariat a dispo%i"iei pre!%ute la alin. ?1* determin o#ligarea
aestuia la suportarea tuturor -eltuielilor oa%ionate de pregtirea sa profesional,
propor"ional u perioada nelurat din perioada sta#ilit onform atului adi"ional la ontratul
indi!idual de mun.
.)/H#liga"ia pre!%ut la alin. ?3* re!ine i salaria"ilor are au fost onedia"i n perioada
sta#ilit prin atul adi"ional, pentru moti!e disiplinare, sau al ror ontrat indi!idual de
mun a netat a urmare a arestrii pre!enti!e pentru o perioad mai mare de 50 de %ile, a
ondamnrii printr-o -otrre judetoreas definiti! pentru o infra"iune n legtur u
muna lor, preum i n a%ul n are instan"a penal a pronun"at interdi"ia de e,eritare a
profesiei, temporar sau definiti!.
In onseinta, partile tre#uia sa in-eie un at aditional la CI& prin are sta#ileau perioada de
timp in are salariatul daa a!ea initiati!a in-eierii CIm se o#liga sa a-ite proportional u
timpul ramas restul de suma e repre%enta -eltuielile platite de angajator u ursul urmat de
atre salariat. =ee,istand un asemenea at aditional, salariatul poate plea oriand.
STUDIU DE CAZ NR. 3+
$entru e perioad se pot n-eia )
1. Contratul de alifiare profesional
2. Contratul de adaptare profesional
3. Contratul de ueniie
1D onf. Art. 2-2
.1/C"ntrat'l de ali0iare pr"0e!i"nal& este el n #a%a ruia salariatul se o#lig s
urme%e ursurile de formare organi%ate de angajator pentru do#ndirea unei alifiri
profesionale.
.2/$ot n-eia ontrate de alifiare profesional salaria"ii u !rsta minim de 15 ani
mplini"i, are nu au do#ndit o alifiare sau au do#ndit o alifiare e nu le permite
men"inerea loului de mun la ael angajator.
.3/C"ntrat'l de ali0iare pr"0e!i"nal& !e <n2eie pentr' " d'rat& 'prin!& <ntre 6 l'ni
:i 2 ani.
Contratul de alifiare profesional i ontratul de adaptare profesional sunt onsiderate
"ntrate !peiale de 0"r#are pr"0e!i"nal&.
C"ntrat'l de adaptare pr"0e!i"nal& este un ontrat n-eiat pe durat determinat, e
nu poate fi mai mare de un an.
Conf. Art. 2-+
.1/0eniia la loul de mun se organi%ea% n #a%a "ntrat'l'i de 'eniie.
.2/Contratul de ueniie la loul de mun este ontratul indi!idual de mun de tip
partiular, n temeiul ruiaD
a/angajatorul persoan juridi sau persoan fi%i se o#lig a, n afara pl"ii unui salariu, s
asigure formarea profesional a ueniului ntr-o meserie potri!it domeniului su de ati!itate+
b/ueniul se o#lig s se forme%e profesional i s muneas n su#ordinea angajatorului
respeti!.
.3/Contratul de ueniie la loul de mun se n-eie pe durat determinat.
Hrgani%area, desfurarea i ontrolul ati!it"ii de ueniie se reglementea% prin lege
speial.
STUDIU DE CAZ NR. 3,
.alariatul '.8. a s!rit o a#atere disiplinar gra! n urma reia putea s se ia
msura desfaerii disiplinare a ontratului indi!idual de mun.
$entru a e!ita aest luru, salariatul nu s-a pre%entat la on!oarea sris n !ederea
desfurrii eretrii disiplinare preala#ile.
1. ' proedat oret angajatorul)
2. Ce pre!ede Codul &unii)
3. Ce tre#uie s uprind dei%ia prin are angajatorul dispune apliarea san"iunii
disiplinare)
1D Conf. Art. 2)7 alin. .1/'ngajatorul dispune de prerogati! disiplinar, a!nd dreptul de a
aplia, potri!it legii, san"iuni disiplinare salaria"ilor si ori de te ori onstat aetia au
s!rit o a#atere disiplinar.
C"n0. Art. 2*- 'ngajatorul sta#ilete san"iunea disiplinar aplia#il n raport u gra!itatea
a#aterii disiplinare s!rite de salariat, a!ndu-se n !edere urmtoareleD
a/mprejurrile n are fapta a fost s!rit+
b/gradul de !ino!"ie a salariatului+
/onsein"ele a#aterii disiplinare+
d/omportarea general n ser!iiu a salariatului+
e/e!entualele san"iuni disiplinare suferite anterior de tre aesta.
(tapele santionarii unui salariat suntD
1. Re0erat'l de !e!i$are. Hrie proedura de eretare disiplinara inepe printr-un referat
de sesi%are din partea unei persoane, de regula o persoana din management, u pri!ire la o
fapta sa!arsita de un salariat, fapta e ar putea onstitui o a#atere de la normele de disiplina
in muna. Insa su# niio forma, persoana e sesi%ea%a fapta nu tre#uie sa sugere%e si
apliarea !reunei santiuni disiplinare. 1eferatul se !a re%uma la pre%entarea e!enimentelor
si, e!entual, se !a in-eia printr-o fra%a surta preumD <!a rugam sa dispuneti masurile are
se impun>.
2. N'#irea "#i!iei de eretare di!iplinara. 8upa sesi%are, in !ederea derularii
proedurii de eretare disiplinara, organul de onduere al angajatorului numeste o omisie
in aest sens. 8esi dispo%itiile legale nu impun o anumita alitate a mem#rilor omisiei, este
important a, in situatia unor a#ateri de la atri#utiile de ser!iiu si are au un arater te-ni,
mem#rii sa fie numiti din randul salariatilor are au unostintele profesionale neesare sa
anali%e%e faptele supuse eretarii. .pre e,emplu, in a%ul unor fapte de introduere de date
nereale in sistemele onta#ile ale soietatii, este indiat a el putin un mem#ru al omisiei sa
ai#a unostinte de speialitate astfel inat sa poata anali%a in mod pertinent situatiile
onta#ile.
3. C"n3"area !alariat'l'i. Con!oarea salariatului se fae de atre omisie si nu de atre
onduerea soietatii. Intruat on!oarea este atul prin are salariatului i se adue la
unostinta faptul a urmea%a sa fie eretat pentru anumite fapte, presupuse a ontra!eni
regulilor de disiplina, este reomanda#il a faptele sa fie identifiate at mai #ine, atat su#
aspetul intinderii lor, at si su# aspetul perioadei sau datei and au fost sa!arsite.
). Ceretarea pr"pri'($i!a. In eea e pri!este eretarea disiplinara propriu-%isa,
reomandam urmatoareleD
- =iiodata angajatului nu tre#uie sa i se refu%e asistarea de atre un a!oat+
- $rin intre#arile adresate, omisia ar tre#ui sa lamureasa toate aspetele,
irumstantele in are a fost sa!arsita fapta+
- .alariatului tre#uie sa i se ofere posi#ilitatea de a raspunde at de detaliat onsidera, sa
isi formule%e apararea, sa depuna orie pro#e in apararea sa, -iar daa aest luru ar
presupune o noua intalnire+ in aeasta situatie, in proesul-!er#al al intalnirii este perfet in
regula a partile sa sta#ileasa onret data noii intalniri sau data pana la are salariatul !a
putea depune, in atentia omisiei, do!e%ile de are intelege sa se foloseasa+
- In proesul-!er#al are se in-eie la finalul intalnirii tre#uie redate toate disutiile purtate
intre parti, inlusi! justifiarile6apararea salariatului+
- Ceretarea disiplinara nu tre#uie sa se re%ume la disutii u salariatul, i tre#uie sa
implie si strangerea, respeti! studierea de alte do!e%i, preum doumente si6sau delaratii
de martori+
- Ceretarea disiplinara se finali%ea%a u un referat al omisiei, adresat onduerii
soietatii. In aest referat, omisia tre#uie sa mentione%e toate lurarile sale, sa indie faptele
are au fost sa!arsite de salariat si argumentele pentru are aeste fapte sunt onsiderate
a#ateri disiplinare, sa indie normele interne inalate de atre salariat, apararea aestuia,
dar si sa propuna o santiune disiplinara.
*. Dei$ia de "nediere. &entionam faptul a dei%ia de onediere se emite in termen de
30 de %ile alendaristie de la data luarii la unostinta a sa!arsirii a#aterii disiplinare, dar nu
la mai mult de 5 luni de la data sa!arsirii fapteiO
'ngajatorul a proedat oret.
.alariatul nepre%entundu-se la eretarea dispusa, a faut aplia#il art. 251 alin. .3/ are
!p'ne a: =epre%entarea salariatului la on!oarea fut n ondi"iile pre!%ute la alin. ?2*
fr un moti! o#ieti! d dreptul angajatorului s dispun san"ionarea, fr efetuarea
eretrii disiplinare preala#ile.
STUDIU DE CAZ NR. )-
0n salariat al unei soiet"i omeriale a lurat ntr-o lun, din moti!e mediale, un
numr de 15 %ile.
$entru aest perioad a primit un numr de ti-ete de mas pentru 15 %ile.
(ste oret dei%ia angajatorului a!nd n !edere salariatul a fost #olna! )
1D da, este oreta pt. a, onf. Legii nr. 1)261,,+ pri!ind aordarea ti-etelor de mas,
numrul de ti-ete de mas aordat fierui salariat orespunde u numrul de %ile lurtoare
din luna pentru are se fae distri#uirea ?'n ti2et de #a!&6$i l'rat&*.
STUDIU DE CAZ NR. )1
.alariatul C.=. a fost n delega"ie timp de 1G %ile n luna martie a anului 2005. $entru
aeast perioad nu a primit ti-ete de mas.
(ste oret dei%ia angajatorului )
1D da, este oreta pt. a, onf. Legii nr. 1)261,,+ pri!ind aordarea ti-etelor de mas,
numrul de ti-ete de mas aordat fierui salariat orespunde u numrul de %ile lurtoare
din luna pentru are se fae distri#uirea ?'n ti2et de #a!&6$i l'rat&*. $entru %ilele de
delegatie, angajatorul este o#ligat a aorda salariatului diurna legala6%i.
STUDIU DE CAZ NR. )2
4a are din urmtoarele situa"ii n are se afl personalul angajat se aord ti-ete de
masD
1. personalul aflat n onediu de odi-n+
2. personalul aflat n onediu pentru inapaitate temporar de mun+
3. personalul detaat
1. - numai personalului detasat i se !or aorda ti-ete de masa
STUDIU DE CAZ NR. )3
/ntr-o institu"ie pu#li, la data de 02.02.2005 s-a pensionat eful ompartimentului
finaniar. '!nd n !edere pre!ederile H0F nr 16 2005, postul poate fi oupat prin
onurs )
1D =0. 'easta ordonanta a instituit #loarea posturilor !aante pt. perioada 01.02.-
31.12.2005 u e,eptia a%urilor pre!a%ute la art. 3.
7rd"nan;a de 'rgen;& nr. 162--6 pri3ind 'nele #&!'ri pentr' <nt&rirea apait&;ii
ad#ini!trati3e a R"#9niei pentr' integrarea <n Uni'nea E'r"pean&
'ten ieP :e,tul aestei forme ofiiale gratuite este el pu#liat n &.Hf. al 1omniei i nu
inlude modifirile ulterioare.
Ae!t d"'#ent e!te di!p"nibil i <n 0"r#a "n!"lidat&4 la $i4 "n0"r# 'lti#ei
#"di0i&ri din data de 1A.0A.2002=
:e interesea% forma onsolidat a doumentului) H po i umpra online n !arianta $8; sau
QindleP
$re D 15,35 4ei u :I'
C'#p&r& d"'#ent
>"r#a "0iial& grat'it&
?'bliat <n 5"nit"r'l 70iial4 ?artea I nr. ,- din 31.-1.2--6.
@n 3ig"are de la 31.-1.2--6
/n 1aportul de monitori%are al Comisiei (uropene din 25 otom#rie 2005 pregtirea pentru
aderarea la 0niunea (uropean presupune i asigurarea apait"ii administrati!e de
gestionare a instrumentelor struturale, a"iune e a fost e!aluat a repre%entnd un
domeniu riti i este onsemnat u 7steag rou7.
/n perioada 200G-2002 1omnia !a fi #enefiiara unor importante transferuri finaniare n
adrul politiii de oe%iune a 0niunii (uropene, fapt e impune luarea tuturor msurilor
neesare pentru a asigura o apaitate de a#sor#"ie ridiat a aestor fonduri.
H astfel de msur onst n asigurarea u numrul de personal neesar n toate struturile
responsa#ile u integrarea n 0niunea (uropean i de gestionarea fondurilor omunitare.
'!nd n !edere ele pre%entate mai sus, se impune adoptarea n regim de urgen" a unui
at normati! din are s reias faptul 1omnia a luat toate msurile neesare pentru
onsolidarea apait"ii administrati!e de gestionare a instrumentelor struturale, e!itndu-se
o nou e!aluare negati! a Comisiei (uropene n prim!ara anului 2005.
/n temeiul art. 11* alin. ?A* din Constitu"ia 1omniei, repu#liat,
Fu!ernul 1omniei adopt pre%enta ordonan" de urgen".
Art. 1.
1 =umrul ma,im de posturi apro#at prin 4egea #ugetului de stat pe anul 2005 nr. 3G262005
i prin 4egea #ugetului asigurrilor soiale de stat pe anul 2005 nr. 3+-62--* se majorea%
pentru autorit"ile i institu"iile pu#lie pre!%ute n ane,a are fae parte integrant din
pre%enta ordonan" de urgen".
Art. 2.
?1* $entru asigurarea fondurilor neesare finan"rii numrului suplimentar de posturi pre!%ut
la art. 1 ordonatorii prinipali de redite ai #ugetului de stat au o#liga"ia de a propune treerea
la fondul de re%er! #ugetar la dispo%i"ia Fu!ernului a sumelor identifiate n #ugetele lor a
urmare a amnrii sarinilor are se pot finan"a n ultima parte a anului 2005.
?2* 8in sumele re%ultate potri!it alin. ?1* Fu!ernul !a suplimenta #ugetele ordonatorilor
prinipali de redite rora li s-a apro#at majorarea numrului de posturi onform pre%entei
ordonan"e de urgen".
?3* .e autori%ea% &inisterul ;inan"elor $u#lie a, la propunerea ordonatorilor prinipali de
redite ai autorit"ilor i institu"iilor pre!%ute n ane,, s introdu modifirile
orespun%toare n strutura #ugetului de stat i n !olumul i strutura #ugetelor aestora.
?A* .e autori%ea% ordonatorii prinipali de redite s introdu modifirile orespun%toare
n ane,ele la #ugetele lor i n #ugetele ordonatorilor de redite din su#ordine sau finan"a"i
prin #ugetele aestora i s omunie &inisterului ;inan"elor $u#lie aeste modifiri.
Art. 3.
?1* /n perioada 1 fe#ruarie - 31 deem#rie 2005 se suspend ouparea prin onurs a
posturilor !aante la data de 31 ianuarie 2005, din adrul autorit"ilor i institu"iilor pu#lie,
indiferent de modul de finan"are a aestora.
?2* .e e,eptea% de la pre!ederile alin. ?1* ouparea urmtoarelor posturiD
a* ele are se majorea% onform pre%entei ordonan"e de urgen"+
#* ele !aante la data de 31 ianuarie 2005, aferente struturilor u sarini pri!ind integrarea
n 0niunea (uropean+
* 1 posturile unie ale ror atri#u"ii speifie nu se regses la elelalte posturi din adrul
struturii organi%atorie a autorit"ilor i institu"iilor pu#lie, preum i posturile diplomatie ale
&inisterului 'faerilor (,terne+
d* ele pentru are s-au demarat proedurile de organi%are a onursurilor pentru ouparea
aestora+
e* posturile din aparatul sistemului judiiar i elelalte ategorii de personal din autorit"ile i
institu"iile pu#lie u atri#u"ii n implementarea angajamentelor asumate prin Botrrea
Fu!ernului nr. 23162--* pri!ind apro#area .trategiei na"ionale antiorup"ie pe perioada 2005-
200G i a $lanului de a"iune pentru implementarea .trategiei na"ionale antiorup"ie pe
perioada 2005-200G i prin Botrrea Fu!ernului nr. 23262--* pri!ind apro#area .trategiei
de reform a sistemului judiiar pe perioada 2005-200G i a $lanului de a"iune pentru
implementarea .trategiei de reform a sistemului judiiar pe perioada 2005-200G+
f* nadrarea promo"iei de a#sol!en"i din anul 2005 ai institu"iilor de n!"mnt proprii, din
sistemul de aprare, ordine pu#li i siguran" na"ional.
?3* Huparea posturilor pre!%ute la alin. ?2* se !a fae, n ondi"iile legii, pe rspunderea
ordonatorilor prinipali de redite.
Art. ). 1
1 $rin derogare de la pre!ederile art. 51 alin. ?A* din 4egea nr. 1++61,,, pri!ind .tatutul
fun"ionarilor pu#lii, repu#liat, u modifirile ulterioare, pentru onursurile organi%ate de
autorit"ile i institu"iile pu#lie ondi"iile de desfurare a onursurilor pentru ouparea
fun"iilor pu#lie !aante pre!%ute la art. 3 se pu#li n &onitorul Hfiial al 1omniei,
$artea a III-a, u el pu"in 10 %ile nainte de data desfurrii onursului.
Art. *. 1
?1* $roedura de organi%are i desfurare a onursurilor pentru posturile pre!%ute la art. 3
alin. ?2* lit. a* i #* este ea sta#ilit prin Botrrea Fu!ernului nr. 1.2-,62003 pri!ind
organi%area i de%!oltarea arierei fun"ionarilor pu#lii, u modifirile ulterioare, u
urmtoarele e,ep"iiD
a* autorit"ile i institu"iile pu#lie n organigrama rora se afl postul sos la onurs au
o#liga"ia s soliite a!i%ul 'gen"iei =a"ionale a ;un"ionarilor $u#lii u el pu"in 13 %ile
nainte de data sus"inerii onursului+
#* 'gen"ia =a"ional a ;un"ionarilor $u#lii are o#liga"ia s emit a!i%ul pre!%ut la lit. a* i
s transmit numele, prenumele i fun"ia de"inut de repre%entantul aesteia n omisia de
onurs, n termen de dou %ile de la data primirii soliitrii+
* autoritatea sau institu"ia pu#li organi%atoare a onursului are o#liga"ia de a onstitui
omisia de onurs i omisia de solu"ionare a ontesta"iilor u el pu"in 10 %ile nainte de
data sus"inerii onursului+
d* autoritatea sau institu"ia pu#li n organigrama reia se afl postul sos la onurs are
o#liga"ia de a afia la sediul su i, dup a%, de a pu#lia n pres i, aolo unde e,ist, pe
pagina de Internet, u el pu"in 10 %ile nainte de data sus"inerii onursului, urmtoarele
informa"iiD denumirea institu"iei, data organi%rii onursului, numrul fun"iilor pu#lie
!aante pentru are se organi%ea% onursul i datele de ontat pentru o#"inerea de
informa"ii suplimentare+
e* andida"ii depun la seretariatul omisiei de onurs dosarul de onurs n termen de 3 %ile
de la data pu#lirii anun"ului pre!%ut la art. A+
f* omisia de onurs are o#liga"ia de a seleta dosarele de onurs pe #a%a ndeplinirii
ondi"iilor de partiipare la onurs, n termen de ma,imum 2A de ore de la data e,pirrii
termenului pre!%ut la lit. e*.
?2* $entru fun"iile pu#lie din adrul ompartimentelor impliate n implementarea
angajamentelor asumate prin negoierile pentru aderarea 1omniei la 0niunea (uropean,
are neesit un ni!el ridiat de unoatere a unei lim#i de irula"ie interna"ional, poate fi
sta#ilit, la soliitarea justifiat a autorit"ii sau institu"iei pu#lie i u a!i%ul 'gen"iei
=a"ionale a ;un"ionarilor $u#lii, o pro# de lim# strin. /n aest a%, modalitatea de
e!aluare a pro#ei se propune odat u soliitarea a!i%ului de tre autoritatea sau institu"ia
pu#li i se apro# de 'gen"ia =a"ional a ;un"ionarilor $u#lii.
Art. 6.
$entru fun"iile pu#lie !aante pre!%ute la art. 3 alin. ?2* lit. a*, n anul 2005 nu se apli
pre!ederile art. 35 din Hrdonan"a Fu!ernului nr. 262--6 pri!ind reglementarea drepturilor
salariale i a altor drepturi ale fun"ionarilor pu#lii pentru anul 2005.
Art. 7. 1
?1* .e e,eptea% de la pre!ederile alin. ?2* al art. RII din 4egea nr. 16162--3 pri!ind unele
msuri pentru asigurarea transparen"ei n e,eritarea demnit"ilor pu#lie, a fun"iilor pu#lie
i n mediul de afaeri, pre!enirea i san"ionarea orup"iei, u modifirile i ompletrile
ulterioare, aparatul propriu al ministerelor, elorlalte organe de speialitate ale administra"iei
pu#lie entrale i al institu"iilor pu#lie su#ordonate aestora.
?2* 1 $rin derogare de la pre!ederile alin. ?A* al art. RII din 4egea nr. 16162--3, u
modifirile i ompletrile ulterioare, ponderea, n mod umulat, a fun"iilor pu#lie de
onduere i a fun"iilor pu#lie orespun%toare ategoriei nal"ilor fun"ionari pu#lii din
adrul autorit"ilor i institu"iilor pu#lie pre!%ute la alin. ?1* este de ma,imum 15N din
numrul total al fun"iilor pu#lie.
Art. +.
?1* 3 $ersonalul de speialitate din adrul struturilor are au a o#iet de ati!itate
gestionarea asisten"ei finaniare din mprumuturi e,terne ontratate sau garantate de stat,
ram#ursa#ile sau neram#ursa#ile, preum i a altor redite sau mprumuturi similare
#enefiia% de drepturile salariale pre!%ute de 4egea nr. ),-62--) pri!ind stimularea
finaniar a personalului are gestionea% fonduri omunitare, u modifirile ulterioare,
respeti! de salarii de #a% majorate u G5N fa" de ele pre!%ute de lege.
?2* 1 .e e,eptea% de la apliarea pre!ederilor alin. ?1* personalul nadrat n unit"ile de
management de proiet nfiin"ate n temeiul Hrdonan"ei de urgen" a Fu!ernului nr. *261,,,
pri!ind asigurarea unui adru unitar pentru managementul proietelor finan"ate prin
mprumuturi e,terne ontratate sau garantate de stat, ram#ursa#ile sau neram#ursa#ile,
inlusi! pri!ind plata speialitilor romni are i desfoar ati!itatea n adrul unit"ilor de
management de proiet, u modifirile ulterioare.
Art. ,.
?1* =erespetarea dispo%i"iilor art. 3 onstituie ontra!en"ie i se san"ionea% u amend de
la 2.000 lei ?1H=* la 5.000 lei ?1H=*.
?2* Constatarea ontra!en"iei i apliarea amen%ilor se fa de tre personalul u atri#u"ii de
ontrol din adrul Cur"ii de Conturi.
$1I&-&I=I.:10
CS4I= $H$(.C0-
:S1IC('=0
STUDIU DE CAZ NR. ))
/ntr-o institu"ie pu#li, impliat n programul de integrare a 1omniei n 0(, o parte
din faturi sunt pltite din fonduri europene.
0n post !aant la data de 31.01.2005 poate fi oupat prin onurs )
1D !e%i raspunsul de la A3.
STUDIU DE CAZ NR. )*
I.8. are umul de fun"ii la trei soiet"i omeriale.
@enefiia% de ti-ete de mas de la toate ele trei soiet"i omeriale )
1D Ia #enefiia doar de la angajatorul unde este inregistrat u funtia de #a%a.
In a%ul umulului de funtii, ti-etele de masa pot fi aordate, onform legii, n'#ai de atre
anga1at"rii 'nde bene0iiarii in a'$a i!i a' 0'ntia de ba$a.