Sunteți pe pagina 1din 1

Roci Sedimentare de Precipitatie

Calcare ( )
Compacte: culoare variat, efervescen
puternic
Oolitice si pisolitice: grauni, respectiv mici
si mari
Organogene: resturi de cochilii (cnd sunt
foarte fne, prfoase cret)
!uf calcare ( )
Poros, cenu"iu#gl$ui, poate avea inglo$at
in masa lui resturi vegetale
%ips ( &
)
'l$icios, se (grie cu unghia
!ur$a
Resturi organice incar$oni(ate, se
recunoaste u"or originea speciilor vegetale,
afnat, u"oar, culoare $run $run
inchis