Sunteți pe pagina 1din 6

Anul universitar 2014-2015

Anul III

semestrul 1

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

AFIŞAT AZI: 06 OCTOMBRIE 2014

CIG - Gr. 1 CIG - Gr. 2 CIG - Gr. 3 00 -9 50
CIG - Gr. 1
CIG - Gr. 2
CIG - Gr. 3
00 -9 50
8
272
Analiza ec. – financiară
S.Cîrstina
00 -11 50
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ
10
270
Prof.dr. Marian SIMINICĂ
00 -13 50
12
270
Analiza ec. – financiară
S.Cîrstina
00 -15 50
14
00 -17 50
16
00 -9 50
FISCALITATE
8
339
Conf.dr. Radu BUZIERNESCU
00 -11 50
CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR DE CREDIT
10
414
Prof.dr. Cerasela PÎRVU
Fiscalitate
268A
00 -13 50
12
R.Buziernescu
269
Contab. Instit. de credit
C.Pîrvu
Fiscalitate
268A
R.Buziernescu
00 -15 50
14
00 -17 50
16
00 -9 50
8
00 -11 50
10
00 -13 50
CONTABILITATE CONSOLIDATĂ
12
143
Conf.dr. Daniel GOAGĂRĂ
00 -15 50
CONTROL DE GESTIUNE
14
143
Prof.dr. Ion IONESCU
00 -17 50
16
339
Control de Gestiune
I.Ionescu
164
Contab. Instit. de credit
C.Pîrvu
164
Contab. Instit. de credit
C.Pîrvu
00 -9 50
8
00 -11 50
10
Contab. consolidată 443A
00 -13 50
12
D.Goagără
D.Goagără
443C
Analiza ec. – financiară
S.Cîrstina
443A
Contab. informatizată
00 -15 50
CONTABILITATE INFORMATIZATĂ
14
414
Conf.dr. Daniel GOAGĂRĂ
00 -17 50
AUDIT INTERN
16
270
Prof.dr. Sorin DOMNIŞORU
00 -19 50
Audit intern
18
CM5
S.Domnişoru
00 -9 50
Audit intern
Audit intern
8
270
S.Vînătoru
270
S.Vînătoru
Contab. consolidată 324B
00 -11 50
10
163
Fiscalitate
D.Goagără
D.Goagără
268B
Control de Gestiune
I.Ionescu
R.Buziernescu
324B Contab. informatizată
Contab. consolidată
324A
00 -13 50
12
D.Goagără
D.Goagără
268B
Control de Gestiune
I.Ionescu
324A
Contab. informatizată
00 -15 50
14
00 -17 50
16
VINERI
JOI
MIERCURI
MARTI
LUNI

Anul universitar 2014-2015

Anul III

semestrul 1

MG + ECTS + MK

AFIŞAT AZI: 06 OCTOMBRIE 2014

MG – Gr. 1 MG - Gr. 2 ECTS - Gr. 1 ECTS - Gr.
MG – Gr. 1
MG - Gr. 2
ECTS - Gr. 1
ECTS - Gr. 2
MK - Gr. 1
Manag. serviciilor
233A
Marketing direct
8
00 -9 50
S.Georgescu
S.Georgescu
463
G.Căpăţînă
233A
Manag. serviciilor
MANAGEMENT PUBLIC
Marketing B to B
10
00 -11 50
233A
Prof .dr. Adriana BURLEA
463
G.Căpăţînă
Marketing B to B
143
Corespondenţă în lb. Eng.
COMPORTAMENTUL
D.Popescu
12
00 -13 50
S.Puiu
324B
CONSUMATORULUI
324B
S.Puiu
233A
Prof .dr. A.BURLEA
Corespondenţă în lb. Eng.
14
00 -15 50
MANAGEMENTUL OPERAŢIUNILOR DE
TURISM
233A
Lect.dr. I.C. BĂLOI
Managementul operaţiunilor de turism
16
00 -17 50
143
I.C. Băloi
Manag. producţiei
8
00 -9 50
143
L.Dincă
MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI
10
00 -11 50
233A
Conf.dr. Liviu CRĂCIUN
Analiză ec. - fin.
12
00 -13 50
272
I.Sitnikov
443B
A.Dinu
268B
S.Cîrstina
Managementul calităţii
Logistica mărfurilor
MANAGEMENTUL CALITĂŢII
MARKETING DIRECT
14
00 -15 50
272
Conf. dr. I.SITNIKOV
233A
Conf.dr. S.GÎRBOVEANU
LOGISTICA MĂRFURILOR
16
00 -17 50
233A
Prof .dr. I.BUDICĂ
Analiză ec. - fin.
Economia serviciilor
8
00 -9 50
324B
S.Cîrstina
233A
S.Georgescu
Economia serviciilor
10
00 -11 50
324B
S.Georgescu
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ
12
00 -13 50
463
Conf.dr. Daniel CÎRCIUMARU
CORESPONDENŢA COMERCIALĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ
14
00 -15 50
463
Conf.dr. Ina SITNIKOV
Analiză ec. - fin.
Managementul producţiei
16
00 -17 50
463
S.Cîrstina
156
L.Dincă
Analiză ec. - fin.
8
00 -9 50
233A
S.Cîrstina
TEHNICI DE PROMOVARE
Analiză ec. - financiară
10
00 -11 50
233A
Conf. dr. Sorina GÎRBOVEANU
270
S.Cîrstina
Logistica mărfurilor
MARKETING B to B
MARKETING B to B
12
00 -13 50
A.Dinu CM5
CM5
A.Dinu
005
Prof. dr. Daniela POPESCU
005
Prof. dr. D. POPESCU
Logistica mărfurilor
MANAGEMENTUL CUMPĂRĂRILOR
14
00 -15 50
233A
Conf. dr. A.SCRIOŞTEANU
Managementul cumpărărilor
16
00 -17 50
A.Scrioşteanu 233A
8
00 -9 50
233A
A.Adam
Comportamentul consum.
Management public
MARKETING POLITIC
10
00 -11 50
A.Adam 143
143
A.Adam
233A
Lect. Dr. Silvia PUIU
Management public
MANAGEMENTUL SERVICIILOR
Corespondenţă în lb. Eng.
S.Puiu 233A
12
00 -13 50
Tehnici de promovare
A.Dinu 156
143
Prof .dr. Ion CRIVEANU
156 A.Dinu
Tehnici de promovare
233A
S.Puiu
Marketing politic
ECONOMIA SERVICIILOR
14
00 -15 50
143
Prof .dr. Ion CRIVEANU
16
00 -17 50
VINERI
JOI
MIERCURI
MARTI
LUNI

Anul universitar 2014-2015

Anul III

semestrul 1

Statistică şi Previziune Ec. + Informatică Economică

AFIŞAT AZI: 06 OCTOMBRIE 2014

SPE – Gr. 1 IE - Gr. 1 00 -9 50 8 00 -11 50
SPE – Gr. 1
IE - Gr. 1
00 -9 50
8
00 -11 50
PREŢURI ŞI CONCURENŢĂ
ECONOMETRIE
10
163
Conf. dr. A.BĂNDOI
269
Prof. dr. Vasile GEORGESCU
Econometrie
00 -13 50
12
269
V.Georgescu
V.Georgescu 269
Analiza datelor
00 -15 50
ANALIZA DATELOR
14
269
Prof. dr. Vasile GEORGESCU
00 -17 50
16
Statistica macroec. 269
00 -9 50
Sisteme de operare
Reţele de calculatoare
8
C.Ionaşcu
223
S.Popa
C3
C.Mancaş
STATISTICĂ MACROECONOMICĂ ŞI
00 -11 50
SISTEME DE OPERARE
10
INTERNAŢIONALĂ
463
Conf. dr. Sorin POPA
269
Conf.dr. Costel IONAŞCU
G.Şoavă
224
00 -13 50
12
ASI
ASI
224
G.Şoavă
00 -15 50
14
00 -17 50
16
00 -9 50
Previziune microeconomică
8
269
I.Enea
00 -11 50
PREVIZIUNE MICROECONOMICĂ
10
269
Prof. dr. Ion ENEA
TEHNICA OPERAŢIUNILOR DE COMERŢ
00 -13 50
Multimedia
12
EXTERIOR
324A
M.Costescu
272
Conf. dr. Cosmin FRATOŞTIŢEANU
Tehnica operaţiunilor de comerţ exterior
00 -15 50
ANALIZA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE
14
C.Fratoştiţeanu
443C
324B
Prof. dr. Georgeta ŞOAVĂ
00 -17 50
REŢELE DE CALCULATOARE
16
324B
Conf. dr. Liviu CIORA
00 -9 50
MULTIMEDIA
8
324B
Conf. dr. A.Bădică
00 -11 50
GESTIUNEA BAZELOR DE DATE
10
324B
Conf.dr. Anca MEHEDINŢU
00 -13 50
Reţele de calculatoare
Sisteme de operare
12
C3
C.Mancaş
222
S.Popa
00 -15 50
STATISTICA RAMURILOR
14
269
Lect. Dr. Radu CRIVEANU
00 -17 50
Statistica ramurilor
16
272
R.Criveanu
00 -9 50
8
00 -11 50
Analiza economico – financiară
10
414
S.Cîrstina
00 -13 50
ANALIZA EC. – FINANCIARĂ
ANALIZA EC. – FINANCIARĂ
12
269
Prof. dr. Nicu MARCU
268A
Lect. dr. Mirela GANEA
00 -15 50
Preţuri şi concurenţă
Analiza economico – financiară
14
414
A.Băndoi
268B
M.Ganea
A.Mehedinţu C3
00 -17 50
16
GBD
C3 GBD
A.Mehedinţu
VINERI
JOI
MIERCURI
MARTI
LUNI

Anul universitar 2014-2015

Anul III

semestrul 1

Economie şi Afaceri Internaţionale

AFIŞAT AZI: 06 OCTOMBRIE 2014

EAI - Gr. 1 EAI - Gr. 2 00 -9 50 8 00 -11 50
EAI - Gr. 1
EAI - Gr. 2
00 -9 50
8
00 -11 50
Burse internaţionale
Negociere comercială internaţională
10
268B
L.Năstase
443B
A.Găină
00 -13 50
Negociere comercială internaţională
Burse internaţionale
12
268B
A.Găină
443B
L.Năstase
00 -15 50
14
00 -17 50
16
00 -9 50
8
00 -11 50
10
00 -13 50
NEGOCIERE COMERCIALĂ INTERNAŢIONALĂ
12
164
Conf.dr. Luminiţa VOCHIŢA
00 -15 50
GESTIUNEA RISCULUI ÎN TRANZANZACŢIILE INTERNAŢIONALE
14
164
Conf.dr. Cosmin FRATOŞTIŢEANU
GRTI
163
Marketing internaţional
00 -17 50
G.Căpăţînă
463
16
C.Fratoştiţeanu
463
G.Căpăţînă
163
GRTI
Marketing internaţional
C.Fratoştiţeanu
00 -9 50
8
00 -11 50
10
414
Lect.dr. Andreea CIOBANU
ENGLISH COMMERCIAL CORRESPONDENCE
00 -13 50
English commercial correspondence
12
443A
A.Ciobanu
00 -15 50
BURSE INTERNAŢIONALE
14
414
Conf.dr. Laurenţiu DRAGOMIR
00 -17 50
16
00 -9 50
8
00 -11 50
10
00 -13 50
12
00 -15 50
ECONOMIE MONETARĂ INTERNAŢIONALĂ
14
143
Conf.dr. Roxana BĂDÎRCEA
EMI
143
00 -17 50
16
143
EMI
R.Bădîrcea
R.Bădîrcea
00 -9 50
8
00 -11 50
10
00 -13 50
MARKETING INTERNAŢIONAL
12
270
Conf.dr. Cătălin BARBU
00 -15 50
FISCALITATE
14
270
Prof.dr. Nicu MARCU
00 -17 50
Fiscalitate
Fiscalitate
16
270
N.Marcu
270
N.Marcu
VINERI
JOI
MIERCURI
MARTI
LUNI

Anul universitar 2014-2015

Anul III

semestrul 1

Finanţe - Bănci

AFIŞAT AZI: 06 OCTOMBRIE 2014

FB - Gr. 1 FB - Gr. 2 FB - Gr. 3 00 -9 50
FB - Gr. 1
FB - Gr. 2
FB - Gr. 3
00 -9 50
Monedă şi credit 2
8
163
M.Niţoi
164
Preţuri şi concurenţă
A.Băndoi
00 -11 50
PREŢURI ŞI CONCURENŢĂ
10
163
Conf.dr. Anca BĂNDOI
00 -13 50
12
163
Preţuri şi concurenţă
A.Băndoi
Monedă şi credit 2
164
M.Niţoi
00 -15 50
14
00 -17 50
16
00 -9 50
Analiza economico – financiară
8
272
S.Cîrstina
164
Preţuri şi concurenţă
A.Băndoi
00 -11 50
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ
10
270
Prof.dr. Marian SIMINICĂ
00 -13 50
MONEDĂ ŞI CREDIT 2
12
270
Lect. Dr. Mihai NIŢOI
00 -15 50
14
00 -17 50
16
00 -9 50
8
Pieţe de capital
268A
00 -11 50
Şt.Bratu
10
268A
Ghe.Matei
Asigurări şi protecţie socială
00 -13 50
ASIGURĂRI ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
12
339
Prof.dr. Gheorghe MATEI
Asigurări şi protecţie socială
Pieţe de capital
00 -15 50
Ghe.Matei
339
Monedă şi credit 2
Şt.Bratu 443A
14
339
Şt.Bratu
272
M.Niţoi
443A
Ghe.Matei
Pieţe de capital
Asigurări şi protecţie socială
00 -17 50
PIEŢE DE CAPITAL
16
005
Prof.dr. Ştefan BRATU
00 -9 50
8
00 -11 50
10
Buget şi trezorerie
339
00 -13 50
M.Drăcea
12
M.Drăcea
339
Buget şi trezorerie
00 -15 50
BUGET ŞI TREZORERIE
14
339
Prof.dr. Marcel DRĂCEA
00 -17 50
Analiza economico – financiară
16
339
S.Cîrstina
00 -9 50
Analiza economico – financiară
8
414
S.Cîrstina
00 -11 50
10
00 -13 50
INVESTIŢII
12
005
Conf.dr. Laura VASILESCU
Investiţii
005
00 -15 50
14
L.Vasilescu
005
Investiţii
L.Vasilescu
00 -17 50
16
VINERI
JOI
MIERCURI
MARTI
LUNI

Academic Year 2014-2015

III rd YEAR

1 st semester

FB-Eng + EIB-Eng

POSTED TODAY: 06 OCTOBER 2014

Day Hour FB - English EIB - English 00 -9 50 BUDGET AND PUBLIC TREASURY
Day
Hour
FB - English
EIB - English
00 -9 50
BUDGET AND PUBLIC TREASURY
International comercial negotiation
8
268A
Conf .dr. Narcis MITU
414
A.Găină
Budget and public treasury
00 -11 50
International stock exchange
10
N. Mitu
268A
324B
B.Budică
00 -13 50
INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE
12
268A
Asist. dr. Bogdan BUDICĂ
00 -15 50
14
00 -17 50
16
International Public Relations
00 -9 50
Currency and credit 2
8
R.Bratu
324B
268A
M.Niţoi
00 -11 50
CURRENCY AND CREDIT 2
INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS
10
268A
Lect. Dr. Mihai NIŢOI
324B
Lect. dr. Radu BRATU
00 -13 50
INTERNATIONAL MONETARY ECONOMY
12
324B
Lect. dr. Alina MANTA
00 -15 50
14
268B
A.Manta
International monetary economy
00 -17 50
16
00 -9 50
8
International marketing
00 -11 50
G.Căpăţînă
414
10
414
Lect. dr. Andreea CIOBANU
ENGLISH COMMERCIAL CORRESPONDENCE
00 -13 50
BANKING PRODUCTS AND SERVICES
English commercial correspondence
12
268A
Lect. dr. Alina MANTA
443A
A.Ciobanu
00 -15 50
14
270
A.Manta
INTERNATIONAL COMMERCIAL
NEGOTIATION
Banking products and services
269
Conf. dr. Luminiţa VOCHIŢA
00 -17 50
16
Insurance and social protection
00 -9 50
8
O.Duţă
268B
00 -11 50
INSURANCE AND SOCIAL PROTECTION
Fiscality
10
268B
Lect.dr. Oana DUŢĂ
268A
N.Florea
00 -13 50
ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS
FISCALITY
12
269
Conf.dr. Daniel CÎRCIUMARU
268A
Lect. dr. Nicoleta FLOREA
00 -15 50
Economic and financial analysis
INTERNATIONAL MARKETING
14
463
Drd. Stefan Iulia
324B
Conf. dr. Cătălin BARBU
00 -17 50
16
00 -9 50
Prices and competition
8
156
A.Băndoi
00 -11 50
PRICES AND COMPETITION
10
268A
Conf. dr. Anca BĂNDOI
00 -13 50
INVESTMENTS
12
005
Conf. dr. Laura VASILESCU
Investments
005
00 -15 50
14
l.Vasilescu
00 -17 50
16
FRIDAY
THURSDAY
WEDNESDAY
TUESDAY
MONDAY