Sunteți pe pagina 1din 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

EVALUARE ECONOMICA

1.Evaluarea ec-financ se face pe baza : b) bilantului economic

2.Care din urm factori fac necesara pozitionarea sistemica a intrep pe piata: a) factori legati
de
existenta
preturilor
libere

3.Cum se reeval stocurile de mat prime din intrep supuse evaluarii, pe baza de expertiza si
diagnostic:
c) la
preturile
zilei
sau,daca
intrarile
sunt
mai
rare,la
media
preturilor
de
achizitie
din
cea
mai
recenta
perioada
.

4.Ce rel exista intre rata de actualizare si riscul de tara: a) cu cat riscul de tara e mai mare,cu
atat rata de actualizare e mai mare.

1 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

5.Ce relatie exista intre val.intrep si rata de actualizare: b) invers proportionala

6.Estimarea de catre experti a unor rate de actualizare diferite poate avea ca explicatie:a) o
perceptie diferita despre riscuri.

7.Insuficienta de amortizare a imobilizarilor dintr-o intrep influenteaza artificial valoarea


patrimoniului intrep in sensul: b) majorarii.

8.Cand se doreste determinarea val.actuale a bunurilor dintr-o intrep,se urmareste:b)corectare


a tuturor distorsiunilor dintre val contabila si val economica a bunurilor.

9.Eval ec si fin a unei intrep poate fi efectuata: b) sistematic, ptr o buna gestiune a afacerii

10.Atunci cand se det fluxul de trezorerie,in vederea evaluarii unei intrep,profitul net se
corecteaza cu: b) amotismentele,variatia necesarului de fond de rulment si investitia de
mentinere;

11.Cresterea necesarului de fond de rulment(NFR) influ 818d313i enteaza val intreprinderii in


sensul: a) reducerii, deoarece se reduce fluxul de trezorerie

12.Care e val.patrimoniala de baza a unei intrep care prezinta % bilant ec: imobilizari
60.000;capital social 70.000; obligatii 640.000;creante 400.000;stocuri 300.000;diferente de
reevaluare 50.000;profit 10.000; rezerve 10.000; disponibilitati 20.000; a) 140.000

13. Cate variante teoretice sunt ptr determ capacitatii beneficiare a unei intrep in ce priveste
perioada de referinta:

c) 4

2 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

14 Evaluarile pot fi: a) evaluari contabile,evaluari administrative si evaluari bazate pe


expertiza si diagnostic

15.Obiectivul evaluarii ec si fin il reprezinta: b) determinarea valorii de piata a bunurilor si


intreprinderilor;

16.Care e dif dintre uzura scriptica si uzura fizica a unei cladiri: b) uzura scriptica este durata
de recuperare a investitiei ,iar cea fizica este durata de viata.

17. La ce foloseste reevaluarea mijl fixe: b) sa reactualizeze valoarea patrimoniala ptr


privatizare,asociere,etc

18.Care sunt metodele de piata de evaluare a terenurilor folosind chiria si informatiile de


tranzactionare:a) metoda rentei de baza si a capitalizarii rentei de baza;

19.Capacitatea beneficiara se refera la: b) un beneficiu viitor.

20.Activul net corectat prin metoda aditiva se determina dupa formula: b) capitaluri
proprii+/-diferente din reevaluare
.

21.Activul net corectat,prin metoda substractiva,se determina dupa formula; b) activul


reevaluat corijat-total datorii

22.Care din % elem pot constitui niveluri ale ratei de capitalizare: a) dobanda la imprumutul
de stat

3 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

23.Rata de actualizare este: a) un element al pietei financiare

24.Care este valoarea patrimoniala de baza a unei intrep sau a unui activ: b) activul net
corijat( corectat

25.Sinteza diagnosticelor functiilor intreprinderilor reprezinta: c) o centralizare a concluziilor


privind diagnosticele functiilor intrepr la un mom dat

26.Diagnosticul functiei organizarii,conducerii si gestionarii personalului urmareste examinarea:


a) structurii intreprinderii

27.Obiectivul diagnosticului functiei organizarii,conducerii si gest personalului are drept scop: b)


analiza structurii umane si a capacitatii sale de a contribui la realizarea obiectivelor si
functiilor intreprinderii.

28.Obiectivul diagnosticului org,cond si gest personalului are drept scop: b) analiza structurii
umane si a capac sale de a-si da concursul la realizarea activ intreprinderii

29.Obiectivul diagnosticului tehnic,tehnologic si de exploat,in cadrul eval intrep,are drept scop:


c) aprecierea in ce masura mijloacele de productie materiale raspund nevoilor actuale
sau viit ale intrep sau ale achizitorului(cumparatorului) ei potential.

30. Diagnosticul functiei comerciale se afla in rel de interdependenta cu diagnosticul: c) tuturor


functiilor intreprinderii.

31.Durata de decontare medie a incasarii datoriilor clientilor se face ca raport intre: c)( sold la
31 dec-sold la 1 ian) / sold la 31 dec * 100

4 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

32. Diagnosticul comercial urmareste determinarea: b) pietei si a locului ocupat de


intreprindere pe aceasta piata;

33.Goodwill-ul reprezinta: b) un plus de valoare recunoscuta intreprinderii cu ocazia unei


transmiteri care are ca sursa elementele intangibile ale acesteia
;

34.Eval ec si fin a intrep se face pe baza: b) unei expertize si diagnostic;

35.Elementele de calcul ptr a evalua o intrep prin rentabilitate sunt: b) capacitatea


beneficiara,rata de actualizare si perioada de referinta
;

36.Goodwill-ul unei intrep se gaseste inreg in bilantul intreprinderii la incheierea exercitiului: b)


nu;

37.Elementele intangibile influenteaza valoarea intreprinderii: b) prin rentabilitate;

38.Bilantul contabil serveste ca baza de date pentru stabilirea: a) activului net contabil.

39. Modalitatea de prezentare a conturilor de venituri si cheltuieli in contul de profit si pierdere


se face: b) dupa natura veniturilor si cheltuielilor.

40. Modalitatea de prezentare a posturilor contabile in bilantul contabil se face: b) in sume nete
atat in activ cat si in pasiv.

41. Diagnosticul functiei contabile are ca obiectiv: b) aprecierea fiablitatii conturilor anuale.

5 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

42. Analiza structurii salariatilor pe niveluri de pregatire, sexe si vechime in intreprindere releva
anomalii in ce priveste: a)nivelul corespunzator de pregatire a personalului.

43. Separarea bunurilor din intreprinderea supusa evaluarii se face in functie de: c)utilitatea
exprimata si masurata prin gradul de participare la realizarea profiturilor.

44. Care este regula (formula) actualizalii propriuzise? b) x=y* 1/(1+i)n i rata de
capitalizare, de fructificare sau de actualizare

45. Care este regula (formula) capitalizarii? A) x(1+i)n=y

46. Tehnicile pentru realizarea actualizarii sunt: a) capitalizarea si actualizarea propriuzisa.

47. Care din urmatoarele ajustari aduse profitului din bilant in vederea determinarii capacitatii
beneficiare a intreprinderii este inexacta? C) corectii legate de politica de comercializare a
intreprinderilor.

48. In ce consta ajustarea profitului din bilant in functie de politica de amortizare a intreprinderii?
A) inlaturarea excesului sau insuficientei de amortizare.

49. Urmatorii factori trebuie avuti in vedere atunci cand se reevalueaza bunurile dintr-o
intreprindere, unul din ei fiind eronat: c) modul de contabilizare a costurilor.

50. Care este valoarea activului net corijat al unei intreprinderi care, dupa reevaluarea bunurilor,
prezinta urmatoarea situatie patrimoniala: capital social 3.000.000; imobilizari 8.000.000; stocuri
20.000.000; creante 15.000.000; rezerve 500.000; profit 1.000.000; diferente din reevaluare
14.000.000; disponibilitati 500.000, obligatii nefinanciare 25.000.000; instalatii luate cu chirie
10.000.000: b) 18.500.000

6 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

51. Care este valoarea substatiala bruta a unei intreprinderi care dupa reevaluarea bunurilor
prezinta urmatoarea situatie patrimoniala: capital social 3.000.000; imobilizari 8.000.000; stocuri
20.000.000; creante 15.000.000; rezerve 500.000; profit 1.000.000; diferente din reevaluare
14.000.000; disponibilitati 500.000, obligatii nefinanciare 25.000.000; instalatii luate cu chirie
10.000.000: a) 53.500.000

52. Metoda de evaluare la termen este recomandabil sa fie folosita in cazul: c) intreprinderilor
aflate in dificultate, redresabile.

53. Daca se poate determina valoarea patrimoniala a unei intreprinderi, care este aceasta,
dispunand de urmatoarele informatii: capital social 3.000.000; rezerve 10.000.000; alte fonduri
proprii 15.000.000; imobilizari necorporale (cheltuieli de infiintare) 5.000.000: a) da; 23.000.000.

54. O instalatie data cu chirie influenteaza valoarea patrimoniala de baza a unei intreprinderi? B
) nu.

55. In evaluarea unei intreprinderi prin rentabilitate, profitul din bilantul contabil constituie: b)pu
nct de pornire in determinarea capacitatii beneficiare a intreprinderii.

56. Care din urmatoarele afirmatii este inexzacta? C) cresterea riscurilor legate de politica
economica, vamala, fiscala contabila micsoreaza rata de actualizare si ca atare
micsoreaza valoarea intreprinderii.

57. Metodele combinate de evaluare abordeaza: b) atat patrimoniul cat si rentabilitatea.

58. Ce semnificate are relatia ANC.i in evaluarea elementelor intangibile ale unei intreprinderi in
care ANC=activul net corijat (valoarea patrimoniala a intreprinderii) iar i=rata de capitalizare: b)
prag de rentabilitate a intreprinderii.

59. Alegerea metodelor de evaluare utilizate are la baza criteriul principal: b) rationamentul

7 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

profesional al evaluatorului.

60. Evluarea intreprinderii necesita aplicarea: b) cel putin a doua metode.

61. Evaluatorul in procesul de evaluare estimeaza: b) valoarea.

62. Utilizarea unei metode de evaluarea depinde de: b) constatarile din diagnosticul de
evaluare.

63. Pretul pietei pentru bunurile care au utilitate pentr intreprindere este egal cu: b) pretul de
cumparare a unui bun similar sau cu caracteristici similare mai putin deprecierea.

64. Utilitatea bunului in intreprindre se determina in functie de: a) gradul de participare la


relizarea profiturilor.

65. Valoarea de lichidare a unui bun este egala cu: b) pretul de vanzare posibil de obtinut,
mai putin datoriile care greveaza bunul si cheltuielile ocazionate de lichidare.

66. Diagnosticul efectuat de evaluator urmareste: b) modalitatea de manifestare a functiilor


iintreprinderii si stabilirea concluziilor.

67. Concluziile diagnosticului efectuat de evaluator tine seama de: a) mediul economic eterior
intreprnderii si conditiile asigurate de intreprindere mediului intern de manifestare a
functiilor ei.

68. Soldul clientilor la 31 decembrie este de 15.375 mii lei iar rulajul creditor anual al acestora
este de 186.150 mii lei. Care a fost durata in zile a incasarii clientilor? C) 30 de zile.

8 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

69. Se dau urmatoarele elemente de bilant: Total activ 425.000 mii lei; cheltuieli de constiturire
2.500 mii lei; cheltuieli de cercetare 15.500 mii lei; brevt de proprietate 125.000 mii lei. Exista un
cumparator pentru o parte din brevete care ofera 75.000 mii lei. Stabilind bilantul economic al
intreprinderii, bilantul contabil va fii ajustat in minus cu:
b)143.000 mii lei.

70. Bilantul economic se prezinta cu un: -Activ net corijat de 23.000 mii lei pasv net corijt de
23.000 mii lei, din care datorii totale de 5.000 mii lei. Valoarea patrimoniala a intreprinderii va fii
de: a) 18.000 mii lei.

71. Se constata ca o hala industriala in valoare ramasa de 145.000 mii lei nu mai are utilizare
de peste trei ani iar situarea ei in partea periferica a uzinei face posibila vanzarea terenului inca
liber de orice sarcina. Chelutilile de demolare a halei sunt estimate la 85.000 mii lei. Iar
transportul si taxele materialelor nerecuperabile la suma de 35.000 mii lei. Pentru materialele
recuperabile se estimeaza obtinerea din vanzarea acestora a sumei nete de 45.000 mii lei.
Stabilind bilantul economic, cu ce suma urmeaza a fii ajustat in minus bilantul contabil: c)
220.000 mii lei.

72. Activul net corijat este de 22.000 mii lei, capacitatea beneficiara de 3.000 mii lei iar rata
neutra de 20%. Super-profitul va fii de: b) minus 1.400 mii lei.

73. Activul net contabil este de 425.000 mii lei. Valoarea bunurilor inchiriate este de 105.000 mii
lei. Iar valoarea bunurilor intreprinderii inchiriate la terti este de 75.000 mii lei. Vloarea
substantiala bruta a intreprinderii va fii de: a) 455.000 mii lei.

74. Capacitatea beneficiara a intreprinderii este de 8.000 mii lei. Iar dobanda la certificate de
depozit ale trezoreriei statului este de 30%. Valoarea intreprinderii, utilizand valoarea de
rentabilitate sau metoda de capitalizare a veniturilor, va fii de: c) 26.667 mii lei.

75. Valoarea patrimoniala a inreprinderii (ANC) este de 8.000 mii lei, capacitatea beneficiara
este de 1.000 mii lei, rata neutra de plasament (i) este de 11% iar rata de actualizare (c) este de
25%. Valoarea intreprinderii prin metoda bazata pe GOODWEILL este de: c) 8.480 mii lei.

9 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

76. O intreprindere neredresabila, cu un activ net pozitiv, intra in lichidare avand urmatoarele
date estimative: #active net contabil = 120.000 mii lei plus valoarea imobilizarilor 5.000 mii lei
valoarea imobilizarilor 6.000 mii lei (plusul si minusul sunt estimate a fii rezultate in urma
lichidarii vanzarii imobilizarilor). Cheltuieli de dezafectare si functionare in timpul lichidarii 2.000
mii lei. Valoarea estimata a trezoreriei disponibila dupa lichidare este de:
a)117.000 mii lei.

77. In cate grupe se pot impartii metodele de evaluare conbinate: b)doua.

78. Valoarea patrimoniala a intreprinderii (ANC) este de 8.000, capacitatea beneficiara este de
1.000, rata neutra (i) este de 11%, iar rata de actualizare a super-profitului este 25%. Valoarea
globala a intreprinderii va fii de: c)8.480.

79. Reluand informatiile de la itnrebarea 72, precizati care este valoarea GOODWILLului
aplicand o rata de actualizare de 30%: a) -4.666 lei.

80. Cresterea necesarului de fond de rulment (NFR) influenteaza valoarea intreprinderii in


sensul: a) reducerii.

81. Ce relatie exista intre rata de actualizare si riscul de tara? A) direct proportionala.

1. Explicai necesitatea evalurii economice si financiare


Procesul de evaluare economica are drept obiectiv
- stabilirea valorii de piaa,
- a valorii de circulaie a bunurilor, activelor si ntreprinderilor,
- el constituie un instrument de orientare a operatorilor economici in spaiul economic al tarii.
Necesitatea evalurii unei ntreprinderi apare cnd in viata ntreprinderii au loc unele schimbri
semnificative cum sunt:
- modificri in mrimea si structura capitalului social,
- modificri in numrul si componenta acionarilor sau asociailor,
- actiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni, falimente, partaje),

10 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

- in cazul tranzaciilor comerciale,


- cu ocazia privatizrii cnd elementele prezentate in bilanul contabil nu reflecta valori de piaa
ci mai degrab valori administrative, sau costuri istorice mult diferite de valorile juste
2. Explicai rolul bilanului contabil in evaluarea unui active sau unei intreprinderi
Orice evaluare de active, firma sau societate etc. are ca punct de pornire bilanul contabil,
deoarece in el se reflecta volumul fondurilor proprii, piaa, strategiile aplicate de firma, el reflecta
situaia patrimoniului, a averii acumulate de firma de la nfiinare si rezultatele financiare
obinute in ultima perioada pentru care s-a incheiat.
3. Explicai diferenele dintre pre si valoare
Preul este suma de bani ce se poate obine din vnzarea unui bun de bunvoie, intre pari
aflate in cunotina de cauza, in cadrul unei tranzacii in care preul este determinat obiectiv.
Stabilirea preului presupune negocierea, evaluatorul nu-si propune sa determine preului ci
gama de valori, respective zona in care ar putea ncepe negocierea si care ar putea probabil sa
se situeze preul.
Valoarea unui bun se fondeaz pe noiune de schimb, se poate considera astfel ca valoarea
comerciala constituie punctul de echilibru in care vnztorul accepta sa vanda si comparatorul
sa cumpere. Valoarea depinde de unele criterii sau factori care influeneaz dorina de a
cumpra sau vinde; aceste criterii pot fi subiective, de natura psihologica sau economica si
obiective, prin aplicarea unor metode de evaluare care abordeaz att separate cat si mpreuna
, latura patrimoniala si profitabilitatea bunului, activului sau ntreprinderii in ansamblul sau.
4. Clasificati diferitele tipuri de evaluari
Din punct de vedere al utilizatorului evaluarii
- evaluari contabile
- evaluari administrative (cele solicitate de administrator)
- evaluari bazate pe expertiza si diagnostic
Din punct de vedere al obiectului evaluarii:
- evaluari de intreprinderi
- evaluari de bunuri
- evaluari de grupe de bunuri
Din punctul de vedere al scopului evaluarii:
- evaluari efectuate in concordanta cu cerintele statutare
- evaluari contractuale
- evaluari generate de initiative antreprenoriale (fuziuni, suplimentari de fonduri, , transferal
activelor nete, oferte publice initiale, rascumparari manageriale) evalurari in scopuri comerciale,
fiscale
5. Care este rolul diagnosticului in evaluarea intreprinderii.
Diagnosticul are drept scop

11 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

- nelegerea factorilor economici care influeneaz sectorul de activitate al ntreprinderii;


- cunoaterea regulilor concureniale ale sectorului din care face parte ntreprinderea;
- determinarea oportunitilor si riscurilor, punctelor forte si slabe in prezent si in viitor;
- facultatea de integrare a rezultatelor in reprezentarea sintetica sau modelul, in sens calitativ,
pe care utilizatorii raportului de evaluare il cuta in acea ntreprindere pentru a deduce rapid
consecinele la nivelul rezultatelor sale.
Rolul diagnosticului in evaluarea ntreprinderii :
- este de a orienta evaluatorul in etapa de evaluare propriu-zisa respectiv in stabilirea
ipotezelor de evaluare,
- alegerea metodelor,
- ajuta la anticiparea viitorului firmei,
- la depistarea factorilor de risc si
- la stabilirea ipotezelor de evaluare scara valorilor determinate prezentate in raportul final.
6. Definii valoarea de piaa
Valoarea de piaa reprezint suma estimata pentru care o proprietate ar putea fi schimbata la
data evalurii, intre un cumparator si un vanzator, hotrai si avizai, care actioneaza in
cunotina de cauza, prudent si fara constrngeri, intr-o tranzacie echilibrata dup un marketing
adecvat.
7. Definii valoarea justa
Valoarea justa reprezint suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de buna voie intre
doua pari aflate in cunotina de cauza, in cadrul unei tranzacii cu preul determinat obiectiv.
8. Definii valoarea actuala a unui bun
Valoarea actuala a unui bun este valoarea actualizata a viitoarelor intrri nete de numerar, care
urmeaz a fi generate de derularea normala a activitii ntreprinderii.
Valoarea actuala = valoare de utilitate
9. Valoarea de origine
Valoarea de origine, cunoscuta si sub numele de valoare istorica sau de achiziie reprezint
totalitatea costurilor necesare pentru achiziionarea si punerea bunului sau activului in stare de
utilizare sau de folosire.
10. Valoarea de utilizare = valoare de inlocuire
Valoarea de utilizare reprezinta totalitatea costurilor necesare pentru dobndirea unui bun
susceptibil a fi folosit in acelai scop, in aceleai condiii de utilizare, avand aceeai durata
prezumata de folosinta si posedand aceleasi performante ca si bunul supus reevalurii.
11. Prezentati 3 momente din viata ntreprinderii in care este obligatorie reevaluarea
- modificri in mrimea si structura capitalului social

12 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

- modificri in numrul si componenta acionarilor sau asociailor


- actiuni juridice cu scop patrimonial (succesiuni, falimente, partaje)
12. De ce este obligatorie evaluarea in cazul privatizrii?
- din punct de vedere patrimonial, majoritatea elementelor patrimoniale din bilanurile
societatilor cu capital de stat nu reflecta valori de piata ci valori administrative, reevaluarea fiind
necesara pentru stabilirea valorii de piata a bunurilor
- din punct de vedere al rentabilitatii, trecutul ntreprinderii trebuie considerat ca nereproductibil;
nu toti factorii care au determinat sau au influentat profitul din bilanturile societatilor cu capital
de stat pot fi extrapolate in perioada post privatizare
- cumparatorul nu investete pentru ce a obtinut fostul proprietar ca profit ci pentru ce va obtine
le, de aceea profitabiliatea intreprinderii trebuie ragandita;
- valoarea intreprinderii trebuie determinate in functie de gradul de utilitate a tuturor elementelor
patrimoniale, cumparatorul netrebuind sa fie penalizat pentru politica de investitii a fostului
proprietar, stiut fiind ca un bun fara utilitate nu are valoare sau aceasta este nesemnificativa. Cu
ocazia evaluarii pentru privatizare, trebuie observata si analizata necesitatea unei eventuale
restructurari.
13. Obiectivul si mijloacele de realizare a diagnosticului juridic
Obiectivul il constituie aprecierea situatie juridice a societatii in raport cu proprietarii, cu tertii
sau cu salariatii.
Constatari - innd seama de prevederile legale in vigoare expertul evaluator va stabili daca:
- Societatea este constituita legal;
- Exista acte si contracte privind drepturile de proprietate;
- Exista contracte incheiate cu partenerii externi;
- Exista actiuni juridice in curs;
- Exista contracte individule de munca;
- Care este regimul fiscal al intreprinderii?
Concluzia: Dup trecerea in revista a mijloacelor de realizare si a procedurilor de lucru se
stabilesc:
Oportunitile existente in mediul exterior ntreprinderii, adic evoluii cu un caracter previzibil
pozitiv pt ntreprinderea evaluata cum ar fi legislaie si reglementari specifice favorabile.
Riscurile existente in mediul extern ntreprinderii, adic evoluii cu un efect previzibil negativ
(invers oportunitilor) ;
Punctele forte, adic atuurile ca urmare a unor factori, cum ar fi:
- o buna organizare si funcionare a ntreprinderii;
- contract si statut corespunztoare;
- relaii contractuale corecte;
- finanare asigurata;
- absenta litigiilor;
- reglementari fiscale aplicate corecte;

13 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

- obligaii fiscale ndeplinite la timp;


puncte slabe, adic deficiente constatate in organizarea si funcionarea ntreprinderii:
- statutul si contractul necorespunztoare situaiei de fapt;
- existenta unor litigii contractuale cu terii si cu proprii salariai;
- conflicte de munca;
- obligaii fiscale nerespectate.

14. Obiectivul si mijloacele de realizare a diagnosticului comercial


Obiectivul l reprezint determinarea locului ocupat pe piaa de ntreprindere in prezent si in
viitor.
Constatri
a) Pornim de la nomenclatorul de produse sau la principalele activitati ale ntreprinderii se va
calcula ponderea lor in volumul total al activitii;
b) Se va efectua o analiza a clienilor cu pondere importanta sau mare si pentru acetia durata
de recuperare a creanelor ;se vor analiza clientii incerti;
c) Se vor analiza furnizorii;
d) Se va identifica concurenta actuala si potentiala;
e) Se va analiza reteaua de distributie a intreprinderii;
f) Se va analiza gradul de permeabilitate a pietei;
g) Se va analiza tipurile de actiuni promotionale facute de ntreprindere, cuantumul cheltuielilor
publicitare, evolutia politicii de promovare a produselor si a imaginii firmei;
Concluzia
Oportunitile
Riscurile
Punctele forte ca de ex: retea de vanzare puternica, clienti statornici,calitate f buna a
produselor si serviciilor
puncte slabe ca de ex: produse si servicii scumpe si de o calitate indoielnica, cunosterea
insuficienta a pietii.
15. Obiectivul si mijloacele de realizare ale diagnosticului tehnic, tehnologic si de exploatare
Obiectivul consta in stabilirea msurii in care mijloacele de producie materiale rspund
nevoilor actuale sau viitoare ale ntreprinderii sau ale potenialului cumparator.
Constatri
- se impune cunoaterea potenialului de producie la un moment dat si evoluia sa in timp;
- stabilirea dinamicii imobilizrilor;
- stabilirea nivelului de amortizare;
- stabilirea nivelului de productivitate;
- analiza potenialului de cercetare-dezvoltare pentru a putea determina strategia de viitor

14 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

previzibil a ntreprinderii;
Concluziile se prezint sub forma:
Oportunitilor
Riscurilor
Punctele forte ca de ex: o buna utilizare a capitalului de producie;utilaje moderne, produse si
servicii competitive
puncte slabe ca de ex: o planificare defectuasa a produciei, o conducere defectuasa a
aprovizionrii si transporturilor, probleme de calitate a produselor si serviciilor.
16. Obv. si mijloacele de realizare ale diagnosticului de organizare, management si resurse
umane
Obiectivul l reprezint analiza structurii umane si a capacitaii personalului de a contribui la
realizarea activitii ntreprinderii.
Constatri se fac urmtoarele demersuri:
a) Analiza structurii umane si anume:
- Organizarea ierarhica si funcionala a ntreprinderii;
- Date cu privire la personal: pregtirea ,gradul de ocupare; vechimea in ntreprindere;
fluctuaiile, absenteism.
b) Date cu privire la conducerea ntreprinderii: varsta, pregatire,experienta,stil de
conducere,sistem de remunerare,legatura cu actionariatul
c) Date sociale: climatul social,protectia muncii,organizare sindicala.
Concluzia Analizand datele de mai sus se poate stabili:
Oportunitile
Riscurile
Punctele forte : personal tanar, flexibil, bine pregatir, exista o buna organizare, exista
motivarea muncii.
puncte slabe : proasta functionare a conducerii;salarizare nestimulata;relatii de rudenie intre
conducere si salariati.
17. Obiectivele si mijloacele de realizare ale diagnosticului financiar contabil
Obiective:
a) Stabilirea existentei imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, a rezultatului financiar
si a strii de sntate a societarii;
b) Evaluarea diferenelor intre ratele de rentabilitate economice pe cel puin trei exerciii
financiare;
c) Utilizarea relaiilor efectului de levier pentru afaceri, diagnosticului ratei de rentabilitate a
capitalurilor proprii.
Constatri In urma analizei efectuate, avnd ca mijloace de efectuare datele si informaiile

15 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

coninute in situaiile financiare, pe ultimii 3-5 ani, preluate potrivit metodologiei specifice
evalurii lor prin metode patrimoniale.
Concluzile se exprima sub forma:
Oportunitile
Riscurile
Punctele forte
puncte slabe
18. Rolul bilanului in diagnosticul de evaluare
Bilanul contabil este documentul contabil de sinteza prin care se prezint activul si pasivul
unitatii patrimoniale, precum si rezultatele perioadei pentru care se ntocmete, potrivit legii.
Bilanul contabil este sursa de date ce se prelucreaz pentru realizarea diagnosticului contabil
si financiar.
19. Rolul bilantului functional in diagnosticarea intreprinderii
Bilanul este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilant, a principalelor functii ale
ntreprinderii:
- funciile de investiii,
- de exploatare si
- de trezorerie in active si
- funcia de finanare in pasiv.
20. Care sunt paii in determinarea ANC ?
1.Separarea tuturor elementelor de active in elemente necesare exploatrii si elemente in afara
exploatrii (necesare ntreprinderii)
2. Reevaluarea tuturor elementelor patrimoniale de active necesare exploatrii;
3. Calculul matematic al activului net corectat.
21. Componentele fundamentale ale oricrei evaluri sunt:
- activul net corectat si
- capacitatea beneficiara
22. Metodele de calcul al ANC sunt:
- metoda substractiva si
- met. aditiva
23. Met. substractiva consta in deducerea din totalul activului reevaluat corectat (val.
matematica) a tuturor datoriilor actualizate.
24. Met aditiva consta in corectarea capitalurilor proprii din bilanul contabil cu influentele din
reevaluarea elementelor patrimoniale.

16 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

25. Cum se calculeaza valoarea substantiala bruta?Explicati semnificatia acesteia.


Val. substaniala bruta este egala cu activul reevaluat plus valoarea bunurilor folosite de
ntreprindere fara a fi proprietara acestora, minus valoarea bunurilor care, dei sunt nregistrate
in patrimonial ntreprinderii, nu sunt folosite din diverse cauze.
Ea semnifica valoarea bunurilor, capacitatea reflectata in active, de care dispune si le poate
utiliza ntreprinderea la un moment dat, prezentnd valoarea activului pe baza principiului
prevalentei economicului asupra juridicului.
26. Met aditiva
Capitaluri Proprii 110.000
Cap social 100.000
Rezerve 10.000
Profit 55.000
Ch infiintare 15.000
ANC 150.000
Met substractiva
Cladiri 200.000
Echipamente 250.000
Stocuri 300.000
Casa 10.000
Banca 150.000
Total active 910.000
Furnizori 400.000
Creditori 80.000
Imprum 200.000
Ven anticip 80.000
Oblig 760.000
ANC 150.000
27. Ce este rata de actualizare?
Rata de actualizare este rata de rentabilitate utilizata pentru determinarea valorii actualizate, la
o anumita data, a unui varsamant unic sau a unei serii de vrsminte de ncasat sau de pltit
ulterior.
28. Tehnicile de actualizare
Rata de actualizare este un element al pieei financiare introdus in calculul parametrilor
economici si al indicatorilor financiari.
Actualizarea si capitalizarea sunt 2 tehnici legate dar diferite; sunt legate prin factorul timp.
Economia de piata are 3 piete diferite:

17 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

1. piata de bunuri si servicii;


2. piata financiara;
3. piata muncii.
In piaa de bunuri si servicii o marfa sau un produs cu cat sta mai mult cu att aduce pagube.
In piaa financiara , banul cu cat sta mai mult cu atat aduce pagube. In aceasta piaa banii sunt
neechivalenti si pentru a-i putea face comparabili trebuie sa folosim tehnicile de actualizare.
Actualizarea se realizeaz si se exprima prin 2 tehnici speciale , dup cum este luat in
considerare factorul timp, astfel:
1. Daca factorul timp se ia in calcul din direcia trecut prezent - viitor , se aplica regula
capitalizrii sau tehnica de capitalizare numita si de fructificare;
- suma cheltuita azi X are ca echivalent in viitor, peste n ani, o suma y daca suma X o
amplificam cu factorul de capitalizare (1+i)n .
2. daca factorul timp se ia in calcul din directia viitor prezent - trecut se aplica tehnica de
actualizare numita si regula de actualizare
- suma y prevazuta a fi chetuita in viitor peste n ani are in prezent valoarea x daca suma y
o aplificam cu factorul de actualizare 1/(1+i)n
- suma Y prevzuta a fi fluxul de trezorerie in viitor peste n ani are in prezent valoarea X daca
pe Y il amplificam cu factorul de actualizare
X = Y ___1____
(1+i)n
- rd (rata deflatata) = i-f
(1+f)n
- rata neutra de plasament 1
An= 1 - (1+t)n
t
- actualizarea unei serii de fluxuri constante t
- actualizarea pe baza indicatorului PER
29. Prezentati trei metode de determinare a ratei de actualizare
-Rentabilitatea specifica ateptata pentru investitii alternative,
-rata de actualizare = dob obligatiiunilor de stat + prima de risc,.
- rata neutra de plasament pe piata financiara
- rata dobanzii ceruta pentru plata datoriei planificate;
Rata dobanzii care este bazata pe o estimare subiectiva a componentelor sale (rata dobanzii
de baza fara risc)
30. Ce este actualizarea?

18 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

Actualizarea este estimarea valorii prezente, la data evaluarii, a unui flux banesc viitor.
Scopul utilizarii acestei tehnici este acela de a transforma un flux monetar viitor in capacitatea
de a genera venituri anuale. Se refera in general la sumele anuale viitoare de marimi inegale
(de exemplu cash-flow-ul disponibil pentru proprietari).
31. Modul de determinare a costului capitalului unei ntreprinderi
Rata de actualizare poate reflecta costul mediu ponderat al capitalului ntreprinderii. Desigur,
se nelege ca, atunci cnd firma nu utilizeaz credite, rata de actualizare va fi egala cu costul
capitalurilor proprii.
Formula de calcul a costului capitalului mediu ponderat al capitalului este:
CMPC = CKpr*Kpr/v+CD* (1-Ci) , unde:
CMPC = costul mediu ponderat al capitalului
CKpr = costul capitalului propriu
Kpr = capitalul propriu
V = valoarea de piata a intreprinderii (capital la dispozitia furnizorilor de capital)
CD = credite
Ci = cota de impozit pe profit
32. Costul capitalurilor proprii a unei ntreprinderi
Costul capitalurilor proprii constituie o componenta a costului mediu ponderat al capitalurilor
dar si o posibila rata de actualizare folosita de intreprindere.
-Cost cap propriu expr prin act commune = dividend ultimul an/val justa medie a
actiunii+crestere preconizata a dividendului
- cand se considera ca remunerarea fondurilor proprii se realizeaza prin dividende distrbuite si
prin profituri reinvestite, costul capitalurilor va fi :
KCPR = DIV + (1-d)*
S CPR
DIV = dividendul pe actiune distribuit
S = cursul bursier al actiunii firmei analizate
d = rata de distribuire a dividendelor
= profitul net al firemie
CPR = valoarea contabila a cap proprii ale firmei
33. Relatia dintre riscuri si rata de actualizare
Profiturile viitoare ale intreprinderii nu se pot proganoza cu certitudine din cauza faptului ca
viitorul este nesigur.
Acceptarea unor asfel de incetitudini antreprenoriale este recunoscuta de catre participantii de

19 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

pe piata prin intermediul unor prime de risc. La analiza unei astfel de abordari a riscului,
incertitudinile legate de profiturile viitoare ale intreprinderilor se pot reflecta in evaluarea prin
doua metode:
1. ca o deducere din suma scontata a profiturilor intreprinderii (metoda echivalarii sigurantei
sau metoda deducerii profitului) sau
2. ca o crestere a ratei de actualizare (metoda cresterii dobanzii, metoda primei de risc).
Rata de actualizare trebuie sa fie o rata nainte de impozitare ce reflecta evalurile pieei
curente ale valorilor-timp a banilor si riscurile specifice activului. Rata de actualizare trebuie sa
reflecte riscurile pentru care estimrile viitorului flux de numerar au fost ajustate.
O rata care reflecta evalurile pieei curente asupra valorii timp a banilor si riscurile specifice
activului este rentabilitatea pe care investitorii ar solicita-o daca au ales o investitie care ar
genera fluxuri de numerar, cu valori, durata si profil al riscului echivalente cu acelea pe care
intreprinderea le asteapta sa fie generate din active.
Sunt luate in considerare si riscuri cum ar fi: riscul de tara, riscul monetar, riscul de proiect si
riscul fluxului de numerar.
34. Explicati relatia dintre riscuri si valoarea intreprinderii
Riscul, prima de risc care se cuprinde in rata de actualizare este o imbinare intre riscul pietei si
riscul determinat de punctele slabe rezultate din sinteza diagnosticelor.
Prin urmare o intreprindere cu multe puncte slabe va avea o prima de risc si implicit o rata de
actualizare mai mare.
35. Explicati relatia dintre rata de actualizare si valoarea intreprinderii
Intre rata de actualizare si valoarea intreprinderii este o relatie invers proportionala cu cat rata
este mai mare valoarea intreprinderii va fi mai mica.
36. Ce este valoarea patrimoniala a unei intreprinderi? Prezentati cateva metode de
determinare
Valoarea patrimoniala este activul net corijat obtinut ca diferenta intre activul bilantului
economic si datoriile inscrise in acest bilant.
Valoarea patrimoniala a unei intreprinderi este activul net corijat
Activul net corijat se calculeaz prin doua metode:
1. metoda aditiva
ANC= CAP PROPRII -/+ DIF DE REEVALUARE
2. metoda substractiva
ANC = ACTIVE REEVALUTE DATORII
Metodele de determinare sunt:
Activul net corectat poate fi determinat prin doua metode:
Metoda aditiva
Metoda substractiva
Metoda valorii substaniale
Alte metode patrimoniale (Metoda capitalului permanent necesar exploatarii )

20 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

37. Ce este capacitatea beneficiara a intreprinderii si ce semnificatie are in evaluarea


intreprinderii?
Capacitatea beneficiara nseamn aptitudinea unei ntreprinderi de a genera un beneficiu dat,
in viitorul apropiat, in condiii de motivare si de gestiune considerate normale, identice cu cele
din ultimii ani, daca nici-o schimbare semnificativa nu a avut loc = randamentul totalitarii
capitalurilor care finaneaz ntreprinderea
Capacitatea beneficiara se poate exprima prin urmtorii indicatori:
- profit brut (diagnosticul financiar-contabil);
- profitul net se foloseste in evaluari prin metode bazate pe capitalizarea veniturilor;
- dividend folosit in evaluari bazate pe randamentul capitalului;
- prin flux de trezorerie sau cash-flow folosit in evaluarile bazate pe actualizarea fluxurilor
degajate de ntreprindere.
38. Etapele determinrii capacitaii beneficiare sunt:
- studiul rezultatelor trecute (3 ani)
- examenul previziunilor
- mixajul elementelor rezultate din primele doua etape in scopul desprinderii capacitaii
beneficiare
I. Studiul rezultatelor trecute are drept scop determinarea pe trei ani in urma a profitului din
bilant care indeplineste cumulativ 4 conditii:
1. este un profit stabil;
2. este un profit real;
3. este un profit cert;
4. profitul poate fi considerat ca neproductibil in viitor.
Se porneste de la profitul din bilant caruia i se aduc corectii:
A. corectii pe orizontala intre exercitii care scot in evidenta modificarile din legislatie. Deci
trebuie sa facem comparabile bilanturile si sa le aducem la nivelul ultimului an.
B. Corectii pe verticala adica pentru fiecare exetcitiu in parte de la CA pana la profitul net sunt
ajustate, corectate, toate marjele intreprinderii pe baza constatarilor din diagnosticul de
evaluare.:
-marja bruta;
-valoarea adaugata
-excedent brut/net din exploatare;
-profit net
A. prima categorie de corecii se refera la corectarea profitului obinut din diferene de curs
valutar;
B. a doua categorie de corecii sunt legate de amortismente se nltura orice exces de
amortizare si se aduga orice insuficienta de amortizare, referina constituind-o fie legea fiscala
fie standardele profesionale emise de experii tehnici;
C. a treia categorie se refera la salarii si asimilate salariilor - insuficientele sau exagerrile
trebuie adugate sau eliminate, referina constituind-o standardele si studiile efectuate de
experi in munca si protecia sociala;

21 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

D. a patra categorie se refera la stocuri se verifica daca sistemul de evaluare a fost constant
pe ntreaga perioada, realitatea si jocul stocurilor de la nceput si sfrit de perioada, anomaliile
trebuind reintegrate sau deduse din rezultatul contabil;
E. a cincia categorie se refera la profituri si pierderi excepionale se rein numai acele profituri
care provin din operaiuni obinuite, cere se reproduc in mod sistematic in viitor
F. corecii legate de sinergii
G. alte corecii care pot rezulta din diagnostic
In concluzie, pe baza constatrilor din diagnostic, se poate creste sau se poate scdea
valoarea ntreprinderii.
II. Examenul previziunilor
Evaluatorul face discuii cu conducerea asupra viitorului ntreprinderii din care trebuie sa
rezulte ca ntreprinderea va avea continuitate in viitor, altfel evaluatorul va folosi metode
lichidative.
III.Calculul matematic prin 4 variante de lucru din acre evaluatorul va folosi una:
a) capacitatea beneficiara la nivelul mediei profiturilor nete anuale previzionate; se recomanda
in evaluarea pentru privatizare unde trecutul este neproductibil.
b) Capacitatea beneficiara ca medie a profiturilor nete anuale corectate, se foloseste in evaluari
pt fuziuni, divizari, majorari de capital.
c) Capacitatea beneficiara ca medie a profiturilor nete anuale din intreaga periaoda trecuta si
viitoare; se utilizeaza in evaluarea pt vanzari intre proprietari privati.
d) Capacitatea beneficiara ca medie a profiturilor nete anuale din diferite perioade trecute si
viitoare, de ex: 3 ani din trecut si 1 an viitorsau 1 an trecut si 3 ani viitor.

39. Prezentati si explicati 4 corectii ce pot fi aduse rezultatelor din bilant pentru determinarea
capacitatii beneficiare:
A. prima categorie de corecii se refera la corectarea profitului obinut din diferene de curs
valutar;
B. a doua categorie de corecii sunt legate de amortismente se nltura orice exces de
amortizare si se aduga orice insuficienta de amortizare, referina constituind-o fie legea fiscala
fie standardele profesionale emise de experii tehnici;
C. a treia categorie se refera la salarii si asimilate salariilor - insuficientele sau exagerrile
trebuie adugate sau eliminate, referina constituind-o standardele si studiile efectuate de
experi in munca si protecia sociala;
D. a patra categorie se refera la stocuri se verifica daca sistemul de evaluare a fost constant
pe ntreaga perioada, realitatea si jocul stocurilor de la nceput si sfrit de perioada, anomaliile
trebuind reintegrate sau deduse din rezultatul contabil;
E. a cincia categorie se refera la profituri si pierderi excepionale se rein numai acele profituri
care provin din operaiuni obinuite, cere se reproduc in mod sistematic in viitor
F. corecii legate de sinergii
G. alte corecii care pot rezulta din diagnostic

22 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

In concluzie, pe baza constatrilor din diagnostic, se poate creste sau se poate scdea
valoarea ntreprinderii.

40. Care sunt variantele teoretice de calcul matematic al capacitatii beneficiare a unei
intreprinderi?
Capacitatea beneficiara se poate calcula in una din urmatoarele variante:
- ca medie a profiturilor anuale corectate din perioadele trecute si a profiturilor anuale corectate
din perioadele trecute si a profiturilor anuale previzionate;
- ca medie a profiturilor anuale corectate din perioadele trecute;
- ca medie a profiturilor anuale previzionate;
- ca medie a profiturilor anuale din unele perioade trecute si viitoare.
41. Ce intelegeti prin perioada de referinta a unei intreprinderi in evaluarea acesteia pe baza
performantelor financiare?
Perioada de referinta corespunde perioadei de prognoza a intreprinderii, respective perioada la
sfarsitul careia proprietarii ar trebui sa-si modifice atitudinea fata de afacerea sa, adica sa
provoace asemenea schimbari in viata intreprinderii incat sa-I permita sa-si reia ciclul vietii.
Astfel de schimbari constau in masuri de restructurare cum ar fi: divizarea, asocierea, formarea
de noi societati comerciale, injectii de capital pentru modernizarea echipamentelor si
tehnologiilor, pentru reinnoirea produselor, etc.
Din punctul de vedere al investitorului perioada de prognoza corespunde cu termenul de
recuperare al investitiei.
42. Definii capacitatea beneficiara a unei ntreprinderi si prezentai formele de exprimare a
acesteia.
Capacitatea beneficiara inseamna atitudinea unei intreprinderi de a genera un beneficiu dat, in
viitorul apropiat, in conditii de motivare si de gestiune considerate normale, identice cu cele din
ultimii ani, daca nici-o schimbare semnificativa nu a avut loc = randamentul totalitatii
capitalurilor care finanteaza intreprinderea
43. Cum se determina si ce semnificatie au fluxurile de trezorerie in evaluarea unei
intreprinderi?
Fluxurile de trezorerie sunt acele profituroi ale intrepr. Care sunt disponibile tuturor furnizorilor
de capital catre intreprindere dupa analizarea restrictiilor de distributie conform legii societarilor.
Fluxul de trezorerie reprezint profiturile ntreprinderii dup scderea cheltuielilor si impozitelor
pe imobilizri, dar naintea dobnzii.
FLUXUL DE TREZORERIE SE POATE STABILI INDIRECT:
Profit (pierdere) pe an
+ dobnda pe datoria la teri
- economia la impozitul aferent ntreprinderii datorata deductibilitii dobnzii pentru datoria la
terti
+impozitul pe venit care poate fi compensate

23 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

+ deprecierea si alte cheltuieli care nu sunt in numerar


- venituri care nu aduc numerar
- cheltuieli de capital
+/- deducerea/creterea fondului de rulment, inclusiv a lichiditilor/datoriilor
Flux de trezorerie
44. In ce consta metoda fluxurilor de disponibilitati actualizate?
Metoda DCF consta in nsumarea fluxurilor de disponibilitati care raman in fiecare an in unitate,
pana in anul ,,n, cnd se apreciaz ca proprietarul ar trebui sa-si reconsidere modul de
abordare a afacerii sale; in acest an ,,n se stabilete valoarea reziduala a activului sau a
ntreprinderii
45. Care sunt cele patru etape in evaluarea ntreprinderii prin metoda fluxurilor de disponibilitati
actualizate?
Aplicare metodei se face in patru etape:
1. Calculul fluxului de lichiditati nete istorice pe minim trei ani folosind sinteza diagnosticelor
2. Proiectarea fluxului de lichiditati nete pe o perioada mai lunga, dar compatibila cu orizontul
de prognoza stabilit ntreprinderii; deci o buna viziune, o nelegere a fluxurilor trecute: vnzri,
preturi, structura cheltuielilor, riscuri, etc.
3. Determinarea valorii reziduale ce urmeaz a fi adugata la cash-flow-ul din ultimul an
proiectat; orizontul prognozat este in general, estimate tinand seama de constatarile
diagnosticelor, marcand momentul cand prorpietarul va decide viitorul intreprinderii in anul
ultimo prognozat; valoarea reziduala, de regula se calculeaza prin aplicarea unui multiplicator z
la cash flow-ul ultimului an prognozat (Vr=ZxCF) sau aplicand modelul Gordon
___1___, unde K este coeficientul de ajustare pentru risc, iar g este creterea pe
K-g termen lung a fluxului de numerar
4. Determinarea ratei de actualizare, cu ajutorul careia este posibila readucerea fluxurilor nete
viitoare se a valorii reziduale in valori de azi; numita si rata neutra
Ea poate fi detreminata pornind de la dobanda obligatiilro sau titlurilor de stat.
46. Ce sunt elementele intangibile ale unei intreprinderi si care sunt acestea?
Elementele intangibile sunt imobilizarile necorporale, respective, cheltuieli de constituire, de
cercetare dezvoltare, licente,marci, brevete, softuri, fondul commercial, etc.
47. Ce sunt metodele combinate de evaluare si in cate grupe se clasifica?
Metodele combinate de evaluare presupun o abordare financiara, intrucat se bazeaza pe
fluxurile antrenate de activitatea intreprinderii intr-o perioada trecuta sau viitoare.

24 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

Metodele de eval combinate pot fi grupate in doua categorii, in functie de tehnicile aplicate:
- tehnici bazate pe ponderea intre o valoare patrimoniala si una prin rentabilitate;
- tehnici bazate pe asocierea valorii patrimoniale cu unul sau mai multe elemente intangibile
48. Cum se evalueaza actiunile detinute de ntreprindere la capitalul altor intreprinderi?
Actiunile detinute de intreprindere in capitalul altor societati se evalueaza astfel:
- atunci cand pachetul este minoritar, prin capitalizarea dividendelor procurate de acestea;
- canda pachetul este majoritar se poate aplica aceeasi metoda sau se procedeaza la
evaluarea globala a societatii in care s-a investit si pe aceasta baza se determina valoarea unui
titlu respective a pachetului;
49. Cum se evalueaza stocurile din cadrul unei intreprinderi pentru determinarea valorii
acesteia?
Stocurile se evalueaza dupa separarea celor fara miscare sau cu miscare lenta, la preturile
zilei sau la media preturilor de aprovizionare din cea mai recenta perioada.
Stocurile de productie in curs se evalueaza la nivelul costurilor efective, corectate cu gradul de
inaintare in realizarea fizica a produsului, determinat de expertiza tehnica.
Stocurile de produse finite se evalueaza la nivelul preturilor de vanzare, mai putin beneficiile si
eventualele cheltuieli de desfacere cuprinse in acestea.
50. Cum se evaluaeaza creantele din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea
acesteia?
Creantele se evalueaza dupa inlaturarea din calcul a creantelor incerte, la valoarea scriptica,
cele in valuta se actualizeaza la raportul de schimb al monedei nationale din ziua respectiva
51. Cum se evaluaeaza disponibilitatile din bilantul unei intreprinderi pentru a determina
valoarea acesteia?
Disponibilitile din bilan se evalueaz la val scriptica, cele in valuta se actualizeaza la raportul
de schimb al monedei nationale din ziua respectiva.
52. Cum se evalueaza imobilizarile necorporale din bilantul unei intreprinderi pentru a
determina valoarea acesteia?
Imobilizarile necorporale nu se iau in caculul valorii ANC cu exceptia chelt de cercetare dezv.
care privesc produse noi sau dezvoltari de activitati, care sunt luate in calcul cu val. scriptica
53. Cum se evaluaeaza obligatiile din bilantul unei intreprinderi pentru a determina valoarea
acesteia?
Obilgatiile in valuta se actualizeaza la raportul de schimb al monedei nationale din ziua
evaluarii, diferentele fiind regularizate pe seama capitalurilor proprii, in cazul evaluarii in scopul
unei tranzactii, sau pe seama rezultatelor financiare, in cazul evaluarilor in alte scopuri.

25 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

54. Care este structura standard a unui raport de evaluare a intreprinderii?


Structura standard a unui raport de evaluare
Raportul trebuie sa ofere o imagine clara asupra opiniilor exprimate de evaluator, asupra
bazelor de evaluare folosite, a metodelor si informatiilro care stau la baza raportului.
1. Rezumatul principalelor concluzii si recomandri privind:
1.1. Scopul evaluarii
1.2. Scara valorilor satbilite si valoarea medie
1.3. recomandarile privind perspectivele intreprinderii
2.Prezentarea intreprinderii
- numele , forma juridica, adresa, codul SIRUES,
- Scurt istoric,crearea, fazele cronologice principale de dezvoltare, transformare etc.
- stabilirea coordonatelor principale prin: prezentarea capitalul social, a modalitatilor de formare
si a eventualelor modificari intervenite, structura capitalului si componenta actionariatului,
obiectul de activitate, pozitia ocupata in cadrul ramurii respective,in vederea explicarii metodei
de evaluare folosite cuantum, evaluare, etc.
3. Prezentarea evaluatorilor si a mandatului primit
In cazul in care evaluarea este facuta de catre o societate comerciala abilitata in domeniu, se
vor mentiona datele de inmatriculare ale acesteia de la Registrul Comertului.
Daca echipa de evaluatori este formata din personae individuale, este necesara prezentarea
unor cv
4. Diagnosticul de evaluare
4.1. Diagnosticul juridic
4.1.1 obiectiv: aprecierea situaiei juridice a ntreprinderii in raport cu proprietarii, terii si cu
salariaii.
4.12. Constatri: innd seama de prevederile legale in vigoare, evaluatorii vor stabili daca
intreprinederea este constituita legal, daca exista acte si contracte privind drepturile de
proprietate, daca exista contracte ncheiate cu partenerii de afaceri, daca sunt actiuni juridice in
curs, cu personae fizice sau juridice, daca exista contracte de munca individuale si colective, si
vor analiza regimul fiscal al intreprinderii.
4.1.3. Concluzii: dupa trecrea inrevista a mijloacelor de realizare si aprocedeelor de lucru
utilizate se stabilesc:
-oportunitatile exeistente in mediul exterior intreprinderii, adica evolutii cu un character
previzibil pozitiv pentru entitatea evaluata ca: legislatie si reglementari favorabile, conditii
economico financiare optime;
-riscurile existente in mediul extern intreprinderii, adica evolutii cu un efect previzibil negative,
respective condintionarii inverse oportunitatilor;
-punctele forte; adica atuurile, ca urmare a unor factori cum sunt: o buna organizare si
functionare a entitatii evaluate, contract, statut corespunzatoare, relatii contractuale corecte,
finantare bancara asigurata, absenta litigiilro, regelementari fiscale corecte si obligatii fiscale
indeplinite la timp;
-punctele slabe, deficientele consatate in organizarea si functionarea entitatii: contarct si
satatut necorespunzatoare situatiei de fapt, existenta unor litigii contarctulae cu tertii si cu
proprii salariati, conflicate de munac, obligatii fiscale nerespectate,etc.
4.2. Diagnosticul commercial

26 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

4.2.1. Obiectiv determinarea locului ocupat pe piata de intreprindere, in prezent si in viitor


42.2. Constatari
a) pornind de la nomenclatorul produselor su functie de principalele activiati se va calcula
ponderea lor in volumul toatal al activitatii intrepr
b) se va efectua o analiza a clientilor intreprinderii > importanta, durata de recuperare
acreantelor, clienti restanti
c) se analizeza furnizorii
d) se identifica concurenta intreprinderii actuala si potentiala
e)se analizeza reteaua de distributie aintreprinderii acre poate furniza date asupra ponderii
contractelor interne sau externe in cifra de afceri
f) pentru a anliza posibilitatile de dezvolatre seva studia gradul de permeabilitate a pietei
g) vor fi studiate tipurile de actiuni promitionale facute de intreprindere, cunatumul cheltuielilor
publicitare, evolutia polticii de promovare a produselor si imaginii firmei;
4.2.3. Concluzii dupa stabilirea principalelor evolutii se vor evidential cele mai importante:
- oprtunitati
- riscuri
- puncte forte: retea de vanzare puternica, clienti statornici, calitate foarte buna a produselor,
etc.
- puncte slabe- produse si servicii scumpe, cunoasterea insuficienta a pietei etc.
4.3. Diagnosticul tehnologic operativ sau de exploatare
4.3.1. Obiectiv: stabilirea m[surii in care mijloacele de productie materiale raspund nevoilor
actuale sau viitoare ale intreprinderii sau ale potentialului comparator.
4.3.2. Constatari: se impune cunoasterea infrastructurii, apotentialului de productie la un
moment dat si evolutia in timp, stabilirea dinamicii imobilizarilor corporale, a nivelului de
automatizare si aproductivitatii, dar si analiza functiei de cercetare dezvoltare, pentru a
determina strategia de viitor a intreprinderii
4.3.3. Concluzii prezentate sub forma:
-oportunitatilor;
-riscurilor;
- punctelor forte: o buna utilizare a capacitatii de productie, utilaje moderne, preturi competitive,
servicii competente,
-punctelor slabe- o planificare defectuoasa a productiei, o conducere defectuoasa a
aprovizionarilor si transporturilor, stocuri de materii rpime, probleme de calitate a produselor si
serviciilor.
4.4.Diagnosticul resurselor umane
4.4.1. Obiective : analiza structurii umane si a capcitatii personalului de a contribui la realizarea
activitatilor intreprinderii
4.4.2. Constatari:
a) analiza structurii umane: organigrama ierarhica si functionala a intreprinderii; date cu privire
la personal- varsat, pregatire, grad de ocupare, vechime in intreprindere, etc.
b) Date cu privire la conducatorii intreprinderii- varsta, pregatire, formare si experienta, stil de
conducere, sistem de remunerare
c) date sociale- climatul social, protectia muncii, oragnizarea sindicala din intreprindere, nr. de
zile de greva.,
4.4.3. Concluzii analizanda datele de mai sus se pot stabili:
-oportunitati;

27 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

-riscuri;
- puncte forte: personalul este tanar, dinamic, flexibil si bine format, organizare buna, exista
motivarea muncii.
- puncte slabe: proasta functionare a conducerii, reprezentare sindicala slaba, salarizare
nestimulativa,etc.
4.5. Diagnosticul financiar contabil
4.51. Obiective
- stabilirea existentei imaginii fidele, clare si complete a patrimoniului, a rezultatelor si asituatiei
financiare ale entitatii evaluate, percum si astarii de sanatate financaira a acesteia;
-utilizarea relatiei efecului de levier pentru aface diagnosticul ratei de rentabiliate a capitalurilor
proprii;
-evaluarea diferentelor intre efectul de levier financiar masurat plecand de la valorile de
contabile si efectul levier masurat pelcand de la valorile de piata;
-diagnosticul ratei de rentabilitate economica placand de l rata marjei economice si rata de
rotatie a capitalurilor investite;
-utilizarea totalurilor soldurilor intermediare de gestiune pentru analiza formarii marjei
economice;
-analiza diefrentelor intre optica de rentabilitate si optica productivista prin realizarea unui audit
asupra situatiilor financiare
4.5.2. Constatari: acestea rezulta in urma realizarii obiectivului, avnd ca mijloace de efectuare
datele is informatiile continute in conturile anuale, rezultatele financiare examinate pe ultimii 3-5
ani perluate potrivit metodologiilor specifice evaluarilor patrimoniale,
4.5.3. Concluzii: se impun in baza constatarilor exprimate sub forma:
- oportunitatilor;
-riscurilor;
-punctelor forte;
- punctelor slabe;
4.6.Sinteza diagnosticelor evaluarii
Se prezinta sub forma tabelara in cadrul raportului sau ca o anexa a acestuia, cuprinzand
concluziile stabilite pentru fiecare diagnostic in parte, respective datorate mediului exterior
intreprinderii (cu doua subcoloane afernte oportunitatilor si riscurilor) si cele datorate mediului
intern al intreprinderii (cu doua subcoloane afernte punctelor foret si punctelro slabe)
Prin luarea in considerare a tuturor constatarilor din diagnosticele sectoriale prezentate se
el;aboreaza bilantul economic al intreprinderii.
5. Bazele lucrarii de evaluare
Se vor ment datele si inf puse ladisp de client,cf.caietului de sarcini si preved din contractul
incheiat.
5.1. Expertize si studii, proprii sau insusite: se fac trimiteri la surse, inscrisuri, publicatii utilizate
la elaborarea raportului de evaluare.
5.2. Bibliografie
5.3. Factori de risc:
5.3.1. Factori de risc extern;
5.3.2. Factori de risc intern.
5.4. Ipoteze de evaluare:

28 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

5.4.1. Ipoteze macroeconomice;


5.4.2. Ipoteze microeconomice.
6.Metode de evaluare aplicate
Se vor inscrie cauzele ipotezele si scenariile care au determinat alegerea metodelor de
evaluare pentru fiecare in parte, cf grupelor de mai jos:
6.1. Metode patrimoniale;
6.2.Metode prin rentabiliatte;
6.3. Metode combinate;
6.4. Metode combinate;
6.4. Metode bursiere;
6.5.Alte metode.
7.Gama de valori, valoarea actiunilor.
Se vor enumera opiniile obtinute prin aplicarea met de evaluare mentionate la pct.6, in mod
corespunzator se detremina valorile minime si maxime ale actiunilor.
8.Cocluziile si opiniile evaluatorului
Se vor exprima opiniile asupra rezultatelor obtinute, atat din punct de vedere ec cat si fin. Se va
exprima parerea evaluatorilor asupra rezultatelor obtinute din operatiunea de evaluare.
55. Cum influenteaza raportul de schimb al monedei nationale valoarea unei intreprinderi?
Raportul de schimb al monedei nationale, influenteaza valoarea ntreprinderii astfel:
- influeneaz rata de actualizare prin riscul deprecierii menedei naionale
- Influeneaz bilanul economic prin evaluarea elementelor monetare la cursul de schimb de la
data efecturii evalurii
56. Cum influeneaz modificarea preturilor valoarea ntreprinderii?
Modificarea preturilor influeneaz valoarea inteprinderii astfel:
- rata de actualizare este influenata cu riscul de proiecie;
- bilanul economic este influenat prin evaluarea activelor la valori juste, de piaa care in
seama de preturile pieei
57. Bilanul economic ofer masa de date necesara aplicrii metodelor de evaluare.
Bilanul economic este instrumentul de lucru pe baza cruia se evalueaz o ntreprindere.
El prezint patrimonial rentabilitatea ntreprinderii actualizate i corectate n funcie de
exigenele pieei, pe baza constatrilor din diagnosticul de evaluare.
Expertul evaluator innd cont de faptul c:
- bilanul contabil nu permite nelegerea corect a realitii economice i financiare a
ntreprinderii.
- valoarea net contabil - ca diferen ntre ceea ce ea posed i ceea ce ea datoreaz- nu
reflect dect imperfect valoarea economic real va aduce o serie de corecii elementelor
patrimoniale (extracontabil), elabornd un bilan economic, care va oferi datele necesare,
aplicrii metodelor de evaluare.
Aceste corecii trebuie realizate n raport cu:
- valoarea patrimonial de moment a fiecrui element
- de capacitatea potenial de a produce profit.

29 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

58. Explicati influenta politicilor de amortizare asupra valorii inteprinderii


Politica de amortizare influeneaz valoarea ntreprinderii astfel:
- stabilirea unor durate de viata mai lungi decat cele normale, influeneze in sensul unei valori
mai mari a activelor si a ntreprinderii
- stabilirea unor durate de viata mai scurte dect cele normale influeneaz in sensul micorrii
valorii ntreprinderii
- metodele de amortizare de asemenea influeneaz, de exemplu daca in anul in care se face
evaluarea mijloacele fixe achiziionate in acest an sunt amortizate accelerat influeneaz
ntreprinderea, valoare acesteia fiind mai mica dect daca ar fi utilizat metoda liniara.
59. Cum explicati relatia dintre politicile contabile si valoarea inteprinderii?
Este evident ca politicile contabile influeneaz valoarea ntreprinderii ntruct acesta poate
opta pentru o metoda sau alta, o baza de evaluare sau alta a elementelor din situaiile
financiare, astfel metoda lifo in cazul stocurilor va conduce la o valoare a stocurilor mai mare in
bilant si un rezultat mai mic pe cnd metoda fifo va avea un efect invers, asemenea si politicile
de amortizare, respective duratele de viata stabilite sau metodele de amortizare. De exemplu
capitalizarea costurilor ndatorrii la un moment dat determina active mai mari dect daca
dobnda va fi trecuta direct in cheltuiala perioadei.
60. Ce intelegeti prin valoare patrimoniala a ntreprinderii?
Valoarea patrimoniala sau valoarea propriu zisa, este activul net corijat obinut ca diferena
intre activul bilanului economic si datoriile nscrise in acest bilan.
61. Cum influeneaz riscul de tara valoarea ntreprinderii?
Riscul de tara influeneaz valoarea ntreprinderii in sens invers proporional, cu cat riscul este
mai mare cu att val ntreprinderii este mai mica.
62.
62.

63. Care este valoarea care se stabileste pentru activele considerate in afara exploatarii?
Val. care se stabileste pentru activele considerate in afara exploatarii, este valoarea venala,
adica suma trezoreriei ce se va degaja la cesiunea lor.
64. Superprofitul a reprezinta profitul suplimentare asigurat de o intreprindere pentru
capitalurile investite in activele sale fata de un plasament, de o marime egala, remunerate la
rata medie a pietei.

30 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

65. Goodwill este excedentul de valoare globala a ntreprinderii in raport cu suma valorilor
diferitelor active care il compun. Partea din valoarea globala a unei ntreprinderi care are ca
sursa buna gestionare si exploatarea elementelor intangibile de care dispune acea
ntreprindere; se obine prin capitalizarea profitului obinut de ntreprindere peste pragul de
rentabilitate.
Relaia cu valoarea ntreprinderii este direct proporionala.
66. Ce reprezinta rata de actualizare a capitalurilor?
Rata de actualizare a capitalurilor rezulta dintr-o medie a ratei de remunerare a capitalurilor
proprii si a ratei dobnzii.
67. Cum poate fi definita evaluarea economica?
Evaluarea economica consta intr-un complex de tehnici, procedee si metode prin care se
stabileste valoarea de piata, de circulatie a bunurilor, activelor si intreprinderilor.
68. Dai exemple privind corelaiile care pot fi aplicate activelor curente in vederea deter.ANC?
Aciunile deinute de ntreprindere in capitalul altor societatea se evalueaz astfel:
- atunci cnd pachetul este minoritar, prin capitalizarea dividendelor procurate de acestea;
- cnd pachetul este majoritar se poate aplica aceeai metoda sau se procedeaz la evaluarea
globala a societarii in care s-a investit si pe aceasta baza se determina valoarea unui titlu
respective a pachetului;
Stocurile se evalueaz dup separarea celor fara micare sau cu micare lenta, la preturile
zilei sau la media preturilor de aprovizionare din cea mai recenta perioada.
Stocurile de producie in curs se evalueaz la nivelul costurilor efective, corectate cu gradul de
naintare in realizarea fizica a produsului, determinat de expertiza tehnica.
Stocurile de produse finite se evalueaz la nivelul preturilor de vnzare, mai puin beneficiile si
eventualele cheltuieli de desfacere cuprinse in acestea.
Creanele se evalueaz dup nlturarea din calcul a creanelor incerte, la valoarea scriptica,
cele in valuta se actualizeaz la raportul de schimb al monedei naionale din ziua respectiva.
Disponibilitile din bilan se evalueaz la valoare scriptica, cele in valuta se actualizeaz la
raportul de schimb al monedei naionale din ziua respectiva.
69. Indicai cteva corelaii aplicate rezultatului contabil pentru a-l transforma in capacitate
beneficiara (metode de randament.)
4 corecii ce pot fi aduse rezultatelor din bilan pentru determinarea capacitaii beneficiare:
amortismente se nltura orice exces de amortizare si se aduga orice insuficienta de
amortizare, referina constituind-o fie legea fiscala fie standardele profesionale emise de experii
tehnici;
- salarii si asimilate salariilor - insuficientele sau exagerrile trebuie adugate sau eliminate,
referina constituind-o standardele si studiile efectuate de experi in munca si protecia sociala;
- stocuri se verifica daca sistemul de evaluare a fost constant pe ntreaga perioada, realitatea

31 / 32

EVALUARE ECONOMICA - teste grila

si jocul stocurilor de la nceput si sfrit de perioada, anomaliile trebuind reintegrate sau deduse
din rezultatul contabil;
- profituri si pierderi excepionale se rein numai acele profituri care provin din operaiuni
obinuite, cere se reproduc in mod sistematic in viitor
70. Superprofitul este diferena dintre capacitatea beneficiara a ntreprinderii (profitul
ntreprinderii) si profitul care ar fi generat de investirea pe piaa financiara a unui capital
echivalent cu valoarea ANC.
Sp = CB ANC x i , i= rata neutra de capitalizare
Influeneaz valoarea ntreprinderii in sensul creterii.
71. Baza tuturor metodelor de evaluare a goodwill este notiunea de rentabilitate a activelor
investite. Premisele utilize ac met este existenta supraprofitului pe obt unui good will, in caz
contrar avem de-a face cu un badwill.
72. Prezentati formula de calcul a valorii substantiale brute-valoarea patrimoniala a
inteprinderii.
Val. substaniala bruta este egala cu activul reevaluat plus valoarea bunurilor folosite de
ntreprindere fara a fi proprietara acestora, minus valoarea bunurilor care, desi sunt inregistrate
in patrimonial ntreprinderii, nu sunt folosite din diverse cauze.
Ea semnifica valoarea bunurilor, capacitatea reflectata in active, de care dispune si le poate
utiliza ntreprinderea la un moment dat, prezentnd valoarea activului pe baza principiului
prevalentei economicului asupra juridicului.
73. Z= Se obine prin modelul Gordon
Modelul Z
Construit pe baza metodei scorurilor are ca obiectiv punerea la dispozitia evaluatorilor a unor
metode predictive pentru evaluarea riscurilor de faliment pe baza metodei statistice. Modelul Z
reprezinta o functie construita pe baza unui numar mai mare de indicatori pentru care a fost
necesara observarea in timp a mai multor intreprinderi. Modelul Z are forma:
Z = a*X1 + b*X2 + .... + n*Xn
Unde X1 Xn = ratele folosite in calcul si a,b,...,n = coeficienti de ponderare
Scorul Z calculat la nivelul unei intreprinderi indica gradul de vulnerabilitate al acesteia, inca
inainte ca situatia sa devina compromisa.

32 / 32