Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE LECŢIE

1.Data ___________________
2.Disciplina: CONTABILITATE.
3.Clasa : a IX a B
Profesor: ec. VIERIU CONSTANTIN CRISTIAN
4.Tema: Evaluarea patrimoniului si calculatia
5.Subiectul. Definitia, importanta si principiile evaluarii
6.Competenţe operaţionale
Elevii să recunoasca obiectul contabilitatii.
Sa recunoasaca elementele de pasiv
7.Competenţe cu efect asupra personalităţii:
a) Cognitive:
- să cunoască modalitatea de reprezentare grafică a operaţiilor
economico-financiare.
b) Afective:
- întărirea încrederii în forţe proprii prin rezolvarea în mod
conştiincios a sarcinilor propuse.
c) Psihomotorii:
- formarea deprinderilor de a munci perseverent
8.Obiectivul fundamental (Scopul):
- asimilarea de noi cunoştinţe.
9.Tipul lecţiei: Lectie de asimilare de noi cunostinte
- Lecţie mixtă
10.Metode si procedee de instruire didactice:
- explicaţia, dezbaterea, problematizarea, învăţarea prin
descoperire, munca independentă
11.Materiale şi mijloace de învăţământ.
- manual
- creta
- tabla
12.Durata: 45 de minute.
13.Locul de desfăşurare: sala de clasa
14.Bibliografie:-manual de CONTABILITATE, clasa a IX a. Editura
ECONOMICA 2004 – AURELIANA GUOADELIA COJOCEA, DOINA
ANA MARIA PETRE
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Momentul organizatoric constă în:


- stabilirea prezenţei
- asigurarea ordinii şi disciplinei în clasa.
- Crearea condiţiilor didactico-materiale necesare bunei
desfăşurări a lecţiei.

SCHEMA LECTIEI

Definitia, importanta si principiile evaluarii

Evaluarea – reprezinta exprimarea valorica cu ajutorul banilor a


existentei si miscarii elementelor patrimoniale, ceea ce nu poate fi exprimat
in bani nu face obiectul inregistrarii in contabilitate.
Evaluarea se manifesta si in:
a) aplicarea procedeelor de calculatie a costurilor;
b) aplicarea procedeelor de verificare si control prin intermediul
inventarierii;
c) generalizarea informatiilor contabile in bilant si verificarea
echilibrului intre activ si pasiv;
d) toti indicatorii economici si financiari si toate informatiile furnizate de
contabilitate la toate nivelurile si la toate momentele ciclului de
prelucrare contabila se prezinta in expresia baneasca.

Principiile evaluarii:

1. Principiul stabilirii obiectului evaluarii – conform caruia evaluarea


diferitelor categorii de bunuri se face in mod diferit.
Prin obiectul evaluarii intalegem totalitatea elementelor supuse
evaluarii, motiv pentru care el trebuie delimitat in timp si spatiu astfel:
a) imobilizarile corporale trebuie si pot fi evaluate dupa metoda
analitica.
Metoda analitica – consta in evaluarea individuala a fiecarui obiect,
deoarec acestea au trasaturi proprii care difera de la o imobilizare corporala
la alta.
b) activele circulante materiale trebuie evaluate dupa metoda sintetica
Metoda sintetica – consta in evaluarea globala a bunurilor materiale
(active circulante materiale) prin gruparea si cuantificarea o singura data
(nu pe fiecare in parte), deoarece acestea au trasturi comune. Ex: materii
prime, materiale, marfuri,produse.
c) pentru bunurile materiale destinat evanzarii, evaluarea se realizeaza
prin intermediul preturilor.
d) pentru bunurile materiale destinate consumului intern, evaluarea se
realizeaza prin intermediul costurilor de productie.

2. Principiul stabilitatii unitatilor monetare – presupune ramanerea


stabila in timp a unitatii monetare, ceea ce este greu de relizat in realitatea
lumii economico- financiare.
3. Principiul valorii reale – elementele patrimoniale sunt evaluate la
valoarea lor reala.
Valoarea reala a elementelor patrimoniale este data de valoare de
utilitate a acestora in momentul respectiv, care se determina in functie de:
- starea fizica a bunurilor respective;
- pretul de piata al bunurilor asemanatoare celuiin cauza;
- amplasarea (in cazul imobilizarilor corporale);
- utilitatea bunurilor (scopul pentru care el a fost creat).
Valoarea de utilitate reprezinta pretul pe care se presupune ca il
accepta un cumparator, in functie de utilitatea bunului.
In cazul creantelor si datoriilor, valoarea de utilitate se determina in
functie de valorea lor probabila care se va incasa(creanta), respectiv care se
va plati (datorie).
4. Principiul permanentei metodelor – se pastreaza continuitatea
utilizarii aceleasi metode de evaluare si inregistrare, adica in aplicarea
normelor si regulilor folosite in cursul aceluiasi exercitiu financiar, cat si de
la un exercitiu financiar la altul pentru asigurarea comparabilitatii datelor.
5. Principiul alegerii formei de evaluarea corespunzatoare scopului
urmatrit astfel:
a) daca se urmareste stabilirea marimii reale a patrimoniului, se vor
folosi in evaluare preturile efective (reale) sau costurile de productie
efective;
b) daca se urmareste abaterea preturilor efective fata de cele standard,
se impune evaluarea pe baza unor preturi constante;
c) pentru ecaluarile periodice se voloseste valoarea actuala la pretul
zilei;
6. Principiul costului istoric – potrivit caruia elementele patrimoniale
se inregistreaza cu ocazia intrarii lor in patrimoniu, pe baza valorii de intrare
din documentele justificative.
Acestea prezinta atat avantaje cat si dezavantaje, astfel:
a) avantaj – confirmarea pretului istoric (valorea contabila), prin
valoare de intrrae din documentele justificative;
b) dezavantaj – utilizarea unor costuri istorice (valoare contabila), care
nu intodeauna concorda cu valoarea actuala a respectivelor elemente
patrimoniale, ca urmare a influentei factorului timp. Cele mai sensibile sunt:
stocurile de valori materiale, creditele bancare, investitiile, cheltuielile de
productie.
7. Principiul prudentei – conform caruia evaluarea elementelor
patrimoniale se face tinand seama de deprecierile, pierderile si riscurile
posibile de inregistrat in desfasurarea activitatii intreprinderii.