Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA 1

FISA DE POST
1. IDENTIFICAREA SI DENUMIREA POSTULUI
Denumirea oficiala a postului ( conform COR ) : Sef birou comert cu ridicata si amanuntul (cod 122404)
Functia interna din organigrama companiei : Raion Manager
Structura Organizationala Divizie / Departament / Serviciu / Birou :
BU Logistic / Corporate Departament Retail
Titular post ( numele si prenumele ) :
Obiectivul postului :
- activitate de aprovizionare-desfacere si de coordonare a raionului pe care il conduce
2. ATRIBUTIILE POSTULUI
1)Atributii generale:
• Principala ocupatie in cadrul magazinului este cea de gestionar, calitate in care detine gestiunea colectiva – impreuna
cu ceilalti angajati ai punctului de lucru – asupra produselor electronice si electrocasnice comercializate in cadrul
magazinului ;
• Organizeaza si supervizeaza activitatea gestionarilor de pe raionul de care se ocupa, si se implica activ in rezolvarea
problemelor de orice natura, care pot apare in raionul respectiv ;
• Asigura activitatea comerciala (vanzari) din cadrul magazinului;
• Urmareste si raspunde de atingerea targetelor de vanzari lunare si a target-ului aferent Pliantului;
• Participa activ la paza produselor din gestiune in timpul programului de lucru cu publicul;
• Asigura produsele din gestiune cu sistemele de alarma puse la dispozitie;
• Face receptia cantitativa si calitativa a marfii; se implica in procesul de descarcare si incarcare a marfii;
• Urmareste si se asigura ca produsele din gestiune sa nu paraseasca gestiunea fizica a magazinului fara documente
justificative de scadere a gestiunii;
• In timpul receptiei marfurilor are in vedere ca produsele sa fie insotite de certificate de garantie, carte tehnica si
instructiuni de folosire in limba romana; in conditiile in care aceste documente lipsesc anunta imediat operatorii retail
pentru solutionarea urgenta a acestei probleme;
• Asigura vanzarea categoriilor de produse specifice (negre, albe, mici&confort si IT) de care rãspunde;
• Face propuneri concrete de aprovizionare si Intocmeste comenzile de marfa pe categoria de care raspunde urmarind ca
linie principala raportul stoc – vanzari;
• Informeaza Compartimentul Service în legãturã cu eventualele probleme ce apar si urmãreste rezolvarea lor ;
• Contribuie la tinerea evidentei primare a documentelor;
• Lunar, pe baza centralizatorului de avize intocmeste lista cu documente de livrare ce implica gestiunea magazinului din
care face parte, pe categoria de produse de care raspunde, si care nu au fost livrate fizic ; trimite lista in atentia
departamentului de achizitii pentru solutionarea acestor documente ;
• Preia fisierul cu modificarea preturilor aprobate de cãtre Departamentul Preturi-Achizitii si ajutã la înlocuirea etichetelor
corespunzãtoare;
• Trebuie sa cunoasca caracteristicile tehnice, modul de folosire si prezentare ale produselor;
• Verifica daca preturile expuse pe produse sunt cele corecte;
• Se asigura ca fiecare produs este insotit de eticheta de pret specifica (etichete de promotie, etichete speciale, etichete
normale,etc); aplica indicatiile transmise de Departamentul Marketing cu privire la prezentarea promotiilor si ofertelor
speciale;
• Verifica ca fiecare reper sa fie insotit de fisa produsului si de fisa energetica acolo unde normele legislative o cer; aceste
produse vor fi anuntate de catre asistent product manager/ product manager ;
• Respectã programul si tinuta de lucru la magazin, modul de prezentare a mãrfurilor si de afisare a preturilor;
• Participã activ la programul administrativ zilnic stabilit de cãtre shop manager si adj.shop manager; se implica in
programul de curatenie atat in interiorul magazinului (stergere produse de praf, stergerea geamurilor, a pardoselii, etc)
cat si in zona limitrofa magazinului;
• Ajutã si suplineste lipsa celorlati colegi, atunci cind este cazul;
• Asigura ordinea si asezarea produselor in depozitul magazinului ;
• Face receptia produselor cantitativ si calitativ, stampileaza si semneaza de primire exemplarele albastru si rosu,
pastrand exemplarul albastru;

1
• Intocmeste PV de constatare diferente si il transmite Product Managerului si Directorului Magazin;
• Confirma Product Managerului receptia marfii pe aviz de mana;
• Tipareste, stampileaza si semneaza NIR;
• Completeaza toate exemplarele documentelor de insotire a marfii, ( albastru, rosu, verde) cu datele delegatului si
pastreaza exemplarul verde care se va atasa la dosarul de iesiri;
• Inmaneaza soferului/delegatului exemplarele albastru si rosu al documentelor de insotire a marfii pentru marfa
transferata;
• Listeaza un centralizator de intrari si un centralizator de iesiri, facand comparatia cu avizele existente in cele 2
dosare( de intrari si iesiri) ;
• Fiecare Raion Manager are obligatia ca la primirea marfii pe Factura Fiscala sau Avizul de expeditie de la furnizori sa
faca receptia produselor cantitativ si calitativ, sa stampileze si sa semneze de primire exemplarele albastru si rosu,
indosariind exemplarul albastru in cazul avizelor si copia in cazul facturilor fiscale( exemplarul albastru al facturilor fiscale
se trimite urgent la sediu);
• Dupa receptie RM opereaza stocul in calculator introducand marfa sosita si informeaza departamentul achizitii si
Directorul de Magazin ;
• Are obligatia de a participa la inventarul magazinului;
• Urmareste respectarea deciziilor si dispozitiilor conducerii
• Participa la instruirile privind : normele PSI si de protectia muncii, siguranta circulatiei pe drumurile publice si prelucrari
ale accidentelor si evenimentelor deosebite, instruiri privind activitatea de transport marfa, alte instruiri organizate de
firma;
• Are obligatia sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si pe celelalte persoane participante;
• Verifica obligatoriu locurile de muncă la începerea programului de lucru, precum şi la terminarea acestuia, în vederea
depistării şi înlăturării unor eventuale pericole şi cauze de incendiu, menţinerii permanente a curăţeniei şi ordinii la locul
de muncă;
• Respecta regulile stabilite privind fumatul, precum şi pe cele referitoare la executarea unor acţiuni operaţionale sau
lucrări, ori la folosirea unor mijloace care pot provoca incendii – sudură, foc deschis, modificări neautorizate sau
improvizaţii la instalaţiile, utilajele şi aparatele tehnologice şi de încălzire, scule necorespunzătoare etc;
• Anunţa imediat şefii ierarhici despre existenţa unor împrejurări de natură să provoace incendii sau alte situatii de urgenta
• Respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară şi toate dispoziţiile şi instrucţiunile primite;
Aceste atributii nu sunt limitative, ele putind fi completate ocazional cu alte sarcini trasate de catre seful ierarhic.
2)Atributii specifice:
Isi desfasoara activitatea in BU........................., magazinul................................;
3)Responsabilitati si autoritati pe linia sistemului de management al calitatii

1. executive management: aplica, propune modificari si modifica procedurile


Angajatul cunoaste si respecta sistemul de management al calitatii.

3. PROFILUL POSTULUI
Pregatirea necesara postului :
1. De baza :
2. De specialitate : 3.Cursuri Speciale / Certificari :
studii superioare de scurta durata
(colegiu universitar)

Experienta solicitata pentru ocuparea postului : DA ( min. 6 luni in companie)

Competentele postului :
Cunostinte
cunostinte operare PC ( Microsoft Office – Word, Excel ) cunostinte in domeniul :
nivel : mediu produselor electronice, electrocasnice, it & multimedia
alte cunostinte : evidenta gestiuni stocuri, cunostinte in
domeniul vanzarilor
2
Cerinte atitudinale si comportamentale
Spirit de echipa Orientare catre client
Capacitate analitica si de rezolvare a problemelor Tenacitate si perseverenta
Capacitate de a utiliza informatii confidentiale Asumarea responsabilitatii
Orientarea catre rezultate

Aptitudini si abilitati speciale


Abilitati de organizare si de planificare Capacitatea de luare a deciziilor
Abilitati de comunicare nivel mediu Meticulozitate/ atentie la detalii
Abilitati de lider (capacit de a inspira, dezvolta si motiva
Respectarea termenelor, Stabilirea prioritatilor
oamenii din echipa)
Abilitati de negociere Proactivitatea
Limite de competenta materiala
- Are autoritatea de a aproba / semna contracte /etc NU

4. INTEGRAREA POSTULUI IN STUCTURA ORGANIZATORICA


Este subordonat : Este inlocuit de :
Directorului magazin Raion manager sau persoana desemnata de Shop manager
Directorului Adj magazin
Are in subordine : Inlocuieste pe :
Asistenti vanzari Director Adj magazin
Raion manager

5. CONDITIILE POSTULUI
Conditiile fizice ale muncii : Instrumentele necesare postului :
- postul presupune munca fizica DA calculator, telefon mobil, telefon fix
Natura muncii :
Deplasari : NU
- activitate magazin DA
6. RELATIONAREA CU ALTE DEPARTAMENTE / COMPANII

Departamentele / Companiile cu care relationeaza sunt urmatoarele :


1) Toate departamentele companiei, magazie, depozit central.
2) Companiile furnizoare de servicii

7. POSIBILITATI DE PROMOVARE

• În sfera de activitate actuală poate promova pe urmatoarele functii :


1) Director Adj magazin/ Director magazin 2) Product manager
• Promovarea pe o poziţie ierarhică superioară si / sau în cadrul unui alt departament este condiţionat de nevoile
organizaţiei dar şi de achiziţia de noi abilităţi şi competente din domeniul respectiv.

Prezenta fisa a postului este anexa si face parte integranta din Contractul Individual de Munca al
angajatului.

Angajatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentei fise de post aducand la cunostinta titularului
postului despre aceste modificari, prin semnarea unei alte fise de post.

3
4

S-ar putea să vă placă și