Sunteți pe pagina 1din 259

INSTITUTUL DE FILOLOGIE AL ACADEMIEI DE TIINE

A REPUBLICII MOLDOVA
Cu titlu de manuscris
C.Z.U: 811.135.1373.7(478)(043.2)

SAVIN ANGELA

MOTIVAIA UNITILOR POLILEXICALE STABILE


N LIMBA ROMN

10.02.01 Limba romn

Tez de doctor habilitat n filologie

Consultant tiinific:

Anatol Ciobanu, doctor habilitat n filologie,


profesor universitar,
membru corespondent al AM

Autorul:

Angela Savin

CHIINU, 2014

Savin Angela, 2013

CUPRINS
ADNOTARE (n romn, rus i englez)...................................................................... 6
LISTA ABREVIERILOR ................................................................................................. 9
INTRODUCERE .............................................................................................................. 10
1. OPINII PE MARGINEA PROBLEMEI CERCETATE........................................... 23
1.1. Problema motivaiei semnului glotic, exprimat de un semnificant monolexical ..23
1.2. Problema motivaiei semnului glotic, exprimat de un semnificant polilexical ... . 36
1.3. Opinii privind sensul lexical, frazeologic i motivaional ....................................... 40
1.4. Opinii cu privire la obiectul de studiu ..................................................................... 48
2. NOIUNEA DE UNITATE POLILEXICAL STABIL ...................................... 58
2.1. Caracteristicile distinctive ale unitilor polilexicale stabile conform
clasificrii lor ..................................................................................................................... 58
2.2. Unitile frazeologice. Trsturile distinctive ale lor n raport cu alte uniti
polilexicale de limb ......................................................................................................... 64
2.3. Locuiunile. Trsturile distinctive ale lor n raport cu alte uniti polilexicale
de limb ............................................................................................................................. 66
2.4. Expresiile verbale. Trsturile distinctive ale lor n raport cu alte uniti
polilexicale de limb ........................................................................................................ 70
2.5.Concluzii la capitolul 2 .............................................................................................. 71
3. CAUZE EXTRALINGVISTICE CARE MOTIVEAZ APARIIA
UNITILOR POLILEXICALE STABILE N LIMBA ROMN
(Etapa primar) ............................................................................................................... 72
3.1.Preliminarii ................................................................................................................. 72
3.2.Uniti polilexicale stabile indigene .......................................................................... 76
3.2.1. Uniti polilexicale stabile ce descriu viaa cotidian .................................. 78
3.2.2. Uniti polilexicale stabile ce se refer la profesii i meserii ...................... 81
3.2.3. Uniti polilexicale stabile legate de faun .................................................. 83
3.2.4. Uniti polilexicale stabile cu lexic militar ................................................... 84
3.2.5. Uniti polilexicale stabile reflectnd fenomene ale naturii ......................... 85
3.2.6. Uniti polilexicale stabile tabu .................................... 86
3.3. Uniti polilexicale stabile generale ......... 88
3.3.1. Uniti polilexicale stabile biblice ........................ 88
3.3.2. Uniti polilexicale stabile mitologice (Anexa I) ......................................... 93
3.3.3. Uniti polilexicale stabile bazate pe realiti istorice (Anexa II) ................ 93
3.3.4. Uniti polilexicale stabile livreti (Anexa III) ............................................ 93
3

3.4. Concluzii la capitolul 3 ........................................................................................ 93


4. MOTIVAIA INTRALINGVISTIC REFERITOARE LA APARIIA
UNITILOR POLILEXICALE STABILE N LIMBA ROMN
(Etapa secundar) ....................................................................................................... 95
4.1. Motivaia semnificantului ................................................................................... 95
4.1.1. Analitismul limbii romne ca surs a apariiei a unitilor
polilexicale stabile ........................................................................................................ 95
4.1.2. Motivaie retrospectiv i motivaie prospectiv .................................... 96
4.2. Modificarea / nonmodificarea sensurilor lexicale ale componentelor n
urma influenei semantice ........................................................................................ 101
4.2.1. Pstrarea sensurilor lexicale ale componentelor ................................... 101
4.2.2. Schimbarea sau slbirea sensurilor lexicale ale componentelor
(pierderea sensului, transferul metaforic, transferul metonimic) ................................ 104
4.2.3. Schimbarea nuanei de sens al componentelor (restricia, extensiunea) 115
4.3. Schimbarea sensului unor componente n urma influenei
sintactice .................................................................................................................... 122
4.3.1. Contagiunea (influena legturilor sintactice ) ..................................... 122
4.3.2. Elipsa (motiv de pierdere a legturilor sintactice) ................................ 124
4.4. Schimbarea sensului componentelor n urma influenei fonetice ................. 125
4.4.1. Omolexia (omonimia) .......................................................................... 125
4.5. Schimbarea sensului componentelor n urma influenei enantiosemice....... 129
4.5.1. Relicte ale semanticii radicalelor vechi ................................................ 132
4.5.2. Cuvintele ce denumesc schimbul de bunuri materiale ......................... 137
4.5.3. Cuvintele ce denumesc obiecte cu dimensiuni specifice ...................... 139
4.5.4. Cuvintele ce exprim calitatea n cel mai nalt grad de manifestare .... 139
4.5.5. Aprecierea subiectiv a unui obiect de ctre vorbitori ......................... 140
4.5.6. Contextul expresiv, ironic ..................................................................... 141
4.5.7. Cuvintele ce exprim fenomene din domeniul superstiiilor ................ 143
4.5.8. Sensurile ce apar n urma influenei contextului .................................. 145
4.5.9. Cuvintele ce denumesc pri ale corpului omenesc .............................. 147
4.6. Concluzii la capitolul 4 ...................................................................................... 148
5. MOTIVAIA INTRALINGVISTIC PRIVIND EXISTENA I
UTILIZAREA UNITILOR POLILEXICALE STABILE N
LIMBA ROMN. STRUCTURA SENSULUI FRAZEOLOGIC...................... 152
5.1. Relaia semnificant-semnificat .......................................................................... 153
4

5.1.1. Uniti polilexicale stabile monosemantice ce denumesc seme care nu pot fi


exprimate de uniti monolexicale (expresivitate, redarea valorilor
lexico-gramaticale) ..................................................................................................... 159
5.2. Relaiile paradigmatice n structura sensului frazeologic .............................. 163
5.2.1.Polisemia unitilor polilexicale stabile ............................................................. 163
5.2.2. Omosemia (sinonimia) polilexicale stabile ...................................................... 179
5.2.3. Antisemia (antonimia) polilexicale stabile ....................................................... 186
5.3. Relaiile sintagmatice n structura sensului frazeologic ................................. 197
5.3.1.Arhaisme, joc de cuvinte, mijloace eufonice i formal gramaticale,
etimologii populare ..................................................................................................... 197
5.4. Relaia semn vorbitor. Problema imaginii unitilor polilexicale stabile .. 202
5.5. Procese dinamice n dezvoltarea sensului unitilor polilexicale stabile ...... 206
5.6. Concluzii la capitolul 5 ...................................................................................... 216
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI ................................................ 223
BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................... 229
ANEXA I.................................................................................................................... 248
ANEXA II................................................................................................................... 250
ANEXA III................................................................................................................. 254
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII .................................. 257
CV-ul AUTORULUI ................................................................................................ 258

ADNOTARE

SAVIN Angela. Motivaia unitilor polilexicale stabile n limba romn. Tez de doctor habilitat n
filologie. Specialitatea 10.02.01 Limba romn, Chiinu, 2013.
Rezultatele obinute sunt publicate n dou monografii, un dicionar i 29 de studii tiinifice.
Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografie din 312 titluri,
trei anexe, 228 de pagini de text de baz, 5 diagrame.
Cuvintele-cheie: locuiune, motivaie, semn lingvistic, semnificant, semnificat, unitate conotativ, unitate
denominativ, unitate frazeologic, unitate polilexical stabil (UPS).
Domeniul de studiu: lingvistica romn i general, frazeologie, onomasiologie, semantic.
Scopul lucrrii: a explica geneza, existena i utilizarea UPS n limba romn din punctul de vedere al
motivaiei semnului glotic; a analiza fenomenele de limb sub aspectul motivaiei lor.
Obiectivele cercetrii: factorii motivaiei extralingvistice i intralingvistice; motivaia: retrospectiv i
prospectiv; influenele semantice, sintactice i fonetice asupra sensurilor lexicale ale componentelor
UPS; enantiosemia lor; relaiile de sistem n structura sensului frazeologic: relaia semnificat-semnificant,
relaiile paradigmatice, relaiile sintagmatice, procesele dinamice n cadrul UPS.
Noutatea i originalitatea tiinific: pentru prima dat n Republica Moldova se propune explicarea
semnului glotic polilexical n baza motivaiei lui n lumina unor noiuni de lingvistic general, n
sincronie i diacronie; precum i aplicarea unei metode inovatoare la analiza UPS.
Rezultatele principial noi pentru tiin i practic obinute. Prezenta tez este o contribuie la
iniierea unei noi direcii de cercetare - lingvistica motivaional, a unei modaliti diverse de investigare
n scopul cunoaterii mai profunde a esenei obiectului studiat. Motivaia UPS n limba romn este
studiat n dou direcii: motivaia semnului apt n mbinare i motivaia genezei, existenei i utilizrii
UPS.
Semnificaia teoretic. Problema UPS n limba romn este studiat teoretic de pe poziia motivaiei
semnului glotic polilexical. Au fost determinate cauzele extralingvistice i intralingvistice privind
motivarea apariiei, existenei i utilizrii UPS.
Valoarea aplicativ. Rezultatele investigaiei pot fi aplicate la elaborarea diverselor tipuri de lucrri, care
ar analiza faptele de limb de pe poziiile motivaiei semnului glotic; la studierea limbii materne i a
limbilor strine n compartimentul lexic i frazeologie motivaional; la redactarea unor manuale
preuniversitare i universitare; la ntocmirea dicionarelor de diverse tipuri, precum i a unor cursuri i
seminare speciale i opionale universitare.
Implementarea rezultatelor tiinifice. n cercetrile realizate n cadrul proiectelor instituionale ale
Institutului de Filologie al AM, n cursurile predate la ULIM i USM, Facultatea Jurnalism etc.

. .
doctor habilitat . :
10.02.01 . , 2013.
, 29 .
: , , ,
312 , , 228 , 5 .

().
: , , ,
.
: ,
;
.
: ;
; ,

.
:
,
; .
.
- , .
, ,
.

.
. :
;
; ;
, .
.
, - ,
..

ANNOTATION

SAVIN Angela. The motivation of stable polylexical units in Romanian. PhD thesis in philology.
Chishinau 2013.
The obtained results are published in two monographs, a dictionary and 29 scientific articles.
The

structure

of

the

dissertation:

introduction,

five chapters,

general

conclusions

and

recommendations, bibliography (312 titles), annex, 228 basic text pages, 5 tables.
Key words: expression, motivation, linguistic sign, signified, signifier, connotative unit, denominative
unit, phraseologic unit, stable polylexical unit (SPU).
Study area: Romanian and general linguistics, phraseology, onomasiology, semantics.
Goal of the thesis: study of the genesis, existence and utilization of the SPU in the Romanian from the
point of view of the motivation of the linguistic sign; analysis of the linguistic phenomena in respect of
their motivation.
Dissertation objectives: intra- /extra-linguistic factors of the motivation, retrospective and prospective
motivation, motivation of the semantic, syntactic and phonetic influences leading to the change of SPU
components; relations system in its phraseological meaning.
Scientific novelty and originality: for the first time in Moldova an explanation of the polylexical
linguistic sign through its motivation in the light of certain concepts of general, synchronic and diachronic
linguistics is proposed; as well as the application of innovative methodologies to analyze SPU.
Essentially new results obtained for science and practice: this thesis is an urge to contribute to the
initiation of new research directions - motivational linguistics, a different research method for a better
knowledge of the essence of the studied object. SPU motivation in Romanian is being studied in two
senses: sign motivation used in combination and the genesis motivation, existence and operation of the
SPU.
Teoretical significance: the problem of UPS in Romanian is tackled theoretically from the point of view
of the motivation of a linguistic sign expressed through a polylexical signifier; the extra- and intralinguistic causes regarding motivation, existence and use of the SPU.
Applicative value: the results of this investigation can be applied for the development of various works
that would analyze the linguistic phenomena from the viewpoint of glottis sign motivation; in studying
native and foreign languages, vocabulary and motivational phraseology compartments. The research
might also be applied in the drawing up pre-university and university handbooks, in preparing dictionaries
of various types, as well as in devising special and optional university courses and seminars.
The implementation of the scientific achievements: in the research of the institutional projects within
the Philology Institute of the ASM, in the university courses within the Moldova State University and
Free International University of Moldova.

LISTA ABREVIERILOR
FIC forma intern a cuvntului
FM forma motivaional
UF unitate frazeologic; uniti frazeologice
UPS unitate polilexical stabil; uniti polilexicale stabile

INTRODUCERE
Actualitatea problemei investigate. Problema motivaiei semnului glotic se situeaz tot
mai mult n vizorul lingvisticii europene, n direcia crerii chiar a unei noi discipline, lingvistica
motivaional, care nu i-a gsit nc realizarea n cercetrile din Republica Moldova. n aceast
ordine de idei vin ca suport materialele din prezenta tez, care abordeaz problema studiat
unitile polilexicale stabile - n perspectiva crerii nceputului unei noi direcii n lingvistic cu
privire la fenomenele de limb, cea motivaional, care poate fi aplicat n plan onomasiologic,
derivaional, semantic, sintactic, lexical, frazeologic. n tez se propune conceperea genezei i
evoluiei UPS (unitilor polilexicale stabile) n planul lingvisticii generale, ceea ce presupune o
nou abordare a problemei.
Problema UPS prin prisma motivaiei semnului glotic, exprimat prin semnificat polilexical,
geneza i evoluia UPS din punctul de vedere al motivaiei semnului limbii, au fost studiate
sporadic, fragmentar. ntr-adevr, pn n prezent nu dispunem de lucrri care ar fi cercetat UPS
n plan sistemic, pe axa sintagmatic i paradigmatic a limbii, n baza conceptului cu privire la
motivaia semnificantului polilexical.
Importana problemelor cercetate este de natur principial, deoarece sunt luate n
discuie diverse chestiuni de ordin major. Se propune o nou abordare a cercetrii lingvistice
motivaionale. nceputul formrii motivologiei ca tiin se refer la mijlocul anilor 70 ai
secolului al XX-lea. n lingvistica din Republica Moldova aceast metodologie n ce privete
cercetarea unitilor polilexicale nu a fost aplicat. Iat din ce cauz ne vin ca suport materialele
de onomasiologie, semasiologie ntr-un sens mai larg, istorie a limbii (care studiaz, n parte,
factorii intralingvistici i extralingvistici ai genezei unitilor glotice, precum i evoluia acestor
uniti de limb n plan diacronic), dialectologie, lexicologie, frazeologie, morfologie etc.
Obiectul cercetrii noastre se afl la intersecia mai multor discipline ale lingvisticii. Studiul de
fa i propune aplicarea unei noi metode la motivaia semnului glotic n cercetarea unitilor
polilexicale stabile n limba romn.
Fenomenul desemnrii obiectelor atrage tot mai mult atenia lingvitilor, dar i a
reprezentanilor din alte domenii de cercetare: filozofie, psihologie, logic, semiologie.
Denominrile, regularitile i procedeele acestui proces complex i, bineneles, desemnarea
segmentelor din realitate cu ajutorul unui cuvnt sau al unui grup de cuvinte, care rezult din
condiionarea reciproc ntre elemente de natur diferite: lingvistic, gnoseologic, psihic,
logic, semiotic; precum i motivaia semnului glotic, exprimat cu ajutorul semnificantului
monolexical sau polilexical, sunt de importan primar pentru lingvistic.

10

Importana unitilor polilexicale stabile n limb este greu de subestimat. Limba romn
se distinge de alte limbi europene prin bogia locuiunilor i expresiilor, meniona mai bine de
un secol n urm, la 1887, Lazr ineanu. Unul din fondatorii frazeologiei ruse, academicianul
V.V.Vinogradov, afirma, fcnd trimitere la A.Meillet, c mbinarea frazeologic este unitatea
semantic de baz n structura limbilor europene, dar nu cuvntul, i c anume fraza, expresia
frazeologic trebuie s devin obiectul principal al cercetrilor stilistice. [212, p. 119]. Conform
opiniei unor specialiti, numrul mbinrilor stabile (locuiuni ca uniti polilexicale
denominative i al unitilor frazeologice ca uniti conotative) este cu mult mai mare dect cel al
cuvintelor [95, p.5]. Toat complexitatea de UPS, aflate n limb, conform opiniei lui A.V.
Kunin, poart un caracter sistemic i nu sunt o sum de frazeologisme izolate unul de altul, ceea
ce ne vom strdui s demonstrm n prezentul studiu.
Descrierea situaiei n domeniul de cercetare i identificarea problemelor de
cercetare. Fenomenul motivaiei unitilor de limb se manifest prin relaiile lor motivaionale,
lexicale sau frazeologice, la a cror actualizare se contientizeaz motivaia unitii de limb,
adic intercondiionarea formei interne i a celei externe.
Teoria viznd caracterul nemotivat al semnului glotic nu este fondat de F. de Saussure, ci
mai degrab e o concluzie a unei milenare discuii cu privire la legtura dintre semn i obiectul
natural. E. Coeriu citeaz vreo 30 de autori care ar fi tratat caracterul arbitrar al semnului glotic
pn la Saussure. F. de Saussure relanseaz problema despre caracterul nemotivat al semnului
glotic, ceea ce a marcat cercetrile ulterioare. Pe alte poziii dect cele ale lui Saussure privind
arbitrarul semnului glotic se afl mai muli cercettori, dintre care i putem numi pe E.
Benveniste, Ch. Bally, R. Jakobson, R.A. Budagov, A. Ciobanu, V. Pavel, A. Eremia, O. Blinova
.a.
n lingvistica din Republica Moldova problema motivaiei semnului glotic a fost abordat
doar ntr-un numr redus de lucrri, dar i ele se refereau la cercetarea unitilor monolexicale,
pe cnd structurile polilexicale au rmas, n marea lor majoritate, n afara investigaiilor.
Problema motivaiei semnului glotic, luat n discuie n teza noastr, se afl la intersecia
mai multor discipline ale lingvisticii, principala fiind onomasiologia. Formarea cuvintelor i
formarea mbinrilor de cuvinte, de care ne ocupm n studiul de fa, se refer la domeniul
lingvisticii, numit nominaie.
Combinndu-se n vorbire, cuvintele formeaz dou grupuri esenial diferite. Pe de o
parte, acestea sunt gruprile de cuvinte nestabile, ce se constituie n momentul vorbirii i depind,
n mod exclusiv, de motivaia de comunicare la moment. Pe de alt parte, exist grupri de
cuvinte n care componentele i-au pierdut independena i formeaz un ntreg semantic i
funcional. Aceste mbinri exprim o singur idee, o imagine unic i nu au sens dect n
11

unitatea lor. Componentele acestora au fost iniial motivate n momentul formrii mbinrii libere
de cuvinte pe axa sintagmatic a limbii, aprnd n urma necesitii denominrii unei realiti din
lumea ambiant. mbinrile de cuvinte se vor transforma din sintagme libere (F. de Saussure)
n sintagme legate (Ch. Bally), astfel efectundu-se trecerea de la axa sintagmatic la cea
paradigmatic [1, p. 10]. Componentele UPS, pe parcursul dezvoltrii limbii, suport anumite
transformri n plan semantic, sintactic, fonetic. Aceste mbinri sunt uniti glotice ce se
reproduc cu regularitate ca o entitate a coninutului i a formei.
UPS sunt o modalitate de desemnare a obiectului, fenomenului, procesului, calitii din
realitatea ambiant. Lor le sunt proprii trsturile semnului glotic. UPS se prezint ca un fapt
de discurs repetat.
Prof. E. Coeriu identific frazeologia cu discursul repetat. Prin discurs repetat se nelege
tot ceea ce n vorbirea unei comuniti se repet ntr-o form mai mult sau mai puin identic
de discurs deja fcut sau combinare mai mult sau mai puin fix, ca fragment, lung sau scurt, a
ceea ce s-a spus deja. Asta face ca textul rezultat s se constituie adesea prin nglobarea
discursului repetat, din care fac parte i UPS, n tehnica liber a discursului, la fel ca un colaj
[2, p.259].
Materialul de construcie al UPS este cuvntul. Iniial, sensul cuvntului este determinat de
interaciunea a trei factori: ontologic (legtura cuvntului cu realitatea obiectiv), noional
(legtura cuvntului cu unele categorii logice), funcional (funcia lingvistic a sensului).
La determinarea sensului concur, n mod egal, toi aceti factori. n cazul n care unul
dintre ei lipsete, sensul lexical nu este complet. Ulterior, cuvntul, intrnd n componena UPS,
i pstreaz motivaia dintre semnificant semnificat sau se demotiveaz n diferit msur: are
loc schimbarea sau slbirea sensurilor lexicale ale componentelor UPS pe baza pierderii de ctre
cuvnt a sensului n structurile idiomatice, a transferului metaforic sau al celui metonimic; se
modific nuanele de sens ale componentelor n cadrul UPS din cauza restriciei sau extensiunii;
se atest i schimbarea de sens al componentelor n urma influenei sintactice prin fenomenul
contagiunii sau elipsei n structura UPS; se constat metamorfoza semantic n urma influenei
fonetice prin omolexie; se observ modificarea sensului componentelor UPS sub influena
enantiosemiei. n interiorul UPS cuvintele se integreaz, genernd un semn calitativ nou, ceea ce
ne permite s vorbim de sensul lexical unitar, sensul frazeologic i sensul motivaional al UPS.
Putem afirma: cu ct mai multe seme sunt pierdute de elementele UPS, adic e mai pronunat
gradul de demotivaie a acestora, cu att e mai mare gradul de fuziune semantic a lor.
n lingvistica romn ca, de altfel, i n cea de peste hotare, nu nceteaz discuiile privind
denumirea mbinrilor stabile din limb. Se nregistreaz o mulime de opinii privind liniile de
demarcare ntre locuiuni i unitile frazeologice. n baza acestor considerente, autoarea
12

studiului de fa propune un arhilexem, care ar cuprinde diverse uniti glotice polilexicale,


hipolexemele: locuiunile i unitile frazeologice. Aceast denumire generic este unitate
polilexical stabil (UPS). Desigur, fiecare mbinare polilexical de cuvinte - locuiunea,
unitatea frazeologic i expresia verbal este denumit corespunztor, cnd apare necesitatea;
sunt prezentate trsturile comune i distinctive ale lor. ns pentru facilitarea expunerii, toate
aceste formaiuni stabile vor fi denumite n felul propus supra. E de precizat c paremiologia nu
face parte din domeniul de cercetare al tezei noastre.
Scopul prezentului studiu este a examina i explica geneza, existena i utilizarea unitilor
polilexicale stabile n limba romn din punctul de vedere al motivaiei semnului glotic prin
determinarea reciproc semnificant - semnificat. Problema este cercetat n legtur cu motivaia
apariiei, existenei i utilizrii semnului glotic, care include motivele de diferit ordin ale acestor
manifestri. n mod special se accentueaz problema motivaiei semnului glotic, exprimat prin
semnificat polilexical. Se urmrete ideea de a demonstra necesitatea analizei fenomenelor de
limb sub aspectul motivaiei lor.
innd cont de faptul c problemele luate n discuie n tez sunt complexe, ne-am propus
cercetarea mai multor obiective, dintre care menionm:
- factorii motivaiei extralingvistice, ce constituie etapa primar de apariie a UPS n
limb; elaborarea unei noi clasificri a unitilor polilexicale stabile pe baza principiului
motivaiei extra- i intralingvistice a semnului glotic;
- factorii motivaiei intralingvistice, ce constituie etapa secundar la geneza UPS n limba
romn;
- principiile referitoare la motivaia retrospectiv i cea prospectiv n semantica UPS;
- motivaia: influenelor semantice ce conduc la schimbarea sau slbirea sensurilor
lexicale ale componentelor UPS (pierderea sensului de ctre unele componente ale UPS,
transferul metaforic sau cel metonimic), precum i la modificarea nuanei de sens a
componentelor UPS (restricia i extensiunea semantic);
influenelor sintactice: contagiunea i elipsa n componena UPS;
influenelor fonetice n modificarea sensurilor lexicale ale componentelor
UPS;
- fenomenul enantiosemiei la componentele UPS i determinarea motivaiei utilizrii UPS
ca unitate glotic ce dezambiguizeaz semele polarizate;
- relaia semnificat - semnificant cu structura sensului UPS i motivaia utilizrii lor, ca
uniti de limb n stare a denomina seme, neexprimate de uniti monolexicale;
- relaiile paradigmatice n structura sensului frazeologic, ce se manifest prin polisemie,
sinonimie, antonimie i omonimie frazeologic;
13

- relaiile sintagmatice n structura sensului frazeologic n motivaia apariiei i utilizrii


UPS;
- cazurile n care se produce demotivaia sensurilor la componentele UPS;
- procesele dinamice n dezvoltarea sensului UPS.
Caracterul inovator al prezentului studiu rezid n complexitatea i multilateralitatea
problemei abordate i a obiectului de studiu. n cercetarea de fa aplicm o metod inovatoare la
analiza UPS. Explicarea semnului glotic polilexical reiese din dou accepii: motivaia semnului
utilizat n mbinare i motivaia genezei, existenei i utilizrii UPS n limba romn. Se ncearc
a explica motivaia genezei UPS, abordnd etapa primar a apariiei lor n limba romn cauzele extralingvistice, precum i etapa secundar n geneza i evoluia lor cauzele
intralingvistice, toate fiind analizate n bloc.
S-a propus clasificarea UPS conform motivaiei intralingvistice, demarcarea fcndu-se ntre
unitile polilexicale denominative i cele conotative. S-a efectuat i clasificarea UPS n baza
motivaiei extralingvistice, care impune ideea divizrii UPS conform originii lor n UPS indigene
i generale. Ele, la rndul lor, se grupeaz n cmpuri conceptual-semantice. S-a investigat
semnul polilexical prin motivaia retrospectiv sau postfactum i motivaia prospectiv.
Motivaia retrospectiv este corelaia ntre forma intern i cea extern a UPS, cnd vorbitorul
cunoate semnificaia acestei uniti glotice, iar motivaia prospectiv se aplic atunci, cnd
vorbitorul nu cunoate sensul UPS i asociaz forma intern cu cea extern, adic determin
motivemul, informaia pe care o poate depista din nelesul componentelor sau al componentei
unitii de limb supralexemice date. Motivaia apariiei unor UPS n limba romn se explic
prin fenomenul enantiosemiei componentelor. n cazul dat, lund n considerare semele
polarizate ale echivalentului monolexical al UPS sau semele polarizate din structura semic a
componentei enantiosemice a UPS, unitatea polilexical stabil rmne unicul semn glotic ce
anihileaz dedublarea sensului.
Au fost determinate cmpurile conceptual-semantice, din care fac parte componentele
enantiosemice ale UPS. Unitile polilexicale stabile sunt analizate din punctul de vedere al
relaiilor sistemice luate n bloc (cercetare ntreprins n lingvistica romn doar la nivel de
unitate glotic monolexical): relaia semnificant semnificat, relaiile paradigmatice i cele
sintagmatice n structura sensului frazeologic, relaia semn-vorbitor. Se propune explicarea
motivaiei UPS n lumina unor noiuni de lingvistic general pe axa sincronic i cea diacronic.
Rezultatele principial noi pentru tiin i practic obinute. Prezenta tez este o
contribuie la iniierea unei noi direcii de cercetare - lingvistica motivaional, a unei modaliti
diverse de investigare n scopul cunoaterii mai profunde a esenei obiectului studiat. Motivaia
14

UPS n limba romn este studiat n dou direcii: motivaia semnului apt n mbinare i
motivaia genezei, existenei i utilizrii UPS.
Importana teoretic. UPS n limba romn sunt studiate teoretic de pe poziia motivaiei
semnului glotic, exprimat prin semnificant polilexical. Criteriul motivaiei semnului glotic,
exprimat de mbinri polilexicale stabile, nu a constituit preocuparea unui studiu de proporii n
lingvistica romn. Valoarea teoretic rezid i n faptul c au fost demonstrate cauzele
extralingvistice i cele intralingvistice referitoare la motivaia privind apariia UPS n limba
romn, precum i cauzele intralingvistice referitoare la motivaia de existen i utilizare a UPS.
Pentru ca un fenomen s fie cercetat exhaustiv, el trebuie studiat n dou accepii: n calitate de
sistem (relaia semnificat semnificant, relaiile sintagmatice, relaia semn vorbitor) i n
calitate de parte a sistemului limbii (relaiile paradigmatice). Ambele aceste aspecte teoretice au
fost luate n calcul pe parcursul investigrii noastre.
Metodologia cercetrii tiinifice este variat, complementar, aparinnd unor tiine avnd
obiect de cercetare nvecinat: filozofie, psihologie, logic, semiologie. Studiul de fa i propune
aplicarea unei noi metode, utilizate n lingvistica motivaional modern, la motivaia semnului
glotic. Se propune o modalitate divers de cercetare care, n mod obinuit, se include n arsenalul
metodic general al aceleiai tiine unice a limbii, aplicat de cercettor n scopul cunoaterii mai
profunde a esenei obiectului studiat. La fel de necesare ne-au fost i metode ca: analiza semic,
etimologic, descriptiv, substituional, contextual. Pe lng acestea, n tez sunt folosite unele
procedee ale metodei structural-semantice i ale celei comparativ-istorice.
Valoarea aplicativ a lucrrii. Rezultatele studiului nostru pot fi aplicate la elaborarea
diverselor tipuri de lucrri, care i-ar pune problema analizei faptelor de limb de pe poziiile
explicaiei semnului glotic. Cercetrile din prezenta lucrare pot fi aplicate la studierea limbii
materne i a limbilor strine la compartimentul frazeologie motivaional n vederea asimilrii
practice i memorizrii mai uoare a unitilor de limb monolexicale i polilexicale. Studiul dat
poate fi utilizat la redactarea manualelor (gimnaziale, liceale, universitare etc.), dicionare (de
locuiuni i frazeologisme, bilingve, polilingve, explicative, de sinonime, de antonime), precum
i la elaborarea unor cursuri i seminare speciale i opionale de lingvistic general, frazeologie,
lexicologie, onomasiologie, derivatologie etc.
Aprobarea rezultatelor obinute. Rezultatele cercetrii noastre au fost prezentate la
paisprezece colocvii, conferine internaionale, dintre care la dou edine n plen. La tema
investigaiilor au fost publicate dou monografii (Motivaia locuiunilor verbale romneti.
Chiinu: Elan Poligraf SRL, 2008. 124 p.; Probleme ale motivaiei unitilor polilexicale
stabile n limba romn. Chiinu: Princeps Magna, 2011. 152 p.), un dicionar (Dicionar de
valori lexico-gramaticale ale locuiunilor verbale romaneti. Chiinu: CEP U.S.M., 2004. 308
15

p.), douzeci i nou de articole i studii tiinifice n ar i peste hotare [108; 109; 110; 111;
112; 114, 115; 116; 118 ].
Structura lucrrii. Teza este alctuit din adnotare n limbile romn, rus i englez, lista
abrevierilor, introducere, cinci capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografia lucrrilor
tiinifice, a textelor literare consultate i a dicionarelor folosite, o anex, CV-ul autoarei.
n Introducere sunt descrise actualitatea temei alese i importana problemelor investigate,
scopul i obiectivele tezei, caracterul inovator al studiului, care prezint soluionarea unei
probleme importante motivaia extralingvistic i intralingvistic a genezei, existenei i
utilizrii locuiunilor i frazeologismelor n limba romn.
n Capitolul I Opinii pe marginea problemei cercetate se iau n discuie diverse opinii ale
cercettorilor cu privire la problema motivaiei semnului glotic, exprimat de un semnificant
monolexical i de un semnificant polilexical, precum i opiniile cercettorilor privind sensul
motivaional al UPS i al cuvntului.
1.1. Problema motivaiei semnului glotic, exprimat de un semnificant monolexical.
nceputul formrii motivologiei ca tiin se refer la mijlocul anilor 70 ai secolului al XX-lea.
Fenomenul motivaiei unitilor de limb se manifest prin relaiile motivaionale, lexicale sau
frazeologice ale lor, la a cror actualizare se contientizeaz motivaia unitii de limb, adic
intercondiionarea formei interne i a celei externe.
Relaiile de motivaie ale cuvintelor prezint o universalie lingvistic, ele cuprind aproape
toate cuvintele din limb, lsnd dup limita influenei lor un procent nesemnificativ al
cuvintelor cele singulare [197, . 3].
De caracterul motivaiei, ca proprietate a uniti glotice, sunt legate astfel de caracteristici ale
limbii ca: tendina ctre motivaia unitii glotice i tendina ctre arbitrarul ei, ceea ce se
realizeaz din contul unui ir de procese lexicale nominarea, remotivaia, neomotivaia,
demotivaia, lexicalizarea formei interne a cuvntului etc. Forma intern a cuvntului (FIC), fiind
un mijloc de exprimare a motivaiei lui, de asemenea posed un ir de funcii importante. Ea este
calificat ca un nod important n relaiile de sistem al limbii.
Problema motivaiei semnului glotic, luat n discuie n tez, se afl la intersecia mai multor
discipline ale lingvisticii, principala fiind onomasiologia.
De problema semnului, n general, se ocup ramura tiinei, numit semiologia general care
include lingvistica i semiotica. O alt ramur a tiinei cu o aplicare mai ngust a obiectului de
studiu este semiotica. Termenul dat este utilizat i de logic, i de teoria cunoaterii, apoi i
pentru a defini o parte a semiologiei, care, alturi de lingvistic, studiaz domeniul
complementar al semnelor non-verbale. n filozofie, n hermeneutic, n semiotic sau
semasiologie, se propag ideea c semnul este cel care guverneaz totul. Au fost vehiculate dou
16

axiome: a) pansemia totul este semn sau orice are o semnificaie (sau poate avea); b) polisemia
orice semn poate avea mai multe semnificaii. n concepia lui C.S. Peirce, fiind un adept al
pansemiei, se regsete triada, pe care o gsim n teoriile actuale: semn relaia semnului cu
obiectul - relaia semnului cu interpretantul semnului [4, p. 188-189]. Ch. Morris, un succesor al
lui Peirce, distinge n semiotic trei aspecte: semantica; sintaxa i pragmatica [127, p. 9-12].
Pansemia este proprie teoriei lui F. de Saussure. Dup remarca lui Saussure, principiul
arbitrarului semnului glotic nu ne mpiedic s delimitm ntr-o limb ceea ce este n mod radical
arbitrar, adic nemotivat, de ceea ce nu este astfel dect n mod relativ. Numai o parte din semne
este absolut nemotivat; la altele intervine un fenomen ce ne ngduie s recunoatem grade de
motivaie, fr s-l suprimm: semnul poate fi relativ motivat [127, p. 14-15].
Pentru adevrul tiinific ar trebui s recunoatem c teoria viznd caracterul arbitrar al
semnului glotic nu este fondat de F. de Saussure, ci mai degrab e o concluzie a unei milenare
discuii cu privire la legtura dintre semn i obiectul natural. Aceste discuii dateaz nc de la
Aristotel (384-322 .Hr.), iar apoi prin scolastica medieval ajung la lingvistica modern. E.
Coeriu citeaz vreo 30 de autori care ar fi tratat caracterul arbitrar al semnului glotic pn la
Saussure [apud 31, p. 37].
Pe alte poziii dect cele ale al lui Saussure privind arbitrarul semnului glotic se afl ali
lingviti, dintre care i putem numi pe E. Benveniste, Ch. Bally, R. Jakobson, R.A. Budagov, A.
Ciobanu, V. Pavel, A. Eremia, O. Blinova .a.
Lingvistul francez E. Benveniste consider, pe bun dreptate, c legtura dintre semnificat i
semnificant nu este arbitrar, ci necesar i extrem de strns [192, p. 92].
Un alt succesor i discipol al lui F.de Saussure, Charles Bally, cuta prin orice mijloace s
demonstreze caracterul motivat al semnului glotic, menionnd judicios c oamenii n procesul
comunicrii i exprim nu numai gndurile, ci i sentimentele, i atitudinea proprie fa de
problemele discutate. Anume astfel apare motivaia cuvntului, a mbinrilor de cuvinte i a
propoziiilor, sensurile figurate ale cuvintelor, polisemia, caracterul polifuncional al unor
categorii gramaticale etc. [31, p. 42].
Tot pe poziie anti-Saussure se afl i R. Jakobson. El considera c teoria despre caracterul
arbitrar al semnului glotic este o dogm saussurian care nu poate fi acceptat n mod
indiscutabil [311, p. 105-106]. R.A. Budagov menioneaz, pe bun dreptate, c ntre semnificat
i semnificant exist o strns interdependen care nu poate fi neglijat, atunci cnd discutm
despre semnul glotic al limbilor naturale. Unitile limbii, precum i sistemul limbii, n general,
nu pot rmne nemotivate pentru exponenii limbii materne [206, p. 252].
A. Ciobanu i R. Jakobson se afl pe aceleai poziii privind interpretarea semnului glotic
ntr-o manier mai simpl. Folosind n mod creator terminologia signum i signatum, propus de
17

R. Jakobson, profesorul A. Ciobanu consider c signum reprezint semnul glotic n general,


inclusiv substana lui sonor i forma; iar signatum va reprezenta substana lui semantic. Putem
afirma c un signum exprim un signatum. Nu exist limb n care nimic s nu fie motivat; de
asemenea, a concepe una n care totul s fie motivat este imposibil prin definiie. ntre cele dou
limite extreme maximum de organizare i minimum de arbitrar gsim toate varietile
posibile. Profesorul A. Ciobanu conchide just pe baza materialului faptic c semnul glotic nu
este ntotdeauna arbitrar [31, p. 42].
V. Pavel menioneaz c motivaia desemnrii obiectului este mijlocit de noiunea cu privire
la el. La nivelul de cunoatere senzorial subiectului denumete obiectul ntr-o form concret
individual. n cazul dat este important a descoperi rolul asocierilor, efectuat la nivelul de
imagini, fixat n contiin dup prima cunoatere a lui din realitate. Comparnd obiectele,
subiectul evideniaz, de fapt, o trstur comun pentru ele, ceea ce devine indiciu al motivaiei
[267, p. 28-29].
Cercettorul A. Eremia consider c din punctul de vedere derivaional majoritatea
toponimelor derivate i compusele lor n limba romn au un caracter motivat [57, p.13].
1.2. Problema motivaiei semnului glotic, exprimat de un semnificant polilexical. Se
distinge noiunea de motivaia postfactum, retrospectiv, deseori menionat n acest domeniu i
noiunea de motivaie prospectiv. Motivaia postfactum se manifest prin motivaia receptiv.
La motivaia prospectiv nu se cunoate sensul UPS i se caut determinarea lui [166].
nelegerea sensului UPS cere luarea n considerare a unui mare numr de factori ce in de
cunoaterea uman i demonstreaz c motivaia nu poate fi neleas dect n raport cu un
sistem de referin.
1.3. Opinii privind sensul lexical, frazeologic i motivaional. De problema sinonimiei,
antonimiei, monosemiei, polisemiei, restriciei i extensiunii sensului cuvntului, transferului
metaforic i metonimic, contagiunii, enantiosemiei, care sunt tratate referitor la UPS n capitolele
lucrrii, se ocup semantica lingvistic sau semasiologia. Apar numeroase lucrri despre sensul
cuvintelor. Istoricul semanticii lingvistice este tratat ntr-o serie de lucrri, dintre care amintim pe
cele elaborate de St. Ullmann [159, 177], P. Guiraud [144].
Sensul cuvntului este determinat de interaciunea a trei factori: factorul ontologic, factorul
noional, factorul funcional. Acesta din urm confer sensului lexical un caracter unic,
irepetabil, specific naional. n mod generalizat aceleai afirmaii le putem atribui cu anumire
rezerve i UPS.
Referitor la sensul frazeologic am putea meniona c o dificultate n studierea UPS este
problema mult discutat despre natura formaiunii polimembre ce se include n noiunea de
UPS. Unii savani (S. I. Ojegov, V. V. Vinogradov, N. Corlteanu, N. M. anski . a.) susin c
18

frazeologia este o tiin care studiaz toate mbinrile stabile de cuvinte. Dup opinia altora
(A. N. Molotkov, V. P. Jukov, L. N. Vasiliev . a.) domeniul frazeologiei trebuie s cuprind
numai uniti supralexemice, al cror sens e complet sau parial transformat. n cele ce
urmeaz, UPS vor fi privite prin prisma primei opinii, excepie constituind paremiile.
Privitor la sensul motivaional, n anii 70 ai secolului al XX-lea s-a nceput formarea n
lingvistica rus a unei tiine noi, motivologia. O. Blinova i colaboratorii ei au elaborat
dicionare de cuvinte motivate pe baza materialului dialectal. Au fost editate peste 400 de lucrri
la lingvistica motivaional, alctuite atlase dialectale pe baza hrilor, susinute teze de doctor i
doctor habilitat la lingvistica motivaional [198, . 5].
Din cele expuse supra vedem c problema motivaiei sensului lexical a generat apariia unei
noi tiine lingvistice, motivologia. n spaiul nostru pruto-nistrean aceast direcie a fost
investigat referitor la unitile monolexicale, cu unele excepii, n lucrrile profesorilor Anatol
Ciobanu, Vasile Pavel, Anatol Eremia. Pe cnd problema motivaiei semnului glotic, exprimat de
un semnificat polilexical, nu a fost cercetat n complexitatea ei.
Avem de adugat, cu referire la cuvinte se poate vorbi de sens lexical i sens motivaional; n
UPS ns discutm de sens frazeologic, sens motivaional i sens lexical.
n Capitolul al II-lea. Noiunea de unitate polilexical stabil sunt prezentate variate
opinii ale lingvitilor privind aspecte ale studierii UPS: terminologia neunificat, trsturile
distinctive, clasificarea. n tez autoarea a determinat criteriile funcionale, semantice i
structurale ale locuiunilor, unitilor frazeologice i ale expresiilor verbale n plan comparativ i
a propus definiia proprie a unitilor frazeologice i a locuiunilor.
Capitolul al III-lea. Cauze extralingvistice ale motivaiei apariiei UPS n limba romn
(Etapa primar) este consacrat determinrii motivaiei extralingvistice a unitilor polilexicale
stabile n limba romn, constituind etapa primar privind apariia UPS n limb. Motivaia
originii unor UPS se explic prin provenien strin, fiind mprumutate, calchiate sau ptrunse
n limb pe cale cult. n cazul dat ele trebuie considerate ca fiind generale unui mare numr de
limbi. Celelalte UPS trebuie privite ca fiind indigene, avndu-i originea n limba romn, chiar
dac exist corespondentele lor n alte limbi.
Putem deosebi dou categorii mari de UPS privind originea lor: 1. uniti denominative, din
care fac parte locuiunile i unitile frazeologice (UF) care denumesc realitatea, 2. uniti
conotative care exprim atitudinea vorbitorului fa de realitatea concret i care sunt UF. La
baza clasificrii conform motivaiei extralingvistice propunem principiul originii: UPS indigene
i UPS generale.
n Capitolul al IV-lea. Motivaia intralingvistic referitoare la apariia unitilor
polilexicale stabile n limba romn (Etapa secundar) este prezentat conceptul motivaiei
19

intralingvistice viznd apariia UPS n limba romn. Destrmarea sintetismului limbii latine a
condus la crearea formelor analitice, care sunt modele de exprimare mai explicite, mai clare.
Privitor la nelegerea sensului global al UPS se distinge motivaia retrospectiv i motivaia
prospectiv. Problema cunoaterii i asociaia dintre semnificant i semnificat este evident,
univoc i accesibil i depinde de persoana care decodific motivaia. n consecin, motivaia
este relativ, cci ea depinde nu doar de punctul de vedere adoptat i de mecanismele implicate,
dar i de persoana care face analiza. Prin urmare, UPS indigene sunt prestate motivaiei i
semnificaiei de ctre vorbitorii unei comuniti glotice; atunci cnd e vorba de UPS generale, ele
pot fi nelese de vorbitorii altor limbi prin transparena motivaiei UPS. Un tip de cunotin
suplimentar, cunoaterea etimologic (intra- i extralingvistic) poate s nlesneasc explicaia
motivaiei UPS. Imaginea determin legtura dintre semnificant i semnificat [109, p.90].
Se disting urmtoarele tipuri de influen n limb : influena semantic, influena sintactic,
influena fonetic. n acest capitol am cercetat influena legturilor semantice, ce conduc la
modificarea / nonmodificarea sensurilor lexicale ale componentelor n urma influenei acesteia.
Am tratat despre pstrarea sensurilor lexicale ale componentelor UPS. S-a demonstrat c atunci
cnd o component i pstreaz sensul, el (acest sens) poate servi drept motivaie a sensului
ntregii UPS. Acest fenomen este caracteristic UPS denominative, unde lipsete imaginea, iar
componentele motivate pot fi att un verb modal, ct i un nume. Mai mult ca att, aceste
componente mai includ n structura lor semic i semele responsabile de anumite valori lexicogramaticale, ele neputnd fi desemnate de corelaii monolexicali ai UPS, astfel se explic
motivaia existenei i utilizrii acestor tipuri de UPS. Schimbarea sau slbirea sensurilor lexicale
ale componentelor UPS poate avea loc n urmtoarele situaii: pierderea de ctre componentele
din cadrul UPS a sensului lexical primordial; schimbarea sensurilor lexicale ale componentelor
UPS n urma transferului metaforic i cel metonimic.
Influena legturilor semantice duce i la schimbarea nuanei de sens al componentelor n
cadrul UPS, exprimat prin restricia i extensiunea sensurilor lexicale ale componentelor UPS.
n prezentul capitol a fost cercetat influena legturilor sintactice care pot schimba
sensul componentelor UPS. Influena sintactic se actualizeaz prin contagiune (influena
legturilor sintactice) i prin elips (influena pierderii legturilor sintactice). A fost cercetat al
treilea tip de influen a legturilor semantice n limb legturi fonetice prin fenomenul
analogiei fonetice omosemia. S-a explicat de ce omosemele UPS se regsesc ntr-un numr
diferit n limb, n funcie de tipul denominativ sau conotativ al lor. S-a efectuat clasificarea
omosemelor frazeologice n limba romn.
n capitolul dat s-a descris minuios schimbarea de sens al componentelor UPS n urma

20

influenei enantiosemiei. S-au stabilit cile de aparie a enantiosemiei.


n Capitolul al V-lea. Motivaia intralingvistic privind existena i utilizarea
unitilor polilexicale stabile n limba romn. Structura sensului frazeologic, ne-am propus
s cercetm anumite aspecte ale motivaiei existenei i utilizrii UPS, explicate prin coninutul
semnului glotic. Din aceste considerente au fost cercetate urmtoarele aspecte ale realizrii
semnului glotic, care se manifest n diverse relaii de sistem i anume: I. relaia semnificant semnificat; II. relaiile paradigmatice n structura sensului UPS polisemia, sinonimia,
antonimia, omonimia (tratat n cap.4); III. relaiile sintagmatice componentele UPS; IV.
relaia semn vorbitor care se exprim prin aspectul conotativ al UPS. Au fost cercetate, de
asemenea, V. procesele dinamice n dezvoltarea sensului frazeologic. n funcie de o atare tratare
a problemei, materialul din acest capitol este structurat respectiv. La problema relaiei
semnificant - semnificat vor fi abordate problema monosemiei UPS cu structura semnificaiei
lexicale, frazeologice i motivaionale, posibilitatea UPS de a denomina acele seme care nu pot fi
exprimate de uniti monolexicale. Relaiile paradigmatice n structura sensului frazeologic
i vor gsi expresia n polisemia UPS; combinarea semelor n cazul polisemantismului UPS;
posibilitatea UPS polisemantice de a denomina acele seme care nu pot fi exprimate de uniti
monolexicale; eliminarea echivocului la utilizarea UPS; motivaia existenei i utilizrii UPS
polisemantice .a. n acest subcompartiment vor fi analizate UPS polisemantice, ce au de la dou
pn la apte semnificaii, lucru neatestat de dicionarele explicative i frazeologice
contemporane. Sinonimia i antonimia frazeologic i gsesc tratarea la tema relaiilor
paradigmatice n structura sensului frazeologic.
Relaiile sintagmatice ntre componentele UPS vor fi plasate att n formulele
semantico-distributive ale unor UPS, ct i n expresia componentelor, cum ar fi arhaismele,
jocul de cuvinte, mijloacele eufonice i formal gramaticale, etimologia popular.
Un alt aspect al realizrii semnului glotic l constituie relaia semn vorbitor, exprimat
de motivemul UPS, ce se refer la UPS conotative i la unele UPS denominative ce posed
imagine.
Procesele dinamice n evoluia semantic a UPS duc la polisemie, derivare frazeologic,
defrazeologizare, modificarea elementelor constitutive, dispariia i formarea UPS.
Problema motivaiei unitii glotice n diversele sale manifestri n plan morfologic,
lexical, frazeologic, sintactic, fie c se afl nc n faza incipient de cercetare n republic, fie c
i ateapt soluionarea. Prezenta tez, fiind o abordare a problemei menionate, este i un
ndemn de a contribui prin alte cercetri la diferite nivele ale limbii n iniierea unei noi direcii
de cercetare - lingvistica motivaional, a unei modaliti diverse de cercetare care se include n

21

arsenalul metodic general al aceleiai tiine unice a limbii n scopul cunoaterii mai profunde a
esenei obiectului studiat.

22

1. OPINII PE MARGINEA PROBLEMEI CERCETATE


1.1. Problema motivaiei semnului glotic, exprimat de un semnificant monolexical
Problema motivaiei semnului glotic capteaz atenia n studiile de lingvistic de ultim
or, sunt efectuate noi descoperiri i inovaii n cercetarea acestei teme. n aceast ordine de idei
vin ca suport materialele de onomasiologie, semasiologie ntr-un sens mai larg, istorie a limbii
(care cerceteaz, n parte, factorii intralingvistici i extralingvistici a genezei unitilor glotice,
precum i evoluia acestor uniti de limb n plan diacronic), dialectologie, lexicologie,
frazeologie, morfologie etc. Obiectul cercetrii se afl la interferena mai multor discipline ale
lingvisticii. Astfel Atlasul limbilor Europei (Atlas linguarum Europae), patronat de UNESCO i
Uniunea European i Atlasul lingvistic romanic (Atlas linguistique romane), proiect
internaional sub egida Uniunii Europene, au revoluionat cercetarea lingvistic actual, crenduse o nou disciplin, lingvistica motivaional, ntemeiat pe constatarea unei mentaliti
comune la vorbitorii de limbi diferite, din cadrul unei familii sau mai multor familii de limbi.
Datele cuprinse n cele dou atlase ofer informaii inedite, de o mare valoare, privind originile
etno-lingvistice ale Europei, Patria limbilor indo-europene [87, p. 12].
nceputul formrii motivologiei ca tiin se refer la mijlocul anilor 70 ai secolului al
XX-lea. Fenomenul motivaiei unitilor de limb se manifest prin relaiile lexicale sau
frazeologice, la a cror actualizare se contientizeaz motivaia cuvntului, a locuiunii sau a
frazeologismului, adic intercondiionarea formei interne i a celei externe.
Relaiile de motivaie a cuvintelor prezint o universalie lingvistic, ele cuprind aproape
toate cuvintele din limb, lsnd dup limita influenei lor un procent nensemnat de cuvinte
cele singulare [197, . 3].
Unitile ce au legturi motivaionale ntre ele (perechi, iruri, blocuri) se caracterizeaz
printr-un spectru vast funcional n toate domeniile limbii cel comunicativ, emoional-expresiv,
estetic. De caracterul motivaiei ca proprietate a cuvntului sunt legate caracteristici ale limbii,
precum sunt tendina ctre motivaia unitii glotice i tendina ctre arbitrarul ei, care se
realizeaz din contul unui ir de procese lexicale nominarea, remotivaia, neomotivaia,
demotivaia, lexicalizarea formei interne a cuvntului etc. FIC, fiind un mijloc de exprimare a
motivaiei lui, de asemenea posed un ir de funcii importante. Ea este calificat ca un nod din
cele mai importante al relaiilor de sistem n limb [197 , . 3].
Motivologia ca tiin lingvistic i-a gsit manifestarea i evoluia cu succes n coala
lingvistic de motivologie din cadrul Universitii din Tomsk (Rusia). Sub aspectul su
sistematizat, bazele ei obiectul cercetrii, noiunile tiinifice de baz, aspectele cele mai
importante de analiz: ontologic, metodologic, funcional, dinamic, lexicografic, comparativ, de
23

cercetare a surselor, sunt oglindite n lucrarea Olgi Blinova :


[198, p. 191] i dezvoltate ulterior n lucrrile reprezentanilor
colii lingvistice de la Tomsk. Conform opiniei lui Iu.N. Karaulov, coala tiinific a
motivologiei ocup un loc important n rndul colilor i programelor metodologice, care
determin evoluia rusisticii contemporane [197, . 3].
Motivologia mbin cu succes principiile de baz ale paradigmei lingvistice:
antropocentrismul, funcionalismul, textocentrismul. Timp de dou decenii n cadrul acestei coli
lingvistice au fost publicate monografii i sute de articole tiinifice, au fost susinute teze de
doctor i doctor habilitat, consacrate cercetrii aprofundate a diverselor aspecte ale motivologiei,
ceea ce a contribuit la identificarea unor compartimente ale teoriei motivaiei, cum ar fi
motivologia descriptiv i cea comparativ. Rezultatele noi obinute au contribuit la apariia
noilor termeni din domeniul vizat sau la specificarea celor vechi.
Noiunea de motivaie are n teza noastr dou accepii, actualizate astfel i n lingvistic:
1) motivaia semnului glotic este conceput n raport cu determinarea reciproc dintre noiunile
de semnificant i semnificat; 2) problema este cercetat referitor la motivaia apariiei, existenei
i utilizrii semnului glotic care include motivele acestor manifestri. n DEX gsim inclus doar
accepia a doua a termenului dat supra cu urmtoarea explicaie: motivaia este totalitatea
motivelor, a consideraiilor sau a mobilurilor (contiente sau nu) care determin pe cineva s
efectueze o anumit aciune sau s tind spre anumite scopuri; ansamblu de motive care explic
un act, o conduit; motivare, justificare, argumentare [DEX, p. 571].
Problema motivaiei semnului glotic se afl la interferena mai multor discipline ale
lingvisticii, principala fiind onomasiologia. Onomasiologia, susine Vasile Pavel, este o ramur
n devenire a lingvisticii [148, p. 527]. Iar formarea cuvintelor i formarea mbinrilor de
cuvinte, de care ne ocupm n studiul de fa, se refer la domeniul lingvisticii, numit nominaie.
Obiectul de studiu al onomasiologiei sunt denominrile, regularitile i procedeele acestui
proces complex i, bineneles, desemnarea (cuvntului, grupului de cuvinte), care rezult din
condiionarea reciproc ntre elemente de natur diferit: lingvistic, gnoseologic, psihic,
logic, semiotic. Iat de ce fenomenul desemnrii obiectelor atrage tot mai mult atenia
lingvitilor, precum i a reprezentanilor din alte domenii de cercetare: filozofie, psihologie,
logic, semiologie.
Relaia ntre nume i lucruri este una din problemele eseniale ale onomasiologiei. Cele
dou tipuri de cunoatere, empiric i tiinific, face posibil distincia dintre modelele
cognitive populare i cele savante, care determin identificarea semnului reprezentrii
obiectului, adic a imaginilor primare ce ne ajuta s nelegem mecanismul denominrii n actul
de creare a noii forme de exprimare cuvntul, derivatul semantic sau sintagma [89, p. 678].
24

Prof. Vasile Pavel susine: cuvintele, sintagmele denominative i sensurile noi, create
dup modele interne ale limbii, apar pe dou ci principale: 1) prin procedeul derivrii
morfematice i 2) prin intermediul derivrii semantice [89, p. 673]. La derivarea morfematic,
pe lng prefixare, sufixare, compunere, abreviere, se refer i formarea sintagmelor
denominative sau apreciative. n cazul dat mai muli lingviti vorbesc despre fenomenul
lexicalizrii (sublinierea ne aparine), fenomen neles ca un proces prin care o succesiune de
morfeme (o sintagm) devine o unitate lexical [89, p. 674].
Am avea de adugat la cele afirmate c acest fenomen de limb cu privire la obiectul
nostru de studiu se refer mai mult la cuvintele compuse i la locuiuni cu funcie denominativ.
Referitor la unitile frazeologice, care nu au funcie denominativ, ci conotativ, determinnd
atitudinea vorbitorului fa de realitatea desemnat, putem vorbi de fenomenul frazeologizrii.
Sintagma derivare semantic este mai puin utilizat de ctre lingviti, dar se consider un
termen adecvat, susinut de teza privind caracterul derivaional al legturilor dintre sensurile
aceluiai cuvnt. Derivarea semantic se manifest sub forma polisemiei cuvintelor, a extinderii
funciei denominative a cuvintelor existente [89, p. 673]. Acest fenomen va fi cercetat n tez,
mai amnunit, n capitolul 5, paragraful 5.2.1.
De problema semnului, n general, se ocup ramura tiinei, numit semiologia general,
termen vehiculat mai ales n Frana, care include lingvistica i semiotica. O alt ramur a tiinei
cu o aplicare mai ngust a obiectului de studiu este semiotica. Termenul dat este utilizat i de
logic, i de teoria cunoaterii. Termenul este utilizat i pentru a defini o parte a semiologiei care,
alturi de lingvistic, studiaz domeniul complementar al semnelor non-verbale. Semasiologia
este un termen ce acoper o suprafa mai mic dect cea a semiologiei, avnd referin doar la
studiul semnificaiei semnelor verbale. Aadar, hiperlexemul noiunilor date este semiologia, iar
semiotica i semasiologia sunt hipolexemele lui. Semasiologia este n raport de hipolexem fa
de termenul semiotica. Obiectul nostru de studiu se refer la domeniul semasiologiei. De
problema semnelor verbale iniial s-a ocupat i semiologia general, un reprezentant de frunte al
ei fiind F. de Saussure.
Istoria opiniilor referitoare la limbajul uman consemneaz preri diferite despre existena
sau inexistena unei legturi ntre complexul sonor i conceptul pe care acesta l reprezint, adic
cel al motivaiei dintre semnificat i semnificant. Problema a fost larg dezbtut de gnditorii
greci, adepi ai existenei unei legturi naturale ntre cuvnt i obiectul la care acesta se refer
(Platon, de pild, nclina ctre aceast concepie) sau ai teoriei care neag o astfel de legtur
(Democrit, Aristotel). Mult mai trziu, ctre sfritul primului mileniu, aceeai disput se ducea
ntre colile eline prezentate de anomaliti (care afirmau c exist o legtur natural cuvntobiect) i analogiti (care infirmau o asemenea legtur) [81, p. 70].
25

V. Bahnaru, n monografia sa, vorbete despre problemele semioticii i hermeneuticii [4,


p. 184-194]. n special, autorul menioneaz c n filozofie, inclusiv n hermeneutic, tiina care
se ocup de studiul semnelor, este semiotica sau semasiologia i promoveaz ideea c semnul
este cel care guverneaz totul. Au fost vehiculate dou axiome: a) pansemia totul este semn sau
orice are o semnificaie (sau poate avea); b) polisemia orice semn poate avea mai multe
semnificaii (unicitatea existenei nu determin unicitatea semnificaiei) [33, p. 10-11]. n
accepia lui C.S. Peirce, un adept al pansemiei, toat gndirea se exprim prin semn, iar
pansemia admite c lumea nu se compune din dou feluri de lucruri: din semne i non-semne, ci
din lucruri cu semnificaie i lucruri fr semnificaie; n acelai timp, pentru Peirce, a avea
semnificaie nseamn cognoscibilitate [apud 4, p. 188-189]. Peirce vorbete despre aspectul
abstract al semnului: semnul este ceva ce st n locul a altceva i este neles de cineva. n teoria
lui Peirce se regsete triada, pe care o ntlnim n teoriile actuale: semn relaia semnului cu
obiectul - relaia semnului cu interpretantul semnului [apud 4, p. 189].
Un succesor al lui Peirce este Ch.W. Morris ntr-un context teoretic schimbat.
Comportamentul condiioneaz semnificaia, iar nu cunoaterea. Morris distinge n semiotic trei
aspecte: semantica - care studiaz relaia semnului cu semnificaia sa, expresiile formale i
designatele lor, trateaz sensul expresiilor i include teoria adevrului i deduciilor logice;
sintaxa care studiaz relaia dintre semne (expresii) i ofer reguli de formare a acestora i
pragmatica disciplina care studiaz relaia dintre semne i utilizatorii lor i cuprinde tiine ca
psihologia, etnologia, fiziologia limbilor etc. [127, p. 9-12]. Conform teoriei lui Morris, unitile
polilexicale stabile (UPS) se regsesc n compartimentul semantic i pragmatic prin excelen,
dei aspectul sintax i are aplicare n formulele semantico-distributive ale UPS.
Pansemia este proprie teoriei lui F. Saussure, pentru c limba este un sistem de semne,
unde totul are semnificaie. Definiia semnului este alta la Saussure.
Semnul glotic are un caracter dual n opinia lingvistului: este prezent doar semnificantul
i semnificatul. Relaia ntre aceste dou laturi este arbitrar. Ideea era limpede formulat de
Saussure, care susine c legtura ce unete semnificantul de semnificat este arbitrar sau, pentru
c nelegem prin semn ntregul ce rezult din asocierea unui semnificant cu un semnificat,
putem spune, mai simplu, c semnul glotic este arbitrar. Pentru F. de Saussure semnificatul
este conceptul, dar niciodat obiectul [155, p. 98]. Dup remarca lui Saussure, principiul
arbitrarului semnului glotic nu ne mpiedic s delimitm ntr-o limb ceea ce este n mod
radical arbitrar, adic nemotivat, de ceea ce nu este astfel dect n mod relativ. Numai o parte din
semne este absolut nemotivat; la altele intervine un fenomen ce ne ngduie s recunoatem
grade de arbitrar, fr s-l suprimm: semnul poate fi relativ motivat [1 1 9 , p.142].

26

Ideea de soeur, exemplifica Saussure, nu este prin nici un raport interior legat de
grupul de sunete s--r, ce-i servete drept semnificant; orice alt grup de sunete ar putea avea
aceeai semnificaie. Nu exist, deci, o legtur natural ntre secvena de sunete ce denumete
un obiect i obiectul respectiv, nu exist o determinare de tip cauzal ntre coninut i expresie (i
nici invers). Doar raportul dintre semnificant i obiectul desemnat este arbitrar [apud 81, p.70].
Semnul glotic entitate psihic cu dou fee nu unete un lucru cu un cuvnt, ci un concept
cu o imagine acustic. Aceasta din urm nu e sunetul material, ci o amprent psihic a acestui
sunet, reprezentarea pe care ne-o d mrturia simurilor noastre. n locul termenului concept
Saussure propune termenul semnificat (cel care este semnificat), iar n loc de imagine acustic
semnificant (cel care semnific) [155, p. 98-99]. Unitatea dintre semnificant i semnificat
definete semnul glotic. Opoziia saussurian a fost extins de L. Hjelmslev de la semnul glotic
la sistemul lingvistic n ansamblu: limba are dou planuri, un plan al expresiei (ce corespunde
semnificantului) i un plan al coninutului (corespunztor semnificatului) [apud 81, p.70].
Argumente pentru Sausure serveau existena diferitelor cuvinte pentru aceeai realitate n
diferite limbi, sinonimele existente ntr-o limb, omofonele din diferite limbi i omonimele din
aceeai limb. Cele afirmate de lingvistul elveian se referea la legtura dintre semnificant i
semnificat, cnd semnificantul era monolexical. Ct privete semnificantul polilexical, dup
opinia noastr, lucrurile nu stau tocmai aa. Dar despre acest aspect vom trata infra.
Am putea spune c pentru F. de Saussure semnul este ceva care st n locul unui concept,
n timp ce pentru Ch. Morris semnul este ceva care st n locul unui obiect [127, p. 13].
Lingvistul francez E. Benveniste n studiul su, consacrat naturii specifice a semnului
glotic, lanseaz prerea judicioas c teoria caracterului arbitrar al semnului glotic este departe
de a fi explicit i just. Savantul consider c din teoria lui Saussure despre caracterul biplan al
semnului glotic nc nu reiese n mod obligatoriu c semnul are un caracter arbitrar [192, p.
90-97]. E. Benveniste nu este de acord cu Saussure c semnificantul nu are nicio legtur cu
lumea real. El consider c lumea real, de care vorbete Saussure, este chiar obiectul ca atare,
c legtura dintre semnificat i semnificant nu este arbitrar, ci necesar. Noiunea (semnificatul)
de bou n contiina noastr se identific neaprat cu aa-zisul complex sonor (semnificantul)
beuf [192, p. 92]. Altfel nu poate fi, deoarece aceste elemente sunt imprimate n contiina
noastr i sunt percepute n orice mprejurare. Benveniste menioneaz c simbioza dintre
semnificat i semnificant e att de strns, nct noiunea de bou reprezint ca i cum sufletul
imaginii acustice a cuvntului bou. Prin urmare, putem afirma c nu avem forme goale, tot aa
precum nu avem noiuni nedenumite [192, p. 92].
Un alt succesor i discipol al lui F.de Saussure, Charles Bally, cuta, prin orice mijloace,
s demonstreze caracterul motivat al semnului glotic. Lingvistul elveian menioneaz judicios c
27

oamenii n procesul comunicrii i exprim nu numai gndurile, ci i sentimentele, i atitudinea


proprie fa de problemele discutate. n felul acesta apare motivarea cuvntului, a mbinrilor de
cuvinte i a propoziiilor. Tot astfel se formeaz sensurile figurate ale cuvintelor, polisemia,
caracterul polifuncional al unor categorii gramaticale etc. [apud 31, p. 42].
Tot pe poziie anti-Saussure se afl i R. Jakobson. El considera c teoria despre
caracterul arbitrar al semnului glotic este o dogm saussurian care nu poate fi acceptat n
mod indiscutabil [311, p. 105-106].
A. A. Potebnea a determinat noiunea de form intern ca fiind sensul etimologic cel
mai apropiat al cuvntului, care nglobeaz un indiciu singular al obiectului. Astfel cuvntul rus
a aprut sub influena altui cuvnt , avnd semnificaia: ceea prin care se privete sau
de unde vine lumina [apud 267, p. 24].
Opoziia saussurian a fost extins de L. Hjelmslev de la semnul glotic la sistemul
lingvistic n ansamblu: limba are dou planuri, un plan al expresiei (ce corespunde
semnificantului) i un plan al coninutului (corespunztor semnificatului).
De semiologie s-a ocupat i structuralismul francez, bazat pe unele idei ale lui Saussure.
Reprezentanii acestui curent n lingvistic sunt Claude Levi-Strauss, Roland Barthes, Michel
Foucault, Jacques Lacan, Lucien Goldmann, Pierre Francastel, Louis Althusser. Prin reducerea
semnului la sistem (chiar la structur), apare o contragere analitic a semanticului la sintactic i
ignorarea aspectului pragmatic. Dup opinia noastr, ignorarea aspectului pragmatic, care
studiaz relaia dintre semne i utilizatorii lor, nu este judicioas. Situaia dat i gsete
actualizarea n motivaia unitilor polilexicale stabile prin aspectul conotativ al UPS,
denominativ pentru unele categorii lexico-gramaticale, exprimate de UPS etc., fenomene care
vor fi tratate n capitolele 3, 4 i 5 ale tezei.
R.A.Budagov menioneaz, pe bun dreptate, c ntre semnificat i semnificant exist o
strns interdependen care nu poate fi neglijat, atunci cnd discutm despre semnul glotic al
limbilor naturale. Budagov menioneaz c semnificatul tinde s aib diferite mijloace de
exprimare n limb cu noi i noi nuane de sens (comp.: , , ,
, ), iar semnificantul tinde s aib posibilitatea de a figura n limb n mod
diferit [206, p. 252, apud 31, p. 39]. Lingvistul este de prerea c unitile limbii (lexicale,
gramaticale i, parial, frazeologice), precum i sistemul limbii, n general, nu pot rmne
nemotivate pentru exponenii unei limbi materne [apud 31, p. 42]. Am avea de adugat c aici e
vorba de motivaia retrospectiv a UPS indigene, fapt despre care vom trata n capitolele 3 i 4
ale tezei noastre.
Pentru adevrul tiinific ar trebui s recunoatem c teoria viznd caracterul nemotivat al
semnului glotic nu este fondat de F. de Saussure. Anatol Ciobanu intr ntr-o polemic
28

argumentat i judicioas cu renumitul savant, aducnd n discuie opiniile mai multor savani ce
se situeaz pe alte poziii dect cele ale lui Saussure [31, p. 37]. Teoria lui Saussure reprezint
mai degrab o concluzie a unei milenare discuii cu privire la legtura dintre semn i obiectul
natural. Aceste discuii dateaz nc de la Aristotel (384-322 .Hr.), prin Betius (460 -524 .Hr.),
om de stat i filozof roman, influenat de Platon (427-347 .Hr.), iar apoi prin scolastica
medieval ajung la lingvistica modern [77, p. 19]. E. Coeriu citeaz vreo 30 de autori care ar fi
tratat caracterul arbitrar al semnului glotic pn la Saussure [apud 31, p. 37].
Motivaia semnificantului este vdit i n: denumirile de plante, caz atestat i de
Saussure: floarea-soarelui (se rotete dup soare), gura-leului, coada oricelului, coada calului
etc.; denumirile populare de peti: petele-ciocan, petele-turt, crapul-oglind, petele cu spad
etc. Anatol Ciobanu subliniaz, pe bun dreptate, c este motivat denumirea dat diferitelor
specii de animale, insecte, fluturi, de ex., rm de la verbul a rma (pmntul), groparul
(gndac ce strnge i i ngroap mncarea n pmnt), leul furnicilor (atac furnicile),
musca beiv / musca de oet / musca vinului, broasca rioas etc. [31, p. 41-42]. Deci, conchide
profesorul A. Ciobanu, pe baza materialului faptic citat ne putem imagina i mai bine c semnul
glotic nu este ntotdeauna arbitrar [31, p. 42]. Noi am avea de adugat c semnificantul, fiind
motivat iniial, ulterior poate rmne motivat sau se demotiveaz. Aceast problem complex
va fi tratat n capitolele 3, 4 i 5 ale tezei.
Natura controversat a opiniilor n problema caracterului arbitrar / nonarbitrar al
semnului glotic este explicat argumentat, dup opinia noastr, de ctre profesorul A. Ciobanu.
Domnia sa afirm corect c e mult mai lesnicios a descoperi i a urmri istoria cum a aprut
denumirea unui obiect concret, dect istoria cum a aprut i s-a dezvoltat denumirea
(denominaia) unor fenomene i noiuni abstracte. Deoarece n planul stabilirii ct mai vizibile a
motivrii semnului glotic e mai uor a opera cu denumirea obiectelor [31, p. 43]. Astfel se
explic, dup prerea noastr, i controversele persistente pn n prezent n studiile tiinifice,
chiar i n manualele de lingvistic general, fiindc se confund noiunea de semn arbitrar cu
noiunea de semn demotivat, care este nemotivat pentru vorbitorii actuali, dar care nu a fost
arbitrar, a fost motivat de cele mai multe ori n momentul crerii unitii de limb.
R. Jakobson i A. Ciobanu se afl pe aceleai poziii privind interpretarea semnului glotic
ntr-o manier mai simpl. Folosind n mod creator terminologia signum i signatum, propus de
R. Jakobson [312, p. 361], profesorul A. Ciobanu consider c signum reprezint semnul glotic
n general, inclusiv substana lui sonor i forma; iar signatum va reprezenta substana lui
semantic [31, p. 43]. Putem afirma c un signum exprim un signatum. Totodat n cazul
sinonimiei, signatum se poate materializa prin mai muli signum. Dac signum nu ar conine
signatum i nu ar fi raportabil la obiectele i noiunile respective din viaa noastr, nu ar reflecta
29

fora de cugetare a individului vorbitor, atunci limba constituit din asemenea signi, ar fi
nenatural, necomunicativ i chiar nenormal, afirm R.A. Budagov [205, p.61].
Motivaia nominaiei este strns legat de procesul cunoaterii. Semnificanii sunt legai de
realitate prin relaii de reflecie i de denotare. Reflexia, una din primele etape n actul
denominativ, susine V. Pavel, reprezint o premis de mare importan pentru subiectul
vorbitor, pentru crearea cuvintelor (sau a mbinrilor de cuvinte n.n.) i memorizarea lor. n
afara acestei faculti, limbajul uman este inimaginabil [148, p. 674].
Vasile Pavel, referindu-se la afirmaia lui Eugen Coeriu c limba funcioneaz, se percepe
i se descoper n vorbire, iar numele nou este expresia libertii de creativitate glotic a
vorbitorului, menioneaz n legtur cu aceste studii c marele lingvist pune conceptul de
lingvistic a vorbirii, pe de o parte, n legtur direct cu noiunea de desemnare a lucrurilor,
iar, pe de alt parte, atunci cnd recurge la fapte, cu geografia lingvistic i dialectologia [89, p.
528].
Cercettorul menioneaz, pe bun dreptate, c pentru un lingvist este important
determinarea rolului esenial pe care o are forma intern n procesul crerii unei noi uniti de
limb. Motivaia desemnrii obiectului, dup cum s-a menionat deja, este mijlocit de noiunea
cu privire la el. ns noiunea nu poate s nu se bazeze pe imaginea senzorial. La nivelul de
cunoatere senzorial obiectul este reflectat n contiina subiectului care l denumete ntr-o
form concret-individual. La trecerea de la reflectarea senzorial la cea raional are loc
deplasarea imaginii obiectului n noiunea despre obiect [267, p. 24]. n cazul dat este important
a descoperi rolul asocierilor la nivelul de imagini. n timpul asocierii imaginea noului obiect,
fixat n contiin dup prima cunoatere a obiectului din realitate, trezete n minte imaginea
unui alt obiect, cunoscut anterior, pentru care exist deja o denumire. Comparnd obiectele,
subiectul evideniaz de fapt un semn comun al lor. Anume acest indiciu (numit de unii lingviti
motivant) care servete ca baz pentru comparare, devine marc a motivaiei ( de ex., sfecliu
de la sfecl indiciu al culorii) [267, p. 26]. Noiunea abstract despre forma intern este o
indicaie referitoare la motivarea apariiei cuvntului sau a UPS noi. Aadar, la baza motivaiei
st reflectarea unui indiciu. Academicianul Emanuel Vasiliu adaug c reducerea relaiei de
numire la simpla relaie stereotip dintre senzaia, venit de la obiectul denumit, sau orice
aprare a acestei relaii, devine lipsit de sens. Atta timp ct numesc pisic animalul pe care l
vd n faa mea, fac acest lucru, numai pentru c am fost nvat s am reacia dat verbal n
momentul n care am senzaia provocat de prezena animalului n cauz. Atunci las orice
ncercare de a contesta corectitudinea acestei numiri, nu pot s reacionez dect spunnd c n
acord cu datele mele senzoriale i cu felul n care am fost nvat s folosesc cuvntul pisic,
animalul din faa mea trebuie numit pisic [127, p. 18-19].
30

Ne simim obligai s contestm cele afirmate de E. Vasiliu, care, s-ar prea, ar contrazice
cele susinute de V. Pavel. Cnd vorbim de motivaia, de apariia nominrii, atunci sunt antrenate
alte mecanisme dect cele utilizate n momentul reproducerii semnului glotic i despre care
vorbete E. Vasiliu.
n ultimele dou decenii se poate observa interesul sporit al lingvitilor fa de problema
semnului glotic i al denominrii. Se efectueaz cercetri asupra aspectului lingvistic i
gnoseologic al tipurilor principale de nominaii [310] i asupra procedeelor de nominaie [288].
Dac aceste lucrri studiaz cuvintele din limba standard, V. Pavel propune cercetarea n planul
denominrii n graiuri. Cuvintele noi, susine savantul, inovaiile dialectale reprezint o istorie
vie a limbii. n curs de milenii denominarea a rmas un proces liber, natural, spontan,
nepremeditat. Observaia i comprehensiunea mecanismelor de denominare n graiuri permite
explicarea fenomenelor n cauz. Pentru realizarea acestui scop, susine Vasile Pavel, atlasele
lingvistice naionale, regionale i internaionale constituie o surs important. Onomasiologia
i geolingvistica sunt ramuri adiacente n aceast privin [148, p. 528 - 529].
Nu exist limb n care nimic s nu fie motivat; de asemenea, a concepe una n care totul
s fie motivat este imposibil prin definiie. ntre cele dou limite extreme maximum de
organizare i minimum de arbitrar gsim toate varietile posibile. F. de Saussure afirma c
diversele idiomuri cuprind ntotdeauna elemente din cele dou ordini radical arbitrare i
relativ motivate, dar n proporii foarte variabile. V. Pavel susine c sunt motivate acele semne
a cror form se poate explica prin raportarea la coninutul pe care-l denumesc. Savantul
menioneaz, n special, c forma intern este doar un punct de plecare al motivaiei sensului, o
cauz a formrii lui. Noiunea de forma intern, dup Humboldt, era legat n mod nemijlocit, de
modalitatea desemnrii obiectului din realitate. Transmiterea informaiei despre obiect n
totalitatea lui este realizat prin semnul glotic, dar nu prin descrierea unui indiciu aparte al
segmentului din realitate.
Desemnarea unui obiect printr-un cuvnt sau o mbinare de cuvinte se face n baza
noiunii ce conine un anumit semn pertinent al acestui obiect, exprimat de opinia personal a
vorbitorului. Indiciul deosebitor al obiectului, fiind fixat n memorie n timpul nominrii, susine
pe bun dreptate V. Pavel, capt un sens generalizator, deoarece devine indiciu nu doar al unui
obiect, dar i al multor altor obiecte asemntoare. Cercettorii motivaiei sensurilor unor cuvinte
ar trebui s releve nu doar distinciile, dar i asemnrile existente n decursul alegerii semnelor
motivate i a semnelor care reprezint obiectul, consider Vasile Pavel [148, p. 532].
Cercettorul afirm c, pe baza atlaselor lingvistice elaborate la Chiinu i din alte surse,
semnificanii motivai ai psrilor, ai plantelor cultivate, ai ciupercilor, ai persoanelor conform
ocupaiilor lor, ai culorilor, ai ustensilelor etc., n cadrul acelorai ansambluri lexico-semantice
31

din mai multe idiomuri, sunt deseori similari cu tipurile semnelor motivaionale. Astfel, la baza
desemnrii psrilor, se iau n considerare cntecul lor, obinuinele, locul unde i fac cuiburile,
culoarea penajului. La baza formrii numelor de persoane se ia n considerare ocupaia lor,
activitatea de lucru, obiectele pe care le utilizeaz, produsul lucrului lor etc. Motivaia difer la
nivelul alegerii semnelor concrete motivaionale. Un exemplu n aceast ordine de idei este
existena masiv a denumirilor n limbile romanice a miriapodului, care are o form intern
perceptibil, ceea ce a dat posibilitate lui V. Pavel s fac o hart motivaional pentru Atlasul
lingvistic romanic, volumul al doilea. Din punct de vedere onomasiologc i geografic, pentru
aceast noiune predomin termeni care, n timpul formrii lor, au avut ca baz motivaia ideii
unui animal cu mai multe perechi de picioare (a se compara fr. mille-pattes, millepieds, it.
centogambe, sp. ciempis, cat. centcames [148, p. 533]. Este interesant faptul c i alte popoare,
neromanice, au avut aceeai motivaie n crearea cuvntului respectiv, de ex. rus.
cu patruzeci de picioare.
Abordnd problema motivaiei semnului glotic, V. Pavel ia n discuie mai multe aspecte
ale acestei probleme [267, p. 28-29]. 1) Legtura dintre sens i forma sonor a cuvntului este
nemotivat. 2) Principiul caracterului arbitrar al semnului glotic nu intr n contradicii cu faptul
c n limb acioneaz principiul motivaiei unitilor de limb. Denumirea fenomenelor,
proceselor, relaiilor, obiectelor are un caracter motivat. Denominarea noilor obiecte se bazeaz
pe denumirile deja existente n limb, iar, din aceste considerente, unitatea denominativ
permanent este motivat n raport cu unitatea veche de limb. De aceea denumirea motivat
ntotdeauna ne amintete de existena altui cuvnt, de cele mai dese ori nemotivat (de ex.,
pdurar de la pdure). Prin urmare, semnul glotic este arbitrar i n acelai timp motivat. 3) La
etapa iniial toate cuvintele (i UPS n.n.), create pe cale natural, sunt motivate. i doar cu
timpul multe din ele i pierd forma intern i devin demotivate (despre problema n cauz vezi
subcompartimentul 5.5). 4) Este necesar de cercetat aspectul etimologic al apariiei denumirilor.
Nu sunt motive a crede c omonatopeele nu au jucat nici un rol n procesul formrii limbii [285,
p. 27-30].
Considerm c mbinrile stabile de cuvinte, pe lng efectul lor n limb, mai au i
misiunea de a forma uniti monolexicale, fiind vorba de aa-numita derivare frazeologic. Iat
cteva exemple din graiuri: dalt de tiat fier > tietor, cuit de hcuit (carne) > hcuitor, cuit
de chisat, topora de chisat carne > chisac, chistoare, ciocan de scos inte > ciocan-intar [89,
p. 678].
Suntem de acord ntru totul cu profesorii A. Ciobanu i V. Pavel atunci, cnd afirm c
pentru problema motivaiei semnului glotic este important identificarea i descrierea
procedeelor de denominare, determinarea semnificanilor corespunztori, care servesc pentru
32

desemnarea noilor realiti. n principiu, mecanismele de denominare sunt aceleai pentru toate
idiomurile. Procesul constituirii unui semnificant ncepe prin perceperea senzorial a lucrurilor
dintr-o anumit realitate. Funciile cognitive i denominative ale limbii presupun investigaii
subtile n aprecierea efectelor de reflecie i de motivaie ca fiind etape ale denominrii, astfel c
analiza proceselor permite a cunoate lumea cu ajutorul noiunilor fundamentale ale limbii [148,
p. 529].
Forma de exprimare a cuvntului creat (sau a mbinrii stabile de cuvinte n.n) este
acceptat n mod egal cu condiia motivaiei semnului glotic, proces care are la baz formarea
unui cuvnt nou sau a unei mbinri noi de cuvinte i care determin forma sa intern. Calea
crerii acestor uniti de limb se aseamn cu cea a cunoaterii, n general: este o cale
ascendent i n acelai timp reversibil [16].
Graie analizei concrete i utilizrii metodelor statistice, s-a putut concluziona c
lexemele demotivate, care i-au pierdut motivaia, sunt mai frecvente i mai stabile, fiind
susinute de un numr considerabil de cuvinte derivate [88]. Cuvintele nemotivate sunt cele mai
active n dezvoltarea noilor semnificaii. Ele intr n structura grupurilor de cuvinte ce exprim o
singur noiune [148, p. 531].
Cercettorul A. Eremia consider c din punctul de vedere derivaional majoritatea
toponimelor derivate i compusele lor n limba romn au caracter motivat [57, p. 13]. S lum,
spre exemplu, derivatele colective-locale, ce denumesc de la origine colectiviti de plante,
lucruri, fiine, precum i locul aflrii lor. Semnificaia sufixelor ar -et, -e, -ime, -i, -te, -u/iu, -rie/-erie este loc acoprit cu, loc bogat n, loc cu muli (multe). De pild,
Alunari (loc n pdure, s. Vatici, r. Orhei), Aguari (plantaie de aguzi, s. Drcui, r. Soroca),
Jiinari (loc arabil, fost livad de viini, s. Unchiteti, r. Camenca), Clinari (loc unde nainte
creteau clini, s. Rublenia, r. Soroca), Codreu (fosta pdure, acum loc arabil, s. Bdiceni, r.
Soroca), Pode (es, s. Suvorov, r. Vulcneti): pode, loc plan; podi; Unghile (loc arabil, s.
Copanca, r. Slobozia): unghi, loc strmt, ngust; col de moie etc. [57, p. 142-245]. A. Eremia
promoveaz ideea c motivaia sensului toponimelor poate fi urmrit n cazul prezenei
morfemelor constituente. Dar, totodat, cercettorul aduce o serie de toponime primare n care
semantica lor este deja motivat. De ex., toponimele-adjective: Adnca, Larga, Lunga, Scurta,
Strmba, Srata, Frumoasa etc. Iniial aceste cuvinte ndeplineau funcie determinativ, nsond
un substantiv: Valea- (Apa-) Adnc, Valea- (Apa-) Larg, Valea- (Apa-) Lung, Balta- (Apa-)
Srat etc. Ulterior, prin elidarea substantivului i substantivizarea adjectivului, s-a ajuns la
formele monolexemice actuale [57, p. 139]. S aducem alte exemple de toponime formate prin
metonimie: localitatea ntemeiat n apropierea lacului Rou a cptat numele de Rou, poriunea
de teren agricol situat lng pdurea Scumpia a fost denumit Scumpia etc.; numele de animale
33

consemneaz, de obicei, locurile lor de trai (Bursuc, Veveria, Pltica, Cioara); toponime
formate prin metafor: Burduhu, deal, s. Petreni, r. Drochia, Bicua, movili, s. SloboziaMare, r. Vulcneti; Colacu, insuli n balta Srii, s. Hnsenii-Noi, r. Leova; vale, s. GoianulVechi, r. Criuleni; Potcoava, lac secat, s. Nemeni, r. Cotovschi (Hnceti- n.n. ) etc., etc. [57, p.
139-141]. Din cte vedem, toponimele, oiconimele ofer un material extrem de bogat n
interpretarea motivaional a sensului lor.
Z. Mihail expune opinia recunoscut, conform creia motivaia poate fi de dou tipuri:
absolut i relativ. Motivaia absolut (extern) cuprinde cuvinte care, prin sunetele lor
componente, sugereaz nelesul. n aceast categorie intr onomatopeele, interjeciile, cuvintele
cu simbolism fonetic [81, p. 76]. Motivaia relativ (intern) se refer la cuvinte derivate,
compuse, a cror form se poate explica prin raportare la alte semne. Tot aici sunt incluse
denumiri ale unor obiecte ce au la baz o figur de stil. De la o limb la alta variaz procedeele
utilizate la formarea unor asemenea cuvinte n funcie de structura limbii respective i de
particularitile obiectului denumit motivemele care i-au impresionat mai mult pe vorbitori.
R.A. Budagov citeaz, n acest sens, cuvntul podsnenik ghiocel format din pod subi
sneg zpad. Vorbitorii de limb rus au fixat n denumirea plantei condiiile i timpul
apariiei acesteia, francezii au remarcat c floarea strpunge zpada: perceneige, nemii compar
floarea cu un clopoel de zpad: Schneeglckhen, iar englezii cu o pictur de zpad:
snowdrop [19, p.82]. Tot forma florii (de ghioc) este cea care le-a reinut atenia i vorbitorilor
de romn.
Cele expuse n manualele general acceptate se refer la motivarea semnificantului
monolexical sau a cuvintelor compuse. Dac e s referim teoria dat la motivaia UPS, atunci
putem vorbi de motivaia relativ (intern) ce prezint denumiri ale unor obiecte ce au la baz o
asociaie, fie o similitudine, fie o contiguitate. O parte din aceste formaiuni polilexicale sunt
percepute ca motivate datorit figurilor de stil metafor, metasemie, imagine. Motivate sunt
UPS care au fie imagine explicit dac e vorba de UF, fie componentele sau una din
componente i pstreaz motivaia n cazul locuiunilor i al unor UF, fie din alte motive,
expuse mai jos. Cnd vorbim de UPS demotivate este cazul UPS care i-au pierdut motivaia
lor iniial semnul glotic devenind arbitrar, este exprimat de un semnificat demotivat.
O. I. Blinova este un cercettor important al problemei motivaiei lexicale. Referindu-se
la motivaia cuvntului, autoarea vorbete de motivaia lexical, care este rezultatul exprimrii
de ctre cuvnt al indicelui motivaional al obiectului desemnat, de ex., ,
i de motivaia structural, care este rezultatul exprimrii de ctre cuvnt a
indicelui de clasificare a obiectului desemnat, de ex. ( , )
, . Motivaia lexical i structural sunt realizate de forma intern a
34

cuvntului (FIC). Componentele FIC sunt pe orizontal forma motivaional i sensul


motivaional, iar pe vertical partea motivaional i partea formant [198, . 5].
Am avea de adugat drept exemplificare n limba romn c referitor la locuiunile
verbale, partea motivaional este numele, adic purttorul sensului locuiunii, iar partea
formant este verbul semiauxiliar - marcantul gramatical al locuiunii. Referitor la UPS am dori
s menionm c O.I. Blinova vorbete de unele tipuri ale motivaiei cuvintelor: a) conform
modalitii de motivaie lingvistic (tipul motivaiei relative) i extralingvistic (tipul
motivaiei absolute); b) conform mijlocului de motivaie (tipul fonetic, de ex. ; tipul
morfologic, de ex., //; motivaia semantic, de ex., despre un om ncpnat).
Fiind pe aceleai poziii teoretice cu cercettoarea O.I. Blinova, noi tratm n tez motivaia
intralingvistic i extralingvistic n Cap. 3, paragraful 3.1., iar despre tipul morfologic vorbim
n Cap. 4, paragraful 4.2.1.
n cazul denominrii, susine pe drept Aliona Zgardan, factorii exogeni i endogeni
interacioneaz pentru a constitui, n esen, un suport al realizrii unui anumit procedeu de
denominare. n funcie de procedeul utilizat, rezultatul denominrii poate fi: o unitate
denominativ cu statut de cuvnt derivat, de cuvnt simplu, de cuvnt compus, de mbinare de
cuvinte sau de derivat semantic. n plan ontologic numai unitatea constituit din semnificat i
semnificant promoveaz cuvntul sau mbinarea de cuvinte n calitate de rezultat al denominrii
[131, p. 88].
Pierderea motivaiei demotivaia este, de fapt, uitarea sensului primordial, de ex.,
oaspete (de la lat. hostis strin, conform lui Benveniste, s-a ajuns la duman). n romn
lexemul hostis, cu sens neutru, va cpta semul pozitiv sau negativ etimologic doar n
componena mbinrii de cuvinte oaspete (poftit) oaspete (nepoftit). Unele cuvinte, motivate n
limbile din care sunt preluate, devin neanalizabile n limbile care le mprumut. Astfel, elev,
garderob, tirbuon, mprumutate din francez, sunt n aceast limb motivate: primul provine
de la lever (a crete, a educa), cel de-al doilea este un cuvnt compus garde-robe (n
traducere literal pstreaz rochia), iar al treilea este compus din tire-bouchon (trage dopul).
La fel, cuvntul prosop (din greac) este, la origine, un cuvnt motivat compus din pros
pentrui opsis fa; elementele componente nu sunt sesizate de vorbitorii romni i, ca
atare, cuvntul este, n romn, nemotivat [81, p. 78]. Observm c cele relatate mai sus se refer
doar la problema motivaiei demotivaiei unitilor monolexicale. Problema motivaiei
demotivaiei privind unitile polilexicale de limb este mult mai complex.
Am atestat diverse aspecte ale motivaiei i ale demotivaiei semnificantului polilexical.
Ne situm pe poziia lingvitilor E. Benveniste, Ch. Bally, R. Jakobson, A.A. Potebnea, R.A.

35

Budagov, A. Ciobanu, V. Pavel, A. Eremia, O.I. Blinova, care n studiile Domniilor lor au
cercetat i argumentat caracterul non arbitrar al semnului glotic.
1.2. Problema motivaiei semnului glotic, exprimat de un semnificant polilexical
Problema semnului glotic este una comun tuturor limbilor, care provoac tratri i
controverse n cercetrile de specialitate. Studierea acestei teorii n mod tradiional s-a axat pe
unitile monolexicale. n continuare ne propunem cercetarea problemei referitoare la unitile
polilexicale stabile ale limbii. n lumina acestei teorii un mare numr de uniti polilexicale
stabile pot fi studiate n cadrul ambiguitii semantice, ce conine un nivel de sens ad litteram,
lexical i un nivel de sens frazeologic.
UPS sunt motivate sau arbitrare? Aceast problem cere luarea n considerare a unui
mare numr de factori. Factorii ce in de cunoaterea uman demonstreaz c motivaia nu poate
fi neleas dect n raport cu un sistem de referin. Din acest punct de vedere, UPS pot fi
considerate (n mod convenional) motivate n arbitrarul lor, fapt ce permite aplicarea
practic a acestor probleme n cursurile de studiere a limbilor n forma lor motivat pentru a fi
memorizate mai uor UPS. Problema cunoaterii i corelaia dintre semnificant i semnificat este
accesibil i depinde de persoana care decodific motivaia. n consecin, motivaia este
relativ, cci ea depinde nu doar de punctul de vedere adoptat i de mecanismele implicate, dar i
de persoana care face analiza. Dac UPS rouge comme une tomate, rou ca mrul,
pot fi motivate de toate persoanele care deja au vzut o roie, un mr sau un rac, tomar el
olivo este posibil s nu fie motivat dect de spanioli care au cunotine n ceea ce se refer la
corida. Prin urmare, UPS indigene, formate de vorbitorii poporului respectiv, sunt accesibile
pentru motivaie i semnificaie doar de ctre vorbitorii acelei ri i sunt prestate motivaiei i
semnificaiei atunci cnd sunt UPS generale, cuprinznd informaii proprii pentru o mare
comunitate de oameni.
***
UPS ca floare la ureche, a-i pune opinca (n obraz) (cuiva), a-i omor foamea, a fi copt
la os, a face cu ou i cu oet (pe cineva) se situeaz ntre motivaia, neleas ca existena unei
legturi ntre semnificant i semnificat i arbitrarul caracterizat prin absena acestei legturi.
n lucrarea de fa vom arta c motivaia semnului glotic, exprimat prin UPS, este att
problematic, ct i complex n sensul c depinde de numeroi factori, evideniai de o serie de
cercettori.
Unitile polilexicale stabile, foarte eterogene, prezint un anumit numr de caracteristici
care merit toat atenia. A. Falk susine c frazeologismele atrag atenia prin morfologia lor
particular: semnificantul UPS poate fi considerat ca o sintagm care se compune, la rndul su,
36

din uniti lexicale. n afar de posibila lor omonimie sau polisemie, aceste uniti lexicale
determin motivaia UPS. De asemenea, sintagma ntreag permite deseori a observa o anumit
iregularitate sintactic sau incompatibilitate semantic. n ceea ce privete semnificatul,
traducerile cuvintelor, precum i formularea definiiei semantice a acestora, nu dau nelegerea
sensului comun. [142, p. 1].
Am dori s adugm c motivaia UPS depinde nu doar de motivaia componentelor luate
aparte ale UPS. Atunci cnd vorbim de fenomenul motivaiei UPS, trebuie s lum n
considerare urmtoarele: 1. motivaia se refer doar la unele componente ale UPS, care nu i-au
pierdut motivaia, iar celelalte sunt demotivate, pierzndu-i motivaia iniial; 2. demotivaia se
refer la ntreaga mbinare stabil de cuvinte, n care toate componentele i-au pierdut motivaia
iniial. n sensul dat traducerile cuvintelor nu dau nelegerea sensului comun al ntregii UPS. n
ambele cazuri traducerile componentelor UPS nu evoc sensul comun [142, p. 2].
Lund n considerare dihotomia tradiional semnificat vs semnificant, un mare numr de
UPS pot fi studiate n cadrul ambiguitii semantice, ce conine un nivel de sens ad litteram i un
nivel de sens frazeologic, susine D. Dobrovolski [163].
K. Faro menioneaz c iconografia semnificantului poate evoca o imagine mental
[164]. n aceast ordine de idei, Anette Falk a observat c este vorba de o caracteristic gradual
de dificulti, care depind, n diferit msur, de gradul de incompatibilitate sintactic i
semantic pe care o prezint sintagma semnificantul [142, p. 2]. Am avea de adugat la cele
afirmate de A. Falk c am stabilit la ce fel de UPS e caracteristic mai mult motivaia semnului
glotic. E vorba de locuiuni n general, cu excepia celor conotative, i de acele uniti
frazeologice (UF) care au mcar o component neleas de vorbitor. Aici legtura motivaional
dintre semnificat i semnificant se pstreaz. n celelalte cazuri are loc demotivarea unitilor
polilexicale stabile, pierzndu-se legtura motivaional dintre semnificat i semnificant.
Privitor la definiia motivaiei care explic problema nelegerii de ce semnificantul este
ales pentru semnificatul respectiv i viceversa, A. Falk i-a pus ntrebarea, cum se explic
motivaia aceasta. Autoarea i-a propus a distinge punctul de vedere care a fost adoptat n
momentul motivaiei UPS, de la nivelul receptiv (decodarea UPS) i pn la nivelul productiv
(crearea UPS). Cnd e vorba de motivaie, se distinge noiunea de motivaia postfactum,
deseori menionat n acest domeniu [162] i noiunea de motivaie prospectiv [166].
Motivaia postfactum, retrospectiv, se manifest prin motivaia receptiv. Aceasta poate fi
considerat un punct de vedere retrospectiv (se cunoate sensul UPS i se caut stabilirea
motivaiei ntre semnificat i semnificant). Iar motivaia prospectiv este atunci cnd nu se
cunoate sensul UPS i se caut determinarea lui. nainte de a contura avantajele fiecrui tip de
motivaie, unul fa de altul, s-a propus stabilirea, mai mult teoretic, a comprehensiunii,
37

percepute ca un decodaj al unei UPS, fcut de un vorbitor strin care nu cunoate sensul ei [142,
p.2], prin motivaia semnului glotic.
Atunci cnd vorbim de motivaia etimologic ce corespunde unei motivaii diacronice,
procedm la relevarea originii unei UPS, cu scopul de a stabili de ce aceast unitate glotic a fost
aleas pentru a denota un anumit concept extralingvistic. Dac majoritatea UPS seamn a fi
motivate, nu trebuie s uitm totodat c cercetrile n acest domeniu nu sunt suficiente pentru a
stabili etimologia corect a UPS. Motivarea prospectiv a unei UPS, din contra, se reduce la
deducerea semnificatului pornind de la semnificant. Dac e s reieim de la nivelul
comprehensiunii, neleas ca un decodaj al unei uniti lexicale sau frazeologice (strine)
necunoscute, acest tip de motivaie este cel mai dificil de neles [165].
Cele spuse se refer la caracterul vag [162] al UPS care permit deseori, n absena unei
legturi directe dintre semnificant i semnificat, o interpretare semantic diferit de la vorbitor la
vorbitor. Motivaia retrospectiv care se sprijin pe evidenierea relaiei dintre semnificant
i semnificat se arat a fi mai puin dificil pentru nelegere.
n unele surse bibliografice este susinut clasificarea lui D. Dobrovolski [163], innduse cont de urmtoarele mecanisme care prezint motivaia: 1. Cnd o UPS este iconografic,
adic evoc o reprezentare mental, ea este n stare s fie motivat printr-o legtur ntre
imaginea care subnelege semnificantul i semnificatul. n principiu, aceast asociaie se
sprijin, n mod principial, pe o legtur metaforic sau metonimic, ce se poate manifesta n
planul sintagmei sau la nivel de componente aparte. 2. Componentele poart un caracter simbolic
(une girofle cinq feuilles cuioare (condimente) cu cinci petale n.n.) [142, p.2]. n
graiurile din Moldova atestm pentru semnificatul pleoap urmtoarele semnificante
polilexicale: capacul ochiului, plapuma ochiului, placa ochiului, astupuul ochiului, coperiul
ochiului, cmaa ochiului, pielia ochiului. 3. Autonomia semantic a unei componente poate
contribui la o astfel de motivaie. 4. n cadrul realizrii comprehensiunii s-a constatat c un alt tip
de mecanisme poate contribui la motivaia prospectiv a unor UPS dificile: motivaia prin
analogie (estar de la coco - vine caua, estar de la coronilla a nu-i vedea capul de trebi
n.n.) [142, p.2]. S reinem c este vorba de un tip de motivaie care depinde doar de
comprehensiune.
Prin urmare, putem spune c toate mecanismele de motivaie intr n joc n toate cazurile.
Dac este relativ uor de determinat motivaia retrospectiv, nu putem afirma acelai lucru
i n cazul motivaiei prospective. Deci, dac nu este prezent o component simbolic,
autonom n mod clar, un paronim evident sau o legtur metaforic sau metonimic accesibil,
sau nc o motivaie univoc, nelegerea UPS este, de fapt, foarte vag.

38

Se pune ntrebarea: care sunt elementele necesare pentru a stabili asocierea, n cazul n
care exist, ntre semnificant i semnificat? n afara unor faculti cognitive presupuse, mai
trebuie luat n considerare un ultim element: cunotinele. Asemenea lui Blank [161], noi
distingem o cunoatere extralingvistic (motivaia extralingvistic n.n.) de o cunoatere
intralingvistic (motivaia intralingvistic n.n.). n nelegerea intralingvistic se includ toate
cunotinele metalingvistice privind polisemia, omonimia, paronimia i cazurile similare.
n baza celor expuse se cer formulate anumite concluzii. 1. Am remarcat c
cunotinele natural i natural sau cultural i natural sunt necesare pentru toate motivaiile.
Problema cunoaterii i relaia dintre semnificant i semnificat poate fi evident, univoc i
accesibil, depinznd de persoana care decodific motivaia. n consecin, motivaia este
relativ, cci ea depinde nu doar de punctul de vedere adoptat i de mecanismele implicate, dar i
de persoana care face analiza. Prin urmare, UPS indigene, specifice doar limbii respective,
accesibile pentru motivaie i semnificaie de ctre vorbitorii comunitii de vorbitori a unei
limbi, sunt prestate motivaiei i semnificaiei; iar

atunci cnd e vorba de UPS generale,

mprumutate sau calchiate din alte limbi, adic atunci cnd ele cuprind n sine informaii proprii
pentru o mare comunitate de oameni, pot fi supuse motivaiei de vorbitorii altor limbi prin
transparena motivaiei UPS.
2. Un tip de cunotin suplimentar, cunoaterea etimologic (intra i extralingvistic)
poate, n mod egal, s ajute la motivaia unor UPS. Dar cine dintre vorbitorii simpli au aceste
cunotine? Alte UPS, din contra, rmn n toate cazurile arbitrare.
3. Imaginea determin legtura dintre semnificant i semnificat.
4. Motivaia retrospectiv se sprijin pe relevarea relaiei dintre semnificant i semnificat.
5. Motivaia retrospectiv se arat a fi mai puin dificil la nelegere.
6. Motivaia prospectiv este atunci cnd nu se cunoate sensul UF i se caut sesizarea
lui de ctre vorbitor.
7. Dac este relativ uor a determina motivaia retrospectiv, nu este cazul motivaiei
prospective.
Reinem c limitele analizei unui semn sunt determinate n final prin puterea mijloacelor
care sunt utilizate de analist (vorbitor); n consecin, aceste limite trebuie ntotdeauna s fie
percepute ca fiind provizorii i sub iminena de a fi deplasate. Iat din ce cauze o clasificare
exhaustiv a UPS nu va putea fi posibil n domeniul determinrii motivaiilor retrospective i
prospective.
UPS sunt motivate sau nemotivate?
Am vzut c aceast problem cere luarea n considerare a unui numr mare de factori.
Dup cum s-a menionat, factorii ce in de cunoaterea uman demonstreaz c motivaia poate fi
39

neleas doar n raport cu un sistem de referin. Din acest punct de vedere, UPS pot fi
considerate (n mod relativ) motivate n arbitrarul lor (n demotivaia componentelor sau
componentei lor), i UPS pot fi considerate (n mod relativ) motivate n nearbitrarul lor (n
prezena motivaiei componentelor sau componentei) [142, p.4].
Am vorbit mai sus c noiunea de motivaie are n tez dou planuri: ontic i gnostic: 1)
motivaia semnului glotic este conceput n raport cu determinarea reciproc dintre noiunile de
semnificant i semnificat; 2) problema este cercetat n ce privete motivaia apariiei, existenei
i utilizrii semnului glotic ce include cauzele i motivele acestor manifestri. DEX-ul atest
doar sensul al doilea al acestor dou accepii. Cu alte cuvinte, se propune cercetarea problemei n
cauz n cele dou planuri: cel ontic i cel gnostic.
Pn acum am expus poziia lingvitilor privind primul aspect al problemei, de care s-au
ocupat, cu preponderen, cercettorii. Al doilea aspect este mai puin cercetat n raport cu
motivaia. n aceast ordine de idei am dori s menionm trei lucrri ale subsemnatei care iau n
discuie, n mod special, a doua accepie a noiunii de motivaie referitor la unitile polilexicale
stabile n limba romn: Dicionar de valori lexico-gramaticale ale locuiunilor verbale
romaneti. Chiinu, CEP U.S.M., 2004 [111] i monografiile: Motivaia locuiunilor verbale
romneti. Probleme ale aspectualitii. Chiinu, Elan Poligraf, 2008 [112]; Probleme ale
motivaiei unitilor polilexicale stabile n limba romn. Chiinu: Princeps Magna, 2011 [116].
Aceste probleme vor fi luate n discuie mai detaliat i cu mai multe probe n capitolele 3, 4 i 5
ale prezentei teze.
Vorbind despre cauzele apariiei UPS, n special a locuiunilor, nu toi cercettorii i pun
problema n a face o delimitare dintre cele dou motivaii intra- i extralingvistic privind
apariia locuiunilor n limba romn. De pild, Gh. Popa, pe bun dreptate, enumer mai muli
factori ai genezei locuiunilor, ce formeaz o mare parte din UPS: absena denumirilor pentru
noile noiuni; unitile monolexicale nu pot reda sensul pe care l exprim locuiunile de diferit
tip, nu doar cele verbale; exprimarea explicit cu ajutorul locuiunilor; necesitatea stilului;
mprumuturi din alte limbi; derivarea locuional; particularitile individuale ale vorbitorului;
analogia [94, p. 78-84]. Noi credem c pentru o mai aprofundat cercetare a motivaiei apariiei
UPS e necesar a delimita factorii interni de cei externi.
1.3. Opinii privind sensul lexical, frazeologic i motivaional
De problema sinonimiei, antonimiei, monosemiei, polisemiei, restriciei i extensiunii
sensului unui cuvnt, transferului metaforic i metonimic, contagiunii, enantiosemiei, care vor fi
tratate cu referire la UPS n capitolele lucrrii, se ocup ramura lingvisticii semasiologia. Spre
sfritul secolului al XIX-lea i, mai ales, n secolul al XX-lea, printre disciplinele lingvistice se
40

afirm o nou ramur semantica lingvistic sau semasiologia. Temenul semantic (la
smantique) a fost propus de M. Breal, unul din fondatorii acestei discipline [136]. Termenul
semasiologie (die Semasiologie) aparine lingvistului german W. Porzig. n lingvistica
romneasc primele cercetri de semantic aparin lui Lazr ineanu [120]. Semasiologia are
drept obiect de cercetare problemele de sens, n general, dar i limiteaz chiar de la nceput sfera
de investigare la sensurile lexicale, ncercnd s stabileasc legile i principiile care stau la baza
evoluiei sensurilor. Acum apar numeroase lucrri despre sensul cuvintelor, mai ales despre
mutaiile semantice, despre cauzele interne i externe ale acestor schimbri de sens. Istoricul
semanticii lingvistice este tratat ntr-o serie de lucrri, dintre care amintim pe cele elaborate de
St. Ullmann [159], P. Ghiraud [144].
Deoarece n structura UPS sunt componente lexeme care, n unele cazuri, i-au pstrat
sensul, ca de ex.: a ine un discurs, a face un raport etc., iar alteori i l-au schimbat prin diferite
ci, vom face cteva precizri privind coninutul i accepia acordat termenului sens lexical.
Spre deosebire de noiune, care are un caracter general i universal, sensul are un
pregnant caracter specific-naional, coninnd elemente specifice unei limbi, nuane de limb
care nu pot fi transpuse cu uurin dintr-un idiom n altul. Semantica UPS ntru totul mbin cele
expuse mai sus vs sensul lexical. Polisemia cuvintelor i a UPS n diferite limbi, tipurile de
sensuri lexicale ca i sinonimia ori antonimia lexical sau frazeologic relev caracterul
irepetabil, specific al vocabularului diferitelor limbi naionale, particularitile cuvintelor sau
UPS ntr-un anumit sistem lexical sau frazeologic, fiecare limb grupnd n mod aparte
raporturile realitii extralingvistice pe axele ei paradigmatic i sintagmatic.
Aadar, sensul cuvntului este determinat de interaciunea a trei factori: factorul
ontologic (legtura cuvntului cu realitatea obiectiv); factorul noional (legtura cuvntului cu
categoriile logice); factorul funcional (funcia lingvistic a sensului). Acesta din urm confer
sensului lexical un caracter naional unic, irepetabil. n mod generalizat aceleai afirmaii le
putem atribui i UPS, dar cu unele rezerve. Cnd e vorba de UPS denominative (locuiunile,
expresiile verbale) aceti trei factori pot fi investigai n raport cu UPS n cauz. Iar cnd e vorba
de UPS conotative (locuiunile conotative i UF) factorii determinani se deplaseaz, fiindc
nsui rolul acestor UPS nu este unul denominativ, ci de exprimare a atitudinii vorbitorului fa
de realitatea respectiv, unul conotativ. n cazul ultimelor s-ar putea vorbi doar de factorul
ontologic i de cel funcional.
O dificultate n studierea UPS este problema mult discutat despre natura formaiunii
polimembre ce se include n noiunea de UPS. Unii savani (S. I. Ojegov, C. G. Gavrin, V. V.
Vinogradov, N. Corlteanu, N. M. anski . a.) susin c frazeologia este o tiin care studiaz
toate mbinrile stabile de cuvinte. Dup opinia altora (A. N. Molotkov, V. P. Jukov, L. N.
41

Vasiliev . a.), domeniul frazeologiei trebuie s cuprind numai uniti supralexemice, al cror
sens e complet sau parial transformat. n cele ce urmeaz, UPS (UF, locuiunile i expresiile
verbale) vor fi interpretate conform primei opinii, excepie constituind doar paremiile.
La N. . anski gsim o alt definiie dat frazeologismului (UPS n. n.): mbinrile
frazeologice sunt nite uniti de limb care, la o nvecinare anumit de cuvinte i mbinri
libere, au un sortiment destul de determinat i caracteristic: 1) sunt nite formaiuni de-a gata,
care nu se creeaz n procesul comunicrii, dar se extrag n ntregime din memorie; 2) sunt nite
uniti, pentru care e caracteristic stabilitatea analogic a unor cuvinte aparte prin componen,
structur, sens; 3) sunt complexe sonore cu dou (sau mai multe) accente de baz (la UF n. n.);
4) sunt formaiuni cu unele componente percepute de vorbitori ca nite cuvinte (la locuiuni,
expresii verbale i unele UF n. n.) [303, p. 87]. Aadar, la N. M. anski observm o idee
nou, i anume c UPS are mai mult de un accent de baz, spre deosebire de cuvnt ce pstreaz
un singur accent, iar componentele UPS rmn a fi cuvinte.
A. I. Molotkov, I. S. Goropev afirm c elementele UPS nu sunt cuvinte, subliniind c
prin cuvnt ei neleg o astfel de unitate a limbii care e prezentat prin integritatea formei i a
coninutului. A. B. Babkin, R. N. Popov consider c elementele UPS sunt cuvinte, dar nu prea
obinuite, ci cu sens slbit. D. N. melev, A. I. Smirniki sunt de opinia c componentele UPS
rmn a fi cuvinte.
M. F. Palevskaya aduce o serie de argumente n favoarea tezei c elementele UPS sunt
cuvinte. Slbirea sensului se observ nu numai la componentele UPS, dar i la cuvinte n
utilizarea lor liber. Fonemele i morfemele, ca uniti ale nivelului inferior, nu nceteaz a fi
foneme i morfeme n componena unitilor nivelului superior n cuvinte, tot aa i cuvintele
n componena UPS nu nceteaz a fi cuvinte. Continund s rmn cuvinte, ele creeaz, n
ansamblu, imaginea, ceea ce determin posibilitatea nelegerii sensului UF (UPS n. n.) prin
cunoaterea pivotului su de imagini [268, p. 11]. Sensul UF (UPS n. n.) se afl n diferite
relaii cu sensurile cuvintelor din componena ei [186, p. 105].
V. V. Vinogradov consider c pentru crearea UF (UPS n. n.) este suficient i una din
cele patru caracteristici distinctive ale ei: 1) sensul figurat, care creeaz inseparabilitatea
mbinrii frazeologice; 2) saturarea expresiv; 3) imposibilitatea de a nlocui vreun element
lexical din UF cu un sinonim; 4) substituirea semantic a UF ntregi cu un cuvnt sau o expresie
similar, adic prezena potenial a sinonimelor pentru UF n ntregime. (Aici e vorba de
locuiuni, de mbinrile dintre un verb i un nume n. n.) [212, p. 133].
Conform opiniei cercettoarei . Z. erdantseva, trsturile distincte ale UF (UPS n. n.)
sunt:

42

1. nclcarea concordanei semantice interne i externe la nivelul vorbirii. Dac n


interiorul mbinrii de cuvinte fixm prezena acordului semantic, atunci i la includerea
mbinrii de cuvinte n vorbire, la funcionarea ei n context, constatm prezena sau absena
acordului semantic ntre mbinarea dat de cuvinte i acest context. n primul caz, putem vorbi
despre un acord semantic intern, iar n cazul al doilea despre un acord semantic extern [297, p.
7]. De ex., o persoan ce posed limba romn nelege sensul sintagmelor a rupe iarb i a o
rupe la fug. Prezena semului facultatea de a fugi n cuvntul fug i absena semului
facultatea de a fugi n cuvntul iarb ne permit s fixm prezena acordului semantic ntre
elementele exprimrii n cazul al doilea i lipsa lui n primul caz;
2. stabilitatea frazeologic. O unitate glotic poate deveni stabil doar atunci cnd ea i
va gsi locul su n sistem, adic va cpta astfel de caracteristici, care i permit s se repete
regulat cu un sens mai mult sau mai puin neschimbat, independent de situaia din vorbire.
Din numrul mbinrilor frazeologice (UPS n. n.) stabile nu vor face parte mbinrile de
cuvinte care au un caracter de combinare ngust, limitat, de tipul , nu vor
face parte nici analitismele, prin care se neleg mbinrile de cuvinte care, fiind divizate,
prezint semnificaiile gramaticale i lexicale (timpurile compuse ale verbelor, construciile
cauzative, atributele, exprimate prin substantiv cu prepoziie . a.). mbinri frazeologice
stabile sunt numai acelea, n care nu coincide divizarea formal i semantic [297, p. 11];
3. motivaia prin imagine. Motivaia prin imagine presupune posibilitatea motivaiei semnului
glotic nu doar pe baza nelesului figurat, al tropului, ci i n baza aa-numitor simboluri i imagini
care au aprut n rezultatul folosirii intense a unor mbinri de cuvinte i exprimri ce numesc
indirect, figurat o noiune anumit. Sensul motivat prin imagine, de obicei, nu e propriu unui
cuvnt, el poate aprea n rezultatul combinrii cuvintelor (lexemelor), aprecierii unui obiect sau
persoane, exprimat figurat. mbinarea de cuvinte poate fi motivat prin imagine, dar s nu aib
imagine. Dac vom privi un astfel de UPS ca a regalo, ad usura (n cantitate mare, ct vrei), atunci
vom vedea c motivaia lor prin imagine e destul de transparent (regale cadou, usura
cltorie); la baza imaginii a fost pus semul surplusului. ns n utilizarea lor n limba
contemporan aceste uniti i-au pierdut caracterul plastic, de imagine [297, p. 12-13], motivat.
. . Molotkov evideniaz urmtoarele particulariti ale UF (UPS n. n.):
1. UF difer de mbinarea de cuvinte prin componen; mbinarea liber de cuvinte e o
combinare efectuat conform unor anumite legi ale limbii; UF nu e o mbinare de cuvinte, fiindc
se compune nu din cuvinte, ci din componente, care doar prin origine se trag de la cuvnt.
2. Componentul UF nu are sens lexical, pierznd i formele de paradigm ale cuvntului,
deci i toate particularitile lexico-gramaticale ale acestuia. De aici rezult: a) componentele UF
nu sunt cuvinte, cci n-au nici sens lexical, nici form; b) componentele UF i-au pierdut diferite
43

categorii gramaticale, ce au fost proprii sursei de origine, cuvntului (categoria cazului,


numrului). Componenta i-a pstrat numai forma sonor a cuvntului.
3. Categoriile gramaticale. Sensul lexical i sensul gramatical formeaz semantica UF
[254, p. 26].
Aadar, diferii cercettori evideniaz diverse particulariti distinctive ale UPS. Suntem
de prerea c elementele componente ale UPS sunt cuvinte, fie n cazul dac sunt motivate, adic
s-a pstrat legtura dintre semnificant i semnificat, fie c sunt nemotivate, aceast legtur
pierzndu-se pentru perceperea vorbitorului contemporan.
Diferena de opinii la acest capitol, n opinia noastr, se datoreaz faptului c cercettorii
fenomenului n cauz nu au luat n calcul caracteristica semnului glotic n cazul caracterului
arbitrar al semnului glotic, exprimat prin component nemotivat, nu o considerau drept cuvnt,
iar n cazul caracterului motivat al semnului glotic, exprimat prin component motivat, o
considerau drept cuvnt.
***
Privitor la sensul motivaional, n anii 70 ai secolului al XX-lea s-a nceput formarea n
lingvistica rus a unei tiine noi, motivologia. Motivaia cuvntului este un semn specific al lui.
Motivaia este capacitatea structural-semantic a cuvntului ce permite s contientizm
intercondiionarea formei sonore i a sensului su prin compararea cu alte uniti lexicale ale
limbii. Tipurile motivaiei sensului cuvntului sunt urmtoarele: motivaia lexical, care este
rezultatul exprimrii de ctre cuvnt a indicelui motivaional al obiectului desemnat i motivaia
structural, care este expresia de ctre cuvnt a indicelui de clasificare a obiectului desemnat.
Motivaia lexical i structural sunt realizate de forma intern a cuvntulu (FIC). Componentele
FIC sunt pe orizontal forma motivaional i sensul motivaional, iar pe vertical partea
motivaional i partea formant [198, . 5].
Forma motivaional a cuvntului (FM) este segmentul (sau segmentele formei sonore a
lui), determinat n aspectul motivaiei sale, de ex., /. Sensul motivaional al cuvntului
este sensul (sau o sintez a sensurilor) formei motivaionale, de ex., / .
Exist diferite tipuri de relaii dintre sensul motivaional i sensul lexical al cuvntului:
relaia de suprapunere / femela ursului, unde sensul motivaional i cel lexical se
suprapun; relaii de includere / (sensul motivaional: a face alb, sensul lexical a
acoperi o suprafa cu culoarea alb sau cu o alt culoare); relaii de intersecie (sensul
motivaional: , ciuperc de culoare roietic, sensul lexical: ciuperc
comestibil, avnd plria de culoare galben-roz), relaii externe - -- (sensul

44

motivaional: , , ceea ce ndeprteaz trsnetul, sensul lexical:


dispozitiv pentru protecia cldirilor de la lovirea direct a fulgerului)[ 198, . 6].
Avem de adugat la cele menionate supra urmtoarele: cu referiire la cuvinte se poate vorbi
de sens lexical i sens motivaional; n UPS ns discutm de sens frazeologic, sens motivaional
i sens lexical. De ex., n a da ghes ambele componente sunt demotivate, n cazul dat avem doar
sens frazeologic. n UPS unde componentele sau unele componente i-au pstrat semnificaia,
exist sens lexical, sens motivaional i sens frazeologic, de ex., a ine un discurs, unde discurs
are sens lexical, a ine sens demotivat, iar n ntregime putem vorbi de sens frazeologic, sens
lexical i sens motivaional; ud leoarc componenta ud i pstreaz sensul lexical i cel
motivaional, leoarc are sens demotivat, in globo putem vorbi de sens lexical, sens frazeologic
i sens motivaional.
O. Blinova cerceteaz diverse tipuri ale indicilor motivaionali. Sunt determinate
urmtoarele tipuri ale formei interne ale cuvntului: a) vie cnd motivaia poate fi identificat
de vorbitor, de ex., / (comp. cu rom. floarea soarelui); b) moart, aici cuvntul i-a
pierdut motivaia n percepia vorbitorului (); c) lexicalizat (--/) i nelexicalizat
(--/); d) metaforic ( / ) i nemetaforic (/) [198, . 6]..
Motivologia cerceteaz diverse tipuri ale motivaiei cuvntului, relaiile motivaiei,
motivaia n text i metatext, paradigma motivaional; rolul FIC: funciile FIC, funciile
perechilor i seriilor de cuvinte, legate motivaional. Se studiaz fenomenele lexicale ca fiind
reflectarea proceselor, legate de motivaia cuvintelor (aspectul dinamic) i anume: remotivaia,
neomotivaia. Sunt cercetate fenomenele lexicale ca oglindire a proceselor, condiionate de
tendina spre arbitrarul semnului glotic i anume: demotivaia i lexicalizarea. Este investigat
interdependena proceselor, condiionate de tendinele spre motivaie i spre arbitrarul semnului
glotic: demotivaia > remotivaia > lexicalizarea > demotivaia etc. [198, . 8 - 9].
Din cele menionate mai sus, vedem c problema motivaiei sensului lexical a generat
apariia unei noi tiine lingvistice n lingvistica rus, motivologia, cu editarea de monografii, de
dicionare motivaionale, a sute de articole tiinifice, cu susinerea tezelor de doctor i doctor
habilitat. ns problema motivaiei unitilor polilexicale stabile nu i-a gsit reflectarea n
direciile de cercetare ale lor. n Republica Moldova aceast direcie a fost investigat cu privire
la unitile monolexicale n lucrrile profesorilor Vasile Pavel, Anatol Ciobanu, Anatol Eremia.
ns problema motivaiei semnului glotic, exprimat de un semnificat polilexical, nu a fost
investigat n complexitatea ei.

45

Opinii despre cmpurile funcional-semantice


Conform concepiei lui J. Trier, cuvintele se mbin ca un mozaic n cmpuri semantice.
n fiecare cmp materialul brut are o existen unic, ce difer de la o limb la alta sau de la o
perioad la alta a aceluiai idiom. Trier nu se bazeaz pe faptele de limb, ci pe divizarea
abstract a limbii n sfere noionale, n care poate fi inclus tot vocabularul. Bazele studiului
structuralist, lexical i gramatical, vor fi stabilite mai trziu, n 1943, cnd se contureaz un nou
obiect de studiu n semantic plerematica de ctre Luis Hjelmslev, n Prolegomena to a
Theory of Language [172].
Metoda lui J. Trier (etapa structuralist n studierea sensurilor lexicale), spre deosebire de
cercetrile semasiologice anterioare, demonstra caracterul sistemic al vocabularului, legturile
sistemice dintre cuvinte n cadrul lexicului, ceea ce a condus la recunoaterea faptului de ctre
unii lingviti c teoria lui J. Trier constituie o adevrat revelaie n semantic [159, p. 30].
Teoria cmpurilor se consider c aarine lui Wilhelm von Humboldt, deoarece unele
aspecte ale acestei teorii se regsesc n doctrina lingvistic a savantului. Conform lui Humboldt,
fiecare limb n parte (fiecare dialect) poate fi privit ca un ntreg organic, diferit de toate
celelalte, exprimnd individualitatea populaiei care o vorbete. Ea este caracteristic pentru
psihologia unei naiuni i indic modul special n care aceast naiune a ajuns s-i realizeze
idealul su de vorbire [176, p. 244]. Ceea ce putem afirma cu certitudine, e c pentru limba
romn aceast individualitate se exprim prin utilizarea n mod egal, iar dup ali specialiti,
n numr mai mare, a unitilor polilexicale stabile dect a unitilor monolexicale.
i principiile saussuriene structuraliste se regsesc n teoria cmpurilor semantice, i
anume concepia celebrului lingvist despre limb ca despre un ntreg organizat, ale crui
elemente se condiioneaz reciproc i i deriv semnificaia din schema general n care au
fost plasate. Aceast condiionare reciproc i derivarea semnificaiei o avem prin
excelen att pe axa sintagmatic n unitile polilexicale stabile, ale cror elemente
ndeplinesc toate aceste condiii, ct i pe axa paradigmatic, n aceste cmpuri semantice
sau, cum sunt numite n lingvistica contemporan, cmpuri funcional semantice dintre
diferite UPS ntre ele, ct i ntre UPS i elementele monolexicale ale cmpului dat.
Elevii lui Trier au dat alte definiii cmpului semantic, cum sunt cele formulate de G.
Ipsen [167], A. Jolles [168] (n aceast lucrare Jolles propune nlocuirea termenului de cmp
semantic cu cel de grup lexico-semantic) sau W. Porzig [170]. Ei au argumentat noiunea
de cmp pe legturi pur lingvistice, dar nici una din definiiile lor, dei interesante, nu a avut
efectul celei propuse de J. Trier.
Conform opiniei lui Leo Weisgerber [171], care a adus o contribu ie important la
perfecionarea metodologiei de studiere a cmpurilor semantice, limba influeneaz membrii unei
46

societi

prin

intermediul

cmpului.

Leo

Weisgerber,

exponentul

principal

al

neohumboldtianismului contemporan, ncearc s descopere concepia despre lume a poporului


german prin analiza limbii, pe care o consider drept o lume intermediar a ideilor. Dup
concepia sa, limba creeaz lumea nconjurtoare, ea este imaginea lumii, concepia poporului i,
de aceea, fiecare limb este legat de un popor. Concepia lui Weisgerber const n aceea c
toate schimbrile ce se produc n atitudinea omului asupra lumii nconjurtoare se rsfrng
asupra schimbrilor din sensul cuvntului [171, p.93]. Savantul i fondeaz ideile, fr a depi
elementul subiectiv, analiznd 49 de cuvinte din cmpul Vertoss (abatere, delicven) i
adjectivele care denumesc culorile n limba german. L. Weisgerber descoper o nou metod de
analiz semantic, care este tot mai mult utilizat astzi n cercetrile semantice, cunoscut cu
denumirea de analiz componenial (semic), cu referin la metoda cmpurilor funcionalsemantice. Aceast analiz semic se va regsi pe paginile studiului nostru.
Cuvintele i mbinrile de cuvinte constituie punctul de plecare n lucrrile unor lingviti
care au fundamentat metoda de cercetare a grupurilor lexico-gramaticale [167; 170], lexicosintactice i a grupurilor lexico-semantice [168; 139; 294 .a.]. Metodologia de cercetare n
semantic, cnd se pornea de la cuvinte, i nu de la noiuni, o desfoar K. Reuning cu un studiu
comparativ n a. 1941 al cmpurilor semantice ale emoiilor plcute din limbile englez i
german [175].
Cercetrile grupurilor lexico-semantice au stabilit criteriile care stau la baza reunirii
cuvintelor ntr-un anumit grup: gruparea cuvintelor n jurul unui cuvnt generalizator (potrivit
raportului gen specie) sau n serii sinonimice (cuvinte sinonimice n jurul unei dominante), sau
reunirea cuvintelor pe baza opoziiei de sens. Problemele menionate mai sus i gsesc
oglindirea n tez cu referire la UPS. Att seriile sinonimice, ct i cele antonimice pot fi pri ale
unui grup mai mare de cuvinte, care au la baz o noiune mai general, prezent n structura
semantic a fiecrui component al grupului.
n studierea cmpurilor funcional-semantice se recurge la metoda analizei componeniale
sau semice.
O astfel de abordare a cerectrilor n semantic se arat a fi justificat, atrgnd tot mai
muli adepi. O bibliografie privind cercetrile de semantic asupra limbii romne se poate
consulta la I. Coteanu i I. Dnil [42].
Mai amintim o serie de lingviti care au cercetat problemele de semantic: I.A. Katz, I.A.
Fodor [169], V.A. Zvegintsev, O.S. Ahmanova [188], A.A. Ufimtseva [294], B. Pottier [149], A.
Greimas [143], Ju.D. Apresjan [184], A. Ciobanu [31], V. Pavel [267], S. Berejan [193], V.
Bahnaru [4; 5] .a.

47

1.4. Opinii cu privire la obiectul de studiu


Prezentul studiu este unul interdisciplinar, n care se intersecteaz direciile
semasiologiei, onomasiologiei, frazeologiei, lexicologiei. Caracterul interdisciplinar este o
trstur definitorie pentru o cercetare contemporan, deoarece n diferite domenii ale tiinei se
observ o estompare treptat a hotarelor ce delimitau att un obiect de cercetare de altul, ct i
domeniile de cercetare. Ne vom opri mai jos la cercetrile mai importante din aceste areale de
investigare lingvistic.
Frazeologia oricrei limbi ca i lexicul se prezint drept un sistem, un ansamblu de
elemente aflate n relaii i legturi dintre ele, care formeaz mpreun o anumit integritate.
Termenul frazeologie are la baz cuvintele phrasis vorbire, exprim, spun i logos cuvnt,
tiin (ambele de origine greceasc).
Frazeologia studiaz mbinri de cuvinte stabile, utilizate ntr-o limb. Combinndu-se n
vorbire, cuvintele formeaz dou grupuri eseniale diferite. De o parte, acestea sunt mbinrile
de cuvinte nestabile, ale cror componente sunt independente. Aceste mbinri de cuvinte se
constituie n momentul vorbirii i depind n mod exclusiv de ideea pe care locutorul
intenioneaz s o exprime. Pe de alt parte, avem grupri n care cuvintele i-au pierdut
independena i formeaz un tot ntreg, o mbinare stabil de cuvinte. Aceste mbinri exprim o
singur idee, o imagine unic i nu au sens dect n unitatea lor. Spre deosebire de mbinrile
libere de cuvinte, mbinrile stabile nu sunt create n momentul discursului; din contra, ele sunt
reproduse n mod neschimbat, aa cum au fost stabilite anterior. Frazeologia studiaz aceste
mbinri stabile, reproduse n mod integral n vorbire. Profesorul E. Coeriu identific
frazeologia cu discursul repetat. Prin discurs repetat se nelege tot ceea ce n vorbirea unei
comuniti se repet ntr-o form mai mult sau mai puin identic de discurs deja fcut sau
combinare mai mult sau mai puin fix, ca fragment, lung sau scurt, a ceea ce s-a spus deja.
Asta face ca textul rezultat (discursul) s se constituie adesea prin nglobarea discursului
repetat, din care fac parte i UPS, n tehnica liber a discursului, la fel ca un colaj [44, p.259].
Expresiile frazeologice de natur popular, susine V. Marin, constituie una din trsturile
fundamentale ale stilului vorbirii orale [78, p.76].
n literatura recent de specialitate se subliniaz ideea c frazeologia prezint prin sine,
conform semanticii un cuvnt, iar conform formei o mbinare de cuvinte. Frazeologismul se
recomand a fi privit ca un echivalent al cuvntului, ns organizat structural ca o mbinare de
cuvinte. Se studiaz corespondena frazeologismului i a cuvntului n componena propoziiei.
Se subliniaz omonimia unitii polilexicale stabile (UPS) i a mbinrii libere de cuvinte,
comparate conform structurii.

48

Studierea sistemului frazeologic al limbii i nsuirea lui e foarte actual pentru studierea
unui ir de probleme n domeniul culturii vorbirii i e strns legat de problemele transmiterii
emoionale i a celei prin imagini a gndului, a miestriei vorbirii. Studiul frazeologismelor a
generat discuii aprinse nc din momentul delimitrii lor ca domeniu independent. Unul din
fondatorii frazeologiei ruse, academicianul V.V.Vinogradov, afirma, fcnd trimitere la
A.Meillet, c mbinarea frazeologic este unitatea semantic de baz n structura limbilor
europene, dar nu cuvntul, i c anume fraza, expresia frazeologic trebuie s devin obiectul
principal al cercetrilor stilistice. [212, p. 119]. Mai nou s-a demonstrat i necesitatea UPS nu
doar ca uniti conotative, dar i denominative.
O importan considerabil pentru dezvoltarea frazeologiei au avut-o cercetrile
lingvitilor O. Jespersen [220, p.106], A. Schehae [157] i, n special, Ch. Bally [132, p. 68].
n lingvistica francez au aprut studii semnate de P. Guiraud [144], J. Humbert [145], M. Rat
[150], C. Robert [152], precum i n lingvistica german [300, p. 190-196; 207, p. 19-29].
Se poate afirma c primatul n dezvoltarea i constituirea frazeologiei ca ramur
independent i aparine colii lingvistice ruse. Istoria studierii tiinifice a frazeologiei ruse e
legat de numele savanilor . V. Lomonosov, A. A. Potebnea, I. I. Sreznevski, I. A. Baudouin
de Courtenay, F. F. Fortunatov, A. A. ahmatov . a.
Ulterior coala rus de frazeologie a fost urmat i dezvoltat de L. V. cerba, I. O.
Vinokur, E. D. Polivanov, A. V. Kunin, F. I. Buslaev, S. I. Abakumov, A. I. Efimov . a. Aceti
savani, n special E. D. Polivanov i, ulterior, V. V. Vinogradov, au fundamentat necesitatea
constituirii frazeologiei n calitate de ramur aparte a lingvisticii [278; 212, p.118-139; 210, p.
23-30]. O alt generaie de cercettori n domeniul frazeologiei ruse o constituie B. A. Larin
[247], S. I. Ojegov [266], N. N. Amosova [183], V. L. Arhanghelski [186], A. M. Babkin [190],
V. P. Jukov [227], M. M. Kopylenko [237, p. 53-62], A. I. Molotkov [254], M. F. Palevskaya
[268], V. N. Telia [291], N. M. anski [303], V.P. Feliina, Iu.E. Prohorov [296] . a. A fost
studiat frazeologia n diferite limbi: englez [243; 244], francez [258; 261], german [300],
spaniol [246], italian [297] . a. n lingvistica romneasc exist anumite realizri n cercetarea
frazeologiei. ns cercetrile date fie poart un caracter teoretic, fie cerceteaz unele aspecte
limitate ale problemei n cauz. Studiile n acest domeniu demareaz prin contribuia lui B. P.
Hasdeu, Al. Philippide, L. ineanu, I. A. Zanne, I. A. Candrea, I. Iordan. Problema locuiunilor
n limba romn a fost formulat ca aspect independent de cercetare pentru prima dat n
Gramatica limbii romne n 1954. Urmeaz cercetrile, elaborate de F. Dimitrescu, Th. Hristea,
S. Dumistrcel, V. Soloviov, N. Corlteanu, Gr. Grinco, T. Cotelnic, V. Hristov, N. Cunichi,
Gh. Colun, Gh. Popa, subsemnata.

49

Studiile cele mai vaste n domeniul frazeologiei romne aparin Florici Dimitrescu n care
sunt cercetate locuiunile verbale [48] i lui Gh. Colun [37]. n studiul Florici Dimitrescu se
ncearc pentru prima dat n lingvistica romneasc delimitarea locuiunilor de alte uniti
glotice limitrofe. Autoarea ajunge la concluzia c deosebirea ntre locuiuni i expresii (uniti
frazeologice n.n. ) const n aceea c locuiunile sunt fapte lexicale i gramaticale (uniti
denominative n.n.), iar expresiile (unitile frazeologice) doar fapte lexicale (uniti conotative
n.n.). n monografia lui Gh.Colun se efectueaz o contabilizare a mbinrilor stabile de cuvinte
privind corespondena lor cu partea de vorbire ce o reprezint la nivel gramatical. n studiul vast
menionat se abordeaz mai multe probleme privind structura semantic a frazeologismelor,
adic a tuturor mbinrilor stabile de cuvinte. n lucrare se face o ncercare de investigare a
aspectului etimologic n domeniul frazeologiei. E discutabil la Gh. Colun conceptul de
frazeologism i clasificarea frazeologismelor.
Relativ recent a fost susinut teza de doctor habilitat Locuiunile verbale n sistemul
unitilor nominative ale limbii romne de Gheorghe Popa, care trateaz o parte din sistemul
frazeologic al limbii romne locuiunile. Problema locuiunilor n filologia romn a suferit
unele schimbri pe parcursul anilor. De la bun nceput cercetarea era axat pe determinarea
diferitelor tipuri de locuiuni, ca ulterior, n manuale i gramatici, locuiunile s ocupe
subdiviziuni separate n conformitate cu partea de vorbire

pe care o exprim. Problema

locuiunilor pune, indispensabil, i alte ntrebri, cum ar fi delimitarea lor de unitile


frazeologice. Nu putem s nu fim de acord cu Gh. Popa care susine c n ultimii 20-25 de ani
ctig teren tot mai mult punctul de vedere conform cruia locuiunile, de rnd cu expresiile,
constituie principalele tipuri de uniti frazeologice, iar aceast abordare condiioneaz
amalgamarea diverselor uniti polilexicale stabile care sunt cercetate n bloc. Drept confirmare
servesc majoritatea dicionarelor i cercetrilor lingvistice [95, p.12.]
ns pn n prezent unele idei despre frazeologie rmn nc neformulate. A. I. Molotkov
menioneaz c noiunile n frazeologie sunt formulate diferit, iar termenii ce servesc pentru
desemnarea acestor noiuni nu au aceeai denumire. Se poate vorbi despre opinii diferite, chiar
contrar opuse, asupra frazeologismului. Ele se refer la identificarea particularitilor categoriale,
difereniale, la componena acestor uniti n limb, la nedefinirea noiunilor de baz, care se
refer la acest domeniu al tiinei i, ca urmare, la ncurctura n terminologia tiinific, utilizat
pentru denumirea noiunilor respective [254].
S. I Ojegov adaug: Neclaritatea, incertitudinea, diversitatea n nelegerea obiectului
cercetrilor frazeologice sunt legate de neclaritate n terminologie, ceea ce nu este, de fapt, n
nici un alt compartiment al limbii [266]. M. F Palevskaya generalizeaz: Dificultile teoretice,
condiionate de specificul materialului, ntr-o msur considerabil sunt adncite de lipsa
50

aproape total a cercetrilor monografice, destinate descrierii sistemului frazeologic, tipologiei


lui, modelelor UF, schimbrii lor i dezvoltrii n diferite etape ale istoriei limbii [268].
Lingvistul rus A. M. Babkin menioneaz motivul din ce cauz nu s-a gsit un termen
unanim acceptat care ar defini obiectul de studiu al frazeologiei. Aceste uniti polilexicale
stabile se afl la intersecia dintre semiotic, stilistic i gramatic [190]. Iar V. I. Arhanghelski
scria c frazeologia ca domeniu al lingvisticii a aprut la intersecia lexicologiei, semasiologiei i
sintaxei [187, p. 155-194].
Majoritatea lingvitilor din domeniul frazeologiei recunosc c esena lingvistic a UPS este
determinat aproape n exclusivitate de semantica ei (V. G. Gak, Ia. I. Reucher, T. Z.
erdaneva, V. E. cetinkin, I. N. Timeskova, N. N. Kirillova, C. D. Prihodiko . a.). Studiile de
muli ani n domeniul frazeologiei franceze l-au adus pe A. G. Nazarian la concluzia c
semantica i dezvoltarea semantic a unitilor frazeologice nu pot fi izolate de dezvoltarea
istoric a lor. Teza despre natura dubl istorico-semantic a unitilor frazeologice, n care se
manifest esena lor dinamic, ne permite s concepem mai bine i mai adecvat procesele
frazeologice care au loc n limb.
O importan principial pentru studierea diacronic a frazeologiei o are teza conform
creia sistemul limbii se afl ntr-un proces continuu de transformare.
Faptele vorbesc c anume studierea componenei frazeologice a fiecrei din epocile
precedente ne permite s stabilim sursele sistemului frazeologic contemporan, s urmrim cile
i s nelegem legile formrii lui. Argumentarea istoric a acestei idei are o importan cu att
mai mare, cu ct existena a nsui sistemului frazeologic se pune sub semnul ntrebrii de ctre
unii savani. Despre caracterul de sistem al frazeologiei i manifestrile lui multiple s-a scris
destul de mult. Astfel, argumentele pledeaz n favoarea punctului de vedere al lui A. V. Kunin
conform cruia componena frazeologic a limbii poart un caracter sistemic i nu e o sum de
frazeologisme izolate unul de altul.
Din cele spuse devine clar inconsistena concepiei asupra unitilor polilexicale stabile ca
fiind nite surplusuri de limb. O astfel de concepie este, fr ndoial, un rezultat al
nelegerii unilaterale, greite a limbii ca mijloc de transmitere numai a informaiei (dei o parte a
UPS sunt uniti conotative n.n.), ceea ce conduce i la nelegerea greit a esenei acestor
formaiuni complexe, a locului i rolului lor n sistemul limbii. Cu toate acestea, n lingvistic
demult i convingtor e demonstrat faptul c limba natural este nu numai un mijloc de
comunicare a anumitor fapte, dar i un mijloc de exprimare a atitudinii fa de aceste fapte. Cu
att mai mult c UPS sunt att denominative, ct i conotative. Emoionalul i expresivul n
limb sunt tot att de importante ca i raionalul i logicul. Dac de pe aceste poziii ne apropiem
de problema ce ne intereseaz, atunci devine clar c mbinrile stabile de cuvinte sunt mijloace
51

importante de expresie, de care nu se poate lipsi nici o limb. n studiile recente s-a demonstrat
c unele UPS denominative sunt unicele uniti de limb care sunt n stare s denumeasc
anumite valori lexico-gramaticale, pe cnd sinonimul lor monolexical nu posed aceste seme. E
vorba de locuiuni verbale care denumesc diferite tipuri de decurgere a aciunii (aciune
incoativ, durativ, iterativ, terminativ, momentan, multiplicativ etc., etc.). [112; 118]. n
lingvistica din Republica Moldova problema aspectualitii i, tangenial, cea a modurilor
desfurrii aciunii i-a preocupat pe cercettorii A. Ciobanu [30], S. Berejan [11; 12], N. Matca
[79], L. Ababii i V. Banaru [181], subsemnata [112].
La fel de greit este concepia despre frazeologie ca un sistem ideal. Pe o astfel de
nchipuire se bazau n trecutul apropiat unii savani care aplicau la frazeologie metode strine
naturii ei, fr a lua n considerare specificul i deosebirea esenial de alte microsisteme ale
limbii. Cu toate acestea, n literatura de specialitate din ultimii ani nu o singur dat s-a vorbit de
aceast deosebire.
Sistemul limbii se caracterizeaz prin complexitate i contradicie, caliti ce condiioneaz
esena unitii polilexicale stabile ca fiind o unitate dialectic a sistematicitii i
nesistematicitii. Spre deosebire de forma intern a cuvintelor (F. Saussure, Ch. Bally, S.
Ullman . a. evideniau caracterul nemotivat al lexicului francez), forma intern a mbinrilor
stabile de cuvinte care apar ca uniti ale limbii plastic motivate e clar simit de vorbitori (UPS
pot fi considerate motivate n arbitrarul lor i pot fi considerate motivate n nearbitrarul lor
n.n.). De la reacia pozitiv sau negativ a vorbitorului depinde, dac va deveni mbinarea stabil
de cuvinte unitate a limbii sau nu. Iat din ce cauz, la formarea mbinrilor polilexicale stabile
factorii subiectivi (etnolingvistici i etnopsihologici) joac un rol mult mai mare dect n
formarea cuvintelor. Acest fenomen a fost atestat i de Gheorghe Popa cu privire la geneza
locuiunilor. Cercettorul reliefeaz trei momente n apariia (motivaia n.n.) locuiunilor: 1.
apariia locuiunilor trebuie pus pe seama necesitilor de comunicare, de redare a unui nou sens
sau diferenierea semnificaiei celui vechi; 2. predispoziia spre modificare a structurii semantice
a unitilor lexicale, existnd o simbioz dintre stabilitate i instabilitate; 3. n procesul actelor de
comunicare poate fi urmrit, de cele mai multe ori, o mbinare a doi trei factori, mijlocii de
cauze extralingvistice, n special de necesitatea actualizrii unor noiuni [94, p.85].
***
La diferii cercettori gsim diferite clasificri ale frazeologismelor. Ch. Bally, care primul
a insistat asupra distinciei ntre mbinri libere i mbinri stabile de cuvinte n limba francez,
semnaleaz c ntre aceste dou extreme i gsete locul o mulime de cazuri intermediare care
nu ce las nici precizate, nici clasificate [132, p. 68]. mbinrile frazeologice, la rndul lor,
difer prin gradul de stabilitate i coeziune, precum i prin caracterul idiomatic. Ch. Bally
52

distinge dou tipuri eseniale de mbinri frazeologice. El le numete uniti pe acelea, n care
coeziunea este absolut i serii pe acelea, n care coeziunea nu este dect relativ. Astfel, bon
sens n le bon sens suffit pour montrer labsurdit dune pareille entreprise este o unitate
frazeologic; grivement bless sau grivement nu poate fi ntrebuinat dect cu bless i
formeaz o serie frazeologic [132, p. 87].
Clasificarea mbinrilor frazeologice, propus de academicianul V. V. Vinogradov, e mai
complex dect cea fcut de Ch. Bally. V. V. Vinogradov distinge urmtoarele mbinri
frazeologice: mbinri sudate, ansambluri frazeologice (ambele fiind considerate de V. V.
Vinogradov UF) i mbinri frazeologice libere [210, p. 23-30]. N. M. anski a mai depistat al
patrulea tip de UPS: expresii frazeologice [303, p. 39-45].
n cercetrile ulterioare au fost emise alte opinii referitoare la clasificarea UPS. Astfel, N.
N. Amosova clasific toate UPS n dou tipuri: frazeme i idiome [183, p.58-102]. A. G.
Nazarian determin dou tipuri de frazeologisme: idiome i frazeologisme unilaterale [261, p.
65]. I. I. ernyeva [301, p. 112-114, p. 113] i A. V. Kunin [243, p. 218] determin patru tipuri
de uniti polilexicale stabile.
n lingvistica romneasc sunt efectuate diverse clasificri cu terminologii respective ale
unitilor polilexicale stabile. Al. Philippide i I. Iordan utilizeaz pentru UPS termenul izolare
[91, p. 265-267; 70, p. 177-178], S. Pucariu, V. Bogrea, Al. Graur expresie [13, p. 26]. n
lucrrile altor lingviti este utilizat termenul idiom i idiomatism [50, p. 618]. Fl. Dimitrescu
utilizeaz termenii locuiune i expresie [48]. I. Boroianu clasific mbinrile stabile de cuvinte
n: locuiuni, expresii i cliee [14, p. 248]. Th. Hristea utilizeaz termenul unitate frazeologic
[68].
n lingvistica din Republica Moldova prima clasificare a mbinrilor stabile de cuvinte este
efectuat de N. Corlteanu i se prezint n felul urmtor: mbinri frazeologice libere, reuniri
frazeologice, uniti frazeologice i expresii idiomatice [39, p.120]. Cercettorul Gh. Colun
divizeaz UPS n conformitate cu gradul de contopire semantic a elementelor componente n
dou tipuri: expresii frazeologice i expresii idiomatice [37, p. 30], iar n conformitate cu
structura lor n frazeologisme cu structura mbinrii de cuvinte, structura propoziiei i structura
frazei [37, p. 31].
Subsemnata, cercetnd diverse opinii i clasificri, a ajuns la urmtoarea concluzie. Toate
unitile polilexicale stabile n limba romn pot fi divizate n trei categorii: locuiuni, de tipul: a
da o srutare, a o lua la picior, a trece prin sabie, din cnd n cnd, uniti frazeologice, de
tipul: a gsi ac de cojoc, a cincea roat la cru, a se alege scrum i cenu i expresii verbale,
de tipul: mi-e dor, mi-e sete, mi-e foame. n capitolul al doilea ne vom opri mai detaliat asupra

53

caracteristicilor comune i deosebitorii ale acestor uniti stabile de cuvinte. Trsturile specifice
date sunt grupate conform caracteristicilor: structurale, semantice, funcionale.
Trezete discuii nu numai determinarea limitelor obiectului de studiu UPS, dar i
termenii prin care este desemnat. n lingvistic, n general, nu s-a ajuns la un numitor comun
privind denumirea unificat a noiunii de frazeologism. nc n 1957 S.I. Ojegov meniona c o
astfel de indeterminare n terminologie nu exist n nicio ramur a lingvisticii [265, p.31-53].
Peste un deceniu situaia n lingvistic nu s-a schimbat. n Dicionarul de termeni lingvistici
O.S. Ahmanova prezint 23 de termeni pentru noiunea de frazeologism sau unitate polilexical
stabil: idiom, idiomatism, expresie idiomatic, mbinare de cuvinte idiomatic, mbinare de
cuvinte nedesprit, mbinare de cuvinte stabil, frazeogram, frazem, frazeologism, mbinare
frazelogic etc. [189]. H. Brger utilizeaz termenul unitate polilexical lexicalizat [162]. n
istoria frazeologiei am putea meniona c termenii au fost utilizai fie arbitrar, fie inconsecvent,
fie prin confundare a unor realiti glotice diferite, prin substituirea hiperonimului prin hiponim
i viceversa, utilizarea unor lexeme care nu sunt termeni sau utilizarea unor termeni cu sens
deplasat etc., etc. Cel mai frecvent are loc confundarea unitii frazeologice cu locuiunea, de aici
iscndu-se diverse rezultate care nu corespundeau realitii investigate, cci ntr-un studiu
tiinific pe primul loc se afl determinarea obiectului de studiu. Termenii trebuie s fie
argumentai din punct de vedere tiinific.
Trebuie de menionat c n lucrrile de lingvistic romneasc termenul locuiune este
utilizat i cunoscut, ceea ce nu putem spune despre unitate frazeologic, pentru care se atest o
fluctuaie n determinarea limitelor obiectului de studiu i, respectiv, n denumirea lui. Pentru
conceptul de locuiune propriu-zis sunt utilizai termenii: locuiune [69, p. 48-54; 48; 151; 64;
DELR, DELLR; 289; 72; 71; 93; 94; 95], construcie perifrastic [282, p.109-118], structur
analitic [215], construcie analitic [217; 241]; complex analitic [228], unitate lexical analitic
[248], verb analitic [242], perifraz verbal [284; 282], perifraz a verbului simplu [304],
mbinare stabil verbal-nominal [275; 255]; mbinare frazeologic verbal-nominal [233.],
frazeologism verbal [280], expresie perifrastic verbal-nominal [274], grup verbal [191],
construcie tipic verbal [236], echivalent analitic al cuvntului [279], mbinare nefraziologic
stabil [238].
Gheoghe Popa observ judicios c n ultimul timp consemnm n contextul problematicii
abordate utilizarea tot mai frecvent a cuvntului expresie pentru tot ce numim tradiional
locuiune, iar noi am aduga i pentru tot ceea ce numim unitate frazeologic. Autorul aduce o
serie de argumente n favoarea afirmaiei expuse: 1) Polisemantismul cuvntului expresie. Acest
cuvnt, conform DEX, poate desemna trei sensuri nu tocmai nrudite explicit i trei sensuri
dependente de un sens principal. 2) Situaia precar a cuvntului respectiv n sistemul
54

terminologic lingvistic. Expresie se folosete cu accepie terminologic pentru a numi cele mai
diverse uniti glotice: frazeologisme, mbinri libere de cuvinte, construcii impersonale, cuvinte
folosite greit. Mai are o alt accepie cea de semnificant n opoziie cu cea de semnificat.
3) Dublul comportament terminologic al cuvntului expresie: semnificaie terminologic
lingvistic i matematic. 4) Statutul confuz al cuvntului expresie de termen i ne-termen.
Acest cuvnt poate fi utilizat att cu accepie terminologic (lingvistic sau matematic), ct i
cu accepie neterminologic de exprimare. Nu putem s nu fim de acord cu o astfel de
poziie, dei de acest pcat sufer nu doar cuvntul expresie, dar i ali termeni, utilizai
pentru a desemna noiunea de mbinare stabil de cuvinte. Chiar nsui Gh. Popa n lucrrile sale
timpurii a invocat cele mai diverse motive pentru a justifica utilizarea altui termen dect
locuiune [223, p.10-12].
Din acest motiv subsemnata a purtat polemic pe paginile monografiei cu autorul sus
menionat. Unul din argumentele prii adverse ar fi faptul c termenul locuiune este utilizat
de lingvitii strini pentru desemnarea altor mbinri de cuvinte i chiar a mbinrilor libere de
cuvinte. Dar acelai motiv - divergene semantice n determinarea noiunii - poate duce la alt
fenomen n lingvistic, contrapus primului, i anume - utilizarea altor termeni pentru
desemnarea aceleiai noiuni. Deci soluia trebuie cutat nu n schimbarea termenului n cauz,
ci n determinarea sferei de aplicare a noiunii date [118, 135 p.]. Ne bucurm c autorul i-a
revizuit concepiile i aceleai argumente, privind caracterul nejudicios al utilizrii cuvntului
expresie, servesc pentru revenirea, totui, la termenul consacrat locuiune [95, p.17].
n baza acestor considerente autoarea studiului de fa propune o denumire generic, un
arhilexem, care ar cuprinde diverse uniti glotice polilexicale, hipolexemele: locuiunile,
unitile frazeologice i expresiile verbale. Aceast denumire generic este unitate poililexical
stabil. Desigur, fiecare mbinare polilexical stabil de cuvinte - locuiunea, unitatea
frazeologic i expresia verbal este denumit corespunztor, cnd apare necesitatea.
Menionm nc o dat c doar locuiunea, unitatea frazeologic i expresia verbal prezint
obiectul de studiu al frazeologiei. Paremiologia nu face parte din acest domeniu de cercetare.
***
Trsturile specifice ale UPS sunt tratate, la fel, n mod diferit de diveri cercettori. Ch.
Bally a stabilit factori interni i externi pentru determinarea frazeologismelor. Pentru
identificarea ultimelor e nevoie de urmtoarele caracteristici: sunt alctuite din cteva cuvinte
separate; mbinrile au o topic fix i nu se admite intercalarea altor cuvinte; imposibilitatea
nlocuirii cuvintelor din mbinrile respective cu alte cuvinte [191, p. 98]. Unii savani identific
doar criteriul reproducerii [303, p. 3] sau caracterul stabil al elementelor componente [244, p. 68]. Alii numesc dou criterii: valoarea semantic frazeologic i stabilitatea structurii
55

elementelor componente [292, p. 19]. Un alt grup de lingviti consider c doar sensul lexical,
elementele componente i categoriile gramaticale pot determina criteriile de identificare a
frazeologismelor [254, p. 29].
Dac e s generalizm opiniile expuse n literatura de specialitate, am putea determina
criteriile de baz, naintate fa de unitile polilexicale stabile: imposibilitatea traducerii
literalmente n alte limbi [277, p. 123-127; 204, p. 112]; semantica UPS nerezultat din suma
sensurilor elementelor componente, ce duce la demotivaia lor, pierderea semanticii primordiale
a mbinrii libere de cuvinte (n unele cazuri n.n.) [39, p. 168 . a.]; integritatea semantic [83,
p.7]; caracterul figurat i expresivitatea lor [283, p. 151 . a.]; stabilitatea elementelor
componente [281, p. 146]; cristalizarea formaiunii sintactice [83, p.7]; prezena arhaismelor
[272]; caracterul idiomatic [261]; formaiune metaforic [83, p.7].
Caracterul idiomatic ce presupune un transfer de sens, o renovare semantic a coninutului
general al unor mbinri de cuvinte are loc n baza diferitelor procese semantice n interiorul
mbinrilor date: metaforizarea, metaforizarea repetat, metonimizarea, sinecdoca, abstractizarea
sensurilor elementelor componente etc. [309, p. 46; 83, p.34-40].
n cele expuse n capitolul I am trecut n revist doar unele aspecte ale UPS, tratate de
diveri cercettori. n capitolul al 2-lea ne vom opri asupra trsturilor UPS (uniti frazeologice,
locuiuni, expresii verbale) conform caracteristicilor structurale, semantice i funcionale n
viziunea lingvitilor din domeniu.
n capitolele 3, 4 i 5 vom ncerca s demonstrm, prin evidenierea i relatarea factorilor
extralingvistici i intralingvistici, motivaia apariiei, existenei i utilizrii UPS n limba romn.
Problema cercetrii noastre este determinarea motivaiei semnului glotic n limba romn,
exprimat prin semnificante polilexicale, stabilirea cauzelor extralingvistice i intralingvistice ale
motivaiei apariiei unitilor polilexicale stabile, precum i stabilirea cauzelor intralingvistice ale
motivaiei existenei i utilizrii UPS n limba romn. n baza acestor direcii de investigare
scopul i obiectivele cercetrii noastre se prezint n felul urmtor:
Scopul prezentului studiu este a explica geneza, existena i utilizarea unitilor
polilexicale stabile n limba romn din punctul de vedere al motivaiei semnului glotic prin
determinarea reciproc dintre noiunile de semnificant i semnificat. Problema este cercetat cu
referire la motivaia apariiei, existenei i utilizrii semnului glotic, care include cauzele i
motivele acestor manifestri. n mod special se accentueaz problema motivaiei semnului glotic,
exprimat prin semnificant polilexical. Se urmrete ideea demonstrrii necesitii analizei
fenomenelor de limb de pe poziiile motivaiei semnului glotic.
Lund n considerare c problemele luate n discuie n tez sunt complexe, ne-am propus
cercetarea mai multor obiective, dintre care, determinarea:
56

- A fost efectuat determinarea:


- factorilor motivaiei extralingvistice, ce constituie etapa primar de apariie a UPS n
limb; elaborarea unei noi clasificri a unitilor polilexicale stabile pe baza principiului
motivaiei extralingvistice i intralingvistice a semnului glotic;
- factorilor motivaiei intralingvistice, ce constituie etapa secundar la geneza UPS n
limb;
- principiilor privind motivaia retrospectiv i motivaia prospectiv n semantica UPS;
- motivaiei influenelor semantice ce conduc la schimbarea sau slbirea sensurilor
lexicale ale componentelor UPS (pierderea sensului de ctre unele componente ale UPS,
transferul metaforic sau cel metonimic), precum i la modificarea nuanei de sens al
componentelor UPS (restricia i extensiunea semantic);
- motivaiei influenelor sintactice: contagiunea i elipsa n componena UPS;
- motivaiei influenelor fonetice n modificarea sensurilor lexicale ale componentelor
UPS;
- fenomenului enantiosemiei la componentele UPS i explicarea motivaiei utilizrii UPS
ca unitate glotic care dezambiguizeaz semele polarizate;
- relaiei semnificat - semnificant cu structura sensului UPS i motivaia utilizrii lor, ca
uniti de limb n stare a denomina seme, neexprimate de uniti monolexicale;
- relaiilor paradigmatice n structura sensului frazeologic, care se manifest prin
polisemie, sinonimie, antonimie i omonimie frazeologic;
- relaiilor sintagmatice n structura sensului frazeologic n motivarea apariiei i utilizrii
UPS;
- cazurilor n care se produce demotivaia sensurilor la componentele UPS;
- proceselor dinamice n dezvoltarea sensului UPS.

57

2. NOIUNEA DE UNITATE POLILEXICAL STABIL


2.1. Caracteristicile distinctive ale UPS conform clasificrii lor
Semantica i utilizarea cuvntului se determin nu numai prin locul lui n grupul lexical
semantic, dar i prin combinarea cu alte cuvinte. Aceast dependen poate fi diferit. n
mbinarea liber de cuvinte a citi o carte verbul i pstreaz semantica. ns n UPS a citi
printre rnduri verbul nu posed semantica a percepe ceva scris cu litere, dar a sesiza, a nelege
n indeograma: a nelege i ceea ce nu se spune direct ntr-un text scris [DEL, p.214].
Cuvntul n mbinarea stabil de cuvinte poate s-i piard sensul primordial, s fie perceput i
utilizat doar ca o parte indisolubil a acestei expresii. Aa sunt cuvintele ghes n a da ghes,
leoarc n ud leoarc, etc., lexemele franceze ferir i noise n sans coup ferir i chercher noise
[215, p. 134].
Nivelul contopirii componentelor mbinrii de cuvinte nu este identic, el depinznd de o
serie ntreag de factori: de combinarea noiunilor nsei, de valenele cuvintelor care formeaz
mbinarea, de caracterul i interconexiunea semelor lexemelor. n funcie de combinarea
noiunilor, vom diferenia mbinri de cuvinte stabile i nestabile. Termenul de stabilitate a
cptat o interpretare diferit n literatura lingvistic. Aceast noiune e folosit i n plan
lingvistic, i n plan extralingvistic, deoarece delimitarea acestor dou aspecte este deosebit de
important la studierea mbinrilor de cuvinte. Este necesar a lua n considerare nu numai faptul
ct de obinuit este mbinarea cuvintelor, dar i ct de obinuit este mbinarea noiunilor care
sunt desemnate.
De ex., locuiunile a face uverturi a face propuneri, a da nuvele a da tire, a arunca o
propoziie a respinge o propunere, a face un prezent a face un cadou, a face propiri a
face progrese .a., care aveau o frecven nalt n sec. al XIX-lea, astzi au ieit din uz,
deoarece unele din elementele lor componente i-au restrns sensul (uvertur i nuvel au
pierdut sensurile de propunere i tire, pstrnd doar pe cele de pies mizical i de
specie a genului epic, prezent nuvel a pierdut sensul de sensul de cadou, avnd doar sensul
de epoca, timpul actual, contemporan; contemporaneitate; existent; timp al verbului) [dexonline] sau calchiau sensurile speciale ale corespondentelor strine (a arunca a calchiat un ir de
sensuri ale cuvntului jeter) sau au fost substituite de alte lexeme (prezent prin cadou, propiri
prin progrese) [271, p.34].
Trstura principal a UPS este insepararea semantic, neevidenierea semanticii
componentelor din semantica ntregului, cnd componentele sunt demotivate. n cazul dat sensul
general al tuturor UPS nu poate fi explicat n limba modern prin sensul cuvintelor componente.
Numai o analiz etimologic, istoric, permite a restabili legtura semantic tears ntre
58

semnificaia real a expresiei i sensurile cuvintelor componente. n cazul dat atestm fenomenul
demotivaiei semnului glotic iniial motivat. Problema n cauz va fi tratat infra.
De ex.: UPS marquer un jour dune pierre blanche, care nseamn a fi bucuros timp de o
zi, vine dintr-o credin, demult uitat, ce se trage de la romanii antici ; pentru ei culoarea alb
simboliza fericirea [146, p. 89]. UPS aller au diable Vauvert a pleca foarte departe, a se pierde,
a disprea se refer la un vechi castel Vauvert, situat n mprejurimile Parisului, care, sub
domnia lui Louis al XI-lea, era vizitat, dup cum se susinea, de duhuri.
n UPS toate elementele sunt att de strns legate i nedifereniate privitor la semantica lor,
nct omiterea mcar al unuia din ele sau deloc nu influeneaz sensul ntregului, sau duce la
discompunerea lui total. Legtura cu faptul concret poate fi uneori uitat, semantica cuvntului
n componena UPS devenind demotivat i atunci n limba actual expresia e folosit numai cu
sensul figurat. Vorbitorul zilelor noastre nu tie, nu simte nelesul concret al UPS: a-i da arama
pe fa, a-i arta arama. Ex.: Cu asta a voit stpnul s-i arate arama [47, p. 221]. Prea v-ai
artat arama, sfiind aceast ar [56, p. 182]. Expresia apare i la V. Alecsandri, G.
Gheorghiu i la ali scriitori romni. Dup cum ne dm seama din contextele prezentate, expresia
are sensul: a-i arta prin fapte (mai ales fr voie) adevrata fire (n neles ru), a se da pe fa,
a se demasca. La baza acestei idiome a fost pus la nceput un fapt concret. nainte vreme banii
se fceau din aram i se acopereau cu un strat subire de aur sau argint. Cnd, din cauza
circulaiei, pojghia de aur sau de argint se rodea, se vedea arama banului, se arta arama. Mai
trziu aceast expresie s-a utilizat numai cu sens figurat.
La originea unor UPS se afl uneori obiceiuri vechi, disprute. Aa sunt UPS a arunca
mnua, rus. se trag de la un obicei de demult ce semnifica chemarea
adversarului la duel, fiindu-i aruncat mnua n fa. Actualmente aceste UPS au semnificaia
de a provoca pe cineva la ceart, la confruntare. Expresia rompre la pailie avec qn semnific
a se certa cu cineva, fcnd aluzie la un obicei antic care consta n a rupe paiul i a-l arunca,
pentru a marca faptul c se renun la toate relaiile cu persoana de care vrei s te despari [146,
p. 90]. Cazurile date sunt exemple de demotivaie a semnificantului polilexical.
La unele UPS sensul ntregului e legat de o sesizare slab a semanticii elementelor
componente. De exemplu: a) a pstra ceva ca ochii din cap; fiecare cuvnt i are coninutul su
de sine stttor. Metafora st la baza UPS i se poate nelege uor cu ajutorul mijloacelor din
limba contemporan. Alte exemple: a trece sub tcere, a mpca capra i varza, a pune mna-n
foc, a-i da capul; b) UPS passer lponge - a uita, a ierta; avoir la langue lie a avea un
motiv care nu permite a spune ceva, rire du bout des lvres fr a avea invidie [146, p. 93].
De cele mai multe ori aceste UPS sunt alctuite din cuvinte cu sens concret i au o nuan
evident expresiv, de exemplu: , , cu sensul a suferi foame,
59

a-i limita pn la minimum cerinele cele mai necesare. n aceste UPS se atest demotivaia
parial a semnificantului.
n limba vie se ntlnesc nu numai forme bine conturate, dar i tipuri de trecere. De ex., a fi
pe picior oarecare (cu cineva) cu sensul a fi n relaii oarecare cu cineva sau a avea relaii
oarecare cu cineva. n cazul n care este utilizat un epitet determinant: pe picior de egalitate, de
tovrie, va fi deja o UPS, n componena creia pe picior de este perceput ca un model
productriv, la care se pot ataa diverse lexeme.
n UPS cuvintele sunt subordonate unui sens comun. Substituirea sinonimului sau
schimbarea cuvintelor, care sunt baza semantic a frazei, nu e posibil fr destrmarea total a
sensului figurat sau expresiv al UPS. Semantica unui ntreg e absolut inseparabil de semantica
lexical a componentelor. Nenelegerea sensului general al UPS, ncercarea de a o considera ca
o mbinare liber de cuvinte, duc la confuzie. n cazul dat vorbitorul percepe semnul glotic ca
fiind motivat. Lipsa de percepie c o astfel de expresie e inseparabil semantic este o dovad
evident a nenelegerii depline a ei. De ex., UPS a plti cu aceeai moned poate fi neleas i
cu sensul figurat - a rspunde (cuiva) printr-o comportare similar.; a se rzbuna (pe cineva); a
se revana (fa de cineva), dar i cel direct ntr-o situaie care admite aceasta.
La UPS se refer i expresiile naripate, multe din care mai poart amprenta creaiei
individuale. De ex., dictonul lui F. Dostoevski Frumuseea va salva lumea a intrat n circulaie n
mai multe limbi, inclusiv n romn, fr ca vorbitorul de rnd s cunoasc cui aparine expresia
dat, ea fiind utilizat cu sens propriu de cele mai dese ori. Mai mult ca att, citatul din autorul
menionat sun n original altfel: Frumuseea chipului lui Hristos va salva lumea. Uzul sau o alt
cauz a trunchiat gndul expus de marele scriitor. Sau o alt expresie, aparinnd lui I. Creang,
devenit proverbial: vrei s te pupe cucul armenesc?, expresie menit s trezeasc fric, dar cu
o not ironic n context. O alt UPS pe care o ntlnim la I. Creang i, datorit lui, devenit
familiar multor generaii: Goltatea nconjur, din Goltatea nconjur, iar foamea d de-a
dreptul, fiind asociat cu situaia n care s-a pomenit Nic atunci cnd mama i-a luat hainele de
pe malul rului, pentru a-l pedepsi.
n genere, componena UPS e complex i divers. La domeniul UPS se refer i multe
cliee, tipice pentru diferite stiluri literare i citate din literatura cult a mai multe popoare: a)
toamna se numr bobocii; cum i-i aterne, aa vei dormi; a cincea roat la cru; b) pot-aufeu, bote aux lettres, canne sucre, moulin caf, fer repasser, femme de chambre, valet de
ferme etc.; ) , etc.
Merit menionat faptul c unele din aa-numitele zictori se ncadreaz n sfera
locuiunilor verbale. De ex.: a crete ca o pine a se mri repede (n dimensiuni), a fgdui
cte-n lun i n stele a promite multe, a cuta nod n papur a cuta pricin.
60

De notat c o mare parte din cuvinte prin semantica lor sunt limitate n legturile lor prin
relaiile interne, semantice ale sistemului limbii. Aceste semantici lexicale pot fi exprimate
numai n legtur cu un cerc strict de noiuni. Limitele date sunt create de legile legturii
semantice ale cuvintelor din limba respectiv. De exemplu: a se da de gol, a se face de ruine,
dar nu putem spune: a se face de gol, a se da de ruine.
Dup S. I. Ojegov i V. G. Gak, terminul stabilitte l vom referi la planul coninutului i
vom numi stabile acele mbinri de cuvinte care denumesc mbinri de obiecte, semne, aciuni ce
se ntlnesc deseori n practica societii vorbitoare a limbii date. Astfel de mbinri stabile de
cuvinte, dup S. I. Ojegov, in sintagmele acoperi de fier i cas de piatr. Argument ar servi
afirmaia c toate mbinrile de acest fel pot fi ntr-att de fixate n vorbirea de toate zilele, nct
se poate spune c ele sunt reproduse, i nu create de fiecare dat n vorbirea curent [265, p. 42].
Dup opinia noastr, astfel de mbinri de cuvinte nu sunt stabile, ci libere.
Aadar, mbinrile stabile de cuvinte oglindesc interconexiunea permanent a sensurilor.
Dar unele i aceleai sensuri pot fi exprimate cu ajutorul diferitelor cuvinte. De aceea mbinarea
de cuvinte este determinat nu numai de suma sensurilor, ci i de factori intralingvistici de
valena lexemelor n cauz. De ce spunem a face i nu a da moral, dei spunem a da sfaturi? n
limba romn cuvntul acvilin se unete numai cu lexemul nas (nas acvilin) i nu se poate spune
*privire acvilin. O situaie analog o gsim i n limba francez: nez aquilin, dar nu putem
spune regard aquilin.
Din punctul de vedere al combinrii lexicale vom diferenia mbinri libere i mbinri
stabile de cuvinte. n mbinrile stabile se observ alegerea componentelor n utilizare. De
exemplu, se spune ud leoarc, beat cri i nu invers, gravement malade, grivement bless i nu
invers; amiti indefectable, volont inbranlable i nu invers.
Asupra caracterului mbinrii de cuvinte avnd componenta verbal influeneaz semantica
componentei de sprijin, adic a numelui. Dac numele desemneaz un obiect concret, atunci
mbinarea de cuvinte de cele mai dese ori i pstreaz caracterul liber. Dac, ns, numele, care
exprim un sens abstract, o calitate, o aciune sau o noiune concret, este folosit n mod figurat,
atunci toat expresia tinde s se transforme n mbinare fix, neliber. (Comp.: a ine un pahar i
a ine un curs, a duce la coal i a duce la capt, a iei din cas i a-i iei din fire).
Fixarea poate fi unilateral i bilateral. n mbinarea a face piftie (pe cineva) este fixat
folosirea numai a cuvntului piftie, n timp ce verbul a face poate intra i n alte mbinri, libere
sau stabile. n a da ghes, a-i aduce obolul, a se duce pe copc sunt fixate doar lexemele ghes,
obolul, copc, celelalte sunt libere a intra n alte relaii sintagmatice. n expresia ruseasc
este fixat utilizarea ambelor componente, fiecare din ele ntlnindu-se

61

numai cu partenerul su. Dup V. G. Gak, caracterul sensurilor componentelor n interiorul


mbinrii ne face s divizm UPS n idiomatice i neidiomatice [216, p. 203].
n mbinrile neidiomatice, att la cele libere, ct i la cele fixate (locuiuni, expresii
verbale), semantica componentelor nu sufer schimbri i sensul ntregului decurge din cel al
prilor componente. De obicei, idiomatica limbii este privit n plan pasiv, n direcia de la
form la coninut. Idiomele se determin ca fiind nite mbinri stabile, al cror neles nu
decurge nemijlocit din cel al componentelor (sensul sumei nu este egal cu suma sensurilor).
De fapt, studierea mbinrilor de cuvinte prezint un interes deosebit n plan activ n
direcia de la coninut la form, ntruct din punct de vedere practic mbinrile neidiomatice
stabile prezint o dificultate principal din punctul de vedere al alegerii cuvintelor, i nu al
nelegerii lor. n privina aceasta se deosebesc dou tipuri de mbinri. ntr-un caz, pentru a
exprima sensul necesar, ambele componente (sau una din ele) sunt necesare conform semanticii
lor, reieind din sensul lor de baz sau din cel derivat. n alt caz, pentru exprimarea unui anumit
coninut, cuvintele date nu sunt obligatorii, dac recurgem la sensurile lor diferite. De exemplu,
pentru a exprima gndul: El a ridicat mna i a salutat un cunoscut, noi nu ne putem lipsi de
cuvntul mna. Dar pentru exprimarea noiunii a lovi pe cineva, lexemul mn nu este
obligatoriu i, totui, n limba romn, ca i n alte limbi, sunt expresii cu acest cuvnt avnd
sens identic: a ridica mna asupra cuiva. Prima mbinare este neideomatic, nu este UPS, ultima
este idiom, este UPS.
Aadar, privind mbinrile n plan activ de la sens la form, noi vom determina c esena
UPS este utilizarea componentelor care nu se gsesc ntr-o dependen diferit

de sensul

exprimat. Prin urmare, la baza deosebirii dintre UPS i mbinrile libere de cuvinte st caracterul
nominaiei [189, p. 169]. ns aici trebuie distinse dou cazuri. Uneori caracterul idiomatic
poart numai un membru al mbinrii. De exemplu, n expresiile rom.: vers alb, nopi albe, fr.:
mariage blanc, rus.: , sensul adjectivului este altul, schimbat. Acest
sens schimbat poate lipsi n alt limb, (ex.: cstorie alb nimica nu spune n limba romn).
Nuit blanc, noapte alb nseamn nu alb, ci fr somn. i totui , versuri albe sunt
o varietate a versurilor, nopi albe tot nopi sunt, dar nu altceva ce nu se poate numi noapte,
mariage blanc e o varietate a cstoriei [215, p. 204]. Mai mult ca att, cercetrile recente au
demonstrat c doar UPS n unele cazuri (e vorba de denumirea tipului desfurrii aciunii) pot
avea un caracter denominativ, spre deosebire de sinonimul lor monolexical. E vorba de cele 21
de tipuri ale desfurrii aciunii, care pot fi exprimate n limba romn doar cu ajutorul
locuiunilor verbale [112, p.11-12]].
Dar s analizm locuiunile romneti: aur alb, pete albe, cele franuzeti col blanc sau
blanc bec; ruseti i . nu este o varietate a osului: acesta e
62

o desemnare a provenienei nobile, dup cum i crbune alb, , nu este o varietate a


crbunelui, col blanc i blanc bec nseamn nu calitile guleraelor sau ale ciocurilor, ci tipuri
de oameni. Aurul alb nu e o varietate a aurului (dei distingem i sensul direct aur alb, o
varietate a aurului), ci denumirea metonimic a bumbacului. Petele albe nu sunt pete, ci domenii
neinvestigate. n cazurile de fa avem unirea nominrii cu interdependena bilateral a sensurilor
componentelor, n timp ce n UPS versuri albe avem separarea nominrii de dependena
unilateral a sensurilor componenilor [216, p. 204].
Diferii factori de contopire formeaz urmtoarea scar:
Tabelul 2.1.
mbinrile de cuvinte
conexiunea

Stabile

instabile

noiunilor

un nas crn

(ocazionale)
un nas expresiv

conexiunea

fixate

libere

lexemelor

a se freca la nas a un nas drept


fi indecis

sensul lexemelor

idiomatice
a

avea

neidiomatice
nas

a un nas acvilin

ndrzni
conexiunea

mbinate

separate

nominrilor

a avea nasul rou

nas cartof

(despre un beiv)
UPS (UF, LV, expresiile verbale) se deosebesc de mbinrile nefrazeologice prin trei
semne: structural (constau din mai mult de un cuvnt), semantic (sunt idiomatice, adic se
caracterizeaz prin schimbarea sensurilor componentelor, cnd e vorba de UF i de unele
locuiuni ce posed imagine, ori, n cazul locuiunilor, semantica e purtat de o component) i
funcional (sunt uzuale, stabile). Lipsa unuia din semne conduce la apariia unei alte categorii
lexicale: metafora lexical, mbinarea analitic neidiomatic, expresia individual a autorului.
Cu alte cuvinte, n funcie de mbinarea diferitelor aspecte semantice, funcionale,
componeniale, ocureniale avem fie o unitate polilexical stabil (unitate frazeologic, locuiune
sau expresie verbal), fie limbajul individual al autorului, fie o mbinare liber de cuvinte, fie o
metafor lexical. Astfel, UPS este condiionat de o componen multipl, schimbarea
sensului i uzualitate. Limbajul individual al autorului este condiionat de componena
63

multipl i schimbarea sensului. mbinarea liber de cuvinte este determinat de uzualitate i


componen multipl, iar metafora lexical este dictat de schimbarea sensului i uzualitate
[115, p. 31-32].
Prin diagram cele menionate mai sus pot fi redate n felul urmtor:
Figura 2.1.
componena multipl

UPS

limbajul

mbinare

individual

liber

al
autorului
schimbarea

uzualitate

sensului

metafor lexical
* * *
Mai jos ne vom opri n mod concret asupra trsturilor distinctive ale unitilor
frazeologice, ale locuiunilor i ale expresiilor verbale. Aceste trsturi specifice sunt deduse de
noi n baza multor studii care au tratat sporadic diferite trsturi definitorii ale unitilor n cauz.
2.2. Unitile frazeologice. Trsturile distinctive ale lor n raport cu alte uniti
polilexicale de limb
UF sunt semne glotice avnd caracteristici proprii semnului glotic: sunt materiale, au
semnificaie, au caracter social, ndeplinesc funcii significative. Ele sunt un mijloc de
desemnare a obiectului din realitatea nconjurtoare, adic servesc pentru denumirea unui
anumit denotat [208]. Sunt uniti polimembre. Redau o singur noiune [248]. Sunt reproduse
n vorbire [279]. Sensul componentelor UF este idiomatizat, crend un semn calitativ nou.
64

Caracterul idiomatic asigur integralitatea sensului [279; 208] i stabilitatea [227]. Aceste
uniti glotice se individualizeaz prin caracterul statornic al variantelor formale i lexicale
[252]. UF pot avea caracteristicile categoriei gramaticale ale clasei. S-au format pe axa
sintagmatic de la mbinri libere de cuvinte. Nu admit substituirea prin sinonim a vreunui
element i adugarea sau eliminarea elementelor componente. UF pot intra n relaii de sinonimie
ntre ele. Pot avea o informaie conotativ suplimentar la nivel etic prin intercalarea unor uniti
lexicale n lanul lor sintagmatic [280, p. 82]. Cele mai mari anse de a deveni component a UF
le au cuvintele cu un coninut concret [95, p. 23].
S ne oprim mai detaliat la trsturile structurale, semantice i funcionale caracteristice ale
UF.
Caracteristici structurale
1. La UF se observ multitudinea de tipuri ale mbinrilor unice nerepetate, limitate de
specificul combinrii componentelor [217, p. 10].
2. n componena UF pot intra mai multe componente [245, p. 4].
3. UF nu se preteaz la o modelare structural [257, p.32].
Caracteristicile semantice
1. Prezena imaginii ca trastur distinctiv a UF [261, p.173].
2. UF le este propriu polisemantismul [269, p. 29] sau, cel puin, bisemia [245, p. 13].
3. UF posed un grad diferit al fuziunii componentelor. Conform opiniei lui A. Molotkov,
elementele componente ale UF n aa msur au pierdut sensul lexical propriu, forma
gramatical i caracteristicile categoriilor gramaticale, nct au ncetat a mai fi cuvinte, pstrnd
doar aspectul sonor al cuvntului [254, p. 26].
4. UF nu au denumiri corelative ale denotatului, desemnat de ele. Conform calculelor
efectuate de A. G. Nazarian i J. M. Arutiunova, n fondul frazeologic al limbii franceze
contemporane, spre exemplu, UF care au sinonime lexicale constituie doar 12,5% [261, p. 16].
5. UF sunt utilizate n diferite limbi, avnd multe coincidene n planul coninutului i al
formei. Comp., de ex.: rom. a avea cap pe umeri; rus.: ; franc.: avoir la
tte sur les paules.
6. UF are un nalt grad de expresivitate Cuvntul doar numete, de cele mai multe ori,
obiectul, pe cnd UF l caracterizeaz, motivnd aprecierea exprimat [269, p. 30].
Caracteristici funcionale
1. UF deservete sfera emoional a limbii, are funcie expresiv, nu nominativ. Fiind
uniti ale formrii secundare, UF desemneaz noiunile, obiectele, fenomenele etc. n mod
intermediar [260, p.37].
65

2. UF pot juca numai rolul prilor de vorbire principale.


3. UF au o ocuren mai mic, fenomen pe deplin explicabil, dac lum n considerare
funcia lor conotativ n limb.
n baza celor menionate mai sus am putea deduce definiia unitii frazeologice. Unitatea
frazeologic este o unitate glotic, polimembr, red o singur noiune, e reprodus n
vorbire, sensul componentelor este idiomatizat, ceea ce asigur integralitatea sensului, are
caracteristicile gramaticale ale clasei i funcie conotativ, exprimnd atitudinea
vorbitorului fa de realitate.
2.3. Locuiunile. Trsturile distinctive ale lor n raport cu alte uniti polilexicale de limb
Locuiunile prezint o trstur distinct a caracterului preponderent analitic al limbilor
romanice. Fenomenul sintetismului n limba latin se manifesta n concentrarea ntregului
complex al sensurilor gramaticale n flexiunile cuvintelor, care, la rndul lor, mbinndu-se ca
uniti independente, formau propoziii. O tendin contrar va lua amploare n limbile romanice,
unde mbinrile de cuvinte stabile vor substitui mbinarea cuvintelor n propoziie. mbinrile de
cuvinte se vor transforma din sintagme libere n sintagme legate, astfel efectundu-se trecerea de
la axa sintagmatic la cea paradigmatic.
Locuiunile n limba romn au constituit obiectul de investigaie al unui ir de cercettori.
Cel mai amplu studiu n acest domeniu a fost efectuat de Florica Dimitrescu n monografia
Locuiunile verbale n limba romn [48]. Autoarea studiaz din punct de vedere morfologic i
sintactic locuiunile verbale romneti. n lucrare este evideniat concordana dintre
caracteristicile gramaticale ale locuiunilor verbale i ale verbelor, se arat posibilitatea de
derivare a locuiunilor verbale n funcie de natura lexical a verbului, se analizeaz cauzele i
condiiile determinante ale apariiei locuiunilor n limba romn. Sunt stabilite criteriile de
identificare a locuiunilor. n literatura de referin locuiunile romneti au fost cercetate
conform trsturilor distinctive ale lor [289; 72; 71], ca pri componente ale unor tipuri de
expresii frazeologice cu anumite caracteristici specifice [39], dup tipul lor [69], conform unor
tipologii [93] sau calcuri concrete [61] etc.
Procednd la examinarea n plan emic a locuiunilor, e necesar s subliniem, din capul
locului, c dintre numeroasele trsturi ale acestora, evideniate n studiile de referin, doar
unele pot fi considerate eseniale, pe cnd celelalte se nglobeaz n primele. Astfel, locuiunea,
fiind o unitate de limb [248, p. 7], include i noiunea de unitate sintactic i lexicologic
[DELR, p. 6], o singur parte de vorbire din punct de vedere gramatical [71, p. 289; DELLR,
p. 8], o singur parte de propoziie [39, p.118], un grup fix de cuvinte [72, p. 29], se
caracterizeaz prin reproductivitate [71, p. 281].
66

O trstur important a locuiunii este caracterul unitar al sensului ei lexical [48, p.35;
72; 71], ceea ce presupune o fuziune deosebit a elementelor componente [DELLR],
imposibilitatea majorrii sau eliminrii unor elemente [DELLR], ordinea lor fix (la nivelul
limbii n. n.), caracterul monosemantic [71], imposibilitatea disocierii elementelor prin
intercalarea altor uniti lexicale (la nivelul limbii n. n.), imposibilitatea substituirii prin
sinonim a elementelor componente [48, p. 37; 39] din suma elementelor componente [SSLT].
O particularitate important a sensului lexical unitar al locuiunii este comportarea ei ca
echivalent (corelat n. n.) al cuvntului [217; 241; 215; 248; 299; 289; 223].
Locuiunile care au n componena lor verbe faziale sunt cercetate n componena
locuiunilor, de tipul a prsi a gri: ...ns oarce, ce rdcina adevrului atinge, a gri nu voi
prsi - 24, p. 42; a lsa de a bate: Iar turcii au lsat i ei Cetatea Neamului de a o mai bate 85, p. 62; a mntui de urzit: Diam ieu i mntuim di urzt ghinior - TD, 116. mbinrile date
de cuvinte sunt studiate ca un tot ntreg semantico-structural i funcional, pentru c aciunea
verbal este prezentat ca o singur unitate indivizibil, susine profesorul Anatol Ciobanu (302,
p.182). De aceeai prere sunt i lingvitii S. Berejan (11, p. 78), Iu.S. Maslov (250, p. 222).
O alt trstur esenial a locuiunii este echivalentul ei cu o parte de vorbire [48; 72],
bazat pe anumite modele structural-semantice [248; 307], formate din elemente diferite din punct
de vedere funcional [248]. Locuiunea are un subiect logic i gramatical unitar [215], deci se
caracterizeaz prin categoria gramatical a clasei [71], prin trsturile morfologice i
comportarea sintactic [48] i prin includerea indicelui gramatical n componentul auxiliar [196;
72].
Locuiunile sunt uniti glotice cu trsturi proprii semnului glotic: sunt materiale, au
semnificaie, au caracter social, ndeplinesc funcii significative. Sunt un mijloc de desemnare
a obiectului din realitatea nconjurtoare, adic servesc pentru desemnarea unui anumit denotat
[208]. Sunt uniti bimembre. Redau o singur noiune [248]. Sunt reproduse n vorbire [279].
Sensul componentelor locuiunii este idiomatizat, crend un semn calitativ nou. Caracterul
idiomatic asigur integralitatea sensului [279; 208] i stabilitatea [226]. Unitile glotice date
se caracterizeaz prin caracterul statornic la variante formale i lexicale [252]. Ele pot avea
caracteristicile categoriei gramaticale ale clasei. Ele s-au format pe baza axei sintagmatice de la
mbinri libere de cuvinte. Le este imposibil substituirea prin sinonim a vreunui element i
adugarea sau scoaterea elementelor componente. Locuiunile pot intra n relaii de sinonimie
ntre ele. Pot reda o informaie conotativ suplimentar la nivel etic prin intercalarea unitilor
lexicale n lanul lor sintagmatic [280].
Gh.Popa susine c locuiunile se plaseaz sub aspect structural i, uneori, funcional, ntre
nivelul propoziiei i cel al glosemului (cuvntului), iar unitile frazeologice se situeaz pe dou
67

locuri: sau ntre nivelul propoziiei i cel al glosemului, sau ntre nivelul propoziiei i cel al
frazei [95, p. 20].
Din numrul total de locuiuni, doar locuiunile verbale, numerale, prepoziionale i
conjuncionale conin n calitate de component obligatorie respectiv verbul, numeralul,
prepoziia i conjuncia (sau o parte de vorbire cu valoare de conjuncie pronume sau adverb
relativ).
Din punctul de vedere al ocurenei, numrul cel mai mare de locuiuni se refer la cele
verbale, substantivale, adjectivale i adverbiale [95, p. 22]. Locuiunile prepoziionale i
conjuncionale sunt mai puine la numr, iar locuiunile numerale sunt reprezentate doar de
numerale adverbiale, ordinale adverbiale (de tipul ntia oar, n primul rnd), unele numerale
nehotrte (de tipul cine tie cte) .
Exist locuiuni care au tangene cu UF prin faptul c posed imagine. Caracteristica dat
este proprie, n opinia lui Gh.Popa, locuiunilor adjectivale, iar noi am aduga i locuiunilor
verbale. A se comp.: aur metal preios de aur foarte bun, milos (om de aur), piatr roc
solid, dur de piatr profund (inim de piatr). Aceste locuiuni pot funciona att ca
mbinare liber de cuvinte (de ex., inel de aur, adic inel confecionat din aur), ct i ca
mbinare stabil de cuvinte ( de ex., suflet de aur, adic foarte bun) [95, p.24]; locuiuni
verbale: a ine isonul, a o lua la sntoasa, a o duce ntr-o cntare etc.
Este important de menionat c locuiunile servesc drept surs de generare att a unitilor
polilexicale stabile prin derivare frazeologic, crend forme motivaionale i sensuri
motivaionale (a-i prea bine prere de bine, a lua peste picior luarea peste picior, a pune la
ndemn punerea la ndemn), ct i a unitilor monolexicale (cu minte cuminte).
Mai jos vom grupa trsturile locuiunilor, menionate sporadic i preferenial n diverse
surse de specialitate, n conformitate cu caracteristicile lor structurale, semantice i funcionale.
Caracteristici structurale
Locuiunile sunt formate dup anumite modele structural-semantice, avnd o completare
lexical relativ liber [255, p. 54] (la locuiuni cu un nalt nivel de gramaticalizare n. n.).
Structura locuiunilor este bimembr (componente noionale), de obicei, mai ales n cazul
locuiunilor verbale. Regularitatea formrii locuiunilor dup un anumit model semanticostructural se efectueaz atunci cnd e posibil separarea marcantului gramatical al ei (a da din
umeri/din ochi/din mn). Dar sunt atestate o serie de locuiuni care nu manifest o regularitate
n formarea modelelor. E vorba de locuiuni idiomatice care sunt formaiuni modelate i totodat
individuale. Un cuvnt, menioneaz Gh.Popa, are anse mai mari de a deveni component al
locuiunii, dect al frazeologismului. Altfel zis, nu orice cuvnt e predispus la frazeologizare,

68

n schimb putem admite c orice cuvnt poate deveni, potenial, component al locuiunii [95,
p.22), att cu sens concret, ct i cu sens abstract.
Caracteristici semantice
1. Doar o parte restrns din locuiuni idiomatice posed conotaie [261, p. 173].
2. Locuiunile sunt, de regul, monosemantice. Dei am atestat locuiuni verbale cu 2, 3, 4,
5, 6 i chiar 7 sensuri (vezi: cap. 5, paragrafele 5.2.1.2.1. 5.2.1.2.5).
3. n cazul locuiunilor semantica componentei de baz se pstreaz, desemantizndu-se
doar elementul secundar.
4. O trstur esenial a locuiunilor este existena n limb a corelatului ei monolexical,
deseori cu aceeai rdcin ca i elementul ei de baz. De ex., a avea necaz a se necji (D-apoi
cu mo Chiorpec ciubotarul, mejieul nostru, ce ncaz aveam! [47, p. 252]. Spre deosebire de
UF, locuiunile pot forma iruri antonimice, de ex., a pierde ndejdea - a avea ndejde: C noi
avem nedeajde numai pre domniavoastr [49, p. 174] i omosemice, de ex., a lua soa a lua
muiare a lua dup sine atestri din sec. al XVI-lea.
5. Locuiunile sunt rodul sistemului limbii la o anumit etap a dezvoltrii sale i
formeaz o trstur tipologic important a unei limbi [48, p. 145].
Caracteristicile funcionale
1. Locuiunile au funcie nominativ.
2. Locuiunile pot ndeplini rolul echivalentului funcional al prilor de vorbire principale
i al celor secundare.
3. Locuiunile se caracterizeaz prin ocuren, cel puin n limbile cu tendine analitice
pronunate. Ele sunt utilizate destul de des n vorbire.
Locul locuiunilor ar putea fi stabilit n categoria de trecere dintre unitatea lexical i cea
frazeologic, ntruct locuiunea are trsturi comune cu ambele uniti limitrofe. Aceste
caracteristici asigur locuiunii lexicalizarea prin prezena lor n lexic, avnd un sens unitar, ct
i gramaticalizarea prin prezena lor n gramatic n clasele de cuvinte, purtnd sensuri
gramaticale generalizate cu anumite particulariti funcionale.
UPS a face zmbre s-a transformat n locuiune verbal, pierznd formele de acord; e clar
ca bun ziua s-a transformat n locuiune adverbial.
n francez: il a de ltofe, ce jeune home i Jai de ltoffe pour faire une robe. O
locuiune similar atestm i n limba romn: Biatul acesta are stof i Eu am stof pentru
rochie.
Ca i n cazul cuvintelor, n locuiuni noiunea expresiv care nsoete semantica de obicei
nu este dat, dar numai se subnelege. Ea este schimbtoare n plan istoric i, desigur, nu are
nevoie de coinciden a unei adevrate etimologii a imaginii. E vorba de locuiuni conotative. De
69

exemplu: a da ghes, a pune cruce (pe ceva), a ine din strns (pe cineva), a-i uura sufletul. n
semantica acestui tip de locuiuni a avut loc pierderea motivaiei iniiale a semnificantului.
Vorbitorul de azi nu percepe motivaia semnificantului, din care motiuv n cazul dat putem vorbi
de demotivaia locuiunii date.
O mare parte din cuvinte sunt limitate n legturile lor prin relaii interne, semantice ale
sistemului limbii. nelesurile lexicale date pot fi exprimate numai referitor la un cerc strict de
noiuni. Aceste limite sunt create de carcateristicile relaiilor semantice ale cuvintelor din limba
respectiv. De exemplu: a trage o sperietur, a trage un somn, a trage un chiot, a trage un
bocet, a trage o duc etc. Dar nu se poate spune a trage o discuie, a trage un gnd. Sau a se da
de gol, a se da de ruine, a se face de ruine, dar nu putem spune a se face de gol. Astfel, sfera
utilizrii verbului a trage sau a se face e frazeologic limitat n legtur cu exprimarea strii sau
a unei aciuni.
Din cele expuse mai sus putem deduce definiia locuiunii.
Locuiunea este o unitate glotic polimembr ce reprezint un fapt de discurs repetat,
cu sens lexical i gramatical unitar, format dup anumite modele structural-semantice, se
comport sub aspect gramatical i funcional ca un cuvnt i are funcie nominativ.
2.4. Expresiile verbale. Trsturile distinctive ale lor n raport cu alte uniti polilexicale de
limb
Expresiile verbale (EV) sunt nite formaiuni alctuite din verbul copulativ a fi impersonal
i adverbe, substantive, verbe la supin, mai rar utilizndu-se pronume, numerale, interjecii
[132, p. 137], prin care se exprim diferite aspecte ale strii sufleteti: mi-e dor, mi-e jen, ale
strii fiziologice: mi-e foame, mi-e sete [84, p.180] sau enunuri impersonale: e trziu, e bine, e
condamnabil, e sear, e de mirare, e ceva.
Lucrrile de specialitate numesc aceste formaiuni expresii impersonale sau unipersonale
[9; 50; 64, p. 104; 123, p. 37-79], locuiuni impersonale [138, p. 215; 48, p. 111-115] sau
construcii specifice limbii romne [47, p. 105]. Vom numi aceste formaiuni expresii
verbale conform opiniei cercettorilor D. Irimia [72, p. 20-21], D. Bejan [8, p. 137-141], G.
Neamu [84, p. 180-183].
EV i locuiunile au un ir de caracteristici comune:
1. Sunt formate din grupuri fixe de cuvinte.
2. Neschimbtor rmne modelul semantico-distributiv.
3. Au sens lexical unitar, corespunznd unei singure noiuni [48, p. 113].
4. Au funcie gramatical unic. Verbul din componena locuiunii verbale i a EV nu se
constituie singur n predicat al unei propoziii, ci doar prin ntreaga expresie.
70

5. Verbul este marcantul gramatical, capabil s exprime diferite categorii gramaticale


eseniale predicaiei: timpul, modul, diateza etc.
Dorim s menionm c, dei EV au un statut aparte din punct de vedere structural,
gramatical, semantic, pentru tema motivaiei nu e pregnant a face delimitare dintre aceste dou
tipuri de uniti polilexicale stabile, deoarece i locuiunile, i expresiile verbale sunt uniti de
limb denominative. Din aceste considerente ele se comport similar din punctul de vedere al
genezei lor. n baza celor expuse, n continuare EV nu vor fi contrapuse locuiunilor i UF, ci
vor fi cercetate n cadrul unitilor glotice denominative, alturi de locuiuni.
2.5. Concluzii la capitolul 2
1. Unitatea frazeologic este o unitate glotic, polimembr, red o singur noiune, este
reprodus n vorbire, sensul componentelor este idiomatizat, ceea ce asigur integralitatea
sensului, are caracteristicile gramaticale ale clasei i funcie conotativ. n majoritatea cazurilor
avem de a face cu uniti conotative demotivate.
2. Locuiunea este o unitate glotic ce reprezint un fapt de discurs repetat, cu sens lexical
i gramatical unitar, format dup anumite modele structural-semantice, constituit din elemente
diferite, se comport sub aspect gramatical i funcional ca un cuvnt i are funcie nominativ.
3. Expresiile verbale au un statut aparte sub aspect structural, gramatical, semantic n
raport cu locuiunile. ns pentru tema motivaiei, apariiei i utilizrii lor, fie n baza factorilor
extralingvistici, fie n baza factorilor intralingvistici, acest fapt nu e pregnant.
4. Locuiunile i expresiile verbale sunt uniti de limb denominative, din aceste
considerente vor fi cercetate n grup ca uniti denominative motivate.

71

3. CAUZE EXTRALINGVISTICE CARE MOTIVEAZ APARIIA UNITILOR


POLILEXICALE STABILE N LIMBA ROMN (Etapa primar)
3.1. Preliminarii
Problemele de motivaie privind apariia etimologiei frazeologice (or motivaia este un
termen de etimologie i de lingvistic general) sunt la fel de complexe ca i problemele
etimologiei lexicale. Puini cercettori s-au ncumetat s exploreze aceste domenii dificile. Era
preferat cercetarea sincronic, graie concepiei lui F. de Saussure conform creia sistemul
limbii poate fi perceput pe baza studierii sincronice a limbii [259, p.39]. Ch.Bally, discipolul lui
F. de Saussure i cercettorul frazeologiei ca ramur independent a lingvisticii franceze, la fel a
studiat frazeologia n plan sincronic, ceea ce a influenat pe mult timp investigaiile ulterioare.
Tentative de explicaie a unor uniti polilexicale stabile, precum i a proverbelor, le-au
ntreprins cercettori romni ca: I.A Zanne [129], A Candrea. [22, p. 143-156], I Iordan. [70, p.
265-304], S. Pucariu [101, p.289-291]. Mai recent n lingvistica romneasc studierea
diacronic a UPS a fost ntreprins de F. Dimitrescu [48], S. Dumistrcel [55], A. Eremia [57],
Gh. Colun [36].
n lingvistica rus preocupri de frazeologia diacronic se nregistreaz la B.A.Larin
[247], N.M. anski et alii [305], V.M. Mokienko [253], M.F. Palevskaya [268] .a.
Desigur, frazeologia, ca i lexicul, se afl n permanent evoluie, din aceste considerente
obiectul de studiu al ei trebuie cercetat att n plan sincronic, ct i diacronic. De aceast prere
sunt cercettorii: R.A. Budagov [203, p. 17], A.G.Nazarian [259, p. 43], Gh.Colun [37, p. 155],
subsemnata [115, p. 87-132].
Cercetnd problema apariiei UPS, diveri lingviti propun diferite modaliti de
clasificare a acestora. Conform majoritii cercettorilor, toate unitile polilexicale stabile se pot
diviza n dou grupuri mari: autohtone i comune pentru un numr de limbi (mprumutate sau
calchiate) [257, p. 267-304; 243, p. 22; 306, p. 75]. n lingvistica romneasc se observ aceeai
tendin de clasificare a UPS conform originii [48; 55]. Gh.Colun propune o alt clasificare a
frazeologismelor (UPS n.n.): generale, specifice pentru majoritatea limbilor de pe glob (de
origine cult n.n.), paralelisme, comune pentru un grup de limbi, independente unele de altele,
mprumutate sau calchiate, indigene, specifice numai unei limbi [37, p. 157-160].
Subsemnata este de prere c nu conteaz dac UPS sunt mprumutate, calchiate sau au
ptruns n limb pe cale cult. Toate aceste UPS sunt de provenien strin i din aceast cauz
trebuie considerate ca fiind generale unui mare numr de limbi. Iar celelalte UPS trebuie privite
ca fiind indigene, avndu-i originea n limba romn, chiar dac au corespondente n alte limbi.
Atestarea UPS similare n tere limbi poate fi explicat prin modul general-uman de a percepe
72

realitatea, de a se confrunta cu fenomene similare de ordin social economic, natural, cultural


etc., n urma convieuirii ndelungate ntr-un areal geografic, datorit relaiilor de contact
economice, sociale sau ca urmare a migraiei popoarelor etc. n baza celor expuse mai sus,
conchidem c UPS pot fi divizate sub aspectul originii n dou grupuri mari: indigene i
generale.
Partea leului din numrul total al UPS dintr-o limb o alctuiesc UPS indigene. F.
Dimitrescu ncearc s stabileasc anumite UPS care sunt proprii doar limbii romne [48, p. 154
.u.]. Stelian Dumistrcel propune, la rndul su, o clasificare a UPS conform principiului
denominativ / conotativ. Lingvistul ieean prezint n felul urmtor concepia sa: 1.
Frazeologisme, aprute datorit necesitii limbii de a spori mijloacele expresive, fr a fi legate
de un fapt real din lumea ambiant, avnd funcii stilistice din momentul apariiei: a fi cu scaun
la cap, a-i fluiera vntul prin oase, a-i lua inima n dini, a fi pestri la mae, la sfntul ateapt
etc. [55, p.137]. UPS date sunt numite de cercettor imaginare. 2. Frazeologisme care au aprut
n legtur cu un fapt concret din lumea nconjurtoare: material, politic, social, economic
care aveau iniial sensuri directe ale cuvintelor n procesul comunicrii, iar mai trziu au fost
supuse diverselor transferuri semantice. Aceste UPS sunt numite copii ale realitii.
Subsemnata ar avea de adus unele concretizri i sugestii privind clasificarea menionat
mai sus. Suntem de acord c, la geneza lor, unele UPS au avut funcia fie denominativ, fie
conotativ. Dar nu putem s unim mpreun unitile de limb denominative i conotative.
Unitile de limb denominative sunt, n marea lor majoritate, locuiuni, cu unele excepii, cci
sunt atestate i locuiuni cu imagine, iar unitile de limb conotative sunt UF. Firete, are
dreptate profesorul S.Dumistrcel c unele UF, de la bun nceput, aveau valoare denominativ,
iar pe parcurs, componentele lor s-au demotivat, astfel transformndu-se n uniti conotative: a-i
lua apa de la moar (cuiva), a pescui n ap tulbure, a gsi ac de cojoc (cuiva), a alege brnza
de zer etc. [55, p. 137].
Am dori s aducem o anumit claritate n aceast problem. La apariia lor, UPS au fost
iniial uniti de limb denominative, denumind anumite fapte concrete din mediul ambiant;
puteau fi i uniti conotative, cnd vorbitorul i exprima atitudinea fa de faptul concret din
lumea nconjurtoare. Pe parcurs, odat cu evoluia limbii, unele UPS au rmas motivate,
componentele lor sau unul din ele pstrndu-i sensul. Explicaia const n faptul c doar aceste
uniti de limb pot denumi anumite realiti: anumite valori lexico-gramaticale, eliminarea
echivocului etc. Mai detaliat vom vorbi despre aceasta n capitolele 4 i 5 ale lucrrii. n cazul
dat e vorba de locuiuni: a da o srutare / a da srutri, a face ocolul, a da n schimb, lucru de
clac, dintr-o privire etc.

73

Alte UPS, iniial motivate, devin demotivate cu timpul, pierzndu-se legtura cu


fenomenul desemnat. E vorba, n primul rnd, de uniti frazeologie ce capt imagine pe
parcurs: a fi la ndemn, a fi n joc, a nchide ochii, a lua peste picior etc. ns pe lng UF mai
exist i locuiuni ce i-au pstrat imaginea. UPS, care iniial au fost mbinri libere de cuvinte i
au avut iniial imagine, pstrnd-o, desigur, rmn a fi conotative. E vorba de UF: a se potrivi ca
nuca de perete, a-i fluiera vntul n oase, ct ai pune pe-o msea etc.
Reieind din cele expuse supra, am dori s facem unele completri la clasificarea propus
de S. Dumistrcel i acceptat de Gh. Colun [37, p. 160-161]. Savantul ieean susine c exist
frazeologisme (autorul include n acestea i UF, i locuiuni n.n.) imaginare, care au aprut
datorit necesitii limbii de a-i nmuli mijloacele expresive, fiind chiar n momentul naterii
figuri de stil propriu-zise i avnd funcii stilistice evidente. A doua grup de UPS sunt numite
cpii ale realitii i au aprut n legtur cu un fapt concret din viaa material, social,
politic i care artau iniial relaii dintre diferite obiecte sau fiine, avnd sensuri directe n
procesul comunicrii, iar mai trziu au fost supuse diverselor transferuri semantice. Subsemnata
ar dori s menioneze c putem deosebi dou categorii mari de UPS privind originea lor: 1.
uniti denominative, din care fac parte locuiunile i UF care denumesc realitatea, 2. uniti
conotative care exprim atitudinea vorbitorului fa de realitatea concret i care sunt UF. n
felul acesta, am delimitat unitile denominative n locuiuni i UF cu funcie denominativ
iniial ce desemneaz realitatea. Iar de a doua categorie de UPS in cele conotative. Aadar,
putem afirma c la origine toate UPS sunt motivate, fie c sunt conotative sau denominative.
Unele din cele denominative, cu timpul, pot deveni demotivate din cauze diverse, pe care le vom
trata n capitolele 4 i 5. n grafeme, acest fenomen l putem reprezenta n felul urmtor: S.
Dumistrcel - frazeologisme conform originii: frazeologisme imaginare i frazeologisme copii
ale realitii. Pe aceeai poziie se situeaz i Gh. Colun [37, p. 161]. Subsemnata propune
urmtoarele; UPS conform motivaiei semnului: uniti denominative (locuiuni) i uniti
conotative. UPS conotative se divizeaz, la rndul lor, n 1. UPS atitudine fa de realitate, de
ex., a-i scoate (cuiva) ochii, a nu-l rbda nici pmntul (pe cineva) i 2. UPS cpii ale realitii,
de ex., a pescui n ap tulbure, a mnca i mere pduree etc.
Pe parcurs UPS se demotiveaz, astfel, n prezent, obinem UPS care sunt uniti glotice
conotative demotivate n diferit grad de la caz la caz. Frazeologismele copii ale realitii,
conform lui S. Dumistrcel i lui Gh. Colun, se divizeaz n frazeologisme nemarcate temporal
i frazeologisme marcate temporal. Cele nemarcate temporal se divizeaz n frazeologisme care
se refer la viaa colectivitii n general i frazeologisme care se refer la profesiile de baz din
mediul rural i la meserii. Frazeologismele marcate temporal cercettorii le divizeaz n

74

frazeologisme care conin arhaisme i istorisme i frazeologisme care au la baz mbinri de


cuvinte neologice [55, p. 140; 37, p. 160].
Credem c clasificarea propus (supra) nu e tocmai coerent, fiindc sunt utilizate diferite
principii ce stau la baza ei. n cazul frazeologismelor nemarcate temporal la baz se pune
divizarea conform principiului semantic, diatopic sau diastratic, iar la baza frazeologismelor
marcate temporal se pune principiul diacronic al componentelor. Noi propunem ca la baza
clasificrii UPS conform provenienei s fie pus principiul originii: UPS indigene i UPS
generale, despre care am vorbit mai sus. La rndul lor, UPS indigene se divizeaz n: UPS ce
descriu viaa cotidian, UPS ce se refer la profesii i meserii, UPS legate de faun, UPS cu lexic
militar, UPS legare de fenomene ale naturii, UPS tabu. UPS generale se clasific n UPS ce au
ptruns n limb pe cale cult, UPS biblice, UPS mitologice, UPS bazate pe realiti istorice .
Cele expuse pot fi redate n urmtoarele diagrame.

Opinia lui Stelian Dumistrcel, expus n diagram

Diagrama 3.1.(1)
Frazeologisme conform originii

frazeologisme imaginare

frazeologisme copii ale realitii

Frazeologisme nemarcate
temporal

Frazeologisme marcate temporal

Frazeologisme
privind
profesiile
de baz din
mediul rural i
meserii

Frazeologisme
privind viaa
colectivitii
n general

frazeologisme
ce conin
arhaisme i
istorisme

75

frazeologisme
ce conin
cuvinte
neologice

Opinia Angelei Savin-Zgardan, expus n diagrame


Diagrama 3.1.(2)

Uniti polilexicale stabile conform


motivaiei intralingvistice a semnului
glotic

Uniti polilexicale denominative


(locuiuni i UF cu funcie
denominativ)

Uniti polilexicale conotative (UF)

Uniti polilexicale cpii ale


realitii

Uniti polilexicale
atitudine fa de realitate

Diagrama 3.1.(3)
Uniti polilexicale stabile
conform motivaiei
extralingvistice a
semnului glotic

Uniti polilexicale indigene

Uniti polilexicale generale

UPS ce se refer la realitile


din lumea nconjurtoare:
UPS ce descriu viaa cotidian;
UPS ce se refer la profesii i
meserii;
UPS legate de faun;
UPS cu lexic militar;
UPS legate de fenomene ale
naturii;
UPS tabu

UPS ce au ptruns n limb pe


cale cult:
UPS biblice;
UPS mitologice;
UPS bazate pe realiti istorice;
UPS livreti

3.2. Uniti polilexicale stabile indigene


Studiul de fa a fost efectuat prin metoda comparativ cu scopul de a determina unele
aspecte privind motivaia apariiei i utilizrii unitilor polilexicale stabile n limba romn n
raport cu alte limbi, nrudite sau nvecinate.

76

Se presupune c tendina de a crea combinaii noi din cuvinte deja existente n limb i-a
fost ntotdeauna proprie omului i a aprut la etapa timpurie a dezvoltrii limbii. Sursele scrise
conin un numr relativ mare de uniti polilexicale stabile, capabile, pe de o parte, a servi la
denumirea unor noiuni i obiecte noi, iar, pe de alt parte, pentru a descrie situaii cu ajutorul
cuvintelor care i-au pierdut legtura direct cu acel obiect, pe care puteau s-l desemneze.
Astfel, de exemplu, ntre mbinarea stabil de cuvinte a-i gsi ac de cojoc (cuiva) a-i veni de
hac (cuiva) i a-i gsi ac de cojoc exist acea deosebire c n al doilea caz expresia conine
semul specific hain, iar n primul caz nu-l conine. Aceasta se explic prin faptul c, fiind o
denominare indirect, UPS (n cazul dat unitatea frazeologic), denumind o situaie sau alta, nu
conine lexeme gata n sens direct i nici figurat, sensul ei fiind mai degrab n legtur cu
acele asociaii, pe care le pot trezi la vorbitor i asculttor n situaii anumite [298, p. 18].
Trecnd la analiza motivaiei UPS n raport cu factorii extralingvistici, nu trebuie s uitm
faptul c la apariia lor a contribuit mult literatura i folclorul. n literatur i n folclor se efectua
o selectare a unitilor limbii, selectare ce putea fi, ntr-o msur anumit, i subiectiv. Astfel,
UPS care exist n orice limb sunt o oglindire a procesului obiectiv de formare a noi uniti
glotice, trecut prin prisma purttorilor ei cu apartenen, de regul, la cercurile culte sau la
persoanele, nzestrate cu talent poetic. Aceste uniti de limb personificau natura i obiectele
nconjurtoare. n special, P. Ghuiraud subliniaz c n limba francez sunt foarte puine
frazeologisme legate de pescuit. Aceasta, dup prerea lui, se explic prin faptul c pescuitul nu
era ocupaia aristocrailor i de aceea n-a fost descris n literatur [144, p. 4].
Noiunile i situaiile care stau la baza frazeologismelor la diferite popoare au multe n
comun, ntruct sunt fondate pe comunitatea felului de trai, condiiilor naturale, lumii animale, a
proceselor legate de manifestarea funciilor vitale de baz i a simurilor omului. Deseori sensul
lexical al frazeologismului se formeaz pe baza imaginii ce a aprut n legtur cu schimbarea
sensului mbinrii libere de cuvinte sau cu descrierea gestului, realiilor etc. Astfel, UF A-i pune
minile n cap, mettere le mani nei capelli (ad. lit.: a se apuca cu minile de pr),
a cdea n disperare (ad. lit. a se apuca de cap) i capt sensul su n legtur
cu un gest cunoscut, familiar, n multe colective de limb. [298, p. 19].
O alt motivaie a apariiei frazeologiei este simbolistica (ansamblul simbolurilor, proprii
unui popor), care, de obicei, coincide n diferite limbi numai prin partea ei comun, dar poate s
se deosebeasc n detalii i n funcionarea simbolului. Aa, de exemplu, ochiul este simbolul
agerimii, n timp ce mna este simbolul multor aciuni i situaii n care acest membru este
folosit. ns denumirea unui organ ca ficatul la antici era simbolul sntii, n limba italian
acest organ exprim simbolul puterii, vitejiei, iar n limba rus se folosete pentru exprimarea
unui nalt grad de sentimente. [297, p. 33] Funcionarea unui sau altui cuvnt n vorbire,
77

imaginile ce apar n legtur cu folosirea diferit a cuvntului dat, influeneaz n mod decisiv
asupra apariiei unui ir de sensuri care nu au referire la factori extralingvistici. Anume prin acest
fapt se explic necoincidena folosirii plastice a cuvintelor n diferite limbi. n limba italian un
astfel de fenomen e nregistrat n dicionare i calificat ca simbol.
Simbolul este, n esen, un sens nou, care se formeaz sub influena factorilor
intralingvistici. Anumite sensuri ale unor cuvinte pot s se manifeste numai n UPS, de aceea l
numim sens condiionat frazeologic [298, p. 21].
Ar fi greit totui s legm frazeologia numai cu simbolica cuvintelor i situaiilor, att n
vorbire, ct i n afara ei. Un mare rol n formarea UPS i se atribuie limbii nsei, proprietii ei
de a crea uniti noi din cele existente. Aici intervin legile intralingvistice de formare a UPS.
Astfel, pe de o parte, se pot evidenia anumite straturi lexicale care sunt bogate n UPS, iar, pe de
alt parte, se evideniaz mijloacele intralingvistice, cape contribuie la crearea UPS n limitele
fiecrei limbi concrete (factorii fonetici, lexicali, semantici i gramaticali).
3.2.1. Uniti polilexicale stabile ce descriu viaa cotidian
Lexicul care descrie viaa cotidian a omului constituie unul din straturile cele mai generoase
ce contribuie la formarea UPS. Este vorba de lexemele care desemneaz exteriorul omului, ocupaiile
principale, sentimentele lui, relaiile cu ali oameni . a. Astfel de cuvinte ca fa, cap, pr . a. n
limbile romn, rus, francez i bulgar formeaz numeroase UPS. Motivaia apariiei i utilizrii
acestor UPS se explic prin ocurena larg a lexemelor ce desemneaz prile corpului omenesc,
organele lui sau componentele organismului. Cele spuse mai sus pot fi ilustrate prin urmtoarele
exemple:
A se schimba la fa changer la face [DFFMR, p. 160]
. Credem c la baza acestui frazeologism stau momente din via, cnd n anumite situaii, nsoite
de anumite emoii i zguduiri sufleteti, omul i schimba expresia i culoarea feei. n cazul dat
motivaia semnului glotic este evident.
Fa n fa face face [DFFMR, p.160] . Frazeologismul
acesta are dou sensuri: 1) unul ctre altul; 2) unul mpotriva celuilalt. n ambele cazuri partea
comun este poziia. Difer caracterul atmosferei: n 1) e panic, intim, n 2) e agresiv [DEX, p.
325].
Frazeologismul, credem, care a fost de la bun nceput o mbinare de cuvinte liber care
denumea o situaie concret, se transform ntr-o mbinare stabil de cuvinte care i-a pierdut
legtura cu imaginea incipient. Ba mai mult chiar, UPS dat a cptat seme polarizate n structura ei
semic:1) unul ctre altul; 2) unul mpotriva celuilalt.
A arunca n fa jeter la face / /
78

(, etc.) [, . 516]. Cea mai mare ofens era faptul cnd omului i se arunca cu
ceva n fa. Sensul de obiect a trecut asupra cuvintelor ca ceva material. Drept exemplu ne servete
expresia bulgar, care a omis verbul a arunca, lundu-l pe cel de a spune. Frazeologismul are sensul
de a spune (cuiva) lucruri neplcute, n mod direct, deschis; a aduce nvinuiri n fa, a reproa
(cuiva) [DFFMR, p. 160].
Vorbind n continuare despre o alt parte a corpului, despre cap, trebuie s menionm c n
majoritatea frazeologismelor cu acest cuvnt noiunea de cap se echivaleaz cu noiunea de minte.
A-i pierde capul perdre sa tte [DFFMR, p. 436] .
Cnd se spune c cineva i-a pierdut capul, se are n vedere c i-a pierdut cumptul, s-a zpcit, i-a
pierdut judecara clar [DEL, p. 42]. n limba bulgar cuvntul cap a fost nlocuit prin cuvntul minte.
De altfel i romna posed un astfel de UPS a-i pierde minile, ceea ce ilustreaz faptul c
semnificantele diferite sunt asociate cu acelai semnificat de vorbitorii ambelor limbi: chibzuina,
mintea.
A avea cap pe umeri avoir la tte sur les paules .
Sensul acestui frazeologism este contrar celui precedent, nsemnnd a fi cumptat, echilibrat; a avea
simul msurii [DEL, p. 281]. Capul asociindu-se cu mintea, n aceast UPS popoarele respective au
artat c omul posed minte, chibzuin, atunci cnd nu i pierde cumptul, echilibrul mintal, capul.
Cnd i-i vedea urechile quand vous voyez les oreilles /
/ [, . 532]. UPS denumete o situaie, cnd
omul nu poate s-i vad propriile urechi, adic o situaie imposibil care nu poate avea loc, de aici i
sensul acestei expresii: niciodat.
A atrna ntr-un (de un) fir de pr ne tenir qu un fil [DFFMR, p.172]
[, . 175]. Pentru om firul de pr este ceva fragil care se rupe repede,
motivemul fiind ideea de firav, nerezistent, de aici i sensul expresiei a fi n primejdie de moarte.
UPS nu conin numai cuvinte, referitoare la prile corpului omenesc, ci i componentele
organismului: snge, fiere, lacrimi, piele i oase.
A-i (a-i) face snge ru (se) faire du mauvais sang (cee)
[, .311]. Pe vremuri remediul principal de vindecare mpotriva tuturor bolilor era
n a extrage bolnavului snge, crezndu-se c, odat cu sngele ru, se elimin i boala.
Frazeologismul conine sensul contrar, i anume: de a pricinui cuiva sau siei un ru echivalent cu
boala, a supra foarte tare, a amr, a enerva [DFFMR, p. 401].
A vrsa veninul, fierea (asupra cuiva) dcharger sa bile ( -.)
( , ). Aici, probabil, motivemul a fost imaginea de amar.
UPS are sensul: a-i pricinui (cuiva) o amrciune, a-l amr (pe cineva). Deoarece omul nu
cunotea un lucru mai amar dect fierea, veninul, asociaia dintre aceste dou noiuni, transferul de
79

sens a i dat via la o comparaie ascuns: a-i vrsa veninul (asupra cuiva) cu sensul de a-l amr
pe cineva, a-l necgi.
A vrsa lacrimi verser les larmes / / /
[, . 470]. Poporul, folosind la formarea UPS diferii tropi, n cazul de fa utilizeaz
hiperbola, pentru a exprima un grad mai profund de amrciune. Motivemul n cazul dat este
exagerarea. Precum abundent se vars apa, tot aa se pot elimina lacrimile, semnificnd: a plnge
amar.
A fi numai piele i oase il na que la peau et les os
[, . 294]. n semantica UPS se oglindete motivaia clar a semnificantului - sensul direct al
lexemelor din mbinarea liber de cuvinte, devenit UPS. n situaia dat avem un sens direct,
observndu-se situaia cnd omul este foarte slab.
Multe UPS au aprut n urma observrilor zi de zi de ctre oameni ale fenomenelor i
obiectelor, care, de la bun nceput, erau mbinri libere de cuvinte. Cu timpul, ns, cuvintele aparte
din mbinare s-au desemantizat, pstrndu-se doar sensul general al mbinrii care se folosea n
vorbire ca o unitate semantic stabil.
Focul, fiind utilizat zilnic, a dat natere la o serie de UPS:
A face focul faire du feu [DFFMR, p. 168] o. Din
experien s-a observat un lucru elementar c odat cu aprinderea focului ncepe s ias fum, cci
fum fr foc nu exist. De unde a i aprut expresia:
Nu-i fum fr foc il ny point de fume sens feu . Sensul ei e urmtorul:
nu este efect fr cauz. n limba bulgar nu atestm un frazeologism cu structur identic, dar
depistm echivalentul n expresia ad. lit.: nu este cine fr coad.
Focul era i un pericol, comportarea cu focul trebuia s fie precaut, de unde a i aprut
expresia frazeologic: A se juca cu focul jouer avec le feu
[, . 372]. Se folosete cu sensul: a face n mod uuratic un lucru primejdios. n limba
bulgar expresia ia o form mai categoric: ad. lit.: cu focul gluma e rea.
Observarea se extinde i asupra fenomenelor ce se nfptuiau independent de voina omului.
Urmrind un caz obinuit cum picturile, cznd n acelai loc, fac o adncitur, vorbitorii de
diferite limbi au utilizat o mbinare ce capt un sens generalizat de efect al aciunii: Pictur cu
pictur surp piatra goutte goutte leau creuse la pierre [DFFMR, p. 193],
, [, . 288]. Romanii aveau i ei n arsenalul
lor de dictoane o astfel de expresie stabil: Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. Se
utilizeaz cu sensul urmtor: orice fapt efectuat sistematic i orientat d rezultate.
ndeletnicirile agricole privind cultivarea plantelor a dat natere la o expresie, devenit stabil:
A smulge din rdcin - couper la racine [DFFMR, p. 378] - - /
80

[, . 303]. Forma motivaional i sensul motivaional sunt uor de


depistat. Are sensul: a lichida ceva n mod radical, definitiv.
ntlnim i numeroase UPS, legate de ocupaiile oamenilor.
A arde gazul (de poman / degeaba) perdre du temps en vain -
(DFMR, p. 36), (DFRR, p. 27). UF n limbile francez i rus au alt formul
semantico-distributiv. Putem afirma c UPS dat este una indigen. Are semnificaia a pierde
timpul, a nu face nimic, a trndvi. Pe timpuri, casa ranului romn era luminat cu ajutorul
opaiului, candelei sau a lmpii de gaz. Gazul ca orice carburant n timpurile de demult era destul de
scump, de aceea ranul aprindea lampa cu gaz doar atunci, cnd avea strict necesitate de lumin,
economisind cu grij carburantul att de preios.
UPS enumerate mau sus, ct i alte UPS ce fac parte din acest cmp semantic, se utilizeaz i
dincolo de limitele lexiclui ce se refer la viaa de toate zilele, nglobnd n sine generaliti i
concluzii, efectuate de diverse popoare, privitor la viaa cotidian. Astfel, aceste uniti glotice au
trecut de la axa paradigmatic la axa sintagmatic a limbii, devenind uniti polilexicale stabile,
rupndu-se semantic de acele cmpuri funcional - semantice ce exprimau ndeletnicirile oamenilor
sau ocupaiile cotidiene ale lor, demotivndu-i semnificantul lor. Ele se pot ntlni n limbile
enumerate, de fapt, n cele mai variate stiluri ale limbii.
Considerm c existena n diferite limbi a UPS ce descriu viaa cotidian a omului i care au o
structur gramatical i semantic identic se explic prin faptul c noiunile i situaiile ce stau la
baza acestor uniti complexe de limb la diferite popoare au mult n comun. Ele sunt fondate pe
comunitatea traiului, condiiilor naturale, lumii animale, proceselor legate de manifestrile vitale de
baz i sentimentele omului i, n sfrit, pe legitile dezvoltrii istorice a fiecrui popor.
Motivaia prospectiv cu privire la UPS ce reflect viaa cotidian este clar, chiar i persoana
care nu cunoate din start semnificaia acestor UPS o poate descifra, cci motivemul e bine
determinat, iar semantica componentelor e motivat i transparent.
3.2.2. Uniti polilexicale stabile ce se refer la profesii i meserii
Diverse meserii i preocupri profesionale au dat natere la diverse UPS. Ne vom opri la
cele mai reprezentative UPS.
1. Mediul i limbajul pescarilor: A ntinde mrejele tendre le filet
/ [, .462]. Aciunea e legat de ocupaia pescarilor care
ntind mrejele, pentru a prinde pete. Sensul se lrgete, nelegndu-se c nu numai petele se
poate prinde n mreje. Expresia se folosete cu semantica urmtoare: a se folosi de mijloace
viclene fa de cineva; a ntinde o ocapcan [DFFMR, p.172]. Alte UPS: a se duce pe copc, a
tcea ca petele, a umbla cu momeli, a o duce ca petele n ap/pe uscat etc.
81

2. Diferite medii i limbajul pstorilor i a cresctorilor de animale: a nu face nici o


brnz, a da fru liber, a ine n fru, a lua hurile (n mn), a nu-i fi boii acas, a trage hisa,
a se ine mnz (dup cineva) etc.
3. Mediul i limbajul morarilor: a fi piatr de moar, a turna ap la moara (cuiva) etc.
4. Anturajul i limbajul fierarilor: ntre ciocan i nicoval, a strnge n clete, ntre baros
i nicoval etc.
5. Din limbajul apicultorilor: dulce ca mierea, galben ca ceara, a face roi etc.
6. Preocuprile i limbajul cizmarilor: a pune n calup, a fi sub papuc etc.
7. Meseria i limbajul croitorilor: a gsi ac de cojoc, dup sac i petic, a avea stof etc.
La fel, legate de profesia de croitor este i UPS: a pierde firul / irul (vorbirii, gndirii)
perdre le fil de (, ) . UPS s-a
format n procesul esutului, cusutului. Semantica UPS: a nu mai avea continuitate, a se ncurca
n expunere [DEL, p. 186], a se abate de la ideea principal n discurs;
a pune capt mettre fin qch (-.) : a ncheia n
mod voluntar o aciune, un lucru.
8. Mediul i limbajul lemnarilor: a-i lipsi o doag (cuiva), a fi ntr-o doag, a-l scoate din
balamale etc.
9. Din limbajul vntorilor: a ntinde o capcan (cuiva), a vinde pielea ursului din pdure,
a lua la ochi (pe cineva) etc.
10. Mediul i limbajul comercianilor: a pune la cntar, a trage la cntar, a trece la
catastif etc.
11. Din limbajul muzicanilor: a da tonul, a ine hangul, a schimba placa etc.
12. Anturajul i limbajul militarilor: a depune armele, a se narma pn n dini, a pleca la
vatr, a sri n aer etc.
13. Din limbajul lingvitilor: a deschide parantezele, a pune accentul, a pune punctul pe
i, a pune punct (a termina) etc.
14. Profesia i limbajul geodezitilor: a sonda terenul sonder le gu
() [, . 409] . a. UPS este de provenien mai recent: a
tatona o situaie nainte de a ntreprinde ceva.
15. Mediul i limbajul groparilor: a-i spa groapa (cuiva) tendre un pige qn.
(-) () [, . 581]. Atunci cnd deceda un om, i se spa
mormntul, groapa. A spa groapa unei persoane n via semnific a-i dori moartea, a dori s i se
ntmple ceva neplcut, a-i pregti o curs. Se utilizeaz cu sensul: a unelti mpotriva cuiva. n
francez acest sens i-a gsit oglindirea n utilizarea lexemului pige capcan.
Menionm c Gh.Colun n lucrrile sale, precum i S.Dumistrcel, au analizat destul de
82

detaliat aspectul provenienei UPS din mediile profesionale [37, p. 173-175; 55, p. 46 218, 35,
p. 92-96; 36].
3.2.3. Uniti polilexicale stabile legate de faun
De numele multor animale in aceleai imagini i simboluri. Vulpea, de obicei, este simbolul
vicleniei; lupul este simbolul lcomiei; porcul al murdriei, dei n limba german, de exemplu,
acesta e un simbol al bogiei, al vieii asigurate; ursul al nendemnrii, brutalitii; leul e simbolul
puterii i mrinimiei; oaia al smereniei, mgarul al prostiei, ncpnrii . a. Motivemul este
general pentru vorbitorii diferitelor limbi. Pe baza acestor imagini se creeaz UPS, care alteori
coincid complect sau parial [298, p. 33].
Simbolica animalelor depinde de rolul pe care l joac n viaa omului, precum i de unele
caliti i proprieti ale lor. n afar de aceasta, UPS, legate de animale, depind de condiiile
naturale i, mai nti de toate, de prezena unor animale anumite n zona de rspndire a limbii
date, la fel i de relaiile comerciale i de alte relaii, specifice poporului dat.
Dup cum am menionat, la multe popoare mgarul este simbolul ncpnrii, al prostiei.
De aici a i aprut UPS:
ncpnat ca un mgar ttu comme un ne
[, . 143].. Se spune despre o persoan care d dovad de ncpnare nemotivat i
neflexibil.
UPS Via de cine vie de chien [DFFMR, p. 463]
se trage din motivemul imaginea modului d e via al acestui animal, n permanen flmnd,
ngheat i fr adpost. Expresia are semnificaia vieii grele, pline de lipsuri.
La fel legat de comportarea cinelui este i expresia (A se ntoarce) cu coada ntre
picioare (se retourner) la queue entre les jambes ()
() [, . 538]. Ceea ce nseamn: a se ntoarce umilit, fr izbnd.
ranul, cumprnd un cal la gospodrie, l cuta neaprat n gur, apreciind dup starea
dinilor vrsta i sntatea animalului. Poporul, dorind s materializeze noiunea de recunotin
pentru un lucru primit n dar, a ales un caz concret, mai aproape de modul d e via al ranului,
astfel artnd att tact, ct i practicism (un lucru primit degeaba nu stric la cas). n cazul dat
motivaia semnificantului este evident. Calul de dar nu se caut n gur / la dini cheval
donn on ne regarde pas la dent ()
[, . 276].
Vaca, fiind un animal domestic, cuminte i asculttor, de care se putea folosi oricine dorea,
nu era aprat n alegerea stpnului. Aceste considerente poporul le-a materializat n UPS:
Vac de muls vache lait [, . 304]. Astfel
83

se spune despre o persoan sau situaie, de care cineva abuzeaz, pentru a trage foloase
materiale [DEX, p. 1005].
Poporul, n procesul formrii unitilor polilexicale stabile, se folosea de un ir de tropi:
metafor, epitet, metonimie . a. n expresia ce urmeaz se utilizeaz comparaia rou ca racul
rouge comme une crevisse . Expresia a aprut din
motivaia culorii roii racul fiert i faa vreo unei persoane. Expresia servete pentru a desemna
o persoan foarte roie la fa (de ruine, de enervare, de emoie [DEL, p. 208].
3.2.4. Uniti polilexicale stabile cu lexic militar
n limba romn, precum i n limbile rus, francez, bulgar un numr anumit de UPS este
legat de lexicul de rzboi. Aceste uniti polilexicale nu sunt caracteristice vorbirii cotidiene.
Locuiunea verbal a fi la cuite (cu cineva) tre couteaux (avec qn)
( -.) ( ) [, .3 63] denumea o situaie, cnd doi adversari
(iniial gladiatori) se luptau, avnd drept arme cuite. Astzi aceast expresie se utilizeaz pentru
a arta relaii de dumnie ntre dou persoane.
UPS a ncrucia sbiile croiser le fer (avec qn) /
() [, . 572] provine din desemnarea aceleiai situaii, menionate
mai sus, utilizat, ns, cu alt sens: a ncepe lupta. Locuiunea verbal dat denumete modul
aciunii ingresive, nceputul aciunii de a se lupta.
Pe timpuri, n procesul invaziilor, armata ce invada, cu sabia omora i cu focul distrugea
totul, acestea fiind principalele mijloace de nimicire. Astfel, a aprut expresia a trece prin foc i
sabie [DFFMR, p.168] mettre feu et sang
[, . 373] care se folosete pentru a exprima aciunea de a incendia, a distruge cu fora
armat [DEX, p. 343].
n timpul luptei se considera cea mai mare primejdie a nimeri ntre dou focuri, o lupt
dreapt fiind atunci, cnd dumanul se afla n fa. UPS ntre dou focuri entre deux feux
[DFFMR, p. 167] [, . 372] se utilizeaz pentru a
arta o situaie, cnd omul nimerete ntre dou primejdii, cnd este ncolit din dou pri.
Uniti polilexicale stabile, legate de cmpul funcional-semantic al rzboiului, sunt i
urmtoarele:
A-i vrsa sngele (pentru cineva) rpandre son sang (pour qn)- (
-.) ( ) [, . 311]. Ideograma: a-i sacrifica viaa, a se
jertfi pentru o cauz [DEX, p.1010].
A sta de straj tre de faction [DFFMR, p. 161] .
Ideograma: a pzi ceva, ndeplinindu-i datoria sau vocaia [DEX, p. 896].
84

A fi narmat pn n dini tre arm jusqu aux dents


. Se spune despre cineva care este echipat bine cu arme i muniii; este foarte
bine narmat [DEX, p. 453].
A clca (a trece) peste cadavre passer sur le corps de qn.- ()
/ [, . 516]. n mod figurat are sensul de a
proceda fr scrupule pentru a-i atinge scopul [DEX, p. 109].
A arde pmntul sub picioare le terrain brle sous les pas -
() . Se spune despre o situaie greu de suportat din cauza unui anturaj
legat de rzboi sau a unei posibiliti de pericol.
3.2.5. Uniti polilexicale stabile reflectnd fenomene ale naturii
Observrile zilnice asupra lumii nconjurtoare, fenomenelor naturii: zi i noapte, vnt i
furtun; asupra corpurilor cereti: soare, lun, stele; precum i asupra nsuirilor acestora (soarele
curat i strlucitor sau amgitor, vntul ncet, mngietor sau puternic; ziua clar,
luminoas sau posomort; ploaia nceat, mrunt sau abundent; furtuna distrugtoare) au
generat un ir ntreg de mbinri stabile de cuvinte, precum sunt urmtoarele:
A cuta pete n soare chercher des tches dans le soleil [DFFMR, p. 423]
. (n limba bulgar aceleai cuvinte au dat
natere la o unitate frazeologic cu sens contrar celor din celelalte limbi). Se utilizeaz pentru a
desemna o situaie, n care cineva caut neajunsuri atunci, cnd ele nu exist, a cuta cu orice
pre defecte unde nu sunt, a fi cusurgiu [DEX, p. 660].
Clar ca bun ziua cest clair comme le bon jour
( , ). UPS se folosete pentru a interpreta o situaie cert.
Ce vnt te-a adus quel bon vent vous amne
[, . 164]. Se folosete cu sens ironic, punndu-se ntrebarea unei persoane,
venit pe neateptate.
Mai devreme ori mai trziu tt ou tard [DFFMR, p. 443]
. UPS se utilizeaz pentru a denomina un segment de timp indefinit.
Din vreme n vreme de temps en temps .
Locuiunea adverbial face parte din cmpul conceptual-semantic al timpului la care aparine i
locuiunea citat. Posed semele ce denumesc sporadicitatea sau regularitatea unei aciuni.

85

3.2.6. Uniti polilexicale stabile tabu


Un rol important n formarea UPS reproduse n vorbire le revine motivelor stilistice i, n
primul rnd, diferitelor feluri de tabu i necesitii de a recurge la mbinri stabile de cuvinte
alegorice i descriptive. Astfel, n limba italian, de exemplu, cuvntul moarte i verbul a
muri se transmit cu ajutorul a mai mult de o sut de UPS [298, p. 42]. Un fenomen asemntor
depistm i n limba romn, precum i n alte limbi. Poporul se ferea s numeasc unele aspecte
nedorite din lumea nconjurtoare, din team c acest cuvnt, avnd for magic, va provoca
fenomenul denominat. Unul din cmpurile conceptual-semantice de acest fel era cel ce desemna
decesul.
Zilele i sunt numrate ses jours sont compts ()
[, . 236].
A se duce pe lumea cealalt partir pour lautre monde
[, . 454].
A-i veni ceasul / son heure a sonn / /
[, . 550].
Mai jos aducem unele UPS din limba romn, depistate de noi n diverse surse literare,
care exprim cmpului conceptual semantic moarte sau via prin diverse UPS, evitndu-se
denumirea direct a noiunii n cauz.
Cmpul conceptual-semantiv moarte
A-i iei sufletul (cuiva) aici: a muri. Un biet igan, printre dnii, se vita de-un
dinte Pi l-a scoate, nea Petreo, dar pn s-i ias dintele, i-a ieit i sufletul!.. [128, p.
332].
A intra n mormnt aici: a muri. cci sprinar i neltor este gndul omului i
nu te las n pace pn ce intri n mormnt [47, p. 246]. Asta-i viaa mea; dup cum vezi, mi-a
fost scris s nu pot face mare lucru; i nu-mi rmne dect s intru n mormnt, ndjduind
acolo ceva mai bun dect aici [106, p. 252].
A-l nghite groapa aici: a muri. Uite-l pe sta de la Bneasa, pe Gherasie. E-n
pragul btrneii, un pas, doi, i haiti, l nghite groapa pe venicie. Cucoana-sa e i ea femeie
n vrst. Pentru cine s-or lcomi atta amndoi? [105, p. 87].
A-i lua sufletul (cuiva) aici: a ucide. Dac-l caut pe vreunul moartea l gsete ntre
ai lui. i ia sufletul i-i las trupul lng neamuri [105, p. 180].
A-i lua viaa (cuiva) aici: a omor. iar s nu i s ia viaa [25, p. 71].
A mnca capul nv., aici: a ucide. aceea cndva carii mrgu de bun voie, n
dobnd, carii apoi au mncatu capul lui Jolcovschii [40, p. 103].
Cmpul conceptual-semantiv viaa
86

A avea zile aici: a tri, a vieui; a mai avea de trit, a-i fi dat s mai triasc. letopise
ntreg s atepi de la noi de om avea dzile [40, p.72]. S tot fii boier i zile s ai s le
trieti [105, p. 389].
A scpa cu zile aici: a rmne n via. Numai, nrocirea lui, au scpat cu dzile [85, p.
132].
A-i purta umbra aici: a tri, a vieui. Va tri! Ct! Nimeni nu tie ct va triAsta e
legea lumii, s nu tie nimeni ct i va purta umbra legat de picioare, pe pmnt [105, p.
18].
A-i purta viaa aici: a tri, a vieui. Fiecare mobil, cel mai nensemnat lucruor
fusese ales de mna ei, atunci cnd crezuse c aa va uita tovria omului pros i vulgar, cu
care avea s-i poarte viaa [90, p. 80].
Cmpul conceptual-semantiv nebunie
A-i pierde mintea / minile aici: 1. a nnebuni. Ivan cel Groaznic nveninat prin
aerul ce-l respirase din leagn, rnit de unii i zdrt de alii, nu e de mirare, dac el i pierdu
minile [65, p. 234]. Dup ce sfrete munca, mnnc omul, se culc i doarme ori iese n
uli s mai vorbeasc cu vecinii. Tu te nchizi n cas cu ochii pe cri. O s-i pierzi minile
[105, p. 316]; 2. a-i pierde cumptul, a-i pierde controlul. Apoi prin partea noastr mai toi
flcii de la uleandra se nsoar. Acolo se adun fiecare cu fata de-i place i mi se strng i se
oresc la joc, pn ce-i pierd minile Aa-i jocul, boierule! [103, p. 89].
Cmpul conceptual-semantiv ur
A-i purta pic (cuiva) aici: a dumni (pe cineva). Ce idee, i-am spus, i dac l lai
neconvins ce-o s se ntmple? Nimic, zice, dar nu e bine s-i poarte pic [99, p. 163]. Ceilali
igani au jurat i ei c se vor supune orbete mutului, orice le-ar face mutul, i c nu-i vor
purta pic nici ct va ine cluul, nici dup ce cluul va fi spart, pentru loviturile primite de la
el [105, p. 435].
A-i purta ranchiun (cuiva) aici: a dumni pe ascuns (pe cineva). Tata era n stare smi poarte atta vreme ranchiun, dei era un om de treab [99, p. 84].
A-i purta smbetele (cuiva) aici: a pizmui, a ur (pe cineva), a purta (cuiva) pic. Fel de
fel de gnduri i veneau n minte: ba c l-au omort hoii; ba c s-a ntlnit cu Stnga, brbatul
Floarei, care-i purta de mult smbetele [128, p. 142].
Astfel de UPS sunt numeroase. Noiuni tabu incluse n UPS depistm i n cmpurile
conceptual semantice diviniti malefice, zeiti etc. (vezi: Cap. 4, paragraful 4.5.1.7.).

87

3.3. Uniti polilexicale stabile generale


Aceste formaiuni polilexicale stabile au ptruns pe cale cult, odat cu apariia necesitii
denominrii realitii date. ns motivaia utilizrii lor e determinat de gradul de cultur i
familiarizarea cu texte de literatur artistic a persoanei n cauz.
3.3.1. Uniti polilexicale stabile biblice
Un numr considerabil de UPS n limbile romn, francez, rus, bulgar sunt de origine
biblic. Ele au analogii aproape n toate limbile europene. De exemplu:
Cunun de spini couronne dpines . Cununa de
spini a fost unul din atributele Patimii lui Hristos, evocat astfel de Evanghelie: Deci a ieit
Iisus afar, purtnd cununa de spini i mantaua purpurie. i le-a zis Pilat: Iat Omul!
[Evanghelia dup Ioan, XIX, 5]. Cununa de spini este simbolul suferinelor, chinurilor
nemeritate.
O alt expresie evanghelic este A se spla pe mini sen laver les mains
. n Evanghelia dup Matei [XXVII, 24] acestea sunt cuvintele lui Pilat din
Pont, procuratorul roman n Iudeea. Dup ce a sancionat condamnarea lui Iisus Hristos, i s-a
adus ap i el se spl pe mini naintea poporului, zicnd: Nevinovat sunt de sngele dreptului
acestuia. Voi vei vedea. La figurat aceast expresie are sensul de a arta c cineva se
elibereaz de responsabilitate ntr-o afacere oarecare.
Expresia A-i purta crucea porter sa croix e
legat de faptul c Iisus Hristor i ducea singur crucea pe care El trebuia s fie rstignit. n
Evanghelia dup Matei, Marcu, Luca i Ioan aflm c dup ce Iisus Hristos a fost osndit la
rstignire, El a fost dat ostailor. Ostaii, lundu-L, L-au biciuit, i-au btut joc de El. Iar dup
ce L-au batjocorit, L-au dezbrcat de hlamid, L-au mbrcat n hainele Lui i L-au dus s-L
rstigneasc.
Conform tradiiei, cel rstignit trebuia s-i duc singur crucea pn la locul execuiei. De
aceea ostaii au pus pe umerii lui Iisus crucea i L-au pornit la locul, destinat rstignirii. i
ducndu-i crucea, a ieit la locul ce se cheam al Cpnii, care evreiete se zice Golgota
[Evanghelia dup Ioan, XIX, 17]. Chinuit din cauza btilor i biciuirilor, istovit din cauza
suferinelor sufleteti, Iisus Hristos abia mai mergea, de cteva ori cznd sub greutatea crucii.
Crucea aceea, conform calculelor, lund n considerare mrimea ei, trebuia s cntreasc circa
100 kg. nsui Iisus folosete aceast expresie n cuvntarea Sa: Dac voiete cineva s vin
dup Mine, s se lepede de sine, s-i ia crucea n fiecare zi i s-Mi urmeze Mie [Evanghelia
dup Luca, IX, 23]. Expresia aceasta are semnificaia de a suporta greuti sau nenorociri cu
resemnare.
88

O alt UPS i trage originea din Patima lui Hristos: A bea pn la fund cupa
amrciunilor boire le calice
/ . Iisus de multe ori a vorbit Apostolilor despre suferinele Lui ce vor
urma i despre moartea Sa. Cu puin timp nainte de a fi prins de ostaii i slujitorii, trimii de
arhierei i farisei, Iisus cu ucenicii Si a mers n Grdina Ghetsimani pentru a se ruga. Citim n
Evanghelia dup Matei [XXVI, 39]: i mergnd puin mai nainte, a czut cu faa la pmnt,
rugndu-se i zicnd: Printe al Meu, de este cu putin, treac de la Mine paharul acesta! ns nu
precum voiesc Eu, ci precum voieti Tu! Chinurile Sale nainte de moarte, Iisus le-a comparat
cu o cup, plin de otrav care pe vremea ceea uneori era dat celor osndii la moarte. Putei s
bei paharul pe care l beau Eu sau s v botezai cu botezul cu care M botez Eu? n Biblie se
gsete o alt form a acestei expresii [Isaia, 51, 17]: a bea paharul urgiei lui Dumnezeu, a bea
paharul ameelii. n zilele noastre aceast expresie semnific a ndura o nenorocire n toat
mrimea ei.
Expresia A da cu piatra (n cineva) jeter la pierre ( qn.) ( -.)
( ) ine la fel de un eveniment din viaa lui Hristos. Conform
Evangheliei dup Ioan [VIII, 7], fariseii, voind a-L pune la ncercare pe Iisus Hristos, i-au trimis
o femeie care i-a nclcat fidelitatea conjugal, ntrebndu-L dac o va pedepsi aa, cum cere
legea. Iisus a rspuns astfel: Cel fr de pcat dintre voi s arunce cel dinti piatra asupra ei.
Aceste cuvinte au produs o impresie zguduitoare asupra celor prezeni. Ca o sgeat ele au
ptruns n contiina amorit a fariseilor, au fcut s-i aminteasc propriile pcate; minile i-au
lsat n jos, ochii i-au cobort. Se prea poate c pentru prima dat au simit ruine. Mustrai de
cuget, ieeau unul cte unul i a rmas Iisus singur cu femeia, stnd n mijloc. i ridicndu-se
Iisus i nevznd pe nimeni dect pe femeie, i-a zis: Femeie, unde sunt prii ti? Nu te-a
osndit nici unul? Iar ea a zis: Nici unul, Doamne. i Iisus i-a zis: Nu te osndesc nici Eu. Mergi:
de-acum s nu mai pctuieti. Aceast expresie frazeologic se utilizeaz cu sensul a acuza pe
cineva.
Frazeologismul Vede paiul din ochiul vecinului, dar brna din ochiul su n-o vede voir
une paille dans l'oeil de son prochain et ne pas voir une poutre dans le sien
, ,
. Prima dat l ntlnim n Evanghelia dup Matei [VII, 3]. Acestea sunt
cuvintele lui Hristos: De ce vezi paiul n ochiul fratelui tu, i brna din ochiul tu nu o iei n
seam? Sau cum vei zice fratelui tu: Las c scot paiul din ochiul tu i iat brna este n
ochiul tu? Farnice, scoate nti brna din ochiul tu i atunci vei vedea s scoi paiul din
ochiul fratelui tu. Prin urmare, zicnd nu judecai, Hristos interzicea osndirea neajunsurilor

89

i faptelor altor oameni, vorbirea de ru. Aceast expresie frazeologic vrea s zic c este uor
a fi orb la propriile defecte i c e mult mai uor s acuzi pe cele strine.
Expresia frazeologic A-i da i cmaa de pe sine donner sa dernire chemise
provine din morala cretin, care
nva c trebuie de dat totul altuia, pn la ultima cma. Aceast expresie o ntlnim n
predica de pe munte a lui Hristos: Celui ce voiete s se judece cu tine i s-i ia haina las-i i
cmaa. Iar de va sili cineva s mergi o mil, mergi cu el dou. Celui care va cere de la tine, d-i
i de la cel ce voiete s se mprumute de la tine, nu ntoarce faa [Evanghelia dup Matei, V,
40]. Sensul acestor cuvinte este urmtorul: trebuie de rspuns cu bine la orice fapt, fie ea bun
sau rea.
UPS Cine caut gsete qui cherche trouve ,
, i trage originea din Evanghelie [Evanghelia dup Matei, VII, 7]: Cerei i vi
se va da; cutai i vei afla; batei i vi se va deschide.
UPS Voce n pustiu la voix de celui qui crie dans le
dsert () o ntlnim n Biblie [Isaia, 40, 3]. Expresia se gsete i n
Evengheliile dup Matei III, 3; Marcu I, 3; Ioan I, 23. Actualmente are sensul de a vocifera, a
vorbi n deert.
Unitatea frazeologic A cldi pe nisip btir sur le sable
e o expresie evanghelic care a devenit proverbial. UF dat se refer la fragmentul din
Evanghelia dup Matei [VII, 27-28] n care Iisus aseamn omul ce are credin cu acela care i
zidete casa pe piatr, iar omul fr credin cu acela care i zidete casa pe nisip, spunnd :
Oricine aude aceste cuvinte ale Mele i nu le ndeplinete, asemna-se-va brbatului nechibzuit
care i-a cldit casa pe nisip. i a czut ploaia i au venit rurile mari i au suflat vnturile i au
izbit n casa aceea, i a czut. i cderea ei a fost mare. La figurat, aceste cuvinte semnific a
ntreprinde ceva pe fundamente sau principii puin solide.
A muta munii soulever des montagne, dplacer les montagnes /
(-) , [, . 215] - a face lucruri extraordinare pentru o
idee. Iisus a zis ucenicilor c dac vor avea credin ct un smbure de mutar (mutarul n
Palestina avnd cea mai mic semin n raport cu alte plante), atunci spunnd munilor: Mutte de aici dincolo. i se va muta; i nimic nu va fi vou cu neputin [Evanghelia dup Matei,
XVII, 20].
Piatra din capul unghiului cel mai important lucru, fapt. Iisus
vorbind despre piatra din capul unghiului, cea mai importan din edificiul oricarei structuri
depline, folosete o imagine, deseori vzut de ctre iudei. De cele mai dese ori, la construcia
casei piatra care nu avea dimensiunile celorlalte era aruncat. Piatra pe care au nesocotit-o
90

ziditorii, aceasta a ajuns s fie n capul unghiului? [Evanghelia dup Marcu, XII, 10]. Iar Iisus
zice c aceast piatr, care pare netrebuincioas la prima vedere, este indispensabil construciei,
fiindc se poate pune la col, la unghiul casei. Prin aceast piatr de unghi Iisus se avea n vedere
pe Sine. Concluzia: fara Hristos, fr piatra din capul unghiului, nu exista creaie uman
durabil.
Fiul risipitor le fils prodigue - - o persoan care a plecat de
bun voie i a revenit ntr-un trziu, expresie luat din pilda despre fiul risipitor: Cci acest fiu
al meu mort era i a nviat, pierdut era i s-a aflat [Evanghelia dup Luca, XV, 32].
UPS Oaia rtcit brebis gare i are originea
n Evanghelie [Evangheliile dup Matei XVIII, 12 i Luca XV, 4-6]. Dac un om ar avea o sut
de oi i una din ele s-ar rtci, nu va lsa, oare, n muni pe cele nouzeci i nou i ducndu-se
va cuta pe cea rtcit? i dac s-ar ntmpla s-o gseasc, adevrat griesc vou c se bucur
de ea mai mult dect de cele nouzeci i nou, care nu s-au rtcit. La figurat, oaia rtcit a
devenit sinonimul unui om care se gsete pe o cale a pierzrii.
Tot de origine biblic este i UPS Mana cereasc manne cleste
. Conform legendei biblice, mana era o rou cereasc, nutritiv, pe care
Dumnezeu o trimitea n fiecare zi izraeliilor timp de patruzeci de ani n vremea cltoriei lor
prin deert n cutarea pmntului fgduinei [Ieirea, 16, 14-16]. n zilele noastre aceste
cuvinte se folosesc n sens metaforic pentru a desemna un dar, o binefacere rar i neateptat.
Expresia Fructul oprit fruit dfendu vine din
legenda biblic, conform creia primii oameni, Adam i Eva, au fost alungai de Dumnezeu din
paradis pentru c au gustat fructul oprit din pomul tiinei de bine i de ru, de care nu aveau
dreptul s se ating. Astfel, fructul oprit desemneaz un lucru dorit cu nfocare, dar interzis.
Conform legendei biblice, cnd Adam a gustat fructul oprit din pomul tiinei de bine i de
ru, o mic bucic din mr a rmas n gtul su. Astfel a fost prima pedeaps cereasc dat lui
Adam de Dumnezeu. Aa a aprut locuiunea:
Mrul lui Adam pomme dAdam . n anatomie
aceast expresie servete pentru a numi ieitura, care se gsete n partea anterioar a gtului la
om i care este formata din cartilaj tiroid.
UPS Turnul Babel tour de Babel i are
originea din Biblie. Dup potop, descendenii lui Noe au vrut s ridice un turn, turnul Babel,
pentru a ajunge la cer. Dumnezeu a nimicit proiectul lor prin confuzia limbilor [Facerea, II, 1-9].
Nenelegndu-se mai mult ntre dnii, oamenii s-au mprtiat n diferite coluri ale lumii. n
zilele noastre aceste cuvinte se utilizeaz pentru a numi o adunare tumultuoas, unde domnete o
mare confuzie de opinii, o reunire de lucruri, care nu au conexiuni i raporturi ntre ele.
91

Tot de origine evanghelic sunt i expresiile:


Trei crai de la rsrit les Rois Mages - cu semnificaia persoane care se deosebesc de
celelalte. Aceast expresie are la baz imaginea celor trei magi, care au venit s se nchine
pruncului Iisus. Aceti magi, crturari i cunosctori de mai multe tiine, pe nume Gaspar,
Baltazar i Melhior, locuiau ntr-o ar foarte ndeprtat de Iudeea, probabil n Persia sau
Babilon. Vznd o stea luminoas, aprut pe cer, au neles c s-a nscut un mare mprat.
Pentru a se nchina Lui, ei au purces ntr-un drum lung, plin de pericole, lund fiecare cu sine:
aur (ca unui mprat), smirn (ca unui om) i tmie (ca unui Dumnezeu) pentru a se nchina i a
le duce pe acestea pruncului. Magii personific popoarele pgne care au venit la Hristos i au
acceptat credina n El.
Pe baza cunotinelor evanghelice sau a concepiei religioase poporul romn a alctuit i
alte UPS, care nu au citate directe n Evanghelie, dar care oglindesc concepia romnului vis-vis de acest subiect:
Nu se ngra porcul de Crciun / n ajun / de Ignat cu semnificaia nu se poate face un
lucru temeinic n ultimul moment. Cuvntul ajun din aceast expresie semnific ajunul
Crciunului, seara nainte de naterea lui Iisus. Iar prenumele Ignat numete pe sf. Mucenic
Ignatie Teoforul care este pomenit cu cinci zile nainte de Crciun. Conform tradiiei, porcul
trebuia s fie tiat de Ignat, adic n ziua pomenirii sf. mucenic Ignatie Teoforul, de altfel porcul
ncepea s slbeasc. Aceast unitate frazeologic semnific imposibilitatea facerii oricrui lucru
n mod temeinic, dac se nfptuiete n ultimul moment. UPS dat nu am atestat-o n alt limb.
Este o UPS indigen;
A pune cruce (pe cineva, ceva) faire une croix (sur quelque chose ou sur quelquun) ( , ) ( ) [, . 309] a
considera ceva ca ncheiat, pierdut definitiv [DEL, p. 58], a renuna (la cineva, ceva);
Ca de la cer la pmnt omme le jour et la nuit
o mare deosebire dintre dou fiine, dou lucruri [DEL, p. 48];
A se teme /a fugi ca dracul de tmie fuir comme le diable l'eau bnite
/ / [, .
555] a avea o fric excesiv (de cineva, ceva). n limba francez lexemul tmia este nlocuit
de altul aghiasma. n bulgar, ns, sunt utilizate toate cuvintele ce denumesc obiecte sfinite:
tmia, aghiasma, Evanghelia.
A avea o piatr pe suflet / pe inim voir le oeur gros /
/ [, . 285] a avea o greutate pe inim; a avea
un mare necaz [DEL, p. 182]. Inima, sufletul, sunt percepute la diverse popoare ca locul unde se
slluiesc sentimentele. Greutatea n acest loc semnific dificulti de ordin moral.
92

A-l avea la suflet / la inim ( pe cineva) avoir quelquun dans la peau


( -) () , [, .248] a ine (la cineva), a simpatiza (pe
cineva) [DEL, p. 100]. n UPS din limba francez n loc de lexemul suflet se utilizeaz lexemul
piele. n limba rus i bulgar UPS exist doar n form de negaie a celor afirmate n UPS
romn.
A cdea din cer tomber du ciel / ( )
[, . 252] a aprea pe neateptate etc., etc.
3.3.2. Uniti polilexicale stabile mitologice
UPS livreti sunt prezentate n Anexa I.
3.3.3. Uniti polilexicale stabile bazate pe realiti istorice
UPS bazate pe realiti istorice sunt prezentate n Anexa II.
3.3.4. Uniti polilexicale stabile livreti
UPS livreti sunt plasate n Anexa III
3.4. Concluzii la capitolul 3
1. Factorii extralingvistici constituie etapa primar privind apariia UPS n limb.
2. Motivaia originii unor UPS se explic prin provenien strin, fiind mprumutate,
calchiate sau ptrunse n limb pe cale cult. n cazul dat ele trebuie considerate ca fiind
generale unui mai mare numr de limbi.
3. Celelalte UPS trebuie privite ca fiind indigene, avndu-i originea n limba romn,
chiar dac au corespondente n alte limbi.
4. Atestarea UPS similare n tere limbi poate fi explicat prin modul general-uman de a
nelege realitatea, de a se confrunta cu fenomene similare de ordin social economic, natural,
cultural etc., n urma convieuirii ndelungate ntr-un areal geografic, datorit relaiilor de contact
economice, sociale sau ca urmare a migraiei populaiei etc.
5. La apariia lor, UPS au fost iniial uniti de limb denominative, motivate, n cazul n
care denumeau anumite fapte concrete din lumea ambiant sau uniti conotative, motivate, n
cazul cnd vorbitorul i exprima atitudinea fa de un fapt concret din via.
6. Pe parcurs, odat cu evoluia limbii i a societii, unele UPS motivate au i rmas
motivate, componentele lor sau unul din ele pstrndu-i sensul. Explicaia const n faptul c
doar aceste uniti de limb pot denumi anumite realiti: anumite valori lexico-gramaticale,
eliminarea echivocului etc. La UPS copii ale realitii forma motivaional i sensul motivaional
93

sunt uor de depistat: a turna ap la moara (cuiva), a sonda terenul, a da tonul, a pune la cntar.
Motivaia prospectiv n cazul UPS dat e clar, chiar i persoana care nu cunoate semnificaia
UPS ce descriu viaa cotidian, o poate nelege, cci motivemul e bine determinat, iar semantica
componentelor e motivat.
7. Alte UPS, iniial motivate, devin cu timpul demotivate, pierznd sensul incipient. E
vorba, n primul rnd, de uniti frazeologie care capt imagine pe parcurs.
8. Putem distinge dou categorii mari de UPS privind originea lor: 1. uniti
denominative, din care fac parte locuiunile i UF care denumesc realitatea, 2. uniti conotative
care exprim atitudinea vorbitorului fa de realitatea concret i care sunt UF.
9. UPS se divizeaz de la originea lor n UPS atitudine fa de realitate i UPS copii ale
realitii.
10. Iniial UPS atitudune fa de realitate sunt motivate, dar cu timpul ajung a fi
demotivate.
11. Pe parcurs UPS cpii ale realitii, n mare parte, i pstreaz motivaia, astfel, n
prezent, obinem UPS ce sunt n diferit msur uniti glotice motivate de la caz la caz.
12. La baza clasificrii conform motivaiei extralingvistice propunem principiul originii:
UPS indigene i UPS generale.
13. De UPS indigene in cele ce aparin cmpurilor funcional-semantice: viaa cotidian,
profesii i meserii, faun, domeniul militar, fenomene ale naturii, noiuni tabu.
14. UPS generale se clasific n cele ce au ptruns n limb pe cale cult: biblice,
mitologice, bazate pe realiti istorice.
Deci, la apariia lor, UPS au fost iniial uniti de limb denominative sau conotative,
cnd vorbitorul i exprima atitudinea fa de faptul concret din lumea nconjurtoare. Pe parcurs,
odat cu evoluia limbii, unele UPS au rmas motivate, componentele lor sau unul din ele
pstrndu-i sensul. Alte UPS, iniial motivate, devin demotivate cu timpul, pierzndu-se
legtura cu fenomenul desemnat.

94

4. MOTIVAIA INTRALINGVISTIC REFERITOARE LA APARIIA


UNITILOR POLILEXICALE STABILE N LIMBA ROMN
(Etapa secundar)
Atunci cnd vorbim de pierderea sau de schimbarea sensurilor iniiale ale componentelor
din unitile polilexicale stabile, avem n vedere demotivaia acestor sensuri la dou niveluri: 1)
demotivaia sensurilor lexicale i gramaticale ale componentelor UPS; 2) demotivaia sensului de
baz al ntregii mbinri de cuvinte de pe axa sintagmatic, care a fost iniial o mbinare liber de
cuvinte .
Frazeologia sincronic de cele mai multe ori nu e n stare s explice sensul multor UPS, n
special al unitilor frazeologice, la care demotivaia sensurilor componentelor are un grad mai
avansat. Pentru aceasta e nevoie de cercetri etimologice i urmrirea evoluiei sensului
cuvntului de la origine pn n prezent. Doar cercetrile diacronice n domeniul frazeologiei pot
demonstra c sensurile componentelor UPS iniial erau motivate.
Atunci cnd ne referim la motivaia etimologic ce corespunde unei motivaii diacronice,
este vorba de relevarea originii unei UPS, cu scopul de a stabili de ce un anume semnificant a
fost ales pentru a denota un anumit concept extralingvistic. Dac majoritatea UPS seamn a fi
motivate, nu trebuie s uitm totodat c cercetrile n acest domeniu nu sunt suficiente pentru
relevarea etimologiei corecte a UPS.
4.1. Motivaia semnificantului
4.1.1. Analitismul limbii romne ca surs a apariiei unitilor polilexicale stabile
S-a artat nu o dat c formele analitice iau natere din necesitatea de redare explicit a
sensurilor gramaticale, c deseori formele sintetice dispar n situaiile n care o limb, n urma
bilingvismului, ubrezindu-i sistemul, este nevoit s-i formeze modele de exprimare mai
clare, explicite. Acest fenomen este realizat att prin constituirea unui singur cuvnt, lipsit de
marcantul morfematic, ct i prin apariia UPS.
Drmarea sintetismului este produs i de erodarea prii finale a formelor cuvintelor.
Astfel, n limba latin distrugerea flexiunilor ncepe mai nti n graiurile rustice rusticitas,
apoi n cele de la ora - urbanitas - din cauza c primele mai greu erau supuse influenei
normative a sistemului flectiv [232, p. 47]. Erodarea prii finale a formelor cuvntului este
cauzat de civa factori. Unul dintre ei ar fi legea minimului efort conform creia nceputul
cuvntului este caracterizat printr-o presiune mai mare a limbii, ceea ce contribuie la pstrarea
lui pe parcursul evoluiei. nc pentru latina clasic era proprie o structur silabic care favoriza
95

nceputul silabei n detrimentul prii ei finale. Dispariia sunetelor acesteia se produce, mai ales,
atunci, cnd ele nu redau valori semantice prea numeroase i cnd n locul lor se constituie
flexiunea zero, care e n stare s ndeplineasc aceeai funcie ca flexiunea cu realizare pozitiv.
Astfel prin cderea vocalei - n cuvintele protoslave drog, sad, ce reda ideea de gen, caz i
numr, dei constatm o reducere a prii finale a cuvntului, totui nu vom constata o pierdere,
cci desinena zero astfel creat - comp. rus. drug=, sad= va ndeplini aceeai funcie, adic va
reda aceeai idee de caz, gen, numr. Deci, erodarea prii finale nu ntotdeauna duce la
analitism. Un alt factor al erodrii finalei cuvntului ar fi fenomenul propagrii informaiei n
cadrul cuvntului. Identificarea mesajului ce ine de elementele iniiale ale silabei contribuie la
ntrirea lor. De aceea, trecndu-se la analitism, se pstreaz prima parte a cuvntului. Dei
tendina de erodare a finalei cuvintelor este general, n cazul cnd un cuvnt are o ncrctur
semantic mare, atunci el se pstreaz integral: lat. sint - sunt. Dup cum vedem, aici grupul -nt
se va menine (comp. formele laud - laudant, mut mutant, n care -nt a disprut fr urm).
Acelai fenomen se refer la sufixele verbului care sunt purttoare ale mai multor sensuri: mod,
timp, persoan etc. De aceea la verbe se ntlnesc att forme sintetice, ct i forme analitice. Tot
astfel se explic de ce la nume fenomenul analitismului este mai rspndit - numele exprim un
semantism mai simplu.
Prin urmare, drmarea sintetismului e condiionat de factorul contact, de necesitatea de
explicitate, bazat pe erodarea fonetic [113, p. 43-44].
4.1.2. Motivaie retrospectiv i motivaie prospectiv
Problema semnului glotic este una comun tuturor limbilor. Mai minuios problema
semnului glotic a fost abordat de lingvistul elveian Ferdinand de Saussure, care a cercetat
dihotomia tradiional semnificat vs semnificant. E. Coeriu vorbete despre circa 30 de autori
care au aborat problema semnului glotic, ncepnd cu Aristotel, prin Berius, un succesor al lui
Platon, pn la Saussure [apud 31, p. 37]. Tratarea acestei teorii n mod tradiional s-a axat pe
unitile monolexicale. Noi ne propunem studierea problemei n legtur cu unitile polilexicale
stabile ale limbii (UPS). n lumina acestei teorii un mare numr de uniti polilexicale stabile pot
fi cercetate n cadrul ambiguitii semantice, ce conine un nivel de sens ad litteram i un nivel
de sens frazeologic [109, p. 90].
UPS sunt motivate sau nemotivate? Aceast problem cere luarea n considerare a unui
mare numr de factori. Factorii ce in de cunoaterea uman demonstreaz c motivaia nu poate
fi neleas dect n raport cu un sistem de referin. Din acest punct de vedere, UPS pot fi
considerate motivate n arbitrarul lor, fapt ce permite aplicarea practic a acestor probleme n
cursurile de studiere a limbilor n forma lor motivat, pentru o memorizare mai uoar UPS.
96

Problema cunoaterii i asociaia dintre semnificant i semnificat poate fi evident, univoc i


accesibil i depinde de persoana care decodific motivaia.
n consecin, motivaia este relativ, cci ea depinde nu doar de punctul de vedere
adoptat i de mecanismele implicate, dar i de persoana care face analiza. Prin urmare, UPS
indigene, formate de vorbitorii poporului respectiv, sunt accesibile pentru motivaie i
semnificaie doar de ctre vorbitorii unei colectiviti. UPS indigene cu forma motivaional i
sensul motivaional clar, precum i UPS generale, ce cuprind n sine informaii proprii pentru o
mare comunitate de oameni, pot fi decodate i de vorbitorii alolingvi.
***
Unitile frazeologice ca floare la ureche, a-i pune opinca (n obraz) (cuiva), a-i omor
foamea, a fi copt la os, a face cu ou i cu oet (pe cineva) se situeaz ntre motivaia, neleas ca
existena unei corelaii ntre semnificant i semnificat i arbitrarul caracterizat prin absena
acestei corelaii.
n lucrarea de fa vom ncerca s artm c aceast noiune este att problematic, ct i
complex n sensul c depinde de muli factori.
Unitile polilexicale stabile, foarte eterogene, prezint un anumit numr de caracteristici,
ce merit atenia noastr pentru studiul motivaiei.
A. Falk, o cercettoare francez, susine c frazeologismele atrag atenia prin morfologia
lor particular: semnificantul UPS poate fi considerat ca o sintagm ce se compune la rndul su
din uniti lexicale. n afar de posibila lor omonimie sau polisemie, aceste uniti lexicale
determin motivaia UPS. De asemenea, sintagma ntreag permite deseori a observa o anumit
iregularitate sintactic sau incompatibilitate semantic. Ct privete semnificatul, traducerile
cuvintelor nu ntotdeauna dau nelegerea sensului comun. [142, p. 1].
Am dori s adugm c motivaia UPS depinde nu doar de motivaia componentelor UPS
luate aparte. Atunci cnd vorbim de motivaia UPS, trebuie s lum n considerare urmtoarele:
1. motivaia se refer doar la unele componente ale UPS, de ex., varga lui Dumnezeu, a cloci pe
vatr, a-i vji capul (cuiva), couper la poire en deux, n care numai
o component poate fi neleas la sensul ei direct (Dumnezeu, vatr, capul, la poire,
), iar cealalt component fiind demotivat, pierznd motivaia iniial; 2. demotivaia
se refer la ntreaga mbinare stabil de cuvinte, fie locuiune, fie UF, n care nu este sesizat
motivaia componentelor ntre semnificant i semnificat. n sensul dat traducerile cuvintelor nu
dau nelegerea sensului comun al ntregii UPS, de ex., a nu fi de nici o zeam a nu fi bun de
nimic, zgrie brnz un om foarte zgrcit, a-i prea dean a-i prea ciudat sau
amuzant, a o terge la sntoasa a pleca repede, n grab mare, a da prin perl (pe cineva)

97

a-l pune ntr-o situaie neplcut (pe cineva). n aceste cazuri traducerile componentelor din
UPS nu dau nelegerea sensului comun.
Lund n considerare dihotomia tradiional semnificat vs semnificant, un mare numr de
UPS pot fi studiate n cadrul ambiguitii semantice, ce conine un nivel de sens ad litteram i un
nivel de sens frazeologic, susine D.Dobrovolski [163]. n acest context, K. Faro menioneaz c
iconografia semnificantului poate evoca o imagine mintal [164, p. 1]. n aceast ordine de idei,
A. Falk a observat c este vorba de o caracteristic gradual de dificulti care depind n diferit
msur de gradul de incompatibilitate sintactic i semantic pe care o prezint sintagma care
formeaz semnificantul [142, p. 2]. Am avea de adugat la cele afirmate de A. Falk c am stabilit
la ce fel de UPS e caracteristic mai mult motivaia perceput de vorbitor. E vorba de locuiuni,
n general, cu excepia celor conotative, i de acele UF ce au mcar o component cu
semnificaia ce poate fi neleas de vorbitor. Aici forma motivaional i sensul motivaional,
adic legtura dintre semnificat i semnificant, se pstreaz. n celelalte cazuri are loc
demotivaia unitilor polilexicale stabile, pierzndu-se legtura iniial dintre semnificat i
semnificant.
Privitor la definiia motivaiei care explic problema nelegerii de ce semnificantul este
ales pentru semnificatul respectiv i viceversa, A. Falk i-a pus ntrebarea, cum se explic
motivaia aceasta. Autoarea i-a propus a distinge punctul de vedere care a fost adoptat n
momentul motivaiei UPS, de la nivelul receptiv (decodarea UPS) i pn la nivelul productiv
(crearea UPS). Cnd e vorba de motivaie, se distinge noiunea de motivaie postfactum, deseori
menionat n acest domeniu [162] i noiunea de motivaie prospectiv [apud 166]. Motivaia
postfactum, retrospectiv, se manifest prin motivaia receptiv. Aceasta poate fi considerat un
punct de vedere retrospectiv (se cunoate sensul UPS i se caut stabilirea legturii ntre
semnificat i semnificant). Iar motivaia prospectiv este atunci cnd nu se cunoate sensul
UPS i se caut determinarea ei. nainte de a stabili avantajele fiecrui tip de motivaie unul fa
de altul, s-a propus stabilirea, mai mult teoretic, a comprehensiunii, percepute ca un decodaj al
unei UPS, fcut de un vorbitor strin care nu cunoate sensul ei [142, p. 2].
Atunci cnd vorbim de motivaia etimologic ce corespunde unei motivaii diacronice,
avem n vedere relevarea originii unei UPS, cu scopul de a stabili de ce acest semnificant a fost
ales pentru a denota un anumit concept extralingvistic. Dac majoritatea UPS seamn a fi
motivate, nu trebuie s uitm totodat c cercetrile n acest domeniu nu sunt suficiente pentru
relevarea etimologiei corecte a UPS. Motivaia prospectiv a unei UPS, din contra, se reduce la
deducerea semnificatului pornind de la semnificant. ns a rmne la nivelul comprehensiunii,
interpretat ca un decodaj al unei uniti lexicale sau frazeologice (strine) necunoscute,
demonstreaz c acest tip de motivaie este cel mai dificil [cf. i 165]. Aceasta se refer la
98

caracterul vag [cf. 162] al UPS care permite, n absena unei motivaii directe dintre semnificant
i semnificat, deseori o interpretare semantic diferit de la vorbitor la vorbitor. Iar motivaia
retrospectiv care se sprijin pe relevarea relaiei dintre semnificant i semnificat se arat
a fi mai puin dificil la nelegere.
n unele surse bibliografice este utilizat clasificarea propus de Dobrovolski [163],
inndu-se cont de urmtoarele mecanisme care prezint motivaia: 1. Cnd o UPS este
iconografic, adic evoc o reprezentare mental, ea este n stare s fie motivat printr-o
legtur ntre imaginea care subnelege semnificantul i semnificatul. n principiu, aceast
asociaie e sprijinit, n mod principial, pe o legtur metaforic sau metonimic, se poate
manifesta n planul sintagmei sau la nivelul de componente aparte. 2. Componentele poart un
caracter simbolic (une girofle cinq feuilles cuioare (condimente) cu cinci petale n.n.)
[142, p. 2].
n graiurile din Moldova atestm trecerea unei mbinri de cuvinte n unitate
monolexical privind denumirea pentru o specie de ciuperc, burete glbior > glbior
(motivaia iniial, culoarea, care a generat mbinarea stabil de cuvinte, se psreaz n
substantivul glbior). Pentru vorbitor motivemul a putut fi exprimat doar de un singur cuvnt. 3.
Cu att mai mult, autonomia semantic a unei componente, adic faptul din realitate care apare
n definiia UPS (n sensul larg al termenului) poate contribui la o astfel de motivaie (alb ca
varul). 4. n cadrul realizrii comprehensiunii s-a constatat c un alt tip de mecanisme poate
contribui la motivaia prospectiv a unor UPS mai dificile: motivaia prin analogie [142, p. 2].
De ex., plapuma ochiului i prapura ochiului pentru pleoap, a da din umeri / din cap / din gur
/ din mn / din ochi / din urechi (iron.). S reinem c este vorba de un tip de motivaie care nu
spune nimic de motivaie, doar de comprehensiune.
Prin urmare, putem constata c toate mecanismele de motivaie pot intra n joc n oriice
situaie. Dac este relativ uor de determinat motivaia cnd e vorba de una retrospectiv,
nu este cazul celei prospective. Deci, dac nu este prezent o component simbolic, autonom
n mod clar, un paronim evident sau o legtur metaforic sau metonimic accesibil sau nc o
motivaie univoc, nelegerea UPS este n mod general foarte vag pentru ca o motivaie
prospectiv s se manifeste cu succes.
Dac toate mecanismele se bazeaz pe o asociaie anumit ntre semnificant i semnificat,
se pune din nou ntrebarea de a cunoate care sunt modalitile principale pentru a le stabili. n
afara unor faculti cognitive presupuse, mai trebuie luat n considerare un ultim element, n
afara studiilor efectuate: cunotinele. Asemenea lui Blank [161], noi distingem o cunoatere
extralingvistic (motivaia extralingvistic n.n.) de o cunoatere intralingvistic (motivaia
intralingvistic n.n.).
99

n nelegerea intralingvistic se includ toate cunotinele metalingvistice privind


polisemia, omonimia, paronimia i cazurile similare. Ct privete cunoaterea extralingvistic, se
utilizeaz cunotinele extralingvistice, pe lng consideraiile cunoaterii semantice [161].
Distincia dintre cunoaterea cultural i natural, fcut de Dobrovolski, permite a le diferenia
i mai bine. n timp ce cunoaterea natural i natural, este realizabil prin experien,
cunoaterea cultural i natural, cum arat denumirea, pe un fundal cultural, este neleas de
Dobrovolski ca un ansamblu de idei asupra lumii care sunt caracteristice unei comuniti
anumite. A dori s menionez c o astfel de concepie noi utilizm n tez, folosind pentru
respectivele UPS termenii UPS indigene (cunoaterea natural i natural) i UPS generale
(cunoaterea cultural i natural).
Concluzii: 1. Am remarcat: cunotinele sunt necesare pentru toate motivaiile. Problema
cunoaterii i asociaia dintre semnificant i semnificat este evident, univoc i accesibil i
depinde de persoana care decodific motivaia. n consecin, motivaia este relativ, cci ea
depinde nu doar de punctul de vedere adoptat i de mecanismele implicate, dar i de persoana
care face analiza. Prin urmare, UPS indigene, specifice doar unei limbi, accesibile pentru
motivaie i semnificaie de ctre vorbitorii unei ri, pot fi supuse motivaiei i semnificaiei i
de alolingvi, atunci cnd forma motivaional i sensul motivaional sunt prestate interpretrii;
iar atunci cnd e vorba de UPS generale, mprumutate sau calchiate din alte limbi, adic atunci
cnd ele cuprind n sine informaii proprii pentru o mare comunitate de oameni, pot fi prestate
motivaiei de ctre vorbitorii altor limbi prin transparena motivaiei UPS. (n cazul dat s-ar referi
aspectul interculturalitii ce faciliteaz comprehensiunea) [109, p. 92].
2. Un tip de cunotin suplimentar, cunoaterea etimologic (intra- i extra-lingvistic)
poate n mod egal s ajute la motivaia unei anumite UPS. Alte UPS, din contra, rmn n toate
cazurile arbitrare.
3. Imaginea determin legtura dintre semnificant i semnificat.
4. Motivaia retrospectiv se sprijin pe relevarea relaiei dintre semnificant i semnificat
i se arat a fi mai puin dificil la nelegere.
5. Motivaia prospectiv este atunci, cnd nu se cunoate sensul UPS i se caut
determinarea lui de ctre vorbitor.
6. Dac este relativ uor de determinat motivaia cnd e vorba de o motivaie
retrospectiv, nu este cazul motivaiei prospective, doar dac forma motivaional i sensul
motivaional pot fi descifrate de vorbitorii alolingvi.
Reinem c limitele analizei unui semn sunt determinate n final de mijloacelor care sunt
utilizate de analist (vorbitor); n consecin, aceste limite trebuie ntotdeauna s fie percepute ca

100

fiind provizorii i sub eminena de a fi deplasate. Iat din ce motive o clasificare exhaustiv a
UPS nu va putea fi posibil n acest domeniu.
UPS sunt motivate sau arbitrare?
Am vzut c aceast problem cere luarea n considerare a unui mare numr de factori .
Cum s-a menionat, factorii ce in de cunoaterea uman demonstreaz c motivaia nu poate fi
neleas dect n raport cu un sistem de referin. Din acest punct de vedere, UPS pot fi
considerate motivate n arbitrarul lor (n demotivaia lor n.n.), fapt ce permite, printre altele,
aplicarea practic a acestor probleme n cursurile de studiere a limbilor cu privire la memorizarea
mai uoar a lexemelor sau UPS cu form intern motivat.
4.2. Modificarea / nonmodificarea sensurilor lexicale ale componentelor n urma influenei
semantice
4.2.1. Pstrarea sensurilor lexicale ale componentelor
UPS aa-zise nemodificate semantic, n care elementul purttor de semnificaie i
pstreaz motivaia, ceea ce duce la nelegerea sensului ntregii mbinri stabile de cuvinte,
poate fi motivat progresiv, adic neleas chiar de vorbitorii limbii care nu cunosc sensul
integral al UPS, dar l pot deduce din semantica componentelor acestor UPS. La acest tip de UPS
se refer unitile polilexicale denominative - locuiunile, expresiile verbale, precum i unele
uniti frazeologice.
Mai jos vom aduce probe n afirmarea celor menionate supra. De exemplu, pe lng sensul
propriu, pstrat de componenta UPS, se mai pstreaz sau se achiziioneaz semele suplimentare,
care sunt responsabile de exprimarea unor valori lexico-gramaticale. Astfel, aceste seme pot
intra n componena semic a UPS denominativ n raport cu sinonimul su monolexical, n
cazul n care exist. Ele fac parte din structura semic a verbului modal sau a numelui. Pentru
exemplificare ne propunem s examinm exprimarea aciunii iterative, desemnat de verbul
modal sau de numele din componena UPS denominative. Deci, aciunea iterativ poate fi
redat de:
1. Semul aciunii reluate n timp sau petrecute n mod regulat, care se conine n structura
semic a substantivelor la numrul plural. De ex.: a avea luciri aciune repetat de a luci, a
bate metanii aciune repetat de a face metanie, de a face plecciuni pn la pmnt. Pluralul
substantivelor din componena locuiunilor indic o aciune efectuat n mod repetat, o aciune
iterativ. Alte exemple: locuiunea a clca n picioare - a njosi n repetate rnduri( un timp
anumit) pe cineva. Ne calc n picioare ca pe nite crpe [LA, 1990, nr. 21, p. 3]; a (-i) da
srutri aciune repetat de a se sruta: Pe crare-n boli de frunze,/ Apucnd spre sat n
vale,/ Ne-om da srutri pe cale / Dulci ca florile ascunse [56, p. 59]; a avea presimiri aici:
101

a presimi (ceva) n repetate rnduri, un timp mai ndelungat: Noaptea tresrea din somn,
nbuit de visuri teribile, avea presimiri sinistre, de mult vreme toi socoteau csnicia lor
mpotmolit ntr-o desvrit indiferen [90, p. 104]; a da comenzi aciune reluat de a
ordona: D comenzi jupnul. Coboar n pivni bieii i aduc mldare de piei [105, p. 291]; a
avea conflicte aici: a fi n relaii de antagonism, de certuri repetate cu cineva: dumneata,
domnule Felix, eti un om cu desvrire independent, i nu vd ce conflicte ai putea avea cu ea
[27, p. 107]; a avea discuii aici: 2. a avea convorbiri, dispute, certuri: i mai ales dup ce
avea discuii aprinse cu nevasta i o lsa n nervi ca ntr-o baie, venea aici [106, p. 189];
2. Semul aciunii repetate sau reluate poate fi nclus i n semantica verbului modal a clti,
nv. a cltina din cap. Componenta verbal din cadrul locuiunii posed sema unei aciuni
repetate, iterative: a (se) mica (puin, lin) ntr-o parte i n alta; a se legna. Cu drept cuvnt
cititorul va fi cltit din cap i va fi ntrebat: prin mintea crui muritor treceau aceste idei? [56,
p. 28].
Aciunea monosecvenial semul aciunii singulare, executate ntr-un singur act, se
cuprinde n structura semic a : 1. verbelor modale: a bga nasul, a pierde ndejdea, a lua o
decizie, a da o lovitur, a da foc, a fura cu ochiul, a ncheia un contract, a clca piciorul, etc.
Ducei-v la treaba dumneavoastr - Pi aa, cucoane. Iac, noi ne ducem, da s nu le mai
calce piciorul pe pmnturile noastre, c se ntmpl lucru mare [128, p. 157];
2. substantivelor :
2.1. utilizate la singular, precedate de articol substantival sau numeral: a da o palm / a da o
lovitur aciune singular de a lovi: D-ta m ndemni s m bat cu-n obraznic, pentru c
mi-a zis miel i mi-a dat o palm? [86, p. 240]. Mi, Lefterie, mi-e mil de tine i mi-e team
c, dac-i dau o palm, mori i-i mnnc coliva [105, p. 253). Tat, l auzi? Se miorli fata,
uitndu-se spre tatl ei, creznd c acesta are s-i mai dea o palm lui Neculae [100, p.3 0].
Sau locuiunea a cuprinde dintr-o ochire / privire, unde componenta substantival, utilizat la
singular cu articolul substantival nehotrt, confer locuiunii sensul de aciune singular de a
privi la cineva: Ddur ntr-o ncpere cu anticamer. Puiu o cuprinse dintr-o ochire. Avea o
singur fereastr larg i nalt, cu gratii dese i groase [103, p. 32]. La fel locuiunea a avea o
rugminte a ruga n mod singular (ceva), denumete o aciune singular, exprimat prin
articolul substantival indifenit: S v dea Cel-de-sus sntate i noroc coniei Luminia! Da noi,
tot mai avem o rugminte...[90, p. 129]. nc un exemplu: a avea un delir aici: aciune
singular de a delira. Otilia crezu c btrnul a avut un mic delir i nu rspunse nimic [27, p.
149].
E de remarcat urmtorul fenomen. Odat cu schimbarea numrului la substantivul din
componena locuiunii se schimb i tipul aciunii, de pild, se modific regimul verbal. De ex.:
102

1. a da o palm / o lovitur aciune singular de a lovi i a da palme / lovituri - a lovi n


repetate rnduri; aciune repetat de a lovi: O nepsare zgomotoas caracteriza convorbirea
colegilor si: preocupri oarecare, trivialitate intim, cu aduceri aminte de cafe chantant, cu
expresii de coalhei, garon, ori mi dai o frigruie cumsecade, ori i dau o pereche de
palme! [128, p. 312]. 2. Locuiunea a (-i) face (o) plimbare s o comparm cu locuiunea a (i) face plimbri. Prima are semnificaia de aciune singular de a se plimba, de a face
promenad : Se abtu spre osea, hotrt s fac o lung plimbare pn la sfertul de ceas al
nserrii [106, p. 100], ...Dar, fiindc v-ai ostenit pn aici, fiindc se abtu i pe la noi, ca s
spunem aa, Dunrea, hai s facem o plimbare, s nu se cheme c-ai btut drumul degeaba
[105, p. 100], iar a doua locuiune conine sensul de aciune repetat de a se plimba, de a face
promenad: Aglae nici nu se ocupa de el, lsndu-l singur n odaia lui, Aurica i fcea
obinuitele plimbri circulare pe Calea Victoriei, Titi copia n ulei cri potale ilustrate [27, p.
114]. ...i spuse c i-a admis cea mai mare libertate: s citeasc ce dorete, s se distreze...s
fac plimbri n grdin cu gardianul.[103, p. 48). De comparat i locuiunile a avea o
rugminte - aciune monosecvenial, a avea rugminte - aciune ce denumete o aciune
rezultativ i locuiunea a avea rugmini ce desemneaz o aciune iterativ;
2.2. care desemneaz unele fenomene, lucrurui singulare cap, groap ( cu semnificaia:
mormnt ), moarte, ochi, vedere, via, suflet etc. De ex.: a pune capetele a muri ntr-o lupt:
Hatmanii leeti au pus i ei capetile [126, p. 83]; a duce la groap aici: a nmormnta, a
conduce la locul nmormntrii: La o lun dup cele ntmplate pn aici, Mihai cu sor-sa i
cumnatu-su cltoreau din nou spre Tincua, de ast dat ns s-o duc la groap [128, p.
255]; a face moarte, a lua sufletul (cuiva) a ucide. Mult moarte s-au fcut n oastea lui
Alexandru-vod [126, p. 81]. Dac-l caut pe vreunul moartea, l gsete ntre ai lui. i ia
sufletul i-i las trupul lng neamuri [105, p. 180].
Aciunea semelfactiv. Semul aciunii singulare i, totodat, momentane, adesea efectuate
n mod brusc, se conine n structura semic a:
1. verbelor modale: a zvrli ochii, a bufni rsul, a bufni plnsul, a plesni n minte, a
prinde de veste, a arunca o cttur, a-i arunca ochii, a fura ochii. De ex.: a bufni / pufni
rsul / de rs a izbucni brusc n rs: Unele din ele fiind mai drcoase, cum au dat cu ochii
de mine, le-a i bufnit rsul [47, p. 24]. ...Otilia, pufnind discret de rs, agrav situaia [27, p.
7]; a bufni plnsul / de plns a izbucni brusc n plns: Tincua i ridic ochii spre el,
bufnind ncet, de rs sau de plns, nu tia bine [128, p. 15]; a fura ochii (cuiva) a orbi, a
fermeca, a ului (pe cineva). Lumina soarelui poleea verdeaa frunzelor i rspndea pe frunte o
culoare vesel, care-i fura ochii [2, p. 24].

103

2. substantivelor. n locuiunea verbal a da un impuls, componenta nominal, exprimat


prin substantiv, poart semul respectiv ce denumete o aciune singular i momentan: variaie
brusc, intens i de scurt durat a unei mrimi variabile - nelepciunea cea mai presus de
toate a Celui etern trebuia s le dea un impuls de via...[106, p. 13].
Este necessari s menionm c din lips de spaiu nu am prezentat semele componentelor
UPS care exprim toate tipurile de aciuni: static, relaional, evolutiv, rezultativ, orientat,
neorientat,

atenuativ,

ntreruptatenuativ,

durativ,

durativ-atenuativ,

comitativ,

distributiv, amplificativ. Toate aceste probe demonstreaz motivaia morfematic a


semnificantului polilexical.
4.2.2. Schimbarea sau slbirea sensurilor lexicale ale componentelor (pierderea sensului,
transferul metaforic, transferul metonimic)
Una dintre motivaiile de transformare semantic a UPS const n deplasarea de sens a
componentelor lor. Majoritatea unitilor frazeologice noi apar n rezultatul modificrii
sensurilor mbinrilor libere de cuvinte, iar locuiunile n urma trecerii mbinrii libere de
cuvinte n mbinri stabile de pe axa sintagmatic pe axa paradigmatic. Prin schimbarea
sensului se nelege orice deviere a semanticii care duce la pierderea sensurilor proprii ale
componentelor UPS i la apariia unor noi sensuri, realizate numai la unitatea dat. Dei UPS (n
spe UF) apar pe baz de imagini, mai trziu, la etape anumite i sub influena unui ir de factori
lingvistici, nti de toate ai celor semantici, ele pot s-i piard caracterul de imagine. n cazul
dat are loc demotivaia UPS. Astfel se explic existena UPS cu imagine i a celor fr imagine.
Schimbarea prin imagine a sensului n funcie de caracterul transformrii semantice la
mbinrile date de cuvinte poate fi metaforic sau metonimic, ceea ce conduce respectiv la
formarea UPS metaforice i metonimice [261, p. 26-29]. Deosebirea UPS de metafor poate fi
efectuat prin interpretarea exprimrii enunului, condiia de baz fiind utilizarea obligatorie a
cuvintelor n funciile lor sintactice primare. Metaforele de autor i alte procedee stilistice la
interpretarea enunului trebuie s capete, alturi de reprezentarea prin imagini a coninutului, i o
reprezentare nefigurat, fr imagini. Aa, de exemplu, fraza: De ce m priveti cu lacurile tale
albastre? capt la interpretare forma: De ce m priveti cu ochii ti, asemenea dou lacuri
albastre? Iar expresia: Bun treab! capt semantica treburile sunt proaste, lucrurile merg
prost. Semantica UPS date nu poate fi explicat prin figuri stilistice, ntruct lexemele din care
sunt formate i-au pierdut sensurile, au cptat semne false i toat sintagma a obinut un sens
nou al unui tot ntreg. Unica reprezentare a coninutului semantic al UPS la interpretare este
ideograma desemnarea sensului.

104

Comparnd sensul cuvntului cu cel al UPS (n special, al UF), observm c formarea


semanticii unitii glotice date e asemntoare cu apariia sensului metaforic, figurat al unui
cuvnt. Sensul metaforic, figurat, de regul, nu depinde de apariia noilor obiecte sau noiuni; el
e legat de capacitatea oricrui purttor al limbii a reaciona n mod individual la lumea
nconjurtoare i a folosi mijloacele de expresie pe care le are pentru transmiterea percepiilor
sale subiective ce pot deveni un bun al ntregului colectiv de vorbitori [298, p. 18].
Valoarea conotativ este proprie UF, ele fiind uniti glotice expresive ce au rolul
exprimrii atitudinii vorbitorului fa de realitatea nconjurtoare. Locuiunile i expresiile
verbale sunt uniti denominative, lipsindu-le n marea lor majoritate imaginea, valoarea
conotativ. ns exist o serie de locuiuni care au imagine, ele apropiindu-se de UF. n cadrul lor
a avut loc transformarea semantic a componentelor pe baza schimbrii valorii semantice. Un
fenomen similar are loc la unele echivalente analitice ale adjectivului [271]. Aceste construcii
sunt modelate i totodat individuale. Se isc ntrebarea: cum s demonstrm formal c
locuiunilor date le este caracteristic schimbarea metaforic a semanticii componentelor? Ne
poate ajuta metoda substituirii contextuale, a crei esen const n posibilitatea de a nlocui
mbinarea dat i identificatorul ei n condiii textuale adecvate. Comp.: a-i aduce aminte = a-i
aminti, a-i aminti = a-i aduce aminte. O astfel de substituire nu este posibil pentru locuiunea
a o rupe la fug, de exemplu, fiindc ea nu poate fi identificator pentru sinonimul su lexical a
fugi. Comp.: a o rupe la fug = a fugi, a fugi a o rupe la fug. Din exemplele analizate
deducem c n cazul n care substituirea contextual are un caracter unilateral (A=B, dar BA),
n mbinarea identificat are loc schimbarea valorii semantice a componentelor.
Despre existena raportului de genul celui menionat supra vorbete S. Berejan, referinduse la corelaia dintre parasemani n legatur cu posibilitatea utilizrii denumirii de gen n locul
denumirii de specie, i nu invers. Dac considerm c verbul corelat a fugi se afla n situaia
arhilexemului i se prezint ca denumire de gen care poate fi utilizat n locul locuiunii a o rupe
la fug ce se afl n situaia alolexului i este denumirea de specie, atunci lexul ce manifest
arhilexemul capt posibilitatea de a se actualiza n calitate de alolex al lexemului de rang
inferior. Utilizarea opus nu e corect: lexul ce manifest un lexem de rnd nu poate fi utilizat n
calitate de alolex al arhilexemului, fiindc s-ar considera c ultimul posed particulariti
semantice ce nu-i sunt caracteristice [194, p. 195].
Dar dac substituirea contextual este bilateral (A=B i B=A), rezult c identificatorul i
mbinarea identificat pot face schimb de roluri, adic UPS este lipsit de transformarea valorii
semantice a componentelor, n cazul dat avnd loc doar slbirea semanticii componentelor [261,
p. 173].
Motivaia unei mari rspndiri a UPS este diminuarea sensurilor lexicale a
105

componentelor lor. La aceast form de transformare semantic, componentele UPS, asupra


crora se rspndete o astfel de transformare, nu i pierd complet sensurile lor primare,
cptnd o funcie de intensificare a expresiei. De ex.: n UPS urt ca moartea partea
transformat semantic ca moartea nu introduce nimic nou n coninutul semantic al adjectivului
urt, dar numai ajut la intensificarea caracteristicii, pe care o exprim. De comparat cu UPS
francez laid faire peur, partea transformat semantic faire peur ( ad. lit. a produce groaz)
nu introduce, la fel, nimic nou n coninutul semantic al adjectivului laid [123, p. 29].
Cu toate acestea, forma dat a transformrii semantice genereaz apariia, n cadrul UPS, a
planului dublu, ceea ce le apropie de UF care sunt formate pe baza schimbrii prin imagine a
sensului. Comp.: rom.: a rde n barb, fr. rire sous (la) cape a rde pe furi (schimbarea
sensului), rom.: a leina de rs, fr.: rire se faire mal aux ctes a ce prpdi de rs (slbirea
sensurilor lexicale ale componentelor).
4.2.2.1. Pierderea sensului unor cuvinte n structurile idiomatice
Mai jos sunt prezentate cuvintele ce apar exclusiv sau mai ales n UPS. Aceste cuvinte iau pierdut motivaia semantic iniial, iar actualmente sunt utilizate doar n cadrul mbinrilor
stabile de cuvinte. Componenta demotivat nu mai este sesizat de ctre vorbitori avnd un sens
de sine stttor, ci doar alctuind un tot ntreg cu mbinarea de cuvinte.
De ex., ghes: a da ghes (cuiva): 1) a da (cuiva) o lovitur uoar (cu cotul); 2) a
ndemna, a stimula, a mboldi, a zori (s ntreprind ceva);
habar: a nu avea habar (de sau despre ceva) 1) a nu ti nimic (despre ceva); b) a nu
avea nici o grij, a nu-i psa. Ad-o vadr de cotnar i de plat n-ai habar [2, p. 48];
haboca: cu haboca cu sila, cu fora;
hac: a-i veni de hac (cuiva sau la ceva) a gsi posibilitatea de a mpiedica pe cineva
sau ceva care supr, care deranjeaz s fac ceva. Vom putea veni de hac i spnului aceluia
[47, p. 86].
hapca: a lua cu hapca a lua cu fora, cu de-a sila, pe nedrept, abuziv;
hbuc: a(se) face a (se) rupe hbuc / hbuci a (se) rupe n buci, a (se) distruge; a (se)
ncurca;
mlc: a nu zice nici mlc / a tcea mlc a nu spune nici un cuvnt; a tcea chitic.
Numai Ana tcea mlc i suspina [104, p. 49].
obol: a-i da obolul a contribui cu o mic sum n scop de binefacere;
oboroc: a pune sub oboroc / obroc (ceva) a feri un lucru de vzul lumii, a-l tinui.
Voi rde sincer, fr de sfial,/N-am s ascund lumina sub obroc [DEL, p. 159];

106

copc: a se duce pe copc (despre bunuri) a se pierde, a se distruge; (despre oameni) a


intra ntr-o mare ncurctur; a o pi. Cum fcui, soro? Ne-am dus pe [DEL, p.55];
treact: n treact 1) n trecere, la repezeal. Ciobanii au apucat n treact cte-o
pine [106, p. 73]; 2) pe scurt, superficial. Povestea toate acestea n treact [100, p. 84];
zmbre: a face zmbre a dori foarte mult (ceva), a jindui (dup ceva) prea mult
ateptat (nct e gata s se mbolnveasc). Nu li se prea cuviincios...s cread c fac zmbre
ateptnd s fie poftii la mas [90, p. 98];
chitic: a tcea chitic (chitic nume dat petilor mruni) a nu spune nimic, a nu
scoate nici o vorb. Eu tceam chitic [2, p. 103].
Iat cteva exemple de UPS , n care componenta i-a pierdut semnificaia iniial, n
comparaie cu perioada, cnd a fost constituit UPS, actualmente semnificantul fiind demotivat.
Lips <ngr. eleisa (aoristul verbului. leipo a lipsi). Actualmente sensul lexemului este
de absen; defect, lacun, iar forma de plural are sensul i de srcie. Prin secolul al XVIIIlea acest cuvnt era utilizat cu semnificaia necesitate, trebuin, acest sens pstrndu-se doar
n UPS, pe cnd pentru vorbitorul de azi sensul UPS este demotivat, el necunoscnd semnificaia
anterioar a componentei lips. A fi de lips a fi necesar, indispensabil, a afla de lips a
considera necesar; a avea lips a avea nevoie [76, p. 122].
Noim < gr. noima. Sensul iniial al cuvntului noim neles, rost s-a pstrat n
unele UPS : a nu avea nici o noim a fi fr sens, absurd, fr nici o noim fr sens, fr
jufdecat, a avea noim sau cu noim logic, cu judecat; nelept, cuminte, a gsi noima a
gsi soluie pentru o chestiune. Dei componenta noim i-a pstrat semnificaia iniial,
vorbitorul actual nu mai cunoate sensul acestui cuvnt, de aceea semnificantul polilexical dat a
ajuns s fie demotivat pentru nelegerea vorbitorului actual.
Ananghie - din ngr. annki nevoie. Se atest n UPS a fi / a se afla la (mare) ananghie
cu semnificaia a fi ntr-o situaie grea, ncurcat; nevoie (bneasc). Considerm c
semnificantul este demotivat, deoarece vorbitorii nu mai recunosc sensul lexemului ananghie,
utilizndu-l doar n componena UPS.
Pe parcursul evoluiei limbii o serie de cuvinte sufer transformri semantice, trecnd de
la motivaia semnificantului la demotivaia lui. De ex., substantive: anima suflare > fr. me
suflet, rom. suflare > suflet; adjective: fr. trange strin > straniu; frust ters
(moned) > grosolan, ru, elend (germ.) departe de patrie > nefericit, slab; verbe:
craindre (fr.) a tremura > a se teme, tromper (fr.) a jubila > a mini. Cuvintele cu aceste
sensuri transformate, de obicei, sunt utilizate i n mbinri de cuvinte. Cannoy meniona c vor
fi tot attea mbinri de cuvinte, cte nuane diferite ale cuvntului exist. Diferitele mbinri de

107

cuvinte vor duce la faptul c una din ele poate s devin dominant, iar altele pot s nceteze a
mai funciona, ceea ce va duce la schimbarea sensului cuvntului.
4.2.2.2. Transferul metaforic
n cazul transferului metaforic are loc mutaia de sens asupra altui obiect. De exemplu,
transferul cuvntului maimu asupra unui om duce la sens figurat (a se comp. animal tropical
cu conformaia exterioar foarte asemntoare cu a omului, inteligent i sociabil, cu un spirit de
imitaie foarte dezvoltat i persoan foarte urt sau care obinuiete s imite pe alii). Alte
exemple: vulpe btrn; coco trziu; braul rului; cotul rului etc. (se produce muta ia de
sens pe baza relaiei de similitudine).
Funcionarea cuvntului n vorbire determin schimbarea metaforic.
Cercettorul Gh. Bulgr subliniaz originea popular a UPS, menionnd c structura lor
lingvistic este definitorie pentru un grai, iar coninutul subtil al lor atest simul de observaie,
capacitatea expresiv a poporului, originalitatea metaforic a aprecierilor lor: Locuiunile i
expresiile, susine Gh. Bulgr, ilustreaz o viziune plastic i o mentalitate specific a
colectivitii [20, p.371]. Iar un alt cercettor, Th. Hristea, afirm c unitile frazeologice (UPS
n.n.) n cazul n care nu sunt mprumutate sau calchiate (adic dac sunt indigene n.n.) iau
natere prin metafor ( e vorba de UF i unele locuiuni cu imagine, adic de UPS conotative
n.n.) ori prin repetare, adic utilizarea frecvent a unor mbinri libere de cuvinte (e vorba de
locuiuni, adic de UPS denominative n.n.) [68, p.139]. Lazr ineanu remarc c aidoma
epitetelor pentru poezie sunt metaforele pentru limb [121, p.88]. Iorgu Iordan menioneaz la
acest subiect c majoritatea izolrilor (UPS n.n.) sunt imagini, adic metafore i comparaii.
Ele dau vorbirii populare plasticitate, culoare, via [70, p. 267]. Stelian Dumistrcel gsete
corespondene ntre frazeologism i expresiile idiomatice. Ele au aceeai expresivitate, funcie
stilistic i reprezint sens figurat [55, p. 124]. Viorica Molea susine c metafora este mobilul,
temelia celei mai mari pri a frazeologismelor, asigurnd acestora un loc aparte n structura i
tezaurul lingvistic [83, p.37].
Cuvintele n componena UPS (vezi infra) pot avea att sensul direct, ct i cel metaforic.
Exemple cu substantivul bra pstrndu-i motivaia n cadrul UPS:
Bra: loc.adv. n brae, bra la bra, a da braul, a duce de bra, a primi / atepta cu
braele deschise, a lua n brae, a fi braul drept (al cuiva), a ajunge / aduce / arunca (pe cineva)
n braele (cuiva), brae de munc.
Exemple cu substantivul bra avnd sens metaforic, demotivat, n cadrul UPS:

108

Un bra de fn / flori cantitate care se poate cuprinde i duce n brae; braul macaralei
obiect sau parte a unui obiect care seamn cu braul; bra mort ramificaie prsit a unei
ape.
Exemple cu substantivul cot pstrndu-i motivaia n cadrul UPS:
Cot la cot, a da din coate, a lega cot la cot, a-i da coate / cu cotul, coate-goale, a bga
minile pn la coate a fura mult, a-i arta cotul (cuiva) a trata cu indiferen (pe
cineva), a scoate limba de-un cot a face un efort mare fizic.
Exemple cu substantivul cot avnd sens metaforic, demotivat, n cadrul UPS:
Cotul drumului / vii; cotul rului.
Exemple cu substantivul dinte pstrndu-i motivaia n cadrul UPS:
Dinte de lapte, soare cu dini, a se ine cu dinii (de ceva), narmat pn n dini, a-i
scoate (cuiva) i dinii din gur, a-i arta dinii, printre dini, a avea dinte mpotriva (cuiva).
Exemple cu substantivul dinte avnd sens metaforic, demotivat, n cadrul UPS:
Dinii pieptenelui / greblei / grapei, dinii utilajului.
Exemple cu substantivul coco pstrndu-i motivaia n cadrul UPS:
Cnt cocoul (ntr-o cas) se spune cnd ntr-o familie brbatul are cuvntul
hotrtor, basm cu cocoul rou povestire fr sfrit sau neadevrat.
Exemple cu substantivul coco avnd sens metaforic, demotivat, n cadrul UPS:
Cocoul armei, cocoul supapei, cocoul harbuzului.
Exemple cu substantivul spate pstrndu-i motivaia n cadrul UPS:
n spate pe umeri, pe spate culcat cu faa n sus, din/la/pe la/n spate n/din
urm, a ntoarce spatele (cuiva)- a nu mai vrea s tie (de cineva), a-l strnge n spate (pe
cineva) a) (despre haine) a fi de mrime prea mic; b) (despre persoane) a se nfiora de frig
sau spaim, a nu ti nici cu spatele a nu ti nimic (despre ceva), a avea spate a avea
protecie, a da pe spate (un pahar) a bea pe nersuflate, a arunca pe spatele (cuiva) a
arunca vina, responsabilitatea (pe cineva), m doare n spate puin mi pas.
Exemple cu substantivul spate avnd sens metaforic, demotivat, n cadrul UPS:
Spatele frontului, spatele casei, spatele rochiei, n spate ceea ce se afl n partea
opus.
Exemple cu substantivul ac pstrndu-i motivaia n cadrul UPS:
A avea /gsi ac de cojocul (cuiva) a avea mijloace de a nfrna sau a pedepsi (pe
cineva), a clca / umbla ca pe ace a merge ncet, cu grij, a scpa ca prin urechile acului
a scpa cu mare greutate, nici ct un vrf de ac extrem de mic, foarte puin, a cuta acul
n carul cu fn a se apuca de o munc zadarnic, ac cu gmlie, ac de siguran, ac de pr,
ac de main ac pentru maina de cusut.
109

Exemple cu substantivul ac avnd sens metaforic, demotivat, n cadrul UPS:


Ace de ghea cristale de ghea, subiri i ascuite, ac magnetic, acul busolei, acul albinei,
acele ariciului, acele bradului.
Exemple cu substantivul cuib pstrndu-i motivaia n cadrul UPS:
Cuibul albinelor fagurii ocupai cu puiet i cu hran, n care triete familia de albine.
Exemple cu substantivul cuib avnd sens metaforic, demotivat, n cadrul UPS:
Cuibul casei - locuin, reedin, cuibul delincvenilor loc unde se ticluiete i de unde se
propag o aciune potrivnic, cuibul de cartofi groap mic n care se seamn legume, cuib
de lcrimioare spaiu restrns n care se dezvolt o ngrmdire de plante de acelai fel,
cuibul corbului post de observaie situat n vrful catargului la anumite nave (de pescuit, de
rzboi) n care st marinarul de veghe.
Ct privete lexemul operaie DEX-ul ne ofer urmtoarele semnificaii: 1) Aciune
efectuat n vederea realizrii unui scop. 2) Intervenie chirurgical. 3) Afacere financiar sau
comercial. 4) mil. Ansamblu de manevre coordonate efectuate de trupele militare n vederea
realizrii unui plan de lupt. 5) mat. Calcul efectuat asupra unor mulimi de elemente. Acest
lexem, n funcie de domeniul la care se refer - chirurgie, matematic, militrie - va intra n
cadrul UPS n valen cu alt verb. Pentru domeniul chirurgie UPS este a face o operaie, pentru
domeniul militrie, matematic substantivul operaie va intra n raport cu alt verb n componena
UPS: a efectua (a realiza) o operaie.
La verb intervine combinarea valenelor, planul sintagmatic (n cazul sinesteziei).
Exemple cu verbul a tulbura pstrndu-i motivaia n cadrul UPS:
A tulbura apele a face ca unele lucruri s devin neclare.
Exemple cu verbul a tulbura avnd sens metaforic, demotivat, n cadrul UPS:
A se tulbura vremea a se posomor, a se strica; a se tulbura cerul a se acoperi de
nori, a se ntuneca; a (se) tulbura linitea a-i pierde sau a face s-i piard linitea, a (se)
emoiona, a (se) neliniti, a (se) ngrijora; a (se) tulbura la minte / cap a (se) supra foarte
tare, a (se) mnia, a pierde / a face s piard judecata normal; a se tulbura tra (n cineva)
a se nfuria.
Exemple cu verbul a nghii pstrndu-i motivaia n cadrul UPS:
A nghii hapul / gluca a suporta o neplcere (fr a crcni), a-i nghii lacrimile /
plnsul a-i stpni plnsul; a reprima izbucnirea unui sentiment, a-i veni (cuiva) s nghit
(pe cineva) (de bucurie) (despre persoane) a manifesta o mare bucurie, mulumire, a nghii
din ochi (pe cineva) a privi (pe cineva) cu mult admiraie, a nu nghii (pe cineva) a nu
putea suferi (pe cineva), a nghii cuvintele a omite cuvinte sau silabe din cauza unui defect
de vorbire.
110

Exemple cu verbul a nghii avnd sens metaforic, demotivat, n cadrul UPS:


A nghii apa (pe cineva) a face s dispar ceva (cuprinznd n sine); a cuprinde, a
nvlui din toate prile, a nghii pmntul (pe cineva) a muri, a disprea, a nghii o carte
a citi repede i cu lcomie o carte, un text scris, a nghii obida a rbda, a ndura fr
ripost o necuviin, o insult.
Exemple cu verbul a aprinde pstrndu-i motivaia n cadrul UPS:
A-i aprinde paie-n cap a-i crea singur o neplcere; a nu putea scpa de cineva.
(Evoc practica de a atrage atenia unui demnitar cruia i se prezenta o jalb, prin purtarea pe cap
a unei rogojini aprinse. Aciunea atrgea, de obicei, rzbunarea celui reclamat); a aprinde
butoiul cu pulbere a dezlnui un rzboi, a provoca o catastrof; a i se aprinde (cuiva) prjol
naintea ochilor a se nfuria foarte tare; a se face foc i par.
Exemple cu verbul a (se) aprinde avnd sens metaforic, demotivat, n cadrul UPS:
A i se aprinde clciele (dup cineva) a se ndrgosti foarte tare (de cineva); a se
aprinde spiritele a izbucni, a se dezlnui opinia public; prerea colectivitii; a-i iei din
fire; a (se) aprinde patimile a (se) nflcra, a (se) pasiona extrem de tare; a se aprinde la
fa a se nroi, a se mbujora (la fa).
Substantivul piftie din componena UPS a face piftie (pe cineva) a bate (pe cineva)
foarte tare, a-i face cuiva pielea piftie - a-l snopi n btaie (pe cineva) a suferit transfer
metaforic. Piftie i are originea din ngr. pihti, ceea ce semnific n ambele limbi mncare
preparat din carne, oase i cartilaje de porc, de pasre etc., fiart timp ndelungat, care dup
rcire se ncheag i devine gelatinoas; rcituri[DE, p. 675]. Prerile specialitilor difer
privitor la originea cuvntului piftie. Unii consider c el a ptruns prin intermediul limbii
bulgare (DE, 675), iar alii c e un mprumut din greac [120, p.216].
Comparaia este, la rndul ei, o valoroas surs se expresivitate, este un fel de metafor, o
metafor mai de suprafa, afirm Viorica Molea. Domnia sa atest cazurile, cnd comparaiile
sunt utilizate n diferite accepii n cadrul unitilor polilexicale stabile [83, p.39-40]. Cele mai
multe frazeologisme, create n baza comparaiei, sunt cu inserie cromatic: alb ca neaua, alb ca
varul, negru ca tciunele, negru ca pana corbului, negru ca pmntul, rou ca focul, rou ca
macul, rou ca mrul, rou ca sfecla, albastru ca cerul. Alte comparaii in de unele nsuiri,
caliti, trsturi de caracter: bun ca pinea ( cald) / pinea lui Dumnezeu despre o persoan
bun, generoas, cumsecade; dulce ca mierea despre un lucru gustos, dulce; ru ca un
cine despre o persoan rutcioas; nalt ca bradul despre o persoan nalt i supl;
frumoas ca o floare despre o persoan deosebit de atrgtoare, ruinos ca o fat mare
despre o persoan timid; a fi ca butucul a fi necioplit, bdran; a fi prost. Harap-Alb vede
el bine unde merge treaba, c doar nu era din butuci [47, p.83]; prost ca gardul despre o
111

persoan foarte mrginit. M.Eminescu modific aceast UPS, adugndu-i un calificativ la


cuvntul gard - de rchit; ui ca clana, pare c e o creaie proprie: Prost ca gardul de rchit,
ui ca clana de la u [56, p.83]. Unele UPS utilizeaz comparaia pentru a exprima
modalitatea: ca prin farmec n mod miraculos, deodat, pe neateptate; ca de la om la om
n mod sincer, prietenete; ca oamenii cum trebuie, cum se cuvine; ca omul cum se
ntmpl n mod obinuit oricui: Mo Nichifor, ca omul cu grij, s-a suit n cru [47, p.92], ca
fasolea n ziua de Pati un lucru nepotrivit ntr-o anumit mprejurare.
Alte UPS formate n baza comparaiei se refer la anumite aciuni: a vorbi ca din butoi
a avea glasul nfundat, lipsit de sonoritate; a tri / a fi / a se simi ca n pntecele mamei a
tri bine i n belug, a se simi n siguran, a vorbi din carte a vorbi frumos, coerent,
cursiv, a se bate ca orbii (n trg) a se bate foarte tare, a alege ca n pere pduree a nu
prea avea de unde alege ceva de care ai nevoie, a tri / a se simi / a o duce ca petele n ap
a tri bine, a-i merge bine, a se simi n largul su, a petrece ca ginile la moar a avea un
trai mbelugat etc.
4.2.2.3. Transferul metonimic
n cazul metaforei i metonimiei avem: schimbarea sensului, crearea omonimelor.
1. Denumirea zeitilor de la noiunea timp ia natere prin metonimie. Timpul poate fi
favorabil, potrivit. n acest caz trstura favorabil s-ar datora imaginaiei c e voina unei zeiti.
La fel e n cazul timpului nefavorabil.
1.1. Oar / or / ori. n civilizaii arhaice se constat o legtur ntre termenul ce
denumete timpul, starea vremii i denumirea unor personaje mitice, zeiti. Cf. vechea greac
cronos timp potrivit, timp n genere, mprejurri rele etc. cu Cronos, zeul timpului. [286,
p.1787]. Un alt exemplu e la fel din vechea greac ora timp, anotimp, interval de timp,
moment prielnic; an, ceas, ceas fatal i orai anotompuri, dar i zeiele
anotimpurilor, ale vremii bune, roadei, ale tinereii, frumuseii i pstrtoare ale porilor cerului
[218, p.1807]. n mitologia greco-roman Horae erau cele trei fiice ale lui Jupiter i ale
Thepudei, zeie ale anotimpurilor i ale strii vremii, pstrtoare ale porilor cerului [218, p.479]
< lat. apelativul hora timp (n genere); anotimp; or. n limba romn avem numele
znelor Ore cu forma articulat orele. Este atestat i forma oar [60, p.124-127]. n latin dies
zi, timp, vreme, lumin > dii, dei ( la plural dea, deus). Prin urmare, constatm c vechii
romani (ca i alte popoare) asociau timpul cu zeii, de aici timp > zeu. Or semnific for
supranatural, care poate fi bun, dar i rea. Aceast accepie a sensului cuvntului or o gsim
n UPS cu componenta respectiv: a-i suna / a-i sosi / a-i veni ora / ceasul (cuiva) a fi
aproape de moarte, a se da de ceasul morii a se frmnta foarte mult, a se agita; la ceas
112

bun / ru moment norocos / nenorocos, favorabil / nefavorabil, la tot ceasul ntruna,


mereu, n fiecare moment; or de cumpn moment de ncercare grea, a-i atepta ceasul
a atepta sentina, a atepta apropierea morii. Se atest n UPS: de ultim or foarte
actual, la ora actual n momentul de fa, n prezent, or de or mereu, ntruna, ore de
vrf ore n care o anumit actvitate se desfoar n grab i cu toate forele, unde or are
sensul su obinuit.
1.2. n latin tempestas ( < tempus timp) a generat timp, starea timpului; timp
bun; timp ru; nenorocire, flagel, furtun. n latin substantivul tempus a generat
timp, anotimp, moment potrivit; circumstane grele, calamitate; primejdie, starea
timpului. n slavon a generat , ; - timp (cf. ucr. rik timp), soart
fatal > vremuri grele, nefaste. Acest sens, motivat, s-a pstrat n UPS: a-i sosi timpul
(cuiva sau la ceva) a-i sosi (cuiva sau la ceva) momentul favorabil, prilejul ateptat. Alte
UPS, unde substantivul timpul se utilizeaz cu sensul obinuit: a-i omor vremea / timpul (cu
ceva) a-i ntrebuina timpul cu ocupaii fr importan ca s-i treac de urt, cu timpul
cu ncetul, treptat, din timp n timp / din vreme n vreme la anumite intervale, din cnd n
cnd, uneori (Pe drumul lung i cunoscut / Mai trec din vreme-n vreme [56, p. 272 ]), ntre timp
n intervalul acesta, pe timpuri mai demult, cndva, odinioar, a trage de timp a
targiversa n nteresul propriu, a aciona ncet, lsnd s treac timpul.
Dup cum se tie, pentru unele civilizaii vechi e specific animismul. E o form a religiei
ce ia natere n paleolitic. Conform ei are loc personificarea, spiritualizarea forelor i
fenomenelor din natur a tunetului, a gerului, a unor segmente ale timpului, a unor stri ale
omului. Dup cum arat Mircea Eliade [141, p.300-302], timpul i destinul sunt dou entiti
legate ntre ele. Probele lingvistice sunt edificatoare n acest sens. Putem porni de la ideea c
starea timpului e mereu schimbtoare. n primul rnd, avem cursul anului cu anotimpurile sale.
Apoi n cuprinsul anotimpurilor zilele, sptmnile linitite se perind cu zile, sptmni
friguroase, cu furtuni nprasnice. Prin asocieri de diferite feluri, oamenii sunt foarte sensibili la
orele sau zilele cnd se ntmpl nenorociri.
2. Hab. O direcie de evoluie semantic, ipotetic, a putut s aib la baz cuvntul dat
cu accepia iniial nu de poriune de timp, ci de loc, de la care, prin metonimie, s-ar fi
degajat sensul de ceea ce se petrece n locul respectiv. Vom ine cont aici de definiia din DEX
i DA unde se specific, repetm, urmtoarele: hab eztoare sau loc unde se adun fetele;
clac. Cuvinte cu radicalul hab- coninnd ideea de loc constatm i n limbile slave. Cf.
rus. anex la un opron pentru snopi sau paie; mahala, suburbie;
vgun, hrtop. n cazul nostru hab, ntr-o perioad mai veche a limbii romne, a putut s
nsemne loc izolat unde se ntlneau tinerii din diferite obti steti pentru a face cunotin,
113

fiind supravegheai de prini, dar i de oamenii btrni, deci aceeai semnificaie, despre care
se vorbete i n Pravilele lui Vasile Lupu [25, p. 152]. La Ciornescu lexemul hab e glosat prin
priveghere. Dac pornim de la aceeai accepie primar a etimonului cuvntului acesta care e
de frntur, poriune din ceva de timp, de loc, etc. am putea admite n limba romn
dou linii de dezvoltare semantic posibile. n primul caz ar fi vorba despre timpul cnd se
serbeaz i cnd, de regul, au loc petreceri . Un exemplu analog ar fi termenul nedeie petrecere
n ziua hramului bisericii, hor ce se face ntr-o localitate la o anumit zi de srbtoare;
iarmaroc, blci ( v.sl. ia zi cnd nu se lucreaz, duminic) pe care l atestm la
Candrea [23, p.831]. Cuvntul respectiv cunoate i alte accepii datorit, mai ales, mutaiilor
metonimice potrivit legitii timp potrivit pentru ceva, timp cnd nu se lucreaz >
srbtoare, nunt, osp. n felul acesta hab timp, prin metonimie, dezvolt i accepia
de priveghere, eztoare.
V.V. Levichi [249, p.305] consider c n cazul dat avem de a face cu legitatea
semantic timp timp potrivit pentru ceva. Ar fi bine s delimitm i etapa a treia, de
ncheiere a procesului acesta care e ceea ce se produce n timpul potrivit (de obicei n zilele de
srbtoare), fiind o consecin a metonimiei.
Se utilizeaz n UPS, unde componenta hab, prin transfer metonimic, a cptat sensul de
bucat: O hab de vreme - un anumit timp, de la o hab de vreme - de la un anumit timp
ncoace.
3. La C.A. Allendorf [182, p.112, 115, 118] gsim nite pilde care exemplific fenomenul
semantic, cnd semnificaia recipientului trece n semnificaia coninutului: fr. bourse sac
pentru bani > bani, clas spaiu > elevi, lat. focum vatr > foc, lat. urbs ziduri > ora. Al
doilea caz cnd semnificaia coninutului trece n semnificaia recipientului: fr. bourse bani >
cldire, instituie, rom. burs alocaie bneasc > instituie unde se negociaz hrtii de
valoare sau valute strine, fr. bureau mas > instituie, rom. birou mas > instituie
etc. Exemple de UPS ce includ cuvintele de mai sus care au fost supuse transferului metonimic:
a juca la burs - a cumpra i a revinde efecte de burs, burs neagr - comer clandestin,
bursa muncii instituie care nregistreaz cererile de lucru i mijlocete angajrile etc.
4. Lexemul condei este un mprumut din ngr. kondlion pan, creion de ardezie [SDE
p.196], semnificnd unealt de scris compus dintr-un beior i o peni; toc [DE, p. 193]. n
cazul acestui cuvnt prin metasemie semnificaia obiectului trece asupra rezultatului aciunii
acestui obiect. n afara faptului c lexemul aparine lexicului ce se refer la cancelarie, cuvntul
condei face parte din componena unor UPS, sensul componentei fiind supus unui transfer
metonimic: ca din condei - ordonat, regulat, frumos; dintr-un condei sau dintr-o trstur de

114

condei - dintr-o dat; a avea condei a avea stil, talent la scris; a o duce bine din condei
a-i potrivi vorbele cu dibcie.
4. Cuvntul lefter (< ngr. (e)lfteros liber; necstorit). n cazul acestui cuvnt, prin
metasemie semnificaia obiectului trece asupra obiectului ce deine obiectul. Se presupune c din
punct de vedere semantic, cuvntul lefter ar fi putut fi influenat de paronimul left moned (<
gr. lefton centim [SDE, p.234]. n limba romn calificativul lefter se utilizeaz referitor la
persoana care este falit i poate fi utilizat n UPS: a fi lefter a fi srac, a nu avea bani; a lsa
pe cineva lefter a lsa pe cineva fr bani; a-i lua cuiva banii, averea; a rmne lefter - a
rmne fr bani, srac. Derivatul de la lefter este cuvntul lefterie care s-a meninut ntr-o UPS
: a-i mnca (a-i pierde) lefteria a-i pierde repuitaia de om cinstit. n cazul UPS date
semnificantul este demotivat, pierzndu-se orice legtur cu semnificatul [76, p.121]. De amu
s tii c i-ai mncat liftiria de la mine, spnzuratule [47, p.247].
5. Lexemul pung. Prezentm nite exemple de UPS, n care componenta pung are
semnificaia recipientului, care trece n semnificaia coninutului: a-i sufla vntul n pung sau a
da de fundul pungii - a nu (mai) avea bani; a fi gros /gras la pung - a fi foarte bogat; a-i
dezlega (sau a-i desface) punga - a fi darnic; a-i umplea punga - a se pricopsi; a se
cptui; a-i strnge punga a face mai puine cheltuieli.
Al doilea caz cnd semnificaia recipientului se pstreaz: a face (sau a strnge) gura
pung a contracta (involuntar) gura la gustarea unui aliment acru. DEX-ul vorbete despre
etimologia neclar a cuvntului pung [DEX, p.762], alii susin c e de origine greac [20, p.
370-375, 76, p. 131], alii l consider un mprumut latin sau chiar slav [DE, 2002]. Probabil din
greac < ponga prin filiera latin sau slav.

4.2.3. Schimbarea nuanei de sens al componentelor n cadrul UPS (restricia, extensiunea)


4.2.3.1. Restricia
La apariia fenomenului de restricie i extensiune a sensului joac rolul factorii
lingvistici i subiectivi [182, p.92-93 ].
Deteriorarea sau ameliorarea semantic are loc mai ales cnd cuvintele neutrale pierd
particularitile pozitive. Kr. Nyrop vorbete despre cuvintele neutrale (mots indifferents):
accident, chance, fortune [147, p. 231]. n l. fr. marquis cel ce pzete grania > marchiz;
fortune soart > succes; lat.: pacare a se mpca cu (cineva) > a plti. n timpul stabilirii
preului ntre oameni se produce o discuie aprins, uneori foarte agitat, dar pn la urm se
ajunge la nelegere, deci se mpac sau se mpac cu (ceva), cu o sum anumit n privina
preului. Ex.: Mama i mpac cu o bomboan copilul care plnge.
115

Restricia e specific unor cuvinte cu un coninut semantic caracteristic, aa-zisele


cuvinte neutrale care denumesc caliti, evenimente, accidente, ntmplri.
Cf. francez accident eveniment n genere (neutru ca sens, bun sau ru) > accident
ntmplare cu rezultat negativ. n limba romn situaia e urmtoarea accident: 1.
eveniment fortuit, imprevizibil, care ntrerupe mersul normal al lucrurilor (provocnd avarii,
rniri, mutilri sau chiar moartea) i 2. ntmplare care aduce o nenorocire. n UPS a suferi un
accident a suporta consecinele unui eveniment fortuit, imprevizibil; a provoca un accident
a cauza un eveniment cu consecine negative, accident vascular fenomen neateptat care
survine n vase n cursul unei boli; accident de circulaie - eveniment ntmpltor, neprevzut,
produs n timpul deplasrii cu un mijloc de transport, provocnd rniri, mutilri i chiar
moartea.Situaia este similar cu cea din francez: cuvintul neutral (cu sensul 1) ajunge a fi
utilizat cu preponderen cu sensul 1. fapt ntmpltor, banal, care aduce nenorocire; 2.
nsuire a unui lucru, a unui fenomen nelegat de esena, de fiina lui. Accident fonetic
modificare ntmpltoare a unui sunet, fr caracter de lege (asimilaia, epenteza, metateza
etc.); Pict. Accidente de lumin combinaiune a luminii i a umbrelor pe tablou. Muz.
Semn care modific nota (diez, bemol, becar). 3. Modificare ntmpltoare a unui sunet, fr
caracter de lege. 4. Med. Fenomen neateptat care survine n cursul unei boli [dex-online].
Observm c n limba romn sunt atestate, la fel, un sens negativ i unul neutru. Trebuie
s menionm c semnificaia negativ este acea care este n uzul general. Lexemul este utilizat
n UFS, unde cuvntul accident are sens negativ: a avea un accident, a suferi un accident a
suporta un eveniment fortuit, imprevizibil care aduce neplceri sau nenorocire.
Cuvntul romnesc ans provine din francez chance. Iniial n francez semnifica
orice ntmplare, dar, prin restricia sensului, a ajuns s semnifice doar ntmplare cu rezultat
bun. n romn lexemul ans semnific circumstan favorabil, posibilitate de reuit, de
succes; noroc, sori (pl.). n UPS A avea anse 1. a avea o posibilitate (nu neaprat fericit,
dar i neutr); 2. noroc. A oferi o ans (cuiva) a i da posibilitate cuiva s efectueze un
lucru. n cazul dat cuvntul ans posed semul 1 posibilitate, astfel limba ngusteaz
cmpul semantic al cuvntului ans, evitnd ambiguitile n limb. n cazul dat avem
fenomenul restriciei semantice, pierzndu-se semul pozitiv, rmnnd semul neutru. ans de
reuit posibilitate de a obine un succes. Se utilizeaz cu preponderen cu sensul 2. i n
acest caz observm c limba ngusteaz cmpul semantic al cuvnrului ans, evitnd
ambiguitile n limb, fiind actualizat doar un sem al componenei semice a cuvntului dat. n
acest caz avem fenomenul restriciei semantice, pierzndu-se semul neutralitii, rmnnd, spre
deosebire de cazul I, semul pozitiv. Se utilizeaz n UPS cu acelai sens pozitiv: a avea o ans,
a-i da / oferi o ans (cuiva).
116

Din latinescul poma fruct > n romn poam. n limba romn s-a pstrat i sensul
latin de fruct n genere, dar s-a ajuns i la restricia sensului de fructul viei de vie. Pom:
1) rod comestibil al unor pomi; fruct; 2) la pl. fructe preparate pentru iarn (tiate i uscate);
3) fruct n form de ciorchine al viei de vie; struguri. n francez se ajunge de la sensul de
fruct la sensul de mr. Se utiizeaz n locuiunea substantival poam bun persoan
viciat din punct de vedere moral, n UF soacr poam acr etc.
Cuvntul latin ungla care semnifica ghiar, unghie, copit a ajuns s semnifice prin
restricie semantic n limba romn doar unghie. Cu acest lexem sunt atestate unele UPS: A
reteza (sau a tia) cuiva din unghii a nfrna obrznicia cuiva; a pune la punct pe cineva; a
pune (cuiva) unghia n gt a constrnge pe cineva s rspund urgent unei obligaii; a-i
pune unghia n gt a face orice pentru atingerea unui scop; a-i arta unghiile a deveni
agresiv; a avea (pe cineva ) la unghie a avea la mn (pe cineva).
A nva. Etimonul verbului acesta este lat. *invitiare a obinui cu un viciu. Existena
polului semantic negativ al termenului cercetat transpare n derivatul su a dezva a face pe
cineva s se debaraseze de o deprindere rea, de un viciu. Cf. i dezv nrav. n urma
funcionrii sale, de la sensul dat, negativ, prin extensiune, se degajeaz semnificaia a
deprinde n genere. Cf. verbul it. avezzarsi a deprinde i vezzo care nsemn viciu, dar i
tandree. (Sensul tandree trebuia s fi aprut n dialogurile mamelor cu copiii lor mici).
Apoi de la etapa indicat, neutral, prin restricie, se va dezvolta accepia actual a obinui cu
deprinderi bune care este polul pozitiv al formulei enantiosemice. n UPS componenta a nva
se utilizeaz cu semantica lexemului din limba contemporan - cea pozitiv: a (se) nva minte
a se obinui s fie prevztor, a nva buchea crii - a nsuii exact ca n carte.
Dar n unele UPS s-a pstrat semantica veche a lexemului a nva, caracteristic pentru
etapa neutral a evoluiei semantice, cea de a deprinde n general: a nva minte (pe cineva)
a-l nva (pe cineva) s aib deprinderi bune, s se lepede de deprinderi rele; nvat s in
oala de toart (despre femei) care are deprinderi s fie stpn n gospodria ei, a (se) nva
cu nrav a (se) obinui cu ceva ru, a nva cte au uitat alii a nu nsui (mai) nimic.
n limb exist un numr anumit de verbe i adjective care s-au format de la locuiuni. n
cazul dat vorbim de structura motivaional i sensul motivaional al derivatelor. Gh. Popa aduce
cteva exemple n favoarea acestuii fapt: a pune n / a deveni fapt a nfptui, a pune / a se afla
n pereche > a mperechea, a da n mn > a nmna, a cuprinde n brae > a mbria, a
cpta culoarea bujorului > a se mbujora, a strnge ca pe o ptur > a mpturi, a pune cruci
> a ncrucia, aflat n belug > mbelugat [94, p. 81].
n graiurile daco-romne derivarea morfematic este un procedeu activ. n acelai timp
analiza procesului de nominare demonstreaz c mbinrile de cuvinbte n funcie denominativ
117

reprezint una din varietile importante ale semnificantului. Se recurge deseori la mbinrile de
cuvinte. Iat de ce, consider Vasile Pavel, ele nu trebuie neglijate i trebuie notate pe teren i
cartografiate n atlasele lingvistice. Un mare numr de hri analizate susin teza deja ilustrat n
lingvistic, dar care nc nu i-a gsit confirmarea n ntregime, conform creia apariia mai
multor uniti lexicale sunt observate de la nceput n plan sintagmatic n limb, adic acest
proces ncepe prin crearea denumirilor descriptive. Hrile atest deseori locuiuni, cuvinte
perifrastice, care servesc ca baz pentru crearea cuvintelor derivate. Iat cteva exemple
mprumutate din graiurile romne: fa de mas > foaie, main de vnturat > vnturtoare,
podul osiei, pod de osie > osioar, osier, osiac [89, p. 678].
12. Scen. Din < fr. scne, it. scena, cf. lat. scaena, gr. skene. Sensul primordial n greac
skene era de adpost, refugiu, ulterior a numit locul pentru reprezentaii teatrale, precum i
parte a unui act din piesa teatral. Se utilizeaz n UPS cu sens direct: a pune n scen a
regiza; a prsi scena - a prsi profesiunea de actor. Prin extensiune de sens cuvntul capt
n limba romn sensuri figurate: 1) loc unde se desfoar o aciune sau o activitate; aren; 2)
aciune capabil de a impresiona pe cineva, de a-i atrage atenia; ntmplare interesant; 3)
ceart, ieire violent. n UPS a-i face cuiva o scen (unde componenta scen e utilizat cu
sensul 2) a aduce cuiva imputri violente (cu ameninri, cu lacrimi etc.); a prsi scena (capt o semnificaie suplimentar) a se retrage dintr-o activitate (cu sens generalizat).
13. Teatru. E un mprumut european: fr. thtre, it. teatro, germ. Theater < lat. theatrum,
gr. theatron. Cuvntul are mai multe sensuri n limba romn: spectacol, reprezentaie
dramatic, arta de a prezenta n faa unui public un spectacol, o pies. Prin extensiune de sens
cuvntul capt n limba romn sensuri suplimentare: gen literar, cldire special construit i
utilat pentru spectacole de teatru, instituia de cultur care se ocup de organizarea spectacolului
teatral, ansamblul personalului artistic i administrativ al acestei instituii [DE, 2002, p. 943].
Cu sens extins cuvntul teatru se utilizeaz n UPS: a face (sau a juca) teatru - a se preface, a
trage atenia prin discuie aprins, ceart, unde teatru semnific discuie aprins ntre mai
muli, ceart care atrage pe curioi. n UPS teatru de operaii (sau de rzboi), cuvntul teatru
prin extensiune de sens semnific loc unde se petrece un eveniment, unde are loc o aciune.
UPS capt semnificaia cmp de lupt; teritoriu, loc unde au loc aciuni militare ample n timp
de rzboi.
14. Tragedie. Specie a genului dramatic, cristalizat n antichitatea greac i caracterizat
prin abordarea unor subiecte menite s impresioneze puternic publicul, prin prezena corului ca
martor i comentator, mbinarea declamaiei cu muzica vocal i instrumental. Tragedia antic
greac i are originea n arhaicul ditiramb i n manifestrile artistice (pantomim, dans, muzic
instrumental) care intrau n componena serbrilor dionisiace. Tragedie este numit pies de
118

teatru al crei subiect este inspirat, de obicei, din faptele istorice sau legendare [DE, 2002, p.
962]. Prin extensiune de sens cuvntul dat numete o specie a genului dramatic cu subiect
patetic, cu personaje puternice aflate n conflict violent, cu deznodmnt nefericit. Iar n sens
figurat cuvntul tragedie semnific : ntmplare zguduitoare, nenorocire mare, catastrof,
zbucium, suferin. Este utilizat cu sens figurat n UPS a avea o tragedie a avea o
nenorocire; a face tragedie / tragedii din ceva a exagera aspectul neplcut ntr-o situaie.
4.2.3.2. Extensiunea
Un fenomen ce exemplific pierderea motivaiei iniiale prin lrgirea sensului este
extensiunea. Extensiunea include: deteriorarea (de grad), ameliorarea, catahreza etc. C.A.
Allendorf susine c fenomenul pierderii motivaiei se numete catahreza [182, p.99-101]. De
ex., cuvntul peni care provine de la pan, are urmtoarele sensuri: 1. diminutiv al lui pan; 2.
plac de metal, mic i concav, folosete pentru a scrie cu cerneal. Deci,etimologic,
cuvntul i pstreaz funcia, chiar dac nu e pan de pasre, ci e de metal. n cazul dat atestm
extensiunea sensului.
1. Un exemplu de ameliorare este cuvntul latin caballus - mroag > rom. cal. Se
utilizeaz n UPS: a fi cal de pot a fi ntrebuinat la toate, a alerga mult; n locuiune
substantival cal de btaie 1. persoan hruit, muncit de toi; 2. problem ce revine
permanent pe primul plan, a face /a ajunge din cal mgar a face s ajung /a ajunge ntr-o
situaie mai rea dect a fost; a bea la botul calului a bea la repezeal, n picioare nainte de a
pleca; a cunoate pe cineva ca pe un cal breaz a-l cunoate bine; a dezlega calul de la gard
a lmuri o situaie ncurcat, a lua o decizie ntr-o situaie echivoc etc., etc. n toate aceste
exemple atestm situaia, cnd cuvntul cal a fost demotivat semantic de la semantica latin, iar
apoi inclus n componena mbinrii de cuvinte, care ulterior a devenit stabil.
2. Cuvntul mas nu-i schimb sensul din cauza c obiectul din care este confecionat poate
s fie diferit - din lemn, fier, piatr etc., sensul e acelai. Pentru sensul cuvntului, materialul,
culoarea, forma nu conteaz. Are loc extinderea sensului: de la semnificaia de mobilier la
semnificaia de ceea ce e servit pe mas, tacmurile, mncrurile sau persoanele care stau n jurul
unei mese. Se utilizeaz n locuiunile substantivale: mas rotund dezbatere liber pe o tem
dat, sal de mese ncpere n care se servete mncarea , capul mesei locul de cinste,
ocupat de unul dintre comeseni; n locuiuni adverbiale: cu nepus mas pe neateptate, pe
nepregtite, deodat; n locuiuni verbale: a pune/a aterne/a ntinde masa a pregti, a
aranja, a pune pe mas, a strnge masa a aduna de pe mas mncrurile rmase i farfuriile,
tacmurile, a lua masa sau a sta la mas a mnca de prnz sau de cin etc.; UF: a nu avea
ce pune pe mas a nu avea cu ce tri, a fi srac, a ntinde mas mare sau a ine mas ntins
119

a primi invitai muli, a oferi ospee, a se ine de petreceri, a pune (pe cineva) la mas cu tine
a trata (pe cineva) ca pe un prieten apropiat, a avea cas i mas a avea ce-i trebuie
pentru a tri, a-i fi (cuiva) casa cas i masa mas a duce o via ordonat, fr necazuri
[dex-online].
3. n cazul dat avem extensiunea sensului. Un caz similar de extensiune a sensului este i cel
al cuvntului din latin salarium ce semnifica impozit pe sare care a trecut n romn n
salariu plat n genere; n UPS: salariu cu ziua, salariu la negru etc. Situaia e similar i n
cazul cuvntului latin panarium ce semnifica co pentru pine, care a generat n romn
cuvntul paner - co n genere.
Camarade, cel ce locuiete n aceeai camer > camarad, tovar, coleg; prieten; n UPS:
camarad / tovar de arme, de clas, de studii.
4. Uneori, accepia aprut n urma extensiunii semantice a cuvntului e contrar sensului su
de baz. A ispiti: a cerceta, a examina; 2. a atrage spre ru, a ademeni, a reine (ceva
pentru sine); 3. a-l priva de libertate (pe cineva). n UPS a face ispit, a atrage n ispit se
conine semul 2 al echivalentului monolexical a ispiti. Astfel apariia UPS date duce la
dezambiguitate n limb, la explicitate, ceea ce este una din legile evoluiei limbii, dar i la
restricia sensului lexemului. Similar este i cazul verbului a seduce - 1. a captiva prin farmecul
vorbelor, prin purtare (pe cineva); 2. a nela. Verbul a (se) toci conine n structura sa semic
dou sensuri: 1. a ascui; 2. a face s-i piard ascuiul. n UPS a toci vremea este utilizat
lexemul a toci cu sensul 2. UPS are semantica a-i pierde vremea de poman, fr folos.
Verbul, motivat iniial, i pierde motivaia cu timpul n componena UPS.
5. Ru. Etimonul latin al cuvntului acesta reus, fiind derivat de la substantivul res proces
judiciar, iniial nsemna care are un proces judiciar. Respectiv, la pl. rei denumea prile
ntr-un proces judiciar, acuzatul i reclamantul. De la sensul acesta mediu, neutral, deja n
latin se va degaja accepia de acuzat, prt, de unde apoi i sensurile din limbile romanice
span. reo culpabil i, printr-o extensiune mai larg, n it., rom. ru. Aadar, idiomurile
romanice vor continua i vor generaliza semnificaia termenului latin. n UPS a ajunge ru a
decdea; a arta ru a avea aspect nefavorabil; a fi de ru augur a fi semn nefavorabil
pentru ca un lucru s sfreasc ru; a se avea ru (cu cineva) a fi n relaii de ceart, de
dumnie (cu cineva); de bine, de ru dup posibilitate, oarecum; ru de carne care se
vindec greu de o ran; a duce cas rea (cu cineva) a nu se nelege, a nu se mpca; ceas
ru moment nenorocos, nefavorabil; ru de clan se spune despre un om certre sau
care vorbete mult etc. etc.
6. Iste. Sub aspect semantic modul cum a evoluat cuvntul dat e ntructva similar
termenului precedent. n vechea slav nsemna inculpat. n limba rus, ns, termenul
120

corespunztor nominalizeaz partea civil ntr-un proces judiciar. Accepia termenului


citat din limba rus reprezint o dezvoltare semantic n direcia opus cuvntului rom. ru, de
extensiune. Fr ndoial, iniial n v.sl. avea aceeai semnificaie ca i lat. rei pri
ntr-un proces judiciar. n rus, spre deosebire de romn, va fi reinut de tradiia lingvistic
polul pozitiv al nelesului enantiosemic al cuvntului reclamant. Cf. bulg. e reclamant, rus. e - reclamant. De unde i adjectivul romnesc iste ager cu o
schimbare semantic specific. n UPS a fi iste la minte a fi ager, iute la gndire.
7. Hul ponegrire > laud. Dup cum noteaz Trubaciov [ VIII, p.114-115]
legtura dintre aceste cuvinte a fost intuit de Potebnea [273, p.202]. Aceast apropiere a
demonstrat-o G.A. Iljinski [222, p. 168-170, p.179], prin polarizare semantic s-au difereniat i
termenii din limba rus laud i ponegrire care iniial formau un singur cuvnt ce
nsemna strigt puternic, de unde apoi strigt de aprobare, de laud pe de o parte, i strigt
de dezaprobare, de indignare, pe de alt parte. Un argument sub raportul dat e faptul c n limba
bielorus, dup cum a observat Iljinski, pstreaz sensul primordial de laud. E vorba
despre expresia n bielorus , - laud ie, Doamne. (Cf. i , VIII,
p.114-115, 118-119). Trubaciov subliniaz c Iljinski a vzut corect fenomenul semantic n
chestiune: i un cuvnt, i altul la origine, nsemnau strigt triumftor, de laud sau strigt
plin de mnie, de revolt, batjocoritor. Prin astfel de strigte se aprobau sau se respingeau
magistraii obtelor steti care se alegeau de popor, de membrii obtii. Aceeai situaie o gsim
i la romani, acclamare la fel nsemna a exclama aprobativ, dar i dezaprobativ. Deci
cuvntul iniial nu are aceste dou sensuri, el le capt prin polarizare. n romn lexemul hul
se utilizeaz doar cu sensul negativ. n UPS a aduce hul (mpotriva cuiva) a ocr, a njura, a
blasfema.
8. Piper < ngr. pipri, sl. piperu. Cuvntul dat denumete un condiment, o plant tropical,
numit n unele regiuni i ardei. n extensiune de sens, adugnd seme noi i pstrnd semul
iniial de arztor, tios, cuvntul face parte din componentele unor UPS: a avea piper pe limb
a fi ironic, rutcios, a fi cu piper pe limb /a avea piper pe limb - idem, a face pe cineva cu
sare i cu piper /oet a mustra aspru (pe cineva), a da cu piper (pe) la nas a supra, a
ntrta (pe cineva); a i se sui / a-i veni piperul la nas (cuiva) a se supra tare, a se nfuria,
a-i sta cu piperul n nas (cuiva) a supra (pe cineva), cu piper (despre glume)
necuviincios.
9. Lexemul zahr este un mprumut din neogreac < zhari. Este atestat n mai multe UPS,
prin adugire de seme suplimentare: boal de zahr diabet zaharat, a fi de zahr bun,
drgu; utiliznd diminutivul: a duce pe cineva cu zhrelul a nela, fcnd promisiuni, a
se lsa dus cu zhrelul a se lsa nelat prin vorbe dulci, cu promisiuni. Dar atestm
121

cuvntul zahr i n UPS, unde demotivaia semnificantului este pregnant: zahr de struguri
glucoz, zahr de lapte lactoz, zahr de mal maltoz [76, p.122-123].
10. Aghios (pl. aghioase) < ngr. ghios. sfnt. n limba romn veche cuvntul aghios
avea sensul de sfnt ca i n limba greac. Cu timpul cuvntul ncepe s fie utilizat n cntri
bisericeti. Prin extindere semantic, aghios ajunge s desemneze orice cntare monoton,
trgnat. n UPS cuvntul poate fu utilizat cu sensul su sau poate cpta semul de ironic: a
trage (la) aghioase (a trage un aghios) - a) a cnta monoton, trgnat; b) a sfori, a dormi.
L. ineanu motiveaz sensul cuvntul aghios n UPS dat prin asocierea fcut de vorbitori
dintre sunetele monotone scoase de un om care forie i recitativul monoton al clericilor [121,
p.190]. Dormi, ce-i pas! Tutun ai tras destul, acum te-ai pus s tragi la aghioase
[I.L.Caragiale].
11. Obol. Dup unele surse cuvntul provine din latin prin filier francez < obole, lat.
obolus [DEX, p.615], dup altele din greac < obolos [76, p.130]. Semnific moned mic care
a circulat la vechii greci i care constituia a asea parte dintr-o drahm. Conform datelor
istorice, n secolul al XIX-lea n rile Romne circulau aproximativ 80 de feluri de monede
strine [73, p. 135]. Actualmente cuvntul obol este un istorism. n sens figurat semnific sum
mic; (prin extensiune) contribuie modest (n bani); contribuie. Se utilizeaz actualmente
doar n UPS a-i da obolul a-i aduce contribuia cu un mic ajutor de caritate. Prin
extensiune de sens general al ntregii UPS se utilizeaz actualmente i cu sensul a-i aduce
contribuia, ajutorul pentru o cauz. Semnificantul a fost motivat la momentul crerii sale,
deoarece i trage originea dintr-un obicei vechi de a pune un obol sub limba rposatului care,
conform mitului, trebuia s plteasc pentru transportarea lui peste rul tristeii din mpria
subteran. n varianta cretin, UPS i-a modificat forma i sensul n: a-i da ortul popii cu
actualizare la clerul cretin, unde ortul este denumirea de moned.
Exemplele ce urmeaz sunt prezentate la Anex.
4.3. Schimbarea sensului unor componente n urma influenei sintactice
4.3.1. Contagiunea (Influena legturilor sintactice )
Contagiunea (influena legturilor sintactice) este comprimarea planului expresiei.
Dac cuvntul i creeaz un context fix, el nceteaz s funcioneze n alte contexte.
Astfel verbul sl. a ndrepta i va crea un context fix: a prvi ochii spre... a ndrepta
ochii spre.... n alte contexte a prvi nu se va ntrebuina. n aceste condiii n a prvi ochii
spre..., cuvntul ochii va influena cuvntul a prvi, astfel nct a prvi va cpta sensul a vedea
activ, a privi. n graiuri avem i forma popular, dialectal a prji. Cu alte cuvinte a prvi
ochii spre... > a prvi > a privi. n UPS: a privi cu coada ochiului (pe cineva) a se uita pe
122

furi (la cineva). A privi cu ochi buni (pe cineva) a avea o prere bun (despre cineva). A nu
privi cu ochi buni a dezaproba. A privi sub toate aspectele (situaii, lucruri, aciuni etc.) a
interpreta ntr-un anumit fel. Te privete doar pe dumneata a avea n vedere; a interesa. In
ceea ce privete / ct privete n privina; referitor la.
n lat. conducere semnifica a lua n chirie. Benveniste susine: lat. conducere mercede
nsemna a conduce oameni angajai cu plat, de aici a lua cu plat sau chirie / a da n chirie
> a nchiria. Sau alt exemplu: din latinescul locare se transform n locare in matrimonium a
plasa n cstorie: Tatl fiicei i plaseaz fiica n cstorie. A se confrunta cu romnescul: a da
n cstorie ca i a da n chirie i, respectiv, a cstori i a nchiria.
n urmtoarele dou cazuri vom analiza fenomenul contagiunii n direcia de la UPS la
corelatul lor monolexical.
A vremui. n limba literar verbul a vremui nseamn a se face vreme rea. n Basarabia,
ns, cel puin pe alocuri, a se vremui are o accepie contrar celei din limba literar a se face
vreme bun. n cazul dat UPS, prin contaminare, a cptat un echivalent monolexical a vremui.
Chestiunea e c motivantul verbului a vremui nu e pur i simplu vreme, ci vreme bun sau vreme
rea. Dar adjectivele bun i rea nu sunt reinute formal de derivat; de unde i sensurile opuse ale
verbului acesta. n cazul dat, odat ce corelatul monosemantic a vremui este enantiosemic, doar
UPS care sunt corelatele acestui verb sunt n stare s exprime explicit semnificaia pe care
vorbitorul o transmite, s elimine ambiguitatea inclus n structura semic a verbului corelat. Din
aceast cauz limba pstreaz UPS, aceste formaiuni mult mai masive dect corelatul lor
monolexical, fiindc ele nu dubleaz verbul; ele demarcheaz cele dou sensuri enantiosemice
din coninutul semantic al verbului, utilizndu-le separat. Conf. a vremui: a se face vreme bun
a se face vreme rea.
Obraznic. n limba literar acest cuvnt semnific om fr obraz. Putem admite c n
cazul dat motivemul e chiar sintagma indicat. La formarea derivatului monosemantic om fr
nu va intra n planul expresiei sale, dei planul coninutului menine ntregul sens al sintagmei n
discuie.
Dup cum s-a artat n literatura asupra acestei probleme, n limba romn, regional,
obraznic nseamn sfios, cu ruine. n cazul acesta motivantul e numai substantivul obraz
cu obraz. Putem, deci, admite c n graiurile avute n vedere termenul obraznic atest o
semantic polarizant. Iar UPS care sunt corelatele lexemului obraznic se pstreaz n limb,
dei sunt formaiuni mai masive dect sinonimul lor monolexical, fiindc acesta din urm nu este
n stare s exprime explicit, fr echivoc, fiecare din cele dou sensuri polarizante din structura
sa semic. Aceasta o pot face doar UPS a fi cu obraz a fi fr obraz; a avea obraz a nu avea
obraz.
123

A se desprimvra a se mprimvra. UPS a se face primvar a creat dou verbe


corelate a se desprimvra a se mprimvra. Verbul a se desprimvra are acelai sens ca i
verbul a se mprimvra: a veni primvara, a se face primvar. Prefixul des- care anuleaz
sensul bazei cf. a desprinde, a desclci, a despotcovi n cazul dat are un sens neobinuit ce
nu cadreaz cu sistemul, cci des- n desprimvra nu anuleaz primvara. Dar deoarece UPS
este mai explicit dect corelaii si, dei are acelai sens, limba pstreaz locuiunea verbal .
Privind fenomenul comprimrii planului expresiei, Vasile Pavel susine, pe drept, teza
cunoscut, c apariia unitilor de denominaie are loc n planul sintagmatic al limbii, deseori n
cadrul propoziiei-judeci, semnul avnd un caracter analitic, transformndu-se apoi ntr-o
sintagm atributiv care, n cele din urm, prin univerizare, d natere unui singur cuvnt: o
pasre zburtoare > unele / toate psrile zburtoare > psri zburtoare > zburtoarele [89,
p. 675]. Sintagmele denominative sunt uniti lexicale dinamice. Derivatul nu rezult doar din
ataarea afixului la radical, ci deseori reprezint rezultatul unei judeci sau al unei mbinri de
cuvinte. De ex., persoan care citete > cititor, burete galben > glbior, tear de potcovit >
potcovitor, gealu de fcut carnizuri > carnizar, gealu pentru filonc > filoncar, b de pus
oale > olar, stlp de ulcioare > ulciorar, cuc pentru hulubi > hulubar / hulubarnic /
hulugherni / hulubni / huluboaic, rt de fn, loc de fn, toloac pentru fn > fna /
fnea. [89, p. 675].
4.3.2. Elipsa (Pierderea legturilor sintactice)
O mare importan n formarea UPS o are elipsa. Pentru UPS n limba romn sau
francez, de exemplu, e caracteristic elipsa care apare n condiii concrete ale comunicrii, n
vorbire. n plan etic UPS eliptice se formeaz prin eliminarea componentelor lexicale din
mbinrile stabile de cuvinte. n consecin structura lor se simplific. Eliminate pot fi cuvintele
care se gsesc att n prepoziie, ct i n postpoziie.
n limba romn sunt atestate cazuri ale fenomenului elipsei n structura sintagmatic a
UPS, motivaia fiind sau c UPS sunt de proporii - Las-i n plata, n loc de Las-i n plata
Domnului; Mnstire ntr-un picior n loc de Mnstire ntr-un picior, ghici, ciuperc, ce-i ?,
sau c intervine aspectul politic (n cazul dat al concepiei ateiste de la guvernare) - Frumuseea
va salva lumea n loc de Frumuseea chipului lui Hristos va salva lumea (F.Dostoevski); sau c
intervine motivaia superstiiei (a nu pronuna numele interzis, pentru a nu atrage spiritul ru)
n francez Aller au Vauvert, n loc de aller au diable Vauvert sau din alte motive. Comp.: nici
vorb (s spun)!, nici gnd (s spun)! (aller dire cela) dautres!; a da pinteni (calului)
piquer des deux (perons); i-ai gsit (prostul) (je ne suis) pas si bte (que vous pensez); na-io bun (c i-am dres-o)! . a.
124

n graiurile daco-romne derivarea morfematic este un procedeu activ. Exist cuvinte,


create prin elips de la mbinri stabile de cuvinte, de ex., tat btrn > btrnu bunel, mr
pdure> pdure, burete glbior > glbior o specie de ciuperc de culoare galben [148,
p.531-532].
Vasile Pavel vorbete despre un exemplu privind fenomenul luat n discuie. Odat cu
ncetenirea noiunii aparat lansat cu ajutorul rachetelor pe orbita cosmic, constructorii rui
au realizat un act de lexicalizare a conceptului. n etapa incipient termenul derivat, de expresie
analitic, are drept constitueni baza onomasiologiic () i
caracteristica onomasilogic ( ). n limba romn lexicalizarea conceptului vizat
a avut loc pe calea calcului lingvictic (satelit artificial). Apoi n limba rus pe calea transferului
metaforic, se ncetenete derivatul semantic sputnic [89, p. 674], la fel ca i n romn
satelit.
C.A. Allendorf [182, p.127] vorbete despre fenomenul elipsei, aducnd nite exemple din
francez. Le prezentm i noi pentru comparaie cu faptele din limb romn: une ville capitale
= capitale, le lait fromage = fromage, un papier journal = journal, un tabouret pliant = pliant,
un papier reu = reu, un costume tailleur = tailleur, un bateau sous marin = sous marin.
4.4. Schimbarea sensului componentelor n urma influenei fonetice
4.4.1. Omolexia (omonimia)
n literatura de specialitate o atenie deosebit a fost acordat problemei omonimiei. [38;
221; 80; 130, p. 106-125; 74, p. 77-79; 92].
Vom considera unitile polilexicale stabile ca fiind omonime n cazul, cnd ele au formul
semantico-distributiv identic, aceeai componen lexical i semantic diferit.
Unii cercettori afirm c omonimele pot fi: lexicale, lexico-gramaticale, gramaticale, n
special, morfologice ori sintactice [38, p. 265-276]. Alii consider c omonimia se regsete la
diferite niveluri ale limbii: omonimie omomorf, omonimie lexical, omonimie sintactic [16, p.
100].
Dar mai exist i problema omonimiei frazeologice care nu s-a bucurat de atenie n
lingvistica din Republica Moldova, cu excepia unui paragraf n studiul lui Gh. Colun dedicat
frazeologiei limbii romne [37, p. 48-58]. Explicaia const n faptul c fenomenul omonimiei
frazeologice se ntlnete destul de rar n limb. Gh. Colun aduce date privind numrul
frazeologismelor omonime n romn 72 de perechi [37, p. 49].
Motivaia faptului c omonimele frazeologice se regsesc ntr-un numr restrns const n
urmtoarele:
1. Probabilitatea combinatoric identic a elementelor a dou sau mai multe UPS este
125

rarisim.
2. Ocurena mic n limb a UF, din aceste motive neacumularea de seme noi care apar n
procesul ocurenei largi a unitii glotice. Tot din aceste considerente se explic faptul de ce
locuiunile au mai multe perechi omonimice dect UF fiindc ele au o utilizare mai mare n
limb, fiind uniti denominative n raport cu UF care sunt uniti conotative.
3. Structura semic a UPS e complex i constant, din aceste considerente nu permite
apariia dublurilor.
Cercettorii consider c omonimia frazeologic are dou actualizri:
1. Omonimia ntre UPS i mbinri libere de cuvinte care coincide structural i
componenial. De ex.: A ine isonul (cuiva) 1. a acompania o melodie. Seara, cnd vine
cireada de la cmp, cumpna puului, scrind neuns ntre furci, ine isonul berzelor de pe
coare. [128, p. 6]; 2. a aproba, a susine vorbele sau faptele cuiva; 3. a-i face pe plac
(cuiva). Sensurile 2 i 3 se refer la semantica UPS, iar sensul 1 se refer la semantica direct
a cuvintelor din mbinare.
A ntinde mna (cuiva) 1.a ntinde braul pentru a saluta, a ajuta (pe cineva); 2. a veni
n ajutorul cuiva; a salva de la un pericol (pe cineva). Sensul 1 al mbinrii const din semantica
direct a componentelor mbinrii, iar sensul 2 este rezultatul metaforizrii i este o locuiune
verbal.
Prerea noastr e c tipul 1 de omonimie nu poate fi cercetat n domeniul omonimiei
frazeologice, fiindc n primul caz - a acompania o melodie, a ntinde braul pentru a saluta,
a ajuta (pe cineva) are loc pstrarea sensului componentelor n mbinarea de cuvinte i
mbinarea de cuvinte are sensul ad litteram, iar n al doilea caz i n al treilea are loc
metaforizarea sensurilor cuvintelor, ceea ce duce la formarea UPS. Problema omonimiei
frazeologice trebuie cercetat atunci, cnd exist dou sau mai multe mbinri stabile de cuvinte
care sunt n relaii de omonimie. De aceea trecem la al doilea tip de omonimie cea dintre UPS.
2. Al doilea tip de omonimie este cel propriu-zis dintre dou sau mai multe UPS.
Cercettorii consider c motivaia apariiei omonimelor frazeologice se explic prin
urmtoarele:
1) UPS apar ca urmare a coincidenei fonetice a formelor lexico-gramaticale . De ex.: A
pune la cale: 1. a pregti (ceva), a aranja (ceva). I se prea c a pus la cale fericirea a doi
ini, care erau amndoi netiutori de sentimentele lor unul pentru altul [128, p. 106]. Cea mai de
cpetenie afacere a lui Matia Crai, cum s-a aezat la domnia Ungariei, a fost s puie la cale
rzboaie contra neamurilor lui [107, p. 19]. Desigur, altfel visase Luminia s-l aduc aci, s-i
arate ea crile, caietele, amintirile de colri, locurile strategice unde se retrgea pentru a
pune la cale farsele de copil zvnturat, banca din grdin, unde a visat dup cele dinti romane
126

[90, p. 126]; 2. a sftui, a ndruma. n vremea aceasta dumanii si o aduser cu dnii, s


se culce n crevatul sfntului, punnd-o la cale s zic c-i iitoarea vldici [86, p. 253]; 3. a
aplica pedeapsa cuvenit (cuiva), a nva minte (pe cineva).
2) n urma scindrii polisemiei frazeologice: a ine drumul (cuiva): 1. nv., a ntmpina (pe
cineva). vor fi nite soii multe de vor inea drumul [25, p. 67]; 2. a se ndrepta ntr-o
anumit direcie. A mers puin la deal a tot urcat mult i bine, innd drumul spre Livezilor
[51, p. 7]; 3. a urmri pe cineva n mod insistent; 4. a practica tlhria la drumul mare.
Marea cu / i sarea 1. o cantitate foarte mare, mult, totul; 2. imposibilul.
Mai persist o prere privind motivaia apariiei UPS omonimice n limb ptrunderea lor
din straturile diatopice, diastratice ale limbii n limba literar. Astfel de UPS n limba romn
sunt puine la numr: a pune clenci (la gur) - a pstra tcerea, ptruns n limba literar din
grai: a pune clenci pune zvorul la u.
n conformitate cu cile de formare a UPS omonime se disting UPS omogene i UPS
eterogene. n cazul dat motivaia apariiei UPS determin tipul de clasificare a lor.
UPS omogene sunt acele UPS care s-au format n urma disocierii semanticii UPS
polisemice. De ex., a-i lua zborul: 1. a ncepe a zbura (despre psri). Dup ce aripile roii
ale flcrilor au flfit de cteva ori ca ale unei psri care vrea s-i ia zborul i nu izbutete
s se desprind de pmnt, am acoperit focul cu un bra de ierburi jilave [105, p. 436]; 2. a
ncepe a alerga repede; 3. a pleca; a evada, a fugi; 4. a se pierde, a disprea; 5. a se
dezvolta, a-i lua avnt.
UPS eterogene se formeaz n urma coincidenei lexico-gramaticale sporadice a UPS.
Acestea din urm se divizeaz n: totale i pariale. La UPS omonimice totale coincide
paradigma formelor lexico-gramaticale n context, iar la cele pariale sunt diferene ale formelor
paradigmatice ale elementelor componente la utilizarea lor n context. Gh.Colun afirm c n
limba romn nu au fost atestate frazeologisme omonimice pariale [37, p.53].
n conformitate cu structura lor, UPS omonime se grupeaz n UPS similare i UPS
nesimilare. La UPS similare coincide i modelul semantico-distributiv, i semantica a dou sau
mai multe UPS: a merge n galop 1. (despre cai) a se deplasa cu mers rapid, n salturi mari;
2. (despre persoane) a se deplasa rapid, n grab. La UPS nesimilare nu coincide vreo
component: a pune clenci a pune clenci la gur. n cazul cnd prezena sau absena vreo unei
componente nu influeneaz semantica UPS, atunci ele sunt considerate omonime.
Se observ o legitate n comportamentul UPS omonimice. UPS omogene (cele care au
provenit din disocierea polisemiei) sunt similare, adic coincid i structural, i semantic, iar cele
eterogene (provenite din coinciden sporadic a UPS) sunt nesimilare, adic exist o difereniere
componenial.
127

n literatura de specialitate s-a fcut i un calcul statistic privind numrul n descretere a


UPS omonimice. Pe primul loc se afl UPS verbale (a-i lua ziua bun 1.a-i lua rmas bun,
2. a renuna pentru totdeauna (la ceva), apoi urmeaz UPS adjectivale (iute ca ardeiul 1.
foarte, vioi, neastmprat, 2. iute din fire, suprcios), n continuare, UPS adverbiale ( sub
ochii notri sub privirea noastr, 2. actualmente, n timpul vieii noastre) i UPS
substantivale (ara nimnui 1. ar fr stpn, 2. zon neutr) [37, p. 55].
O problem important n determinarea fenomenului omosemiei este identificarea
criteriilor de demarcare dintre polisemie i omonimie.
1.Criteriul semantic.
1.1.Diferena semantic trebuie s fie evident, fie n cazul UPS eterogene, fie n cazul
UPS omogene. Privitor la cele din urm diferenierea semelor trebuie s fie distinct, ca s nu se
simt ntre sensurile UPS legtura care a fost atunci cnd erau n relaii de polisemie, nainte de
scindarea semantic.
1.2. n cazul UPS ce se afl n relaii de polisemie, trebuie s existe un arhilexem pentru
UPS date. De ex. A (se) ine minte: 1. a nu uita. ii minte ce am vorbit cnd viniam amndoi
pre cale? [85, p.75]. Mai pas de ine minte toate cele i acum aa, dac te slujete capul, bade
Ioane! [47, p.249]. De ast dat nu-i fac nimica, dar de alt datine minte. [56, p. 15]. S ii
minte c la noapte o s plou [100, p. 7]; 2. a memoriza. Strungraul l asculta cu gura
cscat i inea minte pentru vremea cnd avea s fie baci, ca s tie ceasurile oilor i strjile
nopii, dup stele [106, p. 23]. Se vede ns c ntr-o toamn, un mocan a inut-o minte [100, p.
57]; 3. a (se) ti (pe sine, pe cineva). Vai de mine, domnule, de mult! De cnd m in minte,
zise Ruben netezindu-i barba [56, p. 62]. Ce ne facem se vit Medy ngrijorat ca un copil cu
prini severi nu le in de fel minte [26, p. 62]. Arhilexemul este capacitatea de a cunoate.
2.Criteriul etimologic semnificaia fiecrei UPS se refer la diferite noiuni: animat /
inanimat, concret / abstract a intra la ap 1. (despre oameni) a ajunge ntr-o situaie grea, 2.
(despre esturi) a-i micora dimensiunile n ap
3. Criteriul morfologico-sintactic. Particularitile morfologice i sintactice pot fi diferite n
cazul omonimiei sau polisemiei. Despre acest aspect al cercetrii fenomenului vorbete Ion
Melniciuc. Domnia sa susine c doar diferena semantic dintre dou uniti de limb nu este un
criteriu suficient de afirmare a faptului c ele se afl n raport de omonimie. Mai este nevoie i de
schimbri de ordin gramatical ca, de ex., diferitele forme de gen i numr, grade de comparaie
adjectivul drept (drept, drei, drepte, mai drept etc.) n raport cu substantivul drept, drepturi sau
n cazul conversiunii (drept, vinete, nvrtit) [80, p. 8].
4. Criteriul sinonimic. Dac sinonimele unei UPS nu au nimic comun cu sinonimele altei
UPS, atunci aceste UPS sunt n relaii de omonimie.
128

Evident, este foarte dificil a demarca hotarul dintre UPS omonimice i UPS polisemice,
fiindc aceste noiuni polisemia i omonimia - se suprapun n anumite etape ale dezvoltrii
limbii. De ex., unele UPS au intrat n disocierea polisemiei, dar nu au ajuns la etapa omosemiei.
Dar mai sunt i alte cauze, fiindc, de cele mai multe ori, valorile semantice, lexico-gramaticale
nu se aseamn cu segmente net definite, ci mai degrab cu nite cercuri care se suprapun pe
alocuri.
4.5. Schimbarea sensului componentelor n urma influenei enantiosemiei
Acest fenomen de polarizare a sensurilor n structura unui cuvnt polisemantic nu poate
fi, ns, identificat cu antonimia lexical. n cazul antonimiei interne (antonimia intern e un alt
termen pentru enantiosemie) contextul este singurul mijloc de realizare a opoziiei contrariilor.
Sensurile opuse ale unui cuvnt polisemantic pot fi delimitate numai cu mare greutate de ctre
varietatea unor anturaje lexicale concrete, spre deosebire de antonimele propriu-zise, care au o
existen virtual, n cupluri, astfel nct valoarea pozitiv sau negativ a termenilor contrari este
evident i n afara contextului.
Ch. Bally relev una dintre cele mai importante particulariti semantice ale antonimelor,
i anume aceea c un antonim al unui cuvnt abstract este o parte a sensului acestuia din urm.
On peut dire que le contraire dun mot abstrait fait partie du sens de ce mot [132, p. 42]. Noi
ne apropiem de acel fel de antonimie, pe care o intuia Ch.Bally, i anume : enantiosemia, cnd
semul opus se afl chiar n structura semic a cuvntului.
Kr. Nyrop n lucrarea sa Gramaire historique de la langue franaise [147, p. 48-49]
investigheaz, la fel, problema sensurilor simetric opuse n structura cuvintelor polisemantice
(cf. fr. fortune 1.soart bun i 2. soart rea). Pe baza mai multor exemple de astfel de
cuvinte cu sensuri contrare (fenomen cunoscut n lingvistic cu denumirea de enantiosemie),
Nyrop ajunge s adopte teoria originii limbii, dup care, din punct de vedere semantic, limba se
caracteriza de la nceput prin suprapunerea contrariilor (ideea de for neputnd fi conceput
fr ideea de slbiciune). Astfel, ab initio un cuvnt a servit, conform opiniei lingvistului
danez, pentru exprimarea ambelor idei contrare [147, p. 19].
Aadar, pe Kr. Nyrop l interesau numai acele cazuri n care contrastele logice se reflect
ntr-un singur cuvnt. Problema sensurilor opuse l interesa numai n msura n care aceasta l
ajuta s-i fundamenteze concepia pe care o avea despre limb, n general. Al.Graur numete
acest fenomen polarizarea sensurilor. De ex.: lat.: allus 1.adnc (deprtat n jos); 2.
nalt (deprtat n sus) [62, p. 112 .u.]
***

129

Materialul pe baza cruia formulm constatrile noastre reflect anumite caracteristici ale
obiectelor, proprietilor i aciunilor nominalizate. Cuvintele examinate le grupm dup aceste
trsturi.
Enantiosemia poate fi, deci, considerat numai un caz specific de polisemie. Pentru a nu
confunda acest fenomen cu antonimia propriu-zis mi se pare util precizarea c antonimele sunt
cuvinte cu corpuri fonetice diferite sau parial diferite (bun ru, cinste necinste). O astfel de
interpretare a enantiosemiei ne pare justificat. Privind natura enantiosemiei au fost naintate
diverse opinii, polarizante, dup cum e i natura fenomenului luat n discuie. ns unii
cercettori consider, totui, enantiosemia sau polarizarea semantic ca o form a antonimiei
[122, p. 20 .u.], alii c e o form a polisemiei [5, p. 54; 102, p. 52 .u.]. Suntem de prerea c
fenomenul enantiosemiei este o manifestare specific a polisemiei.
Fenomenul enantiosemiei a fost remarcat de Hegel, care n Prefaa la cea de-a doua
ediie a crii sale tiina logicii, scria n 1831 c multe cuvinte din limba german au
particularitatea de a avea nelesuri nu numai diferite, dar chiar opuse. Hegel vedea n acest fapt
un anumit spirit speculativ al limbii, considernd c pentru gndire nu poate fi dect mbucurtor
s ntlneasc astfel de cuvinte i s gseasc unirea contrariilor, exprimat deja lexical sub
forma unui cuvnt care are sensuri opuse [66, p. 64 .u.].
Putem numi cercetrile lui V. ertsl despre enantiosemie i ale lui K. Abel despre sensul
contrar al cuvintelor strvechi, scrise pe baza materialelor din diferite limbi nc n sec. al XIXlea i care pentru prima dat au pus problema despre cauzele i unele legiti generale privind
evoluia acestui fenomen. ntr-o serie de lucrri lexicografice este adunat un material important
privitor la antonimia ntre limbile nrudite, de ex. n dicionarul ruso-ceh de omonime i
paronime al lui I.Vlk (cf. rus: - ceh: erstvy despre pine etc.).
n lingvistica romneasc fenomenul lexical al enantiosemiei a fost remarcat de Al.Graur
[62, p. 112 .u.], Nicolae Raevshi [102, p. 51-57].
Pentru exprimarea exterioar, formal a acestei antonimii interne servesc nu morfemele
rdcini sau cele afixale, dar nsui contextul utilizrii cuvntului cu sensuri polarizate, adic
caracterul valenelor sintactice i lexicale ale cuvntului dat n raport cu alte cuvinte.
Spre deosebire de enantiosemie, la antonimia cuvintelor atestm diferite rdcini care, la
rndul lor, se pot integra n UPS antonimice: uor greu: uor la picior - greu la picior; a lua
a da: a da cuvntul - a lua cuvntul. Cnd ns lu cuvntul Stnic, ochii i fur atrai ca de
un magnet n direcia acestuia i acum btrnul se exalta mult de ideea uniunii libere [27, p.
89]; a da cu datorie - a lua n datorie. Cela ce va dzice c i-au furat banii ce-au fost luat n
datorie, acesta este datoriu ca s arate (25, p. 70); pierdere - ctig: a fi n pierdere a fi n
ctig. Dac moartea ar fi sfritul a tot, cei mai n ctig ar fi ticloii, moartea i-ar elibera i
130

de trup, i de suflet, i de pcate[99, p. 37); pic noroc: Ce idee, i-am spus, i dac l lai
neconvins ce-o s se ntmple? Nimic, zice, dar nu e bine s-i poarte pic [99, p. 163). Ceilali
igani au jurat i ei c se vor supune orbete mutului, orice le-ar face mutul i c nu-i vor
purta pic nici ct va ine cluul, nici dup ce cluul va fi spart, pentru loviturile primite de la
el [105, p. 435]. - Procesul de btaie al frailor Drmb din Balta Srat i-a purtat noroc i lui
Vic Grigorescu i lui Ovidiu Ursu [105, p. 222] etc.
Uneori antonimia cuvintelor poate avea aceeai rdcin, formnd UPS antonimice: drept
nedrept: a fi drept (cu cineva) a fi nedrept ( cu cineva); a iei a nu iei: a iei din cap a
nu iei din cap. Nu-i putea iei din cap cum o fat ca Lola putea s-l dispreuiasc pe el, care se
simea inteligent i frumos [26, p. 148]; a iei din cuvnt a nu iei din cuvnt. i am giurat
c din cuvntul lui nu va iei [106, p. 28]. Bunica vedea n el un fel de neom, un bieandru cu
mintea slab, care se inea de fustele ei i nu-i ieea din cuvnt [105, p. 2]; a iei din vorb - a
nu iei din vorb. Noi nu ne-am mritat fiindc am fost bine crescute i modeste Noi din vorba
prinilor n-am ieit i nici de rsul lumii nu ne-am fcut [26, p. 173].
n raport cu antonimia, enantiosemia se refer la polisemia intern, la polarizarea sensului
intern al cuvntului. De ex.: a mprumuta (cuiva) (bani) 1. (bani sau lucruri) a da pentru un
timp (cu condiia restituirii); 2. (bani sau lucruri) a lua pentru un timp (cu condiia restituirii).
n cazul dat este utilizat cuvntul enantiosemic a mprumuta, doar locuiunea corelativ verbului
face distincie ntre semele polarizante i permite vorbitorului de a exprima explicit semnificaia
dorit: cf. a da cu mprumut a lua cu mprumut. n ambele cazuri corelatul monolexical este
verbul a mprumuta.
Astfel, contrapunerea sensurilor polarizate ale cuvntului este posibil doar n context pentru
a elucida caracterul lor contrar cu ajutorul mijloacelor sintactice sau lexicale ale limbii. De aceea
o simpl contrapunere de tipul a mprumuta - a mprumuta este lipsit de o semnificaie concret
pn la momentul cnd este utilizat contextul dat, capabil de a realiza sensurile antonimice ale
cuvntului: a mprumuta prietenului bani a mprumuta de la prieten bani.
n aa.1883 1884 n una din ediiile revistei Filologhiceskie zapiski, devenit raritate
bibliografic n scurt timp, a fost publicat studiul lui V. ertsl Despre cuvintele cu sens contrar
(sau despre aa-zisa enantiosemie). V. ertsl meniona c acest fenomen este rspndit n
diferite limbi i dialecte. Astfel lat. altus semnific nu doar nalt (altus mons munte nalt,
alta arbor arbore nalt), dar i adnc (altum flumen ru adnc, altus putens fntn
adnc).
Cauza principal a enantiosemiei se explic, conform opiniei lui V. ertsl, prin aceea c
rdcinile i derivatele lor au avut n epoca veche sensuri comune, insuficient difereniate.
Polisemia, fiind o trstur caracteristic a rdcinilor cuvintelor vechi, prezint una din cauzele
131

cele mai importante ale enantiosemiei. Odat cu evoluia gndirii i a limbii, astfel de sensuri sau difereniat. Din sfera comun a noiunii se evideniau nuane mai concrete ale sensului de
baz, care treceau n sensuri contrare. De ex., din sensul a merge, a se mica s-au format
sensuri mai concrete a veni i a pleca. Am dori s completm cele afirmate de V. ertsl prin
afirmaia c odat cu evoluia gndirii i a limbii astfel de sensuri s-au difereniat n limba
romn prin crearea UPS, n cazul dat al locuiunilor. Cf.: a pgubi care poate s-i actualizeze
sensul doar n context: A l-a pgubit pe B. B a fost pgubit de A. ns doar locuiunea poate
diferenia semele contrare ca sens: A aduce / face /a pricinui pagub a avea / suferi / a pi
pagub.
4.5.1. Relicte ale semanticii radicalelor vechi
Cauza principal a enantiosemiei se explic prin faptul c rdcinile i derivatele
cuvintelor au avut n epoca veche sensuri comune, insuficient difereniate. Polisemnificaia, fiind
o capacitate caracteristic a rdcinilor cuvintelor vechi, se prezint ca una din cauzele cele mai
importante ale enantiosemiei. Odat cu evoluia gndirii i a limbii astfel de sensuri s-au
difereniat. Din sfera comun a noiunii se evideniau nuane mai concrete ale sensului de baz,
care treceau n sensuri contrare. Semele polarizate din structura semantic a cuvntului devin
explicite n contextul concret, n special fiind utilizate n componena unitilor polilexicale
stabile. n cazul dat motivaia utilizrii UPS este evident - eliminarea ambiguitii celor dou
seme, aparinnd structurii semantice a lexemului i utilizarea fiecreia n diverse UPS distincte
[108, p. 151 .u.].
1) Vom aduce un exemplu de cuvnt la care polarizarea semantic se explic prin
evoluia divergent a variantelor lor semantice pe un parcurs mai ndelungat al timpului. Se tie:
cu ct intervalul cronologic este mai ntins, cu att diferenierea sensurilor unui cuvnt
polisemantic este mai evident. Despre aceasta ne vorbete, de pild, modul cum s-au dezvoltat
accepiile radicalului indo-european *ghabh a apuca, probabil, onopatopeic, n descendentele
limbii indoeuropene:
1. ucr. a apuca;
2. lat. habere a inea, a poseda, a avea *( < a apuca);
3. germ. geben a da (< a apuca pentru a da) [249, p. 88].
Pentru problema studiat este important s constatm c cele trei reflectri semantice ale
cuvintelor respective din idiomurile indicate ilustreaz o structur enantiosemic: a apuca
(polul pozitiv) - a avea (polul central) a da (polul negativ). n cazul discutat formula
enantiosemic are o manifestare mai slab. Verbul a avea se ntlnete destul de des n
componena UPS. Vom prezenta mai jos cteva exemple.
132

A avea aerul a da impresia. Nu avea de loc aerul de a fi nelat de vorbe daravea


fr ndoial sentimentul unei sigurane depline lng Zim, pe care i-l arta, trgndu-l distrat
de un nasture al hainei [26, p. 9].
A avea amestec / amestecturi - nv. a avea legturi, a fi implicat. Leii avea atunci mare
amestecturi cu Moscul [40, p. 91].
A se avea bine / de bine a avea relaii de prietenie, simpatie (cu cineva). Uneori cheam
s-i cnte lutarii, lui i iitoarei i mrimilor nemeti de prin mprejurimi, cu care se are bine
[105, p.389]. Mi-au pus pecetie i numr. Cnd m-am cerut acas, la fata cu care m aveam
bine, nu m-au lsat [106, p. 37].
A avea pe buze a fi gata de a rosti (ceva). Vedeam c are pe buze o ntrebare, c se
lupt s-o rosteasc i c nu ndrznete [128, p. 130].
A (nu) avea cap - nv. 1. a (nu) putea. La fiecare nou tire, se suprau: - Da armata
noastr ce face, domnule? Vd c n-ai cap s iei pe strad de sbii! [128, p. 296]; 2. a nu
ndrzni. M rog, mi se dusese buhul despre pozna ce fcusem, de n-aveai cap s scoi obrazul
n lume de ruine [47, p. 255].
A avea carte a fi instruit, nvat. Da tii, m simt eu fr carte, c cine n-are carte, nare parte [128, p. 316].
A avea certare - nv. a pedepsi. iar de-l va lua sngur, cu voia lui, va avea certare
[25, p. 77].
A avea chef a fi dispus s fac (ceva). Chema lutarii, i nva cntecele lui, i punea
s i le cnte cnd avea chef i-i ndemna s le cnte i altora [105, p. 33]. Titu se simea
fericit i n-avea chef de controverse [104, p. 41].
A avea n cinste (pe cineva) nv. a onora, a da onoruri. i acestu domnu era bun ri i
boierilor, i ave n cinste [85, p. 85].
A avea circulaie a fi ntrebuinat, a circula. Dreptatea nu cost nimic i de aceea n-are
circulaie n comer! [104, p. 41].
A avea contiina - 1. nv. a considera. nobilii veneieni aveau contiina c, aprndui bunurile, apr nsi civilizaia care era al doilea nume al Veneiei [107, p. 18]; 2. a simi, a
nelege.brunet masiv i posomort cum arta, ai fi zis c e o brut care nici mcar n-avea
contiina c exist[99, p. 58].
A (nu) avea cuvnt a (nu)-i ine promisiunea. Ssst! Fcu Alexandru Vardaru,
ameninnd cu degetul ntre care inea igara de foi. Tu n-ai cuvnt! [90, p. 13].
A avea un cuvnt a spune, a zice, a comunica (ceva). M iertai, d-le maior, zise un
sublocotenent ce sta de cteva minute la o parte, a avea un cuvnt s v spun [128, p. 322].

133

2) A prtini, prtinire, prtinitor. La atestrile din DLR, VIII, p. 305 (cea mai veche la
Gr.Ureche: prteneate) adugm varianta cu din Budai-Deleanu [18, p. 846-847]: prtinesc,
prtinire, gunstigen, begunstigen, II einen die Stange halten, schutzen, beschutzen,
prtnitoriu, -e, adj. und subst. Budai-Deleanu sesizeaz ambele nuane de sens: 1. a
favoriza pe nedrept (pe cineva , a ine partea, a nedrepti (pe cineva) i 2. a ocroti, a apra, ai nsui (ceva). Aceast dualitate de sens dispare i sensul devine explicit odat cu utilizarea
locuiunilor verbale a fi prtinitor, pe de o parte cu semnificaia a favoriza, a ine partea
(cuiva) i a face parte, a fi prta avnd semul al doilea ce aparine lexemului a prtini: a
ocroti, a apra, fiecare din irul locuional nglobnd n structura lor semantic cte un sens al
echivalentului lor monolexical. n cazul dat caracterul ambiguu, neexplicit al echivalentului
monolexical a prtini dispare atunci, cnd sunt utilizate UPS, avnd fiecare un sens distinct:
ara s-au fcut cu acest chip iari parte de motenire stpnilor ei [24, p. 9]. n cazul dat
motivaia utilizrii UPS este evident - eliminarea ambiguitii celor dou seme aparinnd
structurii semantice a lexemului a prtini i utilizarea fiecreia n diverse UPS distincte.
A se cf. n rus. : 1. a diviza n dou, 2. a uni n dou fire.
3) n locuiunea adverbial drept urmare / ca urmare, cuvntul urmare are semntificaia
att cu rezultate bune (succes), ct i cu rezultate rele (accident).
4) Este interesant evoluia semantic a cuvntului oaspete. Cuvntul acesta, iniial, n
indo-european are un sens neutral, nici pozitiv, nici negativ. Cu timpul, ns, dac cuvntul dat
denumete o persoan strin cu intenii panice, bune, el capt sens de oaspete. Dac e
utilizat pentru a denumi oameni cu intenii agresive, el capt sensul de duman. De aceea
indo-europeanul hostis strin n german devine Gast oaspete, n rus oaspete. Cu
timpul, ns, n latin hostis va nsemna duman. Cuvintele acestea deriv de la sensul de
strin, deci, strin favorabil > oaspete, iar strin ostil > duman. E. Benveniste aduce
unele precizri, relevnd contextul istoric i cultural. n latin hostis nseamn i strin. Latina
nu pstreaz vreo modificare de strin > duman. Dar n cazul nostru, credem, ironia a
putut determina trecerea de la strin, oaspete la oaspete nepoftit, deci la duman! [10, p.
76]. Oaspetele nepoftit este o istorie n viaa multor popoare. Cf. i rus.
- oaspetele nepoftit este mai ru ca ttarul. Hostis nu este un strin n genere, ci un
strin cruia i se recunosc drepturi egale cu cele ale cetenilor romani. Cuvntul strin se afl
n poziie medie, ntre oaspete i duman. n UPS pe lng lexemul oaspete va fi un
determinant cu sem pozitiv sau negativ, deoarece lexemul oaspete nu are sens polarizant: a fi
oaspete dorit / nepoftit.
n romn lexemul hostis va trece n oaste, iniial cu sensul de oaste duman. n limba
romn oaste va reveni la starea neutral, ntruct nu are sens polarizant. n UPS: oastea lui
134

Papuc ceat de copii glgioi; un grup neorganizat, nedisciplinat; a merge cu surdu-n


oaste a merge orbete, necontrolat; pe dibuite.
5) Curnd. Etimonul cuvntului acesta, gerunziul currendo / currendum al verbului
latinesc currre a alerga, a se grbi i a curge, va continua n limba romn sensul de
grab. Cf. i v.rom. a se curnda a se grbi. Provine de la gerunziul correndo al verbului
latin currre a alerga, a se grbi. Avem n cazul dat fenomenul lexicalizrii: o form a
cuvntului devine un cuvnt, un element al inventarului lexical. Sensul cuvntului curnd red
segmentul viitor al timpului. La fel n unele construcii: cf. n curnd - printr-o mutaie pe axa
timpului, spre viitor, capt sensul de peste puin timp, degrab. Deplasat spre trecut, n
locuiunea adverbial de curnd sensul su e altul nu demult, recent Deci, aceste construcii
se polarizeaz: n curnd degrab- de curnd nu demult, recent. Sens similar atest i
adverbul degrab care nseamn repede, dar i nainte de timp.
6) Vrdnic (-c). Vom nota aici doar c acest cuvnt are la baz v.sl.
destoinic, capabil n care sufixul - va fi substituit n limba romn prin sufixul nic, care
fiind sufix adjectival, nu poate fi considerat de origine slav. n prezentul studiu ne intereseaz
etimologia termenului slav citat aici care cunoate un omonim- cu sens contrar
duntor. Credem c n acest caz avem de-a face cu fenomenul enantiosemiei. Semantica
polarizat a adjectivului acesta, caracteristic i pentru cuvintele respective din idiomurile sudslave actuale ia natere ntr-o perioad foarte veche a protoslavei, nceputul procesului de
separare a celor dou accepii contrare putnd fi pus n lumin doar n cadrul indo-european.
Iniial n protoslav acest adjectiv avea semnificaia de care crete, care se dezvolt cu sens
neutru, dar care cu timpul a cptat sens negativ.Vom vorbi mai jos despre termenul radical de la
care provin omonimele n discuie daun, pagub, ran [179, p. 78].
n slavistic se crede c termenii bulgari daun, duntor, scr. vrujed
furuncul, rus. furuncul sunt reflexe ale formei protoslave care, pe plan
indoeuropan, e comparabil cu let. apvirde furuncul, v.ind. vardhati crete, prototipul indoeuropean fiind *verdho a crete [240, . 568]. Ct privete cuvintele specifice doar pentru
domeniul sud-slav bulg. destoinic, scr. vrujedan destoinic, etimonul acestora ar fi
un termen comparabil cu cel din vechea german super werd scump, preios, n germana
actual Wert cost, n anglo-saxon werd decorativ [, I, p. 184].
Componenta vrednic n UPS se utilizeaz cu semantica proprie acestui lexem n limb
cea pozitiv. UPS (reg.) a fi vrednic - a valora, a preui, urmat de un conjunctiv sau un
infinitiv, care este n stare, care posed nsuirile necesare pentru a svri ceva. La hirotonirea
n treapt de cleric arhiereul pronun cuvintele care atest aprecierea nalt a celui hirotonit:
Vrednic este! Vrednic este!
135

7) Hbc bucat rupt din ceva. Se utilizeaz n UPS : a (se) rupe, a (se) face hbuc(i)
a (se) rupe n buci, a frma, a (se) distruge; a (se) ncurca, a (se) nclci. La Dosoftei
atestm: Hcuit cu multe sbii hbuc de pgni (citat dup DA). A jucat pn i-a fcut cizmele
hbuc ...
A. Cihac [29, p. 133] i autorii DA pentru etimon fac referin la slav. a strica
(rus. , ruten , bulg. o) i la . Avnd n vedere segmentul final
uc i varintele probabile cu p, -hpuc/hapuc [DA] ale termenului hbuc, precum i modelele
analogice n ceea ce privete structura zbuc/zpuc (< z(pci+ ha)buc i, respectiv,
zp(ci+hb)uc), am putea crede c i cuvntul discutat e rezultatul contaminrii dintre
termenii sl. i rest de mncare, frm [180, p. 319], ca i analogiile citate
mai sus cu dou modaliti de combinare: 1) hbuc ( + ) i 2) hpuc ( +
). Substituirea segmentului final prin -uc pare s fi fost determinat de influena
cuvintelor rom. n - uc: bulbuc, stuc, vltuc. Cf. i bunduc (< bondoc).Vom mai observa c sl.
(bulg.) e varianta masculin a substantivului sl. (bulg.) feminin mbuctur,
bucat etimonul termenului rom. hapc din UPS cu hapca. (Sensul diferit al cuvntului
acesta romnesc e condiionat de contextul fix, adic de utilizarea lui n componena UPS, unde a
avut loc demotivarea componentelor date n mod diferit). Actualmente hpc n DEX nseamn
Crlig de undi de 8-10 cm, folosit la pescuitul somnului. n UPS (fam.) A lua cu hapca a
lua cu fora, cu de-a sila, pe nedrept, abuziv.
8) Amar. Provine din amalusta / amolusta / amulusta mueel, cuvnt dacic. Dup
Berneker, Vasmer, [295, p. 139] i ali autori lit. malas vsc; let. amuols, amuls, mals
vsc, sunt comparabile cu v.ind. amlas, amblas acru, alb. mbl dulce, tmbl fiere, lat.
amarus amar, v. germ. ampfaro tevie. Unii autori includ n aceast list i traco-dacicul
amalusta care e cu sens de mueel. Observm aici asemnarea fonetic mare dintre termenii
baltici i termenul traco-dacic [102, p. 293]. Termenul traco-dacic e cu sufixul usta care apare
i n alte formaii traco-dacice. Nu intrm n detaliile acestei probleme. Observm doar sensurile
contrare dintre cuvntul albanez mbl dulce i cel latin amarus amar. n cazul dat e vorba
de o perioad foarte ndelungat pentru a apare o astfel de difereniere. Lexemul amar are sensul
1. care are gustul fierii, pelinului, chininei; 2. fig. chinuitor, dureros; trist, necjit. Lexemul
dat l atestm n unele UPS. De ex.:
Amar de vreme perioad ndelungat (de timp); mulime, grmad. Dar cnd cineva
att amar de vreme n-a mncat dect pui, pare-mi-se c are dreptate a fi stul de ei [86, p.
248]. n cazul dat componenta amar e demotivat.
A fi un dulce-amar o stare de lucrururi indifenit; o situaie care mbin contrariile
(un caz de enantiosemie explicit).
136

A-i face zile amare (cuiva) a face neplceri, necazuri (cuiva).


A-i nghii amarul a suferi n tcere.
A-i mnca amarul mpreun (cu cineva) a duce un trai greu mpreun cu cineva. Ei
se hotrr ca s nu se despart i s rmie s-i mnnce amarul mpreun. (Ispirescu).
Pine amar mijloace de existen ctigate cu mult trud; via grea.
(A fi) vai i amar de (pielea cuiva) comptimire exprimat fa de cineva care se afl
ntr-o situaie extrem de rea; vrednic de plns. Vai i amar de viaa lui dac aceea pe care o
iubete nici nu vrea s se uite la dnsul! [106, p. 72].
A-i vrsa amarul / focul / necazul / veninul a-i descrca sufletul, destinuindu-i
amrciunea, durerea sau ura fa de cineva. Credea, bietul, c n mine a gsit un om, n inima
cruia s-i poat vrsa amarul i suprrile [106, p. 83].
9. Locuiunea adverbial n piezi buni n piezi ri [32, p. 597].
Piz (pizi) - 1. (nv.) picior; 2. (n expresia n piez) n curmezi, peste. Var. chezi,
cheji. Din lat. pdem . Sensul de picior, propriu tututor limbilor romanice, exist i n rom. Cf.
Va gri omului cuvinte bune, i le va gri cu hiclenug, de-l va batjocoi, adic va gri peste
piezi (ndreptarea Legii); unde peste piezi st n locul expresiei actuale peste picior. Cf. fr. pardessus la jambe. Pentru a nelege evoluia semantic, trebuie s pornim de la ideea banal, c
ziua cuiva ar fi bun sau rea dup cum iese din cas cu piciorul drept sau cu cel stng nainte; de
aici n piezi dup cum iese bine sau ru, nesigur; n piezi buni cu piciorul drept, sub auspicii
bune; n piezi ri fr noroc, n ceas ru. Piaz ans, noroc, dispoziie, chef, gust. Piezos
- nefericit, de ru augur; nenorocit, fr noroc.
n locuiunile adverbiale n piezi buni, n piezi ri este nevoie de calificativul bun, ru,
astfel se elimin enantiosemia prin utilizarea UPS. Dac se elimin componentele buni ri, n
componena UPS piezi i pstreaz doar semul negativ n: a gri peste piezi a vorbi n
batjocur.
4.5.2. Cuvintele ce denumesc schimbul de bunuri materiale
1) A mprumuta (din lat. *impromutare sau din mprumut; mprumut din lat. in
promutuum). Semantica verbului acesta poate fi descris, comparnd-o cu verbele de tipul a
cumpra, a lua, a primi, a prinde, a recepiona la care direcia este spre agentul aciunii (clasa
verbelor adlative, cum le numete E.Coeriu), pe de o parte, i cu cele de tipul a vinde, a da, a
dona, a lsa, a preda, la care direcia este invers, spre destinatar (clasa verbelor ablative), pe de
alta. Verbele de un atare gen formeaz un cmp funcional-semantic privind schimburile
materiale dintre oameni care, dup cum vedem, constituie dou clase lexicale caracterizate prin
clasemul direciei n raport cu agentul aciunii care poate fi spre agent sau spre destinatar. Sub
137

aspectul artat, verbul a mprumuta este indiferent fa de clasemul direcie, astfel nct
agentul l poate folosi att adlativ (cf. Ion mprumut cri de la Petru), ct i ablativ (cf. Ion
mprumut cri lui Petru). Semantica verbului acesta n sistemul virtual al limbii nu indic
desluit direcia, deci e ambigu. Astfel, DEX-ul prezint pentru a da cu mprumut i a lua cu
mrumut acelai corelat monosemantic a mprumuta [DEX, p. 452]. n vorbire, ns, datorit
anturajului sintagmatic, cele dou accepii, poluri ale sale se dezambiguizeaz, se delimiteaz
clar. O structur semantic identic vdesc verbele romneti a arenda, a nchiria; fr. louer;
germ. borgen, leihet. UPS locuiunile verbale - sunt n stare s delimiteze vectorul direciei
aciunii, adic s dezambiguizeze situaia cu referire la corelatul lor monolexical a mprumuta: a
da cu mprumut a da (cuiva) un bun care urmeaz s fie restituit , a lua cu mprumut a lua
(de la cineva) un bun care urmeaz s fie restituit. n cazul dat limba demonstreaz explicit
motivaia apariiei i utilizrii UPS n limb eliminarea echivocului, propriu sinonimului
monolexical. n loc. adj. de mprumut care este mprumutat se pstreaz sensul enantiosemic
al componentei substantivale, ce include n sine i sensul adlativ i cel ablativ, aspectul
neexplicit care devine explicit doar n macrocontext.
2) Lexemele a nchiria, a arenda, sunt enantiosemice. Doar locuiunile verbale sunt n
stare s delimiteze explicit semele polarizate ale lexemelor menionate, pe cnd echivalentul lor
monolexicale este acelai n ambele cazuri i nu poate exprima polarizarea de sens, denotat de
locuiunile date. Cf.: a da cu / n / chirie / arend a nchiria, a arenda i a lua cu / n chirie
/ arend - a nchiria, a arenda [dex-online]. Aprig muiere soacra cpitanului! D odi cu
chirie Umbl bieii oameni prin cas n vrful picioarelor [105, p. 210].
3) Lexemul a sanciona conine sensurile polarizante:1. a aproba, 2. a pedepsi, a
dezaproba. Sensurile contrare ale verbelor de acest gen se explic astfel. Proiectele de decizii ce
urmeaz a fi validate de ctre o anumit autoritate privesc probleme diverse, fiind de interes
public sau privat, pozitive, iar altele cu privire la delincveni. Deci, i ntr-un caz, i n altul
utilizm termenul a sanciona. Spre deosebire de lexemele a aproba, a ratifica, a valida, a
confirma care redau numai polul pozitiv, a sanciona atest o semantic enantiosemic
polarizant. Asemenea semnificaie o au i termenii coradicali sanciune, sancionare etc.
Lexemul sanciune posed seme polarizate: 1. confirmare a unui act de ctre o autoritate
superioar celei care l-a emis; aprobare, ntrire, consfinire; 2. msur de constrngere
aplicat ca urmare a nerespectrii unei obligaii asumate; pedeaps. n cazul locuiunii verbale a
pune / a da /a aplica o sanciune a fost ales semul pedeaps. n aa fel doar UPS, spre deosebire
de corelatul su monolexical a sanciona, are rolul evitrii confuziei i e apt de a denomina
explicit sensul dorit de vorbitor, de a alege ntre a aproba i a dezaproba. Aceeai situaie o

138

atestm privind echivalentul lui a sanciona din limba rus 1) a aproba(sem


pozitiv), dar i 2) a pedepsi (sem negativ).
4) Diferenierea sintactic n utilizarea cuvntului posibil, fiind sau cuvnt incident, sau
adverb, sau adjectiv a dus la evoluia n acest cuvnt a sensurilor antonimice : 1. realizabil,
(livr.) fezabil, (rar) practicabil; 2. eventual, probabil. Cf. cu probabil care se poate ntmpla,
realizabil; 2. dup ct se pare, dup toate probabilitile, eventual. Limba recurge la crearea
locuiunilor adverbiale care actualizeaz explicit semul cu siguran, realizabil: dup toate
posibilitile / dup toate probabilitile n raport cu corelatul lor monolexical posibil, probabil,
care face accentul pe semul eventual, probabil : Dup toate probabilitile, vara aceasta va fi
mai clduroas dect anul trecut. Cf.: Cu siguran vara aceasta va fi mai clduroas dect
anul trecut.
4.5.3. Cuvintele ce denumesc obiecte cu dimensiuni specifice
1. Lexemul capt conine n structura sa semic seme polarizate. El poate fi interpretat n
dou moduri: ca 1. nceput - a o lua de la capt; 2. sfrit a o duce la capt. n felul
acesta ntre accepiile date apare raportul de antonimie nceput sfrit. Loc. adj. fr (de)
capt fr sfrit; ndelungat, ntins. Loc. adv. de la (sau din) capt de la nceput. n
capt n frunte. Pn la capt pn la sfrit; pn la ultimele consecine. UF la captul
lumii (sau pmntului) foarte departe. Loc.verb. a pune capt (unui lucru, unei situaii) a
face s nceteze, a termina (cu bine), a rezolva. Loc.verb. a da de capt a duce la bun
sfrit. UF a o scoate la capt (cu ceva) a iei cu bine dintr-o situaie neplcut. UF a o
scoate la capt cu cineva a ajunge la o nelegere (cu cineva).
2. Obrie. Sensurile actuale ale cuvntului acesta nceput, origine, izvor etc.
reproduc accepii ale etimonului su vechi slav patrea superioar, de sus (a unui ru
etc.), nlime, ridictur, izvor (< + vrf). Obrie 1. punct de plecare,
nceput, origine; 2. locul unde s-a nscut cineva; familia, neamul din care se trage cineva;
origine (social); 3. natere, origine, provenien, (livr.) extracie, matrice, stirpe, (rar)
provenire, seminie, (nv. i reg.) neam; (nv.) purcedere, purces; 4. locul de unde ncepe s
se formeze albia unui ru; izvor; 5. culme, muchie, vrf. Se utilizeaz n loc. adv. (de) la
obrie de la origine, de la natere, de la provenien. Atestm la Lucian Blaga n Cntecul
obriei: La obrie, la izvor, nici o ap nu se-ntoarce, dect sub chip de nor. Poetul utilizeaz
locuiunea la obrie cu sensul 1, prezentat supra. Cu aceeai semantic, n sens figurat, este
utilizat mbinarea liber la izvor.
n limba romn veche cuvntul obrie nsemna i sfrit, capt, pe care l atestm
la Dosoftei. Cf. Atunci la obrie ne va strnge ...pre toi necredincioii.
139

Deci, ca i capt, obrie atest o semantic polarizant.


4.5.4. Cuvintele ce exprim calitatea n cel mai nalt grad de manifestare
Urmtoarele locuiuni adjectivale i adverbiale sunt de asemenea enantiosemice. Unele
adjective din componena locuiunilor pot dezvolta accepii cu sens opus. Locuiunile adjectivale
i adverbiale sunt nsoite att de adjective, adverbe cu sens pozitiv, ct i negativ, cu
semnificaia care ntrece orice msur: stranic de frumos / urt, nenchipuit de frumos / urt,
nemaipomenit de bun / bine / ru, nemaivzut de crturar / incult, inestimabil de darnic / zgrcit;
neasemuit de frumos / urt, faimos de bun / ru, vestit de vorbre / taciturn, incalificabil de
miel (utilizat mai ales cu sens negativ), nepreuit de scump (utilizat mai ales cu sens pozitiv),
neasemuit de mare / mic, nedescris de frumos / urt, nenchipuit de interesant / plictisitor,
negrit de mic / mare, etc. etc.
Verbul a frige are semul exprimrii temperaturii att foarte nalte, ct i a celei foarte
sczute. Este utilizat n unitile frazeologice a frige frigul, a frige gerul, cf. a frige focul
Cf.: n rus: soare dogortor i ger npraznic.
Substantivul minune conine dou sensuri polarizante: 1. frumusee, 2.urenie (n
graiuri). Este interesant faptul c n UPS substantivul dat este utilizat cu cele dou sensuri
enantiosemice: ca prin minune n mod inexplicabil, pe neateptate. Oboseala i pieri ca prin
minune [99, p. 132]; mare minune s...! ar fi de mirare s (nu)..., n-a crede s nu... Mare
minune s nu ntrzie astzi!
4.5.5 Aprecierea subiectiv a unui obiect de ctre vorbitori
1. Exist cuvinte a cror discrepan dintre sensuri duce la formarea mai multor UPS. Cf.
vorb cu sens neutru: cuvnt, gnd, idee exprimat, spus, zis, expunere, relatare, discuie,
la plural: vorbe cu semnificaie de zvon, brf n UPS a fi / a merge vorba, a face vorb /
vorbe, a strni vorbe. Lexemul .vorb e enantiosemic, de ex. cu sens negativ: Ba nc i mai ru
va umbla cel ce va face vorb s-i ia pe a treia [28, p. 13]; sau are sens neutru de cuvnt,
gnd, de ex. Este vorba n sat c Ionic degrab vine de la armat. Din aceast cauz limba
recurge la crearea unei noi UPS n care lexemul vorb este utilizat doar cu unul din cele dou
seme polarizate, cel de zvon, brf: a face vorb.
2. Verbul a pgubi (de la pagub; pagub din sl. ) este corelatul monolexical al
UPS a suferi pagub i a aduce / provoca pagub cu derivatul su pguba. Pguba ca i
obraznic are dou sensuri: 1. (pozitiv) cel ce a suferit o pagub; 2. (negativ) cel ce a adus
pagub: ...n vremea nsioilor i pgubailor fanarioi. Deci, 1. pguba < (cel ce a suferit)
pagub + a; 2. pguba < (cel ce aduce) pagub + a de la verbul 1. a pgubi < a suferi
140

pagub i 2. pgubi < a aduce pagub. n plan formal, verbul i adjectivul derivat sunt un
singur cuvnt. n plan semantic situaia e alta: sunt incluse dou seme care se afl la polurile
opuse semantice: a suferi sau a aduce pagub ; cel ce a suferit sau a adus pagub. n cazul dat
limba gsete ieire din situaia ambigu creeaz UPS sinonime verbului, avnd motivaii
diferite, care sunt purttoare doar a unui sem din cele dou din structura semic a verbului: A
suferi pagub i a aduce pagub.
De ex.: a face pagub nv., aici: a face daune, a provoca pierderi. i va intra n niscare
pini sau n vii sau n alt i va face pagub [25, p. 59]. Dup acesta rzboi multe pagube au
fcut Mihai vod turcilor peste Dunr [40, p.7 8]. i dup aceea s-au dus Mihail la ttari i
mult pagub au fcut leilor [126, p.80]. n UPS: pagub-n ciuperci nici o pagub, a fluera
a pagub a fluera n semn de regret pentru o pierdere, nereuit, atta pagub / mare
pagub / nici o pagub! - se spune pentru a arta nepsarea fa de insucces, de pierderea
suferit; n-are importan.
3. Faima (din latinescul fama) era un substantiv neutral, semnificnd vorbe, brfe. Fama
era o divinitate a zvonului public i a faimei, monstru zburtor cu muli ochi, cu multe urechi i
multe guri. Se zicea c locuiete ntr-un palat de bronz cu multe pori pe unde intr i ies ntruna
vorbele, zvonurile. n limba romn cuvntul faim se utilizeaz cu sens pozitiv, dar i negativ.
Substantivul faim are n componena sa seme polarizante: 1. opinie public favorabil,
slav; reputaie; popularitate; 2. opinie public defavorabil. UPS delimiteaz semul pozitiv i
cel negativ al lexemului faim, astfel limba creeaz UPS care utilizeaz doar unul din cele dou
seme polarizate n fiecare UPS: a duce faima utilizeaz semul opinie public favorabil :
Echipa de baschet a dus faima rii departe de hotarele ei. Merit s subliniem c n textele
vechi UPS cu verbul la forma reflexiv a se duce faima utilizeaz lexemul faim avnd semul
opinie public defavorabil: Li se dusese faima n toat ara acestor oameni zgrcii fr
seamn [97, p. 77]. Astfel este atestat i UPS enantiosemic a se duce faima. Pe cnd UPS a
avea faim / a iei faim poart sensul opinie public defavorabil: Doamna Popescu avea
faima unei femei rele de gur. De atunci, n locul aceluia pise Mahomed cruia ndat i-a
ieit faim i porecl de cuceritor [107, p. 16]. n cazul dat din nou atestm rolul UPS de a
elimina ambiguitatea, astfel c semele polarizante ale lexemului faim se separ n UPS cu
semnificaie diferit, fiind utilizate diferite verbe n calitate de component n UPS.
Cf. rus. - sens i - brfeli, vorbe. A se confrunta cu exemplul rus.
bun, plcut, dar i ru; - a glorifica, a onora, dar i a blestema, a ponegri.
4.5.6. Contextul expresiv (ironic)

141

Enantiosemia se delimiteaz ntr-un context care se datoreaz expresiei, ironiei. Cf.


afacere, treab n: 1. a avea afaceri - unde lexemul afaceri se utilizeaz cu sens neutru:
activitate comercial, aciune din care rezult un profit; tranzacie economic; treab,
ndeletnicire, locuiunea verbal avnd semantica a desfura o activitate de business; 2. a
avea afaceri, unde lexemul afacere se utilizeaz cu sensul activitate comercial, industrial sau
(mai ales) financiar, bazat adesea pe specul i constnd n vnzare, cumprare, creditare,
antrepriz etc. n cazul dat locuiunea conine semul ironiei a face anumite afaceri dubioase,
mainaii, escrocherii.
Un caz similar este i cu lexemul treab (din sl. ): 1. activitate, ocupaie,
ndeletnicire. A avea treab a fi ocupat. A-i cuta (sau a-i vedea) de treab - 1) a lucra
contiincios, cu srguin; 2) a-i vedea de lucrul su, a nu se amesteca n lucrul sau n
problemele altora. A se afla n treab a-i face de lucru fr a fi nevoie, pentru a-i da
importan; 2. activitate dubioas. A iei n treab - a iei la furat [dex-online]. Bun
treab! - despre ceva negativ, nedorit.
Lexemul perl este enantiosemic. Nu vom analiza toate semele componente ale structurii
semice a cuvntului. Vom meniona doar cele polarizate: 1. (fig.) persoan, lucru cu caliti
excepionale; 2.(ir.) greeal, prostie rar.
Pe lng enentiosemia de la nivelul emic, urmeaz s meionm i enantiosemia de la
nivelul etic, creat ntr-un anumit context cauzat intonaiei expresive, ironice. Analiza utilizrii
unitilor de limb demonstreaz c ele capt n aceste condiii semnificaie contrar celei
primordiale: Perle literare de acest gen am mai ntlnit! (E vorba nu despre ceva minunat, demn
de laud, dar despre ignoran, prostie).
Scofal. Cuvntul acesta e o variant a termenului nv. pofal laud ( < v.sl.
laud). n limba romn, fiind utilizat cu sens ironic pentru a denumi laud nemeritat,
termenul dat devine scofal, deci capt sens peiorativ. Poate aceast atitudine ironic a
vorbitorilor a determinat i substituirea segmentului iniial po- din pofal prin sco- care e mai
expresiv. Cf. i scocior scr. idem [SDE, p. 384]. n limba contemporan: scofl
fam. are semantica treab realizat; isprav. n UPS: mare scofal! mare lucru!; (nu) e mare
scofal (nu) e cine tie ce lucru important; a (nu) face mare scofal a (nu) face cine tie ce
isprav.
***
Enantiosemia, un tip special de antonimie intern, i gsete actualizare n context,
cnd e vorba de uniti monolexicale. Pe cnd UPS conin n structura lor semic doar un sem
din cele dou polarizate, din aceast cauz contextul nu este obligatoriu de cele mai multe ori. n
aa fel limba realizeaz motivaia utilizrii acestor UPS pentru a dezambiguiza semnificaia
142

corelatului monolexical al UPS. Fenomenul dat nu este productiv n limba contemporan i este
un relict al semanticii rdcinilor strvechi. ntr-un ir de cazuri evoluia cuvntului cu sensuri
contrare duce la divizarea lexemului n omonime.

4.5.7. Cuvintele ce exprim fenomene din domeniul superstiiilor


Sensuri contrare capt i cuvintele care exprim fenomene din domeniul superstiiilor.
1. Substantivul noroc [SDE, p. 280; 82, p. 169]. Unii termini ca de ex. noroc deriv de la
verbul a zice, a spune. Substantivul rom. noroc are ca etimon v.sl. , care la rndul su
deriv din verbul (prez. ) a zice. Cuvntul este discutat de Gh.Mihil, ns
cercettorul nu arat polaritatea sensurilor incluse n cuvnt. Cuvntul noroc desemna: 1) soart
fericit, 2) soart nefericit. Cu semnificaia de la urm atestm cuvntul la Gh. Ureche. Gh.
Mihil observ c noroc treptat i-a mutat sensul de la soart la soart favorabil. n UPS
ntlnim cuvntul noroc cu sensul de soart favorabil: a avea norocul s... a se ivi ocazie
favorabil pentru... , a-i ncerca norocul a ntreprinde o aciune n sperana c va reui, a
purta noroc (cuiva) a aduce reuita, succesul (cuiva), a lovi norocul (pe cineva) a reui,
a-l pate norocul (pe cineva) a fi norocos, a reui, noroc chior lipsa de succes, de
reuit. Se mai ntrebuineaz n urmtoarele USM: a fi plin de noroc ca broasca de pr, ce o
da trgul i norocul, noroc c...
2. Cuvintele ce denumesc soarta, diverse aspecte ale acestei noiuni, credine populare n
spiritele bune i rele se polarizeaz, ntruct, de regul, denumesc att spirite bune, ct i spirite
rele. Exemple din limba romn: soart, dnse, iele, drgaice, iezme, irodie, rusalii, nagode,
vntoase, domnie, miestre, frumoase, znioare, mndre, oimane, muate, oar / ori, potc,
tim / schim / chim, ursit, zn [102, p. 51-56]. La Miron Costin atestm cuvntul enchi,
ceea ce semnifica soart. n UPS a avea enchi a avea soroc, a se alege sorii - a ajunge la
un rezultat, la un deznodmnt, a se mpca cu soarta - a se resemna, a trage la sori a
hotr prin procedeul sorilor o alegere, o desemnare, o mprire.
3. Piaz n superstiii, de obicei determinat prin rea sau bun, este o fiin care, se
crede, c aduce cuiva nenorocire sau noroc; semn prevestitor: piaz rea semn ru, prevestire
rea, loc. adv. n piez(i) oblic, piezi. La T. Arghezi ntlnim acest lexem, nsoit de o
determinare bun, deoarece lexemul este enantiosemantic, n urmtoarele versuri: Cnd pleci,
s te-nsoeasc piaza bun, ca un inel sticlind n dreapta ta [1, p. 126]. Exemple din alte limbi
lat: fatum, sors (sortis), rus. , . Aici se constat legtura ntre ideea de timp (rus.
doba) i ideea de bun" (rus. ). Cf. i rus. timp, bun i (iniial
timp bun) [249, p. 93]. Motivanii iniiali ai cuvintelor acestea sunt diferii.
143

4. Fortuna n latin iniial nsemna ntmplare, apoi soart, cu mbinrile fortuna


secunda (sau numai fortuna) n sens de soart norocoas, fericire i fortuna adversa (sau
numai fortuna) n sens de nefericire, suferin. Cf. fortunam ferre a ndura vicisitudinile
hrzite de soart. Judecnd n special dup rom. furtun vnt puternic, deseori nsoit de
ploaie i dup it. fortuna soart, fericire, succes, bogie, dar i fortuna di mare
furtun, fortunaccia nenorocire, fortunoso nefericit, greu; tempi fortunosi - vreme
tulbure, timpuri grele, judecnd dup toate aceste mrturii, vom conchide c n latina trzie
termenul furtuna cptase deja i sens de vreme rea cu vnt, cea etc. Probabil c sensul
iniial ntmplare neprielnic a fost pus n relaie cu ideea de timp nefavorabil. Pentru mutaia
semantic dat am putea face referin la termenii din limba rus timp, starea vremii,
venit, ctig, suferine. Toate aceste cuvinte provin de la termenul sl.
are nseman timp, timp favorabil pentru ceva etc. n limba romn fortuna, livr.1) (n
concepiile mistice) for supranatural care se crede c ar determina dinainte desfurarea
evenimentelor; soart; ursit; destin; fatalitate; 2) fig. concurs de mprejurri favorabile; noroc;
ans. Din latinescul fortuna, zei a sorii schimbtoare n mitologia roman, reprezentat cu
cornul abundenei, cu o crm de corabie i, cel mai adesea, legat la ochi, ntruct mprea
darurile sale la ntmplare. Observm c i cuvintele sinonimice cu sens neutru soart,
ursit, destin, fatalitate sunt supuse restriciei de sens, ocurena nclinnd la sensul 2. n
UPS: a se ntoarce fortuna cu faa (spre cineva) a obine succes dup o perioad de
nereuite; cine seamn vnt, culege furtun ru faci, ru gseti.
5. Strste / strnste / trnte / trite / restrite. Cuvntul provine din v.sl. care
n limba de origine nsemna att destin n genere, ct i noroc, dar i soart amar [102,
p.54]. Semantica lexemului era via bun, soart norocoas, care apoi trece n soart
vitreg. Principalele sensuri din slav le constatm i n idiomul romanic. Comp. Dumitracovod...nici...la aceast domnie n-au avut strite s domneasc mult [40, p.49]. Derivatul lui este
restrite - situaie de ncercri grele n care se afl cineva; vreme de cumpn; ir de nenorociri;
(fig.) cumpn. n UPS vremuri de restrite se pstreaz semnificaia lexemului dat de vitreg,
negativ.
6. O motivaie specific e cea a substantivului rom. enchi hotar care are n vedere
limita de timp, hrzit de divinitate. anc partea mic a rbojului. Privitor la motivaia
cuvntului dat, N.Raevschi aduce urmtoarea explicaie. ntr-un trecut ndeprtat de la interjecia
anc se creeaz prin conversiune un substantiv. E o asociaie fireasc ntre motivant i motivat ce
se explic prin faptul c la cuplarea prii mai mici a rbojului cu cotorul, se produce zgomotul
caracteristic [102, p. 114]. Loc adv. la anc la momentul oportun, potrivit.

144

7. Cuvintul cobe e legat de credina c unele psri cnt a ru, aduc primejdii, prevestesc
o nenorocire [102, p. 53-54]. Din sl.v. kobi soart, destin; conf. cu bulg. koba semn ru.
Cf. lat. strix / striga bufni > strigoi. n cazul dat atestm fenomenul polarizrii semantice: de
la sensul neutru al v.sl. i al rus. prorocire se ajunge la scr. semn bun i v.
ceh. koba succes, iar pe de alt parte n bulg. presimire rea, ceva ru, de unde i la
rom. cobe pasre ce menete a ru i persoan ce cobete[102, p.53]. Cnt cobea
prevestirea unei nenorociri.
8. Cuvntul motenit din latin zn o are la baz pe zeia Diana. n UPS: zn bun
fiin care vine n ajutor la nevoie. n UPS ca o zn ca o divinitate bun. Tot aici vom
meniona termenii teamt /schim / chima / tim despre care am vorbit mai sus, care sunt i ei
motenii i totodat influenai n ceea ce privete fonetismul din limba slav bulgar. n cazul
acesta substantivul denumea ideea de vedenie, nluc (cf. gr. shima). Aceste cuvinte fac
parte din cuvintele tabuistice, adic utilizate pentru a denumi fiinele sau spiritele a cror
denumire adevrat e periculos a fi rostite. Aceste fiine supranaturale sunt considerate bune, dar
i rele. Cf. chima - chima rului pe malul prului. N.Raevschi ia n discuie cuvnul chim cu
privire la etimologia lui. Termenul dat apare n Povestea lui Harap-Alb de Ion Creang [47].
Cuvntul ptrunde din limba greac n latin, de unde i rom. team, teamt, tim. tim
personaj din mitologia popular imaginat de obicei ca o femeie frumoas care protejeaz apele,
pdurile, comorile etc. N. Raevschi prezint explicaii privind semantica cuvntului tima
zn, duh necurat, noroc, presimire, om slab [102, p. 72].
10. Vlv (n sl. , n norv. arh. voelva prezictoare, germ Wala) [DMG, p. 626]
n mitologia romneasc sunt duhuri feminine. Existe vlve albe (benefice) i negre (malefice).
Vlvele benefice, conform superstiiei, poart vemnt alb i sunt ocrotitoare ale apelor (Vlva
Apei), a stncilor (Vlva Stncilor). Vlva bii, de exemplu, este zn despre care se crede c
stpnete, supravegheaz i distribuie comorile dintr-o min de aur etc. n limb, aceast natur
dubl a lor i-a gsit oglindirea n semantica polarizant a lexemului vlv - prere public
favorabil sau defavorabil despre cineva sau ceva; reputaie; faim. n UPS a face vlv a
face o agitaie mare provocat de un fapt ieit din comun (pozitiv sau negativ; vlv mare
mare agitaie, trboi).
Toi aceti termeni se polarizeaz, ntruct semnificatul, de regul, e att spirit bun, ct i
spirit ru.
4.5.8. Cuvintele ce apar n urma influenei contextului
Sensuri contrare capt i cuvintele care apar n urma influenei contextului.

145

1. Pentru problema dat este important s constatm c n unele cazuri influena


contextului poate duce la polarizarea semantic a cuvintelor. De ex., lexemul rom. rece < lat.
recens cald nc. n limba latin recens nsemna 1. proaspt(referitor la ap); 2. cald; 3.
care nu e de demult. Spre deosebire de limbile romanice occidentale n care semantica
adjectivului latin nu se va schimba esenial [cf. SDE, p. 358], limba romn atest o alt stare de
lucruri: n romn accepia proaspt, n recens din sitagma aqua recens ap proaspt,
datorit structurii stabile a acesteia, pe de o parte, dar i datorit faptului c, de obicei, apa
proaspt e i rece, pe de alt parte, va fi substituit prin accepia rece. Sensul
motivaional va luneca spre o alt caracteristic a apei. n plan diacronic, n special fa de sensul
2 al cuvntului latin n cauz (cald), semnificaia termenului romn ar fi rezultatul unei
schimbri semantice n spiritul enantiosemiei, evident, mai puin tipice. Se utilizeaz n
componena UPS cu sens direct i indirect. Rece, adj. 1. care are o temperatur (mai) sczut
fa de o limit dat, fa de un mediu oarecare sau fa de cldura corpului omenesc; lipsit de
cldur; care d senzaia de frig, care aduce frig. n UPS clim rece clim polar; abces
rece abces fr caracter inflamator. Loc. adv. la rece - la o temperatur sczut, n jurul lui
0C; 2. la temperatura normal, fr a nclzi; 3. fig. neinfluenat de sentimente, neprtinitor,
obiectiv. Fig. care nfioar, care nfrigureaz. UPS: a-i trece (cuiva) rece prin inim (sau prin
spate) a se nfiora; a (-i) fi (cuiva) inima rece a-i fi team, a fi nspimntat; (cu) snge
rece (cu) calm, (cu) prezen de spirit.
Iat alte exemple de UPS avnd n calitate de component lexemul rece: a-l mbta (pe
cineva) cu ap rece - a-l ncnta cu fgduieli dearte, a-l amgi; a nu-i ine nici cald, nici
rece a-i fi indiferent (cuiva), a nu-l impresiona; a lsa rece (pe cineva) a nu-i detepta
interes, a-i fi indiferent (cuiva); a-l trece sudori reci (pe cineva) a transpira din cauza
emoiei, a spaimei; a avea mari emoii; a-i trece un arpe rece prin inim/sn (cuiva) a se
nfiora de spaim/de dezgust.
2. Lexemul nainte cu sens temporal, semnific: 1.mai de demult, mai devreme. De mai
nainte de mai demult. Cu ... (mai) nainte sau (mai) nainte cu..., arat ct timp a trecut de la
ntmplarea de care este vorba. nainte vreme 1. odinioar; 2. mai departe, n continuare.
Expr. De azi (sau aici, acum etc.) nainte de azi (sau aici, acum etc.) ncolo; 3. n fa; n
locul dinti, n frunte. Deci ar fi vorba i n cazul acesta despre o polarizare de sens ce deriv
din ambiguitatea semantic a lexemului nainte, care denumete o actualitate att trecut, ct i
cea care se afl nainte. Utilizarea lui depinde de influena contextului, de atitudinea subiectiv a
vorbitorului.

146

3. Verbul a se ndura atest dou sensuri contrare - 1) a-i manifesta mrinimia; a da


dovad de buntate, de mil. De ex.: ndur-te, mria Ta! 2) a da dovad de cruzime, de
intoleran. De ex.: Cum te nduri s-l bai? ( = De ce eti att de aspru s-l bai?).
4. Succes urmare > succes urmare cu consecine bune. n UPS: a avea succes a
obine rezultate favorabile; a avea o reuit, izbnd; a dori / ura succes (cuiva) a dori
noroc ntr-o ntreprindere (cuiva). n UPS lexemul se motiveaz doar cu sensul urmare cu
consecine bune.
4.5.9. Cuvintele ce denumesc pri ale corpului omenesc
Polarizarea semantic o atest i denumirile unor pri ale corpului care, se tie,
reprezint o surs de expresivitate. De pild, lexemul neutru gur, n limba romn are o serie
ntreag de sinonime i, ceea ce este important, toate cu sens negativ, polarizat bot, clan,
fleanc, leoarb, plisc, rost. La rndul su, gur continu latinescul gula gtlej. n francez
termenul respectiv gueull menine accepia originar, dezvolt i sensuri polarizante mutr i
bot. n UPS semnificaia neutral a cuvntului gur se pstreaz: a-i lsa gura ap a dori
foarte mult, a apuca cu gura nainte a se grbi s spun ceva nainte de vreme, parc i-a
ieit un sfnt din gur a prevesti mplinirea unor lucruri favorabile; a spune ceva bineplcut
tuturor; a (-i) pune botni la gur a (-i) impune tcere; a-i lua bucica din gur (cuiva)
a lipsi i de strictul necesar (pe cineva), bun de gur vorbre, guraliv, a fi cu ca la gur
a fi tnr nepriceput, lipsit de experien, a pune cluul n gur (cuiva) a mpiedica s
vorbeasc (pe cineva), a csca gura a) a privi cu interes, cu uimire; b) a umbla fr treab,
a pierde vremea, a rmne /a sta / a privi cu gura cscat a fi mirat, uimit (de ceva
neateptat). etc., etc.
Sensul polarizat negativ, peiorativ al sinonimelor lexemului gur se pstreaz i n UPS:
a da peste bot (cuiva) a mustra aspru pe cineva; a face bot /a pune botul a se bosumfla; a
pune cu botul pe labe (pe cineva) a obliga s tac, a-l pune la punct (pe cineva); a se ntlni
bot la bot a se ntlni fa-n fa (cu cineva), pe neateptate; a se linge / terge pe bot a fi
nevoit s renune (la ceva), a-i lua gndul (de la ceva) etc.
A ine clan (cu cineva) a se lupta cu vorba, a nu se lsa intimidat (de cineva), a nu se
da btut.
A-i strnge leoarba acas a tcea.
A lua / trage la rost (pe cineva) a certa, a mustra, a cere socoteal (cuiva). Dar i
UPS, unde rost are semnificaie neutr: pe de rost din memorie; a ti pe de rost (ceva) / ca
pe ap / ca pe Tatl nostru a putea reproduce ntocmai din memorie.

147

Altfel spus, nu rareori semnificantul conine n structura sa componente semantice din


anturajul sintagmatic al semnificatului su. Dup cum se poate vedea, exist situaii, cnd
anturajele sintagmatice ale semnificatului au sensuri contrare, ceea ce face ca semnificantul
respectiv s aib o semantic polarizant.
Concluzii la capitolul 4
1. Motivaia intralingvistic constituie etapa secundar privind apariia UPS n limba romn.
2. Formele sintetice dispar n situaiile, cnd o limb, datorit duglosiei ubrezindu-i
sistemul, este nevoit s-i formeze modele de exprimare mai clare, explicite.
3. Formele analitice n limb iau natere i din necesitatea de redare explicit a sensurilor
semantico - gramaticale.
4. Drmarea sintetismului morfo sintactic al limbii latine s-a produs prin eludarea prii
finale a formelor cuvintelor, cauzat de civa factori.
4.1. Unul dintre ei ar fi legea minimului efort conform cruia nceputul cuvntului este
caracterizat printr-o presiune mai mare a limbii, ceea ce contribuie la pstrarea lui pe parcursul
evoluiei.
4.2. Un alt factor al erodrii finalei cuvntului ar fi fenomenul propagrii informaiei n
cadrul cuvntului. Mesajul informaional, aflat n elementele iniiale ale silabei, duce la ntrirea
lor.
5. Sensul UPS poate include n sine i pe cel lexical al componentelor, aadar, sensul
frazeologic const din sensul integrat al componentelor i cel motivaional, care se constituie
din perceperea motivaiei semnului glotic, coninut de lexeme componente ale UPS.
Privitor la nelegerea sensului global al UPS se distinge motivaia retrospectiv i motivaia
prospectiv.
5.1. Problema cunoaterii i asociaia dintre semnificant i semnificat este evident, univoc
i accesibil, depinznd de persoana care decodific motivaia. n consecin, motivaia este
relativ, cci ea depinde de punctul de vedere adoptat i de mecanismele implicate, dar i de
persoana care face analiza. Prin urmare, UPS indigene, specifice doar limbii respective,
accesibile pentru motivaie i semnificaie de ctre vorbitorii respectivi, sunt prestate motivaiei
i semnificaiei; atunci cnd e vorba de UPS generale, mprumutate sau calchiate din alte limbi,
adic atunci, cnd cuprind n sine informaii proprii pentru o mare comunitate de oameni, cnd
sunt inteligibili prin transparena motivaiei pentru vorbitorii altor limbi.
5.2. Un tip de cunotin suplimentar, cunoaterea etimologic (intra i extra-lingvistic)
poate, n mod egal, nlesni explicaia motivaiei UPS.
5.3. Imaginea determin legtura indistructibil dintre semnificant i semnificat.
148

5.4. Motivaia retrospectiv se sprijin pe relevarea relaiei dintre semnificant i semnificat.


Este mai puin dificil la nelegere.
5.5. Motivaia prospectiv este aceea, pe care vorbitorul o identific, fr a cunoate sensul
UPS.
5.6. Dac este relativ uor a determina motivaia retrospectiv, nu este cazul motivaiei
prospective. Reinem c limitele analizei unui semn sunt determinate, n final, prin puterea
mijloacelor utilizate de analist (vorbitor); n consecin, aceste limite trebuie ntotdeauna s fie
percepute ca fiind provizorii i sub eminena de a fi deplasate. Iat din ce motive o clasificare
exhaustiv a UPS pare a fi posibil.
5.7. UPS sunt motivate sau arbitrare? Am vzut c aceast problem cere luarea n
considerare a unui mare numr de factori, ce in de cunoaterea uman, demonstrnd c
motivaia nu poate fi neleas dect n raport cu un sistem de referin. Din acest punct de
vedere, UPS pot fi considerate (n mod relativ) motivate n arbitrarul lor (n demotivaia lor
n.n.), fapt ce permite, printre altele, aplicarea practic a acestor probleme n cursurile de
studiere a limbilor n forma lor motivat pentru a fi memorizate mai uor i n morfologie.
6. Am distins urmtoarele tipuri de influen n limb: semantic, sintactic, fonetic.
6.1. n capitol a fost cercetat influena legturilor semantice care duce la modificarea /
nonmodificarea sensurilor lexicale ale componentelor n urma influenei semantice. S-a
demonstrat c atunci, cnd o component i pstreaz sensul, el (acest sens) poate servi drept
motivaie a semnificantului a perceperii sensului UPS. n aceste UPS denominative, lipsete
imaginea, iar componentele motivate pot fi att verbul modal, ct i numele. Mai mult ca att,
aceste elemente mai includ n structura lor semic i semele unor anumite valori lexicogramaticale. Aceasta confer UPS denominative posibilitatea de a desemna acele realiti din
lumea nconjurtoare, pe care nu le pot denumi corelaii monolexicali ai UPS.
6.2. Schimbarea sau slbirea sensurilor lexicale ale componentelor UPS poate avea loc n
urmtoarele situaii:
6.2.1. pierderea de ctre componentele din cadrul UPS a sensului lexical primordial;
6.2.2. schimbarea sensurilor lexicale ale componentelor UPS, provocat de:
6.2.2.1 transferul metaforic i
6.2.2.2. transferul metonimic.
6.2.3. deplasarea nuanei de sens a componentelor n cadrul UPS, exprimat prin:
6.2.3.1. restricia i
6.2.3.2. extensiunea sensurilor lexicale ale elementelor UPS.

149

6.2.3.3. Al treilea tip de influen a legturilor semantice cea a analogiei sensului (influena
sensurilor unor cuvinte nrudite) nu i-a gsit actualizarea n limb referitor la componentele
UPS.
6.3. n prezentul capitol a fost cercetat influena legturilor sintactice care duce la
schimbarea sensului componentelor UPS. Influena sintactic se actualizeaz prin:
6.3.1. contagiune (influena raporturilor sintactice ) i prin
6.3.2. elips (pierderea acestor raporturi).
7. A fost cercetat i al treilea tip de influen a legturilor semantice n limb cel fonetic,
manifestat prin fenomenul analogiei fonetice omosemia.
7.1. Motivaia faptului c omosemele frazeologice se regsesc n limb ntr-un numr limitat
const n urmtoarele:
7.1.1. probabilitatea combinatoric identic a elementelor a dou sau mai multe UPS este
rarisim;
7.1.2. Ocurena mic n limb a UF, i prin urmare neacumularea de seme noi. Tot din aceste
considerente se explic faptul de ce locuiunile au mai multe perechi omonimice dect UF (e
vorba de o utilizare mai larg n limb a lor ca uniti denominative dect a UF ca uniti
conotative);
7.1.3. structura semic a UPS e complex i constant, din aceste considerente nu permite
apariia dublurilor.
7.2. n conformitate cu cile de formare a UPS omosemice se disting cele omogene i cele
eterogene.
7.2.1. UPS omogene s-au format n urma disocierii semanticii UPS polisemice.
7.2.2. UPS eterogene sunt acele care s-au format n urma coincidenei lexico-gramaticale
sporadice a elementelor acestor uniti.
7.2.2.1. UPS eterogene se divizeaz n: totale i pariale.
7.2.2.1.1. La cele totale coincide n context paradigma formelor lexico-gramaticale.
7.2.2.1.2. La cele pariale se constat unele diferene privind formele paradigmatice ale
elementelor componente la utilizarea lor n context.
7.3. n conformitate cu structura lor, UPS omonime se grupeaz n similare i nesimilare.
7.3.1. La UPS similare coincide i modelul semantico-distributiv, i semantica a dou sau
mai multe expresii.
7.3.2. La UPS nesimilare nu coincide o component.
7.4. Se observ o legitate: UPS omogene (cele care au provenit din disocierea polisemiei)
sunt similare, adic coincid i structural, i semantic, iar cele eterogene (provenite din
coinciden sporadic a UPS) sunt nesimilare, adic au o difereniere componenial.
150

7.5. O problem important n determinarea fenomenului omosemiei este identificarea


criteriilor de demarcare dintre polisemie i omonimie.
7.5.1. Criteriul semantic.
7.5.1.1. Diferena semantic trebuie s fie evident, fie n cazul UPS eterogene, fie n
cazul celor omogene.
7.5.1.1.1. Privitor la cele din urm diferenierea semelor trebuie s fie distinct, ca s nu
se simt ntre sensurile UPS legtura care a existat, atunci cnd erau n relaii de polisemie,
adic nainte de scindarea semantic.
7.5.1.2. n cazul UPS ce se afl n relaii de polisemie, trebuie s existe un arhilexem.
7.5.2. Criteriul etimologic: semnificaia fiecrei UPS se refer la diferite noiuni: animat /
inanimat, concret / abstract.
7.5.3. Criteriul morfologico-sintactic. Particularitile morfologice i sintactice pot fi
diferite n cazul omonimiei sau polisemiei.
7.5.4. Criteriul sinonimic. Dac sinonimele unei UPS nu au nimic comun cu sinonimele
altei UPS, atunci aceste UPS sunt n relaii de omonimie.
8. n capitolul dat a fost efectuat o cercetare minuioas a schimbrii de sens al
componentelor UPS n urma influenei enantiosemiei, care apare pe diferite ci. Sensurile
polarizate:
8.1. pot aprea la cuvinte, ale cror sensuri contrare par a fi relicte ale semanticii
radicalelor vechi;
8.2. se pot nate ca rezultat al utilizrii cuvintelor ce denumesc schimbul de bunuri
materiale;
8.3. capt i cuvintele ce denumesc obiecte cu dimensiuni specifice;
8.4. obin i lexemele care exprim calitatea n cel mai nalt grad de manifestare;
8.5. pot apare i n cazurile, cnd vorbitorii apreciaz subiectiv n mod diferit un obiect;
8.6. apar ntr-un context ce red o ironie, o aluzie;
8.7. capt i cuvintele ce exprim diferite superstiii;
8.8. se refer la cuvintele care apar n urma influenei contextului;
8.9. capt i cuvintele ce desemneaz unele pri ale corpului omenesc.
9. n prezentul capitol am stabilit etimologia mai multor componente din structura UPS,
cu explicaia evoluiei lor n plan diacronic, am determinat cile de apariie a enantiosemiei n
limba romn, fenomen necercetat suficient, pn n prezent, n lingvistica romneasc.

151

5. MOTIVAIA INTRALINGVISTIC PRIVIND EXISTENA I UTILIZAREA


UNITILOR POLILEXICALE STABILE N LIMBA ROMN.
STRUCTURA SENSULUI FRAZEOLOGIC
n capitolul dat ne-am propus s cercetm anumite aspecte ale motivaiei existenei i
utilizrii UPS, explicate prin coninutul semnului glotic Din aceste considerente au fost
investigate urmtoarele probleme, care se manifest n diverse relaii de sistem i anume: I.
relaia semnificant - semnificat; II. relaiile paradigmatice n structura sensului UPS polisemia,
sinonimia, antonimia, omonimia (tratat n cap.4); III. relaiile sintagmatice componentele
UPS; IV. relaia semn vorbitor, care se exprim prin aspectul conotativ al UPS; V. procesele
dinamice n dezvoltarea sensului frazeologic. n funcie de o atare tratare a problemei, materialul
din acest capitol va fi structurat respectiv.
La problema relaiei semnificant - semnificat vor fi abordate problema monosemiei UPS
cu structura semnificaiei lexicale i frazeologice, posibilitatea UPS de a denomina acele seme
care nu pot fi exprimate de uniti monolexicale. Este vorba de expresivitatea proprie UPS
conotative i care nu poate fi redat de sinonime monolexicale n cazul n care exist i de
proprietatea UPS denominative de a reda acele valori lexico-gramaticale, pe care nu sunt
capabile s le exprime sinonimele lor monolexicale.
Relaiile paradigmatice n structura sensului frazeologic i vor gsi expresia n
polisemia UPS; combinarea semelor n cazul polisemiei UPS; posibilitatea UPS polisemantice de
a denomina acele seme ce nu pot fi exprimate de uniti monolexicale; motivaia existenei i
utilizrii UPS polisemantice, deoarece corelaii lor monolexicali nu sunt n stare s redea semele
exprimate de UPS, n special, n scopul eliminrii echivocului, deoarece corelatul monolexical al
UPS este enantiosemic. n acest subcompartiment vor fi analizate UPS polisemantice, avnd de
la dou pn la apte semnificaii, lucru neatestat de dicionarele explicative i frazeologice
contemporane. Sinonimia i antonimia frazeologic vor fi cercetate la tema relaiilor
paradigmatice n structura sensului frazeologic. Iar relaiile sintagmatice ntre componentele
UPS i vor gsi expresia att n formulele semantico-distributive ale unor UPS care pot fi
pretate la organizarea sintagmatic, ct i n expresia componentelor, cum ar fi arhaismele, jocul
de cuvinte, mijloace eufonice i formal gramaticale, etimologia popular.
Al treilea aspect al relizrii semnului glotic, dup relaia semnificant-semnificat,
relaiile paradigmatice n structura sensului frazeologic i cele sintagmatice n raport cu
componentele UPS, este relaia semn vorbitor, exprimat de motivemul UPS, ce se refer la
UPS conotative i la un numr mic de UPS denominative ce posed imagine.
Vom proceda la analiza materialului glotic din romn, efectuat n raport cu cel din
francez sau italian, limbi neolatine ca i romna, precum i din rus, limb participant n
152

diglosia din Republica Moldova, la fel i din bulgar, limb din arealul balcanic. UPS sunt
comune pentru un grup de limbi (fie nrudite, fie nenrudite), care au luat natere independent
unele de altele (n aceeai perioad sau perioade diferite) datorit felului comun al vorbitorilor de
diferite limbi de a gndi, de a se confrunta cu aceleai fenomene sociale, politice, culturale,
naturale etc. sau n urma convieuirii ndelungate ntr-un spaiu geografic comun, sau graie
relaiilor economice strnse, sau datorit procesului de migrare intens a populaiei etc. [287, p.
54].
5.1. Relaia semnificant-semnificat
Abordnd problema sensului frazeologic, nu putem s nu vorbim, n primul rnd, de
problema semanticii cuvntului. Problema dat i-a gsit evoluia n planul studierii de la simplu
la complex n tratarea multor subiecte lingvistice. n sec. al XIX-lea lingvistica era pe calea
studierii pur formale a limbilor [178, p. 91], fr studierea aspectelor sintactic i semantic ale lor.
Sensul lexical, nemaivorbind de sensul frazeologic, nu i-a gsit o abordare serioas n astfel de
condiii de cercetare. Studierea sensului n lingvistic ncepe cu lucrarea lui Ferdinand de
Saussure Cours de linguistique gnrale. Conform opiniei lui Saussure, semnul glotic este
arbitrar, se constituie prin unirea aleatorie a unui semnificant cu un semnificat, iar valoarea unui
semn verbal poate fi conceput doar n opoziie cu valorile altor semne verbale [155, p.160]. Prin
urmare, s-a demonstrat existena problemei sensului cuvntului i necesitatea studierii lui prin
prisma structurii paradigmatice i sintagmatice a limbii, deoarece doar n opoziie sintagmatic paradigmatic poate fi aflat sensul cuvntului.
Despre semnul glotic (sensul cuvntului) s-au ocupat mai muli cercettori. Unii au
considerat c sensul lexical este nsui obiectul [135, p. 103], alii c sensul lexical este totalitatea
informaiei vorbitorului despre obiect [178, p. 18; 290, p. 30], legtura dintre nume i noiunea
/imaginea din realitatea nconjurtoare [159, p. 23].
Profesorul Anatol Ciobanu susine c semnul glotic se deosebete radical de semnul
limbilor artificiale prin faptul c el (semnul glotic) e coninutal i noional. Profesorul susine,
alturi de ali lingviti, c n limba natural elemente asemantice nu exist [31, p. 39]. Chiar ceea
ce numim noi cuvinte ajuttoare (prepoziiile, conjunciile) sunt impregnate de anumite valori
semantice care se dezvluie n diferite distribuii i contexte. Semnul glotic ine de limba vie, iar
aceasta din urm este un sistem deschis, mobil, cu un inepuizabil registru de posibiliti
combinatorico-expresive, unde totul se stabilete nu aprioric, ci n procesul funcionrii. Pornind
de la teoria lui R. Budagov c semnul glotic devine semn propriu-zis numai n triada semn
semnificaie - obiect (fenomen), Anatol Ciobanu menioneaz c semnul glotic reflect un
anumit coninut, o anumit semantic, un anumit rezultat al capacitii de gndire a individului
153

cugettor. Prin urmare, semnul glotic nu poate fi arbitrar n mod absolut, el aprnd ca un
element motivat sui-genris. Motivarea dat poate fi mai mult sau mai puin transparent ca, de
ex., n cazul terminologiei populare din diferite domenii [31, p. 40]. De ex., denumiri de psri:
botgros (cu cioc masiv i puternic), pietrar (se adpostete prin pietrrii), mrcinar (i face
cuib prin mrciniuri), pescru (se hrnete cu pete), codro (cu o coad de culoare roie) etc.
Exemple similare ntlnim i la toponime. Deseori toponimele au la baz unele
caracteristice legate de relief, evenimente istorice, personaliti etc. De ex., Vadul-lui-Vod,
Bli, Ocnia, ara Franz-Joseph, Cueni (de la cu) etc. [31, p. 41].
O foarte bun explicaie referitor la semnul glotic i problema nominrii lexicale, legat
nemijlocit de cea a motivaiei semnului glotic, o gsim pe paginile monografiei, semnate de
lingvistul Vasile Pavel [267]. Domnia sa este pe aceleai poziii referitor la caracterul motivat al
semnului glotic. Conform opiniei lui V.Pavel, n interpretarea lui F. de Saussure motivaia este
doar limitarea arbitrarului. Funcia de reflectare i desemnare pentru semnele denominative se
mai completeaz cu funcia de generalizare. De ex., pasrea i-a luat zborul; pasrea este un
animal vertebrat cu aripi. Semnul denominativ posed o anumit esen abstract. O astfel de
abstractizare a cuvintelor i a mbinrilor de cuvinte este rezultatul reflectrii unor lucruri real
existente i a relaiilor dintre ele n contiina omului.
V. Pavel atrage atenia asupra faptului, despre care au vorbit i ali savani, c realitatea
obiectiv este reflectat nu doar prin semne lingvistice, ci i prin noiuni [267, p. 20]. Din aceste
considerente apare necesitatea cercetrii corelaiei dintre obiect, noiune i semnificant. Aceste
legturi exestente corespund sub un anumit punct de vedere relaiilor dintre noiunile mai vaste:
limba, gndirea i realitatea nconjurtoare. Semnul glotic este, conform opiniei lui V.Pavel i a
altor lingviti, un obiect (aciune, fenomen), perceput senzorial, care, n procesul cunoaterii i a
comunicrii dintre oameni, apare n calitate de reprezentant al unui alt obiect (aciune, fenomen)
[267, p. 21]. De aceea denominarea este un aspect al abstractizrii logice n actul de cunoatere.
Denominarea nu este doar desemnarea obiectului, ci fixarea esenei lui abstracte ntr-o form
material deosebit n semn [234, p. 13].
Profesorii Anatol Ciobanu i Vasile Pavel abordeaz, dup prerea noastr, o foarte
important problem cea a motivaiei semnului glotic.
Primele dou momente presupun c sensul unui cuvnt este o form de reflectare
generalizat n contiina vorbitorilor a unui denotat din realitatea obiectiv sau a unui denotat
imaginar. Cel de-al treilea moment este determinat, la rndul su, de locul pe care l are cuvntul
respectiv n sistemul lexical, de relaiile sale interne paradigmatice i sintagmatice i este tot att
de important n constituirea sensului lexical, ca i primele dou. Dac e s vorbim de UPS,
cuvintele din componena UPS capt un sens unitar i, n cazul dat, ntreaga UPS se comport
154

ca o unitate de limb care poate cpta cele trei momente importante care i-ar determina sensul
unitar: momentul noional, momentul ontologic sau obiectiv i cel structural-funcional al UPS.
Sensul lexical al cuvintelor independente apare ca o unitate dialectic ntre elementele
lingvistice i cele extralingvistice. Fiind o reflectare a unor fenomene extralingvistice (inclusiv a
vieii psihice a omului), sensul cuprinde i noiunea despre fenomenele date. Aceasta reprezint
baza sensului lexical, pilonul su intern, reflectarea unor fragmente din realitate (sau denotai),
fcndu-se acest lucru prin intermediul noiunilor care sunt expresia unor nsuiri comune pentru
grupul respectiv de obiecte. Pentru sensul lexical este important nu att volumul noiunii, ct mai
ales coninutul acesteia.
Admind existena unei strnse legturi dintre sens i noiune, nu subnelegem ns i
identitatea lor. Aflate ntr-o strns interdependen, noiunea i sensul nu se acoper reciproc i
n ntregime, ele nu se suprapun, ci se interfereaz.
Nu ne vom opri pe larg asupra tuturor deosebirilor dintre noiune ca fiind o categorie a
logicii i sensul lexical. Vom preciza doar c n abordarea chestiunilor ce constituie obiectul
studiului de fa, am considerat c noiunea are o sfer mai larg, ea reflectnd toate elementele
unui grup de obiecte, inclusiv cunotinele despre obiectul respectiv, dobndite n mod contient
de omenire de-a lungul veacurilor, pe cnd sensul reflect doar o parte din caracteristicile
eseniale ale realiilor desemnate, spontan dobndite i strict necesare comunicrii, avnd un
caracter relevant pentru o colectivitate glotic. n acest sens s-au pronunat diveri lingviti,
printre care A. Ciobanu [31, p. 40 .u.], V. Pavel [148, p. 532-533; 89, p. 676 .u.], Al. Graur
[62, p. 209-211], R.A. Budagov [206, p. 81-82], I. Coteanu [41, p. 14], V. Bahnaru [5, p. 30].
Pe de alt parte, coninutul sensului lexical nu este epuizat de noiune, fiindc el dispune
i de anumite elemente specifice lingvistice, cum sunt cele stilistice i expresiv-emoionale,
conotative, de particulariti sintagmatice i paradigmatice care nu sunt proprii noiunilor. Mai
detaliat am vorbit la acest tem n capitoluil I al tezei.
V. Bahnaru aduce cotraargumente privitor la identificarea sensului lexical cu noiunea: 1)
identificarea noiunilor cu sensul cuvntului ar nsemna renunarea la specificul naional al
coninutului conceptual al cuvintelor; 2) sensul cuvntului, spre deosebire de noiune, include
doar o parte din aceste caracteristici ale obiectelor reflectate; 3) sensurile cuvintelor au un
accentuat caracter naional, pe cnd noiunile caracter general-uman; 4) sensurile nu cuprind n
mod obligatoriu proprietile fundamentale ale obiectului reflectat, aa cum o fac noiunile, ci
doar acele trsturi care se evideniaz n momentul realitii ontice; 5) volumul de infomaie al
sensului, spre deosebire de cel al noiunilor, se afl n dependen direct de relaiile, stabilite pe
axa sitagmatic i pe cea paradigmatic; 6) noiunile se formeaz n urma participrii a doi factori:
obiectul din realitate i gndirea, n timp ce la constituirea sensului lexical este antrenat al treilea
155

factor: structura limbii; 7) noiunile au un caracter obiectiv, n timp ce sensul lexical are un
pronunat caracter subiectiv, ntruct este determinat de diferenele existente ntre indivizi (gradul
de inteligen, de cultur, experiena de via etc.); 8) sensurile pot fi determinate de context, chiar
pot avea valoare contextual, spre deosebire de noiuni [5, p. 28].
n lucrarea citat, Vasile Bahnaru aduce argumente i mpotriva teoriilor privind
identificarea sensului cuvntului cu relaia existent ntre complexul sonor al cuvntului i
obiectul desemnat, precum i identificarea sensului lexical cu distribuiile posibile ale cuvntului
n fluxul vorbirii, cu mbinrile poteniale ale unitii lexicale cu alte cuvinte din sistemul
vocabularului [5, p. 28]. V. Bahnaru se situeaz pe poziiile cercettorilor H.E. Brecle [137, p.
44], A. Rosetti [153, p. 30], L. Novikov [262, p. 42, 43], I. Sternin [290, p. 25-26], A. Ufimtseva
[293, p. 31], D. melev [308, p. 58] privind definiia sensului lexical. Cercettorul consider, pe
bun dreptate, c pentru toate concepiile privind definirea sensului lexical este comun
interpretarea lui drept un element al procesului dialectic complex de reflectare a lumii exterioare
n contiina omului. n baza celor susinute sensul cuvntului este definit ca o imagine
generalizant a realitii obiective reflectate n contiina omului, aceast imagine fiind legat de
un anumit semnificant printr-o relaie determinat istoricete i socialmente [5, p. 29].
n procesul de cunoatere, omul reduce informaia despre lume la o cantitate finit de
trsturi, deoarece memoria uman este incapabil s rein toat informaia despre obiecte i
fenomene, de aceea n memorie se depoziteaz numai trsturile difereniale ale segmentului din
realitate, ce urmeaz a fi reflectat n contiin. Din aceast perspectiv sensul cuvntului este
imaginea conceptual a obiectelor reflectate n contiina omului. Deci, sensul ca i denumirea nu
este dect un semn distinctiv, un indiciu obligatoriu al denotatului, pe care vorbitorii unei limbi
concrete l face reprezentant general, abstract i tipizat al obiectului pentru a-l reprezenta n
totalitatea sa. Numai n urma unirii imaginii conceptuale tipizate i invariante a clasei date de
obiecte i a complexului sonor corespunztor ia natere cuvntul, unitate lexical bilateral [5, p.
29].
Dac e s generalizm cele menionate mai sus, suntem de acord cu V. Bahnaru i am
putea spune c din punct de vedere ontic, al definiiei filisofice, n termeni extralingvistici, sensul
cuvntului este un ansamblu de trsturi distinctive ale unui anumit segment din realitatea
obiectiv, reflectat n contiina uman n calitate de imagine tipizat i asociat cu un anumit
complex sonor.
Odat cu dezvoltarea structuralismului lingvistic a fost posibil stabilirea unitii minime
pentru toate nivelurile limbii, inclusiv n semasiologie a semului. Importana descompunerii
coninutului lexical n uniti semantice minime, seme, este incontestabil. n urma acestui
procedeu s-a putut opera analiza structurii semantice a lexemului. Din punctul de vedere al
156

semasiologiei, n plan gnoseologic sensul cuvntului este un ansamblu de seme care formeaz un
sistem ordonat ierarhic [5, p. 35].
Coninutul valoric al semnului glotic se stabilete n funcie de trei factori. Acest aspect a
fost discutat de C. Moris [174, p. 21-24], I. Evseev et alii [59, p. 140], V. Bahnaru [5, p. 37] etc.
Factorii respectivi sunt urmtorii: 1) factorul semantic, relaiile dintre semn i denotat, 2) factorul
sintactic, relaiile dintre semne n cadrul discursului, 3) factorul pragmatic, relaia dintre semn i
vorbitor. Dac e s completm cele menionate, asupra oricrui semnificant, fie el exprimat printrun lexem sau UPS, influeneaz trei factori: 1. realitatea obiectiv, desemnat de cuvnt sau UPS,
2. relaiile stabilite de vorbitor ntre sememe n paradigmatic (am adugat acest aspect) i
sintagmatic i 3. atitudinea vorbitorului fa de realitatea denumit, care se exprim prin valoarea
conotativ a cuvntului sau a UPS.
UPS n limba romn au grad diferit de fuziune a componentelor n funcie de faptul dac
sunt uniti polilexicale denominative (locuiuni) sau uniti polilexicale conotative (uniti
frazeologice). n fiecare tip gradul de desemantizare e diferit. n cadrul locuiunilor
desemantizarea componentelor este diferit, atunci cnd o component poate fi marcantul
gramatical (de ex., verbul modal), care de obicei i-a pierdut motivaia semantic iniial, iar
cealalt - marcantul lexical, pstrndu-i motivaia semantic iniial (de obicei un nume): lipit
pmntului, a ine un raport, a da srutri, lihnit de foame.
La unele UF desemantizarea componentelor are un grad mai avansat, componentele
pierzndu-i legtura cu sensurile iniiale, vdind o demotivaie a sensurilor iniiale: cai verzi pe
perei, a mnca mucul lumnrii, a se aprinde clcile (dup cineva).
Atunci cnd ne referim la pierderea sau schimbarea sensurilor iniale ale componentelor
din UPS, vorbim de demotivarea acestor sensuri la dou niveluri: 1) lexical i gramatical ale
componentelor UPS; 2) a sensului de baz a ntregii mbinri de cuvinte de pe axa sintagmatic,
care a fost iniial o mbinare liber de cuvinte .
Gradul de participare a elementelor componente la formarea coninutului semantic al UPS
este diferit. S analizm un exemplu cu participarea gradual a componentelor locuiunilor
verbale la formarea structurii semantice pentru exprimarea unei aciuni intensive. Sunt utilizate:
1. verbele modale ce posed semul unei aciuni, stri ieite din limita obinuitului sau
permisului: a csca ochii - aici: a privi cu interes, cu mirare, cu curiozitate naiv, a se holba, a
se zgi. De obicei, verbul a csca este utilizat n mbinarea a csca gura, ceea ce semnific
a privi cu interes, cu mirare, cu curiozitate naiv. Semul intensitii aciunii persist mai
accentuat n locuiunea verbal a csca ochii: Cromolitografie pentru fete de pension; le iei la
bra, le pori ntr-o sear cu lun, le susuri la ureche un madrigal, i, cnd casc ochii pe cer,
sus, le deschizi bluza jos [90, p. 30]; a arde o palm aici: a da o lovitur puternic cu
157

palma. Verbul posed semul intensitii aciunii - a produce o senzaie asemntoare cu o


arsur: Niculaie se ntoarse spre sor-sa i-i arse o palm peste cap, scrnind din dini [100,
p. 27];
2. substantive n cazul n care verbul modal nu posed semul respectiv. De ex. a avea sil
aici: a simi dezgust, scrb, repulsie, neplcere, aversiune (fa de cineva, ceva). Semul unei
stri intensive sil - este nglobat n structura semic a substantivului din componena
locuiunii. Dup o jumtate de ceas ceremonia de care avusese atta sil Jim ncepu. n
picioare, de jur mprejurul salonului, edeau cei nou pensionari ai casei cu molii [26, p.
214]. Sau varianta locuional a-i fi sil - a avea un sentiment de repulsie, dezgust, scrb (fa
de cineva, ceva): i era sil acuma de plimbare. Aerul i se prea umed i neccios [103, p. 97].
...Necazurile te fac cteodat s-i fie sil de via, s-i vin s i-o lepezi. N-o lepezi.[105, p.
303].
Substantivele din locuiunile verbale a se face scrb cu ideograma: a fi cuprins de o
aversiune nestpnit fizic sau moral fa de cineva sau ceva, a avea oroare - a fi
stpnit de un sentiment de dezgust, de groaz, de repulsie; aversiune, scrb, a(-i) face grea
(cuiva) a provoca un sentiment de scrb, de dezgust, de sil (fa de cineva, ceva) posed
semul gradului intensiv al sentimentului respectiv. De ex.: Poate c avea o zi grea, poate din alte
motive, dar i s-a fcut de odat scrb de lucrurile sale [49, p. 83]. Nevast-mea are oroare de
ar [104, p. 73]. Tandreea ei era indiferent i gestul de a-mi drege cravata mi-a fcut grea
[99, p. 122].
Cu ct e mai pronunat abstractizarea frazeologic, cu att mai slab va fi motivaia
sensului frazeologic.
Concluzie: Pentru a determina sensul UPS n relaia semnificant - semnificat, stabilim c
sensul frazeologic ca i sensul lexical este un ansamblu de trsturi distinctive ale unui
anumit segment din realitatea obiectiv, reflectat n contiina uman n calitate de imagine
tipizat i asociat cu un anumit complex sonor.
Privitor la sensul frazeologic afirmm urmtoarele: coninutul semantic al UPS se preteaz
acelorai relaii definitorii ce caracterizeaz sensul cuvntului i anume: 1) relaia semnificantsemnificat n problema monosemiei UPS cu structura semnificaiei lexicale i frazeologice,
posibilitatea UPS de a denomina acele seme care nu pot fi exprimate de uniti monolexicale, 2)
relaiile paradigmatice n structura sensului frazeologic i cele sintagmatice n raport cu
elementele UPS. Relaiile paradigmatice n structura semantic a UPS se manifest prin
polisemie, sinonimie, antonimie i omonimie frazeologic. Relaiile pe axa sintagmatic dintre
componentele UPS sunt exprimate prin formulele semantico-distributive ale UPS sau prin
diverse relaii sintagmatice dintre componentele UPS. E vorba de arhaisme; joc de cuvinte;
158

mijloace eufonice i formal gramaticale; etimologie popular, precum i contagiunea (influena


legturilor sintactice ) i elipsa (pierderea legturilor sintactice). (Ultimele dou au fost tratate n
capitolul 4); 3) relaia semn vorbitor, exprimat de imagistica UPS, ce se refer la UPS
conitative (UF) i la un numr redus de UPS denominative ce posed imagine (locuiuni).
5.1.1. Uniti polilexicale stabile monosemantice ce denumesc seme care nu pot fi exprimate
de uniti monolexicale (expresivitate, redarea valorilor lexico-gramaticale)
5.1.1.1. Expresivitatea proprie unitilor polilexicale stabile conotative ce nu poate fi redat
de sinonime monolexicale
Conceptul de expresivitate s-a diversificat i a evoluat, devenind o problem abordat
frecvent de specialitii din diverse domenii ale lingvisticii. De la accepia restrns, cnd se avea
n vedere doar aspectul emoional al limbii vorbite i pn la abordrile mai largi a fost calea
parcurs de aceast problem. Ct ne privete, vom vorbi despre expresivitatea, conotaia,
imaginea proprie UPS conotative UF i unor locuiuni cu imagine spre deosebire de
sinonimele monolexicale, n cazul n care exist. Cercettoarea M.N.Kojina afirm c este
necesar a cerceta, n mod deosebit, sfera conotativ a limbii, deoarece studierea doar a
elementelor denotative denatureaz natura comunicativ a limbii. Domnia sa observ c
termenul expresivitate este deseori identificat cu termenii afectivitate, emotivitate, ceea ce nu
este n corespundere cu realitatea. Bazele extralingvistice ale emotivitii i ale expresivitii n
structura limbii i a vorbirii nu sunt identice: dac n primul caz aceasta este unitatea dintre
elementele contiinei i ale psihicului (intelectual, volitiv, emotiv), atunci n al doilea caz apar o
serie de ali factori, extralingvistici, ce condiioneaz scopurile i sarcinile de comunicare ntr-un
domeniu sau altul [235, p. 16].
Dup I. Iordan, expresivitatea vorbirii duce la distincia din interiorul sensului a dou
elemente distincte: unul strict intelectual, care este noiunea pur, altul afectiv, care arat poziia
subiectiv, reacia sentimental a individului vorbitor fa de noiuinea respectiv. [70, p. 1213]
V.I. ahovski consider c expresivitatea este o categorie lingvistic, ce se manifest prin:
intensitate, apreciere, imaginaie i emoie. Toate aceste manifestri ale expresivitii sunt
caracteristice UPS n funcie de tipul i clasificarea lor. Dac ahovski socoate c expresivitatea
cuvntului poate fi definit ca un fenomen semantic, care i atribuie acestuia sememe cu un
coninut denotativ i conotativ specific [306, p. 47], cu att mai mult opinia lui ahovski se
refer la fenomenul mbinrilor stabile de cuvinte care sunt, la rndul lor, att uniti
denominative - locuiunile, ct i uniti canotative - frazeologismele. Redarea expresivitii de
159

ctre vorbitor prin doza subiectiv, de atitudine, de apreciere a realitii, printr-o anumit doz de
emoie, susinut de o viziune proprie asupra lumii este, conform opiniei Viorici Molea, o
categorie general a limbii [83, p. 25]. Toate cele susinute se refer automat i la UF, precum i
la un numr de locuiuni cu imagine.
Expresivitatea afecteaz toate nivelele limbii, afirm Gh. Bulgr: fonetica, lexicul,
morfologia, sintaxa, dar mai ales lexicul i sintaxa sunt generatoare de valori noi stilistice [21, p.
165]. Dac e s reieim din cele afirmare de Gh. Bulgr, expresivitatea este proprie mai ales
UPS, deoarece mbin n sine i nivelul lexical, i cel sintactic al limbii. Expresivitatea apare ca
modalitatea de existen a funciei de comunicare a limbii, cazul particular i concret al
generalului, numit funcie de comunicare [3, p. 14].
Potrivit cercettoarei V.Molea, prin relaia emitor-receptor, expresivitatea nu este doar o
modest afirmare-infirmare a afectivitii, ci un strat complex de structuri eterogene cum ar fi
psihicul uman, originea social, inteligena i, n consecin, gradul i tipul de cultur. Astfel,
privit ca o structur unitar major, expresivitatea i stabilete domeniul: limba, cu toate
aspectele ei, integrat de valenele psihicului uman (emoia, sentimentul, intuiia), percutate de
inteligen [83, p. 27]. Potrivit celor menionate, aproape orice enun din limb, implicit din
vorbire, ar putea avea semnul expresivitii. Cu att mai mult cele spuse se refer la UPS.
V. Molea enumer diferite tipuri ale expresivitii: ostentativ sesizat instantaneu, cu
preponderen n textul artistic sau n enunul emotiv cu valoare conotativ - i discret care
are o relevan tardiv i mai indolent, aa cum se proiecteaz n limbajul artistic, neutru [83, p.
27]. Pentru UPS, n funcie de felul acestora, sunt caracteristice ambele tipuri de expresivitate.
Dup gradul de cultur a oamenilor, se remarc trei tipuri de expresivitate: subtil, pentru
indivizi cu un grad nalt de cultur, mediocr, pentru un grad mediu i umil, pentru indivizi cu
un grad de cultur inferior. Aceste tipuri de expresivitate, dac exist n cazul UPS, sunt incluse
deja n structura semic a UPS, indiferent de gradul de cultur a vorbitorului, care doar le
reproduce [83, p. 29]. Exist clasificarea dup tipul de cultur: real i umanist. Pentru tipul de
cultur umanist este specific caracterul artistic al expresivitii, deci expresivitatea unor texte
poetice, dramatice etc. Tot aici poate fi inclus i creaia popular, adic toate tipurile de text ce
in de folclor. Acest tip de expresivitate se mai numete neao sau expresivitate neao [83, p.
30]. n cadrul acestui tip de expresivitate pot fi incluse UPS - unitile frazeologice i locuiunile
cu imagine, de ex., a fi pestri la mae, a fi lung la limb, a bate cmpii.
5.1.1.2. Capacitatea UPS denominative de a reda valori lexico-gramaticale, imposibil a fi
transmise prin sinonimele lor monolexicale

160

Locuiunile verbale sunt apte a reda toate tipurile de desfurare a aciunii. Acest fenomen
este extrem de important i relevant. Cercetrile faptelor au demonstrat c limba este foarte
ingenioas, putnd reda variate modaliti de desemnare a aciunii prin UPS, i anume categoriile lexico-gramaticale Aktionsart i terminativitate-aterminativitate. Cu alte cuvinte,
lumea nconjurtoare este att de divers n desfurarea aciunii, nct vorbitorul recurge la
utilizarea unor mijloace glotice deja existente n limb, ns ntr-o nou combinare a lor [112,
p.13]. Fenomenul depistat demonstreaz nc o dat c limba, fiind un organism viu, se afl ntro permanent micare i combinare a resurselor deja existente, pentru a face fa cerinelor
actuale de denominare n limb. Astfel, rezolvarea contradiciei dintre necesitile comunicrii
care apar n societatea n transformare i mijloacele glotice care servesc pentru exprimarea
noului coninut apare n acest caz n calitate de lege general i universal a evoluiei limbii.
Suntem de prerea c fenomenul de limb atestat este propriu limbilor analitice, n general,
i limbii romne, n special. Pe cnd n limbile sintetice, care posed un arsenal de afixe, opoziii
i paradigme, strict destinate pentru desemnarea unui anumit mod de desfurare a aciunii,
fenomenul n cauz nu este prea activ.
Vom demonstra n cele ce urmeaz c motivaia existenei i utilizrii UPS se explic prin
faptul c ele sunt apte de a expima acele valori lexico-gramaticale, pe care nu le poate reda
sinonimul lor monolexical, n cazul n care exist.
Unii cercettori afirm cu siguran c echivalenii diferitelor pri de vorbire i unitile
lor corelative ndeplinesc una i aceeai funcie, de exemplu, desemnarea uneia i aceleiai
caliti, uneia i aceleiai aciuni etc. [223, p. 13].
Pentru exemplificare propunem s analizm o poriune din cmpul conceptual a se
deplasa cu pai repezi ntr-o direcie referitor la verbul a fugi i locuiunile corelative lui care
au sensul nceputul de a se deplasa cu pai repezi ntr-o direcie: a o rupe la fug, a o lua la
sntoasa, a o lua la fug, a o rupe la goan, a o lua la picior, a o lua la galop, a o lua la
porneal, a-i lua zborul.
1. Componena semic a unitilor date
Pentru a determina componena semic a unitilor glotice propuse analizei, vom proceda
la descompunerea lor n semele componente.
S1 a se deplasa cu pai repezi, a se mica ntr-o direcie, a alerga;
S2 nceputul aciunii de a se deplasa cu pai repezi;
S3 aciune brusc de a ncepe deplasarea;
S4 aciune de deplasare proprie unui cal;
S5 aciune de deplasare la pscut proprie vitelor;
161

S6 aciune de deplasare proprie unei pasri (fig.);


S7 aciune terminativ.
2. Caracteristica semic a inventarului lexical al microcmpului. Fiecare element al
microcmpului se caracterizeaz printr-un complet de seme:
a fugi: S1,
a o lua la picior: S1, S2, S7,
a o rupe la fug: S1, S2, S3, S7,
a o lua la fug: S1, S2, S3, S7,
a o lua la sntoasa: S1, S2, S3, S7,
a o rupe la goan: S1, S2, S3, S7,
a o lua la galop: S1, S2, S4, S7,
a o lua la porneal: S1, S2, S5, S7,
a-i lua zborul (fig.): S1, S2, S6, S7.
3. Relaiile dintre elementele microcmpului.
Unitatea cu cele mai puine seme (a fugi - S1])se prezint ca denumirea generic a noiunii,
iar unitile cu mai multe seme - denumirile diferitelor varieti de specie ale noiunii generale.
Locuiuinile a o rupe la fug, a o lua la sntoasa, a o lua la fug, a o rupe la goan conin
seme suplimentare difereniale care desemneaz modul desfurrii aciunii: S2 aciune
ingresiv, S3 - aciune semelfactiv i S7 - aciune terminativ. Semul hiperonimului grupului, al
verbului a fugi - S1 - este integrat n coninutul semic al celorlalte uniti ale microcmpului. Sub
aspect logic arhilexemul are un sens mai larg i cuprinde toate unitile subordonate lui. Sub
aspect lingvistic, ns, situaia este inversat: arhilexemul constituie componentul identificator al
fiecrei uniti din microsistemul lexical dat, iar varietile lui de specie (alolexele) se deosebesc
de el prin prezena unor indici difereniali suplimentari - seme relevante S2, S3 ale categoriei
mode daction i S7 ale categoriei terminativitate-aterminativitate i, prin urmare, din punct de
vedere semantic sunt mai largi ca volum de sens [193, p. 124-125; 195, p. 305]. Aadar, din
punct de vedere formal sunt prezente 9 uniti glotice n acest microcmp, iar din punct de
vedere funcional - 6 uniti, dintre care patru locuiuni cu semele S1, S2, S3, S7 ndeplinind
aceeai funcie de a desemna aciunea ingresiv i semelfactiv i o aciune terminativ. Verbul a
fugi este sinonim cu locuiunea a o rupe la fug, precum i cu alte locuiuni cu semele S1, S2, S3,
S7. n aceleai relaii de sinonimie se afl verbul i cu locuiunea a o lua la picior cu semele S1,
S2, S7 prin varianta semantic comun a se deplasa cu pai repezi, a se mica iute ntr-o
direcie i, prin urmare, partea cantitativ a structurii semantice nu impiedic la determinarea
162

relaiilor de sinonimie. Dar ntruct diferenele semantice calitative sunt nesinonimice [193, p.
47], n cazul dat variantele semantice a se deprta, a se desprinde de cineva sau de ceva n mod
brusc, a ncepe aciunea de a fugi care prezint aciunea semelfactiv i ingresiv i o aciune
terminativ difereniaz calitativ raportul verb - locuiune.
Raportul dintre locuiuni i verbul sinonim poate fi de parasemie ierarhic, care, la rndul
lui, se divizeaz n relaii hiperonimice, cnd semele a dou uniti glotice se includ una n alta (a
fugi - a o rupe la fug), mai rmnndu-i uneia i un supliment semantic, sau hipohiponimice,
cnd semele se ntretaie, fiecare unitate, pe ling numrul comun de seme, mai posednd seme
aparte: a trece prin sabie - a tia.
n baza clasificrii materialului glotic, am determinat c limba romn utilizeaz, n mare,
urmtoarele combinri de moduri ale desfurrii aciunii pentru una i aceeai locuiune verbal
n scopul de a denomina realitatea din lumea nconjurtoare privind diverse tipuri de desfurare
a aciunii.
Aciunea: ingresiv /orientat motoric, ingresiv / semelfactiv, ingresiv / atenuativ,
ingresiv / intensiv, ingresiv / relaional, incoativ / iterativ, incoativ / orientat motoric,
incoativ / intensiv, incoativ /atenuativ, incoativ / reciproc, incoativ / iterativ, incoativ /
relaional, durativ / orientat motoric, durativ / neorientat motoric, durativ / evolutiv,
durativ / rezultativ, durativ / relaional, durativ / reciproc, durativ / atenuativ, durativ /
static, finitiv / monosecvenial, finitiv / orientat motoric, iterativ / orientat motoric,
iterativ / neorientat motoric, iterativ /relaional, iterativ / reciproc, iterativ /intensiv,
amplificativ / orientat motoric, intensiv / neorientat motoric, intensiv /monosecvenial,
intensiv / evolutiv, intensiv / static, intensiv / relaional, monosecvenial / orientat
motoric, monosecvenial / neorientat motoric, monosecvenial / rezultativ, monosecvenial /
reciproc, monosecvenial /atenuativ, evolutiv / orientat motoric, semelfactiv / intensiv,
semelfactiv / atenuativ, rezultativ / intensiv, rezultativ / orientat motoric, rezultativ /
relaional, relaional / reciproc, relaional / comitativ, relaional / intensiv, ntrerupt /
/atenuativ.
5.2. Relaiile paradigmatice n structura sensului frazeologic
5.2.1.Polisemia unitilor polilexicale stabile
Polisemia este un fenomen de limb care prezint una din caracteristicile fundamentale ale
sistemului lexical, n parte, i ale limbilor naturale, n genere. n mod tradiional, polisemia este
definit drept o coexisten a mai multor semnificate n acelai semnificant. Polisemia, adic
reunirea unor sensuri diferite ntr-un singur semn verbal, reprezint un efect indispensabil al
163

disproporiei existente ntre numrul de semne i cantitatea colosal de noiuni, care i caut o
form de expresie n limb. n acelai timp, polisemia exist la nivelul sistemului limbii (langue)
i al normei, deoarece n vorbire, n fiecare act concret al comunicrii, cuvintele i neutralizeaz
sensurile de care nu au nevoie la momentul dat, cuvntul n vorbire avnd un singur sens [5, p.
47-55], exceptnd cazurile ambiguitii voite (calambururile) sau amfiboliile, cu totul i cu totul
ntmpltoare, care se datoreaz nu limbii, ct celor care o folosesc [59, p. 151]. Cele menionate
referitor la polisemia unitilor monolexicale le putem aplica n deplin msur i referitor la
unitile polilexicale de limb.
Trebuie s remarcm un fapt important, semnalat de V. Bahnaru i ali cercettori, c din
perspectiv istoric polisemia este rezultatul evoluiei semantice a unitilor lexicale n diacronie,
adic polisemia este o consecin a modificrilor de sens [5, p. 49]. Polisemia, fiind o surs de
sporire calitativ a sistemului lexical i frazeologic, este mai important dect creterea
cantitativ, deoarece resursele chiar ale celei mai bogate limbi sunt strict limitate. n urma
cercetrilor efectuate, savanii au ajuns la concluzia c schimbarea sensului rezult din
actualizarea semelor poteniale, devenite difereniale [134, p. 343; 140, p. 93; 5, p. 49].
Este evident c actualizarea semelor poteniale, adic a virtuemelor, nu ntotdeauna
provoac modificri semnatice, deoarece nu rareori o atare modificare ine de vorbire, avnd
caracter ocazional [7, p. 39]. n literatura de specialitate s-a menionat c tendina
semnificantului de a avea mai multe sensuri, precum i tendina contrar manifestat de
semnificat de a fi exprimat prin mai multe forme materiale (sinonimia) este una din legile de baz
n dezvoltarea i funcionarea sistemului lexical, aceasta fiind denumit dualism asimetric al
semnului glotic. [229, . 85-90.]
Derivarea semantic i derivarea morfologic reprezint dou procedee de denominare
foarte productiv n diferite limbi. Pe bun dreptate se afirm c derivarea semantic se
manifest sub forma polisemiei lexicale [58, p. 124]. n cazul derivrii semantice din sensul unui
cuvnt polisemantic deriv un altul. Vasile Pavel aduce exemple din graiuri privind acest
fenomen. Aa, plumb creion < plumb un toc special care era utilizat pentru a scrie pe o tabl de
ardezie < plumb element chimic metalic [148, p. 530].
Unitatea dintre semnificantul lexemului polisemantic i unul dintre sensurile derivate ale
acestuia, afirm Aliona Zgardan, se materializeaz ntr-o nou unitate de denominare derivatul
semantic, care este frecvent utilizat n procesul de desemnare i de cunoatere a elementelor
realitii i constituie rezultatul unui procedeu al denominrii, ntemeiat pe evoluia intern
derivaional a cuvntului, numit derivare semantic [131, p. 88]. Cercettoarea distinge mai
multe tipuri de polisemie: derivarea semantic n lan, derivarea semantic radial, derivarea
semantic arborescent [131, p. 91].
164

Fenomenul polisemiei poate trece n cel al omonimiei. Atunci cnd vorbitorii unei limbi
nu mai percep legtura dintre unele sensuri ale cuvntului polisemantic, are loc dezintegrarea
cuvntului n dou sau mai multe cuvinte, ele devenind omonime. Acelai lucru se refer la
unitile polilexicale din limb.
Conform lui E. Coeriu, fenomenul studiat trebuie s fie parte din sistem i concomitent
sistem. Caracterul sistemic al polisemiei se manifest prin faptul c unitatea de limb, fie ea
monolexical sau polilexical, prezint un sistem n cazul, cnd semele unui semantem coexist n
cuvintul polisemantic. Iar unitatea polisemantic este parte din sistemul limbii, n raport cu alte
uniti polisemantice cu structuri semantice similare. Cu alte cuvinte, caracterul de sistem al
structurii cuvntului polisemantic (i al UPS n.n.) este determinat de sistemicitatea metasemiei,
explicabil prin faptul c o anumit modificare semantic determin apariia unor modificri
semantice similare n structura coninutului altor uniti lexicale (i frazeologioce n.n.)
asemntoare [7, p. 52].
S-a demonstrat dependena polisemiei de ocurena cuvintelor n vorbire, fapt realizat, dup
opinia noastr, i cu privire la UPS. Cu ct frecvena utilizrii unitii de limb este mai mare, cu
att structura semantic a cuvintelor i a UPS este mai ampl i mai complex.
Remarcm c fenomenul polisemiei, att lexicale, ct i frazeologice, are un caracter
complex i are motivaie de ordin extralingvistic, lingvistic, psihologic. ns discuia cu privire la
cauzele polisemiei aparine filozofiei limbajului [16, p. 48-49].
Polisemantismul lexical cuprinde circa 80% din lexicul limbilor moderne, pe cnd cel
frazeologic este cu mult mai mic. De ex., din tezaurul frazeologic al limbii ruse circa 17 % din
frazeologisme sunt polisemantice [227, p. 42]. n limba romn acest numr, dup unele calcuri,
este mic de tot 4, 5 % [37, p. 36], fapt de care ne permitem s ne ndoim i vom explica mai jos
din ce cauz.
Unii cercettori consider c polisemia nu poate fi caracteristic unitilor polilexicale
stabile [201, . 54; 213, . 167], iar alii sunt de opinia c polisemia se regsete n structura
semic a frazeologismelor [225; 305].
Explicaia privind polaritatea opiniilor referitor la polisemia frazeologismelor, dup
prerea noastr, se explic prin urmtoarele: cercettorii au luat ca obiect de studiu toate tipurile
de uniti polilexicale stabile, pentru unele fiind caracteristic polisemia, iar pentru altele nu.
ns exist UPS denominative, adic locuiunile, i exist UPS conotative, la care se refer
frazeologismele i un numr nu prea mare de locuiuni cu imagine. n funcie de scopul utilizrii
lor n limb denominativ sau conotativ depinde ocurena lor n vorbire.
Cu ct e mai larg ocurena, cu att e mai mare posibilitatea apariiei polisemiei la aceste
uniti glotice polilexicale. Deoarece unitile frazeologice au menirea de exprimare a atitudinii
165

vorbitorului fa de realitate, ocurena lor este mai mic, din aceste considerente frazeologismelor
nu le este caracteristic polisemia ntr-un numr considerabil. ns locuiunile au menirea
denominativ, ocurena lor este mai extins n raport cu frazeologismele, de aceea lor le este
caracteristic polisemia ntr-o msur mai mare ca UF.
De ex., locuiunile verbale ce nglobeaz dou semnificaii:
A se da ndrt: 1.a ntoarce, a restitui. brbatul-meu, dup ce rmsese vduv, i-o
dduse pe Leana de suflet. Nu vrusese s-i dea lui brbatu-meu fata ndrt [105, p. 26]; 2. a
da napoi, a se retrage. Ostrogotul nfipse repede degetul n obrazul lui Bobby, din care ni
afar un cocolo de hrtie. Bobby se ddu iute ndrt [26, p. 77]. Oamenii se ddur civa
pai ndrt i iar se plcuir, spre poart, n mijlocul drumului, nendurndu-se s intre pe la
case [90, p. 129].
A da o lovitur: 1. a lovi o singur dat (pe cineva). Ua bordeiului nu se deschidea.
Un sergent i dete o formidabil lovitur cu patul putii, iar ua sri din ni [128, p.337]; 2.
fig., a rni (pe cineva). Curnd ns i ddui o lovitur care o rni adnc. Nici nu tiu dac
aceast ran s-a mai nchis vreodat n sufletul ei [99, p. 54].
Locuiunea ce nglobeaz trei semnificaii:
A avea grij cu cteva variante nvechite a avea grije, a avea de grije, a avea n grij, a
(nu) avea (nici) o grij: 1. a (nu) purta de grij (cuiva). 1. Grija noastr n-aib-o nime. Cui cei pas c-mi eti drag? [56, p. 59]. Chiar clopotul n-a plnge cu limba lui de schij. Pentru acel
de care norocul avu grij [56, p. 63]. Au trimis i craiul leescu sol la papa fcndu-i tire c
are el de grije Muldovei s nu hie turci i mai denainte vreme [40, p. 77]. Mi-a vorbit domnul
deputat Vardaru despre dumneata. Spunea s te am n grij, c eti un tnr distins. Bravo!
Perfect! [90, p. 98]; 2. a fi atent, a bga de seam. au sosit la Baiai acolea, cum nu vrea
avea nici o grij lsndu- oastea fr de nici o grij, nici paz [126, p. 88]. Leii, neavnd
grije de vinirea turcului la Cameni nici oaste au gtit [85, p. 90]. Maria ndoi un semn n
carte, o arunc alturi. Aa, versuri?! se mir Virgil, aezndu-se pe nisipul cald, dup ce
avu grij s acopere bine haina de baie, cu pardesiul [90, p. 74]; 3. a se neliniti. - Eu? Se
mir cu demnitate Stnic. N-ai nici o grij: discreie absolut [27, p. 112].
Locuiunile ce nglobeaz patru semnificaii:
A purta grija / A purta de grij cu varianta arhaic A purta grije [cuiva], atestat la
I.Neculce, posed, patru sensuri. 1. a se ngriji (de cineva sau ceva), a acorda atenie. o dede
pe mna Duci-Vod s-i poarte de grij [85, p. 159]. - Bedmar mi-a purtat de grij: am cu
mine un pate rece i vin de Heres [2, p. 90]. nchinndu-se cu smerenie, s-a ntors btnd din
palme ca s vie slujitorii s poarte de grij musafirului [107, p. 19]. S-i gseti o fat bun i
s te nsori. i port eu grija: te cunun, i dau loc de cas i toate nlesnirile putincioase [128, p.
166

125]; 2. a supraveghea, a pzi (pe cineva sau ceva). Purces-au mpria fiindu boierii
ornduii de purta grije ce era treaba: pine, ordzu, iarb [85, p. 89]. - Lsai pe Lisandrina n
pace i nu-i mai purtai de grij! V-ai aezat ca moliile pe sufletul ei i nu o iertai pn nu i-l
facei pulbere [26, p. 175]; 3. a pzi (pe cineva sau ceva). puternicul mprat ne-au trimis
cu oaste s purtm de grije i de aret s fim cetii Cameniii [85, p. 93]; 4. a se neliniti.
i caui s-i iei toate actele cu tine, ca s nu mai pori o grij, ns mi nchipui c n-au s
mearg lucrurile chiar aa de repede, nct eu s rmn n ntrziere [106, p. 122].
De remarcat c i caracterul polisemantic al UPS de cele mai multe ori nu este atestat de
dicionarele de expresii i locuiuni. Semele distinctive care creeaz semnificaiile noi pot fi
depistate doar pe baza materialului de limb ntr-un context nemijlocit. n afara contextului orice
frazeologism este considerat monosemantic, adic n afara contextului nu pot fi actualizate alte
seme. Astfel, n literatura de specialitate se vehiculeaz ideea c limba poate crea maximum
patru semnificaii la UPS [225, p. 52]. Cercettorul Gh. Colun susine c n majoritatea cazurilor
frazeologismele au cte dou seme, o mic parte a frazeologismelor au cte trei seme, iar cele
care au patru (rarisim) sau chiar cinci nu sunt polisemice, ci omonime. mi permit s nu fiu de
acord cu aceast afirmare, fiindc deosebirea dintre unitile glotice polisemice i omonimice
poate fi stabilit prin analiza semic a lor. n cazul n care exist cte un sem sau seme
suplimentare n raport cu semnificaiile precedente, aceasta nseamn c avem de a face cu
fenomenul polisemiei. La fel nu putem fi de acord cu faptul c nu exist UPS cu semnificaii mai
mult de patru, pe cnd subsemnata a depistat locuiuni verbale cu cinci, cu ase i cu apte
semnificaii, ceea ce a fost demonstrat supra. Dar, repetm, aceste seme care se actualizeaz n
structura semic a UPS pot fi depistate i nregistrate doar n discursul real, pe baza materialului
faptic viu. Nici un dicionar actual nu a efectuat munca de depistare a tuturor semelor posibile
din semantica frazeologismelor i a locuiunilor. Desigur, UPS cu un numr mare de semnificaii
nu sunt numeroase, dar ele exist.
n literatura de specialitate sunt prezentate anumite criterii de delimitare, n baza crora se
pot depista semele UPS polisemantice [37, p. 41-47]. Ele sunt urmtoarele: criterii semantice de
delimitare a semelor (gradul de abstractizare a sensului; importana funcional a sensului sem
principal sau secundar, gradul de apropiere sau de deprtare a sensului pe axa diacronic),
criterii lexicale de delimitare a semelor (obiectele de referin a semelor pot fi animate sau
inanimate; semele pot reda trsturi caracteristice oamenilor sau animalelor; semele pot indica
timpul sau modul aciunii; semele pot denumi dimensiunea timpului; semele pot desemna
obiecte i nsuirile lor), criterii gramaticale de delimitare (morfologice i sintactice - restricii n
utilizarea anumitor forme morfologice ale cuvntului care posed semul cu sens metaforizat sau

167

raporturile dintre UPS i alte cuvinte din context), criterii stilistice de delimitare (pronunatul
caracter emoional i expresiv).
Referitor la ultimul criteriu de delimitare a semelor frazeologice, am vrea s reinem c se
recurge la aceeai greeal care este comis de ceilali cercettori se iau in globo toate tipurile
de UPS amalgamate ntre ele, de aceea criteriile nu sunt valabile pentru toate tipurile de UPS.
Criteriul expresivitii poate fi aplicat doar la frazeologisme i la unele locuiuni cu imagine - iar
la UPS denominative imaginea lipsete, n cazul lor motivaia apariiei i utilizrii lor e alta.
Am vrea s semnalm un lucru important motivaia apariiei polisemiei frazeologice
privind primele trei cauze menionate mai sus: diversificarea permanent a lumii nconjurtoare,
ceea ce necesit uniti glotice noi pentru desemnarea noilor realiti; decalajul dintre numrul
mare al manifestrilor realitii nconjurtoare i numrul limitat al posibilitilor de exprimare a
limbii; legea economiei limbii, limba prefernd, deseori, nu crearea unitilor glotice noi, dar
utilizarea celor vechi, recurgnd la lrgirea componenei semice a UPS duce la faptul c fiecare
sens nou al UPS contribuie la desemnarea unei noi valori lexico-gramaticale prin semele
suplimentare ale UPS polisemantice, ele neputnd fi desemnate de corelatul lor monolexical. De
ex., locuiunea verbal a (se) da n lturi are urmtoarele semnificaii: 1. a (se) feri, a (se) da
deoparte, aciune orientat. Deci n-au mai putut sta turcii ntru acel vrfu de muntece numai
le-au cutat a s da n lturi de la acel locu [85, p. 61]. S-a dat n lturi, poftind cu o solemn
reverin pe cellalt Gurii Serghievici din oglind, dar i acela nu s-a lsat mai prejos, fcndui loc cu identic graie [90, p. 154]; 2. a se eschiva, a ezita, aciune rezultativ. n faa doctorului
i a duhovnicului nceteaz cavalerismul i ncepe spovedania! Nici nu m-am dat n lturi!
replic Puiu mai enervat [103, p. 73].
Dup prerea noastr, dispariia categoriei aspectului i a modurilor desfurrii aciunii din
latin, condiionat de destrmarea sintetismului, a pus limba romn n situaia de a crea alte
modaliti de a reda valorile pierdute. Destrmarea sistemului sintetismului a motivat lingvistic
apariia locuiunilor verbale care sunt apte de a reda conceptul semantic al categoriei mode
daction i al celei de terminativitate : aterminativitate. Aceste dou categorii lexico-gramaticale
exprim cu ajutorul locuiunilor verbale categoria aspectualitii n limba romn, deoarece
categoria gramatical a aspectului lipsete n limb, fiindc lipsesc instrumentele gramaticale ale
exprimrii ei afixele, specifice limbilor sintetice, cum a fost latina, iar n zilele noastre cum
sunt, de exemplu, limbile slave (cu excepia celei bulgare).
Concluzii:
Motivaia apariiei polisemiei frazeologice se explic prin urmtoarele:
1. Diversificarea permanent a lumii nconjurtoare a chemat uniti glotice noi pentru
desemnarea necesitilor comunicative.
168

2. Decalajul dintre numrul mare al manifestrilor realitii nconjurtoare i numrul


limitat al posibilitilor de exprimare a limbii.
3. Legea economiei limbii. Limba prefer, deseori, s nu creeze uniti glotice noi, dar s
utilizeze cele vechi, recurgnd la lrgirea componenei semice a UPS.
4. Necesitatea permanent a vorbitorilor de a-i exprima sau a-i mri expresivitatea,
plasticitatea exprimrii. Caracterul conotativ este specific unitilor frazeologice i unui numr
puin numeros de locuiuni.
5. Rezultatul evoluiei semantice a unitilor lexicale sau polilexicale n diacronie, o
consecin a modificrilor de sens.
6. Factorul lingvistic trecerea mbinrii libere de cuvinte de pe axa sintagmatic pe axa
paradigmatic, devenind mbinare stabil de cuvinte, iar n continuare extinzndu-i sensul.
7. Unitile polilexicale stabile, n special locuiunile verbale, sunt n stare n paralel cu
facultatea exprimrii mai multor semnificaii de ctre UPS, s exprime i valori noi lexicogramaticale, pe care nu le pot desemna corelaii lor monolexicali.
8. S-a constatat dependena polisemiei de ocurena unitilor de limb n vorbire. Cu ct
frecvena utilizrii unitii de limb este mai mare, cu att structura semantic a cuvintelor i a
UPS este mai ampl i mai complex.
n baza primelor trei cauze ale apariiei polisemiei frazeologice are loc rezolvarea
contradiciei dintre necesitile comunicrii care apar n societatea n transformare i mijloacele
glotice ce servesc pentru exprimarea noului coninut. Aceast rezolvare a contradiciei apare n
cazul dat n calitate de lege general i universal a evoluiei limbii, polisemia fiind doar un
aspect al tabloului general privitor la noile mijloace de exprimare ale limbii [114].
5.2.1.1. Eliminarea echivocului la utilizarea unitilor polilexicale stabile
1.Corelatul monolexical al UPS a face pagub / pagube a aduce prejudicii morale sau
materiale (cuiva) i a suferi pagub / pagube a suporta prejudicii morale sau materiale este
verbul monolexical a pgubi. Sensul verbului va fi actualizat doar n context, ceea ce e o
condiie sine qua non a enantiosemiei. Structura semic a verbului posed seme polarizante,
antonimice n raport cu aciunea de pagub. Vedem n cazul dat c doar UPS sunt n stare s
separe semele polarizante. Dac la nivelul vorbirii are loc actualizarea semelor verbului a pgubi
n contextul concret (de ex. X l-a pgubit pe Y cu zece oi; Gospodria lui Y a pgubit zece oi),
aprnd astfel semnificaia necesar, unitile polilexicale stabile deja la nivelul limbii, fr a fi
actualizate la nivelul vorbirii, sunt n stare s delimiteze semele polarizate n uniti glotice
diferite. De ex. A i-a fcut pagub lui B. B a suferit pagub de la A. Comp.: Are s-i aduc n
acest caz tiri nvechite i nici o pagub dac se va pierde pe drum [90, p. 90]. nc de multe ori
169

i pagub de i s-ar aduce sau necunoscnd i nevrnd, sau vrnd i cunoscnd, primete (24, p.
33). i va intra n niscare pini sau n vii sau n alt i va face pagub (25, p. 59). Dup
acesta rzboi multe pagube au fcut Mihai vod turcilor peste Dunr [40, p. 78]. i dup
aceea s-au dus Mihail la ttari i mult pagub au fcut leilor [126, p. 80]. ai dat noauo a
ti, c s nu pim vr-o pagub [49, p. 173]. ns: a ne da a ti ca i pn acum, se tim avea
vrem vro pagub au ba? [49, p. 174]. s nu aib nici o pagub pentru ce n-au pltit vama
[25, p. 72].
Dac n exemplele de mai sus diferenierea semelor polarizate a fost realizat de ctre
UPS locuiuni verbale cu ajutorul verbelor componente ce posed seme antonimice,
enantiosemia corelatului monolexical a pgubi poate fi actualizat explicit prin UPS locuiuni
verbale care posed prepoziii antonimice. Cf.: A fi n pagub - a fi fr pagub : a avea
prejudicii, pierderi - a nu avea prejudicii, pierderi. Atunce s fie n pace fr nice de o pagub
[25, p. 61].
2. Idem este i cazul lexemului pguba care, la fel, este enantiosemic: 1. persoan care
a provocat prejudicii altei persoane (Pgubaul lui X este Y); 2. persoan care a suferit
prejudicii de la alt persoan (X este pgubaul n cazul oilor furate). Verbul enantiosemin a
pgubi a generat substantiv enantiosemic pguba. Destinderea situaiei ambigue o poate efectua
doar UPS. Lexemul pguba se ntlnete ntr-o serie de UPS: a ajunge pguba a suferi o
pierdere, a pgubi, a fi pguba sau a rmne pguba a fi n situaia de a pierde un bun,
parte pguba parte ntr-un litigiu care a suportat pierderi materiale, morale etc. Toate
aceste UPS au menirea de a-i actualiza semnificaia n privina semelor polarizante.
Situaie similar ntlnim i n limba rus: : 1. debitar, 2. creditar.
3. Situaie asemntoare avem la utilizarea verbului a nva care este enantiosemic,
posednd seme antonimice: a da nvtur a nva, a face nvtur a nva. i de data
aceasta UPS au motivaia utilizrii n limb, deoarece sunt acelea care elimin echivocul,
desemnnd la concret realitatea care urmeaz a fi denominat fr ambiguiti i echivocuri.
4. Un alt caz de eliminare a dublicitii semantice l atestm la utilizarea UPS n raport cu
echivalentul monolexical a se ndura. Verbul dat posed n structura sa semic seme polarizate:
1. a se milostivi (de cineva), 2. a ndrzni, a da dovad de cruzime. De ex.: 1. ndur-te de
sluga ta, Doamne! 2. Cum te nduri s-o bai? Verbul a se ndura a generat substantivul ndurare
care intr n componena UPS a primi / obine ndurare (de la cineva), a avea ndurare (pentru
cineva), a da ndurare (cuiva), a ruga / a cere ndurare (de la cineva), a lua ndurare (de la
cineva), a fi cu ndurare (pentru cineva). La fel ca n cazurile menionate mai sus, unitile
polilexicale stabile locuiunile - ndeplinesc funcia explicit de delimitare a semelor polarizate,
separndu-le n diferite uniti polilexicale stabile. Astfel observm c semele antonimice care
170

puteau fi actualizate doar n baza contextului, n cadrul UPS nu mai au nevoie de context,
deoarece doar unul din ele este inclus n structura semic a UPS. n felul acesta motivaia
apariiei i utilizrii UPS n cazul dat este explicat prin evitarea echivocului, UPS neavnd
necesitatea de actualizare la nivelul vorbirii de un context concret, ea fiind purttoarea doar a
unei seme din cele dou polarizate.
6. Cnd e vorba de sensurile similare ale aceluiai cuvnt, ele pot fi nelese doar n
context, spre deosebire de antonime, ale cror semantic este clar i fr context. Latinescul
caput semnific cap, dar i nceput, dar i sfrit, la fel n italian i spaniol. n limba
latin etimonul termenuuli dat caput nsemna: 1. cap, 2. vrf, 3. margine, 4. capt
(nceput i sfrit) etc. Cuvntul romnesc capt se va forma de la pl. capete (lat. < capita)
i n felul acesta se va diferenia de cap care continu sensul principal al lexemului latin. Spre
deosebire de nceput i sfrit, capt, n sistemul limbii, apare ca un arhilexem cu o semnificaie
ambigu, ce cuprinde att sensul de nceput, ct i de sfrit la capt. Contextul
dezambiguizeaz semantica sa. Cf.: a o lua de la capt, deci de la nceput i a ajunge la capt,
adic la sfrit. Cf. i capt de a un segment de fir de a, a-i pune capt zilelor - a-i
pune sfrit zilelor, a pune capt - a pune sfrit, a-i face captul (cuiva) - a-i face sfritul,
din capt - de la bun nceput, de la capt - de la nceput, de la un capt pn la altul - de la
nceput pn la sfrit. n limbile italian i spaniol sensul capt e redat prin formele sing.
it capo cap, dar i capt, span. cabo - cap, dar i de cabo a cabo de la nceput pn la
sfrit, de la un capt pn la altul. Observm c lexemul enantiosemic capt i face
actualizarea n limba romn, utiliznd n componena UPS una din cele dou seme polarizate.
Astfel n UPS componenta capt nceteaz a mai fi enantiosemic. Motivaia apariiei i utilizrii
UPS servete la lichidarea echivocului, or limba nu suport dezambiguiti i echivocuri.
5.2.1.2. Motivaia existenei i utilizrii unitilor polilexicale stabile polisemantice
UPS polisemantice nu sunt n stare s redea semele exprimate de UPS, fapt explicat de
locuiunile verbale care au luat asupra lor redarea decurgerii unei aciuni. Valoarea lexicogramatical a UPS s-a pierdut nc n latin, odat cu destrmarea sintetismului. Valorile lexicogramaticale ale tipurilor desfurrii aciunii i aterminativitatea : terminativitatea sunt expresia
aspectualitii n limba romn, pe cnd categoria gramatical a aspectului lipsete, fiindc
lipsesc instrumentele gramaticale a exprimrii ei. n cazul dat n mod explicit se demonstreaz
motivaia existenei i utilizrii UPS n limba romn, n special a locuiunilor verbale [110, p.
120].
5.2.1.2.1. Uniti polilexicale stabile polisemantice cu dou semnificaii

171

Cercetrile efectuate au demonstrat c o serie de locuiuni pot conine mai multe sensuri,
fiecare sens incorporat n structura semic a locuiunii desemneaz diferite tipuri ale desfurrii
aciunii. De exemplu1, locuiunea verbal A avea nevoie conine dou seme ce corespund la
dou tipuri de aciune i un sem al aciunii aterminative: 1. a avea trebuin, necesitate, a.
static, aterminativ. S-au i apucat acel neamu de au ndreptat pucile din cetate asupra
turcilor, unde sta acolo n munte, de ave nevoie cetatea [85, p. 61]. cnd te vei muta tu n firea
ei, atunci vei fi tu atottiutor i n orice caz nu mai ai nevoie de mine [56, p. 45]. Ast-primvar
au fost splendide bti de flori. Cine le-a vzut n-are nevoie de prea mult psihologie ca s
neleag c un public care se bate cu ata frenezie cu roze nu pate vorbi de rzboi dect
n glum!.. [90, p. 37]; 2. nv., a avea neplceri, a. rezultativ, aterminativ. sau de-l va i
ucide, s nu aib nice o nevoie [25, p. 60]. ca s nu aib nice o nevoie cela cu viia [25, p.
60].
Locuiunea A avea rzboi, nv., posed dou sensuri care necesit dou regimuri verbale:
1. a (nu) lupta, a duce lupt, a. relaional, aterminativ. i neavndu cu nime nici un rzboi
niciure n ara Munteneasc, au mersu la Bucureti [40, p. 81]; 2. a (nu) purta rzboi a.
evolutiv, aterminativ. tefan-vod cel Bun i cu fiul su Bogdan-vod de multe ori au avut
rzboaie cu leii [40, p. 63].
Locuiunea A avea sentiment conine doup sensuri n structura sa semantic ce
desemneaz dou tipuri de dersfurare a aciunii i aceeai aciune Aterminativ: 1. a simi, a.
static, aterminativ. Simea nevoia imperioas a procrerii, a perpeturii familiei sale pe
pragul extinciunii, i n acelai timp avea sentimentul umilit c nu e un om ntreg [26, p. 82]. E politicos [Pascalopol] cu tanti Aglae i cu toi, numai s aib sentimentul c se afl ntr-o
familie. N-are pe nimeni [27, p. 88]; 2. a i se prea, a. evolutiv, aterminativ. inima i se
bucura i acum, privind pe Lola i pe Dora, avu sentimentul c amndou ndeplineau
condiiile unei viitoare proprieti afective, dar ntrebarea era: care mai mult dect cealalt?
[26, p. 64]. Fr s-mi fac nimic propriu-zis, fiindc altfel era plin de atenie i m iubea, eram
foarte nelinitit, aveam sentimentul c iubea numai ceea ce era ru n mine [99, p. 161].
Locuiunea A avea sminteal / smenteal / zminteal nv., desemneaz dou sensuri i,
respectiv, dou tipuri Aktionsart, ambele exprimnd aciuni Aterminative: 1. a avea pagube; a
se tulbura, a. relaional, aterminativ. avem ndeajde s nu avem zminteal nici de vrjmai

Toate sensurile multiple ale UPS date sunt determinate pe baza materialului glotic, depistat n sursele literare de
ctre autoare, deseori DEX-ul sau dicionarele de specialitate neatestndu-le.

172

[49, p. 184]; 2. a grei, a se abate, a. rezultativ, aterminativ. de nu va avea smenteal pre


nime de seminie nu-i apr, e de se va afla ceva smenteal, apr-i [98, p. 179].

Locuiunea A avea treab posed dou seme diferite care desemneaz dou tipuri
acionale, ambele Aterminative:: 1. nv. a avea drept, a putea, a. static, aterminativ. Iar
neminele din rudile lui s n-aib treab a ine partea lui di ocin [49, p.160]. Nime s n-aib
treab a strica tocmala noastr [49, p. 185]; 2. a se interesa (de cineva, de ceva), a se amesteca
n problemele altora, a. relaional, aterminativ. De mi-i da o srutare, / Nime-n lume n-o s
tie, / Cci va fi sub plrie / -apoi cine treab are [56, p. 59]. N-are treab, altfel urechea lui
n-ar recepta lucruri care nu-l privesc [99, p. 151].
Locuiunea verbal A da afar este n stare s exprime dou sensuri, corelnd
desemnarea a dou aciuni: cea rezultativ i cea orientat, ambele fiind terminative: 1. a
disponibiliza, a elibera din funcie, a. rezultativ, terminativ. ndat ce mria-sa guvernatorul
a ajuns la Iacuk, a descoperit o mulime de ruti i ticloii i a dat afar pe unii slujbai
[106, p. 234]. mi pas, c m d afar din slujb i m d i-n judecat [128, p. 164]; 2. a
alunga a. orientat, terminativ. Jim era ns furios. Un moment se gndi de-a binelea s le
dea pe u afar, n pluton, aa cum veniser [26, p. 212]. Cum adic, am srit, dar e
apartamentul meu! Tot al vostru rmne, mi-a rspuns el, nu-i nchipui c o s v dau afar
[99, p. 162].
Locuiunea verbal A face haz posed dou seme care desemneaz dou tipuri de
Aktionsart, ambele Aterminative. A face haz aici: 1. a se veseli, a. evolutiv, aterminativ.
Taic-su fcea haz. Dac venea spre sear la prvlie, l luam n crc i strbteam cu el
ulia mare, jumtate din ora, l duceam acas [105, p.325]. Acum a crescut, e domnioar n
toat puterea cuvntului Dar face un haz cnd i aducem aminte! [90, p.125]; 2. a face glume
pe seama cuiva, a-i bate joc, a rde (de cineva sau de ceva), a. relaional, aterminativ.
Femeia iei cu mna la gur, ruinat de tot. n urm, cei doi boieri fceau un haz nespus,
uitndu-se unul la altul, uri i bibidinoi ca doi satiri [128, p.198]. i dac nu i-ai mritat
fata, auzi cum i-o strig de sus, din vrful dealului, flcii, cu strigte de ruine Ateptm
strigturile, s facem haz [105, p. 148].
Locuiunea verbal A face impresie conine dou sensuri ce condiioneaz diferite tipuri
acionale: o aciune relaional i alta rezultativ: 1. a impresiona, a face efect, a. relaional,
terminativ. Povestirea Agepsinei fcu asupra asistenei o impresie profund, manifestat
printr-o lung tcere meditativ [26, p.269]; 2. a prea c, a. rezultativ, aterminativ.
Petric Nicolau nu-mi fcea impresia c ar fi stpnit de o viziune apocaliptic [99, p.110].
173

Modele semantico-distributive ale UPS cu dou semnificaii


V + (art.ind.) S; V + [prep.] + S, unde prepoziiile sunt urmtoarele: la, cu, n, pe.
Verbele modale: a da, a face, a (o) lua, a avea, a da, a-i pierde, a prinde, a pune, a scpa,
a sta, a trage, a ine. Formeaz iruri productive verbele a face haz / impresie / semn / sfat / loc /
cu ochiul; a avea nevoie / rzboi / sentiment / sminteal / treab; a da afar / nainte /
ndrt / lovitur / natere / semn, semne; a-i pierdemintea, minile / urma / viaa / rdcina,
rdcini; a ine drumurile / isonul.
5.2.1.2.2. Uniti polilexicale stabile cu trei semnificaii
Locuiunile verbale pot deine n structura lor semantic i trei seme, responsabile de
exprimarea a diferitelor moduri de desfurare a aciunii, ceea ce demonstreaz nc o dat c
mijloacele de limb sunt mult mai puine dect multitudinea de sensuri, necesare pentru a fi
redate n limb.
Locuiunea A ine piept (cuiva) este n stare s desemneze desfurarea a trei aciuni:
relaional, rezultativ i evolutiv: aici: 1. a rezista, a nu se da btut a. relaional,
aterminativ. Puteam eu s in piept unui astfel de anchetator care nu era un imbecil? [99, p.
84]; 2. a se mpotrivi, a nfrunta, - a. rezultativ, aterminativ. Ce-i spunea doctorul Mayer?
ntreb Alexandru Vardaru, intrnd mbrcat n alte haine, brbierit i mirosind a ap de pr.
Am venit cu dnsul n tren joia trecut: inea piept unui compartiment ntreg, cu victoria final a
puterilor centraleSimionescu de la Brlad s-l ia n gheare, nu alta. Fierbea[90, p. 41]; 3.
a concura cu succes a. evolutiv, aterminativ. Coca a inut piept cu brio participanilor cu
renume la concursul de dans.
Locuiunea A da gre semnific aici: 1. a nu nimeri inta, a. monosecvenial,
terminativ. Aa c mutul a plit-o cu sulia. Cum a fcut, nu tiu; dar se vede c nu d gre
niciodat [106, p. 208]. O ncercare de lovitur n maxilar ddu gre, adversarul eschivndu-se,
dar n acelai timp mna stng l plesni n stomac [26, p. 202]; 2. a nu izbuti ntr-o aciune,
ntreprindere, a. rezultativ, terminativ. Cu asemenea oameni dau gre prefctoriile vulgare!
i zise Puiu cu convingere [103, p. 45]. Cine ar fi crezut c Lisandrina i va gsi la vrsta
aceea un brbat care s-o vrea, cnd zeci de ateptri i ncercri n tineree dduser gre? [26,
p. 225]; 3. a grei, a. rezultativ, terminativ. Bine, rse profesorul ciocnind pharul; s
ndjduim c profetul din dumneata e inferior vntorului i va da gre [106, p. 218]. Te
servesc pe matale de unsprezece ani; pn acu, n-am dat gre, i cu voia lui Dumnezeu m-oi
purta bine i de-acu-ncolo [128, p. 57].

174

Locuiunile verbale A da napoi / A se da napoi i A o lua nainte desemneaz,


concomitent cu cele trei sensuri ale locuiunilor, aceleai tipuri de desfurare a aciunii:
rezultativ i orientat motoric. ns locuiunea A o lua nainte mai denumete i o aciune
ingresiv, nceputul unei aciuni. A da napoi / A se da napoi aici: 1. a se retrage, a.
orientat, terminativ. i n loc mpengndu pre lui Cantemir i turcii ncepus a s da napoi
[40, p. 105]. Pintilie intr anevoie pe u, cu prul zbrlit i ochii nfricoai. Observnd c mai
este cineva, ddu napoi [106, p. 167]. Constatarea acestui adevr, n loc s ndemne pe Anicua
a deveni din nou agresiv, o fcu, printr-o instinctiv pornire a sufletului femeiesc mpotriva a
tot ce e aciune violent, s dea napoi [128, p. 345]; 2. a napoia, a restitui, a. rezultativ,
terminativ. ali l luau peste picior de-a binelea, ieind de la el cu tabachera plin de tutun
sau cerndu-i mprumut tot felul de lucruri, fr s se mai gndeasc a i le da napoi; dar la toi
le era simpatic [128, p. 380]. Foarte bine, am zis, dac a dori s i-l dau napoi, i-l dau i gata
(apartamentul) [99, p. 163]; 3. a renuna, a. rezultativ, T. Pe dumneata te-a iubit mult i mi-a
spus chiar c, dac ar ti c suferi, nu s-ar da napoi de a m nela cu dumneata [27, p. 157].
Locuiunea verbal A o lua nainte este purttoarea a trei semnificaii i a dou tipuri ale
modurilor aciunii aici: 1. aciune incipient de a ntrece (pe cineva), a. ingresiv / orientat,
terminativ. 1. Cnd, spre zori, convoiul diminuat cu un membru se ntoarse n Udricani, gsi
odaia Lisandrinei luminat: - S tii c a uitat lampa aprins! zise Agepsina i o lu nainte s
bat n geam [26, p. 221]. D-mi, i spusei la un moment dat, s mai duc i eu ruscacul. Mi-l
ddu i o lu vdit nainte [99, p. 186]; 2. a avansa, a realiza performane, a. rezultativ,
terminativ. Las, c-i ajut Dumnezeu i ie, o consola Aglae, c tu ai tot ce-i trebuie, numai
s fii i tu mai nfipt, fiindc azi i iau nainte zpcite de-astea tinere! [27, p. 69]; 3. a face
ceva mai repede (dect altcineva sau altceva), a. rezultativ, terminativ. Titu Herdelea deschise
gura s ntrebe ceva, dar Iuga i-o lu nainte: - Aici odinioar au fost numai colibe pentru
argaii de pe domeniu [104, p. 47].
Modele semantico-distributive ale locuiunilor verbale cu trei semnificaii
V+ S. Verbele modale: a avea, a ine, a bga, a da, a face, a o lua. iruri semantice: a avea
grij / nelegere / drept, dreptate; a ine minte / piept.
5.2.1.2.3. Uniti polilexicale stabile polisemantice cu patru i cinci semnificaii
Am atestat locuiuni verbale polisemantice care nglobeaz n structura lor semantic trei,
patru, cinci, ase i chiar apte semnificaii i care coreleaz cu acelai numr de mode daction
care coincid parial. Numrul lor este foarte mic n raport cu locuiunile verbale monosemantice,

175

n general, i cu cele ce posed dou sau trei sensuri, n special. n funcie de sensurile exprimate,
se schimb regimul verbal i n acest caz locuiunea exprim diverse desfurri ale aciunii.
Cercetrile efectuate au determinat c locuiunile cu mai multe semnificaii nu denumesc, totui,
un numr la fel de egal de tipuri ale desfurrii aciunii.
Locuiunea polisemantic A ine hangul conine patru sensuri, ele, la rnul lor corelnd cu
dou tipuri de desfurare a aciunii: trei sensuri cu o aciune comitativ - o aciune secundar,
paralel, adesea neplin n manifestarea ei i un sens cu o aciune relaional: aici: 1. a
acompania o melodie a. comitativ, aterminativ. Lin vioarele rsun; iar cobza ine hangul
[56, p.80]; 2. a nsoi, a ntovri (pe cineva) a. comitativ, aterminativ. Boierul tie unde
merge. La doi pai, n urma lui, m strduiesc s-i in hangul [105, p. 400]; 3. a susine (pe
cineva) a. comitativ, aterminativ. S mergem la Secara! La Secara! Dada Zvca,
nprstoaca, le ine hangulPornim spre Secara [105, p. 129]; 4. a face pe placul (cuiva)
a. relaional, aterminativ. Nic inea hangul te miri cui, numai s le fie pe plac.
Locuiunea A pune mna conine cinci semnificaii, ele corelnd cu doar dou tipuri
acionale: A pune mna aici: 1. ~ pe cineva, ceva a prinde, a nha, a nfca (pe cineva),
a. monosecvenial, terminativ. Ct pe ce s puie mna pe mine! [47, p. 254]. Calul se mica cu
nespus ndemnare se nvrtea printre oameni aa de repede nct nimeni nu putea s puie
mna pe el [128, p. 154]; 2. a lua n mn, a. monosecvenial, terminativ. - Dar,
nchipuii-v dumneavoastr, domnule inginer, c domnul profesor a pus mna pe condei i a
nceput a face socoteli [106, p. 215]. Biric se trase singur ndrt, dar puse mna pe stinghia
stnoagii [100, p. 35]. Otilia care o luase nainte deschise dulapul cu puti i pusese mna pe
cea mai plin de arabescuri [27, p. 105]; 3. ~ pe ceva a acapara, a-i nsui ceva (prin
mijloace necinstite), a. rezultativ, terminativ. Ioan-Vod reuise a pune mna pe dou
scrisori turceti din partea vizirului [65, p. 267]. La ideea banului, entuziasmul lui pentru fat
prea a mai scdea. Lucrul de capetenie era: s pun mna pe bani i pe fat [128, p. 75].
dac n-au s-o dea afar din casa are s pun mna pe averea tatlui [100, p. 65]; 4. nv., a
iscli, a. rezultativ, terminativ. Pus-am mena [49, p. 162]; 5. a ocupa, a robi, a. rezultativ,
terminativ. O s fim bulevard de plimbare pentru otile ruseticum am fost ntotdeauna de
cnd au pus fanarioii mna pe noi [128, p. 277].
Modele semantico-distributive ale locuiunilor verbale polisemantice cu patru i cinci
semnificaii

V + S. Verbele modale: a pune, a purta, a ine.

5.2.1.2.4. Uniti polilexicale stabile polisemantice cu ase semnificaii


Locuiunea verbal A se lua seama / A se lua n seam cu variantele arhaice A (se) lua
sama / A se lua sam / A se lua n sam, atestate n Cartea Romneasc de nvtur (...)
176

(sec.XVII), la D.Cantemir, I.Neculce, C.Negruzzi, nglobeaz ase semnificaii, rednd doar trei
moduri ale desfurrii aciunii: cel rezultativ, evolutiv i relaional, aciuni Terminative i
Aterminative: aici: 1. a observa, a remarca a. rezultativ, terminativ. pre amnuntul n
sam lundu-s dup a firii sale simire aa s cunoscur [24, p. 30]. Na-i-o bun, strig el, n
graba mea de a m duce la mas n-am luat sama c mpreun cu basmaua i tabacherea am
bgat i cartea dumitale n sn! [86, p. 250]. Numai Mrioara tcea i-l bombarda cu
cocoloae de pine, la ce ns el nu lua seama [104, p. 18]. Fericit de cum o adusese cu
informaia verbal, privi triumftor i, lund seama c a clcat pe parchet se ddundrt
pn ajunse cu bocancii pe covor [90, p. 108]. Berzele, rndunicile au venit Dar odat ce au
venit berzele, nu mai purtm nclminte. Umblm desculi. n primele zile simim frigul Pe
urm ne nvm cu el i nu-l mai lum n seam [105, p. 266]; 2. a supraveghea, a.
rezultativ, aterminativ. Era ieit Duca-vod la plimbare de- lua sama oilor ce av din
boierie [85, p. 84]; 3. a nelege, a se lmuri, a. rezultativ, aterminativ. drept aceia trebuie
nti s-i ia sama preamnuntul [25, p. 77]. Puiu nici nu lua n seam nelesul spuselor lui, i
urmrea ns ochii ca i cnd i-ar fi fost fric s nu-l strpung [103, p. 72]. Virgil Probot nu
lu seama ns la sensul ironic al gestului. Scoase din buzunarul vestei un creion cu capsa
galben, fr de care, din obinuin dscleasc, nu putea vorbi [90, p. 18]; 4. a fi atent, a
se gndi, a. evolutiv, aterminativ. Trebuie s ia seama, s nu fac vreo gaf, s-l ofenseze i
s-l piarz [104, p. 28]; 5. a atrage atenia, a. rezultativ, terminativ. Aproape c nimeni nu-l
lu n seam [100, p. 25]. [Cazacul] i-a pus manta turceasc n spinare i fes pe cap. Nu l-a
luat nimeni n seam [105, p. 17]; 6. a se ngriji, a se ocupa (de cineva) a. relaional,
aterminativ. Numai una dintre ele [] l fcu s neleag c e totui primejdios i pentru el s
nu ia seama la copii. [100, p. 67].
Model

semantico-distributiv

al

locuiunilor

verbale

cu

ase

semnificaiiV(refl.)+(prep.)V.
Verbul modal: a (se) lua
5.2.1.2.5. Uniti polilexicale stabile polisemantice cu apte semnificaiiLocuiunea
verbal A(-i) da drumul exprim tocmai apte sensuri, fenomen rarisim, care red, la rndul lui,
patru tipuri de aciunit: ingresiv, orientat i neorientat motoric, rezultativ, toate fiind aciuni
Terminative: 1. A elibera, a reda dreptatea (cuiva), a. neorientat, terminativ. Ft-Frumos
ddu drumul calului, apoi se culc pe mantaua ce i-o aternuse [56, p. 22]. i cnd aproape s

177

scot pupza afar, nu tiu cum se face, c m sperii de creasta ei cea rotati-i dau iar
drumul n scorbur [47, p. 256]. Eu a pune pe toi miliardarii americani i pe toi lorzii care se
plictisesc s taie cinci ani sare n ocn. Dup aceea le-a da drumul [106, p. 199]; 2. a se
deplasa, a. ingresiv / orientat, terminativ. Strig la vizitiu s pun bagajul lui domnu Coma,
de la docar!... -Haide! Gata! D-i drumul, Max! [90, p. 143]. un tren chiuie ieind dintr-un
ora, i aiurea, n aceeiai clip, un slbatic din insulele Polineziei, gol, d drumul unei piroage
pe apa oceanului, ntr-o insul calm de coraliu [90, p. 30]. Ci d-i drumul odat, nene, i
nu ne nnebuni [128, p. 381]; 3. a permite (cuiva) s intre sau s ias, a. rezultativ,
terminativ. Lola se repezi la u i ddu drumul n cas vocilor vesele ale Dorei i Medyei [26,
p. 144]. Conu Dinu i Matei se deter jos din trsur i voir s intre, ns clraul i opri. O
slug, care tocmai ieea, i recunoscu i zise soldatului s le dea drumul nuntru [128, p. 159].
Cnd eram mic, crngul la marginea cruia desclicm i dm drumul cailor s pasc
mpiedicai era pdure [105, p. 217]; 4. a lsa din mn, a. orientat, terminativ. Radu Coma
ddu drumul ziarelor jos pe covor, alturi de jil i rmase privind prin ua larg deschis afar,
n grdina unde se zreau trandafirii legai cu sfoar galben de tei... [90, p. 96]; 5. a declana,
a izbucni (ntr-o avalan de vorbe, n ipete, plns, etc.), a. ingresiv, terminativ. i, ca s
spuie ce vals vroia, da drumul unui glas argsit de spirturi, care hmia fr nici un rost [128,
p. 231]. Cnd, dintr-o dat, doamna Irimescu ridic umbrela, o ls s cad n rp i ddu
drumul unui ipt uscat [106, p. 74]. Am vrut s m opresc la Secara pentru un ceas, la mtumea Uupr, s m odihnesc, s-o mai vd, s-i ascult glasul i, dac oi gsi-o n toane bune, s-o
zgndresc, s-i dea drumul la limb s-mi mai povesteasc de cte a trit ea n vremurile
trecute [105, p. 387]. fr s fie ntrebat, ddu drumul unui material informativ ce-i
tremura de mult pe buze, descoperindu-i tirbenia dinilor [26, p. 23]; 6. a ncepe, a. ingresiv,
terminativ. Hagiul era deja nfiinat, cu cdelnia gata i isonul la ndemn, ateptnd fericitul
moment cnd s-i dea drumul [105, p.94]. Ali prini cuvioi cunosc bine rnduialatiu
precis cum s se poarte i s umble s nsemne cruci domoale i s deie drumul cu cea mai
mare iueal rugciunilor de obte [106, p. 43]. Lutarii, care au privit tot timpul cu ochii
sticloi, dau drumul cntecului n iure nebun pornete cntecul [105, p.436]; 7. a porni, a
include, a. ingresiv, terminativ. Mecanicul trase peste botul alupei o ancor subire legat
cu funie nou Apoi ddu drumul motorului, stnd n picioare lng volan [26, p. 103]. Se
dezbrc, ddu drumul robinetului, i frec ndelung, cu mnua spongioas i cu ap rece,
pieptul, gtul, braele pn sus, umerii [90, p. 31].

Model semantico-distributiv al locuiunilor verbale ce apte semnificaii:


178

V + S. Verbul modal: a da.


Concluzii: Motivaia apariiei polisemiei frazeologice n orice limb se datoreaz
urmtorilor factori: diversificarea permanent a lumii nconjurtoare, ceea ce necesit uniti
glotice noi pentru desemnarea noilor realiti; decalajul dintre numrul mare al manifestrilor
realitii nconjurtoare i numrul limitat al posibilitilor de exprimare a limbii; legea
economiei limbii. Limba prefer, deseori, nu crearea unitilor glotice noi, dar utilizarea celor
vechi, recurgnd la lrgirea componenei semice a UPS; necesitatea permanent a vorbitorilor de
a-i exprima sau a-i mri expresivitatea, plasticitatea exprimrii. Caracterul conotativ este
specific unitilor frazeologice i mai puin locuiunilor; factorul lingvistic trecerea mbinrii
libere de cuvinte de pe axa sintagmatic pe axa paradigmatic, devenind mbinare stabil de
cuvinte, iar apoi extinzndu-i sensul. UPS ncep a fi apte de a exprima acele valori lexicogramaticale care nu pot fi redate de sinonimele lor monolexicale.
5.2.2. Omosemia (sinonimia) unitilor polilexicale stabile
Sinonimia lexical este studiat multilateral n lingvistica diferitelor limbi: romn [16, p.
142-143; 193; 5, p. 49 etc.], rus [202 .a.] i n alte limbi. Ct privete sinonimia frazeologic,
sunt efectuate o serie de cercetri nefundamentale n lingvistica rus [214, . 190; 239, . 276],
n cea romn [256, . 1; 37, p. 58-78].
Pn n prezent au fost naintate mai multe opinii viznd determinarea noiunii de
sinonimie frazeologic [254, . 109-112; 257, . 248-249; 244, . 9-12]. Unii cercettori sunt de
prerea c n cazul sinonimiei frazeologice unul i acelai obiect este desemnat de diferite
frazeologisme [304, p. 35]. Alii consider c putem vorbi de sinonimia frazeologic, doar cnd
sunt frazeologisme cu sens apropiat, corespondente cu aceeai parte de vorbire, care au capaciti
combinatorii similare i se disting prin nuane semantice i stilistice [227, p. 178]. O alt opinie,
just dup opinia noastr, referitor la determinarea sinonimiei frazeologismelor este aceea c
sensul identic sau apropiat al frazeologismelor care au forme diferite i care pot fi substituite
ntr-un context, fr a schimba esenial coninutul acestuia, sunt sinonime [37]. Acelai lucru l
putem afirma i referitor la unitile lexicale [158, p. 110; 193, p. 35; 5, p. 72].
Exist diverse opinii ale cercettorilor cu privire la principiile ce stau la baza identificrii
fenomenului sinonimiei la UPS. Unii consider c sunt necesare urmtoarele criterii de
determinare a sinonimiei frazeologice: identitatea semantic, diferena componenei structurale i
similitudinea lexico-gramatical [254, . 165]. Alii consider c sunt necesare urmtoarele
caracteristici: identitatea sensurilor, componente diferite n structura UPS, trsturi identice
lexico-gramaticale. S.Berejan, susinnd c sensul cuvntului este determinat n ntregime de
179

relaii care se formeaz n reeaua de opoziii ale cuvntului dat cu alte cuvinte din acelai
cmp, ajunge s susin c relaiile de sinonimie sunt doar o varietate din mulimea de relaii
ierarhice (etimologice, derivative, sintagmatice etc.) specifice elementelor cmpului verbal
[195, p. 166].
Suntem de prerea c putem vorbi de fenomenul sinonimiei dintre dou sau mai multe UPS
cnd avem: similitudine semantic i caracteristici lexico-gramaticale identice. n continuare cele
afirmate le vom susine prin probe.
n literatura de specialitate s-a discutat privitor la trsturile specifice ale sinonimiei
frazeologice. Ele sunt urmtoarele:
1. UPS sinonimice numesc diverse obiecte, nsuiri, aciuni, circumstane etc.
2. UPS pot aparine fondului de baz i celui periferic (UPS de pe axa diacronic,
diastratic, i diatopic n.n.)
Axa diacronic: a face tire (nv.) (comp.: a aduce o tire). Facem tire mrii tale cum au
venit egumenul de Bistria [49, p. 198]. Au trimis i craiul leescu sol la papa fcndu-i tire c
are el de grije Muldovei s nu hie cu turci i mai denainte vreme fiind suptu grija sa [40, p. 77].
ajuns-au Crnul din Sibir cu cri la dnsul de i-au fcut tire de toate ce-au fcut [85, p.
77]; a se face rzbolit (nv.) a ajunge bolnav. A doua dzi s-au fcutu rzbolit i Gapar vod
dndu vina stolnicilor c au fcutu bucatele cotlite [40, p. 102]; a face iuboste (nv) (comp.: a
face dragoste). Iar cela ce va face iuboste cu muiarea altuia i va mpri muiarea de la
brbatu-i, post 9 ai, nchinciuni 150 [98, p. 162].
Axa diatopic: a pune jeab, unde jeab semnific artur de toamn [DD, II, p. 74], a a face
artura, btut de cahl a fi ameit, a gsi clenci la cineva, (unde clenci/ cleni crlig)
semnific a gsi motiv de neplceri, a-i sri cna a-i sri andra, a face zmbre a face
mofturi, a cnta din drmb a rmne srac, cap de srnic/ cap di sarnic/ srnic
gmlie de chibrit [DD, II, p. 140]. Privitor la lexemul pleoap n graiurile din Republica
Moldova sunt atestate mai multe mbinri de cuvinte stabile sinonimice: capacul ochiului,
plapuma ochiului, placa ochiului, astupuul ochiului, coperiul ochiului, cmaa ochiului,
pielia ochiului, prapura ochiului. Cu privire la lexemul sprncean sunt atestate urmtoarele
sinonime polilexicale: sprnceana de la deal, geana de asupra ochiului, geana de la frunte; cu
privire la gean - sprnceana de la ochi, sprnceana de jos, fir de pleoap.
Axa diastratic: a face mito a face bine, a da ceao a-i lua rmas bun, a face un raport /
raportul a-i da darea de seam (stilul limbii vorbite - stilul oficial), unde a face un raport /
raportul are un semantem mai complex: 1. a relata, a enuna. n vestibulul biroului i lu
plria Ioni, fcndu-i raportul: - V ateapt un domn! [90, p. 35]; 2. a prezenta (n scris
sau oral) un raport (cu caracter oficial), a aduce un lucru la cunotina cuiva.A da doctoratul /
180

examenul a susine doctoratul / examenul (stilul colocvial - stilul oficial). Pn atunci aveam
de lucru: s-mi dau doctoratul, s intru n nvmntul superior i s-mi ncep lucrarea mea de
filozofie [99, p. 106]. A aduce probe a da dovad (stilul oficial stilul neutru). . O simt
nchizndu-se n ea i respingndu-m; vrea s-mi dea dovad c m pricepe i m
dispreuiete[106, p. 264]. Nu ne putem cstori acum, am zis, dar mai pe urm, da. Ca s-i
dau o dovad c te iubesc, am venit la tine [27, p. 154].
3. UPS pot forma serii sinonimice. De ex.: a(-i) ntoarce ochii, a ntoarce o ochire, a
ntoarce privirile.
A(-i) ntoarce ochii a privi ntr-o anumit direcie. Anicuo! tii c tu ai fost foarte de
spirit cu Vlad epe Fata i ntoarse ochii spre el, plini de lacrmi [128, p.285].
Natanailntoarse ochii spre colul de lng u care da n odaia lui de dormit. Acolo, n
peretele alb, avea un ornic n cerc de abanos. nsemna aproape neauzit pulsaiile timpului [106,
p. 47]. Jim auzi pritul hrtiilor desfcute, clefitul surd al flcilor, i o curiozitate irezistibil
i ntoarse ochii ctre cltorul masiv i stncos [26, p. 10].
A ntoarce o ochire a orienta privirea n alt direcie dect cea iniial, a privi ntr-o
anumit direcie. Soia i ntoarse o abia simit i abia vzut ochire de nemulmire, la care
el rmase cu totul nepstor [106, p. 95].
A ntoarce privirile 1. a privi ntr-o anumit direcie; 2. a-i concentra atenia. Dup
plecarea Saei, Matei i ntoarse privirile din nou ctre treburile moiei, pe care le prsise de
ctva timp [128, p. 121].
Dominanta seriilor sinonimice frazeologice nu poate fi reprezentat, de regul, de un
frazeologism, deoarece cea mai mare parte a lor nu are valoare denotativ, ci conotativ. Din
aceast cauz arhilexemul seriilor sinonimice frazeologice este redat de un cuvnt sau o mbinare
liber de cuvinte ce exprim semnificaia comun a irului sinonimic. n cazul de mai sus este o
mbinare liber de cuvinte a privi ntr-o anumit direcie.
S mai cercetm un ir sinonimic de UPS: a apuca drumul, a se aterne drumului, a avea
drum.
A apuca drumul a ncepe a se deplasa ntr-o anumit direcie. Hai, murgule, hai, / Pe
coast de plai, / Las colnicul / -apuc drumul [2, p. 373]. Nu e plcut s vezi crduri de copii
care apuc drumul crngului dup brndue i tu s stai crat pe uluci, s te uii dup ei, s
nu poi deschide poarta s alergi [105, p. 274].
A se aterne drumului a porni la drum lung. Calul snger. Se ridic n dou picioare.
Apoi, simind frul liber, se aterne drumului ntr-o goan nebun, slbatic [105, p. 134-135].
A avea drum a merge ntr-o anumit direcie. Da noaptea tata-l pndise la pod, cnd
tia c are drum spre ctun. l zdrobise-n picioare [105, p. 161].
181

Arhilexemul irului sinonimic este mbinarea liber de cuvinte a porni la drum.


Dup opinia unor cercettori, se pare c am putea vorbi de relaii de sinonimie doar n cazul
unor UPS distincte (s zicem c a terge putina i a o lua la sntoasa sunt UPS sinonime), iar
n cazul unor UPS de tipul a apuca drumul, a se aterne drumului, a avea drum, avem de fa
variante ale unei serii de UPS, n care unele componente sunt n relaii de variere poziional.
3.1. Aici merit s menionm fenomenul formrii irurilor productive, ceea ce semnific
formarea noilor UPS conform modelelor deja existente. De ex.: iruri productive ale locuiunilor
verbale monosemantice formeaz verbele: a(-i) bate capul / gndul, a bate cmpiile / coturile,
a bate rzboaie / retragere; a-i cuta de drum / de cale / de treab, a coplei spaima / frica, a
(se) cuprinde de sil / de tremurturi; a da buzna / o fug / nval / un ocol / ocoluri / n prtie /
o rait / raite / trcoale / tumba, a face un ocol, ocolul / pai / roat, a izbucni n aplauze / n
urale / n hohot / n rs / n lacrimi / n plns /; a lega cunotin / frie / prietenie; a lovi ploaia
/ grindina, a o lua ntr-o direcie / pe drum / nainte / din loc / napoi / n jos / la vale / n sus / la
deal / la fug / la goan / la sntoasa / la trap, a-i lua tlpia / zborul; a se ptrunde de
team/ de spaim / de uimire / de mirare; a podidi lacrimile / plnsul; a pricinui ntristare /
vtmare; a pune n micare / n ordine; a (se) purta lupte / rzboaie; a(-i) ridica ochii /
privirea / o privire, a (nu) schimba un cuvnt, cuvinte / fraze / priviri / vorbe; a scoate din fire /
din pepeni, a scoate un urlet / un strigt / un suspin / un oftat; a sta la taifas / la vorb; a ti de
fric / de spaim / de tire / de urm; a ine adunare / sobor, soboruri; a umple de snge / de
teroare; a se umple de ndurare / de mil / de gnduri / de bnuieli.
Iat un ir sinonimic, unde componentele sunt arhaice sau regionale: a lua (pe cineva) la
rapanghel (sau rapanghele) / la refec / la rost / la trei pzete - a certa, a lua (pe cineva) la
btaie.
Gh. Colun a efectuat calcule privind ponderea frazeologismelor sinonimice n raport cu
prile de vorbire. Dup numrul de serii sinonimice pe primul loc se plaseaz unitile
polilexicale verbale. n limba romn UPS verbale constituie circa 60% din numrul total de
UPS sinonimice, pe cnd n limba rus acest raport ajunge la aproximativ 80% [37, p. 63].
4. UPS intr n relaii sintactice cu alte componente ale discursului: exemplele de mai sus
demonstreaz elocvent cele afirmate UPS cer anumite prepoziii: din, de, la, sau nu necesit,
astfel formnd diferite legturi sintactice.
5. Situaia sinonimiei (a corelaiei n.n.) dintre UPS i verbul monolexical este contrar
celei dintre dou UPS n funcie de conotaia pe care o posed, dup cum am menionat mai sus.
Conform calculelor efectuate de A. G. Nazarian i J. M. Arutiunova, n fondul frazeologic al
limbii franceze contemporane, spre exemplu, unitile frazeologice care au sinonime lexicale
constituie doar 12,5% [261, p. 16].
182

Aici merit s explicm anumite lucruri. Cnd e vorba de raportul dintre UPS i un sinonim
monolexical, trebuie s lum n calcul anumite aspecte pentru a folosi terminologia adecvat. n
literatura de referin raportul dintre UPS i verbul corelativ este numit nejustificat
echivalen [217; 48; 241; 215; 299; 248; 289; 223]. Aceast echivalen este conceput n
mod deosebit de diferii cercettori. Unii plaseaz n prim plan funcia nominativ, alii coincidena total sau parial a sensurilor lexico-gramaticale sau statutul funcional similar al
unitilor etc. Dicionarul de termeni lingvistici [SSLT] menioneaz c echivalentul cuvntului
este o mbinare de cuvinte care coincide dup funcie cu cuvntul i care joac acelai rol
sintactic. Mai just ne pare poziia savanilor G.Mounin, S.Berejan, V.Marin, N.Sliusareva care
sunt de prerea c stabilirea structurii semice a unitilor comparate este baza determinrii
formelor echivalente dup coninut, adic dup componena lor semic [193, p. 87; 251, p. 3].
Menionm c despre corelaia locuiune - sinonim monolexical au tratat mai muli
cercettori. Unii din ei sunt de prerea c echivalena este deplin [248; 71; 215; 223], alii
consider c exist o diferen de aspect [48; 241; 217; 299; 209; 194; 255].
Avnd n vedere cele menionate, suntem de prerea c este corect a numi sinonimul
monolexical corelatul monolexical al UPS. n literatura de referin corelatul este considerat
membru al unei perechi sau al unui ir de uniti glotice care se afl n corelaie reciproc unele
cu altele [SSLT, p. 112]. Iar corelaia, la rndul ei, nseamn dependena reciproc [SSLT, p.
112], relaie a dou fenomene sau procese ntre variaiile crora exist o anumit legatur
[DEX, p. 198]. Deci, putem afirma c UPS i sinonimul su monolexical sunt n raporturi de
corelaie i cel din urm este corelatul UPS, exprimnd denumirea corelativ a denotatului.
Aceeai concluzie o atestm la A.Nazarian n legtur cu studierea frazeologiei limbii franceze
[261, p. 18]. De ex., corelatul monolexical al UPS a face pagub / pagube a aduce prejudicii
morale sau materiale (cuiva) i a suferi pagub / pagube a suporta prejudicii morale sau
materiale este verbul monolexical a pgubi. Observm c semele antonimice ale corelatului
monolexical, care puteau fi actualizate doar pe baza contextului, n cadrul UPS nu mai au nevoie
de context, deoarece doar unul din semele antonimice este inclus n structura semic a UPS. n
felul acesta motivaia apariiei i utilizrii UPS n cazul dat este explicat prin evitarea
echivocului, UPS neavnd necesitatea de actualizare la nivelul vorbirii de un context concret,
astfel semnificaia i sensul coincid la UPS dat.
Unele UPS au valoare denotativ, e vorba de locuiuni, iar altele conotativ - sunt
unitile frazeologice i unele locuiuni ce posed imagine. Menirea unitilor denominative este
a numi obiectul din realitatea obiectiv, iar a celor conotative a denumi atitudinea vorbitorului
fa de obiectul respectiv din realitatea nconjurtoare. Sinonimele frazeologice se caracterizeaz
prin similitudinea componenei semice a unui numr mare de UPS conotative, ceea ce nu putem
183

afirma referitor la UPS denominative, precum i referitor la sinonimele lexicale. Motivaia


acestui fenomen se explic prin faptul c limba nu tolereaz uniti glotice identice, astfel intrnd
n vigoare legea economiei limbii, lege universal a evoluiei ei. Unitile denominative, chiar
dac ntr-o anumit perioad a limbii exist concomitent cu aceiai parametri semantici i lexicogramaticali, pe parcursul evoluiei limbii sunt eliminate din circuit. Formaiunea dublur,
deseori masiv din punctul de vedere al economiei mijloacelor de exprimare a limbii, este
nlocuit cu sinonimul su, de gabarite mai mici, de cele mai dese ori de origine mai recent.
De ex., n secolul al XVIII-lea i al XIX-lea era n circuit UPS a avea tiin cu varianta a avea
la tiin. Depistm aceast locuiune verbal la D.Cantemir i I.Creang. Aprnd corelaii lor
monolexicali a ti, a cunoate care au aceiai parametri semantici i lexico-gramaticali,
formaiunea masiv, este eliminat din limb, nemaiexistnd motivaia utilizrii ei. De ex., a
avea tiin / a avea la tiin nv., a ti, a cunoate. ar putea cineva dzice c doar a
mbe prilor n ceva mai de nainte tiina ai fi avut [24, p. 38]. D-apoi avei la tiin c v
prea ntrecei cu dediochiul [47, p. 247].
O situaie similar este i n cazul UPS a avea tire nv., a ti, a deine informaie. O
depistm n scrierile din secolul al XVIII-lea la G. Ureche i D. Cantemir. Locuiunea verbal
este nlocuit de corelatul su monolexical a ti, ce are aceleai caracteristici lexicale i lexicogramaticale ca i locuiunea verbal a avea tire. Motivaia pstrrii UPS n limb dispare,
rmnnd unitatea glotic mai supl, dar cu aceleai caracteristici: Unde avndu tefan-vod
tire au aprinsu trgu, cndu ei era fr de nici o grij [126, p. 88]. ca nu cumva vre-una
s dzic: c de acea adunare tire n-au avut [24, p. 31].
ns sinonimia frazeologic, cnd unitile glotice polilexicale conotative coincid dup
parametrii semantici i lexico-gramaticali, este des ntlnit. De ce atta risip de uniti glotice
identice, utilizate concomitent n limb? Deoarece ele nu sunt identice! Mai exist o
caracteristic a lor distinctiv imaginea. UPS conotative (UF i unele locuiuni cu imagine)
difer prin imaginea pe care o folosete vorbitorul pentru a desemna un aspect din realitatea
nconjurtoare fiecare vorbitor poate percepe diferit aceeai realitate. Din aceste considerente,
UPS conotative, avnd toate caracteristicile semantice i lexico-gramaticale identice, difer prin
conotaie i limba le pstreaz pentru acest specific cu funcie de sinonime. De ex.: n vzul
lumii n ochii tuturor, a nu mai pune piciorul a nu mai clca pragul, din adncul inimii din
adncul sufletului.
V.Molea, vorbind despre sinonimia frazeologic, menioneaz faptul c frazeologismele
sinonime sunt utilizate preponderent n literatura artistic, unde este nevoie de mai mult variere
i elegan n exprimare [83, p. 68]. Din punct de vedere stilistic autoarea depisteaz
frazeologisme sinonimice cu o deviere gradual semantic, de ex.: cu noaptea-n cap, a se crpa
184

de ziu, a se albi de ziu; frazeologisme sinonimice cu conotaii emotive: tulburarea, uimirea,


revolta, ironia, furia, sarcasmul etc., de ex.: a-i lua Dumnezeu minile (cuiva), a scoate din mini
(pe cineva), a-i pierde minile; a lua la vale, a lua peste picior; a fi bos, a fi cu nasul pe sus
etc. Autoarea face distincie ntre frazeologismele sinonime din diferite stiluri: a arunca zarurile,
a pune pe foc oalele; (fete) de soi, (fete) mai dihai una dect alta [83, p. 68-73].
Sinonimia la locuiuni, dac exist, e mai mult la nivel stilistic (la nivel diastatic, diatopic
sau diafazic): a ine o cuvntare - a ine o comunicare (diafazic); a-i ine pliscul / gura / limba /
fleanca a tcea, a se abine s vorbeasc (diastratic); a face oaste - a face armat: Avndu
decii craiul leescu a face oaste asupra lui Jicmontu [126, p. 76]; a face nevoie (cuiva) a
pricinui neplceri, necazuri: i la curtea altor domni, a domniei Rimului, face nevoie [49, p.
181]. pre ardeleni nu-i lsa s s odihneasc, ci pururea le fcea nevoie [126, p. 65]; a face /
a arunca ocheade a arunca priviri /ochii. Paraschivescu gusta aerul cu buzele, fcnd ocheade
disperate ctre clas [26, p. 73].
n graiuri fenomenul sinonimiei sau al variantelor, exprimate prin sintagme denominative,
este cartografiat n atlasele limbilor romanice. Aducem spre exemplu pentru noiunea de ficat
rspunsurile nregistrate sporadic de ctre dialectologii de teren i cartografiate de prof. Nicolae
Saramandu n Atlasul lingvistic romanic: hikat laj, maij negru, mair njagr, plmn
negru, plmj negri, plmje njagr, negru drob, fritu niru, friura negra [156, p. 88].
Denumiri analitice similare celor dou dialecte, afirm Vasile Pavel, se regsesc i n dialectele
altor limbi romanice. De exemplu, dup Atlasul lingvistic francez, harta 1073 Poumon,
sintagma foie blanc ficat alb este nregistrat n graiurile a ctorva departamente. O serie de
denumiri ale ficatului au fost date n funcie de culoarea plmnului i a ficatului (alb, negru) sau
n funcie de consistena organelor, pe care le desemneaz (moale, tare, dur). Aceste procese se
observ, de asemenea, n limbile balcanice, n ungar, n limbile slave i n alte limbi europene.
n contextul celor menionate mai sus, sintagmele denominative pentru desemnarea ficatului,
atestate n ALM, sunt prezentate n felul urmtor: maiuri negri, maiere negre, maier neagr,
plmni negri, plmi negri, plmn negru, gighiri negri, gighir negru [89, p. 676].
La baza unor denumiri similare se afl mentalitatea comun, ntemeiat pe cunotine
asemntoare, pe felul de a vedea anumite lucruri n acelai fel de ctre vorbitorii unor diverse
limbi i graie a unor mecanisme generale ale procesului denomenativ.
Concluzii:
Sinonimele frazeologice se caracterizeaz prin similitudinea componenei semice a unui
numr mare de UPS conotative, ceea ce nu putem afirma referitor la UPS denominative, precum
i referitor la sinonimele lexicale. Motivaia acestui fenomen se explic prin faptul c limba nu
tolereaz uniti glotice identice, astfel intrnd n vigoare legea economiei limbii, lege universal
185

a evoluiei ei. Unitile denominative sinonimice, chiar dac ntr-o anumit perioad a limbii
exist concomitent cu aceiai parametri semantici i lexico-gramaticali, pe parcursul evoluiei
limbii sunt eliminate din circuit. Formaiunea dublur, deseori cea mai masiv din punct de
vedere al economiei mijloacelor de exprimare a limbii, este nlocuit cu sinonimul su, de
gabarite mai mici, de cele mai dese ori de origine mai recent.
n ncheiere menionm c existena sinonimiei la UF este motivat prin caracterul conotativ
al lor, prin cauzele apariiei acestora ca a unor uniti glotice ce exprim o diferit atitudine a
vorbitorilor fa de aceeai realitate. Din aceast cauz ele exist ntr-un numr mare pe irul
sinonimic, deoarece atitudinile vorbitorilor pot fi variate fa de unul i acelai obiect din
realitate. Ct privete locuiunile, sinonimia nu le este specific, deoarece ele ndeplinesc funcia
denominativ a limbii, vorbitorul nu are nevoie de suprapunerea mai multor uniti polilexicale
glotice pentru aceeai realitate, din motive de economie a limbii.
5.2.3. Antisemia (antonimia) unitilor polilexicale stabile
Spre sfritul secolului al XIX-lea i n special n secolul al XX-lea, se afirm o nou
ramur n disciplinele lingvistice semasiologia, crete interesul fa de cuvintele cu sens
contrar. Se menioneaz c lexicul poart un caracter de sistem, se remarc faptul c elementele
vocabularului sunt dependente unele de altele i sunt unite n diferite grupuri pe baza asemnrii
sau a opoziiei directe [270, p. 82]. Primul a utilizat termenul de antonim Charles I. Smith n
dicionarul su de sinonime i antonime al limbii engleze A Complete Collection of Synonyms
and Antonyms, care a aprut n 1867. Se vehicula teza despre atare noiuni ca inducia reciproc
(inducia analogic) sau atracia semantic ntre cuvintele cu sens opus. Astfel, lingvistul G.
Stern arat c n limba englez veche adjectivul mycel (mare), avnd iniial vocala i, a
schimbat-o n y sub influena formei cuvntului cu sens opus lytel (mic). Al. Graur ilustreaz
acest fenomen prin urmtorul exemplu: lat. grauis greu a trecut n greuis (dup modelul
antonimului su leuis) [62, p. 129].
Ferdinand de Saussure, a pus bazele lingvisticii moderne, formulnd principalele
concepte ale acesteia. n Curs de lingvistic general, lingvistul elveian propune teoria n
legtur cu opoziiile dintre planurile paradigmatic i sintagmatic ale limbii, dintre limb
vorbire.
n cercetrile de lexicologie despre substana lingvistic propriu-zis a sensului se pleac,
de regul, de la raportul stabilit de F.de Saussure ntre relaiile paradigmatice i cele
sintagmatice, se ncearc n lucrrile mai recente i determinarea relaiilor semantice de
antonimie, sinonimie, omonimie etc.

186

Ch.Bally n Tratatul de stilistic francez acord o atenie deosebit antonimelor,


oprindu-se asupra opoziiilor logice (les contraire logique). Bally consider c opoziiile
stabilite ntre noiuni stabilesc unica modalitate de fixare i determinare a percepiilor noastre. n
contiina noastr, meniona Ch.Bally, noiunile abstracte sunt aranjate n perechi, fiecare
membru al unei perechi evocnd ntotdeauna, ntr-un fel sau altul, o reprezentare despre opusul
su [132, p. 161]. Problema raporturilor dintre cuvintele cu sens contrar a constituit, n parte,
obiectul de cercetare al lui Ch.Bally.
Un alt elev al lui Saussure, J.Vendryes, n lucrarea sa Le langaje, aprut n 1921,
vorbete despre opoziii n accepia substituirii unui cuvnt prin altul, fr a utiliza termenul
antonim [160].
Printre lucrrile de semantic amintim pe cele elaborate n aceast perioad de lingviti ca
St. Ullmann [159], I.A. Katz, I.A. Fodor [169], V.A. Zveghincev [230], O.S. Ahmanova [188],
A.A. Ufimtseva [293, 294], B. Pottier [149], A. Greimas [143], Ju.D. Apresjan [184] .a.
ns, trebuie s menionm, c antonimele sunt utilizate nc prea puin ca mijloc de
individualizare a sensului cuvintelor. (Merit s amintim cteva dicionare de antonime aprute
pn n prezent: 6; 15; 17; 53).
Unii autori de dicionare de antonime restrng foarte mult aria de manifestare a
antonimiei (N. Webstar, R.A. Budagov, A.V. Isacenko, L.J. Maksimov), alii lrgesc limitele
manifestrii fenomenului antonimiei n lexic (O. Duchaek, L. Wald, Ju.D. Apresjan, L.A.
Novikov) sau includ chiar i alte tipuri de corelaii semantice dect cele bazate pe raporturi de
contrarietate (W. Schmidt, N.V. Kljueva).
Amintim pe acei lingviti care, intenionnd s diferenieze noiunea global de antonimie
i antonimia propriu -zis, traseaz o linie de demarcare ntre antonimia propriu-zis i
celelalte tipuri de opoziii. Asemenea ncercri remarcm, de pild, la J. Lyons [75, p. 61-69] i
A.A. Ufimtseva [294, p. 192-193].
Lyons distinge trei tipuri de opoziii semantice:
- complementaritatea (complementarity) care presupune o strict implicaie bilateral
(p+q = U): Fratele meu este cstorit / Fratele meu nu e celibatar i, respectiv, Fratele meu nu
este cstorit / Fratele meu este celibatar.
- antonimia (antonymy), care presupune o implicaie unilateral, fiind n legtur
direct cu noiunea de gradaie (antonimia gradual): p+q= # U: Tatl meu este tnr / Tatl
meu nu e btrn (dar nu i: Tatl meu nu e btrn / Tatl meu este tnr).
- conversia (converseness), care se refer la unul i acelai denotat, desemnnd aceeai
aciune, privit din unghiuri opuse.

187

Lyons se oprete asupra asemnrilor i deosebirilor dintre aceste trei tipuri de opoziii,
fr a le izola unul de altul, ci privindu-le ntr-o strns legtur.
Acelai lucru se poate de spus i despre locuiuni. n cazul dat doar UPS pot fi n relaii
de antonimie, iar nu UPS i corelatul ei monolexical.
A.A. Ufimtseva [294, p. 190-196], referindu-se la relaiile antonimice, distinge dou
tipuri de cuvinte opuse ca sens: antonimele propriu-zise sau clasice i conversivele.
n lucrrile mai recente se vorbete despre antonime ca despre o tendin dominant,
lrgindu-se considerabil zona vocabularului ale crui elemente se caracterizeaz prin sensuri
opuse.
Dintre lingvitii care dau o interpretare mai larg antonimiei lexicale, muli pun n
legtur direct diferitele tipuri de opoziie a cuvintelor cu exprimarea negaiei n lexic, de ex.
lingvitii Ju.D. Apresjan [185, p. 22], L.A. Novikov [262, p. 87] .a. n cutarea unor invariante
pentru toate tipurile de opoziii lexicale, acetia apeleaz la negaie, remarcndu-i locul i
funciile n structura de profunzime a limbii i ncercnd s dezvluie cu ajutorul ei esena
relaiilor de antonimie. Ju.D. Apresjan, de pild, distinge trei tipuri semantice de antonime avnd
ca baz comun negarea unuia din termenii contrari:
1. Anti1: Y = Anti1 (X) = Xne. n aceast categorie de antonime n care negaia se afl
naintea unei pri din definiia unuia din termeni (Xne...) se includ verbele care exprim dou
aciuni ce se desfoar n sens invers: cf. a intra a iei = mergnd a ncepe s te afli n X /
mergnd a ncepe s nu te mai afli (s ncetezi a te afla) n X = a ncepe X / a nceta (a nu
ncepe) X, precum i verbe cauzative care exprim raportul (Caus)/(Caus ne) = a lipi a dezlipi
= a cauza A / a necauza A/ (a lichida A).
2. Anti2: Y = Anti2 (X) = ne X. Din aceast categorie de antonime fac parte adjectivele
de tipul viu mort (viu = ne+mort), verbe ca a respecta a nclca (a respecta = a nu
nclca). n acest tip de opoziii negaia se afl naintea ntregii definiii (ne X), ca i n cazul
raporturilor de contradicie.
3. Anti3: Acest tip de opoziie semantic este specific antonimelor care pot fi redate prin
formula mai mare / mai mic (dect norma) n lungime, lime, nlime etc. [122, p. 28].
Conform opiniei lui V. Bahnaru [5, p. 74-79], din categoria parasemantelor fac parte i
cuvintele cu sens opus, numite antisemante sau, n terminologia clasic, antonime. Autorul
atrage atenia asupra neconfundrii termenilor de antisemie, definit ca fenomen de limb
existent ntre unitile lexicale cu semnificai diametral opui, i antisemante, definite drept
uniti lexicale cu sensuri asemntoare, dar opuse sub raport logic. Relaiile ntre aceste noiuni
se aseamn cu relaia dintre gnoseologie i ontologie. Cu alte cuvinte, antisemia ine de teoria
limbii, adic de gnoseologie, iar antisemantele in de realitatea concret a limbii, de obiectul de
188

studiu al antisemiei, adic de ontologie [5, p. 74]. Definiia antisemiei poate fi calificat ca fiind
o relaie de contrarietate, de opoziie semantic existent ntre semnificaiile unor uniti lexicale
[5, p. 75]
Principalele probleme care se pun n legtur cu antonimia i care nu au ntrunit nc
soluii unanim acceptate se refer la urmtoarele aspecte: a) esena relaiilor de antonimie
lexical, raportul dintre categoriile logice i lingvistice n definirea antonimelor, particularitile
semantice ale acestora etc.; b) tipologia opoziiilor antonimice; c) aspectul morfo-lexical al
antonimelor (problema antonimelor formate cu prefixe negative); d) delimitarea opoziiilor
antonimice propriu-zise de alte tipuri de opoziie.
Dar cea mai mare atenie se acord n diverse lucrri esenei antonimelor i, implicit,
definirii noiunii de antonime. Toate celelalte aspecte n discuie sunt subordonate acestei
probleme, deoarece soluionarea lor depinde n mod nemijlocit de rspunsul dat primei chestiuni,
el viznd n mod direct sau indirect criteriile de definire i delimitare a antonimelor ntr-o limb.
Gh. Dru aduce argumente privitor la faptul de ce antisemantele sunt o manifestare a
parasemantelor. Antisemia se bazeaz pe prezena unei trsturi semantice comune, a unui sem
comun care ndeplinete funcia de element unificator i de baz a opoziiei [52, p. 9]. Astfel,
antisemia se prezint n calitate de dedublare a unitii n realiti contrarii, determinnd
concomitent limita de manifestare a unei caliti, aciuni, relaii i indicnd concomitent relaia
indisolubil a contrariilor pentru fiecare manifestare concret a esenei [5, p. 76].
Suntem pe poziiile exprimate de Ju.D. Apresjan [184, p. 22], L.A. Novikov [262, p. 87],
Gh. Dru [52, p. 9], V. Bahnaru, care constat trei tipuri de relaii logice de opoziie pe care se
sprijin antisemia: 1) Opoziia contrar care exprim noiuni simetrice de limit, ntre care exist
uniti intermediare (Conf.: tnr-netnr-vrstnic). 2) Opoziia complementar care se
caracterizeaz prin faptul c nu dispune de termeni intermediari (conf.: viu mort), 3) Opoziia
vectorial care constituie o relaie de direcii (aciuni, caracteristici) (a ridica - a cobor) [5, p.
76].
Marele lingvist E.Coeriu explic contradiciile privind opiniile referitor la antonimie sau
sinonimie simplu: este vorba de diferite lingvistici i gramatici. Cele trei direcii de baz ale
lingvisticii contemporane corespund celor trei nivele, deci celor trei criterii semantice, adic
gramatica generativ-transformaional corespunde vorbirii n genere, prin urmare
desemnrii; lingvistica funcional-structural corespunde limbilor concrete, prin urmare
semnificaiei; lingvistica textului corespunde textului, prin urmare, sensului. Cu alte
cuvinte, semnificaia unitii glotice, fie ea monolexical, fie polilexical, o gsim n limb ca
fiind o creaie ideal, la nivel gnoseologic; sensul aceleiai uniti glotice, care este actualizarea
semnificaiei din limb, e exprimat printr-un text concret, iar vorbirea servete la desemnarea
189

realitii cu ajutorul unitii glotice date. Aproape c nu se face distincie ntre categoriile textului
i categoriile limbilor concrete, adic ntre sens i semnificaie. Astfel, exemplele ce urmeaz
corespund unei singure denominri, ns nu au una i aceeai semnificaie, astfel traductorul
rmne s aleag modalitatea de traducere a enunurilor date. De ex., Caesar Pompeium vicit
Pompeius a Caesare victus est; A este mai mare dect B B este mai mic dect A; La porte est
ferme La porte n est pas ouverte desemneaz unul i acelai fapt extraglotic, dar prin
semnificaii diferite. Acelai lucru se poate spune despre semnificaie i sens. De exemplu,
enunul are n limba rus o singur semnificaie i poate fi analizat de gramatica
acestei limbi ntr-un singur fel. Sensul lui poate fi cu totul altul din punctul de vedere al
actualizrii n vorbire sau n text, ceea ce se va reflecta, bineneles, n acest enun. De exemplu,
poate aprea ntr-un silogism, ntr-o poezie sau ntr-o situaie obinuit de toate zilele. Cu alte
cuvinte, unele uniti polilexicale sau monolexicale pot fi sinonime sau antonime la nivelul
vorbirii, adic la nivelul denominrii, ceea ce se refer la gramatica generativ transformaional
(gramatica vorbirii),

dar formal, la nivelul limbii, ceea ce ine de lingvistica funcional-

structural, nu sunt n aceste relaii de antonimie sau sinonimie. Iar lingvistica textului
actualizeaz aceste relaii. Lingvistica textului reflect, desigur, nivelul textului, deci sensul.
Poate fi structural sau generativ, aceasta este doar o problem a prezentrii, deoarece
structurile pe care le poate stabili n aceast calitate sunt specifice textului i determinate de sens,
fr s fie structuri ale unei limbi concrete [46, p. 63-65].
***
O cauz a motivaiei privind att apariia, ct i existena UPS este antonimia.
Vitalie Marin vorbind despre frazeologismele create n baza antonimiei, susine c
efectul stilistic produs l constituie accentuarea ideii pe baza definirii ei prin asociere
contrastant [78, p. 109].
Cercettorii lingviti abordeaz n dou moduri problema antonimiei frazeologice. 1. n
primul caz e vorba de UPS ce conin n structura lor sintagmatic antonime: a o lua la dreapta
a o lua la stnga. 2. n cellalt caz e vorba de UPS care pot forma cupluri de opoziii semantice.
De ex.: a da bir cu fugiii / a da nval, a nclca cuvntul / a pstra cuvntul, de-o chioap /
de-o pot.
1. S cercetm primul caz de antonimie a UPS utilizarea n structura lor sintagmatic. De
ex.: nu e ru fr bine; negru pe alb; n lung i n lat; pe via i pe moarte; nici laie, nici blaie,
ncolo i ncoace, mai mult sau mai puin, mai devreme sau mai trziu, nici bine nici ru, viu sau
mort, pe via i pe moarte, mai mult mort dect viu. . a. La fel pot aprea UPS pe baza
contrastului, paralelismului, pe baza contrapunerii cuvintelor care fac parte din acelai ir
190

semantic. De ex.: a) a face din nar armsar, nici cine, nici ogar, a da n stnga i n dreapta
. a.; b) cest le jour et la nuit se spune despre dou lucruri foarte diferite, aller du petit au
grand a ncepe cu lucruri mici pentru a ajunge la cele mai mari, passer du blanc au noir a
trece de la o extremitate la alta, faire la pluie et le beau temps a fi influent, atotputernic,
cela ne lui fait ni chaud ni froid aceast i este indiferent, discuter le pour et 1e contre a
discuta dou opinii contrare [146, p. 95]; c] , ,
, o,
. a. [211, p. 128-129].
1. Opoziia semantic dintre componentele UPS se produce atunci cnd elementele a dou
sau mai multe UPS au n componena lor cuvinte antonime.
Cuplurile de antonime pot fi bimembre.
De ex.: a avea strmbtate (nv.) a avea dreptate.
A avea strmbtate (nv.): a fi nedreptit ntru nimic ei nice o strmbtate n-au avut
[49, p.180].
A avea dreptate: 1. a deine adevrul; a da justee (cuiva). - Cum adic? N-am dreptate?
Spun ca orice femeie absurditi! [90, p. 13]. Naum oft, rznd i el: - se vede c femeile au
totdeauna dreptate [106, p. 114]; 2. nv., a avea motiv. Dar cnd cineva att amar de vreme na mncat dect pui, pare-mi-se c are dreptate a fi stul de ei [86, p. 248]. Istoricii, care nu
afirm nimic fr act scris i pecetluit, au avut dreptate din punctul lor de vedere s nlture
aceast legend [106, p. 22].
Dorim s remarcm, c n cadrul antonimelor frazeologice ca i n cazul antonimelor
lexicale, n opoziie semantic se pot afla doar unele seme din structura semantic a UPS, i nu
toate. n exemplele de mai sus n relaie de antonimie cu semul din prima UPS este doar un
singur sem, cel nti, din a doua UPS.
A nu avea habar - a avea tiin (nv.)
A nu avea habar - a nu ti nimic, a nu avea nici o idee (despre ceva). Abia cunotea pe
doctorul Iacob i habar n-avea de soia lui regina ceaiurilor de la ora cinci [106, p. 194].
Miun cumprtorii pe moia nevestei tale i tu parc habar n-ai avea! [104, p. 56].
A avea tiin (nv.) / a avea la tiin, nv.: a ti, a cunoate.ar putea cineva dzice c
doar a mbe prilor n ceva mai de nainte tiina ai fi avut [24, p. 38]. D-apoi avei la tiin
c v prea ntrecei cu dediochiul [47, p. 247].
Cuplurile de antonime pot fi polimembre.
Ele pot avea n palmares raport de antonimie att dintre dou perechi de UPS, ct i dintre
numeroase UPS. De ex.: a fi pe calea cea dreapt, a fi pe drumul cel drept a fi pe o cale
greit, a fi pe un drum greit; ct frunz i iarb, cte-n lun i-n stele, ct se vede cu ochiul,
191

ct nisipul mrii - ct pr n palm, ct ai spune pete, ct ai pune pe-o msea, ct negru sub
unghie.
2. Opoziia semantic dintre dou UPS are loc atunci, cnd UPS sunt n raport de
antonimie semantic una fa de alta. De ex.: coate goale, traist uoar putred de bogat, a fi
n al aptelea cer - a fi negru la fa. Mai mult dect att, n relaii de opoziie semantic se pot
afla cmpurile funcional semantice cu sens generativ antonimic i, respectiv, toate UPS ce sunt
n componena lor. Drept exemplu ne-am propus s lum cmpurile cu semantic antonimic:
via moarte.
Cmpul conceptual-semantic moarte
A iei sufletul (cuiva) aici: a muri. Un biet igan, printre dnii, se vita de-un dinte
Pi l-a scoate, nea Petreo, dar pn s-i ias dintele, i-a ieit i sufletul!.. [128, p. 332].
A intra n mormnt aici: a muri. cci sprinar i neltor este gndul omului i
nu te las n pace, pn ce intri n mormnt [47, p.246]. Asta-i viaa mea; dup cum vezi, mi-a
fost scris s nu pot face mare lucru; i nu-mi rmne dect s intru n mormnt, ndjduind
acolo ceva mai bun dect aici [106, p. 252].
A nghite groapa aici: a muri. Uite-l pe sta de la Bneasa, pe Gherasie. E-n pragul
btrneii, un pas, doi, i haiti, l nghite groapa pe venicie. Cucoana-sa e i ea femeie n
vrst. Pentru cine s-or lcomi atta amndoi? [105, p. 87].
A lua sufletul (cuiva) aici: a ucide. Dac-l caut pe vreunul moartea l gsete ntre ai
lui. i ia sufletul i-i las trupul lng neamuri [105, p. 180].
A lua viaa aici: a omor. iar s nu i s ia viiaa [25, p.71].
A mnca capul nv., aici: a ucide. aceea cndva carii mrgu de bun voie, n
dobnd, carii apoi au mncatu capul lui Jolcovschii [40, p.103].
Cmpul conceptual-semantic via
A avea zile aici: a tri, a vieui; a mai avea de trit, a-i fi dat s mai triasc. letopise
ntreg s atepi de la noi de om avea dzile [40, p. 72]. S tot fii boier i zile s ai s le
trieti [105, p. 389].
A scpa cu zile aici: a rmne n via. Numai, nrocirea lui, au scpat cu dzile [85, p.
132].
A-i purta umbra aici: a tri, a vieui. Va tri! Ct! Nimeni nu tie ct va triAsta
e legea lumii, s nu tie nimeni ct i va purta umbra legat de picioare, pe pmnt [105, p.
18].
A-i purta viaa aici: a tri, a vieui. Fiecare mobil, cel mai nensemnat lucruor
fusese ales de mna ei, atunci cnd crezuse c aa va uita tovria omului pros i vulgar, cu
care avea s-i poarte viaa [90, p. 80].
192

Toate UPS din fiecare cmp conceptual se afl n relaii antonimice ntre ele.
Pe poziia structural-semantic privind antonimile se afl A.I.Molotkov, L.A. Greaznova,
considernd c antonimice sunt doar acele cupluri de UPS ce includ n componena lor lexeme
antonime, avnd formula semnatic distributiv identic [34, p.18]. Dar majoritatea
cercettorilor, la care ader autoarea studiului, mprtesc o alt concepie, conform creia la
baza relaiilor antonimice este pus sensul integral al UPS, deoarece criteriul raportului de
antonimie este bazat pe semantica UPS n ntregime [259, p. 13-14].
Structura cuplurilor de antonime frazeologice a fost cercetat n literatura de specialitate, din
aceste considerente ne vom opri doar succint asupra formulelor semantico-distributive ale UPS
aflate n raport de opoziie semantic [vezi: 37], exemplele fiind inedite, excerptate de autoarea
prezentului studiu.
Mai jos vom cerceta tipurile de opoziie frazeologic, pstrnd cele trei tipuri de opoziie
semantic , antonimice, (pe care le vom numi graduale), complementare, conversive la care
vom mai aduga un tip de opoziie semantic care se poate raporta doar la UPS ce desemneaz
aciune i simbol al aciunii motorice vectoriale. Gh. Colun mai adaog al IV-lea tip de
opoziie antonimic [37, p. 81-82]. S exemplificm cele afirmate mai sus.
1. Antonime frazeologice graduale. Ele desemneaz cupluri antonimice de UPS care
numesc caliti, nsuiri, aciuni, circumstane, posednd noiuni intermediare. De ex.: a-i lua
loc a sta pe loc - a da loc.
A(-i) lua loc a se aeza. Lund loc lng ceilali, Policrat Bobby nvrti de cteva ori
mna n aer, scond din gt sunete ininteligibile [26, p. 76]. Puiu lu loc pe strapontina din
spatele oferului; alturi, pe cealalt, o ocupase procurorul [103, p. 31]. Cu mare greutate l
linitir i-l fcur s-i ia locul n fotoliu [128, p. 251]. i lu locul de la masa sa de la
fereastr, plecndu-i obrazul cu trsturi muncite deasupra hrtiilor [90, p. 37].
A sta pe loc a nu progresa, a stagna. Viaa curge mereu, nu st pe loc [Agrbiceanu].
A(-i) da / oferi loc (cuiva) a oferi un spaiu (cuiva) pentru a se aeza. I-ai oferit loc
domnioarei n troleibuz, biete? l-a ntrebat bunica pe nepot.
2. Antonime frazeologice complementare. Acoper noiunea de gen. Ele desemneaz
cupluri antonimice de UPS, fr a poseda noiuni intermediare. De ex.: a avea (ceva) mpotriv
a fi /a se face trup i suflet (cu cineva): A avea (ceva) mpotriv a se mpotrivi; a avea obiecii.
Dup ct neleg, a fcut o donaie unei instituii, n-am nimic mpotriv. Mie mi ajunge ceea
ce mi-a rmas de la mama [106, p. 138]. A fi cu trup i suflet (cu cineva) cu totul, din toat
inima, fr rezerv. Toat familia Herdelea era cu trup i suflet de partea lui Ion. [104, p. 46].

193

3. Antonime frazeologice vectoriale exprim aciuni, circumstane, nsuiri orientate n


direcii opuse. De cele mai dese ori acest tip de opoziie semantic se refer la locuiuni verbale,
exprimnd aciune motoric sau starea psihic ori fiziologic a omului.
De ex. a apuca urma a(-i,-i) pierde urma. A(-i) apuca urma (cuiva) a ncepe a se
deplasa ntr-o anumit direcie (pe urmele cuiva). Ogarii i apuc urma, l alung, l ajung, l
ncolesc, l prind de ceaf [105, p. 366]. A(-i) pierde (cuiva) urma - a nu mai ti unde se afl,
unde poate fi gsit. A(-i, -i) pierde / a i se pierde urma / urmele - a nu mai putea fi gsit; a
disprea;
Dar atestm i serii antonimice, de fiecare parte a opoziiei semantice aflndu-se iruri
sinonimice de UPS. De ex. a apuca drumul, a se aterne drumului, a bate drumul - a se ntoarce
din cale; a apuca pe drumuri, a bate drumurile a bate cmpiile / cmpurile, a bate coturile.
A apuca drumul - a ncepe a se deplasa ntr-o anumit direcie. Hai, murgule, hai, / Pe
coast de plai, / Las colnicul / -apuc drumul [2, p. 373]. Nu e plcut s vezi crduri de copii
care apuc drumul crngului dup brndue i tu s stai crat pe uluci, s te uii dup ei, s
nu poi deschide poarta s alergi [105, p. 274]. A se aterne drumului - a porni la drum lung.
Calul snger. Se ridic n dou picioare. Apoi, simind frul liber, se aterne drumului ntr-o
goan nebun, slbatic [105, p. 134-135]. A bate drumul - a parcurge o distan lung.
Fiindc v-ai ostenit pn aici hai s facem o plimbare, s nu se cheme c-ai btut drumul
degeaba [105, p. 100]; 2. a parcurge o distan n repetate rnduri, M-a dus tata la ora. cu
crua m-a dus. Cunoteam drumul. l mai btusem de attea ori! [105, p. 283]. Dar: A se
ntoarce din cale - aciune motoric de returnare, ntoarcere. Oricare ar fi cauza, ea e att de
puternic, nct nimic nu m va ntoarce din cale [128, p. 291].
A apuca pe drumuri - a ncepe a se deplasa (timp ndelungat. Nu e plcut s vezi crduri de
copii care apuc pe drumul crngului dup brndue i tu s stai crat pe uluci, s te uii
dup ei, s nu poi deschide poarta s alergi [105, p. 274]. A bate drumurile - a parcurge o
distan n repetate rnduri. Fuma igar dup igar i nu dormea i neputnd sta locului, btea
drumurile i oseaua [26, p. 224]. Dar: A bate cmpiile / cmpurile - a umbla fr rost,
dezorganizat. Matei i Saa, de cnd fetele plecaser cu conu Dinu la Bucureti, ieeau n toate
zilele, singuri, btnd cmpiile ntinse, pe luciul crora orizontul se fcuse parc mai larg [128,
p. 174]. A bate coturile a umbla tllu, fr rost. Aici se pierdea Mihai, care, de mic copil,
nvase toate cotiturile, toate crrile, i acum se strecura cu luntrea lui peste tot, btnd
coturile, oprindu-se la limpeziuri, de unde zburau, speriate, crduri de rae slbatice [128, p.
112].
4. Antonime frazeologice conversive. nainte de a aborda problema conversivelor
frazeologie, s ne oprim mai nti la problema conversivelor lexicale [185, p. 256].
194

Otto Espersen n Filozofia gramaticii constat raporturi conversive ntre: a cumpra a


vinde; a da a primi; a avea a-i aparine [220, p. 123]
A. Jolkovski [224, p. 92]

afirm c unele cuvinte perechi ce exprim raporturi

bilaterale prezint acelai sens n direcii diferite i cu accente, plasate diferit: A l are pe B = B
aparine lui A; A e mai devreme ca B = B e mai trziu dect A.
J. Lyons [75, p. 257] introduce termenul de conversie. Exemple: a ctiga a pierde: El
a ctigat n faa campionului Campionul a pierdut n faa lui. Cuvntul dezvolt un sens nou
care de fapt l dezvolt pe cel vechi. Menirea conversivelor e de a sublinia ceea pe ce se pune
accentul logic. Verbele de tipul a cumpra a vinde indic aceeai situaie.
Conversive semantic egale sunt UPS: a da n chirie a lua n chirie: conf. cu a nchiria
care este sinonimul monolexical al ambelor UPS; a da n arend a lua n arend: conf. cu a
arenda care este sinonimul monolexical al ambelor UPS; a lua mprumut a da mprumut: conf.
cu a mprumuta care este sinonimul monolexical al ambelor UPS. n cazul conversivelor
menionate are loc transmiterea unui bun: el d cu mprumut eu iau de la el cu mprumut.
Arhilexemul propriu UPS menionate mai sus este a face un schimb de bunuri, a opera. E.
Coeriu arat c ntre dou tipuri de ansambluri exist anumite raporturi: 1. un cmp lexical
aparine n totalitate unei clase. De exemplu om, femeie, copil, biat, fat etc. constituie un cmp
ce aparine n ntregime clasei de Fiine umane. n cazul al doilea un cmp se afl la intersecia
dintre dou clase. Astfel, de exemplu, a cumpra - a vinde, a da n chirie a lua n chirie, a da
n arend a lua n arend, a lua mprumut a da mprumut aparin aceluiai cmp semantic: a
opera un schimb de bunuri, dar separate de clasemele Adlativ / Ablativ.
Observm un lucru extrem de important: numai UPS sunt n stare s redea explicit,
fr ambiguiti semnificaia mesajului, pe cnd sinonimul monolexical include n
structura sa semic ambele seme polarizante, ceea ce duce la confuzie n vorbire. n cazul
dat doar contextul e n stare s clarifice situaia. Pe cnd UPS nu au nevoie de context, ele
singure sunt explicite i elimin caracterul ambiguu al sinonimelor sale monolexicale. n cazul
mprumutului, subiectul mprumut banii, dar convergentul e cel ce d bani.
Gh. Colun a cercetat apartenena cuplurilor de antonime frazeologice la diverse domenii de
activitate a omului (cmpuri funcional-semantice n.n.) la care se refer cuplurile antonimice
cercetate [37, p. 82-84]. Cercettorul a ajuns la concluzia c vorbitorii de limb romn
manifest predilecii pentru urmtoarele domenii ale activitii umane, care sunt desemnate prin
UPS. Interesul mare al vorbitorilor pentru aceste realiti din lumea nconjurtoare explic i
existena cuplurilor UPS antonimice. n cele ce urmeaz ele vor fi prezentate n ordine
descrescnd: categorii i relaii sociale, trsturi de caracter i comportament, caliti i nsuiri
ale fiinelor i obiectelor, stri fiziologice ale omului, categorii etico-estetice i filozofice,
195

deplasarea i schimbarea poziiei n spaiu, emoii i sentimente, nsuiri intelectuale i capaciti


volitive, cantitate i mrime, spaiu, timp i durat.
Pentru ca dou frazeologisme s se afle n raport de antonimie, e necesar ca ele s fac parte
din aceleai cmpuri funcional-semantice comune obiecte, aciuni, caliti, circumstane - sau
s aib corelai de aceeai parte de vorbire:
UPS substantival: faim bun faim rea - a se zvoni, a se vesti. Li se dusese faima n
toat ara acestor oameni zgrcii fr seamn [97, p. 77].
UPS verbal: a bufni de plns / plnsul - a izbucni brusc n plns. Tincua i ridic ochii
spre el, bufnind ncet, de rs sau de plns, nu se tia bine [128, p. 15] - a bufni de rs /rsul
a izbucni brusc n rs.unele din ele fiind mai drcoase, cum au dat cu ochii de mine, le-a i
bufnit rsul [47, p. 245];
UPS adjectival: bun la inim - a fi bun, milos, nelegtor, darnic ru la inim a fi
ru, crud, nenelegtor, zgrcit;
UPS adverbial: pe inim goal - pe nemncate; pe stomacul gol - cu burta plin pe
sturate, cu stomacul plin.
Trebuie s menionm c dac UPS antonimice se refer la diferite pri de vorbire ele
sunt ocazionale. Nu sunt antonimice: cuplurile ocazionale, aa cum am menionat mai sus, de ex.
a crete iarba (sub cineva) - a fi foarte lent, lene iute ca gndul - a fi foarte rapid; ager;
unitile polilexicale cu diferit structur , de ex. UF locuiune verbal : a cincia roat la
cru a fi de prisos; UPS aparinnd la diferite stiluri: a bate urca a trndvi - a munci n
sudoarea frunii a munci cu abnegaie.
Concluzii:
1. Pot exista dou tipuri de opoziie semantic:
1.1. Opoziia semantic ntre dou UPS.
1.2. Opoziia semantic ntre componentele UPS. Opoziia semantic dintre componentele
UPS are loc atunci cnd componentele a dou sau mai multe UPS posed n componena lor
cuvinte antonime.
2. Cuplurile de antonime pot fi bimembre.
3. Cuplurile de antonime pot fi polimembre. n cazul dat ele conin la palmares raporturi
de antonimie att dintre dou perechi de UPS, ct i dintre numeroase UPS.
2. Antonimele frazeologice se clasific n patru tipuri de opoziii semantice:
2.1. graduale, care desemneaz cupluri antonimice de UPS care numesc caliti, nsuiri,
aciuni, circumstane n opoziie de antonimie, posednd noiuni intermediare.

196

2.2. complementare. Acoper noiunea de gen. Ele desemneaz cupluri antonimice de UPS
fr a poseda noiuni intermediare.
2.3. vectoriale, ce exprim aciuni, circumstane, nsuiri orientate n direcii opuse.
2.4. conversive. Sunt acele UPS perechi ce exprim raporturi bilaterale, prezint acelai
sens n direcii diferite i cu accente, plasate diferit. Conversive semantic egale sunt UPS: a da n
chirie a lua n chirie: conf. cu a nchiria care este sinonimul monolexical al ambelor UPS; a da
n arend a lua n arend : conf. cu a arenda care este sinonimul monolexical al ambelor UPS.
2.4.1. Motivaia UPS n cazul dat este urmtoarea: numai UPS sunt n stare s redea
explicit, fr ambiguiti semnificaia mesajului, pe cnd sinonimul monolexical include n
structura sa semic ambele seme polarizante, ceea ce duce la confuzie n vorbire. n cazul
dat doar contextul e n stare s clarifice situaia. Pe cnd UPS nu au nevoie de context, ele
singure sunt explicite i elimin caracterul ambiguu al sinonimelor sale monolexicale.
3. Pentru ca dou frazeologisme s se afle n raport de antonimie, e necesar ca ele s fac
parte din aceleai cmpuri funcional-semantice obiecte, aciuni, caliti, circumstane - sau s
aib corelai de aceeai parte de vorbire.
5.3. Relaiile sintagmatice n structura sensului frazeologic
5.3.1.Arhaisme, jocul de cuvinte, mijloace eufonice i formal gramaticale, etimologii
populare
Arhaisme. Motivaia utilizrii UPS poate fi condiionat de pstrarea n componena ei a
arhaismelor. Transformarea semantic a UPS arhaice const n faptul c ele, datorit existenei n
componena lor a cuvintelor i construciilor nvechite, sunt percepute de vorbitori ca nite
construcii, al cror sens nu este dedus din sensurile componentelor din simplu motiv c aceste
componente sunt lipsite de semantica actual. Pe de o parte, motivaia utilizrii UPS ar putea fi
condiionat de pstrarea n componena ei a arhaismelor, iar, pe de alt parte, semnificantul dat
este demotivat n raport cu momentul apariiei lui n limb, ceea ce determin stabilitatea lor n
uz. n acest sens se manifest caracterul dual al limbii. De ex.: UPS a se duce buhul a se duce
vestea la I. Creang: mi se duse buhul despre pozna ce fcusem, de n-aveam cap s scot
obrazul n lume de ruine [47, p. 41]. A huis clos i-a pstrat n limba francez sensul su
primordial cu uile nchise. Cu toate acestea prezena arhaismului (substantivul huis u) ia fcut forma sa intern neneleas pentru exponenii limbii concrete care percep aceast unitate
ca o unitate integral a limbii [261, p. 30]. n expresia navoir maille partir este absena
articolului naintea substantivului, iar n expresia la queu leu leu absena prepoziiei [146, p.
90].
n limba romn pe baza cuvntului latin pes, pedis picior s-a format cuvntul pez (n
197

form palatalizat chez cu pl. chegi) [38, p. 178]. La D. Cantemir n Istoria ieroglific ntlnim
acest cuvnt n urmtorul context: Au zis, c glasul corbului iaste spre chez bun [24, p.192].
nelesul de semn (bun) ru al cuvntului chez pare a fi venit din credinele populare. Dup
cum porneti dimineaa cu piciorul drept ori stng, aa i va merge toat ziua. Mai jos vom
prezenta unele cuvinte arhaice care au trecut n vocabularul pasiv al limbii, fiind utilizate n
vocabularul activ doar n componena UPS.
Catastif. Din neogreac < katstihon cu variantele catastiv, catastih registru, condic
[DE, 2002, p.141]. Lexemul respectiv a trecut n fondul pasiv lexical, se pstreaz doar n
componena UPS: a avea nsemnat / scris la catastif (pe cineva), a trece la catastif (pe cineva),
pentru vorbitori forma intern a UPS fiind incomprehensibil. Ambele UPS au semnificaia a
consemna faptele cuiva (pentru a-l pedepsi, a se rzbuna); a ine / purta catastifele - a purta
contabilitatea unei afaceri.
Gitan. Cuvntul dat este mprumutat din ngr. gaetanon [295, p. 60] cu sensul: 1. fir de
metal sau iret (mpletit ori rsucit) de ln, mtase etc., cusut ca ornament la unele obiecte de
mbrcminte; 2. (nv.) mpletitur fcut din gitane, care nlocuia platoa n oastea Moldovei
din evul mediu. Megl. gitan, tc. kaytan, cf. alb., bg. gaitan, sb. gajtan. n prezent cuvntul dat
a trecut n lexicul pasiv, devenind arhaism. Se pstreaz n UPS a merge gitan - (despre aciuni,
activiti) a merge, a decurge, a evolua bine [DEX, p.365].Greu i-a fost s fac ce-a fcut, c
d-aici ncolo merge gitan [apud DEL, p.86].
Chichion < gr. kikeon confuzie, amestectur. Lexemul chichion, pl. chichioane este
regionalism i semnific ntmplare neplcut, necaz, bucluc [DEX, p.145]. S-a pstrat n
componena UPS a intra n chichion a intra n belea.
Chichi. 1. (Fam) iretlic, vicleug (prin care cineva ncearc s scape dintr-o
ncurctur); subterfugiu; 2. ldi de sub capra unei trsuri. (Reg.) Despritur mic, n
form de cutie, n interiorul unei lzi. Provine din ngr. < chichie cutie. Se pstreaz n UPS a
cuta chichie - a se sili cu orice pre s gseasc greeli, cusururi[DEX, p.145].
Clondir. Cuvntul clondir, atestat i cu forma crondir, ptrunde n limba romn din
bulgar < krondir. Semnific un vas de sticl cu gtul scurt i strmt, n care se pstreaz
buturi; damigean. Se utilizeaz doar n componena UPS a se pupa cu clondirul - a fi beiv
[DEL, p.204].
Drmon. Are sensul de ciur cu guri mari pentru cernut seminele (de cereale). Coninutul
unui astfel de ciur Cuvntul a trecut n vocabularul pasiv al limbii. Se utilizeaz n UPS a trece
prin ciur i prin drmon - privitor la persoane, a trece prin multe; a poseda o anumit
experien [dex-online], privitor la situaii a tece prin ncercri grele. Din ngr. dromni, bg.
drmon.
198

Pstru . Cuvntul este un derivat regresiv al verbului a pstra, care a provenit din bulgar<
pastrja cu originea din greac < pastrein. S-a pstrat n componena UPS a tri cu pstru a tri
econom. Se pstreaz regional, dar i cu sens arhaic, avnd semnificaiile: 1. persoan sau
colectivitate care pstreaz ceva, care face s dinuiasc; 2.(fam.) nchisoare. Ambele sensuri
nu sunt atestate la componena UPS respective, pstrndu-se doar sensul primordial.
Rapanghel. Din ngr. paranghela instrucie, ordin. S-a pstrat doar n UPS a lua (pe
cineva) la rapanghel (sau rapanghele) - a certa, a lua (pe cineva) la btaie [DEX, p. 772].
Semnificantul dat este demotivat. Formeaz irul sinonimic a lua la rapanghel / la refec / la rost
/ la trei pzete.
Mai propunem cteva exemple de arhaisme lexicale, depistate la Ion Creang n Amintiri
din copilrie. A mnca papar: Smrndia popii a mncat papar[47, p. 5]. Papar din
bg. popara. butuc. UPS a mnca papar sau papara (cuiva) sau a se alege cu o papar - a) a
mnca btaie sau a fi aspru certat; b) a fi nvins (n lupt, ntr-o ntrecere etc). A face pe
(sau din) cineva papar a nvinge, a distruge, a nimici (pe cineva). A ti papara (cuiva) a
cunoate felul aspru de a fi al cuiva, a fi avut de suferit de pe urma asprimii cuiva. A trege o
papar (cuiva) a) a bate (pe cineva); b) a mustra aspru pe cineva [DEX, p. 65]. Aceast
locuiune verbal o depistm doar n limba romn, alte limbi neatestnd o astfel de unitate de
limb polimembr.
Claie peste grmad: vedem n prund civa oameni claie peste grmad i unul din ei
mugind puternic [47, p. 8]. Claie din bg., scr. kladnja. UPS claie peste grmad unul peste
altul, n dezordine [DEX, p. 160]. Este o locuiune tipic romneasc.
A nu ti nici o boab: Dac nu tii boab de carte, cum ai s m nelegi? [47, p. 21].
Boab din scr. boba. UPS A nu ti (sau a nu pricepe, a nu zice) nici o boab a nu ti (sau a
nu pricep, zice) nimic [DEX, p. 89].
Poate fi vorba nu numai despre arhaisme lexicale propriu zise ca cele citate mai sus.
Uneori avem de-a face cu un arhaism semantic ca, bunoar, n expresiile: a lua la rost, pe de
rost, unde rost posed semantica arhaic de gur [38, p. 178].
Arhaism de natur fonetic atestm n locuiunea conjuncional vaszic (vraszic) sau
n locuiunea verbal a scormoli (a scormoni) la inim, atestat la I. Creang: n-aveam cap s
scot obrazul n lume de ruine; i mai ales acum, cnd se ridicase cteva fete frumuele n sat la
noi i ncepuse a m scormoli i pe mine la inim [47, p. 41]. Arhaisme morfologice sunt
formele boale (din a bga n boale) contemporane. Astfel, la I. Creang ntlnim: Cci dac ai
sta s faci voie rea de toate, zu, ar trebui de la o vreme s-apuci cmpii [47, p. 48]. Normele
morfologice actuale indic formele: boli, cmpuri. De natura sintactic sunt arhaismele n UPS

199

a-i veni de hac (cuiva), a avea de furc, pentru c verbele a veni i a avea n limba contemporan
nu se asociaz cu actanii si cu ajutorul prepoziiei de n astfel de cazuri.
Pe de o parte, motivaia UPS poate fi condiionat de pstrarea n componena ei a
arhaismelor, i, pe de alt parte, semnificantul dat este demotivat n raport cu momentul apariiei
lui n limb. n acest sens se manifest caracterul dual al limbii.
Jocul de cuvinte. Frazeologia este un domeniu n care jocul de cuvinte se manifest n
mod deosebit. Iat ce afirm cercettorul L.Groza: Domeniul n care se manifest n mod
deosebit jocurile de cuvinte este frazeologia. Cele mai multe creaii de acest fel au la baz uniti
frazeologice foarte cunoscute [63, p. 33]. Uneori chiar UPS sunt percepute de ctre vorbitori ca
un joc de cuvinte. Acelai lingvist susine: Probabil, la origine multe uniti frazeologce au fost
jocuri de cuvinte, de exemplu, structurile rimate de felul: multe i mrunte, verzi i uscate,
cu cel i purcel [63, p. 36].
Cercettoarea V.Molea susine n legtur cu problema dat: Jocul de cuvinte poate fi
creat aa, nct s pstreze sensul frazeologic n totalitate, sporind doar elegana exprimrii, dar
i rednd alte semnificaii, noi valori semantice, acordnd o respiraie unic, deosebit expresiei,
contextului [83, p. 114].
Iat cteva UPS care au fost formate pe baza jocului de cuvinte, de ncurctur: a) ast
var la Crciun, pe vremea lui Ciubr Vod, la patele cailor, pe vremea lui Pazvante (chioru),
mncam mere dintr-un prun etc. b) ; ;
. a. Expresia sun, de asemenea, ca un joc de cuvinte,
ntruct n limba rus contemporan cuvntul din componena UPS n combinare cu
cuvntul , dezvluind sensul de baz al frazei, este perceput ca o expresie cu echivoc [211,
p. 128-129]. Aadar, sensul figurat al UPS este o surs potenial pentru crearea jocurilor de
cuvinte i a metaforelor, ceea ce creeaz o motivaie n plus pentru crearea i utilizarea UPS.
Filiaia UPS de acest tip cu formele gndirii poetice era subliniat de A. Potebnea: Poetica
elementar a limbii, adic sensul figurat al unor cuvinte aparte i al mbinrilor stabile, orict ar
fi ea de evident, este foarte mic n comparaie cu posibilitatea limbii de a crea expresii din
mbinri de cuvinte, indiferent de faptul dac sunt figurate sau libere [273, p. 172].
Aceste structuri stabile originale confer un caracter de vioiciune, dinamism exprimrii.
n ciuda caracterului lor nsolit, jocurile de cuvinte prezint o realitate lingvistic deosebit de
bogat i interesant pe cale stilistic. Formarea cuvintelor, sintaxa i frazeologia trebuie s-o aib
n vedere mai ales pentru a lmuri unele aspecte ale dinamicii limbii [63, p. 35].
De jocul de cuvinte s-au folosit scriitorii pentru a oferi plasticitate dialogului, uneori pentru
a strni hazul sau o expresivitate deosebit. Scriitorii utilizeaz aceste mijloace polilexicale de
limb pentru a crea situaii cu echivoc. De ex.: Vorbele frumoase alung durerile de cap.
200

Linguelile sunt i mai bune. Nu-i mai dau bti de cap [96, p. 287].
Presupunem c acest aspect ar fi motivaia apariiei, iar apoi i a pstrrii unor atare UPS n
limb.
Mijloacele eufonice i formal-gramaticale asonanele de rim, aliteraiile. O alt
motivaie a crerii, iar apoi a utilizrii UPS sunt mijloacele eufonice i formal-gramaticale
asonanele de rim, aliteraiile. De ex., a) prin oale i ulcele, a fi mare i tare, fal goal traist uoar, bun ziua toat ziua etc.;
b) conter monts et merveilles a povesti lucruri care provoac admiraia, navoir ni bure
ni buron a nu avea cu ce se mbrca; navoir ni vent ni voie de qn a nu avea nici o
noutate, demander qch cor et cri a insista zgomotos pentru a obine ceva, navoir ni feu
ni lieu a fi fr adpost; navoir ni foi ni loi a nu avea scrupule.
c) ; - ; (cu aluzia la mitul
despre arca lui Noe); ( , ); ,
; ; , ; , ; , ;
, ; , ; , ;
; , . a. [211, p. 130-131].
UPS se mai pot forma i pe baza tautologiei, repetrii: sfnta sfintelor, din an n an, din
gur n gur, la urma urmei, bun ziua toat ziua, pas cu pas, etc.
Etimologia popular. O alt motivaie a existenei i utilizrii UPS este etimologia
popular. Acest tip de formare a UPS const n faptul c unul din componente este substituit sau
printr-un omonim sau printr-un paronim. n rezultat mbinarea capt un caracter frazeologic,
ntruct ntre componente se instaureaz astfel de relaii care fac ca sensul ntregului s nu fie
egal cu sensul prilor componente. Etimologia popular mai este numit remotivaie lexical sau
frazeologic, deoarece vorbitorul gsete o motivaie nou unei uniti de limb demotivate [198,
p.8]. Etimologia popular duce la demotivaia UPS, care e condiionat de nclcarea legturilor
logico-semantice dintre componentele lor. Scriitorii uneori exploateaz aceast proprietate a
limbii de substiuire a unei componente cu alta. Comp.: Las pe alii s plece urechea la ele; dar
nu noi, oamenii cu toat giudecata. [2, p. 684]. Verioar drag, nu cumva l-a lovit strechea pe
grdinarul dumitale? [2, p. 136]. ...s nu-mi fi pus opinca, berbantu cel de Pepelea... [2, p.
601].
Alteori, etimologia popular duce att la schimbarea formei, ct i la schimbarea sensului
cuvintelor: astfel, crdie tovrie (derivat

de la turcescul

karda tovar), s-a

transformat sub influena lui crd n crdie, utilizat, peiorativ, cu sensul de gac, clic
[62, p.136], ntovrire n scopuri condamnabile; band. n UPS se utilizeaz n forma a fi / a
intra n crdie (cu cineva) a se asocia cu cineva n scopul comiterii unor fapte ilegale.
201

Iat cteva exemple din alte limbi privind fenomenul luat n discuie: dormir la grasse
matine a dormi pn trziu, n loc de dormir la grande matine;
faire chou blanc a suferi un eec, n loc de faire coup blanc; tomber dans les pommes
a leina, n loc de tomber en pmes [261, p. 30].
Concluzie: Unele cauze ce motiveaz apariia, pstrarea i utilizarea UPS n limb sunt
urmtoarele: elipsa componentelor UPS; arhaismele n componena UPS (n cazul dat se
manifest caracterul dual al limbii: pe de o parte motivaia UPS poate fi condiionat de pstrarea
n componena ei a arhaismelor, iar pe de alt parte semnificantul dat este demotivat n raport cu
momentul apariiei lui n limb); sinonimia componentelor; jocul de cuvinte, ncurctura;
mijloacele eufonice i formal-gramaticale asonanele de rim, aliteraiile. Remotivaia
sensurilor componentelor UPS are loc n urmtoarele cazuri: etimologia popular, apariia
imagisticii care nu este perceput ca atare la apariia UPS, formaiunea fiind iniial o mbinare
liber de cuvinte. Demotivaia sensurilor componentelor UPS se produce la: schimbarea
sensurilor; slbirea sensurilor lexicale, ultimele fiind tratate n cap. 4, paragraful 4.2.2.
5.4. Relaia semn vorbitor. Problema imaginii unitilor polilexicale stabile
Expresivitatea este o component a tuturor mijloacelor lingvistice i, n primul rnd, a
elementelor denotative. Deoarece limba posed att valori denotative, ct i apreciative,
conotative, este necesar a cerceta n mod special sfera conotativ a limbii, deoarece studierea
doar a elementelor denotative denatureaz natura comunicativ a limbii [235, p. 16]. Cercettorul
V.I.ahovski crede c expresivitatea este o categorie lingvistic exprimat prin: intensitate,
apreciere, imaginaie i emoie. Domnia sa consider c semele responsabile de coninutul
denotativ i conotativ specific se conin n structura semantic a cuvntului [306, p.47]. Gh.
Bulgr afirm c expresivitatea poate aprea la toatele nivelele limbii: fonetic, lexic,
morfologie, sintax, dar n special n lexic i sintax [21, p. 165]
Acad. Ion Coteanu stabilea dou tipuri de expresivitate: latent i dedus. Cercettorul
consider c expresivitatea este latent n cuvnt i dedus, cnd rezult din context, inclusiv din
contextele situaionale [41, p. 87]. Referitor la expresivitatea UPS, n aceast accepie, am putea
meniona c ambele tipuri de expresivitate i sunt proprii. Cnd motivaia componentelor sau
mcar a unei componente este determinat, putem vorbi de expresivitate dedus, iar cnd
demotivarea cuprinde toate componentele din UPS, rmne sensul integral al mbinrii stabile i
atunci UPS este perceput ca un tot ntreg, prin urmare este vorba de expresivitate latent.
Cercettoarea Viorica Molea afirm c prin relaia emitor-receptor, expresivitatea nu este
doar o modest afirmare-neafirmare a afectivitii, ci un strat complex de structuri eterogene cum
ar fi psihicul uman, originea social, inteligena i, n consecin, gradul i tipul de cultur.
202

Cercettoarea distinge dou tipuri de expresivitate: ostentativ, care este sesizat instantaneu, cu
preponderen n textul artistic sau ntr-un enun emotiv cu valoare conotativ, i discret, care
are o relevan tardiv, aa cum se proiecteaz n limbajul neartistic, neutru [83, p. 27]. Mai
exist expresivitate artistic pentru tipul de cultur umanist, a unor texte poetice, dramatice, cu
caracter epistolar. Tot aici putem include i creaia popular neao [83, p. 30]. n cadrul acestui
tip de expresivitate pot fi incluse frazeologisme, cu ncrctur expresiv specific att prin
form, ct i prin coninutul lor metaforic: a avea gdilici la limb, a fi pleuv la minte, a fi cu
limba lat etc.] [83, p.30]. Dac e s reieim din aceast clasificare a expresivitii, UPS posed
urmtoarele tipuri de expresivitate: expresivitatea discret pentru locuiuni ca uniti
denominative, iar expresivitatea ostentativ i neao pentru unitile frazeologice ca uniti
conotative.
n cadrul UPS ce posed imagine (unitile frazeologice i unele locuiuni ce au imagine)
a avut loc transferul de sens pe baza schimbrii valorii semantice. Un fenomen similar are loc n
cazul unor echivalente analitice ale adjectivului [271]. Aceste construcii sunt modelate i
totodat individuale. Se isc ntrebarea: cum s demonstrm formal c acestor UPS le este
caracteristic schimbarea metaforic a semanticii componentelor? Ne poate ajuta metoda
substituirii contextuale, esena creia const n faptul ca s stabilim dac e posibil nlocuirea
mbinrii date i a identificatorului su n condiii textuale adecvate. Comp.:a trage un foc = a
mpuca, a mpuca = a trage un foc. O astfel de substituire nu este posibil pentru UPS a-i lua
zborul, de exemplu, fiindc ea nu poate fi identificator pentru sinonimul su lexical a zbura.
Comp.: a-i lua zborul = a zbura, a zbura # a-i lua zborul. Din exemplele analizate deducem
c n cazul n care substituirea contextual are un caracter unilateral (A=B, dar B#A), n
mbinarea identificat are loc schimbarea valorii semantice a componentelor.
Aproape toi cercettorii, indiferent de concepiile lor asupra frazeologiei, consider
imaginea (motivemul n.n.) ca unul din factorii cei mai importani n formarea structurii
semantice a UF i a unor locuiuni. Caracterul de imagine sau plasticitatea n lucrarea de fa se
trateaz ca o viziune mbinat a dou tablouri [216, p. 10l ], din care unul creeaz sensul
plastic, prin imagine al cuvntului (sau al expresiei), iar cellalt corespunde sensului ad litteram
(iniial). Aceste dou tablouri se suprapun, sensul de imagine regsindu-se n prim plan.
O astfel de tratare explic bine esena lingvistic a formrii UPS, legtura indisolubil ntre
imaginea acestei uniti i semantica ei. O nelegere just a acestei legturi are o importan
principial pentru soluionarea cu succes a problemei plasticitii n sfera frazeologiei.
Ne pornim de la faptul c motivaia imaginii UPS cu form vie intern persist
ntotdeauna, indiferent de faptul n ce relaii semantice se afl aceste uniti i prototipurile lor.
n funcie de aceast corelaie poate s se schimbe caracterul motivaiei, ns ea n orice caz
203

rmne un element indivizibil al semanticii UPS plastice. Acest lucru se explic prin faptul c
vorbitorul, folosind UPS cu forma vie intern, cu motivaia vie, ntotdeauna coreleaz sensul
acestei uniti cu sensul prototipului ei, aceast corelaie putnd fi bazat att pe motivaia real
(obiectiv), ct i pe motivaia fals (subiectiv). Aceasta e o dovad n plus a esenei semanticoistorice a UPS, a legturii indisolubile existente ntre starea trecut i prezent a acestei uniti
[258, p. 28].
UPS se formeaz nu pe calea combinrii cuvintelor din limb, ci pe calea transformrii
mbinrilor concrete de cuvinte deja existente, n rezultatul creia unele elemente i pierd
particularitile, devenind pri, verigi ale unui tot ntreg. Existena prototipurilor la multe UPS,
confirm aceasta. Expresiile de tipul nu-m-uita, mierea ursului nu sunt rezultatul transformrii
pariale a sensului din mbinrile de cuvinte, dar au devenit denumiri sau desemnri ale
realitilor respective prin asemnare, prin analogie, printr-un eveniment ce a avut loc, legat mai
mult sau mai puin de noiunea exprimat sau denumit prin aceast mbinare de cuvinte [254, p.
60], pierzndu-i forma motivaional i sensul motivaional.
n formarea structurii semantice a UPS joac un anumit rol i abstracia lingvistic. Ea e
proprie nu numai UPS, dar i cuvntului, ns n UPS are un caracter specific. Aceasta
condiioneaz apariia structurii semantice la UPS care nu corespunde structurii analogice a
cuvntului. Chiar dac comparm UPS cu metafora, care se afl cel mai aproape de aceast
unitate dup calitile sale semantice, nici aici nu va fi un izomorfism deplin.
V. G. Gak subliniaz c la baza stabilitii UPS st stabilitatea imaginii [216, p. 205].
Datorit stabilitii imaginii UPS nu se descompune, cu toate schimbrile lexicale posibile i
transformrile gramaticale. De exemplu, noiunea de simul milei n limbile romn i francez
se exprim prin mbinarea noiunilor a se strnge i inim i n diferite construcii: mi se strnge
inima, inima i s-a strns la cele vzute, aceasta mi d o strngere de inim; jen ai le coeur
serr, le coeur men serre, cela me serre le coeur. Noi avem aceeai unitate polimembr stabil,
ntruct mbinarea noiunilor care formeaz imaginea rmne neschimbat. Sensul a se lingui se
exprim prin mbinarea noiunilor a ncovoia i spatele, iar UPS a apleca / a ncovoia spatele;
plier / courber le dos / lchine prez int varianta uneia i aceleiai locuiuni verbale, n pofida
utilizrii diferitelor cuvinte, ntruct imaginea care st la baza expresiei rmne neschimbat
[216, p. 205-206].
Una din caracteristicile unitilor frazeologice i a locuiunilor cu imagine care se refer
att la formarea lor, ct i la dinamica existenei ei, este motivaia prin imagine.
Motivaia prin imagine presupune nu numai sensul figurat, dar i aa-numitele simboluri i
imagini care au aprut n urma folosirii diferitelor mbinri de cuvinte i expresii ce numesc
figurat o noiune anumit. Sensul secundar, figurat al cuvntului apare pe baza trecerii
204

metaforice, metonimice etc., el nefiind propriu unui cuvnt izolat, ci apare n rezultatul mbinrii
de cuvinte (lexeme), n urma aprecierii unui obiect sau unei persoane, exprimate figurat [115, p.
157 .u.].
Caracterul plastic, de imagine poate exista numai dac este opoziia cu cel neplastic. O
astfel de opoziie nu cere motivaie prin imagine, ea este una din formele de motivaie a mbinrii
de cuvinte ce poate fi motivat prin imagine, dar s nu aib imagine. Dac vom lua UPS ct
frunz i iarb mult, a regalo, ad usura n cantitate mare, ct vrei, atunci vom vedea c
motivaia lor prin imagine e destul de transparent (frunz i iarb se afl n cantitate nelimitat,
regalo-cadou, usura cmtrie); la baza imaginii a fost pus semul surplusului. ns n
utilizarea lor contemporan aceste uniti i-au pierdut orice caracter plastic, de imagine [298, p.
13].
Cu ct mai mult e dat uitrii imaginea, pus la baza UPS, cu att mai des este folosit
aceast unitate polilexical stabil. Ea este n stare s transmit mai expresiv un sens anumit, iar
n calitate de sinonim contextual al unitii nefrazeologice al unui cuvnt sau mbinri de
cuvinte evit monotonia textului: comp. a se nrdcina a prinde rdcini, prendre pied (ad.
lit.: a lua piciorul a prinde rdcini) etc.
Imaginea ce st la baza motivaiei UPS nu e legat de obiect, de caracteristicile lui, fiindc
prima condiie pentru apariia sensului nou la mbinarea de cuvinte, n comparaie cu cuvintele
ce-l compun, este ruptura ce se stabile te ntre segmentul din realitate denumit sau noiunea pe
care o numea anterior. Astfel are loc demotivaia UPS. De ex., cnd spunem l doare inima,
cuvntul inima nu este utilizat cu sens figurat. Dac, ns, spunem a pus la inim cuvintele lui, ne
dm perfect de bine seama c n cazul dat legtura ntre denotat i cuvntul inima e pierdut
complet. Cnd lexemul inima a pierdut legtura cu denotatul su, noi i-am folosit forma extern,
capacitatea lui de a se combina pentru crearea unei uniti noi de limb. Unitile motivate prin
imagine au capacitatea de a se transforma din unitatea vorbirii n unitatea limbii i de a ocupa n
sistemul lexical locul su anumit, devenind nelese n orice context.
Concluzie:
La baza identificrii UPS st stabilitatea imaginii sau, cum se mai spune, a motivemului.
Datorit stabilitii motivemului UPS nu se descompune, cu toate schimbrile lexicale posibile i
transformrile gramaticale. Una din caracteristicile unitilor frazeologice i a locuiunilor cu
imagine care se refer att la formarea lor, ct i la dinamica existenei ei, este motivaia prin
imagine sau motivemul.
Motivemul presupune existena motivaiei semnului glotic nu numai pe baza sensului
figurat, tropului n sensul larg al acestui termen, dar i pe baza aa-numitor simboluri i imagini,
care au aprut n urma folosirii diferitelor mbinri de cuvinte i expresii care numesc figurat o
205

noiune anumit. Sensul secundar, figurat al cuvntului apare pe baza trecerii metaforice,
metonimice etc. Sensul motivat prin imagine nu e propriu de obicei unui cuvnt, el poate aprea
n rezultatul combinrii cuvintelor (lexemelor), n urma aprecierii unui obiect sau persoane,
exprimate figurat. Aici rolul principal l are ars combinatorica.
Caracterul plastic, de imagine poate exista numai dac este opoziia, caracterul neplastic.
O astfel de opoziie nu cere motivaie prin imagine, ea este una din formele de motivaie a
mbinrii de cuvinte - unitate a limbii. mbinarea de cuvinte poate fi motivat prin imagine, dar
s nu aib imagine.
Cu ct mai mult e dat uitrii motivemul, pus la baza UPS, cu att mai des este folosit
aceast unitate polilexical stabil, fiindc ea este n stare s transmit mai expresiv un sens
anumit, iar n calitate de sinonim contextual al unitii nefrazeologice al unui cuvnt sau
mbinri de cuvinte s evite monotonia textului.
Cnd motivaia componentelor sau mcar a unei componente este determinat, putem
vorbi de expresivitate dedus, iar cnd demotivarea componentelor cuprinde toate cuvintele din
UPS, rmne sensul integral al mbinrii stabile i atunci UPS este perceput ca un tot ntreg,
prin urmare putem vorbi de expresivitate latent.
5.5. Procese dinamice n dezvoltarea sensului unitilor polilexicale stabile
Cercetarea proceselor pe care le suport UPS pe parcursul evoluiei sale semantice are o
evident importan pentru soluionarea problemelor teoretice ale frazeologiei, n special pentru
fundamentarea tiinific a esenei semantice a UPS, cci, UPS apar, se dezvolt i mor, n
special, sub influena factorilor semantici.
5.5.1. Procesele dinamice n evoluia semantic a UPS pot s conduc la dezvoltarea
polisemiei. ntr-adevr, mbogirea fondului frazeologic al limbii, ca i al celui lexical, are loc
nu numai pe baza apariiei unitilor noi, ci i a sensurilor noi la unitile existente. ns
polisemia n sfera frazeologiei are particularitile sale. Ea, de regul, este rezultatul
transformrii semantice repetate.
Cercetrile diacronice arat c, dei rolul mbinrilor stabile polisemantice crete n fondul
limbii romne, franceze, totui el cedeaz ponderii cuvintelor polisemantice n lexic [258, p. 30].
Cauza acestui fenomen trebuie cutat, n primul rnd, n destinaia funcional a frazeologiei n
limb.
Polisemia pentru lexic, chemat a denumi noiunile noi ce apar permanent, este o necesitate
vital. Lipsa ei ar fi avut urmri extrem de negative: ar fi dus la mrirea infinit a cantitii
cuvintelor, ceea ce ar fi fcut dificil nu numai nvarea limbii, dar i utilizarea ei. Dup
observarea just a lui R. A. Budagov, principiul egalitii cuvintelor i sensurilor ar fi
206

transformat limba ntr-o structur imobil, lipsit de capacitatea de a transmite micarea de la


concret la abstract, de la textual la figurat, de la particular la general [204, p. 238].
Frazeologia, deservind n special sfera expresiv-emoional a limbii, cuprinde cu mult mai
puine noiuni n comparaie cu lexicul. Iat de ce formarea unitilor noi n sistemul frazeologic
nu duce la urmri negative care ar fi putut aprea la fenomene analogice n sistemul lexical. Mai
mult chiar, sistemul frazeologic stimuleaz formarea noilor UPS, susine Nazarian, dar nu a
sensurilor noi la cele vechi. Aceasta se explic prin faptul c UPS noi, posednd imagini
proaspete i vii, realizeaz mai reuit funcia lor caracteristic plastic-expresiv n limb [258, p.
30-31].
La baza polisemiei UPS ntotdeauna st imaginea (motivemul n.n.). Membrii colectivului
neleg imaginea datorit experienei, practicii nu numai celei lingvistice, dar i material istorice
[204, p. 121, 131]. n limba italian UPS essere di buon cordovano (ad lit.: a fi fcut de un
cizmar bun) creeaz o imagine a triniciei, dar nu obligatoriu a eleganei. Acestei UPS n limba
italian contemporan i corespund dou ideograme, dou sensuri: a) a avea o sntate bun
(comp. cu romnescul a fi bine croit (cu sensul de a avea un corp proporional i sntos) i cu
rusescul , ); b) a fi gros la obraz [298, p. 32].
Astfel, sensul primar include toate sensurile elementare ale componentelor din mbinare,
iar sensul secundar este un trop al acestui sens prim. UPS fare la corona (ad, lit. a face
coroan) are sensul primar: a) a-l nconjura pe cineva, a face cerc n jurul cuiva (imaginea
coroana e un obiect de form rotund i este asemuit cu aranjarea oamenilor care stau n form
de cerc) ( comp rom.: a) a face cerc, b) a fi din cercul (cuiva); verbul i acord unitii sensuri
elementare de persoan. Pe baza sensului primar se formeaz cel secundar; b) a fi aproape
pentru cineva, a forma mediu nconjurtor obinuit pentru cineva. Sensul secundar, fr
ndoial, este figurat [297, p. 33-34].
De cele mai multe ori polisemantice sunt UPS care au o combinatoric liber n includerea
lor n vorbire. Aceasta se explic prin faptul c poziiile deschise pot duce la o combinare nou
care poate trezi la via sensuri poteniale. Schimbarea distribuiei UPS la fel duce la polisemie.
De ex., a face socoteli semnific a calcula, a-i face socoteli cu cineva a se rfui cu cineva.
n italian UPS fare i conti semnific: a-i da (cuiva) de cheltuial, fare i conti con qd (qc)
nseamn: a ine cont de cineva / ceva, fare i conti con qd a-i face socotelile cu cineva
[297, p. 34].
Contextul concretizeaz situaia n care este folosit UPS, el lichideaz polisemia att a
cuvntului, ct i a UPS.

207

Polisemantice sunt acele UPS care posed mai mult dect un sens. Fiecrui sens nou al
UPS trebuie s-i corespund o ideogram nou. Iat cteva exemple de UPS polisemantice n
limba romn:
Locuiunea verbal A avea nelegere red trei sensuri care sunt n corelaie cu trei tipuri
acionale aici: 1. ~ pentru cineva aici: a nelege (pe cineva); 2. a avea acord (cu cineva).
Boierul cu bulibaa are nelegere pentru igani, aa cum pentru soldai robi are nelegerea cu
comandantul german din Turnu [105, p. 415]; 3. a nelege (ceva). Mulimea avea nelegerea
dreapt a unei mprejurri mari, pe care nu putea s o cntreasc bine, dar de care se simea
nelinitit: Vin ruii! [128, p. 272].
mbinarea polilexical stabil A (se) ine minte red aciunea evolutiv, rezultativ i
static, n funcie de cele trei sensuri pe care le deine: aici: 1. a nu uita. ii minte ce am
vorbit cnd viniam amndoi pre cale? [85, p. 75]. Mai pas de ine minte toate cele i acum aa,
dac te slujete capul, bade Ioane! [47, p. 249]. De ast dat nu-i fac nimica, dar de alt
datine minte [56, p. 15]. S ii minte c la noapte o s plou [100, p. 7]; 2. a
memoriza. Strungraul l asculta cu gura cscat i inea minte pentru vremea cnd avea s
fie baci, ca s tie ceasurile oilor i strjile nopii, dup stele [106, p. 23]. Se vede ns c ntr-o
toamn, un mocan a inut-o minte [100, p. 57]; 3. a (se) ti (pe sine, pe cineva). Vai de mine,
domnule, de mult! De cnd m in minte, zise Ruben netezindu-i barba [56, p. 62]. Ce ne facem
se vit Medy ngrijorat ca un copil cu prini severi nu le in de fel minte [26, p. 62].
Locuiunea A ine piept (cuiva) este n stare s desemneze desfurarea a trei aciuni:
relaional, rezultativ i evolutiv: aici: 1. a rezista, a nu se da btut. Puteam eu s in piept
unui astfel de anchetator care nu era un imbecil? [99, p. 84]; 2. a se mpotrivi, a nfrunta. Am
venit cu dnsul n tren joia trecut: inea piept unui compartiment ntreg, cu victoria final a
puterilor centrale [90, p. 41]; 3. a concura cu succes .Coca a inut piept cu brio participanilor
cu renume la concursul de dans.
5.5.2. Transformrile din cadrul UPS se desfoar pe dou ci:
5.5.2.1. Derivarea morfematic n cadrul UPS poate duce la formarea cuvintelor noi. De
ex., sub influena locuiunii verbale i pe baza componentei ei substantivale se formeaz un verb
simplu care este sinonim cu aceast unitate. Comp.: a raporta de la a face un raport, a lectura
din a face o lectur; rater de la prendre un rat, lanterner de la conter des lanternes, carotter de
la jouer la carotte [258, p. 31-32]. Menionm n cazul locuiunilor verbale c ele au aprut
primele n limb ca uniti nominative, iar abia mai trziu au aprut corelaii lor monolexicali
avnd aceeai rdcin cu substantivul din componena locuiunii: a-i aduce aminte a-i
aminti; a face parte a participa. n rezultatul unei astfel de derivri au aprut n limba francez
cuvintele fiasco (din faire fiasco) i ripaille (din faire ripaille).
208

La fel e i n limba italian. Cnd o mbinare anumit este stabil, e foarte posibil ca sensul
ei s poat trece la unul din componentele acestei mbinri i atunci nregistrm un cuvnt cu
sens nou, ns n cazul dat atestm transfer de sens. Aa, cuvntul chiodo int, n rezultatul
folosirii lui n componena UPS piantar chiodi (ad. lit.: a bate intele) a nceput s fie folosit cu
sensul de datorie i, n cele din urm, e nregistrat cu acest sens n dicionar [297, p. 21]. Relativ
e uor de evideniat n componena lexical a limbii cuvinte sau sensuri aparte, ce-i trag originea
din UPS sau alte uniti sintactice compuse. Astfel, sensul verbului italian abboccare a cdea
n curs, a se lsa ademenit / pclit a aprut din UPS abboccare lesca a fi prins cu
momeala. [298, p. 31]. UPS tind spre simplificare, spre asemnarea cu cuvntul, pstrnd legea
universal a limbii de economie a mijloacelor de limb. Proverbele, zictorile i alte formaii
sintactice mai puin masive, pstrndu-i ntr-o msur anumit semantica, sunt capabile s se
simplifice structural, pn la reducerea structurii la un cuvnt. T. Z. erdantseva e de prere c
cuvintele ce au provenit de la UPS nu se pot ntoarce la sensul lor primordial, dar nici nu pot n
msur deplin s absoarb toate sensurile elementare ale sintagmei, a crei purttori de sens au
devenit [298, p. 32]. Este necesar s menionm urmtorul fenomen extrem de important: legea
economiei n limb nu afecteaz unitile polimembre stabile care desemneaz valori lexicogramaticale, pe care nu le pot reda sinonimele lor monolexicale. Este vorba de locuiuni verbale
ce pot denumi diverse tipuri ale desfurrii aciunii sau de UPS ce posed imagine, astfel ele
rednd valoarea conotativ, atitudinea vorbitorului fa de realitatea desemnat.
5.5.2.2. n orice limb ntlnim cuvinte i mbinri de cuvinte care au aprut sau au cptat
sensuri noi sub influena UPS. Acest proces puin studiat n lingvistic se numete derivare
frazeologic (termenul i aparine lui A.V. Kunin). El este o surs important i permanent de
mbogire a limbii.
Un caz mai rspndit n derivarea frazeologic este formarea nilor sensuri pentru
cuvintele componente din UPS. De ex., o persoan viclean ca o vulpe o vulpe, o persoan
nendemnatec aidoma unui urs un urs, un homme cruel comme un tigre - un tigre. Ca
exemplu de aceast derivare n limba francez pot servi cuvintele essuyer i four, care au cptat
sensuri noi a rbda i eec sub influena UPS essuyer les pltres i faire (un) four. Tot la
acest fel de derivare se refer i formarea metforei pe baza UPS comparative.
Sensurile anumite ale unor cuvinte pot s se manifeste numai n UPS. Sensul acesta nou l
numim sens condiionat frazeologic, pentru c apare n rezultatul ruperii totale a cuvntului de la
semnificantul su primar i utilizrii lui n mbinri cu alte cuvinte pentru desemnarea unui sens
cu totul diferit. Sensul condiionat frazeologic poate deveni un sens independent lexical numai
dac cuvntul dat va deveni purttorul sensului pe care l-a avut ntreaga mbinare de cuvinte. n

209

limba romn prezentm doar cteva UPS care vin s confirme cele relatate mai sus: A da farn ar, ud ghioalc/ lioarc, a-i veni de hac, a mnca papar, a o face boacn.
n italian, de ex., cuvntul asta suli, prjin are semantica licitaie, aprut din
sensul condiionat frazeologic care, la rndul su, s-a format pe baza UPS vender e allasta (ad.
lit: a vinde lng prjin a vinde la licitaie) [298, p. 22].
Sensul condiionat frazeologic este realizat pn la un timp anumit numai n componena
UPS, de aceea el difer de ceea ce V. V. Vinogradov, iar mai trziu muli ali lingvitii l
numeau sensul cuvntului legat frazeologic prin care, de fapt, se nelege limitarea unui sau
altui cuvnt n planul combinrii semantice. Sensul condiionat frazeologic, fiind un derivat al
contextului, nu numai mbogete limba, dar i contribuie la exprimarea mai ampl a sferei
semantice de percepere a realitii obiective de ctre purttorul limbii, de ctre om.
5.5.2.3. Se observ, dei mai rar, i cazuri de derivare frazeologic, cnd sub influena UPS
capt un sens nou sau independent nu doar un cuvnt aparte, ci i o mbinare de cuvinte, ceea ce
duce la formarea unei noi UPS. De ex.: mnstire ntr-un picior din mnstire ntr-un picior
ghici ciuperc ce-i un lucru de la sine neles, a cincia roat din a cincia roat la cru
un lucru de prisos Comp.: n limba francez danse du panier din faire danser lanse du panier
a amgi, a ncurca socoteala; pot aux roses secret, tain de la decouvrir le pot aux roses
[258, p. 32]. Cazurile cercetate de formare a sensurilor noi la cuvinte i mbinri de cuvinte sub
influena UPS arat c aceste uniti joac rolul de intermediar ntre sensurile vechi i noi.
Aici i gsete confirmare teza naintat de Budagov despre veriga intermediar n istoria
semantic a cuvintelor i mbinrilor de cuvinte.
n formarea noilor sensuri sub influena UPS se manifest natura ei contradictorie. Pe de o
parte, sensurile componentelor UPS se dizolv n sensul general, pe de alt parte, acest sens, sub
influena sistemului limbii deseori este redistribuit la componentele UPS, ca urmare stabilindu-se
un fel de simetrie ntre planul exprimrii i planul coninutului. O astfel de simetrie care difer
principial de simetria cuvintelor i mbinrilor de cuvinte cu sensuri directe denominative n
special e caracteristic pentru UPS, formate din dou componente (aici e vorba de locuiuni
verbale, cu preponderen). Comp: rom.: a face o grosolnie a fi mojic; a suferi un eec a
suferi fiasco; fran.: faire un four subir un chec; conter fleurettes faire des compliments; faire
une brioche commettre une maladresse. [258, p. 32]. Anume aceast simetrie creeaz condiii
pentru izolarea semantic a componentelor UPS. De la gradul unei astfel de izolri n ultima
analiz depinde apariia la aceste componente a sensurilor noi uzuale.
5.5.3. Dinamica dezvoltrii semantice a UPS se manifesta cu preponderen n cazurile n
care derivarea frazeologic duce la descompunerea unitii glotice date. Acest fenomen care se
caracterizeaz prin apariia sensurilor noi, independente, ale componentelor UPS, i care duce la
210

pierderea caracteristicilor de baz ale unitii glotice date, se numete defrazeologizare.


Defrazeologizarea e un proces lingvistic complicat care ca i frazeologizarea se produce lent,
pe parcursul unui timp mai ndelungat sau mai scurt, pe etape: a) componentele UPS ncep s fie
percepute ca uniti glotice separate are loc remotivaia componentelor; b) sensul cuvntului,
care este realizat numai n UPS dat, tot mai mult se izoleaz i este o vocabul cu semnificaie
nou; c) cuvntul cu semantic nou care a aprut sub influena UPS capt o autonomie
semantic deplin i capacitatea spre o dezvoltare sintactic independent n afara mbinrii de
cuvinte date. Ca exemplu de defrazeologizare poate servi istoria mbinrii de cuvinte faire grve
a face grev, care de la bun nceput era o UPS. ns apariia la substantivul grve a sensului
nou independent grev, revolt a dus la descompunerea acestei mbinri ca UPS, cci ntre
componentele ei s-au stabilit relaii semantico-sintactice, caracteristice pentru formaii lingvistice
regulate [258, p. 33]. Sau la I. Creang atestm UPS a fi la tiin a ti, ca apoi lexemul tiin
s capete existena proprie, cu semele caracteristice vocabularului activ.
5.5.4. Unele UPS i modific aspectul cuvintelor, rmnnd n limba contemporan
variantele lor. De ex.: A aduce amente, nv./ a aduce minte, nv.: a-i aminti. i s-i aduc
amente de corabie, cndu mple corabia de trece de msur, ea se afund [98, p. 165]. Poci
aduce minte, domne, noi am lsat domniia nosturu [49, p. 191]. O variant a acestei locuiuni
verbale a aduce aminte era utilizat i n secolul al XVI-lea i s-a pstrat n limba romn
actual: Adu aminte cte beseareci sunt fcute de moi votri [49, a. 1593, p.185]. Atestm
aceast locuiune verbal n forma ei actual din sec. al XIX-lea. ( Comp.: a-i aduce aminte ai aminti, a-i veni n cap. i cte nu ne venea n cap, i cte nu fceam cu vrf i ndesate [47, p.
249]. Dar apoi i aduse aminte c fgduise a rpi pe fata Jerarului i ceea ce fgduiete
voinicul anevoie o las nefcut [56, p.6]. Sunt un popor (nemii) pe care eu personal nu-l pot
iubi! Adu-i aminte, Alexandre, acum trei ani, la Wurzburg [90, p. 12]. Felix se ridic s
plece i atunci i aduse aminte de romanul lui Stendhal pe care-l lsase n colul mesei [27, p.
63].
5.5.5. Unele UPS sunt mai rar utilizate n lexicul activ al limbii, pstrndu-se doar n
dialecte. De ex., a pune jeab, unde jeab semnific artur de toamn [DD, II, p. 74], btut de
cahl ameit, a gsi clenci la cineva, unde clenci/ cleni crlig semnific a gsi motiv de
neplceri, a-i sri cna a se supra, a face zmbre a face mofturi, a cnta din drmb
a rmne srac, cap de srnic/ cap di sarnic/ srnic gmlie de chibrit [DD, II, p. 140].
5.5.6. Am menionat mai sus c odat cu schimbrile care au loc n viaa social, odat cu
dispariia anumitor realiti, obiecte ori aciuni, dispar i unele UPS. O parte din UPS au trecut n
bagajul pasiv al limbii. n limba romn contemporan nu se mai utilizeaz UPS nvechite ca a
lua credin care semnifica a gusta ca gazd cel dinti din buturi ori din mncruri, pentru a
211

ncredina oaspeii c nu-s otrvite. Au disprut din lexicul activ al limbii noastre expresiile: ai arta obrajii a-i cere iertare; a arta pricin a face vin, a nvinui, a arta cuvnt
a face cunoscut, omul ciupercilor persoana de la curte care trebuia s guste din bucatele de
ciuperci nainte de a fi servite pe masa domnitorului.
Au trecut n vocabularul pasiv al limbii i acele UPS, a cror component a devenit
nvechit nu din cauza c a disprut vreo realitate, dar din cauza c lexemul dat a fost nlocuit cu
altul. De ex.: strmbtate- nedreptate; a avea strmbtate a fi nedreptit. ntru nimic ei
nice o strmbtate n-au avut [49, p. 180]; sor ans; a avea sor / sori a avea ans.
Numai cel care dura pn ntr-a aptea (zi) avea sor de scpare [107, p. 18]; sminteal
pagub; greeal; a avea sminteal/ smenteal/ zminteal a avea pagub; 1.: a avea
pagube; a se tulbura, avem ndeajde s nu avem zminteal nici de vrjmai [49, p. 184]; 2. a
grei, a se abate, de nu va avea smenteal pre nime de seminie nu-i apr, e de se va afla
ceva smenteal, apr-i [98, p. 179].
Au trecut n vocabularul pasiv al limbii nu doar lexeme aparte, dat i UPS ntregi, ele fiind
nlocuite cu alte UPS sau cu corelai monolexicali. De ex. a avea tiin/ a avea la tiin a ti,
a cunoate. ar putea cineva dzice c doar a mbe prilor n ceva mai de nainte tiina ai fi
avut [24, p. 38]. D-apoi avei la tiin c v prea ntrecei cu dediochiul [47, p. 247]; a avea
sablazn a se ispiti. Iar popa de va avea sblazn n vis i va fi praznic mare () elu s
speale pre trup [98, p. 164].
5.5.7. S-ar putea, ntr-o msur anumit, pronostica dezvoltarea sensului UPS i a o privi
din punct de vedere generativ. n legtur cu aceasta trebuie determinate posibilitile ei
derivaionale. Se tie c la baza dezvoltrii sensului UPS, a fenomenelor polisemiei n
frazeologie, st motivemul ce se bazeaz pe compararea situaiei reale cu situaia care este
exprimat figurat n UPS.
Dac va fi posibil a evidenia ntr-o anumit UPS tot potenialul ei metaforic i metonimic
posibil, precum i valorile lexico-gramaticale, redate de ea, s-ar putea de presupus apariia noilor
sensuri, nc neoglindite n dicionar i nedepistate n textele literare. De ex.: n limba romn i
rus exist UPS mprumutat turnul de filde, care semnific izolarea
de via, de realitile nconjurtoare a unui scriiotr, a unui artist etc. [DEX, p.982]. UPS n
italian la torre d avorio turnul de filde, conform dicionarului K. Lapucci, se ntlnete n
traducerea latin a Bibliei. K. Lapucci observ c epitetul la torre d avorio este folosit cu
referin la Sfnta Fecioar. Se vede c n legtur cu aceasta n limba italian sunt realizate dou
sensuri: 1) ruperea artei de la via, izolarea artistului; 2) o femeie foarte virtuoas [297, p.
20].

212

Prin anii 60 n lingvistica sovietic domina o concepie general despre nemodelarea


semantic a UF, ai crei adepi erau muli lingviti de vaz. ncepnd cu anii 70 s-a conturat o
tendin de a revizui aceast prere, unii cercettori cutnd s ia n considerare toate
argumentele pro i contra, iar alii declarnd ferm c frazeologismele sunt uniti semantic
modelate. Pn la urm s-a ajuns la concluzia imposibilitii modelrii semantice n plan
generativ a UF. Nu ne vom opri detaliat asupra diferitelor argumente aduse n favoarea sau
defavoarea acestui fapt. Vom meniona doar argumentul de baz al imposibilitii prognozrii
modelelor semantice ale UF: ca o formaiune glotic neregulat este imposibil de a fi
pronosticat att din punct de vedere al apariiei, ct i al semanticii ei [260, p. 35].
Imposibilitatea prognozrii apariiei UF este determinat de funcia ei n limb. UF, fiind o
unitate de formaiune secundar, deservete sfera emoional a limbii i desemneaz noiunile n
mod selectiv. Acest lucru explic faptul de ce pentru exprimarea unei noiuni exist cteva
(uneori zeci) UF, iar pentru desemnarea alteia - nici una. Cu totul altfel stau lucrurile privitor la
UPS denominative, adic la locuiuni. Ele se pot preta la o anumit pronosticare, desigur ea
avnd un caracter relativ i limitat, privitor la generarea i semantica lor. Apariia locuiunilor
este determinat de necesitatea de exprimare n limb a unor realiti nou aprute sau a unor
categorii lexico-gramaticale. De remarcat c apariia locuiunilor este influenat i de anumite
modele devenite productive. Dup cum s-a menionat mai sus, exist locuiuni care au un grad
naintat de gramaticalizare. Aceste locuiuni formeaz n limb sisteme deschise, avnd
componenta verbal permanent i componenta nominal nlocuibil. De ex., a se lua la har,
a se lua la trnt, a se lua pe gnduri; a da n floare, a da n clocot, a da n copt (n prg), a da
n foc, a da n frig etc.
Cu toate acestea, sunt atestate o serie de LV ce posed imagine i care nu vdesc o
regularitate sub aspectul modelrii structurale.
Concluzii:
1. Procesele dinamice n evoluia semantic a UPS pot s duc la dezvoltarea polisemiei.
ntr-adevr, mbogirea fondului frazeologic al limbii, ca i al celui lexical, are loc nu numai pe
baza apariiei unitilor noi, ci i a apariiei sensurilor noi la unitile existente. ns polisemia n
sfera frazeologiei are particularitile sale. Ea, de regul, este rezultatul transformrii semantice
repetate.
2. Transformrile din cadrul UPS se desfoar pe dou ci:
2.1. Derivarea morfematic din cadrul UPS poate duce la formarea cuvintelor noi. De ex.,
a raporta de la a face un raport, a lectura din a face o lectur.

213

2.2. n orice limb pot fi ntlnite cuvinte i mbinri de cuvinte care au aprut sau au
cptat sensuri noi sub influena UPS. Acest proces puin studiat n lingvistic se numete
derivare frazeologic (termenul i aparine lui A.V. Kunin). El este o surs important i
permanent de mbogire a limbii.
2.2.1. Un caz mai rspndit n derivarea frazeologic este formarea nilor sensuri la
cuvintele componente din UPS. Tot la acest fel de derivare se refer i formarea metforei pe
baza UPS comparative. De ex., o persoan viclean ca o vulpe o vulpe, o persoan
nendemnatec aidoma unui urs un urs.
2.3. Se observ, dei mai rar, i cazuri de derivare frazeologic, cnd sub influena UPS
capt un sens nou sau independent nu doar un cuvnt aparte, ci i o mbinare de cuvinte, ceea ce
duce la formarea unei noi UPS. De ex.: mnstire ntr-un picior din mnstire ntr-un picior
ghici ciuperc ce-i un lucru de la sine neles. Cazurile cercetate de formare a sensurilor noi
la cuvinte i mbinri de cuvinte sub influena UPS arat c aceste uniti joac rolul de
intermediar ntre sensurile vechi i noi. Aici i gsete confirmare teza naintat de R.
Budagov despre veriga intermediar n istoria semantic a cuvintelor i mbinrilor de cuvinte.
2.4. n formarea noilor sensuri sub influena UPS se manifesta natura ei contradictorie. Pe
de o parte, sensurile componentelor UPS se dizolv n sensul general (e vorba de UF i LV
idiomatice), pe de alt parte, acest sens, sub influena sistemului limbii deseori este redistribuit la
componentele UPS, ca urmare stabilindu-se un fel de simetrie ntre planul exprimrii i planul
coninutului. O astfel de simetrie care difer principial de la simetria cuvintelor i mbinrilor de
cuvinte cu sensuri directe denominative n special e caracteristic pentru UPS, formate din dou
componente. Comp: rom.: a face o grosolnie a fi mojic; a suferi un eec a suferi fiasco.
Anume aceast simetrie creeaz condiii pentru izolarea semantic a componentelor UPS. De la
gradul unei astfel de izolri n ultima analiz depinde apariia la aceste componente a sensurilor
noi uzuale.
2.5. Dinamica dezvoltrii semantice a UPS se manifest, cu preponderen, n cazurile n
care derivarea frazeologic duce la descompunerea unitii glotice date. Acest fenomen se
caracterizeaz prin apariia sensurilor noi, independente, ale componentelor UPS, ceea ce duce la
pierderea caracteristicilor de baz ale unitii glotice date. Acest fenomen se numete
defrazeologizare sau demotivaie;
2.5.1. demotivaia (defrazeologizarea) e un proces lingvistic complicat care ca i
motivaia (frazeologizarea) se produce lent, pe parcursul unui timp mai ndelungat sau mai scurt,
pe etape:
2.5.1.1. componentele UPS ncep s fie percepute ca uniti glotice separate;

214

2.5.1.2. sensul cuvntului, care este realizat numai n UPS dat, ncepe tot mai mult s se
izoleze i s fie conceput n contiina vorbitorilor ca fiind un sens nou;
2.5.1.3. cuvntul cu semantic nou, care a aprut sub influena UPS, capt o autonomie
deplin i capacitatea spre o dezvoltare sintactic independent n afara mbinrii de cuvinte
date. Ca exemplu de defrazeologizare poate servi istoria mbinrii de cuvinte, atestate la I.
Creang a fi la tiin a ti, ca apoi lexemul tiin s capete existena proprie, cu semele
caracteristice vocabularului activ.
2.6. Unele UPS i modific aspectul cuvintelor, rmnnd n limba contemporan
variantele lor. De ex.: A aduce amente, nv./ a aduce minte, nv.= a-i aduce aminte.
2.7. Odat cu schimbrile care au loc n viaa social, odat cu dispariia anumitor
realiti, obiecte ori aciuni, dispare motivaia utilizrii UPS. O parte din UPS au trecut n fondul
pasiv al limbii.
2.7.1. Au trecut n vocabularul pasiv al limbii i acele UPS, a cror component a devenit
nvechit din cauza c a disprut realitatea respectiv. n limba romn contemporan nu se mai
utilizeaz UPS nvechite ca a lua credin care semnifica a gusta ca gazd cel dinti din buturi
ori din mncruri, pentru a ncredina oaspeii c nu-s otrvite. Au disprut din lexicul activ al
limbii noastre expresiile: a-i arta obrajii a-i cere iertare; omul ciupercilor persoana de
la curte care trebuia s guste din bucatele de ciuperci nainte de a fi servite pe masa
domnitorului.
2.7.2. Au trecut n vocabularul pasiv al limbii i acele UPS, a cror component a devenit
nvechit din cauza c a fost nlocuit cu alta. De ex.: strmbtate- nedreptate;

a avea

strmbtate a fi nedreptit. ntru nimic ei nice o strmbtate n-au avut [51, p.180]; sor
ans; a avea sor / sori a avea ans. Numai cel care dura pn ntr-a aptea [zi] avea sor de
scpare [107, p.18]; sminteal pagub; greeal; a avea sminteal/ smenteal/ zminteal a
avea pagub; 1. a avea pagube; a se tulbura, avem ndeajde s nu avem zminteal nici de
vrjmai [49, p.184]; 2. a grei, a se abate, de nu va avea smenteal pre nime de seminie nui apr, e de se va afla ceva smenteal, apr-i [98, p.179].
2.7.3. Au trecut n vocabularul pasiv al limbii nu doar lexeme aparte, dat i UPS ntregi,
ele fiind nlocuite cu alte UPS sau cu corelai monolexicali. De ex. a avea tiin/ a avea la
tiin a ti, a cunoate. ar putea cineva dzice c doar a mbe prilor n ceva mai de nainte
tiina ai fi avut [24, p.38]; a avea sablazn a se ispiti, a tenta. Iar popa de va avea sblazn
n vis i va fi praznic mare [] elu s speale pre trup [98, p.164].
2.8. Pronosticarea motivaiei n apariia UPS noi.
2.8.1 Pronosticarea apariiei UPS noi cu referin la UF. S-a ajuns la concluzia
imposibilitii modelrii semantice n plan generativ a UF. UF ca o formaiune glotic neregulat
215

este imposibil de a fi pronosticat att din punct de vedere al apariiei, ct i al semanticii ei.
Imposibilitatea prognozrii apariiei UF este determinat de funcia ei n limb. UF, fiind o
unitate de formaiune secundar, deservete sfera emoional a limbii i desemneaz noiunile n
mod selectiv. Acest lucru explic faptul de ce pentru exprimarea unei noiuni exist cteva
(uneori zeci) UF, iar pentru desemnarea alteia - nici una.
2.8.2. Pronosticarea motivaiei n apariia UPS noi cu referin la locuiuni. Cu totul altfel
stau lucrurile privitor la UPS denominative, adic la locuiuni. Ele se pot preta la o anumit
pronosticare, desigur ea avnd un caracter relativ i limitat, privitor la apariia i semantica lor
Apariia locuiunilor este determinat de necesitatea de denominare n limb a unor realiti nou
aprute sau a unor categorii lexico-gramaticale. De remarcat c apariia locuiunilor este
influenat i de anumite modele devenite productive. Dup cum s-a menionat mai sus, exist
locuiuni care au un grad naintat de gramaticalizare. Aceste locuiuni formeaz n limb sisteme
deschise, avnd componenta verbal permanent i componenta nominal nlocuibil. . De ex., a
se lua la har, a se lua la trnt, a se lua pe gnduri; a da n floare, a da n clocot, a da n copt
(n prg), a da n foc, a da n frig.
2.8.3. S-ar putea, ntr-o msur anumit, a pronostica dezvoltarea sensului UPS i a o privi
din punct de vedere generativ, n legtur cu aceasta determinnd posibilitile ei derivaionale.
Se tie c la baza dezvoltrii sensului UPS st imaginea ce se bazeaz pe compararea situaiei
reale cu situaia care este exprimat figurat n UPS. Dac va fi posibil de a evidenia ntr-o UPS
anumit tot potenialul ei metaforic i metonimic posibil, s-ar putea de presupus apariia noilor
sensuri, nc neoglindite n dicionar i nedepistate n textele literare.
5.6. Concluzii la capitolul 5
1. Privitor la sensul frazeologic putem afirma cu toat certitudinea c coninutul semantic
al UPS se preteaz acelorai relaii definitorii care caracterizeat sensul cuvntului i anume:
relaia semnificant-semnificat, ce include problema monosemiei UPS cu structura
semnificaiei lexicale i frazeologice i posibilitatea UPS de a denomina acele seme care nu pot
fi exprimate de uniti monolexicale;
relaiile paradigmatice n structura sensului frazeologic, care se manifest prin
relaiile de polisemie, sinonimie, antonimie i omonimie frazeologic:
relaiile sintagmatice le-am artat prin formulele semantico-distributive ale UPS sau
diverse relaii sintagmatice dintre componentele UPS, cum ar fi: arhaismele; jocul de cuvinte;
mijloace eufonice i formal gramaticale; etimologia popular, precum i contagiunea (influena
legturilor sintactice) i elipsa (influena pierderii legturilor sintactice);

216

relaia semn vorbitor este exprimat de motivemul UPS, ce se refer la UPS


conotative (UF) i la un numr redus de UPS denominative ce posed imagine (locuiuni).
2. Am demonstrat n tez posibilitatea UPS monosemantice de a denomina acele seme
care nu pot fi exprimate de uniti monolexicale. i anume:
2.1. Expresivitatea proprie UPS conotative nu poate fi redat de sinonime monolexicale, n
cazul n care exist.
2.2. Sunt trei tipuri de expresivitate, n cazul n care exist n UPS, care sunt incluse deja n
structura semic a UPS, indiferent de gradul de cultur a vorbitorului, care doar le reproduce:
subtil, pentru indivizi cu un grad nalt de cultur, mediocr, pentru un grad mediu i umil,
pentru indivizi cu un grad de cultur inferior.
2.2. Mai exist o categorie a expresivitii, care vizeaz, n primul rnd, limba cult. Este
clasificarea dup tipul de cultur: real i umanis, pentru cel din urm este tipic caracterul artistic
al expresivitii, deci expresivitatea unor texte poetice, dramatice, folclorice. Acest tip de
expresivitate se mai numete neao. n cadrul acestui tip de expresivitate pot fi incluse UPS unitile frazeologioce i locuiunile cu imagine. Se mai distinge expresivitate discret, proprie
limbajului neutru i cea ostentativ care este sesizat istantaneu. n cadrul acestei clasificri
locuiunilor ca uniti denominative le-am putea atribui expresivitate discret, iar UF ca uniti
conotative - expresivitate ostentativ.
3. Proprietatea UPS denominative const i n redarea acelor valori lexico-gramaticale, pe
care nu sunt n stare s le redea sinonimele lor monolexicale.
3.1. n baza clasificrii materialului glotic, am determinat c limba romn, n mare,
utilizeaz urmtoarele combinri de mode daction pentru una i aceeai locuiune verbal n
scopul de a denomina concomitent realitatea din lumea nconjurtoare privind diverse tipuri de
desfurare a aciunii. Aciunea: ingresiv / orientat motoric, ingresiv / semelfactiv, ingresiv
/ atenuativ, ingresiv / intensiv, ingresiv / relaional, incoativ / iterativ, incoativ /
orientat motoric, incoativ / intensiv, incoativ / atenuativ, incoativ / reciproc, incoativ /
iterativ, incoativ / relaional, durativ / orientat motoric, durativ / neorientat motoric,
durativ / evolutiv, durativ / rezultativ, durativ / relaional, durativ / reciproc, durativ /
atenuativ, durativ / static, finitiv / monosecvenial, finitiv / orientat motoric, iterativ /
orientat motoric, iterativ / neorientat motoric, iterativ /relaional, iterativ / reciproc,
iterativ /intensiv, amplificativ / orientat motoric, intensiv / neorientat motoric, intensiv
/monosecvenial, intensiv / evolutiv, intensiv / static, intensiv / relaional,
monosecvenial / orientat motoric, monosecvenial / neorientat motoric, monosecvenial /
rezultativ, monosecvenial / reciproc, monosecvenial /atenuativ, evolutiv / orientat
motoric, semelfactiv / intensiv, semelfactiv / atenuativ, rezultativ / intensiv, rezultativ /
217

orientat motoric, rezultativ / relaional, relaional / reciproc, relaional / comitativ,


relaional / intensiv, ntrerupt / /atenuativ.
4. Motivaia apariiei polisemiei UPS se explic prin urmtoarele:
4.1. Diversificarea permanent a lumii nconjurtoare, ceea ce necesit uniti glotice noi
pentru desemnarea noilor realiti, ceea ce duce la decalajul dintre numrul mare al
manifestrilor realitii nconjurtoare i numrul limitat al posibilitilor de exprimare a limbii.
4.2. Legea economiei limbii, care prefer, deseori, nu s creeze uniti glotice noi, dar s
utilizeze cele vechi, recurgnd la lrgirea componenei semice a UPS.
4.3. Necesitatea permanent a vorbitorilor de a-i exprima sau a-i mri expresivitatea,
plasticitatea exprimrii. Acest caracter conotativ este specific unitilor frazeologice i unui
numr puin numeros de locuiuni.
4.4. Rezultatul evoluiei semantice a unitilor lexicale sau polilexicale n diacronie, o
consecin a modificrilor de sens, are ca rezultat apariia UPS polisemantice.
4.5. Factorul lingvistic trecerea mbinrii libere de cuvinte de pe axa sintagmatic pe
axa paradigmatic, devenind mbinare stabil de cuvinte, ca apoi s-i extind sensul.
4.6. Unitile polilexicale stabile, sunt n stare n paralel cu capacitatea exprimrii mai
multor semnificaii de ctre UPS, s exprime i valori noi lexico-gramaticale, pe care nu le pot
desemna corelaii lor monolexicali.
4.7. n baza primelor dou cauze ale apariiei polisemiei frazeologice are loc rezolvarea
contradiciei dintre necesitile comunicrii care apar n societatea n transformare i mijloacele
glotice care servesc pentru exprimarea noului coninut. Aceast rezolvare a contradiciei apare n
acest caz n calitate de lege general i universal a evoluiei limbii, polisemia fiind doar un
aspect al tabloului general de gsire a noilor mijloace de exprimare a limbii.
5. Omosemia UPS se caracterizeaz prin similitudinea componenei semice a unui numr
mare de UPS conotative, ceea ce nu putem afirma referitor la UPS denominative, precum i
referitor la sinonimele lexicale.
5.1. Motivaia acestui fenomen se explic prin faptul c limba nu tolereaz uniti glotice
identice, astfel intrnd n vigoare legea economiei limbii, lege universal a evoluiei ei. Unitile
denominative, chiar dac ntr-o anumit perioad a limbii exist concomitent cu aceiai
parametri semantici i lexico-gramaticali, pe parcursul evoluiei limbii sunt eliminate din circuit,
rmnnd sinonimul su, de gabarite mai mici, de cele mai dese ori de origine mai recent.
5.2. Existena sinonimiei la UF este motivat prin caracterul conotativ al lor, prin cauzele
apariiei acestora ca uniti glotice ce exprim o diferit atitudine a vorbitorilor fa de acelai
obiect, proces, nsuire din realitate, din aceast cauz ele pot exista ntr-un numr mare pe irul
sinonimic.
218

5.3. Ct privete locuiunile, sinonimia nu le este specific lor, deoarece ele ndeplinesc
funcia denominativ a limbii, de aceea motivaia utilizrii mai multor uniti polilexicale glotice
de acest tip pentru aceeai realitate nu se regsete n limb din motive de economie a limbii.
6. Antisemia UPS se maniifest n dou tipuri de opoziie semantic: dintre UPS i dintre
componentele UPS, care se produce atunci, cnd n componena a dou sau mai multe UPS sunt
cuvinte antonime.
6.1. Cuplurile de antonime pot fi bimembre, dintre dou UPS, i polimembre, dintre
numeroase UPS.
6.2. Antonimele frazeologice se clasific n patru tipuri de opoziii semantice: graduale,
care desemneaz cupluri antonimice de UPS care numesc caliti, nsuiri, aciuni, circumstane,
posednd noiuni intermediare; complementare, care desemneaz cupluri antonimice de UPS fr
a poseda noiuni intermediare; vectoriale care exprim aciuni, circumstane, nsuiri orientate n
direcii opuse i conversive care aparin aceluiai cmp semantic, dar separate de clasemul
Adlativ / Ablativ. n ultimul caz este evident motivaia existenei i utilizrii UPS: doar UPS
sunt n stare s redea explicit, fr ambiguiti semnificaia mesajului, pe cnd sinonimul
monolexical include n structura sa semic ambele seme polarizante, ceea ce duce la
confuzie n vorbire.
6.3. Pentru ca dou frazeologisme s se afle n raport de antonimie, e necesar ca ele s
fac parte din aceleai cmpuri funcional-semantice comune obiecte, aciuni, caliti,
circumstane - sau s aib sinonime - corelai de aceeai parte de vorbire.
7. La studierea relaiilor sintagmatice n structura sensului frazeologic am ajuns la
concluzia c:
7.1. unele cauze ale motivaiei apariiei i utilizrii UPS n limb sunt urmtoarele: elipsa
componentelor UPS; sinonimia componentelor; jocul de cuvinte, ncurctur, mijloacele
eufonice i formal-gramaticale asonanele de rim, aliteraiile, arhaismele n componena UPS.
Pe de o parte motivaia UPS poate fi condiionat de pstrarea n componena ei a arhaismelor,
iar pe de alt parte semnificantul dat este demotivat n raport cu momentul apariiei lui n limb.
n acest sens se manifest caracterul dual al limbii;
7.2 demotivaia sensurilor componentelor UPS are loc n cazul transferului sau slbirii
sensurilor lexicale ale lor;.
7.3. remotivaia componentelor UPS se produce n cazul etimologiei populare, atunci
cnd vorbitorul confer o alt motivaie, proprie, sensurilor demotivate ale UPS; n cazul
apariiei imagisticii care nu este perceput ca atare la apariia UPS, formaiunea fiind iniial o
mbinare liber de cuvinte.
8. Privitor la relaia semn vorbitor s-a cercetat problema imaginii UPS.
219

8.1. La baza stabilitii UPS st stabilitatea imaginii, a motivemului. Datorit stabilitii


motivemului UPS nu se descompune, cu toate schimbrile lexicale posibile i transformrile
gramaticale. Una din caracteristicile unitilor frazeologice i a locuiunilor cu imagine care se
refer att la formarea lor, ct i la dinamica existenei lor, este motivaia prin imagine,
motivemul.
8.2. Motivemul presupune posibilitatea motivaiei semnului glotic nu numai pe baza
sensului figurat, tropului n sensul larg al acestui termen, dar i pe baza aa-numitor simboluri i
imagini. Sensul secundar, figurat al cuvntului apare pe baza trecerii metaforice, metonimice
etc., de obicei nu e propriu unui cuvnt, el poate aprea n rezultatul combinrii cuvintelor, n
urma aprecierii unui obiect sau persoane, exprimate figurat.
8.3. E important de menionat - caracterul plastic, de imagine poate exista numai dac
exist o opoziie a caracterului neplastic. O astfel de opoziie nu cere motivaie prin imagine,
mbinarea de cuvinte poate fi motivat prin imagine, dar s nu aib imagine.
8.4. Cu ct mai mult e dat uitrii motivemul, pus la baza UPS, cu att mai des este
folosit aceast unitate polilexical stabil, fiindc ea este n stare s transmit mai expresiv un
sens anumit, iar n calitate de sinonim contextual al unitii nefrazeologice al unui cuvnt sau
al unei mbinri de cuvinte s evite monotonia textului.
8.5. Atunci cnd motivaia componentelor sau mcar a unei componente este
determinat, putem vorbi de expresivitate dedus, iar cnd demotivarea componentelor cuprinde
toate cuvintele din UPS, rmne sensul integral al mbinrii stabile i atunci UPS este perceput
la un tot ntreg, prin urmare putem vorbi de expresivitate latent.
9. Procese dinamice n dezvoltarea sensului UPS pot duce la diverse transformri
semantice:
9.1. dezvoltarea polisemiei, care n sfera frazeologiei are particularitile sale. Ea, de
regul, este rezultatul transformrii semantice repetate.
9.2. Transformrile din cadrul UPS au loc n dou direcii: formarea cuvintelor noi n urma
derivrii morfematice din cadrul UPS i apariia sau cptarea sensurilor noi sub influena UPS.
Acest proces puin studiat n lingvistic se numete derivare frazeologic. El este o surs
important i permanent de mbogire a limbii. Tot la acest fel de derivare se refer i formarea
metforei pe baza UPS comparative.
9.2.1. Se observ, dei mai rar, i cazuri de derivare frazeologic, cnd sub influena UPS
capt un sens nou sau independent nu doar un cuvnt aparte, ci i o mbinare de cuvinte, ceea ce
duce la formarea unei noi UPS. Cazurile cercetate de formare a sensurilor noi la cuvinte i
mbinri de cuvinte sub influena UPS arat c aceste uniti joac rolul de intermediar ntre

220

sensurile vechi i noi. Aici i gsete confirmare teza despre veriga intermediar n istoria
semantic a cuvintelor i mbinrilor de cuvinte.
9.3. n formarea noilor sensuri sub influena UPS se manifest natura ei contradictorie. Pe
de o parte, sensurile componentelor UPS se dizolv n sensul general (e vorba de UF i LV
idiomatice), pe de alt parte, acest sens, sub influena sistemului limbii, deseori este redistribuit
la componentele UPS, ca urmare stabilindu-se un fel de simetrie ntre planul exprimrii i planul
coninutului. O astfel de simetrie, care difer principial de la simetria cuvintelor i mbinrilor de
cuvinte cu sensuri directe denominative, n special e caracteristic pentru UPS, formate din dou
componente (aici e vorba de locuiuni verbale, cu preponderen). Anume aceast simetrie
creeaz condiii pentru izolarea semantic a componentelor UPS. De la gradul unei astfel de
izolri n ultima analiz depinde apariia la aceste componente a sensurilor noi uzuale.
9.4. Dinamica dezvoltrii semantice a UPS se manifest cu preponderen n cazurile n
care derivarea frazeologic duce la descompunerea unitii glotice date. Acest fenomen care se
caracterizeaz prin apariia sensurilor noi, independente, ale componentelor UPS, duce la
pierderea caracteristicilor de baz ale unitii glotice date i se numete defrazeologizare. E un
proces lingvistic complicat care ca i frazeologizarea se produce lent, pe parcursul unui timp mai
ndelungat sau mai scurt, pe etape: componentele UPS ncep s fie percepute ca uniti glotice
separate; sensul cuvntului, care este realizat numai n UPS dat, ncepe tot mai mult s se
izoleze i s fie conceput n contiina vorbitorilor ca fiind un sens nou; n cazul dat are loc
remotivaia sau neomotivaia componentelor UPS; cuvntul cu semantic nou care a aprut sub
influena UPS capt o autonomie semantic deplin i capacitatea spre o dezvoltare sintactic
independent n afara mbinrii de cuvinte date.
9.5. Unele UPS i modific aspectul cuvintelor, rmnnd n limba contemporan
variantele lor.
9.6. Odat cu schimbrile care au loc n viaa social, odat cu dispariia anumitor
realiti, obiecte ori aciuni, dispare i motivaia utilizrii unor UPS. n bagajul pasiv al limbii au
trecut:
- UPS ale cror componente au devenit arhaice din cauza c au disprut realitile,
desemnate de componentele date;
- UPS ale cror componente arhaice au fost nlocuite cu altele;
- UPS ntregi, ele fiind nlocuite cu alte UPS sau cu corelai monolexicali.
10. Pronosticarea motivaiei n apariia UPS noi:
10.1 cu referin la UF. S-a ajuns la concluzia imposibilitii modelrii semantice n plan
generativ a UF. UF ca o formaiune glotic neregulat este imposibil de a fi pronosticat att din
punct de vedere al apariiei, ct i al semanticii ei. Imposibilitatea prognozrii apariiei UF este
221

determinat de funcia ei n limb. UF, fiind o unitate de formaiune secundar, deservete sfera
emoional a limbii i desemneaz noiunile n mod selectiv. Acest lucru explic faptul de ce
pentru exprimarea unei noiuni exist cteva (uneori zeci) UF, iar pentru desemnarea alteia - nici
una.
10.2. cu referin la locuiuni. Cu totul altfel stau lucrurile privitor la locuiuni, ele fiind
uniti glotice denominative. Ele se pot preta la o anumit pronosticare, desigur ea avnd un
caracter relativ i limitat, privitor la apariia i semantica lor. Apariia locuiunilor este
determinat de necesitatea de denominare n limb a unor realiti nou aprute sau a unor
categorii lexico-gramaticale, care nu pot fi desemnate de uniti monolexicale, graie structurii
semice complexe, necesar pentru redarea lor. De remarcat c apariia locuiunilor, n special a
celor verbale, este influenat i de anumite modele devenite productive. Dup cum s-a
menionat mai sus, exist locuiuni care au un grad naintat de gramaticalizare. Aceste locuiuni
formeaz n limb sisteme deschise, avnd componenta verbal permanent i componenta
nominal nlocuibil.
10.3. S-ar putea, ntr-o msur anumit, a pronostica motivaia n dezvoltarea sensului
UPS i a o privi din punct de vedere generativ, n legtur cu aceasta determinnd posibilitile ei
derivaionale. Se tie c la baza dezvoltrii sensului UPS st motivemul ce se bazeaz pe
compararea situaiei reale cu situaia care este exprimat figurat n UPS. Dac va fi posibil a
evidenia ntr-o UPS anumit tot potenialul ei metaforic i metonimic posibil, s-ar putea de
presupus apariia noilor sensuri, nc neoglindite n dicionar i nedepistate n textele literare.

222

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI


Rezultate principial noi pentru tiin i practic. Problema motivaiei semnului glotic
se situeaz tot mai mult n vizorul lingvisticii europene, n direcia crerii chiar a unei noi
discipline, lingvistica motivaional, care nu i-a gsit nc realizarea n cercetrile din Republica
Moldova. n aceast ordine de idei vin ca suport materialele din prezenta tez, care abordeaz
problema studiat unitile polilexicale stabile - n perspectiva crerii nceputului unei noi
direcii n lingvistic cu privire la fenomenele de limb, cea motivaional, care poate fi aplicat
n plan onomasiologic, derivaional, semantic, sintactic, lexical, frazeologic.
n cercetarea de fa se aplic o metod inovatoare la analiza UPS. Explicarea semnului
glotic polilexical reiese din dou accepii: motivaia semnului utilizat n mbinare i motivaia
genezei, existenei i utilizrii UPS n limba romn. Se explic motivaia genezei UPS,
abordnd etapa primar a apariiei lor n limba romn - cauzele extralingvistice, precum i etapa
secundar n geneza i evoluia lor cauzele intralingvistice, toate fiind analizate n bloc.
1. Unitile polilexale stabile (UPS) pot include n sine sensul lexical al componentelor,
atunci cnd el exist, sensul frazeologic ce const din sensul integrat al componentelor i sensul
motivaional, constituit din perceperea motivaiei semnului glotic, exprimat de lexeme
componente ale UPS.
2. S-a propus o nou clasificare a UPS, n baza principiului de motivaie a semnului
glotic. Aceast clasificare se bazeaz pe dou poziii: legitile extralingvistice - ce constituie
etapa primar n apariia UPS n limb (n conformitate cu care UPS se grupeaz n uniti
polilexicale indigene i uniti polilexicale generale) i legitile intralingvistice conform crora
UPS se divizeaz n uniti polilexicale denominative (locuiuni i expresii verbale) i uniti
polilexicale conotative (uniti frazeologice).
3. Formarea UPS se datoreaz apariiei analitismului n limba romn. Drmarea
sintetismului limbii latine duce la exprimarea anumitor valori lexico-gramaticale cu ajutorul
UPS, n special a locuionilor.
4. Privitor la nelegerea sensului global al UPS se distinge motivaia retrospectiv, care
se sprijin pe relevarea relaiei dintre semnificant i semnificat i se arat a fi mai puin dificil
pentru nelegere, i motivaia prospectiv, care se manifest n determinarea sensului unei UPS
necunoscute de ctre vorbitor. Asociaia dintre semnificant i semnificat este evident, univoc i
accesibil, depinznd de persoana ce decodific motivaia. UPS indigene sunt prestate motivaiei
i semnificaiei. UPS generale sunt accesibile pentru vorbitorii altor limbi prin transparena
motivaiei. Totodat i UPS indigene pot fi recepionate de ctre vorbitorii altei limbi graie unei
mentaliti comune. Factorii ce in de cunoaterea uman demonstreaz c motivaia nu poate
223

fi neleas dect n raport cu un sistem de referin. Din acest punct de vedere, UPS pot fi
considerate (n principiu) ca relativ motivate.
5. Pot fi delimitate mai multe tipuri de influen n limb, cum ar fi semantic, sintactic,
fonetic:
5.1. Influenei legturilor semantice conduce la modificarea / nonmodificarea sensurilor
lexicale ale componentelor. S-a demonstrat c pstrarea sensului componentei UPS poate servi
drept motivaie a semnificantului, fenomen caracteristic pentru UPS denominative. Aceast stare
de lucruri confer UPS posibilitatea de a desemna acele valori, pe care nu le pot desemna
corelaii lor monolexicali. Schimbarea sau slbirea sensurilor lexicale ale componentelor UPS
are ca urmare: pierderea sensului lexical primordial, schimbarea sensurilor lexicale, provocat de
transferul metaforic sau cel metonimic, precum i schimbarea nuanei de sens, exprimat prin
restricia sau extensiunea sensurilor lexicale ale componentelor UPS;
5.2. influena raporturilor sintactice e apt a schimba sensul componentelor UPS,
actualizat prin: contagiune (influena legturilor sintactice ) i prin elips (influena pierderii
legturilor sintactice);
5.3. influena fonetic ce se manifest prin fenomenul analogiei fonetice omosemia.
Motivaia numrului restrns al omosemelor se explic prin faptul c probabilitatea
combinatoric identic a componentelor UPS este rarisim, ocurena n limb a UF e mic, ceea
ce face s nu se acumuleze seme noi n procesul ocurenei largi a unitii glotice. Din aceste
motive locuiunile au mai multe perechi omonimice dect UF. Motivaia existenei omosemiei
frazeologice se explic prin: coincidena fonetic a formelor lexico-gramaticale (UPS eterogene
totale i pariale) n urma scindrii polisemiei frazeologice (UPS omogene), ptrunderea
expresiilor din straturile diatopice, diastratice n limba literar. Au fost actualizate criteriile de
demarcare ntre polisemie i omonimie.
6. n prezentul studiu a fost efectuat o cercetare minuioas a schimbrii de sens al
componentelor UPS n urma influenei enantiosemiei, un motiv al apariiei i utilizrii UPS n
limba romn. Utilizarea UPS duce la dezambiguizarea sensurilor polarizante a echivalentului
monolexical sau a semanticii componentelor UPS. Motivaia enantiosemiei se manifest n
urmtoarele situaii: cuvintele la care sensurile contrare par a fi relicte ale semanticii radicalelor
vechi; sensul contrar se poate nate ca rezultat al utilizrii cuvintelor ce denumesc: schimbul de
bunuri materiale, obiecte cu dimensiuni specifice, calitatea n cel mai nalt grad de manifestare,
aprecierea subiectiv n mod diferit a obiectului, a fenomenului, a procesului; fenomene din
domeniul superstiiilor sau pri ale corpului; desemnarea expresiei, ironiei sau apariia
sensurilor contrare la cuvinte n urma influenei contextului.

224

n lucrare au fost determinate cile de apariie a fenomenului enantiosemiei n limba


romn, necercetat suficient pn n prezent n lingvistica romneasc.
7. Exist dou situaii cu privire la UPS, cnd semnificantul e demotivat: cuvintele sunt
demotivate iniial, iar apoi utilizate n UPS; cuvintele sunt iniial motivate, iar apoi n
componena UPS se demotiveaz. Pentru identificarea gradului de demotivaie a componentelor
UPS sau a UPS n totalitate propunem metoda substituirii.
8. Coninutul semantic al UPS se preteaz acelorai relaii definitorii ce caracterizeaz
sensul cuvntului i anume:
8.1. Relaia semnificant - semnificat cu structura semnificaiei frazeologice, cu
posibilitatea UPS de a denomina semele care nu pot fi exprimate de uniti monolexicale:
expresivitatea proprie UPS conotative (subtil, mediocr sau umil; discret, ostentativ sau
neao); valorile lexico-gramaticale. Astfel este vdit motivaia existenei i utilizrii UPS n
limb.
8.2. Relaiile paradigmatice n structura semantic a UPS se manifest prin polisemie,
sinonimie, antonimie i omonimie frazeologic.
8.2.1. Motivaia apariiei polisemiei frazeologice ar fi: necesitatea de a avea uniti
glotice noi pentru desemnarea noilor realiti; legea economiei n limb. S-a demonstrat
dependena polisemiei de ocurena unitilor de limb n vorbire ca fiind direct proporionale.
Pentru prima dat n practica lexicografic au fost depistate UPS polisemantice cu ase i apte
semnificaii. Polisemia este doar un aspect al tabloului general de gsire a noilor mijloace de
exprimare a limbii.
8.2.2. Fenomenul omosemiei frazeologice. Existena sinonimiei la UF este motivat prin
caracterul lor conotativ, de aceea ele au capaciti a exista ntr-un numr mare n irul sinonimic,
deoarece atitudinile vorbitorilor pot fi variate fa de unul i acelai obiect din realitate. Ct
privete locuiunile, sinonimia nu le este specific, fapt explicabil prin funcia lor denominativ
n limb - vorbitorul nu are nevoie de suprapunerea mai multor uniti polilexicale glotice pentru
aceeai realitate, fcndu-se economie de mijloacele ale nominaiei.
8.2.2.1. Chiar dac ntr-o anumit perioad a limbii exist concomitent cu aceiai
parametri semantici i lexico-gramaticali, pe parcursul evoluiei unui idiom sunt eliminate din
circuit. Formaiunea dublur este nlocuit cu sinonimul su, de mrime mai mic i de cele
mai dese ori de origine mai recent.
Putem afirma c UPS i sinonimul lor monolexical sunt n raport de corelaie, i
nicidecum de echivalen, cci inventarul semic al lor nu coincide.
8.2.3. Exista dou tipuri de antisemie semantic. Pentru ca dou frazeologisme s se afle
n raport de antonimie, e necesar ca ele s fac parte din aceleai cmpuri funcional-semantice
225

sau s aib corelai aceeai parte de vorbire; s se afle n opoziie semantic nsi UPS sau
componentele lor. Cuplurile de antonime pot fi bimembre sau polimembre, formnd irul
antonimic din mai multe UPS. Antonimele frazeologice se clasific n patru tipuri de opoziii
semantice: graduale, complementare, vectoriale, conversive. n ultimul caz motivaia utilizrii
UPS e clar, deoarece doar ele pot reda fr ambiguiti semnificaia mesajului, spre deosebire
de sinonimul monolexical al lor, care include n structura sa semic ambele seme polarizante,
ceea ce duce la confuzie n comunicare.
8.3. Relaiile sintagmatice n structura sensului UPS se exprim pe axa orizontal prin
componentele UPS, redate n formulele semantico-distributive ale UPS. n cadrul componentelor
UPS pot fi: arhaisme; joc de cuvinte; mijloace eufonice i formal gramaticale - asonane de rim,
aliteraii, etimologii populare.
8.4. Relaia semn vorbitor este exprimat de motivemul UPS, propriu celor conotative
i unor UPS denominative care posed imagine.
La baza stabilitii UPS st imaginea, motivemul. Datorit acestui fapt, UPS nu se
destram. Una din caracteristicile unitilor frazeologice i a locuiunilor cu imagine care se
refer att la formarea lor, ct i la dinamica existenei ei, este motivaia prin imagine, care se
realizeaz nu numai n baza sensului figurat, tropului ca atare, dar i n baza aa-numitor
simboluri i imagini. Sensul secundar, figurat al cuvntului apare la trecerea spre metafor,
metonimie etc. Sensul motivat prin imagine, de obicei, nu e propriu unui cuvnt, el i face
apariia n rezultatul combinrii cuvintelor, n urma aprecierii unui obiect sau persoane,
exprimate n imagini.
Vorbitorul, folosind UPS cu forma vie intern, cu motivaia evident, ntotdeauna
coreleaz sensul unitii date cu sensul prototipului ei, corelaia putnd fi bazat att pe motivaia
real (obiectiv), ct i pe motivaia fals (subiectiv). E nc o dovad n plus a esenei
semantico-istorice a UPS, a legturii indisolubile existente ntre starea trecut i prezent a
unitii date.
Cu ct mai mult e dat uitrii imaginea, pus la baza UPS, cu ct mai mult sunt
demotivate componentele UPS, cu att mai des este folosit aceast unitate polilexical stabil.
8.5. Procesele dinamice n evoluia semantic a UPS duc la: dezvoltarea polisemiei;
derivarea frazeologic - apariia cuvintelor i a mbinrilor de cuvinte sub influena UPS, precum
i a sensurilor noi la componentele UPS. Este o surs important i permanent de mbogire a
limbii.
8.5.1. n formarea noilor sensuri se manifest natura contradictorie a UPS. Pe de o parte,
sensurile componentelor UPS se dizolv n sensul general (e vorba de UF i LV idiomatice), iar
pe de alt parte, acest sens, sub influena sistemului limbii, deseori este redistribuit ntre
226

componentele UPS. n consecin se stabilete un fel de simetrie permanent ntre planul


exprimrii i planul coninutului, producndu-se remotivaia sau neomotivaia componentelor
UPS (n cazul etimologiei populare, a apariiei imagisticii). Demotivaia unor sensuri ale
componentelor UPS se produce la deplasarea de nelesuri ale cuvintelor. De aceste fenomene
este legat defrazeologizarea, cnd derivarea frazeologic poate s produc descompunerea
unitii glotice date. Fenomenul d natere sensurilor noi, independente, ale componentelor UPS.
Este un proces lingvistic complicat ce, la fel ca i frazeologizarea, se produce lent, pe parcursul
unui timp mai ndelungat, pe etape. Cuvntul obine o nou i deplin autonomie semantic. Are
loc demotivaia sensului componentelor i remotivaia sau neomotivaia lor ulterioar.
8.5.2. Unele UPS i modific elementele constitutive, rmnnd n limba contemporan
variantele acestor UPS. Odat cu schimbrile care au loc n viaa social, odat cu dispariia
anumitor realiti, obiecte ori aciuni, dispar i unele UPS. O parte din ele au trecut n fondul
pasiv al limbii. Unele cuvinte din componena UPS au devenit arhaice, altele au fost substituite
etc.; s-a produs nlocuirea unei UPS ntregi cu o alt UPS ori cu corelatul ei monolexical.
8.6. Privind motivaia apariiei UPS noi, am putea afirma c este imposibil modelarea
semantic n plan generativ a UF, pentru c apariia lor este determinat de funcia lor n limb.
Cu totul altfel stau lucrurile privitor la UPS denominative. Apariia locuiunilor este determinat
de necesitatea de denominare n limb, ele fiind mijloacele de exprimare a unor realiti nou
aprute sau a unor categorii lexico-gramaticale, care nu pot fi redate de uniti glotice
monolexicale. Locuiunile se preteaz gramaticalizrii, formnd iruri de modele productive i
fiind sisteme deschise, facilizeaz crearea unor locuiuni noi dup propriul model.
8.6.1. Se tie c la baza dezvoltrii sensului UPS st motivemul ce se bazeaz pe
compararea situaiei reale cu situaia care este exprimat figurat n UPS. Dac va fi posibil a
evidenia ntr-o UPS anumit tot potenialul ei metaforic i metonimic, s-ar putea de presupus
apariia noilor sensuri, nc neoglindite n dicionar i nedepistate n textele literare, s-ar putea a
pronostica dezvoltarea sensului UPS, analiznd-o din punct de vedere generativ, n legtur cu
aceasta determinnd posibilitile ei derivaionale.
Rezultatele investigaiei ne permit s formulm urmtoarele recomandri:
1. Unitile polilexicale stabile trebuie considerate, de rnd cu lexemele, uniti de baz
ale vocabularului, realiznd funcia onomasiologic n limb.
2. Se va acorda o mai mare atenie la studierea motivaiei semnului glotic n cercetrile de
lingvistic. Motivaia cuvntului, a mbinrii stabile de cuvinte se manifest la diferite niveluri
ale limbii: cel morfologic, sintactic, lexical, frazeologic.

227

3. Se pot utiliza rezultatele cercetrii noastre, mai ales cele privind teoria motivaiei, n
procesul de studiere a unor tiine ca: filozofia, psihologia, logica, semiologia.
4. La expunerea procedeelor de mbogire i de perfecionare a vocabularului limbii
romne, se vor lua n calcul procesele dinamice n evoluia unitilor polilexicale stabile ca:
formarea noilor cuvinte de la mbinri stabile, substituirea elementelor componente ale UPS,
defrazeologizarea, demotivaia, remotivaia, neomotivaia etc., apariia unor noi uniti glotice pe
baza celor deja existente.
5. Rezultatele cercetrii noastre se pot utiliza la ntocmirea unor cursuri speciale,
opionale, facultative pentru studenii de la filologie, jurnalism, tiine sociale .a.
6. Materialele tezei noastre de doctorat vor servi ca un suport de valoare la predarea
Lexicului, Istoriei limbii romne, Stilisticii, Lingvisticii contrastiv-tipologice .a.
De asemenea, aceste materiale pot fi folosite n mod direct la scrierea unor dicionare
explicative, istorice i chiar bilingve
Prezenta tez este un ndemn de a contribui la iniierea unei noi direcii de cercetare lingvistica motivaional, a unei modaliti diverse de cercetare care n mod obinuit se include
n arsenalul metodic general al aceleiai tiine unice a limbii n scopul cunoaterii mai profunde
a esenei obiectului studiat.

228

BIBLIOGRAFIE
Publicaii n limba romn
1. Arghezi Tudor. Poezii. Poems. Bucureti: Editura Minerva, 1983. 468 p.
2. Alecsandri Vasile. Opere. Chiinu: Cartea Moldoveneasc, 1976. Vol. I. 450 p. Vol. III. 514
p.
3. Babeu D. Unele probleme ale expresivitii n lumina discuiilor actuale din lingvistica romn
i ceh. n: Studii de limb i stil. Timioara: Facla, 1973, p.9-17
4. Bahnaru V. Ascensiune n descensiune a limbii romne. Iai: Princeps Edit, 2011. 384 p.
p.188-189
5. Bahnaru V. Elemente de semasiologie romn. Chiinu: tiina, 2009. 288 p.
6. Bahnaru V. Dicionar de antonime. Chiinu: Editura tiinta, 2007. 492 p.
7. Bahnaru V. Mutaii de sens: cauze, modaliti, efecte. Chiinu:Editura tiina, 1988. 156 p.
8. Bejan D. Despre expresiile cu verbe impersonale-unipersonale copulative. n: Cercetri de
lingvistic, 1981, nr. 2, p. 137-141.
9. Beldescu G. Contribuii la cunoaterea numelui predicativ. Bucureti: Soc. de t. ist. a filol.,
1957. 231 p.
10. Benveniste E. Vocabularul instituiilor Indo-Europene: economie, rudenie, societate.
Bucureti, 1999. 320 p.
11. Berejan S. Contribuii la studiul infinitivului moldovenesc. Chiinu: tiina, 1962. 140 p.
(cu alfabet rusesc)
12. Berejan S. Procedee sintactice de exprimare a aspectului verbal. n: Limba i literatura
moldoveneasc, Chiinu, 1958, nr.2, p. 36-42 (cu alfabet rusesc)
13. Boroianu I. Conceptul de unitate frazeologic; tipuri de uniti frazeologice, I. n: Limb i
literatur, 1974, nr. 1, p. 25-34
14. Boroianu I. Conceptul de unitate frazeologic; tipuri de uniti frazeologice, II. n: Limb i
literatur, 1974, nr. 2, p. 242-247
15. Buc M., Evseev I. Antonimele limbii ruse. Dicionar. Timioara, 1972. 147 p.
16. Buc M., Evseev I. Probleme de semasiologie, Timioara: Facla, 1976. 202 p.
17. Buc M., O.Vineler O. Dicionar de antonime. Bucureti: EER, 1974. 260p
18. Budai-Deleaniu I. Lexicon romnesc-nemesc i nemesc-romnesc. Liov, 1818. 236 p.
19. Budagov R.A. Introducere n tiina limbii. Bucureti: Editura tiinific, 1961. 514 p.
20. Bulgr Gh. Despre structura lingvistic i stilistic a locuiunilor i expresiilor romneti.
Berlin: Rten &Loening, 1971. 324 p.
229

21. Bulgr Gh. Studii de stilistic i limb literar. Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic,
1971. 296 p.
22. Candrea A. Viaa cuvintelor. Curs predat de domnul profesor A.Candrea. n: Anul colar
1932-1933. 78 p.
23. Candrea I.A. Adamescu Gh. Dicionar enciclopedic ilustrat. Patrea I. Dicionarul limbii
romne din trecut i de azi. Partea II. Dicionarul istoric i geografic universal. Bucureti: Editura
Cartea romneasc S.A., 1932. 1950 p.
24. Cantemir Dmitrie. Istoria ieroglific. Chiinu: Cartea Moldoveneasc, 1973. 395 p. (cu
alfabet rusesc)
25. Carte romneasc de nvtur. De la pravilele mprteti i de la alte judee (Pravila lui
Vasile Lupu). Ediie critic. Bucureti: Editura Academiei Romne, 1961. 432 p.
26. Clinescu George. Cartea nunii. Bucureti: Editura Minerva, 1978. 196 p.
27. Clinescu George. Enigma Otiliei. Bucureti: Editura Albatros, 1983. 166 p.
28. Crile populare n Moldova. Chiinu: Hyperion, 1990. 447 p.
29. Cihac A. Dictionnaire detymologie daco-romane. Francfort a/M.: St.-Goar, 1879. 816 p.
30. Ciobanu A. Conjunctivul i ntrebuinarea lui n sintagmele predicative n limba
moldoveneasc contemporan. Tez de dr. n filologie. Chiinu, 1969. 393 p. (cu alfabet rusesc)
31. Ciobanu A. Sintaxa i semantica. Studiu de lingvistic general. Sub redacia lui
R.A.Budagov, membru corespondent al A a URSS, profesor al universitii de Stat M.V.
Lomonosov din Moscova. Chiinu: tiina, 1987. 200 p. (cu alfabet rusesc)
32. Ciornescu A. Dicionarul etimologic al limbii romne. Ediie ngrijit i traducere din limba
spaniol de Tudora i Sandu Mehedini i Magdalena Popescu Marin. Bucureti: Editura
Saeculum I.O., 2005. 1055 p.
33. Codoban Aurel. Semn i interpretare. O introducere postmodern n semiologie i
hermeneutic. Cluj-Napoca: Dacia, 2001. 144 p.
34. Colun G. Aspecte ale frazeologiei limbii romne. Chiinu: USM, 1997. 86 p.
35. Colun Gh. Frazeologisme avnd n componena sa termeni ai industriei textile casnice. n:
RLL, 1993, nr.1, p.92-96
36. Colun Gh. Etimologii frazeologice. Curs special. Chiinu: USM, 1995. 71 p.
37. Colun G. Frazeologia limbii romne. Chiinu: Editura ARC, 2000. 208 p.
38. Corlteanu, N. Studiu asupra sistemei lexicale moldoveneti din anii 1870-1890. Chiinu,
Cartea Moldoveneasc, 1964. 496 p.
39. Corlteanu N., Melniciuc I. Lexicologia. Chiinu: Lumina, 1992. 225 p.
40. Costin Miron. Letopiseul rii Moldovei de la Aron-Vod ncoace. Chiinu: Cartea
Moldoveneasc, 1972
230

41. Coteanu I. Gramatic, stilistic, compoziie. Bucureti: Editura tiinific, 1990. 256 p.
42. Coteanu I., Dnil I. Introducere n lingvistica i filologia romneasc. Bucureti: Editura
Academiei RSR, 1970. 345p.
43. Cobuc George. Versuri. Timioara: Facla, 1986. 320 p.
44. Coeriu E. Lecii de lingvistic general. Chiinu: Editura ARC, 2000. 302 p.
45. Coeriu E. Sincronie, diacronie i istorie. Problema schimbrii lingvistice. Bucureti: Editura
Enciclopedic, 1997. 253 p.
46. Coeriu E. Lingvistica: starea ei actual. n: Revist de lingvistic i tiin literar, 1993,
nr.1, p.61-69
47. Creang Ion. Opere. Chiinu: Literatura artistic, 1981. Vol. I. 303 p. Vol. III. 351 p.
48. Dimitrescu F. Locuiunile verbale n limba romn. Bucureti: Editura Academiei R.P.R.,
1958. 234 p.
49. Documente i nsemnri romneti din secolul al XVI-lea. Text stabilit i indice de Gh.
Chivu .a. Bucureti: Academia R. S. R., 1971. 500 p.
50. Dragomirescu G. N. Problema locuiunilor ca obiect al analizei gramaticale. n: Limba
romn, Bucureti, 1963, nr. 6, p. 618-625
51. Dru Ion. Clopotnia. Chiinu: Literatura artistic, 1984. 406 p.
52. Dru Gh. Antonimia i antonimele. n: Dru Gh., Corcimari V. Dicionar de antonime.
Chiinu: Lumina, 1988. 752 p.
53. Dru Gh., Corcimari V. Dicionar de antonime. Chiinu: Lumina, 1988. 752 p.
54. Duda G., Gugui A., Wojcicki M.J. Dicionar de rsii i locuiuni romneti. Bucureti:
Editura Albatros, 1985. 815p.
55. Dumistrcel S. Lexic romnesc. Cuvinte. Metafore. Expresii. Bucureti: Editura tiinific i
enciclopedic, 1980. 263 p.
56. Eminescu Mihai. Opere. Chiinu: Literatura artistic, 1981. Vol. I. 303 p. Vol. III. 351 p.
57. Eremia A. Destinul cuvintelor. Chiinu: tiina, 1988. 200 p.
58. Evseev Ivan. Derivarea semantic i derivarea morfologic. n: Analele Universitii din
Timioara, 1977, XV, p.129-137
59. Evseev I., erban V. Vocabularul romnesc contemporan. Timioara: Editura Facla, 1978.
300 p.
60. Gabinschi M. Un probabil mitologism greco-latin, pstrat ca folclorism rar n Basarabia. n:
Revista de lingvistic i tiin literar, Chiinu, 2006, nr. 3-4, p.124-127
61. Giuglea-Duma A. Locuiuni verbale romneti calchiate dup limba turc. n: Limba
Romn, Bucureti, 1984, nr. 5, p. 429-439
62. Graur A. Studii de lingvistic general. Bucureti: Editura Academiei RPR, 1960. 515 p.
231

63. Groza, L. Despre jocurile de cuvinte n frazeologia unei limbi. In: LL, Bucureti, nr. 2, 1996,
p.32-36
64. GLR, 1966: Gramatica limbii romne, ed. a 2-a. Bucureti: Ed. Academiei R.S.R., 1966, vol.
II. 588 p.
65. Hasdeu B.P. Opere alese. Chiinu: coala sovietic, 1956. 582 p. (cu alfabet rusesc)
66. Hegel Georg Wilhelm Friedrich. tiina logicii, Bucureti: Editura Academiei R.S.R., 1966.
412 p.
67. Hjelmslev L. Preliminarii la o teorie a limbii (traducere din limba englez de D. Copceag).
Bucureti: Centrul de cercetri fonetice i dialectale, 1967. 120 p
68. Hristea Th. Introducere n studiul frazeologiei. n: Sinteze de limb romn. Bucureti:
Albatros, 1984, p.137-145
69. Ioaniescu E. Locuiunile. n: Limba Romn, Bucureti, 1956, nr. I, p. 48-54
70. Iordan I. Stilistica limbii romne. Bucureti: Editura tiinific, 1975. 408 p.
71. Iordan I., Robu V. Limba romn contemporan. Bucureti: Edit. didactic i pedagogic,
1978. 320 p.
72. Irimia D. Structura gramatical a limbii romne. Verbul. Iai: Junimea, 1976. 306 p.
73. Kiriescu C. Sistemul bnesc al leului i precursorii lui. Vol. I. Bucureti: Editura
Enciclopedic, 1997. 406 p.
74. Lzrescu L. Omonimia morfologic. n: Revista de lingvistic i tiin literar, Chiinu,
1997, nr.1, p.77-79
75. Lyons John. Introducere n lingvistica teoretic. Bucureti: Editura tiinific. 1995. 576 p.
76. Manolii A. Cile de ptrundere a elementelor de origine greac n limba romn. Tez de dr.
n filol. Chiinu, 2008. 210 p.
77. Manoliu Manea M. Structuralismul lingvistic. Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic,
1973. 288 p.
78. Marin V. Stilistic i cultivarea vorbirii. Chiinu: Lumina, 1991. 337 p.
79. Matca N. Cteva observaii asupra unor procedee lexicale de redare a nuanelor de aspect.
n: Anale tiinifice ale Universitii de Stat din Chiinu / Filologie /. Chiinu, 1969, vol. 93,
p.15-26 (cu alfabet rusesc)
80. Melniciuc I. Omonime, omofone, omografe. Material didactic i lexicologic. Chiinu: Otdel
peceati CGU, 1977. 70 p. (cu alfabet rusesc)
81. Mihail Z., Osiac M.. Lingvistica general i aplicat. Ediia a II-a. Bucureti: Editura
Fundaiei Romnia Mare, 2006. 180 p.
82. Mihil Gh. mprumuturi vechi sud-slave n limba romn. Studiu lexico-semantic.
Bucureti: Editura Academiei Romne, 1960. 319 p.
232

83. Molea V. Valori expresive ale frazeologismelor n opera dramatic. Chiinu: Prut
Internaional, 2010. 144 p.
84. Neamu G. G. Predicatul n limba romn. Bucureti: Edit. tiinific i enciclopedic, 1986.
231 p.
85. Neculce Ion. O sam de cuvinte. Letopiseul rii Moldovei. Chiinu: Cartea
Moldoveneasc, 1974. 506 p.
86. Negruzzi Constantin. Opere alese. Chiinu: Cartea Moldoveneasc, 1972. 463 p.
87. Nevaci Manuela. Introducere. n: Studia linguistica et philologica. Omagiu Profesorului
Nicolae Saramandu la 70 de ani. Bucureti: Editura Universitii din Bucureti, 2011. 881 p.
88. Pavel Vasile. Atlasul lingvistic romn pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria.
Chiinu, vol. I, 1993, vol. II, 1998
89. Pavel Vasile. Sintagmele denominative i cartografierea lor. n: Studia linguistica et
philologica. Omagiu Profesorului Nicolae Saramandu la 70 de ani. Bucureti: Editura
Universitii din Bucureti, 2011. 881 p., p. 527-535
90. Petrescu Cezar. ntunecare. Bucureti: Cartea Romneasc, 1984. 696 p.
91. Philippide Al. Gramatica elementar a limbii romne. Iai: Edit. Libruzzo-Kupperman, 1897.
284 p.
92. Pojoga V. Studiu asupra omonimiei sintactice n limba moldoveneasc. Sub red. lui A. I.
Ciobanu. Chiinu: tiina, 1986. 120 p. (cu alfabet rusesc)
93. Pop L. O tipologie intuitiv a conversaiei n locuiunile verbale romneti . n: Limba
romn, Bucureti, 1984, nr.5, p.381-385
94. Popa Gh.. Cauze ale apariiei locuiunilor. n: Revista de lingvistic i tiin literar,
Chiinu, 2006, nr. 1-2, p.78-86
95. Popa Gh. Locuiunile n sistemul unitilor nominative ale limbii romne. Autoreferat al tezei
de doctor habilitat n filologie. Chiinu, 2006. 42p
96. Popescu D.R. Dramaturgia istoric romneasc. Bucureti: Albatros, 1988. 495 p.
97. Povestiri religioase. Iai, 2001. 102 p.
98. Pravila ritorului Lucaci. Bucureti: Editura Academiei R.S.R., 1971. 390 p.
99. Preda Marin. Cel mai iubit dintre pmnteni. Vol. I. Bucureti: Editura Cartea Romneasc,
1984. 512 p.
100. Preda Marin. Moromeii. Bucureti: Editura de stat pentru literatur i art, 1959. 415 p.
101. Pucariu S. A fgdui marea i sarea. n: Cercetri i studii. Bucureti: Minerva,1974,
p.289-291
102. Raevschi N. Etimologii i alte studii de lingvistic. Chiinu: Institutul de Filologie, 2006.
296 p.
233

103. Rebreanu Liviu. Ciuleandra. Catastrofa i alte nuvele. Chiinu: Litera, 1997. 470 p.
104. Rebreanu Liviu. Rscoala. Bucureti: Editura Albatros, 1979. 455 p.
105. Stancu Zaharia. Descul. Bucureti: Cartea romneasc, 1979
106. Sadoveanu Mihail. Demonul tinereii. Uvar. Bucureti: Editura Minerva, 1979. 279 p.
107. Sadoveanu Mihail. Viaa lui tefan cel Mare. Chiinu: Cartea Moldoveneasc, 1989
108. Savin-Zgardan A. Motivaia apariiei enantiosemiei. Relicte ale semanticii radicalelor vechi.
n: Intertext, Chiinu, 2011, nr.3/4, p. 151-157
109. Savin-Zgardan A. Motivaia semnului lingvistic vizavi de conceptul general

al

interculturalitii. n: Francopolyphonie 7, vol 1, 2012: Linterculturalit travers la linguistique


et la littrature. Chiinu: ULIM, 2012, p. 87-93 .
110. Savin-Zgardan A. Aspectualitatea locuiunilor verbale n limba romn. n: Centrul de
cercetare. Comunicare intercultural i literatur. Communication interculturelle et littrature, nr.
4. Universitatea Dunrea de Jos din Galai. Facultatea de Litere. Galai: Editura Europlus,
2008, p. 153-157
111. Savin-Zgardan A. Dicionar de valori lexico-gramaticale ale locuiunilor verbale romaneti.
Chiinu: CEP U.S.M., 2004. 308 p.
112. Savin-Zgardan A. Motivaia locuiunilor verbale romneti. Chiinu: Elan Poligraf
SRL, 2008. 124 p.
113. Savin Zgardan A. O cale de formare a locuiunilor verbale n limba moldoveneasc. n:
Molodioji i sovremennaja nauka. Tezele celei de a 2-a conf. a tiner. cercet. /14-15 dec. 1989/.
Seria tiine socio-umane. Chiinu: tiina, 1989, p.43-44 (cu alfabet rusesc)
114. Savin-Zgardan A. Polisemia unitilor polilexicale stabile. n: Journal of Humanistic and
Social Studies Langage, Communication and Society in the DKMT Euroregion. Research
Center. Faculty of Humanistic and Social Sciences of Aurel Vlaicu University, Arad, Vol. III,
No 2 (6), 2012, p.101 108
115. Savin-Zgardan A. Problema imaginii unitilor polilexicale stabile n limba romn.

n:

Analele Universitii "Dunarea de Jos" din Galati, Fascicula XXIV, Anul IV, nr. 2 (6),
2011. Lexic comun / Lexic specializat. General Lexicon / Specialized Lexicon. Lexique commun
/ Lexique spcialis . Actele Conferinei internaionale Lexic comun, Lexic specializat. Ediia a
IV-a, 15-16 septembrie 2011. Manifestare realizat cu sprijinul Autoritii naionale pentru
cercetare tiinific. Galai: Editura Europlus, p. 157 164
116. Savin-Zgardan A. Probleme ale motivaiei unitilor polilexicale stabile n limba romn.
Chiinu: Princeps Magna, 2011. 152 p.
Recenzie. Butuc Petru. Savin-Zgardan Angela. Probleme ale motivaiei unitilor polilexicale stabile n limba
romn. Chiinu: Princeps Magna, 2011. 152 p. n: Philologhia, 2013, LV, nr. 1.2, p.112-114

234

117. Savin Zgardan A. Unele consideraii privind constituirea locuiunilor verbale. n: Revista de
lingvistic i tiin literar, Chiinu, 1990, p.34-44 (cu alfabet rusesc)
118. Savin-Zgardan A. Valori lexico-gramaticale ale locuiunilor verbale romneti n plan
sincronic i diacronic. Chiinu: Edit. Bons Offices, 2001. 135 p.
119. Saussure Ferdinand de. Curs de lingvistic general. Iai: Ed. Polirom, 1998. 421 p.
120. ineanu L. ncercare asupra semaseologiei limbii romne, Bucureti, 1887. 159 p.
121. ineanu L. ncercare asupra semasiologiei limbii romne. Studii despre tranziiunea
sensurilor, Bucureti: Tipografia Academiei Romne, 1887; reeditare, Timioara: Ed. De Vest,
1999. 159 p.
122. Srbu R. Antonimia lexical n limba romn. Timioara: Editur: Facla, 1977. 272 p.
123. Teodorescu E. Propoziia subiectiv. Bucureti: Editura tiinific, 1972. 132 p.
124. Texte dialectale. Supliment la Atlasul lingvistic moldovenesc. Vol. 1. P.1. Chiinu, 1969.
244 p. (cu alfabet rusesc)
125. TDMV: Texte dialectale. Culese de S. Dumistrcel i publicate de D. Hreapc i I.-H.
Brleanu. n: Noul atlas lingvistic romn pe regiuni. Moldova i Bucovina. Iai: Editura
Academiei Romne, 1993. 347 p.
126. Ureche Grigore. Letopiseul rii Moldovei. Chiinu: Cartea Moldoveneasc, 1971. 264 p.
127. Vasiliu E. Elemente de filosofie a limbajului. Bucureti: Editura Academiei Romne, 1995.
132 p.
128. Zamfirescu Duiliu. Viaa la ar. Tnase Scatiu. n rzboi. Bucureti: Cartea romneasc,
1982. 464 p.
129. Zanne I.A. Proverbele romnilor. Vol.I-X. Bucureti: Socecu, 1895. 237 p.
130. Zaporojan, I. n legtur cu clasificarea omonimelor n limba moldoveneasc. n: Studii de
lexicografie i lexicologie. Chiinu: tiina, 1973, p.106-125
131. Zgardan A. Tipologia filiaiei sensurilor n structurile polisemantice. n: Revista de
lingvistic i tiin literar, Chiinu, 1997, nr. 6, p.88 - 92
Publicaii n limba francez
132. Bally Ch. Trait de stylistique franaise. Heidelberg-Paris: Librairie Klinchsieck, 1911. 264
p.
133. Bally Ch.. Trait de stylistique franaise. Ed.I, Heidelberg et Paris, 1909; d. III pour
volume 1 (nuveau tirage), Genve et Paris, Georg et Klincksieck, 1951; ed. IV pour la volume 2,
1983. 264 p.

235

134. Bally, Ch. Linguistique gnrale et linguistique franaise. 4-me dition. Berne: Francke,
1965. 331 p.
135. Bouton Ch. La signification: Contribution une linguistique de la parole. Paris: Klincksieck,
1979. 332 p.
136. Breal M. Essai de smantique. Science des significations, Paris: Hachette, 1897. 349 p.
137. Brecle H.E. Smantique. Paris: Armand Colin, 1974. p.110
138. Candrea I. A. Cours complet de grammaire roumaine. Bucureti, 1928. 321 p.
139. Duchacek O. Le champ conceptuel de la beaut en franais moderne. n: Vox romanica
1960, 18, p. 297-323
140. Duchacek, O. Prcis de smantique franais. Brno: Universit J.E.Purkine, 1967. 262 p.
141. Eliade Mircea. Trait d'histoire des religions . Trait dhistoire des religions. Prface de
Georges Dumzil, traduction du roumain, par Mme Carciu, Jean Gouillard, Alphonse Juilland,
Mihai Sora et Jacques Soucasse, dition revue et corrige par Georges Dumzil. Paris: Payot,
Bibliothque scientifique, 1949. 405 p.
142. Falk A. La motivation des units phrasologiques (UF) franais et espagnoles composante
vgtale. La Cl des Langues [Lyon: ENS LSH/DGESCO]. Mis jour le 22 septembre 2009.
Disponibil pe: htttp://cle.ens-lsh.fr/1251209965062/0/fiche__article/ (vizitat 13.10.2009)
143. Greimas A. Smantique structurale. Recherche de mtode. Paris: Larousse, 1966. 202 p.
144. Guiraud P. Les locutions franaises. Paris: PUF, 1961. 108 p.
145. Humbert J. Le franais idiomatique. Paris: Neuchtel, 1954. 167 p.
146. Lopatnikova L. N., Movchovitch N. A. Prcis de lexicologie du franais moderne. Moscou:
ditions en langues trangres, 1958. 199 p.
147. Nyrop Kr. Grammaire historique de la langue franaise, I IV, Copenhaque et Paris, 1899
1930.
148. Pavel V. Onomasiologie et golinguistique. n: Hommage a Jacques Allieres. 2 Romania
sans frontieres. Atlantica, 2002. 2 vol., 651 p., p.528-535.
149. Pottier B. Vers une smantique moderne. n: Travaux de Linguistique et de Philologie:
Universit de Strasbourg, T.II, nr. 10, 1964, p.107-137
150. Rat M. Dictionaire des locutions franaises. Paris: Larousse, 1957. 446 p.
151. Rat M. Petit dictionnaire de locutions franaises. Paris: Larousse, 1962. 448 p
152. Robert C. Phrasologie franaise. Groningue: Wolters 1905. 504 p.
153. Rosseti A. Le mot: squisse d une thorie gnrale. Copenhague-Bucureti, 1943. 51p.
154. Saussure Ferdinand de. Cours de linguistique gnrale. Paris: Payot, 1965. 331 p.
155. Saussure F. de. Cours de linguistique gnrale. diion critique prpare par Tulio de Mauro.
Paris: Payot, 1973. 510p
236

156. Saramandu N. Les designations romanes du foie. n Atlas linguistique roman (ALiR).
Volume I. Commentaires sous la redaction de Gaston Tuaillon et Michel Contini. Roma:
Instituto Poligrafico e Zecca dello Stati Libreria dello Stato, 1996, p. 81-94
157. Schehae A. Essai sur la structure logique de la phrase. Paris: Socit de linguistique de
Paris, 1926. 237 p.
158. Tuescu M. Prcis de smantique franaise. Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic,
1974. 216 p.
159. Ullmann St. Prcis de smantique franaise. Berne: A. Francke, 1952. 334 p.
160. Vendryes J. Le Langage: Introduction linguistique l'histoire. Paris, 1950. 447 p.
Publicaii n limba german
161. Blank A. Eifuhrung n die lexicalische Semantik fr Romanisten. Tbingen: Niemeyer,
2001, p.5-13.
162. Brger H. Phraseologie. Eine Einfhrung am Beispiel des Deutschen. Berlin.: Erich
Schmid, 2003. 352 p.
163. Dobrovolskij D. Kognitive Aspekte der Idiom-Semantik. Studien zum Thesaurus deutscher
Idiome. Tbingen: Narr, 1995, p.8-9.
164. Faro K. Ikonographie, Ikonizitt und Ikonismus: Drei Begriffe und ihre Bedeutung fr die
Phraseologieforschund.

n:

Neue

theoretische

und

methodische

Anstze

in

der

Phraseologieforschung. Linguistik Online 27,02 [2006]. Disponibil pe : http://www.linguistikonline.de/27_06/faroe.pdf. (vizitat 9.06.2012)


165. Hallsteinsdottir E. Das

Verstehen idiomatisher Phraseologismen in der Fremdsprache

Deutsch. n: Philologhia Sprachwissenschtfliche Forschungsergebnisse, 49. Disponibil pe:


http://www.verlagdrkovac.de/0435_volltext.htm (vizitat 9.06.2012)
166. Hummer C. Semantische Besonderheiten phraseologischer Ausdrcke.-Korpusbasierte
Analyse. n: Neue theoretiche und methodische Anstze in der Phraseologieforschung
Linguistik

Online

27,02

[2006].

Disponibil

pe:

http://www.linguistik-online.

de/27_06/huemmer.pdf (vizitat 9.06.2012)


167. Ipsen G. Der neue Sprachbegriff. n: Zeitschrift fr Deutschkunde. Leipzig Berlin,
Bd.46, Hft.1, 1932, p. 34 52
168. Jolles A. Antike Bedeutungsfelder. n: Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und
Literatur. Halle (Saale), 1934, Bd. 58, Hft. 1-2, p. 97-109
169. Katz J.J., Fodor J.A. The Structure of a Semantic Theory. n: Language, 1963, nr. 39,
p.170-210.
237

170. Porzig W. Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen. n: Beitrage zur Geschichte der


deutschen Sprache und Literatur, Halle (Saale), Bd.58, Hft.1-2, 1934, p.70-81.
171. Weisgerber L. Vom Weltbild der deutschen Sprache. n: Von den Krften der deutschen
Sprache. Ed. 2. Dusseldorf: Schwann, 1950, p. 82-104
Publicaii n limba englez
172. Hjelmslev L. Prolegomena to a Theory of Language. University of Michigan:Waverly
Press, 1953. 92 p.
173. Lyons J. Structural Semantics. An Analysis of Part of the Vocabulary of Plato. Oxford:
Blackwell. 1963. 237 p.
174. Morris Ch. Writings on the General Theory of Signs The Hague-Paris: Mouton, 1971. 486
p.
175. Reuning K. Joy and Freude. Swathimore: PA, 1941. 437 p.
176. Ullmann St. Semantics: An Introduction to the Science of Meaning.Oxford Basil Blackwell,
1962. (10). 278 p.
177. Ullmann St. The Principles of Semantics. Glasgow, 1951. 314 p.
Publicaii n limba italian
178. Mauro Tulio de. Introduzione alla semantica. Bari: Laterza, 1970, 308 p

Publicaii n limba latin


179. Miclosich Fr. Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum emendatum auctum. Wien:
Braumller, 1862-1865. 1171 p.
Publicaii n limba bulgar
180. . . , 1895-1904. (. ).
, 5 Vol. 1908
Publicaii n limba rus
181. A .., B.. . :
, 1984. 132 p.
182. .. . n:
. . . : , 1965, .32, p. 3-172
183. .. . .: - , 1963. 208 p.

238

184. .. . . :
, 1974. 367p.
185. .. , II.
( ). n:
, nr. 3, 1972, p. 22-23.
186. .. . n:
. --, -
-, 1964. 315 p.
187. .. ,

n:

. . 2, ,: . -, 1972, p. 155-194
188. . . . : , 1957.
256 p.
189. .. . : ., 1969.
608p.
190. .. , . .: , 1970. 264 p.
191. . . : - , 1961. 394 p.
192. . . : , 1974. 445 p.
193. . . :
, 1973. 372 .
194. .
( ) // . , 1983, p.21-30
195. , . . .
: , 1967, . 165-169
196. . A. . n:
. : , 1965, p. 121-128.
197. .. . . 3-, .
: , 2010. 301 .
198. .. . - . 2-
. : , 2004. 64 .
199. .. . ( ).
. : - , 1984. 191 .
200. .. : . 2. .
: URSS: , 2010. 208 .
239

201. , ..
. n:
. : , 1974, .54-74
202. .. : . . -
.-. : , 1965. 492 p.
203. .. . - : , 1965. 73 p.
204. . . , 2- . : - .-, 1976. 429 p.
205. .. . :
, 1978. 248 p.
206. .. --. : , 1983. 264 p.
207. .. . .. . n: -
.., 1980, 15, p. 19-29
208. .., . n:
. , 1990, p. 20-25.
209. .. . : . ., 1981. 184 p.
210. , .. . n:
( ). : , 1972, p.57-64.
211. , .. . . : ,
1977. 312 p.
212. , ..
. n: . . : , 1977,
p.118-139.
213. , .. . n:
, ,
. : . . -, 1964, .167-172
214. , . ./
. n:
, , .
: ..., 1964, . 189-199
215. .. . n:
A . : , 1965, p.129-142
216. . . . : ,
1971. 264p.

240

217. ..
. n: . : - A
, 1955, p.322-361
218. .. - . : , 1976. 1088 p.
219. .. .
n: . , 1971, p. 27-37
220. . . : - ..,1958. 578 p.
221.

..... , 1965. 20 p.
222. .. , . 20, nr. 4, 1916,
p.179 i . 23, nr.1918, p. 168-170
223. .., .. .
n: . . . : , 1989, p. 9-15
224. . . . n:
. : . , 1964, p. 67-103.
225. , . . . n: .
: , 1965, .41-52
226. ..
. n:
. . 1968. , 1970, p. 195-202.
227. .. . : , 1986. 310 p.
228. .. - .
n . : , 1965, p. 262266
229. .. XIX-XX p . . 2, 3-
. , 1965. 494 p.
230. .. . , 1957. 324p.
231. . . , 1962. 384 p.
232. .. VI-I . .. //
.
: . . . .347. , 1989, p.41-48.
233. .. -
: . . ... . . . , 1987. 21 p

241

234. .. .
n . , 1976, p.5-31
235. , ..
. n . --:
, 1987, p. 8-17
236. . ,
. n: . , 1967. .I, p.141-153
237. . .. . n:.
. , , 1965, p. 53-62
238. .. // . H, 1988, p.33-41
239. , .
, . n: .. ...-, . 66,
1966, . 276-293
240. .. - . : . 1978. 836 p.
241. .. - . n: . : , 1962, 5, p. 91105
242. .. . n:
. : , 1965, p. .277-283
243. . . ( ). : ,
1970. 344 p.
244. . . . :
, 1972. 288 p.
245. .. :
. . ... . . . - , 1985. 16 p.
246. 240. .., .. . :
, 1981. 143 p.
247. .. . : ,
1977. 224 p.
248. .. . n:
. , 1967. .1, p.5-19
249. .. - .
, 1994. 208 p.
242

250. ..
( ). n: .
: - , 1959, p.157-312
251. ..
: . . ... . . . . 1987. 33 p.
252. . . . : . ., 1989. 287 p.
253. .. . : , 1990. 166 p.
254. . . . : ,
, 1977. 280 p.
255. .. - . n:
. . . .
. .. , 1989. . 337, p.53-62
256. , .

). . . .. , , 1987, 20p.
257. .. . :
, 1976. 318 p.
258. . . - .
.
, 1980. 36 p.
259. .. . : ,
1981. 189 p.
260. .. :
? // , , 1983, , p.34-40.
261. . . . : . .
1987. 288 p.
262. .. . : -
, 1973. 290 p.
263. .. . : , 1982. 272 p.
264. 260. . . . n: , , 1957, 2,
p.125 - 129
265. .. . (
). n: . . 2, : . -
. . , 1957, p.31-53
243

266. . ., . n: . .
. : , 1974, p.182-219
267. .. . : , 1983. 232 .
268. ..
XVIII . : , 1972. 307 p.
269. ..
XVIII . /. ,, 1977. 39 p.
270. .. .
: , 2006. 136 p.
271. .. -
: . . ...
. . . , 1981. 18 p.
272. . .
. . . . -. : , 1976.
200 p.
273. .. . n: , 1880,
4, p. 162-221.
274. .. -
. n: , , 1985, 3, p. 72-77
275. .. -
: . .... . .
. , 1984. 20 p.
276. .. /
/: . . ... . . . , I973. 20 p
277. . . . . - . . . 4-. .: , 1967, p. 123-127
278. .., .., ..
. : . .- . ,
1975. 129 p.
279. .. . n: ,
1977, 5, p. 110-116
280. .. -
/ . n:
: . . . . .Tope. .: 1980. .168, p. 205-222

244

281. . . , .
n: . :
. -, 1972, p. 145-154
282.

..

: . . . -
//. ., 1987. .298, p.109-118
283. .. .
. . . . , , ,
1958, 7-8, p. 151-160
284. .. o
. n: . : . ., 1972. .2, p.162-170
285. .. . n:
. : ,
1957, p. 3-72
286. C .. . , 1910
1914. . 13. 2000 p.
287. ..
. . . . . -, 1952. 20 p.
288. , , 1982. 160 p.
289. . ep . n:
, 1970, 2, p.55-64
290. . . : -
, 1985. 171 p.
291. .. . n: . .
: , 1972, p. 456 515
292. . . . :
. -, 1972, p. 7-19
293. , . . n:
. : , 1977, p. 7-98.
294. , . - . , 1968. 272 p.
295. . , I-V. (Traducere din german
O.N. Trubaciov, sub redacia i cu prefaa prof. B.A.Larin). : , 1964-1973.
576p.
296. .., ... ,
. . : , 1979. 240 p.
245

297. . . . -
. /. , 1977. 20 p.
298. . . . : , 1977. 167
p.
299. ..
. n: . , 1967. .1, p.2035
300. .. . :
, 1970. 199 p.
301. . . . n:
. : . -, 1972,
p. 112-114
302. .. . n:
: 21-24 1967.
, 1967, p.I80-I82
303. . . .
. . . 2-. : , 1969. 272 p.
304. .. , 3- ., . . : . ., 1985. 160 p.
305. , ., , ., , .
. : , 1987. 240 p.
306.

..

. n: . : -
, 1987, p.4-47
307. .. . : . .,
1988. 154 p.
308. , . (
). : , 1973. 280p.
309. . . ,
, IV. : . . -, 1971, p. 45-49
310. , I-II , : : , 1977. 360 p.
311. . . n: . : 1983, p.102117.
312. . . : , 1985. 460 p.

246

DICIONARE I SIGLE
DA: Dicionarul limbii romne. Bucureti: Academia Romn. A De, F Lojni. Bucureti,
1913-1949
DA: Dicionarul explicativ al limbii romne. Ediia a doua. Bucureti, 1996
DE: Dicionar enciclopedic. Chiinu: Cartier, 1999. 1810 p.
DEL: Comulea E., Teiu S., erban V. Dicionar de expresii i locuiuni. Chiinu: tiina,
1998. 348 p.
DELR: Breban. V., Bulgr Gh., Grecu D. . a. Dicionar de expresii i locuiuni romneti.
Bucureti: Editura tiinific, 1999. 511 p.
DELLR: Duda G., Gugui A., Wojcicki M. J. Dicionar de rsii i locuiuni romneti.
Bucureti: Editura Albatros, 1985. 816 p.
DEX: Dicionar explicativ al limbii romne. Bucureti: Editura Academiei RSR, 1984. 1050 p.
dex-online: http://dexonline. ro/informaii
DFFMR: Popovici R. Dicionar frazeologic francez moldovenesc rus. Chiinu: Lumina,
1977. 512 p. (cu grafie rus)
DFMR: Soloviov V., Soloviova V.A. Dicionar frazeologic moldovenesc rus. Chiinu:
Lumina, 1976. 224 p.
DFRR: Gh. Bologan, T. Voronova. Dicionar frazeologic rus romn. Bucureti: Editura
tiinific, 1968. 392 p.
DI: Dicionar enciclopedic. Chiinu: Cartier, 2003. 1674 p.
DLR: Dictionarul limbii romne, serie nou. Bucureti: Academia Romn, 1995
DMG:

Kernbach V. Dicionar de mitologie general. Bucureti: Editura tiinific i

enciclopedic, 1989.665 p.
LA: Literatura i arta
SDE: Scurt dicionar etimologic al limbii moldoveneti. Redactori: N. Raevschi, M. Gabinschi.
Chiinu: Redacia principal a Enciclopediei Sovietice Moldoveneti. 1978. p. 680
SSLT: .., .. .
.: , 1985. 399 p.
: . : , 1971. 679 .
:

., ., ., . -

. - . :
. : , 1980. 583 .
: . .
. . 1-30. , 1875
247

ANEXA I
Uniti polilexicale stabile mitologice
UPS mitologice ptrund, de regul, prin intermediul literaturii i se refer la o perioad mai
trzie. Studierea UPS conform metodei geografiei lingvistice a condus la concluzia c cele mai
numeroase UPS au o foarte mare rspndire, cltoresc mult i c doar puine sunt staionare.
Stabilirea originii UPS care se regsesc pe teritorii lingvistice vaste este o problem foarte
dificil. Multe din locuiunile i unitile frazeologice, avnd punctul de plecare din Grecia
antic, au trecut n limba latin i apoi s-au extins pe teritoriul francez, german, romn etc.
Aducem cteva exemple de uniti polilexicale stabile n limba romn n confruntare cu cele din
limbile rus, francez i bulgar, care se refer la mitologie.
Clciul lui Ahile talon dAchille [DFFMR, p. 425]
. Legenda antic povestete c Ahile, celebru erou grec, a fost cufundat de mama sa Tetis n
apele fluviului morilor, Stix, pentru a deveni invulnerabil. Numai clciul, de care l inea mama
lui, a rmas vulnerabil. n timpul rzboiului traian, Paris l-a rnit n clci cu o sgeat, care l-a
fcut s moar. Numele lui simbolizeaz vitejia, curajul, iar clciul lui Ahile a devenit
sinonimul locului vulnerabil.
Mrul discordiei [DEL, p. 128] pomme de discorde
[, . 576]. Conform mitologiei greceti, zeia Discordia, divinitate rufctoare,
fiica Nopii i sora lui Marte, furioas, cci n-a fost invitat la nunta lui Tetis i Pele, a aruncat n
sala de osp un mr, care purta inscripia Pentru cea mai frumoas. Paris troianul trebuia s
soluioneze aceast problem complicat, alegnd ntre trei diviniti (Atena, Hera i Afrodita)
pe cea mai frumoas. El decern mrul Afroditei, care i-a propus n recompens dragostea i el o
fur pe frumoasa Elena. Alegerea lui strni mnia Atenei i Herei. Acest mr a fost, deci, cauza
rzboiului troian. Epizodul dat este deseori evocat de scriitori n operele lor. Mrul discordiei a
devenit sinonimul cauzei vreo unei glceve, dispute, cauza nvrjbirii.
Firul Ariadnei le fil dAriane
[, . 356]. Legenda antic relateaz c locuitorii Atenei, conform ordinului regelui insulei
Creta, trebuiau s sacrifice n fiecare an lui Minotaur, semiom - semitaur, apte fete i apte
biei. Nenfricatul Tezeu a reuit s salveze victimele, dup care a ptruns n labirintul
Minotaurului i a ieit de acolo, condus de firul Ariadnei, fiica regelui Minos, cu care s-a
cstorit mai trziu. n zilele noastre, aceast expresie desemneaz un mijloc care ne servete
pentru salvare.

248

Lacrimi de crocodil larmes de crocodile [DFFMR, p. 227]


[, . 470]. Aceast expresie era de acum foarte rspndit la anticii
care credeau c i crocodilul suspin i vars lacrimi, imitnd vocea uman, pentru a atrage
victima. Iar conform opiniei altora, crocodilul vars lacrimi atunci, cnd devoreaz victima.
Aceast expresie poart semnificaia de lacrimi ipocrite, false, mincinoase; a se plnge n mod
ipocrit, a face s par c cineva regret vreun lucru fcut.
Cntecul lebedei chant de cygale [, . 384]
. Conform credinei anticilor, lebda cnt nainte de a muri. Esop vorbete despre aceasta n una
din fabulele sale (s. VI .e.n.). Aceast expresie o gsim n tragedia lui Eshil Agamemnon (s.
VIV .e.n.). Cicerone n opera sa Oratorul (3, 2) o folosete, vorbind despre rasus care a
murit dup ce a inut un discurs. Astfel, aceast expresie a cptat urmtorul sens: ultimele
elanuri ale unui geniu.
Pasrea Pheonix oiseau Pheonix . Feonix era
pasrea sfnt a Egiptului antic. Mitul egiptean a trecut n Grecia. Conform legendei antice,
Feonix a fost o pasre fabuloas, care tria mai multe secole i care murea pe un rug i rentea
din propria cenu fiecare cinci sute de ani. Ea a devenit sinonimul imortalitii i renaterii. Se
utilizeaz n raport cu un fenomen, lucru care renate atunci, cnd toi l consider deja trecut,
inexistent.

249

ANEXA II
Uniti polilexicale stabile bazate pe realiti istorice
O serie de frazeologisme s-au format pe baza realiilor istorice i surselor literare din limba
originalului. De exemplu:
Scopul scuz mijloacele qui veut la fin veut les moyens
. Aceasta a fost deviza iezuiilor, mprumutat de ei de la
filosoful englez Hoobs (1588-1679). Gsim aceeai idee pus n gura iezuitului Blaise Pascal
(1623-1662). Expresia semnific faptul c pentru unele persoane toate mijloacele sunt bune
pentru a atinge vreun scop, cci scopul scuz mijloacele.
UPS Zarurile sunt aruncate le sort en est jet [DFFMR, p. 414]
[, . 262] i are originea ntr-un fapt istoric real. Trecnd Rubiconul
Iuliu Cezar a pronunat aceste cuvinte, ce sugerau tuturor c el a luat o decizie grav. Senatul
roman, pentru a asigura Roma mpotriva trupelor galiene, a declarat trdtor de patrie pe cela,
care va trece acest ru cu vreo trup. Iuliu Cezar trecu Rubiconul cu armata sa i strig: Alea
jacta est (Zarurile sunt aruncate), cuvinte care au trecut, la fel, n UPS. Astfel ncepu rzboiul
ntre Senat i Cezar. Plutarh povestete c Iuliu Cezar a luat aceast decizie n urma unei reflecii
ndelungate: n sfrit, neascultnd dect de pasiunea sa i nelund n seam toate sfaturile
raiunii pentru a nu se arunca orbete n viitor, el (Cezar) pronun aceste cuvinte i cuceri
oraul.
UPS Victoria lui Pyrus Victoire la Pyrrus face
aluzie la victoria regelui Epiriei Pyrus asupra romanilor n btlia de la Ascoli. Ambii adversari
au avut pierderi mari i regele Pyrus nsui a fost rnit (a. 279 .e.n.). Cnd era felicitat pentru
victoria sa, Pyrus rspunsese: Dac o a doua nfrngere a romanilor va trebui s ne coste att,
noi vom pieri. Astfel, victoria lui Pyrus semniific o victorie costisitoare i ndoielnic.
UPS de provenien istoric sunt i urmtoarele:
Carne de tun viande canon [DFFMR, p. 462] . UPS
dat se utilizeaz cu sensul mas de militari trimii de guvernani spre a lupta cu pierderi
sngeroase n rzboaie.
Unitatea polilexical stabil Calul troian cheval de Trois
este att de origine istoric, ct i de origine livreasc. Conform Iliadei, atunci
cnd asedierea Troiei era la al zecelea an, grecii au construit la sfatul Minervei un cal enorm din
lemn, n interiorul cruia ei ascunser soldaii lor i pe care l-au plasat nu departe de Troia.
Troienii, creznd c acesta este un simplu cadou de la grecii care bteau n retragere, l
250

transportar n ora fr a ine seama de prezicerile preotului Laokon. Noaptea ostaii greci au
ieit din calul de lemn, au deschis porile Troiei trupelor lor i au ruinat oraul. Scriitorii fac
deseori aluzii la acest epizod n operele lor. Calul troian a devenit sinonimul unui cadou ce
ascunde o trdare.
Sabia lui Damocles pe de Damocles - .
Damocles, curteanul lui Denis Tiranul (sec. al IV-lea .e.n.) invidia fericirea aceluia.
Atunci, voind a-l face pe Damocles s neleag care sunt plcerile puterii, Denis Tiranul l invit
s ia locul su propriu n timpul unui osp i ordon servitorilor s-l serveasc ca pe el nsui.
Damocles era n al aptelea cer, pn cnd observ de asupra capului su o sabie grea i ascuit
care era suspendat de un fir de pr de cal. Sabia lui Damocles a devenit simbolul unul pericol
care pndete omul n momentul prosperitii sale pretinse.
A trece Rubiconul passer le Rubicon [, .
435].
Aceast expresie care semnific a face un pas decisiv face aluzie la un epizod din viaa
lui Iuliu Cezar. Rubiconul este un ru care separ Italia de Galia alpin. Senatul roman, pentru a
asigura Roma mpotriva trupelor goliene, a declarat trdtor de patrie pe cela, care va trece acest
ru cu vreo trup. Iuliu Cezar trecu Rubiconul cu armata sa. Expresia dat semnific a face un
pas decisiv.
apte minuni ale lumii les Sept merveilles du monde
. Astfel erau numite n Antichitate apte opere de art minunate: piramidele din Egipt,
grdinile suspendate ale Semiramidei din Babilon, templul Artemidei din Efes, statuia lui Jupiter,
al crei autor este celebrul sculptor grec Fidias, mormntul din Mauzoleu creat la Halikarnas,
colosul lui Rodes, gigantica statuie de bronz care reprezenta pe Helios, zeul Soarelui la greci i
un turn de marmor avnd 180 metri n nlime, primul far. Aceast UPS este utilizat atunci,
cnd vorbitorul dorete s califice vreo creaie absolut deosebit.
Arbitrul eleganei arbitre des lgances
. Acesta era supranumele dat lui Petroniu, celebrul curtean de pe timpul lui Nero, autorul
Satiriconului. Astfel e numit o persoan care servete drept exemplu altora prin inuta sa i
prin maniera de a se mbrca.
n continuare vom prezenta unele UPS, bazate pe realiti istorice, care se regsesc doar n
limba romn, fiind indigene.
A-i aprinde paie-n cap cu semnificaia: a-i atrage nemulumirea, suprarea altora,
cuzndu-i singur o neplcere; a se bga n bucluc. Originea acestei expresii trebuie cutat
ntr-un obicei vechi, venit n Moldova din Orient. Prin veacurile XVIXVII, ca s dai o jalb
Domnului rii ori altui mare dregtor, trebuia s pndeti momentul, cnd domnitorul ieea de la
251

curte i, fcnd un sul de paie ori de rogojin, s-l aprinzi, s-l ridici n sus, n dreptul capului, ca
s atragi atenia maimarelui s te asculte. Cel, mpotriva cruia era ndreptat jalba, de cele mai
multe ori se rzbuna mpotriva jlbaului. Astfel, acesta avea din nou neplceri. Se mai putea
ntmpla c jlbaul prin plngerea sa s strneasc suprarea celui cui i se adresa i astfel ddea
de neplceri la care nici nu se atepta. Citim la I. Creang n Amintiri din copilrie: Toat ziua
am stat pe capul tatei s-mi fac i mie un buhai; ori de nu, batr un harapnic. Doamne, ce
harapnic i-oi da eu, zise tata de la o vreme. Vznd eu c mi-am aprins paie-n cap cu asta, am
terpelit-o de acas numai cu beica cea de porc, nu cumva s-mi ia tata ciubotele. Legtura cu
faptul concret poate fi uneori uitat, demotivaia semnificantului avnd loc, iar n limba
contemporan expresia e folosit numai cu sensul figurat.
La originea unor UPS se afl deseori obiceiuri vechi, disprute. Aa sunt UPS A arunca
mnua, , care se trag de la un obicei de demult ce semnifica chemarea
adversarului la duel, fiindu-i aruncat mnua n fa. Actualmente aceste UPS au semnificaia
de a provoca pe cineva la ceart, la confruntare. UPS rompre la paili avec qn nseamn a se
certa cu cineva, fcnd aluzie la un obicei la romani [146, p. 91].
A nu avea nas cu sensul a nu avea trecere, a nu ndrzni, a nu cuteza. n Moldova i n
alte ri n Evul Mediu era obiceiul ca celui ce ndrznea s unelteasc, s comploteze mpotriva
domnitorului rii cu scopul de a-l rsturna din scaun, s i se taie nasul, s fie crestat la nas. Cei
tiai la nas nu aveau trecere la domnie, nu puteau deveni domnitori. Toat lumea cunoate c
Milescu-Sptaru a fost scriitor, a cltorit chiar pn la ndeprtata Chin, fapt rarisim atunci,
descriind o ar necunoscut pentru mai toat lumea. Dar puini cunosc c Necolae MilescuSptaru a fost crestat la nas din cauza c a vrut s-l rstoarne din scaun pe domnul tefni
Vod.
A da bir cu fugiii cu semnificaia a disprea se trage dintr-un fapt real. Pe vremuri,
ranii romni, muncind din greu i, acumulnd anevoie cte ceva pentru gospodrie, erau
mpovrai cu biruri greu de suportat. Cnd statul nu are surse ce provin din procesul de
producere, surse care asigur mersul bun al dezvoltrii societii, conducerea procedeaz la
impozitarea oamenilor, inventnd tot mai multe impozite sau mrind valoarea celor vechi. Dar
ce-i rmne s fac omului simplu? ranul nostru era nevoit s fug de pe moie, din cauza c
nu putea plti birurile grele, prea mpovrtoare. Astfel, birul era pltit nu cu gru, orz, gini, dar
cu evadarea. De aici i expresia a da bir cu fugiii, motivemul fiind ironia utilizat de vorbitor,
cu semnificaia a disprea, a fugi dintr-un loc pentru a scpa de o rspundere sau de pedeaps.
A se lsa pe tnjal cu sensul: despre animale de traciune a trage foarte ncet
(sprijinindu-se pe tnjal), despre oameni a lucra ncet; a neglija sau a amna lucrul. Tnjal e
un fel de proap, care se folosete pentru a prinde a doua pereche de vite n jug, pentru a lega de
252

jug unelte agricole cu traciune animal sau pentru a transporta greuti mari. Locuiunea a se
lsa pe tnjal are la baz motivemul care pornete de la felul n care animalul, sleit de munc,
trage n jug, sprijinindu-se n proapul carului. Deci, UPS a se lsa pe tnjal: (despre animale
de traciune) se utilizeaz cu semnificaia a trage mai ncet dect perechea, sprijinindu-se pe
tnjal; (despre oameni) a lucra ncet, fr spor, bazndu-se pe altul.
A pune degetul cu semnificaia a aplica amprenta digital pe hrtie n loc de isclitur. Pe
vremuri oamenii crturari erau o raritate. coli existau doar pe lng mnstiri, care erau centre,
focare de cultur, unde se nva a citi, a scrie caligrafic, a picta, a ciopli n lemn i piatr. Pn
la urm, n majoritatea lor, clugrii erau acei ce tiau s scrie, poate i din cauza c pe timpuri
se scria n limba slavon bisericeasc, pe care majoritatea oamenilor din popor nu o cunoteau.
Era nevoie de o pregtire deosebit pentru a putea scrie cu litere chirilice ntr-o limb
necunoscut sau puin cunoscut. Mai trziu au nceput s apar mai multe centre de nvmnt,
dar care la fel i aveau sediu pe lng o mnstire sau erau plasate n orae mari, iar pentru o
pregtire mai serioas se mergea peste hotare, n vederea prelungirii studiilor. Majoritatea
populaiei, ns, nu avea aceast posibilitate, rmnnd analfabet. Din aceast cauz, atunci
cnd era nevoie a iscli vreun document, netiutorului de carte nu-i rmnea altceva dect s
pun degetul pe hrtie, n loc de isclitur. UPS a pune degetul (pe hrtie) semnific a fi
netiutor de carte.

253

ANEXA III
Uniti polilexicale stabile livreti
O serie de UPS sunt acelea care i trag originea din literatura altor popoare. Drept
exemplu aducem urmtoarele mbinri stabile de cuvinte:
Timpul cost bani le temps est de largent . Expresia
se gsete la filosoful grec Teofast (372287 .e.n.). Celebrul filosof englez F. Bacon exprima o
idee asemntoare: Timpul este msura afacerilor, precum banii sunt msura lucrurilor (1620).
Expresia dat o ntlnim i n cartea marelui savant i om de stat american V. Franclin Sfat unui
june negociant (1748).
Expresia: A fi n al aptelea / noulea cer tre au septime / neuvme ciel
/ / [, .353].este atribuit
filosofului grec Aristofan (sec. VIV .e.n.), care n opera sa De cielem explic c cerul este
format din apte boli de cristal succesive care se numesc ceruri, al aptelea fiind acel al fericirii
supreme. Aceast expresie semnific a nu mai putea de bucurie; a fi foarte fericit [DEL, p.48].
UPS Mgarul lui Buridan ne de Buridan se
trage din sofismul lui Buridan, filosof scolastic din sec. al XIV-lea, rectorul Academiei din Paris.
Conform sofismului, emis de Buridan, un mgar, situat la distane egale ntre dou cpie de fn
sau ntre o cpi i o gleat de ap, nu va ti n ce direcie s-o apuce i va muri de foame, ceea
ce dovedete, dup Buridan, absena arbitrului liber. Un om indecis care nu tie ce parte s ia
poate fi comparat cu mgarul lui Buridan.
Un ru (o nenorocire) niciodat nu vine singur (-) le malheur ne vient jamais seul
[DFFMR, p.250] . Acestea sunt cuvintele lui
Tereniu n Ennuchus (sec. al II-lea .e.n.) care au trecut n proverb. Margarita de Navarre zice n
Hertameran (III, XXI, 1559): O nenorocire o caut pe alta.
Expresia Rde bine cine rde la urm rira bien qui rira le dernier
, ce , ce -,
mprumutat n limba romn de la fabulistul J. Florian (1755-1794) Doi rani i norul (IV,
19), a trecut n proverb. La figurat aceste cuvinte semnific faptul c nu trebuie s te bucuri
nainte de vreme.
UPS A nclzi arpele la sn rechauffer un serpent dans son sein
() , mprumutat din fabula lui Esop Lucrtorul i arpele
ngheat (sec. al VI-lea .e.n.), este explicat i ilustrat n fabula lui La Fonteine ranul i
arpele, unde un ran nclzete iarna un arpe ngheat care, nclzit, ncearc s fac o sritur
254

pentru a muca salvatorul su. La figurat aceast expresie semnific: a arta dragoste i
bunvoin unui om nerecunosctor [DEL, p.252], care se va ridica mpotriva binefctorului
su.
Mai bine mai trziu dect niciodat mieux vaut tard que jamais ,
- . Acestea sunt cuvintele istoricului Titus Liviu
(sec. I .e.n. sec. I e.n.) din Istoria Romei (IV, XXIII) care au trecut n fraseologism: Potius
sera, quam nunquam.
Unitatea frazeologic Cine nu lucreaz, acela nu mnnc qui ne travaille ne mange
, , i trage originea din
Epistola a doua a sfntului apostol Pavel ctre Tesaloniceni (III, 10). Aceast expresie exprim
inadmisibilitatea unei existene parazitare.
UPS A merge pe urmele cuiva (-.) marcher sur les pas de qn.
( ) este mprumutat din Arta poetic al lui N. Boileaux
(16361711), unde autorul, vorbind despre F. de Malherbe, scrie: Mergei, deci, pe urmele lui,
iubii-i puritatea. La figurat aceast expresie are sensul de a imita pe cineva, lundu-l ca
model. n limba romn exist locuiunea verbal a merge pe urmele (cuiva), neavnd origine
livreasc, utilizat n sens direct. Ea are acelai model semantico-distributiv i sensul direct: a
urma pe cineva.
Unitatea frazeologic A vinde pielea ursului din pdure vendre la peau de 1ours
, i
trage originea din fabula lui Esop. Aceste cuvinte au sensul de a avea visuri himerice, a-i face
iluzii referitor la un succes nesigur.
Expresia A se lupta cu morile de vnt se battre contre les moulins
face aluzie la un episod din celebrul roman
al lui Cervantes Don Quihote, unde eroul su se bate cu morile de vnt, pe care le-a luat drept
dumanii si. La figurat aceste cuvinte au sensul de a-i crea fantome, pentru a le combate.
UPS care au ptruns pe cale livreasc din alte literaturi, sunt i urmtoarele:
A fgdui muni de aur promettre monts dor [DFFMR, p.272]
. Aceast expresie face aluzie la frumoasele promisiuni ale cpitanilor
care la nceputul vreo unei expediii le fceau trupelor lor pentru a cuceri pmnturi minunate i
a trece munii. Aceast expresie se gsete nc la Tereniu n Dormion (sec. al II-lea): Aureos
montes polliceri. La figurat expresia are sensul: a face frumoase promisiuni fr a le mplini; a
promite marea i sarea.
Partea leului part du lion . Ideograma: cea mai mare
parte. Expresia e bine explicat de Fedru, scriitor latin de origine trac, n lucrarea sa Fabulele
255

esopice ale lui Fedru, libert al lui August (sec. I), de La Fonteine n fabula La Genise, la Chvre
et la Brebis en socit avec le lion i de autorul Romanului Vulpei (sec. al XV-lea ). Se utilizeaz
pentru a numi partea cea mai mare dintr-un bun, dintr-un ctig (realizat n comun), pe care i-o
rezerv cineva pentru sine [DEX, p.656].
Veacul de aur ge dor . Aceast expresie foarte veche se
gsete deja la poetul grec Hesiod (sec. al VI-lea .e.n.) n una din crile sale, n care el descrie
veacul Saturnului, zeul roman care, alungat din cer de ctre Jupiter, s-a refugiat n Laium, unde
a fcut s nfloreasc pacea i abundena i a nvat pe oameni agricultura. A fost o epoc
fericit i fr griji. Ovidiu, poet roman (sec. I .e.n.) vorbete despre aceasta n Metamorfoza (I,
89-160). La figurat, aceste cuvinte au devenit sinonime cu o via fericit i fr griji.
i lupul stul, i oaia ntreag / a mpca capra cu varza menager 1a chevre et le chou
, . Aceast expresie pare s-i trage
originea de la o problem pe care profesorii de matematic o ddeau elevilor s rezolve: n ce
mod un ran, care trebuia s transporte de pe un mal al unui ru pe cellalt un lup, o capr i o
varza, va proceda, pentru a pstra ntreag i capra, i varza. Rspunsul e urmtorul: el trebuie s
transporte n primul rnd capra, apoi lupul, readucnd capra pe primul mal, apoi varza i, n cele
din urm, pentru a doua oar, capra. n zilele noastre aceast expresie are sensul: a manevra
ntre dou persoane / cauze / partide n modul de a nu jigni nici pe unul, nici pe altul.

256

Declaraia privind asumarea rspunderii


Subsemnata Angela Savin, declar pe rspundere personal c materialele prezentate n teza de
doctor habilitat sunt rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice. Contientizez c, n caz
contrar, urmeaz s suport consecinele n conformitate cu legislaia n vigoare.
Savin Angela
Semntura
20 decembrie 2013

257

CURRICULUM VITAE
Date personale:
Numele i prenumele
Data i locul naterii
Cetenia
Studii:
Domeniile de interes
tiinific

SAVIN Angela
16 ianuarie 1959, or. Chiinu, Republica Moldova
Republica Moldova
Student, Facultatea de Litere, Universitatea de Stat a Moldovei, Diplom
cu meniune
Descifrarea materialelor de arhiv, a textelor vechi manuscrise n limba
slavon veche i n limba romn veche ( sec. XII-XVIII); istoria limbii
romne, metodologia studierii limbilor strine, predarea limbii romne
la alolingvi, predarea diferitelor discipline lingvistice la instituiile de
nvmnt superior.

Experien profesional
Activitatea de cercetare i
coordonare:
1981 pn n prezent Cercettor tiinific,
cercettor tiinific superior,
cercettor tiinific coordonator,
responsabil de Sectorul Istorie a limbii, dialectologie i onomastic al
Institutului de Filologie al AM,
Activitatea didactic:
1998 2013
Confereniar universitar, ULIM
Participare n proiecte i granturi:
2007 2009
Criterii privind periodizarea limbii romne . Director de proiect.
2010
Factori interni i externi n evoluia limbii romne (anul 2010). Director
de proiect.
2011-2014
Aspecte lexico-gramaticale i socio-lingvistice n istoria limbii romne .
Director de proiect.
Colaborare internaional:
2001-2003
2001-2002

Coautor i profesor n cadrul proiectului P.N.U.D. Limba mijloc de


integrare social (Limba romn pentru populaia alolingv n
Republica Moldova)
Proiect internaional HOPE-87 Moldova (Austria), Suport educaional
pentru copiii bolnavi de cancer, Centrul educaional al Institutului
oncologic din Moldova
258

Participri la foruri
tiinifice

Rapoarte prezentate la paisprezece colocvii i conferine internaionale,


dintre care la dou edine n plen.

Dou monografii (Motivaia locuiunilor verbale romneti. Chiinu:


Lucrri tiinifice i
Elan Poligraf SRL, 2008. 124 p.; Probleme ale motivaiei unitilor
tiinifico-metodice
publicate la tema tezei polilexicale stabile n limba romn. Chiinu: Princeps Magna, 2011.
152 p.), un dicionar (Dicionar de valori lexico-gramaticale ale
locuiunilor verbale romaneti. Chiinu: CEP U.S.M., 2004. 308 p.),
douzeci i nou de articole i studii tiinifice n ar i peste hotare.
Grade i titluri tiinifice, titluri onorifice:
1996
Doctor n filologie, specialitatea 10.02.01 Limba romn
1999
Atestat CNAA Titlul tiinific Cercettor tiinific superior
2002
Atestat CNAA Titlu tiinifico-didactic Confereniar universitar.
Premii i distincii:
2007
2009, 2011

Alte activiti:
2010 pn n prezent
2010 - pn n prezent
2000 pn n prezent
2000 pn n prezent
1997 - pn n prezent

Medalia ULIM - cu ocazia aniversrii a 15 ani de la fondarea ULIM


pentru merite deosebite n procesul didactic
Diplome de merit ale Mitropoliei Chiinului i a ntregii Moldove
n semn de recunotin arhipstoreasc pentru activitatea
srguincioas spre binele i ntru mrirea Sfintei Biserici Ortodoxe din
Moldova
Membru al Consiliului tiinific al Institutului de Filologie
Membru al Colegiului de redacie al revistei de profil Philologia
Secretar tiinific al Consiliului tiinific de susinere al tezelor de
doctor i doctor habilitat, specialitatea Limba romn, n cadrul
Institutului de Filologie al AM.
Membru al Seminarului metodologic, Institutul de Filologie al AM
Membru al Seminarului metodologic, Facultatea Litere, USM

Aptitudini i
competene
personale:
Limba matern
Limbi strine

Limba romn
Rusa nivel avansat, franceza nivel avansat

Competene i a
ptitudini
de utilizare a
calculatorului:

Microsoft Word, Internet Explorer, Excel, Power Point

Date de contact
Adresa:
Tel., e-mail:

Str. Miron Costin, 11/3, ap.37, Chiinu, MD2068


27 27 19 (s), 49 18 87(d.), 079172944 savin_angela@mail.ru

259