Sunteți pe pagina 1din 45

SilozurisiRezervoare

Silozuri folositepentruastocamaterialegranulare:
Buncare
Silozuri

Rezervoare pentruproduselichide:
Rezervoaredejoasapresiune(<2kPa)
Rezervoaredeinaltapresiune(rezervoaresferice)

Rezervoaredegaze:
Cuvolumfix
Cuvolumvariabil:
Cucapacflotant(acoperistippiston)
Rezervortelescopic

REZERVOARE

REZERVOARECILINDRICE
Rezervoarecilindriceverticale(cufundplat)
o Rezervoarecilindriceverticalesupraterane
Cucapacplat(orizontalsauinclinat)
Cucapacconic
Cucapacsferic
Cucapacplutitor
o Rezervoarecilindriceverticalesubterane
o Rezervoarecilindriceverticalepartialingropate
Rezervoarecilindriceorizontale
o Rezervoarecilindriceorizontalesupraterane
o Rezervoarecilindriceorizontalesubterane
REZERVOARESFERICE
REZERVOAREDEEGALAREZISTENTA(PICATURADEAPA)

ALCATUIREA UNUI REZERVOR VERTICAL


scaradeaccespecapacul
rezervoruluipoatefi
verticala,subformadeturn
curampasipodestesau
elicoidala(fixataderezervor);
mantaua estealcatuitadin
maimulteinele(virole);
fiecarevirola poatefi
alcatuitadinmaimulte
segmente;
capacul rezervoruluipoatesprijininumaipemantauarezervoruluisau
rezervorulpoateaveastalpcentral(unulsaumaimultistalpiininterior);
pemantauarezervoruluisau/sipecapacpotfimontatediferite
echipamentetehnologice:pompe,agitatoare,instrumentedemasura,etc.
labazarezervoruluivorfiprevazuteusidevizitaresicapacedegoliresi
spalare;

MANTAUAREZERVORULUI
Mantauapoatefirealizatadin:
otelcarbon:S235;S275;S355
otelcurezistentalacoroziune:S355JOW
oteluriinoxidabileaustenitice(cucontinutridicatdeCrsiNi) vezislideurmator
Protectiaanicoroziva:
sistemedeacoperirecuvopseluri
protectieanticorozivaprincauciucare
Imbinareavirolelorsepoateface:
cusudura;
cunituri;
cusuruburi.

a)

b)

c)

Moduriderealizareaimbinarilorintre
virolelerezervorului,cusudura:
a suduracaplacap
b petrecereavirolelorinsistem
alternativ(suduradecolt);
c petrecereavirolelorinsistem
telescopic(suduradecolt);

Caracteristicimecanicealeotelurilorinoxidabile

[2] pg.7

FUNDULREZERVORULUI

Sistemederealizarea
funduluirezervorului:
a) sistemdeasezare
atablelorinfasii
b) simetric
c) (hexagonal)in
fasiicuinelexterior

a)

b)
Imbinariintreelementele
cealcatuiescfundul
rezervorului:
a) cuplacutasuport
b) prinsuprapunerea
tablelor(degrosimimici)
c) imbinarepeelemente
inglobateinfundatie
(profilecornier,profileU,I)

c)
Imbinariintremantasifundul
rezervorului

SISTEMEDEFUNDARE
a) platformacompactatadebalast(stabilizatcuciment5...10%);
b) grindainelaradefundaresiplatformadenisipsaubalastcompactat);
c) grindainelaradefundaresiplacadinbetonarmat);
d) radiergeneral;
e) fundareindirecta(pilotisaucoloanesiradiergeneral).

a)

b)

c)

SISTEMEDEFUNDARE

a)

fundatiepeunterenplan:
1. rezervor
2. stratizolant
3. nisip
4. umplutura
b)fundatiepeuntereninpanta(cuexcavarealaorizontalaaterenului)
c)fundatiepeuntereninpanta(fundatieintrepte)

REZERVOARECILINDRICEVERTICALECUCAPACCONIC

EXEMPLUDEREZERVORCUCAPACCONIC

EXEMPLUDEREZERVORCUCAPACCONIC

CAPACCONIC(autoportant)

CAPACCONICCUPANTA
MICA(CUTIRANTI)

1 ferme
2 baredelegatura
3 capriori

CAPACCONICCUPANTAMICA
(CUFERMEDEACOPERIS) PENTRU
REZERVORDEDIAMETRUMARE

REZERVOARECILINDRICEVERTICALECUCAPACSFERIC

REZERVOARECUCAPACSFERIC

REZERVOARE CU CAPAC SFERIC

a)bararigidacugrinda
inelaradecontur
b)bararigidacutiranti
1.grindarigida
2.baredelegatura
3.tiranti

CAPACSFERICDINBARE
RADIALERIGIDE(CUSAU
FARATIRANTI)

REZERVORCUCAPACPLUTITOR

1 mantaua rezervorului
2 capac plutitor
3 platforma inelara de deservire
4 scara de acces exterioara
5 scara oscilanta interioara
6 reazem mobil
7 suporti
8 teava de scurgere a apei
9 despartitura
10 inele de etansare
11 cabluri de ridicare

Rezervoarele cu capac plutitor se utilizeaza pentru a reduce pierderile de


produse volatile. Aceste rezervoare sunt utilizate atunci cand se fac operatii
dese de incarcare si descarcare.
Capacul pluteste pe suprafata lichidului depozitat.
Spatiul inelar dintre marginea capacului si peretele rezervorului se
etanseaza.
Dezavantaj: pericol mare de incendiu atunci cand etansarea se deterioreaza
si sunt pierderi de materiale inflamabile.

Detalii de etansare ale capacului plutitor

EXEMPLUDEREZERVORCUCAPACPLUTITOR

Rezervorcudiametrude30msiinaltimetotalade15m,(cuperetederetentie)

EXEMPLUDEREZERVORCUCAPACPLUTITOR

REZERVOARETELESCOPICE

http://en.wikipedia.org/wiki/Gas_holder

USIDEVIZITARE

Usile de vizitare au
forme:
- circulare;
- rectangulare
Pot fi amplasate:
- la baza rezervorului
- pe capacul rezervorului

USIDEVIZITARESIDEGOLIRE

MONTAJULREZERVOARELORCILINDRICEVERTICALE
Tehnologiidemontaj:
Montareaprinpreasamblareavirolelor(dejosinsus);
Montarealapozitie(desusinjos)
Montarealapozitie(dejosinsus)
Montareautilizandstalpcentralsicadrerigidederidicare;
Montareautilizandstalpcentralsicablurideridicare;
Montareamantaleiprindesfasurare.

MONTAJULREZERVOARELORCILINDRICEVERTICALE

MONTAJULREZERVOARELORCILINDRICEVERTICALE

REZERVOARE PICATURA DE APA (rezervor de egala rezistenta)


Forma rezervoarelor picatura de apa reprezinta
picatura de lichid ce se afla sub actiunea fortelor de
tensiune superficiale.
Se folosesc pentru produse volatile
Grosimea tablei mantalei este constanta pe verticala.
Aceste rezervoare pot fi realizate cu fund plat sau
curb (sferic)

1
2
3
4
5
6

mantaua rezervorului
fundul rezervorului
nervuri (rigidizari)
placa inelara
pat de nisip
ferme

REZERVOARESFERICE

Rezervor sferic pentru gaze

Rezervor sferic pentru apa

Exempluderezervorsfericpentrugaze
(capacitate200mc)
1. luminator;2.scaramobila;
3.platforma;4.structuradesustinere

REZERVOARECILINDRICESUPRATERANE

CALCULULREZERVOARELOR
METALICE

INCARCARI:
Incarcaridatoratelichiduluicontinutderezervor
Incarcaridatedepresiunea/suctiuneainterna
Incarcaripermanente
Incarcaridinizolatii
Incarcaridintemperatura
Incarcariutile
uniformdistribuite
concentrate(datedeechipamente)
Incarcaridatedeactiuneavantului
Incarcaridatedeactiuneazapeziiperezervor
Incarcaridatorateactiuniiseismice

A.Incarcaridatoratelichiduluicontinutderezervor
Valoareacaracteristicaapresiuniipsedeterminaastfel:p(z) = z

B.Incarcaridatoratepresiunii/suctiuniidininteriorulrezervorului

C.Incarcaridinizolatii

G.Incarcaredatadezapada
pecapaculrezervorului

D.Incarcaridinechipamente

E.Incarcaripermanente

F.Incarcaridatorateactiuniivantuluiasuprarezervorului

Nota:evaluareaactiuniivantuluiasuprarezervoruluisefaceconformCR114/2013
Unelerezervoaresuntprevazutecuperete(circular)deretentie.Actiuneavantului
asuprarezervoruluivatineseamadecurentiicareseformeazainspatiuldintre
mantauarezervoruluisiperetelederetentie.

Incarcaridatorateactiuniiseismiceasuprarezervorului
Incarcaridatorateactiuniiseismiceasuprarezervorului

Efortul critic de pierdere a stabilitatii peretelui rezervorului

Zveltetea relativa a mantalei

Coeficientul de reducere a imperfectiunilor elastice

Pierederea stabilitii sub forma de genunchi de elefant i talp de elefant

Avarii aprute la partea superioar a unui rezervor din cauza efectului de val

BIBLIOGRAFIE
[1]SREN199311:2007 Eurocod3:Proiectareastructurilordeotel.Partea11:Reguligeneralesireguli
pentrucladiri
[2]SREN199314:2007 Eurocod3:Proiectareastructurilordeotel.Partea11:Reguligenerale Reguli
suplimentarepentruelementelestructuraledinoteluriinoxidabile
[3]SREN199316:2007 Eurocod3:Proiectareastructurilordeotel.Partea16:Rezistentasi
stabilitateaplacilorcurbesubtiri
[4]SREN199342:2007 Eurocod3:Proiectareastructurilordeotel.Partea42:Rezervoare
[5]SREN19914:2006

Eurocod1:Actiuniasupraconstructiilor.Partea4:Silozurisirezervoare

[6]SREN19984:2007

Eurocod8:Proiectareastructurilorpentrurezistentalacutremur.Partea4:
Silozuri,rezervoaresiconducte

[7]