Sunteți pe pagina 1din 1

IEM 3A 2014-2015

Set de probleme nr. 3

1

3.1 Se consideră un voltmetru electronic de c.c. cu CAN DP cu perioada integrării T 1 =20ms. Cu acest

voltmetru se măsoară o tensiune obţinută prin redresarea dublă alternanţă a unui semnal sinusoidal de frecvenţă f=49.77Hz. Între ce limite se va situa eroarea relativă datorată existenţei componentelor alternative ale tensiunii măsurate ?

3.2 Un convertor U/f are constanta de conversie nominală de 5KHz/V, dată de elementele R si C ale

integratorului şi de tensiunea de prag V P , toate determinate cu eroarea relativă ε=± 2.5 • 10 -3 . Frecvenţa de ieşire se determină cu un frecvenţmetru numeric avînd durata de numărare 1s. Se cer:

a) rezoluţia măsurării tensiunii. b) eroarea relativă a masurării tensiunii.

3.3 Desenaţi schema unui CNA cu reţea R-2R de 4 biţi, cu pasul de cuantizare de 0.25V şi referinţă de

tensiune Uref=5V. Dacă R=1K, calculaţi curentul debitat de sursa de referinţă.

3.4 Fie un voltmetru de c.c. realizat cu CAN dublă pantă, CAZ, 3 ½ digiţi, V REF = 100mV. a) calculaţi

numărul maxim de măsurători pe secundă astfel încît să se rejecteze atît tensiunile perturbatoare pe 50Hz, cît şi pe 60Hz. b) determinaţi frecvenţa oscilatorului intern T CK cu care se digitizează duratele T 1 şi T X.

3.5 Cu un voltmetru de c.c. cu CAN DP cu durata integrării tensiunii necunoscute T 1 =20ms se

măsoară o tensiune de c.c. peste care se suprapune o tensiune alternativă perturbatoare u(t)=Ucos 2 ωt,

avînd U=230V si f=1KHz ±2.5%. Voltmetrul are RRS de 65dB in c.a. Se cere eroarea absolută maximă în măsurarea tensiunii continue datorată existenţei u(t).

3.6 Un voltmetru de c.c. cu CAN DP, cu timpul de integrare a tensiunii necunoscute T 1 =20ms măreşte

suplimentar rejectia perturbaţiilor alternative cu un filtru trece-jos RC avînd f -3dB =20Hz. Să se

evalueze eroarea absolută maximă si raportul de rejecţie serie minim în cazul unei tensiuni perturbatoare cu frecvenţa f=1KHz ±3% 2si amplitudinea U PS =20V.

3.7 Cu ajutorul unui voltmetru cu CAN DP construit pentru Europa (frecvenţa reţelei 50Hz, timpul de

integrare a tensiunii necunoscute 20ms) se măsoară o tensiune continuă U=7.5V avînd suprapusă o perturbaţie alternativă pe 60Hz cu amplitudinea U p =100mV VV . Să se calculeze eroarea absolută maximă comisă în acest caz.