Sunteți pe pagina 1din 8

Subiecte Mediul de afaceri European

I. Subiecte de 1p
1. Precizati tehnica de analiza a componentelor mediului de afaceri European.
Tehnica PASTLE
2. Precizati criteriile de convergenta.
a. Deficitul bugetar s nu depeasc 3% din PIB
b. Datoria public sa un depeas 60% din PIB
3. Precizati impactul factorilor legali asupra mediului de afaceri.
-are n vedere n principal legile care regleentea! concuren"a i i#ul de ar$eting.
4. Dati doua exemple de diferente culturale.
a. %nf"iare i coportaent & france!ii pun pre" pe odul n care arat i se
ateapt ca parteneerii lor s fac acelai lucru.
b. 'pa"iul personal & nordicii aprecia! spa"iul personal( av)nd tendin"a de a se
da un pas n spate dac interlocutorul se apropie pera ult
5. Precizati la ce data a fost formulate prima strategie in domeniul societatii
informationale.
1994
. Precizati tratatul care a pus bazele Uniunii Economice si Monetare.
Maa!tricht
". In ce an a intrat in vigoare Tratatul de la Roma
195"
#. !are este tratatul de functionare al Uniunii Europene
Li!abona
9. Enumerati libertatile fundamentale.
*ibera circula"ie a rfurilor
*ibera circula"ie a serviciilor
*ibera circula"ie a persoanelor
*ibera circula"ie a capitalurilor
1$. Precizati in ce an a fost semnat Tratatul de la "isabona.
2$$"
11. In ce an a intrat in vigoare Tratatul de la "isabona
2$$9
12. Precizati trei efecte ale realizarii integrarii economice.
+reterea produc"iei de bunuri i servicii respectiv creterea prosperit"ii
+reterea posibilit"ilor de e#port
, pia" unic forat din fostele pie"e na"ionale i un nur are de consuatori
'tiularea concuren"eiu i creterea calit"ii produc"iei i serviciilor
+reterea investi"iilor
'tiularea forelor de cooperare econoic
+reterea nurului de locuri de unc.
13. In ce an s#a realizat de$nitizarea pietei interne
2$$2
14. Enumerati formele de investitie straina directa.
%nfiin"area unei filiale
-c.i!i"ionarea sau preluarea unei afaceri
/oint-ventures0 se preia o parte din ac"iuni
*icen"ierea
15. Enumerati % drepturi fundamentale recunoscute de !urtea Europeana
de &ustitie.
Dreptul de a avea acces la docuentele Parlaentului 1uropean( ale +onsiliului i ale
+oisiei sub re!erva anuitor condi"ii.
Dreptul de a adresa peti"ii Parlaentului
Dreptul de a face apel la obudsan-ul desenar de Parlaentul 1uropean
Dreptul la libera circula"ie i dreptul de edere pe teritoriul statelor ebre
1. Precizati sistemul de livrare utilizat la nivel comunitar in domeniul
expedierii marfurilor. %u!t in ti&e
1". Precizati ponderea serviciilor de transport in consumul $nal de energie
la nivel comunitar.
2#'
1#. Precizati ponderea serviciilor de transport in PI'#ul comunitar.
'
19. Precizati la ce data au fost deschise concurentei la nivel comunitar
infrastructura si serviciile din domeniul telecomunicatiilor.
1 ianuarie 199#
2$. Precizati la ce data s#a realizat liberalizarea pietei tarilor comunitare in
domeniul telecomunicatiilor.
1 ianuarie 2$$$
21. Precizati programul utilizat la nivel comunitar in domeniul serviciilor
audio#vizuale.
ME(IA
22. Precizati prioritatile strategiei Europa ()().
+retere inteligent
+retere durabil
+retere favorabil inclu!iunii
23. Precizati care sunt centrele implicate in rezolvarea unei probleme in
cadrul *+",IT.
)entrul *ESP+,SA-IL. !i )entrul de +*I/I,E
24. Precizati unde a fost adoptata strategia europeana de ocupare a fortei
de munca. Lu0e&bur1
25. Precizati programul utilizat la nivel comunitar in domeniul IMM#urilor.
S&all -u!ine!! Acti2e
2. Precizati principiul pe care se bazeaza *mall 'usiness -ctive.
Thin3 !&all 4r!t
2". Precizati organismele de normalizare si standardizare la nivel
comunitar.
)E,. )E,ELE). ETSL
2#. Precizati in ce an a fost semnat Tratatul de la Maastricht.
1992
29. Enumerati fortele ce formeaza modelul dezvoltat de Porter.
1 capacitatea de ne1ociere a furni5orilor
2 capacitate de ne1ociere a cu&paratorilor
3 produ!ele ce pot !ub!tituii oferta 4r&ei
4 concurentii e0i!tenti pe piata
5 concurentii ce ur&ea5a !a intre pe piata
3$. Precizati organismul cu rol de normalizare numai pentru produsele
electrotehnice.
)E,ELE)
II. Subiecte de 2p
.. Enumerati formele de integrare /in ordine0.
a 6 5ona de liber !chi&b ce a pre!upu! inlaturarea ob!tacilelor de ordin
tarifar !i netarifar intre &e&brii inte1rati
b6 7niunea 2a&ala a2ea in plu!. fata de 5ona de liber !chi&b un tari8
2a&al co&un
c6piata co&una era o uninune 2a&ala ce bene4cia in plu!. de libera
circulatie a fortei de &unca !i a capitalului intre &e&brii inte1rati
d6 7niunea econo&ica pre2edea coordonarea !i 2eri4carea politicilor
econo&ice !ectoriale !i a politicilor de re1ionali5are
e67niune Monetara ce a pre!upu! piata interna !i &oneda unica
f67niunea econo&ia !i &onetara ce pre!upune o uni4care deplina a
econo&iilor !i o politica co&una in do&eniile hotaratoare.
(. Precizati obiectivele pietei interne.
Identificarea !onelor cu poten"ial de de!voltare n viitor
2eali!area cadrului legislativ pentru nlturarea tuturor restric"iilor din calea
libert"ilor.
1. Prezentati implicatiile introducerii monedei unice.
# reducerea co!turilor de tran5actie
# 4nali5area !tabilitatii &onetare
# reducerea incertitudinii aferente ratelor de !chi&b
# eli&inarea ri!cului a!!ociate de2alori5arilor co&petiti2e
# a&pli4carea tran!parentei tan5actiilor econo&ice.1enerandu9!e o
reducere a preturilor
%. Enumerati metodele de intrare pe o piata europeana.
a6 e0port direct !au indirect
b6 in2e!titii !traine directe
2. Enumerati drepturile lucratorilor la nivel comunitar.
#dreptul de a accepta oferte de &unca e0i!tente
:dreptul de a circula liber pe teritoriul !tatelor &e&ber
:dreptul de ocupare a unui loc de &unca confor& pre2ederilor ce
1u2ernea5a ocuparea locurilor de &unca de catre cetatenii !tatului
re!pecti2e
:dreptul de a ra&ane pe teritorul unui !tat &e&bru dupa perioada de
ocupare a unui loc de &unca in !tatul re!pecti2
3. Prezentati caracteristicile imeo arii $nanciare europene.
4. Enumerati obiectivele strategiei Europa ()().
+reterea gradului de ocupare la 34% pentru popula"ia cu v)rsta cuprins ntre 50-66
ani.
2educerea abandonului colar tipuriu la ai pu"in de 70% i creterea nurului de
persoane cu studii superioare la 60%
2educerea nurului de persoane aenin"ate de srcie cu 50 de ilioane de persoane
3% din PIB-ul counitar s fie investit n cercetare-de!voltare.
5. Enumerati initiativele de realizare a strategiei Europa ()().
, uniune a inovrii
8ineretul n icare
, agend digital pentru 1uropa
, 1urop eficient din punct de vedere al utili!rii resurselor
Politic industrial adaptat globali!rii
-gend pentru noi copeten"e i noi locuri de unc
Platfora european de cobatere a srciei
6. Enumerati principiile IMI.
#,u i&pune obli1atii !upli&entare de cooperare ad&ini!trati2e pe lan1a
cele pre2a5ute de;a de le1i!latia cre!pun5atoare pietei interne
: ofera <e0ibilitatea nece!ara re!pectarii di2er!elor !tructuri
ad&ini!trati2e !i culturi din Europa
:e!te un !i!te& unic ba5at pe ele&ente con!tituti2e reali5abile
.).Enumerati 1 avanta7e ale sistemului de informare a pietei interne.
:!tatele &e&bre pot locali5a interlocutorul potri2it dintr:un alt !tat
&e&bru
:proble&ele lin12i!tice !unt redu!e
:do&enii de cooperare ad&ini!trati2e care pana acu& erau inacce!ibile
de2in =e5abie.
...Prezentati ( prevederi ale !onventiei *chengen.
75. -roni!area trataentelor solicitan"ilor de a!il
73. +ooperare poli"ieneasc i 9udiciar
.%.Prezentati principalele bene$cii ale integrarii economice.
III. /rile
.. -ctul Unic European a fost aprobat in anul8
*> 19#".
(. *trategia privind liberalizarea serviciilor a fost expusa in8
*> )artea Alba din 19#5.
1. 9otiunea de produse comunitare cuprinde produsele8
*> =abricate in intre1i&e in cadrul 7niunii Europene.
%. Departamentul pentru -faceri Europene a fost instituit8
*> La inceputul anului 2$$" ca o !tructura !peciali5ata a
Ad&ini!tratiei )entrale.
2. Printre sursele de $nantare a afacerilor pe termen lung se numara8
*> Lea!in1:ul.
3. Relansing reprezinta programul pentru8
*> *elan!area econo&ica prin )ercetare !i Ino2are.
4. 9otiunea de :produse comunitare; cuprinde produsele fabricate in intregime
in cadrul Uniunii Europene astfel incat produsele sa se supuna unei
transformari potrivit conditiilor aplicabile8
*> *e1ula&entului ?a&al )o&unitar.
5. In Tratatul de la Roma< referire la libera circulatie a serviciilor se face in8
*> Articolele 59:.
6. Printre sursele de $nantare pe termen lung se include8
*> I&pru&uturile bancare.
.).Plasarea problemelor locurilor de munca si a drepturilor cetatenilor in centrul
preocuparilor Uniunii Europene reprezinta un obiectiv al Tratatului de la8
*> A&!terda&.
...Prin Tratatul de la Roma s#a constituit8
*> )o&unitatea Econo&ica Europeana !i E7*AT+M.
.(.Printre obiectivele Tratatului de la Roma se numara8
*> + Europa &ai e4cienta.
.1.!onform criteriului referitor la numarul de impozite si taxe pe care trebuie sa
le plateasca o $rma< Romania detine8
*> Pri&ul loc in Europa.
.%.!onform criteriului referitor la numarul de impozite si taxe pe care trebuie sa
le plateasca o $rma< Romania detine8
*> Locul patru la ni2el &ondial.
.2.Tratatul prin care s#a in$intat !omunitatea Economica Europeana a fost
semnat in anul8
*> 195".
.3.!umpararea unei parti semni$cative din actiunile unei $rme care de7a
activeaza intr#o tara reprezinta o investitie de tipul8
*> %oint2enture.
.4.!artea -lba din .652 viza8
*> Liberali5area co&plete a &i!carilor de capital !i ar&oni5area
cadrului de re1le&entare.
.5.Printre obiectivele Tratatului de la "isabona se numara8
*> + Europa &ai de&ocratica !i &ai tran!parenta.
.6.+biectivul :o Europa a cercetarii< inovarii< dezvoltarii; este inclus in8
*> Tratatul de la Li!abona.
().!orint reprezinta programul pentru8
*> Sti&ularea aplicarii ino2atiilor.
(..*trategia pietei interne se axeaza pe urmatoarele obiective principale8
*> Piata. afaceri. cetateni. relatii e0terne.
((.Tratatul de la -msterdam a fost semnat in anul8
*> 199".
(1.+ piata regionala de dimensiuni sensibil mai mari decat orice piata nationala8
*> Sti&ulea5a cre!terea econo&ica !i concurenta. recon2er!ia !i
cali4carea fortei de &unca di&inuand !o&a;ul. &are!te 1radul de
coe5iune econo&ica !i !ociala ca ur&are a inten!i4carii co&ertului
intra:co&unitar !i a in2e!titiilor.
(%."a nivelul Uniunii Europene rolul =ondului *ocial European este8
*> (e a !pori &obilitatea 1eo1ra4ca !i ocupationala.
(2.!onceptul de :coeziune teritoriala; a fost introdus prin8
*> Tratatul de la Li!abona.
(3.Infrateh reprezinta programul pentru8
*> Su!tinerea infra!tructurii de ino2are !i tran!fer tehnolo1ic.
(4.Programul pentru :calitate si standarde; este8
*> )ALIST.
(5.Printre sursele de $nantare pe termen scurt se include8
*> I&pru&uturile bancare.
(6.Tratatul care a instituit Uniunea Europeana este8
*> Tratatul de la *o&a.
1).Tratatul de la -msterdam a intrat in vigoare in anul8
*> 1999.
1..Prima politica europeana in domeniul transporturilor a fost formulata in8
*> )artea Alba din 2$$1.
I?. Subiecte de 3p
.. Prezentati capitolele strategiei "isabona.
Este structurata pe VIII capitole :1. Realizarea unei societati informationale pentru toti ;2.Dezvoltarea
unui spatiu european pentru cercetare inovare si dezvoltare ;3.Liberalizarea realizarea pietei unice
a!utoare de stat si politica concurentei ;".Dezvoltarea sistemului informational in domeniul
telecomunicatiilor utilitatilor si transporturilor ;#.$rearea unor servicii financiare eficiente;%.&timularea
mediului incon!urator al inteprinderilor 'macromedice (pentru lansarea afacerilor si re)lementarea
inteprinderilor ; *.$resterea )radului de incluziune sociala respectiv reancadrarea fortei de munca si
recalificarea ;+.$onsolidarea dezvoltari durabile .
(. Prezentati *istemul de informare al pietei interne.
*istemul de informare al pie>ei interne /IMI0 este un instrument electronic menit s?
spri7ine cooperarea administrativ? @n domeniul legisla>iei privind pia>a intern?. IMI
a7ut? autorit?>ile competente din statele membre s? dep?Aeasc? di$cult?>ile
practice legate @n special de diferitele culturi administrative< de utilizarea unor limbi
diferite Ai de identi$carea partenerilor din celelalte state membre.
IMI este o aplica>ie online securizat?< accesibil? tuturor administra>iilor din cele
treizeci de state membre ale *pa>iului Economic European /*EE0. -plica>ia este
disponibil? @n toate limbile Uniunii Europene.
Principii
IMI se bazeaz? pe trei principii fundamentale8
nu impune statelor membre obliga>ii suplimentare de cooperare administrativ?B
este su$cient de Cexibil pentru a se adapta la diversele culturi Ai structuri
administrative din EuropaB
este un sistem unic< conceput pentru a putea integra numeroase acte legislative
privind pia>a intern?< ceea ce permite evitarea prolifer?rii sistemelor de informare.
A2anta;e
*istemul ofer? numeroase avanta7e< @n principal deoarece le permite statelor
membre s? gestioneze o singur? rela>ie cu o re>ea< @n loc de (6 de rela>ii bilaterale
distincte< s? comunice adoptDnd o metod? de lucru clar?< convenit? de comun
acord< s? reduc? problemele lingvistice< s? fac? economii de timp Ai de resurse Ai s?
@mbun?t?>easc? calitatea serviciilor< datorit? transparen>ei Ai predictibilit?>ii sporite.
Protec@ia datelor
Deoarece IMI este utilizat pentru a face schimb de date cu caracter personal< i se
aplic? @n totalitate legisla>ia @n materie de protec>ia datelor. De altfel<
Decizia ())5E%6E!E a !omisiei stabileAte func>iile< drepturile Ai obliga>iile
utilizatorilor IMI.
)onte0t
!rearea IMI a fost 7usti$cat? prin importan>a cooper?rii administrative pentru
instituirea unei pie>e unice dinamice< conform strategiei de la "isabona. IMI trebuie<
de asemenea< s? contribuie la consolidarea aplic?rii dreptului comunitar la nivel
na>ional< Ai prin urmare la realizarea programului F+ mai bun? legiferare;. *istemul
se @nscrie totodat? @n cadrul planului de ac>iune i().) privind e#guvernarea.
Gn noiembrie ())4 a fost lansat un prim proiect#pilot pentru patru profesii vizate de
directiva ())2E13E!E privind recunoaAterea cali$c?rilor profesionale. *istemul va $
extins treptat Ai la alte profesii.
Un al doilea proiect#pilot a fost lansat @n ianuarie ())6 pe baza directivei Fservicii;.
Proiectul urmeaz? s? se deruleze pDn? la (5 decembrie ())6< dat? la care directiva
trebuie s? $e transpus? integral @n legisla>ia statelor membre. +biectivul este
preg?tirea punerii @n aplicare a unui sistem IMI opera>ional< care s? acopere toate
activit?>ile legate de servicii pDn? la sfDrAitul anului ())6. Gn viitor< IMI va putea< de
asemenea< s? $e utilizat pentru a consolida cooperarea administrativ? @n alte
sectoare vizate de legisla>ia privind pia>a intern?.
1. Prezentati obiectivele strategiei europene de ocupare a fortei de munca.
H a0solutionarea problemei soma7ului in randul tinerilor si a soma7ului de durataB
H b0promovarea unor masuri active pe piata fortei de muncaB
H c0dezvoltarea unui parteneriat intre patronat si anga7ati pe de o parte si intre
patronat si autoritatile nationale pe de alta parteB
H d0promovarea unui mediu de afaceri stimulativB
H e0eliminarea oricaror forme de discriminare.
%. Prezentati parghiile pentru stimularea cresterii economice.
Parghii pentru stimularea cresterii 8
a. -ccesul IMM#urilor la $nantare B
b. Mobilitatea cetatenilor B
c. Drepturile de propietate intelectuala B
d. !onsumatorii actori ai pietei unice B
e. Dezvoltarea serviciilor in special serviciile pentru inteprinderi B
f. Dezvoltarea retelelor de energie transporturi si comunicatii electronice B
g. !rearea pietei unice digitale B
h. Dezvoltarea antreprenoriatului social B
i. =iscalitatea la nivel european sa realizat baza consolidata comuna pentru calculul
impozitului de pro$t .In acest sens sa creat un ghiseu unic pentru a se facilita
raporturile inte inteprinderi si administrarea $scala B
7. Realizarea coeziuni sociale B
I. Reglementarea activitatilor inteprinderilor la nivel comunitar B
l. -chizitiile publice .