Sunteți pe pagina 1din 5
Psalmul 65 Stihiri alese Ήχος Πα adaptat din grecește de Mihail Protepsaltul C ân tați

Psalmul 65

Stihiri alese

Ήχος

Psalmul 65 Stihiri alese Ήχος Πα adaptat din grecește de Mihail Protepsaltul C ân tați Dom
Psalmul 65 Stihiri alese Ήχος Πα adaptat din grecește de Mihail Protepsaltul C ân tați Dom

Πα

adaptat din grecește de Mihail Protepsaltul

C ân tați Dom nu lu u ui tot pâ mâ ân tul da a-ți
C
ân
tați
Dom nu
lu
u
ui
tot
ân
tul
da
a-ți
sla
Lu
u
ui
A
li
lu
u
u
ân tul da a-ți sla vă Lu u ui A li lu u u u i
u i i a Z i ceți lui Dum ne zeu cât de ma a
u
i
i
a
Z
i
ceți lui Dum
ne
zeu
cât
de
ma
a
a
re
e
ste
El
ma
re-i sla
a
va Lui
ă
ne
î
în
chi năm
Lu
u
ui
A
a
li
lu
u
u
u
i
i
a

T

T ot pă mân tul să se în chi ne Ți i să te la u
T ot pă mân tul să se în chi ne Ți i să te la u
ot pă mân tul să se în chi ne Ți i să te la u
ot
mân
tul
se
în
chi
ne
Ți
i
te
la
u
de
pre
Ti
i
ne
și
ne Ți i să te la u de pre Ti i ne și să i e

i e

câ â ân te nu u me e lui Tă ă ău A a li
â
ân
te
nu
u
me
e
lui
ă
ău
A
a
li
lu
u
u
u
i
i
a
B i
ne
cu
u
vân
tați
pre
Dom
nul
Dum ne
ze
e
ul
no
o
os tru
și
i
a
u
zi
i
iți
gla
sul
Lu ui A a li lu u u u i i a C el ce
Lu
ui
A
a
li
lu
u
u
u
i
i
a
C
el
ce
stă
ne
e
te
cu
pu
u u i i a C el ce stă pâ ne e eș te cu pu
te rea Sa vea a cul O chii Lu ui spre nea a a muri
te
rea
Sa
vea
a
cul
O
chii
Lu
ui
spre
nea
a
a
muri pri
ve
e
esc
A
a
li
lu
u
u
u
i
i
cu pu te rea Sa vea a cul O chii Lu ui spre nea a a

a

C ă ne-ai cer tat pre no o oi Dum ne ze
C
ă
ne-ai
cer
tat
pre
no
o
oi
Dum ne
ze
u le și cu foc ne-ai lă mu rit pre noi prin su ne-a ai
u le
și
cu
foc
ne-ai
mu
rit
pre noi
prin
su
ne-a
ai
pre
noi
în
cu
u
ur
ă
ă
A
a
li
lu
u
ai pre noi în cu u ur să ă ă A a li lu u u
u u i i a R i di ca t-ai oa a meni pe ca
u
u
i
i
a
R
i
di
ca
t-ai
oa
a
meni
pe
ca
pe
te
le noa a stre tre cu u u t-am prin foc și prin a a
le
noa
a
stre
tre
cu
u
u
t-am
prin
foc
și
prin
a
a
pe
și ne-ai
i
iz
vi
i
it
A
a
li
lu
u
u
u
i
i
a
V
e
niți
a
a
u
ziți
toți
cei
ce
u i i a V e niți să a a u ziți toți cei ce e
e vă te e meți de Dum ne zeu și vă voi spu u ne
e vă
te
e
meți de
Dum
ne
zeu
și
voi
spu
u
ne
te
a
cu
u
ut
El
su
fle
tu
lui
me e eu A a li lu u u u i i a
me
e
eu
A
a
li
lu
u
u
u
i
i
a
C ă tre Dân sul a am stri gat și L-am lă u dat pre
C
ă
tre
Dân sul
a
am stri gat
și
L-am
u
dat
pre
El
cu
gra
iul
me
e
eu
A
a
li
lu
u
u
u dat pre El cu gra iul me e eu A a li lu u u
u i i a N e drep ta te a am a vu ut e
u
i
i
a
N e
drep
ta
te
a
am
a
vu
ut
e
e
e e
e
e
e
e
eu
în
i
i
i
ni
i
ma
a
mea
a
zi
i
când
A
a
li
lu
u
u
u
i
i
a
B i
ne
cu
vân
tat
es
te Dum
ne
zeu
ca
u i i a B i ne cu vân tat es te Dum ne zeu ca
re n-a de păr tat ru gă ciu nea mea și mi la Lui de
re
n-a
de
păr
tat
ru
ciu
nea
mea
și
mi
la
Lui
de
la
mi
i
ne
e
e
e
slu
ga
Lu
u
ui
A a li lu u u u i i a
A
a
li
lu
u
u
u
i
i
a

Cratima de Theodor Fokaefs

E e e e e a a a e e e e a a a
E
e
e
e
e
a
a
a
e
e
e
e
a
a
a
e
a
a
a
e
a
a
e
e
e
a
a
a
4
e e
e
e
a
a
a
e
e
e
a
a
a
e

4

a a a 4 e e e e a a a e e e a a
a e e e a a a e a a a e e e e
a
e
e
e
a
a
a
e
a
a
a
e
e e
e
e
e
a a a e a a e a e e a a a e a
a
a
a
e
a
a
e
a
e
e
a
a
a
e
a
a
4
4
e e
e
a
a
e
a
a
a
e
e
a
e
e
a
a
4
4
e
e
e
e
a
a
a
e
a
a
e
te
e
a
a
a
a
a
e
e
e
e
e
a
a
a
e
a
a
e
a
4 a a e a a e e e a a a a e e
4
a a
e
a
a
e
e
e
a
a
a
a
e
e

4

e e e e a a a e a e e a e a e
e
e
e
e
a
a
a
e
a
e
e
a
e
a
e
e
a
a
a
a
e
e