Sunteți pe pagina 1din 4

Finan ele publice

1. No iunea de finan e publice


2. Concep iile privind finan ele publice
3. Structura i trsturile caracteristice ale finan elor publice
4. Func iile finan elor publice
5. Activitatea financiar a statului
1. No iunea de finan e publice:
Notiunea de finan e provine de la latinescul finis, finare, fiare, care au semnifica ia de termen de plat. n sec. XIII XIV se
utilizeaz expresia finatio, financia i financia pecuniaria, avnd semnifica ia de plat n !ani a unei o!li"a ii le"ale.
#u timpul no iunea de finan e a cptat un sens foarte lar", ca n prezent s con in urmtoarele elemente$ !u"et, venituri !u"etare,
c%eltuieli !u"etare, mprumuturi, opera iuni !ancare i de !urs etc.
&inan ele pu!lice sunt asociate cu statul, cu unit ile administrativ'teritoriale, cu alte su!iecte de drept pu!lic n le"tur cu
veniturile, c%eltuielile, datoriile i mprumuturile acestora. (rin urmare, "estiunea finan elor pu!lice urmeaz re"ulile dreptului pu!lic.
)aurice *uver"er considera finan ele pu!lice o tiin care studiaz activitatea statului n calitate de utilizator a unor te%nici
financiare specifice +impozite, taxe, mprumuturi etc.,.
(ierre -alumiere men iona c finan ele pu!lice se ocup cu studiul mi.loacelor prin care statul ncearc s realizeze concomitent cu
acoperirea c%eltuielilor pu!lice pe seama resurselor pu!lice interven ii pe plan social i economic.
&inan ele pu!lice reprezint o totalitate de rela ii sociale de natur economic, care apar n procesul realizrii i repartizrii n
form !neasc a resurselor necesare statului, ndeplinirii sarcinilor i func iilor sale.
2. Concep iile privind finan ele publice:
1) Concep iile clasice despre finan ele publice +sec. XVIII nc. sec. XX,
#oncep iile clasice despre finan ele pu!lice reflect doctrina li!eral n dezvoltarea economic a societ ii, urmrindu'se evitarea
oricrei interven ii a statului n activitatea economic. /stfel, rolul statului se reducea la nfptuirea sarcinilor tradi ionale$ men inerea
ordinii interne, administrarea .usti iei i a lucrrilor pu!lice, aprarea na ional. &inan ele pu!lice .ucau rolul de acoperire a c%eltuielilor
pu!lice prin furnizarea ctre stat a resurselor necesare.
(entru a' i ndeplini mai !ine rolul, la !aza finan elor pu!lice clasice au fost puse urmtoarele principii, definitorii pentru doctrina
li!eral$
- reducerea la minimum a c%eltuielilor pu!lice, acestea tre!uind s acopere numai costurile serviciilor, institu iilor i lucrrilor
strict necesare societ ii, pe care pia a nu le putea furniza0
- constituirea veniturilor pu!lice din contri!u ia "eneral0
- impozitele, mprumuturile pu!lice i celelalte metode de procurare a resurselor financiare tre!uiau s fie nfptuite astfel, nct
s ai! un caracter neutru, s nu se modifice rela iile social'economice existente0
- cerin a fundamental a finan elor pu!lice era asi"urarea i men inerea ec%ili!rului ntre veniturile i c%eltuielile !u"etare.
2) Concep iile moderne despre finan ele publice +123 143,
#oncep iile moderne despre finan ele pu!lice s'au conturat dup primul rz!oi mondial, apari ia lor fiind le"at de declan area
unor crize economice "rave. (entru aceast perioad de dezvoltare a finan elor pu!lice este caracteristic afirmarea tot mai insistent a
doctrinei interven ioniste, potrivit creia statul este c%emat s .oace un rol afirmativ n via a economic. (otrivit noilor teorii, statul prin
politica !u"etar, monetar i valutar poate i tre!uie s influen eze procesele economice spre un curs favora!il.
5oate acestea au dus la nfiin area unor ntreprinderi cu capital de stat, ntreprinderi cu capital mixt, acordarea de su!ven ii i
facilit i a"en ilor economici priva i. 6!iectivele economice ale "uvernului au fost s promoveze ec%itatea, eficien a i sta!ilitatea.
7uvernul urmre te nre"istrarea unei cre teri economice i de durat, ocuparea deplin a for ei de munc, sta!ilizarea pre ului.
&inantele pu!lice nu mai sunt doar un mi.loc de a asi"ura acoperirea c%eltuielilor sale de administra ie, dar reprezint i
un mi.loc de a influen a via a economic i social, de a exercita o interven ie su!til n toate domeniile.
&inan ele pu!lice moderne suport transformri semnificative comparativ cu finan ele pu!lice clasice, transformri reflectate prin
urmtoarele aspecte$
- *omeniul finan elor pu!lice moderne se m!o" e te cu noi elemente ce decur" din atri!u iile sporite ale statului
interven ionist, care devine un investitor n ntreprinderile pu!lice, precum i un "arant i un protector.
- Volumul resurselor financiare cu care opereaz statul i func ia de distri!u ie a finan elor pu!lice, n special a !u"etului de stat
i cea a !u"etului asi"urrilor sociale de stat, cresc n mod su!stan ial.
- #aracteristica de !az a !u"etelor contemporane este sporirea importan ei c%eltuielilor de transfer, care se manifest ndeose!i
n sectorul social, cel economic, cel local, precum i c%eltuieli direc ionate spre exterior, care iau forma unor a.utoare pentru
alte state, a contri!u iilor la veniturile unor or"aniza ii interna ionale.
- &inan ele pu!lice utilizeaz pr"%iile i instrumentele financiare pentru influen area i direc ionarea activit ii economice.
3) Concep iile postmoderne despre finan ele publice +143 prezent,
n aceast perioad apar curentele de "ndire neo8e9nesist i neoli!eral.
Neo8e9nesismului const n$
- trecerea de la metoda static de analiz la cea dinamic0
- m!inarea microanalizei cu macroanaliza, cu accent pe cea din urm0
- armonizarea intereselor i interven iei statului cu cele ale sectorului privat.
:
Neoli!eralismul recomand interven ia statului pentru$
- a sta!ili cadrul .uridic al concuren ei,
- / sta!ili !aza func ionrii armonioase a mecanumsului pre urilor
- a mpiedica a!uzurilor monopolurilor.
/cest curent de "ndire sus ine stimularea ofertei i se pronun mpotriva interven iei statului n economie prin metoda stimulrii
cererii a"re"ate. ;tatul, n special pe calea politicii fiscale, este acceptat s intervin pe calea socialului, s opereze redistri!uiri
cnd acestea sunt a!solut necesare, dar interven ia statului nu tre!uie n nici un caz s vizeze mecanismele intime ale pie ei. n
cazul n care efectele func ionrii mecanusmului economic dup re"ulile pie ei nu sunt satisfctoare, statul poate s intervin, dar
numai asupra consecin elor i, su! nici o form, asupra re"ulilor de .oc ale pie ei.
3. Structura finan elor publice:
:. Venituri !u"etare +impozite, taxe, credite,
2. #%eltuieli !u"etare
6 dat cu proclamarea independen ei i datorit tansformrilor economice, sociale i politice care au avut loc, sistemul financiar al
<) con ine urmtoarele elemente$
1. Sistemul bugetar sistem unitar de !u"ete i fonduri, care constituie !u"etul pu!lic na ional
=u"etul pu!lic national este alctuit din$
' !u"etul de stat +art. 2 -e"ea cu privire la sistemul !u"etar, sursele de venituri i destina ia c%eltuielilor pentru un an !u"etar0
' !u"etul asi"urrilor sociale de stat veniturile, c%eltuielile, rezultatele financiare ale sistemului pu!lic +-e"ea privind sistemul
pu!lic de asi"urri sociale,0
' !u"etele unit ilor administrativ'teritoriale ela!orate, adoptate i executate n condi ii de autonomie, conform prevederilor -e"ii
cu privire la finan ele pu!lice locale0
' fondurile asi"urrilor o!li"atorii de asisten medical se constituie din primele de asi"urare o!li"atorii de asisten medical i
alte ncasri ale autorit ilor. /ceste fonduri se apro! de ctre (arlament conform -e"ii !u"etare anuale.
2. Fondurile speciale +cndva fonduri extra!u"etare, n care se colecteaz veniturile cu destina ie special pentru realizarea
unor pro"rame i scopuri ale 7uvernului i ale autorit ilor pu!lice locale. /ceste fonduri se includ ca anex la le"ea !u"etar anual sau la
deciziile autorit ilor pu!lice locale +e.". &ondul ecolo"ic local0 &ondul pentru sus inere social,.
3. Fondurile ntreprinderilor, institu iilor publice
4. Asigurarea de stat obligatorie la care sunt supu i un ir de func ionari pu!lici +datorit pericolului exercitrii func iei,
-e"ea cu privire la statutul .udectorului +>>,
-e"ea cu privire la #entrul Na ional /nticorup ie +>?,
-e"ea cu privire la (rocuratur +42,
-e"ea cu privire la ;I;
-e"ea cu privire la avocatur
-e"ea cu privire la asi"urarea riscului de produc ie n a"ricultur etc.
5. Creditul mprumut de stat, credit bancar)
' n ele"ere intervenit ntre o persoan .uridic sau fizic, pe de o parte, i statul, pe de alt parte, prin care prima consimte s
pun la dispozi ia statului o sum de !ani, su! form de mprumut, pe o perioad determinat, iar acesta din urm se an"a.eaz s o
ram!urseze la termenul sta!ilit i s ac%ite do!nda i alte costuri curente.
4. Trasaturile finantelor publice:
&inan ele pu!lice, ca rela ii financiare, se caracterizeaz prin urmtoarele trsturi$
:, rela ii care au un caracter economic, deoarece apar n procesul formrii, reparti iei i utilizrii produsului social0
2, rela ii care m!rac o form bneasc, ntruct apar n procesul de produc ie i reproduc ie a mrfurilor, n procesul
redistri!uirii muncii, apar n raporturile dintre autorit ile pu!lice, persoanele fizice i persoanele .uridice
+ela!orarea proiectelor de ctre (arlament, adoptarea, executarea, controlul etc.,0
>, rela ii fr echivalent , ntruct nu presupun n mod necesar o contrapresta ie direct din partea su!iectului !eneficiar al
mi.loacelor !ne ti +posesori de !ani$ stat0 a"en i economici impozit pe profit0 persoane fizice impozit pe venit,0
@, mi.loacele financiare su! care se prezint rela iile financiare nu se ramburseaz.
Ax. salarii, pensii, !urse, indemniza ii.
;unt lipsite de elementul de ram!ursa!ilitate.
Axcep ie$ creditul0 5V/.
5. Func iile finan elor publice:
&inan ele pu!lice ndeplinesc dou func ii func ia de reparti ie i func ia de control .
1. Func ia de reparti ie a finan elor pu!lice cunoa te dou etape distincte interdependente$
a, constituirea fondurilor bne ti const n formarea fondurilor de resurse financiare pu!lice.
(articip$
- ntreprinderile, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului statutar i de forma .uridic de or"anizare0
- institu iile pu!lice i unit ile din su!ordinea acestora0
- popula ia0
- persoanele .uridice i fizice rezidente n strintate.
2
(articiparea la constituirea fondurilor pu!lice de resurse financiare se manifest n forme diferite, i anume$ impozite, taxe, constri!u ii
pentru asi"urri sociale, mprumuturi pu!lice, vrsminte din veniturile institu iilor pu!lice, venituri din valorificarea unor !unuri'
proprietate de stat i a !unurilor fr stpn, do!nzi aferente mprumuturilor acordate, dona ii, a.utoare i alte transferuri primite, amenzi,
penalit i, alte venituri.
!, distribuirea fondurilor bne ti const n distri!uirea fondurilor de resurse financiare pu!lice pe !eneficiari persoane fizice
i .uridice.
(rin reparti ia produsului na ional !rut se are n vedere att distri!uirea primar, ct i redistri!uirea acestora.
Distribuirea primar const n mpr irea acestuia ntre participan ii direc i la procesul produc iei materiale. *istri!uirea resurselor
financiare reprezint, de fapt, dimensionarea volumului c%eltuielilor pu!lice pe destina ii i anume$ pentru nv mnt, sntate, cultur,
asi"urri sociale i protec ie social0 "ospodrie comunal i locuin e0 aprare na ional0 ordine pu!lic0 datorie pu!lic.
Procesul redistribuirii produsului na ional !rut cuprinde 2 faze$
a) !obili"area rela ii economice cu a.utorul crora prin mecansimul economic financiar i !ancar, prin intermediul
institu iilor economice financiare i !ancare, prin sistemul de pre uri i tarife aplicate !unurilor i serviciilor se mai
atra"e o parte din veniturile a"en ilor economici0
b) diri#area rela ii !ne ti prin intermediul crora sunt diri.ate i utilizate aceste fonduri mpreun cu o parte a
resurselor !ne ti mo!ilizate n procesul disti!uirii produsului, se ndrapt ctre sfera sfera socio'cultural, ordinea
pu!lic, aprarea na ional, precum i ctre "rupurile de popula ie care nu au primit fonduri sau au primit fonduri
insuficiente.
2. Func ia de control urmre te procesul de distri!uire al fondurilor economice, repartizarea pe destina ii i utilizarea lor cu o
maxim eficien de ctre a"en ii economici. Necesitatea func iei de control decur"e din faptul c resursele !ne ti constituite
la dispozo ia statului apar in nte"ii societ i. &unc ia de control se exercit de ctre stat prin intermediul institu iilor sale
specializate$ Ministerul Finan elor; BNM; Curtea de Conturi; Inspec ia Financiar (subordinea MF; Inspectoratul Fiscal;
!erviciul "amal; !erviciul de colectare a ta#elor locale$
&unc ia de control este strns le"at cu func ia de reparti ie, dar cu o sfer mai lar" dect prima, deoarece prive te att constituirea
i reparti ia, ct i modul de utilizare a finan elor pu!lice.
n literatura occidental de specialitate, sunt cercetate trei func ii ale finan elor pu!lice$ func ia de alocare$ de distribu ie$ de stabili"are.
(rin func ia de alocare se tinde spre asi"urarea produc iei unor !unuri pu!lice i func ionarea unor servicii pu!lice care nu pot fi
satisfcute de ini iativa particular, fie c aceste servicii nu constituie o!iectul unor cereri individuale i, respectiv, nu pot "enera pre uri
individuale +ex. aprarea na ional,, fie pentru c semnifica ia acestor !unuri i servicii pu!lice este ma.or pentru dezvoltarea i sta!ilitatea
societ ii +ex. servicii pu!lice de nv mnt,.
Func ia de distribu ie se !azeaz pe mecanismele de securitate social, pe fiscalitate +adic pe pro"resivitatea impunerii
veniturilor, i pe anumite c%eltuieli !u"etare care sunt destinate familiilor nevoia e +ex. a.utoare sociale,
Func ia de stabili"are a economiei presupune sus inerea economiei private pentru a o! ine att folosirea deplin a resurselor, ct
i un nivel sta!il al pre urilor. (rin urmare politica de sta!ilizare urmre te folosirea deplin a for ei de munc i o infla ie moderat.
%. Activitatea financiar a statului:
/ctivitatea financiar a statului reprezint activitatea statului pentru formarea, repartizarea i utilizarea resurselor financiare att
centrale, ct i locale, care asi"ur dezvoltarea i ndeplinirea func iilor sale$
1) for!area i adoptarea bu&etului de stat +conform art. @ din -e"ea privind sistemul !u"etar i procesul !u"etar ,/nul
!u"etar pe teritoriul <) ncepe la : ianuarie i se termin la >: decem!rie ale fiecrui an.
2) reparti"area !i#loacelor financiare 'ntre autorit ile publice centrale i locale +de la !u"etul central ctre cel local
prin transferuri, defalcri,.
/ctivitatea financiar are loc n condi iile cola!orrii economice interna ionale cu partenerii externi datorit interna ionalizrii
economiei. *e re"ul aceste cola!orri se finalizeaz cu ratificarea unor conven ii cu privire la mprumuturi externe sau cu privire la
evitarea du!lei impuneri.

/ctivitatea financiar a statului se petrece su! dou forme$
1)#uridice adoptarea actelor normative0
2)ne#uridice or"anizarea de mese rotunde, conferin e, seminare, consulta ii.
Institu iile i or"anele cu atri!u ii n sfera activit ii financiare reprezint o component structural a mecanismului financiar
denumit aparat financiar !ancar i sunt clasificate n$
1( )r&ane repre"entative i e*ecutive:
a( +uvernul ,le&ea cu privire la &uvern(:
:, exercit, din nsrcinarea (arlamentului, funcBiile de proprietar al patrimoniului statului, creeaz condiBiile necesare pentru
dezvoltarea tuturor tipurilor de proprietate0
2, re"lementeaz, folosind mi.loacele economice Ci .uridice, activitatea tuturor ramurilor economiei Ci a su!iecBilor proprietBii pe
teritoriul <epu!licii )oldova0
>, ia msuri n vederea aprrii intereselor productorilor auto%toni, executorilor de lucrri Ci servicii0
@, sta!ileCte proporBii raBionale de folosire a venitului naBional
D, or"anizeaz Ci promoveaz activitatea economic extern a repu!licii0
>
E, ela!oreaz pro"ramele de investiBii, de reparaBie Ci ntreBinere a drumurilor pu!lice, pornind de la limitele mi.loacelor prevzute
pentru aceste scopuri n le"ea !u"etar anual0
4, sta!ileCte modalitatea de "estionare, n modul prevzut de le"islaBie, a fondurilor create special pentru dezvoltarea social'
economic a Brii0
F, promoveaz politica unic a statului n domeniul preBurilor0
b( -arla!entul:
:, adopt le"i, %otrri i mo iuni0
2, apro! !u"etul statului Ci exercit controlul asupra lui0
>, exercit controlul asupra acordrii mprumuturilor de stat, asupra a.utorului economic Ci de alt natur acordat unor state strine,
asupra nc%eierii acordurilor privind mprumuturile Ci creditele de stat din surse strine.
c( Consiliile locale ,.e&ea privind ad!inistra ia public local ,43%/200%(:
:, #onsiliul local are drept de iniBiativ Ci decide, n condiBiile le"ii, n toate pro!lemele de interes local, cu excepBia celor care Bin
de competenBa altor autoritBi pu!lice.
2, decide punerea n aplicare Ci modificarea, n limitele competenBei sale, a impozitelor Ci taxelor locale, a modului Ci a termenelor
de plat a acestora, precum Ci acordarea de facilitBi pe parcursul anului !u"etar0
>, administreaz !unurile domeniului pu!lic Ci ale celui privat ale satului +comunei,, oraCului +municipiului,0
@, decide vnzarea, privatizarea, concesionarea sau darea n arend ori n locaBiune a !unurilor domeniului privat al satului
+comunei,, oraCului +municipiului,, dup caz, n condiBiile le"ii0
D, apro! !u"etul local, modul de utilizare a fondului de rezerv, precum Ci a fondurilor speciale, apro! mprumuturile Ci contul
de nc%eiere a exerciBiului !u"etar0 opereaz modificri n !u"etul local0
E, contri!uie la realizarea msurilor de protecBie Ci asistenB social, asi"ur protecBia drepturilor copilului0 decide punerea la
evidenB a persoanelor socialmente vulnera!ile care au nevoie de m!untBirea condiBiilor locative0 nfiinBeaz Ci asi"ur funcBionarea unor
instituBii de !inefacere de interes local.
d( -ri!arului ,.e&ea privind ad!inistra ia public local ,43%/200%(:
:, asi"ur ela!orarea proiectului de !u"et local al unitBii administrativ'teritoriale pe urmtorul an !u"etar Ci a contului de
nc%eiere a exerciBiului !u"etar Ci le prezint spre apro!are consiliului local0
2, exercit funcBia de ordonator principal de credite al satului +comunei,, oraCului +municipiului,0 verific, din oficiu sau la cerere,
ncasarea Ci c%eltuirea mi.loacelor de la !u"etul local Ci informeaz consiliul local despre situaBia existent0
e( -ri!riile$ ca structuri func ionale$ , .e&ea privind ad!inistra ia public local(
:, colecteaz Ci prezint primarului informaBii pentru raportul anual privind starea economic Ci social a satului +comunei,,
oraCului +municipiului,0
2, contri!uie la ela!orarea proiectului de !u"et al unitBii administrativ'teritoriale pentru urmtorul an !u"etar Ci a proiectelor de
modificare a !u"etului, care urmeaz s fie prezentate de primar spre examinare consiliului local0
2( )r&ane cu co!peten special:
a, or"ane statale care desf oar o activitate financiar concomitent cu ndeplinirea atri!u iilor de !az$
' )inisterele +exceptie )inisterul &inantelor,
' /"entii
' ;ervicii
!, or"ane statale a cror activitate financiar este de !az$
1inisterul ,<e"ulamentul privind or"anizarea i func ionarea )&,$
:, acumularea veniturilor la !u"etul pu!lic naBional0
2, "estionarea finanBelor pu!lice0
>, controlul utilizrii conform destinaBiei a finanBelor pu!lice0
@, administrarea datoriei de stat Ci a "aranBiilor de stat0
D, ela!oreaz Ci promoveaz politica statului n domeniul finanBelor pu!lice0
E, ela!oreaz Ci promoveaz politica vamal a statului0
' Curtea de Conturi + -e"ea #ur ii de #onturi +2E:G233F,$
a, evaluarea re"ularitBii, le"alitBii, conformitBii, economicitBii, eficienBei Ci eficacitBii "estionrii resurselor financiare pu!lice Ci
a patrimoniului pu!lic0
!, asi"urarea transparenBei prin informarea autoritBilor pu!lice responsa!ile Ci pu!licului despre planurile sale strate"ice Ci anuale,
despre constatrile Ci recomandrile sale0
d, certificarea personalului cu atri!uBii de audit pu!lic.
2anca Na ional a 1oldovei +-e"ea cu privire la =anca Na ional a )oldovei +D@FG:??D,$
a, sta!ileCte Ci implementeaz politica monetar Ci valutar n stat0
!, acBioneaz ca !anc%er Ci a"ent fiscal al statului0
c, licenBiaz, suprave"%eaz Ci re"lementeaz activitatea instituBiilor financiare0
d, acord credite !ncilor0
Serviciul Fiscal
3nspectia financiara
@