Sunteți pe pagina 1din 7

CAP. I.

PIAŢA INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ A ASIGURĂRILOR

1.1. Piaţa globală a asigurărilor


1.1.1. Noţiune, caracterizare generală
Totalitatea tranzacţiilor interne şi internaţionale de asigurări şi reasigurări formează piaţa
internaţională de asigurări.
Datorită existenţei unei mari diversităţi de tipuri şi categorii de afaceri şi asigurările şi reasigurările
care le însoţesc prezintă un grad mare de eterogenitate. Astfel si tranzacţiile internaţionale cu asigurări şi
reasigurări se fac în mai multe pieţe, concentrate în marile centre financiare ale lumii. Pieţele de asigurări
şi reasigurări prezintă câteva particularităţi determinate de existenţa unor anumite societăţi de asigurări şi
reasigurări, a preponderenţei anumitor tipuri de tranzacţii, a unui anumit mod de funcţionare a acestora, a
unor anumite cutume şi nu in ultimul rând a mărimii acestor pieţe.
Tranzacţiile internaţionale cu asigurări sunt influenţate de reglementările interne ale fiecărei ţări.
Piaţa internaţională se suprapune peste cea locală (naţională) atunci când o companie multinaţională
înfiinţează filiale ale sale în diferite pieţe locale unde subscrie riscuri sau când subscrie riscuri la sediul
său, riscuri localizate în alte ţări. Aceste servicii le oferă fie naţionalilor, fie străinilor aflaţi în ţara sa.
Această categorie de afaceri este numită „business transfrontiere”;
Comerţul cu asigurări este redus comparativ cu cheltuielile mondiale cu primele de asigurări şi cu
tranzacţiile internaţionale din alte domenii. Cota ce revine asigurătorilor străini diferă de la o ţară la alta,
în ultimii ani acestea au crescut atât datorită liberalizării pieţelor diferitelor ţări, cât mai ales achiziţiilor şi
fuzionărilor asigurătorilor de pe diferite pieţe. Creşterile pieţei internaţionale în diferite ţări este limitată
de mentalitatea populaţiei, care preferă să încheie asigurări cu societăţile locale, cunoscute sau de unele
reglementări discriminatorii pentru asigurătorii străini.
Pieţele de reasigurări se tratează împreună cu pieţele pe care se încheie asigurările directe. De cele
mai multe ori asigurările şi reasigurările se tranzacţionează pe aceleaşi pieţe;
Creşterea cea mai mare a tranzacţiilor de asigurări şi reasigurări a avut loc în ultimii 20 de ani.
1.1.2. Factorii care au stat la baza evoluţiei rapide a pieţelor de asigurări sunt:
a) creşterea economică a ţărilor industrializate după al doilea război mondial,
progresul tehnico-economic şi dezvoltarea socio-umană în toate aspectele au generat
noi necesităţi care au trebuit satisfăcute,
b) schimbările intervenite în structura pieţelor de asigurări în mai multe zone ale
lumii.
- datorită apariţiei unor asigurători noi în diferite ţări ale lumii şi datorită capacităţilor
reduse de preluare a riscurilor şi a lipsei de experienţă au fost obligaţi să apeleze la
reasigurători internaţionali atât pentru consultanţă cât şi pentru tranzacţii de reasigurări,
- au apărut sau şi-au consolidat poziţia diferite pieţe mari care treptat au devenit
internaţionale. Piaţa a fost dominată de companii de profil din: Anglia, Germania,
Elveţia, Franţa, SUA, Japonia,
- au apărut societăţi de asigurare în fiecare ţară în care s-a liberalizat piaţa de asigurări,
au apărut pieţe noi în special în zone libere sau în ţări care oferă facilităţi fiscale,
- au apărut şi societăţi preponderent de reasigurări.
c) îmbunătăţirea climatului în domeniul afacerilor directe:
- aceasta a împiedicat companiile internaţionale să-şi desfăşoare activitatea ca
asigurători direcţi pe pieţele internaţionale,
- au fost obligate să-şi desfăşoare activitatea cu tranzacţii de reasigurare datorită
absenţei reglementări stricte în materie,
- creşterea lentă a evoluţiei primelor de asigurare, din asigurările direct, în comparaţie cu
cele din reasigurări au dus la situaţia ca mulţi asigurători sau instituţii financiare să investească din
considerente economice, în companii de reasigurări.
d) globalizarea serviciilor financiare, in general, şi a serviciilor de asigurări în special:
- în ultimii ani au avut loc numeroase fuzionări între grupuri bancare şi de asigurări,
rezultând adevăraţi coloşi financiari a căror valoare de piaţă creşte neîntrerupt,

TOPUL INSTITUŢIILOR FINANCIARE ÎN EUROPA,


după valoarea de piaţă

Număr curent Denumire Valoare de piaţă


milioane EURO
1 Allianz 79.772
2 Lloyds TSB 64.608
3 HSBC 62.634
4 UBS 57.671
5 Aegon 57.161
6 Zurich Fin Service 53.602
7 ING Group 50.405
8 AXA-UAP 44.977
9 Munich Re 39.989
10 Generali 38.624
11 Credit Suisse/Winterthur 36.391
12 Fortis 34.159
13 Swiss Re 32.600
14 Barclays Bank 30.506
15 BBV 27.781
16 NatWest Bank 27.398
17 Halifax 27.328
18 Deutsche Bank 27.076
19 Abbey Naţional 26.146
20 ABN Amro 25.583
21 Prudential 24.871
22 Hzpo Vereinsbank 24.130
23 Dresdner Bank 21.160
24 Banco Santander 20.225
25 BNP 16.856
26 CGU 16.484
27 SocGen 15.823
28 Commerzbank 13.624
29 Norwich Union 12.858
30 Argentaria 11.564
Sursa: ING Barings, februarie 2003

Aceşti coloşi financiari vor avea tendinţa de concentrare a ofertelor internaţionale, ei vor
determina o dominaţie şi mai puternică şi vor crea piaţa viitorului cu noile sale reguli, concurenţa în viitor
se va determina între aceşti coloşi financiari şi alţii, de dimensiuni asemănătoare din SUA şi Japonia.
1.2. Evoluţii ale pieţei internaţionale de asigurări şi reasigurări
In ultimii 15 ani, ponderea diferitelor pieţe de asigurări şi reasigurări au cunoscut unele modificări
strâns legate de dezvoltarea economică,
Se constată creşterea volumului de prime atât pe total cât şi pe fiecare piaţă, dar mai ales creşterea
volumului primelor de asigurare în Asia, o dată cu dezvoltarea continentului asiatic,

VOLUMUL PRIMELOR ÎNCASATE (miliarde USD) Sursa: CEA


1985 1990 2000
EUROPA 164 460 675
ASIA 124 334 647
AMERICA DE NORD 318 514 689
ALTELE 26 48 95
TOTAL 632 1356 2106

EUROPA 25,9% 33,9% 32,0%


ASIA 19,6% 24,6% 30,7%
AMERICA DE NORD 50,3% 37,9% 32,7%
ALTELE 4,1% 3,5% 4,6%

- principalele pieţe care determină mersul asigurărilor mondiale sunt cele cu economie
foarte dezvoltată,
- principalii actori sunt: SUA, Japonia, Uniunea Europeană care concentrează cea mai
mare parte a volumului de prime (peste 85%),

Nr. ASIGURĂTORI PRIME NETE SUBSCRISE – NON LIFE


crt. ( mil. USD)

1 Munich Re 22.818,6
2 Swiss Re 16.537
3 Hannover Re 7.858
4 Lloyd’s 7.847,3
5 GE Global Insurance 6.760
6 Deutsche Re 5.515,5
7 GeneralCologne Re 5.098
8 Everest Re 4.315,4
9 Allianz 4.160,32
10 Berkshire Hathway 3.635

Nr. ASIGURĂTORI PRIME NETE SUBSCRISE – LIFE


crt. ( mil. USD)

1 Swiss Re 8.215,4
2 Munich Re 6.561,3
3 GE Global Insurance 2.969
4 Hannover Re 2.446,4
5 GeneralCologne Re 1.820
6 Scor 1.731,57
7 Allianz 1.098,4
8 XL Re 656
9 Converium 369,5
10 Partner Re 300,1

1.3. Asigurările şi reasigurările în Europa


Colectarea, interpretarea şi elaborarea de studii în domeniul asigurărilor se face prin intermediul
Comitetului European de Asigurări (CEA):
- a fost înfiinţat în 1953 şi are în prezent 29 de membrii. Membrii cu drepturi depline sunt:
Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Islanda, Orlanda, Italia,
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia, Turcia. După 1990 au
aderat şi organizaţiile de profil din ţările din Centrul şi Estul Europei, care deocamdată au statut de
membrii asociaţi: Cehia, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Slovenia şi Slovacia.
- CEA şi-a arătat disponibilitatea de a primi şi România, prin UNSAR, cu condiţia să
îndeplinească criteriile de aderare:
- legislaţia în domeniu să corespundă standardelor europene,
- capitalul şi constituirea societăţilor de asigurare să fie la nivel european,
- supravegherea, solvabilitatea şi controlul pieţei de asigurări să fie la nivel
european.
- deocamdată dezvoltarea societăţilor de asigurare şi legislaţia în domeniu nu este cea
cerută la nivel european.
- scopul CEA este de a reprezenta asigurătorii europeni, de a promova interesele acestora prin
oferirea unor opinii calificate organizaţiilor europene sau internaţionale,
- de a facilita schimbul de informaţii şi experienţă între pieţe, prin elaborarea de studii în
interesul societăţilor de asigurare europene, pentru a răspunde cerinţelor lor.
- sediul CEA este la Paris.
In actuala fază de dezvoltare a serviciilor de asigurări asistăm la o globalizare şi la o fuziune a
serviciilor financiare, chiar la un management financiar – global, început atât la nivelul companiilor cât şi
la nivelul consumatorului.
- direcţii de manifestare a globalizării serviciilor financiare:
a) între asigurători, reasigurători şi asiguraţi: societăţile multinaţionale ridică pragul
autoasigurării şi transferă riscurile sau o parte din ele direct reasigurătorilor, decizia se
ia după principiul financiar global,
b) între sectorul de stat şi cel privat, dată fiind reducerea ponderii sectorului de stat, apar
noi perspective pentru sectorul privat,
c) între asigurători şi bancheri – apariţia aşa numitei „bancassurance”, care capătă o
amploare tot mai mare, astfel încât, în viitor, banca va fi canalul de distribuţie a tot mai
multor produse de asigurări, cele două feluri de instituţii se vor susţine reciproc în
dezvoltarea lor,
d) evoluţia serviciilor de asigurări şi reasigurări va fi marcată de globalizarea serviciilor
financiare.
Piaţa unică a asigurărilor în Europa acoperă 17 ţări care formează Zona Economică Europeană
(European Economic Area), la începutul anului 2005, cele mai mari trei pieţe de asigurări din Europa –
Franţa, Germania şi Marea Britanie au reprezentat aproape 70% din totalul asigurărilor de viaţă şi 65%
din totalul asigurărilor non-viaţă, care se dovedesc mai puţin concentrate decât asigurările de viaţă.
Volumul total al primelor de asigurare încasate exprimă dimensiunea pieţei asigurărilor în mod
absolut, creşterea acesteia reflectă atât creşterea ofertei societăţilor de asigurări, cât şi o cerere sporită de
asigurări din partea clienţilor,
Din punct de vedere al volumului de prime, se disting 3 grupe de ţări:
1) prima grupă: Franţa, Germania, Marea Britanie,
2) a doua grupă: Italia, Olanda, Elveţia, Spania,
3) a treia grupă: celelalte ţări a căror pondere în totalul volumului primelor de
asigurare este sub 4%.

1.4. Alte pieţe reprezentative


SUA
- se caracterizează prin dimensiunile foarte mari a pieţei interne de asigurări, care a
influenţat dezvoltarea unei foarte puternice pieţe a reasigurărilor,
- portofoliul intern bogat a atras mulţi reasigurători din afara graniţelor americane către
cea mai reprezentativă piaţă: New York,
- în piaţa New York activează companii de asigurări şi reasigurări interne, companii
reprezentative de reasigurări din întreaga lume şi case de brokeraj specializate,
- ca societăţi de asigurări şi reasigurări interne: MetLife, Prudential, General
Reinssurance, Employers Reinsurance, Bellefonte Insurance, Reinsurance Corporation
of New York, American Reinsurance, American International Group, Transatlantic
Reinsurance, St. Paul Re, American Foreign Insurance Asociation Kamper Group,
- la un moment dat s-a încetinit procesul de internaţionalizare datorită mărimii şi
importanţei portofoliului SUA,
- dorinţei de a desfăşura activitatea cu companii din alte ţări s-a materializat prin
preluarea de reasigurări de la alte companii de reasigurare autohtone şi prin cedarea
unei părţi a riscului în special pe piaţa Londrei la Lloyd”s.
Japonia
- oferă capacitate internă maximă pentru orice risc sau clasă de riscuri,
- se caracterizează printr-o mare stabilitate,
- s-a dezvoltat pe măsura schimburilor reciproce dintre companiile japoneze şi cele
străine,
- dintre toate, capacitatea de absorbţie de reasigurare o are piaţa din Tokio, unde se
încheie toate tipurile de tranzacţii,
- cele mai mari companii specializate sunt: Toa pentru reasigurări generale şi Jisai
pentru reasigurări de cutremure,
- atacul terorist de la 11 septembrie 2001 a avut o victimă în Japonia, compania de
asigurare reasigurare „Taisei Fire and Marine”, care a dat faliment în urma piederilor
imense suferite.

Alte pieţe
- în alte ţări nu s-a ajuns la un nivel de maturitate în asigurări,
- o amploare mai deosebită au luat-o asigurările din America Latină şi din Africa, dar
datorită instabilităţii politice, aceste zone sunt privite cu reticenţă,
- o piaţă mai dezvoltată de asigurări se găseşte în Insulele Bermude. Datorită facilităţilor
fiscale, aici se află sediul mai multor companii străine de asigurări şi reasigurări.

1.5. Piaţa asigurărilor din România

La sfârşitul anului 2004, în România erau înregistrate 44 societăţi de asigurare:


- 42 au avut activitate,
- o societate avea autorizaţie, dar nu a desfăşurat activitate: ABG.INSURANCE S.A.,
- o societate avea autorizaţia suspendată: „Asigurări Global”,
- primele 10 societăţi de asigurare din România:
Nr.crt. EUR
1 Allianz – Ţiriac 180
2 Asirom 134
3 Omniasig 78
4 ING 76
5 Astra 49
6 Asiban 48
7 ARDAF 45
8 UNITA 43
9 B.C.R. Asigurări 37
10 Generali 25
Top non-life
Nr.crt. EUR
1 Allianz – Ţiriac 170
2 Asirom 112
3 Omniasig 77
4 Astra 48
5 ARDAF 43
6 UNITA 40
7 Asiban 39
8 B.C.R. Asigurări 32
9 Generali 22
10 AIG România 14
Top (life) asigurări de viaţă
Nr.crt. EUR
1 ING 76
2 Asirom 23
3 AIG Life 20
4 Omniasig Life 14
5 Allianz – Ţiriac 10
6 Asiban 9,5
7 Aviva 8,5
8 Interamerican 5,1
9 Grawe 5
10 B.C.R. Asigurări 4,75

- piaţa asigurărilor s-a consolidat şi dezvoltat într-un ritm susţinut, contribuind la progresul
înregistrat de piaţa financiar-bancară,
- 2004 – primele brute subscrise au crescut cu 19% în termeni reali, atingând valoarea de 34.765
mild. Lei, 876 mil EURO,
- în anul 2004 ritmul de creştere al subscrierilor la asigurările generale a fost dublu faţă de cel al
asigurărilor de viaţă,
- dinamica creşterii subscrierilor la asigurările generale a fost susţinută de asigurările auto (avarii
şi răspundere civilă) care au o pondere majoritară în asigurările generale (65%), aceasta a fost susţinută de
creşterea vânzărilor de autovehicule cu peste 30% faţă de anul 2003 (dublu faţă de estimările iniţiale),
- clasele de asigurări cu cele mai mari creşteri în 2004,sunt
- asigurările de mijloace de transport feroviar,
- asigurările de sănătate,
- de răspundere civilă (altele decât R.C.A.),
- de credite şi garanţii.
- industria asigurărilor va fi influenţată de schimbările pe plan legislativ, privind alinierea la
prevederile acquis-ului comunitar:
-
cerinţe minime de capital a asigurătorilor,
-
modele de calcul a marjei de solvabilitate,
-
consolidarea regimului de conducere prudenţială,
-
introducerea unor condiţii privind calificarea profesională, atât pentru coordonatorii
activităţii asigurătorilor, cât şi pentru intermediarii în asigurări.
- în 2005 şi 2006 vor creşte asigurările de autovehicule ca urmare a creşterii vânzărilor de
autovehicule şi a pieţei leasingului,
- ponderea asigurărilor auto vor scădea în totalul asigurărilor generale ca urmare a expansiunii
asigurărilor de locuinţe, asigurărilor de sănătate, asigurărilor de viaţă, asigurărilor de răspundere civilă
generală,
- se prognozează că în 2005 şi 2006, asigurările să crească anual cu aproximativ 20% în termeni
reali, cu o dinamică mai bună a asigurărilor de viaţă.

EVOLUŢIA ŞI PROGNOZA PRIMELOR BRUTE SUBSCRISE

1400

1200

1000
milioane EURO

800

600

400

200

0
2002 2003 2004 2005* 2006 *
Asigurari generale Asigurari de viata

Evoluţia şi prognoza gradului de penetrare a asigurărilor determinat ca pondere a primelor


brute subscrise în produsul intern brut
1600 1,80%

1400 1,60%

1200 1,40%
1,20%
milioane EURO

1000
1,00%
800
0,80%
600
0,60%
400 0,40%
200 0,20%
0 0,00%
2002 2003 2004 2005* 2006*

prime brute subscrise grad de penetrare