Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect – activitate educativă

Clasa: a VIII-a
Profesor : Ezaru Cătălina Izabela
Obiectul: Consiliere şi orientare
Subiectul: Cum ne comportăm în clasă ? / Ce aştept de la alţii este egal cu ce
fac eu ?
Scopul lecţiei : Să realizeze diferenţa între comunicarea asertivă, pasivă şi
agresivă
Obiective:
• O1 Acceptarea unor norme de conduită în societate
• O2 Recunoaşterea formelor de abatere de la conduită
• O3 Armonizarea şi exersarea propriului sistem de valori în acord cu
cel social
Strategie didactică:
a) metode şi procedee: conversaţie euristică, expunere, lucrul individual,
explicaţia, problematizarea.
b) Mijloace: fişa de lucru, flip-chart, markere.
c) Forme de organizare: frontal, individual
Bibliografie:
• Consiliere şi orientare educaţională, Editura CORESI, Bucureşti, 2005
• Internet: www.didactic.ro
Momentele lecţiei:
1. Moment organizatoric: salutul, notarea absenţilor, pregătirea celor necesare
începerii lecţiei. Anexa 1 Craciun
2. Anunţul temei şi a obiectivelor (se vor nota pe tablă)
Profesorul propune ca acum, când suntem în apropierea sărbătorilor, să
încercăm ca măcar acum, să fim mai buni cu cei din jur.
3. Captarea atenţiei
Dar mai înainte de a trece propriu-zis la temă, profesorul lansează câteva
întrebări:
Vă plac căţeii?
Dar poveştile?
Apoi anunţa că va spune o poveste despre doi căţeluşi.
Intr-o zi un căţeluş vesel şi foarte jucăuş se hotărăşte să meargă să viziteze
casa celor 1000 de oglinzi. De cum intră pe uşă a fost întâmpinat de alţi 1000 de
căţeluşi care toţi ţopăiau şi lătrau vesel la prietenul lor nou intrat. Dupa ce se sătură
de zbenguit şi de jucat alergând pe la toţi noii lui prieteni, fiindu-i foame plecă spre
casă hotărât să revină mereu în acel loc minunat şi spunând tuturor despre
frumuseţea lui.
Auzind şi vecinul său povestea, se hotărî să viziteze şi el acel loc. Dar ce nu
v-am spus până acum e că cel de al doilea căţel era mai mereu supărat şi
morocănos. Ajunse şi acesta la casa celor 1000 de oglinzi. De cum trecu pragul, fu
întâmpinat de o mulţime de cătei supăraţi şi morocănoşi. Cum îi văzu, căţelul
începu să latre şi să mârâie, iar căţeii din casa oglinzilor i-au răspuns lătrând şi
mârâind la rândul lor. Văzând toate acestea cel de-al doilea căţeluş plecă grăbit din
acel loc spunându-şi că nu va mai reveni niciodată în acel loc atât de urât şi de
neprietenos.
4. Dobândirea cunoştinţelor:
De ce credeţi că cei doi căţei au păreri total diferite despre acelaşi loc
vizitat?(discuţii)…………………………
Aş vrea acum să facem un exerciţiu de imaginaţie şi să asociem clasa
noastră cu casa celor 1000 de oglinzi, iar ochii colegilor noştri săi considerăm ca
pe nişte oglinzi.
Dacă intraţi posomorât în clasă cum vă privesc ceilalţi colegi?
Dar când intraţi vesel şi binedispus?
Dacă profesorul intră nervos la oră, cum vă simţiţi?
Dar când intră vesel, cum reacţionaţi?
Ce se întâmplă în general, din acest punct de vedere, intraţi binedispus în
clasă sau din contră, supăraţi şi fără chef de comunicare?
Ce credeţi: cum vă vedeţi dacă vă priviţi cu ochii celorlalţi colegi atunci
când intraţi în clasă?
Aş dori ca pe fişele de lucru să treceţi acele caracteristici pe care credeţi voi
că le observă colegii când voi sunteţi printre ei.
Se vor distribui elevilor fişe de lucru pe care vor trebui să le completeze.

FISA DE LUCRU 1 (ANEXA2)


1. Treceţi câte trei caracteristici principale pe care aţi dori să le vedeţi la
colegii voştri (sau mod de comportare).
Caracteristici actuale Caracteristici dorite

2. Menţionaţi 1-2 caracteristici ale voastre(sau mod de comportare).


Caracteristici actuale Ce aţi dori să schimbaţi

În timp ce elevii completează fişele de lucru, se vor realiza pe flip-chart cele


două tabele completate cu răspunsurile elevilor.
Se va discuta pe baza răspunsurilor comparând ceea ce se aşteaptă de la alţii
cu ceea ce oferim fiecare dintre noi.

5.Asigurarea retenţiei
Elevii sunt rugaţi să noteze pe caiete şi profesorul va nota pe flip-chart
trăsăturile pozitive.
Ii roagă apoi pe elevi să-i scrie câte un bileţel lui Moş Crăciun rugându-l să
aducă în clasă o atmosferă plăcută, să pună bileţelele pe fereastră şi pentru ca
Moşul să le îndeplinească dorinţa.

FISA DE LUCRU 1
1. Treceţi câte trei caracteristici principale pe care aţi dori să le vedeţi la
colegii voştri (sau mod de comportare).
Caracteristici actuale Caracteristici dorite

2. Menţionaţi 1-2 caracteristici ale voastre (sau mod de comportare).


Caracteristici actuale Ce aţi dori să schimbaţi

FIŞĂ DE LUCRU 2

Rugaţi-l pe Moş Crăciun să aducă în sufletul şi comportarea celor din jur


acele trasaturi pe care ar trebui să le aibă:
a) un elev
b) un profesor
c) o clasa
d) dirigintele
pentru ca atmosfera din clasă să vă facă să veniţi cu plăcere la şcoală.

S-ar putea să vă placă și