Sunteți pe pagina 1din 705
Pa orn a aN | LITERS ste dare pune wt syapirepe Cox pure a8 rate ee TAAG, BSS 27 « Al. Pee se a eat = fn umm Te 6 © Fe Mme se € © Bae sie caae, Te pat Saat Miers. a = SS np SSS +S ESS ££ £ 2 2 Chm non re @ @ wR Ba QO et Les ——~=_»—» } = SS eS tt Che nimn re & t $e te pe f ne & = we ee Beg rt <= mn ae © © © © & meme st 2OS SO Peat oo ote > See Se Ss ewe CS gun re Fim ae ge Doe wets GA. eos! ree fe te ate Freee. Be we So Ma ——— "5 we SS Se Ea = s aii So we we & Gb to ompe we OT Baki cogae Honis, mpage FS Nap Menwdgie Sciogrrs TAAG, A & ve MS See ae ee Be, a oy) sa" ae e Th 14 in mp SS X08 SS 23S Se Ee fe ee ee i) ae a oe > ee ee ee + eS —a now Mo nm nw www mek ce ef F wa See —~¥ we » we on «we aml Key oe YK Fe Ta =F SFr — 7 oe eae oF we = 4 » Uu ft AW Bn es - See 2 = =. CS Ee ES ae on 6 ON sl a aS e% * ew aS poe eee " ml ot we Ge WO hae ow Oe oe 2 ee eee n " "= ” ” " * F a *® #H KN oe ns UF fe om Oe ne Se ay Treen BYCHET MYZIVAL ATHONIT Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei IOAN LACOSCHITIOTUL, IERODIACON Buchet muzical athonit : Dumnezeiasca Liturghie / cantari adunate de ierodiacon loan Lacoschitiotul. — Ed. a 2-a - Bucuresti : Evanghelismos, 2009 ISBN 978-973-7812-61-2 783:281.95 BYCHET SYbNEZEIASCA LITMRGHIE 1 EDITURA "EVANGHELISHMOS" BUCURESTI 2009 lubitorilor de muzica Prezenta editie a Cantirilor Sfintei Liturghii s-a alcatuit Ja indemnul mai multor frafi si prieteni iubitori de muzicd bizantina. Lucrarea de fata este 0 culegere de cAntari bizantine ale unor renumiti cantareti greci si roméni, mai putin cunoscute fratilor nostri romani. Be asemenea am inclus gi lucrari ale cAnt&retilor contemporani, pastratori fideli ai vechii tradifii muzicale athonite. La alcatuirea cartii noastre ne-am folosit, in cea mai mare parte, de lucrarea Prea Cuviosului Parinte Ieromonah Ierotei Filoteitul, cAruia ii mulfumim calduros si pentru indemnul Ia alcatuirea c&rfii noastre gi pentru bunavointa de a folosi lucrarea Sfintiei Sale ca model. indatorati, multumim tuturor celor care, in felurite moduri, au ajutat la alc&tuirea si editarea lucrarii de fata, c4rora le cerem de la Dumnezeu rasplata inmultit’. S-a scris la Chilia , Buna-Vestire” din Schitul $fantul Dimitrie-Lacu. 2 Februarie 2000, Praznicul intampinarii Domnului. Obstea Chiliei , Buna-Vestire”, Schitul Lacu-Sfantul Munte Athos. fnsemnare la a doua editie Hceasta a doua editie a CAntarilor Sfintei Liturghii apare sub numele ,Dumnezeiasca Liturghie”. Confinutul lucrarii a fost imbunatatit si imbogatit cu heruvice, raspunsuri, axioane si chinonice. Nadajduim c& lucrarea de fata va satisface cerintele iubitorilor de muzica bizantind din tara noastra si nu numai. 1 Octombrie 2009, Praznicul Sfantului Acoperamant Chilia , Buna-Vestire”, Schitul Lacu-Sfantul Munte Athos. © Copyright Pentru editia de fata, Editura ,.Evanghelismos”. x INCEPUTUL , DUMNEZEIESTII LITURGHII CU DUMNEZEU CEL SFANT eshte — «HRISTOS A INVIAT » GLAS 5 % ¥ na ~ MSS SP NO =, ri stoosa TFT Invi i din. mo o orticumoa artes pe e . ri stoo oF Q@ aTtTTT ~ SS eS >= mv ti a ak di ii Tn < — — = > rw Ll Ll t coir moo o ° ° ° din 2 DUMNEZEIASCA LITURGHIE F Se SN 8 SS +S x pe @ moaaaar te e@ co 76 8 <_< ae nl A —_—— —= > — ND VN t*™ i inmmo or ma a@ -_<™ ew = S_~ is SiS > @ anty udi in moor ma & 24a OO NS — =e —>— 7 > . > > Q >= wt ~ ~~ vw it amaaa t AS —> — ~~ => SS RE OS ee aS adaru ici darcm duu —ree == le “e @e «DOAMNE MILUIESTE» AGHIORITIG GLAS 8 & &h vi & STRANA INTAI Sen er ee RO SS ae Cam Ne mi ule ieee ste” atti ee Se —=—= @ cam ne mile ie @ @ e ste SMe SE Se => & cam nemile i@ eee ste aay —s => Sos a Wy) $5 KJ od nemile ie e ee ste * wis oAS SER Se . ; ~~ De cam nemile ie e @& e@ ste PA I enNi = — - >= == v7 fl, —“— cCamnemilx ie e este STRANA A DOUA Sv ee Se Vv cam ne mi ils ie e e ste! <_< Sie —— eNO So oar ne mi le Ww ie eee PF z& De ee este cam ne me aa ie e@ ef 2 ste & 4 DUMNEZEIASCA LITURGHIE e) on ee 2 P — Ss EE Cam ne mi ve ee ee ey PA, = oy yee camnaremihe w ie ee e —— io e ste PA = SN x Sy’ camne mile ie @& e ste Ni. =< = Om Arm ANRme te L book L u x Ni, ne sca Ase SSL i ieee e @e ea ste = =< <_— =~ pd jae SS rea sfan ta Na sca toa a re de Dum ——, Oe Vv ne zeu>mantu ie ste ne pe noi ay a. mie = ~— = na s . “an u e Doam ne Qa min + ARIE «DOAMNE MILUIESTE» GLAS 8% dH vi Ni NI Ae =, = cam ne mi he ie e eo e ste Ss Ss Camnemi Wu ie @ e ste fh = ee > = SS camnemile u ie e e@ ste ae v ss DOAMNE MILUIESTE. AGHIORITIC, GLAS 8 5 See SSS a camnemihe uw ie e ste Bowen. we SS carne mi by tee & ste Sa mee ARS Cam ne mile ie ee e ste yi _—“—->->- —_— reasfanta Nasea toa re de Dum Se oA gu a eee ee wee ee v a, nezeutmantu ie ste ne pe noi Wiese ae S. t @ Doaamne OQ min + CRUEL «DOAMNE MILUIESTE » AGHIORITIC GLAS 8% & vi Si ee ee Vv et ihvie @ e ste” Ni Sa SS SN as caminemi he w we ee vs = a 2 sk De eee e@ Ste a = S = FF = eg ne mi lwu ie7e ee wo See ™ ee e e ste e 4S a = ws Fate a camnemilw a iee ee e 6 DUMNEZEIASCA LITURGHIE eS e ste S33 > FNS tw 3 aamnemi WW ieee So + “e7e e ste PA <= ~= “3 fa oe cam nemily i@ e este ci —_—_——~ en = rea sfanta Na sca toa re de Dum wee Se eee wee SS OS Vv ~—» ne ZU man tu te ste ne Re noi wes Say Seen y i e@ Doaam ne” a min «DOAMNE MILUIESTE» GLAS 8 7 oh vi fer ss = oO cam ne mi hai ieee e e ste” wes = Sass eS =e -> : : Je camnemilrie e e e este aaDi = -_-«. & Shes SS ess = £ camnemilu ie e eee gee © Ss Se A ca Aamnemilu ie ee e stew = ~ 2 ees PRE Ta Om OE Oo arm AR mt uw ie e © & ste oe a am ne mi he ve ie e e@e e ste DOAMNE MILUIESTE , GLAS 5 7 Pere = <2 ee o. rea sfan ta Na sca too re de Dumne en ~—sSs7FO SS se YY ~~ “na, 2eu rmdircts ie came ne pe e noi 7 Ni ™M» = e Dora a amne QO min «DOAMNE. MILUIESTE» GLAS 5 % 9 na S Qe >> =-- | Te cam nemilwrie ee e ste 4 S >- > ees a & oamnemiih. ie e 2 e este 4 eee: aren? & cCamnemihoie e e ste a Sw <-> rT cCamne mihi ie ee e ste 4 PA P c“Ssxe eS ee SS > rea a Span ta Na& sca toa re de Dum Bi = PA wee SS ee. St ie ne zen YP manta ie ste ne e pe noi a A kn ae Te e Doaam nel a min 1 ANTIFONUL INTAI AGHIORITIG GLAS 8 % oh, vi Noe vy PA He Q mir? i ne cuvintea —~.> SS SS za su fle te almeupe Do om Aye ee eS > v nul ~ bi ne cuvantatesti Doa am ne ~—a Se —_—_——_—_—OoCT_= bi ne cu vintea 2a su fle teal meu 5 SSS ee pe Do om nul 1 si toa te ce le din a a la untrulmen nume le cel sfant al Luf” siete tas = = ax ne cu ving tea ZA su fle te of rau pre Bo on nal 1 Si nu ui ta atoa =n eS er rn em v te ras plat i ori te Lui ~ P Nhe ee ee e Cel ce cura te ste toa te —s > =< a — > —— rade le gi le ta le pe Cel ce aS Oye ANTIFONUL INTAI AGHIORITIC, GLAS 8 9 PAL NT 4.3 2 SS =2 y vin de ca toate BS o li ee a Te aa : sic c ta ee, Nee, es, e Cel ce iz ba ve e stedinstri cd See tO .w “NY —_ SS ee cima vi ta tal pe Cel ce te in w _—~2 OS ‘eee v ~s, ny, poe re a 2G cu mi la Si Cu tn durari Sat ee e Cel ce um ple de bu na tati do ri 2m eS. Se ara immo it sevor caa le vultu ruhi ti ne re ti le ta a le Cisse Soret = el ce fa ce milo ste ni eDom A ewe Me ti ae... - \ 4 nul St ju de ca ta te ba ror ee lor -—— Se Se y ; ~~ a ~ an, ce li se Pace stramba ta te Weert ee <~5s- ee unoscute a fa cut ca i le Sa There tere ee le lui Mo i * fi i lor ui Is ra ql vo i le Sa a le ( i eatin Se ee ee in dura a at Si mi los tiv 2 ste 10 DUMNEZEIASCA LITURGHIE di. 2-5 y~ be SS ee Do omnul" in de hung rab da tor si mult =— <— meso > o> —_= > S-- q7 —“— mi los tiv Mu pa ne Tn sfar sit se val Niza — S45 ee, «pS > = iw ti 1 nici In Ver ac Se vama ni i” Wiel ee =o w dupa fe ra de le gi lenoastre — ee ee a fa cutno ua % nici dupe pa ca te 2m, Sie >> =2 Vv le noaas tre ne-aras pla % it Ho o ua” C~ ~ANI. 2 a du pa 7 nal “timea Ce me huide <-> — <<. Cu wee, XS ee la pamant™ a mi taritDomnulmi i => =i —S>>- —ts > = la Sal Sp rece ce Setemde DA& ansul p een a oe, ee, CL ee ee ~~ e eat sunt de par te rasa ri tu ri a a a £,£—— Ss a le de la a pusuri” de parta t-a de eh See ee SS a a — nA la noi fa rade le gi le Roa aagtre ctie SS Se in ce chip mi hae ies te tatal pe fii gc~ ma ee ce eee SO a ile tDB ul ‘ oa sa qamieloe oomn Pe cer ce ANTIFONUL INTAI AGHIORITIC, GLAS 8 11 >To eee ee @ Gnsul ca El a cu nos <)> se tem de Se SS Sic ce cut zi di reanonaastra’ a du usu SS Sia a minte ca ta ra & ni suntem ‘' Swe Se 8 oO muleca iar bom le le Fe uw Ut ——- Ss SL —_—S-, SS re +f oa ca. floa reacdm pu hai Qa $a va Tim —— o, flo ri Cimrran > ——, a duh a tre cut printr-ansul Sioonw aD — a om Te ee, Se, ee, ee, ~=> => vo remo Si nu-sivamaicw noa ag te — -_-—- v - a > c& lo cul sau cdi ANI ~ake ~~ on =e, ea SS Ge =S iar mi la Domnuluidinveac si pa = 44a s- na Tr vear~ spre cei ce setemde Ba 4& 7 v an sul ” Sh ete ee S i drep ol eemaaiabet wi fit lor s=—— -_ >>. enh we 7. oy sprecei ce pdzese a §e zamantul de 12 DUMNEZEIASCA LITURGHIE => oO SO Wwe we nee Te ge al Lui q si-si a duc a minte depo <> <= Se ~> run ei Ie Lui ca sa lefo a oa pe e =k y e le mH wy, P Nigh f) ee Ke om nul in Cer SS a ga tit sca uw >=}=- SP ye —— <<>> — — nul S& & Gu Si Im pa rati ia blu & <_-— > —aCoSllFCO OS Vv > pe toti sta pa Tee e ste ie ee ee me SS i ne cu vantoti pe Domnultoti tn. = Se eee Sa ge rit Luil cei pu ter nici la var tu ute ase -_> ee, See ee tS ca re faceti ee Luil Si aw — Sw Se Sm 3 ziti gla a sul cu vote lor Lut 8 Wee wae ee i ne cuvarctati pe Domnultoa te ——_— OS £<~or- rr CO Pu te ri le Luc® shu gi le Lui co re > > — v ceti vo "io. Lui ~> BY SSS — —— ne cuvanteti pe Do omnultoa ANTIFONUL INTAI AGHIORITIC, GLAS 8 13 adi ct wren Ge OST <*> > te lu ceuri le Luil mtot lo cul ate, pa wie Te 5 x SH ne ori Lut bi ne cuvintea a 2h su oq; = = =- > v fle te al meu pe Bo omnul > Ini ae — SSS. ae vaTacaataadhisi Fiuu mut SS y he & ‘3 i SPantu lui Duh ” i Se a= t Q Cum St pw ruread%s Stu Tre SeRees =—>-> SS y ve @ eck ve @ ci lor A min ~ Nive wen SS SF ore» 8 i ne euvin Boaaa az” di en ee, _—. > > SS x5- su fle te al meupe Doom nul si toate, = ce le din JQ UW untruul mew” rnume ee, ee, aoe le cel sfa ant a afluim™ bi ne cu — ac Se rE SS =z = Vantotesti Doaamne 2 ee & eee Fu on ANTIFONUL AL DOILEA AGHIORITIC GLAS 7 => 20 ZO Ws SS es > ~ x, = la“avaTa taluisi Frou lui = >. zu Tr oa Si Span tu lui Duh ZO auda su fle te al meu pe Do om > sot —— Snr oe Ss nul voi la u da pe Bom nul inv w® atameaT voican taDumne ze ou hi meu pa na ee @ voi fi Zot —. = = Sere = Se w vain eredeti in cei pu te ernici sSRPer eS SO tT. See eee “in fi ii ca aA meni lor Tot teu — cee > > wee SS uz — eB -- Ow Ca re nu @ stemantu L t tore f Woe eee — : * . ug . ie Si i va duhul lor si se vor ~ = -— oe. - z wn ANTIFONUL AL DOILEA AGHIORITIC, GLAS 7 15 ~~ SSS SS z toa te ganduri le lor =f. ~~ e re cit & e ste ea a rw ia ™ Dum eS ee ne zeul lui Io a cw este a juts os gS -T> —+—-5 — © rul lui 1 na de Bj deo. Lui spre Domnul -—_—-- Zz Dumne zee ul lui ~ 320 oe ee — . LF pre Cel ce a fa cut Ce rul si pama PRS =F RA SO TS Ss SS —“ "a @ntul maa area sitoate c& le ce 3 we TS sunt trtr-& Gn se le = —f—s~2--- — ee om ce po ze ste adeva cul in x ——_— > 3a ONS vea oa aacé “spre Cel ce fo ce ju de x& wa See Ee eo ta ce lor no pe as tu iti 1 spre Cel 5 =e FS lc —_—S > >> >> ee da pro ans a celor fla manzi js 42S we weg om nul dez Teo. ga pe cei fe recati in Zs nw = Si iid = cee ° beni 2 De 0 omaul tn te lep tes te 16 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. >" A . - 2 0 or bit Domnuul ri di i i c& =e so Se Se —S> pe ce ei sur pati Bo oomnul iu bes ~ese es SE O S S — d ti = ~ te pe eceidresti ! Domnul pa zes te eo a pe ceri neme 2 ernicr Qe of SS e SQ rac St pe vo. duva va primi —> eee, Ge eee eee = isi co lea pa cd too si | gs ca lea pa ca to o si lor 9 va = = = = Zz e wa pie e er de <2oe_ ew a4 ~~ oe vaDomnul inh veaa a _ . eo eae pa ra Sy S —s we tea ee ee Aw oe ial ec Dum ne ze ultau Si oa a ane re eS z - = 4 BD nwa re MROLAM Se t in neom SF ee 7 ~~ Ae. = t Q Cum St pu ru req Su Tre Ve -_=-. So zm e e@ ett. V2 Ct lor A min << unwleNaiscu uth iu le Si wee eee eee OS = o o ~— o Qu vantul lui Dum nezeu ™™ Ce la ce ANTIFONUL AL DOILEA AGHIORITIC, GLAS 7 17 =—_=— o> ee SK SO NS — a, est = Ss ~~ + wn oe a: : esti fa ca de moa a arte Siri ai pri ae, Se, ee, Se, eee ee ee ; ~ =F mit pertrumantr i reo now Dastra a Te intr pa din Sante Nas cS toa re de mo a ae eS Bu um ne zew Si Pu ru rea Fe cica ra —=—— > re OOO ee cS Mar i i al Care le neschim bot = _:- > zee Te Te-ai 7 Tn trupat Si rastig nin duTe 2IaS>= >> > — —. =. SS HristoaseDumne ze uw le eumdaaar ee ee a ee ee Se a = ons on, tea pemoarte ai cal eat 7 nul Pi —c, ste oO TC Se ee ind din Sfanta Tre tT i imel To pre, zs eee oo ee ee om =r uw ne sla vit cu Ta tal x cu Du hul — yone a saan =a = Sfant mantu ie e Gere pe no oi stag st i ee ed ANTIFONUL INTAI AGHIORITIC GLAS 5 % 3 na. whee ove i necuvintea za Su flete al —— es Se > meu pe Bo omnul FT bio ne cue 7 Ss > Sc Oe OL _L van to atestiDoa aamnel bi ne cuir Ie oF es oon s-->- teo za Su fle te al mew pe Bo o omnul « te SSA wm ee a gi toate ce ledin la Ww untrulmeu — wm —=—- — -1~3s3-—>— = we a i - 4q rw me le cel sfanta ol laa shee ave a i necuvintea za sufle te al ee ee, en eee, & we SS meu pe Do omnul q Si nu uwtui toa. bi Aaa 7 Ses re oats te te ras plat i ru le. hui q ASST se > tH e Cel deeuw rates te toa te fa ra — =e SS Ke <~2s> — de le gi le Ta a le 4 pe Cel ce vi — eG, Ce ee Ss in de ci toate bo li le ta a ale l ANTIFONUL INTAI AGHIORITIC, GLAS 5 19 p= eee sa e Cel ce iz ba ve eves te T din 2 = 2 Ses eK ew stricaciu nevi a atato ] pe Rel ce : aa a ae ee ee — = ss te incununea a za cumila Ss ini & cu Tt in durdri 1 cAe We St e Cel ce umople de bu natatido rt 72S SS Or a S reataf inno i sevor saa le vul ~ ¢P P -_- => A, = + >= ™. turulu ti ne re tile ti a le 1 el ce fo ce mi loste ni e Bo =o. ee 4 ete Se om nul J si jude ca ta tu u turor ee que OL. oe ae > lor ce li se fa ce strambata a atel unos cute afacutcd i le Sa — os OS Oe eee x ~~” . q . . . — le lui Mo o it se fi i lor lui Is ra —.=4 4 4- ~s-—- S a a il vo i le Sa aa le in du rat si mi los tw este Do om 20 DUMNEZEIASCA LITURGHIE nul q in de lung rab dator St mult milos =P Se we ke x = tO Ss oO — << Oo OrmS —__s S OS = ti 7 nu pe nd insfar sit se va aiuti PA ST Chr er. SS rw aa = —=- ~ A q miciimnveac S@ vama ani a ‘ SS ww & Gn sul 4 ea eh ES e c& & atsuntde pa a ar te qe Sh ee ee es _ — . ee ra si re tun le de laa pu uw suri ye SS D> HF See TS, Gide par tata de la noi fa rade ye ANTIFONUL INTAI AGHIORITIC, GLAS 5 a1 — ee aa gi le noa a as tre 4 Xe Ss se eS Tn ce chip mi he ies te Ta tal pe fii Ka que ew eRe eee ee q amilw tt Domnul pe cei ce. setem — “SS ge Be aS de Ba & ansul ¥ ae El a cunos cut ~~ 6S > ee . —“ Bi di reanca aastra fil a du susi-aa =s>Fr re SBS > x min te ca ta ra ra na suntem qT G82 288s 23575 KES So Omul ca iaarba zi le le 7 lui 4 ca floa ren cam pu lui a sa vo => Tr 7 Tn flo ru q Ni SPA NL — Sse er a duh a tre cut printransul si nu 23S ne Em > uw vo fi q si Nu-Si Vvamaicunoa as te eS « inca To 0 cul sdu 1 A ee OS im ra mi laDom nu luidinvéea a a ~ KES. = YP PA > Tt SA SS OS Crete acl si p& na inveacy Sprecei ce se 22 DUMNEZEIASCA LITURGHIE <_— -o tem de D& & Gn sul Sv. awe ce eS - i drep ta tea Lui q spre fi iit £ ee Se ee ee CES i i lor sprecei ce panese Q $e Zaman —_ =_-_ eS _ tul de le ge al Luid Si-si a due a min —S oS OO te de porun ci le Lui ca sa le fa > > SSS > SS SS SS © omnul 7 TIinCer @ gu tit Seo wnul Sau si Im po ra Tet ahw pe =—=- eS - toti sta pe Ree es te q Mit ee Re en ine aaa pe Domnul toti Th ge ii Lai ater nici lavar EQ ww = A “TR ao te ca re fa ceti cu ve antul Lud sia a a=aPA, — ~ > = =o => >-—= re w ziti gle a sul cu vin te lor Lui q YY Pee i necuvantoti peBomnul toa oa ANTIFONUL INTAL AGHIORITIC, GLAS 5 23 te Pulte ri le Lug shu gi le Lui care =—- >> as fa ceti vo ia Lui 1 4 wee ee ts ine ew varcteti pe Dor nul toa ate e lweruw ri le Lui trntot lo cul sta pe FA, —_—_— kK Re i ort LG bi ne cuvinteaa za Se we > SS 1. su fle te “al’meupe Bo o om nul 1 Qe — Sf > —<-~ > — — -~2 la vaTa a a ata alui si Fi ‘2S SS STC = we : =S q iow wha eat Sfa Gn tu lui Duh Se Sere pi ~ ek mae ‘ee a chum Si i puru rea 4 St = =. as 4+ Sy inh ve ee em tive ailoo =. > = t eo A amin q err ee Ct a ne cuvintea aaa 2a sufle ae Sa Se SS < ee “al me © eu pe e@ Do onnul Si ton te a» AD wee Oe ee, — ee. SS ee. — o ce ledin JA untrul mewnume le cel 24 DUMNEZEIASCA LITURGHIE =< Se eee Se OS re — 3 —_— ~ sfa ant aallui 9 Be necuvan te at ke PA rs = - =<—_ —! Sn =< e e estiBoa aamnee eve ANTIFONUL AL DOILEA AGHIORITIC GLAS 5% 3 na Se ee ‘yeaa va Ta ta lui si 7 ve St See SS © lui si Sfan te lui Duh 4 q Sas- — sS! —_—~— > ee a7”a uda suflete al mew pe =—_—_== . SS Oe Se Do omnul ¥ voi je uw da. pe BS oom > aoe ae — nul invi a tamea voicanta Dum ne sot Sse 5 ze Ww luimen p& n& ce e@ vou fi See, P KR SS Se ee Been Uva In ere edetiin cei fe e =— ca re nu es temantu 7 ne OL es ee, 2 ee y= ie Si va du uwhul lor Y si se vor ANTIFONUL AL DOILEA AGHIORITIC, GLAS 5 25 SP = —= wees SE SS we ia an Ee te ooh ee a q tn toa a ar ce in poms anctul lor i af x Sas inh Bi uaa eeeend vor pie ri — - = Sen > —— . toa a ote & e eee ri le lor q whe He ee Se ri cit este co rein Dumne ze Se wee eS ee ee ul lui i cov es te o@ ju te © rul = KE ww =» _bi a—aPA See SS SIS Ome SF lui T pa ae gj dealui tn Do o omnulDum —-—sSF SS a” ne ze e ul lui 4 KE PA 2 Ssy--S 4 & pre Cel ce a fa cut Ce e@ aru si pa _ PALS PSP << See SK eee SO =_— "SS s = pene ma Gntul J maa area si toa te ce Te oS Pe. — a le ce sunt Tr tr-& an se le 1 fends Pyar ee =a Cel ce pa zes te a de varul 7 > LAS we Ee vea a aac spre Cel ce fa ce ju de ~~ ee a oe ca a ata ce lor na pas tu iti 4 spre cel SS ~~ ee da hraa a nd ce lor fla manzi mand 26 DUMNEZEIASCA LITURGHIE A) Seco" c——S > > © oomnuld dez lee. aa ga ee a —_———. pe cei fe re cati in oO bexi ¥ Do o om > > een «ye => SS ai nul inte leptes te © © or bil “BS om x we SSE ty L=- nul ri. di ch pe cei sur pati” Bo oom aAte > cane => =? nul in bes te BE pe & ceidresti "BS omnul a > ee we pa zeg te pe ceine me “@ ef nici 1 PS SEN PR RLRELE e sqarac St p= vo. duva vou Q pri — P ke =k = een te SE —<~ mi T Si co Leodiedens oo St lor ° — bd va. pie e er de sae Tm pe re ti va Domnul in veo & = Ke . re A wh Me whew — wm mee RR a oA ac Fpumnne ze ul tau Si ca ne in Soop FT eS q neaam sii Tn neam Are 4 es ——_ i ie a cum si i peur mreag St TA ~~ oer ROE SS —= i veeeci iti veacii io or Avamin 1 ANTIFONUL AL DOILEA AGHIORITIC, GLAS 5 27 KE aA — >.> Sa —_— unule Nas cub Fi u le s Cu a ad ee a ee ee —_—=— var tul lui Dum nezeu CE la ce esti PS o a Oe Fr Oe Oe ee ~~ = Pi - 5 rade meaaarte 1 Si i ai pri mit a ae Se pentrumantu i rea ncaa aas trad a — —.— — — —> ~~ <> — Te tr tru pa din Sparta Nas ca tea. re >> o> a. <2: de Dur ne nezeu si pu ru rea Fe cing Ra Mari i a Ca re le neschimbatTe-ai soa a — 7 tnteuw pati St rastig nin du Te Hri Se. — +34. 8 Se stoase Dum ne ze u vu le Steen ez SD ~~ >= er er nn oe peace ai alta a atl U nul fi = cos wend’ KER Se > DO SSS Co it met Tm so SS aS eK pre u na sla Vit cu u Ta a tal Si cu SI : ~2 oO SS rT TSW. Da -. ce 5 Du hwul Spantl mantuw ies iég te ne pe ANTIFOANE. PRAZNICALE * ANTIFONUL INTAI a | GLAS2 SS 2 a een entrurw ga ciu ni le Nas ca =---> -- Sa > SS Eoa rei deDumnezeuManrbdy i to —— + => NSS sS - . man tu ig te ne pe no oi SLAVA. SI ACUM. A. ru le entrurw ge ch ni le Nag cd tea rei — wee ee Ss. ee 5. — deDum ne zee euMan ty i eat? maw > ee ed ee SSS le -—->-- ss = | -. - luiDumnezeu Ce la ce ai Tim ANTIFOANE PRAZNICALE,GLAS 2 29 ia 472—-_ Vi i atdinmorti=> pe no oi cei ceTicdn SS lS SS OS tam Ti ieA hk kK iia LA NASTEREA DOMNULUI. ac Die ase SS —_— An tu ies te ne pe noi Fi i ul lui => Dumnezeu®> Cel ceTe-ainas cut din Fe Seca eee SS ; ~ = we cio a ra pe no ot cei ce Ti cain tam FOI TIeee oe or.rmr~Stee Tie Ak WwW iia LA BOTEZUL DOMNULUI. MeneeT SS Gn tu ies te ne pe noi Fii ul hui => 457 > cc. = Dum nezeud? SS la ce Te-ai bo te zat ee sc —_ in L or dan de e la IT oan pe no oi 2 er cers SS eee > cei ce-Ti canteen Ti eA hk fa ii x LA FLORII. a” De ~5 =- =——. Gn tuies te ne pe noi Fi i ul dui 30 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. ie ae aS Bum ne zeu <> Cel ce ai se zut pe man =a Sm s> os =~ 2 aula si i nei <> pe no of cei ce-Tican >See er OOS Tam Ti i eAk Km iia LA INALTAREA DOMNULUI. Ac” whe <_»< ———SS-- — An tu ieg te ne pe noi Foi ul hui ee ee ee ee Sj — Dum nezeus e@ la ceTe-aiT naltat in S : “2 tru sla ava => pe no of cei ce-Ti can a Seo ee Ra Le ee tam Tie Ah Miia LA RUSALII. wie ~< an tu ies te ne pe Rot MGnga ie >See 4a: = ~>2-— teorule Bu une > pe no oi cei ee-Ti > >> ee OO SS cdntaen Ti i eA hk wia LA SCHIMBAREA LA FATA. ac” = sou +5 SS See — = . . o. . &n tu ies te ne pe noi Foi ul hui ANTIFOANE PRAZNICALE, GLAS 2 31 —_=—- =< >s-—> & — ~~ DumnezeuCel ce Te-aischim bat lot ata Ss <> > OS Se ih Mun te le Ta bo ru lui pe ro ot ee 27 Se—eneer Se ROS _—_ . . cei ceTicantamTiie A hk Ri iia LA INALTAREA CINSTITEI GRUCI. ac Se <- SS Gn tu ies te ne pe noi Fi ul hui 72S eS aeccsS ee ee > => — -—— Dumnezeut? & la ce eu teu pulTe-ai >. 2—— AP SYR > > = —. > = rastig nit “> peno oi cei ceTi can tam RFR Oe eS Tii eA i ho iia Di a ee la va Ta ta lui si Fi ou hui si Sop —-- — aA SfEn tu luiDuh a Wie tive eee 5 i acum si ie Si Tn ve =-= Se Oe ee eit Ve ci loor A min lw cole nesee LE Gk Ge u nule Naseu ut Er le si Cu sr eee es wr VE antul luiBum nezeu Ce la ee esti 32 DUMNEZEIASCA LITURGHIE > 2~wS>-s5 a eee = farademonaaarte si iai primit Se eS A pertruman tu i reanocaas tra a Te in ne a oee——_——s > tru pa din SPanta Nas ch too re de Bum > Se Se Se > Sse. — ne sew Si puu ru rea Fe cioa ro Mo SS xs 15 ee rita Ca re le neschimbatTe-ai in a > S& Fe ee tru p= ae Si ras tig nindute Hristoa ae wee Se SE. A——_—- — a seDumne ze u le —- moaartes —8> Adi at —— Ed See, TSOP ONE ste pemoarte ai cal ca at U ral fi ind hu ul spartan tu ieg te ne e pe no = ~ wT Oo” Ot ; SROLADUROVRIURS «VENITI SA NE INCHINAM» 28> GLAS 2 Brac >? SS me & * . “a = edi =. eS = an tu ieg te ne penoi Fi i ii ul ~~ ==. =e as lke uw wwuiBUu um nee ezeud Co 4 SS Ne ee o— -* = la ce ai TR vi i at di in mo 0 0 0 orti = = as NS — TSN SF = S <> pe nooo ceee ei ceeeehi cd dan = x = = eo SSS eS =F ~~ s SS tamTii i e A alk ti ti bru aS : &n tu ie te ne pensi Fiiii ul > 34 DUMNEZEIASCA LITURGHIE x — weer De - SS ee Iluu uuui Deum nee ezeurs Co =~ Sh SO Se ee Se - “_— . . la ce estimi nu naa at ntrwuSsfi i 4 = = —>OeR AS SS SS = Ss bob inti ™ pe nmooa eeeeicee = = ee Se eS SE SS a ne . . e-Ti ca & antamTi i i eAakhii => SS. > = iiduuutit iiaa «DOAMNE. MANTUIESTE» DE SCHIM. NECTARIE. PROTOPSALTUL. _ GLAS 8 % ch vi SS eee Se SK camnemantu ie eee es te — SS. SS > _.. . . . . . . pe ceeeibi ii i iii 2 f di Ni << et > ESE = = : o e bi necredi incio o qoo CC CCS” Ss. +2 > SS Se ine @ vue uuu wu = = a ~ OOPS NOS Oe Re es OC TS SS uUuual pee ec e @ 2 2@ & a = di a = w 2. SS = es tii a eS) Ni =< = > SS OSS °° oo 90 o 8 fot a «SFINTE DUMNEZEULE» AGHIORITIC DE CHIRIAC IOANIDIS «KALOGHIROS» GLAS 1 § na, VS BAe 327 Sa SH ami in Sfin EE Dum ne meu - ~~ se SO = u le ee Sei i in te ta ke = = hE Kab N= 2a—~s ea a are FY sfin tee Paadede moa if > 4S ~~ Ne = aoaarteeemi lu ie ees teee We bia > i 4 neee pe @ 2 noi PA Ni ~ we wee, ek oe. Sa Se. we fin te Bum_ne #e © 4 Wow =~ SWS se Sry an > . lee Sfii iin te taa aa AS ¥ ~~ —we28 Bi o_o So re F Sfin tee eaioe emoo o_ar Sr = 2x. feeemi lr ie eeg teee nee are . ee @ noi 1 Ges SS SF lava Ta teihowui sii Fii 36 DUMNEZEIASCA LITURGHIE ~—> tuunu leu wdDuh PA xT, ~~ S Se SS OS L A cwuum si prurm uu SW SS —~ eS rea at si T Inve ci ii vee eeci =. = = x a oS i LS oso or A a Amin aes {See Se 2! wee fin te e faarde emoaa a ar oe SSS ue KS —— ~ fos eS tee emi lb ie ees tee enee =< 2 SSO ee Pe e e@ noi Wass ees sy SS uuu teeeee ee PUTERNIC. a SFINTE DUMNEZEULE DE C. 1.«. evr Ss = neeze u lee e eeetmeee FSS CRATIMA 5 ee ee RITMUL: TREI TIMPI. ik ~ — Ss wr = >t ~wSe™. © 0 0 too 0 OO to o ro aaPA, <= 1 SOR eee ae ro 0° ° T tooo took to 1 — ' a RN Se Ae A — 2 °o 0 Tte e e@e eNte e \ — = = ~ S00 en A SOO IS =) mit e@rtree@ em WMrin ri ree i = PA ~ Awe 1. SS See ee ree em IT te ee © eri ree _ 1 = SS => em SI KO IS eee ri re rw te q¥ too ° 0 to ~—~ x 2 i Sa SP IO RSS SS OSS Bia = ° eo eo too to os o 1 x = Swi Sees INe- iid 1 tee e@ eri re em q te ri ba se 5 re ri re e em ke a SF _ Di PP PA. SS FSR SNE SN fi “i> in te @ e@ Dumnee ze a x = <= — Sg ee Oe RO eereeeuuu te eee = ~iir, uM =< SONS Sr 8 SS w e eg eeeeree e& eee 38 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Ni —_— PA =< — -<*_ ww ~~ at 2 ORS eS OOO SSS qaaqaaqa a ree e eee we ke e@ Sr CRATIMA y eeee RITMUL: TREI TIMPI. ke DP ~» — — Seo! SSI SS! 20 0 te oo o © to oro to 0 0 to oi ~ u ww’? => ‘NX —/a. eo A oe Se) Se — SS 7 — ——” °° lte e ee eAtee & eri re e em “rin ri ree re PA SS 1 = ay wae 1. SS SSorne Ir e em te e e2@ eri ree ri RSI IE a a ee = '5 reru tem too 9° o too D! — > 1 Iss! 2S SO ISS Ne ES! o eo to 0 to co o tee t St SE ESS eer re em Yte ri re ri SFINTE DUMNEZEULE DE C.1.«KALOGHIROS»,GLAS1 39 WSS CRATIMA i aoe RITMUL: TRE! TIMPI. A =S SS a tee ee qWatuwee rw o = a tue e arate @& re e _—_S> 1 a w qa qaaxee e Vite ri re t = Sse se SS e teee eemt tee ee reg 40 DUMNEZEIASCA LITURGHIE KE 1 & ete ok BS eK | = 9 > ~! os — . e em te ri re @ri ri iri re t 2 = a oS gn es ie) ae een 3 em’te e e eri ri i ri re em Pee Se tS ete te e er rerire @ rem 1 KE x Ls 1. =——. 1 SNS SS FI YY Ttemte re rii ree re rue Bi PA See SS! S ry a = can = a temte re e@ rii rere rw INe dae IS tem teri re ri ri iwmri re eae ~ = ~~ ~ 1 —— Se So ! 1 = ‘ ~~ — Ni Sn ie KA a es eervree “Y=te e e ri ritn 1 a . re @ em Ni, WS ew re 3 --SRey e ¥ i ou tit tiocaa ad Za Hew sh we =S —“"* seo ——>5> “= > > oaeaqaeaqaqaeaeaaaqaeeaaaaqaaqaa ~~ <_— ov he = we ry q fardemoarte e e e@ e@ =S <—- MASS Se i lw ie eee estee ea ~~ uw e ~~ ~ > s—————_, = eee e eeneeeeerte SFINTE DUMNEZEULE DE IEROM. IEROTEI, GLAS 1 41 > we SS =S ea ~~ mile ie ee eg tee nee pee NT x By ch eee 2 Yoo eo OB Oe Oo mo oo 0 CON0 FSO 8 8 oo 4. 3 SF > = =S °o «SFINTE DUMNEZEULE » DE IEROM. IEROTE] FILOTEITUL GLAS 1 § na. PA = ~S we x 05-7 S55 Oe amin 1 Sfinte Du um ne wh she =. AO RS zeeuunu ie Asti i <> woe ES Bes Sate SS iinte ta aaa rem Si i in =r ome Aww SOS Bio; Sack te fa aede moa a a ar tee emi —. 2 —_=_ VSS SSO OOS ST lu te eg tee e neee pee e nol 42 DUMNEZEIASCA LITURGHIE fin ca Duuumne ee ze Ww ake —— = <= —~~ =<. 43> =, SPS NSO ASP i i iinte ee ee etaa i. SSS eke SS - SN 5 te ere neeepe e@ e noi se oe SES = = la va Toata heuuisii Fi u SSeS OU TS — SS. luuui si Sfa @ aaantwunr lu w a es Q cmhuum sii pu ruUureay > Bi. a ee SBres Si In vee eeeci® vee citi — >> — . i loor A _ ,a amin 4 =< i = 6AM SS eS, SE e~> ~ . ~~ oo) fi T inte faarde @ moaa aar SS. ey See es —v. CRATIMA. RITMUL: TRE! TIMPI. ke t ee BSI Be Sc SS os o to lamba reg) tee = 75S: Rw =< ri ne ri rem te ri riqri ce cri rem 2S313> Re — Vtee rn emt ri rer riinn a oy. : an . rem J te ni re ri ee Pi Perm te ri SS OO reri mt irireml te ri rem tee SFINTE DUMNEZEULE DE IEROM. IEROTEI, GLAS 1 45 te PA — je or-|\=—= > > la I> & rioreml te ri minnie tee ri reme&d ay—) =—_=>o!' 4a — te ri reoori rm it ri rem’ teri re Ni ~FA SR I IS SNe S x ae ; «> q rire tu ort rem te ri re em = Sev" oes SS tft SS ar'de mona qaaaa aafa => 2 os a ~s- so SSS arde ee moanaaaaaaartece Nee SSeS nm z q e eee & ee sEs- > = =~ > == > lw ie e es te? mu howe ve este os Ss SS SS (ean cee pee rosccoees = ~> > ~3> > > — ryote SS SF — oo 0 © o 0 Geo 80 oO 8 8 8 «SFINTE DUMNEZEULE » DE IOAN PALASIS (+ 1942 ) GLAS 1 & na 30 ™ 4 Ace NOMEN T Sa Ves amin 1 fi inteee we SASS St SS Bumneze Ww le ee “ Spt —- =: = i > A$xe-s SE eS SR & inte eee e to a aare ae 2 Sees oe SER = tee —: SSS ics SS FS Sfi in te far de e @ @ moan Q@ aar es = = = 4 ew Se SS te Smilu ie ee sgteee ne eepe =~ =S ; e enoo ou DE DOUA ORI. AS. = =~ oe att i i i in’ te e@ e@ Duumne Wen BS =F S ——_= zou leee % Sfii i inte e& we See Sse ee ee SS eetaaaree TV SPiin?™ te ee ee aves fa Sr de moa aa arte e SH mii = ss Se i it lu ie e e stee e neeee pe Ss- SFX © e e@ no 1 SFINTE DUMNEZEULE DE IOAN PALASIS, GLAS 1 47 Di KE Ss 2 ~~ = Ss = Kun ig ~>~> =~ Se SO lava Ta tad lweui si FLvuu - PA es Nts > * SS SONOS hu ut si i iSfeaa G@aGn SS ee SS SS 7. tu wulw uw uiduh q Kh win we 3 Ss =a — iia cu um. Si puerweuw reo Q KE SSA SS A => q si 7 IN ve ee” ee cm ii vee — eii IS or A oO mi i in Ke bi ~. a Bo KES we i in’ te f& arde moo a a ar —- PA Sse a Sa-= TST YUt e A mii i lu ie ee Set. Se SS > =e \ 7 ste e ne e epe e © noi q PUTERNIC. ee WS EE =o SS . St eernii ti iPuteeee ee = ——— i a ae oS = a — > —z7 TS Puute @ ~e ete @ e e ernic I Seer oe. Ss fi i i i i ot ti a DUMNEZEIASCA LITURGHIE. f'- ho if 33 ' d hs Nend Y sl r j ype fads 7% i u l i u i in tee i wR AAS PA -. = a= t > 49 SFINTE DUMNEZEULE DE IOAN PALASIS, GLAS 1 J po thy ve) 2 po ‘ dy a J 4 ‘ ° fo syed M4 y of 3 fee Voile y Ufo tad ee ET fae lene pee Pe Pe se gyn) (pot ® woe e ) 42 of? J2 yy?” je bthed ne ee +é : 0 res fh le D0 «SFINTE DUMNEZEULE» TRADITIONAL. TRADUS DE SCHIM. NECTARIE GLAS 2 =S & <= SB >-s SS es eA SS fi i inte ee Duumne zee =e = SS Ne Se Seem tO SS ee ulee e e eSPiiin Ss ew SE -s Sn te te ee taoaa ire ee 2@ @Sfiiin S35 oe ee 8 ee SS ~~ il S> =A te ee Pa Gr’ de emonaaai oa ar See SS SE eS te mile ie e es te eneee >= SS a & pe no oi a Sse sooo SSS F fin te Dumne ze u lteeeete = => =" — 7 7 Oe eae =o ~~ =_ “a= SS ~~ eeee e Sfinte t. a aaree Sy +> > se FS eye => e SPi i inte e fa Gr dee moa — ao a aarte smi lu ie € es te — << we SS ee SS & 2S £ SFINTE DUMNEZEULE TRADITIONAL 51 & SS — = > ~ > la va To ta fui gi Fi tu hui si San aS tu ha ui i Duh a — ~~ Ge Sx i acum si puw ru rea Si in ve > SFeneernereor = eit ve ci lor A min Di = Ss oe =~ SS = > Fi i in te e fa Sr de e moana os SS \w 2 —_—ee—e a —> aa aor te mi lu ie © es te =< P22 ss as ee pe no ~2 => Ss u Weer eer nie PUTERNIC. ¢ Away SS AS SE “RT Lt ttiintee @ =~ SSE > & —e SS ee Shi i Lin te © “Dumne zee e ¥! —<—a = SSeS So rs x & eeuutl eeee a) wes we —_ fii a—— =f Qe Spi tit “= iS a —- 52 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Man we os SS, F rx fi ii i ii tintee eee Soo SENSIS SS SS eSfii i i iin tee e @ee - = = ee ee ee e — parde moa a a aaqaaaaa = es SS OS OS NN a aaa farde e moa aarte ee = o 8 PUTERNIC DE NIL KAMARADOS GLAS 2 = 3 53 PUTERNIC DE NIL KAMARADOS, GLAS 2 xaos Sa -o>' ae =< zs Ni sek ioe = == . cd t — = = —=— 2! of fe bye ghey p: 3 pa fro fr- fe Wy ~ «yy ood fig” “ pr je 4. DUMNEZEIASCA LITURGHIE f° ifs pes ire ry f neee eee e 2 @ pe e moo Dp => = Oo Ot 5 —— ° PUTERNIC DE SIMON AVAGHIANOS, GLAS 2 55 PUTERNIC DE SIMON AVAGHIANOS GLAS 2 =S 2 je Aw PON SE u te eeer mii A ee EES = “= = iii er ee te =< —- = ~~ eNO FS Sq OSS er ni ic Sfi ti iit it i ot Spit EE oS SF Pea me PPPewS? 2 ss s SS 2 oF e BDWuw WU HUME e ee DUMNEZEIASCA LITURGHIE 56 i PUTERNIC DE GHEORGHE BALASIS, GLAS 2 See OS er RS a aces moa Q Q Q & — aoa aaa aaaaaaaaa Fai <_ GAY = — 2 SO SSE NESS NOE oa aaaaqaaaaqaaqaaqaa At. = —A - ~x = = —VNePze A — > we SOS aoa faa a arde emon aan SASS Ss 2 RE aar tee e e eeeeee ss cr =~ a = + an SN OS Se Se iS or ie e e estee t = SSne55° = =.= eeee mi ly ie es te nee pee Ro Ot PUTERNIG DE. GHEORGHE BALASIS (t 1942) GLAS 2 =3 NSF 7, >= SS os ee Puuu umuteece Pu SES -_ —_> te eeee a nic 58 DUMNEZEIASCA LITURGHIE = by >= = Ss Sees ES SS te tt_ vit = Lf L = x = SS NOT SOP est Ss iiiispi ic = = ee See See SS ~~ we ey FESS = ume “ee e@ eee = =e mS Se es > Ss e eeeee BDuumnee zeu uw <= — = = = a > a ee 2S PUTERNIC DE GHEORGHE BALASIS, GLAS 2 59 = = ont SS — - ~N a ——= <> —> wee ONO NS aaaqaaaqaa aaaaa tara = CRATIMA. $=, ~S = PSSA Sr eC SS a am . o> F te mr rer re riori rue re @ ri re. ri re ri i rit ri it re em a — aa = wa o> ee YF ee SS VANES = z = teri ree e erem JF te ri ree 7 Ni ere eem teri ree ree 5 Bi — on Ses SS oS reem te ri ree e@ @ rem’ >temte 60 DUMNEZEIASCA LITURGHIE | =—TSFO fe SPS SAE 4—S SS ree ri rt tk Ut ri rem So temte re —_ wNi mB te SS eer

te rreri re = Sere Ss a e ree rem terre ri ree ee . oT. <— Ww = Ys yes —-~w SS (SO SS => NS ru teee eriree eri ri rt ree foe =e Sere SSS =S re em ow erre e @ em Sie = = u t WwW iweeee = => Tet >-S\SeSo SSS e emilu ie este e e neeee — . > ear & eee peee @ a PUTERNIC DE XENOS KORONI PUTERNICG DE XENOS KORONI, GLAS 2 61 = Di Gawn a Sw Sc Oe SS FSA eo cootoc o 0 teenire ty = ~~ ee Sem aS ri ri reeen reeere “ruu ~ me Gy we FS een gp GS + : —: SS ute te eeriree @ rii reeem == ~— Ni wn =< we SES OS Or RO SS —, rv + 2 tee eri reeee @rinriri re e ri riot ort re rt it rire = = root mt re rire me re too oo 62 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Pes ss-s SS PeYLZ, ~~ too 0 oo too 0 “to 0 © to S, G SS eS oS" vy SS LY ELY = oe ote = too °° o 2 to ° ee — Ss, —~ 23.4 = rioree e@ @ ruteeeenree ri 5 = = ye SS FINO SNe x & ri ri reee reere 2 2 em as e c ss StF S eemeeeee KAS SS ce => ¥ — cootooeo o wen re PUTERNIC DE XENOS KORONI,GLAS 2 63 = SS AOE ES —SN aS rr ri ree er reee re Pu aS — too ~_ = = AS Nes S55 os ESS Me 2 0 too © 0 © too o 2 80 64 DUMNEZEIASCA LITURGHIE <—- =_ = =. < ~ _—_ SS OSS SS OSS SO re teeee ri ree @ riri rire es =< = gh eS SES te. ete ete ete eee mnn >= OS SMe A ASS = ree ri re ererem “> te riri ri 33354525 a teri re teri ri ri te ri rete = oN TK =F ONS TS SNOT y SS ~— . 2 => eer reeee ree re teri ri =, =—— Soke. 5 SE eS rireeee enrireteete eee ae aS ee pe tee e ri ree re rum temte re sss ts F we a SS — e eri re ea re ruc tee ee ri PUTERNIC DE XENOS KORONI,GLAS 2 65 WAY =< ~~ = Di _<— RS SAO]OT — =—Se— — — = ZS S35 =. SS. we SS = ee ee = Se * aa fa arde > mowaaa aaaaa ee SOP SS aarte es @ @ @e eS eee = 4 aw f f ft ] J / eng op hey S a PUR MEMRR «SFINTE DUMNEZEULE » DE IEROD. IOAN GLAS 5&3 na x“= >> 5 ot >= SN 7 ami iint Sfin te Dum nee — —— — == Ss ze ou wu ‘le q SPi i inte e ta KE Se ne SYS ~S\>- a ore T Sf inte e fara deee PA [Ss >= me === = Ss moa aa aarte 5 mi lw ie e@ Tester =... = SN w ere, 1 = Ve Sera Tea SS fin teDum re ze wo ow a | Sfi oe SS SF eS SS iinte e etaaaaar ae =a SB SF & te far'demoa a a aartee e 4 PA x os“ = pe Se SS mi lw ow Ue e eg te ee neeeepe Sere wT e e@ no © a 4 = 24 = SH ee ee Ta va Tata alu si Fi iu luc -=— Fe SS 1 si Sfa a aa antuuulu uw wiDuh tT PUTERNIC DE IEROD. IOAN, GLAS 5 67 = wae. Jae = Se i acum si puu ru wu read st —TSF eNSSener ss e Lx et in ve ci ve @ @ ci i looor A a q =o ~ — x - — +e ~— 2 = PUTERNIC. q meeee Pt e e nov AE SNe SS ne eee eer a ie eeeeeer ea PA 2 SSS Oo = SS Nf ii a DUMNEZEIASCA LITURGHIE 68 Lig simp eT, 4 I : is I: oye te - ee | fre f ae Ae U* oye ged g fe vio" Lye ho ge y fc% 4 3 , | fo J d , 5 J’ tt thes: fé . ' a HI yi » ha Ni ats Ws re ys © hey aqye & ee = ¥ > 3° = > re ru L Lt eS i in 32S ee =— ~~ a ~ = oO PUTERNIC DE IEROD. IOAN, GLAS 5 69 = J >>) re ort ri it rue ert re re 3S > Se ee oe, Sn i me i— te ri ree em te ri re te 2 alee ee ee | ee ek ase rire te eri reruw tem Gten {eS Ree & fe reri ri ri ree em te rire ' o_O I ~~ —! ri mt igri rem] te ri reem te vn Di >>! 7 oS rerio ri in rirem] te ri rerio rn i 1 = —|— i A I > > 1 _— > . . ~— . . ~~ rirem’™ teri rer ri inn ree em 41 PA Ss = S au <5 eS Se ONS eS i lw ie eeste e e ne e& = — = SSFP aS eS OO OS > = ——- . . ee miii he uw ie e§ te ee = PA Vas = m= N nee e@ ou « SFINTE DUMNE. ZEULE» DE GHEORGHE. KARAKASIS wi GLAS 8% ah vi =e 2 >"> — ze => a min’ Sft inte e Duunine a => Se —=, ze ow oT i i intee Bi zee SCS R3>- S ——<2> e'e ta a reM*sPinte e efardemoa o ~ a arte mile ie es te @ e nee >~—=—= SS v a . a e e eno Bd Bin te Dumne se eu Tc eee = SSS ew Swarr SS ao an re Shin te ee far'de 2s uN & a Ss SE moa aarte mi lu ie eeste ee eee v Zz eno om S wie Ly a => a lava Tatalisii i Fi vw iu = aN -= <> ==- SSS hui Si spa a> Sr antwun le uv uibuh”™ SFINTE DUMNEZEULE DE GHE. KARAKASIS, GLAS 8 71 a cumsi i i pee wrwu es SS — = -= TSes Se =~ rea ei i Pm vee e cil vee [Se = SS > V ei i i ss lo co oor A a amin Ces Is wt FOO fin te ee farde moa aarte wo ~~ =. eS mit lou ieeegte e e neeepe a a PUTERNIC. am & S~ ss FS TS DUMNEZEIASCA LITURGHIE 72 ya 2 Af ol y 1 Eee Ven (~ Wo he te as" i ( ae js { %y a ( (a4 ie sha py PUTERNIC DE GHE. KARAKASIS, GLAS 8 73 Lai ° => alZz y ov a 2S SS" e ~ -farde moa a a a aaa SS SS EES OS Se ee ee e@ “ee “mi lu te es ee IN HRISTOS» DE SCHIM. NECTARIE GLAS 1 Gna see = SS ee SE ati an Wns tooo © oS v-aki be —= s--s Sc s ee —» ot ee zaat% 7 in Hri 2a Sy SSS Sao i i is toosv-aaatisiimbra aa ca = ow = C a4 SSS FE ot CaN © 0 os v- ai bo © eo — sk oS -= +S = gi tembra 2 tcaaat AK ku u = FNS SS ES wou tit ta q la va Ta ta hi si Fi u hu si Ss ? = + Sfan tu lui Duh Cs) PA ~ < xn oe _ i acumsi puru rea si TR V| PUTERNIC DE SCHIM. NECTARIE ,GLAS 1 75 -SsS;: —— citi ve ci lon A min PA ~ - a = tn Hristo os v-ati si i-m bra BG cae = le ~~ Se ee tA huuunu tivitia S: PUTERNIC. & ~~ Px YF = 1 u te e ee ernic q PA qaaqaaa a <= = = SSS — z= & G@ aatil inHristo o O AO 0 3% SSeS en Se GS - © osv-aa aati bo o te zaaQ a a —_— — <-_-=— ——S Fe = SS Oe SO Se ~ c Sz TCS qa a a Aat™™ mMHristo 0 Oo OG 76 DUMNEZEIASCA LITURGHIE a —— Ee , ey aod | wwe. aw SO eae —— aa a a a PUTERNIC CE SE CANTA IN SE ALTAR DE. GHEORGHE SARANDAECLISIOTUL GLAS 1 Gna tS tay . ae Ei 7 ?TrHris tooo M —S Se ee . —>S ~ q ° ° ° eo os \/ Same FS v-atibo tee e ee ee eae eat Ni Sin we = et = AT = Aa eevaatibotee zaaqaaanaa 2S SP se ee 1. oaaaaa at 4q = Meat Fe wcgrwe sits SS = SS ER in Hristo © © GO © 90 OS V-OTL = —— Ni PUTERNIC DE GHE. SARANDAECLISIOTUL, GLAS 1 77 iiAah hmuuui tii ALTUL, DE ACELASI. GLAS 1 Gna mM Py GnxrT- = > su Sw S Se SOT = > eeeePuuuunu teee t= 1. Se eee ES 7 _: q v-aaatibo o te e@ e e = = —x*t a a ~ oat? Who af 3 PUTERNIG SWC cede Ai d jell “4 03 g Q ¢ g ee, zg fo to Ze ,° Zier lf ° —_ 4°24 Zo 0 g< gis Ze Vey? ° yxry 8 E4 wr it _—— 2S ooo 0 8 Le o x 7 _ PUTERNIC DE CONSTANTINOS PRINGOS , GLAS 1 79 ea DP oS See FSS Pe v-aati bo tezoaaaaa a Nine APA << WN = << SS Swe SS NS SS SS = v-otiboo ote e ZAaaaaameaa - Di Fee Re we ~~ = — 7 qT - . ~~ aaaqaa aaat TA Hristo oO v-aatisimbraca GQ a ao = =<. — — wo fF, Ne FS a oa qaaaaqa aaaqaeaqa QW = = WV - = > avoaaatiss it i i i = FYE iiAalh lk _ = — =o. = «CRUCII TALE» DE SCHIM. NECTARIE. GLAS 2 SS Be SSS se > 4 ruciiTa a aaa lent > as Fm set =— inchinddm Sta Qa a pa aa —= gees SS ne sii Sfa G antatn vie eee la va “Te t3 hui si Fit u me si = =e OST Sfan te uu Tbh Se > — —— Beumsi pu eu rea si In ve >> —~_ =o “& 7 ; : cs eii ve ci lon A min Arar SS SS — Spe a antaInvi e eerren ><. a PUTERNIC. Sy Toa sla viim ~ -_- Ye = “& uw tee @er nic - Di Ans ae SE ES ee Cw rucitti TA aa a aaa aaale 81 CRUCII TALE DE SCHIM. NECTARIE,GLAS 2 ip Of. f “4 ‘3 pod Why 2 ee J vf ~ mtd Alp hs bef flo dy wy: 3 va ef) Jos f 2 of ais f J guid f . fete 6 4 dy pd ho the ro aie (0s 4. Naf ot ep yo Wp ~ i a ape a fet o 4 ( i no df i pe 1 we i jo fe sig oly” ‘J ye td Wwe E 4 g ff? i J md if? ae ft ghrp 2 J é h- W He hyo fe i ar I? ss 6 fie yz y° ie a Wf Og J? )” 2 27 fd De ind ue Wyo" of / he <8" We (' wa eC we d e Beet Pe Ge ho Yoh e nets f ee 4 fi 4 4 fe é 9 fe ve fi ofa Ae fel hy alge spe Ja 2 fete eWay h py FEOe pel g S 5 it~ fd i \re (: fo y* a byob 8 as i fo i fh (9FD Ye fio G2 4, pe 83 > = = =~“ SASS RSF SF sla vii i i ion i PUTERNIC DE STEFAN LAMPADARIE. GLAS 2 =S 2 uw te eeee eerni Pu => Sao SS > te e @ ernic > Crucii ta aa == SS SSE Se ac aa a aan Taga aaal = DUMNEZEIASCA LITURGHIE 84 3 ao {3s fe 4 i ‘ z 6 43 i f r@ 4i§ i f d 13 if e NSH f 3b if ufo pot od ° ig ¢ We Co ro fie = ~y a —_— —_-~ PUTERNIC. PENTRU DOUA STRANE mz So SS at GLAS 2 je 2 8 pe foe heigs feos te fodige ge A, Je i Mo fo te 4g fle ne Pe Ps fone fe ( 3 " 0 e fo hs af o 3 yf. ° 7 y° Nhe 73 [Rn 7 3 Jor: re@ 85 PUTERNIC, GLAS 2 3 OW yd oil oe Nh 13, f 's uff 3 ge fdye es fe fahewe el faromnl i eine | ‘ ° f ° ne | 3 if OMS ts A i" po ons fe fe { , eM fe te fe paige te pote fo ‘ 6 ' a eM, eT WE Ne Tl tu Weis Nahe te ge gdb et ho te fe pe Me ne 3 Rng Ae 25, fb D tho Wo Wo st 43 “ ) “ha I a if rd) a" oY | a7 yy Ho Pageant YN ey bole De rad te tale fz se poe (2 Yeah 86 DUMNEZEIASCA LITURGHIE m vu Fawr HE SE Fx DUPA APOSTOL «ALILUIA» PE TOATE GLASURILE v GLAS 1g na PA = — =e =e tn SST ST q aoal L hoe wiii uw ALILUIA PE TOATE GLASURILE 87 GLAS 2 =38 ali lm ioA lh mkmii iii Sa SSS aA hk bk wun a a a 7% = GLAS 3 §§ sa DE SIMOi; KARAS GLAS 4 & ai DE ACELASI ite eS SS a Aghia a a@aaa we = = — <> =~ = —NO SF . aa hi kui i ea 88 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. GLAS 5 % 3 na eA ss = ea ah mitiiiatl Aakilw a —~ = ~e = — > a >=. eS —_—_ > = Buuuuititiiititimw iti > pa 2A aaaaa Fw i Wa venvenre << — s Fae Ves Seen Ses eS een SENS —“™ weuVwu we w tie tiiaoa a =a + Se GLAS 7 = sa an oO DE NECTARIE TANOS ALILUIA_DE SCHIM. NECTARIE , GLAS 1 8! i} GLAS 8 & & vi Ni = Ni =~ So = SE an Qa hi fue ueuuuUE Ler ct ay =< woes — a Se FS SSS A lk uu tititioeaaa er s SS TE: ES Pe a aadaaaaa > A aaaaa ae SS Ss a —— Ni_< = oS SS SS ” af muununui ii = =e Ses OSS aoa aaqaaQq a a aq «ALILUIA» DE SCHIM. NECTARIE. a GLAS 1 gra. PA TaN = = = SS 2 52 = SS POSE aaah tit WMuuuunu ™M DUMNEZEIASCA LITURGHIE «ALILUIA» PE LARG | op fru) pa 4 f 3 3 f ” 5 re 4 if ” $ 3 a = 5 a 5 s _ i i 91 ALILUIA, DE IOAN PROTOPSALTUL , GLAS 1 (uy 3 tg fie fy te i — = a sé = > —_— ~~ aaaa a ~~ soc — t PA ~ a “~ a <= > iM i a = c — = L = t L ~~. = —S an —= = Ce — = oa s 7 na — SS 4 — t => a — Cie =u = a Se oa — t C i i = = a u i = SS i ~~ — —> DUMNEZEIASCA LITURGHIE 92 = > t i i —— ~~ i i i DUPA SFANTA EVANGHELIE «SLAVA TIE, DOAMNE» a J J eve iG Soh ip j H ed 18 Gee ft ine AX dig af! x47 Ne Wig ge Sif 7 yo YF Bye heft hy. aie dg os Ay. BD Weta 7 1 We | i Je Pho [oN is fe Ms Oa ae laf oy d SLAVA TIE DOAMNE, DE IEROM. IEROTEL 93 «SLAVA TIE DOAMNE» DE IEROM. IEROTEI GLAS 4 & a S= wit er = wks. x Se it e@ e Boa aa a am = weer ee => er ne Ff Saava a a Ti ivi tee - <2 Bi y See _: sy eee Ris 7 See oe Se oe la vaaTie 4 a a a Om ne ALTELE, DE ACELASI, GLAS 8 % oi vi £2 vie —— - Se TS SS Se Sess = | va ti eDoraaa aaaamne Di ana: Tit tiie ee Vv wm st UE = FN ——> / = = an lo avaa aa Titi i e “Doa e —SSo FT — = 2 la a va a Ti e Doo Awaaa 94 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. =. <—_N <= SS OS ss er SS aS aaaqaaamnee 2 e@ 2 slada <= . ~—y SSS eae ~ Fel —" = waaa Ti i tiie «INTRU MULTI ANI» << / GLAS 4 Fh ac DB . t Gina oe AS TR trumu wee we ww uw > RSS SSE ALTUL, DE IEROM. IEROTE! = eeee GLAS 2 3 & DUPA SFANTA EVANGHELIE «DOAMNE MILUIESTE» INTREIT PE. CINCI GLASURI DE NIL KAMARADOS . GLAS 8 % Hh vi eaexe ——S< wi, ZS cam ne mi he ie e es te Boam ne >See Se Se as ee u ie 25 = te Doomne mi he ie ee eee Sete ae = eS <> = To Se u ie €5 te Doaamnemili u ie eg te ee, Doamne milu ie e ee ees te NP = — e >= i SSF + cam ne mi le ie es te Boam ne mi ——sS Oe SS —=— Se RR lu ie eg te Boamne mi "lwie e @ 7e GA = > Sf eS Se wa a SS —sS e eg te FDoamne mi Thou ie eg te Doo a2 -s Mw Se SA a —> = 7 “am nemi ee pes is Dea. Q amne a a mi by jee cece gy te <> ~~ j= Se eee oe SE aa —> — eee he wie es te Bon a o& 96 DUMNEZEIASCA LITURGHIE = ase Ss Sess Tee SS \ - <> amnemi Wu u ie este Doo aamne = = 7 EEE SE FS SEC’ . ~~ AN mili ie @e ee ee esteee ee ee ee ~~ —_—~ =! = SS Doamnemilu uw ie es teDoam ne milluu == =. soe AS SS es See ; te . | _——~—> uiees te Doan Aamnemile ieee ee eee SSS SSS 3 ee eeeerste Ni ae = = Sr Se — ea amnemilu ie es te D6Q7Q am et Sy ee SS =~ ——> . nemilru ie es te Doo aamnemi lu ~~ — SN eo > ~ SSS NO — war Ge EC «ty = ieee ee ee esteee “Roam ss — Se Ne eS nemi he it eg te Boa dmne mil hu wie we SSS = ASE = es te Doon aamnemilu ie fee eae = ws 9 eeeeeste Ni 2 Sse me ML Cam ne mila wy ie es te BDoam nemi — ez es SS +S —2? — ~Ew oe s ln ie @5 te Boa aamnemilie ie e@ Se see SS See ~e or ~~ . = . > e7e e €s te 2 Doarnnemi lou ie es DOAMNE MILUIESTE , GLAS 5 97 aS re == — 2S = SS => Se > te Boa < oe Le Mi hue ees) te Doamne > Kat a ee mi ha ie ee ee ee 2 eg te Ni NSD eh ex ee _ SS camne mi lu ie es te GLAS 5% 3 na DE IEROM. GRIGORIE PA =m -s Ss pe Se co aaam net mi i bk ieee —_—_e = =o Sakis, e es tee TDoaan a Aaaqaamnee = « We BSS Ss Sses e Gmil ie e ee eee e ees wesste & Sto ES tee e q Doaaaamnee ee em =< clT ee Se SS mily ie e eee mile ieee e ees rag HERUVICE SAPTAMANALE * GLAS 1 Fra. DE PETRU LAMPADARIE =< SS x eA Mw ASS SS — > ~~ Qaoaaqaaarn i ittipe @ = = = = =_=——> SSS =S eHe e ee eeeeee = CS =o _>-_> > Oo > eeeeeeaeeeee pete = =. ‘ > =~ Se rs tititiiiéi bt ti timi® cuuu ee Net Fe 9 SE oS ~~ = Kx ~~ BUuUu wVUUuU UU ta Oa = == =e ™ fA SSeS ee ee ee eS SENOS = ~ ~S amma aaaaaaqaactka aa nia HERUVICE SAPTAMANALE. , GLAS 1 99 ONE = Di ow a>. a> ss FOES SSS SE ESO TS de Sevaaa tea a aaaaa pe & raaaao o@aQaaaqaaaqaaa&4 100 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. ™ < = _—=— WeSC SEES OK tuu uuu ue UU wwuiul 4¥ PA — w ws = = > eS eee SS SSE SS tutu ro or 88 &-Lpri tii tit ve a = Se Ss FS Sn ™_ ~ ~ mim I pe © Cee elneeva & auu PA. . 3 BP a Se ee —— ~ 45 = weuuuuuut™ inc o ° ASSES OER SRE SE SES eo OME UU raaaaa aS eh. FS at de @eeete le TTT —, a aaaqaaqaqaaaqaaagaagda = GLAS 1 9 na DE IEROM. GRIGORIE SIMONOPETRITUL. = Race 4 SDS SS aaa aaaniipe & He cw =— =. = +1 = wv iit t tc t Gi toc = x <~ SS ee SS ti i t i it t t t t peHee rw a4 —_—_ rcs = ~F se - SIN SS es i i imi eu u tai ro HERUVICE SAPTAMANALE. , GLAS 1 a SNC SE E=S SS S-yrsS lu uUrmRaooaag ca G a ce u uum si Ga 0 o le @ eepa & a dae Ne wr Ba SG Be q Qe we wy YSN AS a pe Im pera tu ul tu tuu ro or 102 DUMNEZEIASCA LITURGHIE 2 - = q q sa &-Lpri i ivi it imimlt pe <-~. i Kee SOS SO Se ss SS Se Se > - _ 7 e Ceel nee va Gaut™ Int o oO mee Se Ot BS > Ee SRS OSS ES SSS eo © FS oHNjRra aacat { de fc = ae Fee ae eee Ses eteelee tT TTTT TT TIME ~ ~~ = NN a ed resti TA Qh ih ii aaaaa ania AL eS ce >= > GLAS 1g na. — | an DE IEROD. IOAN HERUVICE. SAPTAMANALE , GLAS 1 103 <_ = = =x = Fae Se . . : ~~ . . + t tot peu uwiachi iii puwwt ]SS_—_ —_ Uy ~~ — we SS A = 2a -X SO See a L i i tan chii pu i v t tot iui ~. —~ = xa nt —— >See OS im | si &@ca toaaa a aareidee M —= = — AS NOS a SS BS SF cee eeematcraaaaaaarta 104 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. es == RS — gri ja a cena lu mea a oa. ceahimen Sans a Oe a & a as aaa aa aa aaa F <> 3S ew A Se ee @ cuuuumsi ad aco ole e@ e pa pe Ceelnea eee vad & Buuut 17 SSeS Ss ee co 8 9 9 ON juE WU roe a a Sans ~2 Se —= aS a SK ®aaaa aaaaaaaatil + S457 ee —~+ Se Se > det eceteeeleer 7 tr ge HERUVICE. SAPTAMANALE , GLAS 2 105 GLAS 2 =3 & DE HURMUZ HARTOFILAX Di = SEO? EO Se SOE = 2 = Qa anmrtiiitt itu pe = = = = wees Ss see e eHe eereeewe eee i 106 DUMNEZEIASCA LITURGHIE = we Sk eS . . . “~F atoaree @ eidee vi a Qaaaa SSS Se ee ee AWW a AO aaae “eves = E ante oye uuu eas a.’ 3S S--s xc Soe ems taaa aadsaaa aaaa Ses eS —_ SF + Sm 4& oa aa vmaaaoaacaaata a> NI we Oe SSS ee ar ja eaa aalumea a ES aaaaq = aaa 2 Lee Saeco eect HERUVICE. SAPTAMANALE , GLAS 2 107 aaaaqaa pe Impara a qatu = me WS Sc SS ul > tu tu ror sa Seb pri ti i Ni Pat == 4S aS > SS mi im&> pe Cel neva & & aut Tr to Oo = Sas —=> ~w —wT oo © on sae at&> de Ge eete eS = SP SS => —— S => = eele el rf tT 7TT7T 7 eee — —_——SF =>--.-. == Sr — —~A li Mm uuiiaaaaaaa SA, DiS SO OS Se OS ee OO TS ee Ss eS aoa aaqaaaaqgagegeaaqaeaqaaa GLAS 2 =S & DE IEROM. GRIGORIE. = = > aS Bon SSS Q a rit peee © eeeee —~sASDS Sas ee Hee @ ru u worm = ST => ee ee Oe > & => UUUUNUUYUL UUUiU Mw wu pe 108 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. = Ni = —_— a ee Seek SPENT SS ™~_ >= He eruuvi imi cuuta~aa aaina SN y y-= SNe Sse 0 7S SS SS = a 7 Tr chi i peounui it iu ee . . . ~~, . . . cr . — ~ Cn Si fa ae Ae eee Se ewe eNOS >> ~ ~~ ~ 2% <= intre it sfantacanta aa ree => a! em&>toa a ata grija a cea lu mea aas =~ b SRS ES cA GQ acu UuUumsac le ee pa HERUVICE SAPTAMANALE , GLAS 3 109 =. OO :2—S>SF> > uk + meon juuraat©>de & ee 2~_ S = 2S SPS SS SA teeeele Mr Tr gee reegti=™ Ak GLAS 3 44 sa DE HURMUZ HARTOFILAX e tw > St ee Sex 2 SS t fart oeleeeaicaee imeicvet = = SN a ad a Wo uuutttraa aa aad 110 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. Sees ENO chee sfa a Gag aan ta & aaalc&a uUuUuUuU cee = eee eee ee 8 LT tos ®ve SS SE eeeeeanduuu ceeenee a —_ Fa eS ee ee xt - se —_. — >. As SS aw gri i Tjccualmea S as ca ana HERUVICE. SAPTAMANALE ,GLAS 3 111 S > — ao aa qa1agaqaenagjeaqaqaqgwneaqaaqa — >See er ee et Se aaaeaqgaqenoououaQaqanQQnqa ao = ee Ge ee Se ee SE SS =~ =e = oa aoaaqeaaaqaqa aq oH aaqaq — Ni = x > 6S e Impara a a teu uUqQuuuu uU Ss eS SE NOS Oe = ul ™ tu tue ro oO ° oO Oo o or = = Ni ssi 2 Se Oe St >= en O a a-Lpri vouotov ti omiii = = , =. 5 whe =. se y Moi i i i im M*peCel ne va Gaut™® @ 20 Zz NN Ng we we Sw <2 2 SE a wm TR So onju w ra aaaaaaat “de A= en. = = Ni uw > ee SSOP SNE OS ee eeteeele mgee reee 112 DUMNEZEIASCA LITURGHIE GA 4 = = SS ss SS SS Se SSE meerceeeesti” A li hk uuuiu aww SE ace — FS << eS ~~> SS = te i ib ao aaa aaaqaaaa ANA — = GLAS 3 44 sa an DE IEROM. GRIGORIE > Se a a aariitpe e e He @ eee = — S. a sem SS Ss SS —=——_—-> Bs TY ° uw eee NR ivinqi it iii ea Ni se PA x. =- — 5 NS we eS SNS imi™eruta Q@ aaqaai nea FO GA ~ SE a TTR chit t t t t puu —s DY HERUVICE SAPTAMANALE ,GLAS 3 113 _. = we Se SS ee, ee 8 SS Se ES “> Poa . > WN. Treeioiioi ti titi tv ti TLC A Smee a SSS OSS SS eS Ss tou i itTree e@ i toe rmi ete =. 2 ee Se VSS ae int ; it a - Bn imi intrei i i itsfPa Anta” “can <- — SiN 5 >-s me ne ee joe a aaaare a dw uL af = eo =S _— ton av ao aaaatd gi = ; = = mBZea Sts Ee ye —_ humea aas ca a Geum —cA =< SN SQ GG 0 © le paa aa ana 32S 3 aaa aim a pelmpa ra tuultuuty uuu ro or si a-Lpri i it ti imi ti Ss wey HH Sa ws SS . mam | - os im per Cel mee va gauu uw amuu i — - —e>_=<- » 5 = z ~ = =— FZ > SS WSS NS wu TIN COON ju ww raaaq — ——— on — — = S30 SS 5 ES SS OO SS ae aaaaaaa at de fC etee 114 DUMNEZEIASCA LITURGHIE GLAS 3 4& sa DE GRIGORIE PROTOPSALTUL Ni GA + > S—<~5s2=-.-.-. = S ~ i AL pe Herwru vi i Qi i i i imi “csuta = VPA ~~ = = SN = = = =. Se ee eee i ~~ =~ HERUVICE. SAPTAMANALE , GLAS 3 115 = <= =< S < —_—=—>> > <2 =A ~~ de“e eeeeee wi qa aaaqg DUMNEZEIASCA LITURGHIE 116 io pid Neg g a sie sega af 3 pede est 2 pd Wye 3 a faites i Ke i spay We sard J alta? yy? 74 p38 iol, J} Me fops BE pad’ pad’ fi sfo pe ft ra at's se? 12 yo Weta ¢¢ jodi jot {> en ae) rede A Rail spe | if ne 43 e r° ¢ ar weed iy if of 3 id of §QO y? sHpsuf ¢ 0 HERUVICE. SAPTAMANALE , GLAS 4 117 a GLAS 4 ww at DE PETRU LAMPADARIE 118 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. = _- Ne 2 SS wee ee ee rE <~w2 . —LS . —za aaaree @ eideee viaaa =e SS OC Ses ee a aww a aaa aaaaadevia A : 3b = =_ nA NSS See OS SS el ee ee ~ aa taaaqgagaaaaamiree = we te SS SSS ti ite 2a Stoo ta gri Vi i jacea —e SES SS eee TONE TS TTT IS 8 lumeaaoas @Baaaaaaaa =— — SS eS SSeS eS acumsao oo le e eeeee x ow x es = =x =< x vor => “Ss SS SETS OS eee eee paasaaao lee HERUVICE SAPTAMANALE , GLAS 4 119 = 7 Im pa aa a a pe Impara a a a : = ee Lee, SA A ee ES SS = os <= > esa I OO nm ae ee aaa a pee eimpara a tuwuu a = w wu uw Wul pe lm pa ra a aa - = woes ee, See ee Es a aatul tuturoo or sa-L pri iiié mm ~V' SStse Syl Ss -= i vi eel ne e@ va c mu ure oe ee ee Sen, SSE EE = => Di = i —~ — SASS Se eo neva @ Zu uUU VU LU UE IN ow = aT = — ee ee ee 2 — ae cooon ju uratdee Cee eteee le Di = 2 i ae = =< =< api — — SS > SSS SSSR ee eee T Ngee ree ee eeeeestim ES ee ae Ah huuuuiit aaoa 120 DUMNEZEIASCA LITURGHIE =_—= =< >— > ee Se OS Sees aaaaqagqa aaqaaqaaqaaa > GLAS 4 ww ai DE IEROM. GRIGORIE SS OFS 9 eee Se TE Qa amiiu ii pe | e ee He >= . —. . . eeeeoeeeekeereee = > = ws FS Oe Se St ee eS _- = @r U’eEVYuU UH. WH UU. UY Ww wea i wT. pi ee SA SS SS se we pe Heerwuwiii ti ti ti ti t imi t 2 ae KS Mz = OK = c—> - . : . ‘Tr r t it t G@ tiie eit HERUVICE SAPTAMANALE , GLAS 4 121 Ce 2s es ee x= Vu SS = ws Wes a ~ S =~ am =< Sy a = =~ == Cc a peImpa ra tuultu u tu ror = BD Sei NSS Se = ss SAN pe e@ Ceel nee va GautT in con gueu“ u N&- & ew SO SS SN ra at“=de e Ce eetee ee le S di = ve sy ~ 2? T Ngee re ee eeeeesti 122 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. GLAS 5 % 7 na, mA, DE PETRU AAS Sy 5>>53 > se => Q aqaaqaasaanii pe,, He e = eee . =e =S = “a eeeeee = ee ee ae eeeeeeeeeeeee Ss SS Set muauuUuUu wYUUUU UW “ pe He @ ru » Sane > eee aos pu as toiiii tot i imi euta a@ ke <_ — — ~— <—_ = ee, SS SS 123 HERUVICE SAPTAMANALE , GLAS 5 id y Lhe ji Ht 8 Whe | f * gfe | of: 6 ff Ae ; - oa f ‘) u 1 —> =< =o a Qa aceq Qa > e ~ — a = toi ya — a Pa = 7 >> UU iUUUue YW UMD —J ) mea a as Qa a cea lu KE —_ > =S— ~~ ™moa a acums — = ~~ — O leeeeeeee oo 8 a eo oo°o 124 DUMNEZEIASCA LITURGHIE = SS > ~~ ut Pin co on jul w rat de Ce te a soos SS HR SF NSS e leeert FT T mge ee ree Bie we eRe ES eeetil Ana aah huu HERUVICE. SAPTAMANALE , GLAS 5 125 GLAS 5% 3 na =~ DE MACARIE IEROMONAHUL. SSS ARS eS; Qa aaaari tiitipe eee Pw o> —_ = => = => —_——_ == <5 OO SS = Se SS SASS eee SS rit pe He @ eu wiewiiiit = a =e = —— — xn SS Ps Se SS SSS imi T cue ta aaaaaaaa ~A x = = ~~ Se SS > =. > Ll v pe er a 7 wrmchi it i tt T = oo SS NSS Se ToT i i i Cpucuteina & M DUMNEZEIASCA LITURGHIE 126 WO Bom 84? por i (a De yeaa cpl é a We ye fae Is i Jee worsened, 4 ris P ys i, asf I EL sp? ie i Joke qo gp? f° te pa Whee ead ba fee Pope fo pa ty & Wi ye 7 7 th? 213 4 0 Kea he Fala Gs tom ' Fa Re peas 12 tebe fo i MAS pe te Me fad fe Lee ye ts Cee US te Toe 12 hoe A Wf a YF ed Jo fey V8 fre HERUVICE. SAPTAMANALE , GLAS 5 127 co = a =~ = —>=xt rene SAS Fee eS SS IS aa Saalprii tc iii tu tb imim = = = <_ — Ke net=2os MS ~~ a = pe Ce el ne ee va GG Aneeva = <= — > = = Sw SOP SS ST OS SES SES?OE>-— a ZLUUuUe UW wu uw Utineon = <— = ma ~ ee Se we or Se SS STE ESS juouraqdaa a2 aa a a aat a => GLAS 5 % ¥ na DE IEROM. GRIGORIE. => = = mM -_3.~-=_—_=-.-, 5+ => ~~. Ed - >. we aaaeqaeaqaednaqare t te pe Nic = = PA xe CSO eS SS OS SS ee Heeeeeeeee 128 DUMNEZEIASCA LITURGHIE iii peu boa —— =. Se SS = . SO! t fa eatoan a a aare ke. = = = ee ~~ =-~sfs- ees SS SP SES CS eeeeeredee w = Di e Se ee en = Se > ~ duuueocaaduuuuuuue HERUVICE SAPTAMANALE , GLAS 6 129 -_ ™m Sue = We Ce tS coe @e@ em toa a a ta gri ja cea ss, <2 s Soo Ww FS —=— — =~ > aa lu meaoaaseae Fa acwhuum R= as — ZS. eS eee SS Se SS saiaaooo lee pa & adam 1 $e NS Se a pe ln pa ro aatul tuu tuu ae Se Ww roo on sd aL pri i to itite = Se SESS SS Se == SS i imim™ pe Ceel ne va S zut tn conju = —- = — 2 Ss EE SS ee = uraaatdee e Ce e eceaetee le = PER ENS ERPS ree ae eesti GLAS 6 % 2. Ra DE HURMUZ HARTOFILAX PA — =<— > ween > ee ee SS =— NS = - — a oa rivtiit b pi Lm Je b 130 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Ni. dis ju <--> a >= YS 2 7 Cu uM we wuta a ao aq cuuta < a 2L.S> ens —sSNeSe OQ aanaa TR chi it it it i i ~~ ~~ = =e eA Se ENCE i i i i tTirmck i it i i ie SS wwe sok je ee te NSS Se Ne > iit pReuUnuuuuii T > = =< Sw NS SS ES tot puuwi im sit ive bed =—_F S ~~ de eevia aaaa = Se > > Tre i i iit tii Se Tee, =~ ss = ~— = in tre i PAgr < 7S ere ee i i itsfa 7 7 “intreiitsfa aa @ Gn ™ — = = = SS eS eS SS Se OS es => = 72 - = 3 ta Q@ canta a aadacarecanta a = ~ S a FNP Sex SS > wwe re eaduu uu Wut em toaa aS tS Se SS SS SSB - t& Agri ja cea a he wwe wow — se ee EASES =z men aacealumeaaas cia aa a 131 HERUVICE. SAPTAMANALE , GLAS 6 ro or sé-L pri ii = i = o_O I nee ~—s Ce eee —— s e eee es d 132 DUMNEZEIASCA LITURGHIE GLAS 6 % 2. ta. DE IEROM. GRIGORIE PA => a aaanii pe eHe e e Ze. i = = = = 3 = = aaa Tree et & iti iit = Di & <= Se SS SS as. US ee. HERUVICE. SAPTAMANALE , GLAS 6 133 bby i i itsfaantacdanta aa tg %S S42 Sr eS SS se re a MW Uuwu WU CR em tea te ee. eS Et gri i i ja cea hemea a as c& anak rs est. -s teF.-s <2 x ~~ aaccumsii a aaaao le a s mine ew aotuul tu MAP Re SS BE nwZv tu roor so-L pri tii imi ae pe =- +. ke be en ee —sSe os Ceel neeva Gauut 7¢f Tr So On ju -_o Db or Fe See See eS wou roa a at~ de CE Te eceetee aoe Ss Se fT =. We ee eele tT T mM geerecesti Al a SSP Pr SS Ce SS . = <= => 7 how WwuUuwiii t a QO qaaaq = => Qa 134 DUMNEZEIASCA LITURGHIE GLAS 7 = z0 DE PETRU LAMPADARIE ~~ Ga. zo = — wee 8 ee ee Qaaanmaaaanrnritiii < ee ee ee SS =~ => => t i tt pe eee 4 —. = == ~~ — — SS LSS = =- ee ee ee e meu wu pe He @ ru uw < _? ee SS Se SS eS mw 5 —~See SS Soo == T i t iachi i tt i i i tii Sa a SS x= = a SS eS = FNS eS t ii tie pReecuunuit HERUVICE. SAPTAMANALE , GLAS 7 135 =< = sv => z= a wWuUuUu uuuceem toaaaa 4 —? aa a a . = a eS a a aa a qaaaa a 136 DUMNEZEIASCA LITURGHIE eee ee ete —— a pe Tm pa ra aa tuuuuvuuu —SS xe __ —S u uuu Ittuturooco or sa-Lpri e ror > —_——> 2S ti oi t ti mi im pe @ ee Ceee Di =e See SS nS = = — ~~ elnee wa A au UUUuUuUuUUUt Aces SP eae zoom Min co onju uuu raaat~de e = ae eet Ss Se _—_ —> -_—> Ceteelee e@eeirTrit tT 7F 22s ee LF i> Sa Pz ee eee ae eeee eeereesti Ali hk ~~ eee a wi aaqaagaqaaa a GLAS 7 == 20 DE IEKOM. GRIGORIE Saas eee aaaqdatmaadanri it pe _—“ ereeenwmeeeeeeetlruuu ww ~= =< = = ee — => Soe wuupe shee © e eS eruu NN — oe => =z > ee —~ Vim; cu uta a a ai na inchi HERUVICE. SAPTAMANALE , GLAS 7 137 . — =<=_— = Dr SS — Ss eeedeeevaa ataa Di _— = NS 4 SSS aa mTre eee — 138 DUMNEZEIASCA LITURGHIE 2S ~ eee le fee epaaasaGo o leeee NS Fey — > => Zz aaa daa am. i An ee Se SSA a pe Im pe ra twul tu tuu roor zo Si PA = = > == PA Caw ee ee SS Rs SS —— gS Se > salpri tii ii i miim = pe = aD = ~X — ~~ = =o oN SS a £—SS e Ceel nee va Gaut%™ into © o a Se. FE 2 FF ig = De oon ju rao a aat“deeteee Pp ze ee ee ee eteeele T TTT mM SHOX 2 @ = es y 4 ee ee FS rest?“ A li Mmuuuiiiiaaa = GLAS 8 % i vi —FrT oa DE PETRU LAMPADARIE : d Ni = as — SSS SS SNS Se a ripee ee @eeee Ni Ke Se eS NS SS e He ee eeeewnme e => => Ch Ni SE ee eeeeruu pe Heeruuvi tc Ni<— =--+— ve ee Se qi it ii timi ceutaoaainat 139 HERUVICE SAPTAMANALE ,GLAS 8 t tm i =< d ae iti put ata VU —awe => nm ch aS <—_ we toi Ww — ee wee ee Ge SS ; ii ; maa) L —_ ~~ i t = — a u = —> v i i i Ni ST Se ee, ee, “ x = — 1 canta aan a te =e v = — -=_o a, ~S —_c -= — — oe £ 3 3 4 j f eeeaduuunw _e—— = => — 27 Uw we UUme O — gre §& CLA leu 140 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Ni . Ne —=> = . oo 0 oor sa acl pri toveeud ° a yan or ee i iim? pe 2 Ce ee el ne x . Ni = woh Get ES Fe Youn, See eR Se =e S wy ts le oe 77 le e Ce eteer je ae Ff Tt I1G® @ eR. y Orfeo Se te = ere 2 esti A lk hw aaa aa -wS ai =_ = HERUVICE SAPTAMANALE , GLAS 8 141 a GLAS 8 %& oh vi ea aaqaaaa DE. IEROM. GRIGORIE . . xt. 4 Le QO aaari i tipee e He Fee Se Ve SENT eeene @ eeee @ru PF . Ni SS ee = ww pe Hee@rwuwi i iit i it imi <= = y jE SSE. cu ta Vaina in chi i i = = ~ Te. — «3 ee >= nr — uw AA rs eae v t t time tr tre i i saw. = = wes a> SF SSS eNO SS EE ra > a i itsf€ntacanta a aa ree a du st Ses —=—=- => = 2S SS uuceeeeenxne ee eem toa f 142 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. eared eS a a ee ee yo v ta gri i 2S eaters ca ~ oO Ni WS = «> 23S —_—S--> at aceuumsiad &GaEGO eee cet. he Ni =e => >? — Y a —— —s adaaaaaa Seosaua! aaam SS? SSR TERNS = Ss ro or sa-L pri tt eb imi it i im Da eK. AnsF Se eee = pe Cee] nee va GzutT Inco Oo Oon = — _ = mae aw FS SSS => — ja we erat de eCeee eteetle ~~ & dni SS SA —-eS> Oo =o TT Mgeree eemeee cesti” A =~ SO SS 7S i bewi at ia aaaaaaaa eS a an HERUVICE DUMINICALE DE TEODOR FOKAEFS TRADUSE DE SCHIM. NECTARIE * ce GLAS 1 3 na, Sw et, EA aarti it tw pee 144 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. =< — cen SS > et Se ae Si iti iie ifacitera aaa ~ == =< RA wren Set SO Se ae FO SO ree eee eeidee ev aaate Re ee. Seow = - => se aa anuaaMmTreee ei iii = SS MUU u.iU i UURA Ne =< = wee se Se OS SES See > Toare aaadwuuuu = ~ A Ne ee ee A 8 a wuUeRr @eeem ltoana aanaaaaa a acea himeaaas = e se => = STS TFS = a qa cuuuumsa aaa o i. => = = | = = ~~ => — =—=——- SS _— =t coo0ooo lke e e eee ee HERUVICE DUMINICALE DE T. FOKAEFS, GLAS 1 145 epa a a PA = a C SSS 22 aS SE pa & ate u Sal q pein | ia Fateul 2 Tes we ee ASF = tu twu ro oor sa a-Lpri | tobe ititie =>-— «> A ASS = ZS se “bimini pee Ceel ne eve & ut 7A =~ SEP SE —— —_~ es —_ fo OM Gur raaaatde ete eee a= SS — ee NSS TS — teeele eT TT TTIN ge ee e ~ ~~ ~~ =x ee SSS Ss 4 = : - restil A aah Wuw unui <— i a fs Ss ee SS PSN = — 2 aaaqaaaaaaaaa aa — Qa 146 DUMNEZEIASCA LITURGHIE GLAS 2 =3 2 i = = ~ ~ — i itiitipee e@ He See Sse & VS —<. a => ueeeeee ee eC ecru aS SS FSS HERUVICE DUMINICALE DE T. FOKAEFS, GLAS 2 147 imi intre it sfantacdnta aarea eS SES SSR SG ua aCe ee ee ws Se se SS SSS a du ave we ee ee. eee e 2s —=> = SC: > ws ee eemo-toracaaaa aqaaa Sst eke > =S>> eS a qa a2aaaatk am gri ja a cena ae = = —= oS —. =>: ScNCMOnCI-cae aaoe aa daa — <<. = STS2S-2S> & aaqaaaqaqaaaam 148 DUMNEZEIASCA LITURGHIE cS Weave S2 NN S

4 uw tuu roorsaatprii i i i miim’™ =< s*eo-avAS SS = pe Ceel nee va Gauut ”? F Tr con s whe ee SS 22 at... juuraatde e Cee eteeele 7F =e Ne Se Se SS SSeS NOS Sp Tin geereesti 7m A li Re i aaa = =a == FF > << 2 ss GLAS 3 44 sa a aq aed a Ni ™ Ae — i oS =. —. = a Q a Qrt_tt ti ttitei = = = NOS SS SNS SENS i ii peee He. ee a2e Ni ee, Se ee = =—s = eeueeeeeeru uu pe He GA 7 ~~ Ni GA = = “wae SSF ea =e oS rwesove L Ue bot Lime HU UiUu UWL — = Ses at. = Gwe = SSS SSN Ae Se SE ta aaaaaa a aqaaaa Bi in ee ea ee = = a7 = no acnacaaaackuuta aaa 149 HERUVICE DUMINICALE DE T. FOKAEFS, GLAS 3 ay if 4 a (,” afd J 5 if’ We ¢ He is fal (cue Bye g p> = “> Sea ee Treei —_ == Tre i se Ni z Vw i if? y ff ang d " a fie if - {- {- dey: roof 3 i 3 iff =_— > >, ——.c= > =e a it sf ~~. = 150 DUMNEZEIASCA LITURGHIE =>->-2e Ss a> > SS" ue ee eem™toa aa aaqaaa wees SSS SS a a t& gri grit i jaca ceahimea as c&& See a Sis ees moecectaass aaMea aa eT eres GA oS te SO eS uwumsa 2424000 le eee NN. — SNe e& —_—— opine ae aaqaa =_ = HERUVICE DUMINICALE DE T. FOKAEFS, GLAS 4 151 zo GA zo we —<* >> SS, ee, an pe Cel ne va Beu qeuuuut Tm = eee ee ~ GA hn Le NE 8S 8 tc © ON Fruractde e Ce eteleT 2S? See se we 2s ys OS tinge @ ere e Segtim A hohe i Ni >s pS aoqwaqaqaeaaqaaaqgnunaun aaa <_ so GLAS 4 wo Ai > oo Pelion ti oi i it timi — — > SS & er PN SS OO SE eu u tea aa s aaa <-—< =_ + SSS — Ss DUMNEZEIASCA LITURGHIE 152 afte y 10 Wy 3 fe if o tr? f" Y Be dé ye (7 aM > ffs ted MT rie ys faa st ape tee @ lig 7 10 ye fea RY foo ase bof re f- J a 4 3 Ir Y- I" pidge Syed: 24 J f% 79 Y Jr , ef NS (8 pede ot sy 48 (- fre af E aa er f) 2t.d f if J” ! i je ‘ ah fe $3 i od ro d pid iff fe duuuu eeeeeeee <— —=—- > SS ~ = ee WON ~Aa aaaaaaa toa — v == aaaaata — tar Se ni —_=—, =~ ( = a ag ~s he wo ucea limea HERUVICE DUMINICALE DE T. FOKAEFS, GLAS 4 153 Poe NSE SS ee Se Impara aa teeu vwuuuul tu =e =er oO 5. =_ SS => — > Sas yJNODs ture 0 0 00 00 Osa &a-L prt == => a or SS Ess SS i mi im 7 pee Ceel nee e e@ @ va PAL Di= we => — abi ss = —F > RE == Str Hs QaaQaQnee va uu mune ues = mew Se me EE es Se a UU T TRCOONJuU UU rAaAa a ot de DUMNEZEIASCA LITURGHIE 154 yf! fre fev fey Jf? puff tly 2 yf yt cay Je ° ffs 5 oof ey pd a FA peyote bo yO Foes pane I rhs toes Ped yah sys Js a (8 yee te tote ( Mo aga 0 j-2 28 ate fof gn 3 We Yy Lif ¢ ae) “yf te pb 3 3 4 »t2% j eo fall fe dt Lowen ¥? Wo l< 4A % ro poe yg We vf o4 (4 a Sag PS Sona te ree po LS yma ys WW yauaifee oA) me reyey ry? 38a We fe o Wwe A 2 vo vo Jiffe ty f 385 hee 2 Wt 6 Be OT afro fra if {° y* hs ho fs ‘ YJeyfeyo froiffe fz 4 tp 18 fe ft of ile Io fos po gro fo "i ot ft en ee feet fe oy FW ae Ee Be HERUVICE DUMINICALE DE T. FOKAEFS, GLAS 5 155 i i u to i te tie ee =x >= ee NN ASS Ree ses rr titi tit puuunui oo = uM wPA —— a SNS i tin chi i ti tc puewut i tim Ww Ss —. 2 >> eS =F Si iii iii ifasatoaag aa i Sew a er eS SE SE SS SES a re eeidevi aaa aaaa e a = = 3 Gan =. = wo AAS SES = 2S Baaaqam Tree e@ Gti itt tii KE > Se SS > SN SE OS eS . . . . . . . = v cl cb cL L L a c t L c L vce eax: SSS NSS ae ee ee SS = = = = Cn Or i, or rn Trei i We FSS ee A SA ii i oie it uot to iit = DIP =_ oo SK 32 AC NOES > 3 rl a i i imi dV intre itt sfan taa ca 156 DUMNEZEIASCA LITURGHIE KE = Owe Se we F MBA ee emi Ree ta gril i ja a cea lu mea = = <—~—>. —. =5 SS CSS een —_ — PA a e of fs HERUVICE DUMINICALE DE T. FOKAEFS, GLAS 6 157 z ~~ se See SENOS —— in SOON ju raqaaa = i AS aS => > TS ee a t Ce eeeteeele#rtie A SSS FS Se Oc SS > eerestil A Muu ee = =< _— Sa = “ S24 SL > eer. SS = =S > —> — = tu uuu uutaaaaaqaa cua = = Sa QP =S> oa SS ta aaqaaadinad T tr chi L PA = —— 2c, Xs Tae in bt tt tit Vi t eve ~ = = =. Quix ene See FT STOO SS - - a . —* i 7 mechi it it DUMNEZEIASCA LITURGHIE. 158 ig fs ners qa ae ois age pre i iV UG 6 cal Che 7 We (od z y t i) ( g fr j 5 cee ‘) * fle fet 2 4 “ip ade yi | ~ V4 \ d ve aye Behan b “if ej ffs ()2 4 4 if “fe nn CMs 8 te 3 J ~ 3 ad f ay 43 y if? FEM o 159 HERUVICE DUMINICALE DE T. FOKAEFS, GLAS 6 bei ae SUR DO Yfor Za? (= ya4 jE Jorgen cides y ay" | 7) Wind he ( gf s< vp ) Hi ue ait 3 if) od J? J \ ' £ Hl fe AAR o ve d \ rf 3 TS aus (2 ay ra pe 3 3 ye Ae. fo fod A'S yg oa (3 me ine pani’ | ie od iff at ‘ yi a N. ype 8'e8 Ce ts gts go sydd t yo f p19 affic .y Sa lf at? Nt po Oyagl Aa wash ss DUMNEZEIASCA LITURGHIE 160 a ZO GLAS 7 i i ~~ i u i t uu t- fo Wee [oo af od ’ ~ I: [. I: Is ye ie debs i if i - n- * pediete 2 ys f Way” be Pg ye i" : ay 0) dy HERUVICE DUMINICALE DE T. FOKAEFS, GLAS 7 161 tou bo boe_oewvuid ue bie Lt a u uo iTre i ti i tb bmi PA =< = <— > Sets en SSS... PS intrei i itsfantaa 162 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. ror saa-Lprii i bi 7 PA Di Zt wn = =< 43+ e Cee e el neva AurvL.LL VUUUE — Gay — Sa te eS —_ za a a a ae info © 0 oO OMjR raaat “de 2 es so =< <_ wie BP FST Or SS = =? = x= eCe eetelee Tm geee reesti ST > Nw —_ = aw = =— = = => een Se ee Om Ak MWiiaaaaaoaaaaara 2 wR ” GLAS 8 % hs vi di ae! SSS SS OO SS SS FS SS aaa avyaaqaanaaaaa Ni, = M Ni ete eS SO SN OSS Se Sw OS = AA aye aro qaauan i, i — <_ SS = PN — = > — rit ii tii i i ti pee e He HERUVICE DUMINICALE DE T. FOKAEFS, GLAS 8 163 SS =< — =< = > 2 =~ -S =— = > . rar >. i c e ao hr = aan imi intre i tt sfa Anta cd a Gnt DUMNEZEIASCA LITURGHIE 164 re ti wu UuUuUmEeAa a CeO we uw — ea acaqaaaaa aalu —~ ae PA SSS > > > AGS ya bo fro ee oS Qo feb wade Me 3 jer 10 lg \ h 8 + @ ind 7 aa ~~ aaa (a a oy — e = <—.t a So Die ee Iu mea a as ca HERUVICE DUMINICALE DE T. FOKAEFS,GLAS 8 165 = <= g-27T aQ7aaqaaaaaa aan <—~' Ss => ooSY:-Fe os ea ao tuuupeel Tm pa ro atuuu Ni ee ee eee ee Ft a SS —=s# * >> wuuul MtwWutwu roor sa a-Lpri = = = wit, 2 eS SS vy SSeS voi et Umi tot im pee Ceelnee Di =< We ee ee St SE = -_ —_—> => . va Q@ezuuut T in GG Oo oO on gu u Ni at — = NI 4 we acte SBS SS uw urat de e Ce ete le T T in ge _ di = = SS SS wee SS ee = e hs " ST eere e eesti Al lbkeuui ft -= —_—_ Nic = Aa Fe SENOS | iiq@aaaqaaaow HERUVICE MARI DE PETRU LAMPADARIE PRESCURTATE DE IEROD. IOAN Gis GLAS 1 q me 167 HERUVICE MARI DE P LAMPADARIE, GLAS 1 u t => a ii — too < 3 fe 4, 2 po 3 ths A f- «4 é [* Ny fe pepe (eT Byte poy Io as f° fre iy Nge S | eo 4 an Hy I I pote pepe be fag fo ft Yo fe Hees rth j yg 4 iff Mn h 3 \° jo JB y~ pet” fe fofe po Y ye DUMNEZEIASCA LITURGHIE 168 3 psf 3 bho Wao [% End Io Fa dang 26a te Yo 58 Fao oe f ).- ge" Wes fh ba WE veld po VES 5 pols tne es, ff? aps 3 dea? roi AS te J yo? eo yy V3 | g tay tat s giZid rol d 3 aye 7 be ete o pd ae 18 fi; fe yo of 2 oN i Ny ie 38 ape “d oil ° poh r3 ras file rSd% ye Po yy (248 hah re yeas fo end Ws y J ee fr f)2 et? ve af)? pd J peo f? Wy id fre the fe rete yay o yo 79 Wo fe fe pe fi3 far oye fr 3 fo (3 Jo fio fir HERUVICE MARI DE P LAMPADARIE , GLAS 1 169 SI. Ke = a mM ke SS SENS NS Se f f, a hs b >=. kK SS ewe Se we uuut FY inmeoon ju ra i PA. Die Se eeetele tT tT FT T Th J ef ¢ A efy 7 e sea | e ed ‘| p ip f ef) p H iP / j f\ f ] f J f DUMNEZEIASCA LITURGHIE 170 am os At GLAS 2 Haye 2 fe if Y 3 I< fe bp fe pee of he fi, boy 3 Avg j i. ya n ie yews ras wa yyd | Jo eee pe at? wif re fre pote toy iff'd t? aye \ A (2 if to aE : fret ro a me Mego a] f? f= fy 3 yf fe fry tao ao ws eee wUUwWw we WwW 171 HERUVICE MARI DE. P LAMPADARIE , GLAS 2 i i i i a aa aaqaaceaq DUMNEZEIASCA LITURGHIE 172 pod p 3B pe ft? ys estat) pe ty 3 I? ype Map dt bap 3 3 J? 4 {3 ” gho7 f= Je cP pt ys f= yi Hens 48 He af é eqe trys 4, fr a raf aug if o ) a ¢ fhe ja by oy yes etl be af ie y fe 3 t 173 HERUVICE MARI DE P LAMPADARIE, GLAS 3 5f ¢ ro yd (@ YS ifs J 32 d fe wry? | 3 d Si 2 od espe sg? p -sf 2 f a4 4 ° it? I t 4 nels yee Tl wae 8 ee Br e372 jer eha fs pe Me 3 pops pop ag \ Wy 3 ft? y- id i] fr 3 sfJe uf ytd Va f At? sy a a agg fs 9e f- DUMNEZEIASCA LITURGHIE 174 Aaa pte a he des gs ff HERUVICE MARI DE P LAMPADARIE, GLAS 3 175 0% § Ha 5 > inge ® @ re @ HE & DUMNEZEIASCA LITURGHIE. 176 refone fe y yore dewey at she y 24f dd ta fe fo | 177 HERUVICE MARI DE P LAMPADARIE,GLAS 4 a po y)e pe yd free (7 > Joo 9 fg fe Jo t page pe fogs to LE gable pee? rE 18 WP My eyiyare bo feds re (eye “yates res f rs $2) {¢ - Wf san? of M- iho id 4 é )° = js 3 J 3 et > fe rey - Sage de Ve fo yas 09 4 o ~ paula toy Ao al ape fia , ye de ty yd tilt 3 ay Pas i 4 od yor Taf Dna ge ; ° pth ZA yop 4, Ke pod cw If in 3 ey eae pe y No tage J qs fe is Me \° fig - iy? is Je 2 devel” ya gad ro fe fee 07 pe fe 178 DUMNEZEIASCA LITURGHIE HERUVICE MARI DE P LAMPADARIE, GLAS 5 179 = = — = 4+ os ee Se << => SAAS = ~ eelre @eeeva @aQauu a Di = a_PA * yi = >= — =< a asi a Ceel ne va zu UU Ye WVU ut ™ = Gv =- =x. = = ~~ a SoCs Tino OO GOONER WU wv Urat oN SSO SS Se OE dee Cete le rT TT Tingee e ree a vu a = = wn WR Re eeeeeest*® ho het iit DUMNEZEIASCA LITURGHIE 180 tah, moins foe? et yoda? (3 ff f 7 fie aie el i 3 fa § 2 tg I: yy ° Nae y" Notas : ' 18 I y= fed \ wed ® pow” t- pe ee JB va? f ogg 2 J 3 I3 Ion eae Aan god if 4 re fee ye (Sage ve ye “st pote V rots 6 18 fab) yo? ly fi ap?) J Ca yest ® ty fie (3 ye fy jo irs. hase fe p Re Ff 64 role pes 4 i u i 181 HERUVICE MARI DE P LAMPADARIE, GLAS 5 we No zor ytd Sit 4d hi 0 in sg hs gif ° yom beydde ts [a pasts ede ata i 14 ie sy 9, ° "3 ly / wide hg 1d th (ty ae me eee Tae ffs

—_—_——_ = a = ol eetele lneev — *& tot - Di es t 1 de Coe = ra a a eo ~—= wUeeu Uw UU Ww J 183 HERUVICE MARI DE P LAMPADARIE , GLAS 6 ? 2 a { iff? of pects got d 7 sie (3 y] aye sho yod aan revi imi a co na Xx Te GLAS 6 fete 3 RMS pape tate fa pe DUMNEZEIASCA LITURGHIE. 184 {3 ff? 3 fh ied ; d ie t - i rd f? a d f 9 Mg nope fe feds iff “Af : if yd 4 d Saf é hy 3 bye >t 7” yr by? if 6 a) ps re ye pe 3 y” f- Wo Fete 3 J V3 Fy fo obs es Woy § Ins a: ae po? . we rs fe 1! ; Pe eee fe fo, 0 Ne pete 1 we et os Re af oy S/o pes? it- {~ “ ey pat’ weed, Dah dS! fay 185 HERUVICE MARI DE P LAMPADARIE , GLAS 6 hime Qa seaqg = = a = ~_ ju =-_—_— Q acea d fre Yo 4 arp Te re 8 Eh coat oe > ass 0 Ie f° vs es at LB 1 Res i 3 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. 186 —2.— S PA S =r ban Di = + VQ 2U U UU UVUHU Ww a> ZO GLAS 7 yr 3 ) d ( E uf f hy J y vo! 4 / ( a of 0 f @ iy d ae ay? 187 HERUVICE MARI DE P LAMPADARIE , GLAS 7 a AS Nepal” te ied he 8 fe I j9 i apie tt Pose We ae f) fe pe psa he To f ae ee Te al oe ite yee 7 ~ 10 Z + yw 3 fs ue if ft a! fe 7 eye rede sed ff Je NTs wt Gah f fb oot ee aga eh ete o if feof 3 fe hy 7 io ° fray 4 re Ne t Vi a feo N Saf f "3 My Wo fo fb ye bo yp SR apo ge hG hes fe 6a We Oe po fo pw pe pe if e Jb fo Y fost t~ Yep x te DUMNEZEIASCA LITURGHIE 188 = ta a ree >S—_ x re can d pftid | o ne fe: jé ly Wy? fy A fi y, a ° ie ae eye fet be ne joWe ys dr d é 3 £ t f af 4 fz oy ye r24i j 2 BS no fed fs coheed ty he $3 d)e on fa be ” if Wg HERUVICE MARI DE P LAMPADARIE, GLAS 8 189 >> == > SNe aaaaatl Qa aaqaa peli Sk — ee pe Im pa ra atultutw ro o of saab PA 20 <_< = = = SRN SS 2 SO pret bE tmt im pe 2 e@e CRee u . => > Ss So BS == el ne vO zueuu vue vu tPmin DUMNEZEIASCA LITURGHIE 190 >>> _ oO t t imi ai ct u aye be Ss Wd Wye Wt Vw u ime i A u ii i t i i i UW 191 HERUVICE MARI DE P LAMPADARIE , GLAS 8 i i i i iu i i i i Jah] hy 4 if Rom payee ne 34, if 4 3 Va Wane ga page 3 ene eee em Ni => — = —~ = =—<_ a a a ha mea o = tH gri ja cea a ao Qa — erFSaSeSFee- a aaa aacealumen a sea = > —=——= oO = ~_ a DUMNEZEIASCA LITURGHIE 192 pe Im pa rao tul tutu sores tt = = =a naa o oO or Sa o = 3 apy Bhd 3 3 ftd ye Maly 1a fo pe Pra, oa is Pep 2 po (2 Je ie 2§ Ns 4 font < ifs 3 ' ba segts NS eae fs" pf 3 Ife ff? t oe ind Yd pot tty? a (Ee pero le uns Y fs ey “ae gpd), 4 pal psP#o tong ne pers ys oth pe moh peal fi f) di§ 38 f shoferts HERUVICE MARI DE PETRU EFESIU TRADUSE DE PS. NECTARIE FRIMU +. GLAS 1 2 na PA Ses fa St Se eh SF -~—s = a aaqaaaaaaaaaaga = 37 7 Se ewe SS “STZ SONOS Qrovit iit “et i titi A =— i = = <= _—~x =F SSeS >i — iia tiiiiiii pe Hee ee ruu ~2PA —_ -- MM PA SKS Fess {j= pe He @ © @ruuwuv i timil cu Pp — tee Fee SS = =~ to aaaaaaaaqaawrvTaaqaaa " = = x = + a SSO Ss au S 7 aoaaaaacu itaaqaintiaad PA 194 DUMNEZEIASCA LITURGHIE a zs a Q YTre i boii vii te wen ee Se ee ee ee FE ~ = = = u i L <= — ~ = »~ = = = = = SS Se SS NOES SSE CO SESS 3 SSS TENE été ct t tb tb v_t tie tot iit HERUVICE MARI DE PETRU EFESIU, GLAS 2 195 wee AN 22S ee te SS See a ~ aoaaqaaa acéntaaree = a =e SF eS PS OSE OSES a@aduuuuuunr eeR @eer dp Ki —<= —— > >> ee wee ee Oe xa ~~ =- , Sess SSNS Se Se = Iu meaanraaaqaaaasa a Ke = SS SN SS ee ee eens er CA PE IMPARATUL, CAUTA LA PAGINA 145. Un GLAS 2 =S @u DUMNEZEIASCA LITURGHIE. 196 eke of a) ve We / WAS WA a 197 HERUVICE MARI DE PETRU EFESIU, GLAS 2 af the hy Vs Wee Je f J 3 y- oe fede ne Jo te de 4” fo NF Ho y pd ho eee We fie JP ft ne j%2% ny Wo pope J ne Ayo) 49 Wy oo fo rs {. 3s Ws hid in 3 i f yy TY 8 fez ne i u i i 53 Uy v3 hn wBuuu vu a du = adu KE >> <> oe Nad UUUH BUH BUH WU 3 DUMNEZEIASCA LITURGHIE = ——— Z2On x SSOP SO ES OSS SOS > wuce em “toa ta grit i jaa = a SEs WSS alwmeaa aas J fr pf - vu — = ee Ss Se SS RS a a acuumsa G@aagaa =~ = > rx 4 - — > = = qa Qa aaaqaaa Qa Q a a Q a. = = ee ee ee eo oo Sh aS Boole e pa ada am CA PE IMPARATUL, CAUTA LA PAGINA 148. 2. GLAS 3 aq sa ~3-S MS we Fs SSF SS 28 = SS aa arti u i = oaqaaqaaqaaaqaqaadqca 199 HERUVICE MARI DE PETRU EFESIU, GLAS 3 — —=— = ta a a aaing a t — >= SO SS u t i = a i iu iu a v i = ~ = x inchiii 2. T es qaaqaaqaaaaa cu SS t = ~~ == Tre i i i 200 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. SAAS aduuvuuuunauuveueuuu u iss. Fm =S- NM"2> — wVeuUuUUuUu HY Que uUuUuUuN Ree & =: SSS SS eae eS SS eee eg ee eeeee eee Y= <--> GrxtT = —S—=——S O-PS eeeeeoan duuuuueeeee spe Ss Se SSS umeeeenm tora a aaaaaa <_< | ee ee ee ee = a aacaaaata™ognit i jacea hime HERUVICE MARI DE PETRU EFESIU, GLAS 4 201 = GA SO 2 Ni Be weS Ss -STS rSeSo ~~. "2 = ~% ~- WL — 4 aas caoanaaaa OQ Cueouw GA = wee Ree. = eS Ee weuuwu uumsaGaaaaaaqgce = = iiimicu uuta ava aqanaaa ke = =F See ee — aS \s DUMNEZEIASCA LITURGHIE 202 > Roa es eeeviaonataa SN — ~~ —~_ too =F ti id =i — ~~ a bi = = t VU 4 1d jo if if 2 Hee i a t = <— iii i i ta u > t = i 4 io fl ay z/ jhe. —=N —= =< 2A =~ t ~ 4 + Sfaa a tintre eet — — Ss i HERUVICE MARI DE PETRU EFESIU, GLAS 5 203 — taaqaa a aaaagaaagaare e Ss ~ — = SS = = = = ce ee ee Poe ee ecan taarea duu weuuadu a = = =di . STV—rrnnrnee m= CA PE. IMPARATUL. aaaaQ004m CAUTA LA PAGINA 153. GLAS 5 7 3 na, rN ~ ™ Fa = Sy See BS See Qa ao aagaaagaaqgncaqaaau —— DUMNEZEIASCA LITURGHIE 204 i iu i is Qa a — = = 3: 4 y i Wwe if f= cr 1 i b.o 4 f J oy j it f ye ie Ns y re Mf ye f ' f -— 2 t f ) SS Sane SS ees = =<» —=. es SS ea tou ~ = pe uw =~ i pe i i i > iu iu i tou = »y—-— > t i mechi i i u <_ t u = —. 2h —-s 7 i ~57©~-> wui 205 HERUVICE. MARI DE PETRU EFESIU, GLAS 5 tote = <_— t t >_< A . iob VS Fae i c SS NS ; tee me b == ; = Lc u a a a tit ew iii 2 s => ea t i . 2 f-4 2 Ww ey oA } 0d i yy oO i! J il. Wee dy fj "Mra is 3 J J% ie 4 J Wait. we if if! . hey! pe ips YE Fe date dey 206 DUMNEZEIASCA LITURGHIE x 2s = = = TW = SESS ASEM ESE io ot te tv te v__oe i u tote te —— = Se ee ee a se mtreeei i. tccii = a «Ew eo -s — Set FSS =< ANS ee SS SO OEE > uw aa oe PA SSeS SS kee = aera jeer 4 ea aaa “nso FF F¥« i SBS aaa taaq gri je meek meoa a ’ Di = SS yee > -— SS v SSS ~~ UL 140 ao gqasea Qa aa Q cuu 2s Ses CA PE IMPARATUL. aaaaaam CAUTA LA PAGINA 156. 207 FESIU, GLAS 6 HERUVICE MARI DE PETRU E Ye rit ~w —a, 7 ff? ‘ : 3): < ' cata i 2 “ Saft y ° my | ” ( 4{)o sf Al x8 =. <= == Sa eeeeee xeere zo —_—=>> S — <=, ——_> xy SS “SS ee @rmuvnvu uu uvuuuu xs SS eeeeereeereeeee eke eS See aS es a ~~ of = SFC: SS 41a = a = = eS > ss =, — R= SS ecwuta aa — a —v >> wvi imi = = — w pe He eru > DUMNEZEIASCA LITURGHIE 208 OL a a to aaaacd =S Pe) { ~ ufé é offs Aa HERUVICE MARI DE PETRU EFESIU, GLAS 7 209 e e — ~ Q2aasio ole eeeeeeeepa Sen CA PE IMPARATUL. a adam CAUTA LA PAGINA 159. GLAS 7 == zo = Exe) = PA = > =—S=> Sets aaaqgaaq aaaaqaaqaaa SoOTw =a ~~ = = nS OZ wate, — == oh_:_, a aaagaqaqaeqgeaqaaa 210 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. a zo = ™M zo eo Fae A SESS —=> -S =— aaaeaaaqaaqaaqaaxaaa = = PA =< —S= = 4s moe Ss == oa aqaaaa a qaaaaa = = = = Soa > we ee A ee See Qh SSS > ——a HERUVICE MARI DE PETRU EFESIU, GLAS 7 aii = =.= ~~ = a ree e et devia adeviqaaa SSS = ae SS aA vw. See ae aa es. 5 taaaaaaaagawmtre ii ct = — cA GS. SNS ES SS = >= wot ii iotwit Treeeeeeeee ew == se Sew << <_< > =z SSO ES > eee eeim™ntree iiiii se ae te ee on ibsfaantaa aa aia a canta ~ = Fe KO +e aaaqJaaaanaaaa / Q = =~ es 7s SSP SSeS sO aaa aaaaaaactrtaa a = = ee > = = FN SS SG OOO SS a acaoreeereeeaaqduuu = wT. <= +S S55 -s SS RO —~s 7 oy. - a . eeeeee eem toatagri i i = = x - sm i jaoacreroaaalimena aaseaaa = aT, = = ~T = Ses ~*sNe =) => Fs Ps &aaaaa acdcaaaaaa aa ee = <- SSS ERO Pw Wwe > —— << am wo w’eWwUu HEU HUW YW DUMNEZEIASCA LITURGHIE 212 bby 247 Wf YS fete M= 2 , ; Ja i 8, po Ne i a pe Poe Ce fb git We Gg eed ttege ee ge digg tone a ee oak te to tole 46 ft s§ flr Se 4" Wi lye ene Ze Se yet” Jr Wb-ayp - diffe fe Q fy ; fob are gah yrs sty | 1 aft Zot? pd ak "Y ot Si 8 Ag = J) po ie af? ye ye t re zMd po pd g 213 FESIU, GLAS 8 HERUVICE MARI DE PETRU E u ww = = Nes = —_=-FI — = a a aaqaaaaa =e taree a duuuu a ee ee can Ni 214 DUMNEZEIASCA LITURGHIE so JD ay <= x= eS aS = _ wa wm uma me wMuUbveuv wu wu 2» = a = == —_— sS SS i uw we wuu mu Muu u wu can = <= —. _ =< WSS SS eS SEES —yw _—> <7 ao ocareee Ce anaduuuuu weUuuuUUu Yeu VW WVU — eS 8 SSS a a ce ecdnta are ee a daunuu jt u eS SS BRS TS — ~e SS Ss ww _—> ee eeeeeeem™toaaa a as Di = ‘> C= >= FF SS SBS Br gri tf i i jaca aacea a ah <_ —> = .~ 2rr ~~ =< a wu uw uUuUmeoa cealumeo as CAO —s Di =< > SP we A eS ag & NS —> le ee pad ada a am CA PE IMPARATUL. CAUTA LA PAGINA 164. «lUBI-TE-VOIL DOAMNE» PE TOATE GLASURILE * - GLAS 1 3 ma je Sele w= AS Sis iu bi Te evoi Boa a aaaga eS aamne 1 vartu uutea a — aa 7A > f J / Ne =—_——e— YOO eaxcte ee ste nta ri iren ee i = os x SCS in St Sco po Qreaa SS ALTUL, GLAS 1 F na. = — JT eee ee eu DE A. KIRIAZIDU T SE SS imuuuwb i iiiiiiii = ~> > SS MS Te ‘ere eenueeeeva 1 216 DUMNEZEIASCA LITURGHIE ke Pe vu ee = = 4 $ Dow aaa amne ee Doanm ne PA > €ér~.(—RF Sree wero SES EE Uw e va & & Grtueuu wu ve KI SS Ss SE SSE . = eae u tea a aamea™Domnul “e e 2@ eS KR OO SSS ee ste F mta ri ireaa amena — a? vi too o orul mee @ @ @ yee es == SS eee SSeS eS eeeee ee e 2 eu = 7 GLAS 2 S35 at Di —— = Ss e RS SOs wub ii i toi —> & Nts Seo ~& — — voi > Doaaamne ee e =< . AS SSS Se 4 ea Se p — ~ =~ => Doo a Qamne var teu uu = =, 4S ~~ Se SSO OO SS ~~ a —=—_ _ wuuwuvaedértueuuu uwuteacaa ~~ — ee a mea aaa a> Do omnul e oO => = > — - L cot rea mea QO IUBI-TE-VOI DOAMNE, GLAS 3 217 u Sco po a a aa a readme = Sa “eR Rp ss Te eS aq a si iz ba vi to o ° GA i> Wwe Sees SES aS pa oe a reo a @ A Ameas” Si = Ni ~~ ——S es SSeS SS RY SS - _— = S =_S iz ba vi to o © 0 o ru ulmeee GA may =r? 2S ue ee e eu ZEIASCA LITURGHIE. DUMNE 218 GLAS 4 leghetos @u {0 we Snr i t Te vo IUBI-TE-VOI DOAMNE , GLAS 5 219 =< B bi So Se w vst tea a ameaa™ Doo o om nuu PA = ~~ — ~ Sm >> 7 Sse * =—_——_—_ > uule @e este mta wiii KE rea. a mean | Si Sca pareamea a a >> PA << — ST Ss NSS SP SS DN OSS . . > . —_—> St iz ba vi o Oo 8 8 ° oo fo LO SSS ruul me e@ e ew GLAS 5% q enarmonic Tea. P, Tt —e MS rw = a xy uw biti Te ®eee ess A a TSN SS uee ee e voi Dow a = a Sl SS 3 CO =m = —S oO a a oa aDoa a aam nee Di ~~ GATS 2A a eMmyvar tu wutea a a amen - PA = =F ~ es i war —=s eV Sr SS “~eS-> z= ° © om nu wl eestee Ff = < = <= = _, ir te Q ret a L L = . = zo >= < So FSS aS =~ Ss F i t rea Q meavma am Si Scd pa. a — S SSA SSS >“ 220 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Parte eS Te © e Vo ci Doaaamne ==> i nS Ss eeee aun Qaamne Vert uw ie mea a a aaaa Doo ?--a SO eh*—D—™m. =— se SS ° © om nuul eeeeeete ee este wmtari i ireraa mea => a Si aia aaee Reece aa iz bavi Wooo BM Ui iti i i ao Se SSE se ee SS wm ba wi eNSRCC Nc nee ena = = eu IUBI-TE-VOIl DOAMNE ,GLAS 7 221 GLAS 7 == zo >> SS A SSS ru a ste in ta GLAS 7 == sa Bi — GA 2, ae LS im biti i it tot t Te P Ni sig Bo aE SK $3 ~ voivs Doa Aaamnee e evar GA =— zn “a = ~ See SASS SS SS >= s = AN tu u utea men agqaaaaa 222 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Bees ws Soe ———— ass = Doo oem nu ul ee ster inte ri SAS SS SC eS i i iti tree ao Ta amen cs si sci = GA, w= oe Sees ~~ pao o arena men aoe iz ba vi to = =~ = SS > SS > F FSS a2 eo oo ru uul me @ @ e @ Cu GLAS 8 X oh vi <_< = ~~ Su -ysF ie Gt botit > => > — os Sn] acs = 7 va G@rtuenie uu See “ps2 « Ses SS = wu teamea “Boom nuu ul ee ste ~S — Ss 72 SSS >. SS = in BH ri Li irene © ao men po Aaa Ke FSS OS eS ee oS o We. = a a qo_14aqo Si Sea. pa. a qQaaqaarea =< = Noo= = SS xe SHO SS Ss SS amen] es a m8 : lf <4, «|UBI -TE- VOI DOAMNE» PE. LARG GLAS 2 = & DE IACOV PROTOPSALTUL oe SOS NSO SS im uw bi rn nia i i t t H z : . vtec axe ice en nee =< = —s —r»r tice tii itietete ih 8 = SSS Se Qe SS SE iii tiTeiwu bi => < <= San > =~ AS jx > met = — a a ar tu — c.T = weweueeueue wuu = °s= => = = => >? Ss weVuuuwuuiuuvdaértu uu we Means — «= = AF Vet 2 Re SE Fe wow wVeXuuneuba uuvunu vaar <2. <- wuUUUUteaaaa aa Le 224 DUMNEZEIASCA LITURGHIE aa qaaqaqaa @ jn == > ar = omnuule es te @ mtari a iii VS. SH A Se Se LoS ire Si SeS pa ao Drea ~~ +e aw he :_— aaa “gi sed pa ak aa a Qa oa foie" aos-§s- SSF Oe aoa & & ac a ac a aarecia ameagnd ae = ~ at = = a= SS SAT wee — a t GLAS 7 ==> 20 DE. IEROM. GRIGORIE PA SA SASS SEE — mu be i 4 i tou toioii >~_ — = AS Ss SSS ESS toe a Mit ti tititei IUBI-TE-VOIl DOAMNE , GLAS 7 225 4 SS SS Se Ss eee i ti be ve tvtiiiotiot tot tite ~~ x 3 = wee Que SE 2 = SS oO wu bii-i iii iiTe e evoco oo ao OOo OW BOlaa Rees ee Se > >= SS ao aaqacaqaq aaqaamnee 2 @DOQ mo SR ee Ss SS oc = Qa aamne @ Ve vara @ artuw Ao > ween es BVECeCUR_UKUKUVEAGrELU WY UY — es SE SK — = wu uuruuter aaaaaa Ss”? —_ meaaadaaa Doo vc co 5 < rw a omnuw uw ul Sa8te 7 Tintani i i rea - = SE mubi it 7% ti ti tititu — . 2S SAS SOs eS eS 200 6 oo 0 omnul 7 este ih = = = —~? ~~ Se eS te tari it ti tit ti t tiiiie Se ee = = oS ~ . a in ta rireaameaaara aaaa 227 IUBI-TE-VOI DOAMNE , GLAS 5 Pte pa fete ts aes iv’ Wo ,, g 4 vO" pou > (le to 4? il uff 0 15 Pope pore i : ef ifr f 0 + of OPP te 0 J~- yoy aie [° to ho (Aig te tet y adh f° yet Ff a ff 3 At a We? Ne { ne Vel go yee ne i fro fe! gt If aan fog ls plo 9 Wd pot f J ro f” firs fo iffo wee fyo er (tfoivd ye if ro syeyeye fio day eur My Bef 7 Dol, GS WFP ¥ ° de = f~ ya 4 EPS yo BH Oe ASKS te Sar nf. Alo H vd 84 o sey als Po Te pou Theda ee No yrw? 84 37 4 ttf é fa ie Ne af 2 2 “ft jé os fo Wa 43 fie neyo Vy ipo a CE bf ° Reasey 3 pa i: refed: 13 Coe 228 DUMNEZEIASCA LITURGHIE aw OS QP <27>s Ses Se SS SS RNS tae ooao0 9200 o omnul 1 este @ in GA tari iiiioititreaaqaaaa ; 2 =o 8 Se ava7o aT Mta a ri ireaa mea ca = Pa PT oe o an oe ._ aoaqaaaa si Seca paa a Qa Q Nt SS Sa FMF \Seee aaaraqaagaaaqaqaaaaadaqaqare PA, =5. = y =f Se = =. S- +35 —* o Si isi GG paaqaaaadaaada Ni PAD ~~ eae eee GLAS 7 = sa °o 9 oruul OU DE PS. NECTARIE FRIMU eA = Nei = ~w SLAVS te bi _i Te vo ci Doa amnee = =< SSS Ns *£ SE _ SS eevar tuw UU UWE IUBI-TE-VOI DOAMNE, GLAS 8 229 Feo ys I Se tea a ameo™*Domaul este mta ri —— = = = =< 5 eANSS SSS OS SENS SS tou io ti i reaa ao mea M <_- A= WSS 2 SS ee = aaa id si Sed pa o a renameal Sit — 3S SS SSS SS SS i iz ba A2vito oPc0eoo FPLuEUU ~~ A>, LASS GLAS 8 i om vi ww Mme Cu DE IEROM. GRIGORIE. Yi SS SR eS ee itu bi ivi iii = SS SS SS voit VU tit i wait Ni er. eee eee ee a ee ~~ —? ~~ iTe 2 @ vooo no 00 00 = — SS SEE SS = ~~ > jt —- ~~ Don aa a aaaamnee e 2@ Doa Oe ee ey oy — => — FS2r SSeS a aamnee @ Va Gr tu uw ww = oa ~ = = bi = = SS SS SSE OO SS DUMNEZEIASCA LITURGHIE 230 GLAS 8 % oh vi DE IEROM. IEROTEI tot tu utean iu Wu Ww WwW Var i t IUBI-TE-VOL DOAMNE, GLAS 8 231 => a an mea ana qaaaa Boo cocoa 080 Ni = Dy wi SS = = — a SSS Fee One se See om AwuU UDO So 0 Gomnuul es Ki = bi y Te es ee SS Be SS a re Pa roar 5 te inta ri i rea intari i reamed N= 2. & xs FF ee Sees _ o a TA a A a maaan Si it ii Sta Qa pan a ni 2. <— = GA Sa s oe eee +s > See i Sco pa QAreaaqamea arma Aaa id RASPYNSURI SI 3s HAIOANE RASPUNSURI DE VASILIE NICOLAIDIS Linen GLAS 1 Gre a5 > ee Se OCamnemiilr iee e eg te wT PA = _— —S =e Camnemilu ie ee es te HITT ~—=~ camnemii le ie e es te HS rts camnemili ie e e e5 te HSI Re Pas Camnemiilr ie e e@ eg te = A a a SS > & a aa Doa aaamne a 4244 4 Doranamne Di =< awe Se a AGDoaa aam ne PA =< — ) are =< aod mcd Se? SP Si Lod wed SuP SYP SIP po ~~ ~ a aaa Doo qamne << _ =< <= ~ >. “> — ar Te? “=A77 7 > a &@ Ga Doaa aamne Rr AS Se x AQ f) ===" we & & Doaaamnae 234 DUMNEZEIASCA LITURGHIE P Awe — 4 reas fants Nas c& tsa rede Dumnezeu> aN oO Se > ee 4 mantu ies te nee Pe noi as ™ “ass =>? > > . e Boaamne 7 OQ min 4 © a5 tees Se 7 to du uhu buitan ni i P ofA aS — wee «5. @ Ta tal pe Fi ul si pe Sfaintaul Duh & Aww SHS ae > ~—_ A Tre t imeaCeade o fi i inte si ne = ~ <_< qe 2 S70 TR Ss de ee Gr ti it ti it i s3.e-s s—NSES i loape ao &@ & wee we ey ee es q fo alo au udei = a & a re vw —St-. SS a & ove a em ch tre Boo om nul 5 ez — — SF. eae >T ee uvred nici i i it ee si gi cu drep => > c0-S a «x te te ec eo e este Ia nemchi i Di PA —=a So ~~ Se a _ . ’ . = na Tatalui si Fo i uw ului si Sfa RASPUNSURI DE VASILIOS NICOLAIDIS, GLAS 1 235 @ntu luibuhl Tre v imei Ceide o fi =o >> Ss Se — >= con v inta™™ si ne dees pa ar bi i cite r~ ss SS SS fa ant sfad ants fa ant DomnuulSa ——NvF Fas ee — ee va ot A pli i ineste e Ce eruulsi Sf. ee ee ee ee eS SE ww i pama artulde sfo ava oa Te Vo me a SE ee ee & sano Celuidi iintrur nal time >>? oe = — ae ~— .. ~ bi ne es te cuvantatCel ce Vi i ne Tr > Ses Se Aya es trunumeleeDomnulii %O sa na woe eS ee. SS Fe SE Ce bai dig:trus 7 tral Eii i ime tt A= —v > =. £ pa omi i i in ee Bie peti SS —— 1. qaaaqaa ~ ao a amin 4q CAS ~-s Sic e TiiineTe eeelataau = x: we Toa 1 Oe SS es SS eS wu udam V peri i i ne bi u +> SS sSew4y>- > neTe cu va & Gantim ATi ie Iti 236 DUMNEZEIASCA LITURGHIE a TVS Ss wee ne wa Stes ee ae MmDuumnee zee uwuul nooo SS AXION a © ostruu DE GRIGORIE PROTOPSALTUL 1 ra at % sate fe ri et imNascatoaa a Ss Se Se we a ree deere Du umne ec eG zeu ce ——~ re Se SE cea pu rurea fe nici i i ita Si prea ae Er SHE revi no va aaa ta ™ si iMaai 3. SS > WSS caDumne zeee @ uu bu uinscds © eo 908 truw ee 2a ceestimai mee Se So SE SES cin stii i tadecdtHee ruvi i ii wes SRP a i i mi it Msimaislavi ii ite Pa ~~ we ee See eee, SO Ge, ee eS o> a = Se Se Fy See 1 Co refa rastriceciuu u unre @ SASS -—SsS fT SS pe Dumne =e eu Cuuva Ga Gn —— se mE ee FAS A= tuuloa aaink & Gs cuuuct w pe —— = ure ——S Ei neceacwoa de e eva GratNasea toaa oat —_——_—~* 7S are de Du umne e e ze en te ma e PA = SESSA oe en Oe Qarnit [cen an ti im RASPUNSURI SI AXION DE IEROM. IEROTEI GLAS 1 $ ra. sf = . : Camnemil ie es te Ps a3 > we SS camnemi he ie es te PA > eee eee ee ee". —_~ es nemilu ie ees te gu Bu Wo => eo sr s wD Som ne mi li ie es te ee —_—> — ~~ . ~~ cam ne mi he ie es te ~od 238 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Pip emoeeoe. oc fo px (| ! J wa Sip Sth Su gu ood ee ee ee ee ww ““mantiies te ne pe noi q M S ~<-e s se . i e@ Doraamne amin 4 eA > — tre-s as i duuhu bmutdu PA ~ ~ =< soe Se Sr ee SS _—_ im u bi Te voi Doaamnevartu uu Ses se Se SS tea a a amea™™ Doemnuleste in ta me 2 ee, oe Sr Se rea mea Si sca pa oa a rea mea si ee ee ES x iz bavi Eto o ru u ulmeu 4 RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI, GLAS 1 239 Pp Ms Es eTaaaatdlpe Fii ul ow Si pe =e ee Sfan tu ul Buh Utre i meaCea deo SSS FS es es fi iT it WT ta GS Si nedesparti = = Se . iiiiii ta 4 PAM x = —= >t. SOS > SO OTT uvrednici ieeee si ivi i cu = a veemeca treBo o omnul C= we wee, SE ea repta te © eeste Ta anetrchi i = Ss Se SS no “Ta taluisi Fi ui hui si SPeantuy ROS 5 eS OES u luibuh **Tre i mei Ceideo oo o fi =< VSS awn SSCS ~-- fea Bantsfaa ant sfa ant Do 240 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Ni PA —= 2 —~ Te eee See et De > Comnuul Sava ct “pli in es tee Ce ee Gee ee, wee ee SS re ruul si pama an tul de sla a vo ata —__—FS oo er > > > — Sis O sana Celuidntrut nalti i i Ss Se ee me bi ne envantea at este Cel ce vi it =_ —» Nt = = Seo SS = - am ine irtrunu ume leDomaw uli 2 a ee ee = O sa na Celuidintrut nal ti i i mel PA == » - Sw, rs— S QAmiit i in PA <—_ = QAmeti tie u PA ~ P Sd — -s eS _ ES eTiiiineTe laauw wudam =- steep OO Se SENG — = = “pe Ti i ine Te bi ne cwva & Gr DO <-_=_= mS ce Sean Sr y= = aS L mm aaam ne I Si nerugdamyi iii = PA =-_.> == PAS eS eS a 7 e*ADumneze euul nooo ostru Pe <= = = YS — se = = reed ni c& e eesticuade e va AXION DE IEROM. IEROTEI,GLAS 1 241 “= > ee a > > ~ — a a & ro aa at™*sa & te efeeenr 7 3 Se ee SEE i Teim™™tnascatooa aare ede Diu > s> Se tet Sy —~ umne e@ e@ zeu T cea pu ru rea vo fe ci St preane vi no VQ & tS 7 ~~ aaa taasiiMaoaa avai co a eh is =e Stk = Dumne ze u liuino oo ostrud cee = SSF SS SSS Se GS SS SS SS ea a ce etHimatc cin SE i te de cat. He es remiiii mrt Sg imal Pa Se eS ole viii te afardeasemanaaa Ze s Sesser Se DS FSS ¢< an SY a : ef are tde ca atSe ra fi i i imi ne rm —_ FS = co re fa Grastri ca cimu uu Wne stat Ss Se Sie = an = peDumne ze ewclCue UuUVa &@ @ GR Nee SESE —D, SS eS Se rh 55 tu uv ul aa ot na ae aseut 1 pe ti ->™—~-- — SS SSC SS neceatwade e@ Va drat *Naseaatoa 242 DUMNEZEIASCA LITURGHIE — arede Dueum ne © % zeuttte e e@ qr = -—= See wae ee Pa moa @ G@ riiii ti ti tii i A NSS toi toi im RASPUNSURI $I AXION DE IEROD. IOAN GLAS 1 na ~~ re. ™ Samnemi i he ies te q Se SS Se TF & camnemi lu ie as te “— “™-s or & Gamnemi he ies te m~ = -_——- > <4 a a j= cam nemi hu ie e es te = Ss ~~ ae . \ = Samnemiilw ie e eeste q eAw Dr wi =f Sw~s2-s ak “SZ a Doamne*® & BDoaamne 1 RASPUNSURI DE IEROD. IOAN ,GLAS 1 243 P eA De ee TS reasfanta Nasca toa rede Dumne zew 46S SSO ee = => _—!_ PF marty eg teneepe e noi rs s$-as Se 3h e Doar ne i aAamin SS i du hu lui te Bu p Smee ee e Te atal pe Fi i uwul si peSfan meee Aw =o ee tulDuw uh OTe. T meaCeadeo fi i > et ee So <~—yw - i inta A si nedeespa arti i i ita we 4 Tec ~200 = ee SS tT oi lao pa cit jert fa laa u dei “<--> = — S d A cee —— aot of SYP ee oa ve emcee & tre Doom nul Se eS ee eee, wee we gt uvred ni aie gi cudrepta te e uc gone eS TS > <= este Ho ne tnchi no TY To te hui si Fi eo > MR A= SS ad = uhui siSfantului DuuuhTre i mei Ces — ~= SS 1. u 4 SS seas —_--o =| em fant sfantsfa a@aantDomnulSavac o Saw, —— == = > see ch A plin. Ss Ce rul si pa & ma antul Esme vel VO sa ance i — — fH i _ on we. 2 re. ~ ; aye dintrut nal ti me ™ Gi ne eeste cu ~eDi ~ ——<~».— SS > =a ST vantot Celee vi i i ne * trunume Sse eS, nS SS le Domnuulii tl O sanaca luidin >t SS — teu t nal ti i 1 AtSs3 ASS i a a mint QAmiiit in 41 P eh Sane Se we a 4 e TineTe la 2au udima pe =F SO Se eS SO ES ee Tl nebi et ne Te eu van tam! Teie cc =F —. a Ttimultumi i it imDoamney Sine ru > ee = a Se ga amTi it eADumne ze @ u “al = no 0 0 ostru AXION DE IEROD. IOAN, GLAS 1 245 oh SY. ee ee Em wv inese cuuua de va & ret soe Sr & ae H sa te fe “> hii i i cimLONNascd s>- E- were += SS tor aa are ede Druumne 2 @ zeu we — Se ee Se = cea peodeeirns es i ita si oe < Ni Fok. = = os =. SE Sg ww SE newiiiino o va @ atah% si i Ma >= <", ws eT = =e we ee Ge = DE SS SS oi caaDumneze 22 @u ului nooo NAb = ~f—~< SE o os truul ce eace estima ai aed ii (te de & aa atHe raw | iid iw KE we Se <- Ss Senate 5” =e SS SS : = . tod mi ti Si maai sla vi ii to oioe wen Se SK eS . - > =e ~ = > itaaa & 8 fe ro dea semanaa = ‘ J ——s -.-- SS a are deca aatSee ro fi i iii i mit | care fF rastri i cd SS SS _>lkTeSe TCS eee _—_ Gh Eu U wnt Oh pe Bum ne on Oe <= Wm SSS AS tv Va Gntul a aainas cu ut pr ti ii 246 DUMNEZEIASCA LITURGHIE BL —~ ele ee. SE = Soa neceacuuu a de va Bra ot MNS = wl. SS EE ne as cH toa aa arede Duum nee ze Ss xT. = & =. = =r. = oY > = “N = eeeunteeemaa @ rii i”im RASPUNSURI SI AXION DE ACELASI a GLAS 1 2 na s q ef-s ees 1. — Lo SI q carne mi wie e ees te s aS Sete. + SCamnemi i ihuuuie eees Vr tee e@ Qe oo sa cam nemilu ie © eeeste PA SS SR camnemilu ieee ees te & A eee ~~ >= oY = \S— ate camne mi how ieee @eeresg teed «as —= a aDeaa am ne. AR Sw >< = SNF &@ a2 aDoo Dam ree e win f “— SY’ SS aDoaaa aamne Sip Sup nod oS 7 f | RASPUNSURI DE IEROD. IOAN, GLAS 1 247 ~Di ( sh — eee SS @aaaa Doa a a amne i i ip > 2 ay, p S<.28--s Stes wt- « &® a Doraaaaam nee i PA Sa 3S as © Ne Wwss 5 & &Doaa am ne a —_—_—~2e co >a — reasfanta Nascd toa re de Dum ne zen 4? nero > = TH mantu ies te ne pe noi YS = NS i e Downanaaqaaam ne ™ a —. o_o ao amin i => i du wu uhh tae A ood 0d nod SS ae ey = iu bi i Te voiBOoam nee e va a FeeF¥e EF pope = atuuuutea a a mea ™Domnul = eT ee, ee, ee, wee, eS SS, —~—Z eeste mMta ri cD ireaa amena® S&S ee ee = ee SANG Si StH poo a area aimee si iz ba aa SF wwe Sf > i tooccoru wulmen a - = = e To otal pe FC i wulsi i pe M od 248 DUMNEZEIASCA LITURGHIE = = — i =S” t i i imealeadeo o fii i inta = >= = Se SEE eS aa sii “I nedee ees pad ar tii ; ~ i Timea Se Gi Bikes ese hid jee eert Pada lraau uv udei ee oA i cu dwiu uhu uul tan Ae. ee ee ee ? a veeemcatreeDo o Somnuul”® a. SS SF Se — SS uvredni ci te ie Sicu ae eee EN fee ae ES weer S =s “oS tr. a ateee Mm eteaa aa =xit 2.4 - = = ~ eS SE SS OS See —S . neeeTTinchii inaltTaa ata PA =~ wei, - —— 7“? =___ alui sit Fi iuu houisi Sfa a ‘ =<_ se se SAW = 3S tuuuuhuuui Buuhltre i iii = Aas eee As = SS —==— meiCeideo fii i i intaaasi i R RASPUNSURI DE IEROD. IOAN ,GLAS 1 249 mee SS Se FS me dee ees PRS aati toe i _i te a3 ~~ NSE = e ant Sfa a ant sfaaa aantBo o = Di Wwe¥e en Ee FS Se omnu wul Saava a oo o st Aplin e Ce ee ee ee = Sees ee erul Si pa ma & aanbtiulde sla aa Se _— —-S OO 1. een ye vaoaaa Taal O sa noa Ce lui din — ee SE SE eS SSS tree T malti ii iii meeeee = — Ate > SS SS SS. bi ne estecuvanteatCelee vii i i ne SASS = a +s ws SE intrunuuu meee lee e Bo o - = gp Se Se omau uw uw lui O Ssaanao a a Ce lui = = 4-2 eS Ss SSS ss eS : dintrutnalti i i i iid i mee q At S75 s Qamioe wm ted fee FS EF 1. = =o == = q Qmiit ti tititiiti ijt wm p SoS oe at ee = eTititinezeeeTeeeelau _— . . S~2 Ss 4-3 Se u dam’ pe Tit i inetebii i i 250 DUMNEZEIASCA LITURGHIE wes at ee neee CueuUuUuva Bantam T ECAR se eS Se Soe uwul tu uu umimDoaa a aam ne aay Sew as SO eS, Sine ru ge aamTi it i @ ADumne zee es SS eS 1. muul nooo o ostru 1 et . Ye ote ea SE Bu vine secuuUU @ de eviad Sees ati s: — ee, ee _—_ ra aa aat™sateefe eerie Wen (ew ee SS — ci imMMNascitoa Aaare deDiu uum Ss we 4, rete, meee e ze eul cea pu ururea fe & en So Ss eae Se as ea ii i ita AM pres @ newt i SSS ENS ee wo i i nooo va ao ates. Maa ai —_~ —- = ee > Ze SEE caDumnezeeeeuiu lwu ui no 2s Ss st nw —~——<_ Ss © 0 0 Co oo truul ce eaceestima a = atk wae See SSS 2sSo——__ ele ae iii aaaa = SSS ic —= —_> . . . REM aa ste ruuuw i it i s—S—esasc > > = RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI,GLAS 1 251 = EV So a Ss S— ES => {> aoe tit imi ca re e fa rastrica ciu Ww % = Swe 4 So Se SO SB weuu nee” pe Dumne zeeu Cuuva an Te eS Aes NS ce SY ~S>_ ae a a nads cuut Pe ti ne ceacw = x= > oS —_—— see uua deevaaaraa at * Nasa toa x SS — FOES ew aaarede Dueumngee ze & to = Pm RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI FILOTEITUL GLAS 1 $ xa. ~~ > —yw cam ne mi ie ie @ es te LA Se a camnemilu ie es te i see SS camnemii lie ies te Sip Sep od 252 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. GSES eseses8 = ne? —_—eo- --, . mantu ies te ne pe noi 1 ne MS ok i = e@ Doaam ne %™ amin 1 ZO = Naw ws PIVOTS NOS OS z= i i Deu hun fluui ten = = Sams SE eS iu bi i Te voi Doa aamnevartiu Di eee Eg te Be > _ uw wteaamea*Domnauleste mta ri RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI, GLAS 1 253 = _< FS ee ss, > > _ i rea a7%meal™ si sca paana rea ameol 20 ee z — = = es si iz ba vi to o ru wul men TNA SS SS Seti Se e Ta & tal pe FE Fi ul Si i ipee Sfantu uw WrulDuk&>Tre tmeateade o fi =o ss Sa ee FN = 2 i inta™™ si nedespar ti iii taa™ Sa Se = SS t ila pe & 78 ci je cert fa z. w SS = i uvrednici ie Si cudrepta atee ers ze SS i eeeeste a nein chi i no — ee ee Xe ee HE Sean si Fi u hui Si SPS & antuu Sie st pr y+ 8S he WuiDuh*Tre TF mei Ceide o fi i z0 = Shee SS z inta’™ si na des parti iti itee ™ 254 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. PA, G Sr Rae a i = ct faa Grct tee Rant sta €@nt Do omnu ul Sava ct GH pli i in es te 2 Cerul si — = — — we ee - e s pama antul ts a aTa to sana Se: oe eS Acs = 4A “— . a Ce luidintruT nil ti i i me Mbi eee, ee > OS a —s ~ rn nees te cuvantat Cel ce vi i bone a “S— ~2- 2 ss inteunume ele Domnw lui > 0 so ne 20 oe ee Se a a Celuidintru? nal ti i i mee a BL = the eed e Ti neTe le ww uudim® pe => = > Ss Fees Ti i neTebi inee &@ cwuuva Gn SF ~~ = =< Sree er ees SSE SS tml TT Ti i e THimuul tw mi i x =——— a >s = Le Se uk imDoo a Aamne & si neruga GamTi -—= — F West a Qe ee ii Pm i e Apumnewe eeu u AXION DE GRIGORIE PROTOPSALTUL, GLAS 1 255 x =~ = = eR FS AXION, GLAS 1 Sn. ul rosa os tru DE GRIGORIE PROTOPSALTUL. eK .f wee =e = SS C uvinese cuuuua devaad wee gst SE Se raot™sate fee eee miiiii — Ses > eo SS SE cim “>Nasca toa aree de e Duumnee -<—_. A 4 yeTr—z PSO LP’ oe zee eu cea, purures fe r ri aiita Ace Sn EE Se > Si prea ne vi noo o Vaan aata 43.2 Soe an — As imMaaicaa Dumnee zee u lui 3 2, ee ee a — we no 9 © OS tee ce ea ce esti mai cin ~~ os ~~. _ = 3S — ee oe ss sti ta de cea at Heeeruw i i i SS a ; — ot a ee mii A siti ivi maislaavii ¢ =< - Swe Cm 2 oO. ee —. we wee. . -~eo = De pr > _——s iiteaa farde-a se ma no a rede = SiS Se Fe cat Se © era fi i i i miiii Se SF Sie. zi. = Se oS ee core fa & arastrica Gciuuu nee cS —~ 4& —SsS ~~ pe Dumne ze eu Cuuva & Gn tu aul S 256 DUMNEZEIASCA LITURGHIE ee — a wes et pe ee ( 4 o = Pa > s SSS See =~ Se CS ee wut pe eti ine ceaacua de va <— we ES = 4 Se SSS OP SS a raga aat% Nasca too, « a arede Du ee Sk VS wum ne e zeute eee meaaa & ri SFT ase At *¥ Fa iittioete sfarsit: ei ik fii tit i & im SIT Re iL tim RASPUNSURI SI AXION DE MIHAIL HAGIATANASIOS GLAS 1 & eptafon na q Be wei Gere ¥ camnemilu ie e es te em = — => >t we ~ cums me lu ieee e este 1 = F SA SS — +36 7 NE carn ne mi lute eeeie este. a, : => - OCaamnemi lu ie e e este q eh =. es Sot oe SES ere comene mii he iee 2 eeste 1 Yet SN a ae RASPUNSURI DE MIHAIL HAGIATANASIOS,GLAS 1 257 KE SA c=" ek € Se SN SS OS aag eee nee fh SS - _—— SF > —— rea sfan ta Nas c& 50 rede Dumnezeu PIII SS i f My | 'p ( aS a ¢ i st NS eee mantu ies te ne pe. noo ot ave =e = PSs i e Doaa am ne Q min SS Ae SS iduu hu wu leuitan <4¥4,2,> = —— Se + ue bi Te ae oi Do am ne eva Gr fF y ss qe wh Ke a ad tuuu tea ames 4Domnul es te mta — 2S 2fSaes ee ri reameas> Si Sco peels reameaaa Si iz q q a 7 Tm a ——— — 2S Ta a ba vi? te oru uo uulmew 1 P = <= 3-55 =e sO SS Se OS ve eem ca tree Doo oo or Ef Detar © ode « fe j = uvredni ci e@ Si idrepta te ee = Ke eS qe ee. pg He SS ES e eeste 1 a neinchi ina f Tata ae eS ee NS — Tre? mei Cei de o fi ioiiiitin AF a Se RF Ac £ = ta si needes parti i i i i RASPUNSURI DE MIHAIL HAGIATANASIOS, GLAS 1 259 oe a a fa & Gntsfa @ Gnt sfa @antDo o omnau ul Sava ct ¥ ple in este Ce rul st Rees See SS si pa ma an tul de sla a va aa Ta gtivYe 4 ee O sa na Celuidin trut nal ti me Tae a DV bi ne eS te cuvanta atCelce vii & ee py See ine FZ nrtruniumele Domnaw Key. eee lui O sa no Ce luidintrut nal ti ea f! -( SFr "e 1. A 1 we g 1 nd f 1 TS. - - “a ESS 7 Se Se SS eS pe Te neTe bi neecuu va a a wo-F Ge eS BS aantam 4 Ti @-Timultumim Boo a a KES Eo8, = em > =o SOC e => « e. =e. =P = a = a aaaamne ¥ Si neru ga am 260 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. = pa . SS ee ee es ee —S = Titiie Dumne #2 uulnoo o we Ses Se Se NE 7 oo Wo cS. 9 os tre www 4q Si. Ne reed ni ciesti cuuaa de va 2S rs —- eS Barat “sa tefe ri ci i i imNas a= = <-= = SE FR Fea SE SE OS catog aaa reedee Diu uum SO <7 see i ne e@ Be eu cea purureaferi et ci ita _ Kea QT = 4 — SS ~~ — Siipreaa angevi novaaa a a toe bee Se ere taam si Ma a aai si Maa aai ca = 2 ae ha rere Dumnezee uului noo o os tru Kew = —- Di x eve S — —S, eS ce ea ceestimaicinstii i ita decat KE xs chs et Fr See He rueuuvimi% sit iii maa = ra 2S =o 2 “ons Fes aaaslhGaa wii ct Ui ita NE Ke ee Sec OS F farde-csema naa aareaedee ae eS Fee, = =e Pe Se eeca GatSee racnaafiiiii RASPUNSURI DE IEROM. GRIGORIE , GLAS 1 261 Kee CRT wie S28 SE yy mi ii scare fa ra strica® cih Vu U Ww CPR <_— — Eee rs nee ade eee Uva © Sn SR FS Fn ee RE RN OE teuviul aaqaai naa as rut e a 7 KI = SEs —_= Ft —= 7 pe tii neee Raa SHMUEL BO & RB Sree SS SK Se ae deeve & 8 a drat INascitoa a RASPUNSURI SI AXION DE IEROM. GRIGORIE GLAS 1 — Ta. Samnemilu ie e@ 8s te as > eS Oamnaremily ie 2 es te Si Sua, Lore nod j= 28 cam nemili ie ee ees te ae, a SS St FS cam nemi hue i@eeee eeeste =o 262 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. bi<- ES ee a a@2Doaaa aamne — — Sa ee es ee ae a a Boa a a qamne a) Sip Sta, Si, osx 0a SB meee ee Oe rea sfanta Nascatoa re de Bum nezen ee en cL [SOS SSE mantu ies te ne eo pe roi 4 PA ss ~~ SSS <<... 1. Tt e Boa amne Qmin 41 SS SNe SS ~ e Wueu huue lu uitaw 1 KE 1p — p= Ses > SS iw bi i Te voiDoamne e va €etu u ew we ee eS SS wtea ames Dom null e este TREE ri c Ae Fe ne FS KE SINS —=>- i i reamea aa % Si sca paaea we Fe Se Re S — areaaamead si iz ha vito o coo RASPUNSURI DE. IEROM. GRIGORIE , GLAS 1 263 pee Sfa 2antu ul Duuuh Tre i mea = se NS SSE SS Cea deo fi iiiieé in ta A si nedes tose Ss ~— 5 par cit Toiite = 2b eZ ere WES v BS & & ck we ye & we SSN SoS _~_ 2a etfa a ala aca c aaa wu dei T Se ata ES % icu duu uuhuul tan q x eke ==. ~ Z =~ —>-S x = BS oO vern eatree Boo o S omnul a Fee FO — uvrednici i it i e@ Fi cu drep = eS RO SSO FF SS ee SS aaa ao alo aate Testee wa Se ES wae anemchi i ina ¥ Ta talti si Fi te Ce SF Se SS SS ——S ii wu lui si Sfa an tu u lu wui P. di PA - mars eae NS SES COS Duh Tre i meiCardeofi ii i iin 264 DUMNEZEIASCA LITURGHIE <= = S4S >> =~ <= ta si nedes pir tii i & -. “2. =, a SD Fe aa tom aatli pe fS & ant sfaaantsfaaant tl Bo om =. KAS = 822k 2 fs wee, eee, eT “> SNF SVS SS nul Sava o ot T pli in eeste e Ce ge = <= = => oO oe = —_—SsSO SIS = o => S erul si pama antulde sla-a vaTa”™ O =~ —S- — ~— 5. Se Sanaa Celuidiintruut nalti i i we PR e me en ~ me 7 bi ne es tecuvanta atCelee vi i a = SSS SS Ww <= Sees py See ee > . = vantamy Ti e Ttimuuul tu u mi AXION DE IEROM. GRIGORIE ,GLAS 1 265 we pW i im Dowa a GQamnre™ Si ne ru ge a f qe n d wh Di Ss SPN Ree £—s =S>> 2m Ti t i i e@ @ Dumne ze e PA ox a <= oo ew ST SO FS SES uul nooo 0 90 0 coos trun Lxe = bi ~ ke = = Oe Sr ere. Se = — re ed nic& e esticuua de va vm — OF re. nw rot T sate e fe @ riicimNas ca O =< = i i ta Sipreane vi nova aa tea Pose = wea me Se SSS eS} me a T si Maa oaicaDumneze @ uluui KE wen cS ee ee CO SO IT. ce ~s a re : nooo 60 9 0 0 oostru J ce eo =<=- =: noe ESS St ceestimai cin sti i ita decatHe ea 4 ae @reu vi tc i i miic™ Sima sla vit i it ic ta 1 fardeo —— SS re SK 266 DUMNEZEIASCA LITURGHIE =< ai — 2S — ee ee eS — —. 7 | = fi tet tii i tmii 'carefa Tae — SS NS o_~_— za re Tstri cc em uu wu une pe Dum = = =F. =o SSS QAaantuul a a ‘ q pe ti ne cea acua : = ses =—xcst a ee Va & rot Nas ci too a rede Duumner e ea cect tee Qa z — a Ni = —- =e < adel eal Giana) oe x wes AXION, GLAS 1 2 na =S q i oi im DE SCHIM. NECTARIE C ea wee. eas 2 ~ =~ Uviinesecuuua ade eva KE == eee ——— ys Se £m at 4 sate efe ri ci cig imNasea =< Gxt. as. Ss Se sI——S e+ ton aa qareee dee e Duumne Soe nex 4 Se S 7 = ee e ezeu ! cea gheaiiarames ge ew ivi — —> Fw =——_=— = > SSS itaa ¥ # prea sina vi i moo ovag P= x 2 FS >” KA =e yy ee aaaata SiiMaaaaaaaaa AXION DE SCHIM. NECTARIE, GLAS 1 267 ~ PA = ——— aus — >a “GSS a aica @Dumne zee & ae eeuuuw © = a we SS SE SS oe he wuinoocnd ostru 1 ce 2a cee — << S — —-s- SS WSS eestimaicinsti i i it i i ii “te z =» = <> = = a SPOR en ~ ” . ‘de sat He rueuvi i tit i i aes t Ge aod ~ cn Cnn a rp = We F —S Se tS taa aaa ™ Paradeasemana a cS aare Mies a pacuu Wu we => pS SS Beis eS ne e@ pe Dum ne ze eu Cuva & an Euuul or fl ~~ ® aaaink & Gscu ut! pe ti neceaaen —_ ~a KE 72S ke TS oi Fy —> wuaa adee va & pa ot Nas catoa -%, s = PA Fees Sere SSS aaareeee Mdeee @ (ee ede Soc tS = umneeze ee euteeemaea & riii . ee —_— St 268 DUMNEZEIASCA LITURGHIE ~~ ~~ == ae EASSSE Se AXION, GLAS 1 rea. u t u i oi im per es PANN cw. SS. = ES eS leew ue de eve aa Ss a raga at sate fe re cim Nas c& Loo aa Mak se TER ~ Seis, SAS aaareedee e DL uumne wen = ney ~f.> SSE q <_~2/ . . SS . ~~. ceapurureafe eeri ci i i ta a AIR SS SS SS See = ye Si preanevi no va a a ataaq Si P' ~ SAi™ Maa ai co aDumne ze eeeeeuu ayy SOE N= Nm ——_ lu uw ui noo o 0 ocostruul f& ea ca agtimaren sty tadec& He uv i wos a= Sa NEE A i imiii A Simaislavi i i i HAM > aS > ou = a wee wee ee ~~ = Wee-asa fara dea se mina rede ca aaatSee =~ = mak Yes AS. eS ra a fi i ii i i miii ca re fe om Sr ~ > SA Fa rasticicik uu UU meee pe Dum w= sO SS SS nezerCuva Gantuulaaainkg a ds RASPUNSURI DE UN ANONIM,GLAS 1 269 = nee bY oe SS a * yp ~~ = = cut at een Di Aaa Fg Se EE ra a at Nas co Poa aaa ceedk as we we SE Se me we Duum nee zee e eu tR e emaad ~ =a <= w= Ym TS FS eee -Se a ei oe ie u bi te beim RASPUNSURI DE UN ANONIM < GLAS 1 9 na Assy KL Fr -_> ais a mint i Muh hui baw 1 pied =>: —e wn SS e Ta a tal | pe Fiiul si pe SPaGn x -=—o ee —~— tuul Duh Tre tb meatea de o fi i n Ae Seto ea Ss = « tae c inedesparti iiiii ta 4 Yee et we => wT ee pa & sii jert fo la uw dei i Lee, A ; aise i cu duhul tan “a, a 2 are .w a ve em ecatre Bo omnul 1 uveedni ci 2@ sidrep ta a a te 270 DUMNEZEIASCA LITURGHIE ke cs S. Di Sam eee Se ee es te ©ane inchina 1 Ta ta isi Fi a <<< Ke Sc eee SS = SSIES —— iu uli st Sfe an tu hwuiduhT Treo Di zx PA wee Oe eS we OOS SA Se ~—w ~— meiCeideo fi “ti inta ns Si nedes par => aS a ti i i i te 1 RMD FT di 2 AS 4.7 ~s AS Sms fant sfant sfantDomnul Sa ava a th Se eee Ge wD = pan e Ceerul si pamantul dee slaa PA =F = aA _—SsS: te vaa aTa% © sana Oe luidintrus nal =o at Sg Se ee Sm —~—_* = Hi time * bineeeste cuvantat Se 8 oe Se = = cel evi ii i ne IrRtrunuu me le 2 VSS AXION DE MONAHUL MELETIE, GLAS 1 271 PA Ni_, PA aS Se Se Se Se = > i ine bi i ne Te oe ventamd Ti i i — er wee Ae wD e Timultu mim Doamne & si ne rugam x PA > OS Se eS S Ti i e ADumne BE e uul Ao o o7es a AXION, GLAS 1 a Ta, tre DE MONAHUL MELETIE SICHEOTUL &. fat eer A SS uw nese CUURKRQAAQ de evaa awe et oH rot A, sate Fe erii i i ci imNascd ST, <= < ><. — -F =< > —s = == 3S >- - — = = > a =r See Pe Se SS umnee e 2eud ea ae ee ri 35S ~Schas +S > = ae vit t tA 5 prea ane & vi noo 2S See SS SS => FS °° vaaaatcaysi Maa a a ai we So SS caDumneg ze ee eeuun Wu We eS tt Li ro oo co ostrud ce ea ce estimai <— Ni sews = PAA — NS ~ Se > . . einstita dee ceaadatHe ru vi it it we ee me ec ee Sh mi si i moislivi iii i i ta fer 272 DUMNEZEIASCA LITURGHIE de-aseminaaare de ce 4 4 & == Se ee ee ranafiiiii Wey TE FS st fa ra astrica ciu UW WY UU neM™peDum PA = ee 4-2 S-SS ne ze eu Cu uu va & <= et rm AS = ——=— OSS =o 7 — —> neceacwuuaaa deeva @ raqaa es ws Se RASPUNSURI $I AXION DE IEROM. GRIGORIE GLAS 2 =S & == See = = Sam ne miln ie e e es te Di <1 — = Se Cam nemi le ie |@ es te -—= =. wie eS we Sr7 —_ cam nemi li. ie ee es teee =< = —_——S—ST-r Oo oan nemi le ie & es te Bi = see SS SSO Cam nemilu ie e es te i a a Boa a am ne = = SSeS Se = aa Boo Qam nreee a eS > @ Dow a amne -—= =a ne > @ a Doa am ne pa . 274 DUMNEZEIASCA LITURGHIE, P p a rea sPan ta Nas ca toa re deDumne ze ew wee eee wee, a ee A = = ; S mantuies te nee pe noi P = =SA4u —=—— Aa ay q ae &. «+ = =& Doamne Qa min [> Di ~ a du hu lor tee Aww =>: =e iw u bi Te voi Doam nee va drtwu = = “i =a 2 eee ee we Ss wth 2. Se Se Sg SO ameal™ Si Sei pa o rea amea* si iz ba = 2 sear Ne vi te co 0 oo rul mew P Sas Fe See e Ta atal pe Fiiu ul si pe Sfartul = — ates see Se eee Duh®>Tre i meateade o fi i ti inta set eT SFr. Ae . aS, er * si ne des par ti tii tte Di = s Ast. > =~ SS ae ti ilaa Re Qa cil jee eertfo Biv ,- eee Fe . ad la’ a a auudei Di we = = ow, the 3 SS i cuduu uhuul tau RASPUNSURI DE IEROM. GRIGORIE ,GLAS 2 275 Q vernca tree Dooom nu ul A= Seo ee =F $e m a. Ss =e uvyred ni ei tc ii U e si feu 2-5 Sane Se ase tra aaate STSNELS a ~— x. Di SS SSE OSS OSS Se ee nee inchiinata ta lui si Fi uw hu si = 2 Pe. Se o_o — <> a =. SPearcttw luiDuhe=Tre i mei Ci de o fii Tih Sree SS So & i inta si ne despair tei tt te SS => Sent oS faa ant sfa ant Sfa a Ant Doomnu ae ee SS SS ee SS ul Sava o ot = pli in este Ce @ru Ree Ol OC TS Se ee ee ul si pa maa Gn tulde slava a Tao eS ee ER sa no Ce luidintrur nalti tii mee Jw ee eee = S SNe — bi ne es te cuvanta at Celee vi i i tee Fe Ee i ne intrunu me le Bo oomnurr lui —— SS > ee ee wee te, iS =0 sa na Celuidintrut? na Sl ti é ¥ 276 DUMNEZEIASCA LITURGHIE ye. Sup an = <= = ——- rT y . . —> da all e Ti it neTe t& au uudam ~~ S = <_ Ae Se Se pe Ti i neTe bi t it ine ee mu — Bi~e> wa Sree ss SS SS SS woe va anctam | Tit i ie Time as SEAS ZS wul tu uw umims Doo a a aam = <~e— - = Ne a PS TTS RS nee 2 & si Qerw ge Sen Tit i >a Sn Sens z= i i e S>Dumne zeee @ @ Ful Div At o—_— Ves o oostru bi NT ~~ = =o 2S wm vi eke a de va a Si oo Ss —=S > ro aeRE efeerit i i ci iim = z+ Se ~~ OS OS ee _~ <>Nas a arede e Bum nee e@ ze a a a _—=S 22> 7? eum > cea pu rurea fer aici i ty SE ee > Sipreane @ vi novagaaa ta & AXION DE IEROM. GRIGORIE ,GLAS 2 277 ae SONOS SE -— e ului no o © o os truce ea ce ee Se Oe ee ee ee estimaicin stii i i tad *decatHeru ee = . Sis vi i tt mii Si mat sla vi —= ‘ aA ee ee ee ~ Mon > = ita” farde-a seme novia a Die. ss" 2S Ve - 5 Same SNe FS Fide chat Sera Pitti i = = Sees SA Ae = re fara astric® cu uuu Bi - & SRS ae = <>peDumne ze euCu u va oe =a ee r= YN a aina a as cu ut pe ti ne eeaa = wt Has es NS ER 3 cua deee va &@ Ga Fact “Nas =< = waar ee SEs SFE = =P GA —_ eaitoaa a are dee Du uumnee = Diwe> seen CAD = Zzeu te ema a GQ ri i Cn pi ~ = De<~ eS tot u Sel Pegs 278 DUMNEZEIASCA LITURGHIE RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI GLAS 2 =S & we ee we MANS NOES OG —= a cCamnemiluw ie e@ 2 2@ es te Bi = =< camnemilu ie ee @ es te Di = = > PSS eee ss SS camnemiliu ie e e ees te Bi —S OS SO SS NOS camnemiluie e ee e@ eg te NI j= aS yes ee SE ca QaAam nr @& e@ @ mi = Sows ee a a Dowaamne Baie FE a &@ Bea aamne a aBoo aamne TN pee fee fee fee OM gm fy e ar i =< ~~ =e —7 > =v SS a vu fr = A G& aa 4 GDoa aamnae yw sews Nee ew NS Se ~ SS ss = a a aaa aDBDoaa aq aam = —_ Su RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI, GLAS 2 279 ? WY Ss reo eo Nasca toa rede Dumne zew a ee Soman ies te ne pe & nor ¥ Svs 22 SS & a e Boa aa amne G~ Bo ee 2 i mu hu ului tau —- wi 8 2 ee —, => iw bi i iTevo.BDoa aa a Gmne z<- = w ul mew SAS5 2s See Lo e Ta aa tal pe Fi i ul = Sipe Se eS aes ee ee ee _—s _— Sf Gn te uw ul Duh Tre tb mea Ceade o fi i i inte asi ne des parti iit 7 iid > yy S tw Se Sa = = i it laqapa & a ci jr ert faa 280 DUMNEZEIASCA LITURGHIE vu > Sess ec @ Tor QAunu dei a re SS & i eudu hes ul taw a a ve eemcé treo o Sl a MESES Foes uvred miei i i @ Sti cu drep wae ST Sg Se teee a ve este a nein chinoa x = —_—< SS. Sw Tata a lui si Fi uu lui si Sfa antu VT 4eSe7P ea eee ase SS Tu ui Duh ©? Tre b mei Cei de o fi t : yu Sy ey TS wes e = ye... iioiintaas ne des par Hi it = Ss. & io7i i te a G a en 2 awe Se ee = — — fa ant sfa ant sfa a@ntDomnu ul Sa — =e 4 Ss eee SS va ot “pli i in es te Ceruwul si pe —=— ><. Se ee —_—asacte ma &n tul de sla a vaatTa®?=0 sana ~~ a Re luidinttewa mal Hi ivi i bo ime 4S Oe SS So eee 7 bi ne es te euvanta atCelee vi i AXION DE SCHIM. NECTARIE, GLAS 2 281 Wwe wee Ze My we ee He TO OP a ~ © sa na Ce luidintruut nal ti it a & i i me aaa ™ Di = —= SauSus re 4 aaa amit iti iin = NYU DI» =-s = = = =a ee & QAmiitititii aaaamn & Bi x ==. — = = SS —~S ~ ma s— = St £ dam pe Ti it t neaTe bi ne cue Ww = aS eS Ofte Ss ~ er Sas > > 4: uva &@ 72 Gntam== Ti 2 Ttimul tuu - > vu we ee re —< Ss, a - mi imDBDoa aa a “Qa amne Si ne rw -= - SSeS SS Sr Se ge QaamTi i ti i @ e@Dumne zee me Re St Se FSS eu uiul nooo 0 0 © o ostruu AXION IRMOLOGHICESC, GLAS 2 = @a DE SCHIM. NECTARIE ; vu <_ —- a a= Cr rsFTnS ee wvi ineseecuuua deeva Se e.g SS ee F SS > —sF 2 @ Brat sate fe e ri i i i ciim 282 DUMNEZEIASCA LITURGHIE we =< Sw ee weaw DE -s SF Nascatoaa aqare edeee Duwumnee Di = > SS ¢ Se Swe eS SY SS ezeu Cea puurnreafe @ @ mii ct it =. —» Fee SS Ne ee Fe eee iitas. prea aa nevi i i nova Seas FANS Oo aa ar - ~_> eaaaaattma si iMaaoaicaa vu = $+ mos ew Ss et oe aaDBumnee zee wunu lui noo =i SS se ince ee Se © © ~o astrud ce 2@ ea ceestima a et > Fe => Se Se. — aicdinsti i i ita de e& & ak Hee Sen ee Face es rue vit i imiim Si it it maa Psy — 5 > Es eos a, slaa a vi en eae aE SF >= i ee eae s@mA no a A arede c&t Se ee ra = ae Dice soe = \S nS “ ed aa noe i oi mii ca aaa ~ = =— =— = yy SS OS ce sr S =e = ook re e eee 2 efi ars & Stri tos eS Enc ASS Qciueu uu wu mifiinanne me SSeS <=. =. SNS se = =Cc: eeuCu va& Gntuul aainda & Ss RASPUNSURI DE UN ANONIM,GLAS 2 283 = ee ae SR cute 2 ti ob neecea a cuua de vaa — SN Fe oO =e SF a raaat Nas ce too ao a redeDum => SS Se. wep SS —S> ne zee 2 eute mMaaad rieitii RASPUNSURI DE UN ANONIM TRADUSE DE IEROM. PETRONIE PRODROMITUL GLAS 2 =3 & S “=> > & i du uhuluitau a P “= SS + SS e Ta ao atal peFii ul si i =r aes e Sfantul Duuh "Tre i i meaCeade o =—-— NMI =e SENS Sa fi tt i t i iba Bi nedes par eats SF = ea g tiiiiititita Ye ee =e i la paaa al & cit ja ert fa wee AO & ala aanuu dee a So ee za i eu du uhul on => =v, —— SS FS = Q vemeditreDo o o oomnul 284 DUMNEZEIASCA LITURGHIE a «= = uvredni ci e@ si cudrep ta a ate c— M = 2S > et Se Se os re = este a neinchi no Ta a ta lui s bi =; ee SO OO eS Fi wlui si Spa & & Gntu luidulk? Treii eS =. >> SENS = i imei Cei deo fi ( tii i oin — = = = maa Sk ee ee SO SO u a4 t yy ta si nedespar ti i i tee = ay + SiS es eee @ eeeeeeee ee a SH. HAs SY Sy SAR f* ant Spa @ ant Sfart Bom nul Sa —— =~? =——S @luidintrur 7 neal mse FS ESS toi meeeerk eee ff AXION DE 1.PS. IOSIF NANIESCU, GLAS 1 285 2s => > € eeeen a ASS. 3 78 s amici ti i i7in am aaa qaQ mei tt tiii Ses SF & rs to oin Pp Sh Ae ee SE SSR ee TiineeTeaeelaau Sos sg Se + u uudam= pe Ti neTe bi neecuu wva &@ & & antam Ti t @ Lttimul S Fees See SS tuumim Boa ao amné™ si nerugda = = . ~~ = = ° x ~ SSeS < wu z2<—_— a re er ee & @mTi iiiieee Dumneze e aw — = 2 2S + == re es =k euulnooo o os truevuu uv u AXION, GLAS 2 =3 & DE 1.PS. IOSIF NANIESCU eb! ee, 3 ee. Se SE et eet” uve ne secu a ade eevaad <= =: = s Gat eS SSR aS 2@raaaaoatsa 42 4 Te efee = Wee Se SS ri i i i CimNascatoa a re de Dw 286 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Sa S =.= «2S Yo umne e@ e ezeeeeeuceapnuwn wu wu —S ne eS So eee a pa ee rich iii te aaEa SL prea qQanewiionooova aoa S425 7-renrS Ss SE = ta si Maicadumneze & uw luinooos Sis SS -s SSE es °° oostru uu u ce ee ea ce ~~ esti ma ai aii insti i i taade ca <- =x: = = ax = =o SSS NOS Ss ewes SS St. — 1 tb ib t mii t mS SS ee Ses . “~ yea? simo a aslid Qvi i i ta > fa = > ee SE SS) SS radea semana aare decd & at Sera =—_ =. St, Figs Ss mee fit iti tiimiitititica aa SOS SS ee te re fa ra stri i cd civ uU une “pe Dum = = SS = oe a ae —— => ne ze euCuva 2 2a comes u ul oa. et Oe Ves > eg Se a eS a. a aainaa & aseut Re Peet ne uv a2 SO SSN > .—— cea cu a a a de e va raaat Nas ca RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI, GLAS 2 CU 1 287 Di . See SS eee toare de Duumnezerte 2ema 2 & GA a i wee, BL me RASPUNSURI_ DE IEROM. IEROTE! GLAS 2 CU1 = a Di ~~ 2.3 De FS A Pao Sy cam nemi he ie e@ es te Siw +> Fre E oar ne mi he wee eeste Bi * S77 fs x a Camnemilu ie @ 2 e eg te . = ai Bo ee BS >= SS Ae = uw Samne mi i lu wie & eetesg te Se ee Tt See ene a See or ww oi _ a & & Boa am ne =< —> Pe / | ‘ au Sui, Sak Su Sup 288 DUMNEZEIASCA LITURGHIE = Amie erwin. rea sfant& Nasca toaaa re deDumne i PA — A> Ge we = -— me. = zZeu ?mantu ieg te ne @ pe noi + Da wDI — i = SS = t e@ Doam ne a S 2 we Sip Sup od > —™ i dwuhuulu ui tau — = a = FF iu ube ‘Te & Sve ct Bow ea aS 2am TE MW tea e a ameas i sR ee > — = ee Dornnul este int&ari i i irea ame GA PA —— See FS eS “—_ $i ScQ pa areaamea™ Si in ba Vi te Ne SES. ™ oo ruulme eu 4 i P SS ee oJ . eS ae ore On ee eee 7 x, ee SSH = x= Sto ~“_— si pe Spa @ @n tuuul Du uke? Tre i = ~~ oe ae SE 2 i mrea.Ceade. oft t ivi = RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI,GLAS 2 CU 1 289 = <= aS ===: er SOS re alaaaaau uuu de 1 DILe> =~ i cuduu hu uul tau — De =<- = - Diss JS... —~ We a z a ve em eg treDo oo o omnul —S uveedni ci i ie gi cudres ta a wee 2 D2 385 wes Sa ee aacatece eeeeetela Di wm Ms Me Se eee 2> > ~ . . . net TinchinaMTatalusi Fi u — Se e mt SL ee, SN Ss eS . : a~ nm nm . <—_ 1 hui si Sfa a a@ntu le u ui Duh 7? Trei - ~ PA Fo wee Sm . eed iar te Ur gi i meiCeide o fi i ii nga si ne = Sos s eA F des par Gi iii tii Dicer s3> a wr > awe Ht Pa Antsfa Antsfa Ant Domnuul Sa ava ot = plin este Ce ruul si pa ma as ee SSE NS ee &@antul de sla a a vaaa Ta 70 sq =- Se wee Se SS rx ~ =v . . ~ . . : cs . na Celuidintrut nal ti “i i me ne es te cuvanta aattel ee Vi 290 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Bi —- sth. + SA ses intrunumelee Do © om nuunu li rs Ze Ne ee CS oe GS ma eK uk tam” Ti e@ Ttimultu uumi im Doaa = Di we SSS Si Se a aaa aamne t gi i nerugad =< - ¥ = mews SE Fe AW SSE Le aS a amTi i it ee e7Dumnezeee e@ wu @ t eNO S--s =v ulno o 0 0 o ostru AXION, GLAS 2CU1 =S & , DE PETRU FILANTIDIS. Y = = Pose = re e eednii ceAaaa eestina AXION DE PETRU FILANTIDIS, GLAS 2 CU 1 291 = SS = ett SS St de vaa rave aot satefe e eeri PA GA -= Fz aS Oe Ss 4% 2S i i cim Nascatoa a aa ree deDu = 2 a Ses Sak Se —— um nee @ @e zeu T cea pu re req ee So r= es xe. a fe @ nti cw i ii ta Si preane vi =<» = —S ms 2—_=> > TF YS noo o oostru Tce ea ceestimaicin —_. a =F = 4 ee y = sti td itt i ct i itat=decaatHee Wow Ee ss SES Peete at mii Si mai sla wi = as w= GA -= “SATS aS 72s’ iiii a Pirde-ase mi nn. aaaa [—_— 5 os SS — are” decat Se et ee aaa a a i SB SAS Sees SS a Se tit tiie imi ca re fa ra = = ~~ SF >—- + a stri ca uuu uu UU nee pe Dum I ne zeu Cu Rake a a aanke 292 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Nd a = ee SSS &s ct u ut pe ti eae mu aa a _ 2ST sew Ties. Sx SS deeva Ga raa eae * = ses ee ke We SS BFE = ee zeul te mari iii i i i — t a x = SS NSS — tii tt © te bit tt im wt ZZ ~? <_< Alt sfarsit q ——=S a>? =~ te wk te iid SF = = eee TT SS Sai SS SS iii i titiiiioi it im RASPUNSURI SI AXION DE ATANASIE. VURLIS GLAS 2CU1 =8 & NS oe ihvie eeaeees Oamnemily ie @ eg are ) —S Se eR CO —~—w gs Gamnemilu ie 2 ee este j= en camneemilwie 2 eeeste © Reo FS FOS ee = CA ~*~ 5 RASPUNSURI DE ATANASIE VURLIS,GLAS 2 CU 1 293 \) Sr recs £ &@ abDsoaaqaaqaa aamne —- hy B-+ 2-7 z & aBoa a am ne —- fy Bun SS yy 4 & &Doaa® a aamne ated Aimnp>s = z & a@Doaaamne i> WA SS z s @ aBoaa aaamne a 5 a aDoaa aamne eA wile eee = HR a ~~. rea ff SOS is SRS — > me ante ies te ne pe mo ot 1 Bi Me oP sere « =’ 4> 2" S 5 ti ote te OQ A amne Di M ee <> > A®S33755% & Qa mitt t & tm ~~: Lr eu SK ; > TS i duu huule ui ta & du 2 Seu SS eS iu bi i Tee voi S*Doaamnee va a ee tuu uwtea a mea Domnul este inta = a =< St eS SNL > w FeSO zn = OS i reaa a meo Y si Sch pareamea 294 DUMNEZEIASCA LITURGHIE ee Se aas tz baaaaw oo). Si ia —~ 2 oF evs => _ ba vi ee ° ruul me ee eu 4 Bian. aS te SEES —=_> —= — e Ta aatdlpe Fit it uiul si weEw ee pe Sf8 arty ul ee > Tre i i mea Ceade o fa 7 * | Ned SE Eg 7 u i la apa & Beit > je e ext a =< "Sx 2 Os TS, > S58 See wes GSN > fa aiqaalraaaa, wu wU Di ~ 2 Sad = Re es — x -o72 Pou duuunvhu uultaud> =< wit 2s Ss SS a ver~rtémeaaitreeeDooo = tat. = > SF ON_=s oo0900 0 om nul 4 Di = See SO —:. Sa qeste a ane tinchinay> Ta tadlui RASPUNSURI DE. ATANASIE VURLIS.GLAS 2 CU 1 295 +e SS == — => 4 aS cle si Sfa &@ntulhe ui Duh? Tre =o ee me SS ~— . . ~ 2s . mei, Cei deo fi tT i i inte si -<-<— —e> = = > ™=S5>-S wee ee 2S Se iviine e@edespartii i iit i — q Lf <—s aS Sa Se Swe SES, Set fa a ant spa Sad smatnes ° 7s FS = + S--= —VeE SS omnuuulSaava aa o oo ct RS re est a aT => s SS SS 7 aN cn —y . . ar vantet Celee vi i i i nee “intru Oe ee ee wnuuumee 2 le @ eBomnuu hi FRA > Te mACSOrK ime eee 296 DUMNEZEIASCA LITURGHIE = ed ne Te e bine cu u vada = eos ee Ses — —> we Tee I Ttimultu w Ww uw mi = a ss APA =—_ ~~ > —~ a7 SC A —- SS : im Doo a ao qaaamne esi ineruga =< Di 2S NSS SSS FS SS SS as es ae . . = a8 QaamTiii tiie ‘Tpumneze PA xis 2 SV a see, FF NOS HOES LIT eee ul nog o coos truuu WSS SHS SS eeeeestiouu aaadee e = - wn sb -sensecie= x3 SS ! VE Braaaa aad <-sate e fe A aS S07 SS ri i ct Ut UiUt Lim NGS CG G&G toa are > Sen Se renee cS = Pa s —S {xs de oe Duuwumneeze e e eu ce AXION DE ATANASIE VURLIS, GLAS 2 CU 1 297 = ? =< =-_ Oe Sr aa = pu urureaafe ric i vt iid = ow - 2 = =~ 0S eS SS SOO SSO ta a A “Sipreanevi noo va a a Pp => —_ iu PA TSN Sa SEF 2S SS aa ta& a ag Maaa aica Si SF nS eS Sse Maa a aoaica IDumne zee ee x => SN. = ex ~wDi — FS Se NS SS SSO w hui noo 0 oostrueu wu ile =. Ss 2 —— wee, Se SNS ea a ceestimaicinsti i i i =-- - Se Se ree Sh SE i de caatHeruvi i i it as Simaisla vii i i i ba ‘Tfar'de-a se 2 we SS eS 8S ~~ a a" ma nareedecaadt See eae raa fi —_— -< > 7S SSS i ot t mit it u i ~ = . > : s fe rastrich ctuuuu De = ~ > ne pe Dum ne zeu Cu va aa : = ss 7S Sa ON uw > eeh ee 3s xs a & 298 DUMNEZEIASCA LITURGHIE =< eww See FS Se a adeeevaaraa = sar Di SNC 7 Ses oe SS —~S> = " SS Se ex. tee @ ma ri ti tiiiviiiii a As = <= toi eo tb i tm AXION GLAS 2 CU1 =S & DE MONAHUL MELETIE SICHEOTUL \/ =a > weet ere we reednica € & esti cu a deeva SF 4 ey ee SES =F a raat ica & 2 H.- SS im N&O & as ca bona re edeee Duu oes 4 Ste PS umnze e@ @ aaa ru reaa fe = wee Fe a nick tt Ot te Si prea ne evi nova a Ni, =— <— eo ~ <— w —=— ‘ a a =< Se ee ce SS SSS ~ o> wee & rae fit tii it Oo & e Len SFP Ss care Parastrica ciuu uune pe See ts See \Ss DumnezerCuuva @ntuuu uuul SS eS eS See 5 ~ oFe q1 — : wd Qa ainda & dscut ! pe ti ne Ceaa +a S$ > —t Ss, Kr ie c. mua deeceva & raat! Nasca — =~ tot im f i RASPUNSURI DE VASILIE NICOLAIDIS GLAS 3 = sa Nt SA, Sw SR =e cam ne mi lw ie e e ste GA, Sf eee => cam nem hue eees Ni a a . > camnemile ie ee ste wh — > me Sam nemilwu ie e este Gan < — — = =o ess SO cam ne mile ie e e@ eg Nig GA = = = — —we Ke =, = —_—= TSN a &@ 2 & DOW aAam new & aa Bown amne GA = = Ni = -—=—oe oo aT Oeste a aca adbow a am ne SPA. a we Ne SS Sa 54 * gn ot Sup ue gu ad Sip os RASPUNSURI DE VASILIE NICOLAIDIS, GLAS 3 301 & SG 3 ~~ Te me Nc a K aa Doo a ‘am ne. A Sew eS eee Ss rea santa Na sci too rede Dumne zeuw GA Co = Se Se 3 marty ie ste MR pe noi m ™m G = Sn i eK “Ss i 2 Doaam ne q ew mint GA - = — =. —~\ s Tdeuhw Kut | OS wit ett wi Ww ui ten = Se ea ‘Cs > i i Te voi Doam ne e var GA. wwe Se =a = > —_~s tu wu uw tea mes Bom nul & ste inte SPA, = — AGA ee ee ee = Se rit ren a A Ameo! Gt Seq po — Ss OO Se = _— . . > . . . rea mea Q St tk ba vi bot Oo rul ea = Ss UU MmeRU = { e Ta a tal pe Fi oul si iu = = = > =— SS OOS ESS pe Sf An tul Du uh Tree mea. ee ee a Ceade o fi, i i in ta Si ne des => SS = - s pa a Set Ce ae 302 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. je Ss ert fa a lay a oa u dei he SSS .IZ SS * i mu hu ulm tau 4 Pa Ly Se. See SS Ne rh a ve e eemcadtre Doo o o uvredni ci e@ Si CHE LUdre aa SoS. Wes Wes tees = op Ee a te™ e ste a a neein <2 =- = s => => - re _—> — ~~ an ~ : . chi it na” Tata hi si Fi uw hi qT = ~~ = 7 wes ee SS OK st ofa Qn twu wu hi Dw uh I ewe ee Tre it meitei de o fi u i in te Ni GA ss — -S> aN Sy St ne des par te t te a wee ~— ta ot Cel ee vi t i ne mtrunwn awe Dos mS eS in me le Bomnu wlui ltl o sanna & ee NOS lui dintrur na a al Nim oa Sy SS een a a min oA Ni a Sr 7S SR s a aoa Q QD min ne nN ra Tw ee > Ss a ~~ 2 Zs e Tic ti inetTe Haak Fs >= SS & u da ami pe Ti i i nete bi = S= > <*=_ oS SS NS SS ineeecuu va & & Gntim z =— =~ = —_ -=S"> ao) Soa Ti mul tu miim Dowa ao amnee = \ ss Se Qa aGamTii xSeS e qDumne zee eeu 304 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. AXION DE PETRU VIZANTIU (+1808) GLAS 3 == sa Ni a GA = wb 37 4 YW ese uw tit nee se cu w => Sh NSS SS uwuu aaaa a de PA — =_ — > SWPP NOT NS eS OSS OO ci im N&a sea & toaare ea ede —-~ = SS ASF NS AT ro e @ Dw wWwum ne ze eu! Cea wi 8 = EN — afl, ee NS SS Ss pu rueurea fe e@ ri we iiit é = = —= ~~ SS SO OSS ee Si prea.ne vi i ot noo waoaadg SME GS Seem eS = J Si MoicaDumne ze e@ — azo SB > ANS Se SENG e @ uu Ww lw Wwui No oo Ni s x os tru 7 ce eace eestima oi GA - Ke = = SS eS SS cin sti ot ttt ta I de cSt Her =>. = = 2S SSeS SS es Lo mit si mai sla wet L >>? — =S- tS OS > . - pe &s i i i te fardeasemana aree RASPUNSURI DE IEROM. GRIGORIE ,GLAS 3 305 =~ aS =. ~~ = —= =sSaRNS Ss — —= \— decd GL See eraa fi i Lou u mi ii 1 care fi B rastri i - Ke So eFre eeu Lee te cA Gu uU UU Une J pe Dumne SRS ESSA SS zeeu Cu u ui va &r tuuul a eee > SE ES aand & tat 7 pe ti ne cea ew ~ = 7. oe SSS Se SS a dee va rot Nis toaa are e 2 Se SW em == a eedeDumne e ze © eeutemiad => > uo & ~ =—_ —* oS”, ; ~~ Qa eu L bo oun RASPUNSURI DE IEROM. GRIGORIE GLAS 3 = sa 3S ew ee we x5 mS 3 camnemi lu ie e@ este ee aSe ea Se = * cCamne mi lu ie |@ ste q i ’ Camnemili ie ee ste uw sefeo- > SCS ~~ com ne milu ie e e ste q 306 DUMNEZEIASCA LITURGHIE see ee er ST s oAam ne mi he ie 2 @ ste ue SIPs — Ss AN & Bow am ne Su De = & & & Doraam ne 41 Sow sss v a & Dor am ne “~ HD Sinecn ST, * a & Doam ne seore$;S 3 a a Doamne he in a a & Dora aam ne 4 VS =e — => _ oOo rea sPanta N&s c& Loo re de Dum — Se S -— —rr. x ne Beumantu ie ste nee pe noi 1 Nig waa Ss -—~ SS =>—iios ~ oa e Doramnel amin “ Su SO = wT it dwuhuu lita 1 IN CONTINUARE DE ATANASIE KARAMANI a Pesan stNtine e Ta atal pe Fi ul q Si pe Spa > NSS KE SS OO antu ulBDu wuh ftre i meo Ceade RASPUNSURI DE ATANASIE KARAMANI,GLAS 3 307 ee SS SS = — ° fi Lin te si nedes par ti i — = oe = . 4 a la Oo UVUUm wu dei PALS _ SS TS eS. . = ~ t Cu Ru huwuw ul taw GA ee ee a ve em catreBo 000 6m ae S A tee ae wT. uvredni Gi ee sii eu drep GA a ee =e COnrowr—r tage Oo a a te * eae steane 7 ~ SEs ea SO in chi i ot ne q FE ta lui St Fi a8 See Se eS twuw hud Si Sfe antula Du uv uh & SSeS a i q Tre t mei Ci deo fi i in te 308 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Mig GA Se = fa & ant spa & ant Sant Do ow \ Ft —— vn 2S OO nul Sava ct ™ plin e ste Cee rul & PA noe ~~ we eee 4 si po mantul de sla. Q@ vo a Tal SNe, aS we — — = O sa na Ce luidintret nal ti i ~~ ste cuvanta at Cel a a = =e % q tr tru Te ume le GA Ms =—— = K se Bo om Auluim O sana q Ce li 2 = > ee SS Se v dintru7 nal bE Lm PA >-:-oOo = ~x a a amin ee = “x QOa OQ min gu od 3 Ni = Soo soe = =v e Ti ne Te lg & @ wudam i > Ft Pe Tine bi i ne Teeu uvantim ro =e SoS =VS TTtoe TEL multumi i imDoan am <—s i a ee >méS WZ kk ne Si ne rugs am Ti i oioed AXION DE ATANASIE KARAMANI,GLAS 3 309 8h =< - Pe 5s SS ran Dum ne ze ul noc ao o 0 oOo —y Pac Ni = —_ <= wm vi ne sectuuua @® w a ~ — 7 ~~ — oe . . de va rat q sa te fe erii i am Kee ws Se eS q Na stitoa re deDUu uumne eve & aS wT “—s . e@ aeu “cea purcurureafe ri ci it Ni SSA ta si prea ne vi nova aaa a Q a ae Ys Maoooaa at ca TDumneze ~one_w- « & = SSS SF Se x . Se e uluiino o o o 70 08 trw ce. a oe ee SS ee KL ee eo ce estimoicin sti i itd de cat SS KAS ~ He nw vi mii 7 Sit mai slave a t A kee eee ETS ta 4 fardeasemanaoa aga rede Ni = i a = ea Gt Se ra fii i 310 DUMNEZEIASCA LITURGHIE 2 s ne zdu Cuva &@ & Gnrtul GAN, _— = «SS S53 = ee eS Se = — q pe ti ne ceacuu a devaa® @ &@rat K See Ce ee >> Se eS SS a -= FNasca toa are de Duu um ne ze 2@ & SA, — ah ee SS SE ee — SS eeuteeme Gri itr i ii i ewWTe: & ~ = i tc tee L i ot im RASPUNSURI SI AXION DE IEROM. IEROTEI GLAS 3 44 sa =“ — ee -~,e 3s on”, thu i an SCamnemils ie es te SA — Ss]. 2S camne mi hu ie es te q GA fy SARS eee eee, — « Ss camnemilu ie e es te q fy aS, YY +s mS we Camnemilu ie eg te q GA, = fj ot ee s . 7 an Camnemi lu ie es te GA ee Ss a AN &@ a Doaamne f) Sans e « a aBoaamne 4 RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI,GLAS 3 311 Sow ~s< S@ a &Doaam ne. Gap NS we ees SS ~ my Qa aBoa am ne ban = = = iS ) a i 7 A\ Ss 4 AW 8 aa Doaqaamne GA =. SS “= aa Doa am ne wn zeu Ymantu ies ies te ne penoi SA = GA S > eee oom > x . . ™~ a e eBoaamne amin “ GA a <> ~~ Se x i du u huluitau —=y SA ~=<_— SS See = = im bi i i Tevor. Dona a aam ne —s oe ee SSS va Grta uteaaa Vet Dom nul es = ewe Se, ee FS AF See in ta ri irenaamea Si Sch paa Antu ul buh Tre emea Ceade o fi i i - -, ii “inte & Si me des par Et ii GA So wks t= KROES i i laa pas & cit Fjert faata S a GA ew ee SS 2 FSS *% a = > ii cu duu hu ul tau 4 A = S-e + fe SS % a ve eemeatreDo o 0° Omnul q GA See SE uvredni ci ii 2 8 i cudrep ——= > F 2S Ps Sect = a ta a aaa ate™ este a neta chi SA zetia LL Sa ina Fe ta hui si Fitu hui si Sfa z [Pes Ss S S- ct StS @n tuluiDuh’ Tre i mei Ceide o fi 7 — > Fe SSS Se ee s oe rt i te Be et in ta si ne despair ii a a she 5 ns a Ss fa Gantsfadntsfa ant Domnu uls Sa ~~ —— ee va ot q plin esteCe 2 erul st poama et ee SS =~ = x ae ee ee Bantulde slaa a vaaTa ~~ O sanaa AXION DE IEROM. IEROTEI,GLAS 3 313 =>e-->--_->—_ —s KR SS Ce luidintrut nal tii i me q bi ne es we A RSF te eu vantot Cel ee vii i ne e@ tntrunu ~GA =O =F: ctu wme le e Bom nu whuil O sa no & lui > => wee ee NE Ss =. an dintrut nal ti t 7 me M SSS 3 = SSS aR Qa me t t we G Sa tS tS ee s ~ ,A RO Aaa Tw Q mie L ct t v wre a ig See - SS Ti 7 neTe la BaAaAaU VWudim 4 “= = eae ” pe Tit neTe bi necu va artami . FS Tiie Thimultu mi ii i imBoaaa GA x a SS eee ES TSS e Sets dee e evaad & ra at ¥ sa te fe rt PA -——= = —— SB tN eS Ss = ci imN&asca toaaoa aaareece DUMNEZEIASCA LITURGHIE 314 NSS tee = + Hi. SS dee Du wun ne e ee aeeu! cea pu 22 Se Se TS ZS aawck — urureafe & rmiow it it it ital Si prea ae SS ER ~~ = = _ 2 ~~ nevi i nooOvaanataa a sii PA = SS —_— - =s-= Mai ca Dwuumne @ 2e 2 VU lu ui =F NSA RES > —S—S = noo os trun ce ea ce estima &” i SA eat “<.T z So Se Sy SSS SS ia tay de cat He cee ~W “—> ein sti 7 i aw, SS eS WAS < x ~~ reuvi i i mii si tit i en Ov =< <=» Dae wee we tS SEN SS ESO > > ee ee > UT GO slaave i i tc ti weal fa rade a PA = — = ween ee, ee Se = semana are e deca at See ra aw SSss-F Ss we Nee Se = Fe i iio mi ul care #8 r& stri =x Swe ke <= oe - _—iS UVeUVuUuw ne | pe Dum ne qe ctu yu ~ = =o SS > a) pe ti ne ea a <_w \J aq aand&ase » ~~ — 4 SS — acu ade varat INascitor a aaa RASPUNSURI DE ATANASIE VURLIS,GLAS 3 315 Ni +. SS SE = = re de Duum nee ze ee ee zee RASPUNSURI SI AXION DE ATANASIE VURLIS GLAS 3 = sa GA => 3 — > SS > Sy cam ne mi ve ie es te 2 ~GA SSeS ay Cam ne mi le ie es te = RS OFT SS tt Samageni he wit eeeees te 1 (We —~«M oS ee a or ay oamnemi li iee ee eg te GA OL Pe ag s | ot cam ne mi ve a were ee s => aA & & Doaam ne GA Sw ws a a a Doaamne GA cae SS % @ @Doaaamne 4 Se -- SS s ~~ . ~ AN Q@ a Doaam ne ) WAw Se FNS oa @ Dow Daaqaam nee 1 316 DUMNEZEIASCA LITURGHIE mM GA == 2 t & a@Doa a®%a aamne Sh awe rea, ofan ta Nas ca toa re deDumnezeu —> Se ee >= — Ss mantu ies te ne penoi a SA <-S =o —s >= Ss uw ol co TUR e Boa Qa aamne amin Sus => TSG eS q i relca whu le Lai te SA po = ~~ => _- = =, = = o = uw bi Te voiBoa aamne @ e@ Var SF ee x —“~—S > = . tuu ww tea mea ¥ Domnul es te in —_——_—_—_—- Ko SSS St ta ri i reamea 4 $i SCH pa reamea si iz De raw -v-, — ~_— Ss c ba vi ito o ruulmeu me Ni p e Fatal pe Fi ul a i pe e Sfan ~~ KO De Oe OS 2 ~—~ tulDuh{ Tre i meateade o fi it iii s—~— =—SFee ee Ss inta si na des par t i,i ite s <2 SS KE SSE % j = aie i loo pa cit je tert foaa ~> 3227S ww la uw ude 1 RASPUNSURI DE ATANASIE VURLIS,GLAS 3 317 s 4 A= ek 2S SS FS = 4 oe gM eS eee -> — Cs =" ate “es te a neinchi no Sen we SS i Si Fi w lui si SPantu hui Duh 4 Tre i meiCeide o fi t i i in ta gi ne des =—SCSCOPre Ss par me i i i te - ~™ = =. ~ > Sekt >= == G fant sfants fe antDo om nuul Sava st eee ee SB Pe eo er > ‘pit ines te Ce mul Si pa ma antul de => -S er Se SL = ava aatal oO sana lidin — — EES’ meee trut nal ti t me so ee ee SA to at Cel ce vit ne 4 wintrunwumele Rowse w See => Domnuuli tl Oo sa ana q Se hui din ~ =f: Seo =a s an tru? nal et i me 318 DUMNEZEIASCA LITURGHIE . = ee wv eee adee —~ SS seo. PAS va a rats sa te feee fii ct im = = ee SS > Fe zee cea ruven fe eer wii at an Se Se Ee — i ta Si prea a ne @ vii no o 8 va goatee & Fut it Marea = a oS. = Xe Se SAS Dumnee ze ee VU lruUiNooodD RASPUNSURI DE GIUREANU,GLAS 3 319 = xe se Se mes «“ <-=s-” — => 2S eo os rou tT ee eaceestima aai cin sti & KE = eet sa =—_—YS- _—= Ks =—~ =F i i i i i ta Fdec&tHe @ruwii SS = Ds aA <= io imi Si mai sla Vi iioiita dl GS, PAL a eo So = i eae eras edeca at Seeraa fi iii ii mi iil ea re farastrica SS Se Sf tit U wu wu Ne peDumnezeuCu va & i a Oe ee & & @ntulaai na a aseut peti Sno STE eRe ne ceaccu adeee va dra atINasea png = =F 88 See oe = =<. = — > toa are e eedeDumne 2@ ze ee Qu i = = 4.23, wn we Ae, FF eee treeeemaa a mii it i i it im RASPUNSURI DE CIUREANU GLAS 3 44 enarmonic sw Se s S~ 2 > 2 — s amin th i du hului tan a pos +S SS SS i e Taatal pe Fi ul sit pe pe Spanctul 320 DUMNEZEIASCA LITURGHIE - ® yxy s %e-S- SS x u eae aan = Duh Tre i mea Cea de o fi t in ta I we = 3 = . oe UN =? ne des ar ti L ta GA Ni Ga Se St es a i as pa cit je ert fa laoau de Se v i cuduhul tau G Sse eS SS a a veem eco eae © omnul 1D See Se aS —_— eS u a veed nia ie sicu deep te a = -< GA —_— a 1S Se SS = este eee e@ 2 ane inchine Ta Di P >+-. eS SS ta lui Si Ft iu lui si Sfa an tu hibuh s <=Ni x 4S > ST ere ee, eee, SE A Atre ; imei Ceeide o fi i intal ASA < i — A | ae. SS F > & = q si ne des par ti i tb ve : P' c ie Baa ee Se Se $f ant spas sora nulSa va ot PB, BY, = ul de sda ave ato Osanaaqaa - Di >= oe > >=FeeoCerer Se TS Se Se SS Celuidintru? nal ti i me bi ne es AXION DE TEODOR FOKAEFS,GLAS 3 321 »> = Ni -_-—- 4S Se TS => = te cuvantat™ Cel ce Vii i i ne ee maz we SA wel > ee ee ne ee mtrunuumeele Bom nu lui Di =. eS oe FS ee SS Sonaaa aa a Ce luidintruT nal we —_— SS . . . = 72 ti i i me SA a= SSF =~. * Q td aaaqa amin q 2 ew <_ oS se Fe = ooo Ss — uw oaqaaaaaqaagaaminrnk£ a NU = Se NS see SSS e Toi nee Tee eau udam SX. = y= ste Se SS OS 8 eS > at fi , ae > peTi i t mee bi i i ine Te ew = Bi = — Sa cast oe SS SS vantim’™ Ti e Tti multumi im Boam ne — ss re ed ni ca esti ewade va Groat ™ =< NS. SS wee 322 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. See th Awe <«s =. sa te fe ert i i icim a Nascictoa re GA Ni _™~ —— = — aS aS de e Duum neve zeu™ cea pure reafe ri == 3S ee re ei ta gi i ipreane vi no va gata & ‘ Ni SA Ke => oO i ee Si Maica Dumne ze 2 uw luuino o PA = —= NWS eA were y Ss Ss SE. St Ca — . . o ostru™ cee e eaceesti ma ai cin Sos KS See so = : sti iii ae Jl ee a ea farde-a se ma ea re de cat Se rc ra ti T PA ee —F ee ee toi mii“ ca ree fa aarastri i ca se —S = ASS ~ vw = oa WZ =. => >a == AD Z —s eerCuva Gn tut aainad ds eu ut ™ yi toes ==> -e == >_> — pe = neceacu a de va Groat Nasca - GA Ses > eS ee Sse toa aa re deDumnezeute emaaa we Nios & =_ << > ~~ Q rit t im AXION DE MACARIE IEROMONAHUL , GLAS 3 323 AXION DE MACARIE IEROMONAHUL GLAS 3 44 armonic agem sirian xX aol = eo. — < =< TS a wiv eee Qaaqn <= — = ~> = < SS NS =e— we devia & & raa a at sa a te a Swe Ee Fe fe e nmi wi ii i im Nas ca ‘too eS NS Se —sS aa reeeede e eDuumre prea ne vi no va o Qa a QqQ ese FS, Hee A mw Si Ma a a ai eee eee ee 2 = = > Fee SSO SES af aaaathee neu vi i i i mii Bi oN eee Fee TNS aA A AR 5 Si moi sla vi i ioe tot 324 DUMNEZEIASCA LITURGHIE 20 Ni =< = ~ = ~ 3 SSNS NE NS ee Se ee". decédt Se ee e@ eeraa a fi Pee Fa . . . . . — = > =~ y i i it i mit core fa @ Gara = 5 = = = = = ~ —s~.2 7 > Is hy b =<=_ Ss =< =r eS zz - > = = . > > wu 2a Qastri ica a cuwuu u ne hot SS ee Se Se pe Dumneze e euCuva an tur uul - bi Sees SS FS NS eee a aaina & Gascut™ pee ee tii a =< ss 2 = Sa SS Ss SS i ineceacu uuu adeeeeya Bi See a> we SS &B @ & raat] Naas cR & toaare = —. fi =< = _ = =F Fes =——_ es = eee de Durum ne © ee ze zo 7 = = <= x =- = = = ss S72 SSS ST ~ — —s eae 4 =~ —=_ eute @e@ mada rir iii Se AXION DE PS. NECTARIE i ti ot im GLAS 3 44 sa 0°42 == SSS wwii i inese cuuua de eeva = <= PA +. Se ms. 6 wm Ss &raat Tsaate fe ri ci i imNas ca = Sn 2 ak. SE SS TFT — = = = toa aare edee Duuumnee ee Ni SA Ur < Ss = ze eu! Cea pu wurureafe @ ri ci iii AXION DE PS. NECTARIE, GLAS 3 325 — Me Fr we et SNS = =~ i t& si preanevi i ij iinoovaaaa =x ~ ASS Sates a 4 Si Ma a aica Duumne @ eee e = Se GAG 5 SS em. a ASA ee @uunuuluuinoo o os trun pe cea SA =F. — =’ Aes SS maicinsti i tade c&€a@ & 4 GtHe @ ru ss eee = SS > vei i mii Ff Si mai sla Vi ii “Ea = ee et wet -= — radea semana are eee dee @ a — —N ~~ > —~. SS Oe SSS SAS eA at See e raaofii ii iimiit Ni a 42, at eo S= = Joc re fara stri icaciu uuu ne TV pe ws KE = we ele SS a x — = Dum ne ze eu Cuvaéntuulaaa ai na =-= zs —> oN —s — = wa > » = a a G@secutq pet necea acu a dee rs eT Ss + 7 Kee = ee vaaara at {Nascatoarede Du St. res ee ee uum ne zee eeute e7e ema & —=— = Foes NV=S — BERaMiiiidii iitim sheJod RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI GLAS 4 leghetos @u =< x —= —=—- So cCamnemi lie es te vu a = a fA Samnemi lu ie es te ws ~ Pa —_—_--- = Cam nemi he ies te Ss. 7 eamnemilu ie e es te =sSFCe OO OO SSeS camnemilu ie ees te Se 2 f yo po Si py Sip pe pm Si Sip Sip pe RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI,GLAS 4 327 P= eS Se Se reasfan ta Nasca toa a re de Du wun, Se se €@ De nee @ Beum mantu ies te ne pe & noi M Sree te <_ SY i @ @ Doaam ne amin vu — meay> Si Sch pa a aa reaamea Si iz ba we 5 Fe, wi FS SS 2 ea a Po vi too o iS me ul meu YW =m =e see Da e Ta a atal pe Fi ul si pe SP Gn = i ~ in ta $i ne despar ti iiiita™ “= Sy SEAS Se eee Qa a cic Ale ert fo >See SS eT SS > £ alaaau uude e = SPS a = = cuduu uhuul tar 328 DUMNEZEIASCA LITURGHIE IA*S ibe oon el a a vemcatre Do o om nul ~ Se See NS SS te eee uvredni a i ie sii i cu drep < OS FSS gt SS ta wate e eee este ~ a nein chi —e SF Se Ax Ee viina™® Fata hui si Fi u lui si ~~ ew > ¢€tey-> — 7 SSS Ld : Spa @ntuu fu ui Dub Tre i i mei Cei q VU G Sw ws we es ew ee fa ant sfa ant sfa ant Bo omnuul Ni — => _ eee =a AD = = Sava ob % plin eeste Ce cul Si pa ma — eo ee we Gs oS De ~~ G&ntul de e sla va Ta™ O sana Celuidin = > SNS SE st SS — trut nal ti i ime™bi ne es te cu > — > ee eS. eee rn _ St vantat Cel ce vi i i ne Trtrunuwu me Di oe wu —_ — SS AS re eo le @ Domnului > © sa na aa Ce lui = = > = e 4k ee % dintrutT nal tii i i me AXION DE GRIGORIE PROTOPSALTUL, GLAS 4 329 * Dum ne ze euu =v >= “=. AXION, GLAS 4 leghetos @u ul no o oS tru __ DE GRIGORIE PROTOPSALTUL xs => +s PN a C= uw Wi ne se. eu a a deeva drat ca SS SS == > 2 tes eS —> = Se => cel Dum ne @ zeeu cea pu ururea fe Sow SSS rick tt tA SM prea a ne vi No o va = =A SS & Sete ee te Se aateam® St Mai ca aDumne zee eo 2D BSE SE FS Se SS wleu uwui noo o ostru % eace 330 DUMNEZEIASCA LITURGHIE a ~ a. is 5 egtt maici insti i itade cat He ru wi Di = soe ans Ss ti ti i mitt wimathk a vi vii = yon xz —_ SS - ~ = i i taaa < Par'de-a S@ma na Aare = ae Seg SS de eg a at Sera fi i oi mi ca ree => = et ee NSS SS => fa a rastrica ctu uu UU UUUNRD Se HSH Soe of — SE pe Bur ne Ze eu Cuu vantuul ai nees SS > —e So Se > cu ow we wit pe eti nec acuua = =. = awe Soe ea — de va &rat™Naseci toa a a are de ax — aes SR POD SLE wz S33 eDum ne ee 2zeeeun teeeae vu Soa eX iii RASPUNSURI SI AXION DE IEROM. GRIGORIE GLAS 4 leghetos €u Le eee SB Camne miile ie eee es te —=— SS —= _“— camnemili ie e e e es te ye ) Sr oF SS = ; — camnemilr ie ee ees te \ Sc srs See Cam nemiln ie ee ees te = < Se en Be SS Camnemiluu ieee 2 eg te Sv =< -= = LO Fee SB eee a @aa Doan @ aA amne i h b {S f (j i f J J } A POSE EGIEISS) UP (’ a KE —w a D = Ne SS OS @ &@ Dow a a amne Ys = = ~_2 7 7 === < sc a @ a BDoaanamne pl —< Oe Oe ee reasfanta Nasca toa re de Dumnezen —— mantuies te ne pe roi yo Sip ye Sip yx Se. Sip ye ye Sup rx Sup 332 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Bi Laas ma WDA og = =>” — De i” @ Doam ne a Qa amin aren ~ a > ee 2 d hv 1 +5 De ; ve Soe A Ak Ut QOL <- Ws Se = — ee iu bi i i Te voiDoamnevartu u tea == a « => Ke — = <~w SET es tein ta ri ireaaa roo ee = meaq si sea pareameaa si iz baa & <=> > a SO SSeS os avi i tooru al me ew 42h SE SE e Taa atal pe Fit uul si i ipe > SNS & ae SS =—— e sPantu ul Du uh Tre i meatea deo = —-207 sr = “= ~~, ee, SS st ne des par ti it so gz i ta ee ~ ws. ae aS ss" ~~ —_ . lag pad Acii™ je eertfaa — fe ee > £ lanaoaanu u dee iw ws — eS a =< 4. i cuduuuhunu ul tau es Ni =~ ==3 Se cS £ a ve eemceatreDo o om nul RASPUNSURI DE IEROM. GRIGORIE ,GLAS 4 333 KE SS =e> a] [eS SUT ees Ee Se <> 2 wryred ni ci i enon Se eS oe eS de Le drep ta, atee e eeste ~ angen a = we Sy Se eee, chi ian si Fii uu luc ext a. Se ¢— wie Ss Si See lui Ba uh Tre i mei Cei > ~~ wen a = deo fi i ii NSS Se £ ito oi t ti ct t t te Wis ee tt or SS 7a —y fas “ant Sf & ants fa ants, Boo Nw . —S. S S eE S SE SS om nul Sava 7 “pli tineste Ceee u ow >= _— Si ne des parti =a Oa —— — De AS cul 7 pe want de sla aavaataa @ wi PS =>... —— © sa noo aa Ce lui dintrurt aes UN ti ime bi ne este cu vanta Label SSvu ~o Se = > a SSN ee ce eevii i it ne Tn tra nuume le Bi —SscC .—— ses 2— Do orenu whi © sagna Re hui vU Sn Fe See di i iinteuuT nalti vii i ime 7 334 DUMNEZEIASCA LITURGHIE @ Ti neTelea au iu u udam® pe Oe = Tii i nee Tee bi i neecu Vaan => Di <_ eS SS SS =~ Re =>. ae tant Ti ie Thi muuultu w mii =_ at Ni Saaz F Fe ee eh ws i im™™” Doawa a qaamner™ Si Ne e@ rw < c > FF SSS t i @ eDumneze @ @ — SSNS NS te > 5 SS eeuulno o o& treuuuunu 2S 2 —T ae wu uw wa vu << aan sta Pe Fe EN uw t inee @ Sema dee to Se ae a ee va Gra aactsate fe eerii i i Ne ee ci im >Nasea Eon are ede ee eDu = SDI <_ ~~ Soe ee ee Se 2e um ne @ @ ze eu cea pururea fe ri i PFBor sews See Witt i ta A Si preanevi nova AXION DE IEROM. GRIGORIE ,GLAS 4 335 < = Bs ASSL SS Se a ee a taad siiMaa ao ai ca Dumne x =azr- a poo nin ee oo of tru Sz = = SF =. 2 2.? SS SSA Se OS ST ST ee ws SEE OE 7S ee ea ce eStimaicinstii i i i tad oe <= ae SSA hes SS 2 = Fe de c& Gt He @ruu vii i imii™® si eS REE ee = maislivii i i 7i i ita™ “Parde-asema = < S=naeoo = ee Se Se no oaaaaaaredecd at Se eran SS eee z Sine ~2 o> we SS “it i imi ca re Pa rastricicihuu we See Se = wy oh Ww Cee eee ee vVaa a os ‘¥en 7 NO eee —s wo Qn tudula ai n& a as cuut™ pe Sew SE 3S > S tine céacu a de eva i araaat = aN —- = vu c= toi ot te eote t cit a VSS — toi im 336 DUMNEZEIASCA LITURGHIE RASPUNSURI DE UN ANONIM GLAS 4 leghetos @u s- —=—— <> > 2 cam nemilu ie e es te “~ Sv A cam ne mi hu ies we a Hos mi ly ie eegte “mH Ss =-_ o> 4~ <— y camne mi lu ie e este 1 See ES £ cam nemilu ie e@ es te ee = 4 & @Doaam ne ~ ES PS & Sboonne sen moe a we A ae a a 2a Doaamne™ & aboam ne 1 baiseiphee=s & aDoamne a@ aDoa am ne ey => — = rea Sfmt Nas ca toa re de Dumne2zen ———S > @ Ae mantu ie ies te ne pe roi So ES Zz ioe Boa aamne~ os Ey in a ee ee ee ise Ge wu hu li te au == a > SS ie _—o e Ta a tal pe Fit ul Mi pe Sfantul RASPUNSURI DE UN ANONIM ,GLAS 4 337 - - — vu ae SA Se te Duh “Tre i meaCeade o fii n tam si eee ne des par te SSE Se ~—, FF la pa & cit jert fo la w dei cu > ES > 7 eu du u ku ul tau == — =. aie ca tree Bo om nul fe ye pe YR a vered nici @ Si cu drep ta te e es actin. =_—F Oo = = SS tea anetinchina “Ta ta lui si —_— --—- --. —__ aca Fou lui st SFE an tu lui Duh Tre i mei A le — a = Se eS SE Ceide o fi in ta si ne desparti i i ite Se ee ee ee ee fant sfantsfantDom nul Sava ot plines = VU =e ee te Ce erul si i pe ma antul de sla VaTa =o > — a tS © sa naa Ce luidintrut nal ti ime ee ee ee ee ™ bi ne este cuvantat Cel ce vi i nein ST ee, ee de = eb - oe Me ae = . ~_— tru nu me le Domnu lui O sa nae lui 338 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. =e ee SOS dintrut nal ti it i me vu = “So -> —y a a Q amin vu — — +=. >> — ye pe PO Q mi ii ii in aS ee. ee Se SS = oo _ _ . = e Ti neetTe la udampe Ti oe bi = oo oe $ret} ne Te cuvantim Ti e Ttimultumi i im =. a> SR SEO Boamne’> Sineru gadmTi i i t ee Leek SS > ~Dum ne ze e wul no os truu AXION, GLAS 4 leghetos @u. DE SCHIM. NECTARIE CSS == wv i nesecuuuua de vaa — ~~ = Sas See Se SE rat *% sa te fe ri ci i imNasca toa'a =" = 4 — Feet eS => aaareedee ehumpe ee & He Di +> s ese Sf SE et = = Ss > e ew ceo pu u rurea fe mii cti FF = i SS: 6 (* f My off an?! / J - Bi SS Sse es - nova aaateaaa Si Ma @ AXION DE SCHIM. NECTARIE, GLAS 4 339 =<- vu - TEAS Sea ee oe ee eee . ss = 7 a a Qaica Dum ne zee 2 @uUU a PM — =_ was Se FONTS EC SS BS Tee lwui noo os truué = ce eace esti < <= = — -—s\-5 Se. aw Loe an 7 - d maicinsti i i it cP i ta de cat = as + 2s a SHS - He ruiu wi tit -_—= _—_—— =" a maislavi ii i x = wey ES eS a & & Seraaaafi i ii it es @ 4f++ 2S See se > miii ~~ ca re farastrica & cu FOS FSS oe SS 2c uu neeee pe Dumng 2 euCu >= yO —S rs el ~~ a wuva & Aaron oin& Gs cu ut = > 24> eS SE W% pe tine cea cu u wo de via = A4—— 2 <= “Anes ra aot “nascitor aare de Buu ~ ZF. = FF >See SS Sy SS = = Ww uumnezer. te emaaagrii i i SS eS Se a i ot t it im 340 DUMNEZEIASCA LITURGHIE RASPUNSURI $I AXION, GLAS 4 leghetos €u DE TRASIVULOS STANITA wu =~ Sa ne —S ee ema a Aamne mit heouw = == ele a iee e es te YAS Bi =— Sn eS SSE SS ea A Qamne mii leu ie e@ “Sis £ eee este mm Di : Ss SN OS = caaaamne milvie @ es te i = vu f 3 es eS eee ca A AQGamne mii Juuu iee ee e es te vu <_ ow Snr a er SS Ss aaaaq Doaa A@QAamne = Sete yrSe See Se Sue yo SP ye ya = @aaaa Doaa aa amne We Fey Se se ZWaaa aadBSaa a amne ~V' = vu ~~ \e> SO —S—— > Wm Me OS +> VP? vr SS =>‘ a2aaaaa Doa aamne RASPUNSURI DE TR. STANITA, GLAS 4 341 WH es ee FSS LS i ee Dow a Aamne ™ <—~e £ Q mur we. Se nee, Le £ iid huul tau ii duuunuu ae Ua Se een Fee Sea = > SS mu bi i’ Tee vo ciDowa a aam <9 “SINE EE ia ne va artu u utea ameaa “Dom Ten 4 42ST wo Se te ee eK. nul es te mM ta Gri i ireaa a mee vu Be Pen ee Se De ~~ Si Sea. pc nea Si v ea Nees Se ee z = De iz bavi ito oo re uw wulmen ~SE == Enc st Se aces - e Ta aatal pe Fi i ul Assi i Wee eee =f >To £ —— . =~ . ii eee Duuh~ Tre i yw Eo Se Si i ne dees a Gr tii Sri a SF - -S Se 7 jee e e ert faala uu dee 342 DUMNEZEIASCA LITURGHIE SO etn Bi. he ee —— i iemuduu vwuhvwuu u ul ett z a bi , —-~> wafer Vv UU a ve @e@ emcatre Boo omnul NU ND ee — Qvredai ci it tiie ® Sit Ss sts SS FS OS ste hae een es ASE Eee s~ Te = Si Fit &u uw lui By si iSfaan tu TTS SS 4s. uw lu ui BDuuk™ Tre i meiCeide o fi Ww we Es Se SEE. es i iiii intarss ine de es pad Gr a ee SI a NGS = ‘ BD, ti : t « te is ~ SSS Pt = = ee SES See ue ANS Sas$s—— Se TAS antul™ deee slaaava aata RASPUNSURI DE TR. STANITA, GLAS 4 343 Ni = Ak Se wg SE ee © sa na Ce luidintrut nal ti it i ~aP' = S42 ee se eS : i ii ime A bine ces te cuvantat SN =e — ES SN HS Cel cee VM iiii i ne “intru LS we > SEW Se eg Sm ae nu wu wme le Dor nu whut QO sa => 2 see —S ee 2). — noaa aaa T Ce hu uidintru 7 a a = = 2 ~ mG . = a nal eT bee Ll L tL Mme ae == AS} twe TTS A qoaqwaaqggagaqaeaqaaeaqaé aw a ami in vu Ni wu cay P =—=— SS eS nt. & . =a ae e To I fete lea uu udam ~ =n oe <> va Gantam MM Ti i ee Fei mul tu ~avU wre =e VTS ene mi ii im Boa a a aamne™ Si nerw = = > = , = > we i =f Ss SS S37 SS ge ao nee ruga am Tii i i oie 344 DUMNEZEIASCA LITURGHIE = FI oT Sa = ~ °o os tru mk Mw i = = = we Se Sees reed ni ca e esticu aa dee va a ac . = = SPV EO SS ST OS SO SS @ ra at sa te e fe ermiiiii = —“— = -_> cim Nascatoa a a re ee de e Du Sn ee ee =~ —— = = uum ne @€e zee cea puru rea oa fe , eat — we See SEN a—=—eGeCrr riot Et tt ta OM Si prea ne = =r se Se Re OS Os OOS = i i noo ooo vaaaat — Ny = => > - DN Se SNS Se eS ™ si Maa aa aaa aica yu = = = 2S aS > Te EE SO Si Mai can Du uw umne e@ B22 @ “2 eS ae ee ce ea ee estimaicin SH ii ii ite Bi = _« SS af sha xe sen ~ or . de cat He pu Wvi tb i it mit = ~~ S en ; sel= = or ~ be si i imooaaisli @ vii it i ite AXION DE PS. NECTARIE,GLAS 4 345 = = =ae-ef: ee + \— = SF Ss ra dea seminaaa ai aa <> -= = ss eS =F =F <- SS a = re cS a at See cera afii . . . let = —_ iiieiiimii As ea re fa ca stri Ni — e<, = — i = SE 2 a ee ee WBrruk & ca ciu VU Ww UuUuUuUuU RR @ Se Se ee Se pe Dumna we, eeuCu u va antunuul Fai wea eee Set enn, Ve Qaaadnk & & Agceu ut pe ti ne = Sew ma SN = oS = ceo acuuuaanaade eva & Perk AS wer So Se = Brat Nasce toaaaare de Dum ~Ssw ere — a ee Rees nee weeee “Tey te ee mae a owe SRS Ses rv. rit i oi 7 i i iit ottim AXION GLAS 4 leghetos @u DE PS. NECTARIE FRIMU Ww et SE wwii i i nese cuuua de e va 2S. SH Ee S - &rat > sate fe ri ci im pe eti iii <= = Son ww we SS =~ neNasci toaaaaaree de eeDuu 346 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Di — ws —FT =e Re St um ne e@ ze eu CRO pe uwuUurUurea SF 3 es wea eS a TSO MSM 6 St feeenrii aii ii ta ae si prea ow < =. = = = we Se SN ws SE nevi ct ti i te no00 90 VO AQ AW sea ween = a le yee a wenn AS ~ &s . ta Si Ma a a aaicaDumne zee e Fees Se oN et SS eeuuliuino oo ostriu ce ea = = a SS ~ = .T-,. — =F ce estimaai cinsti i i tadeeecat = . — Se Re SANS SN FS Heeerwu we i tt tiie = =< ew SF AT 6 eee SS NO mii i i it simaisla vii i i SSR F &£ 357-3? ee = > i-idt taawt™ fa radeea se ma a vu sin eS _— . no aarede caaatSeeraaf AAS 2 32> Mw Se i omiii~ core fa rastrii i icea = = Bi ~ ex Se Se eS > a Guuuunee @ e@ & pe Bum <_ = = ew a SS we St ee = rmezeuCuvé Gn tuuul a aainka a Wis =x a a Bscut > pe ti neceea aacwuaade AXION DE PS. NECTARIE,GLAS 4 347 thas Sa 4—_—SsS > evaaairaaaa at” Fonased Sa are Ni we vu _ AS ASN Wey et —S de Bu wi uw wumne ezertee e PA os vu <__ Bae ay SY > maa arvi ti it im. < . AXION GLAS 4 gp, aghia av DE ACELASI < Cz LS > eS Rae a inasecuuuu a ade eva 2S. -- SS = SL & rat satefe ri ctimpee tii ‘ne eee Se SS SSS ——=> Nas c& toa’a aa ee Qe oe psoas ec oe a a Du eae cea. puururea fe ri SS a= Se Se Set et i tasi prea ne vi no vaaa tan = = iS SSS Se re SS a si MaicaDumneze @ee uu lu ui 2 SS FSS eS Oe SS —s noo 9 | os tru ce ea ce esti maicin sti we =— wee Be eS eT SE i itadecatHeeeruvi i i i mii si . = a ee eee maislavi i i ta fa ra de a se mano Se a es "> aa NS aardec&d & Bast See praca 348 DUMNEZEIASCA LITURGHIE fia ct imi*® ca re fa ra Sen ich ce wedi ax ~S. = i - SS weuuns pe Dum ne eeu Cu va an teul =. = Sv —“_— Ss aqaaarna a B Se cut pe ti ne cea ew > 2. S--= ew SE adeeva a araa at A Nees! sek. 3 a SSS = = de Du um nee zeeute ma a G ri Say Si t L cl t mre AXION GLAS 4 leghetos @u DE ANTON PANN C2 =~ oe Se Ss We w vi nesecuade va &@G raanot See Soe ee ESS >-S MH sate fe ri ci imNasmtoaa aaa me ee as ensae rede Duum nvee e@ Beeu “cea pu uw S220? ee —_~——_ NSS we me rena fe ri a i be i Wen Fe a SSS SS i 7% t RRR Ag preaane vi ne ovacaaaata * si Maicaoa Dum Ac y Sant mee Ee 8 nezee e u luwuuino o os truuw AXION DE ANTON PANN,GLAS 4 349 CY was ES ee =< cee e ea ceeestimaicinstit i taa = wee > ee s.S dee ca ctHeeerurvi i i miiii NYU az ete Se =. Si mai sla vi i iii ta fa ra de a oe ——Sol.fCr ete >So = semana a reedeeca a at Sera a ee Se FAS Le oF i omiti co a aaaaa eFoak = Ae FS =>. = —_—_ reee A Le aa crastrica 5, oe wu 2 > = ee Q = “Sr — = UwU AR pe Dum ne zw euCuva 4 7S =e yee >» antwuul aaa nara scat pe ti — == Di SCO" = =.» as Pret neceacuade Va&a ran atMNas NU eee ecatooo aareeeede eee = = = wt ww. 2 2 FS Dumreezeerte eemea a rii i =_ = RASPUNSURI $I AXION DE IEROM. GRIGORIE GLAS 5% ¥ na. BI a tS oom ne milw uie ee gte Ss —> =" ~s > = camne mile ie e e ste Ww. SS BOS cam ne milu ie e e ste ~KE, i = PA bi wKE A. —_ ie camnemi he ie e ee este a ~ a Doa aam ne = = Oe SS a & Dowaaam ne bi PA ~~ Rf fF <~S > sme ~~ = a a Dow aam ne PA = = Scoot Oe a@ a Doa amne PIP SISSISSS (r J I fi gu | BU Lod Hod Woe _0¥ G4 are 01 aod RASPUNSURI DE IEROM. GRIGORIE , GLAS 5 351 wets See = rea sfan ta N& sci too re de Dumne zen Be ew. => kK a Stee pe nou 4 ° PA Ps ea = SS Se ae = ~ i 2 Dow am ne Q mir =~ ~—_—_ oO rT Doi dw u hu lviteu = ee, ee e Ta a tal pe Fi ul si pe sfa Di» eee EE x = Sew & @ntuulDuh 7 Tre umeatea de o se Pa — — — we a A ee inte BS si nedesparti iii oft ee fh fe ie J sr fz = Ge SE we eS re a ve eemcaatre Bo ov o SF S © omnul q LS =— & uvredni ci e si cadrepta te 352 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Se OO Ne ee e ste a net inchi dno To Ta ta hui we Ses Cee — «Sic gf uwlui si SMaantuulu uui = KS >C ——- SE Duh a Tre UmeiCei de o fi tv inte woe A —_—— SS sr oe w &S si nedesparti i™i i i i te 4q Say ~~ = =—FT (Ge _—_ ech ant Sfe ant sfant Do om nuul Sa = i e Ttimuu uultu mit im GAT, x” > = ~S- —=<—. & — wh Doam ne e@ FY si neru ga 4 Gdm S-Saof8 4 3S —+~5s<--— Ti t tte @ ADumne ze ul no = -—> == Mle Fe ee NS SS SO © © 90 0 os Pe a 41 hyve ee ‘NM SS — uw we i nesecu veuuaa ~~ KE =a ~~ ==. Ss Keene ve SES 2S a de va @ra ot 4 satee fee eS Ae Se57- > rit i i cim Nascatoa are de —_—~S eT ck TO SH - = = q = Du u wumnee e@ zeu cea OA pu ru =— ai > — i i FO KS Se nae reafe ri ci it i i ta q si prea neve —_=—— -— > SS 4S So me lara a tafe i pla es os ee Sh SSE ee ca Dumneze e e u lino o oo°0 Se O OS S SNe = q . os tru Ce eaa ce estimai cin sti t t 354 DUMNEZEIASCA LITURGHIE —< eq. Tee SS ee tade cadtHe e eenmuuw ii == =~ = Ke se => =v SS a te i oi mi ti GF simoisld Vi iit it ta eS wae ee Kh 4 fardease mano a aaa re de == SS cS SE a cat Se era f —~L ~~ Oe ere DD —ee re ee fo ra stri cO ctu Uw une ed ~s Se SS SS SS pe Dum ne zeu Cuuve & a @ntul aa ee = weit ti imi T co ——< = yo ~~ > — ce os. ew ang & as cut 1 pe ti ne cea CU Ke = wT. oS SNe SS de e va Gra at Nas ca toaa re ede we Tr, a a iy >_< = — & = > Du uw um ne ezeun q te e eemaad > == >= = = <> KS DSS i tot te RASPUNSURI SI AXION DE IEROM. GRIGORIE GLAS 5% Gna 2 wS ee See c cam ne mi i he iee eee ste 1 mA = sf. eS = — 9 wn cam nemi he ie e ee e ste RASPUNSURI DE IEROM. GRIGORIE ,GLAS 5 355 Hz zt west lk se miluw ie e ee este 41 Ke ry Seas SS Re SS cCHamnemiluie e e ee ste] aS s34 SYA SS = aS cam nemilw ie e ee ste 1 h) Ses tSSe= = ‘5 fy we Kx q i z wa re 4 fy i < KE rea sfanta Nas ca toa re de Dum 3 ve 5 5 =, me 1 Sra SS a i idu whe luton 4 = KE P je ES SS e To tdlpre Fi i ul si pe Sea 356 DUMNEZEIASCA LITURGHIE as oe oD — we AW Hee MF SS AA um : @antuulDuu uh’ Tre i mea Cea de M Ke = = — wee-~>-—--— SO we ee eS = = 7 o fi intaa Si ne desparti u nant SK VSR we ves - 4 ool Us te ii la apa dew jt eR RO SS Be ite aala uu de when a SS es ewduuhu wu ul tar NS —_—— SF => a ve ~e em cdatre Dom nul Ve ee Ae x C uvrednici ie si cudrep to a Ke wok wOvFO 04 —_ = ~~ SSS = S >= SS o —S a te acters TT tT chit na TV To te lui si Fi “ lui si =~ ~— — we > Mn a. ate ce sfa antu hua Du w uh Tre i meiCei de ™ —— — eet te er Se Se a ° fil in te a at ne despair ti viited — eee Se —~ SS =r fe aantsfa & & ant ope & a >See SANS ~~~ ant Dom nu ul Sa va ot é pli e ste 3p =o += kESASe = TT rul Si pa ma antul Idee sla vaa RASPUNSURI DE IEROM. GRIGORIE , GLAS 5 357 KE, . Nee ae WL ee Se To a TO so naa Ce lui dintru tT we Gee DL wes el4.: nN eS = nal ti ime ™™ bi ne cuvantot e ste <-~ —— SS voy Cef ce vin. é i i ne tTretrwnwume Bi — 4a SEL he =. SER le Dom nwu vu li O saa noa ao eo Ce hui dintrur nal ti i i STE) K 1 Tae = i = ee 7 NST WY = aa aq Q@ mi ial Se Ke. - SS awe Sr SS OS SOS STS a bow En xP px = WAG we NE e Th on ne Te la ce wu diam eo =. a Se = SE pe Ti ne bii neTe cu WuuUva Sea setae -— ee @ antam ¥ Ti e Hi mu au ultwuw = EN =S¥aos sek mii i im Doo a a amone Si eS S- E s reru ga & Fam Ti iii e e™ Ee Ss ae SesS---- Dumneze ©@e @ Uw uuul nooo 358 DUMNEZEIASCA LITURGHIE, M a i we os true uu q = - so Set. co Se Www it ti nmese cueuu a >is SS Sea a ade vaa& raa at s f wT OeKE = = +e oe NES SES SS = ri ct LT imNascatoa a re @ @ de Bi -—— = == = ~~ O ~+z TS ee e Dum re e e e zeul ceapuru a > Se SS SOS f rea fe ri ci it i iitas prea we SE SS Fe a@anevi ino ova a aa tea — Qs 2 wt = =— = —_"_ ~— =~ 2 SRAS FS 5 uw ulwui no oo os tru! Ce >= eS SS SSN eS ea ce estimaicin sti i a ian si maisla vi t PONS FS eee Se SS i taaa FEr'de-a se ma no aoa re swe TE SS i a ie de cat Se era fi i = -_—-<+s fS rastri Bc wu u i = s RASPUNSURI DE VASILIE NICOLAIDIS, GLAS 5 359 RASPUNSURI DE VASILIE NICOLAIDIS GLAS 5 %& ¥ enarmonic ra, PA Zoo Sos mmm oamnemilu ieee e e ste 1 i a le Se Fe ss Se a . oo v camne mile iee ee este as . ao hy => ee comnemilu ie e ste o =~ i S73 Ft SSE Fe camnemilu iee ee e ste — *) PA 9D Se = >= Camne mi it it houw ieee = ste od eo | Sid 04, w 60 DUMNEZEIASCA LITURGHIE => S eS > S => @ Dow a aamne i Se i Dow a © amne aD pl fe ad ~~ Sec we @ & Dow am ne + 5 = an % =~ SSS roe az an, s aN Fy ec nffe of? oft, ulS i & &2Doa a qaamne pt ty ” J woe SS ' pl el pr re U 2 Pf 5 a P sof pt § oth f | IIS SOSSS reasfanta Nascatoa a re de Dum ~— een SS ww ne zeuméntu ie ste ne pe noi 4 PAS —— PA ~ <_— => 1 = i e @ Doaam ne Olrnirel AT. N 35X20 2X2? ST SO . nit MUU huww uh uitew 1 “& S- SS im Bi i Te voi Doaam ne evar tu SSAS ee so eS * ie uteo mea Bomnul e ste mta ri i SF SS NS TSS SA en iii it rea aamea ™ Si Sco PA a, po a rea qamea Si iz ba a ve ue RASPUNSURI DE VASILIE NICOLAIDIS, GLAS 5 361 Ro Se to oru uw ul mew Te a a ’ ——= ore > NOOO Se e Ta a tailpe Fi it i ul a — . ’ Ree SS mee SSE OY si pe Sf @ntuwuwiuiul Duh & eee et eB = ST Tree Umenteade o fii i i inte ef eS Ged es si ne dee eespa a Gr DIp = = ci(l \ f | —=N\ Ff ee Se 7 1 wil peas - ~ s — S iceduuu hu ul tan ae Di ea - ~ Snes = re a vem catre Do om nul 1 Aw > > SE - = uvredni ci i @ Si_cu uu = itp AS ee Sree ee dreeep ta a ate TS ste a = = => ee ne tr chii i no™aaa™™ Toa ta 2 - a > — Se eee tt oC OOS Or lui si Ft u hui si Sfa a a@ntu w 362 DUMNEZEIASCA LITURGHIE SA << oe y >yeoeeene cs luwu uutDuh “% Tree i meiCeideo a ee ee JA SS ee es fi Tid inte a Sine de e es pad wr ser ek 5 ar ti i i i te ATS ~> fe a ant Sye Sfa a a ant © ™ SPS a ant Bo — eee eee ee ee SS om nuul Sa va o 4 in este Ce e SNE TSS —aa so > > rul 1 eat po ma antul de sla QAvaa Di Sue 4 S$... oe Ta *% 0 Sana te lui dinteuw tT nal ti ee So Ks me bi ne cuvanta ot e steCeleee vi woe a SB <_s tL i Ae % intrunu ume le Dory nw SV + Se a SE tut T 0 sa Ra a Ce lui dintrut 7 SARS- NS FSO Se we TT na aal titi me 1 a 2 we x AS: ae vA aQaamin » Di =~» > z= RASPUNSURI DE VASILIE NICOLAIDIS, GLAS 5 363 Bi = o Re Pwr s Se SAS =e = = = AN 7: arr da a am pe Ti ne Te bi ne cu Se Fe zl See = ~~ = = mL Paar) TL: eu wuvan tad am Te i e Tt a multumi i i i im Dow a amne ee w= =O ~ x= = See OS SS SS’ SS Si neru ugaimine ru gaamTi i iii Axe We oS x PAS THEY SSNS ES = 7 + S eee Dumrne ze 2 e % Dumne Seeds NS AS Ss me Ze 2 e@ wuul no oo stru Tm Di =_- GA jx La —~ rw eee SE wv i nese cu wua dee = = : Sen —_—— = va & & ra at sate fee eri eT PA Sx. = Sree aye Se i ci im Nascatoa a re e edee ed Di _o = = eK Cl => — > SS = zs XS Dur ne e@ e@ zeu cea pur uw ru reo = <— = = _——_oe oS oe a fe ri ci tt u t& Si prea ne vi nova aQ@ a a teaad Si iMa — = >See os Eee es SES Q@ aaaticaDumne ze eu uw 364 DUMNEZEIASCA LITURGHIE = oe foi AMS see SS Sse uc ‘ = Iw u ui no o ostre 1 & ea oo — Se ec eee ee we ec. sa F soe . . oo a ce esti maicinsti i ita de & at — = ss ee ee ee ee He er Uwe tL L L me tl ue Si x = 7S 23 - ~~ e moe os moi sla vi i i a0 { Parde-ase PO = > we wee eS STO ee OE ~— = = mina a a aare de ca at See DB = a era a a fi tot mi ca re = = = = ~ SS o™M eS > oe Owe ee OEE SO UNE farastric& ctu uw uu neee wet SSG es SS pe Dumne ze eeuCu w uvad Gn SSS OO SP SST = tuuu Q aink & as cut 1 pe a Se ee. SE ES neceaacuuwa de va &@ & raa Na si toa a re de Duumne @ SSS os eeeema aa rit Bb tUs ow. a ae SSS te ema SB GS fi i i & i ——_ uy > <= = wm D0 a (eS L L L Cn u uo our RASPUNSURI DE MIHAIL HAGIATANASIOS,GLAS 5 365 RASPUNSURI SI AXION DE MIHAIL HAGIATANASIOS, GLAS 5 Ry frigian ra PA =< Zee wes rT os Camnemilrieee este 4 Sen ae S73 TSE OG CAM NR Mi Iu ieee es te 4... FS . = , = rr OS q Camnemilu i@ ee eg te Di = Pa ae te OS Se KK Camnemile ig @ & @ e@ este 4 PA = camnemi li ie & 2 eg te PA = — — = Te CS eo —~ SS oO ™~ 4 cam ne mi ve ew ee es te PA POW SSS OS ~S "q a a Doaa aa aamnge 2» =< ) SSS see q ma & BDoaa aam ne P - Di = 48 FaSe ek sR we TT a “—S== aaa a Doan a aaa = Fr z = Ww aaaqamne a cA = Sz cas SNS FSR FQ aaa as awm™ Boa ©@a aaa = Tp -= ~ Fdi ENG SSF Sn SG ~~ am ne aaaqaada Doaaa ~ =—-= © = BF SSN 7 Boo a QO am ne 366 DUMNEZEIASCA LITURGHIE e Doamne 2 ne AS=3 Sree FSeseur = > = u PG whu jwaitau | 2 > = 72D =S wee — fs ff J i fé BF SF. = - 2s > ENG FASrrS oS fu utean a mea a Ddomnuleste in — 2 oe SSS OS te ri i rea a mea a 5 Siseh pa a a Sane ee rea mea si Tk ba vito orw me 2 SSNS SE eS 5 . ~~ @ a@ntuwu es Duh Te i meaCeadeo 2 fi inte & si reduapartl i i ta 1 PP SoA et set i lo a pa SS cit “Njert faa » a= es rc loa Uw ei 4 S Lm NS Ae SRE 3 tT ecu duu hu uultauw ~ y RASPUNSURI DE MIHAIL HAGIATANASIOS, GLAS 5 367 Bi . A <3 wre > sr os = ra f a eae SO oo OMmarul 4 Di a Z uvredni ci i i @ Si cu drept to PA - we -s Sues me gs See SE e Ct Very Be ee FN Ste no Ta talui si Fi u lui Si Pen = +> SSF se as EP Sfe anta u lui Duvw uh T Tre i mei 4 23-SS S S Se. SS Cei de o fi in ta a sine des parti ite = we Set es Oe > fant Sfant Sfant Bo om nu ul Sa va ot ~ = — < [2S > Se’ Sos aa SA — fh oe pl in este CH ee Sru St pa ps a7 $i 3 RS ma antul de slaa a vaTa O sa na => i a ee Re luidintru 7 nal ti i i me ! bine = Pa - a 33S SSS PO RS a es tee cuvaéntat Cel ce vi i it it ne Si ee SN SS i intrue nu uw me le Domnuu lui QO MoS = = PA SSF FueyE Ae SOO Se 2’ 4 sanaaa A Ce luidintrut nal tii e = 368 DUMNEZEIASCA LITURGHIE PA Guar? = ASS) 3S caro = 5 aaqaaa aaaaqaaqaamin Ps, P ~—_ =. =. <= A@e 24 ee a q aaaqaaa aa amin Hime. SSS 5 2 ~. Se 35 sD SP Se OS = Se = pe Ti ne bi neTe cu uvantam » - 32eSe tO fT eS Ss te i @ Thimultu mim Boa a aam Si a — +S SES ee SS SSS r— sO ne ruganr ne ru ge Om Ti i ti tie 2 wim - = PA N PZ Vt sss 77 LAR SS TOS qDumne zeee MDumnee ze ul no Us SVS SAAS FE 1 © 00s treeuu 1 P - Pe Ze Ee —_ ee ee _— red nica e @ eesticua de vaa —S5 > S$ se te @ raat i sate fe e nrii ci i iim = eo Se EL 2 3 YS = 2 LS 4 Nas ca toa a are de e Dum ne e@ zeeu ie = aS ArT —s Cea pu wu rureafe rei ci i t i ta NY ESI =—S Se eee SS a q sipreanevino va a aaataem » = SS — ek. eA es Se SS ~_— oer = si Ma ai ca aDuum ne Ze eu tui no AXION DE MIHAIL HAGIATANASIOS, GLAS 5 369 Ss =< = = — - ee a SS coo co ostru 7 ce ea & esti maicin - Di stii ita decatHe ruuunwi ii -«€ FA Ss =e SwPer7 as” x = ~ eSS CX RT == Sa Oe erwsee Nk =) i’ Bw cuuund @ TY pe uw Spree SS Bi ee a ee => = aoink aaseut 1 pe ti neceaa oO =. = = ~ $= -*. - - = 7S SES es 8 SS Se? > = - > acu adee ee e vaaraqnaa Bru ¥ SAS SS Se aat J Nis ca adatoaaree de e@ — Bae Po «2 =< w = < ext Sat Me ee 2 eS => “— ee wu uuumneeezeute e @ e ma = 4 SS > = x say SS Sz ~Sr * SS qa a rik tot u t t u t _ = = = SoS — > SNE i i u i ti im 370 DUMNEZEIASCA LITURGHIE RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI GLAS 5 %& ey a we SE Z r- ane lu ie eMee este <> = = Ss SF > I——> -S & pecs ae , camnemilu ie e7e e @ “e es 4 Ken =< a & 2 sree —_—=> es A ie eet S42" > Ss ws g ca aaaamne miluie de eg te y = caa amneeemilu ie ee eeste Pa 2 ee x we a Doaam ne a SS eS Oe e o & @2Beoa a amne Ke a —-. ec ee SS x ss Qa a aboaamnae i 2 ~ eS , @ & Doqaamne 1 KE 7 A H= Ft SO > Ss Q@ &@ aa & Doaamne Pa ~ PL = ox =. = _ Bre STFS OU aaaaDdboaaaaq aam ne a = sS SFekf,eer we > woe eae, Se rea sfantanas& toa are deDu wum eas = =— KS Oo Oe oS rs nee zeu Fmantuies teeneepeenci RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI,GLAS 5 371 <_< wet Ol Te Ba’ ox on oan aa Qaaqam ne Oe ee ” => ie, duu uuhu luitauw iP f 3 Se ee EE iw bi i Te voi Doaa am ne var tu a et x Eo’ — ik =—=——_— > —_——_— = ae ad -P == ee eee i i rea amea Si SCA pa Qa area a =e £22 Se oe SE SE meal si ba vi tS 0 om wULUlmen SI a Jo 3 = <_>— fH sa> Ss SPS e Ja a tal pe Fit i i ul J si pe SA ~~~ sso —=——=>=-> > = an @ @n tuuul pub” Tre i mea Ceade -cs oN Ss Te § 2 ele LL i iiintaaa si ne des pa a aja a qaquuin KE S sR = 4s eee. % i cuduuwuu huuw Ke = =* sf = 3 _-— ~~ SS — —. a = — —~.-S SISK ave e emcaatre e Bo o oomnul 372 DUMNEZEIASCA LITURGHIE PA > SS Se Ss Se uveedni ci i i @ siicu deep ta = = 4 = fae St SS SE _— a aaaate es te a nein chi i = cey & = Spy SS — eda i. DE noo F¥Tataalisi Fii i u lui he SA =o ce q si Sfa & an tuu hui Duh Tre i mei ae ee Ses SES $ see Ceide o fi ti i i it inta 2 B Si re Sea = we = wn, despa Sr tii vi i i te Py SS te ey tee ee fa ant Sfa ant sfa ant Dom nuul Sava Re = & = w Bee Se RS ot q pi iines te Ce e e pul & 2 Se > wf eS ad pa mE A antulde slavaaTa lo sana —o oe ee ee FS eM = Ce luidintrur nal ti i 7% me bi nees — = ae. ian eee te cuvantat Celee Vi i i ne e@tntrunu —_- Ke, we ume le Doomnuu hi ¥ O saan =F -_-= . Z —2.= wee * \. 7 nae? i nal CL .S L Ce lwuidintrut s L % 7 AXION DE MISAIL MISAILIDIS, GLAS 5 373 eo <_ o_O _-_, = eX euiuiul noo os tru AXION DE MISAIL MISAILIDIS Key GLAS 5% 3 na. Y= we Se Ee Feed nica @ eesticu a dee @ = Se ee —. < =~ va ro oaatsa tefe qu cit imnNnaaad ae so AS S\N SS asca G@ tora a, a a reeee dee eS ee ee e@ e@ Buumone e@ e zee Q eu ee ewe > SE ieaienaindas ce iiiiitaaa At | St SS & Si prea nevi Nnovaana a7 o ta 374 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. =< = -<* SAT” xs = SS a ee estimaicinsti i i i i ita a a decdt —- St = SS SR ee = Hee e @ ruuvii i imii si maisla & os. Fyre CS SE vii ii nee i ita farde-ase ma no = z 2 P —— =a FH SS wee = eS os a a reeee deacd at Se e Ke ~sS-s ers SST SS eC eraaa i i mit ca re fe are & SSE ee eee. & Se stri ca ctu pe wu neq peDum ne =<» ws 3-5 \w-s = — zee CuCuu u va G@&@ GN tuu _—_ eet = S++ SRS 3 A ul ai na Ss eu ume pe tii i ne we Ae ceeack a deee eva &@ a Grat] Na <2 = — =_ SS SS SS ee Se * 2 & p ae mS ee SS =x Ss umne e@ ze e@ 2 eu tema ri ii w= A P +: ee . >: = rn A i teeeme a ariii RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI,GLAS 5 375 SS Alt sfarsit: i u bt im a Xf s wos ru tot i iit u u bt im RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI GLAS 5 % q hisar na. SEP ee = Samne milu ie es te en = a ee ws camne mi le ie es te soe — AS Se = Carne eat hye ie e e eg te ues = Se ETS cCamnemiilu ie er eee eg te PAD Sane roe og ne mi lwoie e es te ke = i a a & &@ Doaam ne Bu cote wait ct) od uo SRY OR Ws &a @ Dora amne PA >: Fr7- Ssaeo a & a ADoaamne ar Se —~—" _ 2 _ aaa aDoaamne PA, —@t> << = SS Sv OS Ss @ & Boa aam ne q 376 DUMNEZEIASCA LITURGHIE PA = SF OT rw. = b* oz oo a Doo a aaa amne PA we” -Ob Ses Oe SS OS re —s . - . rea SPantaNas ci toa re de Dum ne — = — i. > = FST —_— rw zeumantu ies te e ne pe noo ot ¥Scez —* “aS x pat e Doa a ne q amin | one wn" SEN x, = _ = i dw u hu lui tadu Ss =. SD ~s> SS eC, =—S —— iw bi Te e@ @ vooiDoaamne ceva Ke w Sw eS OR or uw tea ameo 4 Dom nul este in ta = = 2 ct riot rea a mea Si sea a paren PAL SF eh ee wT SESS = 2S meanaast it ba Gvi to o7 o mu ul aan x me eu ke Pe P Sm es ee tian a5 . . = > e Toa aatalpe Fi i i ul Ti i wot FS SS wee ii pe & Sfa @ an Ea ul Duh4¥ Tre ie imea eS Ee FS en o 8S Ceadeo fi i i it i a n te si = ? qx ase SRE — _ ae e_L = nedesparti ii Ti taa a $4 RASPUNSURI DE IEROM. IEROTE],GLAS 5 377 7 = => cs cudu uw uuhuu ul tau <_~ vemecatreBo o © oO 6 omnul a PA > or t SS Se SO SS e@ a C KE = —_—_—— NN SS =“ =sc = wrred ni wt te gi i eudrepta a te 2S S Sey Se Se hae) aoe a2 aanaaateee™ este ane ew Nee, Ge, ee et ee Se, a ee Se x TT Tinchiinoad Tatealu s Fi PA <- =e Se eS eS SS SS wu tui 9 sii i iSfas an tu w aie ui KE =— > = a —— Se FS Duh Tee i mei Cei de o fi toi tt “in —_—a Sexe Fe += eA _ g ta gi nedesparti iTt Ti tee e PA S2ap so 2-H fa ant Sfa ant sfa &ant Do om nu ul = ~ ——=_ a >a. SS Savact ¥ pli i im este Ce e@ 2 rul ew ee aS Oe = gi i i ipa & ma & Gntulde sla a va ——S To © sa na Ce luidintrus nalti i 378 DUMNEZEIASCA LITURGHIE = -— ot = coo Oe a | > > er =~ > — ime bi ne este cuvanta at Ceel ce FAL - -= te Korea ees eee SS -—~ es vi iy ote 4 tate Aw uw ume ale Doom xx « =S 25. — we SS nuu lui 1 oO sano Se luidintru t nal = =< = Alt es s ts ti tt me Sarit ] © sa na Ce lui = wl —s —> > ~H BSSwease SeT . am. z Py dintrur na Sl ei i i me 2& PA = <3 % oo. a mi b v we Pe Timmkaauwemt u cs co ae ea dam pe Ti i ne Te ebi necuu va Ss kK SSS Se Sn a oo a "a antam 4 Tit e Ttimultumi i - =» _ -on Pers Ssoes ys ats ——-— Pra Dowa a a aamne Si SSeS AXION DE C. PRINGOS, GLAS 5 379 AXION DE CONSTANTIN PRINGOS . GLAS 5 % ¥ hisar na n VeanS Fe ss reed nica @e esti cu a Oo de Ke Ws ws es kK SS 3 va & Bra aa ot 7 sa ate e fe e = 7=3 3s = eRe a ee erm Ti i_icim® Nascd toa aarede ao = ; SS a Si Maaa aia aica aDumne a 0 a <= ZS. 6 SSeS BS Sete ny ze uluino oO © coos tru uw ee > Se :kfT eT ea ceestimaicin stii i itade catHe — a =" —_— SS FC eS Sew ruevii ii i i imi 1 Si maisla wi & - wF iF re ee was iit uv a ta fare e se Mana a ——> xe SF ee we = =~ eS a ree “ de c& &t Se rafi i ee Ver «x ~~ s > + — Seas . n,n mi i it core farastrica ciu uu 380 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Bh = 2 FANN, woe > SSS ea. > > o aa eee ul aa aaina as cu ut lb a ~ ti ne ceaacua ion va rat KS fa ASAE = =< _ GF Nascatoa < oa reedee Du u oof; Es, v SS s-= -S>sNm umne @ @ @ Zeu ste e@ @ mada ri 325 =o ewe Se, Fe =— i itee emaa ari i a Alt sfargit v im >= = RASPUNSURI SI AXION DE IEROM. IEROTEI GLAS 5% 3 na. Sa = aS wm bi i i Teevo oi Boa aa aam KE ~=— eed See neq va Grtu utea a meaaa RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI,GLAS 5 381 <>, + eee ee ~ ee —— = —_—=> Ss Do o omnu uul es te in ta Fi irea PA FR pe See es . amen | Si sca PS a aareaa amea Sew sei eats ot . Si iz b& vi to o © 0 Oo rul mew q bes KJ x i we -T <= ~ e Taaatalpe Fi i it i i ul 2b =P = Far Swi -s =< LIE e —S SSS FiOS Tosi imi i i pee ee = i Pane ne des par + i vital = PA = Ke =< m= Sf SF FS OOS SESE Sve SS . Se i i ee NS 7 =Ss* 3 aaalkaacaoa wuurudi Yaa =s.55 ieee —=——S > = % i eu wu uu hu uw ul tau q Di a SS S, — At & ve e7emeca RSS ° oornnul = oe — = = SS ee tivred ni eit iiee Siiiicu wwe TE tS u dreepta aate ee we & & este ee EK eS Se anetinchiit i i na YT Tatedlu q 382 DUMNEZEIASCA LITURGHIE ~ Sd @a @ & Gntuuulu uuibuh! Tre ; kw Sy SS ne Fe eo se faGnt SPfantsfPant Do oom nuul Sa a ea Bi va ot 1 pli ines te e Ce ruul si pa a PA Ke Sos SS SY ma & antulde slava ata l o sana i Ke so eee eS Kee Ce luidintrur nalti it — - => ee ee, eS. tecuvantat Ceel ce vi i t i nein ®% a aaa gq a amin q . RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI,GLAS 5 383 Hz 2S —=S a = eTineetTeela au vu dim YS So Se pe Ti i neTe bi ne ce Wuva Gn -— = Pe Wee Se Oe taaaimiad Ti e ti mu u ultuu =: mB ie Sw FS ee et mii i im Boa,a a a2 am ne mi ~~ _—< ~~ Ss? = SONS > i ne eu ga é BnTi it i e Dumne zee ~S as eS FS 5 uuulnoo o o ostruu 3-4 BS ae re eedniicdaie Sstieu wa 3s SSE es Ss. =~ x~——=_ Ss — = wey s = Reri i i ci imNasca toaaree de = oS. eS ee Mts SO Bu um me @ ezeud cea pu PUP Wren ew SASK SS —_ ae SS LS ——C_S fe ri ci i Toate siprean ne vi_ a no w= wet Bi —_—cT sz wa LALE ESS a= yaoouo a ta a at si i Ma wo tees Ze ore. S44. -s SSE. aaaaicaBbumne zee uutluino o Kea, x =e SOT —_, —=S7 Fy o o os truuu ce ea ce 2@ esti mai 384 DUMNEZEIASCA LITURGHIE f — => tLe 3 + == 3S irta decat He e rruuvi ~— B= =a Secs Se SE ay - mii 1 Si mai sla a vi APS ard a & de eaca fa arde-ase ma @ naa ree a SS. FE Se Fo ere a at Se 2 raa pic Timi iii lcare Se ts FN SS Se > fa rastrica ctuuu nee @ Dum Fre 6 = nezeuCuva & 24 4 Gntul aa ai n& Baa ascutt pe ti T ne ceacka 4 SF KS de eva & raat! Nasca toa a re de Woe See SS q _—_ PA Duuumne e@ zee eu te ee ee RASPUNSURI DE C. PRINGOS, GLAS 5 385 RASPUNSURI SI AXION, GLAS Bry ra, DE CONSTANTIN PRINGOS Aw ee > AY _ ake we —_— —~— — camnemilu ie e es te PA 2 an SS SS ee eS > . —> 7 camnemils ie e e e@ este PA <— - > Sacre SS eeu camnemi lk ie e es te a j= =~ SSS SNE SOS Ses SS camnemiluiee 2 @ @ e @esgte™™ Eee a? —... SS wees *% ecaaamnemi lu ie e es te 4 = ke = - as OES Fe eR : : oo B camnemiliie e @ e ees te & PA =_ Lhe ~r~SSe 5 a a2 Dow am ne ae fF _- i i i ll x Ga aoa am ne pat PA Swe SSE % aa ADoa am ne 4 = ~ 2 == sO oe % @_ aDoaaqaa aaamne q KE > pi = See ee SS ES = & aaa a Dou aamne wa PA rae Ro Sf Saku a Q @ Doaamne we ae. ™ ~—eSS Se OT ioe Doa am ne | amin 1 386 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Sz a i ww y i oe wu hu leita f Pa = = a —s tue a Te voi Doo Qamnee va Gr was >= « S.c ~3- Se tu tea a mea ¥ q Domnul es te + mta a ri_ i it irea ameagd si Seca pa rea mea a Ke > el = == —= a aa si iz bavi too 2 0 8 - ~-= ~ 7 eS MEN q © rul meu KR P 2a eK eo e Ta otal pe Fi i ul q Si pe, ofa — <> ee > ET XO PS See Se ee ara Antu uulDuuu uh tirei mea a —= 7 =. = So ee Se re SE SSO SS Tea deo fi ti iov_ioin aes Q Si nee <<. i SS ae = des a tii i i tt BY SNS o — « i lao pa aac ect fa AS 276 > Bk 4 aaioala u dei ee a ee ee s ti iewuduumu uhultau 4q chk aQ& ve em ca treDo oo omnul 4 RASPUNSURI DE CG. PRINGOS, GLAS 5 387 Sst Soren tioiotie ne tT inchina To ta lui gi Fi ue tui eee Pn SSO SS si SfLa Bantu wu luwui DU u u yh Tre { Yee EE SSS we SSeS i vt Sa >=. > = = woke 3 PA a wn SSE. ee F » fants fart sfa a antDo. © omnuuul = ae Se « See ee — Sa vaaact ¥ pli ine este 2 Ce We SO Se Se eee rul 4 Si a WK an tul de sfava. © sano Ce luidi intrut nal ti ee — ime q bi ne cu van toa at es ee, ee ee se pes —_ tete eloevi td i i ne q in trunca 2 ——S eee oe SS <_— — <> me le Do o oom nag hi O sa na Ce -~=t os Se SS SN luidi i intruuu 7 nal i v i i 388 DUMNEZEIASCA LITURGHIE =— a = AN T+: — uvantant Ti te Tie mi i im Ke ke. & —sdi ES — — PA VS FS se eS >= —S ~— Dow a a Aamne FT si ner ga ami - PA = — re ae £>u—*s SS we ~pumnee zee e UUuulne = NSS 4 °o va &@a raat F sa te fe eeni wwe PSS Me > Se ww i i icim aoe aaare ee Sea 7 F —. q => S--— => SP de DU tm nee e ea ee <5 = SS FN Meatet 2 eA = reaagfe nici iit i ti tea aq si AXION DE C. PRINGOS, GLAS 5 389 » . aw we S TSe we Pe yk preanevi no oo va a a ae a ta 9 si de ee Se Fi ee ee i iMoaaaaaaa aica “Dumne ke = —~ —e ee TSS ee eS > wp ze eeu uiutluino o Seu 9G wee ES —— Se = tre “ce ea a ceestimaicinsti i i =< exe > Se ee Oe West ta de GQ QatLHe eruuwi i i imiié > Ss => = . goa SS Set q Pt mai slavi i ioc iit it =* SsFoe Oe SS Se FS SE Parde-asemi na aaaaa re 4 de ve = = wre 5; = -= = = — a”. cat See eera oafii ti ot mic a, > <=. wee ween SS ee re SO & ca re e fa ra stric ctu ue WA UuUnRRe a ee ee < a e ‘pe Dum nezeuCu ve ¢ a as a G4n ea Swe q = <=> & um tul a aaneaaa as cut PA - Se ee, A ee pe tii io ease fa dee wT 2- ‘Se Se oa — SS eS SS va & ra atNasea S ton aa nana = PA Qo ss SE FS =r are“ de DU wu wuumneee ze 390 DUMNEZEIASCA LITURGHIE = “re - we wes SE, ee Fw KR Pee ~ - = “™* ae ae eute ee emaa a ri i it iim RASPUNSURI $I AXION DE ATANASIE VURLIS GLAS 5% J na 68s eee =y caamne e @milu ie eeegte aw) 2s ee Se FH wm eee & ie eeeesteee co Se SS ee % cam ne mi lwie ee ee eeste 4 a3 + Bet er eR camnemiile ie eepstee e@ 4q BI Sse ee tS a cammnemili ie eee es te a PA Swe SS Se KS 5 cam ne miii le ie e eeste PA = ~~ @aBoaa a amne ww 2B 0 3 Fee s ~ awn a Boaaaagamne @ 2& Ke wi 2s = = Sane SS FSS * 2 & &@ & Doaaamne 4q Bi Py ~~? sF ssa mF ea ys aaa aboaamnee e& a a4. 33 FESO ~ @ adonaaa amne PF RASPUNSURI DE ATANASIE VURLIS,GLAS 5 391 AaoSy Ss => = = @a a G Doa aamne ee >>> Se = reasfanta Nas ca toa re de Dumne zeu oaoce—SCSoS er > > o> q mantuieg te ne pe no oi EY ps =e FS = > ~ i eeDoa a G@ amne Sa in od aod od rare B aly my : ay Summ i i ioireaa bi Fa a KS Se Sees amen f gi si pareamea Ga a si tm SITS eS > FS ee aoe itoo oo 0 _ youlmen — e ee ii ul giii i pe e w Bee SEE = e Spe & BntwulDu uh Tre i mea Cea & op = reese OSS ESR SS deo fi ti t t tin Si ne de ! 392 DUMNEZEIASCA LITURGHIE ee SENS “= * cuduuuuhwuu uultaud a veeemcaatree @ 2 Doo = L KE Le at ~~ => = A <*> — 2 ws ee SS ENS = = s So SC AS AS ee = uvredni ci e 2 si i cuudree =T--= F- = ge eee tracate | es te ane mew Sie Ep 2 TInchi i it no 4 Ta ta & hui gi Fi owe Te SEAS Se uw ulu si Sfa QGntu u le u uiDuh4 Lm = => ~~ = SOS Tre T mei Cei de o fi i iia inta bom = <_— =. % ee Sh ee ==: => . gi ne de eespa & Sr titi i te 1 p oS ee ~Ss-—-—* fa & ant Sfa fa 7 Ant Spent DomnuulSa RASPUNSURI DE ATANASIE VURLIS,GLAS 5 393 >= FS “S-s —_—SsS > Qva a “ot. q ipl i ines te SE rul Si pa mE ee SS St eS ma &@ @antu ul deere slaaavaa Ke > SS et Ge eee aTalo sanna a a Ce luidintrut -—un SOS a ?:>eCoooc =~, ne alti i ime 4 bi ne cuvantat es te Sen Se ar = Cel ce ewe i it i neeM™ intrunu u e Ke me ee Se * eee ume le Bo om nu ului F O sa ana eee oe SO Oe Se aa ao t Ce luidintru? nal iii i =< ae es SSO 5 eA ee dintrut nal tit i i i ime ee at 394 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Sa Se SE SS muul tu mi i im Boa a aamned eer =» xT. =< OS OO SS OS = => a Poe ee So neru ga aa amTi iii toi & PA K eee <= - — Foye ERT e YDumne e e@ e Dumnezeul no < Ses ene Sm. 1 ° Qo os PUL ke Uh uh 4 KE = vw Ke sh eS A aS wvi ti i neee e see Meu —_ ze 2 Se Ce, ee eee Se Se eee Se Se a = . : . soe _ — ~ q sate fe rie ci it tt imNagea toa a =< < =F SN See cS aare er dee eDuumnee e ze = PA, NSS oe Se eee Se ee eu {J cea pus ruureaa fee ri = ni == > Ne 4x3 SS i ta a™ si preane vi ino SS SONOS Se ee SC . —s j= weuUuUUU UL noo o os tru ce ea ce a ~~ yd Ke AXION DE ATANASIE VURLIS, GLAS 5 395 imi dD Simaisla vi t i i p ‘ - = At See ASE SSR tave fe raade a semanaaa a Pao AT w= — 2ST SS SS OS SO 8 OS —S 7 aoa reee decatSe eceraan aa = == ru S stricO ctu VU U UNE ee > pe Dum = ~ ee ee. eee Se OF — ~~ -_—wt nzee @ euCweuu u vaan tuul =~ 3 x ef Sere res Se ao ai nodseut 1 pe ti ne cea a ewe yy SE ae ee atcwa adeeevaad &raaat id nem oe at SE. _— Nas ca toaaare de Du umne @ zee = —~ ES. ee KE <= =eNSS > i t i iimg] te 2 ema & ri == eS i ot im 396 DUMNEZEIASCA LITURGHIE RASPUNSURI DE ALEXANDRU RAICU GLAS 5% 3 na a mint T du uhuluitau 1 ~ mu Swf Shes e Ta atal pe Fi iul ¥ si pe Sf Sess ce ft SS an tuulDuh ! Tre i meaCeade o fi i :—<— Nar t we S i eu du Ww vet tau AT a e. a ct » 9 Pp Fay a a KF 0d od moe SI Te >= ere SS = Dy ve emcee tre Bom nul q Se < pint i a uveednici t i i &@ sicudrepta ? aw _ SS net ASS ASS teeeste J ane T in chi i na I Ta me eee Bt ee taluisi Fi u lui 9 si Sfan tu luiduh wet 5m ws eS —F — KH Tare i mei Cei de eo fi i i inte 4g “~ 2s sSv =e we Si re despair Et ii te 1 PA <_ KE Se SE Se fa ant Sfant Sfa ant DomnulSava ot 4 RASPUNSURI DE ALEXANDRU RAICU, GLAS 5 397 Dr plin 2 Ce rul gi pa ma & ntul! dee — ee ae FO < =s-" = = slava Ta 4 O sanaaad ga 8 ee et eee ee SNS > 4 Ce lui di intewust nal ti i ime 4 > PAP = 72> Se SS se 4 a See ee eee ee Se ee = _—_ oo -_——> intrunumeleDomnuli uid sanaa -_ Ke = FN wee eee So Sew ~ S > aaadO Sannaaaanao sana a Cluidintrut t nalti i i ime ioe VT Si ne o LZ >< ~ wee Se COs Oe Or] _- L —~=_= oy 4 rw go o am ne cw go a amTi iie =. KE = a= 398 DUMNEZEIASCA LITURGHIE AXION, GLAS 5 % 9 na, DE SCHIM. NECTARIE => Su Se OT = > Ss > Minee see cu uaa a de << Ee =~ we = — 2. Ys —— ST SS Braat7 sate fe ri tii cw it 2 MPA ee WAS SS SE im “Nas c& Aton reeee de Buu u —mYo- «. . al <_rv77. Sat i Sear => j=—>- en um ne @ @ Ru cea pe Uru urea PA — = w WS NSS it iii = = ES =. =~ 7 _— 1S en aaa q prea a nevi inoo w= 3S I >See Se SSS FS OS Oe eeeuuulwuino o ostrul ce ews 2 Ke = 2: Sm. ee ee =e FS SS ea ce e@ estimai cinstii tPtadecda Ss RASPUNSURI DE IEROD. IOAN, GLAS 5 399 = ot ee rae fit et mit lice = re fab = = = b 4 3 iy SOs SSNS SE ——S aneaasecu vwuut F pe tic i ne Pa > =» 2 7. RS EPP KO eaaacuua a deva & raat 7 Nas = Pant _ NOES we OS em [=SSsrNE — ci toa a aa a re deDuum ne eze ~i . ae —.xt _ => pe = SS eeenteeemaaanrii “i im RASPUNSURI DE. IEROD. IOAN GLAS 5% ¥ xa Sh et KE ee ee ee cam ne mi ve ie es te mt = i cCamnemi lu ie e eg te Hx Si. eS Er mee cam ne mi luie ce es te Be, de, mor s+ HE Ses Samnemilu ie e ee eg te KE Sf — —— Camnemilu ie 2 este OK OK DUMNEZEIASCA LITURGHIE = SE se Q b 0 Pp Pp p 9 3 a ok wok 7 Ke P Bie = = = = = = = jan rea sfanta Nas c& toa re deDumnezew = 7 i 2@ Doaam ne a mir S SS ee —_ - i dw uhuului tau = f SN ee ee im bi i Te voi Boa aamne vartu = Sune -F *7ee SS Sk ee eS u teaa aamealDomnules te in Ok 0K Lok = — Hs Fm eS ES = . + MUL CL > —~ ta ri i reamea Si Sed pa aa reaa ate Sa + USmeac. —_ ~ . - mea si it bavi to ruulmeu 1 , =_— <= NS a ee e Te otal pe Fitul si ici pe < ; —mHwe-s eS SS SS Sfa an tuu iu ulDuhT Tre i mea Cea de RASPUNSURI DE IEROD. IOAN, GLAS 5 401 Ke = = - ug x = ree’ <> S VU > = eo fi t tiiinta gi ne des par ti av ce prt =F la pa Seawater ii jert pola, udet , Vv be cu du a hul tau ge “Svs SS SSeS 5 a vee e emcadatre Boo oomnul a sS— S S uvrednia e Si aaa aaate So ee er es te ane emchina | Tata es si iu tui si Spe antu hu Buh Tree ™ e_—-— — DMiwne vs — vu “_— mei Ceide o fi i inta Si ne des par i P orl y i te =< ~~ Sse —S Ses SONOS SS Ea a ss 9S) BES fale ore sfa & a > FF — eae SO Se adeaiaie eanaen= 1 pli ines te Ce KE — = F~ v ee ee SeF = an eee mul Si pa ma Gn tulde A vo bi cK: => Ti © sa no Ce lui dintrut nal tii ii 402 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. se ~~ eS eran r Mm, —_— = me®™ bi ne es tecu van tactCel ce vi 73 SSS TO Se SE o> = i i i ne tn tru nuume le Dorm nu tui Kee > Se —~ SS ek O sana Ce luidintrurt nal ti it ime di LAKE = > Yes >_——_ K f Qamii i in q KE =~ =o <= KE =r =e 3 Serr >" >. 5 f Q miiiii ii iiin i KE = a = p wa eTiinete l& uwudaa a am = = = = = &@ antami Ti 2 Tkimultumi imDoa ©» uk ~~ ox ete eee Ser SS UN are a aamne Si ne ew gaamTi rn , RS te Fae oe See 2 SF Sh es SAS UT eee Dumneze eee u ul no oosteu AXION, GLAS 5 % 9 nat DE PS. NECTARIE FRIMU =—Di Sw et SS uw inese cuuuua de eva ~~ Hew T= SFP eS OS SLO Qraa at a sa tefe ri cimpe ti i i — Yeo SSS SS ne *Nascid toaaa aare de Dueumne AXION DE PS. NECTARIE,GLAS 5 403 =D Kee Se ey eS qT =— —S ~ @ ezeu tl cea pu u rureafe ee ri ci i = ee See SSS Yee SS ta => wu . - a Sipreane we nOVvVaQn pt i o - = = = — Pv — Si Maica Dumne ze @ 2@ “4 \r a - pt 4 , f! p 4 fh —*< = ce q noo oostrul ce ea ce esti i Bi, ke = Fu aS - cm wo. SS —. xs — See Oe see Oe maaaaircinstii i i ta aa ade 4 | — a — e 0M » HY E uw te h =x = x eee ~~ SBS ne — i Ss ~=— aaa Gt Heeru viii imii ! Sima = x | x > St ae ~ ee ae de ee ee AM slavi i ititaaaa aradeaase =< = = ae SS OSES FS SS ma noaarede cha S& Seera fii we et ee SE “ eS = —_ <=, i imi Tea re farastri i i c& cu a , =: a => — x =e eS OS Se eee uuune peDumnezeuCuva @ antul SoS ee Se SE. a Qai nd a dseut! peti neceaacu wah. ow SA A el a deeeviR & ranaa aat Nased toaaare de Du u wuumne ezeute ce WS Fy Enc Aw. mao Gori tt ti t tim pt RASPUNSURI SI AXION DE IEROM. GRIGORIE GLAS 6 % <>. Ta. Li >>? camnemilu ie ee ste whew — ~~ es camne mi lu ie e e ste Hest soo me cam nemilu ie e ste Seen Sx camnemil. ie e ste > cam nemilu ie ee e ste Sf Ras & Doo a am ne ~Srnr Dow a amne oS pl fe, S Sw soc & &@Doaam ne se. ee ees & Doa amne id ae & Boo Damne or( fF o(f Go fa Se fe fa fh fa fu fa RASPUNSURI DE IEROM. GRIGORIE , GLAS 6 405 rea Sfan ta N& sch Yoo re de Dumne zeu = wn x sS mantu ie oo ne pe noi " 2s ioe Doo am ne PAS —~ = sS Q min ww PA ~~ —= =—>—S——_— > => ww io duu hu liteu eS jaw” f SS See eee ee wee a SS . . . ~~ n im bit ae Voi Doo am nevartu u tea ASes sd Di See ® amea~Domnul ee stemta ri = — 2S = =. - SE iV ream amea4¥ “St sco pr rea mec o <= _—— Se Nee Ale = Vi to sS asi it ba De eo orwul me ew Nee AY a ee ee Sa e Ta a a tal pe Fi i ul si a — ASS — x OS a ape a antuw Uw ulDuh Tre, sea ee ee i meoCeade o fi i nar Si one = = eS Tro Oe vr STO > x, des parti i i i ta a 406 DUMNEZEIASCA LITURGHIE PS =—_—: oN aa ~ a= bot lao p& a a <_< ct ay = e. . Gait jee ao OS ese xe ertfo a la u u dei PA eat i = \& x& < ~~ Q veemca tre e Do omnul PAL = ~~ eee weee S SS OOS uvredni ci i @ & Si t cu drep M PA —=——_— ONG OS ene ee ee aaa ite e steane Tt a i = = SSC ih chi no Ta ta lui si Fi ou lui —_ aoe ST SS SES neyo si sfa ant w he uw uiduh Tre t —- PA ew ee SE SMe, 7. ~w , = ch . mei Cei de o fi it in ta si ne des — SS FN ss parti ii i tee PA kad enw SS SS fa GARSLSE Ant Sfa @ ant Bom nu wi a ee SE wo ee St ul Sava ot pli in e@ ste Te rul si ee, Se Ske ee = ~ a) i pa man tul de SE avo a To ° — ee sona Ce luidi intrut nblti it it RASPUNSURI DE IEROM. GRIGORIE , GLAS 6 407 te = i a me Ge neve ste cuvan tat Cel ce _ = sr SP 858 re SS re —_ = vi it ne intrr nu ume le Doo Ke SOS SOS Se OO Oo omnu wu lui O sana a Ce luidin = = = = - — —— * 2 + a — ee ya tran mal ti ti i i meee A — = te * a miei it toi in Ti tneTe la Bound — =e Se dam“ pe Ti ne Te bi ne cu ul tu mi it” im Dow Dam ne™ si ne = aS oS OC wee = = . . . ca ru ge an Ti i iie Du umne e = = SS: es ze e ul no os tre wu Sa OS SE SS wv i ne secu ua de - bi SSS FP SERS TSS Va & rot si te fe e ri icim 3 DUMNEZEIASCA LITURGHIE ty ee SS = a a mes ee Na sei toa a re de Du umnee ee ee Zew cea pul merea fe ri Givi ii ke cl = > = — — aa si Mat ca Dumne e Ze ASS _—-- io -- Ser = o> eeeu wulu ui noo o ostre nx E%e ws ee SS <— . . . . . eos 3S ce eo ce egtimaicin sti iii te as — ~> => SS ee de c&t He ruvi i i soe SE moaislk GQ vi ti i =<. ew SS FSS RE stricd ctu WU UW uU nee pe Dum L MOET SS rmezeur Cu va & & Ontuul aai Sos > x fee ay re as cut pe ti ne Ro aewa ne ra <= — , ~~» aaa = MN“ —_— = je e@ J Va a rac oat*® Nas tor a RASPUNSURI DE HARALAMBIE PAPANICOLAU, GLAS 6 409 tee e@ ma ri tot RASPUNSURI DE HARALAMBIE. PAPANICOLAU GLAS 6 % >. ha. eK tee — SA e Tatslpe Froiii woul se SAS ee SSS si pe SPa @ @ntu u ul SS K eA Se aS Se ee Duh Tre i i i meaCeade o fii se > SS TE > > > i i inte gi ne edespar Wii i 2 ta %,. _. me 75 ~ SSS se SS tT i la ao pa & & @ cii “jert r fe fA Ply Di KE ~ =< > SF Swe SO Se ¥ 7 — = vem ea treDo o oomnul 410 DUMNEZEIASCA LITURGHIE ivedni Sf i i tiie > NO ie aK cw deep Eo. aaa e e ste net Tin = i i no QL —_ ~~ => NR SRN ha Si Fo wu he ait Si SPER tw Sees SS KEAN SeS lw “WuiDuh Tre i i ime Cei Se ey SE Se deo fi i i i inte si ne edes TS xe par Er i i tee x >.<. o_O > ~~ G* 3 ant Sf a aadaea oat = = or Fe ees Se ee Doom nul Sa va ot pu ir @ stele i pa marche ul de. e sla eS a—_—— SS a vao Ta oa O sana Ce iui seo — SES AS — & di intrw? nal ti i i ot me ~ & ee eee eee, wee ee NSPS ne este ceuvanta ot Celee @ vii woe BG es i ine intronu wme le Dom nue RASPUNSURI DE HARALAMBIE PAPANICOLAU, GLAS 6 411 KE coo, ee ee ee SK SS lui O sa nad _ Ge lui dintru 7? nal pa aaa amit i in aN > = <= == —_= =—=TCS— = esr sev’ = a aw Q aq ao aq aq a A = ~ = : TL: wva &@ &@ Gntim Ti e Hi muul = wr NS OE ES teuu ui uwuumim Doa Fey Se Se SS aaamnel si ne ruga a ami =< : = >See reo =~, << io eee e Dumne ze | 4A— 8 ers St u ub noo o oos tee uw RE IRIRED RASPUNSURI SI AXION DE IEROD. IOAN GLAS 6 % 2. Ta Se =~ i cam nemi lu i ee Se 3s cam ne mi oe ie e e@ este s+ SS rss cam ne mi lu ie fe ee este Xe = See = eS xe eamene mi the uie ee Regs St SSE x, carne mi i luk ie eee ste SST SSS Ss +o a @& Boa a aamne Sa oe = = Ss SS Se a ae ie ste ne pe no oi es —x Sweet a e Doo am ne aamin mn SS WON SSS eg Seree eee et ee Sm se eNOS SS we bi to Tevoi Dow a a am —= ~A.—> we oS ee ee = ne vaaértu uuteaaa ame Kab > SSE = 2 Oe pomnulee ee ste m ta ri ire > i eRe we —_—= a &@ meaaa Si Sco a pA a a wee se SER =F WE Ss Se AE x too 0 © 080 0 Puul mew eB eee NOS ee e Tao talpe Fit i it iit = ee ul 7 si pe StS @antuu ul Du eS xe! Di =, xs ~~ S> = AS dia = uh Tre ut lt tt i ot mea Cen s+ ae SSS aa adeo fi i i7i = in ta. Si 414 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Re 7 RZ’. SSFee ss je ert fo a Talo a aaaauu =a Bo toss <>, dei icuduwu hwuulta aw i oO PAS ~ See ee =o a Veemei atre Do 0 0 a % — « Ss om nul Pa x = DK A ee wee, S| Soe, a: wryred ni ci a ee drep te = me _-e te e © eestRe4,a aa anee fl fr hod \ Jb STR SST SS EE ev T T pi chi it nod ow SS Pm see See ee To te lui si Fi uw hui si si Sha an tu Hester uw he ui Duh™ Tre i “TR ei de o oO a ae. Se =, : i i tl in te si ne & des a= RASPUNSURI DE. IEROD. IOAN, GLAS 6 415 ~= KE x —_— oS Ks 2 eee ee SS ee & &@ & ant Do omnuul Sa a ava 2p - Di mae tes eS sect pe & 900 ot fi ine este = ~s = = Bi Ss -= Sr Se SS > KS s Ce ee e e @& ral si pamea a mS F =e -- > SS > = = a &@ Sntul de Sloe a a vaaTtaa rcs eS _ © 0 saannao Ce lui dintruz? nal = =< = ti i i me bi nee ste cue uw di — —_— Ss 4 Stu Se? w va anteat Cel ce Ov iii = PA . > o4 = = ~—>" saa naa Ce lui dintru? nal tt —- = ar SS SS SS <= x i pat i ot it i oi me = eee SS A a Qa ami Lt t me PA a =. ~. = ww a. <~S co“ = = “Ss i a . oa mi L i ot i ct ti = mw POT NSS = S Aa mii in 416 DUMNEZEIASCA LITURGHIE = = . ————— SSE OE SS > & e Itimultu mi i i im Doa amnew -= = =o Ow - —_ sf were Si ne ru go QamTi tot tid Di =. = A wes. Bw sw Be SS, a as —“~ ee Dumne zee e u ul noo woos SEA -s GEFs «2 we NS — AS 2S 8 i re ° ° ° °o So oO os ton ° Sm Se wwii i nese waa deere Bi — <_ Ze Sw BU SWS >> si Gte ee efe rit es = 4 See Sa re SSE im’ Na s&ton a a a a ree pu wu rureafe ri ci t i ta si =— = =~ SF 3P eeSeS Se ese SS — a preane vino o vo. Q @ a Ki = i Sew ws — DES SE ss ii Maaoaaaai cana AXION DE IEROD. IOAN, GLAS 6 417 PA = — & eee ewe sts S ~»— F L ~~ ” Dumne ze e@ © 2 @ wu luing <= =~ 24 = a NS ee ¢ eS °° oo 0 © oostru Ce ea a Gan oe oe SE NE ce e esti mai ci in stii ii te Di = <— A See SS SS SS eNO de cat He @reu vw i i mi it x: 6 Se me Vee SS D> SSA i ar a ae SS Asi mai slaavi ii i iit bi =? <— FSS See Or OTP SS farde-a semana qa a a a reer PA ee ae en > decd &@ & At See rana fii i =o x Suey SSS ivi mit eo ree fa & Grastii Ses SS Ss Se ema Ga tweuu une pe Dum wee ee EEN — x = <_-> PA SPios ess 1S ai nds cuu ut “pe ti ne So Ke = 4 bi ~~ BF ew eu a dee ez va & rat Nisw& = = py wee ee UE SKE = “> a a aaaa redeDumne Zee = p QE ee AR eu te cemeG GQ ri i i7inr 418 DUMNEZEIASCA LITURGHIE RASPUNSURI, GLAS 6 % .2. ta. DE IEROM. IEROTEI =e —— «2s >- sS camnemilrie @ es te PA = Se eee ee ee SS camnemili ie es te =, & —> 7 wee eee ee — es camne mi lu ie es te EN ws <= Samnemi lu ies te BS oe. eS x= Camneemi hk ie e es te PA ~ PA — ~~ a a Doa amne a aDoa — Di —_ PA on qaam ne @ aDoaam ne Di wr Ts Ss srs & a@ Doa amne aa Doaam = Pa — ne & a Doa amne P KK See Oe & reasfanta Nas ca toa rede Dumnezeu -_ oOoOoel_—_ -. -. manta ies te ne noi Sa ™ — so = — ~_ S a - i e@ Boam ne amin S isd ees fa Sa i duu uhu lu uitéa RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI,GLAS 6 419 x=- Svs - = SE - e S ie bi Te voi Doa am nevartu u were RS AK Shes ute a mea? Domnaulestemt&ari ii =< 32s — KO Sor ee- Ne —- reo a mea Si Sea pa reamea aa si iz — we =e, > ee re . . =~ -= = ba vi to co oruu ul mew PA e Taatdlpe Fi uul pe 7 rt ee SSS Sfantuulbuh Tre i meaCeadeo fi i sos ee a 5S eee we 2 a - wv... = Pa i in ta Si nedespar ti iiiita S-7T SSESS IIT iloa po ©o @ cit Jz weet ee = alaaaau w& Sa dei ~3i SN ee ee —_!_ i ocu du u hu ul tau 5 fw MP w=, ees ES =5 =O SS Fr SF & vemeatreDo o o om nul a — eee tS ES uvredni ci i ie si i cudrep Ea a ; FRESE Settee Se aa 7a te eae Pa Tote lui gi Fi tuuunu lui si Sfanty 420 DUMNEZEIASCA LITURGHIE — > te Sew Se eS ee =, . . . . — luiDuh Trei meiCeide o fi i i inte A ee ee SS rm gi nedesparti i i i i te G Ob ew aan aw Th fe Ant Spa ant spe ant BomnuulSa — = RRs Tt = va ot pli i ines te Ce ruwul si p= Rees SD. SE ee maa antul de esla a ava a Tam ~= = >—S so Pe SS Se NOS —_ ob ~ © sano Ce luidintrut nal ti it ~=— «—_—-. > SS dO = aos ~ - . bi ne este cuvantat Cel ee vi i < =e~ PA ~ Ss ~<= wr wee ee ss > i ine Tr trunuu me le Dom fa (4 wp 7 St = Sw Sans as e Ti neTela vw uu udant =- =< eS — — — Saw we = pe Ti neTebi ne cue UU vad Gn AXION DE TEODOR FOKAEFS, GLAS 6 421 =< See SSS SOY SS - co ad TL: . eee tam Ti i e Himultumi ii imDoaa <_< = Di = ~s= aa am ne Si neru gaaadm Tri i PA ~ asa SS oe Se ie Duuuumnee zee euu = <= RANE FSS SS AXION, GLAS 6 Re HL ul nooo ostru DE TEODOR FOKAEFS PA, — + = ~~ ee Ss OS TCO SS Se reed ni ca esti cua deee va a a ee eee 4a Ceo, ot ise oe he rot” sate fe e rii ci imNascatod we SE eS arede Duuumne @ @ezeu Cea pure ee SS eS Se rea fe ri ci i it ta & si i prea nevi we SF SS a i-s — or PN . novaaoaai ata Si Maaa ai ca o=- vy Mewes | SS SE wo > . Dumne zee e ului noo o oostru x =~ = re Sa — oa . . = = ce ea ce esti maicin sti ta de cat He =<_ H = we ee SE Se Se Se a in nn p er ~ = SF | rPuUw ee cn imit St mai sla avi ii a TS Ser Sie srSy i ta & farde-asemanaoaa a re Phy =< >=- << = SS SS Se SI NOS = de eG @ Gk Sera fi ii i it mii 422 DUMNEZEIASCA LITURGHIE wu ne pe Dumne ze eu Cuuva & ——_c 2S Se Sse & & “antuwulai na & dseut”” pe ti Di —SSSes weaw SSNS =e. = na ceaa acuua a de vad ra atNas eH ee ca toa a re de Dumne ze e eu tee a Nip Se ce tie t tot it im RASPUNSURI DE LA MANASTIREA GRIGORIU GLAS 6 % 2. ha. PA PA Se Sa ee Q min ii du uhului tau SN ee ee e Toaa tal oie Fi ul si pe Sfa & RASPUNSURI DE LA MANASTIREA GRIGORIU,GLAS 6 423 SMe a ee K a i cu du hu ul tau BD ent. Sw =. FF Se ee SENS ave 2 em catre Boo 0 0 oom DB =—x ~R AS Suey nul uwvrednici e si cudrep ta, 5 A wo es = NOS => are, & [=o a o tee “~Seeste Qaneer ~wdi yy . i inchi i i no To ta lui si Fi wului A ae Fee x — = = a Si Sfaoa an tuuule wouibuh Tre —=_— oO oe OS i mei Cei de o fi in ta si nades parti = as ae SS > x i oi_i itee — BA = =a =, => _-> = Pants fants fantDornuul Sava a ct eK eee ee ee SS as ws _ " pli in es te Ce rul si i p& aman tul ee a ee de slaa a vaaa ata oO sana Ce lui dintru 7 nal bi imi i me i ee ee, eee Se Se > > Oe SS ne cuvantates te Cel ce vi iri i ne = Ste ae OS Se SS = = frtrunuu wu meelee Doom nu 424 DUMNEZEIASCA LITURGHIE ee ee a a So - — —~ L. uw hui © sa ana Ce luidintrur nal =X i * . 7~ A -_ = . . e@ Te bi i neewuvaantim Ti i @& x , Ha uwul no o os tru DE SCHIM. NECTARIE = = Se a ee wvi i neesecuu u aa de ee ee ee ee via © raaaat™ satefe ri ci <= = 72 See Se SE eS i imN& sca Gtoraa areede Buu ke <— > x NS SS xs > umne @ 2 eeu “Cea pu Ww rurea fe eri AXION DE SCHIM. NECTARIE,GLAS 6 425 = SEN = ji. SSH i) . —- Ss... . ei iiié ii ta Su prea nevi no = = "Ea SO SR lat ZZ Tom , LSS = ——7 = S| . be —sF vaa aaaitaaa Si Maaai PA — — SS i i ta decttHeee eruwi iii = — =< wes SE SSS SSO SS ta. = = ves mi i ii si maisla vi iit SE ra 2... BS —. . tse... DS eka a ia = = SNS FS Se de e cat Se era fii i i mii ea =- =. Stn SSS Swe a re fa ra strii co cu DUUUuE = a —S > = ne pe Dumne ze eu Cu va 4 Gntuu ul @aaanda BS Sseu utl peti iii = {sans Sem e = ne Ga acu a de va & & raaaat Nasca Poa a a Te de Du uumne e SIS ST SS IES so zee @ Z.teeeemaana 426 DUMNEZEIASCA LITURGHIE AXION DE UN ANONIM TRADUS DE. SCHIM. NECTARIE. GLAS 6 % 2 ha. 5 3S eS = LF re edniit i ica ee esticu = Kose =e = aie & adeee va & raaaat” satefe a Pa -<™, = ~ eee os 4—= AZ —_—S = = @e@riii i ci ii imnaadsca Loa a. be =< went * <= J; = = = > = OO es eaedee Dew we Qe — _ Bi = 27s ES wm uu —= menR 2° BRU Cea pururea fe ri i <= «I =< DT oeFe a eS Ex ee ~ oN citi ita aie eoee ae no vaQaaa = Di “,acs = JF bs =— =< WN aon 2S = wi a taaa Si Maaaaa aicadbu =< a st >= — = 3. ~ Mwumne & zee eu le we Ww Ui <= = Ss, Cal 2FS FP ESS Sn noo os tru ce ea ce estima ai cin Stii a SRF SS ita” dec&t Heee ruvi i i mii Di a on Fete Serora = Si i i maisla vi ii RES &fardew ; AXION DE UN ANONIM, GLAS 6 427 oy <* a AS —=— ~ ae , — SF seema a naa aree deecd at See >= F> 3-7 S> Se mii ca. amt -=< ~~ a, a neeee oS punreeutawe a 2 = SS ee ens Ne ee fe ee FS tae an tuu ula ai na ct alt *) v Q ¢ £ ¢ SSE SS Nes i iioew it tv iii nee Bi ~P = =ex« = =O Or Se SS Oe SE NV & FY ceo ackha dee vi gS rat & at, PAL ~~ —_ ~~ So S| es = —_ Nasca toaaa re de Duumne ze eeu RASPUNSURI SI AXION DE IEROM. IEROTEI GLAS 7 = zo zo = SOS NOS Oe Scamnemiluie ee e2@ PA 20 = —=---<.- > = > = a a Doaamne ye Ba nod ON oa ee RASPUNSURI DE IEROM. IEROTEI, GLAS 7 429 SS > ee SS Wace rea sfan tanasci toa a re de Du wum Se —> —s esfaa ante wl Duh ‘Tre i mea Cea de <2 Ee z ~_—J o fh wa Je getfa a la a aw uw dei we = we Se SS x i ewdu u hu ul taw 430 DUMNEZEIASCA LITURGHIE Di ~~ , == so Se x a vémeatre Do & omnul Biota > ATE RS uvred nici i @ Si a Se VS =P FS 25> eS ep taa a ate BR Cine Cmchs mA, di >> z> =? Se a ee ey i no Ta ta hai'S si Fi uu lui si Sfa >= = SA = geh~.- a art be a“ ui Duh Tre i mei cei deo Se SS. we > Es == Ss ars fi iit inte a Si ne cespar bi iioii Az => - =~ Se fa a GntSfa ant Sfe ant Bo & ul si i pe mantul de sla vo. aTa © sa wDi = —~s =F > > SS = no a Ce luidintrut nal ti i i me PA a ee wee —e ee ee = bi ne es tecuvanta aattel er wi it a= — we ee ——~—~ inee TrRtre nuumele Do oomnu a Di - PA ZO Re, w= =F 8 ee eee—=s-. cag De AXION DE IEROM. IEROTEI,GLAS 7 431 A < n~ ~~ Z a qQaa amr => ss So i — el ee e ii neTe ASABE -_ PAL ee aS we ~ Ss e e S e . .S i ine Te bi i ne ecu VE Bi = <- Se Ss SS SS => : TL: . aoa a Ti e@ Thimultu mi i iim zo 3S“ oe. + eee aw > Si i ne mugd SnTi = = Swe 2 USE | eo ee SS . be Pe = La ti oie Du umnee e @ Fe @ U & ~~ =e —— ] we Swe = — o 7 red ni caesticu a a de vaaarat bw = “FT = a QoS Soro ENE —=—=>_— oi = sate fe eri iii Pu = zo . Ae Set eee Nas catoa re e ede e e Dueumnree PA, a Paw wee geet. seer Se ee ze cea pu curea fe ri cti i ite Maaaa ai 432 DUMNEZEIASCA LITURGHIE =— > SS - ee eaceestimaicinstii i i ta de ca DL AT ~> = atHeruvi i i mii Si mai sla vi i . PA =< Zo= sta Sf — =a SE PL SS £: i tam fardeasemana'a re dee cd -—= a out. <= -= TS <2, SS tm . aatSe e raqgaaafi i % i mii Di — =, = a — = Ss eS ES - = - o> ~> — s ~ core fa rastricd cituu u neeee oe < =. Saree FS = se —_—=—— SNe, Nee, = > pe DumnezeuCuvaa Gaaagd anctuul 20 RASPUNSURI DE CG. PRINGOS, GLAS 7 433 RASPUNSURI $I AXION DE CONSTANTIN PRINGOS 20 GLAS 7 == zo . Lf 2 Se camnemilu ie e e este — camnemilr ie e eee te I G 7 4 u = A ewe SSS SS SS i = A or = amnemil ie e es te i Q an = = = Sse SN i mnemileu ie e eegte lle = 8 aN Se (J IN 0 tw za ~~ s SS ele lele1e1e1e1e1e1e7 DUMNEZEIASCA LITURGHIE 434 .(g Z nd ja4ide np jo4 Y Ae I Je Mods it) 3 Vy Pdfo 12 yan? Zlyo 7 4 3 4 ° (4 | ig J cs 3 'e raid pe 5 Me pe (2 3s foie i ~ aft é i i SPan A t i ina Io ata aT ae Swe _ ae = SS 1 Fi u lui si Ma ~“es te a ne cach RASPUNSURI DE C. PRINGOS, GLAS 7 435 Wms we zw Se eer tu he uiDuh™ Tre i mei Cei de o fi = Ween es > RS ee iii tiiintaadasi ti ineee Ss >see Seer SF =~ 2 dee ees pa ar tei it i it te zo aD Bree BRT SS faa ant Sfa ant Spas & ant Boom = ee Ss SE >= > > nuulSa va aact © pli in esteeCee Se re eee ae a EO wr Si poms €ntulde sla vaTa!l O sa Di = - So Peer erem-m PE De a no Ce lui dintrut nal tit i me bi PA, —S ewe ee ee, —! . ne es te cuvaénta atCelee wi i i it Di <= = See SS SR 2% ne TMtrunu uw mele Domau uw lui Zz a 436 DUMNEZEIASCA LITURGHIE. os Ss x S53 > > SS eS Ee @ TineTe la a7aau uu dim Ses Se = rae mz Ti i neTe bi nee cuvantaml Ti = — = = Persea e Hi mul tu mi i imDoa aamne™ si x oe > ——S t= > o o os Samed it ee Dw um nee = = = — a ae Sof Seo Ss" =, eeze @ 2& weuuuuiul nc os =F Zz o oS Tru Di = — > AS Se es reednica e eesticu a adeva a a rot site e fe ert i i i cimN&sc& toa a a rede Duum nee Ps = “AYP > 2. wen “So > ee ES 7S ES e ze eu cea pu uururea a fe rit wre Se Boe SS See i bi it t t ta Sipreane wi aaimDumnezee e wulw uuu WF SEN Sine SS noo 0 6 08 tru ce ea ce e esti AXION DE MACARIE IEROMONAHUL , GLAS 7 437 = ee Ss eS i i ta dee catHeru x- <_< - = = —_=—-_AS TST ZZ = cs = — a mai ci i in sti — ~" vi itt mii Si i maslavi i it = PA 2s oe AS > Se SS -__ ? > > ~ ii i i ta firdeasema @ naa aia = Se eS == Jd aS SER ee = TN are deed G& Sera fii i mii ca —<— _ - wees SS aS Se Zz re fa r& Qstri ch OG Qciwu une PA see Ser SES IP SE pe Dum ne ze eu Cu vad @ A@ntul a ai Se we Se FS eS SS na a aa aaseutd pe ti ii necea =< + PA = es = > Sm SS Se SS oe aS re 20 SX. ww inesecuuuuaaaa Se FE NES a dee ee vaadara aaa at sa