Sunteți pe pagina 1din 22

1

CUPRINS1. Considerente generale...2
1.1.Definitiea mandatului european de arestare..2
1.2.Regrementarea mandatului euripean de arestare.3
1.3. Autoriti competente..5
1.4. Coninutul mandatului european de arestare.......6
2. Emiterea mandatului european de arestare.7
2.1.Transmiterea mandatului european de arestare.......................10
2.2. Transferul temporar i audierea persoanei solicitate
n timpul executarii mandatului european de arestare ................12
3. Executarea mandatului european de arestare13
3.1.Primirea mandatului european de arestare...............................13
3.2.Procedura prealabil15
3.2.Procedura de executare a mandatului european de arestare...16
3.3. Predarea persoanei solicitate......................................................18
3.4.Regula specialitii, tranzitul...19
4. Concluzii.21
2

1. Considerente generale

1.1. Definiia mandatului european de arestare

Mandatul european de arestare a nlocuit sistemul tradiional de extrdare cu un
mecanism mai simplu i mai rapid de predare a persoanelor cutate n vederea efecturii
urmririi penale sau a executrii unei pedepse sau msuri de siguran privative de libertate. Un
mandat poate fi emis pentru motive care in de urmrirea penal n legtur cu fapte care se
pedepsesc n conformitate cu legea naional cu o pedeaps sau o msur de siguran privative
de libertate pentru o perioadmaxim de cel puin 12 luni (pe parcursul anchetei, al audierilor i
al etapelor procesului, pncnd condamnarea devine definitiv) sau poate fi emis pentru
executarea unei condamnri sau a unei msuri de siguran de cel puin 4 luni. Aceste criterii nu
sunt cumulative.
1

Mandatul European de arstare este un act procedural emis n baza unei hotrri judiciare
de instana competent a unui stat membru al Uniunii Europene pentru arestarea i predarea de
ctre un alt stat mebru, al persoanei solicitante, n vederea efecturii urmririi penale sau n
scopul efecturii unei pedepse ori a unei msuri de siguran privativ de libertate
2
.
Mandatul european de arestare este prima msur concret n domeniul dreptului penal
care implimenteaz principiul recunoaterii reciproce, pe care consiuliul european o aprecia ca
fiind cheia de bolt a cooperrii judiciare.
3

Definitia mandatului european de arestare este data de art 84 al. 1 din Legea 302/2004
privind cooperarea judiciara internationala in materie penala (Republicata 2011) Republicat n
Monitorul Oficial nr. 377 din 31 mai 2011 Mandatul european de arestare este o decizie
judiciar prin care o autoritate judiciar competenta a unui stat membru al Uniunii Europene
solicit arestarea i predarea de ctre un alt stat membru a unei persoane, n scopul efecturii
urmririi penale, judecii sau executrii unei pedepse ori a unei msuri de siguran privative de
libertate.
Astfel putem spune ca mandatul european de arestare se emite numai n vederea crerii
posibilitii executrii unui mandate de arestare sau de executare a unei pedepse ori a unei msuri
de siguran privative de libertate, emise de ctre autoritatea judectoreasc competent, numai

1
Manual european privind modalitatile de emiterea unui mandate european de arestare
http://www.mpublic.ro/uip/Anexe/Anexa%20I-A.pdf
2
Petre Buneci, Proceduri speciale, ed. SemnE , Bucureti 2006, pag. 159
3
F. R.Radu, De la extrdare la mandatul european de arestare. Oprivire istoric i juridic, Rev. Dreptul, nr. 2/2006,
p.201
3

atunci cnd persoana mpotriva creia s-a emis un asemenea mandate de sustragere de la
executare, refugiinduse pe teritoriul unui alt stat al Uniunii Europene.
4

Spre deosebire de procedura clasic a extrdrii, mandatul european de arestare
implic o procedur pur judiciar, fr a mai exista o etap administrativ, implicarea
autoritilor executive, fiind n general limitat la asistarea autoritilor judiciare. Autoritile
romne competente s execute mandatele de arestare european emise de autoritile judiciare
ale altor state membre sunt cu ile de apel.
5


1.2. Reglementarea mandatului european de arestare

Mandatul european de arestare se executa pe baza principiului recunoaterii i ncrederii
reciproce, n conformitate cu dispozitiile Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13
iunie 2002, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 190/1 din 18 iulie
2002.
6

Cadrul juridic national in ceea ce priveste asistenta judiciara este oferit de:
Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala,
modificata si completata prin Legea 224/2006 i ulterior prin Legea nr. 222/2008.
Codul de Procedura Penala care la art. 513 se refera la conditiile si modalitatile
de realizare a asistentei judiciare intarenationale in materie penala, acestea fiind
cele stabilite prin dispozitiile cuprinse in legea speciala daca prin conventiile
internationale nu se prevede altfel.
Prin urmare, prevederile nationale sunt subsidiare acordurilor internationale.
Mandatul european de arestare este reglementat in Titlul III al Legii 302/2004, modificata,
intitulat Dispozitii privind cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene in aplicarea
Deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind
mandatul european de arestare si procedurile de predare intre statele membre . Titlul III al
legii mentionate a intrat in vigoare odata cu aderarea la Uniunea Europeana.

Cele mai utilizate instrumente juridice ale UE n domeniul cooperrii judiciare penale
bazate pe principiul recunoaterii reciproce sunt Deciziile- Cadru.

4
A. Boroi, I. Rusu- Cooperare judiciar n materie penala, ed. C.H.Beck 2008, pag. 304
5
L. M. Stnil, Mandatul european de arestare.Problematica implement deciziei cadru nr. 584/13.06.2002 n statele
membre ale Uniunii Europene Rev. de Stiinte Juridice , pag 105
6
Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala (Republicata 2011) Republicata in
Monitorul Oficial nr. 377 din 31 mai 2011
4

La data de 13 iunie 2002 au fost adoptate 3 Decizii-Cadru capitale:
Decizia-Cadru 2002/584/JAI privind Mandatul Eurpean de Arestare i procedurile
de predare ntre statele membre:
Decizia-Cadru 2002/465/JAI privind echipele comune de ancheta
Decizia-Cadru 2002/475/JAI privind combaterea terorismului
n ultimii ani au fost adoptate noi decizii cadru:
Decizia-Cadru 2003/577/JAI din 22 iulie 2003 privind executarea n UE a
ordinelor de indisponibilizare a bunurilor si probelor;
Decizia-Cadru 2005/214/JAI din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului
recunoasterii reciproce a sanctiunilor pecuniare;
Decizia-Cadru 2006/783/JAI din 6 octombrie 2006 privind aplicarea principiului
recunoasterii reciproce a ordinelor de confiscare.
n scopul cresterii increderii reciproce s-au formulat mai multe propuneri de decizii-cadru
aflate in diverse stadii de adoptare:
Decizia-Cadru privind mandatul european de obtinere a probelor;
Decizia-Cadru pentru aplicarea principiului recunoasterii reciproce a hotararilor
penale care impugn pedepse sau masuri privative de libertate;
Decizia-Cadru privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce a decaderilor
si interdictiilor care decurg din condamnari pentru infractiuni de natura sexuala
savarsite impotriva minorilor.
Tot sub forma de propuneri in curs de negociere sunt urmatoarele decizii-cadru:
Decizia-Cadru privind Ordinul european de supraveghere
Decizia-Cadru privind aplicarea principiului recunoasterii reciproce a pedepselor
cu suspendare.
Cat priveste contactul direct cadrul institutional este asigurat prin :
Eurojust - www.eurojust.europa.eu. Acesta a fost nfiinat in vederea intaririi luptei impotriva
formelor grave ale criminalitatii i are ca scop mbunatatirea cooperarii si sprijinul intre
autoritatile competente ale statelor membre, in cauzele transnationale, mai ales prin facilitarea
executarii cererilor de asistenta judiciara, a Mandatului European de Arestare si a cererilor de
extradare.
5

Pentru identificarea autoritatilor judiciare de executare din alte state membre ale Uniunii
Europene informatii se pot obtine din Atlasul Judiciar Euopean, aflat pe pagina de internet a
Retelei Judiciare Europene, disponibil la adresa http://www.ejn-crimjust.europa.eu Este nfiinat
tot pentru facilitarea cooperarii judiciare, fiind o structura mai flexibila decat Eurojust, formata
din puncte de contact desemnate de fiecare stat membru. Aceasta retea a creat instrumentele
informatice in vedrea facilitarii cooperarii judiciare, ex: Atlasul judiciar, fiind astfel posibile de
accesat toate informatiile necesare pentru asigurarea contactului direct intre autoritatile judiciare
din statele membre, atat in cazul Mandatului European de Arestare, cat si in cazul asistentei
judiciare in materie penala.
Decizia-cadru definete mandatul european de arestare drept orice decizie judiciar
adoptat de un stat membru n vederea arestrii sau predrii de ctre un alt stat membru a unei
persoane, n scopul:
efecturii urmririi penale;
executrii unei pedepse;
executrii unei msuri de siguran privative de libertate.
Mandatul este aplicabil n cazul:
unei condamnri definitive la o pedeaps cu nchisoarea sau al unei msuri de siguran cu o
durat de cel puin patru luni;
unei infraciuni pentru care este prevzut o pedeaps cu nchisoarea sau o msur de siguran
cu o durat maxim de cel puin un an.
Cu condiia s fie pedepsite n statul membru emitent cu o pedeaps de cel puin trei ani,
infraciunile care duc la predarea fr verificarea dublei incriminri a faptei sunt, printre
altele: terorismul, traficul de persoane, corupia, participarea la o organizaie criminal,
falsificarea de bani, omuciderea, rasismul i xenofobia, violul, traficul de vehicule furate, frauda,
inclusiv frauda care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii.
Pentru actele criminale altele dect cele menionate anterior, predarea poate fi subordonat
condiiei ca fapta pentru care este solicitat aceasta s constituie o infraciune n conformitate cu
legislaia statului membru de executare (regula dublei incriminri).
7


1.3.Autoriti competente

Un mandat european de arestare, ca orice mandat, trebuie s fie emis, primit,
transmis, executat. n funcie de asta se stabilete i competena autoritilor romne cu privire
la mandatul european de arestare, dup cum urmeaz:

7
http://europa.eu
6

1. Competente s emit sunt instanele judectoreti;
2. Competente s execute sunt curile de apel;
3. Competente s primeasc :
Ministerul de Justiie;
Parchetele de pe lng Curile de Apel n circumscripia crora a fost localizat
persoana solicitat.
4. Competente s transmit:
instanele judectoreti;
Ministerul de Justiie cnd autoritile judiciare romne nu pottransmite direct
autoritilor judiciare strine sau cnd statul membru de executare astabilit ca
autoritate primitoare Ministerul de Justiie
1.4.Coninutul mandatului european de arestare

Potrivit legii nr.302/2004 modificat i completat prin legea 224/2006, mandatul
European de arestare va cuprinde urmroarele:
a) identitatea i cetenia persoanei solicitate;
b) denumirea, adresa, numerele de telefon si fax, precum i adresa de e-mail ale autoritatii
judiciare emitente;
c) indicarea existentei unei hotrari judecatoresti definitive, a unui mandat de arestare preventiv
sau a oricarei alte hotarari judecatoresti executorii avand acelasi efect, care se incadreaza in
dispozitiile art. 88 si 96 din prezenta lege;
d) natura si incadrarea juridica a infractiunii, tinandu-se seama mai ales de prevederile art. 96;
e) o descriere a circumstantelor in care a fost comisa infractiunea, inclusiv momentul, locul,
gradul de implicare a persoanei solicitate;
f) pedeapsa pronuntata, daca hotararea a ramas definitiva, sau pedeapsa prevazuta de legea
statului emitent pentru infractiunea savarit;
g) dac este posibil, alte consecine ale infraciunii.
Mandatul european de arestare este ntocmit n conformitate cu formularul din anexa nr. 1.
Mandatul European de arestare trebuie tradus n limba oficial sau n limbile oficiale ale
statului de executare sau n una ori mai multe limbi oficiale ale Instituiilor Comunitilor
Europene, pe care acel stat le accept, conform declaraiei de puse la Secretariatul General al
Consiuliului Unuiunii Europene.
8


8
. Boroi, I. Rusu- Cooperare judiciar n materie penala, ed. C.H.Beck 2008, pag.306
7

Pentru cazul n care Romania este stat de executare, mandatul european trebuie tradus n
limba romana sau una din cele doua limbi acceptate, engleza i franceza.
Traducerea efectiva a mandatului european de arestare se face de ctre autoritatea
judiciar care emite mandatul i numai n cazuri exceptionale aceasta se poate face de ctre
Ministerul Justiiei (atunci cand in circumscriptia instantei nu exista traducatori autorizati pentru
limba sau limbile acceptate).
Mandatul european de arestare se execut pe baza principiului recunoaterii i ncrederii
reciproce.

2. Emiterea mandatului european de arestare

Potrivit art. 78 raportat art. 81 alin. 1, instana judectoreasc care a emis un mandat de
executare sau un mandat de arestare preventiv este competent s emit un mandat european de
arestare, fie din oficiu, fie la cererea procurorului.
Mandatul european de arestare se emite n funcie de faza n care se afl procesul penal,
respectiv:
faza de urmrire penal;
faza de judecat sau executare.
n faza de urmrire penal mandatul european de arestare este emis de ctre judectorul delegat,
de preedintele instanei creia i-ar reveni competena s judece cauza n fond la sesizarea
procurorului care efectueaz urmrirea penal a persoanei solicitate.
n faza de judecat sau executare, mandatul european de arestare este emis de ctre judectorul
delegat de Preedintele primei instane ori de cel al instanei de executare la
sesizarea instanei care a dispus asupra lurii msurii arestrii preventive ori a hotrt cu privire
la msurile de siguran sau a organului la care se afl spre executare mandatul.
Condiii pentru emiterea unui mandat european de arestare
Instana nu va putea emite un mandat european de arestare dect pe baza unui titlu preexistent
care va putea s fie un mandat de arestare sau un mandat de executare a pedepsei aplicate sau o
hotrre judectoreasc prin care a fost aplicat o msur de siguran privativ de libertate.
n cursul urmririi penale sau al judecii, mandatul european de arestare nu va putea fi
emis dect dac pedeapsa prevzut de lege este egal sau mai mare de un an de
nchisoare. La fel, pentru executarea unei pedepse, el nu va putea fi emis dect dac
pedeapsa pronunat este mai mare de patru luni de nchisoare.
8

Un mandat european de arestare poate fi emis de asemenea pentru msuri de siguran
privative de libertate dispuse pentru o perioad egal sau mai mare de 4 luni.
Un mandat european de arestare este emis n baza mandatului de arestare preventiv sau
a mandatului de executare sau a hotrrii judectoreti executorii prin care a fost aplicat
msura de siguran.
9


n Romnia, pot emite mandate europene de arestare instanele judectoreti, n cadrul
desfurrii procesului penal, iar pentru executarea unei pedepse este competent curtea de apel.
Autoritile romne competente s primeasc mandatul european de arestare sunt Ministerul
Justiiei i parchetele de pe lng curile de apel desemnate potrivit alin. (2) n a cror
circumscripie a fost localizat persoana solicitat. n cazul n care nu se cunoate locul unde se
afl persoana solicitat, mandatul european de arestare se transmite Parchetului de pe lng
Curtea de Apel Bucureti.
10

n aceast calitate, Ministerul Justiiei:
a) primete mandatul european de arestare emis de o autoritate judiciar dintr-un alt stat
membru al Uniunii Europene i l transmite parchetului de pe lng curtea de apel n a crui
circumscripie a fost localizat persoana solicitat sau Parchetului de pe lng Curtea de Apel
Bucureti, n cazul n care persoana solicitat nu a fost localizat, ori de cte ori autoritatea
judiciar emitent nu reuete s transmit mandatul european de arestare direct autoritii
judiciare romne primitoare;
b) transmite mandatul european de arestare emis de o autoritate judiciar romn, dac
aceasta nu l poate transmite direct autoritii judiciare primitoare strine sau cnd statul membru
de executare a desemnat ca autoritate primitoare Ministerul Justiiei;
c) ine evidena mandatelor europene de arestare emise sau primite de autoritile
judiciare romne, n scopuri statistice;
d) ndeplinete orice alt atribuie stabilit prin lege menit a asista i sprijini autoritile
judiciare romne n emiterea i executarea mandatelor europene de arestare."
11

Autoritatile judiciare romane se mpart n :
- autoriti emitente instantele judecatoresti
- autoriti de executare Curtile de Apel

9
ndrumar pentru aplicarea de ctre judectori i procurori a principalelor instrumente juridice comunitare privind
cooperarea judiciar n materie penal.- Informare nr. 71267 din 1 august 2006
10
Camelia erban Morreanu- Drept procesual penal : curs universitar . Ed. a 2-a, rev. - Bucureti , Editura
Hamangiu, 2009, pag.305
11
Legea Nr. 222 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea
judiciara internationala in materie penala , Art.78, alin. 3
9

Prin Legea nr.222/2008 a fost desemnat ca :autoritile romne competente s
primeasc mandatul european de arestare sunt Ministerul Justiiei i parchetele de pe lng
curile de apel desemnate potrivit alin. (2) n a cror circumscripie a fost localizat persoana
solicitat. n cazul n care nu se cunoate locul unde se afl persoana solicitat, mandatul
european de arestare se transmite Parchetului de pe lng Curtea de Apel Bucureti."
12


Mandatul european de arestare se emite din oficiu sau la cererea procurorului, de catre
instanta care a emis mandatul de arestare preventiva in cursul urmaririi penale ori al judecatii sau
de catre instanta de executare, n urmatoarele conditii:
n vederea efecturii urmririi penale sau a judecii, dac fapta este pedepsit de
legea penal romn cu o pedeaps privativ de libertate de cel putin un 1 an;
n vederea executarii pedepsei sau a masurii de siguran privativ de libertate
daca pedeapsa aplicata este mai mare de 4 luni.
Foarte important de reinut este faptul ca mandatul european de arestare se emite de ctre
instan numai dac, n afara unei din condiiile menionate mai sus, sunt ndeplinite cumulativ
altele, i anume: a fost emis un mandat de arestare preventiv sau de executare a pedepsei,
persoana mpotriva creia s-a emis acel mandat se sustrage de la executare i acea persoana se
gaseste pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
13

Prin cele mai recente modificri aduse Titlului III din Legea nr. 302/2004 prin Legea nr.
222/2008 s-a urmrit soluionarea unor aspecte care au generat practic neunitar a instanelor
sau au ridicat probleme de ordin practic.
Astfel, n ceea ce privete procedura de emitere a mandatelor europene de arestare, pe
lng modificrile aduse art. 81 alin. (1), prin noul alineat (2) al aceluiai articol, se elimin o
problem care a determinat o practic neunitar legat de judectorul competent s emit
mandatul european de arestare.
Potrivit noii redactri a art. 81 alin. (2): Mandatul european de arestare este emis n faza
de urmrire penal, de ctre judectorul delegat de preedintele instanei creia i-ar reveni
competena s judece cauza n fond, iar n faza de judecat i de executare de ctre judectorul
delegat de preedintele primei instante ori de cel al instanei de executare, n urmtoarele situaii:
a) la sesizarea procurorului care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal a
persoanei solicitate, dac arestarea i predarea se solicit n vederea efecturii urmririi penale;

12
Legea 222/2008, art. 78, alineatul (21)
13
Boroi, I. Rusu- Cooperare judiciar n materie penala, ed. C.H.Beck 2008, pag.306
10

b) la sesizarea instanei care a dispus asupra lurii msurii arestrii preventive a
inculpatului ori care a hotrt cu privire la msurile de siguran, dup caz ori a organului la care
se afl spre executare mandatul, dac arestarea i predarea se solicita in vederea judecii ori
executrii pedepsei nchisorii sau a unei msuri de siguran privative deliberate."
Dac mandatul european de arestare a fost emis pentru una dintre infraciunile prevzute
la art. 85 din Legea nr. 302/2004, indiferent de denumirea infraciunii n statul membru emitent,
i care este sancionat n statul membru emitent cu nchisoarea sau cu o msur de siguran
privativ delibertate pe o perioad de minimum 3 ani, predarea se va acorda chiar dac nu este
ndeplinit condiia dublei incriminri.


2.1 Transmiterea mandatului european de arestare
Atat reglementarile comunitare , cat si cele nationale au avut n vedere ca, dupa
emiterea mandatului european de arestare, acesta sa fie transmis autoritatii judiciare
de executare, tocmai pentru a se ajunge la scopul scontat, adica sa-i dea curs in sensul
predarii infractorului pentru executarea mandatului de arestare ori a executarii
pedepsei privative de libertate ori a unei masuri de siguranta( deasemeni privativa de
libertate).
Decizia-cadru C.E.(2002/584/JAI) a reglementat procedura de transmitere a mandatului
european de arestare prin art. 9-10, stipuland ca, in cazul in care se cunoaste locul unde se afla
persoana cautata, autoritatea judiciara emitenta poate transmite direct autoritatii judiciare de
executare mandatul european de arestare, totodata putand decide( in toate cazurile) sa
semnaleze persoana cautata in Sistemul de Informatii Schengen (SIS).
1414
Articolul 10 Procedura de transmitere a unui mandat european de arestare
1. n cazul n care autoritatea judiciar emitent nu cunoate autoritatea judiciar de executare competent, aceasta
efectueaz cercetrile necesare, n special prin intermediul punctelor de contact ale Reelei Judiciare Europene, n
vederea obinerii acestei informaii de la statul membru de executare.
2. n cazul n care autoritatea judiciar emitent dorete acest lucru, transmiterea poate fi efectuat prin intermediul
sistemului securizat de telecomunicaii al Reelei Judiciare Europene.
3. n cazul n care nu este posibil s se recurg la SIS, autoritatea judiciar emitent poate face apel
laserviciileInterpolului pentru a comunica mandatul european de arestare.
4. Autoritatea judiciar emitent poate transmite mandatul european de arestare prin orice mijloc sigur care permite
obinerea unei urme scrise a transmiterii, n condiii care s-i permitstatului membru de executare s verifice
autenticitatea acestuia.
5. Toate dificultile legate de transmiterea sau de autenticitatea oricrui document necesar pentru executarea
mandatului european de arestare sunt soluionate prin contacte directe ntre autoritile judiciare implicate sau, dup
caz, prin intervenia autoritilor centrale ale statelor membre.
6. n cazul n care autoritatea care primete un mandat european de arestare nu este competentpentru a-i da curs,
aceasta transmite din oficiu mandatul european de arestare autoritii competente a statului su i informeaz despre
aceasta autoritatea judiciar emitent.
11

Cum se transmite un mandat european de arestare?
n cazul n care persoana care trebuie arestat a fost localizat, un MEA ar trebui s fie
transmis, spre executare, direct autoritii competente a statului n care a fost localizat persoana.
Toate informaiile referitoare la autoritile emitente i de executare ale statelor membre pot fi
gsite cu uurin pe site-ul Internet al RJE: http://www.ejn-crimjust.europa.eu
n acelai timp, pentru a se asigura c persoana n cauz rmne n acelai loc, de obicei,
autoritatea emitent trimite, de asemenea, MEA direct biroului naional SIRENE corespunztor
pentru transmiterea ctre statele membre al UE care fac parte din Sistemul de Informaii
Schengen. Aceasta va permite autoritilor poliieneti din statele membre s identifice persoana
care trebuie arestat.
15

n cazul n care locul unde se afl persoana solicitat nu este cunoscut, transmiterea
mandatului european de arestare se realizeaz prin intermediul Centrului de Cooperare
Poliieneasc Internaional din cadrul Ministerului Internelor i Reformei Administrative, care
procedeaz la difuzarea n Sistemul Informatic Schengen sau pe canalele Organiza iei Interna
ionale a Poliiei Criminale (Interpol), dup caz. n acest caz, transmiterea se poate efectua i
prin sistemul securizat al Reelei Judiciare Europene, cnd acesta va fi operaional.
16

Transmiterea prin Interpol . n cazul n care nu este posibil s se recurg la SIS,
autoritatea judiciar emitent poate face apel la serviciile Interpolului pentru a comunica
mandatul european de arestare.
17

Utilizarea reelei Interpol este vzut ca o modalitate posibil de transmitere a mandatelor
europene de arestare ctre acele state membre care nu particip nc la SIS (Bulgaria, Cipru,
Irlanda, Romnia i Regatul Unit).
n situaia n care autoritatea judiciara emitenta nu cunoaste autoritatea judiciara de
executare, aceasta va efectua verificari, inclusiv prin punctele de contact ale Retelei Judiciare
Europene sau prin directia de specialitate a Ministerului Justitiei( Directia Drept International si
Tratate), pentru a obtine informatiile necesare de la statul membru de executare.
Legea mai prevede ca orice dificultate care ar interveni in legatura cu transmiterea sau
verificarea autenticitatii unui mandat european de arestare se va solutiona prin contact direct
intre autoritatea judiciara emitenta si autoritatea judiciara de executare sau daca nu este posibil,
prin intermediul Ministerului Justitiei.

15
Manual european privind modalitatile de emiterea unui mandate european de arestare- http://www.mpublic.ro
16
Camelia erban Morreanu- Drept procesual penal : curs universitar . Ed. a 2-a, rev. - Bucureti , Editura
Hamangiu, 2009, pag.305
17
Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare i
procedurile de predare ntre statele membre, art.10 alin.3
12

Dup transmiterea mandatului european de arestare, autoritatea judiciar romana
emitent poate transmite orice informai suplimentare necesare pentru executarea mandatului.
O copie a mandatului european de arestare emis de instanele judecatoresti romane va fi
trimis Ministerului Justiiei.

2.2. Transferul temporar i audierea persoanei solicitate n timpul executarii
mandatului european de arestare
n lege sunt menionate i alte situaii care se pot ivi dup aprobarea predrii persoanei
urmrite, situaii n care poate opera predarea temporar.
18

Atunci cnd s-a emis un mandat european n situaia prevzut la art. 81 alin. (1) lit. a),
autoritatea judiciar emitent romn va putea solicita autoritii judiciare de executare, nainte
ca aceasta s se fi pronunat asupra predrii definitive, predarea temporar n Romnia a
persoanei urmrite, n vederea ascultrii sale, sau va putea solicita s fie autorizat luarea
declaraiei acestei persoane pe teritoriul statului de executare a mandatului. Aceast solicitare
se transmite nu nainte de a se verifica ndeplinirea urmtoarelor condiii:
s fie deja emis un mandat european de arestare;
s nu fi intervenit prescripia rspunderii penale;
s nu fi intervenit amnistia sau graierea;
pedeapsa prevzut de lege este de cel puin un an.
Dac autoritatea judiciar de executare, dup ce a aprobat predarea persoanei urmrite,
dispune suspendarea predrii pn la terminarea unui proces n curs sau pn la executarea
pedepsei aplicate n statul de executare a mandatului pentru o fapt diferit de cea care face
obiectul mandatului european, autoritatea judiciar romn emitent va putea solicita predarea
temporar a persoanei n vederea ascultrii sale sau a judecii.
Retragarea mandatului european de arestare
Aceste prevederi sunt stipulate n art.84 din Legea 222/ 2008 pentru modificarea i
completarea Legii 304/ 2004 privind cooperarea judiciar n materie penal. Astfel situaiile n
care mandatul european de arestare se retrage sunt urmtoarele:
au disprut temeiurile care au justificat emiterea acestuia;
persoana solicitat a decedat;
persoana urmrit internaional(n temeiul art.66/1 al.5) a fost extrdat sau
predat n Romnia.

18
Boroi, I. Rusu- Cooperare judiciar n materie penala, ed. C.H.Beck 2008, pag.310
13

Retragarea se solicit de instana emitent, care informeaz despre aceasta autoritatea
judiciar de executare, Ministerul Justiiei i dup caz, parchetul care efectueaz ori
supravegheaz urmrorea penal sau instana care a dispus asupra msurii arestrii preventive a
inculpatului ori a hotrt cu privire la msurile de siguran.


3. Executarea mandatului european de arestare

3.1. Primirea mandatului european de arestare

n executarea mandatului european de arestare autoritile statului solicitant comunic
ntre ele n ipoteza n care cunosc domiciliul sau resedina persoanei urmrite, iar dac acestea nu
sunt cunoscute apeleaz la autoritile judiciare centrale din statul solicitant pentru a se obine
informaiile necesare.
Statul de execuie, respectiv statul solicitant, dup ce a fost sesizat cu un mandat european de
arestare, ia de ndat msuri de reinere a persoanei nominalizate cu respectarea dreptului la
asisten juridic i asigurndu-i un interpret.
19

Atunci cnd autoritatea judiciar strin cunoate locul unde persoana cutat se gsete
pe teritoriul romn, poate adresa direct mandatul european de arestare n original sau n copie
autentificat pentru conformitate, prin orice mijloc sigur care las o urm scris, curii de apel
competente
20
. Avnd n vedere c aceast transmitere nu este obligatorie, autoritatea judiciar a
statului membru de emitere poate prefera s procedeze la difuzarea sa prin canalele Schengen
sau Interpol.
n cazul n care autoritatea judiciar strin nu cunoate locul unde se afl persoana
solicitat se face obiectul unui mandat european de arestare, ea va putea proceda la difuzarea
mandatului.
21

Mandatul european adresat instanelor romne va trebui s fie nsoit de o traducere n
limba romn sau n englez i francez, iar dac instana solicit ca traducerea s fie efectuat
de ctre autoritatea judiciar emitent, pn la primirea traducerii procedura se suspend.
Dac curtea de apel creia i s-a trimis mandatul european de arestare consider c nu este
competent teritorial pentru a-i da curs, are obligaia ca de ndat s transmit mandatul instanei
competente i s informeze autoritatea judiciar a statului membru de emitere.
22


19
Petre Buneci, Proceduri speciale, ed. SemnE , Bucureti 2006, pag.160
20
A se vedea art.82 alin.1 din Legea nr.302/2004
21
A se vedea art.82 alin.2 din Legea nr.302/2004
22
Mihaela Ptru, revista Drept nr.10/2007- Reflecii privind mandatul european de arestare,pag 291
14

Executarea unui mandat european de arestare de ctre autoritile judiciare de executare
romne poate fi supus urmtoarelor condiii:
a) n cazul n care mandatul european de arestare a fost emis n scopul execut rii unei
pedepse sau a unei msuri de siguran privative de libertate aplicate printr-o hot rre pronunat
n lips, dac persoana n cauz nu a fost citat personal i nici informat n orice alt mod cu
privire la data i locul edin ei de judecat care a condus la hotrrea pronunat n lips,
predarea persoanei solicitate va fi acordat dac autoritatea judiciar emitent garan-teazc
persoana care face obiectul mandatului european de arestare are posibilitatea s obin
rejudecarea cauzei n statul membru emitent, n prezena sa;
b) n cazul n care infrac iunea n baza creia s-a emis mandatul european de arestare este
sancionat cu pedeapsa deten iunii pe via sau cu o msur de siguran privativ de
libertate pe via , dispoziiile legale ale statului membru emitent trebuie s prevad posibilitatea
revizuirii pedepsei sau a msurii de siguran aplicate ori liberarea condiionat, dup executarea
a 20 de ani din pedeaps sau msura de siguran aplicat, ori aplicarea unor m suri de
clemen .
Cetenii romni sunt predai n baza unui mandat european de arestare emis n vederea
efectu rii urmririi penale sau a judecii cu condiia ca, n cazul n care se va pronuna o
pedeap-s privativ de libertate, persoana predat s fie transferat n Romnia pentru
executarea pedepsei.
Autoritatea judiciar romn de executare refuz executarea mandatului european de arestare n
urmtoarele cazuri:
23

a) cnd, din informaiile de care dispune, reiese c persoana urmrit a fost judecat definitiv
pentru aceleai fapte de ctre un stat membru, altul dect statul emitent, cu condiia ca, n cazul
condamn rii, sanc iunea s fi fost exe-cutat ori s fie n acel moment n curs de executare sau
executarea s fie prescris, pedeapsa s fi fost graiat ori infraciunea s fi fost amnistiat sau s
fi intervenit o alt cauz care mpiedic executarea, potrivit legii statului de condamnare;
b) cnd infraciunea pe care se bazeaz mandatul european de arestare este acoperit de amnistie
n Romnia, dac autoritile romne au, potrivit legii romne, competena de a urmri acea
infraciune;
c) cnd persoana care este supus mandatului european de arestare nu r s-punde penal, datorit
vrstei sale, pentru faptele pe care se bazeaz mandatul de arestare n conformitate cu legea
romn.

http://www.uab.ro/
23
Articolul 88 alin. (1 ) din Legea nr. 302/2004.
15

Autoritatea judiciar romn de executare poate refuza executarea mandatului european
de arestare n urmtoarele cazuri:
24

a) cnd predarea poate fi subordonat condiiei ca faptele care motiveaz emiterea mandatului
european s constituie infraciune potrivit legii romne, independent de elementele constitutive
sau de ncadrarea juridic a acesteia.
b) cnd persoana care face obiectul mandatului european de arestare este supus unei proceduri
penale n Romnia pentru aceea i fapt care a motivat mandatul european de arestare;
c) cnd mandatul european de arestare a fost emis n scopul executrii unei pedepse cu
nchisoarea sau a unei m suri de siguran privative de libertate, dac persoana solicitat este
cet ean romn i aceasta declar c refuz s execute pedeapsa ori msura de siguran n
statul membru emitent;
d) cnd persoana care face obiectul mandatului european a fost judecat definitiv pentru acelea i
fapte ntr-un alt stat ter care nu este membru al Uniunii Europene, cu condiia ca, n caz de
condamnare, sanciunea s fi fost executat sau s fie n acel moment n curs de executare sau
executarea s fie prescris, ori infrac iunea s fi fost amnistiat sau pedeapsa s fi fost gra iat
potrivit legii statului de condamnare;
e) cnd mandatul european de arestare se refer la infraciuni care, potrivit legii romne, sunt
comise pe teritoriul Romniei;
f) cnd mandatul european cuprinde infraciuni care au fost comise n afara teritoriului statului
emitent i legea romn nu permite urmrirea acestor fapte atunci cnd s-au comis n afara
teritoriului romn;
g) cnd, conform legislaiei romne, rspunderea pentru infrac iunea pe care se ntemeiaz
mandatul european de arestare ori executarea pedepsei aplicate s-au prescris, dac faptele ar fi
fost de competen a autoritilor romne;
h) cnd o autoritate judiciar romn a decis fie s nu nceap urmrirea penal, fie ncetarea urm
ririi penale, scoaterea de sub urm rire penal sau clasarea pentru infrac iunea pe care se
ntemeiaz mandatul european de arestare, sau a pronunat, fa de persoana solicitat, o
hotrre definitiv, cu privire la acelea i fapte, care mpiedic viitoare proceduri.

3.2.Procedura prealabil

Mandatul european de arestare sau semnalarea n Sistemul Informatic Schengen se
adreseaz curii de apel, care este instana competent n aceast materie. Potrivit prevederilor

24
Articolul 88 alin. (2 ) din Legea nr. 302/2004.

16

art. 88, introdus prin Legea nr. 244/2006, preedintele seciei penale repartizeaz cauza, n
condiiile prevzute de lege, unui complet format din doi judectori.
n cadrul procedurii prealabile, instana va verifica dac mandatul european de arestare conine
informaiile cerute de lege. Dac acestea sunt insuficiente pentru luarea unei hotrri privind
predarea, va solicita de urgen autoritii judiciare emitente informaiile suplimentare necesare,
fixnd un termen limit pentru primirea acestora dar innd cont de termenele maxime prevzute
la art. 95.
Dac se constat c mandatul european de arestare conine informaiile necesare i este
tradus, instana solicit procurorului general de pe lng curtea de apel s ia msurile necesare
pentru identificarea persoanei solicitate, reinerea i prezentarea acesteia n faa instanei.
Imediat dup primirea mandatului european de arestare, curtea de apel n a crei
circumscripie teritorial a fost semnalat prezena persoanei solicitate verific dac mandatul
european este nsoit de traduceri art. 86 alin. 2;
25

Dac mandatul european de arestare nu este nsoit de traduceri, instana va proceda astfel cum s-
a artat la punctul anterior, n sensul c fie ia msuri pentru traducerea mandatului, caz n care
traducerea trebuie efectuat n regim de urgen (cel mult 2 zile lucrtoare), fie solicit autoritii
judiciare emitente s procedeze la traducerea mandatului, caz n care pn la primirea traducerii
procedura de suspend. De regul, n practic, autoritile judiciare emitente transmit mandatul
nsoit de o traducere n limba oficial a statului de executare;
26

Potrivit legii, toate autoritile judiciare de executare din Romnia care au primit spre
ececutare un mandat european de arestare vor comunica despre aceasta n cel mai scurt timp
Ministerului Justiiei.
27


3.3.Procedura de executare a mandatului european de arestare

Aceasta procedur este prevazuta de art 90 din Legea 302/2004 modificata.
Dup ce curtea de apel competent primete un mandat european de arestare sau o
semnalare n Sistemul Informatic Schengen, presedintele seciei penale repartizeaz cauza, n
condiiile prevzute de lege, unui complet format din doi judectori.
28


25
ndrumar pentru aplicarea de ctre judectori i procurori a principalelor instrumente juridice comunitare privind
cooperarea judiciar n materie penal.- Informare nr. 71267 din 1 august 2006
26
ndrumar pentru aplicarea de ctre judectori i procurori a principalelor instrumente juridice comunitare privind
cooperarea judiciar n materie penal.- Informare nr. 71267 din 1 august 2006
27
Boroi, I. Rusu- Cooperare judiciar n materie penala, ed. C.H.Beck 2008, pag.313

28
Ibidem, pag 314
17

Cnd mandatul conine toate informaiile necesare, instana va solicita procurorului
general al parchetului de pe lng curtea de apel s ia msurile necesare pentru identificarea
persoanei, reinerea i prezentarea n faa instanei. n termen de cel mult 24 de ore de la reinere
procurorul va prezenta instanei persoana solicitat, dup care n cel mult 48 de ore de la
arestare, instana va proceda la audierea persoanei solicitate.
Potrivit alin. 3 al art. 90 din Lege, dupa primirea mandatului european de arestare,
judecatorul aduce la cunostinta persoanei solicitate drepturile prevazute la art. 91, efectele regulii
specialitatii, precum si posibilitatea de a consimti la predarea catre autoritatea judiciara emitenta,
punandu-i in vedere consecintele juridice ale consimtamantului la predare, ndeosebi caracterul
irevocabil al acestuia. n aceast situaie, persoana arestat va fi ntrebata mai intai asupra
consimtamantului la predare, instanta se va asigura ca persoana arestata a consimtit voluntar la
predare i n deplin cunostin de cauza, cunoscand consecintele juridice
ale consimtamantului, in special caracterul sau irevocabil. In acelasi mod se va proceda i n
cazul renuntarii la efectele regulii specialitatii.
n situatia in care mandatul european de arestare a fost emis impotriva unui cetatean roman, in
vederea executarii unei pedepse ori a unei masuri de siguranta privative de libertate, judecatorul
intreaba persoana solicitata daca aceasta este de acord sa execute pedeapsa sau masura de
siguranta n statul membru emitent.
n cazul n care persoana solicitata declar c este de acord cu predarea sa, despre
consimmantul acesteia se ntocmeste un proces-verbal care se semneaz de catre judecator,
grefier, aparator i persoana solicitat. n acelasi proces-verbal se va mentiona daca persoana
solicitata a renuntat sau nu la drepturile conferite de regula specialitatii.
Aceasta procedura rezulta din prevederile art. 13 alin. 1 din Decizia-cadru: n cazul in care
persoana arestata indic faptul ca ea consimte la predarea sa, acest consimmant i, dupa caz,
renuntarea sa expresa la drepturile conferite de principiul specialitatii, prevazut la
articolul 27 alineatul (2), sunt date n fata autoritatii judiciare de executare,n conformitate cu
dreptul intern al statului membru de executare.
Potrivit legi, persoana arestat n baza unui mandat european de arestare va beneficia de
urmtoarele drepturi:
- s fie informat n legtur cu coninutul mandatului european de arestare;
- s fie asistata de un aprtor ales sau numit de instana din oficiu;
- s beneficieze de serviciile unui interpret, atunci cand nu cunoate limba
romna.
29


29
Boroi, I. Rusu- Cooperare judiciar n materie penala, ed. C.H.Beck 2008, pag.316
18

n scopul luarii unei hotarari, instanta tine seama de toate imprejurarile cauzei si de
necesitatea executarii mandatului european de arestare.
Alin. 2 al art. 94 instituie obligatia ca, in termen de cel mult 24 de ore dupa ramanerea
definitiva a hotararii de predare, instanta sa comunice hotararea luata autoritatii judiciare
emitente, Ministerului Justitiei si Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul
Ministerului Internelor si Reformei Administrative, alin. 3 stipuland ca:

n cazul n care predarea persoanei solicitate a fost amanata, indiferent daca, la momentul
pronuntarii hotararii, aceasta se afla ori nu se afla sub puterea unui mandat de arestare
preventiva sau de executare a pedepsei inchisorii emis de autoritatile judiciare romane,
mandatul de arestare prevazut la art. 90 alin. (13) este pus in executare la data incetarii
motivelor care au justificat amanarea.3.4.Predarea persoanei solicitate
Predarea se realizeaza de catre Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din
cadrul Ministerului Internelor i Reformei Administrative si Internelor in 10 zile de la ramanerea
definitiva a hotararii de predare.
Daca din motive independente de vointa nu se poate respecta acest termen autoritatile
implicate pot conveni o noua data si predarea are loc in 10 zile de la aceasta noua data de
predare.
n mod excepional, predarea poate fi amnat temporar din motive umanitare serioase,
cum ar fi existena unor motive valabile pentru a crede c aceasta ar pune n mod evident n
pericol viaa sau sntatea persoanei cutate. Executarea mandatului european de arestare are loc
de ndat ce aceste motive au ncetat s existe. Autoritatea judiciar de executare informeaz de
ndat autoritatea judiciar emitent despre acest aspect i convine cu aceasta asupra unei noi
date a predrii. n acest caz, predarea are loc n termen de 10 zile de la noua dat astfel
convenit.
30

n cazul n care sunt depite tremenele maxime de predare, far ca persoana n caut s
fie primit de ctre statul emitent, se va proceda la punerea n libertate a persoanei urmrite.

30
Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare i
procedurile de predare ntre statele membre,art.23, alin.4
19

Atunci cnd statul emitent revine cu un nou mandat european de arestare mpotriva aceleiai
persoane(care nu a fost preluat), autoritile judiciare ale statului romn vor da curs acestuia.
31

n cazul n care doua sau mai multe state mebre au emis un mandat european de arestare
n legtur cu aceiai persoan, autoritatea judiciar de executare romn va decide asupra
prioritii de executare, innd seama de toate circumstanele i n special de :
- Locul svririi i gravitatea infraciunii;
- Data emiterii mandatelor;:
- mprejurarea c mandatul a fost emis n vederea urmririi penale, a judecii sau
n vederea executrii unei pedepse sau a unei msuri de siguran privative de
libertate.
32

Cnd persoana solicitat este urmrit penal sau judecat de autoritile judiciare romne
pentru o fapt diferit de cea care motiveaz mandatul european de arestare,
autoritatea judiciar de executare romn, chiar dac s-a dispus executarea mandatului, va putea
amna predarea pan la terminarea judecii sau pan la executarea pedepsei.
Dac t ot u i aut or i t at ea j udi ci ar emi t ent s ol i ci t pr edar ea t empor
a per s oanei urmrite autoritatea judiciar de executare romn poate dispune predarea
temporar aacesteia, n condiiile stabilite printr-un acord ncheiat n scris cu
autoritatea judiciar emitent.

3.5.Regula specialitii, tranzitul

Consimmantul pentru urmrirea, judecarea, condamnarea sau deinerea unei persoane
pentru alte fapte comise anterior predrii acesteia n bza unui mandate European de arestare se
preyum dac statil membru de executare a notificat Secretariatului geneal al Consiliului Uniunii
Europene n acest sens, cu excepia n care autoritatea judiciar de executare dispune altfel prin
hotarrea de predare.
Regula specialitii nu se aplic cnd:
a) cnd persoana urmrit a renunat n mod expres n faa autoritii judiciare de executare la
regula specialitii, naintea predrii;
b) cnd persoana urmrit a renunat, dup predare, s recurg la regula specialitii n legtur
cu anumite infraciuni anterioare predrii sale. Declaraia de renunare la regula specialitii se d
n faa autoritii judiciare competente a statului membru emitent, ntocmindu-se un proces-

31
Boroi, I. Rusu- Cooperare judiciar n materie penala, ed. C.H.Beck 2008, pag.318
32
Art.99 din Legea 302/2004, cu modificrile si completrile ulterioare
20

verbal conform dreptului intern al acestuia. Persoana urmrit are dreptul de a fi asistat de un
avocat. Renunarea la regula specialitii trebuie s fie voluntar i n deplin cunotin de cauz
asupra consecinelor acesteia;
c) cnd, avnd posibilitatea s prseasc teritoriul statului membru cruia i-a fost predat,
persoana n cauz nu a fcut acest lucru n termen de 45 de zile de la punerea sa definitiv n
libertate sau s-a ntors pe acest teritoriu dup ce l-a prsit;
d) cnd infraciunea nu este sancionat cu o pedeaps privativ de libertate;
e) cnd la terminarea procesului penal nu se aplic o pedeaps privativ de libertate sau o msur
de siguran.
33


Tranzitul
Tranzitul pe teritoriul Romniei al unei persoane, n vederea executrii unui mandat european
de arestare, se acord la cererea statului emitent, care trebuie s prezinte urmtoarele date:
a) existenta unui mandat european de arestare;
b) identitatea i cetenia persoanei care face obiectul mandatului european;

33
Dispozitii cuprinse n Decizia-cadru la art.27, unde se prevede:
Fiecare stat membru poate notifica Secretariatului General al Consiliului c, n relaiile sale cu alte state membre
care au dat aceeai notificare, se prezum c s-a dat consimmntul pentru ca o persoan s fie urmrit penal,
condamnat sau deinut n vederea executrii unei pedepse sau a unei msuri de siguran privative de libertate,
pentru o infraciune svritnaintea predrii acesteia, alta dect cea care a motivat predarea, cu excepia situaiei n
care, ntr-un anumit caz, autoritatea judiciar de executare dispune n alt mod n decizia sa de predare.
2. Cu excepia cazurilor prevzute la alineatele (1) i (3), o persoan care a fost predat nu poate fi urmrit penal,
condamnat sau privat de libertate pentru o infraciune svrit naintea predrii sale, alta dect cea care a motivat
predarea sa.
3. Alineatul (2) nu se aplic n urmtoarele cazuri:
(a) atunci cnd persoana nu a prsit teritoriul statului membru cruia i-a fost predat n patruzeci i cinci de zile de
la data eliberrii sale definitive, dei a avut posibilitatea s o fac, sau atunci cnd s-a rentors aici dup ce l-a
prsit;
(b) infraciunea nu este sancionat cu o pedeaps sau msur de siguran privative de libertate;
(c) procedura penal nu duce la aplicarea unei msuri care s restrng libertatea individual a persoanei;
(d) atunci cnd persoana este pasibil de o pedeaps sau de o msur care nu implic privarea de libertate, n special
o pedeaps pecuniar sau o msur echivalent, chiar dac aceast pedeaps sau msur este susceptibil de
restrngerea libertii sale individuale;
(e) atunci cnd persoana a acceptat s fie predat, renunnd, dup caz, n acelai timp i la principiul specialitii, n
conformitate cu articolul 13;
(f) atunci cnd persoana a renunat n mod expres, dup predarea sa, s beneficieze de principiul specialitii pentru
fapte specifice anterioare predrii sale. Renunarea se face n faa autoritilor judiciare competente ale statului
membru emitent i se consemneaz n conformitate cu dreptul intern al acestui stat. Aceasta este redactat astfel
nct sreias clar c persoana n cauz a exprimat-o n mod liber i n deplin cunotin a
consecinelor acesteia. Persoana are dreptul, n acest scop, s fie asistat de un avocat;
(g) atunci cnd autoritatea judiciar de executare care a predat persoana i dconsimmntul, n conformitate cu
alineatul (4).
4. Cererea pentru consimmnt este prezentat autoritii judiciare de executare, nsoit de informaiile menionate
la articolul 8 alineatul (1), precum i de o traducere, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (2).
Consimmntul este dat atunci cnd infraciunea pentru care este solicitat implic ea nsi obligaia de predare, n
conformitate cu prezenta deciziecadru. Consimmntul este refuzat pentru motivele menionate la articolul 3 i, n
caz contrar, poate fi refuzat doar pentru motivele menionate la articolul 4. Decizia este adoptat
n cel mult 30 de zile de la data primirii cererii. Pentru cazurile menionate la articolul 5, statul membru emitent
trebuie s acorde garaniile care sunt prevzute aici.
21

c) ncadrarea juridic a faptei;
d) descrierea mprejurrilor n care infraciunea a fost svrit, inclusiv data i
locul.
34

Cererea i informaiile privind tranzitul se transmit Ministerului Justiiei, care le
nainteaz de ndat Curii de Apel Bucureti. Cererea i informaiile nu trebuie prezentate n
cazul tranzitului aerian fr escal, cu excepia cazului n care s-ar produce o aterizare forat.
Curtea de Apel Bucureti, n complet format din 2 judectori ai Seciei penale, se pronun cu
privire la cererea de tranzit, n ziua primirii acesteia, prin ncheiere dat n camera de consiliu.
ncheierea este definitiv i se comunic imediat Ministerului Justiiei, care informeaz de ndat
statul emitent. n cazul n care persoana ce face obiectul mandatului european are cetenia
romn, tranzitul nu este acordat dect dac este ndeplinit condiia prevzutla art. 87 alin. (2)
din Lege.
35
4. Concluzii
Mandatul european de arestare a nlocuit procedurile referitoare la extrdare cepnd cu
data de 1 Ianuarie 2004 pentru toate statele membre ale UE.
Prin utilizarea mandatului european de arestare se lupt mpotriva criminalitii transfrontaliere,
dar statele membre ale UE pot mbunti modul n care acesta este folosit
Mandatul european de arestare - n vigoare din 2004 - ofer un instrument eficient pentru
extrdarea dintr-o ar a UE n alta a persoanelor suspectate de svrirea unei infraciuni, astfel
nct infractorii s nu se poat ascunde n Europa.
Mandatul de arestare european reprezint o decizie juridic emisa de un stat membru pentru
arestarea i predarea de ctre un alt stat membru a unei persoane dat n urmrire penal sau
pentru executarea unei sanciuni privative de libertate.

Mandatul este un instrument destinat ntririi cooperrii ntre autorittile juridice din statele
membre, prin eliminarea extrdarii. Se bazeaza pe principiul recunoasterii reciproce a deciziilor
n probleme penale.34
Boroi, I. Rusu- Cooperare judiciar n materie penala, ed. C.H.Beck 2008, pag.325
35
Aspecte de practic privind percheziia i arestarea preventiv- http://www.inm-lex.ro
22
Bibliografie

1. Al.Boroi, I. Rusu- Cooperare judiciar n materie penala, ed. C.H.Beck 2008
2. Petre Buneci, Proceduri speciale, ed. SemnE , Bucureti 2006
3. C. . Morreanu- Drept procesual penal : curs universitar . Ed. a 2-a, rev. -
Bucureti , Editura Hamangiu, 2009
4. F. R.Radu, De la extrdare la mandatul european de arestare. Oprivire istoric i
juridic, Revista Dreptul, nr. 2/2006
5. L. M. Stnil, Mandatul european de arestare.Problematica implement deciziei
cadru nr. 584/13.06.2002 n statele membre ale Uniunii Europene Rev. de Stiinte
Juridice
6. ndrumar pentru aplicarea de ctre judectori i procurori a principalelor
instrumente juridice comunitare privind cooperarea judiciar n materie penal.-
Informare nr. 71267 din 1 august 2006
7. Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul
european de arestare i procedurile de predare ntre statele membere
8. Legea 302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal
(Republicat2011) Republicat n Monitorul Oficial nr. 377 din 31 mai 2011
9. Legea Nr. 222 din 28 octombrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.
302/2004 privind cooperarea judiciara internaional n materie penal
10. Aspecte de practic privind percheziia i arestarea preventiv- http://www.inm-
lex.ro
11. Manual european privind modalitatile de emiterea unui mandate european de
arestare http://www.mpublic.ro/uip/Anexe/Anexa%20I-A.pdf
12. Mihaela Ptru, revista Drept nr.10/2007- Reflecii privind mandatul european
de arestare, http://www.uab.ro/
13. http//europa.eu