Sunteți pe pagina 1din 28

CURS

MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT DE MEDIU

TEMA
ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PROTECTIA MEDIULUI
IN CADRUL S.C. PROIECT S.A.

GRUPA 5 MSM
2013

Absolvent:
Camelia Crstea

ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC


Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

CUPRINS

DESCRIEREA ORGANIZATIEI..............................................................................................
FISA POST.............................................................................................................................
RESPONSABIL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU...................................................
FISA POST.............................................................................................................................
SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR........................................................................
LISTA PREVEDERILOR LEGALE DE MEDIU APLICABILE.................................................
PROCEDURA DE IDENTIFICARE SI EVALUARE A ASPECTELOR DE MEDIU
RELATIONATE CU ACTIVITATEA ORGANIZATIEI SELECTATE........................................
LISTA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE...............................................................
LISTA ASPECTELOR DE MEDIU SEMNIFICATIVE............................................................
ANALIZA PE PROCES.........................................................................................................
POLITICA.............................................................................................................................
PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU........................................................................
OBIECTIVE GENERALE DE MEDIU............................................................................................
PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU.......................................................................
OBIECTIVE SPECIFICE DE MEDIU.............................................................................................
PLANUL DE GESTIONARE A DESEURILOR......................................................................
PLAN DE MSURI PENTRU SITUAII DE URGEN.......................................................
PROGRAM DE AUDIT INTERN...........................................................................................

1
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

DESCRIEREA ORGANIZATIEI
Societatea Comerciala Proiect SA, persoana juridica romna, organizata sub forma de
societate pe actiuni cu capital privat, este incadrata cu cca 320 salariati si si desfasoara activitatea
n conformitate cu legile romne si statutul propriu.
si are sediul n Bucuresti, B-dul ., sector 1, cod 010867; fax,.; Email:
tel. , cod fiscal R , cont IBAN la
SC Proiect SA este inscrisa la Oficiul National al Registrului Comertului Oficiul Registrului
Comerului de pe lnga Tribunalul Bucuresti avnd Codul Unic de nregistrare ...din data de ....
atribut fiscal R din .....993 cu numar de ordine in Registrul Comertului.
Terenul pe care este construita cladirea este format din:
praf i argila prafoas (pn la 27 m adncime), consolidat i cu compresibilitai
medii reduse;
nisip argilos foarte fin (pna la 10 m adncime), foarte sensibil la umezire, cu
plasticitate mai redusa i compresibilitate medie;
argila compacta n rare intercalaii de argil slab nisipoas (ntre 10 m i 20
m).
Deasupra acestor strate este un teren de umplutura.
Structura cladirii este din beton armat, finisaj de rigips si sticla.
Incalzirea este facuta cu centrala proprie pe gaz.
Alimentarea cu apa este facuta de la conducta stradala.
Alimentarea cu energie electrica se face de la reteaua municipala.

ACTIVITATEA
Pe baza experientei si calificarii personalului si aparaturii moderne din dotare, SC Proiect
SA este in masura sa desfasoare urmatoarele activitati n conditiile asigurarii cerintelor calitative
ale normelor interne si internationale:
- intocmirea de studii de prefezabilitate si fezabilitate, proiecte tehnice si de executie, studii
de consulting si ingineering, precum si alte documentatii tehnice si economice pentru
lucrari de investitii noi, dezvoltari si modernizari, reparatii si intretinere pentru drumuri,
strazi, autostrazi, aerogari, piste de decolare-aterizare, platforme aeroportuare, poduri,
pasaje si tuneluri, constructii hidrotehnice, porturi, cai navigabile, constructii si instalatii
civile si industriale, tehnologii de exploatare, utilaje si dispozitive in domeniul
transporturilor, lucrari pentru asanare si consolidarea terasamentelor si versantilor, alte
constructii ingineresti;
- elaborarea de bilanturi de mediu nivel I si studii privind impactul asupra mediului a
proiectelor de investitii din domeniul transporturilor, constructiilor hidrotehnice si eliminarii
depozitarii materialelor inerte si reciclarii si incinerarii deseurilor;
- documentatii de gospodarirea apelor;

2
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

- studii si proiecte de iluminat aeroporturi, piste de decolare-aterizare, cai de rulare,


plaftorme de parcare a aeronavelor, dupa normele internationale, cu asigurarea asistentei
tehnice si consultantei pentru montaj-instalare;
- verificari, relevee de precizie, expertizari si avizari de documentatii, urmarirea executiei
lucrarilor, asistenta tehnica;
- constituirea, actualizarea, dezvoltarea si exploatarea comerciala a bancilor de date in
domeniul cailor de comunicatii rutiere, navale si aeriene;
- elaborarea caietelor de sarcini, documentatiilor de licitatie, normativelor tehnice si
standardelor din domeniu;
- prospectiuni geotehnice, geologice, incercari si analize de laborator pentru pamnturi si
roci, rapoarte si studii geotehnice, ridicari topografice, fotogrammetrice, exploatari de
aerofotograme, intocmiri de planuri, documentatii pentru exproprieri de terenuri;
Societatea dispune de un corp de specialisti - ingineri, arhitecti, economisti, tehnicieni de
inalta calificare, cu o experienta indelungata in domeniu. O mare parte dintre acestea sunt atestati
ca verificatori de proiecte si experti tehnici conform Hotarrii Guvernului nr.731/1991, in toate
domeniile sale de activitate, experti atestati OACI, etc.
Pentru realizarea contractelor, societatea dispune de aparatura si programe de calcul
specifice, agreate de organismele financiare internationale (BIRD, BERD, BEI), aparatura de
editare, multiplicare (alb si color) aparatura pentru efectuarea ridicarilor topografice, de inalta
precizie si productivitate, etc.

3
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

Structura organizatorica a SC. PROIECT. SA


Aprobat
Consiliul de administratie
din
25.01.2012
Presedinte

ORGANIGRAMA

Responsabil deseuri

4
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

SC Proiect SA
FISA POST
RESPONSABIL MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Se asigura ca sistemul de management integrat: calitate-mediu-sanatate si securitate in munca


(SMI) este stabilit, implementat si mentinut;
Raporteaza managementului de la cel mai inalt nivel despre functionarea SMI si despre orice
necesitate de imbunatatire;
Intocmeste si actualizeaza documente specifice sistemului integrat;
Mentine relatia cu partile externe in chestiuni legate de SMI;
Se ocupa cu planificarea si dezvoltarea SMI;
Monitorizeaza elaborarea si implementarea documentatiei SMI;
Verifica mentinera eficacitatii SMI prin audituri interne, recomanda actiuni de imbunatatire si
supravegheaza aplicarea actiunilor corective si preventive stabilite;
Asigura evaluarea periodica a realizarii obiectivelor calitatii, mediului, OH&S, rapoartelor de
neconformitate, rapoartelor de audit, rapoartelor de actiuni corective, rapoartelor de actiuni
preventive etc. si raporteaza conducerii stadiul realizarii acestora;
Pregateste organizatia in vederea efectuarii auditurilor de secunda/terta parte in organizatie;
Participa la auditurile interne si urmareste implementarea actiunilor dispuse
Asigura instruirea privind calitatea, mediul, OH&S in toate compartimentele organizatiei
Comunica cu partile interesate referitor la calitate, mediu, OH&S;
Preia informatiile privind poluarile efectuate de echipamentele si instalatiile din organizatie si
solutiile pentru remedierea lor;
Asigura activitatea de documetare tehnica privindactivitatile din cadrul organizatiei;
Dispune masurile de corectare a abaterilor de la programele stabilite;
Coordoneaza efectuarea auditurilor interne SMI;
Actualizeaza baza de date cu legislatia aplicabila sistemului de management integrat;
Asigura comunicarea interna si externa referitor la SMI implementat;
Urmareste realizarea evaluarii/reevaluarii riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale la
locul de munca si a auditurilor OH&S;
Asigura suport pentru implementarea cerintelor sistemului integrat in cadrul proceseor de
executie;
Propune masuri corective si preventive de eliminare a situatiilor neconforme.

5
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

FISA POST
SPECIALIST IN MANAGEMENTUL DESEURILOR
1

2
3
4

6
7
8

10
11
12
13
14

15
16

Cunoaste prevederile O.U.G nr. 195/2005, aprobata cu modificari prin legea 265/2006 privind
protectia mediului; cunoaste prevederile legale referitoare la gestionarea deseurilor (fac
exceptie deseurile radioactive) inclusiv pentru fluxuri speciale de deseuri;
Cunoaste insemnatatea sintagmei managementul integrat al deseurilor;Cunoaste definitia
deseurilor;
Cunoaste ca in Rapoartele catre Autoritatile de Mediu, privind gestiunea deseurilor, se
utlizeaza, ca unitate de masura tona; Aplica corect notiunea de gestionare a deseurilor;
Intocmeste Fisa de prezentare si de declaratie in cazul realizarii unor investitii noi sau de
autorizare a unor activitati inclusiv cele prevazute de HG 152/2005 privind prevenirea si
controlul integrat al poluarii; furnizeaza informatii organelor de control abilitate, in absenta
Managerului;
Introduce in fisa postului fiecarui angajat responsabilitati privind protectia factorilor de mediu,
cu acceptul managerului; organizeaza gestiunea deseurilor si evidena acesteia la operatorul
economic (persoana fizica, persoana juridica, institutie, autoritate), pe baza prevederilo HG
856/2002;
Insoteste organele de control abilitate pe teritoriul operatorului economic (persoana fizica,
persoana juridica, institutie, autoritate) si informeaza managerul general;
Stabileste care tipuri de deseuri generate necesita caracterizari si analize prin laboratoare
acreditate-autorizate; transmite la ATM caracterizarea noului tip de deseu (periculos sau
nepericulos), identificat;
Orgnizeaza arhiva operatorului economic (persoana fizica, persoana juridica, institutie,
autoritate) privind gestiunea deseurilor pe o perioada de minim 3 ani, iar in cazul
transportatorului de deseuri pe o perioada de minim 12 luni;
Organizeaza activitatea de monitorizare factori de mediu in concordanta cu prevederile
Autorizatiei de mediu/Autorizatiei integrate de mediu si transmite la ATM rezultatele
monitorizarii; anunta la ATM (Autoritatea Teritoriala de Mediu) poluarile accidentale si
instiinteaza Managerul general;
Cunoaste termenele de pastrare a probelor pentru deseurile ce fac obiectul unor litigii in
instantele de judecata;
Cunoaste obligatiile privind taxele la Fondul pentru Mediu pentru gestionarea anumitor tipuri
de deseuri;
Cunoaste tipurile de deseuri care sunt interzise la depozitare; cunoaste definitia instalatiei de
incinerare si a instalatiei de coincinerare;
Are cunostinte privind clasificarea substantelor si preparatelor chimice;
Cunoaste gestionarea in conditii de siguranta pentru sanatate si factorii de mediu a azbestului
si deseurilor de azbest; Prin laboratoare autorizate realizeaza analiza prezentei fibrei de azbest
in atmosfaera de lucru, ce putin odata/semestru.
Cunoaste poluantii rezultati din arderea gazului metan (CH4) si din arderea combustibilor
lichizi.
Cunoaste gestionarea apelor uzate inclusiv a namolului rezultat in conditii sigure pentru
sanatate si pentru factorii de mediu;

6
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

LISTA PREVEDERILOR LEGALE DE MEDIU APLICABILE


Nr.
crt
.

A1

A2

A3

A4

Cod / nr.
identificare
document

O.U.G.
nr.195/2005

O.U.G.
nr.68/2007

Legea
nr.107/1996

Legea
nr.458/2002

Denumire document

Deine
original

Observaii
(Revizii)

LEGISLATIE GENERALA PROTECTIA MEDIULUI


Legea nr.265/2006 pentru aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.195/2005 privind protectia mediului
Ordonana de
Rectificarea art.2 pct.38 din M.Of.
urgen privind
nr.88/31 ianuarie 2006,
protecia mediului
Juridic.
O.U.G. nr.57/2007,
(M.O. nr.1196/
Bibl.
O.U.G. nr.114/2007 pentru modificarea si
30.12.2005)
Tehn.
completarea O.U.G. nr.195/2005 privind
versiunea actualizata
protectia mediului (M.Of.
la data de 22.10.2007
nr.713/22.10.2007)
O.U. nr.164/2008 pentru modificarea si
completarea O.U.G. nr.195/2005 (M.Of.
nr.808/3.12.2008)
Legea nr.19/2008 pentru aprobarea OUG
68/2007 privind raspunderea de mediu cu
Ordonanta de
referire la prevenirea si repararea
urgenta a
prejudiciului asupra mediului
Guvernului privind
raspunderea de mediu
Juridic.
cu referire la
Bibl.
prevenirea si
Tehn.
repararea
prejudiciului asupra
mediului (M.Of
nr.446/29.06.2007)
FACTORUL DE MEDIU APA
Legea nr.404/2003 pentru aprobarea
Ordonanei de urgen nr.107/2002
privind nfiinarea Adm.Naionale Apele
Romne (M.O.nr. 691/2002), publ. in
Legea apelor,
Juridic.
M.O.713/2003;
publ. n M.O.
Bibl.
Legea nr.310/2004 pentru modificarea i
nr.224/1996
Tehn.
completarea Legii apelor nr.107/1996
(M.O. nr.584/2004)
Legea nr.112/2006 pentru modificarea si
completarea Legii 107/1996 (M.Of.
nr.413/12 mai 2006)
Legea privind
Juridic.
Legea nr.311/2004 pentru modificarea i
calitatea apei
Bibl.
completarea Legii 458/2002;
potabile (M.O.
Tehn.
H.G. 974/2004 pentru aprobarea

7
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

Aspect de
mediu
vizat

Generare
deeuri,
Emisii in
aer,
Generare
ape uzate,
Consum
resurse,
Generare
zgomot.
Generare
deeuri,
Emisii in
aer,
Generare
ape uzate,
Consum
resurse,
Generare
zgomot,
A.M. in
situatii de
urgenta

Consum
de
resurse,
Generare
ape uzate

Consum
de resurse

Normelor de supraveghere, inspecie


sanitar i monitorizarea calitii apei
potabile.
H.G. nr.352/2005 privind modificarea i
completarea Hotrrii Guvernului
nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme
privind condiiile de descrcare n mediul
acvatic a apelor uzate (M.O.
398/11.05.2005)

552/07.2002)

A5

H.G.
nr. 188/2002

A6

Legea
104/2011

A7

Legea
nr.211/2011

A8

H.G.
nr.856/2002

A9

H.G.
nr.1037/2010

A1
0

Hotararea
nr.1132/2008

A1
1

H.G.
nr.235/2007

A1
2

H.G.
nr.170/2004

H.G. pentru
aprobarea unor
Juridic.
Norme privind
Bibl.
conditiile de
Tehn.
descarcare in
mediul acvatic a
apelor uzate (M.O.
nr. 187/2002)
FACTORUL DE MEDIU AER
privind calitatea
Juridic
aerului nconjurtor
Bibl.
(M. O. nr. 452 / 2011
Tehn.
DEEURI

Generare
ape uzate

Emisii in
atmosfera
Generare
deeuri

H.G. privind
evidena deeurilor
i pentru aprobarea
listei cuprinznd
deeurile, inclusiv
deeurile
periculoase (M.O.
659/2002)
Hotrre privind
deeurile de
echipamente
electrice i
electronice (M.O.
Partea I, nr. 728, din
1 noiembrie 2010
Hotarrea privind
regimul bateriilor si
acumulatorilor si a
deseurilor de baterii
si acumulatori (M.O.
667/2008)
H.G. 235/2007
privind gestionarea
uleiurilor uzate (M.O.
nr.199/2007)
H.G. privind
gestionarea
anvelopelor uzate
(M.Of. 160/24
febr.2004)

Juridic.
Bibl.
Tehn.

H.G. 210/2007 pentru modif si


completarea unor acte normative care
transpun aquis-ul comunitar in domeniul
protectiei mediului (M.Of. 187/2007)

Generare
deeuri

Juridic.
Bibl.
Tehn.

Generare
deeuri

Juridic.
Bibl.
Tehn.

Generare
deeuri

Juridic.
Bibl.
Tehn.

Generare
deeuri

Juridic.
Bibl.
Tehn.

Generare
deeuri

ZGOMOT

8
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

A1
3

STAS
10.009/88

A1
4

Legea
nr.307/2006

A1
5

Legea
nr.481/2004
republicat n
Monitorul
Oficial nr. 554
din 22 iulie
2008

A1
6

A1
7

Acustica urban.
Bibl.
Limite admisibile ale
Tehn.
nivelului de zgomot
SITUATII DE URGENTA

Lege privind aprarea


mpotriva
incendiilor (M.Of.
nr. 633/21 iulie 2006)

Generare
zgomot
Situatii de
urgenta
(Incendii
emisii
in
atmosfera
, consum
resurse,
evacuare
ape uzate)

Juridic.
Bibl.
Tehn.

Legea nr.212/2006 pentru modificarea si


completarea Legii nr.481/2004
Juridic.
Bibl.
Tehn.

Situatii de
urgenta
(Seisme
generare
deseuri)

Ordin
nr.163/2007

Ordin privind
aprobarea Normelor
generale de aprare
mpotriva incendiilor
(M.Of.
nr.216/29.03.2007)

Juridic.
Bibl.
Tehn.

Situatii de
urgenta
(Incendii
emisii
in
atmosfera
, consum
resurse,
evacuare
ape uzate)

H.G.
nr.1403/2007

Hotarare privind
refacerea zonelor in
care solul, subsolul si
ecosistemele terestre
au fost afectate (M.O.
nr.804/26.11.2007)

Juridic.
Bibl.
Tehn.

Scurgeri
hidrocarb
uri
petroliere

Lege privind
protecia civil

9
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

PROCEDURA DE IDENTIFICARE SI EVALUARE A ASPECTELOR DE


MEDIU RELATIONATE CU ACTIVITATEA ORGANIZATIEI
SELECTATE
1. SCOP
Prezenta procedur are scopul de a stabili responsabilitile i de a prezenta modul de
identificare i evaluare a aspectelor de mediu asociate proceselor i produselor de proiectare /
serviciilor prestate de personalul institutului.
2. DOMENIU
Procedura se aplica proceselor, produselor si serviciilor cumprate/realizate n cadrul
organizatiei
3. DOCUMENTE DE REFERIN
3.1 SR EN ISO 14001:2004 : Sisteme de management de mediu specificaii i ghid de
utilizare.
3.2 Manualul managementului de mediu
4. DESCRIEREA PROCEDURII
4.1 Analiza de mediu se face :
a) La implementarea SMM pentru a identifica aspectele de mediu asociate
materialelor folosite, proceselor care se desfoar n institut i
produselor/serviciilor realizate n acel moment;
b) La apariia unor procese/servicii noi;
c) La schimbarea sau modificarea tehnologiilor sau a echipamentelor de lucru
pentru a evalua impactul pe care acestea l pot avea asupra mediului;
d) La nchiderea unor obiective sau diminuarea semnificativ a activitii, pentru
a vedea dac exist aspecte de mediu care nu mai trebuie luate n considerare.
4.2. Identificarea aspectelor de mediu i evaluarea impacturilor asociate
4.2.1. n faza iniiala a stabilirii i implementrii SMM, aspectele de mediu sunt
identificate de o echip multidisciplinar incluznd responsabilii de proces ai
diferitelor zone.
4.2.2. RMM stabilete componena echipelor de identificare i evaluare a
aspectelor de mediu.
4.2.3. Numirea membrilor echipelor se aprob de Directorul General Adjunct.
4.2.4. RM este responsabil cu instruirea i coordonarea echipelor, ntocmind
graficul privind Planificarea responsabilitilor privind identifica-rea
aspectelor de mediu
4.2.5. Colectarea informaiilor din toate zonele din institut stabilite n grafic, se
va face prin vizite i ntlniri cu personalul de la diferite locuri de munc i
completarea formularului Fia de colectare date - aspecte de mediu
4.2.6. Evaluare gradului de semnificaie a impactului generat de aspectele de
mediu identificate, se realizeaz cu ajutorul Grilei de evaluare a aspectelor de
mediu n funcie de urmtoarele criterii de evaluare:
a) R - respectarea reglementrilor legale i a altor cerine ;
b) S- sensibilitatea mediului i a prilor interesate ;

10
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

c) G- gradul de risc al impactului ;


d) M- mijloace de control ale impactului ;
4.2.7. Pentru fiecare criteriu se aplic un sistem de notare ntre 1-10 .
4.2.8. Nivelul de semnificaie al impactului se calculeaz funcie de valorile
pentru R, S, G i M, folosind nite indici de ponderare funcie de
importana criteriului:
Ns = 0,5 x R + 0,15 x S + 0,2 x G + 0,15 x M
4.2.9. Valoarea maxim pentru Ns :
Ns =. 0,5 x 10 + 0,15 x 10 + 0,2 x 10 + 0,15x 10 = 5 + 1,5 + 2 + 1,5 = 10
4.2.10. Aspectul de mediu cu Ns > 5 este considerat cu impact semnificativ.
4.2.11. Echipele stabilite pentru identificarea aspectelor de mediu analizeaz
toate Fiele de colectare date aspecte de mediu ntocmite n cadrul
organizatiei, identific aspectele de mediu existente sau posibile, pe care
le nregistreaz n Lista aspectelor de mediu identificate n condiii
de funcionare normal i anormal i Lista aspectelor de mediu
identificate cu impact semnificativ,
Aspectele de mediu identificate pentru lucrrile efectuate de teri se vor avea n
vedere la stabilirea cerinelor n contractele ncheiate cu acetia.
4.2.12. Se va ntocmi Lista aspectelor de mediu ce vor fi prinse n cerine la
ncheierea contractelor cu teri.
4.2.13. Listele sunt apoi prezentate RMM pentru analiz i aprobare.
5.1 Identificarea continu a aspectelor de mediu
5.1.1 Schimbrile i dezvoltarea de noi activiti, produse sau servicii pot invalida aspecte
identificate anterior sau cer adugarea de noi aspecte n list. Exemple de astfel de
schimbri:
a) Dezvoltarea de noi produse/servicii;
b) Schimbri ale proceselor i tehnologiei, i introducerea de noi procese;
c) Extinderea sau reducerea semnificativ a capacitii;
d) Extinderea sau mutarea unei activiti;
e) Schimbri ale legilor i regulamentelor.
5.1.2 Pot fi identificate noi aspecte de mediu prin analiza managementului sau prin
audituri interne sau externe ale SMM.
5.1.3 n continuare, responsabilul de proces i RM sunt responsabili cu identificarea
schimbrilor ulterioare ale activitilor, produselor i serviciilor care creeaz noi aspecte
de mediu sau care invalideaz aspecte identificate anterior.
5.1.4 Pentru comunicarea noilor aspecte de mediu se va folosi o Cerere de modificare a
listei aspectelor de mediu, care va preciza: aspectul de mediu, zona n care a fost
identificat, impactul de mediu pe care l poate genera, evaluarea importanei aspectului
etc.
5.1.5 Un astfel de formular trebuie s fie completat de persoana care identific un nou
aspect de mediu i apoi naintat RM pentru analiz.
5.1.6 RM analizeaz relevana privind aspectele propuse i modific, apoi supune
aprobrii RMQ, Listele aspectelor de mediu care au suferit modificri.

11
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

5.2 Gestionarea Listei aspectelor de mediu identificate n condiii de funcionare


normal i anormal i a Listei aspectelor de mediu identificate cu impact
semnificativ
Aceste liste se pstreaz de ctre fiecare responsabil de proces.
5.2.1. Un centralizator al acestora se pstreaz la RM.
5.2.2.Lista aspectelor de mediu identificate cu impact semnificativ st la baza
procesului de definire a obiectivelor, intelor i programelor de management.
5.2.3.Aspectele de mediu identificate n condiii de situaii de urgen stau la baza
ntocmirii Planurilor de pregtire pentru situaii de urgen i capacitate de rspuns.
6. RESPONSABILITI
6.1 Reprezentantul de management mediu (RMM)
6.1.1 Stabilete o echip responsabil cu identificarea iniial a aspectelor de
mediu.
6.1.2 Coordoneaz activitatea acestei echipe, stabilete responsabilitile folosind
formularul Planificarea responsabilitilor privind Analiza iniiala de mediu.
6.2 Responsabilul de management mediu (RM)
6.2.1 Colecteaz informaiile privind aspectele de mediu i ntocmete Lista aspectelor
de mediu identificate i Lista aspectelor de mediu identificate cu impact semnificativ.
6.2.2 Intocmete pe baza datelor colectate Lista aspectelor de mediu ce vor fi prinse n
cerine la ncheierea contractelor cu terii le prezint responsabilului de proces
aprovizionare.
6.2.3 n continuare, este responsabil cu identificarea schimbrilor ulterioare ale
activitilor, produselor i serviciilor care creeaz noi aspecte de mediu sau care
invalideaz aspecte identificate anterior.
6.3 Responsabilul de proces
6.3.1 Colecteaz informaiile privind aspectele de mediu din zona sa de responsabilitate i
ntocmete Fia de colectare date aspecte de mediu .
7. MONITORIZAREA I MBUNTIREA PROCESULUI
7.1. RM elaboreaz i transmite rapoarte RMM privind aspectele de mediu identificate,
apariia unor produse/servicii noi, schimbarea sau modificarea tehnologiilor sau a
echipamentelor de lucru, nchiderea unor obiective sau diminuarea semnificativ a
activitii.
7.2 Msurile pentru mbuntirea procesului descris n prezenta procedura se stabilesc
n urma analizei efectuate de management .

12
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

LISTA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE


n condiii de funcionare normal (N) i anormal (A) si in situatii de urgenta (SU)
Aspect de mediu identificat
Amplasament
Din categoria

Consum de resurse (apa)


Generare ape uzate menajere
-

Consum de energie electrica

A
N
A

Generare deeuri de hartie si


carton
Generare deeuri electrice si
electronice (DEEE)
Generare deeuri menajere
-

INUNDATII

SU

Consum de resurse

INCENDII

SU
SU
SU

Emisii in atmosfera
Consum de resurse apa
Evacuare ape uzate

AP POTABIL
SEVICII
EDILITARE

AP UZATA
ENERGIE ELECTRICA

SEDIU

N
DESEURI DIN
ACTIVITATI DE
PROIECTARE SI
LABORATOR

SEDIU

SITUATII DE
URGENTA

Impact de mediu asociat

Mod
funct.
N
A
N
A

Tip aspect de mediu

A
DESEURI DIN
ACTIVITATI PROIECTARE

Definire aspect de mediu

13
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

Semnificaie impact
Criteriu
NS
R
S G M

Epuizare resurse
Poluarea apelor
Epuizare/depreciere de
resurse
-

2,1

2,7

2,7

Poluarea solului

2,4

3,4

2,4

3.4

3
3
2

8
7
7

7
8
6

4
4
2

4,7
4,75
3,55

Poluarea solului,
Utilizarea terenului
Poluarea solului
Deteriorare
cladire/infrastructura
(retele)
Poluarea atmosferei
Epuizare resurse
Poluarea sol/ape

Aspect de mediu identificat


Amplasament

DEPOZIT
ECHIPAMENTE

SITUATII DE
URGENTA

SEISME

SU

INCENDII

SU

SEISME

SU

Semnificaie impact
Generare deseuri solide,
lichide
Emisii in atmosfera
Consum de resurse apa
Evacuare ape uzate
Generare deseuri solide

Deteriorarea
cladirii/,
Impact
de mediu
asociat
Epuizare resurse
Poluarea atmosferei
Epuizare resurse
Poluarea sol/ape
Deteriorare cladire

Aspect de mediu identificat


Amplasament
Din categoria

Tip aspect de mediu


DEEURI MENAJERE

ACTIVITATE
TEREN

Mod
funct
N
A
N
A

DEEURI

DEEURI NTREINERE
UTILAJE

N
A
N
A

POLUARE
FACTORI DE
MEDIU

AER

N
A

Impact de mediu asociat


Definire aspect de mediu
Generare deeuri menajere
Generare deeuri acumulatori
uzati
Generare deseuri anvelope
uzate
Generare deseuri -uleiuri
uzate
Emisii atmosferice surse
mobile
Emisii atmosferice surse
mobile

14
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

6,1

4
4
5
2

8
8
7
7

9
9
8
8

5
4
5
4

5,75
5.6
5,9
4,25

Semnificaie impact
Criteriu
NS
R
S G M

Poluarea solului
-

2,4

Poluarea solului

3,1

Poluarea solului, Utilizare


teren
-

3,1

Poluarea solului

3,1

Poluare atmosferica

2,4

Poluare atmosferica

3,7

Aspect de mediu identificat


Amplasament

N
AP
A
SOL

S.U.

FONICA

N
A

Semnificaie impact
Emisii de materii in
suspensie in ape de suprafata
Emisii de materii in
suspensie in ape de suprafata
Scurgeri de hidrocarburi
petroliere
Generare zgomot
Generare zgomot

15
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

Impact de mediu asociat


Poluare ape de suprafata

Poluare ape de suprafata

5,2

Poluarea solului

5.05

Poluare fonica
Poluare fonica

1
3

5
5

3
5

3
5

2,3
4

LISTA ASPECTELOR DE MEDIU SEMNIFICATIVE


Aspect de mediu identificat
Amplasament
Din categoria

Tip aspect de mediu

Mod
func
t.

SEDIU

SITUATII DE
URGENTA

SEISME

S.U.

DEPOZIT
ECHIPAMENTE

SITUATII DE
URGENTA

INCENDII

S.U.

ACTIVITATE
TEREN

POLUARE FACTORI
DE MEDIU

APA

SOL

S.U.

Impact de mediu asociat


Definire aspect de mediu
Generare deseuri solide,
lichide
Emisii in atmosfera
Consum de resurse apa
Evacuare ape uzate
Emisii de materii in
suspensie in ape de suprafata
Scurgeri de hidrocarburi
petroliere

16
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

Deteriorarea cladirii/,
Epuizare resurse
Poluarea atmosferei
Epuizare resurse
Poluarea sol/ape

Semnificaie impact
Criteriu
NS
R
S G M
5

6,1

4
4
5

8
8
7

9
9
8

5
4
5

5,75
5.6
5,9

Poluare ape de suprafata

5,2

Poluarea solului

5.05

ANALIZA PE PROCES
DIN CADRUL ORGANIZATIEI

17
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

POLITICA
Managementul organizatiei a stabilit o politica in domeniul Calitatii, Mediului,
Securitatii si Sanatatii in Munca in scopul de a demonstra si garanta calitatea serviciilor
executate in conditii de protejare a mediului si asigurarea securitatii si sanatatii oamenilor,
care prin caractersitici si performanta sa satisfaca cerintele si asteptarile clientilor sai, in
conditiile unei eficiente economice stabile si durabile.
Aceasta politica se va realiza prin mentinerea si imbunatatirea continua a unui
sistem de Management Integrat in conformitate cu cerintele Standardelor SR EN ISO
9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 care permit o imbunatatire
permanenta atat a serviciilor cat si a organizarii societatii.
Pentru realizarea acestiu deziderat managementul isi propune urmatoarele
obiective:
1.Imbunatatirea continua a nivelului de satisfacere a solicitarilor, asteptarilor
si a increderii clientilor nostri prin calitatea si promtitudinea serviciilor
prestate asigurand astfel mentinerea si largirea segmentului de piata;
2.Mentinerea si imbunatatirea continua a SMIQMS implementat;
3.Costuri scazute de productie asigurand:
- minimizarea impactului de mediu generat de activitate prin
prevenirea poluarii,
- prevenirea accidentelor si imbolnavirilor profesionale.
4. Respectarea cerintelor legale, reglementate si a altor cerinte aplicabile la
care organizatia subscrie;
5. Implicarea si motivarea angajatilor;
6. Obtinerea de rezultate economico-financiare pozitive prin oferirea de servicii
performante.
In calitate de Director General ma angajez:
Sa asigur resursele necesare imbunatatirii continue a SMIQMS;
Sa promovez actiuni de prevenire a poluarii;
Sa promovez actiuni de prevenire a accidentelor si a imbolnavirilor
profesionale;
Sa respect conformarea cu cerintele legale si reglementate aplicabile si cu
alte cerinte specific obiectului de activitate al organizatiei, privind
asigurarea calitatii serviciilor, protejarea mediului si controlul riscurilor la
locurilor de munca;
Sa dispun personalului din subordine respectarea si aplicarea obiectivelor
din prezenta declaratie.
Sa pun prezenta declaratie la dispozitia clientilor si a partilor interesate;

Bucuresti, 02.04.2012

18
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

Aprobat,
Director general executiv

PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU


OBIECTIVE GENERALE DE MEDIU
Intocmit,
Responsabil Management Calitate-Mediu
Angajament si politica

Organizatia se
conformeaza legislatiei
si reglementarilor
actuale de mediu si
oricarei evolutii a
acesteia la nivel
national si
international,
referitoare la activitatile
desfasurate.
Organizatia se
angajeaza la o
imbunatatire continua a
performantelor sale de

Obiective

Intarirea imaginii
organizatiei prin
asigurarea si
mentinerea
conformitatii cu
reglementarile in
domeniu.

Certificarea unui
sistem de
management de
mediu

Tinte

Identificarea tuturor
prevederilor legale si a altor
cerinte privind mediul
inconjurator referitoare la
activitatile organizatiei .
Implementarea unui plan de
comunicare interna destinat
informarii asupra
mentinerii conformitatii cu
reglementarile in domeniu.
Implementarea si
mentinerea in stare de
functionare a unui SMM
care sa permita o

Actiuni
Intocmirea Listei prevederilor legale si a altor
cerinte
Difuzarea tuturor reglementarilor persoanelor
interesate.
Actualizarea permanenta a Listei prevederilor
legale si a altor cerinte
Stabilirea sectoarelor de activitate care se
supun reglementarilor de mediu in vigoare.
Stabilirea raportarilor si analizelor periodice
privind mentinerea conformitatii cu
reglementarile de mediu.
Stabilirea si actualizarea permanenta a politicii
in domeniul mediului
Identificarea aspectelor de mediu .
Stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu.

19
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

Responsabil

Termen

RM

28.02.2012

jurist

20.03.2012

RM

la
schimbari
de
legislatie,
standarde

RM

10.02.2012

RMM

15.04.2012

RMM

1.03.2012

RM
RMM

2.02.2012
15.02.2012

Costuri
( lei)

Angajament si politica

Obiective

Tinte

imbunatatire continua a
rezultatelor pe fiecare
amplasament
Implementarea unui plan de
prevenire a poluarii de catre
activitatile desfasurate pe
amplasamentul organizatiei

mediu si la prevenirea
poluarii de catre
activitatile sale.

Se acorda toata atentia


nevoilor de instruire si
constientizare a
intregului personal
privind proble-mele de
mediu si se incurajeaza
un comportament de
prieteni ai naturii din
partea lor.

Realizarea unei
culturi si a unei
mentalitati proactive
a personalului
organizatiei in ceea
ce priveste protectia
mediului
inconjurator.

Organizatia se
angajeaza la colectarea

Imbunatatirea
gestiunii deseurilor

Implementarea unui
program de constientizare
si instruire a personalului
cu privire la problemele de
mediu.

Colectarea deseurilor si
ambalajelor, in vederea
valorificarii lor prin centre

Actiuni
Stabilirea Programului de management de
mediu
Elaborarea si implementarea documentelor
SMM.
Certificarea SMM.
Identificarea sectoarelor de activitate care
prezinta riscuri cu privire la protectia mediului
inconjurator
Elaborarea planurilor de prevenire a poluarii
(acolo unde se impune).
Identificarea necesitatilor de instruire.
Includerea in Programul anual de instruire
personal tematici privind problemele de mediu
si derularea actiunilor propuse.
Organizarea unor seminarii, dezbateri, pe
probleme de protectia mediului
Instruirea personalului cu privire la necesitatea
ca de la analiza temei de proiectare sa se tina
seama in procesul de proiectare si de impactul
obiectivului proiectat asupra mediului
Stabilirea unor locuri speciale pentru
colectarea deseurilor de hartie,ambalaje si
identificare corespunzatoare.

20
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

Responsabil

Termen

RMM

3.03.2012

RMM

27.04.2012

RMM

20.05.2012

RMM

30.03.2012

RMM

30.04.2012

CRU

10.02.2012

CRU

25.03.2012

30.09.2012
RMM

Sef
Administr
ativ

27.04.2012

Costuri
( lei)

Angajament si politica

selectiva a deseurilor si
ambalajelor.

Obiective
Reducerea
impactului asupra
mediului
inconjurator a
depozitelor de
deseuri

Actiuni

Responsabil

Termen

Predarea acestora in vederea valorificarii prin


centre de colectare specializate.

ef.
Administr
ativ

permanent

Tinte

specializate si reciclarea
deseurilor de hartie

21
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

Costuri
( lei)

PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU


OBIECTIVE SPECIFICE DE MEDIU
Nr.c
rt.
1

Aspect de mediu

Obiectiv

Tinta

Actiune

Responsabil

Emisii gaze
esapament

Reducere emisiilor in
atmosfera Respectarea
prevederilor legale aplicabile,
cu privire protectia
atmosferei

Diminuarea
emisiilor
provenite de la
parcul auto

Incadrarea in parametrii de
functionare a mijloacelor auto
Respectarea programului de
inspecii tehnice pentru
mijloacele auto stabilit pentru
anul 2011

RMCM

30.12.2012

Generare deseuri

Reducerea impactului asupra


solului
Respectarea prevederilor
legale aplicabile, cu privire la
deseurile recuperabile

Diminuarea
contaminarii
solului cu
deeuri
Valorificarea in
proportie de
100% a
deseurilor
recuperabile

RMCM

30.12.2012

Scurgeri de ulei
sau combustibil

Reducerea impactului asupra


solului sau apelor subterane

Eliminarea
contaminarii
solului sau a
apelor subterane
datorita

Incheierea unui contract de


predarea deseurilor cu o
organizatie autorizata
Incheierea unui contract de
reciclare a deseurilor cu o
organizatie specializata
Implementarea unui program
de evidenta si gestiune a
deseurilor, de selectie si
depozitare clasificata in spatii
special amenajate
Incadrarea in parametrii de
functionare a mijloacelor auto
Respectarea programului de
inspecii tehnice pentru
mijloacele auto stabilit pentru

RMCM
RSU

30.12.2012

22
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

Costuri

Termen

Emisii de zgomot

Reducerea impactului
poluarii fonice asupra
personalului si mediului
inconjurator

Consum de
resurse

Reducerea valorilor
inregistrate pentru resursele
consumate

scurgerilor de
ulei hidraulic
Reducerea
nivelului de
zgomot ca
urmare a
activitatilor
desfasurate
Reducerea
consumului de
resurse cu 10%

anul 2011
Incadrarea in parametrii de
functionare a mijloacelor auto

RMCM

30.12.2012

Respectarea paramentrilor de
funcionare a centralei termice
Utilizarea de becuri economice
si cat mai mult posibil a
surselor de lumina naturala
Incadrarea in parametrii de
functionare a mijloacelor auto

RMCM

30.12.2012

Intocmit,
Responsabil Management Calitate-Mediu

23
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

Aprobat,
Director general executiv

PLANUL DE GESTIONARE A DESEURILOR

Nr.
Crt.
0

Tip de deseu produs


1

Locul de unde poate


proveni deseul
2

Mod de gestionare

Responsabil

Cod deseu

Zona administrativ

Cos pentru hartii si


cartoane

Laboratoare

Cos gunoi

4
Se preda saptamanal catre o
societate de colectare si
valorificare a deseurilor
reciclabile
Se preda saptamanal catre o
societate de colectare si
valorificare a deseurilor
reciclabile
Container deseu menajer

Birouri

Cos gunoi

Container deseu menajer

Sef Serv. Administrativ

Laborator

Container curte

Se preda la groapa de gunoi

Sef Serv. Administrativ

Birouri + Laborator
1

Loc de depozitare

Cos pentru hartii si


cartoane

Hartie si carton

Gunoi de tip menajer

Probe de pamant din teren

Data :

20 01 01
Sef Serv. Administrativ
Sef Serv. Administrativ

Elaborat,
RM,

24
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

Sef Serv. Administrativ

16 07 99

SC. PROIECT. SA
Aprobat,
Director general

PLAN DE MSURI PENTRU SITUAII DE URGEN


Punct critic

Situaii de
urgen
posibile

Cauza

Efect din punct


de vedere al ssm

ARSURI grad II
si III
DECES
Incendiu

Impact
asupra
mediului

Poluarea cu
fum i gaze
fierbini.

Sediul
SC Proiect SA
INVALIDITATE
grad I, II sau III.
DECES
Cutremur

Poluarea cu
praf i
pulberi.

Data:

Responsabil
Modaliti de control

Verificarea periodic a
disponibilitii echipamentelor
Instructajul PSI si
de stingere a incendiilor.
dotarea cu mijloace
tehnice de stingere
a incendiilor.

Instructajul privind
comportament
n
situaii de urgen
i afiarea Planului
de evacuare n caz
de urgen.
Afiare panouri de
semnalizare ,,Ieiri
de salvare.

Verificarea funcionrii
sistemelor de alarmare,
avertizare i semnalizare de
urgen.

ntocmit,

25
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

Modaliti de
preve
nire

Conducerea.
Responsabil
PSI.
Responsabil
SSM.

Conducerea.
Inspector situaii
de urgen.
Responsabil
SSM.

Cod: PS-03-QM/A
Revizia 01
Data:

PROGRAM DE AUDIT INTERN SMIQM PE ANUL

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

Nr.
crt

Compartiment auditat

CQM

Conducerea

Laborator ncercari geotehnice

Birou secretariat- administrativ -editie

Elementele de sistem conform SR


EN ISO 9001-2008/SR EN ISO
14001-2005
Documentele SMIQM/ 2004

Perioada

5.1 Angajamentul managementului;


6.1 Asigurarea resurselor;
8.2.1 Satisfactia clientului;
4.2 Politica de mediu
4.2.4 Controlul inregistrarilor;
6.1 Asigurarea resurselor;
7.6. Controlul echipamentelor de
masurare si monitorizare
4.4.1.Resurse, atributii,
responsabilitati si autoritate
4.2.3 Controlul documentelor;
7.5.1 Controlul productiei si al
furnizarii serviciului
4.4.6 Control operational

Ianuarie

26
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

Ianuarie

Echipa de audit intern


Sef auditor
auditor
auditor
Sef auditor
auditor
auditor

Ianuarie

Sef auditor
auditor
auditor

Februarie

Sef auditor
auditor
auditor

Observatii

Directia Marketing si Sucursale

Birou aprovizionare

SPCSJRM
Relatii munca

CQM

4.2.3 Controlul documentelor;


7.2.1 Determinarea cerintelor
referitoare la produs;
7.2.3 Comunicarea cu clientul;
7.3.2 Elemente de intrare ale
proiectarii si dezvoltarii;
8.5.2 Actiune corectiva;
4.5.1 Monitorizare si masurare
7.4 Aprovizionare;
4.4.6 Control operational

Februarie

Sef auditor
auditor
auditor

Martie

6.2.2 Competenta, instruire si


constientizare;
Fise post
Stadiul pregatirii auditului de
supraveghere SRAC

Martie

Sef auditor
auditor
auditor
Sef auditor
auditor
auditor
Sef auditor
auditor
auditor

27
ASOCIAIA ROMN PENTRU SECURITATE I SNTATE N MUNC
Sediu social: str.Echinociului, nr. 57, sector 5, Bucuresti
Sediu proiect: Piata Walter Maracineanu nr. 1-3, parter, camera 28-30, sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.312.04.74
E-mail arssm51194@yahoo.com, web: www.arssm.ro

Aprilie