Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaiei Naionale

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2015


Proba E. d)
Chimie anorganic (nivel I/ nivel II)
Model
Filiera tehnologic profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Subiectul A.
Scriei, pe foaia de examen, termenul din parantez care completeaz corect fiecare dintre
urmtoarele enunuri:
1. Nucleul unui atom are sarcin electric ... ... ... . (pozitiv/negativ)
2. Numrul de mas, A, reprezint suma dintre numrul de protoni i numrul de ... ... ... . (electroni/neutroni)
3. Celula elementar a clorurii de sodiu este un ... ... ... . (cub/hexagon)
4. Substanele ionice se dizolv n solveni ... ... ... . (nepolari/polari)
5. n reaciile ... ... ... sistemul absoarbe cldur din mediul exterior. (endoterme/exoterme)
10 puncte
Subiectul B.
Pentru fiecare item al acestui subiect, notai pe foaia de examen numai litera
corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.
1. Atomii izotopilor unui element chimic prezint:
a. numr diferit de protoni;
b. numr diferit de electroni;
c. acelai numr de nucleoni;
d. acelai numr atomic.
2. Perechea ce conine numai denumirea unor substane compuse este:
a. hidrogen, clor;
b. oxigen, ap;
c. clorur de sodiu, sodiu;
d. acid clorhidric, hidroxid de sodiu.
3. Conductibilitatea electric a clorurii de sodiu se datoreaz:
a. poziiilor fixe ale ionilor n cristal;
b. mobilitii ionilor n topitura sau n soluia acesteia;
c. solventului nepolar utilizat la obinerea saramurii;
d. legturilor puternice dintre ionii de sodiu i ionii clorur.
4. Catodul pilei Daniell este confecionat din:
a. zinc;
c. cupru;
b. aluminiu;
d. fier.
5. Sunt lichide nemiscibile:
a. apa i uleiul;
b. tetraclorura de carbon i bromul;
c. apa i acidul sulfuric;
d. uleiul i benzina.
10 puncte
Subiectul C.
Scriei, pe foaia de examen, numrul de ordine al reactanilor din coloana A nsoit de litera
din coloana B, corespunztoare produsului/produilor de reacie. Fiecrei cifre din coloana A i
corespunde o singur liter din coloana B.
A
B
1. H2 + Cl2
a. HCl + HClO
2. Cl2 + H2O
b. CuCl2
3. Cu + Cl2
c. FeCl2
4. Fe + Cl2
d. KCl + I2
5. Cl2 + KI
e. FeCl3
f. HCl
10 puncte
Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II)
Filiera tehnologic profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului
Pagina 1 din 3

Model

Ministerul Educaiei Naionale


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Subiectul D.
1. Precizai compoziia nuclear (protoni, neutroni) pentru atomul 199 F .
2 puncte
2. a. Scriei configuraia electronic a atomului elementului (E), care are 2 electroni n stratul 3(M).
b. Determinai numrul atomic al elementului (E).
c. Notai poziia n tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (E).
5 puncte
3. Modelai procesul de ionizare a atomului de sodiu, utiliznd simbolul elementului chimic i
puncte pentru reprezentarea electronilor.
3 puncte
4. Modelai formarea legturii chimice n molecula acidului clorhidric, utiliznd simbolurile
elementelor chimice i puncte pentru reprezentarea electronilor.
3 puncte
5. Ordonai elementele chimice Na, Mg, Al n sensul descreterii caracterului metalic.
2 puncte

Subiectul E.
1. Fierul reacioneaz cu bromul conform ecuaiei reaciei:
...Na + ...Br2 ...NaBr
a. Scriei ecuaiile proceselor de oxidare, respectiv de reducere, care au loc n aceast reacie.
b. Notai rolul sodiului (agent oxidant/agent reductor).
3 puncte
2. Notai coeficienii stoechiometrici ai ecuaiei reaciei de la punctul 1.
1 punct
3. O mas de 200 g soluie de clorur de fier(III) cu concentraia procentual masic 10% se
amestec cu 50 g soluie de clorur de fier(III) cu concentraia procentual masic 5%.
a. Calculai masa de clorur de fier(III), exprimat n grame, din soluia obinut prin amestecare.
b. Determinai concentraia procentual masic a soluiei de clorur de fier(III) rezultat n urma
amestecrii.
5 puncte
4. Clorul reacioneaz complet cu 4,6 g de sodiu.
a. Scriei ecuaia reaciei chimice dintre clor i sodiu.
b. Calculai volumul de clor, exprimat n litri, msurat n condiii normale de temperatur i de
presiune, necesar reaciei.
5 puncte
5. Se supune electrolizei topitur de clorur de sodiu. Notai ecuaia reaciei ce are loc la catod n
timpul electrolizei.
1 punct

Numere atomice: H- 1; Na- 11; Mg-12; Al- 13; Cl-17.


Mase atomice: Na- 23.
Volumul molar: V = 22,4 Lmol-1.
Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II)
Filiera tehnologic profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului
Pagina 2 din 3

Model

Ministerul Educaiei Naionale


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Subiectul F.
1. Acetilena, C2H2, este utilizat pentru aparatele de sudur autogen a metalelor. Scriei ecuaia termochimic
a reaciei de ardere a acetilenei, tiind c rezult dioxid de carbon i vapori de ap.
2 puncte
2. Determinai masa de acetilen, exprimat n grame, care prin ardere degaj 16026 kJ,
cunoscnd entalpia de combustie cH0C2H2(g) = - 801,3 kJ/mol.
2 puncte
3. Calculai cldura, exprimat n Jouli, care se degaj la rcirea a 18 kg de ap, de la temperatura t1 = 52 0C la
temperatura t2 = 22 0C. Se consider c nu au loc pierderi de cldur.
3 puncte
4. Determinai variaia de entalpie, rH, pentru reacia reprezentat prin ecuaia:
CaO(s) +H2O(l) Ca(OH)2(s), rH
utiliznd ecuaiile termochimice:
Ca(s) +1/2O2(g) CaO(s)
rH1 = - 634,94 kJ,
rH2 = - 414,66 kJ,
Ca(s) + 2H2O(l) Ca(OH)2(s) + H2(g)
H2(g) +1/2O2(g) H2O(l)
rH3 = - 285,50 kJ.
4 puncte
5. Scriei urmtorii oxizi: Fe2O3(s), Al2O3(s), MgO(s) n ordinea cresctoare a stabilitii. Justificai
rspunsul. Se cunosc entalpiile molare de formare standard:
fH0Fe2O3(s) = - 821,4 kJ, fH0Al2O3(s) = - 1670 kJ, fH0MgO(s) = - 602 kJ.
4 puncte
Subiectul G1. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I)
1. Oxigenul se poate obine n laborator din ap oxigenat H2O2, conform reaciei reprezentat de ecuaia:
MnO2
2H2O2(aq)
2H2O(l) + O2(g).
a. Notai rolul MnO2 n reacia chimic.
b. Precizai dac reacia poate avea loc n absena MnO2.
2 puncte
2. Determinai volumul de oxigen, exprimat n litri, msurat la temperatura 127 0C i presiunea 2 atm, care se
obine stoechiometric din 170 g de ap oxigenat.
3 puncte
3. a. Calculai numrul atomilor de oxigen din 0,34 g de ap oxigenat.
5 puncte
b. Determinai masa, exprimat n grame, a 18,0661023 molecule de ap.
4. Determinai cantitatea de acid clorhidric, exprimat n moli, necesar pentru a prepara un volum
de 0,1 L soluie de acid clorhidric cu pH = 2.
3 puncte
5. a. Precizai caracterul acido-bazic al unei soluii al crei pH = 10.
b. Notai culoarea soluiei al crei pH = 10, dup adugarea a 2-3 picturi de fenolftalein.
2 puncte
Subiectul G2. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II)
1. Pentru reacia A 2B, s-au nregistrat urmtoarele date experimentale:
timp (s)
0
10
20
[A] (molL-1)
1,0
0,833
0,714
Determinai viteza medie de consum a reactantului (A), exprimat n molL-1s-1 n intervalul de timp
020 secunde.
2 puncte
-1

2. Pentru reacia A + B 2D, se cunosc concentraiile [A] = [B] = 1 molL , la echilibru i


constanta de echilibru Kc = 4. Determinai concentraia molar a produsului de reacie (D), la
echilibru.
2 puncte
3. Indicai sensul de deplasare a echilibrului chimic descris de ecuaia:

2A(g) + B(g)
2D(g)
n urmtoarele situaii:
a. crete presiunea;
b. se elimin produs de reacie, D(g), din sistem.
2 puncte
4. a. Scriei ecuaiile reaciilor de obinere a reactivului Tollens avnd la dispoziie soluie de azotat
de argint, soluie de hidroxid de sodiu i soluie de amoniac.
b. Notai denumirea IUPAC a reactivului Tollens.
5 puncte
5. a. Scriei ecuaia reaciei de autoionizare a apei.
b. Notai expresia matematic a produsului ionic al apei, KW, la temperatur standard.
4 puncte
Mase atomice: H- 1; C- 12; O- 16.
Volum molar: V = 22,4 Lmol-1.
Numrul lui Avogadro: N = 6,0221023 mol-1.
Constanta molar a gazelor: R = 0,082 Latmmol-1K-1; cap = 4,18 kJkg-1K-1.
Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II)
Filiera tehnologic profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului
Pagina 3 din 3

Model