Sunteți pe pagina 1din 249
ENC My ZA J SG és V3 > Bh oN DE VIATA VIATA ‘OARE EDESPARTITE! TREIME TIPARIT CU APROBAREA SFANTULUI SINOD Hh riLf 7 A 3 & Q pe SG; /| L\ tS XN $1. CU BINECUVANTAREA PREA FERICITULUI PARINTE FEOCTIST ie @y A PATRIARHUL BISERICH ORTODOXE ROMANE c) ey) We Wo ey WS S © 200t Eaitura Institutului Bibtic yi de M al Biverieii Ortodoxe Romane ISBN 973.9332.27. crestinului dreptmaritor, care igi poate astimpara se tului sia inimii cdtre Dumnezeu prin i pe care Ceaslovul le cuprinde pe larg si di c si pricina pentra care mai multe randuicli din Ceastoy © esti pre Dumaczeul nostru. daca nu esti preot, si zi Hisuse Hristoase, Fiul ui Dumnezcu, pentru rugiciunile Tale gi ale tuturar sfingilor, miluieste-ne pen tii). ca Ceaslovul este d full © carte care cuprinde 1, cum i se mai indoiala, un loc de frunte, potriva o carte de sluj sivarsirea serviciuh rinduicli care pot si treb re preo- public, dar si c folosite de cu invafatura Sfintilor Paringi care numese rugaciuni i din easele voastre 0 xi cele sapte laude ale tea celorlalte edrfi de slujba regului cult adus de acesta lui Dumnezeu *. Pentru aceasta, Ceaslovul cuprinde, pe | si extrase di j in Ceastoy vom afla troparcle si condacele de peste toata sip troparele si condacele Trivdului tivostarului, ale Nas de Dumnezeu si troparele si cond; palclor sirbitori erestine 51 ile sfintilor celor mai insemnati din ealen are au fost extrase Amana, din cele dowasprezese Mincic in care aflam slujhele biscricesti inchinate stint aracteristica face din Ceaslov 0 carte de rat tre- buinga nu numai pentru preot sicantiret, dar si pentru monah si crestin pen-