Sunteți pe pagina 1din 4

Tema 3 - Stabilizator de tensiune cu ERS

S se proiecteze un stabilizator de tensiune avnd urmtoarele caracteristici:


Tensiunea de ie ire reglabil n intervalul: 0,5N N [V];
Element de reglaj serie;
Sarcina la ie ire 50N[ ];
Deriva termic < 2mV/0C;
Protec ie la suprasarcin prin limitarea temperaturii tranzistorului regulator serie la
1200C, si a curentului maxim la 0,5A;
Tensiune de intrare n intervalul 1,8N 2N;
Domeniul temperaturilor de func ionare: 00-600C;
Amplificarea n tensiune minim (n bucl deschis) a amplificatorului de eroare:
100.
Circuitul va fi implementat la nivel de PCB respectndu-se urmtoarele cerine:
Dimensiunile PCB: 45mm x 45mm;
Un strat de metalizare;
Componente pasive SMD din seria 0805;
Se pot folosi numai tranzistoare bipolare, TEC-J i TEC-MOS n capsule SMD (de
ex. SOT 23).
Puncte de test: circulare, maxim 5 justificate de planul de testare;
Structura de interconectare poate s conin rezistor de 0 - SMD1206;
Condiiile necesare conceperii structurii de interconectare vor fi precizate n
sptmnile 4-5;
Placa va fi prevzut cu elemente de identificare a proiectantului.
Fi ierele Gerber-standard 274x trebuie s con in urmtoarele informa ii:
Conturul placii (board outline)
Fi ier de interconectare;
Fi ier de plantare
Solder masc;
Solder paste;
Fi ier de inscrip ionare;
n cazul n care este necesar, fi ier de gurire.
Pentru traseele de interconectare se recomand urmtoarele grosimi:
Curent de 1A - 16 mils;
Curen i de sute de mA - 12 mils;
Semnal - 6 mils.
Pentru simulare i proiectare layout se va utiliza programul OrCAD versiunea Lite (free)
- atentie la limitarile impuse! Software-ul poate fi descrcat de la adresa:
http://www.cetti.ro/v2/orcad16.php
Componentele disponibile pentru realizarea proiectului se gasesc in Anexa 1.
Termene:
1. Verificare pe parcurs - max. 70 pct.
1

Pn la sfritul sptmnii a IX-a vor fi predate:


Calculul analitic i simulrile pe schema aleas
Fiiere Gerber pentru layout (standard 274x)
Execuia corect i predarea la termen asigur obinerea punctajului maxim de 70 de
puncte. Nerespectarea acestui termen atrage imposibilitatea calificrii n etapa de realizare
practic a proiectului n acest caz nota maxim la disciplina Proiect 1 nu poate depi 7,
dect n situa ia n care studentul realizeaz o implementare practic func ional cu resurse
proprii pn la verificarea final. Realizarea efectuat trebuie s rspund cerin elor de
realizabilitate specificate n tema de proiectare.
2. Verificare final - max. 30 pct.
Se va desf ura n ultimele dou sptmni ale semestrului. Se pred proiectul n
varianta final tiprit i variant electronic scris pe un CD. Implementarea realizat la nivel
de PCB rmne n proprietatea ETTI.

CON INUTUL MINIM AL PROIECTULUI


1. Schema bloc a circuitului.
2. Schema electric de detaliu i calculele de dimensionare pentru fiecare din blocurile
componente ale schemei.
Se vor prezenta schemele electrice (cu elementele numerotate i valorile sau tipul
componentelor). Pentru fiecare component va fi justificat alegerea valorii (sau
tipului) pe baza rela iilor de dimensionare disponibile.
Componentele pasive vor avea valori STANDARD (se va preciza i tipul
constructiv al componentei - de exemplu, pentru rezistoare, RBC, RPM, etc.).
Dispozitivele semiconductoare vor fi de catalog.
Pentru TOATE componentele se demonstreaz prin calcul func ionarea sigur
(nedistructiv). De exemplu, pentru orice tranzistor bipolar se va arta c nu se
dep esc valorile maxime admisibile: ICMAX, VCEMAX, PdMAX, etc. .
De asemenea se va demonstra prin calcul atingerea parametrilor func ionali
impu i n tema de proiectare.
3. Simulrile PSPICE (fi ierele .CIR, forme de und, puncte statice de func ionare,
etc.)
4. Layout PCB (structura de interconectare, desenul de inscriptionare, desenul de
echipare, cu componente).
5. Imaginea (top) a modulului realizat
6. Rezultate experimentale/msurtori
7. Un capitol care s includ un scurt manual de utilizare a circuitului proiectat de ctre
poten iali beneficiari - foaie de catalog
2

8. Prezentare n Power Point a activit ii de proiectare/realizare (max. 10 minute)


Documenta ie referitoare la Proiectul de DCE se gse te la adresa:
www.dce.pub.ro, n sec iunea PROIECTE.
Documenta ie referitoare la realizarea PCB se gse te la adresa: www.cetti.ro.

Bibliografie:
1. P. R. Gray, P. J Hurst, S. H. Lewis, R. G. Meyer, Analysis and Design of Analog
Integrated Circuits, J. Wiley & Sons, 2001.
2. G. Brezeanu, F. Drghici, Circuite electronice fundamentale, Ed. Niculescu,
Bucure ti, 2013.
3. G. Brezeanu, F. Draghici, F. Mitu, G. Dilimot, Circuite electronice fundamentale probleme, Editura Rosetti Educational, Bucuresti, editia II2008.
4. G. Brezeanu, F. Draghici, F. Mitu, G. Dilimot, Dispozitive electronice - probleme,
Editura Rosetti Educational, Bucuresti, 2009.
5. P. Svasta, V. Golumbeanu, C. Ionescu, Al. Vasile, Componente electronice pasive
Rezistoare, Propriet i, Construc ie, Tehnologie, Aplicatii., Ed. Cavallioti, Bucuresti
2011
6. P. Svasta, Al. Vasile, Ciprian Ionescu, V. Golumbeanu, Componente i circuite pasive
Condensatoare, Propriet i, Construc ie, Tehnologie, Aplicatii., Ed. Cavallioti,
Bucure ti 2010
7. G. Bjeu, Gh. Stancu, Generatoare de semnale sinusoidale, Ed. Tehnic, Bucureti,
1979.
8. D. Dasclu, A. Rusu, M. Profirescu, I. Costea, Dispozitive i circuite electronice, Ed.
Didactic i Pedagogic, Bucure ti, 1983.
9. A. M. Manolescu, A. Manolescu, Analog Integrated Circuits, Ed. Electronica 2000,
Bucureti, 2011.
10. D. Self , Audio Power Amplifier Design Handbook, Fourth edition, Newnes, 2006
11. G. A. Rincon-Mora, Voltage References from Diodes to Precision High-Order
Bandgap Circuits, John Wiley, 2001.
12. I. Ristea, C. A. Popescu, Stabilizatoare de tensiune, Ed. Tehnic, 1983
13. M. Ciugudean, Proiectarea unor circuite electronice, Ed. Facla, 1983
14. A. Lzroiu, . Naicu, Generatoare de semnal analogice i digitale - scheme practice,
Matrixrom, 2000
15. http://www.dce.pub.ro
16. http://www.cetti.ro
17. IPC