Sunteți pe pagina 1din 12

Data: 7 mai 2009

Scoala: Scoala de Arte si Meserii Istria


Invatator:
Clasa: I
Aria curriculara: Arte
Disciplina: Educatie plastica
Unitatea de invatare: Forma spontana si forma elaborata
Titlul lectiei: Gradina cu flori
Tipul lectiei: formare de priceperi si deprinderi

Obiective:

Obiectiv de referinta: 3.1. - sa obtina forme spontane folosind culorile si


nonculorile;

Obiective operationale:
OC1: sa numeasca flori de primavara;
OC2: sa identifice factorii de care au nevoie plantele pentru a creste si a se
dezvolta;
OC3: sa recite poezii dedicate florilor;
OC4: sa realizeze o compozitie utilizand elementele plastice si tehnicile
invatate;
OPM1: sa utilizeze corect materialele de lucru;
OPM2: sa pastreze o pozitie corecta in banca pe parcursul realizarii
sarcinilor de lucru indicate;
OA1: Dezvoltarea gustului estetic.

Strategii didactice:
Metode: conversatia, explicatia, exercitiul, lucrari practice, turul galeriei,
jocul didactic, planse 212b19c didactice, album de arta
Mijloace: calculator, CD "Flori pe portativ", bloc de desen, acuarele,
pensule, pahare pentru apa, paleta pentru amestecarea culorilor, culori cerate,
hartie glasse.

Forme de organizare: frontala, individuala, in grup

Bibliografie:
1. M.E.C. - "Programa scolara pentru clasele I si a II-a - Educatie
plastica", Ed, Didactica Press, Bucuresti, 2004.
2. Cerghit, I. T. Radu, E. Popescu, L. Vlaesceanu - "Didactica", E.D.P.,
Bucuresti, 2001.
3. Cucos, Constantin - "Pedagogie", Ed. Polirom, Iasi, 2006, pp. 307 310;
4. Turlacu, I. - "Curs de metodica a predarii educatiei plastice in ciclul
primar", C.U.I.

Tim
p

Momentel
e lectiei

Strategii didactice
Elemente
esentiale de
continut

O.O.

1
Moment

min

organizator

ic

- Voi verifica
materialele
necesare
desfasurarii
orei de educatie
plastica.

4
min

Metode

Mijloa
ce

conversat

explicatia
jocul
didactic
frontala

.
Ia te uita
o lalea
Mititica:
asa si asa

Captarea
atentiei

Sa ne
aplecam ca el !
Ia te uita
o zorea:
Sa ne
rasucim cu ea !
Ia te uita
o viorea:
Haideti sa
sarim asa !

organiza
re
frontala

ia

Se va realiza
printr-un
energizer (joc
de miscare) :

Ia te uita
un ghiocel:

Forme
de

jocul
didactic
explicatia

poezie

Evaluare

5
min
.

Anuntarea
temei si
enuntarea

Se
realiza
discutie
colectiva
jurul
subiectului
flori.

OC1

obiectivelo
r

5
Actualizar

min
.

ea unor
cunostinte
necesare

OC2
OC3

desfasurari
i activitatii

OC4

30

Executarea

OPM

min
.

lucrarii

1
OPM

Elevii vor fi
intrebati care
au fost florile
care i-au ajutat
in
realizarea
jocului
de
miscare
(ghiocelul,
laleaua,
zoreaua,
vioreaua ).
va
o
in

frontala

a
sistemati
ca

conversat
ia
explicatia

Voi anunta
subiectul
lucrarii pe care
o vor realiza:
"Gradina
cu
flori"
Se
va
solicita elevilor
sa recite poezii
care au ca
subiect florile.
Se
vor
reactualiza
cunosintele
despre culorile
primare, binare,
calde, reci.
Acest
moment
al
lectiei se va
realiza
sub
forma
unui
concurs.
Se

va

observare

frontala
planse
didacti
explicatia

apreciere

ce

a verbala
album
de arta

bloc de

frontala

desen

a
individua

acuarel

observare

e
in grup

sistemati
ca

imparti clasa in
4
grupe.
Acestia isi vor
alege un nume
si
un
reprezentant.

pensule
pahare
pentru
apa

Fiecare
reprezentant va
veni si va alege
un bilet
pe
care va fi scrisa
tehnica
de
realizare
a
subiectului
plastic
"
Gradina
cu
flori ". (Anexa
1)

CD

In timp ce
lucreaza elevii
vor audia CDul "Flori pe
portativ"
4
min
.

Analiza
lucrarilor

Reprezentantul
fiecarei grupe
va
prezenta
lucrarile grupei
sale. Acestea
vor fi analizate
dupa
urmatoarele
criterii:

explicatia
fluturas
conversat

reali
zare
a
subi
ectul
ui
plast
ic "Gra

ia

apreciere
frontala

a
lucrarilor

dina
cu
flori
"

reali
zarea
fond
ului

respe
ctare
a
tehni
cii de
lucru
Se
va
realiza un tur al
galeriei. Toate
lucrarile fiind
expuse, fiecare
elev va lipi un
fluturas
pe
lucrarea care ia placut mai
mult.

1
Aprecieri
finale

min
.

Voi cere
unora dintre ei
sa argumenteze
alegerea facuta.
Va
castiga
grupa care va
acumula
cei
mai
multi
fluturasi.
Voi
face
aprecieri
individuale si
asupra modului
de lucru in
grup.

frontala

aprecieri

conversat

verbale

ia

generale
si

individua
le

Anexa 1

GRUPA _________________________________________
REALIZATI UN DESEN CU TITLUL

"GRADINA

CU FLORI"
LUCRATI IN TEHNICA STAMPILARII
TIMP DE LUCRU: 25 MINUTE
Lucrarile vor primi cate un punct daca :
AVETI

UN

DESEN CU

TITLUL

"GRADINA

CU FLORI"
ATI REALIZAT FONDUL DE CULOARE AL
PLANSEI
ATI LUCRAT IN TEHNICA STAMPILARII
Anexa 1

GRUPA __________________________________________
REALIZATI UN DESEN CU TITLUL
CU FLORI"
LUCRATI IN TEHNICA COLAJULUI

"GRADINA

TIMP DE LUCRU: 25 MINUTE


Lucrarile vor primi cate un punct daca :
AVETI

UN

DESEN CU

TITLUL

"GRADINA

CU FLORI"
ATI REALIZAT FONDUL DE CULOARE AL
PLANSEI
ATI LUCRAT IN TEHNICA COLAJULUI
Anexa 1

GRUPA __________________________________________
REALIZATI UN DESEN CU TITLUL

"GRADINA

CU FLORI"
LUCRATI IN TEHNICA ACUARELEI
TIMP DE LUCRU: 25 MINUTE
Lucrarile vor primi cate un punct daca :
AVETI

UN

CU FLORI"

DESEN CU

TITLUL

"GRADINA

ATI REALIZAT FONDUL DE CULOARE AL


PLANSEI
ATI LUCRAT IN TEHNICA ACUARELEI
Anexa 1

GRUPA __________________________________________
REALIZATI UN DESEN CU TITLUL

"GRADINA

CU FLORI"
LUCRATI IN TEHNICA CULORILOR CERATE
TIMP DE LUCRU: 25 MINUTE
Lucrarile vor primi cate un punct daca :
AVETI

UN

DESEN CU

TITLUL

"GRADINA

CU FLORI"
ATI REALIZAT FONDUL DE CULOARE AL
PLANSEI
ATI LUCRAT IN TEHNICA CULORILOR CERATE