Sunteți pe pagina 1din 4

Subiecte capitolul 7 - Bugetul activitatilor publice

1.

Explicati ce este bugetul si cum s-a modificat rolul bugetului de-a lungul timpului(0,75 pcte)
In sens practic,bugetul este documentul care prezinta previziunea pentru o
anumita perioada de timp atat a veniturilor,cat si a cheltuielilor unei tari,a unei unitati
administrative-teritoriale, a unui agent economic, a unei organizatii obstesti sau a unei
familii.
In sens strict, bugetul public reprezinta un document care prezinta intr-un mod
ordonat consecintele financiare ale activitatii statului.
Rolul bugetului s-a schimbat de-a lungul timpului :
- In perioada capitalismului liberal,statul se implica prea putin in problemele
economice,doctrina economica dominata promova limitarea interventiei statului si domeniul
economic.
- Odata cu trecerea timpului, indeosebi dupa Marea Criza (1929-1933), sectorul public incepe
sa se dezvolte,statul adaugand cheltuielilor sale clasice de consum si cheltuieli de investitii in
activitati economice. Era perioada in care asistam la trecerea de la bugetul de mijloace la
bugeul de mijloace si obiective.

2. Ce inseamna bugete pluri-anuale, cum s-a modificat notiunea de echilibru bugetar si in ce consta
doctrina europeana a echilibrului bugetar ( 1 pct)
Deoarece consecintele financiare a numeroase decizii se intind de-a lungul
mai multor ani, documentul bugetar este adesea precedat de un plan financiar elaborat
pe intervale de timp mai mari, care prin forma sa precisa constituie o tentativa de a
anticipa si planifica activitatea statului. Astfel au aparut bugetele pluri-anuale. In
acelasi timp capata noi dimensiuni notiunea de echilibru bugetar,trecandu-se de la
echilibrul pe termen scurt la echilibrul dinamic pe termen lung in cadrul bugetelor
pluri-anuale. Bugetul devine un instrument de stabilire si transmitere a prioritatilor
macroeconomice. In aceasta situatie, bugetul devine bugetul economic, bugetul
economiei nationale.
Intre anii 1965-1980, in tarile Uniunii Europene, s-a cristalizat o doctrina
europeana a echilibrului bugetar care a avut drept consecinta debugetizarea si limitarea
cresterii cheltuielilor statului. Potrivit acestei doctrine, cheltuielile publice ale
statelormembre,nu trebuie sa creasca mai repede decat valoarea produsului national
brut.
3. Functiile bugetului (0,5 pcte)
Oricare ar fi forma sa de elaborare, la ora actuala, bugetul trebuie sa
indeplineasca trei functii:
- Controlul cheltuielilor, prin intermediul caruia executia bugetului este supravegheata de catre
diferite autoritati
- Gestiunea eficace a activitatilor publice, prin care executantii bugetului asigura utilizarea
eficace a resurselor financiare si de personal, puse la dispozitie pentru conducerea activitatilor
prevazute si autorizate prin buget.
- Planificarea activitatii statului, prin intermediul careia sunt formulate obiectivele urmarite si
diferitele programe alternative,in vederea evaluarii posibilitatilor de finantare.
4. Principiile bugetare (principiul legalitatii, anterioritatii, unitatii, universalitatii, neafectarii,
specializarii, echilibrului, realitatii, anualitatii, publicitatii 0,2 pcte fiecare )
- Principiul legalitatii : nici o cheltuiala nu poate fi efectuata si nici un impozit nu poate fi
prelevat fara o baza legala

Principiul anterioritatii : bugetul sa fie votat inaintea exercitiului bugetar la care se refera
Principiul unitatii : toate cheltuielile si toate veniturile sa fie inscrise, intr-un document unic,
care sa marcheze unitatea statului.
- Principiul universalitatii : fiecare actiune a statului, toate veniturile si toate cheltuielile sa fie
inscrise in buget in suma lor totala si sa nu apara numai ca sold
- Principiul neafectarii : un venit odata incasat la buget safie administrat global, fiind destinat
acoperirii cheltuieliilor privite in ansamblul lor
- Principiul specializarii : veniturile si cheltuielile bugetare as fie grupate, ordonate in buget
dupa anumite criterii pentru a se putea constata provenienta veniturilor, felul in care urmeaza
sa fie cheltuite aceste resurse si institutiile prin care se realizeaza
- Principiul echilibrului : bugetul reprezinta un document,un tablou in care se inscriu veniturile
si cheltuielile statului in vederea compararii si echilibrarii lorin fiecare an. Scoala clasica a
finantelor considera acest echilibru ca fiind fundamental in finantele publice.
- Principiul realitatii : actioneaza in perioada de fundamentare a proiectului de buget prin
evaluarea realista a venituriloor si dimensionarea justa in conformitate cu prevederile legale a
cheltuielilor bugetare
- Principiul anualitatii : contureaza dimensiunea in timp a bugetului si are doua aspecte : anul
bugetar si exercitiul bugetar
- Principiul publicitatii : proiectul de buget trebuie adus la cunostinta publica, votarea bugetelor
trebuie sa aiba loc in sedinte publice deschise, iar dupa votare acestea sunt publicate in MO.
5. Explicati clasificatia organica sau administrativa a cheltuielilor publice (0,5pcte )
Clasificatia organica sau administrativa prezinta cheltuielile si veniturile dupa criteriul
organizarii in ministere, agentii guvernamentale, institutii publice autonome, unitati administrativteritoriale. In Romania, din categoria institutiilor care participa la constituirea resurselor financiare
publice si la intrebuintarea lor fac parte :
- Parlamentul
- Administratia prezidentiala
- Guvernul
- Ministerele si celelalte organe ale administratiei centrale
- Autoritatile administratiei publice locale
- Alte autoritati publice
- Autoritatea judecatoreasca
- Institutiile publice de subordonare centrala sau locala
6. Explicati clasificatia functionala a cheltuielilor publice (0,5 pcte )
Clasificatia functionala repartizeaza cheltuielile dupa domeniile de atributii alstatului si ale
autoritatilor locale. In general, in cadrul sau se regasesc urmatoarele rubrici de cheltuieli:
-

Autoritati, administratia generala


Aparare nationala si ordine publica
Cheltuieli social culturale
Protectia mediului

7. Explicati clasificatia economica a cheltuielilor publice (0,5 pcte)


Clasificatia economica ofera explicatii asupra naturii economice a cheltuieliilor
statului si permite analizarea repecursiunilor lor asupra diferitelor sectoare ale circuitului

economic si,deci, integrarea finantelor publice in contabilitatea nationala . In


general,cheltuielile se pot imparti in :
-

Cheltuieli ale serviciilor publice sau administrative


Cheltuieli de transfer la terti,intreprinderi publice,ale colectivitati

8. Explicati clasificatia veniturilor publice (0,5 pcte)


- Venituri fiscale = venituri care provin din impozite si taxe directe (fixate nominal) precum si
venituri din impozite si taxe indirecte (TVA)
- Venituri nefiscale = incasari care se vireaza la bugetul de stat sau la bugetele locale, justificate
prin calitatea de proprietar a statului sau colectivitatilor locale asupra respectivelor surse de
venituri.
- Venituri din capital = provin din valorificarea unor bunuri ale statului sau din valorificarea
stocurilor de la rezerva de stat si de mobilizare.
9. Explicati etapele procedurii traditionale de elaborare a bugetului (1pct)
Elaorarea bugetelor publice necesita o procedura lunga si complexa. Daca vorbim de
procedurile traditionale, exista cateva etape absolut necesare a fi urmate si anume :
I.
II.
III.

IV.

Este pregatit proiectul de buget pentru toate serviciile administratiei


Bugelte tuturor serviciilor administratiei sunt agreate, economistii trebuie sa elimine
proiectele mai putin utile,retinandu-le doar pe acelea care merita a fi lansate
Bugetul trebuie sa fie examinat si votat de catre Parlamen, care ii da putere de lege si
autorizeaza Guvernul sa preleveze veniturile si sa efectueze cheltuielile, conform cu
ceea ce a fost prevazut
Bugetul este executat de catre Guvern iar executarea sa este controlata pe baza
conturilor de catre Parlament si Curtea de Conturi

10. Explicati deficientele procedurii traditionale de elaborare a bugetului (1 pct)


Procedurile bugetare traditionale prezinta anumite deficiente, cum ar fi :
- Bugetul nu permite evaluarea consecintelor financiare pe termen lung a tuturor deciziilor
bugetare.
- Bugetul repartizeaza cheltuielile necesare pentru asigurarea prestatiilor si nu pentru valoarea
acestor prestatii, nu exista o legatura directa intre volumul acestor cheltuieli si beneficiul care
rezulta din aceasta
- Nu exista un sistem de contabilitate analitica care sa puna in evidentacostul unitar al
prestatiilor publice, nu se poate realiza un control al eficientei activitatii publice
- Procedura elaborarii bugetului nu favorizeaza cautarea celui mai eficient mijloc de a ajunge la
un anumit rezultat
- Controlul executiei bugetului esteun act pur contabil si juridic,ceea ce seminifca faptul ca nu
cauta sa examineze daca mijloacele alocate au permis efectiv atingerea obiectivelor fixate.
11. Explicati succint etapa studiului din cadrul procedurii moderne de elaborare a bugetului RAVB
(1 pct)
Rationalizarea variantei de buget supuse spre executie (RAVB) = strategie, o maniera de
abordare sistematica a problemei de optimizare a alegerii variantei de buget ce va fi supusa
executiei. Pentru a remedia deficientele procedurilor bugetare traditionale, ideea fundamentala a

RAVB este de a insuma toate rubricile de costuri ale diferitelor obiective generale
corespunzatoare functiilor sectorului public, astfel incat sa se poata analiza ce resurse au fost
afectate, caror scopuri si cu ce rezultate
Aceasta procedura comporta patru etape principale : studiul, decizia,executia si controlul.
Studiul. Aceasta prima faza constituie principala inovatia a RAVB, intrucat procedurile
traditionale se bazeaza numai pe ultimele trei etape, fara a pregati suficient toate deciziile printr-un
studiu aprofundat care vizeaza toate aspectele problemei si care se inscrie intr-un plan strategic.
Pentru a raspunde exigentelor de abordare rationala a problemelor, studiul trebuie sa cuprinda
urmatoarele faze :
-

E1 = Forumalrea problemei : descrierea critia a realitatii care poate fi influentata de politica de


vigoare sau de cea vizata
- E2=Analiza obiectivelor : definirea misiunii, a scopurilor de atins prin actiunea vizata
- E3 = Analiza mijloacelor : identificarea tuturor mijloacelor susceptibile sa influentele cel putin
obiectivele urmarite si studiul restrictiilor.
- E4 = Analiza relatiilor dintre obiective si mijloace : punerea in evidenta a capacitatii
diferitelor mijloace de a satisface anumite obiective , a consecintelor dorite sau nedorite, ce
reuzulta din utilizarea individuala sau conjugata a ficarui mijloc
- E5 = Conceperea programelor alternative : analistul alege, in colaborare cu decidentul acele
obiective ce trebuie satisfacute, gradul lor de satisfacere si defineste, pentru fiecare dintre
ele,unul sau mai multe programe de actiune ce permit atingerea lor
- E6 = Evaluarea programelor alternative : aceasta faza de legatura a RAVB are drept scop
selectionarea acelor programe care satisfac in masura cea mai mare obiectivele urmarite
12. Explicati decizia, executia si controlul procedurii moderne de elaborare a bugetului RAVB (1
pct)
Decizia.
A doua mare etapa a RAVB este consacrata deciziei. Chiar daca este sustinuta de un studiu
riguros si de o evaluare, decizia ramane totusi un act politic. Aceasta pentru ca, decidentul ia in
considerare, in egala masura, propria sa apreciere a situatiei.
Decizia politica se concretizeaza sub forma unui plan pe mai multi ani, pe un orizont de timp
fix,fie glisant. Planul multianual poate fi uneori transpus intr-un plan anual, care ia forma
bugetului traditional. Executia cele mai mari parti a programelor se face detaliat pe structurile de
organizare a statului.
Executia
Faza de executie a RAVB presupune utilizarea tehnicilor de gestiune ce are drept scop
utilizarea eficace a mijloacelor si motivarea agentilor responsabili cu realizarea concreta pe teren a
obiectivelor. Misiunea RAVB nu este de a cheltui putin, si de a cheltui mai bine.
Controlul
In cadrul RAVB, scopul acestei ultime etape, cel de a controla, nu consta doar in garantarea
regularitatii executiei, ci si in asigurarea unui veritabil control de gestiune prin reexaminarea
obiectivelor programelor.