Sunteți pe pagina 1din 152

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris
C.Z.U.: 343.2 (043.3)

IONU Raluca Gabriela

IMPLICAII JURIDICO-PENALE ASUPRA


CONSIMMNTULUI VICTIMEI
Specialitatea: 12.00.08 Drept penal (drept penal)

Tez de doctor n drept

Conductor tiinific:

BOTNARU Stela, doctor n drept

Autorul:

CHIINU, 2011

IONU Raluca Gabriela, 2011

CUPRINS
ADNOTARE................................................................................................................................ 4
LISTA ABREVIERILOR .....................................................................................................7
INTRODUCERE................................8
1. ANALIZA SITUAIEI N DOMENIUL IMPLICAIILOR JURIDICO-PENALE
ASUPRA CONSIMMNTULUI VICTIMEI
1.1. Studiu doctrinar asupra temei tezei prin prisma materialelor tiinifice publicate peste
hotare................................................................................................................................................................. 15
1.2. Analiza materialelor tiinifice la tema tezei publicate n Republica Moldova.................. 32
1.3. Concluzii la Capitolul 1...................................................38
2. CONSIDERAII PRELIMINARE PRIVIND CONSIMMNTUL VICTIMEI
N DREPTUL PENAL
2.1. Conceptul, natura juridic i particularitile consimmntului victimei........................... 40
2.2. Condiiile valabilitii consimmntului victimei n dreptul penal...................................... 60
2.3. Limitele consimmntului persoanei la cauzarea de daune propriilor sale
interese n sfera reglementrii juridico-penale..................................................... 73
2.4. Concluzii la Capitolul 2...............................................................95

3. DIMENSIUNI JURIDICO-PENALE ALE CONSIMMNTULUI VICTIMEI


3.1. Relevana consimmntului victimei la ncadrarea juridic a faptei ...................97
3.2. Consimmntul victimei circumstan de atenuare a pedepsei penale..............109
3.3. Consimmntul victimei cauz justificativ ..................................................... 117
3.4. Concluzii la Capitolul 3.............................................................131
CONCLUZII I RECOMANDRI ..........................133
BIBLIOGRAFIA...................................................136
ANEXE..............................146
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII ................151
CV AL AUTORULUI .....................................................................................................................152

ADNOTARE
Ionu Raluca Gabriela, Implicaii juridico-penale asupra consimmntului victimei,
tez de doctor n drept la specialitatea 12.00.08 Drept penal (drept penal), Chiinu, 2011
Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii i recomandri, bibliografia cu 166 titluri,
5 anexe, 135 pagini text de baz. Rezultatele obinute sunt publicate n 8 lucrri tiinifice.
Cuvinte-cheie: consimmntul victimei, cauz justificativ, dimensiuni juridico-penale,
cauze care nltur caracterul penal al faptei, interese personale ocrotite de legea penal.
Domeniul de studiu vizeaz Dreptul penal, Partea General i Partea Special.
Scopul lucrrii consist n realizarea unei cercetri complexe a instituiei consimmntului
victimei prin examinarea dimensiunilor juridico-penale pe care le poate cuprinde n dreptul penal
contemporan, dar, mai cu seam, n dreptul penal al Republicii Moldova, precum i n elaborarea
recomandrilor privind perfecionarea legii penale i a practicii de aplicabilitate a acesteia n
unison cu politica penal unitar la nivel european.
Obiectivele tezei: determinarea naturii sociale i juridice a consimmntului victimei;
relevarea funciilor pe care le ndeplinete consimmntul victimei n dreptul penal; analiza
mecanismului de influenare a consimmntului victimei asupra ncadrrii juridice a faptei;
identificarea cercului de infraciuni, n care consimmntul victimei sau lipsa de consimmnt
reprezint semn constitutiv al componenei de infraciune; relevarea impactului consimmntului
victimei asupra individualizrii pedepsei penale etc.
Noutatea i originalitatea tiinific a rezultatelor obinute rezid n ncercarea de a
cerceta de pe poziii noi problemele aplicrii legii penale pentru faptele prejudiciabile comise sub
imperiul unui consimmnt parvenit din partea victimei, fapt care a permis identificarea soluiei
de acoperire a lipsei unei reglementri exprese a instituiei consimmntului victimei n legea
penal a Republicii Moldova i, prin aceasta, soluionarea problemei tiinifice de imporan
major n domeniul de cercetare.
Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Teza reprezint un studiu complex
al instituiei consimmntul victimei n dreptul penal, fiind evideniate unele aspecte n aceast
materie, care au fost neglijate n doctrin, precum i n elaborarea unor soluii optimale pentru
tiina i practica aplicrii legii penale, apte de a contribui la ncadrarea just a faptelor svrite
sub imperiul consimmntului victimei. De aceea, rezultatele obinute pot fi utilizate n activitatea
didactic, n activitatea practic a organelor de drept, precum i n procesul de legiferare.
Implementarea rezultatelor tiinifice i gsete materializare n procesul de instruire a
cursanilor (ofierilor i agenilor de poliie) n cadrul Catedrei Formare Iniial i Continu a
Institutului de Studii pentru Ordine Public din Bucureti (Romnia).
4

E
, - ,

12.00.08 ( ), , 2011
: , 3 , ,
166 , 5 , 135 .
8 . : ,
, , ,
.
.

, - ,
, .
e
.
:
;
; ; ,
;
...

, ,
,
. , ,

. ,
.
.
.
,
.
,

, .
, ,
.
.
( )
().
5

ANNOTATION
Ionu Raluca Gabriela, Penal implications on the victims consent, Doctor of Law
dissertation, speciality 12.00.08 Penal Law (penal law). Chisinau, 2011
The Dissertation contains: introduction, 3 chapters, general conclusions and recommendations, bibliography of 166 titles, 5 annexes, 135 pages of main text. The obtained results are
published in 8 scientific papers.
Key-words: the victims consent, probative cause, penal dimensions, causes that remove the
criminal nature of the offense, personal interests protected by the penal law.
The field of study concerns the general and special part of the penal law.
The aim of the paper regards the development of a complex research of the legal institution
of the victims consent, realized through the examination of its penal dimensions in modern
criminal law, especially in the one of the Republic of Moldova, and yet in the matter of
elaboration of recommendations regarding the improvement of the penal law and its practical
applicability in accord with the European criminal law policy.
Thesis objectives: the determination of the juridical and social nature of the victims
consent; the revealing of its functions in the penal law; the analysis of the influence mechanism of
the victims consent on the legal incrimination of the offense; the identification of those crimes
that regard the presence or absence of the victims consent as a constitutive sign of the crime; the
explanation of the victims consent impact on the individualization of the penal punishment etc.
Scientific novelty and originality of the obtained results lies in the attempt to investigate
the new positions on criminal law enforcement issues regarding the harmful actions committed
under the rule filed by the victim's consent. This allowed the identification of solutions that cover
the institutions lack of express regulations on the victims consent, thereby, solving the major
scientific dilemma of the research area.
The theoretical significance and applied value of the work. This paper represent a
comprehensive study on the institution of the victim's consent in criminal law, emphasizing certain
aspects in this matter, which have been neglected in theory, as well in the attempt to develop
optimal solutions for the science and practice of criminal law, capable of contributing to the
proper understanding of offenses committed under the rule of the victims consent. Therefore, the
obtained results can be used in teaching activity, in law enforcement agencies and in the
legislative process.
The implementation of scientific results finds its manifestation in training of students
(police officers and agents) incorporated in the Department of Initial and Continuing Training of
the Institute of Public Order Studies in Bucharest (Romania).
6

LISTA ABREVIERILOR
alin. alineat
art. articol
ex. exemplu
lit. liter
n.a. nota autorului
nr. numr
or. ora
pct. punct
u.c. uniti convenionale
CP Cod penal
CP FR Codul penal al Federaiei Ruse
CP RM Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002
CPP RM Codul de procedur penal al Republicii Moldova
CSJ RM Curtea Suprem de Justiie a Republicii Moldova

INTRODUCERE
Actualitatea i importana temei abordate
n literatura de specialitate din ultimele decenii se observ un interes sporit fa de abordarea
categoriilor

personalitatea victimei i comportamentul victimei, concepte care sunt

investigate de pe poziiile criminologiei, prin recunoaterea unei direcii noi n cadrul acestei
tiine, supranumit victimiologie. Demersul nostru tiinific, ns, este orientat spre investigarea
de pe poziiile dreptului penal substanial a implicaiilor comportamentului victimei n cadrul
activitii infracionale, precum i al terelor persoane care au acionat sub imperiul
consimmntului victimei. Necesitatea abordrii comportamentului victimei, n general, i a
factorului volitiv, n special, desemnat prin categoria de consimmnt al victimei (att n cazul
condiiei pozitive, ct i n cazul condiiei negative),

rezid n primul rnd n surprinderea

influenei acestei circumstane asupra gradului de pericol social al faptei comise i, implicit,
asupra aplicabilitii rspunderii penale. Din aceast perspectiv, consimmntul victimei n
dreptul penal reprezint un subiect destul de complex, nu doar din considerente de lips a unor
exegeze doctrinare temeinice n materie, dar, mai cu seam, datorit particularitilor sale i
funciilor pe care poate s le realizeze n ordinea de drept normativ. Aceast abordare determin
necesitatea efecturii unor cercetri juridico-penale instrumentale ale fenomenului juridic care
face obiectul studiului nostru, ndeosebi relevarea politicii penale la etapa contemporan n
legtur cu semnificaia pe care o poate evoca instituia consimmntului victimei.
Dei instituia consimmntului victimei apare nc din dreptul roman, fapt demonstrat de
adagiul lui Ulpian Volenti non fit injuria: nulla injuria est quae in volentem fiat (nici o
nedreptate nu i se poate face aceluia care voiete fapta), abordarea acesteia se gsete i la etapa
contemporan sub semnul controverselor i incertitudinii, ndeosebi n ceea ce privete
identificarea locului, naturii juridice i semnificaiei juridico-penale ale acesteia, definirea i sfera
ei de cuprindere. Totui, trebuie s recunoatem c aceste subiecte imprim o problem subsidiar
n raport cu problema tiinifico-practic actual de importan major care deriv din lipsa
reglementrii n legea penal a Republicii Moldova a consimmntului victimei drept cauz
justificativ general, i anume: identificarea unui fundament juridic de exonerare de rspundere
penal a fptuitorului care a cauzat daune de natur fizic, psihic, patrimonial drepturilor i
libertilor unei persoane care i-a exprimat consimmntul la aceste fapte.
Lipsa unor studii monografice complexe consacrate instituiei consimmntului victimei n
dreptul penal la etapa contemporan, constatat n procesul de elaborare a tezei, a reinut
semnificaia dubl pe care o poate purta o abordare multidisciplinar a implicaiilor juridicopenale asupra consimmntului victimei: pe de o parte, relev efectele imediate ale modificrilor
8

legislative, constatnd utilitatea i/sau necesitatea de completare a acestora, iar, pe de alt parte,
se constituie i ntr-o activitate de pionierat tiinific n domeniu, prin abordarea complex i
unitar a temei respective, prin cercetarea tiinific a conceptului, aa cum am menionat, dintr-o
perspectiv multidisciplinar. De aici rezult i complexitatea investigaiei, determinat, n primul
rnd, de necesitatea suplimentar de sintetizare, fr a neglija ns aspectele de interes major, i,
n al doilea rnd, de insuficiena

materialelor tiinifice absolut necesare n identificarea

doctrinar a unor anumite puncte de vedere.


Un argument cu valoare probant n susinerea actualitii tematicii cercetate ar putea
constitui i interveniile legiuitorului Republicii Moldova care au o natur situaional, lacunar i
lipsit de efectul armonizrii, n contextul necesitii unui regim unitar al drepturilor personalitii.
n pofida unei anumite aparene care decurge din terminologia generic utilizat pentru a desemna
adevrata natur juridic a consimmntului victimei, legea penal a Republicii Moldova este
departe de a se bucura de omogenitate. Dei nu putem vorbi, deocamdat, despre o consacrare
expres, prin lege, a drepturilor personalitii, ci numai despre o reglementare distinct a unor
asemenea drepturi, sunt create premisele doctrinare i jurisprudeniale ale ateptatei recunoateri
legislative a instituiei consimmntului victimei. n acest sens, un prim pas a fost deja fcut prin
Legea pentru modificarea i completarea Codului penal al Republicii Moldova, nr.277-XVI din
18.12.2008. Astfel, clauza de exonerare de rspundere penal, prevzut la alin.(5) art.212 CP
RM, a revitalizat de iure funcionalitatea dispunerii persoanei de drepturile sale subiective, ca
rezultat al recunoaterii legislative a unei noi instituii juridico-penale consimmntul victimei.
Aa stnd lucrurile, este posibil s se nregistreze opinii diferite, dac nu chiar i divergente, n
legtur cu consimmntul victimei, tratat (n premier n legea penal a Republicii Moldova) ca
o clauz de exonerare de rspundere penal. Discuiile vor aprea, probabil, n legtur cu
stabilirea consimmntului valabil exprimat i n legtur cu justificarea voinei legislative n
materie de dispunere de ctre victim n mod legal de valoarea social lezat sau pus n pericol.
Totodat, n discuie va fi pus i oportunitatea de a i se conferi titularului valorii sociale ocrotite
de legea penal posibilitatea de a-i manifesta consimmntul la lezarea sntii sale, avnd n
vedere c contaminarea cu maladia SIDA reprezint o varietate a vtmrii grave a integritii
corporale, prin intermediul creia se aduce atingere n special sntii publice, deci afecteaz un
interes colectiv, nu ns unul individual. Coliziunile i inadvertenele depistate i reflectate n
prezentul studiu vor genera, cu siguran, soluii contradictorii n practica judiciar. Implicaiile
juridico-penale pe care le genereaz aceast novel trebuie s fie clare i accesibile n primul rnd
pentru destinatarul legii penale. Mai mult ca att, amintim c normele penale implic
obligativitatea de a fi coerente i s nu lase loc unor interpretri divergente sau polemizate.
9

Toate aceste probleme i-au gsit soluiile de rigoare n studiul nostru tiinific, care,
considerm, va fi unul de referire pentru literatura de specialitate, dar, mai cu seam, de un real
folos pentru subiecii mputernicii cu aplicarea n concret a legii penale.
Scopul i obiectivele tezei
Scopul principal al tezei de doctorat rezid n realizarea unei cercetri complexe a instituiei
consimmntului victimei prin examinarea dimensiunilor juridico-penale pe care le poate
cuprinde n dreptul penal contemporan, dar, mai cu seam, n dreptul penal al Republicii Moldova,
precum i n elaborarea recomandrilor privind perfecionarea legii penale i a practicii de
aplicabilitate a acesteia n unison cu politica penal unitar la nivel european.
Pentru atingerea acestor scopuri, se impune realizarea urmtoarelor obiective:
- investigarea i interpretarea conceptului de consimmnt al victimei n dreptul penal
substanial;
- determinarea particularitilor, naturii sociale i juridice a consimmntului victimei;
- examinarea concepiilor doctrinare pro i contra reglementrii explicite a instituiei
consimmntului victimei n legea penal;
- evidenierea modelelor de reglementare a consimmntului victimei n legislaia penal a
unor state;
- relevarea funciilor pe care le ndeplinete consimmntul victimei n dreptul penal
contemporan, n general, i a rolului pe care l are voina victimei n legea penal a Republicii
Moldova, n special;
- identificarea i sistematizarea condiiilor de valabilitate a consimmntului victimei n
dreptul penal;
- determinarea limitelor consimmntului persoanei la cauzarea de daune propriilor sale
interese n sfera reglementrii juridico-penale;
- analiza mecanismului de influenare a consimmntului victimei asupra ncadrrii
juridice a faptei;
- identificarea cercului de infraciuni, n care consimmntul victimei sau lipsa de
consimmnt reprezint semn constitutiv al componenei infraciunii;
- relevarea impactului consimmntului victimei asupra individualizrii pedepsei penale;
- analiza deficienelor de care sufer prevederile de la alin.(5) art.212 CP RM;
- soluionarea necesitilor legate de consimmnt la nivel teoretic i aplicativ, prin
elaborarea recomandrilor, apte de a contribui la ncadrarea juridic corect a faptelor svrite
sub imperiul consimmntului victimei, dar i prin formularea de propuneri privind

10

perfecionarea legii penale n materia cercetat pentru a se asigura unitatea sistemului juridic i
consecvena normelor juridico-penale.
Noutatea tiinific a rezultatelor obinute const n ncercarea de a cerceta, de pe poziii
noi, problemele privind aplicarea legii penale pentru faptele prejudiciabile comise sub imperiul
unui consimmnt parvenit din partea victimei, fapt care ne-a permis formularea unor soluii
legate de influenarea unui asemenea consimmnt asupra ncadrrii juridice a faptei, asupra
individualizrii pedepsei sau nlturrii rspunderii penale. De asemenea, teza conine anumite
reflecii de redimensionare a instituiei consimmntului victimei i, implicit, a instituiei
infraciunii, ntr-un context de internaionalizare i adaptare permanent a legii penale la realitatea
concretului imediat, determinat de necesitile de ajustare a acesteia, ca o premis a cooperrii
judiciare n materie penal, la sistemele celorlalte state membre ale Uniunii Europene. Graie
acestei conceptualizri, a fost soluionat problema tiinific actual de importan major
n materie de consimmnt al victimei. In concreto, a fost invocat i justificat oportunitatea
completrii trsturilor eseniale ale infraciunii cu elementul injust (fapt nejustificat), ca o
modalitate de acoperire a lipsei unei reglementri exprese a instituiei consimmntului victimei
n legea penal a Republicii Moldova.
n acelai timp, aportul nostru la ridicarea gradului de cercetare a celor mai polemizate
probleme n materie de consimmnt al victimei se concretizeaz n urmtoarele: 1) a fost
argumentat c, din punctul de vedere al naturii juridice exacte, consimmntul victimei are
semnificaia unei cauze de eliminare a elementului formal al infraciunii, fapt care certific
denumirea de cauz sau fapt justificativ; 2) a fost demonstrat c, indiferent de tratamentul
doctrinar, dar i juridico-penal: de cauz justificativ, cauz care nltur caracterul penal al faptei
sau chiar evolund, n unele legislaii penale, ca temei de liberare de rspundere penal, instituia
consimmntului victimei reprezint un barometru de soluionare a chestiunii privind tragerea la
rspundere penal a persoanelor care au cauzat daune de natur fizic, psihic, patrimonial
drepturilor i libertilor persoanei care i-a exprimat consimmntul la aceste fapte; 3) au fost
identificate modelele de reglementare a consimmntului victimei n legislaia penal
contemporan; 4) au fost determinate modalitile legislative de soluionare a necesitilor legate
de consimmnt potrivit legislaiilor penale n care instituia consimmntului victimei nu i
gsete o reglementare expres; 5) a fost elucidat faptul c, potrivit ordinii juridice normative a
Republicii Moldova, consimmntul victimei ndeplinete de lege lata urmtoarele funcii:
funcia de semn constitutiv al laturii obiective, funcia de cauz de reducere a pedepsei, funcia de
cauz justificativ; 6) a fost conturat regula, potrivit creia, n plan general, orice fapt
prejudiciabil comis sub imperiul unui consimmnt din partea titularului valorii sociale ocrotite
11

de legea penal este intenionat i atrage dup sine rspundere penal, cu excepia cazului cnd ea
este recunoscut ca fapt justificat prin ngduina, explicit ori implicit, a ordinii juridice de
ansamblu; 7) a fost constatat c consecinele care depesc limitele determinate de un
consimmnt determinat i valabil exprimat, parvenit din partea victimei, se caracterizeaz prin
forma de vinovie imprudent i c, n principiu, atrag rspunderea penal n baza unei
incriminri imprudente sau praeterinteniale din Partea Special a legii penale, dac atare
incriminri exist; 8) a fost argumentat inconsecvena legislativ privind tratamentul juridicopenal difereniat de exonerare de rspundere penal pentru contaminarea cu maladia SIDA n
virtutea existenei consimmntului victimei (alin.(5) art.212 CP RM) i irelevana unui asemenea
consimmnt n cazul infraciunii de transmitere a unei boli venerice (art.211 CP RM); 9) a fost
motivat, prin prisma importanei valorii sociale la care se atenteaz, interzicerea infraciunilor
consensuale, adic a acelor infraciuni n care activitatea incriminat este rezultatul nelegerii
dintre fptuitor i persoana mpotriva creia se ndreapt fapta prejudiciabil i n urma svririi
creia nici o alt persoan nu sufer un rezultat direct; 10) a fost susinut c consimmntul
victimei va avea funcia de cauz justificativ doar n acele componene de infraciuni, n care nu
exist nici o meniune cu privire la absena ori prezena unui atare consimmnt etc.
n vederea mbuntirii calitative continue a legii penale a Republicii Moldova, au fost
formulate urmtoarele propuneri de lege ferenda: 1) includerea elementului antijuridic (injust) n
trsturile infraciunii, fapt realizabil prin completarea alin.(1) art.14 CP RM cu cuvntul
nejustuficat ce va urma dup cuvntul prejudiciabil, respectiv: Infraciunea este o fapt
prejudiciabil, nejustificat, prevzut de legea penal, svrit cu vinovie i pasibil de
pedeaps penal; 2) completarea alin.(1) art.76 CP RM cu o nou liter m), care va avea
urmtorul coninut: svrirea infraciunii n virtutea unui consimmnt parvenit din partea
victimei; 3) completarea art.211 CP RM cu alin.(3): Consimmntul persoanei de a-i fi
transmis o boal veneric constituie o cauz justificativ; 4) modificarea alin.(5) art.212 CP
RM: Consimmntul persoanei de a fi pus n pericol de contaminare sau de a fi contaminat cu
maladia SIDA constituie o cauz justificativ, n cazul alin.(1), (2) i (3) lit.a).
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii
Sub aspect teoretic, teza de doctorat reprezint un studiu complex a instituiei
consimmntului victimei n dreptul penal i a implicaiilor pe care le poate avea acesta asupra
cadrului incriminator, evideniindu-se unele aspecte n aceast materie care au fost cercetate
superficial sau care au fost chiar neglijate n literatura de specialitate, precum i n elaborarea unor
soluii optimale pentru tiina i practica aplicrii legii penale, apte de a contribui la ncadrarea
just a faptelor svrite sub imperiul consimmntului victimei.
12

n acelai timp, coninutul tezei de doctorat reclam o valoare teoretic graie lipsei, n
doctrin i legislaia penal a Republicii Moldova, a conceptului de antijuridicitate, pe care l-am
propus spre completare n art.14 CP RM sub termenul de fapt nejustificat, ca o trstur a
infraciunii. Nentlnit n lucrrile specialitilor din Republica Moldova, sporadic, chiar singular
promovat n doctrina german sau romn, reticena abordrii antijuridicitii, ca trstur
distinct a infraciunii, demonstreaz dezinteresul fa de acest concept. Neavnd scopul de a
impune ideea prelurii automate a unor construcii legislative strine, prin aprofundarea la nivel
doctrinar a implicaiilor juridico-penale asupra consimmntului victimei, am urmrit doar s
atragem atenia c, n contextul actual de nclinare spre o justiie restaurativ, voina victimei
infraciunii nu poate fi neglijat. Urmare a celor invocate, lucrarea de fa apare ca un material
teoretic complex privit ca o pist de lansare i dezvoltare a unor direcii de investigare care deriv
din instituia consimmntului victimei. De asemenea, sub aspect practic, concluziile i
recomandrile etalate n lucrare pot fi utilizate n procesul de instruire a tineretului studios din
cadrul instituiilor de nvmnt superior cu profil juridic, n practica de urmrire penal i n cea
judectoreasc, precum i n procesul de legiferare.
Aprobarea rezultatelor. Concluziile de baz i recomandrile formulate n tez au fost etalate
n cadrul a 8 publicaii tiinifice. n acelai timp, unele viziuni, teze teoretice, alegaii, concluzii i
recomandri constituind rezultatul investigaiei au fost prezentate la Conferina tiinifico-practic
internaional Reformele cadrului legal i instituional din Republica Moldova prin prisma
practicilor europene (Chiinu, 30 aprilie 2010).
Sumarul capitolelor tezei. Scopul i obiectivele cercetrii au determinat structura lucrrii.
Teza de doctor elaborat cuprinde: introducere, trei capitole, care conin anumite paragrafe;
concluzii i recomandri; bibliografie i anexe.
n Capitolul 1 Analiza situaiei n domeniul implicaiilor juridico-penale asupra
consimmntului victimei se efectueaz o cercetare a materialelor tiinifice dedicate
problemelor mai mult sau mai puin incidentale asupra instituiei consimmntului victimei n
dreptul penal, fiind scoase n eviden gradul de investigaie i importana tiinific pe care o
evoc studiile n aceast materie pentru patrimoniul doctrinar. O atenie deosebit a fost acordat
publicaiilor tiinifice din ultimii ani, nefiind neglijate studiile care au avut n vizor cercetarea
consimmntului victimei ce dateaz din a doua jumtate a secolului XX. Reieind din
divergenele constatate ntre legislaiile supuse ateniei referitoare la instituia consimmntului
victimei, care impune, implicit, i o atitudine doctrinar distinct a oamenilor de tiin exponeni
ai crui sistem legislativ aparin, am purces la o tratare separat a materialelor tiinifice publicate
n ar i peste hotare. Astfel, au fost investigate aporturile remarcabile ale urmtorilor autori:
13

G.Antoniu, C.I. Bouleanu, C.N. Ghi,

C.M. Florescu, I.Pitulescu, R.Slvoiu (Romnia);

G.Q. Olivares (Spania); F.Antolisei, G.Findaca, E.Musco (Italia); G.Duttge, W.Joecks, R.Kessler
(Germania); Th.Gare, C.Ginestet, J.Pradel (Frana); . ,

.. ,

.. , .. , O.A. , .. , . , ..
(Federaia Rus); V.Grosu, M.Vidaicu, A.Eanu (Republica Moldova) etc. Lucrrile acestor
reputai autori a i constituit baza tiinifico-teoretic a tezei de doctorat.
n Capitolul 2 Consideraii preliminare privind consimmntul victimei n dreptul penal
este abordat conceptul de consimmnt al victimei din perspectiva dreptului penal substanial,
este reliefat adevrata natur juridic a voinei persoanei n lezarea unui interes propriu, ca un act
generator de consecine juridice, n el fiind tratate particularitile instituiei consimmntului
victimei. Astfel, prin efectuarea unei analize doctrinare a cauzelor justificative s-a demonstrat c
exist preocupri pentru conceperea distinct a acesteia de cauzele care nltur caracterul penal al
faptei n funcie i de existena unor justificri sau motivaii legale pentru comiterea unei fapte
penale. Sens n care fapta respectiv i pierde caracterul penal, devenind o fapt permis de legea
penal, fptuitorul beneficiind de un temei legal n baza cruia nu mai este tras la rspundere
penal.

Redimensionnd instituia consimmntului victimei ca o form de manifestare a

caracterului dispozitiv n dreptul penal substanial, au fost identificate, sistematizate i analizate


condiiile de valabilitate a voinei victimei sub aspect juridico-penal. La aceast etap de cercetare
un loc distinct a fost consacrat investigrii limitelor consimmntului persoanei la cauzarea de
daune propriilor interese n sfera reglementrii juridico-penale, avnd n vedere complexitatea i
importana acestei condiii, care trebuie ndeplinit pentru a se realiza, prin consimmnt, efectul
de cauz justificativ.
n Capitolul 3 Dimensiuni juridico-penale ale consimmntului victimei este supus
cercetrii instituia consimmntului victimei din perspectiva funciilor pe care le ndeplinete
voina titularului valorii sociale ocrotite de legea penal de a i se aduce atingere propriilor interese,
potrivit legislaiei penale contemporane, n general, i conform sistemului de drept al Republicii
Moldova, n special, anume: funcia de semn constitutiv al laturii obiective; funcia de cauz de
reducere a pedepsei; funcia de cauz justificativ. Aceast abordare ne-a permis s constatm in
concreto situaiile n care consimmntul victimei are relevan asupra ncadrrii juridice a
faptei, situaiile n care consimmntul victimei reprezint o circumstan de individualizare a
pedepsei, precum i ipotezele n care consimmntul victimei evolueaz drept cauz justificativ.
Astfel, a fost cercetat mecanismul de influenare a consimmntului victimei asupra ncadrrii
juridice a faptei, asupra individualizrii pedepsei sau mpiedicrii de constituire a faptei ca
infraciune.
14

1. ANALIZA SITUAIEI N DOMENIUL IMPLICAIILOR JURIDICO-PENALE


ASUPRA CONSIMMNTULUI VICTIMEI
1.1. Studiu doctrinar asupra temei tezei prin prisma materialelor tiinifice
publicate peste hotare
Problemele privind semnificaia juridico-penal a consimmntului victimei au trezit un
viu interes nc din cele mai vechi timpuri. O prob n acest sens servete adagiul lui Ulpian
Volenti non fit injuria: nulla injuria est quae in volentem fiat (nici o nedreptate nu i se poate
face aceluia care voiete fapta). Cu toate acestea, n perioada roman nu se regsesc careva studii
care ar fi avut ca obiect de referin dimensiunile, pe care le poate mbria consimmntul
victimei n dreptul penal. Interesul oamenilor de tiin vis--vis de acest subiect dateaz cu
sfritul sec.XIX nceputul sec.XX. Astfel, considerm c printre primele studii temeinice din
spaiul european, consacrate nemijlocit tematicii tezei noastre de doctorat, este lucrarea aprut n
Germania n anul 1884, al crui autor este R.Kessler [68]. n doctrina penal rus, promotorul
investigrii nemijlocite a consimmntului victimei n dreptul penal este considerat
.. , care se impune prin monografia publicat n 1976 [134].
Este ns de remarcat c, dei aceste investigaii monografice prezint un interes tiinific
considerabil, fapt marcat de notorietatea determinrii momentelor eseniale de referin cu privire
la problemele privind influenarea manifestrii de voin a persoanei de a i se aduce atingere
propriilor interese prin comiterea fa de ea a unor infraciuni asupra caracterului penal al faptei,
trebuie s recunoatem c, n legtur cu schimbrile cardinale produse n sistemul de drept n
perioada contemporan, deduciile i viziunile lui R.Kessler i .. n mare parte nu
mai corespund realitii obiective. Cu toate acestea, nu am putut s nu apelm la careva alegaii ale
acestor autori, pe care le-am considerat adecvate demersului nostru tiinific.
n acest compartiment ne-am propus ns s examinm ndeosebi materialele tiinifice care
vizeaz, mai mult sau mai puin, tematica implicaiilor juridico-penale asupra consimmntului
victimei, cu prioritate publicate n ultimii ani. Interesul cercetrii lucrrilor tiinifice publicate n
ultimii ani se impune din considerente obiective, avndu-se n vedere scopul propus n acest
compartiment, i anume: surprinderea gradului de cercetare a tematicii tezei noastre de doctorat la
etapa actual n perimetrul doctrinei strine i autohtone. Vom ncepe cu cercetarea, n ordine
cronologic, a publicaiilor tiinifice care nemijlocit se refer la tema tezei, dup care vom
investiga i materialele care au abordat tangenial problemele privind consimmntul victimei n
dreptul penal, lundu-se n calcul ara n care au aprut aceste lucrri.

15

Investigaia noastr va debuta cu cercetarea materialelor tiinifice publicate n Romnia.


Astfel, un loc aparte printre publicaiile care se refer nemijlocit la tema tezei este articolul
tiinific al reputatului profesor romn G.Antoniu ce apare n anul 2003 [4]. Conceput i publicat
n contextul introducerii instituiei consimmntului victimei prin proiectul de Cod penal al
Ministerului Justiiei al Romniei i prin anteproiectul Institutului de Cercetri Juridice, acest
articol constituie corolarul unei munci asidue, care vine s explice dispoziiile privitoare la
consimmntul victimei din cele dou proiecte, care, sub aspect de formulare, sunt diferite. n
cele 23 de pagini autorul a reuit s elucideze, ntr-o manier aprofundat, particularitile celor
trei funcii, pe care le ndeplinete consimmntul victimei n dreptul penal: ale funciei de cauz
justificativ, ale funciei de cauz de reducere a pedepsei i ale funciei de element constitutiv al
incriminrii. Originalitatea cercetrii se desprinde, n mod deosebit, din investigarea sub aspect
comparat a diferitelor modele de reglementare a consimmntului victimei potrivit legislaiilor
penale ale statelor occidentale. Constituie o semnificaie tiinifico-practic remarcabil
argumentarea esenei juridico-penale a funciei de cauz justificativ pe care o ndeplinete
consimmntul victimei, acest subiect constituind substana studiului efectuat de autor. Avnd n
vedere argumentele convingtoare ale profesorului G.Antoniu, n repetate rnduri am apelat la
ideile lui, pentru soluionarea unor probleme cu care ne-am confruntat la elaborarea acestei teze.
n contextul cercetrii erorii asupra consimmntului victimei ca o cauz justificativ, sesizm o
viziune unic n felul su, pe care nu o putem trece cu vederea. Este vorba despre divizarea
reprezentrii greite a fptuitorului asupra consimmntului victimei n dou categorii: vincibil
i invincibil. n dependen de aceste categorii autorul i soluioneaz problema erorii, aducnd
certe argumente ntru susinerea poziiei sale. Articolul tiinific analizat l calificm drept una
dintre cele mai semnificative i valoroase lucrri n materia implicaiilor juridico-penale asupra
consimmntului victimei, care constituie, la momentul actual, chintesena puinelor forme de
manifestare a caracterului dispozitiv n dreptul penal substanial. Considerm c tocmai acest
studiu dedicat instituiei consimmntului victimei a servit punct de plecare pentru apariia unor
noi cercetri n acest domeniu.
O dovad n acest sens o constituie valul de lucrri tiinifice care au aprut de sub tipar
ncepnd cu anul 2005. Astfel, de problematica exonerrii de rspundere penal n virtutea
existenei unui consimmnt parvenit de la victima infraciunii s-a artat interesat R.Slvoiu. De
aceast dat, observm din coninutul lucrrii sale [104] c consimmntul victimei nu este tratat
generalizat, interesul doctrinar axndu-se doar pe aspectul de cauz justificativ. inuta tiinific
a articolului se evideniaz prin concluziile formulate de autor, care au fost analizate de noi i puse
la baza cercetrii n cadrul acestei teze de doctorat. Cele mai semnificative alegaii ale autorului
16

vizeaz n special: condiiile operrii cauzei justificative, efectele existenei consimmntului


victimei, dezvluirea unor puncte de demarcare dintre consimmntul victimei i alte asemenea
circumstane. Sub aspect comparativ, cercetarea ntreprins de ctre R.Slvoiu, referitoare la
condiiile operrii cauzei justificative, este, probabil, cea mai ampl dintre toate studiile dedicate
acestui segment. Prin sistematizarea acestora i soluionarea unor probleme ce rezult din sediul
materiei, autorul a reuit s imprime noutate tiinific cercetrii sale. Un loc distinct autorul
consacr elucidrii valorilor sociale de care titularul poate dispune n mod liber, enumernd
cazurile n care voina victimei invalideaz represiunea penal. Din aceste considerente, merit o
apreciere deosebit analiza profund din domeniul extrapenalului, ceea ce denot incidena
caracterului interdisciplinar al studiului. Original ni se pare i definiia consimmntului victimei
formulat de R.Slvoiu [104, p.172], definiie care difer substanial de alte asemenea explicaii
ntlnite n literatura de specialitate. Cu toate acestea, nu putem susine c cercetarea
consimmntului victimei, efectuat de acest

autor, este pe deplin satisfctoare. Aceasta

deoarece n lucrare nu gsim referine, cel puin cu caracter de exemplificare, n ceea ce privete
reglementrile acestei instituii n sistemul de drept al altor state. Printre neajunsurile lucrrii se
enumer i faptul c autorul omite relevarea concepiilor doctrinare n materie de consimmnt al
victimei, care, dei sunt puine, exist.
n alt context, la tema tezei se refer i lucrarea autorului I.Pitulescu [95]. Dei sumar n
felul su, aceast publicaie tiinific ne intereseaz prin cercetarea condiiilor de valabilitate a
consimmntului victimei drept cauz justificativ. Semnele principale ale obiectului de studiu
vizeaz: elucidarea coninutului consimmntului victimei; identificarea unor linii de demarcare
dintre consimmntul victimei i alte asemenea categorii cu relevan juridico-penal; verificarea
corelaiei dintre consimmntul victimei i valoarea social aprat prin norma penal;
identificarea unor componene de infraciune prevzute n legea penal romn pentru care
consimmntul victimei reprezint un element constitutiv etc. Totui, trebuie s recunoatem c
schema de cercetare a instituiei consimmntului victimei rmne aceeai ca i n lucrarea lui
R.Slvoiu. Cu toate acestea, I.Pitulescu aduce noutate tiinific studiului su prin acordarea
soluiilor procesual penale ipotezelor de evaluare a consimmntului victimei drept cauz
justificativ i element constitutiv al incriminrii, fr a intra ns n esena lor. Aceasta se
explic, totui, prin categoria materialului tiinific, care este redus ca volum n comparaie cu
tratatele ori manualele, unde subiectul poate fi dezvluit pn la mici detalii. n opinia noastr,
cercetarea efectuat are caracter aplicativ, deoarece n multiple rnduri sunt trecute n revist
exemple relevante n vederea unei mai bune nelegeri a materiei etalate. Rezerva pe care o avem
fa de studiul consimmntului victimei efectuat de ctre I.Pitulescu rezid n faptul c lipsete
17

cu desvrire cercetarea funciei de cauz de reducere a pedepsei pe care o poate ndeplini


consimmntul victimei n dreptul penal; or, dac autorul a denumit generalizat articolul, n mod
normal trebuia s se refere i la acest aspect al consimmntului.
O importan tiinific pentru tematica tezei noastre prezint articolul tiinific, al crui
autor este C.I. Bouleanu [15]. Privit n ansamblu, lucrarea vizeaz urmtoarele segmente de
cercetare: raiunea reglementrii consimmntului victimei ca element justificativ; determinarea
unor infraciuni pentru care se poate aplica efectul justificativ al consimmntului victimei;
condiiile care trebuie ndeplinite pentru a se realiza efectul de cauz justificativ a
consimmntului. Printre celelelte lucrri de acest calibru, studiul examinat se evideniaz prin
valorificarea argumentelor pro i contra reglementrii instituiei consimmntului victimei.
Prezint interes argumentarea interzicerii pariale de ctre legiuitor a unor infraciuni
consensuale, argumentare care puncteaz pe interesul public, categorie indisponibil n principiu
destinatarului legii penale. Afirmaiile pe care le consemneaz autorul n lucrare au relevan n
planul identificrii unor ipoteze de mpiedicare a constituirii faptei ca infraciune, n virtutea unui
consimmnt parvenit din partea titularului valorii sociale ocrotite de legea penal. Regretabil
este faptul c C.I. Bouleanu nu a evideniat in concreto care sunt componenele de infraciune,
pentru care consimmntul are semnificaia unei fapte justificative. Reliefarea cel puin a unor
exemplificri n acest context i-ar fi conferit publicaiei un plus de valore i semnificaie
aplicativ.
Util n perimetrul doctrinei contemporane, n general, i al literaturii de specialitate romne,
n special, este i articolul tiinific semnat de C.N. Ghi i C.M. Florescu [54]. Conexarea celor
dou cauze justificative sub egida unui singur studiu rezult din nsi denumirea articolului
Consimmntul victimei, ordinul legii i comanda autoritii legitime cauze justificative
interferente, ambele fiind cauze care, n concepia autorilor, se suprapun. Din aceste considerente,
autorii preiau i promoveaz concepia doctrinei i practicii franceze, considernd c, de fapt,
consimmntul victimei reprezint o form de autorizare a legii. De aceea, lucrarea este
conceput i realizat pentru a demonstra existena unei permisiuni a legii (chiar implicite)
condiie sine qua non pentru a produce efecte consimmntul victimei. Constatare care
motiveaz, n opinia autorilor, poziia lor negativ de a reglementa distinct cele dou cauze
justificative. Compilarea viziunilor doctrinare referitoare la problema privind dimensiunile
juridico-penale globale ale consimmntului victimei a permis autorilor s trateze aceast
instituie sub dou aspecte, i anume: de cauz de nlturare a tipicitii faptei i de cauz de
nlturare a antijuridicitii faptei. Dei lucrarea face referine la una dintre funciile secundare ale
consimmntului victimei (opinie pe care nu o mai ntlnim n ale studii n materie), i anume
18

la cea de atenuare a rspunderii penale, subiectul, cu prere de ru, nu este dezvluit. Neajunsul
studiului efectuat de ctre C.N. Ghi i C.M. Florescu este cel pe care l-am evocat anterior cu
referire la articolul tiinific al lui I.Pitulescu: omisiunea de a cerceta funcia de cauz de reducere
a pedepsei pe care poate s o ndeplineasc consimmntul victimei n dreptul penal.
Din 2005 dateaz i articolul tiinific, al crui autor este A.E. Crciun [36]. Dac am face o
comparaie a acestei lucrri cu cea a autorului I.Pitulescu, vom constata c cercetarea
consimmntului victimei ntreprins de

A.E. Crciun este cu mult mai avansat. Aceasta

deoarece, pe lng condiiile de valabilitate a consimmntului n dreptul penal, reflectarea


situaiei existente asupra consimmntului victimei potrivit dreptului penal romn, autorul ridic
anumite probleme cu caracter de excepie, ca, de exemplu, sarcina probaiunii existenei
consimmntului victimei. Un plus de valoare atribuie lucrrii i exemplele practice aduse de
autor n vederea validrii viziunilor susinute. ndeosebi, sunt relevante pentru studiul nostru
restriciile de inciden a consimmntului victimei drept cauz justificativ. inem s remarcm
c, cu privire la cel din urm subiect, dei amplu sub aspect informaional, autorul a realizat doar o
compilare a concepiilor altor autori, motiv din care A.E. Crciun nu a reuit s imprime noutate
tiinific ipotezelor n care consimmntul victimei nu are nici o relevan la ncadrare. De
asemenea, printre dezavantajele cercetrii poate fi invocat i lipsa cu desvrire a aspectelor de
drept comparat pe orizontal. Aceasta s-ar impune, mai cu seam, lund n calcul existena
modelelor avansate de reglementare a consimmntului victimei n unele state din cadrul Uniunii
Europene, studierea acestora putnd oferi autorului o viziune mai lucid privind impecabilitatea
modelului romnesc de reglementare a manifestrii de voin a victimei, potrivit Proiectului
Codului penal al Romniei n redacia din 2004.
n alt context, la tema tezei se refer, de aceast dat tangenial, i lucrarea autorului
A.G. Clugr [19]. Aportul autorului la abordarea erorii asupra consimmntului victimei este
nesemnificativ. Aceasta deoarece A.G. Clugr a consacrat un spaiu foarte restrns problemei
indicate n titlul articolului, abordnd mai vast condiiile de valabilitate a consimmntului
victimei. Avnd ca model schema de cercetare a condiiilor de operare a consimmntului
victimei existent n doctrina romn, autorul evideniaz trunchiat unele particulariti ale
acestora, lsnd fr explicaie semnificaia lor. Lucrarea ni se pare lipsit de caracter tiinific,
explicaia fiind c, prezentnd opiniile formulate n literatura de specialitate, autorul nu-i expune
punctul su de vedere, motiv pentru care considerm redus posibilitatea de a recurge n lucrarea
noastr la viziunile lui A.G. Clugr.
n doctrina penal german, publicaiile tiinifice referitoare la consimmntul victimei au
luat n ultimii ani forma unor manuale, articole i comentarii tiinifico-practice. Dei n lucrare
19

am utilizat cu preponderen surse ce dateaz cu a doua jumtate a sec.XX, avnd n vedere


semnificaia lor teoretico-aplicativ desuet, nu vom purcede la o analiz a acestora, deoarece ele
reflect gradul de investigaie a implicaiilor juridico-penale asupra consimmntului victimei n
doctrina secolului trecut. Din aceste considerente, ne vom rezuma la cercetarea doar a dou lucrri
aprute n ultimii ani n Germania.
ntr-o anumit msur ne-a atras atenia articolul tiinific [47], avndu-l ca autor pe
G.Duttge. Interes fa de aceast lucrare trezete tocmai aspectul practic al cercetrii
consimmntului victimei reflectat n acest studiu. Astfel, autorul i schieaz n calitate de scop
al lucrrii analiza practicii judiciare n materie de consimmnt. Generalizarea particularitilor
228 CP german Consimmntul, prin prisma cauzelor penale pe care instana suprem a
Germaniei s-a pronunat (BGHSt 49, 34; BGHSt 49, 166 etc. ambele viznd practici sadomasochiste) cu referire la atingerea adus normelor morale prin cauzarea de daune sntii cu
acordul victimei, a contribuit considerabil la completarea laturii teoretice a studiului nostru i la
perceperea aplicabilitii circumstanei ce exclude ilegalitatea vtmrilor corporale. Dincolo de
semnificaia sa practic, studiul ntreprins de ctre autorul german G.Duttge vdete o
semnificativ utilitate teoretic, constituind un instrument de cercetare, explicare i orientare n
labirintul instituiei consimmntului victimei. Astfel, sunt fundamentate teoretic viziunile
constructive ale autorului i criticile aduse jurisprudenei pentru omisiunea de a lua n calcul anumite
circumstane ale cauzei care ar putea determina prezena sau absena moralitii: administrarea de
droguri sau anestezice care creeaz un pericol real pentru via.
Pentru studiul nostru interes deosebit a prezentat analiza 228 Consimmntul din
Codul penal al Germaniei, expus n comentariul tinifico-practic al distinsului autor german
W.Joecks, lucrare ce dateaz din anul 2009 [66]. Putem considera, pe bun dreptate, c
investigarea acordului victimei, ca o circumstan ce exclude ilegalitatea, reprezint un studiu
teoretico-aplicativ, care ridic urmtoarea problem de interpretare, rezultat din caracterul vag al
noiunii de moralitate: coraportul dintre interesul personal i bunele moravuri, ca interes colectiv.
De aceea, explic autorul, pentru a determina coninutul noiunii de moralitate, n sensul
paragrafului analizat, judectorul va trebui s acioneze ca o oglind a societii n general, a
opiniei comune, i s nu recurg n nici un caz la originalitate sau extremism. Autorul i imprim
punctul su de vedere asupra faptelor care aduc atingere bunelor moravuri, motiv pentru care
rmne irelevant voina victimei n urmtoarele cazuri: practicile sado-masochiste, cauzarea
daunelor sntii pentru acoperirea unei fraude de asigurare sau pentru obinerea unei pensii de
invaliditate ori, n general, toate vtmrile aduse la cererea victimei care constituie un act
preparator de comitere a unei alte infraciuni. Dei autorul consacr acestei problematici un spaiu
20

ngust, argumentele invocate ne-au convins; or, spre deosebire de sistemul nostru de drept,
normele morale general recunoscute, i nu cele legale, pot s se opun legalitii
consimmntului, din punct de vedere juridico-penal, pentru cauzarea vtmrilor corporale.
n continuare ne vom concentra asupra materialelor tiinifice consacrate consimmntului
victimei n dreptul penal, publicate n Italia. Vom ncepe cu lucrarea lui F.Antolisei, ce dateaz
din 1994 [2]. Manualul este conceput i realizat dup criterii tiinifice, conine o examinare
riguroas a instituiilor Prii Generale a Dreptului penal italian sub aspectul legislaiei i
doctrinei. Analiznd instituia consimmntului victimei, autorul consider c, prin voina sa,
victima i abandoneaz bunul, interesul, chiar dac acest abandon nu este cunoscut agentului. O
atenie deosebit

F.Antolisei acord vrstei de la care persoana poate s-i manifeste

consimmntul cu relevan juridico-penal. n acest sens, autorul planeaz asupra celor dou
soluii existente n doctrina italian: soluia general, prin care instana va decide dac minorul
poate consimi avnd discernmnt necesar i soluia vrstei minime de 14 ani. Prezint utilitate
i refleciile autorului cu privire la ipotezele n care consimmntul victimei ar fi inoperant.
Indicatorul de baz al irelevanei consimmntului victimei lezarea unui interes colectiv,
reprezint nucleul studiului. Urmrind promovarea unei practici judiciare unitare, autorul se
pronun mai detaliat asupra modalitilor prin care persoana dispune de libertatea i onoarea sa.
Totui, n cea mai mare parte, acest subiect reprezint produsul viziunilor lui V.Manzini. Dei
lucrarea analizat are un caracter subsidiar n rndul publicaiilor tiinifice la tema tezei, nu am
putut neglija doctrina unui stat n care consimmntul victimei a cptat o reglementare expres,
evalund drept cauz general justificativ (art.50 CP italian).
O alt publicaie tiinific, n care tematica tezei noastre de doctorat de asemenea este
tratat tangenial, este manualul ai crui autori sunt G.Findaca i E.Musco [52]. Acesta reprezint
o surs la care facem referire n contextul elucidrii conceptului de consimmnt al victimei i al
examinrii condiiilor de validitate a consimmntului n dreptul penal. Suntem de acord cu
opinia autorilor c consimmntul trebuie s existe la momentul faptei, nu ns ulterior acesteia;
or, ratificarea nu este un consimmnt n sensul dreptului penal. Merit apreciere i alte concluzii
ale lui G.Findaca i E.Musco: n cazul drepturilor patrimoniale, vor fi aplicabile regulile din
dreptul civil privind capacitatea de a dispune de ele; dac legea nu prevede explicit de la care
vrst victima poate s-i manifeste consimmntul, instana va verifica, de la caz la caz, dac
subiectul are capacitatea material, adic dac este n msur s neleag semnificaia
consimmntului; consimmntul reprezint o permisiune a legii ca destinatarul s acioneze
dup voina sa, fr a crea o obligaie n sarcina celui care are dreptul de a consimi i fr a
transfera un drept asupra fptuitorului care va aciona asupra victimei n baza consimmntului
21

acesteia; nu poate fi dat consimmntul prin care s se aduc atingere valorilor sociale de interes
general, precum statul, instituiile publice, familia, ncrederea public etc. Acestea sunt
indisponibile. Un plus de valoare atribuie lucrrii i reliefarea de ctre autori a practicii judiciare,
n special n materie de consimmnt putativ i consimmnt informat.
ntr-un alt context, ne intereseaz i doctrina spaniol. Ne vom referi doar la o singur surs
care, n viziunea noastr, merit a fi citat. Este vorba despre lucrarea autorilor G.Q. Olivares,
F.M. Prats i J.M. Canut [90]. Acesta este unul dintre puinele materiale tiinifice n care
examinrii este supus funcia de cauz de reducere a pedepsei pe care o poate ndeplini
consimmntul victimei n dreptul penal. Probabil, interesul fa de acest subiect este legat
nemijlocit de faptul c doar n legislaia penal spaniol consimmntul victimei este consacrat
expres ca o circumstan de individualizare a pedepsei (art.155 CP spaniol). Cu titlu de notorietate,
G.Q. Olivares ncearc s justifice necesitatea operrii consimmntului victimei ca o cauz
justificativ n dependen de calitatea persoanei care urmeaz s aduc la ndeplinire
consimmntul titularului valorii sociale ocrotite de legea penal. n aceast ordine de idei, sunt
aduse certe exemple care ne conving, ndeosebi, graie invocrii unui cerc de persoane care, n
principiu, nu pot s realizeze voina persoanei de a i se aduce atingere propriilor sale interese. De
asemenea, ni se pare original cercetarea coraportului dintre riscul permis i consimmntul
victimei. n acest context, impresioneaz argumentele autorului G.Q. Olivares cu referire la
inexistena infraciunii n ipoteza unui consimmnt dat pentru o activitate care se ncadreaz n
limitele riscului permis. Se analizeaz n detaliu unele domenii n care riscul i consimmntul
reprezint o simbioz ideal: circulaia pe drumurile publice, interveniile medico-chirurgicale etc.
n ceea ce privete acest din urm domeniu de activitate uman, autorii consacr un spaiu separat
consimmntului prezumat. Reieind din cele expuse, considerm c cercetarea efectuat de ctre
G.Q. Olivares, F.M. Prats i J.M. Canut asupra consimmntului victimei este de o valoare
inestimabil.

Analiznd-o, ne-am putut orienta n labirintul implicaiilor juridico-penale ale

manifestrii de voin a titularului valorii sociale ocrotite de legea penal de a i se aduce atingere
unor interese personale.
n alt ordine de idei, lum n vizor i materialele publicate la tema tezei, care constituie
parte integrant a doctrinei franceze. Avnd n vedere valoarea analizei consimmntului
victimei, dar, mai cu seam, reputaia de care se bucur autorii care au investigat subiectul nostru
de cercetare, vom analiza dou manuale ce dateaz cu anul 2002.
Importan tiinific pentru studiul nostru prezint, sub anumite aspecte, manualul elaborat
de J.Pradel [97]. Reperele principale ale studiului su destinat consimmntului victimei vizeaz:
argumentarea inadmisibilitii recunoaterii consimmntului victimei ca o cauz general
22

justificativ; justificarea consimmntului persoanei de a i se aduce prejudicii sntii sale doar


n anumite domenii de activitate uman, precum: interveniile medicale i competiiile sportive;
identificarea coraportului dintre represiunea penal i voina individual etc. La acest
compartiment, semnificativ ni se pare urmtoarea concluzie: acolo unde legea permite unele
activiti, implicit soluioneaz i problema agresiunilor care s-ar produce asupra corpului
persoanei n exercitarea acestor activiti, dac au la baz consimmntul titularului unor
asemenea valori. Din aceast perspectiv, trebuie s recunoatem c justificarea i atribuirea
parial a relevanei penale consimmntului victimei la cauzarea de daune sntii sale, lund
n calcul prescripiile legii, nu reprezint produsul propriei viziuni a lui J.Pradel, ci, mai degrab, o
redimensionare a unor concepii pragmatice i pozitiviste, pe care le regsim n lucrarea autorilor
francezi F.Desportes i

F.Gunehec din 1998 [39], care se bazeaz mai mult pe descrierea

coninutului, dect pe o propunere abstract.


Un alt manual este cel semnat de francezii Th.Gare i C.Ginestet [53].
consimmntului victimei,

Cercetarea

n lipsa unei reglementri speciale n legea penal francez, se

efectueaz n contextul circumstanelor obiective care nltur rspunderea penal. Analiz care
planeaz din perspectiva evolurii acesteia ca o cauz justificativ limitat la un anumit cerc de
fapte, precum i din perspectiva funciei de element constitutiv al incriminrii. Cu referire la prima
funcie, n vederea susinerii poziiei privind calitatea sa de cauz justificativ limitat, autorii
recurg la jurisprudena francez ilustrnd soluiile date de ctre instanele de judecat n cazurile
eutanasiei active, duelului i asasinatelor ritualice la dorina persoanei. n ceea ce privete a doua
funcie, Th.Gare i C.Ginestet reflect exemplificativ componenele de infraciune n care lipsa
sau prezena consimmntului reprezint element constitutiv. Trebuie s remarcm, ns, c
autorii consacr un spaiu ngust investigrii consimmntului victimei, dei, lund n consideraie
formatul didactico-metodic al lucrrii, subiectul putea fi dezvluit. O alt rezerv pe care o avem
fa de acest studiu rezid n neargumentarea, pe alocuri, a unor soluii, fapt care ne permite s
susinem c investigaia nu se nscrie printre lucrrile temerare consacrate tematicii tezei noastre
de doctorat. Din aceste considerente, posibilitatea de a recurge la aceast lucrare este redus.
n literatura de specialitate rus, apariia materialelor tiinifice ce vizeaz tratarea
nemijlocit a problemelor privind consimmntul persoanei, ca o circumstan care nltur
caracterul infracional al faptei, aa cum am constatat la nceputul capitolului, se datoreaz lui
.. . n acelai timp, nu putem nega c primele ncercri de a pune n atenie instituia
consimmntului victimei le regsim n lucrarea lui .. , datnd din 1902 [155].
Paradoxal, dar, dei n legislaia Federaiei Ruse nu au existat i nici nu exist reglementri
exprese cu privire la consimmntul victimei, cu excepia unei tentative de a consacra aceast
23

instituie ca o cauz care nltur caracterul penal al faptei, printr-un proiect de lege de adoptare a
Codului penal al Federaiei Ruse din 1994 [158], n doctrina rus se acord o atenie sporit
cercetrii consimmntului victimei.
Vom ncepe cercetarea materialelor tiinifice publicate n ultima perioad n Federaia Rus
la tema tezei cu lucrrile lui .. . Astfel, ntr-un articol tiinific [133] autorul supune
unei cercetri pertinente dou forme de manifestare a caracterului dispozitiv al legii penale:
mpcarea prilor i consimmntul victimei. Pentru noi prezint interes ultimul subiect.
Investigarea consimmntului victimei este centrat pe prevederile legale n vigoare, pe teorie i
practica judiciar. De aceast dat, problematica consimmntului victimei este tratat din
perspectiva gsirii unui rspuns privind lipsa unei reglementri a acestuia. ntr-o form adecvat,
dup desemnarea unor ipoteze ce vizeaz nereglementarea de ctre legiuitorul rus a instituiei
cercetate, .. aduce argumente temeinice, n baza crora susine necesitatea
consacrrii distincte a consimmntului victimei printre cauzele care nltur caracterul
infracional al faptei.
De remarcat c anumite viziuni care fac obiectul cercetrii n lucrarea lui .. din
1976 au fost preluate i dezvoltate de el ntr-o alt monografie, care tangenial vizeaz tematica
noastr de investigaie [135]. Aceast monografie s-a dovedit a fi unic n peisajul doctrinei penale
ruse, care a constituit pentru noi un suport substanial, n primul rnd n vederea identificrii
coraportului dintre protejarea dreptului la via prin intermediul normelor de drept penal i sfera
interesului personal. Un interes deosebit au prezentat i particularitile omorului la rugmintea
victimei potrivit Codului penal al Federaiei Ruse. Dei aceast categorie de fapte prejudiciabile
difer substanial de legea penal a Republicii Moldova, prin faptul c nu este incriminat expres
n Codului penal al Federaiei Ruse, inem s remarcm c prin explicarea raiunii legiuitorului
rus, din perspectiva evoluiei istorice n sistematizarea incriminrilor ce atenteaz la viaa
persoanei, ne-am format o viziune proprie asupra necesitii protejrii dreptului la via prin
mijloacele dreptului penal.

Dar, n acelai timp, cu justificarea caracterului difereniat al

rspunderii i pedepsei penale, lundu-se n calcul manifestarea de voin a victimei sau


rugmintea acesteia de a i se curma viaa. Totodat, nu putem fi de acord cu .. , care
susine c omorul intenionat al unui bolnav incurabil, fr consimmntul acestuia, chiar i din
motive de comptimire, urmeaz a fi atribuit la categoria omorului calificat. Considerm aceast
viziune retrograd, care nu corespunde cerinelor circumstanei agravante profitnd de starea de
neputin a victimei (alin.(1) lit.) art.105 CP FR). Totui, aceste observaii nu diminueaz esenial
valoarea de ansamblu a lucrrii.

24

Dintr-o alt perspectiv ne intereseaz raportul tiinific publicat on line de ctre autorii rui
.. i .. [130]. Reperele principale ale raportului vizeaz urmtoarele
aspecte: justificarea consimmntului victimei n cazul unor incriminri prin prisma dreptului
subiectiv al titularului acestuia; recunoaterea consimmntului victimei ca o circumstan care
nltur caracterul infracional al faptei; formularea condiiilor de legalitate a consimmntului
victimei. Remarcabil ni se pare i analiza evoluiei istorice a reglementrilor Federaiei Ruse
privind omorul la dorina persoanei. Experiena acestor sisteme ne-a ajutat s nelegem eficiena
reglementrii distincte a infraciunii de eutanasie. Analiznd viziunile doctrinare pro i contra
reglementrii instituiei consimmntului victimei, autorii ajung la concluzia c aceasta urmeaz
a fi consacrat printre cauzele care nltur caracterul infracional al faptei. Drept observaie fa
de

studiul

prezentat,

invocm

abordarea

insuficient

problemei

privind

limitele

consimmntului persoanei la cauzarea de daune propriilor sale interese n sfera reglementrii


juridico-penale, care n mod cert ar trebui s fie cu prioritate una detalizat, reieind din titlul
raportului tiinific.
n 2002 apar de sub tipar cele dou pri ale articolului tiinific, al crui autor este
.. [137, 138]. n cea mai mare parte, cercetarea ntreprins de ctre autor se prezint
a fi produsul unei compilri a viziunilor doctrinare ntlnite n literatura de specialitate rus, fiind
reproduse ad integrum opiniile teoretizate ale celor mai reputai savani din Federaia Rus care au
avut ca obiect de cercetare consimmntul victimei. De remarcat c autorul nu s-a mrginit doar
la a trece n revist aceste opinii; adesea, fie le-a supus criticii, fie le-a mbriat, completndu-le
cu argumente de ordin legislativ i jurisprudenial. Originalitatea materialului tiinific cercetat
rezid n evidenierea i n determinarea particularitilor consimmntului victimei potrivit
legislaiei penale a unor state n care aceast instituie i-a gsit o consacrare expres, precum
Italia i Suedia, lucru pe care nu l-am ntlnit n nici un alt material tiinific publicat n Federaia
Rus. Un plus de valoare atribuie lucrrii i soluionarea problemei privind consecinele care
decurg din irelevana consimmntului victimei pentru unele infraciuni, n care titularul valorii
sociale ocrotite de legea penal nu poate dispune. Pe lng avantajele evidente ale lucrrii, nu
putem trece cu vederea unele neajunsuri. Acestea vizeaz n special faptul c .. nu
a elaborat un model concret de reglementare a instituiei consimmntului victimei. Necesitatea
unui astfel de model se impune dac vom lua n consideraie c autorul susine consacrarea
acesteia printre circumstanele care nltur caracterul infracional al faptei, ntru motivarea
opiunii sale aducnd numeroase argumente.
Prezint interes pentru studiul nostru i articolul tiinific, publicat n 2003, semnat de
autorul rus .

[146]. nainte de a trata substana lucrrii, autorul definete


25

consimmntul victimei, dup care trece nemijlocit la subiect. Punctul central al lucrrii l
constituie coninutul cerinelor consimmntului persoanei de a i se aduce atingere sntii sale.
Sunt formulate mai multe sugestii de sistematizare a consimmntului persoanei la cauzarea unor
daune propriei snti, cum ar fi: justificarea i atribuirea parial a relevanei penale
consimmntului victimei, lundu-se n calcul prescripiile legii; recunoaterea irelevanei
consimmntului asupra atentatelor de vtmare grav i medie a integritii corporale sau a
sntii, dar, n acelai timp, atribuirea caracterului de atenuare a pedepsei, n baza alin.(2) art.61
CP FR. Cu toate acestea, trebuie s recunoatem c lucrarea sufer de anumite neajunsuri. n
primul rnd, . enumer soluiile date de doctrin privind relevana consimmntului
victimei, ns nu dezvluie argumentele care stau la baza acestora. Sub acest aspect, dei lucrarea
este realizat dup criterii tiinifice, consimmntul victimei este supus unei examinri doar sub
aspect legislativ, neglijndu-se latura doctrinar i jurisprudenial a materiei.
Tangenial, ne intereseaz i articolul tiinific publicat de ctre . [115].
Lund n consideraie multiplele probleme pe care le genereaz la etapa actual manifestrile
legislative de depenalizare a unor fapte care, n principiu, comport un gard sporit de
prejudiciabilitate, lucrarea n cauz se caracterizeaz printr-o actualitate i o importan teoreticopractic deosebit. Dei autorul cerceteaz cauza de impunitate caracteristic infraciunii de
contaminare cu maladia SIDA doar prin prisma notei prevzute la art.122 CP FR, deduciile,
viziunile i soluiile ce se conin n studiul cercetat au favorizat nelegerea semnificaiei i
raionamentelor de umanizare a politicii punitive n Republica Moldova.
De menionat n context c, prin Legea pentru modificarea i completarea Codului penal al
Republicii Moldova, nr.277-XVI din 18.12.2008 [79], art.212 CP RM a fost completat cu alin.(5),
norm care se refer la exonerarea de rspundere penal a persoanei care a pus n pericol sau a
contaminat cu maladia SIDA o alt persoan care i-a exprimat consimmntul la aceste fapte.
Salutabil ni se pare reliefarea de ctre autor a caracterului nereuit al tehnicii juridice de
reglementare a notei de la art.122 CP FR. ntru susinerea acesteia, . aduce
argumentele de rigoare, naintnd propuneri concrete de modificare a cauzei de liberare de
rspundere penal. De fapt, studiul n ansamblu planeaz doar asupra surprinderii carenelor
legislative i identificrii soluiilor de nlturare a acestora, n detrimentul formulrii unor
argumente referitoare la oportunitatea completrii legii penale a Federaiei Ruse cu o astfel de
clauz de liberare de rspundere penal, avndu-se n vedere gradul de vtmare i obiectul de
atentare.
Tot cu 2005 dateaz i materialul tiinific care are acelai obiect de cercetare ca i studiul
ntreprins de ctre .. Este vorba despre lucrarea autorului .. [143].
26

Studiul debuteaz cu alegaia precum c nsei realitile juridice ne demonstreaz, fr echivoc,


c implicaiile doctrinei penale referitoare la consimmntul victimei i-au gsit aplicabilitate
legislativ. Concepnd nota de la art.122 CP FR ca pe o varietate special de cauzare legal a
daunelor sntii cu consimmntul persoanei, autorul ridic chiar de la nceputul studiului multe
semne de ntrebare. n continuarea cercetrii sale, autorul adesea impune propriul punct de vedere
cu referire la efectele includerii n legea penal a Federaiei Ruse a notei la art.122. Dei clauza de
liberare de rspundere penal prevzut de Codul penal al Federaiei Ruse nu este identic cu cea
de la alin.(5) art.212 CP RM (or, potrivit ultimei reglementri, au fost instituite dou modaliti
alternative de exonerare de rspundere penal), am luat n vizor aceast publicaie pentru a
surprinde diferenele de form i coninut dintre reglementarea intern i cea a Federaiei Ruse,
avnd convingerea c doar prin comparaie putem s ne formm o viziune fa de oportunitatea i
posibilitatea aplicrii clauzei vizate n practic. .. puncteaz unele carene care
decurg organic din clauza de liberare de rspundere penal cercetat. ndeosebi, remarcm
viziunea referitoare la imposibilitatea identificrii naturii juridice exacte a consimmntului
persoanei de a fi pus n pericol sau contaminat cu maladia SIDA. Ni se pare viabil i opinia
autorului privitor la contientizarea de ctre titularul valorii sociale ocrotite de legea penal a
gradului de probabilitate de survenire a consecinelor ce decurg din consimmntul exprimat de
aceasta de a i se aduce atingere sntii sale i evaluarea acestuia ca una dintre condiiile de
legalitate a manifestrii de voin a victimei n dreptul penal substanial. Printre avantajele
studiului putem remarca formularea de recomandri apte de a contribui la perfecionarea cadrului
juridico-penal de exonerare de rspundere penal n conformitate cu nota de la art.122 CP FR. n
concluzie la cele dou articole publicate de autorii rui . i .. , care
au ca obiect de referin clauza de liberare de rspundere penal, semnalm printre neajunsurile
studiilor ntreprinse: lipsa tratrii comparative (pe orizontal) a normei de la art.122 CP FR;
omisiunea identificrii argumentelor pro i contra meninerii n continuare a clauzei de liberare de
rspundere penal cercetate n legea penal a Federaiei Ruse.
O alt publicaie cu caracter facultativ care se refer la tema tezei este monografia ce dateaz
din anul 2006, avndu-l ca autor pe O.A. [140]. n lucrare se face o analiz tiinific
aprofundat a viziunilor teoretice asupra obiectelor de aprare juridico-penal, se cerceteaz
problemele ce in de esena valorilor aprate de legea penal, se determin natura juridic i
social a interesului public i privat, precum i limitele interveniei dreptului public asupra
intereselor private etc. Un interes deosebit pentru studiul nostru prezint Capitolul II din lucrare,
anume: 2 intitulat Modalitile i limitele ocrotirii juridico-penale a interesului privat, unde
autorul ntreprinde o ncercare de a determina locul interesului privat n sistemul obiectelor de
27

aprare juridico-penal prin intermediul instituirii unui grup distinct de interese private, care ating
sau nu un interes public. Elucidnd semnificaia interesului privat pentru dreptul penal n general,
autorul a identificat ipotezele n care atingerea intereselor private, chiar i cu consimmntul
titularului de a-i fi lezat un drept, atrage rspundere penal i acele situaii n care nu intervine
represiunea penal. Aceste idei au fost dezvoltate ndeosebi n Capitolul III, 1 Interesul privat
n sistemul obiectelor principale i facultative de aprare juridico-penal a persoanei. Ca i muli
ali autori din Federaia Rus, precum .. , .. , .. etc.,
O.A. de asemenea insist, prin lucrarea sa, asupra evolurii consimmntului persoanei la
cauzarea unor daune intereselor personale drept cauz care exclude caracterul infracional al
faptei. Un plus de valoare imprim lucrrii propunerea autorului de a fi introdus n Partea
General a Codului penal al Federaiei Ruse o norm separat care ar stabili posibilitatea
survenirii rspunderii penale pentru acele fapte prejudiciabile care atenteaz asupra interesului
personal, atentare care a fost consimit de ctre titularul valorii sociale ocrotite de legea penal cu
desemnarea exhaustiv a componenelor de infraciune. Alturi de aceasta, propune introducerea
unei norme generale care ar exclude caracterul infracional al faptei n temeiul unui consimmnt
al persoanei la cauzarea unor daune. Dei autorul acord un spaiu larg investigrii interesului
privat n sistemul obiectelor principale de aprare juridico-penal a persoanei, studiul nu are un
caracter consistent. Or, pe alocuri O.A. scap din vedere principiile general recunoscute de
dreptul penal n argumentarea propriei poziii, care deseori este una subiectiv. O prob n acest
sens servete urmtorul exemplu, cu care nu putem fi de acord: dac prin infraciune se aduce
atingere n primul rnd interesului privat, atunci i survenirea rspunderii penale trebuie s se
raporteze manifestrii de voin a victimei.
Dintr-o alt perspectiv, relevan tiinific pentru tematica tezei de doctorat prezint
autoreferatul tezei de doctor, susinute n 2006 de ctre .. [153]. Nemijlocit la
consimmntul victimei n dreptul penal se refer Capitolul III al lucrrii Analiza juridicopenal a consimmntului persoanei la cauzarea de daune drepturilor personale. Reperele
principale ale studiului vizeaz: conceptul i caracteristica de ansamblu a consimmntului
persoanei la cauzarea de daune drepturilor personale n dreptul penal; mijloacele legale de cauzare
de daune drepturilor persoanei cu consimmntul acesteia i condiiile legalitii lor etc. Urmrind
printre obiectivele investigaiei sale efectuarea unei analize juridico-penale a manifestrii de
voin n dreptul penal, autorul a reuit ntr-o oarecare msur s elaboreze reguli de apreciere a
consimmntului persoanei la cauzarea de daune drepturilor personale n lumina politicii penale
actuale. Datorit valorii tiinifice a investigaiei, n repetate rnduri am apelat la alegaiile
autorului pentru reflectarea ampl a conceptului de consimmnt al victimei n dreptul penal. Ca
28

i orice alt lucrare tiinific, i investigaia lui .. nu este una perfect, care s
satisfac toate cerinele unei analize temeinice a subiectului. n primul rnd, n lucrare nu gsim
aspecte comparate pe orizontal. Nu i-au trezit interesul autorului implicaiile pe care le poate avea
consimmntul victimei n legislaia penal a altor state, aceasta n pofida faptului c din
denumirea generalizat a tematicii sale de cercetare s-ar desprinde concluzia c el urmeaz s se
refere nu doar la aspectele caracterului dispozitiv n Federasia Rus. De asemenea, nu putem fi
de acord cu prerea autorului pus la baza cercetrii consimmntului victimei ca o cauz de
atenuare a pedepsei: lit.) alin.(1) art.61 CP FR comiterea unei infraciuni ca urmare a unui
concurs de mprejurri grele, precum i din motive de comptimire (sublinierea ne aparine
n.a.), reprezint fundamentul legal de recunoatere a consimmntului victimei drept cauz de
reducere a pedepsei.
Urmtoarea publicaie tiinific, pe care o consemnm, este autoreferatul tezei de doctor,
susinute n 2007 de ctre .. [150]. Autorul delimiteaz i analizeaz patru ipoteze
eventuale cu relevan juridico-penal de luare n consideraie a manifestrii de voin a victimei:
iniiativa exclusiv de a porni urmrirea penal, n virtutea cauzelor de nvinuire privat; influena
acesteia asupra tipului i mrimii pedepsei; recunoaterea dreptului unui ter de a-i fi lezate
propriile interese; autorizarea liberrii de rspundere penal a fptuitorului. n mod deosebit ne
intereseaz studiul lui .. referitor la formele de influenare a consimmntului
victimei asupra rspunderii penale. Confruntndu-se cu cele trei categorii de opinii ntlnite n
literatura de specialitate vis--vis de legalizarea consimmntului victimei: contra, pro i teoria
eclectic, autorul mbrieaz poziia, potrivit creia dreptul subiectiv al statului trebuie s cedeze
n faa drepturilor i intereselor personale, motiv pentru care autorul propune reglementarea
global, i nu parial, a instituiei consimmntului victimei printre circumstanele care nltur
caracterul infracional al faptei. Dei .. a determinat locul consimmntului victimei,
atribuindu-l la cauzele care nltur caracterul infracional al faptei, n coninutul textual propus
autorul se contrazice; or, el invoc efectul liberrii de rspundere penal, nu ns efectul
mpiedicrii constituirii faptei drept infraciune. Nu putem fi de acord nici cu opinia autorului,
potrivit creia fptuitorul care lipsete de via o alt persoan sau care cauzeaz o vtmare
grav ori medie integritii corporale sau sntii trebuie liberat de rspundere penal n cazul
existenei unei condiii suplimentare a consimmntului victimei rugmintea insistent a
titularului valorii sociale ocrotite de legea penal. Cel puin autorul nu a adus argumentele de
rigoare n vederea susinerii poziiei sale, aceasta constituind reflecia unei concepii retrograde
existente nc n perioada dreptului roman, unde consimmntul era interpretat extrem de larg,
putnd s justifice orice fapt a celui care a consimit, susinndu-se c fiecare cetean are dreptul
29

s dispun liber de persoana sa, inclusiv de viaa i integritatea corporal. Cu toate c multe
viziuni ale sale poart un caracter echivoc, lucrarea dispune de utilitate practic, constituind un
instrument empiric original graie rezultatelor studiilor sociologice ntreprinse de ctre
.. . ndeosebi, remarcm rezultatele intervievrii n care au fost antrenai specialiti n
domeniul dreptului penal, care atest c 81,39% din respondeni s-au pronunat pentru
reglementarea consimmntului victimei n Capitolul VIII al Prii Generale a Codului penal al
Federaiei Ruse. n baza acestor rezultate, autorul i-a susinut poziia de consacrare n legea
penal a manifestrii de voin a victimei de a i se aduce atingere unor interese prin comiterea
unor infraciuni.
Un interes tangenial pentru studiul nostru prezint i autoreferatul tezei de doctor, semnat
de ctre .. [122]. Spunem un interes tangenial, deoarece cercetarea efectuat de
ctre .. nu are ca obiect investigarea nemijlocit a implicaiilor juridico-penale ale
consimmntului victimei. Manifestarea de voin a victimei de a i se aduce atingere unor interese
ocrotite de legea penal prin comiterea fa de ea a unor fapte prejudiciabile este analizat de ctre
autor ca o categorie special de comportament al victimei infraciunii. n special, n Capitolul I al
lucrrii, 2 Sistemul indicatorilor juridico-penali semnificativi ce vizeaz victima infraciunii,
autorul aduce certe elemente de originalitate pentru tiina dreptului penal al Federaiei Ruse,
invocnd argumente irepetabile n doctrina rus de recunoatere a instituiei consimmntului
victimei n dreptul penal. In concreto, .. susine c, dei consimmntul victimei la
cauzarea unor daune nu dispune de o consacrare expres n Codul penal al Federaiei Ruse,
practic, acesta se regsete n mai multe norme juridico-penale i instituii. Aceast constatare i-a
permis autorului s surprind funciile pe care le ndeplinete consimmntul victimei potrivit
legii penale a Federaiei Ruse. Astfel, consimmntul victimei la cauzarea unor daune poate
constitui, susine autorul, fundamentul recunoaterii unei fapte ca fiind legal, poate contribui la
delimitatea unor componene conexe, precum i poate s atenueze pedeapsa penal.
Din 2008 dateaz articolul tiinific [152] care reflect, tangenial, problemele ce in de
tematica tezei nostre, avndu-l ca autor pe acelai doctrinar rus, la care am fcut referire ceva mai
sus .. . Dei articolul este intitulat identic cu tematica autoreferatului tezei sale de
doctor, lucrare pe care am analizat-o deja, lum n vizor aceast publicaie avnd n vedere spaiul
mai larg de analiz dedicat consimmntului persoanei la cauzarea de daune drepturilor personale
n dreptul penal. Bazndu-se pe analiza dogmatic a legislaiei i a teoriei dreptului, n lucrarea sa
.. a demonstrat incidena normelor dispozitive n materia dreptului penal, n care un
loc distinct l ocup consimmntul persoanei de a fi lezat n drepturile sau interesele ocrotite de
legea penal. Axa conceptual a consimmntului persoanei la cauzarea de daune drepturilor
30

personale n dreptul penal substanial rmne aceeai ca i n autoreferatul tezei de doctor din
2006; difer doar anumite aspecte care sunt detalizate. Din acest punct de vedere, abordarea
condiiilor legalitii consimmntului victimei a luat un caracter exhaustiv, prin amploarea nu
doar a coninutului, dar, mai cu seam, graie caracterului empiric al studiului, bazat pe
desfurarea unor anchete sociologice care au adus rezultate inestimabile cu referire la opinia
public vis--vis de: aprecierea vrstei de la care persoana poate s-i exprime consimmntul la
cauzarea de daune propriilor interese pentru a avea relevan juridico-penal i disponibilitii
persoanei de anumite valori ocrotite de legea penal, precum viaa sau sntatea. Cu toate c unele
opinii expuse n lucrare au fost combtute de noi, remarcm c investigaiile empirice ne-au
determinat i pe noi s realizm un sondaj sociologic, desigur, n Republica Moldova, urmrinduse drept scop surprinderea opiniei publice cu referire la identificarea vrstei persoanei al crei
consimmnt poate influena aplicabilitatea normelor juridico-penale i abrogarea sau meninerea
n continuare a prevederii de la alin.(5) art.212 CP RM.
Dei n teza de doctorat am fcut referire i la alte lucrri de specialitate, considerm
inoportun a le supune cercetrii n compartimentul dat, avndu-se n vedere superficialitatea
studiului, lipsa unor tanenge cu instituia consimmntului victimei ori chiar necorespunderea
cercetrii cu realitatea obiectiv, ca rezultat al schimbrii cardinale a relaiilor sociale la etapa
contemporan.
Sintetiznd asupra studiului doctrinar consacrat tematicii tezei de doctorat realizat n baza
materialelor tiinifice publicate peste hotare,

putem remarca c printre preocuprile de

investigare ce deriv din materia consimmntului victimei n dreptul penal substanial se atest:
elucidarea coninutului consimmntului victimei; relevarea esenei juridico-penale a funciei de
cauz justificativ pe care o ndeplinete consimmntul victimei; determinarea condiiilor
operrii cauzei justificative, prin prisma valorii sociale ocrotite de legea penal la care se
atenteaz; stabilirea efectelor ce decurg din existena consimmntului victimei; dezvluirea
punctelor de demarcare dintre consimmntul victimei i alte asemenea circumstane; etalarea
raionamentelor reglementrii consimmntului victimei ca element justificativ; determinarea
infraciunilor pentru care se poate aplica efectul justificativ al consimmntului; identificarea
coraportului dintre represiunea penal i voina individual; analizarea ipotezelor eventuale cu
relevan juridico-penal de luare n consideraie a manifestrii de voin a victimei etc.

31

1.2. Analiza materialelor tiinifice la tema tezei publicate n Republica Moldova


Pn a trece nemijlocit la subiect, inem s remarcm argumentele de rigoare privind
abordarea distinct a opiniilor doctrinare reinute n materialele tiinifice publicate n Republica
Moldova de cele publicate peste hotare. Aceasta a fost determinat, pe de o parte, de diferenele
constatate ntre legislaiile supuse ateniei, care, la rndul lor, au generat o tratare doctrinar
neunitar a instituiei consimmntului victimei n dreptul penal, dar, pe de alt parte, i de
surprinderea gradului i nivelului de cercetare a implicaiilor juridico-penale asupra
consimmntului victimei n spaiul doctrinei moldoveneti.
O prim publicaie care nemijlocit vizeaz tematica tezei de doctorat este articolul tiinific
elaborat de V.Grosu, publicat n 2005 [55]. Ab initio, autorul traseaz obiectul de cercetare, care
este direcionat spre: examinarea dreptului persoanei de a dispune de viaa i sntatea sa i
relevana consimmntului persoanei de a fi privat de aceste valori. Privit n ansamblu, lucrarea
ridic urmtoarea ntrebare: este oare dreptul la via o libertate a individului, o manifestare a
autonomiei acestuia sau un interes public, n numele cruia interesul particular poate fi sacrificat.
Dezbaterea tiinific a problematicii ridicate de autor a luat forma expunerii unor soluii judiciare
sau legislative cu referire la valabilitatea consimmntului persoanei de a fi privat de via sau
de a-i fi prejudiciat sntatea. n acest sens, V.Grosu a fcut o analiz ampl a acestui subiect,
prefigurnd poziia statelor care fac parte din sistemul continental i din cel anglo-saxon, motiv
pentru care considerm c lucrarea se prezint ca un studiu complex, argumentat, bine structurat,
avnd importan att teoretic, ct i practic. n lucrare sunt trasate sarcini concrete necesare
determinrii esenei i coninutului instituiei consimmntului victimei, pe care autorul o
cerceteaz n particular, raportnd-o la categoria mijloacelor speciale de aprare a fptuitorului sau
la cauzele justificative care exclud caracterul penal al faptei. Pe tot parcursul investigaiei se
observ utilizarea metodei demonstraiei prin recurgerea la cazuistic, fapt care ofer lucrrii
valoare aplicativ. Pentru relevarea formelor de aplicare a prevederilor legale n vigoare cu
referire la consimmntul victimei, s-a recurs la identificarea unor opinii exprimate n literatura
de specialitate, fiind reinute cele care corespund concluziilor prezentate n final. Notabil este
viziunea autorului vis--vis de legalitatea cauzrii vtmrilor corporale n virtutea unui
consimmnt parvenit de la victim, schind n linii generale domeniile de referin: tratamentul
medical i sportul. La fel, conving argumentele autorului referitoare la inadmisibilitatea invocrii
consimmntului victimei ca o circumstan sau o justificare n cazul comiterii oricror fapte.
Dei nu gsim n lucrare referine privitoare la examinarea dreptului persoanei de a dispune de alte
valori protejate de legea penal, ca, de exemplu, dreptul de a dispune de libertate, proprietate sau
de anumite drepturi constituionale, aceast omisiune nu afecteaz valoarea de ansamblu a
32

articolului tiinific analizat. Or, ntr-o publicaie de acest gen este cu neputin a reflecta ntregul
tablou al problemelor generate de un consimmnt al victimei de a i se aduce atingere intereselor
personale prin comiterea fa de ea a unor fapte prejudiciabile. Pe bun dreptate, atribuim acestei
lucrri titlul de pionierat printre materialele tiinifice publicate n Republica Moldova n materia
instituiei consimmntului victimei, dat fiind faptul c a strnit interesul unor teoreticieni de a
prelua i dezvlui acest subiect de cercetare.
n acest sens, estafeta cercetrii unor probleme determinate care rezult din instituia
consimmntului victimei a fost preluat n anul 2007 de ctre autorul M.Vidaicu. n lucrarea sa
[113] sunt elucidate urmtoarele aspecte: evoluia procesului de formare n doctrina penal a
concepiilor referitoare la instituia consimmntului victimei; analiza unor reglementri strine
cu privire la instituia consimmntului victimei; identificarea unor criterii de admisibilitate a
consimmntului victimei etc. Trebuie s recunoatem ns c, n cea mai mare parte a studiului,
problema privind consimmntul victimei n dreptul penal este abordat prin prisma eutanasiei,
potrivit legii penale a Republicii Moldova, potrivit legislaiilor unor state unde aceasta este
legalizat sau nerecunoscut ca atare, prin desemnarea de ctre legiuitor a unei componene cu
caracter atenuant. Autorul aduce certe elemente de originalitate prin invocarea argumentelor solide
ce vizeaz inoportunitatea recunoaterii dreptului la moarte n contextul existenei legale a
dreptului la via. Merit o apreciere deosebit sintetizarea materialelor doctrinare de care uzeaz
autorul, transpunndu-le ntr-o ordine conceptual logic, acestea constituind baza teoreticometodologic care a permis formularea de concluzii i propuneri de lege ferenda. Astfel, punctul
final al dezbaterilor rezid n adoptarea unei poziii concrete: recunoaterea consimmntului
victimei ca o instituie juridico-penal benefic, apt de a contribui la calificarea corect a
infraciunilor. Motiv pentru care se propune completarea Capitolului III al Prii Generale a
Codului penal al Republicii Moldova cu o nou cauz care nltur caracterul penal al faptei
consimmntul victimei. Realizrile autorului reliefate mai sus, ndeosebi propunerile de
modificare i completare legislativ, analiza comparativ a prevederilor penale ale unor state n
materie de consimmnt, confer temei de a susine c lucrarea dispune de noutate tiinific.
Chiar dac nu am considerat oportun a mbria unele propuneri de lege ferenda, invocate de
autor cu referire la reglementarea expres n Partea General a legii penale a Republicii Moldova a
instituiei consimmntului victimei, aceasta nu nseamn c recomandarea naintat de
M.Vidaicu nu are ans de viabilitate. Este o opinie a autorului, care ns nu ne-a convins, din
considerente de ordin obiectiv, pe care le vom elucida nemijlocit n lucrare.
Determinarea locului i rolului consimmntului victimei n dreptul penal, precum i
stabilirea necesitii i caracteristicilor acestuia n cazul infraciunii de eutanasie, se enumer
33

printre obiectivele unei alte publicaii ale aceluiai autor M.Vidaicu, de aceast dat cu caracter
monografic [112], datnd din anul 2009. Nemijlocit, problemele legate de consimmntul
victimei sunt reliefate n Capitolul II al lucrrii n 2 Caracteristica general a laturii obiective
a infraciunii de eutanasie. Dac articolul tiinific pe care l-am analizat anterior a fost axat n
principal pe elucidarea aspectelor ce in de catalogarea consimmntului victimei drept cauz
justificativ care nltur caracterul penal al faptei i, n adiacent, pe reliefarea funciei de semn
constitutiv n cazul infraciunii de eutanasie, atunci n cadrul studiului monografic lucrurile se
inverseaz. Accentul de aceast dat se pune pe dezvluirea semnificaiei i particularitilor pe
care le evoc consimmntul victimei n cadrul componenei de infraciune prevzute la art.148
CP RM. Un spaiu separat M.Vidaicu acord cercetrii unei varieti a manifestrii de voin,
supranumite consimmnt informat. Aceast abordare distinct decurge mai cu seam din
specificul dreptului la libera determinare n practica medical, constituind rezultatul procesului
decizional dintre medici i pacieni. Cercetarea este trecut prin prisma prevederilor legale n
materie, nefiind neglijate opiniile exprimate n literatura de specialitate. n legtur cu acest
subiect, autorul ridic anumite probleme i se strduie s dea rspuns la ele. ndeosebi, remarcm
dexteritatea de demonstrare a valabilitii modalitilor de exprimare a consimmntului i a
momentului de exprimare a voinei.
O alt lucrare tiinific relevant tematicii cercetate este articolul tiinific, publicat n 2009,
al crui autor este A.Eanu [49]. Aa cum reiese din nsi denumirea articolului, dar i din
coninutul lucrrii, investigaia se particularizeaz prin abordarea unui subiect restrns tematicii
noastre de cercetare, care, printre principalele sale repere, are urmtoarea preocupare: influena
respectrii condiiilor de form i de fond asupra rspunderii penale pentru faptele legate organic
de prelevarea materialelor transplantologice. Dei redus sub aspect de volum, lucrarea are un
coninut sistematizat bogat, autorul reuind s redea, ntr-o manier clar, condiiile de fond i de
form necesare pentru existena n fapt a unui consimmnt valabil cu relevan juridico-penal.
Chiar dac autorul s-a orientat spre elucidarea acestora prin raportare la actul de prelevare de
organe sau esuturi, viziunile etalate ne-au ajutat foarte mult la investigarea condiiilor de
valabilitate a consimmntului, ntreprins de noi n paragraful 2.2 al acestei teze. Prezint viu
interes teoretic i practic soluia de ncadrare juridic dat de autor, n ipoteza omisiunii de a
consemna consimmntul n form scris sau lipsei autorizrii actului de prelevare de ctre
Comisia independent de avizare. Un alt aspect, care justific aprecierea pozitiv a studiului
cercetat, rezid n ideea c autorul, n contextul examinrilor realizate, prin perspicacitatea
argumentelor invocate, a fundamentat caracterul de excepie al cauzelor justificative prevzute de
legea penal a Republicii Moldova. ndeosebi, remarcm argumentul autorizrii consimirii la
34

donarea de organe sau esuturi umane care subzist n virtutea ideii de a salva viaa unei alte
persoane, fiind vorba nu despre o declaraie de consimmnt n sensul dreptului civil, ci despre o
simpl manifestare de voin provenit de la un subiect cu discernmnt, consimmnt liber de
vicii.
Ca o continuare a preocuprilor sale, A.Eanu n acelai an realizeaz un studiu amplu [50],
care ne intereseaz n partea cercetrii structurii consimmntului informat. Prefigurnd
problema-cheie a legislaiei, autorul dezvluie in concreto condiiile legale de validare a voinei
titularului valorii sociale ocrotite de legea penal de a i se aduce atingere sntii sale. Un interes
deosebit ne-a trezit propunerea autorului i argumentele aduse privind oportunitatea exprimrii
consimmntului n faa instanei de judecat pentru cazurile de prelevare ex vivo a elementelor i
produselor biologice de origine uman neregenerabile, fiind realizabil prin instituirea unei noi
pricini n cadrul procedurii speciale (analogic examinrii cauzelor de ncuviinare a adopiei), fiind
supranumit ncuviinarea prelevrii de organe, esuturi sau celule umane neregenerabile pentru
transplant, transpus n realitate prin completarea corespunztoare a alin.(1) art.279 din Codul de
procedur civil al Republicii Moldova cu lit.l).
Un loc aparte printre publicaiile care se refer tangenial la tema tezei este articolul tiinific
publicat de acelai autor A.Eanu n 2009 [51]. Acest material tiinific ne intereseaz n latura
investigrii de ctre autor a Legii Republicii Moldova privind modificarea i completarea unor
acte legislative, nr.376-XVI din 29.12.2005 [80], prin care au fost introduse modificri eseniale n
componena de infraciune prevzut la art.165 CP RM Trafic de fiine umane, n sensul
excluderii juridicitii faptei i, respectiv, a impunitii fptuitorului, chiar dac se face proba unui
consimmnt din partea victimei. Studiul respectiv a mbogit viziunile tiinifice asupra
problemei ridicate; or, pn la momentul apariiei acestei publicaii, exista o singur justificare, i
anume: aceea de armonizare a legislaiei interne cu reglementrile internaionale, la concret cu
Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special al
femeilor i copiilor, adiional la Convenia ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate.
Prin structura i metodologia cercetrii, lucrarea pune n lumin raionamentele excluderii
explicite a cauzei de nlturare a caracterului ilicit al faptei sau, mai bine zis, raionamentele
privind irelevana consimmntului victimei n ipoteza infraciunii de trafic de fiine umane. De
remarcat c autorul nu doar le-a trecut n revist, dar i le-a detalizat n mod corespunztor.
Prezint interes, mai cu seam, urmtorul argument adus ntru justificarea irelevanei
consimmntului victimei, fapt desemnat prin sintagma cu sau fr consimmntul victimei:
din analiza coninutului constitutiv al infraciunii de trafic de fiine umane rezult clar c
consimmntul este obinut, explicit sau implicit, prin nelciune, prin ameninare cu aplicarea
35

sau prin aplicarea violenei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaa sau sntatea persoanei
etc., mijloace care fac ca consimmntul victimei s nu fie valabil exprimat. Aceast viziune ne-a
ajutat foarte mult la examinarea, perceperea i formarea unei opinii asupra restriciilor de inciden
a consimmntului victimei drept cauz justificativ.
La materialele tiinifice consacrate indirect tematicii implicaiilor juridico-penale asupra
consimmntului victimei publicate n ar se refer i articolul tiinific al autorului romn
Gh.Alecu [1]. Lucrarea este destinat cercetrii de pe poziiile dreptului penal material a
conceptului de cauze care nltur caracterul penal al faptei versus cauzele justificative, aceasta
constituind o actual exegez consacrat cauzelor justificative, subiect care nu-i gsete abordare
n literatura de specialitate din Republicii Moldova. Cu toate c instituia cauzelor justificative este
tratat de ctre autor prin prisma celor dou proiecte de legi romne privind adoptarea unui nou
Cod penal (n redacia din 2004 i, respectiv, n redacia din 2009), examinarea subiectului de
referin este de un real folos pentru studiul nostru. n primul rnd, pentru identificarea punctelor
de demarcare dintre cauzele care nltur caracterul penal al faptei i cauzele justificative; n al
doilea rnd, pentru perceperea adevratei naturi juridice a consimmntului victimei. Cercetarea
ntreprins de ctre Gh.Alecu se dovedete a fi produsul inedit al sintetizrii opiniilor ntlnite n
literatura de specialitate romn vis--vis de adevrata funcie a cauzelor analizate, care ntru-un
final strduie s mbrieze denumirea de cauze care mpiedic constituirea infraciunii.
Semnificaia cercetrii sporete prin faptul c autorul abordeaz cele dou concepte vizate n titlul
articolului tiinific prin prisma politicii penale unitare la nivel european, aducnd argumente
valoroase de natur att teoretic, ct i practic. Un real folos prezint i propunerile sale de lege
ferenda, care, dup noi, ncununeaz studiul tiinific, imprimnd lucrrii o valoare teoretic net
superioar fa de lucrrile care au ca obiect de referin acelai subiect.
Dei doar tangeniaz cu tematica noastr de cercetare, o valoare tiinific aparte prezint
articolul tiinific, elaborat de S.Brnz [17]. Analiza coninutului lucrrii relev incontestabil
contribuia autorului la conceperea unei baze teoretice solide n materia cercetrii multiaspectuale
a infraciunilor privind viaa sexual. Este adevrat c punctul de sprijin al lucrrii este reprezentat
de cele trei norme de incriminare prevzute la art.173-175 CP RM, ns, reieind din faptul c
lipsa de consimmnt sau existena acestuia ndeplinete funcia de semn constitutiv al
incriminrilor indicate n titlul articolului tiinific, nu am putut trece cu vederea aportul
substanial al reputatului profesor S.Brnz la dezvluirea problemei privind consimmntul
victimei la ncadrarea juridic a faptei. Noutatea tiinific a rezultatelor obinute este confirmat
de urmtoarele alegaii fundamentate tiinific: existena unui caracter dualist al consimmntului
victimei infraciunii prevzute la art.174 CP RM, reprezentat de categoria consimmntului
36

univoc i a consimmntului aparent; consimmntul victimei la raportul sexual cu o persoan


care nu a mplinit vrsta de 16 ani, precum i aciunile perverse, dei fac posibil corecta ncadrare
juridic constituind linia de demarcare dintre celelalte componene care atenteaz asupra vieii
sexuale, nu este unicul semn cu relevan juridico-penal, care cade sub incidena art.174 i 175
CP RM etc. Din punctul de vedere al coninutului subiectului ce ne intereseaz, remarcm mesajul
juridic riguros i clar. Un plus de valoare pentru studiul nostru prezint interpretarea corect, n
viziunea noastr, a limitei minime de vrst n ipoteza infraciunilor privind viaa sexual, n
conformitate cu care un consimmnt ar putea influena ncadrarea juridic a faptei. Prin
perspicacitatea argumentelor invocate, profesorul S.Brnz convinge asupra urmtoarei deducii
valoroase: cu ct mai redus este vrsta victimei cu att crete posibilitatea inexistenei
discernmntului; de aceea, urmeaz a se stabili n concret, de la caz la caz, dac victima a avut
sau nu discernmnt, fr a se putea fixa n mod abstract, pe cale doctrinar sau judiciar, o limit
minim a vrstei acesteia, ca element de referin.
Aici finalizeaz irul materialelor tiinifice publicate n ar consacrate materiei
consimmntului victimei. Dei sub aspect numeric sunt reduse, acestea au o semnificaie
tiinifico-practic inestimabil pentru patrimoniul doctrinar al Republicii Moldova. Putem sesiza
c printre preocuprile autorilor autohtoni se numr segmente nguste de cercetare care deriv din
materia consimmntului victimei, i anume: implicaiile juridico-penale ale consimmntului
victimei la cauzarea daunelor vieii, sntii sau inviolabilitii sexuale ale persoanei. Este
adevrat c aceste tratri sunt de o utilitate vdit, dar cu ce ele sunt mai importante, spre
exemplu, de implicaiile juridico-penale ale consimmntului victimei la cauzarea daunelor
libertii, proprietii, demnitii persoanei etc.? Toate aceste probleme se vor afla n vizorul
nostru de cercetare. ndeosebi, investigaia noastr va fi orientat spre gsirea unor soluii optimale
care ar acoperi lipsa unei cauze justificative cu sediul n Partea General a Codului penal al
Republicii Moldova, prin aceasta asigurndu-se un fundament legal de exonerare de rspundere
penal a persoanei care a comis o fapt prejudiciabil sub imperiul unui consimmnt.
Considerm c interesul autorilor fa de instituia juridico-penal cercetat va spori n anii
ce urmeaz, avnd n vedere armonizarea legislaiilor statelor din Uniunea European, dar, mai cu
seam, tendina de extindere a formelor de manifestare a caracterului dispozitiv n dreptul penal
substanial.

37

1.3. Concluzii la Capitolul 1


Generaliznd investigarea materialelor tiinifice consacrate tematicii tezei de doctorat,
putem remarca existena unor fluctuaii de opinii vis--vis de consimmntul victimei n dreptul
penal substanial, opiniile variind n dependen de perioade, coli i exponeni ai crei legislaii
aparin cercettorii. Printre cei mai de vaz oameni de tiin care au cercetat nemijlocit sau
tangenial problema implicaiilor juridico-penale asupra consimmntului victimei se numr:
G.Antoniu, C.I. Bouleanu,

C.N. Ghi,

C.M. Florescu,

I.Pitulescu, R.Slvoiu (Romnia);

G.Q. Olivares (Spania); F.Antolisei, G.Findaca, E.Musco (Italia); G.Duttge, W.Joecks, R.Kessler
(Germania); Th.Gare, C.Ginestet, J.Pradel (Frana); . ,

.. ,

.. , .. , O.A. , .. , . , ..
(Federaia Rus); V.Grosu, M.Vidaicu, A.Eanu (Republica Moldova) etc. Lucrrile acestor
reputai autori au i constituit baza tiinifico-teoretic a tezei, iar concepiile care se regsesc n
studiile acestora ne-au permis s determinm unele probleme referitoare la dimensiunile juridicopenale ale consimmntului victimei cu care se confrunt doctrina, orientndu-ne investigaia n
albia dezvoltrii unor concepii ori, dimpotriv, negrii acestora, lucrarea nostr dobndind prin
aceasta caracter tiinific-aplicativ.
Totui, inem s remarcm c, n majoritate, autorii au analizat tangenial i superficial
instituia consimmntului victimei n dreptul penal contemporan, lipsind cercetri n aceast
materie la nivel de studiu monografic complex. Aa cum putem desprinde din Capitolul 1,
cercetarea

instituiei consimmntului victimei de cele mai dese ori a luat forma unor articole

tiinifice sau manuale, n care consimmntul victimei a fost abordat n contextul cauzelor
justificative (doctrina occidental) sau al cauzelor care nltur caracterul infracional al faptei
(doctrina rus). De remarcat c studierea influenei consimmntului victimei de a i se aduce
atingere unor interese prin comiterea fa de ea a unor infraciuni asupra tipului i mrimii
pedepsei este aproape neglijat la nivel doctrinar. De asemenea, cercetrile n materie se pot
remarca doar prin ridicarea problemei tiinifico-practice actuale de importan major care deriv
din lipsa reglementrii consimmntului victimei drept cauz justificativ general, ns fr
oferirea unor soluii concrete de identificare a unui fundament legal de exonerare de rspundere
penal a fptuitorului care a svrit o fapt prejudiciabil sub imperiul unui consimmnt. Cu
riscul de a fi criticai, ne asumm responsabilitatea de a susine c instituiei consimmntului
victimei i s-a acordat o atenie sumar, deoarece, n cea mai mare parte, aceasta a fost enunat i
exemplificat prin cteva fapte ilicite, la care are sau nu aplicabilitate, motiv pentru care trebuie s
recunoatem c doctrina este srac n acest domeniu. Nu putem justifica lipsa de interes fa de
aceast tematic prin prisma inexistenei unei reglementri n legea penal a unor state a instituiei
38

consimmntului victimei. Aceasta deoarece nu exist state n care consimmntul victimei n


legea penal nu ar ndeplini cel puin implicit o anumit funcie, fie de circumstan atenuant de
individualizare a pedepsei, fie de semn constitutiv al unei incriminri etc.
De aceea, scopul principal al tezei de doctorat rezid n realizarea unei cercetri complexe a
instituiei consimmntului victimei prin examinarea dimensiunilor juridico-penale pe care le
poate cuprinde n dreptul penal contemporan, dar, mai cu seam, n dreptul penal al Republicii
Moldova, precum i n elaborarea recomandrilor privind perfecionarea legii penale i a practicii
de aplicabilitate a acesteia n unison cu politica penal unitar la nivel european.
Pentru atingerea acestor scopuri, se impune realizarea urmtoarelor obiective:
- investigarea i interpretarea conceptului de consimmnt al victimei n dreptul penal
substanial;
- determinarea particularitilor, naturii sociale i juridice a consimmntului victimei;
- examinarea concepiilor doctrinare pro i contra reglementrii explicite a instituiei
consimmntului victimei n legea penal;
- evidenierea modelelor de reglementare a consimmntului victimei n legislaia penal a
unor state;
- relevarea funciilor pe care le ndeplinete consimmntul victimei n dreptul penal
contemporan, n general, i a rolului pe care l are voina victimei n legea penal a Republicii
Moldova, n special;
- identificarea i sistematizarea condiiilor de valabilitate a consimmntului victimei n
dreptul penal;
- determinarea limitelor consimmntului persoanei la cauzarea de daune propriilor sale
interese n sfera reglementrii juridico-penale;
- analiza mecanismului de influenare a consimmntului victimei asupra ncadrrii
juridice a faptei;
- identificarea cercului de infraciuni, n care consimmntul victimei sau lipsa de
consimmnt reprezint semn constitutiv al componenei de infraciune;
- relevarea impactului consimmntului victimei asupra individualizrii pedepsei penale;
- analiza deficienelor de care sufer prevederile de la alin.(5) art.212 CP RM;
- soluionarea necesitilor legate de consimmnt la nivel teoretic i aplicativ, prin
elaborarea recomandrilor, apte de a contribui la ncadrarea juridic corect a faptelor svrite
sub imperiul consimmntului victimei, dar i prin formularea de propuneri privind
perfecionarea legii penale n materia cercetat pentru a se asigura unitatea sistemului juridic i
consecvena normelor juridico-penale.
39

2. CONSIDERAII PRELIMINARE PRIVIND CONSIMMNTUL VICTIMEI


N DREPTUL PENAL
2.1. Conceptul, natura juridic i particularitile consimmntului victimei
Potrivit Dicionarului Explicativ al Limbii Romne [41, p.214], cuvntul consimmnt
este tratat drept ncuviinare, aprobare, asentiment, adeziune nesilit, aderare de bunvoie la ceva,
fiind de origine latin consietenti, avnd echivalentul n francez consentement, n
englez consent,

n german einwilligung etc. n acelai context, Dicionarul

enciclopedic [40, p.203], atribuie consimmntului nelesul de acord de voin a persoanei de a


ncheia un contract.
Consimmntul are conotaii filosofice, psihologice i chiar juridice, motiv pentru care face
obiect special de preocupare pentru psihologie, bioetic, dar intereseaz i dreptul penal n special.
Din procesul complex al consimmntului, dreptul penal reine doar dou elemente ce se afl
ntr-o strns dependen, i anume: hotrrea exteriorizat i motivul determinant.
De remarcat c legea penal a Republicii Moldova nu conine o prevedere n Partea
General, care ar defini consimmntul victimei, dup cum nu prevede consimmntul persoanei
la cauzarea unor prejudicii aduse drepturilor sale ocrotite de lege printre cauzele care nltur
caracterul penal al faptei.
n literatura de specialitate romn [95, p.212], la definirea conceptului de consimmnt n
dreptul penal se ader la o interpretare sistematic a legislaiei n ansamblu, motiv pentru care se
face referire la dreptul civil. O astfel de concepere a lucrurilor ne d temei de a enuna definiia
consimmntului prin prisma legii civile materiale. Astfel, conform alin.(1) art.199 din Codul
civil al Republicii Moldova [28], consimmntul este manifestarea, exteriorizat, de voin a
persoanei de a ncheia un act juridic. Nu n ultimul rnd, prezint interes i definiia dat
consimmntului n Legea Republicii Moldova cu privire la drepturile i responsabilitile
pacientului, nr.263-XVI din 27.10.2005 [72]. Astfel, potrivit alin.(2) art.1 al actului normativ
nominalizat, consimmntul este conceput ca un consimmnt contientizat al pacientului sau al
reprezentantului su legal (n lipsa acestuia, al rudei apropiate) pentru efectuarea unei intervenii
medicale, exprimat benevol, n baza informaiei multilaterale i exhaustive primite de la medicul
curant sau de la medicul care efectueaz cercetarea biomedical, autentificat prin semnturile
pacientului sau a reprezentantului su legal (a rudei apropiate) i a medicului n documentaia
medical respectiv.
i Legea Republicii Moldova privind sntatea mental [74] definete noiunea de
consimmnt.

Conform art.1 al legii nominalizate, acesta reprezint un acord al persoanei

suferinde de tulburri psihice de a fi supus unor proceduri de internare, diagnostic i tratament, ce


40

trebuie sa fie liber de orice constrngere i precedat de o informare complet, ntr-un limbaj
accesibil, din care s rezulte avantajele, dezavantajele i alternativele procedurilor respective,
precum i s fie reconfirmat, ulterior, ori de cte ori va fi nevoie sau la iniiativa persoanei n
cauz.
Spre deosebire de Legea Republicii Moldova cu privire la drepturile i responsabilitile
pacientului i Legea Republicii Moldova privind sntatea mental, n Legea Republicii Moldova
cu privire la ocrotirea sntii reproductive i planificare familial [75] legiuitorul utilizeaz
noiunea de acord benevol informat, definindu-l, potrivit art.1, ca fiind consimmntul benevol al
persoanei la aplicarea metodei chirurgicale de contracepie sau la prelevarea glandelor sexuale,
exprimat n form scris n baza informaiei multilaterale i complete oferite de medicul curant sau
de medicul care l-a examinat, i semnat att de pacient, ct i de medic.
Aceste definiii legale nu sunt lipsite de importan, ns ele reflect specificul domeniului n
care i au aplicabilitate. ns, innd cont de particularitile relaiilor sociale specifice dreptului
penal material, e i firesc de a se da o interpretare consimmntului victimei diferit de
consimmnt n general.
n lipsa unei definiii legale n legea penal, inndu-se cont de sensul uzual al termenului,
considerm c, n general, un consimmnt presupune o adeziune a persoanei la un anumit lucru,
stare, eveniment. Sub aspect juridico-penal, consimmntul victimei ar reprezenta, ntr-o prim
viziune doctrinar exprimat de ctre autorul romn R. Slvoiu [104, p.172], voina victimei,
manifestat n exterior, de a accepta o modificare a strii juridice a unei valori sociale al crei
titular este prin svrirea unei fapte prevzute de legea penal. Aceast definiie dat
consimmntului victimei denot existena unei contradicii dintre formularea atipic modificare
a strii juridice a unei valori sociale i coninutul legal al alin.(1) art.25 din proiectul Codului
penal romn, adoptat prin Legea nr.301/2004 [32], nlocuit de proiectul Codului penal romn
adoptat prin Legea nr.286 din 17 iulie 2009 [33] (art.22), care uzeaz n ambele variante de lege
de expresia valoare social lezat sau pus n pericol. Totui, aceast optic de concepere a
definiiei se explic prin raportarea coninutului conceptului la situaiile de fapt; or, n multele
ipoteze, explic autorul [104, p.172], nu este vorba de un acord la aducerea unei atingeri valorii
sociale, ci chiar de o form de exercitare a unui drept aferent acelei valori. Ca o continuare a
acestei alegaii, C.I. Bouleanu [15, p.72] pretinde c consimmntul victimei nltur
incriminarea ca efect al protejrii unui interes disponibil, consimmntul presupunnd o
autorizare, un act unilateral revocabil.
ntru a susine cele invocate, vom opera cu cteva exemple care ar justifica ipoteza c
acordul victimei la comiterea unei aciuni sau inaciuni incriminate de legea penal exprim de
41

fapt o acceptare a modificrii strii juridice a unei valori sociale i nu neaprat a unei vtmri sau
periclitri a acesteia. Bunoar, n cazul infraciunii de privaiune ilegal de libertate (art.166
CP RM), opiunea individual a victimei de a fi privat de libertate n propria locuin exclude
teza de atingere a valorii sociale reprezentate de libertatea fizic a persoanei, ci, dimpotriv,
reprezint chiar modalitatea de exercitare a acestei liberti. i n cazul infraciunii de furt (art.186
CP RM) consimmntul persoanei de a-i fi luate bunurile care i aparin cu drept de proprietate
sau posesie reprezint o manifestare a dreptului persoanei de a dispune de valoarea individual,
ilustrat prin posesia de fapt asupra bunurilor mobile. Din considerentele enunate, are dreptate
reputatul profesor G.Antoniu [3, p.9], cnd afirm c consimmntul victimei este justificat de
interesul societii de a respecta voina destinatarului legii, atunci cnd el consimte la aciuni
mpotriva unor interese personale strict individuale. Cu toate acestea, autorul concepe
consimmntul victimei ca o atingere consimit adus bunurilor i intereselor sale, asupra crora
legea i permite s-i exercite dreptul de dispoziie, ceea ce exclude caracterul ilicit al faptei [4,
p.12].
n concepia autorului rus .. [137, p.72], prin consimmnt trebuie s
nelegem manifestarea liber de voin, care include n sine nu doar voluntarietatea, dar i
contientizarea consecinelor ce decurg din aceast manifestare de voin. ntru susinerea opticii
etalate, vom remarca c n dreptul penal noiunea de voin coincide cu cea de consimmnt.
Voina juridic este format din dou elemente: unul psihologic, care const n voina intern a
subiectului de drept, i unul social, care const n manifestarea exteriorizat a acestei voine,
numit i declaraie de voin. De cele mai multe ori, cele dou elemente concord, n sensul c
voina declarat exprim tocmai voina intern a subiectului de drept. Plus la acestea, n literatura
de specialitate se susine, justificat, c un act volitiv este actul pe care omul l alege liber n
limitele contiinei sale i ale ambianei concrete [131, p.17].
n concepia lui .. [148, p.518], consimmntul victimei reprezint fapta care
atenteaz asupra intereselor (drepturilor) ocrotite de lege, dac aceasta este realizat cu
consimmntul acelei persoane creia i aparin aceste interese (drepturi) i care poate s dispun
de ele dup bunul su plac.
. [146, p.46] proiecteaz definiia consimmmntului victimei n felul
urmtor: manifestarea liber de voin care const n luarea unei decizii pozitive asupra rugmintei
sau propunerii de ctre o alt persoan de a-i fi cauzate anumite daune ori n iniiativa titularului
valorii sociale ocrotite de a-i fi aduse daune propriilor interese la rugmintea sau propunerea ei.
.. [134, p.54] concepe consimmntul victimei, pe de o parte, ca fiind o
manifestare liber de voin asupra nclcarii drepturilor sale sau punerii acestora n pericol de
42

nclcare ca modalitate de atingere a propriilor interese, iar, pe de alt parte ca comportament al


unei tere persoane n limitele acestui consimmnt. Arhitectonica consimmntului se manifest
printr-o interdependen de natur obiectiv i subiectiv. Aceasta nglobeaz n sine un motiv,
scop i un rezultat.
Prin urmare, autorul citat abordeaz conceptul de consimmnt al victimei att din
perspectiva titularului valorii sociale ocrotite, a crei manifestare de voin reprezint o
valorificare a propriilor interese, ct i din perspectiva fptuitorului, pentru care ncuviinarea
comiterii faptei prejudiciabile se nfieaz ca o norm de conduit. Fiind de acord cu
.. n partea ce vizeaz interdependena de natur obiectiv i subiectiv a voinei
victimei, trebuie totui s recunoatem ca lipsit de utilitate invocarea n conceptul abordat i a
comportamentului terelor persoane. Indubitabil, motivele i scopurile persoanei care i-a exprimat
consimmntul de a i se cauza anumite prejudicii intereselor persoanale, adic latura subiectiv a
manifestrii de voin, concord cu rezultatul acestora (elementul obiectiv). Pe de alt parte,
motivele i scopurile comportamentului terelor persoane, care este propice chiar i n limitele
unui consimmnt, chiar dac pot s se suprapun cu motivele i scopurile celui care i-a
exprimat acordul, nu pot fi absolut identice cu ultimele. Or, natura subiectiv a fiecrei persoane
este individual. Drept consecin, comportamentul unei tere persoane n limitele acestui
consimmnt nu poate constitui parte integrant n definirea conceptului de consimmnt al
victimei n dreptul penal. Mai mult ca att, definiia propus de .. nu poate fi
recunoscut ca integral. Aceasta deoarece n definiie nu gsim categoria de referin a voinei
victimei, cu toate c n lucrarea sa dnsul consider c consimmntul victimei reprezint o cauz
care nltur caracterul infracional al faptei. De asemenea, nu desprindem din definiie nici
condiiile n care un consimmnt ar avea relevan juridico-penal.
O definiie mai ampl a consimmntul victimei n dreptul penal o regsim n lucrarea
autorului rus .. [153, p.27], acesta fiind conceput ca o permisiune acordat terelor
persoane de a comite aciuni prejudiciabile determinate ce atenteaz asupra drepturilor personale,
permisiune liber exprimat, n forma necesar, parvenit de la o persoan cu discernmnt,
acordat nainte de comiterea acestor aciuni i care atrag dup sine consecine juridico-penale.
Considerm ca fiind mai adecvat aceast din urm definiie, lund n calcul desemnarea de
ctre autor a semnelor caracteristice manifestrii de voin a victimei n cadrul mecanismului
infracional, dar, mai cu seam, operarea cu categoria survenii pe plan juridico-penal a unui
anumit rezultat final. ntr-adevr, diversitatea consecinelor juridico-penale ale consimmntului
persoanei de a i se cauza anumite daune propriilor sale interese ocrotite de legea penal determin
utilizarea diferitelor metode de reglementare juridic. n legtur cu aceasta, reglementarea
43

juridico-penal a relaiilor rezultate din consimmntul victimei poate s se realizeze prin


intermediul utilizrii metodelor imperative ori dispozitive de reglementare juridic.
Spre deosebire de definiiile date consimmntului victimei n literatura de specialitate rus,
care pun accentul pe descrierea circumstanelor faptice i pe condiiile de valabilitate a voinei
titularului valorii sociale ocrotite de legea penal, n doctrina occidental definirea
consimmntului victimei se axeaz pe justificarea admisibilitii unei astfel de instituii n
dreptul penal.
Bunoar, n doctrina penal occidental modern [92, p.628], consimmntul victimei a
fost definit drept o tranzacie privat autorizat de lege, care se nfieaz ca o manifestare de
voin ndreptat spre a produce consecine juridice n dreptul penal. Conceperea
consimmntului victimei drept tranzacie juridic o ntlnim i n lucrrile reputailor doctrinari,
precum: Salteli, Grispini, Carnelutti i Zitelmann [4, p.15]. Acetia consider c voina victimei
adopt caracterul unui acord n cadrul cruia fptuitorul dobndete un drept asupra persoanei
vtmate, iar exercitarea unui drept nu poate s conduc la ceva contrar dreptului.
G.Findaca i E.Musco [52, p.227] resping ideea unei tranzacii private atribuite
consimmntului victimei, statund c acesta reprezint un simplu act juridic, o permisiune a legii
ca destinatarul s acioneze dup voina sa, fr a crea o obligaie n sarcina celui care are dreptul
de a consimi i fr a transfera un drept asupra fptuitorului care va aciona asupra victimei n
baza consimmntului acesteia.
V. Dongoroz [43, p.337] trateaz consimmntul victimei dintr-o alt perspectiv. Autorul
pretinde c acesta poate fi considerat ca o renunare la un drept sau ca o renunare la protecia legii
sau chiar ca un mandat. i n literatura de specialitate italian gsim o viziune similar. Bunoar,
F.Antolisei [2, p.260] consider c, prin consimmnt, victima i abandoneaz bunul, interesul,
chiar dac acest abandon nu este cunoscut agentului. Lanul compatibilitii alegaiei investigate
puncteaz i n literatura de specialitate german [12, p.137], unde consimmntul victimei este
perceput ca expresie a abandonrii interesului de ctre titularul dreptului n limitele n care ordinea
juridic i-a cedat dreptul de a decide asupra pstrrii ocrotirii juridice a unor drepturi sau
renunrii la ea. Din acest punct de vedere, consimmntul victimei apare ca un act juridic n sens
restrns, cu relevan penal, care exclude caracterul penal al faptei din lipsa crorva valori sociale
prejudiciate, care ar fundamenta intervenia statului, implicit din lipsa unui interes de a reprima
asemenea fapte. i V.Manzini [86, p.512] consider c consimmntul victimei reprezint o
manifestare a dezinteresului statului de a reprima faptele svrite sub imperiul unui consimmnt
parvenit din partea victimei, care ia forma unei propuneri, rugmini sau acceptri de i se aduce
atingere propriilor sale interese. Dezvoltnd ideea abandonrii interesului la ocrotirea juridic a
44

propriilor drepturi prin manifestarea de voin, H.H. Jescheck [65, p.337] consider c prin
consimmnt este nlturat obiectul ocrotirii juridice, deoarece infraciunea nu ar fi dect o
neglijare a voinei victimei.
n opinia noastr ns, consimmntul victimei, sub aspect juridico-penal, ar reprezenta
expresia unei decizii valabil exprimate a titularului valorii sociale ocrotite de legea penal, care
intervine ntre atitudinea psihic a victimei i cea a fptuitorului, ca cel din urm s comit
activiti interzise n principiu de legea penal asupra intereselor primei, acceptnd prin aceasta i
efectul produs prin conduita fptuitorului, ca form a valorificrii drepturilor subiective civile, pe
de o parte, i ca o form de manifestare a caracterului dispozitiv n dreptul penal substanial, pe de
alt parte. Insistm asupra desemnrii siturii deciziei ntre atitudinea psihic a victimei i cea a
fptuitorului, ntruct, n cazul ambilor subieci, depistm incidena factorului intelectiv i a celui
volitiv, cu particularitatea c factorul volitiv ia forma unei atitudini active n cazul fptuitorului i
pasive n cazul victimei. Pentru a fi explicii, vom evidenia c att fptuitorul are reprezentarea
faptelor sale i a rezultatului lor prejudiciabil i le comite cu voin, ct i victima are aceeai
reprezentare i accept comiterea activitii, precum i efectul produs prin aceasta asupra sa.
Conceptul de consimmnt al victimei n dreptul penal substanial apare att n sens
propriu, ct i n sens impropriu. Sensul propriu al conceptului de consimmnt al victimei, pe de
o parte, i de victim, pe de alt parte, se nfieaz n ipoteza n care persoana este supus unei
agresiuni, aducndu-i-se anumite prejudicii intereselor ocrotite de lege, care i-a manifestat voina
de a fi lezat contrar drepturilor sale, acestea fiind indisponibile n principiu. Tocmai
indisponibilitatea drepturilor i intereselor ocrotite de lege genereaz irelevana consimmntului
victimei, motiv pentru care nu este nlturat ilicitul comportamentului fptuitorului, fapta comis
ntrunind elementele constitutive ale unei infraciuni.
Tot n sens propriu, n concepia profesorului romn G.Antoniu [4, p.13], consimmntul
victimei apare i n ipoteza n care fapta nu constituie infraciune. Astfel, calitatea de victim i
este atribuit persoanei supuse unei agresiuni asupra corpului su i la care aceasta consimte (de
pild, actul medical care execut o operaie necesar pentru vindecarea pacientului sau lovirile
primite n limitele regulamentului sportiv).
n asemenea situaii, n literatura de specialitate spaniol [90, p.472] se afirm c fapta
comis celui care consimte ntrunete trsturile unei infraciuni (tipicitate), ns intervenind o
cauz justificativ este nlturat caracterul ilicit al faptei; aceasta nu mai prezint i caracterul de
antijuridicitate, adic nu se verific neconformitatea faptei cu ordinea de drept privit n ansamblul
ei, ceea ce exclude caracterul de infraciune al faptei (fapta este numai tipic, nu i antijuridic,
chiar comis cu vinovie).
45

Corobornd viziunile de mai sus cu referire la sensul propriu i impropriu al categoriei de


consimmnt al victimei la prevederile alin.(1) art.58 din Codul de procedur penal al
Republicii Moldova [30], potrivit cruia victim se consider orice persoan fizic sau juridic
creia, prin infraciune, i-au fost aduse daune morale, fizice sau materiale, considerm c n
ipoteza n care fapta nu constituie infraciune, ca efect al justificrii comportamentului
fptuitorului printr-un acord liber exprimat al titularului valorii sociale ocrotite, conceptul de
consimmnt al victimei este utilizat n sens impropriu.
i n situaiile n care lipsete tipicitatea, adic cnd trsturile faptei concrete nu corespund
cu cerinele normei de incriminare, conceptul de consimmnt al victimei de asemenea este
utilizat n sens impropriu. Bunoar, persoana care a consimit luarea unui bun care i aparine cu
drept de proprietate sau posesie nu este victima unei sustrageri; or, decade unul dintre semnele
obligatorii ale acesteia, i anume: ilegalitatea aciunii de luare. n aceast conjunctur nu se poate
vorbi ntr-un sens propriu despre existena unei victime, acestea reprezentnd, de fapt, acte ale
vieii cotidiene. n msura n care persoana i exprim voina asupra lurii bunului, titulara valorii
sociale ocrotite de legea penal nu este supus unei agresiuni, ci pur i simplu i manifest
ncuviinarea pentru o activitate care urmeaz s se efectueze cu bunul ei.
Oportunitatea relevrii sensului propriu i impropriu al conceptului de consimmnt al
victimei, n calitate de consideraii preliminare n materia cercetat, rezid n justificarea orientrii
ab initio a nsi tematicii i a coninutului tezei de doctorat, n sperana n care nu vom fi acuzai
de utilizarea unei terminologii strine dreptului penal material. n acest ordine de idei, vom trasa
cteva alegaii care ne dau temei de a utiliza conceptul de consimmnt al victimei, n detrimentul
conceptului de consimmnt al persoanei la cauzarea de daune propriilor sale interese, concept
rspndit pe larg n literatura de specialitate rus [153, p.25; 137, p.72].
Primo: consimmntul, ca i lipsa de consimmnt cu relevan juridico-penal, evoc un
aspect tridimensional, astfel nct acesta apare n calitate de: element constitutiv al unei
incriminri distincte; circumstan de atenuare a pedepsei penale sau ca o cauz justificativ. n
cazul primelor dou aspecte, titulara valorii sociale ocrotite de legea penal, care i exprim
consimmntul de a i se aduce atingere propriilor interese, are calitatea de victim, n pofida
manifestrii sale de voin. Atunci cnd consimmntul are funcia de cauz justificativ,
persoana creia i s-a adus atingere propriilor sale interese ocrotite de legea penal, n virtutea
voinei ei, de asemenea este considerat victim, ns ntr-o semnificaie improprie.
Secundo: legislaiile penale moderne consacr conceptul de consimmnt al victimei, nu cel
de consimmnt al persoanei la cauzarea de daune propriilor interese. Bunoar, art.50 Cod penal
al Italiei [25], art.38 Cod penal al Portugaliei [27], art.7 din Capitolul XIV al Codului penal al
46

Suediei [162], 228 Cod penal al Germaniei [160] i chiar art.24 din Codul penal al Republicii
Coreea [161] desemneaz cauza de licitate prin sintagma consimmntul victimei. i proiectul
noului Cod penal romn, adoptat prin Legea nr.286 din 17 iulie 2009 [33], a prevzut la categoria
cauzelor justificative consimmntul, atribuind statut de parte vtmat titularei valorii sociale
ocrotite creia i s-a adus daune interselor ei n condiiile unui acord liber de vicii (art.22). ntr-o
eventual reglementare expres a instituiei investigate de ctre legiuitorul moldav, optm totui
pentru categoria de victim, i nu de parte vtmat; or, pentru dobndirea acestui statut procesual,
potrivit alin.(2) art.59 CPP RM, organul de urmrire penal urmeaz s emit ordonana de
recunoatere a persoanei ca parte vtmat, dup stabilirea temeiurilor de atribuire a unei
asemenea caliti procesuale. Astfel concepute lucrurile, preluarea necondiionat a termenului de
parte vtmat i atribuirea acestuia consimmntului ar face ca aceast simbioz s rmn far
aplicabilitate practic, deoarece consimmntul unei persoane de a i se aduce atingere propriilor
interese ocrotite de legea penal trebuie s fie dat anterior ori cel trziu concomitent cu svrirea
faptei. n mod necesar, pentru a se putea reine instituia cercetat, acordul persoanei trebuie s
precead sau s coexiste faptei prejudiciabile.
n literatura de specialitate, consimmntul victimei n dreptul penal este tratat diferit, dup
cum unii autori i atribuie relevan juridico-penal, recunoscnd implicit aceast instituie, n timp
ce alii neag n totalitate implicaiile juridico-penale ale voinei victimei n cadrul mecanismului
de svrire a faptelor prejudiciabile. ns, polemica tiinific nu se reduce doar la recunoaterea
acestei instituii. Disputele reale vizeaz aprecierea adevratei naturi juridice a voinei persoanei la
cauzarea unor daune propriilor interese. De accea, n prezentul capitol ne-am propus investigarea
viziunilor doctrinare vis--vis de consimmntul victimei i determinarea facturii juridice pe care
l posed.
Astfel, n literatura de specialitate rus, autorii .. [166, p.210],
.. [123, p.4], .. i .. [136, p.222] contes legalitatea
raportrii consimmntului victimei la categoria cauzelor care exclud caracterul penal al faptei;
or, susin acetia, consimmntul victimei nu-i gsete consacrare expres n legea penal, ci n
alte acte normative, care n cea mai mare parte se raporteaz dreptului privat. Asemenea opinie
este mprtit i de autorii francezi G.Stefani, G.Lavasseur i B.Bouloc [106, p.294], potrivit
crora consimmntul victimei nu poate fi o cauz justificativ. Pe lng argumentul invocat n
literatura de specialitate rus absena reglementrii instituiei n legea penal, autorii francezi
completeaz lista motivelor irelevanei consimmntului victimei prin urmtorul raionament:
ntr-o societate unde legea penal nu are deloc drept scop pstrarea intereselor private sau cel puin
nu le protejeaz cu riscul atingerii ordinii sociale, consimmntul victimei nu are efect, pentru c
47

prin svrirea faptei se tulbur, oricum, ordinea social, deci, consimmntul victimei nu poate
sta n calea represiunii. Astfel, adagiul latin din dreptul roman volenti non fit injuria, n
concepia autorilor menionai, se aplic n cazul responsabilitii civile, nu i n cazul
responsabilitii penale.
Dimpotriv, un grup considerabil de autori, printre care .. [148, p.463],
.. [149, p.11-12], .. [145, p.472-474], ..
[164, p.86], .. [134, p.36-60] i .. [141, p.327], consider c reticena
reglementrii instituiei consimmntului victimei n legea penal nu exclude posibilitatea lurii
n consideraie a unei atare situaii n cazul soluionrii problemei cu privire la aplicarea
rspunderii i pedepsei penale pesoanei care a comis n esen o fapt ilegal, dar cu acordul
victimei.
n cea mai mare parte, autorii rui care trateaz subiectul consimmntul victimei caut s
aduc argumente n favoarea recunoaterii acestei instituii. Bunoar, .. [127, p.129]
opineaz c, dei n legea penal lipsete o prevedere expres despre excluderea caracterului penal
al faptei, cauzarea prejudiciului unei persoane cu consimmntul acesteia reprezint o
circumstan ce acioneaz n baza evalurii moralitii. Esena acestei circumstane rezid n
faptul c consimmntul victimei la cauzarea prejudiciului intereselor personale nltur
caracterul penal al faptei. De regul, n asemenea cazuri pngrirea unor valori este compensat
prin valorificarea altor valori sau interese.
.. [145, p.416] consider c consimmntul victimei reprezint acea
circumstan care nltur caracterul socialmente periculos al faptei n ipoteza atentrii asupra
acelor drepturi i interese care sunt disponibile titularului valorilor sociale aprate de legea penal.
De aceea, unele fapte prejudiciabile svrite n prezena consimmntului victimei nu pot fi
considerate ca fiind socialmente periculoase; prin urmare, aceste fapte sunt legitime.
.. [148, p.460-465, 518] mparte cauzele care nltur caracterul socialmente
periculos i ilegalitatea faptei n dou categorii: cauze prevzute de legea penal (legitima aprare,
starea de extrem necesitate) i cauze neprevzute de legea penal, dar care exclud ilegalitatea
faptei (exercitarea unui drept personal, consimmntul victimei etc.).
n concepia autorului .. [150, p.15], consimmntul persoanei la cauzarea
unor daune intereselor personale constituie o cauz care exclude caracterul infracional al faptei,
motiv pentru care se pledeaz n favoarea completrii Capitolului VIII al Prii Generale a Codului
penal al Federaiei Ruse [159] Cauze care nltur caracterul infracional al faptei, cu un nou
articol care ar reglementa condiiile operrii acestei circumstane. Aceast opinie este mprtit
i de autorii rui .. [137, p.71], O.A. [140, p.116], .. [126,
48

p.60]. De altfel, i n doctrina moldoveneasc [113, p.206] se susine c o asemenea prevedere ar fi


binevenit n Codul penal al Republicii Moldova, prin completarea Capitolului III Cauzele care
nltur caracterul penal al faptei, deoarece astfel s-ar da o apreciere legal unor situaii care
necesit clarificare.
.. [153, p.11-12] nu neag aceast apartenen, ns consider c cauzele care
nltur caracterul infracional al faptei au un caracter absolut i general, pe cnd consimmntul
victimei reprezint o cauz concret i limitativ. Reieind din analiza condiiilor legitimitii
cauzelor care exclud caracterul infracional al faptei, autorul nu este adeptul inserrii
consimmntului victimei n Partea General a Codului penal al Federaiei Ruse; or, afirm el,
graie diversitilor de situaii ce pot aprea n legtur cu manifestarea de voin, ar fi imposibil
de elaborat o norm care ar cuprinde n totalitate eventualele modaliti faptice. i n literatura de
specialitate romn [108, p.519], dar chiar i n cea francez [39, p.563] s-a exprimat opiunea de a
nu i se conferi consimmntului victimei caracterul unei cauze generale justificative, ci de a lsa
pe seama instanelor de judecat de a lua decizia cu privire la relevana juridico-penal a acesteia,
de la caz la caz.
n dezacord cu opinia enunat mai sus, autorii .. i .. [130] sunt
convini de faptul c, cu ct mai devreme legiuitorul va reglementa condiiile legitimitii unei
astfel de circumstane, cu att mai mult se vor mri ansele de a evita erorile n practica de
urmrire penal i n cea judectoreasc la soluionarea chestiunii privind tragerea la rspundere
penal a persoanelor care au cauzat daune de natur fizic, psihic, patrimonial drepturilor i
libertilor persoanei care i-a exprimat consimmntul la aceste fapte. nsi natura sociojuridic a consimmntului victimei, afirm aceti autori, ne confer posibilitatea de a-l situa pe
aceeai treapt cu starea de extrem necesitate sau cu legitima aprare.
Aadar, reieind din logica celor expuse, cert este c consimmntul victimei este conceput
aa cum el este tratat n majoritatea opiniilor doctrinare din literatura de specialitate rus, ca fiind
o cauz care nltur caracterul infracional (penal) al faptei sau drept cauz justificativ, aa cum
consimmntul este tratat n literatura de specialitate occidental. Totui, au existat i viziuni care
au atribuit consimmntul victimei printre temeiurile liberrii de rspundere penal. Bunoar, n
perioada sovietic, .. [149, p.11] pentru prima dat a clasificat circumstanele n
virtutea crora poate opera liberarea de rspundere penal, mprindu-le convenional n trei
categorii:
1. Circumstane socialmente utile i legale n momentul comiterii faptei: legitima aprare,
extrema necesitate, reinerea infractorului, renunarea de bun voie de la comiterea infraciunii,
executarea ordinului legal, ndeplinirea obligaiilor de serviciu i profesionale etc.
49

2. Circumstane care exclud pericolul social i, implicit, pedeapsa, ns, n esen,


constituie fapte ilicite: consimmntul victimei (sublinierea ne aparine n.a.), fapte care
constituie un pericol social redus, expirarea termenului de prescripie pentru tragerea la rspundere
penal, precum i de executare a sentinei de condamnare.
3. Circumstane care predetermin comportamentul persoanei: constrngerea fizic i
psihic.
Aceast opinie a fost mprtit i de .. [120, p.247-249], care a dezvoltat
ideea lui .. , sitund consimmntul victimei pe aceeai treapt cu iresponsabilitatea,
legitima aprare, extrema necesitate, renunarea de bun voie de la comiterea infraciunii etc. Prin
urmare, cele dou viziuni reflect justificarea liberrii de rspundere penal, linia de demarcare
fiind interpretarea esenei categorisirii acesteia printre cauzele socialmente utile i cauzele care, n
esen, constituie fapte ilicite, dar care exclud pericolul social i, implicit, pedeapsa.
n acest ordine de idei, este relevant delimitarea liberrii de rspundere penal de cauzele
care nltur caracterul penal al faptei, reflectat n literatura de specialitate din Republica
Moldova. Aadar, liberarea de rspundere penal se aplic numai fa de persoanele n aciunile
crora sunt prezente elementele constitutive ale unei infraciuni ce se deosebesc de cauzele care
nltur caracterul penal al faptei, ntruct, n situaia liberrii de rspundere penal, infraciunea
se realizeaz n toate trsturile ei eseniale, n timp ce, n situaia cauzelor care nltur caracterul
penal al faptei, infraciunea se realizeaz prin lipsa unor trsturi eseniale ale unei infraciuni [9,
p.118]. ntr-adevr, circumstanele ce constituie temei de liberare de rspundere penal se
exteriorizeaz dup comiterea faptei prejudiciabile, iar n cazul nostru consimmntul persoanei
se manifest n prealabil, adic pn la comiterea faptelor prejudiciabile, altfel ar rmne fr
relevan manifestarea de voin a titularului valorii sociale ocrotite de legea penal. Or, o condiie
esenial este: consimmntul s fie actual, adic s existe la momentul comiterii infraciunii.
Aceasta nseamn c consimmntul victimei trebuie s fie dat anterior ori cel trziu concomitent
cu svrirea faptei. n mod necesar, pentru a se putea reine cauza justificativ, acordul victimei
trebuie s precead sau s coexiste faptei. Un acord ulterior svririi faptei nu poate nltura
rspunderea fptuitorului. Acesta deoarece repararea ulterioar a pagubei nu nltur rspunderea
penal, cu att mai mult nu o poate face consimmntul ulterior al victimei. ntr-adevr,
circumstanele ce constituie temei de liberare de rspundere penal se exteriorizeaz dup
comiterea faptei prejudiciabile, iar n cazul nostru consimmntul persoanei se manifest n
prealabil, adic pn la comiterea faptelor prejudiciabile, adesea constituind imbold sau catalizator
de comitere a acestora sau, cel trziu, n momentul svririi aciunii sau inaciunii prejudiciabile.

50

Conferindu-i consimmntului victimei semnificaie de cauz sau temei de liberare de


rspundere penal (dei inacceptabil din punct de vedere teoretic, dar i aplicativ), legiuitorul
Federaiei Ruse nu a inut cont de adevrata natur juridic a acestuia. Astfel nct, prin Legea
pentru modificarea i completarea Codului penal al Federaiei Ruse nr.162- din 08.12.2003
[163], art.122 CP FR a fost completat cu o not ce se refer la liberarea de rspundere penal a
persoanei care a svrit aciunile ce au constituit elementele constitutive ale infraciunii de
contaminare cu maladia SIDA, prevzute la alin.(1) sau (2), cu condiia c a comunicat din timp
persoanei puse n pericol de a fi contaminat despre existena la prima a maladiei SIDA sau dac
persoana pus n pericol de a fi contaminat tia despre existena acestei maladii, dar benevol
(sublinierea ne aparine n.a.) a svrit aciuni ce au constituit pericol de contaminare.
Considerm c denaturarea naturii juridice a acestei instituii reglementate n nota la art.122
CP FR diminueaz efectivitatea funcionrii ei. Aceasta deoarece, interpretnd ad litteram textul
de lege, consimmntul benevol al persoanei de a fi pus n pericol de cauzare a unei daune sau
de a i se cauza o anumit daun ni se nfieaz ca o clauz de liberare de rspundere penal, nu
ns ca o cauz care nltur caracterul penal al faptei.
n contextul n care consimmntul victimei n doctrina contemporan [4, p.9-31; 55,
p.15-16; 113, p.210-206; 133, p.178-180; 141, p.327], dar chiar i n legislaia penal occidental,
este tratat drept cauz care nltur caracterul penal al faptei ori drept cauz justificativ , nu este
clar motivaia legiuitorului de a metamorfoza natura juridic a acestei instituii.
O situaie parial analogic o regsim i n ordinea juridic normativ a Republicii Moldova.
Astfel, prin Legea pentru modificarea i completarea Codului penal al Republicii Moldova,
nr.277-XVI din 18.12.2008 [79], art.212 CP RM Contaminare cu maladia SIDA a fost
completat cu alin.(5), norm care se refer la exonerarea de rspundere penal: persoana care a
svrit aciunile prevzute la alin.(1), (2) nu este pasibil de rspundere penal dac a comunicat
din timp persoanei puse n pericol de a fi contaminat despre existena la prima a maladiei SIDA
sau dac persoana pus n pericol de a fi contaminat tia despre existena acestei maladii, dar
benevol (sublinierea ne aparine n.a.) a svrit aciuni ce au constituit pericol de contaminare.
Am insistat asupra situaiei parial analogice dintre legea penal a Republicii Moldova i cea
a Federaiei Ruse, din considerentul unei distinctiviti dintre termenul exonerare i liberare de
rspundere penal. De remarcat c necesitatea stabilirii naturii juridice exacte a instituiei
consimmntului victimei are semnificaie nu doar pur teoretic, ci i practic. Pentru a ne
convinge de acest fapt, fr a dezvlui subiectul, vom face trimiterile de rigoare la instituia
reabilitrii n procesul penal. Aadar, potrivit alin.(3) art.390 din Codul de procedur penal al
Republicii Moldova [30], sentina de achitare duce la reabilitarea deplin a inculpatului, iar ca
51

temei de pronunare a sentinei de achitare, conform pct.5) alin.(1) art.390 CPP RM, apare
prezena uneia dintre cauzele care nltur caracterul penal al faptei. Aadar, n contextul n care
consimmntul victimei ar constitui o circumstan care nltur caracterul penal al faptei,
persoana care acioneaz n limitele unei manifestri de voin a titularului valorii sociale ocrotite
de legea penal ar beneficia n condiiile legii de dreptul la reabilitare. Cert este c n condiiile n
care consimmntul nu-i gsete o reglementare expres printre aceste cauze, nici nu se pune
problema cu privire la reabilitarea persoanei.
ntr-un alt context, vom consemna c necesitatea instituirii unei clauze de exonerare de
rspundere penal cu caracter condiionat n Codul penal al Republicii Moldova (alin.(5) art.212),
cu prere de ru, nu este elucidat n Nota informativ la proiectul de Lege pentru modificarea i
completarea Codului penal al Republicii Moldova, nr.277-XVI din 18.12.2008 [89], cu toate c n
textul descrierii condiiilor de exonerare de rspundere penal n Nota informativ se face
tangenial referire la sursa de inspiraie, i anume la practica prevzut n Codul penal al
Federaiei Ruse. n lipsa unei justificri oficiale n acest sens, considerm c umanizarea politicii
punitive a statului constituie imboldul primar de operare a completrii vizate i nicidecum intenia
legiuitorului moldav de a plagia reglementrile legii penale a Federaiei Ruse. Dincolo de
explicaiile de rigoare, fr a intra n subtilitile intuitive, cert este c pentru prima dat n legea
penal a Republicii Moldova a fost atribuit expres relevan juridic consimmntului benevol al
persoanei de a fi pus n pericol de cauzare a unei daune sau de a i se cauza o anumit daun.
Astfel privite lucrurile, prin coninutul su, alin.(5) art.212 CP RM oglindete recunoaterea
de ctre legiuitorul moldav a rolului consimmntului persoanei n lezarea unui interes propriu, ca
un act generator de consecine juridice, care, considerm, este de o utilitate practic vdit. Prin
efectul reglementrii clauzei de exonerare de rspundere penal investigate au fost fortificate
postulatele doctrinare de recunoatere a instituiei consimmntului victimei n dreptul penal
substanial.
Polemica tiinific referitoare la recunoterea consimmntului victimei ca instituie a
dreptului penal se datoreaz

diversitilor sistemelor de drept, ale cror soluii legislative

referitoare la reglementarea consimmntului victimei difer de la epoc la epoc. Bunoar, n


Romnia, consacrarea instituiei consimmntului victimei n legea penal nu se bucur de un
caracter constant. Astfel, n Codurile penale romne n redacia din 1865, 1936, 1968, legiuitorul a
adoptat soluia unor dispoziii speciale referitoare la consimmnt, ca, n cele din urm, n
redacia noului proiect al Codului penal, adoptat prin Legea Romniei nr.286 din 17 iulie 2009
[33], s reglementeze consimmntul prii vtmate (art.22) drept o cauz general justificativ,
dup modelul altor legislaii europene (art.50 Cod penal italian [25], art.38 Cod penal portughez
52

[27] etc.). De remarcat c, potrivit variantei iniiale din proiectul Codului penal romn, adoptat
prin Legea nr.301/2004 [32], cauzele justificative erau reglementate alturi de cauzele care
nltur caracterul penal al faptei, ambele reglementri avnd o natur global i imprecis; or,
legiuitorul romn a utilizat formularea nu constituie infraciune. ns, n noua versiune a
Codului penal romn conceptul de cauze care nltur caracterul penal al faptei a fost nlocuit cu
categoria de cauze de neimputabilitate (constrngerea fizic art.24; constrngerea moral
art.25; excesul neimputabil art.26; minoritatea fptuitorului art.27; iresponsabilitatea art.28;
intoxicaia art.29; eroarea art.30; cazul fortuit art.31).
n alte legislaii penale, precum cea german (228 CP al Germaniei [160]) i spaniol
(art.156 CP al Spaniei [26]), consimmntul victimei este reglementat sub forma unei cauze
justificative speciale pariale, avnd relevan doar n raport cu categoria infraciunilor contra
integritii corporale, viznd efectele i limitele acordului titularului valorii sociale ocrotite de
legea penal.
Sunt ns legislaii care nu prevd dispoziii explicite cu caracter general, nici n Partea
General, nici n Partea Special a Codului penal. n aceste state exist prevederi trunchiate
referitoare la consimmnt sau la lipsa acestuia, pe care le desprindem din anumite incriminri
izolate. Este cazul legii penale franceze care incrimineaz la art.511-5 (modificat prin Legea
nr.2004-800 din 6 august 2004) fapta de prelevare a esuturilor sau celulelor ori colectarea
produselor vitale ale organismului uman de la o persoan major, fr consimmntul acesteia
(sublinierea ne aparine n.a.).
De asemenea, n Capitolul

III, Seciunea a IV-a, intitulat Despre efectuarea

experimentelor, se incrimineaz fapta de efectuare sau organizare a efecturii pe fiine umane


a unor investigaii biomedicale, fr obinerea acordului corespunztor (sublinierea ne aparine
n.a.) al persoanei cointeresate, a persoanei care deine controlul i puterea printeasc, a
tutorelui n condiiile prevzute de Codul sntii publice (art.223-8 CP francez). n legtur cu
aceste dou dispoziii incriminatorii, absena consimmntului are funcia de element constitutiv
al infraciunii, nicidecum de cauz justificativ.
Consimmntul victimei nu este consacrat expres nici de dreptul elveian, dar, dei nescris,
este admis n unanimitate de doctrin i jurispruden [54, p.83], fiind denumit element justificativ
extralegal [15, p.72].
n Federaia Rus, dei au existat ncercri de a consacra aceast instituie ca o cauz care
nltur caracterul penal al faptei cu caracter global, la art.47, print-un proiect de lege de adoptare
a Codului penal al Federaiei Ruse din 1994 [158], n legea penal a Federaiei Ruse n redacia
din 1997 [159], aa cum am statuat deja n prezentul studiu, nu se conin norme juridice exprese cu
53

privire la consimmnt care ar reda adevrata natur juridic a acestei instituii, cu excepia
clauzei de impunitate prevzute n nota de la art.122 CP al Federaiei Ruse, prin care persoana,
care a acionat cu consimmntul victimei de a fi contaminat cu maladia SIDA sau de a fi pus
n pericol de contaminare, va fi liberat de rspundere penal.
Dei consimmntul victimei nu este reglementat expres nici de legea penal a Republicii
Moldova, cu sediul n Partea General a Codului penal, relevana juridico-penal a acestei
circumstane poate fi dedus din anumite norme de incriminare izolate, n coninutul crora apare,
ca cerin esenial, meniunea ca fapta s fie ilegal ori ilegitim. n acest ordine de idei, ne
facem prtaii opiniei profesorului G.Antoniu [3, p.16], potrivit creia expresiile ilegal i
ilegitim, reprezint, efectiv, cauze justificative speciale. De exemplu, cerina din art.166 CP
RM, ca privaiunea de libertate s fie ilegal, constituie o modalitate special de cauz
justificativ, deoarece n lipsa ei fapta ar constitui o manifestare legal. Tot astfel trebuie
interpretat cerina ilegalitii n cazul incriminrii de la art.169 CP RM Internarea ilegal ntr-o
instituie psihiatric. Astfel, consimmntul persoanei de a fi privat de libertate sau internat
ntr-o instituie psihiatric transform fapta n una licit, permis de lege, nlturndu-se astfel
cerina juridico-penal desemnat prin termenul ilegal (). Dei corect teza cu privire la
conceperea expresiilor ilegal i

ilegitim din norma de incriminare drept modaliti

speciale de cauze justificative, aceast stare de lucruri nu poate fi transformat n regul. Aceasta
deoarece, n multe din normele de incriminare termenul ilegal () este nsoit adesea de
expresiile fr consimmntul persoanei, mpotriva voinei acesteia (a persoanei n.a.).
In concreto, art.2176 CP RM prevede fapta de introducere ilegal intenionat n organismul altei
persoane, mpotriva voinei acesteia, a substanelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor
acestora. Lipsa consimmntului (condiia negativ) subzist n norma de incriminare alturi de
termenul

ilegal. Aceasta ns nu nseamn c consimmntul persoanei la introducerea

intenionat n organismul ei a substanelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor acestora


reprezint o modalitate special de cauz justificativ. Aici prezena consimmntului nltur un
element constitutiv al infraciunii; or, n acest caz, fapta nu constituie infraciune, ntruct nu este
ndeplinit o cerin esenial din coninutul acesteia, i anume: cerina privind lipsa
consimmntului. De aceea, considerm ca fiind corect opinia ntlnit n literatura de
specialitate romn [107, p.441], potrivit creia, atunci cnd absena consimmntului victimei
apare ca un element constitutiv al infraciunii, el reprezint nu o cauz justificativ, ci o cauz de
nlturare a tipicitii faptei, nefiind ntrunite elementele constitutive stipulate n incriminarea-tip.
Prin esena i coninutul su, consimmntul victimei reprezint o cauz circumscris prin
lipsa elementelor constitutive ale infraciunii. Aceast semnificaie ne ofer, la prima vedere,
54

posibilitatea de a concepe consimmntul victimei drept cauz care exclude caracterul penal sau
infracional al faptei. De altfel, n cea mai mare parte a viziunilor doctrinare, att n literatura de
specialitate rus, ct i n cea a Republicii Moldova [113, p.206], consimmntul persoanei la
cauzarea unor daune propriilor interese este atribuit cauzelor care exclud caracterul penal al faptei.
Este oare corect acest apreciere? n vederea aflrii adevrului, n cele din urm vom analiza
cteva opinii care se opun situaiei de mai sus.
n doctrina spaniol, italian, portughez i german, consimmntul persoanei la cauzarea
unor daune propriilor interese este conceput drept cauz justificativ.

Aceast orientare se

datoreaz faptului c, aa cum am constatat anterior, n legislaia penal a statelor reprezentate de


exponenii acestor viziuni exist prevederi exprese privind consimmntul victimei.
Aici apare ca fireasc ntrebarea: putem oare pune semnul egalitii ntre cauzele
justificative i cauzele care nltur caracterul penal al faptei? Pentru a da un rspuns explicit,
trebuie s cercetm, nti de toate, categoria juridico-penal de caracter penal al faptei.
n literatura de specialitate este unanim recunoscut opinia conform creia caracterul penal
sau infracional al unei fapte reprezint nsuirea sintetic a faptei ce decurge din ntrunirea
trsturilor eseniale ale infraciunii. Caracterul infracional al faptei este exclus atunci cnd
lipsete una din trsturile eseniale: vinovia, pericolul social, prevederea n legea penal i, n
acest sens, pe cale de consecin, este exclus rspunderea penal [44, p.297; 14, p.295].
Art.14 din Codul penal al Republicii Moldova certific urmtoarele trsturi ale infraciunii:
- gradul i caracterul prejudiciabil (art.15 CP RM), sau trstura calitativ i cantitativ a
unei infraciuni [8, p.54-55], adic urmarea periculoas, sau, conform Codului penal al Republicii
Moldova n redacia din 1961, social-periculoas;
- prevederea n legea penal, adic respectarea principiului legalitii incriminrii i a
pedepselor (conform adagiului roman nullum crimen sine lege nu exist infraciune fr
prevedere n lege);
- svrirea cu vinovie, adic cu ntrunirea elementelor de contientizare i de voin
pentru comiterea faptei, respectiv atitudinea psihic contient i volitiv a persoanei n procesul
comiterii infraciunii, care, mpreun cu motivul i scopul, constituie latura subiectiv a
infraciunii [8, p.62];
- pasibil de pedeapsa penal, deoarece numai prin stabilirea unei pedepse dreptul penal
capt un sens, n vederea atingerii scopului legii penale, aa cum acesta este definit de art.2
CP RM, astfel nct urmarea svririi de infraciuni s fie contientizat de ntreaga populaie, n
sensul c fiecare fapt penal comis nu va rmne fr urmri, legea penal prevznd expres,
pentru fiecare infraciune, pedepse penale.
55

Exist dou aspecte pe care trebuie s le avem n vedere cnd analizm infraciunea pentru a
stabili dac sunt ntrunite trsturile acesteia: pe de o parte, unul legat de ndeplinirea tuturor
trsturilor reinute n art.14 CP RM, care este, n fapt, o simpl ncadrare a coninutului
constitutiv al faptei comise n tipologia schematic oferit de legiuitor prin enumerarea
trsturilor, dar i unul de negaie a caracterului penal al acestei fapte, n eventualitatea existenei
unei cauze care nltur caracterul penal al faptei. n acest context, considerm c acest caracter de
negare se reflect, n fapt, prin absena elementului injust (nejustificat) al infraciunii, trstur
asupra creia vom reveni mai trziu.
n doctrina penal romneasc s-au putut constata reineri extrem de serioase asupra
conceptualizrii doctrinare de cauze justificative, explicabile ns de contextul apariiei unei
legislaii penale romneti care concorda spiritului socialist al anilor 1960, care impunea noi
reguli, nefiind n msur s accepte posibilitatea pertinenei unor opinii exprimate de
reprezentanii capitalismului decadent. Astfel, unii autori [44, p.304-305] au artat c toate
cauzele care nltur caracterul penal al faptei exclud implicit infraciunea, deci i vinovia i
rspunderea penal, nct este netiinific s se dea aceast denumire numai unei pri din aceste
cauze denumirea de cauze de neresponsabilitate. Pe de alt parte, toate cauzele care nltur
caracterul penal al faptei opereaz n baza unei dispoziii de lege, aa c n raport cu ordinea de
drept toate sunt cauze justificative.
Exist i consideraii teoretice de tip general [61, p.40], care susin c este preferabil s se
foloseasc expresia cauze justificative sau o alt expresie echivalent pentru a desemna acele
mprejurri prevzute de lege care exclud ntrunirea elementului legal. ntr-adevr, cnd se pune
problema incidenei unei cauze justificative, se cerceteaz conformitatea voinei fptuitorului cu
legea, respectiv, dac legea permitea sau nu o asemenea conduit, n timp ce n cazul n care este
vorba de existena unei cauze de excludere a vinoviei ceea ce se analizeaz sunt procesele de
natur subiectiv (psihic) existente n psihicul agentului la data svririi faptei.
Pe de alt parte, avnd n vedere faptul c n cazul incidenei cauzelor justificative nu se pot
lua fa de fptuitor msuri de siguran, dar acestea se pot lua n cazul fptuitorului care a
acionat fr vinovie, dei fapta nu este infraciune, se vdete ca fiind necesar o departajare a
cauzelor care exclud luarea msurilor de siguran de cauzele care nu permit ca acestea s fie
dispuse. Prin urmare, singura discuie care i gsete relevan este numai dac expresia cauz
justificativ este cea potrivit.
n ipoteza cauzelor justificative, fapta nu constituie infraciune, deoarece, obiectiv, este
permis n raport cu ordinea juridic n ansamblu, pe cnd n situaia cauzelor care nltur
caracterul penal al faptei conduita concret nu constituie infraciune, lipsind procesele psihice ale
56

vinoviei, procese care se evalueaz distinct. Asadar, linia de demarcare dintre cele dou cauze
rezid n temeiul de excludere a infraciunii. Aceast delimitare exclude orice confuzie ntre cele
dou categorii de cauze: cele justificative trebuie s lipseasc, pentru ca fapta obiectiv s prezinte
caracter penal, iar cele care nltur vinovia nu pot fi evaluate dect n raport cu o fapt care,
obiectiv, prezint trsturile unei infraciuni.
Mai mult ca att, potrivit opiniei reputatului profesor G.Antoniu [6, p.203], existena
cauzelor justificative se legitimeaz nu numai din punct de vedere teoretic, dar i practic. Spre
deosebire de cauzele care nltur vinovia i care pun n discuie numai procesele psihice cu care
a acionat agentul, cauzele justificative nltur caracterul ilicit al faptei. nlturarea vinoviei
presupune c fapta continu s fie ilicit (nepermis), dar subiectul nu va fi tras la rspundere, din
lipsa vinoviei. Cauzele justificative fac s dispar nsui ilicitul faptei; or, din nepermis aceasta
devine tolerat de lege. Aceasta se explic prin ncuviinarea, explicit sau implicit, a unor
activiti care n sine prezint pericol social, dar integrate unor activiti permise sau lipsite de
acest pericol sunt admisibile n principiu, ca urmare a justificrii lor sociale.
Un exemplu elocvent la acest capitol l reprezint actul de prelevare de organe sau esuturi
pentru transplantare sau actul de recoltare de snge, acte care i pierd legalmente caracteul lor
infracional datorit Legii Republicii Moldova, nr.42-XVI, privind transplantul de organe, esuturi
i celule umane [82] i Legii Republicii Moldova, nr.241-XVI, privind donarea de snge i
transfuzia sanguin [81]. Exemplele enunate reprezint situaii cu caracter de excepie, avnd
drept scop salvgardarea unor valori deosebit de importante, situaii cu totul particulare n care
fapta prevzut de legea penal nu poate fi imputat n principiu fptuitorului. Tocmai din aceste
considerente, pare a avea o cotaie nalt doctrina occidental [70, p.178-179], care concepe
consimmntul victimei drept fapt justificativ cu caracter excepional i limitat.
Astfel, consimmntul nu va opera ns ca o cauz justificativ n cazul acelor valori sociale
de care persoana nu poate dispune, fie pentru c nu i aparin (spre exemplu, consimmntul unui
so dat pentru ca cellalt s ncheie o nou cstorie nu este valabil, pentru c valoarea lezat nu i
aparine), fie pentru c ar duce la o pierdere total i ireversibil a valorii sociale (spre exemplu,
consimmntul dat de victim ca autorul s-l lipseasc de via sau s-i amputeze un picior, fr a
exista o necesitate medical n acest sens). De asemenea, consimmntul nu va produce efecte n
cazul acelor infraciuni n care legea

i exclude expres valoarea justificativ. Un

exemplu

elocvent ar constitui infraciunea de trafic de fiine umane, fapt prevzut la art.165 CP RM sau
la alin.(1) art.12 al Legii Romniei privind prevenirea i combaterea traficului de persoane [83].
Spre deosebire de modelul legislativ moldovean, unde irelevana consimmntului victimei la
traficul de persoane este prevzut expres n norma de incriminare, modelul romn de reglementare
57

a irelevanei voinei victimei se particularizeaz prin consacrarea, ntr-o norm separat prevzut
la art.16 al Legii Romniei privind prevenirea i combaterea traficului de persoane, a urmtoarei
dispoziii prohibitive: Consimmntul persoanei, victim a traficului, nu nltur rspunderea
penal a fptuitorului.
De aceea, ca o particularitate a instituiei consimmntului victimei apare regula: incidena
manifestrii de voin a titularului valorii sociale ocrorite de legea penal se ntinde att ct ine
permisiunea titularului valorii sociale ocrotite de legea penal de a i se aduce atingere unui interes
individual, iar recunoaterea efectului justificativ al consimmntului victimei se realizeaz
difereniat n funcie de categoria de infraciuni, de natura interesului ocrotit de legea penal i de
persoana victimei.
Denumirea de cauze care nltur caracterul penal al faptei ar prea s echivaleze cu
nlturarea ilicitului. Astfel concepute lucrurile, toate cauzele ar fi justificative. n realitate, n
Codul penal romn din 1968 [31] sub acest denumire sunt menionate cauzele care exclud
vinovia, ceea ce, conceptual, nseamn a lsa neatins ilicitul faptei. Dac sub aceast denumire
s-ar fi enumerat cauzele care nltur ilicitul, ar fi nsemnat c acestea s produc efecte in rem. Se
tie ns c temeiurile care exclud vinovia sunt personale (ele exclud, de exemplu, participaia
numai dac n persoana instigatorului sau complicelui a existat o cauz de nlturare a vinoviei),
pe cnd cauzele justificative sunt reale i exclud participaia n orice condiii. Deci, una dintre
particularitile instituiei consimmntului victimei ar fi c efectele aplicabile fa de autorul
unei fapte prejudiciabile, care a acionat sub imperiul consimmntului victimei, se rsfrng i
asupra participanilor n persoana complicelui sau instigatorului.
Aadar, nu numai c este tiinific, dar i necesar s se fac deosebire ntre cauzele
justificative i cele de nevinovie, innd seama de specificul fiecrui grup de cauze, precum i de
efectele diferite pe care le produc [109, p.106]. De aceea, T. Pop [96, p.274] afirm c efectele
cauzelor justificative sunt mai largi, fiindc aceste cauze suprim chiar natura injust a actului, ele
fac s dispar nu numai responsabilitatea penal, dar i cea civil: neminem laedit qui jure fecit.
Din considerentele de mai sus, ni se pare alogic opiunea legiuitorului romn i a celui al
Republicii Moldova de lege lata, s atribuie legitima aprare i starea de extrem necesitate la
categoria cauzelor care nltur caracterul penal al faptei, care, n esen, exclud vinovia. Att
legitima aprare, starea de extrem necesitate, ct i consimmntul victimei sunt atribute ale
faptei, nu ale subiectului, de aceea ele nu pot fi tratate drept cauze de nevinovie. Aceast viziune
se apropie mai

mult de doctrina italian [2, p.247], care mparte cauzele de excludere a

punibilitii n cauze de natur obiectiv (fapte justificative) i cauze de natur subiectiv (cauze
care exclud vinovia).
58

De remarcat c o incursiune de retrospectiv n materia etalat ne permite a evoca c,


potrivit Codului penal romn n redacia din 1936 (abrogat), legitima aprare, starea de extrem
necesitate erau considerate cauze justificative, nu cauze care nltur caracterul penal al faptei. Or,
noiunea de cauz justificativ atribuit consimmntului victimei este considerat ca fiind mai
corect i, n orice caz, mai aproape de un coninut juridic pertinent [100]. Considerm c
legiuitorul romn, introducnd n noul Cod penal, adoptat prin Legea nr.286 din 17 iulie 2009,
sistemul cauzelor justificative i dispersndu-le de cauzele de neimputabilitate, s-a condus nu
numai de prevederile Codului penal n redacia din 1936, dar i de raiunile artate mai sus, astfel
nct n concepia unor autori s se realizeze apropierea legii penale romne de cea a statelor
membre ale Uniunii Europene [1, p.10], ca o premis a cooperrii judiciare n materie penal
bazat pe recunoatere i ncredere reciproc.
Totodat, trebuie ns s precizm c, n conformitate cu actualul stadiu al legii Republicii
Moldova, orice discuie privind cauzele justificative, dup criteriul enunat anterior, al existenei
unui temei juridic, sau conform clasificrii n funcie de contientizarea aciunii i a acceptrii
prejudiciabilitii faptei n cauze justificative i n cauze de neculpabilitate (nevinovie), nu
este permis, sub nici o form, dect cu un caracter dialectic, de confruntare tiinific, fr nici un
fel de baz juridico-legislativ. Deoarece la momentul actual legea penal determin care sunt
cauzele care nltur caracterul penal al faptei i numai legea este izvor de drept penal n sistemul
legislativ al Republicii Moldova, nu i analogia, doctrina sau jurisprudena, este posibil doar o
discuie teoretic asupra ceea ce poate clasifica aceste cauze, criteriile utilizate oferind o serie de
rspunsuri, de care legiuitorul va putea ine cont ntr-o eventual viitoare modificare a coninutului
legii penale actuale (desigur, n msura n care propunerile noastre sunt pertinente i acceptate ca
atare).
Pornind de la alegaia, potrivit creia cauzele justificative, n msura n care permit sau
impun realizarea unei fapte tipice, confer fptuitorului un adevrat drept de a aciona, astfel c
victima, prin aciunea realizat n temeiul i n cadrul limitelor cauzei justificative, nu este
autorizat s reacioneze [91, p.520-521]. Din acest punct de vedere al naturii juridice exacte
considerm c consimmntul victimei are semnificaia unei cauze de eliminare a elementului
formal al infraciunii, fapt care certific denumirea de cauz sau fapt justificativ, aceasta
acionnd ca atare prin efectul unor norme extrapenale care ngduie, explicit sau implicit, anumite
activiti.

59

2.2. Condiiile valabilitii consimmntului victimei n dreptul penal


Pentru a avea relevan juridico-penal, indiferent de funcia pe care o ndeplinete n norma
de incriminare, consimmntul victimei trebuie s fie valabil, ceea ce nseamn c manifestarea
de voin trebuie s ndeplineasc anumite condiii, pe care convenional le putem mpri n:
condiii de fond i condiii de form.
n legtur cu aceasta, vom supune, nti de toate, cercetrii condiiile de fond, ca fiind
totalitatea cerinelor ce privesc coninutul manifestrii de voin. Acestea sunt:
a) Consimmntul trebuie s parvin de la victim, adic de la titularul valorii sociale
ocrotite de legea penal. n mod normal, numai victima poate exprima un acord la svrirea
aciunii sau inaciunii prejudiciabile, cu efecte asupra neaplicrii rspunderii penale, ntruct
numai ei i se poate recunoate posibilitatea de a dispune de valoarea social protejat. n condiiile
n care provine de la victim, consimmntul poate fi nemijlocit (direct exprimat de victim fa
de fptuitor) sau mijlocit (prin intermediul altor persoane). Celei din urm ipotez i este specific
situaia n care legea acord altei persoane puterea de a exprima voina titularului valorii sociale,
n numele i pe seama acestuia, terul fiind purttorul voinei victimei. Este cazul art.148 CP RM
Eutanasia, unde consimmntul, ca un semn al laturii obiective, este acordat, n cazul minorilor,
de ctre rudele acestora. n acest sens, graie definirii rudeniei n legea penal la alin.(1) art.134
CP RM, putem identifica cercul persoanelor abilitate a-i exprima consimmntul.
De asemenea, exist norme extrapenale care consacr regula unui consimmnt mijlocit.
Aceasta vizeaz ndeosebi materia patrimoniului, materia biotehnologiilor medicale, precum sunt
prelevarea i transplantul de organe, esuturi sau celule umane etc. Bunoar, potrivit art.19
alin.(1) al Legii nr. 42-XVI / 2008, reprezentanii legali ai donatorului care nu are capacitatea de
a-i exprima consimmntul, adic alienaii mintali (art. 24 CC RM) i minorii (art. 20 CC RM) ,
sau, dup caz, autoritatea tutelar i vor exprima acordul doar asupra prelevrii esuturilor sau
celulelor regenerative. Totodat, potrivit art.19 alin.(1) al Legii nr.42-XVI / 2008, prelevarea
esuturilor sau celulelor regenerative n asemenea situaii implic respectarea a nc trei condiii
cumulative cerute de lege, i anume: autorizarea prelevrii de ctre Comisia independent de
avizare; donarea s se fac n beneficiul persoanei cu care donatorul se afl n legtur de rudenie
de gradul I (pentru donatorul minor, acestea sunt fratele i sora); prelevarea comport un risc
minimal pentru donator. i n cazul transplantului, consimmntul poate fi mijlocit; dac
recipientul este minor sau persoan lipsit de capacitate de exerciiu, intervenia medical se va
realiza cu consimmntul prinilor sau al reprezentantului legal al acestora (art.16 alin.(2) al
Legii Republicii Moldova nr.42-XVI / 2008 privind transplantul de organe, esuturi i celule
umane). Cu att mai mult, consimmntul poate fi exprimat prin reprezentant n cazul altor valori,
60

de exemplu: proprietarul unui bun poate transmite unui administrator dreptul de a ncuviina
distrugerea lui.
i n literatura de specialitate romn [104, p.178] s-a apreciat c, ntr-o atare situaie,
acordul trebuie apreciat ca valabil, cci cel care exprim consimmntul fa de fptuitor
acioneaz ca reprezentant legal al titularului valorii sociale (i nu n numele su), iar fptuitorul
este prezumat c a tratat chiar cu victima. Desigur, prezumia are un caracter relativ, ea rmnnd
valabil att timp ct nu se demonstreaz c reprezentantul legal a acionat n dauna celui care-l
reprezint, depindu-i ori nclcndu-i limitele mputernicirii.
b) Existena capacitii de consimmnt este a doua condiie. n mod necesar, pentru a putea
produce efecte juridice, acordul trebuie s fie dat de o persoan care are putere efectiv de a
aprecia, de a discerne consecinele actului su. Astfel, potrivit art.1 al Legii Republicii Moldova
privind sntatea mental [74], prin discernmnt se subnelege acea component a capacitii
psihice care se refer la o fapt anume i din care decurge posibilitatea persoanei respective de a
aprecia coninutul i consecinele acestei fapte.
n susinerea cerinei existenei capacitii de consimmnt, n doctrina penal romn [104,
p.173] au fost aduse urmtoarele argumente:
- un act sau un fapt bilateral nu poate produce efecte dect n cazul n care este rezultatul
voinei valabile a acelor ce-l nfptuiesc;
- dac o persoan lipsit de discernmnt nu rspunde penal pentru fapta sa, cu att mai mult
nu poate consimi la comiterea unei fapte penale ndreptate mpotriva sa (deoarece, n ambele
situaii, nu nelege fapta i consecinele ei).
Corespunztor, simpla contientizare a caracterului faptelor comise i capacitatea de a le
dirija alctuiesc coninutul valabilitii consimmntului, ca un semn al conceptului generic.
Caracterizarea capacitii de consimmnt cu relevan juridico-penal implic identificarea
vrstei de la care persoana poate s-i manifeste voina. De remarcat c capacitatea deplin de
exerciiu este legat de atingerea vrstei de 18 ani (art.20 alin.(1) Cod civil RM [28]). Totodat,
legea civil stabilete dou excepii de la regula majoratului pentru obinerea capacitii depline de
exerciiu, acestea fiind legate de: ncheierea cstoriei (art.20 alin.(2) Cod civil

RM) i

emanciparea (art.20 alin.(3) Cod civil RM). Evideniem ns c aceste prevederi se refer la
capacitatea civil, ceea ce se i indic n prevederile art.20 alin.(1) din Codul civil al Republicii
Moldova. De aici apare ntrebarea: poate fi oare raportat capacitatea civil a persoanei la
capacitatea juridico-penal, de vreme ce vrsta tragerii la rspundere penal este mai mic de 18
ani?

61

Astfel, n literatura de specialitate rus au fost exprimate opinii [154, p.26-27; 146, p.46;
144, p.43] prin care s-a susinut c consimmntul persoanei la cauzarea unor daune propriilor
interese ocrotite de legea penal trebuie s fie raportat la responsabilitate i la atingerea vrstei
rspunderii penale. Dimpotriv, ali autori [92, p.633] consider c capacitatea de consimmnt a
unei persoane nu ar trebui raportat la capacitatea de a fi subiect al infraciunii, ci la capacitatea
de a dispune de drepturile ngduite de lege; de aceea, ar trebui s se in cont ntotdeauna de
regulile din dreptul civil. n aceeai ordine de idei, F. Antolisei [2, p.266] susine c nu este valabil
consimmntul minorului sau al alienatului mintal.

i mai interesant ni se pare viziunea

autorilor italieni G.Findaca i E.Musco [52, p.230], potrivit crora, dac legea nu prevede explicit
o anumit vrst a victimei, instana va verifica, de la caz la caz, dac subiectul are capacitatea
material, adic dac este n msur s neleag semnificaia consimmntului su. n acelai
timp, autorii susin c valabilitatea consimmntului nu este condiionat de existena capacitii
de exerciiu din dreptul civil, cu excepia drepturilor patrimoniale, unde se vor aplica regulile din
dreptul civil privind capacitatea de a dispune de ele. Aceeai opinie o regsim n literatura de
specialitate romn [36, p.77], susinndu-se c, n dreptul penal, consimmntul nu este
condiionat de existena capacitii depline de exerciiu din dreptul civil, deoarece, teoretic, o
persoan ar putea rspunde penal dac se demonstreaz existena discernmntului de la vrsta de
14 ani.
n cele ce urmeaz vom identifica cteva situaii, n care legislaia Republicii Moldova a
prevzut o vrst explicit de la care persoana poate s-i manifeste voina. Este vorba despre
vrsta de 16 ani, de la care persoana poate s-i dea consimmntul la raport sexual (art.174
CP RM) sau la svrirea aciunilor perverse (art.175 CP RM). De asemenea, n cazul prelevrilor
de organe sau esuturi umane, Legea Republicii Moldova nr.42-XVI / 2008 a raportat valabilitatea
consimmntului la capacitatea deplin de exerciiu a persoanei (alin.(2) art.15). Dup unii autori
[50, p.48-49], n cazul acestei biotehnologii medicale capacitatea deplin de exerciiu se impune,
avndu-se n vedere c capacitatea deplin de exerciiu reprezint o abilitate intelectual care d
subiectului posibilitatea de a nelege i a aprecia n mod corect eventualele implicaii i riscuri pe
plan fizic, psihic, familial i profesional, rezultate din actul prelevrii; pe de alt parte, capacitatea
deplin de exerciiu mai presupune i posibilitatea de a face fa eventualelor presiuni externe,
parvenite fie de la membrii familiei, fie de la tere persoane.
Generaliznd opiniile exprimate n literatura de specialitate referitor la relevana juridicopenal a vrstei manifestrii de voin a victimei, putem evidenia cel puin trei soluii:
1) consimmntul persoanei la cauzarea unor daune propriilor interese este raportat la
responsabilitate i la atingerea vrstei rspunderii penale;
62

2) valabilitatea consimmntului este condiionat de existena capacitii de exerciiu din


dreptul civil;
3) dac legea nu prevede explicit o anumit vrst a victimei, instana va verifica, de la caz
la caz, dac subiectul are capacitatea material, adic dac este n msur s neleag semnificaia
consimmntului su.
Considerm lipsit de justee prima soluie; or, nsui autorul rus .. , care a
susinut iniial aceast opinie n materialul su metodico-didactic publicat n 1999 [154, p.26-27],
i-a revizuit concepia n noua sa publicaie din 2008 [152, p.72]. A fcut-o n baza investigaiilor
empirice referitoare la vrsta persoanei, al crei consimmnt poate influena aplicabilitatea
normelor juridico-penale, prin care 49,9 % din respondeni s-au pronunat pentru vrsta de 18 ani.
Dac adugm la acest rezultat i procentajul celora care s-au pronunat asupra vrstei de 19 ani i
mai mult (23,6 %), atunci constatm c opinia public referitor la vrsta persoanei, al crei
consimmnt poate influena aplicabilitatea normelor juridico-penale, coincide cu poziia
legiuitorului, care a raportat capacitatea la vrsta de 18 ani. Rezultatele obinute de ..
reflect ns opinia public a cetenilor din Federaia Rus.
Avnd prezumia iniial c aceasta nu coincide cu opinia public a cetenilor din
Republica Moldova, am considerat oportun de a desfura propriile intervievri referitor la aceast
problem. Talia eantionului a constituit 300 de respondeni iniiai n domeniul dreptului, avnd o
vrst ntre 22 i 65 ani (judectori, procurori, ofieri de urmrire penal, avocai, inclusiv stagiari,
notari, executori judiciari, studeni ai Facultii de Drept din anul III, ciclul I), sondajul avnd o
marj de eroare de +/- 5,62%. Astfel, sondajul sociologic realizat n ar comport urmtoarele
rezultate: pentru vrsta de 14 ani s-au pronunat 3,33% din respondeni; pentru vrsta de 15 ani de
asemenea s-au pronunat 3,33% din respondeni; pentru vrsta de 16 ani s-au pronunat 18% din
respondeni; pentru vrsta de 17 ani doar 1,33% din respondeni; pentru vrsta de 18 ani
47,33% din respondeni; pentru vrsta de 19 ani 2% din respondeni i pentru vrsta de 20 ani i
mai mult 24,66% din respondeni. Aadar, marea majoritate din cei intervievai au pledat pentru
vrsta de 18 ani. Astfel, reieind din rezultatele sondajului, dar i din natura fireasc a lucrurilor,
considerm c valabilitatea voinei persoanei de a-i fi lezate propriile interese n dreptul penal sub
aspectul condiiei existenei capacitii de consimmnt trebuie raportat regulilor din dreptul
civil, cu excepia cazurilor cnd legislaia prevede explicit o alt limit de vrst, aa cum este
cazul art.174 sau art.175 CP RM. Totodat, existena unui procentaj care leag valabilitatea
consimmntul de o vrst mai mic de 18 ani denot c totui exist o problem la acest capitol,
iar o rezolvare efectiv poate fi dat doar de ctre legiuitor.

63

Consecina lipsei discernmntului este reprezentat de nevalabilitatea consimmntului


victimei la svrirea faptei prevzute de legea penal [104, p.173]. Totodat, n situaiile n care
fptuitorul a conceput eronat c victima

avea putere efectiv de a aprecia, de a discerne

consecinele actului su, fapta nu va putea fi calificat ca infraciune, ntruct fptuitorul este lipsit
n continuare de vinovie, fiind n eroare de fapt. n acest din urm caz, chiar dac acordul
victimei nu poate produce efecte juridice datorit lipsei discernmntului, se va cerceta dac
fptuitorul a cunoscut sau a prevzut acest aspect, lundu-se n consideraie particularitile
intelective ale fptuitorului i ale victimei i circumstanele concrete ale cauzei. Astfel, dac o
persoan a consimit la publicarea unor date despre viaa personal ce constituie secret profesional
sau familial, fapt susceptibil de rspundere penal n conformitate cu prevederile alin.(2) lit.a)
art.177 CP RM nclcarea inviolabilitii vieii personale, cu rspndirea informaiilor n massmedia, fr ca prin comportamentul ei s arate ntr-un fel c i lipsete discernmntul i fr ca
acest fapt s fie cunoscut pe alt cale, cel care public datele respective aflndu-se n eroare cu
privire la consimmnt nu va fi supus rspunderii penale.
n concluzie, nevalabilitatea consimmntului din cauza lipsei puterii efective de a aprecia,
de a discerne consecinele actului su poate avea urmtoarele efecte:
- el va fi tras la rspundere penal n cazul n care fptuitorul a cunoscut mprejurarea i
totui a acionat,
- n cazul n care fptuitorul s-a aflat n eroare, relativ la nevalabilitatea consimmntului
victimei, aceasta va exclude rspunderea lui penal.
c) Consimmntul trebuie s fie benevol, adic nu trebuie s fie alterat printr-un viciu de
consimmnt. Din aceast perspectiv, trebuie s se in seama de regulile de validitate a
consimmntului din dreptul civil, potrivit crora consimmntul nu este valabil dac este viciat
de violene, dol, eroare sau contravine bunelor moravuri. Prin vicii de consimmnt se nelege
acele mprejurri care mpiedic formarea unei voine libere i netulburate. n aceste cazuri, voina
victimei exist, se formeaz, dar fie nu este liber, fie este tulburat, fie ambele.
n legtur cu aceast cerin, n literatura de specialitate rus [146, p.46] s-a ridicat
urmtoarea ntrebare: poate fi considerat benevol consimmntul dat n rezultatul unei
remuneraii (de exemplu, n cazul retribuirii donrilor de organe sau esuturilor umane)?
Rspunznd la acest ntrebare, .. [152, p.72] consider fr temei nerecunoaterea
caracterului benevol n ipoteza retribuirii donatorului. Per a contrario, . [146, p.46]
susine c consimmntul dat n schimbul retribuirii nu este benevol, ci un consimmnt nevoit
sau impus, care, n particular, contravine bunelor moravuri i intereselor publice. Pe acelai fga
se pronun i A.Eanu [50, p.51], evideniind c semnificaia acordului autonom o putem dezvlui
64

prin interpretarea sistematic a art.15 alin.(2)

al Legii nr.42-XVI / 2008 n coroborare cu

prevederea de la art.18 alin.(1) lit.b) al aceluiai act normativ, procedeu prin care deducem c un
consimmnt liber exprimat este incompatibil cu o constrngere de natur fizic ori psihic, fapt
despre care Comisia independent de avizare trebuie s se asigure nainte de a autoriza actul de
prelevare. Pe lng circumstanele reinute de lege, autorul pledeaz pentru invalidarea libertii
consimmntului i pentru cazurile de nelciune, abuz de ncredere, profitarea de un concurs de
mprejurri grele (sublinierea ne aparine n.a.) etc., situaii care de asemenea afecteaz voina
donatorului.
Considerm c tocmai vulnerabilitatea financiar a donatorilor i determin s-i realizeze
propriile organe, motiv pentru care nu putem susine c exist un consimmnt liber exprimat.
Mai mult ca att, aa cum corect se afirm [50, p.27-28], dei organele i esuturile umane
constituie de facto obiectul unor contracte de vnzare-cumprare pe pieele negre, formaiunile
anatomice nu pot fi convertite de iure n expresie bneasc, dat fiind existena unor norme
imperative. Bunoar, n cazul elementelor corpului uman, interdicia se regsete la art.27 al
Legii Republicii Moldova privind transplantul de organe, esuturi i celule umane [82], cu titlul
Interzicerea obinerii de profituri, iar n cazul produselor corpului uman sngele i
componentele sanguine, normele imperative sunt stipulate la art.4 lit.d) i la art.9 alin.(1) ale Legii
Republicii Moldova privind donarea de snge i transfuzia sanguin [81], potrivit crora donarea
de snge i componente sanguine este voluntar i neremunerat. i n privina ovulelor i
spermatozoizilor exist prevederi prohibitive vis--vis de comercializarea acestora, realitate
normativ stipulat la art.9 alin.(4) al Legii Republicii Moldova cu privire la ocrotirea sntii
reproductive i planificare familial [75].
d) Consimmntul trebuie s fie determinat, adic victima trebuie s cunoasc dinainte care
sunt consecinele faptei pe care o accept. Cu alte cuvinte, persoana i asum anumite efecte ale
faptei pe care trebuie s fi putut s le prevad ntr-o oarecare msur. Riscul pe care i-l asum nu
trebuie s fie absolut nedeterminat. n principiu, cerina unui consimmnt determinat impune
consecina nevalabilitii consimmntului, dac urmrile aciunii sau inaciunii nu pot fi
determinate anterior comiterii faptei.
n cazul interveniilor medicale, se impune o prezentare i o nelegere a informaiei.
Bunoar, informarea donatorului asupra eventualelor riscuri pentru sntatea sa, legate de
intervenia chirurgical pentru prelevarea organelor sau esuturilor umane, este o condiie expres
consacrat n art.15 alin.(3) al Legii nr.42-XVI / 2008. Totodat, aceasta este dedus i din
prevederile alin.(5) art.11 al Legii cu privire la drepturile i responsabilitile pacientului.

65

n acest context, informaia medical necesar poate viza starea sntii pacientului, natura
interveniei medicale, riscurile i beneficiile poteniale ale fiecrei proceduri, pronosticul i alte
informaii cu caracter medical, cu obligativitatea prezentrii acestor informaii ntr-un limbaj clar,
respectuos i accesibil pacientului, cu minimalizarea terminologiei profesionale.
Informaiile cu privire la riscurile care pot s apar n cursul interveniei sau n variantele
alternative ale actului medical trebuie s cuprind nu doar riscurile inerente pentru acest tip de
intervenie, dar i orice risc aflat n legtur cu caracteristicile individuale ale fiecrui pacient, cum
ar fi vrsta sau alte patologii. Totodat, informaiile respective trebuie s aib un caracter
exhaustiv, acesta fiind unul dintre drepturile pacientului consfinit n art.5 lit.i) al Legii Republicii
Moldova cu privire la drepturile i responsabilitile pacientului.
Potrivit doctrinei [54, p.84], dac consimmntul a fost dat sub rezerva anumitor condiii,
valabilitatea lui depinde i de ndeplinirea respectivei condiii, pozitive sau negative. Dac eroarea
privete acest eveniment-condiie, se va verifica validitatea consimmntului fcndu-se
abstracie de condiie, ca i cum aceasta s-ar fi realizat [19, p.105].
e) Consimmntul trebuie emis n stare de angajament juridic, adic cu intenia de a
produce efecte. Victima care i exprim acordul la comiterea unei fapte penale trebuie s accepte,
n mod serios, producerea rezultatului negativ cu privire la valoarea social protejat, al crei
titular este. Intenia de a produce efecte juridice, animo contrahendi, va lipsi n urmtoarele cazuri:
cnd, dei exprimat, declaraia de voin s-a fcut n glum, din curtoazie, din prietenie; cnd
manifestarea de voin este prea vag, adic titularul valorii sociale ocrotite de legea penal nu-i
face neles fr dubii consimmntul la cauzarea unor daune propriilor interese; cnd
manifestarea de voin a titularului valorii sociale ocrotite de legea penal s-a fcut cu o rezerv
mental cunoscut de fptuitor, din cauza circumstanelor n care primul a consimit.
Caracteriznd aceast condiie, R.Slvoiu [104, p.175] susine c trebuie s existe o
convingere asupra consimmntului, nu ns o impresie sau o bnuial a acestuia (care presupune
c, n momentul comiterii faptei autorul admite cel puin posibilitatea inexistenei acordului deci,
accept posibilitatea vtmrii neconsimite a valorii sociale de unde rezult intenia indirect).
Avnd n vedere acestea, se poate ntmpla ca o persoan s acioneze convins fiind, pe
baza unor elemente suficiente, c are consimmntul titularului dreptului, dei acesta nu exist. n
literatura de specialitate romn [19, p.105] se aduce urmtorul exemplu: de fa cu proprietarul
unui bun, cineva l distruge, iar proprietarul nu face nimic pentru a-l mpiedica sau dezaproba,
motiv pentru care fptuitorul este convins c are acordul proprietarului, dar, n realitate, datorit
unei nenelegeri, proprietarul nu realizase c este vorba de bunul su i de aceea nu-i manifestase
dezacordul.
66

Cum vom aprecia eroarea asupra existenei consimmntului? n soluionarea acestei


probleme exist doua concepii: concepia subiectiv care d prioritate voinei interne, reale, i
concepia obiectiv care prefer voina declarat exteriorizat.
n literatura de specialitate rus [126, p.39-41] este proeminent opinia conform creia, dac
persoana neintemeiat a contientizat prezena consimmntului la victim, a acionat ncrezut, dar
neglijent, atunci rspunderea penal survine n baze generale. ns, n literatura de specialitate
romn eroarea asupra consimmntului este tratat diferit de opinia cercettorilor rui, soluiile
de rigoare coraportndu-se n funcie de caracterul invincibil sau vincibil al reprezentrii greite a
fptuitorului. Bunoar, potrivit opiniei profesorului G. Antoniu [4, p.25], dac reprezentarea
greit a autorului era invincibil, atunci, fiind vorba de o eroare asupra unei circumstane care
nltur infraciunea, fptuitorul va beneficia de prevederile acestei dispoziii. Dac eroarea era
vincibil, fptuitorul va rspunde pentru o infraciune din culp, adic din impruden, dac fapta
ar fi fost incriminat i cnd era comis din culp. Considerm c, n orice situaie n care
consimmntul nu este dat n stare de angajament juridic, dar care, prin particularitile sale
independente de persoan creeaz n persoana fptuitorului convingerea valabilitii depline a
acordului, are ca efect neatragerea la rspundere penal a fptuitorului, datorit erorii.
f) Consimmntul trebuie s fie actual, adic s existe la momentul comiterii faptei. Aceasta
nseamn c consimmntul la cauzarea de daune propriilor interese ocrotite de legea penal
trebuie s fie dat anterior ori cel trziu concomitent cu nceperea svririi faptei. n mod necesar,
pentru a se putea reine cauza justificativ, acordul victimei trebuie s precead sau s coexiste
faptei i s se menin pe toat durata comiterii acesteia. Dei exist opinii care se opun
recunoaterii valabilitii consimmntului obinut n procesul comiterii faptei [134, p.60; 137,
p.71], considerm, ca i n marea majoritate a viziunilor doctrinare, c consimmntul urmeaz a
fi validat dac el a fost exprimat pn cel trziu la momentul primului act de executare. Un acord
ulterior svririi faptei nu poate categoric nltura ilicitul faptei; or, o ratificare ulterioar a
actului comis nu echivaleaz cu un consimmnt. Acesta deoarece repararea ulterioar a pagubei
nu-l exonereaz pe fptuitor de rspundere penal, cu att mai mult nu poate face consimmntul
ulterior al victimei. Un consimmnt ulterior ar putea constitui o cauz de nlturare a rspunderii
penale ca efect al mpcrii prilor numai dac vor fi ntrunite cerinele art.109 CP RM.
mpcarea prilor, ns, difer de instituia consimmntului victimei. Prima reprezint o
manifestare bilateral de voin, avnd ca efect nlturarea rspunderii penale, fapt confirmat i de
prevederile normei care reglementeaz mpcarea; or, art.109 CP RM este consacrat n Capitolu l
XI al Prii Generale a Codului penal al Republicii Moldova Cauzele care nltur rspunderea
penal sau consecinele condamnrii, pe cnd consimmntul victimei este un act unilateral,
67

avnd ca efect nlturarea ilicitului faptei. Dac nu sunt ntrunite cerinele art.109 CP RM, atunci o
eventual iertare ulterioar ar putea fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei, n sensul
atenurii acesteia. Mai mult ca att, n literatura de specialitate romn [42, p.417] s-a susinut,
corect, c dac s-ar admite un acord subsecvent svririi faptei, aceasta ar nsemna s se permit
victimei s dispun asupra unor interese de ordine public, care, prin esen, sunt indisponibile.
Argumentele n favoarea acestei condiii sunt suplinite de ctre R.Slvoiu [104, p.178]: n cazul n
care s-ar da efecte consimmntului ulterior, s-ar crea incertitudini majore pentru circuitul juridic
(naterea raportului juridic penal de conflict ar fi condiionat, la fel i desfurarea procesului
penal); n aceeai ipotez, s-ar deschide calea pentru svrirea de noi infraciuni, victima putnd
fi supus la violene, ameninri, lipsire de libertate etc., cu scopul de a-i fi smuls consimmntul.
Condiia actualitii consimmntului implic obligativitatea examinrii instituiei revocrii
consimmntului, dat fiind reglementarea lui explicit sau implicit n funcie de specificul
manifestrii de voin.
O retragere a consimmntului produce, n principiu, aceleai efecte ca i un refuz iniial al
consimmntului. Altfel spus, retragerea consimmntului nu va produce efecte cu privire la
exonerarea de rspundere penal a persoanei care a acionat n virtutea unui consimmnt iniial,
nelund n consideraie revocarea lui ulterioar; or, a continua o aciune dup retragerea
consimmntului nseamn un fapt ilegal echivalent constrngerii. Aici se impune o concretizare.
n unele cazuri, legiuitorul a prevzut anumite cerine cu referire la dreptul de a-i retrage
consimmntul. Este cazul actului de prelevare, unde retragerea liber a consimmntului poate
fi realizat pn la nceperea procedurii de donare (art.18 alin.(1) lit.e) al Legii Republicii
Moldova nr.42-XVI /2008 privind transplantul de organe, esuturi i celule umane). Aa cum
corect afirm unii autori [50, p.53], revocarea consimmntului nu este inut de o oarecare
formalitate, ceea ce presupune c legea solemnizeaz consimmntul i consensualizeaz
revocarea acestuia.
Tot astfel trebuie interpretat aspectul temporal al retragerii consimmntului cu valene
juridico-penale n celelalte cazuri. n spe, pentru a fi asimilat lipsei de consimmnt, revocarea
voinei trebuie realizat pn la nceperea actelor de executare, iar n cazul unor aciuni succesive
ntrerupte pn la nceperea fiecrei fapte de sine stttoare. Totui, exist i excepii. Acestea
in de natura aciunii sau inaciunii, avndu-se n vedere regula c consimmntul poate fi revocat
i n timpul svririi faptei, cu excepia cazului cnd stoparea aciunii i revenirea la poziia
iniial sunt imposibile i/sau prezint un pericol pentru sntatea i viaa persoanei care i retrage
consimmntul. Reieind din aceasta, consimmntul poate fi retras chiar i dup nceperea
raportului sexual, ns nu mai trziu de realizarea propriu-zis a acestuia, dat fiind neafectarea
68

altor valori protejate de legea penal, precum i posibilitatea revenirii la poziia iniial. Dac ns
un raport sexual nceput n virtutea unui consimmnt, urmat de retragerea acestuia n timpul
actului sexual, este continuat cu neglijarea voinei partenerului, fapta va adopta un caracter ilegal,
dat fiind incidena uneia dintre aciunile adiacente ale infraciunii de viol (art.171 CP RM).
g) Consimmntul victimei s nu constituie el nsui o fapt penal sau o participaie la
fapta penal. Derivat din restricia de ordin general impus oricrui subiect de drept, aceast
condiie implicit se impune a fi ndeplinit pentru a nu se nate posibilitatea eludrii unei norme
penale printr-o alt norm penal [104, p.179]. Bunoar, invocarea consimmntului victimei va
nltura ilicitul faptei de distrugere sau deteriorare intenionat a bunurilor proprietarului (art.197
CP RM); dac, ns, proprietarul i va exprima un astfel de consimmnt pentru a obine suma
asigurat, fapt ce constituie infraciune de escrocherie (art.190 CP RM), consimmntul n atare
ipotez nu va avea relevan juridico-penal. Tot astfel trebuie interpretat consimmntul
posesorului nemijlocit al unui bun ncredinat de ctre o alt persoan (posesor mijlocit) n
administare, ca bunul s fie luat de un ter, neavnd ncuviinarea posesorului mijlocit, prin aceasta
administratorul trecndu-l n mod ilicit la regimul de pierderi, urmrind de a-l ajuta dezinteresat pe
terul nevoia. Or, n cazul infraciunii de delapidare a averii strine (art.191 CP RM), nu conteaz
motivul comiterii sustragerii, este important s existe scopul de cupiditate, ceea ce i se atest n
cazul nostru. Cu toate acestea,

dac autorul distrugerii sau deteriorrii bunurilor ori lurii

bunurilor din posesia administratorului nu cunotea mprejurarea c acordul victimei reprezint o


alt fapt penal, rspunderea penal nu va fi aplicat datorit erorii, nu ns datorit existenei
cauzei justificative.
Prezint interes i consimmntul persoanei de a fi rpit, n ipoteza imitrii rpirii
acesteia, dup care mpreun cu rpitorul solicit o recompens sub aparena c este pentru
eliberarea ei. Deoarece consimmntul n acest caz constituie el nsui o fapt penal sau o
participaie la fapta penal, ne facem prtaii viziunii exprimate n literatura de specialitate [18,
p.137], potrivit creia latura obiectiv a rpirii unei persoane n asemenea situaii lipsete, dar sunt
prezente componenele unor astfel de infraciuni ca antajul (art.189 CP RM) i escrocheria
(art.190 CP RM).
h) Consimmntul trebuie s nu priveasc o valoare social de care titularul poate dispune.
Deoarece aceast condiie reprezint nucleul validitii consimmntului ca o cauz sau un fapt
justificativ, precum i principala limit n privina sferei drepturilor cu privire la care se poate
opera, ne-am propus s investigm aceast condiie ntr-o seciune separat, i anume: n
paragraful 2.3 Limitele consimmntului persoanei la cauzarea de daune propriilor sale

69

interese n sfera reglementrii juridico-penale, avndu-se n vedere nu att amploarea informaiei,


ct, mai cu seam, complexitatea i importana problemei.
n doctrina spaniol [90, p.476], valabilitatea consimmntului victimei este raportat i la
condiia calitii persoanei care urmeaz s aduc la ndeplinire voina victimei. Dac o persoan
consimte ca operaia i tratamentul necesar nsntoirii sale s fie efectuate de un vrjitor, un
asemenea consimmnt nu va avea nici o valoare, dat fiind lipsa calitii persoanei care ar urma
s ndeplineasc voia pacientului. Considerm c aceasta este o cerin subsidiar, specific
cazurilor singulare referitoare la interveniile medicale, care rezult din natura actului i a
activitii. Dac ne axm pe anumite coninuturi concrete, n principiu am putea distinge i alte
cerine cu relevan juridic, ns demersul nostru tiinific vizeaz identificarea condiiilor de
valabilitate a consimmntului cu caracter general, nu special.
De asemenea, sub aspectul validitii, consimmntul implic i respectarea unor condiii
de form, aceasta viznd exteriorizarea voinei. Manifestarea de voin poate fi exprimat verbal,
n scris ori prin acte sau fapte concludente. n funcie de mprejurrile cauzei, i tcerea victimei
poate nsemna consimmnt. O precizare se impune n ceea ce privete valoarea tcerii. Principiul
care trebuie s guverneze n acest context este acela c att timp ct n forul interior al victimei s-a
format voina, acordul la comiterea faptei, nu prezint importan modalitatea sub care el a fost
exteriorizat (prin fapte pozitive sau negative), ci doar aducerea lui la cunotina fptuitorului. Cu
alte cuvinte, ceea ce intereseaz este exteriorizarea neechivoc a consimmntului, astfel nct
fptuitorul s aib convingerea c victima este de acord cu comiterea faptei, i nu modalitatea de
exprimare (care poate s difere n funcie de natura relaiilor dintre subieci ori de alte aspecte)
[104, p.175].
Exist ns situaii, prevzute expres de legiuitor prin norme speciale, n care
consimmntul trebuie s mbrace o form determinat, datorit importanei valorii sociale
ocrotite i riscului comiterii unor abuzuri. Astfel, potrivit alin.(2) art.13 al Legii Republicii
Moldova cu privire la drepturile i responsabilitile pacientului, pentru interveniile medicale cu
risc sporit (caracter invaziv sau chirurgical), consimmntul se perfecteaz, obligatoriu, n form
scris, prin completarea unui formular special din documentaia medical, denumit acord informat.
Astfel, dat fiind natura actului de prelevare a organelor i/sau esuturilor umane care implic un
anumit risc, cerina unui consimmnt scris i expres al donatorului este un imperativ al Legii
nr.42-XVI / 2008 (alin.(2) art.15). i n cazul transplantului de organe, esuturi i celule umane
este necesar consimmntul scris al recipientului (art.16 alin.(1) al Legii nr.42-XVI / 2008). De
asemenea, manifestarea consimmntului n form scris se impune i la aplicarea metodei
chirurgicale de contracepie sau la prelevarea glandelor sexuale, exprimat n form scris, n baza
70

informaiei multilaterale i complete oferite de medicul curant sau de medicul care l-a examinat,
fiind semnat att de pacient, ct i de medic (art.1 al Legii Republicii Moldova cu privire la
ocrotirea sntii reproductive i planificare familial [75]). i n ipoteza desfurrii
experimentelor tiinifice se impune forma scris ca o condiie sine qua non, prevzut de aceast
dat de reglementrile internaionale. Este vorba despre art.16 al Conveniei pentru protecia
drepturilor omului i a demnitii fiinei umane cu privire la aplicarea biologiei i medicinei,
adoptat la 04.04.1997 [34], prin care se dispune expres exprimarea consimpmntului n form
scris. n cazul testrilor clinice, regula acordului scris al pacientului sau voluntarului este
prevzut de alin.(2) art.12 al Legii Republicii Moldova cu privire la medicamente [73].
n legtur cu existena unor reglementri imperative extrapenale de manifestare a
consimmntului n form scris, n literatura de specialitate [49, p.180] a fost ridicat ntrebarea:
poate fi oare antrenat rspunderea penal pentru simpla omisiune de a consemna consimmntul
n forma cerut de lege, dei au fost ntrunite toate celelalte condiii de fond? Rspunznd la
aceast ntrebare, A.Eanu consider, corect, c, din punct de vedere juridico-penal, lipsa
condiiilor formale nu afecteaz existena consimmntului, astfel nct simpla omisiune de a
consemna consimmntul n form scris sau lipsa autorizrii actului de prelevare de ctre
Comisia independent de avizare pot fi sancionate eventual disciplinar, nu ns penal, mai ales n
limitele de pedeaps prevzute de art.151 alin.(2) lit. l) CP RM, care se sancioneaz cu nchisoare
de la 5 la 12 ani. Astfel, reieind din gradul de pericol social generic ridicat reflectat n limitele de
pedeaps, i noi pledm pentru soluia punibilitii doar n situaia inexistenei n fapt a
consimmntului.
Ce se ntmpl n situaia n care, dei exteriorizat, consimmntul victimei nu este perceput
de ctre fptuitor? Cu referire la aceast ntrebare, viziunile doctrinare sunt departe de o
unanimitate. Bunoar, n concepia autorului italian R.Paunain [92, p.633], circumstanele
atenuante sau cele care exclud pedeapsa (cum este i consimmntul n legea penal a Italiei),
sunt evaluate n favoarea fptuitorului chiar dac aceste circumstane nu au fost cunoscute ori au
fost considerate inexistente. Aceeai soluie este oferit de autorii italieni G.Findaca i E.Musco
[52, p.230], ns cu o justificare diferit de cea precedent. Ultimii consider c consimmntul
nu neaprat trebuie s ajung la destinatar, dat fiind faptul c consimmntul victimei este o
cauz obiectiv justificativ. Dimpotriv, n doctrina i jurisprudena german [12, p.133-134; 65,
p.337] se consider c autorul a acionat n eroare asupra existenei consimmntului: ca atare, el
a svrit o tentativ la infraciune (de exemplu, nepotul sustrage ceasul de aur al unchiului, ns
ulterior gsete o scrisoare prin care unchiul i face cadou ceasul). Se motiveaz c sub aspectul
aciunii aceasta a fost comis fr a fi influenat de cauza justificativ cunoscut ulterior; numai
71

rezultatul, chiar dac s-a produs, nu poate fi luat n consideraie ca urmare a consimmntului
persoanei vtmate.
n doctrina romn [104, p.175] s-a considerat c consimmntul trebuie exteriorizat i
cunoscut de fptuitor; or, n contextul ntrebrii ridicate, n lipsa contientizrii voinei victimei,
atitudinea psihic a autorului se formeaz pe coordonate infracionale (el tie c fapta este
prevzut de legea penal i c va leza sau periclita valoarea social i acioneaz sub imperiul
acestei contiine) deci, se poate vorbi despre vinovie. Fiind prtaii celei din urm opinii,
considerm c atitudinea psihic a fptuitorului nu poate fi neglijat; or, aa cum am constatat nc
n seciunea precedent cu ocazia definirii conceptului de consimmnt al victimei, decizia
titularului valorii sociale ocrotite de a i se aduce atingere unor interese personale intervine ntre
atitudinea psihic a victimei i cea a fptuitorului, ceea ce semnific c ilicitul faptei nu ar trebui
s fie nlturat. Ca atare, n unele ipoteze, eroarea invers, adic situaia n care fptuitorul
acioneaz fr s aib consimmntul victimei, creznd c svrete o fapt ilicit, ns acest
consimmnt a existat, nefiind cunoscut fptuitorului, are ca efect imposibilitatea antrenrii
rspunderii penale n legtur cu lipsa elementelor constitutive, nu ns cu existena n fapt a unui
consimmnt. De exemplu, persoana care consider c sustrage un set de mobil aflat la scara
unui bloc, care a fost scoas de ctre stpn cu intenia de a o arunca n legtur cu uzura sa, nu va
ntruni elementele constitutive ale infraciunii de furt (art.186 CP RM), n legtur cu inexistena
unui indicator al sustragerii, i anume cauzarea prejudiciului patrimonial efectiv; or, n
circumstanele descrise, stpnul a abandonat bunul, existnd un consimmnt al acestuia ca setul
de mobil s fie luat de oricine, fr careva obstacole, circumstan necunoscut fptuitorului.

72

2.3. Limitele consimmntului persoanei la cauzarea de daune propriilor sale interese


n sfera reglementrii juridico-penale
La etapa actual de dezvoltare, i dreptului penal i sunt specifice elemente ale caracterului
dispozitiv. Astfel, printre formele de manifestare a caracterului dispozitiv, n dreptul penal al
Republicii Moldova pot fi enumerate: consimmntul persoanei la cauzarea de daune propriilor
sale interese, legitima aprare, reinerea infractorului, riscul ntemeiat, mpcarea prilor etc. Din
exemplele enunate, aa cum am constatat anterior, doar instituia consimmntului victimei nu-i
gsete o consacrare expres n legea penal, ea fiind ns implicit dedus din anumite norme de
incriminare izolate sau din anumite norme juridice extrapenale. De asemenea, alin.(5) art.212
CP RM norm care se refer la exonerarea de rspundere penal a persoanei care a svrit
aciunile prevzute la alin.(1), (2) ale infraciunii de contaminare cu maladia SIDA, cu condiia c
a comunicat din timp persoanei puse n pericol de a fi contaminat despre existena la prima a
maladiei SIDA sau dac persoana pus n pericol de a fi contaminat tia despre existena acestei
maladii, dar benevol a svrit aciuni ce au constituit pericol de contaminare, de asemenea ni se
nfieaz ca un pas revoluionar n materie de recunoatere a drepturilor subiective ale persoanei,
constituind coninuturi poteniale de libertate.
Libertatea este una dintre valorile fundamentale ale individului, crend posibilitatea pentru
acesta de a se comporta independent, de a avea dreptul de a alege, de a-i stabili propriile obiective
i de a le urma. Consimmntul persoanei n vederea desfurrii de ctre un ter a unei activiti,
care ar avea sau s-ar putea solda cu anumite consecine negative pentru titularul valorii sociale
ocrotite, este tocmai expresia libertii de a alege. De aceea, R. Descartes (1956-1650) abordeaz
conceptul de libertate n dou accepiuni:
a) libertate negativ (libertatea de indiferen sau capacitatea de a alege chiar i rul ori
falsul);
b) libertatea pozitiv, atunci cnd este dirijat de cunoaterea binelui, fiind o libertate
iluminat [16, p.40].
Din perspectiva dreptului penal substanial, consimmntul victimei, de regul, ia forma
unei liberti negative i doar ca excepie cuprinde o autonomie pozitiv, marcat de necesiti
terapeutice care au drept scop salvarea vieii sau restabilirea sntii unui bolnav (de exemplu, n
cazul prelevrilor sau transplanturilor de elemente sau produse corporale).
n msura n care individul exercit aceast libertate de a decide asupra unora din drepturile
sale, implicit este nlturat ilegalitatea faptei care ar aduce atingere acestor drepturi. Se renun
astfel la ocrotirea juridic a unei valori sociale, n numele unei valori sociale recunoscute de

73

ordinea juridic aceea a libertii individului ca, n anumite limite, s decid asupra drepturilor
sale [65, p.338-339].
Dreptul subiectiv constituie unul dintre elementele coninutului raportului juridic. Fiind
denumit i ndrituire, acesta constituie prerogativa, recunoscut de dreptul obiectiv, subiectului
activ al raportului juridic (persoan fizic sau persoan juridic) de a avea o anumit conduit i
de a pretinde subiectului pasiv o conduit corespunztoare, constnd n a da, a face sau a nu face
ceva i de a recurge, la nevoie, la sprijinul forei de constrngere a statului [20, p.100; 62, p.93;
114, p.489]. Totodat, dreptul subiectiv reprezint mijlocul tehnic, prin care starea de fapt este
convertit n stare de drept.
Recunoaterea i garantarea drepturilor subiective n dreptul penal substanial reprezint
rezultatul unui proces social sinusoidal n care au derulat toate fazele tradiionale de evoluie,
precum fazele de idee, de declaraie, de norme juridice i de aplicare a legii penale. Astfel,
consimmntul persoanei la cauzarea de daune propriilor sale interese ca act generator de
consecine juridice, este guvernat de anumite limite admisibile pentru a se prevala de exercitarea
nestingherit a drepturilor subiective civile; or, drepturile fundamentale ale ceteanului i drepturile
personale nepatrimoniale nu pot forma obiectul unor convenii de renunare. Aceast alegaie are caracter
relativ, ntruct este destul de dificil a gsi un criteriu general cu ajutorul cruia s se determine faptele
pentru care consimmntul victimei nltur represiunea penal i care sunt infraciunile pentru
care acest lucru nu este posibil.
De aceea, n literatura de specialitate rus [151, p.14] limitele consimmntului persoanei la
cauzarea de daune propriilor sale interese se determin n dependen de dou criterii:
1) facultatea dreptului sau interesului atribuit titularului valorilor sociale aprate de legea
penal sau societii n ansamblu;
2) metoda lezrii drepturilor sau intereselor subiective civile.
n literatura de specialitate romn [95, p.214], n procesul aprecierii consimmntului
victimei drept cauz justificativ, se evideniaz practica de a verifica corelaia existent ntre
acest consimmnt i valoarea social aprat prin norma penal ce trebuie aplicat, operaiune n
baza creia se evideniaz urmtoarele soluii:
1. Dac valoarea aprat prin norma juridic reprezint un interes general, un interes ce
vizeaz colectivitatea, atunci consimmntul victimei nu are relevan penal, nu justific fapta
comis.
2. Dac interesul protejat prin norma penal este un interes individual i dac acest interes se
afl la dispoziia titularului, se poate pune problema privind consimmntul victimei drept cauz
justificativ care nltur rspunderea penal.
74

n dependen de aceste soluii, considerndu-le ca fiind adecvate demersului nostru


tiinific, n cele ce urmeaz vom investiga limitele funcionalitii dispunerii persoanei de
drepturile sale subiective n lumina dreptului penal substanial contemporan, dar i prin prisma
incriminrilor legii penale a Republicii Moldova n special.
Problemele cele mai delicate le ridic drepturile organic legate de persoana titularului, adic
cele nepatrimoniale. Astfel, reieind din faptul c dreptul personalitii asupra coporalitii sale
este opozabil erga omnes, persoana poate face acte de administrare i acte de dispoziie asupra
corpului su n msura n care acestea sunt licite.
Opinia majoritar vede asupra propriului corp al individului un drept al personalitii, unul
dintre drepturile ei primordiale. S-a subliniat, ns, c nu putem vorbi despre un drept subiectiv
oarecare pentru a califica raportul persoanei cu corpul su: mai mult dect att, ar fi vorba despre
o libertate, de una dintre expresiile libertii fizice [110, p.23]. Pe aceeai und de idei, n doctrina
francez [21, p.25] s-a nvederat c corpul uman, care, ntr-un anumit sens, are un caracter sacru,
este triplu aprat:
1) mpotriva atingerilor terilor, printr-un fel de inviolabilitate;
2) mpotriva puterii de dispoziie a nsui individului prin restricii ale autonomiei de voin;
3) mpotriva privirii altuia, o aprare care este numit pudoare.
Ceea ce ne intereseaz este tocmai investigarea celui de-al doilea caracter.
n ceea ce privete principiul ocrotirii vieii, remarcm c, din punctul de vedere al evoluiei
istorice, acesta nu se bucur de un caracter stabil. Astfel, n concepia jurisconsulilor romani,
consimmntul victimei era interpretat extrem de larg, putnd s justifice orice fapt contra celui
care a consimit, susinndu-se c fiecare cetean are dreptul s dispun liber de persoana sa,
inclusiv asupra vieii. n aceeai viziune, juritii care s-au situat pe poziiile dreptului natural
(Feuerbach, Kleinschred .a.) considerau c infraciunea, fiind o nclcare a unui drept subiectiv,
ar fi de neconceput s existe dac persoana vtmat i-a dat consimmntul, declarndu-se de
acord s renune la ocrotirea dreptului. Dimpotriv, coala istoric a dreptului (Kostlin, Berner,
Abegg, Halschner) a susinut ideea c o persoan poate consimi la o aciune n limitele drepturilor
de a dispune de bunuri juridice, consimmntul fiind privit ca expresie a voinei indivizilor, i nu
ca o negare a voinei generale. Tot astfel, coala sociologic a dreptului consider c o fapt este
incriminat n interesul individului, astfel c aceasta ar putea consimi n cazul lipsei de interes al
statului n raport cu unele valori sociale. Aceast lips de interes putea justifica chiar abandonarea
propriei viei (Kessler, Pfersdorff, Graf Zu Dohna) [65, p.337-338].

75

La etapa contemporan, aprarea dreptului la via constituie un imperativ, dar i o


necesitate. De aceea, Convenia European a Drepturilor Omului prevede la art.2 c dreptul la
via este protejat prin lege.
Fiind un drept absolut, obligaiile sunt att negative, ct i pozitive, n sensul c statele au
obligaia nu numai de a se abine de la provocarea morii, ci i de a ntreprinde cele mai necesare
msuri pentru a proteja viaa [103, p.81]. Restrngeri aduse acestui drept, potrivit dispoziiilor
art.2 al Conveniei Europene, privesc patru ipoteze:
- existena unei sentine capitale pronunate de o instan judectoreasc, atunci cnd fapta a
fost svrit de autor i este pedepsit astfel de lege;
- dac recursul la for s-a impus pentru aprarea persoanei mpotriva vreunei violene
ilegale;
- dac recurgerea la for a fost impus de nevoia efecturii unei arestri legale sau pentru a
mpiedica evadarea unei persoane deinute;
- dac utilizarea forei a fost necesar pentru a reprima, n conformitate cu legea, o revolt
sau o insurecie.
Dat fiind caracterul exhaustiv al excepiilor relevate, cert este c convenia asupra dreptului
la via sau consimmntul de a fi lipsit de via nu nltur aplicarea legii penale; or, dreptul la
via reprezint un drept fundamental al omului, care, prin importana sa, depete sfera
interesului personal, avnd relevan pentru ntreaga societate.
Pornind de la ideea c legea penal apr dreptul la via ca valoare social i nicidecum
dreptul la calitatea vieii, soluia legiuitorului moldovean de a incrimina fapta de eutanasie (art.148
CP RM) este ct se poate de potrivit. Norma premis o regsim n alin.(1) art.34 al Legii ocrotirii
sntii [71], potrivit creia rugmintea pacientului de a i se scurta viaa prin mijloace medicale
(eutanasie) nu poate fi satisfcut. Aceasta deoarece opiunea legislativ vine n concordan cu
jurisprudena Curii Europene, care n cauza Pretty vs Marea Britanie a decis c nu se consacr
prin Convenie un drept de a muri al persoanei, fie de mna unui ter sau cu asistena unei
autoriti publice. De fapt, Curtea nu este convins c dreptul la via garantat de art.2 din
Convenie ar putea fi interpretat n calitate de drept ce conine un aspect negativ; n opinia sa,
art.2 nu poate fi interpretat, fr o distorsiune de limbaj, ca i cum ar conferi un drept diametral
opus, i anume un drept de a muri, tot aa cum aceast dispoziie nu creeaz un drept la
autodeterminare, n sensul c ar da oricrei persoane dreptul de a alege moartea mai debrab dect
viaa (CEDH, 29.04.2002, req.nr.2346/02) [22, p.55]. Putem completa prin argumente solide
soluia dat de jurisprudena Curii Europene, precum c dreptul de a muri nu reprezint forma
inversat a dreptului la via. n primul rnd, viaa persoanei nu reprezint o valoare individual,
76

deoarece omul este o personalitate, adic o persoan social, care nu pur i simplu triete n
societate ca o fiin fiziologic, ea este o fiin care are obligaii fa de aceast societate. n al
doilea rnd, dreptul la via este garantat de ctre stat. Mai mult ca att, sunt create condiii de
asigurare a dreptului la via, n timp ce nu gsim n plan organizaional-juridic garantarea
decesului persoanei. nsi predica medical din Jurmntul lui Hipocrate ... nu voi prescrie un
medicament ucigtor i nu voi da un sfat care poate s-i cauzeze moartea a constituit mai bine
de 25 secole izvorul fundamentrii interzicerii eutanasiei.
Atitudinea diferitelor legislaii i opiniile existente n literatura de specialitate vis--vis de
acest subiect vin s susin necesitatea tragerii la rspundere penal pentru infraciunile contra
vieii persoanei chiar n cazul prezenei consimmntului acesteia, datorit nu doar necesitii de a
proteja i a valorifica viaa omului, dar i de a impune respectarea i meninerea acesteia n oricare
condiii [113, p.204].
Cu toate c n sistemul de drept al Republicii Moldova dreptul la via este indisponibil,
consimmntul victimei avnd, n ipoteza componenei de infraciune prevzute la art.148
CP RM, funcia de semn obligatoriu al laturii obiective, prezena acestuia are totui un caracter
atenuant, fapt demonstrat de incriminarea separat a eutanasiei de omorul intenionat (art.145
CP RM), ale cror limite sancionatorii difer considerabil. Aceast stare de lucruri a fost susinut
nc n lucrarea lui .. [155], potrivit cruia atunci cnd omorul cu consimmntul
victimei este recunoscut de lege ca pasibil de pedeaps penal, acest consimmnt trebuie s
influeneze la micorarea rspunderii. Nu poate fi pus pe acelai cntar cu asasinul din interes
material sau din rzbunare cazul n care soldatul i-a njunghiat pe cmpul de lupt camaradul su
rnit mortal, la rugmintea acestuia, pentru a-l scuti de chinurile ulterioare, sau cazul n care
medicul a ntrerupt agonia chinuitoare a muribundului.
De remarcat c, n cazul infraciunii de eutanasie (art.148 CP RM), consimmntul victimei
este inseparabil de prezena unei maladii incurabile sau de existena unui caracter insuportabil al
suferinelor fizice. Absena uneia dintre aceste circumstane face imposibil ncadrarea lipsirii de
via a persoanei, chiar i cu acordul victimei, n baza art.148 CP RM, rspunderea penal
survenind n baze generale, fiind incident, n lipsa circumstanelor agravante, prevederile alin.(1)
art.145 CP RM. n acest din urm caz, consimmntul va avea funcia de cauz de reducere a
pedepsei, individualizarea pedepsei fcndu-se n limitele sanciunii de la alin.(1) art.145 CP RM,
a crei extrem minim este de 8 ani i cea maxim de 15 ani nchisoare.
n sistemul de drept romn n vigoare, spre deosebire de Codul penal n redacia din 1936,
care stipula n art.468 dou variante atenuante ale omuciderii intenionate, una constnd n
uciderea unei persoane n urma rugminii struitoare i repetate a acesteia, iar cealalt n uciderea
77

unei persoane sub impulsul unui sentiment de mil, pentru a curma chinurile fizice ale victimei
suferind de o boal incurabil, n Codul penal n vigoare, n redacia din 1968, legiuitorul nu mai
prevede astfel de dispoziii, astfel nct, indiferent de mobil, fptuitorul va rspunde pentru
svrirea faptei de omor, prevzute de art.174 CP al Romniei, chiar dac aceasta a fost svrit
dintr-un sentiment de mil, n scopul de a pune capt suferinelor prelungite i inutile ale victimei.
De remarcat c, dei, de lege lata n Romnia nu este incriminat fapta de eutanasie, legiuitorul
romn i-a revizuit intenia, astfel nct n Proiectul Codului penal n redacia 2009 [33], a introdus
o nou componen de infraciune, catalogat printre faptele prejudiciabile contra vieii, i anume:
uciderea la cererea victimei (art.190), adic uciderea svrit la cererea explicit, serioas,
contient i repetat a victimei care suferea de o boal incurabil sau de o infirmitate grav
atestat medical, cauzatoare de suferin permanent i greu de suportat. n legtur cu aceast
stipulaiune, n literatura de specialitate romn [48, p.48] a fost consemnat c, dei mpotriva
incriminrii faptei de eutanasie s-au adus argumente potrivnice, susinndu-se c ar putea conduce
la erori i abuzuri fa de victim (de pild, n cazul motenitorilor grbii s intre n posesia averii,
care determin victima s cear s i se curme viaa), legiuitorul a fcut unele concesii; or, potrivit
legislaiei interne, afirm autorul, pacientul are dreptul s refuze sau s opreasc o intervenie
medical, asumndu-i n scris rspunderea pentru decizia sa. Coninutul constitutiv al infraciunii
prevzute la art.190 din Proiectul Codului penal n redacia din 2009 nainteaz n calitate de
cerine eseniale ale cererii sau rugminii victimei: existena unui caracter explicit, serios,
contient i repetat. Dup cum este lesne de observat, din cele patru caractere susceptibile
manifestrii de voin a victimei, n legea penal a Republicii Moldova, la art.148, doar caracterul
repetat lipsete. n rest, cerina caracterului explicit, serios i contient, chiar dac nu este
prevzut expres n norma de incriminare, este dedus din sediul materiei de consimmnt.
Din punct de vedere juridic, problema s-ar pune n mod similar i ar solicita un rspuns nc
mai clar n ceea ce privete fapta de lipsire de via a persoanei care ar dori s se sinucid [54,
p.85]. De remarcat c aceast ipotez este diferit de cea a eutanasiei, dei dorina i solicitarea
privind moartea sunt n mod similar motivate de suferin. Linia de demarcare const ns n faptul
c, n cazul eutanasiei, suferina este de natur fizic, cerin sine qua non a incriminrii, iar n
cazul faptei de lipsire a persoanei care ar dori s se sinucid suferina victimei este de natur
psihologic. Este relevant n acest sens o decizie a tribunalului Toulouse din 9 august 1973 [106,
p.294], conform creia o persoan, pentru a realiza o sinucidere comun, a introdus un furtun legat
la eava de eapament n interiorul mainii, astfel nct unul dintre participani s poat fi
resuscitat. Supravieuitorul a fost achitat pe considerentul iresponsabilitii din cauza unor
tulburri mentale la momentul svririi faptei.
78

Ca atare, a recunoate un drept la sinucidere ar nsemna crearea unei ficiuni juridice de liber
arbitru, care neag cererea de ajutor a persoanei care tinde spre suicid i ar crea posibilitatea
diverselor abuzuri n legtur cu aceasta. Astfel, potrivit unei opinii doctrinare [54, p.85], n mod
corect s-a reiunut infraciunea de ucidere (prin otrvire) n situaia n care o persoan a oferit
anumite medicamente letale unui coleg naiv i debil emoional, asupra cruia avea o anumit
influen i mpreun cu care svrise cteva infraciuni de nelciune, n scopul ca, dup sfatul
su, acesta s se sinucid pentru a scpa de urmrire penal.
Problema disponibilitii altor drepturi individuale, nepatrimoniale, cum ar fi cele referitoare
la sntate sau integritate corporal, ridic i mai mari controverse. Aceasta deoarece evoluia
istoric de validare a instituiei consimmntului victimei la cauzarea de daune propriei sale
snti sau integriti corporale oscileaz de la epoc la epoc, de la stat la stat etc. n acest
context, prin integritate corporal se nelege integritatea anatomo-morfologic, iar prin
sntate se nelege starea de funcionare psihofiziologic a organelor corpului sau starea de
normalitate bio-fiziologic a victimei.
Pn a trece ns nemijlocit la investigarea acestei materii, se impune o precizare cu privire
la conceptul de autolezare. Autolezarea nu poate fi ncadrat printre cauzele justificative, deoarece
n aceast situaie nu se poate vorbi de existena unei fapte prejudiciabile. Ar exista o infraciune
dac, pe lng interesul propriu al autorului vtmrii, ar exista i un interes strin care ar fi fost
lezat, deoarece n cazul infraciunii trebuie s existe un raport conflictual ntre dou persoane. Este
cazul eschivrii de la serviciul militar n termen, de la serviciul militar cu termen redus sau de la
serviciul militar ca rezerviti concentrai sau mobilizai svrit prin automutilare, fapt
prejudiciabil prevzut de legea penal la art.353, fapt prin care se prejudiciaz i un interes
colectiv, reprezentat de capacitatea de aprare a rii, precum i de ordinea stabilit cu pivire la
completarea Forelor Armate ale Republicii Moldova. De aceea, are dreptate V.Dongoroz [43,
p.376] cnd susine c, n cazul autolezrii, autorul leziunii este i titularul dreptului lezat. n
concluzie, autolezarea este lsat n afara sferei de inciden a dreptului penal.
Analiza literaturii de specialitate vis--vis de recunoaterea consimmntului victimei de a-i
fi lezat sntatea drept cauz care mpiedic constituirea faptei ca infraciune ne permite a
constata prezena unei abordri tripartite. Convenional, putem mpri opiniile teoreticienilor n:
concepia negativ, concepia pozitiv i concepia mixt de justificare a consimmntului
victimei la cauzarea de daune propriei sale snti sau integriti corporale. n aceast ordine de
idei, adepii concepiei negative [148, p.518] consider c fapta persoanei care a cauzat daune
sntii unei alte persoane sub imperiul consimmntului titularului valorii sociale ocrotite de
legea penal constituie o infraciune. Contrar viziunii de mai sus, promotorii concepiei pozitive
79

[124, p.35] susin c consimmntul victimei la cauzarea de daune propriei sale snti sau
integriti corporale exclude n orice caz rspunderea penal. i ntr-un final, prtaii concepiei
mixte sau ai concepiei condiionate justific i atribuie parial relevan penal consimmntului
victimei la cauzarea de daune sntii, lund n calcul:
- gradul de vtmare corporal, validndu-se n acest sens doar consimmntul la vtmarea
uoar a integritii corporale sau a sntii [129, p.285-287; 156, p.445];
- scopul manifestrii de voin a victimei, care justific vtmarea doar n prezena orientrii
socialmente utile (consimmntul la intervenii chirurgicale de tip nou sau la experimentarea unor
preparate farmaceutice) [165, p.355; 145, p.473; 125, p.24];
- circumstanele exprimrii voinei victimei (exprimarea consimmntului de ctre un
bolnav asupra tratamentului, ca o condiie a activitii medicale legale sau exprimarea
consimmntului de ctre o persoan sntoas care contient a acceptat un experiment tiinific)
[155];
- impactul consimmntului asupra altor valori [2, p.263-266];
- prescripiile legii [97, p.488; 146, p.47].
Pornind de la ideea c consimmntul persoanei la cauzarea de daune propriilor sale
interese nu poate avea i nici nu are un caracter absolut, mprtim concepia condiionat
(mixt) de justificare a consimmntului victimei la cauzarea de daune propriei sale snti sau
integriti corporale.
n msura n care legea permite s se desfoare anumite activiti, implicit ngduie i
agresiunile care se produc n acest cadru asupra corpului omenesc. Bunoar, prin

Legea

Republicii Moldova, nr.42-XVI privind transplantul de organe, esuturi i celule umane [82] i
Legea Republicii Moldova, nr.241-XVI, privind donarea de snge i transfuzia sanguin [81], au
fost legalizate activiti care n sine prezint pericol social, dar, integrate unor activiti utile,
voluntare i neremunerate sau lipsite de acest pericol, sunt admisibile n principiu, ca urmare a
justificrii lor sociale. Din aceste considerente, dei va fi adus atingere integritii corporale sau,
dup caz, sntii persoanei, n prezena unui consimmnt exprimat n mod voluntar i liber de
ctre titularul valorii sociale ocrotite de lege, nu va putea antrena rspunderea penal a
fptuitorului n conformitate cu prevederile art.151 sau, dup caz, ale art.152 CP RM.
i n dreptul spaniol consimmntul persoanei la transplant, sterilizare i chirurgie
transsexual este disponibil, cu condiia efecturii acestora n condiiile legii (art.156 CP al
Spaniei [26]).
Aceeai soluie urmeaz a fi reinut n cazul exterprii elementelor sau produselor corporale
de origine uman ca urmare a unor necesiti terapeutice i n cazul violenelor pe terenurile de
80

sport, cu condiia respectrii prevederilor regulamentelor sportive; ultima, potrivit unor autori [4,
p.21], fiind justificat i cutumiar. De remarcat c justificarea violenelor pe terenurile de sport i
gsete oglindire i n jurisprudena unor state. Bunoar, n cazul People contra Samuels (SUA,
1967) [55, p.15], instana de judecat a stabilit c consimmntul poate fi valabil n situaiile ce
presupun un contact fizic ordinar sau vtmri caracteristice unor practici sportive, ca boxul,
wrestingul sau fotbalul. Mai mult ca att, potrivit seciunii 2.11.(2) din Codul penal-Model al
SUA, consimmntul la vtmri corporale constituie o aprare dac comportamentul i
vtmarea sunt pericole previzibile n mod rezonabil ale unei participri n comun la ntrecere
atletic legal sau la o competiie sportiv sau la alte activiti coordonate, neinterzise de lege.
n literatura de specialitate rus se consider c participarea la anumite competiii sportive
constituie n sine un eventual pericol de cauzare a daunelor sntii de diferit grad. Astfel,
consimmntul de a participa la asemenea manifestaii reprezint, n esen, un acord de a i se
aduce atingere propriei snti sau integriti corporale, care nu are un caracter concret, ci
abstract, motiv pentru care autorul rus . [146, p.47] consider c situaia n cauz
trebuie conceput ca pe un consimmnt de a risca sau ca un consimmnt la riscul de cauzare a
unor daune sntii. Doctrina romn [54, p.85; 15, p.74], ns, justific exonerarea pentru
lovirile i vtmrile produse n cadrul practicrii sporturilor violente, cu condiia respectrii
regulilor de joc, nu n baza consimmntului victimei, i pe fundamentul unei autorizri exprese a
legii sau al unei tolerane asimilate autorizaiei legale.
Per a contrario, nu va avea efect consimmntul n cazul infraciunilor contra sntii dac
prin aceast manifestare de voin se aduce atingere intereselor colectivitii. Bunoar, vtmrile
corporale aplicabile n cadrul practicilor sado-masochiste aduc atingere bunelor moravuri, motiv
pentru care dreptul de a dispune de propriul corp n acest context este limitat. Aceast soluie a
fost fortificat de ctre Curtea European a Drepturilor Omului prin Hotrrea din 19 februarie
1997, n cauza Laskey, Jaggard i Brown contra Regatului Unit [23, p.287], potrivit creia nu a
fost constatat o nclcare a dreptului la respectarea vieii private n privina condamnrii pentru
acte de violen a membrilor unui grup de brbai homosexuali care au participat la activiti sadomasochiste liber consimite. Curtea a considerat c aceast ingerin a fost necesar pentru
protecia sntii i moralei.
Exist ns state n care legiuitorul expres atribuie irelevan consimmntului n cazul
infraciunilor contra integritii corporale, dac prin aceasta se aduce atingere bunelor moravuri.
Este cazul Austriei i Germaniei. Bunoar, art.90 Cod penal austriac din 23 ianuarie 1974 [157]
prevede c fapta prin care se cauzeaz o vtmare a integritii corporale sau sntii unei
persoane, cu consimmntul acesteia, constituie infraciune numai dac reprezint o nclcare a
81

bunelor moravuri. Pe acelai traseu se pronun i 228 Cod penal german [160], potrivit cruia
cel care cauzeaz victimei o leziune corporal cu acordul acesteia acioneaz ilegal numai dac
fapta, n pofida consimmntului victimei, contravine normelor morale general recunoscute. Dat
fiind faptul c bunele moravuri circumscriu un ansamblu de obiceiuri ce ar caracteriza profilul
moral al unei comuniti, pe care se muleaz un stat i pe care acesta l poate invoca, dar la fel l
poate ignora, n literatura de specialitate german [66, p.437] s-a apreciat, pe bun dreptate, c
raportarea justificrii consimmntului victimei la conceptul de moralitate este o soluie
controversat. Doctrina german insist asupra atingerii bunelor moravuri n cazul practicilor
sado-masochiste, precum i n ipoteza cauzrii daunelor sntii pentru acoperirea unei fraude de
asigurare, pentru obinerea unei pensii de invaliditate sau, n general, pentru toate vtmrile aduse
la cererea victimei care constituie un act preparator de comitere a unei alte infraciuni [66, p.438],
administrarea de droguri sau anestezice care creeaz un pericol real pentru moarte [47, p.260].
Practica judiciar german [4, p.19] a lrgit sfera inaplicabilitii 228 Cod penal german,
consolidnd astfel atingerea bunelor moravuri i n cazul extragerii tuturor dinilor unei persoane
n prezena unui consimmnt, operaia fiind absurd i lipsit de sens. De altfel, alegaia
raportrii bunelor moravuri la necesitile medicale ale interveniei o ntlnim i n literatura de
specialitate francez. Astfel, autorii francezi F.Desportes i F. le Gunehec [39, p.566] opteaz
pentru inadmisibilitatea exonerrii de rspundere a medicului care a efectuat o operaie
nejustificat de necesiti medicale, chiar dac pacientul a consimit. Astfel, autorii fac distincie
n cazul chirurgiei estetice, n funcie de existena sau inexistena unui scop curativ. n funcie de
circumstanele fiecrui caz, se va stabili dac a fost fcut pentru scopuri pur estetice, caz n care
consimmntul nu va avea rol justificativ, ori dac intervenia chirurgical se impunea pentru a
reda sntata fizic i o stare psihic corespunztoare unei persoane suferind de malformaii sau
sluit n urma altor cauze (accidente, incendii), caz n care ar putea ndeplini funcia exoneratoare.
Aceeai problem s-a pus n cazul sterilizrii brbatului. Totui, prin Legea nr.2001-588 din
4 iulie 2001 [67, p.10823], Codul sntii publice al Franei a fost completat cu art. L.2123-1 i
art. L.2123-2, prin care sterilizarea voluntar contraceptiv a fost autorizat, cu condiia prezenei
unui consimmnt liber exprimat, motivat al pacientului major, n deplintatea facultilor
mintale, care a fost precedat de o informare clar i complet despre toate consecinele ce decurg
din intervenia chirurgical. Totui, doctrina francez [69, p.92] pledeaz pentru disponibilitatea
integritii corporale n cazul interveniilor minore, precum tatuaje, perforaii nazale sau linguale,
cu scopuri n principal estetice.
Contrar viziunii autorilor francezi, doctrina penal italian [11, p.339] opteaz pentru
justificarea prin consimmnt a tuturor interveniilor medicale, indiferent dac acestea nu erau
82

dictate de o necesitate. n calitate de exemplu se aduce efectuarea operaiei pur estetice,


consemnndu-se ca fiind chiar irelevant rezultatul final al interveniei respective.
Ordinea public, i nu normele morale, constituie punct de reper pentru jurisprudena
canadian n determinarea valabilitii consimmntului victimei pentru provocarea vtmrilor
corporale acesteia, fapt ce determin angajarea sau excluderea rspunderii penale pentru
provocarea acestor leziuni.
n literatura de specialitate [38, p.91] se subliniaz, pe drept cuvnt, dificultatea de a se da
ordinii publice o definiie satisfctoare, fiind vorba despre un complex care prin natura sa este
fluctuant. Printr-o hotrre a Curii belgiene de Casaie, ordinea public a fost definit n felul
urmtor: nu este de ordine public propriu-zis dect legea care privete interesele sociale
eseniale ale statului sau ale colectivitii ori care fixeaz, n dreptul privat, bazele juridice pe care
se fundamenteaz ordinea economic sau moral a societii [93, p.237].
n numele ordinii publice, care, de altfel, este extrem de dificil a fi tratat ntr-un context
separat de normele morale, tribunalele canadiene limiteaz posibilitatea victimei de a-i da
consimmntul la pricinuirea vtmrilor corporale, care sunt de o anumit gravitate [55, p.20]. n
aceast privin, unii autori [38, p.92] au propus unele nuanri n ceea ce privete aprobarea, dup
cum printr-o fapt s-ar nclca ordinea public sau aceasta ar fi contrar bunelor moravuri.
S-a replicat, ns, c n realitate nu exist nici un fundament raional pentru atare distincie.
Adesea o aceeai situaie poate fi tratat din unghiul de vedere al ordinii publice ori cel al
bunelor moravuri fr ca de aici s rezulte consecine specifice. Justificarea sanciunilor
aplicabile este aceeai n ambele cazuri [111, p.90]. n consecin, toate regulile referitoare la
ordinea public se aplic n mod asemntor normelor privind bunele moravuri.
De asemenea, nu se poate justifica prin consimmnt fapta persoanei care vatm
integritatea corporal sau snttea unei persoane, care, avnd scopul de a se sustrage de la
serviciul militar, l convinge pe fptuitor s acioneze astfel; or, dac nsi autolezarea n
asemenea circumstane constituie fapt prejudiciabil prevzut de legea penal la art.353 CP RM,
cu att mai mult nu poate fi acoperit prin consimmnt fapta terului care a acionat n asemenea
circumstane. Motivaia este simpl. n acest caz, se aduce atingere relaiilor sociale cu privire la
capacitatea de aprare a rii, precum i ordinii stabilite de stat cu pivire la completarea Forelor
Armate ale Republicii Moldova, acestea fiind valori de interes public, nu privat.
O problem stringent o constituie justificarea consimmntului acordat n vederea
efecturii operaiilor transsexuale. Prin Decizia din 30 mai 1991 [39, p.566], Curtea Criminal a
Franei nu a validat consimmntul brbatului

transsexual femeie asupra acestui gen de

intervenie, pe motivul lipsei unor demonstraii tiinifice a rezultatului final. Totui, Plenul Curii
83

de Casaie franceze, prin Decizia din 11 decembrie 1992, a admis consimmntul persoanei
asupra operaiei de transsexualism, ca efect al condamnrii Franei de ctre Curtea European n
aceast cauz

B contra Franei [7], pe motivul violrii art.8 din Convenia European a

Drepturilor Omului atingerea vieii private. De asemenea, Curtea a mai precizat c criteriul
biologic nu este ntotdeauna infailibil i c ar putea exista ntr-adevr unele explicaii fizice ale
fenomenelor transsexuale [102, p.594].
n practica judiciar a Romniei [43, p.402] s-a admis drept cauz justificativ pn i
consimmntul la vtmare grav, prin sluire, fiind dat exemplul soiei care, exasperat de
gelozia soului, a consimit s-i fie mutilat faa cu acid sulfuric. Soluia justificrii
consimmntului persoanei la cauzarea daunelor propriei snti o putem deduce i din
prevederile art.22 alin.(2) al proiectului Codului penal al Romniei, adoptat prin Legea nr.286 din
17 iulie 2009 [33]. n schimb, n literatura de specialitate romn se aduc argumente solide de
desconsiderare a consimmntului victimei asupra loviturilor sau vtmrilor cauzatoare de
moarte. Astfel, n concepia autorului I.Pitulescu [95, p.216], exist cel puin dou motive de
irelevan a voinei titularului valorii social ocrotite, i anume: urmarea final a acestei infraciuni
progresive este moartea victimei, caz n care nu se poate admite drept cauz justificativ
consimirea la o infraciune contra vieii; urmarea letal, n cazul acestei infarciuni, se produce
din culpa autorului; or, nu poate fi conceput existena consimmntului la o fapt comis din
culp.
Tranzacia asupra dreptului la sntate sau consimmntul de a-i fi vtmat grav
integritatea corporal sau sntatea nu nltur aplicarea legii penale atunci cnd titularul valorii
sociale ocrotite de legea penal este un minor sau o persoan alienat mintal, pentru c n
asemenea cazuri consimmntul nu este valabil, iar relaiile sociale referitoare la ocrotirea
copiilor i persoanelor incapabile prezint un interes general.
Considerm totui c, la conceperea consimmntului persoanei la cauzarea de daune
sntii drept cauz justificativ, trebuie s fie luat n calcul nu doar impactul manifestrii de
voin asupra altor valori sociale. Un indicator al relevanei consimmntului ar fi i gradul de
vtmare corporal. n vederea gsirii unei soluii optimale, dar mai cu seam din necesitatea de a
ne argumenta poziia, este adecvat s punem accentul de aceast dat nu pe fundamentul material,
ci pe elementul formal al sistemului juridico-penal. Astfel, pornind de la ideea c consimmntul
persoanei de a i se aduce atingere propriilor interese ocrotite de legea penal ntr-o oarecare
msur i gsete reflectare normativ, n particular, n instituia cauzelor de nvinuire privat,
prin interpretarea sistematic a prevederilor legii penale i a celei procesual penale a Republicii
Moldova, deducem c consimmntul victimei de a-i fi cauzat vtmarea intenionat grav a
84

integritii corporale sau a sntii (art.151 CP RM) nu exonereaz fptuitorul de rspundere


penal, cu excepia cazurilor ngduinei explicite a legii. Aceasta deoarece doar vtmarea
intenionat medie a integritii corporale sau a sntii n varianta-tip (art.152 alin.(1) CP RM)
constituie, potrivit art.276 Cod de procedur penal al Republicii Moldova, o cauz penal de
nvinuire privat (o excepie de la regula oficialitii nceperii urmririi penale).
Alegaia de mai sus i gsete reflectare larg n literatura de specialitate romn, potrivit
creia, consimmntul sau rugmintea victimei nltur incidena legii penale numai n cazurile n
care punerea n micare a aciunii penale este subordonat plngerii prealabile, opinie pe care o
regsim i n literatura de specialitate romn [45, p.210].
Considerm c, sub aspect juridico-penal, de lege lata, n Republica Moldova doar
consimmntul la vtmarea intenionat medie a integritii corporale sau a sntii nltur
rspunderea penal; or, n asemenea circumstane, victima este abilitat cu dreptul de a decide de
sine stttor problema antrenrii fptuitorului la rspundere penal. O interpretare logic a celor
nuanate ne permite s afirmm c titularul valorii sociale ocrotite de legea penal poate s
dispun de sntatea sa n limitele cauzrii vtmarii intenionate medii a integritii corporale sau
a sntii. n acelai timp, concretizm c raportarea vtmrii medii a integritii corporale sau a
sntii n varianta-tip la categoria cauzelor de nvinuire privat nu reprezint, de fapt, prezena
unui consimmnt la aceast fapt, ci refuzul titularului de a-i valorifica dreptul asupra urmririi
i, implicit, tragerii fptuitorului la rspundere penal. n particular, putem presupune c dac
legiuitorul a raportat fapta incriminat la alin.(1) art.152 CP RM la categoria cauzelor n care
urmrirea penal ncepe doar la plngerea victimei, adic cu manifestarea de voin a acesteia,
atunci aceast regul poate fi preluat pentru a justifica mpiedicarea constituirii faptei ca
infraciune, manifestat prin cauzarea unor asemenea daune cu consimmntul titularului valorii
sociale ocrotite de legea penal. Aici se impune nc o dat urmtoarea explicaie: natura juridic
a consimmntului persoanei de a i se aduce atingere propriilor interese ocrotite de legea penal
nu este identic cu natura juridic a cauzelor penale de nvinuire privat. Aceasta deoarece, n
primul caz, datorit consimmntului persoanei de a-i fi lezate propriile interese, fapta deja n
momentul comiterii acesteia nu are caracter penal, pe cnd, n cel de-al doilea caz, fapta comis
ntrunete elementele constitutive ale unei infraciuni, voina victimei manifestndu-se prin
hotrrea de a nu-i valorifica dreptul ca organele competente s nceap urmrirea penal.
n literatura de specialitate romn [4, p.28] a fost justificat doar ntr-o anumit msur
echivalena dintre consimmntul victimei la lezarea drepturilor de care aceasta ar putea dispune
i neintroducerea plngerii prealabile n cazul infraciunilor pentru care legea prevede necesitatea
plngerii prealabile. Astfel, se susine c persoana care a suferit o lovire, de pild, prin
85

neintroducerea plngerii prealabile, implicit a consimit s fie lovit i, ca atare, nu vor exista nici
un fel de consecine juridice (organele judiciare nu vor fi puse n situaia de a se pronuna dac dau
prioritate consimmntului ca o cauz justificativ sau vor dispune ncetarea urmririi penale sau
a procesului penal, ca urmare a lipsei plngerii prealabile). Ce se ntmpl n cazul n care
persoana, care i-a exprimat n prealabil consimmntul la cauzarea unor daune propriilor
interese, introduce dup comiterea faptei o plngere prealabil? Profesorul G.Antoniu [4, p.28]
rspunznd la aceast ntrebare, consemneaz c introducerea plngerii prealabile n-ar putea fi
interpretat drept o retragere a consimmntului, deoarece consimmntul nu poate fi retras dect
pn la comiterea faptei. Astfel, organele judiciare vor trebui s verifice dac

fptuitorul a

beneficiat de consimmntul victimei i, ca atare, prin aplicarea dispoziiilor privind


consimmntul ca o cauz justificativ (atunci cnd exist asemenea dispoziii), va trebui s
constate c nu exist infraciunea respectiv. Considerm aceast soluie drept una valabil i
oportun inclusiv pentru sistemul de drept al Republicii Moldova, avnd n vedere c dac se va
introduce o plngere prealabil pentru o fapt de vtmare intenionat medie a integritii
corporale sau a sntii, n pofida faptului exprimrii n prealabil a consimmntului la aceast
fapt, soluia pe care trebuie s o abordeze organul de urmrire penal este tocmai pornirea
urmririi penale i transmiterea cauzei n judecat; or, potrivit legii penale a Republicii Moldova,
consimmntul victimei nu-i gsete consacrare cu sediul n Partea General a Codului penal,
prin urmare, nu exist temei legal privind nlturarea rspunderii penale. Aadar, doar n cazul
neintroducerii plngerii prealabile pentru vtmarea intenionat medie a integritii corporale sau
a sntii, consimmntul victimei va avea relevan juridico-penal.
Retragerea plngerii, de asemenea, nu echivaleaz cu retragerea consimmntului victimei
[4, p.29]. Aceasta deoarece retragerea consimmntului trebuie s se realizeze pn la comiterea
faptei ori cel trziu concomitent cu svrirea acesteia.
Reieind din cele consemnate mai sus, potrivit ordinii juridice de lege lata a Republicii
Moldova, dat fiind faptul c vtmarea intenionat grav a integritii corporale sau a sntii
este raportat la categoria cauzelor penale de nvinuire public, consimmntul persoanei de a i se
aduce atingere acestei valori va rmne fr relevan juridico-penal. Pe lng acest argument de
invalidare a consimmntului victimei, mai putem invoca i atingerea indirect n unele cazuri
particulare a interesului public, care se manifest adesea prin realizarea de ctre stat a obligaiei de
alocare a pensiei de invaliditate ca efect al determinrii dereglrilor funcionale i structurale ale
organismului uman, nsoite de pierderea capacitii de munc, constatate de ctre organele
mputernicite plenipoteniar n domeniul expertizei medicale a vitalitii n baza Instruciunii

86

privind modul de stabilire a invaliditii (Anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr.688 din 20 iunie
2006) [56].
ns, aa cum de la orice regul exist excepii, i n cazul nostru acestea nu lipsesc. Este
vorba despre cazurile de vtmare grav a integritii corporale sau a sntii n virtutea
ngduinei explicite a unor norme juridice extrapenale, ce vizeaz anumite scopuri terapeutice,
competiii sportive, exemple cu care am operat deja.

O problem mai dificil o prezint

contaminarea cu maladia SIDA, care, n esen, reprezint o varietate de cauzare a prejudiciului


sntii. Aici apare ca fireasc ntrebarea: care este gradul de vtmare a integritii corporale
sau a sntii n cazul contaminrii cu maladia SIDA? Interpretnd viziunea doctrinei Republicii
Moldova, potrivit creia n cazul n care contaminarea cu maladia SIDA a fost svrit de o
persoan care nu sufer de aceast maladie (nu este purttor al virusului HIV), rspunderea penal
poate fi aplicat n conformitate cu art.151 CP RM [18, p.347], deducem c contaminarea cu
maladia SIDA reprezint o diversitate a vtmrii grave a integritii corporale sau a sntii.
Aceast viziune este mprtit i n literatura de specialitate rus [115, p.6], optndu-se asupra
incidenei semnelor vtmrii grave a integritii corporale sau a sntii, fapt incriminat n
prevederile art.111 CP al Federaiei Ruse.
De altfel, faptul evolurii contaminrii cu maladia SIDA drept vtmare grav a integritii
corporale sau a sntii l desprindem i din legislaia penal a unor state n care nu exist vreo
incriminare distinct dedicat transmiterii virusului HIV. Printre aceste state se numr Olanda,
Austria i Germania. Potrivit jurisprudenei constante n materie a acestor state, persoanele care
transmit virusul HIV pe cale sexual se fac vinovate de vtmri corporale grave [35, p.230, 232,
234]. Astfel privite lucrurile, consimmntul la contaminarea cu maladia SIDA ar trebui la prima
vedere s rmn fr relevan juridico-penal. Aceasta s-ar impune mai cu seam din
considerente de atingere a unui interes colectiv, fapt probat prin atentarea asupra sntii publice.
ns, aa cum am constatat anterior, legiuitorul a prevzut expres n alin.(5) art.212 CP RM
disponibilitatea titularului valorii sociale ocrotite de legea penal de a decide de sine stttor
asupra contaminrii cu maladia SIDA.
n linii generale, vom afirma c, n cazul drepturilor personalitii, voina nu este prezumat,
ci este lsat la dispoziia potenialului titular, care va alege conduita dorit, n virtutea
principiului disponibilitii. Astfel, n contexul abordrii disponibilitii persoanei asupra
corporalitii sale, conceptual, vom confirma opinia unor autori [50, p.32], potrivit crora orice
persoan are dreptul asupra elementelor corpului su, ba chiar i asupra ntregului corp, deoarece
ntr-o mare msur fiecare individ este stpnul corpului su. Limitarea acestui drept poate fi
explicat prin urmtoarele raionamente: prin necesitatea de a proteja identitatea i demnitatea
87

fiinei umane, precum i integritatea ei corporal; prin necesitatea de a respecta ordinea public i
bunele moravuri.
Ocrotind valori intrinseci omului, scopul comun tuturor prerogativelor reunite n aceast
categorie l constituie protecia individualitii umane, n aspectele sale eseniale.
ntr-o alt ordine de idei, ne vom pronuna asupra chestiunii discutabile privind limitele
persoanei asupra dreptului la libertate. Marea majoritate a penalitilor romni susin c libertatea
fiind un atribut al persoanei, de care aceasta poate dispune liber, consimmntul la o fapt
ndreptat mpotriva acestei valori exclude rspunderea penal [95]. Un alt argument n favoarea
acestei concluzii l constituie chiar prevederea de la alin.(1) art.165 CP RM, prin care
consimmntul victimei la traficul de fiine umane nu reprezint o cauz justificativ, fapt
desemnat prin sintagma cu sau fr consimmntul acesteia (persoanei n.a.), deducndu-se
per a contrario c la celelalte fapte ndreptate mpotriva libertii persoanei (privarea de libertate,
internarea ntr-o instituie psihiatric) consimmntul victimei nltur rspunderea penal.
Printre modalitile tipice legale de ngrdire a libertii fizice a persoanei cu consimmntul
acesteia putem enumera: luarea unor msuri de securitate fa de anumite persoane (de exemplu,
pentru protecia martorilor, n condiiile Legii Republicii Moldova cu privire la protecia
martorilor sau a altor participani la procesul penal [78]), prin izolarea acestora ntr-o ncpere
provizorie; luarea unor msuri disciplinare de ctre prini fa de copiii si etc. n ultimul caz,
consimmntul copilului reflect a priori voina prinilor, nfietorilor sau a tutorilor. Relevante
sunt i prevederile art.28 din Legea Republicii Moldova privind sntatea mental [74], care direct
indic c internarea sau spitalizarea n staionarul de psihiatrie este posibil fr liberul
consimmnt al persoanei care sufer de tulburari psihice sau al reprezentantului ei legal, n
calitate de msur excepional care nu sufer amnare, cu respectarea condiiilor prevzute de
lege, pna la emiterea hotarrii judectoreti. De aici rezult c consimmntul persoanei n
asemenea cazuri are caracterul unei circumstane care nltur rspunderea penal.
Dei n cazul infraciunii de sclavie i condiii similare sclaviei (art.167 CP RM) nu este
expres prevzut irelevana consimmntului, aceasta se deduce, n cazul formei de exprimare a
laturii obiective determinarea unei persoane s se angajeze sau s rmn n raport de concubinaj
sau cstorie, din metodele specifice ale acesteia, care se concretizeaz n nelciune,
constrngere, violen fizic sau psihic, iar n cazul celorlalte dou forme de exprimare a laturii
obiective punerea unei persoane n condiii n care o alt persoan exercit stpnire asupra
acesteia i inerea unei persoane n condiii n care o alt persoan exercit stpnire asupra
acesteia

irelevana consimmntului se explic att prin incidena unui interes general al

societii, ct i prin interesul internaional.


88

Nu exist careva ngrdiri n ceea ce privete disponibilitatea persoanei de cinstea i onoarea


sa. Dei legea penal a Republicii Moldova nu instituie o protecie real a acestor valori, ci doar
una declarativ, fapt marcat prin inexistena unei infraciuni n Capitolul III al Prii Speciale a
Codul penal, aceasta n pofida denumirii Capitolului Infraciuni contra libertii, cinstei i
demnitii persoanei (sublinierea ne aparine n.a.), sunt state n care cinstea i demnitatea
persoanei se afl printre valorile sociale ocrotite de legea penal care au un caracter aplicativ.
Astfel de valori sunt protejate de Codul penal al Federaiei Ruse. Cu referire la disponibilitatea
persoanei de aceste drepturi, n literatura de specialitate rus [122, p.14; 138, p.70] s-a susinut c
consimmntul victimei de a-i fi lezat onoarea i demnitatea prin svrirea fa de ea a
calomniei (art.129 CP FR) sau insultei (art.130 CP FR) constituie fundamentul recunoaterii
acestor fapte ca fiind legale. Reieind, ns, din natura obiectiv-subiectiv a urmrilor ce rezult
din atentatele asupra demnitii i onoarei persoanei, pare a fi lipsit de sens invocarea
consimmntului persoanei de a i se aduce atingere acestor valori. Aceasta deoarece demnitatea i
onoarea persoanei reprezint un concept complex, format dintr-o simbioz care include elementul
subiectiv contientizarea de ctre titular a propriei demniti i elementul obiectiv aprecierea
pozitiv a demnitii de ctre teele persoane. Prin comparaie, natura consimmntului asupra
atentatelor ce vizeaz sntatea nu exclude cauzarea daunelor fizice. Modificarea strii fizice n
acest caz este realizat obiectiv, ceea ce nu putem invoca n cazul atentatelor asupra demnitii i
onoarei persoanei. Aceasta deoarece exist o alt natur a voinei n ultima ipotez. Dac exist
consimmntul titularului de a fi svrite fa de el fapte care l njosesc, acestea nu pot fi
considerate ca fiind infracionale, din considerentul inexistenei gradului de prejudiciabilitate i,
drept consecin, nu exist infraciune. Astfel privite lucrurile, este chiar alogic de a vorbi despre
consimmnt la cauzarea de daune demnitii i onoarei persoanei; mai corect ar fi s operm cu
categoria de consimmnt al persoanei la svrirea fa de ea a unor fapte obiectiv njositoare.
Totodat, pentru ca consimmntul persoanei la svrirea fa de ea a unor fapte obiectiv
njositoare s nlture rspunderea penal, este necesar ca titularul valorii respective s fie un
simplu cetean, nu ns o persoan exponent al unei autoriti; or, cea din urm situaie ar impune
o lezare a unui interes colectiv, nu a unui privat.
ntr-un alt context, ordinea juridic acord disponibilitate individului i asupra libertii
sexuale i inviolabilitii sexuale, aceste valori fiind scoase de sub tutela penal a statului n cazul
manifestrii de voin.
n literatura de specialitate romn [95, p.216-217] se susine c n cazul infraciunilor
contra libertii sexuale consimmntul victimei poate fi considerat drept cauz justificativ doar
n acele mprejurri calificate ale violului, n care se poate dovedi c victima a fost de rea-credin
89

i a consimit s aib raport sexual, pe care l-a disimulat n viol, precum i n cazul hruirii
sexuale.
n acelai context, Curtea European a Drepturilor Omului a evideniat, ntr-o serie de cauze
examinate [46; 87; 88], faptul c sexualitatea este un element esenial al vieii private, n
accepiunea art.8 al Conveniei Europene. Referindu-se la relaiile ntre homosexuali, Curtea a
decis c prevederile legale care incrimineaz relaiile homosexuale n cazul n care acestea sunt
desfurate n privat i cu consimmntul celor implicai reprezint o nclcare a dreptului la viaa
privat.
Astfel, n conjunctura realizrii libertii sexuale, consimmntul la aciuni sexuale cu o
persoan determinat nltur caracterul penal al faptei, ca efect al autodeterminrii persoanei n
planul satisfacerii nevoilor sexuale, n lipsa unor abuzuri i agresiuni. n aceeai ordine de idei,
impactul juridico-penal al consimmntului asupra libertii sexuale este diferit de cel al
semnificaiei pe care o comport voina formal a unor persoane de a li se aduce atingeri
inviolabilitii sexuale. Aceasta deoarece atentarea la valoarea social inviolabilitatea sexual
nu va mpiedica n principiu constituirea faptei ca infraciune, chiar dac ar exista formal voina
persoanei, din considerentul imposibilitii de a-i exprima consimmntul, fie c este persoan
iresponsabil, fie c este minor. n cel din urm caz, consimmntul acordat pentru ntreinerea
raporturilor sexuale va influena ncadrarea juridic a faptei, motiv pentru care va fi incident nu
art.171 CP RM Violul, ci infraciunea de raport sexual cu o persoan care nu a mplinit vrsta
de 16 ani (174 CP RM). Aici apare ntrebarea: care este vrsta de la care persoana ar avea
posibilitatea de a-i exprima consimmntul la raport sexual ori de cnd apare dreptul la libertate
sexual? Rspunsul de aceast dat parvine de la legiuitor. Reieind din prevederile art.174
CP RM, voina persoanei la raport sexual ncepnd cu vrsta de 16 ani exclude rspunderea penal
a partenerului. n acelai context, nu cunoatem care este limita minim de vrst n conformitate
cu care un consimmnt ar putea influena ncadrarea juridic a faptei. n literatura de specialitate
a Republicii Moldova [18, p.176] s-a susinut c exist un consimmnt aparent n cazul copiilor
de vrst fraged (de regul, de 5-6 ani), care const n nempotrivirea victimei din cauza
nenelegerii semnificaiei celor ntmplate, motiv pentru care nu are nici o relevan juridic acest
consimmnt aparent. Fptuitorul fiind contient de acest fapt va rspunde n conformitate cu
art.171 alin.(3) lit.b) CP RM Violul unei persoane minore n vrst de pn la 14 ani sau cu
art.172 alin.(3) lit.a) CP RM Aciuni violente cu caracter sexual svrite asupra unei persoane
despre care se tie cu certitudine c nu a atins vrst de pn la 14 ani. n continuarea viziunii
sale, acelai autor S.Brnz, ntr-un alt studiu tiinific susine c se va realiza componena
infraciunii prevzute la art.174 CP RM numai dac actul sexual corespunztor a fost perceput
90

adecvat de ctre victim ..., cu alte cuvinte dac a avut discernmnt. Cu ct mai redus este
vrsta victimei cu att crete posibilitatea inexistenei discernmntului. De aceea, urmeaz a se
stabili n concret, de la caz la caz, dac victima a avut sau nu discernmnt, fr a se putea fixa n
mod abstract, pe cale doctrinar sau judiciar, o limit minim a vrstei acesteia, ca element de
referin [17, p.7].
Totui, disponibilitatea persoanei de libertatea sa sexual nu poate fi transformat n dogm,
deoarece att legea penal a Romniei (art.203), ct i cea a Republicii Moldova (art.201)
neglijeaz consimmntul la raporturi sexuale ntre rude pe linie dreapt pn la gradul trei
inclusiv, precum i ntre rude pe linie colateral (frai, surori). Aceasta se datoreaz, potrivit
opiniilor majoritare [44, p.377], necesitii de a proteja sntatea moral i bazele familiei, pe de o
parte, iar, pe de alt parte, protejrii sntii fiziologice i fondului biologic al societii.
ntr-o alt opinie [105, p.470-471], incriminarea faptei de incest a fost determinat n primul
rnd de onoarea i dezgustul provocat n societate de relaiile sexuale comise ntre rude apropiate,
fondul biologic aprnd doar ca obiect juridic secundar. n acest sens, n literatura de specialitate
s-a artat, n mod corect, c la stabilirea calitii de subiect al incestului [18, p.317] se are n
vedere nu numai rudenia de snge, dar i rudenia asimilat (prin adopie), commixtio sanguinis
nereprezentnd o condiie esenial a incestului.
n consecin, este evident c incestul reprezint o infraciune care aduce atingere moralei
societii, n general, i, n special, relaiilor din cadrul familiei, nucleu de baz al colectivitii,
fapt dedus i din opiunea legiuitorului moldovean de a amplasa componena de incest la Capitolul
VII al Prii Speciale a Codului penal Infraciuni contra familiei i minorilor.
O alt faet a problemei ridicate o reprezint drepturile constituionale ale cetenilor. n
principiu, lezarea drepturilor constituionale cu consimmntul persoanei titulare, de regul,
mpiedic constituirea infraciunii. Aceast regul este incident n acele cazuri cnd se atenteaz
nemijlocit asupra dreprturilor i libertilor constituionale individuale ale persoanei. Astfel,
legislaia Republicii Moldova nu ngrdete mputernicirile persoanei asupra inviolabilitii vieii
personale, fapt dovedit prin utilizarea expres n art.177 CP RM nclcarea inviolabilitii vieii
personale a sintagmei fr consimmntul ei (victimei n.a.), unde lipsa de consimmnt se
prezum, pn la proba contrar. Aceeai stare de lucruri evoc i putina de a dispune de
inviolabilitatea propriului domiciliu (art.179 CP RM Inviolabilitatea domiciliului), precum i
facultatea de a decide asupra dreptului de autor sau asupra drepturilor conexe (art.185 CP RM
nclcarea dreptului de autor i a drepturilor conexe; art.185 CP RM nclcarea dreptului
asupra obiectelor de proprietate industrial). Natura faptelor n aceste cazuri se particularizeaz
prin aceea c consimmntul nltur caracterul socialmente periculos: exist consimmnt nu
91

exist nclcare, lipsete consimmntul fapta automat dobndete caracter infracional. Dac
ns, n rezultatul faptei de lezare a drepturilor constituionale cu consimmntul persoanei
titulare, se aduce atingere i ordinii constituionale n ansamblu, voina titularului valorii sociale
ocrotite nu are nici o relevan juridico-penal.
Semnificaia juridico-penal a consimmntului victimei n ipoteza atentrii asupra
intereselor familiei i minorilor se manifest n dependen de orientarea concret asupra unuia
dintre aceste obiecte. Printre atentatele asupra intereselor familiei, consimmntul persoanei
mpiedic constituirea faptei ca infraciune doar n cazul divulgrii secretului adopiei, infraciune
pevzut la art.204 CP RM. Aceasta rezult din nsi dispoziia incriminrii divulgarea
secretului adopiei contrar voinei adoptatorului (sublinierea ne aparine n.a.). n toate celelalte
cazuri consimmntul rmne fr relevan juridico-penal. n ceea ce privete consimmntul
minorului de a-i fi lezate interesele personale, putem susine, fr careva rezerve, c voina acestor
categorii

de persoane nu

mpiedic constituirea

faptei ca

infraciune. Manifestarea

consimmntului de a comite o infraciune sau comiterea unor fapte imorale (ceretorie, jocuri de
noroc, desfru etc.) nu nltur rspunderea penal a persoanei majore (art.208 CP RM). Aceasta
se explic, n primul rnd, prin faptul c consimmntul trebuie s provin de la persoana cu
discernmnt, iar, n al doilea rnd, prin necesitatea de realizare a dezvoltrii sociale, spirituale i
morale a minorului.
n privina drepturilor patrimoniale, reieind din faptul c acestea nu prezint o imediat
utilitate social n coroborare cu ideea c acestea sunt recunoscute de stat n primul rnd pentru a
asigura confortul individului, apreciem c drepturile patrimoniale sunt disponibile. n principiu, n
virtutea atributului de dispoziie, orice proprietar poate consimi ca bunul su s fie distrus de un
ter. Aceast viziune a fost mprtit i n literatura de specialitate sovietic, relevant fiind
opinia lui .. [148, p.417]: Dreptul proprietarului de a nstrina proprietatea n lipsa
ilegalitii aciunilor sale, ndreptate spre distrugerea sau deteriorarea bunurilor, presupune c
consimmntul la asemenea aciuni nltur ilegalitatea i,

implicit, caracterul periculos al

faptei. n literatura de specialitate romn, relevana juridico-penal a consimmntului se


justific, conform opiniei unor autori [54, p.85], prin faptul c dac legea ar incrimina distrugerea
bunului de ctre nsui proprietarul, consimmntul su ar fi ineficient ntr-o asemenea situaie.
Nu putem fi de acord cu aceast invocare; or, omorul intenionat ar trebui s fie i el justificat, n
msura n care tentativa la sunucidere nu este incriminat de legea penal. Natura
consimmntului ca o circumstan care mpiedic constituirea faptei ca infraciune se
fundamenteaz, n acest caz, pe ideea realizrii de ctre proprietar a unuia dintre drepturile sale a
dreptului de a dispune de proprietate dup propria voin.
92

De la regula disponibilitii de

drepturile patrimoniale sunt i excepii. Acestea vizeaz situaia cnd n principal este lezat un
interes strin sau un interes public. Bunoar, n situaia n care bunul nu ar fi proprietatea
exclusiv a unei persoane (proprietate comun pe cote-pri sau n devlmie), consimmntul
acesteia nu ar fi valabil, ntruct drepturile tuturor coproprietarilor se ntlnesc pe ultima
particul din cele ce compun acel bun i nici unul dintre ei nu este titular exclusiv al unei
fraciuni materiale din bun [10, p.168-169].
Va fi atins un interes strin, susine .. [155], i atunci cnd cu consimmntul
proprietarului este incendiat casa, deoarece aceast modalitate de distrugere a bunului prezint
pericol pentru alte construcii alturate care aparin cu drept de proprietate altor persoane.
Considerm c n acest caz, prin metoda de operare, se aduce atingere i interesului public, nu
numai prin existena pericolului de a fi distruse alte bunuri alturate, dar, mai cu seam, aceast
irelevan este dictat de necesitatea proteciei mediului nconjurtor.
De asemenea va fi lezat un interes strin atunci cnd cu consimmntul proprietarul va fi
distrus un bun asigurat n vederea obinerii ilegale a sumei asigurate. Din aceste considerente, are
dreptate Ig.Botezatu [13, p.109-110] cnd afirm c, deoarece distrugerea sau deteriorarea
bunurilor se face n scopul ncasrii frauduloase a sunei asigurate, aciunea asiguratului nu mai
poate fi considerat exercitare ndreptit a dreptului de dispoziie (ca atribut al dreptului de
proprietate), cci nu este legal; or, proprietarul are dreptul s exercite fa de bunurile sale orice
aciuni care nu contravin legii. Mai mult ca att, acest consimmnt al titularului valorii sociale
ocrotite de legea penal genereaz pentru acesta i o represiune penal, n virtutea ntrunirii
elementelor constitutive ale infraciunii de escrocherie (art.190 CP RM), iar cel care a acionat n
baza consimmntului proprietarului i a distrus sau deteriorat bunul va rspunde n dependen
de elementul subiectiv. Respectiv, dac executorul actelor de distrugere sau deteriorare cunoatea
intenia proprietarului, voina celui din urm nu va avea efect justificativ, excepie fiind doar cazul
n care s-a acionat n lipsa cunotinei de cauz despre adevrata intenie a proprietarului. Un alt
argument forte privind invalidarea consimmntului n situaia descris poate fi i alegaia,
potrivit creia consimmntul titularului de a i se aduce atingere proprietii sale nu trebuie s
constituie mijloc de comitere a unei alte infraciuni.
Analiznd cele menionate mai sus, putem concluziona c, reieind din natura sociojuridic a
consimmntului persoanei de a dispune de drepturile sale patrimoniale, acesta va avea relevan
i, ca efect, voina titularului valorii sociale ocrotite de legea penal va mpiedica constituirea
faptei ca infraciune, dac vor fi ntrunite urmtoarele condiii cumulative: manifestarea de voin
vizeaz doar acele bunuri, care exclusiv aparin cu drept de proprietate titularului valorii sociale
ocrotite de legea penal; mijloacele de dispunere de bunurile sale nu trebuie s creeze pericolul
93

cauzrii de daune sau s lezeze nemijlocit interesele terelor persoane sau interesele publice;
consimmntul titularului de a i se aduce atingere proprietii sale nu trebuie s constituie mijloc
de comitere a unei alte infraciuni.
ntru-un alt context, consimmntul victimei va fi inoperant n cazul unor acte a cror
incriminare vizeaz protejarea statului, a umanitii, a autoritilor publice, a intereselor generale
ale societii. Este cazul infraciunilor contra pcii i securitii omenirii, infraciunilor de rzboi
(Capitolul I al Prii Speciale a Codului penal al Republicii Moldova); infraciunilor contra
securitii publice i a ordinii publice (Capitolul XIII al Prii Speciale a Codului penal al
Republicii Moldova); infraciunilor contra justiiei (Capitolul XIV al Prii Speciale a Codului
penal al Republicii Moldova); infraciunilor contra autoritilor publice i a securitii de stat
(Capitolul XVII al Prii Speciale a Codului penal al Republicii Moldova) etc.
n aceast ordine de idei, interzicerea infraciunilor consensuale, adic a acelor infraciuni
n care activitatea incriminat este rezultatul nelegerii dintre fptuitor i persoana mpotriva
creia se ndreapt fapta prejudiciabil i nici o alt persoan nu sufer un rezultat direct, poate fi
motivat de faptul c, dei exist o nelegere ntre pri, totui vtmarea adus de activitatea
respectiv este att de important, nct fundamenteaz incriminarea. n acelai timp, interzicerea
infraciunilor consensuale echivaleaz cu o reducere a libertii.
n cele din urm, conchidem c recunoaterea efectului justificativ al consimmntului
victimei se realizeaz difereniat n funcie de categoria de infraciuni, de natura interesului ocrotit
de legea penal, dar, deopotriv, i de persoana victimei. Astfel, consimmntul titularului valorii
sociale ocrotite va avea relevan juridico-penal n msura n care, prin acordul su de a-i fi lezate
anumite interese protejate de legea penal, nu se aduce atingere unui interes public. De aceea, un
drept subiectiv, cum este dreptul la via, sntate, integritate fizic sau psihic, libertate etc.,
acoper n principiu pentru titularul su facultatea de a-l exercita, de a dispune de el. Totodat,
legea penal traseaz o limit dincolo de care libertatea devine abuziv. Deoarece ngduina legii
nu poate fi arbitrar, implicnd activiti n cadrul crora titularul valorii sociale ocrotite i poate
manifesta consimmntul, conchidem c exercitarea interesului personal determinant al
comportamentului victimei, n contextul legii penale a Republicii Moldova n vigoare, poate
influena ncadrarea juridic a faptei, poate constitui circumstan de individualizare a pedepsei ori
de exonerare de rspundere penal sau chiar poate s mpiedice constituirea faptei ca infraciune.

94

2.4. Concluzii la Capitolul 2


Fcnd o generalizare asupra investigaiei referitoare la conceptul, natura juridic i
particularitile consimmntului victimei n dreptul penal substanial, precum i la condiiile de
valabilitate a consimmntului victimei, dar i la limitele acestuia n sfera de reglementare
juridico-penal, conchidem urmtoarele:
1) Sub aspect juridico-penal, consimmntul victimei reprezint expresia unei decizii
valabil exprimate a titularului valorii sociale ocrotite de legea penal, care intervine ntre
atitudinea psihic a victimei i cea a fptuitorului, ca cel din urm s comit activiti interzise n
principiu de legea penal asupra intereselor primei, acceptnd prin aceasta i efectul produs prin
conduita fptuitorului, ca form a valorificrii drepturilor subiective civile, pe de o parte, i ca o
form de manifestare a caracterului dispozitiv n dreptul penal substanial, pe de alt parte.
2) Indiferent de tratamentul doctrinar, dar i juridico-penal: de cauz justificativ, cauz care
nltur caracterul penal al faptei ori de cauz care mpiedic constituirea faptei ca infraciune sau
chiar evolund drept temei de liberare de rspundere penal, instituia consimmntului victimei
reprezint un barometru de soluionare a chestiunii privind tragerea la rspundere penal a
persoanelor care au cauzat daune de natur fizic, psihic, patrimonial drepturilor i libertilor
persoanei care i-a exprimat consimmntul la aceste fapte.
3) Linia de demarcare dintre cauzele justificative i cauzele care nltur caracterul penal al
faptei rezid n temeiul de excludere a infraciunii. In concreto, n ipoteza cauzelor justificative,
fapta nu constituie infraciune, deoarece, obiectiv, este permis n raport cu ordinea juridic n
ansamblu, pe cnd n situaia cauzelor care nltur caracterul penal al faptei conduita concret nu
constituie infraciune, lipsind procesele psihice ale vinoviei, procese care se evalueaz distinct.
4) Din punct de vedere al naturii juridice exacte, considerm c consimmntul victimei are
semnificaia unei cauze de eliminare a elementului formal al infraciunii, fapt care certific
denumirea de cauz sau fapt justificativ, fiind o manifestare a unei forme de depenalizare
judiciar n favoarea recunoaterii extensibile a aciunii faptului ndreptit.
5) n legislaia penal contemporan nu exist o soluie unitar de reglementare a instituiei
consimmntului victimei. n acest sens, distingem dou categorii de modele: modelul I
reglementarea consimmntului victimei drept cauz general justificativ (CP italian, portughez,
coreean); modelul II reglementarea consimmntului victimei drept cauz justificativ parial
sau special (CP spaniol, german).
6) De lege lata, legiuitorul Republicii Moldova a soluionat necesitile legate de
consimmnt prin: a) modul de formulare a normelor de incriminare, motiv pentru care
consimmntul victimei ori absena acestuia ndeplinete funcia de semn constitutiv al laturii
95

obiective; b) dispoziii speciale prevzute n Partea Special a Codului penal (de exemplu, alin.(5)
art.212 CP RM); c) lsarea pe seama doctrinei i jurisprudenei de a soluiona n cazuri concrete
relevana voinei victimei.
7) Drept condiii de valabilitate a consimmntului victimei n dreptul penal substanial
apar: consimmntul trebuie s provin de la titularul valorii sociale ocrotite de legea penal, cu
excepia cazurilor prevzute expres de lege; titularul valorii sociale ocrotite trebuie s aib
capacitate de consimmnt; consimmntul trebuie s fie benevol; consimmntul trebuie s
vizeze un interes de care titularul valorii sociale ocrotite poate dispune n mod liber;
consimmntul trebuie s fie actual; consimmntul trebuie s fie determinat; consimmntul
trebuie emis n stare de angajament juridic; consimmntul victimei s nu constituie el nsui o
fapt penal sau o participaie la fapta penal; consimmntul trebuie s fie exteriorizat i
cunoscut fptuitorului.
8) Instituia consimmntului victimei n dreptul penal substanial comport urmtoarele
particulariti:
- incidena consimmntului victimei se ntinde att ct ine permisiunea titularului valorii
sociale ocrotite de legea penal de a i se aduce atingere unui interes individual;
- recunoaterea efectului justificativ al consimmntului victimei se realizeaz difereniat,
n funcie de categoria de infraciuni, de natura interesului ocrotit de legea penal i de persoana
victimei;
- spre deosebire de alte cauze conexe, consimmntul victimei nltur nsui caracterul
ilicit al faptei, aceasta devenind licit;
- ca efect al licitii faptei comise n virtutea existenei unui consimmnt al victimei, fa
de fptuitor nu vor fi aplicabile sanciuni penale, nici chiar civile;
- efectele aplicabile fa de autorul unei fapte prejudiciabile care a acionat sub imperiul
consimmntului victimei se rsfrng i asupra participanilor n persoana complicelui sau
instigatorului;
- n ipoteza existenei unui consimmnt valabil exprimat al victimei, se exclude legitima
aprare; astfel, aplicarea violenei fa de persoana care distruge un bun cu acordul proprietarului
acestuia va avea un caracter injust;
- depirea limitelor instituiei consimmntului victimei atage dup sine incidena
caracterului de antijuridicitate.
9) Consimmntul titularului valorii sociale ocrotite de legea penal va avea relevan
juridico-penal n msura n care, prin acordul su de a-i fi lezate anumite interese protejate de
legea penal, nu se aduce atingere unui interes public.
96

3. DIMENSIUNI JURIDICO-PENALE ALE CONSIMMNTULUI VICTIMEI


3.1. Relevana consimmntului victimei la ncadrarea juridic a faptei
Individualizarea rspunderii persoanei care a comis fapta prejudiciabil sub influena
comportamentului victimei trebuie s se fundamenteze nu doar pe criteriul comportamentul
victimei i consecinele ce decurg din svrirea faptei, dar i pe aprecierea acestor mprejurri
(circumstane) de ctre fptuitor, deoarece contientizarea caracterului comportamental al
victimei, de rnd cu interdependena naturii psihice, reflect o influen esenial asupra laturii
subiective a infraciunii [147, p.119].
n literatura de specialitate [121, p.16], comportamentul victimei este convenional mprit
n: comportament pasiv, comportament activ i comportament neutru. n acelai timp, n concepia
autorului . [139, p.15], comportamentul victimei trebuie recunoscut ca o categorie
obiectiv, independent de atitudinea subiectiv a acesteia fa de conduita sa. ntr-adevr,
consimmntul persoanei de a i se aduce atingere propriilor sale interese prin comiterea fa de ea
a unei infraciuni poate evolua n calitate de factor provocator n cadrul activitii infracionale,
motiv pentru care ar fi incident un comportament negativ al victimei. Nu putem, ns, s
recunoatem valabil neglijarea atitudinii subiective a victimei care a consimit cauzarea unor
daune intereselor sale ocrotite de legea penal. Dat fiind caracterul tridimensional, complex al
materiei, n cele ce urmeaz ne vom axa investigaia nu doar asupra aspectelor obiective, dar i
asupra factorului volitiv al comportamentului victimei i influenei acestuia asupra ncadrrii
juridice a faptei.
O analiz atent a incriminrilor din Partea Special a Codului penal al Republicii Moldova
ne permite s facem urmtoarea constatare: consimmntul victimei (condiia pozitiv), ca i lipsa
de consimmnt (condiia negativ), pot fi semne constitutive ale unor componene de infraciuni
determinate. Din aceste considerente, comportamentul victimei ca determinant al semnificaiei
juridico-penale a faptei, precum i ca form de manifestare n timpul svririi unei fapte
prejudiciabile, poate fi luat n consideraie la ncadrarea juridic a faptei.
Din punct de vedere tehnico-legislativ, distingem dou abordri ale prezenei sau lipsei
consimmntului victimei: consacrarea expres sau explicit a condiiei pozitive / negative n
norma de incriminare i consacrarea implicit, sau deductiv.
Dac o incriminare concret cuprinde expres n descrierea faptei cerina lipsei
consimmntului persoanei care ar avea dreptul s dispun de valoarea social protejat de legea
penal, atunci condiia negativ apare ca un semn obligatoriu al laturii obiective, fiind reflecia
circumstanei care are o natur explicit n norma de incriminare. O astfel de concepere a
97

lucrurilor, aa cum am statuat i n alte publicaii tiinifice [64, p.195], este ntlnit ntr-o serie
de incriminri din Codul penal al Republicii Moldova: efectuarea fecundrii artificiale sau
implantarea embrionului fr consimmntul pacientei (art.161); nclcarea inviolabilitii vieii
persoanale (art.177); violarea de domiciliu (art.179); nclcarea dreptului de autor i a drepturilor
conexe (alin.(1) lit.g) i alin.(3) art.1851); nclcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate
industrial (art.1852); divulgarea secretului adopiei (art.204); introducerea ilegal intenionat n
organismul altei persoane, mpotriva voinei acesteia, a substanelor narcotice, psihotrope sau a
analoagelor acestora (art.2176) etc.; or, n coninutul constitutiv al incriminrilor enumerate
legiuitorul folosete sintagma fr consimmntul persoanei (art.177, art.179) ori
echivalentele acesteia: mpotriva / contrar voinei persoanei (art.204, art.2176); fr acordul
titularului de drepturi asupra operei (alin.(1) lit.g) art.1851).
Totui, n unele cazuri, dei nu exist o consacrare expres a lipsei de consimmnt,
condiia constitutiv este dedus din nsi norma de incriminare. Bunoar, n cazul infraciunii
de constrngere a persoanei la prelevarea organelor sau esuturilor (art.158 CP RM), condiia
lipsei de consimmnt este formulat indirect, prin folosirea expresiei constrngerea persoanei
svrit prin aplicarea violenei sau cu ameninarea aplicrii ei. La fel a procedat legiuitorul
cnd a descris fapta de viol (art.171 CP RM) i aciuni violente cu caracter sexual (art.172
CP RM). Tocmai aciunile adiacente ale violului i ale aciunilor violente cu caracter sexual
constrngerea fizic, constrngerea psihic a persoanei sau profitarea de imposibilitatea acesteia
de a se apra ori de a-i exprima voina presupun lipsa consimmntului la raport sexual ori la
homosexualitate sau la satisfacerea poftei sexuale n forme perverse. Aici nu putem trece cu
vederea precizarea de la alin.(3) pct.2 al Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii
Moldova nr.17/2005 [60], potrivit creia aciunile persoanei, prin care a obinut consimmntul
victimei (femeii) la un raport sexual sau la satisfacerea poftei sexuale n forme perverse prin
nelciune sau abuz de ncredere (de exemplu, promisiunea mincinoas de cstorie) nu pot fi
considerate ca infraciuni mpotriva libertii sau inviolabilitii sexuale. Analiznd condiiile de
valabilitate a consimmntului victimei n dreptul penal, cercetare pe care am ntreprins-o n
paragraful 2.2 al tezei, am statuat asupra faptului c consimmntul nu trebuie s fie alterat printrun viciu de consimmnt; or, tocmai nelciunea sau abuzul de ncredere atrage atare efect. Dac
ne conducem dup regula potrivit creia consimmntul viciat se echivaleaz cu lipsa
consimmntului, ar trebui s invalidm cele statuate n alin.(3) pct.2 al Hotrrii Plenului CSJ a
RM nr.17/2005. ns, aceast invalidare ar fi incorect, deoarece nu este suficient ca raportul
sexual ori homosexualitatea sau satisfacerea poftei sexual n forme perverse s fie comise fr
consimmnt, pentru a ncadra fapta ca viol sau ca aciuni violente cu caracter sexual. Aceasta
98

deoarece aciunile adiacente ale violului i ale aciunilor violente cu caracter sexual sunt
exhaustive i limitative, iar o eventual lrgire a acestora ar afecta grav principiul legalitii. De
aici i concluzia: lipsa de consimmnt (condiia negativ) se deduce din nsi norma de
incriminare, reieind din anumite expresii, temeni sau locuiuni; ns, pentru o ncadrare juridic
corect a faptei se vor lua n consideraie toate elementele constitutive, deoarece lipsa de
consimmnt ca cerin a coninutului constitutiv al infraciunii nu poate exista independent de
celelalte semne subiective i obiective obligatorii.
De asemenea, lipsa consimmntului poate fi dedus din norma de incriminare n legtur
cu enumerarea expres de ctre legiuitor a viciilor de consimmnt. Este cazul art.173 CP RM,
adic hruirea sexual, n care ameninarea, constrngerea sau antajul indic asupra evolurii
lipsei de consimmnt (condiia negativ) drept semn obligatoriu al laturii obiective. Lista
componenelor de infraciune n care lipsa de consimmnt este implicit dedus din norma de
incriminare poate fi continuat cu: art.247 CP RM, adic constrngerea de a ncheia o tranzacie
sau de a refuza ncheierea ei; art.272 CP RM, adic constrngerea lucrtorului din transportul
feroviar, naval, aerian sau auto de a nu-i ndeplini obligaiile de serviciu; art.309 CP RM, adic
constrngerea de a face declaraii; art.314 CP RM, adic constrngerea de a face declaraii
minciunoase, concluzii false sau traduceri incorecte ori de se eschiva de la aceste obligaii etc.
Care va fi consecina juridico-penal n ipoteza n care va exista un consimmnt, n timp ce
coninutul constitutiv al infraciunii invoc condiia constitutiv lipsa de consimmnt?
Rspunsul la acest ntrebare l gsim n literatura de specialitate francez [39, p.563]: existena
consimmntului, n cazul infraciunilor n care lipsa de consimmnt al victimei apare ca
element constitutiv al incriminrii, conduce la inexistena infraciunii. Aceast soluie a fost
dezvoltat n studiul componenei de infraciune constrngerea persoanei la prelevarea organelor
sau esuturilor [50, p.84], unde a fost statuat ideea, potrivit creia nu va putea fi operant
componena prevzut la art.158 CP RM, dac exist consimmntul liber exprimat i neviciat al
donatorului, chiar i n lipsa respectrii altor condiii impuse de lege, cum ar fi: lipsa autorizrii
actului de prelevare de ctre Comisia independent de avizare (art.20 al Legii Republicii Moldova,
nr.42-XVI/2008, privind transplantul de organe, esuturi i celule umane), din simplul motiv c
constrngerea presupune determinarea unei persoane la o conduit pe care persoana nu o dorete,
conduit ce nu corespunde convingerilor sale.
Exist ns componene de infraciuni la care condiia pozitiv reprezint un semn
obligatoriu al laturii obiective. Astfel, legea penal a Republicii Moldova atribuie
consimmntului victimei calitatea de semn constitutiv al infraciunii n cazul infraciunii de
eutanasie (art.148); provocare ilegal a avortului (art.159); efectuare ilegal a sterilizrii
99

chirurgicale (art.160); raport sexual cu o persoan care nu a mplinit vrsta de 16 ani (art.174) etc.
n cazul eutanasiei, condiia pozitiv este explicit, iar n cazul provocrii ilegale a avortului,
efecturii ilegale a sterilizrii chirurgicale i al raportului sexual cu o persoan care nu a mplinit
vrsta de 16 ani condiia pozitiv este implicit. Aici apare ca fireasc ntrebarea: dac n cazul
infraciunilor care se manifest prin constrngere este evident condiia negativ a
consimmntului victimei ca semn constitutiv al infraciunii, atunci care ar fi argumentele, n
lipsa unor prevederi exprese, precum c n ipoteza provocrii ilegale a avortului, efecturii ilegale
a sterilizrii chirurgicale sau raportului sexual cu o persoan care nu a mplinit vrsta de 16 ani ar
exista un consimmnt al victimei?
Problema ridicat poate fi explicat prin interpretarea sistematic a normelor juridicopenale. De vreme ce unul dintre indicatorii vtmrii intenionate grave a integritii corporale sau
a sntii este ntreruperea sarcinii (art.151 CP RM), ca fiind o consecin a vtmrii, iar n
cazul art.159 CP RM nsi fapta prejudiciabil se manifest prin ntreruperea cursului sarcinii,
trebuie s recunoatem c consimmntul victimei este linia de demarcare dintre cele dou
incriminri. Astfel, este pe deplin agreabil opinia profesorului S.Brnz, potrivit creia n
contextul infraciunii prevzute la art.159 CP RM se are n vedere numai ntreruperea cursului
sarcinii cu consimmntul femeii nsrcinate. Dac ea nu i-a dat consimmntul la avort, cele
comise trebuie calificate conform art.151 CP RM [18, p.123]. De altfel, i n literatura de
specialitate rus [122, p.14] s-a susinut c consimmntul victimei are menirea de a delimita
anumite infraciuni conexe, fcndu-se referire, n acest sens, la cele dou componene de
infraciune analizate de noi, care, conform Codului penal al Federaiei Ruse, sunt prevzute la
art.111 i la art.123.
Trebuie ns s recunoatem c, pentru a fi incident incriminarea prevzut la art.159
CP RM, nu este suficient doar existena consimmntului victimei. Este necesar s fie cumulat
voina femeii nsrcinate de a i se ntrerupe cursul sarcinii cu una dintre urmtoarele circumstane:
n cazul sarcinii ce depete 12 sptmni, n lipsa indicaiilor medicale, stabilite de Ministerul
Sntii (alin.(1) lit.c) art.159 CP RM); n cazul contraindicaiilor medicale pentru efectuarea unei
asemenea operaii (alin.(1) lit.d) art.159 CP RM); n condiii antisanitare (alin.(1) lit.e) art.159
CP RM), ori, n lipsa acestora, s fie incident locul comiterii faptei, i anume n afara instituiilor
medicale sau cabinetelor medicale autorizate n acest scop (alin.(1) lit.a) art.159 CP RM) sau
ntreruperea sarcinii s fie realizat de ctre o persoan care nu are studii medicale superioare
speciale (alin.(1) lit.b) art.159 CP RM).
Pentru demonstrarea existenei cerinei pozitive a consimmntului victimei n cazul
infraciunii de efectuare ilegal a sterilizrii chirurgicale, de asemenea vom face uz de prevederile
100

art.151 CP RM. Astfel, o interpretare sistematic a celor dou componene de infraciune ne


permite s afirmm c efectuarea ilegal a sterilizrii chirurgicale, svrit fr consimmntul
persoanei, trebuie ncadrat conform art.151 CP RM, dat fiind prezena indicatorului ncetarea
funcionrii unui alt organ, nu ns conform art.160 CP RM. Aceast constatare se impune mai cu
seam prin compararea sanciunilor corespunztoare prevzute de legiuitor pentru fapta
incriminat la alin.(1) art.151 CP RM Vtmarea intenionat grav a integritii corporale sau
a sntii, se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 10 ani i la alin.(1) art.160 CP RM
Efectuarea ilegal a sterilizrii chirurgicale, se pedepsete cu amend n mrime de pn la 200
u.c. .... Cu referire la infraciunea de raport sexual cu o persoan care nu a mplinit vrsta de 16
ani, susinem c semnul constitutiv al infraciunii consimmntul victimei, se deduce din
sintagma raport sexual altul dect violul.

Prin aplicarea aceleiai tehnici de interpretare

sistematic a normelor juridico-penale, excluznd aciunile adiacente ale violului, anume


constrngerea fizic, constrngerea psihic a persoanei sau profitarea de imposibilitatea acesteia
de a se apra ori de a-i exprima voina deducem c pentru aplicabilitatea art.174 CP RM este
necesar prezena unui consimmnt al persoanei care nu a mplinit vrsta de 16 ani.
Potrivit opiniei reputatului profesor S.Brnz [17, p.7-8], n cazul raportului sexual sau al
oricrui alt act de penetrare vaginal sau anal, exprimarea consimmntului de ctre victima care
nu a mplinit vrsta de 16 ani are un caracter dualist: 1) consimmntul univoc, presupunnd
discernmntul, la a crui temelie se poate afla curiozitatea victimei, interesul material sau atracia
sexual din partea ei; 2) consimmntul aparent, presupunnd lipsa discernmntului, care const
n nempotrivirea victimei, din cauz c ea nu nelege semnificaia celor ce i se ntmpl. Prima
ipotez este caracteristic infraciunii specificate la art.174 CP RM. Cea de-a doua ipotez este
valabil n cazul copiilor de vrst fraged. Consimmntul aparent al acestora nu are nici o
relevan juridic, iar fptuitorul este contient de acest fapt. De aceea, raportul sexual sau oricare
alt act de penetrare vaginal sau anal, svrit cu o persoan de vrst fraged, trebuie calificat
potrivit lit.b) alin.(3) art.171 sau lit.a) alin.(3) art.172 CP RM. n astfel de cazuri exist toi indicii
pentru a recunoate c fptuitorul a profitat de imposibilitatea victimei de a-i exprima voina.
Negnd consimmntul persoanei din cauza imaturitii necesare de a-i da seama de
semnificaia actului la care consimte, legiuitorul totui a difereniat rspunderea penal pentru
raportul sexual cu consimmntul persoanei care nu a mplinit vrsta de 16 ani de raportul sexual
svrit n lipsa unui astfel de acord. Caracterul diferenial se atest nu prin consacrarea faptelor
prejudiciabile indicate n norme incriminatorii distincte, dar tocmai n limitele sancionatorii
stabilite. Astfel c, pentru raportul sexual cu consimmntul persoanei care nu a mplinit vrsta
de 16 ani, pedeapsa indicat de legiuitor este nchisoare de pn la 5 ani, pe cnd n cazul
101

raportului sexual fr consimmntul persoanei care nu a mplinit vrsta de 16 ani, adic pentru
viol care presupune incidena circumstanei agravante prevzute la art.171 alin.(2) lit.b) cu buntiin asupra unui minor pedeapsa este nchisoare de la 5 la 12 ani.
Continund pe aceeai und de idei, relevant pentru studiul nostru este i pct.20 al Hotrrii
Plenului CSJ a RM nr.17/2005, potrivit cruia: Sub incidena art.175 CP RM se afl aciunile cu
caracter sexual (altele dect raportul sexual, homosexualismul sau lesbianismul) care au fost
comise cu consimmntul victimei (sublinierea ne aparine n.a.). n special, noiunea aciuni
perverse include: dezgolirea corpului sau a organelor genitale ale fptuitorului n prezena
victimei; dezgolirea corpului sau a organelor genitale ale victimei, nsoit de contemplarea, pipirea acestora; svrirea raportului sexual, a actului de homosexualism, lesbianism sau a altor
aciuni cu caracter sexual, n condiii anume ca victima s poat urmri aceste aciuni; discuiile cu
caracter obscen i cinic purtate cu victima referitor la viaa sexual; audierea mpreun cu victima
a nregistrrilor cu caracter pornografic; vizionarea mpreun cu victima a imaginilor de orice gen
cu acelai coninut; lecturarea mpreun cu victima a literaturii cu coninut pornografic etc.
n acelai timp, att raportul sexual cu o persoan care nu a mplinit vrsta de 16 ani, ct i
aciunile perverse, nu presupun doar acele aciuni ale fptuito rului, care sunt realizate cu
consimmntul victimei. Sub incidena art.174 CP RM i a art.175 CP RM intr i aciunile
svrite prin ameninarea persoanei de a-i distruge, deteriora sau sustrage bunurile, prin
nelciune sau abuz de ncredere sau prin orice alt gen de constrngere, cu excepia celei
specificate la art.171-173 CP RM.
Din cele statuate mai sus deducem c nsi circumstana ca semn obligatoriu al laturii
obiective prezena consimmntului victimei, face posibil corecta ncadrare juridic a faptei
comise. De aceea, nu va exista infraciunea de raport sexual cu o persoan care nu a mplinit vrsta
de 16 ani sau provocare ilegal a avortului, dac cerina pozitiv a existenei consimmntului
victimei nu va fi ndeplinit, motiv pentru care vor fi incidente alte prevederi ale legii penale,
precum violul sau vtmarea intenionat grav a integritii corporale sau a sntii. Aceast
denotaie o are i infraciunea de eutanasie.
Astfel, n literatura de specialitate a Republicii Moldova [112, p.129; 18, p.81] este unanim
acceptat opinia, potrivit creia consimmntul victimei este un semn obligatoriu n cazul
infraciunii de eutanasie, care a primit o consacrare legal n legea penal. Considerm c tocmai
condiia pozitiv a consimmntului victimei, care ndeplinete funcia de element constitutiv al
incriminrii, face posibil delimitarea infraciunii de eutanasie de alte fapte conexe, cum ar fi, spre
exemplu, infraciunea de omor intenionat (art.145 CP RM), desigur, dac sunt reinute i celelalte
cerine ale laturii obiective, ca: legtura dintre lipsirea de via a persoanei i maladia incurabil a
102

acesteia sau caracterul insuportabil al suferinelor fizice ale acesteia. Aceast concretizare se
impune mai cu seam reieind din necesitatea unei ncadrri juridice corecte; or, un consimmnt
singular, nefiind nsoit de una din urmtoarele circumstane: existena unei maladii incurabile sau
caracterul insuportabil al suferinelor fizice ale victimei, necesit o ncadrare n conformitate cu
prevederile alin.(1) art.145 CP RM.
n contextul abordrii consimmntului victimei ca semn obligatoriu al infraciunii de
eutanasie, nu putem trece cu vederea opinia care am surprins-o n literatura de specialitate romn
[54, p.83], prin care s-a susinut c, n acest caz, consimmntul victimei ndeplinete funcia de
atenuare a rspunderii penale care are o natur secundar, fcndu-se corespunztor referire la
vechile prevederi ale Codului penal romn din 1936 (abrogat), unde omorul comis la cererea
repetat a victimei (art.468) constituia o form atenuat a infraciunii de omor. Aceast viziune,
unic n felul su, are o valoare teoretico-tiinific inestimabil, deoarece, atenuarea rspunderii
penale n cazul infraciunii de eutanasie este direct proporional cu consimmntul sau dorina
victimei de a fi lipsit de via. n vederea argumentrii opiniei vizate mai sus, ndeosebi referitor
la natura secundar sau adiacent a acestei funcii, vom susine urmtoarele: rolul de atenuare a
rspunderii penale pe care l ndeplinete consimmntul victimei de a fi lipsit de via decurge
din funcia de semn constitutiv al laturii obiective. Dac nu ar exista consimmntul victimei de a
fi lipsit de via, nu s-ar ntruni semnele constitutive ale laturii obiective a art.148 CP RM i, pe
cale de consecin, nu s-ar putea reine infraciunea de eutanasie, fapt care ar conduce la
imposibilitatea atenurii rspunderii penale. Din aceste considerente, reieind, mai cu seam, din
specificul incriminrii faptei de eutanasie n legea penal a Republicii Moldova, considerm ca
principal funcie de semn constitutiv al laturii obiective pe care o are consimmntul victimei i,
ca facultativ, funcia de atenuare a rspunderii penale. De remarcat c compilarea celor dou
funcii pe care le poate ndeplini consimmntul victimei ntr-o singur norm incriminatorie este
exclusiv n legea penal a Republicii Moldova, fiind specific doar infraciunii de eutanasie.
n alt context, problema relevanei consimmntului victimei asupra ncadrrii juridice a
faptei impune, deopotriv, cercetarea unor incriminri n care consimmntul victimei face
posibil stabilirea momentului de consumare a infraciunii, aceasta, implicit, permind corecta
ncadrare juridic a faptei. n acest context, un interes deosebit l prezint art.208 CP RM
Atragerea minorilor la activitate criminal sau determinarea lor la svrirea unor fapte imorale.
n literatura de specialitate, semnificaia juridico-penal a consimmntului minorului de a
comite o infraciune n ipoteza atragerii minorilor la activitate criminal sau determinrii lor la
svrirea unor fapte imorale este departe de o viziune unilateral. Aceasta este condiionat de
complexitatea identificrii momentului consumativ al infraciunii prevzute la art.208 CP RM. De
103

altfel, i formularea utilizat n pct.16 al Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii
Moldova Cu privire la practica judiciar n cauzele penale privind minorii, nr.39 din 22.11.2004
[59], este una imprecis: Prin atragerea minorilor la activitatea criminal sau determinarea lor la
svrirea unor fapte imorale (art.208 Cod penal) se neleg:
a) aciunile ndreptate spre a-i provoca dorina minorului de a participa la svrirea unei sau
ctorva infraciuni, nsoite de aplicarea influenei fizice sau psihice, lovituri, asigurri de
nepedepsire, mguliri, ameninri, intimidri, nelciune, provocare a sentimentului de rzbunare,
invidie i alte ndemnuri josnice, darea de sfaturi despre locul i modul svririi infraciunii,
promisiunea de a acorda ajutor minorului n realizarea celor sustrase i altele;
b) aciunile de provocare a minorului s ntreprind unele fapte contrar normelor moralei
(ceretoria, jocuri de noroc, desfru etc.).
ntr-o prim viziune, infraciunea prevzut la art.208 CP RM se consider consumat din
momentul influenrii asupra minorului, indiferent dac acesta a svrit sau nu vreo infraciune
sau fapt imoral [18, p.336]. Aceeai poziie este mprtit i de autorii Comentariului Codului
penal al Republicii Moldova [9, p.425].

Ali autori [131, p.321] consider c infraciunea

analizat se consum din momentul apariiei la minor a inteniei de a comite o infraciune sau o
fapt imoral. n contrast, autorii rui . i . [128, p.27] susin c momentul
de consumare a acestei infraciuni este acel de obinere a consimmntului minorului, indiferent
de faptul dac cel din urm a comis sau nu aciunile la care i-a manifestat voina. Pornind de la
aceast alegaie, autorii citai consider c componena de infraciune de atragere a minorilor la
activitate criminal sau determinarea lor la svrirea unor fapte imorale este una material,
deoarece latura obiectiv este format din: fapta de atragere, consecina infracional
consimmntul minorului, precum i legtura de cauzalitate dintre fapta de atragere i obinerea
consimmntului minorului. Conceperea consimmntului victimei drept urmare imediat a
infraciunii de atragere a minorilor la activitate criminal sau determinarea lor la svrirea unor
fapte imorale ar genera incidena unei alte semnificaii a manifestrii de voin a victimei n norma
de incriminare, adic, pe lng evoluarea consimmntului victimei drept semn obligatoriu al
laturii subiective reprezentate de circumstana comiterii infraciunii, consimmntul victimei ar
mai ndeplini i rolul de semn obligatoriu al laturii obiective, ns de aceast dat fiind
reprezentat prin consecina infracional. Este ore corect o astfel de interpretare? Desigur c nu.
Aceasta deoarece infraciunea de atragere a minorilor la activitate criminal sau determinarea lor
la svrirea unor fapte imorale este o infraciune formal; or, norma de incriminare prevzut la
art.208 CP RM, precum i la art.150, la art.151 CP FR, nu nainteaz nici o cerin cu referire la
consecina infracional, aceste componene fiind construite dup regulile componenei formale.
104

De aceea, consemnm c, n linii generale, influenarea asupra minorului de a comite o infraciune


sau o fapt imoral nu exclude apariia la minor a inteniei de a comite o infraciune sau o fapt
imoral; dimpotriv, acestea se condiioneaz reciproc, dei nu n toate cazurile se suprapun. In
concreto, dac operm cu forma de exprimare a laturii obiective instigarea minorilor la
svrirea infraciunilor, este cert c simplul ndemn nu este suficient pentru realizarea instigrii.
Cu titlu obligatoriu, instigarea trebuie s aib ca rezultat luarea de ctre minor a hotrrii de a
comite o infraciune. Aceast hotrre de a svri sau de a participa la comiterea unei infarciuni,
n esen, reprezint o form voalat a manifestrii de voin a acestuia exprimat verbal sau
dedus din aciuni concrete. Determinnd aceast tez teoretico-practic, putem afirma c
consimmntul minorului de a comite o infraciune sau o fapt imoral, ca efect al atragerii
minorului la o activitate criminal, favorizeaz identificarea momentului de consumare a
infraciunii i, implicit, ncadrarea juridic a faptei, aceast fiind o mrejurare, nu ns o urmare
imediat.
Dat fiind asemnrile sub aspect de latur obiectiv dintre art.208 i art.209 CP RM, fr o
repetare inutil a materiei etalate, cele nuanate n legtur cu semnificaia manifestrii de voin a
victimei sunt valabile i n cazul atragerii minorilor la consumul ilegal de droguri, medicamente i
alte substane cu efect narcotizant.
Dintr-o alt perspectiv ni se prezint infraciunea de escrocherie. Doar n aparen exist un
consimmnt al victimei de a transmite bunurile sale ctre fptuitor. Ca atare, susine profesorul
S.Brnz [18, p.238], voina posesorului n acest caz nu este valabil i nici realizat n mod liber.
Or, voina posesorului este falsificat prin nelciune sau abuz de ncredere, urmrindu-se scopul
nu pur i simplu de a-l induce n eroare sau de a abuza de ncrederea acordat de el, ci de a-l
determina s participe volens-nolens n procesul de luare a bunurilor din propria-i posesie. n
continuarea alegaiei sale, acelai autor S.Brnz [18, p.282] susine c se lezeaz libertatea
manifestrii de voin concretizat n facultatea persoanei de a adopta n mod nestingherit decizii
privind dispunerea de bunurile care se afl n posesia ei. Toate aceste teze ne permit s
concluzionm c consimmntul victimei n cazul infraciunii de escrocherie are o natur
cvasibenevol, aceasta reprezentnd linia de demarcare dintre alte infraciuni adiacente, ca, de
exemplu, de cele prevzute la art.187 CP RM Jaf, la art.191 CP RM Delapidarea averii
strine etc.
Determinnd consecinele care decurg din funcia de semn constitutiv al laturii obiective pe
care o ndeplinete consimmntul victimei sau lipsa de consimmnt, ar trebui s elucidm i
problema extinderii sau interaciunii acestor consecine asupra circumstanelor agravante ale
incriminrii, desigur, dac ele exist. Reieind din specificul fiecrei componene de infraciune,
105

este dificil, dar i incorect de a elabora o regul cu caracter general. Aceasta se poate explica prin
urmtoarele exemple: n cazul introducerii ilegale intenionate n organismul altei persoane,
mpotriva voinei acesteia, a substanelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor acestora (art.2176
CP RM), eventual, consimmntul acordat de ctre un minor sau alienat minatal, calitate special
despre care fptuitorul cunotea, va fi afectat, n virtutea acestei caliti, nu numai elementul
circumstanial de agravare prevzut la alin.(2) lit.c) art. 2176 CP RM cu bun-tiin fa de un
minor (sublinierea ne aparine n.a.) sau de o femeie gravid ori profitnd de starea de neputin
cunoscut sau evident a victimei, care se datoreaz vrstei naintate, bolii, handicapului fizic sau
psihic (sublinierea ne aparine n.a.) ori altui factor, ci se va extinde i asupra consimmntului
ca semn constitutiv al laturii obiective a infraciunii, motiv pentru care ntreaga fapt va fi
considerat ca fiind comis fr consimmnt. Dimpotriv, acest efect nu va putea fi reinut n
cazul infraciunii de viol i de aciuni violente cu caracter sexual, n urmtoarea ipotez: lipsa de
consimmnt cu privire la contaminarea cu maladia SIDA, circumstan agravant prevzut la
lit.c) alin.(3) art.171 CP RM i la lit.b) alin.(3) art.172 CP RM, nu va afecta consimmntul
acordat pentru ntreinerea raportului sexual, motiv pentru care ntreaga fapt nu va adopta
condiia negativ a consimmntului victimei ca element constitutiv al infraciunii i, ca efect, vor
fi reinute elementele constitutive ale unei alte componene de infraciune, i anume: ale celei de la
art.212 CP RM Contaminarea cu maladia SIDA.
Sunt ns componene de infraciuni pentru care lipsa ori prezena consimmntului
victimei nu are nici o relevan la ncadrarea juridic a faptei. Un exemplu elocvent l reprezint
infraciunea de vtmare intenionat grav a integritii corporale sau a sntii, cu excepia
indicatorilor:
- ntreruperea sarcinii, or, aa cum am statuat anterior, tocmai consimmntul victimei face
posibil delimitarea dintre componena prevzut la art.151 i cea prevzut la art.159 CP RM;
- ncetarea funcionrii unui alt organ, unde consimmntul victimei reprezint linia de
demarcare dintre art.151 i art.160 CP RM;
- pierderea unui alt organ, ca efect al unei intervenii medicale, explicat prin prisma
ngduinei explicite a Legii Republicii Moldova, nr.42-XVI/2008, privind transplantul de organe,
esuturi i celule umane, care permite prelevarea de organe i esuturi de la persoane ex vivo, odat
cu atestarea consimmntului la actul de prelevare a materialului transplantologic de la donatorul
ex vivo.
Dei legiuitorul nu prevede expres irelevana consimmntului victimei n caz de vtmare
a integritii corporale sau a sntii, aceasta rezult din faptul c sntatea persoanei reprezint o
valoare social de care titularul acesteia nu poate s dispun liber, dect n cazuri expres prevzute
106

de lege, aa cum este cazul prelevrilor de organe i esuturi umane, donrii de snge, precum i n
cazul vtmrilor caracteristice unor practici sportive, ca fotbalul sau boxul, subiect pe care l-am
dezvluit prin cercetarea limitelor consimmntului persoanei la cauzarea de daune propriilor sale
interese n sfera reglementrii juridico-penale, n paragraful 2.3 din tez. De asemenea, nu va avea
nici o relevan consimmntul victimei la transmiterea unei boli venerice (art.211 CP RM), spre
deosebire de consimmntul persoanei la contaminarea cu maladia SIDA; or, alin.(5) art.212 CP
RM expres prevede acest lucru. Vom afirma c specificul acestor componene ine de categoria
faptelor nejustificative, subiect pe care ni l-am propus spre cercetare n paragraful viznd cauzele
justificative.
n legea penal a Republicii Moldova ntlnim i componene de infraciuni n descrierea
coninutului constitutiv al crora este indicat expres condiia irelevanei consimmntului
victimei, fapt desemnat prin sintagma cu sau fr consimmntul victimei, utlizat n art.165
CP RM Traficul de fiine umane; or, prin Legea privind modificarea i completarea unor acte
legislative, nr.376-XVI din 29.12.2005 [80], textul incriminator al traficului de fiine umane
exclude juridicitatea faptei i, respectiv, impunitatea fptuitorului, chiar dac exist un
consimmnt din partea victimei.
n literatura de specialitate au fost aduse argumente solide de raionalizare a acestei soluii
legislative [52, p.119-120]. O prim judecat cu valoare probant la aceast ntrebare rezid
tocmai n tendina de a armoniza legislaia intern cu reglementrile internaionale, la concret cu
Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special al
femeilor i copiilor, adiional la Convenia ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate
[99]. Totui, s-a ajuns la concluzia c fidelitatea modului de redactare nu reprezint o preluare
oarb a textului protocolar, deoarece la baza excluderii explicite a cauzei de nlturare a
caracterului ilicit al faptei stau motive serioase, i anume: din analiza coninutului constitutiv al
infraciunii de trafic de fiine umane rezult clar c consimmntul este obinut, explicit sau
implicit, prin nelciune, prin ameninare cu aplicarea sau prin aplicarea violenei fizice sau
psihice nepericuloase pentru viaa sau sntatea persoanei, prin rpire, prin confiscare de
documente, prin servitute, prin ameninare cu divulgarea informaiilor confideniale familiei
victimei sau altor persoane att fizice, ct i juridice, prin abuz de poziie de vulnerabilitate etc.,
mijloace care fac ca consimmntul victimei s nu fie valabil exprimat.
n privina infraciunii de trafic de copii (art.206 CP RM), specificm c chiar dac
legiuitorul nu a indicat expres condiia irelevanei consimmntului victimei, analogic art.165
CP RM, neopernd cu sintagma cu sau fr consimmntul victimei i chiar dac aciunile de
recrutare, transportare, transfer, adpostire sau primire a copilului, n scopul exploatrii acestuia,
107

nu se reliefeaz prin mijloace de constrngere, nejustificarea faptului comis se prezum n virtutea


calitii speciale a victimei traficului, respectiv o persoan cu vrsta de pn la 18 ani, care nu are
capacitate de a-i exprima un consimmnt valabil. n susinerea acestora, invocm i prevederile
pct.1 lit.c) al Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova Cu privire la
practica aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii, nr. 37
din 22.11.2004 [58]: la ncadrarea juridic a aciunilor fptuitorului n baza art.165 i 206 Cod
penal nu se ia n consideraie consimmntul victimei de a fi recrutat, transportat, transferat,
adpostit sau primit, chiar dac aceasta era informat n privina scopurilor n care va fi folosit,
precum i despre mijloacele utilizate n trafic.
Cu refereire la infraciunile legate de traficul de persoane, potrivit legislaiei penale romne,
in concreto potrivit art.16 al Legii Romniei privind prevenirea i combaterea traficului de
persoane, vom constata c n cazul realizrii unei reele de traficani care transport, n mod
aparent legal, persoane pentru practicarea prostituiei n ri n care aciunea ca atare nu contravine
legislaiei naionale aplicabile n acel stat (de pild, n Olanda, n care prostituia constituie o
form onorabil i o important surs de venit pentru bugetul statului respectiv) nu vom mai avea
autori ai infraciunilor conexe traficului de persoane, toi ei putndu-i justifica aciunea prin
opiunea victimei de a se deplasa ntr-o ar strin, unde ceea ce urmeaz s practice nu va
constitui nici nclcare a legii penale de pe teritoriul statului pe care se afl, nici nu va contraveni
bunelor moravuri.

O explicaie

legal ar putea surveni prin

aplicarea principiului

extrateritorialitii legii penale. Sens n care victima, adic prostituata, ar putea fi judecat n
Romnia pentru faptele comise n strintate, dar n absena acesteia. n spe, n cazul judecrii n
lips, prezint interes aplicarea pedepsei stabilite de instan, i anume aplicabilitatea acordurilor
de extrdare, datorit nendeplinirii condiiei de baz, respectiv prevederea n legea penal a
statului de unde urmeaz a fi expulzat ceteanul romn pentru executarea pedepsei n Romnia.
n cele din urm, conchidem c consimmntul victimei ori lipsa acestuia sau, n ali
termeni, condiia pozitiv sau negativ a voinei victimei reprezint o circumstan care are rolul
de semn constitutiv al laturii obiective a unor componene de infraciuni determinate, astfel nct
existena acesteia reprezint o condiie sine qua non pentru ncadrarea juridic a faptei. De aceea,
sub aspectul efectelor pe care le produc, prezena, acolo unde legea penal pretinde lipsa de
consimmnt, sau absena, acolo unde legea penal pretinde existena consimmntului, exclude
infraciunea respectiv pentru lipsa unui element constitutiv, nefiind ca atare ndeplinit una dintre
cerinele eseniale din coninutul infraciunii. Pe cale de consecin, nentrunirea condiiei pozitive
sau negative a voinei victimei cerute de legea penal ntr-o incriminare concret nltur
tipicitatea faptei.
108

3.2. Consimmntul victimei circumstan de atenuare a pedepsei penale


Cerina identificrii i evidenierii factorilor care

influeneaz comportamentul uman,

factori asupra crora societatea trebuie s acioneze, inclusiv prin aplicarea unei sanciuni penale
corespunztor adaptate gravitii faptei, personalitii fptuitorului i mprejurrilor n care acesta
a acionat, reprezint unele dintre problemele-cheie ale instituiei individualizrii pedepsei. Mai
mult ca att, n literatura de specialitate [121, p.16] gsim adesea susineri de genul existenei unei
influene a comportamentului victimei asupra categoriei i mrimii pedepsei care urmeaz a fi
aplicat fptuitorului.
Raportnd cele statuate la prevederile art.75 CP RM, prin intermediul cruia se
reglementeaz algoritmul general de individualizare a pedepsei, s-ar prea lipsit de fundament
juridic opinia de mai sus; or, la stabilirea categoriei i termenului pedepsei, instana de judecat va
ine cont de gravitatea infraciunii svrite, motivul acesteia, persoana celui vinovat,
circumstanele cauzei care agraveaz sau atenueaz rspunderea, influena pedepsei aplicate
asupra corectrii i reeducrii vinovatului, precum i de condiiile de via ale familiei acestuia.
ns, o analiz atent a prevederilor din Capitolul VIII al Prii Generale a Codului penal al
Republicii Moldova Individualizarea pedepselor, ne permite s constatm c legiuitorul a luat
n consideraie comportamentul victimei la individualizarea pedepsei fptuitorului, semnificaie
juridico-penal avnd conduita victimei la etapa preinfracional, infracional i postinfracional.
Bunoar, circumstanele atenuante prevzute la alin.(1) lit.g) art.76 CP RM ilegalitatea sau
imoralitatea aciunilor victimei, dac ele au provocat infraciunea, precum i la alin.(1) lit.j)
art.76 CP RM svrirea infraciunii cu depirea limitelor legale ale legitimei aprri,
influeneaz asupra stabilirii categoriei i termenului pedepsei, n sensul atenurii acesteia,
avndu-se n vedere comportamentul negativ preinfracional al victimei.
Sub aspectul individualizrii pedepsei, un loc distinct l ocup comportamentul pasiv al
victimei, care dup natura sa sociojuridic nu poate fi dect preinfracional, manifestat prin
autorizarea unui ter de a-i fi cauzate anumite daune propriilor interese ce se afl n vizorul legii
penale. Regretabil este c sursele tiinifice care susin influena comportamentului victimei asupra
categoriei i mrimii pedepsei penale se limiteaz doar la constatri, fr a dezvlui ns subiectul.
Nici chiar n studiul ntreprins de ctre .. , dedicat problemelor juridico-penale ale
semnificaiei consimmntului persoanei la cauzarea de daune propriilor interese, nu gsim
abordri practice sau careva soluii referitoare la influena unui astfel de consimmnt asupra
pedepsei. n linii generale, .. susine: Indubitabil, pedeapsa pentru svrirea unei
infraciuni este aplicat din numele statului, dar aceasta nu nseamn c opinia victimei trebuie
neglijat, ndeosebi cnd prin infraciune i s-au adus atingere drepturilor i intereselor personale.
109

Dimpotriv, luarea n consideraie a voinei victimei va contribui considerabil la nfptuirea


justiiei i la atingerea scopului pedepsei penale n unison cu prevederile alin.(2) art.43 CP FR,
ndeosebi n latura restabilirii echitii sociale [135, p.175].
Proeminena aspectelor practice privind influena voinei victimei de a i se aduce atingere
unor interese ocrotite de lege asupra pedepsei penale se reliefeaz n studiile consacrate
circumstanelor atenuante i agravante care contribuie la individualizarea pedepsei. Aici, ns,
analiza semnificaiei consimmntului victimei de a i se aduce atingere propriilor interese prin
comiterea fa de ea a faptelor prejudiciabile asupra tipului i mrimii pedepsei lipsete; are loc
doar ilustrarea fragmentar a unor exemple, fr careva variaii. De aceea, demersul nostru
tiinific va fi orientat de aceast dat spre investigarea problemelor de individualizare a pedepsei
penale ce decurg din existena unui consimmnt valabil exprimat, provenit din partea titularului
valorii sociale ocrotite de legea penal de a i se aduce atingere propriilor interese prin comiterea
fa de el a unor infraciuni.
Reieind din cele menionate mai sus, dar, mai cu seam, din cercetrile prevederilor legale
comparative pe orizontal, suntem convini c o alt funcie pe care poate s o ndeplineasc
consimmntul victimei n legea penal este acea de cauz de reducere a pedepsei sau de
circumstan de individualizare a pedepsei, n sensul atenurii acesteia. Aici apare ca fireasc
ntrebarea: cnd consimmntul victimei va exercita un atare rol? Rspunsul l deducem tocmai
din evaluarea de ansamblu a funciilor principale ale voinei victimei. n situaiile n care
consimmntul victimei nu reprezint cauz justificativ, dar nici semn constitutiv al unei
incriminrii concrete, manifestarea de voin a victimei de a i se aduce atingere propriilor interese
ocrotite de legea penal trebuie s fie luat n consideraie la individualizarea pedepsei penale, n
sensul atenurii acesteia. Aceasta se impune, mai cu seam, reieind din considerente legale, i
anume: realizarea unuia dintre scopurile pedepsei penale, prevzut la alin.(2) art.61 CP RM
restabilirea echitii sociale. n acest sens, restabilirea echitii sociale reprezint n primul rnd
restatornicirea autoritii legii penale i reinstaurarea echitii n raport cu victima, ns nu a celei
echiti care este neleas de ctre victim, dar a echitii n spiritul legii penale. Dei pedeapsa
penal nu urmrete satisfacerea intereselor victimei, aceasta nici pe de parte nu nseamn c
persoanlitatea i comportamentul acesteia, cu relevan juridico-penal, nu au semnificaie la
stabilirea pedepsei penale.
Funcia de circumstan de individualizare a pedepsei pe care o ndeplinete consimmntul
victimei i gsete o consacrare expres doar n Codul penal spaniol [26], la art.155, care prevede,
n cazul delictelor de vtmare corporal, aplicarea unei pedepse inferioare cu un grad sau dou
dac exist un consimmnt valid, liber, spontan i explicit al persoanei vtmate. n legtur cu
110

existena acestei norme, n literatura de specialitate spaniol [90, p.472] se arat c, graie acesteia,
se va ine mai bine seama de specificitatea influenei consimmntului victimei n raport cu
infraciunile din categoria respectiv i cu efectele diferite pe care le poate produce. Aceasta
nseamn c, innd cont de prevederile art.156 CP spaniol, prin care doar anumite categorii de
infraciuni pentru care consimmntul victimei reprezint cauz justificativ, adic pentru faptele
legate de transplant de organe sau esuturi umane, sterilizare i chirurgie transsexual, putem
concluziona c n toate celelalte ipoteze, care aduc atingere vtmrii corporale, consimmntul
victimei reprezint o circumstan sau cauz de reducere a pedepsei. De fapt, soluia adoptat de
legiuitorul spaniol referitor la instituirea unei cauze pariale de reducere a pedepsei

ridic

urmtoarea ntrebare: poate fi oare luat n consideraie consimmntul victimei pentru alte
infraciuni, precum cele care atenteaz la viaa persoanei, la libertatea fizic a acesteia etc.?
Considerm c evaluarea impactului consimmntului victimei asupra sanciunii, acolo unde
legea nu prevede o alt soluie dect cele specificate mai sus, va fi decis de ctre instana de
judecat, inndu-se cont n primul rnd de scopul pedepsei penale.
n publicaiile noastre anterioare [63, p.210] am insistat c, n practica judiciar a Republicii
Moldova, consimmntul victimei la cauzarea de prejudicii valorilor sociale ocrotite de legea
penal poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei, constituind o circumstan
atenuant, graie modelului legal deschis al circumstanelor judiciare de individualizare a pedepsei
(alin.(2) art.76 CP RM). n confirmarea acestora, aducem ca exemplu prevederile pct.4 al
Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova Cu privire la aplicarea n
practica judiciar a principiului individualizrii pedepsei penale, nr.16 din 31.05.2004 [57],
potrivit crora instanele de judecat trebuie s in cont de faptul c enumerarea circumstanelor
atenuante (art.76 CP) nu este limitativ. Drept alte mprejurri mai pot fi considerate i existena
unor merite deosebite n trecut, ntreinerea prinilor inapi de munc etc. Dei n interpretarea
cauzal nominalizat nu se face expres referire la consimmntul victimei, avem toate temeiurile
de a considera c atunci cnd acesta nu reprezint o cauz justificativ sau un element constitutiv,
consimmntul victimei poate fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei. Astfel, dac
circumstanele atenuante legale (alin.(1) art.76 CP RM) odat constatate impun instanei de
judecat obligaia de a le reine, atunci, n cazul circumstanelor atenuante judiciare, constatarea,
recunoaterea i aplicabilitatea lor este lsat la aprecierea judectorului, fapt care ne conduce la
ideea c acestea ar avea un caracter facultativ, opernd n baza liberei sale evaluri. Prin urmare,
luarea n consideraie de ctre instana de judecat a consimmntului victimei la individualizarea
pedepsei, n sensul atenurii acesteia, este doar o probabilitate, dat fiind lipsa unei prevederi
exprese n art.76 CP RM a acestei circumstane. Caracterul discreionar al instanei de judecat n
111

aceast materie ns, este strin practicii judiciare a Republicii Moldova. Dovad a acestei
susineri este Rspunsul oficial al Procuraturii Generale a Republicii Moldova nr.9-10d/11-445 din
02.02.2011 (Anexa 5) la Demersul Catedrei Drept Penal i Criminologie a Facultii de Drept a
Universitii de Stat din Moldova nr.274 din 01.02.2011 (Anexa 4). Potrivit acestuia, s-a remarcat
c n pofida faptului c consimmntul victimei de a i se aduce atingere propriilor sale interese
ocrotite de legea penal nu este expres indicat drept circumstan atenuant n Codul penal al
Republicii Moldova, prin interpretarea extensiv a alin.(2) art.76 CP, la individualizarea pedepsei
penale, existena unui asemenea consimmnt, ar putea fi apreciat de instana de judecat drept
circumstan atenuant. n acelai timp, Procuratura General a Republicii Moldova relev c att
n practica de urmrire penal, ct i n cea judiciar, nu au existat dosare penale n care
consimmntul victimei de a i se aduce atingere propriilor sale interese ocrotite de legea penal,
s-ar fi luat n consideraie la individualizarea pedepsei (sublinierea ne aparine n.a.).
n acelai timp, recunoaterea unor mprejurri ca circumstane atenuante nu este ns
posibil dect dac mprejurrile luate n consideraie reduc n asemenea msur gravitatea faptei
n ansamblu sau caracterizeaz favorabil de o asemenea manier persoana fptuitorului, nct
numai aplicarea unei pedepse mai blnde se nvedereaz a satisface, n cazul concret, imperativul
justei individualizri a pedepsei [37, p.187]. Dac raportm consimmntul victimei la pericolul
social al faptei sau la periculozitatea fptuitorului, trebuie s recunoatem c ultimele, n contextul
existenei manifestrii de voin a victimei, au un caracter diminuat.
Reieind din faptul c legiuitorul a lsat la latitudinea instanei aceast prerogativ, n
coroborare cu argumentele care justific oportunitatea reducerii pedepsei penale n cazurile
existenei unui consimmnt al victimei, propunem completarea alin.(1) art.76 CP RM cu o nou
liter m), care va avea urmtorul coninut: svrirea infraciunii n virtutea unui consimmnt
parvenit din partea victimei. Aceast circumstan atenuant cu caracter global va asigura
existena unei obligaii (nu ns a unui drept) a instanei de judecat de a lua n consideraie
consimmntul victimei la individualizarea pedepsei, n sensul atenurii acesteia.
n cele ce urmeaz vom identifica acele infraciuni n care consimmntul victimei ar
constitui o cauz de reducere a pedepsei. Anterior am susinut c aceast funcie se contureaz n
acele infraciuni, n care consimmntul victimei nu reprezint cauz justificativ, dar nici semn
constitutiv al unei incriminrii concrete. Aici se impune urmtoarea explicaie: atunci cnd
consimmntul victimei reprezint o fapt justificativ, este alogic ca voina victimei

constituie cauz de reducere a pedepsei; or, n acest caz nici nu se mai pune problema tragerii
fptuitorului la rspundere penal. n privina funciei de element constitutiv pe care o are
consimmntul victimei n cazul unor incriminri determinate, susinem c ar fi lipsit de justee ca
112

aceeai circumstan consimmntul victimei s fie luat n consideraie att la ncadrarea


juridic a faptei, ct i la individualizarea pedepsei. Aceast soluie i gsete reglementare
expres n Codul penal al Republicii Moldova, la alin.(3) art.76: La stabilirea pedepsei, instana
de judecat nu consider drept atenuant circumstana care este prevzut de lege ca element
constitutiv al infraciunii. De exemplu, n cazul componenei de provocare ilegal a avortului,
consimmntul victimei, fiind semn constitutiv, deja a devenit relevant pentru ncadrarea juridic
a faptei, motiv pentru care nu mai poate servi drept cauz de reducere a pedepsei. De aici deducem
c o funcie se exclude de alta, cu excepia cumulrii funciei de semn constitutiv cu funcia de
cauz de atenuare a rspunderii penale, specific doar pentru componena de eutanasie (art.148
CP RM).
Aadar, de lege lata, distingem urmtoarele componene de infraciune n care
consimmntul victimei joac rolul de atenuare a pedepsei penale:
a) Omorul intenionat la cererea victimei, n lipsa bolii incurabile sau a suferinelor fizice
insuportabile (alin.(1) art.145 CP RM). Astfel, n literatura de specialitate rus [117, p.43] se face
distincie ntre omorul din mil i omorul din comptimire (eutanasia). Specific pentru omorul din
mil este c fptuitorul lipsete de via victima care a luat decizia de a muri, avnd n vedere
anumite motive personale, fiind fizic apt, ns psihologic nepregtit de a-i curma viaa. n acest
caz, fptuitorul realizeaz integral latura obiectiv a omorului, ndeplinind rolul de autor
nemijlocit (administreaz o soluie letal victimei, arunc victima de la nlime, o stranguleaz
etc.) sau realizeaz doar o parte din latura obiectiv, avnd rolul de coautor la omor, aceasta
adesea fiind ntlnit sub denumirea de acordare de ajutor la sinucidere (ia scaunul de sub
picioare, arunc chibritului peste victima care n prealabil s-a stropit cu combustibil, ine lanul
etc.). De asemenea, consimmntul victimei va avea relevan juridico-penal asupra
individualizrii pedepsei, n sensul atenurii acesteia, n cazul aa-numitei categorii ntlnite n
literatura de specialitate rus [119, p.85] omor prin convenie, fiind o varietate a omorului
simplu. Prin omor la nelegere sau omor prin convenie se subnelege consimirea de ctre
dou persoane de a se sinucide mpreun, manifestat prin acordarea de ctre una din ele a
ajutorului de sinucidere celeilalte, care ns ulterior, dup decesul partenerului, refuz s se
sinucid.
b) Vtmarea intenionat grav a integritii corporale sau a sntii comis cu
consimmntul victimei, cu excepia situaiilor expres prevzute de lege ca un fapt justificativ, de
genul interveniilor medicale sau competiiilor sportive (alin.(1) art.151 CP RM). n acest caz,
avem n vedere practicile sado-masochiste, vtmrile intenionate grave ale integritii corporale
sau ale sntii n contextul ritualurilor ezoterice etc. Acestea neconstituind cazuri derogatorii
113

admise de lege sau consuetudinile recunoscute sau tolerate de ordinea de drept, fiind astfel supuse
rspunderii penale, urmeaz s fie individualizate sub aspectul reducerii pedepsei ca efect al
existenei unui consimmnt parvenit din partea titularului unor astfel de valori.
c) Vtmarea intenionat grav a integritii corporale sau a sntii care a provocat
decesul victimei (alin.(4) art.151 CP RM). n calitate de exemplu putem aduce cauza penal din
jurisprudena Federaiei Ruse, prin care ceteanul Karpov a fost condamnat n baza componenei
infraciunii de vtmare intenionat grav a integritii corporale sau a sntii care a
provocat decesul victimei (alin.(2) art.108 Cod penal al Republicii Sovietice Socialiste Federative
Ruse), lundu-se n consideraie cele constatate de ctre instana de judecat: n legtur cu
faptul c a obinut note negative la sesiune, Noskov, student n anul I la Institutul Politehnic din
Kursk, a scris cerere de transfer la secia cu frecven redus. ns, deoarece prinii lui Noskov
au insistat asupra retragerii cererii, el, neavnd intenia de a urma n continuare orele la secia
cu frecvena la zi, a hotrt s-i cauzeze vtmri corporale, miznd pe faptul c va fi internat
ntr-o instituie medical i c astfel va obine concediu academic. n acest sens, Noskov s-a
adresat lui Karpov cu rugmintea ca acesta s-l rneasc din flint. Ambii au ncrcat arma cu
sulf, scos de pe extremitile chibritelor. Cu ajutorul unui fir metalic Noskov a scris un bileel,
precum c Karpov va mpuca n el la propria dorin. De la o distan de 4 metri, Karpov
orientnd arma spre corpul lui Noskov, a efectuat mpuctura, care ns s-a dovedit a fi mortal
[142, p.9]. Dat fiind faptul c securitatea i integritatea psiho-fizic a persoanei reprezint o
valoare social intangibil i, pe cale de consecin, indisponibil, aa cum am constatat anterior n
paragraful 2.3 al tezei, consimmntul prealabil nu va nltura rspunderea penal a fptuitorului;
or, n exemplul de mai sus, intenia de a vtma sntatea persoanei nu este fundamentat de
motive socialmente utile tolerate de ordinea de drept. Cu toate acestea, nu putem pune semnul
egalitii ntre vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii soldat cu decesul persoanei
fr consimmntul victimei i o astfel de vtmare svrit n baza unui consimmnt parvenit
de la titulara valorii sociale ocrotite de legea penal. Din aceste considerente, circumstana
consimmntul victimei urmeaz s fie luat n consideraie la individualizarea pedepsei, n
sensul atenurii acesteia.
d) Transmiterea unei boli venerice (art.211 CP RM). Deoarece transmiterea voluntar a
bolii venerice nu este un mijloc de aprare, n coroborare cu argumentul existenei unui grad
diminuat de pericol social n legtur cu manifestarea de voin a victimei, de lege lata, fptuitorul
transmiterii bolii venerice trebuie cel puin s beneficieze de o atenuare a pedepsei, cu att mai
mult cu ct contaminarea cu maladia SIDA, svrit n baza unui consimmnt, fapt cu un grad
de prejudiciabilitate mai mare, nu este n genere supus rspunderii penale.
114

e) Traficul de fiine umane (art.165 CP RM). Dat fiind irelevana exprimrii


consimmntului n contextul activitilor infracionale ale traficanilor, fapt pe care l-am
constatat n paragraful 3.1 al tezei, fr o repetare inutil a celor statuate, vom remarca doar c
voina victimei n cazul traficului de fiine umane se refer la careva aciuni separate, ca, de
exemplu, consimmntul de a pleca peste hotare i acceptarea ca fptuitorul s ndeplineasc
careva formaliti i s achite sumele necesare trecerii frontierei. Dar, fiind precedat de unele
mecanisme de constrngere a victimei concretizate n ameninri, nelciuni etc., folosite de ctre
traficant, are drept consecin alterarea unui eventual consimmnt iniial exprimat de victim.
Dac, ns, voina persoanei rmne constant valabil, nefiind invalidat prin aciunile adiacente
ale art.165 CP RM, nu mai este incident traficul de fiine umane, dat fiind lipsa elementelor
constitutive, ci, dup caz, o alt componen de infraciune, de exemplu, proxenetismul (art.220
CP RM). Lund n consideraie existena consimmntului iniial exprimat de victima traficului
de fiine umane, n vederea unei diferenieri sub aspectul aplicrii pedepsei de ipotezele traficului
de fiine umane comise n lipsa cu desvrire a consimmntului victimei (prin rpire, prin
confiscare de documente etc.), ar fi justificat de a se lua n consideraie manifestarea de voin a
victimei la individualizarea pedepsei, n sensul atenurii acesteia.
n Codul penal al Federaiei Ruse consimmntul victimei de asemenea nu i-a gsit o
consacrare expres printre circumstanele atenuante prevzute la art.61. Nici n legea penal a
Ucrainei nu ntlnim o asemenea circumstan atenuant (art.66) [132, p.155]. Cu toate acestea,
prevederile de la alin.(2) art.61 CP FR i de la alin.(2) art.66 CP ucrainean, care sunt identice sub
aspect de coninut cu alin.(2) art.76 CP RM, ne acord temei de a considera c consimmntul
victimei ar putea atenua pedeapsa penal. Aceast alegaie este susinut i de ctre unii autori din
Federaia Rus. Bunoar, n studiul su dedicat cercetrii semnificaiei juridico-penale a
consimmntului persoanei de a i se cauza daune propriei snti, . susine c, n
cazul vtmrii grave i medii a integritii corporale sau a sntii, consimmntul asupra
acestor atentate trebuie s fie recunoscut ca o circumstan de atenuare a pedepsei, n baza alin.(2)
art.61 CP FR [146, p.48]. Aceast opinie este mprtit i de ctre .. [138, p.71].
Considerm c tocmai alin.(2) art.61 CP FR reprezint fundamentul legal de recunoatere a
consimmntului victimei drept cauz de reducere a pedepsei, nu ns lit.) alin.(1) art.61 CP FR
comiterea unei infraciuni ca urmare a unui concurs de mprejurri grele, precum i din motive
de comptimire (sublinierea ne aparine n.a.). De aceea, considerm ca lipsit de corectitudine
opinia autorului .. [153, p.32], potrivit creia, n plan practic, un asemenea
consimmnt caracterizeaz doar o singur circumstan care atenueaz pedeapsa, i anume:
aceea care prevede comiterea infraciunii din comptimire. Este adevrat c legea penal a
115

Federaiei Ruse nu incrimineaz distinct infraciunea de eutanasie, astfel c motivul de


comptimire ar fi o circumstan care ar atenua pedeapsa. Aici apare ca fireasc ntrebarea: care
este corelaia dintre cele dou categorii consimmntul bolnavului de a fi lipsit de via i
lipsirea de via a bolnavului din comptimire? Indubitabil, ncuviinarea unei persoane care
sufer de o boal incurabil de a fi lipsit de via cu ajutorul terelor persoane constituie o
varietate de lipsire de via cu consimmntul victimei. n acelai context, putem enumera i alte
asemenea ipoteze: lipsirea de via a soldatului rnit pe cmpul de lupt cu acordul acestuia;
abandonarea n situaii extremale a unui membru de expediie la solicitarea acestuia, care nu poate
s-i continue traseul; mbrncirea unei persoane la solicitarea acesteia de la un nivel foarte nalt,
n toiul unui incendiu de la care victima nu se poate salva etc.
Totui, nu n toate ipotezele exist motiv de comptimire atunci cnd este incident
consimmntul victimei de a fi lipsit de via, i viceversa. Situaia ideal n care ar fi cumulativ
prezent att motivul de comptimire, ct i consimmntul victimei, ar genera, potrivit Codului
penal al Federaiei Ruse, incidena a dou circumstane atenuante, i anume: lit.) alin.(1) art.61
CP FR, n partea motivului de comptimire, i alin.(2) art.61 CP FR, pentru faptul existenei
consimmntului victimei.
Considerm c comportamentul provocator al victimei, ca form a determinrii fptuitorului
de a svri faptele solicitate de ctre victim, fie c sunt realizate din comptimire sau nu,
vorbete despre gradul de pericol social redus al faptei comise. n vederea susinerii acestei poziii,
vom nainta urmtoarele argumente:
Primo: raiunea principal de svrire a faptelor prejudiciabile care cauzeaz daune
intereselor private o constituie tocmai consimmntul, uneori chiar rugmintea insistent a
titularului valorii sociale ocrotite de legea penal;
Secundo: exprimarea consimmntului la cauzarea de daune intereselor personale, atunci
cnd acesta nu nltur rspunderea penal, reprezint, n esen, un comportament provocator;
Tertio: categoria etico-moral comptimirea denot sau certific despre calitile morale
nalte ale persoanei.

116

3.3. Consimmntul victimei cauz justificativ


ntr-o prim definiie, cauzele justificative ar reprezenta acele circumstane obiective,
independente de psihologia infractorului, ce dezarmeaz reacia social mpotriva autorului faptei,
determinnd nu numai nlturarea rspunderii penale a acestuia, dar i dispariia, ntr-un mod
absolut, a caracterului penal al faptei [53, p.79].
Noiunea de cauze justificative ar include ideea c n cazul comiterii unei fapte penale, dac
exist aceste cauze justificative, atunci acele fapte penale nu vor constitui infraciuni, fiind
justificate [61, p.40]. Se poate spune c faptele comise n condiiile unor cauze justificative exclud
trstura antijuridicitii (elementul injust). Bunoar, n doctrina occidental, muli autori n
special italieni [85, p.138] sau germani [12, p.32-33] apreciaz c faptele sau mprejurrile
numite justificative exclud ntrunirea trsturii antijuridicitii infraciunii. n literatura francez,
pentru desemnarea acestei trsturi, se utilizeaz de ctre unii autori termenul element injust
[97, p.116]. n orice caz, fie c se accept c antijuridicitatea [5, p.18] este o component separat
a infraciunii, fie c se apreciaz c aceasta este una subsumat elementului legal prevederii
faptei n legea penal; cauzele justificative sunt elemente care determin inexistena infraciunii,
iar fiina lor nu poate fi detaat totalmente de componenta legal a infraciunii.
Din definiia dat cauzelor justificative reiese c mprejurrile care constituie asemenea
cauze sunt activiti ce aparin subiectelor de drept, care constau n manifestri exteriorizate n
sfera relaiilor sociale, mprejurri sau date ale realitii care mpiedic realizarea elementelor
infraciunii. Spre deosebire de cauzele de neimputabilitate, strine legii penale a Republicii
Moldova, ns reglementate de Proiectul Codului penal al Romniei n redacia din 2009 [33], care
nlatur cea de-a treia trstur esenial a infraciunii imputabilitatea, cauzele justificative
nltur ce de-a doua trstur a infraciunii, i anume caracterul nejustificat.
n al doilea rnd, elementele care constituie cauze justificative sunt permise sau ngduite
de lege. Noiunea de fapt permis trebuie s fie conceput lato sensu, deoarece este permis nu
doar fapta care respect o anumit norm juridico-penal, dar i acea care respect o regul
extrapenal. n legtur cu aceasta, o ntrebare care se pune frecvent n doctrin este dac
mprejurrile ce constituie cauze justificative pot fi prevzute exclusiv de legea penal sau ele se
pot reglementa i de alte acte normative, extrapenale, sau dac pot rezulta din izvoare sau surse
extralegale.
n doctrin nu exist o concepie unitar n privina posibilitii recunoaterii cu valoare de
cauze justificative i a altor mprejurri dect cele prevzute de legea penal, care sunt nscrise n
acte normative nepenale. Astfel, unii autorii [97, p.239] afirm c nu pot avea valoare de fapte sau
cauze justificative alte fapte dect cele prevzute de legea penal. Ali autori [65, p.211; 85,
117

p.143], reprezentnd, se pare, curentul majoritar, sunt de acord cu recunoaterea i a altor cauze
justificative, care sunt prevzute n surse sau izvoare situate n afara legii penale. Astfel, se
propune drept cauz justificativ necodificat interesul major care ar trebui s prevaleze
ntotdeauna n faa unui interes minor; or, ar fi justificat fapta care constituie o just modalitate
pentru atingerea unui scop just (nu va constitui infraciune fapta care a reprezentat un mijloc
adecvat pentru realizarea unui scop recunoscut de lege). Tot astfel, dac o aciune a fost
socialmente adecvat, adic a corespuns exigenelor i finalitii societii ntr-un anumit moment
istoric, ar fi justificat nlturarea caracterului ilicit.
Valorificnd concepiile doctrinare n legtur cu justificarea exonerrii de rspundere
penal a fptuitorului, profesorul romn G.Antoniu [3, p.10] conchide c justificrile propuse se
raporteaz la realitile de referin (interes major, just mijloc pentru just scop, aciune socialmente
adecvat), a cror nelegere unitar este greu de realizat n stadiul actual al cunoaterii, existnd
pericolul unor evaluri contradictorii i al unor controverse greu de soluionat.
Menionm faptul c materia consimmntul victimei ca o cauz justificativ devine
incident generic spus n toate cazurile cnd legea ngduie anumite comportamente sau nu le
interzice: volenti et consietenti non fit injuria; qui suo jure utitur nemini injuriam facit (laedere).
Aceast concluzie se impune fa de rigoarea principiului legalitii, potrivit cruia numai faptele
interzise expres de lege pot angaja rspunderea penal a unei persoane.
Fr a insista n privina discuiilor dogmatice doctrinare, opinia noastr este c principiul
legalitii nu se opune considerrii drept cauze justificative a unor mprejurri prevzute de actele
normative extrapenale. Legalitatea presupune ca orice activitate de aplicare a legii i de stabilire a
existenei sau inexistenei infraciunii s se fac pe baza legii penale i, eventual, a altor acte
normative, n msura n care legea penal face referire sau trimitere expres sau implicit la
acestea. De pild, interveniile chirurgicale sau violenele pe care le presupun anumite sporturi
sunt prevzute de normele care disciplineaz activitatea medical i cea sportiv. Aici se impune o
explicaie asupra faptului c, dei n sistemul de drept al Republicii Moldova nu exist prevederi
juridico-penale n legi speciale extrapenale, asemeni legislaiei penale a Romniei, Germaniei sau
Franei, cauzele justificative nu in de sistemul de referin al incriminrii, motiv pentru care
pledm pentru opiunea recunoaterii validitii prevederii cauzelor justificative n acte normative
speciale. O prob n acest sens o constituie anumite biotehnologii medicale, reglementate de
anumite acte normative speciale. n msura n care Legea nr.42-XVI / 2008 privind transplanul de
organe, esuturi i celule umane permite prelevarea elementelor i produselor corporale de la
persoane ex vivo, odat cu atestarea consimmntului la actul de prelevare a materialului
transplantologic de la donatorul ex vivo, implicit se nltur ilegalitatea faptei. Raionamentul n
118

cauz vine s pun n lumin caracterul de excepie al cauzelor justificative prevzute de legea
penal autohton, deoarece consimmntul victimei la provocarea vtmrilor corporale grave, cu
excepia vtmrilor caracteristice unor practici medicale sau sportive, nu va produce efectul
juridic inexistena infraciunii. Dup caz, vtmarea integritii corporale sau a sntii cu
acordul victimei ar putea fi cel mult, aa cum am constatat anterior, o circumstan atenuant
judectoreasc n procesul de individualizare a pedepsei (art.76 alin.(2) CP RM), deoarece se
atenteaz asupra propriului corp, ntreg i viabil, iar actele referitoare la acesta sunt relative.
O eventual disponibilitate poate fi autorizat doar printr-o reglementare legislativ, aa cum o
face Legea Republicii Moldova nr.42-XVI privind transplantul de organe, esuturi i celule
umane. n acest sens, n literatura de specialitate a fost corect consemnat c, prin autorizarea
consimirii la donarea de organe sau esuturi umane ex vivo statul nu a concesionat individului
libertatea de a dispune de propriul corp; ideea salvrii vieii unei alte persoane alimenteaz din
plin consimmntul ca act justificativ, fiind vorba nu despre o declaraie de consimmnt n
sensul dreptului civil, ci de o simpl manifestare de voin provenit de la un subiect cu
discernmnt, consimmnt liber de vicii [50, p.84-85].
Dup cum este lesne de observat, consimmntul victimei ca o cauz justificativ reflect
opoziia dintre fapta concret care ncalc o regul dintr-o norm (art.151 CP RM Vtmarea
intenionat grav a integritii corporale sau a sntii sau, dup caz, art.152 CP RM
Vtmarea intenionat medie a integritii corporale sau a sntii) i simultan este neconform
ordinii juridice n ansamblul ei (Legea Republicii Moldova nr.42-XVI privind transplantul de
organe, esuturi i celule umane), motiv pentru care se nltur antijuridicitatea sau caracterul
nejustificat al faptei i, ca efect, nu poate fi antrenat rspunderea penal. Astfel, consimmntul
victimei apare ca o situaie reglementat de lege, n a crui prezen o fapt conform unei norme
de incriminare nceteaz s fie n contradicie cu ntreaga ordine de drept, devenind permis.
De asemenea, reieind din prevederile alin.(1) art.13 al Legii Republicii Moldova nr.42-XVI
privind transplantul de organe, esuturi i celule umane, potrivit crora prelevarea este posibil n
cazul n care exist consimmntul persoanei respective de dinainte de deces, exprimat n
conformitate cu legea, va avea caracterul de cauz justificativ manifestarea de voin a persoanei
la prelevarea elementelor corporale post mortem, nefiind antrenat rspunderea penal n
conformitate cu art.222 CP RM Profanarea mormintelor.
Un alt exemplu prin care am recunoate caracterul de cauz justificativ al consimmntului
victimei ca efect al existenei unor norme extrapenale care ngduie explicit anumite activiti l-ar
constitui donarea de snge. Astfel, potrivit alin.(3) art.10 al Legii Republicii Moldova privind
donarea de snge i transfuzia sanguin, colectarea de snge sau componente sanguine are loc
119

numai cu consimmntul donatorului care a luat cunotin de particularitile procedurii de


colectare a sngelui, contra semntur. Aadar, consimmntul prealabil al donatorului la
exterparea unui asemenea produs corporal va nltura rspunderea penal ca efect al caracterului
derogator de cauzare a daunelor integritii corporale sau sntii, admis de lege.
Consimmntul victimei va constitui cauz justificativ i n ipoteza prelevrii glandelor
sexuale, precum i a metodei chirurgicale de contracepie, fapt probat de prevederile art.1 al Legii
Republicii Moldova cu privire la ocrotirea sntii reproductive i planificarea familial [75].
n linii generale, toate interveniile medicale, ndeosebi cele care au caracter invaziv, unde,
dei este evident urmarea interveniei, implic neantrenarea rspunderii penale a medicului pentru
faptele sale de vtmare, deoarece activitatea medical se desfoar n conformitate cu
dispoziiile legale aplicabile unei astfel de categorii profesionale (el avnd, conform dreptului
civil, obligaii de diligen, nu i de rezultat), nclcarea acestora atrgnd, ns, rspunderea
autorului pentru malpraxis sau alte nclcri ale deontologiei profesionale ale statutului medicilor
ori ale acordrii asistenei medicale, reglementate prin acte normative speciale. Astfel, n cazul
malpraxisului este incident una din infraciunile de vtmare svrit cu intenie, adic art.151
sau art.152 CP RM, iar n cazul nclcrii acordrii asistenei medicale, fapt svrit din
impruden, inciden are art.213 CP RM, adic nclcarea din neglijen a regulilor i metodelor
de acordare a asistenei medicale. Totodat, nu putem substitui ngduina legii privind aprobarea
desfurrii unor activiti profesionale cu consimmntul victimei. ngduina legii privind
autorizaia de funcionare a unor profesii, precum este profesiunea de medic, reglementat de
Legea Republicii Moldova privind exercitarea profesiunii de medic [77], nu se poate referi dect la
o activitate n raport cu care exist consimmntul celor implicai n aceast activitate i se admite
doar prin efectul unui consimmnt care ntrunete condiiile de valabilitate, prin care se nltur
caracterul ilicit al faptelor comise asupra corpului victimei. Aceste raionamente rezult din
prevederile alin.(1) art.13 al Legii Republicii Moldova cu privire la drepturile i responsabilitile
pacientului, potrivit crora o condiie obligatorie premergtoare interveniei medicale este
consimmntul pacientului, cu excepia cazurilor prevzute de lege.
ns, trebuie s facem distincie ntre ipotezele de mai sus i problema privind consecinele
loviturilor i vtmrilor n cadrul diferitelor discipline sportive. n cel din urm caz,
regulamentele sportive prevd anumite aciuni asupra corpului uman, ca o consecin a naturii
nsi a disciplinei sportive.
n literatura de specialitate leziunile pe terenurile sportive sunt justificate diferit. Bunoar,
n doctrina italian [92, p.633] s-a susinut c consimmntul de a practica un anumit gen de sport,
exprimat liber, neafectat de vreun viciu, cuprinde, implicit, consimmntul la vtmrile inerente
120

disciplinei sportive respective (nu este nevoie de o manifestare distinct n acest sens) dac acestea
au fost cauzate n limitele regulamentului sportiv. Ali autori [11, p.340-341] fac distincie ntre
leziunile sportive inerente disciplinei i cele care depesc aceste limite, ns pot fi considerate ca
socialmente adecvate, deoarece nu contravin scopurilor culturale pe care le realizeaz jocurile
sportive; dac n mod excepional se produc vtmri peste aceste din urm limite, se pune
problema rspunderii penale. n asemenea situaii, continu autorul, nu poate fi invocat obiceiul,
deoarece aceasta ar fi o justificare care nu se refer i la raiunea absolvirii de rspundere, motiv
pentru care se propune criteriul riscului admis. O poziie similar este mprtit i n literatura de
specialitate rus. Bunoar, n concepia lui . [146, p.47], participarea n cadrul unor
competiii sportive implic un pericol de cauzare a unor daune sntii de diferit grad
participanilor. Consimmntul la participarea la aceste competiii constituie, n esen, un
consimmnt la cauzarea de daune sntii sau integritii corporale, avnd un caracter abstract,
ceea ce presupune, dup autorul citat, un consimmnt de a risca sau un consimmnt la riscul de
cauzare de daune sntii.
Analiznd opiniile de mai sus, conchidem c ar fi inechitabil s se caute o justificare a
actelor de violen care depesc regulamentul sportiv, existnd astfel pericolul generrii unui
conflict ntre evaluarea juridic i cea moral, riscul admis neputnd funciona dect pentru
vtmrile n cadrul regulamentelor sportive, nu i pentru actele care depesc anumite reguli
consacrate, parte component a ordinii juridice de ansamblu. De aceea, ne facem prtaii opiniei
autorului romn V.Dongoroz [43, p.469], potrivit cruia loviturile i vtmrile pe terenurile
sportive beneficiaz de justificare, adic de ngduina implicit a legii numai dac s-au comis n
cadrul regulamentelor sportive; eventualele depiri ale acestor limite vor atrage rspunderea
autorilor potrivit vinoviei lor. Astfel, potrivit alin.(3) art.9 al Legii Republicii Moldova cu
privire la cultura fizic i sport [76], structurile sportive de orice nivel, sportivii i tehnicienii i
desfoar activitatea pornind de la excluderea utilizrii mijloacelor i metodelor care sporesc n
mod artificial performanele sportive i prejudiciaz sntatea i etica sportiv.
Att la nivel internaional, ct i la nivel intern, au fost elaborate reguli de lupt care trebuie
s fie respectate de cei implicai n sport, urmrindu-se minimalizarea riscului n timpul aciunilor
sportive. Bunoar, 23 al Regulilor internaionale de desfurare a campionatelor i evaluarea
luptelor de box, aprobat de ctre Consiliul Mondial de Box [116, p.62], prevede c, n timpul unui
meci, boxerilor le este interzis: s loveasc sub centur sau s schieze aceast lovitur; s loveasc
adversarul czut sau care se ridic din cztur; s loveasc cu capul, piciorul, umarul sau
genunchiul; s se in sau s-i fac avnt de coarda ringului; s loveasc adversarul dup comanda
de stop dat de arbitru etc.
121

Considerm c tocmai consimmntul persoanei n coroborare cu respectarea regulilor


enunate mpiedic constituirea faptei ca infraciune de vtmare grav sau medie a integritii
corporale sau a sntii, manifestarea de voin ndeplinind rolul de cauz justificativ. n astfel
de cazuri care duc la vtmarea corporal a unui participant la ntrecerea sportiv, dei urmarea
negativ rnirea exist, gradul prejudiciabil nu este ndeplinit, pentru c victima accept cu
bun-tiin posibilitatea rnirii sau a vtmrii corporale.
n concepia profesorului G.Antoniu [3, p.15], n msur n care se recunoate existena unor
cauze justificative expresie a ordinii juridice de ansamblu i care pot nltura concluzia care se
desprinde de tipicitatea faptei, apare ca necesar ca legiuitorul s consemneze complet trsturile
eseniale ale infraciunii, dup modelul legii penale germane: tipicitate, antijuridicitate i
vinovie. Astfel, antijuridicitatea se exprim printr-o condiie negativ, i anume: s nu existe
vreuna dintre cauzele justificative, concepie de deplin ntemeiat care i gsete reflectare n
prevederile art.15 al Codului penal romn, adoptat prin Legea nr.286 din 17 iulie 2009, sub
termenul de fapt nejustificat.
O atare rezolvare legislativ ar fi benefic i pentru legea penal a Republicii Moldova.
Aceasta se impune mai cu seam pe fundalul lipsei reglementrii n legea penal a Republicii
Moldova a consimmntului victimei drept cauz justificativ general, care formal implic
inexistena unui fundament legal general de exonerare de rspundere penal n ipoteza comiterii
infraciunii n virtutea acordului victimei, motiv pentru care problema tiinifico-practic actual
de importan major aprut n legtur cu aceasta poate fi soluionat prin consemnarea
complet a trsturilor eseniale ale infraciunii. Astfel, ca o modalitate de acoperire a lipsei unei
reglementri exprese a instituiei consimmntului victimei n legea penal a Republicii Moldova,
propunem, de lege ferenda, includerea elementului nejustificat printre trsturile infraciunii,
respectiv la art.14 alin.(1) CP RM, dup cum urmeaz: Infraciunea este o fapt prejudiciabil,
nejustificat, prevzut de legea penal, svrit cu vinovie i pasibil de pedeaps penal.
S-ar putea motiva c aceast completare nu este necesar datorit faptului c recunoaterea
caracterului nejustificat sau a echivalentului lui caracterul antijuridic, ca trstur a infraciunii,
poate avea loc prin expresia fapt prevzut de legea penal, creia, n doctrin, i se atribuie
accepiunea de fapt incriminat sau fapt prevzut de o norm de incriminare. Or, elementul
injust (fapta nejustificat), nu este reinut n prezenta trstur a prevederii n legea penal i, n
acest sens, se impune completarea la care am fcut referire mai sus. Propunerea noastr de
completare tocmai acest lucru dorete s-l sublinieze: c dac definim infraciunea prin trsturile
sale principale, atunci ntre acestea trebuie, n mod obligatoriu, n opinia noastr, s se regseasc

122

i trstura elementului injust, al nejustificrii faptei, tocmai n ideea de simplificare a determinrii


existenei faptei penale prin precizarea unei definiii complete.
De asemenea, s-ar mai putea motiva faptul c numai atunci cnd devin incidente cauzele
care nltur caracterul penal al faptei se poate aborda problematica inexistenei anitjuridicitii
(nejustificrii), deoarece n aceste cazuri exist o justificare legal care face ca fapta respectiv s
nu fie calificat drept infraciune, avnd n vedere c nu sunt ntrunite trsturile care formeaz
caracterul penal al acesteia.
Aceast propunere ar constitui o alternativ la consacrarea expres a consimmntului
victimei n Partea General a legii penale; or, considerm noi, la momentul actual este prematur
pentru legea penal a Republicii Moldova de a reglementa consimmntul victimei drept cauz
justificativ general. n msura n care consimmntul victimei poate s acioneze n baza
antijuridicitii, trstura distinct a infraciunii fapt nejustificat va constitui o modalitate de
soluionare a chestiunii privind tragerea la rspundere penal a persoanelor care au cauzat daune
de natur fizic, psihic, patrimonial drepturilor i libertilor persoanei care i-a exprimat
acordul la aceste fapte, opinie ce concord cu viziunea reputatului doctrinar franncez J. Pradel,
potrivit cruia este inadmisibil recunoaterea consimmntului victimei ca o cauz general
justificativ [97, p.238].
Completarea art.14 alin.(1) CP RM cu o nou trstur a infraciunii se impune nu pentru a
imita o legislaie sau alta, ci ca o cerin obiectiv a recunoaterii cauzelor justificative i a
efectelor acestora asupra faptei concrete.
Dintr-o alt perspectiv, pe lng existena unor norme extrapenale care ngduie explicit
anumite activiti, recunoscute drept cauze justificative, legea penal a Republicii Moldova a
consacrat, aa cum am constatat anterior, o varietate special de cauzare legal de daune cu
consimmmntul victimei, prin care este atribuit expres relevan juridic consimmntului
benevol al persoanei de a fi pus n pericol de cauzare a unei daune sau de a i se cauza o anumit
daun (alin.(5) art.212 CP RM). Reieind din coninutul normei prevzute de alin.(5) art.212
CP RM, aceasta ni se nfieaz ca o circumstan special de nlturare a ilegalitii faptei
concrete, motiv pentru care am putea-o considera drept cauz justificativ special cu dou
modaliti alternative, cu sediul n norma de la alin.(5) art.212 CP RM. Aceasta este aplicabil
numai n ceea ce privete fapta de contaminare cu maladia SIDA, dup modelul Codului penal
spaniol i al celui german, prin care se admite consimmntul n legtur cu anumite vtmri
corporale.
Reieind din considerentul evolurii contaminrii cu maladia SIDA drept vtmare grav a
integritii corporale sau a sntii, fapt constatat n paragraful 2.3 al tezei, la prima vedere pare a
123

fi paradoxal c legiuitorul moldovean a legalizat prin intermediul alin.(5) art.212 CP RM un


consimmnt la vtmare grav a integritii corporale sau a sntii. Mai mult ca att, i mai
atipic ni se pare situaia atunci cnd analizm i obiectul de atentare a incriminrii investigate; or,
contaminarea cu maladia SIDA (art.212 CP RM) lezeaz sntatea public, nu sntatea
persoanei, fapt pentru care legiuitorul moldovean a distribuit faptele de contaminare i vtmare n
capitole distincte. Avnd n vedere c sntatea public reprezint un interes general, nu unul
individual, de lege lata, alin.(5) art.212 CP RM ridic multe semne de ntrebare.
Care este ns raionamentul instituirii clauzei de exonerare de rspundere penal cu caracter
condiionat n Codul penal al Republicii Moldova? Anterior am constatat c o justificare explicit
a acestei reglementri nu se conine n Nota informativ la Proiectul de Lege pentru modificarea i
completarea Codului penal al Republicii Moldova, nr.277-XVI din 18.12.2008 [89].
n contrast, n unele legislaii penale, reieind din gradul de vtmare, dar i din lezarea unui
interes colectiv, consimmntul partenerului n cazul infraciunii de transmitere a virusului HIV
nu este un mijloc de aprare. Bunoar, n lumina prevederilor Codului penal romn n redacia
din 1968 (art.309), consimmntul victimei la transmiterea sindromului imundeficitar dobndit va
nltura, dac sunt ndeplinite toate condiiile cauzei justificative, doar eventuala infraciune contra
integritii corporale, dar nu i pe cea de contaminare veneric. Aceast poziie a luat-o i
legiuitorul suedez, potrivit cruia acordul victimei nu constituie o cauz de exonerare de
responsabilitate. Spre deosebire de aceste state, n Marea Britanie, prin examinarea cauzelor
Mohammed Dica i Teston Konzani n 2004 i respectiv, n 2005 [35, p.235], a fost consacrat o
jurispruden constant cu referire la evitarea condamnrii dac se dovedete c partenerul a
acceptat riscul contaminrii. De asemenea, n jurisprudena german, printr-o decizie a Curii de
Apel din Bavaria din 15 septembrie 1989 [47, p.261], a fost achitat fptuitorul seropozitiv care a
ntreinut raporturi sexuale fr respectarea msurilor de precauie, dar care a prentmpinat
victima i aceasta din urm a consimit asupra riscului de contaminare.
De fapt, jurisprudena acestor state concord cu Liniile Directoare privind HIV/SIDA i
Drepturile Omului adoptate sub egida Organizaiei Naiunilor Unite [84], care statueaz c
legislaia penal i/sau cea de sntate public nu ar trebui s includ infraciuni specifice
mpotriva transmiterii deliberate i intenionate a HIV, ci mai degrab ar trebui s aplice acestor
cazuri excepionale prevederile generale penale. O astfel de aplicare nu trebuie s se rsfrng i
asupra seropozitivilor dac se dovedete c partenerul a acceptat riscul contaminrii (sublinierea
ne aparine n.a.), adic a existat un consimmnt.
Pe aceeai und de idei, Raportul cu privire la evaluarea cadrului naional legislativ n
infecia cu HIV/SIDA din perspectiva nclcrii drepturilor omului, publicat n 2003 [101, p.50],
124

prevede c, spre deosebire de cazul cnd raportul sexual are loc prin constrngere i care, drept
urmare, conduce la rspundere penal, apare ntrebarea dac este necesar rspunderea penal n
cazul n care raportul sexual este rezultatul unui acord comun i, respectiv, partenerul nu trebuie n
mod obligatoriu s fie la curent cu statutul HIV al partenerului. n cazul ascunderii informaiei
despre statutul HIV al partenerului nu poate fi pedepsit fptuitorul, afirm experii, cci acesta nu
a dezinformat partenerul su despre starea sntii. n plus, un motiv pentru ca acest tip de aciuni
s nu fie sancionate din punct de vedere penal mai este i faptul c aceasta ar conduce la apariia
fricii persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA s divulge informaia despre boala lor,
ceea ce, n final, ar duce la o pierdere pentru stat, care nu va mai cunoate numrul persoanelor
infectate cu HIV/bolnave de SIDA, i, respectiv, combaterea acestui flagel va fi mai complicat.
Pentru a ne crea o imagine bine definit cu referire la oportunitatea sau inoportunitatea
meninerii n continuare a prevederilor de la alin.(5) art.212 CP RM, am apelat din nou la opinia
public. Astfel, sondajul sociologic realizat de noi n Republica Moldova, avndu-i pe aceiai
respondeni, a luat urmtoarele proporii: pro 70% (210 respondeni) i 30% (90 respondeni)
mpotriva meninerii n continuare a prevederilor de la alin.(5) art.212 CP RM.
Lund n consideraie aceste rezultate, dar ghidndu-ne i de orientarea politicii statului n
materie de profilaxie a infeciei HIV/SIDA, care vizeaz trei componente de baz: criminalizarea
trebuie s vizeze prevenirea infectrii cu HIV/SIDA; politica trebuie efectuat prin respectarea
drepturilor omului i limitarea drepturilor omului trebuie s fie bine argumentat, pledm pentru
oportunitatea completrii art.212 CP RM cu alin.(5). Aceasta va reprezenta un pas revoluionar n
materie de recunoatere a drepturilor subiective ale persoanei, ce reflect nsemntatea juridic de
realizare a acestora n contextul legii penale i reprezint nu altceva dect coninuturi poteniale de
libertate [63, p.210].
n concluzie, de lege lata, n Republica Moldova, un drept subiectiv, cum este n cazul
nostru dreptul de a dispune de propriul corp acoper pentru titularul su facultatea sau
libertatea de a-l valorifica, graie dreptului obiectiv n vigoare dintr-un sistem de drept, al crui
exponent este legea penal, care reglementeaz impersonal i general o permisiune determinat.
Spre deosebire de infraciunile contra sntii, n acest caz particular, prevzut la alin.(5) art.212
CP RM, persoana fizic, prin voina legiuitorului, poate dispune n mod legal de valoarea social
protejat de legea penal, recunoscndu-i acesteia (victimei) facultatea de a nstrina, de a conferi
altuia puterea de decizie asupra exercitrii drepturilor aferente respectivei valori sociale.
Pe lng efectele pozitive ale implementrii n legea penal a Republicii Moldova a
consimmntului victimei, suntem nevoii de a elucida i unele carene i coliziuni depistate, care

125

diminueaz, ntr-o msur mai mare sau mai mic, efectivitatea funcionrii alin.(5) art.212
CP RM.
n primul rnd, pentru a fi aplicabil prevederea de la alin.(5) art.212 CP RM, este nevoie de
a fi respectate urmtoarele cerine desprinse din textul legii:
1. Svrirea aciunilor prevzute la alin.(1) sau (2) ale art.212 CP RM, adic punerea n
pericol de contaminare sau contaminarea cu maladia SIDA;
2. Comunicarea din timp victimei despre circumstana potrivit creia fptuitorul este
contaminat cu maladia SIDA;
3. Existena unei certitudini din partea victimei precum c fptuitorul este contaminat cu
maladia SIDA;
4. Acordul benevol al victimei la svrirea aciunilor ce au constituit pericol de
contaminare cu maladia SIDA.
Aici apare ca fireasc ntrebarea: cerinele nominalizate au un caracter cumulativ sau
alternativ? ntrebarea ridicat nu prezint careva dificulti n formularea rspunsului. Aceasta
deoarece, din moment ce legiuitorul a uzat de conjuncia sau ntre cerina cu numrul 2 i 3,
deducem incidena a dou modaliti de exonerare de rspundere penal reunite ntr-o singur
clauz. Aadar, n prima ipotez, fptuitorul va fi exonerat de rspundere penal dac: a svrit
aciunile prevzute la alin.(1) sau (2) ale art.212 CP RM (cerina nr.1) i a comunicat din timp
victimei despre circumstana potrivit cruia fptuitorul este contaminat cu maladia SIDA (cerina
nr.2). n cea de-a doua ipotez, fptuitorul va fi exonerat de rspundere penal dac: a svrit
aciunile prevzute la alin.(1) sau (2) ale art.212 CP RM (cerina nr.1); victima a cunoscut c
fptuitorul este contaminat cu maladia SIDA (cerina nr.3) i a consimit la svrirea aciunilor ce
au constituit pericol de contaminare cu maladia SIDA (cerina nr.4). Din aceste considerente,
desprindem un caracter alternativ al condiiilor cerute de lege vis--vis de cele dou modaliti de
exonerare de rspundere penal, pe de o parte, i un caracter cumulativ al condiiilor vis--vis de
modalitatea concret de exonerare de rspundere penal, pe de alt parte.
O analiz atent a primei modaliti de exonerare de rspundere penal ne permite a constata
c simpla comunicare din timp victimei despre circumstana potrivit creia fptuitorul este
contaminat cu maladia SIDA, chiar i n lipsa unui consimmnt din partea victimei, va genera
aplicabilitatea prevederilor de la alin.(5) art.212 CP RM, fapt iraional; or, intenia legiuitorului a
fost orientat spre a atribui relevan juridico-penal consimmntului victimei, nu ns simplei
comunicri. Aceasta o deducem din cea de-a doua modalitate de exonerare de rspundere penal,
potrivit creia consimmntul reprezint o condiie sine qua non. Din aceste considerente, apare

126

necesitatea instituirii unor condiii cumulative, astfel nct norma prevzut la alin.(5) art.212 CP
RM s reflecte doar o singur modalitate de exonerare de rspundere penal.
n alt context, n lumina prevederilor de la alin.(5) art.212 CP RM, persoana este exonerat
de rspundere penal pentru punerea unei persoane (sublinierea ne aparine n.a.) n pericol de
contaminare sau pentru contaminarea cu maladia SIDA a unei alte persoane (sublinierea ne
aparine n.a.). n ipoteza n care punerea n pericol de contaminare sau contaminarea cu
maladia SIDA se comite fa de dou sau mai multe persoane, prevederea de la alin.(5) art.212
CP RM nu va fi operant. Acesta se explic prin cel puin dou argumente:
- n clauza de exonerare de rspundere penal se utilizeaz forma singular a destinatarului
somaiei punerii n pericol de contaminare;
- textul de lege referitor la exonerarea de rspundere penal nu are o arie de acoperire i
asupra variantei agravate a incriminrii de contaminare cu maladia SIDA prevzut la alin.(3),
care conine circumstana aciunea prevzut la alin.(2), svrit asupra a dou sau mai
multor persoane.
Considerm inadecvat poziia legiuitorului de a institui un tratament juridico-penal
difereniat bazat pe criteriul pluralitii de victime. Cel puin aceast situaie ni se pare alogic,
lipsit de raionament. De exemplu, circumstana ntreinerii raporturilor sexuale n grup sau
administrrii intravenoase colective a substanelor narcotice sau psihotrope, cnd toi participanii
gruprilor respective cunosc despre existena acestei maladii la unul dintre membrii grupului, ns
benevol ntrein raporturi sexuale sau administreaz substane narcotice sau psihotrope, este
similar existenei n fapt a consimmntului unei singure persoane.
Lund n calcul constatarea de mai sus, propunem refractarea cauzei justificative, inclusiv i
asupra ipotezei pluralitii de persoane puse n pericol de contaminare, fapt realizat prin
introducerea n alin.(5) art.212 CP RM, dup sintagma prevzute la alin.(1) i (2) , a cuvintelor
sau alin.(3) lit.a) i nicidecum i asupra circumstanei agravante prevzute la lit.b) alin.(3)
art.212 CP RM cu bun-tiin asupra unui minor. Motivaia este simpl. Pentru a avea
relevan juridic, consimmntul trebuie s fie dat de o persoan care are putere efectiv de a
aprecia, de a discerne consecinele actului su, fapt constatat n paragraful 2.2 al tezei.
Ridic semne de ntrebare termenul aciuni care sunt svrite benevol, ce constituie
pericol de contaminare. Cum, ns, vom proceda n cazul n care persoana nu riposteaz asupra
administrrii intravenoase a substanelor narcotice sau psihotrope cu aceeai sering folosit n
prealabil de ctre persoana infectat cu virusul HIV, cunoscnd despre existena acestei maladii la
aceasta din urm? Va opera oare cauza justificativ n ipoteza n care persoana pus n pericol de
contaminare cunoate despre existena maladiei i comite inaciuni ce constituie pericol de
127

contaminare? Interpretnd ad litteram, rspunsul este unul negativ. Din aceste considerente, mai
corect era dac legiuitorul ar fi utilizat termenul fapte i nu aciuni.
Chiar dac persoana pus n pericol de a fi contaminat cunoate despre existena acestei
maladii i benevol svrete aciuni ce conduc la contaminarea cu maladia SIDA, cauza
justificativ nu va genera efecte juridice. Desigur, unii pot s riposteze asupra unei astfel de
interpretri, afirmnd c nu exist nici o deosebire dintre ipoteza n care persoana benevol comite
aciuni care creeaz pericol de contaminare i cea n care acestea conduc la contaminare; or, dac
persoana consimte la svrirea aciunilor care creeaz pericol, implicit, consimte i asupra
contaminrii. n realitate nu este aa.
Anterior am statuat asupra faptului c printre condiiile recunoaterii unui consimmnt
valabil se numr i necesitatea existenei unui consimmnt determinat, adic victima trebuie s
cunoasc dinainte care sunt consecinele faptei pe care o accept. Astfel, n literatura de
specialitate rus [143, p.70] este exprimat opinia, pe care o considerm just, potrivit creia
luarea unei hotrri definitive n acordarea unui consimmnt benevol la comiterea infraciunii,
care va conduce sau care poate s conduc la anumite rezultate determinate, calificate fiind ca
socialmente prejudiciabile, n mare parte depinde de contientizarea de ctre titulara valorii sociale
ocrotite a gradului de probabilitate de survenire a acestor consecine.
Lanul inadvertenelor ns continu. Aceasta deoarece, dei infraciunea de contaminare cu
maladia SIDA, n varianta alin.(2) art.212 CP RM, este calificat de legiuitor drept o infraciune
mai puin grav, iar infraciunea de transmitere a unei boli venerice (art.211 CP RM) drept o
infraciune uoar, consimmntul victimei de a i se transmite boala veneric nu va reprezenta o
cauz justificativ. Considerm aceast situaie ca fiind o inconsecven legislativ, o adevarat
banalitate; or, o fapt cu un grad de prejudiciabilitate mai mare beneficiaz de tratament
discriminator mai favorabil dect n cazul unei situaii care denot un grad diminuat de pericol
social. Mai mult ca att, spre deosebire de bolile venerice, medicina astzi nu cunoate remedii de
tratament pentru stadiile terminale ale maladiei SIDA, motiv pentru care contaminarea ori chiar
punerea n pericol de contaminare cu sindromul imunodeficienei umane achiziionate reprezint o
ameninare real nu doar pentru sntatea persoanei, dar i pentru viaa acesteia.
De altfel, dup coninutul i caracterul lor, aceste dou incriminri transmiterea unei boli
venerice i contaminarea

cu maladia SIDA au puncte evidente de tangen. Dat fiind

surprinderea acestei situaii paradoxale, propunem rsfrngerea efectelor juridice analogice


contaminrii cu maladia SIDA i n cazul existenei n fapt a consimmntului persoanei la
transmiterea unei boli venerice, ca un mijloc de ajustare a ntregului vid legislativ cuprins n
Capitolul VIII al Prii Speciale a Codului penal al Republicii Moldova Infraciuni contra
128

sntii publice i convieuirii sociale, fapt realizat prin completarea art.211 CP RM cu alin.(3):
Consimmntul persoanei de a-i fi transmis o boal veneric constituie o cauz justificativ.
De asemenea, innd cont i de carenele depistate cu ocazia cercetrii alin.(5) art.212 CP
RM, propunem operarea modificrilor cu referire la aceast norm: Consimmntul persoanei
de a fi pus n pericol de contaminare sau de a fi contaminat cu maladia SIDA constituie o cauz
justificativ, n cazul alin.(1), (2) i (3) lit.a).
n linii generale este incident regula, potrivit creia orice fapt prejudiciabil comis sub
imperiul executrii unui consimmnt parvenit din partea titularului atentrii se consider a fi
svrit cu intenie i, de regul, antreneaz rspunderea penal pentru o infraciune intenionat,
cu excepia faptului cnd consimmntul are rolul de cauz justificativ. Depirea limitelor
admise de un consimmnt determinat se atribuie vinoviei imprudente, care atrage rspundere
penal doar n ipoteza incriminrii unei astfel de fapte sau face posibil ntrunirea elementelor
constitutive ale unei infraciuni svrite cu praeterintenie. Bunoar, dac o persoan avnd
scopul de a obine un concediu medical roag un ter s o vatme, ns, din cauza gravitii
loviturilor cauzate, decedeaz, atunci rspunderea va surveni n conformitate cu art.151 alin.(4)
CP RM, adic vtmare intenionat grav a integritii corporale a sntii care a provocat
decesul victimei.
ntr-o alt ordine de idei, dat fiind faptul c circumstanele justificative nu sunt subiective, ci
obiective sau reale, vom susine c consimmntul victimei justific i pe participant. De aceea,
existena consimmntului victimei trebuie luat n consideraie n privina tuturor participanilor
la comiterea faptei. ns, nu n toate cazurile efectele constatrii existenei consimmntului
victimei se extind asupra tuturor persoanelor care au comis aceeai fapt. Aceasta deoarece,
pornind de la realitatea practic, specificul creia consist n teza c toate faptele sunt
individualizate, nu credem c efectele cauzei justificative cercetate trebuie s aib o aplicabilitate
necondiionat i unanim. Astfel, se va nltura caracterului penal al faptei pentru acel participant
care era n cauz justificativ, care a acionat n limitele naturii faptei consimite. Participantul
care a ntreprins aciuni prefigurnd urmrile vdit mai grave va rspunde penal, n timp ce
coparticipanii nu vor putea fi trai la rspundere penal. Din aceste considerente, are dreptate
autorul romn R.Slvoiu [104, p.172] cnd afirm c, n caz de participaie, existena unui
consimmnt al victimei determin doar privitor la aciunea unuia dintre participani:
a) nlturarea caracterului penal al faptei pentru acel participant (care era n cauz
justificativ);

129

b) neexcluderea rspunderii penale pentru ceilali, fa de care consimmntul apare drept


circumstan personal (i deci nu se rsfrnge asupra lor). Acetia din urm vor rspunde penal
conform contribuiei fiecruia pentru ei fapta fiind infraciune.
Efectul justificativ al consimmntului, de excludere a aplicabilitii legii penale n situaiile
descrise mai sus, presupune unele elemente speciale n raport cu ipoteza lipsei de consimmnt ca
semn obligatoriu al laturii obiective a infraciunii, cum ar fi caracterul de tipicitate al faptei
ndreptate mpotriva celui care consimte i existena de lucruri, interese, care, potrivit legii, sunt
indisponibile.
Cu riscul de a ne repeta, insistm n continuare asupra regulii, potrivit creia, cnd
consimmntul ndeplinete funcia de cauz justificativ, norma de incriminare nu cuprinde nici
o meniune cu privire la lipsa sau prezena consimmntului ca un semn constitutiv al
incriminrii, ns referindu-se la valori asupra crora legea permite ca victima s-i exercite
dreptul de dispoziie, ngduite printr-o norm expres prevzut de legea penal sau n anumite
legi extrapenale. n schimb, dac este vorba despre mprejurri neprevzute n legea penal sau
extrapenal, acestea nu pot fi reinute drept cauze justificative de ctre subiecii mputernicii cu
aplicarea n concret a legii penale, deoarece cauzele justificative sunt mprejurri care exclud
elementul legal al infraciunii, mai exact condiia negativ a inexistenei unei fapte permise de
lege (antijuridicitate, elementul injust). Or, excluderea aplicrii legii nu poate avea loc dect dac
o alt lege creeaz o derogare de la incidena legii care prevede fapta ca fiind infraciune.
Astfel privite lucrurile, de lege lata, legiuitorul Republicii Moldova, n funcie de izvor, a
prevzut consimmntul victimei ca o cauz justificativ n legea penal sau n anumite legi
extrapenale. Cele din prima categorie sunt prevzute de legea penal n alin.(5) art.212 CP RM, iar
cele din a doua categorie au sedes materiae n alte acte normative, fr caracter penal. Indiferent
de felul lor, consimmntul victimei ca o cauz justificativ produce aceleai efecte, respectiv,
exclude infraciunea. Prin urmare, orice fapt svrit cu respectarea condiiilor de validitate a
consimmntului victimei, elucidate n paragraful 2.2 din tez, nu constituie infraciune, ceea ce
nseamn c este exclus, pe cale de consecin, i rspunderea penal, deoarece lipsete premisa
temeiul angajrii rspunderii penale.

130

3.4.

Concluzii la Capitolul 3

Cercetarea dimensiunilor juridico-penale ale consimmntului victimei, prin prisma


funciilor pe care le ndeplinete consimmntul victimei n dreptul penal contemporan, ne
permite s formulm urmtoarele concluzii:
1) Funciile pe care le poate ndeplini consimmntul victimei n dreptul penal contemporan
sunt direct proporionale cu limitele admisibilitii dispunerii de ctre titularul valorii sociale ocrotite de interesele sale private, determinate n dependen de: apartenena interesului nstrinat i
valoarea social-obiectiv a dreptului, precum i de semnificaia metodelor de nclcare a acestora.
2) Examinarea global a consimmntului victimei n sistemul de drept al Republicii
Moldova ne-a permis s identificm sub aspect juridico-penal, de lege lata, cel puin trei funcii
principale pe care le ndeplinete consimmntul victimei: funcia de semn constitutiv al laturii
obiective, n cazul n care legea penal instituie condiia pozitiv sau negativ a consimmntului
victimei; funcia de circumstan de atenuare a pedepsei, dat fiind modelul legal deschis al
circumstanelor judiciare de individualizare a pedepsei (alin.(2) art.76 CP RM); funcia de cauz
justificativ, n ipoteza n care norma de incriminare nu conine nici o meniune referitoare la
prezena sau absena consimmntului victimei, ns, datorit unei permisiuni, explicite sau
implicite, a unor norme juridico-penale sau extrapenale, voina titularului valorii sociale ocrotite
de legea penal de a i se aduce atingere unor drepturi sau interese individuale va nltura
caracterul ilicit al faptei.
3) n principiu, nu pot fi cumulate dou funcii n aceeai norm de incriminare, ns, reieind din specificul infraciunii de eutanasie (art.148 CP RM), desprindem, ca excepie, incidena a
dou funcii pe care le posed consimmntul victimei de a fi lipsit de via: o funcie principal
semn constitutiv al laturii obiective i o funcie facultativ de atenuare a rspunderii penale.
4) Consimmntul victimei (desigur, cu ntrunirea celorlalte cerine invocate n norma de
incriminare) constituie linia de demarcare dintre unele componene conexe, precum: omorul
intenionat (art.145 CP RM) i eutanasia (art.148 CP RM); vtmarea intenionat grav a
integritii corporale sau a sntii (art.151 CP RM) i provocarea ilegal a avortului (art.159
CP RM); raport sexual cu o persoan care nu a mplinit vrsta de 16 ani (art.174 CP RM) i violul
(art.171 CP RM) etc.
5) Condiia negativ a consimmntului victimei, ca un semn obligatoriu al laturii
obiective, poate avea o natur explicit n cazul infraciunilor prevzute la: art.161, art.177,
art.179, lit.g) alin.(1) i alin.(3) art.1851, art.1852, art.204, art.2176 sau o natur implicit, dedus
din norma de incriminare: art.158, art.171, art.172, art.173, art.247, art.272, art.309, art.314 CP
RM.
131

6) Condiia pozitiv a consimmntului victimei, ca un semn obligatoriu al laturii obiective,


poate avea o natur explicit doar n cazul infraciunii prevzute la art.148 CP RM i, respectiv, o
natur implicit, dedus din interpretarea sistemic a normelor de incriminare, n cazul: art.159,
art.160, art.174, art.175 CP RM.
7) Luarea n consideraie a consimmntului victimei la individualizarea pedepsei, n sensul
atenurii acesteia, de ctre instana de judecat este posibil, graie modelului legal deschis al
circumstanelor judiciare de individualizare a pedepsei (alin.(2) art.76 CP RM).
8) Funcia de circumstan de atenuare a pedepsei penale se profileaz n cazul acelor
infraciuni, n care consimmntul victimei nu reprezint cauz justificativ, dar nici semn
constitutiv al unei incriminrii concrete, ca, de exemplu: alin.(1) art.145, alin.(1) art.151, alin.(4)
art.151, art.165, art.211 CP RM etc.
9) Reieind din faptul c legiuitorul a lsat la latitudinea instanei de judecat prerogativa de
a lua n consideraie consimmntul victimei la individualizarea pedepsei, n sensul atenurii,
aceasta constituind un drept al instanei, nu o obligaie, n coroborare cu argumentele care justific
oportunitatea reducerii pedepsei penale n cazurile existenei voinei victimei, considerm
oportun completarea alin.(1) art.76 CP RM cu o nou liter m), care va avea urmtorul coninut:
svrirea infraciunii n virtutea unui consimmnt parvenit din partea victimei.
10) n msur n care recunoatem consimmntului victimei natura juridic de cauz
justificativ, apare ca absolut necesar consemnarea complet a trsturilor

eseniale ale

infraciunii. Pentru soluionarea pertinent a acesteia, propunem, de lege ferenda, includerea


elementului antijuridic (injust) n trsturile infraciunii, cu un posibil nou coninut al art.14
alin.(1) CP RM, respectiv: Infraciunea este o fapt prejudiciabil, nejustificat, prevzut de
legea penal, svrit cu vinovie i pasibil de pedeaps penal.
11) Exist o inconsecven legislativ privind tratamentul juridico-penal difereniat de
exonerare de rspundere penal pentru contaminarea cu maladia SIDA n virtutea existenei
consimmntului victimei (alin.(5) art.212 CP RM) i irelevana unui asemenea consimmnt n
cazul infraciunii de transmitere a unei boli venerice (art.211 CP RM).
12) n vederea ajustrii ntregului vid legislativ cuprins n Capitolul VIII al Prii Speciale a
Codului penal al Republicii Moldova Infraciuni contra sntii publice i convieuirii sociale,
propunem completarea art.211 CP RM cu alin.(3): Consimmntul persoanei de a-i fi transmis
o boal veneric constituie o cauz justificativ i modificarea alin.(5) art.212 CP RM:
Consimmntul persoanei de a fi pus n pericol de contaminare sau de a fi contaminat cu
maladia SIDA constituie o cauz justificativ, n cazul alin.(1), (2) i (3) lit.a).

132

CONCLUZII I RECOMANDRI
Refracia teoretico-general, dar i practico-aplicativ a implicaiilor juridico-penale asupra
consimmntului victimei ne-a permis formularea urmtoarele concluzii:
1) Sub aspect juridico-penal, consimmntul victimei reprezint expresia unei decizii
valabil exprimate a titularului valorii sociale ocrotite de legea penal, care intervine ntre
atitudinea psihic a victimei i cea a fptuitorului, ca cel din urm s comit activiti interzise, n
principiu de legea penal asupra intereselor primei, acceptnd prin aceasta i efectul produs prin
conduita fptuitorului, ca form a valorificrii drepturilor subiective civile, pe de o parte, i ca o
form de manifestare a caracterului dispozitiv n dreptul penal substanial, pe de alt parte.
2) Linia de demarcare dintre cauzele justificative i cauzele care nltur caracterul penal al
faptei rezid n temeiul de excludere a infraciunii. De aceea, din punctul de vedere al naturii
juridice exacte, consimmntul victimei are semnificaia de cauz justificativ.
3) Drept condiii de valabilitate a consimmntului victimei n dreptul penal substanial
apar: consimmntul trebuie s provin de la titularul valorii sociale ocrotite, cu excepia
cazurilor prevzute expres de lege; titularul valorii sociale ocrotite trebuie s aib capacitate de
consimmnt; consimmntul trebuie s fie benevol; consimmntul trebuie s vizeze un interes
de care titularul valorii sociale ocrotite poate dispune n mod liber; consimmntul trebuie s fie
actual; consimmntul trebuie s fie determinat; consimmntul trebuie emis n stare de
angajament juridic; consimmntul victimei s nu constituie el nsui o fapt penal sau o
participaie la fapta penal; consimmntul trebuie s fie exteriorizat i cunoscut fptuitorului.
4) De lege lata, distingem cel puin trei funcii principale pe care le ndeplinete
consimmntul victimei: funcia de semn constitutiv al laturii obiective, n cazul n care legea
penal instituie condiia pozitiv sau negativ a consimmntului victimei;

funcia de

circumstan de atenuare a pedepsei, dat fiind modelul legal deschis al circumstanelor judiciare
de individualizare a pedepsei (alin.(2) art.76 CP RM); funcia de cauz justificativ, n ipoteza n
care norma de incriminare nu conine nici o meniune referitoare la prezena sau absena
consimmntului victimei, ns, datorit unei permisiuni explicite sau implicite a unor norme
juridico-penale sau extrapenale, voina titularului valorii sociale ocrotite de legea penal de a i se
aduce atingere unor drepturi sau interese individuale va nltura caracterul ilicit al faptei.
5) Din punct de vedere tehnico-legislativ, exist dou abordri ale prezenei sau lipsei
consimmntului victimei: consacrarea expres sau explicit i consacrarea implicit sau
deductiv a condiiei pozitive / negative de manifestare a voinei victimei n norma de incriminare,
putnd constitui, n principiu, linia de demarcare dintre unele componene conexe.

133

6) Instana de judecat poate lua n consideraie consimmntul victimei la individualizarea


pedepsei, n sensul atenurii acesteia, graie modelului legal deschis al circumstanelor judiciare de
individualizare a pedepsei (alin.(2) art.76 CP RM).
7) n plan general, orice fapt prejudiciabil comis sub imperiul unui consimmnt din
partea titularului valorii sociale ocrotite de legea penal este intenionat i atrage dup sine
rspundere penal, cu excepia cazului cnd ea este recunoscut ca fapt justificat prin ngduina
explicit ori implicit a ordinii juridice de ansamblu.
8) Consecinele care depesc limitele determinate de un consimmnt determinat i valabil
exprimat, parvenit din partea victimei, se caracterizeaz prin forma de vinovie imprudent i, n
principiu, atrag rspunderea penal n baza unei incriminri imprudente sau praeterinteniale din
Partea Special a legii penale, dac atare incriminri exist.
9) Exist o inconsecven legislativ privind tratamentul juridico-penal difereniat de
exonerare de rspundere penal pentru contaminarea cu maladia SIDA n virtutea existenei
consimmntului victimei (alin.(5) art.212 CP RM) i irelevana unui asemenea consimmnt n
cazul infraciunii de transmitere a unei boli venerice (art.211 CP RM).
10) Lipsa reglementrii n legea penal a Republicii Moldova a consimmntului victimei
drept cauz justificativ general, formal implic inexistena unui fundament legal general de
exonerare de rspundere penal n ipoteza comiterii infraciunii n virtutea acordului victimei,
motiv pentru care problema tiinifico-practic actual, de importan major, aprut n legtur
cu aceasta poate fi soluionat prin consemnarea complet a trsturilor eseniale ale infraciunii.
n scopul perfecionrii legii penale, urmrindu-se i cel de a contribui la interpretarea
corect i la aplicarea uniform a legii penale, au fost formulate urmtoarele recomandri:
1) includerea elementului antijuridic (injust) n trsturile infraciunii, respectiv la art.14
alin.(1) CP RM, dup cum urmeaz: Infraciunea este o fapt

prejudiciabil, nejustificat,

prevzut de legea penal, svrit cu vinovie i pasibil de pedeaps penal.


2) completarea alin.(1) art.76 CP RM cu o nou liter m), care va avea urmtorul coninut:
svrirea infraciunii n virtutea unui consimmnt parvenit din partea victimei;
3) completarea art.211 CP RM cu alin.(3): Consimmntul persoanei de a-i fi transmis o
boal veneric constituie o cauz justificativ;
4) modificarea alin.(5) art.212 CP RM: Consimmntul persoanei de a fi pus n pericol
de contaminare sau de a fi contaminat cu maladia SIDA constituie o cauz justificativ n cazul
alin.(1), (2) i (3) lit.a).

134

Avantajele acestor recomandri se profileaz n urmtoarele domenii:


- Domeniul legislativ: 1) Asigurarea unitii sistemului juridic. n msura n care exist
unele mprejurri prevzute de actele normative extrapenale care permit, implicit sau explicit,
posibilitatea titularului de a dispune de anumite interese personale protejate de legea penal prin
manifestarea voinei sale, pentru asigurarea legalitii aplicrii instituiei consimmntului
victimei i a efectelor ce decurg din cauza justificativ asupra unei fapte concrete, se impune ca o
cerin obiectiv consemnarea complet a trsturilor eseniale ale infraciunii, condiie impus de
principiul unitii sistemului juridic, potrivit cruia o aciune permis ntr-o ramur a ordinii
juridice nu poate fi considerat ilicit n raport cu alt sector al ordinii juridice. 2) Asigurarea
consecvenei normelor juridico-penale, prin consacrarea unui tratament juridico-penal al faptelor
comise n baz de consimmnt parvenit de la victim, corespunztor gradului de pericol social.
- Domeniul jurisprudenial. S-ar asigura uniformizarea practicii judiciare cu referire la
atenuarea pedepsei de ctre instanele de judecat n ipoteza svririi unei infraciuni sub imperiul
unui consimmnt al victimei, precum i la antrenarea sau nlturarea rspunderii penale a
persoanelor care au acionat n baza unui asemenea consimmnt, prin aceasta contribuind la
atingerea scopurilor procesului penal i ale pedepsei penale.
- Domeniul economic. Se vor evita cheltuielile generate de eventualele condamnri a
Republicii Moldova la Curtea European n legtur cu nclcarea unor drepturi prevzute de
Convenia European a Drepturilor Omului, dat fiind legtura indisolubil dintre consimmntul
victimei, ca o valorificare a interesului personal, i coninuturile poteniale de libertate recunoscute
pe plan internaional.
Planul de cercetri de perspectiv este orientat spre:
Cercetarea de pe poziiile dreptului penal substanial a consimmntului victimei la
traficul de fiine umane.
Studierea consimmntului informat, specific interveniilor medicale, ca o varietate a
consimmntului persoanei de a i se aduce atingere propriilor interese ocrotite de legea penal.
Continuarea investigaiilor privind elaborarea unui model ideal de reglementare a
consimmntului victimei n legea penal a Republicii Moldova.
Estimarea oportunitii sau inoportunitii meninerii n continuare a prevederilor alin.(5)
art.212 CP RM.
Dezvluirea cercetrilor referitoare la vrsta corespunztoare exprimrii consimmntului
victimei cu relevan juridico-penal.
Evaluarea impactului completrii alin.(1) art.14 CP RM cu o nou trstur a infraciunii,
respectiv cu elementul injust (fapt nejustificat), asupra calitii aplicrii legii penale.
135

BIBLIOGRAFIE:
1. Alecu Gh. Cauzele justificative i cauzele care nltur caracterul penal al faptei n
contextul adoptrii Constituiei europene. n: Revista de tiine Penale, 2008-2009. Ediie
Special, p.5-10.
2. Antolisei F. Manuale di diritto penale. Parte generale. Milano, 1994. 476 p.
3. Antoniu G. Cauzele justificative n Proiectul noului Cod penal. n: Revista de Drept penal,
2004, nr.2, p.9-20.
4. Antoniu G. Consimmntul victimei. n: Revista de Drept penal, 2003, nr.4, p.9-31.
5. Antoniu G. Tipicitate i antijuridicate. n: Revista de Drept penal, 1997, nr.4, p.15-29.
6. Antoniu G. Vinovia penal. Bucureti: Editura Academiei, 1995. 340 p.
7. B contra Franei (16 E.H.R.R. 1, 25 martie 1992, Seria A, nr.232-C) //
http//www.echr.coe.int
8. Barbneagr A. .a. Codul Penal al Republicii Moldova. Comentariu. Chiinu: ARC,
2003. 836 p.
9. Barbneagr A. .a. Codul Penal al Republicii Moldova: Comentariu. (Legea nr.985-XVI
din 18.04.2002. Cu toate modificrile operate pn la republicare n Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.72-79/195 din 14.04.2009. Adnotat cu jurisprudena CEDO i a instanelor
naionale). Chiinu: Editura Sarmis, 2009. 860 p.
10. Brsan C. Drept civil. Drepturile reale principale. Bucureti: ALL Beck, 2001. 271 p.
11. Bettiol G. Diritto penale, parte generale. Padova: Cedam, 1973. 514 p.
12. Blei H. Strafrechts I. Allgemeiner Teil. Mnchen: C.H. Verlag, 1983. 411 p.
13. Botezatu Ig. Escrocheria svrit n sfera de asigurare. n: Studia Universitatis, USM,
Seria tiine Sociale, 2007, nr.3, p.108-111.
14. Botnaru S. .a. Drept penal. Partea general. Vol. I. Chiinu: Cartier juridic, 2006. 624 p.
15. Bouleanu C.I. Consimmntul victimei. Cauz justificativ. n:

Revista Institutului

Naional al Magistraturii Themis, 2005, nr.2, p.72-75.


16. Brnzan N. Consideraii asupra conceptelor de constrngere i libertate. n: Analele
Universitii Constantin Brncui din Trgu Jiu, Seria tiine Juridice, 2008, nr.2, p.38-43.
17. Brnz S. Comentariul unor prevederi ale Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie,
nr.17 din 07.11.2005 Despre practica judiciar n cauzele din categoria infraciunilor privind
viaa sexual: infraciunile prevzute la art.173-175 C. pen. RM. n: Revista Naional de Drept,
2010, nr.2, p.2-11.
18. Brnz S. .a. Drept penal. Vol. II. Chiinu: Cartier, 2005. 804 p.

136

19. Clugr A.G. Incidena erorii asupra unor cauze justificative. n: Revista Institutului
Naional al Magistraturii Themis, 2005, nr.2, p.99-106.
20. Ceterchi I., Craiovan I. Introducere n teoria general a dreptului. Bucureti: ALL Beck,
1998. 128 p.
21. Charbonnier J. Droit civil. Les personnes. Paris: PUF, 2000. 368 p.
22. Charrier J.L., Chiriac A. Codul Conveniei Europene a Drepturilor Omului. Chiinu:
Balacron, 2008. 724 p.
23. Clements L., Mole N., Simmons A. Drepturile Europene ale Omului: naintarea unei cauze
pe baza Conveniei. Chiinu: Cartier, 2005. 544 p.
24. Code pnal de la France textes jour au 15 aot 2004. Edition realise par H. Pelletier, J.
Perfetti. Paris: Juris-Classeur, 2005. 1477 p.
25. Codice penale italiano. Nr.1398, RD 19 ottobre 1930. n: Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre
1930, nr.251.
26. Cdigo Penal Espaol, adoptado por Ley Orgnica nr.10 de 23 noviembre 1995 //
http//www.noticias.juridicas.com/ base_datos/Penal/lo10-1995.html
27. Cdigo penal portugusa, aprovado pelo Decreto-Lei n 400/82 de 23 de Setembro,
republicado pela Lei n 59/2007, de 4 de Setembro // www.gnr.pt/portal/internet/legislacao/pdf/CP
28. Codul civil al Republicii Moldova. Nr.1107-XV din 6 iunie 2002. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 22.06.2002, nr.82-86/661. n vigoare din 12 iunie 2003.
29. Codul penal al Republicii Moldova. Nr.985-XV din 18 aprilie 2002. n: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 13.09.2002, nr.128-129. n vigoare din 12 iunie 2003.
30. Codul de procedur penal al Republicii Moldova. Nr.122-XV din 14 martie 2003. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 07.06.2003, nr.104-110. n vigoare din 12 iunie 2003.
31. Codul penal al Romniei (n vigoare). Nr.15/1968. n: Buletinul Oficial al Romniei,
21.06.1968, nr.79-79bis, republicat n temeiul Legii nr.140/1997. n: Monitorul Oficial al
Romniei, 16.04.1997, nr.65.
32. Codul penal al Romniei (proiect). Nr.301/2004. n: Monitorul Oficial al Romniei,
29.06.2005. Partea I, nr.575.
33. Codul penal al Romniei (proiect). Promulgat prin Decretul nr.1211 din 17 iulie 2009. n:
Monitorul Oficial al Romniei, 24.07.2009. Partea I, nr.510. n vigoare de la data care va fi
stabilit prin lege de punere n aplicare, dar nu nainte de 1 ianuarie 2011.
34. Convenia pentru protecia drepturilor omului i a demnitii fiinei umane cu privire la
aplicarea biologiei i medicinei: Convenia privind drepturile omului i biomedicina, adoptat la
04.04.1997, la Oviedo (Spania), n vigoare din 01.12.1999, ratificat de Republica Moldova prin
137

Legea nr. 1256-XV din 19.07.2002. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 01.09.2002, nr.110112 / 853. n vigoare pentru Republica Moldova din 01.03.2003.
35. Corlteanu S., Crciumaru A., Corlteanu S. Aspecte de drept comparat n legtur cu
transmiterea SIDA pe cale sexual. n: Dreptul, 2008, nr.2, p.224-242.
36. Crciun A.E. Consimmntul victimei. n: Revista Institutului Naional al Magistraturii
Themis, 2005, nr.2, p.76-81.
37. Dane ., Papadopol V. Individualizarea judiciar a pedepsei. Ediia a II-a revizuit.
Bucureti: Ed. Juridic, 2002. 506 p.
38. De Page H. Trait lementaire de droit civil belge. Bruxelles, 1962. 342 p.
39. Desportes F., Gunehec F. Le nouveau droit pnal. Paris: Economica, 1998. 933 p.
40. Dicionar enciclopedic. Sub redacia lui L. Chihaia .a. Chiinu: Cartier, 2001. 1696 p.
41. Dicionar Explicativ al Limbii Romne. Ediia a II-a / Cond. lucrrii Ion Coteanu.
Academia Romn: Institutul de lingvistic Iorgu Iordan. Bucureti: Univers Enciclopedic,
1998. 1192 p.
42. Dongoroz .a. Codul penal Carol al II-lea comentat i adnotat. Vol. III. Partea Special.
Bucureti: Socec, 1937. 704 p.
43. Dongoroz V. Drept penal (reeditarea ediiei din 1939). Bucureti: Asociaia Romn de
tiine Penale, 2000. 606 p.
44. Dongoroz V. .a. Explicaii teoretice ale Codului Penal Romn. Partea General. Vol. I,
Ediia a II-a. Bucureti: ALL Beck, 2003. 408 p.
45. Dongoroz V. .a. Explicaii teoretice ale Codului penal romn. Partea Special. Vol. II,
Ediia a II-a. Bucureti: All Beck, 2003. 644 p.
46. Dudgeon

contra

Marea

Britanie

(Hotrrea

CEDO

din

22.10.1981)

//

http//www.echr.coe.int
47. Duttge G. Der BGH auf rechtsphilosophischen Abwegen Einwilligung in die
Krperverletzung und gute Sitten. n: Neue Juristische Wochenschrift, 2005, Vol. 58, nr.5, p.260262.
48. Dungan P. Infraciunea de ucidere la cererea victimei. n: Revista de Drept penal, 2010,
nr.1, p.48-51.
49. Eanu A. Efectele reticenei consimmntului la prelevare de organe sau esuturi umane
asupra ncadrrii juridice a faptei. n: Revista Naional de Drept, 2009, nr.10-12. Ediie special,
p.179-180.
50. Eanu A. Infraciuni legate de prelevarea organelor sau esuturilor umane n reglementarea
legislaiei penale contemporane. Chiinu: CEP USM, 2009. 251 p.
138

51. Eanu A. Traficul de fiine umane i traficul de copii n scopul prelevrii organelor sau
esuturilor (art.165 alin.(1) i art.206 alin.(1) i (2) lit. f) CP RM). n: Revista tiinific a USM
Studia Universitatis. Seria tiine sociale, 2009, nr.8 (28), p.119-120.
52. Findaca G., Musco E. Diritto penale generale. Bologna: Zinichelli, 1995. 631 p.
53. Gare Th., Ginestet C. Droit pnal general. Paris: Dalloz, 2002. 544 p.
54. Ghi C.N., Florescu C.M. Consimmntul victimei, ordinul legii i comanda autoritii
legitime cauze justificative interferente. n:

Revista Institutului Naional al Magistraturii

Themis, 2005, nr.2, p.82-98.


55. Grosu V. Consimmntul victimei: Justificare sau rspundere penal. n: Revista
Naional de Drept, 2005, nr.12, p.15-20.
56. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la expertiza medical a vitalitii.
Nr.688 din 20 iunie 2006. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 20.06.2006, nr.98101/740.
57. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova Cu privire la
aplicarea n practica judiciar a principiului individualizrii pedepsei penale. Nr.16 din
31.05.2004. n: Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2004, nr.6, p.22-24.
58. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova Cu privire la practica
aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii. Nr. 37 din
22.11.2004. n: Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2005, nr.8, p.4-6.
59. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova Cu privire la practica
judiciar n cauzele penale privind minorii. Nr.39 din 22.11.2004. n: Buletinul Curii Supreme
de Justiie a Republicii Moldova, 2005, nr.7, p.6-8.
60. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova Despre practica
judiciar n cauzele din categoria infraciunilor privind viaa sexual. Nr.17 din 07.11.2005. n:
Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2006, nr.3, p.11-13.
61. Hotca M.A. Noul Cod penal i Codul Penal anterior: aspecte difereniale i tranzitorii.
Bucureti: Editas, 2004. 419 p.
62. Hum I. Introducere n studiul dreptului. Iai: Chemarea, 1993. 161 p.
63. Ionu R.G. Consimmntul persoanei la contaminarea cu maladia SIDA n legea penal a
Republicii Moldova: controverse i soluii. n: Jurnalul de Studii juridice, 2010, nr.1-2, p.209-218.
64. Ionu R.G. Relevana consimmntului victimei asupra ncadrrii juridice a faptei. n:
Revista tiinific a USM Studia Universitatis. Seria tiine sociale, 2010, nr.3, p.195-199.
65. Jescheck H.H. Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil. Berlin: Duncker Und Humblot,
1988. 515 p.
139

66. Joecks W. Strafgesetzbuch. Studienkommentar. VIII Auflage. Mnchen: Verlag C.H.


Beck, 2009. 856 p.
67. Journal Officiel de la France du 7 juillet 2001, p.10823.
68. Kessler R. Die Einwilligung des Verletzen in ihrer Strafrechtlichen Bedeutung (exemplar
original Universitatea Harvard). Berlin und Leipzig: J. Guttentag, 1884. 112 p.
69. Lavasseur G., Chavanne A., Montreuil J., Bouloc B. Droit pnal general et procedure
pnale. Cours elementaire. Paris: Sirey, 1996. 1107 p.
70. Lavasseur G., Stefani G. Droit pnal gnral, dixime edition. Paris: Dalloz, 1978. 467 p.
71. Legea ocrotirii sntii a Republicii Moldova. Nr.411-XIII din 28 martie 1995. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 22.06.1995, nr.34.
72. Legea Republicii Moldova cu privire la drepturile i responsabilitile pacientului. Nr. 263XVI din din 27 octombrie 2005. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.12.2005, nr. 176181/867.
73. Legea Republicii Moldova cu privire la medicamente. Nr.1409-XIII din 17 decembrie
1997. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 11.06.1998, nr.052.
74. Legea Republicii Moldova privind sntatea mental. Nr.1402-XIII din 16 decembrie
1997. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 21.05.1998, nr.44-46/310.
75. Legea Republicii Moldova cu privire la ocrotirea sntii reproductive i planificare
familial. Nr. 185-XV din 24 mai 2001. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 02.09.2001,
nr. 90-91.
76. Legea Republicii Moldova cu privire la cultura fizic i sport. Nr.330-XIV din 25.03.1999.
n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 05.09.1999, nr.83/339.
77. Legea Republicii Moldova privind exercitarea profesiunii de medic. Nr.264-XVI din
27.10.2005. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 23.12.2005, nr.172-175/839.
78. Legea Republicii Moldova cu privire la protecia martorilor sau a altor participani la
procesul penal: Nr.105-XVI din 16.05.2008. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
27.06.2008, nr.112-114/434.
79. Legea Republicii Moldova pentru modificarea i completarea Codului penal al Republicii
Moldova. Nr.277-XVI din 18.12.2008. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 24.02.2009,
nr.41-44/120. n vigoare din 24 mai 2009.
80. Legea Republicii Moldova pentru modificarea i completarea unor acte legislative. Nr.376XVI din 29.12.2005. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 31.01.2006, nr.20/89.
81. Legea Republicii Moldova privind donarea de snge i transfuzia sanguin. Nr.241-XVI
din 20 noiembrie 2008. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 13.01.2009, nr.1-2.
140

82. Legea Republicii Moldova privind transplantul de organe, esuturi i celule umane. Nr.42XVI din 06 martie 2008. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 25.04.2008, nr.81/273. n
vigoare din 25 octombrie 2008.
83. Legea Romniei privind prevenirea i combaterea traficului de persoane. Nr.678 din
21.11.2001. n: Monitorul Oficial al Romniei, 11.12.2001, nr.783.
84. Linii Directoare privind HIV/SIDA i Drepturile Omului, adoptate de ONU Doc.
HR/PUB/9, parag.29 (a). UNAIDS, Criminal Law, Public Health and HIV Transmission: A policy
Options Paper, UNAIDS/02E, june 2002.
85. Mantovani F. Diritto penale. Padova: CEDAM, 1992. 413 p.
86. Manzini V. Trattato di diritto penale italiano. Vol.I Torino: UTE, 1933. 743 p.
87. Modinos contra Cipru (Hotrrea CEDO din 25.03.1993) // http//www.echr.coe.int
88. Norris contra Irlanda (Hotrrea CEDO din 26.10.1998) // http//www.echr.coe.int
89. Nota informativ la proiectul de Lege pentru modificarea i completarea Codului penal al
Republicii Moldova nr.277-XVI din 18.12.2008 // www.parlament.md
90. Olivares G.Q. con la colaboracion de Prats F.M., Canut J.M. Manual de derecho penal.
Parte general. Navarro: Aranzadi, 2000. 628 p.
91. Oneca J.A., Mourullo G.R. Estudios penales. Salamanca: Universitat de Salamanca, 1982.
623 p.
92. Paunain R. Manuale di diritto penale. Parte Generale. Vol.I Torino: UTE, 1962. 988 p.
93. Ptulea V. Studiu de drept comparat referitor la conceptele de: ordine public, bunele
moravuri i legile imperative, aa cum sunt ele reflectate n dreptul belgian (Partea I). n: Dreptul,
2008, nr.5, p.236-245.
94. People contra Samuels, 250 Cal. App. 2d 501, 53 Cal.Rptr.439 (1967)
95. Pitulescu I. Consimmntul victimei. n: Dreptul, 2005, nr.12, p.212-217.
96. Pop Tr. Drept penal comparat. Partea General. Vol.II. Cluj: Institutul de arte grafice
Ardealul, 1923. 913 p.
97. Pradel J. Droit pnal gnral. Paris: Cujas, 2002. 642 p.
98. Proiectul Codului penal romn, promulgat prin Decretul nr.1211 din 17 iulie 2009. n:
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.510 din 24 iulie 2009, n vigoare de la data care va fi
stabilit prin lege de punere n aplicare, dar nu nainte de 1 ianuarie 2011.
99. Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special al
femeilor i copiilor, adiional la Convenia ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate,
adoptat la New York la data de 15.11.2000, ratificat de Republica Moldova prin Legea nr.15-XV
din 17.02.2005. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 04.03.2005, nr.36-38/122.
141

100. Raport asupra activitii desfurate de Consiliul legislativ romn n anul 2002. n:
Buletin de informare legislativ, 2003, nr.2, p.40-41.
101. Raport cu privire la evaluarea cadrului naional legislativ n infecia cu HIV/SIDA din
perspectiva nclcrii drepturilor omului. Realizat de Centrul de Resurse Tineri i Liberi
Reeaua SIDA. Chiinu, 2003. 112 p.
102. Reid K. Ghidul specialistului n Convenia European a Drepturilor Omului. Chiinu:
Cartier, 2005. 672 p.
103. Selejan Guan B. Protecia european a drepturilor omului. Bucureti: ALL Beck, 2004.
327 p.
104. Slvoiu R. Consideraii asupra cauzei justificative a consimmntului victimei. n:
Dreptul, 2005, nr.9, p.171-183.
105. Smith J. Criminal Law. IX edition. London: Butterworths, 1999. 874 p.
106. Stefani G., Lavasseur G., Bouloc B. Droit pnal general. Paris: Dalloz, 1992. 688 p.
107. Streteanu F. Drept penal. Partea General. Vol.I. Bucureti: Rosetti, 2003. 490 p.
108. Tanoviceanu I. Curs de Drept penal. Vol.I. Bucureti: Socec, 1912. 519 p.
109. Teodosiu M.N. Cauzele justificative. n: Revista de Drept penal, 1998, nr.3, p.105-107.
110. Ungureanu O. Reflecii asupra proteciei corpului uman. Prelevarea i transplantul de
esuturi i organe umane. n: Acta Universitas Lucian Blaga, 2001, nr.1-2, p.20-27.
111. Van Ommeslaghe P. Actualits du droit des obligations. Bruxelles, 2005. 293 p.
112. Vidaicu M. Aspecte juridico-penale ale eutanasiei. Chiinu: Sirius, 2009. 240 p.
113. Vidaicu M. Consimmntul victimei n dreptul penal. n: Revista tiinific a USM
Studia Universitatis. Seria tiine sociale, 2007, nr.3, p.201-206.
114. Vonica R.P. Introducere general n drept. Bucureti: Lumina Lex, 2000. 600 p.
115. . .122
. n: , 2005, 3, c.4-7.
116. .. .
. : WBC , 1992. 70 c.
117. .. : . , 2004. 120 c.
118. .., .. c . .
.1. : , 1968. 646 c.
119. .. : . :
-, 2000. 356 c.
120. ..
. : . ., 1963. 275 c.
142

121. . -
. n: , 2002, 1, .16-17.
122. ..
:
. , 2008. 28 c.
123. .. . : ,
. . . 9. :
, 1961. 654 c.
124. .. . . -
15 1927 . :
, 1927. 390 c.
125. .. . : . .,1969. 168 c.
126. .. , :
. : ., 1998. 132 c.
127. .. . : . ., 1985. 256 c.
128. ., .
(.150, 151 ). n:
, 2002, 3, c.26-28.
129. .., .. . . : ,
2004. 576 .
130. .., ..
, :
27.05.1998 // www.koroboff.spb.ru/EUROPE/8514 00235.html
131. . . . ..
, .. . : -, 1996. 896 c.
132. . . . .. .
: , 2008. 872 c.
133. ..
. n: , 1998, 1, c. 178-180.
134. ..
. : , 1976. 121 c.
135. .. : de lege
lata de lege ferenda: . : ,
1999. 221 c.
143

136. .., .. . . , 1993.


336 c.
137. .. ,
( I). n: , 2002, 2, c.67-72.
138. .. ,
( II). n: , 2002, 3, c.66-71.
139. .
. n: , 1969, 14, c.15-16.
140. O.A. - .
a: . . ., 2006. 180 c.
141. .. . : . : ,1996.550 c.
142. II 1970
( ). n: , 1970 7, c.9-11.
143. .. -. n:
, 2005, 5, c.65-70.
144. e .. ,
. -: , 2004. 267 .
145. .. c .
: , 1961. 666 .
146. . -
. n: , 2003, 10 (828), c.46-48.
147. ..
. , 1994. 258 p.
148. .. . c . . .1.
: , 1968. 540 c.
149.

..

: , 1956. 118 c.
150. . . : - :
.
--, 2007. 25 c.
151. .. .
n: , 2004, 3, c.13-16.
152. .. . n:
, 2008, 1 (4), c.66-79.
144

153. .. : - :
.
, 2006. 52 c.
154. .. :
. : - , 1999. 243 c.
155. .. ( ). 1. 1902 .
Allpravo.ru. - 2003, http:// www.allpravo.ru/library
156. .., .. : .
. .1. : , 1999. 592 c.
157. : . .
... -: , 2004. 352 c.
158. ( ). . n:
,1994, 9, c.5-64.
159. : 63-
13 1996 ., 24 1996 .,
5 1996 ., 1 1997, e
13.05.2008. n: , 1996, 25.
160.

. . .. . -: ,
2003. 524 c.
161. : .
. .. . -: , 2004. 238 c.
162. : . . ..
, .. . -: , 2001. 320 c.
163.
162- 08.12.2003, 21
2003 , 26 2003 // http://www.consultant.ru/
popular/ukrf/10_24.html#p1399
164. .. . : -
. -, 1955. 256 c.
165. .. . : . , 1947. 511 c.
166. .. . . : , 1966.
502 c.
145

Anexa 1
CHESTIONAR
Stimate respondent!
n scopul soluionrii unor probleme ce vizeaz manifestarea de voin a victimei n dreptul
penal, aprute n cadrul cercetrii tematicii tezei de doctorat IMPLICAII JURIDICOPENALE ASUPRA CONSIMMNTULUI VICTIMEI i, implicit, elaborrii propunerilor
i recomandrilor, apte de a contribui la aprecierea corect a faptelor svrite sub imperiul
consimmntului persoanei de a i se cauza daune propriilor interese ocrotite de legea penal,
intervenim cu rugmintea de a da rspuns la ntrebrile de mai jos.
V mulumim anticipat.
1. n unele cazuri, consimmntul persoanei poate nltura ilicitul faptei (ex: consimmntul
proprietarului de a-i fi distruse sau deteriorate bunurile; consimmntul pacientului de a-i fi
vtmat grav sntatea n scopuri terapeutice). n opinia Dvs., care ar trebui s fie vrsta
persoanei ca un asemenea consimmnt s aib relevan juridico-penal:
a) 14 ani;
b) 15 ani;
c) 16 ani;
d) 17 ani;
e) 18 ani;
f) 19 ani;
g) 20 ani i mai mult.
2. Prin Legea pentru modificarea i completarea Codului penal al Republicii Moldova
nr.277-XVI din 18.12.2008, art.212 Contaminarea cu maladia SIDA a fost completat cu
alin.(5), avnd urmtorul coninut: Persoana care a svrit aciunile prevzute la alin.(1), (2)
nu este pasibil de rspundere penal dac a comunicat din timp persoanei puse n pericol de a fi
contaminat despre existena la primul a maladiei SIDA sau dac persoana pus n pericol de a fi
contaminat tia despre existena acestei maladii, dar benevol a svrit aciuni ce au constituit
pericol de contaminare.
Alegei una din urmtoarele opiuni:
a) Meninerea n continuare a alin.(5) art.212 Cod penal RM;
b) Abrogarea alin.(5) art.212 Cod penal RM.

146

Anexa 2

147

Anexa 3

148

Anexa 4

149

Anexa 5

150

DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII


Subsemnata Ionu Raluca Gabriela, declar pe proprie rspundere c materialele prezentate n
teza de doctorat, sunt rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice. Contientizez c, n caz
contrar, urmeaz s suport consecinele n conformitate cu legislaia n vigoare.

Ionu Raluca Gabriela


19 aprilie 2011

151

CV AL AUTORULUI
Date persoanale: IONU Raluca Gabriela
Data i locul naterii: 31 iulie 1977, or. Bucureti, Romnia
Studii:
1992 1996 Liceul Teoretic Ion Luca CARAGIALE, profil umanist;
1997 2001 Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Bucureti;
2002 2003 Studii postuniversitare de masterat, domeniul tiine penale,
n cadrul Academiei de Poliie Alexandru Ioan CUZA din Bucureti;
2004 2008 Studii postuniversitare de doctorat, Specialitatea 12.00.08 Drept penal (drept
penal), Universitatea de Stat din Moldova.
Activitate profesional:
Aprilie Iunie 2002 jurist, SCSupercom;
Iunie 2002 Noiembrie 2002 ofier I n cadrul Direciei Integrare European i Relaii
Internaionale;
Noiembrie 2002 Mai 2004 ofier operativ I n cadrul Serviciului Cercetri Penale din IPJ
Ilfov;
Mai 2004 Octombrie 2005 ofier operativ I n cadrul Poliiei Oraului Voluntari, Formaiunea
Cercetri Penale;
Octombrie 2005 2006 instructor specialist III, Specialitatea tiine penale n cadrul Catedrei
de Management i Legislaie a Centrului de Studii Postuniversitare din Bucureti;
2006 2007 ofier n cadrul Biroului Cercetri Penale Secia 9 Poliie D.G.P.M.B.;
2010 prezent ofier specialist principal n cadrul Direciei Resurse Umane Inspectoratul
General al Poliiei Romne.
Domeniile de activitate tiinific: Drept penal, Partea General i Special
Participri la foruri tiinifice internaionale: IONU Raluca Gabriela. Consimmntul
victimei cauz justificativ n sfera reglementrii juridico-penale a Republicii Moldova. n:
Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale Fenomenul infracional prin prisma
tiinelor penale: Probleme teoretico-normative actuale (Universitatea de Studii Europene din
Moldova, Institutul Cercetri i Expertize tiinifice n Drept, Centrul de Stat i Drept al IISD al
AM, 2010).
Lucrri tiinifice publicate: 12 articole tiinifice.
Date de contact: str. Domnia Radu 9, com. Afumai, Judeul Ilfov (Romnia);
Telefon: +40730505794; 0020213511925;
E-mail: ionusraluca@yahoo.com
152