Sunteți pe pagina 1din 45

COLEGIUL NATIONAL

GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a


reviziei in cadrul editiei procedurii operationale
Elemente privind
responsabilii/
operatiunea

1.1.
1.2.
1.3

1
Elaborat
Verificat
Aprobat

Semnatura
Numele si
prenumele

2
TOMITA IRINA
TOMITA IRINA
ANDREI GABRIEL

Functia

3
Contabil sef
Contabil sef
Director

Data

4
01.09.2013
01.09.2013
01.09.2013

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Editia/ revizia in
cadrul editiei

2.1.
2.2.
2.3

1
Editia 1
Revizia 1
Revizia 2

Componenta revizuita

2
x
x

Modalitatea reviziei

3
x

Data de la care se
aplica prevederile
editiei sau reviziei
editiei
4
01.09.2013

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale

Nr.
Crt

Scopul
difuzarii

Exemplar
nr.

3.1.

1
Aplicare

2
1

3.2.

Aplicare

3.6.
3.4.

Informare

3.8.

Evidenta

3.6.

Arhivare

3.7.

Alte
scopuri

Compa
rtiment
3
Contabi
litate
Admini
strativ
Contabi
litate
Contabi
litate
Contabi
litate
-

Functia
4
Contabil sef

Nume si
prenume

Data
primirii

Semnat
ura

6
07.09.2013

TOMITA
IRINA

ADMINISTA
TOR

SAMSON
GHEORGHE

07.09.2013

Contabil sef

TOMITA
IRINA
TOMITA
IRINA
TOMITA
IRINA

07.09.2013

Contabil sef
Contabil sef
-

07.09.2013
07.09.2013
-

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

4. SCOPUL
4.1. Procedura are ca scop evidenta contabila (sintetica si analitica) i gestionara a
obiectelor de inventar si a materialelor (nu sunt incluse investiiile i mijloacele fixe) aflate n
patrimoniul COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE VRANCEANU BACAU.

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

5. DOMENIUL DE APLICARE
5.1.Procedura se aplica de ctre Serviciul Contabilitate.
5.2.La Procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

6. DOCUMENTE DE REFERIN
6.1. Legea nr. 22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii i
rspunderea n legtur cu gestionarea bunurilor, modificat prin Legea nr. 54/1994,
6.2. Legea nr. 82/1991 Legea contabilitii (**republicat**),
6.5. Legea nr. 273/2006- privind finanele publice locale,
6.8. HG nr. 2230/1969 - privind gestionarea bunurilor materiale.
6.9. HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fr plat i de valorificare a
bunurilor aparinnd instituiilor publice (actualizat pn la data de 31.21.1998*),
6.10. HG nr. 1.031/1999 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind nregistrarea
n contabilitate a bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului i al unitilor
administrativ-teritoriale.
6.12. OMFP nr. 1850/2004 - pentru aprobarea Normelor metodologice de ntocmire i
utilizare a registrelor i formularelor comune pe economie, privind activitatea financiar i
contabil,
6.13. OMFP nr. 1917/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea i conducerea contabilitii instituiilor publice, planul de conturi pentru instituii
publice i a instruciunilor de aplicare a acestuia,
6.14. OMFP nr. 1.487/2003 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind
reevaluarea i amortizarea activelor fixe aflate n patrimoniul instituiilor publice i al
persoanelor juridice fr scop patrimonial.
. H.G 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv
6.16. OMFP 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
6.17. OMFP 912/2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice
Generale referitoare Ia exercitarea controlului financiar preventiv aprobat prin OMF.
522/2003
6.18 Ordin 2861 din 09 octombrie 2009, privind aprobarea normelor privind organizarea
si efectuarea inventarierii

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

7. DEFINIII I PRESCURTRI
7.1 Mijloace Fixe (active fixe corporale): obiectul sau complexul de obiecte care se utilizeaz ca
atare i care ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii:
a) are o valoare de intrare mai mare de 2500 RON. Aceast valoare poate fi actualizat
anual prin hotrre a Guvernului, n funcie de indicele de inflaie.
b) are o durata normal de utilizare mai mare de un an.
Pentru obiectele care sunt folosite n loturi, seturi sau care formeaz un singur corp, la
ncadrarea lor ca mijloace fixe se are n vedere valoarea ntregului corp, lot sau set.
Motoarele, aparatele i alte subansambluri ale mijloacelor fixe, care sunt necesare ca
piese de schimb n cadrul unor lucrri de reparaii, nu se consider mijloace fixe sau obiecte de
inventar independente, indiferent de valoare i durat de utilizare.
Cheltuielile privind reparaiile de orice fel, care se fac la mijloacele fixe, au ca scop
restabilirea strii tehnice iniiale prin nlocuirea componentelor uzate.
Orice mbuntire adus unui mijloc fix (cldiri, etc.) mrete valoarea acestuia cu suma
respectiv.
7.2 Obiecte de inventar: bunuri cu o valoare mai mic dect limita prevzut de lege pentru a fi
considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de folosin, sau cu o durat mai mic de un
an, indiferent de valoarea lor, precum i bunurile asimilate acestora (echipamentul de protecie,
echipamentul de lucru, mbrcmintea special, mecanismele, scule, dispozitive, verificatoare,
aparatele de msura i control, etc.), care pot fi:.
a) obiecte de inventar n depozit (magazii),
b) obiecte de inventar n folosina personal a salariatilor,
c) obiecte de inventar n folosina comun a personalului din cadrul compartimentelor,
d) obiecte de inventar n folosina comun amplasate n spaii de interes general din
interiorul cldirilor instituiei (din holuri / culoare de trecere / wc-uri, etc.),
e) obiecte de inventar n folosina public (aflate pe drumuri publice, n zone publice
de agrement, etc).
7.3 Materiale consumabile : materiale auxiliare, combustibili auto, materiale pentru ambalat,
piese de schimb, semine i materiale de plantat, furaje, medicamente i materiale sanitare i alte
materiale care asigur desfurarea activitii curente a instituiei.
7.4 Document justificativ : documentul care furnizeaz toate informaiile prevzute de
reglementrile legale n vigoare.
7.5. Recepia : identificarea i verificarea cantitativ i calitativ a bunurilor, valorilor, lucrrilor
i serviciilor .
7.6. An bugetar - anul financiar pentru care se aprob bugetul; anul bugetar este anul
calendaristic care ncepe la data de 1 ianuarie i se ncheie la data de 31 decembrie;
7.7. Angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competent, potrivit legii,
afecteaz fonduri publice unei anumite destinaii, n limita creditelor bugetare aprobate;
7.8. Angajament legal - faz n procesul execuiei bugetare reprezentnd orice act juridic
din care rezult sau ar putea rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice;
7.9.Articol bugetar - subdiviziune a clasificaiei cheltuielilor bugetare, determinat n
funcie de caracterul economic al operaiunilor n care acestea se concretizeaz i care
desemneaz natura unei cheltuieli, indiferent de aciunea la care se refer;
7.9.Balana de verificare procedeu contabil prin care, lunar, trimestrial, semestrial sau
7

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

ori de cate ori este nevoie, se grupeaz si se sistematizeaz informaiile in conturi,


urmarindu-se respectarea dublei nregistrri (Lista tuturor conturilor soldate si nesoldate in
Cartea mare, in care sunt prezentate, in funcie de forma, informaii privind soldurile,
rulajele si sumele conturilor);
7.10 Bilan - document contabil de sinteza care reflecta activul, pasivul si capitalul
propriu al unei Organizaii la ncheierea exerciiului financiar, precum si in celelalte situaii
prevzute de lege;
7.11. Balana - Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se
compara si se raporteaz indicatorii care urmeaz a fi corelai, echilibrai, pe o anumita
perioada;
7.12. Buget - document prin care sunt prevzute i aprobate n fiecare an veniturile i
cheltuielile sau, dup caz, numai cheltuielile, n funcie de sistemul de finanare a
instituiilor publice;
7.13. Clasificaie bugetar - gruparea veniturilor i cheltuielilor bugetare ntr-o ordine
obligatorie i dup criterii unitare;
7.14. Control financiar preventiv - activitatea prin care se verific legalitatea i
regularitatea operaiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public,
nainte de aprobarea acestora;
7.15. Cont - procedeu contabil de urmrire permanenta si sistematica, intr -o forma
speciala, in expresie valorica si uneori cantitativa, existenta si micarea mijloacelor si a
surselor acestora, precum si procesele economice si rezultatele acestora;
7.16. Creane - valori avansate temporar de o organizaie terilor (persoane fizice sau
juridice) pentru care urmeaz sa primeasc un echivalent (o suma de bani sau un serviciu);
7.17. Credit bugetar - sum aprobat prin buget, reprezentnd limita maxim pn la care
se pot ordonana i efectua pli n cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate n
cursul exerciiului bugetar i/sau din exerciii anterioare pentru aciuni multianuale,
respectiv se pot angaja, ordonana i efectua pli din buget pentru celelalte aciuni;
7.18. Deschidere de credite bugetare - aprobare comunicat Trezoreriei Statului de ctre
Ordonantatorul principal de credite in limita creia se pot efectua repartizri de credite
bugetare si plai de casa din bugetele locale;
7.19. Evidenta contabila = nregistrare sistematica a informaiilor privind situaia
patrimoniala si a rezultatelor obinute de ctre un agent economico -social, att pentru
necesitile acestuia cat si pentru relaiile cu asociaii sau acionarii, clieni i, furnizorii,
bncile, organele fiscale si alte persoane juridice sau fizice ;
7.20. Execuie bugetar - activitatea de ncasare a veniturilor bugetare i de efectuare a
plii cheltuielilor aprobate prin buget;
7.21. Exerciiu bugetar - perioada egal cu anul bugetar pentru care se elaboreaz, se
aprob, se execut i se raporteaz bugetul;
7.22. Extras de cont - document ce atesta tranzaciile cu disponibiliti;
7.23. Fise de cont - document contabil unde se inregistreaza in ordine cronologica toate
operaiile economice dup documentele de evidenta si dup articole contabile;
7.24 Furnizor - datorie a organizaiei echivalenta valorii bunurilor, lucrrilor si
serviciilor primite de la teri;
7.25. Garanie - ansamblu de mijloace juridice de garantare a obligaiilor prin afectarea
unui bun al debitorului sau chiar al altei persoane, in scopul asigurrii executrii obligaiei
8

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

asumate;
7.26. Jurnal - un registru contabil unde se inregistreaza toate operaiunile - micrile
patrimoniului (economico-financiare) sistematic si in ordine cronologica;
7.27. Lege bugetar anual - lege care prevede i autorizeaz pentru fiecare an bugetar
veniturile i cheltuielile bugetare, precum i reglementri specifice exerciiului bugetar;
7.28. Lege de rectificare - lege care modific n cursul exerciiului bugetar legea bugetar
anual;
7.29. Lichidarea cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare n care se verific
existena angajamentelor, se determin sau se verific realitatea sumei datorate, se verific
condiiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care s
ateste operaiunile respective;
7.30 Materiile prime - sunt destinate utilizrii in procesul de producie, participa direct la
generarea produselor, regasindu-se in produsul finit integral sau parial, fie in starea lor
iniiala, fie transformata
7.31. Nota contabila - document justificativ de nregistrare in contabilitatea sintetica si
analitica, de regula pentru operaiunile care nu au la baza documente justificative (stornari,
virri, etc);
7.32. Obligaie de plata - raport juridic n virtutea cruia debitorul este inut fa de
creditor ia a da o anume suma sub sanciunea constrngerii;
7.33. Ordonanarea cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare n care se confirm
c livrrile de bunuri i de servicii au fost efectuate sau alte creane au fost verificate i c
plata poate fi realizat;
7.34. Piaa cheltuielilor - faz n procesul execuiei bugetare reprezentnd actul final prin
care instituia public achit obligaiile sale fa de teri;
7.35. Plata - faza din procesul execuiei bugetare reprezentnd actul final prin care
instituia public achit obligaiile sale fa de terii creditori (este eliberat de obligaiile
sale fa de terii creditori);
7.36. Registru Jurnal - documentul contabil in care se efectueaz nregistrarea
cronologica a tuturor tranzaciilor, evenimentelor si a operaiilor, prezentnd sumele
conturilor implicate debitoare sau creditoare si alte informaii legate de acestea
7.37. Scadentar - document de ealonare a cheltuielilor ce se efectueaz in perioada
curenta si privesc perioadele viitoare si care urmeaz a se repartiza lunar asupra
cheltuielilor;

8. PROCEDURA
9

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

In cadrul Colegiului se achiziioneaz mai multe tipuri de obiecte de inventar i


materialelor. Pentru acestea, ca si pentru cele deja existente in patrimoniul colegiului
este necesara gestionarea lor permanenta, fiind nevoie si evidenta contabila a lor. Evidenta
contabila are in vedere:
- Tinerea la zi a Listelor de evidenta a gestiunilor Obiectelor de Inventar si a ,
Materialelor si a micrilor (intrri, ieiri, transferuri) din cadrul gestiunilor
- Urmrirea legalitii si realitii achiziiilor si intrrilor in gestiunea Colegiul
National Gherghe Vranceanu Bacau Obiectelor de Inventar si a Materialelor.

8.1. PRINCIPII GENERALE


8.1.1. Orice operaiune economico-financiar efectuat se consemneaz n momentul
efecturii ei ntr-un document care st la baza nregistrrilor n contabilitate, dobndind astfel
calitatea de document justificativ.
8.1.2. Documentele justificative care stau la baza nregistrrilor n contabilitate
angajeaz rspunderea persoanelor care le-au ntocmit, vizat i aprobat, precum i a celor
care le-au nregistrat n contabilitate, dup caz.
8.1.3. Deinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar i alte
drepturi i obligaii, precum i efectuarea de operaiuni economice, fr s fie nregistrate n
contabilitate, sunt interzise.
8.1.4. Separarea sarcinilor, potrivit cruia din comisiile de recepie a bunurilor nu fac
parte persoanele care au responsabiliti legate de elaborarea comenzilor, de nregistrare n
contabilitate i de plat.
8.2. REGLEMENTRI PRIVIND RECEPIA BUNURILOR
8.2.1. Pentru recepia bunurilor este necesar numirea la nivelul instituiei, prin act de
decizie intern, a unei comisii de recepie a bunurilor. Modelul de referat de aprobare este dat
n anexa 1, iar modelul de act este prezentat n anexa 2.
8.2.2. Comisia de recepie va fi format din cel puin: delegatul ordonatorului de credite
n calitate de preedinte i doi salariai ai instituiei, cu pregtirea tehnica i/sau economic care
s le permit identificarea i evaluarea bunurilor sau valorilor recepionate i care nu se afl n
situaie de incompatibilitate.
8.2.3. Comisia de recepie se ntrunete la cererea gestionarului.
8.2.4. Recepia se va realiza la:
- magazia instituiei,
- locul de amplasare a bunurilor, pe domeniul public sau privat al municipiului.
8.2.5. Documentele n baza crora se efectueaz recepia sunt:
- factura fiscal,
- factura proforma, n cazul n care este nsoit de bunurile ce trebuiesc achitate,
- avizul de expediie,
- actul de donaie,
- contractul de sponsorizare,
- procesul verbal de transfer pentru bunuriele provenite de la alt instituie,
10

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

- comanda de achiziii i contractul de achiziie public unde sunt prevzute


cantitile i condiiile de calitate ale bunurilor.
Documentele de transport nu constituie acte de gestiune pentru expeditor i destinatar, pe
baza lor neputndu-se opera descrcarea sau ncrcarea de gestiune.
8.2.6. Termenul de efectuare a recepiei este de max. 72 de ore, de la nregistrarea la
indicativul serviciului.
8.2.7. Comisia de recepie poate solicita compartimentului care deruleaz contractul de
achizitie public, toate documentele privind bunurile pe care le recepioneaz.
8.2.8. Gestionarul va participa la lucrrile de recepie, va semna pentru confirmarea
de primire n gestiune documentele nsoitoare ale bunurilor i va semna notele de recepie.
8.2.9. Documentul ntocmit i semnate de ctre comisia de recepie este Nota de
intrare, recepie i constatare diferene, cod 14-3-1A, prezentat n anexa 3.
8.2.10. Notele de recepie i constatare de diferene, mpreun cu documentele dup care
s-a fcut recepia, vor fi transmise ctre compartimentul financiar contabil prin intermediul
borderoului de predare a documentelor cod.14.3.7.
8.3.REGLEMENTRI MINIMALE PRIVIND GESTIONAREA BUNURILOR
8.3.1. Documentul de eviden la locul de depozitare a intrrilor, ieirilor i stocurilor de
valori materiale, cu una sau cu dou uniti de msur, dup caz, este reprezentat de Fia de
magazie, cod 14-3-8/8a, prezentat n anexa 4.
8.3.2. Documente justificative pentru ntrrile n gestiuni:
a) Nota de intrare recepie i constatare de diferene, cod 14-3-1/Aa,
b) Bon de transfer, restituire, cod 14-3-3A,
c) Lista zilnic de alimente, cod 14-3-4/dA,
d) Procesul-verbal de predare primire ntocmit pe baza listelor de inventariere.
8.3.3.Documente justificative pentru nregistrarea ieirilor din gestiuni:
a) Bon de consum, cod 14-3-4A,
b) Bon de transfer , restituire, cod 14-3-3A,
c) Fia limit de consum, cod 14-3-4/bA,
d) Procesul-verbal de predare primire ntocmit pe baza listelor de inventariere,
e) Actul de constatare privind bunuri depreciate, degradate, distruse sau sustrase.
8.4. REGLEMENTARI PRIVIND DAREA N CONSUM
8.4.1. Documentul prin care se realizeaz darea n consum (ieirea din magazie) este
Bonul de consum, cod 14-3-4/aA, prezentat n anexa 5.
8.4.2. Bonurile de consum sunt ntocmite n cadrul fiecrui compartiment (direcie /
serviciu / birou), n 3 exemplare (la gestionar, la contabilitate i la cotor).
8.4.3. Nr. bonului va fi alctuit din indicativul emitentului i nr de ordine al
documentului.
8.4.4. Cantitile de materiale solicitate se trec n bon la rubrica Cantitatea necesar.
8.4.5. Bonurile se semneaz de ctre administrator, se semneaz de gestionar dup ce
verific n fia de magazie i trece cantitatea eliberat i de ctre un delegat al compartimentului
n calitate de primitor.

11

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

8.4.6. Gestionarul va opera cantitile eliberate dup fiecare operaiune, n fiele de


magazie i va prezenta lunar la serviciul administrativ o situaie a stocurilor de materiale
(imprimate, rechizite, carburani, etc.).
8.4.7. Serviciul contabilitate va verifica lunar modul de nregistrare n fiele de magazie a
intrrilor i ieirilor i vor semna de control fiele de magazie.
5.5. REGLEMENTARI PRIVIND DAREA N FOLOSIN A OBIECTELOR DE
INVENTAR
8.5.1. Gestionarul deschide pentru aceste obiecte de inventar: Fia de eviden a
stocurilor i a obiectelor de inventar n folosin cod 14-3-9/a prezentat n anexa 6, deoarece
aceasta asigur evidenierea micrilor obiectelor de inventar i stocul acestora pe locuri de
folosin i faciliteaz efectuarea inventarierii.
8.5.2. Documente utilizate pentru nregistrarea micarilor n fia sunt :
a) Bonul de consum,cod cod 14-3-4/aA la eliberarea pentru folosin,
b) Bonul de transfer, restituire n gestiune, cod 14-3-3A (vezi anexa 7) pentru:
- obiecte de inventar folosite i n stare bun pentru utilizare,
- obiecte de inventar inutilizabile sau deteriorate-restituite.
8.5.3. Documente care justific necesitatea eliberrii :
- nomenclatoare stabilite pe funcii, pentru echipament i materiale de protecie,
- referate de justificare pentru alte materiale de natura obiectelor de inventar de
folosin personal, comuna sau obteasc.
8.6. REGLEMENTARI PRIVIND URMRIREA MODULUI DE FOLOSIN A
OBIECTELOR DE INVENTAR
8.6.1. Persoana numit prin aceast dispoziie / deciziei va pstra o eviden a obiectelor
de inventar pe locurile de amplasare, se poate folosi Fia de eviden a stocurilor i obiectelor
de inventar pe locuri de folosin (cod 14-3-9/a), prezentat n anexa 8.
8.6.2. Serviciul Administrativ are n atribuii urmrirea existenei i integritii acestor
bunuri, eful acestui serviciu dispunand includerea n planurile de activitate i urmrirea lor.

8.7. REGLEMENTARI PRIVIND SCOATEREA DIN UZ A OBIECTELOR DE


INVENTAR
8.7.1. Constatarea strii fizice a obiectelor de inventar aflate n folosina personal sau
comun care au devenit neutilizabile datorit uzurii, degradrii sau deprecierii, se face de ctre :
a) responsabilii bunurilor respective n tot cursul anului,
b) compartimentele cu atribuii de control din instituie,
c) comisia de inventariere.
8.7.2. Restituirile, din cursul anului, n magazia obiectelor de inventar n folosin a
obiectelor de inventar inutilizabile se nregistreaz n fia fiecrui obiect de inventar, la data
predrii efective i sunt nsoite de Note justificative privind descrierea degradrii bunurilor
materiale, ntocmite de responsabilul bunurilor respective (referat nregistrat).
8.7.3. Propunerea privind scoaterea din uz a obiectelor de inventar inutilizabile, restituite
n gestiune, se ntocmete de ctre:
a) gestionar pentru obiectele de inventar restituite n magazie, i
12

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

b) comisia de inventariere.
8.7.4. Pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar sau pentru declasarea altor bunuri
materiale, este necesar numirea la nivelul instituiei, prin act de decizie intern, a unei comisii
de scoaterea din uz a obiectelor de inventar n folosin i pentru declasarea bunurilor
materiale. Modelul de referat de aprobare este dat n anexa 9, iar modelul de act este prezentat
n anexa 10.
8.7.5. Gestionarul obiectelor de inventar ntocmete un referat cu propunerea de declasare
a unor bunuri materiale pe care l prezint preedintelui comisiei, mpreun cu Notele
justificative (referatele) privind descrierea degradrii bunurilor materiale, ntocmite de
responsabilii bunurilor pe care le are n magazie.
8.7.6. Comisia de scoaterea din uz a obiectelor de inventar n folosin i pentru
declasarea bunurilor materiale ntocmete Procesul verbal de declasare a unor bunuri
materiale prezentat n anexa 11.
8.7.7. Dup aprobarea lui de ctre ordonatorul de credite secundar Inspectoratul Scolar
Judetean Brasov, se realizeaz operaiunea de casare care const n: distrugerea bunului astfel
nct s nu mai poat fi utilizat ca atare, dezmembrare i recuperare a materialelor sau pieselor
rezultate.
8.7.8. Dup realizarea acestor activiti comisia ntocmete Procesul verbal de predare a
la magazie a materialelor rezultate, conform modelului prezentat n anexa 12.
8.8. Circuitul documentelor n procesul de gestionare a materialelor i a obiectelor de
inventar este prezentat n diagrama din figura 1.

13

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

9. RESPONSABILITI
9.1. Ordonatorul de credite:
9.1.1. Rspunde de numirea Comisiei de recepie i a Comisiei de scoaterea din uz a
obiectelor de inventar n folosint i/sau pentru declasarea altor bunuri.
9.1.2. Aprob :
scoaterea din uz a obiectelor de inventar i declasarea altor bunuri,
disponibilizarea bunurilor ctre alte instituii,
preturile iniiale de vanzare a bunurilor scoase din uz, a materialelor sau a
pieselor rezultate n urma demolrii sau dezmembrrii acestora, care urmeaz s fie vndute,
organizarea vnzrii la licitaie a bunurilor.
9.2. Responsabilii activitilor financiar contabile (contabil ef, i/sau contabil,
conform organigramei i atribuiilor specifice din fia postului):
9.2.1. Rspund de nregistrarea n evidena contabil a documentelor justificative privind
recepia bunurilor, darea n consum, scoaterea din uz a obiectelor de inventar i declasarea altor
bunuri i intrrile de materiale i piese de schimb, rezultate n urma operaiunilor de demolare
sau distrugere a unor bunuri.
9.3. Membrii Comisiei de recepie
9.3.1. Rspund n activitatea de recepie a bunurilor de:
efectuarea inspeciei i/sau testarea produselor pentru a verifica conformitatea lor
cu standardele, reglementrile tehnice sau altele asemenea, prevzute n Caietul de sarcini i n
propunerea tehnic, nscrise n contractul de achiziii publice pentru produse.
verificarea conformitii produselor cu standartele sau cu alte reglementri din
ara de origine, n situia achiziionrii n baza unor contracte sau comenzi n care nu se
menioneaz nici un standart sau reglementare aplicabil .
recepia materialelor de ambalare a produselor ,care rmn n proprietatea
instituiei.
respectarea condiiilor de ambalare, marcare i documentaia nsoitoare
prevzute n contractul de achiziie public.
nscrierea n notele de recepie a tuturor constatrilor cerute prin coninutul
formularului sau prin prevederile speciale din contractul de achiziii publice.
9.3.2. Rspund n activitatea de recepie a lucrrilor de constatarea stadiului ndeplinirii
contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaia de execuie i cu reglementrile
n vigoare.
9.3.3. Rspund n activitatea de recepie a prestrilor de servicii de:
verificarea modului de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu
prevederile din propunerea tehnic i Caietul de sarcini.
respectarea prevederilor din contractul de prestri de servicii.

14

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

9.4. Membrii Comisiei de scoaterea din uz a obiectelor de inventar n folosin i


pentru declasarea bunurilor materiale
9.4.1. Rspund pentru fundamentarea i elaborarea:
avizului pentru aprobarea scoaterii din uz a obiectelor de inventar i/sau
declasarea bunurilor materiale,
avizului pentru aprobarea disponibilizrii unor bunuri propuse pentru scoaterea
din uz, care sunt n stare de funcionare dar care nu mai sunt necesare instituiei sau pentru care
nu mai exist temei legal pentru folosin,
avizului pentru aprobarea valorificrii prin vnzare a unor bunuri propuse a fi
scoase din uz,
preului iniial de vnzare, a bunurilor scoase din uz, a materialelor sau a pieselor
rezultate n urma dezmembrrii, care urmeaz s fie vndute,
propunerii privind dezmembrarea obiectelor de inventar aprobate pentru
scoaterea din uz.
9.4.2. Rspund pentru conformitatea i realitatea:
operaiunilor de dezmembrare efectuate de ctre persoanele delegate pentru
aceasta,
coninutului proceselor verbale privind scoaterea din uz a obiectelor de inventar
i/sau declasare a unor bunuri materiale,
operaiunilor de predarea la magazii a bunurilor rezultate din dezmembrri.
9.5. efii compartimentelor de specialitate (administrativ, secretariat, contabilitate,
profesori):
9.5.1. Rspund pentru
justificarea necesitii i oportunitii pentru efectuarea consumurilor de
materiale,
numirea responsabilii de bunuri de natura obiectelor de inventare,
certificarea Notelor justificative privind descrierea degradrii bunurilor materiale
ntocmite de ctre responsabilii bunurilor respective,
organizarea evidenei tehnico operative a obiectelor de inventar pe locurile de
folosin n cadrul compartimentelor,
asigurarea repartizrii materialelor de natura rechizitelor pe salariai.
9.6. Administratorul
9.6.1. Rspunde de asigurarea controlului intern asupra activitii gestionarilor de bunuri
materiale.
9.6.2. Rspunde de informarea n scris a instituiilor publice de invatamant preuniversitar
de bunurile aprobate pentru disponibilizare.
9.7. Gestionarii
9.7.1. Rspund de:
verificarea conformitii actelor nsoitoare, identificarea viciilor aparente la
bunurile primite i de corespondena datelor nscrise n acte,
verificarea autenticitii semnturii de aprobare pentru eliberarea din gestiune i
de eliberarea bunurilor n cantitatea, calitatea i sortimentele specificate n actele de eliberare,
15

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

completarea zilnic a actelor cu privire la operaiunile din gestiunea sa i de


nregistrarea, n evidena tehnico-operativ a locului de depozitare a operaiilor de primire i a
celor de eliberare a bunurilor,
transmiterea zilnic la compartimentul financiar contabil a actelor privind
operaiunile de intrri ieiri, operate n fiele de magazie,
eliberarea bunurilor numai pe baza de bon de consum,
organizarea depozitrii bunurilor grupate pe sortotipodimensiuni, codificarea
acestora i ntocmirea etichetelor de raft,
Rspund de buna gestiune a bunurilor i valorilor ncredinate,
Rspund de corectitudinea informaiilor i datelor furnizate comisiei de
inventariere.
9.8. Angajaii
9.8.1. Rspund de utilizarea bunurilor ncredinate numai n scopul sau n legtura cu
realizarea sarcinilor de serviciu i de pstrarea bunurilor la locul de munc.

16

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

10. ANEXE
10.1. Anexa 1 Referat de aprobare a dispoziiei / deciziei privind constituirea comisiei
de recepie
10.2. Anexa 2 Dispoziia / decizia privind constituirea comisiei de recepie
10.3. Anexa 3 Nota de intrare, recepie i constatare de diferene (cod 14.3.1a )
10.4. Anexa 4 Fia de magazie (cod 14.3.8/a)
10.5. Anexa 5 Bon de consum (colectiv.cod 14.3.4/aa)
10.6. Anexa 6 Fia de eviden a obiectelor de inventar n folosin (cod 14-3-9)
10.7. Anexa 7 Bonul de transfer, restituire n gestiune (cod 14-3-3A)
10.8. Anexa 8 Fia de eviden a stocurilor i obiectelor de inventar pe locuri de
folosin (cod 14-3-9/a)
10.9. Anexa 9 Referat de aprobare pentru dispoziia / decizia privind constituirea
comisiei de scoatere din uz a obiectelor de inventar i de declasare a altor bunuri dect
mijloacele fixe
10.10. Anexa 10 Dispoziia / decizia privind constituirea comisiei de scoatere din uz a
obiectelor de inventar i de declasare a altor bunuri dect mijloacele fixe
10.11. Anexa 11 PROCES VERBAL de scoatere din uz a obiectelor de inventar / de
declasare a altor bunuri dect mijloacele fixe
10.12. Anexa 12 PROCES VERBAL de predare la magazie a subansamblelor,
pieselor, componentelor i materialelor rezultate din scoaterea din funciune a obiectelor de
inventar / din declasarea altor bunuri dect mijloacele fixe.

17

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

11. Cuprins
Numarul
componentei
in cadrul
procedurii
operationale
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale

Pagina

Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
operationale
Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
operationale
Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa,
caz, revizia din cadrul editiei procedurii operationale
Scopul procedurii operationale
Domeniul de aplicare a procedurii operationale
Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale
Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura
operationala
Descrierea procedurii operationale
Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii
Anexe, inregistrari, arhivari
Cuprins

18

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

ANEXA 1
REFERAT DE APROBARE
pentru
DECIZIA
privind constituirea comisiei de recepie
n conformitate cu prevederile art. 6 din Legea contabiltii nr. 82 / 1991, republicat,
instituia public consemneaz operaiunile economico-financiare, n momentul efecturii lor, n
documente justificative aprobate prin O.M.F.P. nr.1850/2004.
Recepia materialelor consumabile constituie operaiunea economico-financiar curent,
prin care se constat c bunurile care intr n patrimoniul instituiei corespund cantitativ i
calitativ cu prevederile angajamentelor legale semnate de ctre instituie.
Pentru realizarea acestei activiti este necesar constituirea unei comisii permanente
compuse din minim 3 membri: delegatul ordonatorului de credite n calitate de preedinte i doi
salariai ai instituiei, cu pregtirea tehnica i/sau economic care s le permit identificarea i
evaluarea bunurilor sau valorilor recepionate.
Pentru a se elimina posibilitatea neconstituirii comisiei este necesar numirea pentru
fiecare membru al comisiei, a unui nlocuitor.
Comisia de recepie propus, este constituit din:
Nr.
Numele i prenumele
crt
1.
POPA MARIAN
1.a
2.
PAIC STEFAN
2.a
3.
SCHIFIRNET
MARLENA
3.a
4.
4.a

Funcia
Director
ING DE SISTEM
SECRETAR

Calitatea
Preedinte
Preedinte nlocuitor de drept
Membru
Membru nlocuitor de drept
Membru
Membru nlocuitor de drept

Cartu de semnturi

19

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

ANEXA 2

DECIZIA
privind constituirea comisiei de recepie
*,
Analiznd Referatul de aprobare Nr.: ..din data de . al
________ ______________________________ prin care s-a propus constituirea unei comisii de
recepie a obiectelor de inventar i a altor bunuri de consum,
avnd n vedere prevederile din Legea nr. 82/1991 Legea contabilitii (republicat) i
art. 23 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale,
n temeiul _______________________________** ,
DECIDE
Art. 1. ncepnd cu data prezentei, pentru efectuarea recepiei cantitative i calitative a
bunurilor care intr n patrimoniul ..***, se constituie Comisia de recepie, avnd
urmtoarea componen:
Nr. Numele i prenumele
Funcia
Calitatea
crt
1.
Preedinte
2.
Preedinte nlocuitor de drept
3.
Membru
4.
Membru nlocuitor de drept
5.
Membru
6.
Membru nlocuitor de drept
Art. 2. Comisia de recepie se ntrunete la cererea gestionarului.
Art. 3. Recepia se va realiza la: magazia instituiei sau la locul de amplasare a bunurilor,
pe domeniul public sau privat al municipiului sau la sediul furnizorului, cnd se ntocmete nota
de intrare n custodia acestuia.
Art. 4. Documentele n baza crora se efectueaz recepia sunt: factura fiscal, avizul de
expediie i comanda de achiziii i contractul de achiziie public unde sunt prevzute cantitile
i condiiile de calitate ale bunurilor.
Art. 5. Termenul de efectuare a recepiei este de 24 de ore, pentru bunurile intrate n
gestiune cu delegat propriu sau cu delegat al furnizorului i de 3 zile pentru bunurile primite prin
carui specializai de la furnizorii din alte localiti.
Art. . Comisia de recepie . va duce la ndeplinire prezenta
dispoziie / decizie.
APROBAT
Elaborat: . ________
ex.
* - Se trece funcia ordonatorului de credite,

Vizat pentru legalitate

F: 017
20

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

** - Se trece reglementarea legal prin care ordonatorul poate da actul de decizie intern
*** - Se trece denumirea instituiei publice

21

PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL NAT GHE
VRANCEANU BACAU
Departament
Contabilitate

privind gestionarea materialelor si


a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07
Exemplar nr.: 1

Unitatea:

NOTA DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE


Nr.
Data
Factura nr.
doc.
Aviz de nsoire a mrfii
Ziua
Luna
Anul

Subsemnaii, membrii comisiei de recepie, am procedat la recepionarea


valorilor materiale furnizate de .....................................
din ........... cu vagonul/auto nr. ..... documente insotitoare .....
delegat ........... constatandu-se urmtoarele: ......................
N
Denumirea
U/M
Cantitatea
Recepionat:
r
bunurilor
conform
Cantitate
Pre unitar
cr
recepionate
documente
t

Comisia de recepie
Numele i
Semntura
prenumele

Data

Anexa Nr.: 3

Valoare

Primit n gestiune
Semntura

14-3-1A
(verso)
Denumirea cantitii s-a fcut prin: Pe cntarul nr.
Denumirea cantitii s-a fcut
..
prin proba ...
Nr.
Expeditor ........... Cru ................. Insotitor

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

........
Statia de expediie ............. Statia de destinaie
...............
Data eliberrii ..................... Data expedierii
.................
Data sosirii .....................
Delegaii furnizorului (cru neutru) care au participat la recepie:
.
Participani la recepie
Reprezentant
Numele i prenumele
Calitatea Buletin / Carte
Semntura
al:
de identitate

Alte meniuni:

Diferene (+) ..
Denumirea bunurilor
recepionate

COD

U/M

Cantitate

Pre unitar

Valoare

Concluziile comisiei de recepie


........................................
................................................................
.........
Punctul de vedere al delegatului furnizorului / cruului
(delegatul neutru)
........
.......................................................................
.

24

PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL NAT GHE
VRANCEANU BACAU
Departament
Contabilitate

privind gestionarea materialelor si


a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07
Exemplar nr.: 1

(verso Anexa 3)
NOTA DE INTRARE, RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE
(Cod 14.3.1A i 14.3.1/aA)
1. a) Servete ca:

document pentru recepia bunurilor aprovizionate;

document justificativ pentru ncrcare n gestiune;

act de proba n litigiile cu furnizorii, pentru diferenele constatate la recepie;

document justificativ de nregistrare n contabilitate.


b) Se folosete ca document distinct de recepie n cazul:

bunurilor materiale cuprinse ntr.o factura sau aviz de nsoire a mrfii, care fac parte
din gestiuni diferite;

bunurilor materiale primite spre prelucrare, n custodie sau n pstrare;

bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare;

bunurilor materiale care prezint diferene la recepie;

mrfurilor intrate n gestiunile la care evidenta se tine la pre de vnzare cu amnuntul


sau en gros (cod 14.3.1/aA).
n alte cazuri dect cele menionate la lit. b), recepia i ncrcarea n gestiune, dup caz, i
nregistrarea n contabilitate se fac pe baza documentului de livrare care nsoete transportul (factura,
avizul de nsoire a mrfii etc).
2. Se ntocmete n doua exemplare, la locul de depozitare sau n unitatea cu amnuntul, dup
caz, pe msura efecturii recepiei. n situaia n care la recepie se constata diferene, Nota de recepie
i constatare de diferene se ntocmete n trei exemplare de ctre comisia de recepie legal constituit.
n cazul n care bunurile materiale sosesc n transe, se ntocmete cte un formular pentru
fiecare transa, care se anexeaz apoi la factura sau la avizul de nsoire a mrfii.
Datele de pe verso formularului se completeaz numai atunci cnd se constat diferene la
recepie.
3. Circul:

la gestiune, pentru ncrcarea n gestiune a bunurilor materiale recepionate (toate


exemplarele);

la compartimentul financiar-contabil, pentru ntocmirea formelor privind


reglementarea diferenelor constatate (toate exemplarele), precum i pentru nregistrarea n
contabilitatea sintetic i analitica, ataat la documentele de livrare (factura sau avizul de nsoire a
mrfii);

la unitatea furnizoare (exemplarul 2) i la unitatea de transport (exemplarul 3), pentru


comunicarea lipsurilor stabilite.
4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
5. Coninutul minimal obligatoriu de informaii al formularului este urmtorul:
a) pentru formularul cod 14.3.1A

denumirea unitii;

denumirea, numrul i data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;

numrul facturii/avizului de nsoire al mrfii;

numrul curent; denumirea bunurilor recepionate; U/M; cantitatea conform


documentelor insotitoare; cantitatea recepionat, preul unitar i valoarea;

numele, prenumele i semnatura membrilor comisiei de recepie; data primirii n


gestiune i semntura gestionarului;

PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL NAT GHE
VRANCEANU BACAU
Departament
Contabilitate

privind gestionarea materialelor si


a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07
Exemplar nr.: 1

Unitatea

Pag.

Magazia

FI DE MAGAZIE
U.M.

Cod

Material prosu; sort, calitate, marc, profil, dim.

Data

Document
Numr

Fel

Stoc
normat

Intrri

Ieiri

Stoc

Pre unitar
Lei
B
Stoc de
siguran

Numr Data i
de
semnt.
control de contr.

Anexa Nr.: 4

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

14-3-8/a

27

PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL NAT GHE
VRANCEANU BACAU
Departament
Contabilitate

privind gestionarea materialelor si


a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07
Exemplar nr.: 1

(verso Anexa 4)
FIA DE MAGAZIE
(cu doua uniti de msura . Cod 14.3.8/a)
1. Servete ca:

document de eviden la locul de depozitare a intrrilor, ieirilor i stocurilor


bunurilor, cu una sau cu doua uniti de msura, dup caz;

sursa de informaii pentru controlul operativ curent i contabil al stocurilor de


valori materiale.
2. Se ntocmete ntr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material i se
completeaz de ctre:

compartimentul financiar-contabil la deschiderea fiei (datele din antet) i la


verificarea nregistrrilor (data i semntura de control) n coloana "Data i semnatura de
control" semneaz i organul de control financiar cu ocazia verificrii gestiunii.

gestionar sau persoana desemnat, care completeaz coloanele privitoare la


intrari, ieiri i stoc.
Fiele de magazie se in la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de
materiale ordonate pe conturi, grupe, eventual subgrupe sau n ordine alfabetic.
Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la teri sau n custodie se ntocmesc
fie distincte care se in separat de cele ale valorilor materiale proprii.
n scopul inerii corecte a evidenei la magazie, persoanele desemnate de la
compartimentul financiar-contabil verific inopinat, cel puin o dat pe lun, modul cum se
fac nregistrrile n fiele de magazie.
nregistrrile n fiele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili
dup fiecare operaiune nregistrat i obligatoriu zilnic.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.
5. Coninutul minimal obligatoriu de informaii al formularului este urmtorul:

denumirea formularului; numrul paginii;

denumirea unitii; magazia; materialul (produsul), sortimentul, calitatea,


marca, profilul, dimensiunea;

U/M; preul unitar;

data (ziua, luna, anul), numrul i felul documentului; intrari; iesiri; stoc; data
i semnatura de control;

PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL NAT GHE
VRANCEANU BACAU
Departament
Contabilitate

privind gestionarea materialelor si


a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3

Anexa Nr.: 5

Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07
Exemplar nr.: 1

Numr
document.
Nr.
crt.

UNITATEA
DATA
Ziua
Luna

Produs,lucrare(comanda)
Pedator
Primitor
Anul

Denumirea materialelor
(inclusiv sort, marc, profil, dimensiune)

Data i semnatura

Nr.comanda
Cod produs

ef compartiment

Cantitatea
necesar

Cod

Gestionar

U/M

Cantitatea
eliberat

BON DE CONSUM
(COLECTIV)

Preul
unitar

Valoarea

Primitor
14-3-4-/aA

PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL NAT GHE
VRANCEANU BACAU
Departament
Contabilitate

privind gestionarea materialelor si


a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07
Exemplar nr.: 1

(verso Anexa 5)

BON DE CONSUM
(colectiv.Cod 14.3.4/aA)
1. Servete ca:

document de eliberare din magazie pentru consumul materialelor;

document justificativ de scdere din gestiune;

document justificativ de nregistrare n evidena magaziei i n contabilitate.


2. Se ntocmete n dou exemplare, pe msura eliberrii materialelor din magazie
pentru consum, de compartimentul / persoana care are atribuii n administrarea patrimoniului
instituiei.
Bonul de consum (colectiv), n principiu, se ntocmete pe formulare separate pentru
materialele din cadrul aceluiai cont de materiale, loc de depozitare i loc de consum.
n bonul de consum, coloanele "Unitatea de msura" i "Cantitatea necesar" de pe
rndul 2 se completeaz n cazul cnd se solicit i se elibereaz din magazie materiale cu
doua uniti de msura.
Dac operaiunile de predare - primire a materialelor nu pot fi suspendate n timpul
inventarierii magaziei de materiale, comisia de inventariere trebuie sa nscrie pe documentul
respectiv meniunea "predat n timpul inventarierii".
3. Circul:

la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitilor prevzute, semnndu-se


de predare de ctre gestionar i de primire de ctre delegatul care primete materialele
(ambele exemplare);

la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea nregistrrilor n


contabilitatea sintetic i analitic.
4. Se arhiveaza: la compartimentul financiar-contabil i gestionar nu
5. Coninutul minimal obligatoriu de informaii al formularului este urmtorul:

denumirea unitii;

denumirea formularului;

produs/lucrare (comanda); norma; buci lansate;

numrul documentului; data eliberrii (ziua, luna, anul); numrul comenzii;

denumirea materialului (inclusiv sortimentul, marca, profilul, dimensiunea);


cantitatea necesar; U/M; cantitatea eliberata; preul unitar; valoarea;

data i semnatura gestionarului i a primitorului.

PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL NAT GHE
VRANCEANU BACAU
Departament
Contabilitate

privind gestionarea materialelor si


a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : -

Anexa Nr.: 6

Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07
Exemplar nr.: 1

Secia (locul de folosinta)


Fia de evidenta a obiectelor de inventar n folosin
Numele i prenumele...... Marca.. Funcia........
PRIMIRI
RESTITUIRI
Denumirea obiectelor,
Termenul
Cod
PU
U/M
Documentul
Documentul
inclusiv seria,
de
Data Felul Cant. Semntura Data Felul Cant. Semntura
dimensiunea, etc.
folosin
i nr.
i nr.

14-3-9

PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL NAT GHE
VRANCEANU BACAU
Departament
Contabilitate

privind gestionarea materialelor si


a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07
Exemplar nr.: 1

(verso Anexa 6)
FIA DE EVIDENTA A OBIECTELOR DE INVENTAR n FOLOSIN
(Cod 14-3-9)
1. Servete ca document de evidena a obiectelor de inventar de mic valoare sau
scurt durata, a echipamentului i materialelor de protecie date n folosin personalului, pn
la scoaterea lor din uz.
2. Se ntocmete ntr-un exemplar, pe msura drii n folosin a bunurilor pe fiecare
persoan, de gestionarul care elibereaz obiectele respective sau de persoana desemnat s
in evidena acestora.
Formularul se completeaz n mod diferit, n funcie de organizarea depozitrii
acestora, i anume:
- cnd eliberarea obiectelor se face din magazia de obiecte noi direct personalului,
coloanele destinate eliberrilor se completeaz pe baza bonului de consum, iar coloanele
destinate restituirilor, pe baza bonului de restituire;
- cnd eliberarea se face din magazia de exploatare, att eliberarea, ct i
restituirea obiectelor date n folosina personalului se fac pe baz de semnatur direct n fi;
- n cazul obiectelor eliberate pe baz de nomenclatoare stabilite pe funcii, care nu
se ntocmesc dect dup restituirea obiectelor uzate, nregistrrile n fia de eviden a
obiectelor de inventar n folosin se pot face, pentru simplificare, numai o dat la eliberarea
iniial i la restituirea definitiv a obiectelor respective.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.

PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL NAT GHE
VRANCEANU BACAU
Departament
Contabilitate

privind gestionarea materialelor si


a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : -

Anexa Nr.: 7

Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07
Exemplar nr.: 1

Numr
document.
Nr.
crt.

UNITATEA
DATA
Ziua
Luna

Produs,lucrare(comanda)
Pedator
Primitor
Anul

Denumirea materialelor
(inclusiv sort, marc, profil, dimensiune)

Data i semnatura

Nr.comanda
Cod produs

Vizat CTC (propus micarea)

Cantitatea
necesar

Cod

Gestionar

U/M

Cantitatea
eliberat

BON DE PREDARE
TRANSFER
RESTITUIRI
Preul
unitar

Valoarea

Primitor
14-3-3A

PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL NAT GHE
VRANCEANU BACAU
Departament
Contabilitate

privind gestionarea materialelor si


a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07
Exemplar nr.: 1

(verso Anexa 7)
BON DE PREDARE, TRANSFER, RESTITUIRE
(Cod 14-3-3A)
Bon de predare:
1. Servete ca:
- document justificativ pentru ncrcare n gestiune;
- document justificativ de nregistrare n evidenta magaziei i n contabilitate;
2. Se ntocmete n doua exemplare, pe msura predrii la magazie a produselor.
3. Circul: la magazia de produse finite, semnndu-se de predare de ctre secie
(atelier) i de primire n gestiune de ctre gestionar (ambele exemplare);
4. Se arhiveaza:
- la compartimentul financiar-contabil sau persoana care conduce evidenta (ex 1);
- la compartimentul care urmrete realizarea produciei (ex 2).
Bon de transfer:
1. Servete ca:
- dispoziie de transfer a valorilor materiale de la o gestiune la alta n incinta
unitii;
- document justificativ pentru scdere din gestiunea predatorului i de ncrcare n
gestiunea primitorului.
2. Se ntocmete n doua exemplare, pe msura ce se efectueaz transferuri, de ctre
persoana care dispune transferul, care semneaz la rubrica corespunztoare.
3. Circul:
- la magazia predatoare pentru eliberarea cantitilor prevzute, semnandu-se de
predare de ctre gestionar (ambele exemplare);
- la delegatul magaziei primitoare care semneaz de primire pe exemplarul 1 i
retine exemplarul 2;
- la compartimentul financiar-contabil, ambele exemplare, care, dup confruntarea
lor, stau la baza efecturii nregistrrilor n evidenta magaziilor.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).
Bon de restituire:
1. Servete ca:
- document justificativ de ncrcare n gestiunea primitorului;
- document justificativ de nregistrare n evidenta magaziei i n contabilitate.
2. Se ntocmete n doua exemplare, pe msura restituirii la magazie a valorilor
materiale, de persoana care efectueaz restituirea (secii, ateliere etc.).
3. Circul:
- la magazie, pentru primirea cantitilor restituite, semnandu-se de predare de
ctre persoana care face restituirea i de primire de ctre gestionar (ambele exemplare);
- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea nregistrrilor (ex 1
pentru evidena materialelor, ex 2 pentru evidena costurilor).
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil (ambele exemplare).

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

5. n toate situaiile menionate, coninutul minimal obligatoriu de informaii al


formularului este urmtorul:
- denumirea unitii;
- denumirea, numrul i data (ziua, luna, anul) ntocmirii formularului;
- predatorul;
- primitorul;
- numrul comenzii/codul produsului;
- numrul curent; denumirea valorilor materiale (inclusiv sortimentul, marca,
profilul, dimensiunea); U/M; cantitatea efectiv; preul unitar, valoarea;
- data i semnatura predatorului i primitorului.

35

PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL NAT GHE
VRANCEANU BACAU
Departament
Contabilitate

privind gestionarea materialelor si


a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : -

Anexa Nr.: 8

Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07
Exemplar nr.: 1

FIA DE EVIDEN A STOCURILOR I OBIECTELOR DE INVENTAR PE LOCURI DE FOLOSIN


COD

Denumirea materialului /obiectului de inventar) ..

Valoarea
Data
Felul i numrul documentului
Debit Credit Sold TOTALE

I
N
T
R
A
R
I
6

I
E

I
R
I

S
T
O
C

Pre unitar

U/M

Simbol cont

CANTITI
din care pe locuri de folosin
I
N
T
R
A
R
I
9

I
E

I
R
I

S
T
O
C

1
0

1
1

I
N
T
R
A
R
I
1
2

I
E

I
R
I

S
T
O
C

1
3

1
4

I
N
T
R
A
R
I
1
5

I
E

I
R
I

S
T
O
C

1
6

1
7

I
N
T
R
A
R
I
1
8

I
E

I
R
I

S
T
O
C

1
9

2
0

14.3.9.a

PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL NAT GHE
VRANCEANU BACAU
Departament
Contabilitate

privind gestionarea materialelor si


a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07
Exemplar nr.: 1

(verso Anexa 8)
FIA DE EVIDENTA A STOCURILOR I OBIECTELOR DE INVENTAR
PE LOCURI DE FOLOSINTA (Cod 14-3-9/a)
1. Servete ca:
- document de evidenta (cantitativ i valoric) a obiectelor de inventar n folosinta,
precum i de evidenta cantitativ pe fiecare loc de folosinta;
- surs de informaii pentru cunoaterea i controlul operativ curent i contabil al
stocurilor (dup ultimul rnd completat din fi semneaz comisia de inventariere, n vederea
confirmrii stocului).
2. Se ntocmete la instituii publice, ntr-un exemplar, de ctre:
- compartimentul financiar-contabil, n cazul utilizrii ca document pentru inerea
contabilitii analitice a materialelor i obiectelor de inventar n folosin;
- responsabilul cu bunuri de inventar, n cazul utilizrii ca document pentru
evidena obiectelor de inventar n folosin.
Fia se completeaz astfel:
a) n cazul utilizrii ca document pentru inerea contabilitii analitice a materialelor
i a obiectelor de inventar n folosinta:
- pe fiecare fel de material i, respectiv, pe fiecare fel de obiect de inventar, cu
nsuiri fizice identice, de aceeai calitate, dimensiune, pre unitar etc.;
- Col. 3 "Debit" se completeaz pe baza documentelor de intrare a materialelor n
magazie sau direct pe locuri de consum, respectiv a obiectelor de inventar n folosinta;
- Col. 4 "Credit" se completeaz pe baza documentelor de consum sau de eliberare
n afar unitii a materialelor, respectiv pe baza documentelor de scoatere din uz a obiectelor
de inventar;
- Col. 5 "Sold" se completeaz la nceputul anului, cu soldurile de la sfritul
anului precedent, iar n cursul anului, dup fiecare operaie de intrare i ieire a materialelor,
respectiv a obiectelor de inventar;
- Col. 6 "Intrari" se completeaz, pe baza documentelor de intrare, cu cantitile de
materiale intrate n unitate sau cu obiectele de inventar n folosinta i concomitent se
evideniaz i pe locuri de folosinta n coloanele 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 i 39;
- Col. 7 "Iesiri" se completeaz pe baza centralizatorului documentelor de consum
sau de eliberare n afar unitii cu cantitile de materiale consumate sau eliberate n afar i,
concomitent, se evideniaz pe locuri de folosinta, n coloanele 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31,
34, 37, 40;
- n coloana 8 "Stoc" se stabilete stocul rezultat, dup fiecare operaie de intrare
sau ieire i, concomitent, se evideniaz i pe locuri de folosinta n coloanele 11, 14, 17, 20,
23, 26, 29, 32, 35, 38, 41.
- Ieirile de materiale din magazie catre locurile de consum, restituirile de
materiale ctre magazie, precum i miscarile de la un loc de consum la altul se nregistreaz
numai cantitativ n coloanele corespunztoare (de la 9 la 41).
- Obiectele de inventar restituite temporar la magazie se evideniaz numai
cantitativ n coloanele 12 la 41 (ntr-un grupaj de coloane, distinct).

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

b) n cazul utilizrii ca document de evidenta a obiectelor de inventar de mica


valoare sau scurta durata pe locuri de folosinta:
- pe fiecare fel de obiect de inventar de mica valoare sau scurta durata cu acelai
pre;
- coloanele 6, 7 i 8 i, respectiv, 9 i 41 se completeaz pe baza documentelor de
evidenta privind miscarea i stocurile de obiecte de inventar pe locuri de folosinta i magazia
de obiecte de inventar folosite (restituite);
- coloanele 3 i 5 nu se completeaz.
3. Nu circul, fiind document de nregistrare.
4. Se arhiveaz la compartimentul financiar-contabil.

38

PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL NAT GHE
VRANCEANU BACAU
Departament
Contabilitate

privind gestionarea materialelor si


a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07
Exemplar nr.: 1

COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE VRANCEANU BACAU BACU


Anexa Nr.: 9

REFERAT DE APROBARE
pentru
DISPOZIIA / DECIZIA
privind constituirea comisiei de scoaterea din uz a obiectelor de inventar n folosin i
pentru declasare a altor bunuri dect mijloacele fixe
n conformitate cu prevederile art. 6 din Legea contabiltii nr. 82 / 1991, republicat,
instituia public consemneaz operaiunile economico-financiare, n momentul efecturii lor,
n documente justificative aprobate prin O.M.F.P. nr.1850/2004.
Pentru scoaterea din uz a obiectelor de inventar sau pentru declasarea altor bunuri
materiale, este necesar numirea la nivelul instituiei, prin act de decizie intern, a unei
comisii de scoaterea din uz a obiectelor de inventar n folosin i pentru declasare a
altor bunuri dect mijloacele fixe.
Gestionarul obiectelor de inventar ntocmete un referat cu propunerea de scoatere din
uz a obiectelor de inventar i de declasare a altor bunuri dect mijloacele fixe pe care l
prezint preedintelui comisiei, mpreun cu Notele justificative (referatele) privind descrierea
degradrii bunurilor materiale, ntocmite de responsabilii bunurilor pe care le are n magazie.
Pentru realizarea acestei activiti este necesar constituirea unei comisii permanente
compuse din minim 3 membri: delegatul ordonatorului de credite n calitate de preedinte i
doi salariai ai instituiei, cu pregtirea tehnica i/sau economic care s le permit
identificarea i evaluarea bunurilor sau valorilor recepionate.
Pentru a se elimina posibilitatea neconstituirii comisiei este necesar numirea pentru
fiecare membru al comisiei, a unui nlocuitor.
Comisia de recepie propus, este constituit din:
Nr. Numele i prenumele
crt
1.
MERTICARU
CRISTIAN
2
CIOBANU DAN
3.
ONICA STELA
4
MERFEA MARA
5
MARGINENU
LACRAMIOARA
6
CHELBA MARLENA

Funcia

Calitatea

PROFESOR

Preedinte

PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR

Membru
Membru
Membru
Membru

PROFESOR

SECRETAR

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07
7

Exemplar nr.: 1

Membru

Cartu de semnturi
Anexa Nr.: 10

SCOALA MIHAI DRAGAN BACAU

DECIZIA
privind constituirea comisiei de scoaterea din uz a obiectelor de inventar n folosin i pentru
declasare a altor bunuri dect mijloacele fixe
*,
Analiznd Referatul de aprobare Nr.: ..din data de . al ________
______________________________ prin care s-a propus constituirea unei comisii de scoatere din uz
a obiectelor de inventar i de declasare a altor bunuri dect mijloacele fixe,
avnd n vedere prevederile din Legea nr. 82/1991 Legea contabilitii (republicat) i art.
23 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale,
n temeiul _______________________________** ,
D E C I D E:
Art. 1. ncepnd cu data prezentei, pentru efectuarea scoaterii din uz a obiectelor de inventar
i declasri altor bunuri dect mijloacele fixe din patrimoniul ..***, se constituie Comisia
de scoatere din uz a obiectelor de inventar i de declasare a altor bunuri dect mijloacele fixe,
avnd urmtoarea componen:
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numele i prenumele

Funcia

Calitatea

Preedinte
Preedinte nlocuitor de drept
Membru
Membru nlocuitor de drept
Membru
Membru nlocuitor de drept
Art. 2. Comisia se ntrunete la cererea gestionarului i analizeaz propunerea acestuia de
scoatere din uz a unor obiecte de inventar sau de declasare a unor bunuri materiale, mpreun cu
Notele justificative (referatele) privind descrierea degradrii, ntocmite de responsabilii bunurilor pe
care le are n magazie.
Art. 3. Comisia ntocmete dup realizarea analizei, Procesul verbal scoatere din uz prezentat
n anexa 1, care face parte integrant din prezenta dispoziie.
Art. 4. Comisia ntocmete dup efectuarea scoaterii din uz, Procesul verbal de predare la
magazie a materialelor rezultate, prezentat n anexa 2, care face parte integrant din prezenta
dispoziie.
Art. . Comisia de analiz . va duce la ndeplinire prezenta dispoziie /
decizie.
POPA MARIAN

APROBAT
Elaborat: . ________

Vizat pentru legalitate

40

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

ex.
017
* - Se trece funcia ordonatorului de credite,
** - Se trece reglementarea legal prin care ordonatorul poate da actul de decizie intern
*** - Se trece denumirea instituiei publice

F:

41

PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL NAT GHE
VRANCEANU BACAU
Departament
Contabilitate

privind gestionarea materialelor si


a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07
Exemplar nr.: 1

COLEGIUL NAT GHE VRANCEANU BACAU


Anexa Nr.: 11

APROBAT ____________*
___________________**
____________***
PROCES VERBAL
___________
de scoatere din funciune a obiectelorData:
de inventar
de declasare a altor bunuri dect mijloacele fixe
Nr. . data: ..
Comisia de scoatere din uz a obiectelor de inventar i de declasare a altor bunuri dect
mijloacele fixe, numit prin dispoziia /decizia nr. .. / .., ntrunit la iniiativa
****:
1. a analizat: propunerea de scoatere din funciune a unor obiecte de inventar / de
declasare a unor bunuri materiale, mpreun cu Notele justificative (referatele) privind
descrierea degradrii acestora,
2. a constatat c obiectele de inventar / bunuri materiale propuse pentru scoatere din
funciune / declasare sunt .., i ntocmite de responsabilii bunurilor pe care le are n
magazie
3. avizeaz propunerea de scoatere din uz / de declasare a urmtoarelor obiecte de
inventar / bunuri materiale*****:
Nr.
crt
.

Denumirea

Cod

U/M

Canti
-tatea

Pre unitar
(/RON)

Valoarea
(RON)

Obs.

Comisia de scoatere din uz a obiectelor de inventar i de declasare a altor bunuri dect


mijloacele fixe:
Numele i prenumele
Funcia
Semntura
Preedinte
POPA MARIAN
Membru
PAIC STEFAN
Membru
LEONTE DORU

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

(verso Anexa 11)


* - Se trece funcia ordonatorului de credite,
** - Se trece numele i prenumele ordonatorului de credite
*** - Semntura ordonatorului de credite
**** - Se trece numele i prenumele predtorului, precum i funcia acestuia
***** - Dac sunt mai multe poziii se poate ntocmi o anex
PROCES-VERBAL DE SCOATERE DIN FUNCIUNE A OBIECTELOR DE
INVENTAR / DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE
1. Servete ca:
- document de constatare a ndeplinirii condiiilor scoaterii din uz a obiectelor de
inventar n folosinta i de declasare a altor bunuri materiale dect mijloacele fixe, potrivit
dispoziiilor legale;
- document de consemnare a scoaterii efective din uz a materialelor de natura
obiectelor de inventar n folosin sau de declasare a bunurilor materiale;
- document justificativ de nregistrare n evidena magaziilor i n contabilitate.
2. Se ntocmete n dou exemplare, separat pentru materiale de natura obiectelor de
inventar n folosinta i bunuri materiale aflate n gestiunea unui singur gestionar, pe baza
documentaiei prevzute n normele legale (nota justificativ privind descrierea degradrii
bunurilor materiale, specificaia bunurilor materiale propuse pentru declasare etc).
3. Circul:
- la persoana autorizat s aprobe scoaterea din uz a materialelor de natura
obiectelor de inventar sau declasarea bunurilor materiale (ambele exemplare);
- la magazie (depozitul de materiale), pentru descrcarea gestiunii, respectiv
nregistrarea n eviden a bunurilor materiale declasate (ambele exemplare);
- la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea i nregistrarea
operaiunilor privind scoaterea din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar sau
declasarea bunurilor materiale (exemplarul 1);
- la compartimentul care a fcut propunerile de scoatere din uz sau de declasare,
pentru nregistrare (exemplarul 2).
4. Se arhiveaz:
- la compartimentul financiar.contabil (ex. 1);
- la compartimentul care ine evidena obiectelor de inventar / bunurilor.(ex. 2).

43

PROCEDURA OPERAIONAL
COLEGIUL NAT GHE
VRANCEANU BACAU
Departament
Contabilitate

privind gestionarea materialelor si


a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07
Exemplar nr.: 1

COLEGIUL NAT GHE VRANCEANU BACAU

APROBAT ____________*
___________________**
____________***
Data: ___________

PROCES VERBAL de predare


la magazie a subansamblelor, pieselor, componentelor i materialelor rezultate din
scoaterea din funciune a obiectelor de inventar
din declasarea altor bunuri dect mijloacele fixe
Nr. . data: ..
Comisia de scoatere din uz a obiectelor de inventar i de declasare a altor bunuri dect
mijloacele fixe, numit prin dispoziia /decizia nr. .. / .., ntrunit la iniiativa
****:
1. a urmrit dezmembrarea / declasarea obiectelor de inventar / bunurilor materiale,
menionate n Procesul verbal de scoaterea din funciune a obiectelor de inventar / de
declasare a altor bunuri dect mijloacele fixe, nr. ................... din data de ......................... .
2. avizeaz propunerea de predare la magazie n gestiunea *****
a urmtoarelor ansamble, subansamble, piese i materiale, rezultate din scoaterea din uz / din
declasarea obiectelor de inventar / bunurilor materiale menionate******:
Nr.
crt
.

Denumirea

Cod

U/M

Canti
-tatea

Pre unitar
(/RON)

Valoarea
(RON)

Obs.

Comisia de scoatere din uz a obiectelor de inventar i de declasare a altor bunuri dect


mijloacele fixe:
Numele i prenumele
Funcia
Semntura
Preedinte
POPA MARIAN
Membru
PAIC STEFAN
Membru
LEONTE DORU
(verso Anexa 12)

COLEGIUL NATIONAL
GHEORGHE VRANCEANU
BACAU
Departament
Contabilitate

PROCEDURA OPERAIONAL
privind gestionarea materialelor si
a obiectelor de inventar

Ediia: 1
Nr.de ex.: 3
Revizia: 1
Nr.de ex. : Pagina ____ din 41

Cod: P.O. 07

Exemplar nr.: 1

* - Se trece funcia ordonatorului de credite,


** - Se trece numele i prenumele ordonatorului de credite
*** - Semntura ordonatorului de credite
**** - Se trece numele i prenumele predtorului, precum i funcia acestuia
***** - Se trece numele i prenumele primitorului, precum i funcia acestuia
****** - Dac sunt mai multe poziii se poate ntocmi o anex

PROCES VERBAL DE PREDARE


LA MAGAZIE A SUBANSAMBLELOR, PIESELOR, COMPONENTELOR I
MATERIALELOR REZULTATE DIN SCOATEREA DIN FUNCIUNE A
OBIECTELOR DE INVENTAR / DIN DECLASAREA ALTOR BUNURI DECT
MIJLOACELE FIXE
1. Servete ca:
- document de predare la magazie a ansamblelor, subansamblelor, pieselor
componente i materialelor rezultate din scoaterea efectiv din uz a obiectelor de inventar / a
bunurilor materiale propuse pentru declasare;
- document justificativ de nregistrare n evidena magaziilor i n contabilitate.
2. Se ntocmete n doua exemplare, separat pentru materiale de natura obiectelor de
inventar n folosin i bunuri materiale aflate n gestiunea unui singur gestionar, pe baza
documentaiei prevzute n normele legale (notelor justificativ privind descrierea degradrii
bunurilor materiale, specificaia bunurilor materiale propuse pentru declasare etc).
3. Circul:
- la compartimentul financiar-contabil, pentru verificarea i nregistrarea
operaiunilor privind introducerea n eviden a ansamblelor, subansamblelor, pieselor
componente i materialelor rezultate din scoaterea efectiv din uz a materialelor de natura
obiectelor de inventar n folosin / din declasarea bunurilor materiale (ex. 1);
- la magazia primitoare, pentru semnare de ctre gestionar a primirii n gestiune a
ansamblelor, subansamblelor, pieselor componente i materialelor rezultate din scoaterea
efectiv din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar n folosin / din declasarea
bunurilor materiale (ex. 2);
4. Se arhiveaz:
- la compartimentul financiar.contabil (ex. 1);
- la magazia primitoare (ex. 2).

45

S-ar putea să vă placă și