Sunteți pe pagina 1din 31
Instalatii pentru sortarea deseurilor menajere , reciclabile in Romania si alte tari Profesor coordonator: Nicoleta Ungureanu

Instalatii pentru sortarea deseurilor menajere , reciclabile in Romania si alte tari

Profesor coordonator: Nicoleta Ungureanu Studenti: Medeleanu Elena Raducanu Alina

Grupa:743

Definitie:

1.Deseurile

Prin deşeuri se înţeleg resturile tehnologice, produsele şi materialele cu termene de garanţie depăşite, produsele uzate fizic care nu mai au valoare de întrebuinţare, precum şi resturile menajere.

2.Colectarea deseurilor

Colectarea selectiva este un proces de gestionare a deseurilor municipale prin care materialele de origine casnica (domestica) care au un potential de reciclare (hartie, carton, sticla, plastic si metal) sunt recuperate si dirijate spre filierele de reciclare.

Acest proces necesita o sortare “la sursa”, o colectare separata a materialelor secundare si

tratamentul lor intr-un centru de recuperare.

Obiective

 • Contribuie la reciclarea materială şi organica

 • Reduce fluxul colectarii in amestec pentru tratare

Factori limitativi (piedici)

 • Efortul cerut producatorilor particulari de deseuri, prin urmare motivatia este un factor esential in reusita colectarilor selective

 • Gestiune riguroasa a organizarii sistemului de colectare selectiva

Deseurile care fac obiectul colectarii selective

Se disting doua tipuri principale de colectare selectiva:

Colectarea selectiva a deseurilor “curate si uscate” (sticla, hartie, cartoane, ziare – reviste,

plastic, aluminiu) Colectarea selectiva a partii fermentabile a deseurilor menajere sau “bio-deseurile”

Alte tipuri de deseuri care pot fi colectate selectiv sunt

deseurile menajere speciale: uleiuri uzate, baterii, medicamente, etc. textile, lemn etc. Colectarea selectiva a deseurilor depinde de:

contextele locale : tipul de habitat, densitatea populatiei, etc.

natura si numarul fluxului care trebuie tratat (partea reciclabila a ambalajelor menajere,

ziare magazine, partea fermentabila a deseurilor menajere, etc)

modalitatile de colectare

 • usa in usa

 • aport voluntar

 • colectare regrupata sau colectare mixta, etc

(ai vorbit mai jos despre )

..

organizarea

colectarii

(frecventa

colectarii,

echipamente

de

incarcare,

tipurile

de

recipienti sau de vehicule de colectare, etc.

In functie de contextul local, activitatea de colectarea selectiva se poate realiza in doua moduri:

 • colectare “din usa in usa” (U-U)

este un mod de organizare a colectarii selective in care numarul de persoane care

produc deseuri este usor identificabil iar containerul de stocare a deseurilor este situat

in imediata vecinatate a domiciliului producatorului sau a locului unde sunt produse

deseurile. Colectarea selectiva se poate face in amestec intr-un al doilea container, sau

separat in containere diferite.

fiecare locuitor detine, in plus fata de pubela traditionala, unul sau mai multe recipiente

de colectare sau recipiente compartimentate pentru a sorta deseurile reciclabile.

Fiecare colectivitate organizeaza colectarea in functie de alegerile sale:

 • - tipul deseurilor colectate

 • - frecventa de trecere de la bena specifica la colectarea selectiva

 • - tipul de conteiner distribuit locuitorilor, etc

  • colectarea prin aport voluntar (AP)

este un mod de colectare a deseurilor in care containerul de stocare a deseurilor nu

apartine unui grup de producatori. Unul sau mai multe containere sunt amplasate astfel

incat sa aiba acces liber pentru toate persoanele care isi depun in mod voluntar

deseurile in prealabil sortate.

Containerele sunt puse la dispozitia locuitorilor, pe drumul public, fie in centre de colectare

voluntara, fie in parcarile mari.

Cele mai raspandite containere sunt cele pentru colectarea sticlei, pentru colectarea hartiei si

suprafetele cu grilaje pentru colectarea plasticului.

Acest tip de colectare, mai putin costisitoare decat colectarea selectiva “din usa in usa” , face

apel la constiinta (civismul) locuitorilor, in special datorita faptului ca acestia trebuie sa se deplaseze

din proprie vointa pentru spre containerele de stocare a deseurilor.

Costul introducerii unui sistem de colectare prin aport voluntar este mai mic decat cel al

colectarii “din usa in usa”, dar gradul de participare a popultiei este scazut. Colectarea deseurilor “din

usa in usa” este mai scumpa dar gradul de participare a populatiei este mai mare.

Materialele colectate selectiv sunt dirijate spre centrle de sortare, pentru sistemele “multiflux”.

Un flux de deseuri este o parte din cantitatea totala de deseuri, separata de catre producatorul de

deseuri sau de personalul care face colectarea.

Monoflux (un singur tip de deseu) un singur flux este colectat, de exemplu sticla

sau ansamblul de deseuri de ambalaje

Multiflux (mai

multe tipuri de

deseuri)

mai multe fluxuri sunt colectate

sunt

colectate, de exemplu: sticla + (plastic si metale) + (hartie si cartoane, ziare si reviste),

dar in mod separat.

Costul introducerii unui sistem de colectare prin aport voluntar este mai mic decat cel al colectarii
4. Efectele deseurilor Răspândirea bolilor si infecţiilor. Reziduurile conţin o serie de agenţi patogeni ce pot

4. Efectele deseurilor

Răspândirea bolilor si infecţiilor. Reziduurile conţin o serie de agenţi patogeni ce pot produce o

serie de boli infecţioase si parazitare: viruşi, bacterii, ciuperci, protozoare, ouă de viermi care fără o

neutralizare corespunzătoare a deşeurilor pot rezista timp îndelungat în acest mediu. Transmiterea

către populaţie se poate face fie direct prin pătrunderea acestora prin sol, în apele freatice si apele de

suprafaţă care ajung la populaţie, fie prin gazdele intermediare, în special insecte si rozătoare.

Muştele, ţânţarii si şobolanii sunt organismele care se proliferează în jurul gunoaielor şi care sunt

purtători de agenţi patogeni periculoşi.

Poluarea solului, a apelor freatice si de suprafaţă. Reziduurile necorespunzator tratate, prin

produşii lor de descompunere, în special cloruri, nitraţi, sulfaţi, metale grele poluează solul şi apele

din apropiere răspândindu-se pe suprafeţe mari prin intermediul apelor şi ducând la perturbarea

echilibrelor naturale din apă ăi sol, sau chiar pot ajunge în organismul uman prin procesul de

circulaţie a materiei în ecosistemele în care ajung.

Poluarea atmosferei. Procesul de descompunere anaerobă a substanţelor organice din gropile

de gunoi este însoţit de degajarea unor gaze rău mirositoare (metan, amoniac, hidrogen sulfurat),

procesul de autoaprindere şi ardere incompletă a deşeurilor poluează atmosfera cu turn, funingine,

cenuşa, vântul ridică în atmosferă praful şi hârtiile împrăştiindu-le pe suprafeţe mari.

Deprecierea aspectului estetic al cadrului natural. Gropile de gunoi prin natura lor nu

reprezintă un loc de atracţie, fiind de obicei amplasate departe de zonele de circulaţie, de acces. În

schimb, aruncarea întâmplătoare, ocazională a deşeurilor în special în locurile de agrement, în

spaţiile naturale creează un aspect dezolant, provoacă disconfort psihic diminuând funcţia de bază a

acestor peisaje naturale, aceea de recreare.

5.Necesitatea gestiunii deşeurilor

Gospodărirea integrată a deşeurilor este o activitate vitală pentru comunitate dictată de

următoarele imperative:

• suprafeţele de depozitare scad continuu, construirea de noi zone de depozitare fiind un proces

scump şi dificil;

• multe din materialele ce se găsesc în deşeuri pot fi o materie primă valoroasă şi ieftină pentru unele

afaceri;

6.Valorificarea deşeurilor

Cu excepţia unor deşeuri greu valorificabile sau nevalorificabile cum ar fi: sterilul minier,

cenuşa şi zgura de termocentrală, deşeurile chimice, deşeurile radioactive, deşeurile periculoase, o

mare parte din deşeurile rezultate din sectorul industrial, municipal şi agricol pot fi valorificate în

diferite moduri.

Unităţile care valorifică deşeurile în România sunt fie:

- unităţile producătoare, prin reutilizarea în alte procese tehnologice, ceea ce duce la o minimalizare a

volumelor de deşeuri. Din totalul deşeurilor valorificate în ţara noastră, circa 45 % au această

destinaţie.

- alţi agenţi economici, care cumpără de la unităţile producătoare deşeurile acestora şi le valorifică în

diferite procese. Din totalul deşeurilor valorificate în ţara noastră, circa 30 % au aceasta destinaţie.

- unităţile specializate (tip REMAT). Din totalul deşeurilor valorificate în ţara noastră, circa 5% au

această destinaţie.

După caracteristicile lor, deşeurile pot fi valorificate prin diferite metode prezentate mai jos.

Compostarea deşeurilor şi transformarea lor în îngrăşământ agricol, cu selectarea prealabilă a

unor deşeuri de fier, hârtie, sticlă, este o modalitate de valorificare a deşeurilor organice. Deşeurile

organice alimentare şi de grădină reprezintă cea. 40 % din totalul deşeurilor menajere. Când sunt

evacuate în rampele de gunoi ele pot crea grave probleme mediului înconjurător deoarece se

descompun anaerob eliberând metan şi dioxid de carbon. Aceste deşeuri organice nu ar trebui să se

regăsească nici în gropile de gunoi, nici în uzinele de incinerare, ci ar trebui să fie reintegrate în

circuitul elementelor nutritive, prin utilizarea compostului obţinut din materiile organice, la îngrăşarea

pământului. In acest fel, pe de o parte volumul deşeurilor se reduce considerabil, iar pe de altă parte

se poate obţine un îngrăşământ de înaltă calitate, reducând astfel utilizarea îngrăşămintelor minerale

şi poluarea mediului înconjurător legată de producerea şi utilizarea lor.

Incinerarea deşeurilor cu sau fără recuperarea energiei termice şi a fierului reprezintă procesul

de ardere a gunoaielor în cuptoare speciale. Acest tratament permite cea mai considerabilă reducere

a volumului deşeurilor, generând cele mai puţine reziduuri finale, dar prezintă unele inconveniente,

legate de gazele de ardere rezultate.

7.Tehnici de sortare a deseurilor

Sortarea reprezinta procesul de separare si clasare a deseurilor in functie de diferentele dintre

caracteristicile lor fizice. In principiu exista sortarea dimensionala, sortarea densimetrica, sortarea

optica, sortarea magnetica, flotarea si sortarea manuala.

Sortarea dimensionala

Prin cernere se separa materiale de granulatie diferita, in diverse clase granulometrice

propuse. Acest proces se mai denumeste si clasare.

Prin cernerea cu sita se realizeaza separarea

in functie de dimensiunea caracteristica a granulelor, cu ajutorul unei suprafete de separatie,

prevazuta cu orificii asezate geometric. Granulele care, la alunecarea peste sita, sunt intr-o pozitie

potrivita si au dimensiuni mai mici decat orificiile sitei, cad prin aceasta si formeaza astfel materialul

cu granulatie fina. Restul granulelor raman in sita si formeaza materialul cu granulatie mare.

Materialele cu granulatie fina, umede, fibroase si lipicioase obtureaza usor sitele. Astfel, se

micsoreaza suprafata de cernere, iar debitul de cernere scade. Pentru a evita obturarea sitelor, sunt

folosite pentru materiale greu de cernut sisteme de site speciale sau ajutoare pentru site. Cele mai

importante ajutoare pentru site sunt periile, lanturile, incalzitoarele de site, jeturile de aer si apa

suplimentara pentru anularea fortelor dintre particulele lipite una de cealalta.

Sunt folosite, in special, doua tipuri de site pentru sortarea dimensionala: site cilindrice si site

cu vibratie. O sita este considerata eficienta daca 70% din materialele cu dimensiunea particulelor

mai mica decat ochiurile plasei pot trece prin acestea.

Sita tambur

Sita tambur este o sita cilindrica; aceasta reprezinta un agregat de clasare verificat care poate

fi utilizat intr-o instalatie de preparare a deseurilor, atat in prima treapta de preparare, cat si dupa

procesul de maruntire. Debitul si performantele la separare ale unei site tambur sunt determinate de

marimea orificiilor, diametrul, turatia, elementele interiorului tamburului si inclinatia acestuia.

Dat fiind faptul ca suprafata de cernere a unei site tambur este relativ mica, se incearca prin

diferite constructii ale peretelui interior (sita poligonala) ridicarea cat mai mult a materialului de cernut

pe peretele tamburului rotativ, pentru a obtine o cernere mai eficienta.

Figura 1: Vedere si sectiune schematica a unei site tambur

Sortarea dimensionala Prin cernere se separa materiale de granulatie diferita, in diverse clase granulometrice propuse. Acest

Figura 2: Vedere in interiorul unei site tambur (cutite pentru desfacerea sacilor de deseuri)

Figura 2: Vedere in interiorul unei site tambur (cutite pentru desfacerea sacilor de deseuri) Pentru a
Figura 2: Vedere in interiorul unei site tambur (cutite pentru desfacerea sacilor de deseuri) Pentru a

Pentru a reduce si mai mult timpul de prelucrare a deseurilor, sita tambur poate avea pe peretii

interiori diferite accesorii cu ajutorul carora sa taie sacii in care sunt colectate deseurile. Astfel, sacii

de deseuri menajere colectati de agentii de salubritate pot fi desfacuti si sortati rapid si automat cu

ajutorul sitei tambur.

Sita cu vibratie

Aceasta sita face parte din categoria masinilor de cernere dinamice si s-a dovedit a fi eficienta

ca agregat de cernere a deseurilor care nu se infunda. Pentru acest gen de cernere se folosesc site

maleabile din cauciuc sau materiale plastice, montate pe un sistem de bare care basculeaza in

contratimp. Aceasta miscare de basculare antreneaza sita intr-o miscare de tip unda, cu o

amplitudine considerabila de 30 pana la 50 mm pentru frecvente de oscilatie de 600 pana la 800 /min

si imprima materialului de cernut acceleratii considerabile.

Figura 3: Vedere laterala sita cu vibratie

maleabile din cauciuc sau materiale plastice, montate pe un sistem de bare care basculeaza in contratimp.

Separator balistic

Acest mecanism a fost realizat pentru separarea deseurilor municipale in trei fractii: grea,

usoara si fina. Separatorul balistic este format din palnia de incarcare si puntea formata din mai multe

benzi metalice perforate si care vibreaza in contrasens una fata de cealalta. Puntea are o mica

inclinatie pentru a imprima fractiei grele o anumita acceleratie.

Figura 4. Schema functional a unui separator balistic

maleabile din cauciuc sau materiale plastice, montate pe un sistem de bare care basculeaza in contratimp.

Deseurile maruntite, in functie de forma si gravitatea specifica fiecarei particule se deplaseaza

in susul sau in josul puntei. Particulele mai grele au tendinta sa se deplaseze in jos odata cu

miscarea benzilor si astfel se separa fractia grea. Datorita miscarii de vibratie si de rearanjare

continua a deseurilor pe puntea separatorului, particulele usoare cum ar fi hartia, cartonul si foliile de

plastic se deplaseaza catre marginea superioara a separatorului, astfel formandu-se fractia usoara.

Iar fractia fina reprezinta particulele care au trecut prin orificiile benzilor metalice.

Procentajul de fractie grea si fractie usoara se determina prin modificarea inclinatiei puntei.

Inclinatia se afla, in general, intre 15-20%; aceasta inclinatie este proiectata pentru o rata de

incarcare de aproximativ 10 tone/h sau 90 m3/h.

Sita plata cu disc

O sita cu disc este un aparat de clasare in cascada care consta dintr-un gratar de clasare cu

mai multe site partiale asezate in trepte formate dintr-o multitudine de arbori paraleli plasati la

distante egale unul de altul cu discuri de antrenare hexagonale. Fiecare dintre aceste discuri de

antrenare se roteste in golul dintre doua corpuri de discuri invecinate.

Figura 4. Schema de functionare a unei site cu disc

continua a deseurilor pe puntea separatorului, particulele usoare cum ar fi hartia, cartonul si foliile de

Distantele dintre aceste discuri determina marimea orificiilor de cernere ale fiecarui nivel de

cernere.

De exemplu, deseurile presortate din constructii se introduc printr-un dispozitiv de incarcare

catre primul nivel de separare si sunt accelerate si separate in procesul de cernere prin asezarea

discurilor de antrenare pe arbori precum si prin cresterea turatiei arborilor pe fiecare nivel in directia

de antrenare a materialului catre celelalte nivele de separare. Arborii rotunjiti dintre discurile de

antrenare si colturile rotunjite impiedica intepenirea materialului de separate.

Sortarea densimetrica

Sortarea densimetrica este o metoda de clasare care se bazeaza pe echivalenta specifica a

materialelor asemanatoare intr-un curent de aer ascendent. Acest proces se mai denumeste si

clasare. Echivalenta inseamna ca diferite particule vor atinge aceeasi viteza finala de cadere. Daca

particulele sunt echivalente, atunci acestea ar trebui sa aiba in aceleasi conditii initiale aceeasi

traiectorie, respectiv aceeasi viteza de coborare. Sortarea densimetrica se poate realiza si cu ajutorul

apei (vezi hidrociclonul).

Separarea se realizeaza in functie de viteza de cadere a particulelor. Viteza de cadere

depinde de forma granulei si de greutatea specifica a fiecarui material. Debitul este influentat de

masa volumetrica, de umiditate, de compozitia deseurilor si de maruntirea prealabila a deseurilor de

sortat.

Separatorul rotativ cu curent de aer

Separatorul rotativ cu curent de aer are trei elemente principale: un tambur rotativ, o camera

de separare si decantare si un sistem de aer comprimat. Tamburul rotativ este inclinat cu aproximativ

15 grade fata de orizontala si are forma conica cu baza mare in sus.

Deseurile maruntite si deja cernute sunt transportate cu ajutorul unei benzi rulante catre partea

superioara a tamburului. Prin duze de aer comprimat se sufla aerul, paralel cu axa tamburului. In

acest fel materialele usoare sunt antrenate in sus catre camera de decantare. Materialul greu este

transportat prin tambur in continuare si iese prin baza mica a tamburului.

Figura 5: Vederea unui separator rotativ cu curent de aer

traiectorie, respectiv aceeasi viteza de coborare. Sortarea densimetrica se poate realiza si cu ajutorul apei (vezi
traiectorie, respectiv aceeasi viteza de coborare. Sortarea densimetrica se poate realiza si cu ajutorul apei (vezi

Pentru a asigura un curent de aer continuu de-a lungul intregului tambur, se sufla aer

suplimentar prin baza mica a tamburului. Marimea granulatiei si selectivitatea pot fi variate prin

schimbarea volumului de aer, schimbarea presiunii aerului comprimat, prin modificarea unghiului de

inclinatie al tamburului si prin modificarea modului de incarcare a materialului maruntit.

Instalatia de aspirare

Componentele usoare din deseuri sunt aspirate de obicei de pe o banda transportoare, de pe

o sita cu vibratie sau dintr-o sita tambur si sunt eliminate printr-un ciclon. Componentele usoare pot fi:

bucati de hartie, pungi de plastic, bucati de plastic, etc

Figura 6: Vederea unei instalatii de aspirare

Hidrociclonul Separarea diferitelor fractiuni de materiale plastice dintr-un amestec de granule se realizeaza in cazul hidrociclonului

Hidrociclonul

Hidrociclonul Separarea diferitelor fractiuni de materiale plastice dintr-un amestec de granule se realizeaza in cazul hidrociclonului

Separarea diferitelor fractiuni de materiale plastice dintr-un amestec de granule se realizeaza

in cazul hidrociclonului intr-un camp de forte centrifugal. Geometria ciclonului realizeaza un vartej

interior ascendent prin care este eliminata fractiunea usoara a amestecului si un vartej exterior

descendent cu ajutorul caruia se elimina fractiunea grea.

Hidrociclonul a fost proiectat special pentru separarea diferitelor tipuri de deseuri din plastic.

Calitatea separarii tipurilor de materiale cu ajutorul hidrociclonului sunt determinate de tipul si

calitatea maruntirii in prealabil a deseurilor din plastic.

Figura 7. Vederea unei instalatii cu hidrociclon

Hidrociclonul Separarea diferitelor fractiuni de materiale plastice dintr-un amestec de granule se realizeaza in cazul hidrociclonului
Hidrociclonul Separarea diferitelor fractiuni de materiale plastice dintr-un amestec de granule se realizeaza in cazul hidrociclonului

In cadrul testarilor facute s-a utilizat un hidrociclon cu capacitate de 1 tona/h. Materialele

plastice folosite au fost sortate din deseurile menajere. Impuritatile au fost de 1 pana la 5 % (hartie,

metal, nisip). Compozitia medie era de 80 - 85 % PE, 2-10 % PS si 8 -15 % PVC. Testele au condus

la eliminarea 100 % a polietilenei cu impuritati de 2-3 % PS. Impuritati de PVC nu au fost gasite in

PE.

Prin sortarea ulterioara a fractiunii grele formata din PS si PVC care a rezultat din hidrociclon

s-a obtinut o concentratie de 100% PVC, pentru PS s-a obtinut o concentratie de aprox. 95%,

impuritatile au fost din PVC si PE. Majoritatea impuritatilor au fost eliminate impreuna cu PVC-ul in

fractiunea grea.

Sortarea magnetica

O sortare magnetica eficienta se realizeaza atunci cand elementele feromagnetice sunt

preluate de magneti in urma unei maruntiri a deseurilor si a unei afanari, eliberandu-se astfel, de alte

impuritati.Marimea elementelor feroase nu este limitata, dat fiind faptul ca magnetii pot atrage orice

fel de greutati. Acest tip de magneti sunt utilizati in principal pentru presortarea magnetica grosiera a

deseurilor maruntite sau nemaruntite.

Separator magnetic

Sortarea magnetica se face in mare masura cu magneti asezati deasupra benzilor rulante de

transport a deseurilor care sorteaza materialele feroase din curentul de deseuri si le elimina, ori

perpendicular, ori paralel cu directia transportorului de deseuri.

Sortarea magnetica s-a dovedit a fi eficienta dupa maruntire. Pana acum au esuat toate

incercarile de obtinere a unui produs feromagnetic de buna calitate prin sortarea metalelor feroase

inainte de a utiliza un agregat de maruntire. In cazul sortarii magnetice a deseurilor casnice, marimea

optima a elementelor este in jur de 10 pana la 100 mm.

Figura 8: Vedere separator magnetic

In cadrul testarilor facute s-a utilizat un hidrociclon cu capacitate de 1 tona/h. Materialele plastice folosite
In cadrul testarilor facute s-a utilizat un hidrociclon cu capacitate de 1 tona/h. Materialele plastice folosite

Separator cu curenti turbionari

Tehnologia de separare consta in inducerea unor curenti turbionari in corpuri care conduc

electricitatea, care prin acestea dezvolta forte intr-un camp magnetic.

Figura 9. Vederea unui separator cu curenti turbionari

Separator cu curenti turbionari Tehnologia de separare consta in inducerea unor curenti turbionari in corpuri care

In acest domeniu sunt mai cunoscute efectele secundare nedorite ale curentilor turbionari: franarea

datorita curentilor turbionari, levitarea sau suspensia magnetica, sau pierderile datorate curentilor

turbionari din transformatoare. Dar in cazul separarii cu ajutorul curentilor turbionari, rezultatele sunt

la fel de eficiente ca si in cazul separarii metalelor feroase cu ajutorul magnetilor. Curentii turbionari

se formeaza atunci cand un conductor electric se afla intr-un camp magnetic care se modifica in timp

si spatiu sau se misca in acest camp magnetic. Curentii turbionari curg in interiorul conductorului pe

traiectorii inchise si forma lor nu este legata de forma conductorului.

Conform legilor lui Lenz acesti curenti formeaza la randul lor un camp magnetic in sens invers

celui care i-a creat. Din aceasta rezulta o forta care actioneaza asupra conductorului, accelerandu-l

sa iasa din campul magnetic initial. Prin scaderea conductibilitatii, forta asupra conductorului este mai

mica. Cu cresterea densitatii (la volum constant aceasta inseamna masa mai mare) trebuie aplicata o

forta mai mare pentru a invinge inertia masei si a devia particula respective.

Sortare optica

Sortarea optica are rolul de a separa materialele valorificabile in functie de culoare, iar cu

ajutorul echipamentelor cu infrarosu se pot sorta si in functie de tipul de material din care este

confectionat.

Lumina care trece prin materialul reciclabil este preluata de un senzor. Un conductor de lumina

din materialul plastic conduce semnalul catre unitatea de evaluare. Semnalul luminos este

descompus in culorile rosu, verde si albastru iar separarea se face dupa culoare.

De exemplu, cu ajutorul unei instalatii de sortare a sticlei se obtine o puritate de aproximativ

99,7%. Cu ajutorul echipamentelor cu infrarosu se realizeaza forma curbei caracteristice pentru

fiecare tip de material, iar dupa evaluarea cu ajutorul unui program urmeaza activarea mecanismului

de comanda al clapetelor de evacuare, iar deseurile carora nu le sunt recunoscute curbele

caracteristice sunt eliminate din circuit. Aceasta sortare este, in principal utilizata pentru separarea

diferitelor tipuri de materiale plastice: PET, PS, PP, HDPE, LDPE, PVC, etc.

Figura 10: Vederea unui mecanism de sortare optica

caracteristice sunt eliminate din circuit. Aceasta sortare este, in principal utilizata pentru separarea diferitelor tipuri de

Sortarea manuala

La ora actuala, sortarea manuala este totusi cea mai de incredere metoda de separare voita

si de foarte buna calitate a produselor secundare dintr-un amestec de deseuri.

Din deseurile casnice sau din mica industrie, comert si institutii, dar si din fractiunile de deseuri

colectate separat, personalul de sortare poate separa diferite calitati de hartie recuperata, sticle de

diferite culori sau amestecate, folii din polietilena alba sau colorata etc, dar poate indeparta si

impuritati sau componente daunatoare.

Prin conducerea directionata a sortarii manuale se poate actiona rapid si fara interventii

tehnice asupra fluctuatiilor preturilor de pe piata a materiilor prime secundare.

Datorita faptului ca sortarea manuala este foarte costisitoare, trebuie marit randamentul de

selectare cu ajutorul utilajelor speciale. Pentru a mari productivitatea sortarii manuale, materialele cu

granulatie mica sunt indepartate prin sitare. Separatoare magnetice, suflatoare, benzi inclinate,

masini de impins, au toate scopul de a pregati deseurile pentru sortarea manuala si de a mari

productivitatea personalului de sortare. Exista doua tipuri de sortare: negativa si pozitiva.

In cazul sortarii pozitive este extras materialul recuperabil din fluxul de deseuri si este

aruncat in sertarele corespunzatoare.

In cazul sortarii negative materialele care sunt considerate impuritati care deranjeaza sunt

extrase din fluxul de materiale, pe banda transportoare ramanand doar fractiunea dorita.

Prin sortare negativa se obtin productivitati mai mari, dar de calitate mai scazuta, in timp ce in

cazul sortarii pozitive se obtine calitate foarte buna cu productivitate insa mult mai mica. Colectarea

separata a materialelor recuperabile creste considerabil randamentul operatiunii de sortare.

Figura 11: Vederea unei statii de sortare manuala

Prin sortare negativa se obtin productivitati mai mari, dar de calitate mai scazuta, in timp ce

Figura 12: Schema unei statii de sortare manuala

Prin sortare negativa se obtin productivitati mai mari, dar de calitate mai scazuta, in timp ce

Flotarea

Sortarea prin flotatie este avuta in vedere cand densitatile specifice ale unui amestec de

materiale sunt foarte apropiate.

Flotatia se foloseste la indepartarea impuritatilor din carbuni, minereuri, barita, zgura,

cernelurile negre de tipar, deseurile din materiale plastice si multe altele. Domeniul principal de

utilizare este cel al fabricarii de hartie, in care se prelucreaza prin flotatie hartia tiparita recuperata,

obtinandu-se o hartie grafica deschisa la culoare.

Tehnici de curatare a deseurilor

In general curatarea deseurilor se realizeaza pentru deseurile care pot ajunge materie prima

secundara intr-un proces de fabricare a ambalajelor alimentare. Astfel, in procesele de reciclare a

deseurilor din plastic si optional si pentru deseurile din sticla regasim si o etapa de curatare a

deseurilor. Pentru obtinerea unor granule din plastic de calitate ridicata este absolut necesara

curatarea acestora. Curatarea poate fi realizata cu apa sau fara apa, astfel intalnim purifcarea

mecanica si spalarea in tamburi speciali.

Purificare mecanica

Aceasta metoda de tratare mecanica a deseurilor din plastic permite indepartarea deseurilor

de hartie, carton si alte reziduuri fara apa.

Figura 13.Vedere de instalatie de purificare mecanica si materialul rezultat

Flotarea Sortarea prin flotatie este avuta in vedere cand densitatile specifice ale unui amestec de materiale
Flotarea Sortarea prin flotatie este avuta in vedere cand densitatile specifice ale unui amestec de materiale

Ambalajele colectate de la populatie sunt presate pentru a se elimina continutul ramas in

acestea si sunt apoi tocate sub forma de fulgi. Materialul tocat este apoi supus intr-o centrifuga unor

actiuni si deformari mecanice semnificative. Ca urmare a acestui proces de centrifugare hartia este

descompusa in celuloza, alte reziduuri aderente fulgilor de plastic si aluminiul fiind indepartate

mecanic si pneumatic. Jeturi de aer sub forte mecanice ridicate imping aceste impuritati printr-o sita.

Hartia ajuta la absorbtia grasimilor si umiditatii de pe fulgii de plastic, iar materialul rezultat din

procesul de purificare mecanica este de o calitate foarte ridicata.

Spalare in tamburi

Acest proces are doua avantaje, spalarea fulgilor de plastic si sortarea prin flotare a diferitelor

tipuri de plastic. Instalatiile de curatare a deseurilor pot fi usor integrate in orice tip de instalatie de

reciclare a deseurilor de ambalaje.

Figura 14. Vedere tambur de spalare

Hartia ajuta la absorbtia grasimilor si umiditatii de pe fulgii de plastic, iar materialul rezultat din
Hartia ajuta la absorbtia grasimilor si umiditatii de pe fulgii de plastic, iar materialul rezultat din

Tehnici de compactare si balotare a deseurilor

Compactarea deseurilor se realizeaza in vederea reducerii volumului deseurilor, in special

pentru transportul acestora sau pentru stocare. Prin compactare se reduc, astfel, costurile de

transport si dimensiunile spatiului de stocare necesar.

In functie de tipurile de deseuri prelucrate au fost dezvoltate diferite echipamente de

compactare a acestora. De exemplu, pentru deseurile de ambalaje din plastic sunt recomandati

tamburii cu tepi, care perforeaza deseurile de ambalaje din plastic si usureaza compactarea lor.

Compactarea poate fi realizata cu prese operate mecanic sau hidraulic. Presele pot fi dotate si cu un

mecanism de balotare a deseurilor compactate pentru usurarea transportarii lor.

Figura 15.Vedere instalatie compacteare deseuri de ambalaje din plastic

Figura 16 . Vedere instalatii de compacteare si balotare deseuri din hartie si carton Compactarea poate
Figura 16 . Vedere instalatii de compacteare si balotare deseuri din hartie si carton Compactarea poate

Figura 16. Vedere instalatii de compacteare si balotare deseuri din hartie si carton

Figura 16 . Vedere instalatii de compacteare si balotare deseuri din hartie si carton Compactarea poate
Figura 16 . Vedere instalatii de compacteare si balotare deseuri din hartie si carton Compactarea poate

Compactarea poate fi intalnita, de asemenea si in autovehiculele de colectare sau in

autovehiculele de transport cu mecanisme speciale. In acest caz, exista containere prevazute cu

mecanisme de compactare a deseurilor. In cazul autovehiculelor fara astfel de mecanisme,

compactarea poate fi realizata intr-o statie de transfer, inainte de transbordarea deseurilor intr-un

container de capacitate mai mare.

Compactarea mai este utilizata in cazul presarii deseurilor ce pot fi utilizate ca si combustibil

alternativ intr-o forma mai densa, si anume pelete sau brichete. Presele de pelete au fost preferate

fata de cele pentru brichete, datorita cantitatii mult mai mare de procesare si a gradului de

compactare mult mai ridicat. Prin aceasta compactare a deseurilor pentru combustitibil alternativ, pe

langa avantajele mentionate mai sus, se poate obtine si o crestere a energiei termice dezvoltate de

acestea.

Instalatii pentru sortare deseuri

Instalatiile de sortare reunesc o serie de echipamente complexe care se amplaseaza , dupa

caz, in sectorul de recuperare a materialelor in vederea reciclarii acestora sau pe platformele gropilor

ecologice metropolitane.Instalatiile de sortare deserves capacitati anuale cuprinse intre 30.000-

60.000 de deseuri care inlud fractiunile: hartie, carton,PET, plactic, textile, sticla , aluminiu, etc.

deseurile obtinute din procesul de soartare inra in fluxul de recilare sau sunt preluate de companii

specializate in recilare. Refuzurile nevalorificabile sunt compacte si dimensionate in functie de cifra

populatiei zonale , de natura deseurilor manajere, de perimetrul disponibil si de resursele financiare

ale firmei contractante din zona respectiva.

O instalatie de sortare deseuri este compusa din urmatoarele categorii de utilaje si

echipamente:cabine de sortare , ciururi de sortare, benzi transportaoare de canal, inclinate( cu raclte

speciale), de extragerea metalelor ferase si neferoase( Al,Cu, Ag), containare si prescontainare,

echipamente de litrae di ventilare a aerului si de climatizare.

Instalatiile de soratare PET, realizata si pusa in functiune de Adarco invest la Moscova la

compania “ Plastic recycling plant- PLARUS” este destinata sa sorteze automat, pe culori, deseurile

de PET.

Sortarea automata a deseurilor de PET se bazeaza pe culoare se realizeaza cu ajutorul unei

instalatii cu scanner de inlata rezolutie spectrometric, in inflarosu, instalatie amplasata pe banda

speciala de accelerare.

Instalatia este alcatuita din echipamente specific acestui process de sortare : benzi

transportoare cu covoare de cauiuc si cu lant(orizontale si inclinate), ciur rotativ, separator magnetic,

platform de soratare, banda de accelerare, presa de balotat.

Acest process determina in continuare valorificarea superioara din punct de vedere calitativ a

acestei categorii de deseuri.

Instalatia pentru soratat deseuri Timisoara (Ghizela) este destinata sa proceseze sortarea

principalelor component care pot fi recuperate si reintroduse in fabricatie, in cantitate de 6.750t/an

cum ar fi : hartie, cartonul de ambalaj, metale feroase si neferoase, plasticul foli, platicul de tip PET,

recipientele din sticla si cutii de aluminiu.

Echipamentul instalatiei este alcatuit dintr-o serie de componente performante printer care:

desfacator de saci, benzi de cauciuc orizontale si inclinate, separator magnetic di inductive pentru

recuperarea componentelor feroase si neferoase, banda de sortare, presa de balotat echipata cu

spargator de PET respective maruntitor de sticla. Refuzul de material este cumprimat cu ajutorul unei

prese stationare montata la un container de 32 cm.

Instalatia de sortare deusri umede Timisoara este destinata sa proceseze soratrea

principalelor component care pot fi : deseuri organice curate, deseuri verzi rezultate din amenajarile

de parcuri si din pubelele verzi colectate separate si care pot fi reprocesate pentru compost.

Echipamentul instalatiei foloseste o serie de echipamente performante printer care: desfacator

de saci, instalatie pentru eliminare mirosuri, benzi de cauciuc orizantale si inclinate , separator

magnetic si inductive pentru recuperare a componetelor feroase si neferoase, banda de sortare ,

moara de macinat, transportor vibrant, tambur de amestecare, instalatie de aditivare, containare

pentru stocare material.

Statia de compostare a deseurilor de la Timisoara este dimensionata pentru obtinerea de

compost horticol, ingrasamnt agricol si compost de acoperire (calitate 95%), biodegradabil, alcatuit

din deseu organic curat, deseu verde rezultat din amenajarile de parcuri si din pubelele verzi

provenite de la producatori, cca 5862 t/an.

Procesul de copostare parcuge un flux tehnologic in care se efectueaza sortarea preliminara a

materialelor, maruntirea, sitarea si aditivarea cu apa, paie-hartie, minerale si componene bazice.

Compostarea propriu-zisa se face in biocontainare dupa care materialul este pus in halda pentru

maturare.

Statiile de transfer servesc la transferul sau depozitarea pe termen scurt a deseurilor , la

incarcarea lor prin presare in precontainare de dimensiuni mari (36-40m 3 ) si transportul la statiile de

sortaresau la gropile ecologice metrolitane. Cantitatea deseurilor procesate intr-un interval de 8 ore

se incadreaza intre 7000-90000kg. Suprafata pe care este amenajata statia de transfer este de

aproximativ 1600mp. Acesta este amenjata astfel incat are acces la drumurile nationale sau judetene

(comunale).Spatiul este betonat si amenajat astfel incat asigura manevrabilitate usoara si in siguranta

a autocamioanelor.

Statiile de transfer sunt gandite sa resolve in mod economic problema transprtului deseurilor

manejere colectare in stare necompacta in diversi recipienti ( pubele, containare de 1100 litri

respective 4000litri , vehicule de salubrizare) spre gropile ecologice metropolitane, organizate la nivel

regional.

In componenta unei statii de sortare intra: cantar electronic, banda de canal, banda inclinata

cu raclete, presa, capul de presare,prescontainare cu capacitai de 24-40m 3 , impingator frontal.

Prin intermediul statiilor de transfer se realizeaza o economie de combustibil, forat de munca,

echipamente si respectiv o reducere a gradului de uzura a echipamentelor de circa 6 ori in compartie

cu transportul conventional.(ADARCO INVEST)

Componentele instalatiei de sortare deseuri

Benzi transportoare orizontale, inclinate.

Caracteristici tehnice

Lungime (intre axe)

mm

2000-40000

Latime banda

mm

600-3200

Putere motor

kw

0.25-7.5(variator de frecventa)

Tip bada

-

400/3-2:0(rezistenta la uleiuri si hidrocarburi)

Benzile transportoare sunt componente ale statiilor de sortare sau de transfer a

deseurilor menajere sau din constructii. Ele sunt realizate pentru transportul pe orizontala sau inclinat

si sunt echipate cu benzi de caiuc ( raclete pentru cele inclinate) rezistente la toate tipurile de uleiuri

si hidrocarburi. Datorita motoarelor cu variatoare de frecventa viteza benzilor poate fi reglata intr-o

plaja larga. Sistemul de comnda “STOP&GO” determina cresterea productivitatii la benile de sortare.

Ciururi rotative

Caracteristici tehnice:

Diametru

mm

1500-3600

Lungime

mm

6000-15000

Putere motor

kw/buc

pana la 30/ 1-2

Numar marimi de sorturi

-

pana la 4

Grosimea tablelor ciururilor mm

8-14

Masa (cca)

kg

pana la 25000

Ciururirle rotative reprezinta una din componentle de baza ale statiilor de sortare in vederea

optimizarii si cresterii productivitatii la sortarea materialelor reciclabile. Rotatia ciururilor pote fi variata

in prin intermediului variatoarelor de frecventa.

Dispozitivul pentru basculat pubele

Caracteristici tehnice

Capacitate

litri

max.1100

Putere motor

kw

2.2

L x l x h

mm

1470 x 2100 x 3470

Masa

kg

650

Dispozitivul pentru basculat pubele realizeaza deversarea automata pubelelor din material plastic

cu capacitati intre 80-240 de litri si a containarelor metalice cu capacitate maxima de 1100 litri, de

regula in presconitainare. Echipamantele hidraulice si electronice de comanda asigura o

manevrabilitate si o fiabilitate redicata a produsului.

Containre conf. DIN 30720

Containarele metalice sunt executate in conformitate cu cerintele normei DIN 30720. Sunt

destinate colectarii si transportului desurilor menajere, deseurilor verzi, deseurilor din constructii

si altele. Din punct de vedere conceptive containarele sunt correlate dimensional, capacitiv si

functional cu vehicole autorizate destinate sa asigure incarcarea, transportul si bascularea

acestora. Gama acestor containare include urmatoarele variante: A(simetric deschis), S(simetric

deschis) si SD(simetric, cu capace).

Container conf. DIN 30722

Containerele metalice realizate in conformitate cu norma DIN 30722 sunt destinate pentru

colectarea si transportul deseurilor urbane si industrial. Aceste containere sunt indicate in lucrari de

constructii, edilitare , salubritate, reciclare de deseuri, servicii comunale, agricultura, industria

lemnului, industria petroliera.

Din punct de vedere conceptiv, containerele conf DIN 30722 sunt correlate dimensional,

capacitive si functional cu vehicule autorizate destinate sa asigure incarcarea , transportul si

descarcarea acestora.

Conatinerele pot fi: inchise sau deschise, cu usi simple sau etanse, containere pentru colectarea

si trasportul deseurilor periculoase, a deseurilor metalice grele, transportul lichidelor si altor materiale

specifice.

Prescontainare cu presa integrata( PCI)

Prescontainarul cu presa este un produs modern, realizat la nivelul actual al tehicii, conform cu

prescriptiile interne si europene. Prescontainarul este destinat sa colecteze si sa compacteze

deseurile rezultat din materiale complexe comerciale , societati de salubrizare, piete agroalimentare,

diverse alte companii si instutii publice unde ca urmare a activitatilor specific rezulta cantitati mari de

ambalaje. Ele sunt comandate de automate programabile cu afisaje cu display care vizualizeaza in

permanenta pricipalii parametrii de functionare.

Statie de sortare deseuri menajere Sighisoara.

Staţia de sortare a deşeurilor menajere din municipiul Sighişoara şi localităţile învecinate

este o investiţie parte din proiectul “ Un oraş mai curat pentru noi şi cei care vor veni” al

Primăriei Municipiului Sighişoara, finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare 2006.

Staţia de sortare a deşeurilor menajere a fost construită în vederea valorificării deşeurilor

reciclabile şi diminuării volumului de deşeuri depozitate, pentru atingerea obiectivelor şi priorităţilor

care se impun în domeniul protecţiei mediului şi gestionării eficiente a deşeurilor.

Staţia de sortare a deşeurilor menajere este amplasată în vecinătatea Depozitului de deşeuri

menajere al Municipiului Sighişoara.În staţia de sortare sunt admise numai deşeuri menajere solide,

care provin din colectare mixtă sau selectivă.

Instalaţia de sortare este amplasată într-o hală metalică, imediat după cântarul existent, asigurând

accesul mijloacelor de transport deşeuri de pe cântar direct în hală.

Principalele echipamente care formează instalaţia de sortare sunt:

 • - Banda de canal 1 (buncar)

 • - Banda înclinată

 • - Ciur rotativ

 • - Separator magnetic

 • - Cabina de sortare

 • - Banda de sortare

 • - Banda de canal 2 pentru preluarea fracţiunilor sortate şi transportul către banda înclinată care

alimentează presa orizontală

 • - Banda înclinată cu racleţi pentru alimentarea presei de balotat

 • - Perforator PET.

Deşeurile provenite din colectare sunt descărcate în hala de sortare, triate pe categorii - hârtie,

carton, PET, plastic şi metale neferoase provenite din ambalaje -, presate şi balotate în vederea

valorificării.

Statia de sortare deseuri , EcoBihor

Hala de sortare de deşeuri reciclabile a fost inaugurată în data de 8 decembrie, 2010 şi

satisfacele cele mai riguroase cerinţe româneşti cât şi cele ale Comunităţii Europene. Înfiinţarea halei

de sortare a avut drept scop de a asigura tratarea corespunzătoare a deşeurilor menajere şi

industriale colectate selectiv din zona metropolitană Oradea şi judeţul Bihor.

Procesul tehnologic se realizează prin sortarea mecanică şi manuală cu atenţie a deşeurilor

colectate selectiv, pentru a fi transformate în materie secundară şi pentru introducerea lor în circuitul

industrial, pentru economisirea resurselor naturale şi de energie.

Suprafaţa de bază a halei de sortare este de 2500 mp, fiind o hală închisă realizată
Suprafaţa de bază a halei de sortare este de 2500 mp, fiind o hală închisă realizată
Suprafaţa de bază a halei de sortare este de 2500 mp, fiind o hală închisă realizată

Suprafaţa de bază a halei de sortare este de 2500 mp, fiind o hală închisă realizată pe structură

metalică uşoară. În aceasta clădire sunt amplasate atât echipamentele tehnologice pentru sortarea

deşeurilor, cât şi blocul social-administrativ.

Elementele principale ale echipamentului de sortare sunt următoarele:

Descfacator de saci

Caracteristici tehnice:

Este prevazut cu palnie de alimentare cu deseu prin cadere de pe banda transportoare, sistem de

desfacere tip gheare,tubulatura de descarcare tip ghena pentru deseul prelucrat variator de turatie

sistem de antrenare propriu cu motor electric dimensiuni de gabarit maxime 1800 x 1500 mm

sasiu propriu de sustinere,sistem automat de protectie la blocare si posibilitatea de inversare de sens

pentru tamburii cu gheare Conformitate CE

Suprafaţa de bază a halei de sortare este de 2500 mp, fiind o hală închisă realizată
 Ciur rotativ
Ciur rotativ

Cabina de sortare

Caracteristici tehnice:

Structura metalica autoportanta cu prindere in fundatie compartimentare spatiu sub cabina de

sortare pentru receptie deseu sortat.

Latime circulabila: 1 m pe fiecare latura a benzii de selectare

Scari de acces si pasarela prevazuta cu balustrade pe toata lungimea circulabila jgheaburi de

descarcare deseu selectat pentru fiecare post de lucru posibilitate de circulatie a containerelor de 1.1

m 3 pe sub schela si prin dreptul jgheaburilor de deversare sisteme de prindere compatibile cu cele

ale benzii de sortare ferestre cu structura din PVC si geamuri termopan cate o usa de acces pentru

fiecare latura a benzii de selectare podea acoperita cu covor de cauciuc antiderapant instalatie de

ventilatie si climatizare, aparate de aer conditionat si termoconvectoare sistem de iluminat: corpuri de

neon amplasate pe tavan (iluminat general 100 lux, iar cel din zona de sortare de min

300 lux)

 Ciur rotativ  Cabina de sortare Caracteristici tehnice: Structura metalica autoportanta cu prindere in fundatie

Boxele pentru deseuri sortate

 Boxele pentru deseuri sortate  Separator magnetic Caracteristici tehnice: Sistem deferizare realizat cu magneti permanenti

Separator magnetic

Caracteristici tehnice:

Sistem deferizare realizat cu magneti permanenti de inalta inductie magnetica si forta de atractie

mare,(garantie eficienta camp magnetic 20 ani)inchis in carcasa otel inox amagnetic 18/8 ASI 304 cu

dimensiunile 1100 x 1050 + 200 extensii polare inaltime 300 mm intensitate: in exces de 500 GAUSS

la 300 mm tamburi: tip reglabili cu lagare 22210CCK Motore 3 kW 400V 50-60 Hz 4p IP55 Viteza

benzii 90 m / min,banda covor cauciuc Continental tip TC 40 B cu trei ins. 4+2 EP 400 cu benzi

triunghi la baza (70xh60 mm),grad antiuzura N

Structura realizata in profile otel U 160 si foi lamelare

Protectii superioare si inferioare a benzii din otel inox AISI 304 conform normativelor sistem de

autocuratare.

Greutate proprie cca. 2400 kg,tablou de comanda IP 55 ,protectie termica in Conformitate CE,sine de

gidaj a covorului din cauciuc- cuva de alimentare banda ax-uri de angrenare a covorului de cauciuc

cu sistem culisabil pentru intinderea si centrarea benzii motoreductor pentru actionarea benzii 4 kW

panou electric de automatizare si control cu protectie la supra sarcina, scurtcircuit , viteza de lucru a

benzii de alimentare este reglabila motorul benzii fiind conectat la un convertizor de frecvanta.

Banda de sortare este prevazuta cu circuit de lucru si protectie ce asigura posibilitatea pornirii/oprii

acesteia de la fiecare punct de sortare nivel de zgomot 65-75 Db banda de sortare este construita in

conformitate cu normele de protectia muncii in vigoare si asigura gradul de protectie IP55

 Presa de balotat Caracteristici tehnice: Capacitate 5 to / h Capacitate zilnica 50 to /

Presa de balotat

Caracteristici tehnice:

Capacitate 5 to / h

Capacitate zilnica 50 to / zi

Productie baloti PET, carton, hartie, folie

Numar fire de legare: 4

Dimensiunea maxima a balotului: 900 x 800 x 1200 mm

Dimensiuni maxime exterioare: 6800 x 1800 x 3250 mm

Total putere instalata: 30 kW

Emisiile de zgomot: 80 DB

Timpul de compactare inclusiv cursa de intoarcere: 100 s

Panou electric IP 55

 Presa de balotat Caracteristici tehnice: Capacitate 5 to / h Capacitate zilnica 50 to /

Benzi transportoare

 Benzi transportoare Capacitatea staţiei de sortare este de 35 000 tone deşeuri/an, cantitate de deşeuri

Capacitatea staţiei de sortare este de 35 000 tone deşeuri/an, cantitate de deşeuri sortate şi

balotate. Deşeurile balotate pe categorii, sunt depozitate în hala pentru deşeuri sortate valorificabile,

de unde se livrează clienților noştri pe baza contractelor existente.

Produsele noastre sunt selectate cu mare atenţie pe sortimente, culori şi compoziţie. Acestea

includ următoarele categorii:

 • 1. flacoane PET

 • 2. folie

 • 3. materiale plastice de diferite tipuri

 • 4. hârtie

 • 5. carton

 • 6. doze de aluminiu

 • 7. sticlă

 • 8. deşeuri mixte valorificabile energetic, etc.

Caracteristici tehnice:

Lungime utila banda 6800 mm

Latime banda 1000 mm

Corp metalic din tabla OL zincata si profile ambutisate din tabla OL zincata

Suporti metalici de sprijin din profile OL zincat

Role transportoare din otel galvanizat

Covor din cauciuc EP 400 12mm cu 3 insertii si racleti transversali 60 mm

Sine de gidaj a covorului din cauciuc

Cuva de alimentare banda

Ax-uri de angrenare a covorului de cauciuc cu sistem culisabil pentru intinderea si centrarea benzii

Motoreductor pentru actionarea benzii 4 kW

Panou electric de automatizare si control cu protectie la supra sarcina, scurtcircuit

Viteza de lucru a benzii de alimentare este reglabila motorul benzii fiind conectat la un convertizor de

frecvanta.

Banda de sortare este prevazuta cu circuit de lucru si protectie ce asigura posibilitatea pornirii/oprii

acesteia de la fiecare punct de sortare

Nivel de zgomot 65-75 Db

Banda de alimentare este construita in conformitate cu normele de protectia muncii in vigoare si

asigura gradul de protectie IP55.

Firma Coparm Italia se ocupa atat pentru sortarea deseurilor ,dar si cu fabricarea instalatiilor

pentru sortare.

Prese de balotat automate pentru materiale reciclabile și deșeuri

Desene Coparm și produce masina de balotat automate pentru materiale reciclabile și deșeuri

municipale solide 60-200 CP.

Aplicații merge de la masina de balotat mici pentru supermarket-uri, cu o de 2 tone / h ieșire la

masina de balotat mari puternic construite pentru depozite de deșeuri cu un 70 tone / h ieșire de

deșeuri.

Presale de balotat produc baloturi grele, care pot fi stivuite, la costuri operaționale mici. Coparm oferă

cea mai bună soluție de balotare, datorită unui program amplu de prese de balotat orizontale.

Coparm furnizează prese de balotat, care sunt potrivite pentru:

Carton balotare și / sau hârtie,

Balotare din material plastic,

Deșeuri de presare sau

Balotarea alte materiale, de exemplu, anvelope auto.

Separatoare balistice

Capabilități de sortare eficientă dintr-un flux de materiale în diferite fracțiuni.

Principiul de bază:

Mașina constă dintr-un set de șase palete rotative unul împotriva celuilalt. Unghiul dintre palete

poate fi ajustat manual (hidraulic). Cu ajustarea unghiului dintre palete separatorul balistic poate fi

adaptat pentru a se potrivi materialul de intrare.

Masina de tocat

Este utilizata pentru deșeuri de hârtie, pentru bănci și documentele financiare și de

documente confidențiale.Coparm produce tocătoare mari pentru deșeuri de hârtie, pentru bănci și

documente confidențiale.Tocătoarele de resturi vegetale sunt proiectate cu un tip de design cu un

singur arbore cu ciocane, fie fix sau mobil.

Masina de tocat pentru deșeuri și reciclare

Tocătoare Coparm sunt aplicate pentru a rupe în bucăți deșeurilor. Avem diferite tipuri de

tocătoare disponibile pentru a reduce de exemplu deșeuri de hârtie, deșeuri electronice și a altor

materiale. Tocătoare noastre toate au același scop: de strivire în mod eficient și reducerea

dimensiunii materialului de ușoară prelucrare și reciclare ulterioară. Avem tocătoare disponibile

pentru două tipuri diferite de materiale:

Hârtie și carton (inclusiv de exemplu materiale de arhivă, foi de carton, role de hartie, tuburi)

Deșeurile electronice (inclusiv de exemplu mașini de spălat, aspiratoare, televizoare LCD)

Transportoare

Transportoare pot fi echipate cu senzori de urgență oprirea în mod automat acestora în cazul în care

un operator ar trebui să intre accidental pe banda transportoare. Dacă este necesar, transportoarele

Coparm pot fi, de asemenea, furnizate împreună cu centuri de cauciuc.

Deschizator de saci.

Deschizatorul de saci de Coparm este o mașină care se deschide (deșeuri) sacii eficient

(aproximativ 98%), păstrând materialul din interiorul sacilor intact.

Bibliografie

1. B.Bilitewski, G.Härdtle, K.Marek, A.Weissbach, H.Boeddicker: “WASTE MANAGEMENT” – Springer Edition;

2. F.McDougall, P.White, M.Franke, P.Hundle: “INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT: A Life Cycle Inventory” – Blackwell Science Edition; 3. INCDPM - ICIM Bucuresti: “Studiu privind metodele si tehnicile de gestionare a deseurilor”