Sunteți pe pagina 1din 2

1.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Intre premisele directe care au stat la baza aparitiei finantelor pot fi mentionate:
Dezvoltarea populatiei si schimbul de marfuri in natura
Indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de rezervare a valorii
Amplificarea interventiei statului in viata economica si sociala
Prin diviziune sociala a muncii
Aparitia monedei cu valoare intrinseca
Indeplinirea de catre bani a functiei de masura a valorii
Indeplinirea de catre bani a functiei de mijloc de schimb
Aparitia institutiilor de tip statal
Aparitia banilor

2.
a)
b)
c)
d)
e)

Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au fost:


Darile in natura si prestatiile in munca pentru functionarea armatei
Impozitele in bani
Cheltuieli cu plata trupelor militare
Cheltuieli cu plata functionarilor publici
Tributurile lasate in bani

3.
a)
b)
c)

Care dintre afirmatii sunt adevarate?


Banul semn reprezinta o creanta asupra economiei unei tari sau a mai multora
Spre deosebire de banul marfa, banul semn nu are valoare intrinseca
Monedele folostite in prezent nu se include in categoria banului semn deoarece fiind confectionate din
metal au o utilitate proprie
d) Intrucat monedele din metal pretios aveau semne specifice (ce le diferentiau de altele) au fost incadrate in
categoria banului semn
Banul semn nu are valoare proprie, spre deosebire de banii din aur
4. Care dintre formulari corespunde acceptiunii vestice date conceptului de finante?
a) Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice in forma baneasca
b) Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice prin care se constituie si se distribuie
fonduri banesti pentru satisfacerea diferitelor necesitati
c) Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice in forma baneasca din sferele productiei si
repartitiei produsului national
d) Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice de repartitie in forma baneasca a
produslui creat
5. Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor, in conceptul de finante in sens restrans sunt incluse
uneori procese si relatii economice care:
a) Se realizeaza in forma baneasca
b) Se realizeaza in forma naturala, materiala
c) Implica un transfer definitiv sau rambursabil de putere de cumparare intre participanti (si se realizeaza in
forma baneasca)
d) Se deruleaza intre participantii la repartitia PIB in forma baneasca

6. Care in urmatoarele categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare atat in acceptiunea
extinsa cat si in cea restransa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere?
a) Toate procesele si relatiile economice de repartitie a PIB
b) Procesele si relatiile economice realizate in forma baneasca ce presupun un transfer de valoare si de
putere de cumparare intre participanti
c) Toate procesele si relatiile economice la care participa entitatile publice
d) Procesele si relatiile economice prin care se constituie, se distribuie si se utilizeaza fondurile banesti
pentru functionarea diferitelor entitati economico-sociale
7. Care dintre urmatoarele formulari corespunde acceptiunii extinse data conceptului de finante si sferei sale
de cuprindere?
a) Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice legate de procurarea, distribuirea,
utilizarea si reconstituirea continua a tuturor resurselor banesti necesare desfasurarii diferitelor activitati in
care sunt implicate autoritatile publice
b) Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au loc intre participantii la procesul
reproductiei economice si sociale
c) Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce vizeaza constituirea, distribuirea sau
utilizarea fondurilor banesti pentru functionarea diferitelor entitati, inclusiv a entitatilor publice
d) Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice ce au loc intre participantii la repartitia PIB
e) Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice in forma baneasca, ce au loc intre
participantii la procesul reproductiei economice si sociale
f) Finantele inglobeaza ansamblul proceselor si relatiilor economice legate de procurarea, distribuirea,
utilizarea si reconstituirea continua a tuturor resurselor banesti, necesare desfasurarii diferitelor activitati
8.
a)
b)
c)
d)

In sfera finantelor locale:


Transferul de valoare este in forma natural materiala
Transferul de valoare vizeaza satisfacerea unor nevoi de interes local
Nu este posibila contractarea de imprumuturi
Dimensiunile proceselor si relatiilor financiare sunt influentate de tipul de organizare statala

9. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la transferul de valoare ce are loc intre participantii la procesele
si relatiile financiare sunt adevarate?
a) Fiind realizat in forma baneasca, reprezinta implicit un transfer de putere de cumparare
b) In sfera finantelor private, se realizeaza intotdeauna cu caracter definitiv
c) In sfera finantelor publice vizeaza doar scopuri sau nevoi cu caracter public national
d) In sfera creditului, se realizeaza cu caracter definitiv
10. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la componentele principale ale sferei finantelor sunt adevarate?
a) Bugetul de stat si bugetele locale desemneaza categorii financiare ce desemneaza procese / relatii
financiare desfasurate pe principiul transferului de valoare definitiv si fara contraprestatie
b) Asigurarile exprima relatii financiare ce imbina caracteristici ale bugetelor publice si creditul
c) Transferul de valoare caracteristic relatiilor de credit se particularizeaza prin prezenta intermediarilor
financiari
d) Resursele banesti vechiculate prin relatiile aferente creditului se administreaza atat de entitatile si
institutiile specializate private, cat si de catre stat si alte autoritati publice.