Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE

L EX
ET H O N O R

CENTRUL CHINOLOGIC "Dr. Aurel Greblea" SIBIU


Nr.__________________din_______________2005
APROB,
DIRECTOR,
Comisar şef de poliţie,
Conf. univ. Dr. ISAC GHEORGHE-PUIU

PLANUL ANUAL
PENTRU PREGĂTIREA CONTINUĂ A AGENŢILOR CONDUCTORI CÂINI
ANTIDROG PE ANUL 2006

TEMARICA DE COMPLETARE LA PREGĂTIREA SPECIFICĂ :


Nr. Forma de Ore
TEMATICA DE PREGĂTIRE
Temei desfăşurare afectate
1. Activităţi ce se desfăşoară cu câinii de serviciu în Ministerul Administraţiei şi
Internelor, în conformitate cu Instrucţiuni nr.636/09.05.2005 privind producerea şi studiu individual 4
folosirea animalelor de serviciu în structurile M.A.I.
2. Selecţionarea câinelui antidrog studiu individual 1
3. Elemente de patologie canină studiu individual 1
4. Bazele dresajului canin studiu individual 1
5. Urmele de miros ale drogurilor studiu individual 1
6. Folosirea câinelui antidrog studiu individual 2
7. Antrenamentul câinelui antidrog studiu individual 2
8. Răspunderea materială a poliţiştilor pentru pagube produse în timpul lucrului cu
studiu individual 1
câinele de serviciu
TOTAL ORE 13
NOTĂ: Pentru achiziţionarea lucrărilor: - Chinotehnie, Vol. 6 Câinele antidrog; - Dresajul câinelui - siguranţă şi eficienţă; vă puteţi
adresa Centrului Naţional Chinologic Sibiu.

ÎNTOCMIT:
Comisar şef de pol.
MĂLĂESCU IOAN
BIBLIOGRAFIE:
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ - Manualul privind dresajul, antrenamentul, folosirea şi îngrijirea câinilor de
serviciu, Ediţia 1977
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ - Instrucţiunile M.A.I. nr. 636/2005 privind producerea şi folosirea animalelor de
serviciu în structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ - O.M.I. nr. 1102/1999, privind modalitatea de evaluare a pagubelor
produse la animalele de serviciu din Ministerul de Interne
∗ ∗ ∗ ∗ ∗ - O.G. nr. 121/1998, O.M.I. nr. 830/1999, modificat de O.M.I.
106/2001 şi 457/2003 privind răspunderea materială a militarilor(poliţiştilor)
ASAN, I. - Dresajul câinelui - siguranţă şi eficienţă, Ed. Artprint, Bucureşti, 2002
BUD, I. - Tehnologia creşterii iepurilor, animalelor de blană şi vânatului, Ed. Tipo
Agronomia, Cluj-Napoca, 1991
BUD, I. - Totul despre câine, Ed. Pro Media, Cluj-Napoca, 1993
BUD, I. - Ciobănescul german (Câinele lup) - creştere, educaţie, dresaj, Ed. Ceres,
Bucureşti, 1995
BUD, I. - Mic tratat de chinologie, Ed. Promedia Plus, Cluj-Napoca, 1998
BIELFELD, H. - Catalog chinologic - Câini de rasă - origine, mod de viaţă, îngrijire, Ed.
Aquila ’93, Oradea, 1998
GANIVET, A. - Totul despre cel mai fidel prieten al omului, Ed. Lucman, Bucureşti, 2000
ISAC, GH.P.,
ASAN, I.,
MĂLĂESCU, I.,
TĂTĂRUCĂ, S.C. - Chinotehnie, Vol. 6 Câinele antidrog, Ed. Alma-Mater, Sibiu, 2004
IVANA, F. I.,
IVANA, S. - Câinele - mică enciclopedie, Ed. Venus, Bucureşti, 1997
KOLB, E. - Despre viaţa şi comportamentul animalelor domestice, Ediţia 1981
NICOLESCU, R. - Pledoarie pentru câine, Ediţia 1994
SZINAK, J.,
VERESS, I. - Ghid Canin, Ed. Unikom-Har s.r.l., Miercurea-Ciuc, 1998
STOICA, N. - Dresajul câinelui poliţist
COC
U, G.

-
Dresa
jul
câinel
ui de
comp
anie -
Curs
ilustra
t, Ed.
Câini
utilitar
i,
1999