Sunteți pe pagina 1din 22

Formular GE1.1LS/ E1.1.

LS-Cerere de Finantare pentru proiecte de servicii


DATE de NREGISTRARE
Se completeaz de ctre Agentia de Plti pentru Dezvoltare Rural si Pescuit
Oficiul Judetean Programul FEADR pentru cererile de finantare
conforme.

Semntura Director
Adjunct OJPDRP si
Stampila

OJPDRP______________________________________________________
Numr
nregistrare ___________________________________________

Data nregistrrii______________________________________________
Numele si prenumele persoanei care nregistreaz

Semntura

Se completeaz de ctre solicitant

A PREZENTARE GENERAL
A.1. Msura 41
111 Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte

A.2. Nume prenume/Denumire solicitant


A3 Titlu proiect
A4 Prezentarea proiectului
4.1. Programul de finantare, axa prioritar si domeniul major de interventie;
Proiectul Imbunatatirea calitatii vietii si a conditiilor de mediu in spatiul rural se incadreaza
in:
- Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR);
-

Axa 1: ,,Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier;

Masura 111 Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte

4.2 Obiectivul proiectului se va completa cu obiectivul specific al proiectului;


Obiectivul general al proiectului propus consta in realizarea unui set de actiuni menite
sa promoveze si sa asiste initierea persoanelor adulte in agricultura contribuind la realizarea
obiectivului general al Masurii 111 prin imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si
forestier si dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru sustinerea unei piete a muncii moderne si
adaptata standardelor comunitare.
Pentru indeplinirea obiectivului general al proiectului este necesara indeplinirea
urmatoarelor obiective specifice:
-

dobandirea de informatii si cunostinte relevante care sa permita beneficiarilor proiectului


accesul facil la serviciile de mediu, ca mijloc de generare a veniturilor si realizarea unei
bune gestionari a productiei in scopul imbunatatirii conditiilor de viata si a reducerii
somajului in cele 14 localitati care compun G.A.L.

imbunatatirea si dezvoltarea competentelor in sectoarele agricol si non-agricol, prin


utilizarea cunostintelor dobandite de beneficiarii proiectului si adaptarea la normele
comunitare prin practicarea unui management durabil in teritoriul G.A.L.
In acelasi timp, proiectul isi aduce o contributie concreta la indeplinirea obiectivelor

operationale ale programului de dezvoltare rurala care consta in:


-

imbunatatirea cunostintelor tehnice si economice generale in domeniul agriculturii,


silviculturii si industriei alimentare, in scopul comercializarii produselor agricole si
reintegrarii pe piata muncii in special a tinerilor cu varsta pana in 40 de ani.

pregatire generala pentru managementul si administrarea fermelor prin initierea a 16


persoane in Inovare si dezvoltare durabila in activitatea agricola si in Competente
antreprenoriale in mediul rural in scopul valorificarii produselor de origine vegetala si
animala pe piata.

constientizarea fermierilor privind problemele generale de mediu in sectoarele agricol,


forestier si al industriei alimentare, tinand cont ca beneficiarii proiectului isi au originea,
locuiesc, desfasoara activitati profesionale in teritoriul G.A.L. si isi pot aduce aportul la
imbunatatirea protectiei mediului

informari privind introducerea de noi tehnologii de procesare a produselor agricole.


Proiectul promoveaza masuri active de ocupare, furnizeaza 1 curs de pregatire in

Inovare si dezvoltare durabila in activitatea agricola si 1 seminar de pregatire in Competente


antreprenoriale in mediul rural corelate cu piata muncii in cadrul a 2 sesiuni, si ofera
oportunitati de participare la piata muncii pentru grupul tinta.
Programele de pregatire pentru cursul Inovare si dezvoltare durabila in activitatea
agricola si seminarul Competente antreprenoriale in mediul rural se vor desfasura cu
respectarea cerintelor de mediu, referitoare la agricultura, silvicultura si activitati non-agricole,
impuse de legislatia in vigoare. Implicarea participantilor si a expertilor formatori in activitatile
de cunoastere si identificare a unor masuri urmareste sa aiba ca rezultat formarea unor
convingeri si deprinderi de aparare, conservare si dezvoltare a mediului inconjurator - conditie
de viata civilizata si sanatoasa.
In continuare, am cautat sa prezentam cateva din principalele probleme existente in
teritoriul G.A.L. care determina necesitatea promovarii proiectului prin contributia adusa la
cresterea gradului de ocupare in noi nise pe piata muncii, profitand de resursele endogene i
dezvoltand o strategie de dinamizare a mediului rural sustenabila si armonioasa cu mediul
inconjurator.
In cadrul acestei analize s-a tinut cont de cele patru axe fundamentale in jurul carora se
structureaza spatiul rural acoperit de G.A.L.: teritoriul, populatia, sectorul economic si
4.3 Prezentarea activittilor care se vor desfsura n cadrul proiectului n vederea
realizrii obiectivelor proiectului
ACTIVITATE

A1. Managementul
proiectului

METODOLOGIA
DE IMPLEMENTARE

TERMEN
DE
REALIZARE

Echipa de proiect este formata din expert manager Sap. 1 - Sap. 16


de proiect, expert coordonator tehnic si expert Luna 1-Luna 4
achizitii.
Managementul proiectului consta in monitorizarea
interna, evaluare, actualizarea proiectului si
finalizare.
A.1.1. Monitorizarea proiectului. Pe intreaga
perioada de implementare a proiectului se va

A2. Organizarea
procedurii de achizitii

A3. Elaborarea
programului de
pregatire pentru cursul
Inovare si dezvoltare
durabila in activitatea
agricola
si seminarul
Competente
antreprenoriale in
mediul rural

urmari respectarea agendei de executie a


proiectului pentru incadrarea in buget si in termene
precum si respectarea activitatilor proiectului,
pentru a se asigura atingerea obiectivului general si
obiectivelor specifice ale proiectului.
A.1.2. Evaluare. Se vor evalua rezultatele
proiectului, incadrarea in timp si bugetar de catre
echipa de proiect. Se va realiza si evaluarea
resurselor umane din proiect de catre expert
managerul de proiect.
A.1.3. Actualizarea proiectului. Pe tot parcursul
derularii proiectului se va verifica incadrarea in
conditiile de finantare luandu-se masuri pentru
actualizarea parametrilor proiectului ori de cate ori
se constata ca unul sau mai multi parametri ai
proiectului sunt pe cale sa devieze sub influenta
actorilor externi.
A.1.4.Finalizarea proiectului cuprinde pregatirea
inchiderii de proiect; raportare finala.
In cadrul acestei activitati se vor elabora
documentele specifice in conformitate cu legislatia
in vigoare pentru achizitiile prevazute in proiect,
astfel:
- Achizitii materiale consumabile
- Achizitie servicii realizare materiale de
promovare
- Achizitie servicii audit
- Achizitii de inchiriere spatiu pentru
desfasurarea celor 2 sesiuni
- Achizitii servicii de asigurare a mesei si a
transportului participantilor
Activitatea are drept scop elaborarea de catre cei
patru experti formatori a materialelor didactice
pentru grupul tinta.
Se vor pregati urmatoarele materiale didactice:
- planse intuitive
- suport de curs
- prezentari Power Point
- chestionare de evaluare a participantilor

Sap. 2-Sap.4
Luna 1

Sap. 4-Sap.6
Luna 1-Luna 2

A4. Tiparirea
materialelor de
promovare si a
suporturilor de curs

A5. Campania de
promovare

Aceasta activitate consta in tiparirea materialelor


didactice necesare desfasurarii cursurilor, pregatirea
mapelor de curs pentru fiecare participant (suport
de curs, fisa de activitate, un bloc notes, un pix),
precum si crearea si printarea materialelor de
promovare prevazute in proiect (pliante, afise,
mape).

Promovarea proiectului se va realiza la nivelul celor


14 localitati din zona urmarita, ocazie cu care se vor
oferi persoanelor interesate informatii referitoare la:
proiect, finanator, aplicant, oportunitile de
participare la activitile de formare profesional,
informare i difuzare de cunotine; afie, pliante cu
mesaje despre proiect si rolul acestuia in teritoriul
G.A.L.
A6. Recrutarea, selectia Pentru recrutarea grupului tinta se vor organiza
si inscrierea grupului
intalniri cu primarii din localitatile G.A.L. In
tinta
cadrul discutiilor purtate se va solicita punerea la
dispozitie a unor informatii sau baze de date cu
persoane care se incadreaza in cerintele proiectului:
tineri cu varsta sub 40 de ani (someri, persoane
aflate in cautarea unui loc de munca), fermieri de
semisubzistenta, persoane din zone defavorizate,
membri ai unor forme asociative etc.
Selectia grupului tinta in vederea participarii la
cursul si seminarul propuse in proiect se va realiza
de catre echipa de management. La selectia
membrilor se va tine cont de criteriile stabilite prin
proiect, n final identificnd si selecionnd un
numr de 16 de beneficiari ai proiectului.
Inscrierea se va derula conform graficului prevazut
in proiect iar participantii din grupul tinta selectat
vor depune in termenul stabilit documentele
solicitate.
A7 Realizarea sesiunii Sesiunea de formare, informare si difuzare de
de informare, formare si cunostinte se va desfasura in cadrul SC A&I SRL,
difuzare de cunostinte : locatie care indeplineste conditiile stabilite prin
CURS Inovare si
proiect si care dispune de un numar de locuri
dezvoltare durabila in
suficient pentru cei 8 participanti selectati
activitatea agricola
(seminar).

Sap. 5-Sap.8
Luna 2

Sap. 3-Sap.11
Luna 1-Luna 3

Sap. 3-Sap.9
Luna 1-Luna 3

Sap. 10Luna 3

-Cursul Inovare si
dezvoltare durabila in
activitatea agricola, se desfasoara in saptamana
10, luna 3 de implementare a proiectului.
A8. Evaluarea
Activitatea urmareste evaluarea cunostintelor
participantilor la curs
dobandite de participanti in cadrul cursului
Inovare si dezvoltare durabila in activitatea
agricola
Evaluarea se va realiza pe baza de chestionar.
Chestionarul va contine 9 (noua) intrebari tip grila
din tematica cursului.
Comisia de evaluare este formata din : Expert
coordonatorul tehnic si un expert formator.
A9. Realizarea sesiunii Sesiunea de formare, informare si difuzare de
de informare, formare si cunostinte se va desfasura in cadrul &I SRL, locatie
difuzare de cunostinte : care indeplineste conditiile stabilite prin proiect si
SEMINAR
care dispune de un numar de locuri suficient pentru
Competente
cei 8 participanti selectati (curs).
antreprenoriale in
mediul rural
-Seminarul Competente antreprenoriale in mediul
rural se desfasoara in saptamana 11, aferenta lunii
3 de implementare a proiectului.
A10. Evaluarea
participantilor la
seminar

A11. Evaluarea
activitatilor proiectului
si intocmirea raportului
final

Activitatea urmareste evaluarea cunostintelor


dobandite de participanti in cadrul seminarului
Competente antreprenoriale in mediul rural, in
baza acestei evaluari acordandu-se diplomele de
atestare a participarii.
Evaluarea se va realiza pe baza de chestionar.
Chestionarul va contine 9 (noua) intrebari tip grila
din tematica seminarului.
Comisia de evaluare este formata din : Expert
coordonatorul tehnic si un expert formator.
Activitatea are drept scop evaluarea gradului de
atingere a indicatorilor asumati. In raport se vor
prezenta evaluarile finale, metodologia de lucru si
se va analiza atingerea obiectivelor urmarindu-se
rezultatele proiectului.

GRAFIC GANTT

Sap. 10Luna 3

Sap.11
-Luna 3

Sap. 11
-Luna 3

Sap. 12-Sap.16
Luna 3-Luna 4

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

Responsabil

Sapt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. 1

Expert Manager proiect

A. 2

Expert Achizitii publice

A. 3

Expert Coordonator
tehnic
Experti Formatori
Expert Coordonator
tehnic
Expert Manager proiect
Expert Coordonator
tehnic
Expert Manager proiect
Expert Coordonator
tehnic
Expert Formatori

A. 4
A. 5
A. 6
A. 7
A. 8

Experti Formatori
Expert Coordonator
tehnic
Experti Formatori

A. 9
A.10

Experti Formatori
Expert Coordonator
tehnic
Expert Manager proiect
Expert Coordonator
tehnic

A 11

Programa cadru de pregatire Curs Inovare si dezvoltare durabila in activitatea agricola


Numele
sesiunii:
Durata
Traineri:
Obiectivul
general

Inovare si dezvoltare durabila in activitatea agricola

Obiectivele
specifice

- Fundamentarea teoretica a conceptului de dezvoltare durabila si insusirea


cunostintelor specifice temei;
- Insusirea de modele de organizarea a exploatatiilor agricole sustenabile;

3 zile, 4 ore
Insuirea de cunostinte generale si specifice privind impactul politicilor si
strategiilor din domeniul dezvoltarii durabile asupra calitatii activitatii agricole

- Intelegerea influentei aplicarii principiilor de management al calitatii asupra


dezvoltarii durabile;
- Constientizarea impactului agriculturii ecologice
Nr.
crt

Unitati de competenta

Ore

Interval orar Ziua

1.DEZVOLTAREA DURABILA A AGRICULTURII SI A EXPLOATATIILOR AGRICOLE

1.1
1.2

1.3

Conceptul de dezvoltare durabila in agricultura


Coordonate privind organizarea exploatatiilor agricole in
vederea asigurarii unei dezvoltari durabile (strategii si
modele de organizare a exploatatiilor agricole)
Studiu de caz privind eficienta economica a produselor
conventionale si a celor bio-ecologice

1
2

09:00-14:00

2. LEGISLATIA PRIVIND ORGANIZAREA DURABILA A EXPLOATATIILOR AGRICOLE

2.2
2.3
2.4

Legislatia si organizatiile la nivelul U.E. in agricultura


biologica si ecologica
Legislatia si organizatiile la nivelul Romaniei in agricultura
biologica si ecologica
Studiu de caz privind analiza comparativa a realitatilor din
agricultura UE si Romaniei

1
1

09:00-14:00

II

3. MANAGEMENTUL CALITATII TOTALE IN CONTEXTUAL DEZVOLTARII DURABILE

3.1
3.2
3.3
3.4

Impactul sistemelor de management al calitatii asupra


1
politicilor de dezvoltare economica.
Importanta seriei de standarde ISO 14000 in cadrul
1
componentei de protectie a mediului.
09:00-14:00
Sistemele de management al calitatii, sanatatii si securitatii
1
ocupationale.
Aspecte de mediu ale competitivitatii integrarea
1
productiei vegetale si animale
TOTAL
12 ore
NOTA: In intervalul orar 9:00-14:00 al fiecarei zi s-a stabilit o ora pauza.

Programa cadru de pregatire seminar Competente antreprenoriale in mediul rural


Ziua

Intervalul
orar

Continut

Formatori

III

9:30-14:30

Bun venit, prezentarea echipei si


proiectului. Prezentarea participantilor
Definirea ideii de afacere si identificarea
ideilor de afaceri
Antreprenoriatul rural si necesitatea
abordarii lui prin cunoastere;
Ce sunt oportunitatile de afaceri si
importanta acestora;
Evaluarea pietei si a consumatorilor
vizati pentru produsul realizat;
Ce calitati si competente contribuie
esential la succesul unui antreprenor;
Exercitiu de grup - orientare pentru
infiintarea de microintrepreinderi in
grupul tinta;

9:30-14:30

Factori ce asigura succesul in lansarea


unei afaceri durabile;
Etapele procesului de autorizare a unei
afaceri in mediul rural II, AF, PFA,
SRL;
Planul de afaceri rol si importanta;
Elemente fundamentale - organizarea,
conducerea si gestionarea unei afaceri cu
respectarea legislatiei de mediu in
vigoare si a cerintelor de mediu interne
Activitate practica- Workshop schimbul de informatii, experienta,
rezultate si bune practici in cadrul
grupului tinta Implicarea
participantilor in elaborarea posibilelor
planuri de afaceri;

9:30-14:30
Piata si marketingul afacerii;
Posibilitati de finantare in afaceri rurale;
Examinarea factorilor care determina
succesul/esecul unei afaceri (analiza
SWOT);
Feedback asupra seminarului;
Examen

Total ore

12

In fiecare zi cursantilor li se asigura 1h masa de pranz.


Rezulta urmatoarele obiective de referinta, exprimate in :
-

asimilarea cunostintelor si aptitudinilor specifice antreprenoriatului rural;

identificarea oportunitatilor personale cu caracter antreprenorial;

identificarea contextelor legale, masurilor de sprijin relevante;

desfasurarea de activitati si proiecte practice;

insusirea pasilor de urmat in elaborarea unui plan de afaceri;

dezvoltarea capacitatii de a aplica in viitor elementele de baza ale managementului in


relatiile cu viitori clienti, beneficiari si membrii comunitatilor de afaceri;

IDENTIFICAREA ZONEI DE STUDIU


Pentru a analiza nevoile de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte din zona ce
formeaza teritoriul G.A.L., s-a pornit de la cercetarea Planului de Dezvoltare Locala,
identificandu-se urmatoarele:
-

zona selectata este zona de Sud-Est, cu cele 13 unitati administrativ-teritoriale din


judetul X, precum si o unitate administrativ-teritoriala (Ciocile) din judetul Braila, care
se regasesc in teritoriul G.A.L.

sectorul agricol constituie principala ocupatie a populatiei din teritoriu format de cele
14 localitati

suprafata agricola este reprezentata in cea mai mare parte de terenuri agricole (86%),
urmate apoi de pasuni si fanete (10%), si de paduri (2,55%) si de vita de vie si livezi
(1,26%).

existenta unui numar mare al exploatatiilor de subzistenta sau semisubzistenta


constituie principala problema existenta la nivelul sectorului agricol, ceea ce solicita
crearea unor forme asociative, in scopul valorificarii si comercializarii produselor
obtinute, si implicit, generarea de venituri

cadrul economic al localitatilor este caracterizat prin preponderenta agriculturii,


aparitia si dezvoltarea initiativei private locale, dar exista o izolare economica in afara
relatiilor de afaceri nationale si internationale;

in ceea ce priveste populatia activa, nivelul maxim al acesteia este reprezentat de


categoria de varsta cuprinsa intre 20-60 de ani, urmat de populatia inactiva (cu varsta
mai mica de 20 de ani si peste 60 de ani).

IDENTIFICARE SI SELECTIA GRUPULUI TINTA


Grupul tinta al proiectului include un numar de 16 de persoane.
Proiectul vizeaza urmatoarele categorii de beneficiari:
-

tineri cu varsta sub 40 de ani - in numar de 9

fermieri de semisubzistenta participanti la actiunile proiectului - in numar de 3

participanti care au ferme amplasate intr-o zona defavorizata - in numar de 2

membri ai unor forme asociative - in numar de 4

participanti care au beneficiat de ajutor nerambursabil, prin PNDR aferent masurilor din
Axele 1 si 2 - in numar de 1

participanti cu un nivel scazut de educatie - in numar de 1

persoanele care au implementat sau au in curs de implementare un proiect de investitii


-in numar de 1

Repartizarea grupului tinta: 16 persoane repartizate astfel:


-

8 persoane participante la cursul Inovare si dezvoltare durabila in activitatea agricola

8 persoane participante la seminarul Competente antreprenoriale in mediul rural

4.4 Prezentarea resurselor umane disponibile si a expertizei se vor prezenta resursele


umane de care dispune beneficiarul n vederea implementrii proiectului si expertiza pe

care acestea o detin n implementarea proiectelor de dezvoltare rural (n functie de


cerintele prezentate n anuntul publicat de GAL n vederea selectrii ). n aceast sectiune
vor fi nominalizati toti expertii implicati n derularea activittilor proiectului, att expertii
specializati n domeniile acoperite de obiectivul proiectului ct si expertii n atributiile
crora intr activittile de organizare. Se vor atasa copii dup documentele care atest
expertiza expertilor (Anexa 5)
Resursa umana necesara realizarii proiectului se compune din echipa de implementare a
proiectului si o echipa de experti formatori, dupa cum urmeaza:
A. ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
Echipa de implementare a proiectului este formata din:

1. Expert Manager de proiect


Responsabilitati in cadrul proiectului
- Coordoneaz si supravegheaz desfsurarea n conditii optime a proiectului;
- Coordoneaz echipa de management a proiectului n vederea atingerii obiectivelor;
- Organizeaz implementarea proiectului si traseaz sarcini precise membrilor echipei
- Organizeaz ntlniri periodice ale echipei de management pentru evaluarea stadiului
-

proiectului si a eventualelor probleme aprute n implementare;


Actualizeaz evidentele proiectului;
Verific dac planurile de actiune sunt si implementate;
Este responsabil pentru managementul zilnic al proiectului organizaional i

conceptual;
Particip la procedurile de achizitie care vor fi desfsurate n cadrul proiectului;
Ia msuri pentru corectarea disfuncionalitilor sesizate de membrii echipei manageriale
sau alte institutii abilitate;

2. Expert Coordonator tehnic


Responsabilitati in cadrul proiectului
- Elaborarea metodologiei si a planului activitilor de formare profesional a grupului
int;

Elaborarea alaturi de formatori a documentelor cadru necesare desfasurrii cursurilor de


formare profesional;
Conceperea si organizarea procesului de selectie a grupului tinta;
Coordoneaz activitatea echipei de formatori;
Monitorizeaz participarea persoanelor din grupurile int la program, precum si
evalueaz impactul activittilor de dezvoltare asupra grupului tint;
Organizarea activittilor conexe pe care le presupune realizarea proiectului;
Particip cu expertiza la procedurile de achizitie care vor fi desfsurate n cadrul
proiectului;

3. - Expert achizitii
Responsabilitati in cadrul proiectului
- Pregatire generala a activitatilor de achizitie
- Responsabil pentru derulare activitate achizitii pana la livrarea bunurilor/serviciilor
- Verificare contracte furnizori
- Asigura verificarea efectuarii platii achizitiilor si serviciilor aferente proiectului
- Asigura legatura cu furnizorii
4.5 Descrierea rezultatelor anticipate n urma implementrii proiectului - se vor specifica
principalele rezultate anticipate pentru fiecare activitate prezentat mai sus
ACTIVITATE

A1. Managementul proiectului

A2. Organizarea procedurii de achizitii

A3. Elaborarea programului de pregatire


pentru cursul
Inovare si dezvoltare durabila in activitatea
agricola si seminarul Competente
antreprenoriale in mediul rural

REALIZARI ANTICIPATE

- Intalnirea echipei de implementare a


proiectului, formata din: 1 expert manager
de proiect, 1 expert coordonator tehnic,1
expert achizitii
- Stabilirea agendei de lucru pentru intreaga
durata a proiectului
- 1 dosar achizitii audit financiar
- 1 dosar de achizitii servicii servire masa si
asigurare transport
- 1 dosar de achizitii inchiriere sala curs
- 1 dosar achizitii materiale consumabile
- 4 planse intuitive
- 2 materiale suport de invatare, respectiv
pentru cursul Inovare si dezvoltare
durabila in activitatea agricola si
seminarul Competente antreprenoriale in
mediul rural
- prezentari Power Point

A4. Tiparirea materialelor de promovare si a


suporturilor de curs

A5. Campania de promovare

A6. Recrutarea, selectia si inscrierea


participantilor

A7 Realizarea sesiunii de informare, formare


si difuzare de cunostinte : CURS Inovare si
dezvoltare durabila in activitatea agricola

A8 . Evaluarea participantilor la curs


A9. Realizarea sesiunii de informare, formare
si difuzare de cunostinte : SEMINAR
Competente antreprenoriale in mediul rural

A10. Evaluarea participantilor la seminar


A11. Evaluarea activitatilor proiectului si
intocmirea raportului final

16 chestionare de evaluare ( teste grila )


25 suporturi de curs
25 seturi documente examinare
25 mape pentru curs
25 afise
120 pliante
25 bloc notes/100 file
36 pixuri
Organizarea si efectuarea vizitelor de
promovare de catre echipa de proiect la
primariile localitatilor din cadrul Grupului
de Actiune Locala, pe fiecare program
tematic stabilit prin proiect.
in cadrul acestei campanii vor fi distribuite
pliantele si
afisele si vor fi oferite
informatii
suplimentare
persoanelor
interesate
16 participanti din care:
9 tineri cu varsta sub 40 de ani

2 participanti care au ferme


amplasate intr-o zona defavorizata

3 fermieri de semisubzistenta
participanti la actiunile proiectului
4 membri ai unei forme asociative
8 fise de prezenta la curs
8 suporturi de curs
8 mape de curs
8 block notes
pixuri
8 teste de evaluare
8 atestate de participare
8 fise de prezenta la curs
8 suporturi de curs
8 mape de curs
8 block notes
pixuri
8 teste de evaluare
8 atestate de participare
1 raport de evaluare

Efectele pe termen mediu i lung vizeaz:


-

promovarea culturii antreprenoriale prin cresterea numarului tinerilor din mediul rural
care initiaza o afacere

cresterea implicarii comunitatilor locale in dezvoltarea mediului rural

regiunea va deveni mai accesibila si mai atractiva, contribuind astfel la imbunatatirea


calitatii vietii in cele 14 localitati

valorificarea pe piata a produselor locale de origine vegetala si animala odata cu


dobandirea de catre participanti a unei baze solide de cunostinte si competente in acest
domeniu

sporirea sanselor in gasirea unui loc de munca (reducerea ratei somajului) si necesitatea
adaptarii la cerintele pietii de munca flexibile

cresterea capacitatii de munc si motivatia de integrare pe piata muncii prin promovarea


unui stil de viat sntos

4.6 Bugetul Indicativ (anexa 1)


4.7 Durata proiectului - se va preciza durata implementrii proiectului, exprimat n luni
4 (patru) luni
A5 Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect
5.1 Localitate (Oras/ Comun / Sat) Judet Buzau, Braila
Regiunea de dezvoltare Sud-Est
5.2 Prezentarea locatiei (se vor descrie locatia/locatiile si logistica stabilit prin proiect
pentru desfsurarea activittilor, n functie de cerintele privind asigurarea spatiului de
desfsurare si a logisticii necesare, prevzute n anuntul de selectie, publicat de GAL)

Prezentarea locatiei:
Activitatile proiectului presupun inchirierea unui spatiu necesar desfasurarii activitatii de
pregatire in Inovare si dezvoltare durabila in activitatea agricola si pentru dezvoltarea
competentelor antreprenoriale.

S.C dispune de o sala de conferinte dotata pentru derularea sesiunilor propuse in proiect,
precum si de un restaurant disponibil pentru organizarea de evenimente speciale, precum: nunti,
botezuri, mese festive, aniversari etc, unde cursantii vor putea servi masa de pranz, conform
programului stabilit prin proiect, pentru fiecare sesiune in parte.
Servicii masa: masa de pranz se serveste in restaurant, spatiu dotat cu un numar suficient
de locuri pentru participanti si expertii formatori, unde acestia vor putea gusta din preparatele
bucatariei traditionale romanesti.
Pe toata perioada derularii fiecarei sesiuni, participantii vor putea servi apa plata si
minerala, cafea, patiserie sarata.
Logistica pentru desfasurarea activitatilor proiectului:
Sala de curs din cadrul S.C.S.R.L. in care se vor desfasura cele 2 sesiuni va fi pusa la
dispozitia solicitantului, avand urmatoarele dotari:
- o capacitate de 40 de locuri, suficient pentru grupul tinta identificat si selectat prin
proiect
- mobilier necesar desfasurarii activitatilor proiectului
- instalaii utilitare (energie electric, nclzire, aer conditionat, alimentare cu ap,
grupuri sanitare etc.)
- 2 (doua) plasme
- internet wireless
Pentru buna desfasurare a activitatilor, solicitantul dispune de urmatoarele echipamente :
- videoproiector
- instalatie de sonorizare
- 2 laptop-uri
- flipchart
Mijloace de instruire si materiale de nvare utilizate in cadrul celor 2 sesiuni:
- 25 suporturi de curs
- 25 mape pentru curs
- 25 bloc notes/100 file
- 36 pixuri
Materiale consumabile
- 3 bucati scotch
- 10 cutii capse
- 2 seturi (50 bucati/set) - coli flipchart
- 14 markere
- 2 bucati foarfeca
- 1 bucata - perforator (min. 70 coli)
- 1 bucata capsator alimentare
- 20 dosare
- 34 bucati folii plastic
- 3 top-uri hartie A4, 200 buc/top
- 1 bucata - toner imprimanta alb-negru
- 6 bucati bibliorafturi
A6 Date despre tipul de proiect si Beneficiar:

6.1 Proiect de servicii


6.2 Beneficiar public
Beneficiar privat

B INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL


B1 Descrierea solicitantului
B 1.1 Data de nfiintare:
Codul de nregistrare fiscal:
Statutul juridic al solicitantului:

B1.2 Sediul social al solicitantului


Judet:
B1.3 Numele si prenumele reprezentantului legal si functia acestuia n cadrul organizatiei
care solicit finantare, precum si specimenul de semntur:
Nume

Prenume

Functie

Reprezentant
legal

B2 Informatii referitoare la reprezentantul legal de proiect


B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect
Data nasterii Cod numeric personal
Act de identitate

Seria Nr.

Eliberat la data de: De:


Valabil pn la:
B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect
B3 Informatii privind contul pentru proiect F.E.A.D.R.
B3.1Denumirea Bncii/Trezoreriei.

Specimen de
semntur

Denumirea Sucursalei /Filialei:

B3.2 Adresa Bncii/Trezoreriei:


B3.3 Cod IBAN:
B3.4Titularul contului:

C FINANTRI NERAMBURSABILE solicitate si/sau obtinute


C. Solicitantul a mai obtinut finantri nerambursabile pentru acelasi tip de servicii? DA
NU

Dac DA, detaliati cu datele solicitate n tabelul de mai jos:


DA
Numr Titlul proiectelor si
proiecte Numrul contractelor de
finantare

NU
Data
Valoarea
finalizrii sprijinului
(Euro)

Program national*
Program national*
SAPARD
SAPARD
FEADR
Alte programe europene*
Alte programe europene*
Alte programe europene*
Alte programe internationale*
Alte programe internationale*
Alte programe internationale*
*se completeaz de ctre solicitant cu denumirea programului

ANEXELE CERERII de FINANTARE


Anexa 1- Buget Indicativ si Fundamentarea bugetului indicativ pe categorii de cheltuieli
eligibile
Anexa 2 Declaratie pe proprie rspundere a solicitantului;
Anexa 3 Declaratie pe Propria Rspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinantrii
(dup caz);
Anexa 4 Acte Constitutive ale Solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de
nregistrare, Cod de nregistrare Fiscal, nscrierea n Registrul asociatiilor si fundatiilor, etc.).
Anexa 5Documente care s demonstreze expertiza expertilor de a implementa activittile
proiectului (diplome, certificate, referinte, atestate de formator emise conform legislatiei
nationale in vigoare, etc.);
Anexa 6 Copia actului de identitate a reprezentantului legal.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ANEXA 1
Cap I :
Cheltuieli cu onorariile expertilor din echipa de implementare si a expertilor formatori
Expert Coordonator tehnic - 335 euro x 4 luni = 1340 euro
Expert Manager de proiect 335 euro x 4 luni = 1340 euro
Expert achizitii 400 euro x 1 luna = 400 euro

Curs Inovare si dezvoltare durabila in activitatea agricola


Expert Formator 1 40 euro x 4 ore x 3 zile = 480 euro
Expert Formator 2 40 euro x 4 ore x 3 zile = 480 euro

Seminar Competente antreprenoriale in mediul rural


Expert Formator 1 40 euro x 4 ore x 3 zile = 480 euro
Expert Formator 2 40 euro x 4 ore x 3 zile = 480 euro
Total Cap. I = 5.000 euro

Cap II :
Cheltuieli privind transportul participantilor si expertilor formatori la actiunile proiectului
Participanti
16 cursanti x 430 km (dus-intors) x 7,5l/100km x 1,34 euro/l = 691,44 euro
Experti formatori
4 experti formatori x 477 km (dus-intors) x 7,5l/100km x 1,34 euro/l = 191,75 euro

Cheltuieli privind masa participantilor si expertilor formatori la actiunile proiectului


Participanti
1 curs x 3 zile x 8 cursanti x 10 euro/cursant = 240 euro

1 seminar x 3 zile x 8 cursanti x 10 euro/cursant = 240 euro


Experti formatori
2 experti formatori x 1 curs x 3 zile x 10 euro/expert formator = 60 euro
2 experti formatori x 1 seminar x 3 zile x 10 euro/expert formator = 60 euro
Cheltuieli cu consumabile n cadrul proiectului - 140 euro
Cheltuieli pentru auditul financiar al proiectului - 150 euro
Cheltuieli cu materiale de promovare utilizate n actiunile proiectului 160 euro
Cheltuieli cu transportul pentru desfasurarea activitatilor proiectului
6 saptamani, 2 zile/sapatamana, 240 km/zi (dus-intors) = 2880 km
6 saptamani, 2 zile/saptamana, 229,3 km/zi (dus-intors) = 2751,6 km
5631,6 km x 7,5l/100km x 1,34euro/l = 566 euro
Total Cap. II = 2.499,19 euro
Total Cap I + Cap. II = 5.000 euro + 2.499,19 euro = 7.499,19 euro

I INDICATORI DE MONITORIZARE
Beneficiar:
Persoan fizic

Brbat
Femeie

<25 ani
25 ani
<25 ani
25 ani

Persoan juridic
Sector public
Numr de locuri de munc:
Create
Mentinute
Pentru persoane defavorizate sau cu handicap

4
4
1

5
5
2
2
2

S-ar putea să vă placă și