Sunteți pe pagina 1din 1

LEGENDA

Pichet P.S.I.

Depozit utilaje

Parcare

Cabina Paza

Europubele

Toalete ecologice

Depozit materiale

ate
sc

Birou Inginer

Ca
m in

ms

cul

Dru

P.S.I.

Trusa Prim Ajutor

tura
l

6
6
5
5

3
4

3
P.S

.I.

Dru

mc

om

una
l

Beneficiar:

Specificaie
ef proiect

Nume

Semntur

Scara:
1:200

Titlu proiect:

ORGANIZARE DE SANTIER

Faza:
Ofertare

Proiectat
Desenat
Verificat

Data:
06.2014

Titlu plan:

PLAN DE SITUAIE

Plana

OS01