Sunteți pe pagina 1din 160

AN 2006

V1.A1.-2006 Avei urmtoarele informaii despre situaia patrimonial a unei ntreprinderi:


Terenuri 1.000, echipamente 3.000, cldiri 1.800, cheltuieli de nfiinare 800, brevete 1.200, fond
comercial 2.000, titluri de participare 300, stocuri 600, clieni 2.900, creane diverse 800, valori mobiliare
350, disponibiliti 700, cheltuieli n avans 150, venituri n avans 100, furnizori pentru imobilizri 1.400,
furnizori 1.800, buget 200, mprumuturi bancare 3.500 (din care datorii curente 500), provizioane pentru
riscuri i cheltuieli 500, capital social 4.500, rezerve 3.000, rezultatul exerciiului 600.
Se cere*:
a.S indicai valoarea activelor fictive.
b.S indicai valoarea imobilizrilor necorporale.
c.S elaborai bilanul funcional i s explicai rolul acestuia.
d. S elaborai bilanul financiar i s comentai echilibrul financiar al ntreprinderii.
e.S elaborai bilanul economic al ntreprinderii tiind c ajustrile aduse valorilor contabile sunt de:
+3.500 la imobilizrile corporale, +150 la imobilizrile financiare, +250 la stocuri, -100 la
creane, +1.000 la mprumuturile bancare n valut, iar provizioanele constituite au caracter de
rezerv.
f. Determinai Activul Net Corectat al ntreprinderii prin ambele metode.
* Explicarea oricrui calcul sau oricrei prezentri este obligatorie.
Rezolvare:
Bilant contabil
ACTIV
Terenuri
Echipamente
Cldiri
Cheltuieli de nfiinare

1.000
3.000
1.800
800

Brevete
Fond comercial
Titluri de participare

1.200
2.000
300

Stocuri
Clieni
Creane diverse
Valori mobiliare
Disponibiliti
Cheltuieli n avans
TOTAL

600

PASIV
Capital social
Rezerve
Rezultatul exerciiului
Venituri n avans
Furnizori pentru
imobilizri
Furnizori
Buget
Imprumuturi bancare
(din care datorii curente
500)
Provizioane pentru
riscuri i cheltuieli

2.900
800
350
700
150
15.600 TOTAL

4.500
3.000
600
100
1.400
1.800
200
3.500
500

15.600

a. Activele fictive = cheltuieli de nfiinare 800 + brevete 1.200 + fond comercial 2.000 + cheltuieli n
avans 150 = 4.150
b. Imobilizrile necorporale = cheltuieli de nfiinare 800 + brevete 1.200 + fond comercial 2.000 =
4.000
c. Bilanul funcional reflect n activ funciile de investiii, exploatare i trezorerie ale ntreprinderii, iar
n pasiv reflect funcia de finanare a ntreprinderii (din surse proprii sau din mprumuturi bancare).
Studierea bilanului funcional duce la determinarea masei capitalurilor folosite n ntreprindere i
structura acestora, n scopul determinrii ratei de capitalizare, fructificare sau de actualizare.
1

Functia de finantare

Pentru determinarea bilanul funcional este necesar a se elimina influenele elementelor de


activ i pasiv fictive, prin corijarea contului de rezultate cu valoarea acestora. Astfel, se va corija
contul de rezultate n minus cu valoarea activelor fictive (-4.150) i n plus cu valoarea veniturilor n
avans (+100) rezultnd o corijare consolidat negativ a contului de rezultate de 4.050. Considerm c
provizioanele pentru riscuri i cheltuieli sunt bine fundamentate i au caracter de rezerv ntregind
capitalurile proprii ale ntreprinderii.
Astfel, n urma acestor corecii, clarificri i clasificri bilanul funcional se prezint astfel:
ACTIV
PASIV
Functia de
investitii
Imobilizari
6.100 Capitaluri proprii
4.550
Stoc+CreanteFunctia de
Obligatii
exploatare
nefinanciare
900
Functia de
Obligatii
trezorerie
Disponibilitati
1.050 financiare
3.500
TOTAL
8.050 TOTAL
8.050
unde:
Imobilizari = terenuri 1.000 + echipamente 3.000 + cldiri 1.800 + titluri de participare 300 = 6.100
Stoc+Creante-Obligatii nefinanciare = stocuri 600 + clieni 2.900 + creane diverse 800 - furnizori
pentru imobilizri 1.400 - furnizori 1.800 - buget 200 = 900
Disponibilitati = valori mobiliare 350 + disponibiliti 700 = 1.050
Capitaluri proprii = capital social 4.500 + rezerve 3.000 + rezultatul exerciiului 600 + provizioane
pentru riscuri i cheltuieli 500 - corijare negativ a contului de rezultate 4.050 = 4.550
Obligatii financiare = mprumuturi bancare 3.500
d. Structura bilanului financiar se prezint din punct de vedere teoretic astfel:
ACTIV
I. Imobilizari
II. Stocuri plus creante

PASIV
IV. Capitaluri permanente
V. Obligatii nefinanciare
VI.Obligatii financiare pe
III. Disponibilitati
termen scurt
Total activ
Total pasiv
Acest bilan st la baza determinrii urmtorilor indicatori:
Fond de rulment net global
= IV I
Necesarul de fond de rulment
= II V
Trezoreria
= III - VI
Echilibrul financiar al firmei rezult din relaia:
Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria ntreprinderii
n cazul nostru avem:
Bilant financiar
ACTIV
PASIV
I. Imobilizari
6.100 IV. Capitaluri permanente
7.550
II. Stocuri plus creante
4.300 V. Obligatii nefinanciare
3.400
VI.Obligatii financiare pe
III. Disponibilitati
1.050 termen scurt
500
Total activ
11.450 Total pasiv
11.450
unde:
I. Imobilizari = terenuri 1.000 + echipamente 3.000 + cldiri 1.800 + titluri de participare 300 =
6.100
II. Stocuri+Creante = stocuri 600 + clieni 2.900 + creane diverse 800 = 4.300
III. Disponibilitati = valori mobiliare 350 + disponibiliti 700 = 1.050

IV. Capitaluri permanente = capital social 4.500 + rezerve 3.000 + rezultatul exerciiului 600 +
provizioane pentru riscuri i cheltuieli 500 - corijare negativ a contului de rezultate 4.050 +
mprumuturi bancare peste un an 3.000 = 7.550
V. Obligatii nefinanciare = furnizori pentru imobilizri 1.400 + furnizori 1.800 + buget 200 =
3.400.
VI. Obligatii financiare pe termen scurt = mprumuturi bancare 3.500.
Rezult c
Fond de rulment net global
= 7.550 6.100 = 1.450
Rezult c din capitalurile permanente, respectiv capitaluri proprii i datoriile financiare pe termen
lung se acoper activele imobilizate rmnnd o resurs de 1.450 pentru finanarea activitii
curente (activele circulante)
Necesarul de fond de rulment
= 4.300 3.400 = 900
Rezult c stocurile i creanele sunt finanate doar n parte din obligaiile nefinanciare pe termen
scurt, rmnnd o diferen neacoperit 900 care trebuie acoperit din alte surse, fie din surse de
capital permanent, fie din mprumuturi financiare pe termen scurt.
Trezoreria
= 1.050 - 500 = 550
Iar echilibrul financiar al firmei:
Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria ntreprinderii
1.450
900
=
550
e. Pentru a determina bilanul economic al ntreprinderii vom stabili care sunt influenele determinate
de reevaluarea elementelor patrimoniale de activ i de pasiv:
Diferente
reevaluare

ACTIV
corectat

ACTIV
Active pe termen lung,
din care

6.100

3.650

9.750

Capital social

- Imobilizari corporale

5.800

3.500

9.300

Rezerve corectate
Rezultatul exerciiului
corijat
Diferene din
reevaluare

Terenuri

1.000

Echipamente

3.000

Cldiri

1.800

- Imobilizari financiare

300

Titluri de participare

300

Stocuri

150

450

250

850

Creane

3.700

-100

3.600

Clieni

2.900

Creane diverse
Disponibiliti

PASIV
corectat

4.500

4.500

3.500

3.500

-3.450

-3.450

2.800

2.800

3.400

3.400

Buget
Obligatii financiare

1.000

4.500

Imprumuturi bancare

3.800

15.250

1.400
1.800
200
3.500
3.500

800
1.050

Valori mobiliare

350

Disponibiliti

700

TOTAL

Obligatii nefinanciare
Furnizori pentru
imobilizri
Furnizori

600

Diferente
reevaluare

PASIV

11.450

1.050

3.800

15.250

TOTAL

11.450

Fa de cele determinate mai sus bilanul economic se prezint astfel:


ACTIV
PASIV
Active pe termen lung, din care
9.750 Capital social
- Imobilizari corporale
9.300 Rezerve corectate
Rezultatul exerciiului
- Imobilizari financiare
450 corijat
Stocuri
850 Diferene din reevaluare
Creane
3.600 Obligatii nefinanciare
Disponibiliti
1.050 Obligatii financiare
TOTAL
15.250 TOTAL

4.500
3.500
-3.450
2.800
3.400
4.500
15.250
3

f. Activul Net Corectat al ntreprinderii


1. Metoda substractiv
Activul Net Corectat = Total active reevaluate corijate Total datorii
= 15.250 7.900
= 7.350
2. Metoda aditiv
Activul Net Corectat = Capitaluri proprii + Total influene rezultate din nlocuirea
valorilor contabile cu valorile economice
= 4.550 + 2.800
= 7.350
V1.A2.-2006 n baza urmtoarelor date: profit net nainte de impozitare 1.350.000 lei; cheltuieli cu
amortizarea 270.000 lei, diminuarea creanei clieni 90.000 lei; cretere cheltuieli n avans 36.000 lei;
cretere datorii furnizori 120.000 lei; pli impozit pe profit 540.000 lei; pli privind: achiziia de terenuri
300.000 lei, achiziia unei cldiri 450.000 lei, achiziia de maini, utilaje, instalaii 120.000 lei; mprumuturi
ncasate din emisiunea de obligaiuni 120.000 lei; dividende pltite aferente activitii de finanare 312.000
lei, calculai fluxurile nete de numerar pentru activitile de exploatare, investiii i finanare.
Rezolvare:
Nr.
crt.

EXPLICATIE

Valoare

Fluxurile nete de numerar pentru activitile de


Exploatare

profit net nainte de impozitare

cheltuieli cu amortizarea

diminuarea creanei clieni

cretere cheltuieli n avans

Investitii

Finantare

TOTAL

1.350.000

1.350.000

1.350.000

270.000

270.000

270.000

90.000

90.000

90.000

36.000

-36.000

-36.000

cretere datorii furnizori

120.000

-120.000

-120.000

pli impozit pe profit

540.000

-540.000

-540.000

pli privind achiziia de terenuri

300.000

-300.000

-300.000

pli privind achiziia unei cldiri

450.000

-450.000

-450.000

pli privind achiziia de maini, utilaje, instalaii

120.000

-120.000

-120.000

10

mprumuturi ncasate din emisiunea de


obligaiuni
dividende pltite aferente activitii de finanare

120.000

120.000

120.000

312.000

-312.000

-312.000

1.014.000

-870.000

-192.000

-48.000

11

TOTAL

Profit net nainte de impozitare: 1.350.000 lei


Ch.cu amortiz.: 270.000 lei
Diminuarea creanei clieni: 90.000 lei
Cretere ch.n avans: 36.000 lei
Cretere datorii furnizori: 120.000 lei
Pli impozit pe profit: 540.000 lei
Pli: achiz.terenuri 300.000 lei, achiz.cldiri 450.000 lei, achiz.maini 120.000 lei
mprumuturi ncasate prin emis.de oblig.: 120.000 lei
Dividende pltite aferente activ.de finanare: 312.000 lei
Fluxurile nete de numerar pt.activ.de exploatare, investiii i finanare ?
Flux de numerar din activitatea de exploatare sau FNE (metoda direct) = VEI CEP NFRE*
unde
VEI = venituri din exploatare ncasabile
CEP = cheltuieli de exploatare de plat
NFRE = variaia nevoii de fond de rulment de exploatare
* ntr-o variant lrgit, NFR poate s includ i elemente n afara exploatrii
Flux de numerar din activitatea de exploatare sau FNE (metoda indirect) =
4

= Rezultat net din exploatare ncasabil Stocuri Creane legate de exploatare + Datorii legate de
exploatare
= RNC VC VIF + CC + CIF - NFRE*
unde
RNC = rezultat net contabil
VC = venituri calculate
VIF = venituri legate de investiii, finanare
CC = cheltuieli calculate
CIF = cheltuieli legate de investiii, finanare
NFRE = variaia nevoii de fond de rulment de exploatare
FNE = 1.350.000 + 270.000 + 90.000 - 36.000 120.000 540.000 = 1.014.000 lei
Flux de numerar din activitatea de finanare sau FNF = Rezultatul net din finanare + Capitaluri proprii
externe + Datorii financiare - Creane legate de finanare
FNF= 120.000 312.000 = - 192.000 lei
Flux de numerar din activitatea de investiii sau FNI = Rezultatul net din investiii Achiziii imobilizri +
Datorii legate de investiii - Creane legate de investiii
FNI = - 300.000 450.000 120.000= - 870.000 lei
V1.A3.-2006 Societatea pe aciuni M are un capital de 4.000.000 u.m., divizat n 4.000 de aciuni cu
valoarea nominal 1.000 u.m. Presupunem c, n exerciiul N+1, societatea M procedeaz la majorarea
capitalului prin emisiunea a 2.000 de aciuni noi, n numerar, la un pre de emisiune de 1.100 u.m.
La data majorrii capitalului social, o aciune M este evaluat la 1.150 u.m. Valoarea nominal: 1.000
u.m.
S se prezinte nregistrrile contabile generate de majorarea capitalului social.
Rezolvare:
Valoare nominal/aciune =
Pre de emisiune/aciune =
Nr. aciuni noi emise
=
Creterea capitalului social
=
Valoarea primei de emisiune

1.000 um
1.100 um
2.000 aciuni
=
Nr. aciuni noi emise X Valoare nominal/aciune
2.000 aciuni X 1.000 um/aciune = 2.000.0000 um
=
Nr. aciuni noi emise X Valoarea de emisiune/aciune Nr. aciuni noi emise X Valoare nominal/aciune
=
2.200.000 um 2.000.000 um = 200.000 um
456 =

5121
5311
1011
1041

% 2.200.000
1011 2.000.000
1041
200.000
= 456 2.200.000
= 1012 2.000.000
= 106
200.000

V2.A1.-2006 Bilanul contabil al societii furnizeaz urmtoarele informaii patrimoniale:


Imobilizrile necorporale (know-how) 10.000, imobilizri corporale. 80.000, imobilizri financiare
10.000, stocuri 250.000, creane 300.000, disponibiliti 15.000, capitaluri proprii 125.000, obligaii
nefinanciare 380.000, obligaii financiare 160.000 (din care datorii pe termen lung 100.000).
Valoarea economic a elementelor de bilan este de 150.000 la imobilizrile corporale, 375.000 la
stocuri, 250.000 la creane i de 50.000 la imobilizrile financiare.
5

Se cere*:
a.S elaborai bilanul funcional, bilanul financiar i bilanul economic, ale societii i s artai n ce
scopuri sunt folosite de experi.
b.S determinai prin ambele metode activul net contabil i activul net corectat ale societii.
c.S determinai pragul de rentabilitate al societii tiind c rata de remunerare a activelor este de 15%.
* Explicarea oricrui calcul sau oricrei prezentri este obligatorie.
Rezolvare:
Bilan contabil
Imobilizrile necorporale
(know-how)
Imobilizri corporale
Imobilizri financiare
Stocuri
Creane
Disponibiliti
TOTAL

10.000 Capitaluri proprii


80.000 Obligaii nefinanciare
Obligaii financiare (din care
10.000 datorii pe termen lung 100.000)
250.000
300.000
15.000
665.000 TOTAL

125.000
380.000
160.000

665.000

Functia de
finantare

a. Bilanul funcional
Bilanul funcional reflect n activ funciile de investiii, exploatare i trezorerie ale ntreprinderii, iar
n pasiv reflect funcia de finanare a ntreprinderii (din surse proprii sau din mprumuturi bancare).
Studierea bilanului funcional duce la determinarea masei capitalurilor folosite n ntreprindere i
structura acestora, n scopul determinrii ratei de capitalizare, fructificare sau de actualizare. Pentru
determinarea bilanului funcional este necesar a se elimina influenele elementelor de activ fictive, prin
corijarea contului de rezultate cu valoarea acestora. Astfel, se va corija contul de rezultate n minus cu
valoarea activelor fictive (-10.000)
Astfel, n urma acestor corecii bilanul funcional se prezint astfel:
ACTIV
PASIV
Functia de
investitii
Imobilizari
90.000 Capitaluri proprii
115.000
Functia de
Stoc+Creanteexploatare
Obligatii nefinanciare
170.000
Functia de
trezorerie
Disponibilitati
15.000 Obligatii financiare
160.000
TOTAL
275.000 TOTAL
275.000
Structura bilanului financiar se prezint din punct de vedere teoretic astfel:
ACTIV
PASIV
I. Imobilizari
IV. Capitaluri permanente
II. Stocuri plus creante
V. Obligatii nefinanciare
VI.Obligatii financiare pe
III. Disponibilitati
termen scurt
Total activ
Total pasiv
Acest bilan st la baza determinrii urmtorilor indicatori:
Fond de rulment net global
= IV I
Necesarul de fond de rulment
= II V
Trezoreria
= III - VI
Echilibrul financiar al firmei rezult din relaia:
Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria ntreprinderii
n cazul nostru avem:
Bilant financiar
6

ACTIV
I. Imobilizari
II. Stocuri plus
creante
III. Disponibilitati
Total activ

PASIV
90.000 IV. Capitaluri permanente
550.000 V. Obligatii nefinanciare
VI.Obligatii financiare pe termen
15.000 scurt
655.000 Total pasiv

215.000
380.000
60.000
655.000

unde:
I. Imobilizari = imobilizri corporale 80.000 + imobilizri financiare 10.000 = 90.000
II. Stocuri+Creante = stocuri 250.000 + creane 300.000 = 550.000
III. Disponibilitati = disponibiliti 15.000
IV. Capitaluri permanente = capitaluri proprii 125.000 active fictive (know-how) 10.000 + datorii
pe termen lung 100.000 = 215.000
V. Obligatii nefinanciare = obligatii nefinanciare 380.000
VI. Obligatii financiare pe termen scurt = obligatii financiare 160.000 - datorii pe termen lung
100.000 = 60.000
Dupa
Dupa
reevaluar Diferent
reevaluar Diferent
ACTIV
e
e
PASIV
e
e
Active pe termen
lung, din care
90.000
200.000 110.000 Capitaluri proprii 115.000
300.000
185.000
- Imobilizari
din care diferente
corporale
80.000
150.000
70.000 din reevaluare
0
185.000
185.000
- Imobilizari
Obligatii
380.00
financiare
10.000
50.000
40.000 nefinanciare
0
380.000
0
Obligatii
160.00
Stocuri
250.000
375.000 125.000 financiare
0
160.000
0
Creane
300.000
250.000 -50.000
Disponibiliti
15.000
15.000
0
655.00
TOTAL
655.000
840.000 185.000 TOTAL
0
840.000
185.000
Bilantul economic
ACTIV
Active pe termen lung
Stocuri
Creane
Disponibiliti
TOTAL

PASIV
200.000 Capitaluri proprii
375.000 Obligatii nefinanciare
250.000 Obligatii financiare
15.000
840.000 TOTAL

300.000
380.000
160.000
840.000

b. Determinarea prin ambele metode a activului net contabil i activul net corectat ale societii.
Activul Net contabil al ntreprinderii
a. Metoda substractiv
Activul Net contabil = Total active Total datorii
= 665.000 540.000 = 125.000
b. Metoda aditiv
Activul Net contabil = Capitaluri proprii + rezultatul net (dup distribuire)
= 125.000
Activul Net Corectat al ntreprinderii
7

a. Metoda substractiv
Activul Net Corectat = Total active reevaluate corijate Total datorii
= 840.000 540.000 = 300.000
b. Metoda aditiv
Activul Net Corectat = Capitaluri proprii (mai puin activele fictive) + Total influene
rezultate din nlocuirea valorilor contabile cu valorile economice
= 115.000 + 185.000 = 300.000
c. Determinarea pragului de rentabilitate al societii
n evaluare, pragul de rentabilitate este punctul de la care rentabilitatea generat e
ntreprindere este superioar celei ce s-ar obine plasnd pe pia un capital echivalent cu activul
net corijat. n evaluare pragul de rentabilitate se utilizeaza pentru calculul supraprofitului. n acest
caz indicatorul la care se raporteaz acest prag de rentabilitate este rezultatul net, din compararea
celor dou valori rezultnd goodwill-ul sau badwill-ul.
Astfel, avnd n vedere datele noastre, vom avea:
Pr = ANC * i =

300.000 * 15%

45.000

V2.A2.-2006 Societatea ABC a emis un mprumut obligatar de 10.000.000 obligaiuni cu un pre de


rambursare de 4.100 lei/obligaiune i o valoare nominal de 4.000 lei/obligaiune. La dorina purttorului,
obligaiunile pot s fie convertite n aciune, paritatea de conversie fiind: 1 aciune cu valoare nominal de
3.000 lei pentru o obligaiune. Purttorii a 2.000 de obligaiuni decid s converteasc titlurile lor n aciuni
ale societii ABC. Care este valoarea primei de conversie a obligaiunilor n aciuni?
Rezolvare:
(2.000 x 4.100) 8.200.000 161 = 1012 6.000.000 (2.000 x 3.000 )
= 1044 2.200.000 ( 8.200.000 6.000.000 )
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni( V.N. x Nr. Total de obligatiuni )
Capital social varsat ( V.N. x Nr actiuni )
Prime de conversie a obligatiunilor (V.N. Totala a obligatiunilor - V.N. Totala actiunilor )
Oblig.convertite n aciuni paritate: 1 aciune cu val.nominal de 3.000 lei pt.1 obligaiune.
Prima de conversie a obligaiunilor n aciune este de 1.000/tiltu.
V2.A3.-2006 Pe 15 noiembrie N, societatea romneasc X a cumprat materii prime n valoare de 5.000
Euro. Plata furnizorilor se efectueaz pe 25 ianuarie N+1. Societatea X i nchide conturile, n fiecare an, la
31 decembrie.
Cursul monedei europene a suportat urmtoarea evoluie:
- la 15 noiembrie N: 39.000 de lei;
-la 31 decembrie N: 40.100 de lei;
- la 5 februarie N+1: 40.000 de lei.
S se contabilizeze operaia de achiziie, evaluarea datoriei la inventar i plata datoriei.
Rezolvare:
- la 15 noiembrie N: 39.000 de lei x 5.000 Euro = 195.000.000
-la 31 decembrie N: 40.100 de le x 5.000 Euro = 200.500.000
Diferente de curs valutar 5.000 x ( 40.100-39.000) = 5.500.000 ce afecteaza totalul cheltuielilor .
1.Achizitie materii prime
301 = 401 195.000.000 (5.000 x 39.000)
2. Reevaluare datorie la 31.12 N
665 = 401 5.500.000 = 5.000 x ( 40.100 39.000) = 5.000 x 1.100
3.Plata furnizori
8

401 = %
5121
765

200.500.000
200.000.000 (5.000 x 40.000)
500.000 = 5.000 x ( 40.100 40.000) = 5.000 x 100

V3.A1.-2006 Bilanurile contabile ale ntreprinderii pe ultimii trei ani se prezint astfel:
N-2
N-1
N
Imobilizri necorporale
50.000 50.000 50.000
(brevete)
Imobilizri corporale
150.000 100.000 80.000
Stocuri
250.000 280.000 300.000
Creane
300.000 280.000 310.000
Disponibiliti
25.000 20.000 30.000
Capital social
75.000 75.000 75.000
Rezerve
15.000 10.000 10.000
Obligaii nefinanciare
370.000 375.000 450.000
Obligaii financiare
315.000 270.000 235.000
Se cere:*
a.S analizai n dinamic principalele funcii ale ntreprinderii i evoluia braului levierului n
finanarea ntreprinderii.
b.S comentai evoluia strii de echilibru financiar al ntreprinderii.
c.tiind c rata de capitalizare este de 15% s determinai valoarea bilanului din anul n, corespunztoare
anilor n - 6 i n + 4.
* Explicarea oricrui calcul sau oricrei prezentri este obligatorie.

L=

Efect levier

Functia de finantare

Rezolvare:
Bilantul funcional
N-2
N-1
N
N-2
N-1
N
ACTIV
PASIV
Functia
de
Capitaluri
investitii
Imobilizari
150.000 100.000 80.000 proprii
40.000 35.000 35.000
Functia
de
Stoc+Creanteexploatar Obligatii
Obligatii
e
nefinanciare
180.000 185.000 160.000
315.000 270.000 235.000
financiare
Functia
de
trezorerie Disponibilitati 25.000 20.000 30.000
TOTAL
355.000 305.000 270.000 TOTAL
355.000 305.000 270.000
N-2
N-1
N
4)
Levierul (L) - reflecta gradul de ndatorare comparativ cu capitalul propriu.
TOTAL DATORII
CAPITAL PROPRIU

7,88

7,71

6,71

V3.A2.-2006 Dispunei de urmtoarele date privind produsele finite la o societate comerciala: stoc la
nceputul lunii 400.000 lei cost standard, diferente de pre favorabile la produsele in stoc 20.000 lei; intrri de
produse finite in cursul lunii 600.000 lei cost standard; diferente de pre nefavorabile aferente produselor
intrate 80.000 lei; ieiri de produse finite 900.000 lei cost standard. Precizai influenta asupra situaiilor
financiare determinata de diferentele de pre.
Rezolvare:
9

Cost standard(prestabilit)~la care se asteapta sa se obtina productia,se inregistreaza in contul 345.


Cost efectiv~cel realizat in urma procesului de productie, se inregistreaza in 711
C.S.>C.E.~diferenta favorabila
C.S.<C.E.~diferenta nefavorabila
D
348 Diferente de pret la produse
C
Diferenta
favorabila
Diferenta
(Stornarenefavorabila
in rosu)
(Stornare in negru)
PENTRU INTRARI

Diferenta
favorabila
Diferenta nefavorabila
(Stornare in negru)
PENTRU IESIRI

cost standard
= 100
cost efectiv
= 101
diferenta nefavorabila = 1
Pentru calculul diferentei de pret aferente iesirilor se determina coeficientul de repartizare a diferentelor de
pret:
K348 = (Si 348 + Rd 348)/(Si 345 + Rd 345) = (-20000 + 80000)/(400.000 + 600.000) = 0.06
RC 348= K348 * RC 345 =0.06 * 900.000 =54.000 diferenta nefavorabila
711 = 348 54.000
K=(-20000+80000)/(400000+600000) = 0.06
=0,06*900.000=54.000 diferenta nefavorabila
V3.A3.-2006 Se cunosc urmtoarele informaii privind societatea X, la 31.12.N:
Informaii
Valori contabile
Imobilizri corporale (1)
750.000
Creane clieni (2)
150.000
Dobnzi de ncasat (3)
15.000
Amenzi de pltit (4)
16.500
Dobnzi de pltit (5)
7.500
(1) Baza de impozitare pentru imobilizrile corporale este 705.000 u.m.
(2) Creanele clieni au o valoare brut de 162.000 u.m. i exist un provizion de depreciere a
creanelor de 12.000 u.m. Provizionul nu este deductibil fiscal.
(3) Presupunem c dobnzile sunt recunoscute fiscal n exerciiul n care acestea genereaz fluxuri de
trezorerie.
(4) Amenzile nu sunt deductibile fiscal.
Cota de impozit pe profit: 30%.
La nceputul exerciiului N, exist un pasiv de impozit amnat de 3.000 u.m. S se calculeze i s se
contabilizeze impozitul amnat, fr a compensa creanele i datoriile de impozit.
Rezolvare:
D.T. IMPOZABILE
Activ VC > BF
Datorii VC < BF

D.T. DEDUCTIBILE
Activ VC < BF
Datorii VC > BF

BAZA FISCALA
Activ BF = VC S.IMPOZABILE + S. DEDUCTIBILE
Datorii BF = VC S. DEDUCTIBILE + S. IMPOZABILE
Imobilizari corporale sunt active , VC = 750.000 , baza de impozitare adica baza fiscala BF = 705.000
Rezulta VC >BF , o D.T. IMPOZABILA de 45.000 .
Creante clienti 150.000 , valoarea brura 162.000 , provizionul nedeductibil fiscal 12.000
10

Activ BF = VC S.IMPOZABILE + S. DEDUCTIBILE = 150.000 0 + 12.000 = 162.000


Rezulta VC<BF , o D.T. DEDUCTIBILA de 12.000
Dobanzi de incasat recunoscute in ex. in care acestea genereaza fluxuri
Activ BF = VC S.IMPOZABILE + S. DEDUCTIBILE = 15.000 -15.000 + 0 = 0
Rezulta ca VC > BF , o D.T. IMPOZABILA de 15.000
Dobanda de platit recunoscute in ex. in care acestea genereaza fluxuri
Datorii BF = VC S. DEDUCTIBILE + S. IMPOZABILE = 7.500 -7.5000 + 0 = 0
Rezulta ca VC > BF , o D.T. DEDUCTIBILA de 7.500
imob corp
val cont = 750.000, baza imp = 705.000, dif temp impoz = 45.000 --- Vc > Bf (activ) = > dif. temp. impoz.
creante clienti
val cont = 150.000, baza imp = 162.000, dif temp deduct = 12.000 --- Vc < Bf (activ) = > dif. temp deduct
dob de incasat
val cont = 15.000, baza imp = 0 => dif temp impoz = 15.000 ----Vc > Bf (activ) = > dif. temp. impoz
amenzi de platit
dob de platit
val cont = 7.500, baza imp = 0 => dif temp deduct = 7.500 --- Vc > Bf (datorie) = > dif. temp deduct
total diferenta temporara impozabila = 45.000 + 15.000 = 60.000
= > datorie privind impoz. amanat : pasiv imp amanat la 31.12.N = 60.000 x 30% = 18.000
pasiv imp aman existent = 3.000
treb inreg pasiv de impoz amanat - diferenta de 15.000 (18.000 3.000)
reprezinta reluarea datoriei privind impozitul amanat
total diferenta temporara deductibila = 12.000 + 7.500 = 19.500
= > creanta privind impoz. amanat : activ impoz amanat = 19.500 x 30% = 5.850
inreg contabile:
Cheltuieli cu impoz amanat
= Impozit pe profit amanat
15.000
Impozit pe profit amanat
= Venituri din impozit pe profit amanat
5.850

V4.A1.-2006 Bilanurile contabile ale A, B, C i D se prezinta astfel:


A
B
C
D
Imobilizri necorporale (fond comercial)
25.000 30.000
0
5.000
Imobilizri corporale
100.000 75.000 85.000 110.000
Imobilizri financiare (aciuni)
15.000 25.000 30.000 10.000
Stocuri
180.000 250.00 275.000 300.000
Creane
220.00 280.0000 300.000 350.000
Disponibiliti
10.0000 15.000 20.000 25.000
Capital social
70.000 80.000 85.000 90.000
Rezerve
15.000 10.000 20.000 25.000
Profit
5.000 10.000 10.000
5.000
Obligaii nefinanciare
250.00 310.000 300.00 600.000
0 265.000 295.0000 80.000
Obligaii financiare
210.00
- din care pe termen lung
110.0000 200.00 210.000 75.000
0
Se cere:*
a.S calculai fondul de rulment prin dou metode, capitalurile proprii i s comentai pe scurt situaia
fiecrei societi.
b.S calculai activul net contabil i activul net corectat pentru fiecare societate, prin ambele
metode.
11

c. Care din cele 4 societi prezint cei mai favorabili indicatori de solvabilitate i lichiditate i
de ce?
* Explicarea oricrui calcul sau oricrei prezentri este obligatorie.
Rezolvare:
Bilan contabil A
Imobilizrile necorporale (fond
comercial )
Imobilizri corporale
Imobilizri financiare
Stocuri
Creane
Disponibiliti
TOTAL

25.000 Capital s. , rezerve , profit ( capital propriu )


Datorii termen scurt , obligatii nefinanciare si
100.000 financiare
Datorii termen lung ,obligaii financiar pe termen
15.000 lung
180.000
220.000
10.000
550.000 TOTAL

90.000
350.000
110.000

550.000

c. Determinarea prin ambele metode a activului net contabil i activul net corectat ale societii.
Activul Net contabil al ntreprinderii
a. Metoda substractiv
Activul Net contabil = Total active Total datorii
= 550.000 460.000 = 90.000
b. Metoda aditiv
Activul Net contabil = Capitaluri proprii + rezultatul net (dup distribuire)
= 90.000
a) Indicatorul lichiditii curente
Active curente
(Indicatorul capitalului circulant) = ----------------Datorii curente
- valoarea recomandat acceptabil - n jurul valorii de 2;
- ofer garania acoperirii datoriilor curente din activele curente.
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE= A.C . + CHELT AVANS datorii teremen
scurt Venit avans
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE= A.I. + ACTIVE CIRCULANTE NETE Subventii pt
investitii
b) Indicatorul lichiditii imediate Active curente - Stocuri
(Indicatorul test acid)
=
-------------------------Datorii curente
Active curente = Stocuri + creante + Disponibilati + Investitii financiare pe termen scurt
Datorii curente = Datorii nefinanciare pe teremen scurt + Datorii finaciare pe teremen scurt
Solvabilitatea generala = Total active ( val. nete )/ Total datorii
Bilanul funcional A
Bilanul funcional reflect n activ funciile de investiii, exploatare i trezorerie ale ntreprinderii, iar
n pasiv reflect funcia de finanare a ntreprinderii (din surse proprii sau din mprumuturi bancare).
Studierea bilanului funcional duce la determinarea masei capitalurilor folosite n ntreprindere i
structura acestora, n scopul determinrii ratei de capitalizare, fructificare sau de actualizare. Pentru
determinarea bilanului funcional este necesar a se elimina influenele elementelor de activ fictive, prin
12

Functia de finantare

corijarea contului de rezultate cu valoarea acestora. Astfel, se va corija contul de rezultate n minus cu
valoarea activelor fictive (-25.000 )
Astfel, n urma acestor corecii bilanul funcional se prezint astfel:
ACTIV
PASIV
Imobilizari
115.000 Capitaluri proprii
65.000
Capital s. rezerve ,
Functia de
profit fond
investitii
comercial
Stoc+Creante( 400.00
Functia de
0) Obligatii
exploatare
nefinanciare( 150.000
150.000
Functia de
trezorerie
Disponibilitati
10.000 Obligatii financiare
210.000
TOTAL
275.000 TOTAL
275.000
Bilant financiar
ACTIV
I. Imobilizari C F
II. Stocuri plus
creante
III. Disponibilitati
Total activ

PASIV
IV. Capitaluri permanente( capital
115.000 propriu + oblig finance. t. lung
400.000 V. Obligatii nefinanciare
VI.Obligatii financiare pe termen
10.000 scurt
525.000 Total pasiv

175.000
250.000
100.000
525.000

Acest bilan st la baza determinrii urmtorilor indicatori:


Fond de rulment net global
= IV I
Necesarul de fond de rulment
= II V
Trezoreria
= III - VI
Echilibrul financiar al firmei rezult din relaia:
Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria ntreprinderii
Rezult c
Fond de rulment net global
= 175.000 115.000= 60.000
Rezult c din capitalurile permanente, respectiv capitaluri proprii i datoriile financiare pe termen
lung se acoper activele imobilizate rmnnd o resurs de 60.000 pentru finanarea activitii
curente (activele circulante)
Necesarul de fond de rulment
= 400.000 250.000 = 150.000
Rezult c stocurile i creanele sunt finanate doar n parte din obligaiile nefinanciare pe termen
scurt, rmnnd o diferen neacoperit 150.000 care trebuie acoperit din alte surse, fie din surse
de capital permanent, fie din mprumuturi financiare pe termen scurt.
Trezoreria
= 10.000 - 100.000 = - 90.000
Iar echilibrul financiar al firmei:
Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria ntreprinderii
60.000
150.000
= - 90.000
Activul Net Corectat al ntreprinderii
3. Metoda substractiv
Activul Net Corectat = Total active reevaluate corijate Total datorii = 525.000 350.000 = 175.000
4. Metoda aditiv
Activul Net Corectat = Capitaluri proprii + Total influene rezultate din nlocuirea valorilor contabile cu
valorile economice = 175.000

13

V4.A2.-2006 Dispunei de urmtoarele date in cursul exerciiului N: o intreprindere obine in cursul


anului produse finite la costul de producie de 30.000 lei; ea vinde 30% din ele la preul de 38.900 lei,
reducere comerciala inscrisa pe factura 10%. Intre cheltuielile ocazionate de obinerea produselor finite sunt:
materiale consumate 3.000 lei, salarii datorate 3.500 lei, salarii pltite 3.200 lei, dobnzi 400 lei, amortizare
1.600 lei. Care este mrimea rezultatului contabil si a celui fiscal si ce efecte au aceste valori in contul de
profit si pierdere?
Rezolvare: ???
35010 21000 = 14010
345=711 30.000 SC

Pret vz. 38.900 reducere comerciala 3.890 = 35.010

711=345 9.000 SD

4111=701 35.010

ct 601= 3.000
ct 641=3.500 chelt. de personal
ct 666= 400
ct 6811=1.600
V.A.= M.C + P.E. C.I.

C.I. = 3.000

P.E . = 701+Variatia 711 = 35.010 + 21.000 = 56.010

(Variatia 711 =SC-SD)

V.A. = 56.010-3.000 = 53.010


E.B.E = V.A. + CONT 7411 Chelt. Personal
E.B.E. = 53.010- 3.500= 49.510
Rezultatul contabil = E.B.E. + Venituri proviz.- Chelt. Amortiz. + alte venituri alte cheltuieli
Rezultatul contabil = 49.510 1.600( amortiz) - 400 ( chelt. dobanzile ) = 47.510
V4.A3.-2006 n cursul exerciiului N, societatea-mam M cumpr un stoc de mrfuri, de la un furnizor
extern grupului, la un cost de achiziie de 500.000 u.m. Ea vinde ntregul stoc de marf cumprat anterior,
filialei F, la un pre de 600.000 u.m. Pn la nchiderea exerciiului N, filiala F nu a vndut stocul achiziionat
de la M.
S se elimine rezultatele interne.
Rezolvare:
M cumpara stoc de marfa din afara grupului cu 500.000, il vinde lui F cu 600.000, la sf.ex. F detine
intregul stoc.
In M, profit 100.000 = 600.000 500.000
In F, profit = 0
La nivel de grup nu s-a inreg profit pt ca stocul nu a fost vandut
Eliminare rezultat intern
A. M/F Eliminare profit intern
707 = % 600.000
607 500.000
371 100.000
Diferenta de valoare genereaza impozit amanat:
Valoare contabila (G) = 0
Baza fiscala (F) = 100.000
14

Diferenta temporara deductibila = 100.000


Creanta impozit amanat = 25 % x 100.000 = 25.000

sau cu 16%

4412 Impozit amanat = 791 Venit impozit amanat 25.000


V5.Al.-2006 Avei urmtoarele informaii despre situaia patrimonial a unei ntreprinderi:
Terenuri 10.000, echipamente 30.000, cldiri 18.000, cheltuieli de nfiinare 8.000, brevete 12.000, fond
comercial 20.000, titluri de participare 3.000, stocuri 6.000, clieni 29.000, creane diverse 8.000, valori
mobiliare 3.500, disponibiliti 7.000, cheltuieli n avans 1.500, venituri n avans 1.000, furnizori pentru
imobilizri 14.000, furnizori 18.000, buget 2.000, mprumuturi bancare 35.000 (din care datorii curente
5.000), provizioane pentru riscuri i cheltuieli 5.000, capital social 45.000, rezerve 30.000, rezultatul
exerciiului 6.000.
Se cere*:
a.S indicai valoarea activelor fictive.
b.S indicai valoarea imobilizrilor necorporale.
c.S elaborai bilanul funcional i s explicai rolul acestuia.
d.S elaborai bilanul financiar i s comentai echilibrul financiar al ntreprinderii.
e.S elaborai bilanul economic al ntreprinderii tiind c ajustrile aduse valorilor contabile sunt de:
+35.000 la imobilizrile corporale, +1.500 la imobilizrile financiare, +2.500 la stocuri, -1.000 la
creane, +10.000 la mprumuturile bancare n valut, iar provizioanele constituite au caracter de
rezerv.
f. Determinai
Activul
Net
Corectat
al
ntreprinderii
prin
ambele
metode.
* Explicarea oricrui calcul sau oricrei prezentri este obligatorie.
Rezolvare
Bilant contabil
ACTIV
Terenuri
Echipamente
Cldiri
Cheltuieli de nfiinare

10.000
30.000
18.000
8.000

Brevete
Fond comercial
Titluri de participare

12.000
20.000
3.000

Stocuri
Clieni
Creane diverse
Valori mobiliare
Disponibiliti
Cheltuieli n avans
TOTAL

PASIV

6.000

Capital social
Rezerve
Rezultatul exerciiului
Venituri n avans
Furnizori pentru
imobilizri
Furnizori
Buget
Imprumuturi bancare
(din care datorii curente
500)
Provizioane pentru
riscuri i cheltuieli

29.000
8.000
3.500
7.000
1.500
156.000 TOTAL

45.000
30.000
6.000
1.000
14.000
18.000
2.000
35.000
5.000

156.000

a. Activele fictive = cheltuieli de nfiinare 8.000 + brevete 12.000 + fond comercial 20.000 +
cheltuieli n avans 1.500 = 41.500
b. Imobilizrile necorporale = cheltuieli de nfiinare 8.000 + brevete 12.000 + fond comercial 20.000
= 40.000
c. Bilanul funcional reflect n activ funciile de investiii, exploatare i trezorerie ale ntreprinderii, iar
n pasiv reflect funcia de finanare a ntreprinderii (din surse proprii sau din mprumuturi bancare).
15

Functia de finantare

Studierea bilanului funcional duce la determinarea masei capitalurilor folosite n ntreprindere i


structura acestora, n scopul determinrii ratei de capitalizare, fructificare sau de actualizare.
Pentru determinarea bilanul funcional este necesar a se elimina influenele elementelor de
activ i pasiv fictive, prin corijarea contului de rezultate cu valoarea acestora. Astfel, se va corija
contul de rezultate n minus cu valoarea activelor fictive (-41.500) i n plus cu valoarea veniturilor n
avans (+1.000) rezultnd o corijare consolidat negativ a contului de rezultate de 40.500.
Considerm c provizioanele pentru riscuri i cheltuieli sunt bine fundamentate i au caracter de
rezerv ntregind capitalurile proprii ale ntreprinderii.
Astfel, n urma acestor corecii, clarificri i clasificri bilanul funcional se prezint astfel:
ACTIV
PASIV
Functia de
investitii
Imobilizari
61.000 Capitaluri proprii 45.500
Stoc+CreanteFunctia de
Obligatii
exploatare
nefinanciare
9.000
Functia de
Obligatii
trezorerie
Disponibilitati
10.500 financiare
35.000
TOTAL
80.500 TOTAL
80.500
unde:
Imobilizari = terenuri 10.000 + echipamente 30.000 + cldiri 18.000 + titluri de participare 3.000 =
61.000
Stoc+Creante-Obligatii nefinanciare = stocuri 6.000 + clieni 29.000 + creane diverse 8.000 furnizori pentru imobilizri 14.000 - furnizori 18.000 - buget 2.000 = 9.000
Disponibilitati = valori mobiliare 3.500 + disponibiliti 7.000 = 10.500
Capitaluri proprii = capital social 45.000 + rezerve 30.000 + rezultatul exerciiului 6.000 +
provizioane pentru riscuri i cheltuieli 5.000 - corijare negativ a contului de rezultate 40.500 =
45.500
Obligatii financiare = mprumuturi bancare 35.000
d. Structura bilanului financiar se prezint din punct de vedere teoretic astfel:
ACTIV
I. Imobilizari
II. Stocuri plus creante

PASIV
IV. Capitaluri permanente
V. Obligatii nefinanciare
VI.Obligatii financiare pe
III. Disponibilitati
termen scurt
Total activ
Total pasiv
Acest bilan st la baza determinrii urmtorilor indicatori:
Fond de rulment net global
= IV I
Necesarul de fond de rulment
= II V
Trezoreria
= III - VI
Echilibrul financiar al firmei rezult din relaia:
Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria ntreprinderii
n cazul nostru avem:
Bilant financiar
ACTIV
PASIV
I. Imobilizari
61.000 IV. Capitaluri permanente
75.500
II. Stocuri plus
creante
43.000 V. Obligatii nefinanciare
34.000
VI.Obligatii financiare pe
III. Disponibilitati
10.500 termen scurt
5.000
Total activ
114.500 Total pasiv
114.500
unde:
16

I. Imobilizari = terenuri 10.000 + echipamente 30.000 + cldiri 18.000 + titluri de participare 3.000
= 61.000
II. Stocuri+Creante = stocuri 6.000 + clieni 29.000 + creane diverse 8.000 = 43.000
III. Disponibilitati = valori mobiliare 3.500 + disponibiliti 7.000 = 10.500
IV. Capitaluri permanente = capital social 45.000 + rezerve 30.000 + rezultatul exerciiului 6.000 +
provizioane pentru riscuri i cheltuieli 5.000 - corijare negativ a contului de rezultate 40.500 +
mprumuturi bancare peste un an 30.000 = 75.500
V. Obligatii nefinanciare = furnizori pentru imobilizri 14.000 + furnizori 18.000 + buget 2.000 =
34.000.
VI. Obligatii financiare pe termen scurt = mprumuturi bancare 35.000
Rezult c
Fond de rulment net global
= 75.500 61.000 = 14.500
Rezult c din capitalurile permanente, respectiv capitaluri proprii i datoriile financiare pe termen
lung se acoper activele imobilizate rmnnd o resurs de 14.500 pentru finanarea activitii
curente (activele circulante)
Necesarul de fond de rulment
= 43.000 34.000 = 9.000
Rezult c stocurile i creanele sunt finanate doar n parte din obligaiile nefinanciare pe termen
scurt, rmnnd o diferen neacoperit 9.000 care trebuie acoperit din alte surse, fie din surse de
capital permanent, fie din mprumuturi financiare pe termen scurt.
Trezoreria
= 10.500 - 5.000 = 5.500
Iar echilibrul financiar al firmei:
Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria ntreprinderii
14.500
9.000
=
5.500
e. Pentru a determina bilanul economic al ntreprinderii vom stabili care sunt influenele determinate
de reevaluarea elementelor patrimoniale de activ i de pasiv:
Diferente
reevaluare

ACTIV
corectat

ACTIV
Active pe termen lung,
din care

61.000

36.500

97.500

Capital social

- Imobilizari corporale

58.000

35.000

93.000

Rezerve corectate
Rezultatul exerciiului
corijat
Diferene din
reevaluare

Terenuri

10.000

Echipamente

30.000

Cldiri

18.000

- Imobilizari financiare

3.000

Titluri de participare

3.000

1.500

4.500

6.000

2.500

8.500

Creane

37.000

-1.000

36.000

Clieni

29.000

Creane diverse
Disponibiliti

PASIV
corectat

45.000

45.000

35.000

35.000

-34.500

-34.500

28.000

28.000

34.000

34.000

Buget
Obligatii financiare

10.000

45.000

Imprumuturi bancare

38.000

152.500

14.000
18.000
2.000
35.000
35.000

8.000
10.500

Valori mobiliare

3.500

Disponibiliti

7.000

TOTAL

Obligatii nefinanciare
Furnizori pentru
imobilizri
Furnizori

Stocuri

Diferente
reevaluare

PASIV

114.500

10.500

38.000

152.500

TOTAL

114.500

Fa de cele determinate mai sus bilanul economic se prezint astfel:


ACTIV
PASIV
Active pe termen lung, din
care
97.500 Capital social
- Imobilizari corporale
93.000 Rezerve corectate
Rezultatul exerciiului
- Imobilizari financiare
4.500 corijat

45.000
35.000
-34.500
17

Stocuri
Creane
Disponibiliti
TOTAL

8.500
36.000
10.500
152.500

Diferene din reevaluare


Obligatii nefinanciare
Obligatii financiare
TOTAL

28.000
34.000
45.000
152.500

f. Activul Net Corectat al ntreprinderii


1. Metoda substractiv
Activul Net Corectat = Total active reevaluate corijate Total datorii
= 152.500 79.000 = 73.500
2. Metoda aditiv
Activul Net Corectat = Capitaluri proprii + Total influene rezultate din nlocuirea
valorilor contabile cu valorile economice
= 45.500 + 28.000
= 73.500
V5.A2.-2006 Dispunei de urmtoarele informaii contabile la 30.03.N: venituri cumulate de la inceputul
anului 500.000 lei, cheltuieli aferente veniturilor 400.000 lei, impozitul pe profit datorat 16.000 lei. La
30.06.N, datele se prezint astfel: venituri cumulate de la inceputul anului 900.000 lei, cheltuieli aferente
veniturilor 800-000 lei, din care cheltuieli nedeductibile fiscal 50.000 lei. Cota de impozit pe profit 16%.
Calculai suma impozitului pe profit datorat la 30.06.N si precizai cum influeneaz aceasta valoare
situaiile financiare.
Rezolvare:
venituri cumulate de la inceputul anului 900.000 lei
-

cheltuieli aferente veniturilor 800.000 lei

+ impozitul pe profit datorat 16.000 lei


+ cheltuieli nedeductibile fiscal 50.000 lei = 166.000 X 16% = 26.560 lei
691=441 10.560 ( 26.560- 16.000 )
V5.A3.-2006 n cursul exerciiului N, societatea M a vndut societii X un teren n urmtoarele
condiii: pre de vnzare 50.000 u.m., valoare de nregistrare n contabilitate 42.000 u.m. M exercit un
control conjunctiv asupra societii X i deine un procentaj de interes n aceasta de 30%.
S se elimine rezultatele interne.
Rezolvare:
M vinde teren lui X: pv.50.000, vc 42.000, CC 30%
Profit din vanzare 8.000
Eliminare la nivelul de 30 %, pv15.000, vc 12.600, rezultat 2.400
Eliminare rezultat intern
A M/X Eliminare profit intern
758 = %
15.000
658
12.600
212
2.400
B Diferenta de valoare genereaza impozit amanat
Valoare contabila (G)
12.600
Baza fiscala (F)
15.000
Diferenta temporara deductibila
2.400
Creanta impozit amanat
(25 % x 2.400) sau 16%
18

Impozit amanat = Venit impozit amanat

600

V6.A1.-2006 Bilanul contabil al societii furnizeaz urmtoarele informaii patrimoniale:


Imobilizrile necorporale (know-how) 20.000, imobilizri corporale 160.000, imobilizri financiare
20.000, stocuri 500.000, creane 600.000, disponibiliti 30.000, capitaluri proprii 250.000, obligaii
nefinanciare 760.000, obligaii financiare 320.000 (din care datorii pe termen lung 200.000).
Valoarea economic a elementelor de bilan este de 300.000 la imobilizrile corporale, 750.000 la
stocuri, 500.000 la creane i de 100.000 la imobilizrile financiare.
Se cere*:
a. S elaborai bilanul funcional, bilanul financiar i bilanul economic, ale societii i s artai n ce
scopuri sunt folosite de experi.
b.S determinai prin ambele metode activul net contabil i activul net corectat ale societii.
c. S determinai pragul de rentabilitate al societii tiind c rata de remunerare a activelor este de 15%.
* Explicarea oricrui calcul sau oricrei prezentri este obligatorie.
Rezolvare:
***Similar cu V2.A1.-2006
V6.A2.-2006 Dispunei de urmtoarele date la inchiderea exerciiului N: impozitul pe profit calculat si
inregistrat la 30.IX.N 200.000 lei, din care pltit 100.000 lei, veniturile aferente exerciiului N 8.000.000
lei, din care dividende incasate 400.000 lei; cheltuielile aferente exerciiului N 5.600.000 lei, din care
cheltuieli de protocol nedeductibile 300.000. Cota impozitului pe profit este de 16%. Care este suma
impozitului pe profit datorat pe trimestrul IV.N, precum si cheltuliala cu impozitul pe profit care va afecta
contul de profit si pierdere?
Rezolvare
veniturile aferente exerciiului N 8.000.000 lei,
- cheltuielile aferente exerciiului N 5.600.000 lei
+ impozitul pe profit calculat si inregistrat la 30.IX.N 200.000 lei,
+ cheltuieli de protocol nedeductibile 300.000
- dividende incasate 400.000 lei
=2.500.000 X 16% = 400.000
NC 691=441 200.000 ( 400.000-200.000 )
300.000 de plata
V6.A3.-2006 Care este valoarea activului net corijat al unei ntreprinderi care, dup reevaluarea bunurilor,
prezint urmtoarea situaie patrimoniala:
capital social 3.000.000; imobilizri 8.000.000; stocuri 20.000.000; creane 15.000.000; rezerve 500.000;
profit 1.000.000; diferene din reevaluare 14.000.000; disponibiliti 500.000; obligaii nefinanciare
25.000.000; instalaii luate cu chirie 10.000.000.
Rezolvare
ANC = Capitaluri propriu + Diferente din reevaluare
Capitalul propriu = Capital social + Rezerve + Profit + Diferente reevaluare =
3.000.000 + 500.000 + 1.000.000 + 14.000.000 = 18.500.000
V7.A1.-2006 Bilanurile contabile ale ntreprinderii pe ultimii trei ani se prezint astfel:
19

Imobilizri necorporale
(brevete) corporale
Imobilizri
Stocuri
Creane
Disponibiliti
Capital social
Rezerve
Obligaii nefinanciare
Obligaii financiare

N-2
250.000
750.000
1.250.00
0
1.500.00
125.0000
375.000
75.000
1.850.00
0
1.575.00
0

N-1
N
250.000
250.000
500.000
400.000
1.400.00 1.500.000
0 1.550.000
1.400.00
100.0000
150.000
375.000
375.000
50.000
50.000
1.875.00 2.250.00
0 1.175.0000
1.350.00
0

Se cere:*
a. S analizai n dinamic principalele funcii ale ntreprinderii i evoluia braului levierului n
finanarea ntreprinderii.
b.S comentai evoluia strii de echilibru financiar al ntreprinderii.
c. tiind c rata de capitalizare este de 15% s determinai valoarea bilanului din anul n, corespunztoare
anilor n - 6 i n + 4.
* Explicarea oricrui calcul sau oricrei prezentri este obligatorie.
Rezolvare
***Similar cu V3.A1.-2006
V7.A2.-2006 O ntreprindere prezint urmtoarele informaii privind stocul de produse finite: stoc iniial
2.000.000 lei; producie curent 20.000.000 lei; vnzri de produse finite 29.988.000 inclusiv TVA 19%;
societatea practic un adaos de 20%; stoc final de produse determinat la inventarul fizic 900.000 lei. Ce
valoare prezint n bilan stocul de produse finite?
Rezolvare
Productia obtinuta

345 = 711 20.000.000

Descarcarea gestiunii 711=345 21.000.000 ( 25.200.000- 4.200.000 )


Vanzarea p.f. 4111=701
4111=4427

25.200.000 ( A % = 4.200.000 )
4.788.000

SF = SI+I-E = 2.000.000 +20.000.000 21.000.000 = 1.000.000 stoc scriptic >900.000 stoc faptic
Comentarii>

1 Deprecieri
2 Imputare gestionar sau alta persoana vinovata
3 Trecere pe cheltuieli neimputabile.

V7.A3.-2006 CU ocazia inventarului aferent exerciiului N se estimeaz o cheltuial probabil privind


activitatea de exploatare de 60.000.000 lei pentru un litigiu cu unul dintre colaboratorii externi ai
ntreprinderii. n cursul anului N+1 se pltete colaboratorului extern suma de 40.000.000 lei ca rezultat al
deciziei din instana. Cum este afectat contul de profit si pierdere n anul N+1?
Rezolvare
n exerciiul financiar N
1 nregistrare ch. cu constituie provizion pt.litigii 6812 = 1511 60.000.000
n exerciiul financiar N + 1
1 Plata prin banc a colaboratorului extern, pe baza deciziei stabilit de instan 658 = 5121 40.000.000
2 Anularea provizionului rmas fr obiect 1511 = 7812 60.000.000
20

3 nchiderea ct.658 i 7812 121 = 658 40.000.000


7812 = 121 60.000.000
La inventar an N estimare cheltuial probabil privind activitatea de exploatare de 60.000.000 lei pt.un
litigiu cu un colaborator extern
n anul N+1 plat colaborator extern 40.000.000 lei ca rezultat al deciziei n instan
V8.A1.-2006 Bilanurile contabile ale A, B, C i D se
prezint astfel
Imobilizri necorporale (fond comercial)
Imobilizri corporale
Imobilizri financiare (aciuni)
Stocuri

A
250.000
1.000.000
150.000
1.800.000

Creane

2.200.000

Disponibiliti
Capital social
Rezerve
Profit
Obligaii nefinanciare

100.000
700.000
150.000
50.000
2.500.000

Obligaii financiare

2.100.00
0
1.100.000

- din care pe termen lung

B
300.000
750.000
250.000
2.500.00
0
2.800.00
0
150.000
800.000
100.000
100.000
3.100.00
0
2.650.00
0
2.000.00
0

C
D
50.000
850.000 1.100.000
300.000
100.000
2.750.000 3.000.00
0
3.000.000 3.500.00
0
200.000
250.000
850.000
900.000
200.000
250.000
100.000
50.000
3.000.00 6.000.00
0
0
2.950.000
800.000
2.100.000

750.000

Se cere:*
a.S calculai fondul de rulment prin dou metode, capitalurile proprii i s comentai pe scurt situaia
fiecrei societi.
b.S calculai activul net contabil i activul net corectat pentru fiecare societate, prin ambele metode.
c.Care din cele 4 societi prezint cei mai favorabili indicatori de solvabilitate i lichiditate i
de ce?
* Explicarea oricrui calcul sau oricrei prezentri este obligatorie.
Rezolvare
***Similar cu V4.A1.-2006
V8.A2.-2006 S se stabileasc fluxurile de numerar pentru activitile de exploatare ale unei societi in
condiiile urmtoare: rezultatul contabil inaintea impozitrii si a elementelor extraordinare 10000, cheltuieli
cu amortizarea 2000, venituri din provizioane 500, venituri din plasamente 300, creterea stocurilor de
materii prime 1500, scderea stocurilor de mrfuri 300, scderea conturilor de creane clieni 1300, creterea
conturilor de datorii la furnizori 200, impozit pe profit pltit 1000.
Raspuns
+ Rezultatul contabil inaintea impozitrii si a elementelor extraordinare 10.000
+ cheltuieli cu amortizarea 2000
-

venituri din provizioane 500

venituri din plasamente 300

creterea stocurilor de materii prime 1500


21

+ scderea stocurilor de mrfuri 300


+ scderea conturilor de creane clieni 1300
+ creterea conturilor de datorii la furnizori 200
- impozit pe profit pltit 1000 = 10.000
V8.A3.-2006 Un utilaj achiziionat n exerciiul N la cost de achiziie de 20.000.000 lei este casat n
exerciiul N+6. Din casare rezult materiale n valoare de 7.000.000 lei, cheltuielile ocazionate de casare
(materiale consumabile) sunt de 2.000.000 lei. Utilajul are o durat normal de funcionare de 10 ani i
metoda de amortizare folosit este cea liniar. Cum afecteaz situaiile financiare casarea utilajului?
Raspuns
Exercitiul N+6 il consideram anul 6 dc. nu avem alte date .
301=7583 7.000.000
6588=421 2.000.000 pp. Salarii au fost cheltuite pr dezmembrare
Rezulta un profit din dezmembrare de 5.000.000
Amortizare 20.000.000 /10 ani = 2.000.000 anual
6ani x 2.000.000 = 12.000.000 amortizare cumulta , Valoare ramasa neamortizata 8.000.000
2811=2133 12.000.000
6583=2133 8.000.000
Profitul din dezmebrare minus chetuiala cu cedarea activului 5.000.000-8.000.000 rezulta o pierdere de
3.000.000 lei .
Sau
2811=2133 12.000.000 +5.000.000 ( profit)= 17.000.000
471=2133 8.000.000 5.000.000 = 3.000.000 , de recuperat in urmartorii 4 ani .
Alte probleme rezolvate 2006:
1. Societatea Delta i contabilizeaz imobilizrile dup metoda valorii reevaluate conform IAS 16 pentru
imobilizrile corporale i IAS 38 pentru imobilizrile necorporale.
Printre toate aceste imobilizri, se poate observa un brevet achiziionat cu 300.00 n ianuarie N-2 i
amortizabil n 15 ani (durata de protecie a brevetului) i a crui evaluarea la valoarea just este n
funcie de ncasrile ateptate din exploatarea brevetului.
La 31 decembrie N -2, ncasarea medie ateptat (marj nainte de impozit, cheltuieli financiare i
amortizri) este de 32.000 pe an (pe 14 ani).
La 31 decembrie N -1, ncasarea medie ateptat (n scdere) este de 28.000 pe an (pe 13 ani).
La 31 decembrie N ncasarea medie ateptat este de 30.000 pe an (pe 12 ani).
Prezentai la sfritul fiecrui exerciiu (N-2, N-1, N) nregistrarea amortizrii, reevalurii i
deprecierea brevetului.
Vom lua n calcul o rat de actualizare a ncasrilor ateptate de 6% pe an. Vom contabiliza separat
amortizrile brevetului.
Rezolvare
La 31 decembrie N-2
Se contabilizeaz amortismentul: 300.000 / 15 = 20.000
22

68 = 28 - 20.000
Se aduc la valoarea just brevetul si amortismentele deja practicate (respectnd raportul ntre
valoarea brut i amortismentul practicat ); valoarea just se va calcula pe baza valorii de utilizare care va fi:
-14
32.000 x 1-1,06 =297.439
0,06
Diferena din reevaluare: 297.439 (300.000-20.000) = 17.439 care se va repatriza asupra valorii
brute i amortizmente prin nregistrarea:
205 = % 18.685
280 1.246
105 17.439
La 31 decembrie N-2 contul brevete este debitor cu suma de 318.685, iar contul de amotizri
brevete creditor cu suma de 21.246.
La 31 decembrie N-1
Se contabilizeaz amortismentul calculat: 318.685 = 21.246 sau
15
297.439 = 21.246
14
68 = 28 - 21.246
Valoarea reevaluat a brevetului va fi:
-13
28.000 x 1-1,06 =247.875
0,06
Cum valoarea contabil avut n vedere este de 297.439 21.246 = 276.193, trebuie constatat la
finele anului N-1 o pierdere de valoare de 276.193 247.875 = 28.318 care se va imputa asupra diferenei
din reevaluare contabilizat n N-2, apoi vom nregistra o depreciere complemetar de 28.318 17.439 =
10.879.
% = 205 - 13.685
105
- 17.439
280
1.246
68 = 29
- 10.879
La 31 decembrie N-1, contul brevete este debitor cu suma de 300.000, contul amortizare
brevete este creditor cu suma de 20.000+1.246+21.246-1.246 = 41.246 , iar contul deprecierea
brevetelor creditor cu suma de 10.879.
Dac dorim s respectm regula proporionalitii ntre valoarea brut i amortizmente putem face
nregistrarea
280 = 290 - 1.246
Vom avea astfel contul amortizarea brevetelor creditor cu 40.000 (41.246 1.246) i contul
deprecierea brevetelor creditor cu 12.125 (10.879+1.246)
La 31 decembrie N
Se contabilizeaz amortismentul
300.000 40.000 12.125 = 19.067
13
68 = 28 - 19.067
Valoarea reevaluat a brevetului va fi de 251.515
-12
30.000 x 1-1,06 = 251.515
0,06
Valoarea contabil dup amortismente va fi de 228.808 (300.000 40.000 19.067 12.125), rezultnd o
reevaluare de 22.707 (251.515 228.808).
Se va relua mai nti pierderea de valoare corijnd cota parte care a influenat amortismentul anului N
(20.000 19.067 = 933) rezultnd suma de 11.192 (12.125 - 933); apoi vom contabiliza reevaluarea
23

(251.515 228.808 = 22.707 11.192 = 11.515) respectnd raportul ntre valoarea brut a imobilizrii
(300.000 la achiziie) i amortismentele practicate (3 x 20.000 = 60.000 asupra valorii de achiziie)
nregistrm:
290 = % - 12.125
280 933
78 - 11.192
i
205 = % - 14.494
280 2.879
105 - 11.515
La 31 decembrie N contul brevete este debitor cu suma de 314.494 i contul de amortizri
brevete creditor cu suma de 62.879.
2. Societatea Omicron a construit n N-6 i N-5 o cldire pentru a fi utilizat de birourile
administrative i a implicat intervenia mai multor tipuri de profesii.
Cldirea a devenit operaional ncepnd cu 1 iulie N-5.
n timpul anilor N-6 i N-5, societatea Omega a primit facturile i notele urmtoare:
5 ianuarie N-6: factur notar: achiziionare teren pentru 500.000, drepturi de nregistrare
30.000, onorarii notar 15.000, TVA pentru onorarii 2.940.
15 ianuarie N-6: prima factur a arhitectului: remuneraia arhitectului este calculat n funcie de
sumele facturate de diferitele profesii (n afar de notar). Aceast remuneraie va fi de 10% din
ansamblu. Prima factur este de acont de 50.000 plus TVA 9.800.
15 aprilie N-6: factura ntreprinderii pentru terasamentul fundaiei: 40.000 fr taxe plus TVA 7 840.
17 iunie N-6: prima factur pentru ridicarea structurii: 180.000 fr taxe plus TVA 35.280.
14 septembrie N-6: a doua factur pentru ridicarea structurii: 230.000 fr taxe plus TVA 45.080.
15 septembrie N: factur cherestea: 86.000 fr taxe plus TVA 16.856.
19 octombrie N-6: factur acoperi: 145.000 fr taxe plus TVA 28.420.
30 noiembrie N-6: factur instalaii 40.000 fr taxe plus TVA 7.840.
7 ianuarie N-5: prima factura de energie electrica: 25.000 fara taxe plus TVA 4.900.
12 ianuarie N-5: factur tencuial: 60.000 plus TVA 11.760.
15 ianuarie N-5: cea de-a doua factur pltit ctre arhitect: 30.000 fr taxe plus TVA 5.880.
30 ianuarie N-5: factur tmplrie 85.000 fr taxe plus TVA 16.660.
15 martie N-5: factur nclzire central i ventilaie: 110.000 fr taxe plus TVA 21.650.
15 aprilie N-5: factur servicii sanitare: 72.000 fr taxe plus TVA 14.112.
15 mai N-5: factura geamuri: 18.000 fr taxe plus TVA 3.258.
30 mai N-5: cea de-a doua factur de energie electric: 30.000 fr taxe plus TVA 5.880.
15 iunie N-5: factura amenajri externe: 42.000 plus TVA 8.232.
30 iunie N-5: factur cablare informatic: 25.000 plus TVA 4.900.
1 august N: cea de-a treia factur pltit ctre arhitect: suma perceput pentru lucrri s-a ridicat la
1.188.000.
Valoarea onorariilor este obinut astfel: 1.188.000 X 10%=
118.800
Din care se scade: cota parte de pltit ntr-un an: 118.800 X 10%=
-11.880
Din care se scad: plile n avans: 50.000+30.000=
- 80.000
Valoare neta fara taxe:
26.020
TVA:
5.276,32
32.196,32
Perioada de amortizare a birourilor este fixat la 50 de ani (cu o valoare rezidual sczut fixat la
30.000 fr a lua n calcul terenurile). Totui, lucrrile de dulgherit i acoperiul trebuie nlocuite dup 25 de
ani, instalaiile trebuie refcute dup 15 ani, instalaia electrica i tencuiala la 20 de ani, tmplria la 12 ani,
instalaia de nclzire la 18 ani, instalaiile sanitare la 10 ani, geamurile la 8 ani, amenajrile externe la 10
ani.
In final, cablarea informatica care va fi nlocuita la fiecare 10 ani, va face obiectul unei verificri dup 5
ani.
Verificare efectuata in N (factura din 20 iunie N) a cableriei informatice a costat 12.000 plus TVA 2.352.
24

1) Analizai diferitele componente ale ansamblului imobiliar utilizat ntr-un birou, indicai costul
acestora si durata lor de amortizare.
NB: In cazul facturilor emise de diferiii profesioniti in N-6 si N-5, va vei limita la facturile emise
de ctre notar, arhitect si dulgher.
Rezolvare:
Valoarea global a imobilizrii corporale reprezentnd imobil trebuie analizat pe componente.
Fiecare component (al crui cost este important n raport cu costul total al imobilizrii) trebuie s
corespund unei anumite durate i metod de amortizare. Astfel, cheresteaua i acoperiul (care pot fi
grupate) a crui durat de amortizare este de 25 ani trebuie separate de instalaii a cror durat de amortizare
este de 15 ani. O component suplimentar va fi creat n anul N n ce privete revizuirea cablajului
informatic.
Sinteza se poate prezenta n felul urmtor (n anul N-5)
Componente
Cost achiziie
Cote parte
Valoare total
Durata de
arhitect
amortizare
Teren
545.000
545.000
Neamortizabil
Fundaii i
450.000
45.000
495.000
50 ani (valoare
structuri
rezidual
30.000)
Cherestea i
acoperi
Instalaii
Electrice i
tencuieli
Tmplrie
nclzire
ventilaie
Sanitare
Geamuri
Amenajri
exterioare
Cablaj
informatic
Revizie cablaj
informatic
Totaluri

231.000

23.100

254.100

25 ani

40.000
115.000

4.000
11.500

44.000
126.500

15 ani
20 ani

85.000
110.000

8.500
11.000

93.500
121.000

12 ani
18 ani

72.000
18.000
42.000

7.200
1.800
4.200

79.200
19.800
46.200

10 ani
8 ani
10 ani

25.000

2.500

27.500

10 ani

5 ani

1.733.000

118.800

1.851.800

De notat c dei are o durat de amortizare similar, amenajrile exterioare, sanitarele i


cablajul informatic, acestea nu au fost regrupate cci nu exist nicio legtur ntre lucrrile efectuate de
diferii specialiti; n acelai timp cheresteaua i acoperiiul sunt legate, la fel i electricitatea general cu
tencuiala (cablurile electrice fiind integrate n tencuial).
AN 2007
V1.A1-2007 Informatii privind situatia patrimoniala:
Terenuri construite 1000 m.p. x 5 lei
Cladiri industrial 3000 m.p. x 3 lei
Masini luate cu chirie
Echipamente

=
=
=
=

5.000 lei
9.000 lei
10.000 lei
30.000 lei
25

Necorporale

Imobilizari financiare (1000 actiuni detinute


la SC Orion SA din total de 20000)
Stocuri
Materii prime
Productie in curs
Produse finite (50 u.m.)
Creante total, din care
Facturi externe

Sume la banci

Capital social

Rezerve
Profit nerepart.
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
Furnizori-creditori
Obligatii buget
Obligatii salariati
Datorii la banci

=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

6.000 lei
(knowhow=5000,ch. infintare=1000)
10.000 lei
150.000 lei
60.000 lei
60.000 lei
30.000 lei
250.000 lei
100.000 lei
(25.000 Euro)
50.000 lei
(din care 10.000 euro x 3,5 lei = 35.000 lei
20.000 lei
(10.000 actiuni x 2 lei)
5.000 lei
5.000 lei
3.000 lei
200.000 lei
10.000 lei
30.000 lei
237.000 lei
(din care peste 1 an = 50.000 lei)

Alte informatii:
Situatia materiilor prime se prezinta astfel:
Tabla D
3.000 kg x 10 lei/kg =
30.000 lei
Otel beton
1.500 kg x 5 lei/kg =
7.500 lei
Tabla Z
2.000 kg x 10 lei/kg =
20.000 lei
Altele
=
2.500 lei
Pretul de vanzare (mai putin beneficiile estimate) al produsului finit la data de 31 decembrie 2006 de
650 lei/u.m.
Pretul ultimelor achizitii a fost de 15 lei/kg la tabla D, de 8 lei/kg la otel beton si de 15 lei/kg la tabla
Z
Cursul la 31 decembrie 2006 a fost de 3,5 lei/Euro
1 masina in valoare de 2.000 lei nu a fost folosita decat in proportie de 5% in ultimii 3 ani. Restul
echipamentelor au fost evaluate de o firma de specialitate la valoarea justa de 50.000 lei; din acestea, 3
masini in valoare de 4.000 lei au fost inchiriate acum 2 ani
Pretul de vanzare a unui m.p. de teren in incinta uzinei a fost de 8 lei (tranzactie recenta)
SC Orion SA ne-a transmis ca activul net corectat al societatii a fost de 400.000 lei
Rata de capitalizare a societatii, determinate pe baza costului capitalului este de 17%
Capacitatea beneficiara a societatii, exprimata prin pretul net, a fost stabilita de experti la 15.000
lei/an
Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli au character de rezerva
Profitul inainte de impozitare si dobanzi a fost de 23.000 lei
Venituri realizate din vanzari: 1.200.000 lei
Mijloace fixe luate cu chirie: 15.000 lei
Se cere:
1. Sa elaborati bilantul contabil
2. Sa elaborati bilantul economic, aratati semnificatia si rolul acestuia
3. Sa elaborati bilantul functional; aratati semnificatia si rolul acestuia
4. Sa elaborati bilantul financiar; aratati semnificatia si rolul acestuia
26

5. Cum foloseste societatea efectul de levier in finantare?


6. Determinati Activul Net Corijat prin ambele metode
7. Determinati valoarea intrinseca a actiunilor societatii
8. Calculati valoarea substantial bruta si valoarea substantial neta ale societatii
9. Evaluati riscul de faliment si comentati starea de sanatate a societatii
10. Estimati valoarea de rentabilitate continua a societatii.
Rezolvare:
1. Bilantul contabil:
Active
I. Active imobilizate
1. Imobilizri necorporale
2. Imobilizri corporale
- terenuri
- cldiri
- echipamente
3. Imobilizri financiare
II. Active circulante
1. Stocuri
- Materii prime
- Producie neterminat
- Produse finite
2. Creane
3. Disponibiliti
Active totale
Capitaluri
I. Datorii pe termen scurt
- Furnizori
- Buget
- Salariai
- Credit
II. Datorii pe termen lung
III. Capital propriu
- Capital social
- Rezerve
- Profit nerepartizat
- Provizioane pt riscuri si cheltuieli
Capital total

Valoare contabil
60000
6000
44000
5000
9000
30000
10000
450000
150000
60000
60000
30000
250000
50000
510000
Valoare contabil
427000
200000
10000
30000
187000
50000
33000
20000
5000
5000
3000
510000

Activ
Imobilizari

Pasiv
60.000 Capital social

20.000

Stocuri

150.000 Reserve

5.000

Creante

250.000 Profit

5.000

Disponibilitati

50.000 Provizioane de risc si cheltuieli


Furnizori creditori
Buget

3.000
200.000
10.000
27

Salariati

30.000

Credite bancare
Total

510.000

237.000

Din care pe termen


lung
total

50.000
510.000

2. Bilantul economic:
Activ
Valori
contabile
Imobilizari

Ajustari

Pasiv
Valori
economice

60.000

+27.000 (1)

87.000

Stocuri

150.000

+32.000 (2)

182.000

Creante

250.000

-12.500 (3)

237.500

Disponibilitati

50.000

50.000

Valori
contabile
Capital social

510.000

+46.500

556.500

Valori
economice

20.000

20.000

Reserve

5.000

5.000

Profit

5.000

5.000

Provizioane de risc
si cheltuieli

3.000

3.000

+46.500

46.500

Diferente din
reevaluare

Total

Ajustari

Obligatii
nefinanciare

240.000

240.000

Obligatii financiare

237.000

237.000

Total

510.000

+46.500

556.500

Echipamentele industriale care au fost folosite in ultimii 3 ani doar 5% se scad din valoarea imobilizarilor
corporale
30.000-2.000=28.000
Evaluare rest echip 50.000, rezulta o ajutare a Imob corp de 50.000-28.000=22.000
Instalatiile inchiriate unei alte firme se pastreaza in valoarea imob corp.
(1) -6.000(necorporale) -2.000 (masina nefolosita) + (50.000-(30.000-2.000)+10.000 (imob fin)+3.000
(teren)
(2) +15.000 (tabla D) + 4.500 (otel) +1.000 (tabla Z)+2.500 (prod finite)
(3) -12.500 (creante:25.000 euro x 0,5 reducere curs)
3. Bilantul functional
Activ
Imobilizari
Stocuri+creante-obligatii
nefinaciare
Disponibilitati
Total

Pasiv
60.000 Capitaluri proprii

33.000

160.000 Obligatii financiare

237.000

50.000
270.000 Total

270.000
28

4. Bilantul financiar
Activ

Pasiv

I Imobilizari

60.000 IV Capital permanent

83.000

II Stocuri+creante

400.000 V Obligatii nefinanciare

240.000

II Disponibilitati

50.000 VI Obligatii financiare

187.000

Total

510.000 Total

FRNG =
NFR =
T
=

IV I
II V
III VI

510.000

= 23.000
= 160.000
= -137.000

5. Efectul de levier financiar

D
Rf ROA ROA Rd X
= 7.18
Cp

Unde: Rf = rata rentabilitatii financiare


ROA = rata rentabilitatii economice
Rd = rata dobanzii
D = datorii financiare
Cp = capitaluri proprii
Sau

D
1 ci
Rf Re Re Rd
Kpr

Pr
23000
100
100 7.36%
Kinv
312500
D
237000
Lf

7.18
Kpr
75500

Re

Rata de capitalizare = 17%


Unde: Re rata rentabilitii economice
Rf rata rentabilitii financiare
Lf levierul financiar
Rd rata dobnzii
Ci cota de impozit pe profit
Efectul de levier consta in amplificarea randamentului obtinut de actionari sau asociati ca urmare a
recurgerii la finantarea prin imprumuturi atunci cand rentabilitatea economica este superioara costului fix al
capitalului imprumutat.
Cu cat rata rentabilitatii este superioara ratei costului datoriei cu atat intreprinderea poate recurge la
finantarea prin imprumuturi, mai degraba, decat prin instrumente de capitaluri proprii. Raportul datorii
financiare supra capitaluri proprii ( care in cazul nostru este 7,18) joaca rolul unui levier care amplifica
ecartul intre rentabilitatea economica si rentabilitatea financiara.
5. ANCorijat
ANCorijat = Active totale corectate Datorii totale
ANC (1) = 556.500-477.000 = 79.500
ANCorijat = Capital propriu + Rezerve din revaluare
29

ANC (2) = 33.000+46.500 = 79.500


7. Valoarea intrinsec a aciunii (Va)
ANCorijat
79500

7.95lei
Nr actiuni
10000

Va

8. Valoarea substanial brut i net


VSB = Activ reevaluat + Bunuri nchiriate Bunuri date cu chirie
= 556.500 + 15000 - 4.000 = 567.500
VSN = VSB Datorii = 567.500 477000 = 90.500 Sau (79.500+15.000-4.000)
9. Riscul de faliment de exemplu modelul Z a lui Altman
Z = a*x1 + b*x2 + c*x3+d*x4+e*x5
a, b , c, d, e sunt prestabiliti astfel :
a = 1.2 , b = 1.4 , c = 3.3 , d = 0.6 , e = 1
x1 = capital circulant/active totale = 45.000/15.000 = 0,88
x2 = profit reinvestit/active totale = 5.000/510.000 = 0,0098
x3 = profit inainte de impozitare si dobanzi/active totale = 23.000/510.000 = 0,045
x4 = valoarea de piata a capitalului/DTL = 82.000/50.000 = 1,64
x5 = venituri din vanzari/active totale = 1.200.000/510.000 = 2,35
Z = 1,2*0,88+1.4*0,0098+3,3*0,045+0,6*1,64+1*2,35 = 4,55
Z 3 fara probleme
1,8 < Z < 3 alerta situatie dificila
Z < 3 aproape de faliment
10. Valoarea de rentabilitate
Vr

CB 15000

88.235
i
0.17

V1.A2.-2007 Societatea A absoarbe societatea B; bilanturile celor doua societati se prezinta astfel:
Societatea A
Cheltuieli de infintare
40.000
Terenuri
Cladiri

120.000
80.000

Echipamente
Titluri de participare

250.000
50.000

Stocuri

600.000

Creante

850.000

Din care Soc B

Disponibilitati
Capital social (10.000 actiuni)

60.000
10.000
600.000

Rezerve

20.000

Profit

20.000
30

Obligatii nefinanciare

500.000

Obligatii financiare

820.000

Societatea B:
Cheltuieli de infintare

20.000

Imobilizari necorporale (KH)

40.000

Imobilizari corporale

300.000

Stocuri

500.000

Creante

750.000

Disponibilitati
Capital social (2.500 actiuni)

10.000
250.000

Rezerve

10.000

Profit

10.000

Provizioane

15.000

Obligatii nefinanciare

600.000

Obligatii financiare

695.000

Proiectul de fuziune prevede:


Metoda de fuziune: prin absorbtie (A absoarbe pe B)
Raportul de schimb se stabileste pe baza valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecarei societati;
valori determinate prin metoda ANC
Alte informatii:
Valorile de raport prin evaluare de catre o societate specializata a patrimoniului societatii absorbite
sunt:
Fond commercial
180.000
Imobilizari corporale 350.000
Stocuri
380.000
Creante
650.000
Disponibilitati
12.000
Fondul commercial al societatii absorbante a fost evaluat la 300.000
Imobilizarile corporale ale absorbantei au fost evaluate la 1.500.000
Absorbanta preia integral datoriile absorbitei cat si elementele pentru care s-au creat provizioanele
pentru risc contabilizate
Absorbanta detine 300 de titluri in societatea B
Se cere:
Determinati raportul de schimb
Calculul numarului de actiuni de emis de catre societatea A
Determinarea primei de fuziune
Contabilizarea operatiunilor la Societatea A
Modificarea capitalului social
Preluarea activelor si pasivelor societatii B
31

Contabilizarea obligatiilor reciproce


Intocmirea bilantului dupa fuziune.

Rezolvare:
1. Determinarea raportului de schimb
ANC societatea A:
Capital social
+ 600.000
Rezerve
+ 20.000
Profit
+ 20.000
Active fictive
-ch de infintare
- 40.000
Plusvaloare actiuni B
1.560 (300x(94,80-100))
Plusvaloare imobilizari
+1.050.000
Plusvaloare fond comercial + 300.000
TOTAL ANC
+1.948.440
Valoare intrinseca actiune:
Valoare nominala = 100 lei
Raport de schimb =
2. Numarul de actiuni A de emis
(2.500 actiuni-300) x
Majorare capital social: 1069 x 60 = 64.172
3. Prima de fuziune
Bani de fuziune:
Aporturile lui B = 237.000
237.000 x 12% (
) = 28.440
300 x 100 = 30.000
28.440-30.000 = -1.560
Sau
(300 x 94,80) (300 x 100) = 28.440 30.000 = -1.560
Prima de emisiune:
237.000 x 88% = 208.560
Majorare capital = 64.172
Prima de emisiune = 208.560-64.172 = 144.388
Sau
(2.500-300) x 94,84 = 208.560
1.069 x 60 = 64.172
Prima de emisiune = 144.388
Prima de fuziune:
144.388 1.560 = 142.828
4.

Contabilizarea la societatea A
456
=
%
237.000
32

1012
261
104

64.172
30.000
142.828

Preluarea activelor societatii B


%
=
456
Imobilizari corporale
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Fond comercial

1.572.000
350.000
380.000
650.000
12.000
180.000

Preluarea conturilor de pasiv ale societatii B:


456
=
1.350.000
Obligatii nefinanciare
600.000
Obligatii financiare
695.000
Provizioane
55.000
Contabilizarea obligatiilor reciproce
401
=
411
60.000
5. Bilantul societatii A dupa fuziune
Activ
Fond comercial
Imobilizari corporale
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Total

Pasiv
480.000
1.850.000
980.000
1.440.000

Capital social
Rezerve
Profit
Obligatii nefinanciare

664.172
20.000
20.000
1.100.000-60.000

22.000 Obligatii financiare


Provizioane
Diferente din reevaluare
4.772.000 Total

1.515.000
55.000
1.457.828
4.772.000

V2.A1.-2007 Bilanul contabil al societii furnizeaz urmtoarele informaii patrimoniale:


Imobilizrile necorporale (know-how) 10.000, imobilizri corporale. 80.000, imobilizri financiare
10.000, stocuri 250.000, creane 300.000, disponibiliti 15.000, capitaluri proprii 125.000, obligaii
nefinanciare 380.000, obligaii financiare 160.000 (din care datorii pe termen lung 100.000).
Valoarea economic a elementelor de bilan este de 150.000 la imobilizrile corporale, 375.000 la
stocuri, 250.000 la creane i de 50.000 la imobilizrile financiare.
Se cere*:
a.S elaborai bilanul funcional, bilanul financiar i bilanul economic, ale societii i s artai n ce
scopuri sunt folosite de experi.
b.S determinai prin ambele metode activul net contabil i activul net corectat ale societii.
c.S determinai pragul de rentabilitate al societii tiind c rata de remunerare a activelor este de 15%.
* Explicarea oricrui calcul sau oricrei prezentri este obligatorie.
Rezolvare:
Bilan contabil
Imobilizrile necorporale
(know-how)
Imobilizri corporale

10.000 Capitaluri proprii


80.000 Obligaii nefinanciare

125.000
380.000
33

Imobilizri financiare
Stocuri
Creane
Disponibiliti
TOTAL

Obligaii financiare (din care


10.000 datorii pe termen lung 100.000)
250.000
300.000
15.000
665.000 TOTAL

160.000

665.000

Functia de
finantare

d. Bilanul funcional
Bilanul funcional reflect n activ funciile de investiii, exploatare i trezorerie ale ntreprinderii, iar
n pasiv reflect funcia de finanare a ntreprinderii (din surse proprii sau din mprumuturi bancare).
Studierea bilanului funcional duce la determinarea masei capitalurilor folosite n ntreprindere i
structura acestora, n scopul determinrii ratei de capitalizare, fructificare sau de actualizare. Pentru
determinarea bilanului funcional este necesar a se elimina influenele elementelor de activ fictive, prin
corijarea contului de rezultate cu valoarea acestora. Astfel, se va corija contul de rezultate n minus cu
valoarea activelor fictive (-10.000)
Astfel, n urma acestor corecii bilanul funcional se prezint astfel:
ACTIV
PASIV
Functia de
investitii
Imobilizari
90.000 Capitaluri proprii
115.000
Functia de
Stoc+Creanteexploatare
Obligatii nefinanciare
170.000
Functia de
trezorerie
Disponibilitati
15.000 Obligatii financiare
160.000
TOTAL
275.000 TOTAL
275.000
Structura bilanului financiar se prezint din punct de vedere teoretic astfel:
ACTIV
PASIV
I. Imobilizari
IV. Capitaluri permanente
II. Stocuri plus creante
V. Obligatii nefinanciare
VI.Obligatii financiare pe
III. Disponibilitati
termen scurt
Total activ
Total pasiv
Acest bilan st la baza determinrii urmtorilor indicatori:
Fond de rulment net global
= IV I
Necesarul de fond de rulment
= II V
Trezoreria
= III - VI
Echilibrul financiar al firmei rezult din relaia:
Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria ntreprinderii
n cazul nostru avem:
Bilant financiar
ACTIV
I. Imobilizari
II. Stocuri plus
creante
III. Disponibilitati
Total activ

PASIV
90.000 IV. Capitaluri permanente
550.000 V. Obligatii nefinanciare
VI.Obligatii financiare pe termen
15.000 scurt
655.000 Total pasiv

215.000
380.000
60.000
655.000

unde:
I. Imobilizari = imobilizri corporale 80.000 + imobilizri financiare 10.000 = 90.000
II. Stocuri+Creante = stocuri 250.000 + creane 300.000 = 550.000
34

III. Disponibilitati = disponibiliti 15.000


IV. Capitaluri permanente = capitaluri proprii 125.000 active fictive (know-how) 10.000 + datorii
pe termen lung 100.000 = 215.000
V. Obligatii nefinanciare = obligatii nefinanciare 380.000
VI. Obligatii financiare pe termen scurt = obligatii financiare 160.000 - datorii pe termen lung
100.000 = 60.000
Dupa
Dupa
reevaluar Diferent
reevaluar Diferent
ACTIV
e
e
PASIV
e
e
Active pe termen
Capitaluri
lung, din care
90.000
200.000 110.000 proprii
115.000
300.000
185.000
- Imobilizari
din care diferente
corporale
80.000
150.000
70.000 din reevaluare
0
185.000
185.000
- Imobilizari
Obligatii
financiare
10.000
50.000
40.000 nefinanciare
380.000
380.000
0
Obligatii
Stocuri
250.000
375.000 125.000 financiare
160.000
160.000
0
Creane
300.000
250.000 -50.000
Disponibiliti
15.000
15.000
0
TOTAL
655.000
840.000 185.000 TOTAL
655.000
840.000
185.000
Bilantul economic
ACTIV
Active pe termen lung
Stocuri
Creane
Disponibiliti
TOTAL

PASIV
200.000 Capitaluri proprii
375.000 Obligatii nefinanciare
250.000 Obligatii financiare
15.000
840.000 TOTAL

300.000
380.000
160.000
840.000

e. Determinarea prin ambele metode a activului net contabil i activul net corectat ale societii.
Activul Net contabil al ntreprinderii
a. Metoda substractiv
Activul Net contabil = Total active Total datorii
= 665.000 540.000 = 125.000
b. Metoda aditiv
Activul Net contabil = Capitaluri proprii + rezultatul net (dup distribuire)
= 125.000
Activul Net Corectat al ntreprinderii
b. Metoda substractiv
Activul Net Corectat = Total active reevaluate corijate Total datorii
= 840.000 540.000 = 300.000
b. Metoda aditiv
Activul Net Corectat = Capitaluri proprii (mai puin activele fictive) + Total influene
rezultate din nlocuirea valorilor contabile cu valorile economice
= 115.000 + 185.000 = 300.000
c. Determinarea pragului de rentabilitate al societii

35

n evaluare, pragul de rentabilitate este punctul de la care rentabilitatea generat e


ntreprindere este superioar celei ce s-ar obine plasnd pe pia un capital echivalent cu activul
net corijat. n evaluare pragul de rentabilitate se utilizeaza pentru calculul supraprofitului. n acest
caz indicatorul la care se raporteaz acest prag de rentabilitate este rezultatul net, din compararea
celor dou valori rezultnd goodwill-ul sau badwill-ul.
Astfel, avnd n vedere datele noastre, vom avea:
Pr = ANC * i =

300.000 * 15%

45.000

V2.A2.-2007 Societatea ABC a emis un mprumut obligatar de 10.000.000 obligaiuni cu un pre de


rambursare de 4.100 lei/obligaiune i o valoare nominal de 4.000 lei/obligaiune. La dorina purttorului,
obligaiunile pot s fie convertite n aciune, paritatea de conversie fiind: 1 aciune cu valoare nominal de
3.000 lei pentru o obligaiune. Purttorii a 2.000 de obligaiuni decid s converteasc titlurile lor n aciuni
ale societii ABC. Care este valoarea primei de conversie a obligaiunilor n aciuni?
Rezolvare
Emitere imprumut:
% = 161 10.000.000 x 4.100 = 41 mld lei
461
10.000.000 x 4.000 = 40 mld lei
169
10.000.000 x (4.100-4000) = 1 mld lei
Prima de conversie a obligaiunilor n aciuni = Valoarea obligaiunilor convertite (4100 lei/obligaiune x
2.000 obligaiuni) - Valoarea nominal a aciunilor emise (2.000 aciuni x 3000 lei/aciune) = 2.200.000
lei.
Conversie oblig in actiuni:
161 = % 2.000 x 4.100 = 8.200.000
1012 2.000 x 3.000 = 6.000.000
1044 2000 x 1.100 = 2.200.000
V2.A3.-2007 Pe 15 noiembrie N, societatea romneasc X a cumprat materii prime n valoare de 5.000
Euro. Plata furnizorilor se efectueaz pe 25 ianuarie N+1. Societatea X i nchide conturile, n fiecare an, la
31 decembrie.
Cursul monedei europene a suportat urmtoarea evoluie:
- la 15 noiembrie N: 3.9 de lei;
-la 31 decembrie N: 4.01 de lei;
- la 25 ianuarie N+1: 4 de lei.
S se contabilizeze operaia de achiziie, evaluarea datoriei la inventar i plata datoriei.
Rezolvare:
- la 15 noiembrie N: 39.000 de lei x 5.000 Euro = 19.500
-la 31 decembrie N: 40.100 de le x 5.000 Euro = 20.050
Diferente de curs valutar 5.000 x ( 4.01-3.9) = 550 ce afecteaza totalul cheltuielilor .
1.Achizitie materii prime
301 = 401 19.500 (5.000 x 3.9)
2. Reevaluare datorie la 31.12 N
665 = 401 550
3.Plata furnizori
401 = %
20.500
5121
20.000 (5.000 x 4)
765
500 =5.000 x ( 4.01 4)
V3.A1.-2007 Dispuneti de urmatoarele informatii despre societatea X:
1) Elemente de bilant la 31/12/N
36

Brut

Am. sau depr.

Imobilizari corporale
Stocuri
Clienti
Disponibilitati
Capital social
Rezerve
Rezultatul exercitiuliui
Imprumuturi
-din care curente
Furnizori
Obligatii fiscale si
sociale

100.000
5.000
14.000
500
20.000
6.200
1.800
3.500
1.500
15.000
1.000

Net
70.000
500
1.500

30.000
4.500
12.500
500
20.000
6.200
1.800
3.500
1.500
15.000
1.000

2) Tabloul de finantare al exercitiuliu N+1 se prezinta astfel:


Utilizari
Distribuiri puse in plata
Achizitii de imobilizari corporale
Rambursari imprumuturi financiare
Total

300
12.000
500
12.800

Resurse
Capacitate de autofinantare
Cedare imobilizari
Total

9.000
3.000
12.000

Variatia FRNG (utilizari nete)


-

800

Obtinut din:
Nevoi

Eliberari

Sold

Variatia stocurilor

700

-700

Variatia clientilor

2.000

+1.300

Variatia furnizorilor

700

+600

Variatia obligatiilor
fiscale si sociale

100

+500

Variatia
disponibilitatilor

100

+600

Variatia creditelor
bancare curente

200

+800

Se cere:
1) Sa se determine FRNG, NFR si T la 31/12/N si 31/12/N+1
37

2) Stabiliti bilantul la 31/12/N+1


Rezolvare var 1:
Pentru a face comparatie cu problema in care vi se solicita sa stabiliti utilizarile stabile si resursele stabile,
va ofer spre rezolvare o alta problema comparabila dar care are in enunt partea de Utilizari si Resurse din
Tabloul de finantare:
Stabilirea unui bilant de inchidere pornind de la tabloul de finantare:
COMENTARII:
1. Se observa ca acest tablou de finantare se face pentru exercitiul N+1.
2. Pe langa bilantul de mai sus mai sunt necesare si alte informatii. In aceasta problema se considera ca
fiind cunoscuta situatia resurselor stabile si a utilizarilor stabile. Pentru a fi realizata sunt necesare
informatii despre exercitiul N+1, cum ar fi din planurile de afaceri, din planuri de investitii, din
contractile de imprumut etc.
3. Pentru perioadele precedente sau anul curect. Se pot determina resursele stabile si utilzarile stabile pe
baza a doua bilanturi successive pentru perioadele trecute plus informatii despre amortizari,
provizioane, contractari de credite, rambursari de credite etc.
Variatia FRNG de mai sus s-a obtinut din Utilizari Resurse, adica 12800 12000 = 800.
In sustinerea celor de mai sus a se vedea Toma, M., Chivulescu, M., Ghid de pentru diagnostic si evaluare a
intreprinderii, CECCAR, Bucuresti, 1996, pag. 80
Tablolul de variaie FRNg
Utilizri
Resurse
1.-Investiii (Adica cresteri de Imob.)
1'. Amortizri
Capacitatea
corporale
2'. Profit net
de autofinanare
necorporale
3'. Creteri de capital
financiare
4'. mprumuturi noi, adica cresteri
2. Rambursri de mprumuturi
5'. Preluri la fondul de rulment net global
3. Distribuiri de dividende
5'= (1 + 2 + 3) (11 + 2' + 3' + 4')
La pag. 78 in aceeasi sursa bibliografica
In sustinerea celor de mai sus a se vedea Toma, M., Chivulescu, M., Ghid de pentru diagnostic si
evaluare a intreprinderii, CECCAR, Bucuresti, 1996, pag. 80
Tablolul de variaie FRNg

Utilizri
Resurse
1.-Investiii (Adica cresteri de Imob.)
1'. Amortizri
Capacitatea
corporale
2'. Profit net
de autofinanare
necorporale
3'. Creteri de capital
financiare
4'. mprumuturi noi, adica cresteri
2. Rambursri de mprumuturi
5'. Preluri la fondul de rulment net global
3. Distribuiri de dividende
5'= (1 + 2 + 3) (11 + 2' + 3' + 4')
La pag. 78 in aceeasi sursa bibliografica
I.Resurse permanente:
1.

Capacitatea de autofinanare a exerciiului

2. Cesiuni (cedri) sau reduceri ale activelor


- necorporale
38

- corporale
- financiare
3. Creteri de capitaluri proprii
4. Creterea datoriilor financiare (DTLM)
II.
Utilizri stabile.
1.
Distribuii de plat n cursul exerciiului
2.

Achiziii sau producii de active imobilizate

- necorporale
- corporale
3. Cheltuieli de repartizat pe mai multe exerciii
4. Reducerea capitalurilor proprii
5. -Rambursarea datoriilor financiare (DTLIVT,
III. Variaia fondului de rulment net global
resurse nete (l II)
utilizri nete (II -l)
Pct. 1.
Bilant financiar pentru Ex. N
Elemente de Activ
Net
Elemente de Pasiv
Net
Ex. N
I. Imobilizari
30000 IV. Capital propriu
28000
20000+6200+1800
Datorii financiare
2000
TL (3500-1500)
II. Stocuri
4500 V. Datorii
16000
nefinanciare
15000+1000
Creante
12500
III. Disponibilitati
500
Dat finaciare TS
1500
Total active
47500
Total Pasiv
47500
Determinare FR, NFR, T pentru exercitiul N
FRn = IV I = 30000 30000 = 0
NFRn = II V = 17000 16000 = 1000
Tn = III VI = 500 1500 = - 1000
Tn = FR NFR = 0 1000 = - 1000
= Variatia dintre n (n+1)
Determinare FR, NFR, T pentru exercitiul N + 1
FR(n+1) = FR(n)+ FR = 0 + ( 800) = - 800
FR = (IV) - (I) = - 800
Semnul minus este pentru ca predomina utilizarile!
NFR(n+1) = NFR(n)+ NFR = 1000 + (-500) = + 500
NFR = (II) - (IV) = +600 (+1100) = - 500
(II) = Stocuri + Creante= - 700 +1300 = +600
(IV) = Furnizori + Obligatii fiscale = + 600 + 500 = +1100
T(n+1) = T(n) + T = - 1000 + (-300) = - 1200
T = (III) - (VI) = +500 (+800)= - 300
(III) = + 500
(VI)= +800
Not: Exista o necorelare intre variatiile din tabel si variatia FRNG, deoarece pe baza relatiei
Tn+ 1= FRn+1 NFR n+1
39

Rezulta ca FRn+1 = Tn+1 + NFR n+1 = - 1200 +500 = - 700


FRNG este conform enunt de 800
Nota Pentru a merge mai departe consideram ca variatia disponibilitatilor a fost de +500.
Pct. 2.
Vom completa mai jos elementele de calcul pentru bilantul din N+1
Explicatii
Net
Variatia
Net Ex.
Ex. N
pentru N+1 N+1
Imobilizari
30000 +12000 39000
3000
Stocuri
4500
-700
3800
Creante
12500
+1300
13800
Disponibilitati
500
+500*
1000
Total Activ
47500
57600
Capital social
20000
20000
Rezerve
6200
6200
Rezultat exercitiu
1800
-300+9000
10500
Imprumuturi
3500
-500+800
3800
Din care curente
1500
+800
2300
Furmizori
15000
+600
15600
Obligatii
1000
+500
1500
fiscale&sociale
Total Pasiv
47500
57600
Explicatii
12000 este preluat din Utilizari stabile de la Achizitii
3000 este preluat din Resurei stabile de la Cedare
-700 este variatia stocurilor
+1300 din variatia creantelor
+500 din variatia disponibilitatilor, dupa ce am efectuat corectia!
+600 din variatia furnizorilor
+500 din variatia datoriilor fiscale si sociale
+800 din variatia datoriilor curente bancare
-300 din Utilizari: Distribuiri puse in plata
-500 din Utilizari: Rambursari de imprumuturi financiare
+ 9000 este capacitatea de autofinantare.
Pe baza bilantului de mai sus se poate contrui bilantul financiar pentru a calcula apoi FR, NFR si T pentru
anul N+1 si pentru a le compara cu cele obtinute mai sus.
Bilant financiar pentru Ex. N si N + 1
Elemente de Activ
Net Ex. Net Ex. Elemente de Pasiv
Net Ex. NetEx.
N
N+1
N
N+1
I. Imobilizari
30000
39000 IV. Capital propriu
28000
36700
20000+6200+1800300+9000
Datorii financiare
2000
1500
TL (2000-500)
II. Stocuri
4500
3800 V. Datorii
16000
17100
nefinanciare
15600+1500
Creante
12500
13800
III. Disponibilitati
500
1000
Dat finaciare TS
1500
2300
1500+800
Total active
47500
57600
Total Pasiv
47500
57600
40

FR n+1 = IV I = 38200 39000 = - 800


NFR n+1= II IV = 17600 17100 = + 500
Tn+1 = III VI = 1000 2300 = -1300
sau
Tn+1 = FR n+1 NFR n+1= -800 (+500) = - 1300
ALTE EXPLICATII TEORETICE LEGATE DE FR, NFR si T
FR = CP AI
FR = AC DTS
NFR = Stocuri + Creane Datorii nefinanciare
NFR = St + C DNefin.
T = FR NFR
T = D - DFin
Bilant efectuat pe baza de variatii
Active imobilizate
Capitaluri permanente
+ 300 50
Cap. Proprii: + 100 + 100
Stocuri
DTL: +250
+ 100
-50
Furnizori
+ 50
Creane
Alte dat in afara expl.
- 30
+ 60
+ 40
Datorii financiare TS

Necesar de

fond
rulment
=0

FR= 150

de

Disponibilitati
- 50
+ 200
T = FR - NFR = 150 0 = 150
T n = T(n-1) + T = - 300 + 150 = -150
Alt bilant efectuat pe variatii
Active imobilizate
Capitaluri permanente
+ 300 - 100
Cap. Proprii: 50
Stocuri
DTL:
200 150
Furnizori
Creane
Alte dat in afara expl.
+ 50
Datorii financiare TS

Necesar de

fond
rulment
=0

FR=
100

de

Disponibilitati
- 150
FR = CP - AI = 100 200 = -100
FRn = FR n-1 + FR
FRn = 1000 + (-100) = 900
Machet
Active imobilizate
Capitaluri permanente
Cap. Proprii:
41

Stocuri

Necesar de

FR

DTL:
Furnizori
Creane

Alte dat in afara expl.


Datorii financiare TS

fond
rulment
=0

de

Disponibilitati
Rezolvare var 2:
Bilant contabil 31.12.N
ACTIV
element
suma
IC
30 000
stocuri
4 500
clienti
12 500
disponibilitati
500

PASIV
element
Cap.soc
Rezerve
Rez exercitiului
Fz
Oblig fiscale si soc
Imprumuturi din
care:
- curente (TS)
47 500 Total Pasiv

Total Activ

BILANT FINANCIAR 31.12.N


ACTIV
PASIV
Functia
suma
Functia
Imobilizari
30 000 Cap permanente
stocuri+creante
17 000 Oblig nefin
disp+val mob
500 Oblig fin TS
Total Activ
47 500 Total Pasiv

suma
20 000
6 200
1 800
15 000
1 000
3 500
1 500
47 500

suma
30 000
16 000
1 500
47 500

FRNGn = Capital permanent- Imobilizari = 30.000-30.000 = 0


NFRn = Stocuri + Creante Funizori/Creditori = 17.000-16.000=1.000
TN n= Disponibil Datorii la banci TS = 500-1500=-1000
TNn = FRGNn- NFRn = 0-1.000 = -1.000
FRNG n+1 = FRNG n + variatia FRNG (n+1)/n=FRNGn+(Resurse(n+1)-Utilizari(n+1))=0+(12.00012.800)= -800
Variatia NFR=(variatia stocuri + variatia clienti)-(variatia fz+variatia oblig fiscale)=700-2000+700+100=500
NFR n+1 = NFR n + variatiaNFR = 1000 -500=500
Variatia TN = variatia disp variatia credite TS = -100-200= -300
TN n+1 =TN n + variatia TN = -1000-300=-1300
BILANT ECONOMIC N+1
ACTIV
element
IC

suma
30 000

ajustari
12 000

PASIV
val.justa
39 000

element
Cap.soc

suma
20 000

ajustari

val.justa
20 000

42

-3000
stocuri
clienti
disponibilitati

Total Activ

4 500
12 500
500

47 500

700
-2 000
- 100

7 600

Rezerve
5 200
10 500
400

55 100

6 200

Rez exercitiului
Fz
Oblig fiscale si soc

1 800
15 000
1 000

6 200
9000
-300
-700
-100
-500

cap de autofin
10 500 distrib in plata
14 300
900

Imprumuturi din
care:

3 500

- curente (TS)

1 500

200

1 700

47 500

7 600

55 100

Total Pasiv

3 200

200

la ct de Pasiv (fz; oblig fiscale; impr TS) nevoile sunt cu "-".


BILANT FINANCIAR 31.12.N+1
ACTIV
PASIV
Functia
suma
Functia
suma
Imobilizari
39 000 Cap permanente
38 200
stocuri+creante
15 700 Oblig nefin
15 200
disp+val mob
400 Oblig fin TS
1 700
Total Activ
55 100 Total Pasiv
55 100
V3.A2.-2007 Bilanturile contabile ale intreprinderii pe ultimii 3 ani se prezinta astfel:

I.necorp (brevete)
I. corporale
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Capital soc
Rezerve
Obligatii nefinanciare
Obligatii financiare

N-2
100.000
300.000
500.000
600.000
50.000
150.000
30.000
740.000
630.000

N-1
100.000
200.000
560.000
560.000
40.000
150.000
20.000
750.000
540.000

N
100.000
160.000
600.000
620.000
60.000
150.000
20.000
900.000
470.000

Se cere:
a. S analizai n dinamic principalele funcii ale ntreprinderii
b. Sa comentati evoluia strii de echilibru financiar al ntreprinderii.
c. Stiind ca rata de capitalizare este de 15% sa determinate valoarea bilantului din anul n, corespunzator
anilor n-6 si n+4.
Rezolvare
a. Principalele functii ale intreprinderii se analizeaza pe baza bilantului functional.
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in
evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
imob necorporale sunt active fictive, le eliminam din analiza.La elementele de Pasiv le scadem din pozitia
rez din reevaluare.
Bilant contabil fara active fictive
N-2
N-1
N
IC
300.000
200.000
160.000
Stocuri
500.000
560.000
600.000
43

Creante
600.000
560.000
620.000
Disponibilitati
50.000
40.000
60.000
TOTAL ACTIV
1.450.000 1.360.000 1.440.000
Capital soc
150.000
150.000
150.000
Rezerve
30.000
20.000
20.000
Rezerve din reevaluare
-100.000 -100.000 -100.000
Obligatii nefin
740.000
750.000
900.000
Obligatii fin
630.000
540.000
470.000
TOTAL PASIV
1.450.000 1.360.000 1.440.000
Fctia investitii=imobilizari corp
Fctia exploatare=Stocuri + Creante-Oblig nefin
Fctia de trez=disponibilitati
Fctia de finantare = surse proprii + surse imprumutate=(CS + rez) + Oblig.fin
Bilant functional
N-2
N-1
N
F.investitii
300.000 200.000 160.000
F exploatare
360.000 370.000 320.000
F.trezorerie
50.000
40.000
60.000
TOTAL ACTIV
710.000 610.000 540.000
F.finantare
710.000 610.000 540.000
-surse proprii
80.000
70.000
70.000
- surse impr.
630.000 540.000 470.000
TOTAL PASIV
710.000 610.000 540.000
N-1 / N-2
N / N-1
valori
%
valori
%
F.investitii
-100.000
67%
-40.000
80%
F exploatare
10.000
103%
-50.000
86%
F.trezorerie
-10.000
80%
-20.000
150%
F.finantare
-100.000
86%
-70.000
89%
-surse proprii
-10.000
88%
0
100%
- surse impr.
-90.000
86% -540.000
87%
Fctia de investitii a intreprinderii a scazut de la an la an, in anul n-1 la 67% din valoarea anului N, urmand ca
scada in continuarea, dar intr-un ritm mai incet. Rezulta ca intr nu a fost preocupata de reinnoirea
imobilizarilor. Se poate ca firma sa foloseasca in anii N-1 si N echipamente deja amortizate sau sa fi vandut
o parte din imobilizari.
Fctia de exploatare a crescut in N-1 cu 3%, urmand ca in anul N sa ajunga la 86% din valoarea anului N-1.
Chiar daca stocurile, creantele si obligatiile financiare au crescut, acest procent s-a datorat cresterii mai
alerte a obligatiilor nefinanciare fata de cresterea stocurilor si a creantelor.
Fctia de trez a scazut la 80% in anul N-1, iar apoi a crescut cu 60 um ceea ce inseamna o crestere de 50% in
anul N fata de anul N-1 (cresterea se bazeaza pe scaderea interesului pentru activitatile de investitii si
explorare.
Sursele proprii au scazut in anul N-1 cu 12%, urmand ca in anul N sa se mentina la aceeasi valoare ca in
anul N-1.
Sursel imprumutate scad de la an la an cu aprox acelasi procent (13-14%).
Bratul levierului = K proprii/k imprumutate
Analiza facandu-se pe baza bil functional, in formula bratului de levier la K proprii nu au fost incluse oblig
nefin.
Bratul levierului =surse proprii / surse impr
N-2
N-1
N
Bratul levierului
0.13
0.13
0.15
44

Se observa ca bratul levierului a fost constant pe parcursul celor 3 ani, imprumuturile de la banci neputand fi
acoperite de capitalurile proprii.
In calculul bilantului financiar am considerat ca toate obligatiile financiare sunt pe termen scurt, in problema
nespecificandu-se altfel.
Bilant financiar
N-2
N-1
N
Imobilizari
300.000
200.000
160.000
Stocuri+creante
1.100.000 1.120.000 1.220.000
Disponibilitati
50.000
40.000
60.000
TOTAL ACTIV
1.450.000 1.360.000 1.440.000
Cap.permanente
80.000
70.000
70.000
Oblig.nefinanciare
740.000
750.000
900.000
Oblig. financiare
630.000
540.000
470.000
TOTAL PASIV
1.450.000 1.360.000 1.440.000
FR
-220.000 -130.000
-90.000
NFR
360.000
370.000
320.000
TN
-580.000 -500.000 -410.000
FR = Cap permanente Imobilizari
NFR = Stocuri+creante oblig nefin
TN=disponibilitati oblig financiare
Relatia de echilibru: TN=FR-NFR
Capitalurile permanente nu acopera valoarea imobilizarilor in nici unul din anii analizati.
Oblligatiile nefinanciare sunt acoperite in intregime de catre stocuri+creante, ramanand surplus care poate fi
redirectionat catre imobilizari.
TN este negativa, ceea ce exprima o stare precara de echilibru financiar a intreprinderii.
b. Pragul de rentabilitate = ANCC * i (i=rata de remunerare a activelor in piata) si arata sub ce nivel
devine nerentabila continuarea activitatii firmei. O rentabilitate sub acest prag determina investitorii sa isi
reorienteze capitalurile catre activitati mai profitabile.
ANCC = Total active- Datorii
ANCC = Cap social + profit+rezerve+provizioane
Bilant economic
N-2
N-1
N
IC
300.000
200.000
160.000
Stocuri
500.000
560.000
600.000
Creante
600.000
560.000
620.000
Disponibilitati
50.000
40.000
60.000
TOTAL ACTIV
1.450.000 1.360.000 1.440.000
Capital soc
150.000
150.000
150.000
Rezerve
30.000
20.000
20.000
Rezerve din reevaluare
-100.000 -100.000 -100.000
Obligatii nefin
740.000
750.000
900.000
Obligatii fin
630.000
540.000
470.000
TOTAL PASIV
1.450.000 1.360.000 1.440.000
ANCC
80.000
70.000
70.000
prag de rentabilitate
12.000
10.500
10.500
Se observa pragul de rentabilitate a fost cel mai ridicat in anul N-2, urmand apoi sa scada de la 12.000 la
10.500, in anii N-1 si N fiind constant.
Pentru a afla valoarea bilantului total in anul n-6 si anul n+4 ne folosim de valoarea Ancontabil.
Valoarea lui ANC din anul n (in viitor) se aduce la valoarea din anul n-6 (il consideram prezent) prin
actualizare.
45

x = y / (1+i)n
ANCn-6=10.500/(1+15%)6 =4.539
Valoarea lui ANC din anul n (prezent) se duce la valoarea din anul n+4 (il consideram viitor) prin
capitalizare.
y=x(1+i)n
ANCn+4=ANC(n) x (1+i)4 = 10.500x ((1+15%)4 = 18365
V4.A1.-2007 Informatii privind situatia patrimoniala:
Terenuri construite 1000 m.p. x 5 lei
Cladiri industrial 3000 m.p. x 3 lei
Masini luate cu chirie
Echipamente
Necorporale

=
=
=
=
=

Imobilizari financiare (1000 actiuni detinute


la SC Orion SA din total de 20000)
Stocuri
Materii prime
Productie in curs
Produse finite (50 u.m.)
Creante total, din care
Facturi externe

Sume la banci

Capital social

Rezerve
Profit nerepart.
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
Furnizori-creditori
Obligatii buget
Obligatii salariati
Datorii la banci

=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=
=

5.000 lei
9.000 lei
10.000 lei
30.000 lei
6.000 lei
(knowhow=5000,ch. infintare=1000)
10.000 lei
150.000 lei
60.000 lei
60.000 lei
30.000 lei
250.000 lei
100.000 lei
(25.000 Euro)
50.000 lei
(din care 10.000 euro x 3,5 lei = 35.000 lei
20.000 lei
(10.000 actiuni x 2 lei)
5.000 lei
5.000 lei
3.000 lei
200.000 lei
10.000 lei
30.000 lei
237.000 lei
(din care peste 1 an = 50.000 lei)

Alte informatii:
Situatia materiilor prime se prezinta astfel:
Tabla D
3.000 kg x 10 lei/kg =
30.000 lei
Otel beton
1.500 kg x 5 lei/kg =
7.500 lei
Tabla Z
2.000 kg x 10 lei/kg =
20.000 lei
Altele
=
2.500 lei
Pretul de vanzare (mai putin beneficiile estimate) al produsului finit la data de 31 decembrie 2006 de
650 lei/u.m.
Pretul ultimelor achizitii a fost de 15 lei/kg la tabla D, de 8 lei/kg la otel beton si de 15 lei/kg la tabla
Z
Cursul la 31 decembrie 2006 a fost de 3,5 lei/Euro
1 masina in valoare de 2.000 lei nu a fost folosita decat in proportie de 5% in ultimii 3 ani. Restul
echipamentelor au fost evaluate de o firma de specialitate la valoarea justa de 50.000 lei; din acestea, 3
masini in valoare de 4.000 lei au fost inchiriate acum 2 ani
Pretul de vanzare a unui m.p. de teren in incinta uzinei a fost de 8 lei (tranzactie recenta)
46

SC Orion SA ne-a transmis ca activul net corectat al societatii a fost de 400.000 lei
Rata de capitalizare a societatii, determinate pe baza costului capitalului este de 17%
Capacitatea beneficiara a societatii, exprimata prin pretul net, a fost stabilita de experti la 15.000
lei/an
Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli au character de rezerva
Profitul inainte de impozitare si dobanzi a fost de 23.000 lei
Venituri realizate din vanzari: 1.200.000 lei
Mijloace fixe luate cu chirie: 15.000 lei
Se cere:
11. Sa elaborati bilantul contabil
12. Sa elaborati bilantul economic, aratati semnificatia si rolul acestuia
13. Sa elaborati bilantul functional; aratati semnificatia si rolul acestuia
14. Sa elaborati bilantul financiar; aratati semnificatia si rolul acestuia
15. Cum foloseste societatea efectul de levier in finantare?
16. Determinati Activul Net Corijat prin ambele metode
17. Determinati valoarea intrinseca a actiunilor societatii
18. Calculati valoarea substantial bruta si valoarea substantial neta ale societatii
19. Evaluati riscul de faliment si comentati starea de sanatate a societatii
20. Estimati valoarea de rentabilitate continua a societatii.
Rezolvare:
6. Bilantul contabil:

Active
I. Active imobilizate
1. Imobilizri necorporale
2. Imobilizri corporale
- terenuri
- cldiri
- echipamente
3. Imobilizri financiare
II. Active circulante
1. Stocuri
- Materii prime
- Producie neterminat
- Produse finite
2. Creane
3. Disponibiliti
Active totale
Capitaluri
I. Datorii pe termen scurt
- Furnizori
- Buget
- Salariai
- Credit
II. Datorii pe termen lung
III. Capital propriu
- Capital social
- Rezerve
- Profit nerepartizat
- Provizioane pt riscuri si cheltuieli
Capital total

Valoare contabil
60000
6000
44000
5000
9000
30000
10000
450000
150000
60000
60000
30000
250000
50000
510000
Valoare contabil
427000
200000
10000
30000
187000
50000
33000
20000
5000
5000
3000
510000
47

Activ

Pasiv

Imobilizari

60.000 Capital social

20.000

Stocuri

150.000 Reserve

5.000

Creante

250.000 Profit

5.000

Disponibilitati

50.000 Provizioane de risc si cheltuieli


Furnizori creditori

200.000

Buget

10.000

Salariati

30.000

Credite bancare
Total

510.000

3.000

237.000

Din care pe termen


lung
total

50.000
510.000

7. Bilantul economic:
Activ
Valori
contabile
Imobilizari

Ajustari

Pasiv
Valori
economice

60.000

+27.000 (1)

87.000

Stocuri

150.000

+32.000 (2)

182.000

Creante

250.000

-12.500 (3)

237.500

Disponibilitati

50.000

50.000

Valori
contabile
Capital social

510.000

+46.500

556.500

Valori
economice

20.000

20.000

Reserve

5.000

5.000

Profit

5.000

5.000

Provizioane de risc
si cheltuieli

3.000

3.000

+46.500

46.500

Diferente din
reevaluare

Total

Ajustari

Obligatii
nefinanciare

240.000

240.000

Obligatii financiare

237.000

237.000

Total

510.000

+46.500

556.500

Echipamentele industriale care au fost folosite in ultimii 3 ani doar 5% se scad din valoarea imobilizarilor
corporale
30.000-2.000=28.000
Evaluare rest echip 50.000, rezulta o ajutare a Imob corp de 50.000-28.000=22.000
Instalatiile inchiriate unei alte firme se pastreaza in valoarea imob corp.
(4) -6.000(necorporale) -2.000 (masina nefolosita) + (50.000-(30.000-2.000)+10.000 (imob fin)+3.000
(teren)
(5) +15.000 (tabla D) + 4.500 (otel) +1.000 (tabla Z)+2.500 (prod finite)
48

(6) -12.500 (creante:25.000 euro x 0,5 reducere curs)


8. Bilantul functional
Activ

Pasiv

Imobilizari
Stocuri+creante-obligatii
nefinaciare
Disponibilitati

60.000 Capitaluri proprii

33.000

160.000 Obligatii financiare

237.000

50.000

Total

270.000 Total

270.000

9. Bilantul financiar
Activ

Pasiv

I Imobilizari

60.000 IV Capital permanent

83.000

II Stocuri+creante

400.000 V Obligatii nefinanciare

240.000

II Disponibilitati

50.000 VI Obligatii financiare

187.000

Total
FRNG =
NFR =
T
=

510.000 Total
IV I
II V
III VI

510.000

= 23.000
= 160.000
= -137.000

5. Efectul de levier financiar

D
Rf ROA ROA Rd X
= 7.18
Cp

Unde: Rf = rata rentabilitatii financiare


ROA = rata rentabilitatii economice
Rd = rata dobanzii
D = datorii financiare
Cp = capitaluri proprii
Sau

D
Rf Re Re Rd
1 ci
Kpr

Pr
23000
100
100 7.36%
Kinv
312500
D
237000
Lf

7.18
Kpr
75500

Re

Rata de capitalizare = 17%


Unde: Re rata rentabilitii economice
Rf rata rentabilitii financiare
Lf levierul financiar
Rd rata dobnzii
Ci cota de impozit pe profit
49

Efectul de levier consta in amplificarea randamentului obtinut de actionari sau asociati ca urmare a
recurgerii la finantarea prin imprumuturi atunci cand rentabilitatea economica este superioara costului fix al
capitalului imprumutat.
Cu cat rata rentabilitatii este superioara ratei costului datoriei cu atat intreprinderea poate recurge la
finantarea prin imprumuturi, mai degraba, decat prin instrumente de capitaluri proprii. Raportul datorii
financiare supra capitaluri proprii ( care in cazul nostru este 7,18) joaca rolul unui levier care amplifica
ecartul intre rentabilitatea economica si rentabilitatea financiara.
10. ANCorijat
ANCorijat = Active totale corectate Datorii totale
ANC (1) = 556.500-477.000 = 79.500
ANCorijat = Capital propriu + Rezerve din revaluare
ANC (2) = 33.000+46.500 = 79.500
7. Valoarea intrinsec a aciunii (Va)
Va

ANCorijat
79500

7.95lei
Nr actiuni
10000

8. Valoarea substanial brut i net


VSB = Activ reevaluat + Bunuri nchiriate Bunuri date cu chirie
= 556.500 + 15000 - 4.000 = 567.500
VSN = VSB Datorii = 567.500 477000 = 90.500 Sau (79.500+15.000-4.000)
9. Riscul de faliment de exemplu modelul Z a lui Altman
Z = a*x1 + b*x2 + c*x3+d*x4+e*x5
a, b , c, d, e sunt prestabiliti astfel :
a = 1.2 , b = 1.4 , c = 3.3 , d = 0.6 , e = 1
x1 = capital circulant/active totale = 45.000/15.000 = 0,88
x2 = profit reinvestit/active totale = 5.000/510.000 = 0,0098
x3 = profit inainte de impozitare si dobanzi/active totale = 23.000/510.000 = 0,045
x4 = valoarea de piata a capitalului/DTL = 82.000/50.000 = 1,64
x5 = venituri din vanzari/active totale = 1.200.000/510.000 = 2,35
Z = 1,2*0,88+1.4*0,0098+3,3*0,045+0,6*1,64+1*2,35 = 4,55
Z 3 fara probleme
1,8 < Z < 3 alerta situatie dificila
Z < 3 aproape de faliment
10. Valoarea de rentabilitate
Vr

CB 15000

88.235
i
0.17

V4.A2.-2007 Bilanturile contabile ale intreprinderii pe ultimii 3 ani se prezinta astfel:


N-2
N-1
N
I.necorp (brevete)
100.000
100.000
100.000
I. corporale
300.000
200.000
160.000
Stocuri
500.000
560.000
600.000
Creante
600.000
560.000
620.000
Disponibilitati
50.000
40.000
60.000
Capital soc
150.000
150.000
150.000
Rezerve
30.000
20.000
20.000
50

Obligatii nefinanciare
Obligatii financiare

740.000
630.000

750.000
540.000

900.000
470.000

Se cere:
a. S analizai n dinamic principalele funcii ale ntreprinderii
b. Sa comentati evoluia strii de echilibru financiar al ntreprinderii.
c. Stiind ca rata de capitalizare este de 15% sa determinate valoarea bilantului din anul n, corespunzator
anilor n-6 si n+4.
Rezolvare
a. Principalele functii ale intreprinderii se analizeaza pe baza bilantului functional.
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in
evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
imob necorporale sunt active fictive, le eliminam din analiza.La elementele de Pasiv le scadem din pozitia
rez din reevaluare.
Bilant contabil fara active fictive
N-2
N-1
N
IC
300.000
200.000
160.000
Stocuri
500.000
560.000
600.000
Creante
600.000
560.000
620.000
Disponibilitati
50.000
40.000
60.000
TOTAL ACTIV
1.450.000 1.360.000 1.440.000
Capital soc
150.000
150.000
150.000
Rezerve
30.000
20.000
20.000
Rezerve din reevaluare
-100.000 -100.000 -100.000
Obligatii nefin
740.000
750.000
900.000
Obligatii fin
630.000
540.000
470.000
TOTAL PASIV
1.450.000 1.360.000 1.440.000
Fctia investitii=imobilizari corp
Fctia exploatare=Stocuri + Creante-Oblig nefin
Fctia de trez=disponibilitati
Fctia de finantare = surse proprii + surse imprumutate=(CS + rez) + Oblig.fin
Bilant functional
N-2
N-1
N
F.investitii
300.000 200.000 160.000
F exploatare
360.000 370.000 320.000
F.trezorerie
50.000
40.000
60.000
TOTAL ACTIV
710.000 610.000 540.000
F.finantare
710.000 610.000 540.000
-surse proprii
80.000
70.000
70.000
- surse impr.
630.000 540.000 470.000
TOTAL PASIV
710.000 610.000 540.000

F.investitii
F exploatare
F.trezorerie
F.finantare

N-1 / N-2
valori
%
-100.000
67%
10.000
103%
-10.000
80%
-100.000
86%

N / N-1
valori
-40.000
-50.000
-20.000
-70.000

%
80%
86%
150%
89%
51

-surse proprii
-10.000
88%
0
100%
- surse impr.
-90.000
86% -540.000
87%
Fctia de investitii a intreprinderii a scazut de la an la an, in anul n-1 la 67% din valoarea anului N, urmand ca
scada in continuarea, dar intr-un ritm mai incet. Rezulta ca intr nu a fost preocupata de reinnoirea
imobilizarilor. Se poate ca firma sa foloseasca in anii N-1 si N echipamente deja amortizate sau sa fi vandut
o parte din imobilizari.
Fctia de exploatare a crescut in N-1 cu 3%, urmand ca in anul N sa ajunga la 86% din valoarea anului N-1.
Chiar daca stocurile, creantele si obligatiile financiare au crescut, acest procent s-a datorat cresterii mai
alerte a obligatiilor nefinanciare fata de cresterea stocurilor si a creantelor.
Fctia de trez a scazut la 80% in anul N-1, iar apoi a crescut cu 60 um ceea ce inseamna o crestere de 50% in
anul N fata de anul N-1 (cresterea se bazeaza pe scaderea interesului pentru activitatile de investitii si
explorare.
Sursele proprii au scazut in anul N-1 cu 12%, urmand ca in anul N sa se mentina la aceeasi valoare ca in
anul N-1.
Sursel imprumutate scad de la an la an cu aprox acelasi procent (13-14%).
Bratul levierului = K proprii/k imprumutate
Analiza facandu-se pe baza bil functional, in formula bratului de levier la K proprii nu au fost incluse oblig
nefin.
Bratul levierului =surse proprii / surse impr
N-2
N-1
N
Bratul levierului
0.13
0.13
0.15
Se observa ca bratul levierului a fost constant pe parcursul celor 3 ani, imprumuturile de la banci neputand fi
acoperite de capitalurile proprii.
In calculul bilantului financiar am considerat ca toate obligatiile financiare sunt pe termen scurt, in problema
nespecificandu-se altfel.
Bilant financiar
N-2
N-1
N
Imobilizari
300.000
200.000
160.000
Stocuri+creante
1.100.000 1.120.000 1.220.000
Disponibilitati
50.000
40.000
60.000
TOTAL ACTIV
1.450.000 1.360.000 1.440.000
Cap.permanente
80.000
70.000
70.000
Oblig.nefinanciare
740.000
750.000
900.000
Oblig. financiare
630.000
540.000
470.000
TOTAL PASIV
1.450.000 1.360.000 1.440.000
FR
-220.000 -130.000
-90.000
NFR
360.000
370.000
320.000
TN
-580.000 -500.000 -410.000
FR = Cap permanente Imobilizari
NFR = Stocuri+creante oblig nefin
TN=disponibilitati oblig financiare
Relatia de echilibru: TN=FR-NFR
Capitalurile permanente nu acopera valoarea imobilizarilor in nici unul din anii analizati.
Oblligatiile nefinanciare sunt acoperite in intregime de catre stocuri+creante, ramanand surplus care poate fi
redirectionat catre imobilizari.
TN este negativa, ceea ce exprima o stare precara de echilibru financiar a intreprinderii.
b. Pragul de rentabilitate = ANCC * i (i=rata de remunerare a activelor in piata) si arata sub ce nivel
devine nerentabila continuarea activitatii firmei. O rentabilitate sub acest prag determina investitorii sa isi
reorienteze capitalurile catre activitati mai profitabile.
ANCC = Total active- Datorii
ANCC = Cap social + profit+rezerve+provizioane
Bilant economic
52

IC
Stocuri
Creante
Disponibilitati
TOTAL ACTIV
Capital soc
Rezerve
Rezerve din reevaluare
Obligatii nefin
Obligatii fin
TOTAL PASIV
ANCC
prag de rentabilitate

N-2
N-1
N
300.000
200.000
160.000
500.000
560.000
600.000
600.000
560.000
620.000
50.000
40.000
60.000
1.450.000 1.360.000 1.440.000
150.000
150.000
150.000
30.000
20.000
20.000
-100.000
-100.000
-100.000
740.000
750.000
900.000
630.000
540.000
470.000
1.450.000 1.360.000 1.440.000
80.000
70.000
70.000
12.000
10.500
10.500

Se observa pragul de rentabilitate a fost cel mai ridicat in anul N-2, urmand apoi sa scada de la 12.000 la
10.500, in anii N-1 si N fiind constant.
Pentru a afla valoarea bilantului total in anul n-6 si anul n+4 ne folosim de valoarea Ancontabil.
Valoarea lui ANC din anul n (in viitor) se aduce la valoarea din anul n-6 (il consideram prezent) prin
actualizare.
x = y / (1+i)n
ANCn-6=10.500/(1+15%)6 =4.539
Valoarea lui ANC din anul n (prezent) se duce la valoarea din anul n+4 (il consideram viitor) prin
capitalizare.
y=x(1+i)n
ANCn+4=ANC(n) x (1+i)4 = 10.500x ((1+15%)4 = 18365

V5.A1.-2007 La 31 decembrie N situatia patrimoniala a societatii alfa se prezinta astfel:


Element
Chelt de instalare
Brevete
Fond comercial
Echipamente
Titluri de participare
Datorii asupra imobiliz
Stocuri
Clieni
debitori diversi
Valori mobiliare
Disponibiliti
Cheltuieli de exploatare n avans
Cheltuieli de repartizare pe 5 ani
Capital social
Rezerve
Profitul nerepartizat
Subvenii pentru investiii
Provizioane
Provizioane pentru riscuri

val brute
100
180
200
820
30
140
70
320
80
35
70
15
80
450
300
90
20
30
10

am si depr
20
60
240

10
30

val nete
80
120
200
580
30
140
60
290
80
35
70
15
80
450
300
90
20
30
10
53

Provizioane pentru cheltuieli


40
40
Imprumuturi bancare
350
350
- din care TL
300
300
furnizori
180
180
datorii fiscale si sociale
20
20
Venituri in avans (de exploatare)
10
10
Se cere:
- Valoarea activului net corectat
- Valoarea imobilizarilor necorporale
- Valoarea utilizarilor stabilite
- Valoarea resurselor stabilite
- FRNG
- NFR de exploatare
- NFR in afara exploatarii
- Trezorerie neta
- Pe baza maselor financiare obtinute faceti un comentariu asupra echilibrului financiar al firmei
Rezolvare
1) Chelt in avans nu sunt active fictive pt ca se specifica ca sunt legate de exploatare.
Valoarea bruta activelor fictive = chelt instalare+brevete+fd com+chelt de repartiz 5 ani =
100+180+200+80=550 lei
Valoarea neta activelor fictive = chelt instalare+brevete+fd com+chelt de repartiz 5 ani =
80+120+200+80=480 lei
2) Valoarea bruta a imobilizarilor necorporale= chelt instalare+brevete+fd com=100+180+200=480
lei
Valoarea neta a imobilizarilor necorporale= chelt instalare+brevete+fd com=80+120+200=400 lei
Bilant contabil
ACTIV
PASIV
element
suma
element
suma
I necorp
400 Capital social
450
IC
580 Rezerve
300
IF
30 Amortiz si deprecieri
0
Valori imobiliare
35 Profitul nerepartizat
90
Cheltuieli de repartizare pe 5 ani
80 Subvenii pentru investiii
20
Stocuri
60 Provizioane
30
Creante
290 Provizioane pentru riscuri
10
Disponibiliti
70 Provizioane pentru cheltuieli
40
Cheltuieli de exploatare n avans
15 Imprumuturi bancare
350
debitori diversi
80
- din care TL
300
furnizori
180
Datorii asupra imobiliz
140
datorii fiscale si sociale
20
Venituri in avans (de expl)
10
Total Activ
1 640 Total Pasiv
1 640
BILANT FINANCIAR
ACTIV
Functia
Imobilizari
stocuri+creante

PASIV
suma
Functia
1 125 Cap permanente
445 Oblig nefin

suma
1 240
350
54

disp+val mob
Total Activ

70 Oblig fin TS
1 640 Total Pasiv

50
1 640

chelt de expl inreg in avans (ct 471) le-am inclus in activele circulante
3) !!!Amortizarile si deprecierile in bilantul cu valori nete sunt scazute din val imobiliz (IC=ICbrutamortiz)
Utilizari stabile = Imobilizari la val bruta = chelt instalare + brevete + fd com + echip + TP + val
imobiliare + chelt de repartizat pe 5 ani = 100+180+200+820+30 +35 + 80 =1445 lei
4) resurse stabile=K permanente+Amortiz (ca sa obt valoarea bruta ca la utilizari)=1240+360=1600
Consideram ca Datoriile asupra imobilizarilor au scadenta <1 an.
5) FRNG=Resurse stabile Utiliz stabile = 1600-1445=155
NFR total=NFRE expl.+NFRAE (afara expl) (la valori brute pt ca amortiz au fost trecute la utiliz stabile)
Utilizari temporare(ciclice) = stocuri+creante+debitori diversi+disp+chelt expl in avans =
=70+320+80+70+15=555
Resurse temporare(ciclice) = fz+datorii fiscale+dat in leg cu imobiliz+V de expl in avans+Impr TS =
180+20+140+10+50=400
Active ciclice de expl= stocuri+creante+chelt expl in avans==70+320+15=405
Resurse ciclice de expl=Fz+Vde expl in avans=180+10=190
Consideram ca fz de imobiliz nu apartin expl, ci activ de investitii
NFRE=Active ciclice de expl-Resurse ciclice de expl=405-190=215
Utilizari temporare AE= debitori diversi=80
Resurse temporare(ciclice) AE = dat in leg cu imobiliz + dat fiscale = 20+140=160
NFRAE= Active ciclice AE-Resurse ciclice AE=80-160= -80
NFRtotal=215-80=135
TN=FR-NFR=155-135=20 sau: TN=disp-impr TS=70-50=20
Comentarii:
NFR este finantata in intregime din resursele stabile, a caror valoare totala permite degajarea unei trezorerii
pozitive.
V5.A2.-2007 Societatea A absoarbe societatea B; bilanturile celor doua societati se prezinta astfel:
Societatea A
Cheltuieli de infintare
40.000
Terenuri
Cladiri

120.000
80.000

Echipamente
Titluri de participare

250.000
50.000

Stocuri

600.000

Creante

850.000

Din care Soc B

Disponibilitati
Capital social (10.000 actiuni)

60.000
10.000
600.000

Rezerve

20.000

Profit

20.000

Obligatii nefinanciare

500.000
55

Obligatii financiare

820.000

Societatea B:
Cheltuieli de infintare

20.000

Imobilizari necorporale (KH)

40.000

Imobilizari corporale

300.000

Stocuri

500.000

Creante

750.000

Disponibilitati
Capital social (2.500 actiuni)

10.000
250.000

Rezerve

10.000

Profit

10.000

Provizioane

15.000

Obligatii nefinanciare

600.000

Obligatii financiare

695.000

Proiectul de fuziune prevede:


Metoda de fuziune: prin absorbtie (A absoarbe pe B)
Raportul de schimb se stabileste pe baza valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecarei societati;
valori determinate prin metoda ANC
Alte informatii:
Valorile de raport prin evaluare de catre o societate specializata a patrimoniului societatii absorbite
sunt:
Fond commercial
180.000
Imobilizari corporale 350.000
Stocuri
380.000
Creante
650.000
Disponibilitati
12.000
Fondul commercial al societatii absorbante a fost evaluat la 300.000
Imobilizarile corporale ale absorbantei au fost evaluate la 1.500.000
Absorbanta preia integral datoriile absorbitei cat si elementele pentru care s-au creat provizioanele
pentru risc contabilizate
Absorbanta detine 300 de titluri in societatea B
Se cere:
Determinati raportul de schimb
Calculul numarului de actiuni de emis de catre societatea A
Determinarea primei de fuziune
Contabilizarea operatiunilor la Societatea A
Modificarea capitalului social
Preluarea activelor si pasivelor societatii B
56

Contabilizarea obligatiilor reciproce


Intocmirea bilantului dupa fuziune.

Rezolvare:
Determinarea raportului de schimb
ANC societatea A:
Capital social
+ 600.000
Rezerve
+ 20.000
Profit
+ 20.000
Active fictive
-ch de infintare
- 40.000
Plusvaloare actiuni B
1.560 (300x(94,80-100))
Plusvaloare imobilizari
+1.050.000
Plusvaloare fond comercial + 300.000
TOTAL ANC
+1.948.440
Valoare intrinseca actiune:
Valoare nominala = 100 lei
Raport de schimb =
Numarul de actiuni A de emis
(2.500 actiuni-300) x
Majorare capital social: 1069 x 60 = 64.172
Prima de fuziune
Bani de fuziune:
Aporturile lui B = 237.000
237.000 x 12% (
) = 28.440
300 x 100 = 30.000
28.440-30.000 = -1.560
Sau
(300 x 94,80) (300 x 100) = 28.440 30.000 = -1.560
Prima de emisiune:
237.000 x 88% = 208.560
Majorare capital = 64.172
Prima de emisiune = 208.560-64.172 = 144.388
Sau
(2.500-300) x 94,84 = 208.560
1.069 x 60 = 64.172
Prima de emisiune = 144.388
Prima de fuziune:
144.388 1.560 = 142.828
Contabilizarea la societatea A
456
=
%
237.000
57

1012
261
104

64.172
30.000
142.828

Preluarea activelor societatii B


%
=
456
Imobilizari corporale
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Fond comercial

1.572.000
350.000
380.000
650.000
12.000
180.000

Preluarea conturilor de pasiv ale societatii B:


456
=
1.350.000
Obligatii nefinanciare
600.000
Obligatii financiare
695.000
Provizioane
55.000
Contabilizarea obligatiilor reciproce
401
=
411
60.000
Bilantul societatii A dupa fuziune
Activ
Fond comercial
Imobilizari corporale
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Total

Pasiv
480.000
1.850.000
980.000
1.440.000

Capital social
Rezerve
Profit
Obligatii nefinanciare

22.000 Obligatii financiare


Provizioane
Diferente din reevaluare
4.772.000 Total

664.172
20.000
20.000
1.100.000-60.000
1.515.000
55.000
1.457.828
4.772.000

AN 2008
V1.A1.-2008
I. Situaia patrimonial a societii cu capital privat Omega SA, la 31 decembrie 2007 se
prezint astfel: terenuri 70.000; cldiri 130.000; echipamente 200.000; brevete de
invenie 25.000; cheltuieli de nfiinare 25.000; stocuri 800.000 (din care materii prime
200.000); creane 1.200.000; disponibiliti 30.000; capital social 500.000; rezerve
50.000; profit 10.000; provizioane pentru riscuri i cheltuieli 20.000 (cheltuieli viitoare
de mediu); obligaii nefinanciare 985.000; obligaii financiare 915,000 (din care pe
termen lung 200.000).
II. Se prezint urmtoarele informaii suplimentare i elemente de diagnostic:
a) Profitul net a fost n ultimii 2 ani anteriori de 7.000 n 2005 i de 9.000 n 2006.
b) Preurile de pia la materiile prime sunt mai mari la 31 decembrie 2007 cu 10% dect
cele din contabilitate, iar stocurile fr micare nsumeaz 110.000.
c) n cursul anului 2005 au avut loc 2 greve generale a cte 7 zile fiecare, iar n 2007, 4
greve a cte 2 zile, pierderile aferente fiind de 1.800 i respective 1.500 lei.
d) ntreprinderea lucreaz "foc continuu".
e) Instalaii de baz n valoare de 10.000 au fost folosite n ultimii 3 ani n medie 10% pe
an.
58

f) n anul 2006 a avut loc o explozie la instalaia de baz, iar repunerea n funciune a
durat 40 zile, pierderea total aferent fiind n sum de 4.000.
g) Diferenele favorabile de curs, la exporturi au fost n anul 2005 de 2.500, n 2006 de
2.800 iar n 2007 de 3.000, nereflectate ca atare n contabilitate, iar creanele incerte
la 31 decembrie 2007 totalizeaz 250.000.
h) La 31 decembrie 2007 ntreprinderea a nregistrat un cost al datoriei de 10%.
i) Costul capitalului propriu se compune dintr-o rat de baz de 4% i o prim de risc de 11%.
j) n lista mijloacelor fixe ai identificat:
O locuin de protocol n valoare de 15.000, o barc cu motor n valoare de 5.000 i o
instalaie tehnologic n valoare de 8.000 amortizabil n 10 ani cumprat n ianuarie 2007
pentru care conducerea a decis s beneficieze de facilitatea fiscal de 20% la punerea n
funciune contabilizat ca atare de ctre contabil.
k) Previziuni credibile prezint o evoluie favorabil a indicatorilor de performan financiar
pe urmtorii 4 ani creterea fa de profitul net nregistrat la 31 decembrie 2007 fiind de 30% n
primul an i apoi de cte 10% n fiecare an.
l) ntreprinderea a folosit n anii anteriori aceeai structur a capitalurilor proprii i
mprumutate ca cea nregistrat la 31 decembrie 2007.
m) Rata de remunerare a activelor n piaa (r) este 8%.
III. Se cer urmtoarele:
1. Determinai activul net corectat prin ambele metode. (3p)
2. Studiai comparativ echilibrul financiar al ntreprinderii,
pornind de la valorile
contabile i valorile bilaniere corectate. (3p)
3. Evaluai ntreprinderea prin metoda capitalizrii veniturilor n vederea vnzrii
acesteia ctre o alt firm privat. (2p)
4. Estimai valoarea "prii invizibile" a ntreprinderii. (2p)
Rezolvare var 1:
BILAN
Cheltuieli
nfiinare
Brevete
Terenuri
Cldiri
Echipamente

25.000

- 25.000

25.000
70.000
130.000
200.000

- 25.000

Stocuri

600.000

Materii prime
Creane

200.000
1.200.000

Disponibiliti
TOTAL

30.000
2.480.000

- 15.000
- 5.000; 10.000
- 110.000
+ 20.000
-250.000;
+3.000
- 417.000

0 Capital social
0
70.000
115.000
185.000

Rezerve
Profit
Provizioane
Datorii
termen
lung
490.000 Datorii
exploatare
220.000 Datorii fin curente
953.000
30.000 Ajustri
2.063.000

500.000
50.000
10.000
20.000
200.000
985.000
715.000

2.480.000

- 417.000
2.063.000

Corecii
Pentru determinarea Activului Net Corectat, imobilizrile necorporale sunt considerate non-valori i se scad Ch.
nfiinare 25.000; Brevete 25.000.
Preurile de pia la materiile prime sunt mai mari la 31 decembrie 2007 cu 10% dect
cele din contabilitate, iar stocurile fr micare nsumeaz 110.000 :
Stocuri 110.000; Materii prime + 20.000
Creanele incerte la 31 decembrie 2007 totalizeaz 250.000 : creane 250.000
O locuin de protocol n valoare de 15.000, o barc cu motor n valoare de 5.000 :
Cldiri 15.000; Echipamente - 5000
Instalaii de baz n valoare de 10.000 au fost folosite n ultimii 3 ani n medie 10% pe
59

an. : Echipamente - 10.000


Diferenele favorabile de curs, la exporturi au fost n anul 2007 de 3000 : creane +3.000

1. ANC metoda substractiv = Active corectate Datorii corectate = 2.063.000 1.920.000 = 143.000
ANC metoda aditiv = Capitaluri proprii +/- Ajustri = 560.000 417.000 = 143.000
2. Fond de rulment FR = Nevoia de fond de rulment NFR + Trezoreria T
FR = Capital permanent Imobilizri Cap. Permanent = Capital propriu + Datorii termen lung
NFR = Stocuri + Creane Datorii de exploatare
T = Disponibiliti Datorii financiare termen scurt
Bilan contabil

FR = 780.000 450.000 = 330.000


NFR = 2.000.000 985.000 = 1.015.000
T = 30.000 715.000 = - 685.000

Bilan economic FR = 363.000 - 370.000 = - 7.000


NFR = 1.663.000 985.000 = 678.000
T = 30.000 715.000 = - 685.000
Un fond de rulment pozitiv presupune c la dispoziia ntreprinderii rmne un surplus de capitaluri permanente,
dup finanarea activelor imobilizate, destinat unei pri n cretere din activele circulante. Acesta constituie o marj
de securitate, permindu-i s asigure un nivel minim al activelor circulante strict necesate funcionrii.
Un fond de rulment negativ constituie un semnal de alarm : lipsa capitalurilor permanente suficiente pentru
finanarea imobilizrilor sau active circulante inferioare datoriilor scadente pe termen scurt.
3. Metoda capitalizrii veniturilor sau metoda valorii de rentabilitate presupune multiplicarea profitului net (capacitate
beneficiar) cu un coeficient, care de regul este inversul ratei de plasament a disponibilitilor pe pia.
Valoarea de rentabilitate = Capacitate beneficiar x y , y = 1/i , i = rata de plasament a activelor pe
pia
Capacitatea beneficiar (CB) se exprim ca o medie a profiturilor nete pe perioada respectiv.
Corecii ale profitului net :
Profitul net a fost n ultimii 2 ani anteriori de 7.000 n 2005 i de 9.000 n 2006.
n cursul anului 2005 au avut loc 2 greve generale a cte 7 zile fiecare, iar n 2007, 4
greve a cte 2 zile, pierderile aferente fiind de 1.800 i respective 1.500 lei.
n anul 2006 a avut loc o explozie la instalaia de baz, iar repunerea n funciune a
durat 40 zile, pierderea total aferent fiind n sum de 4.000.
Diferenele favorabile de curs, la exporturi au fost n anul 2005 de 2.500, n 2006 de
2.800 iar n 2007 de 3.000, nereflectate ca atare n contabilitate
instalaie tehnologic n valoare de 8.000 amortizabil n 10 ani cumprat n ianuarie 2007 pentru
care conducerea a decis s beneficieze de facilitatea fiscal de 20% la punerea n funciune
contabilizat ca atare de ctre contabil.
Previziuni credibile prezint o evoluie favorabil a indicatorilor de performan financiar
pe urmtorii 4 ani creterea fa de profitul net nregistrat la 31 decembrie 2007 fiind de 30% n
primul an i apoi de cte 10% n fiecare an.
Pentru 2005 : 7.000 1800 pierdere greve + 2500 diferene curs = 7700
2006 : 9000 + 2800 diferente curs 4000 pierdere explozie = 7800
2007 : 10000 1500 pierdere greve + 3000 diferente curs 256 dif impozit profit = 11244
2008 : 11500 x 130% = 14.950
2009 : 14950 x 110% = 16445
2010 : 16445 x 110% = 18090
60

2011 : 18090 x 110% = 19900


Profit net corectat mediu = 7700+7800+11244+14950+16445+18090+19900 = 96385/7= 13514
Rata de remunerare a activelor n piaa (r) este 8%.
Vr = 13514 / 0,08 = 168.925
4. Goodwill (supraprofit) = CB ( ANC X i ) t , t este rata de actualizare egala cu costul capitalului

La 31 decembrie 2007 ntreprinderea a nregistrat un cost al datoriei de 10%.


Costul capitalului propriu se compune dintr-o rat de baz de 4% i o prim de risc de 11%.

GW = 13514 ( 143000 X 0,08 ) / 0,1 + 0,15 = 13514 11440 / 0,25 = 8296


Rezolvare var 2:
1. Determinai activul net corectat prin ambele metode. (3p)
Activ
Denumire
Cheltuieli infiintare
Brevete de inventie
Terenuri
Cladiri
Echipamente

Pasiv
Valoare
Ajustari
Denumire
Valoare
Ajustari
25.000
- 25.000Capital social
500.000
25.000
- 25.000Rezerve
50.000
70.000
Profit
10.000
130.000
- 15.000Provizioane
20.000
200.000
- 10.000 Obligatii nefinanciare
985.000
- 5.000
+ 1.454
Stocuri
800.000
+ 20.000 Obligatii financiare
915.000
- 110.000
Creante
1.200.000
- 241.700
Disponibilitati
30.000
Total
2.480.000
- 410.246Total
2.480.000
b. Materii prime: 200.000 x 10% - 200.000 = 20.000. Stocuri: - 110.000
g. diferente de curs favorabile: 2.500 + 2.800 + 3.000 250.000 = - 241. 700
Amortizare fiscala: 8.000 x 20% + 6.400 / 10 ani / 12 luni x 11 luni (feb. 2007 dec 2007)= 1600 + 587 = 2.187
Amortizare contabila: 8.000 / 10 ani / 12 luni x 11 luni = 733
Diferenta: 2187 733 = 1.454 (SE ADAUGA LA ECHIPAMENTE)
Bilant economic
Activ
Denumire
Terenuri
Cladiri
Echipamente
Stocuri
Creante
Disponibilitati

Pasiv
Denumire
Valoare
70.000Capital social
500.000
115.000Rezerve
50.000
186.454Profit
10.000
710.000Provizioane
20.000
958.300Diferente reevaluare
-410.246
30.000Obligatii nefinanciare
985.000
Obligatii financiare
915.000
Total
2.069.754Total
2.069.754
ANC = Total active Datorii totale = 2.069.754 985.000 915.000 = 169.754
ANC = Capitaluri proprii + / - Diferente din reevaluare = (500.000 + 50.000 + 10.000 + 20.000) 410.246 = 580.000
413.154 = 169.754
Valoare

61

2.
Bilant financiar pe baza bilantului contabil
Activ
Pasiv
Denumire
Valoare
Denumire
Imobilizari
400.000Capitaluri permanente
Stocuri + creante
2.000.000Obligatii nefinanciare
Disponibilitati
30.000Obligatii financiare
Total
2.430.000Total

Valoare
730.000
985.000
715.000
2.430.000

Imobilizari = 70.000 + 130.000 + 200.000 = 400.000


Stocuri + creante: 800.000 + 1.200.000 = 2.000.000
Disponibilitati: 30.000
Capitaluri permanente: 500.000 + 50.000 + 10.000 + 20.000 + 200.000 50.000 = 730.000
Obligatii nefinanciare: 985.000
Obligatii financiare: 715.000
FR = 730.000 400.000 = 330.000
NFR = 2.000.000 985.0000 = 1.015.000
TN = 30.000 715.000 = - 685.000
TN = 330.000 1.015.000 = - 685.000
Comentarii:
Deoarece FR este pozitiv, capitalurile permanente finanteaza o parte din activele circulante, dupa finantarea
integrala a imobilizarilor nete. FR este expresia realizarii echilibrului financiar pe termen lung si a contributiei acestuia la
realizarea echilibrului financiar pe termen scurt.
NFR pozitiva, surplus de nevoi temporare, in raport cu resursele temporare posibile de mobilizat. Situatia
poate fi considerata normala, numai daca este rezultatul unei politici de investitii privind cresterea nevoii de finantare a
ciclului de exploatare. In caz contrar, NFR poate evidentia un decalaj nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si creantelor, pe
de o parte si exigibilitatea datoriilor de exploatare, pe de alta parte, respectiv incetinirea incasarilor si urgentarea platilor.
TN negativa, semnifica un dezechilibru financiar, un deficit monetar acoperit prin angajarea de noi credite
pe termen scurt. Aceasta situatie evidentiaza dependenta intreprinderii de resurse financiare externe. In acest caz se
urmareste obtinerea celui mai mic cost de procurare al noilor credite, prin negocierea mai multor surse de astfel de capital.
Bilant financiar pe baza bilantului economic:
Activ
Denumire
Imobilizari
Stocuri + creante
Disponibilitati
Total

Valoare

Pasiv
Denumire
371.454Capitaluri permanente
1.668.300Obligatii nefinanciare
30.000Obligatii financiare
2.069.754Total

Valoare
369.754
985.000
715.000
2.069.754

Imobilizari: 70.000 + 115.000 + 186.454 = 371.454 lei


Stocuri + creante: 710.000 + 958.300 = 1.668.300
Disponibilitati: 30.000
Capitaluri permanente: = 500.000 + 50.000 + 10.000 + 20.000 410.246 + 200.000 = 369.754
Obligatii nefinanciare: 985.000
Obligatii financiare: 715.000
FR = 369.754 371.454 = - 1.700
NFR = 1.668.300 985.000 = 683.300
TN = 30.000 715.000 = - 685.000
TN = - 1.700 683.300 = - 685.000
Comentarii:
62

FR negativ reflecta absorbirea unei parti din resursele temporare pentru finantarea unor nevoi permanente,
contrar principiului de finantare: nevoilor permanente li se aloca resurse permanente. Acesta situatie genereaza un
dezechilibru financiar, care trebuie analizat in functie de specificul intreprinderii respective. Dezechilibrul poate fi considerat
o situatie periculoasa fiind vorba despre o ntreprindere industriala. Situatia poate deveni critica datorita nevoii de
rambursare a datoriilor pe termen scurt, care au finantat partial imobilizarile, cat si sub aspectul costului ridicat de procurare
a creditelor pe termen scurt in raport cu cele pe termen lung.
NFR pozitiva, surplus de nevoi temporare, in raport cu resursele temporare posibile de mobilizat. Situatia
poate fi considerata normala, numai daca este rezultatul unei politici de investitii privind cresterea nevoii de finantare a
ciclului de exploatare. In caz contrar, NFR poate evidentia un decalaj nefavorabil intre lichiditatea stocurilor si creantelor, pe
de o parte si exigibilitatea datoriilor de exploatare, pe de alta parte, respectiv incetinirea incasarilor si urgentarea platilor.
TN negativa, semnifica un dezechilibru financiar, un deficit monetar acoperit prin angajarea de noi credite
pe termen scurt. Aceasta situatie evidentiaza dependenta intreprinderii de resurse financiare externe. In acest caz se
urmareste obtinerea celui mai mic cost de procurare al noilor credite, prin negocierea mai multor surse de astfel de capital.
3. Determinarea capacitatii beneficiare:
An
2005
2006
Profit net
7.000
Greve+
+1.800
explozie
Dif de curs
+2.500
Amortizare
Impozit
- 688
profit
CB
10.612

2007

2008

9.000
+4.000

10.000
+1.500

+2.800
- 1.088

+3.000
+ 1.454
- 953

14.712

15.001

2009

2010

2011

13.000

14.300

15.730

17.303

13.000

14.300

15.730

17.303

Media CB = (10.612 + 14.712 + 15.001 + 13.000 + 14.300 + 15.730 + 17.303)/7 ani = 14.380
Rata de capitalizare = costul capitalului intreprinderii
CMPC = Ccp x Ccp/(Ccp+Cci) + Cci x Cci/(Ccp + Cci)
Bilant functional
Activ
Pasiv
Denumire
Valoare
Denumire
Valoare
Imobilizari
371.454Capitaluri proprii
169.754
Stocuri + Creante Obligatii
683.300Capitaluri imprumutate
915.000
nefinan
Disponibilitati
30.000
Total
1.084.754Total
1.084.754
Functia de investitii - Imobilizari = 371.454
Functia de exploatare: Stocuri + Creante Obligatii nefinanciare = 683.300
Functia de trezorerie: Disponibilitati = 30.000
Functia de finantare:
Capitaluri proprii: 169.754
Obligatii financiare (capital imprumutat): 915.000
Capitaluri proprii = 169.754 / 1.084.754 = 15,65%
Capitaluri imprumutate = 915.000 / 1.084.754 = 84,35%
Ccp = rata neutra + prima de risc = 4 + 11 = 15%
Cci = 10 % (1 16%) = 8,4%
CMPC = 15% x 15,65% + 8,4% x 84,35% = 9,43%
Valoarea de rentabilitate = CB/i
i = CMPC
V = 14.380 / 9,43% = 152.492
63

4. GW = (CB - ANC x i) / t
i = rata de remunerare a activelor = 8%
t = costul capitalului propriu = 15%
GW = (14.380 - 169.754 x 8%) / 15% = 5.331
V1.A2.-2008 O societate comercial prezint urmtoarele informaii referitoare la bilan: active
imobilizate 300.000 lei; stocuri i creane 170.000 lei; disponibil la bnci 30.000 lei; capitaluri proprii
230.000 lei; mprumuturi din emisiunea de obligaiuni 90.000 lei; furnizori 180.000 lei.
Determinai fondul de rulment, necesarul de fond de rulment i trezoreria net ale societii. (10p)
Rezolvare
FR = 320000 300000 = 20000
NFR = 170000-180000 = -10000
T = 30000
V2.A1.-2008 Bilanul contabil al societii Orion cu capital privat la 31 decembrie 2007 se prezint astfel:
Imobilizri
din care:
- Imobilizri necorporale
- Imobilizri corporale
- Imobilizri financiare
(1.000 aciuni la soc. X)

900.000
100.000
700.000
100.000

Stocuri

1.600.000

Creane
Disponibiliti
Capital social
Rezerve
Profit
Provizioane
Obligaii nefinanciare
Obligaii financiare
(termen lung 400.000)

2.400.000
60.000
1.000.000
100.000
20.000
40.000
1.970.000
1.830.000

Dispunei de urmtoarele informaii de diagnostic:


a) Societatea X al crei capital social este compus din 5.000 aciuni a transmis c la 31
decembrie 2007 activul net contabil corectat al societii a fost de 1.000.000.
b) Societatea avea la 31 decembrie 2007 stocuri fr micare n valoare de 80.000 iar
preurile lunii decembrie 2007 erau cu 20% mai mari dect cele cu care erau
nregistrate stocurile n contabilitate.
c) Creanele incerte nsumau la 31 decembrie 2007 - 150.000 iar la facturile n valut
diferenele favorabile de curs erau de 200.000, necontabilizate ca atare.
d) Valoarea just a imobilizrilor corporale la 31 decembrie 2007, stabilit de un expert
evaluator a fost de 850.000.
e) Provizioanele pentru riscuri i cheltuieli au caracter de rezerv iar obligaiile n valut,
actualizate la raportul de schimb de la 31 decembrie 2007 sunt mai mari cu 5.000 fa
de situaia prezentat n bilan.
f) Profiturile nete anuale corectate au fost de 10.000 n anul 2005 i 12.000 n anul 2006
iar previziuni credibile stabilesc pe urmtorii 3 ani cretere anual cu 10% a profitului
de la 31 decembrie 2007.
64

Se cere:
1. Determinai activul net corectat (prin ambele metode) i capacitatea beneficiar. (3p)
2. Care este valoarea goodwill-ului tiind c rata de remunerare a activelor n pia este
de 10% iar rata de actualizare de 15%. (4p)
3. Calculai fondul de rulment net global, necesarul de fond de rulment i trezoreria
ntreprinderii la 31 decembrie 2007 (n valori contabile i n valori economice i
comentai i explicai diferenele). (3p)
Rezolvare
BILAN
Imobilizri
necorp
Imobilizri
corporale
Imobilizri fin
Stocuri
Creane

2.400.000

Disponibiliti

TOTAL

100.000

-100.000

700.000

+150.000

850.000

100.000
1.600.000

+100.000
-80.000
+320.000
-150000
+200000

200.000
1.840.000

Profit
Provizioane

2.450.000

Datorii termen
lung
Datorii
exploatare
Datorii
fin
curente
Dif. Ajustari
capit

60.000

4.960.000

60.000

440.000

Capital social
Rezerve

5.400.000

1.000.000

1.000.000

100.000

100.000

20.000
40.000

+ 285000

400.000

305.000
40.000
400.000

1.970.000

+ 5000

1.430.000

1.975.000
1.430.000

+ 150000

150.000

440.000

5.400.000

4.960.000

1. ANC = 5.400.000 - 3.805.000 = 1.595.000 sau 1.160.000 + 150.000 + 285.000 = 1.595.000


Remarc : Deoarece n enun se au n vedere profituri nete corectate vom lua i noi n calcul profitul net corectat al
anului 2007
CB = 10000 + 12000 + 305000 + 335500 + 369050 + 405955 / 6 = 239585
2. GW = 239585 - (1.595.000 x 10%) / 0,15 = 239585 159500 / 0,15 = 80095 / 0,15 = 533.966
3. Bilan contabil FR = 1.560.000 900.000 = 660.000
NFR = 4.000.000 1.970.000 = 2.030.000
T = 60.000 1.430.000 = - 1.370.000
Bilan corectat FR = 1.995.000 1.050.000 = 945.000
NFR = 4.290.000 1.975.000 = 2.315.000
T = 60.000 1.430.000 = -1.370.000

V2.A2.-2008 n cursul anului N o ntreprindere efectueaz urmtoarele operaii: achiziioneaz aciuni


ca titluri de participare la cost total 1.000.000 u.m. din care 60% eliberate i achitate imediat, restul
neeliberate; vinde titlurile de participare nainte de eliberarea i achitarea total, pre de cesiune 900.000
u.m. i le ncaseaz; achit datoria fa de un furnizor n valoare de 500.000 u.m. primind un scont de
10%; ncaseaz dobnzi i dividende n valoare de 1.200.000 u.m, din care 700.000 u.m. legate de
activitatea de exploatare; pltete dobnzi i dividende n valoare de 1.400.000 u.m. din care 850.000 u.m.
legate de activitatea de exploatare; vinde mrfuri pe credit 300.000 u.m. i ramburseaz acionarilor o parte
din capital 900.000 u.m. n condiiile n care nu se ine cont de TVA, determinai fluxurile de numerar
provenite din activitile de exploatare, investiii i finanare. (10p)
65

Rezolvare
Activitatea de exploatare
- plati furnizor
- incasare dobanzi si dividende
- plata dobanzi si dividende
Flux de numerar activitatea de exploatare
Activitatea de investitii
- plata actituni ca titluri de valoare
- incasare titluri de participare (900.000 - 400.000)
- incasare dobanzi si dividende
Flux de numerar activitatea de investitii
Activitatea de finantare
- plata dobanzi si dividende
- rambursare capital
Flux de numerar activitatea de finantare

- 450.000
+ 700.000
- 850.000
- 600.000
- 600.000
+ 500.000
+ 500.000
+ 400.000
- 550.000
- 900.000
- 1.450.000

V3.A1.-2008 Societatea A absoarbe Societatea B; bilanurile celor dou societi se prezint astfel:
Societatea A
Cheltuieli de nfiinare
20.000
Terenuri
60.000
Cldiri
40.000
Echipamente
125.000
Titluri de participare
25.000
Stocuri
300.000
Creane
425.000
- din care Societatea B
30.000
Disponibiliti
5.000
Capital social (10.000 aciuni)
300.000
Rezerve
15.000
Profit
25.000
Obligaii nefinanciare
250.000
Obligaii financiare
410.000
Societatea B
Cheltuieli de nfiinare
Imobilizri necorporale (KH)
Imobilizri corporale
Stocuri
Creane
Disponibiliti
Capital social (2.500 aciuni)
Rezerve
Profit
Provizioane
Obligaii nefinanciare
Obligaii financiare

10.000
20.000
150.000
250.000
375.000
5.000
125.000
10.000
15.000
7.500
300.000
347.500

Proiectul de fuziune prevede:


- metode de fuziune: prin absorbie (A absoarbe B);
- raportul de schimb se stabilete pe baza valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecrei
66

societi; valori determinate prin metoda ANC.


Alte informaii:
- Valorile de aport stabilite prin evaluarea de ctre o societate specializat a patrimoniului
societii absorbite sunt:
fond comercial
90.000
imobilizri corporale
175.000
stocuri
190.000
creane
325.000
disponibiliti
6.000
- Imobilizrile corporale ale absorbantei au fost evaluate la 750.000;
- Absorbanta preia integral datoriile absorbitei ct i elementele pentru care s-au creat
provizioanele pentru risc contabilizate;
- Absorbanta deine 300 de titluri n Societatea B.
Se cere:
1.
2.
3.
4.

Determinarea raportului de schimb


Calculul numrului de aciuni de emis de ctre Societatea A
Determinarea primei de fuziune
Contabilizarea operaiunilor la Societatea A Modificarea capitalului social - preluarea activelor i
pasivelor Societii B - contabilizarea obligaiilor
reciproce

2p.
2p.
1p.
2p.

5.

ntocmirea Bilanului dup fuziune

3p.

Rezolvare
***Similar V4.A2.-2007
V3.A2.-2008 Dispunei de urmtoarele informaii: profit nainte de impozitare 33.500 lei; cheltuieli cu
amortizarea 750 lei; clieni: sold iniial 2.000 lei - sold final 600 lei; stocuri: sold iniial 3.000 lei - sold
final 3.900 lei; furnizori: sold iniial 6.000 lei - sold final 8.400 lei; impozit pe profit pltit 300 lei.
Cheltuielile cu dobnda au fost de 1.000 lei, din care 425 lei au fost pltii n timpul perioadei. Ali 250 lei
legai de cheltuielile cu dobnda ale perioadei precedente au fost de asemenea pltii n timpul perioadei.
350 lei au fost ridicai din emisiunea de capital i ali 325 lei din mprumuturi pe termen lung. Au fost
efectuate pli pentru achiziia unui teren n valoare de 2.550 lei i s-au ncasat 2.300 lei din vnzarea
unei instalaii.
Conform IAS 7 determinai fluxul de numerar provenit din activitile de exploatare, investiii i
finanare. (10p)
Rezolvare
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare
- metoda indirect +/- Rezultat naintea impozitrii i elementelor extraordinare
Eliminarea veniturilor i cheltuielilor care nu infl. trezoreria
+ Cheltuieli privind amortizrile i provizioanele
- Venituri din amortizri i provizioane
Eliminarea tuturor veniturilor i cheltuielilor nelegate de exploatare
+/- Rezultat din cesiunea imobilizrilor
+/- Rezultat din cesiunea titlurilor de plasament
+ Cheltuieli privind dobnzile
67

- Venituri din dobnzi i dividende


- Subvenii pentru investiii virate la venituri
= +/- Rezultat din exploatare naintea variaiei NFR
+/- Variaia stocurilor
+/- Variaia conturilor clieni i alte creane de exploatare
+/- Variaia cheltuielilor n avans
+/- Variaia furnizorilor i a altor datorii de exploatare
+/- Variaia veniturilor n avans
Alte prelucrri care presupun informaii de tip ncasri pli
- Dobnzi i dividende pltite
- Pli privind impozitele asupra beneficiilor
+/- Elemente extraordinare
= Flux de trezorerie din activitile de exploatare
Reguli de calcul :
1. Cheltuielile eliminate se iau cu semnul plus, iar veniturile cu semnul minus
2. Rezultatul din cesiune este un venit net sau o cheltuial net
3. Variaia NFR urmrete logica :
- pentru elemente de activ, creterea influeneaz negativ trezoreria, iar reducerea pozitiv
- pentru elementele de pasiv, logica este invers
Flux exploatare = + 335000 + 750 + 1400 - 900 + 2400 - 300 + 1000 (chelt. dobnzi dac nu sunt
ale exploatrii)
Flux investire = -2550 +2300
Flux finanare = - 675 +350 +325
Flux activitatea de exploatare
Profit inainte de impozitare
+ 33.500
+ Cheltuieli cu amortizare
+ 750
+ Cheltuieli privind dobanzile
+ 1.000
- Variatia stocuri
- 900
- Variatia clienti
+ 1.400
+ Variatia furnizori
+ 2.400
- Dobanzi platite
- 675
- Impozit pe profit platiti
- 300
Total flux exploatare
= 37.175
Flux activitatea de investitii
- Plata achizitie teren
- 2.550
+ Incasare vanzarea instalatiei
+ 2.300
Total flux investitii
= - 250
Flux activitatea de finantare
+ Incasari emisiunea de capital
+ 350
+ Incasari imprumuturi pe termen lung
+ 325
Total flux finantare
= 675
V4.A1.-2008
La 31 decembrie N situatia patrimoniala a societatii alfa se prezinta astfel:
Element
val brute am si depr val nete
Chelt de instalare
100
20
80
Brevete
180
60
120
Fond comercial
200
200
68

Echipamente
820
240
580
Titluri de participare
30
30
Datorii asupra imobiliz
140
140
Stocuri
70
10
60
Clieni
320
30
290
debitori diversi
80
80
Valori mobiliare
35
35
Disponibiliti
70
70
Cheltuieli de exploatare n
15
15
avans
Cheltuieli
de repartizare pe 5
80
80
ani
Capital
social
450
450
Rezerve
300
300
Profitul nerepartizat
90
90
Subvenii pentru investiii
20
20
Provizioane
30
30
Provizioane pentru riscuri
10
10
Provizioane pentru cheltuieli
40
40
Imprumuturi bancare
350
350
- din care TL
300
300
furnizori
180
180
datorii fiscale si sociale
20
20
Venituri in avans (de
exploatare)
10
10
Se cere:
- Valoarea activului net corectat
- Valoarea imobilizarilor necorporale
- Valoarea utilizarilor stabilite
- Valoarea resurselor stabilite
- FRNG
- NFR de exploatare
- NFR in afara exploatarii
- Trezorerie neta
- Pe baza maselor financiare obtinute faceti un comentariu asupra echilibrului financiar al firmei
Rezolvare
- Chelt in avans nu sunt active fictive pt ca se specifica ca sunt legate de exploatare.
Valoarea bruta activelor fictive = chelt instalare+brevete+fd com+chelt de repartiz 5 ani =
100+180+200+80=550 lei
Valoarea neta activelor fictive = chelt instalare+brevete+fd com+chelt de repartiz 5 ani =
80+120+200+80=480 lei
- Valoarea bruta a imobilizarilor necorporale= chelt instalare+brevete+fd com=100+180+200=480 lei
Valoarea neta a imobilizarilor necorporale= chelt instalare+brevete+fd com=80+120+200=400 lei
Bilant contabil
ACTIV
PASIV
element
suma
element
suma
I necorp
400 Capital social
450
IC
580 Rezerve
300
IF
30 Amortiz si deprecieri
0
Valori imobiliare
35 Profitul nerepartizat
90
Cheltuieli de repartizare pe 5 ani
80 Subvenii pentru investiii
20
Stocuri
60 Provizioane
30
69

Creante
Disponibiliti
Cheltuieli de exploatare n avans
debitori diversi

Total Activ

290 Provizioane pentru riscuri


70 Provizioane pentru cheltuieli
15 Imprumuturi bancare
80
- din care TL
furnizori
Datorii asupra imobiliz
datorii fiscale si sociale
Venituri in avans (de expl)
1 640 Total Pasiv

10
40
350
300
180
140
20
10
1 640

BILANT FINANCIAR
ACTIV
Functia
Imobilizari
stocuri+creante
disp+val mob
Total Activ

suma
1 125
445
70
1 640

PASIV
Functia
Cap permanente
Oblig nefin
Oblig fin TS
Total Pasiv

suma
1 240
350
50
1 640

chelt de expl inreg in avans (ct 471) le-am inclus in activele circulante
- !!!Amortizarile si deprecierile in bilantul cu valori nete sunt scazute din val imobiliz (IC=ICbrutamortiz)
Utilizari stabile = Imobilizari la val bruta = chelt instalare + brevete + fd com + echip + TP + val
imobiliare + chelt de repartizat pe 5 ani = 100+180+200+820+30 +35 + 80 =1445 lei
- resurse stabile=K permanente+Amortiz (ca sa obt valoarea bruta ca la utilizari)=1240+360=1600
Consideram ca Datoriile asupra imobilizarilor au scadenta <1 an.
- FRNG=Resurse stabile Utiliz stabile = 1600-1445=155
NFR total=NFRE expl.+NFRAE (afara expl) (la valori brute pt ca amortiz au fost trecute la utiliz stabile)
Utilizari temporare(ciclice) = stocuri+creante+debitori diversi+disp+chelt expl in avans =
=70+320+80+70+15=555
Resurse temporare(ciclice) = fz+datorii fiscale+dat in leg cu imobiliz+V de expl in avans+Impr TS =
180+20+140+10+50=400
Active ciclice de expl= stocuri+creante+chelt expl in avans==70+320+15=405
Resurse ciclice de expl=Fz+Vde expl in avans=180+10=190
Consideram ca fz de imobiliz nu apartin expl, ci activ de investitii
NFRE=Active ciclice de expl-Resurse ciclice de expl=405-190=215
Utilizari temporare AE= debitori diversi=80
Resurse temporare(ciclice) AE = dat in leg cu imobiliz + dat fiscale = 20+140=160
NFRAE= Active ciclice AE-Resurse ciclice AE=80-160= -80
NFRtotal=215-80=135
TN=FR-NFR=155-135=20 sau: TN=disp-impr TS=70-50=20
Comentarii:
NFR este finantata in intregime din resursele stabile, a caror valoare totala permite degajarea unei trezorerii
pozitive.
V4.A2.-2008 In cursul anului N o ntreprindere efectueaz urmtoarele operaii: achiziioneaz aciuni
ca titluri de participare la cost total 2.000.000 u.m. din care 30% eliberate i achitate imediat, restul
neeliberate; vinde titlurile de participare nainte de eliberarea i achitarea totala la pre de cesiune
2.500.000 u.m. i le ncaseaz; ncaseaz dobnzi i dividende n valoare de 350.000 u.m. din care 100.000
u.m legate de activitatea de exploatare; pltete dobnzi i dividende n valoare de 650.000 u.m. din care
200.000 u.m. legai de activitatea de exploatare; ramburseaz un credit bancar pe termen lung 300.000
u.m.; acord un mprumut filialei sale 850.000 u.m. i ncaseaz contravaloarea mprumut obligatar cu
70

caracteristicile: numr de obligaiuni 1.000 titluri, valoare nominal 900, pre de rambursare 1.000, pre
de emisiune 800.
Determinai fluxurile de numerar provenite din activitatea de investiii i finanare. (10p)
Rezolvare
- Plata titluri eliberate
+ Incasare titluri de participare=2.500.000(2.000.000-600.0000)
+ Incasare dobanzi si dividende
+ Acordare imprumut
Flux activitate de investitii
- Plata dobanzi si dividende
- Rambursare credit bancar
+ Incasare imprumut obligatar (la val de emisiune)
Flux activitatea de finantare
Obs: - incasarea titl de particip se face la val ramasa-rezultatul tranzactiei (2500-1400)
-

- 600.000
+ 1.100.000
+ 250.0000
- 850.000
= - 100.000
- 450.000
- 300.000
+ 800.000
= + 50.000

Incasarea imprumutului obligatar se face la P.E.


Imprumutul acordat filialei este legat de fluxul din activ de investitii.

V5.A1.-2008 Informaii privind situaia patrimonial


Terenuri construite
Cldiri industriale
Maini luate cu chirie
Echipamente
Necorporale

Imobilizri financiare (1000 aciuni deinute la


societatea O SA din total de 20.000)

Stocuri:
- materii prime
- producie n curs
- produse finite (50 u.m.)
Creane - total
- incerte
Sume la bnci
Capital social
Rezerve
Profit nerepartizat
Provizioane pentru riscuri i cheltuieli
Furnizori - creditori
Obligaii buget
Obligaii salariai
Datorii la bnci

=
=
=
=

=
=
=

10.000
18.000
20.000
60.000
12.000
(knowhow = 10.000; eh.
nfiinare 2.000)
20.000
300.000
120.000
120.000
60.000
500.000
50.000
80.000
40.000 (10.000 aciuni x 4 lei)
10.000
10.000
6.000
400.000
20.000
60.000
474.000
(din care peste 1 an =
100.000)

Alte informaii
71

- Preurile de pia la materiile prime sunt cu 15% mai mari dect cele din contabilitate.
- 1 main n valoare de 4.000 lei nu a fost folosit dect n proporie de 5% n ultimii 3 ani.
Restul.echipamentelor au fost evaluate de o firm de specialitate la valoarea just de 10Q.00 lei; din
acestea, 3 maini n valoare de 8.000 lei au fost nchiriate acum 2 ani.
- SC O SA ne-a transmis c activul net corectat al societii a fost de 800.000 lei.
- Rata de capitalizare a societii, determinat pe baza costului capitalului este de 17%.
- Capacitatea beneficiar a societii, exprimat prin profitul net, a fost stabilit de experi la 30.000 lei/an.
- Provizioanele pentru riscuri i cheltuieli au caracter de rezerv.
- Mijloace fixe luate cu chirie: 15.000 lei.
Se cere:
1. S elaborai bilanul contabil. (0,5p)
2. S elaborai bilanul economic; artai semnificaia i rolul acestuia. (1p)
3. S elaborai bilanul funcional; artai semnificaia i rolul acestuia. (2p)
4. S elaborai bilanul financiar; artai semnificaia i rolul acestuia. (2p)
5. Determinai Activul Net Corijat prin ambele metode. (2,5p)
6. Determinai valoarea intrinsec a aciunilor societii. (1p)
7. Calculai valoarea substanial brut i valoarea substanial net ale societii. (1p)
Rezolvare:
1. Bilan n valori contabile
Active
I. Active imobilizate
1. Imobilizri necorporale
2. Imobilizri corporale
- terenuri
- cldiri
- echipamente
3. Imobilizri financiare
II. Active circulante
1. Stocuri
- Materii prime
- Producie neterminat
- Produse finite
2. Creane
3. Disponibiliti
Active totale
Capitaluri
I. Datorii pe termen scurt
- Furnizori
- Buget
- Salariai
- Credit
II. Datorii pe termen lung
III. Capital propriu
- Capital social
- Rezerve
- Profit nerepartizat
- Provizioane pt riscuri si cheltuieli
Capital total

Valoare contabil
140000
12000
108000
10000
18000
80000
20000
880000
300000
120000
120000
60000
500000
80000
1020000
Valoare contabil
854000
400000
20000
60000
374000
100000
66000
40000
10000
10000
6000
1020000

2. Bilanul economic
Active

Valoare contabil

Valoare economic Diferena


72

I. Active imobilizate
1. Imob necorporale
2. Imobilizri corporale
- terenuri
- cldiri
- echipamente
3. Imobilizri financiare
II. Active circulante
1. Stocuri
- Materii prime
- Producie neterminat
- Produse finite
2. Creane
3. Disponibiliti
Active totale
Capitaluri
I. Datorii pe termen scurt
- Furnizori
- Buget
- Salariai
- Credit
II. Datorii pe termen lung
III. Capital propriu
- Capital social
- Rezerve
- Profit nerepartizat
- Provizioane pt riscuri si cheltuieli
- Rezerve din reevaluare
Capital total

3. Bilan funcional
Active
I. Active imobilizate
II. NFR
- Stocuri
- Creane
- Obligaii nefinanciare
III. Disponibiliti
Active totale
4. Bilan financiar
Active
I. Active imobilizate
II. Stocuri + Creane
III. Disponibiliti
Active totale

140000
12000
108000
10000
18000
80000
20000
880000
300000
120000
120000
60000
500000
80000
1020000
Valoare contabil
854000
400000
20000
60000
374000
100000
66000
40000
10000
10000
6000
1020000

Valori
160000
288000
318000
450000
480000
80000
528000

160000
+20000
-12000
120000
+12000
10000
18000
92000
+12000
40000
+20000
848000
-32000
318000
+18000
138000
+18000
120000
60000
450000
-50000
80000
1008000
-12000
Valoare economic Diferena
854000
400000
20000
60000
374000
100000
54000
-12000
40000
10000
10000
6000
-12000
-12000
1018000
-12000

Capitaluri

Valori

I. Capital propriu

54000

II. Datorii financiare


Capital total

474000
528000

Valori
Capitaluri
160000 I. Capital permanent:
- capital propriu
- datorii pe termen lung
768000 II. Datorii de exploatare
80000 III. Datorii fin. curente
1008000 Capital total

Valori
154000
54000
100000
480000
374000
1008000

FR = 154000 160000 = -6000


NFR = 768000 480000 = 288000
73

T = 80000 374000 = -294000


5. ANCorijat
ANCorijat = Active totale corectate Datorii totale
= 1008000 954000 = 54000 lei
ANCorijat = Capital propriu + Rezerve din revaluare
= 66000 - 12000 = 54000
6. Valoarea intrinsec a aciunii (Va)
Va

ANCorijat
54000

5.4lei
Nr actiuni
10000

7. Valoarea substanial brut i net


VSB = Activ reevaluat + Bunuri nchiriate Bunuri date cu chirie
= 1008000 + 20000 - 8000 = 1020000
VSN = VSB Datorii = 1020000 954000 = 66000 lei
V5.A2.-2008 Dispunei de urmtoarele date: instalaii la valoarea brut 5.600 lei; amortizarea instalaiilor
3.000 lei; materii prime 14.000 lei; ajustri pentru deprecierea materiilor prime 1.500 lei; clieni 3.900 lei;
ajustri pentru deprecierea creanelor clieni 200 lei; cheltuieli n avans 10.000 lei; conturi curente la bnci
15.000 lei; capital social subscris vrsat 10.000 lei; provizioane pentru litigii 6.000 lei; mprumuturi din
emisiuni de obligaiuni 2.000 lei; prime privind rambursarea mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni
1.000 lei; furnizori 6.000 lei; venituri n avans 16.000 lei; credite bancare pe termen scurt 4.800 lei.
Determinai mrimea fondului de rulment net global, a necesarului n fond de rulment i a trezoreriei nete.
Rezolvare
Bilan n valori contabile
Active
Valoare contabil
I. Active imobilizate
5.600-3.000 = 2.600
II. Active circulante
31.200
1. Stocuri
14.000-1.500 = 12.500
2. Creane
3.900-200 = 3.700
3. Disponibiliti
15.000
III. Cheltuieli n avans
10.000
Active totale
43.800
Pasive
Valoare contabil
I. Datorii pe termen scurt
10.800
- Furnizori
6.000
- Credit
4.800
II. Datorii pe termen lung
2.000-1.000 = 1.000
III. Venituri n avans
16.000
IV. Provizioane
6.000
III. Capital propriu
10.000
- Capital social
10.000
Pasive total
43.800
FRNG = Capital permanent Active imobilizate =
= Capital propriu (inclusiv provizioanele) + Datorii pe termen mediu i lung Active
imobilizate
= (10000 + 6000) + 1000 2600 = 14.400 lei
NFR = Stocuri + Creane + Chelt n avans Datorii din exploatare Venituri n avans = 12500 + 3700 +
10000 6000 16000 = 4200 lei
74

T = Disponibiliti Datorii financiare curente = 15000 4800 =10200


FRNG = NFT + T
AN 2009
V1.A1-2009 Informatii privind situatia patrimoniala la 31 decembrie 2008
- Cldiri industriale 5.000 mp
1.500.000 lei
- Terenuri construite 1.000 mp
100.000 lei
- Maini luate cu chirie
150.000 lei
- Echipamente industriale
4.500.000 lei
- Licene
80.000 lei
- Cheltuieli de nfiinare
20.000 lei
- Imobilizri financiare (1.000 aciuni deinute la societatea Matel din
totalul de 20.000 aciuni)
20.000 lei
- Stocuri
2.500.000 lei
- Creane
6.000.000 lei
- Sume la bnci
300.000 lei
- Capital social (10.000 aciuni)
4.000.000 lei
- Rezerve
50.000 lei
- Profit nerepartizat
250.000 lei
- Provizioane pentru riscuri i cheltuieli
200.000 lei
- Furnizori-creditori
8.920.000 lei
- Obligaii buget
150.000 lei
- Obligaii salariai
600.000 lei
- Obligaii bancare
850.000 lei
(din care pe termen lung)
200.000 lei
Alte informaii:
- echipamente industriale n valoare de 200.000 lei au fost folosite n medie, n ultimii 3 ani, doar n proporie de 5%;
restul echipamentelor industriale au fost evaluate de o firm de consultant la 5.000.000 lei;
- dou instaiatii n valoare de 250.000 lei au fost nchiriate unei alte firme, acum 2 ani;
- un teren situat n incinta societii a fost vndut acum 5 zile cu 250 lei pe m.p.;
- creane n valoare de 400.000 lei sunt nencasate de peste 100 de zile;
- societatea Matel a transmis c urmare unei reevaluri recente activul net corectat al acesteia a fost de 1.000.000 lei;
- rata de capitalizare a societii, determinat pe baza costului capitalului este de 15%;
- veniturile din vnzri ale anului au fost de 16.500.000 lei;
- capacitatea beneficiar a societii exprimat prin profitul net a fost stabilit de experi la 500.000 lei/an;
- provizioanele pentru riscuri i cheltuieli au caracter de rezerv;
- profitul nainte de impozitare i dobnzi a fost de 300.000 lei;
- stocurile de materii prime care reprezint 30% din totalul stocurilor au fost evaluate de o firm de consultant la
1.100.000 lei;
Se cere:
1. S elaborai bilanul contabil pe principalele mase contabile (0,5 p)
2. S elaborai bilanul economic; s aratai semnificaia i rolul acestuia (1,5 p)
3. S elaborai bilanul financiar i bilanul funcional; s artati rolul i semnificaia acestora; s
comentai funcia de finanare a societii i cum folosete societatea efectul de levier n finanare (3 p)
4. Determinai activul net corectat al societii i valoarea intrinsec a aciunilor societii (2,5 p)
5. Calculai valoarea substanial brut i valoarea substanial net (0,5 p)
6. Evaluai riscul de faliment (1 p)
7. Estimai valoarea de rentabilitate continu a societtii (1 p)
75

Rezolvare
***Similar V4.A1.- 2007
V1.A2.-2009 Societatea A absoarbe Societatea B; bilanurile celor dou societi se prezint astfel:
Societatea A
Cheltuieli de nfiinare
80.000
Terenuri
240.000
Cldiri
160.000
Echipamente
500.000
Titluri de participare
100.000
Stocuri
1.200.000
Creane
1.700.000
- din care Societatea B
120.000
Disponibiliti
20.000
Capital social (10.000 aciuni)
1.200.000
Rezerve
40.000
Profit
40.000
Obligaii nefinanciare
1.080.000
Obligaii financiare
1.640.000
Societatea B
Cheltuieli de nfiinare
Imobilizri necorporale (KH)
Imobilizri corporale
Stocuri
Creane
Disponibiliti
Capital social (2.500 aciuni)
Rezerve
Profit
Provizioane
Obligaii nefinanciare
Obligaii financiare

40.000
80.000
600.000
1.000.000
1.500.000
20.000
500.000
20.000
20.000
110.000
1.200.000
1.390.000

Proiectul de fuziune prevede:


- metode de fuziune: prin absorbie (A absoarbe B);
- raportul de schimb se stabilete pe baza valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecrei
societi; valori determinate prin metoda ANC.
Alte informaii:
- Valorile de aport stabilite prin evaluarea de ctre o societate specializat a patrimoniului
societii absorbite sunt:
fond comercial
200.000
imobilizri corporale
800.000
stocuri
700.000
creane
1.400.000
- Fondul comercial al societatii absorbante a fost evaluat la 300.000
- Imobilizrile corporale ale absorbantei au fost evaluate la 1.500.000;
- Absorbanta preia integral datoriile absorbitei ct i elementele pentru care s-au creat
76

provizioanele pentru risc contabilizate;


- Absorbanta deine 500 de titluri n Societatea B.
Se cere:
- Determinati raportul de schimb
- Calculul numarului de actiuni de emis de catre societatea A
- Determinarea primei de fuziune
- Contabilizarea operatiunilor la Societatea A
-

Modificarea capitalului social

Preluarea activelor si pasivelor societatii B

Contabilizarea obligatiilor reciproce

- Intocmirea bilantului dupa fuziune.


Rezolvare
***Similar V4.A2. 2007
V2.A1.-2009 Un anumit numr de evenimente din societatea Epsilon au aprut dup nchiderea exerciiului,
la 31 decembrie N:
Se cere:
- Sa analizati fiecare operatiune
Sa precizati incidenta contabila a fiecarei operatiuni
1. Anunarea unei restructurri importante dintr-o uzin a Epsilon. Anunul a fost realizat pe 28
decembrie N, dar tinnd seama de srbtori, acesta nu a fost cunoscut de public dect pe 2 ianuarie
N+1.
Analiz: Acest eveniment are o origine anterioar datei de 31 dec. N. Hotrrea luat la 28 dec. N este
cunoscut de participanii la viaa ntreprinderii (salariai, conductori, asociai) naintea ncheierii situaiilor
financiare. Criteriile definite de IAS 37 referitor la provizioane pot fi considerate ca fiind ndeplinite. n ce
privete restructurrile, IAS 37 prevede ca entitatea s aib un plan formalizat i detaliat al restructurrii care
s precizeze cel puin activitatea la care se refer, principalele locaii afectate, numrul aproximativ i
funcia persoanelor indemnizate cu titlu de ncheiere a contractelor de munc, cheltuielile angajate, data la
care planul se va pune n lucru.
Inciden contabil: Trebuie nregistrat un provizion pentru restructurare care va include numai cheltuielile
care sunt n mod necesar antrenate de restructurare i care nu se refer la activitatea curent a entitii.
2. Anunarea n data de 15 mai N+1 a unui plan de ncetare a activitii.
Analiz: Eveniment survenit ulterior nchiderii exerciiului, care, n ciuda unor dificulti probabile la finele
exerciiului, nu poate fi legat direct i n mod preponderent de exerciiul ncheiat.
Inciden contabil: Meniune eventual n notele anexe dac evenimentul are consecine financiare
semnificative i dac cunoaterea lui este necesar pentru aprecierea activitii entitii.
3. Un contract de construcii, n curs la 31 decembrie N, este constatat deficitar la 1 iulie N+1.
Analiz: Eveniment survenit ulterior nchiderii exerciiului dar care ar putea fi ataat exerciiului ncheiat
(contractul de construcie exista la 31 dec. N). Cunoaterea acestui eveniment mult dup publicarea
situaiilor financiare nu permite luarea sa n considerare ca eveniment posterior.
Inciden contabil: Nicio meniune n situaiile financiare. Dac evenimentul ar fi fost cunoscut naintea
datei ntocmirii situaiilor financiare, trebuia constatat un provizion pentru pierderi.
4. Achiziionarea n martie N+1 a unui ansamblu de drepturi de proprietate industrial i comercial
a unui produs.
77

Analiz: Eveniment survenit ulterior ncheierii exerciiului i care nu este ataabil exerciiului ncheiat.
Inciden contabil: Meniune eventual n notele anexe (sau n raportul de gestiune) dac evenimentul are
consecine financiare semnificative i, dac cunoaterea sa este necesar pentru aprecierea activitii
societii.
5. nscrierea n activ a cheltuielilor de dezvoltare. Informaiile cunoscute n martie N + 1 ne las s
credem c produsul vizat de cheltuielile angajate are puine anse de reuit.
Analiz: Eveniment survenit ulterior nchiderii exerciiului dar ataabil la exerciiul ncheiat (exist o
legtur direct i preponderent).
Inciden contabil: nregistrarea cheltuielilor de dezvoltare n conturile de cheltuieli ntruct condiiile
necesare imobilizrii acestora nu sunt reunite (ansa de reuit).
6. Determinarea manierei definitive a preului de achiziie a unui bun imobilizat recepionat
nainte de nchidere.
Analiz: Eveniment survenit ulterior ncheierii exerciiului dar ataabil exerciiului ncheiat (exist o
legtur direct i preponderent).
Inciden contabil: ajustarea contului respectiv de imobilizri.
7. Expertiz
care
permite
degajarea
unei
valori
inferioare celei
constatate n
contabilitate. Cesiunile de imobilizri efectuate dup nchidere dau impresia unei valori inferioare
valorii contabile de nchidere.
Analiz: Eveniment survenit ulterior nchiderii exerciiului dar ataabil la exerciiul ncheiat.
Inciden contabil: Ajustarea valorii imobilizrii (constituirea unui provizion pentru depreciere) i
informarea n anexe (dac evenimentul este semnificativ).
8. Cesiunea la nceputul N+1 a unui imobil de birouri care genereaz o plus-valoare.
Analiz: Eveniment survenit posterior nchiderii exerciiului i neataabil exerciiului ncheiat.
Inciden contabil: meniune eventual n anexe dac societatea estimeaz c acest eveniment are
consecine financiare semnificative i dac cunoaterea sa modific aprecierea situaiei financiare a
acesteia.
9. Cunoaterea, n cursul primului trimestru din N+1, a unor elemente de evaluare legate de
perspective de realizare sau de rentabilitate recente i de modificri de conjunctur, care dau
impresia unei scderi a valorii titlurilor de participare. Recepia, ulterioar nchiderii a unor
situaii financiare i alte informaii privind o filial punnd n eviden o diminuare permanent a
valorii investiiei.
Analiz: n msura n care metoda evalurii titlurilor de participare are la baz valoarea de folosin (cursul
bursier, rentabilitate, capitaluri proprii etc.) evenimentele noi sunt ataabile exerciiului ncheiat. Titlurile de
participare nu figureaz dect n situaiile financiare ale societii. Ele sunt evaluate conform IAS 39 ca
active financiare disponibile la vnzare (adic la valoarea just, diferenele fiind nregistrate n capitaluri
proprii).
Inciden contabil: Ajustarea valorii de inventar a titlurilor.
10. Scderea substanial n raport cu valoarea de inventar a cursului bursier a titlurilor imobilizate
altele dect participaiile.
Analiz: Titlurile imobilizate (altele dect cele de participare) sunt evaluate la cursul lor n burs la sfritul
exerciiului (ultima zi sau cursul mediu din ultima lun).
Incidena contabil: Informarea eventual n anexe dac importana este considerat semnificativ.
11. Scdere a preului datorit produciei abundente de produse finite. Valoarea realizrii stocurilor la
31 martie N+1 devine inferioar celei de la 31 decembrie N.
Analiz: Eveniment posterior ataabil exerciiului ncheiat. Continuarea scderii cursurilor la nchiderea
exerciiilor constituie un element complementar aprecierii valorii elementelor de activ ale ntreprinderii.
Inciden contabil: nregistrarea unui provizion pentru depreciere sau a unui provizion pentru risc.
12. Variaia substanial a ratelor de schimb valutar (a dolarului i a lirei), dup 1 ianuarie N+1.
Analiz: Eveniment survenit ulterior nchiderii exerciiului i neataabil la exerciiul ncheiat.
Inciden contabil: Meniune eventual n notele anexe dac societatea estimeaz c acest eveniment are
consecine financiare semnificative i cunoaterea acestuia ar modifica aprecierea asupra situaiei financiare
a societii.
13. Faliment al unui client, n februarie N+1 (creane aprute n timpul exerciiului N).
78

Analiz: Eveniment survenit ulterior chiderii exerciiului dar ataabil exerciiului ncheiat cci are originea
ntr-o situaie existent naintea nchiderii (creana).
Incidena contabil: Ajustarea contului clieni prin constituirea unui provizion pentru depreciere.
14. Apariia n februarie N+1 a unor pierderi poteniale legate de comenzi i care nu intraser nc n
ciclul de producie la 31 decembrie N.
Analiz: S-ar putea aplica principiul prudenei dar este necesar s dovedim c entitatea are o obligaie
actual care rezult dintr-un eveniment trecut. O problem const n aceea c comenzile nu au fost nc
lansate n producie dar dac acestea sunt ferme, situaia nu poate fi neglijat.
Inciden contabil: Provizion pentru risc.
15. Decizia din februarie N+1 de a proceda la o cretere a capitalului.
Analiz: Eveniment ulterior neataabil la exerciiul ncheiat.
Incidena contabil: Niciuna.
16. Amend stabili de o autoritate constnd n vrsarea unei indemnizaii unui salariat pentru
concedierea abuziv n N (societatea nu a fcut apel i a vrsat indemnizaia).
Analiz: Eveniment cunoscut dup nchiderea exerciiului pentru care exist ns o legtur de cauzalitate cu
situaia existent la data nchiderii (proces n curs).
Inciden contabil: nregistrarea unui provizion pentru riscuri i cheltuieli.
17. Cunoaterea n ianuarie N+1 a unei daune suferite de ctre un client n decembrie N i provocat
de un produs fabricat de societate.
Analiz: Eveniment survenit naintea nchiderii exerciiului dar cunoscut ulterior nchiderii exerciiului.
Incidena contabil: Ajustarea provizionului pentru riscuri i cheltuieli.
18. Retur de mrfuri n ianuarie N+1 dintr-un produs vndut i facturat n decembrie N unui client.
Analiz: Eveniment survenit dup nchiderea exerciiului dar ataabil unui eveniment care a avut loc naintea
nchiderii.
Incidena contabil: Contabilizarea unei facturi n anularea debitului clientului.
19. Falimentul n februarie N+1 a principalului furnizor al societii care i livra o materie prim
pentru care deinea monopol.
Analiz: Eveniment ulterior neataabil la exerciiul ncheiat.
Inciden contabil: Meniune n notele anexe dac societatea estimeaz c acest eveniment este de natur a
pune n cauz continuarea exploatrii.
20. Anularea, n urma realizrii condiiilor aprute n ianuarie N+1, a unei vnzri ncheiate sub
condiie rezolutorie n decembrie N.
Analiz: Anulare retroactiv a contractului i a transferului de proprietate; s-ar putea de asemenea, considera
conform IAS18, c vnzarea nu s-a efectuat (entitatea netransfernd principalele riscuri).
Inciden contabil: Ajustarea conturilor pentru anularea vnzrii.
21. nceputul unei greve n decembrie N i continuat pn n februarie N+1; pierderi datorate grevei.
Analiz: Eveniment ulterior ataabil exerciiului ncheiat.
Incidena contabil: Constituirea unui provizion pentru riscuri i cheltuieli, legat de ntreruperea continurii
exploatrii.
22. Recepia n februarie N+1 a unei notificri de impozitare suplimentar ca urmare unui control
fiscal asupra exerciiului N i a celor anterioare.
Analiz: Eveniment ulterior ataabil exerciiului ncheiat. Depinde de contestarea fcut (dac s-a fcut i
cnd) i de primirea notificrii.
Inciden contabil: Dac sumele stabilite de control sunt acceptate, se nregistreaz consecinele; dac sunt
contestate, se poate nregistra un provizion pentru risc; dac notificarea nu s-a primit dar sumele stabilite
sunt probabile i ne contestabile, se poate nregistra un provizion pentru risc.
23.
Modificare brusc a conjuncturii la nceputul anului N+1 lsnd s se ntrevad
dificulti n viitorul previzibil.
Analiz: Eveniment ulterior neataabil la exerciiul ncheiat.
Incidena contabil: Nu sunt ajustri. Eventual se fac meniuni n anexe.
24. Calamitate n martie N+1 ntr-unul din sediile societii. Contractul de asigurare
fusese revizuit.
Analiz: Eveniment ulterior neataabil la exerciiul ncheiat.
Inciden contabil: Nu sunt ajustri; meniuni n anexe dac este pus n cauz continuarea activitii.
79

25. Vot la 15 decembrie N n Camera Deputailor i la 18 decembrie n Senat a unei


legi care modific cotele de impozitare pentru autovehicule. Societatea a fcut
provizion pentru acest impozit la cota anterioar. Legea a fost promulgat pe 2
ianuarie N+1.
Analiz: IAS 12 precizeaz c impozitele trebuie contabilizate utiliznd ratele de impozitare adoptate la data
nchiderii exerciiului.
Inciden contabil: Trebuie ajustat i cheltuiala anticipat cu impozitul pe vehiculele de turism.
V2.A2.-2009 Societatea Omega SA prezint la 31 decembrie anul N urmtoarea situaie patrimonial:
capital social 35.000 (350 aciuni a 100 lei), imobilizri corporale 50.000, imobilizri necorporale (licen)
5.000, imobilizri financiare 10.000 (1.000 aciuni ca valoare nominal de 10, deinute la societatea Gama
reprezentnd 50% din numrul de aciuni ale acesteia), rezerve 10.000, profituri nerepartizate 10.000, stocuri
180.000 (materii prime i materiale 20.000, producie n curs 135.000, produse finite 25.000), creane
250.000 (din care incerte 20.000) furnizori i creditori 280.000, datorii la bnci 175.000 (din care pe termen
lung 50.000), disponibiliti bneti 15.000.
Alte informaii:cldirile care reprezint 75% din activele corporale amortizabile au o valoare de pia cu
10% mai mare dect valoarea contabil;
- activul net corectat al societtii Gama SA a fost la 31 decembrie N de 40.000;
- diferentele de curs aferente creanelor n valut sunt la 31 decembrie de +30.000 lei.
- diferenele de curs aferente obligaiilor n valut sunt de +10.000 lei;
- stocurile fr micare sunt n sum de 15.000; din reevaluarea stocurilor au rezultat diferene
favorabile de 55.000.
Se cere:
1. S explicai trecerea de la bilanul contabil la bilanul economic i s elaborai bilanul economic al
societtii Omega SA la 31 decembrie N.
2. S determinati valoarea intrinsec a unei aciuni Omega SA la 31 decembrie N.
3. S elaborai bilanul funcional i bilanul financiar al societtii Omega SA la 31 decembrie anul N.
4. Pe baza bilanurilor de mai sus facei o scurt prezentare a situaiei financiare a societii Omega SA la 31
decembrie anul N.

Bilant contabil
Activ
Elemente

Pasiv
Val ctb

Iombilizari
5.000
necorporale
Imobilizari
50.000
corporale
Imobilizari
10.000
financiare:1000act

Ajustari

Val ec

Elemente

Val ctb

Ajustari

Val ec

-5.000

Capital social 35.000

35.000

+3.750

53.750

Rezerve

10.000

10.000

+10.000

20.000

Profituri
10.000
nerepartizate

10.000

Furnizori si
creditori
Datorii la
banci

280.000

+10.000

290.000

175.000

175.000

X 10lei la soc
Gama
Stocuri

180.000

+40.000

220.000

Creante

250.000

-20.000

230.000

-incerte:20.000
Disponibil banesti 15.000
Total active
510.000

-TL:50.000lei
15.000
Dif. reeval
28..750 538.750 Total pasive

18.750
18.750
510.000
28.750 538.750
80

Imobilizari corporale: 75%x50.000=37.500x10/100=3.750


Imobilizari financiare: 40.000/2.000=20 ; (20-10)x1.000=10.000
Stocuri= -15.000+55.000= 40.000
Diferente din reevaluare = 28.750 10.000=18.750
Trecerea de la bilantul contabil la bilantul economic se face prin eliminarea activelor imobilizante
necorporale cu exceptia celor de dezvoltare, reevaluarea activelor corporale, imobilizarile financiare se
evalueaza in functie de tipul titlurilor,la nivelul stocurile s elimina cele cu miscare lenta, iar creantele se
elimina cele incerte si se reevalueaza cele in valuta la cursul BNR la ultima zi a lunii precedente.
2. Bilanul economic
Active
Valoare contabil Valoare economic
Diferena
I. Active imobilizate
1. Imob necorporale
2. Imob corporale
- cldiri
3. Imob financiare
II. Active circulante
1. Stocuri
2. Creane
3. Disponibiliti
Active totale
Capitaluri
I. Datorii pe tr scurt
- Furnizori
- Credit
II. Datorii pe tr lung
III. Capital propriu
- Capital social
- Rezerve
- Profit nerepartizat
- Rezerve din
reevaluare
Capital total

65000
5000
50000
37500
10000
445000
180000
250000
15000
510000

73750
0
53750
41250
20000
465000
220000
230000
15000
538750

+8750
-5000
+3750
+3750
+10000
+20000
-15000 +55000
-20000
0
+28750

405000
280000
125000
50000
55000
35000
10000
10000

405000
280000
125000
60000
73750
35000
10000
10000
18750

0
0
0
+10000

510000

538750

0
0
0
+28750
-10000
+28750

2 .Activul Net Corectat al ntreprinderii


Metoda substractiv
ANCorijat = Active totale corectate Datorii totale = 538750 465000 = 73750
Metoda aditiv
Activul Net Corectat = Capitaluri proprii + Total influene rezultate din nlocuirea valorilor contabile cu
valorile economice
= 55000 ( 35000+10000+10000) +18750 (28750 -10000)
3. Valoarea intrinsec a aciunii (Va)
Va

ANCorijat
Nr actiuni

ANCorijat = Active totale corectate Datorii totale


= 538750 465000 = 73750
Va

ANCorijat
73750

210,7
Nr actiuni
350

4. Bilan funcional
Active
I. Active imobilizate

Valori

Capitaluri
73750 I. Capital propriu

Valori
73750
81

II. NFR
- Stocuri
- Creane
- Obligaii nefinanciare
III. Disponibiliti
Active totale
Bilan financiar
Active
I. Active imobilizate
II. Stocuri + Creane
III. Disponibiliti
Active totale

170000
220000
230000
280000
15000 II. Datorii financiare
258750 Capital total
Valori

Capitaluri
73750 I. Capital permanent:
- capital propriu
- datorii pe termen lung
450000 II. Datorii de exploatare
15000 III. Datorii fin. curente
538750 Capital total

185000
258750
Valori
133750
73750
60000
280000
125000
538750

5.
FR = 133750 73750 = 60000
NFR = 450000 280000 = 170000
T = 15000 125000 = -110000
Observam o preocupare redusa a conducerii pentru investitie, desi prezinta un fond de rulment
pozitiv ceea ce inseamna ca are un capital permanent care finanteaza activele imobilizante si o parte din
activele circulante.
Societatea prezinta un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele temporare posibile de
mobilizat. In cazul in care conducerea ar duce o politica de investitie atunci se explica ca o situatie normala
cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare.
Dezechilibrul financiar al entitatii este dat de deficitul monetar, prin angajarea de noi credite pe TS,
adica dependenta societatii de resurse externe, se urmareste obtinerea celui mai mic cost de procurare al
noilor credite prin negocierea mai multor resurse de astfel de capital.
V3.A1.-2009 Aveti urmatoarele informatii despre o intreprindere:
- prin diagnosticul efectuat expertii au stabilit rata cu riscuri a intreprinderii la 19%, iar coeficientul
primei de risc la 1,20;
- obligatiile financiare, care reprezinta 30% din masa capitalurilor folosite de intreprindere, sunt de
4.000 ;
- cheltuielile financiare sunt de 1.000 iar veniturile financiare 600;
- rata de baza luata in calcul de experti este de 4% iar intreprinderea este supusa impozitului pe profit
de 16%.
Se cere:
1. Sa prezentati metodele pentru determinarea ratei de capitalizare, fructificare sau actualizare
2. Sa explicati etapele pentru determinarea ratei prin metoda costului capitalului
3. Sa determinati rata intreprinderii pe baza informatiilor de mai sus (orice calcul trebuie insotit de
explicatii)
Rezolvare:
Pentru determinarea ratei de capitalizare, de fructificare sau actualizare, pot fi folosite teoretic mai
multe metode:
1. Rata egal cu dobnda la mprumutul de stat
2. Rata egal cu dobnda practicat de banca central
3. Rata egal cu media dobnzilor practicate de bncile comerciale
4. Rata egal cu media tuturor dobnzilor practicate pe piaa financiar (primele 3 de mai sus)
82

5. Rata egal cu costul capitalului ntreprinderii (CMPC):


CMPC Ccp

Cp
Ci
Cci
Cp Ci
Cp Ci

Unde: Ccp costul capitalului propriu


Cci costul capitalului mprumutat
Costul capitalului propriu se determin n baza relaiei:
Ccp = Rn + (Rr Rn) x
Unde: Rn rata neutr de plasament fr riscuri
Rr rata cu riscuri a ntreprinderii
coeficient care semnific volatilitatea aciunii ntreprinderii (coef primei de risc).
Costul capitalului mprumutat se obine prin relaia:
Cci = Cd x (1 0,16)
Unde: Cd costul datoriei (care trebuie defiscalizat); 0.16 este coef impozit profit
Cd

Chelt financiare - Venituri financiare


Datorii

n cazul ntreprinderii analizate:


Ci 4000
4000

Ci=30% din total Capitaluri, deci (Cp + Ci) = 0,3 13.333


Costul capitalului propriu:
Ccp = Rn + (Rr Rn) x = 4% + (19% - 4%) x 1,2 = 22%
Costul capitalului mprumutat se obine prin relaia:
Cci = Cd x (1 0,16)
Cd

Chelt financiare - Venituri financiare 1000 600

10%
Datorii
4000

Cci = 10% x (1 - 0,16) =8,4%


CMPC Ccp

Cp
Ci
Cci
22% 70% 8,4% 30% 17,92%
Cp Ci
Cp Ci

V3.A2.-2009 Societatea Oltina SA prezint la 31 decembrie anul N urmtoarea situaie patrimonial:


capital social 90.000 (900 aciuni a 100 lei), imobilizri corporale 100.000, imobilizri necorporale (licen)
5.000, imobilizri financiare 10.000 (1.000 aciuni ca valoare nominal de 10, deinute la societatea Gama
reprezentnd 50% din numrul de aciuni ale acesteia), rezerve 10.000, profituri nerepartizate 10.000, stocuri
150.000 (materii prime i materiale 20.000, producie n curs 105.000, produse finite 25.000), creane
250.000 (din care incerte 20.000) furnizori i creditori 180.000, datorii la bnci 100.000 (din care pe termen
lung 50.000), disponibiliti bneti 10.000.
Alte informaii:
- cldirile care reprezint 50% din activele corporale amortizabile au o valoare de pia cu 20% mai
mare dect valoarea contabil;
- activul net corectat al societtii Gama SA a fost la 31 decembrie N de 40.000; diferentele de curs
aferente creanelor n valut sunt la 31 decembrie de +30.000 lei.
- diferenele de curs aferente obligaiilor n valut sunt de +10.000 lei;
- stocurile fr micare sunt n sum de 15,000; din reevaluarea stocurilor au rezultat diferene
favorabile de 85.000.
Se cere:
1. S explicai trecerea de la bilanul contabil la bilanul economic i s elaborai bilanul economic al
societtii Oltina SA la 31 decembrie N.
2. S determinati valoarea intrinsec a unei aciuni Oltina SA la 31 decembrie N.
3. S elaborai bilanul funcional i bilanul financiar al societtii Oltina SA la 31 decembrie anul N.
4. Pe baza bilanurilor de mai sus facei o scurt prezentare a situaiei financiare a societii Oltina SA la 31
decembrie anul N.
83

Rezolvare:
Activ
Pasiv
Elemente
Val ctb
Ajustari Val ec
Elemente
Val ctb
Ajustari Val ec
Iombilizari
5.000
-5.000
- Capital
90.000
90.000
necorporale
social
Imobilizari
100.000 +10.000 110.000 Rezerve
10.000
10.000
corporale
Imobilizari
10.000 +10.000
20.000 Profituri
10.000 +2000030.000
financiare:1000act
nerepartizate
X 10lei la soc
Gama
Stocuri
150.000 +70.000 220.000 Furnizori si
180.000 +10.000 190.000
creditori
Creante
250.000 +10.000 260.000 Datorii la
100.000
- 100.000
-incerte:20.000
banci TL:50.000lei
Disponibil banesti
10.000
10.000 Dif. reeval
135.000
65.000 200.000
Total active
525.000
95.000 620.000 Total pasive
525.000
95.000 620.000
Imobilizari corporale: 50%x100.000=50.000x20/100=10.000
Imobilizari financiare: 40.000/2.000=20 ; (20-10)x1.000=10.000
Creante = -20.000+30.000= 10.000
Stocuri= -15.000+85.000= 70.000
Diferente din reevaluare = 95.000 30.000=65.000
Trecerea de la bilantul contabil la bilantul economic se face prin eliminarea activelor imobilizante
necorporale cu exceptia celor de dezvoltare, reevaluarea activelor corporale, imobilizarile financiare se
evalueaza in functie de tipul titlurilor,la nivelul stocurile s elimina cele cu miscare lenta, iar creantele se
elimina cele incerte si se reevalueaza cele in valuta la cursul BNR la ultima zi a lunii precedente.
Bilantul economic
Elemente
Sume
Elemente
Sume
Imobilizari
130.000 Capital propriu
330.000
Stocuri
220.000 Furnizori/creditori
190.000
Creante
260.000 Datorii la banci
100.000
Disponibil banesti
10.000
Total Activ
620.000 Total Pasiv
620.000
Valoarea intrinseca = ANC/Nr actiuni = 330.000/900=366,67lei
ANC= Capitaluri propriu +/-Dif din reev = 330.000
ANC= Total active Total datorii = 620.000-290.000=330.000
Bilant functional pe baza bilanutului economic
Elemente
Sume
Elemente
F. INV :
130.000 Capital propriu
Imobilizari
F.EXPL:
290.000 Datorii la banci
Stocuri+CreanteFurnizori/creditori
F. TREZ
10.000
Disponibil banesti
Total Activ
430.000 Total Pasiv

Sume

F.
330.000 FI
NAN
100.000 TA
RE

430.000

Functia de invetitie = Active imobilizate corporale+Active imobilizate financiare


Functia de exploatare = Stocuri+Creante-Obligatii nefinanciare
84

Functia de trezorerie = Disponibil banesti


Functia de finantare= Capital propriu +Obligatii financiare pe TS
Bilant financiar pe baza bilantului economic
Elemente
Sume
Imobilizari
130.000
Stocuri + creante
480.000
Disponibil banesti
10.000
Total Activ
620.000

Elemente
Capital permanent
Furnizori/creditori
Datorii la banci TS
Total Pasiv

Sume
380.000
190.000
50.000
620.000

FR = Capital permanent- Imobilizari = 380.000 130.000 = 250.000


NFR = Stocuri + Creante Funizori/Creditori = 480.000 190.000 = 290.000
TN = Disponibil Datorii la banci TS = 10.000 50.000 = - 40.000
TN = FR- NFR = 250.000-290.000 = -40.000
Observam o preocupare redusa a conducerii pentru investitie, desi prezinta un fond de rulment
pozitiv ceea ce inseamna ca are un capital permanent care finanteaza activele imobilizante si o parte din
activele circulante.
Societatea prezinta un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele temporare posibile de
mobilizat.In cazul in care conducerea ar duce o politica de investitie atunci se explica ca o situatie normala
cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare.
Dezechilibrul financiar al entitatii este dat de deficitul monetar, prin angajarea de noi credite pe TS,
adica dependenta societatii de resurse externe, se urmareste obtinerea celui mai mic cost de procurare al
noilor credite prin negocierea mai multor resurse de astfel de capital.
V4.A1.-2009 La 31 decembrie N situatia patrimoniala a societatii alfa se prezinta astfel:
Element
Chelt de instalare
Brevete
Fond comercial
Echipamente
Titluri de participare
Datorii asupra imobiliz
Stocuri
Clieni
debitori diversi
Valori mobiliare
Disponibiliti
Cheltuieli de exploatare n avans
Cheltuieli de repartizare pe 5 ani
Capital social
Rezerve
Profitul nerepartizat
Subvenii pentru investiii
Provizioane
Provizioane pentru riscuri
Provizioane pentru cheltuieli
Imprumuturi bancare
- din care TL
furnizori
datorii fiscale si sociale

val brute
100.000
180.000
200.000
820.000
30.000
140.000
70.000
320.000
80.000
35.000
70.000
15.000
100.000
450.000
300.000
90.000
20.000
30.000
10.000
40.000
350.000
300.000
180.000
20.000

am si depr
20.000
60.000
240.000

10.000
30.000

20.000

val nete
80.000
120.000
200.000
580.000
30.000
140.000
60.000
290.000
80.000
35.000
70.000
15.000
80.000
450.000
300.000
90.000
20.000
30.000
10.000
40.000
350.000
300.000
180.000
20.000
85

Venituri in avans (de exploatare)


10.000
10.000
Se cere:
1. Valoarea imobilizarilor necorporale
2. FRNG
3. NFR
4. Trezorerie firmei
5. Pe baza maselor financiare obtinute faceti un comentariu asupra echilibrului financiar al firmei
6. Admitand ca provizioanele constituite au caracter de rezerva si ca nu exista distorsiuni intre
valorile contabile si valorile economice ale bunurilor corporale determinati valoarea intrinseca a
unei actiuni
Rezolvare
Valoarea activelor necorporale = Cheltuieli de instalare + Fond comercial + Brevete
= 80.000+120.000+200.000=400.000
Bilant contabil:
Elemente
ActiveiImobilizante
-necorporale
-corporale
-financiare
Stocuri
Clienti
Debitori diversi
Valori mobiliare
Disponibilitati
Cheltuieli in avans
Cheltuieli de
repartizat pe 5 ani

Val
contabile
1.010.000
400.000
580.000
30.000
60.000
290.000
80.000
35.000
70.000
15.000
80.000

Elemente

Sume

Capital social
Rezerve
Profit nererpartizat
Subventii ptr investitii
Provizioane
Provizioane ptr riscuri
Provizioane ptr cheltuieli
Datorii asupra imobilizarilor
Furnizori
Datorii fiscale si sociale
Vanituri in avans

450.000
300.000
90.000
20.000
30.000
10.000
40.000
140.000
180.000
20.000
10.000

Imprumuturi bancare-din care


TL:300.000
1.640.000 Total pasiv

Total active

Bilant financiar pe baza bilantului contabil:


Elemente
Suma
Imobilizari
1.010.000
Stocuri + Creante
525.000
Disponibilitati
105.000
Total active
1.640.000

Elemente
Capital permanent
Obligatii nefinanciare
Obligatii financiare TS

350.000
1.640.00
0
Suma
1.250.000
340.000
50.000
1.640.000

FR=Capital permanent imobilizari = 1.250.000-1.010.000=240.000


NFR=Stocuri+Creante-Obligatii nefinanciare = 525.000-340.000=185.000
TN= Disponibil-Obligatii financiare TS= 105.000-50.000=55.000
TN=FR-NFR=240.000-185.000=55.000
Entitatea prezinta un echilibru financiar pe termen lung , avand un FR pozitiv care contribuie si la realizarea
echilibrului financiar pe termen scurt.NFR pozitiva reprezinta surplus de nevoi temporare in raport cu
resursele temporare posibile de mobilizat , situatie normala daca este rezultatul unei politici de investitii
privind cresterea nevoi de finantare a ciclului de exploatare.TN pozitiva evidentiaza echilibrul financiar al
societatii , entitatea nu estse dependenta de resurse externe.
Bilant
Elemente

Val
contabile

Ajustari

Val
economic
e

Elemente

Sume

86

ActiveiImob
ilizante
-necorporale
-corporale
-financiare
Stocuri
Clienti
Debitori
diversi
Valori
mobiliare
Disponibilita
ti
Cheltuieli in
avans
Cheltuieli de
repartizat pe
5 ani

Total active

1.010.000

-400.000

610.000 Capital social

450.000

450.000

400.000
580.000

-400.000
-

300.000
90.000

+80.000
-

380.000
90.000

30.000

20.000

20.000

60.000
290.000

30.000
10.000

-30.000
-10.000

80.000

40.000

-40.000

35.000

140.000

140.000

70.000

- Rezerve
580.000 Profit
nererpartizat
30.000 Subventii ptr
investitii
60.000 Provizioane
290.000 Provizioane
ptr riscuri
80.000 Provizioane
ptr cheltuieli
35.000 Datorii asupra
imobilizarilor
70.000 Furnizori

180.000

+10.000

190.000

15.000

-15.000

20.000

20.000

80.000

-80.000

- Datorii fiscale
si sociale
- Vanituri in
avans

10.000

-10.000

Imprumuturi
bancare-din
care
TL:300.000
Dif reevaluare
Total pasiv

350.000

350.000

1.640.000

-495.000
-495.000

-495.000
-1.145.000

1.640.000 -495.000

1.145.000

ANC =aditiva: Kproprii +/- dif reevaluare = 940.000-495.000=445.000


Sustractiva: Total active reevaluate Datorii totale =1.145.000-700.000=445.000
Valoare intrinseca: ANC/Nr actiuni =445.000/1.000=445
V4.A2.-2009 Societatea A absoarbe societatea B; bilanurile celor 2 societi se prezint astfel
Societatea A
Cheltuieli infintare
80.000
Terenuri
240.000
Cldiri i echipamente
2.150.000
Stocuri
1.200.000
Creane
1.700.000
Disponibiliti
200.000
Capital social (13.000 aciuni)
2.340.000
Rezerve
50.000
Profit
50.000
Provizioane
500.000
Obligaii nefinanciare
1.220.000
Obligaii financiare
1.410.000
Societatea B
Imobilizri necorporale (licen)
150.000
Imobilizri corporale
1.150.000
Imobilizri financiare
800.000
Stocuri
500.000
Creane
2.350.000
87

Disponibiliti
100.000
Capital social (10.000 aciuni)
1.000.000
Rezerve
100.000
Profit
50.000
Obligaii nefinanciare
3.150.000
Obligaii financiare
750.000
Proiectul de fuziune prevede:
- metoda: fuziune prin absorbie (A absoarbe pe B)
- raportul de schimb se stabilete pe baza activului net corectat al fiecrei societi
Alte informaii:
- Absorbanta preia integral datoriile absorbitei.
- Rapoartele de evaluare a celor dou societi au stabilit urmtoarele ajustri ale elementelor
patrimoniale ale celor dou societi:
Societatea A
Societatea B
Fond comercial
500.000
150.000
Imobilizri corporale
700.000
350.000
Stocuri
-200.000
50.000
Creane
-100.000
-250.000
Se cere:
1. Determinarea raportului de schimb
2p.
2. Calculul numrului de aciuni de emis de ctre Societatea A
2 p.
3. Determinarea primei de fuziune
1 P.
4. Contabilizarea operaiunilor la Societatea A
2 p.
5. ntocmirea bilanului dup fuziune
3 p.
Rezolvare:
Elemente
Capital social
Rezerve
Profit
Active fictive
Fond comercial
Dif. din reeval. imobilizari
Stocuri
Creante
Total ANC -B

Suma
1.000.000
100.000
50.000
-150.000
+150.000
+350.000
+50.000
-250.000
1.300.000

VCB =ANCabs/Nr actiuni = 1.300.000/10.000=130lei/act


VNB=Capital social/Nr actiuni=1.000.000/10.000=100lei/act
Elemente
Capital social
Rezerve
Profit
Provizioane
Fond comercial
Active fictive
Dif. din reeval. imobilizari
Dif. din reeval. Stocuri

Suma
2.340.000
50.000
50.000
500.000
+500.000
-80.000
+700.000
-200.000
88

Dif. din reeval. Creante


Total ANC -A

-100.000
3.760.000

VCA=ANC ABS/Nr actiuni=3.760.000/13.000=289,23lei/act~290


VNA=Capital social/Nr de actiuni=2.340.000/13.000=180lei/act
Raport de schimb =VC abs/VC ABS=130/290=0,4482
Nr de atc care tb emis: 10.000x130/290=4482
Cresterea capitatului social: Nr de act care tb emis x VN abs=4482x180=806.760
Prima de fuziune : ANC abs Cresterea de capital social = 1.300.000-806.760=493.240
Inregistrari contabile soc. A:
Inregistrarea reevaluarii activelor: (DOAR DACA SE PORNESTE DE LA BILANT EC A)
21x =105
700.000
6814=391
200.000
6814=491
100.000
456= %
1.300.000
1012
806.760
1042
493.240
BILANT ECONOMIC B
ACTIV
element
Ch.infiintare
Imob financiare
Fd com
Imob corporale
stocuri
Creante
Disponibil

suma
150.000
800.000
0
1.150.000
500.000
2.350 000
100.000

PASIV
ajustari
-150.000
+150.000
+350.000
+50.000
-250.000

val.justa
0
800.000
150.000
1.500.000
550.000
2.100.000
100.000
0

Total Activ

5.050.000

150.000

5.200.000

preluarea activelor societatii B:


%
=
456
5.200.000
213
1.500.000
3xx
550.000
41x
2.100.000
5121
100.000
2071
150.000
26x
800.000
- preluarea elementelor de pasiv:
456
=
%
Obligatii nefinanciare
Obligatii financiare

element

Cap soc
Rezerve
Profit
Provizioane
Dif din reeval
Oblig nefin

suma

1. 000.000
100.000
50.000

val.justa

1.000.000
100.000
50.000

3.150.000

150.000

150.000
3.150.000

750.000

750.000

Oblig fin
Total Pasiv

ajustari

5.050.000

300.000

5.200.000

3.900.000
3.150.000
750.000
BILANT A dupa fuziune

ACTIV
element
clhelt infiintare
fd comercial
Imobilizari financiare
Imob corp
stocuri

Val A

PASIV
Val B

80.000

3.090.000
1.000.000

Total
80.000

150.000
800.000
1.500.000
550.000

150.000
800.000
4.590.000
1.550.000

element
Cap soc
Rezerve
Prime de fz
Profit
Dif din reevaluare

Val A

Val B

Total

3.146.760

3.146.760

50.000
493.240
50.000
900.000

50.000
493.240
50.000
900.000

89

Creante
Disponibil
Total Activ

1.600.000

2.100.000

3.700.000

200.000

100.000

300.000

5.970.000

5.200.000

11.170.000

Oblig nefin

1.220.000

3 150.000

4.370.000

Oblig fin

1.410.000

750.000

2.160.000

Total Pasiv

7.270.000

3.900.000

11.170.000

Capital social dupa fuziune=Capital soc A + maj CS


Fd comercial apare doar cel de la B.
V5.A1.-2009 Bilanturile contabile ale intreprinderii pe ultimii 3 ani se prezinta astfel:

Imobilizari necorp (brevete)


Imobilizari corporale
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Capital soc
Rezerve
Obligatii nefin
Obligatii fin

N-2
300.000
900.000
1.500.000
1.800.000
150.000
450.000
90.000
2.220.000
1.890.000

N-1
300.000
600.000
1.680.000
1.680.000
120.000
450.000
60.000
2.250.000
1.620.000

N
300.000
480.000
1.800.000
1.860.000
180.000
450.000
60.000
2.700.000
1.410.000

Se cere:
a. S analizai n dinamic principalele funcii ale ntreprinderii i evoluia strii de echilibru financiar al
ntreprinderii. (4 p.) (si evolutia bratului levierului cerinta V42007)
b. S analizai evoluia pragului de rentabilitate al ntreprinderii tiind c rata de remunerare a activelor n
pia s-a meninut la 12%, iar rata de capitalizare a firmei a fost de 15%. (4 p.)
c. Ce valoare ar fi avut bilanul total din anul n, la finele anilor n-6 i n+4, (2 p.)
Rezolvare
a. Principalele functiile ale intreprinderii se analizeaza pe baza bilantului functional.
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in
evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
imob necorporale sunt active fictive, le eliminam din analiza.La elementele de Pasiv le scadem din pozitia
rez din reevaluare.
Bilant contabil fara active fictive
N-2
N-1
N
IC
900.000
600.000
480.000
Stocuri
1.500.000 1.680.000 1.800.000
Creante
1.800.000 1.680.000 1.860.000
Disponibilitati
150.000
120.000
180.000
TOTAL ACTIV
4.350.000 4.080.000 4.320.000
Capital soc
450.000
450.000
450.000
Rezerve
90.000
60.000
60.000
Rezerve din reevaluare
-300.000 -300.000 -300.000
Obligatii nefin
2.220.000 2.250.000 2.700.000
Obligatii fin
1.890.000 1.620.000 1.410.000
TOTAL PASIV
4.350.000 4.080.000 4.320.000
Fctia investitii=imobilizari corp
Fctia exploatare=Stocuri + Creante-Oblig nefin
Fctia de trez=disponibilitati
Fctia de finantare = surse proprii + surse imprumutate=(CS + rez) + Oblig.fin
Bilant functional
90

F.investitii
F exploatare
F.trezorerie
TOTAL ACTIV
F.finantare
-surse proprii
- surse impr.
TOTAL PASIV

N-2
900.000
1.080.000
150.000
2.130.000
2.130.000
240.000
1.890.000
2.130.000

N-1
600.000
1.110.000
120.000
1.830.000
1.830.000
210.000
1.620.000
1.830.000

N
480.000
960.000
180.000
1.620.000
1.620.000
210.000
1.410.000
1.620.000

N-1 / N-2
N / N-1
valori
%
valori
%
F.investitii
-300.000
67% -120.000
80%
F exploatare
30.000
103% -150.000
86%
F.trezorerie
-30.000
80%
60.000
150%
F.finantare
-300.000
86% -210.000
89%
-surse proprii
-30.000
88%
0
100%
- surse impr.
-270.000
86% -210.000
87%
Fctia de investitii a intreprinderii a scazut de la an la an, in anul n-1 la 67% din valoarea anului N, urmand ca
scada in continuarea, dar intr-un ritm mai incet. Rezulta ca intr nu a fost preocupata de reinnoirea
imobilizarilor. Se poate ca firma sa foloseasca in anii N-1 si N echipamente deja amortizate sau sa fi vandut
o parte din imobilizari.
Fctia de exploatare a crescut in N-1 cu 3%, urmand ca in anul N sa ajunga la 86% din valoarea anului N-1.
Chiar daca stocurile, creantele si obligatiile financiare au crescut, acest procent s-a datorat cresterii mai
alerte a obligatiilor nefinanciare fata de cresterea stocurilor si a creantelor.
Fctia de trez a scazut la 80% in anul N-1, iar apoi a crescut cu 60.000 um ceea ce inseamna o crestere de
50% in anul N fata de anul N-1 (cresterea se bazeaza pe scaderea interesului pentru activitatile de investitii
si explorare.
Sursele proprii au scazut in anul N-1 cu 12%, urmand ca in anul N sa se mentina la aceeasi valoare ca in
anul N-1.
Sursel imprumutate scad de la an la an cu aprox acelasi procent (13-14%).
Bratul levierului = K proprii/k imprumutate
Analiza facandu-se pe baza bil functional, in formula bratului de levier la K proprii nu au fost incluse oblig
nefin.
Bratul levierului =surse proprii / surse impr
N-2
N-1
N
Bratul levierului
0.13
0.13
0.15
Se observa ca bratul levierului a fost constant pe parcursul celor 3 ani, imprumuturile de la banci neputand fi
acoperite de capitalurile proprii.
In calculul bilantului financiar am considerat ca toate obligatiile financiare sunt pe termen scurt, in problema
nespecificandu-se altfel.
Bilant financiar
N-2
N-1
N
Imobilizari
900.000
600.000
480.000
Stocuri+creante
3.300.000
3.360.000
3.660.000
Disponibilitati
150.000
120.000
180.000
TOTAL ACTIV
4.350.000
4.080.000
4.320.000
Cap.permanente
240.000
210.000
210.000
Oblig.nefinanciare
2.220.000
2.250.000
2.700.000
Oblig. financiare
1.890.000
1.620.000
1.410.000
TOTAL PASIV
4.350.000
4.080.000
4.320.000
FR
-660.000
-390.000
-270.000
91

NFR
1.080.000
1.110.000
960.000
TN
-1.740.000
-1.500.000
-1.230.000
FR = Cap permanente Imobilizari
NFR = Stocuri+creante oblig nefin
TN=disponibilitati oblig financiare
Relatia de echilibru: TN=FR-NFR
Capitalurile permanente nu acopera valoarea imobilizarilor in nici unul din anii analizati.
Oblligatiile nefinanciare sunt acoperite in intregime de catre stocuri+creante, ramanand surplus care poate fi
redirectionat catre imobilizari.
TN este negativa, ceea ce exprima o stare precara de echilibru financiar a intreprinderii.
b. Pragul de rentabilitate = ANCC * i (i=rata de remunerare a activelor in piata) si arata sub ce nivel
devine nerentabila continuarea activitatii firmei. O rentabilitate sub acest prag determina investitorii sa isi
reorienteze capitalurile catre activitati mai profitabile.
ANCC = Total active- Datorii
ANCC = Cap social + profit+rezerve+provizioane
Bilant economic
N-2
N-1
N
IC
900.000
600.000
480.000
Stocuri
1.500.000 1.680.000 1.800.000
Creante
1.800.000 1.680.000 1.860.000
Disponibilitati
150.000
120.000
180.000
TOTAL ACTIV
4.350.000 4.080.000 4.320.000
Capital soc
450.000
450.000
450.000
Rezerve
90.000
60.000
60.000
Rezerve din reevaluare
-150.000 -120.000 -180.000
Obligatii nefin
2.220.000 2.250.000 2.700.000
Obligatii fin
1.890.000 1.620.000 1.410.000
TOTAL PASIV
4.500.000 4.260.000 4.440.000
ANCC
240.000
210.000
210.000
prag de rentabilitate
28.8
25.2
25.2
Se observa pragul de rentabilitate a fost cel mai ridicat in anul N-2, urmand apoi sa scada de la 28.8 la 25.2,
in anii N-1 si N fiind constant.
c. pentru a afla valoarea bilantului total in anul n-6 si anul n+4 ne folosim de valoarea Ancontabil.
Valoarea lui ANC din anul n (in viitor) se aduce la valoarea din anul n-6 (il consideram prezent) prin
actualizare.
x = y / (1+i)n
ANCn-6=210/(1+15%)6 =91
Valoarea lui ANC din anul n (prezent) se duce la valoarea din anul n+4 (il consideram viitor) prin
capitalizare.
y=x(1+i)n
ANCn+4=ANC(n) x (1+i)4 = 210x ((1+15%)4 = 367
V5.A2.-2009 Situaia patrimonial a unei ntreprinderi, n valori contabile se prezint astfel:
- Imobilizri necorporale (Know-how)
- Imobilizri corporale
- Imobilizri financiare (plasamente financiare)
- Stocuri
- Creane
- Disponibiliti
- Capital social (1.000 aciuni)

300.000
2.400.000
300.000
7.500.000
9.000.000
450.000
3.000.000
92

- Rezerve
300.000
- Profit
450.000
- Obligaii nefinanciare
11.400.000
- Obligaii financiare
4.800.000
- din care pe termen lung
3.000.000
Se cere:
1. S explicai care sunt ajustrile ce ar trebui efectuate pentru ca pe baza bilanului contabil s elaborai
bilanul economic al acestei ntreprinderi. (3 p.)
2. tiind c la evaluarea recent fcut de o firm de consultan a rezultat c valoarea economic a fost
stabilit la: 3.000.000 lei la imobilizri corporale, 500.000 lei la imobilizri financiare, 7.300.000 lei la
stocuri i 8.600.000 lei la creane, determinai valoare intrinsec a unei aciuni. (4 p.)
3. Determinai principalele mase financiare ale ntreprinderii pe baza bilanului financiar al firmei. (3 p.)
Rezolvare:
Ajustari
- eliminare non valori
- inlocuirea valorilor contabile cu valorile economice
elemente
Imob
necorp
Imob corp
Imob fin
Stocuri

Val ctb
300.000

ajustari
-300.000

Val econom
0

2.400.000
300.000
7.500.000

+600.000
+200.000
-200.000

3.000.000
500.000
7.300.000

Creante
Dispon
Total

9.000.000
450.000
19.850.000

-400.000
0
-100.000

8.600.000
450.000
19.850.000

Bilant economic
Elemente
Imobilizari
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Total activ

elemente
Cap.social
Rezerve
Profit
Rezerva
reev
Oblig nefin
Oblig fin
Total

Sume
Elemente
3.500.000 Capital propriu
7.300.000 Obligatii
nefinanciare
8.600.000 Obligatii financiare
450.000
19.850.000 Total Pasiv

Val ctb
3.000.000

ajustari
0

Val econom
3.000.000

300.000
450.000
0

0
0
-100.000

300.000
450.000
-100.000

11.400.000
4.800.000
19.950.000

0
0
-100.000

11.400.000
4.800.000
19.850.000

Sume
3.650.000
11.400.000
4.800.000
19.850.000

Valoarea intrinseca= activ net corectat / nr actiuni


Activ net corectat = 3.650.000/ 1000 act = 3.650 lei
Bilant financiar
Elemente
Imobilizari
Stocuri+Creante
Disponibilitati
Total Active

Sume
3.500.000
15.900.000
450.000
19.850.000

Elemente
Capital permanent
Obligatii nefinanciare
Obligatii financiare
Total Pasive

Sume
6.650.000
11.400.000
1.800.000
19.850.000

FR financiar = Cap permanent activ imobilizat = 6.650.000- 3.500.000 = 3.150.000


FR propriu = Capital propriu activ imobilizat = 3.650.000-3.500.000 = 150.000
FR imprumutat = FR financiar FR propriu =3150.000-150.000= 3.000.000
NFR = active circulante datorii pe termen scurt = 15.900.000 - 11.400.000 = 4.500.000
TN = FR NFR = 3.150.000 4.500.000 = - 1.350.000
TN= Disponibil Datorii financiare TS= 450.000-1.800.000= -1.350.000
93

AN 2010
V1.A1.-2010 Informaii privind situaia patrimonial la 31 decembrie 2009
- Cldiri industriale 1.000 mp
- Terenuri construite 500 mp
- Maini luate cu chirie
- Echipamente industriale
- Licene
- Cheltuieli de nfiinare
- Imobilizri financiare (10 aciuni deinute la societatea Orion
din totalul de 200 aciuni)
- Stocuri
- Creane
- Sume la bnci

4.500 lei
300 lei
450 lei
13.500 lei
240 lei
60 lei
60 lei
7.500 lei
18.000 lei
900 lei
12.000
lei
150 lei
750 lei
600 lei
26.760 lei
450 lei
1800 lei
2.550 lei
600 lei

- Capital social (100 aciuni)


- Rezerve
- Profit net
- Provizioane pentru riscuri i cheltuieli
- Furnizori-creditori
- Obligaii buget
- Obligaii salariai
- Obligaii bancare
(din care pe termen lung)
Alte informaii:
- echipamente industriale n valoare de 200 lei au fost folosite n medie, n ultimii 4 ani, doar n proporie de
10%; restul echipamentelor industriale au fost evaluate de o firm de consultant la 15.000 lei;
- dou instaiatii n valoare de 250 lei au fost nchiriate unei alte firme, acum 2 ani;
- un teren situat n incinta societii a fost vndut acum 5 zile cu 20 lei pe m.p.;
- creane n valoare de 400 lei sunt nencasate de peste 100 de zile;
- societatea Orion a transmis c urmare unei reevaluri recente activul net corectat al acesteia a fost de 1.000
lei;
-amortizarea imobolizarilor corporale a fost in anul 2009 de 1000 lei;
- rata de capitalizare a societii, determinat pe baza costului capitalului este de 15%;
- veniturile din vnzri ale anului au fost de 16.500 lei;
- capacitatea beneficiar a societii exprimat prin profitul net a fost stabilit de experi la 500 lei/an;
- rata de crestere a coef primei e risc a intr este de 8%; provizioanele pentru riscuri i cheltuieli au caracter
de rezerv;
- profitul nainte de impozitare i dobnzi a fost de 300 lei;
- stocurile de materii prime care reprezint 30% din totalul stocurilor au fost evaluate de o firm de
consultant la 3.300 lei;
- in urmatorii 5 ani societatea inregsitreaza cresteri de 5%/an la toate pozitiile patrimoniale.
Se cere:
1. S elaborai bilanul contabil pe principalele mase contabile (0,5 p)
2. S elaborai bilanul economic; s aratai semnificaia i rolul acestuia (1,5 p)
3. S elaborai bilanul financiar i bilanul funcional; s artati rolul i semnificaia acestora; s
comentai funcia de finanare a societii i cum folosete societatea efectul de levier n finanare (3 p)
4. Determinai activul net corectat al societii i valoarea intrinsec a aciunilor societii (2,5 p)
5. Calculai valoarea substanial brut i valoarea substanial net (0,5 p)
6. Evaluai riscul de faliment (1 p)
7. Estimai valoarea de rentabilitate continu a societtii (1 p)
94

8. Estimati valoarea unei actiuni prin actualizarea fluxurilor viitoare de numerar actualizate;
Rezolvare:
Bilant contabil
ACTIV
element
cladiri
terenuri
echip.industrial
licente
chelt.infiintare
IF (10 act din
200)

suma
4 500
300
13 500
240
60

PASIV
element
Cap soc (100
act)
Rezerve
Profit net
Provizioane
Fz-creditori

suma
12 000
150
750
600
26 760

60 Obligatii buget
450
Obligatii
Stocuri
7 500 salariati
1 800
Obligatii
Creante
18 000 bancare
2 550
Sume in banci
900
- t.l.
600
Total Activ
45 060 Total Pasiv
45 060
Active fictive = Licente+chelt infiintare=240+60=300
Scaderea Activelor fictive din gestiune duce la scaderea cu aceasi valoare a elementului Profit net din
Pasiv.
Profit net=750-300=450
Bilant contabil fara active fictive
ACTIV
PASIV
element
suma
element
suma
12
cladiri
4 500 Cap soc (100 act)
000
terenuri
300 Rezerve
150
13
echip.industrial
500 Profit net
450
IF (10 act din 200)
60 Provizioane
600
26
Stocuri
7 500 Fz-creditori
760
18
Creante
000 Obligatii buget
450
Sume in banci
900 Obligatii salariati
1 800
Obligatii bancare
2 550
- t.l.
600
44
44
Total Activ
760 Total Pasiv
760
Echipamentele industriale care au fost folosite in ultimii 4 ani doar 5% se scad din val.Imob.corp.
13.500-200=13.300
Evaluare rest echip 15.000, rezulta o ajutare a Imob corp de 15.000-13.300=1700
Instalatiile inchiriate unei alte firme se pastreaza in valoarea imob corp.

95

BILANT ECONOMIC
element
cladiri
terenuri
echip.industrial
IF (10 act din 200)
Stocuri
Creante
Sume in banci

ACTIV
suma ajustari
4 500
300
13
500

0
9 700
-200
+1700

60
7 500
18
000
900

- 10
1 050
- 400
0

4 500 Cap soc (100 act)


10 000 Rezerve

PASIV
suma ajustari val.justa
12
000
12 000
150
150

15 000 Dif din reevaluare

11 840

val.justa

element

50 Profit net
8 550 Provizioane
17 600 Fz-creditori
900 Obligatii buget
Obligatii salariati
Obligatii bancare
- t.l.

450
600
26
760
450
1 800
2 550
600
44
760

11 840
450
600
26 760
450
1 800
2 550
600

44
Total Activ
760
11 840
56 600 Total Pasiv
11 840
56 600
Valoare justa teren = 500*20=10.000; rezulta ajutare de 10.000-300=9.700 lei
Creantele neincasate de peste 100 zile se scad din val.creante.
SC destine 10 act la SC Orion din totalul de 200, ceea ce reprezinta 5%; ANCC Orion=1000, deci valoarea
justa a actiunilor detinute de SC este de 1000*5%=50 lei
Stocuri materii prime=7500*30%=2250 lei;val justa mat prime=3.300 lei, deci ajustari stocuri=3.3002250=1050 lei
Bilantul economic este un bilant de calcul teoretic, abstract, elaborat de experti exclusiv in scopuri de
analiza, expertiza, studiu sau cercetare, un bilant in care val contabile sunt inlocuite cu val economice ale
bunurilor adica val actualizate in timp si la piata din care face parte intreprinderea.
Evaluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii, intocmit dupa anumite
reguli si principii referitoare la evaluare. Acesta cuprinde patrimoniul exprimat in valori economice,
precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de conditiile normale de piata si nu de politicile
interne ale intreprinderii.
Pe baza bilantului ec. putem calcula activul net contabil corectat.
Metoda aditiva: ANCC = Cap soc+rezerve+Profit net+proviz+dif din reeval=25.040 lei
Metoda substractiva: ANCC=total active-Total datorii=56.600-31.560=25.040 lei
Bilantul functional este elabora de expertii contabili pe cel putin 2-3 ani anteriori pt studierea preocuparilor
managementului in ceea ce priveste dezvoltarea functiilor vitale ale intr (investitii; expl; trez si finantare).
Fctia investitii=total imobilizari
Fctia expl=Stocuri+creante-Oblig nefin (clasa 4)
Fctia trez=disponibil+val mobiliare (cl.5)
Fctia finantare surse proprii=Kpr (CS+Rez+Profit+dif din reeval+Proviz)
Fctia finantare surse imprumutate=Oblig financiare ts+tl
BILANT FUNCTIONAL
ACTIV
PASIV
Functia
suma
Functia
suma
fctia de investitii
29 550 Fctia de finantare
27 590
fctia de expl
-2 860
- surse proprii
25 040
Fctia de trez
900
- surse impr
2 550
Total Activ
27 590 Total Pasiv
27 590
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in
evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
96

Functia de investitii sta la baza strategiei de reinnoire, mai mult sau mai putin rapida a echipamentelor cat
a optiunilor de oportunitate a dezvoltarii, intre investitiile productive si participatiile financiare.
Functia de finantare sta la baza strategiei optime de finantare a intreprinderii, motivata de cresterea valorii
acesteia prin reducerea costului mediu ponderat al capitalurilor.
Functiei de exploatare ii corespund fluxurile de aprovizionare productie si vanzari generatoare de stocuri
reale si financiare, care se reinnoiesc cu o anumite regularitate.
Efectul de levier:
Levierul financiar reprezinta efectul asupra rentabilitatii financiare a unei intreprinderi, a recurgerii intr-o
masura mai mare sau mai mica la imprumuturi, pornind de la o rentabilitate economica data.
Ef de levier = Rec + (Rec-rdob) x Datorii financiare / K proprii
=Profit brut/Cap.investit + (Profit brut/Cap.investit-rdob) x Datorii financiare / K proprii
Cap investit = fctia de finantare
Dat fin = surse impr
K proprii = surse proprii
=(300/27.590)*100 + ((300/27.590)*100-8%) x 2550/25.040=1.08+(1.08-8) x 0.1
(Rec-rdob)<0 deci apare efectul de maciuca, cresterea indatorarii determina scaderea rentab fin
Efectul de levier consta in amplificarea randamentului obtinut de actionari ca urmare a recurgerii la
finantarea prin imprumuturi a intreprinderii atunci cand rentabilitatea ec este sup costului fix al capitalului
imprumutat (Rdob)
BILANT FINANCIAR
ACTIV
PASIV
Functia
suma
Functia
suma
Imobilizari
29 550 Cap permanente
25 640
stocuri+creante
26 150 Oblig nefin
29 010
disp+val mob
900 Oblig fin TS
1 950
Total Activ
56 600 Total Pasiv
56 600
FR = Capital permanent Imobilizari = -3910
NFR = Creante + Socuri Obligatii nefinanciare = -2860
TN = Disponibil Obligatii financiare = FR-NFR= -1050
Intr se afla in dezechilibru financiar.
Bilantul financiar - este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilantul contabil, a celor trei mari
mase financiare ale intreprinderii:
fondul de rulment net global ;
necesarul de fond de rulment ;
trezoreria intreprinderii.
Pornind de la un anumit echilibru care trebuie sa existe intre durata unei operatii de finantat si durata
mijloacelor de finantare corespunzatoare, bilantul financiar pune in evidenta doua reguli principale ale
finantarii, respectiv nevoile permanente vor fi acoperite din capitaluri permanente, indeosebi din
capitalurile proprii, in timp ce nevoile temporare vor fi in mod normal, finantate din resurse temporare.
Nerespectarea regulilor de finantare va determina o situatie de dezechilibru financiar.
Partea de sus a bilantului reflecta echilibru financiar pe termen lung, iar partea de jos echilibrul financiar
pe termen scurt.
Conform calculelor de mai sus ANCC = 25.040 lei
Va intrinseca a unei act = ANCC / nr. act = 25.040/100=250.4 lei
VSB = TA bil.ec + bunuri luate in chirie bunuri date cu chirie = 56.600+450-250=56.800
Vsneta = VSB-total datorii=56.800-fz-oblig stat-oblig salariati-oblig fin)=56.80026.760+450+1800+2550)=25.240
Riscul de faliment = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1X5
X1 = Active circulante / Total active = (26.150+900)/56.600= 0.48 TOMA: Cap circulant/TA
X2 = Profit net-Dividende / Total active = 300*84%/56.600= 0,0044 TOMA: Profit reinvestit/TA
X3 = Profit inainte de dob/ Total active = 300/ 56.600= 0,0053 TOMA:profit inainte de impozit/TA
X4 = ANCC / total Datorii = 25.040/(29010+1950)=0.81 TOMA: val.capital subscris si varsat/Dat.TL
97

X5 = Cifra de afaceri / Total Active = 16.500/56.600= 0.29 TOMA: V din vz/TA


Z = 1.36 < 1.8 => firma este in faliment
1,8 < Z > 3 => alerta-situatie dificila
Z<1.8 aproape de faliment
Valoarea de rentabilitate continua=CB+CB/rata de actualizare=500+500/0.15=3.833 lei
(pt rata de actualizare este folosita rata de capitalizare din enunt...)
Valoare unei actiuni prin met fluxurilor viit de numerar (DCF)
Valoarea intreprinderii prin fluxurile viitoare de numerar actualizate este data de suma fluxurilor de
numerar nete actualizate care raman in fiecare an in intreprindere pana la anul de prognoza n cand se
calculeaza valoarea reziduala a intreprinderii, actualizandu-se si aceasta. Anul de prognoza n al unei
firme, corespunde anului in care proprietarul trebuie sa provoace asemenea schimbari in viata
intreprinderii care sa-I permita sa-si reia ciclul vietii.Astfel de schimbari constau in cai de
restructurare cum ar fi : fuziunea , divizarea, asocierea de parti ale intreprinderii, injectii de capital
pentru inlocuirea tehnologiilor,modernizarea echipamentelor,reinnoirea lor.
Cash-flow=Profit net+amortiz+provizioane-Investitii-variatia NFR
Profit net = profit brut x 84%=300*84%=252
Amortizzare 2009 = 1000
Proviz 2009 = 600
Investitii = 0 (nu apar in enunt)
Variatia NFR 2010/2009 = 5% x (-2860)=-143
An
2009
2010
2011
2012
2013
2014
profit net
252
265
278
292
306
322
+ amortiz
1000
1050
1103
1158
1216
1276
+proviz
600
630
662
695
729
766
-investitii
0
0
0
0
0
0
-varNFR
0
-143
-150
-158
-166
-174
CF
1852
2088
2192
2302
2417
2537
fact de
actualizare
(1+15%)^n
1.15
1.32
1.52
1.75
2.01
CF actualizat
1815
1657
1513
1382
1262
Val intr=suma CF actualizat + Vr/(1+i)^n=7629+7004/(1.15)^5=11.112
Vr=CFn * z=1262*5.55=7004
z=1/(t-k)=1/(23-5)=5.55
t=rata de crestere a primei de risc=i+rata de crestere a coef primei de risc = 15%+8%=23%
k=rata de crestere a fluxului de numerar (5%)
Val unei act = 11.112/100=111 lei
V1.A2.-2010 Societatea A absoarbe Societatea B; bilanurile celor dou societti se prezint astfel:
Societatea A
Cheltuieli de nfiinare
240
Terenuri
720
Cldiri
480
Echipamente
1500
Titluri de participare
300
Stocuri
3600
Creane
5100
din care Soc. B
360
Disponibiliti
60
Capital social (10 aciuni)
3600
Rezerve
120
98

Profit
Obligaii nefinanciare
Obligaii financiare

120
3240
4920

Societatea B
Cheltuieli de nfiinare
120
Imobilizri necorporale
(KH)
240
Imobilizri corporale
1800
Stocuri
3000
Creane
4500
Disponibiliti
60
Capital social (2.500
aciuni)
1500
Rezerve
60
Profit
60
Provizioane
330
Obligaii nefinanciare
3600
Obligaii financiare
4170
Proiectul de fuziune prevede:
- metoda de fuziune: prin absorbie (A absoarbe B);
- raportul de schimb se stabilete pe baza valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecrei societti (valori
determinate prin metoda ANC);
Alte informaii:
- valorile de aport stabilite prin evaluarea de ctre o societate specializat a patrimoniului societii
absorbite sunt:
- fond comercial
600
- imobilizri corporale
2.400
- stocuri
2.100
- creane
4.200
- fondul comercial al societtii absorbante a fost evaluat la 1.200;
- imobilizrile corporale ale absorbantei au fost evaluate la 4.500;
- absorbanta preia integral datoriile absorbitei ct i elementele pentru care s-au creat previzionale pentru
risc contabilizate;
- absorbanta detine 5 de titluri n societatea B.
Se cere:
1. Determinarea raportului de schimb
2p.
2. Calculul numrului de aciuni de emis de ctre
Societatea A
2p.
3. Determinarea primei de fuziune
1 p.
4. Contabilizarea operaiunilor la Societatea A
2 p.
- modificarea capitalului social
- preluarea activelor i pasivelor Societii B
- contabilizarea obligaiilor reciproce
5. ntocmirea bilanului dup fuziune
3 p.
Rezolvare:
1.
Determinarea raportului de schimb
Raportul de schimb se determina pe baza valorii intrinseci a unei actiuni A si a unei actiuni B, determinate
pe baza ANCC.
ANCC B prin metoda aditiva:
Capital social
+1500
99

Rezerve
+ 60
Profit
+ 60
Provizioane
+330
Active fictive (cheltuieli de infintare+imob. necorporale)
-360
Plus valoare fond comercial
+ 600
Plus valoare imobilizari corporale (2400-1800=600)
+ 600
Plus valoare stocuri (2100-3000= -900)
- 900
Plus valoare creante (4200-4500=-300)
- 300
Total ANCC B
1590
VN B= CS/nr act =1500/25=60 lei/act
V intrinseca B= ANCC/nr act=1590/25=63.6 lei/act
ANCC A prin metoda aditiva:
Capital social
+3600
Rezerve
+120
Profit
+120
Active fictive (cheltuieli de infintare)
-240
Plus valoare actiuni B (318-300=18)
18
Plus valoare imobilizari corporale (4500-2700=1800)
+ 1.800
Plus valoare fond comercial
+1.200
Total ANCC
6.618
A detine 5 titluri in B; Cap Soc B are 25 actiuni =>A detine 20% din Cap Soc B.
TP puse in echivalenta = ANCC B * 20% = 1590*20%=318 lei
VN A=CS/nr act=3600/10=360 lei/act
V intrinseca A=ANCC/nr act=6618/10=661.8 lei/act
Raport de schimb = Actiunea B / Actiunea A= 63.6/ 661.8 = 0.096
1 actiune B = 0.096 actiuni A
2) Calcul numarului de actiuni emis de societatea A= Rs x Nr act B care nu sunt detinute de A
=Rs x (nr act B-nr act detinute de A)==0.096 x (25-5)=1.93 actiuni =2 actiuni
3)Determinarea primei de fuziune:
Cresterea cap Soc Adupa emisiunea de actiuni = nr actiuni emise de A* VN A= 2* 360=720 lei
Prima de emisiune = ANCCB*80%(partea nedetinuta de Ain B)-Maj Cap Soc A=1320*80%-720=552 lei
Prima fuziune suplimentara= prima de emisiune datorata plusvalorii TP deja detinute de Ala B
=5 x (63.6-60)= 18
Prima de fuziune: prima de emisiune+prima de fuziune suplimentara=552+18=570
5)Contabilitatea la societatea A:
- majorarea capitalului (actiunile deja detinute se anuleaza): prima de fuziuni se diminueaza cu val.provizioane pt ca in enunt se
specifica ca si acestea sunt preluate de catre A)
456
=
%
1590330(proviz)=1260
1012
720
261
300
1042
240 (570-330)
BILANT ECONOMIC B
element
Fd com
Imob corporale
stocuri
Creante
Disponibil

ACTIV
suma ajustari val.justa
element
0
600
600 Cap soc (25 act)
1 800
600
2 400 Rezerve
3 000
- 900
2 100 Profit
4 500
- 300
4 200 Provizioane
60
60 Dif din reeval
Oblig nefin

PASIV
suma ajustari val.justa
1 500
1 500
60
60
- 300
- 300
330
330
0
0
3 600
3 600
100

0 Oblig fin
9 360 Total Pasiv

Total Activ
9 360
0
- preluarea activelor societatii B:
%
=
456
9360
213
2400
3xx
2100
41x
4200
5121
60
2071
600
- preluarea elementelor de pasiv:
456
=
%
8100
Obligatii
3600
nefinanciare
Obligatii
4170
financiare
330
Proviz
Contabilizarea operatiunilor reciproce:
401 = 411 360 lei
BILANT A dupa fuziune
ACTIV
element
clhelt infiintare
fd comercial
Imob corp
stocuri
Creante

Val A
240

4 170
9 360

PASIV

2 700
3 600

600
2 400
2 100

Total
240
600
5 100
5 700

4 740

4 200

8 940 Oblig nefin

3 240

60

60

120 Oblig fin

4 920

Disponibil

Val B

4 170
9 360

element
Cap soc (10 act)
Rezerve
Prime de fz
Profit

Val A
4 320
120
570
120

Val
B

3
240
4
170
7
410

Total
4 320
120
570
120
6 480
9 090

Total Activ
11 340
9 360 20 700 Total Pasiv
13 290
20 700
Capital social dupa fuziune=Capital soc A + maj CS
Fd comercial apare doar cel de la B.
Valoarea creante A este corectata in minus cu valoarea creantelor pe care le avea B la A; drept consecinta
valoarea oblig nefin B se reduce cu aceasi valoare (contabilizarea operatiunilor reciproce).
V2.A1.2010 La 31 decembrie N situatia patrimoniala a societatii alfa se prezinta astfel:
Element
Chelt de instalare
Brevete
Fond comercial
Echipamente
Titluri de participare
Datorii asupra imobiliz
Stocuri
Clieni
debitori diversi
Valori mobiliare
Disponibiliti

val brute am si depr


100
20
180
60
200
820
240
30
140
70
10
320
30
80
35
70

val nete
80
120
200
580
30
140
60
290
80
35
70
101

Cheltuieli de exploatare n
avans
Cheltuieli
de repartizare pe 5
ani
Capital
social
Rezerve
Profitul nerepartizat
Subvenii pentru investiii
Provizioane
Provizioane pentru riscuri
Provizioane pentru cheltuieli
Imprumuturi bancare
- din care TL
furnizori
datorii fiscale si sociale
Venituri in avans (de expl)

15
80
450
300
90
20
30
10
40
350
300
180
20
10

15
80
450
300
90
20
30
10
40
350
300
180
20
10

1)
Chelt in avans nu sunt active fictive pt ca se specifica ca sunt legate de exploatare.
Valoarea bruta activelor fictive = chelt instalare+brevete+fd com+chelt de repartiz 5 ani =
100+180+200+80=550 lei
Valoarea neta activelor fictive = chelt instalare+brevete+fd com+chelt de repartiz 5 ani =
80+120+200+80=480 lei
2) Valoarea bruta a imobilizarilor necorporale= chelt instalare+brevete+fd com=100+180+200=480 lei
Valoarea neta a imobilizarilor necorporale= chelt instalare+brevete+fd com=80+120+200=400 lei
Bilant contabil
ACTIV
PASIV
element
suma
element
suma
I necorp
400 Capital social
450
IC
580 Rezerve
300
IF
30 Amortiz si deprecieri
0
Valori imobiliare
35 Profitul nerepartizat
90
Cheltuieli de repartizare pe 5 ani
80 Subvenii pentru investiii
20
Stocuri
60 Provizioane
30
Creante
290 Provizioane pentru riscuri
10
Disponibiliti
70 Provizioane pentru cheltuieli
40
Cheltuieli de exploatare n avans
15 Imprumuturi bancare
350
debitori diversi
80
- din care TL
300
furnizori
180
Datorii asupra imobiliz
140
datorii fiscale si sociale
20
Venituri in avans (de expl)
10
Total Activ
1 640 Total Pasiv
1 640
BILANT FINANCIAR
ACTIV
Functia
Imobilizari
stocuri+creante
disp+val mob
Total Activ

suma
1 125
445
70
1 640

PASIV
Functia
Cap permanente
Oblig nefin
Oblig fin TS
Total Pasiv

suma
1 240
350
50
1 640

chelt de expl inreg in avans (ct 471) le-am inclus in activele circulante
102

3) !!!Amortizarile si deprecierile in bilantul cu valori nete sunt scazute din val imobiliz (IC=ICbrutamortiz)
Utilizari stabile = Imobilizari la val bruta = chelt instalare + brevete + fd com + echip + TP + val
imobiliare + chelt de repartizat pe 5 ani = 100+180+200+820+30 +35 + 80 =1445 lei
4) resurse stabile=K permanente+Amortiz (ca sa obt valoarea bruta ca la utilizari)=1240+360=1600
Consideram ca Datoriile asupra imobilizarilor au scadenta <1 an.
5) FRNG=Resurse stabile Utiliz stabile = 1600-1445=155
NFR total=NFRE expl.+NFRAE (afara expl) (la valori brute pt ca amortiz au fost trecute la utiliz stabile)
Utilizari temporare(ciclice) = stocuri+creante+debitori diversi+disp+chelt expl in avans =
=70+320+80+70+15=555
Resurse temporare(ciclice) = fz+datorii fiscale+dat in leg cu imobiliz+V de expl in avans+Impr TS =
180+20+140+10+50=400
Active ciclice de expl= stocuri+creante+chelt expl in avans==70+320+15=405
Resurse ciclice de expl=Fz+Vde expl in avans=180+10=190
Consideram ca fz de imobiliz nu apartin expl, ci activ de investitii
NFRE=Active ciclice de expl-Resurse ciclice de expl=405-190=215
Utilizari temporare AE= debitori diversi=80
Resurse temporare(ciclice) AE = dat in leg cu imobiliz + dat fiscale = 20+140=160
NFRAE= Active ciclice AE-Resurse ciclice AE=80-160= -80
NFRtotal=215-80=135
TN=FR-NFR=155-135=20 sau: TN=disp-impr TS=70-50=20
Comentarii:
NFR este finantata in intregime din resursele stabile, a caror valoare totala permite degajarea unei trezorerii
pozitive.
V2.A2.-2010 Societatea A absoarbe Societatea B; bilanurile celor dou societti se prezint astfel:
Societatea A
Cheltuieli de nfiinare
40.000
Terenuri
120.000
Cldiri
80.000
Echipamente
250.000
Titluri de participare
50.000
Stocuri
600.000
Creane
850.000
din care Soc. B
60.000
Disponibiliti
10.000
Capital social (10.000 aciuni)
600.000
Rezerve
20.000
Profit
20.000
Obligaii nefinanciare
500.000
Obligaii financiare
820.000
Societatea B
Cheltuieli de nfiinare
20.000
Imobilizri necorporale (KH)
40.000
Imobilizri corporale
300.000
Stocuri
500.000
Creane
750.000
Disponibiliti
10.000
Capital social (2.500 aciuni)
250.000
Rezerve
10.000
Profit
10.000
103

Provizioane
150.00
Obligaii nefinanciare
600.000
Obligaii financiare
695.000
Proiectul de fuziune prevede:
- metoda de fuziune: prin absorbie (A absoarbe B);
- raportul de schimb se stabilete pe baza valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecrei societti (valori
determinate prin metoda ANC);
Alte informaii:
- valorile de aport stabilite prin evaluarea de ctre o societate specializat a patrimoniului societii
absorbite sunt:
- fond comercial
180.000
- imobilizri corporale
350.000
- stocuri
380.000
- creane
650.000
- disponibilitati
12.000
- fondul comercial al societtii absorbante a fost evaluat la 300.000;
- imobilizrile corporale ale absorbantei au fost evaluate la 1.500.000;
- absorbanta preia integral datoriile absorbitei ct i elementele pentru care s-au creat previzionale pentru
risc contabilizate;
- absorbanta detine 300 de titluri n societatea B.
Se cere:
1. Determinarea raportului de schimb
2p.
2. Calculul numrului de aciuni de emis de ctre
Societatea A
2p.
3. Determinarea primei de fuziune
1 p.
4. Contabilizarea operaiunilor la Societatea A
2 p.
- modificarea capitalului social
- preluarea activelor i pasivelor Societii B
- contabilizarea obligaiilor reciproce
5. ntocmirea bilanului dup fuziune
3 p.
Rezolvare:
1. Determinarea raportului de schimb
ANC societatea A:
Capital social
+ 600.000
Rezerve
+ 20.000
Profit
+ 20.000
Active fictive
-ch de infintare
- 40.000
Plusvaloare actiuni B
1.560 (300x(94,80-100))
Plusvaloare imobilizari
+1.050.000
Plusvaloare fond comercial + 300.000
TOTAL ANC
+1.948.440
Valoare intrinseca actiune:
Valoare nominala = 100 lei
Raport de schimb =
2. Numarul de actiuni A de emis
104

(2.500 actiuni-300) x
Majorare capital social: 1069 x 60 = 64.172
3. Prima de fuziune
Bani de fuziune:
Aporturile lui B = 237.000
237.000 x 12% (
) = 28.440
300 x 100 = 30.000
28.440-30.000 = -1.560
Sau
(300 x 94,80) (300 x 100) = 28.440 30.000 = -1.560
Prima de emisiune:
237.000 x 88% = 208.560
Majorare capital = 64.172
Prima de emisiune = 208.560-64.172 = 144.388
Sau
(2.500-300) x 94,84 = 208.560
1.069 x 60 = 64.172
Prima de emisiune = 144.388
Prima de fuziune:
144.388 1.560 = 142.828
4.

Contabilizarea la societatea A
456
=
%
237.000
1012
64.172
261
30.000
104
142.828
Preluarea activelor societatii B
%
=
456
Imobilizari corporale
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Fond comercial

1.572.000
350.000
380.000
650.000
12.000
180.000

Preluarea conturilor de pasiv ale societatii B:


456
=
1.350.000
Obligatii nefinanciare
600.000
Obligatii financiare
695.000
Provizioane
55.000
Contabilizarea obligatiilor reciproce
401
=
411
60.000
5. Bilantul societatii A dupa fuziune
Activ
Fond comercial
Imobilizari corporale

Pasiv
480.000 Capital social
1.850.000 Rezerve

664.172
20.000
105

Stocuri
Creante

980.000 Profit
1.440.000 Obligatii nefinanciare

Disponibilitati

22.000 Obligatii financiare


Provizioane
Diferente din reevaluare
4.772.000 Total

Total

20.000
1.100.000-60.000
1.515.000
55.000
1.457.828
4.772.000

V3.A1.2010 Situatia patrimoniala a SC Matel la 31 dec 2009 se prezinta astfel:


Bilant contabil
ACTIV
PASIV
element
suma
element
suma
chelt infiintare
14 Cap soc
1 500
terenuri
120 rezerve
200
constructii
800 profit
300
echipamente
480 reporturi
200
mobilier
52 proviz pt garantii
50
proviz pt imp.de
imob necorp (KH)
80 plata
30
TP (1000 act din 20.000 ale Beta SA)
30 Oblig nefin
1 200
Stocuri
700 Obligatii fin
616
Creante
1 800
- t.l.
500
Disponibilitati
20
Total Activ
4 096 Total Pasiv
4 096
Alte informatii:
- Intr dispune de 300 mp teren in valoare de 120 u.m. din care construit 100 mp; val medie actuala a
terenurilor di n zona este de 7 lei/mp. Pe piata imob pt terenurile onstr se aplica o reducere de 50% la
preturile pietei
- Pentru eval constructiilor se foloseste met comparatiilor de piata. In aceasi zona industriala o uzina
cu indic comparabili s-a vandut pt un pret de 220 um/mp supr la sol
- Aplicand met dif in fctie de natura si categorie, echip au fost evaluate la 750 um, iar mobilierul la
110 um
- ANCC al Beta SA la data evaluarii a fost stabilit la 1200 um
- Analizand structura stocurilor au rezultat stocuri fara miscare sau cu miscare lenta de 25 um, iar
celelalte stocuri au fost reevaluate la 750 um
- Creante in val de 100 um sunt neincasate de peste 90 zile
- Capacitatea benef exprimata prin profitul net a fost stabilita de experti la 400 um
- CA este de 9.000 um/an si creste cu 5% in urmatorii 5 ani previzionati
- Investitia de mentinere este de 400 um in fiecare an
- Amortizarile sunt de 400 um si cresc cu 5% pe an
- Rata de actualiz a intr determinata pe baza costului capitalului a fost stabilita la 15%, iar rata de
remunerare a a ctivelor in piata este de 5%
- Masinile si utilajele inchiriate de la terti sunt in val de 150 um
- Profit inaintea impoz su dobanzi este de 480 um
- Nu au fost repartiz de dividende
- Coef primei de risc a intr este de 0.2
Sa se determine:
- Activul net corijat prin ambele metode
-

Valoarea matematica a unei actiuni

Valoarea unei actiuni prin actualizarea fluxurilor viitoare de numerar


106

Valoarea Goodwill-ului intreprinderii

Elaborati bilantul functional si bilantul financiar

Valoarea substantiala bruta si neta

Estimati valoarea de rentabilitate continua (a intreprinderii si a unei actiuni)

Cum foloseste intreprinderea efectul de levier


Rezolvare

1. ANCC prin ambele metode.


Active fictive=chelt infiintare+imob necorp=14+80=94
Provizioanele pt garantii le consideram fundamentate, avand caracter de rezerva.
Pasive fictive= PROV IMP DE PLATA
Provizioanele pt impozite de plata sunt nefundamentate
Cand a fost constituit, provizionul pt imp de plata a fost considerat deductibil, deci a redus profitul si
drept urmare si datoriile fiscale cu 30*16%. Eliminarea acestui provizion din bil ec duce la cresterea
Rezultatului ex cu 30*(100%-16%)=25.2 um si cresterea datoriilor fiscale cu 30*16%=4.8 um.
Val justa teren = 200 mp (cei neconstruiti) x 7 lei/mp + 100 mp (cei construiti) x 7/2 lei =
1400+350=1750 lei.
Val justa cladire=100 mp construiti la sol x 220 lei/mp = 22.000 lei
Val intrinseca act Beta = 1200/20000=0.06 => val justa TP = 0.06*1.000=60 lei
Ajustare stocuri =750-(700-25)-25=50
BILANT ECONOMIC
ACTIV
element

PASIV

imob necorp (KH)


TP (1000 act din 20.000
ale Beta SA)
Stocuri
Creante
Disponibilitati

80

-80

element
Cap soc (30.000
act)
rezerve
dif din reevaluare
profit
reporturi
proviz pt imp.de
plata

30
700
1 800
20

30
50
- 100
0

60
750
1 700
20

proviz pt garantii
dat fiscale
Oblig nefin
Obligatii fin

Total Activ

4 096

23 044

27 140

chelt infiintare
terenuri
constructii
echipamente
mobilier

suma

ajustari

val.justa

14
120
800
480
52

-14
1 630
21 200
270
58

0
1 750
22 000
750
110

- t.l.
Total Pasiv

suma

ajustari

1 500
200
0
300. 0
200
30
50
0
1 200
616

23 044
25.2

-30

4.8

500
4 096

val.justa
1 500
200
23 044
325
200
0
50
5
1 200
616
500

23 044

27 140

Pe baza bilantului ec. putem calcula activul net contabil corectat.


Bilantul economic este un bilant de calcul teoretic, abstract, elaborat de experti exclusiv in scopuri de
analiza, expertiza, studiu sau cercetare, un bilant in care val contabile sunt inlocuite cu val economice ale
bunurilor adica val actualizate in timp si la piata din care face parte intreprinderea.
Evaluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii, intocmit dupa anumite
reguli si principii referitoare la evaluare. Acesta cuprinde patrimoniul exprimat in valori economice,
precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de conditiile normale de piata si nu de politicile
interne ale intreprinderii.
Pe baza bilantului ec. putem calcula activul net contabil corectat.
Metoda aditiva: ANCC = Cap soc+rezerve+dif din reeval+Profit + reporturi+proviz
=1500+200+23044+325+200+50=25.319 lei
107

Metoda substractiva: ANCC=total active-Total datorii=27140-1821=25.319 lei


Valoarea matematica a unei act = ANCC / nr.act = 25.319/30.000=0.84
Valoare unei actiuni prin met fluxurilor viit de numerar (DCF)
Cash-flow=Profit net+amortiz+provizioane-Investitii-variatia NFR
Profit net = profit brut (din datele probl nu din bilant) x 84%=480*84%=403
Amortizare 2009 = 400
Proviz 2009 = 50
Investitii = 400
BILANT FINANCIAR
ACTIV
PASIV
Functia
suma
Functia
suma
Imobilizari
24 670 Cap permanente
25 819
stocuri+creante
2 450 Oblig nefin
1 205
disp+val mob
20 Oblig fin TS
116
Total Activ
27 140 Total Pasiv
27 140
NFR = Creante + Socuri Obligatii nefinanciare = 2450-1205=1245
Variatia NFR 2010/2009 = NFR 2009 * 5% = 1245*5%=62.25
An
2009
2010
2011
2012
2013
2014
profit net
403
423
444
467
490
514
+ amortiz
400
420
441
463
486
511
+proviz
50
53
55
58
61
64
-investitii
400
400
400
400
400
400
-varNFR
62.25
65
69
72
76
CF
453
433
475
519
565
613
fact de
actualizare(1+15%)^n
1.15
1.32
1.52
1.75
2.01
CF actualizat
377
359
341
323
305
Valoarea intreprinderii prin fluxurile viitoare de numerar actualizate este data de suma fluxurilor de
numerar nete actualizate care raman in fiecare an in intreprindere pana la anul de prognoza n cand se
calculeaza valoarea reziduala a intreprinderii, actualizandu-se si aceasta. Anul de prognoza n al unei
firme, corespunde anului in care proprietarul trebuie sa provoace asemenea schimbari in viata
intreprinderii care sa-I permita sa-si reia ciclul vietii.Astfel de schimbari constau in cai de
restructurare cum ar fi : fuziunea , divizarea, asocierea de parti ale intreprinderii, injectii de capital
pentru inlocuirea tehnologiilor,modernizarea echipamentelor,reinnoirea lor.
Val intr DCF=suma CF actualizat + Vr/(1+i)^n=1705+2032/(1+15%)^5=2715
Vr=CFn * z=2032
z=1/(t-k)=1/(20%-5%)=6.66
t=rata de crestere a primei de risc=20%
k=rata de crestere a fluxului de numerar (5%)
val unei act prin met DCF = 2715/30.000=0.09
Good-will
=[CB medie ANCC x i(rata de remunerare)]/t(rata de actualizare)
=[400-25319*5%]/15%=-5773
Goodwill-ul reprezinta o buna cunoastere din partea pietii a modului in care intreprinderea
gestioneaza si exploateaza elementele intangibile de care dispune.Elementele intangibile sunt de regula
elemente imateriale care pot sau nu sa fie inregistrate in bilant, dar care influenteaza valoarea
intreprinderii, ele constituind sursa unui superprofit,spuoerbeneficiu sau renta de goodwill, adica
profitul pe care intreprinderea il obtine peste pragul de rentabilitate in functie de efortul investitional
existent.
Firma se afla in situatia de bad-will, deci este sub pragul de rentabilitate, ceea ce va face investitorii sa isi
orienteze capitalul spre alte afaceri.
108

Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in
evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
BILANT FUNCTIONAL
ACTIV
PASIV
Functia
suma
Functia
suma
24
fctia de investitii
670 Fctia de finantare
25 935
fctia de expl
1 245
- surse proprii
25 319
Fctia de trez
20
- surse impr
616
25
Total Activ
935 Total Pasiv
25 935
Fctia investitii=imobilizari corp
Fctia exploatare=Stocuri + Creante-Oblig nefin
Fctia de trez=disponibilitati
Fctia de finantare = surse proprii + surse imprumutate=(CS + rez+profit+reportat+proviz) + Oblig.fin
Bilantul financiar - este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilantul contabil, a celor trei mari
mase financiare ale intreprinderii:
fondul de rulment net global ;
necesarul de fond de rulment ;
trezoreria intreprinderii.
Pornind de la un anumit echilibru care trebuie sa existe intre durata unei operatii de finantat si durata
mijloacelor de finantare corespunzatoare, bilantul financiar pune in evidenta doua reguli principale ale
finantarii, respectiv nevoile permanente vor fi acoperite din capitaluri permanente, indeosebi din
capitalurile proprii, in timp ce nevoile temporare vor fi in mod normal, finantate din resurse temporare.
Nerespectarea regulilor de finantare va determina o situatie de dezechilibru financiar.
Partea de sus a bilantului reflecta echilibru financiar pe termen lung, iar partea de jos echilibrul financiar
pe termen scurt.
BILANT FINANCIAR
ACTIV
PASIV
Functia
suma
Functia
suma
Imobilizari
24 670 Cap permanente
25 819
stocuri+creante
2 450 Oblig nefin
1 205
disp+val mob
20 Oblig fin TS
116
Total Activ
27 140 Total Pasiv
27 140
FR = Capital permanent Imobilizari = 25819-24670=1.149
NFR = Creante + Socuri Obligatii nefinanciare = 2450-1205=1245
TN = Disponibil Obligatii financiare = 20-116=-96
TN = FR-NFR= 1149-1245=-96
TN < 0 => Intr se afla in dezechilibru financiar.
VSB = TA bil.ec + bunuri luate in chirie bunuri date cu chirie = 27.140+150=27.290
Vsneta = VSB-total datorii=27290-dat fiscale-Oblig nefin-oblig fin)=27290-1821=25.469
Valoarea de rentabilitate continua=CB+CB/rata de actualizare=400+400/0.15=3.067 lei
Valoarea de rentabilitate continua a unei act = val rentab continua / nr act = 3.067/30.000=0.10
Efectul de levier:
Levierul financiar reprezinta efectul asupra rentabilitatii financiare a unei intreprinderi, a recurgerii intr-o
masura mai mare sau mai mica la imprumuturi, pornind de la o rentabilitate economica data.
Ef de levier = Rec + (Rec-rdob) x Datorii financiare / K proprii
=Profit brut/Cap.investit + (Profit brut/Cap.investit-rdob) x Datorii financiare / K proprii
Cap investit = fctia de finantare
Dat fin = surse impr
K proprii = surse proprii
109

=(480/25935) + ((480/25935)-15%) x 616/25319=0.018+(0.018-0.15) x 0.02= 0.0153


(Rec-rdob)<0 deci apare efectul de maciuca, cresterea indatorarii determina scaderea rentab fin.
Efectul de levier consta in amplificarea randamentului obtinut de actionari ca urmare a recurgerii la
finantarea prin imprumuturi a intreprinderii atunci cand rentabilitatea ec este sup costului fix al capitalului
imprumutat (Rdob)
V3.A2.-2010 Bilanturile contabile ale intreprinderii pe ultimii 3 ani se prezinta astfel:

Imobilizari necorporale (brevete)


Imobilizari corporale
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Capital social
Rezerve
Obligatii nefin
Obligatii fin

N-2
100.000
300.000
500.000
600.000
50.000
150.000
30.000
740.000
630.000

N-1
100.000
200.000
560.000
560.000
40.000
150.000
20.000
750.000
540.000

N
100.000
160.000
600.000
620.000
60.000
150.000
20.000
900.000
470.000

Se cere:
- S analizai n dinamic principalele funcii ale ntreprinderii
- Sa comentati evoluia strii de echilibru financiar al ntreprinderii
- Stiind ca rata de capitalizare este de 15% sa determinati va;oarea bilantului din anul n, corespunzator
anilor n-6 si n+4.
Rezolvare
a. Principalele functii ale intreprinderii se analizeaza pe baza bilantului functional.
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in
evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
imob necorporale sunt active fictive, le eliminam din analiza.La elementele de Pasiv le scadem din pozitia
rez din reevaluare.
Bilant contabil fara active fictive
N-2
N-1
N
IC
300.000
200.000
160.000
Stocuri
500.000
560.000
600.000
Creante
600.000
560.000
620.000
Disponibilitati
50.000
40.000
60.000
TOTAL ACTIV
1.450.000 1.360.000 1.440.000
Capital soc
150.000
150.000
150.000
Rezerve
30.000
20.000
20.000
-100.000
-100.000
Rezerve din reevaluare
-100.000
Obligatii nefin
740.000
750.000
900.000
Obligatii fin
630.000
540.000
470.000
TOTAL PASIV
1.450.000 1.360.000 1.440.000
Fctia investitii=imobilizari corp
Fctia exploatare=Stocuri + Creante-Oblig nefin
Fctia de trez=disponibilitati
Fctia de finantare = surse proprii + surse imprumutate=(CS + rez) + Oblig.fin
Bilant functional
N-2
N-1
N
F.investitii
300.000 200.000 160.000
F exploatare
360.000 370.000 320.000
110

F.trezorerie
TOTAL ACTIV
F.finantare
-surse proprii
- surse impr.
TOTAL PASIV

50.000
710.000
710.000
80.000
630.000
710.000

40.000
610.000
610.000
70.000
540.000
610.000

60.000
540.000
540.000
70.000
470.000
540.000

N-1 / N-2
N / N-1
valori
%
valori
%
F.investitii
-100.000
67%
-40.000
80%
F exploatare
10.000
103%
-50.000
86%
F.trezorerie
-10.000
80%
-20.000
150%
F.finantare
-100.000
86%
-70.000
89%
-surse proprii
-10.000
88%
0
100%
- surse impr.
-90.000
86% -540.000
87%
Fctia de investitii a intreprinderii a scazut de la an la an, in anul n-1 la 67% din valoarea anului N, urmand ca
scada in continuarea, dar intr-un ritm mai incet. Rezulta ca intr nu a fost preocupata de reinnoirea
imobilizarilor. Se poate ca firma sa foloseasca in anii N-1 si N echipamente deja amortizate sau sa fi vandut
o parte din imobilizari.
Fctia de exploatare a crescut in N-1 cu 3%, urmand ca in anul N sa ajunga la 86% din valoarea anului N-1.
Chiar daca stocurile, creantele si obligatiile financiare au crescut, acest procent s-a datorat cresterii mai
alerte a obligatiilor nefinanciare fata de cresterea stocurilor si a creantelor.
Fctia de trez a scazut la 80% in anul N-1, iar apoi a crescut cu 60 um ceea ce inseamna o crestere de 50% in
anul N fata de anul N-1 (cresterea se bazeaza pe scaderea interesului pentru activitatile de investitii si
explorare.
Sursele proprii au scazut in anul N-1 cu 12%, urmand ca in anul N sa se mentina la aceeasi valoare ca in
anul N-1.
Sursel imprumutate scad de la an la an cu aprox acelasi procent (13-14%).
Bratul levierului = K proprii/k imprumutate
Analiza facandu-se pe baza bil functional, in formula bratului de levier la K proprii nu au fost incluse oblig
nefin.
Bratul levierului =surse proprii / surse impr
N-2
N-1
N
Bratul levierului
0.13
0.13
0.15
Se observa ca bratul levierului a fost constant pe parcursul celor 3 ani, imprumuturile de la banci neputand fi
acoperite de capitalurile proprii.
In calculul bilantului financiar am considerat ca toate obligatiile financiare sunt pe termen scurt, in problema
nespecificandu-se altfel.
Bilant financiar
N-2
N-1
N
Imobilizari
300.000
200.000
160.000
Stocuri+creante
1.100.000 1.120.000 1.220.000
Disponibilitati
50.000
40.000
60.000
TOTAL ACTIV
1.450.000 1.360.000 1.440.000
Cap.permanente
80.000
70.000
70.000
Oblig.nefinanciare
740.000
750.000
900.000
Oblig. financiare
630.000
540.000
470.000
TOTAL PASIV
1.450.000 1.360.000 1.440.000
FR
-220.000 -130.000
-90.000
NFR
360.000
370.000
320.000
TN
-580.000 -500.000 -410.000
FR = Cap permanente Imobilizari
111

NFR = Stocuri+creante oblig nefin


TN=disponibilitati oblig financiare
Relatia de echilibru: TN=FR-NFR
Capitalurile permanente nu acopera valoarea imobilizarilor in nici unul din anii analizati.
Oblligatiile nefinanciare sunt acoperite in intregime de catre stocuri+creante, ramanand surplus care poate fi
redirectionat catre imobilizari.
TN este negativa, ceea ce exprima o stare precara de echilibru financiar a intreprinderii.
b. Pragul de rentabilitate = ANCC * i (i=rata de remunerare a activelor in piata) si arata sub ce nivel
devine nerentabila continuarea activitatii firmei. O rentabilitate sub acest prag determina investitorii sa isi
reorienteze capitalurile catre activitati mai profitabile.
ANCC = Total active- Datorii
ANCC = Cap social + profit+rezerve+provizioane
Bilant economic
N-2
N-1
N
IC
300.000
200.000
160.000
Stocuri
500.000
560.000
600.000
Creante
600.000
560.000
620.000
Disponibilitati
50.000
40.000
60.000
TOTAL ACTIV
1.450.000 1.360.000 1.440.000
Capital soc
150.000
150.000
150.000
Rezerve
30.000
20.000
20.000
Rezerve din reevaluare
-100.000 -100.000 -100.000
Obligatii nefin
740.000
750.000
900.000
Obligatii fin
630.000
540.000
470.000
TOTAL PASIV
1.450.000 1.360.000 1.440.000
ANCC
80.000
70.000
70.000
prag de rentabilitate
12.000
10.500
10.500
Se observa pragul de rentabilitate a fost cel mai ridicat in anul N-2, urmand apoi sa scada de la 12.000 la
10.500, in anii N-1 si N fiind constant.
Pentru a afla valoarea bilantului total in anul n-6 si anul n+4 ne folosim de valoarea Ancontabil.
Valoarea lui ANC din anul n (in viitor) se aduce la valoarea din anul n-6 (il consideram prezent) prin
actualizare.
x = y / (1+i)n
ANCn-6=10.500/(1+15%)6 =4.539
Valoarea lui ANC din anul n (prezent) se duce la valoarea din anul n+4 (il consideram viitor) prin
capitalizare.
y=x(1+i)n
ANCn+4=ANC(n) x (1+i)4 = 10.500x ((1+15%)4 = 18365
V4.A1.2010 Informaii privind situaia patrimonial la 31 decembrie 2009
- Cldiri industriale 1.000 mp
- Terenuri construite 500 mp
- Maini luate cu chirie
- Echipamente industriale
- Licene
- Cheltuieli de nfiinare
- Imobilizri financiare (10 aciuni deinute la societatea Orion
din totalul de 200 aciuni)
- Stocuri

4.500 lei
300 lei
450 lei
13.500 lei
240 lei
60 lei
60 lei
7.500 lei
112

- Creane
- Sume la bnci

18.000 lei
900 lei
12.000
lei
150 lei
750 lei
600 lei
26.760 lei
450 lei
1800 lei
2.550 lei
600 lei

- Capital social (100 aciuni)


- Rezerve
- Profit net
- Provizioane pentru riscuri i cheltuieli
- Furnizori-creditori
- Obligaii buget
- Obligaii salariai
- Obligaii bancare
(din care pe termen lung)
Alte informaii:
- echipamente industriale n valoare de 200 lei au fost folosite n medie, n ultimii 4 ani, doar n proporie de
10%; restul echipamentelor industriale au fost evaluate de o firm de consultant la 15.000 lei;
- dou instaiatii n valoare de 250 lei au fost nchiriate unei alte firme, acum 2 ani;
- un teren situat n incinta societii a fost vndut acum 5 zile cu 20 lei pe m.p.;
- creane n valoare de 400 lei sunt nencasate de peste 100 de zile;
- societatea Orion a transmis c urmare unei reevaluri recente activul net corectat al acesteia a fost de 1.000
lei;
-amortizarea imobolizarilor corporale a fost in anul 2009 de 1000 lei;
- rata de capitalizare a societii, determinat pe baza costului capitalului este de 15%;
- veniturile din vnzri ale anului au fost de 16.500 lei;
- capacitatea beneficiar a societii exprimat prin profitul net a fost stabilit de experi la 500 lei/an;
- rata de crestere a coef primei e risc a intr este de 8%; provizioanele pentru riscuri i cheltuieli au caracter
de rezerv;
- profitul nainte de impozitare i dobnzi a fost de 300 lei;
- stocurile de materii prime care reprezint 30% din totalul stocurilor au fost evaluate de o firm de
consultant la 3.300 lei;
- in urmatorii 5 ani societatea inregsitreaza cresteri de 5%/an la toate pozitiile patrimoniale.
Se cere:
1. S elaborai bilanul contabil pe principalele mase contabile (0,5 p)
2. S elaborai bilanul economic; s aratai semnificaia i rolul acestuia (1,5 p)
3. S elaborai bilanul financiar i bilanul funcional; s artati rolul i semnificaia acestora; s
comentai funcia de finanare a societii i cum folosete societatea efectul de levier n finanare (3 p)
4. Determinai activul net corectat al societii i valoarea intrinsec a aciunilor societii (2,5 p)
5. Calculai valoarea substanial brut i valoarea substanial net (0,5 p)
6. Evaluai riscul de faliment (1 p)
7. Estimai valoarea de rentabilitate continu a societtii (1 p)
8. Estimati valoarea unei actiuni prin actualizarea fluxurilor viitoare de numerar actualizate;
Rezolvare:
Bilant contabil
ACTIV
element
cladiri
terenuri
echip.industrial
licente
chelt.infiintare
IF (10 act din
200)

suma
4 500
300
13 500
240
60

PASIV
element
Cap soc (100
act)
Rezerve
Profit net
Provizioane
Fz-creditori

60 Obligatii buget

suma
12 000
150
750
600
26 760
450
113

Obligatii
Stocuri
7 500 salariati
1 800
Obligatii
Creante
18 000 bancare
2 550
Sume in banci
900
- t.l.
600
Total Activ
45 060 Total Pasiv
45 060
Active fictive = Licente+chelt infiintare=240+60=300
Scaderea Activelor fictive din gestiune duce la scaderea cu aceasi valoare a elementului Profit net din
Pasiv.
Profit net=750-300=450
Bilant contabil fara active fictive
ACTIV
PASIV
element
suma
element
suma
12
cladiri
4 500 Cap soc (100 act)
000
terenuri
300 Rezerve
150
13
echip.industrial
500 Profit net
450
IF (10 act din 200)
60 Provizioane
600
26
Stocuri
7 500 Fz-creditori
760
18
Creante
000 Obligatii buget
450
Sume in banci
900 Obligatii salariati
1 800
Obligatii bancare
2 550
- t.l.
600
44
44
Total Activ
760 Total Pasiv
760
Echipamentele industriale care au fost folosite in ultimii 4 ani doar 5% se scad din val.Imob.corp.
13.500-200=13.300
Evaluare rest echip 15.000, rezulta o ajutare a Imob corp de 15.000-13.300=1700
Instalatiile inchiriate unei alte firme se pastreaza in valoarea imob corp.
BILANT ECONOMIC
element
cladiri
terenuri
echip.industrial
IF (10 act din 200)
Stocuri
Creante
Sume in banci

Total Activ

ACTIV
suma ajustari
4 500
300
13
500

0
9 700
-200
+1700

60
7 500
18
000
900

- 10
1 050

44
760

- 400
0

11 840

4 500 Cap soc (100 act)


10 000 Rezerve

PASIV
suma ajustari val.justa
12
000
12 000
150
150

15 000 Dif din reevaluare

11 840

val.justa

element

50 Profit net
8 550 Provizioane
17 600 Fz-creditori
900 Obligatii buget
Obligatii salariati
Obligatii bancare
- t.l.
56 600 Total Pasiv

450
600
26
760
450
1 800
2 550
600
44
760

11 840
450
600
26 760
450
1 800
2 550
600

11 840

56 600
114

Valoare justa teren = 500*20=10.000; rezulta ajutare de 10.000-300=9.700 lei


Creantele neincasate de peste 100 zile se scad din val.creante.
SC destine 10 act la SC Orion din totalul de 200, ceea ce reprezinta 5%; ANCC Orion=1000, deci valoarea
justa a actiunilor detinute de SC este de 1000*5%=50 lei
Stocuri materii prime=7500*30%=2250 lei;val justa mat prime=3.300 lei, deci ajustari stocuri=3.3002250=1050 lei
Bilantul economic este un bilant de calcul teoretic, abstract, elaborat de experti exclusiv in scopuri de
analiza, expertiza, studiu sau cercetare, un bilant in care val contabile sunt inlocuite cu val economice ale
bunurilor adica val actualizate in timp si la piata din care face parte intreprinderea.
Evaluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii, intocmit dupa anumite
reguli si principii referitoare la evaluare. Acesta cuprinde patrimoniul exprimat in valori economice,
precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de conditiile normale de piata si nu de politicile
interne ale intreprinderii.
Pe baza bilantului ec. putem calcula activul net contabil corectat.
Metoda aditiva: ANCC = Cap soc+rezerve+Profit net+proviz+dif din reeval=25.040 lei
Metoda substractiva: ANCC=total active-Total datorii=56.600-31.560=25.040 lei
Bilantul functional este elabora de expertii contabili pe cel putin 2-3 ani anteriori pt studierea preocuparilor
managementului in ceea ce priveste dezvoltarea functiilor vitale ale intr (investitii; expl; trez si finantare).
Fctia investitii=total imobilizari
Fctia expl=Stocuri+creante-Oblig nefin (clasa 4)
Fctia trez=disponibil+val mobiliare (cl.5)
Fctia finantare surse proprii=Kpr (CS+Rez+Profit+dif din reeval+Proviz)
Fctia finantare surse imprumutate=Oblig financiare ts+tl
BILANT FUNCTIONAL
ACTIV
PASIV
Functia
suma
Functia
suma
fctia de investitii
29 550 Fctia de finantare
27 590
fctia de expl
-2 860
- surse proprii
25 040
Fctia de trez
900
- surse impr
2 550
Total Activ
27 590 Total Pasiv
27 590
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in
evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
Functia de investitii sta la baza strategiei de reinnoire, mai mult sau mai putin rapida a echipamentelor cat
a optiunilor de oportunitate a dezvoltarii, intre investitiile productive si participatiile financiare.
Functia de finantare sta la baza strategiei optime de finantare a intreprinderii, motivata de cresterea valorii
acesteia prin reducerea costului mediu ponderat al capitalurilor.
Functiei de exploatare ii corespund fluxurile de aprovizionare productie si vanzari generatoare de stocuri
reale si financiare, care se reinnoiesc cu o anumite regularitate.
Efectul de levier:
Levierul financiar reprezinta efectul asupra rentabilitatii financiare a unei intreprinderi, a recurgerii intr-o
masura mai mare sau mai mica la imprumuturi, pornind de la o rentabilitate economica data.
Ef de levier = Rec + (Rec-rdob) x Datorii financiare / K proprii
=Profit brut/Cap.investit + (Profit brut/Cap.investit-rdob) x Datorii financiare / K proprii
Cap investit = fctia de finantare
Dat fin = surse impr
K proprii = surse proprii
=(300/27.590)*100 + ((300/27.590)*100-8%) x 2550/25.040=1.08+(1.08-8) x 0.1
(Rec-rdob)<0 deci apare efectul de maciuca, cresterea indatorarii determina scaderea rentab fin
Efectul de levier consta in amplificarea randamentului obtinut de actionari ca urmare a recurgerii la
finantarea prin imprumuturi a intreprinderii atunci cand rentabilitatea ec este sup costului fix al capitalului
imprumutat (Rdob)
BILANT FINANCIAR
ACTIV
PASIV
115

Functia
Imobilizari
stocuri+creante
disp+val mob
Total Activ

suma
29 550
26 150
900
56 600

Functia
Cap permanente
Oblig nefin
Oblig fin TS
Total Pasiv

suma
25 640
29 010
1 950
56 600

FR = Capital permanent Imobilizari = -3910


NFR = Creante + Socuri Obligatii nefinanciare = -2860
TN = Disponibil Obligatii financiare = FR-NFR= -1050
Intr se afla in dezechilibru financiar.
Bilantul financiar - este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilantul contabil, a celor trei mari
mase financiare ale intreprinderii:
fondul de rulment net global ;
necesarul de fond de rulment ;
trezoreria intreprinderii.
Pornind de la un anumit echilibru care trebuie sa existe intre durata unei operatii de finantat si durata
mijloacelor de finantare corespunzatoare, bilantul financiar pune in evidenta doua reguli principale ale
finantarii, respectiv nevoile permanente vor fi acoperite din capitaluri permanente, indeosebi din
capitalurile proprii, in timp ce nevoile temporare vor fi in mod normal, finantate din resurse temporare.
Nerespectarea regulilor de finantare va determina o situatie de dezechilibru financiar.
Partea de sus a bilantului reflecta echilibru financiar pe termen lung, iar partea de jos echilibrul financiar
pe termen scurt.
Conform calculelor de mai sus ANCC = 25.040 lei
Va intrinseca a unei act = ANCC / nr. act = 25.040/100=250.4 lei
VSB = TA bil.ec + bunuri luate in chirie bunuri date cu chirie = 56.600+450-250=56.800
Vsneta = VSB-total datorii=56.800-fz-oblig stat-oblig salariati-oblig fin)=56.80026.760+450+1800+2550)=25.240
Riscul de faliment = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1X5
X1 = Active circulante / Total active = (26.150+900)/56.600= 0.48 TOMA: Cap circulant/TA
X2 = Profit net-Dividende / Total active = 300*84%/56.600= 0,0044 TOMA: Profit reinvestit/TA
X3 = Profit inainte de dob/ Total active = 300/ 56.600= 0,0053 TOMA:profit inainte de impozit/TA
X4 = ANCC / total Datorii = 25.040/(29010+1950)=0.81 TOMA: val.capital subscris si varsat/Dat.TL
X5 = Cifra de afaceri / Total Active = 16.500/56.600= 0.29 TOMA: V din vz/TA
Z = 1.36 < 1.8 => firma este in faliment
1,8 < Z > 3 => alerta-situatie dificila
Z<1.8 aproape de faliment
Valoarea de rentabilitate continua=CB+CB/rata de actualizare=500+500/0.15=3.833 lei
(pt rata de actualizare este folosita rata de capitalizare din enunt...)
Valoare unei actiuni prin met fluxurilor viit de numerar (DCF)
Valoarea intreprinderii prin fluxurile viitoare de numerar actualizate este data de suma fluxurilor de
numerar nete actualizate care raman in fiecare an in intreprindere pana la anul de prognoza n cand se
calculeaza valoarea reziduala a intreprinderii, actualizandu-se si aceasta. Anul de prognoza n al unei
firme, corespunde anului in care proprietarul trebuie sa provoace asemenea schimbari in viata
intreprinderii care sa-I permita sa-si reia ciclul vietii.Astfel de schimbari constau in cai de
restructurare cum ar fi : fuziunea , divizarea, asocierea de parti ale intreprinderii, injectii de capital
pentru inlocuirea tehnologiilor,modernizarea echipamentelor,reinnoirea lor.
Cash-flow=Profit net+amortiz+provizioane-Investitii-variatia NFR
Profit net = profit brut x 84%=300*84%=252
Amortizzare 2009 = 1000
Proviz 2009 = 600
Investitii = 0 (nu apar in enunt)
Variatia NFR 2010/2009 = 5% x (-2860)=-143
An

2009

2010

2011

2012

2013

2014
116

profit net
252
265
278
292
306
322
+ amortiz
1000
1050
1103
1158
1216
1276
+proviz
600
630
662
695
729
766
-investitii
0
0
0
0
0
0
-varNFR
0
-143
-150
-158
-166
-174
CF
1852
2088
2192
2302
2417
2537
fact de
actualizare
(1+15%)^n
1.15
1.32
1.52
1.75
2.01
CF actualizat
1815
1657
1513
1382
1262
Val intr=suma CF actualizat + Vr/(1+i)^n=7629+7004/(1.15)^5=11.112
Vr=CFn * z=1262*5.55=7004
z=1/(t-k)=1/(23-5)=5.55
t=rata de crestere a primei de risc=i+rata de crestere a coef primei de risc = 15%+8%=23%
k=rata de crestere a fluxului de numerar (5%)
Val unei act = 11.112/100=111 lei
V4.A2.-2010 Societatea Oltina SA prezint la 31 decembrie anul N urmtoarea situaie patrimonial:
capital social 90.000 (900 aciuni a 100 lei), imobilizri corporale 100.000, imobilizri necorporale (licen)
5.000, imobilizri financiare 10.000 (1.000 aciuni ca valoare nominal de 10, deinute la societatea Gama
reprezentnd 50% din numrul de aciuni ale acesteia), rezerve 10.000, profituri nerepartizate 10.000, stocuri
150.000 (materii prime i materiale 20.000, producie n curs 105.000, produse finite 25.000), creane
250.000 (din care incerte 20.000) furnizori i creditori 180.000, datorii la bnci 100.000 (din care pe termen
lung 50.000), disponibiliti bneti 10.000.
Alte informaii:
- cldirile care reprezint 50% din activele corporale amortizabile au o valoare de pia cu 20% mai
mare dect valoarea contabil;
- activul net corectat al societtii Gama SA a fost la 31 decembrie N de 40.000; diferentele de curs
aferente creanelor n valut sunt la 31 decembrie de +30.000 lei.
- diferenele de curs aferente obligaiilor n valut sunt de +10.000 lei;
- stocurile fr micare sunt n sum de 15,000; din reevaluarea stocurilor au rezultat diferene
favorabile de 85.000.
Se cere:
1. S explicai trecerea de la bilanul contabil la bilanul economic i s elaborai bilanul economic al
societtii Oltina SA la 31 decembrie N.
2. S determinati valoarea intrinsec a unei aciuni Oltina SA la 31 decembrie N.
3. S elaborai bilanul funcional i bilanul financiar al societtii Oltina SA la 31 decembrie anul N.
4. Pe baza bilanurilor de mai sus facei o scurt prezentare a situaiei financiare a societii Oltina SA la 31
decembrie anul N.
Rezolvare:
Activ
Pasiv
Elemente
Val ctb
Ajustari Val ec
Elemente
Val ctb
Ajustari Val ec
Iombilizari
5.000
-5.000
- Capital
90.000
90.000
necorporale
social
Imobilizari
100.000 +10.000 110.000 Rezerve
10.000
10.000
corporale
Imobilizari
10.000 +10.000
20.000 Profituri
10.000 +2000030.000
financiare:1000act
nerepartizate
X 10lei la soc
Gama
Stocuri
150.000 +70.000 220.000 Furnizori si
180.000 +10.000 190.000
creditori
117

Creante
-incerte:20.000

250.000

+10.000

Disponibil banesti
Total active

10.000
525.000

95.000

260.000 Datorii la
banci TL:50.000lei
10.000 Dif. reeval
620.000 Total pasive

100.000

100.000

135.000
525.000

65.000
95.000

200.000
620.000

Imobilizari corporale: 50%x100.000=50.000x20/100=10.000


Imobilizari financiare: 40.000/2.000=20 ; (20-10)x1.000=10.000
Creante = -20.000+30.000= 10.000
Stocuri= -15.000+85.000= 70.000
Diferente din reevaluare = 95.000 30.000=65.000
Trecerea de la bilantul contabil la bilantul economic se face prin eliminarea activelor imobilizante
necorporale cu exceptia celor de dezvoltare, reevaluarea activelor corporale, imobilizarile financiare se
evalueaza in functie de tipul titlurilor,la nivelul stocurile s elimina cele cu miscare lenta, iar creantele se
elimina cele incerte si se reevalueaza cele in valuta la cursul BNR la ultima zi a lunii precedente.
Bilantul economic
Elemente
Sume
Elemente
Sume
Imobilizari
130.000 Capital propriu
330.000
Stocuri
220.000 Furnizori/creditori
190.000
Creante
260.000 Datorii la banci
100.000
Disponibil banesti
10.000
Total Activ
620.000 Total Pasiv
620.000
Valoarea intrinseca = ANC/Nr actiuni = 330.000/900=366,67lei
ANC= Capitaluri propriu +/-Dif din reev = 330.000
ANC= Total active Total datorii = 620.000-290.000=330.000
Bilant functional pe baza bilanutului economic
Elemente
Sume
Elemente
F. INV :
130.000 Capital propriu
Imobilizari
F.EXPL:
290.000 Datorii la banci
Stocuri+CreanteFurnizori/creditori
F. TREZ
10.000
Disponibil banesti
Total Activ
430.000 Total Pasiv

Sume

F.
330.000 FI
NAN
100.000 TA
RE

430.000

Functia de invetitie = Active imobilizate corporale+Active imobilizate financiare


Functia de exploatare = Stocuri+Creante-Obligatii nefinanciare
Functia de trezorerie = Disponibil banesti
Functia de finantare= Capital propriu +Obligatii financiare pe TS
Bilant financiar pe baza bilantului economic
Elemente
Sume
Imobilizari
130.000
Stocuri + creante
480.000
Disponibil banesti
10.000
Total Activ
620.000

Elemente
Capital permanent
Furnizori/creditori
Datorii la banci TS
Total Pasiv

Sume
380.000
190.000
50.000
620.000

FR = Capital permanent- Imobilizari = 380.000 130.000 = 250.000


NFR = Stocuri + Creante Funizori/Creditori = 480.000 190.000 = 290.000
TN = Disponibil Datorii la banci TS = 10.000 50.000 = - 40.000
TN = FR- NFR = 250.000-290.000 = -40.000
118

Observam o preocupare redusa a conducerii pentru investitie, desi prezinta un fond de rulment
pozitiv ceea ce inseamna ca are un capital permanent care finanteaza activele imobilizante si o parte din
activele circulante.
Societatea prezinta un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele temporare posibile de
mobilizat.In cazul in care conducerea ar duce o politica de investitie atunci se explica ca o situatie normala
cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare.
Dezechilibrul financiar al entitatii este dat de deficitul monetar, prin angajarea de noi credite pe TS,
adica dependenta societatii de resurse externe, se urmareste obtinerea celui mai mic cost de procurare al
noilor credite prin negocierea mai multor resurse de astfel de capital.
V5.A1.-2010 Bilanturile contabile ale intreprinderii pe ultimii 3 ani se prezinta astfel:
N-2
N-1
N
Inecorp (brevete)
300
300
300
IC
900
600
480
Stocuri
1500
1680
1800
Creante
1800
1680
1860
Disponibilitati
150
120
180
Capital soc
450
450
450
Rezerve
90
60
60
Obligatii nefin
2220
2250
2700
Obligatii fin
1890
1620
1410
Se cere:
a. S analizai n dinamic principalele funcii ale ntreprinderii i evoluia strii de echilibru financiar al
ntreprinderii. (4 p.) (si evolutia bratului levierului cerinta V42007)
b. S analizai evoluia pragului de rentabilitate al ntreprinderii tiind c rata de remunerare a activelor n
pia s-a meninut la 12%, iar rata de capitalizare a firmei a fost de 15%. (4 p.)
c. Ce valoare ar fi avut bilanul total din anul n, la finele anilor n-6 i n+4, (2 p.)
Rezolvare
a. Principalele functiile ale intreprinderii se analizeaza pe baza bilantului functional.
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in
evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
imob necorporale sunt active fictive, le eliminam din analiza.La elementele de Pasiv le scadem din pozitia
rez din reevaluare.
Bilant contabil fara active fictive
N-2
N-1
N
IC
900
600
480
Stocuri
1500 1680 1800
Creante
1800 1680 1860
Disponibilitati
150
120
180
TOTAL ACTIV
4350 4080 4320
Capital soc
450
450
450
Rezerve
90
60
60
Rezerve din reevaluare
-300 -300
-300
Obligatii nefin
2220 2250 2700
Obligatii fin
1890 1620 1410
TOTAL PASIV
4350 4080 4320
Fctia investitii=imobilizari corp
Fctia exploatare=Stocuri + Creante-Oblig nefin
Fctia de trez=disponibilitati
Fctia de finantare = surse proprii + surse imprumutate=(CS + rez) + Oblig.fin
Bilant functional
119

F.investitii
F exploatare
F.trezorerie
TOTAL ACTIV
F.finantare
-surse proprii
- surse impr.
TOTAL PASIV

N-2
900
1080
150
2130
2130
240
1890
2130

N-1
600
1110
120
1830
1830
210
1620
1830

N
480
960
180
1620
1620
210
1410
1620

N-1 / N-2
N / N-1
valori
%
valori
%
F.investitii
-300
67%
-120
80%
F exploatare
30
103%
-150
86%
F.trezorerie
-30
80%
60
150%
F.finantare
-300
86%
-210
89%
-surse proprii
-30
88%
0
100%
- surse impr.
-270
86%
-210
87%
Fctia de investitii a intreprinderii a scazut de la an la an, in anul n-1 la 67% din valoarea anului N, urmand ca
scada in continuarea, dar intr-un ritm mai incet. Rezulta ca intr nu a fost preocupata de reinnoirea
imobilizarilor. Se poate ca firma sa foloseasca in anii N-1 si N echipamente deja amortizate sau sa fi vandut
o parte din imobilizari.
Fctia de exploatare a crescut in N-1 cu 3%, urmand ca in anul N sa ajunga la 86% din valoarea anului N-1.
Chiar daca stocurile, creantele si obligatiile financiare au crescut, acest procent s-a datorat cresterii mai
alerte a obligatiilor nefinanciare fata de cresterea stocurilor si a creantelor.
Fctia de trez a scazut la 80% in anul N-1, iar apoi a crescut cu 60 um ceea ce inseamna o crestere de 50% in
anul N fata de anul N-1 (cresterea se bazeaza pe scaderea interesului pentru activitatile de investitii si
explorare.
Sursele proprii au scazut in anul N-1 cu 12%, urmand ca in anul N sa se mentina la aceeasi valoare ca in
anul N-1.
Sursel imprumutate scad de la an la an cu aprox acelasi procent (13-14%).
Bratul levierului = K proprii/k imprumutate
Analiza facandu-se pe baza bil functional, in formula bratului de levier la K proprii nu au fost incluse oblig
nefin.
Bratul levierului =surse proprii / surse impr
N-2
N-1
N
Bratul levierului
0.13
0.13
0.15
Se observa ca bratul levierului a fost constant pe parcursul celor 3 ani, imprumuturile de la banci neputand fi
acoperite de capitalurile proprii.
In calculul bilantului financiar am considerat ca toate obligatiile financiare sunt pe termen scurt, in problema
nespecificandu-se altfel.
Bilant financiar
N-2
N-1
N
Imobilizari
900
600
480
Stocuri+creante
3300
3360
3660
Disponibilitati
150
120
180
TOTAL ACTIV
4350
4080
4320
Cap.permanente
240
210
210
Oblig.nefinanciare
2220
2250
2700
Oblig. financiare
1890
1620
1410
TOTAL PASIV
4350
4080
4320
FR
-660
-390
-270
120

NFR
1080
1110
960
TN
-1740
-1500
-1230
FR = Cap permanente Imobilizari
NFR = Stocuri+creante oblig nefin
TN=disponibilitati oblig financiare
Relatia de echilibru: TN=FR-NFR
Capitalurile permanente nu acopera valoarea imobilizarilor in nici unul din anii analizati.
Oblligatiile nefinanciare sunt acoperite in intregime de catre stocuri+creante, ramanand surplus care poate fi
redirectionat catre imobilizari.
TN este negativa, ceea ce exprima o stare precara de echilibru financiar a intreprinderii.
b. Pragul de rentabilitate = ANCC * i (i=rata de remunerare a activelor in piata) si arata sub ce nivel
devine nerentabila continuarea activitatii firmei. O rentabilitate sub acest prag determina investitorii sa isi
reorienteze capitalurile catre activitati mai profitabile.
ANCC = Total active- Datorii
ANCC = Cap social + profit+rezerve+provizioane
Bilant economic
N-2
N-1
N
IC
900
600
480
Stocuri
1500 1680 1800
Creante
1800 1680 1860
Disponibilitati
150
120
180
TOTAL ACTIV
4350 4080 4320
Capital soc
450
450
450
Rezerve
90
60
60
Rezerve din reevaluare
-150
-120
-180
Obligatii nefin
2220 2250 2700
Obligatii fin
1890 1620 1410
TOTAL PASIV
4500 4260 4440
ANCC
240
210
210
prag de rentabilitate
28.8
25.2
25.2
Se observa pragul de rentabilitate a fost cel mai ridicat in anul N-2, urmand apoi sa scada de la 28.8 la 25.2,
in anii N-1 si N fiind constant.
c. pentru a afla valoarea bilantului total in anul n-6 si anul n+4 ne folosim de valoarea Ancontabil.
Valoarea lui ANC din anul n (in viitor) se aduce la valoarea din anul n-6 (il consideram prezent) prin
actualizare.
x = y / (1+i)n
ANCn-6=210/(1+15%)6 =91
Valoarea lui ANC din anul n (prezent) se duce la valoarea din anul n+4 (il consideram viitor) prin
capitalizare.
y=x(1+i)n
ANCn+4=ANC(n) x (1+i)4 = 210x ((1+15%)4 = 367
V5.A2.-2010 Situaia patrimonial a unei ntreprinderi, n valori contabile se prezint astfel:
- Imobilizri necorporale (Know-how)
- Imobilizri corporale
- Imobilizri financiare (plasamente financiare)
- Stocuri
- Creane
- Disponibiliti

300
2.400
300
7.500
9.000
450
121

- Capital social (1.000 aciuni)


3.000
- Rezerve
300
- Profit
450
- Obligaii nefinanciare
11.400
- Obligaii financiare
4.800
- din care pe termen lung
3.000
Se cere:
1. S explicai care sunt ajustrile ce ar trebui efectuate pentru ca pe baza bilanului contabil s elaborai
bilanul economic al acestei ntreprinderi. (3 p.)
2. tiind c la evaluarea recent fcut de o firm de consultan a rezultat c valoarea economic a fost
stabilit la: 3.000 lei la imobilizri corporale, 500 lei la imobilizri financiare, 7.300 lei la stocuri i 8.600 lei
la creane, determinai valoare intrinsec a unei aciuni. (4 p.)
3. Determinai principalele mase financiare ale ntreprinderii pe baza bilanului financiar al firmei. (3 p.)
Ajustari
- eliminare non valori
- inlocuirea valorilor contabile cu valorile economice
elemente

Val ctb

ajustari

Val
econom

Imob
necorp
Imob corp
Imob fin
Stocuri

300

-300

2.400
300
7.500

+600
+200
-200

Creante

9.000

-400

Dispon
Total

450
19.850

0
-100

Bilant economic
Elemente
Imobilizari
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Total activ

elemente

Val ctb

0 Cap.social
3.000 Rezerve
500 Profit
7.300 Rezerva
reev
8.600 Oblig
nefin
450 Oblig fin
19.850 Total

Sume

Elemente
3.500 Capital propriu
7.300 Obligatii
nefinanciare
8.600 Obligatii financiare
450
19.850 Total Pasiv

ajustari

Val econom

3.000

3.000

300
450
0

0
0
-100

300
450
-100

11.400

11.400

4.800
19.950

0
-100

4.800
19.850

Sume
3.650
11.400
4.800
19.850

Valoarea intrinseca= activ net corectat / nr actiuni


Activ net corectat = 3.650/ 1000 act = 3.650 lei
Bilant financiar
Elemente
Imobilizari
Stocuri+Creante
Disponibilitati
Total Active

Sume
3.500
15.900
450
19.850

Elemente
Capital permanent
Obligatii nefinanciare
Obligatii financiare
Total Pasive

Sume
6.650
11.400
1.800
19.850

FR financiar = Cap permanent activ imobilizat = 6.650- 3.500 = 3.150


FR propriu = Capital propriu activ imobilizat = 3.650-3.500 = 150
FR imprumutat = FR financiar FR propriu =3150-150= 3.000
NFR = active circulante datorii pe termen scurt = 15.900- 11.400 = 4.500
122

TN = FR NFR = 3.150 4.500 = - 1.350


TN= Disponibil Datorii financiare TS= 450-1.800= -1.350
AN 2011
V1.A1.-2011 Situaia patrimonial a SC Abrazivul SA la 31 decembrie 2010 se prezint astfel: Cheltuieli
nfiinare 56.000, Capital social (30.000 aciuni) 6.000.000, Terenuri 480.000, Rezervi 800.000, Construcii
3.200.000, Profituri 2.000.000, Echipamente 1.920.000, Provizioane pentru garanii 200.000, Mobilier
208.000, Provizioane pentru impozite de plat 120.000, Imobilizri necorporale (KH) 320.000, Obligaii
nefinanciare 4.800.000, Titluri de participare (1000 aciuni din cele 20.000 aciuni ale societii Ciocanul
SRL) 120.000, Obligaii financiare 2.464.000 - din care pe termen lung 2.000.000, Stocuri 2.800.000,
Creane 7.200.000', Disponibiliti 80.000
Alte informaii:
- ntreprinderea dispune de 4.000 mp teren n valoare de 480.000 din care construit 2000 mp.
Valoarea medie actual a terenurilor n zon este de 240 lei/mp. Pe piaa imobiliar pentru terenurile
construite se aplic o reducere de 50% la preurile pieei. Pentru evaluarea construciilor se folosete
metoda comparaiilor de pia. n aceeai zon industrial o uzin cu indicatori comparabili, s-a
vndut pentru un pre de 8.800 lei/mp suprafa la sol.
Aplicnd metode diferite n funcie de natur i categorie, echipamentele au fost evaluate la
3.000.000 lei, iar mobilierul ia 440.000 lei.
Activul net corijat al societii Ciocanul SRL, la data evalurii a fost stabilit la 4.800.000 lei.
Analiznd structura stocurilor au rezultat stocuri fr micare sau cu micare lent de 100.000 lei iar
celelalte stocuri au fost reevaluate la 3.000.000 lei.
n conturile bancare exist o sum de 1.200 Euro, cursul zilei fiind de 4,3 lei/euro, cu 0,30 lei/euro
mai mare dect cel de nregistrare n contabilitate. Creane n valoare de 400.000 lei sunt nencasate
de peste 90 zile. Capacitatea beneficiar exprimat prin profitul net a fost stabilit de experi ia
500.000 lei. Cifra de afaceri este de 36.000.000 lei pe an i crete cu 5% n urmtorii 5 ani de
previziuni. Necesarul de fond de rulment precum i fluxurile de numerar cresc cu 5% pe an.
Investiia de meninere este de 1.600.000 n fiecare an. Amortizrile sunt de 1.600.000 i cresc cu 5
% pe an.
Rata de actualizare a ntreprinderii determinat pe baza costului capitalului a fost stabilit la
15% iar rata de remunerare a activelor n pia este de 5%.
Mainile i utilajele nchiriate de la teri sunt n valoare de 600.000 lei.
Profitul nainte de impozitare i dobnzi este de 1.920.000 lei.
Nu au fost repartizri pentru dividende.
Coeficientul primei de risc a ntreprinderii este de 0,2 (20%).
S se determine:
1. Valoarea intrinsec a unei aciuni, prin ambele metode. (0.5p)
2. Valoarea unei aciuni prin actualizarea fluxurilor viitoare de numerar. (1p)
3. Pragul de rentabilitate al ntreprinderii innd cont de efortul investiional al acesteia, exprimat prin
ANC. (1 p)
4. Valoarea minim i maxim a Goodwill-ului. (0.5p)
5. Elaborai bilanul funcional i bilanul financiar i comentai situaia societii. (3p)
6. Determinai valoarea substanial brut i net. (ip)
7. Evaluai riscul de faliment i comentai starea de continuitate a societii. (1p)
8. Estimai valoarea de rentabilitate continu (a societii i a unei aciuni). (2p)
Rezolvare
Bilant contabil
ACTIV
PASIV
element
suma
element
suma
cladiri
3.200.000 Cap soc (30.000
6.000.000
123

terenuri
echip.industrial
Mobilier
Ch.infiintare
Imob necorp
IF (1.000 act din
20.000)
Stocuri
Creante
Sume in banci
Total Activ

act)
480.000 Rezerve
1.920.000 Profit net
Provizioane
208.000 garantii
Provizioane
56.000 garantii
Provizioane
320.000 impozite

800.000
2.000.000
200.000
200.000
120.000

120.000 Oblig.nefin.
Oblig.financiare
- t.l. 2.000.000
2.800.000
7.200.000
80.000
16.384.000 Total Pasiv

4.800.000
2.464.000

16.384.000

BILANT ECONOMIC
ACTIV
element

suma

PASIV
ajustari

val.justa

cladiri
terenuri

3.200.000
480.000

+14.400.000
+240.000

17.600.000
720.000

echip.industrial

1.920.000

+1.080.000

3.000.000

Mobilier

208.000

+232.000

440.000

Ch.infiintare
Imob necorp

56.000
320.000

-56.000
-320.000

0
0

120.000
2.800.000
7.200.000

+120.000
+200.000
-400.000

240.000
3.000.000
6.800.000

80.000

+360

80.360

16.384.000

15.496.360

31.880.360

IF (1.000 act din


20.000)
Stocuri
Creante
Sume in banci
Total Activ

element
Cap soc (30.000
act)
Rezerve

6.000.000
800.000

Profit net

2.000.000

Provizioane
garantii
Provizioane
impozite
Oblig.nefin.
Oblig.financiare
- t.l. 2.000.000

suma

ajustari

6.000.000
800.000
+100.800

200.000
120.000
4.800.000

Total Pasiv

16.384.000

2.100.800
200.000

-120.000

2.464.000
Dat fiscale
Dif.din reev.

val.justa

0
4.800.000

+19.200
+15.496.360

2.464.000
19.200
15.496.360

15.496.360

31.880.360

2. ANCC prin ambele metode.


Active fictive=chelt infiintare+imob necorp=56.000+320.000=376.000
Provizioanele pt garantii le consideram fundamentate, avand caracter de rezerva.
Pasive fictive= PROV IMP DE PLATA
Provizioanele pt impozite de plata sunt nefundamentate
Cand a fost constituit, provizionul pt imp de plata a fost considerat deductibil, deci a redus profitul si
drept urmare si datoriile fiscale cu 120.000*16%. Eliminarea acestui provizion din bil ec duce la
cresterea Rezultatului ex cu 120.000*(100%-16%)=100.800 um si cresterea datoriilor fiscale cu
120.000*16%=19.200 um.
Val justa teren = 2000 mp (cei neconstruiti) x 240 lei/mp + 2000 mp (cei construiti) x 240/2 lei =
480.000+240.000=720.000lei.
Val justa cladire=2000 mp construiti la sol x 8800 lei/mp = 17.600.000 lei
Val intrinseca act Ciocan = 1000/20000=0.05 => val justa TP = 0.05*4.800.000=240.000 lei
Ajustare stocuri =3.000.000-(2.800.000-100.000)-100.000=200.000
124

Creantele neincasate de peste 100 zile se scad din val.creante.


SC destine 1.000 act la SC Ciocanul din totalul de 20.000, ceea ce reprezinta 5%; ANCC =4.800.000, deci
valoarea justa a actiunilor detinute de SC este de 240.000 lei, 4.800.000x5%
Bilantul economic este un bilant de calcul teoretic, abstract, elaborat de experti exclusiv in scopuri de
analiza, expertiza, studiu sau cercetare, un bilant in care val contabile sunt inlocuite cu val economice ale
bunurilor adica val actualizate in timp si la piata din care face parte intreprinderea.
Evaluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii, intocmit dupa anumite
reguli si principii referitoare la evaluare. Acesta cuprinde patrimoniul exprimat in valori economice,
precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de conditiile normale de piata si nu de politicile
interne ale intreprinderii.
Pe baza bilantului ec. putem calcula activul net contabil corectat.
Metoda aditiva: ANCC = Cap soc+rezerve+Profit net+proviz+dif din
reeval=6.000.000+800.000+2.100.800+200.000+15.496.360= = 24.597.160 lei
Metoda substractiva: ANCC=total active-Total datorii=31.880.360-7.283.200=24.597.160 lei
1. Valoarea matematica a unei act = ANCC / nr.act = 24.597.160/30.000=819,91 lei/actiune
2. Valoare unei actiuni prin met fluxurilor viit de numerar (DCF)
Cash-flow=Profit net+amortiz+provizioane-Investitii-variatia NFR
Profit net = profit brut (din datele probl nu din bilant) x 84%=1.920.000*84%=1.612.800
Amortizare =1.600.000
Proviz = 200.000
Investitii = 1.600.000
BILANT FINANCIAR
ACTIV
Functia
Imobilizari
stocuri+creante
disp+val mob
Total Activ

suma
22.000.000
9.800.000
80.360
31.880.360

PASIV
Functia
Cap permanente
Oblig nefin
Oblig fin TS
Total Pasiv

suma
26.597.160
4.819.200
464.000
31.880.360

NFR = Creante + Socuri Obligatii nefinanciare = 9.800.000-4.819.200=4.980.800


Variatia NFR N+1/N= NFR N * 5% = 1245*5%=62.25
An
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
profit net
1.612.800
1.693.440 1.778.112 1.867.018 1.960.368 2.058.387
+ amortiz
1.600.000
1.680.000 1.764.000 1.852.200 1.944.810 2.042.051
+proviz
200.000
210.000
220.500
231.525
243.101
255.256
-investitii
1.600.000
1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000
-varNFR
249.040
261.492
274.567
288.295
302.710
CF
1.734.400 1.888.045 2.076.176 2.259.984 2.452.984
fact de
actualizare(1+15%)^n
1+15%=1.15
1.32
1.52
1.75
2.01
CF actualizat
CF/(1+i)^n
1.508.174 1.430.337 1.365.905 1.291.419 1.220.390
Valoarea intreprinderii prin fluxurile viitoare de numerar actualizate este data de suma fluxurilor de
numerar nete actualizate care raman in fiecare an in intreprindere pana la anul de prognoza n cand se
calculeaza valoarea reziduala a intreprinderii, actualizandu-se si aceasta. Anul de prognoza n al unei
firme, corespunde anului in care proprietarul trebuie sa provoace asemenea schimbari in viata
intreprinderii care sa-I permita sa-si reia ciclul vietii.Astfel de schimbari constau in cai de
restructurare cum ar fi : fuziunea , divizarea, asocierea de parti ale intreprinderii, injectii de capital
pentru inlocuirea tehnologiilor,modernizarea echipamentelor,reinnoirea lor.
CF = 6.816.225
125

Val intr DCF=suma CF actualizat + Vr/(1+i)^n= 6.816.225 + 8.140.001/


(1+15%)^5=6.816.225+4.049.752=10.865.977
Val reziduala = CF N+5 x z
z=1/(t-k)=1/(20%-5%)=6.67
Vr=CFn * z=1.220.390x6.67=8.140.001
z=1/(t-k)=1/(20%-5%)=6.67
t=rata de crestere a primei de risc=20%
k=rata de crestere a fluxului de numerar (5%)
Val unei act prin met DCF = 10.865.977/30.000=362,20
3.

Pragul de rentabilitate = ANCC * i (i=rata de remunerare a activelor in piata) si arata sub ce nivel
devine nerentabila continuarea activitatii firmei. O rentabilitate sub acest prag determina investitorii
sa isi reorienteze capitalurile catre activitati mai profitabile= 24.597.160x5%=1.229.858

4. Valoarea minima si maxima a Goodwill-ului


Good-will

=[CB medie ANCC x i(rata de remunerare)] / t(rata de actualizare)


=[500.000-24.597.160*5%]/15%=(500.000-1.229.858)/15%= -4.865.720
Goodwill-ul reprezinta o buna cunoastere din partea pietii a modului in care intreprinderea
gestioneaza si exploateaza elementele intangibile de care dispune.Elementele intangibile sunt de regula
elemente imateriale care pot sau nu sa fie inregistrate in bilant, dar care influenteaza valoarea
intreprinderii, ele constituind sursa unui superprofit,superbeneficiu sau renta de goodwill, adica
profitul pe care intreprinderea il obtine peste pragul de rentabilitate in functie de efortul investitional
existent.
Firma se afla in situatia de bad-will, deci este sub pragul de rentabilitate, ceea ce va face investitorii sa isi
orienteze capitalul spre alte afaceri.
5. Bilantul functional este elaborat de expertii contabili pe cel putin 2-3 ani anteriori pt studierea
preocuparilor managementului in ceea ce priveste dezvoltarea functiilor vitale ale intr (investitii;
expl; trez si finantare).
Fctia investitii=total imobilizari
Fctia expl=Stocuri+creante-Oblig nefin (clasa 4)
Fctia trez=disponibil+val mobiliare (cl.5)
Fctia finantare surse proprii=Kpr (CS+Rez+Profit+dif din reeval+Proviz)
Fctia finantare surse imprumutate=Oblig financiare ts+tl
BILANT FUNCTIONAL
ACTIV
PASIV
Functia
suma
Functia
suma
fctia de investitii
22.000.000 Fctia de finantare
fctia de expl
4.980.800
- surse proprii
24.597.160
Fctia de trez
80.360
- surse impr
2.464.000
Total Activ
27.061.160 Total Pasiv
27.061.160
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in
evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
Functia de investitii sta la baza strategiei de reinnoire, mai mult sau mai putin rapida a echipamentelor cat
a optiunilor de oportunitate a dezvoltarii, intre investitiile productive si participatiile financiare.
Functia de finantare sta la baza strategiei optime de finantare a intreprinderii, motivata de cresterea valorii
acesteia prin reducerea costului mediu ponderat al capitalurilor.
Functiei de exploatare ii corespund fluxurile de aprovizionare productie si vanzari generatoare de stocuri
reale si financiare, care se reinnoiesc cu o anumite regularitate.
BILANT FINANCIAR
126

ACTIV
Functia
Imobilizari
stocuri+creante
disp+val mob
Total Activ

suma
22.000.000
9.800.000
80.360
31.880.360

PASIV
Functia
Cap permanente
Oblig nefin
Oblig fin TS
Total Pasiv

suma
26.597.160
4.819.200
464.000
31.880.360

FR = Capital permanent Imobilizari = 22.000.000-26.597.160= - 4.597.160


NFR = Creante + Socuri Obligatii nefinanciare = 9.800.000-4.819.200 = 4.980.800
TN = Disponibil Obligatii financiare = FR-NFR= - 383.640
Intr se afla in dezechilibru financiar.
Bilantul financiar - este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilantul contabil, a celor trei mari
mase financiare ale intreprinderii:
fondul de rulment net global ;
necesarul de fond de rulment ;
trezoreria intreprinderii.
Pornind de la un anumit echilibru care trebuie sa existe intre durata unei operatii de finantat si durata
mijloacelor de finantare corespunzatoare, bilantul financiar pune in evidenta doua reguli principale ale
finantarii, respectiv nevoile permanente vor fi acoperite din capitaluri permanente, indeosebi din
capitalurile proprii, in timp ce nevoile temporare vor fi in mod normal, finantate din resurse temporare.
Nerespectarea regulilor de finantare va determina o situatie de dezechilibru financiar.
Partea de sus a bilantului reflecta echilibru financiar pe termen lung, iar partea de jos echilibrul financiar
pe termen scurt.
6. VSB = TA bil.ec + bunuri luate in chirie bunuri date cu chirie = 31.880.360+600.0000=32.480.360
VSN = VSB-total datorii=32.480.360 -fz-oblig stat-oblig salariati-oblig fin)=32.480.3607.283.200=25.197.167
7. Riscul de faliment = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 +
1X5=1,2*0,31+1,4*0,05+3,3*0,06+0,6*3,38+1,13= 3,80
X1 = Active circulante / Total active = (9.800.000+80.360)/31.880.360= 0,31
X2 = Profit net-Dividende / Total active =1.920.000*84%/31.880.360=0,05
X3 = Profit inainte de dob/ Total active = 1.920.000/31.880.360= 0,06
X4 = ANCC / total Datorii = 24.597.160/7.283.200=3,38
X5 = Cifra de afaceri / Total Active = 36.000.000/31.880.360= 1,13
Z = 3,8
Z > 3 : situatie financiara buna
8. Valoarea de rentabilitate continua=CB+CB/rata de actualizare=500.000+500.000/0.15=3.833.333
lei
(pt rata de actualizare este folosita rata de capitalizare din enunt...)
Val. act.= 3.833.333/30.000=127,77 lei/act.
V1.A2.-2011 Societatea A absoarbe societatei B; bilanurile celor dou societi se prezint astfel:
Societatea A
Cheltuieli de nfiinare
240.000
Terenuri
720.000
Cldiri
480.000
Echipamente
1.500.000
Titluri de participare
300.000
Stocuri
3.600.000
Creane
5.100.000
din care Soc. B
360.000
127

Disponibiliti
Capital social (10.000
aciuni)
Rezerve
Profit
Obligaii nefinanciare
Obligaii financiare
Societatea B
Cheltuieli de nfiinare
Imobilizri necorporale
(KH)
Imobilizri corporale
Stocuri
Creane
Disponibiliti
Capital social
(25.000aciuni)
Rezerve
Profit
Provizioane
Obligaii nefinanciare
Obligaii financiare

60.000
3.600.000
120.000
120.000
3.240.000
4.920.000
120.000
240.000
1.800.000
3.000.000
4.500.000
60.000
1.500.000
60.000
60.000
330.000
3.600.000
4.170.000

Proiectul de fuziune prevede:


metoda de fuziune: prin absorbie (A absoarbe B)
raportul de schimb se stabilete pe baza valorii intrinsece a titlurilor fiecrei societi (valori
determinate prin metoda ANC).
Alte informaii:
valorile de aport stabilite prin evaluarea de ctre o societate specializat a patrimoniului
societii absorbite sunt:
fond comercial
600.000
imobilizri corporale
2.400.000
stocuri
2.100.000
creane
4.200.000
- fondul comercial al societii absorbante a fost evaluat la 900.000.
- imobilizrile corporale ale absorbantei au fost evaluate ia 4.500.000. ,
- absorbanta preia integral datoriile absorbitei ct i elementele pentru care s-au creat provizioanele
pentru risc contabilizate.
- absorbanta deine 500 de titluri n societatea B.
Se cere:
1. Determinarea raportului de schimb (2p)
2. Calculul numrului de aciuni de emis de ctre Societatea A (2p)
3. Determinarea primei de fuziune (1p)
4. Contabilizarea operaiunilor la Societatea A: (2p)
- modificarea capitalului social
- preluarea activelor i pasivelor Societii B
- contabilizarea obligaiilor reciproce.
5. ntocmirea bilanului dup fuziune (3p)
Rezolvare:
1.

Determinarea raportului de schimb


128

Raportul de schimb se determina pe baza valorii intrinseci a unei actiuni A si a unei actiuni B, determinate
pe baza ANCC.
ANCC B prin metoda aditiva:
Capital social
+1.500.000
Rezerve
+ 60.000
Profit
+ 60.000
Provizioane
+330.000
Active fictive (cheltuieli de infintare+imob. necorporale)
-360.000
Plus valoare fond comercial
+ 600.000
Plus valoare imobilizari corporale (2.400.000+ 600.000
1.800.000=600.000)
Plus valoare stocuri (2.100.000-3.000.000= -900.000)
- 900.000
Plus valoare creante (4.200.000-4.500.000=-300.000)
- 300.000
Total ANCC B
1.590.000
VN B= CS/nr act =1.500.000/25.000=60 lei/act
V intrinseca B= ANCC/nr act=1.590.000/25.000=63.6 lei/act
ANCC A prin metoda aditiva:
Capital social
+3.600.000
Rezerve
+120.000
Profit
+120.000
Active fictive (cheltuieli de infintare)
-240.000
Plus valoare actiuni B (5000x63,6)-(5000x60)=318.00018.000
300.000=18.000)
Plus valoare imobilizari corporale (4.500.000+ 1.800.000
2.700.000=1.800.000)
Plus valoare fond comercial
+900.000
Total ANCC
6.318.000
A detine 5.000 titluri in B; Cap Soc B are 25.000 actiuni =>A detine 20% din Cap Soc B.
TP puse in echivalenta = ANCC B * 20% = 1.590.000*20%=318.000 lei
VN A=CS/nr act=3.600.000/10.000=360 lei/act
V intrinseca A=ANCC/nr act=6.318.000/10.000=631.8 lei/act
Raport de schimb = Actiunea B / Actiunea A= 63.6/ 631,8= 0.1
1 actiune B = 0.1 actiuni A
2) Calcul numarului de actiuni emis de societatea A= Rs x Nr act B care nu sunt detinute de A
=Rs x (nr act B-nr act detinute de A)==0.1 x (25.000-5.000)i =2.000 actiuni
3. Determinarea primei de fuziune:
Cresterea de capital social = 2.000 act x 360 lei = 720.000 lei
Aport societatea A = ANC B x (100% - 20%) = 1.590.000 x 80% = 1.272.000 lei
Prima fuziune complementara = 5.000 act x (val intriseca B val nom B) = 5.000 x (63,6 60) = 18.000 lei
Prima fuziune = 1.272.000 lei 720.000 lei+ 18.000 lei = 570.000 lei
Prima de emisiune = ANCCB*80%(partea nedetinuta de Ain B)-Maj Cap Soc A=1.272.000-720.000=552.000 lei
Prima fuziune suplimentara= prima de emisiune datorata plusvalorii TP deja detinute de Ala B
=5.000 x (63.6-60)= 18.000
Prima de fuziune: prima de emisiune+prima de fuziune suplimentara=552.000+18.000=570.000
5)Contabilitatea la societatea A:
- majorarea capitalului (actiunile deja detinute se anuleaza): prima de fuziuni se diminueaza cu val.provizioane pt ca in enunt se
specifica ca si acestea sunt preluate de catre A)
456
=
%
1.590.000
1012
720.000
261
300.000
1042
570.000
BILANT ECONOMIC B

129

ACTIV
element
Ch.infiintare
Imob necorp
Fd com
Imob
corporale
stocuri
Creante
Disponibil
Total Activ

PASIV

suma

ajustari

val.justa

120 000
240 000
0

-120 000
-240 000
600.000

0
0
600 000

1 800 000
3 000 000
4 500 000

600.000
- 900.000
- 300.000

2 400 000
2 100 000
4 200 000

60 000
9 720 000

60 000
-360 000

preluarea activelor societatii B:


%
=
456
213
3xx
41x
5121
2071
- preluarea elementelor de pasiv:
456
=
%
Obligatii
nefinanciare
Obligatii
financiare

9 360 000

element
Cap soc (25.000
act)
Rezerve
Profit

suma

ajustari

val.justa

1 500 000
60 000
60 000

1 500 000
60 000
60 000

330 000

Provizioane
Dif din reeval
Oblig nefin

3 600 000

330 000
-360 000
3 600 000

Oblig fin

4 170 000

4 170 000

Total Pasiv

9 720 000

-360 000

-360 000

9 360 000

9 360 000
2 400 000
2 100 000
4 200 000
60 000
600 000
7 770 000
3 600 000
4 170 000

Contabilizarea operatiunilor reciproce:


401 = 411 360.000 lei
BILANT A dupa fuziune
ACTIV
element
fd comercial
Imob corp
stocuri
Creante
Disponibil

Total Activ

Val A

PASIV
Val B

Total

element

Val A

Val B

Total

900 000

600 000

1 800 000

Cap soc (10 act)

4 320 000

4 320 000

4 500 000
3 600 000
4 740 000
60 000

2 400 000
2 100 000
4 200 000
60 000

6 900 000
5 700 000
8.940 000
120 000

Rezerve
Prime de fz
Profit
Dif.reev
Oblig nefin

120 000
570 000
120 000
2.460.000
3 240 000

3 240 000

120 000
570 000
120 000
2.460.000
6 480 000

Oblig fin

4 920 000

4 170 000

9 090 000

15 750 000

7 410 000

23 160 000

13 800 000

9 360 000

23 160 000

Total Pasiv

Capital social dupa fuziune=Capital soc A + maj CS


Valoarea creante A este corectata in minus cu valoarea creantelor pe care le avea B la A; drept consecinta
valoarea oblig nefin B se reduce cu aceasi valoare (contabilizarea operatiunilor reciproce).
Dif reev soc A= 2.478.000-18.000(incorporate in prime de fuziune)=2.460.000
V2.A1.-2011 La o societate comercial care ncheie situaiile financiare 31 decembrie i le d publicitii la
15 aprilie anul viitor, un anumit numr de evenimente au aprut dup nchiderea exerciiului la 31
decembrie anul N:
1. Anunarea unei restructurri importante dintr-o uzin a societii. Anunul a fost realizat pe 28
decembrie N, dar innd seama de srbtori, acesta nu a fost cunoscut de public dect pe 2 ianuarie
N+1.
2. Anunarea n data de 15 mai N+1 a unui plan de ncetare a activitii.
3. Un contract de construcii, n curs la 31 decembrie N, este constatat deficitar la 1 iulie N+1.
130

4. Achiziionarea n martie N+1 a unui ansamblu de drepturi de proprietate industrial i comercial a

unui produs.
5. nscrierea n activ a cheltuielilor de dezvoltare. Informaiile cunoscute n martie N+1 ne las s

credem c produsul vizat de cheltuielile angajate are puine anse de reuit.


6. Determinarea manierei definitive a preului de achiziie a unui bun imobilizat recepionat nainte de

nchidere.
7. Expertiz care permite degajarea unei valori inferioare celei constatate n contabilitate. Cesiunile de

imobilizri efectuate dup nchidere dau impresia unei valori inferioare valorii contabile de
nchidere.
8. Cesiunea la nceputul N+1 a unui imobil de birouri care genereaz o plus-valoare.
9. Cunoaterea, n cursul primului trimestru din N+1, a unor elemente de evaluare legate de
perspective de realizare sau de rentabilitate recente i de modificri de conjunctur care dau
impresia unei scderi a valorii titlurilor de participare. Recepia, ulterioar nchiderii a unor situaii
financiare i alte informaii privind o filial punnd n eviden o diminuare permanent a valorii
investiiei.
10. Scderea substanial n raport cu valoarea de inventar a cursului bursier a titlurilor imobilizate
altele dect participaiile.
11. Scdere a preului datorit produciei abundente de produse finite. Valoarea realizrii stocurilor la 31
martie N+1 devine inferioar celei de la 31 decembrie N.
12. Variaia substanial a ratelor de schimb valutar (dolar i euro), dup 1 ianuarie N+1.
Se cere:
a) S analizai fiecare operaiune. (5p)
b) S precizai incidena contabil a fiecrei operaiuni. (5p)
Rezolvare
1.Anunarea unei restructurri importante dintr-o uzin a societii. Anunul a fost realizat pe 28
decembrie N, dar innd seama de srbtori, acesta nu a fost cunoscut de public dect pe 2 ianuarie N+1.
Analiza Acest eveniment are o origine anterioar datei de 31 dec. N. Hotrrea luat la 28 dec. N este
cunoscut de participanii la viaa ntreprinderii (salariai, conductori, asociai) naintea ncheierii situaiilor
financiare. Criteriile definite de IAS 37 referitor la provizioane pot fi considerate ca fiind ndeplinite. n ce
privete restructurrile, IAS 37 prevede ca entitatea s aib un plan formalizat i detaliat al restructurrii care
s precizeze cel puin activitatea la care se refer, principalele locaii afectate, numrul aproximativ i
funcia persoanelor indemnizate cu titlu de ncheiere a contractelor de munc, cheltuielile angajate, data la
care planul se va pune n lucru
Inciden contabil: Trebuie nregistrat un provizion pentru restructurare care va include numai
cheltuielile care sunt n mod necesar antrenate de restructurare i care nu se refer la activitatea curent a
entitii
2. Anunarea n data de 15 mai N+1 a unui plan de ncetare a activitii.
Analiza .Nu afecteaza exercitiul financiar, deoarece este trecut de 15 aprilie nu este recunoscut ca
eveniment ulterior bilantului, in consecinta entitatea nu isi ajusteaza situatiile financiare aferente anului N.
Inciden contabil: Meniune eventual n notele anexe dac evenimentul are consecine financiare
semnificative i dac cunoaterea lui este necesar pentru aprecierea activitii entitii
3. Un contract de construcii, n curs la 31 decembrie N, este constatat deficitar la 1 iulie N+1.
Analiz: Eveniment survenit ulterior nchiderii exerciiului dar care ar putea fi ataat exerciiului
ncheiat (contractul de construcie exista la 31 dec. N). Cunoaterea acestui eveniment mult dup publicarea
situaiilor financiare nu permite luarea sa n considerare ca eveniment posterior.
Inciden contabil: Nicio meniune n situaiile financiare. Dac evenimentul ar fi fost cunoscut naintea
datei ntocmirii situaiilor financiare, trebuia constatat un provizion pentru pierderi
4. Achiziionarea n martie N+1 a unui ansamblu de drepturi de proprietate industrial i comercial a
unui produs.
Analiz: Eveniment survenit ulterior ncheierii exerciiului i care nu este ataabil exerciiului ncheiat.
131

Inciden contabil: Meniune eventual n notele anexe (sau n raportul de gestiune) dac evenimentul
are consecine financiare semnificative i, dac cunoaterea sa este necesar pentru aprecierea activitii
societii.
5. nscrierea n activ a cheltuielilor de dezvoltare. Informaiile cunoscute n martie N+1 ne las s
credem c produsul vizat de cheltuielile angajate are puine anse de reuit.
Analiz: Eveniment survenit ulterior nchiderii exerciiului dar ataabil la exerciiul ncheiat (exist o
legtur direct i preponderent).
Inciden contabil: nregistrarea cheltuielilor de dezvoltare n conturile de cheltuieli ntruct
condiiile necesare imobilizrii acestora nu sunt reunite (ansa de reuit).
6. Determinarea manierei definitive a preului de achiziie a unui bun imobilizat recepionat nainte
de nchidere.
Analiz: Eveniment survenit ulterior ncheierii exerciiului dar ataabil exerciiului ncheiat (exist o
legtur direct i preponderent).
Inciden contabil: ajustarea contului respectiv de imobilizri.
7. Expertiz care permite degajarea unei valori inferioare celei constatate n contabilitate. Cesiunile
de imobilizri efectuate dup nchidere dau impresia unei valori inferioare valorii contabile de nchidere.
Analiz: Eveniment survenit ulterior nchiderii exerciiului dar ataabil la exerciiul ncheiat.
Inciden contabil: Ajustarea valorii imobilizrii (constituirea unui provizion pentru depreciere) i
informarea n anexe (dac evenimentul este semnificativ).
8. Cesiunea la nceputul N+1 a unui imobil de birouri care genereaz o plus-valoare.
Analiz: Eveniment survenit posterior nchiderii exerciiului i neataabil exerciiului ncheiat.
Inciden contabil: meniune eventual n anexe dac societatea estimeaz c acest eveniment are
consecine financiare se mnificative i dac cunoaterea sa modific aprecierea situaiei financiare a acesteia.
9. Cunoaterea, n cursul primului trimestru din N+1, a unor elemente de evaluare legate de
perspective de realizare sau de rentabilitate recente i de modificri de conjunctur care dau impresia unei
scderi a valorii titlurilor de participare. Recepia, ulterioar nchiderii a unor situaii financiare i alte
informaii privind o filial punnd n eviden o diminuare permanent a valorii investitiei.
Analiz: n msura n care metoda evalurii titlurilor de participare are la baz valoarea de folosin
(cursul bursier, rentabilitate, capitaluri proprii etc.) evenimentele noi sunt ataabile exerciiului ncheiat.
Titlurile de participare nu figureaz dect n situaiile financiare ale societii. Ele sunt evaluate conform
IAS 39 ca active financiare disponibile la vnzare (adic la valoarea just, diferenele fiind nregistrate n
capitaluri proprii).
Inciden contabil: Ajustarea valorii de inventar a titlurilor.
10. Scderea substanial n raport cu valoarea de inventar a cursului bursier a titlurilor imobilizate
altele dect participatiile.
Entitatea nu isi ajusteaza situatiile financiare, deoarece titlurile se iau in ultima zi a anului .
Analiz: Titlurile imobilizate (altele dect cele de participare) sunt evaluate la cursul lor n burs la
sfritul exerciiului (ultima zi sau cursul mediu din ultima lun).
Incidena contabil: Informarea eventual n anexe dac importana este considerat semnificativ.
11. Scdere a preului datorit produciei abundente de produse finite. Valoarea realizrii stocurilor
la 31 martie N+1 devine inferioar celei de la 31 decembrie N.
Analiz: Eveniment posterior ataabil exerciiului ncheiat. Continuarea scderii cursurilor la nchiderea
exerciiilor constituie un element complementar aprecierii valorii elementelor de activ ale ntreprinderii.
Inciden contabil: nregistrarea unui provizion pentru depreciere sau a unui provizion pentru risc
12. Variaia substanial a ratelor de schimb valutar (dolar i euro), dup 1 ianuarie N+1.
Analiz: Eveniment survenit ulterior nchiderii exerciiului i neataabil la exerciiul ncheiat.
Inciden contabil: Meniune eventual n notele anexe dac societatea estimeaz c acest
132

eveniment are consecine financiare semnificative i cunoaterea acestuia ar modifica aprecierea


asupra situaiei financiare a societii.
V2.A2.-2011 Avei urmtoarele informaii privind situaia patrimonial a ntreprinderii la finele anului N:
Terenuri 1.200.000, Cheltuieli de nfiinare 140.000, Construcii 8.000.000, Echipamente 4.800.000,
Mobilier 520.000, Amenajri i instalaii 1.600.000, Stocuri 7.000.000, Creane 18.820.000, Capital social
10.000.000 (10.000 aciuni), Cheltuieli anticipate 500.000, rezerve 8.480.000, Venituri anticipate 500.000,
Profituri 4.660.000, Provizioane pentru restructurri 800.000, Provizioane pentru impozite de plat
1.600.000, Datorii pe termen lung 5.200.000, Obligaii nefinanciare 11.340.000.
Alte informaii:
ntreprinderea a raportat prin bilan profituri nete de: 4.800.000 n anul N-1 i 4.200.000 n anul N-2
i estimeaz profituri nete de 4.000.000 n anul N+1, 4.200.000 n anul N+2 i 4.400.000 n anul
N+3.
n anul N-1 instalaia de baz a ntreprinderii a fost n reparaie timp de 2 luni urmare unei explozii
care a avut loc, iar n anul N-2 au avut loc 5 greve a cte 3 zile cu ntreruperea total a lucrului.
Echipamente n valoare de 800.000 sunt fr utilitate n cadrul ntreprinderii.
n luna martie anul N+1 ntreprinderea face obiectul unei tranzacii comerciale n sectorul privat.
O firm de consultan a stabilit diferene poteniale de valoare dup cum urmeaz: -3.000.000 la
imobilizri corporale, +300.000 la stocuri, -1.000.000 la creane i +300.000 la obligaiile n valut.
Se cere:
1. S elaborai bilanul contabil la 31 decembrie N pe principalele sale mase contabile i s determinai
valoarea contabil a ntreprinderii la aceast dat. (4p)
2. S determinai Activul Net Corijat la 31 decembrie N prin ambele metode i s calculai valoarea
intrinsec a unei aciuni a ntreprinderii la 31 decembrie N. (3p)
3. Care este valoarea de rentabilitate continu a ntreprinderii tiind c la data tranzaciei rata de
capitalizare a fost de 20%. (3p)
Rezolvare
1. Bilantul contabil si principalele mase contabile .
Imobilizrile
necorporale
Imobilizri corporale
Imobilizri financiare
TOTAL
IMOBILIZARI
Stocuri
Creane
Cheltuieli anticipate
TOTAL

140.000Capitaluri proprii
16.120.000Obligaii nefinanciare_
0Obligaii financiare

25.540.000
11.340.000
5.200.000

16.260.000TOTAL DATORII

16.540.000

7.000.000Venituri anticipate
18.820.000
500.000
42.580.000TOTAL

500.000

42.580.000

Pentru a determina valoarea contabila intocmim bilantul economic la 31 decembrie N


Explicatii

Bilant contabil

Corectii

Imobilizari
corporale
Imobilizari
necorporale
Imobilizari
financiare

16.120.000
140.000

-800.00
-3.000.000
-140.000

BilantExplicatii
Bilant contabil
economic
12.320.000Capital social ?
10.000.000
(10.000 actiuni)
0rezerve
8.480.000
0Profituri

4.660.000

Corectii

Bilant
economic
0 10.000.000
0

8.480.000

-300.000

4.360.000

133

Stocuri :

7.000.000

+300.000

Creante

18.820.000

-1.000.000
+500.000

500.000

-500.000

Cheltuieli
anticipate

TOTAL

42.580.000

-4.640.000

7.300.000Provizioane ptr
impozite de plata
18.320.000Provizioane
pentru
restructurari
0Datorii
pe
termen lung
Obligatii
nefinanciare
Venituri
anticipate
Diferente
de
reevaluare
37.940.000

1.600.000

1.600.000

800.000

800.000

5.200.000

5.200.000

11.340.000

+300.000 12.140.000
+500.000
-500.000
0

500.000
0
42.580/000

-4.640.000

-4.640.000

-4.640.000 37.940.000

ANC =Total active reevaluat total datorii=37.940.000-17.340.000=20.600.000


ANC=capital propriu +/- diferente din reevaluare
=10.000.000+8.480.000+4.360.000+1.600.000+800.000-4.640.000=20.600.000
2.ANC=20.600.000
Valoarea intrinseca a unei actiuni =ANC/nr actiuni=20.600.000/10.000=2.060 ron /actiune
1. Valoarea rentabilitatii continue a intreprinderii =CB+CB/r
Calculam capacitatea beneficiara ca fiind media profiturilor nete anuale din intreaga perioada
trecuta si viitoare (2 ani din perioada trecuta si 3 ani din perioada viitoare )-se recomanda in evaluarea
intreprinderilor tranzactionate in sectorul provat
N-2=4.200.000
N-1= 4.800.000
N=4.660.000
N+1=4.000.000
N+2=4.200.000
N+3=4.400.000
Capacitatea beneficiara =4.376.666
Valoarea REntabilitatii continue =
CB +CB/r=4.376.777+4.376.666/20%=4.376.777+21.883.330=26.259.996
V3.A1.-2011 Societatea X SRL prezint la 31 decembrie anul N urmatoarea situaie patrimonial:
capital social 900.000 (9000 aciuni a 100 lei), imobilizri corporale 1.000.000, imobilizri necorporale
(licen) 50.000, imobilizri financiare 100.000 (10.000 aciuni cu valoare nominal de 10, deinute la
societatea Y SRL reprezentnd 50% din numrul de aciuni ale acesteia), rezerve 100.000, profituri
nerepartizate 100.000, stocuri 1.500.000 (materii prime i materiale 200.000, producie n curs
1.050.000 produse finite 250.000), creane 2.500.000 (din care incerte 200.000) furnizori i creditori
3.150.000, datorii la bnci 1.000.000 (din care pe termen lung 500.000), disponibiliti bneti 100.000.
Alte informaii:
cldirile care reprezint 50% din activele corporale amortizabile au o valoare de pia cu 20%
mai mare dect valoarea contabil;
activul net corectat al societii Y SRL a fost la 31 decembrie N de 400.000; -- diferenele de
curs aferente creanelor n valut sunt la 31 decembrie de +300.000 lei;
-

diferenele de curs aferente obligaiilor n valut sunt de +100.000;

stocurile fr micare sunt n sum de 150.000;

din reevaluarea stocurilor au rezultat diferene favorabile de 850.000.


Se cere:
134

S explicai trecerea de la bilanul contabil la bilanul economic i s elaborai bilanul economic


al societii X SRL la 31 decembrie N. (3p)
2. S determinai valoarea intrinsec a unei aciuni X SRL la 31 decembrie N. (2p)
3. S elaborai bilanul funcional i bilanul financiar al societtii X SRL la 31 decembrie anul N.
(3p)
4. Pe baza bilanurilor de mai sus facei o scurt prezentare a situaiei financiare a societii X SRL
la 31 decembrie anul N. (2p)
1.

Rezolvare:
Activ

Pasiv

Elemente
Iombilizari
necorporale
Imobilizari
corporale
Imobilizari
financiare:10000act
X 10lei la soc
Gama
Stocuri

Val ctb
50.000

Ajustari
-50.000

Val ec

1.000.000

+100.000

1.100.000

100.000

+100.000

1.500.000

Creante
-incerte:200.000
Disponibil banesti
Total active

Elemente
Capital social

Val ctb
900.000

Ajustari
-

Val ec
900.000

Rezerve

100.000

100.000

200.000

Profituri
nerepartizate

100.000

+200.000

300.000

+700.000

2.200.000

1.800.000

+100.000

1.900.000

2.500.000

+100.000

2.600.000

1.000.000

1.000.000

100.000
5.250.000

950.000

100.000
6.200.000

Furnizori si
creditori
Datorii la
banci TL:50.000lei
Dif. reeval
Total pasive

1.350.000
5.250.000

650.000
950.000

2.000.000
6.200.000

Imobilizari corporale: 50%x1.000.000=500.000x20/100=100.000


Imobilizari financiare: 400.000/2.000=20 ; (20-10)x10.000=100.000
Creante = -200.000+300.000= 100.000
Stocuri= -150.000+850.000= 700.000
Diferente din reevaluare = 950.000 300.000=650.000
Trecerea de la bilantul contabil la bilantul economic se face prin eliminarea activelor imobilizante
necorporale cu exceptia celor de dezvoltare, reevaluarea activelor corporale, imobilizarile financiare se
evalueaza in functie de tipul titlurilor,la nivelul stocurile s elimina cele cu miscare lenta, iar creantele se
elimina cele incerte si se reevalueaza cele in valuta la cursul BNR la ultima zi a lunii precedente.
Bilantul economic
Elemente
Sume
Elemente
Sume
Imobilizari
1.300.000 Capital propriu
3.300.000
Stocuri
2.200.000 Furnizori/creditori
1.900.000
Creante
2.600.000 Datorii la banci
1.000.000
Disponibil banesti
100.000
Total Activ
6.200.000 Total Pasiv
6.200.000
Valoarea intrinseca = ANC/Nr actiuni = 3.300.000/9000=366,67lei
ANC= Capitaluri propriu +/-Dif din reev = 3.300.000
ANC= Total active Total datorii = 6.200.000-2.900.000=3.300.000
Bilant functional pe baza bilanutului economic
Elemente
Sume
Elemente
F. INV :
1.300.000 Capital propriu
Imobilizari
F.EXPL:
2.900.000 Datorii la banci
Stocuri+CreanteFurnizori/creditori
F. TREZ
100.000

Sume

F.
3.300.000 FI
NAN
1.000.000 TA
RE

135

Disponibil banesti
Total Activ

4.300.000 Total Pasiv

4.300.000

Functia de invetitie = Active imobilizate corporale+Active imobilizate financiare


Functia de exploatare = Stocuri+Creante-Obligatii nefinanciare
Functia de trezorerie = Disponibil banesti
Functia de finantare= Capital propriu +Obligatii financiare pe TS
Bilant financiar pe baza bilantului economic
Elemente
Sume
Imobilizari
1.300.000
Stocuri + creante
4.800.000
Disponibil banesti
100.000
Total Activ
6.200.000

Elemente
Capital permanent
Furnizori/creditori
Datorii la banci TS
Total Pasiv

Sume
3.800.000
1.900.000
500.000
6.200.000

FR = Capital permanent- Imobilizari = 3.800.000 1.300.000 = 2.500.000


NFR = Stocuri + Creante Funizori/Creditori = 4.800.000 1.900.000 = 2.900.000
TN = Disponibil Datorii la banci TS = 100.000 500.000 = - 400.000
TN = FR- NFR = 2.500.000-2.900.000 = -400.000
Observam o preocupare redusa a conducerii pentru investitie, desi prezinta un fond de rulment
pozitiv ceea ce inseamna ca are un capital permanent care finanteaza activele imobilizante si o parte din
activele circulante.
Societatea prezinta un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele temporare posibile de
mobilizat.In cazul in care conducerea ar duce o politica de investitie atunci se explica ca o situatie normala
cresterea nevoii de finantare a ciclului de exploatare.
Dezechilibrul financiar al entitatii este dat de deficitul monetar, prin angajarea de noi credite pe TS,
adica dependenta societatii de resurse externe, se urmareste obtinerea celui mai mic cost de procurare al
noilor credite prin negocierea mai multor resurse de astfel de capital.
V3.A2.-2011 Determinai prin ambele metode valoarea patrimonial de baz a societii comerciale
Exemplul SRL dispunnd de urmtoarele informaii:
cldiri 500.000, terenuri 100.000, echipamente amortizabile 3.000.000, know-how 250.000, capital
social 2.500.000, datorii comerciale 9.000.000, mprumuturi 4.850.000, stocuri 5.000.000, creane
8.000.000, sume la bnci 250.000, rezerve 500.000, profit 250.000.
Preul de pia al cldirilor este de 1.250.000, din reevaluarea activelor amortizabile au rezultat diferene
n plus de 800.000, stocurile fr micare sunt de 250.000, iar diferenele favorabile din reevaluarea
creanelor n valut sunt de 2.500.000.
Rezolvare
Bilanul economic pe baza cruia se determin valoarea patrimonial a societii se prezint astfel:
Activ
Imobilizri
Corporale
Imobilizri
necorporale
Stocuri
Creane
Disponibil.

Ajustare

Pasiv

3.600.000

+ 750.000
+ 800.000

Capital social

250.000

- 250.000

Rezerve

- 250.000
+ 2.500.000
-

Profit
Dif. din reevaluare
Oblig. nefinanciare
Oblig. financiare

5.000.000
8.000.000
250.000

2.500.000
500.000
250.000
+3.550.000
9.000.000
4.850.000
136

17.100.000

3.550.000

20.650.000

20.650.000

Activul net corectat prin metoda substractiv:


Active (valori economice) Datorii = 20.650.000 13.850.000 = 6.800.000
Activul net corectat prin metoda aditiv:
Capitaluri proprii Influene din reevaluare = 3.250.000 + 3.550.000 = 6.800.000
Activul net corectat (ANC) constituie valoarea patrimonial de baz a ntrprinderii
V4.A1.-2011 La 31 decembrie N situatia patrimonial a societtii Alfa se prezint astfel:
-mii u.m.Valori nete
Cheltuieli de instalare
80
Brevete
120
Fond comercial
200
Echipamente
580
Titluri de participare
30
Datorii asupra imobilizrilor
140
Stocuri
60
Clieni
290
Debitori diveri
80
Valori mobiliare
35
Disponibiliti
70
Cheltuieli de exploatare n avans
15
Cheltuieli de repartiz, pe 5 ani
80
Capital social (1.000 aciuni)
450
Rezerve
300
Profitul nerepartizat
90
Subvenii pentru investiii
20
Provizioane
30
Provizioane pentru riscuri
10
Provizioane pentru cheltuieli
40
mprumuturi bancare
350
- din care pe termen lung
300
Furnizori
180
Datorii fiscale si sociale
20
Venituri n avans (de exploatare)
10
Se cere:
1. S elaborai bilanul contabil al societtii la 31 decembrie N pe principalele mase contabile. (1p)
2. S indicai valoarea imobilizrilor necorporale, fondul de rulment net global i necesarul de fond de
rulment. (4p)
3. Pe baza maselor financiare obinute facei un comentariu asupra echilibrului financiar al firmei. (2p)
4. Admind c provizioanele constituite au caracter de rezerv i c nu exist distorsiuni ntre valorile
contabile i valorile economice ale bunurilor corporale determinai valoarea intrinsec a unei aciuni.
(3p)
Rezolvare
137

1) Chelt in avans nu sunt active fictive pt ca se specifica ca sunt legate de exploatare.


Valoarea bruta activelor fictive = chelt instalare+brevete+fd com+chelt de repartiz 5 ani =
100+180+200+80=550 lei
Valoarea neta activelor fictive = chelt instalare+brevete+fd com+chelt de repartiz 5 ani =
80+120+200+80=480 lei
2) Valoarea bruta a imobilizarilor necorporale= chelt instalare+brevete+fd com=100+180+200=480 lei
Valoarea neta a imobilizarilor necorporale= chelt instalare+brevete+fd com=80+120+200=400 lei
Bilant contabil
ACTIV
element
I necorp
IC
IF
Valori imobiliare
Cheltuieli de repartizare pe 5 ani
Stocuri
Creante
Disponibiliti
Cheltuieli de exploatare n avans
debitori diversi

suma
400
580
30
35
80
60
290
70
15
80

Total Activ

1 640

PASIV
element
Capital social
Rezerve
Amortiz si deprecieri
Profitul nerepartizat
Subvenii pentru investiii
Provizioane
Provizioane pentru riscuri
Provizioane pentru cheltuieli
Imprumuturi bancare
- din care TL
furnizori
Datorii asupra imobiliz
datorii fiscale si sociale
Venituri in avans (de expl)
Total Pasiv

suma
450
300
0
90
20
30
10
40
350
300
180
140
20
10
1 640

BILANT FINANCIAR
ACTIV
Functia
Imobilizari
stocuri+creante
disp+val mob
Total Activ

suma
1 125
445
70
1 640

PASIV
Functia
Cap permanente
Oblig nefin
Oblig fin TS
Total Pasiv

suma
1 240
350
50
1 640

chelt de expl inreg in avans (ct 471) le-am inclus in activele circulante
3) !!!Amortizarile si deprecierile in bilantul cu valori nete sunt scazute din val imobiliz (IC=ICbrutamortiz)
Utilizari stabile = Imobilizari la val bruta = chelt instalare + brevete + fd com + echip + TP + val
imobiliare + chelt de repartizat pe 5 ani = 100+180+200+820+30 +35 + 80 =1445 lei
4) resurse stabile=K permanente+Amortiz (ca sa obt valoarea bruta ca la utilizari)=1240+360=1600
Consideram ca Datoriile asupra imobilizarilor au scadenta <1 an.
5) FRNG=Resurse stabile Utiliz stabile = 1600-1445=155
NFR total=NFRE expl.+NFRAE (afara expl) (la valori brute pt ca amortiz au fost trecute la utiliz stabile)
Utilizari temporare(ciclice) = stocuri+creante+debitori diversi+disp+chelt expl in avans =
=70+320+80+70+15=555
Resurse temporare(ciclice) = fz+datorii fiscale+dat in leg cu imobiliz+V de expl in avans+Impr TS =
180+20+140+10+50=400
Active ciclice de expl= stocuri+creante+chelt expl in avans==70+320+15=405
Resurse ciclice de expl=Fz+Vde expl in avans=180+10=190
Consideram ca fz de imobiliz nu apartin expl, ci activ de investitii
138

NFRE=Active ciclice de expl-Resurse ciclice de expl=405-190=215


Utilizari temporare AE= debitori diversi=80
Resurse temporare(ciclice) AE = dat in leg cu imobiliz + dat fiscale = 20+140=160
NFRAE= Active ciclice AE-Resurse ciclice AE=80-160= -80
NFRtotal=215-80=135
TN=FR-NFR=155-135=20 sau: TN=disp-impr TS=70-50=20
Comentarii:
NFR este finantata in intregime din resursele stabile, a caror valoare totala permite degajarea unei trezorerii
pozitive.
V4.A2.-2011 Pe 15 noiembrie N, societatea romneasc X a cumprat materii prime n valoare de 50.000
euro. Plata furnizorilor se efectueaz pe 5 februarie N+1. Societatea X i nchide conturile, n fiecare an la
31 decembrie. Cursul monedei europene a suportat urmtoarea evoluie: la 15 noiembrie N: 3,90 lei; la 31
decembrie N: 4,01 lei; - la 5 februarie N+1: 4,00 lei.
S se contabilizeze operaia de achiziie, evaluarea datoriei la inventar i plata datoriei. (10p)
Rezolvare:
n contabilitatea societii X vor avea loc urmtoarele nregistrri:
- la 15 noiembrie N, cumprarea stocului de materii prime (50.000 euro x 3,9 lei/euro):
Materii prime

Furnizori

195.000 lei

- la 31 decembrie N, datorii furnizori = 50.000 euro x 4,01 lei/euro = 200.500 lei i recunoaterea
pierderii din diferene de curs valutar (50.000 euro x 0,11 lei/euro):
Cheltuieli din
=
diferene de curs valutar

Furnizori

5.500 lei

- la 5 februarie N+l, plata furnizorului (50.000 euro x 4 lei/euro) i recunoaterea unui ctig din
diferene de curs valutar (50.000 euro x 0,01 lei/euro):
Furnizori (195.000 lei + 5.500 lei)

=
%
Conturi curente la bnci
Venituri din diferene de curs valutar

200.500 lei
200.000 lei
500 lei

Operaia a generat o pierdere din diferene de curs valutar de 5.500 lei -500 lei = 5.000 lei. Din punct de
vedere contabil ns fiecare exerciiu a fost afectat cu diferenele de curs corespunztoare:
- exerciiul N, cu o pierdere din diferene de curs de 5.500 lei;
- exerciiul N+l, cu un ctig din diferene de curs de 500 lei.
V5.A1.-2011 Bilanturile contabile ale intreprinderii pe ultimii 3 ani se prezinta astfel:

Inecorp (brevete)
IC
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Capital soc

N-2
1200
3600
6000
7200
600
1800

N-1
1200
2400
6720
6720
480
1800

N
1200
1920
7200
7440
720
1800
139

Rezerve
Obligatii nefin
Obligatii fin

360
8880
7560

240
9000
6480

240
10800
5640

Se cere:
a. S analizai n dinamic principalele funcii ale ntreprinderii i evoluia strii de echilibru financiar al
ntreprinderii. (4 p.) (si evolutia bratului levierului cerinta V42007)
b. S analizai evoluia pragului de rentabilitate al ntreprinderii tiind c rata de remunerare a activelor n
pia s-a meninut la 12%, iar rata de capitalizare a firmei a fost de 15%. (4 p.)
c. Ce valoare ar fi avut bilanul total din anul n, la finele anilor n-6 i n+4, (2 p.)
Rezolvare
a. Principalele functiile ale intreprinderii se analizeaza pe baza bilantului functional.
Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in
evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.
imob necorporale sunt active fictive, le eliminam din analiza.La elementele de Pasiv le scadem din pozitia
rez din reevaluare.
Bilant contabil fara active fictive
N-2
N-1
N
IC
3600 2400 1920
Stocuri
6000 6720 7200
Creante
7200 6720 7440
Disponibilitati
600
480
720
TOTAL ACTIV
17400 16320 17280
Capital soc
1800 1800 1800
Rezerve
360
240
240
Rezerve din reevaluare
-1200 -1200 -1200
Obligatii nefin
8880 9000 10800
Obligatii fin
7560 6480 5640
TOTAL PASIV
17400 16320 17280
Fctia investitii=imobilizari corp
Fctia exploatare=Stocuri + Creante-Oblig nefin
Fctia de trez=disponibilitati
Fctia de finantare = surse proprii + surse imprumutate=(CS + rez) + Oblig.fin
Bilant functional
N-2
N-1
F.investitii
3600
2400
F exploatare
4320
4440
F.trezorerie
600
480
TOTAL ACTIV
8520
7320
F.finantare
8520
7320
-surse proprii
960
840
- surse impr.
7560
6480
TOTAL PASIV
8520
7320

F.investitii
F exploatare
F.trezorerie

N-1 / N-2
valori
%
-1200
67%
120
103%
-120
80%

N
1920
3840
720
6480
6480
840
5640
6480

N / N-1
valori
-480
-600
240

%
80%
86%
150%
140

F.finantare
-surse proprii
- surse impr.

-1200
-120
-1080

86%
88%
86%

-840
0
-840

89%
100%
87%

Fctia de investitii a intreprinderii a scazut de la an la an, in anul n-1 la 67% din valoarea anului N, urmand ca
scada in continuarea, dar intr-un ritm mai incet. Rezulta ca intr nu a fost preocupata de reinnoirea
imobilizarilor. Se poate ca firma sa foloseasca in anii N-1 si N echipamente deja amortizate sau sa fi vandut
o parte din imobilizari.
Fctia de exploatare a crescut in N-1 cu 3%, urmand ca in anul N sa ajunga la 86% din valoarea anului N-1.
Chiar daca stocurile, creantele si obligatiile financiare au crescut, acest procent s-a datorat cresterii mai
alerte a obligatiilor nefinanciare fata de cresterea stocurilor si a creantelor.
Fctia de trez a scazut la 80% in anul N-1, iar apoi a crescut cu 240 um ceea ce inseamna o crestere de 50%
in anul N fata de anul N-1 (cresterea se bazeaza pe scaderea interesului pentru activitatile de investitii si
exploatare.
Sursele proprii au scazut in anul N-1 cu 12%, urmand ca in anul N sa se mentina la aceeasi valoare ca in
anul N-1.
Sursel imprumutate scad de la an la an cu aprox acelasi procent (13-14%).
Bratul levierului = K proprii/k imprumutate
Analiza facandu-se pe baza bil functional, in formula bratului de levier la K proprii nu au fost incluse oblig
nefin.
Bratul levierului =surse proprii / surse impr
N-2
N-1
N
Bratul levierului
0.13
0.13
0.15
Se observa ca bratul levierului a fost constant pe parcursul celor 3 ani, imprumuturile de la banci neputand fi
acoperite de capitalurile proprii.
In calculul bilantului financiar am considerat ca toate obligatiile financiare sunt pe termen scurt, in problema
nespecificandu-se altfel.
Bilant financiar
N-2
3600
13200
600
17400
960
8880
7560
17400
-2640
4320
-6960

N-1
N
Imobilizari
2400
1920
Stocuri+creante
13420
14640
Disponibilitati
480
720
TOTAL ACTIV
16320
17280
Cap.permanente
840
840
Oblig.nefinanciare
9000
10800
Oblig. financiare
6480
5640
TOTAL PASIV
16320
17280
FR
-1560
-1080
NFR
4440
3840
TN
-6000
-4920
FR = Cap permanente Imobilizari
NFR = Stocuri+creante oblig nefin
TN=disponibilitati oblig financiare
Relatia de echilibru: TN=FR-NFR
Capitalurile permanente nu acopera valoarea imobilizarilor in nici unul din anii analizati.
Oblligatiile nefinanciare sunt acoperite in intregime de catre stocuri+creante, ramanand surplus care poate fi
redirectionat catre imobilizari.
TN este negativa, ceea ce exprima o stare precara de echilibru financiar a intreprinderii.
b. Pragul de rentabilitate = ANCC * i (i=rata de remunerare a activelor in piata) si arata sub ce nivel
devine nerentabila continuarea activitatii firmei. O rentabilitate sub acest prag determina investitorii sa isi
reorienteze capitalurile catre activitati mai profitabile.
141

ANCC = Total active- Datorii


ANCC = Cap social + profit+rezerve+provizioane
Bilant economic
N-2
N-1
N
IC
3600 2400 1920
Stocuri
6000 6720 7200
Creante
7200 6720 7440
Disponibilitati
600
480
720
TOTAL ACTIV
17400 16320 17280
Capital soc
1800 1800 1800
Rezerve
360
240
240
Rezerve din reevaluare
-1200 -1200 -1200
Obligatii nefin
8880 9000 10800
Obligatii fin
7560 6480 5640
TOTAL PASIV
17400 16320 17280
ANCC
960
840
840
prag de rentabilitate
115,2 100,8 100,8
Se observa pragul de rentabilitate a fost cel mai ridicat in anul N-2, urmand apoi sa scada de la 115,2 la
100,8, in anii N-1 si N fiind constant.
c. pentru a afla valoarea bilantului total in anul n-6 si anul n+4 ne folosim de valoarea Ancontabil.
Valoarea lui ANC din anul n (in viitor) se aduce la valoarea din anul n-6 (il consideram prezent) prin
actualizare.
x = y / (1+i)n
ANCn-6=840/(1+15%)6 =840/2,31=364
Valoarea lui ANC din anul n (prezent) se duce la valoarea din anul n+4 (il consideram viitor) prin
capitalizare.
y=x(1+i)n
ANCn+4=ANC(n) x (1+i)4 =840x ((1+15%)4 = 840x (1+15/100)4=840x ((100+15)/100))4 =840/1,75=480
V5.A2.-2011 Bilanul contabil al societii furnizeaz urmtoarele informaii patrimoniale:
imobilizri necorporale (KNOW-HOW) 300.000;
imobilizri corporale 2.400.000
imobilizri financiare 300.000,
stocuri 7.500.000,
creane 9.000.000,
disponibiliti 450.000,
capitaluri proprii 3.750.000,
obligaii nefinanciare 11.400.000,
obligaii financiare 4.800.000 (din care datorii pe termen lung 3.000.000).
Valoarea economic a elementelor de bilan este de 4.500.000 la imobilizrile corporale,
11.250.000 la stocuri, 7.500.000 la creane i de 1.500.000 la imobilizrile financiare.
Se cere:
S determinai pragul de rentabilitate al societii tiind c rata de remunerare a
activelor este de 15%.
* Explicarea oricrui calcul sau oricrei prezentri este obligatorie
Bilant contabil bilant economic
Rezolvare
A

P
142

EXPL
Imobilizri

bilant ctb
2.400.000

corectii
+2.100.000

bilant ec
4.500.000

corporale
Imobilizri

300.000

-300.000

corectii

bilant ec

Capitaluri

3.750.000

3.750.000

11.400.000

11.400.000

4.800.000

4.800.000

obligaii
nefinanciare

300.000

+1.200.000

1.500.000

financiare
Stocuri

bilant ctb

proprii

necorporale
Imobilizri

EXPL

obligaii
financiare

7.500.000

+3.750.000

11.250.000

d.c. pe termen
lung 3.000.000

Creane
Disponibiliti
Total activ

9.000.000

-1.500.000

450.000
19.950.000

7.500.000

dif reevaluare

+8.250.000

8.250.000

+8.250.000

28.200.000

450.000
8.250.000

28.200.000

Total pasiv

19.950.000

Metoda substractiv:
ANC= TOTAL Activ CORIJAT(n valori economice) TOTAL Datorii = 28.200.000 - 16.200.000 =
12.000.000
Metoda aditiv:
ANC= Capitaluri proprii DIF din reevaluare = 3.750.000 + 8.250.000 = 12.000.000
Pragul de rentabilitate reprezint mrimea profitului pe care piaa l ateapt de la ntreprindere n funcie de
efortul investiional existent (exprimat prin valoare patrimonial a ntreprinderii, respectiv activul net
corectat) i de rata de remunerare a pieei (i).
Prag RENTAB = ANC i = 12.000.000 x 15% = 1.800.000

AN 2012
143

V1.A1.-2012 La 1.01.N intreprinderea achizitioneaza un utilaj la costul de 10.000 lei. Managerii estimeaza o
durata de utilitate de 5 ani si o valoare reziduala de 2.000 lei.Metoda de amortizare este cea liniara. La
sfarsitul exercitiului N+2 managerii estimeaza ca durata de utilitate care corespunde cel mai bune noilor
conditii de exploatare ale activului este de 7 ani. In acelasi timp, valoarea reziduala este reestimata la 3.000
lei. Se decide trecerea la metoda degresiva iar coeficientul de degresie este 1,5. La sfarsitul duratei de
utilitate activul este vandut la pretul de 3.000 lei. TVA 24%.
Se cere:
1.
Sa se prezinte politicile prevazute de OMFP 3055/2009 referitoare la schimbarile de estimare si la
schimbarile de politici contabile
Sa se prezinte politicile prevazute de IAS 8 referitoare la schimbarile de estimare si la schimbarile de
politici contabile
2.

3.
8?

Care este tratamentul contabil al cazului de mai sus conform OMFP 3055/2009? Dar conform IAS 16 si IAS

Rezolvare:
Conform OMFP 3055/2009:
Definiia politicii contabile este coerent cu definiia din IAS 8. Totui, metoda de amortizare este
considerat politic contabil (IAS 8 consider metoda de amortizare drept estimare).
OMFP nr. 3.055/2009 nu conine o ierarhie a altor ndrumri care ar trebui urmate atunci cnd nu
exist o cerin explicit n reglementarea naional.
Noua politic este aplicat ncepnd cu anul urmtor anului n care a fost luat decizia de schimbare.
Nu sunt permise schimbri de politici contabile n timpul anului. Informaiile comparative din bilan i din
contul de profit i pierdere nu sunt retratate ca urmare a schimbrii de politici. Dac valorile prezentate nu
sunt comparabile, lipsa de comparabilitate trebuie explicat n note. Schimbrile de estimri sunt
recunoscute prospectiv prin includerea efectelor n profitul sau pierderea perioadei afectate (adic perioada
schimbrii i perioadele viitoare).
1.

Conform IAS 8:
Politicile contabile sunt principiile, bazele, conveniile, regulile i practicile aplicate de o entitate
care ntocmete i prezint situaii financiare.
In selectarea unei politici contabile vom urmri:
-dac exist un standard sau interpretare aplicabil()-se aplic acesta
-nu exist standard-se exercit raionamentul profesional pentru a obine informaie relevant i credibil
urmrind:cerinele altor standarde, prevederile cadrului conceptual, precizrile ale altor organisme de
normalizare ce utilizeaz un cadru conceptual similar.
-dac schimbarea de politic este impus de un standard se aplic prevederile tranzitorii ale acestuia,
-pentru schimbrile de politici voluntare se aplic tratamentul retrospectiv (prin afectarea capitalurilor
proprii),
2.

3. Tratamentul contabil conform OMFP 3055/2009


Inregistrarile exercitiului N:
1)achizitia utilajului:
%
=
404
213
4426

12.400
10.000
2.400

2)amortizarea echipamentului:
Valoarea amortizabila = 10.000 2.000 = 8.000 lei
Durata de amortizare = 5 ani
Metoda utilizata = liniara
Amortizarea N = 8.000 lei/5 ani = 1.600 lei
144

6811

2813

1.600

Inregistrarile aferente exercitiului N+1:


1)amortizarea utilajului:
6811
=

2813

1.600

Inregistrarile aferente exercitiului N+2:


1)la 31.12.N+2 se reestimeaza durata de utilitate si valoarea reziduala si se schimba metoda
de amortizare:
Valoarea neta contabila la 1.01.N+2 = 10.000 2x1.600 = 6.800 lei
Valoarea amortizabila = 6.800 3.000 = 3.800 lei
Durata reestimata = 7 ani
Durata trecuta = 2 ani
Durata ramasa de amortizat = 5 ani
Cota de amortizare liniara = 100/5= 20%
Cota de amortizare degresiva = 20%x 1,5 = 30%
Tablou de amortizare
Anii
Amortizare degresiva
Valoarea ramasa de
Amortizare
amortizat la sfarsitul
liniara
anului
N+2
3.800x30%=1.140
3.800-1.140=2.660
2.660;4=665
N+3
2.660x30%=797
2.660-797=1.863
1.863:3=621
N+4
621
1.863-621=1.242
621
N+5
621
1.242-621=621
621
N+6
621
621-621=0
621
X
3.800
X
X
6811

2813

1.140

2813

797

Inregistrarea amortizarii aferenta exercitiului N+3:


6811

Inregistrarea amortizarii aferenta exercitiului N+4,N+5,N+6:


6811

2813

621

La sfarsitul exercitiului N+6 se vinde utilajul la pretul de vanzare de 3.000 lei, TVA 24%
461

%
7583
4427

3.720
3.000
720

Si descarcarea de gestiune:
Valoarea neta contabila=Cost-amortizarea cumulata = 10.000-3.200-3.800 = 3.000 lei
%
2813
6583

2131

10.000
7.000
3.000

Tratamentul contabil conform IAS 16 si IAS 8:


Cost 10.000 lei
Valoare amortizabil 10.000-2.000 =8.000 lei
145

Amortizare anual

8.000
1.600 lei
5

AmortizareN=1.600 lei
AmortizareN+1=1.600 lei
Amortizare cumulat = 3.200 lei
681
=
anulare amortizare cumulat
281
=
recalculare amortizare cumulat
Valoare amortizabil = 6.800 3.000=3.800
Durata reestimata = 7 ani
Durata trecuta = 2 ani
Durata ramasa de amortizat = 5 ani
Cota de amortizare liniara = 100/5= 20%
Cota de amortizare degresiva = 20%x 1,5 = 30%
Tablou de amortizare
Anii
Amortizare degresiva
N+2
N+3
N+4
N+5
N+6
X

3.200 lei

2131

3.200 lei

Valoarea ramasa de
amortizat la sfarsitul
anului
3.800-1.140=2.660
2.660-797=1.863
1.863-621=1.242
1.242-621=621
621-621=0
X

3.800x30%=1.140
2.660x30%=797
621
621
621
3.800

vnzare conform IAS 16


%
3.800 lei
281
3.000 lei
5121
3.200 lei
Pierderi din cedarea
activelor

281

2131

Amortizare
liniara
2.660;4=665
1.863:3=621
621
621
621
X

10.000 lei

V1.A2.-2012 Despre dou ntreprinderi A i B ce activeaz n acelai sector de activitate se cunosc


urmtoarele informaii (n u.m.):
Elemente
Cifra de afaceri
Profit net
Active imobilizate nete
Capitaluri proprii
Datorii ce trebuie pltite
ntr-o perioad mai mare de
un an
Provizioane pentru riscuri i
cheltuieli
Stocuri
Creane
Datorii ce trebuie pltite
ntr-o perioad mai mic de
un an (exclusiv creditele de
trezorerie)

B
800
600
400
100
500

800
200
400
500
100

200

100

900
1.800
2.000

400
500
1.000

146

ncasrile exerciiului
2.800
1.800
financiar, din care:
- ncasri de la clieni
300
700
- ncasri din noi emisiuni de
900
aciuni
- ncasri din primire de
2.500
200
credite pe termen scurt
Plile exerciiului
3.100
1.400
financiar, din care:
- pli ctre furnizori
500
500
- rambursri de credite
1.200
100
- pli de dobnzi
400
50
- pli de salarii
300
500
- pli de dividende
500
200
- pli de impozite
200
50
Trezoreria:
- la nceputul anului
3.300
2.500
- la sfritul anului
3.000
2.900
ntreprinderea B amortizeaz accelerat anumite categorii de active imobilizate i evalueaz ieirile de
stocuri prin procedeul FIFO. ntreprinderea A utilizeaz metoda liniar i evalueaz ieirile din stoc la cost
mediu ponderat.
Analizati poziia financiar i performanele celor dou ntreprinderi pe baza acestor informaii. Care
dintre cele doua societati are o gestiune eficienta?
Argumentati.
Rezolvare:
La ce concluzii am putea ajunge dac am valorifica doar informaiile furnizate de bilanul contabil?
Vom calcula pentru nceput fondul de rulment (FR):
FRA = (Capitaluri proprii + Datorii cu scadena ce depete un an + Provizioane pentru riscuri i cheltuieli)
Active imobilizate nete = 100 +500 +200 400 = +400 u.m.
FRB = 500 + 100 + 100 400 = +300 u.m.
Putem constata c ntreprinderea A are un fond de rulment mai mare cu 100 u.m., ceea ce ar putea
duce la concluzia c aceasta ar fi mai sntoas din punct de vedere financiar dect B. Dac privim ns
trezoreria celor dou ntreprinderi, vom constata c A ncheie exerciiul financiar cu un deficit de 300 u.m.
(3.300 3000), n timp ce B obine un excedent de 400 u.m.
Cum se explic aceast situaie? Spuneam c fondul de rulment poate fi absorbit de active curente de natura
stocurilor i a creanelor. Pentru a putea sesiza acest aspect haidei s procedm la calcularea necesarului de
fond de rulment (NFR).
NFRA = Stocuri + Creane Datorii cu scadena mai mic de un an (exclusiv creditele de trezorerie) = 900 +
1.800 2.000 = +700 u.m.
NFRB = 400 + 500 1.000 = -100 u.m.
Ce semnific aceste valori? n cazul ntreprinderii A, suma de 700 u.m. reprezint necesarul de
trezorerie pentru acoperirea stocurilor i a creanelor acesteia. Se observ c acest necesar este mai mare
dect fondul de rulment (400 u.m.) aceasta fiind cauza deficitului de trezorerie de 300 u.m. n cazul
ntreprinderii B, se constat c aceasta a alocat trezorerie pentru stocuri n sum de 400 u.m. i i-a creditat
clienii cu suma de 500 u.m. n acelai timp, B folosete banii furnizorilor i a altor creditori n sum de
1.000 u.m. Cu alte cuvinte ea obine un excedent de trezorerie din finanarea activelor pe termen scurt de
100 u.m.care se adaug celui de 300 u.m. degajat din finanarea activelor imobilizate. Aa se explic
excedentul de trezorerie de 400 u.m.
Aceast analiz i dovedete limitele prin faptul c arat care sunt activele care consum trezorerie:
cele pe termen lung sau cele pe termen scurt. Ea nu permite cunoaterea fluxurilor de trezorerie care au
contribuit la obinerea excedentului sau deficitului de trezorerie.
Dac aruncm o privire asupra structurii financiare a celor dou ntreprinderi putem constata c A
este extrem de ndatorat, att pe termen lung ct i pe termen scurt. Capitalurile permanente ale
147

ntreprinderii A sunt constituite preponderent din datorii (reprezentate mai ales de credite bancare) n timp ce
n cazul ntreprinderii B, acestea sunt reprezentate mai ales de capitalurile proprii.
Dac am valorifica exclusiv informaiile furnizate de contul de profit i pierdere am concluziona c
ntreprinderea A este mai performant deoarece la aceeai cifr de afaceri obine un profit superior. Dac
raportm profitul net la cifra de afaceri gsim rentabilitatea comercial. Aceasta este de 75% n cazul lui a i
25% n cazul lui B. n plus, performana exploatrii celor dou ntreprinderi nu este comparabil datorit
opiunilor diferite n materie de estimare a amortismentelor i a ieirilor din stoc. Implicit, nici FR calculat
de noi nu exprim n totalitate un excedent potenial de trezorerie.
Dac integrm ns i informaii de natura fluxurilor de trezorerie vom afla cu uurin c:
-ntreprinderea A care raporteaz o rentabilitate comercial de 75% ncaseaz doar o mic parte din cifra de
afaceri (300 u.m. totalul de 800 u.m.);
-n cazul ntreprinderii B, cea mai mare parte din cifra de afaceri se regsete n trezorerie (700 u.m. din
totalul de 800 u.m.);
-plile ctre furnizori au acelai volum dar n cazul ntreprinderii B se observ c aceasta ncaseaz mai
repede creanele-clieni i achit mai trziu datoriile fa de furnizori, efectul fiind favorabil asupra
trezoreriei;
-n cazul ntreprinderii A, aceasta are scadene mici ale datoriilor fa de furnizori i i crediteaz clienii pe
o perioad mai lung, efectul fiind nefavorabil asupra trezoreriei;
-cea mai mare parte a ncasrilor ntreprinderii A provin din creditele primite de la bnci iar cea mai mare
parte a plilor vin din rambursarea i remunerarea acestor credite;
-ntreprinderea A este dependent de piaa capitalului mprumutat i suport costuri foarte mari ale
ndatorrii;
-ntreprinderea B se finaneaz mai puin prin ndatorare i mai mult prin apelul la proprietari (ncasrile de
900 u.m.).
n concluzie, ntreprinderea B are o gestiune eficient (este asigurat o structur financiar optim,
un cost mic al capitalului, corelarea scadenelor creanelor cu cele ale datoriilor, dimensionarea optim a
stocurilor) ceea ce se rsfrnge pozitiv asupra trezoreriei.
V2.A1.-2012. Completai urmtorul tabel pe baza informaiilor disponibile:
Elemente
Terenuri (1)
Echipamente (2)
Clieni (3)
Dividende de ncasat
Dobnzi de ncasat (4)
Cheltuieli n avans (5)
Datorii bancare
Datorii cu dobnzi (6)
Total

Valoare
contabil
100.000
160.000
?
?
?
40.000
80.000
?

Baz
de Diferene
impozitare
temporare
impozabile
?
20.000
?
?
?
?
20.000
?
?
30.000
?
?
?
?
?
?

Diferene
temporare
deductibile
?
?
?
?
?
20.000
?

Informaii suplimentare:
(1) terenul a fost reevaluat n conformitate cu prevederile normei IAS;
(2) echipamentul a fost achiziionat i pus n funciune la 1 ianuarie N-2; costul su de achiziie a fost de
280.000 u.m., din punct de vedere contabil se amortizeaz linear pe o durat de 7 ani, iar din punct de vedere
fiscal se amortizeaz linear pe o durat de 5 ani;
(3) valoarea brut a postului clieni este de 60.000 u.m.; exist un provizion pentru depreciere n valoare de
15.000 u.m., din care deductibil fiscal la constituire 5.000 u.m.;
(4) dobnzile sunt recunoscute din punct de vedere fiscal n anul decontrii;
(5) cheltuielile n avans reprezint chiriile aferente exerciiului N+1, pltite n exerciiul N, deductibile din
punct de vedere fiscal n anul plii lor;
Contabilizai impozitele amnate tiind c soldul iniial al creanelor de impozit amnat este de 8.000 u.m.,
iar soldul iniial al datoriilor de impozit amnat este de 20.000 u.m.
148

Rezolvare
Active
Datorii

Diferene temporare impozabile

Diferene temporare deductibile

VC>BF
VC<BF

VC<BF
VC>BF

Baza fiscala a unui activ (baza de impozitare) = Valoarea contabila - Sume impozabile rezultate din
recuperarea activului + Sume deductibile rezultate din utilizarea activului
Baza fiscala a unei datorii (baza de impozitare) = Valoarea contabila - Sume deductibile rezultate
din decontarea datoriei + Sume impozabile rezultate din decontarea datoriei
Baza fiscala a veniturilor in avans (baza de impozitare) = Valoarea contabila- Venitul neimpozabil
n perioadele viitoare

(1) terenul baza de impozitare = 100.000-20.000 = 80.000;


(2) echipamente:
Valoarea contabila 01.01.N-2 = 280.000
Amortizarecontabila/an = 280.000/7 = 40.000
Durata ramasa = 4 ani
Baza contabila31.12.N = 160.000
Amortizarefiscala = 280.000/5 = 56.000
Baza fiscala31.12.N = 112.000
(3) clieni; valoarea contabila = 60.000-15.000=45.000
Baza de impozitare = 45.000+10.000 (provizion nedeductibil) = 55.000
(4) Baza de impozitare a dobanzii de incasat este agala cu zero (venitul va fi impozabil in anul incasarii)
Elemente

Valoare
contabil

Terenuri (1)
Echipamente (2)
Clieni (3)
Dividende de ncasat
Dobnzi de ncasat (4)
Cheltuieli n avans (5)
Datorii bancare
Datorii cu dobnzi (6)
Total

100.000
160.000
45.000
20.000
30.000
40.000
80.000
20.000

Baz
de Diferene
impozitare
temporare
impozabile
20.000
80.000
48.000
112.000
55.000
20.000
30.000
40.000
138.000

Diferene
temporare
deductibile

10.000
-

80.000
20.000
110.000

Diferente temporare impozabile = 138.000 Datorie de impozit amanat = 138.000*16% =


20.080
Sold iniial la datorii de impozit amnat 20.000
Deci Datorie de impozit amanat de inregistrat = 20.080-20.000 = 80

Diferente temporare deductibile = 110.000 Creanta de impozit amanat = 110.000*16% =


17.600
Sold iniial creane de impozit amnat 8.000
Deci O crestere a creantei de impozit amanat = 17.600-8.000 = 9.600
149

V2.A2.-2012
Bilan funcional (n lei)
ACTIVE
Active imobilizate nete

Active curente de
exploatare:
Stocuri
Clieni
Cheltuieli n avans
Active de trezorerie:
Investiii financiare pe
termen scurt
Conturi la bnci
TOTAL ACTIV

N
280.000

N+1
247.000

280.000

960.000

60.000
200.000
20.000
600.000
100.000

160.000
800.000
1.050.000
-

500.000

1.050.000

1.160.000

2.257.000

CAPITALURI PROPRII
+ DATORII
Capitaluri proprii:
Capital social
Prime de emisiune
Alte rezerve
Rezultatul exerciiului
Datorii curente de
exploatare:
Furnizori
Dividende de plat
Impozit pe profit de pltit
Datorii de trezorerie:
Ctredite pe termen scurt

TOTAL CAPITALURI
PROPRII + DATORII

N+1

250.000

987.000

200.000
50.000
710.000

300.000
10.000
50.000
627.000
670.000

500.000
100.000
110.000
200.000

550.000
120.000
600.000

200.000

600.000

1.160.000

2.257.000

a.Se cere s se calculeze i s se interpreteze indicatorii de echilibru financiar (FR, NFR, TN).(4p)
b.Pe baza bilantului functional, sa se interpreteze echilibrul financiar (6p)
Rezolvare:
Calculul i interpretarea Fondului de rulment (FR):
FRN= Capitaluri permanenteN Active imobilizate neteN = 250.000 280.000 = -30.000 lei
FRN+1= Capitaluri permanenteN+1 Active imobilizate neteN+1 = 987.000 247.000 = +740.000 lei
sau
FRN = Active circulante (inclusiv trezoreria activ)N Datorii cicliceN (inclusiv trezoreria datorie) = 880.000
910.000 = -30.000 lei
FRN = Active circulante (inclusiv trezoreria activ)N Datorii cicliceN (inclusiv trezoreria datorie) = 880.000
910.000 = -30.000 lei
FRN+1 = Active circulante (inclusiv trezoreria activ) N+1 Datorii cicliceN+1 (inclusiv trezoreria datorie) =
2.010.000 1.270.000 = +740.000 lei
Fondul de rulment al exerciiului N este negativ i semnific existena unui dezechilibru financiar determinat
de gestiunea pe termen lung. n exerciiul N investiiile pe termen lung nu pot fi finanate n ntregime din
surse de finanare pe termen lung. Pentru acoperirea necesarului de finanare pentru ciclul de investiii
ntreprinderea s-a ndatorat pe termen scurt ceea ce are ca efect creterea presiunii asupra trezoreriei
ntreprinderii n anii urmtori. Investiiile genereaz rentabilitate dup o perioad mai lung de timp iar
creditele pe termen scurt trebuie rambursate i remunerate cu dobnd.
Fondul de rulment al exerciiului N+1 este pozitiv i are o valoare semnificativ. ntreprinderea a obinut o
cretere a capitalurilor permanente printr-o nou emisune de aciuni i prin activitatea rentabil care a
generat un rezultat semnificativ. n plus, investiia n imobilizri corporale efectuat n exerciiul N+1 a fost
finanat dintr-o subvenie pentru investiii. Prin urmare, n exerciiul N+1 nu au aprut nevoi de finanare pe
termen lung din activitatea de investiii care s consume din capitalurile permanente efectul fiind favorabil
asupra trezoreriei.
Calculul i interpretarea Necesarului de Fond de Rulment (NFR):
NFRN= active circulante din exploatareN datorii ciclice din exploatareN = 280.000-710.000 = -430.000 lei
NFRN+1= active circulante din exploatare N+1 datorii ciclice din exploatare N+1 = 960.000 670.000 =
+290.000 lei

150

n exerciiul N, nevoia de trezorerie pentru activitatea de exploatare a fost inferioar comparativ cu sursele
de finanare aferente activitii de finanare efectul fiind favorabil asupra trezoreriei. ntreprinderea a reuit o
bun gestiune a creanelor clieni i a datoriilor fa de furnizori reuind s primeasc de la furnizori credite
mai mari dect cele oferite de ea clienilor.
n exerciiul N+1, NFR este pozitiv i are o valoare semnificativ lucru care se apreciaz nefavorabil. La
aproximativ acelai credit furnizori ntreprinderea i crediteaz de 4 ori mai mult furnizorii efectul fiind
nefavorabil asupra trezoreriei. n plus, ntreprinderea a alocat trezorerie de aproape 3 ori mai mult n
stocuri.
Calculul i interpretarea Trezoreriei Nete (TN):
TNN = FRN NFRN = -30-(-430.000)=+400.000 lei
TNN+1 = FRN+1 NFRN+1 =740.000-290.000=+450.000 lei
sau
TNN = Active de trezorerieN Datorii de trezorerieN = 600.000 200.000 = + 400.000 lei
TNN+1 = Active de trezorerieN+1 Datorii de trezorerieN+1= 1.050.000 600.000 = +450.000
Trezoreria net este pozitiv n ambele exerciii financiare i cu o variaie de 50.000 lei de la un an la altul.
Pornind de la prima relaie de calcul putem concluziona c variaia se datoreaz creterii substaniale a FR
chiar dac i NFR nregistreaz o cretere semnificativ. Dac avem n vedere cea de a doua relaie de calcul
putem justifica variaia prin fluxurile mari de ncasri chiar dac i ndatorarea fa de bnci a crescut de 3
ori n exerciiul N.
O asemenea analiz este limitat deoarece TN este vzut ca o valoarea rezidual. Dac dorim s realizm o
analiz cauz-efect ar trebui s valorificm informaiile degajate de Tabloul fluxurilor de trezorerie.
V2.A3.-2012
Determinati activul net corijat al unei intreprinderi, prin ambele metode, cunoscand urmatoarele elemente
din bilantul economic al acesteia: casa 10.000, banca 150.000, cheltuieli de infiintare 15.000, cladiri
200.000, echipamente 250.000, stocuri 300.000, furnizori 400.000, creditori 80.000, imprumuturi bancare
t.l. 200.000, capital social 100.000, rezerve 10.000, venituri anticipate 80.000, profit 55.000.
Rezolvare
a) Metoda aditiva
Capitaluri Proprii 110.000 (Capital social + Rezerve)
Capital social 100.000
Rezerve 10.000
Profit 55.000
Ch infiintare 15.000
Activul Net Corijat (ANC) = Capitaluri proprii + Profit Ch. infiintare =
110.000 + 55.000 15.000 = 150.000.
b) Metoda substractiva
Cladiri 200.000
Echipamente 250.000
Stocuri 300.000
Casa 10.000
Banca 150.000
Total active 910.000
Furnizori 400.000
Creditori 80.000
151

Imprumuturi t.l 200.000


Ven anticip 80.000
Total pasive 760.000
Activul Net Corijat (ANC) = Total active Total pasive = 910.000 760.000 = 150.000
V4.A1.-2012 .Cu ocazia lucrrilor de nchidere ale exerciiului N, se constat existena urmtoarelor
evenimente ulterioare:
a)Societatea ALFA vinde utilaje societii BETA. n noiembrie N, ALFA i-a vndut ntreprinderii
BETA un utilaj n valoare de 500.000 de lei i pn la 31.12.N BETA nu i-a achitat datoria. n ianuarie N+1,
managementul societii ALFA a aflat c societatea BETA a intrat n faliment i c va fi incapabil s-i
plteasc datoria.
b)Societatea ALFA deine un stoc de marf achiziionat la un cost de 100.000 de lei. La 31.12.N
societatea a determinat valoarea realizabil net a stocului la 90.000 de lei i a nregistrat un provizion
pentru deprecierea mrfurilor n valoare de 10.000 de lei. Pe 15 ianuarie N+1, societatea a vndut stocul de
mrfuri la 80.000de lei.
c)Pe 15 ianuarie N+1, auditorul societii ALFA descoper c stocul de materii prime este
supraevaluat, deoarece exist lipsuri la inventar care nu au fost nregistrate n contabilitate i recomanda, n
consecin, ajustarea situaiilor financiare. Contabilul, n urma analizrii listelor de inventar, ajunge la
concluzia c, din cauza unor erori de calcul, nu a fost nregistrat o lips la inventar n valoare de 2.500 de
lei.
d)Societatea GAMA S.A. i ncheie exerciiul financiar la 31 decembrie N. n timpul anului, a
intentat un proces mpotriva societii BETA S.A. pentru vicii la unul din produsele achiziionate. Sentina
cazului nu este cunoscut la sfritul anului. n urma discuiei cu avocaii firmei, GAMA prezint un activ
contingent estimat la 250.000 de lei.
Conflictul dintre GAMA i BETA este soluionat la 12 martie N+1, iar conturile sunt semnate pe 14
aprilie N+1. Instana a decis n favoarea lui GAMA i a obligat BETA s plteasc daune de 100.000 de lei
lei.
e)Managementul societii ALFA pregtete situaiile financiare pentru exerciiul N. Pe 25 ianuarie
N+1 are loc un accident pe un teren al unui client. Unul din camioanele ALFA descrca acid sulfuric n
rezervorul clientului. Sub presiune, pompele au cedat i acidul sulfuric a infestat terenul proprietatea
clientului. Costurile de curare sunt estimate la 200.000 de lei. Nu se cunoate nc cine va fi declarat
vinovat de incident.
f)Managementul societii ALFA pregtete situaiile financiare pentru exerciiul N. Adunarea
General a societii ALFA a propus pe 30 aprilie N+1 dividende n valoare de 150.000 de lei.
Se cere:
1.Care sunt prevederile OMFP 3055/2009 n aceste cazuri
2.Ce informaii trebuie prezentate n fiecare caz n parte?
Rezolvare
a)Societatea ALFA vinde utilaje societii BETA. n noiembrie N, ALFA i-a vndut ntreprinderii
BETA un utilaj n valoare de 500.000 de lei i pn la 31.12.N BETA nu i-a achitat datoria. n ianuarie N+1,
managementul societii ALFA a aflat c societatea BETA a intrat n faliment i c va fi incapabil s-i
plteasc datoria.
Falimentul societii BETA este un eveniment care determin ajustarea situaiilor financiare ale
societii ALFA. BETA a intrat n faliment n ianuarie N+1, deci avea dificulti financiare nainte de a se
ncheia anul N. ALFA trebuie s nregistreze un provizion pentru deprecierea creanei fa de BETA.
b)Societatea ALFA deine un stoc de marf achiziionat la un cost de 100.000 de lei. La 31.12.N
societatea a determinat valoarea realizabil net a stocului la 90.000 de lei i a nregistrat un provizion
pentru deprecierea mrfurilor n valoare de 10.000 de lei. Pe 15 ianuarie N+1, societatea a vndut stocul de
mrfuri la 80.000de lei.
152

Vnzarea stocurilor, ulterior datei bilanului, cu 80.000 de lei reprezint o prob cu privire la
valoarea realizabil net a acestora. Prin urmare, ALFA nregistreaz un provizion suplimentar de 10.000 de
lei:
6814
=
397
10.000
Cheltuieli de exploatare
Provizioane pentru
privind provizioanele pentru
deprecierea mrfurilor
deprecierea activelor
circulante
c)Pe 15 ianuarie N+1, auditorul societii ALFA descoper c stocul de materii prime este
supraevaluat, deoarece exist lipsuri la inventar care nu au fost nregistrate n contabilitate i recomanda, n
consecin, ajustarea situaiilor financiare. Contabilul, n urma analizrii listelor de inventar, ajunge la
concluzia c, din cauza unor erori de calcul, nu a fost nregistrat o lips la inventar n valoare de 2.500 de
lei.
Descoperirea unor erori dup data bilanului, care arat c situaiile financiare au fost incorecte,
determin ajustarea acestora. ALFA efectueaz nregistrarea lipsei materii prime la inventar omise din cauza
unei erori:
+Ch;
601
Cheltuieli cu materiile prime

-A
=

301
Materii prime

2.500

d)Societatea GAMA S.A. i ncheie exerciiul financiar la 31 decembrie N. n timpul anului, a


intentat un proces mpotriva societii BETA S.A. pentru vicii la unul din produsele achiziionate. Sentina
cazului nu este cunoscut la sfritul anului. n urma discuiei cu avocaii firmei, GAMA prezint un activ
contingent estimat la 250.000 de lei.
Conflictul dintre GAMA i BETA este soluionat la 12 martie N+1, iar conturile sunt semnate pe 14
aprilie N+1. Instana a decis n favoarea lui GAMA i a obligat BETA s plteasc daune de 100.000 de lei
lei.
Societatea GAMA prezint n note activul contingent la valoarea de 100.000 de lei. Activul i venitul
corespunztor sunt din acest motiv recunoscute n situaiile financiare pentru sfritul exerciiului financiar
cu nchidere la 31 decembrie N+1.
e)Managementul societii ALFA pregtete situaiile financiare pentru exerciiul N. Pe 25 ianuarie
N+1 are loc un accident pe un teren al unui client. Unul din camioanele ALFA descrca acid sulfuric n
rezervorul clientului. Sub presiune, pompele au cedat i acidul sulfuric a infestat terenul proprietatea
clientului. Costurile de curare sunt estimate la 200.000 de lei. Nu se cunoate nc cine va fi declarat
vinovat de incident.
Condiia (deversarea acidului sulfuric) a aprut dup data bilanului. Costurile de refacere sunt
semnificative pentru situaiile financiare ale lui ALFA. Exist o datorie contingent (definit n prima parte a
capitolului) care trebuie sa fie publicat n notele explicative.
Societatea ALFA va efectua n anex urmtoarea informare narativ :
Pe 25 ianuarie N+1 a avut loc o deversare de acid sulfuric pe un teren al unui client n care a fost implicat
un mijloc de transport al societii ALFA. Costurile pentru curarea terenului sunt estimate la 200.000 de
lei. Datoria este condiionat de decizia autoritilor de a declara societatea ALFA vinovat sau nu de acest
incident.
f)Managementul societii ALFA pregtete situaiile financiare pentru exerciiul N. Adunarea
General a societii ALFA a propus pe 30 aprilie N+1 dividende n valoare de 150.000 de lei.
153

Dac dividendele sunt propuse i declarate dup data bilanului, o ntreprindere nu trebuie s
recunoasc aceast datorie n situaiile financiare. Valoarea lor trebuie prezentat n notele explicative. ALFA
va recunoate dividendul ca datorie n exerciiul N+1.
V4.A2.-2012 Se cunosc urmtoarele informaii la 31.12.N+1:
Contul de profit i pierdere N+1 (n lei)
(clasificarea cheltuielilor dup natur)
Elemente
Cifra de afaceri (venituri din vnzarea mrfurilor)
Alte venituri din exploatare, din care:
a)Venituri din cedarea activelor imobilizate
b)Venituri din subvenii de exploatare pentru plata personalului
c)Venituri din subvenii pentru investiii
Cheltuieli cu mrfurile vndute
Cheltuieli cu chiriile
Cheltuieli de personal
Cheltuieli cu amortizarea imobilizrilor
Atte cheltuieli de exploatare, din care:
a)cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate
Venituri din cedarea investiiilor financiare pe termen scurt
Cheltuieli cu dobnzile
Rezultat nainte de impozit
Cheltuiala cu impozitul pe profit
Rezultat dup impozit

Valoare
700.000
712.000
10.000
700.000
2.000
(300.000)
(20.000)
(300.000)
(20.000)
(15.000)
(15.000)
50.000
(60.000)
747.000
(120.000)
627.000

Se cere s se calculeze i s se interpreteze soldurile de gestiune si capacitatea de autofinantare.


Rezolvare
Calculul i interpretarea soldurilor de gestiune:
Indicatori
Venituri din vnzarea mrfurilor
(-)Cheltuieli cu mrfurile vndute
(=) Marja comercial (1)
Marja comercial
(-)Consumurile de la teri (cheltuieli cu chiriile)

Valoare
700.000
-300.000
400.000
400.000
(-)20.000

(=) Valoarea adugat (2)

(=)380.000

Valoarea adugat
(+)Venituri din subvenii de exploatare
(+)Alte venituri din exploatare (venituri din cedarea
activelor i venituri din subvenii pentru investiii)
(-)Cheltuieli de personal i asimilate
(-)Alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu activele cedate)

380.000
(+)700.000

(=) Excedentul brut din exploatare (3)

(+)12.000
(-)300.000
(-)15.000
(=)777.000
154

Excedentul brut din exploatare


(-)Cheltuieli din ajustarea valorii activelor
imobilizate
(=) Rezultatul din exploatare (4)

777.000
(-)20.000
(=)757.000

Venituri financiare (ctiguri din cedarea


investiiilor financiare pe termen scurt)
(-)Cheltuieli financiare (cheltuieli cu dobnzile)
(=) Rezultatul financiar (5)

50.000
(-)60.000
-10.000

()Rezultat din exploatare


()Rezultat financiar

757.000
(-)10.000

(=) Rezultatul nainte de impozit (6)

747.000

Rezultat nainte de impozit


(-)Cheltuiala cu impozitul pe profit (691)

747.000
(-)120.000

(=) Rezultatul net (10)

627.000

Marja comercial de 400.000 reflect rentabilitatea comercial a ntreprinderii. Ea este mai mult de jumtate
din cifra de afaceri i se conserv aproape integral n valoarea adugat, singura cheltuial extern fiind dat
de chiria achitat n exerciiul N n contul exerciiului N+1.
Excedentul brut din exploatare este de mai bine de dou ori mai mare dect valoarea adugat. La o analiz
mai atent, dac am da la o parte contribuia la acest excedent pe care o reprezint veniturile din subvenii
am constata c ntreaga valoare creat de ntreprindere este consumat prin acoperirea cheltuielilor de
personal i a pierderilor din cedarea imobilizrilor. Fr subveniile primite, activitatea de exploatare a
ntreprinderii nu ar fi rentabil.
Activitatea financiar nu este una rentabil. Costul finanrii este superior ctigurilor obinute din
tranzaciile speculative pe piaa de capital. Totui, rentabilitatea din exploatare acoper acest deficit
ntreprinderea reuind s ncheie exerciiul financiar N+1 cu un profit net de 627.000 lei.
Calculul i interpretarea capacitii de autofinanare:
(lei)
METODA DEDUCTIV
Indicatori
Excedentul brut al exploatrii
(+)Venituri financiare
(-)Cheltuieli financiare
(-)Venituri din cedarea activelor
(+)Cheltuieli din cedarea activelor
(-)Venituri din subvenii pentru investiii
(-)Cheltuiala cu impozitul pe profit
(=) CAF
METODA ADITIV
Indicatori

Valoare
777.000
50.000
60.000
10.000
15.000
2.000
120.000
650.000

Valoare

155

Rezultatul net
(+)Cheltuieli cu ajustrile de valoare
(+)Cheltuieli din cedarea activelor
(-)Venituri din cedarea activelor
(-)Venituri din subvenii pentru investiii
(=) CAF

627.000
20.000
15.000
10.000
2.000
650.000

Capacitatea de autofinanare de 650.000 lei este interpretat favorabil dac inem seama c e pozitiv i de o
mrime semnificativ, chiar superioar rezultatului net. Cu toate acestea n exerciiul N+1 ntreprinderea
prin fore proprii nu i asigur autofinanarea dac inem seama de faptul c a primit o subvenie de 700.000
lei pentru finanarea activitii de exploatare. Dac dm la o parte aceast subvenie vom observa c
ntrepriderea nu este rentabil. Probabil prin natura activitii pe care o desfoar ea nu ar putea supravieui
fr subvenii. Lipsa acestor subvenii ar crea costuri sociale i probabil se dorete evitarea acestora.
V5.A1.-2012 Se cunosc urmtoarele informaii din bilanul societii Alfa ntocmit la 31.12.N:
Elemente
Valori
Terenuri (1)
20.000
Utilaje (2)
40.000
Instalaii (3)
25.000
Clieni
10.000
Creane din dividende (4)
5.000
Stocuri (5)
5.000
Disponibiliti
5.000
Datorii bancare
32.750
Dobnzi datorate (6)
5.000
Datorii cu amenzi (7)
6.000
(1) terenul a fost reevaluat de la 15.000; reevaluarea nu este recunoscut fiscal.
(2) cheltuiala cu amortizarea contabil este de 10.000 u.m., iar cheltuiala cu amortizarea fiscal este de
8.000 u.m.; baza de impozitare este de 35.000 u.m.
(3) instalaiile au fost utilizate 2 ani din durata estimat din punct de vedere contabil de 7 ani, fiscal se
amortizeaz pe o durat de 5 ani; att contabil ct i fiscal, metoda de amortizare aplicat este cea linear;
(4) venitul din dividende a fost contabilizat n exerciiul N;
(5) pentru stocuri s-a constituit n exerciiul N o ajustare pentru depreciere n valoare de 1.000 um,
nedeductibil din punct de vedere fiscal;
(6) cheltuiala cu dobnzile a fost de 5.000 u.m. n exerciiul N; din punct de vedere fiscal, dobnzile sunt
deductibile n anul plii lor;
(7) cheltuiala cu amenzile aparine exerciiului N.
Rezultatul contabil nainte de impozitare este de 20.000 u.m. ; sold iniial la datorii de impozit amnat 1.940
um, sold iniial creane de impozit amnat 5000 um, cota de impozitare 16%.
Se cere:
a) Determinai diferenele temporare i contabilizai impozitele amnate.
b) Calculai i contabilizai impozitul exigibil.
c) Explicai relaia dintre rezultatul contabil i cheltuiala cu impozitul pe profit.
Rezolvare:
a)
Elemente
Terenuri (1)
Utilaje (2)
Instalatii (3)
Clieni

Valoare
contabil

Baz fiscala

Diferene
temporare
impozabile

Diferene
temporare
deductibile

20.000
40.000

15.000
35.000

5.000
5.000

25.000

21.000

4.000

10.000

10.000

156

Creante din dividende (4)


Stocuri (5)
Disponibilitati
Datorii bancare
Dobanzi datorate (6)
Datorii amenzi (7)
Total

5.000
5.000
5.000
32.750
5.000
6.000

5.000
6.000
5.000
32.750
5.000
6.000

1.000
-

14.000

1.000

(1) Reevaluarea terenului nu este recunoscuta fiscal baza fiscala = 15.000


(2) Utilaje baza fiscala = 35.000
(3) Instalatii:
Valoarea contabila 31.12.N = 25.000
Durata ramasa = 5 ani
Amortizarecontabila/an = 5.000
Valoare bruta = 5.000*7 = 35.000
Amortizarefiscala = 35.000/5 = 7.000
Baza fiscala31.12.N = 21.000
(4) Venitul din dividende a fost contabilizat in anul N. Dividendele nu sunt impozitate Baza
fiscala = 5.000
(5) Stocuri ajustare pentru depreciere 1.000 nedeductibila fiscal baza fiscala = 5.000+1.000 =
6.000
(6) Dobanzile sunt deductibile in anul platii lor Baza fiscala = 6.000
(7) Amenzile nu sunt deductibile fiscal Baza fiscala = 6.000

Diferente temporare impozabile = 14.000 Datorie de impozit amanat = 14.000*16% = 2.240


Sold iniial la datorii de impozit amnat 1.940
Deci Datorie de impozit amanat de inregistrat = 2.240-1.940 = 300

Diferente temporare deductibile = 1.000 Creanta de impozit amanat = 1.000*16% = 160


Sold iniial creane de impozit amnat 5.000
Deci O diminuare a creantei de impozit amanat = 5.000-160 = 4.840

Cheltuieli cu impozitul amanat = datorii de impozit amanat = 300

Cheltuieli cu impozitul amanat = creante de impozit amanat = 4840

157

b)

Calcul impozit exigibil:


Rezultat contabil

20.000

(+) Amortizare contabila utilaje

+10.000

(+) Amortizare contabila instalatii

+ 5.000

(+) Chelt provizioane depreciere stocuri

+ 1.000

(+) Cheltuieli cu amenzi

+ 6.000

(-) Amortizare fiscala utilaje

- 8.000

(-) Amortizare fiscala instalatii

- 7.000

Rezultat impozabil

27.000

Impozit exigibil = 27.000*16% = 4.320


c) IAS 12.81 permite dou metode alternative de explicare a relaiei dintre cheltuiala cu impozitul i
profitul contabil:
-reconcilierea numeric ntre cheltuiala cu impozitul i produsul ntre rezultatul contabil i cota de
impozit pe profit.
Elemente
Rezultat contabil
Rezultat contabil x cota de impozit
(+) Efectul fiscal al diferenelor permanente
Amenzi (6.000*16%)
Provizioane depreciere stocuri (1.000*16%)
(=)Cheltuiala total cu impozitul pe profit
-

N
20.000
3.200
960
160
4.320

Sau:
reconcilierea ntre cota medie de impozit i cota de impozit utilizat:
Elemente
Cota utilizat
(+) Efectul fiscal al diferenelor permanente
Amenzi
Provizioane depreciere stocuri
(=) Cota medie de impozit
Cheltuiala total cu impozitul pe profit
(rezultat contabil x cota medie)

N
16%
5,6%
(1.120/20.000)*100
21,60%
4.320

V5.A2.-2012
1.Bilanul societilor A (absorbant) i B (absorbit) nainte de fuziune se prezint astfel:
Elemente
A
B
Imobilizri necorporale (concesiuni la valoare brut)
60.000
5.000
Amortizarea imobilizrilor necorprale
(15.000)
(1.000)
Imobilizri corporale la valoare brut
200.000
20.000
Amortizarea imobilizrilor corporale
(20.000)
(5.000)
158

Mrfuri
Clieni
Ajustarea valorii creanelor clieni
Debitori diveri
Conturi la bnci
Total activ
Credite pe termen lung
Furnizori
Datorii fiscale
Creditori diveri
Total Datorii
Capital social

50.000
125.000
(25.000)
7.000
40.000
422.000
100.000
30.000
10.000
2.000
142.000
230.000

15.000
15.000
(7.000)
1.000
8.000
51.000
15.000
5.000
3.000
1.000
24.000
21.000

(230.000 aciuni)

(21.000 aciuni)

Rezerve
50.000
6.000
Total Capitaluri proprii
280.000
27.000
Activele celor dou societi au fost evaluate astfel (la valoare brut):
-imobilizrile corporale ale societii A 230.000 lei;
-imobilizrile corporale ale societii B 45.000 lei.
S se contabilizeze fuziunea prin absorbie ntre societile A i B, independente.
Rezolvare
1) Tabloul de evaluarea a aporturilor la capital:
A absorbanta
elemente
K.proprii active fictive
active fictive
ANC (bilant ctb)
+/- corectii de reevaluare:
imobilizari corporale

ANC = total activ total


datorii = 422.000
142.000 = 280.000

ANC corijat (bilant econom.)


Numar actiuni
Val. matematica intrinseca
(contabila) VMi

imobiliz corp evaluate la


val bruta la 230.000, in
bilant 200.000
280.000 + 30.000 =
310.000
310.000/230.000 actiuni
= 1,3478

calcule

aport
280.000
280.000

+ 30.000
310.000
230.000 act
1,3478

B absorbita
calcule
-

aport
27.000
27.000

ANC = total activ


total datorii = 51.000
24.000 = 27.000
imobiliz corp evaluate
la val bruta 45.000, in
bilant 20.000
27.000 + 25.000 =
52.000
52.000/21.000 actiuni =
2,4761

+25.000
52.000
21.000 act
2,4761

2) calculul raportului de paritate Rp


Rp = VmiB/VmiA = 2,4761 / 1,3478 = 1,8371
3) calculul actiunilor detinute de A in B
Nr.actiuni AB = ANC corijat B / VMiA = 52.000 / 1,3478 = 38.581 actiuni A
ANC corijat B = nr.actiuni B x VMiB ; adica 52.000 = 21.000 actiuni x 2,4761
SAU
Nr.actiuni AB = nr. actiuni B + VMiB = nr. actiuni B x Rp = 21.000 actiuni x 1,8371 = 38.581 actiuni
VMiA
4) determinarea cresterii de capital social a lui A
cresterea CS A = nr.actiuni AB x val.nominala a unei actiuni A = 38.581 x 1 leu/actiune = 38.581 lei
5) calculul primei de fuziune propriu-zise (rezulta din cresterea de capital social)
Prima de fuziune = nr.actiuni AB x (VMiA val.nominala a unei actiuni A) = 38.581 (1,3478 1) =
13.419 lei

etape
Majorarea
CS

calcule

Registrul jurnal de fuziune


A absorbanta
Inregistrari contabile
etape
456 %
52.000 ANC B
Transferul
1011 38.581
activelor;
1042 13.419
Totalul

calcule
51.000 +
25.000 =

B absorbita
inregistrari contabile
461.01 = 7583 76.000

159

Primirea
aporturilor
de la
societatea B,
la valoare
reevaluata
Regularizare
a CS

45.000
5.000
amortizarea
= 40.000

76.000
4.000
40.000
15.000
8.000
1.000
8.000

%
=
% 76.000
gr.20
162 15.000
gr.21
401 5.000
371
gr.44 3.000
4111
462 1.000
461
456 52.000
5121
1011 = 1012 38.581

activelor trsf
de B +/eventualele
corectii din
reeval
Scoaterea
din gestiune
a activelor
transferate

76.000

Calculul
rezultatului
din fuziune

Venit 76.000
chelt.51.000
= 25.000

Transferul
datoriilor

Transferul
capitalurilor
proprii
Regularizare
a soldurilor
ct.456 si
461.01

64.000 %
=
1.000 281x
5.000 281x

% 64.000
gr.20 5.000
gr.21 20.000
371 15.000
7.000 491
4111 15.000
461 1.000
51.000 6583
5121 8.000
7583 = 121x 76.000
121x = 6853 51.000
rezulta SfC 121x = 25.000
%

162
401
gr.44
462
1012
106
121x
456

461.01 24.000
15.000
5.000
3.000
1.000
% 456 52.000
21.000
6.000
25.000
= 461.01 52.000

160