Sunteți pe pagina 1din 32

arITMETICa

|N vERSURI

Edi]ia a IV-a revizuit`

Tehnoredactare R~ZVAN Versuri COSTEL BUCUR POSTOLACHE Desene R~ZVAN BUCUR Carte de colorat
Tehnoredactare
R~ZVAN
Versuri
COSTEL
BUCUR
POSTOLACHE
Desene
R~ZVAN
BUCUR
Carte de colorat

Integral

EDUCATIONAL

Colec]ia

NOTA ZECE

Abecedar \n versuri Aritmetica \n versuri Gramatica \n versuri Zoologia \n versuri Geografia \n versuri

Calendarul \n versuri Limba englez` \n versuri Me[ter mare la culoare {tiin]ele naturii \n versuri Pietonul mic [i voinic

culoare {tiin]ele naturii \n versuri Pietonul mic [i voinic Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României POSTOLACHE, COSTEL

Aritmetica în versuri : carte de colorat / Costel Postolache; il.: R`zvan Bucur. - Ed. a 4-a, rev. - Bucure[ti : Integral, 2014 ISBN 978-973-8209-12-1 I. Bucur, R`zvan (il.)

372.874

Copyright © 2014 – Toate drepturile rezervate Editurii Integral.

Mai în joac`, mai în glum`, Cu creionul [i o gum`, Colorând [i socotind Aritmetica

Mai în joac`, mai în glum`, Cu creionul [i o gum`, Colorând [i socotind Aritmetica se-nva]` Chiar de nu-]i trece prin gând. Numere-n[irând pe a]`, Mul]imi, semne, socoteli Prind, pe rând, cu toate via]`. Cu creionul nu te-n[eli! Aritmetica, se [tie, E adesea – poezie!

0 zEro Ieri a fost, Azi nu mai este, Cum spunea Într-o poveste. Colivia –

0

zEro

Ieri a fost, Azi nu mai este, Cum spunea Într-o poveste. Colivia – acum e goal`, Papagalul ce vorbea, Pe când tu erai la [coal`,

A zburat. Ori motanul cel t`rcat L-a furat! Dar ce-a fost în colivie Desena]i, ca s` se [tie! Când nimica nu mai este ZERO-i sfâr[it de poveste.

1 unu

1 unu Dar motanul cel t`rcat A r`mas {i-a prins glas! Miaun` de zor, culcat. UNU

Dar motanul cel t`rcat A r`mas {i-a prins glas! Miaun` de zor, culcat. UNU este, un motan, Dar e cel mai n`zdr`van

De prin curte, din vecini. Când mai vin, de prin str`ini Al]i pisoi, ce nu-i [tiu team`, El îi pune s` dea seam` {i-i gone[te cu furtunul Pân’ r`mâne doar el – UNUL!

2 DoI
2
DoI

Când motanul e plecat, Cum povestea ne-a-nv`]at, Veselie e acas` – {oriceii sunt pe mas`! Numai dOI, dar ce scandal, O mas` f`r` egal,

Ca în vis Au întins! dOU~ ro[ii, dOU~ ou`, Ca[cavalul, pe din dOU~, Când pisica nu-i acas`, Mul]umim frumos de mas`!

3 TrEI
3
TrEI

La un zgomot, [oriceii Au fugit, de parc` zmeii Au venit. Din gr`din` se aude Ron]`it. Iepura[ii-s TREI, dar unde

S-au pitit? Verzele sunt TREI [i-mi pare C` ardei Sunt tot TREI. Iepura[ii au mâncare!

4 PaTru

4 PaTru PATRU ra]e au venit {i s-au pus pe m`c`nit, Iepura[ii i-au gonit. PATRU gâ[te

PATRU ra]e au venit {i s-au pus pe m`c`nit, Iepura[ii i-au gonit. PATRU gâ[te dolofane, G`tite cu papioane, Au crezut c`-i concurs {i pe g`g`it s-au pus. Lini[tea cur]ii s-a dus!

Dac` nu-i scandal destul, Iat`, vine-acum fudul Corul de m`gari de soi Ca s` cânte pentru voi. CINCI sunt to]i, unul [i unul,

CINCI soli[ti s` tragi cu tunul C` mai buni

Nu g`se[ti! Bani s` ai S`-i pl`te[ti!

5 CInCI

sunt to]i, unul [i unul, CINCI soli[ti s` tragi cu tunul C` mai buni Nu g`se[ti!

De atâta g`l`gie, Pui[orii de g`in` S-au speriat, Prin gr`din` {i prin vie Au alergat. {ASE ou`, {ASE pui Ciugulind umbl` haihui, Iar g`ina disperat` Caut` prin curtea toat`.

6 sasE
6 sasE

Cei {APTE coco[i Privesc mânio[i, G`ina n-o iart`, Au to]i chef de ceart` C` nu-s {APTE pui. {i cui s` spui C` este al lui Puiul ce nu-i?

7 saPTE
7 saPTE

8 oPT

8 oPT OPT purcei venind pe sear` De la joac`, de afar`, To]i murdari (dar veseli

OPT purcei venind pe sear` De la joac`, de afar`, To]i murdari (dar veseli foarte) Fiindc` nu [tiu s` se poarte. Când în cas` au intrat, Au trecut automat La sp`lat.

9 noua

9 noua NOU~ miei, vai de ei, Au creioane colorate. S-au jucat {i-a]i aflat C` bl`ni]ele,
9 noua NOU~ miei, vai de ei, Au creioane colorate. S-au jucat {i-a]i aflat C` bl`ni]ele,

NOU~ miei, vai de ei, Au creioane colorate. S-au jucat {i-a]i aflat C` bl`ni]ele, cu toate, Sunt pictate. NOU~ miei, NOU~ culori, Parc`-s ou`-n s`rb`tori Desenate.

ZECE c`]elu[i iste]i Se înghesuie-n cote], Dar nu vor ca s` priceap` C` nu mai pot s` încap`, Fiindc` ei au tot crescut Ceas de ceas, Dar cote]ul a r`mas Ca la-nceput!

10 zECE

priceap` C` nu mai pot s` încap`, Fiindc` ei au tot crescut Ceas de ceas, Dar

101

101 o suTa unu Într-o zi au fost doar ZECE . Apoi UNU câte UNU S-au

o suTa unu

101 o suTa unu Într-o zi au fost doar ZECE . Apoi UNU câte UNU S-au

Într-o zi au fost doar ZECE. Apoi UNU câte UNU S-au f`cut cu to]i – O SUT~. Dalma]ienii, cin’se-ntrece S` îi numere, St`pânul? Încerca]i [i voi odat`? Poate ies O SUT~ UNU!

aDunarE Dac` unu [i cu unu Doi azi fac Nu-i de mirare, Fiindc` semnul de-adunare,

aDunarE

Dac` unu [i cu unu Doi azi fac Nu-i de mirare, Fiindc` semnul de-adunare, Zis [i „plusul”,

Cum îmi pare, Cei de-o seam` Îi une[te, Dup` plac Îi potrive[te.

Doi de-au fost [i unul pleac`, Mai r`mâne unu-n joac`. Semnul „minus”, de sc`dere, Dup` socoteal` cere Din ce-a fost la început, De-i spune [i „desc`zut”, „Sc`z`torul” d`-l deoparte! Rezultatul, ca la carte, Repede l-ai ob]inut!

De-i spune [i „desc`zut”, „Sc`z`torul” d`-l deoparte! Rezultatul, ca la carte, Repede l-ai ob]inut! sCaDErE

sCaDErE

De-i spune [i „desc`zut”, „Sc`z`torul” d`-l deoparte! Rezultatul, ca la carte, Repede l-ai ob]inut! sCaDErE
De-i spune [i „desc`zut”, „Sc`z`torul” d`-l deoparte! Rezultatul, ca la carte, Repede l-ai ob]inut! sCaDErE
InMuLTIrE Doi prieteni, fiecare Câte dou` mere are. Câte oare Sunt de toate? Semnul „ori”

InMuLTIrE

InMuLTIrE Doi prieteni, fiecare Câte dou` mere are. Câte oare Sunt de toate? Semnul „ori” ne
InMuLTIrE Doi prieteni, fiecare Câte dou` mere are. Câte oare Sunt de toate? Semnul „ori” ne

Doi prieteni, fiecare Câte dou` mere are. Câte oare Sunt de toate? Semnul „ori” ne spune-ndat` Înmul]irea cum se poate Face-odat`:

Doi, de dou` ori se-adun` {i-atunci socoteala-i bun`, Patru mere stau în mân`.
Doi, de dou` ori se-adun`
{i-atunci socoteala-i bun`,
Patru mere stau în mân`.
IMParTIrE Patru pere-au mai r`mas. Doi prieteni, într-un glas Le-au cerut. Ce mai e De
IMParTIrE Patru pere-au mai r`mas. Doi prieteni, într-un glas Le-au cerut. Ce mai e De

IMParTIrE

IMParTIrE Patru pere-au mai r`mas. Doi prieteni, într-un glas Le-au cerut. Ce mai e De f`cut?

Patru pere-au mai r`mas. Doi prieteni, într-un glas Le-au cerut. Ce mai e

De f`cut? Câte dou` fiecare De prime[te, mi se pare Dreapt` împ`r]eal`. Oare?

TaBLa

InMuLTIrII

TaBLa InMuLTIrII
Spune, dac` [tii {i vrei: Tabla înmul]irii Ce-i? Joac` e, de în]elegi Cifrele cum s`
Spune, dac` [tii
{i vrei:
Tabla înmul]irii
Ce-i?
Joac` e, de în]elegi
Cifrele cum s` le legi,
Înmul]irea ca s` fie
Pentru tine-o poezie!

1x1 = 1 M` sp`l cu s`punul, 2x1 = 2 Mâinile le-nmoi. 3x1 = 3 Vine [i Andrei 4x1 = 4 S` mergem la teatru. 5x1 = 5 Ca s` nu mai plângi, 6x1 = 6 Mergem la „T`nase”, 7x1 = 7 Dup` ce bem lapte. 8x1 = 8 Nu este un moft, 9x1 = 9 De ne place nou` 10x1 = 10 Du[ul cu-ap` rece!

7x1 = 7 Dup` ce bem lapte. 8x1 = 8 Nu este un moft, 9x1 =

1 X

2x1 = 2 Vine un b`rzoi. 2x2 = 4 Strugurele-i acru. 2x3 = 6 Vulpea îl miroase 2x4 = 8 {i-l pune la copt. 2x5 = 10 {i cu ap` rece, 2x6 =12 Vulpea nu mai vrea s` plece. 2x7 = 14 M`nânc` s` i se-aplece, 2x8 = 16 Foamea ei nu îi mai trece. 2x9 = 18 B`rzoiul prive[te, rece, 2x10 = 20 Platoul cu struguri dulci!

2x8 = 16 Foamea ei nu îi mai trece. 2x9 = 18 B`rzoiul prive[te, rece, 2x10
2x8 = 16 Foamea ei nu îi mai trece. 2x9 = 18 B`rzoiul prive[te, rece, 2x10

2 X

3 X 3x1 = 3 Pup`za din tei 3x2 = 6 Zboar` peste case, 3x3

3 X

3x1 = 3 Pup`za din tei 3x2 = 6 Zboar` peste case, 3x3 = 9 S` v` spun` vou` 3x4 = 12 Cu dormitul, cin’ se-ntrece, 3x5 = 15 Cine nu vrea, cu-ap` rece 3x6 = 18 S` se spele. Timpul trece. 3x7 = 21 Da]i [i cu s`punul! 3x8 = 24 Somnul las`-l pentru altul! 3x9 = 27 Dac` vrei s-ajungi departe, 3x10 = 30 Diminea]`, azi s` pleci!

3x8 = 24 Somnul las`-l pentru altul! 3x9 = 27 Dac` vrei s-ajungi departe, 3x10 =
4 X 4x1 = 4 În lacul albastru 4x2 = 8 Vreau [i eu s`-not,

4 X

4 X 4x1 = 4 În lacul albastru 4x2 = 8 Vreau [i eu s`-not, 4x3

4x1 = 4 În lacul albastru 4x2 = 8 Vreau [i eu s`-not, 4x3 = 12 Chiar de apa este rece. 4x4 = 16 Peste maluri, vântul trece 4x5 = 20 {i aduce norii, deci 4x6 = 24 Ploaia va veni în codru 4x7 = 28 {i o s` te ude tot. 4x8 = 32 Într-un pom, un cioroi, 4x9 = 36 Numai piele, numai oase, 4x10 = 40 Tot a[teapt` ca s` pleci.

5x1 = 5 Florile-s pe stânci. 5x2 = 10 Cine se întrece 5x3 = 15 Muntele s`-ncerce, 5x4 = 20 S` urce pe pietre seci, 5x5 = 25 S` se ca]ere pe brânci, 5x6 = 30 S` alerge pe poteci, 5x7 = 35 S` toceasc` trei opinci 5x8 = 40 {i s` sar` ape reci. 5x9 = 45 Greut`]ile s`-nvingi, 5x10 = 50 Florile s` le culegi!

5 X

trei opinci 5x8 = 40 {i s` sar` ape reci. 5x9 = 45 Greut`]ile s`-nvingi, 5x10
6x1 = 6 Pe[tele din plase 6x2 = 12 Nu mai poate trece, 6x3 =
6x1 = 6
Pe[tele din plase
6x2 = 12
Nu mai poate trece,
6x3 = 18
Nu mai poate s` plece.
6x4 = 24
Acum vine [i-un scafandru
6x5 = 30
Pe-ale apelor poteci.
6x6 = 36
{i un somn e prins în plase.
6x7 = 42
Somnul e pe[te de soi,
6x8 = 48
Pescarul e prins de somn.
6x9 = 54
N`vodul se rupe-n patru.
6 x10 = 60
Ori pescuie[ti, ori pleci!
6 X
7 X 7x1 = 7 Merele sunt coapte. 7x2 = 14 Cine vrea, le culege.

7 X

7x1 = 7 Merele sunt coapte. 7x2 = 14 Cine vrea, le culege. 7x3 = 21 Azi am v`zut prunul, 7x4 = 28 Prunele s-au copt. 7x5 = 35 Strugurii sunt dulci. 7x6 = 42 Dar venim [i noi, 7x7 = 49 C-avem o c`ldare nou` 7x8 = 56 {i cu fructele gustoase 7x9 = 63 S-o umplem cu to]ii. Vrei? 7x10 = 70 Vino s` culegi!

8x1 = 8 Am oprit la stop. 8x2 = 16 Nici o ma[in` nu trece,

8x1 = 8 Am oprit la stop. 8x2 = 16 Nici o ma[in` nu trece, 8x3 =24 St`m cu to]ii ca la teatru. 8x4 = 32 Poli]istul e vioi 8x5 = 40 {i î]i face semn s` treci, 8x6 = 48 S` nu faci acum vreun moft! 8x7 = 56 Toate str`zile-s frumoase, 8x8 = 64 Cerul iar luce[te-albastru. 8x9 = 72 Ne înveselim [i noi 8x10 = 80 Când la stop tu po]i s` treci.

8x8 = 64 Cerul iar luce[te-albastru. 8x9 = 72 Ne înveselim [i noi 8x10 = 80

8 X

9x1 = 9 Ast`zi iar`[i plou`. 9x2 = 18 Ploaia este rece. 9x3 = 27 {i umbrelele sunt sparte. 9x4 = 36 M-am udat pân` la oase, 9x5 = 45 M-am udat [i în opinci, 9x6 = 54 S-a udat [i gardul. 9x7 = 63 Plou`, plou` cu temei, 9x8 = 72 Strada-i plin` cu noroi, 9x9 = 81 Parc` plou` cu furtunul. 9x10 = 90 Haide spune: cum s` pleci?

9 X

temei, 9x8 = 72 Strada-i plin` cu noroi, 9x9 = 81 Parc` plou` cu furtunul. 9x10
10x1 = 10 Câinele se-ntrece 10x2 = 20 Cu pisicile, în beci, 10x3 = 30

10x1 = 10 Câinele se-ntrece 10x2 = 20 Cu pisicile, în beci, 10x3 = 30 Cine e mai iute, deci, 10x4 = 40 Pe-ntuneric când alergi? 10x5 = 50 Cu pisicile, în beci,

10 X

când alergi? 10x5 = 50 Cu pisicile, în beci, 10 X 10x6 = 60 Niciodat` s`

10x6 = 60 Niciodat` s` n-alergi 10x7 = 70 Pe-ntuneric, în]elegi? 10x8 = 80 C`ci pisicile în beci 10x9 = 90 Negre sunt la fel, s-alegi 10x10 = 100 La nimic n-ajut`!

Dup` cum a]i constat, Aritmetica nu pare Greu de înv`]at. C-un creion de colorat, Sc`dere

Dup` cum a]i constat, Aritmetica nu pare Greu de înv`]at. C-un creion de colorat, Sc`dere [i adunare, Cifre, semne, fiecare Cu un joc, o poezie Le-am îngem`nat, s` fie Cartea voastr`-o bucurie!

123456

78910