Sunteți pe pagina 1din 9

ANALIZESECTORIALE

ROMNIA
LEGUMEFRUCTE

Centrul Romn pe ntru P ro mo va r e aC o me rului i I nv e stiii lorSt rine

Aceastpublicaiesebazeazpedateiinformaiipreluatedinsursepublicede
informare,dupcumaufostdisponibilelamomentuleditriiiconinutulvafi
revizuitperiodicpentruarealizaversiuniactualizateanual.
Denumirileiinformaiilecuprinsenaceastpublicaienuexprimnniciun
fel opinia Centrului Romn pentru Promovarea Comerului i Investiiilor
Strine(CRPCIS).
Cu toate eforturile de a asigura acurateea informaiilor coninute n aceast
publicaie, Centrul Romn pentru Promovarea Comerului i Investiiilor
Strine (CRPCIS) nui asum rspunderea pentru nici o modificare a datelor
care ar putea aprea ulterior editriiacestui material sau pentru rezultatele ce
decurgdinutilizareainformaiilorprezentatenaceastpublicaie.
Nici o informaie cuprins n aceast publicaie nu implic o garanie sau
recomandare din partea Centrului Romn pentru Promovarea Comerului i
InvestiiilorStrine(CRPCIS).

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrineRomania
DireciaAnalizePiaPublicaii

Trade and Invest

Autor:
CarmeliaMotofelea
DatestatisticecomerinternaionalRomnia:
MihaelaSimion
Coordonator:
AlinaBeldescu

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine,2012

Toatedrepturilerezervate.Nicioparteaacesteipublicaiinupoatefireprodus,nregistratntrunsistem
deredaresautransmisnoriceformsauprinoricemijloace,electronice,electrostatice,bandmagnetic,
mecanic, fotocopiere sau de alt natur, fr permisiunea prealabil n scris din partea Centrului Romn
pentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine.

ROMNIA

Leg u me Fr uc te

LoculRomnieipepiaaeuropeanalegumelorifructelor
Conform datelor statistice furnizate de Organizaia Naiunilor Unite pentru Alimentaie i
Agricultur(FAO),comparativcuriledinEuropa,dinpunctdevederealsuprafeelorcultivaten
anul2010,Romniasesituapelocul:

aselacartofi(cuoponderede4,0%ntotaluleuropean),dup:FederaiaRus,Ucraina,Polonia,
BelarusiGermania;

cinci la legume i pepeni (cu o pondere de 6,2% n totalul european), dup: Federaia Rus,
Ucraina,ItaliaiSpania;

aptelafructe(cuoponderede4,4%ntotaluleuropean),dup:Spania,Italia,Frana,Federaia
Rus,PoloniaiPortugalia.

Dinpunctdevederealproduciilor,Romniaerapoziionatpelocul:

zece la cartofi (cu o pondere de 3,1% n totalul european), dup: Federaia Rus, Ucraina,
Germania,Polonia,Belarus,Olanda,Frana,MareaBritanieiBelgia;

optlalegumeipepeni(cuoponderede4,2%ntotaluleuropean),dup:Italia,FederaiaRus,
Spania,Ucraina,Polonia,FranaiOlanda;

opt la fructe (cu o pondere de 3,2% n totalul european), dup: Italia, Spania, Frana, Grecia,
Polonia,FederaiaRusiGermania.

Caracteristicialeresurselornaturale
Comparativ cu alte ri europene, n anul 2011, Romnia avea o structur avantajoas a suprafeei
totale a fondului funciar, dup modul de folosin, suprafaa agricol reprezentnd 61,6% din
suprafaatotal.

Cea mai mare suprafa cultivat era deinut de legume, care dup o evoluie oscilant a ajuns la
258,0miihan2011,ceeacecutoatecareprezentatocreterecu1,8%fade2007,totuiansemnat
oreducerenaceeaiproporiefadeanul2010.Dinpunctdevedereaponderiideinutentotalul
suprafeeiagricolesepoateafirmacaceastaarmasconstantpnnanul2011,respectiv1,8%.

Suprafacultivatcucartofi,dupoevoluiedescresctoarepnn2010acrescutuornultimul
analanalizei,ajungndla243,0miiha,ceeaceansemnat9,4%fade2007i+0,7%fadeanul
anterior. n aceste condiii, ponderea n totalul suprafeei agricole a sczut, respectiv de la 1,8% n
anuldebazalanalizei,la1,7%nanul2011.

n anul 2011, suprafaa destinat livezilor pe rod a fost de 145,0 mii ha, n scdere cu 7,1% fa de
anul2007.Plantaiiledepomifructiferiaufostalctuitenprincipaldin:68miihapruni,56miiha
meri,7miihacireiiviini,4miihaperii3miihacaiizarzri.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

ROMNIA

Leg u me Fr uc te

Suprafaacultivatpegrupedeculturi
20072011
miihectare

2007

2008

2009

2010

14.709,3

14.702,3

14.684,9

14.635,5

14.686,0*

43,7

36,7

38,5

37,6

42,0

Mazre

23,4

18,0

22,7

23,2

25,5*

Fasole

19,6

18,2

15,1

13,7

16,2*

Cartofi

268,1

255,3

255,2

241,3

243,0

253,4

268,6

267,1

262,7

258,0

Tomate

46,0

51,5

49,1

49,8

49,0

Ceapuscat

34,1

35,0

35,2

33,8

33,0

Varz

46,1

49,0

48,3

47,0

47,0

31,0

29,7

33,5

31,5

30,0

3,0

2,6

2,5

2,7

2,7**

156,0

149,0

145,0

145,0

145,0

Totalsuprafaagricol,dincare:
Leguminoasepentruboabe,dincare:

Legume,dincare:

Pepeniverziigalbeni
Cpuneriiperod
Liveziperod

2011

Sursa: I.N.S.AnuarulstatisticalRomniei2011
ComunicatdepresProduciaagricolvegetallaprincipaleleculturi,nanul2011.
Note: *dateMADR,**bazadedateEUROSTAT.

Ofertaromneascdelegumeifructeiconservedinacestea
DeiRomniadispunedeunimportantpotenialagricol,nperioadaanalizat,produciaagricola
avutoevoluiedifereniatdatoritcondiiilorclimaterice(secetiinundaii)ialucrriloragricole
specifice.

nanul2011saunregistratproduciide4.113,0miitonelacartofi(+10,8%fadeanul2007)i76,0
miitonelaleguminoasepentruboabe(+109,9%).

Produciile de legume, cu toate c au avut evoluii fluctuante de la an la an, au urmat un trend


ascendent,ajungndla4.096,0miitonenanul2011,ceeaceareprezentatocreterecucirca31,4%
fadeanul2007.ncadrulacesteigrupedeproduseagricole,nanul2011saunregistratrecoltede
881,0 mii tone tomate (+37,5% fa de anul 2007), 395,0 mii tone ceap uscat (+21,5%), 1.025,0 mii
tonevarz(+14,8%),249,0miitoneardei(+34,7%)i636,0miitonepepeniverziigalbeni(+55,9%).

Lafructe,dupminimulnregistratnanul2007(1085,8miitone)produciiletotaleauajunsnanul
2011la1.324,9miitone,ceeaceansemnatocreterecu22,0%.Recoltelenregistratenanul2011au
fost: 561,3 mii tone la prune (cu +50,6% fa de anul de baz al analizei), 624,9 mii tone la mere
(+31,4%), 64,4 mii tone de pere (+2,5%), 20,9 mii tone la piersici (+22,9%), 79,4 mii tone la ciree i
viine(+21,8%),32,6miitonelacaiseizarzre(+18,1%),33,0miitonelanuci(+29,4%),18,8miitone
lacpuni(+13,9%).

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

ROMNIA

Leg u me Fr uc te

Produciadelegumeifructe
20072011
miitone

Leguminoasepentruboabe

2007

2008

2009

2010

2011

36,2

62,5

52,9

61,3

76,0

Cartofi

3.712,4

3.649,0

4.004,0

3.283,9

4.113,0

Legume,dincare:

3.116,8

3.819,9

3.901,9

3.863,6

4.096,0

Tomate

640,8

814,4

755,6

768,5

881,0

Ceapuscat

325,0

395,6

378,1

369,1

395,0

Varz

893,2

964,6

1.001,9

981,2

1.025,0

Ardei

184,9

238,7

245,7

243,5

249,0

Pepeniverziigalbeni

408,0

562,3

652,8

662,9

636,0

1.085,8

1.179,2

1.323,0

1.419,6

1.324,9*

Prune

372,6

475,3

533,7

624,9

561,3*

Mere

475,4

459,0

517,5

552,9

624,9*

Pere

62,8

52,6

66,1

60,4

64,4*

Piersici

17,0

16,4

17,1

11,2

20,9*

Cireeiviine

65,2

67,7

67,9

70,3

79,4*

Caiseizarzre

27,6

32,1

32,5

23,8

32,6*

Nuci

25,5

32,3

38,3

34,3

33,0*

Altefructe

23,2

22,6

27,9

20,4

...

Cpuni

16,5

21,2

22,0

21,4

18,8*

Fructetotal,dincare:

Sursa: I.N.S.:AnuarulstatisticalRomniei2011;
ComunicatdepresProduciaagricolvegetallaprincipaleleculturi,nanul2011.
Not: ...lipsdate;*bazadedateEUROSTAT.

Produciadefructeaanului2011,obinutexclusivdinliveziperod,afostmaimaredectaceeai
producie din anul precedent, nregistrnd 875 mii tone (+13 mii tone fa de anul 2010), conform
datelor date publicitii de ctre Institutul Naional de Statistic. Astfel, recoltele de fructe au fost:
425,0miitonelameri(+2miitonefadeanulprecedent),348,0miitonelapruni(38miitone),30,0
mii tone la cirei i viini (+9 mii tone), 28,0 mii tone la peri (+8 mii tone), 12,0 mii tone la caii i
zarzri(+9miitone).

n anul 2010, conform bazei de date EUROSTAT, n cadrul ramurii industriale de prelucrare i
conservarealegumelorifructelorsauprodusnRomnia:46.930.893litrincadrulsubramuriide
fabricare a sucurilor din legume i fructe i 84.314.363 kg n cadrul subramurii de prelucrare i
conservarealegumelorifructelor.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

ROMNIA

Leg u me Fr uc te

ComerulexterioralRomnieiculegumeifructe
n perioada 20072011 exportul valoric de Legume, plante, rdcini i tuberculi, alimentare
(Capitolul 07 conform Sistemului Armonizat SA) a deinut o pondere de 0,1% 0,2% n totalul
exporturilorromneti.Importurileauavutponderidecirca0,3%ntotalulimporturilorromneti.

Exporturile au avut o evoluie oscilant, cele mai mici nregistrnduse n anul 2008 (41,7 mil.
euro)icelemaimarin2010(66,6mil.euro).nanul2011,valoareaexporturilorafostdecirca
53,0mileuro,ceeaceareprezentatoscderefadeanulanteriorcu20,4%.Grupeledeproduse
careaudeinutponderilecelemaimarincadrulexporturilorcapitoluluiaufostnultimulanal
analizeiAltelegumenstareproasptsaurefrigerat37,2%(19,7mil.euro),Legumenefierte
saufiertenapsaunabur,congelate16,6%(8,8mil.euro)iCastraveiicornion,nstare
proasptsaurefrigerat14,7%(7,8mil.euro).

Importurile au avut o evoluie fluctuant, cea mai mic valoare fiind nregistrat n 2009 (122,0
mil.euro),iarceamaimaren2008(155,6mil.euro).nanul2011valoareaimportuluiacrescut
fa de anul anterior cu circa 1,7%, ajungnd la 152,2 mil. euro. Pe primele locuri se situau n
acelaiangrupeleTomate,nstareproasptsaurefrigeratcu29,4mil.euro(19,3%),Cartofi,
nstareproasptsaurefrigeratcu26,1mil.euro(17,1%)iLegume,nefiertesaufiertenap
sauabur,congelatecu24,0mil.euro(15,8%).

Cele mai mari solduri pozitive au fost realizate n anul 2011, la balanele comerciale cu
Castraveiicornion,nstareproasptsaurefrigerat3,1mil.euroicuAltelegumenstare
proasptsaurefrigerat1,5mil.euro.Laacestegrupedeprodusesaunregistraticelemai
mari valori ale gradului de acoperire al importurilor prin exporturi realizate cu legume n anul
2011,respectiv166,0%irespectiv108,2%.

LagrupaCastraveiicornion,nstareproasptsaurefrigeratprimele5ripartenerelaexport
n anul 2011 au fost Austria 41,1%, Cehia 25,3%, Germania 11,6%, Ungaria 6,8% i Elveia 5,6%
importul provenind din Turcia 28,3%, Grecia 24,1%, Spania 18,8%, Iordania 5,7% i Germania
4,4%.Altelegumenstareproasptsaurefrigerataufostexportate,nacelaian,nItalia52,0%,
Germania20,3%,Olanda6,8%,Austria5,5%iUngaria5,0%.Importulaprovenitinprincipaldin
Italia19,2%,Turcia17,9%,Ungaria15,4%,Olanda10,1%iPolonia9,3%

Exportul valoric de Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni (Capitolul 08 SA) a
reprezentat 0,1% 0,2% din exporturile romneti n perioada 20072011. La importuri ponderea
fructelorntotalulimporturilorromnetiafostmaimare,fiindcuprinsntre0,3%i0,5%.

Exporturile auavutoevoluieoscilantnperioada20072011,minimulnregistratnanul2008
fiindde33,5mil.euro,iarmaximuldinanul2011atingnd70,1mil.euro.nexporturileanului
2010 pe primele locuri sau situat grupele Fructe, fierte sau nu n ap sau n abur, congelate,
chiar cu adaos de zahr sau ndulcitori cu 16,7 mil. euro (23,8%), Mere, pere i gutui,
proaspetecu10,3mil.euro(14,7%)iCaise,ciree,viine,piersici(inclusivpiersicifrpufi
nectarine),pruneiporumbe,proaspetecu3,3mil.euro(4,7%).

Importurile au avut o evoluie oscilant n perioada 20072011, cu ceamai mic valoare n anul
2009,175,7mil.euroiceamaimarenanul2008,245,3mil.euro.n2011saunregistrat185,4
mil.euro,peprimelelocurisitundusegrupeleCitrice,proaspetesauuscatecu66,1mil.euro
(35,7%), Banane proaspete sau uscate cu 32,3 mil. euro (17,4%) i Mere, pere i gutui,
proaspetecu24,0mil.euro(12,9%).

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

ROMNIA

Leg u me Fr uc te

Singurelesolduripozitivealebalaneicomerciale,nanul2011,saunregistratlaFructe,fierte
saununapsaunabur,congelate,chiarcuadaosdezahrsaualindulcitori14,4mil.euroi
laFructeconservateprovizoriu,darimpropriialimentaieinaceaststare1,7mil.euro.Aceste
grupe au avut i cele mai mari valori ale gradului de acoperire al importurilor prin exporturi
realizatecufructenanul2011,respectiv759,1%i270,0%.

LagrupaFructe,fiertesaununapsaunabur,congelate,chiarcuadaosdezahrsaualindulcitori
primele 5 ri partenere la export au fost Germania 35,6%, Italia 32,1%, Austria 7,3%, Ungaria
6,6%iSpania5,4%,iarlaimportprimele5ripartenereaufostUngaria19,0%,Bulgaria15,8%,
Polonia13,3%,Olanda11,2%iFrana10,5%.LagrupaFructeconservateprovizoriu,darimproprii
alimentaiei n aceast stare exportul a fost orientat spre Italia 61,6%, SUA 26,0%, Egipt 6,5%,
Grecia 2,4% i Canada 1,5%, iar importul a provenit din Grecia 22,6%, Spania 19,7%, Bulgaria
18,7%,Ungaria17,9%iItalia12,0%.

n perioada 20072011 exportul valoric de Preparate din legume, din fructe sau din alte pri de
plante (Capitolul 20 SA) a deinut ponderi de sub 0,1% n totalul exporturilor romneti.
Importurilerealizatenaceeaiperioadaudeinutpondericaresesituauntre0,3%i0,4%ntotalul
importurilor.

Exporturile au avut o evoluie oscilant, cu un minim n 2008 de 19,9 mil. euro i un maxim n
2011de36,5mil.euro.nacestultimanalanalizeipeprimelelocurinexportulvaloricsausituat
grupeleSucuridefructeidelegume,nefermentate,fralcool,cusaufradaosdezahrsau
ali ndulcitori cu 11,8 mil. euro (32,3%), Alte legume preparate sau conservate altfel dect n
oet, necongelate cu 11,1 mil. euro (30,4%) i Fructe i alte pri comestibile de plante, altfel
preparate sau conservate cu sau fr adaos de zahr sau de ali ndulcitori sau de alcool,
nedenumiteinecuprinsenaltpartecu5,8mil.euro(15,9%).

Importurileauavutoevoluieoscilantcuunminimde132,0mil.euronanul2010iunmaxim
de 182,7 mil. euro n 2008. n anul 2011 sau nregistrat 142,0 mil. euro, pe primele locuri
regsinduse grupele Sucuri de fructe i de legume, nefermentate, fr adaos dealcool, cu sau
fr adaos de zahr sau ali ndulcitori cu 30,4 mil. euro (21,4%), Alte legume preparate sau
conservate altfel dect n oet, necongelate cu 28,0 mil. euro (19,7%) i Fructe i alte pri
comestibile de plante, altfel preparate sau conservate cu sau fr adaos de zahr sau ali
ndulcitorisaudealcool,nedenumitesaunecuprinsenaltpartecu27,5mil.euro(19,4%).

Nicio balan comercial nu a nregistrat sold pozitiv n anul 2011, cel mai mic deficit
nregistrnduselagrupaLegume,fructe,cojidefructeialteprideplante,confiate(1,0mil.
euro).

PrimeleripartenerelaexportuldeLegume,fructe,cojidefructeialteprideplante,confiateau
fostSpania34,3%,Bulgaria21,8%,Vietnam18,9%,FederaiaRus5,1%iEmirateleArabeUnite
4,9%, importul provenind din Polonia 34,5%, Italia 22,3%, Grecia 8,8%, Thailanda 5,6% i
Germania5,5%.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

ROMNIA

Leg u me Fr uc te

Comerulexteriorculegumeifructe
2007 - 2011
- mii euro -

Cod
SA

CapitolSA

2007

2008

2009

2010

2011

41.736,6

43.697,3

66.603,8

52.984,1

155.594,6

122.020,2

149.687,1

152.161,5

33.484,3

38.841,8

61.870,7

70.090,6

245.318,2

175.661,0

178.660,3

185.444,4

27.101,4

19.865,0

21.907,2

32.956,9

36.477,5

Import 158.712,9

182.689,7

144.407,4

131.962,9

142.046,9

07

Legume, plante, rdcini Export 42.780,1


ituberculi,alimentare
Import 144.243,9

08

Fructe comestibile; coji Export 38.538,4


decitricesaupepeni
Import 245.124,1

20

Preparatedinlegume,
dinfructesaudinalte
prideplante

Export

Sursa:CRPCISBazadedateprivindstatisticacomeruluiexterior

Consumuldelegumeifructe
ConformAnuaruluiStatisticalRomniei2011,consumulmediuanualpeopersoannRomnia, n
anul2010afostde98,2kglacartofi(ceeaceareprezentat+5,5%fadeanulanteriori+2,2%fade
anul2007),174,4kglalegumeiprodusedinlegume(nechivalentlegumeproaspete),leguminoase
boabe i pepeni (+3,7%, respectiv +6,3%) i de 63,3 kg la fructe i produse din fructe n echivalent
fructe proaspete (+1,6%, respectiv 6,6%). Pe termen mediu, tendina consumului mediu anual pe
locuitorlacartofi,legumeifructevafidecretere.

*
*

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

Romania Trade and Invest


CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

StradaApolodornr.17,Sector5,BucuretiTelefon:+40213185050Fax:+40213111491
office@romtradeinvest.rowww.romtradeinvest.ro