Sunteți pe pagina 1din 9

FISA POSTULUI asistent farmacie

1. DESCRIEREA POSTULUI
1.1. DENUMIREA POSTULUI: Asistent Farmacist Principal
1.2. POZITIA DIN STATUL DE FUNCTII:
1.3. COMPARTIMENTUL (din organigrama):

Unitatea de Desfacere -Farmacia-

1.4. INCADRAREA IERARHICA A FUNCTIEI: Asistent Sef FARMACIE


1.5.ROLUL (SCOPUL) POSTULUI: Asigura indeplinirea sarcinilor ce revin FARMACIEI in domeniul
aprovizionarii, administrarii, conservarii si eliberarii medicamentelor de uz uman, parafarmaceutice,
produse cosmetice si naturiste.
2. ATRIBUTII GENERALE, SPECIFICE SI PE LINIA ASIGURARII CALITATII
2.1. ATRIBUTII GENERALE:
- este obligat sa cunoasca prevederile legilor si normelor ce reglementeaza activitatea pe profil si sa
actioneze pentru aplicarea lor cu strictete in munca specifica de aprovizionare si desfacere a
medicamentelor de uz uman, specifice drogheriilor;
- are datoria de a lua masurile necesare pentru organizarea activitatii la nivel superior, si pe baza
criteriilor de calitate si eficienta;
- actioneaza impotriva actelor de indisciplina, a lipsei de raspundere, a neglijentei si a oricaror fapte
care isi pot pune amprenta negativ asupra bunei desfasurari a activitatii in ansamblul sau ;
- este obligat sa-si insuseasca permanent elementele de noutate in domeniul farmaceutic ;
- respecta ordinea si disciplina la locul de munca, programul de lucru, si normele de conduita, si trebuie
sa dea dovada de cinste si corectitudine in raporturile cu pacientii - clientii ;
- sa ia masuri de asigurare a secretului si confidentialitatii activitatii la nivelui societatii, respectiv
Farmaciei.
- sa asigure pastrarea si apararea integritatii patrimoniului farmaciei si contribuie la dezvoltarea lui ;
- sa respecte normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor in cadrul farmaciei, sa ia masuri
de preintampinare si inlaturare a oricaror situatii care ar putea pune in pericol viata, integritatea
corporala sau sanatatea oamenilor ori a bunurilor materiale ;
- sa nu primeasca de la cetateni bani sau alte foloase materiale pentru activitatile prestate in cadrul
atributiilor de serviciu ;

2.2. ATRIBUTII SPECIFICE:


- asigura aprovizionarea, conservarea si eliberarea produselor medicamentoase care se elibereaza fara
prescriptie medicala, a produselor igienico cosmetice si a dispozitivelor medicale;
- efectueaza receptia cantitativa si calitativa a produselor medicamentoase de uz uman si primirea lor in
drogherii, asumandu-si raspunderea pentru integritatea lor;
- participa la programe de instruire profesionala ;
- participa la activitatea farmacovigilenta ;
- se preocupa de promovarea produselor farmaceutice, parafarmaceutice, igienico-cosmetice si largirea
sferei de desfacere a acestora ;
- stabileste programul de functionare al farmaciei in raport cu necesitatile segmentelor de populatie
vizate ;
- participa efectiv la realizarea studiilor de piata efectuate de FARMACIE
- respecta cu strictete Normele deontologice profesionale de care ia cunostinta sub semnatura ;
- la cerere transmite propuneri si date tehnice la potentialii clienti ai firmei, numai cu acordul conducerii
FARMACIEI. Interpreteaza intrebarile pacientilor/clientilor si atitudinea acestora si poate participa la
negocieri numai in baza unui mandat clar stabilit.
- Nici o propunere nu poate fi transmisa unui client in afara termenelor si conditiilor de vanzare
aprobate de Directorul General al FARMACIEI. ;
- Reprezinta drogheria in cazul oricarui control al autoritatilor competente, neputand fi substituit de
catre o alta persoana. In caz de control, informeaza in timpul cel mai scurt conducerea profesionala a
FARMACIEI.
- Tine legatura permanenta cu conducerea societatii precum si cu Colegiul Farmacistilor pe probleme de
tehnica farmaceutica;
- Depune zilnic incasarile unitatii in contul bancar si isi asuma responsabilitatea efectiva a acestui
demers/act;
- Consemneaza operatiuni legate de contabilitatea primara, intocmind zilnic monetarul si registrul de
casa;
- Asigura inventarierea lunara a stocului de marfuri si transmite informatiile necesare persoanelor
competente;
- Asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentatiei justificative ale farmaciei din domeniul
financiar - contabil;

- Executa orice alte activitati si competente conforme cu legile in vigoare sau stabilite de Directorul
General al FARMACIEI
3. RELATII CU ALTE POSTURI, DEPARTAMENTE, PERSOANE
3.1. RELATII IERARHICE:
Este subordonat si raporteaza nemijlocit Directorului Economic al FARMACIEI
Are in subordine directa urmatoarele posturi:
Este inlocuit de:
Inlocuieste pe :
3.2. RELATII FUNCTIONALE SI DE COLABORARE
Interne: cu conducerea FARMACIEI. si celelalte compartimente din structura societatii ;
Externe: - cu alte puncte farmaceutice din zona orasului Bucuresti
-

cu furnizorii (depozite de medicamente)


Colegiul Farmacistilor din Bucuresti

Clienti, institutii sanitare, organizatii/organisme care au atat profil farmaceutic cat si alte sfere de
activitate .

4. LIMITE DE COMPETENTA (PUTERE DE DECIZIE)

4.1. IERARHICE:
Are putere de decizie asupra modului de organizare a activitatilor specifice farmaciei.
Este singura persoana autorizata sa depuna incasarile zilnice ale farmaciei in contul bancar special
deschis.
Trebuie sa detina aprobarea conducerii FARMACIEI. pentru orice activitate/initiativa care asociaza
societatea legal sau presupune /induce o anumita obligatie a societatii din punct de vedere economicocomercial sau pecuniar/financiar.
In cazul aparitiei in farmacie a unui eveniment neprevazut va anunta in timpul cel mai scurt
posibil conducerea FARMACIEI pentru a gasi solutia cea mai eficienta si optima pntru rezolvarea
situatiei.

4.2. DE REPREZENTARE:
Prin decizia Directorului General FARMACIE poate reprezenta societatea in raporturile cu alte institutii si
organisme, institutii, parteneri de afaceri, clienti.
4.3. DE AVIZARE SI PROPUNERE:
Avizeaza - NU are atributii pe linia avizarii.
Propune:- Strategia si politica de gestionare, promovare si dezvoltare a Farmaciei.
5. CONDITII SI CERINTE FATA DE TITULARUL POSTULUI
5.1. INSTRUIRE:
Studii: - scoala tehnica postliceala
- atestat de asistent principal
- avizul de libera practica
5.2. EXPERIENTA:
Vechime in activitatea de personal: Varsta:
5.3. SPECIFICE:
-sa dispuna de aptitudini organizatorice si de gestionare evidentiate in activitatea practica;
-sa aiba o tinuta morala si civica ireprosabila;
-pregatire generala si de specialitate la nivel ridicat;
-sa se bucure de prestanta profesionala in randul salariatilor FARMACIEI
5.4. TRASATURI PSIHICE SI DE PERSONALITATE:
- sa dispuna de inteligenta generala la nivel ridicat, sa aiba o buna capacitate de analiza si sinteza care
sa ii permita rezolvarea optima si eficienta a sarcinilor profesionale intelegere corecta a atributiilor ce ii
revin, sa faca evaluare si sa ia decizii rapide, eficiente, in conformitate cu cerintele situatiilor
problemaatice cu care se confrunta;
- sa fie cooperant, deschis dialogului, cu largi disponibilitati de intelegere si ascultare a clientilor ;
- sa fie calm, cu un bun potential energetic si control comportamental;

- sa nu fie dominat de vicii sau trasaturi negative de caracter.


5.5 CAPACITATE DE EFORT:
- rezistenta la suprasolicitari fizice si intelectuale prelungite.
5.6. CONDITII DE LUCRU:
Cele stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare atat pe linia asigurarii protectiei muncii cat si a
legislatiei ce reglementeaza activitatea farmaceutica.
5.7. ALTE CERINTE:
P.C. utilizare, redactare.
Cunastinte de contabilitate primara.
6. TITULARUL DE POST
CANDIDATUL IDEAL: studii de specialitate postliceala sau colegiu de asistenti de farmacie, experienta
minima de 3 ani in postul urmarit, maleabil, minte deschisa, persoana care sties a lucreze si cu cei situati
mai jos si cu cei care sunt situati mai sus, disponibilitate, fara aere de superioritate.
RESPONSABILITATI/ BENEFICII:
ATRIBUTII:
1. Aprovizioneaza, aranjeaza si ordoneaza produsele farmaceutice si parafarmaceutice de pe
rafturile din depozit, receptura si laborator;
2. Elibereaza produse farmaceutice si parafarmaceutice, conform legislatiei in vigoare
3. Verifica visual produsele sosite de la furnizori si raporteaza eventualele nereguli Farmacistului
diriginte.
4. Aplica preturi produselor expuse spre vanzare.
5. Prepara produse medicamentoase si solutii sub stricta indrumare a farmacistului
6. Are obligativitatea de a pastra confidentialitatea fata de terti privind datele de identificare si
medicamentele eliberate fiecarui asigurat
7. Are obligativitatea de a proteja informatia si uportul acesteia impotriva pierderii, degradarii si
folosirii acesteia de catre persoanele neautorizate
8. Atributii de gestiune:
-raspunde de evidenta calitativa si cantitativa a produselor farmaceutice si parafarmaceutice din
unitate
-tine evidenta termenelor de garantie ale produselor din gestiune
-intocmeste actele de intrare si iesire din gestiune pentru produsele din unitate
-primeste, pastreaza si elibereaza produsele din gestiune
-efectueaza comenzi pentru unitate, in functie de necesitati.

9. isi asuma gestiunea colectiva impreuna cu tot personalul din unitatea farmaceutica si este responsabil
alaturi de tot personalul din farmacie de corectitudinea stocului/inventarului.
10. verifica stocurile si informeaza correct superiorii despre eventualele problem aparute(produse
expiraate)
11. intretine aparatura de laborator ( distilator, balanta)
12. asigura curatenia laboratorului si a depozitului
13. indeplineste temporar orice alta sarcina incredintata de superiorii ierarhici.
RESPONSABILITATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Raspunde de nerealizarea oricarei activitati mentionate mai sus in parametrii ceruti de eficienta
Respecatrea confidentialitatii informatiilor de care ia cunostinta avizat sau accidental
Respecta normele de protective a muncii si PSI
Respecta in activitatea sa continutului Regulamentului Intern
Raspunde de transmiterea in conditii de maxima urgenta a informatiilor catre superiori
Gestioneaza si intretine in conditii de buna functionare bunurile din dotare.

Atributiile asistentului de farmacie


Practica farmaceutica are drept scop furnizarea medicamentelor si a altor produse pentru
ngrijirea sanatatii precum si a serviciilor, in scopul utilizarii adecvate a medicamentelor pentru
obtinerea efectului terapeutic maxim si evitarea efectelor nedorite.

Regulile de buna practica farmaceutica se aplica activitatilor desfasurate n unitatile


farmaceutice de catre farmacisti si asistenti de farmacie n unitatile de distributie cu
ridicata(depozite farmaceutice) si n unitatile de distributie cu amanuntul(farmacii cu circuit
deschis, farmacii cu circuit nchis si drogherii).

Profesiunea de farmacist, precum si cea de asistent de farmacie are scop asigurarea sanatatii
publice prin producerea, difuzare si eliberarea medicamentelor n conditii prevazute n FR 10.

Prima grija a asistentului de farmacie n exercitarea profesiei sale trebuie sa fie binele
pacientului. Asistentii de farmacie au obligatia de a informa pacientul asupra tuturor aspectelor

legate de medicament, mod de administrare, dozele, timpul potrivit de administrare, durata


tratamentului, contraindicatii. Deasemeni, asistentul de farmacie are obligatia sa nscrie lizibil si
citet pe ambalajul de conditionare secundar modul de administrare, timpul de administrare si
doza. El trebuie sa elibereze medicamente doar pe baza de prescriptie sau OTC.

Asistentul de farmacie asigura pregatirea prepararii de catre farmacist a produselor


medicamentoase si a altor produse de uz uman, cu care este aprovizionata farmacia, prin
operatiuni ca: cantarire, divizare pentru o sarja etc. Se ocupa cu prepararea apei distilate si cu
conditionarea secundara si etichetarea preparatelor magistrale si oficinale.

n farmacia publica asistentul de farmacie este subordonat de farmacist si executa n


subordonarea acestuia activitati, ca: cantarirea medicamentelor si substantelor, conditionare si
etichetare a preparatelor oficinale si magistrale, eliberarea de medicamente pe baza de
prescriptie sau OTC, asigurarea relatiei bolnav-farmacist n scopul educatiei publicului fata de
medicamente si combaterea sedintei de automedicatie. i este interzisa asistentului de farmacie
manipularea produselor toxice si stupefiante.

n farmacia de spital asistentul de farmacie este subordonat de farmacistul diriginte


participnd sub ndrumarea colegilor farmaciei la pregatirea condicilor medicale, la cantarirea
substantelor pentru prepararea medicamentelor oficinale si magistrale, precum si a celor sterile.
Se ocupa cu prepararea apei distilate, eticheteaza si divizeaza preparatele oficinale si magistrale
prescrise pe condica, divizeaza materiale sanitare necesare pentru spital: seringi, fese, pansamente,
tifon etc.

n industria farmaceutica asistentul de farmacie executa operatii ncredintate de farmacistul


sef, precum: este responsabil de buna functionare a aparaturii si utilajelor, executa operatiuni ca
cantarire, divizare, inspecteaza operatiunile de pregatire a ambalajelor, controleaza ambalarea
produselor finite. mpreuna cu farmacistul este implicat n fabricarea, ambalarea, controlul,
depozitarea si distribuirea materiilor prime.

n toate unitatile farmaceutice asistentul de farmacie efectueaza receptia cantitativa si


calitativa a produselor farmaceutice.

Relatia cu ceilalti farmacisti trebuie sa fie de colegialitate, cautnd sa mbunatateasca serviciul


farmaceutic si nu de competitie urmarind orientarea profesionala mai presus dect cea
comerciala. Spiritul de colegialitate i obliga pe farmacisti sa si rezolve singuri conflictele, daca nu
reusesc apeleaza la presedintele Colegiului iar solutionarea va fi rezolvata de Comisia
deontologica. Relatiile ntre medici si farmacisti trebuie sa fie numai relatii de colaborare n
interesul pacientilor, respectndu-se integral drepturile acestora la ocrotirea sanatatii.

Asistentii de farmacie nu trebuie sa atraga clientela prin procedee sau mijloace contrare
demnitatii profesiunii. Se interzice asistentilor orice tentativa de influentare a bolnavului prin
ntelegere sau asociere farmacist-medic cu scopul de a obtine avantaje materiale. Unicul scop al
activitatii asistentului de farmacie trebuie sa fie binele pacientului, nepermitnd interpunerea ntre
el si pacient a altor interese sau a altor avantaje materiale.

Asistentii de farmacie au obligatia sa-si actualizeze permanent cunostintele profesionale n


concordanta cu progresele stiintei farmaceutice si medicale si aparitia de noi medicamente n
terapeutica prin documentare din publicatiile de specialitate.

Asistentul de farmacie poate sa conduca o drogherie, raspunznd de ntreaga activitate


desfasurata n aceasta unitate.

Deci, asistentul de farmacie trebuie sa respecte regulile de buna practica farmaceutica si are
ndatorirea de a depune ntreaga lor capacitate creatoare pentru mbogatirea patrimoniului
stiintific si aplicativ al farmaciei.

Asistent medical de farmacie


Durata cursurilor este de 3 ani.
Ocupatia se refera la identificarea necesarului de medicamente, receptionarea si depozitarea acestora
precum si la distribuirea lor pentru diecare sectie din spital
De asemenea, aceasta specialzare se refera la prepararea si conservarea solutiilor mfarmaceutice
necesare.
Unitile de competen

Distribuirea produselor farmaceutice


Efectuarea operaiilor de cntrire de precizie
Prepararea produselor farmaceutice
Administrarea circuitului condicilor de prescripii medicale
Asigurarea stocului necesar farmaciei
ntocmirea documentaiei de farmacie
ntocmirea documentelor de gestiune cu ajutorul calculatorului
Manipularea i depozitarea produselor farmaceutice i a materialelor sanitare
Aplicarea NPM i NPSI
Comunicarea interactiv la locul de munc
Dezvoltarea profesional
Efectuarea muncii n echip
Asigurarea condiiilor igienico sanitare
Asistentul medical de farmacie este cel care:
Colaboreaz direct cu farmacistul liceniat, indeplinind sarcini precum prepararea medicamentelor
prescrise pacientilor (numr, msoar, cntresc, amestec etc.), numerotarea tabletelor,
mpacheteaz i eticheteaz dozele etc.;
Indeplinete sarcini de casier, inventariaz stocurile, distribuie medicamente, d relaii pacienilor etc.;
Utilizeaz calculatorul, verific dac informaiile din prescripii sunt corecte, completeaz formulare
specifice etc.
Asistentul medical de farmacie lucreaz n:
Farmacii particulare i de stat;
Laboratoare i farmacii din cadrul spitalelor i clinicilor particulare, laboratoare galenice;
Fabrici de medicamente, depozite de medicamente, centre de distribuie a medicamentelor.
Instruirea practica desfasurandu se in farmaciile din munincipiul Bucuresti pe baza protocoalelor
incheiate intre acestea si Scoala Postliceala Sanitara Fundeni Bucuresti.