Sunteți pe pagina 1din 7

SC TENERIFE SAFETY SRL

COMANESTI
Loc de munca : CONFECTII
INCALTAMINTE
Componenta
Factori de risc
sistemului de
identificati
munca

MIJLOACE
DE
PRODUCTIE

Factori de risc
mecanic

Numr persoane expuse _______


Durata expunerii : 8 ore /schimb
Echipa de evaluare :

FISA DE EVALUARE
A LOCULUI DE MUNCA
Forma concreta de manifestare a factorilor de risc

Consecinta
maxima
previzibila

Clasa de
gravitat
e

Clasa de
probabilitate

Nivel
partial de
risc

1. Prindere , antrenare lovire , strivire , taiere la organele de


masini in miscare

INV.
Gr. III

2. Autodeclansari sau autoblocari


contraindicate
ale
masinilor functionale acolo unde nu se folosesc sistemele
de protectie si interblocare
3. Suprafete si contururi periculoase , taieri, intepaturi , etc.

INV.
Gr. III

ITM
3 45 Zile

INV.
Gr. III
ITM
3 45 Zile
ITM
45-180 zile
DECES

ITM
3 45 Zile
ITM
3 45 Zile

ITM
45-180 zile
ITM
3 45 Zile
ITM
3 45 Zile

4. Proiectare de corpuri si particule in ochi


5. Lovire prin implantare de cuie si capse

MEDIU DE
MUNCA

Factori de risc
Termic
Factori de risc
electric
Factori de risc
fizic

6. Contact al epidermei cu flacara , aer fierbinte arsuri


termice
7. Electrocutare prin atingere directa , indirecta , tensiune
de pas.
8. Nivel de zgomot ridicat prin cumul de la functionarea
tuturor utilajelor
9. Curenti de aer (temperaturi mari vara si scazute iarna)
10. Umiditate scazuta a aerului
11. Praf , pulberi pneumocamiogene
12. Iluminat preponderent
variabila a luminii

artificial

, cu

intensitate

Componenta
sistemului de
munca

Factori de risc
identificati

Factori de risc
chimic

Forma concreta de manifestare a factorilor de risc

Consecinta
maxima
previzibila

Clasa de
gravitate

Clasa de
probabilitate

Nivel
partial
de risc

ITM
3 45 Zile
ITM
3 45 Zile
ITM
3-45zile
ITM
3 45 Zile
INV.
GR.III
INV.
GR.III
INV.
GR.III
ITM
3-45 zile
ITM
3-45 zile

DECES

DECES

DECES

25. Deplasari , stationari in zone periculoase de actiune a


masinilor

DECES

26. Neutilizarea echipamentului de protectie si a dispozitivelor


de protectie

INV.
GR.III

13. Vapori de subsrante chimice organice volatile , toxice

SARCINA DE
MUNCA

14. Stres psihic datorita solicitarilor , ritm ciclic de lucru etc.


15. Pozitie ortostatica prelungita

EXECUTANT

16. Pozitii vicioase


de lucru , afectiuni ale
vertebrale , mainilor si picioarelor
17. Operatii , reguli , procedee gresite

Actiuni gresite

coloanei

18. Nesincronizari in efectuarea operatiilor

EXECUTANT

19. Indepartarea aparatorilor , paravanelor , scuturilor de


protectie de la utilaje
20. Caderea de la acelasi
nivel
prin impiedecare ,
dezechilibrare , etc.
21. Lovirea la nivelul capului de cable , benzi transportoare ,
dispozitive etc.
22. Pozitionarea si depozitarea materialelor , baxurilor cu
incaltaminte pe caile de acces si pe iesirile de urgenta
23. Prezentarea la program in stare de oboseala sau
ebrietate
24. Parasirea locului de munca fara aprobare

OMISIUNI

NIV.GLOBAL DE RISC

4( 4X4) + 14 (3X3) + 8 (2X2) = 4(16) + 14(9) + 8(4) = 64 + 126 + 32 = 222

= 3,00

4 X 4 + 14 X 3 + 8 X 2

16 + 42 + 16

74

PREZENTAREA GRAFICA A PONDERII COMPONENTELOR


SISTEMULUI DE MUNCA
POST DE LUCRU - CONFECTII INCALTAMINTE
38, 46 - EXECUTANT
11, 54 - SARCINA DE MUNCA
23,07 - MEDIU DE MUNCA
26,93 - MIJLOACE DE PRODUCTIE
NIVEL GLOBAL DE RISC = 3,00

74

FISA DE MASURI SPECIFICE


LOC DE MUNCA / POST DE LUCRU
CONFECTII INCALTAMINTE
Nr.
Crt.
1

FACTORI DE RISC
IDENTIFICATI
Indepartarea aparatorilor de
protectie , blocarea
dispozitivelor de siguranta si
securitate in munca
Autodeclansarea masinilor in
urma unor
operatii
de
improvizatii si modificari fata
de proiect
Prinderea , lovirea , strivirea si
antrenarea de
partile
in
miscare a utilajelor

NIVEL
DE
RISC
4

NOMINALIZAREA MASURII PROPUSE


Respectarea prescripriilor tehnice a masinilor si a
masurilor de securitate a muncii
Aplicarea cerintelor HG privind securitatea EI.
Instruirea si constientizarea personalului asupra
pericolelor de accidentare
Respectarea instructiunilor proprii de lucru si
securitate si sanatate in munca.
Interdictia modificarii utilajelor si abaterea de la
proiect.
Aplicarea de masuri corective

RASPUNDERI
TERMENE

Permanent
Sef Productie
Sef Productie
Permanent

4
Neindepartarea aparatorilor de protectie ,
consolidarea pentru pozitie tehnologica . Folosirea
EIP calibrat pe corp.
Interventia la organele in miscare numai dupa
oprirea si asigurarea utilajului.

Sef Productie
Permanent

Nr.
Crt.
4
5

FACTORI DE RISC
IDENTIFICATI
Deplasari in zona periculoasa
in raza de actionare a
masinilor
Interventii la organelle de
masini aflate in miscare fara
a fi oprita

NIVEL
DE
RISC
4
4

Minimalizarea riscurilor la
interventii in exploatare

Utilizarea EIP

Electrocutare prin atingere


directa / indirecta si tensiune
de pas

NOMINALIZAREA MASURII PROPUSE

RASPUNDERI
TERMENE

Semnalizarea si marcarea zonelor periculoase cu


indicatoare de semnalizare si securitate

Sef Productie
Permanent

Respectarea prescriptiilor tehnice iar la operatia


unor defectiuni se anunta imediat SEF
PRODUCTIE iar pentru interventie utilajul se
opreste , scoate de sub tensiune etc.
Instruirea personalului si verificarea cunostintelor
profesionale si pe linie de securitate si sanatate in
munca
Achizitionarea si dotarea cu EIP certificat si sa
respecte standardele in vigoare
Verificarea periodica a integritatii echipamentelor
electrice , a izolatiei conductorilor electrici,
inlocuirea celor cu defectiuni

Sef Productie
Permanent
Sef Productie
Permanent
Sef Productie
Permanent
Sef Productie
Permanent

FISA DE MASURI CU CARACTER GENERAL PROPUSE


LOCUL DE MUNCA
LACATUS MONTATOR

Nr.
Crt.
1

Masuri propuse / Nominalizarea masurii


Insusirea si respectarea normelor de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora.

Desfasurarea activitatilor in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana , cat si pe celelalte persoane participante la procesul de
munca.

Aducerea la cunostinta a conducatorului locului de munca despre orice defectiune tehnica sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala.

Instiintarea conducatorului locului de munca despre accidentele de munca suferite de propria


persoana si de alte persoane participante la procesul de munca

Oprirea lucrului la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si informarea de indata
a conducatorului locului de munca

Utilizarea echipamentului individual de protectie din doatare , corespunzator scopului pentru care
a fost acordat.

S-ar putea să vă placă și