Sunteți pe pagina 1din 29

CUPRINS:

INTRODUCERE.............................................................................................3
1. BAZELE TEORETICE ALE PROCESULUI DE USCARE..................................5
1.2. Mecanismul usc!ii............................................................................"
1.2.1. #n$e%!&a!ea a%ei $in %!'$use..................................................."
1.3. Me&'$e $e usca!e.............................................................................."
1.(. Clasi)ca!ea ma&e!ialel'! ume$e $in in$us&!ia alimen&a!.................*
1.(.1. M'$ul $e le+a!e a a%ei...............................................................*
1.5. S&a&ica usc!ii....................................................................................,
1.". Cine&ica '%e!a-iei $e usca!e...............................................................
1.*. /ac&'!ii ca!e in0uien-ea1 usca!ea..................................................12
1.,. Usc&'a!e u&ili1a&e 3n in$us&!ia alimen&a!......................................12
1.,.1. Clasi)ca!ea usc&'a!el'!..........................................................12
1.,.2. Ti%u!i c'ns&!uc&i4e $e usc&'a!e..............................................11
2. PRINCIPIUL DE /UNC5IONARE AL APARATULUI......................................15
3. CALCULUL TERMIC AL INSTALA5IEI........................................................1*
(. PROTEC5IA MUNCII................................................................................21
BIBLIO6RA/IE............................................................................................25
Mo
d

.
Coal
a

Nr.
Document
.
Semna
t.

Data

Coala

2
Proiect de an la OUIA
Efectuat Borcoman
N.
Controlat Chiaburu V.


Aprobat.
CUPRINS
Litera Coli

27
!M "!M#A $r. !%&
'('
INTRODUCERE
Ma&e!ialele na&u!ale7 semi8a9!ica&ele :i ' se!ie $e %!'$use c'n;in7 3n
%!'%'!;ii 4a!ia9ile7 umi$i&a&e %!'4eni& $in c'n&ac&ul cu a%a lic<i$ sau cu
4a%'!ii $e a% $in ae!= une'!i umi$i&a&ea ' 8'!mea1 a%a !eac;iil'! c<imice
sau a%a $e c'ns&i&u;ie s&!uc&u!al.
Pen&!u necesi&;i $e &!ans%'!&7 $e%'1i&a!e7 c'nse!4a!e sau ce!in;e $e
u&ili1a!e 3n %!'cesele &e<n'l'+ice se im%une7 $e cele mai mul&e '!i7
!e$uce!ea sau 3n$e%!&a!ea %!ac&ic &'&al a umi$i&;ii. Dac c'n;inu&ul $e
a% a ma&e!ialului es&e %!ea ma!e se !ec'man$ ca 3n$e%!&a!ea s se 8ac
mai 3n&3i %!in '%e!a;iile $e $ecan&a!e7 cen&!i8u+a!e sau )l&!a!e7 ia! 3n )nal s
se 8ac uscarea.
Uscarea es&e '%e!a;ia %!in ca!e a%a $in ma&e!ialele s'li$e es&e
3n$e%!&a& su9 ac;iunea ene!+iei &e!mice ca!e $e&e!min 4a%'!i1a!ea
umi$i&;ii $in ma&e!ial. Ea a!e la 9a1 &!ans8e!ul simul&an $e im%uls7 cl$u!
:i mas.
Usca!ea es&e un %!'$us $e &!ans8e! $e umi$i&a&e 3ns';i& :i $e &!ans8e! $e
cl$u!7 3n ca!e %!'$usul ce$ea1 a% unui a+en& &e!mic >ae! sau +a1e? ca!e7 3n
aces& ca17 a!e :i !'lul $e a a9s'!9i 4a%'!ii $e a% 3n$e%!&a;i $in %!'$use.
Pen&!u Re%u9lica M'l$'4a ' 3nsemn&a&e $e'se9i& ' a!e '!+ani1a!ea
%!eluc!!ii ma&e!iei %!ime au&'<&'ne 3n %!'$use alimen&a!e. P!'cesele
&e<n'l'+ice $in aces& $'meniu 3n ma!ea ma@'!i&a&e necesi& &!a&!i &e!mice ale
%!'$usel'!7 ceea ce ca !e+ul es&e 3ns';i& $e un c'nsum ma!e $e ene!+ie.
A&en;ie $e'se9i& 3n aces& c'n&eA& se ac'!$ %!'cesel'! :i ins&ala;iil'! $e usca!e
ca unele $in cele mai ma!i c'nsuma&'a!e $e ene!+ie $in in$us&!ia alimen&a!.
Ins&ala;iile $e usca!e $e im%'!& m'$e!ne sun& $'&a&e cu $i8e!i&e me&'$e
ale a%'!&ului $e ene!+ie :i sis&eme s')s&ica&e $e au&'ma&i1a!e ca!e !e$uc la
maAim c'nsumul $e ene!+ie a aces&'!a :i asi+u! ' cali&a&e 3nal& a %!'$usului
)ni&. Aces&e ins&ala;ii sun& c's&isi&'a!e :i nu 3n&'&$eauna es&e %'si9il %!'cu!a!ea
l'! $e c&!e an&!e%!en'!ii au&'<&'ni $in m'&i4e )nancia!e. T'&'$a& 3n&!e;ine!ea
l'! necesi& %e!s'nal $e cali)ca!e 3nal& :i !e%a!a;ia %'a&e ) e8ec&ua& numai $e
c&!e s%eciali:&ii 3n&!e%!in$e!il'! %!'$uc&'a!e. T'a&e aces&ea $uc la c<el&uieli
su%limen&a!e ca!e nu @us&i)c in4es&i;iile.
La m'men& un :i! $e 3n&!e%!in$e!i ac&i4ea1 u&ili1Bn$ ins&ala;ii $e usca!e
3n4ec<i&e %!'cu!a&e $in s%a;iul %'s&s'4ie&ic sau $e c'ns&!uc;ie %!'%!ie. Aces&e
ins&ala;ii sun& 3n&!C' msu! 'a!eca!e au&'ma&i1a&e7 accen&ul )in$ %us %e
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
3
8
Proiect de an la OUIA
mecani1a!ea '%e!a;iil'! mecanice cum a! ) 3nc!ca!ea7 $esc!ca!ea7
&!ans%'!&a!ea ma&e!iei %!ime %!in came!a $e usca!e e&c.
#ns $i!i@a!ea :i 3n!e+is&!a!ea %a!ame&!il'! %!'cesului &e<n'l'+ic !mBnBn$ a )
!eali1a;i manual. #ns ace:&i 8ac&'!i :i in0uen;ea1 cali&a&ea %!'$usului )ni& :i
c'nsumul $e ene!+ie.
Au&'ma&i1a!ea ins&ala;iil'! eAis&en&e $e usca!e a %!'$usel'! a+!'alimen&a!e
%'a&e ) !eali1a& 3n 9a1a sis&emel'! $e au&'ma&i1a!e $e im%'!& eAis&en&e sau 3n
u!ma ela9'!!il'! au&'<&'ne a aces&'!a. Sis&emele $e au&'ma&i1a!e $e im%'!&
sun& c's&isi&'a!e :i 3n ma@'!i&a&ea ca1u!il'! nu %'& ) su%use !e%a!a;iei.
La m'men&7 sun& ela9'!a&e un :i! $e ce!ce&!i 3n $'meniul usc!ii $e c&!e
sa4an;ii $in R.M'l$'4a7 inclusi4 :i 3n ca$!ul $i8e!i&'! %!'iec&e )nan;a&e $e
Aca$emia $e D&iin;e a R. M'l$'4a. Au 8's& s&u$ia&e :i ela9'!a&e !e+imu!i
&e<n'l'+ice $e usca!e a 8!uc&el'!7 le+umel'!7 %!'$usel'! $e $es&ina;ie me$ic'C
9i'l'+ic7 %!'$usel'! sBm9u!'ase7 e&c.
#n R. M'l$'4a se !ec'l&ea1 can&i&;i ma!i $e 8!uc&e :i le+ume u:'! al&e!a9ile
ca!e necesi& %!eluc!a!e !a%i$ :i c'n$i;ii s%eci)ce $e %s&!a!e. Una $in
me&'$ele $e %!eluc!a!e :i $e usca!e a aces&'!a es&e $es<i$!a&a!ea l'! E usca!ea.
O%&imi1a!ea %!'cesel'! $e usca!e a %!'$usel'! a+!'alimen&a!e es&e
%'si9il numai %!in a%lica!ea sis&emel'! $e au&'ma&i1a!e m'$e!ne. #n u!ma
im%lemen&!ii sis&emului $e au&'ma&i1a!e a %!'ceuslui $e usca!e 3n ins&ala;iile
eAis&en&e 4'! a%!ea u!m&'a!ele a4an&a@eF
- '9;ine!ea unui %!'$us )ni& $e ' cali&a&e 3nal&7 c'm%e&i&i4e %e
%ia;a eu!'%ean=
- !e$uce!ea c'nsumului $e ene!+ie +!a;ie '%&imi1!ii %!'cesului=
- !e$uce!ea c<el&uielil'!7 3n&!e;ine!ea :i !e%a!a;ia ins&ala;iil'! $e
usca!e=
- c!ea!ea n'il'! l'cu!i $e munc 3n ;a! la %!'$uce!ea sis&emel'!
$e au&'ma&i1a!e.
Al&e %!'ce$ee %a!&icula!e $e usca!e sun&F
E usca!e cu !a$ia;ii in8!a!':ii=
E usca!e cu mic!'un$e=
E usca!e 8a4'!i1a& $e ul&!asune&e=
E usca!e a1e'&!'%=
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
4
8
Proiect de an la OUIA
E usca!e %a!;ial 'sm'&ic.
P!'ce$eele $e c'nse!4a!e c'm9ina&e cu usca!ea7 mai $es u&ili1a&e 3n
in$us&!ie7 sun& F
E usca!e c'm9ina& cu 9lan:a!e E la 8!uc&e=
E usca!e c'm9ina& cu 9lan:a!e :i eA%an$a!e E ca!&')7 m'!c'4i7 !$cin'ase
8elii=
E usca!e c'm9ina& cu 3ncl1i!e E eA%an$a!e=
E usca!e c'm9ina& cu eA%an$a!e %!in eA&!u$a!e &e!m'%las&ic=
E $e<i$!'c'n+ela!ea Esc$e!ea umi$i&;ii %Bn la 52G la c'n+ela!e=
E c!i'$es<i$!a&a!ea E li')li1a!e.
1. BAZELE TEORETICE ALE PROCESULUI DE SCA)E
Uscarea es&e '%e!a;ia %!in ca!e a%a $in ma&e!ialele s'li$e es&e
3n$e%!&a& su9 ac;iunea ene!+iei &e!mice ca!e $e&e!min 4a%'!i1a!ea
umi$i&;ii $in ma&e!ial. Ea a!e la 9a1 &!ans8e!ul simul&an $e im%uls7 cl$u!
:i mas.
Usca!ea es&e un %!'$us $e &!ans8e! $e umi$i&a&e 3ns';i& :i $e &!ans8e! $e
cl$u!7 3n ca!e %!'$usul ce$ea1 a% unui a+en& &e!mic >ae! sau +a1e? ca!e7 3n
aces& ca17 a!e :i !'lul $e a a9s'!9i 4a%'!ii $e a% 3n$e%!&a;i $in %!'$use.
#n$e%!&a!ea unei %!;i a a%ei $in %!'$use se %'a&e !eali1a %!in in&e!me$iul
mai mul&'! '%e!a;ii7 3n 8unc;ie $e s&a!ea l'! )1ic ini;ial7 c'n8'!m &a9elului 1.1.
Tabelul 1.1 Operaii pentru ndeprtarea apei
Operaia Starea !i" iniia# a $ateria#u#ui
Mecanice
S'li$ Lic<i$ 6a1'as
Se$imen&a!e
Cen&!i8u+a!e
/il&!a!e
P!esa!e
/i1ic'Cc<imice
U&ili1a!ea $e ma&e!iale <i+!'sc'%ice
A9s'!9;ie
EA&!ac;ie A$s'!9;ie
Te!mice
Rci!
e
Su9lima!e
Ha%'!i1a!e
Dis&ila!e
Rec&i)ca!e
Mo
d

.
Coal
a

Nr.
Document
.
Semna
t.

Data

Coala

5
Proiect de an la OUIA
Efectuat *arti
Natalia
Controlat Netreba
Natalia

Aprobat.
a!ele "e#re"$ce ale
%r#cesulu$ &e
uscare
Litera Coli

2'
!M "!M#A $r. !A%&
+,(
1.%. &ECANIS&UL USC'RII
1.%.1. (NDEP'RTAREA APEI DIN PRODUSE
#n$e%!&a!ea a%ei $in %!'$use se !eali1ea1 %!in e4a%'!a!ea a%ei la
su%!a8a;a li9e! a %!'$usului :i a%'i $i8u1ia aces&eia 3n me$iul 3nc'n@u!&'!.
()a%#rarea a%e$ la su%ra*a+a l$ber, a %r#&usulu$. P!'$usele cu un 'a!eca!e
c'n;inu& $e umi$i&a&e se 3ncl1esc7 %en&!u ca %!esiunea $e 4a%'!i a a%ei s
$e%:easc %!esiunea $e 4a%'!i a s&!a&ului $e ae! ca!e 3nc'n@'a! %!'$usul. #n
c'n$i;ia eAis&en;ei aces&ei $i8e!en;e $e %!esiune7 %e seama le+ii $i8u1iei7 a%a $in
s&!a&ul su%e!)cial al %!'$usului ca!e sCa &!ans8'!ma& 3n 4a%'!i7 &!ece 3n ae!.
Pen&!u a 8ace me!eu %'si9il $e%lasa!ea 4a%'!il'! $e a%7 $ins%!e %!'$us 3ns%!e
me$iul 3nc'n@u!&'!7 es&e necesa! s se 3n$e%!&e1e 3nc'n&inuu 4a%'!ii
acumula;i 3n s&!a&ul $e ae! ca!e 3nc'n@'a! %!'$usul7 ca!e se !eali1ea1 cBn$
usca!ea se 8ace su9 4i$.
-$*u!$a a%e$ ./ 0e&$ul ./c#/1ur,"#r. #n ca1ul 3n ca!e7 la su%!a8a;a %!'$usului
se a$uce un cu!en& $e ae! a c!ui %!esiune $e 4a%'!i es&e mic7 se c!eea1 '
$i8e!en; $e %!esiuni ca!e 4a %e!mi&e a%ei $in s&!a&ul eA&e!i'! al %!'$usului s
$i8u1e1e 3n ae!. Ae!ul7 3nc!ca& cu umi$i&a&e7 es&e 3nc'n&inuu 4e<icula&7 c!eBn$
as&8el c'n$i;ii %en&!u ' %e!manen& $i8u1iune a a%ei $ins%!e %!'$us 3ns%!e ae!ul
3nc'n@u!&'!. Pe msu! ce s&!a&ul %e!i8e!ic a %ie!$u& a%a7 c'ncen&!a;ia 3n a% a
s&!a&u!il'! in&e!i'a!e ale %!'$usului $e%:e:&e c'ncen&!a;ia 3n a% a aces&ui s&!a&
%e!i8e!ic. IinBn$ seama $e le+ile $i8u1iei7 a%a $in in&e!i'!ul %!'$usului se 4a
$e%lasa s%!e eA&e!i'! %Bn se 4a a@un+e la un ec<ili9!u7 ca!e 4a ) s&a9ili& 3n
8unc;ie $e ca!ac&e!is&icile ae!ului7 $in came!a un$e u!mea1 a se $e%'1i&a
%!'$usul usca&.

1.). &ETODE DE USCARE
a. Dup- modelul tran.miterii c-ldurii c&!e %!'$use7 usca!ea se
!eali1ea1F %!in c'n$uc;ie7 %!in c'n4ec;ie :i %!in !a$ia;ie.
2 %r$/ c#/&uc+$e3 c3n$ %!'$usul 4ine 3n c'n&ac& $i!ec& cu su%!a8a;a cal$ a
usc&'!ului7 ca!e &!e9uie 3ncl1i& me!eu la &em%e!a&u!i ma!i. #n aces& ca17
%!'$usele se %'& su%!a3ncl1i neuni8'!m7 $e+!a$Bn$uCse=
2 %r$/ c#/)ec+$e 3n ae! cal$ sau +a1e $e a$e!e7 %!'$use1e )in$ a:e1a&e %e
!as&ele7 c!uci'a!ele m'9ile7 &4i7 e&c.7 ci!cul3n$ )e :i %!'$usul :i ae!ul7 )e numai
ae!ul $e usca!e. Se %'a&e 8'l'si ae! cu
&em%e!a&u! ma!e :i umi$i&a&e >a9s'lu&? mic7 %e!mi;Bn$ !a1el'! s %&!un$
3n %!'$us=
2 %r$/ ra&$a+$e c3n$ %!'$usele sun& su%use ac;iunii !a1el'! cal'!ice emise $e
!a$ian;i cal'!ici >c'!%u!i ce!amice sau me&alice 3ncl1i&e7 lm%i elec&!ice cu !a1e
in8!a!':ii?. #n aces& ca17 %!'$usele se usuc7 3n s&!a&u!i $e +!'sime mic7
%e!mi;Bn$ !a1el'! s %&!un$ 3n %!'$us.
b. Dup- pre.iunea la care are loc/ usca!ea se %'a&e !eali1a )e la
%!esiunea a&m's8e!ic7 )e 3n 4i$ >%!in usca!e la &em%e!a&u!a me$iului
3nc'n@u!&'!7 )e c %!'$usul es&e 3n+<e;a&7 a%a 3n$e%!&Bn$uCse %!in su9lima!e?.
1.*. CLASI+ICAREA &ATERIALELOR U&EDE DIN INDUSTRIA
ALI&ENTAR'.
1.*.1. &ODUL DE LE,ARE A APEI.
Clasi)ca!ea ma&e!ialel'! ume$e $in in$us&!ia alimen&a!7 $u% LBJ'47 es&e
%!e1en&a& 3n &a9elul 1.2F Ta-e#u# 1.%. C 4las$5carea 0a"er$alel#r u0e&e &$/
$/&us"r$a al$0e/"ar,
Dup- forma de pre0entare
!ipul de material
"orma de pre0entare
1e2emple/ metode de
u.care recomandate3
%ropriet-4i
S'lu;ii c'l'i$ale
La%&e7 s3n+e7 sucu!iF
C usca!e %!in %ul4e!i1a!e
P!'%!ie&;ile c'l'i1i'!
C'!%u!i +ela&in'ase
- ".rpuri ".#.ida#e
6elu!i7 sis&eme c'l'i$ale
c'e!en&e
6elu!i elas&iceF
P!e1in& ' s&!uc&u!
s%a;ial
Au as%ec& s'li$
Au ma!e a)ni&a&e %en&!u
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
6
8
Proiect de an la OUIA
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
7
8
Proiect de an la OUIA
- ".rpuri "api#ar/
p.r
.a0
e
- +el&ina
- alua&ul $e 8in
lic<i$e
A9s'!9 lic<i$ele
a%!'%ia&e ca %'la!i&a&e
um03n$uCse=
%!in usca!e se c'n&!ac&
8! %ie!$e!ea
%!'%!ie&;il'! elas&ice
6elu!i casan&e7
nes%eci)ce in$us&!iei
alimen&a!e
P!in usca!e i:i m'$i)c
%u;in $imensiunile7 $a!
$e4in 8!ea9ile= a9s'!9
'!ice lic<i$ ca!e le u$
C'!%u!i c'l'i$ale ca%ila!C
%'!'ase
Ma@'!i&a&ea ma&e!iei
%!ime :i %!'$usel'!
alimen&a!eF le+ume7
8!uc&e7 9'a9e $e ce!iale
Au ' s&!uc&u! ca%ila!C
%'!'as7 cu %e!;i elas&ici
ai %'!il'!
Dup- $eometria $olurilor 1pori/ capilare3
!ipul de material %ropriet-4i
Ma&e!iale c'm%ac&e Nu %!e1in& +'lu!i7 %'!i sau ca%ila!e
C'l'i1i sau +elu!i elas&ice Au s&!uc&u! c'l'i$al sau $e +el elas&ic7 8! +'lu!i
Ma&e!iale %'!'ase
P!e1in& +'lu!iF
- mac!'sc'%iceF c'!%u!ile %'!'ase la ca!e %!esiunea
$e 4a%'!i a
a%ei 3n %'!i es&e %!ac&ic e+al cu cea $e la
su%!a8a;a li9e!
- ca%ila!eF
C cu KL12
C*
m M au %!'%!ie&;i asemn&'a!e cu
cele cu +'lu!i mac!'sc'%ice
C cu KN12
C.
O12
C*
m M la ca!e %!esiunea $e
4a%'!i a a%ei es&e mai mic $ec3& cea $e la
su%!a8a;a li9e!
C mic!'sc'%iceF KP12
C.
m M 3n ca!e a%a! 8'!;e
m'lecula!e7 le+&u!i c<imice e&c.
#n &a9elul 1.3. se %!e1in& sin&e&ic m'$ul $e le+a!e a a%ei 3n ma&e!ialele ume$e.
Ta-e#u# 1.). C 6#&ul &e le7are a a%e$ ./ 0a"er$alele u0e&e
Modul de le$are Mecani0mul de le$are 1re4inere a umidit-4ii3
A%a le+a& c<imic
Re%!e1in& a% c'm%'1i;i'nal7 %u&e!nic le+a& i'nic
>ene!+ia $e le+&u! 12
C(
C12
C5
J@QJm'l?= se elimin
numai la &em%e!a&u!i 3nal&e $e '9icei nu %!in usca!e
A%a le+a& )1ic'Cc<imicF
- a$s'!9&i4
- 'sm'&ic
- s&!uc&u!al
P!in in&e!ac;iunea in&e!m'lecula! a a%ei cu
ma&e!ialul.
A%a !e;inu& %!in 8'!;e m'lecula!e >4an $e! Raals?7
c<imice7 a$s'!9;ia es&e s%'n&an7 eA'&e!m7 3ns';i&
une'!i $e a9s'!9;ie7 u!ma& $e 8en'mene 'sm'&ice
cu e8ec& &e!mic nul.
P!'4'ac um0a!ea ma&e!ialului7 8! a%a!i;ia 4!eunui
eSec& &e!mic
A%a a0a& 3n in&e!i'!ul celulel'!7 %en&!u ma&e!ialele
cu s&!uc&u! celula!.
5b.er6a4ie: apa #e1at .0$.ti" 2i 0tru"tura# e0te de "te3a .ri $ai
$u#t de"t apa #e1at
Ad0.r-iti3
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
8
8
Proiect de an la OUIA
A%a !e;inu& mecanicF
- a%a le+a&
m
'le
cul
a!
- a%a le+a&
8u
nic
ul
a!
- a%a le+a& $e
sa
&u!
a;i
e
A%a !e;inu& 3n in&e!i'!ul :i %e su%!a8a;a %'!il'! :i a
ca%ila!il'!7 $a&'!i& c'n&ac&ului $i!ec& sau %!in
a$s'!9;ia :i c'n$ensa!ea 4a%!il'! $e a% $in ae!ul
ume$= es&e !e;inu& %!in 8'!;e $e a$e1iune %es&e
)lmul $e m'lecule le+a&e a$s'!9i&i4 sau %!in 8'!;e
as'cia&e &ensiunii su%e!)ciale7 3n ca1ul ma&e!ialel'!
+!anula!e.
A% !e;inu& numai 3n %unc&ele $e c'n&ac& al
+!anulel'!.
Can&i&;i mai ma!i $e a% ca!e se !eunesc 8'!m3n$
%un;i :i inele $e lic<i$.
A%a !e;inu& c3n$ lic<i$ul um%le c'm%le& &';i %'!ii7
%!e$'min3n$ 8a1a lic<i$.
1.4. STATICA USC'RII
S&a&ica usc!ii s&a9ile:&e le+&u!a $in&!e %a!ame&!ii ini;iali :i )nali ca!e
%a!&ici% la usca!e >ma&e!ialul :i a+en&ul $e usca!e? :i se $e&e!min %!in
ecua;iile 9ilan;ului $e ma&e!iale :i a 9ilan;ului &e!mic. C3n$ se e8ec&uea1
usca!ea %!in an&!ena!e7 me$iul $e 3ncl1i!e 4enin$ 3n c'n&ac& cu su%!a8a;a
ma&e!ialului ume$ a9s'a!9e ' can&i&a&e 'a!eca!e $e umi$i&a&e :i a%'i se elimin
$in usca&'!. De&e!min!ea can&i&;ii $e umi$i&a&e 3n$e%!&a& a can&i&;ii $e
ma&e!ial usca& !e1ul&a& 3n u!ma usc!ii7 a c'nsumului $e ae! :i $e cl$u! se 8ace
3n&'cmin$ 9ilan;ul $e ma&e!iale :i 9ilan;ul &e!mic.
$la/+ul &e 0a"er$ale. #n &im%ul %!'cesului $e usca!e7 +!eu&a&ea ma&e!ialului
a9s'lu& usca&7 %!ecum :i +!eu&a&ea ae!ului usca& ca!e c'ns&i&uie %u!&&'!ul $e
cl$u! :i ume1eal !m3n c'ns&an&e7 $ac nu s3n& %ie!$e!i. Can&i&a&ea $e
ume1eal in&!a& 3n usc&'!7 3n ca1ul unui !e+im s&a;i'na! $e usca!e7 &!e9uie s
)e e+al cu can&i&a&ea $e ume1eal !mas 3n ma&e!ial $u% usca!e :i can&i&a&e
a $e ume1eal an&!ena& $e ae! 3n usc&'!F
100
1 1
U G
:i
100
2 2
U G
s3n& can&i&;ile $e umi$i&a&e $in ma&e!ial 3nain&e :i $u%
usca!e=
3n ca!eF 7
'
:i 7
(
C !e%!e1in& ma&e!ialul la in&!a!ea :i ie:i!ea $in usc&'!7 3n
879:=

'
:i
(
C umi$i&a&ea ini;ial :i )nal a ma&e!ialului7 3n ;=
Dac se n'&ae1 cuF
L C can&i&a&ea $e ae! c'm%le& usca& ca!e &!ece %!in usc&'!7 3n 879:=
2
'
:i

2
(
C c'n;inu&ul $e umi$i&a&e al ae!ului la in&!a!e :i ie:i!e $in usc&'!7
3n 87987 aer u0e&<
#n a9sen;a %ie!$e!il'!7 can&i&a&ea &'&al $e umi$i&a&e !m3ne c'ns&an& :i $eci
&!e9uie s ai9 l'c e+ali&a&eaF
2
2
2 1
1
1
100 100
Lx
G
U Lx
G
U + = +
>1.1?
Can&i&a&ea $e umi$i&a&e ce se elimin $in usc&'! se %'a&e $e&e!mina $u%
ecua;iaF

100 100
2
2
1
1
U
G
U
G U =
>1.2?
C'm%a!3n$ ecua;iile >1.1? :i >1.2? !e1ul&F
U = > ? @
2
A @
1
B3
$e un$e c'nsumul &'&al $e ae! necesa! usc!ii 4a )e e+al cuF

1 2
x x
U
L

=
7 C879:D.
C'nsumul s%eci)c $e ae!7 a$c c'nsumul $e ae! !a%'!&a& la 1 87 umi$i&a&e
3n$e%!&a& $in ma&e!ial 3n usc&'! es&eF
.
1
1 2
x x U
L
l

= =
De'a!ece7 c'n;inu&ul $e umi$i&a&e a ae!ului la &!ece!ea %!in 9a&e!ia $e
!a$ia&'a!e nu se sc<im97 a&unci 2
'
8 2
+
3 $e un$eF
0 2
1
x x
l

=
?87 aer987
u0$&$"a"eB.
1.5. CINETICA OPERA6IEI DE USCARE
Cine&ica usc!ii s&a9ile:&e le+&u!a $in&!e 4a!ia;ia umi$i&;ii ma&e!ialului 3n
&im%ul usc!ii :i nume!':ii %a!ame&!i ai %!'cesului >%!'%!ie&;ile :i s&!uc&u!a
ma&e!ialului7 $imensiunile lui7 c'n$i;iile <i$!'$inamice ale a+en&ului $e usca!e
e&c.?.
Hi&e1a $e usca!e es&e una $in m!imile im%'!&an&e 3n cine&ica usc!ii. Se
$e)ne:&e ca )in$ can&i&a&ea&ea $e umi$i&a&e 3n$e%!&a& %e uni&a&ea $e
su%!a8a; 3n uni&a&ea $e &im%. Su9 8'!m $i8e!en;ial7 4i&e1a $e usca!e %'a&e )
eA%!ima& %!in !ela;iaF

dt A
dW
U

=
>1.3?

#nce!c!ile %en&!u s&a9ili!ea un'! ecua;ii &e'!e&ice %e 9a1a c!'!a s se
calcule1e 4i&e1a $e usca!e 3n 8unc;ie $e %!'%!ie&;ile ini;iale :i )nale ale
%!'$usului su%us usc!ii7 $e c'n$i;iile $e !eali1a!e a '%e!a;iei au c'n$us la
ecua;ii c'm%lica&e :i +!eu $e a%lica&. De aceea %en&!u $e&e!mina!ea 4i&e1ei $e
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
9
Proiect de an la OUIA
usca!e se !ecu!+e la $a&ele eA%e!imen&ale '9;inu&e 3n c'n$i;ii $e la9'!a&'! :i
&!ans%use la c'n$i;iile in$us&!iale.
1.7. +ACTORII CARE IN+LUIEN6IAZ' USCAREA
/ac&'!ii $e ca!e $e%in$e usca!ea :i7 $eci 4i&e1a $e usca!e se %'& +!u%a 3n &!ei
ca&e+'!iiF
C8ac&'!i !e8e!i&'!i la ma&e!ialul su%us usc!ii=
C8ac&'!i !e8e!i&'!i la a+en&ul $e usca!e=
C8ac&'!i !e8e!i&'!i la '%e!a;ia $e usca!e.
Din&!e 8ac&'!ii !e8e!i&'!i la a+en&ul $e usca!e mai im%'!&an;i s3n&F
C%a!ame&!ii a+en&ului $e usca!eF &em%e!a&u!7 4i&e1 :i umi$i&a&e !ela&i4=
Cna&u!a a+en&ului $e usca!e=
Cca!ac&e!ul :i c'n$i;iile $e c'n&ac& 3n&!e ma&e!ial :i a+en&ul $e usca!e.
Cu c3& &em%e!a&u!a :i 4i&e1a a+en&ului $e usca!e s3n& mai ma!i :i cu c3&
umi$i&a&ea !ela&i4 es&e mai mic7 cu a&3& 4i&e1a $e usca!e es&e mai ma!e. #n
ca1ul 3n ca!e c'n$i;iile $e c'n&ac&a!e a %a!&iculel'! $e ma&e!iale cu a+en&ul $e
usca!e s3n& 8'a!&e 9une7 4i&e1a $e usca!e c!e:&e 3n c'm%a!a;ie cu 4i&e1a $e
usca!e 3n s&!a& )A.
Din&!e 8ac&'!ii !e8e!i&'!i la '%e!a;ia $e usca!e mai im%'!&an;i s3n&F
Cuni8'!mi&a&ea usc!ii=
C&i%ul $e usc&'!=
Uni8'!mi&a&ea usc!ii a!e ' im%'!&an;a ma!e7 a&3& $a&'!i& cali&;ii
ma&e!ialului usca& c3& Ti $u!a&ei %!'cesului $e usca!e.
Mul&i&u$inea 8ac&'!il'! ca!e in0uen;ea1a 4i&e1a $e usca!e $e&e!min
!ecu!+e!ea la $a&e eA%e!imen&ale %en&!u calculul Ti c'ns&!uc;ia usc&'a!el'!.
1. 8. USC'TOARE UTILIZATE (N INDUSTRIA ALI&ENTAR'
1. 8. 1. CLASI+ICAREA USC'TOARELOR
Usc&'a!ele se clasi)c 3n 8unc;ie $e %!esiunea $e luc!u >usc&'a!e la
%!esiune a&m's8e!ic sau su9 $e%!esiune?7 $e ca!ac&e!ul 8unc;i'n!ii >cu
8unc;i'na!e $isc'n&inu sau c'n&inu?7 $e &i%ul $e a%'!& $e cl$u! >usc&'a!e
c'n4ec&i4e7 c'n$uc&i4e7 %!in !a$ia;ie7 $ielec&!ice e&c.? sau $e &i%ul c'ns&!uc&i4
>&i% came!7 &i% &unel7 &i% &am9u!7 &i% 9an$7 &i% c'l'an7 %neuma&ice7 %!in
%ul4e!i1a!e7 %!in 0ui$i1a!e7e&c?.
O clasi)ca!e c'm%leA cu%!in13n$ c!i&e!iile amin&i&e es&e %!e1en&a& 3n
sc<emele $in &a9elul 1.( %!eluc!a&e $u% S&!umill'7 ca!e ia 3n c'nsi$e!a!e :i Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
10
Proiect de an la OUIA
8'!ma $e %!e1en&a!e a ma&e!ialului su%us usc!ii :i es&e su+es&i4 %en&!u
ale+e!ea usc&'a!el'!. Un c!i&e!iu a$ec4a& $e %!e1en&a!e a usc&'a!el'! es&e cel
!e8e!i&'! la &i%ul c'ns&!uc&i4 :i la c'n$i;iile $e luc!u.
Ta-e#u# 1.*. E 4las$5carea usc,"#arel#r
"orma 90ic- a materialului
umed
!ipul u.c-torului recomandat
Lic<i$
Usc&'a!ele $isc'n&inue cu ames&ec&'!7 cu
4al;u!i7 cu %ul4e!i1a!e 3n s%um
Nm'l
Usc&'a!e $isc'n&inue cu ames&ec&'!7 &i%
9an$ sau &am9u! su9 $e%!esiune7 %!in
%ul4e!i1a!e
Pas&
Usc&'a!e &i% came! su9 $e%!esiune7
$isc'n&inue cu ames&ec&'!7 c'n4ec&i4e &i%
came!7 %!in 0ui$i1a!e7 &i% 9an$7 %!in
%ul4e!i1a!e7 %!in &!ans%'!& %neuma&ic7 &i%
9an$ su9 $e%!esiune7 cu 4al;u!i
Ma&e!iale $u!e
Usc&'a!e &i% came! su9 $e%!esiune7 &i%
c'l'an su9 $e%!esiune7 %!in c'n&ac&7 &i%
&am9u! cu 3ncl1i!e in$i!ec&
Ma&e!ial +!anula!
Usc&'a!e &i% came! su9 $e%!esiune7
$isc'n&inue7 cu ames&ec&'!7 c'n4ec&i4e &i%
came!7 3n s&!a& 8ui$i1a&7 cu &am9u! cu 3ncl1i!e
$i!ec& :i in$i!ec&7 cu &!ans%'!& %neuma&ic7 &i%
c'l'an >%!in c$e!e?7 &i% &unel
Ma&e!ial )9!'s
Usc&'a!e cu came! su9 $e%!esiune7
c'n4ec&i4e &i% came! $isc'n&inue7 3n s&!a&
0ui$i1a&7 &i% &am9u! cu 3ncl1i!e in$i!ec& sau
$i!ec&7 %!in &!ans%'!& %neuma&ic7 &i% 9an$
1. 8. %. TIPURI CONSTRUCTI9E DE USC'TOARE
Usc,"#arele c#/)ec"$)e sun& %!in&!e cele mal !s%Bn$i&e 3nc7 aces&ea
%u&3n$ 8unc;i'na 3n !e+im $isc'n&inuu >3n s%ecial usc&'a!ele &i% came!?7
c'n&inui1a& >usc&'a!ele &i% &unel? sau c'n&inuu >usc&'a!ele &i% 9an$7 &i%
&am9u!7 &i% c'l'an?. La!+ u&ili1a&e $a&'!i& e)cien;ei :i sim%li&;ii c'ns&!uc&i4e7
luc!Bn$ la %!esiuni a%!'%ia&e $e %!esiunea a&m's8e!ic7 se %!e&ea1 la ' +am
8'a!&e 4a!ia& $e sc<eme $e ci!cula;ie %en&!u a+en&ul $e usca!e :i %en&!u
ma&e!ial7 im%licBn$ a$esea c'm9ina;ii 8'a!&e c'm%leAe 3n&!e 4a!ian&ele clasice
$e usca!e c'n4ec&i47 as&8el 3ncB& s c'!es%un$ cB& mai 9ine eAi+en;el'!
usc!ii unui anumi& %!'$us. La usc&'a!ele c'n4ec&i4e7 ci!cula;ia !eci%!'c Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
11
8
Proiect de an la OUIA
ma&e!ialCa+en& $e usca!e %'a&e ) 3n ec<icu!en&7 3n c'n&!acu!en&7 3n cu!en&
3nc!uci:a& sau 3n 8'a!&e $i4e!se &i%u!i $e ci!cula;ie 3n cu!en& miA&.
Ci!cula;ia 3n ec<icu!en& se !ec'man$ ma&e!ialele'! sensi9ile la
&em%e!a&u!i !i$ica&e :i ca!e sun& %u;in <i$!'sc'%ice 3n s&a!e usca&= 3n ca1ul
aces&ui &i% $e ci!cula;ie 4i&e1a sca$e $eCa lun+ul usc&'!ului.
Ci!cula;ia 3n c'n&!acu!en& asi+u! ' !e%a!&i;ie uni8'!m a %'&en;ialului $e
usca!e %e lun+imea usc&'!ului :i se !ec'man$ c3n$ ma&e!ialul nu es&e sensi9il
la &em%e!a&u!i !i$ica&e :i su%'!& un +!a$ien& &e!mic ma!e= $u!a&a $e usca!e 3n
aces& ca1 es&e mai ma!e $ec3& la ci!cula;ia 3n ec<icu!en& $a&'!i& %'&en;ialului
mai mic $e usca!e.
Ci!cula;ia 3n cu!en& 3nc!uci:a& !eali1ea1 usc!i !a%i$e7 $a! se %'a&e 8'l'si numai
%en&!u %!'$usele sensi9ile la &em%e!a&u!i !i$ica&e= %e!mi&e '9;ine!ea
unei ins&ala;ii mai c'm%ac&e7 $a! c'nsumul $e a+en& $e usca!e :i $e
ene!+ie &e!mic se m!e:&e.
Din&!e usc&'a!ele $e tip camer- se %!e1in& 3n )+u!a 1.1. usc&'!ul
$isc'n&inuu %en&!u mal;.


a A %e/"ru 0al+E 12 "ra/s%#r"#r el$c#$&al %e/"ru 0al+ u0e&< 22 &#!a"#r2ba/&, %e/"ru re%ar"$!area
0al+ului=
3C +!&a! >$'u semi+!a&a!e !e9a&a9ile?= (C aA %en&!u !a9a&e!ea semi+!&a!el'!= 5C %3lnie
c'lec&'a!e $e mal;=
"C &!ans%'!&'! cu !acle&e %en&!u mal; usca&= *C cal'!i8e!= ,C 4en&ila&'!= .C canal c'llec&'! $e ae!
u1a&=
12C c': $e e4acua!e ae! u1a&= 11C canal $e !eci!cula!e ae! u1a&=
9 E !e%!e1en&a!ea 3n $ia+!ama < E A a %!'cesului $e usca!eF 2 E ae! %!'as%&= 1C ae! ames&ec=
2C ae! ames&ec 3ncl1i&= 3C ae! u1a&.
Din&!e usc&'a!ele c'n4ec&i4e c'n&inue se %!e1in& u.c-torul tunel )+u!a
1.2. :i u.c-torul tip band- )+u!a 1.3.

Fig. 1.1. Usctorul discontinuu
Mger tip caer!
Fig. 1.2. Usctorul convectiv tip tunel:
1-tunel de uscare" 2 - crucioare cu rastele" 3 - calori#er
e$terior" 4 - %entilator" & - clapete de reglare.
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
12
8
Proiect de an la OUIA


.c-torul conducti6 cu un tambur es&e %!e1en&a& 3n )+u!a 1.(7 ia! u.c-torul
conducti6 cu 6al4 >cu $'i &am9u!i? 3n )+u!a 1. 5. P!'$uc&i4i&a&ea usc&'!ului C
&am9u! c'n$uc&i47 P7 se cal cul ea1 cu !el a; i a >1.(.? 3n ca!e7 - es&e
$iame&!ul &am9u!ului7 3n C0D< / C & u! a; i a &am9u!ului7 3n Cr#"9 :D< > C lun+imea
&am9u!ului7 3n C0D< F C +!'simea s& ! a& ul ui i ni ; i al su%us usc! i i 7 3n C 0D< G C
$ensi&a&eama& e! i al ul ui i ni ; i al . >H se eA%!im 3n %!'$usul i ni ; i al $e
l i c<i $? .

#n ) +u! i l e 1.". :i 1. *. se %!e1i n& $'u u.c-t oare .ub
depr e.i une 7 ia! 3n ) +u! i l e 1.,. :i 1... $'u u.c-toare prin radia4ie.
+i1. 1.4. U0"t.r ".ntinuu
".ndu"ti3 :prin ".nta"t; "u
d.i ta$-uri:
1 C cu4= 2 C &am9u!i= 3 C cu;i&e
$e !1ui!e= ( C !ac'!$ %en&!u
e4acua!ea ma&e!ialului usca& :i
in&!a!ea a+en&ului $e usca!e7 5 C
!ac'!$ %en&!u e4acua!e ae!
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
13
8
Proiect de an la OUIA
Fig.1.3. Usctorul convectiv cu benzi suprapuse:
1-carcas" 2-'en(i transportoare" 3-calori#ere )ntre #irele
'en(ilor" 4-'and de alirnentare" &-'and* de e%acuare produs
uscat" 6-plci )nclinate pentru diri+area aterialului" 7-
dispo(iti% de r%,ire a produsului pe 'and" 8-dispo(iti% de
cur-ire a 'en(ii" 9-canale cu clapetepentru adisia aerului"
10-co, de e%acuare aer u(at" 11-clapete pentru reglarea
tira+ului" 12-separatoare de condensat
Fig. 1.4. Usctor continuu conductiv prin
contact! cu un ta"bur:
1 - ta'ur" 2 - stratul de aterial uscat"
3 - cu%" 4 - dispo(iti% de deta,are a
aterialului uscat" & - liitator pentru
grosiea stratului" 6 - agitator"
7 - racord de golire
Fig. 1.#. Usctor continuu sub
depresiune cu benzi suprapuse:
1 - carcas i(olat teric.
2 - 'en(i transportoare"
3 - eclu( do(atoare la alientare cu
aterial ued"
4 - 'and de alientare cu aterial ued"
& - 'and de e%acuare a aterialului uscat"
6 - eclu( do(atoare la e%acuare"
7 - racord de e%acuare a uidit-ii
e%aporate ,i reali(are a depresiunii"
8 - radian-i
Fig. 1.$. Usctor continuu sub depresiune pentru lic%ide:
1 - 'and" 2 - ta'ur )ncl(it" 3 - ta'ur rcit" 4 - carcas" & - 'a(in cu lic/id"
6 - ta'ur pentru #orarea peliculei" 7 - cu-it raclor" 8 - eclu( do(atoare la
e%acuarea aterialului uscat" 9. 10 - radian-i" 11 - racord de e%acuare a
uidit-ii e%aporate ,i reali(area depresiunii
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
14
8
Proiect de an la OUIA
Fig. 1.&. Usctor prin radia'ie cu radian'i "etalici sau cera"ici (nclzi'i la )lacr desc%is:
1 - ar(tor" 2 - radiant" 3 - 'and transportoare"
4 - /ot de e%acuare
Fig. 1.*. Usctor prin radia'ie cu radiant (nclzit cu gaze de ardere:
1 - ar(tor" 2 - radiant" 3 - 'and transportoare" 4 - caer de ardere" & pre)ncl(itor de aer"
6 - in+ector" 7 - %entilator
%. PRINCIPIUL DE +UNC<IONARE AL INSTALA6IEI
Usc&'!ul cu 9en1i !ulan&e es&e $es&ina& %en&!u usca!ea 8!uc&el'! :i
le+umel'!7 aici ma&e!ialul es&e %u!&a& c'n&inuu7 3n s&!a& su9;i!e.Ins&ala-ia es&e
8'!ma& $in 9en1i &!ans%'!&a&'a!e= %3lnie $e 3ncl1i!e7 cu $'1a&'!= &am9u!e
%en&!u an&!ena!ea 9en1il'!= !'le %en&!u sus;ine!ea 9en1il'!= &a9le %en&!u $i!i@a!ea
cu!en&ului $e ae!= 3ncl1i&'! :i &!ans%'!&a&'! elic'i$al. Pe as&8el $e &i% $e usc&'!
ma&e!ialul 3nain&ea1 3n c'n&!acu!en& cu ae!ul %!e3ncl1i&. Ci!cula;ia 3n
c'n&!acu!en& se a$'%& %en&!u ma&e!ialele sensi9ile la cl$u! 3n s&a!e usca&7
c3n$ se ce!e usca!ea 3nain&a& a ma&e!ialului :i c3n$ c'n;inu&ul ini;ial $e
ume1eal al a+en&ului $e usca!e es&e !ela&i4 ma!e.
#n usc&'a!ele cu mai mul&e 9en1i &!ans%'!&a&'a!e7 ma&e!ialul es&e usca&
mai uni8'!m $in cau1a ames&ec!il'! %!in c$e!ile $e la ca%e&ele 9en1il'!. Hi&e1a
9en1il'! es&e $e 273C2.5 mQmin7 ia! 4i&e1a ae!ului $e 2C3 mQs.
Usc&'!ul %!e1in& ' came! $e usca!e 3nc<is7 &e!m'i1'la&7 3n in&e!i'!ul
c!eia sun& am%lasa&e7 una su9 cealala&a ( 9en1i !ulan&e. Din &'a&e %!;ile
ca!casei eAis& u:i &e!m'i1'la&e7 ca!e asi+u! accesul la 9en1i 3n &im%ul
4e!i)c!ii7 cu!;i!ii :i !e%a!!ii. /ieca!e 9an$ !ulan& es&e uni& cu u!m&'a!ea
%en&!u a %e!mi&e &!ece!ea %!'$usului $e %e ' 9an$ %e al&a.
Pen&!u 3nc!ca!ea %!'$usului7 3n came!a $e usca!e es&e %!e41u& un
&!ans%'!&a&'!7 %e ca!e es&e ins&ala& un !e%a!&i1'!. Am9ele sun& %use 3n 8unc;iune
$e la s&a;ia $e &!ansmisie au&'ma&.
Pen&!u ames&eca!ea %!'$usului7 3n sc'%ul usc!ii uni8'!me :i %!e4eni!ea
li%i!ii7 la 3nce%u&ul 9en1ii su%e!i'a!e es&e ins&ala& un mes&eca&'!Cni4ela&'!. Pen&!u
cu!;i!ea 9en1il'! $e %!'$usul li%i&7 3n %a!&ea in8e!i'a! a %!imel'! 2 9en1i s3n&
ins&ala&e %e!ii.
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
1&
Proiect de an la OUIA
Su%!a8a;a &am9u!il'! se cu!; $e %!'$usul li%i& cu a@u&'!ul !'1&'a!el'!7
ins&ala&e %e &am9u!ii $e 3n&in$e!e a %!imel'! 3 9en1i. Pen&!u mi:ca!ea 9en1il'! se
8'l'sesc 2 s&a;iiF una %une 3n mi:ca!e 1 :i a 3Ca 9an$7 ia! cealal& E a 2Ca :i a (C
a. Plus la aceas&a7 s&a;iile %un 3n mi:ca!e mes&eca&'!ul7 ni4ela&'!ul :i %e!iile.
#n&!e &am9u!ii 9en1il'! s3n& ins&ala&e cal'!i8e!e. Pen&!u c'm'$i&a&e7 3n
se&a!ea la !e+imul &e<n'l'+ic %'&!i4i&7 la )eca!e e&a@ al cal'!i8e!ului es&e ins&ala&
man'me&!u. Ha%'!ii a0a;i su9 %!esiune sun& &!ansmi:i %!in su%a%a $e !e$uc;ie 3n
c'llec&'! :i mai $e%a!&e 3n )eca!e e&a@ al cal'!i8e!ului. Ben1ile $e @'s sun&
a%!a&e $e nime!i!ea %!'$usului. La )eca!e 9an$ sun& ins&ala&e &e!m'me&!e $e
!e1is&en;7 ca!e se!4esc ca &!a$uc&'a!e $e &em%e!a&u!. Pen&!u $ese!4i!ea
c'm'$ a usc&'!ului es&e %!e41u& ' sca! ca!e %'&e ) u:'! mi:ca& $eCa
lun+ul came!ei $e usca!e.
P!'$usul su%us usc!ii es&e 3nc!ca& 3n 9unc!ul $e 3nc!ca!e7 se
!e%a!&i1ea1 $eCa lun+ul 9unc!ului $e alimen&a!e7 un$e es&e ins&ala& ' cla%e&
ca!e !e+lea1 3nl;imea s&!a&ului $e %!'$us %e 9an$a 3nclina&. Mai $e%a!&e
%!'$usul nime!e:&e %e 9an$a $e sus a usc&'!ului7 mai $e%a!&e %e a 2Ca
:.a.m.$.7 &!ec3n$ $eCa lun+ul &u&u!'! 9en1il'! %3n la ie:i!ea %!'$usului usca& $in
usc&'!. Su9 )eca!e 9an$ es&e ins&ala& cal'!i8e!. Ae!ul %!'as%& se acumulea1
3n came! %!in $esc<i1&u!a $in&!e c'!%ul usc&'!ului7 %'$ea :i s&3l%ii
8un$amen&ului :i &!ece %!in %!'$us $e @'s 3n sus.
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
16
Proiect de an la OUIA
). CALCULUL USC'TORULUI CU * BENZI
Date ini4iale:
%!'$uc&i4i&a&ea $u% ma&e!ialul ume$ F 6
in
N 37, &Q2('!eN15,
J+Q'!=
umi$i&a&ea ini;ial a ma&e!ialuluiF ;
in
N*2G=
umi$i&a&ea )nal a ma&e!ialuluiF ;
8
N1(G=
&em%e!a&u!a a+en&ului &e!mic %e I 9an$F *5
I
4<
&em%e!a&u!a a+en&ului &e!mic %e a IICa 9an$F *2
I
4<
&em%e!a&u!a a+en&ului &e!mic %e a IIICa 9an$F *2
I
4<
&em%e!a&u!a a+en&ului &e!mic %e a IHCa 9an$F "5
I
4<
can&i&a&ea $e a% e4a%'!a& %e I 9an$F R
1
N 35G N 2735=
can&i&a&ea $e a% e4a%'!a& %e a IICa 9an$F R
2
N 35G N 2735=
can&i&a&ea $e a% e4a%'!a& %e a IIICa 9an$F R
3
N22 G N 272=
can&i&a&ea $e a% e4a%'!a& %e a IHCa 9an$F R
(
N12G N271=
$u!a&a $e usca!eF , '!e=
ca%aci&a&ea &e!mic s%eci)c a s&!u+u!il'!F cN ,(2 UQJ+VW=
umi$i&a&ea ae!ului %!'as%&F K
2
N *2G=
&em%e!a&u!a ae!ului 8'l'si&7 $u% )eca!e 9an$F &
2
N15
2
C=
&em%e!e&u!a a+en&ului &e!mic la ie:i!e $in usc&'!F &
2
N (5
2
C.
Mo
d

.
Coal
a

Nr.
Document
.
Semna
t.

Data

Coala

1'
Proiect de an la OUIA
Efectuat
Borcoman
N
Controlat Chiaburu V.


Aprobat.
Calculul bilanului
material
Litera Coli

2'
!M "!M#A $r. !%&
'('
).1Ca#"u#u# -i#anu#ui $ateria#
Du% %!'$uc&i4i&a&ea $a& $e usca!e $e 37, &Q2('!eN 15, J+Q< :i $u!a&a
%!'cesului $e usca!e $e , '!e $e&e!minm num!ul $e ciclu!i %'si9ileF 2(F,N3
ciclu!i.
Can&i&a&ea $e s&!u+u!i usca;i &im% $e un ciclu 4a )F 3,22F3N 12"*J+7 ia!
%!'$uc&i4i&a&ea '!a! 4a )F 12"*F,N15,.( J+Q<.
Can&i&a&ea $e a% elimina& 3n %!'cesul $e usca!e &im% $e ' '! se
$e&e!min $in !ela;iaF
h
kg
W
W W
G W
f
fin in
in
14 . 103
14 100
14 70
4 . 1&8
100
. =

=
Can&i&a&ea $e s&!u+u!i usca;i ce se 4'! '9;ine 3n u!ma usc!ii se $e&e!min
$in !ela;iaF
in 0 92 . 0 26 . && 14 . 103 4 . 1&8 kg
h
kg
W G G
in f
= = = =
Calculm can&i&a&ea $e a% e4a%'!a& $e %e )eca!e 9an$F
De %e ICa 9an$F R
1
N123.1(V2735N3"71 J+Q<N2721 J+Qs=
De %e a IICa 9an$F R
2
N123.1(V2735N3"71 J+Q<N2721 J+Qs=
De %e a IIICa 9an$F R
3
N123.1(V272N22."3J+Q<N2722" J+Qs=
De %e a IHCa 9an$F R
(
N123.1(V271N12.31 J+Q<N27223 J+Qs.
).%Ca#"u#u# -i#anu#ui ter$i"
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
18
Proiect de an la OUIA
Pen&!u a %u&ea e8ec&ua calculul 9ilan;ului
&e!mic es&e necesa! $e a %!e1en&a %e
$ia+!ama ICA %!'cesul $e usca!e.
Usc&'!ul se %!'iec&ea1 3n c'n$i&iile
ae!ului cu &
2
N 15
2
C :i K
2
N ,,G . Din
$ia+!ama ICA !e1ul& c c'n;inu&ul $e
ume1eal a ae!ului la in&!a!e 3n usc&'!
es&eF A
2
N ,V12
C3

N2722, J+QJ+ ae! usca&.
C'n8'!m $a&el'! $in %!'9lemF
c'n;inu&ul $e ume1eal a ae!ului la ie:i!e $in usc&'! $e %e a IHCa
9an$ es&eF
kg kg x
IV
0 018 . 0 10 1 18
3
2
= =

a. us.
c'n;inu&ul $e ume1eal a ae!ului la ie:i!e $in usc&'! $e %e a IIICa
9an$ es&eF
kg kg x
III
0 026 . 0 10 1 26
3
2
= =

a. us.
c'n;inu&ul $e ume1eal a ae!ului la ie:i!e $in usc&'! $e %e a IICa
9an$ es&eF
kg kg x
II
0 04 . 0 10 1 40
3
2
= =

a. us.
c'n;inu&ul $e ume1eal a ae!ului la ie:i!e $in usc&'! $e %e ICa
9an$ es&eF
kg kg x
I
0 0& . 0 10 1 &0
3
2
= =

a. us.
En&al%ia ae!ului la in&!a!e 3n usc&'!F
I
2
N3( J+QJ+ a.us.
En&al%ia ae!ului la ie:i!e $in usc&'! $e %e a IHCa 9an$F
kg kJ I
IV
0 94
2
= a. us.
En&al%ia ae!ului la ie:i!e $in usc&'! $e %e a IIICa 9an$F
kg kJ I
III
0 120
2
= a. us.
En&al%ia ae!ului la ie:i!e $in usc&'! $e %e a IICa 9an$F
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
19
Proiect de an la OUIA
kg kJ I
II
0 160
2
= a. us.
En&al%ia ae!ului la ie:i!e $in usc&'! $e %e ICa 9an$F
kg kJ I
I
0 190
2
= a. us.
Calculm c'nsumul s%eci)c $e cl$u! $e %e )eca!e 9an$F
Pe ICa 9an$F
kg
kJ
x x
I I
q
II I
II I
3000
04 . 0 0& . 0
160 190
2 2
2 2
1
=

=
a% e4a%.
Pe a IICa 9an$F
kg
kJ
x x
I I
q
III II
III II
7 . 2666
026 . 0 041 . 0
120 160
2 2
2 2
2
=

=
a% e4a%.
Pe a IIICa 9an$F
kg
kJ
x x
I I
q
IV III
IV III
32&0
018 . 0 026 . 0
94 120
2 2
2 2
3
=

=
a% e4a%.
Pe a IHCa 9an$F
kg
kJ
x x
I I
q
IV
IV
3 . &714
007& . 0 018 . 0
34 94
0 2
0 2
4
=

=
a% e4a%.
Calculm c'nsumul $e cl$u! 3n cal'!i8e!7 3n JR7 a% e4a%'!a&F
De %e ICa 9an$F X
1
NR
1
VY
1
N2721V3222N32 JR=
De %e a IICa 9an$F X
2
NR
2
VY
2
N2721V2"""7*N2"."* JR=
De %e a IIICa 9an$F X
3
NR
3
VY
3
N2722"V3252N1..5 JR=
De %e a IHCa 9an$F X
(
NR
(
VY
(
N27223V5*1(73N1*.1(JR.
C'nsumul $e cl$u! %en&!u 3ncl1i!ea
ma&e!ialului ume$ $e la &em%e!a&u!a lui ini;ial
&
1
I
N1,
2
C %3n la &em%e!a&u!a &e!m'me&!ului ume$
&
u m
N32
2
C7 ce se $e&e!min $in $ia+!ama ICA7 se
$e&e!min cu !ela;iaF
X
3nc
N 6
in
VcV>&
um
C&
1
I
?N 15,.(Q3"22V375,"V>32C
1,?N 272((V375,"V12N 1.,. J R=
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
20
Proiect de an la OUIA
c N27,(V271,V(71.V27,2N 375," JUQJ+W.>cal$u!a s%eci)ca a %!'$usului
ales?
C'nsi$e!m c 3ncl1i!ea %!'$usului a!e l'c %e %!ima 9an$ :i a&unci
c'nsumul $e cl$u! &!ansmis $e cal'!i8e! %e I 9an$7 lu3n$ 3n c'nsi$e!a;ie
%i!$e!ile 3n me$iul 3nc'n@u!&'! 7 4a )F
X
1
I
N >X
1
Z X
3nc
?V171N >32Z1.,.?V171N35.2, JR=
C'!es%un1&'! cl$u!a &!ansmis $e 1 cal'!i8e! :i la !es&ul 9en1i 4a )F
X
2
I
N X
2
V171N2"."* V171N 2..3( JR=
X
3
I
N X
3
V171N 1..5V171N 21.(5 JR=
X
(
I
N X
(
V171N1*.1( V171N1,.,5 JR=
Su%!a8a;a cal'!i8e!ului se $e&e!min $in !ela;iaF
2
.
1
m
t k
Q
F
med
I

=
Un$eF JC c'e)cien&ul &'&al $e &!ans8e! $e cl$u!7 RQm
2
W=
J N ,7,V171V[
27(,
N ,7,V171V275
27(,
N "7.( RQm
2
W=
[C 4i&e1a ci!cula!ii ae!ului >2.25C2.5 mQs?
med
t
C $i8e!en;a me$ie $e &em%e!a&u!7
2
C=
um
um
med
t t
t t
t t
t

=
2
1
2 1
ln
Un$eF &
1
C &em%e!a&u!a ae!ului $u% cal'!i8e!7
2
C=
&
2
C &em%e!a&u!a ae!ului $easu%!a 9en1ii7
2
C=
&
um
C &em%e!a&u!a &e!m'me&!ului ume$7
2
C.
Tem%e!a&u!a me$ie se $e&e!min %en&!u )eca!e 9an$F
Pen&!u ICa 9an$F
=

=
30 4&
30 7&
ln
4& 7&
I
med
t
2*.2*
2
C=
Pen&!u a IICa 9an$F
=

=
27 4&
27 70
ln
4& 70
II
med
t
(2
2
C=
Pen&!u a IIICa 9an$F
=

=
2& 4&
2& 70
ln
4& 70
III
med
t
32.,"
2
C=
Pen&!u a IHCa 9an$F
=

=
20 4&
20 6&
ln
4& 6&
IV
med
t
33..
2
C.
De&e!minm su%!a8a;a cal'!i8e!ului su9 )eca!e 9an$F
Pen&!u ICa 9an$F
2
3
36 . 18&
2& . 189
3&080
27 . 27 1 94 . 6
10 1 08 . 3&
1
m
t k
Q
F
med
I
I
I
= = =

= =
Pen&!u a IICa 9an$F
2
3
7 . 10&
6 . 277
29340
40 1 94 . 6
10 1 34 . 29
1
m
t k
Q
F
med
I
II
II
= = =

= =
Pen&!u a IIICa 9an$F
2
3
1& . 100
17 . 214
214&0
86 . 30 1 94 . 6
10 1 4& . 21
1
m
t k
Q
F
med
I
III
III
= = =

= =
Pen&!u a IHCa 9an$F
2
3
12 . 80
27 . 23&
188&0
9 . 33 1 94 . 6
10 1 8& . 18
1
m
t k
Q
F
med
I
IV
IV
= = =

= .
Calculm c'nsumul a9u!ului 3ncl1i&F
s kg
c I
Q
D
ab
I
0 .

=
Un$eF X
I
Cc'nsumul $e cl$u!7JR=
I
a9u!
Cen&al%ia a9u!ului 3ncl1i& c'!es%un1&'! %!esiunii7>2**" JUQJ+?=
cCca%aci&a&ea &e!mic s%eci)c7>(71. J+Q>J+VW??=
\C&em%e!ea&u!a c'n$ensa&ului7>1".7"
I
4?=
Pen&!u ICa 9an$F
s kg
c I
Q
D
abu
I
I
I
0 017 . 0
38 . 206&
08 . 3&
6 . 169 1 19 . 4 2776
08 . 3&
= =

=
Pen&!u a IICa 9an$F
s kg
c I
Q
D
abu
I
II
II
0 014 . 0
38 . 206&
34 . 29
6 . 169 1 19 . 4 2776
34 . 29
= =

=
Pen&!u a IIICa 9an$F
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
21
Proiect de an la OUIA
s kg
c I
Q
D
abu
I
III
III
0 01 . 0
38 . 206&
4& . 21
6 . 169 1 19 . 4 2776
4& . 21
= =

=
Pen&!u a IHCa 9an$F
. 0 009 . 0
38 . 206&
8& . 18
6 . 169 1 19 . 4 2776
8& . 18
s kg
c I
Q
D
abu
I
IV
IV
= =

Calculm c'nsumul s%eci)c $e ae! usca&F


kg kg
x x
l
IV
ini!
I
fin
0 8 . 23
008 . 0 0& . 0
1 1
=

=
=
Calculm $e9i&ul $e a!e usca& 3n usc&'!F
LNlVRN23.,V123.1(N2(5(.*3J+Q<=
H'lumul c'nsumului $e ae! ume$ in&!'$us 3n usc&'!F
. 0 2062
132& 1 8 . 0 10 1 81 . 9
2 11 273 3 287
73 . 24&4
1
1
3
4
.
. .
h m
"
# $
L V L V
sat
ae
um ae
=

+
=

= =

P!esiunea a9u!ului sa&u!a& P


sa&
es&e la &N11
I
C es&e 1325Pa7 ia! la &N(2
I
C
es&e *3*,Pa.
C'nsumul ae!ului ume$ >15
I
C7 K N 1? 3nl&u!a& $in usc&'!F
. 0 2236
7378 1 1 10 1 81 . 9
2 1& 273 3 287
73 . 24&4
1
1
3
4
.
. .
h m
"
# $
L V L V
sat
ae
um ae
=

+
=

= =

Un$eF
R
ae!
Cc'ns&an&a +a1'as %en&!u ae!72,*UQ>J+VW?=
TC&em%e!a&u!a ae!ului7W=
]C%!esiunea &'&al a ames&ecului $e 4a%'!i7Pa=
^P
sa&.
Cumi$i&a&ea !ela&i4 :i %!esiunea sa&u!a& a ae!ului ume$7Pa=
H
ae!.ume$
C4'lumul s%eci)c $e ae! ume$7 ca!e !e4ine la 1 J+ ae! usca& la PN1
a&m.
*. NOR&E DE PROTEC<IE A &UNCII
C'n$i;iile $e munc s3n& $e&e!mina&e $e ca!ac&e!ul %!'cesului $e
munc :i 8ac&'!ii me$iului eA&e!n7 ceCl 3nc'n@'a! %e luc!&'! 3n s8e!a $e
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
22
Proiect de an la OUIA
Mo
d

.
Coal
a

Nr.
Document
.
Semna
t.

Data

Coala

2J
Proiect de an la OUIA
Efectuat Borcoman
N.
Controlat Chiaburu V.


Aprobat.
Norme de
protec ie a muncii
Litera Coli

2'
!M "!M#A $r. !%&
'('
%!'$uc;ie.
#n &im%ul ac&i4i&;ii $e munc a 'mului a!e l'c in&e!ac;iunea me$iului
$e %!'$uc;ie :i a '!+anismului. Omul &!ans8'!m7 ac'm'$ea1 me$iul $e
%!'$uc;ie la necesi&;ile sale7 ia! me$iul $e %!'$uc;ie ac;i'nea1
3n&!Cun m'$ sau al&ul asu%!a luc!&'!il'!.
De s&u$ie!ea 8ac&'!il'! $e %!'$uc;ie ai me$iului eA&e!n >c'n$i;iil'!
me&e'!'l'+ice7 1+'m'&ului7 4i9!a;iei7 %'lu!ii cu +a1e7 ilumin!ii e&c.?7 ce
ac;i'nea1 asu%!a sn&-ii 'mului7 se 'cu% i+iena $e %!'$uc;ie= ca!e7 3n
c'!es%un$e!e cu STAS 12.2.223C*( al S.S.S.M. _/ac&'!i $e %!'$uc;ie
%e!icul':i :i n'ci4i_.
Ac;iunea me$iului $e %!'$uc;ie asu%!a '!+anismului 'mului es&e
c'n$i;i'na& $e8ac&'!i )1ici7 c<imici :i 9i'l'+ici.
/ac&'!ii )1ici inclu$ umi$i&a&e a !ela&i4 :i &em%e!a&u!a ae!ului
am9ian&7 ci!cula;ia Ti %!esiunea 9a!'me&!ic a ae!ului7 !a$ia;ia !a$i'ac&i4
:i &e!mic7 1+'m'&ul :i 4i9!a;ia e&c.
P!in&!e 8ac&'!ii c<imici se num! im%u!i)ca!ea ae!ului cu +a1e
'&!4i&'a!e :i %!a8 &'Aic7 mi!'su!ile ne%lcu&e7 aci1ii :i alcaliile a+!esi4e.
/ac&'!ii 9i'l'+iciF mic!''!+anismele %a&'+ene7 unele s%ecii $e 8un+i7
4i!usu!ile7 &'Ainele e&c.
Ac;iunea 8ac&'!il'! enume!a;i asu%!a 'mului es&e c'n$i;i'na& $e
ca!ac&e!ul ac&i4i&;ii $e munc7 alimen&a;ie7 c'n$i;iile $e mena@.
C'n$i;iile me&e'!'l'+ice ale 3nc%e!il'! $e %!'$uc;ie inclu$ &em%e!a&u!a7
umi$i&a&ea !ela&i47 4i&e1a $e ci!cula;ie :i %!esiunea ae!ului. Ace:&i 8ac&'!i
$e&e!min mic!'clima 3nc%e!il'! $e %!'$uc;ie. Asu%!a mic!'climei 3nc%e!ii
ac;i'nea1 nu numai 8ac&'!ii a&m's8e!ici eA&e!ni7 $a! :i su!%lusu!ile $e cl$u!
:i umi$i&a&e7 elimina&e $e u&ila@ul ce 8unc;i'nea17 $e ma&e!ialele 3ncl1i&e7 $e
luc!&'!ii ce muncesc.
De c'n$i;iile me&e'!'l'+ice $e%in$ 3n&!C' ma!e msu! s&a!ea sn&-ii :i
ca%aci&a&ea $e munc ale 'mului. #n c'n$i;iile '%&ime 'mul elimin acea
can&i&a&e $e cl$u!7 ca!e e %!'$us $e '!+anismul lui.
De4ie!ile ma!i ale %a!ame&!il'! mic!'climei $uc la sc<im9a!ea 9!usc a
9alan;ei &e!mice a '!+anismului Ti $e!e+la!ea 8unc;iil'! lui )1i'l'+iceF !e+la!ea
&e!mic7 me&a9'lismul7 ac&i4i&a&ea sis&emel'! ca!$i'4ascula! :i ne!4's.
Tul9u!a!ea !e+l!ii &e!mice es&e 3ns';i& $e su%!a3ncl1i!ea sau su%!a!ci!ea
'!+amsmului.
Pen&!u asi+u!a!ea c'n$i-iil'! 8a4'!a9ile $e munc7 s3n& s&a9ili&e 4al'!ile
n'!ma&e $e &m%e!a&u!7 umi$i&a&e !ela&i4 Ti 4i&e1 $e ci!cula-ie a ae!ului 3n
1'na $e munc a 3nc%e!il'! $e %!'$uc-ie. Tem%e!a&u!a ae!ului 3n 3nc%e!e
&!e9uie s 'scile1e 3n&!e 1K22L
#
43 umi$i&a&ea !ela&i4 s )e 3n limi&ele $e MI2
LI;3 ia! 4i&e1a $e ci!cula-ie a ae!ului I322I3509s.
In$i8e!en& $e &i%ul Ti $e 8unc-i'na!ea ins&ala-iil'! %e ca!e luc!&'!ul le
$ese!4eT&e7 el &!e9uie s 3n$e%lineasc u!m&'a!ele ce!in-e $e secu!i&a&e.
Luc!&'!ul &!e9uie s cun'asc 9ine c'ns&!uc-ia ins&ala-iei7 &e<nica ei $e
8unc-i'na!e Ti s e8ec&uie1e 3n+!i@i!ea Ti !e%a!a-ia &e<nic necesa!. #nain&e $e
%'!ni!ea ins&ala-iei m'n&a&e sau !e%a!a&e es&e necesa! $e c'n&!'la& $ac nu au
!mas %e ins&ala-ie sau 3n mecanismele ei '9iec&e s&!ineF ins&!umen&e7 9ul'ane7
%iuli-e7 T. a.
Ins&ala-ia %'a&e ) %'!ni& $'a! 3n ca1ul c'n4in+e!ii 8unc-i'n!ii n'!male. Se
in&e!1ice %'!ni!ea Ti '%!i!ea ins&ala-iei $e c&!e %e!s'anele ca!e nu au
%e!misiunea s 8ac aces& luc!u. #nain&ea %'!ni!ii ins&ala-iei7 luc!&'!ul $ un
semnal s'n'!7 $u% ca!e &'-i cei ce ' $ese!4esc &!e9uie s )e a&en-i.
La 3nce%u& ins&ala-ia luc!ea1 un &im% 'a!eca!e 3n +'l7 $u% ca!e 3n ea se
in&!'$uce ma&e!ia %!im. #n &im%ul 8unc-i'n!ii ins&ala-iei se in&e!1ice cu!-a!ea7
!e%a!a!ea sau !e+la!ea n'$u!il'!.
Ins&ala-ia Ti l'cul $e munc &!e9uie s )e 9ine ilumina&e. #n a%!'%ie!ea
l'cului $e munc nu &!e9uie s se a0e %e!s'ane s&!ine.
Se in&e!1ice 3m9!ca!ea Ti $e19ca!ea <ainel'! 3n a%!'%ie!ea ins&ala-iei
ca!e 8unc-i'nea17 %!ecum Ti %u!&a!ea 3m9!cmin&ei $esc<eie&e7 $e'a!ece
3m9!cmin&ea %'a&e ) %!ins $e mecanismele 3n miTca!e7 se !ec'man$
%u!&a!ea c'm9ini1'anel'!. /emeile &!e9uie sCTi ac'%e!e ca%ul cu un c'l-iT'! sau
' 9asma.
La )eca!e ins&ala-ie 3m%!eun cu ins&!uc-ia $e $ese!4i!e &!e9uie s )e
aneAa&e Ti !e+ulile &e<nicii $e secu!i&a&e.
A$!esa!ea cu ins&ala-iile elec&!ice necesi& $e la %e!s'nalul ce le
$ese!4eT&e ' a&en-ie s%ecial7 $e aceea cun'aT&e!ea &e<nicii $e secu!i&a&e es&e
'9li+a&'!ie %en&!u '!ica!e ca!e a!e la+&u! cu elec&!ici&a&ea.
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
24
Proiect de an la OUIA
T!ec3n$ %!in c'!%ul 'mului7 cu!en&ul elec&!ic %!'$uce a!su!i Ti c'n&!ac-ia
muTc<il'!. #n &im%ul c'n&!ac-iei 3n$elun+a&e a muTc<il'! se 3n&!e!u%e !es%i!a-ia Ti
%'a&e a4ea l'c s&'% ca!$iac. Cu c3& in&ensi&a&ea cu!en&ului elec&!ic ca!e &!ece %!in
c'%ul 'mului es&e mai ma!e7 cu a&3& mai mul& c!eT&e !iscul %en&!u 4ia-a lui.
P!ac&ica a!a& c in&ensi&a&ea cu!en&ului mai ma!e $e 275A es&e $e@a %e!icul'as
%en&!u sn&a&ea 'mului7 ia! cu!enul elec&!ic cu in&ensi&a&ea $e 1A Ti mai mul&
es&e m'!&al.
Nu &!e9uie $e c!e1u& c %en&!u 'm es&e %e!icul'as numai &ensiunea
3nal&. Da&ele s&a&is&ice 4'!9esc $es%!e 8a%&ul c %es&e ,2G $in si&ua-ii
eAce%-i'nale su!4in la !e-elele cu un 4'l&a@ mic.
N'!mele Ti !e+ulele elec&!'&e<nice %!e4$ msu!i s%eciale $e 'c!'&i!e 3n &im%ul
luc!ului cu &ensiune $e (2H.
Msu!ile $e %!'&ec-ie se 3m%a!& 3nF +ene!ale >i1'la!e7 le+&u!a cu %m3n&ul7
%laca&e $e a4e!&i1a!e7 3n+!$i!e? Ti s%eciale >in$i4i$uale?.B
T'a&e '9iec&ele ca!e c'n$uc cu!en&ul elec&!ic >%a!&ea in&e!i'a! a ca9lu!il'!7
m3ne!ele $e lemn la 3n&!e!u%&'a!e Ti al&ele?7 $e ca!e se %'a&e 8'l'si 'mul7
&!e9uie s )e ac'%e!i&e cu u s&!a& i1'la&'! )a9il. Ca9lu!ile nei1'la&e >$esc'%e!i&e?
se 8'l'sesc $'a! 3n l'cu!ile inaccesi9ile7 un$e ele nu 4in 3n c'n&c& 3n&3m%l&'! cu
'mul >linia ae!ian?.
T'a&e ca%e&ele me&alice7 i1'la&e $e %!-ile c'n$uc&'a!e $e cu!en& elec&!ic 3n
c'n$i-ii '9iTnui&e7 &!e9uie s )e uni&e cu %m3n&ul7 %en&!u ca1ul $e8ec&!ii
i1'la-iei. Pen&!u aceas&a -e4ele me&alice sau un+<iu!ile cu lun+imea $e 2C30 se
9a& 3n %m3n& Ti cu a@u&'!ul unei 9a!e ca!e 8ace le+&u! cu %m3n&ul se unesc
3n&!e ele. Ca%&ul 9a!ei iese la su%!a8a- Ti la el cu un ca9lu $e1+'li& a%!'Aima&i4
1"C2500
2
se unesc ca!casele ins&ala-iil'! Ti maTinil'! elec&!ice7
&!ans8'!ma&'a!el'!7 cu&iile !e's&a&el'! T. a. #n ca1ul $e8ec&!ii i1'la-iei %a!&ea
$is%'1i&4ului ca!e a!e le+&u! cu %m3n&ul %'a&e ) uni& cu cea c'n$uc&'a!e
$e cu!en& elec&!ic. Cu &'a&e aces&ea 3n&!e %a!&ea ca!e a!e le+&u! cu %m3n&ul Ti
%m3n& nu 4a ) &ensiune %e!icul'as %en&!u 'm.
Pe!s'anele7 ca!e 3n c'n8'!mi&a&e cu l'cul $e munc in&! 3n c'n&ac& cu
elemen&e in$i4i$uale c'n$uc&'a!e $e cu!en& elec&!ic7 %en&!u %!'&e@a!ea $e
le1iunile ca!e %'& ) %!'4'ca&e $e cu!en&ul elec&!ic s3n& '9li+a&e s ai9 '9iec&e
>ins&!umen&e? in$i4i$uale $e %!'&ec-ieF mnuTi $e cauciuc7 cal'Ti sau ci1muli-e
$e cauciuc7 c'4'!aTe $e caucuic7 'c<ela!i $e %!'&ec-ie. M3ne!ele me&elice ale
m3ne!il'! ins&!umen&el'! $e luc!u >cleT&il'!7 Tu!u9elni-el'! T. a.? &!e9uie s )e
ac'%e!i&e cu cauciuc.
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
2&
Proiect de an la OUIA
Es&e necesa! $e 3n$e%lini& u!m&'a!ele &e<nici $e secu!i&a&e $e 9a1F
1. Nu se a$mi&e c'n&ac&ul sau a&in+e!ea elemen&el'! $is%'1i&i4el'! elec&!ice
a0a&e su9 %!esiune.
2. Nu se %e!mi&e s se c'n&!'le1e cu $e+e&ele &ensiunea 3n&!e cleme.
3. T'a&e !e%a!a-iie la $is%'1i&i4ele elec&!ice &!e9uie s se e8ec&uie1e numai
$u% $ec'nec&a!ea l'!.
(. Dec'nec&3n$ $is%'1i&i4ul %en&!u e8ec&ua!ea uc!!il'! $e !e%a!a-ie7 &!e9uie
$e a&3!na& un %laca&F `Nu c'nec&a-i`.
5. Nu se %e!mi&e &!ece!ea $e 3n+!$i!e.
". Nu se a$mi&e s se %!'$uc nici ' luc!a!e $e c&!e %e!s'anele a0a&e 3n
s&a!e $e e9!ie&a&e.
Dac ' %e!s'ana a a8's& elec&!'cu&a& es&e necesa! ca %e!s'ana $a& c3& mai
cu!3$ s )e elei9e!a& $e c'n&ac&ul cu elemen&ul c'ncuc&'! $e cu!en& elec&!ic=
%en&!u aceas&a es&e nscesa! $e $ec'nec&a& $is%'1i&i4ul7 sau7 $ac aceas&a $in
'a!eca!e m'&i4e nu es&e %'si9il7 $e 3n&!e!u%& ci!cui&ul7 8'l'sin$ %en&!u aceas&a
'!ice '9iec& usca& nec'n$uc&'! $e cu!en& elec&!ic. Cu &'a&e aces&ea &!e9uie $e
lua& 3n c'nsi$e!a-ie %'si9ili&a&ea c$e!ii 4ic&imii $e la 3nl-ime Ti s se ia msu!ile
necesa!e. #n cel mai !u ca1 se %'a&e $e &ia& ca9lu cu un &'%'! cu c'a$ $e
lemn usca&. O!icum aces& luc!u &!e9uie s se 8ac cu ma!e a&en-ie.
Eli9e!3n$ 4ic&ima $e ac-iunea cu!en&ului elec&!ic7 &!e9uie u!+en& $e c<ema&
me$icul7 3n acelaTi &im% ac'!$3n$ 4ic&imii %!imul a@u&'! >4ic&imii i se $esc<eie
3m9!cmin&ea s&!3ns %e c'!%7 i se $ s mi!'ase am'niac7 se 8ace 8!ec-ie Ti 3n
ca1 $e necesi&a&e se 8ace !es%i!a-ie a!&i)cial Ti masa@ ca!$iac?.
Mod
.
Coa
la
Nr
Document
Semn
at
Data

Coal
a
26
Proiect de an la OUIA
+I+,IO-.AFI/
1. 4coanu 5.. 6pera ii i utila+e )n industria c/iic i alientar. 7 8ditura 9e/nic! :a i.
1997.
2. :liescu ;.. </eorg/escu =.. %e >.. ?rocese i utila+e )n industria alientar. 7 8ditura
@idactic i ?edagogic! 4ucure ti 1968.
3. 4i'ire ;.. 6pera ii i aparate! industria alientar. 7 8ditura 9e/nica! :n#o A/i inu. 2004.
4. B enescu ;.. 6pera ii i utila+e )n industria alientar. >ol. ::. 7 8ditura 9e/nic! 4ucure ti
1972.
&. >a%ilin 5.. ?rotec ia uncii la )ntreprinderile de alienta ie pu'lic. 7 8ditura ;uina!
A/i inu. 1990.
6. CDEFEGHIJK L.M.. NOJPJF Q. C.. RHSHFTI U. N.. RVOEITKFJW XYDTFTIWJ Z[\ YXPWJ
VJ]HI^_ VOTZXWDTI. 7 QTYWIE! C`OTVOTSJGZED. 1989.
7. RDE_HHI M. L.. aYFTI^ VOTbHWDJOTIEFJ\ VOTcHYYTI J EVVEOEDTI VJ]HFI^_ VOTJGITZYDI.
QJFYW. 197&.
8. 4ratu 8. 5.. 6pera-ii ,i utila+e )n industria c/iic 7 8ditura 9e/nic! 4ucure,ti. 1981.
Mo
d

.
Coal
a

Nr.
Document
.
Semna
t.

Data

Coala

2'
Proiect de an la OUIA
Efectuat Borcoman
N.
Controlat Chiaburu V.


Aprobat.
$bl$#7ra5e
Litera Coli

2'
!M "!M#A $r. !%&
'('