Sunteți pe pagina 1din 63

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE DREPT

NOTE DE CURS
DREPTUL CONSTITUIONAL COMPARAT
(Ciclul I)
AUTOR:
Victor Rusu
mg. n drept, lector. univ.

Aprobat la edina Catedrei Drept public


din: 20.05.2013, proces-verbal Nr. 10
Examinat de Consiliul facultii de Drept USEM
la 24.05.2013, proces-verbal Nr. 5
Aprobat la edina Senatului USEM
din: 01.07.2013, proces-verbal Nr. 9

CHIINU 2013

CUPRINS

Introducere........................................................................................................... 4
Tema 1:Sistemul constituional al SUA .............................................................. 8
1. Scurt abordare retrospectiv a sistemului constituional american ........... 8
2. Congresul Statelor Unite ale Americii ...................................................... 10
3. Senatul ....................................................................................................... 11
4. Camera Reprezentanilor ........................................................................... 12
5. Preedintele i vicepreedintele Statelor Unite ale Americii .................... 13
6. Puterea judectoreasc .............................................................................. 14
Declaraia drepturilor omului (Bill of Rights) .............................................. 16
Tema 2: Sistemul constituional al Marii Britanii ............................................. 17
1.

Caracterizarea i trsturile Constituiei Marii Britanii ........................ 17

2. Protecia drepturilor fundamentale prin acte scrise .................................. 19


3. Parlamentul................................................................................................ 20
4. Monarhia ................................................................................................... 21
5.Primul-ministru i cabinetul su ................................................................ 22
6.Sistemul partidelor politice ........................................................................ 23
7.Scrutinul ..................................................................................................... 23
Tema 3: Sistemul constituional al Franei ....................................................... 25
1. O abordare retrospectiv a evoluiei sistemului constituional al Franei. 25
2.

Constituia Franei din data de 4 octombrie 1958 ................................. 27

3.

Parlamentul francez ............................................................................... 28

4. Preedintele Republicii franceze ............................................................... 29


2

5. Guvernul francez ....................................................................................... 30


6. Puterea judectoreasc .............................................................................. 31
Tema 4: Sistemul constituional al Republicii Italiene ..................................... 33
1.

Caracterizarea Constituiei Italiei .......................................................... 33

2.

Partidele politice .................................................................................... 34

3.

Puterea legislativ ................................................................................. 34

Puterea executiv........................................................................................... 35
4.

Curtea Constituional ........................................................................... 36

5.

Sistemul judiciar .................................................................................... 37

Tema 5: Sistemul constituional al RFG ........................................................... 38


1.

Caracterizarea Legii fundamentale ....................................................... 38

2.

Bundestag - ul........................................................................................ 40

3.

Puterea executiv................................................................................... 41

4.

Sistemul partidist german ...................................................................... 42

5.

Caracterizarea federalismului german................................................... 43

6.Curtea Constituional Federal. ................................................................ 43


Tema 6: Sistemul constituional al Israelului .................................................... 46
1.

Caracterizarea sistemului constituional ............................................... 46

2.

Stalului juridic al cetenilor ................................................................. 46

3.

Partidele politice .................................................................................... 46

4.

Puterea legislativ a Israelului (Knessetul) ........................................... 46

5.

Puterea executiv................................................................................... 46

6.

Puterea judectoreasc .......................................................................... 46

Tema 7: Sistemul constituional al Republicii Populare Chineze ..................... 47


1.

Caracterizarea Constituiei .................................................................... 47


3

2.

Puterea legislativ ................................................................................. 49

3.

Puterea executiv................................................................................... 50

4.

Puterea judectoreasc .......................................................................... 51

5.

Organizarea administrativ-teritorial .................................................... 52

Tema 8:Sistemul constituional al Japoniei ...................................................... 54


1.Caracterizarea Constituiei ......................................................................... 54
2.Partidele politice ......................................................................................... 56
3.Dieta (Parlamentul...................................................................................... 57
4.Puterea executiv........................................................................................ 58
5.Puterea judectoreasc ............................................................................... 59

Introducere
Cercetarea comparativa a regimurilor constitutionale ale diferitelor tari prezinta
o considerabila nsemnatate teoretica si practica. Ea permite, pe de o parte, degajarea
unor principii comune, identificarea institutiilor necesare oricarui stat de drept iar, pe
de alta parte, sub aspectul tehnicii juridice, nlesneste procesul de elaborare si de
definitivare a mecanismelor constitutionale.De aceea, Cursul de drept constitutional
comparat a fost conceput - din dorinta de a da satisfactie att exigentelor unei
cercetari teoretice, ct si cerintelor efectuarii unor analize practice pertinente pe tari si
sisteme constitutionale.
ncercnd sa se nfatiseze o definitie proprie a dreptului constitutional
comparat, s-a ajuns la concluzia ca acesta reprezinta o subramura a dreptului
comparat n general, ramura independenta, corelata cu sistemele de drept nationale,
4

avnd ca obiect compararea n special a institutiilor politico-statale, precum si a


tehnicilor de elaborare a constitutiilor n scopul identificarii celor mai bune cai si
metode de perfectionare a propriilor reglementari constitutionale.
Odata stabilit obiectul, metoda si domeniul de actiune al dreptului
constitutional comparat, cursul examineaza particularitatile regimurilor politice si
constitutionale, efectund totoata o analiza comparativa a rolului si locului ocupat n
cadrul acestora de principalele institutii ale statului (Parlamentul, seful statului,
Guvernul, justitia etc.). Tot aci sunt evaluate modalitatile n care anumite concepte
fundamentale se regasesc si se aplica n sistemele analizate (democratia, drepturile
omului, controlul de constitutionalitate, puterea constituanta originara si puterea
constituanta derivata, tehnicile de revizuire a Constitutiei).
Pornind de la diviziunea - considerata "traditionala" - a regimurilor
constitutionale n regimuri prezidentiale, regimuri semi-prezidentiale, regimuri
parlamentare si regimuri directoriale, cursul cerceteaza, n continuare, n mod
comparativ un numar de 50 de constitutii, evidentiind trasaturile specifice si
particularitatile acestora. Analiza se concentreaza, n mod prioritar, asupra celor mai
vechi si celor mai reprezentative regimuri, considerate tipice pentru respectivul tip de
sistem constitutional (S.U.A. pentru regimurile prezidentiale, Franta pentru
regimurile semi-prezidentiale, Marea Britanie pentru regimurile parlamentare, Elvetia
pentru regimul directorial). Pe baza unei investigatii atente, folosindu-se tehnicile de
drept comparat, sunt puse n lumina n special influentele pe care aceste tipuri de
regimuri constitutionale le-au exercitat asupra dezvoltarii constitutionale a diferitelor
tari si n mod special asupra fostelor tari socialiste care si-au elaborat noi legi
fundamentale, dupa 1990.
Cercetarea regimurilor prezidentiale acorda un loc proeminent analizei
Regimului politic si constitutional din S.U.A. Pornind de la principiile democratice
enuntate de marii gnditori, care au pus bazele democratiei americane si, n special de
la ideea lui Lincoln ca "nici un om nu este suficient de bun pentru a guverna un alt
om fara consimtamntul acestuia", cursul releva modul n care aceste mari
comandamente se reflecta n sistemul american de guvernare. n continuare sunt
5

trecute n revista documentele programatice ale dreptului constitutional american,


care preconizau "un guvern de legi si nu un guvern de oameni", si sunt analizate
prevederile Constitutiei din 1787, subliniindu-se conditiile politice care au dus la
elaborarea acesteia si la fundamentarea unui set de principii perene, pe care se
ntemeiaza ntreaga organizare constitutionala. Sunt relevate, n mod deosebit,
particularitatea sistemului electoral american, pozitia Presedintelui n sistemul
separatiei puterilor, dinamica relatiilor dintre Presedinte si Congresul S.U.A., precum
si rolul opiniei publice n asigurarea unui control eficient - si adesea decisiv - asupra
activitatii membrilor Congresului. Se insista asupra bicameralismului sistemului
parlamentar american, explicndu-se ratiunile care au dus la adoptarea acestuia, legat
n special de structura federala de stat. Este analizata procedura de adoptare a legilor
n sistemul n vigoare n S.U.A., statutul parlamentarilor si raporturile dintre cele
doua Camere care alcatuiesc Congresul american. Un rol deosebit de important este
acordat puterii judecatoresti, si n special Curtii Supreme a S.U.A., practicii acesteia
si contributiei pe care ea o aduce la respectarea legalitatii si a ideilor statului de drept.
Cercetarea releva mecanismul raporturilor dintre statul federal american si statele
federate, pornind de la istoria si evolutia fundamentarii acestor relatii. Se arata,
totodata, cum functioneaza practic, n actualul moment, repartitia de competente ntre
puterea centrala a S.U.A. si drepturile statelor federate. Relevndu-se valoarea
experientei americane, se arata cum n conditii specifice, Constitutiile Braziliei,
Argentinei, Mexicului, Venezuelei, Republicii Chile si Filipinelor au preluat modelul
prezidential de guvernare, aplicndu-l si realizndu-l practic n functie de elementele
concrete si traditiile lor nationale.
Analiza regimurilor semi-prezidentiale acorda un spatiu substantial Regimului
politic si constitutional al Frantei. Pe baza unei ample analize istorice - de la istoricul
"L'Etat c'est moi" pna la "faptul majoritar" si "tehnica coabitarii" ntre Presedinte,
primul ministru si Parlament, mai ales cnd acestia exprima optiuni politice diferite este relevata pozitia Constitutiei din 1958 n sistemul reglementarilor de diverse tipuri
pe care le-a cunoscut Franta. O nsemnatate dintre cele mai mari se acorda institutiei
prezidentiale, relevndu-se nu numai rolul deosebit care revine Presedintelui n
6

sistemul actualei Constitutii franceze, dar si mecanismul relatiilor dintre acesta si


puterile statului. Ilustrativa pentru vitalitatea si adaptabilitatea institutiilor franceze
este aplicabilitatea prevederilor Constitutiei din 1958 - conceputa initial ca o
constitutie "gaullista" - n conditiile radical schimbate n care presedintele si primul
ministru au apartinut unor tendinte politice diferite. Cursul analizeaza natura si
implicatiile puterilor conferite Presedintelui francez de art.16 din Constitutie, iar n ce
priveste Guvernul, prezinta specificitatea "competentei reglementare" si rolul
ordonantelor n dreptul constitutional francez. Cu referire la sistemul parlamentar este
evidentiata trasatura mecanismului francez de organizare a vietii parlamentare
bicamerale, sub forma multi-cameralismului, relevndu-se att diferenta de atributii si
de pozitie politica ntre Adunarea Nationala si Senat, ct si valoarea celei de "a treia
Camere" a Parlamentului francez - Consiliul Economic si Social. n cadrul analizei
sistemului politic francez se acorda o atentie cuvenita rolului si importantei
Consiliului Constitutional ca aparator al Constitutiei si garant al institutiilor statului
de drept. n aceasta parte a curului sunt analizate, n continuare, sistemele
constitutionale din Romnia, Finlanda, Portugalia si Austria, care prezinta nsemnate
similitudini, dar si diferentieri fata de sistemul francez.
Analiza regimurilor parlamentare se concentreaza n special n jurul Sistemului
constitutional britanic, cu care prilej este evidentiata valoarea si traditiile institutiilor
constitutionale ale acestei tari. Se insista asupra contributiei pe care documente
istorice de mare rezonanta, care si-au pastrat peste secole vigoarea si importanta,
precum Magna Charta (1215), Habeas Corpus Act (1679) si Bill of Rights (1689) au
adus-o la fundamentarea ntregului sistem al drepturilor si libertatilor. n continuare,
este examinat rolul Camerei Comunelor si al Camerei Lorzilor (aflata n plina
reforma), pozitia Reginei n sistemul constitutional britanic si prerogativele sale,
mecanismul de elaborare a legilor, rolul partidelor, organizarea parlamentara insistndu-se asupra unor institutii specifice britanice precum "guvernul fantoma",
institutia "liderului politic" - aducndu-se totodata n discutie si unele elemente
privind administratia locala. n continuare sunt examinate constitutiile unor tari avnd
7

regimuri parlamentare precum: Belgia, Germania, Italia, Japonia, Danemarca,


Olanda, Grecia, Israel s.a.
Receptivitatea diversilor factori de conducere ai statelor fata de problema
ameliorarii si mbogatirii cadrului constitutional este o conditie fata de progresul
nsusi al societatii, al institutiilor democratice. Problemele constitutionale sunt astazi
numeroase, iar amploarea lor solicita n permanenta un studiu atent, dar si o raportare
a ideilor, a principiilor, la experienta de viata, la fenomenele politice.
A devenit un adevar de necontestat acela ca elaborarea si ntelegerea
constitutiilor este un act dintre cele mai importante de cultura si de gndire politica.
Orice om politic, orice specialist trebuie sa cunoasca nu numai constitutia tarii sale,
dar si constitutiile altor tari, pentru a putea ntelege ct mai bine fenomenul, n plina
afirmare, de consacrare a constitutionalismului. Prin definitie, constitutionalismul
este inamicul oricarei abordari empirice, simpliste, adversarul necontestat al ncalcarii
principiilor dreptului omului, al modurilor de guvernare totalitara.

Tema 1:Sistemul constituional al SUA

1. Scurt abordare retrospectiv a sistemului constituional american


n jurul anului 1700, Anglia formase 13 colonii n partea de est a S.U.A.
Majoritatea colonitilor erau englezi, care proveneau din Scoia, Irlanda i ara
Galilor. De asemenea, erau muli germani n Pensylvania, olandezi n New York i
francezi n Louisiana.
Unele colonii aveau propriul lor guvern. Altele erau conduse de reprezentani
ai Coroanei britanice. Guvernul britanic le cerea s plteasc impozite care s
contribuie la plata cheltuielilor coloniale, dar nu erau consultate n emiterea legilor
fiscale. Trupele britanice staionate n colonii, n marea lor majoritate, erau cazate n
locuinele colonitilor. n anul 1774, un grup de conductori ai colonitilor s-au
8

ntrunit i au constituit Congresul continental, care l-a informat pe regele Angliei


despre convingerea colonitilor c, n calitate de englezi liberi, ar trebui s fie i ei
consultai asupra legilor care i guvernau. Regele i Cabinetul britanic nu au luat n
considerare cerinele colonitilor. Membrii Congresului au considerat aceasta o mare
nedreptate i au hotrt s cear independena fa de Coroana britanica.
n anul 1775 au izbucnit lupte ntre trupele Grzii Naionale din Noua Anglie i
soldaii britanici.
La 4 iulie 1776 Congresul continental a adoptat Declaraia de independen,
elaborat de Thomas Jefferson, fermier i avocat din coloniile Virginia ; acest
document a enumerat multe nemulumiri mpotriva regelui i a declarat c din acel
moment Coloniile Unite'' nu mai erau supuse Angliei.
La ncheierea pcii, Statele Unite erau, de fapt, un grup de 13 colonii, fiecare
avnd propriul su guvern i fiind organizate asemenea unei ri independente.
Fiecare colonie i elabora propriile legi i se ocupa de toate problemele interne.
n timpul rzboiului, statele au czut de acord s elaboreze un act prin
trimiterea de reprezentani n cadrul Congresului continental. Dup ctigarea
rzboiului, Congresul urma s se ocupe numai de problemele pe care statele
individuale nu le puteau rezolva singure. El urma s strng bani pentru a plti
datoriile de rzboi, s stabileasc un sistem monetar unic i s se ocupe de ncheierea
tratatelor cu naiunile strine. nelegerea care a stabilit acest plan de cooperare a fost
denumit Articolele Confederaiei''.
Articolele Confederaiei nu au avut succes, deoarece statele nu cooperau cu
Congresul i nici ntre ele. Cnd Congresul a avut nevoie de bani pentru plata
datoriilor fa de Frana i alte state europene, unele state au refuzat s plteasc
contribuia.
Majoritatea americanilor era totui de acord c trebuiau aduse modificri
Articolelor Confederaiei.
Congresul Continental a cerut fiecrui stat s trimit delegai la o ntrunire n
Philadelphia, oraul n care fusese semnat Declaraia de independen, pentru a
discuta modificrile ce trebuiau aduse Articolelor Confederaiei.
9

ntrunirea de la Philadelphia a avut loc pe data de 17 mai 1787 i a fost


denumit Convenia de la Philadelphia. La Convenie au participat 12 state din cele
134 care au semnat Articolele Confederaiei (lipsea cel mai mic stat, Rhode Island).
Convenia a fost prezidat de George Washington i la aceasta au participat 54
de delegai. n timpul Conveniei, delegaii au creat o nou form de guvernmnt
pentru
Statele Unite. Aceasta form de guvernmnt a fost cuprins ntr-un document
denumit Constituia Statelor Unite ale Americii.
In timpul elaborrii Constituiei, delegaii au fost confruntai cu dou mari
temeri, mprtite de majoritatea americanilor.
Prima era aceea c o persoan sau un grup aparinnd guvernului central ar
putea deveni prea puternic sau ar putea acapara controlul asupra rii, dnd astfel
natere tiraniei. Pentru a preveni acest lucru, delegaii au alctuit o guvernare
compus din trei pri : executiv, legislativ i judectoreasc. Fiecare din aceste trei
ramuri avea puteri pe care celelalte dou nu le aveau, crendu-se astfel posibilitatea
ca fiecare dintre ele s contrasemneze i s limiteze orice aciune greit a celorlalte.
A doua temere era aceea c noul guvern central ar putea slbi sau chiar anula
posibilitatea guvernului fiecrui stat de a-i rezolva propriile probleme.
Pentru a elimina aceast suspiciune, n Constituie s-a precizat care sunt
puterile guvernului central i care sunt puterile rezervate statelor membre. Astfel,
fiecrui stat i era rezervat dreptul de a-i alege propriul su guvern.
2. Congresul Statelor Unite ale Americii
Congresul este compus din Camera Reprezentanilor i Senat. Alegerea
sistemului bicameral se datoreaz unor condiii istorice, statele care au acceptat
Constituia din anul 1787 convenind asupra unei forme legislative comune, n care s
fie reprezentate proporional cu populaia lor, dar dorind n acelai timp s menin
ideea egalitii n drepturi a statelor federaiei.
Principalele atribuii ale Congresului sunt:
10

Reglementeaz impunerea i colectarea taxelor, a impozitelor de orice


fel,inclusiv a taxelor vamale, care vor fi uniforme pe ntregul teritoriu.
Asigur achitarea datoriilor S.U.A.
Asigur aprarea comun i bunstarea general.
Ratific mprumuturile efectuate n numele S.U.A.
Reglementeaz comerul cu naiunile strine i ntre diferite state
membrealefederaiei.
Reglementarea uniform a naturalizrii.
Reglementarea uniform a falimentului.
Reglementeaz emiterea monedei naionale i a valorii acesteia.
Reglementeaz standardele pentru msuri i greuti.
Reglementeaz activitatea potei.
Reglementeaz dreptul de proprietate intelectual.
Reglementeaz nfiinarea Curilor de rang inferior Curii Supreme de Justiie
aS.U.A.
Declararea strii de rzboi.
Alocarea fondurilor pentru recrutarea i nzestrarea forelor armate.
Propune amendamente constituionale.
3. Senatul
Senatul este compus din 102 senatori, cte doi alei de fiecare stat, indiferent
de populaia acestuia. Astfel, statul Alaska, care are 407.000 de locuitori, sau statul
Haway, care are 895.000 de locuitori, trimite n senatul american tot doi senatori, ca
i statul California, care are 22 milioane de locuitori. Aceast soluie adoptat de
Constituia S.U.A. are la baz ideea egalitii n drepturi a statelor participante la
federaie.
Puterile exclusive rezervate Senatului sunt urmtoarele :
a)

Senatul este singurul competent s-i dea acordul cu privire la numirea

unor
11

nali funcionari. In cadrul acestei funcii, Senatul aprob numirile de


judectori ai Curii Supreme, fcute de Preedintele S.U.A.
In fapt, Preedintele uzeaz de prestigiul su i convinge aproape ntotdeauna
pe senatori s aprobe numirile fcute de Casa Alb.
b)

Senatul aprob n exclusivitate acordurile ( executive agreements), adic

acordurile, nelegerile sau tratatele ncheiate de Preedintele S.U.A. Se


apreciaz c acestea sunt de 15 ori mai numeroase dect cele ncheiate n
numele S.U.A.
a) Senatul are puterea exclusiv de a judeca punerile sub acuzare ale unor nali
funcionari ai statului, inclusiv a Preedintelui. Este aa-numita procedur
impeachment.
Hotrrea de punere sub acuzare se ia de ctre Camera Reprezentanilor cu
votul majoritii simple a membrilor acesteia.
Atunci cnd judec punerile sub acuzare, senatul este prezidat de preedintele
Curii Supreme a S.U.A.
Pentru a fi condamnat un nalt funcionar public sau Preedintele S.U.A. este
necesar ntrunirea unei majoriti calificate de 2/3 din numrul senatorilor.
Sanciunea const n ndeprtarea din funcie i pierderea dreptului de a deine
sau de a se bucura de orice fel de funcie onorific sau remunerat oficial n S.U.A.
Punerea sub acuzare este motivat de svrirea infraciunilor de trdare, luare
de mit sau a altor infraciuni foarte grave sau nclcri ale legii.

4. Camera Reprezentanilor
Camera Reprezentanilor este compus din 435 de membri i 3 reprezentani ai
districtului Washington. Numrul reprezentanilor nu poate depi cte unul la 30.000
de locuitori din fiecare stat, dar fiecare stat va avea cel puin cte un reprezentant.
Numrul reprezentanilor este actualizat din 10 n 10 ani, n urma recensmntului
populaiei, i este proporional cu numrul populaiei fiecrui stat.
Camera Reprezentanilor are puteri care i sunt conferite n exclusivitate :
12

aprob cu majoritate simpl punerea sub acuzare a unor nali funcionari din
administraia S.U.A., inclusiv a Preedintelui sau vicepreedintelui S.U.A.;
elaboreaz n exclusivitate toate proiectele de lege privind stabilirea
impozitelor, taxelor i altor contribuii (Senatul poate doar s propun amendamente).
In ceea ce privete procedura legislativ, cele dou Camere coopereaz ca
parteneriegali.
5. Preedintele i vicepreedintele Statelor Unite ale Americii
Constituia S.U.A. prevede n art. 2 c puterea executiv va fi executat de
Preedintele S.U.A.''. Referindu-se la aceast exprimare constituional, profesorul
american Laurence Tribe arat : Spre deosebire de celelalte ramuri constituionale,
preedintele este o persoan, precum i o instituie, el este ales de ctre ntreaga
naiune pe care o reprezint i i exprim aspiraiile".
Preedintele S.U.A. este desemnat prin vot universal indirect de ctre un
Colegiu electoral format din mari electori, fiecare stat beneficiind de un numr de
delegai egal cu cel al congresmenilor alei n forul suprem legislativ din partea
statului respectiv. Acest colegiu este format din 538 de electori.
Congresul constituional a imaginat acest sistem deoarece nu a dorit ca
preedintele s fie dependent de Congres, ceea ce a fcut s se instituie sistemul
electoral pe care l-am menionat i care este destul de complicat, dar care, n fond,
asigur o anumit independen preedintelui, care nu este ales de Congres.
Anumite puteri ale Preedintelui sunt consacrate de Constituie, altele au
rezultat din interpretarea constituiei dincolo de dispoziiile sale constituionale.
Practic, interpretarea dispoziiilor constituionale poart numele de cutume
constituionale.
Sunt considerate funcii tradiionale ale Preedintelui cele de:
a.

ef al satului;

b.

ef al puterii executive (al guvernului);

c.

comandant suprem al forelor armate;

d.

ef al diplomaiei;
13

e.

ef al partidului care l-a propus candidat la preedinie.

Aceast prerogativ nu nseamn c preedintele ar ocupa o anumit ierarhie n


partid, ci este o obligaie moral a acestuia de a susine partidul i de a contribui la
sporirea prestigiului i numrului de simpatizani ai acestuia.
Alturi de aceste prerogative tradiionale, Preedintele i-a asumat n timp i
altele, printre care enumerm:
coordonator al politicii economice;
aprtor al politicii sociale;
suport al sistemului federal de guvernmnt;
moderator al soluiilor de dezamorsare a unor crize interne i externe;
nu rspunde n faa Congresului i nu poate fi obligat s demisioneze dac are
un sprijin minoritar n Camere;
nu are dreptul s dizolve Congresul i s procedeze la organizarea unor noi
alegeri.
n calitatea sa de ef al executivului, preedintele este i ef al Cabinetului,
compus din secretari care au calitatea de minitri cu atribuii de a conduce
departamentele administraiei federale n numr de 15, cu un numr de 2.600.000 de
ageni.
n perioada n care Preedintele este n funcie, vicepreedintele ndeplinete
funcia de preedinte al Senatului, dar el nu are dreptul s voteze dect n caz de
paritate a voturilor n aceast Camer.
6. Puterea judectoreasc
Potrivit art.3 seciunea 1 din Constituia S.U.A., puterea judectoreasc este
ncredinat Curii Supreme i unor Curi inferioare , a cror jurisdicie a fost stabilit
la nivel federal. Constituia stabilete puterea Congresului de a nfiina prin lege
curile inferioare Curii Superioare a S.U.A.
14

In afara Curilor federale, constituia acord puteri Congresului de a nfiina


Curi specializate pentru anumite cauze sau pentru anumite domenii de activitate.
In ceea ce privete stabilirea gradelor de jurisdicie, Curtea Suprem este
competent s judece plngerile mpotriva sentinelor pronunate de Curile nfiinate
de Congres.
Trebuie menionat c puterea judectoreasc federal are atribuia de a
interpreta i ntri fora juridic a Constituiei ca lege. Temeiul juridic al acestei
puteri se ntemeiaz pe principiul separaiei puterilor.
In ceea ce privete independena i inamovibilitatea judectorilor, acestea se
bazeaz pe dispoziiile Constituiei, potrivit creia ,,judectorii de la Curtea Suprem
, precum i cei ai celorlalte curi i vor menine posturile n caz de bun comportare''.
De asemenea, judectorii pot fi pui sub acuzare i judecai potrivit procedurii
de impeachment, cnd comit anumite fapte. Ei sunt numii n funcie de Preedinte i
confirmai de ctre Senat.
In prezent, sistemul Curilor federale este compus din urmtoarele jurisdicii:
a.

Curile de district- 94 de jurisdicii;

b.

Curile de apel - 13 jurisdicii;

c.

Curi de jurisdicie special;

d.

Curtea Suprema de Justiie.

Curtea Suprem de Justiie a S.U.A. este compus din 9 judectori aflai sub
coordonarea unui Chief Justice. Acetia sunt numii pe via de ctre Preedintele
S.U.A. i au posibilitatea, de care profit rar, de a se retrage la vrsta de 70 de ani,
dac o doresc.

15

Declaraia drepturilor omului (Bill of Rights)

Dup ratificarea Constituiei S.U.A. n anul 1789 reprezentanii unor state au


fcut constatarea c n Constituie nu se menioneaz garantarea libertilor , a
drepturilor i privilegiilor cetenilor.
Astfel, Constituiei i-a fost adaugat Declaraia drepturilor omului (Bill of
Rights) n anul 1791 care este compus din 10 articole denumite amendamente.
Aceast declaraie garanteaz libertatea i drepturile individuale i interzice
amestecul guvernului n viaa personala a cetenilor.
In Declaraia drepturilor omului, americanilor li se garanteaz libertatea de
credin, libertatea cuvntului i a presei. Ei au dreptul de a se ntruni n locuri
publice, de a protesta mpotriva aciunilor guvernului i de a cere schimbri.
Ei au dreptul s dein arme dac doresc.
Declaraia interzice poliiei s rein i s percheziioneze o persoan fr
motive ntemeiate.
De asemenea, ei nu pot percheziiona locuina unei persoane fr un mandat
din partea unui for judectoresc.
Pn n anul 1986, la cele zece amendamente ale Constituiei au mai fost
adugatealte 16.
Dintre prevederile acestora menionam : interzicerea sclaviei, garantarea
ceteniei i a tuturor drepturilor , indiferent de ras, acordarea dreptului de vot
femeilor i reducerea limitei de vrsta la 18 ani pentru exercitarea dreptului de vot.
La ora actual, Constituia S.U.A conine 27 de amendamente, iar proiectul
celui de-al 28-lea se afl pe agenda de lucru a Congresului.

ntrebri i subiecte pentru dezbateri tematice.

s identifice modelul SUA


16

s analizeze puterea legislativ


s aprecieze poziia Preedintelui n raport cu organele statului.
s defineasc Declaraia drepturilor omului (Bill of Rights)
s analizeze sistemul judiciar
Bibliografie i lecturi suplimentare la tema1.
Constitutia Statelor Unite ale Americii, editura All Beck, Bucuresti, 2002
Cobneanu Sergiu, Svetlana Agachi, Dreptul constituional al rilor strine, Chiinu 2004
Arseni A., Ivanov V., Suholitco L., Dreptul constituional comparat, Chiinu: CE USM, 2003
Cristian Ionescu, Tratat de drept constituional contemporan, Editura C.H. Beck, Bucureti,
2008
Cristian Ionescu, Drept Constituional comparat, Bucureti 2008:, Editura C.H. Beck
Giovanni Sartori, Ingineria constituional comparat: Iai, Institutul European 2008
Alexandru Radu- Sisteme politice Contemporane, UCDC, Bucuresti, 2002
Cristian Ionescu- Sisteme constitutionale contemporane, editura Sansa, bucuresti, 1994
Arendt Lijphart- Modele ale democratiei- Forme de guvernare si functionare in treizeci si sase de
tari, editura Polirom, Iasi, 2000
.., () , 14- .,
. . - : 2009. 560 .
.., , 1997, 567
, , 2001, 832 .

Tema 2: Sistemul constituional al Marii Britanii


1. Caracterizarea i trsturile Constituiei Marii Britanii
Istoria specific a Marii Britanii a fcut ca o lege fundamental scris sub
forma unui document unic s nu fie necesar, ci s existe numai un set de reguli i
principii constituionale care formal-juridic se exprim printr-o serie de obiceiuri
17

dezvoltate prin intermediul jurisprudenei, la care se adaug documente scrise i,


uneori, jurisprudena.
Constituia britanic reprezint cel mai edificator sistem nescris din lume.
Se poate considera c primul document cu caracter constituional din istoria
constituional englez l reprezint Carta acordata supuilor si de regele Henric I la
urcarea pe tron n anul 1100.
Formal, izvoarele Constituiei Marii Britanii'' cuprind statute, pacte
(convenii), jurisprudena i doctrina.
Statutele sunt legi adoptate de parlament care, de regul, se refer la
organizarea politic a statului.
Dintre statute, cel mai des sunt citate :
Magna Charta Libertatum (1215) ;
Petition of Right (1628) ;
Habeas Corpus Act (1679) ;
Bill of Rights (1689) ;
Act of Settlement (1701) ;
Parliament Act (1911 si respectiv 1949) ;
Representation of the People Act (1949);
Scotland Act (1998);
Northern Ireland Act (1998);
Human Rights Act (1998);
House of Lords Act (1999).
Pactele (conveniile) sunt cutume, obiceiuri bine stabilite care guverneaz
diferite proceduri politice.
Jurisprudena desemneaz ansamblul hotrrilor judectoreti care se refer la
probleme de ordin constituional ce au ajuns pn la judectorii de la instanele
superioare.

18

2.Protecia drepturilor fundamentale prin acte scrise


Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord neavnd o Constituie scris,
sub forma unui document unic fundamental, se pune ntrebarea unde pot fi gsite
izvoarele juridice ale drepturilor fundamentale de care se bucur cetenii regatului
unit.
Cea mai mare parte a acestor drepturi i-au gsit la nceput existena n
deciziile judectorilor, prin care acetia recunoteau un drept pe care britanicii l
posedau deja.
ncepnd cu secolul al XVIIIlea , multe dintre aceste drepturi au obinut o
delimitare clar din partea unor statute importante.
Odat cu sfritul dinastiei Stuart n anul 1688 Rule of Law a devenit convenia
esenial cu privire la drepturile fundamentale de care se bucur cetenii britanici.
Cele mai importante drepturi de care se bucur cetenii britanici pot fi
considerate urmtoarele :
Dreptul de vot ;
Dreptul la libertate personal ;
Dreptul la libertatea opiniilor ;
Dreptul la ntrunire public ;
Dreptul la proprietate privat ;
Dreptul la alegerea religiei ;
Dreptul de a aparine unui sindicat.
Tradiia britanic, magistral exprimat de Dicey n 1885, consacr un principiu
fundamental pentru garantarea efectiv a drepturilor fundamentale ale omului, n
conformitate cu care exist o prezumie general c individul este liber din moment
ce el poate s fac tot ce nu i este interzis prin lege''. Cu o astfel de mentalitate,
extins la nivelul ntregii societi britanice, nu e de mirare c timp de secole
constituionalitii nu au admis nici mcar necesitatea unei enumerri a elementelor
care compun libertatea individual. Human Rights Act din 1998 reprezint primul
efort de codificare a drepturilor fundamentale de la adoptarea Bill of Rights n 1869.
19

Ceea ce este interesant n cazul acestui act normativ este nu numai faptul c el
ncorporeaz expres n dreptul pozitiv britanic Convenia european a drepturilor
omului, dar i faptul c, n baza articolului 3, judectorul este obligat s interpreteze
dreptul intern (att legile, ct i common law) n conformitate cu dispoziiile
conveniei. In cazul n care acest lucru nu este posibil, judectorul este obligat s fac
o declaraie de neconformitate, ceea ce atrage dup sine o modificare a dispoziiei
contrare din dreptul intern, indiferent c aceasta este o reglementare secundar sau
primar.
3. Parlamentul
Apariia instituiei pe care astzi o numim parlament este de regul plasat n
evul mediu, cnd regele dispunea de dou Consilii pentru a guverna regatul : Privy
Council, format din consilierii si particulari imputernicii cu conducerea
administraiei cotidiene a regatului, i King's Council sau Common Council, format
din reprezentanii oraelor i domeniilor crora regele le cerea s voteze impozitele.
Foarte repede, acesta din urm se va distana fa de puterea regal i, fapt care
ulterior i va asigura caracterul reprezentativ, va forma un corp distinct care, n timp,
se va obinui s guverneze n domeniile de competena sa, strict limitat de cutum,
cu o autonomie care a fcut din el precursorul parlamentului de astzi.
Astzi, Parlamentul Marii Britanii este compus din Camera Comunelor i
Camera Lorzilor. Camera Comunelor are atribuiile cele mai importante : adopt
legile, deine n exclusivitate competenele financiare, are competena de a controla
Guvernul i de a pune n discuie responsabilitatea sa. Ct despre Camera Lorzilor, ea
nu mai are dect un rol decorativ, disputele sale cu Camera Comunelor privind
votarea anumitor legi putnd fi uor depite de cea din urm cu un vot n cursul a
dou sesiuni succesive, separate de un termen de minimum un an.
Acest parlament dispune de suveranitate legislativ, actele normative pe care le
adopt constituind singura form de legislaie care nu poate fi limitat n aplicarea sa
de nici una din celelalte autoriti ale statului (n Marea Britanie neexistnd nc o
20

form de control al constituionalitii legilor). Paradoxul const n faptul c tocmai


aceast suveranitate parlamentar nu dispune de nici o garanie constituional, ci
numai de beneficiul cutumei i al stabilitii legilor adoptate chiar de parlament.
4.Monarhia
Regele este deintorul puterii executive, cel putin teoretic. n practic,
minitrii ,,majestii sale'' exercit puterea executiv sub conducerea unui primministru care rspunde solidar cu ei pentru toate aciunile lor, dar nu n faa
suveranului, ci a parlamentului. Astfel, rspunderea suveranului pentru actele
minitrilor si nu mai subzist. Oricum, suveranul nu este considerat responsabil, cci
,,the king can do no wrong''. Legea nu permite angajarea urmririi penale mpotriva
reginei / regelui ca persoan privat.
Legea constituional din 1701 a nlocuit principiul primogeniturii masculine n
materie de succesiune la tron cu o regul special: n absena descendenilor prinesei
Anna de Danemarca i ai lui Wilhelm al III-lea, prinesa Sofia i descendenii si au
devenit motenitorii legitimi ai tronului, cu condiia ca ei s fi fost protestani. Regina
actual este, prin urmare, descendenta direct a familiei de Hanovra, instituit n
1701. Ceea ce legea nu precizeaz ns sunt atribuiile de care dispune monarhul,
reduse tot mai mult de-a lungul timpului.
Astfel, monarhia rmne supus regulii fundamentale a neutralitii politice.
ns toate prerogativele monarhului sunt pur nominale, nici una neputnd fi exercitat
fr contrasemntura primului-ministru. Chiar i alegerea primului-ministru (o
prerogativ important a efilor de stat n alte ri cu regim parlamentar) nu mai este
o competen proprie a monarhului britanic : sistemul bipartit i cel electoral au
simplificat totul. Formal, regina mai poate :
s declare deschise i, respectiv, ncheiate sesiunile parlamentare ;
s dizolve i s convoace parlamentul ;
s-l numeasc pe primul-ministru ;
s-i numeasc pe minitri ;
21

s dispun de unele competene n materie judectoreasc ;


s acorde titluri onorifice.
5.Primul-ministru i cabinetul su
Cabinetul (primul-ministru i minitrii) deriv, n teorie, din puterea
suveranului. La nceput, minitrii nu erau nimic altceva dect membrii Consiliului
Privat al Coroanei, fr nici o existen colectiv. Dup dinastia german de Hanovra,
care ajunge la tron n 1714 i care se dezintereseaz de problemele regatului, minitrii
dobndesc importan i, sub autoritatea primului-ministru, se detaeaz de Consiliul
Privat al Coroanei.
Aceeai schem este reluat i n privina responsabilitii : la nceput minitrii
nu rspund dect individual, n faa parlamentului, pentru actele lor de gestionare a
treburilor publice. Este ns o rspundere pur penal, care d natere unei proceduri
de punere sub acuzare de ctre Camera Comunelor (impeachment) i unei judecri de
ctre Camera Lorzilor, cu consecine care pot merge pn la condamnarea minitrilor
la pedeapsa capital. Pentru a evita consecine att de grave pentru persoana lor,
minitrii au luat bunul obicei de a demisiona nainte de a fi acuzai. Incepnd cu 1689
simpla ameninare a unui impeachment i va face pe minitri s se retrag nainte ca
procedura s se pun n micare. Astfel, responsabilitatea penal i individual a
posteriori este nlocuit printr-o responsabilitate politic i colegial a priori.
Cabinetul este de acum nainte un organ colegial, solidar, condus de primul-ministru,
responsabil politic n faa parlamentului, dar nu i n faa regelui. Primul-ministru i
Cabinetul sunt ntr-adevr organele cheie ale puterii.
Cabinetul este modest ca numr de persoane, dar cu atribuii deosebit de
importante n cadrul unei echipe guvernamentale foarte numeroase, compus din
minitri fr portofoliu, minitri nsrcinai s conduc un departament, secretari i
subsecretari de stat, etc. Primul-ministru este cel care i alege minitrii dintre colegii
de partid alei n Camera Comunelor i, uneori, ns foarte rar, dintre Lorzi. El i

22

poate revoca liber. Numrul membrilor variaz n funcie de epoc, ntre 14 si 24 de


minitri ; n caz de ostiliti, el poate fi redus la numai 4 sau 5 membri.
6.Sistemul partidelor politice

Scrutinul majoritar ntr-un singur tur poate fi considerat, n egal msur, fie
cauz, fie efect al celuilalt fenomen ce caracterizeaz peisajul politic britanic :
bipartidismul. Timp de mai bine de o sut cincizeci de ani dou partide i-au disputat
scena politicii britanice : Whigs i Torries, iar mai apoi succesorii lor, liberalii i
conservatorii. Abia la sfritul celui de-al doilea rzboi mondial se produce o
schimbare spectaculoas i apar laburitii.
Deja n cursul secolului al XVIII-lea se disting dou grupri de interese :
Torries -reprezentanii aristocraiei tradiionale, cu interese strict funciare, i Whigsreprezentanii noii burghezii industriale i comerciale. In secolul al XIX-lea Torries
i-au luat numele de conservatori i Whigs pe cel de liberali. La nceputul secolului al
XX-lea a luat natere un nou partid politic, aprut din lupta sindical, care i propune
ca scop principal aprarea intereselor muncitorilor. In anul 1906 el particip pentru
prima dat la alegeri i obine 30 de mandate. Se intituleaz Labour Party i continu
s-i sporeasc influena ntr-att, nct n 1945 reuete s nlture complet Partidul
Liberal din parlament. De atunci, alternana la putere se face ntre conservatori i
laburiti, fr ca celelalte partide politice, de mai mic importan, dar care exist n
Marea Britanie, s reueasc s-i detroneze.
7.Scrutinul
Timp de ase secole sistemul constituional britanic a evoluat n direcia votului
universal. In 1918 acest lucru a fost n sfrit realizat, ns numai ncepnd cu vrsta
de 21 de ani pentru brbai i 30 de ani pentru femei. De abia n 1969 vrsta limit a
fost cobort la 18 ani pentru ambele sexe, cu excluderea de la dreptul de vot a
membrilor Camerei Lorzilor, a strinilor, a persoanelor alienate mintal i a
23

persoanelor condamnate pe parcusul ultimilor cinci ani pentru corupie sau practici
ilegale n legtur cu alegerile. Eligibilitatea revine oricrei persoane avnd 21 de ani
mplinii pn n ziua alegerilor, cu excepia lorzilor, a prelailor diferitelor culte, a
handicapailor mintal i a funcionarilor statului.
Procedura electoral, att pentru alegerile generale ct i pentru cele locale,
este cuprins n Legea reprezentrii poporului (People's Representation Act) din
1949, cu modificrile ulterioare. Contestarea alegerilor este posibil n termen de 12
zile de la numrarea voturilor, prin depunerea unei cereri la un tribunal compus din
doi judectori ai naltei Curi care i are sediul n circumscripia electoral
respectiv. innd seama de motivele cererii i de natura contestaiei, tribunalul poate
s confirme rezultatele, s le modifice adugnd sau anulnd voturi sau s dispun
noi alegeri. La sfritul deliberrii, tribunalul trebuie s prezinte concluziile sale
Speaker-ului Camerei Comunelor, care ia apoi o decizie n consecin.
Sistemul electoral al Marii Britanii rmne unul de referin, att din punct de
vedere teoretic, ct i n ceea ce privete influena concret pe care o are asupra vieii
politice i statale. Astfel, Marea Britanie este divizat n 651 de circumscripii din
care se desemneaz cte un membru n Camera Comunelor. Scrutinul se bazeaz pe
regula majoritii simple, uninominale, cu un singur tur ; adic, mandatul revine
candidatului care a obinut cel mai mare numr de voturi n circumscripia n care a
candidat. Un scrutin considerat foarte dur, dar foarte eficient n ceea ce privete
desemnarea unei majoriti parlamentare eficiente, ntruct a dat aproape ntotdeauna
rezultate nete.
ntrebri i subiecte pentru dezbateri tematice.

S caracterizeze constituia Marii Britaniei


S aprecieze rolul monarhului n stat
S analizeze sistemul politic
s analizeze parlamentul britanic
s analizeze sistemul judiciar
s analizeze puterea executiv
Bibliografie i lecturi suplimentare la tema2.

24

Cobneanu Sergiu, Svetlana Agachi, Dreptul constituional al rilor strine, Chiinu 2004
Arseni A., Ivanov V., Suholitco L., Dreptul constituional comparat, Chiinu: CE USM, 2003
Cristian Ionescu, Drept Constituional comparat, Bucureti 2008:, Editura C.H. Beck
Giovanni Sartori, Ingineria constituional comparat: Iai, Institutul European 2008
Alexandru Radu- Sisteme politice Contemporane, UCDC, Bucuresti, 2002
Cristian Ionescu- Sisteme constitutionale contemporane, editura Sansa, bucuresti, 1994
.., () , 14- .,
. . - : 2009. 560 .
.., , 1997, 567
, , 2001, 832 .

Tema 3: Sistemul constituional al Franei

1. O abordare retrospectiv a evoluiei sistemului constituional al Franei.


Dorind parc s exprime evoluia sistemului constituional francez, Joseph de
Maistre afirm c Exist ntotdeauna n fiecare Constituie, ceva care nu poate s fie
scris''.
n istoria Franei, perioada 1789 - 1799 este denumit perioada revoluiei.La
data de 17 iunie 1789 starea a treia s-a proclamat Adunare Naional. La data de 20
iunie 1789 s-a depus jurmntul ,,s nu ne desprim niciodat i s ne ntlnim
oriunde mprejurrile o vor cere, pn ce Constituia regatului va fi ntocmit i
ntrit pe temelii trainice''.
La 26 august 1789 a fost votat declaraia drepturilor omului i ceteanului.
Inspirndu-se n multe puncte din Declaraia american aceasta avea un rsunet
universal i inea seama de enormele transformri care se produseser.
Absolutismul i privilegiile erau condamnate.

25

Era nscris principiul c orice suveranitate rezid esenial n naiune. n aceast


perspectiv n declaraie este consacrat principiul c ,,oamenii se nasc i rmn liberi
i egali n drepturi, iar deosebirile sociale nu pot fi fondate dect pe utilitate comun''.
nlturarea privilegiilor este consfinit prin egalitatea cetenilor n faa legii
fie cnd aceasta protejeaz fie cnd aceasta pedepsete.
Prelund doctrina lui Montesquieu, prin declaraie se afirm c nu posed
constituie acel stat n care puterea legislativ, puterea executiv i puterea
judectoreasc nu sunt separate.
mpotriva suveranitii clerului se proclam libertatea de contiin, libertatea
cultelor i libertatea presei.
Prima constituie francez a fost Constituia din data de 3 septembrie 1791,
care meninea monarhia, dar stabilea fundamentarea acesteia pe baze democratice i
constituionale.
n anul 1792 s-au hotrt noi alegeri pentru Convenia naional, care s-a
ntrunit n prima edin la data de 21 septembrie 1792. La aceast dat este
proclamat republica.
Regimul constituional al Franei a fost reglementat de documentele
constituionale enumerate mai jos:
Constituia din data de 24 iunie 1793;
Constituia din data de 22 august 1795;
Constituia anului VIII din data de 13 decembrie 1799;
Carta din data de 4 iunie 1814;
Actul constituional la Constituiile Imperiului din data de 22 aprilie 1815;
Carta din data de 18 august 1830;
Constituia din data de 4 noiembrie 1848;
Constituia din data de 14 ianuarie 1852;
Regimul provizoriu de la 1870 la 1875;
Legile constituionale din anul 1875;
Guvernarea Franei ntre 1940-1945;
Constituia Franei din anul 1946;
26

Constituia Franei din data de 4 octombrie 1959.


2.

Constituia Franei din data de 4 octombrie 1958

n cuprinsul normativ al acesteia pot fi identificate un preambul i 15 titluri.


a)

Constituia din anul 1958 nu conine o declaraie de drepturi, ci numai un

preambul foarte scurt care consfinete c poporul francez proclam solemn


ataamentul su la Drepturile omului i la principiile suveranitii naionale''
aa cum sunt ele definite n Declaraia drepturilor omului i ceteanului din
anul 1789, confirmate i completate de preambulul Constituiei din anul
1946''. Caracteristicile Republicii franceze sunt proclamate de articolul nti
al Legii fundamentale astfel Frana este o republic indivizibil, laic,
democratic i social. Ea asigur egalitatea n faa legii a tuturor cetenilor,
fr

deosebire

de

origine,

de

ras sau

de

religie. Ea

respect toate

convingerile".
Titlul I- Despre suveranitate;
Titlul II- Preedintele Republicii;
Titlul III- Guvernul;
Titlul IV- Parlamentul;
Titlul V- Raporturile dintre Parlament i Guvern;
Titlul VI- Despre tratatele i acordurile internaionale;
h)

Titlul VII- Consiliul constituional;

i)

Titlul VIII- Autoritatea judiciar;

j) Titlul IX- Despre nalta Curte de Justiie;


k) Titlul X- Consiliul economic i social;
1) Titlul XI- Despre colectivitile teritoriale;
m) Titlul XII- Despre comuniti;
n) Titlul XIII- Despre acordurile de asociere;
o) Titlul XIV- Despre revizuire;
p) Titlul XV- Dispoziii tranzitorii.
27

Problema valorii juridice a declaraiilor de drepturi i a preambulului, a dat


natere la dezbateri ndelungate dup anul 1958, pn la data de 16 iulie 1971 cnd
printr-o decizie a Consiliului Constituional a consacrat valoare juridic preambulul
Constituiei din anul 1958, recunoscndu-i se valoare constituional.
3.

Parlamentul francez

Parlamentul francez se compune din dou Camere, respectiv Adunarea


Naional i Senatul.
Adunarea Naional se compune din 277 de membri, alei prin sufragiu
universal direct, pentru un mandat de 5 ani.
Senatul se compune dintr-un numr de 321 de membri, alei prin sufragiu
indirect, pentru un mandat de 9 ani i asigur reprezentarea colectivitilor teritoriale
ale republicii, precum i reprezentarea francezilor stabilii n afara teritoriului
naional.
Cea de a ,,treia Camer'', cum este denumit n literatura de specialitate
francez, o reprezint Consiliul Economic i Social.
Consiliul Economic i Social se compune dintr-un numr de 230 de membri,
fiind o adunare consultativ.
Prin reprezentarea principalelor activiti economice i sociale, Consiliul
favorizeaz colaborarea diferitelor categorii profesionale ntre ele i asigur
participarea lor la politica economic i social a Guvernului.
La sesizarea Guvernului, Consiliul Economic i Social d aviz consultativ
asupra proiectelor de lege, de ordonan sau decret, precum i asupra propunerilor de
lege.
Trebuie reinut c legea fundamental francez stabilete domeniile rezervate
legii i domeniile rezervate principiilor fundamentale stabilite prin lege. Aceste
domenii pot fi precizate i completate printr-o lege organic.
Pentru celelalte domenii , legea are caracter de reglementare.

28

Iniiativa legislativ aparine n egal msur Primului-ministru i membrilor


Parlamentului.
Senatul francez are o situaie constituional privilegiat n sensul c nu poate
fi dizolvat, putnd bloca o propunere de revizuire constituional, fiind considerat din
acest punct de vedere, unul din garanii Constituiei.
Reguli comune se refer la statutul membrilor parlamentului, respectiv
incompatibilitile imunitilor, regimul indemnizaiilor, sesiunile ordinare i
extraordinare, etc.
Organizarea intern i funcionarea fiecrei Adunri se face prin propriul
regulament adoptat de Adunarea Naional i Senat.
Principalele atribuii ale Parlamentului francez pot fi considerate: adoptarea
declaraiei de rzboi, autorizarea strii de urgen atunci cnd aceasta depete 12
zile, autorizarea Guvernului de a emite ordonane, iniiativa legislativ, etc.
4. Preedintele Republicii franceze

Organizarea puterilor publice stabilit de Constituia Franei din anul 1958


acord instituiei preedintelui un caracter de primordialitate, care n literatura de
specialitate este motivat de aezarea acestei instituii n structura normativ a legii
fundamentale naintea guvernului i parlamentului.
Caracterul de primordialitatea este pus n eviden i de rolul important acordat
preedintelui de arbitru n funcionarea normal a puterilor publice.
Din aceast perspectiv putem cita discursul rmas celebru, prezentat de
generalul De Gaulle n cadrul conferinei de pres din data de 31 ianuarie 1964, n
cadrul creia declara c ,,trebuie s se neleag clar c autoritatea indivizibil a
statului este ncredinat n ntregime preedintelui, de ctre poporul care l-a ales, c
nu exist nici o alt autoritate , nici ministerial, nici civil, nici militar, nici
judiciar, care s nu fie acordat i meninut de ctre acesta''.

29

Primul Preedinte al celei de a-V-a Republici a fost ales prin sufragiu indirect
de ctre un colegiu electoral care cuprindea membrii Parlamentului i un anumit
numr de reprezentani ai colectivitilor locale.
Dup reforma constituional din anul 1962 care a modificat modul de scrutin
pentru alegerea preedintelui Republicii, acesta este ales prin sufragiu universal
direct.
Dintre puterile preedintelui putem enumera: numirea Primului - Ministru,
dreptul de a adresa Parlamentului mesaje, numirea preedintelui i a membrilor
Consiliului

Constituional, conducerea relaiilor internaionale, calitatea de

comandant al armatei, etc.


n raporturile cu justiia, preedintele Republicii are dreptul de graiere, este
garantul independenei autoritilor judectoreti, prezideaz Consiliul Superior al
Magistraturii.

5. Guvernul francez
Guvernul francez aparine puterii executive.
Frana a adoptat soluia constituionala a unui executiv dual format din eful
statului - Preedintele i Guvernul.ntr-o ordine atipic i Guvernul este reglementat
de legea fundamental francez naintea parlamentului.n doctrina de specialitate
francez, cea de a - V - a Republic este denumit ,,republica semiprezidenial''.
Forma dual a executivului sugereaz a fi de inspiraie englez.n sens restrns,
Guvernul este organul executiv compus din Primul-ministru i din minitri.
Numirea Primului-Ministru reprezint o prerogativ constituional a
preedintelui republicii.n ceea ce privete minitrii, acetia sunt numii de preedinte
la propunerea Primului-Ministru.Guvernul se ntrunete n Consiliul de Minitri,
prezidat de Primul-Ministru.Guvernul cuprinde pe lng minitri i minitrii de stat,
minitri delegai pe lng Primul-Ministru i secretari de stat.Funciile ministeriale
sunt incompatibile cu funciile profesionale private i cu alte funcii publice.
30

Primul-Ministru, dup deliberarea Consiliului de Minitri, angajeaz n faa


Adunrii Naionale rspunderea Guvernului cu privire la propriul su program sau cu
privire la o declaraie de politic general.Adunarea Naional poate pune n discuie
rspunderea Guvernului prin votarea unei moiuni de cenzur.De asemenea, PrimulMinistru are posibilitatea de a solicita Senatului aprobarea unei declaraii de politic
general.Iniiativa legislativ aparine n egal msur Primului-Ministru i
membrilor parlamentului.
Pn la revizuirea constituional din data de 19 iulie 1993, competena de a
judeca actele ndeplinite de minitri n exercitarea funciilor acestora revenea naltei
Curi de Justiie.Dup revizuirea menionat, membrii Guvernului rspund penal
pentru actele ndeplinite n exerciiul funciei acestora i calificate drept crime sau
delicte n faa Curii de Justiie a Republicii.
Aceasta este o jurisdicie special compus din 15 judectori: 12 parlamentari
desemnai paritar de Senat i Adunarea Naional i 3 judectori de la Curtea de
Casaie.
6. Puterea judectoreasc
Puterea judectoreasc n Frana este structurat astfel:
nalta Curte de Justiie;
Consiliul Superior al Magistraturii;
Curtea de Casaie;
Curi de Apel;
Tribunale;
Parchetele de pe lng Curi i Tribunale.
Referitor la structura puterii judectoreti ne vom limita s prezentam selectiv
Consiliul Superior al Magistraturii i nalta Curte de Justiie.

a)

Consiliul Superior al Magistraturii

Consiliul Superior al Magistraturii este compus din 9 membri desemnai de


Preedintele Republicii n condiiile urmtoare:
31

trei membri de la Curtea de Casaie, dintre care un avocat general;


trei membri de la Curi i Tribunale;
un consilier de stat ales de o list de trei nume stabilit de adunarea general a
Consiliului de Stat;
dou personaliti care nu aparin magistraturii i sunt alei pe criteriul
competenei.
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii sunt alei pentru un mandat de 4
ani. Dintre atribuiile Consiliului Superior al Magistraturii menionm:
nominalizarea magistrailor n funcii;
hotrri n materie disciplinar;
exercitarea dreptului de graiere.
nalta Curte de Justiie

b)

nalta Curte de Justiie se compune din 24 de judectori titulari.


Dup fiecare alegere, n termen de o lun de la prima ntrunire Adunarea
Naionala alege 12 judectori titulari i 6 judectori supleani.
De asemenea, dup o nou alegere a Senatului, n termen de o lun de la prima
ntrunire a acestei camere, alege 12 judectori titulari i 6 judectori supleani.

ntrebri i subiecte pentru dezbateri tematice.

S analizeze evoluiaconstituional
S caracterizeze constituia
S analizeze sistemul politic
s analizeze parlamentul francez
S aprecieze rolul Preedintelui n stat
S aprecieze rolul Prim-ministrului n stat
s analizeze sistemul judiciar
s analizeze puterea executiv
Bibliografie i lecturi suplimentare la tema3.

32

Constituia Republicii Franceze, ALL EDUCAIONAL, Bucureti, 1998.


Cobneanu Sergiu, Svetlana Agachi, Dreptul constituional al rilor strine, Chiinu 2004
Arseni A., Ivanov V., Suholitco L., Dreptul constituional comparat, Chiinu: CE USM, 2003
Cristian Ionescu, Tratat de drept constituional contemporan, Editura C.H. Beck, Bucureti,
2008
Cristian Ionescu, Drept Constituional comparat, Bucureti 2008:, Editura C.H. Beck
Giovanni Sartori, Ingineria constituional comparat: Iai, Institutul European 2008
Alexandru Radu- Sisteme politice Contemporane, UCDC, Bucuresti, 2002
Cristian Ionescu- Sisteme constitutionale contemporane, editura Sansa, bucuresti, 1994
Arendt Lijphart- Modele ale democratiei- Forme de guvernare si functionare in treizeci si sase de
tari, editura Polirom, Iasi, 2000
.., () , 14- .,
. . - : 2009. 560 .
.., , 1997, 567
, , 2001, 832 .

Tema 4: Sistemul constituional al Republicii Italiene

1. Caracterizarea Constituiei Italiei


Constituia Italiei, aprobat de ctre Adunarea Constituant n 22
decembrie 1947 i intrat n vigoare la 1 ianuarie 1948, este considerat legea
fundamental n statul italian. Ea a fost astfel conceput nct s fac imposibil un
regim dictatorial de oricare tip.
Dup cel de-Al Doilea Rzboi Mondial, n 2 iunie 1946, italienii au votat prin
referendum nlocuirea monarhiei cu
Italia este o republic democratic fundamentat pe munc. Suveranitatea
aparine poporului, care o exercit sub formele i n limitele prevzute de Constituie.
Republica recunote i garanteaz drepturile inviolabile ale omului, egalitatea social
i demnitatea cetaenilor, fr deosebire de sex, ras, limb, religie, opinii politice,
condiii personale i sociale. Cetaenii au datoria de a contribui la progresul material
33

i spiritual al societii. Republica, una i indivizibil, recunote i promoveaz


autonomia local. Statul i Biserica Catolic sunt, fiecare n domeniul su,
independente i suverane, iar raporturile lor sunt reglementate de Pactele de la
Laterano - 1929 (o noua ntelegere dintre stat i biseric s-a ncheiat in 1985). Toate
confesiunile religioase au aceeai libertate n faa legii. Ordinea juridic italian
respect normele de drept internaional general recunoscute.

2. Partidele politice
3. Puterea legislativ
Italia este o republic democratic parlamentar. Articolul 55 al Constituiei
stabilete c Parlament este format din dou organisme : Senatul ( Senato della
Repubblica) i Camera Deputailor (la Camera dei Deputati), crora le sunt atribuite
aceleai puteri n virtutea principiului bicamerismului paritar dorit de ctre membrii
adunrii constituante i ai cror membrii sunt alei o dat la 5 ani. Principalele funcii
ale Parlamentului sunt :
funcia legislativ, exercitat de cele dou Camere;
poate s confere sau s revoce prin vot de ncredere Guvernul (conform
articolului 94 din Constituie);
control al executivului;
revizuirea Constituiei.
n baza articolului 82 al Constituiei se stabilete c fiecare dintre cele dou
Camere poate s dispun efectuarea de cercetri n materii de interes public, numind
o comisie de anchet. Constituia prevede ca n anumite momente cele dou Camere
s se reuneasc[10]. Rolul lor este acela de a alege Preedintele Republicii, de a-l pune
sub acuzaia de nalt trdare sau de atentat la Constituie pe acesta (atricolul 90), de
a asista la depunerea jurmntului de ctre Preedintele Republicii (articolul 91), de a
alege o treime din membrii Consiuluilui Superior al Magistraturii (articolul 104) i o
treime dintre judectorii Curii Constituionale (articolul 135).
34

Puterea executiv
Preedintele este ales pe 7 ani de ctre un colegiu electoral compus din
membrii Camerei Deputailor i ai Senatului (Parlamentul n edin comun), la care
se adaug 58 de reprezentani regionali[11]. Aa cum este stipulat n articolul 84, poate
fi ales n aceast funcie orice cetean al Italiei care a mplinit vrsta de 50 de ani i
beneficiaz de drepturi civile i politice. Preedintele este eful statului i reprezint
unitatea nazional. El numete Primul-Ministru, are dreptul de a trimite mesaje celor
dou Camere, poate dizolva una sau ambele Camere (dar nu n ultimele 6 luni ale
mandatului prezidenial), este comandantul forelor armate, prezideaz Consiliul
superior al magistraturii, poate graia sau micora pedepse etc.
Guvernul este expresia majoritii parlamentare, adic a coaliiei partidelor
care au obinut numrul cel mai mare de locuri n Parlament. Dei n Constituie
procesul formrii guvernului apare ca unul relativ simplu: Preedintele Republicii
numete Preedintele Consiliului de Minitri i, la propunerea acestuia, minitri [15],
n realitate procedeul este complex si de multe ori anevoios, fiind nevoie de
parcurgerea mai multor etape :
o faz pregtitoare n care Preedintele Republicii se consult cu Preedinii
celor dou Camere, cu foti preedini ai statului, cu delegaii ale partidelor politice,
att din coaliia majoritar, ct i din opoziie, pentru a individua persoana cea mai
potrivit a fi Preedintele Consiliului de Minitri;
conferirea funciei (pe cale oral) n cadrul unei ntlniri dintre Preedintele
Italiei i personalitatea aleas;
nominalizarea : personalitatea nominalizat, care accept cu rezerv funcia ce
i se propune, dup atente consultri va merge pentru a doua oar la Seful Statului
pentru a dizolva (pozitiv sau negativ) rezervele; dac acept funcia, urmtorul pas
este semnarea i contrasemnarea decretelor prezideniale de nominalizare a
Preedintelui Consiliului de Minitri, a fiecrui ministru n parte, precum i a
demisiei precedentului Preedinte de Consiliu;
depunerea jurmntului se face dup o formul stabilit n atricolul 1, alineatul
3 al legii nr. 400/88; n mai puin de 10 zile de la emiterea decretului de nominalizare,
35

Guvernul trebuie s se prezinte n faa celor dou Camere pentru a primi votul de
ncredere].
Preedintele Consiliului de Minitri ( Presidente del Consiglio dei Ministri) n
calitatea sa de ef al guvernului este responsabil de politicile adoptate de guvern,
promoveaz i coordoneaz activitile fiecrui ministru[18]. El prezideaz totodat i
Consiliul Minitrilor (organ alctuit din minitri cu sau fr portofoliu, crora li se
adaug Subsecretarul preediniei Consiliului i, n cazuri particulare, pot lua parte la
edine i preedinii regiunilor cu statut special[19] i a celor dou provincii
autonomeacetia beneficiind de un vot consultativ). n prezent aceast funcie este
ocupat de Silvio Berlusconi. Guvernul este format din 26 de ministere, dintre care 8
sunt fr portofoliu i 18 cu portofoliu[21].

4. Curtea Constituional
Curtea Constituional ia natere n 1956 i are rolul de a verifica
constituionalitatea legilor din statul italian. Rolul su este reglementat prin lege, n
articolele 134-137 din Constituie. Mai exact, Curtea Constituional judec :
controversele legate de legitimitatea constituional a legilor i a actelor ce au for
de lege ale statului i regiunilor, conflictele de atribuire a puterilor n stat i a celor
dintre stat i regiuni i a celor ntre regiuni, acuzaiile aduse mpotriva Preedintelui
Republicii, n baza Constituiei, precum i actele de nalt trdare i de atentare la
Constituie. Prima edin public a Curii a avut loc la 23 aprilie 1956, fiind
prezidat de primul preedinte al Curii, Enrico de Nicola.
Conform articolului 135 din Constituie, Curtea Constituional este format
din 15 judectori, numii astfel : o treime de ctre eful de Stat, o treime de ctre
Parlamentul n edin comun i o alt treime de ctre suprema magistratur,
nominalizai pe 9 ani. Acetia aleg dintre ei un Preedinte, care rmne n funcie
pentru 3 ani, cu posibilitatea de realegere. Preedinia Curii Constituionale este
considerat a patra funcie n stat, iar membri Curii beneficiaz de imunitate politic
i penal.
36

Cel mai important rol al Curii este s judece controversele legate de


legitimitatea constituional a legilor i a actelor ce au for de lege ale statului i
regiunilor. Nu intr n sfera de activitate a Curii judecarea regulamentelor. Mai
exact, curtea Constituional trebuie s stabileasc dac actele legislative au fost
realizate respectnd cerinele din Constituie (aa numita constituionalitate formal a
legilor) i dac coninutul lor este n conformitate cu principiile constituionale (aa
numita constituionalitate substanial a legilor).

5. Sistemul judiciar
ntrebri i subiecte pentru dezbateri tematice.

S caracterizeze constituia
S analizeze sistemul politic
s analizeze parlamentul italian
S aprecieze rolul Preedintelui n stat
s analizeze sistemul judiciar
s analizeze puterea executiv i rolul Prim-ministrului
s analizeze organele care exercit controlul constituional

Bibliografie i lecturi suplimentare la tema 4.

Constituia Republicii Italiene, ALL EDUCAIONAL, Bucureti, 1998.


Cobneanu Sergiu, Svetlana Agachi, Dreptul constituional al rilor strine, Chiinu 2004
Arseni A., Ivanov V., Suholitco L., Dreptul constituional comparat, Chiinu: CE USM, 2003
Cristian Ionescu, Tratat de drept constituional contemporan, Editura C.H. Beck, Bucureti,
2008
Cristian Ionescu, Drept Constituional comparat, Bucureti 2008:, Editura C.H. Beck
Giovanni Sartori, Ingineria constituional comparat: Iai, Institutul European 2008
Alexandru Radu- Sisteme politice Contemporane, UCDC, Bucuresti, 2002
Cristian Ionescu- Sisteme constitutionale contemporane, editura Sansa, bucuresti, 1994
.., () , 14- .,
. . - : 2009. 560 .
.., , 1997, 567
, , 2001, 832 .

37

Tema 5: Sistemul constituional al RFG


1. Caracterizarea Legii fundamentale
I. Structura Legii fundamentale a Republicii Federale a Germaniei din 23
mai 1949, astfel cum a fost amendat de Tratatul de Unificare din 31 august
1990 i de Statutul Federal din 23 septembrie 1990
Din analiza sistematic a legii fundamentale a Germaniei rezult c aceasta
este structurat pe un Preambul, 11 capitole, 146 de articole i o Anex.

I. 1. Preambulul cuprinde principiile fundamentale care au stat la baza


adoptrii acestei Constituii:
a.

Contient de rspunderea sa n faa lui Dumnezeu i a oamenilor i

nsufleit devoina de a servi pacea n lume ca membru cu drepturi egale ntr-o


Europ unit, poporulgerman, n virtutea puterii sale constituionale, a adoptat aceast
Lege fundamental;
b.

Germanii

din

landurile

Baden-Wuerttemberg,

Bavaria,

Berlin,

Brandenburg,Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, Mecklenburg-Western


Pomerania, North-Rhine-Weststphalia, Rhineland-Paltinate, Saarland, Saxony,
Saxony-Anhalt, Schleswig-Holstein, and Thuringia au realizat prin liber
autodeterminare unitatea i libertateaGermaniei.
c.

Prin aceasta, Legea fundamental este aplicabil ntregului popor

german.
I. 2. Cele 11 capitole sunt urmtoarele:
Capitolul I Drepturile fundamentale (art. 1 - art. 19);
Capitolul II Federaia i Landurile (art. 20 - art. 37);
Capitolul III Bundestag - ul (art.. 38 - art. 49);
38

Capitolul IV Bundesrat - ul (Consiliul Federal art. 50 - art. 53);


Capitolul V Preedintele federal (art. 54 - art. 61);
Capitolul VI Guvernul federal (art. 62 - art. 69);
Capitolul VII Puterile legislative ale federaiei (art. 70 - art. 82);
Capitolul VIII Executarea legilor federale i Administrarea federal (art. 83 art. 91);
Capitolul IX Administrarea justiiei (art. 92 - art. 104);
Capitolul X Finanele (art. 104 a - art. 115);
Capitolul XI Dispoziii tranzitorii i finale (art. 116 - art. 146);

I.

3. Anex: potrivit art. 140 din Legea fundamental sunt meninute n

vigoare
art. 136, art. 137, art. 138, art. 139 i art. 141 din Seciunea Religia i Asociaiile
religioase" ale Constituiei Germaniei din 11 august 1919 - Constituia de la Weimar.

II.

Drepturile fundamentale

Articolul 1 Protecia demnitii umane;


Articolul 2 Drepturile libertii;
Articolul 3 Egalitatea n faa legii;
Articolul 4 Libertatea religioas, de contiin i de credin;
Articolul 5 Libertatea de exprimare;
Articolul 6 Cstoria i familia;
Articolul 7 Educaia;
Articolul 8 Libertatea de ntrunire;
Articolul 9 Libertatea de asociere;
Articolul 10 Secretul corespondenei, al potei i al telecomunicaiilor;
Articolul 11 Libertatea de circulaie;
Articolul 12 Dreptul de a alege o ocupaie, interzicerea muncii forate;
Articolul 12 a Obligarea la serviciul militar i la alte servicii;
Articolul 13 Inviolabilitatea domiciliului;
39

Articolul 14 Proprietatea, dreptul la motenire, exproprierea;


Articolul 15 Socializarea;
Articolul 16 Pierderea ceteniei, extrdarea, dreptul de azil;
Articolul 17 Dreptul de petiionare;
Articolul 17 a Restrngerea drepturilor fundamentale individuale prin lege,
adoptat pentru scopuri de aprare i privind serviciul alternativ;
Articolul 18 Pierderea drepturilor fundamentale;
Articolul 19 Restrngerea drepturilor fundamentale.
2. Bundestag - ul
Membrii Bundestag - ului german sunt alei prin sufragiu universal, direct,
liber, egal i secret pentru un mandat de patru ani.
Bundestag - ul este compus din 669 de membri, dintre care 328 sunt alei prin
scrutin uninominal n colegii uninominale, iar 328 sunt alei prin scrutin de list, list
ntocmit de partidele politice la nivelul landurilor sau al statului federal la care se
adaug 13 mandate suplimentare.
Ei sunt reprezentani al ntregului popor german i nu sunt legai de ordine i
instruciuni, ci sunt supui numai contiinei lor. Bundestag - ul se ntrunete cel mai
trziu n a treizecea zi dup alegeri.
Validarea alegerilor este de resortul Bundestag - ului, el hotrte dac un
deputat i - a pierdut locul n Camer. mpotriva hotrrii Bundestag - ului se poate
face contestaie la Tribunalul Constituional Federal.
Bundestag - ul alege dintre membrii si preedintele, vicepreedinii i
secretarii. Acesta adopt propriul regulament.
edinele Bundestag - lui sunt publice, dar la propunerea a 1/10 din numrul
membrilor si sau la propunerea Guvernului federal edinele se pot desfura cu
uile nchise, dac propunerea este adoptat cu o majoritate de dou treimi din
numrul total al membrilor Camerei.
Bundestag - ul i comisiile sale pot cere prezena oricrui membru al
Guvernului federal. De asemenea, membrii Bundesrat - ului(Consiliul Federal) i ai
40

Guvernului federal, precum i delegaii acestora au acces la toate edinele Camerei i


ale Comisiilor sale. Acetia trebuie s fie ascultai oricnd.
Legea fundamental nominalizeaz nfiinarea urmtoarelor Comisii ale acestei
Camere: Comisii de anchet, Comisia pentru afaceri externe, Comisia pentru aprare,
Comisarul pentru aprare al Bundestag - ului i Comisia pentru petiii.
Membrii Bundestag - lui se bucur de protecie mpotriva rspunderii judiciare,
disciplinare sau de orice alt rspundere i de imunitate.
Un membru al Bundestag - ului nu poate fi niciodat urmrit n instan ori
supus unei aciuni disciplinare sau oricrei chemri n responsabilitate, n afara
Bundestag - ului pentru voturile exprimate sau a unei declaraii fcute de acesta n
Bundestag sau n una din Comisiile sale. Aceast protecie nu se aplic pentru
insultele defimtoare.
De asemenea, un membru al Bundestag - ului se bucur de imunitate, n sensul
c poate fi tras la rspundere sau arestat pentru comiterea unei infraciuni numai cu
ncuviinarea Bundestag - ului, n afara cazului de infraciune flagrant sau n cursul
zilei urmtoare comiterii faptei.
ncuviinarea Bundestag - ului este de asemenea, necesar pentru orice alt
restrngere a libertii personale a unui membru al acestuia sau pentru iniierea
procedurii mpotriva unui membru al Bundestag - ului n temeiul art. 18 din Legea
fundamental.

3. Puterea executiv
Presedindete Republicii este ales pentru un mandat de 5 ani de Adunarea
Federala (compusa din membrii Bundestagului si un numar de membrii egal cu cel al
deputatiilor ales dupa criteriile: sa aiba cetatenie germana si varsta de 40 ani). ca in
orice regim parlamentar Presedintele are mai mult functii decorative. Aceste functii
sunt:

reprezentarea

Germaniei

pe

plan

international;

incheierea

tratatelor

internationale; acreditarea si primirea reprezentantilor diplomatici; numirea si


revocarea judecatorilor; exercitarea dreptului de gratiere; promulgarea legilor;
41

atributii in ceea ce priveste formarea guvernului. Presedintele nu raspunde din punct


de vedere politic de actele sale ci pentru incalcarea Constitutiei sau a unei legi
federale.
Puterea executiva este reprezentata de Guvern, acesta fiind format din
Cancelar si munistrii. Cancelarul poate fi propus si de Presedinte si de Parlament
insa decizia asupra numirii sale, apartine Bundestagului. Prima Propunere pentru
postul de Cancelar trebuie sa ii apartina Parlamentului. Daca din difertite motive
aceasta propunere nu exista sau nu este aprobata, Presedintele va supune votului
propunerea sa. Daca nici in acest caz nu este ales un Cancelar, Presedintele are
dreptul sa dizolve Bundestagul.
Cancelarul dispune de autoritate maxima in Guvern, el avand dreptul sa
schimbe cabinetul daca este nevoie. Tot Cancelarul isi asuma raspunderea pentru
indeplinirea obiectivelor propuse. In cazul in care Cancelarul pierde majoritatea din
Bundestag, aceasta il poate revoca si numii un succesor.

4. Sistemul partidist german


Sistemul partidist germaneste unul bipartidism imperfect, sau doua
partide si jumatate. Acest sistem este astfel pentru ca exista doua partide mari cu
influenta puternica si un partid mic, care se asociaza de regula cu partidul aflat la
putere. Bine-nteles ca exista mai multe partide in viata politica insa cele mai
importante sunt: Uniunea Crestin-Democrata, Partidul Social-Democrat, Partidul
Liber-Democrat. Pe langa aceste mai sunt si Partidul Ecologist si Partidul
Socialismului Democratic. Sistemul partidist German de doua partide si jumatate
tinde inse spre doua partide si doua jumatati deoarece Partidul Ecologist devine din
ce in ce mai important si se va asocia si el la guvernare cu un partid mare.
Avand in vedere atributiile limitate si formale ale presedintelui, cat si
rorurile importante ale Parlamentului si Guvernului, mai precis al Cancelarului, se

42

poate cu usurinta intelege de ce Republica Federala Germania are un regim politic


Parlamentar.
Dupa o larga descriere a regimurilor politice ale celor trei tari voi preciza
asemanarile si deoasebirile dintre aceste regimuri, avand in vedere ca a fost deja
demonstrata apartenenta tarilor la categoriile de regim mentionate la inceputul
lucrarii.

5. Caracterizarea federalismului german


Germania este o republica cu organizare statala federala. Este compusa din 15
landuri in prezent (10 landuri din Vest plus cele 5 din Est). Avand in vedere
numarul de Landuri a crescut si numarul membrilor Bundestagului, de la 494, in
1987, la 662, 1990.
6.Curtea Constituional Federal.
Jumtate din numrul judectorilor (de exemplu , opt ) sunt alei de ctre
Bundestag i jumtate - Bundesrat . Bundestag-ul alege judectori prin alegeri
indirecte ; Aceast procedur se realizeaz de ctre o comisie special format pe
baza reprezentrii proporionale de la fraciunilor politice de Comer . Judectorii ale
Bundestag-ului sunt alei, n cazul n care a depus pentru cel puin opt voturi .
Judectorii care primesc autoritatea de Bundesrat , alei cu o majoritate de dou
treimi din voturile sale . Trei judectori n fiecare din senatele membrilor vor fi alei
de cinci instane superioare ale rii , adic de la Curtea Federal de Justiie,
Tribunalul Administrativ Federal, Curtea Federal de Finane , Curtea Federal de
afaceri Muncii i al Curii Federale pe probleme sociale , i aceti membri trebuie s
i exercite competenele lor cel puin trei ani . Aceste cerine ar trebui s serveasc
pentru a garanta omogenitatea sistemului judiciar i de experiena lui . Cinci ali
membri n fiecare din senatele ar trebui s fie numii din rndul persoanelor care au
vrsta de cel puin 40 de ani i au o diplom , care s le permit s ndeplineasc
funciile unui judector . Cu alte cuvinte , numai avocaii pot obine un loc n Curtea
43

Constituional . Judectorii nu poate fi un membru al Bundestag , Bundesrat ,


guvernul federal , nici organele competente de teren .
Curtea Constituional Federal este o autonom i independent de orice alt
instan constituional al federaiei . Mandatul judectorilor - 12 ani ; aceasta este
limitat la realizarea de 68 de ani . Judectori alei sunt numii de ctre preedintele
federal .
Atribuiile Curii Constituionale Federale sunt foarte largi . Acesta rezolv
urmtoarele categorii de cauze :
a) cu privire la interpretarea de constituia federal peste dispute cu privire la
drepturile i responsabilitile , autoritatea suprem federal sau de ali participani ,
care n Constituie sau reguli de autoritatea federal suprem dobndit drepturi
proprii;
b ) n cazul diferenelor de opinie sau de ndoial cu privire la compatibilitatea
formal i real a legii federale i constituia federal cu terenuri sau de
compatibilitate a drepturilor de teren cu alte legi federale ; Instana va lua n
considerare astfel de ntrebri cu privire la propunerea guvernului federal , guvernul
de stat sau de o treime din Bundestag-ului ;
c) n cazul unor diferene de opinie cu privire la drepturile i responsabilitile
guvernelor federale si de stat , n special , n ndeplinirea de terenuri federale i a
drepturilor n punerea n aplicare a supravegherii federal ;
g) alte litigii de drept public ntre Federaie i Lnder , ntre terenurile sau n
aceleai terenuri i s ofere o alt procedur judiciar ( articolul 93 ) .
Curtea Constituional este , de asemenea, n cazul n plngerilor
constituionale , care poate fi savurat de ctre oricine care susine c guvernul a
nclcat unul din drepturile sale fundamentale sau unul din drepturile nregistrate ntrun numr de articole listate drept de baz ( dreptul de rezisten , egalitate , dreptul de
vot , dreptul de asociate cu administrarea justiiei ) . Curtea aude comuniti plngeri
constituionale i de drept sindicate comunitare privind nclcri ale dreptului la auto
- guvernare ( articolul 28 din Constituie ) , i , de asemenea, n ceea ce privete legile
44

de teren , cu condiia ca plngerea nu poate fi transferat la Curtea Constituional a


pmntului .
Conform legii ( Legea Curii Constituionale Federale din 1951 , modificat n
1985) i Constituia Federal , Curtea decide cu privire la pierderea i privarea de
drepturi fundamentale ; neconstituionalitate a partidelor politice ; plngeri decizie
Bundestag referitor la validitatea alegerilor , dobndirea sau pierderea calitii de
membru Bundestag ; acuzaiile mpotriva preedintelui federal ; precum i n cazurile
n care instana de contencios constituional a unui teren interpretri divergente ale
legii de baz a deciziei Curii Constituionale Federale sau a Curii de un alt teren ( i
mijlocirea de decizia Curii Constituionale Federale ) , etc
Hotrrile judectoreti sunt obligatorii pentru organele constituionale ale
Federaiei i ale landurilor , precum i toate instanele i departamentele . n cazurile
prevzute n mod expres de lege , decizia Curii are for de lege ( de exemplu ,
atunci cnd ia o decizie cu privire la aplicarea a Curii Constituionale a pmntului la
o divergen de opinie n interpretarea legii de baz a deciziei Curii Constituionale
Federale ) .

ntrebri i subiecte pentru dezbateri tematice.

S caracterizeze constituia

S analizeze sistemul politic

s analizeze parlamentul german

S aprecieze rolul Preedintelui n stat

s analizeze puterea executiv i rolul Cancelarului federal

s analizeze organele care exercit controlul constituional

s caracterizeze sistemul federal

( Bundestagul i Bundesratul)

Bibliografie i lecturi suplimentare la tema 5.

Legea fundamentala a Republicii Federale Germania, edituta All, Bucuresti, 1998


Cobneanu Sergiu, Svetlana Agachi, Dreptul constituional al rilor strine, Chiinu 2004

45

Arseni A., Ivanov V., Suholitco L., Dreptul constituional comparat, Chiinu: CE USM, 2003
Cristian Ionescu, Tratat de drept constituional contemporan, Editura C.H. Beck, Bucureti,
2008
Cristian Ionescu, Drept Constituional comparat, Bucureti 2008:, Editura C.H. Beck
Giovanni Sartori, Ingineria constituional comparat: Iai, Institutul European 2008
Alexandru Radu- Sisteme politice Contemporane, UCDC, Bucuresti, 2002
Cristian Ionescu- Sisteme constitutionale contemporane, editura Sansa, bucuresti, 1994
Arendt Lijphart- Modele ale democratiei- Forme de guvernare si functionare in treizeci si sase de
tari, editura Polirom, Iasi, 2000
.., , 1997, 567
, , 2001, 832 .

Tema 6: Sistemul constituional al Israelului

1. Caracterizarea sistemului constituional


2. Stalului juridic al cetenilor
3. Partidele politice
4. Puterea legislativ a Israelului (Knessetul)
5. Puterea executiv
6. Puterea judectoreasc
ntrebri i subiecte pentru dezbateri tematice.

S caracterizeze sistemul
S analizeze sistemul politic
s analizeze parlamentul
46

S aprecieze rolul Preedintelui n stat


s analizeze sistemul judiciar
s analizeze puterea executiv i rolul Prim-ministrului
Bibliografie i lecturi suplimentare la tema1.
Cobneanu Sergiu, Svetlana Agachi, Dreptul constituional al rilor strine, Chiinu 2004
Arseni A., Ivanov V., Suholitco L., Dreptul constituional comparat, Chiinu: CE USM, 2003
Cristian Ionescu, Tratat de drept constituional contemporan, Editura C.H. Beck, Bucureti,
2008
Cristian Ionescu, Drept Constituional comparat, Bucureti 2008:, Editura C.H. Beck
Giovanni Sartori, Ingineria constituional comparat: Iai, Institutul European 2008
Alexandru Radu- Sisteme politice Contemporane, UCDC, Bucuresti, 2002
Cristian Ionescu- Sisteme constitutionale contemporane, editura Sansa, bucuresti, 1994
Arendt Lijphart- Modele ale democratiei- Forme de guvernare si functionare in treizeci si sase de
tari, editura Polirom, Iasi, 2000
.., () , 14- .,
. . - : 2009. 560 .
.., , 1997, 567
, , 2001, 832 .

Tema 7: Sistemul constituional al Republicii Populare Chineze

1. Caracterizarea Constituiei
Principala surs de drept de stat este constituia Chinei din 1982 , care conine
o introducere i patru capitole .
Introducerea ofer o scurt caracterizare a traseului strbtut de ctre China ,
precum i sarcina de modernizrii socialiste a societii . O trstur caracteristic a
preambulului este de a se stabili c persoanele fizice din istoria Chinei : n prezent
exist prevederi similare n constituiile un numr foarte mic de ri ( Cuba , Coreea
de Nord ) . Dat n 1957 n funcie de Mao Zedong la divizia nevoie de societate n "
popor " i " dumani ", se reflect n urmtorul fragment din introducere : " poporul
47

chinez va trebui s lupte mpotriva forelor interne i externe inamice i elemente care
submineaz sistemul nostru socialist " . Constituia stabilete de a conduce lupta
mpotriva dumanilor " pentru o lung perioad de timp " , dar imaginea a datelor
inamic este suficient de ambiguu , deoarece acolo i a indicat c exploatatorii ca o
clas au fost eliminate . Aceast poziie poate fi considerat ca o recuren de idei
anterioare despre lume i cum s susin o justificare constituional pentru represalii.
Primul capitol al Constituiei ( "Termenii generali" ) include profiluri ale
sistemului politic din China, ca un stat socialist , rolul statului i naiunii , principiile
de autoritile publice , sistemul economic , funciile organelor de stat n domeniul
tiinei , culturii , cultur fizic i sport ; n plus , vom prezenta sistemul de diviziune
administrativ-teritorial a Republicii Populare Chineze . n acelai capitol stabilit un
aspect al statutului legal al unei persoane din Republica Popular Chinez : conine
dispoziii referitoare la protecia drepturilor i intereselor legitime ale strinilor ,
strini obligaia de a respecta legile din RPC , precum i posibilitatea de a acorda azil
strinilor care au fost forai s emigreze pentru motive politice .
Al doilea capitol ( " Drepturi fundamentale i obligaiile cetenilor " ) conine
o list a drepturilor i libertilor fundamentale , precum i responsabilitile lor .
Acest capitol conine normele tradiionale ( dreptul la munc , de agrement , educaie
, etc. ) i specifice , caracteristice pentru China i caracteristicile rezultate ale istoriei
sale recente ( interdicia de a supune cetenilor insulte , defimare , acuzaii false i
hruire ) .
Al treilea capitol ( " Structura de stat" ) este cea mai extins i este mprit n
apte seciuni care se ocup de statutul juridic de diverse agenii guvernamentale .
Al patrulea capitol ( " steag naional , emblem naional , capitala " ) este
format din trei articole dedicate simbolurile respective ale statului i de capital .
Constituia poate fi modificat la propunerea Comitetului Permanent al
Congresului Naional al Poporului , sau o cincime din numrul de deputai ARP-uri i
acceptate de o majoritate de dou treimi din numrul de deputai ARP-uri ( spre
deosebire de legile obinuite i deciziile luate de o majoritate simpl a deputailor din
ARP ) .
48

2. Puterea legislativ
Conform Constituiei din RPC mai mare autoritate de stat este ARP . Numrul
de deputai ARP-uri nu trebuie s depeasc 3.000 . Mandatul al ARP - cinci ani.
ARP opereaz n sesiuni ordinare au loc o dat pe an .
Sesiunile extraordinare pot fi convocate la latitudinea Comitetului permanent
ARP sau la cererea a cel puin o cincime din deputai ARP-uri . Sesiuni destul de
lungi ( pentru o ar socialist ) i de a face mai des de dou sptmni .
ARP - corp unicameral . Structura sa const n sesiunea de prezidiu . ARP
Comitetului permanent , comisii speciale , delegaii din unitile de votare .
Fiecare sesiune este precedat de o reuniune pregtitoare de ARP-uri , care a
fost ales prezidiu i secretar - general al sesiunii , a adoptat ordinea de zi a sesiunii ,
abordat alte aspecte legate de pregtirea sesiunii .
Biroul sesiunii peste edinele ARP . A participat la sesiunea , n plus fa de
deputai , acei membri ai Consiliului de Stat , Comisia Militar Central , preedintele
Curtea Suprem a Poporului i procurorul general al Procuratura Suprem a
Poporului . Cu permisiunea sesiunii Prezidiului pot fi prezeni la reuniunile de nali
funcionari ai altor grupuri i agenii interesate .
ARP creeaz comisii speciale : Comisia pentru comitete etnice , economic i
financiar , Comisia pentru educaie , tiin , cultur i sntate , Comisia pentru
afaceri externe , Comisia pentru triesc n strintate chinezi i altele . Comisiile
speciale n considerare facturile ; actele administrative i juridice i acte de guvern i
administraia local n ceea ce privete Constituia i legile , i s raporteze cu privire
la acestea; ia n considerare interogrile trimise de Prezidiul ARP sau a Comitetului
permanent ARP i rspunsurile la acestea i , dac este necesar , s prezinte un raport
asupra acestora ; efectuarea unei anchete , studiu i s fac propuneri cu privire la
aspectele care in de competena ARP sau a Comitetului permanent ARP .
Delegaii din unitile de votare sunt o caracteristic a ARP care rezult din
modul de constituire a acestui organism . Deoarece ARP este compus din deputai
alei de provincii, regiuni autonome , municipaliti , i forele armate , iar fiecare
unitate electoral reprezentat de mai muli deputai , ele sunt unite n delegaia ,
49

avnd un interes regional comun . Fiecare delegaie i alege preedintele i adjunctul


su . Delegaia investit drept de iniiativ legislativ .
Drept de iniiativ legislativ : prezidiul ARP , Comitetul permanent ARP ,
comisii speciale de ARP-uri , Consiliul de Stat , Comisia Militar Central , Curtea
Suprem a Poporului , Procuratura Suprem a Poporului , iar delegaia de cel puin 30
de deputai . Propunere de modificare a Constituiei RPC poate face Comitetul
permanent ARP i a cincea deputai ARP .

3. Puterea executiv
Preedinte al Chinei poate fi cetean din Republica Popular Chinez , care
este cu drept de vot i care a ajuns la 45 de ani. Preedintele chinez nu pot rmne n
funcie mai mult de dou mandate consecutive .
Preedintele chinez este ales de ctre ARP . Mandatului su corespunde
mandatului de ARP-uri , dar el i exercit puterile sale nainte de a lua preedintele
birou ales ARP nou convocare .
Preedinte al RPC n activitatea sa asistat de un adjunct , care este ales de ctre
ARP-uri n aceleai condiii i n acelai mod ca i preedintele RPC .
Consiliul de Stat al RPC este caracterizat n art. 85 din constituie ca "
Guvernul Popular Central , organul executiv al puterii de stat , cel mai nalt organism
administrativ de stat . " Se compune din prim - ministru , prim - viceprim-ministrul ,
Consiliul de Stat , minitri , preedinii de comisii , auditorul ef , ef al
secretariatului . Acest organism , precum i alte guverne , gestioneaz activitatea
administrativ a unui nivel naional , activitile de ministere i departamente , i este
nzestrat cu puteri adecvate .
Sistemul de management al administraiei publice locale i construite n
conformitate cu mprirea teritorial . n Republica Popular Chinez a adoptat un
sistem cu trei niveluri de diviziune administrativ-teritorial : include provincii ,
regiuni autonome i municipaliti direct sub autoritatea central ; nivel mediu -

50

districte autonome , judee , judee i orae autonome ; link-ul mai mic - localiti ,
localiti etnice i orae , zone urbane .
Statutul juridic al autoritilor locale este reglementat de art. 95-121 RPC
Constituia i Legea din 10 decembrie 1982 cu privire la organizarea de congrese
populaiei locale i guvernele populaiei locale .
Mandatul de congrese oamenilor de judee , judee autonome , nu orae
mprit n districte , districte municipale , localiti , localiti etnice i orae - trei
ani . Toate celelalte autoriti locale sunt alei pentru cinci ani. Congrese Sesiuni
localnicilor au loc cel puin o dat pe an . Sesiunile extraordinare pot fi convocate la
propunerea a cel puin o cincime din numrul de deputai ale corpului .
4. Puterea judectoreasc
Justiie n China se efectueaz de ctre sistemul judiciar . Acesta include :
Curtea Suprem a Poporului , instanele localnicilor ( Curile Poporului cel mai nalt
nivel , de nivel mediu i terenuri de persoane la nivel local lui ) , militare i
tribunalele altor oameni speciale lui . Statutul juridic al sistemului judiciar la articolul
stabilit . 123-128 RPC Constituia i Legea de RPC la 1 iulie 1979 privind
organizarea instanelor oamenilor . Sarcina instanelor poporului , n conformitate cu
Legea , este " de a se ocupa de cazuri penale i civile , pedeapsa n instanele de
elemente criminale i soluionarea litigiilor civile ", pentru a proteja sistemul de
dictatura proletariatului ". Legea stabilete principiul independenei justiiei ,
egalitatea cetenilor n tratarea cazurilor , dreptul ceteni de diferite naionaliti de
a folosi limba lor n procedurile judiciare , dreptul inculpatului la o aprare .
Cazuri , de obicei, colegial , dar ofer posibilitatea de a considera un singur
judector a cauzelor penale i civile minore simple. Sentinele , condamnnd la
moarte , sub rezerva aprobrii de Curtea Suprem a Poporului . Curtea Suprem a
Poporului , n calitate de cea mai nalt autoritate judiciar va supraveghea activitile
tribunalelor poporului locale i speciale . Acest organ judiciar responsabil pentru
ARP i a Comitetului su permanent . Instane populaiei locale sunt responsabile
pentru autoritile locale .
51

Supravegherea legalitii n China se afl cu autoritile de urmrire penal ,


care includ Supreme Procuratura Poporului , Procuratura localnicilor lui , biroul
procurorului militar i a altor procurori naionale de specialitate . n plus , nivelurile
de birou i provinciale procurorului jude pot fi create n zonele miniere n inuturile
virgine i zonele forestiere n birourile lor . Au nevoie de permisiune de la Comitetul
permanent al Congresului Naional al Poporului .
Legislaia conduce organele de urmrire penal pentru a comunica cu masele n
munca lor , studiul a faptelor reale . Articolul 7 din Legea recomand ca procurorii "
nu au ncredere n mrturia oral , " interzice primirea de mrturii scrise sub
constrngere i necesit " distinge n mod corect i de a rezolva contradicii ntre noi
i inamicul i contradiciile dintre oameni . "
5. Organizarea administrativ-teritorial
China - este un stat unitar , cu mai mult de un miliard de populaie
multinaional . Caracteristicile demografice ale Chinei sunt de aa natur nct
populaia general ( Han ) este 91.96 la sut din populaie , i minoriti etnice " doar
" 8,4 la sut , dar cifra este mai mult de 91.2 milioane de oameni .
Zonele minoritare acoper aproximativ jumtate din ar . Autori chinezi atrage
atenia asupra acestui detaliu important : minoritilor naionale triesc mai ales n
combinaie cu alte naionaliti , aproximativ 70 la suta din orae i judee sunt
multinaionale . Originalitate considerabil imagine demografic China acord o
migraie

de naionaliti diferite , n special eforturile n procesul de reform

economic .
n China , utilizeaz formularul administrativ de autonomie . Populate de
minoriti naionale ( uiguri , tibetani , Zhuang , Hui , Manchu , mongoli , etc ) pot
crea trei tipuri de entiti autonome ; regiuni autonome , prefecturi autonome i
judeul autonom .
n China , cele cinci regiuni autonome ( Regiunea Autonom Mongolia
Interioar , Xinjiang Uygur Regiunea Autonom , Ning Xia Hui Regiunea Autonom,
52

Regiunii Autonome Tibet , Guangxi Zhuang Regiunea Autonom ) , 30 de districte


autonome i 124 de judee autonome .
Statut de autonomie n seciunea VI din capitolul III " guvernele locale n
zonele de autonomie naional " RPC Constituia . Prevederile din aceast seciune
sunt detaliate n Legea privind autonomia regional etnic i Regulamentele de
fiecare tip de autonomie , care este adoptat de ctre comunitile autonome .
Decizia privind stabilirea de entiti autonome , graniele lor i nume luate de
autoritate mai mare , n colaborare cu autoritile locale competente i dup "
consultri ample ", prezentate spre aprobare Consiliului de Stat . Nume entitate
autonom , cu excepia cazurilor speciale , stabilite de nume locale , naionalitate ,
acte administrative ( de exemplu , Regiunea Autonom Tibet , Regiunea Autonom
Mongolia Interioar , Regiunea Autonom Guangxi Zhuang , etc ) .
ntrebri i subiecte pentru dezbateri tematice.

S caracterizeze constituia
S analizeze sistemul politic socialist
s analizeze parlamentul APMPC
s analizeze sistemul judiciar
s analizeze puterea executiv i rolul Partidului comunist
s analizeze organizarea administrativ-teritorial
Bibliografie i lecturi suplimentare la tema1.

Cobneanu Sergiu, Svetlana Agachi, Dreptul constituional al rilor strine, Chiinu 2004
Cristian Ionescu, Tratat de drept constituional contemporan, Editura C.H. Beck, Bucureti,
2008
Cristian Ionescu, Drept Constituional comparat, Bucureti 2008:, Editura C.H. Beck
Giovanni Sartori, Ingineria constituional comparat: Iai, Institutul European 2008
Alexandru Radu- Sisteme politice Contemporane, UCDC, Bucuresti, 2002
Cristian Ionescu- Sisteme constitutionale contemporane, editura Sansa, bucuresti, 1994
.., () , 14- .,
. . - : 2009. 560 .
.., , 1997, 567
, , 2001, 832 .

53

Tema 8:Sistemul constituional al Japoniei

1.Caracterizarea Constituiei
Proiectul de Constituie, pregtit sub directa supraveghere si ndrumare a
generalului McArthur, a fost definitivat n februarie 1946 si prezentat ca atare
Guvernului nipon, care a fost nevoit s-1 accepte ca atare si s i-1 nsueasc. n
felul acesta s-a trecut neobservat interferena ocupantului american, care
contravenea Conveniei de la Haga din 1907 si Chartei Atlanticuluidin 14 august
1941. Punctul 3 din Charta Atlanticului, semnat depreedintele S.U.A., F.D.
Roosevelt si primul-ministru al MariiBritanii, W. Churchill, prevedea c cele dou
mari puteri aliaterespect dreptul ce are fiecare popor de a alege forma
deguvernmnt sub care vrea s triasc". Termenul de form deguvernmnt"
utilizat n Chart nu se refer special la forma deguvernmnt monarhic sau
republican, ci la regimul politic.Desigur, opiunea pentru republic sau monarhie
trebuia s fie, deasemenea, expresia voinei suverane a naiunii. La curent cu
aceastinterferen pe care a acceptat-o, mpratul a cerut", la data de 6martie 1946,
s se declaneze procesul de revizuire a ConstituieiMeiji.
n iunie 1946, proiectul de Constituie a fost transmis demprat, spre
dezbatere, Dietei aleas de Adunarea Constituant la10 aprilie 1946. Dezbaterea
proiectului n cele dou Camere a urmatformal procedura de revizuire prevzut n
Constituia din 1889. La6 octombrie 1946 proiectul a fost aprobat de parlament si,
ulterior,de Consiliul Privat. La 3 noiembrie 1946, mpratul Hirohitopromulge noua
Constituie, care va intra n vigoare la 3 mai 1947 .Generalul McArthur a impus n
mod special ca textulconstituional s reflecte trei idei fundamentale:
a) pstrarea formei de guvernmnt monarhice, dar ncadrul uneimonarhii
limitate, n care mpratului s i se confere prerogative onorifice, fiind exclus de la
procesul real de guvernare;
54

b) renunarea formal, prin Constituie, la dreptul statuluide a purta rzboi sau


de a menine fore militare;
c) nlturarea rmielor sistemului feudal, prezente ncn societatea nipon.
Dup modelul Constituiei Statelor Unite, ConstituiaJaponiei din 1946
debuteaz cu un preambul n care sunt enunate, cuvaloare de principiu, cerinele pe
care puterile nvingtoare nrzboiul mondial intenionau s le impun Japoniei.
Interesant estefaptul c aceste cerine sunt disimulate n dorina si n
angajamentulpoporului japonez, ca si cum acesta ar fi venit" n ntmpinareapoziiei
occidentale fa de o Japonie nvins .Cteva idei rein atenia n Preambul. n primul
rnd, seenun renunarea de ctre popor la politica de rzboi si delimitareaacestuia
de aciunea guvernanilor care se fac vinovai de ororilerzboiului. Preambulul
Constituiei folosete aici o formulareredacional foarte ingenioas, care
deculpabilizeaz poporul japonezpentru politica militarist si expansionist a
guvernanilor. De altfel,n Preambul se prevede expres c noi socotim c nici o
naiune nueste responsabil prin ea nsi". O alt idee este enunareaprincipiului
constituional potrivit cruia, suveranitatea eman de lapopor. n continuare, n
Preambul este enunat unul dintre principiiledreptului internaional rezultate din
Charta Naiunilor Unite, sianume: prezervarea pcii.
Ca regim politic, Constituia a optat pentru un regim detip parlamentar, n care
puterea real de decizie revine Guvernului,Dieta avnd un rol mai puin nsemnat.
Ct privete forma deguvernmnt, Constituia menine monarhia, dar mpratul
deineatribuii onorifice, nefiind, practic, implicat n procesul de guvernare.Mai mult
chiar, se schimb concepia juridic despre monarhianipon. Dac, iniial, mpratul
era considerat de origine divin, prinConstituia din 1946, el intr n categoria
puterilor constituite prinvoina suveran a naiunii. Art. 1 din Constituia din 1946
dexpresie acestei noi realiti juridice, preciznd c mpratul estesimbolul statului
japonez si al unitii poporului japonez, iar aceststatut se bazeaz pe voina unanim a
poporului japonez, care estedeintorul suveranitii.

55

2.Partidele politice
Dei Revoluia Meji a deschis calea nfiinrii partidelorpolitice si a unei viei
parlamentare, formarea partidelor politicenipone a fost extrem de firav. Dup primul
rzboi mondial, odat cudezvoltarea parlamentarismului de tip occidental, apar noi
partidecare acoper ntreaga scen politic, de la dreapta la stnga. ntre1924 si 1932
s-a impus un sistem bipartidist, n care si-au dispusalternativ majoritatea
parlamentar: Clubul amicilor politic si unpartid de orientare democratic. Pn la
sfritul rzboiului, toateforele politice au fuzionat ntr-un partid unic.Art. 21 alin.
(1) din Constituia din 1946 garanteazdreptul de asociere.
Sistemul de partide postbelic a fost descris ntr-o varietatede forme n funcie
de diferitele rezultate obinute n alegerileparlamentare: de la partidul dominant, la
un partid si jumtate", labipartidist si, n fine, la multipartitism .Principalele partide
politice sunt: Partidul Democratic(liberal), Partidul Liberal-democratic (conservator),
Partidul pentruo Guvernare Curat (de orientare budist), Partidul Comunist
alJaponiei, Partidul Social Democratic, Partidul Conservator, LigaLiberal.Partidul
Liberal-democratic a luat fiin dup rzboi, n1955, prin fuziunea a dou formaiuni
politice de orientareconservatoare( Partidul Liberal si Partidul Progresist) si de atunci
actigat n mod succesiv alegerile parlamentare, pn n 1993.Partidul Liberaldemocratic este renumit pentru cele cincifaciuni (habatsu) care i erodeaz unitatea.
n prezent, majoritateaparlamentar este format din Partidul Liberal-democratic,
caredeine 237 de mandate din totalul de 480. Pe locul urmtor sesitueaz Partidul
Democratic cu 177 de mandate de deputat. Urmeazn ordine: Partidul pentru o
Guvernare Curat cu 34 de mandate,Partidul Comunist cu 9 mandate, Partidul socialdemocratic cu 6mandate s.a.
n Camera Consilierilor majoritatea mandatelor revin, deasemenea, Partidului
Liberal-democratic (110 mandate), urmat dePartidul Democratic (59 mandate),
Partidul pentru o GuvernareCurat (23 mandate), Partidul Comunist (20 mandate),
s.a.

56

3.Dieta (Parlamentul
Parlamentul japonez (Dieta) are o structur bicameral,fiind alctuit din
Camera Reprezentanilor si Camera Consilierilor.n 1994 s-a introdus un nou sistem
de desemnare amembrilor Camerei Reprezentanilor. Anterior, se practica
scrutinuluninominal majoritar desfurat ntr-un singur tur, dar ncircumscripiile
electorale erau repartizate ntre trei si cinci mandate.Alegtorii votau, ns, un singur
candidat, pe buletinul de votfigurnd un singur nume. Celelalte locuri erau atribuite,
n ordine,candidailor care obineau cele mai multe voturi .n locul acestui tip de
scrutin, s-a introdus un alt sistem, sianume, scrutinul uninominal majoritar cu un
singur tur, dar organizatn 300 de circumscripii, n fiecare fiind distribuit un singur
mandat.Alte 180 de mandate se atribuie pe baza reprezentrii proporionalen 11
regiuni.Alegerea celor 252 de membri ai Camerei Consilierilorse face printr-un
sistem de vot dublu . Fiecare alegtor voteaz n 47de circumscripii locale, potrivit
modelului scrutinului folosit pentrualegerea membrilor Camerei Reprezentanilor. n
fiecare dintre cele47 de circumscripii se atribuie ntre dou si opt mandate. n
acestmod se aleg 152 de consilieri. Pentru desemnarea a nc 100 deconsilieri,
alegtorii voteaz la nivel naional, mandatele fiindrepartizate pe baza reprezentrii
proporionale.Mandatul Camerei Reprezentanilor dureaz patru ani,iar cel al
Camerei Consilierilor 6 ani. Din trei n trei ani, jumtate dinnumrul consilierilor se
rennoiete.Potrivit art. 41 din Constituie, Dieta este organul supremal puterii de stat
si singura autoritate legiuitoare.Cele dou Camere au, n principiu, aceleai funcii,
totuiConstituia acord o putere special Camerei Reprezentanilor. nfiecare
Camer, parlamentarii se asociaz n grupuri politice. FiecareCamer i alege
preedintelei biroul de conducere. De asemenea,Camerele i constituie comisii
parlamentare crora le revin atribuiide natur legislativ si de control parlamentar.
PotrivitRegulamentelor parlamentare exist dou tipuri de comisii, si anume:comisii
permanente si comisii speciale. n Camera Reprezentanilor seconstituie 17 comisii
permanente, fiecare avnd ntre 20 si 50 demembri. Membrii comisiilor permanente
sunt numii de preedinteleCamerei respective. n Camera Consilierilor exist acelai
numr decomisii permanente, fiecare avnd ntre 10 si 45 de membri. Numrulde
57

membri n fiecare comisie este alocat grupurilor parlamentarepotrivit configuraiei


politice.Comisiile speciale pot fi nfiinate de ctre fiecareCamer pentru a examina
anumite probleme, stabilite anume deCamera respectiv sau care nu intr n
competena unei comisiipermanente.
Membrii unor astfel de comisii sunt numii de Camerpotrivit configuraiei sale
politice.Sesiunea ordinar a Dietei ncepe, de regul, n lunaianuarie a fiecrui an si
dureaz 150 de zile. Durata sesiunii ordinarepoate fi ns, prelungit o singur dat.n
cazul n care Camera Reprezentanilor este dizolvatpe aceeai dat, i nceteaz
activitatea si Camera Consilierilor.Pn la organizarea noilor alegeri pentru Camera
Reprezentanilor,Guvernul

poate

convoca

Camera

Consilierilor

ntr-o

sesiuneextraordinar, pentru soluionarea unor probleme deosebite i urgenede


importan naional. Msurile luate n cadrul sesiuniiextraordinare se supun
aprobrii ulterioare a CamereiReprezentanilor, nou aleas.
4.Puterea executiv
Guvernul este alctuit din primul-ministru si minitrii destat. Constituia
interzice formal ca membrii Guvernului, inclusivprimul-ministru, s fie militari.
Guvernul nu poate depi 20 demembri, inclusiv minitrii fr portofoliu. Constituia
prevede

cprimul-ministru

fie

desemnat

de

Diet

din

rndul

parlamentarilor.Desemnarea se face separat de ctre fiecare Camer. n cazul n


careCamera Reprezentanilor si Camera Consilierilor au fcut numiridiferite si dac
nu s-a ajuns la un acord asupra aceleiai persoane saudac, n termen de 10 zile de la
numirea primului-ministru de ctreCamera Reprezentanilor, cealalt Camer nu a
numit nc opersoan n calitate de sef al Guvernului, va fi considerat
Premier,persoana numit de Camera Reprezentanilor. RegulamentulCamerei
Consilierilor, adoptat la 28 iunie 1947, prevede o procedurcomplex pentru numirea
Primului-ministru. Potrivit art. 20 dinRegulament, persoana care urmeaz s fie
desemnat n funcia depremier va fi aleas printr-un vot desfurat n dou tururi.
Astfel,parlamentarul care obine, n primul tur, majoritatea voturilor, va fidesemnat
de ctre Camera n care s-a desfurat operaiunea devotare n funcia de premier.
58

Dac nu s-a reuit realizarea uneimajoriti a voturilor, se organizeaz cel de al doilea


tur, la careparticip primii doi clasai n primul tur. n acest tur de scrutin vaobine
funcia, candidatul care a obinut cele mai multe voturi. ncazul n care nu pot fi
desemnai doi parlamentari care s participe lacel de al doilea tur de scrutin, se
recurge la tragerea la sor. Oprocedur similar este prevzut n art. 18 din
RegulamentulCamerei Reprezentanilor. n baza hotrrii Dietei, de desemnare a
primului-ministru,acesta urmeaz s fie confirmat formal de mprat.Premierul este
cel care-i numete pe ceilali membri ai Guvernului,Constituia prevznd c
majoritatea acestora trebuie s fieparlamentari.Primul-ministru reprezint Guvernul,
supune

Camerelorlegislative

proiecte

de

lege,

prezint

rapoarte

Dietei

privindproblemele generale ale statului n domeniul politicii interne sauexterne.


Totodat, Guvernul are atribuia de a supraveghea icontrola administrarea fiecrui
departament guvernamental.Guvernul i asum rspunderea politic n faa
CamereiReprezentanilor. Rspunderea poate fi asumat, fie din iniiativaprimuluiministru, fie din cea a Camerei Reprezentanilor. Dacaceasta adopt o moiune de
nencredere sau respinge o moiune dencredere, Guvernul trebuie s demisioneze, cu
excepia cazului ncare Camera Reprezentanilor nu a fost dizolvat n termen de 10
zile.Dizolvarea Camerei Reprezentanilor este condiionat din punct devedere
constituional de asumarea rspunderii politice a Cabinetului .
5.Puterea judectoreasc
ntreaga putere judectoreasc aparine Curii Supreme,precum si instanelor
subordonate, care sunt nfiinate nconformitate cu legea. Constituia interzice
nfiinarea tribunalelorspeciale. Curtea Suprem este compus din judectori numii
deGuvern, cu excepia preedintelui instanei supreme. Numruljudectorilor Curii
Supreme este stabilit prin lege special. Numireajudectorilor Curii Supreme este
supus confirmrii corpuluielectoral, cu prilejul alegerilor organizate pentru
constituirea CamereiReprezentanilor, care are loc dup numirea lor. Dup 10 ani de
lanumirea judectorilor, acetia vor fi reconfirmai prin aceeai procedur
referendare, care va fi reluat dup o nou decad. Unjudector poate fi revocat din
59

funcie, dac majoritatea votanilor sepronun pentru revocare.Constituia conine


acele dispoziii legale care garanteazindependena si inamovibilitatea corpului
judectoresc. Art. 76 alin.(3) din Constituie prevede, n acest sens, c toi judectorii
se supun contiinei lor, ndeplinesc o funcie public si sunt inui numai deaceast
Constituie si de legi. Art. 78 prevede, n plus, c nici un judectornu poate fi demis
printr-o acuzaie public, afar de cazul ncare s-a stabilit pe cale judiciar c nu
poate ndeplini funcia de judectordin cauza incapacitii sale psihice sau fizice.
ntrebri i subiecte pentru dezbateri tematice.

S caracterizeze constituia
S aprecieze rolul mpratului n stat
S analizeze sistemul politic
s analizeze parlamentul (Dieta)
s analizeze sistemul judiciar
s analizeze puterea executiv
Bibliografie i lecturi suplimentare la tema1.

Constitutia Statelor Unite ale Americii, editura All Beck, Bucuresti, 2002
Cobneanu Sergiu, Svetlana Agachi, Dreptul constituional al rilor strine, Chiinu 2004
Arseni A., Ivanov V., Suholitco L., Dreptul constituional comparat, Chiinu: CE USM, 2003
Cristian Ionescu, Tratat de drept constituional contemporan, Editura C.H. Beck, Bucureti,
2008
Cristian Ionescu, Drept Constituional comparat, Bucureti 2008:, Editura C.H. Beck
Giovanni Sartori, Ingineria constituional comparat: Iai, Institutul European 2008
Legea fundamentala a Republicii Federale Germania, edituta All, Bucuresti, 1998
Alexandru Radu- Sisteme politice Contemporane, UCDC, Bucuresti, 2002
Cristian Ionescu- Sisteme constitutionale contemporane, editura Sansa, bucuresti, 1994
Arendt Lijphart- Modele ale democratiei- Forme de guvernare si functionare in treizeci si sase de
tari, editura Polirom, Iasi, 2000
.., () , 14- .,
. . - : 2009. 560 .
.., , 1997, 567
, , 2001, 832 .

60

ntrebri i subiecte pentru dezbateri tematice.

S caracterizeze constituia
S aprecieze Preedintelui n stat
S analizeze sistemul politic
s analizeze parlamentul bicameral
s analizeze sistemul judiciar
s analizeze puterea executiv
s analizeze organele care exercit controlul constituional
s analizeze instituia Ombudsmanului
Bibliografie i lecturi suplimentare la tema1.

Constitutia Statelor Unite ale Americii, editura All Beck, Bucuresti, 2002
Cobneanu Sergiu, Svetlana Agachi, Dreptul constituional al rilor strine, Chiinu 2004
Arseni A., Ivanov V., Suholitco L., Dreptul constituional comparat, Chiinu: CE USM, 2003
Cristian Ionescu, Tratat de drept constituional contemporan, Editura C.H. Beck, Bucureti,
2008
Cristian Ionescu, Drept Constituional comparat, Bucureti 2008:, Editura C.H. Beck
Giovanni Sartori, Ingineria constituional comparat: Iai, Institutul European 2008
Legea fundamentala a Republicii Federale Germania, edituta All, Bucuresti, 1998
Alexandru Radu- Sisteme politice Contemporane, UCDC, Bucuresti, 2002
Cristian Ionescu- Sisteme constitutionale contemporane, editura Sansa, bucuresti, 1994
Arendt Lijphart- Modele ale democratiei- Forme de guvernare si functionare in treizeci si sase de
tari, editura Polirom, Iasi, 2000
.., () , 14- .,
. . - : 2009. 560 .
.., , 1997, 567
, , 2001, 832 .

BIBLIOGRAFIE GENERAL I RECOMANDAT:


a)Acte normative

1.

Constituia Japoniei, ALL EDUCAIONAL, Bucureti, 1997.

2.

Constituia Republicii Franceze, ALL EDUCAIONAL, Bucureti, 1998.

3.

Constituia Republicii Italiene, ALL EDUCAIONAL, Bucureti, 1998.

4.

Constituia Statelor Unite ale Americii, ALL EDUCAIONAL, Bucureti, 2002.

61

5.

Legea Fundamental pentru Republica Federal Germania, ALL EDUCAIONAL,


Bucuriti, 1998.
b)Literatur teoretic

1. Dreptul constituional comparat, A Arseni, V. Ivanov, L. Suholitco, Chiinu 2003


2. Dreptul constituional al rilor strine, S. Cobneanu, S. Agachi, Chiinu 2004
3. Cristian Ionescu , Drept constituional i instituii politice , Bucureti, 1999.
4. Cristian Ionescu, Drept constituional i instituii politice, voi. I, Bucureti, 2001.
5. Ioan Le, Sisteme judiciare comparate, ALL BECK, Bucureti, 2002.
6. Iulian

Teodoroiu,

Drept

constituional

instituii

politice contemporane, voi.

2, Bucureti, 2001
7. Jean Gicquel, Andre Hauriou, Droit constitutionnel et institutions politiques, Editions
Montchrestien, Paris, 1985.
8. Legea Fundamental pentru Republica Federal Germania, ALL EDUCAIONAL,
Bucuriti, 1998.
9. Ivanov, Structura Statal a SUA, LUMINA, Chiinu - 1993.
10. Victor Duculescu, Constana Clinoiu, Georgeta Duculescu, Dreptul constituional
comparat, Bucureti, 1996.
11. Deleanu Ion, Justiia constituional, Bucureti, Lumina Lex, 1995.
12. Deleanu Ion, Drept constituional i instituii politice, 2 volume, Ed. Fundaia
Chemarea, 1993.
13. Muraru Ioan, Constantinescu Mihai, Studii constituionale, Bucureti, Ed. Actami,
1995.
14. Muraru Ioan, Drept constituional i instituii politice, Ed. a 8-a, Bucureti, Actami,
1997.
15. Ionescu Cristian, Drept constituional i instituii politice, 2 volume, Bucureti,
Lumina Lex, 1997.
16. Drganu Tudor, Drept constituional i instituii politice, Tratat elementar, 2 volume,
Bucureti, Lumina Lex, 1998.
17. Arseni Alexandru, Drept constituional i instituii politice, 2 volume, Chiinu, 1997.

62

18. Victor Duculescu, Crestomaie de drept constituional, vol.I, editura Lumina Lex,
Bucureti, 1998.
19. Tinca Ovidiu, Constituia i alte texte de drept public: Romnia, China, Frana,
Germania, Italia, Rusia, Spania, SUA, Universitatea din Oradea, Oradea, 1995.
20. Diculescu Victor, Drept constituional comparat, Bucureti, Lumina lex, 1996.
21. Pactet Pierre, Les institutions franaises, Paris, PVF, 1976.
22. A.Arseni Jurisdicia constituional a Republicii Moldova, Chiinu, 2000.
23. A.Arseni, V.Ivanov, L.Suholitco. Dreptul constituional comparat.
24. ., , , , 1998.
25. ., , , 1996.
26. .., , , 1996.
27. .., ,
, 7, 1998.

28.... . (1991-2001..). 2001

63