Sunteți pe pagina 1din 40

PROIECTARE TEHNOLOGICĂ LA DISCIPLINA CREŞTEREA PĂSĂRILOR

TEMĂ PROIECT „ÎNFIINŢAREA UNEI UNITĂŢI AVICOLE CU O CAPACITATE ANUALĂ

DE PRODUCŢIE DE ……….…… CAPETE PUI BROILER”

1

Capitolul I Memoriu justificativ

CUPRINS

1.1. Legislaţia în vigoare cu privire la înfiinţarea unei unităţi avicole

1.2. Oportunitatea înfiinţării exploataţiei

1.3. Amplasarea unităţii şi caracteristicile acesteia

Capitolul II Dimesionarea şi funcţionalul sectorului de reproducţie tineret părinţi (TP)

2.1. Elemente de calcul pentru tineret părinţi

2.2. Dimensionarea sectorului tineret

părinţi

2.2.1. Calculul efectivului anual de păsări

2.2.2 Calculul necesarului de construcţii

2.2.3.

Calculul

necesarului

de

furaje

2.2.4.

Calculul

necesarului

de

apă

2.2.5.

Calculul necesarului de echipamente tehnologice

2.2.6.

Necesarul de energie

 

2.2.7.

Calcule economice la sectorul de TP

Capitolul III Dimensionarea şi funcţionalul sectorului de reproducţie părinti adulţi (PA)

3.1.

Elemente de calcul pentru părinţi adulţi

3.2.

Calcule de dimensionare pentru sectorul părinţi adulţi

3.2.1.

Calculul efectivului anual de păsări

3.2.2.

Calculul necesarului de construcţii

3.2.3.

Calculul

necesarului

de

furaje

3.2.4.

Calculul necesarului de apă

3.2.5.

Calculul necesarului de echipament tehnologic

3.2.6.

Necesarul de energie

 

3.2.7.

Calcule economice la sectorul de părinţi adulţi

Capitolul IV Dimensionarea şi funcţionalul sectorului de incubaţie

4.1. Elemente de calcul pentru dimensionarea staţiei de incubaţie

4.2. Calcule de dimensionare a staţiei de incubaţie

4.2.1.

Calculul efectivului anual de păsări

4.2.2.

Calculul

necesarului

de

aparate

pentru incubaţie

4.2.3.

Calculul necesarului de energie electrică

4.2.4.

Repartiţia la incubaţie a producţiei de ouă

4.2.5.

Calcule economice la staţia de incubaţie

Capitolul V

Dimensionarea şi funcţionarea sectorului de producţie (pui broiler)

5.1.

Elemente de calcul pentru puii broiler

5.2.

Calcule de dimensionare a sectorului de creştere pui carne

5.2.1.

Calculul efectivului de pui broiler

5.2.2.

Calculul necesarului de construcţii

5.2.3.

Calculul

necesarului

de

furaje

5.2.4.

Calculul necesarului de apă

5.2.5.

Calculul necesarului de echipamente tehnologice

5.2.6.

Necesarul de energie

 

5.2.7.

Calcule economice la sectorul de pui broiler de găină

Capitolul VI Calculul eficienţei economice a exploataţiei avicole

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

2

2.1. Elemente de calcul pentru tineret părinţi

1

Perioada de creştere

 

0-20 săptămâni

2

Durata vidului sanitar

 

4

săptămâni

3

Sistemul de creştere

 

la sol (pe aşternut permanent)

4

Suprafaţa halei

   

145

m 2

5

Densitatea la populare

 

7,2 cap/m 2

6

Raportul între sexe

 

1 ♂: 10♀

7

Mortalitate

   

8

Reforme tehnologice

 

1) la 8 săptămâni = 4,5%; 870 g la ♀ şi 1260 g la ♂ 2) la 20 săptămâni = 2%; 2300 g la ♀ şi 2900 g la ♂

9

Necesarul de aşternut

   

20

kg/m 2

   

21-3IR (0-3 săptămâni) consum: 28 g cap/zi/femelă; 38,7 g cap/zi/mascul

10

Consum de hrană (3 tipuri)

 

21-3IR (4-17 săptămâni) consum: 58,2 g cap/zi/femelă; 73,1 g cap/zi/mascul

 

21-4R (18-20 săptămâni) consum: 88,3 g cap/zi/femelă; 92,3 g cap/zi/mascul

11

Consum de apă (2 tipuri)

 

0-8 săptămâni = 70-90 ml/cap/zi 9-20 săptămâni = 180-200 ml/cap/zi

12

Front de adăpare

 

1,5 cm/cap

13

Front de furajare

 

0-5 săptămâni = 5 cm/cap 6-10 săptămâni = 10 cm/cap 11-20 săptămâni = 15 cm/cap

 

3.1. Elemente de calcul pentru părinţi adulţi

1

Perioada de creştere

 

20-64 săptămâni

2

Durata vidului sanitar

 

4

săptămâni

3

Sistemul de creştere

 

pe aşternut permanent

4

Suprafaţa halei

   

200

m 2

5

Densitatea la populare

 

6,5 cap/m 2

6

Raportul între sexe

 

1

♂: 10♀

7

Mortalitate

 

8

Reforme tehnologice

 

la 64săptămâni = 3200 g la ♀ şi 5300 g la ♂

9

Producţia de ouă bune de incubat

 

97,4%

11

Producţia medie de ouă

 

192 ouă

Gunoi

rezultat

la

 

12

sfârşitul serii

De 9 ori necesarul de aşternut

13

Necesarul de aşternut

   

20

Kg/m 2

Consum de hrană (2 tipuri)

 

21-4R (20-24 săptămâni) consum: 127 g cap/zi/femelă; 162 g cap/zi/mascul

14

21-7R (25-64 săptămâni) consum: 210 g cap/zi/femelă şi mascul

15

Consum de apă (2 tipuri)

 

21-26 săptămâni = 200-220 ml/cap/zi 27-64 săptămâni = 410-440 ml/cap/zi

16

Front de adăpare

 

2,5 cm/cap

17

Număr de cuibare

 

un cuibar la 4 capete

13

Front de furajare

   

15

cm/cap la femele ; 18 cm/cap la masculi

3

4.1. Elemente de calcul pentru dimensionarea staţiei de incubaţie

1.

Proporţia ouălor bune de incubat

 

97,4%

2.

Procentul de ecloziune

   

3.

Intensitatea medie de ouat

   

4.

Timpul de păstrare a ouălor în staţie

 

7 zile

5.

Durata dezvoltării embrionare

 

21,5 zile

6.

Capacitatea combină de incubaţie

 

3000 ouă/serie

7.

Consum electric al aparatului

 

0,85 kw/oră

 

5.1. Elemente de calcul pentru sectorul de creştere a puilor broiler

1

Perioada de creştere

0-42 zile (6 săptămâni)

 

2

Durata vidului sanitar

2 săptămâni

 

3

Sistemul de creştere

pe aşternut permanent

 

4

Suprafaţa halei

400 m 2

 

5

Densitatea la populare

17

cap/m 2

6

Mortalitate

 

7

Necesarul de aşternut

20

kg/m 2

 

Consum de hrană (3 tipuri)

Starter (0-14 zile) consum: 33 g/cap/zi/

8

Creştere (15-32 zile) consum: 100 g/cap/zi/

Finisare (33-42 zile) consum: 165 g/cap/zi/

9

Consum de apă (2 tipuri)

0-5 săptămâni = 50-60 ml/cap/zi 5-6 săptămâni = 90-120 ml/cap/zi

 

Front de adăpare

 

10

 

- adăpători vacumatice

O adăpătoare/55 capete Ø=106 cm ; 2 cm/cap

 

- adăpători circulare

 

- front de adăpare

 
 

Front de furajare

 

11

- tăviţe de furajare

1:55 capete; Ø = 120 cm; front 4 cm/cap

- hrănitori circulare

12

Greutatea medie la livrare (kg)

 

Norme de hrană pentru reţete de nutreţ combinat proiect creşterea păsărilor

Categoria

Receptura

EM

PB

M+C

L

CB

Ca

P

tehnologică

Tineret

21-3R

2750-2800

20

0,87

1,12

≤4

 

1 0,65

părinţi

21-3IR

2700-2750

17-17,5

0,65

0,75

5,5

 

1 0,6

21-4

2750-2850

15-16

0,58

0,71

≤5,5

2,8

0,56

Părinţi

21-4

2750-2850

15-16

0,58

0,71

≤5,5

2,8

0,56

adulţi

21-7R

2750-2850

15

0,53

0,64

≤5,5

3,1

0,56

Pui broiler

21-1

3010

24

0,92

1,38

≤3,5

1

0,7

21-2

3175

22

0,88

1,25

≤4

0,9

0,68

21-2F

3225

20

0,78

1,05

≤4,5

0,85

0,66

4

2.2.1. Calculul efectivului anual de păsări

a) Efectivul total tineret păsări la populare

E t

=

Necesar

păsări

adulte

x

(100+mortalitate+reforme)/100

cap.

b) Efectivul de cocoşi la populare :

E c = Efectiv la populare/10 =

/10 =

c) Efectiv de puicuţe la populare :

cocoşi la populare

=

E p = Efectiv total de TP la populare – Efectiv de cocoşi la populare =

-

=

puicuţe

d)

Durata unei serii de creştere :

D s.c. = Perioada de creştere + vidul sanitar =

săpt. +

săpt. =

e) Numărul anual de serii de creştere :

N a = Număr de săptămâni pe an : Durata unei serii de creştere =

5

:

săpt.

=

6

f) Mişcarea efectivelor de păsări Anul Luna Săpt. Sector reproducţie Sector producţie - broileri TP
f) Mişcarea efectivelor de păsări
Anul
Luna
Săpt.
Sector reproducţie
Sector producţie - broileri
TP
PA
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
48
49
2008
Decembrie
50
51
52
1
2
Ianuarie
3
4
5
6
7
Februarie
8
9
10
11
Martie
12
2009
13
14
15
Aprilie
16
17
18
19
20
Mai
21
22
23
24
Iunie
25

7

26 27 28 29 Iulie 30 31 32 33 August 34 35 36 37 Septembrie
26
27
28
29
Iulie
30
31
32
33
August
34
35
36
37
Septembrie
38
39
40
41
42
Octombrie
43
44
45
46
47
Noiembrie
48
49
50
Decembrie
51
52
1
2
2010
Ianuarie
3
4
5

Tabelul 3

Plan de asigurare cu părinţi de o zi sexaţi

Perioada

Necesarul de pui de o zi

Total

Luna

Săptămâna

Ianuarie

       

Iunie

       

Decembrie

       

Total

       

2.2.2 Calculul necesarului de construcţii

a) Capacitatea unei hale

C H = suprafaţă hală x densitate la populare = ……

b) Necesar de hale

x ……. =

N H = Efectiv total TP la populare : Capacitatea unei hale = …….:

2.2.3. Calculul necesarului de furaje

cap/hală

= ….hale

a) Necesarul de furaje pe serie de creştere 21-3R (0-3 săptămâni)

zile x

x

g =

kg/perioadă

zile

x

x

g =

kg/perioadă

21-3IR (4-17 săptămâni)

zile

x

x

g =

kg/perioadă

zile x

x

g =

kg/perioadă

21-4R (18-20 săptămâni)

x

zile x

g =

kg/perioadă

x

zile x

g =

kg/perioadă

Subtotal 21-3 R = Subtotal 21-3 IR = Subtotal 21-4R = Total:

kg

kg

kg

kg +

b) Necesarul anual de furaje

N a = kg x număr de serii

kg +

kg =

kg

21-3R

kg x

=

kg

21-3IR

kg x

=

kg

21-4R

kg x

=

kg

Total =

kg + ………… kg + …………

8

kg = …………. kg

9

Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 0-3 săptămâni (21-3 R) Norme de hrană Valoarea nutritivă a
Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 0-3 săptămâni (21-3 R)
Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor
Ingrediente
%
EM
PB
M+C
Liz
CB
Ca
P
EM
PB
M+C
L
CB
Ca
P
TOTAL

10

Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 4-17 săptămâni (21-3 IR) Norme de hrană Valoarea nutritivă a
Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 4-17 săptămâni (21-3 IR)
Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor
Ingrediente
%
EM
PB
M+C
Liz
CB
Ca
P
EM
PB
M+C
L
CB
Ca
P
TOTAL

11

Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 18-20 săptămâni (21-4 R) Norme de hrană Valoarea nutritivă a
Reţeta n.c. Tineret părinţi, perioada 18-20 săptămâni (21-4 R)
Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor
Ingrediente
%
EM
PB
M+C
Liz
CB
Ca
P
EM
PB
M+C
L
CB
Ca
P
TOTAL

Tabelul 5

Repartizarea nutreţurilor combinate la TP

Perioada de vârstă (săptămâni) … (21-3R) (21-3IR) (21-4R) Total Reţeta S Consum zilnic (g/cap/zi) (tone)
Perioada de vârstă (săptămâni)
(21-3R)
(21-3IR)
(21-4R)
Total
Reţeta
S
Consum zilnic (g/cap/zi)
(tone)
Ianuarie
1
2
3
4
5
Februarie
6
7
8
9
Martie
10
11
12
13
Aprilie
14
15
16
17
Mai
18
19
20
21
22
Iunie
23
24
25
26
Iulie
27
28
29
30
31
August
32
33
34
35
Septembrie
36
37
38

12

39 Octombrie 40 41 42 43 44 Noiembrie 45 46 47 48 Decembrie 49 50
39
Octombrie
40
41
42
43
44
Noiembrie
45
46
47
48
Decembrie
49
50
51
52

2.2.4. Calculul necesarului de apă

a) Necesarul de apă de adăpare/serie de creştere

N apă = Efectiv total x Număr de zile x Consum mediu zilnic

0-8 săptămâni =

cap x

ml/cap

9-20 săptămâni =

ml/cap

0-8 săptămâni :

zile x

l =

l/perioadă

9-20 săptămâni :

cap x

zile x

l =

l/perioadă

Total apă/serie =

l +

l =

l/serie

b) Necesarul anual de apă pentru adăpare:

N anual apă = Consum pe serie x Număr de serii/an =

c) Necesarul anual de apă/fermă

l x

=

l

N a = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15%)

x 15:100 =

l

+

=

l

2.2.5. Calculul necesarului de echipamente tehnologice

a) Adăpători circulare cu ventil (circumf. = 106 cm, front de furajare = 1,5

cm/cap) A c = Efectiv total de TP la populare : (106:1,5) = ……… : 71 = ……. ≈ …. adăpători

13

b)

Hrănitori circulare (circumf. = 120 cm)

0-5 săptămâni = front de furajare 5 cm/cap

120 : 5 = 24 cap./hr.

6-10 săptămâni = front de furajare 10 cm/cap

120 : 10 = 12 cap./hr.

11-20 săptămâni = front de furajare 15 cm/cap 120: 15 = 8 cap./hr. ………… : 24 = …… hr. ………….: 12 = …… hr.

………….: 8 = ……

hr.

c) Corpuri de iluminat

Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi) : (Putere bec x K) =

(145 cm 2 x 10) : (60 x 5) = ………

≈ ………. corpuri de iluminat

d)

Necesarul de ventilatoare (1 ventilator de 3 Kw la 50 m 2 de hală)

145

m 2 : 50 m 2 = ………. ≈ ………

ventilatoare

e)

Necesar de eleveuze (o eleveuză la 500 pui)

Ne = ………. (efectiv pui) : 500 pui = ……….

2.2.6. Necesarul de energie

≈ ………

eleveuze

a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat

Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec x Număr serii/an =

1169h x …… x 60 x ……. = ………

W = ……… Kw/hală/an

b) Necesar de energie electrică pentru încălzire

Ne.î. = program de funcţionare eleveuză x putere eleveuză x nr eleveuze x număr

serii de creştere/an = 560 h x 2,16 Kw x ………. x ………. = ………… Kw/hală/an

c) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie

Nev = Program funcţionare ventilator x Putere ventilator x număr de ventilatoare/hală

x număr serii creştere/an = 840 h x 3 Kw x ……

x ……… = ……… Kw/hală/an

14

d)

Necesarul total de energie electrică

N.t. = N.t./hală/an * nr. hale = (………

……

* ……

≈ ……… Kw/an

Kw + ………. Kw + ………. Kw) *

=

2.2.7. Calcule economice la sectorul de TP

a) Planul de livrare către abator a reformelor de la TP

Luna

Săptămâna

Sex

Păsări reformate (cap)

Greutate

Total greutate

medie (kg)

vie (kg)

Februarie

         
       

Mai

         
       

August

         
       

Noiembrie

         
       

Total

         

b) Planul de livrare al tineretului de reproducţie către alte unităţi

Luna

Săptămâna

Sex

Păsări livrate

Greutate

Total greutate

(cap)

medie (kg)

vie (kg)

Mai

         
       

Total

         

c) Venituri realizate din vânzarea la abator a reformelor la tineret părinţi

(TP)

Luna

Păsări

reformate

Greutate

livrată

Preţ/kg viu

*RON

Venituri

realizate RON

(cap)

(kg)

Februarie

       

Mai

       

August

       

Noiembrie

       

Total

       

*preţ pe kg viu = preţ pe kg viu + subvenţie pe kg viu = + 0,8 =

15

RON

d) Venituri realizate din vânzarea către alte unităţi a tineretului de reproducţie

Luna

Păsări

livrate

Greutate

livrată

Preţ/kg viu

RON

Venituri

realizate RON

(cap)

(kg)

Mai

       

Total

       

e) Cheltuieli efectuate

Material biologic

Mb = Efectiv tineret părinţi la populare x ………. RON/pui x număr serii = …… cap

x …. RON/pui x ……

serii/an = ………

RON

Apa

A = Necesarul anual de apă (m 3 ) x 1,1 RON/m 3 = ……. x …RON/m 3 = ……

RON

Energie electrică

E = Necesar total energie electrică (Kw) x ………. RON/Kw = ………

Kw x

………. RON/Kw = ………. RON

 

Furaje

21-3R

necesar anual de furaje x număr serii/an x preţ (RON)

21-3IR

necesar anual de furaje x număr serii/an x preţ (RON)

21-4R

necesar anual de furaje x număr serii/an x preţ (RON)

21-3R:

x ……

x 1,1RON = ………

RON

21-3IR:

x ……

x 1,2RON = ………

RON

21-4R:

x ……

x 1,3RON = ………

RON

TOTAL:

+

+

=

RON

Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)

6,5% x …………. = ………

RON

Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic)

RON

Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic)

3% x …………. = ………

6,5% x …………. = ………

RON

Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul biologic)

2,5% x …………. = ………

RON

16

Cheltuieli cu personalul

Un îngrijitor/fermă*…

hale + ½ normă electromecanic = oameni/an

……

personal x 800 RON (salariu) x 12 luni = ………

RON

Bilanţul economic la sectorul tineret părinţi

   

RON

1.

Cheltuieli totale de producţie

 

1.1.

Cheltuieli directe totale

 

1.1.1.

Cheltuieli totale cu forţa de muncă

 
 

- salarii

 
 

- impozit pe salarii (16%)

 
 

CAS + alte impozite (20%)

 

1.1.2.

Cheltuieli totale materiale

 
 

- furaje

 
 

- material biologic

 
 

- alte consumuri

 
 

- energie electrică

 
 

- apă

 
 

- medicamente + materiale sanitare

 
 

- materiale + piese de schimb

 
 

- transport

 
 

- alte cheltuieli + servicii

 

1.2.

Cheltuieli indirecte totale

 

1.2.1.

Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale)

 

1.2.2.

Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale)

 

2.

Venituri totale

 

2.1.

Valoarea producţiei secundare (reforme)

 

2.2.

Valoarea producţiei de bază (livrare la terţi)

 

2.3.

Valoarea producţiei de bază (matca proprie)

 

17

3.2. Calcule de dimensionare pentru sectorul părinţi adulţi

3.2.1. Calculul efectivului anual de păsări

a) Necesar de ouă pentru incubaţie

Nr.o. = necesar anual de pui de o zi x 100/ Procentul de ecloziune = …………x 100 /

ouă

b) Necesar de ouă bune pentru incubaţie

=

Nr.o.b. = Necesar de ouă pentru incubaţie x 100/ Producţia de ouă bune pentru incubat =

x 100 :

=

ouă

c) Efectiv mediu de găini

E.m.g. = Necesarul de ouă bune pentru incubaţie / Producţia medie pe găină =

/

=

găini

 

d)

Efectiv de găini la populare

 

E.g.p. = Efectivul mediu de găini x (100+mortalităţi părinţi adulţi) / 100

=

=

x

(100+

)/100

=

găini

 

e)

Necesarul de cocoşi la populare

 

N.c.p. = Efectivul de găini la populare / 10 =

: 10 =

cap.

f) Efectivul total de reproducţie la populare (pe serie) E.t.r.p. = Efectiv de găini la populare + Necesar de cocoşi la populare =

 

+

=

cap.

 

g)

Serii anuale de creştere

 

S.a.c. = 52 săptămâni/an: 48 (44 săptămâni de creştere + 4 săptămâni vid sanitar) =

 
 

3.2.2.

Calculul necesarului de construcţii

 

a)

Capacitatea unei hale

C

H = suprafaţă hală (m 2 ) x densitate la populare (cap/m 2 ) = 200 m 2 x

=

cap/hală

 

b)

Necesar de hale

N

H = Necesarul de păsări/serie (cap) : Capacitatea unei hale(cap) =

/………≈

 

=

 

hale

3.2.3. Calculul necesarului de furaje

 

a)

Necesarul de furaje pe serie de creştere

21-4R (20-24 săptămâni)

21-7R (25-64 săptămâni)

 

Reţeta 21-4R

 

Efectivul de ♀ la populare x 35 zile x consumul mediu de furaje la femele =

 

♀ x

35 zile x

kg/cap =

kg/perioadă

Efectivul de ♂ la populare x 35 zile x consumul mediu de furaje la masculi =

x

35 zile x

kg/cap =

kg/perioadă

 
 

Total:

kg

+

kg =

kg/perioadă

Reţeta 21-7R

 
 

Efectivul total x perioada în care se consumă furajul x consumul mediu zilnic =

 

x

280 x

kg/cap

=

kg/perioadă

 

Consumul total de furaje/serie :

 

kg +

kg =

kg/serie

b) Necesarul anual de furaje

 

N

a = kg x număr de serii

21-4R consum total/reţetă x serii anuale de creştere =

kg x

serii

=

kg

21-7R consum total/reţetă x serii anuale de creştere =

kg x

serii =

kg

Total =

kg +

kg

=

kg

 

Tabelul

Repartizarea nutreţurilor combinate pentru sectorul de păsări adulte de reproducţie/serie de creştere

     

Reţetă

   

20-24 (21-4R)

25-64 (21-7R)

Perioada de

Săptămâna

Total

vârstă

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

(tone)

 

………

………

………

………

g/cap/zi

g/cap/zi

g/cap/zi

g/cap/zi

Ianuarie

1 (tone)

       

1,26

2

       

1,26

3

       

1,26

4

       

1,26

5

       

1,26

Februarie

6

         

7

         

8

         

9

         

Martie

10

         

11

         

12

         

13

         

Aprilie

14

         

15

         

16

         

17

         

Mai

18

         

19

         

20

         

21

         

22

         
Iunie 23 24 25 26 Iulie 27 28 29 30 31 August 32 33 34
Iunie
23
24
25
26
Iulie
27
28
29
30
31
August
32
33
34
35
Septembrie
36
37
38
39
Octombrie
40
41
42
43
44
Noiembrie
45
46
47
48
Decembrie
49
50
51
52
Total
Tabelul 10
Cerinţe de hrană (părinţi adulţi)
Necesar
20-24 săpt. (21-4R)
25-64 săpt. (21-7R)
PB%
EM Kcal/kg
M+C
L
Ca
P
CelB
Sare
Premix

21

Reţeta n.c. Părinţi adulţi, perioada 20-24 săptămâni (21-4 R) Norme de hrană Valoarea nutritivă a
Reţeta n.c. Părinţi adulţi, perioada 20-24 săptămâni (21-4 R)
Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor
Ingrediente
%
EM
PB
M+C
Liz
CB
Ca
P
EM
PB
M+C
L
CB
Ca
P
TOTAL

22

Reţeta n.c. Părinţi adulţi, perioada 25-64 săptămâni (21-7 R) Norme de hrană Valoarea nutritivă a
Reţeta n.c. Părinţi adulţi, perioada 25-64 săptămâni (21-7 R)
Norme de hrană
Valoarea nutritivă a nutreţurilor
Ingrediente
%
EM
PB
M+C
Liz
CB
Ca
P
EM
PB
M+C
L
CB
Ca
P
TOTAL

3.2.4. Calculul necesarului de apă

a) Necesarul de apă de adăpare/serie

N apă = Efectiv total x Număr de zile per. I x Consum mediu zilnic =

cap.

x

zile x

l/cap/zi =

l

Efectiv total x Număr de zile per. a II-a x consum mediu =

l/cap/zi = Total apă/serie =

l

l +

l =

b) Necesarul anual de apă pentru adăpare:

N anual apă = Consum total/serie x Număr de serii/an =

c) Necesarul anual de apă/fermă

l x

=

x

l/serie

l

x

N af = Necesar anual apă pentru adăpare + Apă tehnologică (15% din apa de adăpare)

l x 115%

=

l/fermă

3.2.5. Calculul necesarului de echipament tehnologic

a) Adăpători circulare cu ventil (circumf. = 106 cm, front de adăpare = 2,5 cm/cap)

106 : 2,5 = 42 cap. (capacitatea unei adăpători)

A c = Efectiv total de PA la populare : Capacitatea unei adăpători = ……. : 42 ≈ …….adăpători

circulare

b) Hrănitori circulare (circumf = 120 cm), front de furajare 15 cm/cap la femele şi 18 cm/cap la masculi

120

cm : 15 cm = 8 capete femele /hrănitoare

120

cm : 18 cm = 6,66 ≈ 7 capete masculi / hrănitoare

……………

femele : 8 = ……

hrănitori

……………

masculi : 7 = …… hrănitori

c) Corpuri de iluminat

Ci = (suprafaţă hală x Număr de lucşi) : (Putere bec x K) = (200 cm x 10) : (60 x 5) ≈ …… = …………corpuri de iluminat

Putere bec (w)

Factor K

15

3,8

25

4,2

40

4,6

60

5

100

6

d) Necesarul de ventilatoare (1 ventilator de 3 Kw la 50 m 2 de hală)

Nv = Suprafaţă hală : 50 m 2 = 200 m 2 : 50 m 2 = ………

ventilatoare

e) Necesar de cuibare (un cuibar la 4 găini)

Nc = efectiv găini : 4 = ………… : 4 ≈ …………. cuibare

3.2.6.

Necesarul de energie

a) Necesarul de energie electrică pentru iluminat

Ne = ore iluminat/serie x Număr becuri/hală x Putere bec = 4493 x …

………… Kw/hală/serie Consumul de energie electrică pentru iluminat pe an Cee. = Consum energie pentru iluminat x Număr serii X nr. hale = …………

………… Kw/an

x

0,06

=

Kw x … x …… =

b) Necesarul de energie electrică pentru ventilaţie

Ne.e.v. = Număr hale x Program funcţionare (ore/serie de creştere) x Putere ventilator (Kw/oră) x

Număr de ventilatoare/hală x Număr serii creştere/an = …. hale x 1848 ore/serie de creştere x 3

Kw/oră x ……

ventilatoare x ……… serii = ………………

Kw

c) Necesarul total de energie electrică

Nt = Consum energie electrică pentru iluminat + Consum de energie electrică pentru ventilaţie =

…………

Kw + ……………. Kw = ………… Kw/an

3.2.7. Calcule economice la sectorul de părinţi adulţi

a)

Planul de livrare către abator a reformelor de la părinţi adulţi (la 64 săptămâni)

 

Luna

Săptămâna

Sex

Păsări reformate (cap)

Greutate

Total greutate

 

medie (kg)

vie (kg)

Octombrie

 

64

       

     

Total

         

b)

Venituri realizate din vânzarea la abator a reformelor a păsărilor de reproducţie

reformate

Luna

Păsări

reformate

Greutate

livrată

Preţ/kg viu

RON

Venituri

realizate RON

(cap)

(kg)

Octombrie

……

 

4

 

……… ♂

 

4

 

Total

       
 

c)

venituri din producţia de bază (ouă de incubaţie):

 

nr. ouă

incubaţie/an * preţ ouă incub (RON) = …………buc x ……… RON/ou=……………… RON

d) Cheltuieli efectuate

Material biologic

Mb

kg/cap x ……… RON = ………………… RON

= Efectiv mediu femele la populare x Greutate femelă x Preţ/Kg GV = ……. cap x 2,3

= Efectiv mediu masculi la populare x Greutate mascul x Preţ/Kg GV = ……

cap x 2,9

kg/cap x ………… RON = …………………

RON

TOTAL = …………

+ ……………. = ……………. RON

 

Furaje

21-4R

consum anual de furaje x preţ (RON)

21-7R

consum anual de furaje x preţ (RON)

21-4R: ……………

21-7R: …………… x ……… = ……………RON

TOTAL: ………

Apa

x ………= …………….RON

RON + …………….RON kg = ……………

RON

A = Necesarul anual de apă (m 3 ) x ………. RON/m 3 = ………… x …… RON/m 3 = ……. RON

Energie electrică

E = Necesar total energie electrică (Kw) x ………. RON/Kw = ……… Kw x 0,29 RON/Kw =

……………. RON

Medicamente şi materiale sanitare (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic) =

Materiale şi piese de schimb (3% din cheltuielile cu materialul biologic) =

Transportul tehnologic (6,5% din cheltuielile cu materialul biologic) =

Alte cheltuieli materiale şi servicii (2,5% din cheltuielile cu materialul biologic) 2,5% x ……………… = ……………. RON

Cheltuieli cu personalul

Un îngrijitor/fermă + ½ normă electromecanic = 1,5 oameni/an

6,5% x ……………

3% x …………

…………. RON

…………. RON

6,5% x ……………

…………… RON

1,5 personal x 800 RON (salariu) x 12 luni = ………. RON

Bilanţul economic la sectorul părinţi adulţi

   

RON

1.

Cheltuieli totale de producţie

 

1.1.

Cheltuieli directe totale

 

1.1.1.

Cheltuieli totale cu forţa de muncă

 
 

-

salarii

 
 

-

impozit pe salarii (16%)

 
 

CAS + alte impozite (20%)

 

1.1.2.

Cheltuieli totale materiale

 
   

- furaje

 
 

- material biologic

 
 

-

alte consumuri

 
   

- energie electrică

 
   

- apă

 
   

- medicamente + materiale sanitare

 
   

- materiale + piese de schimb

 
   

- transport

 
   

- alte cheltuieli + servicii

 

1.2.

Cheltuieli indirecte totale

 

1.2.1.

Cheltuieli comune (8% din cheltuieli directe totale)

 

1.2.2.

Cheltuieli generale (12% din cheltuielile directe totale)

 

2.

Venituri totale

 

2.1.

Valoarea producţiei secundare (reforme)

 

2.2.

Subvenţie (0,8 RON/kg)

 

2.3.

Valoarea producţiei de bază (ouă de incubaţie)

 

Cap. IV Dimensionarea şi funcţionalul staţiei de incubaţie

4.2. Calcule de dimensionare

4.2.1. Calculul efectivului anual de păsări

a) Necesarul de ouă pentru incubaţie

No.i. = Necesarul de pui la populare x 100 : % ecloziune = (…………. x 100): ……

= ………… ouă

b) Necesarul de ouă bune de incubat

No.b.i. = Necesar ouă incubaţie x 100 : % ouă bune incubaţie = (……

= ………….ouă

x 100) : ……

c) Producţia zilnică de ouă

Pz.o. = Efectiv mediu găini x Intensitatea medie de ouat (%) : 100 = (……. x ……) :

100 = ……… ouă d) Producţia de ouă pe 7 zile Po = Producţia zilnică ouă x 7 zile = ……… x 7 = ………

ouă

e) Producţia de ouă/an

Poa= Producţia de ouă pe 7 zile x 52 săptămâni = …

x 52 = ………

ouă

e) Ouă disponibile pentru comercializare

Od = Producţia de ouă/an - Necesarul de ouă bune pentru incubat = ………… –

………

= ………. ouă

4.2.2. Calculul necesarului de aparate pentru incubaţie

A.i. = (Producţia de ouă/7 zile : Capacitatea de incubaţie) x Număr serii lunare

= (………

: 3000 ouă) x 4 serii lunare = …… ≈ …… aparate

4.2.3. Calculul necesarului de energie electrică

Ne.e. = Număr serii pui broiler/an x Ore funcţionare x Număr aparate x Consum orar

=

serii

x 516ore x ……. aparate x 850 Kw/oră = ……….KW

(*21.5 zile dezvoltare embrionară x 24 ore = 516 ore)

26

4.2.4. Repartiţia la incubaţie a producţiei de ouă

Plan de producţie în staţia de incubaţie

 

Încărcare incubatoare

   

Transfer la eclozionat

 

Încheiere ecloziune

 
 

2012

 

2013

 

2012

 

2013

 

2012

 

2013

Luna

ziua

nr.ouă

L

Z

No

L

Z

No

L

Z

No

L

Z

No

L

Z

No

XII

10

       

XII

28

       

XII

30

       

XII

17

             

I

4

       

I

6

 

XII

24

             

I

11

       

I

13

 

XII

31

             

I

18

       

I

20

 

Luna

ziua

nr.ouă

L

Z

No

L

Z

No

L

Z

No

L

Z

No

L

Z

No

     

I

7

       

I

25

       

I

27

 
     

I

14

       

II

1

       

II

3

 
     

I

21

       

II

8

       

II

10

 
     

I

28

       

II

15

       

II

17

 
     

II

4

       

II

22

       

II

24

 
     

II

11

       

III

1

       

III

3

 
     

II

18

       

III

8

       

III

10

 
     

II

25

       

III

15

       

III

17

 
     

III

4

       

III

22

       

III

24

 
     

III

11

       

III

29

       

III

31

 
     

III

18

       

IV

5

       

IV

7

 
     

III

25

       

IV

12

       

IV

14

 
     

IV

1

       

IV

19

       

IV

20

 
     

IV

8

       

IV

26

       

IV

28

 
     

IV

15

       

V

3

       

V

5

 
     

IV

22

       

V

10

       

V

12

 
     

IV

29

       

V

17

       

V

19

 
     

V

6

       

V

24

       

V

26

 
     

V

13

       

V

31

       

VI

2

 
     

V

20

       

VI

7

       

VI

9

 
     

V

27

       

VI

14

       

VI

16

 
     

VI

3

       

VI

21

       

VI

23

 
     

VI

10

       

VI

28

       

VII

30

 
     

VI

17

       

VII

5

       

VII

7

 
     

VI

24

       

VII

12

       

VII

14

 
     

VII

1

       

VII

19

       

VII

21

 
     

VII

8

       

VII

26

       

VII

28

 
     

VII

15

       

VIII

2

       

VIII

4

 
     

VII

22

       

VIII

9

       

VIII

11

 
     

VII

29

       

VIII

16

       

VIII

18

 
     

VIII

5

       

VIII

23

       

VIII

25

 
     

VIII

12

       

VIII

30

       

IX

1

 
     

VIII

19

       

IX

6

       

IX

8

 
     

VIII

26

       

IX

13

       

IX

15

 
     

IX

2

       

IX

20

       

IX

22

 
     

IX

9

       

IX

27

       

IX

29

 
     

IX

16

       

X

4

       

X

4

 
     

IX

23

       

X

11

       

X

13

 
     

IX

30

       

X

18

       

X

20

 
     

X

7

       

X

25

       

X

27

 
     

X

14

       

XI

1

       

XI

3