Sunteți pe pagina 1din 352

CARTEA

f5JexCANT
titus popescu

CAR7EA

_
....._.. __._

-------,~~CANTA

titus popescu

titus popescu

1cn
TA

am u
n fl't'!nl

.,liintific: E ' GE ' 1

MAIUNEA

opctln: VICTOU ILIE

editura

SPORTTURISM
Bucureti l986

U PUJl\

Prrali\

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C<X~IIlER\il

:s

r:E'\ER\LB ... .'................


<.,RIB'\T.\11.8 A:-il i'H. \ :fUIJl'Lll DE DlriCl:L1'.\TJ-: .\ I'R JBLE\IELCR .. .. .. .. .. .. .. . . .
J. !.JUFLnl, LO ,J: .;1 'l' POL GIE..........
Il. J 1'\ BA. \IEU! HCH!.\Xll. R .. .. .. .. . . .. .. . .
1 Il. Dl X \ Il TOLO IA RECO-R J\IA .\ .. .. . . .. ..
1 . '10'\ ' \ IE'\TE CELEilRE ALE A'\TICIIITII
V. l'\ SP.\il'L CO. \liC .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
\'1. r.\PTt L Dl\ ER. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Y ll . l 'R ULE\!B DIFERITE .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
H.l . . .. .. .. .. .. .. .. ..
RE~OL \ ' ;\Hl ::;1 R,\ p .".

82
115
137
200
237

DIBLI O lL\ flB .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. ........

3lt9

9
U

15
t.3
6'

REF

Tl

Intitulat "Jla.temal7"ca de Pacan'': acest olum indeanz..


nd pe titnr s rreadd c te "orba de o culegere de
proUem.c distractif'P, uDare, CQJ't nu cer niri e{Ol'turi
deosebite, nici o cultur matematic adec,at. ln real' u.
folosind n genrrallimbajul obi.ynuit, auton1l pune probleme core cer adesea cunolinJe i indemlnarc n folosirea
gindirii logice.
lntr-umtl din columcle publicale de U~YESCO, privitoare la moderni:arnJ nrmntului motemalic, se ailure
enunturilor problemelor de matematic din numuale
critica unei fonrndri prea indeprlatc de limbajul conmn,
a 1mei tili;ri ermetice pentru cel ce ar floi s foloscaseti
matematica Fn ciaa de toale zilek. "Matematica de vacan"
urmreste tocmai formularea n termeni de uz curent a
unor probleme de modelare matematic, adesea difia7e.
Este unul din 77U7' ele autornlrd ce se cer subliniate
cwe justific i titlul crJii ntr-o larga msur.
Cititorul te orientat prin clastficarea fi'icut asu.pra
nh !ului de cunotine necesare abordrii problemelor,
fiind considerate trei 1,veluri elementare, trei medii i unu
superior. Ateasta nu nseamn in c problenu:le t.rn
mai uoare sau mai simple la niPeltirile ~ 1cntme.
Din cele :apte capilolc ale lucrrii n mai prinml i
ultimul au titiuri matematice. Totu.Ji, in primul, "Grofuri,
5

Logic i Topologie" !'Om


ate fn limbajul cotidian

!Jll. i numeroa e probleme enunla fc'l i in ultimul, unde sit.t


reunile "Probleme diferite'. J1lenionc1m pentru formulare,
ca i pentru anali:a logiril pe care o implirii, probleme
ca 10. 12. 17. 29 32 din primul capitol, 320 324, 331,
341. 300, 362 din ultimul.
ln ropiJolul al doilea . nlrm purlafi prin lumea basnulor tu i 1 on Crcangcl i Petre Jspirescu crora le-am
acordat un loc de ncui:at in amintirile noa~tre din COJiliirie, dar nu ne-(llll oprit poate nicicind asupra unor
problemr de matc maticii pc care . fiiloi i cu C'Cff'(1 le
punrau. utorul a de ropl'rit astfd de prcbleme. te pun'
i le dl1 diferite re:.okci1 i, uneori surprin::titoare, ca n
.J2 43, !17, 55.

lllilolo"ia grcco-romam'i a ofait; de asemenea prin


poce ti1ca unor fapte fantastice din cia{a zeilor, eroilor,
ciclopilor sur e de in~ piNII ie pentru un nu m1'fr de pro
bleme formulate de autor din frogmmte de ltgrnde datorate profesorului Popa-Li scmw. lmfl'oniim alit prnlru
(rumuse{e!I textului, clt i pmtru formularea problemelor
matematice i a sclt,[iilor ICSJ-Cctice, 71 7.i, 76 5 1 9.
rapitolul IV e te SlO'],rin:/01' prin deschcrea difaitelor aspecte tehnice, alltitcrtonicr artistice au legislafie
alP celor ~npie monumente cclcbre ale anlicltitrl(ii, nceph1d
cu pircmiclele egiptene i terminind eu colo ul din Rodo .
Autorul formulea:: o serie de probleme matrmatice remarcabile dmtre care mw{ionm 9J, JOG, 10
11 ,
119, 123, alU pentru tcJ:tu/ descrierii, ct i pentru olufiile
date.
Spa{iul cosmic poate pune la rndul sc'fzr probleme
(capitolul V) prin modclarra matematic a i1l{ormaciiltr
de tinate chiar i marelui public sau e:rtra. e din literaturt1,
incepind cu celcbr le ''ersuri ale lui Eminescu din pocia
6

,.T~a s!rmlll" .. i Nh'i(lJ.d dtcrn por:ii proprii alr auto'ului, dt d icl.te unor ccw imcniP imprrsinnr:ntr. .limti
oniim, atit pr ntru fr.loarm informa tiri, rit i fU nlru frr
nwlarrn1Wiltmaticti a rc:ckririi, 131. J.13. U-5. J.J9. 157.

Jllultltudincu i marca C'arif'late a in{M'ma;iilm ('ll[r. e


ca fapte dicw. e dm fll'l' ci pol conduce /o formularea a
llllllll'l'OGSt prrUn.e matcmalicr. cele 143 {optr cu/e."l' dP.
auiur in aproape totalitatea lor din ,Romnia libtr"
con lilulc o rk,(ndd rrmarcabil a rrra re se poate
exlro~c din fr,plul dicws l' utru a formula i re:olm
prrblcmr mrtttmfllirr. Vom sunnala ca excm ple 168,
169, 171 n.:;;, 199, 222, 2/.'l subliniind faptul cii problemele aer. lui rapitol otl olutii simple 1 i rnpidr.
Lucrarra arr o concepp'r originalti, care oferii rititorului,
pc llngt'i o bogat cult'gf'rc de probleme, pe core este
rhrmat ~ri It formulr::e i rr::r./ce matrmatic. prilrjul unri
infnr miin' care merge de la lu:rnde i busmcla monumente
cclrbrc, trecind rin SJWiiul cosmic i rcrcnind in cotidtan
prin faptul dicws.
Autorul reurtr ii atro~li pP rititor atit prin.temr:tica
extrem de bogofli. de i11teresantli i de cariotii, ct i prin
desprinderea problemelor matematice din fapte; situatii
i descrieri, dintre care unele surprinzciloare. Semnificatia
de "Jilatrmatic de ~acantiic' tnbuie completat cu calificaticul de cacant actic, fiindc unrlc dintre p1oblemc
solicit atit cunotine ct I ndemnare fn fol(lslira raiona
meniu lui logic, ca i in m dclarea matematic aplicatcl
in ''ia1a curent.
c poatr prevedea c .,ciziunile matematicr" ale auto
rului cor recolta i de da tu acca.sta un succe dco chit,
wrtea . a ra ft primit J cutalii cu ins,.stentii de marele
public, ca i de speciaLitii oricit de c:J:igcn(i.

Acad. i la T odorc u
7

trzaurul cult urui al poporului nn l ru ~i al ollor p ponro


cnr nu jucat un rol r!Po. Ph;t in i tt.ria civi:izn(i i.
PNI!ru ori~ntorcn cililort)ui u.tqwa om lului d

difi ullnl< n pt bl mIOJ -n inlncm il n M1tit pr'-'ionre


In .trgMii!,.. t pectiv . ,". rlr>o: hi:p dr proL!~>mel
ol,i,nuil , dl' cord:~ n r"'" '!' el"' nnmui d.1 lcJe .tri t
nl'ce are rezo)Y;irii iJJ 1'JW)' proLt, mP 1 ropu e npnr ~i
date uplimrntar :nu JJI'nrnpletP, r eopul urmiirit fiind
pe 1 zoh ilo1 s di:( tl lll 'l (';eni.duJ, ii.
invl'
exln11 ]PZ f cldP, .:i 11J111lXim7r. ;u disut po ibili
lut a xil-1 n i mai multor Hdu ii . nu ehinr : J r riz 7.e dac11 prol)lrm. nu r.dmilc nici o ,,Ju(i . ineva
nfirma: " n le t prmlru intrl i~ 11 nr- In bnzu cerinn
co, clintrt~ n ;el inr,.mpll'l d1 infoJ'llWI,ii, ;ubi cll'l
(t' zolvitorul, n.n.) .a n]Pc.g ~i sa l!ii:<>n. c.i rnpid :olui.
fra moi r,otrivilu". i11i1.d . PHllHl d( . JWcifi ul probl mel r, r 70)Vill'ie .Hu r;.:pHn urilr. ~iut. d ori,
numai ori ntativ , prcmoYiml, a l!Pl indir,,a p pric a
cititorilor.

ORJE .TARE A l:PR


DIFI .LT 1'E

RADliLri DE

PROBLE l ELOR

n. E/rmwtar 1: 27; 34 3 ; 37; 3 ; 51; !)3; 60;


G2; 65; 9; 89; 152; 172 176; 184 1 5; 187; 18 ;
1 9; 194; 197; 19 ; 2 2; 203; 205; 207; 20 ;
209; 217; 21 ; 219; 22 ; 231; 239; 253; 25~;
275; 27 ; 2 1 i 2 3; 2 6; 303; 30-1; 305; 306;
3.)1; (t20.
b. E/emrntar 2: 2; 2 ; 29; 32; /L5; 50; GG; r:7; 59;
64; 66; 74; 75; 77; 79; 4; O; 91; 100; 115; 11 ;
130; 147; 160; 164; 105; 166; 167; JG!) 171 173;
17 ; 1 O; 1 1; 1 2; 18 : 190; 192; 1 G; 203: 211; 211t;
222; 224; 22 j 233; 232; 236 23 ; 21t0; 241; 247;
24; 250; 251; 255; 2 1; 2 4; 2>7: 27:?; 273;
27 4 ; 276 j 2 ; 293 j 2 7 . 2 ; 30 j 301 ; 302 j
30 j 312; 320; 325; 32 ; 329; 33 i
307; 30
35 ; 365.
c. Elrmcntar 3: G; 7; ; 10; 11; 17; 2 ; 31; 44; 47;
; 8 ; . ;
; 63; ' 7; 7.,; 7 ; 7 ; O; . ;
48; 55;
i 101; 113; 114; 117; 123; 124; 12 ; 131; 132;
9 i

11

133~

153;
216;
265;
315;
367;

4i.,
1..,. 1

50j
215;
225; 226; 233; 242; 244; 249; 262; 2631
2G6; 274; 294; 296; 310; 311; 3131 3141
316; 3?1; 323; 326; 332 338; 353; 364~
419.
3{:;

'1~2;

. 1 ..

';

,~ ~ !1:6~

.;

-~ 1~
2

d. :Mediu 1: 1; 2; 9; 12; 13; 25; 4~; 54; !>5; 61 i


;70;71; 11 5;BV; 93;94;fJ7;104; 11 2;119;
; 151; .155~ 56; 1.62; 163,
f2 ; 13S;
~; 201; ~06~ 213; .222; 223; :l'25; 227.;
233; 243; 256; 257; 260~ ~6 ; 69; 271; 291; 2 .
322; S2 ; 3 o~ 11 33i 36; 339 42; 3~9; a~2;
356; 361; 363; 370

.f. Mail:i:u. 3:

4~ 5~

9;40; '

36 1 7; 1 ; 154;
. 110; 11 . 125;
158; 246; 252; 258; 280; 284; 318; 319; 34 1
421 j 422; 423; 424.
29~

. Szzporior:
j 69; 37
;

9;; 20; 22.;

3~

:; Mi,;

~43; 34~

LiTERE I SiMBOLURi MATEMATICE


FOLOSITE N LUCRARE
QN ALFABETUL GRECESC
ct

r,Y

f:,E

<I>,'P
it
1..1

fl~

n,1t

r.,a

= alfa
= gomma
= epsilon
= li
= lambda
= miu
= omega
= pi ~3.11. .
= r~ I =puterea punctului A
:: 51gma
= !ela

2 DN TEORiA MULJiMiLOR

U = 'evnit
( = aparjine; . =nu apar1ine
C = inclus , (j:. = nu esfe inclu s
:::> = include

:J

::P

()
(/)
{1.2.etc)
( 1, 2)
[
<F.>

= include sau egal


= no include
= intersectat
= muifime vtdo
= muljime
= rnlervalul 1-?
=inchis
: implic

:=::> ,. rezut t

13

3. NOTAiil N TRiUNGHiURI ETC.

<;t = ungl"i
~ = triunghi
rv = asemenea

= congruent , 1dent1c

j_

JL

?
G

egal
egal
aproximativ
=
= perpendicular
= paralel I egal
= ortocentru
= centrul cercului c1rcumsfris
= centrul cercului nscris
= centrul de greutate ( bancentru l

... ALTE NOTAiii

N = mulimea numerelor
N = idem, fr zero

= divide

pe . . .

,i

= nu divide pe ...

= exista
= 1nfinit

00

mulimea

numerelor ntreg1

mai mare dect a


mai m1c dect a
mai mare sau egal cu
= element care trebuie precizat

>O =
<O =
~a =

XXX

naturale

= surs

necunoscut

R F 'RI, LOGI '

1 TOPOLO l

1. In figttra 1 e. le pr Z<'nlat faimosul labirint ima


ginat do IInmpLon Court (An~lia).
In figura 2. e prezint graficul corespunz< tor figurii 1.
Cum puteiD ie,i din ace t l bil'int?
(pr lucrare dup Ioan Tomescu)
N

H
G
Fig. 2

11

15

2. Joc l lai Ha.nriltoa i


circuitul calului pe tabla
de ah:
se gsea c un traseu

Fig. J

d d plasare a calului p
tl\bla dl' .. ah (fig. 3), srind
tn L aslf 1 incit s vizit ze
o d 1t i numni o dnt
tont cPie 4 de p lrate
a) tabi i. 1nto Indu-s in
punctul de pl care.

(Idero.!
n ambh1l Tonnat Hntr-o mul\irn = {r1 , ... rn}

~i o aplicai r : '-+ P(. ") n num te graf. Graful


definit a lfl'l t> noteaz G = (.~. r). Elem nl le lui ~
se numcfc cirfurile prafului. O s'.Jbmu]ime S c X
este numitii interior stahil dn~
n
= 0.
Se d gra ul din fjO'ura 4. :- f arn
~;ubmu}t imi le
de virfuri Sl = { ' 1 , :>.s,
2 = {:r,z
:l'r. Xa},
S3 = { . 1 , :\.1 x6 , 8 } i S4 =
3 , ' 8 1s.int interior
labile.
(t fan lltitil Ju)
V

~.
-zice cu UTl graf s r- romntic dncl'i este po~i il
colorarea \rJrfurilor sale cu r culori cillcrlle nsU lncit
OJ' are ar fi el dou virfuti adiac nle el
nu a
a eeai culo re.
Cel mai mic numr r pentru
ro ~rafu) sle r-cromalic se mamet numrul cromatic al grafului.
s gsea!'c un intr g poziti\ r, astfel incit graful
C din figUl'a 5 fi r-crom tic.
(Idem)

16

F ig. 4
A

Fig. 5

17

5. Prr.tru grafurile n orirnlnte ();n fig. 6 ,


6 b i 6 r s SP. de[ 'rminP numiirul cromatic ~i
colori re cu un numr rrunim
s . (' rP<llizeze o
de culori.

( Gh. Gh. Vrlincenn u)


B

c
J'ig. (J

Copioi dt>l'Pne)c

foaie dn hMi<>
din rigurn 7 pr
intrrsecln fircHr<' ,p~m nl al
dr> nului exn t o dat, fiiri; ridil'a\i t'J'Pinnul de pe
hirtie.
6.

i Y dr>i

<l1r p\ltt>i

e
Ftg. 7

.urc st" :. Cl'l!' duu (din cin i) de>. cn cu ar put i


"ci,liga":' Exi U1 VI''Un mud d' u con trtd d sere la
l'< r : ,.pirrdc\i" rnlolcl m.:nn?
(Edwin Mois i Floyd own )

19

?. Din c l trei dN;l'ne a!e figum 8, doulf pot. ii


desenate fr a ridica rr i nul de pe hfrt.if' i Cril a
trav1'n::n vr un ~egm nt d mai mu)l ori: la al treil ,
ara \'ll nu e te po ihil. Care inl cf'le dou figuri e
pot fi d rnnt tn maniera de mai su ? In ercat,i s
C{)piai fiP<'ar des n pe caiet. fiir a ridica creionul i
tra rsa reun segment de mai multe ori.
fiird.
Existil vreo caJ mai u~oar de a ajunge la concluzia
dori tu?
(ld ro)

c
Ftg. 8

re dintre d
8.
a t.raversn reun gmen
(Id m)

20

. o.

..

Fi:. 9

..

n ck~:c n d 1 ipul c lor din figurn 10 "c. numr . le


fi car~ punct n.;t>mn:; l print r-un pun t mai
mare se num lt.> nod. n noei . l par . au im~ar in
raport cu numrul egm r.telor pe car 1 are drpl
9.

reen;

capt.

A - Cite noduri impare are fie ar( ficrnr?


B - C!' figuri pot fi dc.,eno.te fr a trasa vreun
s gment de mai mult ori?
C - Aw i ncum o idee mai bun pt>nl ru a rezol a
punctul B? Inc rcap-o tn problcm~le 7 ~i .
(Trlern)

.'
a

d
Fig. 10

22

10. C concluzie rezullii din urmtoarele afil'mau?


imPIi nu P te primit tnl r-un club de inot
A d;H.:ii nu .,tie . dot e la piculin.
B - 'ici o br'Oasc cstoa<- nu ti sil cinte la picuIJJH1.
C - 'im ni nu are voi poarte In bazinul c.Jubului
. lip ln dun<Yi, daci\ nu e!<le membl'u al clubului.
D - Eu port intotdeauna lip 1n dun('>i jn bazinul
clubului.
(ldtm)
11. C concluzie rezult din urmtoar a ipot z?
ducat.
t hin
A - Oricine studiaz geomt>tria
~ cit n c.
'ici o m imu nu ti
Dduca .
C- Cine nu lie citeasc~ nu e t hin
D - Eu tndiez g ometrin.
A i folo . it raionam nLul ndir eL (r duc r la
absurd)? E!plicai.
(Idcm)

12. Pe o
iuni:

hart

v cb s-au gii iL urmt.oar 1 instruc-

la intersecie. Drumului RPrr lui cu Drumul


"PJ cni
Reginei. Iergei la nord pe Drumul R cr lui pn v ti
g i un pin mare i apoi un ar r. lntoar i-Y la
inler ecie. La vest pc Drumul R gin i vei gii i un
ulm iar la st, pe ac lai drum, . t o nlcie. nul
dintr pun t le magice cutat e te inl rseciu drept i
ulm-pin cu drE>apta arar-s lcic. IL pun t m~ ic e te
inl ecia dr pt i alcic-pin cu dr apta ulm-artar.
C moara te tn locul in arc dr apta pl'in cele dou
puncte magic inliln te Drumul R gint>i".

23

lOcalizeze

mai s.us.

t3.
a

Care est
ri~

2f

pun ar putea

ei?
(pr lucrare

dup

Hollinger)

muJ este o
c spun
ad viirat, rns amn c CI?
min ciunii, dP i nu e Ade iirat cii minte. ded propozi'
"Eu mi o~' P. te fal: . Im ros dacii ac astu pt'Opozi\ i
te f.al ii. ino;eamn ~ en ce pun omul ete un
ad viir. dect t ad,,vr~At c mint , d ci pr pozii
te ad Yii.ral . Pe ~>curt. cind dneva f'puu : "Eu minL",
d vlrul
pun
ntun i mill (dac spune ndeviUJ)
(dac minl ).

'i

(Jd m)

ln c con tii parado.uJ privi din


al t orif'i mulimilor?

un tol d

ed, re

15. O pttgin d zi r nu st pr ~roa. il (ar (8m


0,0 mm); ai viiz l u u ~. r>n un t nnc rle ziar~>. :. pr('5upuntm c punei o pogbt cle zitlr p p(de .. Apoi
pun \ i o Alt p11gin de ziar pc. te pt im!l. apni nr.
d u, apoi patru i a~a mni drp nrtc. construind un
1canr d ziare. De fi cnr data oduO':,i la teanc al il .a
pagini c1le rau n teanc la m m nluJ a In. Dup c
ai fcut ac a~lii op raie de 10 ori. vr.ti obt,io un tc~1n
de vreo 7 cm lniilime. Dac ai fi Jn tnre s repctai
operai d 50 de ori, ct dt-- 1n<dt nr ri teancul?
Usm1 clinlre rspunsurile de mai j eLe cel ror ct.
Tot ce avei de fcut sle su ghi i nu s alculap care
t ac la .
A- Cam d nl!imea clas i.
u trPi laje.
B - Cam d iniil.imea un i cal'
- Cam d lnlim a c lui mai inalt LI din Jum .
D - Mai muiL d il ll dou ori in.ll\im a t~ lui mui
inalt bJ c din lume.
(Edwin Moi .,i Flqyd Duwn")

25

16. Fo!o~ind imboluri din teoria mu1~imi1or, e


crie soluia cuaiilor:
2 x - 2 +
a) x 3 = 3; b) x 1 = x + 2 c)
2
2
-r V8. - -15 = 7.
( J. Vii nkin)
17. Problem 1 "'iJt de calcularea numrului de
elemrnle al mulimilor finilP.
" .. .In lupta inverunal car a avut lo . 70 din <'<'
100 de pirai ~i-au pierdut un ochi, i5 o ureche, 80 o
~ un pici r".
mln .. i
Car c le numrul minim d pirai car i-au pierdut
imullan un ochi, o ureche o min i un pi r?
(Lewi Car Il - p udonimul matemalifianulu
od~on)
Chnrle
1 . ln ara Anciuria condu d pr dintele Mirafior , -a apropiat timpul noilor alPgrri prpzicl nialc
ln ar lnL 20 de miJioan de alr>giHori. dmlr a
numai un procent (armata r gulat a Anciuri(i) il
u'\ine pe 1\Iiraflor . 1\liroflor , natural, d r le
fie al , dar p d alt port el vr a ca alc>grril o par
d mocraticc. I at c numel 1\Iiruflor s "volnr democratic": toi al gtorii lnt mpriti in grup <>gnle,
apoi ace t a e import din nou n grup E'gnlP ~.a.m.d.;
in cele mai mici grup , al g r pr zrntlmlul grupc.>i
(electorul), apoi 1 clorii al g r pr '1 nllln'i' lnr pentru
v tar in gup 1 mai mari .a.m.d. In . fu~rt. reprez n
tonii celor mai mari grupe al ! prc dinl 1 . 1\Iir flor . a tmpi.i riL aleg:- t rii aa cum n vrut Pl ~ i i-a
in tuit pal'lizanii cPm vol<>Z<>. PontP 1 org:niza
"al !!'erjle democrati " asi f 1 in H ii fit> nlr pr dinte? (La gtlitnt de voturi i lig opoziia).
(KPant)

26

V +

19. Pf' 4~ ele copn i n.cz:ll i in rr ~ inl ftt, de f'tA!ii


z~lobii (p fi nrc opar' ll1,' t:nnl). Din timp in timp,
doi s al ii zboar:i de dalii p<' cnpn ii ahlura\, in. n.uri
ontrar (unul in ~'<'n:ul :w lor
morni ului, c hlh1IL
in . n
onl rar). . P. dPrnon. lr<'l'<' c calii.i nu c
lri:lg nt r-1 n f;ingur copnc niciodat.
Dar dac nt n copaci i n cal ii?
(Id m)

20. Teorema pe{ilorilor:


Pr supunPm c:l n biii (i sint pri t ni 1.1 nilP fPif'.
pr upun m c;\ pentru fi f'llr<' grup format din k
biti i (k = 1, 2..... n) cxisll1 c<'l p11in k f 1 ar nu
pri t<'ni printr acf'ti bi i.. Al un i fie arP. biaL !:C
oat
. ul ri
u o fat pe nr o cunoat . (Ac<'. t
l xl gh:lTU' ~'<' gil. t la sflr.,ilul un i ri l'erioa..:c> de
analiz fun i nol : K.
Io1 y Ictode in pa1iul

lli!bcrt).
(pr lu rare

dup

K"anl)

21. 'n iirnn, ajungind la bifur nia n dou drumuri


u 1m llll!!hi el<> 0 a intrebat: " um poL , 11 njt:ng in
alu) '1' ?" I -a r. pt:n : ,Te du i pe drumuJ din
tinga pn 1n alul r cm
" l la 8 km d . nii',
oc lo wzi 1\ s fac un drum Jn dt apta, ln nnghi
dt pt ar duc ]a . atu] 1 Dar poi i i i o alt~
cal : m rgi acum po drumul din dr apta; cum ajungi
la cal a f rat, ai pnrcu
jumlal
din drum; acoJo
l intorci pr tn"a ~i mergi p traY rs pln ajungi
la
'". " ar car drum
le mai cml ?" "ToL una <',
nu-i ni i o dif r n". i ranul a pl cat p drumul
din dr apta.

27

Citi 'kilom ll'i lll'e d parcurs ptn tn N? Mai mult


d 10 sau mai putin? Dar d c se duce la N dir ct
e le c1mp? (drumurile se oonsid " in lini dreapt).
(KPant)
22. Doi islr'i joacv n nou joc. Se scriu numer le
O, 1 2 ... 1024. Primul taie, la al g r a a, 512 num re,
e.poi al doilea taie 256 numere dintre c le rmase, apoi
din nou primul taie tnc 128, apoi al doilea lnc 64
.a.m.d. Cu ultima sa manevr, a cine a, al doilea taie
1.:n singur numr. Rmn dou num re i aJ doilea li
pli'rlet pimului dif r na dintre ao ~e dou _num re.
Cum trebuie s" rocedeze aJ doilea p nlru a pierde ct
mai puin? CiL tr bui lteasc al doil a da am ii
j ac in m dul cel mai bun?

(Idem)
23. Filoz fu] gr
Zenon, foiosind noiunea 'de
infinit, inc rea s demon treze impo ibilitatea mic rii.
Intr- devi\r, zicea eJ, pentru ca o s eal s zboare pe o
anumit di lan:" , ea trebuie s
par urg mai intii
jumtate din
ca di tanl. Dar inaiDl d a parcurg
jum tat n, e t buie s par org fertuJ distan ei,
, optimea di!;tan.ei ..m.d. lnLrucit proc sul divizrii
1n j umi\ti nu se va sfiri nici d t (iat deci infinitul!),
geata nu va putea porni din arc. Printr-un r nam nt anal g, Jncercai d monslrni c Ahile cel
iute de pi .ior nu ar putea niciod t
ajung din urm
o broasc estoa .
( .1. Vilenkin)

28

24. Problema , sofim" a Aanf!iului

lntro noapte, pe fnrlunii


La un han. nerMt ri,
Au ccmt in cor doarmd

Zece ''(ljnici

cliilori.

Nou camrre cu p(ll ava.


li angiul le-a ::is greoi.
Opt din voi vor dormi singuri
i-ntr-un pat vor dormi doi.

Au::ind ace te f'orhe


Oaspe( ii s-au-nfuriat,
Fiindc {iecare-n parte
Voia singur tntr-rzn pat.
ScrpinJ.ndu-se in "t'let,
ruL stpin de fum
Le-a cerut un bob ::.ubav

Ac

i~a grit

Cum

vrei

plin de elan:
roi

e:oi

e,

Oricit ta ft" e bi::ar,


In odaia A .<; intre
Prin ii doi i1ti ~mporar.
Jn odai B pri tle
Pat pe-o noapte insul 3,
Jar ln C i D s intre
.;t i cu fi, cs grei.

Jqt~pt!

E, F, G au paturi bune
Pentru a 7 ,
1ar in Il Pa fi culcuul
Lui nea 9, cd-i mGi copt.
Zece-i unul din cei doi
Care-au lat pnd aci
ln odaia A. cl-l scoatem
Si - i diim odaia Il
late'! cum lwngiul nostru,

pre uimirea tuturor,

A ca.::at in nou paturi

Zece vajnici

cltori.

(Mnrlio Gnrdn r - Anwzamente matematice: dintr-o


re,i t englez de ]a flr.,itu] ce Jului al rl -lNl)
Cum v~ explicai faptul c hangiul a git it, lolu.,i, .
po ibililal a u-i cazeze pc cei 10 cltori conform.
cerinei lor?
lrm care tnconjt:r
Ja ecuator. 1\Irim lungimea firului cu 1 m
i-i d.1m din nou forma de c re, a lfeJ incit u form ze
un cerc conc nlric cu ecualorul.
cuator ~i firul de trm rmne o anumit
Intr
di lan.
e afle di lanta. Va putea o pi i s tr ac pe

25.

ne Inchipuim un fir d

pminluJ

sub

irm?

( . II lling r)
30

26. Epitaf:
"A i zac u i citeti tu; dar..
Mai bine it am ('ti si ziicE>oi tu l
Viizui lumina vi ii ll zodi amar
tot fi fo:t. jupin<', opt ani dup R FcnaliL
... C<'i zece nni de-aca tfl cur to.m-ne!'am,
Cu foamea i ... cu p0arca prin ur~i ori pe maidan.
Apoi, intrai tn slujb la un cioc i haJ.I:-in:
Opt ani <k-nmnri\ plinr ce pol cn f' n1<1i spun 1
:isii o faL drap. i-un Rf<'rl din vi n mea,
Trudind lfl z iirie l-am tnduh it C'U rn.
Tr i nni mi mai rmase i-ac ia-n inchiwMe
1-flm mcinat In g~>amL ~i dor de riizbunnr<'.
D C<'asul morii m le, ziare! n-ou ni. ;
ocoal -J fi 'CIU'e m rog, dac-i P"''mi, 1. .. "
(Titu Popescu)

27. C cifre tr bui<> pus<> in 8 cenuri lcgalc prin


operaii

nl'ilm tic
tatul 10?

(fig. 11) p nli'U _n obpnc r zd-

o- o-o
+
o o o
o xO=

(Id m)

.-

Fig. 11

31

28. !ntr-un ptrat se dispun simetri 36. mo ~de


(6 X 6). S se scoat 9
n de as ti 1 ca 1n fiecru e
dintre c le 8 rtnduri terioare (c.iLe 2 d ecat'e l twq
s rmin cite ' 4
e.
(ldem)

Fig. 12
2~. Intreb
fiind d cineva oe ~i a ptmtnii ii
est cea mai norocoa , Pitia (preot a templului din
Delfi) a rspun
V

dcrineul

30.

en co tinu

urmir d . a
?
( Almanalud Anlicip tiu)

Fig . 13

- Matematica de vacan

u iglnd
~ im din varanii c lulnll grup. I n al'!el
mom nt s-a p t cut un fapt rar intilnit. Dintr-un alt
grup d vn1ani, dur d o p i intru Hva dif rit,
aflat n n utrnlitale pc o C(llin din apropi r
-au
d prin i~iva de uloar v rd , xact numrul ce] r
u ii, ., i au inlr lin di. pul alturi d
icar uf l' r
pi .1d d.
u toate lnlriril primite, ac ; tia -la un nou alacRuf ril'i\ pi rd ri ~i mai mmi: o tt ime din i a fo
f(oas;1 din lnptft. Din nou un numr d varani verzi,
eehi,al Jtl eu c i f u\i J1 f n ivi. !nUtri rimlutil pili'~ ii
tflat in inferiorilul . iei de lata a a tb. noro ul
nu 1 -a u tl' de nrPee - p te puin timp - jumlat
din vnrnnii giupului erau :fi.;ini. lunci, dintr vntanii
ttzi h JW '<dina Hll urutii -au d prin ci (iv , Pxad
aliia d(i pi ri:crii In ultima in i mrf', ~i .-a u arun1al
n lupli"t alitttui d jumlnl n ar mai rmii. e in
Yil !it.
l:llimul ntn n fost fnlal p n!ru a P. t g1up ncnoToco
dt> Yarani. Ei au murit toti, iar C('ilali - d
uloar
vcnlP, l'f! ~P aflau p olinii - n-au mni ll'imis nliil'iluri,
ri <Il fu<>il.
tupul iJn ingtor nu pi tdu. nki un
Y<U't:n.
" pi:l'l'I'C avc i,

nu pi rit mai multi va rani mam au


mai mulp \"i.lrnn i v rzi?"
(\ul nlin R ' dule PU}

32. Test lY 1 .1
Fi

unnulonrIc 16 propozitii:
1. inl ein i cn Jn ir.
2. Engl zul sl n ca a r i .
3. punioluJ nr un iim.

4. Japon zul fum

34

az

all-1\!all.

5.
G.
e in
7.

Ru. ul b'n ceni.


1
Daca F.lai cu fut a la ca. e,.c n d culoar a filde~ ului
dr<'apta <'<'l<'i verzi.
In nf;a din mijl c "e b n lapte.
'orv<'ginnuJ , t in prima cas.
9. a~n v in cu a norv ianului >st alba lrii.
10. V cinul c>nn]Pzului fum az Che t rfil'ld.
11 ln cn u gnlh'n s
Cam 1.
12. \"edJlul rlui car
h l J'fi>ld are o
''tl!p .
1::1 'l'cinul f'C']ui I'Orc> fum nzi'\ Cnmt>l ArP 1:n cal.
l11. .el tl\1'<' fl~nunzi'i B JJ~OJI h a nrllnjnd;i.
1-. In rrnidiJla r~i ~>llli
f.inl uwlt i.

H3. 1n

qlJ'

fum azil

a \'Pt'd" ;c lwa ca fn.


PJp~upw1ind lo; It at'l'. t JH pozi\ii

t .. li

larlboro

l'l'l.

ed v5rnte, pu-

~<pUJlP:

, \ - Cint' hra n p;i?


lJ - .irw llt'f' o zebra?

( Almanahul

ntiripatia)

:1:1. Prublrma lui Lr. i Canoll:


1 T ti ci ru JIU d ,IJI. paz p
iJm au nu mllll\1'~1 hifl ~inl hnlrini.
~. p l'C'l'<lle .U fPrii rlf' IIJllPl' !i ~-olnL lr,ttat,i l'll r!',..IIP<'I.
'n om in\Plept care <diilor t
u balouul 1.,i ia
umhnJu <"U J.
1.
H'l 1 per o: nii care arat carnghio. .) m<,ninc
thill1 nu 1t buie :-i ia p1mzuJ n puhli .
5. iintPI tiner car
ur ii ln bal n uf ra de
anwt>ali\.

35

Fig. 14

34. Labirint ,,Cornelia" A:


Cll roluii tn1 p ntru a trece din a tn b sau c? dar
In afar? (fig. 14)

LaM.rint "Cornc!ia" B:
Cum re poate ajung d!n n t>i b tn c, f. r ea drumurile
re pec ive s e int (lCte.ze? Ctte . olu ii snt p nlru a
iei din c in aJtua labirintului? (fig. 15)

35. Cum ajung i la ra l J?

( PinoccJtio nr. 37,

Furl~s

und Kater in der Patsche)

Pig. 16

36. ~e un a c pu11cl le mmloar , r p ctJnd


indi iil sehi!ate:
(Adaptare clup Reu:.e Knulsel Boei.:, nr. 2)
38

o
o

044

19

"

34

35

/"

14

15
16

9
10

20 21
...--

0._-o

o4

16 22

24
~7 ' 23
o o 25 26
18 /

o.r"27
33 32 31
030 029 28

13 .

15
o

(J

43

14

13

12

11

11 1l 17
c

20
,

.119

'\2.1

. 22

46
47

48
49

o-o

o
27o

o30

26
a 23
Z4z5 o
~ 24

3~o31

34

39

28

32

~-

35

B
'f'ig

17

39

37. Cum poat Anclr ea. care pleacA din A, s ajungA


la minge (In punctul B)? Reproducei d senul i colora li
itinerarul convenabil ales.
(l m}

38. Ajutai poliia f; r('comtit uie c:iJueta infractorultJi,


unind convenabil pun t l din !'<'hema altur tii (dup
ce o rep duc i p o hirU l r n. parcnlii).
(ldem)

.,

Fig 19

4.1

Dac probl ma vi c pAre prea impl:i, mtci ::;uprim;1i


o parte din pun tP dur nu r ncclcn . iluntP In inchr.icturii i e.:tr milti, ori. upnmai num rotar .a ac . t ra.

39. Problema tllharilor:


.T i Ulhali tr buiau s1- .i impnrli'i o prnd.l. rur
o grmad d obiecte impo ibil d _ imp5r\iL
n t
intr-un m d ctup " c m !tu luluror . Cum fac? Gn rnlizun~".

(ALliln Fu1d k. G":eta Malcmalic(1, 1.../19 ....)


40. Probhma .{t 1 dor" prop :i{it:
P, = 2 X 2 =- 5
P 2 = Pari.ul cd

capilaln

. \..

J> = L f?i a. matematic .:1<' o rmnura a bic,Jogitl.


Pa = ln nrNl chl'Dnr l11l 4 propozitii <lh'<~.

41. .Yti Jit rc.> CPt.ICI'lluii cu,h.lul P.\ E,


De ' -n schimba in fe!Utit anagrnme>,

In dlc moduri~- t' prefac


B nifiCfl !.tire in grai d miii unP?''
(Ga=cta

Matemati,,

2/1983)

n. n

'
4.2. Amu, ci-<' era oda t un om, care tn A o inp (:,;)
fntr-o zi ''roia omull'ii bag iapa tn ocnJ ~i a nu vrea
nici in ruptul capului, ~i in iudindu-se omul pe din n,
fnccpu a o bale; atunci iapa a stlrit p . t gardul do
rzlugi ~i a fu~it lnlr-o pi'iJure deprtatJ. Iapa era
s fla i pr t no<>ptc a tat un biat. 1n lor d minz,
care lJiet s-a chemnt FiilFrumo., Fiul IepP.
i bial ca ac In nici ii mai era allul prin m leogurile
acelea i em frumo i cre,t a ca din ap:1; cL crc~lea J
fntr-o i..i, nilul cr r:.l<'n Intr-un an. i cind a implinit
anul, sor0tind biii"utul, n gindul l'tr, ca-i d slul d
voinic, -a du. prin codtu i a chilit un .-t<>jar ur Cl'll
mai gro , pt car a uut sii-J . muJgii din pamint. ..
(Ion r ang - Fc'il-Fruii!OS, Fiul ltpei)
lntrebar : Cit re. cusc Fi:t-Frumos ntr-un an?

r,

4.3 .... i mergind l'l cii ya zile tot prin cod1u, Fiul
1 p ia bgnl de ~cam, p unde mai mor . el, cii opacii
care erau atunci dr p~i. acum nt !'trimbi i cei trimbi,
dr pi. Vz ind J asta, zi ctre fal'lnu-Piatr:
- M, da oare ro dracul fie. de copacii aitia din

se fac lrimbi ~i din ~tl'imbi dr p\i?


u ce biizdiigaui . mai fi i H' lnl zi. ('
farm-Piatrii . .

drepi

-,tiu

ta, numai iaca


i me tnd Inainte tot m.irindu-se d
ce vd un om, car tocmai apucase un copac mare de
virf i-1 strimba ca s fac din el cujb, de pus ceaunul.
Fiul I pci il Intr b:
- M, de ce te-ai apucat tu de sluit copacii?
- Da, ce ai tu de asta? Ace ta-i m teugul meu.
Nu tii c m cheam Slrlmb-Lemne i de-i mai cricni
c Ya, acu i li sucesc gitul i* i ?...
, (Id m)
Care este probl ma? ConRid >rnd tnliruea lui
3/4 din nul\imea copacului i tragerea
v1 fului in jo p1nii l jumt te din tnlimea ac stuia,
evaluez raza de curbur a cujbei.
s
Str!mh-V!mnc

44 .... Fi\L-Ftu o tntr ab:- pc z~nii c re pul re are


Ei i und e anii el acum? Eu pu c-1 dtL la
vnnt i cind . lntoarrc Z\'irF't Luzdugonul de tr i mile
d loc ,i izh! ,le tn po:.rlil, din poarl tn u din u~
s pun in cniu ...
zmul

... i rum vorbeau .e i audP- buzduganul izbin tn


poart tn u., ~i din u~ii se pune tn cuiu ...
... iodot i . (Fiit-Frum s) buzdugnnul din cuiu i-1
zvtrlu lno po de ase mii de . loc ~i apoi ies tn cal a
zm ului, punindu-se tia pind sub podul de aram, care
curii...
s afla la poar
at d :-.mn pe ztna cea mare, FtDup ce a
FrumoR m n:e Ia 1lna mijloC'C', care ern tn tiipini a
unui zmu mai pu{Prni.: Pl rtrlca buzduganuJ d 1
as mii de 1 c, dar FtFrumos i-1 trim.ille h1apoi la
dousprezece mile. Apoi l at pt sub podul d argint
i ctnd veni zmul U birui il tie tn buci.

pont" din

44

- Ba 1- i prpdi u, um am pr1pi lit ~i pe f>i doi


etni d frn.i ai lui. , i-odat i ie buzdugnnul lin uiu
i-J zYrl inapoi d douze i ,i patru d mii d1 lor. ,i
a oi i ~f> fn c.1J a zmului, punindu-.e d pinda ~<ub

podul d aur d la poart...

(hlcm)

r pundu:
D it ori put a i arunc('. mai dPpur1 Luzd uganul F1it-Fr'Umos d it zm ul pJ mic?
B -Cit, din c a putut ii arunce ultima dal
lor t rl'i
t-Frum s, reprezint . uma arWl uil
zm i?
t patru numrE> o prog i ?
C- Pot con~t.ltui a
mi' multiplu comun al tmp
mai
l
D - Car
lrit lor lo?
~;

A -

15

45. :.. han at unei

.f'

d ll<'f dt-a d rPplul nu int Nt lui

DumMz u i zic :
onmnP, nu ~tiu dorit, i In

.;liiJJu au hn. cltn f'll


sluje.- In poarta raiului tir n ult:i 'r mr .., in um Yin
1\Ionrtra i int r"f'nL r~> mai 1oronec.;l i 1
- pun<>-i, Jv;me, din pal'IPn m n. di pomn C'."C :
zilr ele-n l'lndul numni o, m ni
moar tr i nni d
zimhind u
btrini, n.,n ca tinP... .:i~c l>unm 'Z<'Il.
buniitate.
-Bine Doamne, zif>f' Ivan, uiliJHiu :c <nm lun~ la
Dumn z u. 1\[iJ dur .:"t-i pun. um Ri prH'0ncil.
, i durindfl- P Pl. se OI<' lonl'lPa elin inl'lti onr (tlin
turbinci"i, n.n.) i-i zit :
umn('z u a Joron.it a . u mii1lind lrf'i nni It
zi! d -o rindul numni piirlurt lllllrim; dur in primul
an, numrul <opP-cilor JH' car -i ,. i minC"a nu fi
nici eu o ni i frii o. in anul urmiitnr ;i'\ rnur.lnci
dP trei ori mfli muli e0pul'i tl est ai miJC'HL in primul
an, iar in al tr i]Pa a)l. nwniJwi <'U ~ulii. mni puin ...
ln J - i? Ilai, porn ~te ~ii ii datol'itd ...

( h.n C ongii - 1 ,an Turbind)


CJi

copo.ci a mincat

loni'INt in 1rl'i oni d zil

4.6 . ... i mPN!tnd Pl ]ltzmcli<'. f/'11'<1 ~r.. tie unei


duce, dup o bucat11 d 'r m , priudu- c nlr-un J r,
i e iottmpl iar vadii c va, c nu mni \'z u ,: un
.om inea puin up obor tC el ., rl cu gurn . pr oarf>,
apoi rup d tl il'lfcn .,i intra ru dmsuJ intr-un borlt>iu;
p urm iar ieeA. il pun(, iar cu gura ln onr ... i lot.
.
aa. fc o...
Drum ul no tru nedum<'ril zi~
-Bunii ziua, om bun 1
46

- Mulm c dumitale, pri t n 1


- Da c faci aici?
- Ia m t rud se d vr-o dou - tr i zi! s car poei 1uJ
i t de oare tn bordciu, ca il am lumin, i nici ii-1
pot ...
(Ion Creang- Pro~tia omeneasc)

ac a t tn rcare con. ilil ralurii d anlicipati ,


u a p ct r al in zi! le noa lr .

tabilii o 1 gtur tntro


rat ah urd, i o t m a

47 .... j crnind pe-o crarc, mai mer i (fiul craiului


ptnul, n.n.) oleac 1naint ptnil ce ajung 1nlr-o poianu
numai iaca c dau d -o fintn cu >h!1d~le dP tejar
cu un capac d Echis in lr:turi. Fini in a ra adin c .. i
nu a'\ a nici roat, nici cumpnii, ci numai o . caJ d
coborit p1n la ap... pinul cobori in fintinii s iu
ap apoi mai zbovc~lc i i e a ar zicind:
- Doamn , stp1ne, nu tii cit m im\e c d u~or,
parc tmi 'ine zbor, nu alt ceva. Ta vr-te i d-la
oi ac, s v zi cum ai : li le racoN' ti; a~a are . iH i
vie de indmin dup a la, de ar 1i c par cu .;ti
uor cum ti pana 1...
Fiul CI'Oiului boboc in r lul silu Ja treburi d ai . l t 1
e potrivete spinului i s bag in fnlln, far .-5-i
tr"n as c prin minte ce i se poate intimpla . ._ i cum
sta i el acolo d e rcorea, ptnul fac tronc! capa ul
u
pe gura fintinii, apoi se uie d a upra lui <i zi
glas rutcios:
- Acum 11-mi spui tu cine ~b, de und 'li i in colt
t duci, c d nu 1 acolo ti putr ze c ciolanele!...
~i
~i
~i

{Ion Cr

ung

- Il arap Alb)

47

lat acum problema:


A - Dac aria capacuJui ar fi fost dE> 4 m 2 , iar lungimea scArii ctt perimetrul capacului, Ja ce edtncime
se gii a apa?
B - Pentru a d juca planul sptnului, dy, cum ai
fi proced t?

48... i

odut

ch

am

plnul pe Hnrap Alb

ii

zi~e rslit:

- Acum drJ!rab te duci cum ti ti tu ~i ii-mi


ai!nci siiJti de accl':lc din grlldina 1 ul i. Ilai. iq.i
I'n<' te ca m .-i vrem. de pi rdut. Dtlr nu
rp de l}i
cumva F- fa i d alte 1, c nki in borta oarc ului nu
min 1
ct i ~c pat d
duce tn grnjcl i lncPJ a-i
Hnrap Alb ie mihnit,
are il
n tezi calul e co m... (~pu~indu-i la ce in
.
trimite pinul, n.n.).
Atunci calul pome te Ja pa~, ptn ce i se mai tncolo,
ca nu-i vad nimene. A oi 1 i arat put riie al
zictnd:
- Sti'iptnc, ine-te bine pe mine, c: m zb r ca
vintul 1 S cutri rm pmtn uJ...
i o dat zboar cal 1 cu Ha p All plnu 1 nouri, apoi
upra c dril 1', 1
o ia de-a curmeziul pr~linlului: P d
Peste vrful mun\il r, 1P . e apn muril r.
i dup ac a e Jo ~ in t-Jn t, tn r-un o trov
mtndru din mijlocul unei mri. lln o c:u ingur tic pe care era cre u ni e mut-hiu p!Pt d
erde ca burul eul..
din de gros, moale ca mLasa i
(Idem)
p

G itJ un r puns p ntru urm toareJe lnl f('boi:


A - La c tnlime i cu ce vit z zb r c lui?
B- Cum ju tific i posihilitaLea acestui zbor?

49.... -odat

cheam

sptnul pe IIarap AJh

i-i

zice:
- Du-te tn pdurea Cerbului, cum ii ti tu, i macar
f pe dracul n pa rll sau ori ce-i face, dar numaidec1t
s-mi aduci pi I
Cerbului cu cap cu tot, a~ biitul
cu pietre scumpe, cum se gilsesc. i rloar te-a impin
pcatul ~; linteti yr o pinll' din locul s11, iar mai
ales acea mare din fruntea Cerbului, c-apoi atta i - i
leacuJ. u,,;, pornete iute. c nu-i vr me de pierdut ...
i zicind ac ste, o dat i zboar cu Ha rap Alb:
In inaltul rC'rului, / V7duhul pminf ului; ... ,i o i d -n

curmezi~:
P Ja nouri ctre soar , 1 Prinlt
lun ~i
luceferi. 1 t 1 ml dre Jucitom ; ... i apoi se las Jin
ca vintt 1: Jn o~trovu] florilor, 1L criasa zinclor, f Minun a minun lor...
(1 em)

A - Evulunti cu ce vit('Z zbura calul?


B - - C v !:lUt. reaz d ~eri ren zbon lui?

50 .... i rn
ii l ac un pod pe te o ap mal'(',
iaca o mmttl dP furnici lr cea i ea tocmai ulun(i
podrl. Ce .- foc llan1p Alb? Sli'i el ole.lC i .,c fatuie. te cu glnrlul: s l rec pest din (')e, am a omor
o nwl\imc; .ii dau prin np,, mft tem Cl m-oi tneca cu
cal cu tnl. Dar tot m i biJlC. d u prin ap, um o du
Dumnt>zeu. d clt cur
i a alllor glzulit Jlevinovate. i zi ind Dun ne-ajut, e arun ~ u calul In
apJI. o t mc~ inoL dincolo la cel mal !r ptimejdie i
ap i in drumul innintP.
J Cllffi ffiE'
ll el, numai iaca i se n( p.~azv O furnic zburatoare, zicind:
- llarap Alb, fiindc e ti o~a de bun de 'a fo t
mil de viaa non tr clnd treceam pe pod IJ nu oe-ai
49

stricat veselia, vreau s-i fac i eu un bine: na-ti


aripa a a i cind ii. ave vr-odat nevoie de mine,
dai foc arip i i atunci eu tmpreun cu tot neamul meu
avem s-\i venim tnlru ajutor.. ~
(ldem)

Labili i:
A- Adincimea aproximativ a apei;
Dind ~i cum a folo it Fiit-Fwmos aripa
d Jn furnica zburtoar ?

primit~

51. ... G ril al unei s ia cu II rnp Alb ) por ne' c


mpr un. i m ind i o bucat nainte, Har< p Jb
'" d nltii dr ur-ie ~i mai mar : namil d om mlnl'a
brazde! dep urma a 24 u pluguri i to atunci striga
in aur a m r' cil l'api' d foam ...
(Iuern)
Arn ac t rJ r onaj?
B
um ltf' uie int 1 as afii'IM.I {l: , mine
,J .. (p de p urma a 21t cb plnguri"
'

50

bmz-

cr .,l lin pumnl; Yull ltfll ~ rt'::log0l te sonrele dup


d nJ, luna ,i El J J cufund lll' in mm , C(lpacii Cll vlr-fuJ
in j . vilclt. cu pid0a l in su ~i oamenii umblir:d
cu capul inl um te; vihl in :> fi~it c a 1 r n-R~ mai
dod va<.l.1 nim n n, pmlru l} .,; o trni ve<l r : viill
ni.,t gtll' 6.. t . uilindu-' l, mine ~i nu-mi pol da
:anw, d ('P \<J. miti n.,n mirn- '\i d ... frumu\ YU!...
(Id m)
ltaLilii
COl' la P lnlr <'rl rxpw:p llC i lilrr.1f ura
ele anliripnir cll'~P'''' r:c prnp'll' 1 hnico tiintific lll'
fi yorha:

53. ...

\ '(ni N\ i vrpnwt tW e, v rnw , Zif


ul (J ~~~ lui lfatap \lh, n.n.) Ctlm cu jumr.tnlE>
d~ cur. Dori, mai anti pu(inrl t.dtdtu, c ' d falt1
nu-i din <'h' 1 p clrurm:1;, , 1 lunii nurnt.i R.,a um
. iH' intimpla.
lot u mai wtlt>m cam um HT nn; tr b nr-n a.tn?
1 u-i \ '(I t ha , 1h mineat uti min 'u l .,i dt> bitul <i bt.uL
J'ieln r l .,npl:tl' z c . n a Je n um inainte mt~i
fiVI i i tYH lrah i'i el fiicul: iacu v.\ d u o mrr d~
,\mlnu de m , ame.l~ .;t, cu UlH.l. d .. ni.,ip miirunl'l;
i pi11 min -diminNl\i.i, .il-m i Jil' nl_i mnrul de o pari(;
nu t'\Jlll\'U "ti O';).c~r \"rl'un fit tlc m (' pr'II r ni. ip "l!U
vr unul tl . ni.ip printr nHII', ., uluJJCi nm !il ri al
p PU. i dudi \ putra 1-co. te 1.~ cnpilt tr ~nura fi, tu,
ulunci oiu mai wd\ tu ... Iari\ d nu - wi pli1ti 11
<'apul obtu7.1l<'ia rPu~i nlt"buinot fa: el min , c.1
~> pt'Jld< .;i !tii la minii', ,. zind le putima v >a.lm ...
(I<lem)
La C'ne rcdlti e a ap('ltl JJurHp Alb )I('JJlru n-1
'OU l<' din I:H'N\:tii r n ;iluai !
lllJ)tll'!il

St

54... .Iar rata impliratului Ro, tn v1mll~ ul acesta,


r?ped pun capul 4ti Harap AJh la Joc, H tnconjurJ
d trei ori cu c 1 trei mic 1 d m ~r duJc , toarn:ap moartii, s t i 1ngele ~j ii
prind pi J a, apoi
1l trop ~t cu apa i~, ,i ntunri Harap Alb tndat
1n ie;i,t rgtndu-s uminnpela chi,zi e
pinln :
- Ei da din gr u mai adormi. m 1...
(ld m)
\ziune
.

u nltim.l

rt>aliz ri nit

de:;:prind?

55 .... Doi o .mf ni, uno:cu i unul cu a!Lt.l, caltorenu


odatil, \Ur, p un drum.l'nul UY n in lrni ta "-li lri
ptni .) ('( J Jnlt, d u pni.
De la o Yl' .m<', fiindu-1
m . pop ~
la umbra
un i r< chi\i pl toa: , linga o fiJllUit u riutur, ont
fj .CUI' pir il ' UY a ., i C pun u miininc impr un,
a s aib mai mrue poCUi d mim:urt'. Tocm i cind
P.r pinii din lrui l , in n un al trf.>il a drume\,
uno ut li ajung din urm.:i ;i. e oprrr,.tE> Jing din~ii,
dindu-1 ziuA buni!; up i e Hgii sit- i d i j lui c va
de mincare, c, lar . flmnd ) n-dre nimi a ro riode
Jn dnsul, nici d und~ umpn.
- Poftim, om bun, d-oi o piila
zi r c i doi drum i ldtorului
d( mnului 1 und mnin ii d i, mai
t r il a.
alttloJul . ll'iiin. lHimtnd cum 1'a, n mai a~tepttnd
mult p flir , a az j ' ling
i doi ,i tn' p a
mmcn rtt toii la piM goal i b p r
din inl1D,
c i nJ tii udiitut1 nu av au.

ro.

52

i m~nlnc ei Ja un loc tustrei, i mnincli, pin ce


c de mincat toate cele cinci ptni, de parc n-au
lai ~
Dup ce-au mintuit de mincat, clll5.toruJ strin scoate
cinci lei din pung i-i d, din fnUmplare, celui ce
avu e tr i ptni, zictnd:
- Primii v rog, oameni buni, aceast mic mull
mit de la min , pentru mi-ai dat d mincare la
ne oie; vei in ti mai incol cte un pahar de vin au
' i fa e cu banii c vei pofti. r u int vredl1 ic v
mulme c de hin le c mi-ai fcut, cci nu ved am
lumea inaintea ochilor, de flmind ce eram.
C i doi nu pr a voiau prim . , dar dup'"' mult
l ruin din partea celui d al r il a, au primit.
De 1 o r m cltorul trin ~i-a luat ziua bun d 1
ilali mai rmln
cei d i i apoi i-a cutat de drum.
oleac ub rchtt la umbr, sii odihnea cii bucut le.
i din vorb tn vorb, cel e -u se trei pini, d doi
1 i celui cu dou pini zicind:
-in , frate, partea dumilale i f ce vrei cu dn.c1a.
i avut d u pini inlrPgi, d i lei !i e cuvil. i mie
imi opresc trei lei. fiind c-am avut lrei pni inlrcgi i
tot ca ale tale de mari, dup cum lii.
-Cum a , zi. cellalt cu d pre; p nlru ce numai
doi lei i nu doi ~i jumtate. partea d1 apt ce ni se
cuvine fiecruia? Omul putea s nu ne deie nimic i
atunci cum rmln a?
-Cum rmi , zi e 1 u t i ptni; atunci a fi
a'-ut eu poman partea ce mi e cuvine d Ja trei plni,
iar u - de la dou i pac bun. Acum ns noi am
mincat deg ha ~i b oii pentru pin ii avem ln pung
cu pri o. : eu trei lei i tu doi lei; fi care dup numrul
ptnilor ce am vut. Mai dreapt ~ imp eaJ d tt
gt

53

r d

e mai pont

ni i la Dumncz u

n jud

nr

t'

d p

cu

a f

t holrir

a mai pu.o -i p fla-n ui! ~lui hin . u ne


5 .... h1lr r m din trlnlii.
-Din lrinln? D ard ti-c grpu d vintil . Il u
am auzit din

trni

cii dracii nu-: pro.;Li; d-apoi crm

'iid Pu, tu num i nu dai n gr npi, el fH'o t c P.:t i.


A~ ull. Eu am l'll un hi (mo, l ' r'. iH, Jl.n.) blf'in d
9 d oni .,i 52 d pti1mni ., i (h-1 wi pul tl'nl i pP
dinsul alun i . ii l inc r i .;i u min , 1lur t d ei ti -n
da pe na !. ..
(Ion rN 11 a - Danilci Prepehar)

aci\ 1/ft din ' 'irsta Jui mo .. t'r. ilit lulrpc cu 22 1!


\rsl'i nwn
ani 5/ din vir la n potului (Dunila)
~ ta?

57 .... D trup . li murunt(l] nu-i vorhu dar la fin


mar . Ia al Y d m (d c) mi-i ni i tu cimililura
a a la:
Lat - pe.-Le lat,
tm ujorat - crcnat, p l r nnlii - m iuli.,
p . t mciuli - limp z nl, p t Jimp z nl - giilb n al i p t aii.lb 'll a]ii - hudul \
~li

54

Chiri i'i nt nnci inc p a zimbi i zi P:


- De-oi gici mi-i da i mi (o brin :'t) dntr-!r.. A?
-np i tiu t.>U ce cr zi tu c-i a ea? Gcele tntii
Y

d m.
(Ion Cr ang -

CarP !-<l<'

rii~pun.

Stan

P{itul)

11?

.... 1- n I'n odat o bobn .i un mon ng; mo


rul d - . utii d ani ,i baba de nouz i; i an ind i
hiH 1inii ae<t in rau albi ca iarna ~i posom rl i a
VI' m a c-, rrn din 1 ri in u n-:w au opii ...
(Ion r UlgH - Povc lea porrului)
nNt

Da:mul r1u ne :pune dar zic<'-. ca


('opil p cind ' ' l tab bei r jumt lut
J i el -o um a mo~n a nlui I' ('Il ar
vir t mo~n uului ~. d dou~ ori it

nr fi Hvnl tm
din jumatalt'lt
fi mmit ti!ICI
vir.la C'e 11 a

halwi .
.il a lrait acll prUJ) ?

5 .....\lun(i Fitt-Frumo. i pu. E' ce


~<a

fiYPH

dr hul

fa ~i alu! li zi; :

a : ajunci Jn dorin! a tn l"Luif' si\ c ri la tnt11- lnu


pal .,u l, .ulia. arul, tolba r.u .:g lile i hain~>le ]1'
purta _] ind ra W ciiu; iat p mine s'i mii inwijt>J~I i
<'U u.fli mina la a.e .iip t timni .;i fii'Zill ~~~ mi-I dPi
fi rl in lnpt ...
... ind auzi calul le la Fat-Frumo, hnimlt> )
arm 1 inl bin uriiil ,i pr util(', (1 dal .:e. ruturft ...
. i rmns intocmai um il fi1tn
n tt- a, 11Jl .ti grn~.
trup i u patru aripi ...

(PPLr Jspir . u - Tincreft' fcircl btfnet

liatc'f fani
dr moarlr)
5:j

A --' Ce mnifi a ie au c I
rut d cal?
B - Ce sug reaz, tn condiiile actunlP, calul
patru aripi?
60.... Baia m pa1d it
)u. truit i adtr din m l
d fl'l de flori. d p ri i
tnc pita numai ca )apt J
ciuruia din 1 il aul'it . i o
d aur...

(Pt'll'E' J pir . eu h mp

J'alur

cu tot felul d marmur


in t nchipuia r J
11. oagodel toat ...
pa,
ind tl muJg d la oaie, ...
lua u n trap ,i u u a
ug aa,

Broasca {t

awa

~lp

toas

rl'a

fi rmeca,tu)

1. ... -BinE', bi t (zi e \' rdP rmpiirnf). nar


mai intii t r uiP. fa 't>m 1 glurn, il i nn e l!' bit iul
la curlN\ m a. i voit> Ht t a unzi undP wi voi, in
lrf'i zil de-a l'indul. Oar fi -mea te vn gu. i, capul
i se va Utia .;i :(' \ '< pun<> ir) parul c
n mni rlima. din
, ut. ftii cap. Iar dac nu l va gu~;i, a und cu
cin.:te i m piirutr.a:e o VP lua d(' la min ...
... Cind s . cul fata, ii lu ochianul i d' uit cu el l11
toalE> pi'trilP.
u-1 vzu.
undE' c ihtli nrt> Yt ni:
l'a o ePura in c. i'i.tori e as undf'au prin phnii, pr
du a ca li. prt> dup cite o .,ir de pni suu prin neo
cul prii:it, Al odor se a cun. t> astf 1 l1<'if fntn
iutr la grij o. fi biruil . C -i \'('I' P. :P. uit ii tu
ochiamJ) i iJl marE> j il zr i p<' flmdul murii pi'nlre
cu re>i. Pa:rnit ochianul i era n~"zdi'itvnn ...
(Pt>l rf' l~o:pir !oi CU AltodQr mp(irat)

in 1' i !l9 rmai fidi ap. 2/J 1 au fost ~.1!i


din prima zi 20 in ziua urmtoar , iar <'Piini\ i in ziua
56

ilitatea ca

din prima dst w, c


int

e-

rr
~

++
-t-+

.t
~

F1,:. 20

51

63 ... .In 1 din urm i tovitu d o. teMa]. , njun. e


la ni~t pah.turi. A o)o ~rdl'a S ur 1 . Dutu 1' po trta ~i
e rug s o primea c. Inmn
nr lui o rimi ~i ~
mil'il clnd vdzu om de p olt tiirmmi r a .]o ,i
plin
d, mila i ind i p v !'ti intim pic ril . J\p i,
dup c -i fti,.,dui c vn intr ba p fiu-~<i.U le p
bbrbntul i, n~cun. e 1n pivniu, cn n-o . imtii oa,. le ch~cl o vrni acas, cii i eura .. tr.lor a lnl ld a unu ~ upiirat. .
(ldt'Ul)

- PP P trrim locuin onrrlr? Cnr l'~tP di~tuna


prit la onr dtl ii lumiua lui vine p pamint in .
miuul ~i 1 l-f' unei ?
B- P (' .P iJ1torcf.'tl oar 1 .llJuirtt?
lll i-il i

i Zgd p Il

58

l(ICH:

65 .... Atunci b i rul, mirndu-~: in in d j. cu ina


fetei racului, 1i porunci ca a doua zi vi cu fala la
curt a boi r all . Ea nu fi nici tmbri.icat ni<'i
d zbrcaHi, ni~i ca.Jare, nici p" jo , ni i pe drum, nit-i

p ling drum.
Cum auzi srractrl vn le ca ac "lea n p a ~ oei
i a e vicura n tiind "C faciL Fala CPU mar , cind
auzi cE'lc c -i pu. P, t1 lini~li:
1
u t l m , ttu,. ii vin u lui d ha l ' m, i

-mi caui d uii mit


(P lr l1-]1ir n - Fata raculut cea istcafa)
um

rrdei

ii a proc

(Pclr

d:~t

fut

c n i. t a(u?

1 pir cu -

ZFiw .1!unfilor)

A - Cin lri'i" a c~rucioaru'"?


B- e posibiliUqi ar fi in pr' z nl p nlru implinir n
ac slei dorin\
lnln o
i nu n nYoim
or yi fdii yoi

59

marea ca
cu opincile, tr
e&p, nu-l v e nici drac.uJ,
cat. Ctnd pune eciul
car d i-ar da u degetul in. ehi. I r ctnd va a
i .iul in m i v trosni a.sup vrjmailor si,
fmpietr te.
fdii "oi m . C j una
v i dr pt te v
ni i dou
r al , a t bul ndre nu f
r t . Iac ce-mi zice mie m ul d
om n n. c.
v f"c eu dr pt
ltai,
- Te a cullum te m:cullm, r . yn n. r dra ii
-ne c m ~i om d o..
ntr- gl uie ap
- f'd(!i voi CE'i lrPi muni e :tau in fttn nouslr?
n cit \nul i lin a ' ni mai
Y duc ti fi .\!a
cuJind, dup ce v ,oi face eu. om, al lui s fie toate
a t'
a vom f1cc. Dr, voi Iacv
- Ct hir.c 1.ici d-lnl
ne-t m g:' it omuJ, c:1re s n facil drepl<,fe.
i indat o rupser d-a fuya drn ii, t ulind-o fi cnre
tn. pr cite un mPnte.
pincil in pi io,
ln una, alta, voinicul pu
ru
cciula in cap i lu biciul n mJr.. Cincl jtJ
dracii In virfu ri1 ml'n t i!or ~i o~ t pt le f c
~ emnul fiul c 1 mic al mptiral ului lriJ.n i de 1rei ori
cu bi i !l, n ran fil'ciin drn i jj impi tri ncolo locului .
. Ap i o lu ~i el la dtum in tr ba lui nnde Il 11:-gea
dorul. ..
(Petre Ispires u - Zina Zil tlor)

~i

c0nsidcrwd
cu ul ev ninwnt 1 r s-a e pus,
ui~
t
bilii
r ptel ' f..l
ordin puteau fi pret rate J tr i obiecte
- Jn
d mo~ enire?

60

Joc,
iti
. coruli1i.

1. 1 ir

ht

m u)
fii

e tnt m asc o diagram a lupt i cu cei trei


zm i, cuno~ctnd, in plu , urmiit arele:
-calul frat lui mai mare alzm ului a. urit d 17 p11i
na oi; zm ul bog pe Greuceanu in pamint pn la
npul u
brlu; Gr uc anu U bag pin la gtl i-i tni
paloul;

- calul tartorulul, latl zm ilor, a , fit df' 77 dP


btur tn siJbii, apoi tn , uli1e, pln e
tnapoi;
ajun.
tlf'e. l a ~e rup!' r ; apoi luar la lupt pin:n m a la nmiezi, il bi:ig p zm u tn pmnt piua la
git i-i r t Zll capul.

pai

labilii:
.imatiY} n rllm rl'i.
sul>nltll\imile 1 m nl lor rtr
upar 1n n . t el 1'i r a " iimrii'' (.t> yor PXI'Iud
IPrnwnii d rlm}Hl'll\i ).

_ - Lungimea

n-

rlullmil

(~p
.,1

R dfl\i in limbaj .,tiin~iH


pe bo lla
n:J ui.

c 1

r~zule

bnn~

.D

7L Ju , fua'nte de a i i
tornicit domnia
r, lumii, 0.\-'"ll pourt o mulim d Iu11te crin
n . fai nt1iu~: ridicara 1n1JO ri a 1 i Titanii*, eari
nceput, Jn clmpiile T.hcf;t>flliei, o lupti 1 rozrt are.
Jupiter, aj~t1at de ccil< )i z i, ltu pozii pe Olympj
Titonii e aezar p m ntcl Olluy din fa.
Lupta fu crunt; ze e on.i biitura necontenit,
f1i ind l
l'ne murea, c ruJ i pumln1 ul fr ca,
im::u, ril7hoiul s
poatu hotl'l penlru vr'o part au
alt . Gea** flui ufl!nci pe Jupiter ~i pe c ilali zei,
cati i luaser pal'le, s clwme in njutorul lor pe
Cyclopi*** i pe IJccaloTJ hiri****. Aceti monlri
stateau in Torlur, inchii de Saturn. Ionstrul Kamp
le pzea inlrare i nu-i lsa s in. de-acolo. J npiter
omol'i mai intii pe KAmpe, apoi scoase in ajutorul su
p ceilali montri din inf rn.
' Ve li i plini de recunolint au fost liberai,
Cyclopii, trei la numr, Bronles, Sleropes i Arge ,
a

rr

rtunelc z ilor prPolln;pici, fiii lui Franus i ai Terrei, care


detl'oncze pe Jupiter

vroir s asall<'z <~tul i l>


. Z ia Pmntului

*** Fulgcrrlo

****

64

Furlunile

)1\h,l m!I}a pe m n\ ; l'a o el~ o mrim col alu i aveau


lfn . ingu'r ochiu ln mijlo 1 ftun1ii.
Ei d t r lui Jupiter f Jg ruJ, care Liitus pn acum
a 1ms in mrun~ai lr piimiJ1l ului, lui N ptun rid ntul;
o ft1re cu trei tlin1i, sim oJul viit0r al. ac tui zeu, iar
lui Pluton, un coif ar f ea pe zeu n vzut. D
::ir:ctn Ma lleoal nchirii, i i tr i In numr, Briar us,
Cott.us i Gyg . tr>i frai fi care cu glte o sut de
brae i cv ite inci:> ei d q l'!f', {inur s-i arate
reet no lina 1 r. intt-o Fingl'J' clati"t aruncau asupl'a
Tilflnilor cite trei Rute de stind. Jupiter le de1 de J~
hut nectar, d~ mincat aml't'Ozi .,i in.-uflindu-1 curaj
incPpu luplu lJJ"I'OZil arc. Da ii ui fi vtlzu s~u dao
i fi amiL aliln vuie ~i alita lumin, i s-ur fi p1:uL c
8_e nrui c ruJ ~i pm1nt 1; c i r tn zgomot inf rnaJ;
f ut de pmntul frdmiJltat i .<Jr CPtul,PriiY,,Jjt p stc
piimint; a.,a ue mar
ra luJlltl intre zei...
'
... ntru c Ju}lil r R
foJo; a:ct1 de toale arm 1
J , d 81Pg vintur-i! . c s__t a du. Pr prt~ful ,i fulgerile
h1 .. brajit-Tilcnjlor. In ce]P din um1, acetia fm
Ydtobii d' rmcle llecalonchirilr 1', clP fulg ril
ydopilor .,i ft,r;\ E>ili1i . s " dPa bir11i(i. Zeii Im:ingiHori li
}IUSPI' in l a nuti i-i 11r1 ncnr in negrul Tal'lar. Jlecat ncllii'i li p;1ze:::' ncolo in ncP:l lot'H ll"t'ozil r, UJHP,
da tll' ci dea un mlllitc,t, JHII' nj ngP pn la ei,
tntt-tn an tntrc".
(G. Popn-Li~~ nnu - Lc"I'Jltltle Zeilor)
De t'c7.olvat:
Fie A nuJO r 1 z i 1 ,. de Jl Olimp; ll numrul Tit ai lor; C numrul Cyl'lopilor; D JHIIIH\tnl li caton hi-

ri~~

S Fe

- fn

stabilea. ci'i fora combnti~~,, rliu J)limn


pl'imn fnz a lupt 1;

luhr:

65
p

,..

pi rd ri:
G capete

{Idcm)
ehi a ea m~nslrul~
Da r numrul o lulor la c 1 100 d c p t nr fi m
progr i ritmelic (lrl PJtnd u 1 ~i cu ra!i 1), ct i
c hi ar aY a tn t 1tnl?

C1ti

i3 . ... Yzind intr-o zi pe pr a frumo u] Ganym df'l'l,


pil lNl turmele t tlui u Tro.- p munt 1, Ida
din T1 ada, fiind l'apit d f1umu. 1 a lui u cum ne

(~J

. pune llom r, ca . li dea eriului o podoab d arc


1 mlntul nu era w dnic, (Jupit r, n.a.) . tran form
in nltur, 11 rpe.,te ) ti duc n Jymp, und i n r <lin<' z lujba dP paharnic, .lujl :- c, o wa H b ,
p car o lndep1 l ...
(Id m)

G6

A- i rau acele oi impr\ile In ln:i c poa.r :


- UilOl c r p t
pe vrful mun Joi; i, dac nu
mra oile cite 2, cite 3 i ile 4, mai rmnea una; r
d c Je numra lte 5 nu mai rmtnea nici una;
- apoi a1Lu1 mai num s, care p t a pe la mijl
eul munt lui; aci, dac numr oiJ cite 2, cite 3, 4, 5, 6
mai rvmin' a 1 f 1 cite llJla; iar dacii le num
cit 7,
nu mai riin:l1ne ni una
- al tr il a ra it difer n\a dintre al doilea i
p1imul iar .oile pt u mai ..pr' poal lo munt lui.
Clt i a\ea T ?
V

B-

e zice
ial

Se lntrC'ab : .

A- In 1te zil toate !lfelinal"('l ." lui At-gus ,ar

rr'ros .::

stinse?
B - Dar da ii Ytiima odutil 7 ochi si rt'folo ire
, ..
fc dup fi oare 5 zilt>?
. 75 ..:. n ingurtatca palatull'i iiu piirint c din
rC'g<:lui
Tyt', tria lnlr-9 ncm fc.cioar ~ut~po ,, fii

Ag nqr:

..

'

..Jntr-un miez ll noapte atunci imi visu ilc nu in~ a:!


cio t'a Europa vi un vis iudttl. 1 se piiru ci'~:
douii continent , 1 i i c 1 pe cMc sUim noi a. lzi,
a,
rlau ntr .1 ,. a ui fi
n ehi p d fpmci,
E.m pa. Fml dinlrc 1 d un femei, dup lliftliore,
ni ll insii p1 a dup chip i Il rt,
era t1 . in,
chiat: din ma !'i din F niria. A('ea. ta din urmii e
lupta r~1 indirjir pr11l ru copila i, prnlnt Europa,
zi ind e nu i-o 1lii cci a a nil~ ul -o i a a ~..cut-o .
Fnwia :t1Piu .nu ~e d })ituitii, i o apte in brncJ
oi. u1in , ca p o p1adii, ~i due u inr, fii,. ~ ca efi,
Eutopa s se fi-putuL mpotrivi.
- Vint u tnbw dl'gu , ziec lina, t du la
Jup,lC'I' d i aa iti esl Ja iir'zil de> soarL !...
apropict . un murmur tainiC';
'Olh L, in. l'i, auzi
sp~t'iat li ntotu'S capul .,i zi ndrtul i pc zeiA
V nu!t, mJH' . un cu fiul i Amor, triilucind inlr-.o
l_umiu . UfH'U -JH 1urul. Z i(a, cu surisul pC' buze, li
l, f

gtia;tfl:

frum alia( rgisitul cl taur


v ni .iarii~, lj ni J'U a sli inl inz::i oal'Jlele al p
CUI . s ] , sfurimi. it ~tii, insii, c U sint. ace a C ro -

V\

' u fi

mhnit,

i~<Wl tl'imi. in ,ros. la urinlcac;c


ih;opo; ~ 'ci J1111ilt>i f'SI:() r.t'l o

acel vi . 'r!Hngtie-te,
te-n furut. Tu i i
o~ia d pc piilninL c lui ncbiruiL <.lin c riu. 'um('!C
UiU' V fi J1P.n1Ut'l0l' cd ))itminl.uJ f> l r in,
zduit, vn JHli'La p viitor numclr liiu d

..

ie A - f mei o cor~ tnchi puin continCJ1tul flir"


mtmP; D - fnm .i, arc _indli pui a A.ia E. - fecioara
.Jupil r. ii',.,, sltthiJ 1scu, urm tind
B t tl lJHl; J ti'.\LI.l l, J'Plrliiln de incluzi11n ~i uijuncic intre a." 11
m

limi :

-.
r

'i .... 0, 7:tlat<'n, tu l'nf'f} ' i mni alb~ Il ciL fJoll!'on


d mMinr mai infJOI'l11 drl'it florilc din Jite0i, mai
?,V<'llii dPCit O llllH t}p 11J1 11 1 OHl Slt }U CtOo.re uel'it
t'&t lt1l, mni 7globic lhit t n i<'d lint, mai sclipitoare
drci t s '<Jidi l i.iv;. )j l df' lalazuiJ mlii, mai pltkulii
d.ccit rn:~e) om .lui do inrn ~i de it umbra in timpul
at ;i. l'i le v nr;il , inni pll]JincL\ cl d l c J mai plpind~
fi'uclr, ' J)\rti 'iJ~o ltli ilc>cil paltiml, mni .lriiv7.ii1.oaH
d ciL gheu~n, moi 1hJe. ~ d riL !ilruttt'PI t'O))f, nwi
moolP ti :H P' ruJ el kbihl .t ~i dac lHti fugi de minr,
mai drilgilh fi dccil o g,rd:u dr flori. Da r toL tu,
Ga)oteo, cti mni ~;il lhut i r: dP1:H o junr.ii nepusii inca. ln
j g, mni l tt t' decit un l-'ltjAt' indit nt ele uni mai in~c
}[tonl'c dtC'iL o \ ncl 1, mai : hJwconsi'i elin miinilt> H rlr
<.lccil o ramut de s; lcie i i.l<>eil o vi\< ele vie, mni
nepsi\l VI'' dcdt o mc rtmtii I'PCe, mni lllhihlioa. i\
d cit t'll fluviu, mai mntlru dttil p unul cu penel snle,
mai iul . el eH !ocHI, ~1'ai nspt 1lecit ghimpcle, mni
fioroa s d C'iL o urs aic cu pbi, mni sul'dil dociL odin
im a miirii, m i n imhliln~il5 ~ l c>cit lJJI ~:up clcat in

69

rum ..,i, prc ma a m a dur re. mai iulc d cil o c>rh ai goiiilu de o h ili d ini .i mai u,oar d cit
, ripn z firul ni...
(Iti m)
lubilii multimii .. i elm nt l . uhmultimilor car
inl 'I'YI\ n ucea~<la dexcri r , ]1' um ~i r Jaiil dintr
m .le .

77. Ech ul, f sl o lnU\ o nimftl nu o .jmpl v rl


ul'ila
cum e l astzi. Fiind tn ii am limbula, a
apudHurii, cum o arc .,i acum u ingn , s1 .pui
uvinle p c r J au 1 . P fldec num~i ultime!
d p. a ac t i-a dal 1 z i~ Iunona fii d
r mc ...

(Id m)

lr nul ...
(Id m}

trbtuser pe mare un dtum lung de vreo 250 de


andia d>lu
l ghc u o corabie care a pOJJO. it, n in ul
zile i au ajuns in Argo dup zece zil d' la Il careo.
ilin Egipl. Cu ce yitez medi a m 't'S corabia?
mol'ir

-~i

rnn, iar cap

brba
lcl~

ii, l

le

adu~

condamnat p ac :le nnaide ca fn inf rn,


u llJ ii n conl nit un butoi t fund ...
(Id m)
num1au
a
d i caro da
r fi l'vma 4.

fp C'Upel

iru

ua

ite 2. 3, 4. u 6,
lte
numrau

aYu Danau ?

't f

zic m butoiul nr fi n ut fund ~i o apa


B . citat de 9 000 de lill'i; folo il1J fi car cite o gleat
de 15 litri n cit lmp ar fi putut. -1 umpl . considl'lnd
c fi ClH' 1ransporL e f en de la o alt ~:urs de ap
r, iar urmiiloarele
i prima s " s a cal de /4. d
la o eli tnnl indoH fa d prc cdent .

O.... 'imf le Dtyade, In zilt>]c dr srbaloarl', Y n a 1


ci joac dan~u1iiP lot, la umbr acP . lui
l' I'
t jar; .,i un ori hiar apurindu-. d miini, n h01
nlo mai a i J J 1 n a lrc fac au c r imp1' jurul
tu1pinii lui tulpin care :ingllt'a O.Yt' o gro im de
ilali copaci
15 coi, iar in nlime : ridica pes e
ac .,tia iniiJ(au 1>e te buruirmel c
at:ita, p
ad

creteau

umbra lor..
(Id m)

71

DAc inNI\fm
stejaru_lui nr fi !'Unla t c'lbll:unei
treimi din g rt,!. nlrotl tit.,
intil~iu o ar fi ovul uilbcirii
din jur 1 ~.nu?

81. ... Ln poul h muntelui Parn. ~c glif>cn un l 11\l)lu,


numit t m p~ul pitic ;i zidit de 1\p(lllo. Ac-i, nt r-un-~r.J
d pumnL f'lllhnli ., incor j11rnl- ck toat 1'' r(i 'l' eli'
!;tinci c -ti dt lcau fi<.ri dt !:iJIItilllii,.!lrn q pc.;Lrri. din
car s r i<.li -w 1 I'l e h l tlturi, dr .. i !}t l m . il J' d
pucioa~(L l nli't cnrl' est< Jt<,,,i t t dc!lcnpcril ii ac ~L i
. '1 r,1 1'i:
locul \IJI{I< s< g:tse~l . acum SliJ'Icl.untul intNn cr~
(tcmpJLlui - zicc Hn s<~riitot din tuttidtit: t - N.l o
.. p ~~ tu.
Lurtnii LI <~aprn p":;~INt. mJ.rrjuruf ace~ ia .
. 'llm !'e ~pr-opia YJ'('f) caprii d<' p<'h:r ~i ,".;,ca n Nt,
Jn p a ~. fac ni .. t{' f'urill i . ~1eobi.,nuit i llU !1 al
ni~ le nwl1il uri d . hitc de .('le 'd
pinii at n<:i.
'iobanul occ!.lor CApte, cu.prins de mirHr do
asl;l
)nlilllJlare u1ionsu, l'C <Ju~c mai nproa11C d JWl rii i
. pri,i In tnt ru s Yad~
tl)l<'. D< r iat ii ~;i lui i S<'
, nlimplii H<'clui lu ru, en i
JH' lor sale.
ce teil
.siitrau ca in. p-iiulr, iar rl, pucural'iul, pt'cvesteu intimplillil viitour ...
(ldC'rn)
Iul pr )hltnur: lnt r-unu di11 zil<', patru cnp au surit
in d u picio~ tc, :('mn c nr s plou (inleq}l' La
ci 'banul); tr i au ttruncat in u u 1 ici m le din
urm E:emn ci\ ploaia Yll fi cu grindinii cinci C'-8p au
"m huiL" p cour<la groasi\ (nu ,. 1 fi pl ~ie) ~i dcnl~
pe coarda suL\it (c r {ll_ln).
c ptcv tiro putea sit fac ~i luun1:

72

82- : .. Dwd t.u, -o mim.m . re sYi ; ~t . h.~~~ U.nA,. r.vlui, c re pln n tln). se .r !fin tor pr limpl 1 lui
albe cn )apte! , se pt'C'fl:l e inlr-o oam<1 b\rl'!il, 1.!11,1'-o
u r-gra u 1wconcot~n :- J) a. ii. Din lacrimilr f:~ )(' ce
lt>nit, d'izind r puminl, z~y =- ri un nr ( 11' f(llni ., totd mna vcrdc, a d'irui fl'unle f mca, ~ ridicf spre
ntl imile ertrl i. Oin cind in <'Pd, hMut tit' Yint i
<JI ;di frtJ1C'll, ttird qnco rf ntu l diu (~{'t'l' a
trt rufOl'm Ee ill!J'-t n frumos rhipar'(l'.
i<~il. Tniirul.
Clricc dt~r r , el 1 ci 1nninlC', t . simholizn111 dt
n<'e~l copac, ticc CP.!e a pling<rii rlC' impod<Lit, d
:ci inai.ntP, cu ac s l chip~ rti!l. .l rt:l rndio~ ni 1ile>i,
OH lr, privir du-1 plin dP llhh-ll 1'(, ii zitr: , Tt, po
fllrl' t <' YO i pling ,. ~niu, l Il wi fi Pl'l 11'!1< dnlit'lui i
. in l1ol 1 dUJNik r al linguiriJ<,r .-i t~l nlris;lflrii'. De
a . c' pune p mormiJ1l
' l t l'ltci a rhmns obi ciul d
.thir Ho .-uu tui<>.
(ld m)

tufe> de luja.
lntr-\rn cimitir C':>.ihl 7 <hipnro.,i .) 2
riN' tU m rmlnl <'Xi ta tn ,..hi p1 rol> n ri ~1 pu in (1
luf;l d l'uin. 'tmrul clor ru dottil t ufi' P::.IP d lrpi CH'i
ma' nHu tl<ci t' 11! C'lCn ru lr i 1uf<' . i el ind ori mnt
. mi dedt 1 <(dor cu o f>ingtll'il 1uf~.
Cilo mormint<> ,nt?

Ln

re gil'nil< Apt. ului 1<c inl illll p1~unik grn,


coilor Su relui. A i, in \Hl'U 1lr:r cri i, iu 1lC d
cea. bt ii hr'IIJl(.,l< .,i 1
iarh, rre(c am ln 1ZiP.
r<JHtrit membrele obo~itc diulimpl'lzilci. Pl', ind palruprzii mlnrnu hrrnn c('reasc ~i pc cind 11onptca i~i
file n rrdul, 7ctll ( f.EliJO, 1U1.) p;llrundc l11 tHm<'r\ de
cukur mull do1it ~, 1r~of,formt~t in t'hi pul l~ur iJlOmri,

, s;: . .. Jn

al

73

mama nimf i, i YI:J


zec s rvit ar al
urz al uhtit ...

1~

1 dou. r r
pe L ur th o inlr
al , tot ind cu fuw-i dib9.ciu,
(hl m)
i torc

(Id m)
Jip au
lncc'pu t1 })
d mii mi. ind '1 n L l'mina el brut 3 msuri
[icla. 1101 a 514 mi'isur-i. Pln dimineaa, Silen buse
r but i e
cu 20 d mii uri mni mult, inr ,iuul dm
t rmina.c.
a paei al a a but iul?

74

(ld m)

d lrnndufid. ,.:\1iim"
mui l 'P d , pn:i
.
,,miin '.
pot numun1 n in, 1 n ,.piirul"
mi

n~

. 75

n1 rsul meu, . ind voi fi la vin t. ln uita mea ~ii i


port n. ezcci de Oceanid , in vi lu d ~ nu av a
dngiilonr (fet 1 purtau cingutoar numai d'up o
njt n~Nnr Jn vir ln de mritat. n.a.). Fii ca alte 20 d
nimf !;(i fie in ;('!'Viciul meu ca su-mi pzea cu inc'l
iimiJtltn ~i ciinii m i cr uin ioi cind nu voi fi 1 vii t
de ri~i ,i <il> ecrhi. Dii-mi mic munt.ii .
. FiP numiirul ciinilOI' mai mi tu % d cL m din
ceoniu lor.
n.ritmrlirli n nnrnar ului nimfelor fii nJ
11t r-o nprig<i in; lonrP, enre o luat. 'a pect de "lupti"c",
!")% cc!f'Hclc>, 2% nimf i 2 ciini nu fost. fcui indisrt~~
poniiJili, el, r .;i "inamil~ul" a pi J'dut 2 cetbi ~i
.1\- 'Plia r prc>zcnluu 1/4 re p eli 3/ din num ru1
1olnl nl tPrhilor ,i ri.,ilor urmul'i in jnlo re.
111'1' n fo t In .firilul ",uptei" ituni numeric d~n
fi carr lab<1rii, n e lcw rmn,i disponibili; }ll'ntru a
JlOJ'I ici pa .i la. yjniiloarr.a. ,u rmtonr ~ 1
1

7 .... Dup c p cll'p. i cu aliln cruzime Jl n norociii


de o am ni ~ inloar ' J u pil t' pl'e Pr'Olll tlwu J1P car,
a ta u-*i rt zb111l .) n ai amar. 11 dl't p mina lui
Vulcnn ;i a . P.t,itorilot a stuin ca 1-J pi>tl p. e<: ii
cum vor ~ti i moi r'tHl.
. 1\ ceti a il d ll!' l' in pusti Wt il< yl hif'i i-1 J gar
tn I<>Jl\ ul'i, dl' o lin el 1. npm l'JJ i prupslii flC
n vultut y n n zilnic i-j !llinrn
uc, 7..
munl le
fi aLu! i carnra ale 1 n~lPa drn nou, pentru ca hinul
nieiod tl:'i . il n-nihr . fi1 ,il.

76

Pcu~ap a lui Pr-o,ncthcu, insrt, l1 buia ii aib i ca


un rapiti. Il t' ul , moritorul atit r montri, dup ce'
a om lft. vulturul, care i mti.cn fi(laLul, dezl . i p t

p 1'(1 Il' c( hNL

(Jd m)

lJl mom nlul ind Prom lhcu n fo t 1 gat eli' ;linc,:


II Jcu l incepea lupta cu monstrul A; l_u pla a dura~ .
a ?il ; s-n d<>plnsat. apoi s-I riipun pe mon Irul n;
drphts(tren

clur t

~
2

zilr iar lupt cu a osta b zilE>;

m rsc ap i ah zil . . iH

bO(ll't'

pe

mon Irul

,.
li!pla dm c zil ; np i lui\ dnrnntl aucazului. p care-I' ,
tr bill u in 3 zi 1 i tl cl u lupt a cu yuJLtmrl in d zilr.
Dup c:ll timp a f, L (lib rat Ptom 1h u?
Cilr zil
pr ,zin.lii a . t timp in azul tind<, b, c, el'
sint. IH'lll 1 patru numer pilagori ?
Dar dac a <sl a sint p1inwl, pulru num('r tiin irul
hri 1ibona ci?
2

88. Cyb la ll pof il odaH\ 1 fiiii- :1lMuth sa p z i,;


p sntiti i p nimf . Silen, d i n-a f t poftit, lollri
a venit. i el. cirbtoar n zt'i i f i.ndu-, noaplcll,
ftU Jl{>{J'(' 'Ul CU (O( ii p lll'lH1 Wt'd<'.
11 ;('juCaU a)~jj
danflt\ll, iAr 11l ii -nu intins p pmlnl ca . . eul ('.
V t , zciu cnslii ~i. <l'iOusiJ i-n pus tur miinun hi dt
i rb suh cpi'il.ii .,i a in .cp L aipea; ii.
Pri p, ro .ovnnul 7. .u fll grudiniiM, fticea ul'l cind
zei~elor, cind nimfclor.
ar zii,ind pc V -- la ~i <'1' z11d
c<' t o nimf, f<' opr<pi de n. Jn c ;t mom nt, din
int implar<>. rniig ul lui iJ<>n in epu 11 zhi J'(. Z~i.o
iir1 drept. 111 pici arc. To\ i Y.<>ii sP. hrnr dup Priat
77

~i

ar fi fo. t vai d 1 i lea lui, de n-ar fi c:c pat ou fucra.


al unei lo uit di din Lamp. ac atria )uj Priap,
(Ti knu z ului lnr ra ol'i
UD mogar; iar )a Roma,
miirunLni le mgnrului ~e ardeau p altarul V t i ~i,
l rblonr a \'P-;lulia
alir11au de gitul mgaril r
piini i O'hil'lande d , fi ri ...
(Id m)

timp d

78

e!:e din ne~in, palatul marelui


prin For, indrepf 11du-sc sprP
ce nl!ln a .: nvoiul

ra

mut

td.t i

in-

JIU

ncT"inontl.''.
int J' tce1

de

(Idem)
Dac trig l '1
,~lnt n ,ino,at" ., 1 ..:;nt ncvinovuUt"
s-au
tH tmpt un d 3
d ori, iar ~1 1 sLit el
1inucia r }H zintii 5/2 din
patr l'arl cil a trigat.
FJorus, al ulap el' C'ile od n sltigal fi Cfrc ln p::ul ,
n lo t yr m a cll a durat infrico.~l ar a pl'OC iuno.
PC

!' tr
crui

uia

z u ar voi
ind pr
i~ hipui

79

c fem
ha. ilor.

ilc n-ar avea dr pLuti dn, vot egal cu aJ biirace o a votat. toat, Jurn a, i brba\ii i
meil . - intimplat, nsu, ca toi brbaii s vot ze
pentru
ptun - popor de tzboini i ~i de cor bicri )'toate femeile )>cntru linerYo (Ath nn, n.a.) - popOr
d a'gricullori ,i d induslrin~i ..
(Id'cm)

~,

:.cum

numirul f m ilor u r st cu o,r:% mai mm '


J'(>htJia inchinat zeitei Alhfmn. ev t..u.ii lui
N ptun aduc 20 de brbai rar
mai aflau pe ma1-e,
ti }1\ln votez ~i numtul votmilor d vine acum gal.
Ci\i locuilwi cu dr pl de vot nv ' oroul lui
rops 1
d'numit opoi l'ptun-.AtheJln?

orn~\1}

. 91. : .. Din fr11grda lui COJ ilihie, M>rcur arta aptitudini prnlru n d ''" ni odat zeu allwfilor. n ptima zi a
nal

rii al , a fural ltidcnl..u) lui N pLun. sg~"\ilc lui


Cupidon, abia lui 1\Iarl(' i
ingiiloar V ll(>J'<'. Iar
pr s t,), chia ln 1:\4~1\ zi," dure 1 Pi riA, 'untl fur
boii pe cur li pu~a Apoll ~i, penlru cu acesta s nu le
Jl Oal d d' utmii, ii fcu s m~:~argii demnll1ralt>lc. De
a i se du. c la Pylo>~, undQ snctifi ii doi boi z ilut din
lymp, iu pr eilalti ii n runsc dup munt , intr-o
p tern ...
(ld m)
mulimea

Fie A
mulimea
S

imi,

80

obie lPlor furate dimillf'na ~i B


ilor fur,1t din PiPrio.
diagr ma r uniunii ac stor mulviden1 S\tbmulimilc respecti c.

i va
ntocmeasc

hoilot

e
punind in

92 .... Juplt .r, 1n ii, ar ti . toat , 1i po'runci -1


ii furas . Lun i M rcur
dea mlmaid rit iuapoi ce o
,-ncile.
n tltJs pe ApnJio In -fJ'oln und .a Ul}'e
A i in vrcm. c Ap Jlr1 h a f'ocot al v cilor furnlf?,
n1i .ul zeu l':e pu .. s cnte elin lira pc care o inventa ~ ...
.(ltlem)

r st:

cite sl le-n r a mare


i in Vcnrul (d)
Ja un Joc, de 2 Ciri i!ldoit, d 3 of'i nlreit, d 4 ori in1p
triL- i de" ori iJlcincit. S olii i dumneav asbii. "
i numl:itul vacilor ar fi
r"a mic( ) in
(~), 'it ln

irnfo ( )

Apli a ienumcrk:a = b = 7,

=9,tl=;

1'

fi

,-

,_.

1 .

10

1\IE TE E EBR E ALE


Ti HITTII

93. 1lut i IIapi (Nilu!, JUI.), car vii 1 ac ;t


pamm dai Yia E yipt ului Lu ar -\ i imZilui. ir a
jn inluncl'i 1.
Hapi, piirinte al ZPilor,l venir o tn umple de bucuri.
inimii oamenilor abunrlcntn ri.. ar n urma la. luann
... e afl in ylrful d g t !OI' tale!. ..
Toti lr mur, acci ce-l Yud pc Jlapi cind i abnle
und h, dat' cmpii'l rhl i malwiJ lui nflot'c c ...
Jn ul'mn lopitii zpe7ilor de p culmill' n unloasc,
pr um .,i din cauza ploihw c utllorialc elin rcgiun u
ele Z\'Ol'ire, pre 15 iunic np 1 'ilului incepeau
cr a. . F nomenul ne sln Hwrgea In a . H!'iune con
linuil pn in auau!-'l, ulminind Jn fi1;ituJ Junii pl mhl'ic, cind niv lui ap lor el p:1.; n m clia cu 7- m
irt dr plul ora;trlui Cairo . i u 14.-15 m la A. uan.
Apoi nc pcu d sct'<'.,l r(o pt'<' ~<l'it\ilul lunii noi mbric, ni\ Jul ap Jo1 ajtmaPa la jumtllal lll' in mai
o.lingP. ni\ lul 1 mai . ciizut.
(apte monumCllle celebre ale anlichitiifii)
S se lnlocmen. cu graficul (np-ro:-.imativ) al cotelor
npclor 'ilului pc inlrPg anul.

82

(I df'm)
Foc l.i, t lu. i. o npl-e ie1
rproximativ,
,nhinJ
iJ1 kilom lri . tind t>a np lot 'ilului ill afara .albi i
:al .
95 .... La Gizch, inl dup nminzti litzi n \lll i zil
no oase f. iorn5, p vl 1: 'lizul unr ll' un . pPc tncol
r marcabH. Dac te vlli 1 drum 1l durC' ~Jil'<l 'ittO.
rob t;i ]ll'iYeii iilt apu., . JH'I' plHluul JlNtmid~lol',

s _in implv , v zi raz

.: or Juj

i1(1 n j -~,
pri tr-o p rtul' tl n ri uh Wl unghi apr ap idtnli
cu latuTa Marii Pit mi<le fi = 233 ro, h = 1t! m,
strlu

n., .). tmpresia pc c r> u eal'l se n


mi'lii omeneti .:te c p1 ;l liJ ul imat
lui mal dal tau unul J:Jl~ii
llall. ..

face

rial

asupra
li a

~i l't'

{Il m)
Care este mrim a ac .lni unghi (d . pre
e r elt rul J.E. . Eth nul:;).

hc~te.

:ne ,or-

96. La 40 stadii d Iem1i. - . pun


ln1h
- .e
un platou munto~ P" c: r' . e J idit' m i mnlle
piramid(>, care snt tot u! l n motminl r 17 l .. Tr i
dintre .ace te piramide ;iJJl. d schit de r mnrc;.l],ile.
Doue, din CP tr i, lnL n idcr Le in 'lumrul 1 r
apte nrinuni ale h.: mii i acu L lucru c.l , inlr ut 't'u,
afl

. 83

drept; ele nu au mai puin de o 51 aclit: lni-.1' imf>, fol'ma


(>te p&l ratt. it,r lungimM fi cilnin diJ\tli' lat uri nu N; le
mai micii decit foarll' pu1 in inult unii.
(Iclm)
Dimensiunii sint, vid t, C'tonnl<-. li (' nfl lotui,
yoJumt'l t min dintr ' ['H.l pil't ntide, c .n<:id l'ind
1 ~hdic ~ 1
m.

97 .... C le tr i pirtmid<' mari, in rdima Y (himii.~i


milrimii Jor, sint. atribuite fart101ril01' J' c;ps (Pirtullitla
ea 1\fa tc), Kcphl'l'!J i l\tikC'ti <f.

.!

,.~

...

Jatuale al

S ~e

cnkuleu disl

nrle

.\ l3

ac . ~ r j)ramid . int.,

~i

!)8 ... Vr<:hiul m 1M gipl s>n d l Mtuii Pirmn idt nro


Y kh l-1\Jwfu, u.
h1~: mn
,,o i11 Jtlttl (adi :'i
n . rmnl 1'1) lui 1 Jn1fu" :nr "1 ruJ :-p)l'lHilll'i lui 1\ htfu".
F{iJ d )JI co.lii ' U pialr nl il. Jl l'!f'l'l ~,, ruiln. f'I'MlliJa
. tralu 1 n in razl')r f ar lui; din nt'eu. 1:1 Ji' itjllfl ''gi pl nii
i- u d.at m m 1 de 1 hut1, rdi 1'i 1 minii ." PriYilit
la o di trnu d r\iYa kilom l1i Piro~midn l'l n ?II: l'l' :ui.
n JH'clul unui cor;p g omettic p l'fe L 1'\1 f tr plut .;
mu hii dr pl ,i Yil'ful nscupt; dar p m urfl. <c pri' itcrul
apl'O pi d a, constaJii ' cu urpindtre <ii in
r nlilll ft rl siJ l rotmal elin lr plP ruarll mari;
(', muchii li' nu i11l <hept< iat' in Jo,u l 'irfului nsl'u.it
s le o vlatfonn;i...
A: lft?, rnd imlm'id.imiH lea )ul'ion:-a ciP piatrit JIU
mai xi. tii, ~e pol mm n u., r as izt>lr (l'induril ) ; p),
.. lJ l iJl nurn t d~> 203 (fiuil ''"11' ~P la \'ll'f. 1'111'1' lip!-P. t').
(hhm)

de

.un ~('inel" Jaltm ball'i l


2::l3 m .,i iJwl(irn a
pit.tmi<lci h - 148 m i OJl, idel'ind nurn:uuJ total nJ
li'PJll .lut n = 20 (I.ll' at' nwn ni'tlt imi t'rll h) : "
valu<'Z~'

iniilim

n.
\ o

85

99. Intrarea ori inal (dar ma~ alii, n.a.) fn piramidi'i d scop ril indir ct d arabi s g t>a (d ci) pe
faa d nord in a.~, la 15 m iniil iml' d a upra baz i.
(ldcm)

Cit t r pt tr buiau fie ur al p ntru a s ajun


la in l rar ( }))'Ox.im l iv)?
100 ... .Imbtcminl a piramid i l:'ra fcut~ din ma\erial div rsc: porfir marmur alb:1, bazaH; o-ranit
te., c ea ce li dd un asp t 1 li r m ...
Dup pove tiJil
pr oilor t>gip1 ni (pe care i-a
vizitat. in jurul anului 4.5 i .. n.) 1 r d L relat az
(inlr alt 1 ):
" ... P piramid s-au ~pat in rri r t>giptn n clt
hrean, cil cea p ~i i u tur i u lrchui L p ntru hrana
lucrtorilor .) dacii imi aclo nminl bine, tlmaciul,
dml mi-a citit. in cripia mi-a .-pu. c . ch ltuic:erv
o mi ,a
ul d talani d argint. ac a l a nt
ad
l'at cii talani tr buie s . fi rhelluiL p ntru
Ji ruJ cu car u lucrat, pentru hr. nu ., i imbt mintrn
lu rloriJor'
(Tdf>m)

,-t

cu

D,
numrul lu rtoriJor a fo. t d 36
00 iti
talan\i -au h lluit in 20 de ani (C'JL a dur l on llu 1ia) p ntru fi ar' un . la ,hr n, c ' pli, u~Luroi'?

86

... Coridorul el intrare in ])iramid, ctmo~cut ub


numele de coridorul <.1 c nd nt, ar o lungim total
<1
7 75 m; .. .la aproximativ 20 m d la inlrar e
desparte coridorul a nd nl; d r n
te acce ibil
d cil ocolind circa 1 m printr-un uno1 oeolitor iipaL
u arabi; dup tr 1 ac ui punct dificil, parcurg
uii 3 m pe coidorul ascend nt, 1n la pun tu! de
unde inc p
rid ruJ oriz ntnl. i g J ria a 1nae ...
... C01idorul riz ula!, care duc 1
tnci;p re numi l
camera regin i, a o hmgim d ~ 7,2 m.
Gal ria c a ma1 ar 47 m Jungimc: . d la xtr milt.l
sup rioar a mal'ii galerii, un alt coridor orizon
tai (lung d 6,73 m) duc la camC'I'tl r gelui cm ar
lalur n ul- udd 5 20 ,ilalul'a l' L-vei'L d 10,4.3 m ...
oridorul d ccndent s continu u un oridor ori
2ontnl de ,23 m lungime car <'Onduce la cam ra ubteranii; ac ~L
parcL scala lu 30 78 m uh nhelul
prim ia ize J iramidei " am\ Cll u.j mai U. d it
nivelul c mai l'idicat al p lor 'iluJuL.
(Tel m)

se d L rmin :
d la intrare p1n la cam ro. r gin i,
r
ect iv mcra r g ui ) cnm ra subt Jlanii
B -Poziia ( ola) cam rei subterane fa! de punct 1 d intrar in piramidii., r p li fa1 d niY lui
normal a] ap 1 r 1 "jiului.
-Distana

102.... Cerc lri nrh oJogice r c nl au c la Juroin trei brci situate lo e t d Piamid i dou, d o
nslruci sp cial J ud. A
l a ar fi fo t nece. nre
lLori i faraonului
famili i 1 ), dup moarte, pe

oanalu1 car , primilld ap 1 li)ului, lnconjura in.ul


din interiorul ubteron al piramid i ...

87.

te!P pirnn1id lor r!>pr zirllii fonrl"f' spq .-t j,. ac nsl.i

Hllori

,..

(ld m)
hazn n r.iit r v .r:UJi,

d numit

d\ll

fi<'l ift in d ntr tclc cinl' Lurci.


103.

in d

Hl!Nl

imtn<htia -

cAr

tlur, apro.i-

1maliv tr !Juni - Nilul f;icra , pr-:1np 1 glura ntr


cnri< ~i loeul d eonstru i ni Pitami lei ln plu
xi:t, ,<lfNl\11\ care m<rgca de J'C mnh:l NiiLiui pn:l p
u
l'llll .trrulsp J'llle fi
pl~tou. Dl cu,il(' d pi tru
tftju.toJu J tnor tlulo, fie prin. inlr d u sriU pnl l'll
m\rei .. i ~ru ftmdat n ap:1 1 J>l'Olru H Jj S reduc din
~reutat . Etn n c a r a oi ca hlocmil s fie ~Pzat
pe linii de 1 mn sau pc t\uJu<i ~i fie trase de ul"
sau chiat d mii do oam ni .p planuri inclinalc, pin
1 locul Pnd l r huinu pu c lu OJ> rii ...
(Jd ro)

Ia! ii pr'Ohl mn: l'n hlo . ~1\ ind dim n<;itnil


'1/1/ 1,2 1i1 .;i gr ulnt a Jlf' ifir d 2/t l /m 3, n t I'Pn". pol'li'i cu njutorul . dotli:i li<1ni CM'<' ~c deplosNlZ n
JHH'trlrl, la o di~ a n(t de 3 1n t'na de alta. Blocd c t
88

..cuh nd<.t .rompl t In l}pii fiind !efrat. do o birnii care se


ct>le douil b~,, i.
arcinn (gt utatca) e care o SUI ort
ficrr hr.rc?Darin P~td t.nuiLJ o.de20t?
zi 1 ntn OJ'l' d ap la inaintare
B - Care e t
blocului, cind bt il Ee depla oaz cu o vitez de
1 1?
10o'! .... nitt1.~Dr-c pe v rticalil a ),Jocurilor, in afar-
el l.l I7.1H a !'hnt:rilC>r' indint.le FC f:- a li ajutoc.ul
l'.JI(lr h-al :.onr-e d 1 mn, foal'l wlid lucrate, asemtl.1lil
a primi piu eu un 1 m1 Pll de ~ugatiYi.i i care
t~<1' e c_
p('t miiN!U, pl'in 111 Jin~l'i sucr.e iye ,'i ptin introducerea .
~t h 1'1 o. unor ph. ( d 1 mn au a unor mici blocuri de
piat rii s bC oh1 inti ricliC'arcu. blocului la -intll.im a

d ril...
(ldem)
. E. plic1o~i cum J'Oate fi r;~icat cu ajutorul balanso-.
1r .npli\ innll d. 60 cm,
Pull'i Pn hl de 1 500 kl!, l'
kd iJd o fortrt de 200 J-~
~t

t'ijinfl

<'

A - Care , t

. 105 .... E. te fo< I'IP sugf'. l'h e <n ce p .ve (<'.,le l\faxune'
D cPmp; inlr'C'l,iud po dragombnul !it u cum s-a realizat
E.tla hipc btilii d la Tf'bn, acesta, rizJnd, i a artat
('l'Jntl' ii i paJm; rii car. li lcgiinau in uiil nia vintului
i i-a :pu :
ramuri d pHlmitr, rupte pc piw
r ,Cu 100
or mc ni lor; aecla a fo l tn 1inl(J grf'u p nl tu curmali,
li H tr.inu m i nwltt tt~mut i d cii le ert'.;f ou ... ".
(ldem)

Cum

inft'rpwlni

ncr ~~fi:i

r.firmnir?

E .dullti tntl~im u ~pulmj ril r ~i n curmn!ilor impli('l!l,, in Hf''tsf 11 f1c t'J.<', t 'nsjdt'riJHI c fi( nr . pnc ar
fJ :nul 111l 1'(\ _50-1 00 de nilluri.

r10 .... Punctul d pl ar al a :lui ur nt


mal matic il con litui un pa. aj din 1 toriile
1i li rod t...
Iali:i, intr- .d vur ce pun~ II 1 chl:
tn"Pr ii giphni m-au inv< tal '<1 prt p ujiJ
lramidii . inll lal1JJ"a bazt'i .)
hiJite venl ru dar
l'au slf 1 incit piitrntu1 con~truiL }JC inultnlim
1ime ( ind inlim a dr t )ah tii. 11 ) oala :.: t
upr. f 1 fi :- ,. i fP\ triunghiul:'""
e

rlrJ

(l 1t m)

c orifi prin calcul valaLi1ilal

hmatid de

(Jt.l m)
r.

90

r .

:nut ii lnlr-adcvi:ir a ' . apol'l


tiv J 14.

JIC

f':(

gal

Tonle ar<' lt' planc


ir c pi'n vir-ful pit\ mid i . i d ei .,i prin
c nlrul piUnlului d
baz .

Cel lrP ::l'riuni


triun~hiulmc
plan
prin piamid<l ::int
S<'C~iuni

cnradC'ti~

tire

II
l'i ., ntluc la Jl lur.ii
ciun a
inle1 slml .
lU
pl'imului pion (1) Fig. 22
prin npotemn piramid i - d un lyiunghi
O C"le nlimea
can~
dl' pltn('Yhic O.A (fig. 23)
le jumlnte din lnlura
A
piramit!. i (l1 ,2 m).
haz i (1l u It) ~i 'A f" le a pol ma piram.idei s.au
.
,5 m).
inuJimea ~ t i Jut ralc (1
(' ta dP n~n-nnmilul ltiunghi d nur - unul din
triunghilllile catad'risl ice utiliz<~l de " hii <'" pteni

Fig. 2:1

Fig. 2-l

91

(cu 2 500 de oni i:e.n:) Jn


iil r.

lailir~a proporJilQt: con ,;.~c-

1n a L lriun hi

SO

, cuno cut

<'a

pot. s rie nr oart 1':

e~prtri

di i

~i -

.,

extre..

A
m i rnl ii. V chii nH l mafiei ni liUffiN\11 ac . t rr.port
tiiietma de aur. L onnrdo (la Vi11ci J-a numit.. St'r(iunea
.
rnr1 ol'lu 1 - A .,., nno. cut in vec l.um ca
de aur. wr
OA
.
'?~lonr n numlirului de aur ,.i ~>~' nota cu li l rn gre
c at:<' ' cp
(Tdt~m )

upr;,fa\n 1r'\JJwhiului l'fp;ic dr pLunghic ASC


xtH' l egala u supr,.fat 1 pltm.l A B !Wll 1'11 ~npra
C).
int>I' nr a sfmtului de r J' (A. o+
(lc.l m)

est
fa.,

'i

o justifice

aceafll

afil'mai

Fig 25

. 110.... 5uprllfan lateral a octa dr~1lui (d uii piramida cu bazele impr unate) c te rgali1 cu suprafa-a a
pal ru ptratc avind laturile egalo cu ,,din metrul pha~

:
midal':.
(Idcm)
. Jtl~tjfj

..

llfC.

111. hltwhit pirnmiclPi o le (crnJu cu lat ura pl'nta~


gonuloi tdat tn:scri. Intr-un c r u UlZ1t h, im, p 'tPm
pirRmiuei (<'gal cu h q>) rppr<'zinlt latur derugonnlui

~:;telnt tn cl'is n acelal]i cer-c.


(ld Jll)

ti s

vcrifi(c valoric ac(':l

r!llHtii.

. .

112. Pir. mid a fo t construit utilizindu sr c UII;


tai d mii. ur cctz;z p.iramidol (635., GO J1Hn) .,i u.J.,:
~ivi7ivnf"tl sn, dt:'gelul pirllrnidal (1/25col)~25,42Gn?m.
Cotul piramidal c te < ZN'C milio nn pRrl din
r za polUJit a Piimintului (iar m trul <'SI a zecea mi
)ioana pnl'l<' dintr-un sf rt d mPI'idian INc : 1ru) .
. Pcrirn~lruJ b zei a1 36 524, 24.6 5 O d (;le pI'Uilll
dnlc. Con. idC'rndu- e 100 droete pil'l'lmidAil Pchi\alcnt 1 uflC'i ?.il , ... r zultatu] e t . urprinziitOI', de ant'
nurniirul ':) ,212ftG5 reprezint it . R t dural a . in zil
.a nnului 1ropic.
(Id m)
pli('ni

: Carr

e~lr

])Cn u o hruf (30 d

11". Jn prt!Z
a iO"nratJ d . fl
,. ... Postul d
cx cutU lot~l

cchhnl!Jllul m
zile)?

coi

pir.unitlnli

ncetor ooic I\'e . l


nt iluminar
O d pl'oicct nr<'.
omn.ridJ si<' in.-talal la finx, .de unde'
maneYrclc. Jo uJ ele orgt f;p compun
93

din 5 puritr pl ~tt nlMm\ t, fi car din lo pulinu


ntr la cite 24. ircuil de prui cloar .
... Sanet i lumin, t mp t Je cele t al ecolului
no tru cot din sarcofag 1 a un. in adincul piramid 1 r umbr le v aloar ale unui Egipt n muritor,
m r u llnr i fa inunt ca ~i frumoasa r f ttitil...".
(ltlcm)

ln

cHo

chimJ)mi ]uct az proi toar le?

114. II rod t., cnt a vizil.t Babilonul ctre mij}ului al \'-1' 1. .n. J'm ' .Lazia de
J u) .
mrim a f>i mlhe 1 ia om: ului.
'
1
'
" ... rn.,ul, eri 1, s fl a. zat ntr-o cimpi i.nlin ,
utu
intind r do
. l palr t i l't'are latur at
douiize i d .-tadii (~ 22 32 km), toate lat trilP l un
Jor 1n. umlnd patru ute ptz i tl :tadii. Acea 'la
t'O ,ul tnt ce in frumuesl nt intl rra Buhilonului.
tlelalle nrn, de. pr cnr:nnm cuno.,tinii.
SC't tool
l\lai intii .l lJltonjtmtl d~~ UJi ., n atfinc i lat, plin
u np< urnwazi" un zitl le 1nl rir(' }.tl d cin iz ci e
m) ...
de li (1
coi rPgnli (27 m) .,i ina!L d 2
pe nma zidului nu liidit - ln mnrrrinc i1 gur In :ip , u faa inlo r
ni.;ll' lurnul'i u

ll"

unul ~<pt Jlwl. Locul lil. t


larg dl . ii lnltHll'<'ii un car
jnr-Jmpnjur, :-nt l~ hi~ o
uramit . U\'inu alil u. orii cll
'

nt nlft'.

Din

94

nlt <

tl

.:t'l'iPt ~>

d _. hi inlr turnuri ra
u p~:~Ltu cai. In zid de
utii dt p ri cu totul de
d
. i pt'll('lt} uc ~u t
'

1~>.-pcindern:

il c apropi u, cultoTii erau uimiti de fo r li


1l .. al flan a d ... 250 de turnuri ,i tr
fie ii!
pun c dt! o sul de }JOt\i monum ntal , din b nzn.

(\ ap

mr;Jw mente celebre ale an ti 7titc1fii)

it e al ul z di lnn\ 1 : dinlr 1 ri; dinlrP-lun ul'i.

11:).... Zidul d cnr am pom('nil ra un f 1 dP JlUVz


a ru.,ului; pe diniiunlru e intind a un nil zid care
l5lall, aUla doar c
nu-i u ni mi mai pr jo decH
si mai inrru:t. ..
(ld m)
inintl 'tnma de dat 1 din pt'Ohlema prcc d nl ., i
d" f.tplul c ]UH!!lllea zidului inltri r era dP. 3~0 de
ladii, ii . fldtrmin d pi'irt:u a ac tuia . ai. d
zidul t'.\lPrior.

95

arc este mporlul tlinlrc suprnfato. ocupnl. ct


llonului i ace a p care s-a con lruit p latul?
le }lrocenLul tcspt!cli ? .
.

117. Dcctieroa cPn mai complet" .'ngrJdinihr"


a fosf (ieu 11 de Diodor .
. "tn t.itlldr>l.1 .: nfl u .i gt.lt.linile nu'.prnilt\ lu('ra're
dalOJ'alii Illl emiramid i (cum afirinu q vcc'h. 1Pgl"nd1
rJsp111clili\ in ,;p inJ de criiloi'i ar ci), ci unui r .ge
asirian )H>Slr>rior UCP<;t ia ... Acea. t ari din, de forrn~
ptraUi, nvw 1 turn ele patru pl Lii (123 m}'; li plc
diiclt. u accp. Ura.- lc t' suc c ivt~, a .zal un 1' pe te
altt'ln n :U'l illdl, in al umblu, formau imaginea unui
:\! fitPali'U. .
, .
.
.
A1'1' t" 111 t'<l e :an platfotmu erau su inute cle coloane.
"' tididnd t-H' gl'acl 1t din di:L m, in eli. tan,
~;uynrlnu lw l rr ut.\l .a pluntaiilor; olonna cea moi '
hwltil. dP :,o coi (2., Om) :upotln p ttca :upctioar;
n gt:dinii ~i PJ'C\ la acda.;i nin~l u bnlu tr. dt>lc incintci.
{P' lP vol'b.\ 1l in<'inl, de f rfificl tic n CI m IP.ttlui
ml.1[ ului). Zidt rilP, !'oliJ onslt'UlP, 'U mur. ch lluialii,
:tVI'.Ill O gt()RII!l' tlt 22 pii~LO,u'e ( ',80 m) i fit1C:HO
dc:whidt'c :wcn 10 pieitJilt'c. Pl< Lfol'm le r u compu c
din blocul'i li pitl di a c;irot Jtmgim t:'r'<\ de 1G pi in a ro
~i lainH a (}p It picionrP: 1 cr>:l blocuri PrHu ncop rilP.
<! un Ltat cll' lrP 1ii imhh'11 In a~fult; pe cuc t strat
lllllil tn (lublu rind de ciir:imizi ar: , 1gal ' ci1 asfalt;
1 e. lc.1. la r irulul lor', Pl'<\11 ncopcwilo cu foi de plumb,
1 ntn1 n impitdil'<l infillrni'CU ap i i pattundcr a ac.~-'
1~'ia in fundtii. Pc :wPsL '-'lrat .c .., .l'il o mns de
Jliiminl wgct ;tl Rufii nta pentru n C'ei mai mnl'i
. rll'H"i .; 1 JHindi rdlicini. J\1 t ol nttificial cra plin'
dl' ad.t'ri ctt> lo: It" ~P~"' iilt, in star d
fel'm n pri-:
vi11a, ,,rin mi'itinwn ~i frumur.; '\ J t. olonn<'le c
96

ridicnu tr plat, )1\siJ. l piHruntl1 Jumino prinlrc


lP, ,i d <l"nu a ps aparlanwnt~>lot'
pniilc dintre
r " le, num a ~i difel'il de rot, le'. Una in~ur.i dintr ne st coloane era gonit 1l' la virf p1n; la hazi'i,
e euntin a ma.,ini hidr<~ulic r a11i pompnn elin fluviu
(E fr l n . ) o mal' c ntilalc d , npi\ f, r ~. ninwr i
xleriol'".
~~ Yad t ecva din
(ld rn)

ne

pr<'ciznt:
C t' t\1U dillh'llli IIni le (in 11\PILi) ale },Jo 'ttilor
dtl pialla? .
dir.i rnizi peuli'll
D - Numiirul (aproximativ) d
tP.r'a a Hl)l ri<Hlr' (i n di ca t de Die dot').
1

ter 'c'i sup rionrc.


lii}J cu ~cc1,il'nen plill'lllli, cu lat trr, dl' 22 piionn
i n~'l'?a i la di l n n ii de 10 pici nt'i' 11J\\!l elt c".lal lt.
in numwr de 2- (2!">X2~>). U~>lincnu JII'illl\ lernlia
p.'tt r'<ttil n c?irci It tur:i nvca, dl'e'i , o hmuim ele 7f)0 1 ici nrl' (21t. m).
1 trn:a mmUt ar cr, u.:inut de ~t'J.t~;lilpi (21 x21)
lllpi (t7x17), nt ultima de 1 .Jstilpi
n lrf'ia dH 2.
(13 X 13), t\zulUnd cn lun~imc> - JH'ntnt trlt imn latuJ' -

12:l m.

17
!'! -

le

tii'

,.,.,

Con. trucia ra

t.f 1 ame

tru a pe el d uii

je.iU i'nciL f' caro tero

p1iri

Jal r' 1 cu 64 piciotrro


(2 st11pi), iar n fo, .. d :i, ru12 pici a (4 tllpi). L tu a
a e d dea
a patra opu !lu iului, n v l'l~ lu,
el' ificiului o infi..;ru moi YtuW.t.
Colina m ura 5 pici r in 10m (!5.4.0 m), iar
ficcar nivel, inclu, iv gro in a pl. tfol~ i ~i a l.tratuJui de pmint cilo alte GO de pi ioarc, rczulLnd o
tnl~ime l laiii de 250 pi io~ re (77 m). Aceast dimensiune stc oarecum in concord m cu afirmaiile lui
Diodnr: "colonna rM mai inalti\ I'n el 50 coi i era
la acl'ln.,i niYel cu haJu t!'ad\'1. incintei". M i tnain'te,
d :; l'iind pnlaluJ l'tgnl el nfiima . inl\im a c 1 d
m) i r a ilad i,
a d Hta iu inl . P.r t <1 50 rii (
mai lll<ll'c.
ii 'u.]lim a au ni elul
!' pnatl', cll'i. pr . upun
upprilll' Al grihlin ilfll' .ii fi avut el puin 77 m ifru
propu a clt J. OppCll, ~au l mull 90 m ...
(ld m)
r

"C

pr rizczc:
- numutul tol J al stilpii r d . u. iu .J ;
i . Hlpi id('m, in ongii;
- ddnnt.a (in 1 l'l1i) lnlr
c .
- sup1afai<l cullivnli , .,cii~lnd 10 ~ cil d
il .o intocm > .;c o . l a illr gulul
blu.
-

;\ . !'

n-

98

1') \"

ehi,

99

provenit din car-iel'~lr. diu npr-opierC'n oraului ... Cn


mal tiallemnns s-uu ul ilizat abnno ul, Pdrul i iliparrn ul. tn pr iYin\fl ne 'JI rit lui i uilor ne vom r f ri
tol lll milrluria lui Pliniu: " lnt 400 de 11ni de cnd
ac !il templu n fo. l con l r-uit .;i t rtbui r .tno ut tn
unanimilnte ci\ liCOJHrinl con.lruit cu grinzi de ccdl'u, ca i prile din lemn d chipfli'(IS par noi. Chiparosul
a fost sp eia! nl<':-, JH'Hli'U tii p:;te singura. p<'cie de lemn
care-i piislrenzil Ju. trul pPnltu v niuiP. Trcbuie, d
a. emc1 ('a, rPct,o. e\'l ~ ne('. le ri fiu fost incleiatc
(ru) palru ani il'ainlc dr a fi moJ1lnt '.
Frtumrs~.>M ~i bogii\in ltmplului au f<1cut po Antipaht din idon, Kl'l'iilor antic, : cxcl, tnCI: "Am viizuL
7.fluti1P pe cur'! J:C t <lhtWl f'anh i grdinile susp ndat
diu Babilon, pJ~>])('n . tut.niP a lt.i Z u. din Olimpia,
colosul din H.odn .. impl'IH loHrca opcr;\ a piramidelor
) mrr\ul tnormlul ni lui 1\Iuu:ol. Dat cind am vzut.
t mplul din Ef . , <nre .c riclil'l\ spr . nori, t ale crlelalt
miuuni nu ri'imt. in tnnbti\ ... ".
(rtlem)

Aproxima\i YOiumu) rrrinzilor dt


con. truc\ia HCOJWI'tlui.

('Nil'll

folo ite J a

121. .Afnn1 d . ohs rn1\iilt pe car-, l fac asupra matnriahlor i l(hnil'ii d lucru ~i de pr ciztil a upru
stilului l('mplului, \"ilrt Yiu (10 Cart a a X-a dcsp
nrhil('elul'ii, n.n.) mai nte t n intcr~!lllnt ct,pitol, ln cate
se Yorhe.,tc dC.JJfC ]p!rifl'l'HrPa raporturi! r dintr
arhileci i t'OnducereH Ol'flUJUi, fopt COre Og)indet
nmploar n h! riirilM diu !.ft:-. i <'Otl p are ac ten
il nv au ln lume.
"ln ve titul i mnr 1, orn . al gr, cilor, Efes, o Y('chc
Jege, ciizutu a tuzi in uitare, fu .e p.t,~c,m~t ~in

(ldm}

:t imucrini"tm ncu11 un a JH.d: .\1-hilrcf.u) Tl'oclotl:


din

amos

slimoFc tlslul JucJtriJ li' ti

Il pJu)U, in
tnlani. Dup

pl'nlll)

ronstrut.\i

T\11 proi d. ]1\ Il Sl IIIU

de

n
<

:-. cuim Il Ju r, l'ilot de ft!ndu\it' elin


cnuza silniilii .1 bih>, nu mai pont <OtlliJ.Itll Jmr'ntl'll .
C "Lui lucrut'ilot .eculatt> n fo L J /12 tlin !'umn tdtal
(cu 1/3 mui mare 1 dl f'llmct Jir~>nizulu ih
onte ,-a)unr ).
u
sum d pi arhi t Lui dwll uiPli!c ~i cun~ :-:-a
fcut acop rir a i?

D.

OL UL D

RALICAR

122. l\fau ol moare in anul353 i.e.n. i oUlll nn avaa


mo9t nitor, li tn'meaz la t n sotm sa temjg . Ace~
ta nu domnete d ctt un timp foarte scurt {353-351);
"murind de dUTerea pricillu 't de pierderea oului
stiu", aa cum explic Strab<m .
.. .In afar de succesel militar , cea mai d S'f.'.am
realizare a sa e te m m~m ntul ridicat n onoarea i
memoria soului liu ( ar
ra i fra:t le su, n.a.)'.
... Ace t monument e te un tip d h roou - un
am stec de morrn1nt i t mplu - a rui folo in1 se va
generaliza n po a el ni j ...
Dimensiunile indic t d PJiniu sJn : "Perimetrul
are tn total 4'11 pi ioare i inalim a do 25 co~i. E e
inconjurat d 36 ooloan . D asupra pt ronului se- afl
o piramid, Ia fel de in ltii ca partea infe.~'.io a dirotrag ucficiului, formal din 24 e tr pt , c r
ce iv, ac a ta
t rmin cu o pl t orm . tmd
afl
o cvadrig de marmur, x. cuta d Pythes . ce a
face c inlimea total a monmn ntului fie do 140 de
picioar ".
Col anele erau dispu!;c 9 pe latura mic i 11 pe
latura mare.
ln cYadrig s er eau statuile lui Iaus I i Ar'te
misci, n pkioare avlnct aproximativ a m tnJimc ...
(apte munumente celebre ale antichitii}
A - Evaluai ln m tri dimf'nsiunile ace tui roonu
ment de art (1 pi ior::::::: 30 cm).
B - Cit % din i11l~imea monumentului revenea
sLatuii lui Ma:u J?
C- Care era tnulim('a unei t. ep e?
102

E.

ATID. J.UI ZE

DU OLlllP

123. Loculitat.oa OJim ia este 'tuattt irJ partea de


est a P loponezu]ui, 1 aproxim liv 10 km de rmul
mJ'jj Ioni , Ja con flu ena rului Alfeu cu micul riu
ChHleo . S naLuarvJ din Olimpia avea ca ob= ct CJltu l
ll:i Zeu '
.. .Ceremcn:ila cele m~i imp6rlnnLe erau acel a raro
re rrpE>!au lo. fi art patru ori cunC'r:cute - moi Lir
ziu - sub donum.in.a do ,,jocuri !impite'\ p ntru c
solemnilti\ B rdigioa~e erau urma! c de inlr:!cet i al 1lice
1.i tllt fehl de oncu uri ...
' lo unghiul format de rmril Alf u f}i Ind or. f-o ana
AlLis-ul jr.conjurnt cu ziduri i cari:! se ridica pina pe
},rimele trepte ale mt;ntrlPi r ni n ...
Latura d0 est a Alti~-ului era ocupatii de .potlicul
ecoului", numit no;lfc] pentru e~t-aordin a rul cou pe
C'lre-1 pwtlw n, etPinl le fiiJ d tepotatc de clle apte
Oi':. A l in lungime d p te 100 m, }Hll'e fi fo t
comtiLiL fJ1 epoca. mac<> Ion l.nu, nlocuind unul mai
nchi, d:Jl ca:N> mni xi~tii inc urm .
In f-\t po:licului C'CO lui eru ,.,.,. la, care p JJUtl a
de vest. nv a l m plu 1 lui ZE>u ~, eonst rtw~ in c a tnai
import&nl c dimc'l~iuni ~i cel }mi fiindc atlupo lea
statuia lui Z m:, ur.a din cele ,aple mir mi al lumii
anti e...
Altar 1" rau - du11 Pnu m i,. - 1n mnnr de.
pc te 60 ~j n fiecare )un CP] puin O Ot\lU, e Celebra
la fiecar cil un :-acrifi iu ...
La e de AJt i e g.;ea Staliollll care l>J tntindea
la roalt'lc murtclui Cronion ..

103.

, c formii drepl"nf>hiulnrti nhrngili'i. ,. a o liHirno


de 32 m i o Junrim de 211 m, tu o pi tii de 11lerg-ri

ele o ~>l ndi~> ...


C nsll'll .ti. ( mplul i n durat 1:l uni i a fo. t terminatil. in onul 4f>7 .P.n , dupii hiittlia d 1 Tanllgta ...
Jn Anul 'ltJ .n, jo urii olimriel' nu ro. r1 hbrate
p nt 1.u ttll im datA; n anul unnutO'-r UI' edid imp t't 1
(Imperiul d:.: lVUirit, n. '') ): llteri'C'(' 1 p~>nlru
tc,ld nun\ .. ,
Ast.ilzi, cu llC('Jni Cl'r<monial ca acum p t:le 2 !>00 de
oni, Ju fiecCII'e patru nni, in limpia c nprinrle f!ftCur
rare, std)i\liwl C'OHInPnt Rtrf>jl'iete olimpi:>dnll'l f'l' i
noR. lrc. crnsli'i flaci-.1, simhoh 1 piicii, priPlf'niri )
:olicl; riUi.tii un,rttu, l' tf noun "mint n " [Il' ' 11'1 C Jimpia.

-a diiruit-o Lumii!
( .. tpt monumwtc ccltbre ale onlichitc1{il)
,.
~llelli'iri po

ihil:

l metri ti<:
,ol) tnrolul c.'lrl' p-oducc cotl), Ptnilc 7 cuYint cnr sir t
d cll 7 Or'i.
J epclut
s lermin l'roul?
ol'i\
Ln ce
~' B - ln ce un .-a in nput con. f ru in ll'mplului?
r,- nr rra !;lfJH'Hfaa octrpnl de pi tn de aJ . rgri
(1 !adie~ 1 5 m)?
1
D -Cit nni111al<> au fo. t l'acrificatr in p rimtd
'457 i.e.n. - 42 e.n. (rind lrnpf.rnlrl Teodosil' JI ordnn
s5. fi di. h't sr, pt in iuN'ndier . Ia 1\PI pr.gll ismtlui)?
. E - Cil Pdiii <ti jo ~ilor o.Jimpi o au avut lo ?

. .A- La ora 7, Ntucrm11l A, 1-ilt!tll In

,.

124. Templul a fu L renlintl Jn ordin11l doric periptl'r


stil, u f' col nnc in fnnd< prin ipaltt i ilc
.
,treispr Z(J(t! coJoflne p_e fard c,J n -lat rnle.
~1ex

Dinwn il'niJ l<'mplnloi (inelu:i\' :1 ilob}tttd, n.ll.),


dUJ>U Pau nnial'l, r\ n d : 230 piC'ionr. lun,irnP, DG pi
cioar(' l;~ ime i G pi ioa~ lniilim dt la ~<oi pin" 1 t
parl.(>A SUJ rionr a fl'nntomdui ...
Dimt-nsiunil<' d lenninntc d cencltirilc ~dwolof( i C<'
(cx lu. iv ,tiloLatl'l, n.a.) 1-inl nunwi dP Gt.,10 m hm
gim i 27,72 m l;trmc ...
FOI'mele i proJ nr\iill' nCC'~tl'i l~>mplu uu ulins < prr{f'ei<nC' cl!u:ir.Lt. fuMi rnea Cflt rnchr Pl'a de 1 ,t.O r 1
f; r,i I{Hlh, t'U 20 (](' , rwfni .... roJOPfl Il' avnc\ 1111 din
m1tru ti P 1,7ft m ), pAI'lf':t Sl'p! riolll'a ~i 2,21 m 1(
pRI'! 1'1\ infcrioar.1 ...
Pt- Jriza extPrioarii. in !>p:d. i 1 lilwr ul nwfopl'l<~r,
fusl . r montate 21 ;:uttai nurif 1'
1 JH' fn!Hll el~
.(:1... i 11 J! c n th~. l d, d 11' :d r~cnr l'illlllli l'lllll. n i\tulll1111 1'1: ...

l> upi1 dirnenf\I'nil (Pmpl ulu i r-n cl,.tlul' cii iu<dinwa


slult.ii Na ciP apr'Oxim<liv 12 rn. i 1 Pll !-of'!ul nu dt'pii.a 11 rn illf,,~i.,imlt-1 pc Zeus H~P:r.ulf1 C' uniJ'Oll tu 111

1\piiU.r inalt, ugnl dPco ral. ..


"Zf'l'S o, t H~r-nt pe \ n lron d1 nur - ii irw<' JH'
Pausonias d sc:ri{'t' H - . JH' eHp HrP 11 eoronnit 'cun
imitu frunz le de mi\. lin . In JJlIHl dnupl<i tine o VirtOI'ie de asem n a el aur fl rildlo eaJp tiH 1 pllllglicil
i l:IJ'(; pe cap o 01'0an in .(>a)all <l miuu Jupiter ine
un se p1ru Jueral cu gu, t mailul cu difl.'rilC' metale;
p siiren care iii pe acest sr plru P:lr. un vultur; incilminlea zeului este d aur ca i vcmlnlul .ltu pc cur
.slnt pr srate lot f lui de figuri i flori de crin".
Prnlru a ontrasla u statui propriu-zi u, .cltre er
fcuLii din m, ri suprafee d aur .,i fild , Lrofl\11 cre..

(ldem)

(Id m)
106

~Car ea.~ c 1 mai m'


mer lor ob ctolor g i ?
B - In cfte zile & f t des
par ?
C - Care ar fi probabilital
in decursul un i c mpanii d

F.

multip1

p tit li n

mun al nu

obi L in

a des op rirfi re pcctivo


1ucru?

126.

gs

rapill.

un.

Ace l LPmplu fac parl din p11inPlc~ diitlil'i caro> au


exislnl .) :onstituie a lzi una din atrnc\iiiP arheologi
ale or. Ft!lui. Con<; lruc1 in, d loral:'i lui Plolemen I
scarJ mom1~
Soter ( ' \haloruJ). er ' pr c dnlii do
mental t-U 100 tr ,.le car condu c. 11 In. nu mai pu\i!1
im presionanla c JonatlJ form. tii din ~oo u<> tol an(' ...
Jn nmJJ GH, Am1-ibn el-As, ucerilor 1l le. nr.uti
Ecrio alifului mar cu mult Ddmira.ie, dur i cu onte:
care exa,.,erat'e c a gsiL ai i q_ 000 el palulP, lot al il n.
bi pub!ic , 4.00 cir0nri i 1200 gr.1dini rtea c uiPslil.
deosebita bogi1.1 "' hiteclur 1<1 .,i ftumu. ePa orattlui ...
(.,'apte monumente celebre ale antidtilii{ii)

i;

il r JH' z nln upNlfnn oupnlti de ora.; din


1
.
lacului ~I r oti.?
D- Cnr c ('l'a . uprafaa carliPtului rPgal (in km')?

C- Cite Yulum ave in finnl DihlioiC' n?


D- Ce in lime ' putea s~ aib.i Pl'tlpeumul.
E- n ill rnei valoarea unei b ti publit~ 6 lnl.ll1ti,
valoarea unui circ eil 2 btii publitP a 11nei gJ'iu!i:!i cit
4 cir uri i n un11i palat il 10 g1 :1dini t'ii l nhn\i
valo aza In un loc toale ac slP n~t>zamintc trbani. tic ?
-

suprafa

127. Alexnudrin - !'pune


~i

lra cn -

cra o nglomc

o ad 111gt
i Fu ruf, n a on. l ru \ ie car prin nout al a i indrl\zn ala n av a tt stim .ascii admirat in. i inletc~>ullulUI'Or
oamPnilor, fiind, urind dupii 1 Jiz'nl(~, c nsid -l' t
una din tele upl minuni al lumii nlir ...
D seri ren farului. dalote.,l o.llt r.cl'iilorilor nnl i i.
cH) mai alt~, cel r arabi. Al tf J, lbi-nl aih, scrii! r
arab din . ocolul al XI-lea, spun a turnul ar
]Jiatformii de
130-140 m ln lim i este a znt p
5,40 m dea~nlprn mrii. Dupl'i gcogrnfuJ El-Edl'izi din
rai

'las

de monumente

t mpl ; J n st a

e-colul al riJ-1 n, initllitn a turnului ar fi flst de


aproxim1 t,j, 18 m ,1niilimP, f,u'trlni c:te d 300 coi
i cum fie ar col <dC' ele lrPi pulm , iniilimen a te,
astfcl, d. 100 ori ac Pa <1 tnui orn" .
... :on.truqiu ""1 elin m:Hmur-,1 :dh;i .. i se compun a
din m, i multr lurntl'i , upr<~pu.-,,, cu nlorr l'i car
. iv
crertu tcr.1~ . 1 11milnl at . l11r lt'IHt ri r lra. su
e t rnult eli!~ utu!: dup l'lli'!P izvo111'e crllu pt, dupii
e
allclc numai palrt. Ef-E,lti7.i m nioncuzii lr i.
parr ii inltatl ,- ~ ,nu fcsl lri: primul dE' plan plrat.,
al doilea - mai tctras - clc plan ocl rronal, iar al
lrt~ile de forma cilindri,:i ...
llnt ru Jeg.trt> t rincltr-ilor dP lrloC'uri dP pial r<, . pre
n el <'ilifiC'i ll llli t r.initia llC"<r. ar,i, <'1'1 pu~in p latura
d nord, ~-n f11lu. it - - n Joc d,. mortar - plumb
topit. ..

Jntr'llCI v::r, al'c:tc rntsl'ri rcnstru tiv,.. au fiicut :


dut<7C' Fani! LI{'I'08JI' 1 50 dP nni .
mstrP\ tin FMul11i . par cii at fi
Dup Pliniu
costnL tnorwa . umil ele 00 t al~rnt i ...
{Jd m)

A- ii . npr'Pcie7t>, in pr l'Pnl!, JH'Oxirnar a prin


e'c<'S a ni1limii fllt'trlui fi1 ulii d El- drizi
fl - se n!ocm 1\. e 1 Sf'hi\it 11 f, !'Ului, p haz
d seri rii fiirult>, cuno. ind in plu. urmiil urPI :
-prinn.l !tun in .l:'r\itrrtf n.iuJ;'l nr urmlltoarel~
dimcn. i uni: 2 o, 2,r: , 5, n; lal ura plat formei d , jo
8 o (ncc. ta se afla ru 3,~ 111 dea upra miirij);
-al doi! a turn: 1,1 a 1,3 a, 2, a; ttiag nala plat~
form i 2,r:: a;
, O 8 o, 1,5 o diam ltnl pla:
- al tt ilen turn: O,
lorm i 1,2

. _. C

aft

s
1

ariile .celor trri plntfornw.

..

e cunoEc relativ
i t rase, erau cur1
ar p rmit a s
1 . Ac . t lucru era
sar p nlru a u. ura tranc;potlul combualiliilului
n
ar alim nta focul Farului; c mbu tibilnl pare c t1
nslit ui o mai a) . lemn le r,inoa c. De la prima
ter s pin n virf, combu tibilul er ridicat cu ajutorul unor scl'ipP i, nlc ciiror frnghii trec au printr-un
l'pai lib r. lus. in partea entraJ a dificiului. ln
jurul act'~lui gol inleri r era o scarii car fc al gntura
tnlr . el aj . Dup unii autol'i, riclicnr combustibil 1 i
, ft" ,a 11 a..jul< ruJ crip ilor numai d la prima
doua, iar de aici pn la vtrf transl r, :a pun Ja
pott ul : ontinua p scaJ:I.
Tol lran:pot;lul ~i circ tloin vcrlicalw se fceau prin
pnl'l n f'I'JllraJn a l>n. lru iei; . pr e. 'l rior e aflau
am t'C de locuit pentru num r a a i puterni a gamiii ntr in focul i s pzeasc
znnnil rn r l r bui
. pune l'au in lolal 300 d cam re,
Fanrl i pOI'luJ.
m tf'tl m. j01itc l . iluate in partea inf rioar a turnului pini ln nivolul primi 1 ra. .
e afla o:
1 patru cc.J 1ri a le primei tcr l'
in
ntr-un nl un triton d brnnz (divinitate marin),
ear prinlr-un un L n~pttimlnll r \' l a apropier a
nz indica
innmi ului; in alt col, to un trilon d
pun tu} in care e gs a o t 1 ; 1n al lr ilea c l rau
pre
i dicat or le zilei; iar in a] patrulea col L cel
largul mrii, c afla faimoa n oglind conc v.
indica a rii la o!zont a t:nui vas ...
M i aproape d adevr cc:.l in ii pr upuner a c
ceast oglindl c ncav era. montat in virful conslruc12 . D 'iH'

interiorul Farului

dut~. Pin~ l niv lui prim


inl rioar ~i o r, mp foarl lin,
ajun Y pinii ac 1 hiar u cru

))U\ in

lli

ici ) c avea o form parabolic, ajutind noaptea la


inten ificarea puterii luminoase a Farului .
... Fla iu Josephus spunea c lumina Farului era
vizibil de la rusLan.a de 300 de stadii - ap ximativ
60 km - ceea ce ar core punde cu o inlimc a construcfiei de 120 m ..
(Idem)

A- rum.rul oa cnj] r din , put rnica garnizoan";


ju Hficar .
B - L c di tan era vizibil lumina Fo.rului,. in
ipoteza c:- inlime ac stuia era d 170 m.

G.

OLO, L D

RODO

129.... Expediia (frigienilor, tmp Lrlva R do ului,


n.a.) a fost incredinat lu.i Dem trios (fiul lu.i Antigonos, n.a.), supranumit "pliosketul" - cuccritorul de
care comanda o armat de 40 000 soldai,
ceti 200 corbii de lupt, 170 nave d Lran port, 1 care
se adugaser - e spune - p slc 1 000 d ambarcaiuni particulare ale uno n gu tori, IW nlurieri, pira. i
tra~i de posibiliLatea jefuirii insul i dup infrln ere.
Dcmelrios se baza, in special, p nu iniJe d ruzboi,
r nlizril c l mai indrznee ale l hni ii d lupt din
acea VTeme: berbeci pentru drlmarea ziduri! r, bal1.l
i catapulte pentru aruncarea lJ Jovanilor uliel r ~i.
sgeilor i, mai ales, tnspimtnLtoarca , helepohl,"
creaie - se pare - deopotriv a sa ~i a arhitect ului
aenian Epimachus care tnso}ise armata la Rodos.

111

.IIcl pola av _o fotm:1 de pitamid:l trunchiat, p o


pi1tr.1tii, con lrui t din 1 nm acoperi p t tei p:'hi
cu pin i mctnlicn - pentru n o p;izi de. g ii inc ndiar - iar pe faa cu care inainta ~pre clt rnan ra
JH' vuznl ~~~ fer st re prin Mn ~e aruncau dif rlto
iodor
proiect il . Dim<>n~iunilo cmw irnpr sionnnt :
(50/100 coi);
jj otrihui 22 m lalur, ~i ~'* m in :"t lim
.. .lniilimc> h 1 p lt>i depi'~ea oronnm ntul 7.< illui,
a. lf 1 incit atacul r - apronpc - imparllbil. I'iiltimca J'O di,izntu in rnai mult niv Juri, eu inc"peri
JH'nl ru ci ce o mnn .vr. u l>flnt ru luplalori, r zerTe de
pune Cll ra
ap pentru , Ling rea inef'ndiilnr; ::e
condu:-t do 3 4.00 soJcl \i, iar 1!11 d era pu in mi.;c. re,
pune Plulorh, ,inaint azi' m 1 u dr aptu pe hazn a,
f.ir:i s.1 ;e elat ine in ,reo pMtc, n perfect echilihru,
tenpl nt1 ~i scopnd un mug l ingl'Ozilor; i in afm,t d
eli in:ufl o l1' lllnl
t'\' H.,tea el~ neuitat p ntru
nm~n".
fllr
(..'apte 11Wll u mwte crJcbre ale antirhitti{ii)

buz

A- n parliznti CP ltO 000 de nhhl~ p .cor(i),jj de


luplil., nnY dP t ranc:port i umbarca i mi.
B -Complet i el seri r .a hf'II'JlOI i ~i modul ' m
s-ar fi ph 10at c i 3 li OO ~oJ,ln\ i 1' o in!lo! enu.
o{ ('
1 13 . Cu aj J{OI'lll lui Pt hnwu r, upranumit
( alv~'1.lotul), rodicnii nu izb 1tit -i sileasc l'e n~ uiotori e 1 elr gti.
,Alllint ir n vidori i lr- hui, irnottaJiznl inlro f Jm
grandion ii, care :il i~ p 11lnt in1 r Arn turn .,i p nt1u
p lel'il l mrlul'in 1' zi lcn i <'roice n poporul li .,i n
avintului siiu in lupt. pentru libctlut. ln ac' t .cop,
rodienii an c n truit o tutui uria, in insl p
im,bol Jl\i'tre . fl.l
tectorului cetii - .z p) JJeJios -

' Jl2

elib rrii lor. tatuin a fost apoi s colit a una din


minunile 1 mii, fiind cuno cult sub nume) d Colosul
d!n Hod s (rltcdon, in limba greac, in .. camn t rond fir) .

... hnr s din Lindns

]evul favorit ni lui

Li~;ip,

utiliz L mctnluJ r ZLltat din topir ma.;inilor d dlzboi


pr,isil d , Dcmetrios i a ridicat, in d eul': de 12 ani,

cel bra . t t tui

d' bronz,

lnchinat Zt~

lui

ar lui.

Dnpii unii s tiitori antiei tntuia a os lat 300 d' lulnni .

.. .I. limM GJiosului din Rodos in<lh:nlii de PJiniu


(70 co\i ~ 31,50 m) pare s fi C'xaclil... AcNdii inulimc
ot 'jttlld~>, a proximutiv, unei cou Lruc ii cu
10 ctajP .
... 1n af.n.l de cuptl s:iu nlf!lllori ti, s-n presupu: :-;

!<lll1 UH 'I'I'YCl\ ,i pCHlJ'll f\ Cj)ljuzj COt''tbiil (rodicnii


Jtti"\inll,\U in odtii Colo. ului un (()c continuu, c.:u rol dH
fat', n.a.) ...
ulr,mttr"l dP pamint din nnul 22t. i.1.n .....u A
darimat Colo. ul, a avut utm;'il'i d zn. Lnron. 1' ~i 1 :;upr
ornu lri...

P(nlru u pulcn apr cin prozJOriiiP luer.ttilur tiP ,.,._


conslrucpc est suficienL s:i ar:tl:lm d tturi IP 1 ri 111 il P.
dt> rodiPll <le In Plolomcu E\trgetul rrgl'l Etri pt ult!i:
300 lulnni :wgiut i 1 000 u' am mii; Jc.mn pc ut ru
10 Ot'i'ihii i 3 000 pinze Jl!'1lti'U Curiibii; 1 milion H1 ( nb~
gtinP, inr ll"nlnr r'fnccr,)n olo ului :1000 lnl.\1\(i dt>
arnm:i, 100 rnc.;l ti, a=- o munciloti i 111 lai m\i { nual
}J nltu lnlt "\inPt'et.l t~estoru ...
Dupi:i un nou culr mur, Colo ul a ontinua Hi zaca
r Lurnn Ja pmnt, fr n mai put n fi ridicat. Mni
mult, pcntru a-i justifica ncputin~n nu indifer n ,
rodi nii lmprutiaset zvonul c un oracol i-n futllit
a nu mai ri lic
tatuia, care ar fi d ru augur p(>nlru

'.113

ora. Tn colul al X-1 , un calif vindut-o unui negu tor din Emesa, care a ridicat- , t n porUnd-o cu

900 cmil . upu numrul acestora s-a cal ulnt c:staluia c nin a aproximativ 300 tone d bronz (d ti
naL a fi Lran format in tunuri). cut din m ini de
trluci o lipi\, pur.ificn de art ,
lo ul
rzboi,
pentru ca apoi c inl r pre a la i d tin do
di trug r , lii lnd in - lumii amintirea avintului
unui pop r liber ...
(Jd m)
Intr b " ri:
A- ln ce nn -a terminal com.lructin care a in put
in anul 2 2 i.e.n.?
tru?
hhdPnlul unui
st in oi,
B -Car
i inv 1
C- n cruta lntreiner a unui muncit r pe zi.
D -Cit bronz a tran portat o c mil?

P I 1 CO IlO

1.31. La steaua care-o. r rit 1E-o cale-o.lit d lunNa/


Cii mii de ahi i-a tr huiL 1Luminii ca s-ajung .
(Miha' Eminc u - La steaua)
S t.c
nim

evalueze, in miliarde kilometri di 11-mtu mila acea t . t a.

in

132. St aua c a mai ap1

pial~ u.~

llfl 1
d~>pr
ani-lumin.

T rra

a rox.imaliv pntr z ci .,i unu trilionn kiJomet1i


tar .

se xprime ac

ast

prtar

in

133. Gala. ia n aslr ar chca 100 mili rde . t lP.


J\.Ictagnlaxin ar ul de sute d mili rde. Cit gl sii
cuprinde ac a l I tagluxie?

115

lnall d 22 ru .. i cinUirind 4.30 t, lei . <:f!rvl Yll fi plasat


intt-un oh HY, lor aflul la ollitudinl'n de 2 160 m.
C lo ul de 430 tone N>le u. r mu:wntthil. I lmlru ccrcctarNt striPl(lr, astronnmii spnnioli .,i Ye:t-g rmant

yur

folo ~ i

A- Car
D-

Cii

un ordinator .i un cncllililj minuio..


( llth .unia liber, 31 mai 19 2)
uprnf, :t (.trio) oglim:ii?
kilometri reprezinlii un miliard de nni-lu-

min?

136. Qua ar. Un quas111' situnt la Apro i mativ 12 miliard<' ani-h min di. lnnp d,~ Pilmul n fo: l deRcopcrit..
de c re ltori americ<mi, :m lr Jiu ti i bril artici, dupu
cum IH anunat la Pn. acltnn, m Crtlifomi,. A!itronomul
Mike Klcin a dcchmtl: "c:-t ohiedul :iluut mult mni
depnrt d cit tot 1' nm putul Yf'deu pilu1 , t;izi".
(Romnia li r, 12 iuli 19 2}
n qun,nr ernnnii. o luminii C'<'hhnlf!nt.J cu lumiw
unui milinrd de stele fixe. Exi tu !JO de qn, nri. Cnrc
e:t c hivall'nlul luminii lor?
137. JJf atrria ncognl. Pr >fr~orul mnl!'m:tl iei n tcmphan Ilawklng, 42 d tuti, de la uniw1. it al tl din
lb t Einstein
bridgP, car ln 1978 a primit di. tin eli
pentru t ori a priYind micile gluri 1\f'!{r ni uniYcrsului, a inlrnl in iiru.eior de invuli 1 In ,.,, nla r uniun9
p.Pntru 11 gr',ul liin i. urca A ociai i b:itani
l.r z t:tmiotofi JntP.ral, Ifawrind d opl ani d
king nu 1 ate crie; po l vorLi, printr-un fel de
i~terpr t. Ceea co nu atimpi eli at. udi('na s admir
pc ace t om d tiin1! unic in f lui 1 u, nrc (pln

r:.o nt, ctod i - adapt t un .omputcr)

fc

a to

te
&

"

catcuh'le in memmia sa cxllaohlinal'il; el a expus


not.Jn a t ri ce sugpr> zil uni\~ rsul
n~ine o
stl.b lon~ii n d ,scopt>ril, nnmil materia. nt>agr. El
su ine c <!in c leul i- rei it c xi lii d z ce ori
mai muJtu mal rie neagrd. n univc d cit ori alte
i n d 1t a igurZii c.l radi le] !;COap 1 i lclesc apele
din patiu wr d cop ri in viitorii z e ani.
(Ilomdnia /i~('l'('f- 10 ~ugul't L81}

va

ta ce

diblnnii

d Terra s-ar gi'l i ,ma(prin nengru"?

{3 . llniv t'Snl cmos ut si

mai bogat cu incii o ...

f:.ll'll . b r zultull'l desco p ririi aslronomnlui jap<HW;t,

linor.\ Ilond 1, inf 1pl ui l ln noa )Jl n d 4 o lombr i~


c 1 firmnl d C< li'
nitnr inl maional d a.-1r'O~
nomie. E~t Yorb,, df' o sten d :cop rili'i n mijloc1H
c n t >htl, ici <-bf'L lorul.
cea la c li' n noua t,ea
iJlS(' I in 1 olmnr :t.l 1J.1ndn.
str nomul jnponcz nrP.
im; 'roi. c la ctivl!) iu .,i 12 comctl'.
( llomnia hbcrtl
1:.> '1 ornhritt 1~ .. 2)
~i

CI'

pnC('HL rcprrinl,i cLIP

:l Il' in r'<lpMI u
lor tlc. coperit l'?
D - Dar Jn ~Jl01'l cu num rnl lolnl al obiPI'II'hll'
o~mi e dt>~ op ri{l' d,, Iinnra lln11du?

11 urni lt.J collll.'l

n gl'up

giganti~

de pP.IP

so}3!'t' Il fu~l iJ~t ;i

l.l'nf,

Soar lui u rovo al, ou don


CeHu d )1\ supraf
zil in urm m ri p rturb"'ri al emisiunii r radi p
urt .
unde
(Romnia liber - 16 i i 1982)

fo t, upra!aa p t lor Jn km 2
- Care
B - Ce lr ciun din intr aga uprafat a Soa lui
reprezentau el ?
sLronomii sovi tiei au d scoperi t o nou
mi 1 tn il'l mul solar, cr ia i-au dat num le
Kiev tn onoarea apiLal i crainei, care a srbtorit,
1n ac t, an, 1 O ani de la nfiinar a s . Inregi tr t
cu nunliirul 2 171 d Centrul internal-ion.al al micilor
plan l Ki v a fo;:L d c per-il~ d obs rvatorul astrose g ea 1 o distan d
fizic din Crimeen in limp
circa 240 milioane de kilom tri de ~ rr . Plan t
volu az tnLre orbit Je lui M rt i Jupit r.
(Romnia liberei - 19 ru i 1982)

140.

plane

1 i

Fie

uii corpuri d iluminat, respectiv pe

Kicc'. La so irea m ajului Jumino de pe Kiev


pe T tra, pl ac d aici un alt m ajrl1 p n p planeta Kiev .a.m.d. Cite mesaje ar fi pl cal d p T rr

T rra

1 500 de ani c n, id Jind c v ria iil di tn Mglija il ? (


ce dou plan
cu totu) aproximaliv).

pr Ki v n
tan ci Intre
un rRpun

118

b-hit. cal ul 1 r a Lrofizi i niJor d la In tiluLul


ule care con titui baza de pl are
PJ n k",
ua a rplocl t datorit
perienei p ordinator, l
siunii gr vit 1ionale a mal rei.
(Romnia liber - 11 s ptembrie 1982)

(Romc'illia liber- 22 clombri 1


De cile ri a pulut
Jn era noastr?

14. .
a unei
IaD y

ani,

2)

fie oh. ervaLii om la Ilalll'y

ometa llaltl'Y (Il). C a m\i al nli b er.,.aro


ind comela
m t 'V'a fi organiz t, In 19
,izihil d p Pmlnt o lal l fil'care i6 do
are.
va alia p o traiectori npt-opiatii do

119-

. tlriuul conglom rat lJ1~hc(at ele gaz ~i pnar se afli\, fA


turn, depla. . indu-li cu vi l 7 ~ pt cPnlrul i!'l muJui solar. Ea
hiar i cu t elc1 c. l a um ptc;J mic(; p ni ru a fi viizulii
!.coap Je foal'l JUIPmi<e, d.tr va c\Pnni vi7.ibi1 p(nlrr, pul ru ltJli - lm,Jind d.n ff'bn Mie 19 6,
..<'ind H' Y<l rol i iH jurul Sotli'PIHi. Ea s dopla ar.
_ <lemn cu o vil1 :.r:i c\1 :~2 000 lonjh. cl.r in timpul J'l'"llirii
. al n jur'l'l .'onf'lll'i ,.,, 1 Jlgr- ~2:) :102 l<m/h. Cind
mdintiiiP ~olurP v r 11J!I'J de ga7ld i prafll nnt't i,
miliot Jll' J,m.
in urrnn <i \'H r:irnJH o <tulii lon~i:i d
A!<l!'llllPII1i elin np'<ximuliv -0 de (:.ri fac JH' g<\trri
p ntru iHiilni a eu conwiH, p <'arc o vor v ~hc.
pf'rrlHlHf'Jll d1 JH' 1' l, de pi' rnare, din ],cdon.r, tvi <ne
}rt'7.{'nt, IH' o lraie lrriP inlrc Uranus ~j

cu ajulond

H:l<liilol'.

( Uonuinia _liLcrri -

SPpl f'lllbric 1!>B2)

_\- ii se ufll' di~tuna ronwlti (In dula de mai ~u!i}


fa (ii de t'l'nl rul !"i. 1 mt lui wlor.
ii .-c XJH'Jnl' accn.lt1 di . lr.n\ in raport d1
U
lun~irnnu cozii ('()ffil'fl'i (in faza finul).
C- Cur'(' este prorrnlul d tctcrc nl vitezei pc

durHlH

l 'llll~idPI'Hltl ~

Hit. ('omrla llullcy (111 ). Ji'itrna hritanicti Drili. h


n.lruciu ateAt>r'O. patt n :nnn\Al d't va cowcl(lnn
litului al'lificinJ 111 P<irnnll'lui cu d( . linaie liinilici,
Giollo, cr urrn az:l a fi folc1. it In stuclierc comct-ci
Huli y. \JIP 12 inlrPprindPri v t-cu pene vor participa la r<'ali7.nrc aee tui atelil, cr.re va avea un dinmelru dP 1, 4 metri .. i o lungim el 3 rn lri i va fi
hipnl c:u aparatur liin.ificii in gl'('ulate d !)6 de
. kilogram .. io o _ul'lne z s fie livtat in ianuadc .19 r.

..

:aprC' n f.i lansaL in lu~n iuli a aceluiai an d(' o ra(;het


d lip Al'innc tnll-o mi:iune paial cu durala d
;.Opl luni.
( Romliia libm'i - 2 iuli 1 2)

...
. ,'

volumul . at !il ului?

Cllr('

('S(

H~.

Problema 1achrtci cosmice (l9:j9, ianuarie 2)


Pc-al nrmrgin irii ar,
A 1 1 tiin (ci mcsag~r
Fu/gcrcl, nrciml ln tnptr,
JJup caltuleie drc rtr.

Cu foar tr mau aproxima (Li,


S urmcirim rarluta-n spaii
hrta(i-mi a:,tc'i cutr:.an(a 1
P -a inia parte din di. tan(,
Cu prima co micii fitr:ll,
Cr-o dau mai jo in parantezct
(Or t kilom({J i pc ccund),
Racl~cta-n haos se afundii;
Jar mai drparte tot global,
u-a doua co. mic iu{cal,
1ai mult decit n prima rund,
1'rei kilometri pc secundii,
Racheta ciilre Lum'i tinde
t lfll mai mult ca se desprinde
Din apriga imbrii(iare
A grcwitii( ii plar1clar e.

Dar gnblllc srade acum ''ite:a


i-admit rmpiric ipotc:.a
C-n ~aplcrt-zccca din. traicct,
. !..

'it p rimll-al no.~trn obiect,


medie s-o_ ici,

lu(eala~n

1. 121

ln kilometri, doar CJreo tr i.

In parabolica t!i curs,


Distanta Lunii e parcurse'[:
int mii trei sute 'aizeci kilometri',
Dar Pin n joc i ali parametri.
ci crunt alcargd tot Pmntul
Pe-orbita lui precum ni-i gindul:
Iar Lantt se tol deprlcazii
C biala-n jurul lui dan ea:.c'l
i-atund... racheta noastrd-i lege
Il o treime-n plu.s mai merge.
Deci, cine poate sii ne spun
De cnd s-a fost pornit spre Lun,
La cte ore i-a zimbit
Al nostru cifltor grbit
' i-zm cald , prarociaiu" i-a optit ... ?
Iar ca o dulce consolare
I-ar mai r, spus din deprtare:
"0, nu mai lcrima prin gene,
'ii n-o sli treacc'l multii. '1reme
, i chiar la tine CJa s ''inc'i
O sor-a m a, de dor s-fi {in"
(Tilus
Ca]culni

timpul in c re ajunge r, bel

Pope~ cu}

pe

Jun.

146. Sal liLul american ISEE-3 va fi manenaL


pentru ca in seplemhrie 1985 s se ap pic la o mie de
km d com la Giacobini-Zinner, aflat Ju circ 70 milioane de kilometri d Pm nt. ISEE-3, lansat In
augu t 1978 penlru efe tuar unor s udii s 1 e, va fi
primul post de observaie pmtntean care va putea
122

ViTEZE COSMicE

circular

: 8 Km/s

v. eliptic , 8 -11,2Km/s

v.

parabolic. 11 , 2 Km/s

v.

hiperbolic "> 11,2Km/s

Fig. 26

cerceta atU el aproape o comet. Studiul compozi1i i


unei cornete s c n id rat ca un el ment important
p ntru tneleger a naturii chimic i fizic !\ istemului
solar. La ase luni dup xnttlnirea . atelitului cu Giacobini-Zinner, speci li i din ctt va \ri vor participa la
proiectul de lrimiler a un i onde paial tn inlimpinarea corn t i 1Ial1 y.
(Romtl.nia liber - 19 octombrie 1982)
Sub ce unghi (ma~im.) ar pu~~a
c le dou obi ct co mi 'f:?

fie

zule

dt' pe

pmlnL

123

147. Al cinci! a al Jit de l 1rcomunicnii din . ria


"lnt 1 t ' a fo t pus p otbiLii marti seara cu njulotul un i rachet , lla Cent aur', lan at In Cap
Intl:'l at.." lan. at
Cnn vt rai. E t e 1 32-Jf:>, snt li
din HJ(ij .. i Y,t fi plu~>at pe o obitii geoslaionar,
dea up r.1 O anului Indian. Clnli'irind dou tone i
o li111l 87 milioane dolari, ~ntclitul Jl rmil iabilir a
a 12 000 comunicaii t 1Jonic inl .rn i nnl ir tr<msleviziw1e.
mit rt>a .~ imultuni'i o dou program d~
E.-tr, l;toduti'i echipat cu un ~;i:l m cat facilit zu
comuuil'a\ iilt> int tc JHWclr com rciulc, r um ~i Jnlr
pl;11fnrnwlr pr.l 1 J)ic>t' marine.
(llonainia liberei - ~ o lombti 19 2)
E\1

lun\i co.tu l

1-'t .. Di tnna

i ,linii" de com ni . i rf lef nic.

t'l1

),inft

In

~~

un Alfa Jin con t In i

Cn11 Hll t'l'l t:!t> d 4 fini-lumin.


ln til timp lt' . !tHbal( ac n~;l.t di.liln( o r hrl

cari'

~-a

dt>pla .a

<'Il

a tria \'itcz=t c

19~). /.1 nil. li (Itinerar lirir)

l>in punctul ,rrdnir de lansare,


Tl.,ni ra ltrla-n ~uit:l mare

.,\'i 'mcr. e

ca tcltn/dtlalt'i,
nu s-a pom nit ''reoclat:
Pe traiectoria a tiv,
C 11 o fitt:ii progre hcl
(inci ule kilometri ureti,
Ctllll

Apoi in

pail

se

arunc

(' u-a doua ro mi ii. ''ilezt7


C a-ntr-o
S-a (Jinl

homcric genez.
treapt

ele pe-a treia

~mieii

(tG km/i! )?

Spre bolta ccrulu i nallrr


Ca de pe-o cruntii tra;nbulinii
ln marca alM de lumimi.
E pragul olwi traiectorii Destinul unei noi cictorii;
r: onteincrul trifbatc-acum
Prcs i lngic lungul drum
De patru sute mii de kHomelri
'estnijuiJi de boma pieirii.
Ptimnlul, Soarele i Luna
Cu-ascunse fi.rc-l trag; llc-aruma,
Doar forJa gmiului uman
Mai stii s-l dnc la liman,
Cci traiccloria-i pa. ivc'F,
Dar calculatii-n rccidivc1.
La patru. po t-mcriclian,
De pe Oceanul Indian,
Ziireai uor, la l'crlicalcl
Pe Ltmik 11, suind pe "scarii":
E una-a-patra di1z distantii
i urc vajnic, cu. prestan{,
Iar seara, pe la ora nouii,
Cnd mii de stele stau sii ploucl,
Lumina unui nor de sodiu
\ c rii'l pind.i ca un elogiu ...
Si se topi pe datei norul
ln con tela{ia V rsiitorul.
Vuiau tTii nepipite,
1ar stelele pl'ir-eau uimite
Si se-nlrebau ce poate fi.
('ii ele nu crecl in stafii
' i jur c cuictul stirnit

L det -alita de g1ndit.


Treca o noapl fr vise
.'i-a upra in ulei Al archi:e
La cinci optimi distan-apare.
E ora opt ~ i graba-i... mare,
D ~eghe ute de pleoape
De clti c tau la tel coupe
-admire slrCljnica rath t
ln saltul ei pc-altii , plan lii .
pre ,opt pre-ccc '. da/ba Lun Y
J>r in:ind c/1' ('e te ~tirea bunt'i,
r uprin ii fiind de o palom 1
Lan a ndemmu i cir,in(l/t>:
- obori in jos, Luc aftir blind,
Aluncchzd pc-'o ra::,
(' i'l doar "ai:cci de mii mai sint
i dorul meu ('t1/wa-ii!
Iar Lunik II. grbind ctld rea,
!-aduce tainic nun(lti rea:
La .,dou--trci". in gura mare,
srleni:.are!'
tri<~au luceferii:
.'i-a fost prilej de mari emoii
Pc lingt'f marca fc1rc'i ap
C c-i :ice a crmilliii,
Doar ,.i. uri ea putind s-adape ..
rspu ns,

., ine c~ ti tu?'... el dup t


;l/e ajul Mo covci i-a du .

far

er~

126

'

renunJ la alt a pect


m.od direct :
ce ''ite:;-n medie sum

5i pun p roblema-n
C ll

Zbura racheta ctre Lun


Pnn punctn pr -cntati"e
A traiectoriei pasi9c?
(Til

P pe cu)

150. Speciali Lii


vi llci au r u,iL s labil a c
vl ta m leorjtului Tarov1 zut p teritoriul niunii
Sovietice in anul1922, c l mai ma1 din rute e cunot a
c arfi <:Eut p ac L L riloriu. lrsta adi fost milial'd
de ani. Locul cd rii m t ritului a to de coporit .n
anul196 . R Lurile lui . t> c mpun din 30 de fragm nt
cu gr u al a total el p
ton. t
Se apr iaz c, tn m mcntul ptrunderii n atmosf r~, l s-a ft' gm nL i a jun p Prnm uh f rma
unei ploi de pietre pe o suprafa d 4{) km2
(Romnia liber - 3 augu L 19 2)
Car r p babilllat a ca un
s tie 1 \'it d unul din 1 3 d
ului?

tHnd c

e cuno c 4 mari glaci

iuni,

la ce interval de timp (m diu) - u p du .

e vah.t ze

152. Jnt r-t n hlo fl,, ciirbun ., f'.t raR J'('Cenl <lin
n,mLas, o fo: t tl -<coperi t nn ... m t ori t.
rcelm a lui
n d1!. la cor1 talar'Nl ii cii:wl JlC p1 1int n urm cu
283 - , ltO milioane dP ani in fH't'i aclt ind , -a form t
~;1Jatul d ci'irbt'n. ul Ttrrej.
.
.
Incit. o cor1. t lar imporlanlii: 1n melcOI'itl!l de fier
-a gilsit o c n .Pnl l'<tie d la sulii nic) c>J, ceea ce
fl. non tt. azil rii din ptnel dr Y dcrf' ni eon pozitiei
dJ.imi~c m l(' ri.ii czui ]'C p;~milrt in ull im ln 300 de
milioHiw ciP ani nu ~-;-au mndi ieal Jll'<le!C' deloc.
( J?omrinia libert'i - J imi 1082)
Dac:it ''I'P.ulnll'a Jtilhr>lului

111'

fi fost cle 1, kg,

<'C

gr ~u

t a It avcn mc 1cori ll 1.1

153. Atlanti<>. 1 'tn ta :-:po.(itl J tJunlis ;i echipajul


siu 1l .;np nslr JHHti, intr~ c.ue s-n. flal ,i mexico.npl
notlofft,
I' 1 J,l ll OlCI'Zl t nlllf'l, Jn ineh 1' 0 l!ll
mi~itmi tit> o stiplumini( l'nn:it{ l't~lli dr pt o rep tiic
JH'I lru ')ll'll'.u tin. ln(iei orhitn)P
nnilor 90. Ati nlis
a tlerizal, e1im ft. t'"P. prlviizut, la ora 21.33 G. I.T.
JlP unn din pi tpJ
el inwnL nlr. b z i Edwnrd~, in
CnlifOl'lli;l, tll'piltn zbor de J zil , 21 d~> or 4. minut :
~ () tiP f; l'UJldP n'Jll'l' Z nl in 1
111. lt,5 mili )t\0
<1
.kiJonH~ti in jtnul Pnminltlui. in JO
mirtri d r volu\if'. Puneti J-dwiP ul ar.'. lui zbor, '<>1 f -al 2.'3-1 n
al unPi nnvr.lr. !'J otial" I-au r pr z ntal c J d u
uiri ln ~pn\ iu nl n. ll'(nau iJ<ir J 1'1'1'.' Ros i h rwood
Sptin , joi ~i Juminht, t' aliziJHl 12 orP.
i doi au
monlnl ~i d montat; i!ll'uctmi m lulicc (o tur V de
i.> m. ll'i int lime .;i o pitnmid inv t-tll!t) in al,
f;J,Ind lllvatll unei inll minilli ,. mar bile... .
(Romnia libml - 5 lP embri 19 5)

128

1. .:

A-

.<11''

r:lr lungim -< urwi rolutii in jurul P.imtR-

ltlti~

D - C:n ,,,, Yi lcz:i

-n riPJI):lsal nnvt t Il

~JHl ia I ti~

15'1. \. rc l:qj )p ptl]l'nn H!!JH'Iict H]l' "ofiziei,.nilnr


so il'! iri au tb!' lo t< 1Philir'c>a dt> tHI tlnll' in , hio!.(J';Ifiot"
rnt'Hlon;., elin
1muia rlinltt el'] mai m:Hi lll<l. jy
Eu1 JHl ~i ilJIIJIH Cnu uzul. L.JPl mnnl : C:ntH':l711l
\(ic i'P rotr.;IP imPI impot J'Ya ardol' d rPn:mnir. El
.)-: lll'f'(llll to l t'<'ll in p tioncla :tiPn~Pllttllli, }Jl l!t'llla
c],, nni ... i l<-:1 r.tlc'u)at
CII aprn imnl \ u0- ;> 11l~t11r1
c;l, in 2~J miii 1~111 d nni, rJ l'-a rcrlil eu :1( ltO rl" g r\lcle
fai ii de.> J; 11[11! ,allcazttl Man.
{flnmnitJ liberi{ - ;!() CH'IIlllhi'I' lfl, 2)
Cu rit ;r roi .,1 l lr'-llll 111ih-niu?

1. L11nn chPaxla .P unplinP.t' pnll'u spro]l' lr


cin d n osl 111Hlplal a]cJill.nl'l !.!l'P!.!;f1J'i.n. llalirllii .-;111
''ukHl in :Pnru ?.il i rfp It oc-1ollllllic J:>H2, p<nlttt a l'P
H'ula : <lotn zi Il 16 t1C'lnmhriP.
Acea tii moclifit'IIJ't> n t'ii!I'JHb rt!lll i. llHtnmlir lui
.Jrigor n 1 , -TlT -INL n f,, ' 1 adoplnta i11 acf'!a~i an ~i Ju
a, in 1~ ':1, ~il fit nf;u.)1i\ i n nltP
Frllna, p lllru
ri cu jl lpuJai al(l]itii. n 'Ul!.diu, rn!PJHhnul u fo.t
modifir;Jl HJ>ia iu 1/:>2 .t\(ltiJliiJ'Pa nlrndnr'lllui gNgorion n Cost urrnmea prupPHI rilor fitCIILP. tiP n:!Jnnomii
timp11h1i p nlru a : Jimi11n 1li!'rnpunta tlP 11 mimrtP.
,i g . r un lo (mmal) o] .tr"Yalii il\ l'UII'JHlan:l antPJitJ'.
illlr'Odtl in anul 4" i. .11. tl lnliu .rznr.
( Romdniu libera - 11 o lomhrit 1!1 '2 )
Duc; m tliJ'i nr a raJemlarnlni . -ar fi f,lrut nbin in
unul l 1 (netomb1L 4) in rl' zi ~-tll' fi LI' zi t rlii\~'1lii
r p<'divi?

129

1&6. Ani lumini!. O publico~i de a tronomie anun


eli a fo t pus l punct o nou m t d de m urare a
distanelor in paiu care va av a consr ine deos bite.
Noua tehni se aze z p tal>ilirea Uil! r puncte de
reper In galaxia n astrll, tnJ(Jc ind calculul p haz
diferenelor de luminozitate a corpuri) r cete ti utiliz t
pin acum.
H l, conform ac or oalcll , Cal a La t e
ar fi aproximativ cu 25% mai mic aeclt e cr dea pin
acum. Dia metrul C L ct , care eu prind 200 mi
liarde stele, nu ar fi decit. de 7
( e oni lumin.
otodat noile msurawri ar re Ja c Soa le i planetele sint mni aproape de ('l('ntrul gala. i i d ct e
credea, s-ar itua la 23 000 ani lumin . i nu la 33 000 ani
lumin. Un an lumin ecllivaleaz cu
miliard de
kilometri. Punctul de reper r lo it pPntru a fa ea te
msuri ar fi r giunea
~it.tariu B2 nord, grup stral

eccnL desooporiL.

(Romli.nia

liber

- 30 aprilie 19 5)

cli oni-lumin s-a mico


fa do cel cun cut anl ri

t diam trul ii
.
B - Cu ce eroare (tn procf>nte i apoi in kil m tri)
era calculatii anterior di:tuna d 1
ar la centrul
galaxiei noastre?
A - Cu

Lactee

{5 7. Vom locui i pe Venus? Riicirea planetei Venus


pentru a o face locuibil de ctr oameni... u e te
deloc un subiect pentru un film tiinif o-f ntastic, ei
un proiect prezentat la e l d al 3 -t a C ngres nt rnaional de a tronaut.ic care s-a inut recent la Paris.
Autorul su este ingin rul Chri tian Marchal, membru
al Direciei de studii de sintez al Oficiului a.ional
de Studii i Cercetri Aero paiale (0. 1.E.R. .) i al

130

In t.it.ulului
nauLic,

car

13

in rit t intp x- r putea r nlizn pr> V nu. o lrn p ru111 pnruLi Ju Cll ar ea <1 Jl T rra r

t urii c

( Romr1n ia liberei
132

mnl'l i Hl82}

mai

JWI' urg

. mlu plan tari1

iuli

1( 5)

Car est tlc>pii.l'lm .a apr . imnt iv intr eon tel \ia


Tura..
Fo ioar i :i
'

133

manente, taiuni modulare speciAiizntP, 1el vi7itne


prin a1elit, Rervicii teloma1 ice intercontinentAie ele.
Vor fi di~cutate i unf>le proi le mai deo ebitE\
care in de ... Jul V rne: proi tnl unui tun capabil
s catapuJteze 1ncrclul' chiar din 1' de Ri lemul
solar (pentru db ras re Ptiminlnlui d d e ri ra itiv<"), pmi tul de inten ificar
d rului de lun
pentru a se fac economie de en rgi , proiectul de
,,rcire"
lui Venu pentru a face locuibiHl de ciilre
om - prin inlerpuner a intre planet i
are a unui
ecran din asteroizi captai intre 1arto i Jupiter eto.
( Romdnia liber - 28 septembrie 19 2)

(Rom4nia

liber

E tim i viteza tn ascensiune a


t 1 om mica ii.

134

16 iuni. 19 2)
rimului s telit de

1 ~J. Cercettori triiini vor pul .a comanda . peric>n\ cnr . a fie ef ctuat p o11t ullor, iu cur:ul vi'toarelor zboruri ale nav .tei spaial am ricnn , a pre 'znt
un purtl r de c vinL al N.A.S.A. Pn atunci, t>n om
d tiin ve !german, Gunth r Ollo, a ,ivi at 10 000
de dolari p ntru a i
f ctun, in al iwil a zbor al
navel i de la 11 no i.mbric 19 2, o e periPnii pt ivind
un ali j d. metalE', din m rcur i gallium }, dif1 ite
t mperaturi. P de alt p1u t , avan~i japon zi au
fi anat st.udii privind forrnnt a eri. tai lor, omand
prevzut pentru al a 1 a zbor 1 navct i, din 19 3.
(Romnia liber - 7 s ptembrie 19 2)

135

Fi t 1, l 2 .;i 13 l mperaluril<' ptin ipal \ iZHIP. ExpPi n. (1 2 )


t 5/4 din (1 1) ,i
din (t 3 ). C ;lui
l1
t2
13 t pr zinF i3 0 din uma vi t-sala. ft s
det rrnin cit o:t fil'cm xr riwii In pt\1'1 .

2n

+ +

vnunnl

:d

IJI

Ce clitn!minni nr

111111'1 jp

l!J~:Z)

pulPa Jl nib<'t r'l.etvorttl txl rn ?

136

op('t'cttia
d HHY~'>(('j

IYER

1G:>. l irsta orcanclvr. am oii de tiin\ii .mi li i nu


flnL ral o nou ha1l c n nmln<l virsta o cun lor i
diferil f<>n m n g ologiP legate dr ne nsla. Pc ca se
pont . ci li c tlanli J dL . cel , 1 muH mn i Y hi
d it pnrlca nordic. Falia r dl' partE' frica de Am
rica d
ud a luat. na.,tcr acum ap \mntiv 140 mi
lioan d onL llnrtn arnl c Eu pa ~i Am rica d
ord l--au d . prit abia acum O milioane de ani.
En ~te alciituil pe bnzii d d tl pal omngnetkf'
pridnd \L ta ro ilor . tdinwntarr, p lrivit dispunerii
clmpuri~or mngn licr i a anomdiilor a f'~t rfl, d oarec
roci 1 , grA\ i propri lii ii Jur mugn 1" , ,tin minto't
timpul ,i locul n corr au lnnt nn~t r .
(Romnia lilJ rii - :J Jl ruhri 19 2)
)f
il Mi est mai ,. <"l.i \liant i<"ul d \.d
f'l d :'\or d .,

fa

de

1 .
muc: ii al ciir t zb ,. :-a opril in urmii cu
40 d milionn d "Ili p r~~ina unui brad va pntE>a
cf<ri ~liin\I' informnii in .limllhiiP n.upra t'Y Iui 1
ce dului gPn<'lic. D i <'Jllomcl 1gi dl' la 1niv . ilall'et
1

CaliforniA" din an Fron i. co, dr. G rg<> Poin. r i


nbrrtn 11M~< . intrqotiTHI in Jlrf'.7N1t l' ltrdii a:vpra
1.11

Acestei in ecte a ci'ir i stAr de on. ervare e le excepional, cu ajutorul vnui micro!:cop el ctronic ultraperfecionat. Jn.Pcta s-e afl,i inlt-o bocat d ambr
galben, provenit din ri\ inR fo ili7t~l a coniferelor
din perioada oligoc nului. Fotografii) execul~tte de
c i doi speciaJit i r lev CH e uturile muscuJ re ale
insectei sJnt pedcct conservat .
Stnbilii

(Romnia llberd - 1 martie 1982)


cHe mil nii au trecut dup perioada oli-

gocenului.

167. l 'n otla g ocrrafic cu o gr<'utate dt> . .. 175 kilo.(' nfl in pslrMC'A DibliniE>l'ii liP IRt elin
Bfrlin. E. cutat In mijJ(lcuJ H'colttlui oi -vn-J('n In
Am. lPrdum, oi IA u) cuprinde v5 dt h< l' i, d o. p!Jjt il
compiPte J rnlru ac en 'r me. Alt" dl'l! a. pm n a
e... mp)Ar ~e Afl la nivcr.-itnt a din Roct k .,i la
Dibliot ca Dritanirii din Lomlr .
( Rcmnia liber - 1 mnrt ie 19 2)

~rame

Cn

n fo!lt gr u nlt> m di n unPi hri 1iind c


i11iiaJa n otJ sului l'U u 1S% mni mtrP d clt

gr<>ulnl o

greutatea actuaJ ?
britnni e mJ ammnt cl'i la 28 t>p. Yll drsf; urn 0pnrn iun<>A ele f:coat 1
la uprn fo a tHlY i "Muty HP ~>", cufunc.hlii Ja
19 iulie 1545. E te YorhA de nr.vn-nmiraJ n rPgelui
Jlenric al VI 1J-)PR, mindri fie lti Pll"l z , cufundat
tmprcun cu OO de oam ni, in timpul unui r; zboi r.u
franCPZ, frl'i i\ 1'i llpUCflt li tJ-u 0 C 1 puin UD fo
168. Antnritilt.il

t mLri 1982

din cele 91 de tunuri . 1 ~tol


Opt roiuneo de t:coater Jn tmprnfrii va . t
rca i n
milioane do! ri. P 11lru prolt.'j3I a

138

fi fo)o!".it un Cf!dru de o 1, n ~nd Jun imea d 35,6 metri


i lctimPo de 14,9 m tri. Prin cufundiiri reP.et te, de
1 botd 1 nav i au fost rdu e la UP. f circa
17 000 de ohi el , Ut. - ri ale inleriorului v ului,
c t i dif rit mi'.rturii 1 vi ii ,i civilizo.ioi engleze
vor fi reasamdin timnuJ dina tiei Tt:d rilor. ce t
hlat in cnrcnsa navei car v fi piistrat tntr-un
muzeu specinl. Uitat timp d pe t patru secole,
nava "1\!Ary Ro " a fo t id ntificat i locnlizat de
un arheolog marin amator in 1907.

(Romdnia liber

- 3

septembrie 1982)

A - Ce uprafa avea puntea vasului scufundat?


B - C1l obi cte coase :rmin pe mctr ptrat?
( limali )
Y neau in medie pent u
C - Cii nu~tri piitmi
in talarea Ii c rui tun?
metronol, con truit p 2 560
169. O mi l rioa
piloni, a fo t el cop rit pe fundul lacului Viverone,
in ap pi ro de Torino, la poalele Alpil r it Jieni.
Virt'LA posibil: tntre 30 i 50 de se ole. Metropola se
0-65 o~zri. Este
intind pe 22 O O m 2 i num r
cea.mai mare a zare lacu tr din Euror.a. In medie,
prijinit d 4 - 50 piloni, tnal i
t
fi ar ca
tnt re 4 i 6 m. firitu) metropolei constituie un mi ter
pnntru arheologi.
(Romnia lib li - 2 au u t 1 82)

139

110 . .\rthiu 'audit va c 'n tribui finun~iM la rcHaur:IJt>n cn t !ului unui ilu tru cavalPr poniol ear -a
rt n nr tl in 1impul R conqui L i. O in ime din c i
10 dt' miii( ane el p ~ ta n ce. ari r :tauri1rii :.r t le mai mnri con rucii de
]ului urmaz, t n \ din
n '' l grn din Eufi)pa, 1n c r n trit id C mpr ad r
iaz d Bivat). inl ruc drigo
(fU' num 1 lldPvliral
chipnr i1lt>nlii Il <'A.Y<ll rului poni 1, a i f .. t rrmdl
auloriltilor d' In Madri 1.
(Romnia libtr - 1 mai 1 2)

n ipotez
<.lin uma n

'i"t Arabia
t'I' 'O t'lt, cit

ndilu nr c nll'ibui cu .
mai a d trimi:~?

0
11

Jll 1 Con iliului omprirnn

'.P. I.

~il

au

clombri

1 , 2)

Ce> ilim n. iuni v n va . ul roman . uf1111tlal in oc,>.t


' lf?
pr'Opl' c

lticvR do
:li~uri,
tuwtuap
cl
lru lurii

110

;p

dl'

fi.tll'll

itmdttl.

I'Ull' <11 mu\it.

:u

(' [t JlllnlftrUJ

llh cli11

dl

OlllllPJI

l>~t

'

_'\11 (o!-l
innl dr-

( 't[f'HU . H

intr' n ue J li\ n.; ~

r . ln <''il uumrofp t'Jli' I'OJWC r.trf'


17:t Agar.
r .tPiJl lnc.lia (1\UmPil' .-:tu.,tiiH~ifi .trpdl riat~galocltn),
hi cltf mw Yin7.fui Hicit
dt~Hnil in nllim1 J timp
p pi;n int rna iflnn!ll. La IH.!f'J'P, IH'<' l l<mtt dP nj
'"' miro plu ul, IIJ'<'l'OI' f11inw. ului Il' nn 1 "nnlfll.
1 n k!.! d 1 mn d ll"fll' n 11j un . '' fi ' tll ht 11 'L O d luri, iar ul iul lr< din tlcost lt>tnJ. f<do it la f<1lri ar <
:\ Ppli njllll"l' la 4 0 1 hui kg.
IIIHI ptorfum d
Plal'll t urnnnlii prin ar Jpmnul dt uu ,. j, .- clolt
111~111 B mbay.
dl lin din Jmli.1 n fo.l d pistnli:
( !io1.uinia libu(/ - 7 o lomJ ri Ht 2
P <un. id rii Ul'rniitonr 1' d dP ip l<li
l>illt I'IIJ\ {flpa <It m riiiH~ mijlo i(' uu 1' wJ!nl
o:o m3 1 mn (d . ,.. ), din 1/rl'. -a .,.,... o,:- o k<,
[I'H L' 1Jc
U(P dt Afjl 1'. \'a)Pitf'l"(l JI'I11Jlt,(U !>t!pll.
0
pt ?
\liPi ndt u
0 Cit \';dm <Jr.;i JI final ar 1

(!YidPlll, la (lf'P\ 1(' . [l 'C'IJI, ).

u rrnt~r u

141

IIIII '{;AZPior rarpfjofp 81 t00() f f(' p)a


liPI i 11 lh t r de tn fim. u pnrticuiP tncllr ale pozitiv,
]J v nil elin rf'giunil active ale SoArt>lui.
Aurora boreaM - apr ci z omn nii de tiin . O
vi t ici - rcfl ctii nu numai proc . ele carP au Joc Jn
ar , ci i pe c Je car e p t m coarn Pmtnlului.
In timpul nuror lor borea)P, f1t1.ul eL rndinii olar
s lntrepiilrunde cu cimpul magnrtic al P1imintului,
f nomen care da nat re lumini c n,ei i nohf . 1 i,
precum ~i cimpurilor magnetic i 1 ctrice din coar
lmpud i flu n r.z
Temi ~i din atmo fern. Acest
asupra formei raz lor de lumin i curcuL elor uuror lor borenl . Prrturbaren form i lumi nzili'ii i, tn
diferit Jocuri, at tii . i~lPno miJll'l' ului d magwlit.
(Romania liber - 26 mai 1 2)
ltllllljll rdt~IPil(

onsid , rind c ff'nom<'nul aurorei bo file cf:1P \!:libil


cciul In r Poltl) 'ord i porn l~>ln dP 0, stt e

' lueze cit r pr :lint uprafan EuropPi (10 milil ne


ctiv< (limitat d p ra
de m2 ) din suprafaa r
J lu 60).

142

plfln tar, nl cr11i nivel a crescut treptAt cu 120 130 metri inl'ncllnd zona car , In prezent, oon tituie
platouri cont inentaJe.

(Romnia

liber

- 23 iulie 19 2)

planet r.

tn

(Romnia
Car , 1 raportul tntr :
sili iu tn Oceanul P oifio.

liber

- 17 iunie 1082)

nrbon i oxigen; fo f r i

2)

It - C p c nt din rez rva m n lial r p


r&-ursel de gaz ale continenLului aft ican?

zint

143

B
Fit>
euntit:dta '<' SI t'nJl.'l'lllli nmwl pP c~ntiwmlul r sp C'liY. OaPii acra:lit l'flJllitnlt 1'1' .,1e in
progr iP Milnwtir (I'uia Jli'O!.!l'l'. il'i fiiJ1tl q) in il
timp . Yll!' l'pUZ'\ ' (p l'l'Z JY<1

J7 . ('tirbunrlc. Jnt r-un 'll'l il'ol I'Ctl\. ar.Jat '~'!ului P"


. t clwmat Sil-I joaer. l'loJ'bt 'JH'l<'. ta t sm:1i PHPI'
g tiei\. ln lnmP, ,. vi. ta Lrilnni a ) Tiv E;on uni:!"
r ]( v\ (ii r .z rvl'lt
enbnw " t inw1e ujt 11" JW11lrll
urmttlotii 22 dP nni (In nrlunl h rntP de r'ml. l'tn), in
mpnrai tu p tr lui. <'nr , jt11go JWHtru :1, dt nni.
'~'rtZ 1 nnluralc pPnlru ~~ , iar ur.tniul (mallria JI'ill(t
pPntru n<'r'<i< nud tlrft) l"'nt ru -o t\i' nni.
C nlral 1 1 dri . iut C'lh mai mnri nn umntont'''
dP dHJnr., u t ili1incl t rri cincim i elin C'Pl'PtPa tol ali.
illnd tn ;tnliu ul \gl'ui i lJIIPmuiona]!' p nll'u
En r ie (.\.T.E.), rtvi. ta UJll'tciaza ra r'I'JtlrnlcIP 1'} c
tri P YOJ' f 1 . i cu 4. la . ulii moi mult rnrl)lllll~ in 1!.
1l rit n. l1l1i.
( Homtinia lihl'ni
tnr

uo

hc'

) cPr t'Pa 1ulii li\ ud un);, 1h cill'btJn . Cii tndJt ttP

or ton uma " Jlttnkll' l dri

ti..

in J.

dP >JWrir

..

nl'lw ,J"!.'il'ii dP lll'll'(' yaJ IM'I' a


11Jl YH.' dP bronz
pPnt n1 YJl, ovln l I'Jl l'a pac de at11. " <"hi Ut' p l
2 2 <llli. 'a ul inalt (1 _ <'111 .,i ('Jlll'iJ d. l,:- k'
aN" o forma fPricit . i l., plnr l In . uprafat a . i In
inl ri1 r tn un trnt d bmnz. Jn afmt unot f';;ra :l( rt
'arn n- Il putul fi In ft dt eift;ttP Yn ul t lll'torat
u 5 7 int n form dt floHrP dl' pl'ltn. npnetl, ('li
grc11talP UP . J kg arc forma ltJHii lig~u iJwohkit, 1'11
()UpllJ prijinit pt pi~"i ar.,] din fat;1.

l fticntii. r cnt n I . . ChiSHZit:

144

ln va :e aflau 11 mnnPtl d' nur .i 2h lin.,nmi Jin


u ti ind, dupii npr 'Pr a al'llflolngilm. <lin Jll'JIIIltimn
1 ,,l'i IH.ltt o. ~ lntel r
"nhal;1JtlP (47:-> :tn Y.n.)..
(non/linia lill(ra - 1 odolllhrip 1' ~ )

aur,

\
,\ !jl't'Uln fp .,i Cap; <'(HI! IIYPU H<'f'. [ \',b}
D
Car tta di tnnta prolwhilil dinlrt' \JJl ?
l e {'n l'U\"l ll' JH' ,'iiJ) din RC<'\1 )11} <li Ji-Jo:\ Il f '
' inrlul la o li i Lntir, loliHlon z{t l'( ntta :unwi l'f'o 'orcl th
2 1 00 litr :l rlin . E:-1 t'PI mai nH11'1' pr.. . of 1it
,. r c d nli\ }'PHlru vn covor. Ptt> rlC'nlul tl''tJI'fl a fo~t
1l t 7 O O lire prnlru tn <'ovor m dt>rn <liH T1 bl'iz,
vindut la ,,nrva, in J. 7t. Covorul-t I'OI'<l. vind11t liJIUi
par:ti ulm a fo. l p. ul la l:pnhnn, din mitla:P 11 ir
1lt mrtnl. in a.; -zi ul ;;tii .. tnlonez'. u mr<lHI.fl
uiiu ;i nlhn. Iru.
(Romnia libni - l ~ odombri l'l - J
\
CllP l'IJYOar!' d \ T}li'Z :-ar pulPa )Il' o' llJ; 1
t!ift'l'l'JliH Ul'P l l' 'llll1P.1
B - ,,din el' \~' ' Ult> la l ]Hthan ~
J, t. Ln 'iPI'J'a PP!ndn, Jn n rdul n,,t ziliJ, a fr1d,
dP:t:O JH' I'i o p pil:1 }4 nnr in "I'Putol tlP 1!!.14!') k".
Con:idl't'tlt a fi '<'Il llPU doua in Jumt, lupi ~rPutal, ,
p 1 itu n fu L Ylndutu, d cPi dni "ri'utliltnri d" <lll'''
hJ;,ziliPni ('111' c. u :n-nt nOJ~wul . <1 o dt~cnpt't'P, Cn i
Et lJlOlllt'l! FNlral . ,uma incn a lii - 400 O h ll'lri ,
ptliti n "hivahntul m rwdci nai naiP hr.tzili J\c
( llomcinirL liber ii - .. 7 . f' plrmiH'I 11 :?)
Ln il a t''Wnit. ~tul unui kil gram dt aut?

A - in dolari;
- hl mon da nap naiU (rur ul unui tJ, la iis.d
un
pr o:).

1 5

182. Un grup rle pPcialit i nmeri "ni a spdberat


conc pin oonform oi'"r ia f rn il nr vo1hi m11i mult
d ct brbaii. Tn trma un r ond 1je, i au ron t~'tat
c fieca
brbat v rb ,te zilnic cll<>
orii, la d r11ta
medi a vie~ii Ac n. ta repr zPntind doi 1-mi ,i jumrtRte
de vorbir . n Intr rupt. Da a -ar at r'De pe hirt i
toL ce rhe.;t m blrbat in de PrsuJ vi ii, ar rPZ' Jla
un mon log alctuit din o mi d volum a ci e O de
pagini fiec re.
(Romnia liberd - 3 august 19 2)
Cit timp -ar trebui pentru
A- citire n ntrerupt;
B - cte o or pe zi.

citi ac te volume?

1 :t

el mai mare baraj. R cent a f t inaugur t de


Br<lZi!i i i ParAguair lui c l mai mare
baraj din lume, ituat pe fluvid Par na-IIeipu. ConprP dinii

strucia,

d.in im t, ~i el, ridi at in n u ani, de


40 000 d mun it ori, ingin(>ri ~i t hni i ni, e te d a e
ori mni mare de it cen de la
uan i v produce, tn
198 , 12 600 000 kw. Barajul ar 195 metri 1nl\ime
( chivn!Pntul unui edificiu d 62 etaje); au t st e. ravai
60 milionne m 3 ite pmnt i ~iatrii; au fo t turnai
12 milioane m 3 d beton i folo.-ile p te 200 000 tone
d o 1. Ln ul d acumulare d 1 4.00 km 2 conine
29 milioane m 3 d ap.

(Romnia liber - 5 no mbri 19 2)


A - C. re e. t a inci mea apei din 1 eul de acumulare?
B - In ercai s comentai.

184. ln 19 1, C ntrul naional de ultur i art


t>Georges Pompid u ' din Pari a fo ~ vizitatl de peste
8 milioane de p r oane, plastndu-se pe primul loc in

146

Ji a m: ril r nl.~.ii ole n'lllflll i fr1 DC'C'7P. P IOC\Jl al


doil~ . -a Rituat Turn1 1 Eifft>l cu 3,4 milioun vizita
al trei! a L~.;vrul, 11 3 2 mili one.
(Romdnia liber - 10 mai 1982)
ri m1m' ul vizit:>torilor ae7itmtntului culrg s ompidou d pPt dif .rrn.n dintre
umuruJ n stora i ac la al vizitat ril r TurnuJui
Eiffel i Luvrului luai la un lo ?

La tnbilireo premiului s-n avut tn ved ro (ipot tic)


.a '!lumu t sp ctiv su nu ti p asci 5% in num ul
mediu oJ cump:- rut rilor P.
in u ll\-.
timu~i
car ar fi fu t pr miul oferit.

1 6.
t

1lt ghidul lor


-al tr il
Yrf
din l.limal~ya.

147

Jn n~p],,~i timp. o ehip dP p lru indi ni n rcu,iL .


ef tuezf' p ntru ptim dal(l ])fU' uttr r n pe j . a
lanului lfimnhJ. o, un p riplu uluilOI', dl'
O d km
pe . op ri.,n) lumii'', p<' un t rus u plin, 1 anumit(>
inalimi, dt .. rpi, pi i i .,i cni .-dhntici.
( Jlomnia lib u'i - 1. mai 1O 2)
Evaluai 1impul nwdiu in
Cf' te doua p tfMman t'.

ean! :--ur fi pul ut ,. uliza

1 7. Proiect. onf'l u ia l'nui 1o 1 l'u p<nd,tl, IPgind


lilahtiu <1< i ilin ~>i
Wl'~ntl .33: O m Iti la o
iniilim d 1 m ll'i, 'n int I'Unil Jn ltulin < mvjof'ilutc
d ut'ru~ii. 3
le
p J'\ i -1 u JH'onun[al in avoarPa
prx i tului p nlru wp, t poti, <'<U' ,-n thnni ll!rul
dintr ... cp)p mai llHI' rlinluml', t' nliul clinlto II'<~Yf'
d )wi{Jn .,i 1. inlr H.Pg!!O tluiJJiu .,i :'\Jp in t. P~tdul
v i. u. inut,], fitcnre t' lrPmiln(f', pin doi pihmi
enormr, df' 4
ITI nni\IIlf' ., 0 11 Ja\IIlf'. ;i \'!\ prt'lll[(
trt ru1 whiculE>I ,. pr. dnwi tili, P 'illll lolP<hli\ .;i
d uii linii d c~-tlP f<t'aln. in f'fntru. , 'tt llH' I'Cl<l~rh abluri d o l u un !li. nwt ru dt GO mm. ''r q,r sn. im
infrn trurtnnt, mmrM;i it ni!Ji o ltnginw P<'hiwtlrnl
cu ti{ p{l1tu Mi i jumnlalt tlilflJt\a t'('. <'p.tra aminlul
d l.mr.

Ct> gl't'Ululf' in umN,zi

nh lul'ih dP

~~~.-t.ill''t<<'

1 . J rulpt 11r1i rea !iz: l;i in 1, ~ ~ dt IIPnry ~luor ,


Utli uhtil ,.H!' liniJl!r Fi!!lll' . ' . :t ro~( \'Jidttlll l:t (1 !ieitoi clr OJII'l' de lll'li. M.,tnnizala la .
,.. Yol'k C'fllllr
. lUI t'J clro 1,2 rnilioane dohtri. E ., lp c a nwi ltl<trP . umii
plt lih Jl ni ru , llH' t'.t t.'< a 11 t: i aulPt' In ,j,d_(, ~i, I<L-

11

otlaUi, dfra cen mai l'idicalii lnrl'i tal;i p ntu o


uJptUJ"i. \ '(' hiul ll'tl U.e val IU't' p ntru o sculplun}
n. lanlin n1nmod rn apartin a llnri Jucrl'i , lui
dQJori.
u~i, vindul;i in L ... /.la :;uma ti<' T
(Romnia liberei - 2't mai 1!). 2)

Jn
t p1 ntul u' depuir . oliz
\ - Cun
llrny ~~ cHt.
D - Cum o :chimbft n e:l pro rnt ,. nsitlind
purilul n d larului in 1 .2 (cinta vinzt;rii) de 1,5 oi
mai mic[.
1 . Etmilajul l'l'l bnll pulnt-muz u din l...oningrod,
va fi complet ,. noYal. omplrx.ul Ermtuj, formnt i1
v hin) PHial cit Iarn. Etmilnjnl v C'hi. nou, miC' ;i
tlt lobi uri,
T alrul E1milaj, uprinde p<'. It 2
ulptui , )UC'J'fni de artti pli nllt i gl'<tficu ~i pime;l"
anual in ju1 ]P ,5 mi1ioanP ti Yizitatoi. p, Li it

ziant]ui ,.lz\-. tin" inl qul cnmp)PX muzoi:lie vu fi


. upw' un i rn. lmm'iri t. dieuk, ff'u;i a n. p lui XlPri t'
nn I Y d!'rf' i foi . ira
:-.,i c.himbl' nf\i~nr a.

cl;idiril r OJH\Jpial iar reton. trucia ,, Yn r nli7. in


a.,a f ll!wlt n 't'P~lll puJ)Ii ului ;~nu fi np,.il in ptionola
lurriuil t.
(Romnia libm1 - 21 mai 1! ' 2)

un<l' yjzion<'tl'ii
tmUnd 3
iL timp Ull '\ izilul 1' UJ' pulPa i'
do art l'Xpu. "?

"\" p J :1 t, 11t
Loal! obiet'Lt>l~

N' <ui
\'DtiH

.n

nt a lual fiin <"l la F .1 trllatrn d' m uicini


inai" din 1'\ v- Y H'k un nou dPJ>Ilrlam nt Je
ate i.,i p1 pun g-.irta nu a uni "ap a
tin r tii Vf'I\irt~ , i n uno J' mdodo prin .aJ'f' ml'dicina . ii fu ;i moi hinP ft (.:- prnbl mtJ r c J\l'J'PII' Jl" 'ar

149

(Romnia zbDl' - 1
,, r nr fi p1-oc ntul popu] tiei in vh l. ro die de
7~

d ani?

nt

ni

m r l

mbri

1!) 2)
d Il zit

1 2. Rci:::boiul opiului. Trup 1 lui J hun


rele
are
dou zilo n
btlie d
tnt ..int<' dup1i
invin al n~ th iland z nu 1 lo. i uniti d i lant rio
150

i flvioane. BiHillia -a dt>sfurt la 400 dP mile nord


dl' 13Pngkok, llng fronti ra cu BirrnAni . E:te vorba
d~ uni lai! ct no. cutului rf'ge al opiului car , p ntru
a A:ill'ura t rn.n. f ruJ I du. lor a](' din Birman ia pre
pi 1.a DanO'k kt!lui, d fH 1ara ad virnt Op(lrniuni
militArP. Dup1 biHli~> -a pr ciznt ci'i armata thoilananunii noi lupte
dtlzti a confi"'ca 1 kO' ele opiu.
intrucit rHcolla d opiu din f im0~ad "triunghi de aur",
:itHnt tn zonn und<> Re intilnP c fronli r It> Birmrmiei,
L.,n:tlui i Thailund i, e te esLimat anul ac sln la
700 de Lune.
(Romnia liber - 14 {Tl.ai 1 2)

A - Cnr e le di. lnna de Ia Bnngkok ptn Ia


"Iri t nghitl dP aur"?
-Cit I'Pp ezint cantilat a conCise t fa de prod t, r.ia global-I?

193. U raganul. La Hamburg au fo, t c m mor tP,


dE> 'ltiJ d, dou:i dPc nii d la t ribilnl uragtm ,Vin iprnvucat mari di!'t rng ri ru., ului. aJuIWtl ('''. are
rile uriae au cli~;lru diguril i 220 milioane de metri
-nu rev rs at in clleYa secunde astjpra ..
cubi ele ap
oauc au murit,
orot 1 i. Bilnnul a fost grnv - 312 p
im o . e irne din locuinte au f( . t devn tnt . PiP.rd rile
ar fi i,. t fn 1 u mtllt mni mari rlu1a nu -ar fi luat
imc>lli t mn uri p t>pionnle p(>Jt(ru aducpJua a irca
militHri . i 1 000 d clicoptP.re cJr a r .- o lin
1O
l rt>nt 1 130 de o \nl ni lmii de ap .. i au or"nniz. t
punct d ajutor p ntn1 aproop 2 000 d , oam ni.
n acr>Jn~i timp, - u organiz t njutool'e in alim nt .;!
apii f'l'tabil p ntru 6 00 p oono blocate d np l
caro nu puteau fi luttl cu elicopt n.>l
'GRom8.n.ia liberc1 - 2't. nprilitl 19 2)
151

Docil UJll'afna inunclul:'i nr fi f . t df' 1GO km 2, ca


nr fi fu. t, 11 m die, adlucim a op i?

ri
nol\~1
1 C'liv

eu

re

~;u

ld,J

Jllllllel

nnt::im rn Ge>nrgf'
tumrn, 215 diitlt
i'lll ia1 re. lui cu

( Uonuinia li/, rti- 1 ' iuni 19 2)

lh <,;lt Mi a ro.-l mni Jll'l'lifi(' L 'JII' .el V ga


dt H t(il:di l<i rriilo1i Ja un lor?
D - SLHhili i n ea. l onlin(' nun ai in raport d
cea P fin pasi f'Hl l'i ,pmnnl ('li Jllllll<'lP propriu al
hCriil rului.

1 5. ,.llril i. h Lilu~~ry" 11 mtu'l'ill f}P urud implinir tt


jumiitalt d s ol d la <ctu a vn t i . ale nrhin el
pl'C'.'ii, una din C<lc mni mari col <tii din Imn , cupri1zlnd :~.iart . i rPd. t din An lin si num a e nllP \1iri
nun r' J ziarului "Tim ',
Col c\ia i/1c!ud toti
J mni v ehi
de la nrwri\in . n in 1i ,i pn a um.
ziur <' 1 unul franc z, din "0 ai 1 31 publicnt ub
pnl nnjul cnrdinnluJui I irhcli ~n. P l fi c n1-1ullal ,
d ns<m<nPu, prim.ul nunulrdin ziarul, Izv tia", intreAga t l<'C' i(' din ,,Chicu~o Tribun '' (anul npari\i i
in r z natil
184 ) i " 1<'\\' rJ uns Tim<'s" (1 i).
cur rindr (;f)O 000 ,. 1lumc
colcci i ch zinr ,i r vi.l
152

;i ntfluri sc lnlind p o lungim d 2 km. I'IL\'Pl.


r tlc u mi rt,fihn , H' inrhC>in <ar ris ~ .,i g
O tie ziare ~i rc,i. 1!.
1 f'tiil ll
ii!' nnual u
( Romcinia liber - 2 I'Jil mhrit> 1fl~ 2)
'\ - J rpsupunln 1 c;i arhiva cmrint loal ~ 7ttr It
fiJ1itrul (fura intr rup r , pin;l in JH't>Z nl), mf"nionnll'
mp1 rf" lr ngiml.'o r;tfl urilor r . JWI'I in,
m i . u~>. :ii ;c
oc11palc dP ziar 1 "Time ", " w rl 1m Tim ~ ~i
"Chi1'1'"0 Tribun '.
B -CI' disponibil in ruf! uri (lunginw) 1r buit> ~~~
000 dP zitu i;- r vi.l<
uil.lu 11nunl ul'l\i\a JH'Hll"tr t't>l
., .t primP. rn u e.l timp?
1.1 . Homl" ntomi('i'i 1.111. nltr InG nugu~l 1t4 aupra
llir'l him in \ICi!', in lulnl. 1:)1 G n d pcr. on . arnlii
ra.-ului .
un c JJlliiJiicnl puhli{'a( r epnl el ault riti.t il
.\e 11la tifr~. pr izPOZ<t rtp 1'! ul, in Jud!.' i p ' c 1
Ti flO"' pPr. (lflne d(lr('(lol h1 ur ul t,.Jor lfti Juni cnr
nu urmnt xplozi i J nmh i el asupra nr .Lui oro~ din
ni c lui d -nl
udn~. lui Japoni i, n ultim 1 zi!
ci< il n rnzh li moncliuJ. Rnporlul nulol'ilfril r d la
11 iro himu urolt1 r in tol! ~02 401 p 1' un au fo. t.
utin.P dl' rudiutiile nuci Me pl'Odu: d explozi .
1. 2
(llomanialibcrc'i

dil z
u
1fiJ. Ci11 i brilnnici i- u propu
1 bru. E l ' r a d cu a p cur ntenianuJ
Ph idippid a f uL-o in anul~ O i.e.n., al rglnd de la
a avut n voie 1un i
parh1. Ph idippid

153

de d u. zile pentru a pArcurge di. tana d 250 de kilom lri. C i inci britPnici peri . il AJ rge ace o i di.tnnt d Ja Agora p!n in udul P J p ne ului lot In
d u zil .
(Romnia liber - 11 octornbri 19 2)
Cnre ar fi vil z
a al .rglorilor?

medie

necesar 1ncudrrii

in timp

tati lici'i al tnt('l)or Unite a pu Jicat


aceasta un studiu care artlii c tn frttntea
nu\ionolitili!or din componentu,.tirii se iltrf>nzi\ populain de origine germami cme rrpr(':rintti 28.8 In sulii,
cuprinzind 52 milionne de d ceJld('ni. cea to P!de
populoia hl ndc>zi'i, cu 4.3,7 milin nP,
urmot d
crtgl z, u 4.0 miJioan s innii, cu 14..2 milionne, i
a~a m i d pal'! . Ar fi fo t nt r . anl s . e afle ~i o upn~iil d prc><lil ci pe naionalilii, pentru c, ltc
s-ar de c p ri cti i d origi11e scoin11ii u de ,. ,, J
JJozi\ii-clv>ie in dom niuJ financiar, tun i multe lucturi
ar d '" ni m i pticit .
( Romfua liberd - 13 mai 19 2)

198. Biroul d

sptiimtna

l JH c mtul
Care
numai numeric?

15-1

1 rl lle n

ionalit

inrli te

consi rPir a Ol !Pi vor fi nPc ari 66


d pi tr?, 150 mii ton d fi r b t n

mii m tri cubi


160 mii
tri

cubi d h l n.

(Romnia liberd - 23 iulie 1 2)

A- Care este
v hicuJ p n ru

trt

B - Cite v hicuJe
d?
C - Cum ar pute
chideri?
(dimen iuni)
D - Cit camioane ar fi n cesar pentru a transporta
toa pialr tn timp d(> 3 1 ni dP zile, 2 Jnni d zi] au
o Junii d zi! , de la di tane d.ir ct p porionale cu
numruJ de zil ?

19 2)

Care pot fi dimenshmile ace tui in 1 uri~?

155

mt ani mului din aJ mainilor. A ''ind inrr>~i: rul'


bt>nzi u ,.o il p 1~oan lor ar 1 L a~igum onun ,. a
mputPJ'UI a i n azd numai la POin nzilc
na.v i,
ace t r voci.
(Romnia libcrii -

P p 1'!< ntl n<Hirrant


,. ?

26 mai 1 ' :...)

PlimiMt pl'in olo. i a

ac~> tui

:t)ll1 pul

J mai 1! 2)

CP )JIO nt ,. !JJI'Czint11 p puln\in lnl UJ~ll'


ii?
gl b fa d p pul i.

lt~ l~'

156

,.

giunilo

c te ins el , c

d' giJ~;e

c p Terra In milioan d

ex mplorc - p le 500 kg d fi car 1 cuitor - di trug


praguri d lJi, mobil , parch t tn val ar d circa
T miii anc d lari. Jn ne la i timp, termiteJ dig r
ntil el p rf t c lul za din plante, incit le nu e]iminii
d cil gaz , In p cial metan. Dup pr r(:'a c re ttorilor

din n ulder, le int r p nsabile pentru jum~tat din


m lanul p du prin aciune biologic, pal'L a c a mai
nt vinoimportant a metanului din atmo f r el
val d i ~i p ntru o parle din poluar a atmo ferei.
(Romnia liber - 1 noiembrie 1982)
a

f'Yuluez numurul lot a} alt rmit Jor d pc Tcrrn.


Trafic. Ziar l
zvluiril

fcut

, p urm le unui important

ri Lanka i
du io. trafic d c pii d ~urat intr
hand:- p cializat 1n cumpr r n d copii
Eh tia.
diJl 'ri Lnnka, p nlru ei ce v iuu i\-i adopt i11
Elv in. fl1 a a d fi cor copil livrat 5 000 de dolari.
-n tub il it c mam le din ri Lanka, car vinde u
c piii, prim au 13 d Iuti. Pin a um oficiul fcd rol .
elvetian o <'liberat aul rizuii d odoptvr p nlru
2 d (' pii in 19 2 i 129 in 19 1. Aoclwl a . de. fti., arii
dPopotrhil i in El 1i .,i in ri Lanko, p('nlru a f;tuhili n (' mit urli int r p ct 11 l<'gil rPior dou \fll'l.
13 mai 1 2)
(R01J1nia liberi'i
CP .un1ii nu in a at traficanii din a ~a la lmnzn ie!'
20:-l. " nt ca un i iC impiJJgindu-i tillCo. int.
o d 1mnat o iau m r ud In npt. 1 U mii con!:idcr
ni i 1d tlii njun i reiau tont lucruri! d la m eput",
d clar n inhold 1 S!ln r. unul din i mai mari
cllpini~ti ai Jumii. El ''a pl ca din nou. la .firitul !unit

157

oclomhriP, pE>nl ru tt tncerca o nou avenLur": a ensi llNI in timp 'de inrni'i 11 munt lui Cho Oyu, 8 253 m,
cPI dP J ptul
virf al lumii, c lnlime, iLuat in
llimaJPy .
Noua lnCPfC8J! A lui R inhold r f; ner, ca va vea
al turi o chipll dr. opt aJpini ;ti, are pr. :p l iA .,... e
d ru)f>ze, cum n
ciu1l;, n c ndiii tmo fpric deo~> bit
de vilrPgf': vint putP.rnic, d apr'OflpP 200 k /h, I}
fempC'rnt uri oscilind intre mai puin df' minu 50-60,
ln caz de reu .. it, ar fi o m. r pr mi r mondial.
Mcssnl.'r va utiliza t lmicn sa Jlf'rROnnl, echipament
ultrulr.jtr ( acuJ ,i\u nrc 16-17 kg), fur:l masdi, fiir
OX't<rl'n p nlru n lnfru tn a ruJ rar fi t. ~~ , !>fii t Jmic
Jle curP n perfr.c.ionnt-o i-a permi sn njrng1i df' 11 ori
p ,irfu dn p
8 00 metri, lnl aT d dou ri
Jl Everu
(Rom linia lib r - 23 oclombr:ie Hl82)
.ar . r i
n .

t 1l p'

h.i tlr,n ul (in kn ) 1


llll

or 11

cc11 iuni,

lct'Cn obi. nuil?

206. Atlalfcbf'tismul in anul 2 00'. Dir elt1Jirl gf'ltl'rnl


al U 'E CO dl'c J, ra c "n nnul '. )00 11m nitahH ,..a
numt:r pc'lll' DOO miii JW d PnnlfrbP!i d .c<i nu vor
fi Jlll"' in pr c' icii noi nwlt)J,. el 1 ,. dic ,. n ace t ui
flnrr 1 '. , lu7 sint inrcgUrn i 824 milioun de annlf h \i~ Iu\ dP. 750 milionr,P. ci mnu Jn 1070.
(l.w tinia lilt1 - 11 .:eplPmhric 1982)
C

foc tuwlt. Lctismul: cn\tn

~:nu

ch'?

> i. Jfa Iuta "iTi i.ril.ila". In S. . vn hccp. :tnuJ


Jll1\llll U l 11H'i J';l ) t'(t le 'I'OllZitJi J1 H'IP'll'il
utili :.:in 1 hnolo i.\ Sle tllh, c u-e
face . in i?.iLili"
p.n I'U u
- u u inform. t m i m Jt pt blic ! ii ulc
liCI'h(U

15

1fPl, " rmy Tim ", "Nn ry


ermH!Pi amHirnl'.
ir For~e Tim ", citind " urse informat " 1
Tim 1-' i
lf'v c:1 P nlagonJ n aprobnt on proiect ce prev de
con~ l ru<:titt df' c.t r Lt" kh<'ed n 5 O dintre 8 e t noi
rnch 1P, pr<'Yi1ZUI sii fi lan tP din n ion .i cr.re .&ptNoniz ~'Z ~il fie livrate in a roximativ doi an.
ro ne
T hnologia 1enlt h - precizf! zii agf'nia
Pre !S " - ('Sie rol . it pPntrn un bombnrdi interconlinental aflat fn curs de m;truc i la ortl p i
p .ntru un parut d vintoare-bomhnnJier, pe care t;
Lo J hced Il vA r oliza anul a c t
E:~l<', aadnr, p ntru prim datn ct1 t hnologi
ntractuJ pen ru
va fi aplicnti'i In o rachet.
nou armil -nr ridica, potrivit ziarelor, la un mili8r l
d d Jnri. ti n nu pont tri'C 1 d :igur, n oh rvat 1
mai ~tle n 8 ~~ zile cind, Ja r - ork rep1 z ntanii
d z. rmrii.
rii r Jumji d zb L pr bl m

( Rom.dnia

liber

- 9 iuni 1982l

pt mhri 1
Dacii di eul e p cur cu 700 d dolari, cit co
15 minut d a cultare {pe 'i. propriu)?

.l 9

'rbam:c:m. <' 1 ~'onsidt>rii c m;Hi!P ngl111n r:i ri


au ap rul Jn ullinwl' d1<'Pil nn au 1lrrptute.
firm iu npnrl,inP un11i ludiu ul >. . l '. l'<rrp r<(PV<t
[t arP:l "r(tll al iYilizn(i!'i. modPr'll '' dalP.ti';i. Ut' J'; pt,
din . <'lui 1 i. .n. In Egi(Jl '\'i 1au Jo nlilu i n rira
1 00 lo uilOI'i. numar inlt, eul tq oi "" 'inivP .,i
Bab Ion. ' <'on i<l,,ri'l t'<t nouit . rol<' mn i 1iri'itr P"
glob PXtilau 1'<'1 P''\in 12 cent rfl cu JW (p 100 00 fllt'IIt ri. L Rom. in timpul Iri CPZ:U', I11<'11au ttjmJximaliv un miJit n el oumroni. l ' llcrior, iHiiiPial a 'Il
dP\inut-o .nn. tuntino1 olul .,i un 1 ora~P-c.qJii:I!P ni
Chinl'i. ln pl'Pi'f'nl, ~ pl orn.,r uu JW lt' 10 miii HlllP
locuilnd, P:t imindu-H! t'il !11 .l'ir;ilul . l'l'olul11i, in
fruntea li (!' '1' v :ilua enpitula :\[1'\.I:u!ui, u :31 milio liP Jocuiluri.
(Romnia libmi
L O<'lombric lQ :..)
20!).

'll'bOHP

Comp. rn\i nurniirul dt> Joeuitori t'P ,or r\"i:ta tn


capilaln fi'Xt'ului 'll a '('111 nl l: Iti' 12 1'1'1\(1'1' :uprapopulul
in olul 4 i. .n.

liber

160

1' iuli

l!)

2)

l!.valuai c
nibil dup a

lungime tiin t&.fluti va rmin.n dispozar a fondului dr c~u ~i .,i mnnus riHe
<'xi t. nlo la data con iti raUL

n.

211.
ta mortalitilii a atin: in . .A., in ulLimii
ani, c 1 mai uzuL n\'PI ( ' ,5 ), 100
lo 'uit ri n
1 79), in timp ce sp ran\a d Yia ;. a njun. la niv lul
1 mai ridicat tie pln nrum, r ltJY un taport al Cf'ntrului nai nal de sLatitic 1H domrniul
nit oii,
publicat la \Va hin 0 ton. [udiJ do via
te es timat
la 73 7 ani, fiind d.ifereni Ji nlrc hrl> i - 70,6 ani,
tn cazul albilot, '.!: ani in cazul p tsoun lordr c11l ore
- ~i f m i - 7 ,2 ani fnwil ulb0, 72,7 oni fPJJWilo
d eul ar . ~[al diiL , rdiar provone t>l mn.i mar
numr d de ' (3 3 la RULil) pr 1 eul al duilca :itulndu-sc c, JlCPrul (211 la utti) j f li la ut='i. din el ces
o d,\toroaz inuciderilor.
(Romnia liber - 2
el mbri 19 ... )
i~i

din
i dP dati (din 1 000 louihii} sl
probabil ct't au murit el
cns1cnr 5 i cji d11t~li'lii
m 1 diilor cm'Cih ?

212. Efecte secundare. ln H.F. G. s-a con tatal, scti'


"Frankfurt r fltmdt~ h u, c la ( anwnii in vil'~t clo
pe le 60 do ani, f eL 1 ~,; l'undar' al mPdic;1tn ntclor
sint d tr i ori mai put rni d uit )a tizwri, din 'anza
,diminu f'ij cu irea 17 la sut<t, Il cantitaii dP lichid
diJ org ni. m. Ef ctul unor almnnlc i . mnifnre
crot
i ncesl a rmln m i mult timp ln Ol'ajJism,
provocind tulburali d
ne nll,\r i al' m m ri i i,
Jl) mod parad .al, pul rnicft .xcitarl' lup u orbtiu
1 r. La nllc mcdicam nlc p buaii d . fier ,i raliu,
fe>ctul . te tnlirziat d 'OIU'<'C tansportul d clr~
161

singe este mai J nt. Pe de alt parte, p pnnolul i o


u ri mai lJlC t.
serie de antihiotice se d gradnnz d
Concluzia puhliclliei: m dicam nte, dai dar numai
cind e~fe ah olut necesar.
(Romnia liber, 15 s ptembrie 1082)
Cit de put rnice In cf ct .te
totea de lichid din orgnni n1 e
10%?

cu d re ctnd c nt.inumai cu

diminueaz

213. IJiologia rl.ului. Ciiva zeci


au pt't'zenl t :-,Lud ii privir d <'f .c tle urativ:e tl
riului, la un impozit nor ' ni:wt r cent In\' l inct n.
iulilua anun. L ,i puri\ia, In Hl 3, a dou olm
late , nnunlul c re L~ rii u rului".
Dintr c concluzii ffi<'nionrm: dr. Villiarn F y ele la
Univer itatea SLanfors - ri ul c ,le un "joggiitg pe Joc
sau staionnr: muchii nbtlomcnului, piE' lului 1 um rilor
ae contract, iar ten. iun a art rinla re te, dnp cnre
muc \ii e I' ln.Elaz i sint odihni! i, inr ten iun a se de
uivermult"; dr. Jeffrey Golrl. tein de J T mpJ
Rity - "Rhml lungete vian, micorenz ~tr ss11l,
vine{ c urerile de cap, inf c\iil i r d 1 ten iWl a".
2)
(Romnia ltbcr - 6 octombrie
liinil

S se Labile scli nltll imil i ubrnul imile de f ct


TilJiam Fry,
curativ ale Msului, jn viziunea dr.
re pectiv dr. effrcy Goltls in.

214 Record. "Totoco lc:io", oficiul ti prono. ti uri la


mecimile de fotbal din Itulia, a tnregi .rat, r c nt, un
cord d xcepie, partea care a re . nit ctigtoriJ r
.chiul r c r
atingin :.WllU de 11 7r.5 ~-ii 802 lir .

1()2

tltl
pu in

t'tvi

din 27 ft>l ru. ri

19 2, ciml uma -n rid'

pe to 11,57 milianh

lir

li r t1riJor r pr z.iul1

ircu 38 In sut

{lin

ina.;iri, tatului rev nind !?G81a Rullt, iar r Lui I'Oillilt t Iti Jinq ic nafionul fpu ra~iilot p rtiv i
m
p niilo1 u ,.,., diL .portiv.
( l omnia liber - O no rnb1ic H) 2)

sum i-,l r venit. sit lului din ne

te uc

a1i?

. ( Rom<inia libcrd - 18 octombri 19 2)


j ar o p rf rn

nnii

m i

120 O lO l(IJH' JHltcd, 1:1 111ilinrdl' uttlJ' t:u!Ji d lichid('


11 filtrate>.
( llflnuin;a lib!rti - 2. ol'lornlui

Cnrt. t:ll' Yolumul ll.lal est imnl Y ul

p]

1( 2)

tn nl ]Cir

fl hHUII <' tit \ ' 111 (' in ntn H0:~

217. Tunrl.

~puniu

~i ~luroc uu
lmul utr sn fa It
hgftlttr'll inlrt Europa r;;i \fric:1. l'toi ('( ul lll' <' nsla in
1 ut . t ,., itt-a n t t'l'i l mwlt JWI'.dPI in 'fortl\1i d
', nrp
Hl UJINlsta Punl: Palnma elin 'paui: ~i Punln J Il nrc.dill lrll'ltt'. L1111gim :t lrtr 'l'ului Hl' fi tltlr7 km, t.liJltc
('ill'( 2(i . trh apa. L111Tii1il". prof!t',llllirll ;i inc>ap:t lu
WK1, 'III' cluta 2! tiP alli :;i \ 'O I' co la JH~I 1111 milinl'll
df' d1rl;ui.
( 1/m//{iJtia lilwni - :tl ud omiH'l ftl~~)

nizul

ulcHilr( ill' -din

ciP lll'tnd u

1Jlo 1 t st

t'llll'l

{'OJt ltHia.

l'ii un

ntus l IIJHIPI! i11 loJ'Il\rt tiP .

~IH. Sistm1 (/(' ('0/l . llllr{lt'. 1 ligii' Tttomi, iugiJI('I


. ihi1 diu '\f:,dilion. S. { .. \ 11 JHI: In J>llll'l o LPhnt"l <h
t'Crli!;L ui1 <' a l'IICrt' a. < fulllili;dro prin C.Jn t't'0J\Ollli_.< T :10 la :ul;i l('lllll, bani .. i lilltp. 'i {Pil1'lll l'U\1 .<'
lrH7.1'i1Za ftl' folo.ilfU unui , . dnt ptt luh1<'ll din ltmiJ
hid p)'('J\.' OJJH 1. ( I'H 1' <ll\l t' fl!'HZii ('(lllft:(lll'/1 ia CUbC) \1
ttJI .-oclu lll'izonl.d prnlt'll tlu.;111 wa, . lilpi " l'li ali la
('III'< ml aln:u\i (i r' ii .. i un Hlt'lll ltiunghiulur pPnlru
at'OfHri . 20 ~ :10 dP o.tr,l de catir'<' dglde :htl plH nt
pr- hnd \ i . 1!~>,11 llnt l d allcl p nlru
forma
sC'ItPII'l ul LritlinHn;;ionnl al <'U ci. dtqui (11' . P. in t, )Pazii
zid1uiiP inl<rionr! .-i r~t ricwrt. fl'nltle le.
O t~hipti d tin' i mun itoi montrnz[t o aslfol dt
ct~::i 11

cill'' a or .

(Nomrinia lilnralli'l

1~)

pl mbic 1. 2)

fn.loriulul lPmnos ( l sil intt'- nstf('l do OJlsttuc~i


oslat mat rialull mnos p nt.ru
dat fr a ca l t hni tle
con lruirc?

cos l L d lari. Cit ar fi


o locuin:1 echi\alenlu,

(Romnia

liber

- 22 o Jl muri 1 2)

:\ - \p xima i dirnen iunilo ;, zorii.


D - Di utai valoarea de a vr n ullinwi fraze.

nul din
1 mai mari poduri xi t nl in
lum
t r 1 c n truit pe t apel , golfului anatak ,
tn Drazilia. Cu o lungim lotalu d 13 2 km, din cur
nou s aflli p st apa o anului, podul un t dou:irnportanl ora al rii - Rio de Jan ir i iteroi.
nstrucia ar
tnlim ,rariahilli tntr 40 i 72 metri
d asupra niwlului o anului i sL . culat poryial
din m lal parial din b ton armat.
(Romnia liber - 13 augu L 1 82)
tahilii .timpul m diu in 'ar o bar frli mot r
poate trav rsa ap 1 golfului, d plasindu-se d -a lungul
p dului.

221. Economie de energie. o ietal a r gala brianic


p ntru rspltirea e noroi i de n rgie a a rdat anul
Mc ta premiul su - m dalie d aur ~i 1 O O d lire
(

165

mpanin "llamill n St n<lanl '. Pmb le


iniLit l vor av lor la inceputul lmii iuJi .
c) n onsor~iu de firm brilanicP a enPnnt c v
constr11i ln In 1:la Orknc>y, la nord d . oio, c a m i
mar crntra l p]ectric olion din far a Bl'it ani .
Fin1mnrea a .~ Lt i p i t F v. ridi
1 10, milioane
d 1Jnri i va fi asigur t' d ~ mini t rl'l britanic al energi i ~i d North o(
tl nd lf 'd l . tri B rd.
on. tniCh 1 ntr< l<>i va fi incheia tii hl llJ 5, put r
in. Lrl l< 1 rm'nd ~ii .e ridice la 3 mPgawai. Paletele
ac ~t i ,mori d vint' vot ve un diametru d 60 metri; prntru in P' t insi'i, fJ ac e ~i
ntrill!i oliun
v fi nwnl1 L o Pntt Jii mai mic, a ind o am r-gnr
a p l l lor <l 20 d metri i o pul 1 in l lali:i de
250 kw.
(Romnia liber - 23 mai 1 2)

A-Co greutate aro o Lurbinii (punctul a)?

B - Ct> cop cit al a c nlral eoliPntt (punch.J] b)?


C - O !1 ori si mai mi ii enlraJa cu anv r<urn
pal ltln d1 20 n etri fa de ac ea
t lor de 60 m .tri? (p nctul c).

u anv r"ura palc-

l 7.

1uri11 u nod ,\k


TIU] funr.. i JlNl%tt

r lnlll'l Houglu!- .. t li.lllU lll it ". Cautcu npft i protlu <' vapori upralnci'il-

.zii.

flooui11ia lib ri'i - 'l ~cplt>mhrip 1 82)


J

Curt

l' .

lP

UJH':lfan

llnW

rmpului dt hcli -

tt\1 ;

lJ - Cnrt c t pulcrNl c 'r spun:r.[t1r<ll't


h li ' tut ;

I'Jllli

!o.ingur

.2 . .4.. ('cnlrala nudean;


11) J'tH<l r'l'l\

P\NlrIIIII,ii <J..

lll'l.!l/11

llli!'IPIII'U

in

JNd rei. ia moJHiinli1 ct cJp tdrilat 11 fo:l nul lr ut


d fi In sutii, rl'!t\a mpol'lul wui~>i JJIIIulo~(inmlll'
fli'Tll ru En rgi<t J\1 llll'il (. lE,\) p nuul 1!1 1. flJl!'-

dtriJ d ue(>u lt })(llldrr' dr pt ~Inb,t.


Lu l'fir~ilul Il ului trtct t .xi.tau 2i2 rlt ra 1 Hlr
uuC'IcHr ll f'\ ploalnr , ill 23 el \iiri. <'Il o pulf'rl' lot ahi
in<:t:dnl:"t el' 1~,~ J :\1\\. n Yiiloii ~lti, H' pr Y d ca
'tr llii'H iu 1"\"plonlnr nllc 2"' c ntrnll nuci ur in
iJl 1'111'." dl' I'OJ1S(I'UC'\ l.' USI fp( ('11, ill J. 8. , ('()
pu{i11 1 0 1,clin p1 1d rc\ia mondinlli ciP cledrr<"ilul u fi

Jrt'ZfJll

f111'11znlu <r

t'I'Jilntlt'

uudl'lll't.

( llomtinin llbrrii - 4. f"Jill'mhriP H.t..:2)

168

dirijeuzi1 f'X utia l'ro t'<umdui nui'INlr hrnzili:.n, in1 dol:11i


tC',lt> n fi<' ar an .pro\imutiv t 20 00
pcnl ru r nlizur ' !ni.
( llonuinia libercl - 12 '
c) Lu ri'iih In prima <'<'ni rnlii nu 1 nr1i l' ip!Pmlii
vor dPbula la f;fil. il ul ud ualului dtt'<Hiu. n tutulll nt
mini!-lcrul n r i j' ul hgiplului. El n tHiiiugat u M
pr c niz nzft cn, tn jurul unului ~000, Jlldt liO In :ulii
din n c .-urui d li rgi 1:11 l<1rii sii fi n i~trr.d d ('ntralf' hn:wl p f l . itn fodPi ni rnului. Dintrc :uP~(('a
mHi nndll' "or fi ampln;;ll1 JH' <'OH tn dt IIMcl n ((11ii,
Ju J..,.Pa .\ll'ditcrMti'i, fit> nn dint t'l' I')P lll'llllnd a 'libii
iu:talal dt' l ono \1\\'.
(J puiC'l'
(Romnia lilwrti
A - Cart 1ra pulrr < m tlit a unui rl'ndor lltJtIP:11';
eaJ'I' 11 It"! Jm t ltii'\'lmontli.d.J th pftdritit:tlt ll 1. . 1;
le c-ll'l'iult
Citi'( '11 fi in 1!1<'.) P"'ll ll (ia nHncli .du dt
furniznla tii' rPJILJItltf,. mw]Pat<~
D - C111' Ya fi puiPI'I'il in . (, lai:L in \1\\. n l'clt 1 opl
'l'lllralco nmhar< t' p '""'' l'llflsli'II iH Hrazili.r : L.t \'1'
..tlfn(t .c 1 linunza <o:-11'1 :t<'f'~-oltna?
, t iw!i t_l'l'.,' ala in infoma(ia clt In flllltt'llll t' .
C
!' \'l ork 11 :nuL
22;1 . 'l'11rpri:l'. l'11 poli \oi. 1 din
urprizn !olt dt': (lpt>l'P. iJrl-u nw ;irw t'H ntr Yl'!u. l (l'tta
e dt> I'Jl f'] i-a ,i alr;1 Hlf'n(ia), ''n piJtguiJl u~c'zHl
Jini.,l il pc hnn lwln din .'fllllt .;i 1'!11'!' 1ln~pu douii ou:1.
Pinguinul .. i le-. HfHII'<ll u ardoar< inuinlt df' 11 .p
J.lsa tJ'<m. JlOI'Lul Ul' poli\ i:t la .,,.,,dina zoolngi;i.
PuiJJ cluprt a NI, lui in . t\\'-\Mk, irr Bnukly11,
un mrlom hili. l nu . i-a rrl'zt l niti d ol'hiiOI' :r.ind
un mi. 1rrl de npro~imuliv HO lg raJ( , . < plinthn"

.169

ov1nd ag

L hilii
dcm<lll dt
l'C pp tiv .

o 1.

suhmulim'le d
~i tiii m nionRt
:urpriz, pre izwd numrul Jement

.ift. .

o
lor

ultim

bilan

al taifunului

ain import n i ierJerilo


ubili~i
v c t d a t talfun;
B - 'it za v:r1tu1ui Jn metri/. cunul1.

pro-

227. 11/araton piani tic. David cott, un l n r rti t


au trnlian, a g it o modalitate or inalil de a d('cLa
ilnnii neco nri spit }ului il in or. elul u Wngya Wog<Ta,
dne . El )-a p pu s bat recordul
Ja 4 O km ud d
rmln n f ~a
mondial d cintat la pian ~i a 1 u,it
clflpdor alb i nE>gre 50 d zile i 18 ore, tntr cind
vechiul record de 4. zile, 20 ore i 17 secunde. cott
a cintat He 22 d or pe zi lJitr~un ba~ al clubului He
fotbal din Wv ga. ln ultimele zil el n continuat maratonul pioni tic ln ciuda f ptului rJ' u e n vnit sv
upol'le o . lra i dentar i c, tn urma un i trit1g ri
derniniiannuio ntnat r,.-a le uundeget ra uratl
Banii pltit i d pect t i - 50 000 dolari - au fo t
nt ru lrgirea activitaii pitnlului local. Po
donn i
m ursul mull-pr lungiLului concert, colt a ctnta
moi mult d 32 000 ctut c .

( Rom Jia liberd - 3 iulie 1 2)


LL?
- Ctt or a cintuL David
iti dolari au r venit de fieca1 lnl
B C - Dur la medi a cint lot ale?

c?
P

r' '

19 :2)
1

t'll

AJmit m ~~ vPhi ului tnl'l'fl hin loca p~' Jill tunl,a


1 () kil m lJ' vne a b;iJL luJui . aud o :in urii
ii. p,, ui~;tant.a Bu ur :ti - Dl'U. ,, VlC .n b~trba
tulni s-n auzit d~ d u ;.i. Cum OJ;r ciui ru a m rs
auto t>hi ului?

2... 9. 1 ..,,,Jlt in Fnnc<' p,.eK t r;m. mit din lru a Iim


d oJdr~i M'U lit>ni ou fo l-1 inl 'Jnai in pilol
ti
nflidul din
prntru lnJbnrii J' psihic d f rmiJHll 1
i ntin.,i dP tulburi'iri
Liban. t 11fnrm inf rma.it>i
j)Sihicc nu J't>pr Zf'llblt :! 1 uta din lotolul r:Jnitilor,
in compnt'<l f' eu ritzbninl din octomb1ic 1073, cind
propM\in IM f'J'<l tiP 10 la . uh1.
2G oct mbri' 1' c2)
( Uomi"mia lib rii '

Car o fl.t numiiruJ l1 ln] nJ ,.,

nijJ,H?

I'Mjlll ,,w-YOl'k a qtzduil


23 .... . 'u ckmuJl
lH'h!inalii. Tma: ,r tim 11la.i ontitorori to.
P nt ru 1 t pulra plimLt . , ra n dplin . r mitnl c p ,
11Lri.lzilP tu., ului- aud Jurat. org:mizut rii - 1rebui
si o j:whJtit hnp Jlrivo gl llll~>lor, ximpl . nu hlind tii,
urf' o 1 intr JO ~i 3 Of' dolari, x n ,i mai xigur,
nn (}Ost mn intrrtt '!" c sUi nt t'' 1 1 O i (j O O d luri.
(Romnia libac1 - 17 iuni lfl -)
e!lpozi~io

patru m mbri pont<' alo n


stunv lll'
o
O doi ri.
231. ul rilu~ilf' i.lin R.F. rmnniu nu anunt,.ut
a tn put on:tru ia unPi c!ti f ral cu p , rn magac , ta 1~ ,it .z.\
neti u. ,"smrile vor putra ni UI!JP
d 400 kilnrta ' !1i p r. Pcrn'tt \ n r d 1 milim Iri

172

vn ti JNI.Ii711lit r.u ujulond tJllli Jtlllllttt' d< O


fi. 07tt ;ulJ p dNiliO fitC''ti'II
IlHI 11 \i 'Ul'l ~

( liumnia lih rti

iuli

.
2)

l>Pt:t In ulil[ti. ilt!nlf' lu o di"I:JJt\ti dt> ,11 krn illl


!lgute l''in Ji11i ftJ'illu cu pf'r'J\11 JnlWII<'l il't1. ln clt 1 imp
1 111 fi pul"lll' u di.-l:1ll\t~ rP r<cl iYn :'
112:12. 11 idr anu linratii fi<' J\' il. 'un: lui Ttddd,
ur. 111 'iJP iui. ,. 'P l'<zint:i Pnul din re 1 mni
J ,I<ne in dillll('llit>l hidtoanwlioru iiloJ.
mu1i JII'OPl'l"
El ~ nllli itu.tl In fl(oJ'O\im:tl i, 2. kiiPm lti f'ucl dc
llltll'l'lt' 1 arnj IP In .\ :uan. T 1irnn Jllll'!c n (''lll:tlu!ui .

, lltr il JW

. rl~tl:"t l'! 'l'Jll in ftH \iiJlf', < rtpJ' nn ltl 1n \'olurn inwn.
tir- mtuw:'i, liiJI(I di. lo al )'<' 1 ~~o milimuw nwti uhi
tit rltit duru i 1 i"'iP din dunP.

Obil'l'i ind Jli'llcip:d lll'lll:iril pril.l t'f:I)?iii'Ptl u '" tui


li l'fiJlllt l' )III \'l'JII' 11 JJ\111 JutiiJor din ptI'ilillflt
iJu) H' 1'('' tl J', :i .;i f'illf tl!hituJ 1.1pP lljliJif.!t lit
ill 'lll'C'
_:;) tll ili1 :JI lll('( ri cuhi JC' i'. It> H '(' llH'll 11. <lpH ('ilf'l'
t rct'!' priu c,tJIII \'11 ~!'tYi In itignr 11 11nor noi :uluaft(P
Jll1JI'd

l'tll't' illl

JIII'III ill lI'Il 1 itl ll"t't'lf fli'Odlll'lh.

( Honuiui(l lihr1 a
A

Cill' 1J'< lll!'Jl(l t'llll'i

('lf

t'<lfllOtiJlf'

1li iultf' 1!1. 2)


dP :-> tom ~;iH'I

l"lll tu H lrau:pol'la , )~ 0 elin t'IH"l .,i nil'ipul


Ji.Jo att<'
E Pl'lllin 1 dl< 4 lnn:plll'!tii' (H' zi. ciiP t'H J,
III!Hll . ( 1' fi JWt'!' ,\1'1' lll Hll'll '11 lt'IIJI); Jindul , H .-1 ltt-

!lt'C''.Ht'P

d i'I10:1
lf' dP),ilul pP s<wrdit
:nc
prrinacla ci111l n la !;(\ t'I'Ya r;it i'
IHiltl

l ,

llli

al ,i lului iu

173

233. Un tr n cnre parm1rge ruta


orna - .Anc n
r t n voit s facii o halt for t, tn apmpif'r
calitii Fabriano, deonr c roil. pnt in au. Coborind
din locomotiv, mec, nicu) a dese perit o
J()nie
mp etii
mizi e se dE>p)ti!la d1 ~fi hm w) lin iri
f rat , tntr-un ir lung d 3 km i l t d to m. De ac<'
roile se tnvlrteo.u tn gol. .
(Romnia liber - 28 iuliP. 1982)
a

Evaluai numrul

membrilor ac.e t i colonii.

234. Cel mai mare teleferic. La Vfll Tl.or(n. , in Alpii


francezi, a intrat tn e.plon ture t e!Pf ri 1 1 cu
n mn i
ure capacitnt d , trllll port din lmo: fi~>c.r diitr
e le dou cabine, atP cintrr t 10 fon , poRte prind
187 persoa . e la nJt it1 dine de 2 30 m In 3 2 O m
se ajung in numai 3' 40, cu o vit z dt~ 40 km/h.
V chiui re ord tn materi
ta d in t dn dou, t P!Pf i
i rr l vada (Cnliforni ) i ourmr)~(ur
(Val d'Aosta- PiemonL) u 135 pn ngeri intro cabin:i.
(Ronumia liber - 2 argu. L 19 2)

A - CH cntre te o abin ncr realii ln maximum?


B -Caro est lungimea tra
lui?
235. Un pod care va lega, travriTnd Golfl'J, Arabia
de Bahrr in, urm az a li on. f rnit pmi la
acestui SP. ol. Proi clvl a est i punti arri n tn lungime d 25 km, tnaltit d 26,5 m i cu o d . chider
ce va permite Mvigaia oricun i 1ip d navt"l oc anic - a i fo t d fini 1iv.1t. Capncit n1 ea d trHnzit a
podUlui va fi de p ste 30 000 aulov hi t le pe zi.
(Romnia Hber - 2 iulie 1 2)
Saudit
firitul

. Care ar putea a fi
17'4

eapacit tea d tranzit p or?

d li itaii ., oth y's" va scoate la vinla filiAla


din
n va, tn m re numr de bijuterii, ntr CAr ,i diAmantul "De B rl;",
234,65 coate. E timRt intr
i 9 miii ane frnnci elveieni,
dinmantul "De B er.-", descoperit tn 1 88, e te al cinilea din h me cn mrime. Cel mni mori dou diaJnf1nte din h m . , tnt " llinnn-1" (530,20 curate) i
_ " ullinun-:.l'' (312,40 carat ) car
ap rin familiei
r gole luitni ....
(Romnia liber - 3 mai 1982)
zar

lui "Ct llinan-1" in fr nci elvei ni?

Care n fi \'&:tlunr

237.
iflnl n de con, tr .fii ,,Ttnltnt" a rehm. nt
i1lren lt>g: di
iciliei cu eo ntimnlul, printr-un tunel
sul'~ cv. ti c. Compnnia a prer.enl 1 t pnl'!. ment11lui itai ion
proi1 t t 1
con t rt ire, in strimtoor a Me. sina, a nui
a.:emenen 1lllwl eu hmaimeu d p :t i rei km, l.imea
de 1!0 m. i in Jimen d 25 m. hl ar urma s/1 fi.e previizut
c.u l> ' llZ 11 'JJtru circulaia rul ier.

ue

(Romnia

E,

luai

c m1 1'111i

liber

21i

cit nr ro, ta ocP.. t tunel, lund

lucr r a

ai

19 2)

termen de

r zuta 1 nr. 217.

vi, ii in Chinn F; - ridicat de la


36 de a11i in 1 1"<, 1 6. de <ni n 1D 1, inforrneaz
ag nia {.hin
'ouii. Minif:terlll . 'nn, toii Publice a
precizol a rit rata medie d vi a ro, In 1 7 , de 6 de
ani i a or..~tnt n . t r zultat putut fi obinut
grati proare elor medicinei In H..P. Chinez:-.
Potrivit a .nioi, ara er dotal1 l
r cut cu 1<O
O a zmint medicul

. i75

ut;1 moi muJt ti it in l!l/

pifnlr. lnlr" UCP trn


tr< li\ionnh hinrz<>.

ptinlrl' ar
7 '1 slllt rlt..;final

( Romiinia lib rt'i t,,) ilil.i nproximali,:


A - .r tPr .a in 1 N<'<nl

~7

at"u:l 1

n -:p run i ti

B - Admi\hul ca }'Optda\iu H.l .


. !JO miliounr <l lo nitori, 1i rtvin
, - Ct pmcPllt ri'}IN'Zintu nuwiiruJ
tinntr nwli liJmi lr<~di\im It?

d
in i

2}

\"iu \il;
f'l;(P

(.)

un . pilul?
.pilnl Je-

..}1!. tn Jt.l . .I'mEm:1 , fo:t rPn)izut:l o 1 romnlivu


k<trt':1 p rf <ti Jwlfl ur r n.umn u tr: In ;ulii mai
pn i11i'1
Jwrgi d~><Lri ;i. rll' it pr<'clt 't'. OUJ'Nl n. Ea
tii. pl'1ll' tiP tn cumpuiP.r t>niwr~al l'ar lilubil ;lf' ,itt.'Z
oplimft JWntru eli f'riltl lJ',tH<. I.oomotivu Yl intra
in doLar ,, ii ft r{ll n ri<'JW nrt <' n.:l iLuie l'll\1] din
priudpn)l')l' mijl nco ll trJnf:port urbon din B rlin.
Trromni)P i"tii fpral :uJ't'n b rliJH'7 (m lrot>l) Lr: mpnJI:i rirca 7 U 0 dP c(')af<,ri ]P 7, adic ltO )a ulii
dinh't' o'f' ,.,,r. f Jo c~r mijJonCI')t' df' lt:tft.'J f'l in comPP.
( llomc?nia libert1 :rpl mhrif' 1 2)

Citi ll<'l'lilli'Zl 1 Jo:<'l'<' alt l' mijl

Htl'

lr f rvn. por-t in

I'OOli ' J)?

21,. . ii ilo ! rat j(\] JJPZI DU pf,c un r<' 'PllL n 1 : t


reu.,it u un lftn cur ir ulu ('\1 mp mn ,netic, Lr n
numit . i . rJol unl ''. n cur. uJ inrl"rc:il'ilor, It nul a
1J1c put. a "flot 'ZP" p en imp mngn li . up p ,._
curg r an~
m LIi ill :1~ srcl'JH!P, A N'Uil. par nr~ii
. , km !n r:o II<'Ctmd , aLin rind ,-il za orura d ' 2 kilonw1ri. AYind trri am ni In. b l'cl,.tr nul n .fectu, L do
uit ri llllVPln
o lin it. .prrinwnlah lung tl .,upto

r,e

176

kil mrtti. ln d c mbrir> J 7!1 n un1L lo

primul LP:t,

dar fura 1 rsoon Ja bol'd, fiind nlin ''LPza d 17 kilom Lri 1 or . -a anunat .: "1r nul fh tnnt' v fi
pus in xpl utor intr 1 D ;) . i 1 :- utmind 1<-'g
uk ti Tokio (550 km), iu uproximaliv o r.
( Ro)ltnia liber ii - 4 ptrrnbrie J 2)

or nr l rt'bui fi . vitcz:.~ lr nuJui 1 ni t'U cu di tant,a


nka- Toki
fi parcu inlr- or.J.?

10 2)
d

n rr'' !'
b(in 11form a r ui pion
hilihrului
ul gie?

24-. fn . lituLul t hnologi din nlifornia n pu. la


un program de h~in t' a mptonului din Luminuriu
olgli marin:- cu p ri ud d t'rr~te~ foart

pune

171

r 1id E J> rim ntul, -au obin ap imati-v t 50 mc


rnet n din 30 mc nl 0 us nt . tn pr zent, institutul
alg Intr-un bazin cu np . P rivit spe
cuH iv ac
biomn ei, din
!;e ocup da utiiiza
ci li ti! r a
i ual~
m.iJ p~1trat
algcl dintr-o plPntaie de 2
fntr-o r it11e de litoral mlii,tinoa. , .-nr pul a obi"le
zilnic apro. imnliv 30000 rili oe l'P.tr J.
(Romnia libcrti - 27 eplen brie H) 2)
y.

A -

Cal'

!Il

hiYal

Jltu)

in 1 ct. ' . a 200 mile

putr t ?

B-

.1

i hnrili d

Jefrol

~-<1

hin

in 3 ]1.! i d

pe

un h clar d Luminarin?

Cu

118

~t

cor J nd

1r.a

numeri

a a e.

r p c nte?

dup cum n nn pr dinl le lui "Air- hip Jndustri s",


c <'l va da "1 vitura de grnie" p i ctului pu.n~ii ub-

marin

pe

ub Canalul hH.nc i.
(Romnia liberi'i c.Jisppner a c .}

24 .... Taser.

oli~itii

t'

7 iuli

1982)

2 O de pct. onnc ln

di..n WaRhin Ion

VOI'

ratrula d

lri zile apit1lt>i f('(l mi(' umeriran


acttn tnaint p
nouu Arm, d mni'i d t'n ad vr1raL "rzboi al
cu
1 lelOI'". De milrim a l'n~i h'nterne, arma d(')lllmil
"TM r" eRte do at. 11 "ft.l l't-" tie 50 000 d voli ce pot
im 1bili7a in. trnlrneu t n infr< ct r ft'il' a-i provoc
demon!;1rs i pl'hlic a vut Joc a upu1 llillli
r: ni.
sle o ut. d kilogram V(lhnlar- t'n barmPn d
CllrP, primind ,JOVlt ri)e l ge)Ol' ]R. l'U)U 1 a (o t
doborlt, rii.minlnd pAralizat timp d zece ~ec u nu "
Noua rmil, re nu va tnlo ui r(volvcr 1 , va fi xperimPnlnlii In cnpitalti pe o pcriond:t de nR !l'ni. Ac st
tip r c arm va fi utilizat In mni multe Ol'ae, moi ale
la Los Angelcs, fiind deosebit do apreciat de poli!.i:ti.
(Romnia liber - 2 octombrie 1982)

Cn r ar fi raza ficace d.
arm;?

acicne

p nlru ac

ast

24.6. Natalitate. R.F. Gcrmnnia va avea n anul 2050


nP. de locuitori, fa d 57 milioan tn
t r 35 de mili
p z nt, dllci rl tA nata}jt~ii va continua s urm ze
ctnrla Cl rbi'i, afirm rn raport publicat de mini:trul
bov r z pPnlru d zvoltarea r gionalO. Potrivit ac . lui
ra t;li-t, chiar d c rata natalitii va crete in R.F.G.
d

179

in lllrdit ru _;, la . ulti intr 1< 71 .,i 1!1 i, populaia


\t.lgcrnJnna nr Y alin<'ro r1Peitlt6 miliomt n 20 O.
211 .epl rnbri Hl 2)
( lionttiuia lilwr

.ilr

(~It

ut': llolo rnli a

JHtlnlilfcii

n.r. ~- :

2'1;. ,..,,.,,,.,,orr. l'l'1li11(lnsii. Jnlri 11l dr nieitril ciurl :d r d111 llif>titH'I J 1-.lll'i plit \ 'll ]tnnH(l ' , rcdrr!iRI unui
orni,.;tri.tl d1 pnlitit din Cnkuto, f1 ndinnnnll ntr
<lll'ln

ni~<orih in hir~"l J n~tn J

~l'rltl

l11dio i.

u) .lulldui K(J'ttla, n
pliful .,i !-lupOlll' : li npurut
,., 1' rl "t i ,.,,hrP, carP uwqwt 1 ;uit I'C. fn pvniru
1

1ll('l'aJH

. III'i l-11
in oJ,jjj;-,

Il

Jll"ldll. ;1
,qt
i'l.

dt' !W I\ll'rl

l'Jit'\I11HI' H il

l'l

J>I'I' 1PJiH <Je

wt> ,, . 11<' pP. l< rppl ili .. i. in f111 : J. !'o


In fiiii', f lldll'i:>lttrii 1111 ga. it (1 cC ii fi<H'('

JH.I'll JJ,.tlt ('.el'(' I'PI('H l'llll\, 1

I il ll')ll ,[1 fll 'l'di'H

rpp(Ja

111 g-rijn'trwi t, r;dini ",,oJ,,.,jl .

( l1onuini11 librrt'i .t

mi jhH .,, r fi p11l11l


irudtllr\',.:'

a ll r

tolot.

27

hlll~<

111Hl'l P

l!t 2)

prnlt'll a l'.tee

:~~. C ni nIP df' PXpltlliltllc _11 r,,f'lnnl'll'i din Cnlfll'< do


.. i \ ycttloilu ( .l .\.). 1 l'triJJol dt rnari difinrltui dP 1 c
lllllll t'(>Jil'llC'Il\I 1Ji111' 1'11111' Il

:I ('liHJ'Pll\'1, ;111 ~1.l

i" tJllttiit'tl fH Jtl t'll 1 .; i ,.hal!'" nd\'Pr-.uii. E!;tl


\'ol'h.l d" lu . n n 1'' ,j, l'f l'lt i dt JIJJ iltl ,,, CJIII'lr. in'. 'r
prt "' ele ' ' ll\'t''-1 iti ,. dt ltti rnili1 J"dl' doh ri ptnlrn rond 1'1 tt',c 1 JH t'CJidttfp 1(1' l !lUl) dt } 111. Cfll'l' Yll 1 r!'l1l'f11J 'I/I :Jll'td J~, rnili ... rw "" lPJlP dr l' dwn elin at
prl' <'III. la . ]'.til in It i. \'u fi folo . il:i npa elin
7 ru
l'\'"' r lt. :-; t .It' I! 1 Il ~ ~ 1 "rwltt'ltlP din l'OJt[l Col ratlr
Jnl nr' lr-. 11 JIII'Itl t, 1'111 Jll'lt i JH1lnri7Hl <'tu ,-n fi
JII'It" 111 r '1' k dP 1llnl t' ~i dPplusal l'l!h pr f'ltnf'!l
liJlfi. lJt J'PIl ti!P'-1 a dtl'll uiPiilC' IC'gnl dt l!nn . pol'l,
" 'Pitl

180

car1 af~'tau profund Jn e mp titivilat '\ploulul'ile


c rLoni ~ J't'. vor fi muJL r du r. FiPcnJ'f" a psnlii do
pla . ti YU 1 r:m, p rl a patru lom de 5rbun c so vor
km / I'.
dt>plo n u o vitPZi1 do
2)
( R011Hnia lib rii - bo ei mbti
1 t lr<Jn p rt p zi?
A - .itr - psule
c v:u);, njuug la d :tin \io?
D - In citp zil

( flomnia lib rt'i - J it ni 1 2)


- La r~ umil -o rvnluHI rotul unui b mhordi r
vor ridi ca hr>Jlui li! final, onf 1'111
D - La it
t'u ) ul lui onhtbililor .. ngrP~ului?

181

th~Il' rJnci.i

1;0, \ n1H) 1l DCliH) YO Cf ;fi', CUJU, pro d ,


tnlt'P nnii 10 'O.) 2 00 cu 73 ]n ul ne ait va reprc?Pnln do;H' o lnim din ,. zerv .le mondial de g ze
.
<li J.onihilP in ml 2020.
In pt'l'?.Put. 'Om rul inlPI'nnionnl cn " ze r pr zinl
13 ln . t lu din c 11um 1 lot 1 d n '"i1 .,i s prov de
<luhltur lui JHla in 1 DO.
(llomtinin liber - 10 iu .ic 10 2)

rl' P le ini'ilimea mn.imi\ la cat


j tul de a ,. cnlJ?

pontc

urce

dim n. il'ni
2~, ... \ fn. L n pt urat 1 n r rhin alh, d
npn i.hih, ar a f1 eul <'f'l puin 12 victime n rlnduJ
1uri ,1 ilCIJ' v nii 1 litotnlt!l ~Iorrndi cio . utorii p toformnnf'i: doi p o ri profc. inni~t i are au tmpreun .
17~

de ani.

(Romnia liberd ]82

7 octombrie 1982)

i in c: vl.l.':tl 1' pc c ri1 r r u pr p


numere} 5,5 . i 11 - ,
10
fieoar pescar.

d~lermin'

t ion

le cu

ci!i nni w

mni J082)
WH j pJ ~-

Cm
forme?

256. Demografie.

mult d H
4,6 miliard

Populaia

mai
pr z 'nt, atingt d
9 2.

lumii n d \'niL

dubl

din 1940 pln:


1 cuitoci tn iunie

(Romnia ltberd -

30 au u t 1982}
.l U

Pornind d1 !11 ac ~ttsla slulisl i u, ('YaJuni ur


c Jului -iir r.
fl puluPn mondialii la 1 ijlocul

,.a

ft

r.l ki:lnn . -n du. p ntru prima


- ~17. t n i1rnn lin
8D. i atunci de
dnli1 la nHdi1 In Yirsla d1... 1
care lucra,
JI('\'Oir. P1iminl 111 d 1r, d lu r Jh zul
Iu tnfu Iulwmmadi a a ut n voi .
l'll nutomohil.
d< r. rl i fiC'nt Il< .:iinilt nlr In ,. d r a obtin rii ermi ului
Iuhammadi v <:
ciP <'PJHlu<'<'l'f'. Ln H usli\ YlJ tu,
!<ml< fonl'lr hillr, hcreazi1 In Jmp J cnltura bumba<ului. cot la 1col l'll 1illl'lii. El ur 211 copii, n p i l
11; mpc\ i.
2'l pltmb1i 19 '2)
(/f(JII/Iiuw /lbt ui -

Stnhilil,1 (ap1 1. irnali,) Jlllllllli'Ul f'fC'OH'JllrloJ .;i in ]uziuJJilt ;on. lo1 . ubmu)limi.
~~)K htlnil'llt biulo 'in!. fn I'Udrul impozionul11i inle. fii.,lJr lr 'llL l 1\' n a

I~I"JlilIIIlll d4' hi!ll<'lwol giP

Cily. t-pPtiali.:t ii nip 11i au nntm1.al ru au pu la punrt


drojdi d ~
~rna d
lip ~amma u
1111 illl<lfiI1Jn ,.
b~inuf
t'IIJlf'l i. 'c Hjlf'l' ciuzu (t ne t inl rf ron
tra~l r 1 mai fica
p<nt 111 nt iin Mll'<i i11 lunlP
tarncnt illlpolrivn un rului (lnlr 100 ,i 200 d ori
mni pui!'I'Jlil <le it inlltf1ronul lip Alphu s u BPtn).
1
d talii n.upru proc d ului.
11 nu rcohl d<ll
23 pl mbi 1 )
(Romnia librrr1
la . -nu
1>:un foh iu<l inhrftronul l jJ lpha , uu
i% Yind lri, ,. zultnt , ('va obin cu inl reli' 1i p (;umow?

ohim1l
fN 10 ul

2~l.l. Inedit. Fi r 1<' dt ti :lti 'UI' au r ,oJui n.al in


ultimii nni os rir dP indwlrii in spccinl 1 d pr lurarc Hu lnr '1 u1 :i'\ fir folo. i 1( i n eon, t rucia

ruli ril. Pul acum, dC!nivelril


ap3rule tn tmbrcA
minlNI rdallic do.lorate croziunii apei, \arin\iilor de
l m crnlur i ~o licitrilor de tol felul necesitau tnde
purtarea cu ciocanele pncumo.lice a asfaltului ,-echi pe
vor\iuni mari ~i turnarea unui nou strat de material de
ucoperir . Ce~a ce oece~ita for de muncii, timp ~~
material mult - deci cost ridicat.
firm din "ew- York a pus la punct un material pe
l.;azii de polim ri i fibre de sticl <:are poal,e fi turnat
di r ct p _t den iv J ri, indiferent de dimenslun t!e
ac tora. lntre!incrca drumurilor prin noua metod:aj ciaz c a~ igut' anual economii de 6 000 dolari
Jlf' mila (1,

km).
(Romnia liber - 24 septembrie 1982)
Ev. 1uni (conomia p . -ar putea realiza anual pentru
ftut t rad lungii d 3 200 km.
2 O. Pl'otlu \in m ndinlu . p l!ol slc, in continuare,
in d r . Polrhit lu i Ucilor intocmi le de o publienic nm rican 1n prim 1 sa
luni ale anului tn Our.!,
prodtl in mondialil d pelrol a czul cu 8 7 la su~&
fa df' uc ro.,i ll rioad u anului trecut, ajungtnd 1
r-2,6 milionn bal'ili pe zi - c 1 mai r dus nivel tnrcg:3
trut din onul 19T. Produ ia rilor membre OPBC
a fost in mrdi d nwnni 18,56 milioane barili pc zi,
c a moi acr{'nlu lii c1dor fiind tnregi trat in Arntia
udilil - 2 5 ln ulii - ar n cxtra in mcdi 7,1~
miii an hai'ili p zi.
(Romnia liber - 2
1l mbri 1982)
A - .are era product in m mdial d p lrol, po zi,
)O 110\11 19 1?
cita pnrL diu p duc1ift p J( 2 r prczinl.
produ ! in rilo1 membr . PEC?

185

( Romchz;a li'beril i

<lll

ncnsal muaJ

C num va
2025?
J

i ttei patroni?

c ti g .ntul

27 mai 1982)

263. F licitri
zioale. ,Imngin mi~ Tnc",
Tor nl , anada, di pune de
tipUI'i de f li iltci
muzi ale care, tn momentul d schideri p1icu}Hi, in l
o melod' , timp e 3 de c nde. D fr pt l' hcitliril ,
d
rnle ela ic cu div-e .e moti i mesaj
ris<>, nin
tn hirtia impturit un minian amblu 1 el nir., a r lAnlor cea urilor digi le, complet t cu o baletie rninu
cul i un microfon - totul msur:nd 2,3 mp i d i
milimetri grosime.
(Romnia liber - 29 octomh1ie 1082}
CinPva primete concomit nt apt f .liciUid d Rl'e:-;
tip. Cit timp ti trebuie pentru a ]e citi re 1 eli a uHa?

26!l. Faimo ul Ori nt Expr ;, care a fllcut obie~ful


unor mnne de spionaj i erinle d telcvizivne, n fost
T tau at ~i IPpus in ftmciune de tre un nntiepr n
am ri an care a investit in perae 20 d mmoane dt
dolari. Tr nul va asjgura o legtur d lus, de dom ori
pe H.ptmi11ii, p . ruta Londra, Pori , G n va, lilnn .
Veneia. El ponte tran porta 190 de ciil ri c<H'e . .
vor bu ura de c ndiii pecinle, pl'iitind p toat distan . 4 5 de dolari de per oan, la car tr bui achlu~ f
me le in Yagonul restaurant, al cr'Or pre~ s ridica la
apro pc 30 d dolari mn a. inc dor t s cltltoreo.sc
cu .vagonul de dormit mai Uite L incii. 1 r:o dvJ ri.
(Romnia libcrli - 7 mni 1 2)
Cit a oosta o

clvtori

in nce t

265.
1 mai nalt far
230 m - va fi
truit,
largul] calitu ii f;r ceze O ssant,
controlul navigaiei In zon

c nditii?

~omparn. i bii.tniu luminilot' ne stui far


fa1u!ui di.n problema 12 .

2 . P trivit unui sondaj " allup', f ctuat In


1 Firi, cu parti ipar a a 1 050 p r. onn , Brazilia ra
mar a favorit a nmpi natului mondial do fotbal r
s-a inut peste puin timp in pania. 24. la sut din c i
heslionai au on. id rat c Brazilia va cttiga fin la,
fuFi do 1G la sut R.F.G., H la sut Argentina 7la
uV' ponia, 3 la sut Anglia. nu la sut din participanii la sondaj au fost d pr r c victoria final:niunii Sovi Lic ,
' r putea r v ni c ~i i, Italiei,
~tio li finula a fos c1~tigat d
P ru sau hil .
llaliu.
(Romnia liber - 22 mai 19 2)
f.it persoanl' din
pinii?

le

nsu1la , nn au avut a . l

1 mai
olkswag n, po dtnd
2 7. n n u ip d
mic motor Di sol cu inj c~ie dir t din lum , a f st
testat re nt de constructorii unoscut i fjrme v tg rmnno din Wolfsburg, Este v rba d un mini-nul mobil: nr un singur loc, ctntr tc doar 28 kg .,i d zap ximaliv O km JH' t ttl.
volt o vitt>z ma.imii
188

Rczultnt 1 tc.lulul ~!nl im rcsl n nt : mi i-aulc"chiculul a orcurs 884,3 km cu un innur lilru d.


molorinrl. 'n con um mediu npron c incr di!Jil
O,t J'l litri In utn de km. 'iteza cdic n fo~lln~ii foadn
ou ~ t(j : 2" km p oru.
( Romdnia ltber - 2~ o l mLJi U82
n cit l,imp a fo t po cur:u di!-tHIta d
tlti motorin c.te nC'c .arii Jl(' lru o
d(' 3 000 km?
A
U

~ lun?
di~tnntu

2G". filipin 1 nt c 1 mui tnnrt l'"porlulor d nud


de coco. din lume (oproximali 12 milioane t ni.' ('C'
an). O lrcim din c i 49 mi)j n d lo uilori l~i o igua
e.h-tcntn din ac a lii mcmo ttllur1. In ull imul timp
pr u1 pe pitt\ a n on lin !ii al nucilo ti ,. HOl' a tft7.ut
jum~tat .
2:.. mui 1!1 2)
(Houuinia hbtrri

ap ap In

dP

l'O ' 1,;

ill j liJ'

2o9. P nlru n f' pul a n:iorurn 7~l la ;uUi din m<snrul ti hruni' td popuJail'i gluhului iu unul 2 O O- :.
cnd Tr-1ra Ya numiit 1 ll<'i 2./i. militrd dl' IHUIICni in
plu" - p dt ia ngric l mnn lialii, Oill'hidr. vn l'a-.
port. \"h tr(bui sii r u.:rii u 4.0 In ,' ut .. fufn dt> Jl\'('Iui
l\cl uni.
( llumtillla ltbcrt'f

l>df r .'tul

(IP 2~>

la

:ulf1

lin

- 8

<'iundoi'Jt' 1!1 ~)

JH('f:.I;HJ' 1!11111 ""

puiNt fi

a-i " urut?

189

n;l~ ori f
r h lului f.1t l <1

271.

.~tudiu.

Pl Iri

inlel'gen

i~

unui . tulliu r a]i?.P.t d

n C<'r-

c t l r d' It l 'niv t. itat a din 'Jst r, Ri hard Lynn,


u
ir li 1 d inlPI" n ~ 1 tin riJ( r japone~' a
in t!ll imii PHi, ajr ng:nd Ja 111 fu de 1 O it cw.t
nHti 111 l iJwdlor an11 ric i. Pol ri,it studiu] i Ul'. Lynn,
CUihl .pnrului dt> int Jigrn.;'i a fut urm.toora: jn~:.oezii nii:cuti intre W3G ~i 1c 4G au o m clie ci intelig n rlr> f 1. r . d 1 1 ci au c i ni: cl'i intre 1946ic Z,, ,i ll:J, r. i din grneroin 1 60-1981.

(.'Romnia libcrc'i - 22 m i 19 2)
l..tocmiti gr,1fiuul !!porul i d int lig np a) tin ril r

ja JJCn 'Z.
272. L r c nt in lLi rtul campion t int rnaionol de
te:.i.. d cimp al Fron i d la Rolrnd~ anro , care n
dt:ral 15 zile, au fost mobilizate 1 500 persoane, mtre

190.

lllmc'f- 1 l iunil' Hl )
t

olosintl lulel pl'flb) mei,. t


(gal
D- m a foL

],jJi i

tlouii rup,ur-

fo. 1ul

~91

2,7 miliard doi. ri p ni ru a obin<> dreptul do a fora


tn 11 n:l zon. E dl' pt uma t enorm; dar dac
i tn ,. nsid rm al ului z mintcle pr upu
tit~ 2.:
miliardP barili de 1 trol ar putea adu
75
piJllt la
miliard doi ri . p ale tn 1 g d c of rla
i,l ot ins lln as<'tn n a nivel.
(Romnia lib r - 26 o t mbri 19 2
- Ci i o.ri mii~oar un 1 l?
B - Cii doltui s-au f rit p mPirul patrat (d ap)?
: - Cnr<> ar pnt a s fi r
llo tn barili p lrol la
T( l ''Oll?
D - .i 1 :-ar put a it iga p un lot,
n iderind
lfl'rla ea Hl'l'f'}'t tii?

27G. n ~nrtJP nnnconda ln lm1gim d 4. m ., i inl


tind 2~,0 ltg n . vndat' diut r-o menaj rie a unui irc
instalnt la P ngogno, tn apropi r d Milono. CPrceliuiJ ftd 1wt tn zon 1 ntru n gsi rcptila nu au
tlat nici nn r wllnt. Prin in1 rm<'diul radioului i megafoanelor, pu]ntlai a f st av r1.iznl. cu arp 1 ar
putea t;a "~' fi ICfngiat tn m diul ac,atic, tn num roa
s 1 l'anu]P ul r giunii L mbardia, con tituind un
Jwrir 1 r ul p .ntru piii are, fn timpul v rii, se duc
lt stCthlat. \nuc nda cor se lm'nct o dat p Jun,
UlincaSl' en l zill} tnoi'lle dl' a fi fugit din menajcrie.
( Romunia libcrll - 7 iuli 1 2)
Cit dntur<'.,t 1 dm d nn conda?
l .rm 1l ~ pont o orda unei ecbipl' p nlru
tl<,; p di''U , fugarului"?
A

n - :(\

276. Din friza Pnrtenonului s-nu mai g it a m tri,


/5 din p rim trul ac tuia.
(TiLus Pop s u}

el'hiYal nlul

192

1'

- C;:.r cslL pPrimetJuf Jl;tii Jlnnului?


nea Jungirncn fri:~. .. j a !1). l .J,, J
<
lui a?

2n.

P()Jjia

din

'o nto

111

e;m ar

ul1.1 Jn almlu: lingouri

lrtn f rmatl' in nl'labil bu ai


de) 3UI' t\U f
v;1it~'r, g lul'il In pr iosul m lut ; O dolari canadi
<'n llmg:l n ( dolari, lt50
111 dn) fiind umplut

d
ni
r).
1~ t'J'~ hl"ria a fost. dl'scopP.r i l;1 el un giu a iu din
cumpli.rn un lingou penlru n ~ecuta
T nto, nr
bij ulrii. nprPt'iazJ ca IJ,mr.' <'nn dianu nr fi (o t
oh
ictima ;r tui gtn ole !' rr,lehPJ'P ;i p<'rUI'ril
t- :w ,.ifa la milin:tJH' tiP dolt~ri ...
(Ilomlinia b'btrrl - 7 iuli tn 2)

( Jlomnta hbt rt'i -

Il 1\lJi,, 1! 2}

19

o lun de p ticiJ co.l a dolari, ,;i


can a fo:t. tn lum . ranclamenl ul tlJ;!'irnl

}); (1

YU Jucz
nun!.

U arP <Il' fi. n


doi oni d 'llfttlir
ht'u i onwn irPn:
din fuiu<1 d p,ll
!il
mjJiurd .
V

(Tilu up

J.'p. It d\i

191

111i

'"~'11)

Tmru va numiia O milianl<' 1o uiluri~

iun

a tn zid
l un trap z u H
li t = 3 - 4 lL

= 10-12

2- 4 li,

lungim a zidului?

ar 1 ut a
c

ntribuia

ib?

1mui . ingur nrn pn limp

2 2.

(Jd m)

b eul dn ii n rgia 'l .


m miligram d tmmiu?

2 . Pentru copii.
1 mui hmg ,,. hin. r chinul
"p lcti ii", nrP 15 m lri ial' ,. 1 mai mic, t'Pt'binu1 ,Luiftt ", ar
(hl.m)
D ctP rni e:lt nw i hug primul

fa~(l

tiP al do il a?

r. Jl J 71.. tlr :1.~ miliard


d 7 O }rll'uilol'i p orii,
(J el n )

n il timp . Ya dubJu

2 5. Ii hii
d 1 miliard d'
,l bulni.

populaia?

r in orpul olllPJIP int.


,i l lt loolu populn~in
ld

ti -'<' pr cizoze numirnl

r slOJ'H.
195

2~0. l 1cntru copii.


'r n~ ' 1 stoast umbl i t-.e
hrt\ne~t JJumai u put rn pnrlr dintr-un an. .ln rostu
timpului doarm ..
(Id m)

Cit Juni donrm , p un, broa~ a 1 sloa ii?


287. In fiecar rund . ard pe onrr 7 O milionm
tone hidrogen.
fel m
Cit hidrogen s ard

in 24 de ort?

288. VesliLul "zgtric-nori" Empir


'tnt Buildiu '
{construit tn 1931) are 102 etaj i o i.olime d 440
{cu ant<>na de televiziune).
(I defTl)

Car p at fi

tniUimca

nnten

i~

289. Turnul Babel (Casa .c. rului ~i n pmtntului)


era un zignrnt cu baza un pli.trat., avind lnf)urtt d 180 m.
lnlim A. tmnului ra de 91 01.
'
(hJ ITI

(V zi prob!E>ma 43). Comparai vulumnJ


turn cu a ela o.l piromidei I~cops.

acesttu

290. La 9 ianuarie 1967, tn Anglia au tost t rminat


proiectele pentru construirea unui superpetrolier d
r:oo 000 tont>, aYnd 390 m lungime i puttnfil atinge
vieza de 18 noduri p or;'l.

*
Cal'( pot fi dim nsiunil unei
VOI'l:\al in a ccs t "as ?
.
. lJ - Co vitez (tn km) poatt> atinge?
A

~.>cc~iuni

trnns.-

2 1. il z 1 (de p rf rman~i) rt>ulizut


pinii i
..nuJ 1 70 au fost urm toar l:
A - Pe u~cat: 331 km, ou o loJ~omoliv pe dislan.
N w- ork - \ ashinglon; ~61 J.m cu un .n.utomobil
ti ,. mlrucie special
B - Pe ap: 70 noduri pe ori:i (bu1' i r.u Ul ltJr')
- In aer: 7 :)00 km ; 1 P" n :lvion ~ . p1wim ntal:
2 km th p n\in no sp iolo :;ii ... ILO krn jh JW n-

-i Tu Ltltl

'ln rosmo. : 10 O)0 .kmJil


('l'it1;~ Pop :, u)
lstlocmii un gr" fi c lllJ>araliv al : 1' stH
( _. cepllnd vil4":t.a ' cosmic~t).

2!)..... Da

itoz

un m ar foc , un pu lntr-o nona 'Ctmdu

(10- 9 ), d cit ori or plltf'n


tn r-o :, rund?

~<t

iJlronjurf' Piimlntul
ld m)

293. Turnul IPI .viziunii elin

~1

M'

vu ue o inalirm

d !-60 m.
ldern )

. La . dep rt r un turn tr bui~ stt t ,


u t vod a iduJ sub un unghi dr. lt5?
294. lu

lnlimc,

.lL\. a fos proieetat

~ri'Ji

11 nlru

ldit ~ dt>

~t.ajr>, e urm za
fi . o t t;~
ldir a Re va intind p mai bine do 17 h11,

avnd r.2

hi ago.
oro 70% :,uprafau utila. In birouri! c vor fi
am n jal in a t"as cludir i~i vor pute d Wui\J
mun a 13 000 df' oamf"ni, . dl' f'rvii d 56 a~c n~OOT'I',
ir ultnrl nu o it z d apro imutiv 180 ro/minut.
( Romdnia li.lwl'ii - fl'brnl\riP Q84)
h

din

-9.7

C ro sl

tn mp uprafa

or , timai
de munc.

utilii

salariatii Il lll' zint la a eA~i


tn cJL timp r fi tran p rtfli 1 J eul

Presupunind

c toi

295. Gtt 1 . i pibi il


minu (10 2 +1 )C urii
pln la minu. (3~-1tC,
Ja minu (7 2 - 4tC.
pr z n tn i 1 o a

**
!" l

t m Jl rn l u l'i .

296. el mai lung mar n 111tini. RPrnrdul a fn t


stabilit tn anul 1900 de ctre nu. tria ul .Tolutnll Hur'ilJl, di ton\
in c t m
a pa
lin r,
Pari in tim d 55 de zil mt> inu it 1 ori' 111 1i.
(<

u c

vit

zu

e deplasa

**

r c rdmunul?

297. P ntru copii. Ap du t 1 roman si : dPII'


militare c n Lituie minuni al lumii anii . in' Roma
lungim L0lul ii d
lr p 23 dir cii. cu

*
Car

r lungim n m di

unei , el ?

urm to

**
19

Exlt'np 1 i c
vil z d O km.

inlimpl

oprintl hru c tlinlr-o

2 . La culr murul din 1 noi mb ri 1940 -au


tnr gi lrnL 27 mor~i ~i M>O J'<~Jlii. Lll culr murul
din 4 marli 1977 au fn. l .'3 50 morti .. i p .L 1t 00

run i. i.
(Tilu~

De ile ol'i dif(>r


1 r d c tla~i?

nu

lnr Jiiniii inl1

lo1w cu)

tliftr

na

m, iar

m.
(ldem)
.

lima1

gr lllal a . u.

'Il. J ItOUI.Il lE

nn

U.t{lRE TI

IT 1!

'

301. Sit ti s rie numuru] 100 folo.-ind patru grupa


de cilr , in caro cifrele de lo 1 la 9 intr o singur dat.
302. Ctt fac nu i cu nltu i cu trei legat de patru?
303. Esl

numrul ,,1" tatl

sau {ratei

lui "2"?
(Lucian Blaga)
304. Pentru copii. oi tn car, doi sub car, doi 1
roata carului; doi la oi, doi la boi, doi cu Danciu sufl n
foi; iar Maria, cu Sftia, cu Matei. cu Doroflf:' ed
la foc c-s mititei...
Ci copii sint? (Calcul mintal rapid).
305. Duc se aaz cttc o cioar pe 'l'll par, rmlne o
. COl\r f r par; dac SC aazli ctte dnll COr :pe UJI
.pnr, riiminc un par fr cionr. Ctte ci( ri i c1 ptm
erau? (Rezol varc grafic).
306. JntrO ograd, 31 Mpete i 70 f icioal'(\,
Cfle cu dou, cite cu patru?
307. Vrabia &e poate ridica in zbor pi11h la !nlirne
, de 5 000 m, ,-ulturul atinge o !nlime cu 2 000 m mai
mic d ctt vrabia, iar cioara cu 200 m mai puin dectL
vulturul.
De cite ori p~al zbura mni su::~ vrnbia deci cioar ?

.!.

. . 200

:lOt\. t 'n dinozaur lung de :r m tr1 0JJS\Im ~ntr-un


nsnmi,
im , t, 3 t ne de frunz(' i i rburi. C antilat
tn

nnltti

timp, un dinozaur Jung el

n nrutritn l npiirti un ;f niu c.i .u)ur u o


'-10~.
cliidi1 . ar lungi
raztt t>gnl cu du lui lnlimii lui.
meo de 140 m; cit pnr triisn t d ctt 5 ro ll'f'hui
~;li ibn ~i In c distonli. unele de allel ?

Con. idcrum, in b.azn 5 numcr le 143 i :.J.~.


f ct u ze, in ac ai bazii.: A - adunarea; D a; c - inmultir n; D - imprir a lor. S
se ,. rifice apoi zullatele obinute f ctuind a leni
operr. ii in baza 10.
~110.
S e
l'Cder

31 . Dintr o baz ln alta:


S d to = 15 032 i B<l
A 4 i B 10
~12. S

carton de

-=- 12 345.

t st>

eal uk1o

tabl de ah cu pJcue
form dreptunghiulnr, de mrimea a

se acopere o

din
LNi

csu\e.

Care este numlirul minim de plricue nt'cesal'(>? CAm


este C{!a mai convenabil dispunere a Jor?
313 ... a v dat imediat dupit np lul de dimineaa.
Peste o jumtate de oril fuga lui n fost descoperit;
pe urmele sale au pornit imediat doi gardieni i un
ciine. X, Unjenit de lanurile pe care le purta la miini,
se dClpl sa cu o viteza de numai dou treimi din acce t
a gardit-nilor, iar ciinele alerga de douii. ori mai iu e
- dect gardiC'nii.
CiinC'le ra nstfel dresat, lnclt - urm~rindu-1 po
v dat - ls rta p~rmanent gardienilor dri1mul,

20l

1\C .,tia, J in,


1'1'
dnd I-au ajun .
Da i1 vit z cin lui ra d 12 krn p or5, lu c tfepiit
tar d locul det n~i i a t rin: vadntul? ~ i tan a strbtut ciinPI ?
(V 1 n m

tnfr-UJl CODliJ1Ull UU-f . viJlc) ill

wn.)

315. A - Exi ta o t'giune plrnt cu aria 1(17?


! r i b zu s f
ar una cu aria 4. V F,
Dnumr ra~ionnl ?

31 . Probl ma p

arilor

"' de ptscari
Un grup esel
Popo i p. fdrm de mare,
Trebuind s pesc.uia c
Zilnic 60 de chintale.
llarnici ccm uau din fir
c al zilei p{,zn (ln bala1 )
ru ''reo 5 chintale. in fine ...
i termin pescuitul
u trei zile (in a~an )
icc-n plu.
i au. prins Sase ori doua.:Jeci cllintn.le Per total...
are-i planul nu l-am pu ...
Socotete, dumneatale, viitor ... pescar/
Depde

(Titus P
202

eseu)

O a

t:r --~7\

1
1
1

bj

. c \\
s~/
'

a .

Fig. 27

(Etiwin !oi e

BA este

Floyd Downs)

1 . Intr-o zi, <u Jril jul , ubtoririi zilei de natere


unui din m mbrii unm mic col ctiv de munc,
do 175 de lei.
i . - fcut ace tuia un cadou tn -r-alo
Cu lm an in urm, cind col ctivul numra cu doi oa
cadou de aceeai valoar ,
ment mai puin, ~ntru
c.ontribui e fieca cu cite 10 lei mai mult.
Dm cii membri era format micul colectiv ?
( alentin R"dulescu)

10 . nt rpret
,,limite"
lim bp
bp

ZP

urro ' to

-t

Iim c -

00

lai

priviloa

~--

"' * *
203.

320. Intr-nu momrut df' d ~tindol'f', Alb c-l Eiu t.Jin


u f . t intr bat ... ce virst ar soi sa. Dr pt. rspuns,

d not<>az rapid, p.o o htr in, urmi.ito r!'lo:


meu
io
:
1927
iulie
J"a 1
s 11

t!:tt't'

ns ut

s-a mritat. la l. urnio

a ns ut.

a o.vul
1188
1894 ar ti avut .
,.

1899 vn n

25 de ani, pttiniU13 tr rula


27 dn ni luna lr <'util
20 onul recut

1~111llina dAl l

nphnHntart ~;-i v~>i

gu. i

u~r t~ispuJ

lllll.

al{'Jitin

H dule~;c u)

321. . dau 8 bil din m tol nobil, cu ac eai mrim


i culoare. lns una din 1 e. t fals (dif r gr utatPa).
~um putem slnbili numai prin J ul'i. dntriri, pe o
alani1, .~m> rr;te fols?

* .

322. Problerna

1'

lor doi patinatori

Pe o pi1Ut'i circulard cu lungimea de .1 a,


in sens in"ers el i en.
La un timp de trei minute se repet iTltilrurt>a ,
C-un minut mai iute fuge ... "''
Doar il min fericirea/
se afle di pe or
decametri parcurg ei,
Dac o rgal ru unu
Patineaz

ki/omf'lri, on rum

i'l't'l ...

(Tit u!:l Po po. m)

2Q4

... 2:-:. Su br nfll fmciu g n rutoun u frati i periodice


' s calculE-ze np i 0,(9) -1 0,(1).
( . uoJJingcr

0,(~1 .

':(:.!'!. 11 ~oft1 dl tu~i introdu uu tarif original.


Ctt timp ma~inn m rg tn Jini dr apt l nu cer nic1
o plat; se plle c numai iraj 1 i anum 11 u gradul .
De c emplu, dac in timpul unei u c a fn ut un singur
ira~ de 90, co tu1 Ctlrs i st de O lei, indiferent df'
Jungtmea ei. Binein lo , ma,ina ar u~ nporat caro
face tnregistriirile necesare... e presupune cii toate
virujclo 1.1 fac in acelai sens.
Iau ta iul intr-un punct A ~i-i r oferului su fac
o cur In form de triunghi, ABC, adic s m duc
1n. pttnctul B, d acolo pinii tn punctul . ~i d acolo
tnnp i in A.
C.'l tr bui(' sa pliiles pentru a ast .u u?

(Pr lucrar

dup

'

A. IIolliJ\gcs)
1

32r:. Pilotul unui avion cu reacie i-n p gram11t su


arcurg un drum de 1 000 km cu o vitez medi d
000 km/h. Pe po.rcursul primilor 800 km, viteza n 'fost
.
de 800 km/h.
C 1 ce itoz trebuie parcurs dihtona rmos ?
(Edwin Moise i Floyd Downs)

es t iat tn dou
din tndoir a primei
maro dcclt o. ptro.
dou
' <
Care es e lungimea prii . mai mari?
(ldem

326. O bucat de srm de 5 m


pri, as fel incit ptratul obinut
pri s aibll aria de patru ori mni
tutui obinut din indoirea prii o.

-. i i gr .., la in urm:!t . r n rl mon 1r:ti""


lui ~ A se i u pundcl B .;i C, a. tfl .
AB =AC. D c te un pun L in inl riond lui 1:::: ,\.
A
n icl rum s midr apta ear im pal'!<' JlP
:in dou pri congruente i l rl' , prin J .. i1 ,on:iderm d asemenea DC si DB. Din Pfinit ia 1 i 'l!l nr i
~DA = ~ DAB; ' = A din rPfJ,.'xi' it ati'. Dd
= DL
.6AD ==- .6ADB conform L.lJ.L .. i el ci
hidi tant ti" B i ,.
ndar D c. t
It! ru)
327.

P laludl

{llhlll}

320. O AB D
1Ja ele loturilor
,ul

ll.I..I.I :inL mijPn uou pr1lrul. .ni-

rapor ul:
(Jdollt

330. Orn olul diJl plfi o fn!-'1 l'on:ull;l 1) tl:1la i 1IP


uu tUh r urmrit. El a ntr b1L-o pc Pil ia lo. ip :mi
p alP nt pta tlo a . " prrd, vino val
de ndnmnar
fiind d tllh ri i ful'l. Z i\ i-a r:pun: urm:-t, a l':
,, u mi-oi pus dn ii furat-ni n u tHi un bou.
urtul unui 1 u t>ap:ila-wr
1 :ulo.r p nLru tilliri }Jlu
door d u treimi din it v i cpta p ntru furlul llllllt
b u. adnr, pentru tilhyri plu. furtul UJlui 1 u ,,.j fi
iJwbi 13 ani, i r prntru ilhtlri p1n fmtul unui l ou

i 15 ani i jumt< lr, fiind ii n nmlncioull


cazurile ped apsa pentru tilh<~ ri rii min a ca.,i".
Cu cit. se ped psea t lhria?
(Val nlin R dulescu)
331. A \101 vreo 50 d ani, lud ntul in mal maunndnram (lndi ) a onc put o nou
.P.
tic
,, it;/' , pri,ind t hnicn ,, iurU:irii" numerelor prim :
c pttn-

10

16

19

7
10
1
1

12
17
22
27

17
24
31

22
31
40
49

27
3
4.9

32
45
58
71

***

A - Compl lai , il " .chi\crlu, in onlinuar , u


d u .rinduri d numer ;
- Verifica\ i l'l'gula. enunat p ntru = 3 i = 7.

332.

201

333. Fig11ru 28 r 'Pl)zint patru trtl.lllghiun dr p


un,ghi ~", patru clt" ptunghiuri i un "gol' 1\t" t de
latur:1 '1.

..

11 dtu1a~i
l'lilor l'O) r t''giuni.
'sii sum
A
4\ria golului 1).
B - ul uJai baza DB i fnal~im a din A pl} DE.
~al ulai jum to.t din produsul a st r douu num r'.
Putei e. plico. do c rezul otPlo d la (A) ~i D)
tnt. n 'P.Ieai, in p ficla PxistPn\r>i g lulni?

d m)
:n~.

Problema oltoolului wrttt


Era un t'tlS 'l' 50 litri df' ulcool
Tltria-n jur de opt;;Pci grade,
Pstrat aa - de protocol A-l ronsuma .<;-a

208

z,:~ !'<1

n11 SP. 'rtdt...

.. . .

D ut'WI/)ri ca.stodclc {a L~pttil


; Ispita amgete ca o harp;
El scoase, sistematic, clte un litm dt hdtirl
\i-n loc, d fiecare datd, adug doar apti ...
Sd f'acem, dar, un mic popas,
Spre a rspunde fr de zhaP:
f'lti litri-alcool rurat au mai rma~
Dup-a rustodellzi upra ?
(Tilus Potn'scu)
335. Intr-un <' r . o t'Oatdu J, 12 rm .sti' paralel
u o L ngl'nt i Imparte in doui'i pilri r ngrnrnll' raza
la pun ul d t ongnnu.
Ctt rR1t> ro?o?
( uwin l\loi. i jt'fo d 01JWll )
33 . lnlr-un l't't-e, da .=- dionwtrul B rRtr p'rp nin E, d,.m nl't.rni cii oz rda
iular p

-4

E BE.

-:n

(ldem)

:131. 'tntl tl umunii u nWJlJl~ttU liU t'OLI p~"al! u ara;


intijnal.
ti, ar fusPs
unu l din rom:mdan ii d
de minrna ata :ului u ' nsultat rarolul diu D ltl
O!iuprn orPi Ind s v el zWnui alacul; Pil in i-n rs-
pun : "Ala ul va in pe atun i dnd, dP la ora 12 i
rii in. intl'a ot n ulni. clepsidra
n la o jumllt.al d
-va arta ra a fi tre ut un timp dublu d dt acf'ln car
part m mPntul tn<'Cp rii ntncnlui d Ol'n 24!"
,a .P nr;l n prt)or-orit Pitin t'u va 1ne pP atacul?
al nlin H.udulPS n)
:}:3 . a u d I',a s o usnrum laimca unui rln put m
da O'tf l: Lum ,,pozlin de dr p~i' i (h.'tl'm cn
pt
nhinl un hiP,~t. dr p molnl )pn!>: llJ\ bolovnn, radll209'

(D. A. Kor em. k"

mt. c J, .
= K ,,

p ./ 2.

:HI . , a . <' dnmnm:tr~ z, ,.ii p ntru mir. pun,,t M


ft Ull Pr<' <'l 'Ull1.Tri: llllUi trillll!.d\i f'o !JiJal1 r:i)
A "m ul dintr ! tr<i. "ffif'nlP} \, .\IB . f(. .. ~t ..
1 cu uma Cl'lurlallP dowi.
( K ...am)
. iut ~iur
lnl
341. In inlt>riorul l!Jllll p."ilrat de
tuatt~ dt va cercuri. J<Uma Jungirnilor 101' :lt> ,..,alii eu
10 e d mon:trezr <'it . ' poate a. i o dt<npt:1 f'Hr
tPrs t ze I'PI pu in pal ru dinl rr. aPt>. lP cPr'UI i.
a
(Di n proiJJ,.nh 1 !atP !H .,l'naJu speatr ~~~ mal mal j,ii tiP 1 P linr"i T'niYet"ital a din , Iu,-,o : )
d,

:v.2.

lllr-un un~hi sint iHH'r'd' t!ouf1

t ' PI'I'tl li;

Pl"

T 1Tz(T 1 .;i Tz :-:iJlt.


lcc1zri lutun!P rnghi.
1Jem Jl. lr ZC' 1 ;1 .\ 1T 1 =

t; Jl"t nt'u <onwn;1 lll rioaru


V'''wlf'!t de l<'n~ nt ) rnrP inl rsP

11

1 I

ll fHIJW(C)p .\ 1 ~j

A~T!' (:nu

.\:!.

~Il ,

tl'hi' Hltnl A1T 2 = ;\:!T,).

( K~ant)
a o mdi u (.iH p nt ru l mnt

:v.: lnlo. il. i fi'~'lll'l.l 3


slr.n a urmillOIH'ti t ~tr~mt: :\I lionPlr. unui lritut~J ,
H' int \ l'dl azu htl 1'-\!11 }ll'lll'l n urui tii llln:l In nritt
"Virf P . 1.- d lUI himi rlin hngim n nwtli:w .. i din n,f')
vi rr.

- -----

----- ----

- --------- B

344. O foaie d htrtit d' formu piHruta be tuio d\tpl'l


o dreaplii tn douli buclii. no. dint . bucliil obinu c
se tai din nou i s proccd az an de mai mult ori
Care est numrul minim d ti turi onr trebu1
efectuate p ntru ca printr bucile obtinut s& fie o
sut dr poligon ne cu douuzeci 'de laturi?
(1. B rtcin)'

31r.. Fi ur laturii n unui triunghi chilat rnl e le


in n piir\i <"gal . Prin punctele d diviziun
sint dus<: dr pte par 1 le. Ca rezultat triunghiul s
tmpart tn nz triunghiuri mici. 'umim "lan" un ir
de triunghiuri tn car nici unul nu apar do dou ori
omun cu prcco~
i Sn car succesorul nre o Iuluru
dcnt u1. 'nr este numrul ma. im posibil d triun
shiuri in Jon?
tmprilu

34(). d 6ABC u AB >A . Bi~ ctonrea int.c


rioarit i cea o tcrioarit din A inte ecteaz pe BC in
punctul n, r pectiv E. D monstrsi c:

IlAD2 + AEt...!... V AD 2 + AE 2 = 2~
DD

CD

(Edwin Moise ~i FJoyd Downs)

34.7.

n ui bijutier i s-

comandat un inel de aur d

lime h, ll'\1nd forma unui corp m~rginit de o supra


fa~A Ffcri cu centrul O i de suprafaa unui cilindr
de raz r a crei ax trece prin punctul O. Meterul
8 frut un astfel de inel, dar a luat pe r prea mic.

cn

aur tr huie s mai adaug dac r trebuie mrit d .


k orr, iar liiimea h rmine cea precedent?
(Kvant)
2l2

. 48. u om poaLcf tuu o Jucrar lno re, iur ultul


poat f ctua a' ai lu rar tn 3 Ol' 1n ctl' ore vor
lMmina lu rar'n dac vor lu ra tmpr un? t'east

p~blPm
1
. 3

poot

ut r Zlhind

Ji fii

n, ZI Jv:ti

Ht'

llStit I'CillJ~jp

(Edwin . !oi

t> i

in: _!

,ff(QntP/I'iC,

Floyd O wu. )

349. 1 umu1ul 76 are urmat ar n propri tal int n s:mtL1: ti! tim l dou cifr ale numrului 762 -=
:5 77 dau din nou numrul 7 .

Mni

P'-flt

a.

Lfl')

U<' nurnPrP formate elin dou1 if1 ?


( Kcant)

.'35 . Tr i Ct'J'curi out ntri au roz 1 r-,1 ~i 15.


reuri! r mai mo.ri tangent 1
r ard' ok
~~PlcuriiP 1mP.diat mai mi i, a. lf 1 1n it pun t le d
o'i raz n c r lrlui lui m i
t~mgenFi s~ fi' p a
n ar . i), ii ari r giunii patrnlotPr(l J .l<'rminAt ""
,, du

np lelP a<' .1or coard .

(Edwin i\Ioi

Flo d D

"vn~)

51. P' o pi l:'i d automobil ('r ulori.i stai nP.a~ii

(In pun l' Jif rilr) lt ya moini id nlic . ~ ti


ar dispun s-ar turna intr-o
dac too tu b nzina d
HJ1gurv mninii, . tunci ar a t ar put n li pnr umf1
r . il . c d m n
toat pi t i s ajullg in lo ul d pl

nl cz ra rl puin una dintr mninil aflate p~> pista


poat u por urg inLr~>guJ orum, lutnd P*' d1um 1 nz'nu dC' la erl'lnll ma h1i.
'

'

(Ktant)
219

( nlnliit Hadul cu)

::'"':'"l f)

UH

11)'11" 1'1'

dP

rlup ur

21

tlupa

1. rk Twun)

i.l

ptoJli'W 1i p4Hiru 4PlllJlt br .


1 11 H' 1 HllJ

ni'! in c J1ltl1
( ';tii'Jil ll

t.

ft.ul

11)

:l~l~l. :c pO\' . ll'!;>lo'


a, Jll'llll'!' lnttt~lilll !'f'I,;I'!Ui
}ariu <'l'a mai r ur ra 1> uluil4 an I' IIJ 1il ~o11 ti,. lin-

gonri dP 1 III'. J\1 n''ll' .uwn JJli-{Olii'(f' IH YL~fl4 ri, ill


ni._t
Hei cit- mulllhl' ilHuiui in lit~.i f;ll-ult din 1 nm
d" crll'll.
L1lt'O zi, tltlpii t't i-a d l tnui arhiiP t llll .a, .,
lillgonri. JW!lltu a in('
cm1 trut~ia 1 ui 11 u pnlat
.;ia primii al.i doi h la minoh dr aur, l'l'gl'lt' lr ponmt:i l.
'\'f't j,~rnil'trlui Ha mttnl'r
lin~ 1rrih.
(' . 1n si in l'ii in t'iPI'Ill'C , a _.,, ttiln 11 la i n n ir
lin ~~ur : rn l'l'lll'l' lad5 n 'tla i numi11 d~ . O('t, Pal
'
'

215

t!.inlr-un sar.
ml1 oLI'crvu{.
ruu l t nUl n lzi iu istierit>, cite ling uri n .fii'

<'U muntirul de lingoori


~

i Il f
alturi

ut r p ti cal ului, tr clndu-1 pc , un


de altP alculP.
ar, puntpdu-1. tn
buzunar, ace la -a rupt.
mai ., li donr c J)tnpurul
~otal de n i ra format din n. c
ifr .) c poat. fi
ob~inut prin ulturn a
nv nubil n dour dintro
num r le urmU.ioo.rP: 102, 136, 18~>, 22 , 268, 283,
327, :l9 . ut i spun
lc lingouri d aur b. t' st t
1nr.Pp r u lu rri lor de on tru ie o. polnt ului?
( Almnnahal rrci~tri ,~'tiint i Teh,;ic")
care

ac

papirw~,

3~)G. ])d~rminati n rrn


rul d triunghiuri' (iso cel ,
dreptunghic ~>au ~cbilate
rai ) din figura 32. ~tenie.
ins. Probl ma e te doar
aparent ui}Onr, dco re
presupun o rezolvare &is
tematic pentru obi'lere
unui rczult t corect.
(ldem)

357. Fundul Wl~>i cuth


dreptunghiulara a fost acoFig.12
perit compl t cu plcue d
dimensiuni 2 X 2 i 1 X t..
PJcuelo au fost scoase din cu li i s-a pierd~t o pr ~
cu 2 X2. ln locul ei s-a pus una 1 X 4. S~ se de
mon tr zc cii p.ctun nu se mai po le acoperi {undul
ut ici .
(L.G. Limnnov)
216

"rS.
uv pe .oanc hl:' jouci 1 ,rruciulicu ~i "7c
rouri" pe o f aic cu putruele infiJJilu. C 1 or jnc p
pune o ruciuli ntr-un ptrlit 1 oar care. Ln fi n
mtcnre urmatoare a sa, el trebui
ii pun o cruciu
h in ortcc piltr~el liber, vecin cu unul dintr ptru
el>le in oare e te d ja o oruciuli.ilt bO
nsidcr. putru.el 1 vecine cel care au o latur comuna sau un vir
mun. Al doil a juctor la fiecnr mi r o. sa, p ale
s punii deodat trei cruciuli in oricare t i puLrii.,lo libere (nu e obligatoriu s fie una Ung. cealalt)
._ se demon lreze c oricum ar juca primul, nl doil n"
poa e s -1 .nchid": se ajung In o siLuni . in nre
primul nu nre unde s pun ruciulin.
(A.P. avin)
35 . Intr-o eolonie format din n bacl rii intru un
vtru In primul minut el omoar o baoteri ., apoi se
diviz az 1n doi virui i concomiten fiecar dintre
ncteriil rmase se divizeaz de asemenea tn alto
d u . In minutul urmtor cei doi virui omoar dou
bac rii, apoi cei doi virui i toat bact .rii1 rmas
s diviz az .din nou i aa mai departe.
C.ol nia
trib nelimitat sau va fi omor1Wi dup, un
txmp?
(R~I. Kovtun)

va

360. lntr-o gleat. s-au tumat 1:l litri de lapte.


Cum .se p ote tmp ri acea tii cantitate d lapt in
~ d u ~ -r" <' le folo n
doul\ va11e d 5 ~i 7 litri?
(V.V. Unko )
~.

217

31:1. pol cool dinlNJ l'.'lr i rii dr pi Lrcl 50 de


Llucuri tie pi tr avind gr ulfr\il' d 370 kg, 372 kg
kg (greutii mmpnzit n p gr :i ari 37~ kg ... -1.
m ticil cu rni 2 k~) co ., plc aminune 1 tr i ton ?

(Y.P. F doto )

:1 3. 1 in yJf'lul B ni paratni'll\imilc . al
,i B = IJ.
pinii In pun
ui BKH.

II.

rr;~mului

. e du
ADC
nno. . mwnt Jr I\ H = a
.- di fpno ch Jn pun Lui
tt ir a inalimiJ r ltitmghiu-

lelo

(1.' . . Barl n v)

demon treze ii in a
dou num r
lui e t

* "'
it o for-

. Gi. :\fatP.lll'll i ianul engl z imp. n a g


1 ul r a v lum l r c rpurilor
r 'IINUiu p nlru
rrf'otnNriel' t'PO'tJ!ul :
mulil

~ (ht -t

It b2

+ b 3} In car

:h

= lnl~im

n c rpu-

Jui; h1 - nrin. haz i inf rionr ; b 11 = aria sec~ iunia


m .tlii; b3 = aria bazei sup tioar
tilrzind ne a t formul e d t rmine:
- \'olumuJ unei pi.tlunid (con) volumul . f rei
rin unui triunghi
13 -

**

n
l

wn )
d9

36 . De ru t luturii a triu.ngluului B ,s f _ltHi


p ap ortoc ntrul lriuJlghiului dac 1:::, )::: B
.. ,
' 1::: C? De car virf c:te mai aproopl'. . .
~).
(L. nuid r, el .va r.lu. o
37 . l JU pPt'!<O\lllt l j ac a urmat rul joc. Jntt l s
tjn .,te la un 1 umar uaturJJ n , iat c lll It pune intrt'buri el li P''l l,n, tn ad viirat u n ;;i!: -' ?' ( . e poato
lua dupfl apr i r n sa) i prim lf' r. punsul "da" sau
,,nu ... Fi ar<i tr t gii p ibile T a c lui " al doi! ;,
ju iitor ti as ciom func~ia f-r(n) g. 1- u numru l int .fost gindit numru l n.
bril r (ptn la ghicir ) da
Fie> 1lf' x mplu, Lrat gia T ear onslil l f ptul
,:1 la inceput se> pun intr bril : , .- tB ad, r t c
ad vrat n ;;i!: 20?",... in c1nd,
Jl ;;i!: 10?", " al
la o anumit intr bar " t ad v;1r t cu Jl ;;i!: 1 (k+ )?'~
M' Ya da r:-spunsul.,nu". Apoi .e pun tnlr~>bvril "st
1 ?", "c5 n ~ 10 k + 2?" . .m.d.
nltY:Ira . C'U n ~ 10 k

Alun,i fT (n)

n -a
- - 1- t~ 1 2, un1l(\ a . to ultun

a n.urn i:irului n.

,f,wi f r(n}

('l't' lc apt'O imnliv ~:

ci fr

10

Propun ~i o sLralt>gi in <'ar" 'unt:i. fT(Jl) '~ '! ' .:\81':


<:i t mAi fnr.c>l p ibil.
( L\f. Bnr:.:du1)

220

76. l'olo nn t ut ctfr 1 de la 1 la 10 luui ' o inexceptind cifra , care se ia de dou or1.
Punem intre dou din ncc te cifr o dat semnul
i o dat 8Cmnul (inmuJi ).
um se poate realiz
acest lucru astfel lnci r('zullatul prraiilor stabiliti>
gur dat,

fie HH111111?

"17. Dou drept parul 1 t lnUlnesc la infinit,


deci nu un punct comun n lu infinit, numit punct
impropriu al dreptei.
.tte pu.ncte impropri1 au pniru dr ptP paralele?

**
78. Cit

drepte unpropri1 uu trei plan

paralel .?
oj:

37 . Fie
o mulime format din dou feluri d
puncte: proprii i improprii Vom not cu d mulime
punctelor proprii ale mulimii of.. Dac in mulimea. of
existii dou dr pte neconcur nte, vom spune c
este un spaill afin i c of esle spatiul proiectiP asociat
spaiului afin of. Se nume. te hiperplan al spaiului
afin of orice subspaiu H al lui of, diferit de ct1. 1 astfel
pentru orice punct O 6S H s av m OII = of., S
ma ' spun c hipcrplanel sint subspaii maximale,
d arcce nu stnt coninut tn lt subspaii diferit

.do~
io of un
a~

spnm

afm de dimensiun 4. O dimensiun


Jupe rplun le lui?
(Flori a T. ,i\mpan)
221

PllOlll.E LE .,.'Elll .\ ,'E'


372. <' d gm n ul 1
mul im a pun t 1 r c a lf l
m dian u din \irful A
din virful B.
imea du.

( Kvant)
lnt t11ilo1' unui triunghi.

';;'; 3.
(

P l'kolaiko)

Il la fi< ''"'" \'itf : 1


:ut>. t P J111'Jl''il ;~i in

propritl:iti hiI'n ()c.

( 1\cant)

222

(Jd m)

+{

n - O.n)2 =
{x2- a~!! ...
i (-;t - 01)2
nn\in cartrzianu a hip rsfer i , tn pnliuJ En.
: el vin hir er:-f ra dnc: n = 3; n = 2 ?
(Id m)

nula Ali a unui ub in H. , und . (n 1,


ll(b 1 ha h3) - tn c ord nale curl zi~>nP orlot dat d f rmula:

3 2. Di

o:!, n3)
gomll

~i

V (a

b 8) 2 + (a 3 - b 3 ) 2
11 .P calculez diagonala hip rcubu1ui obtinut tn
R 3 JII'n d plasarea cubului !ntr-o direc?ie perp ndi ulan JH.' c >] 1r i muchii care pornesc din A, adicii Jn
a pal ra dim n. iune, cu o distan galii cu m mu hia
d -

1 -

b 1) 2

+ (a2 -

cubului.
(ld m)

' 3. .nr . tnt 1 m nt l hip rcubului din


p1 crd nltl?

bJe

Il

(hhm)

1.
21

1._ Tez

alta,

d aritmeticd

g cu c o fraci
iari ir ductibilu,

ir doclihilll cu numit ruJ


cu numr toruJ 55, tiind
223

riS suma lor ;;l lot una ~u difrrPna dinfi'f' Indoi! ~i


el i dintii i a doua.
2. Laturile unui dreptunghi !>lnt in :raportul1 : 1,5129,
iar aria lui st ehi al nt cu a unui piitrat Je 7, 25 m
laturii. Car este raportul ntr p rim truJ Jr ptunghiului i al ptratului? Rezultatul . o Yll do ~u dou/ :rrrimaJ exact .
3. Tr i comun .\, B, C, uvlntl r sp ti 861, 57',
1 4.35 locuitori, stnt situat , in ordin a aci dutat P"
~s a la di lan 1 AB = 4 776 m i D = 2 3 8 m,
tntr Jocaluril primiiriiloi lor. L 1 791 m U" 1 13
in pr<' J sl un riu cu un p d f}Uhr d. el trl'i omune
as iaz ra s w fac acolo un pod nou, r portizind
tntrc Ple ch ltui li1 totale in raport dir ct u p pul i:!
~i tn raport invers cu distan 1 do la primiiriile 1/)I' la
a 1 pod. EIP angajeaza un ing in r ar sii le f :- planuri} . u dirij z i c nt 1 z lu rrilc, pl' tindu-i
p ntrn planuri 2% din valoar a total a lu rril
pr i elot i % asupra vnlorii lucrjlrilol' r. Pl!utA.le
~~ pluti
onlr prPn rului ar va fac podul. Inginerul a pr zcnlo un proi ~~~ Jr lucr ri to al UI'O do)
434 00 1 i.
Dupu ('ft'rea om n lor, so uprimn luerri hl "nlvor~>
d 5ft. 00 li, iar r stul s d in li itaic i
obin ~
u;1 s ~ziiminl d 1 %. In timpul lu l'lirilor s ~ n ta ~
in.s. c mai int un~"l lu rri ne ar in v~ 1 a1 d
20 000 1 i, p car antrcpr norul onsimt le faJ~,
msu fur St'zmnt. ln fine, comun le au ronwnit eu
ingiJlt'rul ~i ru antr prenorul a plata li li e fae lup
IPI'minoJ' a lu rrilor, la
ianuori 1933.
omun l nt'dispuntnd d b ni,
Imprumuta p
datn d 1 i nuuri 1 33 d la bon'
u sum 1 1lt~! w ro p'nttu nrhitat'Nl ingin rului i a ant.rt'prPn nlui.
224

Admit r n pr pllr oe, :;; o


Pnlitnhnh-:1 oetombt'iP- 1 32)
..J$5. 11n bii.ll'ln la~ o :mm d. 17 001 i !w fi imfKH'it ,. l r tr i fii ai. ai (lir eL pt-op ri n11IPn \iJ.-.tu

rtional u n JJilill'ul I'PII'lor rw 'OI'P IH


:l\ a fiPt'nr. \'lr tn 1 r pra rf,. ft{) :lh, ,i :lte. Ei :lV nu
,j(, :l, t, ~j I'PRJ>N'Liv 2 ftlP.

~i JWr.~ fH~lp

,1' :0:11111:1

tl

1'1'\f'llI

riet'I'IItl?

(Tii

tii'

'

p~u)

:t 'lj. :" d;1 un lriunghi nuJ'I't'lll'" ;\ 13C. p,, l:Jtllt'it


-\ 11 ~i ,\ C ,., n~;trui m, in ,, \ lt>tior, p:1L ral It \B DE cu
c'l'nlrul n, .;i J\CCF t'll t:PJllt\11 2 ('nim E t'll F. J.'jp p
lllijh>tll l11i I:F .;i l. mijh t'll) lui l ..
Sa g" df'nH nKI ,. zf' l'f\ pnll'lllatr>r'lll C\IJ 2 P .. st un
>iti r:tl .
:1~7.

mijl

Iu

aePI

,.,.,.,ul O , 1' iH,._..,.;,. p.tltallll \UCI .. ,. tHII


a d uu Jaluri o p11 ' )f e: .\ 1) , i
~ BC ~i

mijl ul lni \ B (pun tuJ P). : ' lllll'l:W t'Pif' d wi pnnl't"


AJ .,i , 1'\1 p ;i: J)I'I'IUJ1gf'.'C pina t't" lltPr>s o'(f':li:ll o'l'l'
iH , 1' .;i l' i,.,, p li'
', P ", 111 P' ~i P " P~' :weul
mit AU). Si:i ,.,, dtmnn liN~ 1'i: P'\ ' ''-'It' mgt'lll'ntu
t:u )111 ut'H pttll'tllnlui in. 'ri: In <'t'I't'.
(Ga na llatt>11/(Jf inl,
!) 2)
1;11l

'fi

225

{Ga:;ela li alcmaticii. 1< 0)

3 fl.

(l H' I"I'ZOJ\' !'1'\lll

12345

(! !1!!)
3 1 2 5 4

in:

12345

X (

1 2 3 4 5

!1!11 ) (! 1111 )
=

4 1 3 5 2

2 3 4 5 1
fi"

.l[

(L.
~1.1

'p

pnaiP impurti un lrimwhi

Pir~tUl)

bilnl ruJ intr-uu

milion df' pofirtnane comexe o lfPI ini'Jl Mir-t tlrNlpUi


nu inlPr': L z mai moi d 4 dinlr'P act>sle p ligo;uw? (<lrt>aJ ta interse INtZii poligonul ducii lH' cu
J c!.'l puin un punct comun).

( f.:l'ttnl}
~ 1.
t 1ruJ n

{t

se 1l mou;l r z cti J nllu

>1

V2. _1_ < t 3 ... (2n 2

l/ 2n

2./t ... 2n

or1 p

numfu nn-

;f

1)

j/2n

( \. . (rlwlfund)

226

3 3.
1n

+ 2(n -

g,l, a cv ..;um<
1)

+ 3(n- 2) + ... -j- (n -

1)2 +nL
Ber zin)

( . r.

lollJ' a

Ull~hiului

dint ,.

(, . . Va iliev)

.i D.
.,i Fin d

wn )

3t l. Fibnnllt' in inlo m.il un ir d numPJ'e nat 1rnh,


:u ultt>rior. -n dov dit foarl folo itor:

1 1 2,

227

Dl:'cuno uta . , iar numarul ma1 mic necunoscuta


irul

lui Fibonacci intr i in preocuparile naturali

t"lor.
le mai rsptndit un
stfl, in lumen plantelor,
ghiuri de div rg~n ale frunzelor pe tulpini (exp.ri
ma te tn p{ ri de circumferinll) . tnt: 1/2 (la tei i ulm)
1/3 {fag) 2/5 ( tejar ~i viin), 3/8 (plop i pr), 5/13
(so.lcie), 8/21, ...
Se observ irul numrtorilor i cel al numitori
J 1r coincide cu irul lui Fibonac i. Afar de aceast
. Jiecare fr,ciE' , incepind u lrcio, 1>0 obine prin adtlnarea nnmilorilor i numrtorilor celor dou fr cii
rrl'cedcnt . :
1 +2
3
1+1
2
= 3 5 te.
~ = 2 5;
4

e c ru s se e prime unghiuri! d

divergen,

indl-

cate d ucr,stc n.poartc, in grade s xagesimale.

* "

397. ltlt' rapon LPie num relor lui Fihonacci, de 1


5
' uu onumit ri!ng, n.gsim mul { r: = 1,61764.70588

34

89 == 1,61861 6186) foarte. apropiat do un cele1'{ u 55

lm1 num)r din f'nti~hitat ~i care din timpuri im mora


bile poarl dcnumir de numl1r de nur: 1, 1803398875....
spre ac L numr se tie G tntr el i inversul hu
ell:ist o dif r n de o unitate, adic

1
1,61803398875 ...

- - - - = 0,61803398875 ...

sau: 0,61 03398875 1,61803398875 = 1

228

<...:te, d altf~l, singurul numir p zitiv car - bur.url


ac ast<1 parti ulari a ~
ar gloria ac lui num r P. t bazat m'ai mult pe
f ptul c el prozinP', dup" arhil rii Gr i i an ti e,
p.oporia id al tntre diml'nsiunil~ golurilor uilor i

d~

o 61
1
in rap rtul o~ -- sau - '- -
1
1,618
.
Tai turile tn ziduri fcut in a st rapor~ ou c r?s
plins foarte hino erin lor st ticii i do ac ea s-au
. numi li turi d o.ur, iar numrul car aratil de )it~
mai mar J cit. coalalt a dovPnit ,,numr
.d1i o latUl'
:u aur'.
Aplicafie. ln zidul'il uni du<liri las golui p~>ntu
1~i inall d 3 m i d 2/ m; p nlru ( r~ lrP, la o Ci"
2 m i dn 1,7r:. m. ~ii 1) ' 1u)I'7P la im a optim- :1
or" trelor ar

~ilor

't 1'11}1) 1'.

In

c:~>IP

ta

!Ion;'\ 'azuri),

t'f' . J

d iv

in01liml',

fps-

* .,.

39 . Douii puncl P lj _ ~> mi~di p' dJWI dr..,pte


con urcnl(>, ru . a co.i vit zu on Lantu V. t\ h
d'Jl1 nsl r z c;- in plan P~i.-tii un p1.me1 fi. as f~>l
in il, Jn orice momcmt, li. 1nn(llt r;a IP la Jlllll~'t,l~> P
x:i fi ~>gnl~.
.;i
(J.F. :al'lgh111)

3c . In llleriorul unui pul1at 1 z' 3 A4 ~-;n in un


punct arbitrar P. Din Yh'ful 1 duct" o p rp n ic11Jara
p(l dr~apta J 2P, din Az una. po .\ 3 P, in 3 pe A P,
d monstr z u t.oate acP. te pa ru
din 4 p A1P .. i)
.rpenJJ ular (s: u pl'l'lungidle lor) tn concurNlt-e.
(A. . \'ilPn i )
22

400. Fi c r dintre num t' 1 x1 x~, ... , x11 t


'z:l
x1 2
~ti
cu +1 nu cu -1.

+ 'n-1 Xn +

' nXl

=O.

d m n. t r z

+.

gnl

+ ... +

u n Jivid l p tru.
(A . I. L ontovi i)

4 2. n poli on circum eri


ti'iiat intr-un mod oar car
uma rnz lor
d mon tr z c
a ste t riunghiuri

in
(1. D.

'o,t'ko '

patru punct i1 ar
unghiurilor dintr pr ]un ,iril lallll'ilor
unui patntlat rin eri. int r ct nzv It lul'il sulP . nt.
virfuri! unui romb.
1 " h. a n -u)
(l\1. rt mba v

230

d l 1min numrul 'iniial de


ghiului pt'
l. u
JupUit l'i.
( nrm. de odmit ,. la Facullal n d Mal mnti
din Ou"j, 1 70)

16 1tr
c = - - -2
16 + 1t
1 Yi An ,Jiu. L

on nr: }lCDtru
4

t.

g;

a c r tul

mpririi

numiil'lJJui

2
2
2

pi'n 17, r. ponenii

(A. G.

4 7.
laturilor
o l on

num l' il n
I n him cu)

Upl'fl}H1 fiill J in

mijl ac le

obin

un

*
d

1 :tu

hi" . nlcupunctul d
t trm'drului.
Wll )
i Floyd
n~jn

231

409.

lY xn-

un+ !r"2an- .n =a
unde a et un numlir real ci~t, iar n este un n 1mwr .
natural mai mar . decit L

(T. Temi v)
410. se gas a c tn ~ime unui trapez care are
bazei egal cu a i b ( < h), unghiul din re diagon<\h
ste f'gal c 90, iar unghiul dinlre prel mgirile l lurilo r
neparalelo t>sta de 45.
(KfJant)

4. 1. Si'

-y1 + -z1

fi

gii ea"

on e

soluiile

ecu

iP-i ,.!_ ~

. do 1
f
numere tn reg1 1'fcnt
= 1 ,n
(V. Slepcenko, elev clasa n X-n)

r.

li12. S s d mon lreze c suma ariiJor c 1 r cind


t.riunghiuri formate de cite o pereche de laturi l}i o
diAgonal alei unui pentagon conve este mai more
decit ari Intregului pent gon.

(B. N. Vasili v)
413. lnlllimea unui con circular drept este 15, wr
r. z bazei sale e te 8. Se fac prin con o gaur cilindri<' ii cu diametru! de 4, a tfel Jncit a.uJ gurii s f1
nului. CU ~ste volumul corpului rmas?
ll ul

(Edwin Moi e

Floyd Down!'l)

4 t '1. Supr;,foa lui Mobiu se ob~ine dac se d un i

henz1 J<~ h rl i . o rsucire de 180 i apoi i se lip RO


cap 1elt-. Act- '-l suprafa are urmtoarele tnsui.ri' .

car c ribt ioo:


232

-- banda a o singur mar


gine contin uli;
- p tem ajung de 1 un
punct A la un pWJct. Z, care
tna.int de lipirea capetelor
erau situate pe fee opuse,
fi1ri1 s m i traversm o margin;
- duc tiem hand dup
o linie n edian nu m i obi
Fig. 35
nem d u:l inel distincte, ct
un singur lllel.
A . te prohl rnc, precum ~i acelea cu privire. l . trn Anrc figurilor printr-o ingur lime r,ontinu aparm
Topologi t, ramur constitutiv a mntematicii moc.IP.rnc.

Aplica{ie. Con ider1m o hand d htrlie dreptunghiu


lartl (L -= 29,r.: cm; 1 = 3 cn ). Fio punctul A la q om.

deprtare de un capt 1}1 punclul Z la 6 cm depiirtaro


do r.clillalt capnt, pe parte opus . Riisucim accnst.i
bnndu de 180 i opoi lipim cupetclo pe 0,5 cm. din
lungime.
S ' s d1 { rmino:
A - I ,1mgirncn mnrginii continui~
..
lJ- Di. t1m~a minim AZ;
C -Lungime liniei me ion~.

li.1 r:. 1n intoriol'ul unui roptungh.i s in:-cTiu p


patru rinduri, 1 distane egale, puncte numuoto.tc

do l 1 --24.

abileasc dou traseo de troc~'re prin fiec ro


p~i de douii
dat, d la t - ~4, fr
vroo poriune a aoooLui traseu.

S RO

pU11ct, o singurii
ori pe

* "'
23

(1 T. Kol

.; )

"17.
d un lmghi u Yirfulln
.,i un ''r _tmg.>nt
la luluril
al tn pun Lcl .\ ~i D.
ua1al l u OB s duc o s midr pUi
c reu] in pun Lul
0'11\ nt ul
c rcul !n puncLul E iar drtn pta E ;i il . ~ into ~< ,leai in p nctul
. x ;c dPmon. l r z
/1! .

c n id r:- ur1 alttl'ul P'\Prl'it,.iu d' . 11 g r


a rdncinii cubir :

ti!) /
/,t

21 09
9604.

117649
234

cin pri lip

te 4 5 i riimasul 5533 t
6.95 ' ~

495

2475
4455
1

245025 X
495

1225125
2205225

0100
1212 7375
9

TrmariJJil op ra\iil

. uH p n t ru

dl mai sus

. lrngPrN\ r

d cnii

cub
(Ti tus P p cu}
a: LEO rn RO

It Ct. 'ri se rPCOJl:lilui

12325551

E
md JiteNh tli:lin('(('

prezint

ER

ifr d' tincl .

(Revista Alplta, R.D.G.)

":.>.fi Pun 1. i ci frl'h'

1., 2,

~:, 4, c:,
c reu! ,el . din
altura . a. tf
f'Uill
ci r lor

diu

Cl'rculc<'lc

7
in
d cnul
l n H
numni

unit

printr o lini( dr nptu


1 ft H
(Iti 111)

Fig. 36

23S

(TiLu..

Po

, ;)

g n,
1~22. nll'-llll e re tl r z L :- In l'i un h
r)nstrui's , diugonal>la, iar p cmidio onale, arc d
rozE>t .;u ,a' p tai .
c~J ~'g~d" u AJ3. Re.zult
. 1n , l'iungl iul! l't'hilat rol o n ' 1' duc bi ecto J.
(..::tt'' s' intl'r;.r li'. J. tn 11 Analog In t>] 1 lt trmnghit ri.:
;tl'l :uiil" lllltll'flr ~>lnm~>nt lor <lin Pr .ul dai. ..
~; :
( J t 1}
'4'2~1. Sa c m. ttui:J:wa nn C'orp 1 o nwtri~ f'<.r ,
l:trnl, a '" \' d:1 t.lin 'f'('t> dit.. ,if' ~a n figmA ; 7
i:w "" " in .i.' (pl:1n) t' a in figH':t :17 h.
(I 1t m)

!..--------JII

F ig..1;
4~/._ "ol~Jsiml n ulai
rnl unui c'N dot.

' mp~-;u} ~ 5 ~;

dt) m',n

'".J1

u}

236

R ZOL BI

R P

Indicaie. Trebuie aplicat~ regula urmtoare: s nu


rourgei niciodat aceeai muchie de doul{ ori In
acelai sens; dac v gsii la rsptniia X s nu urmai

t.

muchia car v-a condus pentru prim dati1 tn X dectt'


dac nu putei face altfel.
2. Indicaie. Graful a oei t s~riturii in L a c lului
pe tabla de ah esto bipartit, cci c lui trebuie s sar
do po un ptrat alb pe unul negru sau viceversa.
S pot obine mai multe trasee. Obs. Dac numi(rul
total d piitrato este impar, problema nu admite soluie.
3. Avem rS 1 = {x2, x4 , xi, x 7, Xa} t S1 n rs, = cp

a te.

~. Un graf orientat i fr bucle aeociat grafului ft


este graful G din figura 5 b. Gra ul admite urmutoarelo
submultimi interior stabile maximale:
8 1 =. {D, F}, 82 = {B, E}, 83 = {A, D, El i

S, ={A, C, D}

Un m d de a colora graful G este urmtorul:


81 = {D, E} se coloreaz cu rou;
8s - S1 -= {B, E} - {D, F} = {B, E} se co1oreat
cu galb n;
S- Ss ...... S1 = {A, D, E}- {B, E}- {D, F}
== {A} so coloreaz cu albastru;

~31,

, D}- {A, ~, E} t = {.\ ,


:~
:~
{B, E} - {D, F} = {C} c col reazu u v rd .
n 1 au mai rmas. D' i
Alte virfuri necoloralc tn
umrul cromatic al
graful G le 4 - cromali .
te tn ii y(G) -= 3, ol r r<'n f ctulndu-s
grafului
n. tf 1: virful'il A, C, D cu nlbo.. tru B E u gnlb n i
, -

F cu rou.
D} :rou {' , E}:
5. Figura 6a : y(G) = 3; {
alb tru; {B, F} : verd .
igura 6b: y(G) = 4; {D, F}: ro,u; . { .J: golb n;
{A}: alba tru; {B, E}: wnle.
Figura 6c: y( G) = 4; { , E 1 : r . u; { . F; : nlllln;
{A}: albo. tru; {B}: vet .
6. 1> i c. Ficrur . ii cnntini'i numai noduti irnpan
(ca ln punctul a).
~-------

(~_,//

... ".--

-- ... -...

"---- -- ......-....

Fi. 3

238

....

-- -,

.............

--

__ ,

}
/

7. ' Unu dreptunghiul


n truit p
triunghiului

. b, c, d. E. mp]u p ntru h:
compu
o olui

BD, D
9.

din triunghiul AB i p trul t ruJ


p t obin ul'mind tra

E, EC CD,DB,BR

: 4 d: 2.

nimul l

inf

rmai

nu

tn

binr.

239

rPlor :uHatl" tn pt,JblPma pte> uPlllii, nu fofl113ai o


h ma it:!: da d , 1tun i nu; iar da nu,
ul~im .
atun i da. iLua~ia nparP c. ilo i ii (p r do.aJu).
n g n rai, mul~imil ''ar rnnduc la ,, ntr i ii n 1
1''\' t.

Ua dP rit>eut dul .., 1lublPaz,.. numrul d.


15.
ngini dupa :.>0 J op ra~ii -ur ob in 2:.0 =
o 4.2 24 pagini. Ac~st t 'n IJr.d ,pi
.., '112- 9
nu mul L85 de miii nn de km Jn inul\.ime, Cf>Pll <}e 1'\~prt>
t.int mai m11lt rll' jumolat din di tnn. J,, ln P~mtnt
ar ..
ln
Chiar dua ni uii'S val'innln , n - ai rali:w.t prob bil
dt III' tmbl' luni;) .,,.,, apt rit>t'P:l.
101
W. n) {x 1,. 1- :3 .)}
~i
;J, JP,i, .,:t<H'l''
1 2)
: 1
b) {x'
"mull, im a. vitlil" nu int tl ' P)a.,l Ju ru.
'\' ~ 1
) ,\nnlog n "m: {x 1 L' 2 1
1

L 2:--2

!!

1:'

};) .

7}

17 . ."a notm tu A mul~im a 1 e fill'i'i 111 v"hi,


!uBa elodrilOtll't~'hP,r Ca lol'f' ruomina'i uO
~~ e 1 r fur un pii 1'. Tn pr hl;mil . l't>r>t' a !ni ,ulii )
1' ar 'a
Jllltnl'UI u P} m nle nl nw}.irnii ncn. E:
t mullm o. universal I 'I)Jl, ta din ao't>:J.l mul'm)
. B ,D i din pirnii earl' )-an pu:l1ar l':lll : mbii 'hi,
i~n nmb ) ur'f'hi. . nu nmhl'l' miini, ~~ u :1mh l~
I'Oa rt'. Dl'~i
l

240

ll' -f C'

J)'

BCD

!o:-;t (>gl 'U llt'IJU li l:iUllll:1 uacu mulimile J ', B', C\ D'
Jouft). D r num.;!ruJ d
1; :11 Ci JllP.rsf'ct t. dou l'I
PIPm nlf> din ' n t 30, din B' ~~:;te 2~", din C' ste 2
~i D' Pl'lt F:. 1nlru 1t num;lruJ d . Pl .mPnlo ni mulimii T
:lO l 23 -1 21) 1 15 l: t" gal cn 1 , . cl'if'm: 1
I- (AB ~ ).
20 - 15 -=
25
DP ni i: . r( AOCD) ~ 1 O .JI)

tO.

A adar, Ull mai 1 u~in Jc 11 pirai au rt1ruas i. fiir


'l'hi, .,i fUrii tutchi, ;i flua miini, ,i fr pi ioarl' . .
18. Do. 1c t . lnninll' ti loatn u vPd m (urn ~P
c'a iJI a) gnl'iJc tl('I'RtP:\ ,,C'll ffifll lllllJln ( rept ''
n l'itigt' c'mHiidalul p nltu 'nL'l volPnzil minoitatea.
01UJlP \fll'l apilalistf' ~ YOll' ?:t dupu O 'PS t si. t m).
( :cl mni impln t'\.l'tnpln ('lll't' ilu. ti azil o n:-~tf 1 de
.., ilu(.in r>:lc rc'IH'I'Z ntnt In figura 3 : aici in noua
pntru din gl'll}lill'c'n \ (in cl llf'Jl, ecr u}!'f,
:)kgiilori
implu) .;i cin i Jjn gl'llp J'l"l B (rl'l't'U] [ 1 pun t)
':llr> ~;inl lrnpi'i i i in lrr> i grup" cir> H 1r' o lcg:Hol'i,
a. t fc>l in il IJJ douii grupn dt ig<i ri din .\ . i dcri ':t
JcOI te

rn

cPwllut ni M'l':l r

nJI'g'~'r

.,in tlou11 tr<>pl " va fi

~lr

:ndidal ul Ku:\ inuL tit cpi lin \ dri Jllllll:11'111 sus{.in-1 rihH i'ti P.ll' JHillHli -1 1 ! din mmiirul lolnl n1 ali' ~~

toitor. (,

Il 1' g'l'l'll . li I'P

:ln hi)f''

c'

faptul d

la 'alt-

gcri)P in do uit t I'Pplc>, u 1111 numi:ir miti mor' de al g:1t i, Jll'tWI'Jli.H) vnluJilor J\P't~ar'l' p nll'U al'grrt poat
i t'hiot i mni mic, <Iar sa r;,, mai lllilN> de 25%). E. t.
Il UJPO'I'J'P in lri lrc pll' llt'I'Sl. pN rnl p Ol fi
tJIHl' ca
;i~ ut ~j lll:J mi!'. Dr> Xc'lllphl , dal'tJ ln)oruitn in figur3 3:)
p' fi, cur ni gulor JH'nl r-o gl'llp:1 ti , 100 1! el't:l~Pni.
lo~i f;iJl dinD, iar Intr-una
a~;t fpJ in .Il iJI wnpn tiP lip
11' 1ip ,, ,li SJll diJl A .:i It: elin n, llb.iJwm un f'\"Pmplu

Jt;

.n

2 1

t u

iE'

51

tn car

17
rlin
75
'tooi inv-ing.

.4

cei din

numrul

pr zinti.i numa1 -

al d

al

gt

ri.

t tu i

i1!L\
~

e l onsid~ra\ii inlroduclivc, trec m 1


I>up
c. z lvnr A pt'O lem i. lmprim to1 i alegi'it rii in
5 t:trnpe <1 tit 4 milioan(' astfel incil dou dinl r grup
~fi

{ rmnt in intr gimc ilin advet.ari ai lui Mira-

ore (vom numi ac stc grup d tip B, i r celc}a]te


rei d. tip

). Fi car dintre ac' l grupe d "rnngul

intii'" J tmpr.im din nou in in i grup d angul al


doi! a, c
f rm az o grup~ de tip A
rangul intr,
tr i s fi din
~.n.m.d., a.,a um . '''dt? in t 101 :

12 3 4 5
5 55 53 :)1 55 !)6 ~ i 2' .
3 32 33 3 1 3=> 36 37 ;'l9
rang

4 106

t'

12
n cit

'l'U p '

10 3

2..

16:10~

16

2 5'

11

:u.1. 3 (14.1

J)

de

ton" r+1 imparte fj car

grup

df' rnng r

5 5 5 5

il
ub up de tip
A J r ng r+ 1 ar o
gru pii d tip d
ran"" r
3 3 3

5 5 5 1' i

33

E t el' r ca, in c ast tmpr. ire, nt ru id< rut lui


liJn flor .
~ uri i nL ca p nlru 1 . il ,nlzt:

au

--=
2 . 57

<1

din otal 1 aleg torilor. Cum armata r p1 'Zinlii ~ din


totalul al g toril r i ea 11 u ~in p
firafl rP , P]
p

t nvingP.

1 Vom 1 zolva pll bl ma dir t p ntru 1l ECaii i


copaci. Vom numerota copacii In ordin ( zicem In
1

243

sen ul 1 <' lor


't!iOrncului, It It 1 Ju 41t). ' m noto
numan 1 de co lii aflai ltt vn moment dnt pc al llM co pac prin or.. (pP primul opac n1, p , al d il a a 2 .a.m.d.)

_S:'l

co1

"- 1 n1 + 2 2 + ... -1
oritta d{\ a doi scatis
o pacii vt'cini, n sPnsnri opu.-c, .nt u ci S

id rum

xpre~ia

+ k n~-; + ... + n an. Yom

:r.bo, r,1 po
sau r.lwllw n chirnbnti'i ,lll ~.; modific cu n.
Intr-adE-vr, . pr .up nr.m ca uns dli zboar d
p copMul ;,J ll a pe c puc 1} vrem (in ~ensul acPlor
c .a. ornic:llui). A unei in s n1u S sn schimb doi
rm ni. 1 . 1 a k < n, atunci . o modifiCit 1e mt>nul al
k-len ~~ rtl k
1-lln i sun1t lot dc,in

k (< -1) -1 (k-l 1)(q 11 --j 1)=-kn 0 ~ {k+1)onft + 1


ndi . . lt murit eu 1. D t\t k = n, otunci se modifieli
t1rm n11l ni H-lett i primul ) sum, lor.
n(Hn- 1) -1 1 (a,
1) = llll.o
1 1 - (n IHl mie~r(lt. l'U n - 1.
, d u C1 tiul zbnor, h s n <' ntrar c lor
c .1\fOr icului, Dtunci .'uma s micoreaz cu 1 snu M:
mrt\lt: cu n - 1.
le 1 e a, cind mindoi sct..Liit
~b nrv P. copacii ecini (\Inul h tr-un f'Jl ' cellalt Jl
f ns \Nitrnr), su1 n S sau nu se modifici!, sau se mo
dific cu n.
ln momPntul in'ial, pe fiec~:ue copac slt a clc un
smgur catiu,di:
=1 1+21-! 31-t- ... -f-n
1
1
1
2
'> 1-
= n(n
> . tr 1 cv

= +

dup un
n(n

244

numr

+ i) t

2.

oarecare d zboruri sum va fi

pn, unde p c. te un

numr

egal

cu

ntr g. Da :- ..

11 .atiii - r put a dllgP. p un iJrgu1 c'l)pO , ~ a ~ief'm


.oi q-l'R Lun i umo. :S M t r buj si'i !i egalu eu ni'J
J l'c' tnlrt>bui ; fi :-;atisfl' cul :- "1-;lllilolc n(J -j 1) 1
2
~ JJq
nq, J
Jl 1 1
p
11 = 2(q -- p)
1.
A:tf .1 1 , Jo.ca n Stf' JWI" (Jt P~c' rllplu 'r1), . ~at iii 1 11
ca p t Lrlngc> P" un in lll' t'c JHH~ . .Vom dP.mcm ~ t ra c' a
IH'ntru n impt t' o .s L Jorrn t> p ntP ... I'LI; ,
rtl"lll p liniile} tublnulni H \ n b t"dc ~ii, iar p .
nP fnlPir {L'\'<ntual i rlln!P dtwa ' clh' J In lrlt'Ppul
nu inL ln ncun t d n). La inlf'l.;n ~ tia clintt c~ ]ini;
'il'ol :Hl:l 1 \Orn pune" " n nul" (1) : l Pln\a) dad i h;:j j, Lul s
' " c.: un ~ '" cu f:~ta ) .,nul" dnd nu : c c'IIJ\c :. Oht.inl'rn
un _I.Rhhlu (mnt t'PP) dP cun i in~"

+ ..

' Il /)

Ht>la C I'Jlf'l ia

;ru
1{c ri.

*
()

on

Ju n

Liv iu

t 1MIJ~

T: bloul

(}
(

1)

()

1' 11)\t ) ~llll.\ t'}lll'.

ana El Il< ,,,,,frcoa

(JI'IIII'II

*
*
*
*'~

11

o
()

Il

()

o
(1

t)

Vom lrw '' t.; t'llpii :uhi!.t'. ni fiH'Ill 'llfr Jin k lwit.i. Ji
n za P'' pl'im le linii. Doc' tt c u o nnumil u hl ,.t nif!i
1 .111ll dinl l't" bC i nu ~,, ' UJlO{I., lf' , ll l' 'S pP l"rll o' Ol Ulli
l! i in prim l k linii va fi pu
. D eli toole rol an 1,
n rcs pllll?::"tloott n ' stor f t l o; z=-m p nltimel~
lo.~ uri fiP num:1tu) 1 1' n ) lund om ob~iJw un 11 l
f l'nlAt dill 0 dP dim J'\.'tllni ffi ')( k (fig. I,Q). fJ fier, l'l'
H l l11

dtilt.t

p tim' l~' tll

n rol an

); fi.'

frl

~u~in

l'it

nn
245

,. ~ 1" in prin 1 linii, ijndc


tiv
at are
pn ('D priJ t r i k b i ti
. i. Fiind m k ~ n.
ntunci l.1 -ro ~ k. ndi numrul re tor fete nu e
m i mi de it k.

QQ-----Q
1

66----{)
}'i:;

/11

rmn

n)

2~7

J/.) 2 f (8 - x) 2 = 4..
(1.. - 8
unde 8 - > O i 4.x - 8 > O, adic 2 < :x: < 8.
Dupii lrunsformri ''om obin (2 - V3}x 2 - 2(5 - V3) + 16 = O. Vom nota lrinomul din membrul
sting prin f(x). e rificil uor ci' condi.ia O < x < 8
este atisf cut numai d rdcina cea mai mic x 0
a cuati i f(x} =O. Ea poute fi scris astfel:
=- AD:

au

o= s-

I/3- I/6_V3- 4
2-

va

al/3' _

= 7 ,

- V"_*4_+_2a-v""""a~

rt,nul trt.buie s }lllrcurgli. un drum do !.x0 Ca sii


dac ac sta e. te mai mar sau mai mic decit 10,

vedem

B ___cor-__

folosim direct ecuaia. Intrucit


> o, e
K r ( ~) = ~ ( 14- 5

V3

clar

Ht------.JI 0
X

A
.Fig. 4.1

lnuinte

x0

> ~. adic llx0 >


2

10.

Vom arta distana AC


peste clmp est mai mic dect
inegalitatea
Intr-adevr,
10.
V82 (4x0 - S) 2 < 10, pentru
2 < x-0 < 8 este echiYnlent cu
urmtoarea: (4x 0 - 8) 2 < 36,

4Xo - 8

< 6,

Xo

< '!._, Ca:i m.,.i


2

= !(22 - 21 va) <o, do unde. o <2


r(!)
2
4
2

ti prin urmare AC
248

< 10

'

. Berkolaiko a g it o d mom;t rutic mai t:i Ul'tu p nt rtt


in t or mu cosinwallni
BC < 10.
f ptul c AB
1
1 aplicat triunghiului ABD rezult DD 2 ... ~- 2
- 16x 0 ; pe de alt parte, in gnlitalcn lr:tmgh:uJui da:
dr. und ft _ 2 -1 G~ ,
CD = 6x 0 D < BC
- 16x < ( . - 8) 2, 2- 2 - "x > O ~; dt c 1 tinem coJlf,
5
do 2 < 0 < 8, ob~inem >. 0 > - . l n ~d uJ t .a('l ni
2
dis vn ' AB + DC d 11.0't4 ... km.

22. L un joc cor ct, dif r nn num<>r lor ri'i nH1 ~e


este 32 ("preul jocului'' <c::(e 32).
La nces rspuns conduc urm tlo11relP rm . id r tii:
primul juctor inde ca difer n\d<" dintr~ lHU1H re:le
r nse s fie dt mai mari i E'llrl! uit! .'!5 ~<c .trudei,,,.
tot timpul s "tmprlitie" ctt mlli mult multi.rNl do
numere rmase, iar celui de-al doil n i C.:(IJwiu ~ tnie
numerele "de pe margini".
Ca s fundnmen m compl t rllspun~ul la acea. tii
p LI m~, ca i in orice alt ituui de jo , trrLuiP Ht "
demonstreze douu nfirmaii: 1) oricum at juc< ul doi)<',.,
primul poate si'i obin cel puin 32; 2) oric m nr juca
primul, nl d ilea poate pierde cel mult 32.
P(nlru demonstruin ofirm iei 1) YOm indico o
astfel de strat gie primului juctor, ln i indif('r. nt
de mancvr le celui de-ol doilea s; se asigur C< difer na
tnlro numer le rmase nu c mai mic d ct 32. ccostif
strategie se descrie foatLe simplu. La fiecare pas sti ~c
taie numerele din dou in dou, adic al doilea, :.1
patrl!l a, al aselea din cele ri'ima. {presupunem c
n umerel stnt scl'ise tn ordin crescloare).
A unei, dup primul p a, diferena d1ntre oricare
dou numere rmase nu e mai mic decit 2, dup al

219

"'

al 4-lea pa s
al 3-lea pas
al2-1ea pas
primul pas

16

STRATEGIA PRIMUWI

256

512
STRATEGIA CELUI DE Al DOILEA
b
Fig . ..J>

250

1024

UJI :- 3)

21t.
din

fapt hangiul 1- mut t pe al doil a cuJutor


, tn cam ra 9(1), l un loc cu al 10-1 a cuH\tor.

25. 2r.T\

+ 1 = 2r.R';
R'

2. 1
= 7 u.nj.

2~(R' -

i_ =

2r.

R)

1
6,2

- - :::::::

+ i_ = .!..~
4
4
07 + = 15;
1

21

=1

o15 ll

= !4

+2

21

= ..- =

- H'>' '..
27. P orizontalii, rindul tntti: 3- 1 ::- 2
rindul doi: 1 + 4 = 5j rindul tr i~ 2 5 = 10.
1915

.'

25!

2 . . l' :cot moHNlrlt

hnlmd

Fi~.

2 . . itnbl~t
30. p, blellln :

rzulv:l u. o, nnalizlntl im tliile.

Dm;PH1ll .tll'l llt'lllf'azit l'd


stilizol (an
cloctronic).

ilul

1'!;{1'

/."J

1 1:_1; ndir<1

Joi de

1: , "

rum npo.r nnl'ori la cliRpozitivPJ d afi,ar


O, 2

1:, G,
'

252

1. In lupt dintrt' arani au azut lot aliiu ntrnui


maro, clt i v rz1. lntradcvr, numurul vurnnilor

u fo t

ver?.i c re au intrat in lupt '

ceE'a ce insumeaz 1, adie


varanilor maro.
32. in tiztnd datei pro
culoare

g lben

nafiona - noncliftito

gian

iglri

Camel

ttlba.sl n1

rus

..!_ + ..!.. + !.

)~;>

rnglez

fild

nrdr

~'raniol

?.hrlboru Pul!- :'llall

rir>l

nimo.le

ap

\'Uip~

----n ' Il on

- ---

---b1uturi

japonr1.
-~--

Ch lr

nb~l:

nPi in urwtit ruJ

ro11

2
un numur gal c 1 c 1 al
6

CP i

lapte

(' fi

al

mclci

zrbr

ornnj, d
rtine

rezulti': A - norv gientl; B - j'lpon zul.


33. Rczolvnr prcz ntnt de G. Puun in Almanahul
nu prob1em
Anticipaia: "Ob ervaie JlreJiminar:
-e te formulttl flQf licenio , sau traduc rea sun
. astf 1; in orice caz, tr buie s focem idenlificarea om =
=porc i s admitem cv ori porc c le o persoan
(i ,o fiioli). Altfel, premil!ele 3 i 4 nu se corelea.z
c !el alte".
PlIJb]ema se ref r Ia 11 mulimi d fiine i cere s~
se deduc o onumit Telnio Intre dou din aceste mul-

cu

253

lor pr mL (t'ie 'ar 1 remi~u dind, de


pc b z
a em('n a r lai ntr mul~imi). lali. 1 11 mulimi:
lrmii
mulimea c lor car dan azil p
A
rnulim n c lor ar mn in c hifle;
B
1 1 li;
uf r d
C - 1 mlim a elor ca
mul\.im a c lol' rar . nt lrnl, ti cu r. p '
D
lor in\el pi;
mulimea
E
.F - mul\irnea clar car . P. urc in balon;
mnl!imea celor care p art umbtf>li\;
G
11 - niuJimcn c 1 r cmaghio., i;
rnul(imea r lor nre h;i iau )Hnzul in puhli ;
J
mult im a cr.lor tii J'
J
mult imea c lor gru.;i
K
Cu n 1 nol u\ ii, r le 9 pr mi " tt. riu o. t 1 1:
1. \ U I3 ~ J ( hival nt u J C1 n B); 2. . ~ D;

imi

EnFcG; 4. l n CI 5. JnF~C; . Knll n


nA C 1 i. E n ~ ; . G C H; H; \ n 1 ~ 1".
nratc c J ~ F (" hiw tl'nt J n 1
pr :o;a
CC>]f! 9 Jll'rmi ~ nu p rmil d ducpr a on Juziilor t'Pt'l l

lnt1-ndr-var, a pri\im dia,..,ramn urmlo l'f'.


... K 011 f t J., n fr. in a ..
ultimi
e!P 11
11 oil t'IIHdi(iil 1 ... 9 . ii i 1 lpliJ itf!, d;u J ,i
int r r.in n vidi:i.
plirat ii p ibill':

rLI,rra
W. W

L o nnU;

,. r preia in o

t probl ma;

- traduc r n e te ronnl;
inl ne nr prt>cup JnP.ri uplitnf'nl:ne 1 t!
nu Jeam r mnr at.
-

254

':Jr

1vdifuarca problemet
ConC']uziu " j i un p r l1niir ~i in(clepl nu urc
i11 bni<IJ)" p <le fi d du. ii din cel 9 pr mi:c i. de a e-
num a, din premi. le 2 ... 9 la care s adaug:
1 '. Toi c at nu daru az pe irm tnt biitrint sau
1 w. Toi c i ar nu mninc chifl
nt btrini
( onditiil 1' i i.. int,,jumt W' 1 c ncliti iiniiale1).
Jntr-nd vr, pre upun m JnE nF-:/:- 0 i
ft
"EJnEnF.

in c ntlii 3 r zult w c J-EG i np i elin condi


in
rpzull cii .~ E IL Din condiia 1 avem ~ E
nD J
din 1' r zull
E , iar din 1 zult ,.. E B. Din
c nrliiu r. bin m ,. E C i apoi elin 2, d ducem c~
E O. Din E E . i .~. E C obin m (cu ondiia 7)

i:

255

(i

E ,\

f'('i;ll

'

em1f J'tlZt'

cmwlu11iilo condiiiiJr

1' ;i 1 .

l in ' E:: 1I ;i X E:: n (in a.rianLa t) cu Jldi i 4,


E J. in .,. EE, ... E 1 cu c ndii 7,
.i 1 i din nditia ( E -,. E D)
obin m ... E
~ implicii ~' E L
ndii
r zulf c ~,. E T . rum
mni innint .
~onlJ'udicti ru r lnia. E I, d du.
Tont val'iont 1 .in! roJllrodi torii, 1 ri Jn ... nFI' t
binr>m

'Vid.

Totii .:i o rl'::.ot.ur ctrbalil1 t'dl niri un imhol mat .


ii tH'f' upun"m tu xi. lil ull )J\ tT 1innt ~i lnt,rll'pt
~arf" ~~~ urci"t In bnlnn. Din condiin ~ rezull r 1 trn11" nrnf' nltt; apoi, din ondi!in 2, l
buif' . :t :ufPJ'
CiinFi inm ,nit'i
1 rf'bui" : fi trulal tu r :1 l'l.
rmu, du . u tr;'i el" :.un"~~lol t:l nu tlnn. ozft P'
.f'a)Tt"; dt i p 11 no:tru nu dou Ntz 1 <' trm:i. onfl)tm tondiii 1 ;~nu rondiiti 1'). porcul in discui
frrbuit> :a li hutrin. ,onlrnditir: mi d 1. iJll'c'put.
l :nn Jll'" u p tJ)\ 1tnii r.
Sti ,. JJ.tinn~m in \!ll''tlll.a 1". 2, 3 .... Condi~iu :1
pun <'il 1 nJ'(til Hrcnt In bal n (lJtt}Ppt 1iind) !.;i ia
llml J'Pia <'Il f'l, t'P a rt> f:wP 1'0 Pl . ii fi 1 nta rhin. ( ondi~ia '). Pr' dt altit pnl'lt, drrHH'Pt'P p trul ;tP lt"ll t
~~~ r'f' pt ) nu cltrn . Pozi1 pr inna, 'l lrPbuir :1 fir
gt'<l. (c' nli.h }. in l'nptuJ a rl 1'. te> gro., ~nrnghi
z p . irm:-, r zulta ( ndiin ') ie '1 i;l
~i nu uan.
re imprf'HJi ~n on. to.L ,. , d~~
pr-inzul n puhlir
,.~lf' aroghi .. impliP faptul a nu m:inln:'i hirh
(c' ndiio. 4}.
Dor '1 ndiiu 1 (i C'\l alit mti n ult mdiia 1')
pun ot unei ('ii 1 tP bul rin 1 ,. r~ ee Jin nou t>o;t
n r ntradit .jp c'll tonll .,A th' p r tinr.
1UU tir

256

ProLlcrua in varil'nta 1 ", 2, ... !) e le cea mai inL~re


(d fapt. celelalte vari utc - cu concluzia modi- . tJ1t redundante, nu toate prcmi el ,sint
necc ar ). H.aionanwnt.ul ln a ca t variant (1\
-2, ... 9) poate fi Ul'mrit pe chema urmloa1-e.
~;ant
ficat

1 nelept

tnr

urc

n balon

sufer deameteli

poart umbrel

nu danseaz
pe srm

-e tratat cu
respect

e caraghtos

e gras

Fig . .J.j

17 -

~atematlca

co:: va ..... r.

257,

r,-1. P ntru b, trei ,af'i nl , p nt.ru c, doull

ri:~nlc.

35. Indicaie: apli ind metoda. mersului im rs, por


nind de la ca tel spr c. t rior.
- 21 u 22; 2 - 2i - 2 ; 31 - 32; 36 36.
3 - 3 ; ~o - 41.
D- Ihgula: las una. i u d uu; la d uu, iau tr i
nt u1u ':
et . , ,om av a tn
21 - 22 - 23 - 2~- 2'".

31-32-33-31- J;J- 36;


~3- ~4- 4:J ...

37. ig. 4

3 .

.:4 . 2::! . 22 = 5:; -+ p 1


f = alf.)
~1. p 1 = ~ 1 = 24

258

f; (a = ad

vr

t;

~.

sint mai mat i, cu cPl din ultimii ani, care int din ce
tn ce mai mi i).

1
1
= -g
Ot
X

43. O . olui .: fi =-'-- = -

H.

0M=3k

16

259.

/J:'

FI" 41

In L DO. I
' .co

3h

. 16. =

.....----..

B1'

'= h

~ = ~ J D 'I ~!:

2
Conform { or 1 i c inu ulu1,
DN~ = OD 2
0:'\ 2 - 2 ~ .. l

ftYtm:
T.

co ..

.,
) L"

... -

0'"}4

.:._

2.
~':l = h(2h
T

.-.

266

+ 3) J

10

4-1.. A)

15

;B)'>,_=-~

) ....

) 24.4 = 96

-t

-1.5. {2n} n {2n !- 1} = o.


It>. J udcd11 l dup inc y;;1t'ilc , l uaJ u
a apta
' rlf'r<Jin olat~. g:lul ac lui om , implu cap~L mt ie
d

. imbol.

47. A) h = VH~- 22 =
GO = 2 V15 m
B) yrat p~ ' ar .i prijis1it hin cu pici ar le pe
ghizduri i .euro, fiul auiului put a u inc ree ridiCtlr a, JHu c,
c~llh ului u . 1 utl'le, riisturninclu-1 t>
pin ., i jp~;intl rt~ pid din fint in11.
4 ..\) P .t ~oo m (.It aiba .,orizont'') ., 1 p :f
2 00 m ( . lt'l'tl pe le uwn~i ).
B) Ac st zbor nu
le p sibil dat idc a
valla. , nnticipnd zborul avionului.
49. \) Itinermu) de!'l't'. impli vil ze o mic
JlO\li'U a fi parTUl. .
B) Id N\ ac . tui zb r ontirip az cuc riril tC>hnir:ii
mo,Jcrnt>, oner t iznle in zborul tlaY lot osmic('.
50. A) Pe. le 2 m lri; B) (vC'zi ptobl ma 53), Ja
. C>Jlarar a ni iptrlui de . iimJn~a d ma
r; 1. FiiimlnziJ. De foam.
minca i pmnt, tu wmiluita.
52. In luminn 1 olizril r .; olului nosttu nimic nu
pat ah I' nl; a e. t frrgmC'n poal' fi a imilnt cu
J' usit, p~>ginu d lit ,raltri\ .tiint ifi
-ft~nl titi'i. E. t.'
vorba aci de o p t'.'P tiY p~"l' !')OI' in dom niul
opti , ,., alizate in ultimt!l : rol: miet'OSL'OJ lPntilP ,l
lunci p rf ionnt , le.

53. La furnica
54.

<' n

s devin

zburt

(probl ma 50).

o er. d d meniul basmului n-ar fi exclus


va po ibil.
-1
ulUi p amnd i cu
u

262

impureala

-a

fcut

- Dinionr, parc~ singur m1-ru spu , zis judecll:


ai mincat toi tot ca unul d mult; a~a este?
\orul,
- Aa t d mm.da jud ct r.
- A um ia s tatornicim rnduial urmtoare, ca
r e po t . ti holrtt, car cit pin a m1ncat: s zic ro,
li 1 in tn cit tr i buci d opotriv
c s-a i
de mari; cite l>Uci ui fi avut dtmm ata, car pui c
avu i d u pni?
- . a huc i n fi avut, domnul jud ctor.
pui c a avu
- Dar tovar:ul tlumilul car
tr i pni?
u 1 tlPnt i nr fi avut h1mnnl jud tor.
um it fao la un loP: .,a~ buci i ou nou
bu li?
hu i d mnul jud vtor.
- Cinci pr z
- Ci i o m ni ai mincat a _- c incisprezece buci
d pine?
- T1 i oam ni domnul jul =-tor.
- Btm. te cite buci vin do fi eaTe omJ
- Cite cinci bu :-i, domnul jud ctor.
cum ii minte ctte bu i ai avu domn aa?
- ~c bu ... i, domnule jud fitor.
- Dar de mln at, cite ai mincat?
inci bu i, domnule jud tor.
- i cil ti-au rmas dc-ntr cut?
bu at, domnule judector.
' umai
a c te pri te pe dumcum s" tm ai i, in
neata, i lum pe i.talalt la rind. ii minte ctte
b c~i de pin ar fi avuL tovaru;u1 du mi tale?
ou bu i domnul jud iHor.
- i cttc a mincat el de toat ?
- Cinci buc~i ca i min , domnule judectpP.
- Dar de ntr cut., cH i-au mai rmas?
V

- Pairu bucil\i, domnule judecMor.


- Bun 1 ia acu av m s n in leg .m cit se poctl
de hin . Yra i1 zi dumn ata ai avut numai o bu af
de intr:ecut, i, t' toYaraul dumita) ., patru buc i acum,
o bu atii d ptn riim,. it d 1 dumncuta .,i cu 1>" tru
bu i d la i. lalalt fa la un l c in i buci.

- Tnmvn in i, domnule juderttor.


- - E t
d vruL c.r .te in i bu ui d pin 1 .mincat. on pPl lr d1tmnc;.voo. tr, arC> spui u Y-a dat
rin i Iri tir '1 t mulmit?
- Adcvumt rst domnul jud cutor.
- Aa dar, dumilal!' i cuYin numai vn l u,
iind numai o lm (1l1i <le pn ai l\Yut de tntr cot;
.i
o ta. , si cum ni fi mut-o d Yinzm , d oarece
~i primit hNl el la m:p('(('] dumn ay a tr.
j la1 t Ynr'i,uhti dumilfl) i,
uvin patru: 1 i, fiindc
pal ru buri1\ i d . ptn n uvul de nt r>cut.
um dar,
~~ hin. d innpoi!'.;lc \10 r u to\arului dumitaJe.
1 dur t eJ'N~i nrdt 1 tii tit, du-t
.) la Dumnezeu
.i las'dar!t i-n fa
~i 1 jud a1ii mai dr pt
decit
w

M<'IIS(H.

.1

Crl cu d Jlltt p1ni , ,:-.ncl rit .Jl,\1 m i rar incotro, vi ;


fnn1 oi .t \ln 1 u loYnrti~ului (u, cam cu Jlurer de
l'u, ., i plNl il ruina1 !' .
r:.

'-' .

- 220

!)

=- 4 nni

r.. ,, ,. st fi 1.i.
.hil'i<ii. In faa c . ri, Yntra, focul,
piro. liill', rinvnul, npn Jinlt-in ul, iiinn (miii 'ul, n.a.)
I cu] ., r\tl sau mrl . {(ul (fii l tu1, n.n.)".
rg;

2 4.

{25

10) f- . = 2

10

4.

1r. ani

!>9. A) La baza succ eloi' n astc stau

virttile

f'ltii.bunt'.
U)

n avion biplan .
., . 60. 36 aproximati,,

tempMotura

normal

lund ca termen de
a corpului umnn.

01. A 89 3_ ::.- 18;


:

11

'

! ..!_ =
3 18

coml'ara~ie

1
27

1 1
1
D) 7l . 20 = 60
62. tln traseu poate, fi C'J imlicot i11 figura nliituratL

----~1: ~-:~;-II~J}
~
~
~
+1
.
'+ :+ :
________________________ l

1,

",.'

1'..... __ .,,!

t
A

'.
lll trm dincol 1 d
umint nflnt la o di.
37 ,2r.: milioon de lrglw.

H) 1 ent ru tii in <" ne .p\ ia (1, meu ilor din l\C('a


vrl'mo Soare]~ nler;a in jurul Pilmnlului i drumul
('fit gr lJ, Ob IRlCII'.

(1':. A)

trm;i el

. 265

64.

+ 100 1 + 70 = 300
+ +

) G = 100 13

(1 oca = 1,300 kg)


B) G = 65
50
70 = 1 5 kg
)
= 70 kg

picior.
26B

kg

68. O soluie.
AS IJJ.'\9. ta podului
AT Durata 11.-ptei

Bo~

(CU to!1 Zll't

"=Lacul IJIM!e

s~

lupta

~7~p~A============~BS
1

Fig. 4.9

69. ) 40m;
B) A, podo b ; E , nu ; p E 1 , pi lre ncil ~
mate, p = {1', z}; , . sfe~ninc; f E , "clii.
70. Caloa L atec Carul ( a) llll' , on tolaia
Fc arei, plan ta ' nu , , te i c n~t Intii.
71. Fort a conilio.tiv" a Taberei I:
-.in .prima faz: Jupi er +
(~ 1"')
i
C{3)
Ciclopi
D(3) II <mton bil'i (3 x 1 O bra1
3 ~
X 50 capot ), fulg re, furluni, coiful mil'acul .
- tn faza urmtoa : Jupiler
(~ 1)) z.~i
C(2) Ci lop
D( ) II c tone ui (2
bra1 i
134 capete).
Adincimea Tnrtarului, fn ra]X)rl el f a Pmtnlului
ar fi d 2- 3 mii Jcm (pn la pirosf r, re. p cliv
"talpa iaduJui").

100
72. 200 ocl1i; i
1 O = 5 050 de ochi

2!37

73. A) gr. -1 301

.
21G = 602 .oi
B) (Inul 1 : 90 X 3 0 = 32 400; ~lnu] 2: 71t X 720 =
: 58 X 1 ~~0 = 8 520; total
= r> 2 ; nnul
1.69 200 pnlJrlr .
i-'t.. A) 100 :

= 100 d

zile;

D)

100; __ =

tiLO d zil
7r..

nE

Iniial:.\.

B = 0 (multimi di:juncte); E EA;

J; Ultl'r'Or': E E J E D.
7t3. A = {n, b, , d, , f, g,.h, i, j, k, l, m, n} .
, t, , u, w}
{m, n, o, p, r,
B
\ UD = {a , b, ... , v, w}; An B = 0 undi! a reprczinlt't ubmulimea calil ~ii reunit~ ( U) cu t rn nul

uP

I'Ompnrati ; analog c 1 lalle.


77. Ponuntaea un i ~ ilabe (no r fP.rim ln ultima
_ i)ab) dut az c, m a z c a part dintr-o ' secund~, in
car . Jn l ul fnc 34 m (unsul i inlot--sul pin la cel
p rcte, cmc d ci s-m afla Ja i::: 17 m).
1
100
= - - = 125 kmfzi
7.'. 1 1 'ghl' ~ 4 km;
8
1 = 50 de r te;
79 . \.) 4.9
B) 4.9 15 - 735 Jil.ri; 9 000 : 735 ~ 13 (majorat)
trawpol'l uri
(ii)

268

so.

h=

l.

(.!_3 1~ )

2 ~ 62 c

3
:

.i

81. V, plcnw ... nu vn ploua (<',cniuwnl e tgnl po ibilc).

82. Fi x numii rul mMminlelor cu 2 t uf<', x cu


3
\
3 t uf ~i r. x cu 1 tufi\. Obtinem ccu n ft : f, -+ 2\: +

+. -3 3 =
~

; x = 36 (le.

Nwmihul mormintelor (totul) : 3C.

+ 7 =' 235

+ 12 -t

1 )

tor~ iutr:o nonpt<': 1, 6 4 .. ('ti


. 'Lu~gim a llnC'i piiu ni:?. 0 12!! 1 ~1
Cit ptonn 4 cai intr-o no rqll<-: /~ 2 100 13
'Icfem, inG zil<': G It 2 100 13

~ fi
. 50
1 ~
. , N ~ 1
pa sunt
~ - ~ ,, umuru JtN'('Sllr c C' pusnut

q
'

83. l.tJngimcn firului

F=212~13

84. Rinduri: 20 .: ( 3 . ~ ~) = 12
4

c=

12. 3
.

-t
+ 12. 1_!_
!o .

IJ.O =

'O

u mit. uri

8 ,<:

11.('
11 nJllllC

1 : 1 (100 1 ' 1 000


100

=
-

tr n

do. firi;
.1 .

r:

,, 1 O",() :;2 J 1 2 et c,
100
J G7 =- 1 IJ.07 t ranrlafif'i

"l\1JII'"-2 . 1 Of,Q -1

"Miine"- 7 : 1 : lj(l

269

86. 57 Oceanid ; 18 nimfe; 30 cHni; 8 - 2


16 - 6 = 10 rii

7. T 1 =
T2 =
88

~
2

(3

+ 4) + 25 + 12 ~ 54 zile

~ (1 + 1) + 5 2 + 3 =

18 zile

+ 12

a-12

+ 12 ZOJ. J

3
3
a -12 nimf . b =a+ 21.
3 '
,
3
89. ~

= 6 cerbi J

+y =

300; y =

..

ZCJ 1y ;

c = ~.
3,

satili

a- 21
3

d=--

5 X
4
2.

x = 240 trigute ale lui FI tus


- = 150 strigte ale vesLal i

DO. F

= 20 : ~~~

= 4 000; B

+ F = 8 000

91. Fig. 50.


92. (a+ b + c + d)51 = 120 (a+ b + c
3 720
03. Fig. 51.

= 31 ' 120 =

9~. Fi v ~ 1 m/ vil za m dio a


D ~ 86 ~00 m /zi ~ 173 km/2 zile

+ d)

apei
(de o parte

~i

de

alla)
95. Afimaja tr bui 1n1 lea
Soar lui av a ac ai mclinaro

Z70

In
i

en ul cu raza
l tura (muchia)

AU 8
Fig. 50

Assuan
Cairo
15 iunie
Fig. 51

211

hlic

iramiuci, c a ce n conduc la

L V2
2 3112
11...
ca l cu1: tg !! = ~ =- 2 . 14.S ~ , o; u
A

h3

6. . ~ - =
3
2 4. O 00 m3

7.

B2

j, ;)3

urmtorul

= 510.

= 2110 5td,(6) n 3 ; in r ~li~le,

i + (a . J 2b)2 i
(a 1 b)2

AB =

(~ +

~ )v2

-1

c) 2

+ (3
!)._.

, (3

~~

1' )2 = (b b
J- .:..
2

F+

-2 - ..:.)2
2
\ J

1/4h

+ !)! .
1

Vtth 2 +L 2
2n
i,
(:un cc1nsiderat

!)<. ~20

hPptP; (l5 :0,7)

10 . O 0(4) t nlilHi (n 20 de am)


272

101. A) d 1 (camera reginei) ~ G5 m (ditect); 75m


(ocolil )
d 2 (cam a r gelui)~ 7'J. m
cl 3 ( nnwra s b l'anu) ~ 106 m
.
D) h ~ l m; ~ 25 m (fal de niY JuJ c 1 mai
l'idicat ol ap~~lot 1'ilului)

102. " ... llr iJc df' cop rit

llng Marca Piramid ...

imboJizcaz 1>rcilo o micc cu are fara nul.- idcncllorea dupu moatle.


c l plimbri av nu un ens profund. C .le dou hci ale, oar lui

tifj nt cu Hn -

setTeau lui Ro prnlru ciilii lori sa noclurnii dr. Ia vest


spc cl>t - bmca am rgului - ,i ccn zilni ii, tic le c L
spt vc:::t - b t' a t,t iLuJui .

J ,2(2,1 - J) _!_ = O i2 l ' ~ 5 3t


2
D) Il = mv = i2 1 = 720 kg m/
.
1500
15
104. F\l = - - ; d = _:_ ~ 4 m 200 d = [1 5 O, lO
3 . .: ) G

E
u
C>

-o

Fig.' J.J

273

{05. Afirma~ia ),timp gr u p ntru curmali" apare c


o mcloniroi , referindu- ela Limpul gr u p nLru oam nii
car au executat lucrare . on 1 rind dintr-un
palmier au curmal - u tiat in jur el T ramuri,
mulim a palmierilor ,i a curmalil r ur fi putuL i

de 1 O O - 2000.

L V(-::-~),..,.,...---:!+h-2
10

=
\ = ----;::2'----- - I ]/L2+4Jl2
4

..t 3

lt2

+ 411 2 ) 16 J1<t - q})tL2 - V. =


2L2 V2V
2U 2L 3 }/5

10 Jt<~ = U(U

h! =

16

v(1 + Vs)
= --'---::-_.;...____,.

Il

' rjfj ar , num ric: 233 O, 3

= tt. ,1
107. Con id rnd p PI!n lrul ba~<'i
piramidei
(/1- X 232, 05 m =
31.20 m) dr pt Junrrim a lin i
eircumf rin\ , iar jnlimra pinnnid i (14 '.2 , ) dr pL
razi!. bt inPm:
'

931,20 = 2r.. 14 .2
312
r.=

= y ~i
= z, din
eama i d t r ma lui

z
-=
y

274

y2

= zx i

z2 = y2

z2

y2

- = x2
-+
x2

z2 -y 2
-=-+1;
x.

x2

+~z'

92

==

z2

x2

+ 1 car

"numruJui

,2

finii

ale

115+1

= - 2 -- ~ 101
l

Triunghiul dr ptunghic.
= 9 ., i

d
T

(~

- = -X + '
.2

l una din cu iil d

aur"

z2

zx

-=-+1;
2

A, numit

1r rt)

- -=

. t. ,

UJ1Ul

"lriunghiu] de

din triunghiurilo

caract ri tir 1 tilizatf' d Y hii gipt. ni, laturii lui


fiind in r laliil 92 = ? + 1.
1
109. f r = ~it 2
= '- R''-, und R B =
2

piramidal" (raza c r ului


egal u inJim a piramid i); v

"raza

110.
L

= h 2 (v zi probl ma
t. =
b:! = 4(11 1/2) 2

111. r rifi 'tU'

p ul

fa

a rui luncim
zi i fig. 21..

);

= 4(d

ir) 2

1nlocuind pe

c din

fig. 24 cu 11 4 L'.
112. 30 ~ = 120 c
113.

114.

li

piramidali

cbimburi ( O : 5 24).

O;

~330

____o . 1

m; (22"

: 2=-; 22

O:

2 0

~ )

5 - 27 = 2 7~ m

215

52 17 ,...._, 221

H6
r =

) 4.,!13 m;

i17

2" m D)

S. mnx .. dhiimid 2 x 3
1 r: 12 000 .,

,...._, 1 .

,...._,

j 'OI

330 200 ,_ 16 SOO ,..._, t..7 ' p ,_ ,,) 10

r:

"';::::::

11

- ~

300

1 51~ DOO dm!!;:

1 -

>

dm 2

min. -

'

..

{'1ti'Uli11ZI

) l [l2.'J. ~ lllpi u o src: iunc de 4.6 ~H m2


d = ;~ O m = j orgi i

118.

:,n Oli9-+

li.O 'Oii ~ 2;> fl21 -1 1r1 120 =

- 14.0 ilO': m 2 ~ 11t ha


10
= 12,6 hn
;S. culli,ahil;'i: H - H
1)

il:) Fi~. :,~t.


1

----------------,

' r- ------- --- --

.1

l,

//4oap"' 123,;'.,,

1
1

'

1 ,
' 1

1.

! ~ 128p _ , /

2Op ,

.
;

536p::::161m

U .

--- '

-.,

- - ~
'

128p

IV
111

. 64p i
, ---:Il
=======6=6=2p::::::::::2::0=:2m=======~
64!:.._pt:.-=
1
'
: i ', 1
790p:::s243m

i.

'1 1

. ' ..

Sopi

790

w?~~~~
,..

Z'ifi

,.~.

r.t

f19. 650 r.l'.n.; (56 - 8 g) : 7 ~ 7 m; g ~ 1 m


(110 - 20 g) : 19 ~ 5 m di. tan~u Jnlre coloane
= 12 - 1 = 127 coloane cnro erau
20 - t..
dispuse '< in fig. 55.
o

!. 60 ~

36 m
5
tniil imea tem plulni
13
b)
56 ~ t..3 m
17
niilimen lPmplului
129. 1 u poule fi
a)

VOI'ba de iL de
evaJuatc sumnril. FiP f! dm
gl'osimcu gl'inzilol'.
Lgtind~

~V20 2

~22 m
(0,1 g) 2
v gnnr il~'i':'

2
(n)2
22 ~ 3 . _jL . 22 =
20
33
n2
. : = _..,_m.a
200
;.....,
0,33
g2 3
,.....
l11
2

o lv

, ,., gl'in-zi(la 1 m d p'lare): HO 2= 220


Vi, grinzi = 220
0,3:3
36 3 3
o

. 2 go)

,.

lll

. . . .

Fig.

o).)

277

121.

ost fundnti : x

D pu)r a:

.!_,-;
1

, le

12

16

pltilii

;x=
+ x3 = !.
12
48

talanj,

16

fiind eg

cu

din teza Irul public,


m

122. P rimctrul: 411


. +Y
y
.
A) ~ = l = -2-'-0-"--

27, m y (lungim n) ~ 34 m;
) h (iniiltim a) = H ,3 ~ 42 m
1
C) i 0 ~=! 100 =-- ~7% i'~ - . !=!_~
2~
2 2!.
14
4.2
(1, ti

123.. )

a)~

Iui

n. id .r m ,.

un t = 3~0 mf;,
; timpul cit

timpul 1 nlru roslir n unui ouvtnt 1/1


ul unui uvint:
dur aza
2 70
. ) . 7~ 3 5
t =
4
1

(.!. +

7 = 24 5 ~ 25

; cleei

mn.im{

278

c ul o l rmin/1 la
10 m;

~1 r:

3~7

anim, lo

12". 1. 73,6 m lungim ; 30,40 m l ime; 21,70 rn


; Il. cu 10 % ; III. ~ 20,5 m 2 ; IV. in faad:
(28 - 6,2) : 5 = 3m; lateral: ( 4 - 2 13) :12 ~ 3 mi
1
12
b
1) 2 = 4/i mel p ; VI - = - - ......- - !1
V. (21
21 70 ,__ 2
. 11
'
VII. O solui : A{iO}, B{8}; AU B = {16}; n B- {2}.
tn lim

A) 2i 3 53 13 -= 7 O
B) tatuio (bawt 1i f) ~ 1 zil ; obiect d bronz
1 'J
1
. . ~ 3 ZI'] e; ob'~e e"~ do
- Zl ; mon d a~ -- Zl'1 e; .m cr1pt1
q
10
c rami c ~ 1 zi; monum nl ~ 30 zi!
12~.

) p=

1
240
) ~8214km 2 ;

,__
45 000 ,__ 150 1
.
) 1100 000 Yolttmej
20 ~ 45 m;
) 100 0,25 cm
O ) = 2 006 400 talan ti
E) 400 6(10 2 24
1 0 10
= 133%; cu 33% mai mult

127. A) x =
130
D) V zi fig. 56.
2
2
_ 6,2- a
C) 1 = ( a)2 = 64 2; 2 _- (2,5
i
--= -

12

+
+ + +

a)

V2

12 .

) Circa 1 2 O oam ni ( lte q oameni intr-o

caro r);

D)

= ;:(0,6 a) 2 = O 36 a 2n ~ 11 a 2

:170.

X = ---~

12

-]

o 'm

279

'

,.

1.

1"
1

li

l'i;!

/J(i

129. A) O . olnt 1e: 21 000 pe corbii; 13 000 pc na""e


de transport; 6 000 pe amharcaiuni particulare
B) O soluie: jos 1120 soldai; in re t 2 200 (n spate
p timpul apropierii; pe 5 niveluri, n timpul atacului)

22 m

E
N

Fig . 57

1 O. A) 2 Oi.'.n.; D) 1 cot~ 0,4: m; 1 m


C)

~ 0,00011 talani;
.

D)

.2,2 coti

.!_ t ~ 333 kg

.3

131. Con. id rnd bmpul t 'mmim, 2 00 de ani


(pentru n vorbi d ,mii') .i Yitcza luminii 300 O O km/,,
rezulttl d min. = 2 10~ 365 24 36 10 2 :J 105 =
.
= 29 21 600 miliard km
281

132. 3 10 5 365 24 60 60 ~ 8 10 km ~ 8 ani

lumin.

183. ute do gnlarii


134. (107 g = to kg = 10
135. A)~ 38,5 m 2 ; B) ~ 4 6 1017 km
136. :=:::: it 5 miii :rd l 1 fi . E v rba de efectul
optic p ntru un pmtnt aJ .
137. D = n miliol'l nni luminii = n 04 60 1017 km,
und n > 13 ( zi problom 135 ).
138. ) ~
= 7 %; B) 9 ~ 43%
1~
4
21
139. ) p t = 25 4,. 6 4 02 = 12 2 106 km2
12 2 8 . 10'
21
.
B)
~ - - = 0,0021 S (dm supra.,
1
5 . 10 !?
100

=!

t:l = 2 l 1 =
s ~ 27 minut . r zult, apro . imaliv 2 m nj p or; l,l, m ~ , j pe zi. Total: 48 t
3 r: 1 5 = 2 2 000 m . nj

1/.t.L T == D + (1 2
H2. D 2 orl
1'3.

1 ~ 4.)

) D = 1233 24 32 000 =
B) ~ 12 lun imi adU. c m

) ~60"%
144. ,. (
282.

ni

2) 2 3 ~ 2,

ma

9~6
t

944 000 km

1.43. Luind ca b, zu de cal ul di tana Ptimtnt -

Lun

(d

360 000 km)

o.flm: !

120 00'0 km.

Ac a l di lan -a par 01 n 120 O 0: = 15 000 s =


p ar tr ui S-0
= 4 OI ,i 10 rrunulc. Di lan a
parcurg rach la pin tr c' la par m L1 1 Lunii:
2,6 = J r: d = 1 2 6 000 km
D= d

cdem, din di lan. a l


00 krn
~i obin m 117
Aflm t 8 = 1176 000

la.lu, di. lan\ a l 120 000 lcm


c se par rg cu V2 - 11 1 m{s
: 11 - 106 90
:3G ~~2 or .. i 2 minut
10 = 1
2 "2 rn = 33" m
Timpu ]lotal: T = 4."10m
216
1 ')
1 . o. .
= ~= -~3
146. ~max~
70
7
2 . 70 . 1 o

dolari

149. A) Primul punct


-al' putea
di. lant i
l a eln
calcula ''il z
0
= iOO O km dat nu c uno, ., le
D = 4.00
4.
4.
timpul tr ut ptri },
rad1 1 i au mni x. d
a ra cbcl i.
ci al uli:im vil za p nlru pun tu] urm iitor
D)
5
km =
= : 4.
care cor ~pund d~tn11~ .i

= 250 000 km. De ln ora

pln:'\ la

011

zu!Lu cii
283

Lunik II a lrubatu 250 000 - 100 000 = 150 000 km


fD 16 OrP.
150 000
= 2, lun/s
km/ =- - =
. - .
16 3 600
T
C) Pina in pun tul Ul'mi' tor, rach (a n rrioi f-f rO O krn in
O 000) _,
b'tut: 4. 000- (25 O
'

timpd10 r.
Q_O 00 - 2 5 km
v krnj- 10.3
,
600

.. ,
Vilt>za me.Ji :sunwt ( u tare} raclwla parr;urg .lraiec-

+ 2,5 + 3,:3 =

. t .... 1 : 2 13
. . ) n lo
. pa.-1va
t Ol'la

? 8k .1
, m s
...

ln realitutt> vil zel pro.\imath au fost:


V 1 = a.1
V2 = 2 6
' V3 = 2)
V, = 2,3
33
Vs
.
V mod te
!50. ) l
51. 7
2M

(la 1/3 D = 1 0000 km) .


(la 2/ D = 2i0 000 km}
(la 290 000 km)
(la 320 000 krn)
(la ci.ler a p Luni')
13 4
.
umali\) = - - ~ 2,7 kmjs

km
km
km
km
krn
(.

0,1 0,2. 30 = 0,6


4.0
4.0
00

: 4.

= -'-= ~ = t 50/

150 000 ani

400

200

/O

_Q_

200

:::::: Gi Jg
3
100
f~:. A) 4,r: 106 : 10 :::::: 41 (G) 103 km
B) 4,5 10 : (6 21. + 2l:::::: 27 272. km pC' orli
37 0 0
)

1 4.. :::::: 2 ('cu1 c1 f. =


63 00
'\
155. 18/tS - 1G 2 = 206;
m :=::: 2 1il 1 h4, '-d o lomb1ie
26(3 11 mgs = 2
152. 4 :

Aso

.L

'

. ~
'I uminH
~oooo
= 2 3 ,)') nn1'
7t(
000 10
/ cu 4.31 mai mult
;:::; 14'l 0,o,

/()
23 000

A) 70

B)

ooo.too

D = (33 000- 2 O O) 10 9 =

1012 km maj

ttult
157. In 3- 9 nni; (460 : 3. t:2 ptmtni ~ 3 ani)

15 . A) :::::: 2,3 miliard

km;

(~

(t.

2.)

12
12
D) :::::: 30 miJinrdr dat ~t iinifi ( r:
10
11 ~ 992 1017 km
9
159. 12,4. 10 10
10

4.

2.)

12

100. {b} U {fJ=F; { } U {F} = Z f E F; F E Z1

etc.

285

+ ~.(t 1) + 2._ ~ L1 =

aa(t 1) = 7 500
8
2 4
4
2 500 8
' ~ 1 818 dolari; etc.
(t 1) =
11
164. V. c.iJ. chilutcr = 2r.R3 = 2 000 000 m~
R ~ 70 ro; II ~ HO m
f63. (tt)

165. do 7/4 ori; (14.0 : 80)


166. 35 000- 4.0 000 milenii; (40 10G; 1Q3)
115 ,.._, 5 75 kO'
167. 5
o
100 "'"" '
168. A) S ~ 35 15 = 525 m2
17 000
~ 32 obi tejm2 ; 50
B) d =
525

) 4. m 2 ;

m~

(! S: 91)

le necl terminaM. Dac socotim


169. Problema
n., zurilor <gnl cu 60, o soluie se obine rezol
vind tn num r lnt r gi temui urmtor:
50z = 2 560
45y
~Ox
numrul

+ +
.- + y+z=60

10x + 5y = 440
= 30 j y = 28 j Z = 2

O - (x -l y)

' erificar : 30 40
170. 10 milioon

286

2x

+ y = 88

+ 28 4.5 + 2 50 = 2 560 piloni

(l.Q_ 10

pe eta
' 100

8 -

!5 ~ 108)

1'71. DinH'Mitnileunniteren d t nis nltnjurdc


11 /'!/ m. ~ 3 11 24 ~ 792 m2 im n. iunile navei
fie 1 /50 ( ompa.rai cu nava. din
lll fi }lUt t.l
}HLit>mu 12 }.

t'

17.

~200

de oam ni;

17:l. G = 0,350 0,9


n ului

G)o 9 12 2)

= 0,315

315 krr valoarea

}f'll

r = 315

! 4 000 =
5

2u2 00 dolari

\'nlonr n total (VL) = 232 000


d, ,fr ri
1~.

= 2dti;

~ GtiO

(1 -

+ 20 0 o =

i = G4.00- GILOO c s 3

r2

o=

~~- )

S colotu ~ 33 177 600 1 m2


S Europo ~ 1/ ,3 din suprnfato cnJot i T rr i
1':'fl. } \ r.lumul mcr!iu ol gh tarului: 51c milioane
ldl0m l1i cubi calcul globul (1n r o.Jilatr, GO rniJioan
kilometri cubi};
Il} uprafa\n Oc('anuJui planf'tnr~500 milioan km 2

(60 10 1011 : LO)

4
0,000/t
cnrbon/oxig n; - - =
=
2
70 o o
7
1
f for/ iliciu
=
17 500

17C. -

281

177..\.) 25 60/,. (20 '174. 1 10)


, ,o,
2000
(n- J)n
D) Q n -1 q = K; n 2q

(2Q

q) n - 2 K = O,
unde I = 2 17/t 10, iar n nnmlitul de ani

puizm

" +1 o

.,.-.J

;,)

17 .. \)
(f5 mon d
o,6 kg
~ ",5 lill'i
~

D) d

c nlr J>

.; i lingouri): 0,1 1- 6,5 -

4r.IP : 567

2.5 m (di. tanta intre

int

1 O. A)

1 r)
61 o o

'1
1
--~
COYor; B)

~ - c~ovot

170 000
170
4
1 1. A) 20 00 dololi;
B) 123ft0 O p o
) (It 10 5 : (1!> H5 10- 3 ); D) (20 O uO)
,.J "'>
\) >...
... ,

L ..1 n'.., (1 000 400 3)


-

B) ~~,'L
1 3. h -

- 2

2'i ..

. (1 JOO
t.tOO)
20

lll)l:

20 00

11101

2!)

000

1 400

o 02
,

('lll

um h E (

te 5), r i . . cii

suptafna Ht'immcl t:l. Dt~.,i

u for-L

1400 km 2 in hule i
P

ai

60 miliocne

m3 d puminl ., i pintti'i, numai J12 e.LP. ocupat. ele


288

la

4.0 ~ Q = 21 Q

3_

17 . K

p1n

rez tv lot

:"~f.

184. N1 = 8 milioun ; 1,ft miJionn :::::::: 5 17 ori = Hi.


Da 1 crcl 1 raportul nl . e mic~or ad . .
1 5. {24 milioane: 70 uri). 5% = 17 850 Corini

18. A} a ccnsiunea: 6 zi!<'; D) p riplul: circa 1 .n


(8ooo: 25}
< 6oo. V2: 2ooo};
3
187. 415 . 36. 10'. 10 10. r.{0,3)~. 715 = 162
108 3(0 109} 7,8 :::::::: 241172 000 Ion oi l

1 8. A} 12 10:~ 102 ::::::::60%: D) GO :::::::: ~j,O%


1,5
7510~
.

1 9. :::::::: 1 9GO zile; {2 10 5 : 2 O J2)

1 o.~ 11,5 65 ::::::::10%


75
191. L=2 km; 1- 0 1 14 km; i

0,01 km

1 2. A} ~ 4.00 mi!P ~ 6'10 km; {1 mill1 :::::::: 1


145o'. (10100)
B} ::::::::00
1
750 00
/OI

km)

1 3. 220 : 1 O = J ,4 m (ndincim a m dil>)


1 4. } 1<> 3 ori; B) Lop .
Dolzn (2 7 O : 4 }

195. A) l; J
:=:::::

unele J

Vc'ga

umaR

133 ,75 m =

im non,

399
;::::
4

1 Om;
D} L=

lt2 }1

1lP

-=6000m ~

6 km.
289

Ul . , ) 73 7 7 p
(151 68 - 77
olui

197.

t'"

nn ;

)2

%-

100% = 166 Vo

2)

- 10 km/h timp d H- 12 ore;


t, ' p continuu ( u

tii olu i :

km /lt al r<J

mici pauze)
1!) . 24.2% il'l ndezi; 22,2% n~::t zi:
kn B)
1. , .A)~25minul
u -

ni

~ 12~0

vehi

m (o

luir,

')- 00 )
eul ; (::.._ ,) f
grnfic)

' ?.0

m; ~ Om; 120 m;

O m;

()O 000 -. 'l 0 1\U l (ICUITIJ. UJ\1' ( l


1~ ZJ']
6
6 ..
tr,uvpol'luri p zi, : 111 3 utr.areii lurii); : n lg p nlru
c, wl doi .,i 1J'P.
2f 1 -4. m; (IS - 2) ...
2 1.
pnl'l
Il lt :ala nw~inil r.
r))

t1

q(l.

..., ,._,
,-....~ ~?
0
ll.J.
j.., O

1 ( 1 1 <}0
2 )2r

203. B z tl
ti l'l: l k" lPt'milP ~!,..) milinrd . 1
O~ 4.:) 1 13 l nnil
20'1.
1 :>2 237 dolari
2 .>. p t

O km;

l rmilc

1
( 1 12. J1: .)

'
t>in le
t ., t .r
p pula ii, l'il riul fiind
r'IJ IOrtnr
In numiii'Ul l Lai de 1H:uilmi ni anului
2 000. In con !uzi : cadr ns nu in l'rtlpor~ia _dorit.

zo

207.
208.
209.
210.

2 milioane dolari; (10 9 : 5 102)


700 dolari (trebuie procurat di eul)
;::::; de 2- ori mai mare; (31 10 : 12 10 5)
500 km - (10 000 000 0,02) : 1 000 ~ 300 km

21 1

211. 869,5 --;::::; 1 3 p rsoan (cancer) i 869,5


100
383
- ' ~ 333 p J' u n (mal dii cal'diac )
100
212. ;::::; 1,8 ori; (3 10 : 17)
213. William Fry = {M, T}; M = {ma mp, m 111 ,
T = {+ T, - T} J fttey
Jd t in = {+': - ,

- D, - I,~ T}

214.
lire

5=(117555~1

022 <)0,3;::::; 29

/;>053~

215. Adlncim a apei te mai mm iar difi ullat a


sub ap :l mai rn r u nt f r jul dir . in

rrii

pumint.
216. V = 60 000 000
2 00
13 000
+ 120 000 00 + 1 00 O 00 ~ 13 1 O2 3 000 m~
217. P ntru a
it tin il .,i ... pPnlru a nu lJ i
ochiul onducul rilor auto,

218. 10 L:.

L)

100l}-0
( 70%

219. A) O soluie: 20/100


B) Afirmai
t, Yalabilo ln gen ruJ .,i
altitudine.

11

la 1.

Om
291.

~ _!_ ~ 1 or ~i

12 minute, dac prcsu


7,5
punem c vilcza medie a biircii e te de 7,5 km/b
221. A) De Ia 150 la 250 milioane de litri
B) 200 miii ane litri ~ 2 milioane lire "terline
X= 100 000 =O 0501
2 000 000
, /O
220. T

i b) se pare
colianil. Deci:

222. La punctele a)

nceeai central

A) G1 ~

175
2

e te vorba de

7 lone

c =- 3 rw

B)

1 (d 1'>..., Ori. mlll. mtCH


. ')
-=C) P = -250
3000
12
223. ) ~ 71 ha; B) ~ 5,5 k\ ; (10 103 : 1 818) ,
= 1 818 . 39 . 10-")
\
224. A) ~ 561 kW; ~ 1 695 600 1\lW; ~ 282 999 MW
B) ~ 10,4 n ; ~ 20,4 miliarde dolari
C) 1 000 MW~ cor ct 1 000 kW
225. P.,(5); P 2(2); R(3) - patrupedE', piisl'i, reptil-e
226. A) Oameni morti i disprui, inundaii cata~ti'O
fale, poduri di tru , locuine di truse, det.erioral'oa
liniilor l lric i do c municaii; B) ~ 55 m/s;

200 103)
( 60.60
227. ~ 111 or ; ~ 1,6 dolarii ~ 2 minute .
(50 22
18); (5. 10 1 :32. 103); (1118 so:32

'292

..

~~

oa

228. "Bine"
229.

(JisLano.

~ 2 610 rnii;

fiind do o.proape
23
)
(600 :
100

~00

km)

230. O soluie: 2 costume ntregi a 1100 dolari 1


2 jnchele a 300 doi ri.

231.
<')

In

cel pum 2 ore

.
ttan }lOrlul'l.
32 . A) 50 mii. 80 ---: 8 mt.110ano
5. 100
8
B) OOO OOO :::::; 1 82()--? 2 000 r.amiol ne
.
43653
C) D8 ~ 25 000 000 :24 3 GOO ~ 2 900 m 3/'

233. 300 000 1 000 : 3::::::::: 100 miii ano de omizi

234.. A) ~ 21 l; 1O t
li 10" 3
( 60
3

3.)

+ 1~ 7 ()0

kg; D)

235. ~ 1 250 autovebicul /ot!i; (3 1


1\')G
A<>

:::::::::

20 mt'J'10an

!237. :::::::::60 milioan

-1:

2 333 m 1

24)

. ('"30 . 20.8)
f ranct. f'1ve ,..tent;
234.65

dolari;

co:;

...

238. A)~ 192%; B)::::::::: 13 000; ) ::::::::: 1,2%


(69 100%: 36}; (850 10 8 : 19 10~); (7 1. 10
: 66. 103)

2$9. 1 050 000 berlinezi; (7 105. 60 : 40)


~

%~

. compensa timpul do
l-m/h fpcnl
2u ~
luare a vit z i, icjre din vitez i, eventual, oprire
intr-o tu ie inLerm cfiaf":i}..
24.1. 2,7 miii nnc cutii c n crv ; (2 400-i 500) 4

30
2112.

%-. 1 W per~oan (pr f Jv cuvinte incru


2'J.".
ci.;ul ), din car 7 sint tineri ( 7%); 14%-.280
}t('rsonn (pr { l'ii foC nl) te.
21.ft. ln nnc lu, l)f! plalforme elajal!'
fccLul cade

.21.7. O sulut i (no 1imii):


p
. .A) peslr 1 ti)

2~

-i
le~

(15 lOG: lj 365);

int din flui r


B) ~ 16 zilb
(l900 : 21t 5)

ktn/h
2-o. A) 51,2-o milioan ; :8} 25 23 milia.Hl
(205 . lQ:'i : 400} ; (5 : 4. . 20:.> . 108 )
73}. 3
231. ;:::;>51 % (100

5002
v2
252. b max. = ..!. = - - ~ 13 km

2g

2. 10

y
X
y = :174
253. 119 aui i 55 ani; - = - - , .
1,
5,5
4 103
30)
254. ~ 0,255 milioane bnrili; (
47
60 4 000
)
255. ::; 125- 167 d lari; (
42.36

256.

~ 10

miliard

J cuilori; (4,6

+ Q,B. -)

2 41
cC
c
257. O soluie: C(15); '(O) (106);
258. ln nici un caz d 1 O oti mni bun; ~ 30%
ar fi foarte bun
~ 2 000 mile; e nomii ~ 12 milionn dol i
2:-0.
(3 200: 1,6. 6 000)
260. ) ~ 57.6 milioane barili p zi; D) ~ 1/3 parte
{28,5: 100)
(52. 6 1 1 0: (100- 7);
261. ~ 21i,5; ~ 7,6 i ~ 6,0 mili ne dolari
(60 10. o4); (24,5: 3); (7,6- 1)
262. ~ 1 miliard ~i 120 milioan
600. (30 + 25): 30)
263. 3 nunul ~i 30 de ecund , plu: timpul n r ar
de facerii j)]icul'ilor.
264. ~ 2 500 d 1 ri; (465 + 3 30 + 1 50)
265. D::::::; 115 km, deci de circa 5/3 ori mai mare;

c17~
266.

5
)
~ 357

ele p rsoane; 1050 (10

%-

%)
295.

2 7. \) ~ 35 ore i 2~ mim't ; ( .4,3 : 25)


D) ::::::3,:.> litri rnotOJinu; (300010- 2 0,113)
nuri d ow : ; B) 1472 nuci
26 .... A) ::::::;
(7 2)
(1210: ft!).1Q 0 3); '
269. ProlltH\in ug,i, ol s m~ n d l <u 7%. in loc
d~ 40% uv it (' a::-i(Tnr cliff'l' n\H p cal !-nletic5.
(nzi probl('mn 2 )

"-o
~1 . n
271.

Go : 1
7 -

o2.

1/J.r:

;rn~icul

1<...>

OJ'I

sporului de intrligf~n.,~

tj

115
111
101
\'

. ------4

100% t.am .:---j

1 perioada
o~----4-------~--~----- ~~

1936

1959 1960

1946

Fig.

272. A)

100

100
organizat rilor

20

OOO 1

20 000

ti~

) 27,4 miii une, b ncfi wl

273. 5 165 m; {5' 135 + 30)

zg'

1981

2740 A) 800 100: 338 ~ 2 6 17 uri


D) 217 109 : 8 106 ~ 34 dolari
C) 2 36 1011 : 00 2 ~ 1 475 000 barih
D) (80- 2,7) 10~': 33 = 228 700 000
(75 - 2,7) 10: 3(18 = 213 00 000 dolari pc lln singrr Joi 1 din cnrc cvid<.'nt, ~c cad importante chcltuieh
rcnt ru cxplont are .
o

. , . o~ G,2:> kg

275. A) ... ..>

40

D) 'lO - 10- 5 (termen de

sigurun) ~

15 zile

5n
3
2-c
- = 16o m, a = 96 m
- ; 13 ) 5a
' . A) P = a:-=
3
3
5
277.

c~r:Q.

4:>0- )

278. 13 km/h. (

~3

02 dolari

8
.3
17 60 -1- 2

oo)

279. A)~GOOOOOOadoJnrj; 210(4-1); D)


35 %) : 2
la sut;1 ciitlot'C; (24%

2 O. Con iderind c in 20 de aJJi se produc


ter(' el nproximatiY 50% 1 rczultii: 7 milinrd~>
2 000; 10 1J": miliarde ln unul 2 020; 16 miliard
2040 ~i 21, miliard tn anul 2060; tola} 80

281. A) 5 600 km;

) ~ 1 1 km; C)
o

~34

o t:re
in anul
ln anul
de ani.

km d

zid

2 - 1 =3 4Ii)' ( 500 ~OO= r,(> )


-(Or:G0104 )1 (V35
1
1
10 . 2 . 106 200
'
'

'

2 2. ~ 3 de z11;
283. De 30 d 011
.
)1'
2 ~. ~
d
'
17
2 5. 35. 10
2"6. g luni
2 7. GO,t, Ll"ili n11
2 . ~ llt2 m (102

2 OO O 3G5 10 )
3 5. 109
......:'-63. 106

ton

3 = 30 m

fl'i:i nnl<mti)

91 )
1 92
. (. l 1;
.
~ t1'tn Yu lumu l p11amu
-. 233214.
2 O. A) :1 1 0a = 000 ; a~1"<'10; 37/tfl m, dimcn:iunil ~c~tiunii B) \i -- 1 1, =32,4 km/h
7 500 km
32
2 400
-+----+-------+
2 1. a r 1
uscnt i ---+ 901
2

~ .- 1

np

2 2.
=:

1--+ 1 5
id rind 1 pa -

Om n =
,

'

O,G. 109 =
40000000

oo = r
4

29. ;)~
se 1)

m ( -

rmaz

un tJiunghi d ptunghic

2 ~. 1190 000 m!!; _1_30_0_0_0 .10 ~ 1, orn


56. 100 60
2 5.
---!1----1----l
- 4o 0
- 0
- 110

298

~35,2

kg

~" ~ .6 OIi
_.1
3 . ~2030 tone; i . m i 2'..1 :2 = 12,0:1 m;
rnzn m di prmr. 4 ro: = r.: 4' :::::: 3 1 m2 : G =
= 3 664 . ,r.: o~ 2 03 t
= 1 O
301. L - 4.5 - 67
2 D. (11 000 -

~60):: (3 50V.- 27 ) =

11

3 2. 1 + 1 + 34 = 36
ntl
pentru cii num~,.ilfon ea 111 ('p
303. Fral
coexi.l c 1 puin dou e] m nlc.
304. 17 opii
305. Eeau 3 pari ~i 4 ciori. R zrlva gn 1: Lurtm.
iori tJlu 1,
alit
un numii ar cal'l:l de pari (5) .)
r SJ) ctiv 6; apoi n 1cm s .,cz n ioril cite dom\
pe un par. Hvmn un p Y1ib 1" .) tloi car m lr 1 uiau
Jua1i.
306. 37 cu dou:- prcioa ; 4 cu p Lru !Jicioa.r
2307. - ...._ 1,
g

3 .

30D. 7

ri
3

=.! =
(_!_)
27
3

u f 7 , n raport d

!_ lonc
9

VF a cluditii
299

310. A) i!l3 f- B) 143- C)


24
21t

143 X D) 143 :24


132~

24

114

222

""IT

1232
341

+ 11 =

43 - 21t. 3

132

10142
143

+ 11 =

Vt>l'ificar . (n baza 10}:

1~3 6

= 1 52

21'<6 !

2 5

+3 =

1- 4 5

48uol

4 = 14uol

A) ftR 1 H. - 62 ; 222 161 = 2 52 + 2 5 + 2 = 62


34; 114u;1 = 152 +15+4. = 34
D) It ' - !It
272;10142{5} = 15"+152 +4
C) 't l4
5 + 2 - 672
1 ) I,R : J4 -: 3 + (Il = 6) j 11 (1;) = 1 5 + 1 = 6
311. :\IPtoda impiil'irilor succ $v :
3 222 320.1 = 15 032

939

S:

lf11)S:.

234

l/(
l'/i,

/r/;-

56

4'

3
Fig. 59

300

Vcrifi nr :

+ 24:; + :!t1t 1

~$.t,a

+2 4.:l+3 4. -l 2 41 -l 0 = 150 2
312. 1 21 = G':; (\ c:u;'l r:i2

11

mlnr llPi.\COpC>ritl. PJ :ieu k pot


fi arnnjulc u in figura GO.

H3. Gnvditnii

al(argfl

cu

Ftg 60

6 km/h: ,cuii km /h. Evadulul


u fo~t prins dupl1 o orii d1 la nr(')Wtta urm-

ririi; in t impH) de 1 __ ori 1

('}

U pnr'Clll"' () km; LI1Pl

n pnrcul"li 12 km.

314.

Ah~

7,2r: km.

n zolnu gl'nfici:i (pi'u

m~ur

ft,nrc pG fignrii).

or---+---4+---+-----,. E

'

A
Ftg: 61

3F . \)da: 11 = ~/17; B) nu (b za ar fi

nu c l

nu mii r

2\Y5, caro

raiona])

316.

lu\i : . = nr. de zile; y =planul


:c in toLal)
60 . = y
x = 63 2 ilo
5(x- 3) = y
120 y = 3. 780 q

ti'~buia

(cJ

p :cui

317 . \. lr p.

="a~ h (a+ b)

nh

c2

A lt;p.=-+n-+2
2
2

(a~ b)!!

(1)

(2)

E ,,JiJ\(l ( 1) cu (2). ,. zlll u2


b!! = c2
31 . { - J ).'
( - 3)(y
10) ( 1b tolilul nu
c 1ll'ihniP): JO
2 3 . Hezolvarco. in num r
L li vj: . == ' = 2~ 1 i
'31!_. . u lmHuvoiua prCJf'. otului ca tind
pre
infinit, :i 11flO.l inl.PI!' 1 nllui. lll tind Culre Z ro,
ne ta p;Htll' ohiinf': t tu.,i: nota~.
;.120. E i f n . inu :\ pn. ibililulc d' a potrivi 1cl1('J1l 1 pt 1 iz< l tl~ bin:(cin. penltu a d. ftazei alo
un in\ Pl : <'-al'(:
,La 1 iulil' :ut,in mea. care . -a n: uL la 15 iunie
i ' ' , n aYuL 2 ''' ani Anul ln'I'Ul (tlupu noul cal ndar
- Gr gH'Hn).
D nlajul d 15 zill' inln' ac ~l date car ar tr bui
f
r :puml;l :
xpli ii prin aduc t
cal ndarului
de la tilul ,. hi la t ilul nou.
321. Punem r.r te 3 hil 11 fi ea re tal r. Da cu ace. t a
se chilihr z:i, Lila fnl: -O afl intr c le
rma c.
Punlndn-]1' .;i pP ac'' t o. in hulnni (a doua cintiirir ),

302.

tabilun im diat are este falsli. Da c le 3 + 3 nu se


echilibr azli, lum grupul c lor 3 caro c nine bjla
fals, ct trim dou din acest. a i trag m concluzia

:oenit~.

322 .. = Y1 (e1); y = Y2( a);. > Yi a= 1 km


3(x
y) = 3 000 = 54.0 m/minul=32,400 kmfh =
= 3240 damfh
3 000
1__= 1 y = 460 mfminu = 2 760 damfh

y
X
323. Fr-actiile cu p ioada 9 nu apar niciodat tn
practic teo tic r pr zinl numrul 1; deci O (9) +

+ 0,(1) =

1,(1)

32~. p, imul virnj


ccuV' ln punctul B aici acul
cadranului e d pl az cu al arca unghiului exterior din ; analog in C ~i . Dar uma unghiurilor exLerioa al unui triunghi e.te d 3 ,. (i1lem p nlru orice
por on ca v .x). De um d plat ste d 360 d
lei.
....

6.

325. A parcur 800 kn n -

n -

or

1t zullu
x = 1
32.

or.,. Parcurge x km

cuaia:

O k-m (d
m; ser

800

p~ind

+-15 . =

totu.,i

1 000 km

impul

tabilit)

zolv ecuaia (~r =~ c

6.

xr i

se ia . oluia mai micu.

303

327. S midrcapLn

lmpnrlr }:::A in dou pri

rtr

c ngr ntc tn g rwr1l. rm trece prin D.


32 . In tri unghiul Al\IB d ptunghi MP = AB
32 . Ll = a; 1J

=n

r; (L r

=- 2a:2 =

te.

330. Tllhf.ria ~ p el r!; a u


nni; p Ptru furtul
unui ou pNlcnp ~ n P l'll d fl ani, im }JI'nlru furl\Jl unui
bou , 7 nni i jum iitntc. Calcul Jrafic nu r zolvind
2
sistl'mnl: x + y = 13, x
z = 15 ' y =
z

331. A) l!l

:12

22

B) 2t'
2.'

332.

37
52
l = 2 3
1= 27

+1

71

4 .. .

7
2
7 .. .
1 = 7 numJ' prim
1 = 15 numr Oln}}US

lnrlien iP:

l nim ntt 1 h r d imPlr' . rice


car<' Lrtre ptin C<'n J'Ul 1le ;imclti imparte
aria. ptunlelogrumului in dou :uii cbiv< 1 nt .
, apt

333.

1
2

r; -

1
2+4- .
2

= 104

B) DE = l ; All = 13; DEAll =

16 13
' = 104

2
C) Tdungbiul ADE
le cbilnl r l j, d fapt,
1ntro onslru i cor cti1, golul nu cxi tu (s 1 du .e la

un pun ).

30i

334. Dupt ce s-a scos 1 litru a] oi i s-a inlocuit cu


1 litru d ap, -a fonnaL un ame l c de 50 litri, tn
care !:inL (!JO - 1) 1 al ooJ curat ( 0). Dac:'i. l' 50 litri
am stl'c. lut (50 - J) Jill'i nlcool, ntl'-un litru de ame
50- 1 49
= - ale ol.
tec avem:
50
50
Du}J 10 opera pi s-n scos:

1 + 4.9
50

(4.$)):! + (t..!))3 -t
50

50

... 1 (~)9
50

lj!) 9

t .

50)

::? -log

G~J'

-.

1
50

n<log 45- log 5o)

9(1,69020 } 2,3 103) =


-+

("'50n)

=fi ( t

~. l,~)!Jl2:1

'!J

m) =

1,!)2107-+

= O Kl3
1

1 - o,._33H

ant ilalN\ roa -

'uo2o

~~O(!

. W 2) -:

50
=

,:31 lilri

4.J. akool de
,31
Liiria d () 7c).

anti_tat a riimat;l: :)0~

au 50 Ji lri 'am st
33r:. I ndi a.i : L 3

Il

= RV3=-12; fi=44/3

)ll

33 . Indicat ir>: CE 2 = E ED - ( D .
2

l tl .

oo

337. Or 20 i 10 minut('. lutr-adevr, Jn re 12


de minute (adic cu o jumii ate de
1 r o atacului) trec ~60 de minute,
iar ntre ora ata ului (20 . 10 minut ) .,i ora 24 rec
220 d minut .
33 .
obin un nou triunghi dreptunghi , egal cu
primul d i lii\imea cutat e l
galu u di tana
pin lan ul pun t Yizol, dhtau~ car
poate msura.
33 . Indi ati : A) Tdunahiurile T I i C I 1nt
congt'IH'nt
(L L); ll'iunghiul
.i\II este i osc 1
{1::: :\11 = -9::: Bl r, a dif rcnu d unghiuri con
gru nte) le.
B) Plan 1 m
-.' - M, r specliv
D-C- K lmpnl'l paiuJ In 4 r giuni. Planul care on
i~1 tlre pla T -.\ d l rmin
tnl'it
giuni, iar .1r mai d t
un~>; ti ci in t ta!
r giun i.
40. Fie Jnmclul M JH' arcul
al c r ului cir um
cri.. Hotim ll'iunghiul ;\ lD in jurul punctului A ru
60 , 1\f'l f1l in iL f:. o upP Al . lnl ru t unghi urii
!\IBA .;i i\l .\ inl ongru nt ( ublnlind a la i arc),
pun lul K va fi silunt p . am ului 1\IC. llltrucJ~
~r
,\1" .. i -9::: 1\L\K = 60 (din
n lru ti ) Lti
unghit l A~Jr e:h p1hilal rai, d ac <'a MI' =A {.
A:t fpJ: f\.
1 = Il
1 = l
i ora 1 .,i 40
or inainte de in

306

341. Al g m o latur oarecare a ptratului, fi


B,
proi ctiim pe ea loot cerem i!P. ~' pr upunem c
nu se poate du c drenpta cerut. Lunci fi care punct
de po ]alura AB de acop rit d c 1 mulL tr i proie ii din cercuri (vezi fig. 62); allf >) drcnpla care ar
trece prin ac t punct
perp ndicuhr pe AB
at int r ecto. m i mu1 t
de tr i cercuri. 1 l'in
mmare, uma tuturor p i ciil r, adi u
suma 1unui mil r Ji, m li lor Cl't' urilor nu
dep~E>.,l
pe 3; . d
ac ea suma lungimllor
cercuril r nu d p
.t
3 r., dar dup~
ipol z ca
t , gal
cu jQ > 3 r..
A
i

a afir-

301.

3~2 .. " pont C!>li.,dPra cu punct le. T 1 i T 2 sint


situnlP p drPnJ'I a ~-\ 1 .\~ in ordinNt urmM re: A 11
T 1 . T 2 , \ 2. \t1 ni. inln t'il < 11' uouii tnr.gPnle duse din
at ln.;t Jll lld la ctl (' iul f'gllln, nn~m: A 1T 1 = A~l 11
A 1T 2
\ 11. 1 \2! ::
-\:L 2 2T 1 = A2 1 :: 1 2L 2 = 1 1L 1
d tndP \ 1T 1
\ 1T 2
.\ 2T 1 +A 2T 2 , 2:\ 1T 1 + T 1T 2 =
= 2J\~T 2
T 1T 2 1T 1
:!T~.

;~li.:{ . t

fulo . PH'

tJgiril'riiP C\1>

:v. 4.

~i

proprie!liih

liniei m1jlocii in tri-

HAI> flc.

l~ciPtnri\, numi'irul total de buct.i


1 (J<'nlrll ('(, di:pnr o bu<'ulii i npar dou
d<' , Ct'('H rlupu n tniel UI' vor fr n
1 hucii.ti de

Ln fil'tn r(

Il\ te t'll

II()),

bit t jp
S~t I'Yrtlllillll

ueurn numurtrl totul Hl virfurilor din

tn'nl! IH ttt ilt illlf rl'l'JUJ, tlup 11 ti itluri. Dup fie- ('aie t;; Piunl mulliirul tnt'ul al virfurilor rct fie cu 2

a(

(darii

'fi liiiat prin tlouii vduri), fi' cu


lacil s-a
prinll-un Yid .;i lat uru), fie u 4 (dac 'i s-a t aint
priu _ lai uri). Fiimlii In rm put nu fo t 4 virfuri,
dupii n l:.ir luri m loal hulil mpr.un nu nt
mi muit dl' !tu 1 4 virfmi.
' prpsupiiHI'Ill cii rlup'
' l{ticturi -au obinut
JOO dt 1oligonnc cu d ui:iz ci d laturi. Fiind pcin
acta.tu numf,rul lotul aJ hu u~ilorobinuteva fiN+ 1,
n-zulln ii 111 afara acf'.tor poligonne vor mai fiN+
1 - 1
hu o i. Fierar dintr n te b\ cr~ti va
avPa cPI puin lr<'i virfuri, de a e numrul lolal al
vrfurilor m toat, buct.til va fi cel puin 100 20
3. Cum -'a demon trnt mai us, ne , t '
numr 1111 rnai mar d it 4 f
4.
Qp i 4 r
4 ~ 100 20
(N- 1) . = 3
1703
d<> undP '. ~ 1 6 9

iat

+( -

"

pol obine fOO de


Astf 1 am demon lrot cit nu
poligoonc cu douzeci de laturi fi'iclnd mai puin de
1 !J tii furi. Acea ta st partea principal i c a
mai dificil a demonstraiE'i.
Sii arut ii m ac m cum pot obine 100 de poligoane
cu doui\z i de laturi ef ctutnd 1 99 li turi. 1 t
unul dintr moduri: tiem piitratul n 100 de dreptunghiuri (99 t iliel uri) ;i fiecare dr ptungbi prin 16
ti turi fi transformm In poligon cu douz ci de laturi,
titind din coluri triunghiuri (1 600 tieturi). In total
1 609 Uliel ul'i.

1. Pentru demonslrai , a a cum se


n2 - n
fntimpli1 In olimpiade, s face un pn n ateptat:
ah. R . tul este
e col rc:>az 1l'itnghiul ca l tabla
implu. In to lritrghiul mare, lriunghiurile colorate
sfnl cu n mai mult d ct cel lall (pe fi care orizon-
laiii c le colorat :;int cu unul mai mult ), iar 1n lan.
ele trebuie i'i nlterneze de i cel colorat vor fi cu
unul mai mult d cit celelnlt
.,.
~45.

ce

" = 00; DE con tanl; AD 2 .f'


34. . Indicai.: DAE
E - -DE- = 2 au
+AE 2 = DE2 Hclaio devine':
BD

CD

DE+ DE = 2; DE = EC +
DB
CD

>l<'.

:347. E u r d d mon ll'at c volumul in lului


e obin prin roL' a
al c rpului car
\Jn~li gm nl de c l'C ADin jurul diam Lrului M car
feri~\ adic

nu s~ inl

unde A1 B1

l az cu ac t

te p

iec~in

7t

B2

gm nt, e t -

oard i

pe

1Bj,

diame~

c a. t f rmulu se d~", de e.:{emplu, tn


J. Uadamard " o tria elementu",
pa.rt a II, p. 1 ', p. 500. ' lum 1 inelului Ya fi egal
cu ~ h 2, adic nu depinde de r zn r, de i ro ~terul

t.rul

nu r bui
1

34. CC'=-=2
3

3
6
Ftg. 6.3

31tJ

350. Intlil!ati . Fie

BC = 15V3; DE= 10V3.

125 V3

n nw.,ini r.Jma ,
g1. e~le lma care
l'e tra ou benzina

a va lua
311

htnziw1 d la maina , iar pe re tul poriunilor ea ar


tol atiln h nziu cu .;i in cazul a n maini.
352. eo r tl' le al doilea frigid r nu .e mai itig
mm1c . l Yid nl un frigid r o:lii dif r n.a dintr
primul .,i cel de al doi! a, adic 100 d poleri.
;};>3. :u r. p)! nt p larelor sint pel'fccL simetrice nlit
cu it in rnro, it i in JH'i' in\n timpilor d!' mc . R zult
cir i d i. t Hn\ a dintr cele rlouu puncte r!e inlllnir-e a
v.tp<HII'tlrJJ', car c t d 15 km, g;"~.- lc exact la
mijlocrJ di~lHn\~>i dintr cf'l<' douil lo aliliii. In con2 2G = 5 km
<'luzif': d = 15

1 r(lhahil ea cel cnr a ompl lat .:ehia a comt


o grP.,I'<tlii, inlrnl'il ac<'.l Ju ru nu pnr . posibil. cntru
a \in . e, ma, in final, de roncliiile imlicate, trebuie
!']i minnl p r('lt>l din Ur gn j s i pus un p rele in
dr'Ntpta jo .. Dup complclnr , nv m:
C, I, C, 1
- pe !alum din llpga: ., 1,
C, O, J, O
- p lutum de jo~: 1
- p 1u lmn din d r apt a : 1, , I,
1 C, O
')~"It.

'oliilll cn x numi'rrul d ling mi dintr-un ac=


:l~,fl.
numiiJul dP o i dinl1-o Indii = numrul de ]iizi din
nu x~ =
vi.-ti<'rir. A\t>m cuaia: x 2 - 1 2 =
' numr nal ural. Cutm combinaia
' - J.
piHiru tar ll\' m o ,oJui Intr :Jg ~i natural. c
r.incl rit o unitate din fircarc cifrii, bincm: 101,
135, J 1, 222, 2 71 2 2, ~26 ,i 398.
um, iJl;, pulral ul ol'i rui numr natur 1 nu s
poal tPrmina (Y rifi ai) d ct !n ifr le O, 1, .'J r, '6
t 'fi
au , r zullt numai primei tr i num .r
ajung la unica oiuie V327184 = 572.
ner 1tote>.
1it a . slal 1~ p r a lu rui']or.

35 . Sint nu mai puin d 9 triunghiuri i nu e


Jntilne c triurghiuri oar car .
57. mprim fundul cutiei in plntel le liml'n
i ni 1 X 1 i mar iim piHrP)p)e Rilu. le JW lo urile
imparo, n rnduri! impare. Ob. rYitm iecare pl
cutii 1 X 4 c re a OJ el' pot ru pulr:, cl ele ]Je fundul
cutiei va a operi ln m 1d hlig. toriu lm num;u pm d
(dou ~;au nici unul). ittr o plit u~
ptr1'il'l marcat
2 X 2 totde un va a operi n sintur piHr;\ 1 mar at.
A tm, dnc pliicu le o opera tfllllflll'l fundul uli i,
r ztlt nnm;il'lll pliicul'IO!' 2 > 2 Rn tHrpa.;i ptll'ita1e <a i numf1rul lot al d pi rai rnarctllf' el p fundul

cutif'i. De ac N\, d,I('U l)lll11H1"1 plrt('\lPlor 2 " 2 S(


tn dificil cu o unitate (.m', lu 1rpn. mi, ('ti t'n numr
~mpnr) nlt nci nu 'P mai pot le mopcri fundul cutiei.
5 . 1ane>vr IP. 'I'UC\'lif'lor ~inl foal'lt a:e>nuin;Uuar
cu mancYrele unui 1 sant aPriun earp i1 etnl'nl s c,ite
inc ,. uiHa, de ac a i jo ul s ll\IJHPIP ..In rtuir(,
d<'. anlului''. In ,. rinntt d hnzii . .- d mon. lt'NIZi (
primul juciilor nu p ale pune mni rnull de> 7 crudur'C\Il'I ,. lu j)I'ill'
1if'. ln fig. 4 c ar tii tratcgin
mut tu , ca s se obinu a ee t rpzu)t nt.
Inti-nd Yilr, dup c a tu, trimul juriilor punlP .ii
pun o cruciuli n tmul din ~ 1 cin i piitrP]f'. E
u OI' d vzuL c numai punind-o JH' cimpul de suclf:l,
primul juctor poate !:<p r ii la un joc cOI'Pd Yn
putea s pun 7 cruciuliP p nlru c;\ In m. puusnl
fig. 1. n 1 poate. ii . p re
rcuJeelor r pr z nlat p
~ pu11 cruci~Jlitele pe impuril marcnt cu punclf',
o pun L r 1.;ii,
ic r dintr c J dou cimpuri mar al
nu va putea pune c~ru iul! d il p<' unul. um t r'ehuie . J~l eze cercmil tC'l d -ni doilea e v de din
fig. 64
1

. bi3

o
1o
@ 1

o o

1o

o:

')
b

Fig. GJ

o o
@
~
@
o
@

(!)

(!)
o
o o

d
Fig. 6J

o @@
X X
o@ ~ o
iQ Q

IU

o @ 1
@X o
o
o

tfij
b

Fig. 66

11 4

@o

.
@ o [Q

Dac primul pune


a doua cruciuli pe
alt cimp, atunci dup
mutarea c lui 'de-al
doil a e obine una
dintre situaiile reprez nt te in fig. 64, in
care mai tnt numai 4
cimpuri (marcate de
as menea cu punct )
p care primul poate
pun o cruciuli
rect al
la un joc
de-al doilea.
lui
Ace ta con l in tic
r a tuturor cimpurilor
d pl ar de la o ruciuli pus 1n 1 eul
unui punct anal g
um -a fcut acea ta
i tn cazul anl rior
(fig. 5 b).
ici e r pJ' zentatii
una dintre pozi.iile 1
care se poate ajunge
e
dup tr i ~cri.
vor de na cu alba tru cruciuli\ele i zerourilc d la prima
micare, u rou cele
de la a doua micare
i cu negru c le de la
a treia.

359. E le uor d
e modific

viruilor

Timpul
(minute)

vzut c numrul
odat cu timpul n
umrul
viruilor

o
t
2
3

1'
1'

KUillrul

i
2

n
2(n - 1)

2~

23 n- 3)

2&

.2l(n- t)-+

21+1

2l+ 1 (~

...

+... i

bacterlilor

2~

...t

bact riilor

f lul urnllitor:

...

!n-

2)

...

L-

o
1)

ai'i
lar c dac t = n, numrul bacl riilor
z ro- ol nia a murH.
3 O. Rt>zohar a e Le dat in tab la urmuloarC'.
E. p lica i procedeul.
.
..,
...
3 8 8 1
GALEATA 5
4. o 7 6
VASULI

0) 4

VSUL II

GLEAT

10.
,."".

),-<

4, 5 \
1 1
\, ... .//

..

Fig. 61

361. Nu se poal .
Dac s-ar putea
atunci /\Lr-un anumi~ camion
tr buie s fie pu c pietre>. Dar cbinr c 1 mai uoare
8 pi tr cinluresc: 370 372
374 376
378
382
384= 4 . 75q, = 3 016 k~.

315

3 2. Dne dinmetrul catc tr ce prin d u vrfuri


nlP dod <Pgonulni. Apoi (2r) 2
122 42 = 160;

opuFP
4R 2

1 O; R
2VTO
A ha.,. = ;: ~O ~ 5 42

40 r.- O= 4 (r.- 2)

3 '3. PP lingi\ r zolviiril

obinut prin c leule, progeometri .


ohodn p rp ndiculnra DP din virful D al parale11gtnmului p . lnl 111 a B .,i ducem c 1 trei inJpmi
111 t.i ungh iul BK II c t' e inL r e teaz in punctul E.
Obs '"iim cit dac translalm triunghiul BJ E CIFlfel
in it pmwl ul K ii njung n punctul D, atunci oincido
cnmpltl 1'11 1riunghiul P Il , inlruci st>gmentul KE e:--te
pn rtl"l .;i q;nl t'tt nlf (cti EllDI st paraJpJogrnm),
j,lr
('pnenl 11! BK 1' l parnlrl i rg< 1 cu P . Prin
truHtrP, BE
Plf. Dar PII f:e gs tf> uor din tri-

}Jlt'mn : Jl< ul

r zolvn i

unoltiul drPplunghic KHP: Pll 2


1 P2
J\ P
1 D = b, JOI -= a.
a P 'Ll D

1 112 und

-V h 2 -

a2

H t>llHII'Ct'im cti rPzolvarc~ s


potrive,tc i tn zul
tn rmt un!!hinl H ('c;ir. un unghi bLuz i pentru c:tzul
in cari' U 1':-- l t> n.eu it - ln ac f't caz punct le l i
H !ilnt : il unll' JH' pr4'lungiril<> laturilor.

:lfH. Oh~ niim <1 dacii lin piciorul iniil!imii BII a


unui 1Jiunghi on recnrc .f B
u tmglJiurilc A ~i nscu ih . du p<>pt ndiculo.t J III .,i 1 II pc Jaturil DC
~i BA r ' )J Liv, atunci Lriunghiur~l 1' B !]i ABC snt
u m nen (unghiul B te comtm I B BN = Bll 2 =
-= B KB, adic
BBC = IB:B ). De ac a:
-1:: DK r = -9:: BA i 1:: TI = -9::BCA.
:Folo in
c t rezultat d m n trm c patrulal<!tul
lormat d picioar le p rpendicular lor . t inscriptibl~
d i ace. tE> pun l tnt. concicli .

..J.

365.
con tatii uor c suma num re1or de p fie
car Jini , col anii ~i diagonal dintr-un ptrat mag~c
4 x 4 e~;ie Pgal cu 34. lutr-ad viir, suma tuturor
numctelor din })trat est
gal cu

17. 16 = 34.4
2
D accea 1 trebuie si'i
<1 >monstr zp in piiltotele
care sat isfnc condiia din problem (numer le 1 i 16
s fi~ situate in coluri opu (') uma numcrelor im trice
fn d
ntrul ptratului est
gnlu u 17. Pentru
numerele 1 i 16, aceasta .e rcalizpaz dupii ipot z.
Vom consid ra 1 esle .ituaL la coJ(uJ din Unga
us i 16 in cel din d t'Ntpt a jos. tun i notind cel lalte
dou numcr de p diagonalii, prin a .i a', le Yor atisfa eg lilat a a
a' = 17. Vom conY ni ca num
rul care il completeaz p x pn la 17 Stl-1 nolilm pritl
. / : (x' = 17 - x).

Vom folo i acum notat ii le din figura 68 ( 1 represuma numer lor din re p tiY 1 usu\ .). nt
adevrate urmtoarei
egalit1i:
d + n+
1 + c
+ a'
d + a + a' + .1 + 2 (b
3 + c
2 +
+ +d+e)=346(a~a lacto
suma num ,. l r d in cel dou
1
b
coloane din mijloc, din cel dou
s1
.
linii din mijloc .,i do dou ori d
a c
pe. diagona le).
zint

+.

1+
2

+ b + h + 3 + 16 + 16+
+ + o + 4 + 1 = 34 . -1

(are ta

t
uma numer lor din
}m ma li'ni , din coloana a pat ra, din
linia a p a tra i din coloana intii).'

s4
e

a'

s3

Sz
Fig. 68

st7. . J

in ar. l
ci

=b

n lilli h1in
i deci i b

+ d = 17

m c:- 4(c

+ = 17,

+ d) =

adic d

3" 2.
= c',

366. 1 a m t:- u 40 d minul mai pu~in d i tn


d fcut ptn tn B 20
mom ntuJ inlilnil'ii n ai ay
d minul(' ( 1 lalt 2 d minut r prezentind drumul
inapoi).

T=

. 7. ) L. p'r
l'

zult t

!-2

miol

=50' T=II- 2'


.i c n (h:: =

iar

=O

) -- })lb
1
- ( 1+4-.!+
=h
4
L sf r h 1 = O, 1 2 = ~ b 3

\ -

~1

R ( r-

4r.R~ 1- 0)

O i r h

= 2R,

deci

- - dF'

D) lnlocuin p (Yulumul) prin ( praf 1 ) i


c.F'un li! r Inr 1 h2 .,i h3 intPli,;'Ul d hlwi h r:-mlnind
1dun.t)J! 1> = ~1 i b = O, d ci
tot innl! i m . L
2

+o)=

3blh = h1h
!J_
_ ~(h 1
. 2
2
G
3 I ... , = 30 r. O; km; = 30 r. 10 7 : (365 2l~o) ~
~ 102 70 kn jh

318

om d

lrn prima in aliLnt ( d u

tr az anal g). lntr-ad vi'r,

OM

AP

dtm n-

BP
I
- - = - =co

--=--=

oc

->

>

prima in gnlitat

0\h

d mon-

.1

val bil

3/0. Pr . IIJHIH<'m Ja in f']>liL cu n nu e t un numiir


UJ rim in int r Jull ~ n ~ ,
\tuwi problema minima. le un numvr d t.
und j
liu1l'j mm1iinrlui ma.\.im ti 1n1 rr.huti Jlf'nllu ghitir a
1ui n f'~ l cun ui..
C a. mai Lun . tral gi , . o numim , 11 , n tii n
re n l.IU imparte inL r, lui
t< plul .~ fi care nt
valori] 1r p or }P-ar mai pul a lua n un cuta n in
dou p ~rti gal (sau dif rind win J). \num e. dacii
~tim drja a ~ n < b, atulJci t r bui pu inl rc1)ar n:

natuml <U'billar fi t

319

" . t ' nd
,J '

vtat

+b
2

?". Strnte(l'ia Sn e :t

1.
cl' <

e pont el monstr c numilrul maxim de tnt t' bri


pr>nlru s tnbilitcanumrului n:::; 1 , prin utilizarea lui n
~s te gnl r.u 1log2 [, unde ]1[ rcpt'<'Zinl cel mai mic
nurnii lnlreU', mai mare . au egal 'U l.
371. E t,, o prohlemii foarte simplli. Considetm
J D i CDII. Ele ~;lnL congruente, intrucit AD = CII, Al = DC i ~ AI = ~DCII. De
II nu aer n,i lungime. e
<H't' ('ll, . f'(m ni le I D i
wrificil \1~01' i faptul c 1l'iung-ltittil 1 DH ,i BHC
~>inl nsPnWnPH (el monstrni).
tit n~hiuril

:l72 .. <' .,1 ic c pent ru n rezoha o problem d loc


t>onwtri(' ll'ebuic s s tcaliz ze dou etape: 1) toat
mulimii "i'i. ile sati,fac cerina problemei;
ptll.H'LPI
2) lonte puncl 1 ('arc nli:fac cerina pr blemci apar1in mul\imii giif'lr>. 'om Incep cu n doua. Sii presuJ)Il!ll'lll s-a <h t ~ gm .ni ul AB i fi pun tul C care
nti:facc 'etinn problemei. oll\m cu AD mediana
ttiunvltiului AD ,, Comp1etm lrhnwhiul 1 in la un
pnralPlo~ramJli'P)unrind m diana D pinu in punctul E 1
o:lftl n .\ = DE. Aici nt po. ibil dou cazuri,

dupf\ cum unO')Jiul AEB sl ascu\it sau obtuz.


A) J.ir unghiul a:;cu}iL AEB. Vom duce BF _L C,
BF, alttnci tn tiiun(l'hiul dr ptungbic AEI ,
Al
cal t K l c ngru nl cu jumuLalea ipot nuz i .A.E,

d i ~.t EB = 30 .
_LAC,
BF
Ducem
EB obtuz.
B) FiP unghiul
.AK 11 DF i obinem, a in azul A), c ~AEI = 30,
d a('r~n ~AEB = 150. Deo bir a fa de cazul )
'

320

.'

c<m. t tn faptul c cum punclel K i B In ituat


de pr1i dU: rile f ii d E.
lf I, da ~ C t p nctul c:-ut t, a unei gm ntul
AB . c v de din punctul E ub un ungbi de 30 sau de
150. Cum
li
toat a te puncte E se gl esc
pe dou cercuri 0 1 i 2 care . lnt tiiiate de coarda AB
In arce de 300 i 60 i prin utmare toale punct le C
sint situat pe c rcuril
~ .i o~ binute din
1 i
0 2 printr-o tran lai d <'gm nt 1 = AB in direcia
de la B la A.
A um vom drmonstra cii oric punct I al ct>rcul'ilor
o; i o; parine mulimii cutale de punct . Fie M
un pt~nct arbit t'ar al unuia dinl re aceste c reuri; atunci,
ducind MK = AB, MI IIAB, vom obine puncluf K
pc unul dintre c rcuril 0 1 au 0 2 DF ...L !\fA, L 11 BF

~AKL),

AL= .!_AK, adic


2
pnnclvl r snti. foc~ condiia. In mod anal g, BF J_ 1 ,
Ai= BF AL 11 BF, ~AI B = 150..., 1::Al L = 180-

AL= BF, atunci (din

KB = 30, adi

sati face de asemenea


h j o; i o; in far. d

AL =

~ .Al . i

condiia.

punctele

punctul

lfel toate punct e


i. ' at' f c con-

diia.

373. Vom da una dintr cel mai scurt rezolviiri


dintre mult 1 posibil . 'om folo i num in galitat a
cunos ut

-m + -n

~ 2, unde ~ n >0
n
m
Vom introduce notaijJ
b + c- a= x. c + a - b = y, a + b - c
'1 - MalemaUca de vacan\A

(1)

=z

(2)
321

ObrTvilmciix>O y>O,z>O
<'PNl
~ :l

(:1)
e r znllii din fnptul ii o !alur a unti t rhngh i
mai mic dPclt uma cel rJall dou.
in t2)

rzull c

,.

a =~-

. + Y

h =x+ z

C=--

2 '

'

dl' i iwgalilalt'H iniiali\ 1 oul fi . eri a lf 1:


y
r.
\ + z x+y

- 2.:

+--+--~

2y

2z

Tm,. fOI'mind C' pl'!'. ia din (4.) i folo ind (1)


oh! inPlll:
)'
7.
. ~ Z
X~ y 1 [( y X) ( Z
- - - j - - +--=

2..

2y

-t ( z -+
y

2z

(4)
i

(3),

+ -y + -X + -.Z )+

.I_)]
~ - (2 + 2 + 2) = 3 c.c.t.d.
z
2

3ir.. Tncli ra! if'. Dac propri tu. iJ df' mai us . n~


e hivall'nll, r .zull i chivalena urmtdoar 1 r propri~>tii i:
f) . uma 11ngh iurilor plane d la oricare vil'f est
gn );'i li J 0;
g) el . fii ,urar a te!J'IH'drului . le lin lriul'ghi ascuiLUllghi in CH I' l' inl dus liniile mijln ii;
h) t al!' f 1 !-in~ lriuP.ghiul'i
cuitunghi e
u
r uri circum. Ct'iF d a 'P ' i razi\.
lnc rc.: m dPmon. trn\in In pnd 11 P) din car
r Zllll f): uma mii uri lor luturo unghiurilor plan
al . tut rro f t 1 r tel ra dru]ui e:t,r rgnlii cu. uma m urilor 1:J.ghiuril r a patru t ritnghiuri
720 d a Pa,
dac sum 1 mii. urilor UJ"gbiUIiJot Ja fi cnr vil'f in~

=-

322

rgAle, rezult c fi('car clint rr el efil


gal cu 1 o
Inver (f)-+ ( ) Pfitc vid nl.
Din (d)-+ (h). Daci\ R est( raza ~fl'rri cirrt m~rri!iil
tetra drului .i t' raza ffpr i in:rti!' m tPtrnNiru si
c<>ntr 1 acEdClr d rp coincid, nllnri JH'neltl dt> lm~
g n al E-f rPi im: ri! cu fi Arf' fn n va fi . it l'flt in
int riorul f \ i .,i va fi d purtat el fiecnr vM al tJiun~hiului u
n~- r 2 , adicu va ri <Pntrul ('errdui
cir um ri a 1:' tt' tritn,.bi, de razil l/H2 - r 2.
Demon lraia continu in ordin a (l1)-+ (u); (h) -+(f);
(f) -+ (g) j ele.
375. Jndicair . .6PCH ........ .6PDR; t .
37 . 12345G7 9 9
10 = 1111111'11
377. n ingur punct ( !1), le patru dr pl fiind
pnral le.
378. Au a a.,i d1eapt impr pri ( ar nu conine
punct proprii).
37 . n - 1 = 4 - 1 = 3 (gen rat d 4 pun te:
3 din A i O E Il).
3
d(A, M) = v-=-(x-1-_-8-:J)72+-:--;-(x-2---8~2)::;-2 +~
-.+-:--:--(X_n_Cl_n::-::'2)

o.

3 1. ) ferti; B) cer (x 2
~i y = x2

3 2.

+y

2
1 ),

cnd x = x 1

2 7 (;;-h-t-:-,-n---a-:)"
2+-:-(;;-b-t-:-m---a-:)72t:-(::ob-.+-:-m---a-:d =V(-:-:-h -+-:--m---a-:)"
}'2
2
2
3
1

3 3. 8 cuburi (6 de"'crise d c 1 6 f \ ale ct:buld


initial, plu. 2- eubul ini~ial i ubul final), crnf'id
rate ca , f('t " ale bi rctbtllui; 32 ptrate (12 d riEe
d muchii] primului cub, 12 d eri e d muchii! cubului final i provenind din micarea de tran lai a
323

e 1 r 8 Vrfuri ale cubului AH), deci 32 .,muchii' 1


hipercubului; in fjrit 16 jrfuri (8 nl primului cub .,i
al 1lltimului cub).

384. 1) F 1 =

~,

A/,3,7; F 2

= ~,

B7.5,11

A
55
55
A
55
A
- = - = 2 - - - . 2 - = - 21
'
21
B
21

=55;

B = 42; Fl = 55 ; F" = 55
42

21

2) .\ dr = L l = 1,o:- 129 P = 7 9252


7 ')~
1- ~- 7<'"):'.
,. - '

1,23

P tlr = 2 6.4'.

+ 2 J 512.

,44

- 12 .
p dl''"):". r.i . 7---'

p l1 a l

Pp

= 12,

,'-!._
'i~

2,5129

1,02
2,~12 ~
4 7, 25

:l}

p ,...,...... 1791--~--..B

A
rlla--- .... _

CI

______ 4776 ----------

___ ...... A......

C
".,~>-

'--2388"

F:,:. fi9

} aku lui di:tant vlor d la pod pina 111 primriile


r 1 f' tiv :

PA = 4776- 17 1 = 2 9 5 m; PB = 1791 m
+ 1791 = 4 179 m
P C= 2
324

B) Cost proi ct
C) Valoar

= 380 000

luetri: ~ 000 _1:_ =

Olei

100

proiect

lucrri:

00 - 54.0 O =

lei

) C l r gie lucrrr e. cu
(

380 000 - 380 000 .

E) Co t regi

lucrri

= 1200 1 i

__!Q_}100
100

= 2 520 1 i

supliment r : 2 O O__!_=
1 a

F) Valoarea lu rl'ii: 3 OO f 20 O O = 4 000 1


G) Sume datorat inginerului ~i lllllrepPenorului~
8 680
20 520 1 200 = 30 400 1 i
Il) urne ce se imprumut:

400 a

o + 30 400 + 430 4oo _r_ =


o

1) Repartizarea

4.73 440

le

omei:

a) -L=~=_s__= 47 344
861
574
1435
2 1
1

el

= 473~

1 =142032!.

4.7 34~57!~= 94
li
287
47 3
=
~ / li3S = 236

no r i
3Z5

h)

~=~ = _s_
t
1 7Jl

2 !J 5

1
4. P!J

4.7 :;tl.ll 2
Cz = - - - - - - - = ...
25 305 03!)

c)

+
2

= (14.2032 + ...

)!
2

= ..

annlog cal ul li m B C
in bug l/1934.: Comt:na A,

J) De in eri

2"

= ...

C
2

B
2

Comuna B, - = ... ComunR C, - = ...


tnscri. in bu

1 )

t /1935:

+ i)

= .!_lA ~
A (1
20 1
10
2
2 100
analog c 1>]alt comun .
3 5. lmp rind uma dir ct proportional, rezult:

C nwnn

A1
326

A
2

+ 10 A . _1 _ =

A1 = _ 3 = ~~ = 17 600 = 160
110
40 36 34
6 4.00; 2 = 5 760 i 3 = 5 4.'t.O 1 i

lm pii r\i nd
1\nl . av m:
. 1
A 1: - =

uc

ai

., : _!_
~

a' :

_!_
2

invers propor\io-

piiri

umu in

1
3

= 17 600 : ( -

1
-)
2

+ _!_4 +

70400
- 5415G;A:, =- 4. GI,G0;.\3' = '1231Pi
J =
~
1.
Calculnd nrum media aritm ti n Ut'c:lol' . um ,
ol> \ Hl' m in fi nnl:
l ,
1 + A; _ 6 400 --1 ~~ 4.1:J,S _ ~ llO-

3 ' In !: El .1
annlo~

n L El- :,

IL

JL

. .

..

]~

llllJIOI"IP -

ltllll'

~;-

1, 70 ( l

.).

.2

OlL JL 2;

LJL 2P, dP i \T.OeP


F

o
l

c
321

~tP

11

par 11

"' = B
"' = ;
:6AEC= b \DF -+E

f!ram~

o
Ftg. 71

3 . cua\i a

nde A-

.B-1 =

p at
C, d unde

A.X.B

zult:

(i

seri :

= A-l. c n-1,

2 54J = c2
~

~
4 5

51)

i 34i l

1 2 3 4 "..

3
~

2 3
2 3

l J

45)

5 4

45)

l l

5 1 2 3 4

2 3 4 5)~-l
(1 2 3ll4 5) ~lli+
(1 2 3 ~ 5)

X = (l l l

2315

1352

51234.

s.o.u

t-.2-:t- s
-:2~3-s-

-1--4-+.5-+2-t
s-4-s-..-~:

deci 5-+ 4

Rezult:

.. =

'1 2 3 l 5)
~

.5 2 3

329

puL v m expun <>a mai l'rurl 1'<'71v re p pu d r morcnhilul mal matil'i;ul . oviPli
A. D. b lf nd, p ia li Lul tn t ori a nunwr llr.
v m t rnn. ri ptratul xpr i i dat n. tC l:
(~n

12 3'! 52
p 2 = - . - 2 .-n

22 4

()!l

1)2

=-
2

(2n)2

~> 2

32

24 46

1
(2n- 1)2
(2n-=- 2)~ 2; 2n
Intrucit p nlru orice lntrrg k
2

(2k- 1)
(2k-2)2k

.,
atunci Pii

1 1
> -.-

2 2n

>

1 av m

(2k- 1)2 >1


(2k-1)2-1

112 -.1>-

I Pn

V2n

Pe do all parle fiindc totd attna


1) (2k
(2k) 2

(2k -

+ 1)

3 35 57

P~~-2

(2k) - t
(2k) 2

(2n - J )(2n- 3}

- - - 2-- ... - - - - - -2-


42

(2u - 2)

3 t
2n- 1
2
(2n ) < 4 2n
i

Pn<
330

<

V3

/-=-

2n

392. E tor :ii. '<' dPmon'>l rr1.e


I Di\1 e:l tltPpltn.!: hi \ i L
c
Rl C' ntrl'J , Ull. Dur lll }l l'JH' ll
diculnra . AP Jl 1\l\I.
At tnri . U = AI' A:\1= 1 M
2ALAP
P
2.\P ~ PL.\ = 30 i
L
tntrunl .\.L = KL = IL rl'ztdl

c tn~hiuJilr Mcnile

ale ltiunu 1~ 0
i 7 ~) , .\t'P!Pn~i vnghiuri ascuFtc
J tu> ~ i 1rit n~ bid AB :

gllitdPi .\Kl\[ : nt <'gale


0

~C- ~BAD = 1::.\.101

393. Mai intii verifi ilm

12 + 23 +3 4 + ...

Fig. 72

+ n(n + i) = n(n + l)(n


3
lnlr-ad Y r

12 =

2 )

( l)

1. 2 . 3
~
1
3

23 = 2343

23
3

n. (n + l) = u(n + 1)(n + 2) _ (n- 1) (n

3
De unJ r

zult

+ 1L

3'

prin adunnl'o rcla1ia (1).

331

nui t bl u

rif'm a um
trhnghiular
1

12
123
1234
1 2 4 5
1 2 3 4 5 ();
1234567 ... n1 34567 ... ( -

ri
obin

ci

= 1 ~
2

+ ~3 + ... + ~+_) =
2

394. Duc m

1 15

10

= 2.- = 1.,....

11

in ar-

m:

n(n

+ 1) (rr + 2)

i. seei de acee
gii:i din

BC.
tun i ri ngniul CDE este
E = ED = x, iar x
p ate
riu ghiur
ABC 'ji ADE;

, de x = 6

~i

CD

<

CE

+ ED =

,._

395.

Jmlicae.

.t~f

3::AGII =

........-..
li
$:,A.BC =--J
2

CGIID in. CJ'iplibil;


~.& =r G .\

s.

: (1

+ 2) =

120.

1
o : (

+ 3) = !)0

~-

333

rol !}le CU 0) d
vid nt ci\ 1'1 pai T'U p rp ndi
eul ar v r t r c prin punctul P', imagin a pun tului
P prin t'Ola i a fii cut.

+ ...

4 O. ntru H in suma ' 1x 2 + -::x 3


+. nJ tnt
xacl n t tm ni n . l par- numitrul l rm nil ,r gnli
eu
1 tr bui a fi aal 11 numiitul lerm<'nilor Pgali
u - 1. IFtmtn ~:>ii d mnn. ham i"t numiirul d (-1)
l par. Pentru acea~tth illmuJim toi
'('~ti l rm ni

(u 1

n1 ,

A2

+ ;1 2 + n6 = H~

Anal lg

fl 3 ,

(11 2

(a 2

dat .

a4 -

n3

6 -

+a +n

+ n1 + 0 2 ( 11 s + Bz + a

3 -

(a 4

(a 5

+a +o
2

Th1mlnP tnmulim
e. t r zoJvaUi.
334

a5 ) =

As)
A 1)

~ a~

+ +
5

ft:

(a 3
ll 4
n2 - a6 - a1 )
(a 3 +as+ a1 - a 4 - a 2 ) ~

(a.J

n2

ttn(i

11 1 )~ ~ ~:~i.

n3 -

+ a 3 + n1 -

+ n, + a

X~=

+ n3 -r ll 4 -

+ 11 6 -

e d mou:trNtzi'i.

(nz

num~>r

a 1 o5
n4 ) (n 1

1.1 3 -

...

1.
inlr-ad vitr par ,i n

Dl"ci nunwruJ de (-1)


diYid la 4.
401. Fi

:.\j\~

"zXz Xz-3 XaXJ ... :Xu- 1

A1 -

a5
1-

fl5

a3 )
<~ 3 ) ~oi

~'~z- ll3)

n1 - n1) ~ 1i
ac l in galiwti i probl ma
3-

40_, Fi

>_.!+~+

... +

_.!!=-=r

403. Vom r zolv. acea t probl('ml\ fnl . ind cuno ut('l<' t('or m privind mii \!l'a I!Jlghiurilor formate d
d u .(' nnt(' la PrC'. 'ola\iil .inl vidl'nl . nlru it
P - L- . ~i - l\1- I' lnl bi. to ,. , r zull

335

x rin

4.01. Trrtnghrul e hil t

ri confin6

+ 1) 1 pt ~ tor1..
+ 2 + 3 +... ... + x. = xt~
. 2

Form tia,
(x - 8} 2 lup

z.at ~ s

ri.

( ~- 8)2 = x(\+ i)

Rezult:- ecuaF

= 1 540

f rma unui p tr

, contin

+ 66SJ; x = ,

Iuptiilori

405. Fi 2ot UMhiul Ia cen ru c rcspunzlor conrd i.


);
Diametru! cerc lui inscris in D 1 ste r(1 +

nria l i D1

= ~

r:

~~ 2cx + rt(r; -

Avem deci:

2cx + r. = r 2 [!sin
2

A'(!4}-+ 2(1 -

cx}

4 incx=.-:(f+cos);

de

obin

ai

cx- " (1 + co cx) 2 ]

+ cos t>:}~

r. :in cx(1

g..!..=.!._iC=2 n~

din en nt.

sin 2. 4,
4:06. P ntru =O lj n = 1 restnr
e n muJtipJn de .f.
pentru n > 2, e. pon ntul
r ul egal ca t
i cum 2ii. = M11 - i
4
p nlt'U 2 ".
i

Q
Yu{ piltrat
(07. Fi
vir!orii
II
,
.
B
,
mijloac 1 Iattrrl'l r r~
1
1
1
aclogonului (II J. E C).
I in t rema
fn trivngbn1f B Q, AC bis efo are.
bis ctoar i, calculm H1 Q i II 1B; apoi cu refaia lui
m AI11 =

"~ OII1

circum crisoctogonului) =

O -AH 1

Stewart,

obin

~ ;
2

s=

(raza

cercului

= ~- ~ 2 =

2V2r2= 2~f2(~t =

~2

408. Fi ABC baza tetra rlrului, V virful opus, V01


B02 dou lni'ilimi ale tctra rulu4 car s intersecriunghiulu det rminnt de
teaz tn IL Se cer ari
calc az d
p:r.in II, c
tr
l uJ oe c
i

formula
cu a

S= ( ~

~2.

r'

unde S = a 2 V3/4, iar I e te


cal.cul 1 s

ProLl

ui

H01 din triungh'uril asemenea BOLif i. BO:tB' care,


2
V3
aV2.
tn fin al, este 1II = -g-- 1 r =
972
4.1 9. Ana.Ii:Zm Ia in
Obin

.m

Dac n
c n

t par atunci ~>inguro. solutiP va fi x = O.


numi:ir r al x . Le
te impar, atunci ol'i

E"Oh i

Fi o uma-# O.Noti'im!Yx"- a"pr-inyia-y = z


hlin<'m i. lcmuJ:
~i
(J)
y + z = a

y"
Fie y = a

+ zn =

an

y= O

au

Z= O

z= a

In ac le azuri amh 1 ecua\ii int ati fucutc.


alrllh1m p x: x" = 2t 11 au x" = a"
Ac l Pg dili1!i . lnt lnu plini te pentru
a!Y2

= {

re. p

a ty2

1 x =

{adacn

ob~in

teim}O.l

a claci1. n e. lP par

1iY. Inlo uind acP IP valol'i al

initi a l

tn ambPl' cazuri

lui . In
acelai

naia

lllcru:

!Ya" =

a
Ac<'a la . t o.d vli ral!i :
p nltu ori e a , da n st impar,
p nlru a < O, da c n l par.
p nl c d m n. lra c da ca a :F O y :F O, z :F O,
i t nnrJ (1) nu ar olui .

DE =
(1)

338

und h e t tnl.ilimea trap zului.


nusului obin m:

upii t or ma co i-

(b- a) 2 = x 2 + y 2 - 2 y co<: 4:c,o


i,

in

(2}

In . frit, cu ajutorul l orPnwi lui PitatH'a a plintlit


P)e

COD, O

patru lriungbiuri drplundli t


, d duc m c
x2

+ y2 =

n!l

n,

B. .

+ b2

(3)

lnl cuim a um pe (3) i (J) in (2) ) obpnc-m:


(b - a} 2

a2 -

2(L- a)h, d ci l1

nh

L-a

4.11. Dacii k e. t un num;'i r inlr<'O' dif rit d 1 nlunci


1/k < 1,2. O ni i r zulli ni i unul di11ln num r l
x, y z nu poate ii n gat.iv: dac, de ex mplu, . < O,
al unei

1
1
1
1
1
-+-+-<0+-+ = 1
X
y
Z
2
2
A lf 1 c x, y, z inl num<'rf' nntura]f', n<'nul .
Put m con id. ra c 1 < x ~ y ~ z; celclall ~olutii
e obin prin permuLri. Cu nlt uvinle, te ufici nt
e g ea c acel
Eolutii pentru car

1
y

1> - ~-;;>;
>.:

339

E"t laT c x nu puat


> '3, atunci:
1

mai m

; da

-+-+-<-+-+-=i
3
3
3
z
y
1) x

= 3 (i atun

2) x = 2. In a

, videnL y

= z = 3)

t caz tr buie ca ..!_

+ .!_ = ~z

ln a st caz y nu poate fi mai mare d cH 4, a Lfel

_!_ + .!._ <


y

!_+ _!. = .!_


1

unei -z =
o -y = 4 (.,i
a,
=3
ln t
tff'l u
ti atunci z =
rin
in num re naturale dif rilf' d 1; nse s
p rmutnrea num r 1 r (2, 3, ) tr prin permutarea
num r loT (2, 4, 4.) i toc una (3, 3, 3).

D a

datorat

ra

lui , .
it

om nota
convr.x oarecare.
lincttari
lf
, ,D,E_a
mai mi dintre ariile

340

413. In ic f . l
r=

X S. =

V corp
=

1t.

na

~ (82

bi

15
; h trun i
4

rmas

tm

15

n= 5 - - = -

= V lr. con - V cii. =

+ 2 + s. 22

2~)

= 900

1t

414. A) 2 20,5- 2". O,;l = 58cm; B)6 2 = 12cm;


C) 5 : 2 = '29 cm
415.

olui

I (p

col ne- par

le):

1- 7- 13- 19- 2(}


Soluia tr

le.

1 - 7 - 2 - 3 - 8 - !3- 19'- 14 - 9 -4 etc.


l4l.

416. S pr npun m ca llrnll Jnn~imilor conr 1 lor


nu e l mai mic d cH r.k. Atunci suma arcE>lor (celor
mai mi i) ubinlin e de ac 1 coard
. te mai mar
d it r.. Adugum la ace 1 arce i arcl'le imelri e cu
ac t a fa d cE>ntrul c r tJ)ui. uma lungimii tuturor
ar lor
le mai mare decit 2rtk. De ac a, !\e va g. i
un p:unct de pe c re acop rit d cel puin k
1 ar
(lungimea c rcului ste 2r.).
Dac vom duc diam trul prin ace t punct, el \.a
int r ecla c 1 puin k + 1 coartl , ce a ce contrazice
ipot za.

417. c a. t problem pont fi rezolvatE tn foarte


multe f Juri, fol ind t rema privind tan_g~>n1 1 i
coarde] , a miinar a tritngbiurilor, nnf!hiurile ln. eri~
tn re .a.m.d. Dm mai jos una dintr c 1 . mai url
si mai frumoa e rezolvi:ri.
' Duc m tang nta la c r in pPn(t ul C: fiP P i
punti .aled inlE>r.eiP uJaltriiP
.,i Bale
unghiului AOB (fig. 73). E. le vid nl c PB c le axa

B
Fig. 73

342

de im t rie a trhntyhitrlui OP , d aceea toate cl'lo


patru tangenta tnt congruent
= B=B =C .
Triun biuril . OC i OAI
nt as m n a, ntruci
~ . . = ~ OI , ~ OC = ~ CO = ~
(fie
cllr' dintr ultim l dou
prin
~{mi tmu m;i
rii arcului

c = -1
-- : : .: - - = -K
B

41 . P nt ru a .trag riidcina cuhi r a unui numr


tntr<'g mni mnr d it 1 000, d pr\im a el numr in
~rup d C'i1 c t rri cifr ; ullima grup po l
fi d
dou'. atl chiar d o . ingtJr ifr. P ntru a afla prim
cifr de la . t inca rd<1 cinii, E'Xtrag m ru ina cubic
a ultim i grupf' din tnga. Pentru n g i a d ua ifr
a rdcinii !n r tul grup i pr c el nt cob rm
grupa urmit10M<' a doua d la dr apta r ia de prpm
a roi dow cifrf' ,i numrul rma pr Linga il mprim
cu intreihd pittrat al rdcinii d ja aflat ; ifra ct
o . cril'm la dr apta rrdcinii aflat ~i numrul a tf 1
format Il ridic :- m la ub; da eubul
p ale cdea din
grupa d mai u , cifra cte le a doua ifl'ii a l'd inii;
. dac nu
J10al c cd a, mai mi rum ifra cilului u
cite o Pnital pin c ct:bul numllrului f rma.t
p at
cdea din grt~pa de mai us ~i at unei cifra ct e t
doua cifr a ri'tdcinii.
P ntru a afla a tr ia cif1 a rdcinii, l1nau r . lui
prec d nt coborim grupa urmiiloar , a tr iil, d la
dr apt a cr ia d piirim a p i dou. ifre i nu rut' rul
rma. I'Jlr . tlnga 11 imprim prin intr ituJ ptrat al
riideinii dt->ja aflate; ifra aflat d1 pt cit o
ri m la
dr- apln r;:dirinii i numrul a tfel formnt Uridi iim la
343

fo m11t.

1120. tralPgin ,jocului rnn !:1 in plaRnrPn cifrelor mni


7
i
tl'ti 11 a Ii
ii. tii
J 1i

- 5

- 2; 5 -

~ (pt'

7-

lii:tia a tr .
ilinii

7':

z _ 3n 2
2

lf

;l)?-" . 61

n2 (2 .. -

c:::3

ria u

u1 li'l Jl<T

31 '~)

i curLilinlu:

Fig. 7J

422. Aria tl"iunghiului

Az,.

ectorului

O~

h'V3
4

ircular:

A tia un i emip tal { )ent de

re):

r.b..:_ _ b V3 = ~:( ~ _
2 3
4
6

V3 )

345

Aria unei petale:


2 . ~!!( ~-

2 3

- h2 ( 3 .Va)
V.a)
2
2 1t _

Aria triunghiului curhiliniu:

V3
(11> -_ h 4
2

11 2( n _
2 3

_!:>~(J/3 +_va_
2

~ (V3 2

A
346

;)

Va) =
2

n)3
etc.

Fig. 76
~3.

zi fig. 76.

4.24. intr-un punct [ d <:C'rin un Nlrc tangent tn T


Ja ercul dat. ImparL .<>mi c>rl'ul.l\lT tn lrl'i pri egale
TA 1, A 1 2, A 2 [. in T i 2 ca c ntre dr. criu arce de
ercuri, curc e intersecteaz in O, c nlrul cercului
cutat.

doua Cllrte cu proble~ c.tMbre, Edlt.ura


Albatros, Bucureti, 1912
Cl11 LESCU, OEORGET.l, CHJULESCU, TRAlM, Arllitectura de-a lungul veacurz1or. apte monumeJ~;U cdebre ale
li, 19G9
alllichittlii, .Editura Tehnicli, Bucu
CREA. G, 10~. Opere, Editura de Sl.aL pentru Li ralur
ti, 1953
i ArtA, .Buc
D DE. :EY, llE~ffiY E~ffi T, Am.welllenU ia 1'111llhcmatics,
Thoma rlson, London, 1917
GARDXER, ~IARTIN, Amu::amcnte matcmmice, Editura liin1ific, Ducureti, 1968
OARDXER, IARTIN, Alte amuzamentc matematice, Editura
liin \ifia, Ducurcti, 1970
IIOLLL' ER, ADOLF, Dialoguri matematice, Editura Ion
Creang1!. (Colectia Alfa), Bucureti, 1982
JSPIRE C , PETRE, Basme, Editura Tineretului, Bucureti,
1956
1\101 E, EDWIN, DOWNS, FLOYD JR., Geometrie, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1983
POPA-LI EA u, O., Mitologia greco-romanlf"fn lccturtl ilustratii , Legendele zeilor}, Tipografia "Jockey-Club", Ion
C. \'crcscu, Bucureti, 1919
RD LE CU, ALE1 'TI 1 , MiJ.iestria minJii, Editura Militar,
Bucurt'ti, 19 2

CMPA..'l, FLORlCA, A

349

TO;'IIE, C , I A , Cr rstr trorio grn{11rilor, E,Jilura tiin! ific


,i Enciclopcdi i\ Jiucun~li, 19 2
YILE. 'Kl. ", , '.1., E:uur,ie il~ l<oria multimilor, Euitnr. Enciclop di i\, Bucur , li. 1 !f; 2

VR.\.'CE ,

II.

IIEnRnl!E. )lJTITEL , .,TEF

Probleme de urcttare upt>raJionald, Editura T Jmidl.,


Bucur , ti, 1978
A, 'TfCIPAIA, Alman, hul rrvh-l i ,,. tiin! ,i Thni ", dita
de C.C. al . T .C., Rurm ~ti. 19 2
G ZET ~LATE~! TJC,\. NIiaU\ d
o irtal a de, tiin\1' \lat('matico din R. . Romnia, Bururr.,l i, 19 2, 19 3
K A 'T, revi Ul. so i lic, Pr },Jrm tl mntrmnlic PlrdnlP
i tradu e de dr. Hor a Banta. Editura Oitlacti i P1d gogi 11., Bucur ti J9 3
Pl 'OCCJIIO, nr. 37, Fur/.-, unei }~ater 111 der Patsche, Dcul:che
Rundes Republik
RECZE K ' T EL B g K, IlollnntlsE' li djE' fiJne ~prlkljl''l
zoekplaaljes knuls!!len J"au el puzzcl : 96 pilgiuu's
plczi r n aclie

Redactor : IOANA PASCU


Tehnoredactor : ECATERINA ALBICI
Bun de tipar : 30 odombrie 1986
Coli de tipar : 11
C~' m . nr. &0341
Combinatul pollc,ratic casa Sclo.tell

Scinteii nr. 1 -Bucureti


Republiea. Sodalls 8(JQ'I la

PJaa

S-ar putea să vă placă și