Sunteți pe pagina 1din 12

Categoria VI Administrarea i lichidarea ntreprinderilor

1. Asociaii societii X au decis dizolvarea acesteia. Situaia patrimoniului conform bilanului contabil
la data nceperii lichidrii se prezint dup cum urmeaz:
I. ilanul contabil de ncepere a lichidrii
!
A. Active imobilizate
"onstrucii #valoare brut$ #%&%$ '(.(((
) Amortizarea construciilor #%(.((($
* valoarea net &(.(((
+chipamente tehnolo,ice #valoare brut$ #%&'&$ &-.(((
) Amortizarea echipamentelor tehnolo,ice #%.&'$ #&(.((($
* valoare net -.(((
/otal active imobilizate #valoare net$ &-.(((
. Active circulante
0aterii prime #valoare brut$ #'(&$ '.(((
) A1ustri pentru deprecierea materiilor prime #'2&$ #-(($
* valoare net %.-((
"lieni #3&&$ %.(((
"lieni inceri #valoare brut$ #3&&.$ 4((
) A1ustri pentru deprecierea creanelor)clieni #32&$ #3(($
* valoare net '((
"onturi la bnci n lei #-&%&$ &.'((
/otal active circulante 5.&((
". "heltuieli n avans (
6. 6atorii ce trebuie pltite n mai puin de un an
7urnizori #3(&$ 4.(((
+. Active circulante #obli,aii curente$ nete #8")6)I$ #2(($
7. /otal active minus obli,aii curente #A8+$ &3.&((
9. 6atorii ce trebuie pltite n mai mult de un an (
:. ;rovizioane #&-&$ &.%-(
I. <enituri n avans (
=. "apital >i rezerve
"apital subscris vrsat #&(&%$ &&.(((
?ezerve le,ale #&(5&$ &..-(
/otal capital >i rezerve &%..-(
II. @peraiile de lichidare efectuate de lichidator au fost:
"onstruciile au fost vAndute cu &&.((( lei B fa de valoarea rmas neamortizat de
&(.(((lei.
+chipamentele tehnolo,ice au fost vAndute cu 4.((( lei fa de valoarea rmas neamortizat
de -.(((lei.
0ateriile prime au fost vAndute cu %..-( lei fa de valoarea de %.-(( lei.
Cn vederea ncasrii nainte de scaden a creanelor certe au fost acordate sconturi n
valoare de &(( lei.
6in suma clienilor inceri de 4(( lei B se ncaseaz 1umtateB restul fiind irecuperabil.
;entru plata nainte de termen a datoriilor ctre furnizoriB ace>tia au acordat sconturi n sum
de '-(lei.
"heltuielile efectuate cu lichidarea societii au fost n sum de 2(( lei.
S se prezinte operaiile contabile aferente operaiei de lichidare.S se ntocmeasc bilanul
de parta1.
2. Societatea comercial X are patru asociaii AB B " >i 6 care au adus capitalul social dup cum
urmeaz:
Asociatul Suma D
din capitalul social
total
A 3.-(( 3-
%.-(( %-
" %.((( %(
6 &.((( &(
/otal &(.((( &((
Asociatul 6 este eEclus din societate. Cn contractul de parta1 este prevzut faptul c
partea care revine acestuia n capitalul social va fi cesionat asociatului A.
I. Bilanul societii nainte de excluderea asociatului D
!
A. Active imobilizate
+chipamente tehnolo,ice #valoare brut$ %(.(((
#%&'&$
#&(.((($
) Amortizarea echipamentelor tehnolo,ice
#%.&'$
* valoare net &(.(((
/otal active imobilizate #valoare net$ &(.(((
. Active circulante
0aterii prime #'(&$ '.(((
"lieni #3&&&$ 3.(((
"onturi la bnci n lei #-&%&$ '.-((
/otal active circulante &(.-((
". "heltuieli n avans (
6. 6atorii ce trebuie pltite n mai puin de un
an
%.(((
7urnizori #3(&$
'.4((
"redite bancare pe termen scurt #-&2&$
&.-((
Impozit pe salarii #333$
4.%((
/otal datorii ce trebuie pltite n mai puin de
un an
+. Active circulante #obli,aii curente$ nete '.'((
#8")6)I$
7. /otal active minus obli,aii curente #A8+$ .&'.'((
9. 6atorii ce trebuie pltite n mai mult de un (
an
:. ;rovizioane pentru riscuri >i cheltuieli #&-&$ (
I. <enituri n avans (
=. "apital >i rezerve
"apital subscris vrsat #&(&%$ &(.(((
?ezerve le,ale #&(5&$ &.(((
?ezultatul reportat #&&4&$ %.'((
/otal capital >i rezerve &'.'((
S se prezinte nre,istrrile contabile ocazionate de eEcluderea asociatului 6.
3. Societatea comercial X nu mai face fa datoriilor sale eEi,ibile. Societatea intr n
faliment avAnd la baz cerea introdus la tribunal de ctre unul dintre creditori.
Situaia patrimoniului Bconform bilanului contabile de ncepere a lichidrii se prezint
dup cum urmeaz:
I. ilanul contabil de ncepere a lichidrii
!
A. Active imobilizate
+chipamente tehnolo,ice #valoare brut$ '(.(((
#%&'&$
#&-.((($
) Amortizarea echipamentelor tehnolo,ice
#%.&'$
* valoare net &-.(((
/otal active imobilizate #valoare net$ &-.(((
. Active circulante
0rfuri #valoare brut$ #'4&$ 2((
) A1ustri pentru deprecierea mrfurilor #'24$ #&(($
* valoare net .((
"onturi la bnci n lei #-&%&$ %.(((
/otal active circulante %..((
". "heltuieli n avans &.(((
6. 6atorii ce trebuie pltite n mai puin de un
an
&%.(((
7urnizori #3(&$
+. Active circulante #obli,aii curente$ nete #2.3-($
#8")6)I$
7. /otal active minus obli,aii curente #A8+$ .-.-((
9. 6atorii ce trebuie pltite n mai mult de un (
an
:. ;rovizioane pentru riscuri >i cheltuieli #&-&$ (
I. <enituri n avans &.%-(
=. "apital >i rezerve
"apital subscris vrsat #&(&%$ %.-((
?ezerve le,ale #&(5&$ %((
Alte rezerve #&(5.$ 3.(((
?ezultatul reportat #&&4&$ #&.&-($
/otal capital >i rezerve -.--(
Aportul asociailor la capitalul social n baza statutului >i contractului se societate se
prezint dup cum urmeaz:
asociatul A: &.4-( lei #4(D din capitalul social$
asociatul : 4-( lei #'(D din capitalul social$
S se nre,istreze:
<Anzarea echipamentelor tehnolo,ice la preul de 4.((( leiB /<A %3D
<Anzarea mrfurilor la preul de &.%(( leiB /<A %3D
Cncasarea chiriei pltite n avans n sum de &.((( lei
?estituirea chiriei ncasate anticipat n sum de &.%-( lei
Stabilirea sumelor de acoperit de ctre cei doi asociai pentru plata datoriei fa de furnizori
Achitarea datoriei fa de furnizori.
S se ntocmeasc bilanul de parta1.
4. Acionarii sunt nevoii s accepte lichidarea societii comerciale pe care o dein. alana de
verificare nainte de nceperea procedurii se prezint astfel:
Simbol Sold final
Denumire cont
cont debitor
&(&% "apital subscris vrsat
&(- ?ezerve din reevaluare
&(5& ?ezerve le,ale
&(5. Alte rezerve
&&4 ?ezultatul reportat
&-&& ;rovizioane
&5% "redite bancare pe termen mediu >i lun,
&54 Alte datorii pe termen mediu >i lun,
Sold final
creditor
&-(.(((
&.&2-.(((
'(.(((
%.5%-.(((
)
%2.'((.(((
&.&43.(((
2.5((.(((
15.168.0
00
%(. Alte imobilizri necorporale &-2.(((
%&' +chipamente tehnolo,ice &&.'4'.(((
Amortizarea altor imobilizri
%.(. necorporale &3&.(((
%.&' Amortizarea echipamentelor tehnolo,ice -.'2-.(((
'(& 0aterii prime '''.(((
'(% 0ateriale consumabile '(.(((
'3- ;roduse finite ---.(((
'23 A1ustri pentru deprecierea produselor ''(.(((
3(& 7urnizori 5..4..(((
3(2 7urnizori)debitori &-(.(((
3&&& "lieni '3(.(((
3&&. "ieni inceri sau n liti,iu 2..((.(((
33%' /<A de plat &-2.(((
3-- Sume datorate asociailor &.2((.(((
35% "reditori diver>i &.-((.(((
34& "heltuieli n avans &%5.(((
A1ustri pentru deprecierea creanelor
32& clieni -.'%(.(((
-&%& "onturi la bnci n lei -((.(((
-&2& "redite bancare pe termen scurt &.%(%.(((
-'&& "asa n lei &.(((
-3% Avansuri de trezorerie &((.(((
Total 23.467. 23.467.
6espre activele >i pasivele firmei mai >tim:
) capitalul social este format din aporturi efective ale asociailor #&((.((( lei$B plus profituri
nete capitalizate de -(.((( leiF
- firma a fost pltitoare de impozit pe profit de)a lun,ul ntre,ii eEistene >i rezerva le,ale s)a
constituit n acest conteEtF
- rezerva din reevaluare eEistent n sold este aferent unor reevaluri de dup &.(&.%((3B toate
efectuate n condiiile le,iiF
- provizioanele se nchid dup cum urmeaz:
- se nchide un liti,iu prin plata sumei de -(.((( lei #provizionul corespunztor era
de de &43.((( lei$F
- se anuleaz inte,ralB fr vreun cost suplimentarB provizioane de &.(((.((( leiF
- la alte datorii pe termen mediu >i lun, avem o parte #.&%.((( lei$ ,enerat de contracte de
leasin, financiar referitoare la mi1loace fiEe cu valoarea de intrare de &.(((.((( lei >i cu amortizarea
cumulat de %32.-(( leiF societile de leasin, ,sesc ali utilizatoriF celelalte datorii snt
chiro,rafareF
- la alte imobilizri necorporale avem pro,rame informatice care nu mai pot fi valorificateF
- mi1loacele fiEe rmase snt vndute n bloc cu preul fr /<A de 4.22(.((( leiB /<A %3DF
- materiile prime >i consumabilele se vnd mpreun cu -((.((( leiB la care se adau, /<A
%3DF
- produsele finite se vnd cu 3-(.((( leiF
- avansurile pltite furnizorilor se recupereazB suportndu)se totu>iB o penalizare de &-.((( leiF
se a1usteazB n acela>i timpB >i taEa pe valoarea adu,at din facturile primite pentru avansuriF
- de la clienii cureni se recupereaz toate sumeleF
- de la clienii inceri #nefalimentari >i cu scadene dep>ite cu mai puin de %4( zile$ se mai
recupereaz -.-%2.((( leiB renunndu)se la diferen #toate facturile au fost cu /<A$F
- creditorii diver>i renun la &((.((( lei n favoarea ntreprinderiiF
- cheltuielile n avans reprezint reparaii e>alonate de firm pe mai multe luniF
- avansurile de trezorerie se 1ustific parial #.&.((( lei$ cu documente fr /<AB se
recupereaz -.((( leiB diferena fiind nerecuperabilF
- din eEerciiile precedente se reporteaz o pierdere fiscal de %-.(((.((( leiB din care pentru
&%.(((.((( lei a eEpirat perioada de reportare fiscalF
- datoriile rmase neachitate snt chiro,rafare >i se pltesc din banii obinui de pe urma
lichidriiB proporional.
Se cere:
a$ s se prezinte nre,istrrile contabile aferente operaiunilor de lichidareF
b$ s se ntocmeasc bilanul nainte de parta1F
c$ s se prezinte nre,istrrile contabile aferente operaiunilor de parta1B dac este
cazulB precum >i nchiderea conturilor.
!. Asociaii #persoane fizice$ au decis dizolvarea cu lichidare a societii comerciale pe care o dein.
alana de verificare nainte de nceperea procedurii se prezint astfel:
Simbol
Denumire cont Sfd Sfc
Cont
&(&% "apital subscris vrsat -(.(((
&(- ?ezerve din reevaluare %.%%(.-((
&(5& ?ezerve le,ale 2.(((
&(5. Alte rezerve &%.5%-.(((
&&4 ?ezultatul reportat '&-.(((
&-&& ;rovizioane &44.(((
&5% "redite bancare pe termen mediu >i lun, &.'((.(((
&54 Alte datorii pe termen mediu >i lun, -.5.&.(((
%(. Alte imobilizri necorporale %-2.(((
%&&& /erenuri %..((.(((
%&' +chipamente tehnolo,ice %&.'4'.(((
%.(. Amortizarea altor imobilizri necorporale 3&.(((
%.&' Amortizarea imobilizrilor corporale 3.2&-.(((
'(& 0aterii prime 5((.(((
'(% 0ateriale consumabile &5-.-((
'3- ;roduse finite &.---.(((
'23 A1ustri pentru deprecierea produselor '(.(((
3(& 7urnizori ..&4..(((
3(2 7urnizori)debitori --(.(((
3&&& "lieni 5.'3(.(((
3&&. "ieni inceri sau n liti,iu 5((.(((
33%' /<A de plat &-2.(((
3-- Sume datorate asociailor %((.(((
35% "reditori diver>i %-&.(((
34& "heltuieli n avans %&.(((
A1ustri pentru deprecierea creanelor
32& clieni %(.(((
-&%& "onturi la bnci n lei &.2((.(((
-&2& "redite bancare pe termen scurt &(&.(((
-'&& "asa n lei 2.(((
-3% Avansuri de trezorerie &((.(((
Total 36.272.! 36.272.!
6espre activele >i pasivele firmei mai >tim:
- capitalul social este format din aporturi efective ale asociailor #3(.((( lei$B la care se adau,
profituri nete repartizate anterior pe aceast destinaieF
- firma a fost pltitoare de impozit pe profit de)a lun,ul ntre,ii eEistene >i rezerva le,al s)a
constituit n acest conteEtF
- rezerva din reevaluare eEistent n sold este aferent inte,ral unor reevaluri de dup
&.(&.%((3F
- provizioanele se nchid dup cum urmeaz:
- se nchide un liti,iu prin plata sumei de &.((( lei #provizionul corespunztor era de
de &(.((( lei$F
- se anuleaz inte,ralB fr vreun cost suplimentarB provizioane de &54.((( leiF
- la alte datorii pe termen mediu >i lun, avem o parte #-.(((.((( lei$ ,enerat de contracte de
leasin, financiar referitoare la mi1loace fiEe cu valoarea de intrare de -.%-(.((( lei >i cu amortizarea
cumulat de &.332.-(( leiF societile de leasin, ,sesc ali utilizatoriF celelalte datorii snt
chiro,rafareF
- la alte imobilizri necorporale avem pro,rame informatice cumprate de firm >i care nu mai
pot fi valorificateF
- mi1loacele fiEe rmase snt vndute n bloc cu preul fr /<A de &4.42(.((( leiB /<A %3DF
- materiile prime >i consumabilele se vnd mpreun cu .&(.((( leiB la care se adau, /<A
%3DF
- produsele finite se vnd cu %.&4-.((( leiF
- avansurile pltite furnizorilor se recupereazF se a1usteazB n acela>i timpB >i taEa pe valoarea
adu,at din facturile primite pentru avansuriF
- de la clienii cureni se recupereaz toate sumeleB dup ce se acord o reducere total
#inclusiv /<A$ de 3(.(((F
- de la clienii inceri #nefalimentari >i cu scadene dep>ite cu mai mult de %4( zile$ se mai
recupereaz 3((.((( leiB renunndu)se la diferen #toate facturile au fost cu /<A$F
- creditorii diver>i se achit inte,ralF
- cheltuielile n avans reprezint abonamente pltite n avans >i care se transmit altei persoane
contra sumei de &-.((( leiF
- avansurile de trezorerie se 1ustific inte,ralF
- datoriile rmase neachitate snt chiro,rafare >i se pltesc din banii obinui de pe urma
lichidriiB proporionalB dac este cazul.
Se cere:
a$ s se prezinte nre,istrrile contabile aferente operaiunilor de lichidareF
b$ s se ntocmeasc bilanul nainte de parta1F
c$ s se prezinte nre,istrrile contabile aferente operaiunilor de parta1B dac este
cazulB precum >i nchiderea conturilor.
6. Identificai balana de verificare a unei firme pe care considerai c o supunei lichidrii.
;arcur,ei fazele contabile ale lichidrii:
- inventariere #inclusiv evaluarea tuturor activelorGdatoriilor >i stabilirea precis a datoriilor$F
- valorificarea bunurilor din activul firmeiB prin vnzare: vor fi cel puin trei cate,orii de
imobilizri #amortizabile >i neamortizabile$B stocuri diverse #materii primeB consumabileB produseB
mrfuriH$B recuperri de creane #cu >i fr acordare de reduceri comercialeGfinanciare$F
- plata datoriilor: se poate opta pentru situaia n care firma are destui bani pentru aceasta sau
nuF
- stin,erea unor conturi de provizioane >i a cel puin unei cate,orii de a1ustri pentru
depreciereF
- nchiderea capitalurilor proprii care includ cel puin capital social #din aporturi >i din
profituri nete$B rezerva le,alB rezerv din reevaluare >i rezultat reportat.
Se cere prezentarea calculelor >i a formulelor contabile aferente ntre,ii operaiuni de
lichidare.
4. 6up epuizarea banilor n urma lichidrii firmeiB mai rmn datorii nepltite. Schiai un
bilan al firmei n acest moment >i finalizai lichidarea >tiind c firma este a$ S?IF b$ S!".
.. 6up plata datoriilor firmei aflate n lichidareB mai rmn bani >i structura capitalurilor
proprii cuprinde capital socialB rezerve le,ale >i alte rezerve. 7inalizai contabilizarea lichidriiB
>tiind c dintre asociaiB '(D snt persoane fiziceB ceilali persoane 1uridice.
2. ;rezentati autoproiectul antreprenorului)client conform normei '2&-.& specific misiunii de
consltanta pentru crearea intreprinderilor aplicabil de catre profesionistul contabil membru
"+""A? .
&(. ;rezentati si dezvoltati factorii care influenteaz durata proiectata a intreprinderii conform
normei '2&-.&- cuprins in standardul profesional nr.'2 emis de "+""A?.
&&. "e este si ce vrea antreprenorul client B conform prevederilor le,ale dar si a celor profesionale
cuprinse in standardului profesional nr. '2 emis de "+""A? J
&%. "are sunt pasii privind or,anizarea si denumirea viitoarei intreprinderi B conform
standardului profesional nr. '2 emis de "+""A? J
&'. "are sunt prevederile le,ale si profesionale le,ate de adminsitrarea viitoarei intreprinderi de
care profesionistul contabil va tine seama in efectuarea unei misiuni de consultanta pentru crearea
unei intreprinderi J
&3. "e presupune analiza critica a autoproiectului si acceptarea misiunii conform normei '2&-.%
din standardul profesional nr.'2 emis de "+""A? J
&-. +numerati normele de lucru cuprinse in standardul profesional nr.'2 emis de "+""A?
&5. 6in ce se compune partea financiara a unui proiect privind crearea unei intreprinderi
conform normei '2%-.% din standardul profesional nr.'2 emis de "+""A?J
&4. Intocmiti un plan de finantare initial conform normei '2%-.%& din standardul profesional
nr.'2 emis de "+""A?
&.. Intocmiti contul de profit si pierdere previzionat pe trei ani conform normei '2%-.%% din
standardul profesional nr.'2 emis de "+""A?
&2. "onstruiti un plan de trezorerie previzionat pentru primul an de activitate al unei
intreprinderi conform normei '2%-.%' din standardul profesional nr.'2 emis de "+""A?
%(. "onstruiti un plan de finantare previzionat pe trei ani pentru crearea unei intreprinderi
conform normei '2%-.%3 din standardul profesional nr.'2 emis de "+""A?
%&. In ce consta controlul rentabilitatii proiectului in cazul unei misiuni pentru crearea unei
intreprinderi conform normei '2%-.%- din standardul profesional nr.'2 emis de "+""A?J
%%. In ce consta monta1ul financiar al proiectului pentru crearea unei intreprinderi conform
normei '2%-.%5 din standardul profesional nr.'2 emis de "+""A?J
%'. Intocmiti un raport privind consultanta pentru crearea unei intreprinderi conform normelor
de raportare cuprinse standardul profesional nr.'2 emis de "+""A?.
%3. Intocmiti un proiect pentru crearea unei intreprinderi conform normelor de raportare
cuprinse standardul profesional nr.'2 emis de "+""A?.
%-. "are sunt efectele decderii din dreptul de a depune cerere de admitere a creanelor n cadrul
procedurii reor,anizrii 1udiciare >i a falimentuluiB prevzut de Ie,ea nr. .-G%((5J
%5. 6efinii infraciunea de bancrut frauduloas

%4. Artai ce efecte produce nre,istrarea n re,istrul comerului a firmei >i a celorlalte date cu
privire la calitatea de comerciant a celui care solicit nre,istrarea.
%.. "are sunt cate,oriile de persoane care vor putea propune un plan de reor,anizareJ
%2. "are este ordinea n care vor fi pltite creanele n cazul falimentului J